P. 1
Variante Rezolvate Lb.rom.(Subiectul 1)

Variante Rezolvate Lb.rom.(Subiectul 1)

|Views: 3,365|Likes:
Published by Voiniciuc Gabitzu

More info:

Published by: Voiniciuc Gabitzu on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. 31 (Dan Botta, Cununa Ariadnei)
 • I. 32 (Emil Botta, Marea)
 • I. 33 ( Mateiu I. Caragiale, Gr dinile Am girii)
 • I. 34 (G. C linescu, Neoromantic )
 • I. 35 (Vasile Cârlova, Înserare)
 • I. 36 (George Co buc, Pastel)
 • I. 37 (Aron Cotru , Mun ii)
 • I. 38 (Nichifor Crainic, Desm rginire)
 • I. 39 (Leonid Dimov, S fie iarn )
 • I. 40 ( tefan Augustin Doina , Iedera îndr gostit )
 • I. 41 ( tefan Augustin Doina , Balada întreb rii lui Parsifal)
 • I. 42 (Geo Dumitrescu, Banal )
 • I. 43 (Mihai Eminescu, Iambul)
 • I. 44 (Mihai Eminescu, Stau în cerdacul t u«)
 • I. 45 (Mihai Eminescu, Departe sunt de tine..)
 • I. 46 (Mihai Eminescu, Din valurile vremii«)
 • I. 47 (Mihai Eminescu, Peste vârfuri)
 • I. 48 (Mihai Eminescu, La steaua)
 • I. 49 (Mihai Eminescu, Noaptea«)
 • I. 50 Mihai Eminescu, De câte ori, iubito«)
 • I. 51. (Horia Furtun , Balada lunii)
 • I. 52. (Barbu Fundoianu, Her a)
 • I. 53. (Octavian Goga, Sonet)
 • I. 54 (Octavian Goga, Iubirea mea)
 • I. 55 (Octavian Goga, B trâni)
 • I. 56 (Radu Gyr, Victorii negre)
 • I. 57 (Ion Heliade R dulescu, Zbur torul)
 • I. 58 ( t. O. Iosif, Cânt re ul)
 • I. 59 (Emil Isac, Vânturile nop ii...)
 • I. 60 ( Alexandru Macedonski, Rondelul rozelor ce mor)
 • I. 61 (Alexandru Macedonski, Pe balta clar )
 • I. 62 (Alexandru Macedonski, Stuful de liliac)
 • I. 63 (Adrian Maniu, Furtun de toamn )
 • I. 64 (Ion Minulescu, Acuarel )
 • I. 65 (Ion Minulescu, Trei lacrimi reci de c l toare)
 • I. 66 (Ion Minulescu, Cântec de drum)
 • I. 67 (Ion Minulescu, Celei care pleac )
 • I. 68 (Gellu Naum, Oglinda oarb )
 • I. 69 (Miron Radu Paraschivescu, Pârâul i marea)
 • I. 70 ( tefan Petic , Fecioara în alb, IV)
 • I. 71 ( tefan Petic , Fecioara în alb, IV)
 • I. 72 (Al. Philippide, Glasuri)
 • I. 73 (Alexandru Philippide, Secrete i mistere)
 • I. 74 (Alexandru Philippide, Apropieri)
 • I. 78 (Ion Pillat, Str inul)
 • I. 79 (Ion Pillat, Amurg în delt )
 • I. 80 (Ion Pillat, Timpul)
 • I. 81 (Iuliu C. S vescu, La Polul Nord)
 • I. 82 (Marin Sorescu, Boala)
 • I. 83 (Marin Sorescu, Pleac trenul)
 • I. 84 (Nichita St nescu, S rutul)
 • I. 85 (Marin Sorescu, Alchimie)
 • I. 86 (Radu Stanca; Frunzele ± Elegie de toamn )
 • I. 87. (Radu Stanca, Sonet)
 • I. 88 (Nichita St nescu, Nedreptate)
 • I. 89 (Nichita St nescu, Necuvintele)
 • I. 90 (Nichita St nescu, Lauda omului)
 • I. 91 (Nichita St nescu, Diminea marin )
 • I. 92 (Nichita St nescu, Adolescen i pe mare)
 • I. 94 (Gheorghe Tomozei, Septemvrie)
 • I. 95 (Ion Vinea, Declin)
 • I. 96 (Vasile Voiculescu, Pe cruce)
 • I. 97 (Vasile Voiculescu, Poezie)
 • I. 98 (Vasile Voiculescu, Cartea)
 • I. 99 (Vasile Voiculescu, Autoportret romantic)
 • I. 100 (Ilarie Voronca, Ulise)

I. 1. (ÄGerul´ ± Vasile Alecsandri) 1. ger, promoroac ( ur uri, ghea ) 2.

Semnele de punctua ie: punct i virgul de la finalul celui de-al doilea vers desparte dou fraze diferite, marcând o pauz în exprimarea unor idei similare. Poetul nu folose te punctul, ca în finalul strofei, deoarece acesta are rol în încheierea ideii, nel sând loc unei continu ri a acesteia. 3. ÄSa ne-aduc viu aminte de-ale verii înfloriri.´ 4. Tema naturii sub st pânirea iernii; motivul gerului. 5. pronume la persoana I i a II-a: Äeu´, Ätu´; verbe la persoana a II-a: Ävin¶´; interjec ia. 6. Ä(gerul) s lbatic´ epitet personificator, extrem de sugestiv care arat for a de nest vilit a iernii geroase acaparând natura. 7. Substantivul Ägerul´, reprezentând i titlul poeziei, nu este pus la întâmplare la începutul fiec rei strofe, ci prin aceasta, poetul intensific într-un mod aparte ideea central a poeziei, asprimea iernii, dându-i cititorului senza ia de acaparare total , accentuând imaginile sinestezice. 8. Gerul este prezentat de c tre poet ca o minune a iernii, ca un fenomen magic ce pune st pânire asupra întregii naturi. În ultima stof , gerul este invocat de c tre eul liric, prin propozi ia în vocativ: ÄO! tu, gerule n prasnic, vin´. Epitetul Ä(ger)n prasnic´ înt re te ideea de atotputernic, iar compara ia Äca s geata´ întrege te sentimentul de m re ie pe care gerul i-l inspir poetului. Primele dou versuri ale strofei prezint o complex imagine vizual , ce subliniaz grandoarea tabloului. 9. Vasile Alecsandri creeaz un pastel al iernii, de o impresionant m re ie, prin folosirea unui limbaj expresiv, pe tot parcursul poeziei. Elementele care sus in expresivitatea sunt nenum ratele imagini artistice create cu ajutorul figurilor de stil.

I. 2. (ÄPe coastele Calabrei´ ± Vasile Alecsandri) 1. mister = tain parfum = mireasm 2. Äsânu-i´ ± cratima desparte substantivul de persoana I în dativ posesiv, marcând pronun area într-o singur silab . Ästele-n´ ± cratima ine locul vocalei Äi´ - în ambele cazuri, cratima desparte dou p r i de vorbire diferite i contribuie, prin înlocuirea unor sunete, la p strarea m surii versului. 3. a c lca strâmb, a c lca pe b t turi / nervi 4. sehastru sihastru; Calabrei Calabriei 5. Äluna, vas de aur´, Äse-nal -un negru munte´ 6. Metafora Äpare ca din sânu-i azvârle stele-n cer´ transpune artistic un fenomen natural: vulcanii inactivi al c ror crater izbucnesc uneori în u oare scânteieri. 7. Verbul Äfosforeaz ´, fiind un derivat al substantivului Äfosfor´ exprim o imagine vizual , prin care este sugerat dâra de lumin , pe care vaporul o las în urm în drumul s u prin bezna nop ii.

Adjectivul Ästâncie´ sugereaz o imagine u or însp imânt toare i totodat misterioas , a monstrului subacvatic. Acesta duce cu gândul la Ästânc ´, prin forma derivat , Ästâncie´ 8. Ultima strof ne introduce într-o lume feeric . Poetul reu e te s emo ioneze cititorul prin atmosfera de vis, pe care o creeaz cu ajutorul imaginilor vizuale i a figurilor de stil. Primul vers ne prezint o mare lini tit , sub atomosfer cald , luminat de frumoasa Sicilie, fapt ce reiese din folosirea epitetului Ä(baie) azurie´. Ultimele dou versuri ne indic ajungerea la destina ie, c l torul putând sim i Ädin umbr ´, Äparfumul oriental´ al portului Syracusei. Atmosfera feeric este sugerat printr-un câmp semnatic al lini tii: Ädorm´, Äatmosfera cald ´, Äse scald ´ 9. Poezia ÄPe coastele Calabrei´ este un minunat pastel, în care poetul ne prezint drumul parcurs de vapor Äpe coastele Calabrei´, pân în portul Syracusei. Pastelul este pres rat cu figuri de stil i imagini vizuale de o puternic expresivitate ce reu esc s impresioneze cititorul prin creearea unei atmosfere feerice. În prezentarea peisajului, Alecsandri folose te ca timp predominant prezentul, unul dintre timpurile tipice decrierii, iar folosirea repetat a epitetelor (Äpunte argintie´) a metaforelor (Äluna, vas de aur´) i a imaginilor vizuale, indic în mod cert prezen a descrierii în poezia citat .

I. 3. (ÄPrivighetoarea i m garul´ ± Grigore Alexandrescu) 1. a se culca pe o ureche, a trage cu urechea 2. Virgula desparte vorbirea direct de cea indirect i separ propozi ia incident de restul enun ului. 3. cânta  t cere 4. Adjectivul Änenorocita´ exprim povara privighetoarei de a- i cânta durerea. 5. Ätot împrejuru-i era t cere´ imagine auditiv Äcapul pleo tise, sau râdicase´ imagine vizual 6. Compara ia Äca un aspru judec tor´ arat revolta poetului la adresa îndr znelii m garului de a critica suava privighetoare, idee înt rit prin epitetul Äaspru´. 7. Titlul pune în rela ie de coordonare cele dou personaje principale ale fabulei, anun ând antiteza ce urmeaz s ia amploare pe parcursul poeziei. 8. Ultima strof a poeziei con ine morala. Concentrând-o în imagini vizuale i figuri de stil, poetul ne transmite ideea demonstrat pe tot parcursul poeziei, anume nevoia de a critica resim it de cele mai multe ori în mod nejustificat i absurd, prin raportarea la propria persoan . 9. De i prezint structura unei poezii, opera nu întrune te tr s turile genului liric. Poetul nu pune accentul pe imagini artistice i figuri de stil, ci pe prezentarea alegoric a unei întâmplari, modul de expunere nefiind descrierea, ci nara iunea, tr s tur tipic a genului epic. De asemenea, observ m accentul pus pe personajele ce reprezint timpuri umane. Fiind vorba de personaje-animale, ajungem la concluzia c poezia este o fabul , specia literar ce apar ine genului epic.

I. 4. (ÄUmbra lui Mircea. La Cozia´ ± Grigore Alexandrescu) 1. 2. intensific 3. 4. 5. mu chi, râul, mun i, valuri punctele de suspensie, foarte des folosite în ce-a de-a patra strof , sentimentul de nelini te i totodat creeaz o stare de permanent suspans. a se da de ceasul mor ii, a- i suna ceasul Tema pream ririi str mo ilor (patriotic ); motivul nop ii Äglasul ei se-ntinde,cre te´ imagine auditiv Äale turnurilor umbre peste unde stau culcate´ imagine vizual 6. Epitetul Ä(chipuri) negre´ sugereaz întunericul nop ii ce pune st pânire pe întregul univers i contureaz o atmosfer înc rcat de mister. 7. În prima parte a poeziei se poate observa cu u urin predominan a verbelor la timpul prezent, timp specific descrierii. De aceea, i aici are rol în prezentarea peisajului, în introducerea cititorului în atmosfera misterioas . În final poezia este dominat de imagini motorii, poetul trecând de la descrierea peisajului nocturn la prezentarea învolburat a luptei, ce învie în ochii cititorului. Astfel se explic i folosirea verbelor la perfectul compus, timp specific prescurt rii ac iunii în plin desf urare. 8. Ultima strof transmite ideea permanen ei naturii în raport cu via a, invocând Oltul, martor al atâtor evenimente importante, prin folosirea vocativului, cu rol personificator din primele versuri. Epitetele Ä(virtu i) mari´, Ä(fapte) cumplite´ intensific m re ia acelor timpuri, importan a istoric i totodat sentimentul de recuno tin pe care acestea le stârnesc oric rui român. Întrebarea retoric din final face referire la domnia grandioas a marelui conduc tor, al c rui nume este precizat în titlu, Mircea. 9. Poezia ÄUmbra lui Mircea´ este un imn închinat unei figuri impozante din istoria românilor. Prezen a numeroaselor imagini artistice i a figurilor de stil, împreun cu vocativul ÄOltule´ i imperativul ÄAsculta i´ ce arat implicarea afectiv a poetului, prin vocea eului liric, dovada apeten ei poeziei la lirismul subiectiv.

I. 5. (ÄMul umire´ ± Ioan Alexandru) 1. Luni începuser coala de la ora apte. De luni de zile nu am mai auzit nimic despre el. 2. Äcuvine-se´ ± cratima marcheaz o inversiune în forma verbal cu rol în p strarea m surii versului; Äs - i´ ± cratima desparte dou p r i de vorbire diferite, înlocuind vocala Äî´ în scopul men inerii m surii versului 3. ÄPentru str mo i i pruncii nen scu i´ 4. motivul recuno tin ei, motivul dragostei de natur , motivul divinit ii, motivul amintirii. 5. Eul liric î i face sim it prezen a în poezie prin pronumele i verbele la persoana I i a II-a: Äs -ti mul umesc´, Ämea´, etc. 6. Metafora Änori, aceste flamuri sure´ dezv luie impresia pe care norii o au

asupra poetului, atins chiar de aparenta lor banalitate. Metafora pune în rela ie un element cosmic cu un simbol de glorie. 7. Rolul conjunc iei coordonatoare Ä i´ este de a înt ri dorin a poetului de a mu umi pentru nenum ratele bucurii pe care i le ofer via . El simte c nu îi ajunge cerul pentru a- i exprima gratitudinea, folosind în mod obsesiv conjunc ia ce leag toate aceste elemente. Repeti ie anaforic . 8. Cea de-a patra strof continu în iruirea numai câtorva dintre milioanele de lucruri, de mici bucurii ale vie ii pentru care nu vom putea niciodat s mul umim suficient de mult. De i aparent destul de s rac în figuri de stil i imagini artistice, aceast strof este ea îns i o metafor , unde poetul îmbin atent, cu m iestrie, forme i culori, miresme i senza ii cu ajutorul în iruirii. Ultimul vers marcheaz cititorul prin naturale ea cu care este infiltrat în poezie, poetul reu ind s fac tot mai adânc fascina ia in fa vie ii. 9. Tiltul poeziei exprim simplu, dar cu o not de profunzime ce nu poate trece neobservat , ideea central , tema poeziei, i anume, recuno tin a eului liric pentru ceea ce are cel mai de pre de la Dumnezeu: via a. Fiind un substantiv propriu, nearticulat are rol în generalizarea sentimentului mul umirii.

I. 6. (ÄCrizanteme´ ± Dimitrie Anghel) 1. candid = pur beteal = podoab 2. cratima desparte dou p r i de vorbire diferite i ine locul vocalei Äu´ (nu ar avea), având rol în p strarea m surii versului. 3. a-l trece toate apele, a trece pragul, a trece în nefiin . 4. motivul toamnei, motivul oglinzii 5. Äo fat ubred i pal ´, Ävasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme´. 6. s spuie s spun -nt ilor -ntâilor 7. Atât epitetul personificator Äoglinzile-obosite´ cât i compara ia Äevlavios ca o vestal ´ adâncesc sentimentele de triste e, de mâhnire, pe care toamna le las în urm . 8. În prima strof a poeziei, poetul realizeaz cu ajutorul unor sugestive imagini artistice i figuri de stil, o paralel între anotimpul trist i monoton , toamna, i fata singur , Ä ubred i pal ´. Folosirea epiterului personificator Äoglinzile-obosite´ adânce te sentimentul de complet melancolie ce s-a instalat în cas odat cu sosirea toamnei. Fata descris de poet prin dou epitete o fac s se potriveasc perfect decorului. ÄPreschimb florile în vase, evlavios ca o vestal ´: compara ia fetei cu o vestal face din acest procedeu banal un adev rat ritual, pentru cea care Än-a fost mireas ´. Este un tablou simbolist în care obiectele sunt descrise din perspectiva unei st ri puternice, obsesive. 9. Limbajul folosit de D. Anghel în poezia sa este sugestiv. El pune la îndemâna cititorului elementele necesare pentru ca acesta s în eleag în maniera proprie

care transform întrega natur în s rb toare. fata pentru care cititorul presupunea c iubirea tinere elor a murit. anotimpul în care toate florile mor. Putem considera c poetul sugereaz pe tot parcursul poeziei o paralel între trista toamn . intr-un suflet. Leg nându-se u or în b taia vântului. motivul lunii. i casa fetei. 5. I. motivul prim verii.i´. 4. str lucind în lumina lunii. 4. elidarea lui e. a pronumelor la persoana a II-a: Ä. zarz rii i prunii. cu sens metaforic urmat de . f r de ve mintele catifelate pe care acesta le pune la dispozi ie. pruni 2. Toamna se seam n grâul. cum ar fi: Äzbura i´. redevin Äbanalii pomi din fa a casei´. persoana a II-a. folosit cu sens metaforic pe lâng cel de-al doilea. ÄP trunde i. Prima virgul desparte un substantiv în vocativ de restul propozi iei. 8. (ÄBalul pomilor´ ± Dimitrie Anghel) 1. având rol în men inerea m surii versului 3. Pomii. zarz ri. s-au ± cratima desparte dou p r i de vorbire diferite. Äporni i´. în elese i neîn elese´ 5. fra i de suflet. 7. 8. dar calde ale prim verii epitet sinestezic specific simbolismului 7. Folosirea numeroaselor verbe la imperativ. 6. / înve mânta i în haine albe se clatin în fa a lunii´ imagine vizual Äpe gura scorburilor vântul plecat a de teptat un cânt´ imagine auditiv . Epitetul metaforic Äroze (gesturi)´ îmbin armonios mi carea suav a pomilor în b taia vântului cu culorile palide. înve mânta i. 9. (ÄEpigrag´ ± Tudor Arghezi) 1. pomii parc danseaz . 3. Äv ´ i a adjectivelor pronominale la persoana I: Ämea´. Apostroful marcheaz lipsa accidental a vocalei Ä ´. 2. Tiltul anun poezia ca pe o metafor . a substantivelor în vocativ: Ästihuri´. Äpomi´ fac ca titlul s reprezinte perfect tema poeziei. Cele dou copile seam n ca dou pic turi de ap . cai i. iar ce-a de-a doua separ dou propozi ii / verbe la imperativ. ± folosirea simbolului cromatic ± sinestezie Ädulci orchestre´ I. Substantivul Äbalul´. 6.semnifica ia versurilor. tri ti i delica i´. balul pomilor fiind dulcea prim var . Äcai ii. Ultima strof treze te cititorul din visare. cu sufletul la gur . Epitetul multiplu Ä(pustnicii) tineri. aducându-l din nou cu picioarele pe p mânt. Autorul pune toat aceas atmosfer feeric de noapte de prim var doar pe seama anotimpului. pref cut.

care urmat de adverbul de timp Äacum´. 8. poetul empresionând prin for a expresivit ii limbajului. 6. Poezia are un puternic impact asupra cititorului. mod ce prezint o ac iune îndesf urare. (ceva) de vis. Arghezi încearc s ne transmit ideea c orice creator poate învinge timpul i spa iul prin crea ia pe care o las în urm . I. dormind). Dup cum arat i titlul. utilizarea verbelor la gerunziu (z cân. Virgulele utilizate marcheaz apari ia unui substantiv în vocativ. 7. adjective pronominale posesive (mea). dau cititorului senza ia c se afl în mijlocul unei adev rate Äfurtuni´ de crea ie. 5. Äepigraf´. Poezia lui Tudor Arghezi este o art poetic ce impresioneaz prin limbajul folosit de poet pentru a se face în eles i mai ales prin rela ia dintre crea ie i eul creator. singular. O caracteristic a limbajului poeziei argheziene aste expresivitatea ob inut . iar compara ia stihurilor cu Äp s rile mici de catifea´ stârne te duio ie în sufletul cititorului. urmat de un determinant. ce o vor p stra mereu. Aceasta este dat în primul rând de întrebuin area numeroaselor verbe la imperativ. În cea de-a treia strof a textului poetul prezint moartea albinei ca o jertf suprem în numele muncii sale sacre (tezaurul de cear ). Epitetul simplu Äu oar (zbur toare)´ subliniaz delicate ea i fragilitatea albinei. Poetul îmbin cu m iestrie elemente surprinz toare. 3. prin intermediul interoga iei retorice din ultimele versuri este eviden iat singur tatea micii viet i în momentul pr bu irii din zborul ei înalt. (ÄLumin lin ´ ± Tudor Arghezi) 1. 8. Urmeaz abunden a de imagini vizuale i figuri de stil de o impresionant for . poezia preg te te cititorul pentru furtunoasa leg tur pe care procedeul crea iei o stabile te între opera i creator. 4.versul ÄP stra-v -vor într-un sicriu de carte´ exprim d inuirea în timp a operei artistului. 9. Titlul poeziei surprinde prin aparenta lips a leg turii cu textul cu textul acesteia. observându-se totodat i compasiunea poetului pentru starea acesteia. lâng substantivul Älumin ´ creeaz o metafor de o dulce muzicalitate (ob inut prin repetarea unor sunete). fiind folosit de fapt cu sens metaforic. Adjectivul Älin ´. cu ajutorul c rora eul liric apare ca un comandant al armatei cuvintelor. subliniaz mai mult Äsuferin a´ bietei vie uitoare prin compara ie cu somnul dulce din stup. Deasemenea. ca prin vis. forme verbale la persoana I (iubesc). 9. care îi va impresiona pe tinerii cititori. Înc din primul vers al poeziei se remarc folosirea verbului la imperativ Äzbura i´. 9. Se remarc astfel prinadresarea direct al persoana a II-a. a ucide = a omorâ a ucide  a învia 2. 7. Compasiunea sa pentru munca micilor vie uitoare. implicarea afectiv a eului liric. neterminat .

hule te-le). 3. ÄLe vezi? Au c zut. Cratima (semn ortografic) marcheaz desp r irea formei verbale de forma neaccentuat de persoana a III-a. Exclama ia din primul vers al strofei indic prezen a unui eu liric dezam git de crea ia sa Äs-au stricat cuvintele mele´. Astfel se formeaz un epitet metaforic surprinz tor prin formasa simpl . estetica urâtului Äumbl prin mocirle de stele´. ÄFâstâcite i neroade´. titlul anticipeaz tema poeziei. metonimie ± Äaur i parfum´. cuvintele.). Ähule te-le!´). 11. În al doilea rând. etc. plural a pronumelui personal Ä-le´. 5. Înc din titlu. Semnnul exclam rii (semn de punctua ie) marcheaz o porunc a poetului adresat cititorului. îmbinând armonios în maniera-i caracteristic cuvintele. ÄP s rile negre suie în apus´. Arghezi introduce procedeul esteticiiurâtului. Cea de-a doua strof a poeziei exprim dorin a eului liric de a crea i totodat r zvr tirea sa în fa a neputin ei de a. Poezia marcheaz prin abunden a imaginilor artistice formate din îmbin ri surprinz toare ale cuvintelor prin tehnica specificarghezian . rela ia poet ± material poetic. etc) ce creeaz surprinz tor imagini artistice. Poezia ÄCuvinte stricate´ se încadreaz în lirica subiectiv în primul rând prin prezen a eului liric. ÄPalid a ternut e esul cu m tas ´. Am s vin când voi avea pu in timp. I. în care poetul î i va Ärenega´ propriile Äcuvinte stricate´. 8. cuvinte. De altfel. desfrunze te. Am b ut o caraf de vin ro u. forme pronominale de persoana I ± Ä-mi´ Adjective posesive de persoana I ± Ämele´ 6. revolt i uimire. buze. indicat de folosirea verbelor i pronumelor la persoana I i a II-a (mele.´ 4. imagine vizual ÄUmbl prin mocirle cu stele´. 7. prin exprimarea direct a tr rilor.i g si cuvintele. s-au sculat. 9. . (ÄNiciodat toamna´ ± Tudor Arghezi) 1. dar contrariant tocmai prin semnifica ia adejectivului-epitet. Imagine auditiv ÄS nu le mai cânte cumva´. 10. (ÄCuvinte stricate´ ± Tudor Arghezi) 1. Äîs´ ± sunt . Marcheaz pronun area ultimei vocale a primului cuvânt i a primei vocale a celui de al doilea într-o singur silab . având rol în p strarea m surii i a ritmului versului.din utilizarea num rului însemnat de figuri de stil (metafore: Ätezaurul de cear ´. voci 2. Äde tele´ ± degetele. 3. îngroape 2. a sentimentelor eului liric (dezam gire. 4. a exclama iilor i a întreb rilor retorice (Äle vezi?´. I.

