Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluarea

proiectului

PEDAGOGIE I
FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI. TEORIA ŞI
METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI

Postuniversitar
Teme
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.1. Pedagogie şi educaţie
1.2. Trăsăturile şi funcţiile educaţiei
1.3. Formele educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale
1.5. Sistemul ştiinţelor educaţiei

2. Dimensiunile educaţiei
2.1. Educaţia intelectuală
2.2. Educaţia morală
2.3. Educaţia estetică
2.4. Educaţia tehnologică
2.5. Educaţia fizică

3. Răspunsurile educaţiei la problematica lumii contemporane


3.1. Educaţia şi provocările lumii contemporane
3.2. “Noile educaţii”
3.3. Educaţia permanentă şi autoeducaţia
Teme
4. Curriculum - delimitări conceptuale
4.1 Conceptul de curriculum
4.2 Definirea şi analiza conceptelor: arie curriculară, conţinuturi etc.
4.3 Clasificări ale tipurilor de curriculum

5. Proiectarea, implementarea şi evaluarea curriculum-ului


5.1 Teorii privind proiectarea şi dezvoltarea curriculum-ului
5.2 Reperele structurale şi procesuale ale proiectării curriculare
5.2.1. Finalităţile educaţiei:
a. Delimitări conceptuale
b. Clasificarea finalităţilor educaţiei, taxonomii
c. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale
5.2.2. Conţinuturi:
a. Concept
b. Criterii de selecţie
c. Modalităţi de organizare a conţinuturilor
d. Documente curriculare
Bibliografie orientativă
 Bocoş, M., Jucan, D. (2008). Fundamentele
pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Repere şi instrumente
didactice pentru formarea profesorilor.
Bucureşti: Editura Paralela 45.
 Cojocariu, V.M. (2009). Fundamentele
pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului. Bucureşti: Editura V&I
Integral.
 Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni
pedagogici. Bucureşti: E.D.P., R.A.
 Jinga, I., Istrate, E. (1998). Manual de
pedagogie. Bucureşti: Editura All.
Criterii de evaluare a proiectului

 structură (6 puncte);
- partea teoretică: argument, subpuncte, concluzii (4
puncte);
- partea aplicativă cu exemple concrete din practica
educaţională, la o lecţie de specialitate (2 puncte);
 originalitate, stil personal, prelucrarea informaţiilor (2
puncte);
 ortografie, estetică, forma grafică – 0,5 puncte;
 bibliografia – 0,5 puncte;
 din oficiu – 1 punct
Criterii de tehnoredactare

 Prima pagină:
- sus – Univ., Facultatea, Specializarea;
- la mijloc – disciplina, tema, numele profesorilor,
numele studentului/ ei;
- jos- localitatea, anul;
 Times New Roman, 12
 2,5 cm stânga, 2 cm dreapta, sus, jos;
 1,5 spaţiu
 Numărul de pagini – între 4 şi 10 pagini
 Data limită: 15 mai
Date limită de predare a proiectelor

 Psihologia educaţiei – 30 aprilie


 Pedagogie I – 15 mai
 Pedagogie II – 22 mai
 Didactica specialităţii – diferită pentru fiecare specializare
 Practica pedagogică
 Discipline opţionale
- Instruire asistată de calculator
- Managementul clasei de elevi – 30 aprilie
 Examen de absolvire- Portofoliu didactic

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011


Adrese

Blog:
pedagogie-dppd.blogspot.com

E-mail:
pedagogiedppd@yahoo.com