P. 1
AC Cap I (6) Factori Care Determina Calitatea

AC Cap I (6) Factori Care Determina Calitatea

|Views: 59|Likes:
Published by Borsinschi Alina

More info:

Published by: Borsinschi Alina on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2011

pdf

text

original

MODULUL MANAGEMENTUL CALITATII CAP.

I CERINŢE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURAREA CALITĂŢII In materialul precedent am clasificat factorii calitatii in doua mari grupe: I- factori care determina calitatea ( principali); II- factori care influenteaza calitatea ( secundari). In cele ce urmeaza vor fi prezentati prima categorie de factori:

I. FACTORII CARE DETERMINA CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
1. Cercetarea si studiul pietei Calitatea produselor si serviciilor este determinata in mod hotarator de modul in care organizatia identifica cerintele clientilor si asigura evaluarea gradului de satisfacere e acestor cerinte, luand in considerare, in acelasi timp, restrictiile impuse de societate privind protectia vietii, sanatatii oamenilor si protectia mediului inconjurator. Compartimentul marketing determina si defineste cerintele specifice ale clientului, referitoare la calitate, pe care le comunica celorlate compartimente. Urmareste, de asemenea, comportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestre a serviciilor. Prin urmare acest compartiment raspunde de: • definirea specificatiilor preliminare ale produsului/serviciului, in care sunt transpuse cerintele clientului; • asigurarea feed-back-ului informational referitor la coportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestare a serviciului.

2. Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor Compartimentul de proiectare transpune nevoile clentuilui in specificatiile tehnice referitoare la materii prime, materiale, produse si procese. Aceasta specificatie trebuie astfel definita, incat produsul sa poata fi obtinut, verificat si tinut sub control, in conditiile prevazute de productie, instalare si functionare. Asigurarea calitatii in proiectare implica :

efectuarea receptiei calitative la sediul intreprinderii. Sunt posibile urmatoarele variante: intreprinderea are incredere in sistemul calitatii subcontractului. documente de aprovizionare transmise de subcontractanti. utilizare. analiza finala a proiectului si lansarea in fabricatie. 3. luarea in considerarea a experientei referitoare la produse similare.• • • • • • • definirea proiectului: stabilirea respomsabilitatilor pentru fiecare activitate de proiectare/dezvoltare. analiza proiectului. instruirea privind utilizarea produsului si disponibilitatea pieselor de schimb. definirea clara in proiect a aspectelor referitoare la calitate. verificandu-se proiectul prin incercari de prototip. existenat unui sistem adecvat de distributie si de service. incercari si a unor inregistrari referitoare la tinerea sub control a proceselor. o data cu produsele livrate. cu precizarea criteriilor de acceptare. a rezultatelor incercarilor privind asemenea produse. transmiterea. cu luarea in considerare a elementelor referitoare la satisfacerea nevoilor clientului. efectuarea unui control integral de catre subcontractant. validarea sistemelor informatice. Aceste activitati se refera la : • definirea cerintelor privind produsele care vor fi achizitionate prin: specificatiile contractului. • stabilirea sistemului de asigurare a calitatii. tinerea sub control a modificarilor proiectului. analiza aptitudinii adecvate. Resusele organizatiei a) Pentru asigurarea calitatii produselor finite este necesar ca toate activitatile de aprovizionare sa fie planificate si tinute sub control prin proceduri scrise. specificarea produsului si a proceselor. evaluarea pe baza esantioanelor de produs prelevate. a informatiilor obtinute de la alti utilizatori. refritoare la instalare. • selectarea subcontractantilor se poate realiza prin: evaluarea capacitatii acestora privind realizarea produselor. la cererea intreprinderii sau o terta parte. calificarea si validarea proiectului implica evaluarea periodica a acestuia prin diferite metode: incercarea prototipului si/sau a esantioanelor. . specificarea metodelor de masurare si incercare pentru evaluarea produsului si proceselor. a unor date referitoare la inspectii. • stabilirea metodelor de verificare a materiilor prime achizitionate. intretinere si reparare. desene.