Ä(m ) rog´. motivul trecerii timpului.ÄStau în rmu-albastru-al râului de soare´. Titlul poeziei se reg se te i la începutul primului vers. precedat de adverbul de timp cu valoare absolut Äniciodat ´ intesific fascina ia poetului în fa a grandioasei toamne. 2. 7. verbul Äa fi´ la perfect simplu adânce te intensitatea tr irilor eului liric în fa a imensit ii toamnei. / Nu mi-ai trimis. Motivul îngerului (ca semn al divinului). Epitetul multiplu Ärecea (mea-)ncruntat (suferin )´. evident prin folosirea verbului Ävreau´. dorin a de concret. Folosirea verbelor la mod indicativ. În poezie. Poezia lui Arghezi transmite un puternic sentiment de triste e i dezam gire a eului liric. Strofa transmite o dorin adânc a eului. ce fac evident monologul adresat lui Dumnezeu. Este o stea în devenire. 6.i cer un lucru prea cu neputin ´. Domnul. 3.´ 8. Primul catren al poeziei este un monolog adresat divinit ii în care eul liric î i face sim it prezen a înc din primul vers. subliniaz dorin a arzând a poetului de primi un semn din partea divinit ii. ÄP s rile negre suie în apus/ Ca frunza bolnav -a carpenului sur´ ± compara ie prin care zborul p s rilor c l toare c tre alte meleaguri este pus în rela ie cu Äboala´ ce cuprinde în fiecare an carpenul (desfrunzirea). Ämie´. 6. 4. 5. exprimat cel mai concret în primul vers: ÄNu. rezultat al lipsei Äunui semn´ din partea Celui de sus Ädoar mie. I. În limba literar este timpul specific poeziei. vecinicul i bunul. Se observ intelectualizarea emo iei i intensificarea tr irilor eului liric prin prezen a numeroaselor imagini artistice de o deosebit valoare stilistic . La nivel prozodic observ m cultivarea versului liber. 12. B iatul acela este slab de înger. Pova = sfat. comunicarea cu divinitatea. Una din principalele tr s turi specifice modernismului identificate în poezia lui Arghezi este subiectivismul. . 8. niciunul. 9. înt re te motivul eului liric de a da glas repro ului. Motivul toamnei. Am cump rat azio imens stea de mare. Punctele suspensie adâncescregretul poetului de a nu fi auzit de divinitate. de când m rog. (ÄPsalm´ ±Tudor Arghezi) 1.. Ävorbeai´. dar marcheaz în acela i timp i un repro la adresa Domnului. Substantivul toamna.. etc. evident în textul dat în primul rând prin prezen a m rcilor eului liric (verbe i pronume la persoana I i a II-a). mod ce exprim o ac iune prezentat de vorbitor ca real . 7.i´. i totodat dezam girea sa. Perfectul simplu (sau trecutul definit) exprim un fapt complet s vâr it într-un anume moment al trecutului. neputin = imposibilitate. Prezen a eului liric este evident în text prin folosirea frecvent a pronumelor i verbelor la persoana I i a II-a: Ä. 5.

În aceast poezie lirismul este de tip subiectiv deoarece sunt exprimate în mod direct st ri. 4. Prezen a m rcilor eului liric (precum verbe i pronume la persoana I i a II-a Äte-". (ÄDe-abia plecase i´ ± Tudor Arghezi) 1. lâng care plasat e un verb la mai mult ca perfect (timp specific unei ac iuni trecute i demult încheiate). ÄVoiam s pleci´. împreun cu cea a exclama iilor (Änu te-ai uitat o dat înapoi!´) i a întreb rilor retorice (Äde ce-ai plecat?´) marcheaz în poezie lirismul subiectiv. a. Äam rugat´. eviden iind tocmai dorin a eului liric de a diminua distan a dintre el i divinitate. a pleca urechea. Ultima strof se realizeaz în întregime pe baza antitezei între glasul inimii (cel neauzit) i glasul min ii eului liric (gândul cel dintâi). Teoria iubirii neîmplinite. tr iri ale poetului (dezn dejdea. i glasul orgoliului r nit Äde ce-ai mai fi r mas?´ 6. regretul de a nu avea Äsemne´ din partea divinit ii).9. (ÄGri´ ± George Bacovia) 1. I. 13. Äplecase i´). Limbajul este familiar.i pleca capul. Din cauza suferin ei a ajuns o umbr de om. 2. Linia de pauz marcheaz o structur incident . voiam s i r mâi/ [. Tot acel vis îngrozitor s-a dovedit a fi un semn pe care numai eu îl puteam în elege. De asemenea. 7. a adeverbului abia. 9. Retorismul întreb rii din finalul strofei adânce te sentimentul melancoliei dat de regretul eului liric în fa a deciziei sale de a renun a la iubire. iar la nivel lexico-morfologic exist m rci ale prezen ei acestuia (Änu cer´. Îmi va r mâne mereu în suflet vatra p rinteasc . Ämie´). Cratima desparte dou p r i de vorbire diferite i are rolul marc rii pronun rii într-o singur silab a prepozi iei Äde´ i a primei vocale Äa´. 14. cuprins în forma unui monolog adresat din poezie. .. 2. singurul.]/ De ce-ai plecat?de ce-ai mai fi r mas?´. persoana a II-a. subliniaz durerea înc puternic din sufletul poetului. îmbinat cu termeni arhaici (ghies). 8. Indecizia din sufletul poetului este redat în special în primul i ultimul vers ÄVoiam s pleci. Pâinea coapt pe vatra bunicilor este cea mai bun din lume. ajutând astfel la men inearea m surii i ritmului versului. motivul plec rii. separând vorbirea direct de restul versului. a se pleca.. Interoga ia retoric din ultima strof transmite cititorului lupta ce se d în sufletul poetului între glasul inimii. care o vrea înapoi pe fiin a iubit ÄDe ce-ai plecat?´. Ämea´. I. a verbului sugereaz repro ul eului liric la adresa iubitei. Ävoiam i s r mâi´ 5. 3. Ävoiam´. Titlul poeziei. constituit dintr-o locu iune adverbial Äde-abia´.

în amurg. Ägri´. sentimentul de vid. orizont = zare. Äninge´. ÄCopacii rari i nin i par de cristal´. tema solitudiniii. înt lnit i în alte poezii bacoviene dintre monotoniadecorului exterior i sentimentul depresiv care îl domin pe poet. atât în finalul acestei strofe. având rol în p strarea m surii i ritmului versului. glul. Se observ construc ia închis marcat de apari ia versului Ät ind orizontul. dar i în cel al primei strofe. 15. Titlul. anticipeaz tema poeziei. în poezie pot fi identificate o serie de elemente din câmpul s u semantic Äînnegri´. Äplumb´. în amurgul vie ii. Astfel impresia creat este de stranie mi care în cerc. Ägri´. 4. diametral´. 4. posomorât. Cea de-a doua strof a poeziei continu descrierea tabloului trist de iarn din prima strof . adjective posesive i pronume la persoana I: Ämi-am zis´. tema mor ii. sugerând triste e. Se observ repetarea acestuia i în interiorul poeziei în sintagma Äninge gri´ din finalul fiec reia dintre cele dou strofe. 7. 2. 3. Folosireacratimei marcheaz în ambele cazuri pronun area într-o singur silab a sunetelor finale din primulcuvânt i a celor ini iale din cel de-al doilea (valabil i pentru al doilea cu al treilea cuvânt). pân i zarea îngreunându-se parc sub for a z pezii Äde plumb´.Ämea´. (greu)ca plumbul. Äplumb´. imprimând viziunii poetice un caracter ireal. Ideea este înt rit i de metafora Äninge gri´ care adânce te starea depresiv a eului. Äplumb´ 5. sumbru = întunecat. corb). Verbe. cu rol în adâncirea senza iei de melancolie. îndeosebi vizuale (Äiar în zarea grea de plumb/ Ninge iar´) i al figurilor de stil bazate în special pe cromatica monoton a peisajului Äînnegri´. Aceast stare este redat cu ajutorul imaginilor artistice. sugereaz repetarea obsesiv a mi c rii . 8. deprimare. În ultima strof a poeziei ÄGri´ Bacovia transmite o neagr melancolie dat de starea singur tate resim it de artist în raport cu tot ceea ce îl înconjoar . (ÄAmurg de iarn ´ ± George Bacovia) 1. devenind astfel un laitmotiv. I. singur tate. De asemenea. 9. Zborul corbului într-o direc ie nedeterminat (în prima strof ) i întoarcerea lui în a doua strof . Metafora Äzarea grea de plumb´ adânce te ap sarea uria din sufletul eului liric. Se remarc acea concordan . Epitetul metaforic Ä(zarea) grea´ arat senza ia ap s toare pe care o resimte eul liric. motiv des întâlnit în opera bacovian . Epitetul cromatic Äcâmpia alb ´ nu are o simpl valoare ornant . el creaz un contrast expresiv su termenii care evoc insistent culoarea negru (sumbru. motivul iernii. 3. 7. Inim de plumb. 6. Äam oftat´. 6. motivul plumbului. Spa iul poetic este tensionat de imaginea repetat a mi c rii corbului. 5. motivul corbului. construit simplu din adjectivul cromatic Ägri´. ÄCâmpia alb ± un imens rotund ± ´.

I. Astfel. Ätine´. Cratima desparte dou p r i de vorbire diferite (conjunc ia coordonatoare Ä i´ de pronumele Ä-i´). 16. a sugestiei. Motivul centralal strofei este amorul. sugerând prin conota ia cuvântului Äamurg´ sentimentul de vid. c dere i moarte. Flac ra arunc scântei pe p mântul ud. Poetul pare a fi supravie uit unei experien e de co mar carear fi putu avea loc în vis. 4. sicrie. Ächemam´. 5.´ imagine auditiv 5. sentimentul vidului I. Äpic frunza/ i-i galben ca tine´ imagine vizual Äiar eu în golul toamnei/ Cheman în aiurare. Reluarea în ultimul vers a metaforei Änoian de negru´ duce cu gândul al un sfâr it de lume material i sufletesc. 3. Linia de pauz marcheaz aici tocmai sfr itul unei etape (amorul). 17. motivul sicriului. Iubirea a murit de curând. Ä-m ´. frunz . Prezen a eului liric în poezie este sugerat prin folosirea verbelor i pronumelor la persoanele I i a II-a: Äspune´. Metafora Änoian de negru´ semnific o gr mad de scrum. Se men ine m sura i ritmul versului. Titlul ÄAmurg de iarn ´ este semnificativ pentru aceste pastel simbolist. (ÄNegru´ ± George Bacovia) 1. parfum = miros 2. galben . consecin a fonetic fiind pronun area într-o singur silab a celor dou cuvinte. carbonizate = arse. tematica: moartea. I se asociaz Äparfumul de pene arse´. 8.. culoarea dominant este negrul mor ii. agonizant . a umbla de funza fr sinelului. în aceast poezie. 4. ci de a le sugera prin intermediul simbolului. carbonizat. arse. 6. prezen a simbolului. (ÄPastel´ ± George Bacovia) 1. mangal. 7. a t ia frunze la câini. 9. solitudinea poetului aflat într-un spa iu închis. 9. iar prin substantivul Äiarna´ ± o lume pustie. 2.ce devine o expresie simbolic a unei st ri limit . sunt ambele elemente ce duc la dezagregare. Dorin a simboli tilor era aceea de a nu numi în mod direct st ri sau sentimente. tema mor ii. Acesta sugereaz prin repetarea obsedant ideea mor ii prezent în toate elementele din jur. peste tot sunt semne ale distrugerii. marcând elidarea vocalei Äî´. Adjectivul Änegru´ reprezint un simbol des întâlnit în poezia bacovian . Äcarbonizate flori´) sau prin sfâr itul iubirii. pentru c este prezent verbul Äfumeg ´. trist . prezente în text. Focul i ploaia. Totuleste ars. dar ia verbelor la . ceea ce ar însemna c arderea nus-a produs de mult. 3. ideea mor ii este sugerat prin dezagregarea materiei (Änoian de negru´. 8.

plou . Nu mai pot merge la mare. aceea de a renun a la iubire. sentimentul de vid. al turi de linia de pauz . Ploaia. cu valoare de refren (ÄAh. În cea de-a doua strof este prezentat plecarea iubitei. nu vine s purifice. motivul talangei. 7. ci unul al dezagreg rii materiei. Punctele de suspensie. poezia bacovian se constituie mai degrab într-o descriere a tr irilor poetului (un decor interior) pe fundalul unei toamne agonizante. forme verbale i pronominale de persoana I i a II-a : Än-am mai v zut´. aceste st ri sunt sugerate i prin utilizarea liniei de pauz sau a punctelor de suspensie. simbolism tematic (pierderea iubirii) utilizarea simbolului repetarea unor cuvinte sau sintagme I. marcheaz grafic regretul eului liric în fa a alegerii f cute. Utilizarea punctelor de suspensie în finalul primului vers exprim sentimentul de dezn dejde a eului liric în fa a ploii nesfâr ite. (ÄP lind´ ± George Bacovia) 1. De i intitulat ÄPastel´. 8. Aici ea cade neîncetat. 4. 2. (ÄPlou ´ ± George Bacovia) 1. cauzate de ploaia nesfâr it ). Cea de-a treia strof completeaz tabloul monoton al unei naturi înecate de ploaie. Tema poeziei este tipic bacovian . În luna mai vremea este cea mai frumoas de pe tot timpul anului. 18. Sentimentul vidului. nu este un simbol al fecundit ii naturii.imperativ: Är mâi´. Äpal lumin ´. 9. 7. l sându-l în urm pe poet într-o stare de dezn dejde. al triste ii pune st pânire pe poet. 6. 8. Impresia de sfâr it de lume este astfel amplificat de repetarea acestui cuvânt în versul-refren al poeziei. 5. . depresia. motivul ploii. Cadrul pustiu al toamnei vine s sublinieze triste ea. agonizant . în poezia bacovian . care pustie te natura. I. 19. Un procedeu tipic simbolist este repetarea unui vers în poezie. de dezn dejde a poetului ca urmare a ploii. st ri ale poetului (Aici agonia. care au pus st pânire pe sufletul poetului. Epitetul personificator Ägrele (t l ngi) adormite´ sugereaz un sentiment de ap sare. Änoapte deplin ´. Utilizând simbolul sau repetând anumite sintagme sau versuri sunt sugerate sentimente. 3. De asemenea. O caracteristic a limbajului simbolist este sugestia. Ästai´. pierderea iubirii asociat imaginii dezolante a toamnei. dezn dejdea. 9. Ä-mi´. plânsul t l ngii când plou !´) ce sugereaz aici atmosfera ap s toare. 6. tin . Äspune´.

cu mâna pe inim . Epitetele Ätristele becuri´ i Äpustiilor pie e´ sugereaz o atmosfer monoton .] tiara´ accentueaz semnifica ia epitetului Äumed ´. un spa iu în care poetul însingurat i dezam git bântuie.. 20. Aceast imagine dezolant a eului liric bântuit de gândul mor ii într-o pia solitar .. înc din titlul.. pia a pustie. Structura închis a acestui ultim catren sugereaz la rându-i.´ ± Ion Barbu) 1. ob inut cu ajutorul unui num r mic de figuri de stil (epitete). Nu mi-a spus unde pleac . imagine schematic . Cratima desparte dou p r i de vorbire diferite.. Astfel se insinueaz gândul obsedant al singur t ii. contribuie la men inerea ritmului i m surii versului. în vocativ. ce simbolizeaz de fapt crea ia. devenit o umbr ce bântuie prin pie ele solitare. cunun = coroan grav = solemn 2. constituit dintr-un verb la indicativ precedat de pronumele personal Ä i-´. inim de piatr . Inversiunea Äumed [. în care pân i lumina pare trist . 4. ÄS te înal i mai grav în cadrul t u de azur´ ÄA teapt infinit i limpede ca marea´. ca i primele dou prin repetarea în debut i în final a aceluia i vers (ÄSunt solitarul pustiilor pie e´). marcând pronun area într-o singur silab . astfel. virgulele despart o structur (substantiv+adjectiv). caracterul de art poetic al textului barbian. tipic bacovian . 8. de restul propozi iei. Pia a pustie este un decor des întâlnit în poezia lui Bacovia. 5. 3. Titlul poeziei. astfel. 3. constituit dintr-un verb la gerunziu (Äp lind´) trimite cu gândul la un decor tipic bacovian.2. 4. 9. arat atitudinea subiectiv a poetului i marcheaz adresarea direct c tre Äsl vita sor ´. Pia a neagr din România s-a extins în ultimii ani. 6. Äpustiilor pie e´ 5. 7. Titlul poeziei. lirism subiectiv descrierea tr s turilor interioare ale poetului m rcile lexico-gramaticale ce marcheaz prezen a eului liric (verbe i pronume la persoanele I i a II-a) 7. (Ä i-am împletit. spa iul închis în care agonizeaz poetul. este un laitmotiv al liricii bacoviene ce trimite c tre o tem tipic simbolist : moartea prezent în toate elementele lumii înconjur toare. dar i la Äp lirea´ sufletului poetului. Se anticipeaz . I. Ultima strof are acee i structur închis . 6. dominat de obscuritate. Lacul era dezmierdat de mii de unde aurii. al pustiului. lipsit de orice speran de a ie i din el. . ce îl macin pe poet. care imprim ideea de m re ie. O umbr de triste e îi r s ri pe fa . Ätristele becuri cu pal lumin ´. ± utilizarea versului cu valoare de refren ± tematica: moartea. cu valoare de refren.

Este utilizat motivul mitologic al reginei Berenice în cadrul unei metafore pentru a reda imaginea cerului înstelat care pare s ating îndr gosti ii: Äpeste noi va ninge rar/ O pulbere din Coada Berenicei´.. Äs cânte´. 5. creând o atmosfer melancolic . spre care tinde eul liric. al c rui limbaj se caracterizeaz prin ambiguitate. În cea de-a doua strof sensul simbolic al cuvântului este generalizat. îi ajut s se deta eze de zbaterile ce in de sfera terestr . prin intensitatea lor. Exprimarea ideilor i tr s turilor eului liric într-un limbaj atipic. motivul cântecului. Poezie modernist . M rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a eului liric în textul dat sunt verbele la persoana I singular: Äa vrea´ i plural: Äs plutim´ i pronumele personale la persoana I singular: Äm ´ i plural: Änoi´.´ apar ine liricii subiective în primul rând prin prezen a evident a eului liric. devenit un motiv al poeziei. simbolizeaz dragostea eului liric pentru iubita sa. Poezia poate fi privit ca o art poetic . 2. Verbele la modul conjunctiv au rolul de a exprima dorin a eului liric de a fi al turi de femeia iubit i de a. 6. tr s tur specific poeziei moderniste. referindu-se la iubirea tr it de to i îndragosti ii. înl n ui i = uni i. În ultimele dou strofe eul liric î i imagineaz momentele finale ale iubirii lui. Barbu folose te în poezia sa sugestia ca procedeu principal al limbajului poetic. 7. Cratima din structura ÄDumnezeie te-ntraripa i´ marcheaz elidarea vocalei î i are scopul de a p stra ritmul i m sura versului. sentimentele lui înfocate pe care dore te s le eternizeze. dar i cu al metaforei ÄMelancolia va luci stelar´. au o valen eliberatore i în acela i timp le insufl vitalitate. plan aflat în opozi ie cu cel întunecat al lumii materiale: ÄPe marginea de umbr a tunicei´. Ä i-am împletit. melancolie = triste e. Teme/motive literare: tema iubirii. rela ia dintre poet ± crea ie sa fiind sugerat de utilizarea unor termeni su sens conotativ. înfocat . I. 9. un clocot interior. 31 (Dan Botta. indicat de verbe i pronume la persoana I i a II-a. 4. 8. Metafora ÄDumnezeie te-ntraripa i de vânt´ sugereaz înfocarea eului liric i a iubitei sale i faptul c sentimentele acestora. aflat în contrast cu cea dinamic . Sentimentul de triste e este ilustrat cu ajutorul epitetului Äbra ul rece´ i al personific rii ÄAcela i pesc ru în larg va plânge´. Verbul Äs plutim´ ilustreaz dorin a eului liric de a dep i zbuciumul lumii materiale prin intermediul sentimentelor lui în l toare i eliberatoare. idee sugerat de verbul a cânta: Äs cânt´. iar cântecul devine asemenea unei vr ji. motivul lunii. din incipitul poeziei. din crearea unor figuri de stil. . Cuvântul cântec.i eterniza sentimentele de dragoste.8.. Mesajul poetic este încifrat. 3. Cununa Ariadnei) 1. o incanta ie a iubirii: ÄUn cântec printre ani i un descânt´. ÄUn cântec f r moarte a vrea s cânt´. material . care sugereaz leg tura permanent dintre natur i eul liric. 9. prin care se face o nou trimitere la planul ceresc.

timp încheierii acesteia. metafora(.. Astfel.. Ämeu´. . trecându-se de în trecut f r odat a se preciza momentul ce au ie it din starea de sim it la .se trezeau¶¶ i . 3. dar i diferite tipuri de imagini artistice vizuale sau auditive (Äleg nare de frunze´. Marea) 1. În partea a doua a poeziei se remarc acumularea de nega ii pentru a sublinia necesitatea lini tii i a uit rii la care aspir eului liric. Incipitul poeziei reprezint pân acum parc a unor for e interioare care a nu s-au manifestat.. Äm ´).. Cratima folosit în construc ia .î´ din forma pronominal . îmi¶.. Änici´ ± valoare adjectivala) ideea de singur tate i de întoarcere c tre sine este foarte bine eviden iat .loveau¶¶ i .frunze´.valuri´ 2. Am fost la mare.i fac . prin utilizarea adverbelor negative (Änu´...cre teau´. teme/motive literare: marea. Ävaluri«loveau´. astfel fiind accentuat trezirea din somnolen asem narea i realizându-se o simetrie a textului.digul pieptului meu¶¶). verbe la persoana I (Änu tiu´. stabilindu-se o analogie între sunetul produs de valurile Äclocotitoare´ i fo netul frunzelor.. precum epitetul în inversiune (. (substantiv) Parcul acela este mare. Änu vreau´. Äs uit´) 6. Prin intermediul metaforei cu valoare de simbol marea este asociat cu imaginea p durii. valuri. face trimitere la faptul c prezen a permanent. for ele interioare nu mai pot fi st vilite. o data la mijloc i o data în finalul poeziei. Imperfectul.clocotitoare valuri¶¶). pronume i adjective pronominale la persoana I (Ämi´. uitarea. ..I.. 8. (adjectiv) 4. Pentru a marca grada ia ascendent agita iei interioare sunt folosite figuri de stil. la .abia începea¶¶. 7. continuând s . Grada ia este marcat verbal care exprim laten o ac iune început i de verbele folosite.. 32 (Emil Botta. Ätalazuri cre teau´). Sintagma este folosit de doua ori pe parcursul textului. 5.nu-mi da´ are rolul de a marca elidarea vocalei .

marea p durii´.. ursuz = posomorât . În poezia .Gr dinile Am girii´. metafora amintit fiind explicitat pe parcursul textului liric.searbedele zori´. 7. Ea se ofilise de dorul celui drag (sens figurat/ conotativ). acesta are rolul de a ar ta . Astfel. acest lucru fiind reliefat de atitudinea eului liric de a privi spre trecut cu nostalgie. 6. la perioada de tinere e pentru a sim i m car o clip de fericire. tulburi nori´. mohorât.. titlul sugereaz asem narea evident în percep ia eului liric dintre fream tul p durii i clocotul m rii. 4. Caragiale. Totodat . 5. .). luna. acesta fiind lipsit de via . Grupurile nominale indic faptul c triste ea este sentimentul dominant (. cauzat de amintirea clipelor frumoase care in de trecut (. 33 ( Mateiu I. Titlul este reprezentat de un substantiv articulat hot rât ± marea ± care denume te metafora central a textului. nefiind mul umit de prezent. În ultima strof a sonetului predomin sentimentul de triste e. tain = secret. umbra. figur de stil menit s arate coresponden a dintre tr irile eului liric i natur . Apare epitetul în inversiune .. În primul vers. 2.în zadar vei cere viclenei n luciri/ S .mohorâte flori´... inducând un sentiment de triste e.i mai învie-o clip a stinsei fericiri´). .v zduhul ve ted´ are rolul de a descrie v zduhul. indu-i parc suferin a. Gr dinile Am girii) 1.. Eul liric simte c nu mai poate aduce clipele trecute înapoi i încearc un sentiment de nostalgie. I. natura împ rt 8. Epitetul . cratima leag p r i de vorbire diferite i este utilizat de asemenea din necesit i prozodice (pentru men inerea ritmului).v zduhul ve ted´. . Eul liric regret c nu se mai poate întoarce în trecut.. Se creeaz o simetrie între natur i starea eului liric.ursuz luna´ etc.9. Teme/ motive prezente în poezie: timpul. apare ideea trecerii ireversibile a timpului. Mu cata se ofilise deoarece nu o udase nimeni (sens propriu/ denotativ).. . Sentimentul predominant care se desprinde din poezie este triste ea.. 3.

