Sunteți pe pagina 1din 15

ASIGURAREA CONDITIILOR IGIENICO-SANITARE

IGIENA
Meseria de maseur are o latură mai delicată deoarece clienţii doresc să beneficieze de lucrări
de masaj într-un cadru intim.
De aceea lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu trebuie să fie buni
profesionişti, să aibă noţiuni de igienă şi acestea să se transforme în deprinderi, să posede cunostinte
despre corpul omenesc, dexteritate, minuţiozitate.
Unităţile de masaj funcţiona numai în încăperi anume destinate, care vor îndeplini următoarele
cerinţe specifice asigurării unui mediu favorabil desfăşurării lucrului:
a). să dispună de lumină şi de ventilaţie, conform cerinţelor sanitare, şi să fie încălzite în sezonul rece
în conformitate cu standardele în vigoare.În aceste saloane iluminatul are o importanţă deosebită
deoarece numai astfel se lucrează cu eficienţă maximă. Lumina poate fi naturală şi artificială iar
amplasarea surselor de lumină joacă un rol important datorită efectului vizual.
b). să dispună de instalaţii interioare de alimentare cu apă potabilă, şi de canalizare potrivit
necesităţilor; numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform standardelor de proiectare, la
numărul de clienţi ai unităţii. Astfel aprovizionarea cu apă este necesară în cantitate suficientă pentru
menţinerea unui nivel crescut de sănătate şi salubritate a colectivităţii.
În unităţile, fie independente, fie comasate temperatura aerului trebuie să fie iarna 18-22 grade
Celsius, iar vara 22-26 grade Celsius.
 Spaţiile de desfăşurare a activităţii trebuie sa respecte urmatoarele prevederi:
• Cabinetul trebuie sa aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activităţi:
 accesul, înregistrarea şi asteptarea clienţilor;
 desfăşurarea procedurilor;
 păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi
sterile, în dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au
acces numai persoanele autorizate;
 depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.
• Se accepta amenajarea cel puţin a unui spaţiu pentru curatarea, dezinfectia, sterilizarea
instrumentarului şi a materialelor refolosibile, în camera de desfăşurare a procedurilor.
• Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare camera trebuie sa fie bine întreţinute, netede, lavabile,
confectionate din materiale neabsorbante, care sa poată fi uşor spalate şi curatate, iar culorile
acestor suprafeţe trebuie sa fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curatarea se face prin
aspirare.
• Incintele trebuie sa fie adecvat luminate cu lumina artificiala şi naturala.
• Incintele trebuie sa fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.
• Cabinetul trebuie sa fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de vedere
igienico-sanitar şi bine ventilat.
• Este obligatoriu sa existe chiuveta pentru spalarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării
procedurilor, precum şi chiuveta separată pentru spalarea şi dezinfectia mainilor, situata în
camera de desfăşurare a procedurii. Se asigura obligatoriu apa potabilă curenta rece şi calda,
în cantităţi suficiente, sapun antibacterian, periuta de unghii şi prosop de hârtie de unica
folosinta sau dispozitive pentru uscarea mainilor.
• Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcţie de
numărul de operatori şi clienţi ai unităţii.
• Toate suprafeţele trebuie menţinute în perfecta stare de curăţenie şi întreţinere. Suprafeţele pe
care se desfăşoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie sa fie
confectionate din materiale neporoase, neabsorbante.
• Cabinetul trebuie sa fie dotat cu mijloace pentru precolectarea şi colectarea deşeurilor
periculoase, precum şi a celor menajere: recipient cu capac, pubela, containere şi saci colectori
de unica folosinta; colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor se fac
conform prevederilor legale în vigoare.
 Utilizarea metodelor, a tipului de produs biocid pentru curatare, dezinfecţie şi sterilizare se face
după cum urmează:
Suport de tratat Metoda de aplicare Observatii
Materiale necritice
│Suprafeţe inerte, cum ar │Curatare │Spalare cu soluţie de │
│fi: pavimente, pereţi, │ │detergent pentru │
│mobilier etc. │ │îndepărtarea prafului şi│
│ │ │murdariei, urmată de │
│ │ │clatire cu apa calda │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Suprafeţe inerte, cum ar │Dezinfecţie de nivel sca- │Ştergere, respectându-se│
│fi: chiuveta, W.C., │zut sau cu un produs │timpul şi concentratia │
│suprafeţele de lucru, pat │detergent-dezinfectant │conform instrucţiunilor │
│de lucru etc. │ │producătorului, apoi │
│ │ │clatire │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Material moale, cum ar fi:│Dezinfecţie de nivel │Spalare la maşini auto- │
│prosoape, cearceafuri etc.│scăzut │mate cu ciclu termic de │
│ │ │dezinfecţie şi fierbere │
│ │ │sau la o firma │
│ │ │specializată, în baza │
│ │ │unui contract │
│ │ │Uscarea se face în came-│
│ │ │re special amenajate │
│ │ │sau în uscatoarele │
│ │ │maşinilor de spălat │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Spatule din plastic sau │Dezinfecţie de nivel sca- │Spalare, urmată de │
│metal, tavitele, │zut sau cu un produs │imersie completa în │
│ustensilele care intra │detergent-dezinfectant │produsul biocid, apoi │
│în contact cu pielea │ │clatire cu apa │
│intactă, par sau unghii │ │ │
│ori cu substanţe de lucru │ │ │
├─────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Materiale semicritice │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Orice suprafata inerta sau│Dezinfecţie de nivel │Ştergere sau imersie │
│material moale care a │intermediar │completa în produsul │
│fost stropit cu sânge sau │ │biocid, urmată de spala-│
│alte fluide corporale │ │re, apoi clatire cu apa │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Pilele de unghii refolosi-│Dezinfecţie de nivel │Ştergere sau imersie │
│bile, pensetele, vasele │intermediar │completa în produsul │
│pentru manichiura, │ │biocid, apoi clatire │
│caditele pentru pedichiu- │ │ │
│ra, perii de unghii, │ │ │
│lavoare pentru spălat │ │ │
│parul etc. │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Orice articol care vine în│Dezinfecţie de nivel │Spalare urmată de │
│contact cu mucoasele │înalt │imersie în produsul │
│intacte sau cu pielea │ │biocid, apoi clatire │
│lezata ori care susţine un│ │ │
│articol steril │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Materiale critice │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤
│Articolele taioase şi │Sterilizare prin metode │Conform prevederilor │
│intepatoare care │fizice │legale în vigoare şi ale│
│patrund adanc în piele, │sau chimice │art. 5 din anexa nr. 1 │
│refolosibile │ │la ordin │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘

