P. 1
Moneda+si+credit (1) carte

Moneda+si+credit (1) carte

|Views: 1,263|Likes:
Published by Dobre Silviu

More info:

Published by: Dobre Silviu on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

MONEDĂ ŞI CREDIT

Lector univ. dr. ILIE MOGA

1

C U P R I N S Capitolul I 1. M O N E D A * Obiective …………………………………………………………………………..5 * Scurt rezumat ……………………………………………………………………...6 * Conţinutul capitolului …………………………………………………………….. 7 1.1. MONEDA ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIE.......................................... ………7 1.1.1. Privire istorică asupra monedei ....................................................................................... 8 1.1.2. Funcţiile monedei ............................................................................................. ………..13 1.1.3. Puterea de cumpărare a monedei, expresie a potenţialului economic .............................16 1.1.4. Stabilirea puterii de cumpărare a monedei, punct de plecare al întăririi monedei naţionale ....................................................................................................................18 1.1.5. Clasificarea semnelor monetare ......................................................................................20 1.1.6. Sistemul monetar ............................................................................................................21 1.1.6.1. Sistemul Monetar Internaţional ......................................................... ……………….23 1.1.6.2. Sistemul Monetar European .............................................................. ……………… 25 1.1.6.3. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton – Woods 1944.................................... 28 1.1.7. Convertibilitatea ............................................................................................... ………30 1.1.8. Cursul de schimb (cursul schimbului) ............................................................. ……... 34 1.2. CIRCULAŢIA MONETARĂ ............................................................... ……38 1.2.1. Tranzacţiile financiare şi rolul lor ............................................................................... 38 1.2.2. Circulaţia mărfurilor şi circulaţia banilor ......................................................... ……... 38 1.2.3. Schema dezvoltată a circulaţiei banilor ............................................................ ……... 39 1.2.4. Delimitări ale circulaţiei monetare ................................................................... ……… 41 1.2.5. Necesarul de monedă ..................................................................................................... 42 1.2.5.1. Definiţia şi criteriile de structurare a masei monetare ....................... ……………….42 1.2.5.2. Dimensionarea cantităţii de monedă în circulaţie ........................................................43 1.2.5.3. Dimensionarea circulaţiei monedei cu ajutorul balanţei veniturilor şi cheltuielilor populaţiei…… ............................................................. ……………………………………….47 1.2.6. Viteza de circulaţie a monedei ....................................................................................... 48 1.2.7. Dimensionarea ofertei de monedă .................................................................................. 48 1.3. ECHILIBRUL MONETAR ............................................................................ 50 1.3.1. Echilibrul şi dezechilibrul economic .................................................................. ………51 1.3.2. Echilibrul monetar şi interpretările alternative .................................................. ……….52 1.3.3. Premisele asigurării echilibrului monetar .......................................................... ……….52 1.3.4. Moneda şi inflaţia ............................................................................................... ………54 1.4. SISTEMUL MONETAR NAŢIONAL AL ROMÂNIEI ............................... 55 1.4.1. Formarea şi caracteristicile sistemului monetar românesc ............................................. 55 Primii „lei” …………………………………………………………………..............56 1.4.2. Privire istorică asupra sistemului monetar românesc ........................................ ……….56 *Leul greu (nou), ultimul ban românesc ? .................................................. ……...63 1.5. TEORII MONETARE ..................................................................................... 64 5.1. Concept şi consideraţii generale privind teoria monetară ................................................ 64 5.2. Principalele teorii monetare ............................................................................................. 66 * Cuvinte cheie …………………………………………………………………….. 69 Capitolul II B Ă N C I L E * Scurt rezumat …………………………………………………………………….. 73 * Obiective …………………………………………………………………………. 73 * Conţinutul capitolului ……………………………………………………………. 74 2.1. ACTIVITATEA BANCARĂ ................................................................ ………74 2.1.1. Privire istorică asupra activităţii bancare ......................................................... ……….. 74 2.1.2. Activitatea bancară în România ....................................................................... ……….. 76 2.2. STRUCTURILE INSTITUŢIONALE ........................................................... 88 2.2.1. Sistemica bancară .......................................................................................................... 88 2.2.2. Organizarea sistemului financiar ................................................................................... 92 2.2.3. Rolul şi funcţiile Băncii Centrale ...................................................................... ……….93 * Operaţiunile Băncii Centrale ..................................................................................104 2.2.4. Băncile şi instituţiile de credit asimilate ........................................................... ………105 2.2.4.1. Organizarea şi funcţionarea unei bănci ...................................................................... 105

2

2.2.4.2. Principalele operaţiuni ale unei bănci ................................................ ………109 2.2.5. Organigrama (structura organizatorică) a unei bănci ....................................... 110 2.2.6. Instituţii de credit cvasibancare ........................................................................ 114 2.2.7. Trezoreria .......................................................................................................... 115 2.3. PERSPECTIVE ALE STRATEGIEI BANCARE ............................. 115 2.3.1. Intrări în sistem bancar ..................................................................................... 117 2.3.2. Structura de transformare ................................................................................. 117 2.3.3. Ieşirile în sistem bancar .................................................................................... 118 2.3.4. Planificarea strategică bancară ......................................................................... 118 * Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 120 Capitolul III C R E D I T U L * Scurt rezumat …………………………………………………………… 122 * Obiective ………………………………………………………………… 123 * Conţinutul capitolului ………………………………………………….. 123 3.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE ...................... 123 3.1.1. Creditul. Noţiuni, concepte, clasificare ………………………………………. 124 3.1.2. Resursele de creditare ................................................................................... .. 130 3.1.3. Categoriile de credite ........................................................................................ 132 3.1.4. Principii ale activităţii de creditare ................................................................... 137 3.2. ACORDAREA PROPRIU-ZISĂ A CREDITELOR ...................... 138 3.2.1. Analiza performanţei firmei pe baza bilanţului întocmit conform normelor metodologice în vigoare ……………………………………………………………………………... 145 3.2.2. Analiza performanţei firmei pe baza bilanţului restructurat ......................... 147 3.2.3. Multiplicatorul de credite - crearea de monedă scripturală ....................... . 149 3.2.4. Producţia bancară .......................................................................................... 151 3.3. DOBÂNDA ŞI MANAGEMENTUL RATEI DOBÂNZII ............152 3.3.1. Teorii privind dobânda .................................................................................. 153 3.3.2. Determinarea nivelului ratei dobânzii pe piaţă ............................................. 156 3.3.3. Dobânda nominală şi dobânda reală ............................................................. 158 3.3.4. Riscul ratei dobânzii ..................................................................................... 159 3.3.5. Măsuri privind prevenirea riscului de creditare ........................................... 162 3.3.6. Elemente care pot contura orientarea activităţii unei bănci ......................... 165 *Cuvite Cheie ……………………………………………………………. 167 * Studiu de caz privind analiza financiară a SocietĂţii Comerciale „CONF-PROD” S.R.L. Sibiu în vederea obţinerii unui credit în valoare de 100.000 lei ..... 164 * Întrebări recapitulative şi teste de autoevaluare ………………………… 180

Bibliografie selectivă ……………………………………………………. 181

3

În consecinţă.Introducere În contextul actual al economiei de piaţă concurenţiale din ţara noastră. tezaurizarea. autorul cursului „Monedă şi credit” vrea să pună în lumină acest rol. au rolul de a regla şi acţiona pentru orientarea şi conducerea proceselor economice la nivel naţional. moneda naţională şi activitatea de creditare realizată prin intermediul băncilor joacă un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice. creditul acordat trebuie să aibă o valoare monetară (bănească).şi macroeconomic. Ca urmare. în ţările cu economie de piaţă dezvoltată. dar şi de o mare acuitate politică. O dată cu aderarea României la Uniunea Europeană. solicitate pe piaţa bancară. este deci preţul creditului. acoperind cu acest material o bună parte din necesarul de obiecte de specialitate al viitorului economist. se cuvine a fi precizat faptul că primul obiectiv al băncilor este să ofere „produse şi servicii bancare de cea mai bună calitate”. urmăreşte să prezinte realităţi care se cer ştiute. exprimat printr-o monedă). rolul Băncii Centrale este decisiv.cap. În continuarea capitolului II. suntem obligaţi în permanenţă să veghem asupra corelării stricte a circulaţiei monetare cu necesităţile reale ale economiei. Problemele monetare au devenit în lumea contemporană o preocupare publică. lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid foarte util tuturor celor ce sunt angrenaţi în procesul de desăvârşire a profesiei de economist. tematica lucrării se încadrează între temele de specialitate de strictă actualitate. moneda nu are valoare şi liberă circulaţie dacă nu este emisă de un organism competent. pentru că numai astfel se poate sprijini stabilitatea monedei şi. Relaţiile între credit şi circulaţia monetară. sunt prezentate în capitolul I momentele ce mai semnificative pe care le-a cunoscut moneda de la apariţie şi până astăzi. Astfel. cu servire exemplară. Prin urmare. Conform uzanţelor de specialitate. pentru asigurarea unei circulaţii monetare stabile. am pomenit fără să vrem şi de existenţa creditului în contextul legăturii acestuia cu activitatea bancară. fapt ce ne determină să pătrundem în capitolul III. . guvernul le urmăreşte îndeaproape (aşa cum. mai cu seamă reunite spre a se vedea întregul. economică şi socială (leul greu (nou) → o cheie a succesului ? – poate da. Emiterea. Din acest punct de vedere. în ultimă analiză. ele se întrepătrund şi intercondiţionează reciproc. Cu toate că sunt tratate distinc cele trei capitole (probleme). întrebările recapitulative şi testele de autoevaluare cât şi bibliografia selectivă închid conţinutul volumului. În această perioadă. explicabilă dacă se ia în considerare influenţa pe care o au asupra ansamblului activităţii economice şi. se cuvine a fi relevată legătura directă care există între bancă şi operatorul economic şi prezentarea cadrului de acţionare specific. . circulaţia. se întâmplă în toate ţările). creşterea şi scăderea valorii monedelor au avut puternice repercursiuni. în reglarea circuitelor economice la nivel micro. cu rol de echilibrare a disponibilităţilor operatorilor economici şi ale populaţiei.vom vedea). a lichidităţii operatorilor economici. I „Moneda”. prin intermediul instrumentelor. a economiei în ansamblul său. de altfel. civilizată şi operativă.cap. moneda se concretizează printr-un ansamblu de mijloace de plată direct utilizabile în vederea efectării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. s-au răsfrânt asupra vieţii sociale în toate epocile istorice. metodelor şi politicilor din sfera monetară şi de credit. Băncile (fără a neglija istoria lor). problema stabilităţii şi întăririi monedei noastre naţionale este nu numai actuală. implicit. III „Creditul”. pentru reglarea datoriilor generate de schimbul de mărfuri şi prestările de servicii. se crează premisele creşterii economice şi a derulării unui comerţ eficient. numai cedarea şi restituirea unei sume de bani constituie o operaţiune de credit. Lucrarea este structurată pe trei capitole distincte: . . iar dobânda reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. Prin tot ce cuprinde capitolul I. În activitatea tuturor organizaţiilor bancare. existente în bănci.II „Băncile”. iar banca este cea care mijloceşte operaţiunile între operatorii economici având la bază un volum economic (de asemenea. cu împrumuturile (creditele) necesare. statul. După cum se poate uşor observa. Pentru aceasta. În concordanţă cu realitatea. la crearea noului sistem bancar s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare realizarea unui sistem bancar modern. Studiu de caz privind realizarea unei documentaţii de către o firmă în vederea obţinerii unui credit de la o bancă comercială.cap. 4 . asupra condiţiilor de viaţă ale omului. mai ales a celui exterior. Pentru a avea o imagine cât mai exactă asupra evoluţiei istorice a monedei.

reprezintă un act de mare importanţă. Autorul. ci se doreşte a avea şi o folosinţă practică. credit.L. 5 . bancă. adică o analiză financiară a Societăţii Comerciale „CONF-PROD” S. în vederea căruia banca (iată din nou legătura) trebuie să-şi asigure o bună informare şi documentare pentru prevenirea riscului. la sfârşitul lucrării se află o bibliografie selectivă pe care o recomand tuturor celor interesaţi în completarea şi îmbogăţirea cunoştiinţelor în domeniu.Acordarea creditului (consimţirea tranzacţiei) în lei sau în valută. În final. Sigur. inclusiv asumarea unor riscuri. prin volumul de faţă nu mi-am propus şi cred că nici n-aş fi reuşit să abordez toate problemele legate de cele trei fenomene: monedă.R. În finalul lucrării am prezentat un studiu de caz. Dar.000 lei de la o bancă comercială (realizându-se concret trilogia: monedă ↔ bancă ↔ credit). cursul nu caută să fie doar o sintetizare în formă accesibilă a numeroase evenimente permiţând privirea dintr-un anumit unghi asupra trecutului. Sibiu în vederea obţinerii unui credit în valoare de 100.

care nu reprezintă.cine va asigura necesarul de monedă (ca mijloc de plată) în economie. instrumentele financiare. a trebuit să-şi armonizeze politica monetară cu cea a statelor membre astfel încât asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor să reprezinte obiectivul economic prioritar. . Deoarece furnizează informaţii asupra cererii de monedă din punct de vedere cantitativ şi calitativ. aceste politici au utilizat agregatele monetare ca instrumente privilegiate în scopul realizării obiectivului prezentat. moneda electronică. Având în vedere principalele modificări în tendinţa utilizării mijloacelor de plată. moneda propriu-zisă. datorită apariţiei noilor tipuri de plasamente pe pieţele financiare. se pot transforma rapid în mijloace de plată cu riscuri limitate şi în perioade de timp reduse. în general. schimbă comportamentul firmelor şi al utilizatorilor de monedă.cine influenţează viitorul monedei propriu-zise. 6 . M O N E D A * Obiective: Datorită diversităţii mijloacelor şi instrumentelor de plată. care constituie doar o parte din masa monetară. exercită influenţe importante asupra politicii monetare şi a instrumentelor acesteia. în economia contemporană se utilizează într-o masură tot mai mică formele tradiţionale de monedă. afacerile care se derulează tot mai mult în spaţiul cibernetic. ce-nvârteşte lumea toată” Eduard Bourd Capitolul I 1. moneda metalică şi piese metalice. Un rol important asupra politicii monetare îl au efectele determinate de apariţia monedei electronice. agregatele monetare permit aplicarea politicii monetare. Prin urmare. O astfel de tendinţă generală se înscrie într-o evoluţie amplificată după anii ’80. ca ţară membră a Uniunii Europene. care evidenţiază relaţia stabilă dintre rata de creştere pe termen lung a mijloacelor de plată şi rata inflaţiei. de fapt.„Banu-i ca mica roată. supunem atenţiei cititorului câteva probleme care îşi găsesc răspunsul în paginile ce urmează: . România. În acest context se înscriu modificările şi în structura masei monetare. reţeaua mondială a Internetului. respectiv a agregatelor monetare şi a modului de utilizare a acestora în domeniul politicii monetare. Preluînd abordările monetariste. . Ca urmare.cine este ofertantul de monedă.

1992. au fost drahmele de argint bătute de oraşul pontic Histria în sec. de către toţi şi totdeauna pentru a regla datoriile generate de schimbul de mărfuri. În Europa.* Scurt rezumat: M o n e d a se concretizează prin ansamblul mijloacelor de plată direct utilizabile în vederea efectuării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. Totodată. pe de o parte. România a avut moneda convertibilă ? Obiectivele unei politici monetare sunt. lupta împotriva inflaţiei. adică ansamblul de active (aici. în cuvântul latin „moneta” care înseamnă „aceea care avertizează”. constă într-o acţiune prin 7 . Dar. care de asemenea trebuie să se ţină seama în abordarea problemelor monetare. de obicei ca podoabe. este necesară determinarea cât mai corectă a puerii de cumpărare a unei monede prin apelarea la diferiţi indicatori. Pornind de la activitatea practică de analiză monetară. utilizată de majoritatea ţărilor. iar. Ca urmare. de la pg. analiza modernă ne-a demonstrat că cele trei funcţii se explică printr-o proprietate esenţială a monedei şi anume: moneda constituie lichiditatea prin excelenţă. sistemul monetar este privit ca un ansamblu de norme şi organisme. a determinat crearea sistemelor monetare. Cristos. Creşterea rolului şi importanţei monedei în istorie. se recomandă citirea cu atenţie a momentelor cele mai semnificative pe care le-a cunoscut moneda de la apariţie şi până astăzi. Exteriorizarea valorii se realiza o dată cu schimbul.a. de la sfârşitul preistoriei. se utilizau ca monedă vitele. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton Woods – 1944 şi Fondul Monetar Internaţional. Sistemul Monetar European. active = creanţă) acceptate pretutindeni. Primele monezi autohtone cunoscute pe teritoriul României. Denumirea de monedă provine de la monetăria romană. Soluţia clasică. se impune a se acorda o mare atenţie organismelor internaţionale create: Sistemul Monetar Internaţional. pe de altă parte. Acelaşi lucru s-a petrecut multă vreme cu ceaiul în Tibetul chinezesc. apărarea monedei (menţinerea parităţii de schimb). în esenţă. ş. este o noţiune care a cunoscut importante modificări de conţinut de-a lungul vremii. cuvânul „monedă” îşi are originile deci. 5. etnologii au observat în societăţile tradiţionale folosirea monetară a sării şi a scoicilor rare care serveau. trebuie făcută distincţia între moneda materială (de circulaţie) şi moneda de cont (scripturală). rezervându-şi dreptul de a participa la tranzacţii sub forma unor mărfuri obişnuite şi foarte diversificate. se pot pune în evidenţă trei funcţii importante. în Africa. Tratatul de Maastricht . Având în vedere originile istorice ale monedei (descrise de Aristotel în „Etica Nicomahică” şi „Politica”). În vederea edificării unei imagini cât mai complete asupra evoluţiei istorice a monedei. Astfe. Ea reprezintă o însuşire legală a unei monede de a putea fi preschimbată cu altă monedă în mod liber prin vânzare şi cumpărare pe piaţă. Moneda a apărut de timpuriu în istoria societăţii umane. X – IV î. Etimologic. Convertibilitatea. prin raportarea mărfurilor la marfa care avea rolul de monedă. instalată lângă templul Juno Moneta din Roma.

care se vor a fi formate liber pe pieţele valutare în funcţie de cerere şi ofertă. şomajul. Basno. ultimul ban românesc ? Încheiem primul capitol prin prezentarea conceptului de teorie monetară şi prin prezentarea principalelor teorii monetare. în aceste manifestări de instabilitate. C. 8 .. Ed. deficitul bugetar. de către toţi şi totdeauna pentru a regla datoriile generate de schimbul de mărfuri. o divergenţă fundamentală apare. N.1 Rducând controversele la afirmaţiile extreme. guvernele trebuie să utilizeze cu prioritate instrumente ale politicii monetare pentru a corecta aceste dezechilibre. În opinia primei şcoli. echilibrul monetar. politica monetară nu trebuie să constituie vârful de lance în cadrul politicii economice. Floricel . schimbat. De asemenea. chiar din momentul în care se examinează natura intervenţiei monedei. Ed. relevând-i conţinutul. active = creanţă) acceptate pretutindeni. moneda şi inflaţia ca o consecinţă a echilibrului şi dezechilibrului economic. Ca urmare. 9. cât şi într-o manieră indirecă. moneda a constituit pentru cercetători. Până la urmă.P. Gh. se poate pune întrebarea: leul greu (nou). Ca o consecinţă. un subiect de controverse. pg. pg. rolul cursului de schimb (adică preţul unei valute în altă valută) şi al cursului valutar (preţul unui mijloc de plată exprimat sub forma unui raport între două unităţi monetare diferite). moneda se poate defini atât într-o manieră directă. Dardac. adică ansamblul de active (aici. Totuşi. Din totdeauna. O problemă aparte o constituie Sistemul Monetar Naţional al României. este recunoscut de toată lumea. A nu se neglija însă. În epoca modernă însă. 1 2 C. Ec. fluctuaţiile în cantitatea de monedă se găsesc la originea dezechilibrelor din economie. 1997. Bucureşti. 1994. ele sunt efectele acestor fenomene. deficitul balanţei de plăţi).. împrumutat. * Conţinutul capitolului: 1. În cele din urmă. dându-i o dimensiune şi o viteză coresunzătoare. cărora trebuie să le facă faţă toate ţările. Moneda şi rolul ei în economie Datorită faptului că moneda are circulaţie zilnică. Pentru început putem spune că m o n e d a se concretizează prin ansamblul mijloacelor de plată direct utilizabile în vederea efectuării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. Bucureşti.2 Moneda apare ca un activ care poate fi deţinut. clasicii prin vocea lui Stuart Mill. iar după partizanii celei de-a doua şcoli. moneda rămâne o noţiune foarte complexă şi dificil de cuantificat şi de definit. Fenomenele monetare sunt strict legate de fenomenele economice. circulaţia mărfurilor influenţează în mod direct circulaţia monetară. „simplu voal” fără influenţe asupra echilibrului economic. Manolescu – „Moneda şi ipostazele ei”. dacă aspectul monetar al celor patru mari dezechilibre (inflaţia. răspunzând mercantiliştilor care afirmau că moneda reprezintă un semn al bogăţiei. spuneau că nimic nu este mai semnificativ decât moneda. în timp ce pentru a doua.1. D.“MONEDĂ. sunt tratate pe larg. BĂNCI”. evidenţiindu-i funcţiile.dobânzi. constatăm că două mari şcoli se opun: pentru prima. îşi poate releva cu putere funcţia socială. CREDIT. 5.

apoi de regi. în Africa. Prin folosirea unei „mărfi” unice drept intermediar în tranzacţii. Monezile de metal aveau forme de obiecte (inele. VI î. Bucureşti. măsurarea precisă a valorii şi economisirea. intrinsecă. în cuvântul latin „moneta” care înseamnă „aceea care avertizează”. vârfuri de săgeţi etc. marfa ia locul trocului. Dobrescu – “Băncile. Privire istorică asupra monedei Considerăm relevantă şi totodată justificată o incursiune în evoluţia monedei. O dată cu crearea statelor 3 C.aurul şi argintul. Astfel. Cristos). care se poate utiliza ca bun de consum sau de producţie. trebuia să fie divizibilă pentru a permite efectuarea plăţilor şi să prezinte o valoare proprie. fier . De asemenea. XI î. Cristos). Acelaşi lucru s-a petrecut multă vreme cu ceaiul în Tibetul chinezesc.M.1. monezile au fost emise de preoţi. În Evul Mediu. de la sfârşitul preistoriei. E. Expert. apoi au apărut metalele preţioase .3 Etimologic. suficient de mare şi stabilă. mică enciclopedie”. pg. ele au fost emise de regi. Ca urmare. Mai mult. Dintre toate bunurile care întruneau calităţile respective. iar în Europa. Primele monede ar putea fi considerate cele din China (sec. Un timp. etnologii au observat în societăţile tradiţionale folosirea monetară a sării şi a scoicilor rare care serveau.cupru. marfa monedă – etalon trebiua să aibă durabilitate ca să i se poată conserva puterea de cumpărare. permiţându-şi prin marfa aleasă vânzarea şi cumpărarea bunurilor obişnuite.1. Ed. 9 . valoarea monedei trebuie să se bazeze pe încrederea acelora care o vor deţine. în analiza evoluţiei monedei se va avea în vedere şi rolul deosebit al factorilor subiectivi privind deciziile operatorilor economici în ce priveşte destinaţia şi oportunitatea folosirii monedei. Cristos) a fost marcată prin „baterea” unor piese din metal. cuvânul „monedă” îşi are originile deci. 1998.C.Pentru a fi acceptată. dar serveşte şi drept instrument de schimb. 175. încredere circumscrisă unei anumite comunităţi naţionale sau internaţionale. Valoarea mărfurilor obişnuite se va măsura prin stabilirea unui bun în calitate de etalon monetar.. rezervându-şi dreptul de a participa la tranzacţii sub forma unor mărfuri obişnuite şi foarte diversificate. În Europa. demonstrând prin aceasta apariţia primelor semne a ceea ce va purta mai târziu numele de monedă. instalată lângă templul Juno Moneta din Roma. bronz. cele bătute de statul elen antic Lidia (sec. prin raportarea mărfurilor la marfa care avea rolul de monedă. Valabilitatea celor două accepţiuni date monedei (calitatea ei de marfă şi de creanţă) este demonstrată de evoluţia istorică a monedei. Kiriţescu. Exteriorizarea valorii se realiza o dată cu schimbul. Denumirea de monedă provine de la monetăria romană. pentru a vedea legătura cauzală a diferitelor forme pe care le-a cunoscut de la apariţie şi până la acest început de mileniu trei. Moneda a apărut de timpuriu în istoria societăţii umane. omul a ieşit din sfera trocului primitiv şi intră în cea a economiei de schimb. Au fost folosite iniţial ca monede. 1. perfect adaptabile funcţiilor monedei. ceea ce necesita verificarea conţinutului prin cântărire şi probarea titlului. metalele şi aliajele comune . Celebrarea victoriei Romei antice asupra regelui Epirului (anul 275 î. metalele şi aliajele sau impus rapid datorită proprietăţilor fizice.) sau de lingouri (obiecte premonetare). de la concret la abstract. de căpeteniile feudale şi de oraşe. se utilizau ca monedă vitele. de obicei ca podoabe.

Moisil). este brăzdată de consecinţele: . cecurile acceptate la plată sunt o formă a monedei scripturale. 1391). Cristos monezi proprii iniţial imitate după monezile greco – macedonene. Epoca monedei – marfă se va încheia iar locul său va fi luat de moneda semn. dezvoltarea băncilor a fost la originea perfecţoinărilor importante în tehnicile monetare. După primul război mondial. s-au impus puţin câte puţin ca instrumente de plată normale. apoi cu simboluri locale originale: „Monedele geto – dacice reprezintă cele mai autentice monumente de artă dacică” (C. primele emisiuni fiind în Ţara Românească. ea poate fi folosită ulterior în aceleaşi scopuri. Se denumesc sisteme monetare acele sisteme care nu au în centru o monedă metalică cu valoare proprie. Formele noi ale monedei scripturale sunt cecurile şi viramentele. Moneda de argint însă. Statele feudale au avut sisteme monetare proprii. începând din jurul anilor 300 î. Baterea şi circulaţia monedei de aur au încetat după primul război mondial. În a doua parte a secolului al XIX – lea. Emise de titulari. Rolul de intermediar realizat atât prin marfa – monedă cât şi prin moneda – semn sunt foarte bine asigurate în urma efectuării schimbului de mărfuri.feudale naţionale. apare momentul de răscruce în evoluţia monedei. având în vedere bunurile şi serviciile ce pot fi procurate în schimbul ei. baterea de monezi de aur şi de argint cu valoare proprie deplină destinate circulaţiei. Primele monezi autohtone cunoscute pe teritoriul României. Totodată era garantată valoarea monedei respective. a circulat şi mai târziu. au fost drahmele de argint bătute de oraşul pontic Histria în sec. cele ale lui Vladislav I (Vlaicu) (1364 – c. având aceleaşi funcţii şi aceeaşi valoare ca moneda – marfă. dar din ce în ce mai rar. permite înţelegerea a ceea ce distinge moneda de celelalte bunuri şi anume că utilitatea monedei în tranzacţii este identică. a încetat. Ponderea acestora în totalul masei banilor în circulaţie este însă foarte mică. în care nu mai circulă decât monezile divizionare. dreptul de batere a monedelor a revenit puterii centrale. oricare ar fi forma şi valoarea sa intrinsecă. inclusiv pentru banii de cont care nu au o existenţă materială (ex. Trecerea de la moneda – marfă la moneda –semn. iar în Transilvania în timpul lui Ioan Zapolya (1510 – 1540) şi în perioada Principatului. Apariţia şi utilizarea monedei – semn în scopuri cât mai 10 . Evoluţia formelor monedei. Valoarea monedei – semn nu se deteriorează în timp. de la marfă la semn. 1375 – c.costurile de producţie sunt mult diminuate.creşte încrederea operatorilor economici faţă de autorităţile monetare centrale (pentru moneda de hârtie) şi faţă de băncile comerciale (pentru moneda de cont sau scripturală). confecţionate din metale ieftine. Moneda scripturală şi moneda de hârtie (reprezentând forme ale monedei – semn). . Operatorii acceptau să utilizeze moneda deoarece aveau încredere în sistemul care o emitea. ordinul de virament dintr-un cont în altul va reduce plăţile la un simplu joc pe hârtie. Cristos. acestea rămânând numai un instrument de tezaurizare.statutul său privat se substituie din ce în ce mai mult statutului său public şi care necesită un control adecvat al creării sale. X – IV î. moneda scripturală sau moneda de cont). în Moldova ale lui Petru Muşat (c. Apoi. Au rămas până azi în circulaţie monezile divizionare. Dreptul de a bate monedă revenea puterii de stat printr-o instituţie de emisiune. iar utilizarea ei de către operatorii economici răspundea unei convenţii implicite. pe baza unui cont deschis la bancă. 1377). Astfel. . Ca urmare. În condiţiile actuale. moneda – semn va fi căutată. termenul de monedă a fost extins în vorbirea curentă pentru denumirea oricărui semn bănesc. Geto – dacii au emis.

16. În aceste condiţii.monedă. la început. Acest mecanism de convertire a funcţionat atât pe plan intern (România) cât şi pe plan extern. Un timp. moneda – semn a fost utilizată în paralel cu moneda – marfă. În vederea afirmării şi impunerii monedei – semn. dintre care cea mai importantă este acordarea de împrumuturi (credite). depozitele de bilete de bancă într-un cont la vedere nu antrenează apariţia de noi semne monetare. Prin urmare. Moneda – marfă a fost retrasă din circulaţie şi depozitată la băncile emitente de monedă de hârtie. . pg. ea devenind treptat instrumentul monetar ideal. demonstrează faptul că acest instrument monetar are o importantă componentă convenţională. cantitatea de semne monetare era dependentă de volumul tranzacţiilor. faţă de care se află într-o dependenţă directă.cu toate că aurul monetar continuă să funcţioneze ca etalon şi rezervă. în funcţiile ei s-a păstrat o bună perioadă de timp legătura cu metalul monetar care se afla în rezerva băncii emitente. aurul monetar păstrat în rezerva băncii continua să îndeplinească funcţia de etalon şi de rezervă.moneda – semn va rămâne unica formă a monedei în circulaţie pe pieţele naţionale (cu mici excepţii). costurile au fost mult mai reduse. Crearea acestei monede semnifică punerea în circulaţie a unei cantităţi de masă monetară şi nicidecum substituirea unei forme a acesteia cu alta. Dimpotrivă.diversificate. identificându-se cu mărfurile produse. ca element de activ în bilanţ. deţinătorii bancnotelor manifestau încredere în mecanismul monetar astfel creat.). crearea de monedă este rezultatul unor diverse operaţiuni bancare.se vor include în structura rezervelor bancare. cantitatea totală de monedă în circulaţie rămânând invariabilă. Crearea monedei – semn rămâne de competenţa băncilor. În cele din urmă se va produce dezechilibrul între cererea şi oferta de monedă. dar garanţia materială trece treptat în economie. slăbeşte considerabil legătura directă cu moneda – semn. A fost perioada de trecere de la o formă la alta a monedei. Acest mecanism se realiza în felul următor: .depozitele în aur – monedă acopereau. rezervele de aur reprezentând astăzi o pondere relativ mică în totalul rezervelor monetare ale unei ţări. . iar ca element de pasiv . aproximativ 33 % din cantitatea de monedă – hârtie aflată în circulaţie.utilizarea monedei de cont (scripturale) şi a cele de hârtie ca instrumente monetare a fost susţinută prin mecanismul convertibilităţii. Pentru emiterea monedei – semn. Dacă mărimea depozitului de aur – monedă era funcţie de producţia de metal preţios sau de posibilităţile fiecărei ţări de a procura aurul – monetar. participa la operaţiuni de schimb pe piaţă. alături de metalul monetar. .moneda de hârtie (ca o obligaţie a băncii faţă de viitori posesori). emisiunea ei bazându-se tot mai mult pe producţia de bunuri destinată schimbului. . titlurile de creanţă (efecte de comerţ. primind la cerere echivalentul în aur – monedă. iar rolul principal ca instrument monetar revenindu-i celei din urmă. Asemenea fapte imprimând mecanismelor monetare noi caracteristici:4 . efecte bancare etc. 11 . fără prezenţa lui în circulaţie. ci doar transformarea monedei de hârtie (care dispare) în monedă scripturală (care apare). fenomenul finalizându-se cu desprinderea monedei – semn de metalul monetar. Funcţiunea lui a fost relativ normală atâta timp cât a existat un anume echilibru între cantitatea de aur – monedă şi necesarul de monedă – hârtie cerut de schimbul de mărfuri în ascensiune. 4 Idem 1.banca emitentă păstra în depozit importante cantităţi de aur . pentru ca apoi să scadă treptat.

înlocuindu-se progresiv instrumentele clasice (cecurile) cu cărţile electronice de plată şi de credit. (denumite D.convertibilitatea bancnotelor în aur – monedă şi apoi în aur – lingouri se va restrânge şi se va suspenda definitiv din practica monetară internă după anii 1929 – 1933. moment care a corespuns cu excluderea acestuia de la baza sistemelor monetare naţionale şi a celui internaţional. vom prezenta în continuare momentele cele mai semnificative pe care le-a cunoscut moneda de la apariţie şi până astăzi:5 . .secolul VII î. Ca urmare. În vederea edificării unei imagini cât mai complete asupra evoluţiei istorice a monedei.o dată intrate în rezerva monetară a unei ţări. Astfel.U. dolarul SUA devenind moneda de rezervă a acestuia. Prin aceasta se presupune crearea unei instituţii monetare supranaţionale care ar emite o monedă considerată a fi unicul activ pe care fiecare bancă centrală îl poate deţine. dolarul se transformă într-o marfă obişnuită care se alătură celorlalte bunuri la formarea unui nou tip de etalon. va prelua integral rolul de instrument al tranzacţiilor pe plan internaţional... Spectaculoasele progrese obţinute în domeniul informaticii au dus la dispariţia suportului ”hârtie” al monedei scripturale. Acest sistem era obligat să convertească în aur sumele în dolari deţinute de băncile centrale ale ţărilor membre ale F.pe piaţa externă circulă în continuare metalul monetar sub formă de monedă sau lingouri. dolarul american şi alte valute devin garanţie pentru emisiunea de monedă naţională. Acest sistem a funcţionat pe baza etalonului aur – devize (respectiv aur – dolar). utilizându-se în diverse operaţiuni pe pieţele monetare şi de capital. în avantajul instituţiei monetare supranaţionale. Prezentul cunoaşte şi o propunere de monedă supranaţională. Astfel de monede de cont s-au afirmat tot mai mult în cadrul mecanismelor monetare şi acceptate în structura rezervelor monetare. sub denumirea de valută.în 1971 are loc suspendarea convertibilităţii externe a dolarului SUA în metalul monetar.M. Se produce emisiunea de monedă în context internaţional de cătrte F. fiecare naţiune ar fi obligată să-şi abandoneze autonomia în termeni de politică monetară. cel al puterii de cumpărare.M. Încrederea în moneda de hârtie emisă de alte ţări trebiua pregătită şi câştigată în timp de factori similari celor interni. Moneda americană a prezentat încredere datorită garantării cu aur a dolarilor aflaţi în circuit extern de către Sistemul Rezervelor Federale ale SUA.I. depozitul bancar constituit din metalul monetar şi titlurile de creanţă acceptă şi valutele (monede naţionale ale altor ţări) care au pătruns în economie ca rezultat al tranzacţiilor.n.) şi de către Sistemul Monetar European (denumit E.S.I.C. .).moneda – semn. . 18. pg.T.. Faptul acesta s-a produs în anul 1944 şi a coincis cu momentul creării Sistemului Monetar Internaţional prin Acordurile Conferinţei Financiare şi Monetare de la Bretton Woods. În acest sens. fiind legată însă de metalul monetar prin mecanismul convertibilităţii externe. crearea în 1944 a mecanismelor monetare va duce la apariţia unor noi elemente care vor modifica raportul dintre moneda – marfă şi moneda – semn: . 5 Idem 1. 12 .e. Deci. Totodată au loc evenimente inedite şi deosebite în ce priveşte moneda – semn. adică instalarea unui mecanism de compensare între băncile centrale (naţionale) care să fie bazat pe o monedă universală. apariţia primelor piese din aur şi argint.

curs forţat al francului francez.1800. limitarea puterii liberatorii a monedei în Anglia. .. suspendarea convertibilităţii în aur a biletelor de bancă în Anglia şi stabilirea cursului forţat al acestora.1792. restabilirea convertibilităţii franacului francez.1867. .1774.1913.A. . . crearea la Amsterdam a unei pieţe monetare mondiale. Crearea blocurilor monetare. restabilirea etalonului aur în Anglia.1900.1871 – 1874.1931. crearea francului germinal şi instituţionalizarea bimetalismului. 13 . . . suspendarea convertibilităţii lirei sterline în Anglia.U. emiterea în Imperiul Britanic a monedei – hârtie.1870 – 1878.secolul II e.. curs forţat al biletelor emise de bancă în Franţa (John Law). (Sistemul Rezervelor Federale).A. . . Crearea Uniunii Monetare Latine. adoptarea etalonului aur în S. . abandonarea bimetalismului şi adoptarea monometalismului aur în România. . eşecul Conferinţei de la Londra privind stabilizarea cursurilor de schimb ale monedelor.secolul XVI. curs legal în exclusivitate acordat aurului în Anglia. . .U.1914.1797. . . .1874 – 1875.1816. .n.1928. abandonarea bimetalismului aur – argint şi adoptarea etalonului aur în Germania şi ţările scandinave. crearea Băncii Reglementelor Internaţionale (România.1925. suspendarea convertibilităţii bancnotelor în aur în toate ţările beligerante (inclusiv în România). Crearea Sistemului Monetar Naţional. recunoaşterea principiilor etalonului aur – devize (gold – exchange standard) la Conferina Mondială Monetară de la Geneva. adoptarea etalonului aur în Rusia şi Japonia.1897. monopolizarea emisiunii bancnotelor de către Banca Angliei. crearea în Franţa a Băncii de Emisiune. cursul de schimb între monedele metalice la Roma: aurul cota de două ori mai mult decât argintul..U. .1519. . Generalizarea controlului schimburilor şi flotarea monedelor.A.1650. creşterea de şase ori a numerarului şi de trei ori a preţurilor şi efectuarea de importuri masive de metale preţioase (în special . .1933. . restabilirea convertibilităţii în Anglia. argint) provenind din America. . . instituira bimetalismului aur – argint în S. Lira sterlină îşi regăseşte paritatea sa dinainte de război.U. stabilirea la Geneva a aurului ca singurul tip de monedă având curs legal.1922. .1821. .1697. Talerul va da naştere dolarului. membru fondator). . ..5. instalarea de facto a monometalismului aur în Franţa. devenind monedă dominantă în Europa.1928 – 1930.1447. Debutul demonetizării argintului în S..1890. instituirea bimetalismului în România. . .1803.A. apariţia talerului emis de bancherul Fugger. .1690.1720. crearea unei bănci centrale federale în S. Raportul legal între aur şi argint este de 1 la 15.

.M. bazat pe un set de indicatori. . Conferinţa Financiară şi Monetară Internaţională de la Bretton Woods. începerea fazei a doua a Uniunii Economice şi Monetare (crearea Institutului Monetar European). acordurile de la Plaza privind coordonarea politicilor de schimb între 5 (apoi 7) mari ţări industriale. primul amendament la statutul F.1985. devalorizarea francului francez etc. reforma monetară în Germania şi crearea D. . privind crearea de către acest organism a unui nou activ de rezervă definit prin raportare la aur şi anume D. . intrarea în funcţiune a Băncii Centrale Europene care înlocuieşte Institutul Monetar European.. ca principală monedă de rezervă. .I. după 1934.1990.A...A.1971.T.M. pe dolarul S.A.1980.S. . suspendarea convertibilităţii în aur a dolarului S. Conferinţa interguvernamentală a CEE privind Uniunea Economică şi Monetară Europeană (prima fază).1994.102 grame aur fin).S. pe baza unui coş de 5 monede (cele liber utilizabile). . de sprijin financiar şi tehnic şi de intervenţie în situaţii dificile. . la 35 dolari uncia (1 uncie = 31. . intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht. generalizarea flotării monedelor şi amplificarea volatilităţii cursurilor de schimb. punerea în funcţiune a S. crearea Şarpelui Monetar European.M.T. 14 .S. . a doua devalorizare a dolarului S.1972. .1979.1993.1995. Lărgirea marjelor de fluctuare a cursurilor de schimb ale monedelor aderente.1934. .A. .1973.M. revalorizarea D. reuniunea de la Madrid a Consiliului European care a avut drept scop schimbarea denumirii monedei din ECU în EURO şi adoptarea scenariului tehnic al tranziţiei. Crearea ECU definit pe baza unui coş de 9 monede ale ţărilor membre. punerea în funcţiune a Acordului de la Jamaica privind reglarea flotării monedelor şi demonetizarea aurului.1998 (1 iunie). .I. . .1958..1976 – 1978. pe baza unui coş de 16 monede. revizuirea grilelor de paritate: devalorizarea lirei sterline. pool-ul aurului..T.U..U.1992.1986. Opt ţări se angajază să intervină pe piaţa aurului pentru menţinerea preţului la 35 dolari uncia.1944 (iulie). bazat pe principiile etalonului aur – devize. punerea în funcţiune a Sistemului Monetar European.U. limitând marjele de fluctuare ale monedelor aderente.1946 – 1958.I. şi prăbuşirea etalonului aur – devize.1946. restabilirea convertibilităţii externe a monedelor europene între ele. Aplicarea etalonului aur – devize care permite guvernelor străine să convertească în aur dolarii pe care îi deţin în rezervă la Banca Cenrală. . fixarea parităţii dolarului S. Tratatul de la Maastricht privind integrarea eonomică şi monetară a celor 12 ţări membre ale Uniunii Europene.1949. .U.1969. unde s-au pus bazele unei instituţii monetare internaţionale – Fondul Monetar Internaţional – ca organism de supraveghere a evoluţiilor sistemelor monetare naţionale în context internaţional. . Redefinirea D.M. redefinirea D. .1967 – 1971. punerea în funcţiune de către F. a unui mecanism de supraveghere monetară.1961 – 1968. .A. Prima devalorizare a dolarului S. .U. devalorizarea monedelor europene şi implicit a lirei sterline.

Mai târziu. bani.1. Astfel. O altă denumire monetară. Portugalia.6 * Moneda – intermediar al schimburilor Realizarea operaţiunii de troc impunea reunirea a două condiţii: . adică a unei scări de valori care să facilitaze evaluarea bunurilor. . se pot pune în evidenţă trei funcţii importante. Pe lângă taleri şi aspri turceşti. Luxemburg. Franţa. intrarea în faza a treia a Uninii Economice şi Monetare. Unele documente ale vremii menţionează vânzări de bunuri pe sapri-bani. moneda mare de argint de peste 27 grame.1999 (1 ianuarie). Numărul statelor membre U. Cipru şi Malta aderă la zona euro. iar populaţia îi numeşte pe ambii. Slovenia devine al 13-lea stat care aderă la moneda unică EURO. Cipru şi Malta (1 oct. vine de acum trei-patru secole. valoarea asprului şi dinarului-ban devine egală. Grecia. în secolele XVI-XVII circulau şi dinari ungureşti. Acestea sunt: Belgia. analiza modernă ne-a demonstrat că cele trei funcţii se explică printr-o proprietate esenţială a monedei şi anume: moneda constituie lichiditatea prin excelenţă.existenţa a două contraprestaţii simultane şi complementare. Germania. Irlanda.1 ianuarie 2007. alături de asprul turcesc. Talerul olandez. 1 ianuarie. el a dominat circulaţia monetară. Funcţiile monedei Având în vedere originile istorice ale monedei (descrise de Aristotel în „Etica Nicomahică” şi „Politica”). a preţurilor în bani.estimarea celor două contraprestaţii la aceeaşi valoare de către cei doi. derivând din dorinţele celor doi parteneri. după ce a dispărut fiind înlocuit de alte monede. Austria. 2008) * De unde vine „leul” ? Denumirea de „leu” a fost preluată de pe monedele olandeze care circulau intens în secolele XVI-XVII în Imperiul Otoman şi implicit. 12.1 ianuarie 2008. 1 iulie. EURO devine monedă unică a Europei celor 12. . avea pe o faţă efigia unui leu ridicat în două picioare. aceea generică de „bani”. Dar.2002. simplu. în Ţările Române. Fixarea irevocabilă a ratelor de schimb între EURO şi cele 11 monede. Slovenia. 1. tot istoria a consacrat-o şi tot din acele vremuri. Deşi a circulat doar un secol. circulaţia EURO în paralel cu monedele naţionale. În Ţările Române. iar altele vorbesc doar de sume de bani. leul a rămas în conştiinţa populaţiei româneşti şi în practica utilizării ca monedă de calcul şi de măsurare a valorii mărfurilor şi a altor monede până în a doua jumătate a secolului al XIX –lea. Această modalitate limita schimburile şi nu se dădea posibilitatea formării unui ansamblu de preţuri.. 15 . Spania. care folosesc moneda unică europeană a crescut la 15. expresia românească generală a valorii monetare.2. Introducerea EURO ca monedă oficială în cele 11 state ca unitate de cont. fiind cunoscut sub denumirea simplă de leu. Finlanda. Italia. de unde şi denumirea de Loventhaler sau talerul-leu.E. . . 6 Idem 2. Olanda. care se mai numeau şi bani. pg. având jumătate din valoarea asprului.

moneda. într-o monedă specifică. mărfurile şi seviciile eterogene. * Moneda .Prin urmare. . adică se poate face un raport de schimb comparabil într-o unitate de măsură comună. fie ca măsură a valorilor. schimbată) într-un bun sau serviciu oarecare. moneda trebuie să îndeplinescă mai întâi cele două funcţii: . *Moneda – lichiditatea prin excelenţă „Lichiditatea prin excelenţă” reprezintă o trăsătură esenţială a monedei. neavând rigiditate. instrument de rezervă a valorii. Când utilizăm moneda fie ca intermediar al schimburilor. ea posedă o calitate constantă. permiţînd disocierea celor două contraprestaţii simultane ale trocului (vânzare – cumpărare). În situaţia în care împrumutăm o anumită cantitate de monedă. În vederea îndeplinirii acestei funcţii. prezente sau viitoare. iar fluctuaţiile „puterii de cumpărare” alterează considerabil funcţia de instrument de rezervă a valorii. moneda fiind un intermediar nu tocmai „bun”. Ca urmare. Dacă mărfurile (bunurile) au o destinaţie particulară care le conferă o relativă rigiditate. moneda a spart trocul în două schimburi independente. atunci moneda neavând vreo destinaţie particuală. atunci când se va decide utilizarea sumei (cantităţii de monedă) „puse de-o parte”. moneda fiind purtătoare de opţiuni. trecute. fie ca instrument de rezervă a valorii. . Ca urmare. Astfel. în viitor. bazându-ne pe încrederea că valoarea bunurilor de consum la care renunţăm o putem regăsi în integritatea sa.vânzarea bunurilor deţinute contra monedă. cel care posedă moneda are marea posibilitate de a alege. reprezintă lichiditatea prin excelenţă. oricând ar fi utilizată moneda. Prin economisire apelăm la un consum amânat. prin noţiunea de lichiditate. * Moneda – instrument de rezervă a valorii Prin monedă trebuie să se asigure permananţa valorilor măsurate. în analiza modernă. valoarea mărfurilor respective se exprimă prin preţul lor. subiacentă celor trei funcţii prezentate anterior. puterea de a alege este evidenţiată. Valoarea reprezentată printr-o anumită cantitate de monedă ar trebui să fie întotdeauna aceeaşi. 16 . Folosirea monedei în procesul schimbului poate genera frecvent tulburări monetare. realizând astfel două operaţii succesive: .schimbarea monedei obţinute contra altor bunuri.măsură a valorilor Moneda reprezintă o unitate de calcul cu ajutorul căreia se măsoară şi cumpără bunurile. măsură a valorilor. trăsătură care permite o explicare a lor. trebuie să avem siguranţa că nu vom fi nevoiţi să restituim o valoare superioară celeia pe care am îmrumutat-o. Conform unei zicale „moneda reprezintă o legătură între prezent şi viitor”.moneda. Prin utilizarea monedei se poate determina o scară generală a preţurilor. anume aceea de a fi imediat convertibilă (transformabilă. sau prin raportul cantităţii de monedă la o cantitate de bunuri. uneori revenindu-se la tehnica trocului (aşa cum a fost în timpul şi după cel de-al doilea război mondial).

lichiditatea caracterizează gradul de certitudine al deţinătorului de a obţine în orice moment o sumă de monedă cel puţin egală valorii nominale a acestora.3. bunurilor de consum. Ed. unei diminuări a nivelului general al preţurilor cu 5 % îi va corespunde o creştere a puterii de cumpărare a monedei: indicelui preţurilor de 95 îi va corespunde un indice al puerii de cumpărare de 105. 19. totuşi. 1. . Numai atunci el va reflecta puterea de cumpărare efectivă a monedei naţionale. Există şi indici parţiali ai preţurilor: indicele preţurilor produselor industriale.calcularea corectă a acestui indice. avem de-a face cu puterea de cumpărare internă. Spre exemplu. Dacă un indice al preţurilor nu poate fi ideal. alimentare. în cazul în care analiza efectuată se referă la o anumită categorie de preţuri. Mai exact. Indicele puterii de cumpărare a unei sume exprimate în unităţi monetare evoluează în sensul invers evoluţiei indicelui preţurilor.. 1993.alegerea indicelui preţurilor care prezintă interes pentru analiza ce se efectuează. deoarece el nu ţine seamă de evoluţia veniturilor (evidenţiate în moneda respectivă) care. agricole. este necesar să se utilizeze indicele aferent acestor preţuri (ex. să fie astfel calculat. Iar.5. Puterea de cumpărare a monedei. la un nivel dat al preţurilor mărfurilor şi serviciilor disponibile pe piaţă. pg. a unei sume de monede. se utilizează indicele general al preţurilor. Prin urmare.Aplicată unui activ sau unui portofoliu. influenţează şi ele puterea de cumpărare a monedei deţinute de populaţie. a căror evoluţie nu este simetrică. Dumitrescu – „Căile stabilităţii monetare”. trebuie să se ştie că orice indice cuprinde o anumită doză de relativitate. serviciilor etc. Dar. puterea de cumpărare astfel calculată a unei unităţi monetare nu exprimă nici un fel de relaţie faţă de unităţile monetare străine (de ex. De aceea. în activitatea practică de analiză monetară se apelează şi la alţi doi indici ai puterii de cumpărare a monedei (cazul României): 7 F. inerentă grupării preţurilor alese la calcularea indicelui şi totodată ponderii stabilite pentru fiecare marfă sau serviciu luat în calcul. 17 . într-o perioadă şi pe o arie geografică determinată. Activele pot fi cu atât mai lichide cu cât sunt mai sigur realizabile („vândute”) în termen cât mai scurt şi fără pierderi. generală. Prima condiţie este urmarea faptului că diferitele categorii de preţuri nu evoluează uniform. Bucureşti. indicele puterii de cumpărare a unei unităţi monetare va fi 92. capacitatea de exprimare a acestui indice este relativ redusă. Academiei Române. al serviciilor etc.1. indicele puterii de cumpărare interne înregistrează o scădere aproximativ de aceeaşi mărime. la o creştere a preţurilor interne dintr-o ţară cu 8 % într-un anumit an faţă de un alt an luat ca bază de referinţă. indicele preţurilor produselor industriale. Dacă ne referim la corectitudinea calculării indicelui preţurilor. În vederea determinării cât mai corecte a puterii de cumpărare interne a monedei sunt necesare două condiţii:7 .). Şi în aceste condiţii.). Pentru aceasta. dacă indicele preţurilor este în anul respectiv 108. comparativ cu o altă perioadă luată ca bază de comparaţie.3. încât să se apropie cât mai mult de realitate. expresie a potenţialului economic Puterea de cumpărare a unei unităţi monetare exprimă volumul de mărfuri şi servicii care pot fi achiziţionate cu această unitate. el va trebui. Dacă se urmăreşte evoluţia puterii de cumpărare în ansamblu.

iar pe de altă parte. faţă de o altă perioadă luată ca bază de referinţă. Pentru aceasta.8 Raportul dintre preţurile interne şi cele externe este exprimat de cursul valutar. acestea fac obiectul anumitor tradiţii şi obiceiuri specifice.4. pe de o parte.1. operaţiile necomerciale etc.puterea de cumpărare a monedei naţionale faţă de aceea a monedelor străine. evoluţia veniturilor băneşti ale populaţiei. Toate ţările stabilesc şi urmăresc corelaţia dintre veniturile nominale ale populaţiei. realizarea creşterii prevăzute a veniturilor reale ale acesteia. În privinţa indicelui preţurilor de comerţ exterior. atunci când în ţara respectivă nu există o piaţă valutară. Acest indicator are în vedere pe de o parte. . pe de altă parte. adică de raportul dintre două monede. Stabilirea puterii de cumpărare a monedei. evoluţia preţurilor. Puterea de cumpărare a banilor deţinuţi de populaţie . În concluzie putem spune că în toate accepţiunile puterii de cumpărare a monedei. Dacă se aleg produsele de consum curent. şi evoluţia preţurilor. Ed. al puerii de cumpărare a banilor. Prin urmare. astfel încât nici indicii preţurilor acestor produse nu sunt comparabili. este nemijlocit legată de aceea a asigurării stabilităţii preţurilor. Puterea de cumpărare a monedei naţionale faţă de aceea a monedelor străine (puterea de cumpărare pe plan extern a monedei naţionale) reflectă raportul dintre puterile de cumpărare interne ale monedelor comparate. 254. În altă ordine de idei. pe eşantioane) sau numai producţia destinată exportului. de evoluţia preţurilor din ţara cu care ne comparăm. pe de o parte. o creează calitatea produselor şi serviciilor luate în calcul. adică a puterii de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei. pg. 18 . mai mult sau mai puţin exact. O complicaţie în plus. puterea de cumpărare externă a acesteia se calculează pe structuri diferite de mărfuri şi servicii. 1982. Kiriţescu – „Moneda”. preocuparea autorităţilor statale în vederea asigurării stabilităţii puterii de cumpărare a monedei naţionale. care este şi ea mult diferită. Dacă se aleg produsele cele mai reprezentative pentru economia unei ţări. dintr-o serie de motive. evoluţia preţurilor constituie barometrul. sau cu cursul valutar oficial stabilit de Banca Centrală sau de o instituţie similară şi aprobat de organele competente. Ca şi în cazul puterii de cumpărare interne a monedei. pentru a asigura pe cât posibil. Determinarea puterii de cumpărare externe este mult mai greu de realizat decât în cazul determinării puterii de cumpărare interne. indiferent dacă avem de-a face cu cursul valutar determinat de cererea şi oferta de valută pe piaţa de schimb. greutatea (dificultatea) rămâne aceeaşi.-puterea de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei (banii deţinuţi de populaţie). deoarece gama şi ponderea acestor produse diferă de la o ţară la alta. 1. diferite de la ţară la ţară. Acest raport are de asemenea. un caracter relativ. Ştiinţifică şi Enciclopedică. de evoluţia preţurilor interne din ţara pentru care facem comparaţia. denumit şi curs de schimb. indiferent de conţinutul eşantionului. se poate lua în calcul întreaga producţie naţională (desigur. Bucureşti. a unei ponderi satisfăcătoare. Greutatea începe de la stabilirea unei perioade de bază satisfăcătoare.C.indicator denumit şi puterea de cumpărare a populaţiei sau puterea de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei – exprimă capacitatea reală de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei într-o anumită perioadă. iar pe de altă parte. 8 C. ele nu vor corespunde cu produsele reprezentative ale celeilalte. puterea de cumpărare externă a monedei naţionale depinde. a unui eşantion satisfăcător.

de o cauză monetară. Dacă depăşirea de către cererea solvabilă a producţiei obţinute (oferite) pe piaţă are o cauză monetară.) este dată din cantitatea din acest bun ce se poate cumpăra cu o unitate monetară. 19 . De exemplu. P = preţul monetar al produselor. Toate speculaţiile care se pot face pe seama conţinutului noţiunilor de inflaţie şi deflaţie. pg. în care fiecare bun particular este ponderat cu un coeficient. = puterea de cumpărare. considerăm un „coş” format dintr-un număr de 15 produse a fi cele mai reprezentative în cadrul tranzacţiilor interne dintr-o ţară (poate fi şi România).c. valoarea unei monede (P. fondul problemei rămâne acelaşi. P. Când mecanismul pieţei acţionează în toată libertatea sa. în timp ce orice depăşire de către producţia oferită pe piaţă a cererii solvabile determină o scădre a preţurilor. Stabilirea valorii unei monede în raport de toate bunurile sau în raport de cele mai reprezentative. Respectiva creştere duce la realizarea unui nou echilibru relativ pe piaţă. = 1/∑ ai • P i unde. calculat în funcţie de locul ocupat în tranzacţiile comerciale.) şi poate fi preţul cu amănuntul ori cu ridicata. este mult mai dificilă. Considerându-se „coşul” ca un produs nou.c. o putere de cumpărare stabilă atunci când şi atâta vreme cât există un echilibru între cererea solvabilă şi producţia de mărfuri şi servicii oferită de piaţă. el este cunoscut sub denumirea de deflaţie. a cererii solvabile la producţia oferită pe piaţă: golul inflaţionist a fost acoperit prin creşterea preţurilor. euro. dolar etc. 22. i Pe plan naţional. în condiţiile economiei de piaţă concurenţiale.punct de plecare al întăririi monedei naţionale În România. banii au pe plan intern. Creşterea inflaţionistă a preţurilor este procesul cel mai frecvent care se întâlneşte în economia de piaţă. iar în caz contrar. Preţul monedei în raport cu un bun este inversul preţului monetar al bunului respectiv. valoarea reală a monedei este de ½ din acel bun. ai = ponderea fiecărui produs dintr-un „coş” în totalitatea tranzacţiilor. Preţul respectiv reprezintă ”nivelul absolut al preţurilor” sau simplu „nivelul preţurilor” şi se calculează prin înmulţirea preţului fiecărui produs cu ponderea în procente a acestuia în totalul „coşului”. sau pe aceea a factorilor care declanşază aceste fenomene. el are un preţ „P” egal cu media ponderată a preţurilor monetare ale fiecărui bun component. de asemenea. mai redus. al insuficienţei cererii solvabile provocate. fenomenul este cunoscut sub denumirea de inflaţie. prin readaptarea la un alt nivel. Preţul lor este exprimat în unităţi monetare ( leu. orice depăşire de către cererea solvabilă a producţiei oferite pe piaţă determină o creştere a preţurilor. În calitatea sa de etalon al valorii sau unitate de calcul este relativ simplu de a determina valoarea unei monede în raport cu un bun. Dacă o unitate dintr-un bun „X” este echivalentă cu două unităţi monetare. Ea se măsoară prin cantitatea din acest bun ce poate fi cumpărată cu această monedă.c. 9 Idem 1. În acest sens este necesar a se utiliza un „coş” de bunuri. iar puterea de cumpărare a unei monede este dată de relaţia: 9 P.

06 0.29 682.50 unităţi monetare. Deci.00 123 451 478 451 451 459 78 45 758 99 4.24 54. sunt necesare a fi respectate cel puţin două cerinţe: .562 145 554 458 547 x În aceste condiţii.05 0.05 0. 1.64 38. funcţii şi acţiuni specifice potrivit propriilor lor susţineri.08 0.99 319. Practica din ţările dezvoltate din punct de vedere economic.Calculul puterii de cumpărare a monedei naţionale: Produsul % Preţul Valoarea „Nivelul absolut preţurilor” 6. pe bază de „coş”. După cum s-a mai subliniat.07 0.05 0.08 38.05 0. cu o unitate monetară poate fi cumpărată a 682.05 0. puterea de cumpărare a monedei este egală cu 1/682.12 22.stabilitatea relativă a preţurilor componente.80 2.25 27.55 32.07 0. 20 . diferitele teorii monetare au imprimat monedei sau semnelor monetare semnificaţii.1. a 15 produse.25 53.08 0.50 al Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 Produsul 5 Produsul 6 Produsul 7 Produsul 8 Produsul 9 Produsul 10 Produsul 11 Produsul 12 Produsul 13 Produsul 14 Produsul 15 Total 0.13 7.50 – a parte din noul produs.70 36.10 0. De fiecare dată. Clasificarea semnelor monetare De-a lungul istoriei.07 1. aspecte semnificative ale standardului de viaţă.08 0. . Paralel cu această evoluţie.07 0. au apărut noi monede. moneda şi semnele au evoluat şi ele o dată cu evoluţia economică a lumii.15 36.01 0.5.menţinerea structurii „coşului”.34 7. subliniază prin ponderile utilizate. pentru stabilirea puterii de cumpărare a unei monede. Dacă se urmăreşte evoluţia valorii unei monede prin această modalitate.12 0. indicele preţurilor de consum este deosebit de semnificativ. format în mod convenţional. unele au dispărut. altele s-au extins şi s-au impus rapid sau treptat.

Monedele de hârtie sunt prezentate sub forma bancnotelor. ordine de virament etc.moneda de cont (scripturală). circulaţia monedei se rezumă numai la înregistrări în conturile bancare. 21 . Moneda metalică îşi găseşte originea în perioada antichităţii. În momentele în care monedele au circulat cu valoare integrală şi când utilizarea expresiei de monedă ca purtător de valoare ar fi putut fi considerată abligatorie. prin emiterea biletelor de bancă (de către Banca Centrală) şi. în conturile lor. acestea pot dispune de plăţi către alţi titulari de depozite. relevă rolul decisiv ce revine băncilor în creaţia monetară. avem: . cât şi în domeniul politicilor monetare. care vizează îndeosebi moneda divizionară. ordine de plată. Aici este impotant a se sublinia rolul statului în economia modernă în privinţa creaţiei monetare de ansamblu. nefiind convertibile în aur sau argint.) reprezintă o formă a monedei scripturale. Moneda de cont (scripturală) a apărut şi i-a crescut rolul o dată cu dezvoltarea activităţii băncilor. când ea era reprezentată de bunurile materiale şi mai târziu de metalele preţioase. în economia de piaţă concurenţială acţionează factori multipli care modifică frecvent şi de substanţă valoarea monedei. Operatorii economici se prezentau la monetărie cu lingouri de aur şi primeau în contrapartidă echivalentul lor în aur – monedă. dacă avem în vedere reprezentările contemporane şi anterioare ale monedei. Atât teoriile vechi dar şi cele mai noi cu privire la monedă ne duc la concluzia că folosirea expresiei de „semn monetar” ar fi cea mai exactă. În baza depozitelor constituite la bănci de către operatorii economici şi înregistrate.moneda creată de tezaur.moneda cu valoare integrală este moneda care conţine o cantitate de metal preţios egală cu cantitatea de metal preţios ce i se atribuie prin valoarea nominală. .moneda creată de operatorii economici. pe de o parte. Aceasta deoarece. În funcţie de aceste cerinţe.monedă în baza unui mecanism simplu. . avem: . transferul făcând-se prin diminuarea depozitului dintr-un cont şi majorarea depozitului în alt cont. astăzi prezentându-se ca monezi fiduciare. încercăm să facem o clasificare a semnelor monetare după anumite criterii: .moneda creată de bănci. care a funcţionat în cadrul sistemelor monetare bazate pe etalonul aur . moneda nu a fost decât un semn. În momentele actuale. pe de altă parte. .după emitentul monedei. prin crearea monedei de cont (de către băncile comerciale). Moneda electronică (de ex.după valoarea intrinsecă a monedei. în cadrul unei clarificări semnificative. .În vederea clarificării interpretării diferitelor şcoli monetare. moneda îşi pierde treptat o parte din substanţa sa materială după intrarea în circulaţie şi devine cu timpul reprezentatnta propriei valori. dar totodată şi cuprinzătoare.moneda materială (moneda metalică şi moneda de hârtie). ca atare. avem: . în condiţiile în care reprezentarea este sensibil apropiată de valoarea sa. neţinând cont de formele ei de reprezentare. iniţial convertibile în metal preţios.după forma de existenţă a monedei. Prin urmare. Mai mult. . moneda metalică se rezumă numai la rolul de monedă divizionară. Soldul creditor al contului curent al unui operator economic reprezintă de fapt moneda scripturală temporar statică şi care poate deveni mobilizabilă prin instrumente specifice: cecuri. cât şi evoluţiile istorice este necesar a se face o prezentare clară a semnelor monetare într-o corelare de ansamblu.