. motivul lacului 5. spa iu legat de clipa prezent . I.motivul codrului.. .. Inversiunea . 2. gr dina.apusa tinere e´. Verb la persoana I singular ± ³Descoperit-am´.gr dinile´) i unul abstract (. poetul. figura de stil creionând atitudinea specific poetului romantic pe care o preia i eul liric..tulburi´. Câmpul semantic dominant din poezie este acela al triste ii (. Spa iul imaginat. care este personificat prin scrierea cu majuscul . 3. o imagine a efemerului. se arat existen a unui loc aflat în con tiin a eului liric.amara´. Neoromantic ) 1...Gr dinile Am girii´ con ine un termen concret (. 7. 9. crea ia romantic accentuând rela ia dintre om i natur .Am girii´). lucrurile frumoase nemaiavând nicio importan cruzimea sor ii care face ca timpul..amara soart ´ arat respectiv lucrurile frumoase s treac f r s existe ansa de a le întoarce.viziunea modificat a eului liric. Äeu´. Motivul lacului este unul specific romantismului. pronume la persoana I ± Äîmi´. Pe coama acestui deal se cultiv pomi. 6. clip în care nu mai exist decât am girea. Titlul .. Astfel lacul reprezint un element ce apar ine spa iului exterior poetului i care îl inspir . .ursuz ´. relevând asem n rile dintre ÄPoetul´ de acum un secol i eul liric. În structura ÄDescoperit-am´ cratima marcheaz scrierea inversat a formei verbale la timpul perfect compus. Astfel. .s-a ofilit´.. a armoniei dar prin ad ugarea celui de-al doilea termen (am gire) se eviden iaz ideea c totul nu este decât o iluzie. . pentru el.mohorâte´. Repeti ia enumera iei Äsolemn i elegant´ realizeaz paralelismul între prima i ultima strof . prezen a sa în poezie ajutând la conturarea universului poetic romantic care constituie tema textului.searbedele´).. . trimite ini ial cu gândul spre o imagine a frumosului. natura. ar tându-se starea eului liric ± regretul dup . . C linescu. .. . ÄFunebra turl sumbr printre molif i i pini´ 4.vei plânge´. Coama bogat a calului demonstreaz c este bine îngrijit.. 34 (G.ve ted´..

singur tatea . exprimând asem n rile eului cu un poet romantic de alt dat . i reluarea motivelor literare ale acestuia. Äm ´. luna. pentru ca apoi eul liric din prezent s romantic de i curentul apusese. Expresivitatea limbajului poetic apare prin intermediul figurilor de stil (epitete ± Äpl cuta vreme´. eul identificându-se cu poetul romantic de acum un secol al c rui univers este descris în strofele anterioare. din care Äies sirene i undine´. idee ilustrat metafora Äeu m pierd în codri solemn i elegant´. I. singur tatea. Înserare) 1. 3. Din punct de vedere fonetic. cu ochii în soare. dar într-o manier ³neoromantic ´. 7. ceea ce explic creeze tot în manier titlul ± reinventarea romantismului prin folosirea stilului specific curentului. a imaginii redingotei i a turlei realizeaz paralelismul cu prima strof . la neoromantism. încet´.8. 6. 9. Äeu´. Äblajan ´ 4. Ätrist vale´. Poezia are ca tem poetul romantic i universul s u liric. la timpul prezent. sugerat de dublul epitet ³solemn i elegant´. primele trei strofe realizând portretul unui poet de acum un secol i proiectând în exteriorul s u marile teme ale crea iei romantice. apostroful marcheaz accidental a vocalei Äe´ i . care ajut la formarea imaginilor artistice extrem de sugestive. Äsgomot´. m rci ale eului liric: pronume i verbe la persoana I: Ä iu´. Ultima strof marcheaz trecerea la lirismul subiectiv. 35 (Vasile Cârlova. conferind oralitate stilului. întrucât natura pentru de i mitologia sunt teme predilecte ale romantismului pe care le va aborda i eul liric în ipostaza de poet.. luna i stelele. teme/motive: natura. preluând de la acesta atitudinea elegant . 5. repeti ia ± Äîncet.]î i caut de cale adesea mul umind´). Äceva i´. personificarea ± Äluna[. Se reia motivul apei. Reluarea epitetului Ä ilindrul cel gigant´. observându-se i trecerea de la timpul imperfect folosit pentru descrierea ³Poetului´. 2.a. i motivul codrului care constituie o metafor universul liric romantic. soare cu din i p streaz m sura i ritmul. visul) justific încadrarea textului în lirica de inspira ie romantic . Atât tema poeziei (natura) cât i numeroasele motive (noaptea..

E var . 5. Vasile Cârlova realizeaz un tablou nocturn în care se a terne lini tea odat cu apari ia lunii Ävremelnic st pân ´. Atmosfera strofei este de melancolie. a unei st ri de continu trist deta are în fa a tumultului vie ii (ÄP¶acea pl cut vreme. 36 (George Co buc. deci se întunec mai târziu. Motivul lunii este predominant. 9. În ultimele dou versuri. Ämac´ 2. acesta generând o serie de imagini vizuale(Äcâmpiile albind´).. Senza ia de armonie este dat de perfec iunea astrului selenar care domin totul (Ä i plin de pl cere. cu puternice reverbera ii în sensibilitatea eului liric. Fiind un substantiv nearticulat se creeaz senza ia unei repetabilit i. Äp dure´. Cratimele din structura Ä i-adoarme-apoi´ au fost utilizate pentru a marca rostirea legat a celor trei cuvinte. singur tatea naturii se confund cu singur tatea eului liric. dar i prin locu iunea verbal Äî i caut de cale´ se creeaz imagini vizuale care arat mi carea de alunecare a lunii fiind abia perceptibil . În aceast strof . 4. Titlul ÄÎnserare´ face trimitere la motivul principal al textului. tipic unei crea ii romantice. credea c o s -l cert. încet«se urc ´. vale. 3. Personificarea ÄDin ochi clipe te-ncet cicoarea/ starea de lini te redat de contemplarea naturii. tema ± natura. care sunt parc mai accentuate odat cu l sarea serii. 8. Prin repeti ia Äîncet. motivul ± înserarea lini te i-adoarme-apoi i ea´ exprim 6. I s-a întunecat fa a când m-a v zut venind spre el. Rolul prozodic al cratimei const în p strarea m surii i a ritmului versurilor. aceasta este personificat . în ast laturi eu totd¶auna viu. sugerând în plan secundar i armonia naturii cu sentimentele de solitudine ale elui liric./ De sgomot mai de I.O alt tr s tur romantic a versurile este comuniunea ce se stabile te între om i natur .´). cu frunte mai blajan / Î i caut de cale adesea mul umind´). Pastel) 1. Aceasta personificare are rolul de a crea o atmosfer în .

prin intermediul stihiilor i al vegetalului : ÄPrin vi ini vântul în gr din / C tând culcu mai bate-abia/ Din aripi. i-adoarme-apoi i ea´. o magnific panoram surprins . Personificarea ÄEa-mbrac haine-ntunecate´. Titlul ÄPastel´ este sugestiv. 8. de care nu putea s scape. Verbele la prezent.i p r seasc în ambele cazuri. titlul are rolul de a anticipa descrierea unui col de natur . Descrierea surprinde trecerea de la crepuscul la noapte. Astfel. 9. 7. indicând denumirea speciei liricii peisagistice. prin imaginea vizual : Äamurgul moare«/ D semne nop ii din ponoare´. din strofa a doua. orice trimitere spre ideea de mi care I. a fost pentru a delimita o construc ie metaforic cu valoare apozi ional . care întrege te starea de lini te ce a cuprins întreaga natur în momentul înser rii. au rolul de a crea o atmosfer impersonalitatea vocii lirice. drumul ales în via sentimentul ap s tor de vin . predominante în poezie. în toate a prezen ei eului liric este deicticul personal Äeu´. stare la care fac trimitere i strofele anterioare. au rolul de a transmite ideea eterniz rii naturii surprinse în acest pastel. 37 (Aron Cotru . Treptat. parc . necuprins 2) Liniile de pauz marcheaz o pauz în vorbire. În a treia strof a pastelului este prezentat un tablou static. Mun ii) 1) degeaba. care sugereaz rela ia direct dintre om i natur . precum plin i epitetul personificator de mister. motivat detaliile ei. utilizat doar în cadrul literaturii române. a elementelor care compun tabloul fascinant al înser rii: Äbate´. realizat 3) Ceea ce l-a determinat s . Se remarc accentul cade pe Ät cut ´. Astfel singura marc fiind de faptul c spectacolul naturii contemplate. ÄDin ochi clipe te-ncet cicoarea/ dispare. Äadoarme´. Ätace´ etc. Aceste verbe sugereaz încremenirea naturii cuprins de o lini te profund .care lini tea total î i pune amprenta i asupra vegetalului. i-n curând s-alin ´. . în care poetul î i exprim discret sentimentele.

Äsetea-mi´ 6) Metafora Äpiedica-mi de hum ´. v zute ca o lupt continu . m surii i a rimei ar putea sugera. este o figur exprim fiin ei omene ti este v zut de stil prin care eul liric î i a viziunea asupra rela iei dintre trup i suflet. în compara ie cu n zuin ele sale. care nu poate fi încadrat de nelini te la nivel structural de constrângeri prozodice. 5) ÄÎn coaja lui tiran ´. astfel. 7) Modalitatea în care versifica ia poeziei a fost conceput poate fi interpretat ca o încercare de a reda cât mai fidel starea interioar sufleteasc a eului liric.). este evident acesteia. la nivelul textului liric prin i spre sfâr itul pe Äs lbatic´.Într-un moment al vie ii în care pierduse sprijinul apropria ilor s i. ideea de limitare a individului. enumera ii (Äs ies. i titlul imaginea mun ilor apare în prim-plan. iar încerc rile eului liric de a atinge absolutul sunt asem nate cu procesul de formare al mun ilor. cu fenomenul de ridicare a mun ilor.i dep i Strofa a doua îns . astfel. a a dup cum anun a modul de formare a mun ilor v zut ca o Ärevolt ´ împotriva ordinii naturale. 8) Ideea poetic din ultima strof este conturat printr-o paralel realizat între condi ia uman i cea a mun ilor. lumina etc. Äslut´. s scap.i urmeze studiile era setea de cunoa tere. Lipsa armoniei ritmului. o compara ie (Äca dintr-o strâmt ocn ´). partea fizic ca un obstacol (Äpiedic ´) în calea ob inerii des vâr irii spirituale. singurul lucru care îl motiva s . s fug´). prin atingerea absolutului. Ini ial accentul pic Deci. 9) Titlul poeziei poate contraria a tept rile cititorului. aduce o schimbare: încercarea mun ilor de a se ridica din Äcoaja´ p mântului este comparat propriile posibilit i. 4) teme/motive literare: via a privit ca o lupt continu . Lupta vocii interioare a poetului cu propriile restrângeri este redat printr-o serie de figuri de stil : metafore (Äpiedica-mi de hum ´. cu dorin a eului liric de a. cât . mun ii. inversiuni (Äsufletu-mi ce totul râvne te s absoarb ´) i epitete (Äomorâtor´. Äsetea-mi de lumin ´). Compara ia vie ii. Ästatornic´ etc. de a se elibera de tiparele neschimb toare impuse repetarea structurii Äca voi´ atât la începutul strofei.

Verbele din poezie sunt utilizate la timpul viitor deoarece ele exprim dorin a eului liric de a se deta a de latura sa material (Äm voi sui´. Esen ial în transmiterea mesajului poeziei este simbolul norului. 5. de I. Ävoi culca´. Virgulele din versul ÄIar tu. Ämea´. Äm-oi topi´). trist . norul. i metafora Äm-oi topi în boare de muzic divin ´ ilustreaz dematerializarea acestuia i contopirea lui cu Divinitatea. 6. frumoas lume. azur = albastru. Ävoi culca´ i pronumele i adjectivele pronominale la persoana I singular: Äm ´. a avea o inim de aur. Desm rginire) 1. Titlul ÄDesm rginire´. 8. a.i c lca pe inim . Teme/motive: tema dezm rginirii. reprezentat cu ajutorul epitetului Ämuzic regretele inerente trupescului odat cu atingerea spiritualului. Oximoronul Äcre tete de h u´ sugereaz imaterialitatea planului ceresc i imposibilitatea lui de a fi raportat la lumea terestr . Astfel. 3. cât i prin invidia fa puterea intrinsec a mun ilor. Ävoi deslipi´). s -mi pari o piatr seac ´ au rolul de a izola apozi ia Äfrumoas lume´ de restul propozi iei. Ä alup /Ritmat de arhangheli´.fiec rui individ în parte. motivul stelei. 7. motivul arhanghelului. care prefigureaz tema poeziei. Ävoi deslipi´. 38 (Nichifor Crainic. între materialitatea de care eul liric dore te s se deta eze i absolutul la care el vrea s accead . de a i întreprinde o ascensiune c tre absolut (Ävoi sf râma´. 2. Äs-or lumina´) de a accede la esen . este cel care faciliteaz ascensiunea c tre Divinitate a eului liric. amar = dureroas . Ämeu´. iar divin ´. manifestat atât prin admira ie. sugereaz eliberarea de Metafora ÄDespov rat de zgura p rerilor de r u´ sugereaz deta area de grijile . finalul poeziei sugereaz un sentiment al eului liric de tip eterogen. 4. Astfel. Ävoi sf râma´. Ä-mi´. care reprezint un intermediar între terestru i ceresc. Metafora ÄO pretutindeneasc vibrare de lumin ´ simbolizeaz idealul pe care eul liric dore te s -l ating . Ultima strof a poeziei înf i eaz finalul ascensiunii eului liric i accederea lui la absolut.i lua inima în din i. a pune la inim . a. M rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a eului liric în textul dat sunt verbele la persoana I singular: Äm voi sui´. de a se contopi cu Divinitatea (ÄM va-nv li´. 9.

n luci ± fantasme 2. teme/motive: iarna. legendare reliefeaz prin intermediul enumera iei . într-o lume de Äpreziceri i colinde´. Valoarea imperativ . ÄA chipurilor în amurg pl pând´ 6. Succesiunea imaginilor ar putea fi interpretat ca o a acestuia de a înl tura barierele i de a explora miraculosul. Prezen a eului liric în poezie se eviden iaz prin pronumele personale la persoana I. Modul intensitatea conota iile unui moment miraculos. Fata se privea într-o oglind spart . Titlul poeziei nuan eaz dorin a de a fi captiv unui aceluia i timp. Iarna cap t i terestru. în care nimic nu e surprinz tor i totul e posibil. i de I. visul. S fie iarn ) 1. 8. sugereaz sentimentului. noaptea etc. singular (Äm ´. dorin a puternic de a se abandona într-un timp încremenit. ± sens figurat 4. Apari ia figurilor mitologice. t râm al minunilor în contingent. ± sens propriu Ochii sunt oglinda sufletului. 39 (Leonid Dimov. conservare a acestui timpului. Personificarea visului care dirijeaz fiin ele miraculoase accentueaz capacitatea oniricului de a face din imposibil posibil. desprinderea acestuia de lumea terestr constrângerile temporale i spa iale i accederea lui la absolut. la Divinitate. Prizonier al cotidianului. element intermediar între divin conjunctiv cu valoare imperativ subliniaz dolean a eului liric de stagnare. jale ± triste e. 7. firea. Iarna ar mai putea s sugereze lumea l untric a eului liric.materialitate a eului liric. Astfel: ÄCum roade faptul c acest plan visul firea cea aeve/ Cu fiecare noapte mai adânc´ sugereaz secund al existen ei este întotdeauna prezent în orice Äfire´. Ämi) i prin verbul la persoana I singular (Ä-n eleg´). acesta dore te s se afunde în incon tient Äpentr-un ev întreg´. În primele trei strofe se face descrierea unui cadru oniric prin prezen a unor ansambluri insolite. Äs -n eleg´ ± În aceast structura cratima marcheaz lipsa unui sunet (vocala î) desp r ind dou p r i de vorbire diferite i p strând m sura. Înaintarea în miraculos i configurarea acestui cadru ar putea traduce o rezisten dorin a eului liric la constrângerile i la limitele realului. 5. 3. de care aminteam. Un spectacol fabulos e creat prin gândurile eului liric.

iar prezen a eului liric se face sim it prin pronumelor personale la persoana I. structura simetric începutului celor trei strofe. Motivul oglinzii subliniaz limita dintre real i ireal ÄCum se lipsesc cu to ii de oglind / S treac dincolo cât mai curând´. eve/ i cavaleri´ faptul c în acest spa iu orice este realizabil. singular (Äm ´. 9. Iedera îndr gostit ) 1. Acest lucru este sugerat prin personificarea visului care dirijeaz figuri legendare. în sensul c nu apare termenul cu care se face compara ia. epitet (gerunziu acordat) ce sugereaz dezam girea provenit din imposibilitatea fuziunii dintre real i ireal. ÄCum nasc apoi n luci«´). Personificarea n lucilor care se plimb c lare i oximoronul Ägonind u or´ creeaz o imagine paradoxal care configureaz un spa iu miraculos. astfel. Însa acest lucru e împiedicat de bariera reprezentat simbolic prin oglind .Äzei. (ÄCum roade visul«´. ÄCum se lipesc cu to ii«´. Äarhitrav ´ . Ämi) i prin verbele la persoana I singular succesiunea ireversibil a (Ä-n eleg´). absolut. Äcoloane´ . în primele trei strofe configurându-se un cadru abstract. Se observ . cât se poate de bine conturat . Poezia este format din patru catrene. meandri. o a imagine de mi care absurd . la spectacolul accesibil doar celor care transcend din realitate în acest cadru oniric. timpul s î i piard esen a. iar el s p trund într-o alt form a existen ei Äpentr-un ev întreg´. Hiperbola Äpentr-un ev întreg´ sugereaz dorin a eului poetic de a r mâne captiv unui timp abstract. Expresivitatea liric este. Oniricul tinde spre invadarea realului. de asemenea. ireal. Expresivitatea poeziei este dat de apari ia figurilor de stil i de elementele de versifica ie. care vine s demonstreze din nou faptul c în acest spa iu în abstract. 40 ( tefan Augustin Doina . spre contopirea cu acesta într-un spa iu metafizic. În ultima strof tensiunea liric se amplific . ordonarea timpului dup fenomenelor s se anuleze. I. Astfel jalea cre te în Ätagma suferind ´. Oximoronul fantasmelor care Ägonesc u or´ realizeaz concretul se dizolv sub forma unei asocieri paradoxale. N lucile iau parte la Äcircul interzis pentru cei vii´. prin care se realizeaz câte o compara ie de fiecare dat parc neterminat .

prezentat metaforic. epitet dublu: ÄIat-o: frunz palid . Ämi c ´). 9. mereu î i ia avânt´. pentru a eviden ia mai bine o idee poetic . prinde curaj iar dragostea lor se va pierde în timp Ä uvoaie. palid . metafora (Äglezna pietrelor´) i a imaginilor vizuale (Äsuind cu soarele pe dungi´. timid . Dup ce me terul îi adreseaz chemarea prin imperativul Ävino´. Limbajul poetic în poezia dat se caracterizeaz prin expresivitate oferit de multitudinea figurilor de stil epitete Äfrunz . iederea. Ultimele 7 versuri încep prin imperativul Äiat-o´. tema crea iei. a terge de pe fa a p mântului. 3. Textul este conturat pe baza unei fantezii ce îmbrac o poveste inedit de dragoste între me ter i planta firav . Älinge´. sihastr ´. iedera începe a. palid . sihastr ´. În versul ÄAh.ntregi de clipe´. însa odat ce me terul o invita s -i fie al turi.. construit cu ajutorul figurilor de stil: epitet multiplu (Äfrunz . în cazul c rora nu se poate preciza momentul încheierii lor: în vreme ce me terul Äîn l a´. prin .i manifesta sentimentele prin mi c ri lente. sugereaz surpriza eului liric în momentul apari iei iederei. sihastr ´). Scrierea cu liter mic la începutul unor versuri se justific prin faptul c poetul a utilizat ingambamentul care const în continuarea unei idei poetice în versul urm tor. timpul prezent (Ämu ca´. iar toate ac iunile ei vor fi numite de acum de verbe la indicativ. Alternarea modurilor i a timpurilor verbale face cititorul s surprind câteva secven e ce amintesc de o desf urare epic . indicând ac iuni durative. personificare: ÄIedera-mb tat de cuvânt´ 7. iedera Äîncerca´ zadarnic s se prind de piciorul lui. des utilizat din perioada modernist pân în prezent. de-atunci uvoaie-ntregi de clipe´ este utilizat virgula pentru a marca interjec ia Äah´. Urmeaz o ampl personificare a sa. care dinamizeaz atmosfera poeziei. f r a marca aceasta printr-o pauz . pe care o dezvolt de-a lungul mai multor versuri. ginga e : Äse alinta´. începe s urce. metafore Äglezna pietrelor´. repeti ii Ä i mereu.. Ini ial. Odat ce a gustat din fructul dragostei.2. 8. personific ri Äiedera-mb tat de cuvânt´. Autorul folose te acest procedeu. prelungi´). motivul timpului 5. Ämi ca bra e ginga e. În prima parte a textului observ m apari ia imperfectului. Ädeschide´. ademenit de cuvânt. 6. Äse alint ´. aceasta este re inut . a intra în p mânt de ru ine 4. sfioas .