Personalul trebuie sa poarte halate sau echipamente de lucru lavabile, curate, de culoare deschisă,
confectionate special pentru a fi purtate în timpul executării procedurilor.
• Înaintea efectuării procedurilor de masaj, trebuie evaluată pielea . În cazul constatării unor
leziuni profunde, tratamentul trebuie amânat.
• Toate echipamentele, accesoriile şi materialele refolosibile trebuie curatate şi dezinfectate
înainte de utilizarea lor la un nou client.
• Pentru fiecare client se foloseşte un cearsaf nou, care se arunca după teminarea şedinţei.

IGIENIZAREA SPATIULUI DE LUCRU

Curăţarea locului de muncă

Păstrarea curăţeniei la locul de muncă prezintă o importanţă deosebită atât pentru lucrător cât
şi pentru client. Astfel este important ca toate regulile sanitare să fie urmate înainte de începerea
lucrului; clientul nu trebuie să fie aşezat la măsuţa de manichiură înainte ca aceasta să fie curăţată cu
un dezinfectant şi toate instrumentele să fie dezinfectate şi în ordine.
Dezinfecţia se face cu var cloros în concentraţie de 5% (o lingură cu vârf la un l litru de apă).
Pentru repararea varului cloros se procedează astfel: se pune varul în puţină apă călduţă, se
amestecă bine, se adaugă apa rece necesară şi se lasă cca. 2-3 ore să se limpezească, după care se
foloseşte pentru spălare şi dezinfectare.
Cloramina este o pulbere albă sidefie care se foloseşte pentru dezinfecţia locului de muncă,
materialelor, vaselor şi tuturor ustensilelor nemetalice.
Curăţenia după extinderea şi frecvenţa ei în timp este de mai multe feluri:
a. generală – a tuturor suprafeţelor