Ele sunt valori fiduciare. sociale.1. .moneda facultativă. reprezintă un ansamblu de norme legale şi instituţii care reglementează. unica formă de convertibilitate este cea externă. . (de ex.10 Ca urmare. precum şi de corelaţia cu sistemul bănesc al altor state sau cu normele convenite pe plan internaţional. Sistemul bănesc al S.. organizează şi respectiv supraveghează relaţiile băneşti dintr-un stat. Aceste norme şi instituţii servesc la realizarea obiectivelor politicii economice. atribuindu-li-se o anumită putere de cumpărare. Sistemul monetar Sistemul monetar este o formă de organizare monetară instituită de stat prin acte normative. Unele sisteme băneşti sprijină şi tendinţele de dominaţie ale regimului respectiv.după obligaţiile pe care şi le asumă emitentul monedei. avem: . în cadrul căreia se prevede o circulaţie de monezi cu valoare proprie deplină. Sistemul bănesc deci. acceptate şi utilizate prin încrederea reciprocă. atribiută monedei de argint (când circula în paralel cu moneda de aur în cadrul monometalismului aur) şi monedei divizionare. ca şi în zilele noastre.6. financiare şi de credit urmărite de fiecare stat. ceea ce este cu mult mai mult decât ceea ce obţineau marii seniori din evul mediu”. pg. 215. 1. 22 . având în centru o unitate bănească emisă de un organism internaţional. Organizarea sistemului bănesc este determinată de stadiul de dezvoltare economică şi politică a statului. recunoscută prin lege. Urmare confuziei create.moneda – semn este reprezentată de monedele sau de alte alcătuiri de hârtie pe care sunt imprimate valori exprimate printr-un anumit număr de unităţi monetare. ele nu au fost finalizate. care este. o monedă străină. .) oferă statului american condiţii excelente de profit pe seama altor ţări: „Emitentul acestor bani de hârtie (dolari) obţine un profit sau <<rentă de vasalitate>> de 100 %. termenul se mai foloseşte şi pentru acele sisteme care definesc unitatea monetară printr-o cantitate de aur şi chiar pentru orice alt sistem bănesc. deşi această generalizare nu este de natură să contribuie la mai buna înţelegere a fenomenelor şi tehnicilor monetare.moneda fracţionară are capacitate liberatorie limitată. cu toate că s-au făcut numeroase propuneri. în diferite etape de dezvoltare economică a lumii.moneda legală are capacitate liberatorie sau circulaţie nelimitată. în vorbirea curentă nu se mai face nici o deosebire între un sistem monetar şi un sistem bănesc.U. . Mai târziu. . Prin extindere. Prin sistemul bănesc sunt reglementate următoarele elemente ale circulaţiei băneşti: 10 Idem 3. de regulă. pentru crearea unui sistem bănesc internaţional. sistemul bănesc este eminamente naţional.A.monedele convertibile care au fost reprezentate iniţial de bancnote ce puteau fi preschimbate în matal preţios. Aceasta era una dintre convertibilităţile interne. atribuită monedei naţionale.după capacitatea liberatorie a monedei.moneda neconvertibilă este moneda care circulă numai în cadrul graniţelor unei ţări. avem: .

existentă pe timpul etalonului aur. la deprecierea inflaţionistă a banilor. la imperialism. precum şi a decontărilor fără numerar. ale lichidării sistemelor băneşti naţionale bazate pe etalonul aur clasic.stabilirea relaţiilor cu alte sisteme băneşti. . . a fost lichidat. monezi divizionare. „mâna invizibilă” care restabilea echilibrul monetar. eventual.. . după primul război mondial. Ţările cu economie de piaţă concurenţială.alegerea instrumentelor efective de circulaţie şi de plată (monezi principale. prin concordanţa spontană între cantitatea de bani aflată în circulaţie şi nevoile circulaţiei mărfurilor. dolar etc. – serveşte ca etalon al preţurilor.de băncile comerciale pe calea operaţiunilor de credit.banii divizionari.stabilirea unităţii monetare. În condiţiile acestui etalon. acest metal fiind considerat drept una din armele necesare pentru realizarea expansiunii şi dominaţiei mondiale. de echivalent general. . următoarele instrumente monetare: . a mărfii care îndeplineşte funcţia de măsură a valorii. Aceşti bani circulă numai prin viramente şi transferuri între conturile bancare. iar în cele din urmă la serioase implicaţii economico – sociale. emise de o bancă centrală. a baterii monezilor cu valoare deplină şi a banilor divizionari metalici. bancnote etc). ca urmare. euro. Acesta din urmă a fost un produs al necesităţii: trecerea capitalismului la stadiul monopolist. îmrejurările din perioada interbelică au arătat că sistemele băneşti bazate pe etalonul aur – devize s-au aflat în faţa unor mari dificultăţi de funcţionare. . Apare sistemul bănesc nominalist. Ulterior. de etalon. care sub o anumită denumire – leu. la restricţii şi discriminări comerciale şi valutare.reglementarea. automatismul relativ al etalonului aur clasic. eventual.reglementarea emisiunii şi circulaţiei bancnotelor şi a altor semne de valoare. au în circulaţie. unele monede naţionale şi anume cele ale unor state cu mare pondere în comerţul internaţional. în problema organizării sistemelor băneşti naţionale a fost aceea a înlocuirii etalonului aur cu etalonul aur – devize. etalonul aur sau argint (sistemul bănesc metalist) şi apoi etalonul aur – devize. Marile puteri economice au acaparat aurul şi l-au menţinut prin toate mijloacele în tezaurul lor. până la perioada actuală. Etalonul aur – devize ca bază a sistemului bănesc a putut fi de asemenea folosit la ruperea unităţii istorice pe plan mondial a sistemelor băneşti naţionale. ca instrumente de rezervă şi plată cu caracter internaţional. a creat premisele subminării circulaţiei interne şi internaţionale a aurului şi. emişi de stat. Caracteristicile banilor în circulaţie implică atât un anumit conţinut al normelor monetare. s-a ajuns la dezechilibre monetare de mare amploare. La baza sistemului bănesc din ţările capitaliste dezvoltate s-a aflat în general.organizarea aparatului instituţional care supraveghează şi sprijină aplicarea sistemului bănesc. Noul sistem introducea alături de aur. cât şi un anumit profil al instituţiilor monetare.alegerea. soluţia la care s-au oprit statele dezvoltate din punct de vedere economic. aflându-se la originea formării de blocuri şi zone 23 . Dar.banii de cont (bani scripturali) emişi – în condiţiile stabilite de sistemul bănesc . În faţa acestei situaţii. . .bancnotele. În unele ţări circulă şi bilete emise de Ministerul Finanţelor (bani de tezaur). . în principal. făcându-se loc larg voluntarismului şi pragmatismului în alimentarea cu bani a economiei.

monetare care grupează un număr de monede satelit în jurul unei monede principale. având în vedere că nici un sistem monetar internaţional nu a reuşit până în prezent. însoţită de aspectele instituţionale corespunzătoare . de mişcările de capitaluri şi de creşterea economică. suficientă cantitativ şi calitativ pentru îndeplinirea corectă a funcţiilor sale. iar pentru evitarea unor conflicte prejudiciabile pentru toţi şi promovarea unei cooperări avantajoase. chiar în cazurile în care unitatea monetară a unei ţări continuă să fie definită legal printr-o cantitate de aur.T. după înlăturarea etalonului aur. Într-o lume interdependentă însă.I.expresii ale cooperării internaţionale specifice. În acest sens. . în vederea apărării propriilor interese. cardinale.1.M. determinată de schimburile comerciale.trebuie să înfăptuiască cel puţin trei obiective: . .I. îndeosebi perioadei de după cel de-al doile război mondial . această definiţie are un caracter formal. cu atât mai mult cu cât S. Sistemul Monetar Internaţional Sistemul Monetar Internaţional reprezintă o reglementare convenită. sunt necesare reguli adoptate prin consens. iar statutul modificat al Fondului Monetar Internaţional (1978) acordă o mare libertate ţărilor membre în domeniul monetar şi valutar. Ca o consecinţă a celor prezentate mai sus. Stabilitatea puterii de cumpărare a banilor depinde. coerentă. etalonul aur – devize a fost pus în 1944 şi la baza Sistemului Monetar Internaţional. Reglementarea relaţiilor monetare internaţionale.S. politica unei ţări se repercutează prin efectele ei şi asupra altei ţări.M. caracteristice deceniilor şase şi şapte. fiecare ţară a dorit să-şi păstreze un maxim de libertate de acţiune. de activitatea conştientă a organelor prevăzute în sistemul bănesc. fiecărei ţări revenindu-i rolul de a adopta normele de reglementare a relaţiilor monetare şi financiare pe care le-a considerat mai potrivite pentru obiectivele economice proprii. Acest sistem monetar se mai poate defini ca fiind un cod de conduită care să ajute la dirijarea comportamentului monetar în relaţiile specifice unei lumi interdependente. în aplicarea legii circulaţiei băneşti. a raporturilor de plăţi şi de lichidare a angajamentelor existente între ţări. specificate suficient de clar şi recunoscute pe plan cât mai larg ca având un caracter echitabil. Cele mai multe probleme pe care S. Aceasta trebuie să aibă în vedere promovarea certitudinii şi echităţii în tranzacţii şi înlăturarea mişcărilor speculative de capitaluri. a fost lichidat de fapt în 1971.asigurarea stabilităţii relative a raporturilor valorice dintre monede.instituirea unor mecanisme de ajustare (echilibrare) a balanţei plăţilor curente. Datorită puternicelor dezechilibre economice şi monetare internaţionale. Cu toate acestea.1. iar valoarea unităţii se exprimă practic în raport cu o altă monedă. aflată în competiţie pentru dominarea sistemului plăţilor internaţionale. să-şi creeze o 24 . În domeniul respectiv.crearea unei rezerve internaţionale. cu D. etc. le are de rezolvat derivă din contradicţia dintre caracterul internaţional al schimburilor economice şi caracterul naţional al mijloacelor de plată utilizate efectiv în aceste schimburi.6. în cazul unor deficite durabile ale schimburilor economice cu străinătatea şi chiar al unor excedente exagerate. 1. etalonul aur – devize nu s-a mai putut menţine la baza sistemelor băneşti.

Deoarece uniunile şi blocurile monetare au reprezentat interesele numai unui singur grup de ţări.I. venind deseori în conflict cu interesele altor ţări sau grupuri de ţări şi determinând contramăsuri din partea partenerilor de schimburi. utilizăm denumirea de S.1. La această conferinţă au fost puse bazele Sistemului Monetar Internaţional. Între anii 1972 – 1974 s-a încercat o reformă a S. precum şi a hotărârii aceluiaşi Consiliu la sesiunea din 12-13 martie 1979. în cadrul noii ordini economice mondiale. Perioada interbelică este caracterizată de blocurile monetare. Actualmente nu mai putem vorbi de existenţa unui S.). care au devenit după cel de-al doilea război mondial zone monetare. .M. 1.A.S. adică la organismul care a adoptat în documentele sale această denumire.monedă proprie. 393. în perspectiva redresării economiilor naţionale afectate de război şi a dezvoltării economiei mondiale. deci o monedă naţională căreia i s-au atribiut funcţii internaţionale.E.E. în 1944. cu 11 Idem 3. financiare şi monetare internaţionale. Aici amintim uniunile monetare. au participat la Sistemul Monetar European. împreună cu aurul. după o funcţionare care a dat satisfacţie. dar a eşuat. ci numai despre tendinţa de a se ajunge pe cale evolutivă la un sistem monetar internaţional aplicabil. iar atunci când va dispune de o monedă internaţională.) a fost înfiinţat la 13 martie 1979. a avut în centru dolarul S. a fost lichidat de fapt în acel an datorită crizei monetare internaţionale.I. Sistemul Monetar European Sistemul Monetar European . iar principiile acestuia au fost înscrise în statutul FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL. de la Bretton Woods. principalelor state cu economie de piaţă dezvoltată şi îndeosebi S. pg.11 O parte din ţările membre ale C.U. suntem îndreptăţiţi să spunem că îşi va merita numele. S. mai trebuie reţinut că ţările cu economiile în curs de dezvoltare. Fondului Monetar Internaţional revenindu-i rolul de a lua unele măsuri în funcţie de stadiul relaţiilor economice. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton Woods (1944). Prin urmare. organism înfiinţat tot cu acea ocazie. 25 . el este de fapt un sistem valutar internaţional. fac eforturi substanţiale în vederea restructurării relaţiilor valutar – financiare.2.E.E.M.ca urmare a consacrării ei oficiale în ţara noastră o dată cu aderarea României la Fondul Monetar Internaţional (1972). de ex. Totuşi.I.M.E. problemele relaţiilor internaţionale nu au putut fi rezolvate satisfăcător.M. În acest sens. propriu-zis.(engl. Primii paşi făcuţi în direcţia reglementării internaţionale a relaţiilor monetare au avut un caracter limitat (o anumită zonă sau regiune geografică) datează încă dinainte de primul război mondial. European Monetary System – E. aplicat până în 1971.. au avut loc întâlniri între principalii reprezentanţi ai statelor din coaliţia antifascistă care au condus.M.A.6. în primul rând..S.M. Până atunci. ca urmare a rezoluţiei din 5 decembrie 1978 a Consiliului European (compus din conducători de state şi guverne ale ţărilor din C. la convocarea CONFERINŢEI MONETARE ŞI FINANCIARE INTERNAŢIONALE DE LA BRETTON WOODS.U. cât timp Sistemul Monetar Internaţional se foloseşte de o monedă naţională . În timpul celui de-al doilea război mondial.I.

încât valoarea „externă” a ECU (valoarea ei exprimată într-o monedă naţională) să rămână neschimbată în momentul modificării.87 %. Obiectivul acestui sistem l-a constituit crearea unei zone de stabilitate monetară în Europa de Vest.excepţia Angliei.49 %. Escudoul portughez = 0. Creanţele şi datoriile care derivau din intervenţii erau convertite în ECU şi înscrise în Registrele Fondului 26 . Iniţial. European Unit of Accuont – unitate de cont europeană). o veche monedă franceză care a circulat în Evul Mediu. Fr. dar trebuiau să reducă treptat atunci când condiţiile permiteau acest lucru. Francez = 19. ci numai un aranjament de menţinere în comun a unor cursuri valutare. EUA a mai fost folosită în operaţiile Băncii Europene de Investiţii şi în evidenţele bugetului comunitar. combinat cu largi facilităţi de credit.E. (engl. printr-un sistem complex de cursuri valutare şi de intervenţie.E. Peseta spanoilă = 5. care nu a fost însă un sistem.U. Celelalte ţări membre ale Uniunii Europene car nu au făcut parte din „şarpele valutar” puteau stabili temporar limite până la ± 6%. avea un curs central exprimat în ECU.E.E. Conform rezoluţiei Consiliului European din dec.E. Luxemburghez = 0. Folosirea sa a fost însă limitată. Unitatea de cont europeană (EUA) a fost constituită dintr-un coş valutar în care au intrat cele 15 monede ale ţărilor membre ale C.M. Nu a fost prevăzute revizuiri automate ale structurii coşului ECU. ECU a fost. Sistemul Monetar European a înlocuit „ŞARPELE VALUTAR” al C.E. sau a cursurilor valutare ale ţărilor membre care participau la acest sistem. Pentru finanţarea intervenţiilor se acorda o facilitate pe termen „foarte scurt” nelimitată de către băncile centrale participante. şi de cotele fixe în cadrul mecanismului de sprijin financiar.60 %.E.31 %. Danemarcei şi Suediei care au declarat că vor putea participa mai târziu. Astfel de modificări aveau scopul de a antrena adaptarea ponderilor relative ale celorlalte monede din coş.E.. Acest instrument monetar artificial a fost utilizat ca numitor comun pentru mecanismul cursurilor valutare. şi ţările asociate din Africa şi zonele Caraibilor şi Pacificului (Convenţia de la Lome). (engl.78%.32 %. s-a modificat cu 25 % sau peste. Deciziile importante cu privire la politica cursurilor valutare a ţărilor participante la S..M. 1978.36 %. Guldenul = 9. bazată pe cursurile valutare respective.15 %.E.I.M.E. Fr. al intervenţiei pe pieţele valutare şi al tranzacţiilor Fondului European de Cooperare Monetară. Ponderea iniţială a monedelor din coşul ECU a fost stabilită în funcţie de nivelul participării la comerţul intercomunitar. Coroana daneză = 2.52 %.C. valoarea şi structura ECU au fost considerate ca fiind aceleaşi ca ale E.700 %. Modificarea mai putea avea loc la cerere.B. faţă de o ţară neperticipantă se luau după consultări reciproce în cadrul U. în cazul în care ponderea procentuală a unei monede. de mărimea P. Pe lângă rolul asumat în cadrul Convenţiei de la Lome. după cum se ştie.E. European Currency Unit – unitate monetară europeană).M. de la care intervenţia pe piaţa valutară devenea obligatorie. Lira italiană = 9. în cazul modificării cursurilor centrale în cadrul S. Lira irlandeză = 1.E. precum şi o mare convergenţă a politicilor financiare şi economice ale ţărilor participante. s-a aflat E. Fr. astfel: DM = 30. Drahma grecească = 0.11 %.U. Belgian = 7. Fiecare monedă care participa la S.25 %. precum şi ca mijloc de decontare între autorităţile monetare ale ţărilor membre ale C. Ponderea monedelor respective putea fi modificată la fiecare 5 ani.A. Cursul respectiv determina cursurile bilaterale care puteau evolua în limitele de ± 2. în sume fixe. introdusă în aprilie 1975 în sfera tranzacţiilor economice şi financiare dintre C.E.785 %. Lira sterlină = 12. în centrul S.

European de Cooperare Monetară. cât şi de persoanele care apreciau beneficiile pur economice ale comerţului liber şi ale unor rate de schimb stabile. Toma . cuprinzând dispoziţii prin care se modifică tratatele originare (titlurile II.M. Raportul a fost apreciat atât de persoane care considerau că integrarea este cea mai bună modalitate pentru realizarea unei păci durabile în Europa. . 12 13 R. din care 16 sunt anexate la Tratatul CEE şi numai protoculul al 17 – lea este anexat la Ttatatul asupra U. chemând la crearea unei singure monede europene.un nivel ridicat de utilizare a forţei de muncă şi de protecţie socială. 1999. 1992.I. 78. 1991 şi semnat la 9 feb. Planul Delors. CEE – 1957. au existat rezerve în legătură cu „apărarea lipsită de sens a unor cursuri valutare nerealiste”. pg. 48. adoptat la Madrid în iunie 1989. Brăila. este aproape imposibil ca acestea să fie aduse înapoi. a intervenţiei pe pieţele valutare şi a aranjamentelor dintre băncile centrale vizând o politică comună a rezervelor. a prezentat cele trei etape pentru implementarea uniunii monetare. 27 . categorii diferite între care a trebuit să se organizeze punţi de legătură prin dispoziţii comune şi finale (titlurile I şi VII).un înalt grad de convergenţă a performanţelor economice.A. înfiinţarea S. pe atunci preşedinte al Comisiei Europene. astfel încât acesta să nu aducă prejudicii relaţiilor Statelor Unite cu Europa sau cu alte zone. . deoarece introducerea unei monede unice este prin natura sa ireversibilă. Mulţi specialişti au considerat EURO ca fiind cea mai bună modalitate de cimentare a celor 40 de ani de cooperare internaţională regională.E. prin Tratatul de la Maastricht. care a reluat ideea Uniunii Economice şi Monetare. S.E. în principal.E.„Euro.M. Ed. 2 din Tratat. coordonarea politicilor de intervenţie pe piaţa valutară ale ţărilor membre să nu fie în detrimentul stabilirii cursurilor valutare ale ţărilor membre. iar cea de-a doua. dezmembrarea URSS). elaborat în perioada 9 – 10 dec. la Uniunea Politică (politica externă şi de securitate comună). Independenţa Economică.U. Sibiu. Ed. Marin (coord. pg. Tratatul de la Maastricht se prezintă ca un document unic.E. să nu ducă la diminuarea rolului F. la scurt timp după ce Comunitatea Europeană a aprobat Actul Unic vest – european. G.E. care asociază elemente eterogene. Jacques Delors. Continent. ca organ de supraveghere a desfăşurării relaţiilor monetare internaţionale etc.13 În termenii art. Instituţia respectivă a fost creată în aprilie 1973 cu scopul de a promova îngustarea progresivă a limitelor de fluctuare a monedelor C. 2004. EURATOM – 1957) în domeniul reformei începută de Actul Unic vest – european fiind conceput pe două părţi: prima se referă la Uniunea Economică şi Monetară.E. La fel ca şi Raportul Werner. cu o structură complexă.o creştere durabilă şi neinflaţionistă respectând mediul înconjurător. Dar şi în ţările U. şi la cele trei tratate de constituire a Comunităţii Europene. una faţă de alta. a dat publicităţii un raport crucial. Acest document aduce noi modificări şi completări celor trei tratate încheiate anterior (CECO – 1952.. Tratatul asupra Uniunii Europene este completat de un număr de 17 protocoale care fac parte integrantă din tratat. III şi IV) dar şi dispoziţii noi ce relevă cooperarea interguvernamentală (titlurile V şi VI). Pe fondul evenimentelor din 1989 (căderea zidului Berlinului urmată de reunificarea Germaniei. Odată ce monedele şi politicile monetare naţionale sunt distruse. Uniuea Europeană are drept scop să promoveze: . moneda unică: între naţional şi internaţional”.) – „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”.12 Arhitectura Uniunii Economice şi Monetare a fost conturată. au adoptat o poziţie rezervată faţă de S.M.

în care intră numai ţările care îndeplinesc criteriile de convergenţă. care a fost semnat în anul 1957 de numai şase state. a liberei circulaţii a capitalurilor şi intensificării coordonării politicilor monetare şi economice ale statelor membre. Protocolul asupra trecerii la faza a treia a Uniunii Economice şi Monetare. există unele dispoziţii care permit ca. care era condiţionată de îndeplinirea unor criterii de convergenţă foarte precise: . . 1999) pentru a celei de-a treia etape. 1999). De altfel.rata inflaţiei să nu depăşască cu mai mult de 1.fixarea unei scadenţe (1 ian. .coeziunea economică şi socială.fixarea irevocabilă a ratelor de schimb (31 dec. faza a II-a (1994 – 1997 sau 1994 – 1999). Prevăzută să înceapă la 1 ianuarie 1994. Aşadar.5 % performanţa celor mai bune trei economii ale Comunităţii. deoarece. Această perioadă se caracterizează prin: . anexat la Tratat. subliniază „caracterul ireversibil” al drumului Comunităţii spre unificarea monetară.solidaritatea între statele membre. Procesul de unificare monetară prefigurat prin Tratatul de la Maastricht nu este unul cu mai multe trepte. .respingerea clauzei de a opta pentru neparticiparea la zona euro („opting out”) care ar fi permis unei ţări să nu participe la faza finală. uniunea să fie realizată în mai multe etape. unul din principiile Uniunii Monetare Europene este convergenţa în trei faze. Ireversibilitatea procesului de unificare rezultă din: . după un anumit program şi îmbrăcând un caracter comunitar. prin înlocuirea rapidă a monedelor naţionale ale statelor participante cu euro (1 ian. . . 28 . bazată pe stabilitatea preţurilor. Tot la 1 ianuarie 1994 a fost înfiinţat Institutul Monetar European cu rolul de a contribui la mai bună coordonare a politicilor monetare în Europa şi de a asigura tranziţia spre Banca Centrală Europeană. Sistemul European al Băncilor Centrale şi moneda unică. dar să rămână membră în continuare a Uniunii Europene (excepţie a făcut Marea Britanie şi Danemarca).implementarea unei politici monetare unice. Tratatul de la Maastricht a fost elaborat cu participarea tuturor ţărilor implicate. . el este deschis în mod egal tuturor ţărilor semnatare. în practică.modalitatea de trecere la faza a treia. din punct de vedere juridic. Cu toate acestea. Intr-adevăr.. . Alegerea datei de 1 iulie 1990 s-a datorat faptului că aceasta coincidea cu data intrării în vigoare a Directivei privind libera circulaţie a capitalurilor în Uniunea Europeană. . 1998). spre deosebire de Tratatul de la Roma. ca primă etapă. aflată deja în derulare în momentul semnării tratatului (a început în iulie 1990) a rămas rezervată înfăptuirii depline a pieţei unice. Faza a III-a (începând cu 1 ianuarie 1997 sau 1 ianuarie 1999) a fost definită ca momentul în care se înfăptuieşte faza finală a Uniunii Economice şi Monetare. realizată îndeosebi prin interzicerea acoperirii deficitelor entităţilor publice prin credite acordate de băncile centrale.introducerea monedei unice.deficitul bugetar să reprezinte cel mult 3 % din PIB .datoria publică să se situeze la cel mult 60 %din PIB . s-a caracterizat printr-o coordonare mai strânsă a politicilor economice şi o accentuare a disciplinei bugetare. expresia „în condiţiile şi potrivit ritmurilor prevăzute în tratat” relevă ideea de progresivitate. după cum urmează: Faza I (1992 – 1993).creşterea nivelului şi calităţii vieţii.

M. Aplicarea etalonului aur. de către ţările membre. întreruptă în timpul primului război mondial. Al treilea principiu al Uniunii Monetare Europene. moneda naţională a statului trebuie să aibă o definiţie legală iniţială (valoare paritară). iniţial prin preschimbarea depozitelor în diverse monede naţionale existente în conturile deschise pe numele băncilor centrale naţionale.M. Criza economică din 1929 – 1933 a dus la devalorizarea lirei sterline (1931) şi a dolarului SUA (1934). emisiunea unei monede europene ca o nouă monedă cu putere circulatorie legală. 67.B.M.I.Cerna – „Unificarea monetară în Europa”.1. poate adera la acest organism şi implicit la principiile S. Bucureşti. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton Woods – 1944 Sistermul Monetar Internaţional de la Bretton Woods (S. pg. S. .. Nici de data aceasta nu a existat vreo înţelegere internaţională care să instituie un atare sistem. Aceasta este emisă de Banca Centrală Europeană. Conferinţa Monetară Internaţională de la B. stabilită în aur ca numitor comun sau în dolari cu greutatea şi aliajul în vigoare la 1 iulie 1944. cel al „monedei unice” presupune.I. Crearea acestui sistem ilustrează trecerea de la relaţiile pur bilaterale la o structură a relaţiilor multilaterale care implică un consens al diverşilor participanţi.B. Ed.la propunerea ţării membre..6.fixarea parităţilor şi cursurilor valutare. Pentru respectarea acestui principiu. adică 1 dolar = 0.B.I. 29 .universalitatea. Înaintea primului război mondial. Modificarea valorii paritare poate fi efectuată numai: .M.M. . . 14 S.W. fără să existe vreo convenţie sau regulă de comportare internaţională în acest sens.rata anuală a dobânzii pe termen lung să fie cu cel mult 2 % mai mare decât media ratelor de dobândă din statele care au realizat cele mai bune performanţe în materie de stabilitate a preţurilor. deci etalonul aur – devize nu a rezistat. iar apoi prin operaţiuni proprii.W.) reprezintă un ansamblu al normelor de conduită monetară internaţională incluse în statutul Fondului Monetar Internaţional elaborat de Conferinţa Monetară şi Financiară Internaţională.3.M. în cadrul acestuia pe dolar ca principală monedă de rezervă. a abordat pentru prima oară.pentru corectarea unui dezechilibru fundamental.I.I a fost organismul chemat să supravegheze şi să sprijine aplicarea S. Enciclopedică.M. la revenirea la protecţionism şi la tendinţele de autarhie economică. fără să se fi procedat la devalorizări în ultimii doi ani.888671 g aur fin sau 1 uncie de aur fin = 35 dolari.W.I.. în cadrul căruia un rol important era atribuit valutelor (dolarul şi lira sterlină) ca instrumente internaţionale de rezervă.W.14 1. La sfârşitul celui de – al doilea război mondial. spre deosebire de principiul „monedei comune”. a fost reluată după război. . însă concentrarea aurului (monetar) în SUA şi sărăcirea relativă a ţărilor europene a condus în 1992 la recomandarea de a se trece la etalonul aur – devize. s-a bazat pe următoarele principii: .I.să se respecte marjele de fluctuaţie restrânse ale cursurilor valutare din cadrul Sistemului Monetar European.în urma consultării cu F. 1997. Oricare stat care recunoaşte prevederile statului F. problema creării unui sistem monetar internaţional bazat pe etalonul aur – devize şi. relaţiile valutar – financiare internaţionale erau bazate în principiu pe etalonul aur. F.

nu a putut fi realizată ca urmare a dezvoltării economice inegale a ţărilor lumii.M. pe aceea a asigurării stabilităţii dolarului faţă de aur şi faţă de celelalte monede naţionale. poate funcţiona ca pivot al S. iar convertibilitatea în aur a dolarului a fost suprimată în 1971. T.un succes al SUA care. „optica mondială”. (după 1970).I. condiţie primordială pentru instaurarea disciplinei în relaţiile de plăţi internaţionale şi implicit pentru asigurarea unui climat de destindere şi încredere.realizarea unui volum adecvat de rezerve internaţionale. creanţa faţă de F. a dezechilibrului de proporţii neobişnuite al balanţelor de plăţi.W.Problema lichidităţii internaţionale – N. în moneda naţională a acelei ţări) şi deţinerile de D.un succes al concepţiei potrivit căreia o monedă naţională poate îndeplini funcţii internaţionale şi.M. favorabilă americanilor.. a impactului crizei economice şi financiare diferit de la ţară la ţară. nu s-a putut realiza.fixarea parităţilor şi cursurilor valutare.I.I.M.M. . . viitorul convertibilităţii – R. cum ar fi: . Bergsten. Kaldor.I.a cotei de participare la fond a ţării faţă de deţinerile efective ale F. . Organizarea S.I. . adecvat nevoilor de echilibrare a balanţei plăţilor. . . compus din rezervele oficiale de aur. limita de 10 %. a însemnat: . iar ulterior un exces inflaţionist de rezerve şi o distribuţie internaţională defectoasă a 30 . o serie de state rămânând în afara sistemului. . profitând de conjunctura celui de – al doilea război mondial. de asemenea diferită ca intensitate de la o ţară la alta. (depăşirea pozitivă .B.Aurul şi criza dolarului.M. neavând dreptul să facă obiecţii: dacă modificarea propusă nu depăşeşte a doua oară. . criza sistemului era mult mai adâncă.B. marcată de politica SUA de a-şi menţine şi consolida rolul conducător între economiile dezvoltate. Funcţionarea sistemului nu a putut dura decât atâta vreme cât contradicţiile inerente lui au fost acoperite prin situaţia deosebită care a existat în anii postbelici.asumarea de către guvernul SUA a unor răspunderi internaţionale şi.M.S.Pentru concilierea principilui fundamental al fixării parităţilor cu necesitatea realizării unei anumite supleţe. precum şi convertibilitatea în aur a dolarului. la început existând o lipsă acută de rezerve („foamea de dolari”) în principalele state partenere ale SUA. În realitate.realizarea unui volum de rezerve internaţionale. Deficienţele S. cumulat în aceleaşi condiţii. ca atare. au fost sesizate la timp într-o serie de lucrări.I.convertibilitatea reciprocă a monedelor prin desfiinţarea restricţiilor asupra plăţilor curente. Triffin. . nu a fost posibilă. rezervele valutare. . în condiţiile unei accentuări a restricţiilor valutare şi de plăţi. Ţările ajung la convertibilitate pe măsura îndeplinirii condiţiilor respective.convertibilitatea reciprocă a monedelor nu a putut fi realizată decât parţial. Funcţionarea sistemului fără probleme deosebite nu a fost posibilă decât atâta timp cât convertibilitatea era menţinută.primul mare succes al ideii de cooperare internaţională în domeniul monetar.Dilemele dolarului – F. fiecare membru are dreptul să modifice valoarea paritară în limita cumulată (adică inclusiv modificările anterioare) de 10 %.W. au asigurat supremaţia lor economico – financiară asupra celorlalte state occidentale şi a dolarului asupra celorlalte monede. unul din principalele elemente ale echilibrului financiar global. Dificultăţile aplicării lui apăreau în toate compartimentele: . a inflaţiei. F.universalitatea. în primul rând.

acestora. a instabilităţii sistemului. deci de preţurile pieţei mondiale.W. însă cu evitarea mişcărilor anarhice şi de prea mare anvergură a acestor cursuri. Operaţiunea presupune că nu sunt restricţii nici cu privire la suma preschimbată.şi nici la calitatea celui care efectuează preschimbarea: rezident al ţării în care se efectuează operaţia sau nerezident. Pentru realizarea unui nou sistem se consideră că sunt necesare cel puţin câteva condiţii prealabile. produsele ţării se află într-o concurenţă reală cu produsele celorlalte ţări. pentru o nouă împărţire a poziţiilor de forţă în lume.flexibilitatea cursurilor valutare.1.7. 1. în condiţiile de neconvertibilitate.creşterea concentrată a lichidităţilor internaţionale în aşa fel încât crearea unor asemenea lichidităţi să nu rezulte din politica unei mari puteri de a-şi realiza expansiunea externă prin export de inflaţie. iar la 15 august 1971 prin măsurile luate de SUA pentru „apărarea” dolarului. firmele care nu îndeplinesc condiţiile de competitivitate cerute de piaţa mondială au de făct faţă unor dificultăţi de ordin economic şi financiar. nici la scopul preschimbării . Convertibilitatea Convertibilitatea reprezintă o însuşire legală a unei monede de a putea fi preschimbată cu altă monedă în mod liber prin vânzare şi cumpărare pe piaţă.T. lupta principalelor state componente pentru sfere de influenţă economică şi politică. prin stabilirea de relaţii directe între partenerii de schimburi. Atunci când nivelul şi structura preţurilor interne sunt diferite de cele ale pieţei mondiale. precum şi în trecerea la cursurile valutare flotante. constând între altele în ruperea dolarului de aur şi încetarea convertibilităţii lui în aur.M.I. ridicarea nivelului tehnic. calculele şi concluziile referitoare la eficienţa producţiei şi a activităţii de comerţ exterior sunt deformate.S. . a întregii activităţi economice a unei ţări. Totodată. * ca urmare a convertibilităţii. pe plan mai general. între care: . îmbunătăţirea activităţii de producţie.plăţi pentru tranzacţii curente sau mişcări de capital .încercarea FMI de remediere a dezechilibrului rezervelor internaţionale prin introducerea în sistem a „dreptului special de tragere” (D. Interesul pentru convertibilitate poate fi formulat astfel: * prin convertibilitate se creează premisele determinării exacte a eficienţei comerţului exterior în ansamblu şi a fiecărei tranzacţii în parte şi. producând dificultăţi în adoptarea măsurilor celor mai potrivite pentru creşterea eficienţei acestor activităţi. Vicisitudinile SMIBW au reflectat accentuarea puternică a contradicţiilor sistemului monetar mondial. Piaţa trebuie să permită o confruntare permanentă a cererii şi ofertei şi să comunice cu pieţele străine.) nu a reuşit până în prezent. Prin modificarea din 1978 a statutului FMI. .B. creşterea productivităţii muncii. sistemul a fost lichidat de fapt. ţările în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol ducând permanent o lipsă de lichiditate. . sistemul a fost lichidat de drept.angajamentul ţărilor cu mari excedente ale balanţei plăţilor de a furniza ţărilor deficitare o finanţare compensatoare pe termen lung. 31 . Aceasta întrucât convertibilitatea presupune existenţa unor preţuri apropiate de valoare. a devenit inaplicabil. S. calitativ şi estetic al produselor sunt stimulate.

Trecerea la convertibilitate poate fi deci considerată ca fiind un rezultat al atingerii unui nivel mai înalt de dezvoltare şi eficienţă economică şi totodată ca un instrument de perfecţionare a relaţiilor comerciale şi financiare internaţionale. În aceste condiţii. valute şi devize la cursul oficial.pentru a evita o pagubă. În timpul sistemelor monetare naţionale bazate pe etalonul aur. 2. moneda naţională putând fi utilizată . iar masa banilor se reducea. el „se scumpea”. Raţiunea acestei forme de convertibilitate era. Convertibilitatea face parte din noţiunile şi instituţiile care au cunoscut importante modificări de conţinut. . întrucât soldurile (balanţele) creditoare în moneda naţională deţinute de străini rămân o perioadă asupra acestora. alături de garanţia principală a portofoliului de cont. * cursurile valutare în general şi valoarea monedei naţionale în special sunt puse pe o bază economică. convertibilitatea însemna dreptul deţinătorului unei sume în bancnote de a pretinde în schimb de la banca emitentă cantitatea de aur (argint) corespunzătoare valorii nominale a bancnotelor şi conţinutului de metal stabilit prin lege pentru unitatea monetară respectivă. banii se depreciau. precum şi mai buna specializare a ramurilor în funcţie de cerinţele şi condiţiile pieţei externe.* convertibilitatea face posibilă restructurarea permanentă a economiei prin dezvoltarea prioritară a producţiei sectoarelor şi produselor celor mai eficiente cerute la export.pentru acoperirea unor eventuale dezechilibre ale balanţei plăţilor. 32 . care reprezenta a doua garanţie a emisiunii. . convertibilitatea în aur a căzut în desuetudine. Acestea intrau în circulaţie. pe lângă cea arătată. convertibilitatea contribuie la realizarea echilibrului valutar – financiar. Între timp. adică la raportul între conţinuturile legale definitorii de metal ale monedelor în cauză. În condiţiile sistemelor băneşti bazate pe etalonul aur – devize.dacă masa banilor în circulaţie depăşea aceste nevoi. aurul era tezaurizat. în sensul că deţinătorul putea cere preschimbarea într-o valută la cursul oficial. pe etalonul argint sau pe bimetalism (perioada până la primul război mondial). în sensul că puterea lui de cumpărare creştea. Convertibilitatea era asigurată prin stocul de acoperire (aur.desigur vremelnic şi în anumte limite . în scopul lărgirii şi diversificării schimburilor economice. o dată cu prăbuşirea etalonului aur – devize. până când echilibrul între existent şi necesar era restabilit. şi aceea că permitea verificarea caracterului reprezentativ al bancnotelor şi contribuia la menţinerea echilibrului între masa banilor în circulaţie şi nevoile de bani ale economiei în felul următor: . conţinutul convertibilităţii s-a modificat în sensul statuării dreptului deţinătorului de bancnote (sau de disponibilităţi în cont) de a obţine în schimb. precum şi de a dispune liber de aceste valori.pe această cale. Tezaurizatorii aurului aveau acum interes să predea aur la banca de emisiune şi să obţină în schimb bancnote. Invers. ele rezultând din cererea şi oferta pe piaţa valutară. 1. unii deţinători de bancnote procedau la convertirea acestora în aur. paritar. valută) deţinut obligatoriu de bancă. mărind masa banilor. moneda naţională avea bineînţeles şi o convertibilitate în valută. dacă numerarul se rărea pe piaţă. * din punct de vedere financiar.

.stabilirea unui curs real.cointeresarea unităţilor economice în realizarea unui comerţ exterior eficient. dreptul să amâne această trecere până când condiţiile vor permite „să ia toate măsurile posibile a dezvolta asemenea aranjamente comerciale şi financiare cu alţi membri care să faciliteze plăţile internaţionale şi menţinerea stabilităţii valutare”. perspectiva ca rezervele internaţionale să fie consumate prin convertirea monedei naţionale sau prin susţinerea cursului acestei monede pe pieţele străine este minimă. În concepţia F. neutilizate pentru cumpărări de mărfuri şi prestări servicii. la cererea acesteia. O dată ce balanţa plăţilor curente se dezechilibrează şi apare un sold pasiv care exprimă formarea unor creanţe lichide ale partenerilor străini asupra ţării în cauză. dă statelor membre care nu întrunesc condiţiile necesare trecerii la convertibilitate. pe pieţele unde obţine cel mai mare avantaj. monetare şi organizatorice: .existenţa unui potenţial economic ridicat al ţării respective. toate celelalte operaţii de convertibilitate pentru plăţi în 33 . în sens concret. În loc de concluzie putem spune că principala condiţie de care depinde succesul trecerii la convertibilitate este echilibrul balanţei de plăţi curente. . . Cu toate acestea. în mod liber. iar în sens larg. fără nici o restricţie” (art.I. deci consumarea rezervelor internaţionale. . prin vânzare – cumpărare pe piaţă.I. Statutul F.echilibrarea balanţei plăţilor curente. După cel de-al doilea război mondial..crearea unei rezerve internaţionale corespunzătoare.lărgirea drepturilor. În perioada interbelică. .I.crearea unui mecanism de intervenţie pe pieţele valutare pentru apărarea stabilităţii monedei naţionale. fie scăderea cursului monedei naţionale faţă de alte monede. puţine ţări au putut introduce convertibilitatea liberă. obligaţia băncii centrale de a cumpăra propria monedă deţinută de o bancă centrală străină. numeroase ţări au trebuit să renunţe la convertibilitate din cauza condiţiilor economice potrivnice. al performanţelor şi al preţului. al monedei naţionale.M. fie din acela al operaţiei (numai pentru operaţii curente). Acest sold poate determina fie convertirea. VIII din statut). fundamentat economic. Principalele state vest – europene au trecut însă la convertibilitate abia în 1958. cu condiţia ca suma respectivă să provină din tranzacţii curente de dată recentă sau să fie necesară băncii centrale străine pentru plăţi curente.M. convertibilitatea propriu-zisă este deci limitată la relaţiile dintre autorităţile monetare.realizarea unei structuri a preţurilor apropiată de cea de pe piaţa mondială. . desfiinţarea restricţiilor şi discriminărilor în domeniul plăţilor şi transferurilor internaţionale. În cazul existenţei acestui echilibru.Convertibilitatea înlesneşte comerţul cu străinătatea şi creşterea eficienţei acestuia. capabil să asigure cantităţile de mărfuri cerute de partenerii externi în condiţii competitive din punct de vedere calitativ. Statutul F. Se consideră că pentru trecerea la convertibilitate sunt necesare următoarele condiţii economice. înţelege prin convertibilitate „dreptul rezidenţilor şi nerezidenţilor de a schimba moneda naţională cu altă monedă străină. . Majoritatea ţărilor au introdus o convertibilitate limitată fie din punct de vedere al beneficiarului (în general. competenţelor şi răspunderilor unităţilor economice în legătură cu comerţul exterior. O ţară cu monedă convertibilă poate face comerţ cu toate celelalte ţări.M. convertibilitatea a devenit unul din principiile fundamentale ale Sistemului Monetar Internaţional din 1944. numai nerezidenţi). în sens restrâns. România a avut moneda convertibilă numai trei ani (1929 – 1932).

adică a băncilor. mai puţin deci transferuri de capital. Atât în cazul convertibilităţii oficiale. În cazul convertibilităţii de piaţă. aur – lingouri şi aur – devize.R. de autoritate monetară sau de reprezentantul ei. iar valutele occidentale au trecut în majoritate la flotare. Bancnotele au rămas neconvertibile în perioada ulterioară.M. dăunătoare economiei. ca urmare a condiţiilor nefavorabile în care se desfăşurau schimburile cu străinătatea. bancnotele B. prin utilizarea valutei de rezervă. Practic. existenţa rezervei valutare. Uniunea a făcut eforturi de a crea în relaţiile europene dintre ţările membre o zonă de stabilitate monetară în care convertibilitatea reciprocă să se efectueze la cursuri valutare relativ stabile („şarpele valutar”). astfel încât. Convertibilitatea de piaţă dispensează autoritatea monetară de efectuarea operaţiei propriu-zise de convertire. convertibilitatea leului a fost reluată sub toate formele etalonului aur: aur – monezi. După 1971. respectiv cumpărarea de valută. B. convertibilitatea a fost efectuată numai în valută. iar prin efectul trecerii la monometalismul aur (1890). convertibilitatea se efectuează fără asigurarea împotriva riscului valutar. în condiţiile SMI – 1944. deci fără asigurarea echivalenţei. Reforma monetară din 1947 şi reforma bănească din 1952 34 . Această formă de convertibilitate a fost denumită convertibilitate de piaţă sau reciprocă (în valute). cursul este fix. deoarece fluctuaţia lui este limitată prin limitele de intervenţie.N. Toate acestea se pot realiza numai prin intervenţia statului pe piaţă. În condiţiile flotării. astfel încât convertibilitatea în înţelesul „clasic” al termenului nu se mai practică. la alegerea B. Modificarea din 1978 a statutului F.N. aceasta fiind de competenţa pieţei. prin convertibilitate se va înţelege mai departe dreptul general de procurare de valută de pe piaţă şi de folosire liberă a acestei valute pentru a efectua plăţi şi tranzacţii curente cu parteneri străini. au fost convertibile în aur şi argint în perioada 1881 – 1890. până la primul război mondial. în condiţiile crizei din deceniul 70. cât şi acela al convertibilităţii de piaţă este necesar să existe o rezervă valutară oficială corespunzătoare. convertibil şi în aur. nu însă şi de obligaţia de a menţine fluctuaţia cursurilor valutare în limitele stabilite (în cazul cursurilor fluctuante). practicabilă pe piaţă. sau de interesul de a evita oscilaţiile prea accentuate ale cursurilor. în regimul cursurilor flotante.R. a menţinerii unor raporturi valorice stabile între monede care să sigure stabilitatea şi certitudinea schimburilor economice internaţionale. de asemenea. Convertibilitatea oficială se efectuează. la cursul variabil al pieţei. în cazul cursurilor flotante. asigurând certitudinea şi stabilitatea tranzacţiilor economice externe. convertibilitatea este neoficială. atât timp cât va dura flotarea cursurilor valutare. covertibilitatea în aur a dolarului a fost suprimată. prin vânzarea. la cursul variabil al pieţei. a menţinut vechile prevederi privind convertibilitatea. în general. * În România. Prin stabilizarea monetară din 1929. În 1916.N. Problema cursului la care se efectuează convertibilitatea este însă de mare importanţă. Măsurile restrictive introduse în urma crizei economice din 1929 – 1933 au restrâns convertibilitatea în 1931 şi au înlăturat-o în 1932. cursul este cunoscut.I. în care trebuie respectat cursul fix de către autoritatea monetară.R. a fost autorizată să suspende convertibilitatea. În cazul convertibilităţii de piaţă în regimul cursurilor fluctuante. ceea ce presupune. Evoluţia noţiunii de convertibilitate reflectă imposibilitatea.străinătate efectuându-se liber pe piaţă. singur dolarul SUA fiind. numai în aur. În cazul convertibilităţii oficiale.

piaţa valutară a dobândit un nou conţinut.500 lei. Banca Naţională comunica băncilor comerciale participante la licitaţie rezultatele şi cursul oficial. Folosinduse un program informatic.N. Conform Hotărârii Guvernului României nr. Mai pe scurt. 1. în condiţii de piaţă. care sunt ajustate în timpul zilei în funcţie de evoluţia cererii şi ofertei din partea clienţilor (ambele influenţate. conform căreia cursul valutar al leului este determinat direct de băncile comerciale pe baza raportului cerere – ofertă.8. băncile comerciale au devenit principalii actori ai pieţei.N. politica fiecărei bănci influenţează evoluţia cursurilor practicate pe piaţa valutară.1. 9 /1991 se împuterniceşte B.R.R. 15/1990. În practică.R. Banca Centrală şi-a păstrat doar prerogativele conferite de lege.R. Raportul cerere – ofertă nu mai este adjudecat centralizat. dat în primul rând de continuitatea derulării operaţiunilor bancare. Deci. 35 . Toate tranzacţiile valutare erau executate la cursul astfel stabilit. urmând ca operaţiunile de schimb valutar propriu – zise să aibă loc la un curs fixat prin convenţia tuturor băncilor implicate. Ele au căpătat dreptul de a efectua vânzări şi cumpărări de valută la cursuri pe care singuri le determină. desigur. ca în precedentul sistem al licitaţiilor. cursul de schimb este cantitatea de monedă naţională necesară pentru obţinerea unei unităţi dintr-o monedă străină. S-a realizat în acest fel o apropiere de sistemele folosite în ţări cu economii avansate. În fiecare zi lucrătoare. a fost introdusă o nouă modalitate de derulare a tranzacţiilor pe piaţa valutară. într-o şedinţă zilnică de licitaţie. Renunţându-se la stabilirea cursului de schimb la B. De exemplu: 1 Euro = 40. În fiecare dimineaţă. O importanţă deosebită pe această piaţă valutară o au 15 Idem 3. dinamica balanţei comerciale. 86. Cursul de schimb (cursul schimbului) Prin urmare. Până atunci. deficitul bugetului şi nivelul dobânzilor) sau de tranzacţiile între bănci.000 lei.N. pe baza Memorandumului încheiat cu Fondul Monetar Internaţional. Astfel. conducerea politicii valutare. De la 1 august 1994.) se stabilea la Banca Naţională. Din august 1994. cursul leu – dolar (de ex. transmiteau aceste ordine la B. Mai mult. rolul băncilor comerciale era simţitor redus. aprobat de Parlamentul României. de principalii indicatori macroeconomici: rata inflaţiei. rezumându-se numai la colectarea şi transmiterea ordinelor de vânzare – cumpărare şi la preluarea rezultatelor. este cursul de schimb al leului în raport cu devizele: „Euro” şi dolarul SUA.N. în România funcţionează piaţa valutară descentralizată. pg. la Banca Naţională. acest sistem s-a dovedit a fi inflexibil şi mecanicist.nu au restabilit convertibilitatea leului.R. să autorizeze societăţi bancare şi alţi agenţi economici cu sediul în România să efectueze licitaţii valutare în condiţiile stabilite prin Legea nr. Plicurile conţinând ordinele amintite erau deschise de comisia de licitaţii. cursul se identifica în punctul de echilibru între cerere şi ofertă. Băncile comerciale. 1 dolar SUA = 32..N. adică reglementarea şi supravegherea intermediarilor pe această piaţă. Urmare acestui fapt. ci descentralizat. Regulamentul de efectuare a operaţiunilor de schimb pe piaţa valutară este stabilit de B. Cererile şi ofertele primite în cadrul acestor licitaţii vor sta la baza determinării libere a cursului între leu şi devizele convertibile cotate de fiecare bancă autorizată. Desigur. rolul B. care centralizau ordinele de compărare – vânzare ale clienţilor (în exclusivitate persoane juridice). băncile afişază în sistemul informaţional cursuri de deschidere. „preţul unei valute în altă valută sau preţul efectiv sub care se comercializează mărfurile/serviciile pe piaţa internaţională”15 reprezintă cursul de schimb. se rezumă la stabilirea regulilor de desfăşurare a activităţilor pe piaţa valutară.

de exemplu. Cursul valutar stabilit de autoritatea monetară pe cale unilaterală sau convenţională se numeşte curs oficial şi poate fi curs valutar paritar sau curs valutar convenţional. dând publicităţii cursul de referinţă. politice şi sociale dintre ţările lumii. preţurile interne. Deceniul şapte.R.R.financiare internaţionale. are doar valoare statistică. Cursurile sunt stabilite fie de stat. B. decontarea efectivă a tranzacţiilor se face la cursurile convenite între băncile comerciale şi clienţii lor. cursul de refrinţă al B. fie restrictive. cursul valutar mijloceşte stabilirea raportului dintre toate mărimile unei economii naţionale faţă de economia altor state sau de economia mondială. Totodată. În principiu. salariile. dar acesta nu este un curs efectiv de tranzacţie. fiind folosit. . Banca Centrală asigură un serviciu operatorilor economici şi publicului.. Totodată.N. fie de natură să accentueze liberalizarea. Potrivit acestui mecanism. informativ. apare deseori ca armă redutabilă în lupta politică dintre state.N.prin reglementări specifice. ca în cazul licitaţiilor valutare. Practic însă.R. transmis la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare şi valabil peste două zile lucrătoare.N. ci un curs statistic. fie de piaţă: 1. acest curs oferă o imagine sintetică a raportului LEU – VALUTE la un moment dat. cursul valutar reflectă relaţiile dintre preţurile interne şi cele externe. ce surprinde într-o singură valoare întreaga diversitate de cursuri a pieţei valutare. ele fiind acelea care – prin contactul nemijlocit cu clienţii – transpun direct influenţele menţionate înainte în evoluţia cursului. În cadrul acestui sistem. Totodată.N. Tabloul zilnic al pieţei valutare este întregit de miile de tranzacţii efectuate de sistemul băncilor comerciale. evoluţia comparativă a preţurilor constituind elementul determinant al nivelului cursului valutar.vânzarea de valută pentru echilibrarea ofertei cu cererea. Din această cauză.B. calculează un curs de referinţă. Considerat PREŢUL CEL MAI SINTETIC. cursul se echilibrează de jos în sus. productivitatea muncii etc. în sensul că decizia aparţine băncilor comerciale şi clienţilor acestora: exportatori şi importatori.R.R.descurajarea cererii de valută prin recalibrarea masei de LEI şi ridicarea dobânzilor. mai trebuie reţinut că preţul unui mijloc de plată exprimat sub forma unui raport între două unităţi monetare diferite reprezintă CURSUL VALUTAR. costurile. 36 . şi anume: . în evaluări vamale sau în operaţiuni contabile. constituie un instrument important al politicii valutare cu ajutorul căreia statul caută să acţioneze asupra economiei interne şi balanţei plăţilor. Prin intermediul cursului valutar se compară venitul naţional. în care SUA şi principalii lor aliaţi au ajuns la stări conflictuale pe tema eliminării disproporţiilor existente între cursul valutar ale dolarului. dintr-o economie. Acesta influenţează relaţiile economice. . are doar trei posibilităţi de intervenţie pe piaţa valutară. este calculat pe baza raportărilor băncilor comerciale ca o medie ponderată a cursurilor de tranzacţie. determinat de piaţă şi nu de B. Prin urmare. Cursul de referinţă al B. În acest sens.N.băncile – dealer. al valutelor vest – europene şi al yenului japonez constituie o dovadă a justeţei acestei concluzii. problema cursului valutar ocupă un loc central în organizarea relaţiilor valutar . măsură dificilă în condiţiile unei rezerve restrânse încă.

exportatorii sunt deci ofertanţi da valută. iar importatorii – solicitanţi de valută. Pe piaţa valutară. .străinii îşi reduc disponibilităţile în monedă naţională. în timp ce cursul oficial este modificat la intervale de timp mai mari.se dobândesc active financiare străine. * Un al doilea nivel este acela al pieţei valutare: cursul valutar al pieţei este rezultanta tuturor operaţiilor efectuate de băncile care activează pe piaţă şi comunicate prin intermediul curtierilor sau reprezentanţilor bancari la bursa valutară. . oferta de monedă naţională apare atunci când: . Cursul valutar stabilit de piaţă se numeşte cursul pieţei şi poate fi diferit de cursul oficial. nu se mai utilizează ca urmare a desfiinţării în practică a parităţilor). adică imediat.străinii intenţionează să cumpere active financiare din ţara respectivă. Cursul valutar convenţional este stabilit printr-o înţelegere între state. înseamnă că toţi participanţii plătesc la vedere. Dacă valuta oferită este egală cu valuta cerută. chiar dacă n-ar fi decât din cauza faptului că pe piaţă cursurile valutare pot fluctua din zi în zi şi din oră în oră. cursul valutar este influenţat de intervenţiile pe piaţa valutară. . apare atunci când: . . Mobilitatea cursului pieţei se datoreşte cererii şi ofertei. Mai mult.Cursul valutar paritar este stabilit pe baza parităţii legale indirecte a monedelor în cauză (astăzi. mărimi la rândul lor eminamente mobile.străinii intenţionează să efectueze transferuri pentru plăţi. . în sensul că plăţile şi încasările au loc după trecerea unui timp convenit de la livrarea mărfurilor sau prestarea serviciilor. avem de-a face cu apariţia pentru creditor a unui risc valutar. dat fiind că suma încasată în valută corespunde înţelegerii între părţi. 2.se cumpără mărfuri şi servicii străine.străinii doresc să cumpere bunuri şi servicii din ţara respectivă. În ultimă analiză. Practic însă. cum ar fi cazul unui acord de cliring prin care trebuie să se prevadă moneda de cliring şi raporturile de valoare dintre această monedă şi monedele naţionale ale partenerilor de cliring. Oferta şi cererea de valută se echilibrează pe piaţă la un anumit curs valutar. Cursul valutar se stabileşte pe piaţa valutară la diferite niveluri: * Un prim nivel este al fiecărei bănci participante: banca stabileşte cursul în funcţie de raportul valoric pe care îl înregistrează la ghişeele ei între dispoziţiile de cumpărare şi cele de vânzare de valută primite de la clienţi. pe piaţa valutară. Cursul valutar al pieţei se consemnează în lista oficială de cursuri a pieţei respective. Importatorii de bunuri şi servicii solicită valută în schimbul monedei naţionale pentru achitarea în străinătate a sumelor datorate. banca va majora cursul precedent. Cererea de monedă naţională. însă problema rămâne.rezidenţii vând titluri de valoare străine.străinii îşi majorează disponibilităţile în monedă naţională. . operaţiile de comerţ exterior se efectuează la termen. iar cursul se va diminua când ordinele de vânzare sporesc.se efectuează transferuri pentru plăţi în favoarea străinilor. . în timp ce creşterea cererii duce la o repreciere valutară.străinii vând titluri de valoare interne. Creşterea ofertei de valută duce la o depreciere. Exportatorii de bunuri şi servicii oferă sumele obţinute în valută în schimbul echivalentului în monedă naţională. Aici. . O decontare în monedă internă n-ar face altceva decât să transfere riscul valutar de la exportatorul intern asupra importatorului străin. Dacă ordinele de cumpărare sporesc. însă suma corespunzătoare în monedă internă poate fi mai mică din cauza modificării cursului valutar. 37 .

cererea de valută scade . deoarece respectarea lor presupunea intervenţia pe piaţă a autorităţii monetare. Mijloacele moderne de telecomunicaţie apropie foarte mult cursurile acestor trei niveluri. Dacă tendinţa cursului valutar era de depăşire a uneia din limitele stabilite. Cursul valutar internaţional are un caracter relativ. caracterizată printr-o largă circulaţie internaţională şi prin stabilitate. care a fost aplicat între 1944 şi 1971. are o impotranţă orientativă. ci şi arena pe care se desfăşoară intervenţiile „neeconomice” ale arbitrajiştilor. Creşterea sau scăderea ofertei de valută se datoreşte exportatorilor de mărfuri şi altor ofertanţi de valută. deci de o micşorare a lichidităţii şi.M. fiind singurul cu caracter internaţional. După 1971 şi îndeosebi începând cu 1973. invers. între cursul valutar şi dobândă există o strânsă legătură. În economia de piaţă concurenţială există rareori cursuri valutare stabile. să cumpere valuta prea mult oferită.şi invers. politica societăţilor transnaţionale şi a marilor bănci. Creşterea sau scăderea cererii de valută provine din situaţia importului de mărfuri. Totuşi. speculatorilor. autorităţilor monetare. Asemenea intervenţii conduceau la restabilirea echilibrului între cerere şi ofertă. În condiţiile S. perspectivele politice etc. Motivarea economică directă a fluctuaţiei cererii şi ofertei de valută o constituie evoluţia balanţei plăţilor ţării pe teritoriul căreia funcţionează piaţa respectivă: factorii care influenţează balanţa plăţilor acţionează şi asupra cursului valutar. nivelul dobânzilor. cross – rate) care exprimă raportul valoric dintre două monede prin intermediul unei a treia. a datoriei externe ajunsă la termen sau a exportului de capital: dacă aceste activităţi îşi reduc volumul. Sistemul cursurilor fluctuante a fost în vigoare până în 1971. 38 . fluctuante şi flotante (flexibile).* Al treilea nivel este stabilit între diferitele pieţe valutare.I. Limitele de fluctuaţie au fost denumite limite de intervenţie. slăbirea cursului valutar fiind însoţită în principiu de o ieşire de capitaluri. Principalii factori care influenţează nivelul şi mobilitatea cursului valutar sunt: inflaţia. iar acesta la o stabilitate a cursului valutar. De regulă. ca o medie a tuturor operaţiilor valutare indiferent de piaţă: este cursul valutar internaţional.şi invers. în cadrul căruia cursul valutar se formează liber pe pieţele valutare în funcţie de cerere şi ofertă. echilibrul deplin al balanţei plăţilor trebuie să conducă la un echilibru al cererii şi ofertei de valută. principalele monede cu largă circulaţie internaţională au fost scoase din sistemul cursurilor fluctuante şi trecute în sistemul cursurilor flotante (flexibile). având în vedere diferenţele de fus orar între principalele pieţe valutare din lume. astfel încât pentru un timp cursul valutar rămânea între limitele admise. Este stabilit prin legăturile telegrafice sau telex interpieţe. adică s-a admis o mişcare limitată a cursurilor valutare faţă de paritate sau de cursul central. de o tendinţă de creştere a dobânzilor . Piaţa valutară nu este însă numai locul de întâlnire al cererii şi ofertei „economice” de valută. apoi. Clasificarea cursului valutar se face după diferite criterii : * O primă clasificare cuprinde cursurile valutare directe care exprimă raportul valoric dintre două monede şi cursurile valutare indirecte (engl. * O altă clasificare se face din punct de vedere calitativ: cursuri valutare stabile. autoritatea monetară era obligată să pună în vânzare din rezerva internaţională valuta prea solicitată sau. cursurile valutare au avut un caracter fluctuant. ciclul conjunctural. Prin urmare.

Creşterea producţiei poate influenţa creşterea vânzărilor de mărfuri peste posibilităţile de monedă.2. Circulaţia monetară 1. asemănător circuitului mărfurilor este generată o contradicţie între funcţia ca mijloc de schimb şi funcţia lor ca mijloc de rezervă. . .marfă (B – M) conţine două elemente contradictorii: . Redistribuirea banilor (intermedierea financiară) este determinată de dezvoltarea producţiei şi a schimbului.crearea banilor. Avem două fenomene distincte: .2. Intermedierea financiară plus schimbul de mărfuri sunt componente de bază ale fluxurilor economice reale contemporane. iar banii obţinuţi se vor transforma în capital.Circulaţia mărfurilor şi circulaţia banilor Fenomenul marfă – bani (M – B) şi bani . De aici rezultă schema de principiu a acestor fenomene: t0: Ms Br F 39 .marfa ca valoare de întrebuinţare. Transferul mijloacelor financiare de la un subiect economic la altul se realizează direct sau indirect.redistribuirea acestora.2.2.1.1. Iau naştere prin urmare banii simbol care sunt o categorie de monedă creată prin tranzacţii financiare.Tranzacţiile financiare şi rolul lor Fenomenele monetare au două funcţii economice independente: . prin intermediarii financiari. În circuitul banilor.circulaţia mărfurilor.marfa ca valoare de schimb.circulaţia monetară. moneda iasă din „schimb” prin tezaurizare (devenind monedă activă una inactivă). Utilizarea banilor „financiari” permite creşterea nemăsurată a cantităţii de monedă pusă în circulaţie. Înţelegerea fenomenelor monetare contemporane impune elucidarea legăturii dintre fenomenele monetare din economiile contemporane şi procesul de creare a banilor. . În ansamblul proceselor de schimb. 1.

F Bs MI iar Fn = procesul de creare a banilor Subiectul economic Tipul tranzacţiilor Cu mărfuri Cu bani Total 40 . MI = marfă la valoarea de întrebuinţare.t1: Bs Mi unde: Ms = marfă la valoarea de schimb. Deci. Schema dezvoltată a circulaţiei banilor. t 0 : M s Br Fn t1: . Sc = subiect cumpărător. creează monedă inactivă. De exemplu. Scr = subiect creditor. În intervalul t0 – t1 circulaţia banilor apare pe verticală.3. se pune în circulaţie). F = instrumente financiare. încasări. Între cele două se interpune transferul financiar al banilor. Într-o economie se produc acele tranzacţii financiare între subiecţii economici care realizează transferul banilor de la cei care îi au şi nu-i cheltuiesc la cei care nu-i au dar doresc să-i cheltuiască . amânarea plăţii unei mărfi. 1.2. procesul de schimb poate fi asigurat când moneda devine din nou activă (efectuându-se plăţi. iar circulaţia mărfurilor pe orizontală. Moneda inactivă (cea din cont) este determinată de decalajul în timp între cele două faze ale metamorfozei mărfii. Br = banii ca mijloc de rezervă (monedă inactivă). Iată cum se poate efectua transferul banilor din monedă inactivă în monedă activă.

Scr Sc total Unde:

- Br + Bs 0

+F -F 0

0 0 0

-

+ F → creşterea creanţelor; -F → creşterea datoriilor.

La Scr : Br banii sub formă de avere, transformaţi în instrumente financiar nemonetare (+ F) La Sc : se obţin sume de bani (+ Bs) prin însumarea unor datorii (- F). Deci are loc transformarea monedei inactive (Br) în mijloc de schimb (Bs) (monedă activă). Prin urmare, rezultă două fenomene fundamentale ale câmpului monetar: cererea de bani; cererea de instrumente financiare nemonetare. În economie, mai apar două fenomene speciale ale tranzacţiilor financiare: vânzarea mărfurilor pe credit (fără utilizarea banilor); intermedierea financiară (împrumutarea banilor fără cumpărarea de mărfuri).

Sunt situaţii când vânzătorul mărfii (Sv) este şi creditor (Scr): Subiectul economic Sv ≡ Scr Sc Total Tipul tranzacţiilor Cu mărfuri -M +M 0 Financiară +F -F 0 0 0 0 Total

Intermedierea financiară conţine trei variabile faţă de schema standard: - Sf = intermediarul financiar, care ia bani cu împrumut de la subiecţii economici cărora le prisosesc, pentru a-i da cu împrumut subiecţilor care au nevoie de bani; - Bf = bani folosiţi pentru a fi daţi cu împrumut altor subiecţi economici; - t = variabila timp, măsurând perioada în care intermediarul financiar intermediază banii. Prin urmare, Bf reprezintă rezultatul transformării monedelor inactive în bani „financiari”, care nu sunt folosiţi ca atare pentru cumpărare de mărfuri. Schema intermedierii financiare se prezintă în felul următor:

41

Subiectul economic

Perioada de timp: t0 Tipul tranzacţiei -B +Bf -B+Bf +F -F 0 - Bf +B + B - Bf +F -F 0 t1 Tipul tranzacţiei

Total

Scr Sf Sc Total

0 0 0 0

Banii creaţi de instituţiile financiare (Bf) sunt asemănători cu moneda inactivă (Br), cu deosebirea că se transformă rapid în mijloc de schimb. Schimbarea calităţii banilor în procesul de intermediere are importanţă pentru înţelegerea mecanismului creării şi desfiinţării (distrugerii) banilor. Metamorfoza banilor este un proces continuu, proces care, rezolvând contradicţia mărfurilor, generează o nouă contradicţie, a banilor, care se soluţionează prin fenomenele financiare, făcând posibilă transformarea monedelor inactive în monede active. 1.2.4.Delimitări ale circulaţiei monetare Deci, circulaţia monetară reprezintă procesul de mişcare a banilor în cadrul şi în scopul asigurării circulaţiei bunurilor şi serviciilor. Este necesar, ca în permanenţă, o anume cantitate de monedă să rămână permanent pe piaţă, în circulaţie. După realizarea circuitului: B – M – B, surplusul merge la instituţiile bancare. Prin funcţia banilor, ca mijloc de plată, prin moneda de cont, se realizează condiţiile normale ale circuitelor monedelor. Prin urmare, circulaţia monetară se defineşte ca fiind un ansamblu coerent şi complex de fluxuri şi circuite prin intermediul cărora se desfăşoară mişcarea banilor, în procesul realizării mărfurilor şi serviciilor. Această mişcare este dependentă relativ de procesualitatea circulaţiei mărfurilor, care se desfăşoară conform unor regularităţi specifice economiei de piaţă. Stabilitatea „parametrilor” circulaţiei monetare depinde de stabilitatea economiei în ansamblu, dezechilibrele din circulaţia monetară putând întreţine, accentua şi agrava instabilităţile din economia reală.