Intreprinderile care promoveaza principiile managementului total al calitatii pun un accent deosebit pe "motivarea prin implicare a personalului". • sa evalueze eficacitatea instruirii personalului. • efectelor negative posibile ale nerespectarii procedurilor de lucru stabilite. conducerea organizatiei trebuie sa aplice tehnici corespunzatoare de motivare a personalului. fiecare lucrator sa poate avea initiative personale sau colective si sa lucreze cu plecere. intr-un climat de consens si armonie sociala. • responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor individuale referitoare la calitate. Procesele de productie/prestare a serviciilor Activitatile intreprinderii se realizeaza printr-o "retea de procese" a carei structura este. Se prefera utilizarea tehnicilor de motivare pozitiva a personalului. b) O importanta deosebita pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor o are resursa umana.• • reglementarea diferendelor referitoare la calitate. se organizeze si sa administreze reteau sa de procese si interfetele lor. adesea. astfel incat. Intreprinderea trebuie sa identifice. perfectionarea pregatirii profesionale in domeniu. In scopul constientizarii angajatilor privind importanta propieie activitati pentru realizarea obiectivelor organizatiei referitoare la calitate se recomanda ca intregul personal. sa fie cuprins intrun program general de instruire care sa asigure intelegerea: • importantei desfasurarii corecte a activitatilor. deosebit de complexa. in conformitate cu obiectivele organizatiei si cu reglementarile in vigoare aplicabile. Prin motivare se intelege corelarea satisfacerii necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite. printre care premiile si evidentierile pentru propunerile de imbunatatire a calitatii. astfel incat sa poata obtine si . incepand cu conducerea. • inregistrarile referitoare la calitatea materiilor prime achizitionate permit urmarirea evolutiei performantelor subcontractantului. conducerea organizatiei trebuie: • sa identifice competentele cerute pentru persoanele care desfasoara activitati cu incidenta asupra calitatii. Pe de alta parte. Din acest motiv. planificarea si tinerea sub control a receptiei calitative. 4. • sa asigure instruirea personalului pentru satisfacerea cerintelor.

Fiecare proces are intrari si iesiri si implica persoane si/sau alte resurse. verificarea conformitatii produduselor pe fluxul de fabricatie si a produselor finite . Procesul este. Asa cum rezulta din . intrarile si iesirile sunt de diferite tipuri: • referitoare la produs ( liniile continue din figura ): materii prime. • tinerea sub control a echipamentelor se refera la: asigurarea preciziei si fidelitatii lor. stabilirea unui program de mentenanta preventiva etc. feedback-ul informational referitor la nevoi si la utilizarea produsului. verificare/reverificare metrologica. informatii privind caracteristicile si starea produsului.imbunatati permanent calitatea produselor si serviciilor. • daca procesele sunt eficiente. produse intermediare si finite.. • daca procesele se desfasoara potrivit procedurilor documentate. 5. supravegerea conditiilor de pastrare si identificare corespunzatoare. utilitatilor si conditiilor de mediu . sau ar trebui sa fie. a) Planificarea proceselor este deosebit de importanta pentru obtinerea unor produse conforme cu specificatiile prestabilite. b) Tinerea sub control a proceselor presupune: • tinerea sub control a materiilor prime si materialelor utilizate are in vederea asigurarea conformitatii cu cerintele specificate. Ea implica: planificarea tinerii sub control a proceselor. c) Verificarea produselor se refera la: verificarea materialelor si constituentilor inainte de prelucrare. asigurarea capabilitatii proceselor. Asigurarea calitatii produselor si serviciilor Pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor trebuie luate in considerare urmatoarele trei aspecte. • referitoare la informatii ( liniile punctate din figura ): cerinte referitoare la produs. a furnizorilor. d) Tinerea sub control a echipamentelor de inspectie. inainte de prelucrarea. referitoare la fiecare dintre procesele organizatiei: • daca procesele sunt definite si procedurile lor sunt documentate. masurare si . o transformare care adauga valoare. astfel incat sa permita obtinerea rezultatelor asteptate.