b. curentă – îndepărtarea reziduurilor solide, spălarea utilajelor şi pavimentelor

c. permanentă – se face de mai multe ori pe zi


Curăţenia este întotdeauna însoţită de aerisire.
Ustensilele care sunt folosite pentru curăţenie se păstrează în încăperi separate special amenajate.
Metode folosite pentru curăţenie :
a. aspirarea prafului şi a altor impurităţi
b. măturarea umedă făcută în afara încăperilor
c. ştergerea cu lavete umede a suprafeţelor
d. spălarea
e. metode mixte
Curăţenia se execută cu ştergătoare umede pentru a preveni împrăştierea prafului în încăperea
de muncă. Măsuţa de manichură trebuie curăţată cu ştergătoare umede după fiecare manoperă.
De asemenea se vor folosi pentru lucru numai şerveţele de unică folosinţă.
Apa rece şi apa caldă folosită nu trebuie să prezinte riscul de îmbolnăvire a consumatorului şi
trebuie să fie în cantitate suficientă pentru procesele în care este folosită. Reziduurile lichide folosite
pentru igiena individuală, rezultate după executarea curăţeniei sau după efectuarea manoperelor se
îndepărtează obligatoriu la canalizare.
Respectând toate aceste măsuri de igienă în muncă se evită îmbolnăvirile care au caracter
contagios.

Dezinfectarea mâinilor

Igiena personală trebuie respectată cu stricteţe atât pentru aspect cât şi pentru evitarea
propagării sau contactării unor eventuale boli contagioase sau profesionale.
Pentru aceasta, lucrătoarea trebuie să recunoască la prima vedere bolile de piele.
În cazul în care va depista o boală de piele nu se va executa nici o operaţie, iar clientul va fi
îndrumat către un medic dermatolog.
Precauţie – mâinile se spală după fiecare client.
Personalul trebuie să-şi dezinfecteze mâinile prin spălare cu apă caldă şi săpun sub jet de apă,
apoi cu cloramină în concentraţie de 0,5% (un sfert de linguriţă la un litru de apă) să le usuce cu aer
cald sau cu prosop de hârtie de unică folosinţă.
Temperatura apei diferă în funcţie de operaţiunea la care este folosită; astfel, pentru spălarea
mâinilor şi igiena individuală temperatura apei trebuie să fie de 35-40 grade Celsius.
Echipamentul de lucru al personalului va fi întreţinut în permanentă stare de curăţenie şi se va
schimba zilnic sau mai des, ori de câte ori este nevoie.
Sterilizarea instrumentelor
Instrumentele vor fi păstrate în truse speciale pentru a fi protejate.
Instrumentele trebuie să aibă caracter individual, adică se folosesc doar pentru un singur client
şi se sterilizează pentru a nu se transmite anumite boli de piele.
De asemenea instrumentele vor fi sterilizate atât înainte cât şi după terminarea lucrului.
Alegerea instrumentarului pentru sterilizare se face în funcţie de procedurile ce urmează să fie
efectuate.
Sortarea instrumentelor se face în funcţie de:
1. tipul de dezinfecţie
2. materialul instrumentului
3. metoda de sterilizare
Sterilizarea instrumentelor se execută pentru fiecare set de instrumente, iar menţinerea
instrumentelor la sterilizare se face prin respectarea instrucţiunilor de utilizare a aparatului.
Metode de sterilizare:
1. prin căldură umedă sub presiune - autoclavare
2. prin căldură uscată - pupinel
3. prin procedee chimice

