P. 1
AC Cap I (6) Factori Care Determina Calitatea

AC Cap I (6) Factori Care Determina Calitatea

|Views: 59|Likes:
Published by Borsinschi Alina

More info:

Published by: Borsinschi Alina on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2011

pdf

text

original

MODULUL MANAGEMENTUL CALITATII CAP.

I CERINŢE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURAREA CALITĂŢII In materialul precedent am clasificat factorii calitatii in doua mari grupe: I- factori care determina calitatea ( principali); II- factori care influenteaza calitatea ( secundari). In cele ce urmeaza vor fi prezentati prima categorie de factori:

I. FACTORII CARE DETERMINA CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
1. Cercetarea si studiul pietei Calitatea produselor si serviciilor este determinata in mod hotarator de modul in care organizatia identifica cerintele clientilor si asigura evaluarea gradului de satisfacere e acestor cerinte, luand in considerare, in acelasi timp, restrictiile impuse de societate privind protectia vietii, sanatatii oamenilor si protectia mediului inconjurator. Compartimentul marketing determina si defineste cerintele specifice ale clientului, referitoare la calitate, pe care le comunica celorlate compartimente. Urmareste, de asemenea, comportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestre a serviciilor. Prin urmare acest compartiment raspunde de: • definirea specificatiilor preliminare ale produsului/serviciului, in care sunt transpuse cerintele clientului; • asigurarea feed-back-ului informational referitor la coportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestare a serviciului.

2. Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor Compartimentul de proiectare transpune nevoile clentuilui in specificatiile tehnice referitoare la materii prime, materiale, produse si procese. Aceasta specificatie trebuie astfel definita, incat produsul sa poata fi obtinut, verificat si tinut sub control, in conditiile prevazute de productie, instalare si functionare. Asigurarea calitatii in proiectare implica :

transmiterea. . verificandu-se proiectul prin incercari de prototip. a rezultatelor incercarilor privind asemenea produse. validarea sistemelor informatice. instruirea privind utilizarea produsului si disponibilitatea pieselor de schimb. definirea clara in proiect a aspectelor referitoare la calitate. incercari si a unor inregistrari referitoare la tinerea sub control a proceselor. analiza finala a proiectului si lansarea in fabricatie. o data cu produsele livrate. Sunt posibile urmatoarele variante: intreprinderea are incredere in sistemul calitatii subcontractului. la cererea intreprinderii sau o terta parte. evaluarea pe baza esantioanelor de produs prelevate. desene. a unor date referitoare la inspectii. luarea in considerarea a experientei referitoare la produse similare. analiza aptitudinii adecvate. tinerea sub control a modificarilor proiectului. 3. efectuarea receptiei calitative la sediul intreprinderii. refritoare la instalare. a informatiilor obtinute de la alti utilizatori. specificarea produsului si a proceselor. analiza proiectului. specificarea metodelor de masurare si incercare pentru evaluarea produsului si proceselor. cu precizarea criteriilor de acceptare. • selectarea subcontractantilor se poate realiza prin: evaluarea capacitatii acestora privind realizarea produselor. utilizare. intretinere si reparare. documente de aprovizionare transmise de subcontractanti. • stabilirea sistemului de asigurare a calitatii. Resusele organizatiei a) Pentru asigurarea calitatii produselor finite este necesar ca toate activitatile de aprovizionare sa fie planificate si tinute sub control prin proceduri scrise.• • • • • • • definirea proiectului: stabilirea respomsabilitatilor pentru fiecare activitate de proiectare/dezvoltare. calificarea si validarea proiectului implica evaluarea periodica a acestuia prin diferite metode: incercarea prototipului si/sau a esantioanelor. Aceste activitati se refera la : • definirea cerintelor privind produsele care vor fi achizitionate prin: specificatiile contractului. cu luarea in considerare a elementelor referitoare la satisfacerea nevoilor clientului. existenat unui sistem adecvat de distributie si de service. efectuarea unui control integral de catre subcontractant. • stabilirea metodelor de verificare a materiilor prime achizitionate.