Pentru toate aceste activitati trebuie elaborate si tinute la zi proceduri documentate. verificarea metrologica initiala. • investigarea tuturor cauzelor posibile ale problemei. f) Tinerea sub control a activitatilor ulterioare productiei Activitatile ulterioare productiei se refera la: depoziatrea. O importanta deosebita o prezinta asigurarea feed-back-ului informational referitor la comportarea in utilizare a produsului. Pentru asigurarea eficientei avtiunilor corective se recomanda luarea in considerarea a urmatoarelor elemente: • stabilirea responsabilitatilor pentru implementarea lor. instalare si in cadrul serviciilor asociate trebuie tinute permanent sub control. solutionarea acestora si luarea de masuri pentru minimizarea posibilitatii de repetare.trebuie eleborate si tinute la zi proceduri scrise pentru: identificare. rapoartele referitoare la utilizare.incercari: toate sistemele de masurare utilizate in fabricatie. livrarea si instalarea produsului si prestarea de servicii asociate. • analiza problemei referitoare la calitate. ale specificatiilor produsului si/sau modificari in sistemul de asigurare a caliattii. reverificarea metrologica periodica. examinate de catre persoanele desemnate in acest scop. e) Tinerea sub control a produsului neconform. pastrarii. prin prisma costurilor si satisfacerii clientului. 6.. In acest scop pot fi luate in considerare urmatoarele elemente: achizitionarea unor echipamente corespunzatoare pentru utilizarea prevazuta. inregistrandu-se rezultatelor obtinute. ale transportului. pentru a putea avea incredere in rezultatele obtinute. reclamtiile clientilor etc. • eliminarea cauzelor poate sa presupun modificari ale proceselor de productiee. • evaluarea importantei problemei referitoare la calitate.Standardele. normele interne . elaborarea de documente referitoare la identificarea instrumentelor etc. izolare. Actiunile corective presupun: depistarea problemelor referitoare la caliatete. • supravegerea efectelor actiunilor corective intreprinse. luand in considerare specificatiile produsului siale tuturor proceselor.

agricultură. transporturi. calitate. producţie. regionale sau teritoriale sau pe baza programului de standardizare. reguli . proiectare-deezvoltare. asigură un nivel optim de ordine in mediul de afaceri Clasificarea standardelor a) După domeniile standardizării: pentru industrie. comerţ. autorităţi publice • este aprobat de către un organism recunoscut care se ocupă cu standardizarea • regulile. Se referă la materii prime. Sunt stabilite de compartimentele de marketing.Se elaborează ţinând cont de standardele naţionale. prin colaborarea dintre acestea şi aprobate de conducerea întreprinderii. procedee de fabricaţie. garantând un nivel optim de ordine într-un context dat. care furnizează .sunt adoptate la nivelul unei diviziuni teritoriale a unei ţări şi puse la dispoziţia publicului standarde regionale-sunt adoptate de o organizaţie regională de standardizare şi puse la dispoziţia publicului . produse finite.standarde de firmă-sunt adoptate de societăţile comerciale. difuzare şi implementare a standardelor.Standardizarea este activitatea de elaborare. - standarde profesionale. construcţii. prescripţiile din standard au caracter repetitiv. b ) După nivelul de standardizare: .turism etc. utilizatori industriali.pentru utilizări comune şi repetate. de organizaţii profesionale legal constituite ( întreprinderi turistice) standarde teritoriale.sunt adoptate în anumite domenii de activitate. consumatori.regiile autonome sau alte persoane juridice. Definiţie Standardul (conform ISO) –un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. fiind destinat aplicării comune şi repetate • prin conţinutul său. Din definiţie rezultă caracteristicile principale ale standardului: • este elaborat cu consensul general al părţilor interesate(producători. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor.

specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească serviciile. standarde de tip “ghid” –ex. seria ISO 9000-“Standarde pentru managementul şi asigurarea calităţii”. Ex. -elaborează standardele internaţionale. cu activitate de standardizare şi puse la dispoziţia publicului.se referă la calitatea proceselor.standarde naţionale –sunt adoptate de un organism naţional de standardizare ce reprezintă interesele unei ţări faţă de organizaţiile internaţionale de standardizare .specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească procesele. de inspecţie. -organizează schimbul de informaţii între ţări privind activitatea de standardizare.standarde internaţionale – sunt adoptate de o organizaţie internaţională. standarde de servicii. -cooperează cu organismele internaţionale în domeniul elaborării standardelor - - c) După conţinutul standardelor: standarde de bază-conţin prevederi generale pentru un anumit domeniu standarde de terminologie-definesc termenii utilizaţi într-un anumit domeniu standarde de produse-specifică caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele. standarde de încercări ( de metodă)-descriu metodele de încercare. metodelor. standarde de procese. ISO-Organizaţia Internaţională de Standardizare cuprinde organisme de standardizare din 124 de ţări şi desfăşoară următoarele activităţi: -unifică standardele naţionale. tehnicilor şi instrumentelor prin care se poate asigura şi menţine sau îmbunătăţi calitatea acestora . certificare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->