Igiena prosoapelor

Unităţile de înfrumuseţare vor fi dotate cu materiale necesare astfel încât să se asigure servirea
fiecărei persoane cu lenjerie curată.
Lenjeria curată va fi păstrată în dulapuri destinate acestui scop, separat de lenjeria utilizată în
saci de polietilenă. Imediat după folosire va fi colectată tot în saci de polietilenă.
Prosoapele vor fi curăţate cu apă caldă şi detergent în cursul procesului de spălare automată,
prin supunere timp de 10 minute la 65 grade Celsius sau un minut la 77 – 82 grade Celsius.
Prosoapele vor fi dezinfectate cu cloramină.
După ce au fost spălate, dezinfectate se calcă cu ajutorul fierului de călcat, se împăturesc şi se
păstrează în ambalaje de unică folosinţă
Prosoapele se vor schimba după fiecare client.
Saloanele de masaj sunt nevoite sa-si amenajeze un loc special pentru dezinfectarea chimica
a instrumentarului , si pentru sterilizarea ustensilelor. Dezinfectarea chimica se va face la randul ei
doar cu substante chimice agreate de comunitatea europeana
Se va renunta obligatoriu la sterilizarea superficiala a instrumentarului folosit, care putea pune
in pericol sanatatea clientilor. Vor mai fi eliminate si forfecutele folosite pentru taierea cuticulelor . De
altfel, acestea nu se vor mai taia , ci vor fi tratate utilizand tratamente chimice care presupun
inmuierea lor.
In plus, vor trebui sa existe spatii distincte pentru operatiunile care presupun un grad de
intimidate. Saloanele vor trebui sa asigure atat confortul cat si siguranta clientilor.
Este obligatoriu sa existe un numar suficient de prosoape si mantile, acestea trebuind sa fie
spalate si dezinfectate in unitati specializate. De asemenea vor trebui montate surse de apa in salon,
altele decat cele de la grupurile sanitare, iar personalul va trebui sa aiba examenele medicale la zi si
sa fi absolvit cursuri de notiuni fundamentale de igiena.
Un salon de masaj se apropie ca si grad al inbolnavirilor de un cabinet medical. Bolile care pot
fi contractate de persoanele care apeleaza la un salon de masaj care nu respecta normele igienice
sunt, in general, boli dermatologice , ale pielii si boli parazitare.
 Cabinetul trebuie sa aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activităţi:
a) accesul, înregistrarea şi asteptarea clienţilor;
b) desfăşurarea procedurilor;
c) păstrarea echipamentului, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi sterile, în
dulapuri separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai persoanele
autorizate;
d) depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.
• Se accepta amenajarea cel puţin a unui spaţiu pentru curatarea, dezinfectia, sterilizarea
instrumentarului şi a materialelor refolosibile, în camera de desfăşurare a procedurilor.
• Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare camera trebuie sa fie bine întreţinute, netede, lavabile,
confectionate din materiale neabsorbante, care sa poată fi uşor spalate şi curatate, iar culorile
acestor suprafeţe trebuie sa fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curatarea se face prin
aspirare.
• Incintele trebuie sa fie adecvat luminate cu lumina artificiala şi naturala.
• Incintele trebuie sa fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.
• Cabinetul trebuie sa fie dotat cu grup sanitar, întreţinut corespunzător din punct de vedere
igienico-sanitar şi bine ventilat.
• Este obligatoriu sa existe chiuveta pentru spalarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării
procedurilor, precum şi chiuveta separată pentru spalarea şi dezinfectia mainilor, situata în
camera de desfăşurare a procedurii. Se asigura obligatoriu apa potabilă curenta rece şi calda,
în cantităţi suficiente, sapun antibacterian, periuta de unghii şi prosop de hârtie de unica
folosinta sau dispozitive pentru uscarea mainilor.
• Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcţie de
numărul de operatori şi clienţi ai unităţii.
• Toate suprafeţele trebuie menţinute în perfecta stare de curăţenie şi întreţinere. Suprafeţele pe
care se desfăşoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie sa fie
confectionate din materiale neporoase, neabsorbante.
• Cabinetul trebuie sa fie dotat cu mijloace pentru precolectarea şi colectarea deşeurilor
periculoase, precum şi a celor menajere: recipient cu capac, pubela, containere şi saci colectori
de unica folosinta; colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor se fac
conform prevederilor legale în vigoare.
• Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de
colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant şi la reţeaua de canalizare, pentru
a fi curatate când este necesar, cat şi pentru spalarea şi dezinfectia recipientelor.
• Dezinsectia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de
maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica
proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenta vectorilor.
• Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante, precum şi
accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afişarea acestor interdicţii la loc vizibil.
• La amenajarea cabinetului este obligatoriu sa se ia măsuri de protecţie a locatiei impotriva
insectelor şi rozatoarelor.
• Cabinetul trebuie sa fie dotat cu trusa sanitară de prim ajutor, uşor accesibila, conform
prevederilor legale în vigoare.
Asigurarea igienei mainilor maseurului se face respectându-se următoarele reguli:
a) spalarea mainilor se face cu sapun antibacterian şi apa curenta potabilă;
b) uscarea se face cu prosoape sau servete de unica folosinta sau prin folosirea unui aparat de
uscare a mainilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinta;
c) dezinfectia mainilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfectiei mainilor.

