P. 1
Defectologie Si Logopedie Manual

Defectologie Si Logopedie Manual

|Views: 3,562|Likes:
Published by Pop Simona

More info:

Published by: Pop Simona on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

MONICA DELICIA AVRAMESCU

DEFECTOLOGIE ŞI LOGOPEDIE

EdiŃia a III-a

© Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007
Editură acreditată de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
prin Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României

AVRAMESCU, MONICA DELICIA

Defectologie şi logopedie /Monica Delicia Avramescu. – EdiŃia a 3-a
Bucureşti, Editura FundaŃiei România de Mâine, 2007
Bibliogr.
ISBN 978-973-725-868-7

376(075.8)
376.36(075.8)

Reproducerea integrală sau fragmentară, prin orice formă şi prin orice
mijloace tehnice, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Răspunderea pentru conŃinutul şi originalitatea textului revine exclusiv
autorului/autorilor

Tehnoredactor: Marcela OLARU
Coperta: Stan BARON

Bun de tipar: 9.05.2007; Coli tipar: 18,5
Format: 16/61×86

Editura FundaŃiei România de Mâine
Bulevardul Timişoara nr.58, Bucureşti, Sector 6
Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

MONICA DELICIA AVRAMESCU

DEFECTOLOGIE
ŞI
LOGOPEDIE

EdiŃia a III-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Bucureşti, 2007

5

CUPRINS

Introducere …………………………………………………………

7

1. DEFICIENłA MINTALĂ …………………………………

9

1.1. Caracteristicile generale ale deficientului mintal …………

10

1.2. FuncŃiile şi procesele psihice în deficienŃa mintală ……...

12

1.3. Etiologia deficienŃei mintale ……………………………...

21

1.4. Tipologia handicapului mintal …………………………….

27

1.5. Diagnosticarea deficienŃei mintale. Diagnosticul diferenŃial

35

1.6. Limite şi posibilităŃi în recuperare a handicapaŃilor mintal .

37

2. DEFICIENłA DE VEDERE (HANDICAPUL VIZUAL) …….

48

2 .1. DefiniŃia şi clasificarea deficienŃelor vizuale …………….

48

2.2. Etiologia deficienŃelor de vedere ………………………....

54

2.3. Caracterizarea somatică şi psihologică a nevăzătorului ….

64

2.4. Recuperarea deficienŃei de vedere ………………………...

80

3. DEFICIENłA DE AUZ ………………………………………..

89

3.1. Caracterizarea generală a handicapului de auz …………..

89

3.2. Clasificarea şi etiologia handicapurilor de auz …………...

91

3.3. Diagnosticarea handicapului de auz ………………………

96

3.4. Caracteristicile funcŃiilor şi proceselor psihice la
handicapaŃii de auz ………………………………………..

99

3.5. Recuperarea şi integrarea deficienŃilor de auz ……………...

100

4. DEFICIENłELE FIZICE ŞI PSIHOMOTORII ……….… 118

4.1. DefiniŃia deficienŃelor fizice şi psihomotorii ……………..

118
4.2. Cauzele deficienŃelor fizice şi psihomotorii ……………… 125
4.3. Clasificarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii ………….. 127
4.4. Recuperarea deficienŃelor fizice şi psihomotorii ………… 131

6

5. TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ………………….…… 154

5.1. Definirea tulburărilor de comportament ………………….

154

5.2. Caracterizarea persoanei cu tulburare de comportament …

155

5.3. IncidenŃa tulburărilor (devierilor) de conduită
(de comportament) ………………………………………...

158

5.4. Etiologia tulburărilor de comportament …………………..

160

5.5. Tipologizarea tulburărilor de comportament ……………..

166

5. 6. Terapia tulburărilor de comportament …………………...

176

6. DEFICIENłELE DE LIMBAJ ……………………………….. 184

6.1. DefiniŃia deficienŃelor de limbaj ………………………….. 184
6.2. Cauzele deficienŃelor de limbaj …………………………... 186
6.3. Clasificarea deficienŃelor de limbaj ………………………

190

6.4. Caracterizarea deficienŃelor de limbaj ……………………

192

6.5. Corectarea deficienŃelor de limbaj ………………………..

224

7. DEFICIENłELE MULTIPLE (POLIHANDICAPUL) ……... 245

7.1. Autismul …………………………………………………..

245

7.2. Surdocecitatea ……………………………………………….

273

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………

293

7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->