42

Dimensiunile circulaţiei monetare sunt date de dimensiunea şi evoluţia producţiei şi circulaţiei mărfurilor. Sintetizând, transformarea mărfii în bani se realizează pe trei căi: a. „în numerar” – moneda este o măsură a valorii mărfii şi mijloc de schimb; b. „în credit” – moneda ca mijloc de plată: (CEC, cambia, plata prin virament); c. „în valută” – schimb inter-ţări. Prin diversitate, circulaţia monetară îndeplineşte două funcţii: – funcţia de instituţionalizare, prin care circulaţia monetară generează, dezvoltă şi extinde sistemul monetar şi componentele sale; – funcţia de subzistenţă, de emisie, prin care se realizează punerea în circulaţie şi retragerea din circulaţie a banilor. Ca urmare, „legea circulaţiei monetare” conform căreia cantitatea totală de monedă pusă în circulaţie depinde de preţul mărfurilor şi serviciilor, în condiţiile dependenţei „masei monetare” de volumul şi structura plăţilor şi de viteza de circulaţie a monedelor.Această lege, intrinsecă circulaţiei băneşti, îşi modifică formele de manifestare şi modalităţile de realizare în funcţie de gradul şi caracteristicile sistemului monetar, la dezvoltarea căreia însăşi circulaţia monetară contribuie. 1.2.5. Necesarul de monedă Capacitatea subiecţilor economici de a vinde, de a cumpăra, de a produce, de a achiziţiona, de a economisi joacă un rol important în creşterea economică şi inflaţie. 1.2.5.1. Definiţia şi criteriile de structurare a masei monetare Necesarul (cantitatea) de monedă reprezintă o mărime eterogenă, constând din totalitatea activelor care pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor şi serviciilor şi pentru plata datoriilor. Astfel masa monetară reprezintă ansamblul mijloacelor de plată, respectiv de lichiditate, existente la un moment dat în cadrul unei economii. Masa monetară, în compoziţia sa, cuprinde moneda deţinută de subiecţii economici nonfinanciari (firme, gospodării, instituţii publice). Moneda deţinută de sistemul bancar şi utilizată în relaţiile dintre instituţiile bancare nu face parte din masa monetară. Delimitarea masei monetare şi construirea componentelor sale (agregatele monetare) presupune utilizarea unor criterii, care să permită selecţionarea acelor elemente care să ofere posibilităţi pentru realizarea unei politici monetare prin care să se influenţeze eficient şi pozitiv sfera reală. Agregatele monetare se constituie atât în calitate de indicatori de măsurare monetară, cât şi în calitate de obiective ale politicii monetare. 43

preţurile relative ale diverselor forme de avere şi veniturile ce le aduc diferitele forme de avere. Cererea de monedă reflectă necesităţile de instrumente capabile să îndeplinească funcţii monetare.Ca indicatori de măsurare.deţinerea de monedă necesară asigurării capacităţilor de plată permanente şi facilitarea la momentul oportun a achiziţionării unor bunuri reale sau financiare în condiţii avantajoase. precum şi direcţia legăturii funcţionale. totodată. Moneda efectivă este activul cel mai lichid.depunerile la termen la bănci în vederea economisirii.volumul tranzacţiilor efectuate cu ajutorul monedei (factor direct). Ca obiective ale politicii monetare. .2. . se cunosc trei categorii de factori care acţionează asupra sa: . care acceptă cuprinderea în structura masei monetare a următoarelor active: . care se află în relaţie invers proporţională cu cererea de monedă. Agregatele pot fi conexate funcţional cu sfera reală conferindu-le trei caracteristici determinative ale monedei: . În ce priveşte mărimea cererii de monedă.mijloc de plată.5. Dimensionarea cantităţii de monedă în circulaţie Concretizarea acestei probleme constă în stabilirea cererii de monedă pentru o perioadă următoare (viitoare). . agregatele monetare trebuie să asigure realizarea unei legături directe şi simple cu deciziile de politică economică. se poate adapta o interpretare standard. una din componentele importante ale masei monetare.de lichiditate. 1.2. Cererea de monedă apare determinată pe două segmente: . . Generalizând criteriile utilizate în selectarea agregatelor monetare. cu grad mare sau mic de lichiditate.moneda de cont. în care intră şi dobânda.alte active.mărimea veniturilor şi mărimea averii. disponibilităţile în conturile curente.cererea de monedă ca deţinere a averii (monedă inactivă). 44 . . . Primul segment.moneda efectivă şi numerarul. agregatele monetare vor trebui constituite conform unor criterii care să reflecte corelaţia funcţională dintre evoluţia agregatelor monetare şi evoluţia sferei reale. . -de avere netă. fiind.cererea de monedă în vederea efectuării tranzacţiilor economice (monedă activă). depinde la rândul lui de: .

.factorii indirecţi legaţi de mărimea şi evoluţia cererii de monedă. .mărimea şi structura averii firmelor. .mărimea existentă şi aşteptată a veniturilor.monedă în conturi.abaterea comportamentului firmelor de la comportamentul optim. . . .bancare a economiei.randamentul aşteptat al diferitelor forme de avere. etc. .monedă în circulaţie. . 45 . . cantitatea de monedă se împarte în: .mijloace în conturi cu circulaţie curentă.incertitudinile cu privire la încasările şi plăţile viitoare.posibilitatea transformării unei forme de avere în altă formă. îndeplinind frecvent funcţia monedei ca mijloc de plată şi de circulaţie. Cererea de monedă ca formă de deţinere a averii. . Moneda în conturi se împarte la rândul ei în: . se rezolvă în sensul îmbinării criteriului sferei pe care o serveşte moneda cu criteriul relaţiei şi a rolului pe care diferitele componente ale acestei cantităţi le au în procesul reproducţiei sociale.. .numărul participanţilor la tranzacţiile monetare. .numerar în casieriile firmelor şi instituţiilor publice. metodele folosite în dimensionare.cheltuielile implicate de transformarea unei forme de avere în alta. .creşterea venitului şi a volumului tranzacţiilor băneşti ale anumitor sectoare economice sau ale anumitor firme. evoluţia ratei dobânzii. Numerarul în circulaţie se structurează astfel: . Dimensionarea cantităţii de monedă necesară circulaţiei ridică două probleme importante: structurarea cantităţii de monedă în vederea dimensionării.dezvoltarea suprastructurii financiar . * Problema structurării. Ca urmare. între care amintim: . depinde de : . .factorii nemonetari legaţi de elasticitatea reacţiei sistemului economic la fenomenul modificării preţurilor. .interdependenţa între încasarea venitului şi cheltuirea acestuia.evoluţia previzibilă a cursurilor valutare.cheltuielile legate de deţinerea monedei.evoluţia aşteptată a preţurilor mărfurilor şi serviciilor.alte mijloace monetare în conturi.

..I. deoarece volumul P.. Metoda calculelor normative de numerar poate să apară sub forma: ● calcului analitic16. -numerarul la populaţie (cu ponderea cea mai ridicată) care este format din: .50. 46 . unde: Q= R R1 R2 + + . . printre care amintim: metodele clasice. cheltuielilor totale ale populaţiei şi aferent veniturilor. În ce priveşte numerarul la populaţie (cu circulaţie curentă) metodele folosite în dimensionare sunt multiple.mijloace monetare reprezentând economii de scurtă sau lungă durată etc. bazată pe metodele statice ar putea transpune pentru anul previzionat o serie de fenomene negative din anul precedent în domeniul decontărilor fără numerar (datorate blocajelor financiare sau folosirea unor instrumente de decontare insuficiente). V1 V2 Vi sau 16 T.mijloace monetare de rezervă necesare acoperirii unor cheltuieli neprevăzute sau alte scopuri. 1996. pg. .. metodele adaptate particularităţilor naţionale ale fiecărei ţări.. + i . * Problema metodelor folosite în dimensionare se poate rezolva în funcţie de factorii de care depinde fiecare componentă a cantităţii de bani necesari circulaţiei.. Deci.mijloace monetare cu circulaţie curentă care apar ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile populaţiei între două momente de obţinere. Roşca .„Monedă şi credit”. abordează rulajul monetar ca aferent mărfurilor. Alte mijloace monetare în conturi se pot dimensiona în funcţie de factorii specifici fiecăruia. Literatura de specialitate recomandă prima posibilitate.B-ului este şi el stabilit în diferite programe ce se elaborează într-o economie.. Editura „Sarmis” Cluj-Napoca. vom încerca să abordăm în continuare metodele posibile de aplicat pe fiecare structură a cantităţii de monedă. A doua metodă.. Metoda clasică..plecându-se de la volumul produsului intern brut previzionat şi cel pentru perioadele viitoare. . dimensionarea monedei în conturi cu circulaţie curentă poate avea în vedere un rulaj stabilit în două feluri: . Prin urmare.luându-se în considerare volumul decontărilor fără numerar dintr-o perioadă precedentă..numerar în casele de circulaţie ale băncilor.

Q=
în care: -

R1 ⋅ d z1 360

+

R2 ⋅ d z 2 360

+ ...... +

Ri ⋅ d zi 360

Q = cantitatea de monedă (numerar) necesară circulaţiei; R1, R2, …….., Ri = rulajul pe fiecare categorie de populaţie care realizează venituri cu aceeaşi frecvenţă şi le cheltuieşte în acelaşi fel; d z1 , d z 2 , ….., d zi = durata de revenire în zile a monedei (numerarului) la bancă pe fiecare categorie de populaţie care obţine venituri cu aceeaşi frecvenţă şi le cheltuieşte în acelaşi fel;

-

-

V1, V2, ……, Vi = viteza de rotaţie în coeficient pe aceleaşi grupe de
populaţie.

Dacă se fac calcule rezultă că d zi va fi jumătate din perioada de obţinere a veniturilor sau jumătate din perioada de cheltuire a acestora, dacă perioada de cheltuire este mai mare decât perioada de obţinere; ● calculului global, unde:
Q= R V sau Q= R⋅dz 360

în care: R = rulajul monetar total; V = viteza de rotaţie a numerarului pe întreaga populaţie; d z = durata medie în zile de revenire a numerarului la bancă.

iar,
dz =

∑d ⋅c ∑c
zi i

i

în care:

-

ci = cheltuieli pe fiecare categorie de populaţie care obţine venituri cu aceeaşi frecvenţă şi le cheltuieşte în acelaşi fel.

Mai sunt şi alte metode de calcul, dar ne vom opri aici şi vom concluziona că dimensionarea cantităţii de monedă reprezintă un amplu proces de analiză a tuturor factorilor de care această cantitate de monedă depinde.

1.2.5.3.

Dimensionarea circulaţiei monedei cu ajutorul balanţei veniturilor şi cheltuielilor populaţiei

În România, Balanţa veniturilor şi cheltuielilor băneşti (monetare) ale populaţiei s-a elaborat pentru prima dată în 1951, când s-a întocmit totodată şi darea

47

de seamă privind sursele de venituri şi modul lor de cheltuire. Din 1953 s-au elaborat în ţara noastră atât balanţe previzionale cât şi de execuţie. Din păcate, după 1990 a încetat elaborarea acestui instrument, atât pentru previzionarea circulaţiei monedei la nivelul unui an sau pentru mai mulţi ani cât şi ca instrument statistic de execuţie. După opinia unor specialişti, încetarea elaborării balanţei este pasageră şi nejustificată, dictată de situaţia monetară a României. În comisia statelor occidentale ea se elaborează şi în prezent şi rezolvă o serie de probleme ale asigurării echilibrului monetar în sfera veniturilor şi cheltuielilor monetare ale populaţiei. În aceste condiţii, ţara noastră nu poate renunţa la acest instrument preţios. Având în vedere aceste considerente, vom prezenta în continuare problematica sa. Elaborarea instrumentului respectiv decurge din anumite necesităţi obiective: - în economie nu există un document care să înmănuncheze şi să redea toate veniturile monetare ale populaţiei. Din acest punct de vedere balanţa este concepută ca un instrument în care apar toate veniturile populaţiei, acestea determinând puterea sa de cumpărare, care la rândul său este un factor important în asigurarea şi realizarea echilibrului; - prezintă importanţă şi modul de folosire a veniturilor, care nu este nici el reflectat în întregime în instrumente de previzionare. Cunoaşterea volumului şi structurii cheltuielilor populaţiei are importanţă deosebită în stabilirea volumului de mărfuri şi servicii necesare populaţiei; - balanţa serveşte şi pentru verificarea echilibrului monetar în sfera veniturilor şi cheltuielilor populaţiei; - acest instrument serveşte necesităţilor de analiză şi de caracterizare a unor aspecte principale ale politicii economice a guvernului, legate de nivelul de trai, de asigurarea unei circulaţii monetare normale etc.; - balanţa îşi aduce o contribuţie însemnată legată de stabilirea şi menţinerea unor proporţii juste între creşterea veniturilor monetare ale populaţiei şi creşterea fondului de mărfuri şi servicii; - cu ajutorul balanţei se determină indirect cantitatea de monedă (în numerar) necesară circulaţiei, prin cunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor băneşti ale populaţiei. În ce priveşte conţinutul balanţei, putem spune că acesta cuprinde trei părţi: - veniturile; - modul de utilizare a veniturilor; - modificarea numerarului în circulaţie. În prima parte, veniturile apar ca principale surse de provenienţă din salarii, din care alocaţia pentru copii, veniturile populaţiei din valorificarea produselor agricole, venituri din pensii, burse, ajutoare etc. Acestea se stabilesc în funcţie de factorii de care depind fiecare.

48

În partea a doua, legată de, modul de utilizare a veniturilor, avem: cheltuieli pentru impozite, taxe, cotizaţii, contribuţii, etc; creşterea disponibilităţilor populaţiei; fondul de cumpărare al populaţiei. Ultima parte este legată de modificarea numerarului în circulaţie şi permite stabilirea acestuia la nivelul unui an întreg. 1.2.6. Viteza de circulaţie a monedei Definită iniţial ca numărul de plăţi la care participă moneda într-o perioadă dată, viteza de circulaţie a monedei măsoară frecvenţa cu care o unitate monetară îşi schimbă deţinătorul într-o perioadă dată. Această noţiune este fundamentală, deoarece o aceeaşi cantitate de monedă va servi pentru plata unui volum mai mare sau mai mic de operaţii de schimb şi invers. Un acelaşi flux de tranzacţii va fi asigurat de o cantitate mai mare sau mai mică de monedă. Ecuaţia lui Fischer evidenţiază legătura între viteza de circulaţie şi cantitatea de monedă:
M ⋅V = P ⋅ T → V = P ⋅T M

în care : P · T = fluxurile de păţi; M = cantitatea de monedă; P = preţurile; T = volumul tranzacţiilor.

Ecuaţia de mai sus ne demonstrează faptul că în condiţiile de monedă date, fluxurile de plăţi suferă influenţa vitezei de circulaţie, subiecţii economici nonfinanciari modificându-şi comportamentul la cererea (obţinerea) de monedă. Această modificare indezirabilă a fluxurilor monetare poate să se traducă printr-o modificare a nivelurilor generale ale preţurilor, al volumului tranzacţiilor sau ambele. 1.2.7.Dimensionarea ofertei de monedă Oferta de monedă reprezintă cantitatea de mijloace de reglare a schimburilor, mijloace puse la dispoziţia subiecţilor economici nebancari de către sistemul bancar. Esenţa monedei constă în faptul că poate fi în mod general acceptată ca mijloc de plată, însă această caracteristică nu permite definirea în mod unitar a ofertei de monedă în economiile contemporane, ceea ce a condus la delimitarea unor ansambluri, stadial integrabile, anumite agregate monetare care exprimă o anumită compoziţie a cantităţii de monedă existentă în economie. Modificările în totalul ofertei de monedă şi schimbările ratei de creştere a cantităţii de monedă afectează semnificativ variabilele economice esenţiale, ca de exemplu, rata inflaţiei, rata dobânzii, venitul naţional şi productivitatea muncii. Aceasta din urmă, utilizată cât mai complet, stabilitatea preţurilor, creşterea economică şi echilibrul plăţilor internaţionale depind direct sau indirect, de

49

schimbările în oferta totală de monedă şi de schimbările în creşterea cantităţii de monedă. Oferta de monedă este şi rezultanta activităţii a trei categorii de subiecţi economici implicaţi în procesul de creare a monedelor – Banca Centrală. decât să-şi păstreze rezervele excedentare în moneda Băncii Centrale. Valori succesive de credite şi depozite se propagă în sistemul bancar. ea îşi va mări creditele pentru a obţine un venit suplimentar sub forma dobânzii. Aceste rezerve necesare sunt determinate printr-o rată marginală de lichiditate. în condiţiile încadrării tranzacţiilor sistemului bancar în limitele cererii de monedă din economie. fiecare bancă trebuie să păstreze rezerve de monedă la Banca Centrală. tot sistemul financiar contribuie la crearea de monedă. În concluzie. Există două abordări de bază cu privire la dimensionarea (măsurarea) cantităţii de monedă: abordarea prin tranzacţii. Abordarea se poate realiza în două stadii succesive. amplificarea creditului diminuându-se cu fiecare val. căci băncile pot crea monedă prin distribuirea de credite. Cantitatea optimă de monedă şi creşterea acesteia contribuie la crearea capacităţii naţiunii de a realiza aceste obiective. majorează depozitele beneficiarilor. de obiectivele instrumentare şi coordonarea acestora în cadrul strategiilor economice. 50 . ţinând seama numai de moneda scripturală sau luând în considerare şi numerarul. În loc de concluzie se poate sublinia că adecvarea definiţiei ofertei de monedă depinde de politica monetară a statului. existând creaţie monetară din momentul în care un credit este distribuit de către o instituţie financiară. Dimensionarea (măsurarea) cantităţii de masă monetară creată însă de către băncile comerciale poate fi abordată în cadrul teoriei multiplicatorului de credite. băncile şi subiecţii nebancari – au componente şi funcţii diferite în cadrul aceluiaşi gen de tranzacţii. dacă ele ştiu că îşi pot procura moneda centrală. pentru a face faţă „fugii” de monedă. Abordarea prin tranzacţii măsoară (determină) cantitatea de monedă prin evidenţierea funcţiei monedei ca mijloc de schimb. În primul caz. Dacă o bancă comercială dispune de un excedent de rezerve de monedă pe lângă Banca Centrală. în funcţie de rata necesară de lichiditate a fiecărei bănci. procesul de creare a monedei depinzând deci de cererea de monedă. Abordarea prin lichiditate a „măsurii monedei” subliniază că proprietatea distinctivă esenţială a monedei este aceea că ea reprezintă cel mai lichid dintre toate activele. ca un raport între creşterea cantităţii de monedă pe lângă Banca Centrală şi creşterea depozitelor bancare. Capacitatea de a crea monedă nu este legată de gesimea depozitelor. Aceste noi credite alimentează conturile bancare. comparativ cu rata marginală obişnuită. care nu-i produce nimic. abordarea prin lichiditate. depozite din care se efectuează plăţi. sub forma depozitelor în conturi curente creditor.

Întrucât cerinţele se referă.. de 5 ori mai mare decât suma creditului iniţial. De aici rezultă că în condiţiile unei rate necesară de lichiditate mai mică. de obicei. .Presupunând rata de lichiditate egală cu 20% şi admiţând că suma rezervelor excedentare afectată creditului iniţial este de 100 u. Se mai ştie că rezervele băneşti ale populaţiei (destinate unor perioade diferite) utilizate în alte scopuri şi înainte de termenul propus. practic. încât posesorii de mijloace băneşti (operatorii economici şi pupulaţia) să le poată utiliza fără să se formeze sume reprezentând o cerere de consum nesatisfăcută. oferă condiţiile necesare pentru dezvoltarea armonioasă a economiei şi utilizarea cu cel mai mare randament a mijloacelor materiale şi monetare. se reflectă în circulaţia monedelor. a unei monede stabile. O monedă stabilă nu este de conceput decât în condiţiile în care în toate sferele şi sectoarele producţiei şi circulaţiei mărfurilor. să se elimine pe cât posibil stocurile excedentare de mijloace de producţie şi bunuri de consum. 1. Prin urmare. care se bucură de încrederea populaţiei. În acest sens. Este necesar ca produsele realizate de fiecare operator economic să poată fi vândute efectiv.. din fiecare val de credite. menţinerea echilibrului monetar. implicit. procesele economice se desfăşoară liber.m. Acestea din urmă pot fi afectate unor noi credite astfel încât creditele noi depuse în conturi curente vor fi în sumă de 500 u. este necesară adaptarea cererii de mărfuri (mijloace de producţie şi bunuri de consum) şi servicii faţă de oferta de mărfuri şi servicii (conform jocului liber al ecnomiei de piaţă). poate influenţa 51 . premisă şi totodată consecinţă a echilibrului resurselor materiale. precum şi în domeniul comerţului exterior.desfăşurarea în condiţii de proporţionalitate şi eficienţă a proceselor din sfera producţiei materiale. este evident că poate exista o varietate foarte mare de definiţii. de distribuirea şi redistribuirea venitului naţional.m. Ne raliem la acele definiţii ale echilibrului monetar care scot în evidenţă următoarele caracteristici esenţiale: . la toate proporţiile reproducţiei. Majoritatea economiştilor consideră că în centrul atenţiei trebuie să stea numai procesele materiale ale reproducţiei . în stabilitatea lor. respectiv a stabilităţii monetare. iar cantitatea de monedă existentă asupra populaţiei să corespundă necesarului obiectiv. Echilibrul monetar Echilibrul monetar este o parte componentă a echilibrului economic general. toate procesele legate de realizarea produsului social. să fie justificată din punct de vedere obiectiv.fără perturbări şi în condiţii de eficienţă. începând cu proporţionalitatea în sfera producţiei materiale şi terminând cu buna organizare a plăţilor. Existenţa echilibrului monetar şi. în condiţii de stabilitate a preţurilor. 20% sunt afectate rezervelor necesare şi 80% constituie rezerve excedentare. expansiunea monetară va fi mai mare şi invers.3. de la enumerarea cerinţelor acestuia. În condiţiile economiilor bazate pe producţia de mărfuri. procesele monetare fiind doar o reflectare a acestora. reprezintă un obiectiv principal al politicii monetare.concordanţa dintre veniturile şi cheltuielile băneşti ale participanţilor la procesul de reproducţie. valorile de credit se înlănţuie astfel încât. financiare şi valutare.Literatura de specialitate cunoaşte mai multe definiţii ale echilibrului monetar care pornesc.

financiare. se poate spune că egalizarea A = I (A . principiu care prevede excluderea folosirii emisiunii băneşti pentru acoperirea diferitelor cheltuieli ale statului. precum şi respectarea cerinţelor încât creditul să fie acordat numai pe bază de garanţii materiale şi să fie rambursat la scadenţa stabilită. care se formează permanent pe căile de participare a veniturilor curente şi care.investiţii) expresie a echilibrului economic. se poate afirma. pe planul activităţilor operatorilor economici productivi. că volumul mijloacelor băneşti din economie reprezintă un factor deosebit de sensibil al echilibrului monetar. folosindu-se metode specifice acestor activităţi.echilibrul economic şi echilibrul financiar. monetare.1. Acesta din urmă influenţează masa monetară. 1. şi mijloacele circulante împrumutate. Fs – fonduri financiare. de cele mai multe ori imprevizibile. monetar mai presupune echilibrul investiţiilor în băneşti destinate investiţiilor. el putând fi supus unor influenţe de comportament.3. care se procură pe calea creditului bancar. fapt ce trebuie avut în vedere în realizarea stabilităţii monetare prin respectarea corelaţiilor arătate. Pentru aceasta. atât în sfera monedei de cont. putând descrie procesul de restabilire a echilibrului perturbat la un moment dat. Echilibrul economic reprezintă o constelaţie de variabile interdependente. Conceptul primar de echilibru economic este echilibrul static. fiind exprimat de egalitatea între cererea şi oferta de monedă. o importanţă deosebită o au măsurile ce se iau în permananţă pentru respectarea echilibrului bugetar. adică: Fn – fonduri împrumutate. În ceea ce priveşte mijloacele circulante ale operatorilor economici. De asemenea.echilibrul dintre venituri şi cheltuieli. valutare şi sociale specifice fiecărei economii şi fazele de evoluţie a acesteia. Referitor la relaţia: . echilibrarea relaţiilor economice externe Totodată. nu influenţează masa monetară în circulaţie. Echilibrul şi dezechilibrul economic Starea de echilibru într-o economie îşi are determinanţii în condiţiile economice. ∆ n =∆ s F F 52 . distincţia care se face între mijloacele circulante proprii. echilibrul monetar trebuie realizat în cadrul procesului circulaţiei. inclusiv a prevederilor privind proiectaţi. I . Ca urmare. s-ar impune corelarea veniturilor realizate cu posibilităţile de satisfacere a nevoilor de mijloace de producţie şi de alte mijloace destinate activităţii productive şi investiţiilor. echilibrul raport cu mărimea acumulărilor termenelor de dare în funcţiune asigurarea realizării parametrilor în condiţii de eficienţă. Acest concept de echilibru reflectă continuitatea evoluţiei. Pentru realizarea echilibrului monetar. implică egalitatea între cererea şi oferta de mijloace financiare. cât şi în cea a numerarului. Echilibrul dinamic ia în considerare şi variabila temporală.acumulări. Echilibrul static este o simplificare metodologică a curgerii realităţii economice. pe bună dreptate. respectarea strictă a a noilor capacităţi. includerea fiecărui moment al evoluţiei într-o structură corelativă a sistemului economic global.

. 53 .3.raportul în care se află cele două sfere ale circulaţiei monetare: sfera numerarului şi sfera monedei scripturale (virament).formarea surselor de creditare şi distribuirea lor. . se dimensionează cu ajutorul bugetelor financiare ale agenţilor economici şi ai sistemului de contracte economice între aceştia. valutar.2.echilibrul monetar constituie un obiectiv.proporţia distribuţiei capitalului agentului economic propriu sau împrumutat (străin). iar împreună cu dezechilibrele financiare afectează echilibrul economiei în general.emisiunea monetară. de exemplu cele financiare. pun în evidenţă faptul că procesele monetare pot tinde spre echilibru nu numai prin intermediul tranzacţiilor financiare. determinat de mutaţiile din sfera reală. la rândul ei. Dezechilibrele monetare se răsfrâng asupra câmpului financiar. . . 1. Echilibrul monetar şi interpretările alternative Conceptul de echilibru monetar. Interdependenţa dintre aceste resurse. influenţat de procesele de producţie şi de circulaţia din economia de piaţă.echilibrul monetar se realizează atât prin concordanţa care trebuie să existe între oferta şi cererea de bani.3.corelaţiile care se asigură între bugetul de stat şi celelalte ansambluri valorice din economie constituie o condiţie primordială a realizării echilibrului monetar. .echilibrul monetar se manifestă ca tendinţă. Realizarea echilibrului monetar este condiţionată şi de înfăptuirea celorlalte forme de echilibru: financiar. de care sfera monetară este dependentă. .modalitatea şi formele constituirii sistemelor de fonduri în cadrul economiei naţionale.viteza de rotaţie a resurselor monetare şi materiale.Relaţiile dintre echilibrul financiar şi echilibrul monetar. având un caracter dinamic. 1. .viteza decontărilor în general. . cuprinde următoarele trăsături caracteristice: .dependenţa proceselor monetare de cele reale este relativă.3. . o influenţă activă asupra proceselor materiale. etc. . al bugetelor locale. trebuie îndeplinite condiţiile: . circulaţia monetară exercitând. Echilibrul monetar nu înseamnă totdeauna şi echilibrul economic care este influenţat de mai mulţi factori. Premisele asigurării echilibrului monetar Pentru realizarea echilibrului monetar. care se realizează numai de către Banca Centrală.modul în care se formează şi repartizează veniturile şi cheltuielile prin intermediul bugetului de stat. La condiţiile de mai sus se adaugă şi factorii: . bugetar. cât şi prin concordanţele de pe pieţele economice.

65. Un element fundamental al asigurării echilibrului monetar dinamic îl constituie politica monetară. 54 . interni şi externi Masa monetară Import export Balanţa de plăţi Capacitatea de plată a subiecţilor economici Sfera numerarului Sfera monedei scripturale 1. 17 Gh. 1997.„Moneda şi ipostazele ei”.3. Bucureşti. bugetele locale Cererea şi oferta de monedă Tranzacţii cu agenţii ec. Manolescu . Editura Economică. pg. privită din perspectiva monetară.. :Condiţiile şi factorii de influenţă ai echilibrului monetar se prezintă schematic astfel17: Procese financiare şi valutare Echilibrul sau dezechilibrul monetar Cererea şi oferta de mărfuri Bugetul de stat.rambursarea creditelor bancare şi participarea la procesul de formare a resurselor financiare naţionale. reprezintă componenta esenţială a concepţiilor actuale asupra acestui fenomen degenerativ.4. integrarea acestuia în echilibrul economic de ansamblu. Moneda şi inflaţia Inflaţia.

. Alţi economişti spun că inflaţia este identificată cu creşterea preţurilor. . Inflaţia ca fenomen economic global. Moneda ar putea fi cauza primară a dezechilibrului inflaţionist.inflaţia prin costuri.stagflaţie – creştere economică negativă. numai dacă oferta de monedă ar fi în întregime autonomă în raport cu cererea de monedă. fenomen economic global. nejustificată din punct de vedere economic a unor categorii de costuri (ex. Inflaţia în acest sens reprezintă o creştere cumulativă şi auto-întreţinută a nivelului general al preţurilor în interiorul unei economii.Unii economişti consideră masa monetară (oferta de monedă) factorul strategic pentru obţinerea stabilităţii economice. unde: M = cantitate de monedă. Într-o economie mai apar şi fenomenele: .dezinflaţie – reechilibrarea economică. a. ci nu factorul cauzal primar. salarii) şi apoi în influenţa negativă asupra preţurilor. V = viteza de circulaţie. determină variaţia proporţională a preţurilor. generată de creşterea. generată de creşterea cererii globale de bunuri şi servicii în raport cu oferta inelastică. iar excesiva creaţie monetară conduce inevitabil la inflaţie şi insuficienţa cantităţii de monedă provoacă recesiunea. creşterea preţurilor fiind caracteristica dimensională esenţială. reprezintă expresia unui dezechilibru global între fenomenele economice legate de conjunctură. când au loc creşteri ale cererii de monedă. variaţia cantităţii de monedă. .inflaţia importată. inflaţia este o sumă de dezechilibre. P = preţ. 55 . Inflaţia ca fenomen monetar. fenomen monetar. inflaţia. care amputează puterea de cumpărare a veniturilor şi a monedelor naţionale. generată de dezechilibrele structurale din economie. Deci.inflaţia prin avere. b. Formele prin care se manifestă inflaţia: . în această perioadă: a.inflaţia structurală. P·T = fluctuaţiile tranzacţiei rezultă că. producţie. generată de mecanismele cursului de schimb. astfel că la originea creşterii preţurilor se află creaţia excesivă de monedă. venituri sau cheltuieli. În cele din urmă putem afirma că. Revenind la ecuaţia lui Fischer: M · V = P · T. b. . inflaţia. Interpretarea fenomenului inflaţionist se axează pe două puncte de vedere. emisiunea de monedă este condiţia premisă a inflaţiei.

* Conform legii. * Prin lege au fost stabilite cupiurile monedelor de aur şi de argint (de aur în piese de 20. iar celelalte monede străine se primeau la toate casele publice până la baterea monedei naţionale.5 lei) şi cupiurile monedei de aramă de 10. aşa cum s-a considerat de guvernanţii vremii. Inflaţia depinde şi de o serie de factori de natură nefinanciară sau neeconomică. faţă de situaţia precedentă când leul (de calcul) era alcătuit din 40 parale. iar dezechilibrele monetare nu sunt cauza procesului inflaţionist. nu este decât consecinţa inflaţiei şi nu inflaţia însăşi. Ideea că România ar fi avut un sistem monetar (al leului de calcul) s-a vehiculat în parlament. o dată cu înfăptuirea unei reforme monetare. Pentru monedele de aramă se stabileşte şi cantitatea acestora (65 milioane buc. Dacă se are în vedere această distincţie. ci un însoţitor al acestuia. în măsura în care ea se traduce prin creşterea generală a preţurilor. pe teritoriul României circulau monedele de aur şi argint ale ţărilor Uniunii Monetare Latine (Franţa. argint cu titlul 835 ‰. Caracteristicile sistemului monetar instituit prin Legea din 1867. Unitatea monetară a fost definită prin lege cu 0. 1 şi 0. conchidem că INFLAŢIA este un proces de natură monetară. Elveţia şi Grecia). Inflaţia este un exces al cererii de mărfuri comparativ cu oferta de mărfuri. care a condus la importante modificări în organizarea monetară a României. Italia. dar atunci ea nu avea o bază reală deoarec leul de calcul nu era o monedă efectivă.18 * Sistemul bimetalist a fost primul nostru sistem monetar naţional. unde leul a fost împărţit în 100 de bani. Formarea şi caracteristicile sistemului monetar românesc În anul 1867 au fost puse bazele sistemului monetar naţional. rolul de echivalent general revenindu-i atât aurului cât şi argintului. contribuţia fenomenului monetar la procesul inflaţionist este condiţională. 1. 2 şi 1 bani. Sistemul monetar naţional al României 1. nu fac distincţie între natura inflaţiei şi originile acesteia. * Cu ocazia respectivă s-a introdus sistemul zecimal. În concluzie putem spune că. iar de argint de 2. 56 . Cele două puncte de vedere.4. 5. exces care provoacă creşterea preţurilor. limitându-se pentru acesată monedă şi puterea de plată la 5 lei. Belgia.Creşterea preţurilor. aur cu titlul 900 ‰ şi cu 5 gr. 18 Idem 16. fixându-se un raport de valoare între cele două metale monetare de 1 : 14. pg 63 – 65. 38 variantă dominantă în acea vreme.4.1. ca monedă lagală a ţării.3226 gr. 10 şi 5 lei. sunt: * Este primul nostru sistem monetar naţional şi nu un nou sistem monetar. Acest lucru a însemnat un pas înainte în crearea sistemului monetar modern. ci servea pentru transformarea diferitelor monede străine în lei.) şi valoarea lor (4 milioane lei).

4.2. iar factorii politici pot fi legaţi de interesele celor două mari imperii ca statul român să nu-şi bată monedă proprie. Monetăria. Factorii economici au fost determinaţi de efectele secetelor care nu au permis exportul masiv de cereale.până la Războiul de Independenţă a României. şi 20 lei şi din argint de 50 bani. Imperiul Otoman pretindea să se înscrie pe moneda naţională a României un semn distinctiv al independenţei faţă de aceasta. putem desprinde următoarele concluzii: . 2. Legea prevedea baterea monedelor din aur de 5. Leul a devenit monedă naţională. Făcând o analiză asupra formării şi funcţionării primului nostru sistem monetar naţional. Ca diviziuni s-au bătut monede mărunte de 1. Soluţia respectivă a avut la bază atât intersele capitalului autohton cât şi ale celui străin.primul sistem monetar naţional a fost în întregime metalist. Valoarea leului.el a funcţionat de facto ca un sistem monometalist argint. Aceasta a fost influenţată de acţiunea unor factori economici şi politici. Primii „lei” Din punct de vedere juridic. atunci când a fost promulgată „Legea pentru înfiinţarea unui sistem monetar şi pentru fabricarea monedei naţionale”. Capitalul autohton obţinea avantaje materiale de pe urma agioului aurului faţă de argint (diferenţei plătite în plus. . 57 . iar Imperiului Habsburgic nu-i convenea faptul că primele monede de aur de 20 lei purtau pe verso efigia lui lui Carol I. el fiind împăţit în 100 de bani. legea nefăcând referire decât la moneda metalică. aşa cum rezultă indirect din textul legii monetare. Astfel. monezile de aur au fost bătute doar în mod simbolic. era reprezentată de 5 grame de argint sau de 0. iar capitalul străin dominant în economie obţinea câştiguri din îndrumarea spre România a argintului depreciat. etalonul lui. de cei care îşi procurau pe piaţă aur în schimbul argintului). România nu a făcut parte. sursă care putea aduce aur în ţară. dreptul de batere i-a fost rezervat statului. dar legea monetară a obligat a se primi la plată orice cantitate de monedă de aur şi argint ale ţărilor membre uniunii.38 % din totalul pieselor bătute. care a avut sediul în Bucureşti (Şoseaua Kiseleff) a funcţionat cu întreruperi până în 1890 când a fost consemnată ultima comandă de monedă. Dacă România ar fi fost admisă în această uniune. 1. valoarea lor ridicându-se numai la 102. După cum s-a mai spus. 10.3226 grame aur. cu menţiunea: Carol I domnul Românilor. leul. Astfel. iar 1 kg de argint 200 lei. În 1870 se decide şi înfiinţarea unei monetării româneşti unde să fie emise monedele. noul leu românesc avea o valoare mare de: 1 kg de aur reprezentând 3. deşi a fost legiferat ca sistem bimetalist. apărea pentru prima dată sub această denumire în aprilie 1867. . 5 şi 10 bani din aramă. din Uniunea Monetară Latină. ar fi putut şi ea să procedeze în mod similar. ca urmare a acţiunii lui Greham. moneda naţională a României. peste raportul de valoare fixat de lege.în România a fost adoptat sistemul monetar bimetalist într-o perioadă când erau vizibile neajunsurile acestui sistem.100 lei.* Baterea monedei de aur şi argint nu a mai avut la bază principiul baterii libere. de 1 leu şi 2 lei. .000 lei şi reprezendând doar 0. Privire istorică asupra sistemului monetar românesc.

Retragerea a fost amânată iniţial până în anul 1885 şi apoi până în anul 1912. din circulaţie. să fie acoperită într-o monedă inferioară (biletele ipotecare). Vânzarea moşiilor de către sat nu convenea moşierimii. O primă modificare este legată de apariţia unui nou tip de monedă superioară şi anume bancnota. 50.N.R. Cu toate că întruneau toate caracteristicile banilor de hârtie. fie prin contracararea de către statul român a unui împrumut intern în condiţii avantajoase. nua cunoscut inflaţie. 1 marcă germană – 1. care nu era altceva decât banul de hârtie. Biletele ipotecare erau garantate printr-o ipotecă de rangul I asupra unor domenii ale statului (moşii). soluţie discutabilă. în al treilea rând. dar nepuse în circulaţie. domenii ce însumau o valoare dublă faţă de emisiunea de bilete ipotecare. În 35 de ani (1880-1915). în primul rând. deţinătorii de bilete ipotecare nu le-au considerat drept bani de hârtie. 1 dolar – 5. în cupiuri de 5. deoarece în anul 1888 a fost contractat un împrumut intern destinat răscumpărării în întregime a biletelor ipotecare. Leul avea asigurată convertibilitatea liberă. ci prin contractarea unui împrumut intern. Retragerea biletelor ipotecare din circulaţie a fost stabilită pentru anul 1883 dar nu prin vânzarea moşiilor statului (care trebuia să înceapă în 1879). lei. când un tip de monedă superioară. care în acea perioadă suferea o scădere tot mai accentuată a valorii pe piaţă. cu acoperire în aurul din depozitul băncii. moneda naţională. În acest sens s-a prevăzut o acoperire în stoc de aur şi argint. ele au înlocuit în circulaţie monedele de aur.Mai trebuie spus că. * Înfiinţarea în anul 1880 a Băncii Naţionale a României (B. până la primul război mondial. 100 lei şi 1. Totodată pentru bancnotă se 58 . şi 500 lei. Denumirea de bilete ipotecare înlocuia pe cea de bilete de tezaur din 1866. Aceste bilete ipotecare au fost înzestrate de către stat cu putere circulatorie. termen care nu a mai operat.91 franci francezi (aproape la egalitate). 100. Prin noul sistem monetar. în sensul că obliga creditorii statului să le primească în contul datoriilor pe care le avea. a avut una din cele mai puternice monede ale continentului. în al doilea rând. 10. în sensul că erau supuse deprecierii. biletele ipotecare şi-au păstrat totuşi o anumită stabilitate relativă expicată de faptul că. cum este bancnota. raportată la aur şi argint. ele au circulat exclusiv în compania monedei de argint. precum şi o acoperire în bilete ipotecare. fie prin vânzarea domeniilor statului. * Apariţia primilor bani de hîrtie sub forma biletelor ipotecare Banii de hârtie au fost emişi în vederea acoperirii cheltuielilor statului român pentru ducerea războilui de independenţă pe de o parte. 20. Momentul respectiv este marcat de semnificative modificări aduse sistemului monetar românesc.) ca primă instituţie de emisiune a statului român independent. ci titluri ale unui împrumut de stat şi ca atare l-au păstrat asupra lor (banii de hârtie se depreciază în procesul circulaţiei). care s-au tezaurizat în condiţii de război.24 lei.18 lei.25 lei. căt şi pentru acoperirea altor cheltuieli pe de altă parte. după 1880 (când s-a înfiinţat Banca Naţională a României) au apărur şi bancnotele de 20 lei. 1 liră sterlină – 25. pentru că ducea la scăderea preţului pământului. România era conectată la sistemele moderne europene şi.000 lei. Totodată au fost prevăzute şi condiţiile de retragere a acestora. Leul românesc se raporta astfel: 100 lei – 99. Statul a împuternicit Ministerul Finanţelor să emită bilete ipotecare în valoare de 30 mil.

Sistemul monometalist românesc introdus în anul 1890 prezenta următoarele caracteristici: . * Unificarea monetară din 1920 – 1921. din valoarea bancnotelor emise. a fost înfăptuită în două etape: .N. pg.prevedea o convertibilitate metalică integrală în aur şi argint. fapt ce a agravat procesul inflaţionist. * Soluţia de deflaţie – devalorizare din anul 1925. .N. au fost puse în circulaţie în anul înfiiţării şi nu erau altceva decât vechile bilete ipotecare transformate în bancnote prin aplicarea unei ştampile cu denumirea Băncii Naţionale a României peste vechea denumire de bilet ipotecar. leul se depreciază masiv.R.R. garantate cu bonuri de tezaur. În acest fel. garantat cu bonuri de tezaur. aur cu titlul 900 ‰). Germania emite prin Banca Generală Română bani de hârtie. prin funcţionarea mecanismului tezaurelor şi reglarea spontană a cantităţii de bani în circulaţie. leul a fost definit numai în aur. ca urmare a formării statului naţional unitar român.se adoptă forma convertibilităţii integrale în aur a bancnotei. cu aceeaşi cantitate ca în anul 1867 (de 0. Primele bancnote ale B. 67 – 73.cea de schimbare propriu-zisă a acestora cu bancnote ale B. prin care statul se angaja să restituie către B. 59 . 2 şi 1 bani. BNR emite bancnote şi pentru acoperirea cheltuielilor statului. rubla Romanov) şi a leilor emişi de Germania (ca bani de război).cea de declanşare a fixării bancnotelor străine (coroane austro – ungare. 5. .R. 1 şi 0.cu această ocazie. Ulterior.19 * În perioada primului război mondial. şi statul român a două convenţii. ruble de Lwov.5 lei. Acum moneda de argint a devenit monedă metalică obişnuită. .acoperirea bancnotei creşte de la cel puţin 33 % la 40 % stoc metalic aur. iar cele de aramă de 10.a asigurat stabilitatea monetară.. aşa că pe bună dreptate se poate spune că perioada cuprinsă între 1890 şi anii de început ai primului război mondial poate fi considerată „perioada de aur a sistemului monetar al României”.monedele de aur a rămas cele de 20 şi 10 lei. După cum s-a putut observa. Din 19 Idem 16. * Trecerea la monometalismul aur în anul 1890 şi renunţarea la bimetalism. pentru a nu se aduce altele la schimbare. datoria contractată înainte şi să nu mai contracteze alte datorii. concretizată în încheierea între B. Unificarea monetară s-a făcut prin contractarea de către statul român a unui împrumut de la B.R.R.N. unificarea monetară a întârziat câţiva ani faţă de unificarea politică.N. 2. garantaţi cu un depozit al statului german la Reichs Banc din Berlin. . au fost emise bilete proprii ale B. .N. fapt ce a favorizat introducerea frauduloasă în ţară a unei mari cantităţi de bancnote străine. în timpul primului război mondial.R.N. Ocazia aceasta a dat prilejul inventarierii semnelor monetare şi a ştampilării lor. scăzându-i puerea de cumpărare. monedele de argint au rămas cele de 5.3226 gr. Totodată.

N. .constată pentru prima dată dispariţia monedei de aur şi argint din circulaţie. Această reformă a constat dintr-un mănunchi de legi şi programe menite să stopeze procesul deprecierii leului şi anume: . iar a doua convenţie privea plafonarea emisiunii de bancnote la nivelul atins la sfârşitul anului 1924. . de a împrumuta în caz de nevoie.R. 2. limitând valoarea acestora la 3 mil. ea neputând să oprească procesul de depreciere a leului. 60 . care prevedea condiţii generale. . aur cu titlul 900 ‰.reforma monetară s-a realizat în fapt prin contractarea a 6 împrumuturi externe.legea monetară de stabilizare propriu-zisă.N. .N. din care 25 % stoc metalic de aur în casă sau în depozite în străinătate. cu anexele sale. s-a făcut.R. prin Casa Autonomă a Monopolurilor creată cu acest prilej. Între caracteristicile principale ale reformei monetare din 1929. contractare realizată treptat. (convertibilitatea integrală în aur. la alegerea B. legate de consolidarea economică internă şi restabilirea încrederii străinătăţii în economia României şi condiţii legate de crearea premiselor pentru funcţionarea normală a B.26 ori faţă de ultima definire. amintim: . conţinutul leului fiind definit cu 10 mg.legea pregătitoare stabilizării monetare. Contractarea respectivă s-a înfăptuit de către statul român indirect.elaborarea programului de stabilizare a leului.statul a preluat o mare parte din portofoliul imobilizat al B.R. 10 şi 20 lei. pe seama diferenţei din reevaluarea stocului său de aur.legea privitoare la contractarea unui împrumut extern. la purtător şi la vedere. lei. limitată ca sumă necesară procurării unui lingou întreg de aur şi convertibilitatea în valute).lichidarea datoriei statului la B. deci pe seama unei operaţii scriptice. * Reforma monetară de stabilizare din 1929.N.. deoarece bancherii străini cereau un privilegiu (garanţie) de rangul I asupra veniturilor statului din monopoluri. recunoscându-i-se astfel oficial masiva depreciere pe care o suferise.N. . adoptându-se toate formele convertibilităţii cunoscute până atunci. prin care se autoriza B.R.N.N.R. de la alte bănci de emisiune străine.s-a realizat pe calea devalorizării.se reintroduce convertibilitatea bancnotei B. .R. necesar atât stabilizării monetare cât şi dezvoltării economiei.păcate această soluţie nu a dat rezultatele scontate. Prima convenţie a avut în vedere lichidarea emisiunii de stat şi întărirea circulaţiei fiduciare pe o perioadă viitoare.pe linia acoperirii bancnotei se modifică atât procentul metalic de aur şi devize liber convertibile la 35 % din volumul aranjamentelor la vedere ale B. încheind cu acestea convenţii pentru deschiderea şi utilizarea de credite sub formă de economii şi să cumpere nelimitat devize convertibile în aur.R. . . 5. . legea nemaifăcând referiri decât la bancnota şi moneda din metale obişnuite de 1. în bună măsură. în acest fel conţinutul în aur al leului scăzând de 32.

Asemenea soluţie este motivată astfel: .R. preţurile cu amănuntul au crescut cu 47 %. s-a întreprins o soluţie de deflaţie. asocierea împrumutului refacerii naţionale cu o emisiune de medalii de aur. 61 . în sensul că cei care subscriu la un împrumut de 50.55 gr. Convertibilitatea leului a fost complet anulată în timpul crizei şi au fost luate măsuri restrictive privind circulaţia devizelor.nu s-a reuşit să se atingă nivelul antebelic al producţiei industriale. Preţurile cu amănuntul. Grecia. cu toate că s-au luat măsuri în acest sens. Pe baza acestei soluţii au fost retrase din circulaţie 65 miliarde lei.R. iar circulaţia bănească a crescut cu 306. S-a prevăzut baterea a 1 milion de medalii. legate atât de refacerea economiei. India. 1944 aceste preţuri au crescut cu 345. China. reprezentând 16 % din cantitatea existentă în circulaţie.8 %. * Reforma monetară din 15 august 1947 a constat dintr-un complex de legi menite să însănătoşască situaţia economică şi monetară a ţării: . depăşind de peste 8 mii de ori nivelul în 1947 faţă de 1938.legea monetară de stabilizare. Soluţia însă n-a putut opri deprecierea leului. a 5895 kg aur. aur cu titlui 900 ‰. .000 lei o medalie de aur. deşi România făcea parte din coaliţia învingătorilor. ce a încărcat circulaţia bănească.N. Aceasta a dus la ieşirea din tezaurul B.legea privind stabilirea principiilor de formare a preţurilor şi tarifelor. iar în perioada iunie 1941 – sept. financiari şi monetari: .efectele secetei din vara anului 1946. . .bugetul statului era grevat de o serie de cheltuieli. în perioada 1934 – 1939.5 %. fiind a patra ţară în ceea ce preveşte contribuţia umană şi materială la înfângerea Germaniei fasciste. statul român a trebuit să emită o serie de bani de hârtie (în august 1947 acestea se ridicau la 7). Prin urmare. când procesul de depreciere a leului nu era aşa de pronunţat.deflaţia prin vânzarea aurului s-a mai folosit în această perioadă şi de alte ţări ca: Elveţia. cât şi plata unor despăgubiri de război faţă de Uniunea Sovietică. pur şi simplu.. iar deprecierea externă a leului faţă de dolarul SUA a fost de peste 16 mii ori. Dobrogea şi care a determinat o lipsă acută de produse agricole şi creşterea masivă a preţurilor acestora.Reforma monetară din 1929 a fost puternic afectată de efectele crizei economice generale din anii 1929 – 1933. au luat-o razna.legea privind obligativitatea cedării aurului şi devizelor către B.N.medalia de aur constituia o primă asigurare împotriva deprecierii leului. . fiecare medalie cântărind 6. care a afectat o serie de regiuni geografice ca Moldova. Deprecierea leului s-a accentuat semnificativ în perioada următoare. În felul acesta. Deprecierea leului în această perioadă a fost motivată de o serie de factori economici.în decembrie 1944 – ianuarie 1945. . .000 lei erau singurii în măsură să cumpere cu 15. atingând niveluri foarte ridicate mai ales în perioada celui de-al doilea război mondial şi în anii următori.

12 ori. .346 mg.N.R. unitatea monetară fiind definită cu 6. preţurile pe piaţa ţărănească au crescut de cca. conţinutul în aur a acestuia stabilindu-se la 79. 2 şi 5 lei. a scăzut. . 1. care a avut următoarele caracteristici: . Principalele caracteristici ale reformei monetare din 1947 sunt: . Conţinutul în aur a leului a crescut de cca. limitându-se însă suma schimbată după ocupaţia persoanelor fizice şi calitatea persoanelor juridice. astfel: .nu se mai face nici o referire cu privire la convertibilitatea bancnotei. .) care au determinat ca la 26 ian. lei vechi.întregul numerar deţinut.întreprinderilor .instituţiilor publice .familiilor de agricultori pe cap de familie 5 mil. în timp ce preţurile produselor industriale au rămas neschimbate.obligaţia B.000 : 1.50 . proasta calitate a semnelor monetare.legea privind recalcularea patrimonului societăţilor pe acţiuni. invalizi.R. orfani de război 3 mil. . 3 ori.a stabilit un nou raport între preţuri şi salarii.997 %). falsificări etc. ci din contră.o sumă egală cu totalul salariilor plătite în luna iunie 1947.R.a redus masiv cantitatea de bani în circulaţie (prin efectul schimbului.reforma s-a înfăptuit prin schimbarea leilor vechi cu lei noi la raportul invariabil de 20. .s-a înfăptuit în calea revalorizării leului.6 mg. 1952 să se legifereze o nouă reformă monetară. 62 . . .N.N. care nu a crescut. .persoanelor fără profesie şi militarilor 1. reducându-se cu 99.salariaţilor şi pensionarilor din sectorul public şi particular. . * Intervalul dintre anii 1947 şi 1952 se caracterizează printr-o serie de schimbări majore în economia românească (masa monetară a crescut în ritmuri superioare faţă de creşterile indicatorilor economici. 500 şi 1000 lei. de 100. ceea ce este în discordanţă cu evoluţia puterii de cumpărare a leului. faţă de 1947. . aur cu titlul 900 ‰.a avut o serie de efecte favorabile asupra economiei: .în circulaţie urmau să funcţioneze: bancnote ale B.a creat premise pentru dezvoltarea forţelor de producţie etc. .5 mil lei vechi . . bilete de tezaur de 20 lei şi monedă metalică de 0. . aur fin..a dus la creşterea puterii de cumpărare a veniturilor bugetare..s-a înfăptuit pe calea devalorizării leului. privind acoperirea bancnotei de a deţine un stoc de aur de minim 25 % din volumul angajamentelor sale la vedere.a sporit stocul de aur şi devize ale B. acestea din urmă având o putere de cumpărare mult mai mare ca înainte. lei vechi.

Ca urmare. avem de-a face în economia României cu un proces inflaţionist. se transformă în monedă metalică. înlocuindu-le cu bancnotele B. Acest fenomen a dus la o creştere însemnată a preţurilor produselor alimentare.N. 25 şi 100 lei.R.sumele peste 3000 lei vechi s-au schimbat la raportul de 400:1. 10 şi 25 bani care au circulat o bună perioadă de timp.148112 gr. bilete de tezaur ale Ministerului Finanţelor de 1. . Intervalul 1976 – 1980 se caracterizează prin creşterea salariilor cu cca.soldul depunerilor la C. Revoluţia din dec. fără a fi considerată reforma monetară. aceasta şi datorită măsurilor luate în economie: renunţarea la corelaţia dintre indicatorii economici şi salarii. pensiilor (de 20:1)..N.. Bancnotele B. salariile. leul menţinându-şi puterea de cumpărare. 1954. superioară ritmului de creştere a principalilor indicatori economici. preconizându-se creşterea în ritmuri mai accelerate a producţiei acestor bunuri. dar fără o creştere a volumului producţiei corespunzător.R. * Alte momente ale sistemului monetar românesc. de 10. au afirmat că prin această măsură s-a corectat conţinutul în aur stabilit în 1952 faşă de raportul de modificare a preţurilor.sumele în numerar între 1000 . cu toate că documentele oficiale făceau referiri la creşterea acestei puteri. După reforma monetară din 1952. pensiile etc. doar prin necesitatea stabilirii unor cursuri paritare favorabile nouă. monedă divizionară din metal obişnuit de 1. în anii opt zeci avem o creştere a masei monetare în circulaţie. Se renunţă la categoria de bani „bilete de tezaur” în anul 1963.sumele în numerar până la 1000 lei vechi s-au schimbat la raportul de 100:1. s-a ridicat conţinutul în aur a leului la 0.fără să li se 63 . .disponibilităţile întreprinderilor în conturi. 3 şi 5 lei în 1966. au fost recalculate la raportul de 20:1. . de aceleaşi cupiuri. de 1. Din păcate. dar s-a diferenţiat raportul de schimb în funcţie de o seamă de criterii: mărimea sumei schimbate. . Unii specialiştii au motivat o astfel de ridicare a conţinutului în aur. aceasta fiind ultima declarare oficială a conţinutului în aur a leului. . deziderat nerealizat.R. Faptul acesta a determinat oficialităţile comuniste să recunoască contradicţia dintre producţie şi consum în sectorul producţiei bunurilor de consum.întreprinderile şi instituţiile au schimbat numerarul deţinut în casă la raportul de 200:1. preţurile. Astfel: . 35 %. salariilor. ci l-a agravat.E. calitatea celui care schimbă. La 31 ian. . restituirea părţilor sociale .N. aur fin. 3.s-a schimbat la un raport de două ori mai avantajos decât numerarul.s-au introdus trei categorii de semne monetare: bancnote ale B. Alţii.s-a admis la schimb întreaga masă monetară în circulaţie. 3 şi 5 lei. 1989 nu a stopat acest fenomen.C. situaţia monetară a României s-a caracterizat printr-o oarecare „stabilitate”.3000 lei vechi s-au schimbat la raportul de 200:1. plecând de la ideea că toate semnele monetare se emit după acelaşi regim.

De altfel. 15 şi 25 de bani emise în perioada comunistă.000 lei.000 lei vechi). 50 şi 100 lei.000 lei → se fac în ţară. Republica Socialistă România se „transformase” în România şi îşi schimbase. Toate acestea. 50 lei (500. Iată: bancnotele cu valoare nominală mică de 10. Vor fi probabil ultimii „bani” româneşti care vor circula până vom trece la moneda unică europeană euro (€ – probabil în 2o12).000 lei. Totodată. aceştia din urmă fiind retraşi treptat.000 lei. 10. 10 lei (100.000 lei 20 Sursa: Ziarul “Jurnalul Naţional” din 3 ianuarie 2005. Liberalizarea preţurilor şi a sistemului de salarizare începând cu anul 1990 a determinat amplificarea circuitelor băneşti în numerar.000 lei şi „mărunţişurile” (monezile) de 5. dar fără a fi create premisele unei corelaţii corecte între cerere şi ofertă etc.000 lei vechi). pe măsură ce BNR a putut asigura numerarul necesar pe piaţă.000 lei. precum şi din patru monede metalice. 10. la Imprimeria Băncii Naţionale.20 * Leul greu (nou). drapelul şi stema. au constituit suficiente motive care au condus la necesitatea introducerii în circulaţie a unor bancnote şi monede de valori nominale mai mari (dar şi într-o nouă prezentare grafică). etc.000. BNR stabileşte cu cine se lucrează în anul următor”. Banca Naţională a României a emis şi pus în circulaţie „mărunţiş” de 1. 1 leu şi cinci multipli.asigure un fond sporit de marfă. Cu toate că s-au luat unele măsuri antiiflaţioniste.000 şi 10. Dar epopeea banilor actuali nu s-a încheiat cu cele precizate mai sus. De la 1 iulie 2005. De reţinut că micuţele monede de 5. 500.000 lei. BNR a continuat să creeze şi să pună în circulaţie însemne monetare mai valoroase şi cu un nou design. În urma acestor competiţii de oferte. dar puterea de cumpărare era mică. 5. 5. precum şi „hârtii” de 200.000 lei şi 500 lei. liberalizarea preţurilor (fenomen normal economiei de piaţă).000. ultimul „ban” românesc ? Începând cu luna martie a anului 2005. banii noi au circulat paralel cu cei vechi. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea « leului ». în a doua jumătate a anului 1997. Acestea au fost primele emisiuni monetare după 1978.000. 100 lei (1.000. Leii noi exprimă valori de 5 lei (50. În perioada octombrie 1990 – noiembrie 1996. “La sfârşitul fiecărui an se organizează licitaţii la care participă cele mai mari imprimerii din Europa şi din lume.000 lei vechi).000 lei. 50.. 20.000 lei şi 100. Structura cupiurilor este formată din şase bancnote. printre altele.000 lei reconcepute grafic. în străinătate. O perioadă. Noile monede şi cupiuri şi-au făcut apariţia abia în luna iulie. 100. Toate acestea au condus la o depreciere masivă a leului în primii ani după revoluţie şi în următorii. Dacă suntem cumva curioşi să aflăm unde se tipăresc banii. au intrat pe piaţă noile bancnote de 1.000 şi 50. 1. Dar şi inflaţia. în buzunare existau mulţi bani. menţinerea unui nivel scăzut al producţiei (50 – 60 % faţă de anul 1989). PREŢURILE au fost afişate în leii grei (noi) şi în leii vechi. În acelaşi timp. 10. luna decembrie a anului 1996 a marcat încheierea acţiunii de retragere din circulaţie şi distrugerea bancnotelor şi monedelor metalice aparţinând vechii emisiuni. 50. .000 lei. monezile se bat la Monetăria Statului. Alături de aceasta mai circulă bancnotele de: 500.000 lei vechi reprezentă 1 leu nou (greu). au ieşit din circulaţie abia în 1996.000 lei şi 10. Dar. Astfel.000. 5.000 lei şi respectiv 1. Altfel spus. acestea n-au reuşit să oprească inflaţia. iar însemnele cu valoarea de 500. 64 .Legea nr. cea mai valoroasă bancnotă aflată în circulaţie (ianuarie 2005) este cea de 1.

. teoria monetară este parte a teoriei economice. 10 lei → 20 euro. gradul de folosire a resurselor.crearea monezilor (oferta de monedă).000. 5 bani (500 lei vechi). cantitate de monedă necesară circulaţiei) şi o serie de variabile reale (produs intern brut.cel de analiză a raportului între masa monetară în circulaţie şi volumul mărfurilor.cel al modului în care moneda acţionează prin intermediul dobânzii. 5 lei → 10 euro. în decursul cărora se manifestă succesiv diferite efecte ale preţurilor şi veniturilor. putem spune că aici intră următoarele probleme fundamentale: .5. 10 bani (1. . Între caracteristicile teoriei monetare amintim: 65 .valoarea acestora. De la 1 ianuarie 2007. Deci. . 100 lei → 100 euro şi 500 lei → 200 euro. sub aspectul variaţiei veniturilor. De asemenea. România va trece la euro (spun surse oficiale ale BNR). . capitalul existent).5. . al mişcării capitalurilor şi transferului acestora asupra producţiei şi asupra nivelului general al preţurilor.cantitatea de monedă necesară circulaţiei (cererea de monedă). leul greu (nou) va circula singur pe piaţă.1. însă cele noi sunt mai mici. produs naţional. 50 lei → 50 euro. Divizorii leului greu (nou) sunt: 1 ban nou (100 lei vechi). funcţiile şi rolul monezilor.000 lei vechi). Astfel. 1. în vederea realizării unor obiective de politică economică. Concept şi consideraţii generale privind teoria monetară Obiectul teoriei monetare îl constituie reliefarea legăturilor existente între monedă (ca masă monetară în circulaţie. când integrarea României în structurile Uniunii Europene s-a produs.000 lei). Noile bancnote şi monede vor fi ultimii bani româneşti. scopul teoriei monetare este bine conturat.natura.cel al luării în considerare a relaţiei dintre masa monetară în circulaţie şi nivelul preţurilor. pe de o parte şi nivelul preţurilor. Prin urmare. după anul 2012 sau 2014.modul de asigurare şi realizare a echilibrului monetar. pe de altă parte. de dimensiunea euro. constând dintrun ansamblu de măsuri luate de către stat pe plan monetar. referindu-ne concret la obiectul teoriei monetare. Teorii monetare 1. Teoria monetară cunoaşte trei stadii: . dimensiunea bancnotei de 1 leu este la fel cu dimensiunea bancnotei de 5 euro. acela de a crea bazele ştiinţifice necesare promovării politicii monetare. Bancnotele cu valoare echivalentă vechi şi noi arată la fel. deoarece.000 lei vechi) şi 50 bani (5.vechi) şi 500 lei (5. .

se disting două tipuri importante de teorii monetare: . teoriile monetare în cea mai mare parte a lor au avut o tratare teoretică corespunzătoare. fără aplicare concretă.5. Pentru început..teorii monetare (din păcate) centralizate (socialisto – comuniste).teorii monetare rămase doar la nivel de puncte de vedere.teoria monetară are un caracter relativ şi variabil. . . se impune o clasificare a acestora din mai multe puncte de vedere: * Din punctul de vedere al sistemului social – economic pentru care au fost elaborate. dar au fost şi cazuri în care acestea au apărut în procesul funcţionării mecanismului monetar. Principalele teorii monetare 66 .metodele de abordare a fenomenelor monetare: metoda pozitivă – constând în tratarea lucrurilor aşa cum sunt şi metoda normativă – constând în investigaţiile ce urmăresc stabilirea direcţiilor în care urmează să se acţioneze în vederea modificării unor procese monetare.prezentul ne oferă o diversitate de teorii monetare. .implicaţiile pe care le are teoria monetară. . a unor instituţii etc.. Deoarece prezentul ne rezervă o mare diversitate de teorii monetare.teorii monetare cu rol şi de politică monetară.variabilitatea obiectului său. distingem: . 1. în sensul schimbării calitative permanente. .diferitele variabile endogene şi exogene luate în studiu.2.teorii monetare ale economiei de piaţă (capitalistă). . ca număr şi structură. . ce prezintă o dinamică rapidă de la o perioadă la alta. ce determină complexitatea mai mare sau mai mică a metodelor folosite de teoria monetară.diferenţierea şi specializarea anumitor grupe de teorii monetare.teoria monetară reprezintă o combinaţie specifică de elemente micro şi macroeconomice. în funcţie de scopul urmărit. Acest lucru are la bază două procese opuse: . . şi – integrarea acestora în ansamblul ştiinţei monetare.în cadrul teoriei monetare se realizează combinaţii specifice de elemente cantitative şi calitative. . * După rolul şi implicaţiile teoriilor monetare asupra evoluţiei reale a economiei (mecanismul de transmiterea efectelor). determinat de următorii factori: . în opoziţie cu ştiinţele naturii.premisele sale.