 Igiena mainilor este obligatorie în următoarele situaţii


a) înainte şi după efectuarea procedurii;
b) când se contamineaza accidental cu sânge, fluide corporale sau secretii;
c) după îndepărtarea manusilor de protecţie;
d) după folosirea toaletei;
e) înainte şi după servirea mesei;
f) după efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea mainilor.
• Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt şi curate.
• În situaţia în care operatorul/esteticianul prezintă la nivelul mainilor leziuni, iritatii sau orice alta
afectiune dermatologica, se interzice practicarea procedurii pana la vindecarea acestora.
 Cabinetelor în care se desfăşoară activităţi de masaj li se aplica dispoziţiile Ordinului
ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia şi sterilizarea în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
128 din 21 februarie 2007, cu modificările ulterioare.
• Suprafeţele, instrumentele, echipamentele şi accesoriile utilizate trebuie curatate, dezinfectate
şi/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările
producătorului.
• Materialele, instrumentele, accesoriile şi echipamentele de unica folosinta se folosesc pentru
un singur client.
• Toate echipamentele, instrumentele şi materialele de unica folosinta trebuie indepartate imediat
după ce au fost folosite la un client.
• Procedurile pentru operaţiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului
utilizat în acest scop, trebuie sa fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie.
• Se admite posibilitatea sterilizarii instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă
sterilizarea se efectuează în alta parte decât locaţia cabinetului, trebuie sa se facă dovada sterilizarii
prin următoarele documente:
a) contractul încheiat între cele doua părţi;
b) data sterilizarii şi numele persoanei care a executat sterilizarea;
c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat;
d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;
e) condiţiile de transport al instrumentarului sterilizat.
• Se utilizează doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificările ulterioare.
• Soluţiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecţie, se prepara, se păstrează şi
se utilizează conform instrucţiunilor producătorului.
• Toate recipientele şi containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite
pentru dezinfecţie, trebuie etichetate adecvat în privinta conţinutului, concentratiei şi datei la care
soluţiile de lucru au fost preparate.
• Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curatat prin ştergere şi
pulverizat cu un produs biocid.
• Instrumentarul care necesita sterilizare trebuie sa fie impachetat individual în ambalaje
aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singura procedura. Ambalajele
trebuie inscriptionate cu data sterilizarii şi numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele
cu instrumentele sterilizate trebuie menţinute în condiţii corespunzătoare de asigurare a sterilizarii şi
depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate şi praf, la care exista acces controlat. Este obligatorie
afişarea interdicţiei de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor şi
echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate.
• Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privinta sterilizarii, utilizându-se
indicatorii chimici sau biologici.
• Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului se
înregistrează şi trebuie sa fie disponibile în cursul acţiunilor de inspecţie.
• Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare şi dezinfectare, efectuate
conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare, se
păstrează de către persoana responsabilă.
• Înregistrările procedurii sterilizarii trebuie sa cuprindă următoarele:
a) metoda şi parametrii de sterilizare;
b) data sterilizarii;
c) cantitatea şi tipul de instrumentar sterilizat;
d) numele sau iniţială persoanei care a sterilizat instrumentarul;
e) monitorizarea sterilizarii prin indicatorii chimici sau biologici.
• Instrumentarul sterilizat şi depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit
în decurs de 24 de ore de la data sterilizarii, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepţie făcându-se
pentru instrumentarul presterilizat.
• Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie sa demonstreze în cadrul
inspecţiei ca procedurile de sterilizare au fost executate corect şi optim.
• Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie sa existe documentaţia furnizată de
producător în care sa fie descrisă metoda de sterilizare şi precizate recomandările de depozitare şi
menţinere a sterilitatii. Aceasta documentaţie trebuie furnizată în cursul acţiunilor de inspecţie.
Persoanele responsabile cu depozitarea şi manipularea instrumentarului sterilizat trebuie sa respecte
instrucţiunile producătorului de menţinere a sterilitatii.
• Fiecare cabinet sau locatie temporară trebuie sa menţină înregistrările privind dezinfectia şi
sterilizarea disponibile în timpul acţiunilor de inspecţie şi acestea trebuie sa cuprindă următoarele:
a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fişa de securitate);
b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;
c) data, frecventa dezinfectiei;
d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfectia.
• Curăţenia trebuie efectuată la sfârşitul sau la începutul programului de lucru, precum şi ori de
câte ori este necesar, de către personal calificat.
• Deşeurile periculoase rezultate în urma activităţilor se colectează separat, se depoziteaza, se
transporta şi se neutralizeaza, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei
nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile
medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deşeurile
rezultate din activităţile medicale, cu modificările ulterioare.
 Controlul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea
următoarelor condiţii:
a) anumite substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în practica curenta trebuie sa fie
însoţite de fişa de siguranta a produsului, eliberata de către producător, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările
ulterioare; fişa de siguranta trebuie înmânată beneficiarului înainte sau odată cu prima livrare a
substanţei sau preparatului chimic respectiv;
b) personalul care manipuleaza astfel de substanţe sau preparate chimice periculoase trebuie sa fie
instruit şi sa semneze fişa de instruire pentru protecţia muncii, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
c) substantele şi preparatele chimice şi cosmetice trebuie sa fie folosite în conformitate cu
instrucţiunile producătorului, în condiţiile legii.
 Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sangerarea.
 Înainte de începerea tratamentului se efectuează evaluarea stării pielii, cu respectarea
următoarelor condiţii:
a) înainte de începerea tratamentului de infrumusetare, zona respectiva de piele sau unghie trebuie
evaluată;
b) dacă clientul prezintă în zona care urmează a fi tratata leziuni deschise, infectii, inflamatii sau
boli dermatologice, tratamentul trebuie amânat.