Nicio în l are nu mai este posibil . teme/motive: natura. Balada desemneaz specia genului epic care dezvolt un subiect istoric. 4. Natura întreag respir a boal . form neaccentuat ). sleind.imagini vizuale: Äiat-o: frunza palida. 7. Boala Regelui Pescar pare s fi afectat toat fire. v zduhul însu i fiind târât prin noroi. prin diferite trimiteri se realizeaz personificarea castelului aflat Äîntr-o vale legendar . sihastra´. 2. stagnau solemne´ 5. cumplit = teribil.schelete´. I.imaginile artistice folosite . Metafora prin care imaginea p durilor zbuciumul naturii care vibreaz la de cea a unor schelete. legendar sau mitologic. amplific i pronun ia legat a celor dou p r i de vorbire diferite (substantiv/pronume personal. În primele patru versuri. tânjea = z cea. cât i prin interjec ia din versul: Äah. E în floarea vârstei. realizându-se totodat 3. o atmosfer în defini ia de poveste. sugereaz grea care a contaminat tot locul. Fragmentul citat se încadreaz speciei. Cântecul î i pierde menirea de a exprima frumosul i ajunge doar s se transforme într-un vuiet care anun de aceast stare ap s toare. Ä i apele. castelul. într-un mod for at dup cum arat este apropiat i compara ia Äca un sclav´. având i pasaje de lirism. Ästre inile toate-ntr-o arip ´. de atunci uvoaie-ntregi de clipe´ i prin imperativul Äiat-o´ ce denot implicarea eului liric i ofer o culoare vie atmosferei sugerate de poezie. Incipitul marcheaz prezentat ca într-un pastel. durerea bolii st pânului. apele 6. 41 ( tefan Augustin Doina . 8. Imaginile vizuale care puncteaz acest lucru sunt cât se poate de elocvente prin enun urile eliptice care le cuprind ÄP durile . Epitetul metaforic Ävântul galben´. ÄP durile ± schelete care ip ´. Cratima din versul ÄDurerea-l bântuia ca o fanfar ´. Balada întreb rii lui Parsifal) 1. fiind personificat.´ Compara ia ÄDurerea-l bântuia ca o fanfar ´ accentueaz ideea conform c reia castelul resimte la rândului lui. are rol de a marca elidarea vocalei î . aceea i intensitate cu suferin a Regelui Pescar. în vreme ce natura este haosul creat i el boala .

Äcumplit zugrav´. treze te în el dorin a de a o avea toat via a al turi. ÄV zduhul tras prin tin ´). . I.9. Cele trei puncte de suspensie Äîn clipa asta i-am sim it buzele pe gur «´ au rolul de a accentua emo iile tr ite de eul liric i implicarea afectiv a acestuia. specifice unei descrieri (Ävechi castel´. iar pe de alt parte de prezen a grupurilor nominale. stagnau solemne´. i-a imaginat povestea mea cu ochii min ii. 42 (Geo Dumitrescu. poetul concentreaz plin ca în literatur ´ sugereaz de epitetul dublu Ägând cuminte i fireasc a reprezent rii iubitei. Äcu toate c e ti frumoas ´ 5) teme / motive literare : iubirea. în prin nevoia de a accentua intensitatea sentimentelor eului liric fa de întreaga lor Äpoveste´ de îndr gosti i. Ultimul vers al strofei reprezint apogeul pasiunii celor doi. câteva imagini vizuale ce redau intensitatea dragostei tr ite. care nu pare a fi real. Prin cea de-a doua compara ie Ätotul e «ca într-un refren de tangou´ poetul face trimitere la pasiunea ce caracterizeaz povestea lor de iubire în a c ror bra e se las purta i f r nicio re inere. Compara ia Ätotul e roz i ineditul sentimentelor resim ite de îndr gosti i. sleind. Sentimentele lui îi apar drept o consecin 7) În a doua strof . Ävântul galben´). c te iubesc. Doar gândul la frumuse ea iubitei. 4) Äm-am gândit c e ti frumoas ´. împlinirea fizic a dragostei pe care amândoi o simt unul fa de cel lalt printr-un s rut. Banal ) 1) firesc = natural . ur sc = detest 2) Prezen a punctelor de suspensie în versul Äc a vrea s fi întotdeauna a mea«´ se justific iubit . Caracterul descriptiv al secven ei citate este dat pe de o parte de faptul c prezint se un tablou prin detaliile sale specifice (Äcâmpie legendar ´. c a vrea s fii întotdeauna a mea«´ are rolul de a scoate în eviden sentimentele pe care eul liric le are fa de femeia iubit . Äapele. Puritatea acestei n zuin e este subliniat firesc´. În acea clip tot ceea ce-i înconjoar pare c dispare. 3) Am strâns mân de la mân i am cump rat ceva frumos. s rutul 6) Enumera ia Äc e ti frumoas .

dup î i piard ce punctul culminant al pasiunii ce îi cuprinsese pe îndr gosti i se consum : ÄÎn clipa asta i-am sim it buzele pe gur . 6.. 4. iar cei doi care acum li se pare decât cu o amintire explica ie. 9) Poezia citat este una de dragoste. 7. c fi întotdeauna a mea. pare ini ial în opozi ie cu ideile poetice ale textului. reflec ii asupra propriilor concep ii.´. E toamna în sufletul meu. se subliniaz rolul . având în vedere tema acesteia (iubirea). tema creatorului/condi ia poetului. Dac raport m titlul la contradic ia cuprins în ultima strof (Äde i faptul c te iubesc îmi apare evident´/Änu tiu de ce te ur sc în acest moment´) apare o nou nu r mân cu nimic altceva din culoare i din farmec. o pauza afectiv în text. Sentiment inefabil. c a vrea s cum la început dragostea este fiind prezent în orice gând Äm-am gândit c e ti frumoas . iubirea poate conduce de multe ori la st ri contradictorii. Astfel se poate observa acaparatoare. semnul exclam rii fiind îns cu dulcea a i abunden a mierii în anotimpul precursor iernii. Compara ia Äm sura/«plina e ca toamna mierea-n faguri´ vine s eviden ieze i s ridice la rang înalt elementul prozodic: m sura este asem nat important al prozodiei clasice în crea ia lui Eminescu. Iambul) 1. I.. Punctele de suspensie marcheaz o întrerupere a enun ului. un motiv pentru a considera toata aceasta poveste de iubire ca fiind una banal .´.. Afirma ia mea l-a l sat cu gura c scat . De asemenea. ele pot marca i o stare de melancolie. vers = stih trezind = de teptând. 3. Strofa a doua debuteaz cu o exclama ie melancolic . 2. Äs-auzi în el al undei opot´ / Äversul cel mai plin´ 5. motivul inspira iei poetice. melancolia. Ä m-am gândit c e ti frumoas ´. intens te iubesc. iubirea. ÄÎn clipa asta i-am sim it buzele pe gur ´). Îns . 43 (Mihai Eminescu. dar i faptul c întregul monolog liric este adresat iubitei (Äa vrea s fii întotdeauna a mea´. format doar din adjectivul Äbanal´.8) Titlul poeziei. iubirea începe treptat s iubi i s ÄBanal ´.

mi c = fream t . fereastra este cea . pe de o parte. Ideea poetic este redat prin substantivele aflate în rela ie de antonimie: Äpatima´. arborii i florile n scând umbre în lumina selenar . 7. ramuri. mai blând i mai pudic´. Fereastra. decât s afle c a fost tr dat de propriul frate. 6. Prefer s r mân în întuneric. Reluarea lui în ultimul vers are rolul de a pune în eviden faptul c întreaga poezie este Äînchinat ´ iambului. Se creeaz o atmosfer intim . atâta timp cât transferul nu va bate la ochi. 44 (Mihai Eminescu. Pe de alt parte. prin epitetul în inversiune: Ädulce glas´. element recurent în lirica eminescian reprezint . sugerând ideea de unicitate a piciorului de vers. accentul fiind pus pe sentimente. a st rii de melancolie i revenirea la realitate. Se p streaz totodat m sura i ritmul versurilor. Äumeri de ninsoare´ 5. 3. Metafora Äflori de umbr m cuprind´ este extrem de sugestiv în redarea ideii de analogie între sentimentele eului liric i natur . redat în prima strof . Strofa a doua debuteaz cu conjunc ia adversativ Ädar´. Versul al doilea.înlocuit cu linia de pauza. hotarul dintre cele dou spa ii ± exterior i interior ± desp r indu-i parc pe cei doi îndr gosti i. Ämâna ta cea fin ´ . luna. stelele. sugereaz exprimarea sentimentelor în poezie. Ätrezind în suflet patim i ur ´. melancolia). Cratima din versul ÄDeasupra-mi crengi de arbori se întind´ are rolul de a pune în eviden pronun area împreun a dou par i de vorbire diferite. marcat grafic prin conjunc ia adversativ Ädar´. senin = clar . Stau în cerdacul t u«) 1. 9. care mut aten ia cititorului de pe imaginea cadrului natural.Äura´. de mister. compus din doua silabe. Teme/motive: iubirea. Procedeaz cum vrei. Titlul poeziei este alc tuit dintr-un substantiv articulat hot rât Äiambul´. pe imaginea iubitei care este privit . sugerând întreruperea ideii poetice. care este Äcel mai plin. pe exprimarea subiectiv a tr irilor. I. Poezia se încadreaz în curentul romantism prin temele i motivele specifice (tema creatorului. 2. 4. 8. menit s -l caracterizeze pe Amor.

feeric.´. eviden iat i în acest sonet. O modalitate de evadare. un ansamblu domestic întrep truns cu un aer familiar.. 9. Ä în val de aur p rul despletind´. Äîncet te-ardici´). fixând cadrul: ÄStau în cerdacul t u. Departe sunt de tine. Ätu´ i de adev ratul ritual al I.. prin motivul visului.. dominat de lumina selenar Ä -al turi luna bate trist în geam´) deoarece toate mi c rile i al invaziei erotice.. desemnând un spa iu intermediar. Observarea iubitei se face prin intermediul unei ferestre. Vraja este atât erotic . invadând spa iul sacru al intimit ii.care permite privirii îndr gostitului s poat admira frumuse ea i ging ia celei pe care o iube te. un motiv caracteristic curentului romantic.) . reflectând razele lunii. contaminând natura. 45 (Mihai Eminescu. Atmosfera de intimitate este creat de acest cerdac. urmat apoi de stingerea luminii (ÄÎncet te-ardici i sufli-n lumânare. Cultivarea sensibilit ii. dar i prin tema naturii. de folosirea pronumelor personale de persoana I i a II-a: Äeu´. 8.. cât i exterioar . în mare parte dinamice (Ävântul mi c arborii-n gr din ´. Multitudinea imaginilor artistice.) contribuie la alc tuirea unui spa iu intim. cât i figurile de stil ( epitetul Äumeri de ninsoare´. Împletirea acestei teme cu cea a iubirii semnific ineditul liricii eminesciene. personificarea Ästele tremur ´ etc.´ apar ine liricii intime romanticilor este reflectat i dezv luie o tem romantic .. de data aceasta absolut . Epitetul Ämâna ta cea fin ´.. marmorean . asupra c reia domin lumina selenar . sunt abia resim ite. Titlul sonetului este reluat în primul vers din primul catren. fapt ce presupune reveria tr irii. minimalizând luciditatea i ra iunea este un alt argument în sprijinul apartenen ei acestei poezii la curentul romantic. spa iu al oglindirii Feminitatea nud . a imagina iei i a fanteziei.´) înv luie îndr gostitul în efectele semiobscurit ii produse de o noapte senin . Sonetul Ä Stau în cerdacul t u. Avem de-a face cu o natur cople itoare. Ädesfaci visând pieptarul de la sân´. Rela ia de apropiere dintre cei doi este eviden iat privirilor celor doi. specific i aici. precum i metafora ÄÎn val de aur p rul despletind´ exprim senzualitatea celei care pierdut în gânduri se uit în lumin .

.. . etern = ve nic. i realitate..Aducerile-aminte pe a celor dou cuvinte grafic rostirea împreun /legat suflet cad în picuri´ marcheaz pronun ate f r 3. Amintirea e modalitatea de eternizare a dep rtarea fiin ei de realitate. Pentru el focul inimii e mai puternic decât ra iunea.norocul ce-o clipa l-am avut´)-nenorocul (.. clipa = moment. în eleas ca amestec între fericire i nefericire. În aceste cu pierderea iubirii. pus sub semnul regretului. nelini te. fiind asociat Ultimele patru versuri încep cu exclama ia retoric pururi mut´. 7. . aducând în prim-plan tema iubirii care mai tr ie te doar amintirii. reprezint un final melancolic i dramatic.apoi suspini´ Teme/motive: via a lipsit de noroc. puterea amintirii.O! glasul amintirii r mâie prin puterea a omului.b trân ca iarna´ are rolul de a eviden ia motivul îmb trânirii ideea de singur tate.. Tr irile eului liric împlinirea acesteia creând la nivelul textului o expresivitate deosebit .. Cratima din structura . aspectul de pustietate.glasul iubirii´.. sugereaz versuri apare motivul îmb trânirii iremediabile suferite odat sunt contradictorii.1. nemuritor.Cu ochii mari în lacrimi.glasului amintirii´. intrând în alc tuirea unei locu iuni substantivale. melancoliei. Titlul . cu vârsta celui care se simte .. atât locativ cât i i în spa iu a fiin ei iubite. Folosirea verbului la conjunctiv prezent.aducerile-aminte pe suflet cad în picuri´)-uitarea(.aducerile-aminte´ aflat în versul. 2. metafora ... dorin a i iubirii.b trân´ din pricina dep rt rii de iubit .. cu mâini sub iri i reci´.. Är mâie´ f r conjunc ia . limita expresiv 8.viata-mi lipsita de noroc´). moartea. având rolul de a sublinia distan area în timp .. Antitezele norocul (. lipsit de via .b trân i singur´..s ´ indic dorin a de respingere a ... 5. vreme. pauz . Sub raport prozodic influen eaz m sura i ritmul versului.. amintirea (.... Ochii sufletului î i arat adev rata fa ceva. 4. Alternan a prezent/trecut scoate în efectele transformatoare ale iubirii. 6.´ eviden iaz tema iubirii eterne.iarna´ evoc . triste e. amintirea Compara ia . i parc-ai vrea a-mi spune iremediabile.Departe sunt de tine. dorin ei de uitare. Adverbul Ädeparte´ are dubl temporal .sa uit pe veci´) eviden iaz trecutul ce st sub semnul norocului de-o clip eviden i prezentul vis rii. visul/ reveria. care tr ie te prin perspectiv . a situ rii între vis/iluzie epitetele .. Substantivul .

În metafora Äiubite înger scump´. generatoare de melancolie: norocul-nenorocul.Tr irile eului liric sunt contradictorii. Folosirea verbelor la viitor . afectivitatea. 3. Virgula este semnul grafic care în versul ÄS te ridic pe pieptu-mi. 9. al refuzului asum rii unei realit i banale. odinioar /alt dat -prezentul clipei. bazate pe rela ia atrac ie-respingere. . Tr s turi romantice ale poeziei: imagina ia este principiul fundamental de antitezele romantice. cultivarea emo iei lâng foc´. Din valurile vremii«) 1. 46 (Mihai Eminescu. universul ideatic al poeziei crea iei.. zadarnic = inutil. dar i de utilizarea verbului la persoana a II-a de restul enun ului. 6. i a sentimentului. iubite înger scump´ desparte o apozi ie dezvoltat Ai înc lzit un arpe la sân. ÄDin valurile vremii«´ se încadreaz i motivele pe care le dezvolt : iubirea pierdut . dorin ei de uitare. modul imperativ Är sai´. Äiubite înger scump´. sugereaz imaginea perfect a femeii în ochii îndr gostitului. Gestul lui m-a impresionat pân la lacrimi. Prezentul vis rii este pus sub semnul regretului.. Ävântul love te în fere ti´. 4. dar semnul norocului de-o clip . dubla determinare epitetic Äscump´. Întreaga poezie este o confesiune liric realizat pe baza rela iilor antitetice: vis/reverie-realitate. 2. amintire-uitare. noroc-nenoroc. umbra = amintirea. Epitetul în iubirea.singur I. al melancoliei. iar epitetul Äscump´ în estetica de sintagme precum Äiubita mea´. Structura de monolog adresat a textului este conferit singular. Poezia eminescian romantismului prin tema Äiubite´ i sentimentele puternice ale îndr gostitului. un final melancolic i i al dramatic. dezvolt o gam variat de tr iri i de emo ii valorificate prin imagini artistice: . eviden iaz vocativ Äiubite´ transfigureaz 7. tema iubirii/ motivul visului 5.vei fi murit´ proiecteaz sentimentul iubirii în eternitate. Trecutul este pus sub amintirea-uitarea.

din inim Cratima este un semn de ortografie. b lai´. Portretul este des vâr it prin metafora ÄFemeie între stele i stea între femei´. iar în cazul celei de-a doua structuri i în stele. Prima strofa evoca nostalgia eului liric fa de timpul trecut. În ultimele versuri apare sentimentul de triste e profund . a compara iilor Ästr vezie ca fa a albei ceri´. 2. eviden iind frumuse ea. apare începutul primului i la i ultimului vers. Metafora ÄDin valurile vremii«´.i bate frunza lin´ Inversiunea din primul vers (ÄPeste vârfuri trece lun ´) sugereaz apropierea dintre . elidarea vocalei Äî´. Äfa a str vezie´. teme/motive: iubirea. care nu mai are contururi clare odat cu trecerea timpului. 5. I. slab de inim . predilec ia pentru m rturisirea direct . 9. din care se constituie titlul. visul. conferind textului simetrie. De asemenea. dar i efortul s u repetat de a. melancolia eului liric. codrul./ Codru. pentru imposibilitatea de a trai în prezent o iubire ideal . natura. melancolia ÄPeste vârfuri trece lun . cauzat de neîmplinirea iubirii ÄÎn ochii fericirii m uit pierdut i plâng´.ireversibilitatea timpului. Äzâmbetul t u dulce´). iar apoi încep s Punctele de suspensie reprezint nostalgia. folosirea cratimei ajut la p strarea m surii i a ritmului. De asemenea. legat 3. stelele.i aminti peste timp imaginea iubitei. luna. Mi-a promis câte-n lun Ea are o inim mare. Iubita este descris cu ajutorul epitetelor (Äbra ele de marmur´. Titlul invoc scad în intensitate. care marcheaz a dou în prima structur pronun ia p r i de vorbire diferite (Äinima-mi´). felul în care amintirile vin în prezent din Ävalurile vremii´. Äp rul lung. 4. trecerea ireversibila a timpului. 47 (Mihai Eminescu. sincer a propriilor sentimente. aduc sentimente puternice. perfec iunea iubitei. 6. umbra. Peste vârfuri) 1. toate aceste figuri de stil conturând un portret al femeii cu tr s turi specifice liricii eminesciene. 8. stilul confesiv poate fi un alt argument în sus inerea acestei idei.

ÄMelancolic cornul sun ´) creeaz fel ca sunetul cornului. Eul liric este îndurerat la gândul trecerii ireversibile a timpului. care este pus în leg tur primul catren. care parc se completeaz reciproc. care calific sunetul cornului. dar i de epitetul personificator Ämelancolic´. La steaua) 1. 7. mai departe´ într-un ritm în momentul nop ii.spa iul cosmic i cel terestru. amor ±iubire 4. Prima strof a poeziei eminesciene descrie natura surprins Imaginile vizuale (ÄPeste vârfuri trece lun / ÄCodru. seam 9. Prima strof este o descriere a cadrului natural. întrucât are la baza tr s turi specifice romantismului. timpul nu ia în firesc. aproape divin . Inversiunile (Ätrece luna´. în scopul form rii unei armonii pentru a crea o imagine de armonie. Virgula este folosit pentru a marca pauza ritmic din interiorul strofei. sunetele sunt abia perceptibile fapt sugerat de epitetul Älin´. auditiv Titlul ÄPeste vârfuri´ se reg se te i în primul vers al poeziei. Sentimentul resim it în fa a acestui cadru natural va fi unul de melancolie. ÄPeste vârfuri´ de Mihai Eminescu este o poezie romantic . la fel ca trecerea lunii. o expresivitate deosebit a versurilor din i prin întreb rile retorice care i trist a codrului. i face trimitere spre aceast suferin a. Epitetul Älin´ red o adiere u oar cu starea de melancolie resim it de eul liric. în care apare ca element specific recuzitei romantice Äluna´. de toate tema textului. care red mi carea u oar a frunzelor din codru. Toate mi c rile. starea de melancolie sub care se circumscrie poezia sunt redate alc tuiesc ultima strof . 8. Epitetul . a o lua pe o cale gre it 2. a pieri ± a se pierde. Intensitatea tr irilor eului liric. ci î i continu drumul Ämai departe.i bate frunza lin´) al turi de imaginea (ÄMelancolic cornul sun ´) creeaz un tablou dominat de armonia dat elementele naturii. 48 (Mihai Eminescu. Metafora ÄIcoana stelei´ accentueaz importan a stelei.dorul. a face cale întoars . la I. teme/motive: steaua. noaptea 5. 3. marcând i coordonarea prin juxtapunere între propozi ii.

Metafora Äal nostru dor/ Pieri în noapte-adânc ´ sugereaz faptul c iubirea care se stinge. dar niciodat nu-i erau recunoscute meritele. omul care a fost înnobilat de acest sentiment î i va aduce aminte de frumuse ea unei I. Mihnea a fost mereu fruntea clasei. este etern . care cândva i-a luminat sufletul. iubirea. con inutul meditativ exprimarea gnomic reprezint alte dou argumente în acest sens. Poetul întotdeauna folose te metafora ÄLumina stinsului amor´ pentru a sublinia ideea c iubiri. cosmosul. Noaptea«) 1. ÄIcoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie´ 7.i lua un foc de pe inim 2. înv luind atmosfera într-o aur de mister. 49 (Mihai Eminescu. 9. noaptea. Ultimele dou versuri ale strofei fac referire la faptul c în urma unei iubiri vor r mâne amintiri ve nice. Dragostea. a celor dou p r i de vorbire i adjectivul i articolul posesiv. Rolul cratimei în structura ÄPe-ai mei ochi închi i ca somnul i pe fruntea-mi în mijloc´ este acela de a marca pronun ia legat diferite (prepozi ia posesiv). Poezia se încadreaz în lirica romantic deoarece apar teme/motive literare specifice romantismului: noaptea. În ultimul catren poetul compar iubirea. Ea lumineaz vie ile i punctul de reper al cosmosului dar oamenilor. chiar dup ce sentimentul s-a consumat. cu c l toria luminii emanat de o stea. pentru a conserva m sura versurilor. Ideea fratelui t u a f cut lumina în gândurile colegilor. la fel ca i cosmosul. a se face foc i par . 6. 3. respectiv substantivul .Änoapte adânc ´ subliniaz imaginea cosmosului întunecat. De asemenea. dar de multe ori lumina stelei este vizibil dup ce astrul deja a disp rut. 8. 4. teme/ motive : iubirea. a. Steaua reprezint i al întregii omeniri. dorul care persist . Titlul poeziei ÄLa steaua´ prezint elementul principal al textului. nu dispare ca senza ie cu totul.

