Sunteți pe pagina 1din 6

Cabinetul a acordat consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în principal în următoarele

domenii:
În materia dreptului civil şi procesual civil litigii privind:

• anularea sau constatarea nulităţii absolute a actelor juridice(în special contracte de


vânzare-cumpărare);
• acţiuni în pretenţii;
• contestaţii la Dispoziţiile de retrocedare în baza Legii 10/2001;
• contestaţii la executare silită;
• grăniţuiri;
• ieşiri din indiviziune;
• restituirea preţului de piaţă în baza Legii 10/2001;
• retrocedări imobiliare în baza Legii 10/2001;
• revendicări imobiliare;
• succesiuni;
• servituţi;
• uzucapiuni.

În materia dreptului comercial:

• acţiuni în pretenţii pentru recuperare creanţe;


• acţiuni în pretenţii pentru executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
• acţiuni în pretenţii pentru plata lucrărilor suplimentare;

• anulare contracte de vânzare-cumpărare active;


• anulare hotărâri AGA;
• arbitraj;
• asistenţă juridică şi reprezentarea clientilor în fata instantelor de judecata;
• asistenţă juridică la negocieri pentru încheierea contractelor de complexitate ridicată;
• dizolvare şi lichidare societate comercială;
• excludere asociat;
• întocmire, redactare şi atestare contracte comerciale;
• mediere conflicte intre asociati sau actionari;
• realizare conciliere directă, integral: de la convocare, la finalizarea concilierii prin
întocmire Proces Verbal, în limitele mandatului încredinţat expres de către client;
• retragere asociat;
• somaţii de plată;
• tranzactii comerciale si societare;

În materia dreptului societar:

• Conceperea si redactarea actelor constitutive, actelor aditionale , hotaririlor A.G.A.;


• Asistenţa juridică si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului si in fata altor
autoritati cu privire la obtinerea inregistrarilor si avizelor necesare desfasurii activitatilor
comerciale;
• Inregistrare si autorizare punct de lucru;
• Infiintare (inregistrare si autorizarea functionarii) societate comerciala
• Inregistrari modificari :obiect de activitate, administratori, actionari, punct de lucru ,
sucursala;
• Înregistrare si radiere:
o Sucursale
o Filiale
o Puncte de Lucru
o Cesiune(vânzare) de actiuni si părti sociale
o Numiri, revocari si schimbari de administratori
o Majorare sau reducere de capital social
o Modificari ale obiectului de activitate (adaugare, reducere, codificare)
• Majorare/Reducere capital social;
• Prelungirea duratei de functioanare;
• Redactare şi atestare acte pentru cesiuni parti sociale;
• Schimbarea de denumire ale Societatilor comerciale;
• Schimbare sediu social

În materia recuperării debitelor:


Cabinetul stabileşte cu clientul procedura aplicabilă fiecărui debitor, nuanţat, în funcţie de un
complex de factori, cu două direcţii principale:

• de identificare a celei mai potrivite soluţii pentru recuperarea creanţei, cu costurile cele
mai mici şi în timpul cel mai scurt;
• de a preveni degradarea relaţiei contractuale şi de afaceri a clientului cu debitorul atunci
când neachitarea debitului reprezintă un accident.

Pentru a veni in intampinarea creditorilor care nu au resurse financiare suficiente pentru a urmari
debitorul Cabinetul poate negocia un onorariu platibil la momentul recuperarii efective a
debitului, cu un avans suportabil.
Biletele la ordin şi cecurile refuzate la plata de banci pentru lipsa totala sau partiala de disponibil
Cabinetul poate reprezenta creditorii in vederea investirii instrumentelor de plată cu formula
executorie, precum si în cadrul procedurii de executare silita.
Cabinetul este pe deplin în măsură să acorde asistenţă juridică şi reprezentare în faza executării
silite atunci când debitorul promovează contestaţie la executare sau cerere de suspendare a
executării silite.
In cazul in care debitorul a intrat in procedura insolventei (faliment) Cabinetul este pe deplin în
măsură să acorde asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul procedurii pana la finalizarea
acesteia. In acest scop se desfăşoară activităţile specifice, respectiv:

• promovarea cererii de admitere a creantei la masa credala;


• participare la adunarile creditorilor;
• urmărirea activităţii administratorului judiciar sau a lichidatorului numit in cauză prin
raportarea actelor acestora la dispoziţiile legale în materie;
• se efectează demersuri pentru atragerea raspunderii administratorului societatii aflate in
procedura insolventei.