 Angajatorul trebuie sa asigure angajaţilor săi cursuri periodice de instruire, conform


reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, astfel
încât prin activităţile desfăşurate de aceştia sa nu fie afectată sănătatea lor şi a clienţilor.
(1) Personalul angajat are obligaţia de a efectua controale medicale la angajare şi controale
periodice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor
controale medicale se pun la dispoziţia inspectorilor sanitari, în timpul acţiunilor de inspecţie.
(2) Personalul angajat trebuie sa cunoască toate reglementările domeniului sau de activitate.
(3) Personalul angajat trebuie sa demonstreze competenta în folosirea materialelor şi a
procedurilor, în conformitate cu responsabilităţile atribuite, astfel încât sa prevină orice pericol pentru
sănătate.
(4) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajaţii trebuie sa aibă la dispoziţie trusa
de prim ajutor, facilităţi şi personal instruit pentru acordarea primului ajutor.
BOLILE PIELII

Pielea are o reactie acida cu rol de protectie contra microbilor, care se dezvolta numai in mediu
alcalin. La un ten neingrijit sau insuficient ingrijit, referindu-ne doar la curatirea obisnuita a tenului, nu
la machiaj, sudoarea, sebumul si scuamele care se elimina in mod normal, nefiind indepartate prin
ingrijirea de zi cu zi, vor astupa orificiile glandelor sudoripale si sebacee, ceea ce poate determina
aparitia unor tulburari in functia normala a acestor glande; pe de alta parte, datorita descompunerii
sudorii si a sebumului de la suprafata pielii, reactia acida a pielii devine alcalina, dand posibilitate
microbilor sa se dezvolte. Printr-o curatire a pielii se mentine reactia ei acida.