Practic. cu condiţia să aibă o acoperire în aur de aceeaşi valoare. În acest sens. astfel încât orice reducere a deţinerilor de aur din partea Băncii Angliei să se concretizeze într-o reducere egală sau proporţională a emisiunii de bancnote. * Teoria metalistă Apariţia acestei teorii este legată de perioada acumulării primitive a capitalului. acest lucru ar fi însemnat o reglementare a emisiunii de bancnote. 21 Idem 16. În rest. .teoria metalistă. iar remediul l-ar constitui disciplinarea acestei emisiuni. iar stabilitatea monetară nu poate fi concepută fără existenţa monedei de aur sau argint. Contemporanii care au îmbrăţişat respectiva teorie au mers pe ideea că moneda are numai rolul de pură deservire a circulaţiei mărfurilor. Reprezentanţii şcolii monetare au susţinut că principala cauză a crizelor monetare şi financiare o reprezintă emisiunea exagerată de monedă de bancă. fără să influenţeze într-un fel procesele reale din economie. Printre iniţiatori amintim: Thomas Mun. astfel încât ea să se comporte la fel ca şi baterea monedei metalice cu valoare integrală. adică o parte din bancnote apreciată empiric că nu va fi convertită în aur niciodată.teoria nominalistă. .Gândirea monetară s-a concretizat în elaborarea următoarelor categorii de teorii monetare: . Teoria este legată de „concepţia rentabilităţii monedei” şi de concepţia că moneda reprezintă o deosebită invenţie. Această concepţie a fost legiferată de oficialităţile engleze.teoria marxistă a monedei. în secolul al XIX – lea. 67 . pg. . 76. . să fie emisă fără acoperire metalică.teoria monedei ca instrument tehnic de schimb. Problema ridicată de această teorie este legată de modul în care emisiunea bancnotei trebuie ancorată de baza metalică. modificarea cantităţii de bancnote în circulaţie se efectua în funcţie de intrările şi ieşirile de aur din Banca Angliei.teoria cantitativă a monedei. Esenţa acestei teorii constă în faptul că pentru îndeplinirea funcţiilor specifice. Această teorie a fost susţinută încă de Aristotel şi a fost dezvoltată de clasicii economiei engleze Adam Smith şi David Ricardo. moneda. Banca Angliei putea emite orice cantitate suplimentară de bancnote. obligatoriu trebuie să aibă o bază metalică. Colbert. au existat controverse între două şcoli monetare engleze: şcoala monetară şi şcoala bancară. Prin urmare.21 * Teoria monedei ca instrument de schimb Teza principală a acestei teorii este aceea că moneda este considerată ca rezultat al unei convenţii între oameni pentru depăşirea dificultăţilor trocului.

Rugină sugerează pregătirea unei reforme monetare pentru a înlocui dolarul actual cu un dolar greu. Rugină a propus leul de 68 . deoarece aceste sisteme sunt instabile şi nu au la bază ceva material. acoperit în aur şi convertibil în aur pentru reglarea soldurilor balanţei de plăţi.prudenţa bancară constă în acordarea de împrumuturi pentru satisfacerea nevoilor producţiei şi circulaţiei mărfurilor şi deci răspund tendinţelor de contracarare sau expansiune a activităţii economice. .Thomas Tooke şi Fullarton. Teoria metalistă a fost reluată la sfârşitul secolului XX de neometalişti. Contribuţiile şcolii bancare la dezvoltarea gândirii monetare n-au apărut întotdeauna cu claritate. 1992. Pentru România. A. concretizate prin cereri de credite ce au la bază cambii. iar un transfer de aur spre tezaurizare nu conduce la reducerea masei monetare. n-au fost bine înţelese nici de contemporanii ei. îi determină pe bancheri să fie prudenţi. Argumentele care stau la baza şcolii bancare sunt: . Mai trebuie reţinut că şcoala bancară susţine ideea potrivit căreia guvernului nu i s-ar recomamnda dirijarea activităţilor băncilor comerciale. depozitate în diferite magazii monetare speciale. ci o componentă distinctă a masei monetare. Şcolii monetare i se aduc o serie de elemente de critică de către şcoala bancară şi anume: . Clinton şi colectivităţii economiştilor la 1 feb. şcoala bancară a militat pentru orientarea băncii de emisiune spre nevoile pieţii. dar nu bancherii iniţiază această tendinţă. . au respins atât analiza cât şi concluziile şcolii monetare. profesorul american mai susţinea că dificultăţile fundamentale ale lumii contemporane izvorăsc din sistemele financiare şi monetare. De asemenea. Între factorii cauzali se numără şi ieşirea aurului din ţară din cauza inflaţiei interne.practicând convertibilitatea bancnotei în aur.variaţia stocului de aur este cauzată de o serie de factori şi nu numai de situaţia economică. pentru a nu le încălca libertatea în afaceri. Concluzionând. Deci. Orientarea nemetalistă a profesorului american se poate desprinde din scrisoarea deschisă adresată preşedintelui W. univ. conform concepţiei şcolii monetare la adaptarea spontană a acesteia. american de origine română). dar nici de economiştii zilelor noastre. putem afirma că şcoala bancară susţine modificarea masei monetare în funcţie de nevoile reale. masa monetară nu se limitează printr-o decizie a statului şi nici printr-un reper natural cum ar fi stocul de aur. Totodată. A. de monedă ale economiei.U. să nu creeze un decalaj prea mare între rezerve şi depuneri.J.bancnotele nu sunt numai simpli înlocuitori ai aurului în circulaţie. în cadrul acestora un loc principal ocupându-l Anghel Rugină (prof. ci nu din economie ca atare.A. administrate de Sistemul Federal de Rezervă al S. aşa cum sunt şi disponibilităţile din conturile bancare. care ar duce. care poate modifica cantitatea de bancnote. ca reprezentanţi ai şcolii bancare. şi a unor dolari acoperiţi şi converibili garantaţi cu diferite produse naţionale standardizate. variabile.

cu toate că iniţial a fost foarte simplistă. care pune accentul pe aptitudinile monedei de a fi schimbată printr-o cantitate de bunuri şi servicii. Müller.este foarte larg răspândită.stă la baza politicii monetare a multor state. iar în 1992 leul de aur. pentru a pune la baza organizării monetare ceva material. pornesc de la faptul că fenomenele din sfera monetară apar ca rezultat al voinţei oamenilor. recunoscând însă însemnătatea factorilor materiali în asigurarea stabilităţii sistemelor monetare. creându-se premisele utilizării monedei ca instrument clasic de intervenţie a autorităţii statului în activităţile economice. . uneori chiar de către aceeaşi susţinători. contemporani ai acestei teorii. * Teoria cantitativă a monedei Teoria cantitativă a monedei se caracterizează prin: . este o unitate de calcul cu ajutorul căreia se exprimă diferitele proporţii în care se schimbă mărfurile între ele. în sensul schimbării ei pe măsura apariţiei unor condiţii noi şi în sensul dezvoltării ei în timp. Mai mult.se impune printr-un înalt grad de complexitate. 2. Harrold şi James. Prin această teorie s-au rezolvat unele probleme legate de faptul că a fost pus capăt rigidităţii funcţionale a sistemelor monetare metalisate. recunoscute de societate. Schumpeter) este cel mai important şi cuprinde următoarele idei: . prin stabilirea unui raport de schimb cu mărfurile.a fost şi a rămas cea mai dinamică teorie monetară.argint în 1990. . Curentul nominalist propriu-zis (Knapp. .moneda are un nume.este considerată cea mai importantă teorie monetară.puterea de cumpărare a banilor se consideră a fi o problemă exclusiv convenţională nominală. exprimată prin două curente: 1. *Teoria nominalistă Teoria nominalistă a apărut ca o reacţie împotriva teoriei metaliste. . dar cea care determină fenomenele economice. De asemenea. . se pune problema încrederii în emitent a monedei şi în perspectivele puterii de cumpărare a ei.consideră că valoarea monedei este de natură juridică şi contestă faptul că moneda ar trebui să aibă neapărat o bază metalică. un simbol. 69 . Curentul funcţionalist al lui Menger. cei doi consideră că sfera fenomenelor monetare apare ca independentă de sfera fenomenelor economice. al politicii statului şi drept cauze de prim ordin ale instabilităţii economiei contemporane. ce se rezolvă administrativ de către autoritatea statală. . având în vedere acelaşi motiv.

1944 (iulie).1998 (1 iunie). . În dezvoltarea sa. Keynesistă.Moneda scripturală şi moneda de hârtie (reprezentând forme ale monedei – semn).M o n e d a se concretizează prin ansamblul mijloacelor de plată direct utilizabile în vederea efectuării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. pe de o parte.Puterea de cumpărare externă a monedei naţionale depinde. intrarea în faza a treia a Uninii Economice şi Monetare. teoria cantitativă a monedei cunoaşte mai multe faze: clasică. s-au impus puţin câte puţin ca instrumente de plată normale. . rămâne de competenţa băncilor. intrarea în funcţiune a Băncii Centrale Europene care înlocuieşte Institutul Monetar European. . de sprijin financiar şi tehnic şi de intervenţie în situaţii dificile.În concluzie. reuniunea de la Madrid a Consiliului European care a avut drept scop schimbarea denumirii monedei din ECU în EURO şi adoptarea scenariului tehnic al tranziţiei. de evoluţia preţurilor din ţara cu care ne comparăm. teoria cantitativă a monedei susţine că preţurile sunt influenţate nemijlocit de modificările ce intervin în cantitatea de monedă din circulaţie.Convertibilitatea reprezintă o însuşire legală a unei monede de a putea fi preschimbată cu altă monedă în mod liber prin vânzare şi cumpărare pe piaţă. oricare ar fi forma şi valoarea sa intrinsecă. iar pe de altă parte. Tobin.Crearea monedei – semn. Fixarea irevocabilă a ratelor de schimb între EURO şi cele 11 monede. Friedman şi cea a teoriei cantitative a monedei ca formă a averii a lui J. .1999 (1 ianuarie). . afirmând că preţul este o rezultantă a raportului dintre masa monetară şi masa bunurilor. * Cuvinte cheie: . Introducerea EURO ca monedă oficială în cele 11 state ca unitate de cont. permite înţelegerea a ceea ce distinge moneda de celelalte bunuri şi anume că utilitatea monedei în tranzacţii este identică.1995. dar garanţia materială trece treptat în economie. având aceleaşi funcţii şi aceeaşi valoare ca moneda – marfă. Conferinţa Financiară şi Monetară Internaţională de la Bretton Woods. monetaristă a lui M. 70 . Prin urmare. unde s-au pus bazele unei instituţii monetare internaţionale – Fondul Monetar Internaţional – ca organism de supraveghere a evoluţiilor sistemelor monetare naţionale în context internaţional. . . active = creanţă) acceptate pretutindeni. identificându-se cu mărfurile produse. adică ansamblul de active (aici. . de evoluţia preţurilor interne din ţara pentru care facem comparaţia. de către toţi şi totdeauna pentru a regla datoriile generate de schimbul de mărfuri. face o strânsă legătură între masa monetară şi masa bunurilor. Trecerea de la moneda – marfă la moneda –semn.

speculatorilor. autorităţilor monetare. Dezechilibrele monetare se răsfrâng asupra câmpului financiar. cantitate de monedă necesară circulaţiei) şi o serie de variabile reale (produs intern brut.Sistemul monetar este o formă de organizare monetară instituită de stat prin acte normative. influenţat de procesele de producţie şi de circulaţie din economia de piaţă. Capitolul II BĂNCILE * Scurt rezumat 71 . iar împreună cu dezechilibrele financiare afectează echilibrul economiei în general.Preţul unui mijloc de plată exprimat sub forma unui raport între două unităţi monetare diferite reprezintă cursul valutar.Obiectul teoriei monetare îl constituie reliefarea legăturilor existente între monedă (ca masă monetară în circulaţie. financiare şi valutare. produs naţional.Inflaţia este o sumă de dezechilibre.Circulaţia monetară se defineşte ca fiind un ansamblu coerent şi complex de fluxuri şi circuite prin intermediul cărora se desfăşoară mişcarea banilor. constând din totalitatea activelor care pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor şi serviciilor şi pentru plata datoriilor. în cadrul căreia se prevede o circulaţie de monezi cu valoare proprie deplină. premisă şi totodată consecinţă a echilibrului resurselor materiale. Teoria monetară este parte a teoriei economice. capitalul existent).Viteza de circulaţie a monedei măsoară frecvenţa cu care o unitate monetară îşi schimbă deţinătorul într-o perioadă dată.Preţul unei valute în altă valută sau preţul efectiv sub care se comercializează mărfurile/serviciile pe piaţa internaţională reprezintă cursul de schimb. . care amputează puterea de cumpărare a veniturilor şi a monedelor naţionale. nu este decât consecinţa inflaţiei şi nu inflaţia însăşi. . . .Piaţa valutară nu este însă numai locul de întâlnire al cererii şi ofertei „economice” de valută. ci şi arena pe care se desfăşoară intervenţiile „neeconomice” ale arbitrajiştilor. în procesul realizării mărfurilor şi serviciilor. Echilibrul monetar constituie un obiectiv economic. creşterea preţurilor fiind caracteristica dimensională esenţială. exces care provoacă creşterea preţurilor. gradul de folosire a resurselor.. . -Cursul valutar reflectă relaţiile dintre preţurile interne şi cele externe. . .Echilibrul monetar este o parte componentă a echilibrului economic general. Inflaţia este un exces al cererii de mărfuri comparativ cu oferta de mărfuri. Creşterea preţurilor.Necesarul (cantitatea) de monedă reprezintă o mărime eterogenă. . .

cert este că înaintea lor au apărut: moneda. Contextul istoric. care dominau viaţa economică şi comercială din bazinul mediteranean. dar nerealizate. care la greci. la început o bancă de depozit. La noi. schimbul de monedă. băncile acordau credite pe termen scurt. obiectul principal al activităţii bancare. Deci. se înfiinţează o altă bancă. Cu timpul. Din fondurile constituite drept capital. babilonienii foloseau depozitarea unor valori. creditul. n. pe lângă comerţ şi cu schimbul de monede şi metale preţioase. au apărut şi primele organisme bancare. şi a fost semnat de Deusara. la Nuremberg. în epoca de prosperitate şi înflorire a Cetăţii Veneţia. iar. în Europa. când comerţul. în 1609 se înfiinţează „Banca de Amsterdam”. asirienii. mai târziu. din iniţiativa şi sub conducerea municipalităţii. În Germania însă. Dacă începutul de secol XIX a fost marcat numai de încercări (proiecte) de creare a unor bănci în Ţara Românească şi Moldova. a treisprezecea conţine detalii referitoare la contractul privind înfiinţarea unei instituţii bancare. egiptenii. se ocupau. Dintre cele 25 de plăci păstrate până în prezent. pe scară largă. în Transilvania 72 . caracterizate prin prosperitatea cetăţilor italiene. între anii 1000 şi 1150. Contractul poartă data de 28 martie 167 e. în adevăratul sens al cuvântului. a apărut „Banca de Hamburg”. fenicienii. în occidentul european unde era centrul de gravitaţie al activităţii economice şi de schimb au fost puse bazele unor organizaţii bancare. băncile au în istorie un trecut foarte îndepărtat. au fost descoperite între anii 1786 şi 1855 şi reprezintă 55 de plăci de piatră. în 1619. de fapt. în special în interiorul templelor. efectuarea de plăţi de pe o piaţă pe alta şi păstrarea capitalurilor. Asemenea operaţiuni au dus la apariţia primilor „bancheri” ai timpului. Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe pământ românesc. Astfel. Unele operaţiuni cu caracter bancar au fost efectuate cu multe secole înaintea erei noastre.Fără a li se putea stabili cu precizie apariţia. Cu acelaşi scop. Dar. Mai târziu. alte popoare mai civilizate. care practicau. nevoile „financiare” ale Cetăţii au obligat-o să ceară supuşilor săi un împrumut forţat de 1 % asupra veniturilor. Este prima bancă care a avut un rol importatnt în organizarea şi dezvoltarea operaţiunilor de plăţi fără numerar. Astfel. schimbul. a devenit o bancă de plăţi prin viramente. iar la romani argentari. economic şi social al fiecărei ţări a influenţat modul şi structura de funcţionare a sistemului bancar naţional. asemenea bancheri se numeau zarafi. găsite într-o zonă de mine aurifere. După descoperirea Americii. Minele respective datează din perioada Daciei Traiane. băncile s-au dezvoltat astfel încât au devenit uriaşe forţe financiare şi cu puternice influenţe în viaţa economică şi politică a lumii contemporane. Realizarea împrumutului şi administrarea sumelor a necesitat existenţa unui organism (instituţie) care să preia aceste probleme. erau numiţi trapeziţi. în 1621. iar profitul era rezultanta dobânzii percepute la împrumuturile respective. plăţile care formează . După anul 1100. Cauzele principale se referă la faptul că băncile acordau împrumuturi în numerar pentru care percepeau dobânzi. grecii şi romanii. în secolele XIV – XVI. se poate consemna începutul naşterii băncilor. în Olanda. fără a putea afirma că acesta ar fi momentul apariţiei băncilor. Astfel. plăţile şi creditul încep să ia o mare dezvoltare.

sprijiniţi de conducerile politice din Viena şi Budapesta. A fost creată Asociaţia Română a Băncilor. Peter Traugott Lange. precum şi sucursale ale unor bănci străine. unor întreprinderi sau unor persoane. în final. fostele bănci specializate de stat. În perioada interbelică şi după cel de-al doilea război mondial. în 1841. cu rol de echilibrare a disponibilităţilor. a folosit ca model Banca Angliei). cu servire exemplară. cea mai importantă bancă înfiinţată a fost Banca Naţională (în 1880) care. cea mai importantă bancă de credit a saşilor. solicitate pe piaţa bancară. la rândul ei. atragerea disponibilităţilor de la populaţie şi din economie şi distribuirea acestora. după înfiinţarea primelor două bănci maghiare la Budapesta şi Arad. prima bancă cu capital integral românesc. a înfiinţat la Braşov prima bancă cooperatistă de credit săsesc „Kronstädter Allgemeine Sparkassa”. primele organizaţii bancare de credit au fost înfiinţate de saşi. Momentul acesta a constituit începutul dezvoltării unui sistem bancar nou şi modern. Creditul Financiar Rural.. primul obiectiv al băncilor. în scurt timp. în principal. A doua jumătate a secolului al XIX – lea. când pe teritoriul naţional funcţionau numai cinci bănci. în 1835. străin şi mixt. pe teritoriul românesc au mai apărut şi alte bănci: Banca Albina. operatorior economici şi ale populaţiei.însă. până la primul război mondial) şi pentru dezvoltarea sistemului bancar românesc. Prin urmare. unde practicile capitaliste pătrunseseră mai devreme.A. s-a înfiinţat la Sibiu „Hermannstädter Allgemaine Sparkassa”. din Năsăud. astfel. Dintre cele 195 de instituţii bancare. Astfel. La un an. La crearea noului sistem bancar s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare realizarea unui sistem bancar modern. În aceeaşi perioadaă. 9 (8 cu sediul în Bucureşti) erau cele mai mari bănci şi considerate de profesorul Victor Slăvescu „marea finanţă românească”. care a apărut în 1873. Revoluţia din Decembrie 1989 a adus schimbările necesare şi în sectorul bancar: Banca Naţională a României a fost reorganizată şi a intrat. este să ofere produse şi servicii de cea mai bună calitate. A trebuit să trecem şi prin acele vremuri. civilizată şi operativă. după încercări făcute încă din 1827. conform planului de credite. care şi-a început activitatea. iar rolul şi funcţiile lor erau strict limitate şi priveau. din punct de vedere organizatoric. Apariţia Băncii Naţionale a României a creat premisele pentru înfiinţarea şi a altor bănci (195 de instituţii bancare. ca şi Banca Aurora. activitatea bancară pe teritoriul României a cunoscut importante şi semnificative transformări. apoi de maghiari. * Obiective : 73 . la Sibiu. Aceasta a devenit. existente în bănci cu împrumuturile (creditele) necesare. de tristă amintire. în sarcinile sale fireşti de Bancă Centrală. au fost înfiinţate bănci cu capital privat autohton. a fost creată Banca Comercială Română S. au fost transformate în bănci comerciale. în 1872. În această perioadă. Iar Creditul Financiar Urban şi Rural se crează în următorul an. a fost concepută după modelul Băncii Naţionale a Belgiei (aceasta. pentru activităţile comerciale ale BNR. în care activităţile erau supuse unui centralism excesiv. S-a demarat procesul privatizării.

În principal se are în vedere: -prezentarea rolului de reglare a băncilor prin intermediul instrumentelor. metodelor. Totodată fenomenele şi procesele de ordin bancar reprezintă unele dintre cele mai spinoase probleme dar în acelaşi timp şi unele dintre cele mai importante.1. -relevarea funcţionalităţilor. * Conţinutul capitolului : 2. băncilor le revine în continuare. Prin urmare.În condiţiile actuale ale economiei de piaţă concurenţiale. au rolul de a organiza şi realiza împrumuturile (de a le gestiona) cu un scop bine definit. În fine. în vederea realizării unui climat economic cât mai performant pentru toţi participanţii la mediul economic şi social. Trecerea la economia de piaţă a României (de exemplu) a presupus adoptarea unui mix de politici macro şi micro economice care să permită realizarea unei stabilizări la nivel general respectiv.1. iar o activitate bancară se caracterizează prin atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu.1. băncile ca” instituţii” specializate. rolul important de a face legătura directă între acestea şi operatorii economici de pe piaţă. de a acţiona pentru orientarea şi conducerea proceselor economice la nivel naţional. băncile sunt „instituţii de credit cu vocaţie universală” care pot desfăşura activităţi conform legii. politicilor folosite în relaţiile bancă – operator economic şi prezentarea cadrului de acţiune corespunzător. ACTIVITATEA BANCARĂ 2. realizarea unui echilibru economic general. acţiunii şi efectelor instrumentelor. Privire istorică asupra activităţii bancare 74 . metodelor şi politicilor din sfera monetară şi de credit. acela al obţinerii profitului bancar.

erau numiţi trapeziţi. având cartierul principal al bancherilor în Mercato Nuovo. cu obligaţia să înscrie afacerile lor cu cifre romane. bancherii au bătut. a luat fiinţă „Banco di Rialto”. ca bancherii să ţină registre contabile. 1948. nevoile „financiare” ale Cetăţii au obligat-o să ceară supuşilor săi un împrumut forţat de 1 % asupra veniturilor. în adevăratul sens al cuvântului. Dumitrescu ne arată că: „Prima bancă. pg. băncile au în istorie un trecut foarte îndepărtat. s-au înfiinţat asemenea organisme şi în alte oraşe: Florenţa. Dumitrescu . despre care se spune că ar fi fost prima bancă cu sopul de a primi depozite şi de a acorda împrumuturi particularilor. o continuare a unei asociaţiuni de creditori ai Cetăţii şi care a funcţionat între anii 1156 – 1171. pentru prima dată în 1252. de fapt. Unele operaţiuni cu caracter bancar au fost efectuate cu multe secole înaintea erei noastre. când comerţul. Dar. în adevăratul sens al cuvântului. fără a putea afirma că acesta ar fi momentul apariţiei băncilor. care practicau. se spune că ar fi instituţia înfiinţată în 1171 de dogele Michele XI. iar bancherul florentinian se spune că era un descendent al familiei de Medicis. fenicienii. în Europa. Tot pentru prima oară în Florenţa se spune că s-a reglementat. de fapt. I. dar s-a desfiinţat o dată cu Republica Veneţiană. în epoca de prosperitate şi înflorire a Cetăţii Veneţia. 22 Şt. schimbul de monedă. Germenele unei asemenea bănci se presupune a fi existat încă din 1160. Această bancă a fost. La Florenţa. După anul 1100. cert este că înaintea lor au apărut: moneda. Astfel. mai târziu. Bucureşti. Mai târziu. de la câţiva negustori mai avuţi. pe lângă comerţ şi cu schimbul de monede şi metale preţioase. plăţile şi creditul încep să ia o mare dezvoltare. Milano etc. care exista la acea dată. Ed. florinul de aur. la Neapole. Realizarea împrumutului şi administrarea sumelor a necesitat existenţa unui organism (instituţie) care să preia aceste probleme. la Milano a funcţionat „Banco di San Ambrogio”. În Veneţia. sub numele de Banco de Venezia. când Cetatea Veneţiei se împrumutase cu o sumă destul de importatntă. în 1584. pe scară largă. babilonienii foloseau depozitarea unor valori. „Tratatul de monedă” al lui Ştefan I. iar la romani argentari. se ocupau. în baza experienţei primelor bănci. a apărut o instituţie cu caracter bancar „Sacra Monte de la Pieta” care avea scopul acordării unor împrumuturi mici pe gaj de obiecte preţioase. în 1797. Astfel. prin intermediul unei instituţii de credit şi ajutor mutual. obiectul principal al activităţii bancare. au putut să apară altele noi.Fără a li se putea stabili cu precizie apariţia. între anii 1000 şi 1150. La noi. cu numele de Monte Vecchio. care la greci.22 După modelul acestei instituţii bancare. 75 . grecii şi romanii. cu scopul principal de a face operaţiuni de administrarea banului public pentru Cetate”.„Tratat de monedă”. plăţile care formează . se poate consemna începutul naşterii băncilor. 145. schimbul. Astfel. a II – a. în 1540. Prin urmare. asemenea bancheri se numeau zarafi. creditul. asirienii. alte popoare mai civilizate. în special în interiorul templelor. Iar în 1593. Asemenea operaţiuni au dus la apariţia primilor „bancheri” ai timpului. egiptenii. efectuarea de plăţi de pe o piaţă pe alta şi păstrarea capitalurilor.

Diskontogesellschaft. În a doua parte a secolului XIX.bănci de emisiune. a constituit unul din factorii care au impulsionat activitatea bancară. în special a celor maritime. pg. au apărut şi s-au dezvoltat şi alte bănci: Darmstadter – Bank. care dominau viaţa economică şi comercială din bazinul mediteranean. mai târziu. care au avut ca scop finanţarea dezvoltării afacerilor şi a comerţului. Astfel. implicit. în 1621. fiind bancherul multor capete încoronate. participând efectiv la consolidarea economică a lor. În consecinţă. Cu acelaşi scop. dreptul de a emite bilete de bancă .„Băncile în economia românescă 1774 – 1995”. Gh. băncile au fost obligate să răspundă noilor cerinţe ale comercianţilor. a determinat. Tot în această perioadă. iar. sub formă de capital. în Olanda. asigurându-se prin aceasta servicii eficiente.23 Dezvoltarea comerţului şi a transporturilor. iar la Londra – Middle Bank şi Lloyďs Bank. Este prima bancă care a avut un rol importatnt în organizarea şi dezvoltarea operaţiunilor de plăţi fără numerar. În continuare. Revoluţia industrială din Anglia a creat premisele dezvoltării sistemelor de transport. Ruscanu . precum şi a celui internaţional. Mai târziu. în 1609 se înfiinţează „Banca de Amsterdam”. unele căpătând. Totodată. Viena. din partea statului. la dispoziţia întreprinzătorilor. Berlin. în secolele XIV – XVI. În Germania însă. pe urmă. Bucureşti. După descoperirea Americii. pentru a le pune. băncile au ajuns să contribuie la procesul de formare şi consolidare a statelor ca organisme politice şi sociale. au apărut şi primele organisme bancare. Drept 23 A. De asemenea. băncile au fost acelea care au ajutat la colectarea şi fructificarea capitalului. sistemul de transport astfel îmbunătăţit. la Nuremberg. caracterizate prin prosperitatea cetăţilor italiene.Deci. Multă vreme. atât pe plan naţional cât şi internaţional. Paris. Neapole. la început o bancă de depozit. Ed. din iniţiativa şi sub conducerea municipalităţii. în epoca de formare a capitalismului. Economică. au apărut în Franţa – Credit Mobilier şi Credit Foncier din Paris. La începutul secolului al XIX – lea. Pe măsura dezvoltării comerţului între oraşele unei ţări. se înfiinţează o altă bancă. Sau stabilit noi relaţii între bănci. băncile au început să crească la număr şi din ce în ce mai mulţi oameni au început să le folosească serviciile.Pintea. mica casă de bancă a evreului Ancer Mayer din Frankfurt am Mein a devenit puternica Bancă a lui Rothschild. a devenit o bancă de plăţi prin viramente. a apărut „Banca de Hamburg”. Prin urmare. 11. schimbări ce au determinat necesitatea supravegherii şi reglementării guvernamentale. iar cambia a început să fie utilizată şi în comerţul maritim. aceste patru bănci au fost cele mai mari din Germania. au apărut şi băncile specializate. în 1619. sporirea activităţilor bancare. în condiţiile avântului în domeniu. 1995. concentrând micile şi marile economii din toate straturile sociale. băncile s-au dezvoltat. Deutsche – Bank şi Dresdner – Bank. în occidentul european unde era centrul de gravitaţie al activităţii economice şi de schimb au fost puse bazele unor organizaţii bancare. un rol important l-au jucat băncile în operaţiunile de bursă şi circulaţie a capitalului internaţional. 76 . Treptat. cu sucursale la Londra.

mai întâi 24 . utilizate în activitatea bancară internaţională. care activau ca instituţii de intermediere financiară. s-au dezvoltat. În 1791. a treisprezecea conţine detalii referitoare la contractul privind înfiinţarea unei instituţii bancare. economic şi social al fiecărei ţări a influenţat modul şi structura de funcţionare a sistemului bancar naţional. constatăm că până în secolul XIX. La începutul secolului al XIX – lea. 16 77 .băncile de emisiune. Contextul istoric.băncile comerciale. 1996. în Franţa. cămătarii efectuau tot mai multe operaţiuni comercial – bancare: făceau plăţi în ţară şi peste hotare. care. găsite într-o zonă de mine aurifere. Ed..instituţii financiare specifice ( de ex. băncile s-au dezvoltat astfel încât au devenit uriaşe forţe financiare şi cu puternice influenţe în viaţa economică şi politică a lumii contemporane. Contractul poartă data de 28 martie 167 e. Ionescu. Drept urmare. Bucureşti.24 Dacă ne întoarcem în istorie. prin stimularea plăţilor fără numerar. Activitatea bancară în România Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe pământ românesc. În 1776. . exploatau salinele şi alte mine. Cu timpul. L.A. au fost descoperite între anii 1786 şi 1855 şi reprezintă 55 de plăci de piatră. n.1. în Principate (Ţara Românească şi Moldova). M. băncile acordau credite pe termen scurt. iar în 1800 se crează Banca Franţei. acordau împrumuturi vistieriilor şi particularilor pe amanete (gaj) şi ipoteci (garanţii în bunuri imobiliare). Dintre cele 25 de plăci păstrate până în prezent. pg. primeau depuneri spre fructificare.2. casele de economii şi cooperativele de credit). Cauzele principale se referă la faptul că băncile acordau împrumuturi în numerar pentru care percepeau dobânzi. după mai multe încercări de creare a băncii centrale. Din fondurile constituite drept capital. . Negruş (coordonatori) – „Băncile şi operaţiunile bancare”. Congresul a autorizat crearea şi funcţionarea „Primei Bănci a SUA” – The First Bank of The United States – care a îmbinat rolul unei bănci centrale cu operaţiuni specifice băncilor comerciale. în S.U. şi a fost semnat de Deusara. marile bănci. care deţineau monopolul emiterii de bancnote naţionale. sistemul bancar era structurat pe trei domenii specifice: . în mod permanent. Minele respective datează din perioada Daciei Traiane. a apărut prima casă de scont. 2. arendau veniturile statului. ajungând la actualele forme complexe de decontare. iar profitul era rezultanta dobânzii percepute la împrumuturile respective. au dat naştere caselor de compensaţii (clearing). Economică.urmare. Banca aceasta a funcţionat până în 1811. în această perioadă au apărut şi băncile care îndeplineau funcţiile ce satăzi pot fi echivalate cu acelea ale băncilor centrale.

pg. IV. maghiarii au reuşit să înfiinţeze. cea mai importantă bancă de credit a saşilor. în Transilvania însă. în 1835. dar nerealizate. după modelul băncilor cooperatiste săseşti. erau: 10 la Brăila. 21 la Galaţi. Între anii 1830 – 1860. În 1855. Aceste case aveau numeroase legături cu casele străine de unde primeau bani şi împrumuturi cu dobânzi reduse. 20 la Bucureşti. un rol însemnat l-a avut Casa Hagi Constantin Popp din SIBIU (1768 – 1821). Tot în această etapă. 1 la Buzău. în promovarea relaţiilor economice dintre Transilvania şi Ţara Românească. Bucureşti. treptat. denumită „Casa de păstrare din Tg.25 Perioada respectivă (perioada modernă) este marcată de primele încercări de creare a unei bănci. fiindu-i concesionată în totalitate 25 26 Idem 22. Această casă făcea comerţ cu lână şi piele şi acorda împrumuturi în bancă boierilor şi oamenilor de afaceri din Principate. Astfel. 22. pg. făceau afaceri de import şi export. casele mai importante din Principate. Aceasta era cea mai mare casă comercială aromână din Sibiu. după înfiinţarea primelor două bănci maghiare la Budapesta şi Arad. care se ocupau şi cu activitatea bancară şi de împrumuturi cu camătă. unde practicile capitaliste pătrunseseră mai devreme. apoi de maghiari. vol. transformându-se în puternice case de bancheri – cămătari. în scurt timp. cu toate că şi anterior au existat preocupări în acest sens. 27 Idem 22. 1943. care asigura legăturile dintre răsăritul şi apusul Europei. mai târziu). Romaşcanu – „Începuturile comerţului de bancă. dând împrumuturi în ţară cu o camătă foarte mare. primele organizaţii bancare de credit au fost înfiinţate de saşi. După 1839. La un an. în Transilvania. o companie care asigura legăturile comerciale cu „grecii” (aromâni) din Triest şi Veneţia. Aceasta a devenit.(personale. Gr. 1 la Craiova şi 1 la Iaşi. legăturile comerciale şi de împrumut. 78 . sprijiniţi de conducerile politice din Viena şi Budapesta. a fost creată Banca Naţională a Moldovei. ca să le poată fi apărate mai bine interesele. în 1841. reprezentau case străine. ajungând să influenţeze afacerile publice şi să ia parte la conducerea Principatelor.26 Aproape toţi proprietarii acestor case erau străini şi supuşi jurisdicţiei consulare (din 63 de proprietari de case doar 14 erau români). Peter Traugott Lange. a înfiinţat la Braşov prima bancă cooperatistă de credit săsesc „Kronstädter Allgemeine Sparkassa”. împreună cu Casa Hagi Luca. dintre cele trei ţări române s-au intensificat . pătrunzând în rândul boerimii şi. când bancherii – cămătari au devenit stabili. formând. Aceşti comercianţi – cămătari cunoşteau tehnica comercială şi întreţineau vaste relaţii cu ţările străine. la Iaşi. Secuiesc”. după încercări făcute încă din 1827. Banca s-a creat ca urmare a demersurilor unui bancher prusac. aprovizionându-i cu alimente şi îmbrăcăminte din apus.27 Dacă începutul de secol XIX a fost marcat numai de încercări (proiecte) de creare a unor bănci în Ţara Românească şi Moldova. fiind prima instituţie bancară ce-şi desfăşura cativitatea pe teritoriul României. care împleteau activitatea comercială cu cea bancară de împrumut şi schimb. În 1856. Cu toate restricţiile impuse de politica austriacă de germanizare a popoarelor din Imperiul Habsburgic. au început să se organizeze băncile apusene. 20.” Enciclopedia României. prima bancă cooperativă de credit. s-a înfiinţat la Sibiu „Hermannstädter Allgemaine Sparkassa”.

acestuia. în 1880. a folosit ca model Banca Angliei). statutele au fost aprobate de Împăratul Austro-Ungariei. Pentru a lupta împotriva cametei. o bancă care iniţial a avut atribuţii de bancă de emisiune şi de scont. din capitalul subscris. Respectiva instituţie a avut un rol foarte important. s-au înfiinţat „case de păstrare şi împrumuturi” româneşti. şi-a deschis porţile pentru public. în 1870. până la primul război mondial) şi pentru dezvoltarea sistemului bancar românesc. unde au adoptat regulamentul provizoriu şi au trecut la constituirea conducerii „comitetului fondator”. tergiversări. membrii comitetului aflaţi în Sibiu. A doua jumătate a secolului al XIX – lea. a fost fondată Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. 79 . Drecin – Banca „Albina” din Sibiu. au început să funcţioneze şi alte bănci. În 1872 a luat naştere Banca Albina din Sibiu. prima bancă cu capital integral românesc. La 14 martie 1872. Creditul Financiar Rural.28 În aceeaşi perioadaă. iar Visarion Roman a fost numit director-executiv. de către învăţătorul Visarion Roman. până la crearea Băncii Naţionale a României. datorită lipsei de fonduri. O parte din aceşti fruntaşi. Dacia Cluj-Napoca. 9 (8 cu sediul în Bucureşti) erau cele mai mari bănci şi considerate de profesorul Victor Slăvescu „marea finanţă românească”. Momentul acesta a constituit începutul dezvoltării unui sistem bancar nou şi modern. cea mai importantă bancă înfiinţată a fost Banca Naţională (în 1880) care. au ţinut prima lor şedinţă oficială. la Sibiu. a apărut la Bucureşti. 1920. în 1872. la 14 iunie 1871. întrucât a fost principala bancă de emisiune pe teritoriul Principatelor Unite. The Bank of Roumania Limited) şi 1 cu capital mixt (Banca Marmorosch Blank & Co). recurgerii la credite din străinătate. 1982. tot la Sibiu. după numeroasele demersuri făcute de fraţii Mocioni. cu capital pur românesc. din Năsăud. care a apărut în 1873. a susţinut înfiinţarea a numeroase „reuniuni de credit” în satele din Transilvania. din România. La 10 aprilie 1872. banca dă faliment. 4 cu capital străin (Banca Generală Română. Funcţionarea băncii respective a fost oprită abia în 1948. Urmare multiplelor documentări şi contacte cu specialişti. după modelul celor săseşti. Banca de Scont a României. 29 V. care şi-a început activitatea. Slăvescu – „Marea finanţă din România în vreme de război”. În anul următor. Cartea Românească. Iar Creditul Financiar Urban şi Rural se crează în următorul an. s-a deschis Adunarea generală constituantă a Băncii „Albina”. Banca Comercială Română. când s-a dizolvat comitetul fondator şi s-a ales consiliul de administraţie al cărui preşedinte a fost dr.D. La 27 iunie 1871. Datorită modificării statutului său. Ed. încercări de respingere a statutelor. de către diferite ministere care trebuiau să le avizeze. când a avut loc naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. Dintre cele 195 de instituţii bancare. ajutat de mulţi „fruntaşi români”. modificări introduse la cererea acestora şi. precum şi datorită faptului că. pe teritoriul românesc au mai apărut şi alte bănci: Banca Albina. ca şi Banca Aurora. Banca „Albina”. Ca urmare a legii adoptată în 1864. încă din 1868. Banca de Credit Român. a fost concepută după modelul Băncii Naţionale a Belgiei (aceasta. 36. Sub denumirea de Banca România. După multe dezbateri. Banca Comerţului din Craiova. banca a pierdut aceste privilegii şi a desfăşurat apoi o activitate pur comercială. deci şi a sistemului bancar. După Unirea Principatelor (în 1859). la rândul ei. mai ales. care. pg. Băncii Albina i s-a întocmit proiectul de statut. Bucureşti. Ed. în 1865. pg. 205: 4 cu capital românesc (Banca Agricolă. Apariţia Băncii Naţionale a României a creat premisele pentru înfiinţarea şi a altor bănci (195 de instituţii bancare. ulterior.29 28 M. din punct de vedere organizatoric. au format „comitetul fondator” şi au definitivat statutele băncii. Banca românească). Alexandru Mocioni. a fost vărsată doar o mică parte. la rândul ei.

Slăvescu – op. astfel încât să se asigure controlul asupra economiei naţionale şi. un rol însemnat l-au avut bursele. . etapele dinaintea primului război mondial ar fi următoarele:31 Prima etapă: De la înfiinţare şi până la schimbarea etalonului nostru monetar. V. sume de aur şi argint sau sume de bani în cont curent.să sconteze bonuri de tezaur. fiind reprezentată prin valori lesne de realizat. iar după alţii. după unii economişti. în perioada 1881 – 1918. 44. avea următoarele prevederi mai importante: banca avea privilegiul de a emite bilete de bancă la purtător. în ceea ce priveşte capitalul social al băncii. fără nici o indemnizaţie.să facă serviciul de casierie al statului. având ca obiect operaţiuni comerciale. a fost caracterizată de Şt. până la concurenţa sumei reprezentând 20 % din capitalul vărsat. activitatea Băncii Naţionale a României se poate împărţi în mai multe etape. bilete la ordin).să primească în depozit metale. . În contextul general al activităţii bancare din România. în condiţiile stabilite printr-o lege specială. . Operaţiunile. După clasificarea făcută de Victor Slăvescu. întreaga perioadă se consideră o singură etapă. Bucureşti. 1901 – 1914.Crearea Băncii Centrale în România a suscitat multe discuţii referitoare la structura capitalului băncii şi proporţia capitalului străin maxim permis. Începerea activităţii Băncii Naţionale a României la 1 iulie 1880. pe care le putea face banca. în acelaşi timp. . erau următoarele: . A treia etapă: De la transformarea Băncii Naţionale a României în Bancă de Emisiune Particulară şi până la declanşarea primului război mondial. să nu se dea posibilitatea ca sistemul său bancar să fie supus dominaţiei străine. . pg. 1880 – 1890. 30 31 Şt. metropola capitalismului nostru bancar”. 1891 – 1901. Zeletin – „Neoliberalismul”.30 Legea care stabilea normele de organizare şi funcţionare a Băncii Naţionale a României. 1927. banca trebuia să aibă o rezervă metalică de o treime din suma biletelor emise. pg. .să dea avansuri în cont curent sau pe termene scurte.să facă comerţ cu aur şi argint. citată. 80 . conform legii de organizare. s-a hotărât ca majoritatea capitalului să fie constituit din surse româneşti. suma biletelor în circulaţie. garantate prin depozite de efecte publice sau valori garantate de stat.să dea avansuri pe aur şi argint.să sconteze sau să cumpere efecte de comerţ (poliţe. De la înfiinţare şi până la primul război mondial. 12. A doua etapă: De la introducerea etalonului aur şi până la retragerea statului. În cele din urmă. Zeletin ca „Cel mai de seamă eveniment în dezvoltarea burgheziei române moderne.

la început. Prin aceste operaţiuni de bursă. cafenelele din porturi.Bursele sunt instituţii oficiale (private sau de stat). Lyon etc. pg . 32 33 Şt. însoţită de suferinţe. Anvers. mersul târgurilor din alte pieţe. Bruges. Bursele singulare au apărut în secolul al XV – lea la Veneţia. timp îndelungat a avut un rol neânsemnat. Londra. bursa stabileşte preţul sau cursul valorilor negociate care se fac publice prin liste şi mijloace de difuzare în masă a informaţiilor. ofertele unor asemenea valori. prin legea din mai 1904. Bucureşti. s-a introdus principiul libertăţii tranzacţiilor.32 Din literatura de specialitate rezultă că primele operaţiuni cu caracter de bursă. Activitatea bancară în perioada primului război mondial. ai băncilor. fără prezentarea. bursele s-au legiferat. Ed. Ediţia a II – a. pg. Ştiinţifică şi Enciclopedică. în Bursă se negociau numai unele valori de stat (obligaţiuni ale căilor ferate şi acţiuni ale Băncii Naţionale). Florenţa (şi alte localităţi din Italia). cererile pentru valorile ce se negociază. inaugurată în 1531. unde se negociază valute şi hârtii de valoare (bursa de valori) sau se încheie tranzacţii. provenite din diferenţele dintre preţul din momentul tranzacţiei şi cel din momentul efectuării ei. Bursa are ca scop încheierea de tranzacţii. Bursa din Bucureşti. 1914 – 1918. 1948. În primii ani ai existenţei sale. 57. economică şi socială a poporului român. în adevăratul sens al cuvântului. Obiectul său principal de negociere l-a constituit. la intervale scurte de timp. urmărindu-se veşti din alte ţări. pe de o parte.. respectiv cumpărări şi vânzări de mărfuri (bursa de mărfuri). se urmăreşte realizarea unor profituri. predarea şi plata concomitentă a obiectivului tranzacţiei. În şedinţele bursei se prezintă. ca urmare a iniţiativelor luate de conducerile Camerelor de comerţ şi Industrie. pe baza legii din septembrie 1864. acestea efectuându-se în afara ei. iar pe de alta. ceea ce a înviorat activitatea bursei. 81 . Dumitrescu – „Tratat de monedă”. C. În acest scop. Prima bursă mondială. precum şi alte persoane interesate. a fost cea din Anvers. mărfurile ce se cereau şi se ofertau etc. sacrificii de vieţi omeneşti şi distrugeri de valori materiale. s-a integrat în momentul de maximă încordare politică. deşi creată în 1881. 1982. paralel cu înmulţirea valorilor cu venit fix. se adună într-un local propriu.C. reprezentanţii autorizaţi ai comerţului. în mod regulat. de regulă. capacitatea de credit a neguţătorilor de mărfuri. Introducerea monopolului operaţiunilor în bursă numai pentru agenţii de schimb a împiedicat operaţiunile bursei. Kiriţescu – „Moneda – Mică enciclopedie”. crescând numărul de acţiuni înscrise în cotă. pe a căror firme se agăţa o „pungă” (borsa în limba italiană).33 În România. 75. După stagnarea din perioada 1886 – 1904. În funcţie de mărimea cererii şi a ofertei. Bucureşti. se efectuau în diferite locuri. tratele şi monedele. din cauza numărului redus de societăţi anonime existente în ţară în acea vreme şi a lipsei de capitaluri lichide în căutare de plasamente în valori mobiliare.

În timp ce băncile româneşti, în frunte cu Banca Naţională a României, au fost prezente pentru soluţionarea problemelor financiare deosebit de grele, prin care a tercut ţara noastră în acele momente, băncile cu capital străin au adoptat o atitudine de expectativă. În condiţiile grele ale războiului, după mutarea întregii activităţi a Băncii Naţionale a României la Iaşi, în baza garanţiilor şi a înţelegerilor dintre guvernele României şi Rusiei imperiale, tezaurul Băncii Naţionale a fost transportat la Moscova şi încredinţat, spre păstrare, guvernului imperial rus.34 În perioada primului război mondial însă, s-a intensificat activitatea bancară în România. Ca rezultat al neutralităţii României (1914 – 1916), în această perioadă au apărut oportunităţi noi de comerţ cu toate părţile implicate în conflict. Nivelul ridicat al comerţului a adus beneficii sistemului bancar. Anii care au urmat imediat războiului au adus o încetinire dramatică a activităţii economice. Recesiunea a cuprins întreaga Europă, iar specula şi inflaţia au atins niveluri record. Treptat, ţările europene au început să-şi refacă economiile, fenomen care a cuprins şi România. Rezultatele acestui proces s-au regăsit, imediat, şi în sistemul bancar. Băncile au atras importante fonduri disponibile de pe piaţă şi – prin intermediul creditelor acordate de către Banca Naţională – au reuşit să ramburseze sumele, în bani devalorizaţi. Tot în aceeaşi perioadă, numărul băncilor din România a continuat să crească până la criza economică din perioada 1929 – 1933. Această depresiune a determinat falimentul multor bănci sau fuzionarea altora pentru a supravieţui. După constituirea statului naţional unitar român, refacerea economiei era una din problemele cardinale ale naţiunii. Refacerea economiei, în noile condiţii, genera sarcini incompatibile mai mari ca în oricare altă perioadă din trecut. În această perioadă, economişti români de prestigiu (Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, I.N. Angelescu, Mihail Manoilescu, Ştefan Zeletin ş.a.) au fundamentat gândirea economică cu numeroase teze realiste, de mare valoare, ca o replică la afirmaţiile cercurilor de peste hotare, care susţineau că românii nu erau apţi pentru activităţi productive superioare şi burghezia românească nu era capabilă de a conduce. O bună parte a burgheziei române, a dus o politică de dezvoltare a capitalului bancar – industrial din România. Astfel, se poate afirma că, în perioada 1922 – 1929, capitalul naţional a demonstrat capacitatea de expansiune în cadrul propriei economii naţionale. Şi după primul război mondial, Banca Naţională a României a fost prezentă în efortul general de refacere şi însănătoşire a economiei, prin activitatea de creditare şi

34

V. Slăvescu – „Istoricul Băncii Naţionale a României (1880 – 1924)”, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, pg 220. După verificarea minuţioasă a întregului tezaur, efectuată între 9 ian. 1917 şi 4 feb. 1917, în faţa delegaţilor români şi ruşi, prin protocolul încheiat la 16 feb. 1917, s-a constatat depunerea a 1738 de lăzi, conţinând stocul metalic al Băncii Naţionale a României în valoare de 314.580.456 lei şi 84 bani, precum şi a 2 lăzi în valoare de 7.000.000 lei, în total 321.580.456,84 lei.

82

de menţinere a stabilităţii monetare. Marea finanţă din România s-a întărit prin amplificarea activităţii băncilor vechi şi prin crearea unor noi organizaţii bancare. Ca şi guvernele ţărilor dezvoltate din acea vreme, Guvernul României a trebuit să intervină pentru a contracara efectele crizei economice (1929 – 1933), bancare şi monetare. Guvernul a adoptat politici de conducere şi control, în vederea acordării ajutorului necesar revigorării sistemului bancar. În 1934, a fost înfiinţat Consiliul Superior Bancar al cărui preşedinte era guvernatorul Băncii Naţionale a României. În acest timp s-au adoptat multe legi, care au avut scopul de a ajuta economia, dar şi pentru a îmbunătăţi sistemul bancar. Între reglementările cele mai importante, cu aplicabilitate asupra sistemului bancar, amintim: - legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane – 7 aprilie 1934; - legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă – 8 mai 1934; - legea pentru înlesnirea şi refacerea creditului – 20 aprilie 1935. Acest pachet de acte normative şi-a adus contribuţia la salvarea băncilor mai mari, dar aproximativ 600 bănci au fost lichidate sau au fuzionat. Ca urmare, dacă la apariţia legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă (în 1934) existau 1204 bănci, în 1940 mai erau operaţionale numai 446 bănci. În perioada de după criză, Banca Naţională a României a avut un rol deosebit de important în economia românească. Prin monopolul şi controlul comerţului cu devize, Banca a acţionat hotărâtor în schimburile cu străinătatea şi în întreaga economie. Ea şi-a adus, de asemenea, contribuţia la soluţionarea problemei conversiunii datoriilor greu afectate de criză, acţionând permanent pentru însănătoşirea întregului sistem bancar şi de credit. Evaziunea capitalurilor şi blocarea disponibilităţilor în devize, în ţările ce limitaseră comerţul cu devize, sistemul etalonului aur nu mai funcţiona normal şi, ca urmare, la 18 mai 1932 s-a concentrat întregul comerţ cu devize în mâinile Băncii Naţionale, în scopul: - apărării monedei; - respectării angajamentelor, prin asigurarea transferului tuturor obligaţiunilor; - adaptării schimburilor cu străinătatea la nevoile balanţei de plăţi. B.N.R. a asigurat transferul obligaţiunilor în străinătate şi garanţia monedei, cerând statului să acorde, pe lângă prima de 38 % pentru devize forte şi prime pentru încurajarea producţiei naţionale de aur ( astfel, producţia a crescut de la 3.191 kg aur fin – în 1932, la 5. 364 kg – în 1938). În vederea relansării economiei după criză, Banca Naţională a redus taxa scontului succesiv, de la 7 % - la 5 marite 1932, la 6 % - la 5 aprilie 1933 şi la 4,5 % - la 15 dec. 1935. Pentru a preveni o situaţie similară celei din timpul crizei, când numeroase bănci au trebuit să se închidă, datorită, în parte, şi abaterilor de la regulile de acordare a creditelor, B.N.R. a iniţiat şi a participat la stabilirea unor măsuri de reorganizare, întărire a creditului şi de întărire a sistemului bancar, punând bazele

83

supravegherii comerţului bancar, prin înfiinţarea Consiliului Superior Bancar pe baza Legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă din 8 mai 1934. Consiliul Superior Bancar era un organ independent, care, împreună cu B.N.R., veghea permanent la aplicarea legii şi exercitarea controlului asupra comerţului de bancă. În preajma intrării României în cel de-al doilea război mondial, în economie, se remaecă o încetinire a activităţii, reflex al economiei mondiale din cauza înarmărilor, care s-a concretizat, în bugetul României, prin sporirea cheltuielior pentru armată şi, ca o consecinţă, o sporire a fiscalităţii, prin accentuarea creşterii impozitelor directe: impunerea proprietăţilor clădite, sporirea impozitelor pe salarii mai mari şi majorarea unor taxe. În ce priveşte aspectele bancare rezultate din schimburile externe, s-a stabilit că pentru susţinerea valorificării cerealelor la export, devizele, provenite din exporturile normale de cereale şi derivatele lor, să fie cedate, în proporţie de 70 %, Băncii Naţionale, restul de 30 %, fiind lăsate direct la libera dispoziţie a exportatorilor, prin băncile autorizate, cu credit nelimitat, pentru a fi utilizate la plăţi, în ţările fără restricţii valutare. Scopul liberalizării negocierii de 30 % urmărea mărirea creditelor externe, consolidarea leului pe pieţele străine, echilibrul balanţei de plăţi, dar rezultatele nu au fost cele scontate, deoarece viaţa în interior s-a scumpit datorită importurilor cu preţuri ridicate. De asemenea, tensiunea internaţională, din preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial, împiedica finanţa străină de a mai acorda credite, statele de origină având ele însele mari nevoi financiare, trecând de la o economie dirijată la dictatură economică, la febrilitate în înarmări, încât chiar un împrumut, în materiale pentru România, devenise cu totul exclus.35 În perioada grea a celui de-al doilea rărboi mondial, BNR a intervenit pentru menţinerea cursului leului, în perioada de negociabilitate a devizelor, căutând să-şi sporească stocul de aur, dând prime pentru creşterea producţiei şi cumpărând aur şi din străinătate. Creditele acordate de BNR, în această perioadă, au vizat românizarea activităţii economice şi valorificarea grâului direct de la agricultori sau prin Institutul Naţional al Cooperaţiei cu scont de 2 %. În toată perioada pregătirii şi desfăşurării războilui alături de Wehrmacht, băncile, în frunte cu Banca Naţională, au finanţat atât necesităţile economiei, dar, mai ales, necesităţile provocate de ducerea operaţiunilor militare, ceea ce s-a soldat cu inflaţia şi devalorizrea leului. Meritul Băncii Naţionale a României, aşa cum s-a mai arătat, a fost că s-a preocupat să desfăşoare o activitate bancară sănătoasă şi, în acelaşi timp, s-a luptat, pe toate căile, să înlăture acţiunile de subjugare a economiei de către monopolurile germane. Înfiinţate şi conduse de burghezie, băncile româneşti au avut, în decursul scurtei lor existenţe de nici un secol, un rol pozitiv în dezvoltarea economiei româneşti, fără a reuşi, însă, să soluţioneze problemele sociale şi naţionale fundamentale ale României. Evenimentele, de după 23 august 1944, au transformat statul român într-un instrument al unui singur partid, iar băncile şi-au pierdut independenţa operaţiunilor,
35

A.Pintea, Gh. Ruscanu - „Băncile în economia românescă 1774 – 1995”, Ed. Economică, Bucureşti, 1995, pg. 219.

84

După 23 august 1944. care au agravat problemele economico – sociale şi naţionale ale României. după 23 august 1944 a continuat să se accentueze datorită următoarelor cauze: susţinerea războilui antifascist.I. O dată cu naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. Prin etatizare. la 15 august 1947 se înfăptuieşte Reforma Monetară (bănească). În această etapă haotică şi plină de incertitudini. publice şi private. conform îndrumărilor Consiliului Superior Economic. Casa de Finanţare şi Amortizare. băncile şi instituţiile de credit capitaliste au fost dizolvate şi puse în stare de lichidare. Creditul Naţional Industrial. erau: Banca Chrissoveloni. BNR a avut o importanţă deosebită în activitatea economico – financiară a ţării şi a mişcării de capital dintre Banca Naţională. La 1. În asemenea condiţii grele. Banca Naţională a României a fost etatizată în baza legii din dec. cu sucursale şi agenţii în oraşele în care aveau interese. Situaţia economică grea. precum şi organizarea şi controlul creditului. 1946. Societatea Bancară Română. în luna august 1948. la 11 iunie 1948. Banca de Credit Român. Acţiunea sa. Cu toate măsurile luate şi acţiunile întreprinse. Banca Generală de Economii din Sibiu şi Braşov. Creditul Funciar Rural.reducându-se la un număr minim. Legea pentru etatizarea BNR prevedea că aceasta. Banca Urbană. După 1948. au fost naţionalizate numai Societatea Naţională de Credit Industrial. Banca de Credit a Meseriaşilor. băncile comerciale şi beneficiarii de credit. de a asigura circulaţia monetară şi menţinerea stabilităţii monedei. din care 22 bănci mari.1947. printre altele şi menirea de a crea condiţiile necesare pentru trecerea de la sistemul bănesc capitalist la sistemul bănesc socialist. Banca centrală din Cluj. începutul luptei de cucerire a puterii. cu capital de peste 60 milioane lei. dirijarea şi controlul creditului. Banca de Scont a României. cu dreptul exclusiv de a emite bilete de bancă la purtător şi la vedere. prin decretul nr. ceea ce a dus la haos poiltic şi economic. situaţia economico – financiară necorespunzătoare se accentua iar Banca Naţională a României devenise aproape singura sursă de creditare a economiei. se exercita asupra tuturor întreprinderilor de bancă şi instituţiilor de credit. Banca Românească. Banca Albina din Sibiu. care a avut. Apoi. 63 bănci mijlocii şi 147 bănci mici. 85 . Creditul Naţional Agricol. în domeniul bancar. ca mandatară a statului român. s-a constituit în societate anonimă pe acţiuni. moştenită ca urmare a „colaborării” cu Germania hitleristă. Institutul de Credit Românesc şi Institutul Naţional al Cooperaţiei. Printre băncile comerciale mari. cu excepţia celor de mai sus care au fost naţionalizate. sistemul bancar din România era format din Banca Naţională a României şi 232 de bănci particulare active. 147. Banca Comercială Italiană şi Română. Consiliului Superior Bancar i s-a schimbat denumirea în Curtea Superioară Bancară. Casa Naţională de Economii şi Cecuri Poştale şi Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. asigură. Banca Timişoarei. ca organe ale statului de centralizare maximă a resurselor şi de plasare a acestora în obiective. cu grave consecinţe ulterioare.

în sarcinile sale fireşti de Bancă Centrală.XI. Aceste schimbări au fost însoţite de un anumit grad de deschidere. care să satisfacă exigenţele tuturor categoriilor de operatori economici din economia de piaţă. care a deţinut monopolul în domeniul depunerilor populaţiei până la sfârşitul anului 1989.astfel. toate operaţiunile bancare au fost concentrate la nivelul unei singure instituţii – Banca de Stat (fosta Bancă Naţională a României). asigurarea stabilităţii monetare. băncile specializate şi-au continuat activitatea ca bănci comerciale cu capital majoritar de stat. numai în conformitate cu planul naţional unic. să se creeze un sistem modern. iar Banca Naţională a României a fost reorganizată. la începutul perioadei de tranziţie. patrimoniul Casei Naţionale de Economii şi Cecuri Poştale şi Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni au fost contopite. 86 . când au apărut bănci noi. Prin reglementările Băncii Naţionale. rolul şi funcţiile băncilor au fost strict limitate şi priveau. Cecuri şi Consemnaţiuni. conform planului de credite. Ele funcţionau ca parte pasivă a afacerilor şi erau. s-a impus ca. Sistemul respectiv a funcţionat până în 1967. unităţi administrative. atragerea disponibilităţilor de la populaţie şi din economie şi distribuirea acestora. băncile trebuiau să respecte anumite reglementări stricte. cu următoarele funcţii: emisiunea monetară. această instituţie a primit actuala denumire de Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC). de exemplu. La 7 octombrie 1949. Banca de Credit pentru Investiţii a devenit Banca de Investiţii.La 1 septembrie 1948. Până la sfârşitul anului 1989. Însă. Astfel. cu o profitabilitate ridicată. După Revoluţia din Decembrie 1989. Sistemul centralizat elimina orice formă de concurenţă între bănci. În acest contexst. unor întreprinderi sau unor persoane. care funcţiona ca centru de încasări şi control al numerarului. imediat dup 1989. administrarea rezervelor valutare ale ţării. întrucât funcţionau şi acţionau numai în cadrul unor linii directoare foarte stricte. aveau voie să transfere fonduri către întreprinderi. în activitatea bancară din România s-au produs următoarele schimbări esenţiale: *Banca Naţională a României a fost reorganizată şi a intrat. prin înfiinţarea Casei de Economii. supraveghere şi control al economiei naţionale. Din 15. Tot în septembrie 1948. supravegherea activităţii bancare. în principal. au fost create Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară şi. rămânând cele mai reprezentative bănci comerciale româneşti.1948. în principal. Aceste bănci şi-au reconsiderat activitatea şi. capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii bancare de un nivel calitativ superior. într-un termen scurt. Având în vedere rolul şi importanţa pe care le au băncile la buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu. Banca Română pentru Comerţ Exterior. s-au adaptat problemelor bancare specifice economiei de piaţă. urmărirea executării balanţei de plăţi externe. sistemul bancar românesc oferea un număr limitat de servicii şi produse bancare. dar conducerea centralizată a continuat să funcţioneze în acelaşi mod. Această metodă de distribuire planificată a banilor a permis guvernului să instituie propriul său sistem de conducere centralizată. în perioada de tranziţie la economia de piaţă.

sunt: . În vederea organizării şi coordonării activităţii bancare.să îmbunătăţească şi să dezvolte standardul şi statutul profesional al tuturor celor care lucrează în sectorul bancar. civilizată şi operativă..să reprezinte sectorul bancar românesc în relaţiile internaţionale cu asociaţii profesionale similare. Pentru a supraveghea integritatea şi credibilitatea profesională. Relaţiile între credit şi circulaţia monetară. în perioada de tranziţie. se întâmplă în toate ţările). 24. Aceste activităţi constituie un indicator important al unui sector bancar sănătos şi dinamic. statul. Prin urmare. acest gen de organizaţii profesionale au un rol semnificativ şi puternic. ARB ia în considerare numai cererile de aderare ale băncilor care au desfăşurat o activitate comercială pe o perioadaă mai mare de şase luni şi au o evoluţie bună.R. Având în vedere că în economia de piaţă. În activitatea tuturor organizaţiilor bancare. BNR asigură legătura dintre dimensiunile creditului şi volumul masei monetare în circulaţie. Aderarea la acest organism se face pe bază de liber consimţământ.B. 1996. aprobându-li-se şi noi statute de organizare şi funcţionare. rolul BNR este decisiv. indicatorul sintetic care reflectă eficienţa economică a activităţii bancare este profitul. guvernul le urmăresc îndeaproape (aşa cum. Această iniţiativă a fost confirmată printr-o hotărâre de guvern şi a devenit operaţională în 1992. în ceea ce priveşte aspectele profesionale. BI). pg. 36 L. Guvern şi alte instituţii centrale de stat. în 1991 s-a constituit Asociaţia Română a Băncilor (ARB). Ionescu. Economică.36 Principalele obiective ale A. BAIA. cu capital de stat. ci de reglementări cadru. * Pentru menţinerea circulaţiei băneşti la nivel corespunzător. care să le asigure realizarea obiectivului propus. 87 . M. a fost creată Banca Comercială Română S. şi-au organizat astfel activitatea încât să poată atrage un număr cât mai mare de clienţi. primul obiectiv al băncilor este să ofere „produse şi servicii bancare de cea mai bună calitate”.* Pentru activităţile comerciale ale Băncii Naţionale a României. de altfel.să reprezinte interesele comunităţii financiare şi bancare faţă de Banca Naţională.A. după cum s-a mai spus. Ed. de orientare profesională în activităţile bancare: creditul bancar. nu a avut în vedere măsuri de comandă. iar în prezent participă majoritatea băncilor comerciale. În octombrie 1991 a fost creat Institutul Bancar Român (IBR). . În ţările cu economie de piaţă dezvoltată. Negruş (coordonatori) – „Băncile şi operaţiunile bancare”. în condiţiile economiei de piaţă. având drept fondatori Banca Naţională a României (BNR) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB). pentru asigurarea unei circulaţii monetare stabile. cu servire exemplară. * Fostele bănci specializate de stat (BRCE. decontările etc. * Supravegherea activităţii bancare de către BNR (bancă a băncilor). băncile. au fost transformate în bănci comerciale. . Bucureşti.

1999 OTP BANK ROMANIA S. 18.02.02. 18.1999 Emporiki Bank .02.La crearea noului sistem bancar s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare realizarea unui sistem bancar modern.1999 Credit Europe Bank (Romania) S.2000 VOLKSBANK ROMANIA S.02.A.R. 18. 18.02.02.1999 ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.02.A. 18.A. 10. 18.A.Bănci. 88 .1999 ATE BANK ROMANIA S.E.1999 RAIFFEISEN BANK SA 18.A. 18.1999 Bancpost S.A.A.07.02.02.02. precum şi filiale şi sucursale ale unor bănci străine. Membra a Grupului National Bank of Greece 18. 1/2007 privind Registrul Instituţiilor de Credit.A.04.A. 17.A. 18.1999 LIBRA BANK S. 18.1999 Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK S.Romania SA 18.bnr. 18.02. 18.02.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (aprobată prin Legea nr.02. Astfel. În această perioadă.A. 18.A.1999 Banca Comerciala CARPATICA S.02.1999 ABN AMRO Bank (Romania) S.02.A.Groupe Societe Generale S.09. conform Registrului Instituţiilor de Credit publicat de Banca Naţională a României.1999 PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.02.A. 18. 18.A.A.A.02.02. cu rol de echilibrare a disponibilităţilor. existente în bănci cu împrumuturile (creditele) necesare.A. operatorior economici şi ale populaţiei.1999 Banca Romaneasca S.A.02.1999 MKB ROMEXTERRA Bank S. 18. 18.1999 Citibank Romania S.ro În temeiul art.1999 BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.02.1999 BRD . la data de 1 oct. Firenze România S. 18.A.02.1999 BANK LEUMI ROMANIA S. 18.02. solicitate pe piaţa bancară.1999 C.02.417 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. străin şi mixt. 227/2007) şi al Regulamentului Bancii Naţionale a României nr. 18. 18.1999 UniCredit Tiriac Bank S.1999 Banca Comerciala Romana S.A. 37 www.1999 Banca C. BANK S.A.1999 ALPHA BANK ROMANIA S.1999 MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. au fost înfiinţate bănci cu capital privat autohton. 15. 2008 funcţionau următoarele instituţii de credit37: .C.1999 Banca Transilvania S.