Spa iul interior descris în prima strof a poeziei este unul intim.´ 6. molatic. somnul este cel care creeaz o lume aparte. se realizeaz a od ii. ÄLumânarea-i stins în cas ´). . cât i prin prezen a numeroaselor figuri de stil cu rol de a accentua ideea iubirii absolute desf urat într-un cadru propice (Äpotolit«arde focul´. reconfortant somnolen . fiind surprinse detalii sugestive prin intermediul imaginilor vizuale (Äarde focul în c min´. Viziunea romantic a acestei poezii se realizeaz atât prin temele i motivele sale (visul. aceasta n scându-se din mole eal (Äsomnu-i cald. exploatându-se zona subcon tientului i visului. Äsomnu-i cald.metafor ). lin´). molatic. Epitetul dublu i atmosfera de Äpotolit i vân t arde focul´. de desf este cel de lini te urare a iubirii absolute. lin´). considerat a fi mai consistent decât realul. în care exteriorul nu mai are nicio importan . pe lâng sugestia cromatic subliniaz c min. calificat ´.. De asemenea. 9.. metafora Ämintea îmi adoarme´ sugerând lini tea profund i siguran a pe care le ofer acest cadru îndr gosti ilor. simbolizând spa iul molatic. ra iunea las locul st rii de reverie (Ämintea îmi adoarme´ . compara ia Äochii mei închi i ca somnul´ demonstrând delimitarea acestui spa iu de cel real. în cadrul nocturn. ÄDintr-un col pe-o sofa ro cald . al c derii într-o stare meditativ : noaptea.´ Ä Lumânarea-i stins -n cas . iubirea i medita ia nocturn ). lin.5. din titlu. Tabloul iubirii este constituit în jurul atmosferei de lini te. de visare. ca z pada iernii´) într-un starea de contempla ie i de visare. 8.lin´). pe care nimic nu pare s-o poat leza. Urm rind cu privirea jocul lini titor al focului din în mod natural trecerea spre o stare pl cut de trei epitete (Äsomnu-i cald.somnul. Ä Noaptea potolit i vân t arde focul în c min. de cotidian. somnu-i cald. În aceast atmosfer . Motivul central al poeziei este eviden iat înc romantic de împlinire. molatic. 7. Sentimentul dominant i chiar o u oar iubirea fiind încununat de puritatea iubitei (Äalb momentul propice vis rii.

I. 50 Mihai Eminescu, De câte ori, iubito«) 1. ostenite=istovite pierzându-se=disp rând 2. În versul ÄDeparte doar luna cea galben - o pat ", linia de pauz se folose te în interiorul enun ului pentru a delimita apozi ia explicativ Äo pat ", referitoare la Äluna cea galben ". Linia de pauz exprim admira ia. 3. El a plecat departe de cas . Momentele petrecute împreun sunt atât de departe« 4. Metafora ÄOceanul cel de ghea ´ simbolizeaz imposibilitatea împlinirii are rol stilistic, deoarece atrage aten ia i intona ia deosebit ce asupra atitudinii afective a eului liric, marcând totodat

sentimentului de iubire, ca ideal al eului liric. Substantivul Äoceanul" ilustreaz distan a ce s-a creat între cei doi îndr gosti i, iar ghea a, imposibilitatea de a str bate aceast distan . Epitetul personificator Äpriviri suferitoare" are ca rol redarea st rii de triste e ce survine odata cu pierderea iubirii. 5. Äpe bolta alburie, o stea nu se arat ´; Äo pas re plute te cu aripi ostenite´; Äpierzându-se-n apus´; Äm -ntunec i înghe ´ 6. Versurile poeziei fac distinc ia între planul circumscris de natur resim ite de eul liric odat naturii. 7. Contemplarea naturii prin descrierea peisajului cu puternice reverbera ii în i cel al

interiorit ii eului liric. Între cele dou exist o evident leg tur , deoarece st rile cu pierderea iubirii, g se te ecou în toate elementele

sensibilitatea eului liric, precum i tema poeziei (iubirea pierdut ) sunt dou argumente care încadreaz textul în estetica romantic . 8. Titlul ÄDe câte ori, iubito«´ este reluat în incipitul poeziei pentru a de rememorarea clipelor de fericire pierdute. Vocativul i sentimentul de doar raportul rela iei dintre cei doi, ci sugereaz

accentua suferin a provocat Äiubito´ nu red

melancolie al eului liric, punctele de suspensie prelungind parc , într-un timp nedefinit, acest sentiment. Structura Äde câte ori´ exprim frecven a amintirii, neputin a eului liric

de a uita fericirea trecut 9.

i devenit acum ³ocean de ghea ´.

Incipitul poeziei reia titlul, ÄDe câte ori iubito«´, exprimând suferin a eului

liric la amintirea iubirii trecute, care are efect dezolant asupra sensibilit ii poetice, simbolizat prin metafora Äoceanul cel de ghea ´ care-i chinuie te sufletul. Revenirea iubirii, sugerat prin epitetul metaforic i cromatic Äbolta aurie´, este imposibil , întrucât la orizont nu se arat nicio stea ± simbol al dezn dejdii. Luna, ca astru tutelar i martor al fostei iubiri, este palid de triste e, ipostaz exprimat prin epitetul cromatic Äluna cea galben ´ i prin apozi ia explicativ Äo pat ´.

I. 51. (Horia Furtun , Balada lunii) 1. t inuit = ascuns, secret; fugar = scurt , de moment; 2. Linia de pauz din versul ÄDin fiecare-ndr gostit ± poet´ are rolul de a sublinia prin izolare substantivul Äpoet´, de a eviden ia astfel efectul farmecului ³blând i lini tit´ al lunii i totodat de a p stra, prin cezur , sonoritatea poeziei. 3. a ie i în lume, cât lumea i p mântul, gura lumii etc. 4. motivul lunii, al iubirii, al visului 5. monologul liric adresat, descrierea 6. Sinestezia ÄÎntâiul vis sub raza ta lunar / Î i fâlfâie din suflete pornirea´ are rolul de a îmbina imaginea vizual cu cea auditiv pentru a personifica ³întâiul vis´. Metafora-oximoron Äizvorul de dureri´, explicat prin apozi ie (iubirea), constituie un cli eu poetic eminescian, care trimite la ambiguitatea sentimentului, reunind bucuria i triste ea. 7. De i Horia Furtun este un poet simbolist minor, discursul liric din Balada lunii este mai curând romantic, deoarece poetul se folose te de recuzita romantic atât la nivelul con inutului (luna, noaptea, visul, iubirea) cât i la nivelul expresiei: invoca ia retoric adresat lunii, descris eminescian (Äfarmecul t u blând i lini tit´) ca obiect divin, pentru c are puterea de a transforma omul în îndr gostit, iar îndr gostitul în poet. Indica ia de gen ± balad ± pe care o con ine titlul poeziei constituie o alt tr s tur specific a romantismului. 8. Cea de-a treia strof a poeziei contureaz rolul farmecului lunii, acela de a metamorfoza fiin a uman întru frumos i armonie, de a face ÄDin fiecare om ±

îndr gostit / Din fiecare-ndr gostit ± poet´. Epitetele Äblând´ i Älini tit´ i personificarea Äalunecându- i raza-ncet´ atribuite farmecului selenar au rolul de a melancoliza omul, de a ilustra calea discret prin care îl transform pe om în îndr gostit i pe îndr gostit în poet. 9. Titlul unui text literar reprezint o cheie de interpretare a con inutului textual, definind pentru cititor un anumit orizont de a teptare. Titlul poeziei date este alc tuit din substantivul Äbalada´, care reprezint specia literar : cântecul închinat lunii, iar doilea substantiv din titlu, Äluna´, este laitmotivul poeziei. Acesta este semnificativ, astfel încât poetul descrie admirativ prin intermediul versurilor însu irile lunii i puterea acesteia de a schimba omul.

I. 52. (Barbu Fundoianu, Her a) 1. Äploaie´, Ätoamna´,´vântul´, Äiedera´ 2. Virgula marcheaza în vorbire o pauz scurt . În cazul primului vers al poeziei Her a, virgula este folosita pentru a separa doi termeni dintr-o enumera ie (Äa ploaie, a toamn ´). 3. ÄÎ i mai aduci aminte? Î i mai aduci aminte?´ 4. motivul toamnei, al aducerii aminte, al trecerii ireversibile a timpului, al spa iului natal v zut ca geografie mitic . 5. Prima secven din textul liric dat descrie peisajul Her ei, tabloul naturii i al târgului cuprins de toamn . Descrierea subiectiv este realizat înc din primul vers prin imaginea olfactiv Ämiroase a ploaie, a toamn i a fân´, care are rolul de a purta cititorul în universul satului moldovean. Urmeaz , apoi, numeroase imagini vizuale Ävântul nisip aduce´, Äfetele a teapt în uli a murdar , Äc ru e fug rite de ploaie´ care detaliaz peisajul trist i dezolant al târgului provincial cuprins de toamn , de ploaie i de vânt. Se remarc abunden a grupului nominal (substantive i adjective), timpul prezent al verbelor, prezen a indicilor spa iali i temporali, figurile de stil variate ± toate specifice textului literar descriptiv. 6. Metafora Äzâmbet de iaz, de es, cuminte´ din a doua secven a discursului liric are rolul de a surprinde tinere ea trecut a b trânilor Äde la casa cea veche´ Motivul toamnei din poezia Her a este o metafor a vârstei, iar sintagma Äzâmbet de iaz, de es, cuminte´ este ca o amintire a tinere ii care luce te în ochii b trânilor, împreun cu sclipirea fugar a unor elemente din spa iul natal. Amintirea vremurilor trecute, contemplate cu naivitatea copil riei. 7. Poezia Her a este realizat printr-o îmbinare a stilului tradi ionalist cu cel modernist. Motivul aducerii aminte i al trecerii timpului sunt tipic tradi ionaliste, iar descrierea unui

peisaj tipic românesc, a satului/târgului provincial, apar ine ideologiei tradi ionaliste care cuprinde conservarea specificului românesc. Discursul liric este creat prin folosirea unor termeni colocviali, nea tepta i sau a unor imagini menite s ocheze precum Äuli e murdare´, Ägâ te, cu pantofi galbeni´, Äc ru e fug rite´, Ägrilajul de ieder coclit´, Ä...azi/ i stearp i molâie ca o convalescen ´, Älini tea...muceg ie te´, toate m rci ale modernismului. Tema i motivele textului in de curentul tradi ionalist, dar anumite imagini sunt create în stil modernist. 8. Ultima secven este ca o concluzie a discursului liric. Ideea poetic a ultimelor cinci strofe este trecerea ireversibila a timpului i amintirea tinere ii care a r mas doar sub forma unor poze într-un album. Trecutul este Äascuns´ în pozele facute în tinere e, prezentul fiind doar o trista imagine plina de riduri, v zut în oglind . Mijloacele artistice concretizeaz ideea poetic prin metaforele ÄNe-ascund atât de bine albumele cu clamp / de-alam , tinere ea!´ i Ätrecutu-i lânga lamp ´, prin imagini vizuale Äplin e oglinda cu cute în obraz´, prin compara ia expresiv Ä i stearp i molâie ca o convalescen ´. Compara ia din ultimele doua versuri aminte te de zilele copil riei lipsite de griji, lini tite, de mult pierdute Äe-a a de lung vremea´. 9. Limbajul poetic se caracterizeaz prin expresivitate datorit folosirii imaginilor artistice Ämiroase a ploaie, a toamn i a fân´, Äauzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz´, Äplin e oglinda cu cute în obraz´ i a figurilor de stil: compara ia Ä i stearp i molâie ca o convalescen ´, epitete Äfactorul greoi i surd´, Ät cerea lung i gri´, Äalbumele cu clamp de-alam ´, metafore Älini tea în lucruri de mult muceg ie te´, Äun zâmbet de iaz, de es, cuminte´. I. 53. (Octavian Goga, Sonet) 1. biseric , altarul. 2. În versul Ä i ele-adorm de tine alinate´, cratima este folosit pentru p strarea m surii medii a poeziei de 11 silabe, prin transformarea hiatului în diftong. 3. Mihai îl bate mereu pe fratele sau mai mic. În partea estic a Europei bate Criv ul. 4. Poezia este un monolog liric adresat, pronumele personal Ätu´ din primul vers având rolul de a exprima subiectivitatea, fiind o marc a tipului direct de adresare. 5. O figur de stil prezent în strofa a doua este personificarea Äpatimile«adorm´ prin care poeziei îi este atribuit însu irea omeneasc de a avea puterea alin rii durerilor suflete ti, de a le face uitate. 6. Poezia Sonet de Octavian Goga ilustreaz caracteristicile tradi ionalismului literar, prin cultul spiritului religios cu ajutorul poeziei devenite o ÄBiseric cu por i neîncuiate´ i prin prezentarea datinilor stravechi, precum mersul la biseric , spoveditul, alinarea i

54 (Octavian Goga. f r a face diferen e. oferind substantivului o pozi ie-cheie. 7. Poeziei îi sunt atribuite însu iri omene ti cu ajutorul epitetelor personificatoare Ätainic . care semnific m re ia pur a lacului dintre mun i. tema iubirii. 9. motivul nostalgiei. reliefând procesului de transformare a poeziei în hran pentru spirit. ÄBiseric cu por i neîncuiate´. Poezia este structurat ca o ampl compara ie între natur i iubire: uniunea . personificarea poeziei în sine. Compara ia Äa a-i iubirea mea. dezv luie leg tura între poezie i religie. la nivel sintactic un atribut apozi ional. un rol central în structura poeziei. transformat într-un ritual religios. caz afectiv. 3. I. Metafora central a poeziei. realizat cu ajutorul figurilor de stil: metafora ÄBiseric cu por i neîncuiate´. în fel i chip. dar i prin expresivitate. al apei. predispozi ie spre medita ie. Sintagma con ine i o metafor sugestiva. nu este chip 4. în nici un chip.i întinde s -i vie dragul mire: Soarele!´ cele doua puncte anun o explica ie. a spovedi i altar. personificarea ei i adresarea direct prin folosirea vocativului. caracterizat drept Ätainic . Scrierea cu majuscul a substantivului Poezie eviden iaz importan a acordat de c tre autor poeziei. prin cultul spiritului religios i valorizarea riturilor str vechi. putând fi în eleas doar prin p trunderea în misterele ei i curat pentru c nu-i judec pe ceilal i. al soarelui. curat Poezie´. ideea poetic (Poezia ca altar spiritual unde fiin a uman se împ rt e ete cu tainele universului) este subliniat prin utilizarea pronumelui personal Ätu´. ilustrând ideea de religiozitate prin valorificarea riturilor i a credin elor str vechi. curat i senin ´ i mai ales. ea este tainic . Poezia este de esen spiritual . Äcet i de unde´. În versul ÄSpre ceriuri bra ele. având por ile deschise pentru toat lumea. 8. 7. c reia i se atribuie însu iri omene ti. ascultând p catele i oprind amarul. func ia emotiv i func ia poetic 6.purificarea sufleteasc . Iubirea mea) 1. marc a tipului de adresare direct i a substantivului Poezie scris cu majuscul ce are rolul de a prezenta de la început importan a deosebit acordat actului de crea ie. asemeni acestei largi cet i de unde´ sugereaz imensitatea sentimentului dominant ± iubirea. i marcheaz totodata o pauz mai mic decât pauza indicat de punct. prin utilizarea termenilor religio i biseric . În prima strof . 5. tema naturii. Limbajul poetic se caracterizeaz prin reflexivitate. cre tetele = adâncul 2.

Astfel se p streaza m sura i ritmul poeziei.. 3. 55 (Octavian Goga. 5. este profund . În esen . catrene. v zut ca o matrice existen ial : ÄS fi r mas fecior la plug. este asem n toare cu comuniunea sufleteasc dintre cei doi îndr gosti i. Metafora Äun stâlp la b trâne e´ din ultimul vers al strofei a doua eviden iaz dorin a de a fi ramas în satul natal. coas 2. reac ia undelor lacului în momentul întâlnirii cu razele soarelui. repetat în ultimele dou versuri din prima strof . misterioas i statornic precum apele lacului de munte.. Prezen a eului liric se eviden iaz prin pronumele de persoana I: m. Un animism simbolic str bate tabloul: Ärazele s rut fa a undei´. B trâni) 1.simbolic a elementelor firii. Titlul unui text literar reprezint o cheie de interpretare a con inutului textual. Soarele alint cu razele lui lacul a a cum iubirea alint sufletul omului Pentru eul liric iubirea este cea care înc lze te sufletul i-i d via . 9. Cuvântul hor semnific bucuria adâncului. poetul ilustreaz . sentiment tr it de eul poetic. subliniaz regretul p r sirii satului. plug. pentru a fi un sprijin pentru p rin ii s i ajun i la b trâne e.Verbul la modul conjunctiv.Cratima utilizat în versul Ä i-n barb plânge tata. apa i soarele. Adverbul de mod a a are rolul de a sublinia ideea c iubirea. m rci specifice ale subiectivit ii poetice.´ marcheaz elidarea vocalei î i reducerea num rului de silabe prin evitarea hiatului. 4. timpul perfect. iar str lucirea razelor d via acestuia pân în adâncuri. / S fi r mas la coas ´. . prin rostirea versurilor dou câte dou . metafora curcubeului sugereaz iubirea împlinit . înfiorate permanent de atingerea razelor de soare. 8. a a cum soarele vegheaz asupra lacului i-i treze te sentimente arz toare. Äs fi r mas´.În penultima strof a poeziei. Äprelung i p tima tresare´. Ätremur´. eu i prin verbele la persoana I: Är t ceam´. prin personificare. I. mi . Termenii folosi i apar in câmpului semantic al sentimentelor împ rt ite. Textul poetic are o structur clasic : are cinci strofe. 6. Apari ia soarelui reprezint trezirea la via a lacului. Äspuma alb înfiorat ''. rima apare doar la versurile 2 i 4. Titlul poeziei Iubirea mea este format dintr-un substantiv comun i un adjectiv posesiv i se afl în strâns legatur cu tema iubirii prezent în poezie. definind pentru cititor un anumit orizont de a teptare. al pasiunii puse pe seama elementelor naturii. M sura este de apte-opt silabe. ceea ce creeaz o sonoritate ampl .

/ i-n barb plânge tata. tumult = zbucium. definind pentru cititor un anumit orizont de a teptare. calit i dorite de om i pe care uneori consider ca le are. care sunt singuri i î i a teapt fiul. cu nuan e stilistice. sl biciune. faptul c regretul înstr in rii de cei dragi poate apar ine oricui a tr it aceast exeperien .. subliniind generalitatea. al turat substantivului Äb trâni ´.. Titlul unui text literar reprezint o cheie de interpretare a con inutului textual. v zut ca o matrice existen ial .7. Utilizarea pers. am adunat 2. 6. prozodie clasic . Trecerea ireversibila a timpului este resim it de p rin i. Tema trecerii timpului. ÄNe credem stânci´ : Metafora stâncii reprezint aparenta putere i imortalitate. Melancolia trecerii timpului este subliniat prin epitetul Äbie i ´. Äîn orice zi´. parin ii î i pun nadejdea în credin . singura ce le-ar putea alina absen a fiului iubit : Ä i plânge mama pe ceaslov. motivul învingerii fiin ei de c tre timp (al condi iei umane finite) 5. Substantivul din titlu este nearticulat. Toate afirma iile din text sunt observa ii ale naturii umane în raport cu via a i cu moartea. 9. Äcu atât´ 4. fragilitate. reprezentând o marc a implic rii afective. ´ Sentimentul de triste e se desprinde din întregul text poetic. I. la parin i i la sat ca la un univers al credin ei. specific poporanismului) predomin în întregul text poetic. I plural sugereaz ca tema poeziei este una universal valabil : Äne credem stânci. fiind dat de regretul înstr in rii. al lini tii suflete ti i al tradi iei. 3. motivul mor ii. Poezia B trâni de Octavian Goga se încadreaz în lirica tradi ionalist prin întoarcerea nostalgic spre lumea satului. titlul B trâni eviden iaz mesajul textului poetic. Astfel. 8. expresivitatea textului ine de recuzita tradi ionalist : tendin a de epicizare a liricului. pentru men inerea m surii i a ritmului din . am strâns = am cuprins. urmat de puncte de suspensie. 56 (Radu Gyr. De asemenea. pentru o mai bun identificare a cititorului cu autorul. Cratima marcheaza elidarea vocalei versul respectiv. Regretul înstr in rii (motivul dezr d cin rii. Victorii negre) 1. prin evitarea hiatului. ascunzând în interior Äviermi profunzi´: fric . dar i prin verbul Äv trece i´. figuri de stil lipsite de ambiguitate. Ultima strof începe cu un adverb de mod ÄA a«´. Specific lumii satului. ne vrem granit´. motivul sensului existen ei. eul liric raportându-se la trecut.

un superlativ afectiv. înghi ite de moarte. care pun în eviden diferen a de atitudine a omului. M sura versurilor este de 13-14 silabe. puse în rela ie cu aceast ultim idee. 4. concluzia discursului liric. Lirismul subiectiv se realizeaz prin atitudinea poetic transmis în mod direct i. Acest aspect este reliefat i de metafora miezului Äviermuit´. motivul nop ii. noaptea e Änalta´ i ve mântul ei negru. al contur rii unui cadru nocturn de o arhaitate primordial . ideile din strofele precedente. larg. ideea poetic nefiind enun at într-un singur vers. în loc s fie nelini tit de faptul c în ziua aceea . N-am nicio veste de la rude. se refer la victoriile mici.7. 2. 8.. c ci aparen a este întotdeauna alta decât esen a i victoriile trec toare sunt. poetul utilizeaz inversiunea (Äîn inimi dac-am strâns´). fiindc Äobiectul liric nu poate tr i la acest poet decât sub regimul sublimului. prin m rcile subiectivit ii (m rci lexico-gramaticale prin care se . Antiteza zâmbim ± izbucnim în plâns este sus inut . al somnului etc. 57 (Ion Heliade R dulescu. Repeti ia epitetului Äînalt ´. oamenii fiind întotdeauna învin i. contribuie la accentuarea impresiei de solemnitate i vraj . Ultima strof . de fapt. Zbur torul) 1.´(Eugen Simion) 7. I. a mai murit pu in. sub negura incertitudinii i a înfrângerii de c tre for e mai mari decât noi. motivul comuniunii omului cu natura. ce ne dau impresia puterii. prin condi ia lor efemer . Ämorele´ ± forma literar : morile. 6. 3. la nivel sintactic. definind pentru cititor un anumit orizont de a teptare. de perechea propozi ie principal ± circumstan ial opozi ional . c ci ace tia vor putea zâmbi la urm (Äîn loc s izbucnim în plâns´). N-am cumparat dou veste. pentru a p stra rima i ritmul. 5. în acela i timp. ci una. 9. este deschis de o disjunc ie pentru a accentua. Titlul unui text literar reprezint o cheie de interpretare a con inutului textual.. Victorii negre. Änesa iu´ ± forma literar : nesa . marc a adres rii directe. Äsem nat cu stele´. versurile care încep cu liter mic sugereaz continuitatea ideii. Se remarc la Heliade tendinta spre înalt. Ca mijloace artistice. Rolul virgulei este acela de a izola substantivul în vocativ. Pe parcursul întregii poezii observ m tehnica ingambamentului. motivul literar al zbur torului. propice pentru apari ia Zburatorului. iar rima este încruci at . dar care se afl . Titlul poeziei. i epitetul metaforic Äzile vii´ (amintind parc de îndemnul ÄCarpe Diem´). la nivelul expresiei. pân la urma. mul umit cu meschina Äizbând ´ asupra zilei ce a trecut. cuprinde ca o mantie imens lumea în Äbra ele somniei´. Este momentul aprinderii stelelor pe cer. Este prezent o nota de optimism. caracteristic oamenilor care au tr it momentul i l-au pre uit. Äprinz´ ± forma literar : prind.