Imperfecţiuni pigmentare

Culoarea pielii se datorează combinării a cinci pigmenţi în cantităţi diferite.

În funcţie de repartiţia lor în diferite straturi ale pielii rezultă:

• culoarea galbenă - datorită prezentei în stratul cornos a cheratinei;


• culoarea albă - datorită prezentei în stratul granulos a cherarohialinei;
• culoarea brună - datorată melaninei din stratul germinativ;
• culoarea roşie - datorită sângelui din capilarele pielii.
Din amestecul acestor culori, una fiind predominantă, rezultă culoarea fiecărei persoane. Culoarea
normală a pielii este modificată din cauza mai multor factori:

 afecţiuni interne;
 contactul prelunjit cu substanţe colorante;
 administrarea anumitor medicamente;
 anemie;
 hipertensiune, etc.
1. Nevii pigmentari plani sunt modificări circumscrise ale coloraţiei pielii. Din această categorie
fac parte:
 Efelidele sunt pete pigmentare lenticulare, galbene sau brune, multiple, cu localizare pe
părţile descoperite:faţă, gât, decolteu, braţe. Devin mai vizibile la contactul cu razele
solare. Deşi sunt de natură nevică, nu degenerează niciodată. Ca tratament se
recomandă creme de protecţie antisolară, creme depigmentante şi preparate
depigmentante şi creme exfoliante.
 Lentigoul se prezintă sub forma unor pete brune, negre sau albăstrui localizate pe faţă şi
gât. Dacă sunt iritate, se pot transforma în nevocarcinoame. Cosmeticiana are obligaţia
să evite aceste formaţiuni pe tot parcursul tratamentului.
2. Nevii celulari sunt ridicători din planul pielii, de mărime şi formă variabile, de culoare roz,
galbenă sau neagră, sau pot fi necoloraţi. Uneori pot fi acoperiţi de fire de păr.

Nevii celulari se pot transforma în nevocarcinoame, de aceea trebuie evitaţi în timpul tratemntului
cosmetic.Firele de păr se taie cu forfecuţa până la limita nevului.

3. Cloasma este o discromie reprezentată prin pete pigmentare sub forma unor plăci, de cele
mai multe ori confluente şi cu contur neregulat. Apar pe faţă mai ales la femeile însărcinate, de aceea
poartă şi numele de cloasmă gravidică. Mai rar apare şi în anumite afecţiuni ginecologice sau
hepatice.

4. Melanoza Riehl apare la femeile de după 40 ani pe părţile expuse la lumină ale feţei

gâtului. Debutează printr-o uşoară mâncărime, după care se instalează o pigmentaţie roz-violacee
care cu timpul devine brună. Pigmentaţia se întinde formând suprafeţe difuze sau reticulate, la care se
suprapun puncte hipercromatice care ajung să se unească

Imperfecţiuni datorate lipsei de pigmenţi

1. Vitiligo se prezintă sub formă de pete albe, neregulate înconjurate de o zonă de pigmentaţie
mai intensă. Culoarea mai intensă şterge pe măsură ce se îndepărtează de centrul alb, până se
confundă cu pielea sănătoasă. Poate apărea pe orice regiune a corpului, în special pe părţile
descoperite.

Există mai multe forme de vitiligo:

• vitiligo punctat, (mici insule albe);


• vitiligo universal (pe toată suprafaţa corpului );
• vitiligo pielii capului (reprezentat de şuviţe albe).