Intreprinderile care promoveaza principiile managementului total al calitatii pun un accent deosebit pe "motivarea prin implicare a personalului". in conformitate cu obiectivele organizatiei si cu reglementarile in vigoare aplicabile. Din acest motiv. planificarea si tinerea sub control a receptiei calitative. incepand cu conducerea. se organizeze si sa administreze reteau sa de procese si interfetele lor. • responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor individuale referitoare la calitate. Procesele de productie/prestare a serviciilor Activitatile intreprinderii se realizeaza printr-o "retea de procese" a carei structura este. 4. astfel incat. printre care premiile si evidentierile pentru propunerile de imbunatatire a calitatii. intr-un climat de consens si armonie sociala. • sa asigure instruirea personalului pentru satisfacerea cerintelor. perfectionarea pregatirii profesionale in domeniu. adesea. Intreprinderea trebuie sa identifice. Pe de alta parte. Se prefera utilizarea tehnicilor de motivare pozitiva a personalului. Prin motivare se intelege corelarea satisfacerii necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite. • efectelor negative posibile ale nerespectarii procedurilor de lucru stabilite. astfel incat sa poata obtine si .• • reglementarea diferendelor referitoare la calitate. In scopul constientizarii angajatilor privind importanta propieie activitati pentru realizarea obiectivelor organizatiei referitoare la calitate se recomanda ca intregul personal. deosebit de complexa. conducerea organizatiei trebuie sa aplice tehnici corespunzatoare de motivare a personalului. • inregistrarile referitoare la calitatea materiilor prime achizitionate permit urmarirea evolutiei performantelor subcontractantului. sa fie cuprins intrun program general de instruire care sa asigure intelegerea: • importantei desfasurarii corecte a activitatilor. • sa evalueze eficacitatea instruirii personalului. fiecare lucrator sa poate avea initiative personale sau colective si sa lucreze cu plecere. conducerea organizatiei trebuie: • sa identifice competentele cerute pentru persoanele care desfasoara activitati cu incidenta asupra calitatii. b) O importanta deosebita pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor o are resursa umana.

verificarea conformitatii produduselor pe fluxul de fabricatie si a produselor finite . • daca procesele sunt eficiente. asigurarea capabilitatii proceselor. c) Verificarea produselor se refera la: verificarea materialelor si constituentilor inainte de prelucrare. 5. Asigurarea calitatii produselor si serviciilor Pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor trebuie luate in considerare urmatoarele trei aspecte. inainte de prelucrarea. referitoare la fiecare dintre procesele organizatiei: • daca procesele sunt definite si procedurile lor sunt documentate. Ea implica: planificarea tinerii sub control a proceselor.imbunatati permanent calitatea produselor si serviciilor. a) Planificarea proceselor este deosebit de importanta pentru obtinerea unor produse conforme cu specificatiile prestabilite. feedback-ul informational referitor la nevoi si la utilizarea produsului. masurare si . • referitoare la informatii ( liniile punctate din figura ): cerinte referitoare la produs. • tinerea sub control a echipamentelor se refera la: asigurarea preciziei si fidelitatii lor. astfel incat sa permita obtinerea rezultatelor asteptate. Asa cum rezulta din . produse intermediare si finite.. informatii privind caracteristicile si starea produsului. intrarile si iesirile sunt de diferite tipuri: • referitoare la produs ( liniile continue din figura ): materii prime. d) Tinerea sub control a echipamentelor de inspectie. o transformare care adauga valoare. Procesul este. stabilirea unui program de mentenanta preventiva etc. • daca procesele se desfasoara potrivit procedurilor documentate. b) Tinerea sub control a proceselor presupune: • tinerea sub control a materiilor prime si materialelor utilizate are in vederea asigurarea conformitatii cu cerintele specificate. a furnizorilor. verificare/reverificare metrologica. Fiecare proces are intrari si iesiri si implica persoane si/sau alte resurse. utilitatilor si conditiilor de mediu . supravegerea conditiilor de pastrare si identificare corespunzatoare. sau ar trebui sa fie.

