Sunteți pe pagina 1din 12

PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Transformări planetare 2012-2030


Mesaje de la Fondatori

transmise prin Sal Rachele

Traducere: George Acu

Editura Proxima Mundi, ISBN 978-606-92854-0-4

(reeditată şi revizuită - martie 2011, completată cu planşe explicative,


cca. 300 de pagini, format mare: 18x25cm - B5)

Pentru comenzi mergi aici .

Pe cei care aţi citit cartea, vă rog să vă exprimaţi comentariile aici , dacă doriţi acest lucru.

1 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

 Ce anume
predicţii?
Sal
NOTĂ:Rachele
întrebările
planetare
Fondatorii
iniţială
capabile
Dumnezeu,
nenumărate
alte
informaţii
planetare, În
spiritualitate se
premieră,
de
şisuntîntâmplă
la
„cine?",
principii cuprinde
aAceastăşi
ADN-ului

despre
evoluăm
suntem
ale
altele)ouman.
chiar
înălţare inteligenţă
Dumnezeii
Creaţiei.avem
„ce?",pe
economie
evoluţie,
şi
este
învăţaţi
multe
până
lucrare Pământ?
acum
informaţii
„unde?",
planşeta
În colectivă
şi
Învăţătura
nuADN,
Creatori
în
alte
aceste
cum
estepunctulotimpuri
legate
subiecteCare
explicaţie
politică.
„când?"
înde
fragmentarea

undede
creăm
lor vastă,
este concisă,
dimensiunea
învăţăm
centrală
care adevărul
numită
biologie,
şi chiar
relevante.
esenţiale
la putem
fel Fondatorii.
sufletului,
ştiinţifico-fantastică despre
este atent
din
capsihologie,
„de ce?"
Părinţii
crea
a
pentru
;)că
12-a spatele
în
karma,
noi pregătită
dimensiuni
universuri
noştri
ce
istoria
toţiau Această
diferitelor
tehnologie,
ceea ce
liberul
suntem şifiinţe
Cosmici.
fost
omenirii,
întregi.
mai primită
priveşte
implicaţi
arbitru, profeţii
carte
înalte,
Această
Ca de
metafizică,
Fondatorii
cu
iubire
şi
în mediumul
şişi
transformările
răspunde
religie,
transformări
12
copii (şila
proiectarea
dimensiuni,
lumedezvăluie
despre
ai lui
--- Cuprins ---

- Cuvânt înainte
- Mulţumiri
- Introducere

Subiecte pe care le vom acoperi în această carte

2 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Partea I – Informaţii pregătitoare, de bază


Capitolul 1 – Natura Universului

- Să ne prezentăm
- Acest Univers este un experiment
- Definiţiile densităţii şi dimensiunii
- Cum experimentează entităţile din densităţile mai înalte viaţa pe Pământ
- Rolul Fondatorilor
- Natura Creaţiei
- Procesul evoluţiei
- Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori
- Universuri multiple
- Timpul şi eternitatea
- Sunteţi cu toţii potenţiali Dumnezei Creatori
- Ce se întâmplă atunci când fiinţele care aparţin densităţilor mai înalte îşi coboară vibraţia?

- Există vehicule diferite pentru experimentarea diferitelor densităţi


- Suntem extensii ale lui Dumnezeu
- Diferitele configuraţii ale sufletului
- Natura şi călătoria sufletelor gemene
- Liberul arbitru şi Căderea din Graţie

Capitolul 2 – Dispensele Divine

- Dispensele relevante
- Prima Dispensă Divină – Soluţia la Căderea din Graţie
- A Doua Dispensă – Saltul Galactic
- A Treia Dispensă – Alinierea Precesională a Pământului
- A Patra Dispensă – Roata Reîncarnării
- A Cincea Dispensă Divină – Spirala Înălţării
- A Şasea Dispensă Divină – Înălţarea în masă
- A Şaptea Dispensă – Intervenţia ajutoarelor lui Dumnezeu
- A Opta Dispensă – Sosirea Copiilor Iluminaţi

3 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Capitolul 3 – O scurtă istorie a Pământului

- Introducere în ştiinţa liniilor temporale

La început

- O privire asupra Căderii din Graţie


- Rasa-rădăcină a omenirii
- Detalii despre experimentele genetice
- Tiparul sufletului şi corpul de densitatea a 7-a
- Pământul între 100.000.000 î.C. şi 10.000.000 î.C.