În materia fondului funciar:

• Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind reconstituirea dreptului de proprietate în


baza Legii 18/1991;
• Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind anulare titlu de proprietate;

În materia achiziţiilor publice:

• Analiza documentaţiei întocmite de autoritatea contractantă pentru verificarea


concordanţei conţinutului acesteia cu normele legale;
• Redactarea cererilor de clarificări;
• Redactarea contestaţiilor;
• Redactarea plângerii împotriva Deciziei CNSC;
• Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Curţii de Apel.

În materia dreptului familiei:

• Asistenţă juridică, redactare acte şi consiliere pentru divorţ prin acord;


• Asistenţă juridică, redactare acte şi consiliere pentru divorţ din culpă comună;
• Asistenţă juridică, redactare acte şi consiliere pentru divorţ din culpa exclusivă a unuia
dintre soţi;
• Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind încredinţare minori;
• Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind partaj bunuri comune;
• Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind stabilire program de vizitare minori;
• Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind stabilire pensie de întreţinere.

Divort
Cu toate ca, orice casatorie se realizeaza pornind de la intentia celor doi soti de a-si petrece
intreaga viata impreuna, din anumite motive atat subiective cat si obiective, ea se poate desface
prin divort daca exista motive temeinice care au vatamat grav raporturile dintre soti si casatoria
nu mai poate continua.

Daca la incheierea casatoriei este necesar consimtamintul liber al sotilor, vointa acestora trebuie
sa fie luata in considerare si atunci cand ea se manifesta si in sensul desfacerii acesteia, astfel,
oricare dintre soti are dreptul sa ceara desfacerea casatoriei prin divort. Trebuie mentionat faptul
ca un divort se poate pronunta:
 din culpa exclusiva a unuia dintre soti
 din culpa comuna
 fara a se stabili o culpa, atunci cand se desfasoara procedura simplificata a divortului prin
acord

Unde se efectueaza divortul

Conform legislatiei in vigoare in Romania, divortul poate fi dispus doar de catre instantele de
judecata. Cu toate ca au existat propuneri in acest sens, oficiile de stare civila de la Primarie nu
pot desfasura astfel de demersuri.

Actiunea de divort este strict personala si nu poate fi introdusa decat de unul dintre soti impotriva
celuilalt sot, sau, in forma simplificata, de ambii soti. Cei doi soti sunt singurele subiecte de drept
care pot avea calitatea de parti intr-o asemenea actiune.

Procedura de divort, tipuri de divort

Conform legislatiei in vigoare, se pot distinge doua modalitati de divort:


 procedura divortului prin stabilirea culpei comune sau culpei exclusive a uneia dintre parti
 procedura simplificata a divortului prin acord, care dureaza aproximativ 2 luni pana la
solutionare. In baza Legii 202/2010, se poate efectua divort prin acord daca partile se inteleg cu
privire la realizarea divortului si, daca este cazul, a modului in care copiii minori din casatorie,
vor fi incredintati dupa divort, indiferent daca au sau nu copii minori din casatorie si indiferent
cat timp a trecut de la data casatoriei.
Divortul prin acord este primul punct de discutie pe care Cabinetul de Avocat Magdalena
Popeanga il subliniaza in cadrul oricarei consulatii juridice pe teme de divort. Avantajele
divortului prin acord sunr substantiale: reducerea implicatiilor emotionale, incheierea in cel mai
elegant mod a unei relatii personale intre cei doi soti, reducerea timpului de solutionare a
divortului si a costurilor aferente.

Statistici privind divortul, la nivelul anului 2007

Potrivit Institutului National de Statistica, in luna februarie 2007 s-au inregistrat 3.250 de
divorturi, mai mult cu 1.800 fata de luna precedenta, dar tendinta ascendenta s-a constatat si in
cazul casatoriilor, in perioada mentionata. Potrivit INS, rata divorturilor a crescut de la 0,77 la o
mie de locuitori la 1,97 la o mie de locuitori, numarul cazurilor de divort crescind cu 1.800 in
luna februarie comparativ cu luna precedenta.

"La oficiile de stare civila s-au inregistrat 21.543 de casatorii, in crestere cu 9.200 comparativ cu
luna precedenta, revenind 13 casatorii la o mie de locuitori', citeaza comunicatul remis de INS.