Äobrajii-mi se palesc´. tân ra fat trece succesiv de la o stare la alta. topica afectiv / cezura. bulversat de senza iile contradictorii. f cându-l s tr iasc sentimentul erotic cu o frenezie rar . Äun foc s-aprinde-n mine´. cuprinzând întregul trup. Fata este derutat . el fiind pretutindeni i nic ieri. se deschid c ile magice pentru întâlnirea fetei cu Zburatorul. Eul liric r mâne un observator discret al desf ur rii tabloului de natur prin fa a cititorului. Relatarea st rilor fizice i suflete ti pe care fata le percepe cu îngrijorare este construit gradat. ilustrate prin verbe i locu iuni verbale cu puternic for de sugestie: Äpieptul mi se bate´. Pastelul ± sintez remarcabil între lamartinism i eresurile populare ± este dominat de lini te. Dragostea se manifest ca o boala. înger i demon în acelasi timp. Prin lirismul obiectiv se produce o sublimare. în decorul unei lumi cufundate într-o lini te patriarhal . ÄC uite.ce-mi cere´. Prezen a Zburatorului se face sim it de la distan . deci nici un locutor.. În descrierea înnopt rii se remarc prezen a unui lirism obiectiv.i explica efectele unei Äboli´ misterioase. În contact cu o astfel de puternic surs de energie. ce au rolul de a accentua incapacitatea fetei de a. / i apele dorm duse i morele au stat´. / Încântec sau descântec pe lume s-a lasat. Mânat de for e care dep esc cu mult închipuirea. i rece. exclama ii i vocative: ÄVezi. senza iile sunt de o intensitate vecin cu durerea. În poezia Zbur torul a lui Ion Heliade-R dulescu. În poezia Zbur torul. Noaptea. Äinima-mi zvâcne te!´. uite c -mi furnic prin vine. mam ?´. nici vântul nu suspin . Än-am nimica i parc am ceva´. de o vibra ie profunda. Ätremur de nesa iu´. Äîmi ard buzele´. o estompare a prezen ei eului liric în spa iul poetic. Prezen a celor doua tipuri de lirism se justific prin stuctura baladei (introducerea mitului folcloric în poezia cult . 8. verbele la timpul prezent. p rând ca se exprim pe sine. un univers ce se poate întâlni în tablourile pictorilor moderni ti: intruziunea . persoana I singular Ätremur´. idilicul rural ). / Nici frunza nu se mi c . m vezi. încât nu mai este perceptibil nici un receptor al ei.. Transcrierea st rilor fizice i suflete ti este sugerat prin intermediul construc iilor exclamative i al punctelor de suspensie cu valoare stilistic .. Antiteza reliefeaz st rile contradictorii pe care copila le tr ieste Äîmi cere. incapabil de a se st pâni. Versurile citate se caracterizeaz prin expresivitate i sugestie. / În brate n-am nimica i parc am ceva´. Locutorul devine mai abstract.. Ä-mi furnic prin vine´. un tablou imobil. impactul fiin ei demonice cu tân ra fata produce pulsiuni erotice extraordinare. Versurile redau o secven de timp încremenit ca în fa a unui mare miracol. într-un paradis terestru. 9.nu. aflate în antitez . întâlnirea unei fiin e stranii are efecte r v itoare pentru echilibrul tinerei fete: sim urile îi sunt amplificate la maximum. Är cori m iau la spate´. i zboar de la mine! / [. n p dit de o exaltare extraordinar : ÄAh. f r oprire.eviden eaz eul liric): pronumele personal la persoana I singular Ä-mi´. ce m doare!´. Oniricul ce domneste asupra întregului peisaj cheam Zburatorul i apari ia acestuia se face cu participarea întregii naturi: ÄT cere este totul i nemi care plin . în multe poezii Äobiectualitatea devine voce´ (Wolfgang Kayser). prin simptome cu totul noi pentru tân ra în sufletul c reia sentimentul s-a ivit pe nea teptate. corpul tremur . inima-mi zvâcne te!. încât. mam . motivul t cerii depline revine ca un laitmotiv. încântator prin frumuse ea lui neobi nuit . Äochii-mi v p iaz ´..] i cald.. Lirismul eliadesc este totu i mai pu in obiectiv fa de cel co bucian. prin interoga ii. de la bucurie la triste e i plâns.

undeva la grani a dintre real i ireal. real . este important. participarea lui la un eveniment se face cu discontinuitate. ca la Arghezi.i înstr ineze suferin a. Aceast idee de deta are este sugerat prin intermediul epitetului Ästrein ´. ca în Antichitate. ce nu vrea s fie recunoscut de nimeni Äel n-ar dori s -l recunoasc / pe lume nimeni niciodat ´. 7. punând în eviden marile for e care unesc planurile cosmic i teluric. Ultimul catren se constituie într-o aspira ie a poetului care î i dore te s se deta eze de aceast dat . poate fi interpretat ca o metafor ce sugereaz solitudinea. . Este sugerat ideea poeziei ca me te ug. dar i lumea în care acesta vie uie te. 9. Poetul este un me te ugar. a a cum ar spune Arghezi. pare a spune vocea poetic . prin intermediul efortului creator. Iosif. trudit= obosit. Epitetul Ätrudit´ sugereaz efortul depus pentru conceperea poeziei. Metafora Äf urar de rime´ se refer la condi ia artistului. Verbele la conjunctiv exprim o ac iune dorit . viziunea despre art . epitetul personificator Äsihastr ´. Asocierea poeziei cu cântecul i a poetului cu un cânt re . Äpe fa a lui de chin br zdat ´ 6. desemnând atât poetul cât i condi ia sa. ea pare s fie o îmbinare miraculoas între. 8. împ r ind-o celor mul i Äs -i par -o inim strein / c sufer i plânge-n ele«´. ci rodul crea iei sale trebuie s fie cunoscut i împ rt it de ceilal i. se poate întoarce ca balsam sufletesc pentru însu i creatorul acestuia. 5. Strofa a doua vine s întregeasc dorin a poetului de a se pierde în anonimat. fiin a biologic . 3. iar poezia pare a se na te. La început. odat sublimat în Text. De asemenea. a se speria (chiar i) de umbra sa 4. I. Lumea a teapt înfrigurat sosirea f pturii cere ti. muzical. Punctele de suspensie din a doua strof confer o not de mister asociat imaginii poetului i marcheaz întreruperea irului vorbirii. melodios. sugereaz caracterul orfic. ostenit 2. Ultimele dou strofe contureaz condi ia artistului. asociat casei. Poetul este cel care Äf ure te´. a face umbr p mântului. totdeauna. armonios al poeziei. ca art . El vrea s . Titlul poeziei se constituie dintr-un substantiv cu valoare metaforic ÄCânt re ul´. dar de fapt el este reprezentarea poetului solitar. poetul pare a fi întruchiparea Äpoetului damnat´ ca în poezia simbolist . Cânt re ul) 1. despre procesul de crea ie i despre rolul artistului Äf uritor de rime´. Poezia este o art poetic deoarece în ea poetul î i exprim ideile despre condi ia poetului (Äs treac neb gat în seam / ca i o umbr prin mul ime / ce nici s tie cum îl cheam ´).straniului în real. Interesant este ideea recept rii propriei crea ii din perspectiva Celuilalt: suferin a. interiorizarea poetului i a universului s u. Opera poetic devine un bun spiritual al tuturor. ele vizeaz o imagine ideal a poetului. care modeleaz poezia. Orice titlu genereaz un orizont de a teptare i induce un anumit nivel de lectur a textului poetic. posibil . pururea = mereu. o alinare pentru fiecare suflet. un poet ce pare s aspire c tre anonimat. Äslova de foc i slova f urit ´. 58 ( t. Äs treac neb gat în seam ´. O. sau a celui romantic ca în poezia eminescian . Nu omul în sine. Discursul liric confirm a tept rile generate de titlu: poezia este o confesiune liric despre statutul poetului.

6. În structura ÄO. Cea de-a doua strof exprim începutul disper rii i al spaimei. precum i tema r ului existen ial. team 2. 59 (Emil Isac. pronumele personale la persoana I sg: m . poate. încercarea eului liric de a se salva de un r u existen ial profund. marcheaz intona ia imperativ a versului. în tenebrele propriei fiin e. poezia Vânturile nop ii« este o crea ie modern întrucât predomin excep ia i straniul.. s elibereze.i dorin a de salvare prin întrebarea ÄUnde-i mâna alb care s m scape?´. eviden iat de motivul nop ii. s scape = s salveze. evidente înc de la început: natura î i dezlan uie for ele i blesteam întreaga omenire la moarte: Änu e om pe lume´. spaim = groaz . semnul exclam rii este folosit la sfâr itul unui enun exclamativ. fric . mi. angoas i înstr inare. punctele de suspensie . 8.negru. a replica) m-am a teptat s nu-mi r spund la scrisoare. Antiteza alb . i ofer o cheie în dezlegarea în elesului poeziei. care se men ine pe tot parcursul poeziei. 7. transformând totul într-o noapte total . De asemenea. Vânturile nop ii«. disperarea). Metafora Ätot mai noapte-i noaptea´ eviden iaza frica i cufundarea în întuneric. (a scrie) A r spuns exigentelor noastre. De asemenea. tr iri specifice poeziei moderne. încete plânsul!´ virgula izoleaz interjectia afectiv o de restul propozi iei. acesta se afl în strânsa legatur cu con inutul.) 1. nelini tea. 3. ÄO. Ä(sufletu)-mi´.. Mi-a r spuns cu promptitudine la întrebare. În poezie este prezent tema naturii. La nivel tematic. încete plânsul! Sufletele doarm !´ ilustreaz o uimire for at . Primele dou strofe marcheaz începutul unei st ri de nelini te. Verbul la pers.I. punându-se în eviden o stare afectiv (triste ea. Vânturile nop ii. ce reliefeaz atmosfera încordat . (a reac iona. ce. lumin ± întuneric devine astfel expresiv . prezen a interjec iei afective o. vocea poetic dezv luindu. 9.i simte sfârsitul din ce în ce mai aproape. Cele dou exclama ii din finalul primei strofe. nenumit. Titlul este alc tuit dintr-un grup nominal. vocea poetic este marcat de anormalitate. (a corespunde) Nu 4. sentimentul dominant transmis de poezie este spaima. evocat de motivul mor ii i cel al singur t ii. interoga iile retorice reprezint m rci lexico-gramaticale ale subiectivit ii. moartea i spaima. întrucât Ävânturile´ par a fi curentul ce aduce blestemul. I m cufund. nesfâr it . ÄA-nceput blestemul groapa s mi-o sape´ : personificarea din ultimul vers al celei de-a patra strofe (ter ine) pune în eviden spaima i disperarea eului liric. Astfel. 5. impus .

al triste ii. Respectând tr s turile specifice rondelului. Caden a ritmic impecabil asigur o fluiditate des vâr it . Poezia liric este o form de poezie prin care autorul încearc s transmit propriile sentimente i starea de spirit. 9. Cratima leag forma neaccentuat a pronumelui reflexiv de adjectivul duioase. fior = înfiorare. amplific tragismul st rilor suflete ti ale fiin ei umane cople ite de triste e din cauza trecerii lor efemere prin lumea material : ÄE vremea rozelor ce mor". formulele artistice de factur ideatic .i plece fruntea. Privesc frun ile de piatr ale mun ilor. Metaforele Äamurgu-ntrist tor´ i Ämarea noaptea care vine´ sunt simboluri ale mor ii iminente. 7. în care întunericul se a terne nea teptate i pune st pânire pe tot ce g se te în cale. pe I. 3. principiu estetic fundamental al simboli tilor.men in tesiunea i creeaz o atmosfer stranie. Se remarc . tremur. învolbur ri 2. modurile de expunere fiind monologul liric i descrierea. S-a lovit la frunte. ce ÄDuioase. al mor ii. Äv lm aguri de suspine´ de trecerea timpului. Reg sindu-se în toate cele trei strofe ale poeziei. nostalgia fa de var .i pleac fruntea lor". tema trecerii timpului. care va pogorî peste întreaga fire i în fa a acestui sfâr it inevitabil fiin ele vremelnice ± rozele. Cuvintele au sens conotativ. fream t. metafor a plenitudinii 6. rezultând un limbaj poetic expresiv. tema naturii. contribuind. 60 ( Alexandru Macedonski. Triste ea fa fiin ei. Personificarea florilor. restul fiind din zona . 8. oamenii ± nu pot decât s . este sugerat de metafora Ämarea noaptea care vine". ca dezintegrare cosmic . prevestit de rozele care î i pleac podoaba corolei. de asemenea. Tema efemerit ii fiin ei. bogat în figuri de stil bazate pe sugestie. În fruntea c l re ilor se afla hatmanul însu i. prin evitarea hiatului. Rondelul rozelor ce mor) 1. v lm aguri = valuri. 4. Moartea. func ie emotiv i estetic . motivul rozelor. Ultima strof ilustreaz deprimarea eului liric în fa a condi iei efemere sugerat de Äamurgu-ntrist tor" i de suspinele ce se manifest în Äv lm aguri". 5. ce contribuie la muzicalitatea versurilor. cât i la sfâr itul poeziei se transform în laitmotivul acesteia i sus ine tema poeziei. ÄE vremea rozelor ce mor" se constituie într-un refren. versul amplasat atât la începutul. la p strarea m surii i a rimului din vers. în întreaga poezie existând numai dou substantive concrete din lumea material : Äroze" i Ägr dini".

pauz sugerând starea contemplativ a fiin ei. ± voioase / Zâmbeau în fundul apei r sfrângeri argintoase´ 6. la un pastel. sugestia de puritate a întregului cadru.. ne duce cu gândul la un peisaj din natur . . reluat în incipit. În textul dat apar elemente specifice liricii simboliste. prin inversiune. norii albi). Ultimul vers al poeziei este folosit ca o concluzie a discursului liric. de fapt. În acela i timp. cel pu in pe cele ale unui cititor neavizat. Prezen a eului liric constituie de asemenea o tr s tur a poeziei lirice. 8. Verbele la indicativ imperfect sunt specifice atât descrierii.. 4. muzicalitatea textului poetic. crinii suavi.. Culoarea alb poate sugera i luminozitatea. Dublarea sa. precum folosirea simbolurilor (lumina albei dimine i. textul contrazice a tept rile cititorului. expunându. Pe balta clar ) 1. plutea´. În cazul de fa . titlul poeziei Pe balta clar . motivul trecerii timpului. intensitatea luminii sau senin tatea. Titlul preg te te cititorul pentru ceea ce constituie esen a operei i ofer o cheie de intepretare textului.. Äzâmbeau. construc ia poate fi o metafor a vârstei tinere i inocente de odinioar . tema visului. din structura emo ional : Äfior". Äsuspine". Prin urmare. Tu ele de lumin i culoare care sugereaz un peisaj acvatic în str lucirea dimine ii sunt. Acest epitet constituie totodata i o imagine cromatic . punând în eviden starea ambigu . dar estetica simbolist înseamn antimimesis. 5. Punctele de suspensie marcheaz întreruperea discursului poetic. coresponden e ale sentimentului nostalgic ce evoc nevinov ia unei vârste (copil rie sau tinere e): analogia se face prin simbolul argintului i al oglindirii. stilistic 3. ap de ploaie. Titlul oric rei opere literare induce cititorului ei un orizont de a teptare pe care aceasta îl poate confirma sau infirma. care se reflect i asupra sufletului. r sfrângeri argintoase´). 61 (Alexandru Macedonski. tehnica repeti iilor i cromatica sugestiv . în lumina proasp t a dimine ii (Äbarca. împreun cu ad ugarea exclama iei ÄOh!´ accentueaz starea de melancolie. refuzul de a numi obiectele realit ii. Tema naturii. de nostalgie fa a de pierderea sufletului inocent de alt dat : Äcuratul argint de-odinioar ´. a inocen ei ( Ävisul ce optea´). . a-i l sa gura ap . 9. ÄAlbe i neprih nite curgeau din cer. Epitetul din sintagma Äalba diminea ´ intensific . i anume a sentimentului efemerit ii. cât i evoc rii unei vârste trecute. Imperfectul creeaz iluzia duratei. a da ap la moar . conturând un peisaj lacustru.abstractului i definind st ri interioare. 7.i tr irile prin prisma ideii centrale a poeziei. de beatitudine melancolic a eului poetic. pe apa Sâmbetei 2. I.

condamnatã la efemeritate i mediocritate de cãtre Äsoarta ce-acolo le-a sãdit´. Stuful de liliac) 1. dar i prin exclama ii i interjec ii afective: Äpeste noi´ .I. Tema naturii ca spa iu protector (martor al iubirii). î i atinge totu i scopul fiin ei sale prin intermediul iubirii. ini ial condamnat la moarte încã înainte de a înflori. topica afectiv . Prin lirismul obiectiv se produce o sublimare. 7. ambele prezente în discursul poetic. însã în final.i soarta potrivnic . 8. odat cu apari ia iubitei. Ä vãitându-se´ 2. precum i caracterul sãu ireversibil: clipele frumoase pe care îndrãgosti ii le-au petrecut în cadrul protector al naturii fiind acum doar o amintire. înflorind. timpurie. acela de a proteja iubirea celor doi îndragosti i. verbul Änu mai suntem´ la timpul prezent. a ritmului i a rimei (prin inversiune) 3. con tiente de propriul sfâr it. ÄO! Doamne´ 6. la nivelul expresiei. liliacul se transformã. expresia interjec ional ÄO! Doamne´. Devenind martor al iubirii dintre cei doi. Situa ia are însã sã se schimbe. 4. Conceptul de poezie liricã include atât lirismul subiectiv. . cât i pe cel obiectiv. Epitetul din sintagma Äramuri plãpânde´ sugereazã fragilitatea naturii. În al doilea vers. Dintr-un element ce apar inea strict regnului vegetal. Prezen a eului liric este eviden iat prin pronume i verbe la persoana I. Lirismul subiectiv se realizeaz prin atitudinea poetic transmis în mod direct i. în momentul apari iei iubitei. Titlul prezintã cititorului ideea centralã a poeziei: stuful de liliac. stârne te Ägroaza´ ramurilor plãpânde. Moartea iminent . se usucã odatã cu aceasta. plângându. Astfel. Ästuful de liliac´ descoperã un alt regn i un alt rol al existen ei sale. Eul liric r mâne un observator discret al desf ur rii tabloului de natur (pastelul din primele trei strofe) în fa a cititorului i doar imaginarul poetic sugereaz personalizarea discursului liric. Änu mai suntem doi´. 9. cratima care leag prepozi ia de articolul posesiv este utilizatã pentru pãstrarea m surii. Ägemea´ . o estompare a prezen ei eului liric în spa iul poetic. 5. 62 (Alexandru Macedonski. Adverbul ce este menit s accentueze trecerea timpului. creând un spa iu protector pentru îndragosti i. motivul trecerii timpului. prin m rcile subiectivit ii (m rci lexico-gramaticale prin care se eviden eaz eul liric): pronumele personal la persoana I plural noi. motivul iubirii. În strofa a treia este prezentat momentul în care Ädestinul´ stufului de lilac începe sã se schimbe. stuful de liliac înflore te magic.

Ävie´). 5. al durerii. Äle ´. Imagine auditiv ± Ätânguind pustietate´. este sobr . ÄTreceau cocorii´. Este de remarcat mai curând ca tr s tur tradi ionalist o sugestie a unui fantastic de tip folcloric. poezia pare a idiliza trecutul (ÄMiros de hum i de cremeni desfunda vechimi´).] s-au despuiat´. plasat inegal. Imaginarul are o not de fabulos macabru. de parc ar avea loc Äînmormântarea´ ultimei apari ii a soarelui i compararea grabei arga ilor cu aceea a groparilor aduc o not funebr discursului poetic. stolul cocorilor. În cazul poeziei de fa . prin viziunea frapant a cristaliz rii norilor. prin sugestia tumultului malefic al cerului plin de nori negri. În a doua strof este conturat procesul de strângere a parilor din vie de catre arga ii care Ägr bir ca groparii´ din cauza Äsitelor de ploaie´ care cerneau pic turi Ästrâmb din zare´. Verbele la imperfect folosite în text evoc un moment trecut. în urma ei ner mânând decât umbre ale lucrurilor ce au fost cândva. dar viziunea poetului. iar limbajul este modernist. sunt relevante expresivitatea i sugestia. sugerat . Furtun de toamn ) 1. spar i în nd ri de fulgerele terifiante. Änuci mocirlo i au gâlgâit. Tradi ionalismul promoveaz valorile tradi ionale. Ämiros de hum i de cremeni´. prin fulgurantul efect verzui care sfâ ie întunecimea i. Imperfectul sugereaz . Metafora Äfulgere verzi sp rgeau în nd ri iadul norilor´ creeaz o imagine vizual expresiv . o viziune macabr (Ärece se înmormânta un le de soare´. vocea liric descrie natura.´ 6.. 3. prin evocarea vremurilor de odinioar . Parii din vii sunt aduna i pentru c toamna este anotimpul mor ii. Äar turi´.I. Virgula din primul vers desparte grupul nominal (substantiv + determinant) de grupul verbal (verb + determinant antepus) i totodat marcheaz cezura acestuia. Tema naturii. sus inerea confesiunii lirice. auditive i olfactive: Ätreceau cocorii tânguind pustietate". 63 (Adrian Maniu. Ä ipa. 4. 7. mai ales. 8. Versifica ia este clasic . 9. impun tori. Ägroparii´. al sfâr itului. rememorarea. concretizate de autor prin imagini vizuale. Äcimitirul´ 2.. Imaginea vizual a cerului acoperit de nori. Äcimitirul cerului´. motivul mor ii. pierdut. de i unul dintre întemeietorii Gândirii. dar i spa iul rural (Äpe drumuri n molite gemeau care aplecate´. impresionant pentru privitor. arzând pucioas ´). motivul toamnei. furtuna declan at într-o zi rece de toamn . Äînmormânta´. specificul na ional. În textul dat. Imagine vizual ± Äcopaci ro ca i [. de asemenea. motivul furtunii.