• eliminarea cauzelor poate sa presupun modificari ale proceselor de productiee. inregistrandu-se rezultatelor obtinute. rapoartele referitoare la utilizare. O importanta deosebita o prezinta asigurarea feed-back-ului informational referitor la comportarea in utilizare a produsului. normele interne . • analiza problemei referitoare la calitate. In acest scop pot fi luate in considerare urmatoarele elemente: achizitionarea unor echipamente corespunzatoare pentru utilizarea prevazuta.incercari: toate sistemele de masurare utilizate in fabricatie. elaborarea de documente referitoare la identificarea instrumentelor etc. verificarea metrologica initiala. luand in considerare specificatiile produsului siale tuturor proceselor. f) Tinerea sub control a activitatilor ulterioare productiei Activitatile ulterioare productiei se refera la: depoziatrea. • supravegerea efectelor actiunilor corective intreprinse.Standardele. izolare.. instalare si in cadrul serviciilor asociate trebuie tinute permanent sub control. Actiunile corective presupun: depistarea problemelor referitoare la caliatete. examinate de catre persoanele desemnate in acest scop. Pentru asigurarea eficientei avtiunilor corective se recomanda luarea in considerarea a urmatoarelor elemente: • stabilirea responsabilitatilor pentru implementarea lor. reclamtiile clientilor etc. pentru a putea avea incredere in rezultatele obtinute. pastrarii. ale transportului. • evaluarea importantei problemei referitoare la calitate. 6. Pentru toate aceste activitati trebuie elaborate si tinute la zi proceduri documentate. • investigarea tuturor cauzelor posibile ale problemei. prin prisma costurilor si satisfacerii clientului. reverificarea metrologica periodica. solutionarea acestora si luarea de masuri pentru minimizarea posibilitatii de repetare.trebuie eleborate si tinute la zi proceduri scrise pentru: identificare. ale specificatiilor produsului si/sau modificari in sistemul de asigurare a caliattii. livrarea si instalarea produsului si prestarea de servicii asociate. e) Tinerea sub control a produsului neconform.

regionale sau teritoriale sau pe baza programului de standardizare. consumatori. prin colaborarea dintre acestea şi aprobate de conducerea întreprinderii. comerţ.sunt adoptate la nivelul unei diviziuni teritoriale a unei ţări şi puse la dispoziţia publicului standarde regionale-sunt adoptate de o organizaţie regională de standardizare şi puse la dispoziţia publicului . Definiţie Standardul (conform ISO) –un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. producţie.regiile autonome sau alte persoane juridice.standarde de firmă-sunt adoptate de societăţile comerciale.Se elaborează ţinând cont de standardele naţionale. Din definiţie rezultă caracteristicile principale ale standardului: • este elaborat cu consensul general al părţilor interesate(producători. difuzare şi implementare a standardelor. Sunt stabilite de compartimentele de marketing. autorităţi publice • este aprobat de către un organism recunoscut care se ocupă cu standardizarea • regulile. produse finite. reguli . linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor.sunt adoptate în anumite domenii de activitate. calitate. procedee de fabricaţie. construcţii.Standardizarea este activitatea de elaborare. care furnizează . - standarde profesionale.pentru utilizări comune şi repetate. asigură un nivel optim de ordine in mediul de afaceri Clasificarea standardelor a) După domeniile standardizării: pentru industrie. b ) După nivelul de standardizare: . utilizatori industriali. garantând un nivel optim de ordine într-un context dat. fiind destinat aplicării comune şi repetate • prin conţinutul său.turism etc. de organizaţii profesionale legal constituite ( întreprinderi turistice) standarde teritoriale. proiectare-deezvoltare. transporturi. agricultură. Se referă la materii prime. prescripţiile din standard au caracter repetitiv.

seria ISO 9000-“Standarde pentru managementul şi asigurarea calităţii”.standarde internaţionale – sunt adoptate de o organizaţie internaţională. standarde de servicii. certificare. standarde de încercări ( de metodă)-descriu metodele de încercare. -organizează schimbul de informaţii între ţări privind activitatea de standardizare. tehnicilor şi instrumentelor prin care se poate asigura şi menţine sau îmbunătăţi calitatea acestora . standarde de tip “ghid” –ex. standarde de procese. cu activitate de standardizare şi puse la dispoziţia publicului. ISO-Organizaţia Internaţională de Standardizare cuprinde organisme de standardizare din 124 de ţări şi desfăşoară următoarele activităţi: -unifică standardele naţionale. -cooperează cu organismele internaţionale în domeniul elaborării standardelor - - c) După conţinutul standardelor: standarde de bază-conţin prevederi generale pentru un anumit domeniu standarde de terminologie-definesc termenii utilizaţi într-un anumit domeniu standarde de produse-specifică caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească procesele.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească serviciile. Ex. metodelor. de inspecţie.standarde naţionale –sunt adoptate de un organism naţional de standardizare ce reprezintă interesele unei ţări faţă de organizaţiile internaţionale de standardizare .se referă la calitatea proceselor. -elaborează standardele internaţionale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->