2004 PORSCHE BANK ROMANIA S.2. o bancă se defineşte (din punct de vedre conceptual). 27. Prin urmare.2.05.2002 până la data de 25.U.2002 Banca Centrală Cooperatistă “CREDITCOOP” 2. Scopul final îl constituie realizarea profitului bancar. De aici. STRUCTURILE INSTITUŢIONALE 2. 38 Art. gestionarea acestora. 26. 11.2004 Raiffeisen Banca pentru Locuinţe SA 13. sub formă de credite.A. Banca (conform legislaţiei în vigoare38) este o “instituţie” specializată care organizează circulaţia bănească. 31.2005 HVB BANCA PENTRU LOCUINŢE S. finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice. mobilizează resurse băneşti temporare disponibile. cât şi din punctul de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic. al României nr. 1027/2006 şi respectiv 480/2007)) 89 .O.A. 03.2007 a funcţionat sub denumirea CREDITCOOP Casa Centrală. completată şi modificată prin Legea nr.09.2002 ProCredit Bank S. ca o firmă care mobilizează mijloace băneşti disponibile. în scopul obţinerii unui profit. atât din punctul de vedere al serviciilor pe care le efectuează.11. .Organizaţii cooperatiste de credit. 227/2007 (M. societăţi anonime sau ale statului care concentrează capitalurile disponibile din economie şi le pun la dispoziţia operatorior economici. Sistemica bancară Băncile reprezintă firme particulare. organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state. societăţi în nume colectiv.2007 BANCA MILLENNIUM S. inclusiv a statului.A.A.07.07.09. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată. . desprindem caracterul complex al rolului pe care-l are banca în economie. nr.1.09. 03. 285 din O.05.G. Băncile se ocupă de organizarea şi realizarea împrumuturilor (obiectul principal de activitate).07.20.A.2008 BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE S.Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ.

prestarea unor servicii bancare. aur şi monede. servicii de consultanţă şi de plasament pentru resursele băneşti ale clienţilor şi ale fondurilor proprii. titluri de credit. economică şi financiară a diferitelor proiecte. Acordă consultanţă şi asistenţă în probleme de gestiune financiară şi evaluare. . .participarea în calitate de acţionar la înfiinţarea unor firme (fie ele bancare sau nebancare) în ţară sau străinătate. În consecinţă. . . prestări servicii.realizarea de încasări şi plăţi (în lei şi în valută) generate de diverse activităţi (vânzarea bunurilor la intern sau la export. face încasări şi plăţi în numerar. . cu numerar şi cu titluri. * Funcţia comercială. de expertiză tehnică. funcţia aceasta constă şi în efectuarea de operaţiuni de depozitare şi de trezorerie pentru obiecte de valoare aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice.emiterea de efecte de comerţ: bilete la ordin. .cumpărarea şi vinderea în ţară şi străinătate de metale preţioase. emite instrumente de plată. realizează selecţionarea şi susţinerea unor proiecte de investiţii. operaţiuni cu cracter financiar. constând în atragerea resurselor băneşti de la personae fizice şi juridice pentru păstrarea şi folosirea lor. . efectuează decontări fără numerar între instituţii şi agenţi economici titulari de cont. * Funcţia de investiţii.achiziţionarea unor active financiare în nume propriu. de angajamente şi convenţii de plăţi.participarea la tranzacţii externe financiare de plăţi şi de credit. funcţiile unei bănci pot fi următoarele: * Funcţia de depozit care permite băncii efectuarea de operaţiuni de depozit la vedere şi la termen.efectuarea operaţiunilor de schimb valutar şi a celor de arbitraje pe pieţele monetare internaţionale. cambii sau trate.efectuarea operaţiunilor de scontare şi rescontare a efectelor de comerţ.acordă credite. .acordarea de credite în lei şi în valută persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate. pe cont propriu sau în numele clienţilor. . turism intern şi internaţional). cecuri în favoarea unor beneficiari din ţară şi străinătate. emite şi plasează hârtii de valoare. se ocupă cu vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare. încheierea cu bănci şi instituţii financiare străine. 90 . se caracterizează prin: .cumpărarea şi vinderea în ţară şi străinătate de valută şi efecte de comerţ exprimate în lei şi valută. se defineşte prin: . necomercial şi alte operaţiuni legate de încasări şi plăţi între personae fizice şi juridice din ţară şi străinătate. De asemenea. .efectuarea unor operaţiuni de vânzare – cumpărare şi a altor operaţiuni cu titluri emise de stat. efectuează alte operaţiuni cu titluri de valoare.

băncile. cu nevoi financiare. plasamente lichide sau pe termen scurt. asigurarea mobilizării împrumuturilor prin emisiunea de obligaţiuni. -plasamente pe termen lung (acţiuni.) şi financiare (bancare.bancnote. pe când subiecţii financiari le girează (gestionează). bonuri de tezaur. depozite pe termen scurt.). le acoperă prin: împrumuturi pe lângă instituţiile de credit. 91 . bonuri pe termen scurt. băncile) distribuie „finanţări” sub formă de credite. conservarea economiilor sub forma plasamentelor. Intermedierea are două forme: cei ce solicită împrumuturi (fără angajare directă pe piaţă).. Primele două constituie mijloace de plată şi următoarele două sunt mijloace de economisire. acţiuni. piaţa. obligaţiuni. Instrumentele monetar – financiare Fiecare dintre noi poate deţine un patrimoniu format din active: reale (imobile.organizarea lansării de obligaţiuni. depozite la vedere. Ansamblul instrumentelor monetar – financiare într-o economie se prezintă astfel: bancnotă şi monedă divizionară. depozite la vedere. emit acţiuni şi obligaţiuni. etc. Subiecţii. intermediarii financiari. Deţinătorii de capacităţi de finanţare le plasează în: . garantarea emisiunii şi plasarea obligaţiunilor pe piaţa secundară. conturi bancare. Instituţiile de credit bancar. Actorii: subiecţii nonfinanciari şi subiecţii financiari Subiecţii nefinanciari deţin plasamente financiare sau beneficiază de fluxuri financiare. prime de asigurare). mobile. Subiecţii financiari (instituţii de credit. plasamente gestionate de bănci sau case de economii. b. sunt instituţii creatoare de monedă. înscriu în mod simultan suma avansului acordat în Activ (pentru materializarea creanţelor) şi în Pasiv în contul de depozit al beneficiarilor de credit. etc. Sistemul financiar are două componente: a. cu cererile şi ofertele de capitaluri. plasamente stabile. Subiecţii nonfinanciari participă la fluxuri de producţie şi intervin pe piaţa tranzacţiilor de bunuri şi servicii. Când ele acordă credit. finanţări de lungă durată.

Într-o economie de piaţă există patru blocuri sau sisteme relaţionale: băncile. care nu au deschise conturi de depozite. Organizarea sistemului financiar 92 . statul. acordarea creditelor se face creditând contul de la o bancă a subiectului economic.2. Circuitul instituţional se descompune în: .Alte instituţii financiare. Băncile nu sunt singurele organisme creatoare de monedă. -instituţiile financiare nebancare colectează o parte din sumele economisite (finanţarea de credite). create de bănci când acordă credite.mijloace de plată. case de economii şi depozit. Trezoreria poate să dispună acordarea de credite singurului său client.2. trezoreria. .beneficiarii de monedă (astfel create) o utilizează pentru plăţi şi economisire. piaţa financiară: Piaţa financiară Alte instituţii financiare Banca Centrală Bănci Trezoreria Instituţii de credit asimilate 2.

Organismele de credit sunt: . 93 . cu o misiune cu caracter general. . evidenţiind rolul fundamental al Băncii Centrale. răspunzând necesităţilor unei etape a dezvoltării social-economice. . -instituţii financiare specializate. Schema simplificată a relaţiilor de supraveghere şi control din cadrul sistemului financiar se prezintă în felul următor: Piaţa ipotecară Piaţa monetară Banca Centrală Comisia Bursieră Naţională Piaţa financiară Ministerul Ministerul Finanţelor Finanţelor Consiliul Organismelor De Credit Comisia Bancară Organisme de credit Asociaţii profesionale de credit 2. care nu pot constitui depozite pe termen scurt de la populaţie.case de economisire şi case locale de credit. ca sistem financiar. nebancare.2.băncile mutuale şi cooperatiste (limitate privind acordarea creditelor).băncile comerciale. Rolul şi funcţiile Băncii Centrale Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare care funcţionează într-o ţară.societăţi financiare.Acesta se bazează pe structura instituţională a spaţiului monetar şi financiar.3. Rol primordial îl au organismele de credit. .

când s-a trecut la restructurarea sistemului bancar. în 1844. către cele mai eficiente investiţii. Această situaţie a continuat să existe până la Revoluţia din decembrie 1989. în ultima parte a secolului al XIX –lea. dreptul de monopol asupra emisiunii monetare. concomitent cu punerea la dispoziţia economiei naţionale a cantităţii optime de monedă necesară creşterii economice. Banca Naţională a României a fost fondată în 1880. bănci comerciale şi alte instituţii financiare asimilate acestora. Toate sistemele bancare. Specializarea bancară reprezintă orientarea activităţii diferitelor bănci doar spre anumite servicii. băncile centrale au apărut după unificarea statelor şi principatelor independente. crearea băncilor centrale a evoluat mai lent. În activitatea de colectare a resurselor financiare. deşi istoricii susţin că prima bancă centrală. În îndeplinirea acestei funcţii.cadrul instituţional. reorganizându-se ca bancă centrală. au o bancă centrală. În perioada următoare celui de-al doilea război mondial. În alte ţări. băncile. În evoluţia sa. pentru Anglia şi Ţara Galilor. Într-o economie de piaţă. transformând resursele pe care mediul economic i le pune la dispoziţie. Banca Franţei a a fost fondată în 1880. printr-un proces obiectiv şi imparţil de alocare a creditului. urmăresc modul în care debitorii utilizează resursele împrimutate. concomitent cu plasarea lor pe piaţă prin intermediul creditelor şi a altor operaţiuni pe piaţa financiară. A urmat apoi o diversificare afuncţiilor sale iar bnaca a primit. sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora. Banca Angliei a fost o bancă privată până în 1946. cu excepţia celui din Hong Kong. mai târziu. 94 . fondată în 1668. în accepţiunea de azi. băncile îndeplinesc rolul de intermediari între deţinătorii de capitaluri şi utilizatorii acestora. banca centrală urmăreşte stabilitatea valorii interne şi externe a monedei naţionale. Banca Angliei a fost creată iniţial pentru a se strânge banii necesari războiului contra Franţei. În vederea realizării obiectivelor finale.În general. .cadrul juridic. Apariţia şi dezvoltarea sitemului bancar (în secolele XIV şi XV – după cum s-a mai precizat în capitolele anterioare) au precedat apariţia băncilor centrale (în secolul XVII). oferă servicii de gestionare a riscului şi reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare. ca verigi de bază ale sistemului. Sistemul bancar. Banca Naţională a României a trecut în proprietatea statului şi a făcut parte din sistemul bancar al unei economii centralizate. este considerată prima bancă centrală. produse bancare. a fost Banca Angliei. se constituie ca subsistem al macrosistemului economico-social. sistemul bancar parcurge faze de specializare şi sectorizare. sistemul bancar dintr-o ţară cuprinde: . operaţiuni. fondată în anul 1694. În Germania şi Italia. Noţiune de sectorizare poate fi definită ca fiind un tip aparte de specializare ce constă în orientarea activităţii bancare spre anumite domenii de activitate economică. când a fost naţionalizată. când doar o treime din capital aparţinea statului. Banca suedeză Riksbank. iar în 1929. format din banca centrală cu rol de coordonare şi supraveghere. format din ansamblul reglementărilor care guvernează activitatea bancară. 10 % din capital mai aparţinea statului român. Băncile asigură şi facilitează efectuarea plăţilor.

aceste responsabilităţi sunt împărţite cu alte organisme guvernamentale) : 1.Conform actelor normative în vigoare. Argumentele celor care se opun independenţei băncii centrale au în vedere faptul că politica macroeconomică are obicetive mai largi decât menţinerea unei rate scăzute a inflaţiei.stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia. care împreună formează Sistemul European al Băncilor Centrale. au următoarele funcţii (uneori.Stabilirea şi implementarea politicii monetare şi de credit Banca centrală controlează nivelul masei monetare şi ratele dobânzii în economie.) au luat măsuri. poate duce la nivele înlate ale şomajului şi la restrângerea creşterii economice. . Franţa.Garantarea prin lege a independenţei băncii centrale are un rol determinant înn a asigura reflectarea.administrarea rezervelor internaţionale. 312/2004 privind Statutul BNR.elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb.emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul ţării. în spiritul Tratatului de la Maastricht. înainte de crearea Băncii Centrale Europene. De regulă. se argumentează că reducerea activităţii economice pentru a realiza un nivel scăzut al inflaţiei. că acesta este motivul pentru care Bundesbank a reuşit să realizeze o politică monetară antiinflaţionistă deosebit de eficientă. Gradul “adecvat” de independenţă sau autonomie decizională a băncii centrale a constituit o dispută seculară: tentative de subordonare directă faţă de autoritatea guvernului au alternat cu perioade de independenţă considerată excesivă. îngeneral. Italia (de ex. banca centrală colaborează cu Ministerul Finanţelor pentru rezolvarea principalelor probleme ale politicii monetare şi financiare. 39 Legea nr. în politica monetară promovată. referitoare la independenţa băncii centrale. reglementarea şi supravegherea prudenţială instituţiilor de credit. Se apreciază.autorizarea. La nivelul Uniunii Europene. Anglia.) – Bundesbank avea garantată prin lege independenţa de a conduce politica monetară. 95 . pentru a contribui la stabilitatea monedei naţionale. . ca parte a politicii economice generale a guvernului. Banca Centrală a Germaniei (de ex. . Această situaţie a condus la dezbateri aprinse. Totodată. pentru sporirea gradului de independenţă decizională pentru băncile lor centrale. Principalele atribuţii ale unei bănci centrale sunt: . * Funcţiile băncii centrale În general. băncile centrale. Tratatul de la Maastricht (1992) prevede un nivel ridicat de independenţă pentru băncile centrale ale statelor membre şi pentru Banca Centrală Europeană.39 în România. a condiţiilor economice dintr-o ţară şi nu a celor politice. obiectivul fundamental al politicii monetare a BNR pe termen lung îl reprezintă asigurarea stabilităţii preţurilor. promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări asistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare. .

pentru acordarea de credite colateralizate. în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare. precum şi pentru custodia şi distrugerea. Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare. În principiu. Emisiunea de monedă peste necesităţile reale – supraemisiunea de monedă – poate duce la inflaţie. Ea stabileşte valoarea nominală. activităţile BNR. când aceasta este necesară. desenul şi alte caracterisici tehnice ale bancnotelor şi monedelor. Banca centrală asigură tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor şi ia măsuri pentru păstrarea în siguranţă a celor care nu sunt puse în circulaţie. Banca centrală poate acorda credite instituţiilor de credit eligibile. punerea în circulaţie a altor tipuri de însemne monetare. 2. BNR bonifică dobânzi cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de instituţiile de credit iar pentru neândeplinirea cerinţelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculează şi se percep dobânzi penalizatoare. sub formă de bancnote şo monede. Banca centrală stabileşte regimul rezervelor minime obigatorii pe care instituţiile de credit trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta. moneda se emite în concordanţă cu creşterea economică. poate emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de credit. politica monetară a anului precedent şi orientările pentru anul viitor. Conform legii. BNR elaborează programul de emisiune a bancnotelor şi monedelor.Emisiunea de monedă Banca centrală deţine monopolul emisiunii monetare. care cuprinde: principalele evoluţii economice.În România. poate efectua swap-uri valutare. astfel încât să se asigure necesarul de numerar. Guvernatorul BNR prezintă anual Parlamentului României raportul BNR. . iar membrii Consiliului de Administraţie al BNR sunt numiţi de Parlament. cumpărări/vânzări drecte sau poate lua gaj. ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. banca centrală este organ al statului. monetare şi valutare. a matriţelor.pe piaţa monetară. În cadrul politicii monetare pe care o promovează. regiilor autonome. . Împiedicarea guvernelor de determina un proces inflaţionist. BNR utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru următoare operaţiuni: . regiilor autonome. în strictă concordanţă cu nevoile reale ale circulaţiei băneşti. poate fi încă un argument în favoarea asigurării independenţei băncii centrale. BNR poate hotărâ anularea sau retragerea din circulaţie a oricăror bancnote sau monede care au fost emise şi. dimensiunile. pentru rezervele minime obligatorii. 96 . companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat. companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.de control al lichidităţii prin rezerve minime obligatori. autorităţilor publice centrale şi locale. În numele Consiliului de Administraţie. bilanţul anual şi contul de profit sau pierdere. garantare şi dobândă stabilite prin reglementări proprii. financiare. în condiţii de rambursare. Banca centrală poate efectua pe piaţa secundară operaţiuni reversibile. instituţiilor de credit sau altor persoane juridice. creanţe asupra sau titluri ale statului. reglementarea şi supravegherea prudenţială bancară. se interzice BNR creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului. De asemenea. prin emisiune suplimentar1 de monedă. autorităţilor publice centrale şi locale.de creditare a băncilor. greutatea. a cernelurilor şi a bancnotelor şi monedelor retrase din circulaţie. în locul acestora.

prin acordarea de facilităţi şi prin cumpărarea de titluri eligibile. Întrucât cambia exprimă. Operaţiunea astfel efectuată echivalează cu un credit. coordonează şi supraveghează sistemele de plaţi de interes naţional. băncile comerciale obţin în schimb mijloace băneşti înainte de scadenţele cambiilor respective. REESCONT-ul este o operaţiune efectuată de Banca Centrală în vederea aprovizionării cu mijloace băneşti lichide a băncilor comerciale. aceasta din urmă calculează o altă rată a dobânzii. În momentul reescontării portofoliilor de cambii de către băncile comerciale la Banca Centrală (de emisiune). accelerând circuitul capitalului. Ea poate furniza lichidităţi instituţiilor dee credit. Operaţiunile băncii de emisiune (B. problemă abordată mai pe larg într-unul din capitolele anterioare. Potrivit Regulamentului valutar42. cu ocazia scontării lor de către firme diferite şi întreprinzători. să calculeze şi să publice cursurile medii pentru evidenţa statistică. în general.41 3. conform legii40. BNR elaborează reglementări privind monitorizarea şi controlul tranzacţiilor valutare pe teritoriul României şi emite autorizaţii pentru operaţiuni valutare de capital. ea este abilitată să: . care se numeşte taxă de scont. emite reglementări generale privind instrumentele de plată.elaboreze balanţa de plăţi şi investiţională internaţională a ţării. .C. 40 Legea nr.) influenţează rata dobânzii. prin manevrarea scontului. în conformitate cu reglementările proprii. 384/2004 privind denominarea monedei naţionale.Elaborarea şi aplicarea politicii de curs de schimb Banca centrală elaborează şi aplică politica privind cursul de schimb. stabileşte şi urmăreşte aplicarea regimului valutar pe teritoriul ţării. TAXA SCONTULUI reprezintă rata dobânzii. când banca încasează de la debitor suma înscrisă pe cambie. Operaţiunea se lichidează la scadenţa cambiei. contribuind la orientarea politicii de credit în conformitate cu obiectivele strategiei economice. 41 SCONTUL-ul este o operaţiune bancară legată de circulaţia cambiilor. o tranzacţie comercială – livrarea pe credit a unei mărfi de către producător sau comerciant – scontul transformă creanţa în capital bănesc înainte de scadenţă. care constă în cumpărarea de către o bancă comercială a unei cambii de la beneficiarul ei înaintea ajungerii la scadenţă. Creditele de reescont sunt considerate drept regulator al circulaţiei băneşti. BNR (conform legii) reglementează. mai puţin dobânda (taxa) socotită din momentul scontării până la scadenţă.stabilească cursurile de schimb pentru operaţiunile proiprii pe piaţa valutară. 42 Regulamentul valutar nr.Administrarea sistemului de plăţi Bnaca centrală. alte documente privind poziţia .O decizie a BNR în acest sens a constituit-o denominarea monedei naţionale în 2005. în general. Banca plăteşte vânzătorului suma înscrisă pe cambie.păstreze şi să administreze rezervele internaţionale ale statului. În acest context. pe care băncile comerciale. 4. autorizează şi supraveghează administratorii sistemelor de plăţi şi poate emite reglementări privind instrumentele de plată utilizate în cadrul acestor sisteme. 4/2005 al BNR 97 . o calculează la valoarea portofoliilor de cambii. Pe baza vânzării la Banca Centrală a unui portofoliu de cambii scontate de ele. tranzacţii pe pieţele valutare şi pentru alte operaţiuni specifice.

.studiul de fezabilitate al băncii.sediul băncii. . . . supravegherea şi reglementarea instituţiilor de credit Banca centrală decide care entităţi pot opera ca bănci şi stabileşte regulile de emitere a autorizaţiilor de funcţionare a instituţiilor de credit. inclusiv dreptul de a efectua cumpărături de la FMI în cadrul tranşei de rezervă. . . Ea are competenţa excusivă de autorizare a instituţiilor de credit. nr. precum şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare. în totalitate.tipurile de activităţi pe care le va efectua instituţia de credit.O. 227/2007 (M. . .acţionarii semnificativi şi fondatorii băncii. atunci când se intervine pe pieţele valutare pentru a controla evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale. recunoscute pe plan internaţional. emise sau garantate de persoane juridice nerezidente. .bonuri de tezaur. .5. sub formă de bancnote şi monede metalice sau disponibil în conturi la bănci sau la alte instituţii financiare în străinătate. rezerve care pot fi formate din: . exprimate şi plătibile în valută în locuri acceptabile pentru banca centrală . la momentul constituirii.al României nr.active externe. exprimate şi plătibile în valută în locuri acceptabile pentru banca centrală.licenţa pentru funcţionarea propriu-zisă. exprimate în acele monede şi deţinute în acele ţări pe care le stabileşte banca centrală.alte active de rezervă recunoscute pe plan internaţional. 98 . completată şi modificată prin Legea nr. în formă bănească.pregătirea profesională şi profilul conducătorilor băncii. bilete la ordin.U.G.nivelul minim al capitalului social subscris. precum şi deţinerile de DTS. negociabile sau nu. care trebuie vărsat.Stabilirea şi administrarea rezervelor valutare Banca centrală stabileşte şi menţine rezerve valutare internaţionale la un anumit nivel pe care îl apreciază ca fiind adecvat tranzacţiilor externe ale statului. obligaţiuni şi alte titluri de stat. în anumite condiţii care se referă la: . 6.autorizarea de principiu necesară constituirii băncii. 43 O. Condiţiile de autorizare de către BNR a instituţiilor de credit sunt prevăzute de legislaţia în vigoare43. Rezervele de valută sunt folosite. În România.Autorizarea.structura acţionariatului. emise sau garantate de guverne străine sau de instituţii financiare interguvernamentale.aur deţinut în tezaur în ţară sau depozitat în străinătate. autorizarea implică două etape: . în general. negociabile sau nu.cambii. cecuri. clasificate în primele categorii de către agenţiile de apreciere a riscurilor. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată. . 1027/2006 şi respectiv 480/2007).

. Retrăgând autorizaţia acordată. O astfel de panică în sistemul bancar are consecinţe economice grave. . ea apreciază în principiu.Atunci când o bancă centrală emite o autorizaţie de funcţionare unei bănci. ca ţinta să rămână nemodificată la nivelul de 2. . în timp. în afara sferei de influenţă a băncii centrale a ţării în care îşi desfăşoară activitatea. ea poate iniţia un aranjament financiar pentru a consolida capitalul băncii. putând fi. dacă banca centrală decide că o bancă nu acţionează prudent. În loc să retragă autorizaţia de funcţionare. “După reducerile cumulate ale ţintei privind rata dobânzii reprezentative a Rezervelor Federale. Autorizaţiile de funcţionare pot fi retrase. că banca respectivă este condusă corect. de obicei. . Acest lucru înseamnă că afacerile băncii vor fi conduse prudent.E. Falimentul unei bănci ar cauza pierderi depunătorilor şi ar face ca publicul să-şi piardă încrederea în sistemul bancar în general44. BNR poate retrage autorizaţia de funcţionare unei bănci la cererea băncii sau în una din următoarele situaţii: . restrângând masa monetară şi creditele. Rezervele Federale a anunţat recent noi măsuri pentru eficientizarea operaţiunilor de furnizare de lichiditate pe piaţă. Aceste bănci primeau autorizaţii de funcţionare. pe pieţele financiare.C. aducând ca argument în favoarea acestora persistenţa instabilităţii pe pieţele financiare. care au totalizat 3. tranzacţiile băncilor străine aflate pe teritoriul unei ţări au creat probleme specifice.acţionarii au decis să dizolve şi să lichideze banca. urmată de colapsul sistemului bancar. În cadrul Uniunii Europene.” A se vedea în acest sens ajutorul acordat de Guvernul SUA celei mai puternice bănci pentru evitarea declinului financiar. banca centrală încearcă să oprească activitatea băncii înainte ca pierderile acesteia să ajungă la nivelul la care banca nu-şi mai poate plăti deponenţii. ar rezulta o criză financiară generală. 99 .autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal . Desigur. astfel.autoritatea competentă din ţara în care are sediul banca străină ce a înfiinţat o sucursală în România i-a retras acesteia autorizaţia de a desfăşura activităţi bancare.0 %. poate insista să fie schimbată conducerea băncii sau poate sprijini fuziunea cu o altă bancă (sau preluarea de către o altă bsancă). acest lucru poate fi infirmat.25 puncet procentuale între luna septembrie 2007 şi luna aprilie 2008. – septembrie 2008. activitatea de acceptare de depozite.a avut loc o fuziune sau o divizare a băncii. încalcă condiţiile stipulate în autorizaţia de funcţionare sau este în pericol de a nu-şi putea plăti depunătorii. Comitetul Federal pentru operaţiuni de piaţă al SUA a decis în şedinţele din 25 iunie şi 5 august 2008. în ţările lor de origine şi nu în cele care operau.banca nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizată în termen de un an de la primirea autorizaţiei sau nu şi-a exercitat. banca centrală poate acţiona pentru ca banca aflată în dificultate să fie salvată. A Doua 44 Buletin lunar al B. Astfel. În plus. de mai mult de 6 luni. astfel. Dacă depunătorii din alte bănci ar dori să-şi retragă banii în acelaşi timp. nici o bancă nu ar putea să plătească toate sumele cerute şi. iar depunătorii vor avea încredere că banca le va putea înapoia banii oricând. Băncile pot da faliment dacă înregistrează pierderi mari prin acordarea unor credite neperformante de valori foarte mari sau dacă efectuează operaţiuni în pierdere.

47 Legi şi regulamente care asigură adoptarea în România a prevederilor Basel II cuprinse în directivele 2006/48/EC şi 2006/49/EC. nu poate depăşi 300% faţă de fondurile proprii. în România. modificat şi completat cu Regulamentul nr.După falimentul răsunător al băncii BCCI din Luxemburg. determinate pentru luna anterioară celei pentru care se face raportarea. se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit străine. 100 . persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit străine. ordine. autorizate să funcţioneze pe teritoriul României şi reglementează gradul de concentrare a expunerilor de credite în valută. de exemplu pentru a controla nivelul şi structura creditelor acordate de acestea. în cazul instituţiilor de credit. Prin urmare. În acest context. în România. Reglementările cantitative. pentru o anumită perioadă de timp. care permite unei bănci care a primit autorizaţia de funcţionare într-o ţară 1 poată opera oriunde în cadrul UE. De exemplu. până la un anume procent din totalul disponibilului de creditare. regulamentele BNR46 limitează riscul de credit la creditele destinate persoanelor fizice. pot fi sub formă de regulamente. Aceste documente prezintă cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul prudenţial aferent instituţiilor supuse supravegherii prudenţiale în România. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. Reglementările calitative încurajază creditarea pentru anumite scopuri. înainte de deducerea provizioanelor specifice de riesc de credit. expunerea unei instituţii de credit din credite în valută acordate persoanelor fizice şi juridice altele decât instituţiile de credit. garantare şi derulare a creditelor. În acest sens. pentru a permite şi băncii centrale din ţara gazdă să intervină atunci când supraveghera băncii în ţara de origine se dovedeşte a fi insuficientă sau defectuoasă.Directivă de Coordonare Bancară a Uniunii Europene a creat Licenţa unică bancară. având caracter obligatoriu. reglementările emise de BNR. norme şi circulare. persoane juridice române. Astfel. acestea trebuind să se conformeze şi altor cerinţe legate de: 45 Normele BNR nr. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor de credite în valută. sau faţă de capitalul iniţial. 11/2008. De xemplu. limitează nivelul creditelor pe care băncile comerciale le pot acorda. Această măsură a creat anumite probleme privind supravegherea sucursalelor băncilor străine. în cazul sucursalelor instituţiilor de credit străine. Băncile centrale reglementează activitatea instituţiilor de credit. băncilor li se poate cere să-şi restrângă nivelul creditelor acordate. într-o ţară cu o balanţă de plăţi deficitară. 46 Regulamentul BNR nr. prin norme BNR45 se limitează gradul de concentrare a expunerilor din credite în valută ce se aplică instituţiilor de credit. credite pentru exporturi. regulile au fost modificate. Pentru asigurarea funcţionării şi viabilităţii sistemului bancar. în funcţie de importanţa şi sfera de cuprindere. banca centrală poate cere băncilor să acorde prioritar. banca centrală emite o serie de reglementări şi monitorizează activitatea instituţiilor de credit. Banca centrală răspunde de supravegherea prudenţială47 a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze. autorizate să funcţioneze pe teritoriul României şi reglementează condiţiile minime de acordare. descurajând alte tipuri de credite.

Autorităţile de supraveghere din foarte multe ţări au preluat prevederile acestei convenţii în legislaţia naţională. unele active convertite în hârtii de valoare trebuie să fie evidenţiate în bilanţ. În anumite condiţii. în numerar. devenind operativă din anul 1994. în cazul în care câţiva clienţi nu-şi pot rambursa creditele. ca autoritate de supraveghere. în calitatea sa de împrumutător de ultimă instanţă. Dacă indicatorul de adecvare a capitalului. fenomen care apare atunci când banca nu poate oferi fondurile solicitate. impune un indicator financiar de adecvare a capitalului. modificat prin Circulara nr. care nu sunt considerate ca active în bilanţ şi nu sunt luate în calcul în cazul în indicatorului de adecvare a capitalului. din care fac parte guvernatorii băncilor centrale aparţinând “Grupului celor 10” şi Luxemburgul. repede şi uşor. ponderate în funcţie de gradul de risc de credit. determinat ca raport între fondurile proprii şi totalitatea activelor şi elementelor din afara bilanţului. Riscul de credit al unei bănci se poate reduce prin vânzarea creditelor sale unei alte bănci sau prin conversia împrumutului în titluri de valoare.* nivel minim de solvabilitate (indicatorul de adecvare a capitalului). Astfel. 49 Norma BNR nr. Această situaţie apare atunci când creditele (care fac parte din activele băncii) sunt convertite în alte instrumente financiare. fie reducându-i activele cu grad mare de rsc. * indicatorul de lichiditate 49. * expunerea maximă faţă de un singur debitor şi supravegherea împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. În acest mod. Băncile care nu au suficiente active lichide trebuie să asigure indicatorul de lichiditate. 50 Regulamentul BNR nr. un nivel de solvabilitate de minim 8 %. fie apelând la banca centrală. în permanenţă. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii. banca să fie totuşi capabilă să-şi plătească deponenţii. respectiv procentul depozitelor bancare şi a altor pasive ce trebuie să fie păstrate în numerar sau în alte active care se pot transforma. 101 .R. prin substituire cu active cu grad de risc redus. 6/2005 şi Circulara nr. Această marjă este capitalul băncii. cu sopul de a limita expunerea totală de credit a unei bănci. 24/2005. 1/2001 privind lichiditatea băncilor. Norma Cooke elaborată de Comitetul de la Basel48 a avut scopul de a crea un climat concurenţial echitabil între băncile aparţinând ţărilor cu practici legislative diferite.I. pentru stabilirea capitalului adecvat. a publicat la 10 iulie 1988 raportul intitulat “Convergenţa internaţională a normelor de dimensionare a fondurilor proprii”. nu se va pierde încrederea publicului. fie crecând capitalul băncii (prin emisiune de acţiuni). Banca centrală. Acordul de la Basel se aplică băncilor cu activitate internaţională şi prevede un indicator de adecvare a capitalului de minim 8 %. totuşi. astfel. Băncile au nevoie de o marjă de siguranţă pentru ca. 48 Comitetul de control bancar internaţional constituit în cadrul B. Banca centrală poate stabili nivelul minim de lichiditate (indicatorul de lichiditate). * rata rezervelor minime obligatorii 50. banca centrală se asigură că băncile vor putea satisface cerinţele clienţilor atunci când aceştia doresc să-şi retragă fondurile şi. fie împrumutând de la alte bănci. BNR a stabilit că instituţiile de credit sunt obligate să asigure. el trebuie corectat.. pentru o bancă. scade sub nivelul cerut.

autorităţile de supraveghere pot determina dacă o bancă acţionează cu prudenţă şi operează de aşa manieră încât să-şi poată plăti depunătorii oricând. Dacă împrejurările o cer. Băncile care au probleme financiare intră în supravegherea şi apoi în administrarea specială a băncii centrale. 4/2005 privind regimul valutar (republicat) şi normele aferente.Necesitatea raportării creditelor de valori mari. nu va mai fi capabilă săşi plătească deponenţii. un credit care depăşeşte 10 % din capitalul băncii. * clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provozioanelor specifice de risc de credit52. Reglementare şi Supraveghere prudenţială – nivelul indicatorului de solvabilitate. ea va 51 Norma BNR nr. băncile trebuie să prezinte un raport special Băncii Angliei. acordate unui singur client. băcile urmăresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenţă. La acordarea creditelor. * administrarea resurselor şi plasamentelor băncii. * controlul schimburilor valutare53.5 % din fondurile proprii ale băncii. creditele de valori mari. de exemplu. sucursalelor şi a altor sedii din ţară şi străinătate. dacă acordă. 102 . 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor. iar suma totală a expunerilor mari nu poate depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale băncii. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. în mod regulat. regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. inclusiv familiilor acestuia. nu poate depăşi 6. Suma totală a împrumuturilor nete acordate de bancă personalului propriu. Suma totală a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca nu poate depăşi 20 % din fondurile proprii ale băncii. precum şi constituirea. 53 Regulamentul valutar al BNR nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor. 54 Idem 43. Banca Angliei va trebui să acorde un aviz special. unui singur client. precum şi familiilor acestuia. 17/2006 privind supravegherea pe bază consolidată ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii. Analizând aceste rapoarte. dacă linia de credit acordată unui client depăşeşte 25 % din capitalul băncii respective. conform normelor în vigoare51 nivelul unei expuneri mari (expunere netă faţă de un singur debitor) nu poate depăşi 20 % din fondurile proprii ale băncii. 52 Regulamentul BNR nr. astfel. Instituţiile de credit din România au obligaţia să raporteze lunar Băncii Naţionale a României – Direcţia Generală de Autorizare. Se mai pot impune şi alte reglementări referitoare la creditele meri: în Anglia. Normele metodologice nr. regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. care privesc: principalii indicatori financiari. contul de profit sau pierdere. Banca centrală supraveghează activitatea instituţiilor de credit autorizate să funcţioneze. Ea solicită instituţiilor de credit. anumite rapoarte. modificată prin Circulara nr. cu modificările şi completările aduse prin reglementările ulterioare (Regulamentul nr. * raportarea datelor cerute pentru supraveghere şi control54. precum şi constituirea. al expunerilor mari şi al împrumuturilor nete acordate persoanelor cu care se află în relaţii speciale sau personalului propriu. 6/2005). motiv pentru care cer garantarea creditelor în condiţiile stabilite prin normele de creditare ale fiecărei bănci. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor. Ordinul comun nr. precum şi prin inspecţii la sediul băncilor. 13/2006 şi regulamentul BNR şi al CNVM nr. are ca scop evitarea situaţiei în care incapacitatea clientului de a-şi rambursa împrumuturile poate să ducă la falimentul băncii care. 11/2002 şi 8/2003. bilanţul contabil. 5/2001 şi completată prin Normele nr. pe baza raportărilor de prudenţă bancară. În România.

să-şi deschidă cont curent la BNR. pe lângă apariţia riscului de sistem şi pierderea încrederii publice însistemul bancar. pentru ca publicul aă nu-şi piardă încrederea în sistemul bancar. 55 56 Idem 43 Regulamenul BNR nr. trebuie să fi încercat să obţină credit pe toate căile prevăzute de lege iar acţiunea împrumutătorului de ultimă instanţă trebuie să prevină. Acesta este un aspect al procesului general de control monetar. Un al doilea aspect îl constituie faptul că banca centrală deschide şi operează conturi curente pentru fiecare instituţie de credit autorizată să funcţioneze. Banca în dificultate. cu modificările şi completările ulterioare. a transferurilor de fonduri în conturile titularilor. banca centrală stabileşte şi încasează comisioane. BNR prin reglementări proprii56 stabileşte comisioane pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei statului. Astfel. 7. 5/2005 103 . banca centrală poate micşora sau mări capacitatea băncilor de a acorda credite. 8. Rata dobânzii la care banca centrală acordă acste împrumuturi de ultimă instanţă are un nivel ridicat. tocmai pentru a determina băncile cu probleme să apeleze mai întâi la alte surse de împrumut. rezidente şi nerezidente. conform legislaţiei în vigoare55 privind activitatea bancară. cu excepţia conturilor având ca titulari Comisia Europeană şi organismele financiare internaţionale. Băncile cu probleme de lichiditate temporară pot apela la împrumuturi de la banca centrală numai după ce au epuizat posibilităţile de a împrumuta fonduri de la alte bănci sau instituţii financiare sau de pe pieţele financiare. pentru a sprijini acele bănci care.Funcţia de bancă a băncilor Un prim aspect legat de această funcţie este faptul că banca centrală este cea care autorizează funcţionarea instituţiilor de credit în cadrul sistemului bancar şi apoi supraveghează activitatea acestora. ale Trezoreriei stattului. Prin urmare. temporar. nu au suficiente fonduri lichide pentru a plăti sumele cerute de deponenţi. ale caselor de compensare şi ale altor entităţi. Pentru toate operaţiunle efectuate în conturile deschise în evidenţele sale. efectuând decontarea finală.asigura un “portofoliu de salvare”. ridicând sau coborând nivelul cerut al rezervelor. înainte de a apela la această soluţie. În România. BNR deschide şi operează conturi ale instituţiilor de credit. Un al patrulea aspect şi ultimul este reprezentat de faptul că banca centrală acţionează ca un bancher al instituţiilor de credit naţionale.Funcţia de împrumutător de ultimă instanţă Acţionând în calitate de împrumutător de ultimă instanţă. Un al treilea aspect este legat de faptul că bnaca centrală solicită tuturor instituţiilor de credit să-şi păstreze la banca centrală o parte a depozitelor. fiecare instituţie de credit este obligată. în termen de 30 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare. ca depozite nepurtătoare de dobândă sau cu o dobândă mică. irevocabilă şi necondiţionată. stabilite prin reglementări proprii. sub formă de rezerve minime obligatorii. banca centrală acordă împrumuturi băncilor comerciale.

57 58 Idem 40 Idem 40 104 . În al treilea rând. În ultimul rând. în ceea ce priveşte: plasarea către terţi a emisiunilor de titluri de stat şi alte instrumente negociabile de îndatorare ale statului român. Reducerea generală a nivelului datoriei publice se realizează. În al doilea rând. BNR stabileşte şi încasează dobânzi. banca centrală participă. condiţiile creditului şi momentul când trebuie făcută oferta de vânzare pe piaţă. depozite constituite la BNR sau la alte persoane juridice agreate de BNR. exercitarea funcţiilor de agent de înregistrare. depozitare şi transfer al titlurilor de stat. De asemenea. poate acţiona direct sau prin intermediul altor bănci. Banca centrală gestionează datoria publică. BNR nu poate achiziţiona titluri de stat de pe piaţa primară. ea gestionând şi ţinând evidenţa operaţiunilor financiare ale ţării cu organismele internaţionale. în majoritatea cazurilor fiind vorba despre proprietatea statului. ca agent pe contul statului. deschis pe numele Ministerului Finanţelor. prin remiterea lor în portofoliul BNR. stabilind nivelul minim al ratei dobânzii şi criteriile ce trebuie îndeplinite de bănci. trebuie spus că banca centrală joacă un rol important în cooperarea economică şi financiară internaţională. nivelul dobânzii. prin cumpărarea de titluri de stat de la deţinătorii acestora (dar din sumele puse la dispoziţie de guvern). în anumite condiţii de creditare. la tratative şi negocieri externe pe probleme financiare. comisioanelor şi a spezelor. monetare. BNR percepe comisioane la decontarea operaţiunilor prin contul curent al Trezoreriei deschis în evidenţele sale şi plăteşte dobânzi la disponibilităţile din acest cont. banca centrală acţionează ca agent şi consultant al acestuia. În general.Conform legislaţiei57. înprocesul de emisiune a acestor înscrisuri. plata capitalului. BNR poate acorda băncilor credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile. această funcţie decurge din natura formei de proprietate a capitalului. cu perceperea unui comosion. Guvernul împrumută de pe piaţa naţională. de credit şi de plăţi. atunci când guvernul împrumută bani din economie. 9. rambursând valoarea titlurilor ajunse la scadenţă şi înlocuindu-le cu noi emisiuni (dacă este cazul). credite care sunt garantate cu – dar fără a se limita la – titluri de stat provenite din emisiuni publice. Banca centrală. Potrivit legii58. în vânzarea şi răscumpărarea lor şi plata dobânzilor şi comisioanelor aferente. dobânzilor. În baza convenţiilor încheiate în prealabil cu Ministerul Finanţelor şi în conformitate cu reglementărie proprii. Pe de altă parte. banca centrală gestionează contul Trezoreriei statului. oferind spre vânzare titluri de valoare (obligaţiuni. ea acordă consultanţă privind cel mai potrivit titlu de valoare care să fie oferit spre vânzare. de către banca centrală. comisioane şi alte forme de acoperire a riscurilor şi costurilor de funcţionare. în numele statului. ca agent al statului. în multe ţări. Banca centrală poate acţiona ca agent al statului în stabilirea instituţiilor de credit eligibile pentru a primi depozite ale Trezoreriei statului. BNR poate acţiona. în condiţii stabilite împreună cu Ministerul Finanţelor. bonuri de tezaur). executarea decontărilor în contul curent general al Trezoreriei statului. Pentru toate operaţiunile efectuate. BNR ţine în evidenţele sale contul curen general al Trezoreriei statului. Acest cont reflectă încasările şi plăţile efectuate în numele Trezoreriei statului.Funcţia de bancă a statului În primul rând. valutare.

conducerea şi administrarea societăţilor bancare se stabilesc prin statute proprii conform legislaţiei în vigoare (privind 105 . de către stat. împrumuturilor pe gaj de efecte comerciale. se realizată la cererea băncilor comerciale.Concluzia care se desprinde din analiza acestor elemente este aceea că băncile centrale nu exercită funcţiile unei bănci comerciale şi deci nu concurează celelalte instituţii de credit ale sistemului. Statului i se acordă credite în perioadele de criză. structura organizatorică.4. De asemenea cumpărarea de aur şi devize. Tot o operaţiune activă a B. administrarea şi controlul băncii sunt la fel ca la societăţile pe acţiuni. Organizarea şi funcţionarea unei bănci Băncile îşi desfăşoară activitatea. depuneri ale terţilor şi emisiunile de bancnote. Operaţiuni active: Principala operaţiune activă o constituie acordarea de credite: statului.4. Organizatoric. sau de băncile altor state. băncilor comerciale şi nu numai. prin conturile de corespondent. iar sub aspect funcţional sunt necesare reţinerea câtorva particularităţi. Astfel. în condiţii asemănătoare cu cele ale unei societăţi comerciale pe acţiuni. din punct de vedere organizatoric. conducerea. Între capitalurile proprii amintim: subscrierile făcute de stat ori particulari. garantarea) hârtiilor de valoare. În România. comitet de direcţie). utilizându-se viramentul (plăţi fără numerar). Băncile şi Instituţiile de credit asimilate 2. lambordarea (ipotecarea. consiliu de administraţie. ele dispun de un for suprem de conducere (adunarea generală). Resursele se formează din: capitalul propriu. * Operaţiunile Băncii Centrale Operaţiuni pasive: Acestea reprezintă constituirea de resurse necesare realizării funcţiilor sale.2. Creditele sunt acordate sub forma reescontului de cambii.1. Decontarea operaţiunilor prin B. depunerile de băncile comerciale (conturi curente). pentru efectuarea operaţiunilor (decontărilor) internaţionale (depuneri în valute). prin Trezorerie. poate fi şi lichidarea obligaţiilor financiare dintre ţări pe calea compensaţiilor.C. de structuri care îi asigură gestiunea curentă (preşedinte. de organe proprii de control (comisie de cenzori şi controlul intern al băncii). de recesiune sau de confruntări sociale. contribuie la realizarea politicii valutare a statului.C. 2.2.

asigurând reglarea şi transferul fondurilor.prin natura activităţii: bănci de depozit. 1 an) ACTIV 1. prestându-le servicii. Avem două aspecte ale băncilor: au legături directe cu clienţii lor. Credite acordate. Prin urmare. plasând credite şi creând monedă. a comitetului de credite sunt obligatorii. 9. băncile sunt organisme care gestionează în pasivul lor conturile clienţilor. 7.activitatea bancară). bănci cooperatiste. impun anumite limite privind universalitatea beneficiarilor creditelor acordate. . Disponibilităţi (casa.prin apartenenţă: bănci de stat. 10. Prin modul de creare a monedei. 5. restante. Provizioane pentru riscul de credit şi dobândă. bănci generale. Astfel. . conturi corespondente. bănci mixte. Credite acordate. Alte active. Situaţia sintetică a patrimoniului unei bănci comerciale la sfârşitul unei perioade (ex. . . bănci de afaceri. .acordarea de credite pentru orice termen.gestiunea mijloacelor de plată. Pierdere din operaţiuni bancare. 6. 2. 3. sunt angrenate în crearea simultană a resurselor necesare finanţării operaţiunilor de creditare.prin sfera activităţii: bănci comerciale (propriu-zise) care efectuează orice operaţiune bancară. 106 . Băncile sunt instituţii de credit. se implică în economie. 4. iar înfiinţarea comitetului de risc. având misiunea organizatorică de a efectua toate operaţiunile bancare. când acordă credite. Dobânzi în litigiu (îndoielnice). a comitetului de administrare a activelor şi pasivelor. Băncile. bănci de credit pe termen scurt şi lung. conturi care pot fi utilizate pentru diverse plăţi prin cecuri sau virament în limitele resurselor disponibile. operaţiunile unei băncii sunt: . în litigiu (îndoielnice). depozite la alte bănci). băncile se clasifică după criteriile: .primirea de depozite de la subiecţii economici şi publici. Pierdere din operaţiuni interbancare. 8. băncile mutuale şi cooperatiste.instituţional: bănci statutare şi bănci cu statut special. Dobânzi restante. Credite acordate. curente.

10 din O.R. conform legislaţiei amintite mai sus. care trebuie vărsat. 4. . 6.N. .auditorul independent. valutare.N. Profit din operaţiuni bancare. şi trebuie să fie însoţită de o documentaţie care să cuprindă referiri cu privire la: . Disponibilităţi şi depozite ale clienţilor. de constituire şi funcţionare. de plăţi. Profit din operaţiuni interbancare. Conform art. 99/2006. 2. B. . sucursalele din România ale unei societăţi bancare străine (state membre ale U. cât şi a sucursalelor şi reprezentanţelor în România ale băncilor din străinătate. 59 Art. în totalitate.. . de asigurare a prudenţei bancare şi de supraveghere a societăţilor bancare. 5. PASIV 1. este obligatorie înregistrarea băncii ca societate bancară în Registrul societăţilor bancare care este ţinut la sediul BNR. în desfăşurarea activităţii îşi pot deschide sucursale şi agenţii cu respectarea procedurilor corespunzătoare. prin funcţiile de îndrumare şi control.N. 8. Totodată. include şi transformarea şi lichidarea societăţilor bancare româneşti. De asemenea. . 3.R59.U. Alte pasive. TOTAL PASIV: Funcţional însă. 7.sediul băncii.calificarea şi experienţa profesională a conducătorilor băncii.G. nr. Ca personae juridice române. cu toate că ele au independenţă totală în elaborarea propriului management. de credit.E. dacă activităţile se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţei româneşti.G. la momentul constituirii. . 99/2006 şi standardelor internaţionale. nr.U. Depozite la termen. în formă bănească.structura acţionariatului.) sunt considerate personae juridice şi pot desfăşura activităţi în mod direct. Acţiunile emise de aceste societăţi nu pot fi decât nominative conform normelor legale. Cererea de autorizare se înaintează B.11. TOTAL ACTIV: Disponibilităţi şi depozite ale băncilor. băncile.acţionarii semnificativi şi acţionarii băncii.nivelul minim al capitalului social subscris (stabilit prin hotărâre de guvern). Băncile (societăţi comerciale).R. 45 din O. băncile pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emisă de B. 107 .studiul de fezabilitate al băncii. trebuie să se supună în activitatea lor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în vederea aplicării politicii monetare. Împrumuturi primite.

Conturi corespondente altor bănci) (ale Conturi corespondente (la alte Împrumuturi de la alte bănci bănci) Credite acordate altor bănci Credite acordate Trezoreriei Credite acordate clienţilor Valori mobiliare Imobilizări Depozite la vedere Depozite la termen Valori mobiliare Resurse pe termen lung Fonduri proprii Soldul pozitiv al contului de exploatare „Profit sau pierdere” cont de rezultate. afectate de remunerarea acţiunilor. în calitate de comisionar. Spre deosebire de sucursală (în cazul societăţilor bancare străine în România). cheltuielilor şi profitului la sfârşitul unei perioade (ex. de amortisment. 2. bilanţul unei bănci se prezintă astfel: Activ Casa Depozit la Banca Centrală Pasiv Împrumuturi pe lângă B.Deci. 1 an): Venituri 1. Banca poate să funcţioneze fără să posede un leu în depozit. Comisioane. agenţiile au o dublă subordonare faţă de bancă: dependentă din punct de vedere economic pe de o parte şi dependentă din punct de vedere juridic pe de altă parte. dar ea nu are personalitate juridică de sine stătătoare. un patrimoniu propriu delimitat în ansamblul patrimoniului societăţii bancare. Caracteristica principală în funcţionarea unei bănci o constituie desfăşurarea şi dezvoltarea activelor lor şi totodată posibilitatea dezvoltării simultane a pasivelor. se înfiinţează şi organizează la iniţiativa băncii din fondurile proprii care-i afectează capitalul necesar. a titlurilor emise. 3. Schematic. Venituri din dobânzi. crescându-i activele prin plasarea (distribuirea) unui credit. sau în nume propriu. Vă redăm mai jos : SITUAŢIA realizării veniturilor. în calitate de mandatar. 108 . Clientul care deschide cont la bancă începe operaţiunile de plăţi şi încasări prin contul curent. etc. Sucursala poate încheia contracte cu terţe personae în numele băncii. sucursala posedă pe de o parte.C. de cheltuielile generale. iar pe de altă parte. Agenţiile. este dat de diferenţa dintre: dobânzile percepute la împrumuturile acordate (la clientelă şi alte bănci) şi dobânzile vărsate (pentru depozitele clienţilor şi pentru împrumuturile de la alte bănci). unde se mai adaugă alte venituri. are personalitate juridică proprie. Venituri asimilate dobânzilor.

6. a. b. Alte cheltuieli. Total venituri Cheltuieli cu dobânzile. prezintă suma stocurilor de creanţe şi de resurse ale băncii. 109 . banca se poate confrunta cu un cont de exploatare deficitar. Cheltuieli cu personalul. Profit sau Pierdere din operaţiuni bancare. capacitatea de a se îndatora pe lângă celelalte bănci sau la B. rentabilitatea (profitabilitatea)..2. Principalele operaţiuni ale unei bănci Bilanţul. Total cheltuieli. Lichiditatea reprezintă funcţia primordială. Lichiditatea depinde de: capacitatea de a colecta suficiente depozite. Cheltuieli cu comisioanele. 1. 11. b. 5. Profitabilitatea este legată permanent de problema lichidităţii: creanţele sunt de proastă calitate. Apelând la împrumuturi de la alte bănci şi acordând credite cu o rată fixă a dobânzii. la activ şi respectiv pasiv. 9. 5. Cheltuieli administrative.4. în condiţiile unei rate a dobânzii variabile la împrumutul efectuat. (B. 10. Profit sau Pierdere din operaţiunile interbancare. Operaţiuni de activ: . Există două principii de bază care ghidează funcţionarea normală a unei bănci: lichiditatea.4. 2. 7. referitoare la depozitele la B. depozitele sunt instabile sau insuficiente. 6. de a asigura conversia depozitelor în bancnote.2. sau are termene lungi. Cheltuieli asimilate dobânzilor. Cheltuieli a. trebuie să se recurgă la depozite masive.operaţiuni vizând lichiditatea bancară.C.R. 2. etc. Cheltuieli cu impozite şi taxe. conturi la celelalte bănci (corespondente). Alte venituri.C. dacă nu colectează suficiente. 8.). 4. 3. Esenţialul în acest sens este menţinerea suficienţei contului său la B.C. Cheltuieli cu provizioane pentru riscul de credit şi dobândă. Venituri din provizioane pentru riscul de credit şi dobândă. pentru obţinerea resurselor care-i lipsesc.N.

operaţiuni pe credit-bail.. .achiziţionarea de creanţe negociabile pe piaţă.depozite la vedere.C.operaţiuni privind fondurile proprii şi resursele pe termen lung (obligaţiuni). cartea de credit (transcriere electronică a unui efect comercial).depozite de economisire (conturi pe termen. Creditele acordate clienţilor sunt operaţiunile cele mai importante: . efectul de comerţ (sau scrisoarea de schimb. Operaţiuni de pasiv Acestea sunt operaţiunile prin care se constituie resursele băncii: . pe librete..E. . -conturi ordinare (debitori) ale clienţilor. extrasul scrisorii de schimb. Diversificarea operaţiunilor pasive se face în funcţie de nevoi şi posibilităţi.. . . titluri de plată. când nu sunt gajate de o cesiune.-ul. viramentul. * Circulaţia instrumentelor 110 .creanţe comerciale. constând în scontarea efectelor comerciale.Instrumentul „înscrisuri”: C. . linii de credit. . . Între aceste instrumente amintim: . .depozitele clienţilor sau moneda scripturală: . sau ordin de plată amânat).C. .împrumuturi gajate prin pensiunea creanţelor pe lângă alte bănci sau B. librete de economii ale populaţiei).subscrierea sau achiziţionarea de bonuri de Tezaur. cu o circulaţie diferită. materializarea creditului inter-întreprinderi.operaţiuni de împrumuturi participative.împrumuturi pe lângă B. * Circulaţia monedei bancare Moneda bancară se află în soldurile creditoare ale conturilor clienţilor sau în drepturile de tragere asupra avansurilor în contul curent de care clienţii beneficiază. .angajamente pe lângă alte instituţii financiare (conturi la vedere sau împrumuturi în alb). .C.credite acordate clienţilor.credite pe termen lung (până la 20 ani). avansuri în cont curent. Pentru aceasta se folosesc mai multe instrumente.împrumuturi la alte bănci. reprezentând deschideri de credite.Instrumente „automate”: avizul de plată (prelevare). . . în alb sau cu garanţie.credite pe termen mediu (2-5 ani). etc.

2.Exemplu: C. Prin această operaţiune. Compensarea permite.-ul circulă de la proprietar la banca furnizorului. se transferă.E. 38. Economică.5. numărul nivelurilor ierarhice. reducând totodată cantitatea de monedă necesară derulării tranzacţiilor. poate arăta în felul următor: Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor Adunarea Generală Consiliul de Administraţie ↓ Comitet de Direcţie Comitetul de Risc ↓ Comitet de Credite Comisia de Cenzori Audit Intern Preşedinte: ↓ 60 M.C. Datorită complexităţii circulaţiei instrumentelor bancare s-a recurs la compensarea interbancară care se efectuează zilnic la nivel judeţean. pg. Organigrama (structura organizatorică) a unei bănci Structura organizatorică sau organigrama este o reprezentare grafică a activităţilor pe care banca le desfăşoară. 1999. de asemenea accelerarea circulaţiei monetare. Ed. 111 . Practica cunoaşte două tipuri de organigrame: una ierarhică şi alta funcţională. 2. Bucureşti.60 * Organigrama ierarhică ne dă o structură de ansamblu a băncii. unde sunt evidenţiate subdiviziunile organizatorice şi raporturile dintre ele. sumele înscrise în conturile datoriilor şi creanţelor se anulează. se ajustează. Organigrama respectivă dă posibilitatea izolării responsabilităţilor prin identificarea factorilor de decizie şi a modului de transmitere a deciziilor şi ne poate arăta o imagine de ansamblu asupra funcţionării şi dimensiunii băncii. O posibilă organigramă ierarhică a unei bănci. Stoica – „Management bancar”.

.Dep. care pot fi grupate astfel: . relaţii externe. .Departament Contabilitate .Departament Credite . Studii Financiare . Investiţii Financiare Vicepreşedinte: . secondează exploatarea.Dep. pieţe de capital). Servicii Bancare . inginerie financiară).Sucursale .Dep.Dep.activitatea de exploatare. calculul dobânzilor. Relaţii Externe . în principal.Dep. asigurând relaţiile directe cu clientela. prin unităţile sale teritoriale ale băncii.Departament Trezorerie . Informaţional . Valutare . acordă asistenţă de specialitate (marketing.Dep.activitatea de asistare. Op. acordă asistenţă tehnică (trezorerie.activitatea de producţie tratează operaţiile iniţiate de exploatare: evidenţa conturilor clienţilor.Vicepreşedinte: .Dep.Agenţii Vicepreşedinte: . Inginerie Financiară . care se realizează.Dep. poate arăta în felul următor: * Preşedinte: Nivele ierarhice: ↓ Direcţii ↓ Departamente ↓ Compartimente ↓ Unităţi teritoriale 112 . calculul comisioanelor. Pieţe de Capital .Dep. O posibilă organigramă funcţională a unei bănci. Scopul acestei activităţi este de a vinde produse şi servicii clienţilor băncii. Ea vizează: problemele de personal şi resursele materiale. juridic. Marketing * Organigrama funcţională ne dă posibilitatea identificării activităţii băncii şi nivelurile ierarhice de exercitare a acestor activităţi.

se stabilesc relaţii de subordonare. pg. Ed.acordă servicii de consultanţă. . creditare ş.iniţiază colaborări cu bănci din ţară şi străinătate.Activităţi: Asistare ↔ Producţie ↔ Exploatare Atât organigrama ierarhică cât şi cea funcţională permit reprezentarea grafică a organizării activităţilor unei bănci. datorită rolului şi funcţiilor pe care le deţine în cadrul unităţii.elaborează strategia de dezvoltare a băncii.asigură lichidităţi şi fonduri de creditare unităţilor subordonate (sucursale.stabileşte nivelul dobânzilor şi comisioanelor. Sibiu. . agenţii). amintim: . . . audit. * Structura organizatorică a sucursalei sau agenţiei unei bănci Sucursalele şi agenţiile ca unităţi subordonate centralei. contabil şef şi comitetul de credite constituit din cadrele de conducere ale sucursalei sau agenţiei respective.asigură echilibrul între resurse şi plasamente.angajază.“Gestionarea bancară”.11. operaţiuni de casă. . reprezentând un atribut determinant al managementului centralei în desfăşurarea tuturor activităţilor în teritoriu. acţionează în teritoriu ca reprezentante ale acesteia.elaborează norme pentru fiecare activitate şi serviciu în parte (decontări. concediază personalul de conducere din unităţile subordonate.contractează împrumuturi şi plasamente pe piaţa interbancară. agenţii). centrala ocupă un loc aparte. încasări şi plăţi. Conducerea unei astfel de unităţi este asigurată de: director.organizează acţiuni de pregătire a cadrelor. .stabileşte plafoane de credite pentru unităţile subordonate. . 61 I. şef agenţie. . . Moga . . Într-o structură organizatorică. dezvoltare în ţară şi străinătate sau de fuziune şi achiziţii.). 113 . .a. 2001. Printre funcţiile exercitate de centrală. director adjunct. ea fiind centrul vital al băncii. Între centrală şi unităţile teritoriale (sucursale. promovează. aplicând politica şi strategia centralei băncii. Alma Mater.61 Structura organizatorică cuprinde compartimente care asigură desfăşurarea activităţii la nivelul teritoriului unde ele acţionează.efectuează studii de marketing. .stabileşte politica de creditare.

O componentă importantă a acestor instituţii cvasibancare o reprezintă băncile de afaceri (de investiţii). Pentru că lucrează direct cu băncile.Prezentăm mai jos o posibilă organigramă a unei sucursale sau agenţii: Director → ↓ Comitetul de credite ↓ Director adjunct: . o reprezintă societăţile de portofoliu. intervenţii pe de o parte şi resurse permanente. cu rol dublu: valorificare ridicată a capitalurilor. .2. O formă derivată a băncilor de afaceri.Serviciul credite . Acestea sunt implicate în atragerea capitalurilor şi plasarea lor optimă. Instituţii de credit cvasibancare Acestea participă la intermedierea financiară activă. asigurarea controlului asupra unei firme. 2.7. venituri nefiscale şi de portofoliu. impozite.Serviciul juridic . stabilirea activelor. prin veniturile provenite din dividende. distribuind credite persoanelor diverse. * Acoperirea cheltuielilor statului Aceasta se face prin două operaţiuni: definitive: cheltuieli de funcţionare. amenzi pe de altă parte. 2. ce sunt finanţate din resurse pe termen scurt. Aceste resurse pot fi: depozite de economii pe termen scurt.Serviciul contabilitate .Serviciul de urmărire a creanţelor . învăţământ.Alte servicii (compartimente) Contabil şef: .operaţiuni 114 . administrativ ş. investiţii. împrumuturi pe lângă bănci sau „refinanţări”. Băncile de afaceri realizează operaţiuni de achiziţie şi fuziune.2. a.Serviciul informatic . asigurând protejarea partenerilor. Trezoreria Trezoreria este casierul şi banca statului. iar ca intermediar financiar asigură zilnic acoperirea cheltuielilor bugetare.Serviciul casierie . aceste instituţii sunt asimilate lor şi sunt creatoare de monedă. salarizare. subvenţii.Alte servicii (compartimente) Serviciul personal.6. orientarea utilizării resurselor.