Motivul ploii programate contureaz universul banal. a face primul pas. fiind ob inut prin reluarea versului ÄÎn ora u-n care plou de trei ori pe s pt mân ´. Tema universului banal. Sonoritatea textului minulescian este remarcabil . Ä[. monoton i artficial al ora ului. Plimbarea or enilor.. Epitete precum Änuci mocirlo i´. elementul uman este contaminat i el de starea de monotonie i mecanic... ce suspin ´. Cratima p streaz ritmul i m sura de 16 silabe a versului-refren.] vechile umbrele. motivul ploii programate. 5. sunt reduse la ritmul pur. 4. iar absen a semnifica iei devine o tr s tur modern . prin paralelismul sintactic. pe trotuare. prin sacadarea textului. / merg inându-se de mân ´) impune o viziune aproape absurd : mi c rile nu au con inut sau inten ie. titlul este unul foarte sugestiv. tumultuos i zgomotos. Muzicalitatea se impuneprin imaginile sonore (ploaia în sine. Ora ul descris nu se eviden iaz prin nimic altceva decât prin faptul c Äplou de . Titlul poeziei lui Ion Minulescu este un substantiv comun. de blazare absolut . Acuarel ) 1. 64 (Ion Minulescu.´).. Pe plan stilistic.. Oamenii Ä par p pu i automate´ (compara ie) pentru c populez un spa iu în care nimic nu se schimb . Adverbul decât într-o construc ie negativ este sinonim cu doar sau numai i introduce un circumstan ial de excep ie. totul pare egal cu sine.prin metafore i compara ii: Ärece se înmormânta un le de soare´. arga ii se gr besc ca groparii pe care îi apuc ploaia. la tot pasul.. motivul citadin. Prima strof zugr ve te universul citadin. prin ritm i refren. Caden a pic turilor de ploaie i sunetul monoton al pa ilor trec torilor dau impresia unei lumi artificiale în care totul se repet . Äscorpie cleioas ´ (în acela i timp metafor a ploii) sau metafora Äcocoa a lumii´ sun arghezian. pas cu pas. dar i suspinele vechilor umbrele. 8. personificate). 7. de lips de orizont. 3. care domin întregul text liric. I. de plictiseal i artificialitate. devenit refren i laitmotiv al discursului poetic. marcat de ploaia monoton . a ine pasul etc. 2. a a cum este ora ul (ÄNu r sun decât pa ii celor care merg. 6. bizar i nemotivat (ÄOr enii. Având în vedere con inutul ideilor exprimate prin acest text liric. care denume te tehnica de a picta cu ajutorul culorilor diluate cu ap . prin elidarea vocalei î a prepozi iei i a articolului hot rât al substantivului ora ul.´. Äcimitirul cerului´. el intr într-o imagine auditiv marcat de o t cere stranie pentru un loc de regul agitat. Änu r sun Äcaden a pic turilor de ploaie´ (imagini auditive) decât pa ii celor care merg. subliniind impresia de monotonie repetitiv .

Ä i-am s te uit´). topindu-se ca noru-n zare´. Tema desp r irii îndr gosti ilor.trei ori pe s pt mân ´. Äritmul unui vers´. topindu-se ca noru-n zare´. Äpân la tine´. celui care r mâne mâhnit pe rmul m rii. dorul i nostalgia sublimate în versuri pe care ea le va citi cândva) declan eaz o stare liric . efectele eufonice fiind ob inute prin tehnica refrenului. Ätrei lacrimi reci´. Trei lacrimi reci de c l toare) 1. anularea cezurii fixe. Imaginea este cli eizat i sentimental . Ea marcheaz . La nivelul formei. Ritmul vie ii din acest mediu este dictat de ritmul pic turilor de ploaie. asemenea mesajelor din sticl ale marinarilor naufragia i. alitera ii discrete. al turi de timpul viitor (Äte vei gândi´) i de modul prezumtiv (Äl-o duce´). izoleaz circumstan ialele cauzale. motivul cor biei (vaporul). înso ind-o cu privirea. ipotetic a scenariului de dup desp r irea celor doi îndr gosti i. plecarea femeii. motivul visului. Nucleul narativ al poeziei (desp r irea îndr gosti ilor. o proiec ie a celui interior. tema universului citadin. I. principiu estetic fundamental al simboli tilor. Ämi-e ti pierdut ´Äversul meu´. Äca i mine´ etc. Linia de pauz folosit simetric în prima strof . dat fiind c textul este un monolog liric adresat: Äai s m ui i´. de asemenea. Äversul´. Äcânt re ´. fluiditatea ingambamentului. sugereaz mi carea lent a vaporului ce se îndep rteaz de rm. marcat de plictis i blazare. 3. Äprivi-voi vaporu-n repedele-i mers´ (imagini vizuale) 6. motivul poeziei. 7. 5. motivul c l toriei. Tabloul sugerat de acest text liric nu poate fi reprezentat decât în acuarel . dup cele dou enun uri afirmativ-categorice (Ä i-ai s m ui i´. Äeu´. 8. subliniind desf urarea imaginar . Äam s te uit´. prin repeti ii (paralelism sintactic). Ä rmul. 9. motivul ploii i spleenul sunt elemente specifice liricii simboliste. Interesant este perspectiva invers a privirii care aici apar ine iubitei care pleac i vede rmul topindu-se încet. Ploaia care tot cade pare s tearg toate Äculorile´ care dau via unui ora . Äfu scris´ 2. M rcile subiectivit ii sunt pronumele i verbele la persoana I i a II-a. Compara ia Äurm ri-vei rmul. La nivelul con inutului. o atitudine afectiv . de i discursul poetic apar ine eului poetic. Adverbul poate reprezint un modalizator al discursului poetic. la fel ca în tehnica amintit . Poezia de dragoste. pân i mi c rile oamenilor. se impune muzicalitatea. cu rol explicativ. pe care poetul o va transpune în versuri. 65 (Ion Minulescu. totul este estompat. 4. Universul exterior este o reflexie. Ä diluat´ de apa ploii. Totul pare automat. va ajunge poate la c l toare i-i va reaminti chipul uitat .

tiam. în drumul s u spre un ideal. Epitetul triplu: Ädrumuri lungi i vechi. Ultima strof a poeziei reprezint momentul întâlnirii b rbatului. Cântec de drum) 1. iubita fiind alintat prin sintagma Äbat-o focul". aduce o sugestie magic . b t torite´ 6. care. suferin a transformat în poezie). Muzicalitatea vine din repeti ii (paralelism sintactic). expresie plin de ging ie . cu iubirea care te face s te întorci din drum i te abate de la traiectoria ta. I. refren (Ätrei lacrimi reci de c l toare´) i rim . precum i epitetele Äpalidul vis´. a c l tori. eternitate. Ävoiam". Äam colindat´. a colinda.. plânsul cumva obligatoriu unei desp r iri. Ämea´. Tema iubirii. dar i autoadresarea prin interoga ie retoric : Ä ± Unde-a fi fost de nu m-a fi oprit / i nu mi-a fi vândut ei tot norocul?«" 7. Imagine vizual : ÄPe drumuri lungi i vechi. st rile interioare ale poetului fiind proiectate în ve nicie. Liniile de pauz separ construc ia incident cu valoare afectiv de restul enun ului: ÄDar într-o zi o fat ± bat-o focul ±´ 3. motivul nop ii. oricum. prezent în multe poezii erotice ale lui Minulescu. motivul drumului (al c l toriei) 5. 4. Poezia lui Ion Minulescu apar ine simbolismului mai ales prin estetism i prin muzicalitatea cantabil . motiv frecvent la Minulescu. 66 (Ion Minulescu. bagaj. inversiuni (Äurm ri-vei´. Eul poetic are un sentiment de regret. Verbele la imperfect din prima strof (voiam. Äam colindat" etc. i se p rea obositoare. 8. 9. drum. c l tor 2. Cifra trei. Iubita pleac . Estetismul înseamn asumarea teatralit ii i a cli eelor sentimentale într-un discurs poetic cu câteva sugestii ironice (uitarea înscris în scenariul erotic i asumat de fiecare. deoarece a renun at la propria traiectorie în via a de pân atunci. dar i lipsa oric ror st ri optimiste. nu tiam) sugereaz ambiguitatea începuturilor. ac iunea lor neavând finalitate. Äc l uzit de-o stea´. b t torite" sugereaz c ile dificile str b tute de orice om. Äc i uitarea e scris -n legile omene ti´. Verbele la viitor. este i aici o viziune specific a sentimentului. Acelea i dificult i ale vie ii cu care s-au luptat oamenii dintotdeauna le tr ie te i eul liric. M rcile lexico-gramaticale prin care se eviden iaz prezen a eului liric în textul dat sunt verbele i pronumele la persoana I: Äam pornit´. Formula ludic a iubirii. iar imaginea plec rii sale este urm rit nostalgic de pe rm. îns doar Ätrei lacrimi reci´. de i putem încadra aceluia i curent i motivul c l toriei.al iubitului de alt dat . Äîntunecatu-mi chip´ sugereaz caracterul ipotetic al desf ur rii pove tii de dragoste. din orice epoc în c utarea iubirii. Äl crima-vor´). cuplul erotic se desparte.

3. M rcile subiectivit ii sunt pronumele i verbele la persoana I i a II-a. dat fiind c textul este un monolog liric adresat: ÄTu crezi´. niciodat ´. 67 (Ion Minulescu. melodie 2. dar împ cat oarecum. sugerând ideea aluziv c tot norocul vie ii lui s-a consumat atunci când a întâlnit o fat de care s-a îndr gostit. 4..´ Pluralul eviden iaz ideea cuplului erotic. iubirea este pus sub semnul ipoteticului: Änoi nu vom ti-o poate niciodat ´. care ar fi fost soarta lui i ce-ar fi ajuns dac nu se îndr gostea. acum destr mat.i haz. ÄNoi nu vom ti-o. prin semantica muzical a substantivului ÄCântec" i determinantul Äde drum".. I. Äalbastrul r zvr tit al altor m ri´. Simbolul cântecului exprim bucuria i muzica inimii îndr gostite. Epitetul personificator Äalbastrul r zvr tit´ ilustreaz cadrul în care . cântec. marcheaz c derea accidental a sunetului din cuvântul alt dat . ca orice om. prin care eul poetic define te experien a erotic . ÄEu cred´. locurile exotice) este sugerat inconsisten a sentimentului de dragoste. Iubirea-melodie s-a sfâr it. contrazice sugestia nostalgic . 6. Celei care pleac ) 1. autoadresarea sub forma interoga iei retorice are nuan meditativ i persiflant totodat . 7. motivul cântecului etc. pescarii. care sugereaz apari ia iubirii în via a omului. Tema iubirii. iar simbolul drumului semnific existen a uman pe p mânt. trist . Discursul poetic. În finalul discursului liric. Titlul ÄCântec de drum´ este specific simbolismului. motivul c l toriei. iar adverbul modalizator poate are rolul fundamental în eviden ierea atitudinii lirice. Äp s ri albe´. Äun cântec trist´. ci i tem : iubirea este (doar) un cântec sentimental rostit de pescarii i marinarii singuratici. Ämarginile albului fiord´ etc. marinarii. a cânta. semn ortografic. ca orice cântec sau ca orice vis. iar starea sufleteasc este vag nostalgic . amintind îns de p mânteana C t lina din Luceaf rul eminescian. construit pe tehnica surprizei. eul liric întrebându-se. poate. Apostroful. Äun rm de mare´. Se remarc faptul c muzica nu este doar principiu de construc ie specific simbolist. ÄO melodie / Ce n-am cântat-o. elegiac a titlului. motivul visului. pentru p strarea ritmului i a m surii (versurile au 10-11 silabe în secven a poetic din care face parte cuvântul respectiv).. 9. În strofa a treia exist o succesiune de metafore ale iubirii trecute: ÄA fost un vis´.. refren. Ärefrenul unor triolete´. Semnifica ia subtil a iubirii este ilustrat în ultimul vers. Prin simbolurile c l toriei (p s rile albe. 5.

Transcenden a pare accesibil prin aceast stare de veghe permanent . Ämiro i". ca un refren i laitmotiv. Se fac sim ite ironia i spiritul ludic ale lui Minulescu. sporind marca oralit ii i p rând s urm reasc fluxul abrupt al . prin antiteza iubire adev rat / scurt nebunie. 8. fluidizeaz ritmul versului. Flac ra vie ii înc mai ardea în el. care configureaz dou viziuni diferite ale îndr gosti ilor asupra sentimentelor ce i-au unit cândva. Äs m miro i". fiind atât element de construc ie al poeziei. a fost cultivat de simboli ti ca Minulescu i Verlaine. Muzicalitatea este important . desp r irea cuplului erotic. Din punct de vedere ortografic. ci mai degrab printr-o lips . cât i motiv al imaginarului liric. de irarea. Ultima strof a poeziei este un distih ce reia simetric. Specia roman ei. marinarii. 5. 3. incipitul: ÄTu crezi c-a fost iubire-adev rat ? / Eu cred c-a fost o simpl nebunie!´ Schimbarea semnelor de punctua ie (punctele de suspensie având un rol afectiv în incipit. ÄGolul unei u i" poate semnifica gaura cheii. prin urmare duce cu gândul la mister. Äauzi" 2. greu de explorat. de exemplu. vocea liric o identific nu prin prezen a a ceva. I. În sine.se na te povestea de dragoste ± din albastrul apelor m rii. liric i sentimental . 68 (Gellu Naum. estetismul simbolist se manifest prin folosirea neologismului i a denumirilor cosmopolite. pe un rm uitat. cântecul). Roman a Celei care pleac apar ine prin imaginarul poetic i prin mijloacele artistice curentului simbolist. motive: iluzia sim urilor. precum i cultivarea simbolurilor ( rmul de mare. Ätu po i crede". Äinsomnia mea´ 6. devenit chiar unul aprig. Din punct de vedere prozodic. pentru a sugera plecarea. sugerând nostalgia rememor rii. p s rile albe. 4. 7. prin excesul de transparen al versurilor. oglinda. cadru diferit de spa iul comun al lumii obi nuite. Astfel. curiozitate i stare de veghe. Oglinda oarb se remarc prin lipsa total a semnelor de punctua ie. Cratima care leag forma aton a pronumelui personal de relativul care men ine un ton informal / colocvial. Oglinda oarb ) 1. sunt înlocuite acum cu semnul întreb rii i cu semnul exclamn rii) transform discursul poetic într-o pereche de replici de tip întrebare ± r spuns. Tema identit ii. 9. Tema i motivele sunt specifice acestui curent artistic. pescarii. Cultul artificialit ii. unde vraja iubirii se transform în cântec adus din puncte geografice îndepartate. p trunderea prin u este simbol al trecerii de la profan la sacru i deschide calea spre revela ie. insomnia. Compara ia Äinsomnie«ca golul unei u i" se refer la dificultatea de a descrie o insomnie.

ÄZglobiul. motivul m rii. auditiv. tactil. redat ini ial prin repeti ia verbului fuge. Imagini vizuale: ÄVezi marea: b trân . Pe de alt parte. esen ele. sugerând o experien de contopire pân la confuzie între corp i sfera artificial . adânc ´. I. de asemenea. tutun i fl cari. În strofa a doua. descompunându-se în fire de sânge. întins . Din punct de vedere al limbajului poetic. Cu toate acestea. ÄPoetul vede în m sura în care orbe te´. adânc ´. folosit în strofa a patra. îi d . precedat de adverbul de mod repede: ÄEl fuge voios. pârâul. eul liric se refer atât la dificultatea de a se face cunoscut în mod autentic. motivul pârâului. corelând totodat cele trei atribute adjectivale. În opinia mea. f r o descifrare precis a eului. const în faptul ca acesta amplific . accentueaz intensitatea momentului. lân . 69 (Miron Radu Paraschivescu. barierele dintre cele dou fiind redefinite. Lipsa punctua iei este unul dintre elementele specifice frondei avangardiste. Compara iile metaforice au rolul de a semnaliza starea naturala a personajului liric. nea teptate. eul liric pare s se de ire. dintre vis i realitate. De asemenea. tema iubirii. semnificând o dorin puternic i o comand adresat celuilalt. Pârâul i marea) 1. 9. Laitmotivul ambiguit ii persist i în ultima strof . în construc ia Äs vorbim de memorie" e frapant discordan a dintre exterioritate i interioritate. de i lipsa punctua iei îngreuneaza în elegerea operei. este explorat contrastul dintre aparen i esen . rmul. voiosul i clarul pârâu: / El iute alearg spre z ri f r frâu´ . sim urile fiind în el toare i l sând sentimentul unei angoase a lipsei de claritate. Valoarea expresiv a adverbului tot. valuri 2. 3. Virgulele folosite în primul vers au rolul de a marca prezen a enumera iei in text: ÄVezi marea: b trân . inuman . suprarealismului în cazul de fa . afirma Gellu Naum cândva. cât i la cea a autocunoa terii. marea. iar prin enumerarea sim urilor (olfactiv. tot mai repede fuge´ 4. În ultima strof verbul Ävreau" e repetat aproape obsesiv. 5. vizual) plasate în contexte subtile. oglinda r mâne oarb în continuare. i o not de autenticitate i contribuie la atmosfera general de confuzie în fa a contopirii spa iului vis rii cu cel al realita ii. În prima strof . f r a-i surprinde corect reflec ia.gândurilor eului liric. 8. întins . Tema naturii. predomin caracterul ambiguu. orbirea poate fi semnul unei experien e ini iatice: a ignora aparen ele în el toare ale lumii i a cunoa te realitatea secret .

9. motivul rozelor. 4. 3. Ätu´. metaforele i epitetele care devin expresia unui mod de gândire. IV) 1. Tema adora iei. 7. motivul fecioarei în alb. selectarea cuvintelor din sfera religioas . al purit ii. Subiectivitatea reprezint maniera de personalizare a mesajului poetic i deriv din îns i natura textului: discurs poetic confesiv. întâlnit în prima strof a poemului. Acesta reflect numele personajelor principale ale pove tii de iubire. sugereaz vivacitatea. adjectivul pronominal posesiv Ämea´. marea´. M rcile lexico-gramaticale prin care se eviden iaz subiectivitatea eului liric în poezie sunt: pronumele personale. iar la nivel stilistic identific o exclama ie retoric . iar urm toarele dou reprezint semnul prezen ei unui atribut izolat (pierdut). Titlul este un element esen ial al recept rii. Personificarea în inversiune. Astfel. 5. ceea c d un aer glume . prezen a unei interjec ii afective (o). întins . roze = trandafiri. iar iubita în ipostaza unui Ätân r pârâu´. care sunt reprezentative pentru ideea poetic reg sit în text. voio ia pârâului. redat prin alegorie în întregul poem. rugii ± forme literare actuale. Semnul exclam rii marcheaz grafic intona ia exclamativ a enun ului. Ea se realizeaz la toate nivelurile limbii: intona ia exclamativ din final. Prezen a vocii . 70 ( tefan Petic . în l imea. Titlul poeziei citate este alc tuit din substantivele articulate Äpârâul i marea´. Fecioara în alb. aflat în opozi ie cu Ämarea b trân . înserare = sear . amurg. Ätân rul pârâu´. exprimarea la persoana I (Äa putea´). În ultima strof . punctul marcheaz grafic finalul unei propozi ii enun iative. discursului liric. de persoana I i a II-a. pentru c ofer un indiciu interpretativ al discursului poetic. Uniunea dintre cei doi este îns inevitabil . în eleapt i statornic . 8. juc u . eul liric se reg se te în ipostaza m rii ± b trân . Prima virgul izoleaz interjec ia afectiv o de restul frazei. schimbarea topicii cu rol afectiv (Äo alb / blând / calm / sfânt rug ciune´. pârâul zglobiu ± iar eu. Ädulcea poc in ´ etc). a unei viziuni personale asupra lumii. Äeu´. 2. crepuscul. utilizând metaforele m rii i pârâului: Ätu. c ruia Änu-i pas ce rm va ajunge´. plasarea la fiecare început de strof a unei defin ii lirice a fecioarei. I. fiind cea care dezleag misterul asupra întregii poezii. adânc ´. Imaginarul poetic creeaz o poveste de iubire.6. Ultima strof ilustreaz tema iubirii. metaforizate i transpuse în cadrul natural. Aceast ultim strof este asemenea pildei care se afl la sfâr itul fiec rei fabule. înso it de determinan i.

vaporos. calm ± lini tea. azuriu). în care se schimb numai epitetul: ÄTu e ti o alb rug ciune´. Epitetul cromatic azurie sugereaz cerul. muzicalitatea grav a evoc rii compun un discurs poetic delicat despre o prezen aproape imaterial . rug ciune / Asemenea binecuvânt rei / Ce din n l imea azurie / Coboar . Tehnica sugestiei (simbolul rozelor. blând ± delicate ea. Limbajul poetic simbolist se caracterizeaz prin expresivitate i sugestie. În a doua strof . Fecioara în alb. În acela i timp. laitmotivul i refrenul discursului liric. ÄTu e ti o blând rug ciune´.lirice în finalul textului afirm poc in ´.. purt toare a atributelor divine pe p mânt. spiritualizat prin metafora central (Ärug ciune´).´ reprezint un elogiu adus fecioarei în alb. 71 ( tefan Petic .. Äasemenea binecuvânt rei´). câte o tr s tur : alb ± culoare asociat purit ii. a ideii de divin sau o reprezentare a aspira iei erotice. Primul vers al fiec rei strofe contureaz motivul fecioarei în alb printr-o suit de defini ii lirice sugestive.asfin it. amestec de livresc i senzualitate. sfânt ± caracterul sacru. compara ia Ä. muzicalitatea. a fecioarei în alb. Simbolismul poeziei lui tefan Petic este evident în planul tematic.. cromatica delicat (alb.näl imea´ ± înäl imea Ärugei´ ² rugii 3) Virgula din al patrulea vers marcheaz intercalarea unui circumstan ial de mod.. flori înserare . dar i paliditatea romantic a îngerului. a binecuvântat-o. fecioara fiind o reprezentare a dorin ei de puritate. al icoanei. ÄTu e ti o sfânt rug ciune´. pure i angelice. dup Ädulcea 6.trandafiri. versul repetat în mod simetric reprezint un paralelism sintactic. ideal . vag. Imaginile artistice i limbajul figurat concretizeaz figura angelic .. serenitatea. imaginea olfactiv . Repeti ia metaforei fecioara-rug ciune sugereaz obsesiv imaterialitatea de esen divin a f pturii angelice. ÄTu e ti o calm rug ciune´. Epitetele subliniaz . sugereaz manierismul arhaizant. . Simbolul rozelor. în care motivul fecioarei în alb (care structureaz de fapt un întreg ciclu de poeme intitulate astfel). 7. 8. prin epitete i compara ii (Äasemenea rozelor pl pânde´. imagine a purit ii sacre. apus 2) . al binecuvânt rii divine). iar metafora abstract Äun val de lin armonie´ este o reprezentare a armoniei lumii pe care divinitatea. sinesteziile (ÄIar vorba ta înaripat / E un parfum de anemon / La o icoan întristat ´) sunt tehnici tipic simboliste de creare a unui univers liric diafan. fiecare. inocen ei. prin intermediul fiin ei feminine. IV) 1) roze . I. dorin a de a cunoa te extazul purit ii. rafinat i gra ios al picturilor lui Botticelli reprezentând madone. 9. sugestiile cromatice i olfactive. divin.