Tendinta de crestere a casatoriilor, dar si a divorturilor, s-a inregistrat si in luna februarie a


acestui an comparativ cu luna februarie 2006. Astfel, numarul casatoriilor a crescut cu 13.400 in
intervalul februarie 2006 - februarie 2007 si potrivit INS evolutia este explicata prin sprijinul
financiar acordat de stat pentru constituirea familiei. De asemnea, cresterea numarului de
divorturi cu 368 a condus la cresterea ratei divortialitatii de la 1,74 in februarie 2006, la 1,97 in
luna februarie a acestui an (yahoo news).
Divortul la notar
Modificarile aduse de Legea privind Mica Reforma a Justitiei, la sfarsitul anului 2010, au adus
posibilitatea realizarii divortului si la notar, dar doar pentru situatia cand partile se inteleg, nu au
copii minori si nici dispute privind numele dupa casatorie, pafrtaj samd... Ministerul Justitiei a
elaborat procedura divortului prin notariat: Ordin nr. 81/C/2011 privind completarea
Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

Originile divortului. Mic istoric

Conceptul divortului se regaseste inca din antichitate, fiind pe deplin dezvoltan in Grecia Antica.
Astfel, o persoana putea divorta doar cu acceptul unui magistrat, caruia trebuia sa ii prezinte
motivele decizie sale. Daca motivele erau considerate suficiente, magistratul ii permitea celui
interesat sa realizeze divortul si separarea.

Daca in Roma Antica renuntarea la casatorie era posibila pentru toti cei dornici in acest sens,
crestinarea Imperiului Roman a adus restrictii si interdictii privind divortul, incepand cu
Imparatul Constantin.

De-a lungul timpului, restrictionarea si interzicerea divortului si separarii au consacrat perioade


intregi in care familiile erau obligate sa continue sa existe chiar daca conditiile reale faceau acest
lucru imposibil in mediul normal, societatea ajungand in ultima perioada sa il reincluda in cadrul
procedurilor civile.

Trebuie mentionat ca in timp ce in tara noastra divortul este permis, in anumite conditii motivate
mai mult sau mai putin, in alte tari si in prezent acesta este interzis, nu exte prevazut sau este mult
ingreunat.

 depuneti cererea de divort la Judecatoria de care apartineti, impreuna cu certificatul de


casatorie in original, achitand taxele de timbru aferente (interesati-va in prealabil in privinta
cuantumului si modului de plata)
 prezentati-va la fiecare termen al procesului
 dupa obtinerea hotararii judecatoresti, si dupa ramanerea ei definitiva, adresati-va unui
Avocat pentru legalizarea ei judecatoreasca (fara de care hotararea pe care o primiti prin posta nu
are valoare juridica, nefiind recunoscuta in fata autoritatilor)
 tariful avocatului si costurile divortului difera foarte mult, in functie de cazul in care se
incadreaza: divort prin acord, divort din culpa comuna sau exclusiva, in lipsa acordului

 Costul unui proces de divort si partaj in Romania


 Taxa de timbru pentru divort este de 39 lei.
 Taxa de timbru pentru partaj este de 19 lei.

Impartirea bunurilor comune, partaj


Desi partajul are o semnificatie juridica mai ampla decat impartirea bunurilor comune din
casatorie in cazul desfacerii casatoriei prin divort, cele doua denumiri sunt asimilate in limbajul
comun popular.
Partajul reprezinta, in cazul unui divort, impartirea intre soti a bunurilor comune din casatorie. Nu
sunt impartite in cadrul partajului bunurile proprii ale fiecarui sot. Trebuie spus ca nu are nicio
importanta durata de utilizare a unui bun, din punctul de vedere al proprietatii asupra acelui bun.

Intre bunurile comune, achizitionate de soti pe durata casatoriei, ce se pot partaja intra:
 imobile, locuinte
 terenuri
 bijuterii, obiecte de valoarea, obiecte de arta
 sume de bani comune
 mobila, obiecte de uz casnic
 altele

Cum se pot imparti bunurile comune in mod legal


Partajul bunurilor comune din casatorie se poate realiza in mai multe moduri, in functie de
momentul in care se realizeaza:
 daca se realizeaza odata cu divortul, partajul se va judeca in acelasi timp cu divortul, de catre
judecator
 daca se realizeaza dupa ce s-a pronuntat si a devenit definitiv divortul, partajul se poate
solutiona atat in instanta, printr-un nou proces (cu o durata ceva mai mare, 1-4 luni, in medie, dar
mai putin costisitor, daca partile ajung rapid la un acord), cat si prin notariat (mai rapid dar, de
obieci, mai costisitor - doar in cazul in care partile sunt de acord)

Daca cele doua parti nu se inteleg, insa, singura cale de realizarea a impartirii bunurilor comune
din casatorie este printr-un proces de partaj