Sunteți pe pagina 1din 12

amar makruf ialah mengajak

manusia melakukan perkara


kebaikan, manakala nahi
mungkar pula mencegah
manusia daripada melakukan
perkara tidak baik.
m Ôngkau umat terbaik dikeluarka untuk
manusia , kamu menyuruh yang makruf
dan melarang yang mugkar,serta
beriman kepada Allah. (Ali Imran : 110)
m Bertolong-tolonglah kamu dalam
berbuat kebajikan dan takwa dan
janganlah kamu bertolong-tolongan
dalam berbuat dosa dan
aniaya(permusuhan). (Al-Maidah : 2)
m ˜abi Musa as berkata :
m ´Ya tuhanku,apakah pahala yang menyeru
saudaranya memerintah yang makruf dan
melarang yang mungkar?
Allah berkata :
´aku tulis untuknya setiap satu kalimat
seperti beribadah setahun dan aku malu
menyeksanya dengan ˜Ô AKA.µ
— ´Adakah patut kamu suruh manusia
berbuat kebaukan dan kamu lupakan
dirimu sendiri<sedang kamu membaca
kitab .tidakkah kamu memikirkannya?
(Al-Baqarah : 44)
m agar manusia sentiasa berada di atas
landasan yang betul.
m pencetus kebangkitan dan penegur atas
segala kesilapan dan kesalahan yang
dilakukan.
m sebagai khalifah yang menjaga
kesucian agama .
m Tanggungjawab sebagai hamba Allah.
m =eimanan yang mendalam.
m Ilmu yang hak.
m Matlamat untuk keredhaan Allah
@. membawa kepada Islam bagi orang
yang belum menganut Islam.
2. mempertingkatkan mutu kefahaman
dan penghayatan Islam.
3. mendirikan sebuah negara yang
diredhai Allah.
4. menuju kepada keselamatan dan
kebahagiaan.
5. mendapat =eredhaan Allah.
m ë  
 


 
 
 
 
  
 
 
 
 


 
 
 
   

  
 
 
 
    
 
   
   
 (H Muslim)
m @. Dengan tangan ( =uasa /
pemerintahan)
m 2. Dengan lidah / ucapan / lisan.
-Nasihat
-Penerangan
-Penulisan
m 3. Dengan Hati (membenci dan tidak
meredhai)
m ^ikap malas dan tidak ambil berat
tentang hal ehwal orang lain.
m Merasa seolah-olah amalan sudah
cukup.
m Merasa ilmu tidak cukup unruk
menegur.
m Takut dimaki,dicaci oleh orang yang
ditegur.
m untuhnya nilai akhlak manusia.
m untuhnya ketamdunan zaman
empayar Islam.
m Mengundang bala Allah taala.
m Dosa akan menjadi oerkara biasa
dalam hidup