Imperfecţiuni de natură vasculară

Nevii vasculari sau angioamele sunt tumori benigne rezultate din hiperplazia sistemului vascular.
Sunt de cele mai multe ori congenitale şi pot apărea la orice vârstă. Angiomul reprezintă o
îngrămădire de vase ecteziate. În funcţie de natura vaselor sunt:

• hemangioame datorate vaselor de sânge;


• limfangioame datorate vaselor limfatice.
Hemangioamele se pot prezenta sub mai multe forme:

 angioame plane care se prezintă sub forma unor pete vasculare de dimensiuni variabile,
punctiforme sau difuze, de culoare roz, roşie sau violacee. Poate avea şi un aspect stelar,
întâlnit mai ales pe nas sau sub orbital de forma unui punct vascular central mai ridicat din care
radiază vase mai mici.
 Angioamele tuberoase sunt tumori vasculare circumscrise sau difuze care apar de regulă la
nou născut şi cresc odată cu vârsta . Au culoare roşie sau violacee şi sunt de consistenţă
moale, reductibile total sau parţial la presiune.
 Angioamele cavernoase sunt tumori voluminoase care deformează regiunea pe care se
localizează (buze, urechi, pleoape), sângerează uşor la traumatisme. Nu se va efectua
tzratament la persoanele care prezintă asemenea formaţiuni.
 Punctele rubinii sunt nevi vasculari tardivi, multipli ce apar la femei după 40 ani. Se prezintă
prin mici angioame punctiforme sau lenticulare localizate pe decolteu şi membre.

Imperfecţiuni de altă natură

1. Milium este o tumoare benignă, epitelială, sub forma unui chist epidermic de mărimea unei
gămălii de ac, alb, dur, perlat, localizat la nivelul pleoapelor, al tâmplelor şi rar, al frunţii. De
multe ori aceste chisturi apar grupate. Iau naştere prin astuparea mecanică a foliculului
pilosebaceu sau mai rar a canalului sudoripar. Conţinutul acestor chisturi este format din
celulele cornoase şi resturi grăsoase. Eliminarea lor se face prin extragere după ce a fost
înţepat cu un ac steril.
2. Chistul sebaceu este o formaţiune rotundă sau ovală de consistenţă moale, acoperită de piele
de culoare normală şi aspect normal. Conţinutul este păstos, fiind compus din celule epidermice
cheratinizate, grăsime şi colesterol.
3. Hipertricoza este reprezentată de o dezvoltare anormală a părului pe corp şi pe faţă. Se
recomandă epilarea prin diferite metode.
4. Xantelasma este localizată la nivelul pleoapelor şi se prezintă sub forma unor pete galbene, cu
suprafaţa netedă sau uşor reliefată. Este cauzată de tulburări în metabolismul grăsimilor. Tratamentul
este pe cale chirurgicală.
5. Cheratomul senil este o dermatoză precanceroasă. Se prezintă sub forma unor pete galben-
brune, pigmentate, cu contur neregulat, apar mai des după 60 ani, pe dosul mâinilor şi mai rar în alte
regiuni. Leziunile au suprafaţa aspră, prezentând uneori şi o uşoară descuamare. Se presupune că
una din cauzele apariţiei acestor leziuni sunt şi razele solare. Tratamentul se face numai de către
medicul dermatolog.
6. Verucile (negii) sunt escrescenţe papilare şi hipercheratozice de dimensiuni variabile şi se
datoresc unui virus. Există mai multe forme de veruci :
• veruca vulgară – apare la copii pe faţa dorsală a degetelor şi a mâinilor, sub forma unor
ridicături rotunde, cu dimensiuni variabile, de culoare cenuşie, brună sau de culoarea pielii, de
consistenţă tare, aspră.
• verucile plantare – localizate pe calcai sau pe degetele de la picioare;
• verucile plane sunt negi juvenili care apar, de obicei, la copii, mai rar la adolescenti si adulti;
• veruci sau negi de batranete, au culoarea galbui-murdara si pot aparea dupa 50 de ani;
• verucile papilomatoase - sunt ridicături de câţiva milimetri pediculare, filiforme ce apar pe faţă
sau pe gât.
Tratamentul verucilor, dacă nu se vindecă spontan, se face prin terapie naturistă sau tratament
dermatologic.