.operaţiuni temporare: statul creditează anumite operaţiuni (cheltuieli) economice care apoi trebuie rambursate.suma împrumuturilor acceptate de stat. deci poate fi o bancă. Soldul de gestiune are în vedere operaţiunile înscrise în exerciţiul financiar respectiv şi diferă de la o perioadă la alta. de la alte guverne. şi cu corespondenţii săi. de ex. etc. titluri. sau 115 . având în vedere inflexiunile din cursul anului a veniturilor şi cheltuielilor. pentru echilibrarea balanţei de plăţi. De asemenea poate să difere. poate fi ori cu deficit ori cu excedent.R. prezintă următoarele caracteristici: . mai poate dispune şi de alte resurse: o depozitele corespondenţilor săi. ca instituţie financiară.soldul deficitar al operaţiunilor definitive neacoperite din resursele colectate prin impozite. organizaţii internaţionale. cel planificat de cel realizat. etc. Soldul Bugetului (la sfârşitul perioadei – 1 an. Dar.fonduri cu caracter monetar. Soldul bugetar poate fi rectificat.. şi la pasiv (în calitate de resurse): . unele resurse ale sale au caracter monetar. . pentru realizarea de intervenţii economice. -de pe piaţa externă. taxe vamale. cât şi instituţiilor financiare nebancare: .) trebuie să fie echilibrat.prin structura operaţiunilor este asimilată atât băncilor. dându-i calitatea de instituţie financiară nebancară. iar altele pot proveni din împrumuturi de la diferite instituţii financiare. Trezoreria are. o avansuri de la Banca Centrală. * Resursele Trezoreriei Trezoreria. în afara veniturilor de natură fiscală. * Funcţia Trezoreriei de instituţie financiară Trezoreria .N.alte resurse pot fi constituite din fonduri de economisire pe termen lung. altele cu caracter de economisire pe termen scurt şi lung. Ca raţionament practic.crează monedă. o împrumuturi .are poziţie importantă în cadrul circuitului de încasări – plăţi. influenţat de diferiţi factori. rambursări de împrumuturi acordate.de pe piaţa internă – prin utilizarea produselor bancare (financiare): bonuri. la activ (în calitate de utilizări): . . Această poziţie este determinată de relaţia deosebită de cont curent cu B.

care formează clientela băncii respective. să acorde un ajutor calificat fiecărei bănci în parte. realizându-se în acest fel bunul mers al serviciilor publice. fie pe domenii de activitate. la nevoie.cheltuieli de transfer (transferuri economice sau ajutoare sociale). În acest context se poate afirma că în condiţiile economiei de piaţă. specifice. bonificaţiile şi garanţiile au fost înlocuite cu împrumuturile de la Trezorerie. În condiţiile concrete ale economiei româneşti (în finalul traziţiei la economia de piaţă). prin folosirea tehnicilor şi metodelor proprii. indiferent de forma de provenienţă a capitalului social îţi desfăşoară activitatea în condiţiile de piaţă liberă. este necesar ca firmele să lucreze rentabil. PERSPECTIVE ALE STRATEGIEI BANCARE Într-o economie de piaţă. . le orientează temporar pe perioade mai scurte sau mai lungi. 116 . activitatea băncilor se convine a fi riguros reglementată şi bine coordonată de Banca Centrală (BNR) în calitatea ei de bancă a băncilor. Pentru ca băncile să poată juca un asemenea rol. tendinţele ce s-ar putea îndrepta spre realizarea obiectivelor speculative sau neeconomicoase. poate să fie supusă diferitelor riscuri. În acest sens. dar trebuie să fie supuse unui regim de organizare. pot să funcţioneze independent mai multe bănci organizate. subvenţiile şi dotaţiile. banii şi creditul constituie instrumente active pentru a stimula dezvoltarea economică. funcţionare şi control riguros din partea Băncii Centrale. care datorită operaţiunilor sale specifice. către diverse activităţi economice. numai că întinderea şi efectele acestora se pot resimţi aspura unui număr mare de firme. în centrul căreia se află sistemul bancar. . iar în funcţie de perspectivele ce se întrevăd privind dezvoltarea economică să acţioneze permanent în vederea restructurării oricând a activităţii.cheltuieli de personal şi de funcţionare. Prin urmare. să fie capabilă. care este de neconceput fără economii băneşti. cu implicaţii în mobilizarea tuturor fondurilor băneşti disponibile. În ultima perioadă.o resurse din privatizare (în mod excepţional). cu aceleaşi consecinţe ca asupra fiecărei firme. * Cheltuielile Trezoreriei Acestea sunt cheltuieli publice şi se clasifică astfel: . În mecanismul economiei de piaţă libere se înscie şi activitatea bancară. încurajându-se orice fenomen pozitiv prin intermediul lor descurajând totodată. reprezentând forma de intervenţie a statului în economie. ţinându-le în permanenţă trează atenţia spre problemele majore şi ferindu-le (la nevoie) de unele implicaţii ce ar comporta riscuri pentru gestiunea lor.3. iar băncile (în totalitatea lor) pe lângă efectuarea operaţiunilor de finanţare şi plăţi au şi rolul (nu ar trebui) de sfătuitor. să fie maleabile în adaptarea la situaţii diferite.cheltuieli de echipament (de capital). fie pe zone geografice. 2. firmele.

elemente ce definesc însăşi activitatea unei bănci. Viziuniea generală a unei bănci. iar în cadrul acesteia subsistemul bancar este o componentă principală faţă de care practic. ca de altfel. Această cerinţă fiind reclamată de firmele (indiferent de provenienţa capitalului) care au lucrat încă de la începutul activităţii lor în condiţii de piaţă. se află pe un drum bun. Astfel. alternative. se constituie în : 2. cea mai viabilă în contextul dat.Cui oferă serviciile şi produsele bancare în prezent? Dar în perspectivă? . al oportunităţilor şi pericolelor pe care acesta le conţine. evaluare şi eliminare se va alege una singură. Având în vedere cele precizate mai sus.Ce este o bancă şi ce rol are ea? . imaginea sa asupra mediului respectiv.Unde se află. filosofia ei. al armonizării sale cu cele din Uniunea Europeană. intrările pot fi reprezentate de elemente constructive ca: . . acel sistem nu-şi poate exercita rolul său. putem concluziona că din multitudinea de sisteme existente în economia noastră românească.analizarea internă. filosofa oricărei firme porneşte de la premise aparent simple şi presupune răspunsuri sincere la următoarele întrebări: . . precum şi asupra legăturilor în dublul sens dintre cele două activităţi. Aşa cum activitatea firmelor de producţie.1.să se elaboreze mai multe variante de strategie. Acestea constituie factorul cel mai important şi singura sursă cu adevărat neepuizabilă. sistemul socioeconomic are rolul hotărâtor. Printr-o viziune clară şi răspunzând cât mai crect şi mai rapid la problemele pe care le implică noile condiţii sociale. 117 . Astfel BNR şi-a intrat în atribuţiuni din toate punctele de vedere în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară având scopul şi menirea de a asigura viabilitatea sistemului bancar.Cum va proceda pentru a supravieţui şi dezvolta într-un mediu economic dat? Dar într-un mediu concurenţial ai cărui germeni au apărut deja? Raspunzând la aceste întrebări care. privite atent se dovedesc de-a dreptul perfide.resurse umane.3. presupune: . unde se situează în acest angrenaj al sistemului socioeconomic? .Prin comparare. sinceră şi obiectivă a băncii şi respectiv a punctelor sale forte şi vulnerabile. prestări servicii.un studiu detailat al mediului economic. au trebuit să se adapteze din mers noului sistem economic. Filosofia băncii. .Se pare că în ultima perioadă activitatea bancară din România din punctul de vedere al elaborări actelor normative. exprimă locul acesteia în mediul socio-economic unde îşi desfăşoară activitatea. dar care se află într-o strânsă relaţie de intercondiţionare reciprocă. economia şi politica oferită de economia de piaţă.trecerea la implementatea strategiei alese. Intrări în sistem bancar Aceste intrări consituie elementul de la care se porneşte şi care determină existenţa şi funcţionarea celorlalte elemente ale subsistemului bancar. comerciale au trecut treptat la economia de piaţă liberă şi activităţile bancare. banca respectivă îşi poate realiza atribuţiile şi funcţiile sale în fond menirea sa. Elementele componente ale subsistemului bancar.

direcţia de profil valutar. Informaţia este elementul care depinde în cea mai mare măsură de gradul de informatizare şi dotare a băncii.servicii bancare: constituirea de depozite la vedere sau la termen. ar putea fi: ghişeele.. direcţie cu un profil valutar etc. se constituie în capital. juridic. astfel încât un element nu poate exista fără celălalt. După unii economişti.direcţii şi servicii funcţionale: organizare. contabilitate generală. de ele depinzând imaginea externă. depozite. serviciul social şi administrativ etc. juridică şi patrimonială etc. personal învăţământ. 118 . structura de transformare a unei bănci (privită "domestic") ar putea arăta în felul următor: "Sufrageria" băncii. în structura sa organizatorică cuprinde: . Ieşirile în sistem bancar Această componentă reprezintă rezultatul acţiunii intrărilor şi structurii de transformare.produse bancare: cecuri de virament cu şi fără limită de sumă. care reprezintă elementul deosebit de important cu puternic impact asupra elementului uman..2. Structura de transformare O bancă. comisioane. 2. strategie şi învăţământ. secretariat. operaţiuni de arbitraj în numele băncii pe pieţele monetare (dar în contul clienţilor săi). după cum "ambientul sufrageriei" şi de calitatea gazdelor (lucrărilor bancare) depinde cât de plăcută a fost vizita.resursele financiare. valoarea mulţimii de ieşiri. prelucrării şi transmiterii în timp util a informaţiilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii. credite. operaţiuni de schimb valutar. rezerve.direcţii de specialitate: casierie.3. direcţia de creditare. extrasele de cont privind operaţiunile efectuate asupra conturilor deschise de clienţi etc. servicii de asistenţă în materie financiară. toate elementele respective sunt într-o strânsă legătură de intercondiţionare. scrisori de garanţie emise. "Bucătăria" băncii unde se prepară "bunătăţile" pe care apoi le oferă clienţilor. . în final. de calitatea acestora depinzând. Concesiunea inversă – autoreglarea sistemului băncii. juridic. unde se primesc şi se întreţin cât mai plăcut cu putinţă "musafirii" (clienţii). secretariat.. Concesiunea inversă constituie capacitatea de reacţie (FEED – BACK) şi reprezintă o componentă esenţială a subsistemului bancar din următoarele considerente: . casa de schimb valutar. 2. contracte de credite. . dobânzi încasate. Acestea ar putea însemna: direcţiile de organizare.3. Acestea ar reprezenta interfaţa băncii. Ieşirile se produc prin interfaţa băncii şi constau în: .este determinantă în privinţa gradului de acomodare şi adaptabilitate a băncii la mediul economic. profituri etc.mediul ambiant. cecuri pentru ridicare de numerar. informatică.3. personal-învăţământ. . serviciul social şi administrativ etc. După cum se poate vedea. în vederea culegerii. .informaţiile despre mediul socio-economic în care fiinţează şi activează banca respctivă.

efectuarea de servicii bancare. O metodă de stabilire. obiectul principal de activitate al unei bănci îl reprezintă atragerea şi formarea de depozite băneşti. 4. * Prin ţelul şi misiunea unei bănci se defineşte obiectul şi valoarea socială a activităţii bancare.). * Obiectivele strategice ale unei bănci sunt reprezentate de rezultatele finale şi evaluate printr-un sistem de indicatori specifici (nivelul profitului. În această planificare. . realizare şi evaluare a obiectivelor o constituie managementul prin obiective.obiectivele. cifra de afaceri.bugete.. fiind totodată un sistem managerial cuprinzător care integrează activitatea managerială cheie într-o manieră sistematică. Metoda este o tehnică de evaluare a performanţelor. de planificare şi control. probabilistic. 206. vizează atât intrările în subsitem cât şi structura de transformare. 2. 5. Conform statutului. pierderile şi întârzierile. de a obţine profit. Dedu . . Bucureşti. O planificare strategică ne permite să evităm erorile.proceduri şi reguli. de motivare şi procedură. 119 .programe. Ed. Unde? (Locul în care planurile vor fi îndeplinite). . .4. Prin urmare planificarea răspunde la următoarele 5 întrebări de bază:62 1. În acest context. 1996. 2. Planificarea strategică bancară Prin planificarea strategică se descrie. Când ? (Intervalul în care trebuie realizat scopul). Didactică şi Pedagogică. Prin urmare. Cum ? (Fazele şi metodele de atingere ale scopului). mediu şi lung.“Gestiune bancară”. planificarea strategică reprezintă prima funcţie a managementului bancar. 3.strategii alternative. în lei şi valută de la persoane fizice şi juridice din tară şi străinătate.ţelul sau misiunea. . Cât ? (Resursele necesare pentru a atinge scopul). elementele cheie sunt: .reprezintă componenta cea mai nobilă a sistemului cibernetic. nivelul salariului etc. adică al acţiunilor fără un plan elaborat. al încercărilor. operaţiuni pentru activităţi comerciale etc. profitul este elementul fundamental pentru supravieţuirea firmei într-un mediu concurenţial şi el se obţine prin realizarea misiunii sociale.3. aducând corecturile necesare ambelor componete vizate în funcţie de rezultate (ieşiri). . pg. iar eforturile făcute vor deveni eficiente. Prin elaborarea de variante privind strategia bancară se purcede la activitatea prin care managerii băncii determină obiectivele şi modul în care pot realiza această strategie. . Misiunea băncilor ca de altfel al oricărei firme.prin ea însăşi. banca oferind practic toate posibilităţile de a intervenii prin decizii în funcţie de semnalele primite din mediul socio-economic.politici. este în general. orientată spre realizarea efectivă şi eficientă a obiectivelor strategice ale 62 V. acordarea de credite pe termen scurt. Ce ? (Scopul). un anume curs al acţiunilor viitoare. O bancă care se respectă nu-şi poate permite luxul tatonărilor. deoarece resursele irosite au costuri ridicate.

care susţine respectul pentru atitudinile pozitve. Prin buget. obligând răspunsul la întrebarea pentru ce interval de timp viitor se elaborează planurile strategice. * Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unei bănci constituie expresia valorică a rezultatelor prevăzute în programe şi strategii. participarea şi creativitatea lucrărilor bancare.în vedrea îndeplinirii obiectivelor. * Strategiile alternative ale unei bănci sunt programe de acţiune şi desfăşurare a forţelor şi resurselor vizând realizarea integrală a obiectivelor. realizează 63 Idem 38. trebuie să ţină seama de mai multe principii: . cheltuielilor şi rezultatelor. * Procedurile şi regulile sunt planuri ce pun la cale metode uzuale privind desfăşurarea activităţii. care orientează concepţia şi acţiunile în deciziile ce trebuiesc luate. titluri de credit. se tinde spre o libertate apreciabilă în selectarea metodelor. mobilizează resurse băneşti temporare disponibile. În acest context. emite instrumente de plată. Un manager bancar. . face încasări şi plăţi în numerar. Uneori managerii băncilor comit eroarea ca programele şi planurile pe termen scurt. 120 . planificarea strategică se desfăşoară în ordinea stabilită de procesul managerial. . în planificare.implicarea managementului de vârf în stabilirea obiectivelor. pg.participarea tuturor nivelurilor managementului în procesul de stabilire a obiectivelor. efectuează decontări fără numerar între instituţii şi agenţi economici titulari de cont. servicii de consultanţă şi de plasament pentru resursele băneşti ale clienţilor şi ale fondurilor proprii. * Cuvinte cheie: Bancă – “instituţie” specializată care organizează circulaţia bănească. de ordin general.băncii. *Programele sunt asemănătoare paşilor ce trebuie parcurşi. acordă credite. . resursele de utilizare şi alte lemente necesare unei activităţi date. banca elaborează permanent normele care privesc diferitele secţiuni ale activităţii sale. se referă la resursele şi obligaţiile băncii.principiul flexibilităţii înseamnă adoptarea programelor şi planurilor la evenimetele şi situaţiile nou apărute. Acest principiu stabileşte orizontul de timp în care se pot recupera resursele investite într-o acţiune dată.un frecvent control al performanţelor şi evaluarea rezultatelor obţinute.principiul perioadei de angajare . amintim:63 .principiul coordonării planurilor sectoriale pe termen scurt cu cele pe termen lung . în concordanţă cu cerinţele pieţei şi reglementările legale în vigoare. . Între caracteristicile de bază ale managementului prin obiective. să ignore obiectivele pe termen lung. 210. . emite şi plasează hârtii de valoare. * Politicile bancare sunt liniile directoare. efectuează alte operaţiuni cu titluri de valoare. Văzută ca o succesiune de activităţi. banca se obligă să aibă prevederi exprimate valoric lagate de evoluţia activităţii viitoare a veniturilor. Filosofia acestui management se bazează pe valorile comportamentului în relaţiile inter-umane.

121 . Concomitent cu introducerea euro. 2006.selecţionarea şi susţinerea unor proiecte de investiţii. I. Banca Centrală Europeană – “instituţe” bancară centrală unică autorizată să emită şi să guverneze sistemul monetar din “zona euro”. Bucureşti. cu descentralizarea către băncile centrale naţionale.de cont. clădirea. consiliul general64. Bucureşti. monedă. Conturile de capital pot să cuprindă atât cantităţile cu care s-a contribuit iniţial cât şi conturile curente (care înregistrează tranzacţiile unui partener dintr-un parteneriat care nu sunt în relaţie directă cu capitalul său în respectivul parteneriat).E. Are următoarele atribuţiuni: emisiunea semnelor monetare. Băncile centrale naţionale. într-un sens restrâns. şi-a început oficial activitatea la 8 iunie 1998 şi are sarcina dificilă de a aplica politica monetară a Uniunii Europene. se poate referi de asemenea. acordarea de împrumuturi statului şi păstrarea tezaurului de stat.) – „Dicţionarul complet al economiei de piaţă”. BCE decide politica monetară a Uniunii şi este în măsură să autorizeze emisiunea de bancnote. în care se înregistrează cheltuielile de capital cu articole precum : pământul. asigurări”. ajustat cu diferenţialul de inflaţie dintre ţările cărora le aparţin cele două monede. independente faţă de guvernele lor naţionale. 92.o cantitate stabilită prin buget care poate fi cheltuită numai pe articole majore. Banca Centrală – “instituţie” bancară care conduce întregul aparat bancar din ţara respectivă. vol. Structurile decizionale ale BCE sunt următoarele: consiliul de administraţie. 64 Gh. 1994. se ocupă cu vânzareacumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare. controlul şi influenţarea cursului valutar.un cont arătând preocuparea unui comerciant pentru bunurile nete din afacerea sa . Curs real de schimb – cursul nominal de schimb al unei monede faţă de o altă monedă. oferind servicii guvernului şi tuturor băncilor comerciale din ţară. Bistriceanu – „Mică enciclopedie de finanţe. .o serie de conturi înregistrând influenţele partenerilor asupra bunurilor nete ale unui parteneriat. consiliul guvernatorilor. Este un instrument care reprezintă mai multe situaţii : . în sectorul bugetului public . pg. cât şi faţă de instituţiile Comisiei Europene. care este format din BCE şi reprezentanţii băncilor centrale naţionale. 65 Georgeta Buşe (coord. Cont de capital65. . . Uniunea Europeană a creat Sistemul European al Băncilor Centrale. . se află sub autoritatea BCE. BCE este obligată să informeze instituţiile Comunităţii Europene asupra întregii sale activităţi. păstrarea şi punerea lor în circulaţie şi controlul emisiunii de bancnote.C. participarea în numele statului la încheierea acordurilor de plată cu alte ţări. pg.C. utilajele etc. iar conducerea acestui sistem revine BCE. concentrarea disponibilităţilor băneşti ale băncilor comerciale şi acordarea de credite acestor bănci. 226-235. în special. pe baza primirii prealabile la rescont a cambiilor scontate de acestea. formulează politica monetară şi de credit a guvernului. la cantită5ile cu care s-a contribuit iniţial. Băncile centrale naţionale fac parte din structura Sistemului European al Băncilor Centrale. administrarea conturilor guvernamentale şi datoriei publice. B. purtând şi o răspundere politică. întreţinerea relaţiilor cu băncile centrale ale altor ţări. constituindu-se astfel un sistem federal. păstrarea rezervelor de aur şi valută străină ale ţării. formarea de depozite şi influenţarea volumului şi a costului creditului în ţară. ajustate unde este necesar printr-un acord între parteneri. Informaţia Business Books. B. Editura Universitară.

122 . . 66 Vasile Dedu – „Gestiune şi audit bancar”. .schimbul în timp. .stabilirea unui obiectiv (proiect. pg.promisiunea de rambursare. Cererea de bani depinde în general de valoarea nominală a PIB şi de rata dobânzii. Deflaţie – scădere a nivelului general al preţurilor.dobânda → preţul creditului. . atingerea obiectivului propus. Principalele componente ale cererii de bani sunt: .283. prezintă următoarele elemente: . . Natura lichidă a banilor este principalul aspect care îi deosebeşte de alte tipuri de active. opusă inflaţiei. Capitolul III CREDITUL * Scurt rezumat În general. ediţia a doua. orientare) a cărui realizare necesită o perioadă de timp mai lungă sau medie. încât să asigure punerea în operă a politicilor şi mobilizarea mijloacelor.scadenţa → momentul rambursării creditului. financiare şi tehnice. Creditul. Subiectele raportului de credit sunt: • creditorul (banca). Strategia bancară66 se referă la: . . Strategia reprezintă ansamblul deciziilor care angajază viitorul unei firme (bănci) pe un orizont de timp îndepărtat (de la 5 la 10 ani). aceasta însemnând organizarea instituţiei bancare de o astfel de manieră.creditor .politicile de marketing care cuprind ansamblul acţiunilr vizând realizarea. Bucureşti.cererea de bani pentru tranzacţii – derivată din intenţia publicului de a-şi achiziţiona cele necesare şi. .subiecţii raportului de credit: .cererea de bani ca activ financiar – reflectând în special preferinţa publicului de a face economii sub această formă. .mijloacele care constau în resurse umane. 2008. Inflaţie – creştere a nivelului general al preţurilor.creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. Dezinflaţie – reducere a ratei inflaţiei. Creditul unei bănci acordat unei firme este o operaţiune pe bani.Cererea de bani reprezintă dorinţa populaţiei şi a companiilor de a deţine active care pot fi uşor schimbate contra bunurilor şi serviciilor. măsurată de regulă prin intermediul indicelui preţurilor de consum (IPC).debitor şi .o structură. Editura Economică. Rata dobânzii de politică monetară – plafonul ratelor dobânzilor la care BNR atrage depozite pe termen de o lună de pe piaţa monetară interbancară.

* Obiective : Principalul obiectiv al capitolului îl constituie analiza performanţei unei firme în vederea obţinerii unui credit de la o bancă comercială. 123 • .debitorul. Riscul ratei dobânzii însă. îl reprezintă sensibilitatea rezultatelor financiare ale unei bănci la schimbările ratei dobânzii. la rularea permanentă a fondurilor. Dobânda trebuie privită deopotrivă atât în ipostaza de efect cât şi în cea de cauză. . Dacă în succesiunea logică. firmele în general. de asemenea. prin funcţiile pe care le îndeplineşte (funcţia distributivă şi cea de emisiune monetară). conform principiului general.statul. cunoscându-se întodeauna faptul că. la stăvilirea fenomenului inflaţionist. În vederea stabilirii efectelor asupra viitoarelor câşiguri rezultate din mişcările potenţiale ale ratei dobânzii. un bun manager al activelor şi al pasivelor utilizează diferite tehnici de măsurare. Totodată. trebuiesc parcurse opt etape.. creditul deţine o poziţie primară. de fiecare dată. Importanţa şi locul creditului bancar în economia de piaţă sunt date de rolul acestuia. reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. la multiplicarea monedei scripturale. care poate fi: o firma (presoană juridică). etapele care trebuiec parcurse în vederea elaborării documentaţiei necesare. este deci preţul creditului. Societăţile comerciale (indiferent de provenienţa capitalului). de asemenea. prin care trece economia de piaţă concurenţială românească. El este consecinţa activităţii de intermediere financiară. banca este creditorul. se poate determina poziţia riscului ratei dobânzii. iar clienţii să le cunoască. Creditul. persoanele fizice (autorizate independent) etc. asociaţiile familiale. cu corolarul funcţiilor ce i se atribuie în prefacerile monetare şi economico-financiare. se acordă o mare atenţie creditului bancar. În condiţiile dificile ale perioadei actuale. iar obiectul creditului îl constituie banul şi apoi operaţiunea de creditare se numeşte comerţ bancar. dobânda. variază de la o bancă la alta şi este puternic influenţată de nivelul inflaţiei. pentru aceasta se porneşte de la trăsăturile creditului în general. este bine ca bancherii să-şi cristalizeze exact conceptele şi metodele. pot fi finanţate din credite în scopul completării resurselor proprii în vederea realizării activităţiilor propuse conform normelor legale.riscul. Resursele de creditare sunt: proprii şi împrumutate. dobânda constituie o condiţie sine qua non a oportunităţii şi eficienţei lui. reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. persoană fizică. regiile autonome. este deci preţul creditului. el contribuie prin reglarea ratei dobânzii. prin însăşi natura lui contribuie la creşterea vitezei de rotaţie a banilor. În funcţie de modul cum sunt structurate activele şi pasivele băncii. la rândul lor. Deoarece creditul se acordă în schimbul plăţii unei dobânzi. Ea se negociază şi se stabileşte în convenţia de credit. Dobânda. pentru a se adapta la rigorile impuse în activitatea bancară de un element fundamental . În acordarea creditelor. În cadrul capitolului.

Este bine cunoscut faptul că dimensiunile cererii şi ofertei de mărfuri pot fi reglate şi prin creditarea consumului pe de o parte şi a stocurilor pe de altă parte. * Conţinutul capitolului: 3. în funcţie de mărimea acesteia. de exemplu. Acest departament este compartimentul de lucru al centralei şi are următoarele atribuţiuni: . creându-se posibilitatea asigurării stabilităţii preţurilor. la rularea permanentă a fondurilor. revizuirea periodică a dosarului de credit şi încasarea. agenţii) Acest comitet are în componenţa sa conducerea unităţii plus şeful serviciului (biroului ) de credite şi are următoarele atribuţii: . Alte bănci au la dispoziţie specialişti de credite pe ramuri de activitate: industrie.analizează dosarele de credite întocmite de unităţile subordonate pentru creditele ale căror valori intră în competenţa de aprobare a centralei şi apoi le transmite Comitetului de credite spre aprobare. capacitatea de rambursare a acestora. inclusiv instrumentarea dosarului de credit.revizuieşte şi propune măsuri pentru creditele restante.efectuează expertize la evaluările garanţiilor prezentate de clienţi. . La o unitate mare. . contactul cu clientul. . ofiţerul de credite se specializează în consultare. Prin urmare.acordă asistenţă tehnică şi de specialitate pentru evaluarea garanţiilor. • Comitetul de credite (sucursale. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE Activitatea de creditare diferă de la o unitate bancară la alta. încasarea împrumutului.rescadenţează creditele (conform competenţei). ale căror plafoane le depăşeşte competenţa. la multiplicarea monedei scripturale.1. ofiţerul de credite execută toată munca în detaliu: acordarea creditului. existând o mai mare departamentare a funcţiilor şi anume: analizarea şi revizuirea creditului. comerţ. . etc.eloborează norme de creditare în conformitate cu legislaţia în vigoare. instrumentarea dosarului. negocierea.analizează şi trimite spre aprobare centralei băncii. turism. negocierea cu clienţii. prin însăşi natura lui contribuie la creşterea vitezei de rotaţie a banilor. . .participă la elaborarea politicii de creditere a băncii. serviciul mai are misiunea de a revizui creditele acordate şi de a încasa împrumuturile la timp. creditul.analizează şi aprobă salicitările de credite în limita plafoanelor acordate de centrală. agenţii) Atribuţiunile principale ale respectivului serviciu constau în analizarea dosarelor solicitanţilor de credite. • Departamentul de credite (centrală) • Comitetul de risc (centrală) 124 . La o unitate mică. • Serviciul de credite (sucursale. De asemenea. creditele mari. .

altor bănci etc. sau o executare de lucrări ori o prestare de servicii.creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. 3. Noţiuni. fie în calitate de debitor → prin împrumuturile acordate clienţilor săi.asigurarea unui audit periodic al tuturor unităţilor din teritoriu. originea cuvântului scoate în relief un element psihologic care este absolut indispensabil existenţei unei operaţiuni de credit: încrederea.1. are sarcina de a analiza şi aproba propunerile Comitetului de risc al ofiţerilor.scadenţa → momentul rambursării creditului. prezintă următoarele elemente: . Prin urmare. numai cedarea şi restituirea unei sume de bani constituie o operaţiune de credit. a normelor bancare şi normelor interne. care se acordă sub formă bancară. Conform uzanţelor de specialitate.subiecţii raportului de credit: .debitor şi . clasificare. care nu dispune de sume băneşti în acel moment) . concepte. . Într-unul din cele două momente. al cedării sau acordării şi restituirii sau rambursării. . Etimologic. .1. se cunosc mai multe tipuri de credit: a) Creditul comercial.creditor .un comitet de risc al directorilor. În acest caz întâlnim fenomenul de vânzare pe credit (credit comercial) când bunurile înlocuiesc sume de bani în momentul acordării sau rambursării creditului. Creditul. . . În general. Creditul. Raporturile de credit sunt considerabile în dimensiunile lor şi multiple în varietatea lor într-o economie de piaţă. se cnsideră necesar existenţa a două comitete de risc: . Acest comitet se întruneşte zilnic şi are următoarele atribuţiuni: . Sigur. este obligatoriu ca unul din subiecţii raportului de credit să fie o bancă (fie în calitate de debitor → este creditată de titularii de depozite.un comitet de risc al ofiţerilor de credite.dobânda → preţul creditului. b) Creditul bancar. care are interesul să-şi vândă marfa) şi debitor (cumpărător. .Pentru buna desfăşurare a activităţii unei bănci.) 125 .schimbul în timp.promisiunea de rambursare. În această situaţie. poate să apară o cantitate de mărfuri în loc de o sumă de bani. în urma unei înţelegeri apărute între creditor (vănzător. statului. . Primul comitet are în componenţa sa pe preşedintele băncii şi directorii din Comitetul de direcţie care. Al doilea comitet de risc este alcătuit din ofiţeri de credite – experţi şi din specialişti din afara direcţiei de credite. cuvântul “credit” este de origine latină şi provine de la “creditum – creditare” şi înseamnă “a crede” sau “a avea încredere”.urmărirea respectării politicii de creditere.informarea Comitetului de risc al directorilor despre condiţiile generale ale portofoliului de credite şi propunerea (eventual) a unor măsuri care să îmbunătăţească activitatea de creditare. Acesta se acordă sub formă de marfă.

prin vânzări / cumpărări de obligaţiuni. . banca. recurg în mod necesar la băncile comerciale. Acest raport este în mod necesar prealabil.creditul obligatar→ prin emiterea de obligaţiuni. în scopul obţinerii producţiei de marfuri sau circulaţiei unor mărfuri. .„Gestiune bancară”. (firme. Raporturi de credit→ tip I67 debitori creditori Credit comercial cumpărător furnizor (firmă) (firmă) Credit obligatar utilizator subscriitor (firmă sau (persoană fizică instituţie publică) sau firmă) Celelalte tipuri de credite: bancar. au în vedere obligaţii directe între debitor şi creditor şi posibil să se desfăşoare în afara băncilor. .prin scontare / rescontare. pg. Bucureşti.procesul de mobilizare a capitalurilor disponibile în situaţia în care creditorul este deţinătorul de disponibilităţi. persoane fizice) persoane fizice) . Idem 38. Ed. Dedu . c) 67 68 V. pentru un timp determinat. însoţite de plata unei dobânzi ce stimulează banca. El este pus de bancă la dispoziţia unei firme producătoare sau comerciante sub forma unui capital.creditul ipotecar. ipotecar şi de consum. Creditul comercial şi cel obligatar. . Raporturi de credit → tip II68 Debitori (distribuire) – Banca – Creditori (depozitare) .acordare de credite pe garanţii de efecte obligatare etc. presupun desfăşurarea unor rapoarte de credit complementare prin bănci. raporturile de credit se desfăşoară. Creditul unei bănci acordat unei firme este o operaţiune pe bani. În continuare.Credit ipotecar . . 1996. vom prezenta câteva trăsături distincte ale acestor tipuri de credite care le pot asemăna sau le pot deosebi. În realitate. 68. în mod obligatoriu. pe două planuri: . pg.Credit bancar (firme. iar depozitar. de la început şi până la sfârşit.procesul de distribuire a capitalurilor disponibile în care utilizatorii în calitate de debitori.Alte categorii de credite: .Credit de consum De asemenea şi în raporturile de tip I pot interveni băncile: . Didactică şi Pedagogică. 126 . 67. * Conceptul şi trsăturile creditului bancar Operaţiunea prin care împrumutatul(debitorul) ia în stăpânire imediată resurse (bani) în schimbul unei promisiuni (angajament) de rambursare viitoare. poartă numele de credit bancar.creditul consumativ. spre exemplu.

. unde împrumuturile 127 . Ea poate fi negociabilă şi se stabileşte în convenţia de credit. Acordarea creditului. economice (situaţia internaţională. Creditul se consimte în cadrul unei tranzacţii unice. juridic (forma juridică.debitorul. Riscul de rambursare constă în probabilitatea întârzierii plăţii sau a incapacităţii de plată datorată conjuncturii. legăturile juridice cu alte firme). se poate apela la colaborarea cu alte instituţii de credit. vânzarea unei obligaţiuni. în principal sub formă de dobânzi. banca este creditorul. se recurge la o administrare judiciară a depozitelor şi creditelor de către bănci.creditorul (banca). Termenul de rambursare constituie o trăsătură specifică a creditului şi are o varietate foarte mare: de la termene foarte scurte (24 ore – termen practicat între bănci pe pieţele monetare) şi până la termene de 30 – 50 ani pentru împrumuturi privind construcţiile de locuinţe. îndatorarea existentă. angajarea unui depozit la altă bancă. Pentru aceasta. riscurile probabile pot fi: . În ultima perioadă a prins contur sistemul acordării de credite deschise. De regulă. angajarea creditelor pe baza hârtiilor de valoare. lung. Subiectele raportului de credit sunt: . creditele acordate prin bănci angajează fonduri ce nu aparţin băncii. este necesar a se porni de la trăsăturile creditului în general. care poate fi: . Ca urmare. cadrul profesional). dificultăţilor sectoriale sau deficienţelor debitorului. de fiecare dată. În vederea conturării trăsăturilor creditului bancar. iar relaţiile între bancă şi parteneri se desfăşoară pe terenul valorificării capitalurilor disponibile şi realizarea de profituri. * Tranzacţia. Dobânda.Esenţial în aceste raporturi îl constituie faptul că unul dintre parteneri este banca. mobilizarea efectelor (la piaţa monetară prin rescont şi alte operaţiuni). . întărindu-şi poziţia de creditor prin garanţii personale şi reale. iar obiectul creditului îl constituie banul şi apoi operaţiunea de creditare se numeşte comerţ bancar. Termenul de rambursare poate fi: scurt. banca trebuie să analizeze temeinic debitorul prin prisma cerinţelor respectării raportului de credit sub mai multe aspecte: umane (competenţe. Riscul de imobizare apare la deţinătorul de depozite (banca). Pentru divizarea riscului. variază de la o bancă la alta şi este puternic influenţată de nivelul inflaţiei.riscul de imobilizare. acordarea unui împrumut. banca este obligată să gestioneze eficient fondurile ce i-au fost puse la dispoziţie. este evident legată de procedura de garantare a riscului.riscul de rambursare. este deci preţul creditului. naţională. . Promisiunea (angajamentul) de rambursare a creditului constituie un element de bază al raportului de credit şi necesar şi în consecinţă se solicită angajarea unei garanţii. mijlociu. financiar (situaţia financiară. moralitate).persoană fizică. . Pentru preîntâmpinarea riscului. pentru că este pus în situaţia de a nu onora cererile titularilor de depozite din cauza unei exploatări neeficiente a creditelor acordate.statul. În raporturile de credit.o firma (presoană juridică). cunoscându-se întodeauna faptul că. Prevenirea riscului. reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. capacitatea de rambursare).

Dacă economisirea nu este continuată de o investire. orice persoană poate economisi o anumită sumă de bani. * Consemnarea şi transferabilitatea Acordurile de credit sunt consemnate prin înscrisuri. cu toate consecinţele sale. într-o economie de piaţă dezvoltată. * Importanţa creditului bancar Importanţa şi locul creditului bancar în economia de piaţă sunt date de rolul acestuia. în funcţie de venitul ei şi de comportamentul său economic. Evident.M. respectiv dreptul băncii de a i se plăti suma angajată (creditul + dobânda). favorizează orientarea rapidă a investiţiilor spre ramurile (firmele) cu activităţile cele mai eficiente. Totodată. Prin urmare. precum şi veniturile accesorii. prin creditele acordate firmelor. De asemenea. Nu 128 . rezervele de casă ale firmelor păstrate în conturi bancare. mai mare sau mai mică. sumele de bani economisite de persoanele fizice (populaţie) pentru diverse scopuri depuse la diferite bănci. punând în mişcare forţele economice latente şi contribuind în felul acesta la creşterea avuţiei reale a societăţii. Prin transferul instrumentului de credit se realizează cesiunea de creanţă. prin funcţiile pe care le îndeplineşte. Disponibilităţile băneşti sunt acele surplusuri de capital de circulaţie aflate temporar sub formă inactivă în conturile firmelor deschise la bănci. Keynes. respectiv dreptul băncii de a încasa suma înscrisă în instrumentul de creditare. iar I = investiţiile. Creditul. o importanţă deosebită o are creditul.efective apar la intervale liber alese de debitor. Practica bancară cunoaşte asemenea fenomene deoarece transferabilitatea permite asigurarea utilizării fluxurilor fireşti de constituire şi utilizare a capacităţilor temporare disponibile. unde S = economiile. băncile. operativitatea asigurată în procurarea de noi capitaluri dă posibilitatea existenţei unei elasticităţi mai mari în economie (pe ansamblu). Acordarea creditului (consimţirea tranzacţiei) reprezintă un act de mare importanţă. contribuind la adaptarea la cerinţele pieţei interne şi externe şi la o creştere a eficienţei marginale a capitalului. prin funcţia sa distribuitivă. etc. aceste instrumente prevăd obligaţia fermă a debitorului în legătură cu rambursarea împrumutului. Toate aceste disponibilităţi sunt oferite întreprinzătorilor şi astfel creditul are posibilitatea să sporească puterea de acţiune productivă a capitalului. în marea lor majoritate. îndeplineşte în primul rând o funcţie distribuitivă prin faptul că mobilizează resurse băneşti disponibile la un moment dat într-o economie. poate fi un factor dezechilibrant şi economia este condusă spre recesiune. creditul participă la creşterea gradului de centralizare şi concentrare a capitalului. ecuaţia fundamentală în realizarea echilibrului macroeconomic este S = I. în vederea căruia banca trebuie să-şi asigure o bună informare şi documentare pentru prevenirea riscului. au rolul de a transforma economiile sterile în capitaluri productive. a căror forme de prezentare implică aspecte multiple şi diferenţiate. În procesul transformării economiilor în investiţii. Cărţile de credit sunt modalităţile cele mai răspândite pentru această formă. instrumente de credit. pe care le redistribuie apoi prin acordarea de împrumuturi firmelor (sectoarelor de activitate) care au nevoie de mijloace de finanţare. Într-o societate. După afirmaţiile economistului englez L.

cecul) care au dus la diminuarea folosirii numerarului şi la creşterea în mari proporţii a monedei scripturale. adesea promotoare ale inovaţiei. la rularea permanentă a fondurilor. se transformă în investiţii. multiple alte instrumente şi tehnici de plată (viramentul. În al doilea rând. cu efectele sale pozitive asupra echilibrului economic. etc.orice persoană poate avea calităţile unui întreprinzător şi de aceea nu-şi asumă riscurile acestuia. de pildă) şi dacă ar fi aduse pe piaţă numai în momentul recoltării lor. nerentabile. nu şi le poate valorifica din cauza lipsei de capital. Dimensiunile cererii şi ofertei de mărfuri pot fi reglate şi prin creditarea consumului pe de o parte şi a stocurilor pe de altă parte. unele mărfuri au caracter sezonier (cerealele. prin diferitele sale forme. După ce. de asemenea. oferta poate fi disproporţionat de mare în raport cu cererea şi vom asista la o scădere spectaculoasă a preţurilor. ceea ce favorizează concurenţa. creditul este cel care pune la dispoziţia întreprinzătorului capitalul necesar. creându-se posibilitatea asigurării stabilităţii preţurilor. pe atât de periculos şi dezavantajos devine în momentul neutilizării lui în conformitate cu cerinţele sale şi ale echilibrului economic general. prin care economiile. mai ales în comerţul exterior. acolo unde este cazul. adică o cerere neacoperită de mărfuri şi deci o creştere exagerată a preţurilor. creditul ipotecar. În vederea evitării unor astfel de fluctuaţii generatoare de risipă şi perturbatoare ale echilibrului economic.). În cele din urmă mai trebuie subliniat rolul creditului în finanţarea deficitului bugetar al statului. care prezintă bunele intenţii şi garanţia sumelor primite. la stăvilirea fenomenului inflaţionist. astfel sterile. a contravalorii acestora. creditul are o prezenţă indispensabilă şi în viaţa populaţiei oricărei ţări civilizate (creditul consumativ. tehnicile noi şi instrumentele de plată oferite de existenţa creditului fac faţă în cele mai bune condiţii creşterii exponenţiale a volumului tranzacţiilor economice. prin intervenţia ideii de credit s-a ajuns la moneda fiduciară. la multiplicarea monedei scripturale. care poate fi urmată de o situaţie inversă. Spre exemplu. se poate folosi instrumentul pentru creditare – warant – care oferă proprietarului mărfurilor respective posibilitatea obţinerii cu anticipaţie. Toate acestea au contribuit la reducerea cheltuielilor cu circulaţia banilor. cel puţin parţial. creditul contribuie astfel la promovarea firmelor de dimensiuni mici. Prin finanţarea consumului şi prin crearea unor instrumente şi tehnici. el contribuie prin reglarea ratei dobânzii. 129 . creditul îndeplineşte şi o funcţie de emisiune monetară. Deci. sub forma creditului public. prin intermediul unor solide instituţii de credit s-au creat alături de aceasta. Important este faptul că pe cât de util şi avantajos este creditul ca verigă indispensabilă în mecanismul de funcţionare a economiei. prin însăşi natura lui contribuie la creşterea vitezei de rotaţie a banilor. Creditul stimulează şi promovează relaţiile economice internaţionale. Creditul. adică biletele de bancă. Deoarece creditul se acordă în schimbul plăţii unei dobânzi. Pentru aceasta. Prin oferirea accesului la credite al oricărui întreprinzător. creditul în acest fel jucând rolul de diminuare a investiţiilor păguboase. După acordarea creditului. băncile procedează la verificarea modului cum se utilizează acesta de către întreprinzător. cu predilecţie pentru impulsionarea exportului şi pentru derularea normală a operaţiunilor de export-import. iar dacă le are. creditul este un factor important al creşterii economice.

. un regim politic şubred. cât şi solicitarea de credite sau acordarea lor. inflaţia.condiţiile de ordin social-politic privesc cadrul general de stabilitate şi linişte socială. Pentru ca rolul de “motor” al creditului în desfăşurarea mecanismului economic să fie efectiv şi eficient. cât şi la comportamentul firmelor. educaţie. o politică economică oscilantă sau operaţiuni şi atitudini nesigure. Acestea se referă la existenţa unui cadru juridic. etc. perspectivele ei şi conjunctura econommică pe plan intern şi internaţional existentă la un moment dat. afectează elementul esenţial al creditului : încrederea. de asemenea. Utilizarea creditului pentru finanţarea unor activităţi economice insuficient fundamentate poate duce la dezechilibrul structural în economie. pentru viaţa socială şi politică a unei ţări. ele există într-o măsură mai mică.. În această perioadă. religie. cu sarcini precise în efectuarea operaţiunilor de credit.. dar şi în exercitarea controlului asupra modului cum sunt respectate aceste sarcini. infrastructural. spre tezaurizare sau investiţii. Evident. .condiţii de ordin juridic. . Supercreditarea poate duce la grave dezechilibre economice. Toate acestea descurajează atât economisirea prin intermediul instituţiilor specializate. Acestea obligă la existenţa unui sistem de instituţii şi organisme solide. ceea ce determină statul să intervină pe linia dezvoltării acestor condiţii. al întreprinzătorilor. în special pentru bănci. situaţia pieţei de mărfuri. când ia proporţii. Cunoaşterea şi luarea în consideraţie a unor asemenea condiţii au o importanţă covârşitoare pentru România aflată în finalul tranziţiei la economia de piaţă. astfel încât să crească încrederea firmelor şi să limiteze riscurile. . măsurile de protecţie acordate contractelor încheiate între creditor şi debitor. de atitudinile acesteia în raport cu libera iniţiativă. profesiunea şi poziţia socială a fiecăruia. fără echivoc. care bineînţeles sunt legate de tradiţie. Folosirea abuzivă a creditului poate stimula o exacerbare a operaţiunilor speculative. de piaţă. al populaţiei în ansamblul ei. care se pot grupa în 5 mari categorii : . manifestându-şi la maximum avantajele şi diminuându-şi la minimum dezavantajele. monetare şi generează.condiţii de ordin instituţional. legal. contestat. fără o perspectivă clară. climatul social caracterizat prin convulsii sociale. neluarea în calcul a acestora poate provoca prăbuşirea în lanţ a sistemului bancar.condiţiile de ordin psihologic se referă atât la încrederea ca suport hotărâtor al creditului. a capitalurilor. determinată de iluzia că prin sine însuşi creditul reprezintă avuţie. de regimul politic existent şi atitudinea factorilor de decizie la nivel macroeconomic faţă de libera iniţiativă. Trebuie reţinute. etc. la disproporţii între ramurile şi sectoarele ei de activitate. structura economiei naţionale. este important să se ştie situaţia resurselor existente în economie la dispoziţia firmelor. o creştere a capitalului fictiv care poate să conducă la crahuri financiare. cu consecinţe dintre cele mai grave pentru economie. nivel de cultură şi civilizaţie. bine concepute. a unor legi care să reglementeze cu precizie. problemele riscului presupuse de utilizarea creditului. Trebuie ţinut cont de înclinaţiile populaţiei spre economisire sau consum. procedurile de coerciţiune faţă de debitorii recalcitranţi.condiţiile de ordin economic au în vedere situaţia de ansamblu a economiei naţionale. este necesară întrunirea mai multor condiţii obiective şi subiective. accesul la ele. De asemenea.Pericolul cel mai mare îl reprezintă folosirea lui abuzivă. 130 .

deoarece această activitate procură băncii marfa de care are nevoie în comerţul pe care-l desfăşoară – adică banul. Băncile. Aceste rezerve se folosesc în operaţiuni sigure în scopul evitării riscurilor. să crească fondurile prin emiterea de obligaţiuni în public. pentru a fi uşor transformate în lichidităţi. Aceştia au un rol deosebit în atragerea clientelei. Practica bancară cunoaşte (în principal) trei categorii de depozite : . Acest capital este constituit din fondurile pe care persoanele fizice (uneori şi cele juridice) le încredinţează băncii sub formă de depozite la vedere sau la termen şi reprezintă principalele fonduri care alimentează operaţiunile de credit ale băncii. volumul depozitelor la bănci. cu o importanţă deosebită : securitatea şi remuneraţia (stimularea). Moneda scripturală (depozitul bancar) în circulaţie – depinde de atitudinea populaţiei. Securitatea se bazează pe buna reputaţie a băncii şi nivelul serviciilor acesteia. mai pot de asemenea. de tendinţele acesteia de tezaurizare a biletului de bancă. . Menţinerea şi creşterea pe o perioadă cât mai lungă a volumului acestor depozite. se imobilizează cu ocazia înfiinţării băncii în clădiri. o bancă posedă un capital propriu. . * Resursele atrase Capitalul împrumutat. ar reprezenta principala activitate de atragere de resurse. vine după aceea.depozite la vedere. etc.astfel încât sistemul de credite să devină un factor propulsor pentru viitoarea economie de piaţă concurenţială românească. De asemenea. într-o proporţie diferită. reducându-se apoi suma de distribuit sub forma dividendelor. Ca urmare. calculatoare. mărirea capitalului băncii pe o astfel de cale. 131 . după opinia noastră. Ca orice firmă. de tendinţa firmelor şi a persoanelor fizice de a utiliza în tranzacţii curente biletul băncii centrale.1. Resursele de creditare * Resursele proprii Aceste resurse sunt constituite din capitalul subscris de acţionarii băncii respective şi din beneficiile (profiturile) distribuite şi înglobate în diferite fonduri de rezervă sau de risc. materiale. CEC-ul şi Trezoreria. nu ar duce la creşterea în mod vizibil a posibilităţilor ei de acţiune. maşini de calcul. prin acordarea de dobânzi ridicate la operaţiunile lor.depozite la termen. mai este determinat de încă doi factori. care poate fi neînsemnat în raport cu cifra de afaceri şi constituie mai mult o garanţie faţă de deponenţi. iar remuneraţia fără a fi neglijată. prin achitarea dobânzilor aferente.depozite cu preaviz. Volumul depozitelor bancare este condiţionat în multe cazuri de concurenţa mai mult sau mai puţin ascuţită pe care o fac băncilor.2. 3. Rezervele se constituie din prelevările asupra beneficiilor anuale şi reprezintă fondurile de garantare. Prin emiterea de obligaţiuni se sporesc sarcinile de plăţi anuale. Capitalul acesta.

Depozitele la vedere reprezintă cea mai mare parte a fondurilor depuse la bănci. Depozitele la termen (scadenţă) sunt constituite pe perioade fixe. natura afacerilor. Pentru anumite sume mai mari. calitatea operaţiunilor. băncile recurg la reescontul Băncii Centrale sau la alte bănci. El se bazează pe încrederea inspirată de bancă şi pe o serie de elemente ponderabile şi neponderabile şi anume : reputaţia. Fondurile pot fi retrase de depunători cu condiţia să avertizeze banca cu un anumit timp înainte. Prin aceste credite înţelegem operaţiunile de împrumut de sume de bani. pentru a putea acorda credite în continuare. 3. 10 zile. adică : %dobândă. care se pune în acest caz. în funcţie de convenţia încheiată.R. Categoriile de credite În funcţie de perioada de acordare. reprezintă alte surse atrase ale băncii şi sunt constituite din soldurile existente şi pe care titularii le lasă neîntrebuinţate. Evident. Problema vitală.credite pe termen mediu .N. Pentru o bancă. uneori. reescontul reprezintă negocierea la o altă bancă a efectelor de comerţ pe care le-a scontat deja clienţilor săi.3. oricare ar fi natura depozitelor. Dobânzile bonificate de bănci depunătorilor de fonduri depind de piaţa banilor şi de natura depozitului.credite pe termen lung.) pentru refinanţare. O altă sursă atrasă o constituie Reescontul la Banca Centrală (B. Aceasta se explică prin faptul că banca trebuie să ştie cât timp dispune de aceste fonduri în vederea fructificării lor. pentru o perioadă mai mare sau mai mică de timp şi pe care banca le foloseşte pe durata existenţei lor. procentul de dobândă depinde de natura depozitului. Depozitele cu preaviz sunt mai puţin utilizate.1.). banca solicită deponenţilor un preaviz de cel puţin 2 ore. o lună. o constituie rambursarea la timp a acestora. apelează la Banca Centrală (B. pornind de la o lună. etc. depozit depozit la termen cu preaviz < %dobândă. O bancă. înaintea scadenţei efectelor comerciale. .N. Creditul băncii – goodwill – reprezintă un acord moral de o importanţă deosebită. şi care dă semnăturii băncii o valoare ridicată comparativ cu alte bănci. . după “consumarea” resurselor proprii. 5. la 1-5 ani. fixat în momentul constituirii depozitului. depozit la vedere < %dobândă. deoarece băncile nu ţin fondurile constituite nefructificate. distingem trei categorii de credite : . Creditele pe termen scurt. Motivul preavizului fiind uşor de înţeles. pe o perioadă ce nu depăşeşte 1 an (12 luni). cu scopul obţinerii disponibilităţilor de care are nevoie.R. Caracteristica de bază a creditelor pe termen scurt (credite acordate firmelor de 132 . În vederea mobilizării fondurilor pe care o bancă le are imobilizate în operaţiunile de scont. Soldurile creditoare ale conturilor curente. Depunătorii pot retrage fondurile când doresc.credite pe termen scurt . nivelul serviciilor prestate.

În acest caz. de obicei. comerciale sau credite de consum) o reprezintă rambursarea integrală la scadenţă. Acestea sunt împrumuturi a căror rambursare are loc între 1 an şi 5 ani. de obicei. pentru activităţile de investiţii (a căror eficienţă trebuie să fie deosebită). fie lunar. Creditele bancare după debitorul băncii Acestea sunt : . Creditele pe termen mijlociu. pe parcurs. apoi. fie trimestrial. trebuie să fie pe o durată relativ scurtă. la care se adaugă dobânda cuvenită pentru perioada respectivă (d) : R = P + d. deoarece în caz contrar sunt afectate propriile angajamente ce şi le-a luat faţă de cei care au adus fondurile spre păstrare. . . În Franţa. trimestriale.creditele acordate în funcţie de destinaţie .Creditele acordate persoanelor juridice (firmelor) . până la nouă luni. Ele se acordă pentru activităţi de import-export. în tranşe lunare sau trimestriale. conform convenţiei de credite.producţie. De exemplu. La aceste tranşe se calculează şi dobânda sumei mai mari. dobânda este mai mare decât în cazul împrumuturilor pe termen scurt.creditele bancare acordate după debitorul băncii . calculată de-a lungul zilelor lucrătoare ale unei luni. Suma care se rambursează (R) este compusă în cele din urmă din două componente : principal (P). Creditul pe termen scurt este forma curentă a creditului la bancă întrucât convine în mai mare măsură exigenţelor de lichidităţi cerute băncilor de către autorităţile monetare. . spre exemplu. Tipul acesta de credite se acordă de băncile specializate pe aceste feluri de operaţii. pe baza unor contracte ferme în acest sens. pentru investiţiile pe termen lung. Creditul care se acordă de o bancă.Creditele acordate altor bănci .Creditele acordate persoanelor fizice . etc. în mod excepţional. Rambursarea se produce. adică o parte din creditul acordat. Creditele pe termen mijlociu şi lung implică adesea rambursarea eşalonată. o dată cu plăţile cuvenite pentru dobânzi se rambursează o parte din “principal”. rezerva minimă obligatorie de la BNR trebuie să fie minim 30 % din media soldurilor conturilor de disponibilităţi ale clienţilor. durata creditului merge de la o lună la trei luni şi. Dobânda pentru creditele pe termen scurt variază şi în funcţie de destinaţia creditului şi se plăteşte de către beneficiarul creditului. siguranţa rambursării creditului este invers proporţională cu durata acestuia. Creditele pe termen lung. mai întâi datorită originii fondurilor pe care banca le întrebuinţează (care provin din resursele menţionate mai sus). . fie la scadenţă.creditele în funcţie de calitatea lor. la termenele stabilite (lunare. Literatura de specialitate mai cunoaşte şi alte clasificări ale creditelor şi anume: . pentru construcţiile de locuinţe (de exemplu). Ele se acordă pentru bunurile cu durată de folosinţă îndelungată. fapt ce înseamnă că. Aceste credite reprezintă împrumuturile a căror durată de rambursare depăşeşte 5 ani.). 133 . Banca este obligată să se asigure că rambursarea se face cu certitudine la scadenţă. pentru creditele acordate sectorului agricol.

credite pentru construcţii de locuinţe. Dobânda percepută este egală cu cea a pieţei şi se plăteşte. . iar nivelul dobânzii este uniformizat de-a lungul perioadei de creditare (stabilită în funcţie de obiectul creditării). iar pentru soldul debitor chiar în cadrul plafonului. aceste companii procedează la încasarea unei dobânzi derizorii şi au ajuns să acapareze cea mai mare parte a acestei pieţe. de regulă. garanţia sa morală) influenţează mai puţin (sau deloc) nivelul ratei dobânzii şi mai mult însuşi procesul de acordare sau neacordare a creditului. lunar sau la scadenţă. oscilează. atunci debitorul este obligat să suporte nişte penalităţi (dobânzi majorate). . în general.. Acest tip de credit aduce venituri băncii din dobânzile percepute şi din comisionul iniţial plătit de debitor la acordarea acestui credit (la aprobarea dosarului de creditare). iar ratele de dobândă sunt relativ reduse. Calitatea debitorului (în primul rând. Termenul de rambursare a creditului.creditele pentru cumpărări de automobile. Ele se acordă studenţilor pentru întreţinere pe perioada studiilor şi ar trebui să acopere. banca procedează la stabilirea unui plafon debitor (în funcţie de bonitatea fiecărui client) până la care se onorează plăţile făcute prin cartea de credit. Între formele acestui tip de credit amintim : . taxele şcolare. Acest tip de creditare a prins contur datorită uşurinţei folosirii instrumentelor de plată. În vederea stimulării vânzării unei mărci de automobile. banca are un rol activ în sprijinirea clienţilor săi. În acest caz se are în vedere existenţa unei garanţii certe. Aceste tipuri de credite. . în vederea desfăşurării unei activităţi profitabile prin păstrarea şi fructificarea 134 .linii de credit pentru cărţile de credit. garanţia acestui tip de credite îl reprezintă automobilul însuşi. Dacă există posibilitatea rambursării creditului într-un interval de timp mai lung. s-a simţit nevoia introducerii unei tarifări explicite a serviciilor efectuate de bancă pentru clienţi. Aceste credite nu sunt rentabile pentru bănci şi pentru aceasta au o pondere mică în portofoliul de creditare. în vederea asigurării unui personal tânăr şi bine pregătit. Ipoteca reprezintă un contract imobiliar şi se naşte în convenţia dintre părţi potrivit formelor prevăzute de lege şi care produce obligaţii numai în sarcina celui ce o constituie. Creditele acordate persoanelor juridice (firmelor). Realitatea a demonstrat că majoritatea clienţilor alimentează periodic conturile. între 2 şi 5 ani. În raporturile sale cu firmele. sunt cumpărate de către bănci de la vânzătorii de automobile în pachete de valori mari. Deoarece dobânda percepută pentru aceste bilete reprezintă un venit garantat băncii. băncile comerciale sunt puternic concurate de companiile financiare aflate în proprietatea marilor companii constructoare de automobile. Creditele acordate persoanelor fizice sunt mai ales creditele de consum care se pot acorda pe termene diferite (de la foarte scurt la lung). parţial sau total.Creditele acordate statului. În această situaţie.creditele pentru studii. în aşa fel încât debitele nu apar decât în rare cazuri. pe termen lung cu garanţii ipotecare. Acest tip de credite se acordă de bănci pentru activităţile viitoare. În ţările unde economia de piaţă este dezvoltată. În acest caz. se percep dobânzi foarte ridicate. în general. chiar dacă nu există disponibil în cont.

O altă caracteristică a acestor credite o constituie şi faptul că acestea. să suplinească insuficienţa temporară a capitalului lichid al firmelor. în mod obişnuit utilizarea suplimentară pentru remunerarea băncii. Această modalitate de creditare presupune. De aici. în caz contrar. În realitate. a unui comision. se poate vorbi de următoarele tipuri de credite ce se acordă prin bănci firmelor pe bază de contract de creditare : . aceste credite nu sunt garantate formal. Mărimea plafonului depinde de mai mulţi factori. întrucât banca poate cere oricând acoperirea debitului.poziţia firmei pe piaţă . nu au posibilitatea de recreditare. 135 . dar stabilit. aprobat de bancă. pentru că. fie efectuarea creditării prin cont curent. Într-o formă primară. Acestea se bazează pe raporturile de credit întemeiate pe o deplină cunoaştere a activităţii firmei. comerţ exterior. în general. aceste fonduri de rulment vor fi creditate de către bancă. fie prin deschiderea unui cont separat de împrumut. De aceea. Asemenea credite nu au termene de rambursare. O formă mai favorabilă firmei. În etapa actuală. în corelaţie cu dobânda de piaţă şi. iar pe de altă parte. Pe de o parte. funcţia acestor depozite decurge din faptul că firmele îşi păstrează toate disponibilităţile în conturile de la bancă.avansurile în cont curent sau credite de casă/trezorerie. Creditele acordate de bancă. în vederea reînnoirii lor şi aducerii la nivelul necesar. comercializare. . o reprezintă linia de credit confirmată. iar pe de altă parte.natura activităţii desfăşurate de aceasta .Sistemul de acordare general este linia de credit. între care amintim : . fondurile de rulment care sunt fără încetare absorbite şi reînnoite prin mecanismele cumpărărilor şi vânzărilor. în obiecte care să reprezinte o garanţie veridică. de regulă se întemeiază pe depozite compensatorii. . această linie de credit conferă firmei un credit provizoriu.economiilor băneşti în cont. cât şi prin creditarea activităţilor ce le poate desfăşura : de producţie. în limita unui plafon stabilit. permiţând băncii să acopere necesităţile unor firme prin însăşi redistribuirea depozitelor lor în cont curent constituite de alte firme. Ele au rolul de a satisface necesităţile curente legate de costurile de producţie cu caracter imprevizibil şi greu de localizat. realizarea unor investiţii productive sau gospodăreşti. fără a fi necesare înscrisuri la fiecare angajament. Creditul acordat în cont curent se face în urma unei cereri aprobate de către bancă. prestări servicii. şi nivelul dobânzii mai ridicat. în general. în condiţiile căreia se stabileşte limita maximă a creditului acordat în acest cadru. ar degenera într-o simplă vărsare de fonduri. când acestea sunt insuficiente şi nu mai fac faţă cheltuielilor productive. de regulă. Ea permite accesul debitorului (clientului) la sume a căror valoare să se înscrie într-un anumit plafon maxim. Acordarea acestor credite. capitalul unei firme se împarte în două părţi : pe de o parte. bazându-se pe principalele resurse ale băncii. în care posibilitatea de acordare a creditului se menţine pentru o perioadă stabilită în contract. trebuie să satisfacă numai nevoile temporare ale afacerilor. În mod normal. neavând la bază înscrisuri. pe baza unui acord scris. iar pentru firmă un mijloc de păstrare a solvabilităţii. fondurile care i-au servit la constituirea firmei şi care sunt mobilizate în cursul exploatării. existenţa permanentă a depozitelor compensatorii înseamnă pentru bancă o reducere a resurselor utilizate.

creditele se împart în : → productive : → pentru activitatea curentă. creditele explicite pot fi în ansamblul lor considerate drept credite pentru stocuri. Acest document permite transferarea proprietăţii prin menţiuni făcute pe o parte a documentului respectiv. fiind din acest punct de vedere asimilat cambiei şi de asemeni. Warantul permite recursul cambial. Modalitatea efectivă de creditare o reprezintă creditele de risc. prin menţiunea făcută pe warant se transmite creanţa constituită prin gajarea mărfii şi dreptul. prin aspectul lor general ca implicite.rezultatul investigaţiilor efectuate de către inspectorii băncii la firmele respective. după modul lor de angajare şi folosinţă. etc. → consumative. care este folosit de aceasta potrivit necesităţilor sale şi liberului său arbitru. pe recipisa warant. blănuri. iar rambursarea se face integral la scadenţă.Prin urmare. Warantul deci. Astfel de credite cuprind toată gama creditelor (pe gaj de mărfuri. necesită în faţa băncii. 136 . fără a se motiva utilizarea lui. Asemenea credite sunt garantate cu mărfurile aflate în procesul de producţie sau circulaţie. dobânda calculată achitându-se lunar. După cum se cunoaşte. Astfel. O altă serie de credite bancare. creditele de casă mobilizate şi îndeosebi creditele pe documente warant. exemplificate până aici. ipotecă) şi sunt acordate în scopul sprijinirii efortului firmelor. Creditele acordate în funcţie de destinaţie. permite mobilizarea lui. Între acestea. de exemplu. este documentul utilizat pentru obţinerea şi garantarea creditului şi poate fi folosit ca un efect de comerţ. în general. Ele sunt menite să asigure resursele necesare în cazul singularităţii ciclului aprovizionare – producţie – vânzări. . credite pe termen scurt (până la 12 luni) şi se acordă firmelor pentru desfăşurarea activităţii curente. datorită scăderii preţurilor. profitul creditului este diminuat în funcţie de valoarea garanţiei. . În funcţie de destinaţia lor. o motivare clară şi condiţionare a utilizării lor şi adesea garantate. pot fi caracterizate. Creditele productive pentru activitatea curentă sunt.. → pentru investiţii. posibilitatea băncii să recurgă la recreditare. Creditul se acoperă pe o perioadă stabilită. de care pot beneficia firmele. Uneori.creditele speciale servesc pentru finanţarea subscrierii de titluri de credit şi pentru finanţarea agenţilor la bursă. jucării. creditele de producţie sezonieră sunt cunoscute sub denumirea de credite de campanie. De aici. Astfel. asigură firmelor un flux de capital circulant. warantul este documentul prin care se atestă existenţa mărfurilor într-un depozit general. strâns legate de necesităţile activităţii de producţie. de a dispune ca atare asupra mărfurilor gajate. creditele acordate persoanelor juridice. efecte de comerţ. Prin warant se asigură garanţia creditorului asupra mărfurilor şi posibilitatea recuperării creditului acordat. extrem. Creditele productive deţin ponderea cea mai însemnată în perioada actuală. Astfel. asigurându-se o marjă în favoarea băncii. ele pot fi caracterizate ca explicite. producţia de conserve.

Derularea lor se face în conformitate cu prevederile înscrise în contractul de credit. Creditele nerambursate la scadenţă sunt acele credite neachitate la termenele stabilite prin contractul de credit.). Pentru aceasta. în tranşe (de preferat regresive). anume acela de consultant financiar al întreprinzătorului. se bazează pe resursele proprii şi atrase ale băncii. pe următoarele categorii: feluri de valute.credite performante . de construcţie şi de exploatare.1. Astfel de credite au un coeficient mare de risc şi presupun calcule de actualizare. precum şi de eficienţă a investiţiilor.credite neperformante la scadenţă. în lei şi în valută. iar dobânda percepută este cea înscrisă în contract şi se poate modifica în funcţie de dobânda pieţei şi de rata inflaţiei. Creditele consumative sunt creditele pe termen scurt sau mijlociu (cel mult). Contabilitatea externă. etc. Pentru lichidarea acestui tip de credit. balanţa soldurilor 137 . scrisoare de garanţie). banca fie că urmăreşte debitorul în instanţă pentru valorificarea garanţiilor materiale (gaj. condusă şi organizată cu ajutorul calculatorului. etc. este necesar ca evidenţa contabilă să fie structurată pe un sistem de conturi corespunzător. în general. de credite şi disponibilităţi deschise diferenţiat. Creditele acordate în funcţie de calitatea lor. Pentru aceste credite. creditul rămas se trece într-un cont separat. Creditele performante sunt pentru o bancă acea categorie de credite în curs de execuţie. fie în urma unui contract cu debitorul . de stat. Această categorie cuprinde : . banca joacă un rol deosebit. acordate persoanelor fizice şi sunt destinate acoperirii costului bunurilor şi serviciilor de care beneficiază prin reţeaua de comercializare şi servicii sau pentru recreditarea creanţelor în acest scop. Banca va face controale în toate fazele : de proiectare. iar dobânda corespunzătoare acestora fiind majorată. străin. sau al persoanelor fizice etc. lung. condiţia necesară pe care trebuie să o îndeplinească creditul pentru a fi considerat credit performant este ca toate tranşele de rambursare a creditului (inclusiv dobânda) să fie achitate la zi. ipotecă. . Principii ale activităţii de creditare Activitatea de acordare a creditelor se bazează pe următoarele principii generale: Atât activitatea de angajare şi acordarea creditelor (sub toate aspectele sale) cât şi activitatea de asumare a unor riscuri. 3.Creditele productive pentru investiţii se acordă pe termen mijlociu şi lung şi sunt destinate construirii de locuinţe. construirii de hale industriale. asigură distribuirea zilnică a extraselor de cont bancare ale clienţilor. de credite restante.4. prelungeşte contractul de credit (în schimbul unor noi garanţii : contracte de export. mixt. cu plata lunară a dobânzii. iar debitorii şi-au achitat la momentul potrivit toate datoriile faţă de bancă. Rambursarea se face conform contractului de credit. termen scurt. Garanţia materială pentru acest tip de credit este însăşi investiţia plus alte obiecte aparţinând firmei. feluri de capital al firmelor: privat. Pentru creditele pe termen mijlociu şi lung. a căror durată de rambursare nu este expirată. În situaţiile când debitorul nu-şi achită la timp obligaţiile. mijlociu.

