Sunteți pe pagina 1din 2

Clasificarea substanţelor chimice – substanţe anorganice

4.CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR
ANORGANICE

1
Clasificarea substanţelor chimice – substanţe anorganice

SUBSTANŢE ANORGANICE EXEMPLE


Reprezentanţi Câteva utilizări
Nemetale E – elemente Hidrogenul Obţinerea acizilor,
SUBSTANŢ chimice capabile să accepte Oxigenul sudură.
E electroni pentru satisfacerea Carbonul Medicină, agent oxidant.
SIMPLE configuraţiei de octet Clorul Bijuterii, electrozi.
( elemente Decolorant, dezinfectant.
chimice ) Metale M – elemente chimice Aluminiul Aliaje uşoare, cabluri.
capabile să cedeze electroni Fierul Construcţii de maşini.
pentru satisfacerea Cuprul Aliaje, electronică.
configuraţiei de octet
Oxizi – combinaţii Nemetali Dioxid de siliciu Obţinerea sticlei.
ale elementelor ci Dioxid de carbon Industria alimentară.
chimice cu E2Ox Dioxid de sulf Conservarea vinului.
oxigenul Metalici Oxidul de calciu Construcţii
M2Ox Oxid de aluminiu Pietre preţioase.
Acizi – combinaţii Hidracizi Acid clorhidric Mase plastice,
chimice ce conţin HxE medicamente.
unul sau mai mulţi Oxiacizi Acid sulfuric Acumulatori auto, lacuri.
atomi de hidrogen HxEOy Acid nitric Agent oxidant.
SUBSTANŢ şi un radical acid
E Hidroxizi M(OH)x – combinaţii Hidroxid de sodiu Obţinere detergenţi,
COMPUSE chimice ce conţin un atom Hidroxid de săpun.
( combinaţii metalic şi una sau mai multe calciu Construcţii,
chimice ) grupări hidroxil Hidroxid de recunoaşterea CO2.
amoniu Reactiv în laborator
Săruri 1 – Cloruri Clorură de sodiu Obţinerea produselor
combinaţii MClx clorosodice
chimice ce conţin Clorură de Catalizator în sinteze
unul sau mai mulţi aluminiu organice
atomi metalici şi Sulfuri Sulfură de fier Obţinerea acidului
unul sau mai mulţi M2 S x Sulfură de cupru sulfuric
radicali acizi Nitraţi Nitrat de sodiu Îngrăşăminte chimice
M(NO3)x Nitrat de argint Reactiv în laborator
Sulfaţi Sulfat de bariu Medicină
M2(SO4)x Sulfat de sodiu Îngrăşăminte chimice
Carbonaţ Carbonat de Materiale de construcţie
i calciu Industria alimentară
1
sunt amintite doar M2(CO3)x Bicarbonat de
câteva categorii de săruri sodiu
Fosfaţi Fosfat de calciu Îngrăşăminte chimice
M3(PO4)x