Ţinutul lui Pan

- O privire asupra încrucişării dintre oameni şi extratereştri


- Probleme asociate cu liberul arbitru
- Rezumatul procesului de evoluţie
- O privire asupra altor civilizaţii
- După Căderea lui Pan
- Conflicte în Sistemul Solar
- Distrugerea planetei Maldek
- Migraţia spre Marte
- Războiul nuclear de pe Marte
- Vălurile din jurul Pământului
- Nivele vibratorii
- Răzvrătirea Luciferiană (Invazia orioniană)
- Perioada pre-lemuriană de pe Pământ

Lemuria

- Civilizaţiile din Pământul interior

Ridicarea şi căderea Atlantidei

- Perioada post-atlantă

Ridicarea şi căderea Egiptului

- Sumarul istoriei Pământului

Povestea lui Isus

4 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Capitolul 4 – Prezenţa extratereştrilor pe Pământ

- Motive pentru implicarea extratereştrilor în treburile Pământului


- Viaţa pe alte planete din sistemul solar
- Extratereştrii întunecaţi

Factorul orionian

- Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman

Siriusienii

- Diluţia orioniană şi siriusiană a ADN-ului pleiadian

Draconienii

- Reptilienii
- Schimbarea de forme
- Influenţa reptiliană

Andromedanii
Zetanii

- Cenuşiii
- Zetanii de tipul 3
- Efectul încrucişării oamenilor cu zetanii asupra ADN-ului uman
- Alte grupuri extraterestre care au vizitat Pământul
- Extratereştri aflaţi pe Pământ în forma lor nativă
- Încrucişarea ET-umană în prezent
- Hibrizii om-animal
- Unicornii

Confederaţia Galactică

Capitolul 5 – Evoluţia sufletului


Dinamica evoluţiei sufletului

- Natura densităţilor
- Cum evoluează sufletele
- Conceptele de Rai şi Iad
- Rolul vostru ca Dumnezei Creatori
- Explorarea tărâmurilor exterioare

5 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Capacitatea mecanismului vostru perceptiv


- Dinamica percepţiei de densitate mai joasă
- Reîntoarcerea la densitatea a 7-a
- Mai multe analogii ale procesului de creaţie
- Evoluţia de la densitatea a 3-a la a 7-a
- Opţiunea de întoarcere în lumile mai joase după atingerea densităţii a 7-a
- Evoluţia sistemelor planetare
- Înălţarea Mamei Pământ
- Încheierea Karmei
- Conştienţa simultană a densităţilor mai înalte şi mai joase
- Cum se accesează diferitele dimensiuni ale universului
- Evoluţia şi reîncarnarea regnului animal
- Speciile dispărute
- Oamenii care se încarnează sub formă de seminţii genetice

Fragmentarea şi (re)integrarea sufletului

- Natura divizării şi a fragmentării sufletului


- Fragmentarea inconştientă din timpul vieţii terestre
- (Re)Integrarea sufletului
- Efectele transplantului de organe asupra conştiinţei umane
- Efectul transfuziilor de sânge asupra sufletului uman
- Tehnici de a vă recupera fragmentele de suflet pierdute şi de a returna fragmentele altora

- Întâlnirea cu alte diviziuni primare ale sufletului, pe Pământ


- Sufletele flăcări-gemene
- Familii de suflet extinse
- Mai multe despre fragmentele de suflet

Capitolul 6 – Înălţarea şi ADN-ul


O privire de ansamblu asupra înălţării

- Schimbările psihologice pe măsură ce oamenii se îndreaptă spre înălţare


- Discuţie suplimentară despre procesul de înălţare
- Mai multe despre roata reîncarnării
- Înălţarea spirituală
- Dispensa înălţării în masă – continuare
- Şablonul maestru
- Un scurt discurs despre vehiculul de lumină Merkaba
- Procesul înălţării
- Geometria sacră şi simbolurile sacre

6 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Natura ADN-ului

- Modelul ADN-ului cu 24 de catene


- Clonarea şi proiecţia holografică
- A trăi în lume în timp ce te afli pe o cale spirituală
- Sistemul de chakre
- Meditaţia

Partea a 2-a – Transformările planetare şi perioada 2012-2030


Capitolul 7 – Alinierea precesională

- Ciclul precesional şi saltul galactic


- Liberul arbitru şi predestinarea cosmică
- O descriere a ciclurilor cosmice care afectează Pământul
- Detalii despre Ciclul Precesional din anul 2012

Evenimentele din anul 2017


Influenţa lui Nibiru

- Introducere la Saltul Galactic


- Mecanica Alinierii Precesionale din anul 2012

Capitolul 8 – Saltul Galactic

- Un rezumat al Saltului
- Modul în care este afectată conştiinţa de zona electromagnetică nulă
- Separarea din cadrul omenirii