. precum şi pe garanţiile bugetare. regiile autonome.una din declaraţiile pe linie financiar . conturi pe care le au în administrare. trebuie să asigure alocarea unor sume importante pentru constituirea de provizioane specifice de risc. în funcţie de necesitatea de analiză şi control şi evidenţă ale acestora în materie de disponibilităţi şi credite existente în conturile clienţilor. scrisori de garanţie etc. ACORDAREA PROPRIU-ZISĂ A CREDITELOR Societăţile comerciale (indiferent de provenienţa capitalului). gestionarea cât mai eficientă a resurselor băncii. Elemente de analiză care vor sta în toate cazurile la baza asumării de către bancă a unor angajamente sunt următoarele: . Etapele care trebuie parcurse în acordarea creditelor sunt: Prima etapă 138 .derularea operaţiunilor legate de angajamente asumate de bancă. pot fi finanţate din credite în scopul completării resurselor proprii în vederea realizării activităţiilor propuse conform normelor legale. când se constată una din următoarele situaţii: . . datorită faptului că uneori majoritatea clienţilor sunt noi.conturilor clienţilor şi balanţa rulajelor conturilor clienţilor în formă stabilită de comun acord cu Direcţia Clientelă. . între care un loc deosebit trebuie să-l ocupe garanţiile materiale reale oferite de client. dacă se ţine seama de gradul de incertitudine ridicat. persoanele fizice (autorizate independent) etc.in toate cazurile.obiectul nu se înscrie în paramentri de eficienţă economică.se poate trece la executarea garanţiilor reale (ipotecă. . a obligaţiilor ce-i revin. Datorită tendinţei generale de descentralizare a activităţii economice.clientul nu are suficiente disponibilităţi în conturile sale pentru achitarea la termen şi în cuantumul prevăzut. . .2. faţă de bancă. se va dovedi falsă . firmele în general.încadrarea în strategia generală a băncii. descentralizată în sensul aprecierii serviciilor de clientelă din punct de vedere al localizării teritoriale. de organizare contabilă sau de orice altă natură solicitată de bancă. evitarea riscului.se va acorda o atenţie sporită categoriilor de garanţii ce vor putea fi obţinute în acoperirea angajamentelor asumate. generală a posibilităţilor de refinanţare existente în momentul respectiv. . în numele clienţilor săi. Aceasta vizează atât menţinerea pe linia politicii monetare a BNR cât şi obţinerea unui profit cât mai mare. asociaţiile familiale. precum şi de necesitatea acoperirii angajamentelor asumate în conformitate cu practica bancară internaţională.activitatea de asumare de angajamente şi de derulare a operaţiunilor de creditere. va fi treptat pe măsura posibilităţilor. gajuri. se va urmării deschiderea de sucursale în toate marile centre industriale.) sau la acţionarea în justiţie în vederea recuperării creanţelor deţinute asupra clienţilor. pentru şi în numele clientului. bazate pe propria lor activitate..contabilă. 3. se va urmării corelarea directă.

În această primă fază nu sunt necesare completarea unor documente (acte). atunci clientul respectiv trebuie să prezinte la bancă următoarele documente: . a societăţii. atunci ofiţerul de credite doreşte să cunoască starea materială (garanţii. prestări sevicii etc.Studiul de fezabilitate.Cererea de acordare a creditului sau emiterea unui angajament cu menţinarea expresă a documentelor anexate la la acesta. 139 . Dacă solicitantul este o persoană fizică. în condiţiile legii către Registrul Comerţului şi Monitorul Oficial.asumarea. Regulament de funcţionare al Consiliului de administraţie.contractele de export.orice alte aprobări prevăzute de statut. al necesarului real al acestuia de disponibilităţi.Ofiţerul de credite (inspectorul băncii) poartă cu solicitantul creditului. de către bancă. aprobarea Consiliului de administraţie al societăţii cu capital integral de stat sau majoritar de stat sau regiei autonome. De asemenea.programul de producţie. care pot avea legătură cu obiectul creditului sau garanţia bancară a se emite.Contractul de societate şi statutul firmei aprobate prin sentinţă judecătorească. respectiv pe perioada de la data asumării angajamentului economic şi până la expirarea valabilităţii acestuia. . . subscris sau vărsat la zi şi a măsurilor întreprinse pentru aprobarea şi comunicarea modificărilor respective. . . . De asemenea se mai abordează problema cheltuielilor şi veniturilor preliminare ale întreprinzătorului. garanţie bancară). . capitalul social. creditele de care ar avea nevoie şi alte elemente pentru primele concluzii. . programul respectiv trebuie să se muleze pe scheletul BVC elaborat de organele competente în materie . .modificările în legătură cu capitalul social iniţial.angajarea legală a creditului la bancă.BVC pe anul în curs şi perioada menţionată. sursele de aprovizionare şi posibilităţile de desfacere. care să includă în mod obligatoriu şi studiul de fezabilitate al investiţiei care face obiectul creditului sau scrisorii de garanţie bancară solicitată. A doua etapă Dacă ofiţerul de credite consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea unui credit.textul scrisorii de garanţie bancară pe care trebuie să o emită banca în numele clientului său. . în mod amănunţit. în legătură cu: . . a unui angajament în numele firmei (acreditiv. pe perioada de la acordarea creditului şi până la rambursarea lui.Documentul de înregistrare la Registrul Comerţului. la punctul de mai sus. axată în principal pe activităţile prevăzute în statut sau autorizaţie. venituri) şi scopul creditului. import sau orice alt contract de vânzare – cumpărare ce pot face obiectul creditului solicitat de client. ci ofiţerul de credite bancar îşi face numai o imagine globală asuprpa solicitantului. pe ansamblu. o discuţie cu caracter de informare – documentare. .. respectiv contractul de societate etc.garanţia materială pe care firma o oferă în mod legal pentru creditul angajat sau pentru asumarea de către bancă a unor angajamente bancare în numele său.

Situaţia patrrimonială lunară (la zi) cuprinzând în mod obligatoriu situaţia încasărilor şi plăţilor. pe perioada până la rambursarea creditului. întocmită şi înregistrată. întocmit şi înregistrat în conformitate cu legislaţia în materie. Situaţia conturilor de profit şi pierdere. în limita plafonului de lucru cu acestea. vizate de organele de specialitate. Între alte condiţii pe care trebuie să le îndeplineasă o firmă pentru primirea creditului solicitat. în vigoare. probat cu registrul de inventar. întocmit în conformitate cu instrucţiunile şi normele elaborate de Ministerul Finanţelor. la dispoziţia băncii. deschis până la data scadenţei şi respectiv concurenţa creditului acordat şi angajamentul asumat. cesionate în favoarea băncii. păstrate în depozit la banca respectivă. în valută. Licenţa de import/export. de asemenea în conformitate cu legislaţia în vigoare. se va prezenta dovada că au fost înştiinţate despre acest lucru toate băncile prin care se derulează încasări. -poliţa de asigurare a bunurilor. mai amintim: . Contractul de import. se solicită contracte ferme de export sau alte contracte comerciale ferme. precum şi acordul expres al acestora. Garanţia materială reală oferită de firmă în contul creditului ce se acordă sau angajamentul ce se asumă în numele ei. Bilanţurile contabile pe ultimii 5 ani. Ca supragaranţie. Certificatul de bonitate privind situaţia economico-financiară. Textul scrisorii de agranţie bancară. atât în lei cât şi în valută. Cash flow. pînă la rambursarea creditului sau expirarea valabilităţii scrisorii de garanţie. emise de BNR în condiţiile menţionate. sau va acţiona pentru asigurarea condiţiilor comerciale necesare derulării integrale şi în termen a contractelor respective. certificatul respectiv trebuie să cuprindă date şi aprecieri asupra stadiului profesional al firmei. prin prisma angajamentelor bancare asumate de client la banca ce gestionează contul principal. în materie. întocmită şi înregistrată în conformitate cu legislaţia în materie. în condiţiile legislaţiei în vigoare privind concesionarea. precum şi a textelor acreditivelor sau garanţiilor bancare în cadrul cărora se derulează exporturile. autorizate. Pe măsura posibilităţiilor. 140 . -orice alte garanţii materiale. ţinute în condiţiile legii în care s-a înregistrat gajarea unei părţi din patrimoniu. în vigoare. solicitate a se emite în limba de contract şi în limba română. din care decurg drepturile de creanţă ale firmei. -scrisori de garanţie bancară. -controlul de gaj. cu confirmarea expresă a firmei exportator – cumpărător comisionar că are deja. aprobat de Consiliul de administraţie. Pe lângă documentaţia privind legislaţia censionării. de virarea sumelor respective în contrul firmei.firma trebuie să aibă cont de disponibil deschis la banca respectivă. în lei şi în valută ale firmei. -scrisori de garanţie bancară de la bănci corespondente. sau alte depozite neutre. de export sau orice alt contract ce poate face obiectul creditului sau angajamentului asumat. evaluate de organele de drept. -autorizarea debitării contului firmei de către bancă. jurnal sau copier al firmei. -scrisori de garanţie bugetare. -ipoteca. vizate de comisia de cenzori sau alte organe de specialitate.BVC pe anul în curs şi de perspectivă. de către bancă cum ar fi: -concesiunea încasărilor în lei şi valută pentru perioada până la rambursarea creditului.

respectiv dacă pierderile din anii anteriori au fost acoperite şi pe ce cale.evoluţia în timp a disponibilităţilor la zi în conturile deschise la alte bănci.situaţia principalilor indicatori de eficienţă economică. Constituirea firmei.alte acorduri şi avize prevăzute de lege (protecţia mediului.concordanţa angajamentelor pe care clientul le are deja la bancă cu datele înscrise în bilanţ. . gospodăria apelor.graficul de eşalonare al lucrărilor de investiţie.evoluţia operaţiunilor în devize convertibile. în continuare are de îndeplinit următoarele atribuţiuni: . firma mai prezintă: . . curente şi restante.evoluţia în timp a creditelor totale. dovedeşte îmbogăţirea patrimoniului acesteia. .. . eliberată de organele prevăzute de lege. gaz metan etc. . . acestea se vor proba cu extrasele de cont respective. sub aspectul legalităţii. se vor calcula următorii indicatori: . clientul trebuie să dea explicaţii scrise cu privire la demersurile făcute pe linia înregistrării în condiţiile legii. De exemplu: SN (firma “X”) = 2850 − 350 = 2500 mii lei -Fondul de rulment (FR). în numele şi în favoarea clienţilor. -să analizeze datele din bilanţ ale clientului cu privire la: .se va calcula comparativ pentru toţi anii de analiză. . în soluţii contractuale. A treia etapă Pe baza documentelor prezentate de client. banca procedează la analiza şi pregătirea documentaţiei în vederea acordării de credite sau asumarea de angajamente de către bancă.planul de amplasare. în sensul existenţei acordului expres în această privinţă al Consiliului de administraţie etc. Analiza documentaţiei: Ofiţerul de credite al băncii. care pot face obiectul creditului sau angajamentului solicitat la bancă: angajarea creditului şi garanţiilor materiale date de client în favoarea băncii.devizul general al lucrării.autorizaţie de construire. comunicat prin bilanţul contabil la Registrul Comerţului şi cel înscris în statut. Pentru fundamentarea creditelor de investiţii.să constituie şi să verifice dosarul juridic al clientului. . persoanele legal autorizate să o angajeze faţă de bancă şi terţi. În urma analizei datelor din bilanţ. . 141 .evoluţia profiturilor(beneficiilor) sau a pierderilor firmei.evoluţia raportului.firma trebuie să prezinte dosarul juridic adus la zi. .creşterea situaţiei firmei de la un an la altul. Este necesară concordanţa dintre capitalul social iniţial subscris şi cel vărsat.). Dacă sunt diferenţe în acest sens. . pe structură şi pe vechime. creanţe de încasat / obligaţii de plată ale clintului. .contractul încheiat cu constructorul. a modificăriilor existente. energie electrică.Situaţia netă a firmei (SN): SN = Total activ − Datorii nerambursate .

care înseamnă gradul de acoperire a creditelor şi obligaţiilor. de exemplu. Ea se calculeauă cu ajutorul formulei: Solvabilitate= •100 = Capitalul Capitalul social social +Elementele patrim onia le constituit e din credit Indicatorul respectiv poate fi apreciat ca pozitiv. care înseamnă capacitatea firmei de a face faţă achitării obligaţiilor faţă de terţi. se poate accepta ca limită minimă coeficientul de 50%.Bonitatea clientului. FR = Capital permanent − Imobilizări NFR = NFCE (necesarul de finanţare a ciclului de exploatare) – DE (Datorii de exploatare) =Stocuri + Creanţe – DE NFR (firma ”X”) = 0 . adică capacitatea castuia de a-şi da datoriile. În exemplul nostrum avem: 1400 S (firma “X”) = 1400 •100 = 100% iar după acordarea creditului.Necesarul de fond de rulment (NFR) FR = Active circulante − Datorii pe termen scurt sau. Din punctul de vedere al siguranţei firmei. În afacerile ei.De exemplu: FR (firma “X”) = 410 − 350 =60 mii lei . indicatorul va avea valoarea: S (firma “X”) = 1400 •100 = 70% 1400 . o bancă. prin elemente patrimoniale şi se calculează cu ajutorul formulei: Disponibil şi Sume de Titluri de credit Alte 142 .lichiditatea.solvabilitatea.Trezoreria netă(cash flow) (TN) TR = FR – NFR De exemplu: TN (firma “X”) = 60 – 0 = 60 mii lei . acceptă pentru acordarea unui credit un coeficient de peste 60%. atunci când coeficientul rezultat se apropie cât mai mult de 100%. se va calcula cu ajutorul următorilor indicatori: .

. Titlurile şi creditele negociate pe piaţă cuprind : . cu asigurările sociale. . alte obligaţii.mijloace băneşti în curs de decontare. lucrări şi servicii facturate. furnizori interni şi externi. reprezintă capacitatea firmei de a realiza profit Rentabilitatea economică (Re): Re = M a spa r o f i t u l u i ∗100 V a l o a p er o d ţui e ex p r imă îantc o n t r a ci (s a u r ţev â n z a r e p ) 270 ∗100 = 56. avem: L (firma “X”) = 410 + 700 ∗100 = 317 % 350 . nu trebuie omise stocurile aflate în unitate. . . Ca urmare. .25% 480 Re (firma “X”) = 143 .debitori.contul casa. creditori interni şi externi.contul “carnete CEC în limită de sumă”.mărfuri expediate.alte creanţe.sume vărsate în plus la buget. . greu vandabile. atunci firma are o situaţie economică favorabilă. cheltuieli desfacere.produse.efecte de comerţ din portofoliul societăţii ce pot fi negociate prin scontare la bănci. piese de schimb. . privind amortizările. decontări cu bugetul statului. Alte elemente de activ : materii prime.clienţi.acţiuni şi obligaţiuni cumpărate de la alte societăţi. De preferat ca acest indicator să fie mai mare decât 2. Sumele de încasat vor cuprinde soldurile din bilanţ ale conturilor : . materiale. Dacă indicele calculat este supraunitar.disponibilul în cont la bancă (lei şi valută). mărfuri. cu mişcare lentă. În vederea calculării unui indicator cât mai semnificativ pe plan financiar. deci activele lichide disponibile pot acoperi obligaţiile faţă de terţi. Creditele şi datoriile pe termen scurt cuprind : credite curente şi pe termen scurt. . etc.Lichiditate = alte mijloace băneşti + încasat + negociabile patrimonială Credite şi datorii pe termen scurt elemente + de activ în care : Disponibilul şi alte mijloace băneşti cuprinde soldurile din bilanţ ale conturilor: . dacă ele sunt : deteriorate.acreditive deschise şi alte valori. obiecte de inventar. produse finite.rentabilitatea. . . ambalaje.

Rata acumulării (RA):
RA = B eneficiu ∗100 ; Facturi fixe RA = B eneficiu ∗100 Facturi totale

RA (firma “X”) =

270 ∗100 = 38,57 % 700

Rentabilitatea financiară (Rf), relaţia capitalurilor (RC): Rf = Capitaluri RC = Rf =
Beneficiu ( proprii + îm prum utat e) ∗100

C ifra de afaceri C apitaluri

∗100

270 850 ∗100 = 19,28 % ; RC = ∗100 = 60,71 % 1400 1400

Efectul de pârghie al creditului : R = r + (r – i) ∗
D , i = d (1 – t). C

unde : R = rentabilitatea capitalurilor proprii ; r = rentabilitatea capitalului permanent ; i = costul real al surselor împrumutate (dobânda medie a pieţei) ; D = mărimea surselor împrumutate ; C = mărimea capitalului propriu. Dacă rentabilitatea (R) astfel obţinută este mai mare decât rentabilitatea capitalului permanent, înseamnă că firma ar putea fi interesată în obţinerea unui nou împrumut, iar acesta va fi limita gradului de îndatorare :
G radul de îndatorare = C apitalul propriu ; D atorii pe term en m ediu şi lung

Respectivul raport se apreciază ca pozitiv în cazul în care este mai mare decât 1.
Gradul de îndatorare + Datorii pe termen mediu şi lung , trebuie să fie cât Cash − flow

mai mic (aproape de zero), pentru o apreciere pozitivă a activităţii firmei. În cazul firmei “X” care nu are datorii până în momentul acordării creditului, gradul de îndatorare va fi : Gi / = 1400 mii lei Gi / 2 = 0 Ofiţerul de credite (inspectorul băncii), de asemenea, trebuie să verifice existenţa garanţiilor materiale reale, posibile, de la client în faza analizei

144

documentaţiei şi respectiv valabilitatea reală a acestora. Verificarea respectivă constă atât în verificarea documentelor, cât şi prin deplasarea la locul unde ele se află. Dacă aceste garanţii nu se pot constitui în această fază, se solicită semnarea “angajamentului”. Totodată, se va analiza stadiul de fezabilitate din care să rezulte posibilităţile reale ale clientului de a rambursa integral şi la scadenţă creditul solicitat şi a dobânzilor aferente, a altor costuri ale creditului în condiţiile convenite de comun acord cu banca, comparativ cu programul de activitate şi BVC al clientului pentru anul curent şi de perspectivă, până la rambursarea integrală a creditului. Când se solicită un credit pentru investiţii, se va analiza şi studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţie, realizat cu ajutorul calculelor de actualizare. Apoi vor putea fi analizate contractele, acreditivele şi garanţiile pe care le deţine clientul în rambursarea creditului. O astfel de analiză are în vedere : - realitatea contractelor ; - condiţiile prevăzute în scrisorile de garanţie şi acreditive. A patra etapă Negocierea creditelor Având în vedere concluziile rezultate din analiză (adică condiţiile de creditare sunt îndeplinite), se trece la următoarea etapă, aceea a negocierii condiţiilor de acordare a creditelor : - volumul creditului ; - durata de acordare a creditului ; - termenul de rambursare ; - cuantumul ratelor ; - dobânda ; - perioada de garanţie. În funcţie de specificul băncii, ofiţerul de credite va întocmi : “Fişa clientului”, “Nota de acordare a creditului” sau pur şi simplu un “Referat”. A cincea etapă Aprobarea creditului După ce “Referatul” a fost semnat şi însuşit de şeful serviciului de specialitate, se va proceda la înaintarea acestuia, alături de concluziile negocierii, Comitetului de risc şi de credite sau Comitetului de direcţie (după competenţă). A şasea etapă Dacă a fost aprobat creditul, se va trece la întocmirea convenţiei (contractului) de credite care se va semna de către reprezentanţii desemnaţi ai băncii şi respectiv ai firmei. Contractul astfel încheiat şi semnat va avea ca destinaţie : două exemplare rămân la banca finanţatoare şi un exemplar se predă împrumutatului. A şaptea etapă Derularea creditului După depunerea ipotecilor şi gajurilor corespunzătoare, înregistrate la notariat şi primărie, acordarea creditelor se face prin contul de disponibil din credite. La acordarea creditului, banca poate opri un comision de gestiune, care poate oscila între 0,5-0,3%, în funcţie de caracteristicile creditului şi este stipulat în contractul de credite.

145

În perioada acordării creditului, banca este obligată să urmărească activitatea economică a firmei, regularitatea încasărilor şi va reţine direct din contul de disponibil al clientului, dobânzile aferente creditului, potrivit contractului. Când clientul nu utilizează creditele la datele stabilite, va fi penalizat cu un comision de neutilizare al creditului (3-5%). A opta etapă Rambursarea creditelor se face la datele din contract, din conturile de disponibilităţi sau prin depunerea de numerar. Orice întârziere la rambursarea ratelor, scadenţa este purtătoare de dobânzi majorate conform contractului de credite. 3.2.1. Analiza performanţei firmei pe baza bilanţului întocmit conform normelor metodologice în vigoare După cum s-a putut constata, pentru aprobarea unui credit, băncile procedează la calcularea următorilor indicatori : - lichiditatea imediată şi patrimonială ; - solvabilitatea ; - rentabilitatea ; - gradul de îndatorare ; - serviciul datoriei ; - gradul de acoperire a cheltuielilor. Conform normelor legale, fiecărui indicator calculat i se atribuie o notă (punctaj), în funcţie de valoarea înregistrată, astfel :

Indicatorul

Lichiditatea

Solvabilitatea

Rentabilitatea

Valoarea >120 105-110 95-105 85-95 < 85 > 60 50-60 40-50 30-40 < 30 >5 3-5 2-3 1-2 <1 0-15

Nota (punctajul) 10 8 5 2 0 10 8 5 2 0 10 8 5 2 0 10

146

neponderate.Standard 0 .aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obţinute.În observaţie 0.Îndoielnic 0. previne limitarea riscului de credit referitoare la încadrarea în categorii de risc de credit a elementelor de activ din bilanţ. precum şi a celor din afara bilanţului asimilate acestora.Gradul de îndatorare (zile) Serviciul datoriei Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri 16-30 31-60 61-90 > 91 7 zile 30 zile > 30 zile > 120 100-120 90-100 70-90 < 70 8 5 2 0 Bun Slab Nesatisfăcător 10 8 5 2 0 Prin însumarea tuturor notelor aferente indicatorilor calculaţi se obţine o notă finală (punctaj). .2 . pe baza căruia creditul este clasificat în următoarele 5 categorii : Punctaj .Credit standard 41-50 .Credit sub standard 11-25 . în funcţie de gradul de risc de credit – în cazul unui credit clasificat în una din celelalte categorii de clasificare prevăzute. corespondenţa între categoriile de clasificare şi coeficienţii de provizionare : Categoria de clasificare : Coeficientul : . 8/1999 a BNR). .Credit în observaţie 26-40 . .Sub standard 0.05 .Credit îndoielnic 1-10 . Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferente unui credit se vor parcurge următoarele etape : .determinarea bazei de calcul necesare la determinarea provizioanelor specifice de credit prin totalizarea sumelor evidenţiate în rubricile corespunzătoare gradelor de risc de credit astfel : .încadrarea creditului în categoriile de risc de credit corespunzătoare normelor legale (Norma nr.Credit pierdere 0 Acest mod de interpretare a indicatorilor este utilizat şi în procesul de clasificare a creditelor de către bănci şi constituirea provizioanelor specifice de risc. în funcţie de gradul de risc de credit – în cazul unui credit clasificat în categoria “pierdere”.5 .Pierdere 1 147 .ponderate. Vom reda mai jos.

Cercetările ce s-ar putea efectua. identificarea firmelor performante presupune o comparaţie a performanţelor acestora cu cele mai performante firme. Cele două metode prezintă însă. Deci. constatăm că aprecierea performanţei unei firme pe baza bilanţului nu este edificatoare. tehnologiei şi poziţiei pe piaţă. . nu 148 .permit interpretarea separată a indicatorilor – pe bază de punctaj acordat de bancă în funcţie de valorile înregistrate de fiecare indicator. magazine. trebuie să ia în primul rând cele mai bune decizii privind producţia şi desfacerea. s-a constatat că deşi firmele beneficiază de aceeaşi tehnologie performantă. fără a lua în considerare interdependeţele şi influenţele reciproce dintre elementele care-i determină. Având în vedere noile metode de eficienţă (practicate cu succes în ţările cu econoie de piaţă dezvoltată). să dispună de o organizare care să-i permită obţinerea unor rezultate maxime. comparabile din punct de vedere tehnic şi al obiectivelor. indicatorii de solvabilitate. pentru a fi eficientă. ar cuprinde domenii ca : companii aeriene. bănci. iar indicatorii de lichiditate. după cum s-a văzut. Analiza performanţei pe baza bilanţului restructurat La baza propunerii specialiştilor stau următoarele argumente : . Ca urmare. facilităţi fiscale privind reinvestirea profitului. Dacă unele firme sunt mai performante decât altele se datorează rezultatului condiţiilor de mediu. grad de îndatorare diferă foarte puţin de valorile indicatorilor calculaţi pe baza bilanţului utilizat în prezent.3. lacune : . Din punct de vedere al eficienţei însă. . . O firmă. se constată că valoarea indicatorilor de lichiditate.nu iau în considerare valoarea de piaţă a activelor şi pasivelor firmei.dintr-un bilanţ restructurat. mărimea capitalului social minim. poate conduce în multe cazuri la situaţia când unei firme cu un management bun să i se atribuie un punctaj mic şi deci să nu primească credit. transporturi publice.2. În realitate. Identificarea firmelor performante în practică nu este simplă. Decizia băncii de acordare sau nu a creditului pe baza indicatorilor de bonitate. trebuie evaluată eficienţa cu care-şi utilizează resursele disponibile. care serveşte drept etalon.activul bilanţului este restructurat în funcţie de gradul de lichiditate a activelor care-l compun. De aceea se va pune problema evaluării eficienţei relative a firmelor. fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. solvabilitatea şi gradul de îndatorare reflectă mai bine realitatea. solvabilitate. ci le consideră la valoarea contabilă şi ca urmare.pasivul bilanţului este restructurat în funcţie de exigibilitatea şi apartenenţa resurselor. lichiditate şi rentabilitate nu corespund realităţii. precum şi influenţa factorilor externi asupra valorii acestor elemente : impozit / profit. Trebuie precizate performanţele sale de producţie în comparaţie cu alte firme asemănătoare. aceasta presupunând calcularea şi interpretarea unor date pe care băncile din România nu le au la dispoziţie.2. se poate face calculul următorilor indicatori : trezoreria netă. nepermiţând practic încadrarea creditului într-o altă categorie (inferioară sau superioară) faţă de încadrarea rezultată din calculul pe baza bilanţului utilizat în prezent.

deci pe seama calităţii deciziilor manageriale tactice şi strategice. Corelaţia dintre rentabilitatea firmei şi scorul de eficienţă. se constată că au acelaşi numitor comun : optimizarea economică a comportamentului firmei şi mai puţin modul în care ele îşi utilizează tehnologia. evidenţiază faptul că rentabilitatea creşte o dată cu eficienţa. Există două metode care se pot folosi în depistarea acestei graniţe : o metodă statistică care se bazează pe o prelucrare a datelor recurgând la funcţia de producţie. capital / muncă sunt eficiente dacă-şi măresc viteza de rotaţie a capitalului circulant ca urmare a unei bune organizări a procesului de producţie. diferenţa dintre firmele eficiente şi cele ineficiente din punct de vedere managerial constă în calitatea deciziilor manageriale. Costul minim necesar este limita superioară a scorului (ratei) calculat pentru firmele performante –firme etalon. firmele sut grupate în grupe omogene în funcţie de tehnologiile utilizate şi condiţiile utilizate pentru fiecare sector de activitate. În vederea depistării graniţei. Firmele cu eficienţă ridicată din punct de vedere tehnic. cât şi eficienţa managerială a firmei. pune în evidenţă faptul că firmele eficiente. drept graniţă eficienţa costurilor. Studiul corelaţiilor dintre scorul de eficienţă şi diverşi indicatori clasici de performanţă. Diferenţa dintre firmele eficiente şi cele ineficiente din punct de vedere tehnic. Corelaţia dintre indicele capital (muncă. Prin urmare. este necesar a se găsi graniţa eficientă care separă firmele eficiente de cele ineficiente. Criteriul departajării firmelor din grupele omogene în clase distincte îl constituie cifra de afaecri. ilustrează rolul scorului de eficienţă ca instrument sintetic de măsurare a performanţelor unei firme. cu scorul de eficienţă). care sunt consecinţa propriei organizări. au tendinţa de a substitui capitalul cu munca. deci a managementului. Eficienţa măsurată prin scor evidenţiază totodata atât eficienţa tehnică. preţ sau profit şi o metodă care are la bază observaţiile făcute în urma utilizării tehnicilor programării liniare. Scorul acesta reprezintă ponderea costurilor sau resurselor utilizate în mod eficient. pot să crească producţia fără o creştere proporţională a resurselor consumate. corelaţia dintre productivitatea muncii şi scorul de eficienţă pune în evidenţă faptul că există o corelaţie directă între evoluţia cifrei de afaceri şi eficienţa firmei ca rezultat direct al productivităţii muncii. sunt acelea care în aceleaşi condiţii de piaţă şi mediu cu ale firmelor eficiente. Dacă se consideră. Indiferent de metoda folosită. iar cele care au un indice mare. eficienţa firmei se poate măsura prin calcularea distanţei care o separă faţă de graniţe. distanţa se determină ca diferenţă între costurile efective ale firmei şi costul minim necesar pentru a produce aceeaşi cantitate de producţie pe care ea o produce în prezent. firmele sunt eficiente când reuşesc ca în aceleaşi condiţii de piaţă şi media să-şi sporească producţia printr-o combinaţie optimă a factorilor de mediu. În continuare. Privite ca două concepte – eficienţa tehnică şi eficienţa managerială.au acelaşi rezultat. se află în nivelul diferit al producţiei obţinute şi nivelul diferit al utilizării resurselor. de exemplu. Ca urmare. ca rezultat al reducerii cheltuielilor cu personalul prin creşterea productivităţii muncii. Firmele ineficiente din punctul de vedere al managementului. 149 . Din punctul de vedere al managementului. reuşesc un spor al producţiei numai printr-o combinaţie costisitoare a factorilor de mediu şi deci să producă mai scump.

Multiplicatorul de credite – crearea de monedă scripturală Sistemul bancar poate utiliza banii existenţi în cadrul acestuia sub forma depozitelor bancare (quasi-monedă. Corelaţia dintre solvabilitatea firmei cu scorul de eficienţă.Corelaţia dintre ponderea costurilor financiare în valoarea adăugată şi scorul de eficienţă. unor firme pentru achiziţionarea unor diverse echipamente.6 miliarde lei. astfel încât 65% din depozite por fi utilizate pentru împrumuturi. De fiecare dată. Spre exemplu.69 miliarde lei).69 miliarde lei) o altă firmă pentru a cumpăra obiecte de inventar. iar procesul poate continua. putem afirma că analiza performanţelor firmelor pe baza scorului de eficienţă este mult mai realistă decât analiza pe baza indicatorilor de bonitate. Această firmă. firmele cele mai eficiente depind mai puţin de creditele bancare. această “primă” bancă.3. furnizorii. când se repetă acest proces. 3. quasi-bani sau moneda scripturală). RL = rezerva de lichiditate. Acest ultim client îşi achită din acest împrumut. rezultă că un credit de 4 mililarde lei trebuie să genereze noi depozite în sumă totală de apoximativ 11. achită furnizorul său. la rândul ei. Ca urmare. Din exempul de mai sus. care trebuie să fie reţinută pentru a putea asigura lichiditatea băncii) constituie disponibilităţi pentru noi împrumuturi. pe care de asemenea îi va împrumuta unui alt client. Al doilea împrumut generează un nou depozit în monedă scripturală. stocul de bani scripturali creşte. pune în evidenţă faptul că fondurile proprii cresc o dată cu eficienţa. care (printr-o coincidenţă) are contul deschis la prima bancă comercială care a început asemenea operaţiuni. care la rândul lor depozitează banii la băncile lor. MC = 1 RL 150 . până cănd depozitele nou create sunt de căteva ori mai mari decât împrumutul iniţial. să presupunem că fiecare depozit bancar este un depozit la vedere şi că un procent de 35% este reţinut de bancă pentru lichiditate. Depozitele (mai puţin partea în numerar. au şi o solvabilitate mare şi deci un risc cât mai scăzut. În loc de concluzie. rezultă că firmele care au un scor de eficienţă mare. Acest client achită echipamentele furnizorului. Această din urmă bancă împrumută 65% din acel depozit (adică 1. a menţinerii lichidităţii). dacă procesul de creare de noi depozite şi de acordare de noi credite se derulează integral.6 miliarde lei este împrumutat unei alte firme care achiziţionează utilaje. pune în evidenţă legătura directă care există între capacitatea de plată a firmei cu performanţele productive. care are cont la o altă bancă comercială. Deci o bancă comercială acordă un împrumut în valoare de 4 miliarde lei.2. fiind o condiţie esenţială a solvabilităţii firmei. iar. Un împrumut realizat de bancă presupune existenţa unui depozit la o altă bancă din sistemul bancar.09 miliarde lei (adică 65% din 1. ca rezervă de lichiditate. are deci un disponibil de 1. care la rândul lui poate să fie din nou împrumutat (cu aceiaşi condiţie. Eficienţa. Aceasta deţine 35% din depozit. iar restul de 2. Firma respectivă plăteşte utilajele furnizorului său care are un cont deschis la o altă bancă. Dacă notăm cu: MC = multiplicatorul de credite .

ca urmare a fondurilor existente. 1. dar această marjă nu este suficientă pentru asigurarea profitabilităţii operaţiunilor bancare. acestea “adăugând valoare”.9 = 11. bancare. care depozit devine. . 151 . un disponibil ce poate fi împrumutat din 69 Comision – Sumă cuvenită şi plătită unei persoane fizice sau juridice pentru intermedierea unei operaţiuni comerciale. Ratele dobânzii percepute pentru credite sunt. creşterea efectivă a împrumuturilor poate fi mai mică. astfel. În calitatea lor de intermediari financiari.9 35 / 100 35 4 miliarde lei • 2. băncile sunt în măsură să creeze bani sub formă de depozite. de asigurări etc. creşterea împrumuturilor poate depinde de măsura în care banca are suficient numerar sau alte surse lichide. orice credit acordat de către o bancă se poate materializa într-un alt depozit. Depozitul iniţial trebuie să aducă active lichide în sectorul bancar şi prin urmare. o sursă importantă de venituri o reprezintă comisioanele69 şi spezele pentru serviciile oferite clienţilor. care pot fi generate de un depozit iniţial. trebuie să fie un depozit nou. monedă. atunci multiplicatorul de credite va fi : 100 = 2. În practică. financiare. Dacă o bancă are stabilit 50% din depozite ca rezervă de lichiditate. Bucureşti. o dobândă mai mare decât cea pe care o plătesc deponenţilor. Noile depozite pot proveni din diferite surse: . Pe măsură ce băncile măresc depozitele prin intermediul multiplicatorului de credite. . de la cei cărora le acordă împrumuturi. a profiturilor şi a salariilor. astfel încât clienţii pot constitui depozite suplimentate. vol. Editura Universitară. în mod normal. care pot fi uşor transformate în numerar.2.operaţiunile Băncii Centrale (ca autoritate monetară) pot duce la creşterea depozitelor.creşterea economiilor populaţiei. mai mari decât cele plătite pentru depozite. 3. Astfel. se multiplică şansele băncilor de a percepe. Modalitatea obţinerii banilor de către bancă Sursa principală de venit a unei bănci o constituie dobânda pecepută pentru creditele acordate.4. 50 % Este important să se înţeleagă că multiplicatorul de credite permite stabilirea limitei superioare a sumei noilor credite. Aceasta pentru că. pg. De asemenea. avem: un disponibil iniţial în valoare de 4 miliarde lei şi RL = 35% reyultă că: MC = 1 10 0 = . Acestea pot fi păstrate în numarar de către firme sau pot fi depozitate la alte instituţii financiare decât la bănci. 2006. făcut în sistem bancar ( la o altă bancă). deoarece creditele acordate pot să nu fie redepozitate în sistemul bancar. Pentru bănci. bursiere. în principal rezultate din depozitele constituite de clienţi. amplificarea depozitelor generează noi posibilităţi de a obţine profit. → Gh. MC = 2.6 miliarde lei Multiplicatorul de credite este întodeauna calculat prin raportarea cifrei 100 la procentul rezervei de lichiditate (proporţia din depozite care trebuie păstrată ca rezervă). pentru noua bancă.depozite de la clienţi care nu au mai folosit anterior serviciile băncii. Bistriceanu – „Mică enciclopedie de finanţe. asigurări”.Conform exemplului nostru. 416.

luna martie = [10.86 lei O dată cu plata ratei dobânzii lunare (în sumă absolută). etc. luna martie. 152 . băncile măresc depozitele şi atrag fondurile pentru perioade de timp mai lungi. DOBÂNDA ŞI MANAGEMENTUL RATEI DOBÂNZII Dobânda reprezintă una din principalele componente ale sistemului financiarbancar. reducând astfel.000 • 20 • 31] : 365 • 100 = 198. atunci veridicitatea ratei dobânzii nu poate fi contestată.nou (mai puţin acea parte de lichiditate pe care şi această bancă trebuie să o ţină în casă ). Prin urmare. Dacă punctul de intersecţie coincide cu cel de echilibru. care va fi. în primul rând. creditul deţine o poziţie primară. cu adânci implicaţii în economia de piaţă.3. Să presupunem că o persoană (fizică sau juridică) a obţinut de la o bancă comercială un credit în sumă de 10. iar plata efectivă a dobânzii se face lunar de către debitor (fie persoană fizică. dobânda condiţionează procesele economice.zile din lună] : 365 • 100 Mai trebuie spus că rata dobânzii bancare exprimată în procente este determinată pentru un an. fie persoană juridică). dintre disponibilităţi şi necesităţi de împrumuturi. Ne propunem să determinăm rata dobânzii (în sumă absolută) pentru prima lună de rambursare. debitorul poate plăti şi rata la credit sau se poate plăti şi la alte termene. veniturile din negocierea valorilor imobiliare. prin mărirea ei conferindu-i-se rolul de regulator al pieţei capitalului. riscul ca deponenţii să-şi retragă fondurile fără preaviz. va reflecta punctul de intersecţie şi cel de echilibru dintre capitalul disponibil şi necesităţile de împrumuturi. În prima ipostază. În acest caz avem: Rata dobânzii pt.000 lei. de exemplu. cu un termen de rambursare de 12 luni şi o rată a dobânzii de 20 %. în funcţie de tipul creditului şi de contractul încheiat cu banca. dobânda constituie o condiţie sine qua non a oportunităţii şi eficienţei lui. În ipostaza de cauză. În general. 3. Acest element a fost prezentat pe larg ca multiplicator de credite. Dacă în succesiunea logică. cuantumul dobânzii. evoluţia operaţiunilor la bursă. Dobânda trebuie privită deopotrivă atât în ipostaza de efect cât şi în cea de cauză. cu corolarul funcţiilor ce i se atribuie în prefacerile monetare şi economico-financiare. nivelul dobânzii este influenţat şi de dividendele plătite în acţiuni. rata dobânzii bancare se calculează după formula: Rata dobânzii lunare (în sumă absolută) = [Suma totală împrumutată • Rd (%) • nr. într-o economie clădită pe relaţia cerere-ofertă. creditele sunt solicitate pe perioade mai lungi decât perioadele de timp pentru care deponenţii încredinţează fondurile lor spre păstrare unei bănci. Prin diferite tehnici. Prin jocul conjunctural.

dobânda mai poate fi considerată o remunerare pe care o primeşte deţinătorul de capital. Nivelul dobânzii faţă de inflaţie este reflectat de indicatorul dobânzii realpozitive. la apariţia fenomenului inflaţionist mai contribuie o serie de factori. după cum creşterea ratei dobânzii va conduce la creşterea producţiei prin stimularea consumului bunurilor cu parametri tehnici superiori. Dobânda reprezintă o latură specifică şi esenţială a manifestărilor de credit. Teorii privind dobânda Teoria dobânzii a constituit una din cele mai discutate probleme de filozofi. Funcţia dobânzii. ci are numai rolul de a orienta către scopurile majore ale economiei naţionale. consum. Problema capătă valenţe grave odată cu creşterea globală a inflaţiei. Dobânda este influenţată şi influenţează prin postura ei de efect şi cauză. Teoriile privind dobânda pot fi clasificate în două grupe mari :  Teoriile pure sau ale capitalului real care consideră dobânda ca preţ al capitalului real . procesele economice. în măsura în care efectele negative sunt compensate de altele pozitive. fiecare din acestea încercând să confere dobânzii o caracteristică determinantă şi distinctă în conformitate cu propriile lor puncte de vedere. În România. pentru folosirea capitalului propriu (dobânda originară a capitalului) sau pentru capitalul încredinţat spre utilizare altor persoane (dobânda împrumutului).În practică. În sfera consumului. în domeniul mijloacelor circulante. datorită ratei mari a inflaţiei. sociologi.3. majorarea procentului dobânzii va frâna creşterea intempestivă a preţurilor. rata reală a dobânzii nu provoacă obstacole insurmontabile. va avea efect benefic în proporţia în care fondurile împrumutate vor completa lichidităţile firmelor.1. Pe de altă parte. dobânda contribuie la circulaţia echilibrată a capitalurilor şi la menţinerea cursurilor de schimb valutar. economişti. dobânda mai poate reprezenta o sumă ce revine proprietarului la rambursarea sumei împrumutate sau preţul utilizării capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică împrumutul respectiv. În toate cazurile. producţie. dobânda îşi va exercita funcţiile pozitive în măsura în care efectele ratei dobânzii vor fi adaptate după criteriul integrării creditului în coordonatele eficienţei economice atât la nivel micro cât şi la nivel macroeconomic. La o rată a inflaţiei acceptabilă până la 3-5 %. însă. însă. Intervenţia băncii nu se manifestă în sfera proceselor economice. Pe de o parte. cu repercusiuni pozitive şi la nivel microeconomic. Pe plan intern.  Teoriile monetare care presupun dobânda ca un ecou spontan şi inert al naturii capitalului. s-a aplicat metoda indexării. Pe plan extern. 3. rata redusă a dobânzii va stimula procesul economic respectiv după cum creşterea ei va avea efecte contrare. dobânda îşi exercită funcţiile de corelare cu finalitatea sectorului finanţat: investiţii. 153 . Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele “timp” şi “risc”. Multe şcoli au intenţionat să construiască o teorie a dobânzii.

sub forma instrumentelor de credit. dacă nu se ţine seama de inflaţie. Această teorie susţine idea că utilizarea capitalului este ceva distinct de substanţa capitalului. • Teoria rarităţii. pornind de la ideea că în perioada de acumulare se renunţă la o parte din consumul imediat. iar prin scăderea ratei dobânzii sub aceste limite. adică consumurile au fost amânate an de an către un viitor mai îndepărtat. În vederea susţinerii acestei teorii. cei care dispun de venituri pot alege două variante: . În economia unde se folosesc banii. presupune că dobânda derivă din raritatea capitalurilor. prisos fizic şi economic. În toate opiniile exprimate de majoritatea specialiştilor în domeniu.teoria profitului. la o analiză mai atentă nu rezistă datorită faptului că se percep dobânzi şi în cazul când creditul este garantat cu ipoteci şi alte valori materiale sau prin asigurare apare eliberarea de riscuri. O asemenea teorie. conform conceptului lui Cassel. piaţa creditului tinde să se dezvolte deoarece : 154 . Teoria aşteptării şi sacrificiului are în vedere o structură a capitalului ca o acumulare în timp a rezultatelor. dobânda influenţează acumularea capitalului şi prin aceasta asupra relativei sale parităţi. • Teoria riscului pune în evidenţă dobânda prin existenţa unui risc de pierdere totală sau parţială a capitalului. Asemenea teorii. Prisosul constituie fundamentul dobânzii împrumutului. • Teoria privind costul formării capitalului încearcă să explice dobânda prin abstinenţă. pe de altă parte. când vor putea cumpăra aceiaşi cantitate de bunuri şi servicii. receptorii de venituri pot economisi fie prin păstrare. capitalul este rezultatul abstinenţei. După acest concept cea mai mare parte a acumulării se face pentru a obţine un capital care să permită “a trăi din dobândă”. În acest sens. receptorii de venituri au.pot economisi nişte venituri. alte două teorii : . consideră că rata dobânzii este determinată de oferta de economii şi de cererea de economii pentru investiţii.• Teoria productivităţii şi a utilizării capitalului presupune capitalul dotat cu o forţă productivă ce poate genera. teoria pură a dobânzii. Aceste sume economisite pot fi cheltuite la date ulterioare (consum viitor). Prin urmare. Renunţarea respectivă trebuie să se compenseze în funcţie de timpul scurs între prestaţie şi contraprestaţie. când este aplicat altor factori de producţie. cuprinde la rândul ei. . o a treia variantă: pot da cu împrumut o parte din câştigurile şi economiile lor. Ca urmare. de aici valorile distincte ale unuia şi ale altuia (capital şi capital folosit). Deci. . fie dând împrumut la alţii. însemnând prin aceasta o depozitare generalizată a puterii de cumpărare. care au drept scop sacrificiul. profitul şi dobânda sunt considerate ca un cost. economiile încep să se diminueze şi capitalul se consumă treptat. Pe piaţa creditului se dă posibilitatea să se păstreze într-o formă nebănească. a te bucura de un lucru în prezent este preferabil folosinţei la timpul viitor. pentru nişte realizări finale. Prin menţinerea ratei dobânzii între anumite limite se impulsionează creşterea economiilor pe de o parte. Teoria profitului scoate în evidenţă o lege psihologică considerată “naturală” în virtutea căreia. Într-o asemenea economie. Considerând o piaţă a creditului. în acest caz. pentru a se folosi de el în viitor. iar dobânda se consideră remuneraţia abstinenţei respective.pot folosi veniturile pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. ca o remunerare în vederea renunţării la un bun prezent. se poate considera o economie unde nu exista o piaţă a creditului.teoria aşteptării şi sacrificiului .

Ca urmare. firmele profitabile se vor dezvolta în continuare. Creditorii pot concura între ei în vederea acordării de fonduri cu împrumut iar rata dobânzii repartizează fondurile date cu împrumut diferitelor firme. În concluzie. iar piaţa creditului va proceda la acceptarea lor. dobânda este determinată de echilibrul dintre investiţia actuală şi economia actuală sau între cererea şi oferta de fonduri pentru împrumut.afaceriştii vor solicita pentru a investi în diverse domenii de activitate. să fie numai creditori. unele persoane vor prefera să economisească. deci vor fi debitori.teoria preferinţei pentru lichiditate a lui Keynes. funcţia – rol de alocare a dobânzii. dar acestea sunt determinate de 155 . Rata dobânzii reprezintă preţul plătit pentru creditul primit şi îndeplineşte ca şi alte preţuri. cu siguranţă se va renunţa la cumpărarea firmei respective. dacă se previzionează o rată a rentabilităţii de 18% în urma cumpărării unei întreprinderi industriale. În termeni ştiinţifici. la aceeaşi rată a dobânzii. atunci. sistemul economiei de piaţă implică realizarea faptului că preţurile repartizează resursele în economie. În problema ratei dobânzii este foarte importantă alegerea între puterea de cumpărare prezentă şi cea viitoare. . Spre exemplu. intensitatea cererii de capital este condiţionată de cererea pentru investiţiile destinate bunurilor de capital (în special). ei pot avea preferinţe pentru un consum prezent renunţând la un consum viitor. dobânda este preţul atribuit fondurilor acordate cu împrumut consumatorilor şi afaceriştilor. Practica a demonstrat că fondurile merg spre acele firme care sunt cele mai profitabile. . În acest sens se are în vedere o anumită ordine a desfăşurării investiţiilor. Astfel de rezerve băneşti reprezintă oferta. După cum se cunoaşte. ca disponibilităţi băneşti ce îşi au originea în precedentele investiţii de capital fix sau circulant. dacă vor considera investiţia profitabilă. Unii afacerişti preferă să fie numai debitori.. dobânda reprezintă remunerarea ce se plăteşte pentru fondurile de împrumut cerute (având în vedere intensitatea cererii) cu referinţă la ofertă.receptorii de venituri au personalităţi diferite. iar fondurile vor merge către acei debitori care sunt dispuşi să plătească rate înalte ale dobânzii. deoarece consideră că pot câştiga mai mult de 7% din investiţia lor. putem spune că la o rată oarecare a dobânzii vor exista atât debitori cât şi creditori.teoria fondurilor de împrumut. • Teoria fondurilor de împrumut defineşte aceste fonduri ca fiind integrate în economiile crescânde. considerând că rata profitului unei eventuale investiţii nu poate fi mai mare de 7% cât este rata dobânzii pe care ar câştiga-o prin economisire. iar fondurile luate cu împrumut au o rată a dobânzii de 13%. Între teoriile monetare asupra dobânzii amintim : . Conform teoriei acesteia. Dacă 7% reprezintă rata dobânzii date. iar firmele nerentabile sunt obligate să contracteze împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte ridicată sau să dea faliment. Dacă se previzionează o rată a rentabilităţii de 11%. iar cererea o constituie solicitările producătorilor pentru investiţii noi. Printr-o asemenea metodă. Creditorii îşi organizează cu precădere fondurile de împrumut pentru finanţarea acelor proiecte ale căror rate ale rentabilităţii sunt mai înalte decât rata dobânzii de pe piaţa creditului. atunci firma respectivă se cumpără. Prin urmare.

În cazurile în care investiţia de capital este preponderentă (limitându-se prin aceasta consumul). are la bază critica autorului asupra teoriei clasice a dobânzii şi a fondurilor de împrumut. Determinarea nivelului ratei dobânzii pe piaţă 156 . iar aceasta face să crească oferta de fonduri de împrumut. realizate prin diminuarea dobânzii. motivele tranzacţionale şi de precauţie. Banca Centrală (BNR) influenţează asupra expansiunii creditului şi monedei scripturale. a avea fonduri lichide este cu atât mai ieftin cu cât este mai redusă rata dobânzii. putem afirma că preferinţa pentru lichiditate determinată de speculaţie. cererea de bunuri de echipament va creşte. 3. În concluzie. motivul cel mai important al preferinţei pentru lichiditate este motivul speculativ. Deci. în mod necesar se măreşte şi venitul naţional. în virtutea previziunilor curente privind mărfurile. determinante ale ratei dobânzii. Astfel. Astfel. • Teoria preferinţei pentru lichiditate a lui Keynes. cererea de monedă scoate în evidenţă preferinţa pentru lichiditate.satisfacerea cerinţelor privind bunurile de consum necesare populaţiei. Prin eliminarea variabilelor economiei de investiţii. Keynes trage concluzia că funcţia monetară este mărimea economică determinantă a dobânzii. după Keynes. prin mijlocirea investiţiilor efectuate. Totodată dobânda mai poate servi în unele limite în influenţarea inflaţiei şi deflaţiei. Prin modificarea dobânzii. iar motivele respective pot subzista chiar într-o economie de troc. Keynes formulează propriile sale teze. Dobânda reprezintă instrumentul fundamental al politicii monetare. pe când motivul speculativ este caracteristic unei economii monetare. în mobilizarea economiilor latente şi determinarea nivelului investiţiilor. fiind o funcţie descrescătoare a ratei dobânzii. evoluţia dobânzii decurgând din cerinţele spontane ale dezvoltării economiei sau derivată prin politicile monetare şi de credit. Astfel. tinde a se majora o dată cu mărimea ratei dobânzii şi invers. de producţie sau consum) servesc pentru repartizarea masei monetare disponibile între feluritele scopuri.2. Potrivit acestei teorii. Având în vedere criticile respective. Tipurile de dobânzi diferite utilizate pe piaţă (potrivit destinaţiei economice. Autorul teoriei preferinţei de lichiditate a acordat o atenţie deosebită dobânzii. Optimizarea ei în funcţie de potenţial şi de cerinţele reale ale economiei constituie o trăsătură majoră a economiei de piaţă contemporane. are un rol deosebit în orientarea şi uneori în dirijarea tendinţelor economice. care are la origine cunoscutele motive tranzacţionale. de precauţie.3. Afirmaţiile lui Keynes merg pe ideea că o politică monetară expansionistă conduce la o scădere a ratei de piaţă a dobânzii şi pentru că cererea de bunuri reacţionează la variaţiile ratei dobânzii. cu atât mai scump cu cât rata dobânzii creşte. de speculaţie. conjunctura cursurilor bursiere şi rata viitoare a dobânzii. pentru obţinerea de câştiguri. modificării nivelului acesteia ca instrument de influenţare a dezvoltării economice şi asigurării unui grad ridicat de utilizare a factorilor de producţie (în special a forţei de muncă). Oferta monetară este dată de sistemul determinat de autorităţile monetare. care va conduce la diminuarea dobânzii. Acesta reprezintă efectul cel mai puternic al cererii de monedă. reprezintă funcţii crescătoare ale venitului. O astfel de ipoteză se bazează pe cererea şi oferta din sfera monetară. iar rata dobânzii se stabileşte prin intermediul echilibrului dintre oferta şi cererea de monedă.

Rata dobânzii. rata dobânzii permite deci individului să compare valorile prezente cu cele viitoare. Societăţile umane care au orientare spre viitor. reflectăndu-se în rata ridicată a creşterii economice. fiecare individ (persoană) poate să aleagă între cheltuirea a 100 unitaţi monetare putere de cumpărare azi şi 110 unitaţi monetare putere de cumpărare anul viitor. iar o rata relativ scăzută reflectă răbdare. rata dobânzii relativ ridicată reflectă o comunitate nerăbdătoare să consume mult în prezent. cei ce economisesc sunt numai creditori şi pot oferi fonduri pe piaţa creditoare. 121 unitaţi monetare putere de cumpărare doi ani mai târziu şi asa mai departe. 157 . orientare către viitor a societăţii. Astfel. în vederea obţinerii unor preţuri de cumpărare în viitor. Spre exemplu. la o rată a dobânzii de pe piaţă de 10%. La nivelul individului. pentru că prin natura sa ea reflectă legătura dintre puterea de cumpărare prezentă şi cea viitoare. acumularea la nivel naţional şi rata investiţiei sunt relativ înalte. la nivel naţional reflectă o rata preferenţială a comunitaţii pentru anumite bunuri şi servicii. Rata de piaţă a dobânzii indică rata la care o persoană poate acţiona în prezent. Ca urmare. rata dobânzii furnizează informaţii esenţiale. care este dispusă să renunţe la un consum prezent. Redăm mai jos o curbă posibilă pentru oferta de credite a unei comunităţi umane: În graficul de mai sus este redată cantitatea de credit oferită pe unitatea de timp. Prin urmare.

în privinţa obţinerii de credite. rata dobânzii de pe piaţă poate fi stabilită la nivelul de 15%. 1. avem o rată a dobânzii de pe piaţă de 15%. Deci. la economia arătată. La rate mici ale dobânzii. Debitorii care se află în concurenţă unul cu celălalt. în concurenţă unul cu altul în a da cu împrumut. Spre exemplu. astfel că cererile de credite depăşesc cantităţile oferite. deoarece la o rată a dobânzii scăzute. vor forţa rata dobânzii în jos în jurul lui 15%. la o scădere a ratei dobânzii. Aceasta. 158 .000 Acest grafic reflectă cantitatea de credit dorită şi cerută pe unitatea de timp. multe proiecte de investiţii sunt mai profitabile decât la o rată înaltă. care ne arată că la scăderile ratei dobânzii. La o rată a dobânzii de 17%. când cantităţile de credite oferite şi cerute sunt egale. cantitatea de credite cerută creşte. vor determina o creştere a ratei dobânzii de peste 15%. La o rată a dobânzii de 12% va exista o penurie de credite. existănd un surplus atât de credite cât şi de creditori. Evident. cantitatea de credite oferită depăşeşte cantitatea de credite cerută. În graficul de mai jos se poate reda cum oferta şi cererea de credite a comunităţii determină rata dobânzii de pe piaţă. mulţi indivizi (afacerişti) găsesc interesant să devină debitori. mulţi indivizi înfruntă o rată a dobănzii pe piaţă care este sub rata dobânzii personale.În graficul de mai jos vom reda cantitatea de credite cerută pe unitatea de timp.

ridicând nivelul dobânzii. în economiile fără inflaţie şi deflaţie. iar rata nominală este considerată o secundantă a ratei reale. am putea avea: • Rata nominală a dobânzii = Rata reală + Rata previzibilă a inflaţiei. În economiile fără inflaţie şi deflaţie. Se pune întrebarea însă. De asemenea. care ar fi situaţia dintr-o economie unde este prognozată inflaţia sau deflaţia? Cum economia românească se caracterizează în perioada actuală prin intense şi permanente procese inflaţioniste. dar va căuta toate posibilităţile de a-şi asigura o compensare corespunzătoare pentru pierderile ce ar putea proveni din deprecierea monedei. expresie a echilibrului monetar. se pune în primul rând problema riscului eroziunii capitalurilor. rata nominală a dobânzii este egală cu rata reală a dobânzii. Rata nominală a dobânzii încorporează o frână a inflaţiei.3. rata reală a dobânzii este determinată de productivitatea marginală a capitalului fizic. dacă rata dobânzii de pe piaţă este de 20% iar rata previzibilă a inflaţiei este de 10%. între rata reală a dobânzii şi rata nominală se pune semnul egalităţii. El se pronunţă ca apreciind diferit dobânda nominală (de piaţă) faţă de dobânda reală. evaluat în aceeaşi termeni. de ex). care depinde de înclinaţia spre economie a populaţiei şi starea tehnologică. atunci avem: 159 . Pe de altă parte însă. Prin definiţie.3.3. atunci o unitate monetară din valuta respectivă ($ SUA ) astăzi poate fi schimbată pentru 1. Creditorul. nu renunţă la valorificarea capitalului prin împrumuturi. folosindu-se de o relaţie simplă între cele două rate ale dobânzii. în acest caz. După cum s-a mai spus. rata reală a dobânzii este dată de schimbul între bunuri şi servicii astăzi şi bunurile şi serviciile la o dată viitoare. sau • Rata reală a dobânzii = Rata nominală .Rata previzibilă a inflaţiei. dobânda reală este direct proporţională cu dobânda nominală şi invers proporţională cu gradul de depreciere a monedei. Dar. Spre exemplu. În concepţia sa. iar ecuaţia este: • Dobânda nominală = Dobânda reală + Rata previzibilă a inflaţiei * (Dobânda reală * Rata previzibilă inflaţiei) • R ata dobânzii 1 +R ata dobânzii reale = 1 +R ata previzibil no m ale in −1 ă a inf latiei Prin urmare. în condiţiile unei economii în final de tranziţie. Iwing Fischer mai precizează că rata reală a dobânzii este rata fundamentală a acesteia. Dacă rata dobânzii nominale sau dobânda de pe piaţă este de 20% pe an (de exemplu ).20 unităţi monetare pe an. Relaţia dintre dobânda nominală şi cea reală este un element esenţial al teoriilor contemporane asupra dobânzii. Aceasta are în vedere posibilitatea pe care creditorii le pot avea datorită faptului că valoarea reală (la momentul de referinţă) a ratelor de rambursare a împrumutului nu poate acoperi integral capitalul împrumutat. rata dobânzii nominale este dată de rata de schimb dintre o valută forte astăzi şi o valută forte la timpul viitor (dolarul SUA. Dobănda nominală şi dobănda reală Iwing Fischer a adus un aport teoretic în legătură cu dezvoltarea teoriei asupra dobănzii.

O astfel de strategie se răsfrânge asupra faptului că banca îşi asumă un risc al ratei dobânzii.0909 1 + 0. din cauza ratei previzibile a inflaţiei care nu poate fi măsurată. este posibil ca venitul net din dobânzi al băncii să nu fie suficient pentru acoperirea cheltuielilor generale.Rata dobânzii reale = 1 + 0.4. prevăd riscul ratei dobânzii ca legat de intermedierea financiară şi ca o sursă a câştigurilor bancare. rata nominală a inflaţiei este dată publicităţii. scadenţele acestora. majoritatea instituţiilor financiare. Dacă este pozitivă. Pentru buna orientare a băncii. În funcţie de modul cum sunt structurate activele şi pasivele băncii. diferenţa dintre câştigul din active şi costul pasivelor ar putea deveni negativă. unii economişti au luat în considerare ratele trecute.2 −1 = 0. 3. obţinând profit din diferenţa rezultată din dobânda mare la activele pe termen lung şi dobânda mică la pasivele pe termen scurt. Cel mai des utilizat exemplu este cel al unei bănci care finanţează active pe termen lung cu dobânda fixă din pasivele pe termen scurt sau cu dobânda variabilă.3. Neconcordanţa apare din nesincronizarea modificărilor dobânzilor la active şi pasive. Dacă are loc o ajustare a dobânzilor la active la o dată diferită de cea a pasivelor. o bancă poate obţine profituri luând cu împrumut de pe piaţa cu termen scurt şi dând cu împrumut pe piaţa cu termen lung. într-o economie a inflaţiei sau cu o inflaţie previzibilă. Uneori. fapt ce ar conduce la pierderi care vor eroda capitalul. insă mişcările ratei dobânzii pot să conducă la pierderi. În ţările cu economie de piaţă dezvoltată. Pe când. În principal. În încercarea de a estima rata previzibilă a inflaţiei. Managementul activelor şi pasivelor unei bănci este prin natura sa o activitate imprecisă care necesită informaţii substanţiale privind rata dobânzii la active şi pasive. Totuşi. atunci creşte şi fondul costurilor atrase. dar fără a se ajunge la rezultate concrete. se poate determina poziţia riscului ratei dobânzii. există sigur o nepotrivire. Dacă dobânda pe termen scurt creşte. în timp ce dobânzile câştigate din activele pe termen lung rămân relativ fixe. Practica ne-a demonstrat că băncile finanţează activităţi pe termen lung pe seama pasivelor pe termen scurt. Riscul ratei dobânzii însă. au ca prioritate îmbunătăţirea managementului activelor şi pasivelor prin mărirea calităţii şi volumului datelor necesare în procesul luării deciziilor. îl reprezintă sensibilitatea rezultatelor financiare ale unei bănci la schimbările ratei dobânzii. limitele riscului ratei dobânzii pe care şi-l asumă banca. Într-o economie de piaţă bine aşezată. o 160 . chiar la insolvabilitatea băncii. În acest caz. evoluţia dobânzii reale (în lumea contemporană). Datorită faptului că dobânda pe termen scurt este mai mică decât dobânda pe termen lung. El este consecinţa activităţii de intermediere financiară.1 Rata dobânzii reale se determină foarte greu. Riscul ratei dobânzii Bunurile comerciale. poziţia riscului ratei dobânzii unei bănci este determinată de măsura în care activele şi pasivele sale sunt în concordanţă. în majoritatea lor. în vederea mişcării consecinţelor negative ce ar putea rezulta din mişcările ratei dobânzii. distincţia dintre rata nominală şi cea reală a dobânzii este de foarte mare importanţă. demonstrează dispariţia diferenţelor dintre rata dobânzii nominale şi rata dobânzii reale. este necesar să se stabilească de către manageri.

Pentru aceasta. Pornind de aici. prezintă activele şi pasivele ale căror dobândă poate fi restabilită în cadrul unor perioade de timp viitor. Fiecare dintre aceste tehnici de măsurare poate porni de la o ipoteză simplificată şi ca urmare fiecare prezintă anumite limite. de atragere de fonduri şi de ratele dobânzii practicate de celelalte bănci. Aceasta poartă numele de raportul GAP asupra ratei dobânzii. În vederea prevenirii deficienţelor rapoartelor GAP. Astfel. iar câştigul din dobânzi creşte dacă dobânzile scad. este necesară o interpretare adecvată (de valoare) în vederea măsurării rezultatului riscului. câştigul va scădea şi atunci când dobânzile vor creşte. este fixată în principal. modelele anticipează viitorul câştig obţinut din dobânzi într-o varietate de scenarii privind rata viitoare a dobânzii. Astfel de rapoarte GAP se utilizează în vederea estimării modificărilor potenţiale ale venitului net din dobânzi pe un teremen scurt. Deci. determinarea mărimii riscului ratei dobânzii constituie elementul esenţial. se face apreciind în ce fel anumite schimbări ale ratei dobânzii vor putea afecta câştigurile bancare. De asemenea. Rezultatele cele mai bune în acest sens au fost obţinute prin utilizarea simulărilor pe calculator. în general.neconcordanţă. la care putem adăuga previziunile asupra viitoarelor rate ale dobânzii. Acestea nu trebuie să fie prea complexe sau extinse. Astfel de modele se folosesc tot de informaţiile luate din rapoartele GAP. ceea ce ar conduce la tragerea unor concluzii false. în multe dintre băncile comerciale. Într-o bancă obişnuită. simulările cele mai bune proiectează câştigurile ce se obţin din dobânzi printr-o varietate de scenarii ale ratei dobânzii. se realizează contrariul. Dacă se cunoaşte momentul când dobânziile la active şi pasive pot suferi modificări. au fost dezvoltate numeroase proceduri. iar câştigul din dobânzi cresc şi va scădea când scad. Strategia riscului ratei dobânzii. Raportul respectiv. un bun manager al activelor şi al pasivelor utilizează anumite tehnici de măsurare. Totodată s-au creat modele simple. dobânzile la pasive se restabilesc mai rapid decât la active. pentru măsurarea riscului ratei dobânzii. când dobânzile la active se restabilesc mai repede decât la pasive. demonstându-se că atât activele cât şi pasivele sunt supuse riscului ratei dobânzii şi sunt afectate de mişcările acesteia. În economiile unde dobânzile sunt determinate pe piaţă. dar foarte eficiente în vederea utilizării computerelor personale. aceste rapoarte pot fi imprecise sau chiar greşite. numai că ele oferă în plus posibilitatea de a utiliza informaţii privind ratele curente ale dobânzii asociate activelor şi pasivelor existente. Uneori. de Direcţia resurse şi plasamente împreună cu conducerea băncii. esenţiale sunt acurateţea şi actualitata informaţiilor referitoare la termenle de ajustare a dobânzzilor la active şi pasive. Astfel. În vederea stabilirii efectelor asupra viitoarelor câşiguri rezultate din mişcările potenţiale ale ratei dobânzii. primele trimestre ale anului următor. Prin aceasta. În cazurile mai puţin obişnuite.  161 . unele informaţii de bază constituie fundamentul tuturor tehnicilor de măsurare. Tehnici de măsurare a riscului ratei dobânzii Estimarea riscului ratei dobânzii. Una dintre tehnicile de măsurare frecventă o constituie utilizarea unui raport în care sunt prezentate aceste informaţii de bază. managerii activelor şi pasivelor se confruntă cu efectele modificării dobânzilor. Strategia de fixare a ratei dobânzii este stabilită în funcţie de strategia de creditare.

Acesta este riscul producerii unor pierderi în patrimoniul net ca rezultat al unor schimbări neaşteptate ale ratei dobânzii. • apoi se trece la estimarea riscurilor şi câştigurilor ce pot rezulta din aplicarea variantelor alternative de program ce aduce câştiguri maxime acţionarilor băncii. sunt legate de previzionarea riscurilor în cadrul programelor alternative. Sunt şi bănci care au dat dovadă de încetineală în adoptarea tehnicilor de control a riscului ratei dobânzii în condiiţile în care este un fapt dovedit faptul că bancherii trebuie să caute noi tehnici de management a riscurilor în vederea supravieţuirii într-un mediu din ce în ce tot mai competitiv.riscul venitului. luarea în calcul a unui risc cert. datorită faptului că mişcările ratelor dabânzii la împrumuturile luate nu sunt perfect sincronizate cu cele ale împrumuturilor acordate. . Riscul ratei dobânzii are două componente: . deoarece ratele fluctuante şi înalte ale dobânzii pot afecta drastic venitul net al dobânzii obţinute din gestionarea instrumentelor purtătoare de dobânzi. managementului creditelor şi managementului pasivelor. managementului investiţiilor. care se realizează prin coordonarea managementului lichidităţii.măsuri curative. 3.5. comportă în sine. prin menţinerea riscului la un nivel cât mai acceptabil. Este necesară această coordonare. Patrimoniul net reprezintă diferenţa dintre valoarea de piaţă a activelor şi cea a pasivelor care nu intră în componenţa capitalului. . O strategie bună de management a activelor şi pasivelor. . Obiectivul managementului activelor şi pasivelor este de a maximiza căştigul acţionarilor băncii. riscul ratei dobânzii este cel mai dificil de apreciat dintre riscurile din cadrul programelor amintite.3. Astfel.riscul investiţiei. Greşelile cele mai mari în implementarea managementului activelor şi pasivelor. bancherul trebuie să hotărască lungimea orizontului de planificare. * Măsurile preventive Orice operaţiune de credit.O instabilitate şi un înalt nivel al ratei dobânzii conduc la creşterea complexităţii managementului portofoliului financiar. 162 . Măsuri privind prevenirea riscului de creditare Între aceste măsuri amintim: .măsuri preventive. va reduce ambele componete ale riscului. Efectul unei creşteri neşteptate a ratei dobânzii asupra patrimoniului net sau a venitului net din dobânzi corespunde riscului de investiţie sau riscului venitului. este necesar parcurgerea etapelor: • mai întâi. în condiţiile în care se menţine un nivel acceptabil de risc. Riscul mare al ratei dobânzii a făcut ca strategia de management al activelor şi pasivelor bancare să devină o problemă de o importanţă deosebită pentru băncile comerciale. În vederea implementării unui program de management al activelor şi pasivelor. prin natura sa.măsuri operative. Acesta ar însemna riscul obţinerii unor pierderi în ce priveşte venitul net din dobânzi.

După cum se cunoaşte. garanţiile constituite pot fi garanţii personale. constituite în funcţie de consistenţa bunurilor debitorului.contractele încheiate atât cu furnizorii. îmbinându-se cu posibilitatea restrângerii volumului de operaţiuni în curs. lucrătorul bancar mai verifică: . în cazul când clientul (din diverse motive) nu-şi respectă obligaţia achitării la scadenţă a sumei contractate.criteriile care s-au adoptat pentru distribuirea profitului.N.Primul element ce trebuie luat în calcul îl constituie posibilitatea băncii de a se angaja în acordarea unor credite din resurse proprii. Certitudinea cu care aceste estimări sunt efectuate nu împiedică totuşi banca să-şi ia garanţii reale şi personale în raport cu creditul solicitat. . Garanţia personală nu asigură băncii nici un avantaj juridic asupra debitorului său.scopul solicitării împrimutului şi destinaţia imediată a acestuia. prudenţa şi intuiţia lucrătorului băncii au un rol principal. Astfel.posibilitatea obţinerii unor preţuri cât mai reduse pentru produsele sale. Pe lângă capacitatea firmei de a produce venituri. în detrimentul capacităţii de îndatorare. constituite în funcţie de persoana debitorului şi garanţii reale.raporturile întreprinzătorului cu clienţii şi funcţionarii săi.raportul dintre consistenţa patrimoniului propriu şi a celui străin (atras. Condiţiile economice 163 . din resurse atrase sau va proceda la o refinanţare de la B. . Principiul general. În ce priveşte riscul legat de credit. Prin urmare. riscurile ce pot rezulta în particular. împrumutat). banca solicită debitorului garanţii reale care să acopere în proporţie de 150 – 200 % valoarea creditului şi a dobânzii percepute).R. Capacitatea firmei de a produce venituri se poate verifica prin mai multe mijloace de observare şi evaluare. . dar şi cu beneficiarii. . din insolvabilitatea debitorului se pot surmonta prin constituirea de garanţii în beneficiul băncii (pentru acordarea unui credit. .perspectivele de producţie şi dezvoltare ale firmei. trebuie subliniat că acesta constă în riscul insolvabilităţii clientului. dar fără a perturba echilibrul economic al gestiunii. . Capacitatea potenţialului credit reprezintă condiţia primă şi totodată fundamentală a acestuia de a produce venituri. mobiliare (situaţia patrimoniului). pentru că de exactitatea datelor culese depinde rezultatul favorabil al operaţiunii de creditare. Această capacitate are o mai mare importanţă decât garanţiile constituite.angajamentele şi originile legale ale firmei. . care stă la baza estimării oprtunităţii fiecărei operaţiuni de creditare.garanţiile reale ale debitorului: imobiliare. Garanţia reală asigură băncii creditoare un drept real asupra unor elemente determinate din patrimoniul debitorului sau al tuturor persoanelor girante. estimarea riscului. .situaţia economică generală a sectorului în care acţionează posibilul debitor. . care poate conduce la pierderea sumei împrumutate şi riscul imobilizării.organizarea administrativă şi tehnică a firmei respective. este acela că banca trebuie să cunoască (să estimeze) în amănunţit posibilitatea recuperării la scadenţă sau în momentul când ea decide să-şi retragă creditul în cadrul acestei estimări. . în măsura în care executarea silită este un mijloc extrem pe care banca îl are în vedere pentru recuperarea creditului şi a dobânzilor aferente. în legătură cu posibilitatea modificării acestui raport în favoarea celui propriu.

banca trece la executarea altor operaţiuni specifice : . Totodată. contul de profit şi pierderi. . atât pentru contul de disponibil. în cazul recurgerii la rafinanţare. iar banca este obligată să-şi ia garanţiile corespuntătoare prin care să aibă posibilitatea recuperării creanţei sale prin executate silită. . pentru asigurarea profitului. . Perceperea comisionului de neutilizare.se colectează veniturile din dobânzi în contul "venituri din dobânzi" şi comisioanele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în contul "venituri din comisione". pentru operaţiunile de scontare. dacă un credit a fost acordat pentru o asemenea destinaţie.prin deplasarea la faţa locului se va verifica stadiul şi evoluţia obiectivului de investiţii. conform convenţiei de creditare. importanţă prea mare nu se acordă formei tehnice de acordare a creditului deşi concluziile privind aprobarea şi în consecinţă riscurile asumate de bancă depind. pe diferite termene. pe lângă condiţiile de echilibru ale întreprinzătorului în cauză şi de stingerea altor operaţiuni. De asemenea. iar pe de altă parte rata dobânzii percepută de BNR. de disponibil din credite.derularea contractelor prezentate în primă fază de client.se urmăreşte modul în care clientul îşi achită obligaţiile contractuale. . banca. pe de o parte rata inflaţiei. . pentru fracţionarea riscului ce decurge din schimbarea condiţiilor pieţei. . suficient de mari pentru acoperirea taxei rescontului.respectarea strictă a obiectivului contractului. atât la sediul băncii.verificarea regularităţii încasărilor şi plăţilor din cont. * Măsuri operative Ca primă măsură operativă o constituie încheirea în condiţii avantajoase pentru bancă. 164 . prevăzut în contracul de creditare. dar şi la sediul clientului. În perioada când are loc estimarea riscului. de resursele de creditare de care dispune banca. trebuie să-şi ia măsuri de asigurare a taxei scontului. Apoi. balanţa de verificare.verificarea operaţiunilor din contul special. . banca trebuie să-şi ia măsurile corespunzătoare în vederea stabilirii unei rate a dobânzii care să acopere.verificarea periodică a documentelor contabile ale firmei debitoare: bilanţul contabil.în care diverşi întreprinzători îşi desfăşoară activitatea sunt susceptibile de schimbări rapide şi imprevizibile datorită unor evenimente interioare sau a unor situaţii de plată impuse. în cazul în care debitorul nu utilizează banii conform contractului de creditare. banca poate să oprească automat derularea în continuare a operaţiunii şi să treacă la încasarea sumelor convenite din contul de disponibil al clientului. perdepută de BNR.verificarea zilnică a extraselor de cont ale clienţilor. Dacă clientul nu-şi achită de bunăvoie aceste rate lunare.perceperea unui comision de gestiune. cât şi pentru contul de disponibil din credite. . Un al doilea element important în estimarea şi prevenirea riscului este oportunitatea repartizării creditului între diferiţi întreprinzători ce acţionează în diferite sectoare economice. . a contractului de creditare. .oprirea unei marje de siguranţă a băncii (3-5%). respectiv rata din credit şi dobânda aferente lunare.

număr de contracte. în momentul nerespectării de către client a clauzei înscrise în contractul de credit sau în cazul în care activitatea firmei nu prosperă. se trece la executarea măsurilor extreme: executarea garanţiilor reale (prin scoaterea la licitaţie şi încasarea contravalorii creditului şi a dobânzilor aferente). . după avizarea clientului de către bancă. În vederea desfăşurării normale a unei activităţi operative. fie în cazul creditului acordat pe traşe. fie în mometul acordării lui. se va urmării şi situaţia plătitorului şi a avalistului. se trece la măsuri coercitive. .poziţia debitorului pe piaţă este permanent urmărită de bancă. sume repartizate din profitul băncii). . care vor fi explicate în cadrul măsurilor curative. debitorul nu are bani în contul de disponibilităţi se vor analiza cauzele. . prin calcularea indicatorilor: cifra de afceri.dacă în momentul perceperii ratei lunare a dobânzii. . Contractul de credit se poate întrerupe de către bancă. Se are în vedere. deteriorarea garanţiilor imobiliare şi mobiliare).se verifică în permanenţă situaţia materială a giranţilor. persoane fizice sau juridice). În cazul cambiilor. ea are dreptul să întrerupă contractul de credit.se urmăreşte evoluţia în organizarea şi gestionarea firmei creditate. . banca a constat neîndeplinirea obligaţiilor contractuale (utilizarea creditului în alte scopuri decât cele prevăzute în contract. reclamarea clientului său la tribunal. 165 . În situaţia când clientul va avea bani în cont.se efectuează periodic analize asupra patrimoniului. recuperarea sumelor de la giranţi (bănci. în scorul creditului înscris în contractul de creditare. sumele se vor opri în contul de disponibil al clientului şi se vor colecta în contul "venituri din dobânzi bancare". O altă măsură curativă privind evitarea riscului de creditare o constituie crearea fondului de rezervă (marja de siguranţă a băncii.de asemenea prin controalele efectuate de experţii băncii se verifică încadrarea firmelor creditate în indicatorii de bonitate. posibilităţile de extindere ale debitorului. nederularea contractelor. nerespectarea fazelor obiectivului de investiţie. o disciplină riguroasă şi o bună funcţionare a calculatoarelor. Dacă debitorul nu-şi onorează obligaţiile la scadenţă şi după avizarea de către bancă. este necesar ca banca să dispună de un sistem informaţional adecvat. neplata ratelor scadente. ci dimpotrivă.. sumele rămase restante se trec întrun cont special de credite nerambursate la scadenţă şi pentru această sumă se va percepe o dobândă majorată. În condiţiile nerambursării creditului şi a dobânzilor corespuntătoare de către debitor. iar sumele se vor colecta în contul de "venituri de realizat din dobânzi" şi corespunzător în contul analitic al clientului "decontări privind încasările din dobânzi ale… ".se urmăreşte starea materială pe întreaga perioadă de derulare a creditului. Dacă se constată nereguli. a garanţiilor imobiliare şi mobiliare depuse de client prin controale inopinate. * Măsuri curative Dacă în cadrul măsurilor operative. . de asemenea.dacă are loc o nerambursare la scadenţă. banca poate dispune stoparea contractului de creditare. profit net. solicitarea pe piaţă a produselor respectivei firme.

3. corelarea permanentă a ratei dobânzii cu dobânda pieţei pentru stăvilirea inflaţiei. datorită faptului că multe dintre ele sunt bănci mici. Deoarece în această etapă. datorită implicării cât mai puternice a firmelor. să-şi extindă activitatea din punct de vedere teritorial (prin deschiderea de noi sucursale şi agenţii). Importantă este de asemenea şi introducerea tematicii în acest domeniu pentru corelarea la nivel bancar a unor date şi pentru existenţa unei situaţii globale reale în economie. perceperea unor comisione moderate. dobânzi mai mari pentru sumele clienţilor din conturile dechise în banca respectivă. a banilor cât şi rolul motor al creditului în buna desfăşurare a mecanismului economic. băncile comerciale sunt obligate la consituirea unei rezerve minime obligatorii de 30%. să se treacă la o specializare mai accentuată a societăţilor bancare. Cum ţara noastră se află în perioada actuală. au atribuţiuni funcţionale într-o sferă a creditului (pe termen lung şi mediu) într-o anumită ramură a economiei naţionale sau execută în exclusivitate operaţii de un anumit gen. De asemenea. cât şi de gestionare corectă a portofoliului de credite. este marcată şi pe planul dezvoltării bancare. Toate măsurile enumerate mai sus.6. aflate în cont la bancă (media zilnică a acestor disponibilităţi). în finalul tranziţiei la economia de piaţă. au scopul de a preveni riscul de creditare şi de obţinere a unui profit. există o tendinţă a societăţilor bancare de a se apropia mai mult de un model al băncilor cu caracter universal. În prezent. Ele mobilizează şi distribuie o serie de resurse şi în sfera creditului pe termen scurt pentru producţie. În legătură cu această situaţie. prin statutul lor sau prin lege. ca pe măsura dezvoltării sistemului economico-financiar şi bancar din România. introducerea unor calcule de actualizare. unele bănci ar trebui.Printr-o circulară a BNR. există o concurenţă acerbă pe piaţa interbancară din România. Pentru a asigura dezvoltarea sistemului bancar şi îmbunătăţirii serviciilor bancare. Elemente care pot contura orientarea activităţii unei bănci Băncile şi unităţile de credit specializate sunt acele firme care. băncile vor trebui să-şi păstreze şi să atragă noi clienţi prin metode stimulative pentru aceştia: dobânzi mai mici pentru creditele acordate. 3. să aibă o sferă de acoperire căt mai largă. trebuie urmărit. a băncilor specializate. reprezintă totodată o necesitate firească a societăţii ca parte a regelmentării generale a raporturilor economice. Perfecţionarea şi reglementarea raporturilor de credit. a populaţiei. se mai pot folosi şi alte măsuri : calcularea periodică a indicatorilor bancari şi studierea lor pentru îmbunătăţirea calitativă. băncilor din ţară li se recomandă o dechidere şi o recunoaştere internaţională. calculată lunar asupra disponibilităţilor clienţilor. În vederea îmbunătăţirii serviciilor societăţiile bancare trebuie să beneficieze de un personal calificat şi competent de o extindere cât mai mare a gamei operaţiilor computerizate. O regelmentare genrală a relaţiilor este condiţiionată de un cadru legislativ 166 . Totodată. pentru accelerarea plăţilor interbancare (Sistemul de plăţi electronic se află în faza de proiect). în condiţiile asigurării unor servicii promte şi de calitate. avănd ample legături cu băncile de depozite. bănci deschise recent. presupunând prin aceasta o creştere a profitului şi a prestigiului bancar românesc. fără o extindere însemnată.

democratic.creditor . 167 . ar fi crearea unui compartiment special de experţi bancari care să aibă ca atribuţiuni evaluarea bunurilor firmei la valoarea de piaţă. Ca urmare. Corespunzător cerinţelor actuale. care să fie în măsură să asigure o desfăşurare corectă şi eficientă a acestor relaţii. asociaţii profesionale bancare cu rol important în implementarea unui climat de colaborare între societăţi bancare. autorităţi de control bancar cu atribuţii de supraveghere şi control asupra îndeplinirii atribuţiilor bancare specifice. după o verificare atentă a acestora.scadenţa → momentul rambursării creditului. Astfel de politici pot fi folosite mai mult ca tendinţe. normele legale generale după opinia unor specialişi. iar acordarea creditelor să se facă pa baza unor garanţii reale. .promisiunea de rambursare. Orientarea dezvoltării economice şi intensificarea dezvoltării anumitor sectoare din economie ar fi permisă pentru accentuarea specializării băncilor. prin aceasta putând fi diferenţiat asupra zonelor şi ramurilor economice. După opiniile exprimate. în situaţiile unui volum mare de credite acordate. în fiecare perioadă de dezvoltare a acesteia. . . nivelul maxim de creditare ce poate fi acordat unei persoane. Acest lucru se realizează prin alegerea unei clientele serioase. Legate de aceasta. În cele din urmă. ar trebui să stabilească nivelul maxim al dobânzii (legi împotriva cametei). menţinând prin aceasta un raport optim pentru investiţie şi consum în funcţie de posibilităţile economiei. mulţi economişti spun că în orientarea activităţii bancare ar putea fi folosite indirect politica monetară şi de credit.Creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. astfel încât să se stabilească restricţii asupra unor categorii de credite în timp ce altele să fie încurajate. în această perioadă (pentru dezvoltarea economiei) ar fi benefică introducerea unor dobânzi mai mici pentru credite acordate activităţilor productive şi dobânzi mai mari pentru credite acordate comerţului sau consumului. Spre exemplu. fiind totodată instrumentul de control al creditului. solvabile. Important în acest sens ar fi reglementarea creditului să se facă în urma unui control selectiv. nu trebuie uitat. * Cuvinte cheie . Aceste politici monetare şi de credit realizează şi au ca obiectiv unic dimensionarea resurselor de credit al băncilor.subiecţii raportului de credit: . decât ca evoluţii certe. reducându-se în totalitate (dacă se poate) riscul de creditare. După unii economişti în afară de supravegherea bancară efectuată de BNR şi de controalele altor organe ale statului pe diferite teme se consideră că este necesară instituirea şi funcţionarea unor organisme speciale de control.debitor şi . supraveghere şi coordonare ca: consilii consultative şi de decizie bancară care ar avea scopul orientării deciziilor majore în corelare cu interesele firmelor. economia va facilita creşterea economică. prin exercitarea lor de către stat. în sensul orientării dezvoltării economice ca pornind de la dimensiunea creditului şi implicit a masei monetare. că foarte important în activitatea de creditare este să se acorde credite performante şi eliminarea pe cât posibil a pierderilor din acordările de credite. prin măsuri ale guvernului şi parlamentului.

originea cuvântului scoate în relief un element psihologic care este absolut indispensabil existenţei unei operaţiuni de credit: încrederea.C.L. Warantul este documentul utilizat pentru obţinerea şi garantarea creditului şi poate fi folosit ca un efect de comerţ.30 unităţi monetare pe an. Având în vedere relaţiile foarte bune în care firma se află cu banca (urmare unei punctualităţi dovedite din partea ambelor părţi).C. cuvântul “credit” este de origine latină şi provine de la “creditum – creditare” şi înseamnă “a crede” sau “a avea încredere”.dobânda → preţul creditului. Dobânda poate reprezenta o sumă ce revine proprietarului la rambursarea sumei împrumutate sau preţul utilizării capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică împrumutul respectiv. de ex). Sucursala Sibiu este banca preferată de firmă în vederea încheierii tranzacţiilor.. respectiv cu ofiţerul de credite al băncii. însoţite de plata unei dobânzi ce stimulează banca. Dacă rata dobânzii nominale sau dobânda de pe piaţă este de 30% pe an (de exemplu ).R. Operaţiunea prin care împrumutatul(debitorul) ia în stăpânire imediată resurse (bani) în schimbul unei promisiuni (angajament) de rambursare viitoare. Prin reprezentantul firmei. pentru că este pus în situaţia de a nu onora cererile titularilor de depozite din cauza unei exploatări neeficiente a creditelor acordate. Sigur. are loc o primă întâlnire cu banca. prin reprezentantul ei. STUDIU DE CAZ privind analiza finaciară a S. SIBIU.L. Rata dobânzii nominale este dată de rata de schimb dintre o valută forte astăzi şi o valută forte la timpul viitor (Euro. Riscul de rambursare constă în probabilitatea întârzierii plăţii sau a incapacităţii de plată datorată conjuncturii. “CONF-PROD” S. se prezintă la bancă atât cu un plan de afaceri cât şi cu un studiu de fezabilitate. Banca Comercială “C”. în vederea obţinerii unui credit în valoare de 100. “CONF-PROD” S.R. dificultăţilor sectoriale sau deficienţelor debitorului. Rata reală a dobânzii este dată de schimbul între bunuri şi servicii astăzi şi bunurile şi serviciile la o dată viitoare. atunci o unitate monetară din valuta respectivă (Euro) astăzi poate fi schimbată pentru 1. Creditul va fi solicitat pe o perioadă de 1 an şi va avea ca destinaţie achiziţionarea unei componente din metal pentru construcţia unei hale industriale. poartă numele de credit bancar. Multiplicatorul de credite este întodeauna calculat prin raportarea cifrei 100 la procentul rezervei de lichiditate (proporţia din depozite care trebuie păstrată ca rezervă). 168 ..000 lei. Etimologic. Riscul de imobizare apare la deţinătorul de depozite (banca). S.

. . În acest caz. beneficiarul creditului este o firmă cu personalitate juridică. . 169 . dacă va fi cazul.situaţia fluxului de numerar. * Acordarea creditului În prealabil acordării creditului. scadenţa şi ratele dobânzii).referatul privind promovarea dosarului de credit. . se va trece la constituirea dosarului în vederea negocierii creditului. .fişa de evaluare. alte credite angajate la alte bănci. inspectorul (ofiţerul) de credite a întocmit dosarul care mai cuprinde şi: . destinaţia precisă a creditelor şi garantarea acestora. perceperea de dobânzi (ca preţ al creditului). credibilitatea solicitanţilor de credite.ultimele patru balanţe de verificare.indicatorii economico – financiari. . Prin urmare. .extrasul de carte funciară sau alte documente care să ateste proprietatea asupra bunurilor imobiliare care vor constitui garanţia creditului (terenuri. încasările şi veniturile ce se estimează a se realiza. În urma discuţiei.). situaţia patrimoniului la zi.planul de afaceri. În baza documentelor de mai sus. documentaţia cu care firma s-a prezentat la sediul băncii în vederea întocmirii dosarului de creditare cuprinde: . volumul acestora. banca are în vedere respectarea următoarelor principii generale: limitarea riscurilor insolvabilităţii. respectarea plafoanelor de credite communicate.documentaţia tehnico – materială pentru fundamentarea creditelor de investiţii. garanţiile ce pot fi aduse. solicitantul de credit (firma) s-a prezentat la bancă pentru a putea purta o discuţie cu caracter informativ asupra următoarelor probleme: obiectul creditului şi perspectivele reuşitei de plată.bugetul de venituri şi cheltuieli pe termenul de creditare.studiu de fezabilitate.dosarul juridic de constituire a firmei. . .ultimul bilanţ contabil vizat de Administraţia Financiară. limitarea împrumuturilor acordate unui singur debitor la maximum 20 % din fondurile proprii ale băncii. .* Solicitarea creditului În vederea aprobării şi acordării creditelor pe termen scurt. case etc. cheltuielile. . . . . consemnarea tuturor operaţiunilor de creditare şi garantarea în documente contractuale (cu detalii privind termenele.raportul de expertiză al bunurilor ce urmează a fi ipotecate sau garantate.copii după contractele de credit încheiate cu alte bănci (dacă este cazul). Obiectul creditului îl constituie completarea surselor proprii ale firmei pentru realizarea investiţiei propuse. efectuat de un expert autorizat.cerere de credit.situaţia creanţelor şi a datoriilor curente şi restante. în funcţie de vechime.

Acest lucru se întâmplă datorită faptului că valoarea împrumutului (100. Pe parcursul derulării creditului. poate apărea situaţia când banca negociază rata dobânzii. Volumul creditului nu poate fi oricât. rata dobânzii este satbilită de bancă la nivelul de 11 %. datorită faptului că a fost angajat un credit doar pe o perioadă de un an. acesta se stabileşte în funcţie de indicatorii economico – financiari realizaţi în perioada analizată şi a celor previzionaţi pe perioada creditării. Analiza nonfinanciară (calitativă) a firmei Evaluarea şi limitarea riscurilor în activitatea de creditare.000 lei) este foarte mic. pentru a minimiza riscul în acordarea creditului. analiza complexă a clientului constituie principala modalitate de stabilire a solvabilităţii acestuia. iar în acest caz ratele dobânzii sunt fixe. Oricât de bune ar fi garanţiile oferite de client. În cazul neplăţii la scadenţă a oricărei sume datorate în baza contractului de credit încheiat. fără să existe posibilitatea negocierii acesteia. * Analiza creditului Analiza creditului reprezintă un proces care trebuie să se deruleze înainte de acordarea creditului. în vederea fundamentării deciziei de creditare. în funcţie de indicatorii de performanţă ai firmei şi de volumul împrumutului. precum şi pe toată perioada de acordare a creditului.În cazul de faţă. atunci când acordă credite persoanelor juridice amintim: Managementul societăţii 170 . de asemenea rata dobânzii este fixată la nivelul de 11 % pe an. presupun identificarea şi examinarea riscurilor nonfinanciare. dacă bunurile aduse în garanţie sunt corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi valoric. Banca verifică periodic dacă utilizarea creditului acordat este în concordanţă cu prevederile contractuale. precum şi determinarea expunerii băncii faţă de debitor. imprumutul va fi supus la plata unor sume majorate. În anumite cazuri. se poate negocia atât nivelul ratei dobânzii cât şi perioada de creditare. până la restituirea acesteia. Potrivit “Normelor metodologice” proprii Băncii Comerciale “C”. în funcţie de dobânda pieţei. creditarea firmelor se efectuează atât pe baza caracteristicilor nonfinanciare cât şi a activităţii economico – financiare realizate şi prognozate. Dintre indicatorii calitativi cel mai des folosiţi de bancă. iar în acest caz dobânda va fi consemnată printr-un act adiţional la contractul de credit. Tot în cazul nostru. Inspectorul (ofiţerul) de credite analizează influenţa factorilor nonfinanciari la care este supusă firma.

iar pe de altă parte creşterea ponderii pe piaţă cu cel puţi 20 %. Firma şi-a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung. contabilitate şi de secretariat). Sub aspect managerial. firma apelând destul de rar la importuri de materii prime (excepţie: tabla zincată de 2mm – import Belgia). Timpul mediu de rezolvare a unei comenzi este de 20 zile (acesta poate fi chiar mai mare. deoarece pe piaţa internă există deocamdată suficienţi cumpărători. Unii angajaţi au participat la cursuri de speciale de pregătire profesională organizate de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială precum şi în străinătate (S. iar preţurile sunt exprimate în euro. Cei doi asociaţi care deţin toate părţile sociale (50%. Germania). utilitare furgon. ceilalţi 3 reprezintă personalul auxiliar cu atribuţiuni administrative. aceasta constând pe de o parte în construirea unei hale în afara oraşului. fiecare dintre ei având atribuţii în cadrul firmei bine stabilite. respectiv 50 %) îndeplinesc rolul de manageri.. Ponderea exportului Firma nu lucrează aproape deloc cu clienţi externi. Nivelul de pregătire al acestora este corespunzător postului ocupat. se constată necesitatea angajării în următoarea jumătate de an a încă 4 muncitori calificaţi precum şi a unui inginer mecanic. Livrarea se face prin două modalităţi: fie este transportată remorca direct la domiciliul beneficiarului. ceea ce implică respectarea termenelor stabilite cât şi plata comisioanelor şi speselor bancare practicate.5 t la 3. producerea de mijloace de utilitare pentru camion. în ceea ce priveşte relaţia cu banca. utilaje. Asigurarea desfacerii Firma procedează iniţial la încheierea contractului de vânzare cu cumpărătorul şi abia atunci începe producerea bunului care face obiectul contractului. oferă reduceri de preţuri de până la 15 %. Furnizorii de materii prime cu care lucrează permanent. în funcţie de amploarea comenzii).5 t). fie acesta se prezintă la sediul firmei pentru ridicare. Firma are drept obiectiv. Profilul de activitate al societăţii îl reprezintă producerea de mijloace de transport auto (remorci şi semiremorci de la 0. Relaţia firmei cu banca la care s-a solicitat creditul Volumul încasărilor şi plăţilor zilnice efectuate prin intermediul băncii este foarte mare.Firma deţine în prezent doar 18 angajaţi (din care direct productivi 15.A.U. Asigurarea cu materii prime Firma are parteneri de afaceri cu care lucrează constant. Ponderea exportului de remorci din totalul activităţilor de desfacere este de doar 1 %. specialitate transport autovehicule. caroserii. o cât mai bună colaborare. Analiza economico – financiară pe bază de bilanţ a firmei 171 . fiecare post deţinând o “fişă a postului” cu toate atribuţiunile aferente. Furnizorii sunt în proporţie de 90 % firme din ţară.

404 – 408. TN = FR – NFR = Active circulante – Datorii pe termen scurt – (stocuri + creanţe – datorii de exploatare).827 mii lei. Aceasă sumă va fi utilizată lunar pentru achiziţionarea de materiale în vederea realizării producţiei. cu atât mai mult cu cât ea a crescut de la un an la altul.911) = . Valoarea pozitivă a acestui indicator denotă o situaţie a firmei foarte bună. Indicatori de performanţă financiară Indicatorii solvabilităţii 172 . NRF.necesarul de fond de rulment. TN = 391. se regăsesc în bilanţul şi contul de profit şi pierdere ale firmei. pentru ca analistul să-şi facă o imagine cu privire la evoluţia în timp a firmei. După calculul acestora este necesară o comparare cu indicatorii din perioada anterioară. Fondul de rulment arată cu cât. cum sunt: corectitudinea.70.066 – (186. dacă ar fi transformate în numerar.oo1 + 120. elemente care completează în ansamblu imaginea bonităţii clientului. li se mai adaugă şi alţi factori adiacenţi. Situaţia netă a firmei (SN) SN = Total activ – Datorii nerambursate. Firma va solicita o linie de credit din partea băncii în valoare de 20 mii lei. Aceşti indicatori.520 mii lei. echitatea. Fondul de rulment se exprimă în valoare absolută.075 – 251. sunt instrumente matematice. dar nu lipsiţi de interes. Acestor factori. Analiza prin indicatori Indicatorii. conferă noţiunii de bonitate o imagine reală.066 = 2. receptivitatea şi promptitudinea partenerului.586 – 408. respectiv activele curente ar putea acoperii pasivele curente. utilizate în analiza financiară care reduc imaginea simplificată a multiplelor relaţii care condiţionează capacitatea unei firme de a se dezvolta. SN = 410.Noţiunea de bonitate a unei firme redă capacitatea acesteia de a-şi acoperi obligaţiile care urmează să şi le asume prin semnarea contractului de credit. FN – fondul de rulment. Pentru exemplificare ne vom folosi de cifre care nu se regăsesc în activitatea vreunei firme. Acest deficit trebuie acoperit printr-o linie de credit. Evaloarea corespunzătoare a indicatorilor financiari reprezintă cea mai frecvent utilizată tehnică a analizei financiare. Calculul trezoreriei nete Dacă: TN – trezoreria netă. Elementele de bază în determinarea indicatorilor economici şi financiari pentru calculul bonităţii. asigurând în acelaşi timp fondurile necesare continuării activităţii şi realizării de profit.

2) Rentabilitatea în funcţie de capitalul propriu se calculează ca raport între profitul net şi suma capitalului propriu şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. Valoarea acestui indicator este aşa de mare pentru că de la înfiinţare. Solvabilitatea patrimonială are în acest caz valoarea de 100 %. realizându-şi producţia doar pe bază de comenzi ferme şi nerealizând producţie de serie. 3) Solvabilitatea patrimonială = (capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli)/(capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + credite total)*100.24 %.779/1.671.236 = 0.01388 Acest indicator reflectă profitul câştigat pe o unitate de vânzări. deoarece firma nua mai contractat nici – un împrumut de la o altă bancă şi nici nu a constituit provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. se deduce o solvabilitate patrimonială foarte bună. Activele rapide reprezintă mărfurile vândute pentru care contravaloarea urmează a se încasa. Ca urmare.586/2100•100 = 19. Societatea a reinvestit aproape tot profitul obţinut din activitatea de vânzare. Indicatorul de acoperire a stocurilor = (408. acest indicator nu se poate calcula pentru că firma nu lucrează cu stocuri. este foarte importantă aprecierea flexibilităţii financiare a firmei. 173 . Valoarea mică a acestui indicator nu reflectă o situaţie finaciară proastă a firmei. Rentabilitatea în funcţie de capitalul propriu = 21779/2520•100 = 864. indicatorii solvabilităţii sunt instrumente matematice care permit cuantificarea evoluţiei elementelor care compun acest proces şi anume: 1) Indicatorul de acoperire a stocurilor = (pasive curente – active rapide)/stoc*100. Exprimând riscul financiar. Randamentul vânzărilor = 21. indicatorul de acoperire a creanţelor arată în ce mmăsură datoriile pot fi acoperite cu capital social. Ea se poate calcula prin intermediul mai multor indicatori: 1) Randamentul vânzărilor = profit net/vânzări nete. 2) Indicatorul de acoperire a creanţelor = pasive/capital•100 Indicatorul de acoperire a creanţelor = 410. firma nu a operat o majorare a capitalului social. Acesta ne indică în procente care este valoarea stocurilor care trebuie vândute pentru a acoperi datoriile curente. Ca urmare. deci este o imagine a eficienţei activităţii firmei.066 – 38)/0*100.Solvabilitatea redă capacitatea firmei de a face faţă achitării obligaţiilor faţă de terţi.568.71 În situaţia în care se apelează la un credit bancar. Indicatorii rentabilităţii (profitabilităţii) Profitabilitatea (rentabilitatea) firmei se referă la capacitatea acesteia de a realiza profit. dar este un aspect pe care societatea îl are în vedere ca obiectiv pe termen mediu. În cazul firmei analizate.

520•100 → este o valoare foarte mare din motivul exprimat mai sus. 5) Rentabilitatea financiară (Rf). Gradul de acoperire = 1. Indicatorii lichidităţii Aceşti indicatori se referă la capacitatea firmei de a onora obligaţiile financiare scadente şi reluarea cheltuielilor de exploatare.558. Rf = Beneficiu/Capitaluri (proprii+împrumutate) • 100. Rc = 1.72 %. 4) Rentabilitatea economică (Re). referitor la capitaluri. Cu cât este mai mare valoarea acestui indicator.335 %. În plus.893/2.066•100 = 50.349•100 = 101. Dar. cu atât se prefigurează o situaţie bună a firmei de a genera profit. Limita minimă a acestui indicator ar trebui să fie de 80 %.572. se calculează ca raport dintre veniturile încasate şi cheltuielile aferente veniturilor încasate. 3) Rentabilitatea în funcţie de costuri (Rc) se calculează ca raport între profit şi costuri totale. Aceasta rezultă din faptul că în ambele cazuri un termen de la numitor este 0. valoarea foarte mare obţinută pentru acest indicator. Valoarea acestui indicator este identică cu valoarea rentabilităţii în funcţie de costuri. Rc = Cifra de afaceri/Capitaluri. Rc = 21. ceea ce denotă diferenţa enormă care există între costurile anuale şi profit.556.779/1. 2) Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri.404 – 186. Se exprimă procentual.24 %.001)/408.893•100 = 0. Acest indicator redă capacitatea firmei de a face faţă plăţilor exigibile prin active cu lichiditate rapidă sau ce se pot transforma în lichidităţi la termene foarte scurte (maxim o lună).Acest indicator exprimă capacitatea firmei de a pune în valoare capitalul investit şi de a genera un câştig net. Lichiditatea imediată = (Active – stocuri)/Datorii pe termen scurt•100 = = (391. Re = Masa profitului/valoarea producţiei exprimată în preţul de vânzare • 100. restul formulei fiind identică.779/1. Rf = 21779/2520•100 =864. Re = 21. face ca acesta să nu fie foarte relevant în cadrul analizei situaţiei financiare a firmei. 6) Relaţia capitalurilor (Rc).014 %.738•100 < 1. 174 . 1) Lichiditatea imediată se exprimă ca raport dintre activele lichide şi datoriile pe termen scurt.585. în capitalul firmei sunt cuprinse pe lângă capitalul social numai rezervele (420 mii lei) şi rezultatul exerciţiului anterior.225/1.572.

Valoarea lui în cazul firmei analizate este de 95. solicitarea firmei de a beneficia în viitor de o linie de credit de 200 milioane lei. banca poate recurge şi la calculul unor indicatori care determină probabilitatea apariţiei rescului de faliment în perioada următoare. indicatorii reflectă date istorice şi astfel nu indică corect perspectivele financiare viitoare ale firmei. Având în vedere apropierea de 100 %. * În finalul calcului acestor indicatori. Când valoarea acestui indicator este mai mică de 100 %. În vederea realizării unei viziuni mai ample asupra firmei. Acest indicator se determină cu ajutorul relaţiei: RLC = Ac/DTs•100. Acest indicator arată capacitatea firmei de a face faţă plăţilor exigibile prin active ce se pot transforma în lichidităţi. Ac – active circulante. indicatorii nu consfinţesc reguli sau aprecieri definitive despre administrarea unei firme. vom prezenta în continuare una dintre metodele cel mai des utilizate pentru analiza falimentului. 4) Rata lichidităţii curente (RLC).38 %. înseamnă că firma are un grad de îndatorare mare. Este vorba de “Metoda Z”.586•100 = 99. 175 . dar se mai ştie că apropiindu-se de zero. rezultă că firma poate să-şi acopere tot mai bine cheltuielile. Unde: RLC – rata lichidităţii curente. Un grad de îndatorare bun este atunci când valoarea acestui indicator este de aproximativ 30 %. gradul de îndatorare al firmei sacde tot mai mult. dar nu califică definitiv o firmă. limita maximă admisă fiind de 60 %. constatăm o situaţie foarte bună în ceea ce privesc plăţile exigibile prin active.91 %. În primul rând. DTs – datorii pe termen scurt. Prin urmare. dar nu foarte bună de acoperire a cheltuielilor totale din veniturile încasate. 3) Gradul de îndatorare se exprimă ca raport între datoriile totale şi activele totale deţinute de firmă. Aceşti indicatori surprind modificările în performanţă sau identifică tendinţe. Acest indicator ne arată ponderea datoriilor în totalul surselor firmei. În al doilea rând. trebuiesc precizate cel puţin două carenţe în legătură cu analiza lor. Gradul de îndatorare = 408. Evaloarea riscului de faliment Pentru a realiza o analiză cât mai completă. Nivelul optim al indicatorului este 100 %. în timp scurt (maxim 12 luni).066/410. De aceea se justifică înr-un fel.Aceasta arată că firma are o capacitate destul de bună.

neexistând riscul de faliment pe următoarea perioadă. . x4 . Z= 1.779-14. Z > 3 → situaţie financiară bună. măsoară nivelul de îndatorare al firmei prin credite pe termen lung.550)/410. exprimă capacitatea internă de finanţare a obiectivelor de dezvoltare a firmei.947 + 1.01844 + 3.4•0. Z > 3. Interpretarea mărimii.152866.0• x5 . variabilele x1 .6• x4 +1. . x5 = cifra de afaceri/total active = 1. x5 sunt indicatori economico – financiari. x2 .6545 + 0 + 1.0•3. mărimea indicatorului situând-o într-o poziţie imposibilă de a da faliment pe o perioadă relative lungă.586 = 0. prezintă următoarea relaţie generală de calcul: Z = 1. la firma pusă în discuţie.586 = 0. 1.4• x2 +3.06545. 176 . Z ≤ 1.indicatorul x3 are semnificaţia de rată a rentabilităţii sau de eficienţă a utilizării activelor.207)/410.2• x1 +1.876/410.9471.3• x3 +0. Deci.8 < Z < 3 → situaţie deficilă a firmei.6• x4 +1. vom considera valoarea acestui indicator zero. Această valoare (7. relevă starea iminentă sau nu de faliment a firmei. nu se pune problema de credite pe termen lung.indicatorul x5 este un indicator de eficienţă a utilizării activelor prin prisma efectului economic datorită cifrei de afaceri a firmei. În cazuş acestui indicator. x1 = capital circulant/total activ = [active curente (circulante) – pasive curente (circulante)]/total active = (391. măsoară flexibilitatea de acţiune a firmei. x3 = profit înainte de impozitare/total active = 26.893/410.0• x5 .4• x2 +3.572. Aceşti indicatori economico – financiari luaţi în calcul la determinarea mărimii “Z” sunt următorii: .indicatorul x1 .8308 “Mărimea Z” se calculează pe baza indicatorilor prezentaţi mai sus. x4 = valoarea de piaţă a capitalului subscris şi vărsat/datorii pe termen lung (>1).152866) relevă o situaţie financiară a firmei foarte bună.404 – 2.8 → relevă o stare de faliment iminentă.indicatorul x4 .586 = 0.586 = 3.Mărimea “Z” sau “funcţia lui Altman”. În această relaţie. .2•0. cu posibilitatea realizării falimentului.2• x1 +1.indicatorul x2 .3• x3 +0. x2 = profit reinvestit/total active = (profit net – dividende)/total active = = (21. În consecinţă.8308 = 7. = = 1. iar constantele exprimă într-o măsură semnificativă ponderea sau importanţa variaţiei în logica economică a riscului de faliment. x3 .3•0.01844. .

din care: 1. a chelt. Coeficientul aferent constituirii provizioanelor specifice de risc pentru această categorie este de 0. creditul este inclus în categoria “creditului în observaţie”. Calitativi. 1.05.72 5 Clasă Punctaj în obs.L. la 31 decembrie (anul de calcul): I. Financiari. Performanţă generală Valoare 99. Prin însumarea punctajelor aferente indicatorilor financiari se obţine nota finală. “CONF-PROD” S.C. Asigurarea desfacerii 6. Aprecierea serviciului datoriei F. 177 . * Datoriile faţă de terţi. Situaţia creanţelor şi datoriilor S.24 % 101. Lichiditate imediată 3. Sibiu. În cazul de faţă. Ponderea exportului 4. în baza acestui punctaj.38 % 50.187 mii lei.806 mii lei. din venituri Total A B. Gradul de îndatorare 2. Aceasta înseamnă că firma se include în categoria clienţilor băncii. Asigurarea cu materii prime 5. sunt de 40. Prin urmare. suma este 32. Managementul firmei 2. Relaţia firmei cu banca Total B C. din care: . Rentabilitate f-cţie capital propriu 5. Total angajamente faţă de terţi cu termene de exigibilitate sub un an: * Faţă de alte bănci = 0 lei. Punctaj general E.Notă: Dezavantajul acestei metode constă în faptul că modelul nu ia în calcul (considerare) modificările iminente ale mediului în care firma îşi desfăşoară activitatea. Sinteza indicatorilor avuţi în vedere la calculul punctajului: Indicatori: A. cu performanţă generală bună. Punctajul general este de 121. Gradul de acop.33 % 100 % 864. inclusiv faţă de buget. Profilul activităţii 3.furnizori 25. 0 4 10 10 8 32 45 10 0 5 5 4 69 20 121 Bun Bună. Garanţii oferite de clienţi D.R. Solvabilitate patrimonială 4.

718 mii lei. Sucursala Sibiu.C. Nota de analiză a garanţiilor I.materii prime 17. 456 mii lei.204 mii lei. “CONF-PROD” S. În ceea ce privesc cheltuielile financiare. Sibiu şi-a deschis contul curent la Banca Comercială “C”.423 mii lei. în apreciera de faţă ne vom rezuma în a spune că sumele sunt destul de mari şi la un nivel aproximativ constant în fiecare lună. cu un an înaintea solicitării creditului. Aprecieri asupra modului de lucru cu Banca Comercială “c”. Sucursala Sibiu S. din comisioanele plătite pentru operaţiunile derulate prin intermediul băncii. firma va beneficia tot de la această bancă în scurt timp.clienţi creditori . firma s-a dovedit a fi un client fidel al băncii.decontări cu grupul . sumă ce va fi folosită în fiecare lună pentru achiziţionarea de materii prime şi materiale. .R. 10.119 mii lei).oo1 mii lei.L. Obiectivul analizei îl reprezintă stabilirea valorii garanţiei prezentate băncii precum şi calcularea gradului de acoperire a creditului.datorii cu personalul şi asig. Rezultatul financiar la sfârşitul anului a fost de 9. Deoarece nivelul sumelor rulate prin intermediul băncii sunt confidenţiale. avem: . firma a obţinut venituri din dobânzi în sumă totală de 1.alte datorii . de o linie de credit în valoare de 20 mii lei.500 mii lei.taxa ape valoarea adăugată . Pe parcursul acestui an.. sociale .materiale consumabile 88 mii lei. deşi s-ar părea că ar fi indicat datorită nivelului cheltuielilor rezultate din diferenţele de curs valutar (904 mii lei). Cheltuielile financiare au constat. în principal.793 mii lei. Creanţele firmei cu termen de lichiditate a activelor sub un an: * Sunt reprezentate numai de clienţi = 12. Din acest motiv.693 mii lei. Situaţia stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie Din totalul stocurilor de la sfârşitul anului de 186. 509 mii lei. precum variază în funcţie de suma rulată. 178 .obiecte de inventar 1. 619 mii lei. Ca urmare a depunerilor încasărilor la această bancă. Acest rezultat pozitiv se datorează (în special) încasărilor firmei din dobânzi şi volumului mare de alte venituri financiare (9. 14.075 mii lei.817 mii lei. Comisioanele diferă de la un tip de operaţiune la altul.impozit pe profit . II. .creditori diverşi 1. firma nu a constituit provizioane.

că utilităţile sunt foarte aproape.7 → fără a se ţine cont de nivelul dobânzilor ce trebuiesc plătite.dimensiune: L = 40 m. . indiferent de sumă şi competenţă. se procedează la: . prin discutarea şi analizarea dosarului în cadrul Comitetului de credite. terenul pe care urmează să se construiască hala. referatul se prezintă spre aprobare Comitetului de Analiză a Creditelor. .R.sursa de energie electrică de înaltă tensiune se află la 80 m.încheierea contractului de asigurare a bunului ipotecat/gajat şi cesionarea dreptului de despăgubire în favoarea băncii.p. al unităţii bancare teritoriale care a întocmit documentaţia. Negocierea şi aprobarea creditului După însuşirea de către şeful compartimentului (biroului. Perioada maximă de timp în care trebuie rezolvată cererea de credit depusă de client este.000/100.înregistrarea şi inscripţionarea contractului de garanţie imobiliară şi/sau mobiliară. Date de identificare a terenului: . . care vor prelua firma şi vor trece la urmărirea folosirii creditului. se află la şoseaua naţională şi traficul în zonă este foarte. → Suprafaţa = 600 m. l = 15 m. Inspectorul (ofiţerul) de credite trimite o copie după cele trei contracte Serviciului (biroului) de urmărire credite şi Serviciului (biroului) clientelă..suprafaţa: fără denivelări. În urma analizei efectuate de lucrătorii băncii.000 lei. de 7 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la unitatea bancară teritorială care îl desăvârşeşte. . S-a rezumat doar la valori imobiliare pentru că valoarea împrumutului este destul de mică şi nu este necesar să se prezinte garanţii foarte multe (sau cu valoare foarte mare).000 lei. cu deschidere la drumul naţional. Se urmăreşte diversificarea portofoliului de credite în sensul acordării de credite persoanelor juridice din sectoare diferite de activitate ale economiei naţionale şi respectarea prevederilor B. Gradul de acoperire a creditului = valoarea garanţiei/valoarea creditului = 170. Obiectul analizei Firma a prezentat drept garanţie. După aprobarea creditului.II. Gradul de acoperire a creditului: Valoarea garanţiilor este dată doar de garanţia imobiliară. în legătură cu împrumuturile acordate unui singur client. Terenul se află în proprietatea firmei încă de la înfiinţare. 179 . iar pe de altă parte. serviciului) de credite. Valoarea creditului = 100.întocmirea contractului de credit. fiind aproape plană.conductele de apă şi de gaz trec prin faţa terenului. decizia de acordare a creditului va fi luată numai atunci când se estimează că probabilitatea rambursării împrumutului de către client va depăşi probabilitatea de nerambursare. . acesta a fost evaluat de experţii băncii la valoarea de 170. pe de o parte. 000 lei.000 = 1. care nu pot depăşi 20 % din capitalul propriu al societăţii bancare.N. Datorită faptului că terenul.plasare: la 500 m de localitatea “S”. . Valoarea garanţiei = 170. III.

5 % pe termen lung.prin construcţia halei. . neexistând posibilitatea rămânerii pe stoc a unor bunuri . * Având în vedere toate cele prezentate mai sus. Banca Comercială “C” Sucursala Sibiu a decis în final acordarea creditului de 100. * S. Calitatea produselor efectuate este foarte bună.Prezentăm în continuare.„aur-monedă”. 2.”CONF-PROD” SRL nu figurează la data prezentei în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc. scopul folosirii creditului. rata dobânzii = 11 %.„devize”.firma îşi desfăşoară activitatea pe bază de contracte ferme.„aur-lingouri”. ceea ce conduce la creşterea costurilor bunurilor obţinute. Caracterizaţi pe rând cele patru sisteme monetare. * condiţiile creditului: suma = 100.000 lei pe o perioadă de un an. neînregistrând restanţe.în decizia de acordare a creditului. care a fost evaluat la o valoare de 170. în vederea achziţionării structurii metalice a unei hale. Cererea pentru acest tip de produse este în continuă creştere. . garanţiile oferite. a fost faptul că firma a obţinut în acest an locul III la categoria de firme mici “Constructoare de maşini şi construcţii metalice”. . .000 lei. nu lipsit de importanţă. Prezentaţi principalele momente ale evoluţiei Sistemului Monetar Naţional al României.„aur-devize”.toate obligaţiile pe care firma le-a avut faţă de bancă. le-a achitat la termen. * Întrebări recapitulative şi teste de autoevaluare: 1.000 lei pe o perioadă de un an cu o rată a dobânzii de 11 % pe an.C. firma urmează să-şi crească capacitatea de producţie cu cel puţin 50 % pe termen scurt şi cu 70.în prezent. activitatea se desfăşoară într-un spaţiu cu chirie. condiţiile economice actuale. câteva dintre condiţiile agreate de bancă: * acordarea unui împrumut de 100.se au în vedere relaţiile bune în care banca se află cu firma. precum şi: valoarea indicatorilor financiari calculaţi. . 180 . * garanţii oferite: terenul. Societăţii Comerciale “CONF-PROD” SRL Sibiu. * alte aspecte relevante: . cu avantajele şi dezavantajele sale: . . .000 lei. având în vedere tendinţa generală de îmbunătăţire a sectorului industrial. . * firma îşi desfăşoară în prezent activitatea (atât cea productivă cât şi cea administrativă) într-un spaţiu cu chirie.

Basno. Editura Didactică şi Pedagogică R. Bogdan (coord. Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare) pentru economia mondială. Prezentaţi. 9.3. România. Evidenţiaţi principalele momente ale Sistemului Monetar Internaţional. Care este rolul şi scopul instituţiilor monetare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional. 11. Prezentaţi implicarea acestor instituţii în economia ţării noastre. Prezentaţi aceste fenomene legate de evoluţia „leului” pe teritoriul României. Care este rolul Instituţiilor Monetare Europene ? 13. dar pentru economia României. 3. Comparaţi un tip de credit acordat de trei bănci diferite. Teodora Carmen – “Monedă.Andrei – „Euro”. Cum se manifestă concurenţa bancară în localitatea unde vă desfăşuraţi activitatea ? * Bibliografie selectivă: 1. N. Rata dobânzii. Banca Mondială. 4. 2006. Economică. Ed. Liviu C. Ed. Faceţi o analiză comparativă a ofertelor de credite la cinci bănci diferite. Bănci”. C. o nou formă a monedei de schimb ? * 10. 7. C. Este inflaţia un fenomen monetar? → Explicaţi. Rata dobânzii. C. 16. Bucureşti. Editura Economică. 2003. 25. Ce tipuri şi forme de credit cunoaşteţi ? 18. Bucureşti. 5. Tratatul de la Maastrcht şi momentele sale următoare. Care este rolul BNR ? 15. Care sunt avantajele şi dezavantajele monedei unice europene „Euro”. principalele operaţiuni ale unei bănci comerciale. pe scurt. Care este rolul creditului într-o economie ? Dar al economisirii? 19. Ce înţelegeţi prin dobânda reală ? Dar prin dobânda nominală ? 21. Moneda electronică. constituie un factor decisiv în procesul de creditare ? Daţi exemple în acest sens de la mai multe bănci. Rol şi scop. Didactică şi Pedagogică. 2. Dardac. 181 . Ce este convertibilitatea monetară. * 17. 23. Bănci şi Politici monetare”. Floricel . avantaje şi dezavantaje din perspective monetare. Bucureşti. Care este rolul ratei dobânzii în activitatea de creditare ? 20. funcţiile BNR. dar şi ale Sistemului Monetar European. Prezentaţi. la aceeaşi firmă solicitantă.“Monedă. Credit.. 4.A. pe scurt. Prezentaţi principalele aspecte ale Conferinţei de Bretton Woods. constituie un instrument al politicii monetare practicate de BNR ? 22. Care este rolul Instituţiilor Monetare Internaţionale ? 12. Bucureşti. dar cursul de schimb. ţară membră a Uniunii Europene. 14. I. 1994.) – “Tratat de management financiar – bancar”. Basno. 24. 8. Faceţi o scurtă prezentare a Băncii Centrale Europene. 2002. 6.

Bucureşti. I şi vol. 1982. Bucureşti. F. Jinga – “Moneda şi problemele contemporane”. 24. Anghel. Gh. Ed. 182 . ediţia a III –a. 10. 26. 13. Editura Phsihomedia.Bucureşti. Bucureşti. Masson – “Creditele bancare pentru întreprinderi”. 17. Economică. S.5. 1982. Economică. 2005. 2006. 25. 1999. Moga . Ed. 16. Kiriţescu. Slăvescu – “Marea finanţă din România în vreme de război”. Cartea Românească. Economică. L. Bucureşti. Şt. Dacia. C. Cluj – Napoca. 20. Bucureşti. BECK. L. Bucureşti. Alma Mater. Ed. . . II. Academiei Române. Ionescu. Ruscanu – “Băncile în economia românească 1774 – 1995”. Cultura Naţională. 11. Bucureşti. Dănilă – „Managementul lichidităţii bancare”. Bucureşti. Economică. 1993. Negruş (coord. 1981. Ed. 1925. Dănilă.C. 1987.C. 1994. Gh. Ed. Independenţa Economică. Ed.) – “De la Roma la Maastricht”.) – “Băncile şi operaţiunile bancare”. 1996. Bucureşti. II. V. C. V. 1997. Expert. 1997. 6. Sarmis. RAO International Publishing Company. Ed. Editura Economică. vol. mică enciclopedie”. Bucureşti. Manolescu – “Moneda şi ipostazele ei”. Cerna – “Unificarea monetară în Europa”. 2005. vol. 2001. A. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed.Banca “Albina” din Sibiu. Kiriţescu – “Moneda – Mică enciclopedie”. Ed. 22. 21. Independenţa Economică. Negruş – “Plăţi şi garanţii internaţionale”. 2008. Cluj – Napoca. I. Dumitrescu . Ed. M. 1996 12. Marin (coord. Ed. M. Bucureşti. Cluj – Napoca. Dobrescu – “Băncile. 1999. Stoica – “Management bancar”. 18. N. . 2002. 1948. Drecin . Editura Economică. 1996. Bucureşti. 1995. C. 8. 19. Ed. Ed. Bucureşti. Sibiu. Bucureşti. Ed. 23. 9. I. Dumitrescu . Ed. Pintea. Ediţia a doua.“Gestionarea bancară”. Didactică şi Pedagogică. M. Editura C. V.H. D. Roşca – “Monedă şi credit”.“Moneda. 1920. 15. J. Bucureşti. Economică. T. Bucureşti. . Madgearu – “Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial”.“Tratat de monedă”.“Istoricul Băncii Naţionale a României (1880 – 1924)”. Paris.“Gestiune bancară”. 1998. 7. Dacia. Ed. E. 20. Peutrioli – “Le controle prudential des banques”. 1931.G. Vasile Dedu – „Gestiune şi audit bancar”. 14.“Căile stabilităţii monetare”. M. Enciclopedică. C. Băncile şi Creditul”.Ioana Mihaela Pocan – „Politicile monetare şi piaţa de capital în România”. M. OECD. Bucureşti. 1940. Ediţia a II – a. R. Brăila. Bucureşti.M. Sibiu.“Tratat de bancă”. M.

World Bank.O. Sibiu. economic growth and stability. Cambridge. edited by David W. curs 2 h / săpt. 2004.U. Zeletin . ILIE MOGA Forma: scurtă durată Ciclul: I. * .ro: norme. 2 h / săpt. third edition. I . Legea nr. nr. Site-ul www.The MIT dictionary of Modern Economics. moneda unică: între naţional şi internaţional”. Şt. 28.II Anul: II. Nr. regulamente. Ed. Continent. The MIT Press. Toma – “Euro. instrucţiuni precizate în conţinutul volumului. Washington D. 1927. edited by Shakil Faruqi. 1994. sem. O. Massachussetts. 312/2004.C. Tip de disciplină: obligatorie Categoria formativă: de specialitate 183 . circulare. dr. completată şi modificată prin Legea nr. Bucureşti. 227/2007 (M.27. R.G. “Financial sector reforms.al României nr.“Neoliberalismul”.bnr. credite: Profil: economic Specializare: CIG. Economic Development Institute. Pearce. * . şi sem. 1027/2006 şi respectiv 480/2007). privind Statutul BNR. Experiences in selected Asian and Latin American countries”. 1986. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobat. UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” din SIBIU Facultatea de Ştiinţe Economice Catedra de Finanţe – Contabilitate PROGRAMA ANALITICĂ Denumire: MONEDĂ ŞI CREDIT Cod: Titular curs: Lector univ.

băncile ca” instituţii” specializate. politicilor folosite în relaţiile bancă – operator economic şi prezentarea cadrului de acţiune corespunzător. rolul important de a face legătura directă între acestea şi operatorii economici de pe piaţă. did. 2 Nr. băncilor le revine în continuare. au rolul de a organiza şi realiza împrumuturile (de a le gestiona) cu un scop bine definit. băncile sunt „instituţii de credit cu vocaţie universală” care pot desfăşura activităţi conform legii. 0 TEME DE CURS 1 Săpt. în vederea realizării unui climat economic cât mai performant pentru toţi participanţii la mediul economic şi social. Prin urmare. crt. realizarea unui echilibru economic general. -relevarea funcţionalităţilor. metodelor. Totodată fenomenele şi procesele de ordin bancar reprezintă unele dintre cele mai spinoase probleme dar în acelaşi timp şi unele dintre cele mai importante. -prezentarea rolului de reglare a băncilor prin intermediul instrumentelor. În fine. de a acţiona pentru orientarea şi conducerea proceselor economice la nivel naţional. CONTINUT ŞI PLANIFICARE CALENDARISTICĂ: Nr.OBIECTIVE : În condiţiile actuale ale economiei de piaţă concurenţiale. metodelor şi politicilor din sfera monetară şi de credit. ore 3 184 . Trecerea la economia de piaţă a României (de exemplu) a presupus adoptarea unui mix de politici macro şi micro economice care să permită realizarea unei stabilizări la nivel general respectiv. iar o activitate bancară se caracterizează prin atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu. În principal se are în vedere: -reliefarea principalelor teorii şi politici monetare şi de credit actuale şi rolul lor în reglarea masei monetare şi de credit în economie. acela al obţinerii profitului bancar. acţiunii şi efectelor instrumentelor.

Băncile şi instituţiile de credit asimilate. 1112 4 7. Creditul în economia contemporană: -conţinut. Echilibrul monetar. Trezoreria. -caracteristici. TEME DE SEMINAR 2 Sistemul monetar contemporan. crt. Plasamente de capital. -studii de caz. Instituţii de credit şi financiare de specialitate. 5-6 4 4. 2. Inovaţiile financiare şi evoluţia sistemului bancar. 3. Conceptul de credit şi formele acestuia. Conceptul de monedă Circulaţia monetară. Strategii de gestionare a riscurilor bancare 1314 4 Nr. 2. 3 1-3 410 4 6 14 185 . Intermediarii financiari şi potenţialul de credite. Banca Centrală. Cantitatea de monedă. 910 4 6. 1 1. Dobânda şi rata dobânzii. 1-2 4 3-4 4 3. Oferta de monedă. Sistemul monetar naţional. Indicatorii bancari de performanţă. Cererea de monedă. Structurile instituţionale. 7-8 4 5.1.

227/2007 (M. T. moneda unică: Între naţional şi internaţional”. . Manolescu „Moneda şi ipostazele ei”. completată şi modificată prin Legea nr. Economică. 2005..N.P.examinare finală = 60%. Sibiu. 1996.U.„Moneda. lucrări de specialitate. format electronic. -studii de caz. 1993. .Fl.Ramona Toma – „Euro. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată.Legea nr. Editura Economică. Bucureşti. . Ed. 186 .A. . Roşca .„Monedă.Gh.„Căile stabilităţii monetare”.D. 2008. Editura Economică. 2005.al României nr. Bucureşti 1997. bănci şi politici monetare.teste de control = 20%. .T. privind Statutul BNR. Ed. . Editura Continent. teme de casă.O.G. . . Inflaţia în economia de piaţă.Ioana Mihaela Pocan – „Politicile monetare şi piaţa de capital în România”. Bucureşti. 2004. • MODUL DE NOTARE: . Acte normative: . . Dumitrescu . Dardac.activitatea la curs şi seminar. E. . 312/2004.Liviu C. .O. R. băncile şi creditul”. 1027/2006 şi respectiv 480/2007). nr. Sibiu.„Monedă şi credit”. 1112 1314 4 4 * EVALUAREA CUNOŞTIINŢELOR VA LUA ÎN CONSIDERARE: . Andrei – „Euro”.-studii de caz.rezultatul testelor pe parcursul semestrului.proiecte. Academiei Române. Bucureşti. 4. .referat şi participare la seminarii = 20%. Bucureşti. „Monedă şi credit”. Ed. Ed. Sarmis Cluj – Napoca. 2003. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: . 2006. Barbu .”.Ilie Moga . Phsihomedia.

2 hours course/week. Ilie Moga 2008/2009. 1st or 2nd semester.Titular curs. Accountancy and Informatics Type of course: compulsory 187 . II Year: I. 2 hours seminars/week No of credits: Field: Economics Department: Management. D. Form: Short-term Course: I. Lector univ. MASTER CURRICULUM Name of the course: Currency and Credit Code: Professor: Ilie Moga Ph. dr.

The Central Bank. In the same time the banking processes and transformations are the most delicate yet the most important problems. 188 . The demand for currency. banking system keeps having the most important part as a direct intermediary between economic institutions and banking system itself. Currency circulation. Therefore. Institutional Structures. Credit and Financial Institutions. • CONTENTS • • • • • • • • • • • • Currency. The aim is to create a more proper economic climate for all the participants in the economic and social field. The offer of the currency. • Banking importance and its instruments. methods and policies and its intervention in the economic processes in our country. it’s concept. actions and instruments effect. National currency system. banking activity means attracting deposits or other reimbursable funds and provide credits to the customers. banking system as ‘credit institutions with universal bent’ can function legally. The Treasury. Currency stability. Banking and Credit Institutions.Category: Economic Field OBJECTIVES In a competitive market economy. methods. Thus banking as financial institutions are meant to organize and control the loans with a well-defined purpose: to get the banking profit. policies in the relationship banking-economic operator and the proper background. We take into account mainly the following things: The most important theories and currency/credit policies and their major role in the currency and credit stability in nowadays economy. The amount of currency. Romania’s competitive market economy for example was a result of a mixture of macro and micro economic policies that created the general economic balance. • The importance of functionalities.

1993 • Ilie Moga.• • • • • • Efficiency banking indicators.A. Economica. T. E. case studies. Bucuresti . 2004 • Ioana Mihaela Pocan.. Currency Policies and Capital Market in Romania. MARKING PROCESS • • • Final examination = 60% Tests = 20% Works and the activity during the seminars = 20% REFERENCIES N. 2003 • LAWS Government Bill of Law no 99/2006 concerning the credit institutions and adapting the approved capital. electronic course. 2008. The result of the tests during the semester. Andrei. Banking and Credit. Ed. Bucuresti. R. Ed Continent. Strategies for risks administration. Currency and Credit. Financial researches and the evolution of banking system. Euro. 2005 • Liviu C..D.P. Financial intermediaries and the credit potential. REFERENCES TAKEN INTO ACCOUNT FOR THE FINAL EXAMINATION • • • The activity during the courses and seminar. electronic course. Euro. unique currency: between national and international. Barbu. Banks and Currency policies. Ed. Bucharest. Ed. 2008. Dardac. Interest and Interest Rate. Ed. Ed Economica. Sarmis Cluj-Napoca. Currency. Ways for currency stability. Currency and Credit. Phsihomedia. Sibiu. practical studies. Academiei Romane. Credit concept and its forms. 1996 • Ramona Toma. Rosca. • T. 2006 • Fl. Strategies and banking Policies. Dumitrescu. 2005. Assignments. Currency. Sibiu. Bucuresti. modified with the Law no 227/2007 (Romanian MO no 1027/2006 and 480/2007) • Law no 312/2004 concerning the Romanian National Bank‘s Rules • 189 .

Ph. D 2008/2009 190 .Professor Ilie Moga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->