Scenariile care se desfăşoară pe Pământ

- Modul în care salturile afectează conştiinţa umană

Transformări specifice în sistemul solar

- Transformări în cadrul câmpului electromagnetic al Pământului


- Transformări în ceea ce priveşte Soarele vostru, în timpul Saltului
- Efectele Saltului asupra altor planete

7 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Capitolul 9 – Transformările de pe Pământ explicate din


perspective diferite

- O scurtă discuţie mai aprofundată asupra metodei ştiinţifice

Date antropologice
Filozofia schimbării
Psihologia transformărilor de pe Pământ

- Obstacolele şi blocajele de pe calea spre iluminare


- Psihologia relaţiilor umane
- Cum să asculţi de corpul tău
- Tehnici de vindecare a corpului emoţional
- Psihologia creşterii sufletului
- Cum să transcendeţi forţele întunecate
- Câmpuri rezonante
- Psihologia Legii Atracţiei

Metafizica transformărilor de pe Pământ

- Legea atracţiei
- Crearea realităţii voastre
- Clarificarea rolului ghizilor spirituali şi al ajutoarelor

Religia

- Ce se întâmplă atunci când ego-ul controlează religia


- Opiul maselor
- Cum să trataţi cu oamenii religioşi

Spiritualitatea
Biologia

- Genetica
- Codurile şi cheile ADN-ului
- Mai multe despre catenele de ADN
- Activarea şablonului vostru maestru
- Mutaţia şi dispariţia speciilor

Mediul înconjurător
Transformări geologice, geografice şi climatice

8 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Australia
- Asia
- Africa
- America de Nord
- America de Sud
- Europa
- Orientul Mijlociu

Tehnologia

- Tehnologia bazată pe Punctul Zero


- Suprimarea tehnologiilor bazate pe Punctul Zero
- Mecanica tehnologiei bazate pe Punctul Zero
- Alte tehnologii

Sociologia

- Illuminati
- Etica muncii
- Soluţii sociologice

Economia

- Criza medicală iminentă


- Criza energetică
- Resurse naturale în curs de dispariţie
- Acţiuni economice la care să vă aşteptaţi în următorii ani
- Perspectiva spirituală asupra economiei
- Câteva cuvinte despre NESARA

Politica

- Predicţii politice şi militare specifice


- Apariţia Noului Pământ

Capitolul 10 – Rolul ajutoarelor Pământului în timpul transformărilor

(1) Extratereştri aflaţi în formă fizică asociaţi în prezent cu Pământul

9 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Extratereştri care umblă printre oameni şi politica de non-intervenţie


- Extratereştri renegaţi
- Cele mai recente informaţii despre zeta-reticulieni
- Orionienii luminoşi şi întunecaţi astăzi

(2) Extratereştri care influenţează Pământul din tărâmurile astrale

- Draconienii luminoşi şi întunecaţi şi viitorul lor pe Pământ


- Iluzia Raiului
- Extratereştri aflaţi în defazaj de fază

(3) Extratereştri care influenţează Pământul din tărâmurile eterice

- Rolul siriusienilor
- Influenţa Illuminati
- Tărâmurile zânelor şi ale elementalilor
- Pământul interior

(4) Fiinţe de densitate mai înaltă care se află temporar pe Pământ

(5) Suflete walk-in şi transferuri de suflet

- Transferuri voluntare de suflet


- Transferuri involuntare de suflet
- Transferuri parţiale de suflet
- Rolul sufletelor walk-in pe parcursul transformărilor planetare

(6) Fiinţe de densitate mai înaltă care oferă ajutor din planurile celeste

- Confederaţia Galactică, Marea Frăţie Albă şi Ordinele Îngereşti


- Scopul specific al Confederaţiei Galactice şi al grupurilor asociate
- Partea tehnică a ajutorului oferit

10 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Protecţia psihică şi spirituală

(7) Alte grupuri care ajută discret, din culise

(8) Versiuni viitoare ale voastre care se întorc ca să ajute

- Natura liniilor temporale


- Mai multe despre liniile temporale

Capitolul 11 – O previzualizare a vieţii de după transformări

- La ce experienţe vă puteţi aştepta, pe măsură ce vă înălţaţi?


- Profeţii specifice
- Re-Unirea familiilor de suflet
- Încheiere

Anexă: Fondatorii despre România

- Câteva aspecte în plus

1. Vortexuri energetice în România


2. Rolul României (Zonei Româneşti)
3. Procesul Ascensiunii 5D

Mai jos se află 2 prezentări video (în lb. engleză), făcute de mediumul american. Mult mai multe

11 / 12
PDF - Transformări planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

informaţii se găsesc în carte.

Sal Rachele despre anul 2012

Sal Rachele: cele 3 linii temporale principale paralele ale Pământului

{ckform transformariplanetare}

12 / 12