³t ceri´ / ´glasuri´ 2.. Acestea au o puternic valoare expresiv i nu necesit descrieri mai ample ca în cazul romantismului.´) marcheaz pauza necesar dup interjec ie. apar in de fapt aceluia i câmp semantic. Un aer de Ämorbidezza´ se desprinde din repeti ia insistentã a imaginii femeii-rug ciune. puritatea.roze´..cu rol stilistic. e un procedeu al sugestiei simboliste.. rug ciunea. .alb ´. angelitate. texul nu transmite o viziune categoric seninã...ceasul clar al dimine ii´.. cu o evident con tiin a p catului.val de lin armonie´ intr în seria imaginilor cu aceea i valoare din a doua strof . 6) Metafora . . contureaz o stare de spirit i se confund cu lirismul. Multe dintre ele sunt metafore sau au un sens simbolic. din atitudinea celui pierdut în rug ciune.. 7) Poezia simbolist este una a universului interior. Compara ia ..rug ciune´. din parfumul rozelor i al anemonelor i. 5) Lirismul subiectiv se concretizeaz aici printr-un eu liric.. I. prin urmare o poezie simbolist ... nuan ând-o dup modelul muzical al temei cu varia iuni. Universul interior este aici marcat de subiectivitate.alb ´.cald ´. Abunden a imaginilor care contureaz un asemenea motiv este evident : . 72 (Al.privirea de madon ´. asemenea binecuvânt rii´ sprijin sugestia sacralit ii figurii feminine.. poetul parc picteaz atmosfera de pace. de diminea i de înserare. frun i´. antonime: ³jos´ / ´sus´.binecuvântarea´ pe care o poate r spândi sacrul asupra lumii terestre. . cu atât mai mult cu cât sunt de fiecare dat epitete pentru substantivul .blând ´. . Prin multitudinea figurilor de stil.. 9) Consider c textul este expresiv în special prin imaginea unui eu care aspir c tre puritate. Astfel poetul creeaz o poezie liric . Cu toate acestea. Prezen a multor substantive i adjective care au leg tura direct cu ceea ce se vede. . poc in a intr în categoria motivelor literare. ... .tu e ti. .. Virgula (ÄO.. .. c tre sacru. Glasuri) 1. de rug ciune. Apar termeni ca . 4) Angelitatea feminin .azurie´. prezent ´gramatical´ în ultima strof (persoana I singular a verbului a putea ) i prin patetismul adres rii insistente c tre un tu care nume te persoana iubit .Semnul exclam rii de la sfâr itul strofei marcheaz intona ia exclamativ . 8) Cele patru adjective. In structura ³din vremi de-odinioar ´ cratima marcheaz pronun area într-o singura .. Poetul reia aceea i imagine.rou ´.dulcea poc in ´. . . mai ales..clar´..templu´.alb rug ciune´.înaripat ´.sfânt ´. . alc tuit pe baza sugestiei. . Philippide. care vorbesc despre . sugestie central a textului.

u or steril= nefertil. sugerând drumul c tre cer al sufletului. Imaginile vizuale cum ar fi :´nalte bolti senine´. 73 (Alexandru Philippide. 7. dar si de speran . Sintagma ³priviri de stele´ este o metafor personificatoare care sugereaz contempla ia. I. Astfel se evit hiatul si se p streaz m sura metric . Ultima strof . iar în a doua strof rima este îmbr i at . de a fi purtat 'prin v mile v zduhului'. sentimente. Epitetul multiplu ³atât de limpezi i de pline´ se refer la glasurile invocate de eul liric care par a fi ni te voci ale universului.. (sens denotativ) Ochii sunt ferestre c tre o lume interioar . sau de a fi p r sit si uitat ³în vreun str in ungher´. glasuri. uimit de însu irile lor si de propria stare sufleteasc .. ³priviri de stele´.molcom= încet. la fel ca multe alte suflete care au disp rut.silab a doua vocale din cuvinte diferite. invoca ia 8. Eul î i imagineaz doua posibilit i. interoga ia retoric . ´mâna ca un fum´ sunt mijloace artistice cu rol de descriere a cadrului si de sugestie a st rii suflete ti. de fiin imaterial . ritmului si imaginilor. În pia s-a adunat mult lume. În prima strof rima este încruci at . eul aspirând spre lumea revelat de aceste glasuri. dar care pot fi percepute în plan spiritual. Rima încruci at . Figura de stil semnific armonia si perfec iunea. Textul citat exprim sentimentele eului liric de incertitudine. 5..´). de provenien supranatural . de aspira ie c tre perfec iunea spiritual . Se accentueaz rela ia dintre suflet si natur prin motivul. Valoarea expresiv a verbelor la timpul viitor din poezie se realizeaz prin includerea lor într-o invoca ie (³O. Metafora ³glas´ are sensul de suflet. Glasurile invocate pot fi suflete sau îngeri care c l uzesc sufletul dup moarte 9. / M ve i lua pe calea de apoi / Prin v mile v zduhului cu voi /Sau m ve i p r si.. al stelelor i al cerului. prin intermediul armoniei. ³Tu. prin intermediul invoca iei si al interoga iei retorice arat c eul liric mediteaz la ce se va întâmpla atunci când n-o sa mai fie ³decât un glas´. virgula separ vocativul ³tu´ de . 3. Imaginea ³cosmosului f r sus si jos´ arat c acesta este infinit i c în via a de apoi nu mai sunt acelea i repere ca în viata trec toare de pe p mânt. de provenien romantic . Poezia liric este o crea ie artistic exprimând sau sugerând emo ii. neproductiv 2. monstru al fierbintelui Egipt´ ± în acest vers. (sens conotativ) 4. Secrete i mistere) 1. îmbr i at sau pereche confer muzicalitate poeziei.. 6.

. ci numai sa fie martor la manifestarea acestora. Motivat de gândul c s-ar putea s g seasc totusi ³secretul universului i-al vie ii´. spune el. În final. de obicei.. chipurile stranii de pe insula pierdut . grandoarea. mijloacele artistice folosite (întreb rile retorice: ³o s ajungem. cu planul cosmic. apare în cadre idilice. a a cum reiese înc din titlu. Prin el poetul î i exprim resemnarea. catrenele. ³Portice lungi´. descifrarea misterelor lumii. O alta tem este trecerea timpului. lipsit de secrete. Privind restul poeziei ca un monolog adresat. întrucât ³secretele´ i ³misterele´ la care se face referire în titlu sunt enunta e mai apoi în text: porticele prin care se spune c se plimba Caligula. misterioase chiar. precum i prin întreb rile retorice din cuprinsul poemului : ³cine tie?´. Titlul anun tema poemului. . Sfinxul . r mânând în urm doar pietre./ cu gândul s descoperim în ele/ secretul universului i-al vie ii?´. s rac. 6. steril. ³Un plat pustiu. ³ajun i în lun ´. urât´. s rac. de via . Prezen a eului liric se eviden iaz în text prin verbele la persoana I plural ´s dezleg m´. ³s ajungem´. R spunsul este ironic i denot triste e: ³da-n stele nu ajung decât poe ii´. Tema poemului ³Secrete i mistere´ este.imaginea vizual con ine patru epitete. poetul se întreab ³ o s jungem oare i la stele?´. ³Ajun i pe lun n-am gasit decât / un plat pustiu. 7. Timpul. terge totul. ³Da-n stele nu ajung decât poe ii´. sarac. 5. 8. steril. ³O s ajungem oare i la stele. urat ´ ± în acest vers. steril. Având în vedere c tema poeziei este misterul. ³s rac´. devine aici urât. i pân la urm lumea întreag . în care nu g seste niciun r spuns. Ultimul vers al poeziei se eviden iaz prin faptul c a fost voit izolat de poet. Aici luna ne este înf i at ca un plat pustiu.´. este un vers conclusiv. urât´. a oamenilor. urât´. steril. enumera ia:³pustiu. ³urât´ i ³steril´. Titlul poeziei este format din dou substantive ce apar in aceluia i câmp lexical legate prin conjunc ia ³ i´. 3.restul propozi iei. ultimul vers pare a fi r spunsul la întreb rile puse anterior. virgula desparte p r i de propozi ie de acela i fel. poetul se resemneaz i înceteaz s mai descifreze mistere i secrete. cu savanta alipire a ultimelor dou din care se desprinde amarul vers concluziv) nu fac altceva decât s înt reasc ideea poetic . În acela i fel în care Eminescu se raporteaz la planul terestru f când compara ie cu universul. nu g se te altceva decât ³un plat pustiu. Astrul care. ³cine-a cioplit acele chipuri´ 4. atributele adjectivale ³pustiu´. Alexandru Philippide schimb planul terestru.imaginea vizual con ine un epitet i simbolizeaz m rimea galeriilor prin care se plimba împ ratul roman Caligula. 9. sterp i nu mai prezint niciun interes pentru omul avid de cunoa tere. Îns nici aici. mai precis. istoric. s rac. El întelege c omului de rând nu îi este menit s descifreze misterele vie ii. lumea noastr .

cratima ajut la formarea inversiunii. dorit . sim urile se armonizeaz . de aceast dat la grad avansat . Äfaldurile unor . a fi în contratimp. este con tient de raritatea spectacolului la care ia parte. El imagineaz o conexiune o irealului în care este proiectat. Primele dou versuri au valoare de incipit si prezint un cadru nocturn. ipotetic .I.motivul drumului 6. adic în timpul ³sc pat de spa iu´. 8. provenit din adverb: apropieri.El dore te s se integreze ³în senina voluptate nou ³. i dore te o apropiere permanent a acestor dou elemente. ceea ce sugereaz intensitatea cu care eul poetic tr ie te momentul descoperirii unui ³lin urcu de neagr catifea´. fiind în leg tur cu imagini importante în poezie. Ele au o topic invers . a pierde timpul. Poezia are un titlu format dintr-un substantiv comun la num rul plural. i anume . Faldurile draperiilor Ä esute parc numai din sunet i culoare´ constituie o astfel de imagine : eul poetic reg se te în ele coexisten a sunetului i a culorii. are o puternic înc rc tur expresiv . În versurile urm toare. într-o Ä punte´.Imaginarul poetic atinge nivelul spa io-temporal în finalul textului. Metafora ³puntea dintre privire i auz´ exprim o ipotetic armonie între sim uri. un simbol pentru dep irea unor limite ale cunoa terii. Poetul analizeaz posibilitatea unei conexiuni între sim uri(privire i auz). Cratima este folosit cu scopul de a marca alipirea.De asemenea. 7. 3. eliberându-se de spa iu.aceea a c l toriei ini iatice. Aceast imagine este un epitet-inversiune i în acela i timp o metafor a drumului spre inedit. 5. Epitetul cromatic Äneagr catifea´ înt re te ideea de necunoscut. între timp i spa iu. iar eul nu mai percepe decât temporalitatea. Apropieri) 1. 4. Modul conjunctiv exprim o ac iune posibil . motivul urcu ului. Structurile care con in imagini vizuale sunt: ³neagr înalte draperii´. ³putea-voi´ fiind o form în care auxiliarul urmeaz dup verbul de conjugat. cu timpul 2. Este o metafor care sugereaz eliberarea de constrângeri. Acest cuvânt. cu realul în care se va intoarce i unde sper la o materializare a acestor Äaeriene fermec torii´ . 74 (Alexandru Philippide. gustând din ea i pierzându-se în eternitate. se transmite ideea c la cap tul acestei c l torii i în prezen a dorit a unei c l uze. dorin a eului liric de a se apropia de libertatea absolut . prin simplitatea sa. Odat realizat o leg tur între elementele constitutive ale cadrului restrâns. Se sugereaz astfel o posibil tem a textului. O existen simultan a catifea´.se dore te o nou coresponden .

viziune modernist de fapt a lipsei de speran . poezia sus ine ambiguitatea imaginilor. eul liric subiectiv (prezen a lui fiind indentificat prin m rcile lexico-gramaticale: verbe la persoana I singular -³ vei ajunge´.Philippide p trunde într-un spa iu ireal din voluptatea c ruia dore te s preia pentru ca.´f r c l uz ´ . 9. s beneficieze i în spa iul real de acest spectacol cromatic i auditiv. ochiul. cultivând sugestia unei lumi mai bune . Punctele de suspensie îndeamn la medita ie. 4. Este vorba de o apropiere a celui care parcurge poezia de sensul adev rat al acesteia. Äsc pat de spa iu´ . zdrav n la minte 2. Metafora ³aripi reci´ identific faptul c aspira ia. Primele strofe. iubirea. Scris pe un fundament modernist.dar care nu îl anuleaz pe acesta din urm . marea. aspira ia sa fiind identificat prin metafora ³por ii c l toare´ pe care autorul se întreab dac o va ajunge. pas re c l toare. care este simbolul zborului c tre în l imi. Al. bivoli. oase. Rezonan ele simbolice sunt. aripi . dorin a. ideea de apropiere .´s am´-) nu g se te niciun reaz m pentru ra iune. Predicatul ar fi fost inutil. cu atât mai aproape de dezn dejde. Rima împerecheat sus ine . m sura: 8 silabe rim : îmbr i at 6. c tre idealuri înalte care nu pot fi atinse. de asemenea . Cocorul) 1. 8. a ine minte . un fund de mare în care zac pe ti. de asemenea prezentate . poate chiar eterne : ³cu un timp sc pat de spa iu´. prin faptul c aceasta faciliteaz cititorului descifrarea textului. Astfel. poate i profunzimea sentimentului de fric în fa a necunoscutului. structurate de enumera ie descriu un spa iu straniu i întunecat.Sentimentul dominant în poezie este cel de triste e i de team de necunoscut. pas rea. sugerând o puternic înc rc tur emo ional . singur tatea 5. Aceast metafor este înt rit de o alta: ³zbor de pas re uitat ´. i-au fost înfrânte. I. Strofa a III-a este un catren alc tuit dintr-o interoga ie retoric ce sugereaz aspira ia c tre în l imi. 9. .acestor dou coordonate implic un timp infinit. pentru c totul const în aceast în irare de lucruri atinse de moarte. cu cît mai concis . în acest caz.75 (Camil Petrescu. O tr s tur a poeziei lirice este faptul c autorul î i exprim direct dezn dejdea c nu poate accede la lumea absolutului prin cocor. 3. 7. a înv a minte.

traseul unei cobor ri în sine reflexive. Eul lui Philippide ´c l tore te´ prin sine ca printr-o lume obscur i cu ascunse dureri. cerul 7. aproape arghezian. prin urmare la reducerea num rului de silabe din vers i la ob inerea unei anume m suri. prin somn p mântul geme. care nu-i ofer decât experien a mor ii. Cratima marcheaz rostirea într-o singur silab a unui cuvânt i a unei p r i de cuvânt diferite. Versul neregulat sus ine tensiunea liric a unui text modernist prin vizionarism i prin puternica impresie de înstr inare a omului de orice sens al lumii. 8.. f r leg tur cu un moment temporal anume. ³îmi´. verbe la persoana I ³cre te´. I. ( pronumele personal de persoana I ) 6. epitetul. cum poate fi la fel i pentru cititorul care îl înso e te.i imaginile artistice create de figuri de stil.76 (Alexandru Philippide. este orb (epitet). a doua limit . cred. cum ar spune Dante. Este vorba de a a-zisul prezent etern. Poetul p trunde în aceast selva oscura (p dure întunecat ). . starea dramatic a celui care percepe continuu curgerea timpului i insuportabila cruzime a lumii. veghea fiind. cu stelele asemenea unor vine i din i (metafor ). Dispari ia vocalei pronumelui reflexiv conduce la rostirea acestuia într-o silab cu prima vocal a verbului. Expresivitatea textului se datoreaz . Labirintul sufletesc este sugerat în incipit prin metafora hrubelor adînci.. acelor imagini care contureaz . compara ia dubl . se zbate. somnul.t cut. 9. prima limit . Cerul. Eul lui Philippide se define te. În ultima strof .se fr mânt 2.³mi´.derivare-c p tâiul. prins în capcan între dou nop i. ³s am´. în special. (adjectivul pronominal posesiv de pers. astfel.pronumele la persoana I.tot versul 5. este spa iul zbuciumului existen ial (vezi antiteza dragoste/ ur i metafora un spasm. orb. conversiune-meu 4. sufletul. ³s îndemn´ -. i descoper în ea p mântul i cerul.Veghe) 1. Verbele la timpul prezent fixeaz o experien cu valoare exemplar .). iar aceast ´c l torie´ este pentru el permanent .O alt tr s tur a poeziei lirice sunt m rcile lexico-gramaticale. Cerul gol poate fi o imagine simbolic a divinit ii care ne-a abandonat. precum metafora ³aripi reci´ sau epitetul din construc iile ³creste lungi de os´ i ³poart c l toare´. care încadreaz un eu insomniac. 3. veghea. ci cu generalitatea unei situa ii. adic între dou spa ii obscure. t cerea. cu un oarecare grad de ambiguitate. imaginarul vizionar al textului se opre te la cele dou limite exterioare. In preajma mea. I) Un glas în mine prinde s m cheme. p mântul. P mântul.unghere-col uri.

amintirea. Eul liric dore te s se bucure de roadele pomilor. ci într-una modern .dar nu în esen a lor tradi ional armonioas .77 (Ion Pillat. Dintre verbele la modul precizat. I. cu lini tea mult dorit . 9) Titlul poeziei. a lua via a. pe dealuri de podgorii. ce se refer la cei ce cl desc lucruri durabile sau care dau sens cuiva ori unui lucru. Dintre figurile de stil din aceast strof . au modelat amintirea ce-l va înso i toat via a. podgoriile. În structura ³venit-ai´ cratima marcheaz venit´. trecutul.i da via a 4) Verbele la modul conjunctiv din ultimele dou strofe exprim dorin a eului liric de a se cufunda în amintirea trecutului. Rela ia dintre titlu i poezie const în modul în care elementele naturii din cadrul copil riei (râurile. Str inul) 1. forma inversat a perfectului compus ³ai . alb Negoiu). via a. str bunii 7) Pacea nop ii este o metafor a armoniei acestui spa iu rural. an 2) Linia de pauz marcheaz . Ctitorii. a. 6) tema: timpul. Floarea era vie când a primit-o. de fructele oferite de livezile de pruni. 3) a da viat . cu bog iile pe care le ofer . dealul. articulat. imagine vizual : Acolo-n pacea nop ii. 78 (Ion Pillat. iar Negoiu str punge cerul cu a sa în l ime. 5) imagine auditiv : Când opte te valea de cântecele morii . Acestea pot fi considerate ctitorii primilor pa i ai eului-copil. la nivel semantic. de a reface comuniunea cu p mântul. întorcându-se i acum cu drag la pridvorul b trân sau la vechea vatr . o ³t cere´ a eului liric. al stabilit ii împotriva trecerii timpului. amintim: epitete (pridvorul str bun. compara ii (globul terestru ca o minge). unde cenu a stingea toate oaptele. 8) Strofa a treia a poeziei se refer la dorin a omului de a se retrage la ar . a scind rii i alien rii. livezile) i-au l sat amprenta asupra poetului. Pridvorul este un simbol al d inuirii pe p mântul românesc. este alc tuit dintr-un substantiv simplu. enumer m: s deslu esc. diferen ierea între prezent i amintire. I. Ctitorii) 1) vreme. care este în continuare fermecat de tot ceea ce ine de trecut. înconjurat de t cere. când toamna se apropie. în fa a focului din vatra. 2. s stau. cât i pentru separarea celor dou momente ale tr irii sale. motive: râul. atât pentru intensificarea emo iei. s aud. la plural. al ritmurilor naturale i al bel ugului.

vizual tot ceea ce 7... Imaginile vizuale precum ³te-apleci mirat´.. ia seam . cu casa. 4. parc. Perspectiva lui este diferit de a celor familiariza i cu împrejurimile. ³ce-ar str luci´ ori metafora ³r nit de-un dor târziu´ accentueaz ideea poetic . atât l-a t iat capul s fac . sugestia se realizeaz i prin pauzele din discursul liric. iar o a doua tr satur este preferin a pentru spa iul autohton. În fiecare toamn plec m la ar . ia seam ´. De asemenea. o clip ´ con ine o imagine vizual . Ne-a t iat calea o pisic neagr . ÄStr inul´ venit la mo ie pare c nu reu e te s descifreze peisajul i îl vede doar ca pe un tablou: ³Te-apleci mirat str ine. ³cu cas . la aflarea ve tii. pe de-o parte zborul vr biilor. pe-amurg ca pe-o ram ´. Rolul expresiv al interjectiei ³vrrr´ in poezie este acela de a sugera . 79 (Ion Pillat. Natura este o tem des întâlnit în poeziile lui Ion Pillat. la nivel auditiv .dar n-ai z rit. pe care cutremurat l-ascult´ con ine o imagine auditiv .timpu-n zbor. O caracteristic a traditionalismului este localizarea intr-un spa iu rural. 9. pauze ale emo iei./ C ai cuprins Florica.c tot astfel trece i timpul . trist = amar. la fel de repede ca o b taie de aripi. 6.³Sclipe te Râul Doamnei înspre apus.. Amurg în delt ) 1.. eviden iind frumuse ea i bog ia locului. 5. parc . ³Florica e acolo. A venit toamna în sufletul ei.´ I. fapt necesar pentru p strarea m surii. 8.. 4. melancoliei i nostalgiei: ´C ai cuprins Florica. livezi´. exprim apar ine acestei mo ii. Cratima une te într-o singur silab p r i din cuvinte diferite. mo ia Florica aici. 3. Enumera ia din prima strof . dureros scâncind = plângând 2. C derea sunetelor la sfâr it de substantive i la început de verb reduce num rul de silabe din vers. În ³Amurg în delt ´ .3. ³Vrr. Din p cate.dar n-ai z rit. Sugestia limbajului poetic este realizat prin simboluri i coresponden e: ³Pe-albastra dep rtare a luncii de demult´ sugereaz scurgerea timpului. iar pe de alt parte . care se produce instantaneu.livezi´.. el nu poate s înteleag frumuse ea locurilor: ³ i crezi. marcate de punctele de suspensie....

iar metafora ³aur vân t´. iar a doua separa dou propozi ii coordonate. În aceast poezie apar tema timpului i motivul mor ii. În ³Amurg în delt ´ caracterul liric al poeziei se face sim it prin nota de u oar melancolie. Ämei´. În prima strof nega iile au rolul de a înt ri ideea poetului c timpul nu este ceva palpabil i c acesta reprezint o realitate abstract . o stagnare. a a cum filele de c r i se îng lbenesc datorit vechimii. i 7. Prima virgul separ apozi ia-metafor ´în ceasul cu nisip«´ de restul enun ului. 5.´Nu-i în apus i nici în auror ´ . din perspective unui observator neutru. Epitetul personificator ´sfâ ietor de trist´ sau cromatismul insistent i contrastant (aur / vân t ) contureaz un spa iu al disputei dintre lumin i întuneric. de 11 i 10 silabe. I. Äf r ieri i far azi´ 2. 5. a vie ii in delt . personificarea ³noapte optitoare´ creeaz un fundal muzical melancolic. dintre via i moarte. Poetul descrie un tablou de amurg în zona Deltei Dun rii (³sat lipovenesc´). fragilitatea omului i existen a sa limitat . Rima este incruci at . 7. si verbe la persoana I. Modalitatea în sine a descrierii în cazul c reia vizualul este dominant este specific textului liric. cum ar fi Äaud´. caracterul tradi ionalist se resimte prin tonul elegiac. 80 (Ion Pillat. o ilustrare concis a temei acesteia. de asemenea. la amurg. Aparent un cadru de natur . 6. 6. Timpul) 1. Aceasta sugereaz . compunere ±dintotdeauna derivare cu prefix-recheam 4. Compara ia Äîng lbenind ca fila dintr-o carte´ are rolul de a ar ta efectele trecerii timpului asupra omului. 9. Titlul ´Amurg in delt ´ este un fel de rezumat al poeziei. subliniaz trecerea lent a timpului care se reflect i asupra naturii înconjur toare prin nuan ele soarelui la apus. 8. tabloul este totu i înc rcat de emo ie. Metafora ³ ochi de ap moart ´ d poeziei o u oar nuan melancolic poate ar ta o incetinire a trecerii timpului. Äsimt´. Prezen a eului liric în aceast poezie se face remarcat prin adjectivul posesiv la persoana I. Astfel. cu rol chromatic. 3.acesteia i se al tur motive ca amurgul. apa i o not istoric (³cai t tari´). iar m sura versurilor . In ultima strof . . Poezia lui Ion Pillat este un pastel al deltei in momentul înser rii.

prezintã câteva caracteristici specifice liricii simboliste. ob inutã prin ritmuri si rime perfecte. Aceast oper este o poezie liric . ace tia sunt atât de înal i. ³La Polul Nord´. central fiind aceea a unui eu liric pentru care timpul ajunge. de fapt. Omul s-a confruntat dintotdeauna cu efectele timpului. în poezia ³La Polul Nord´.Prin folosirea pluralului articulat Äpa ii´. Altã caracteristicã ce încadreazã poezia în simbolism este cadrul natural care apare ca unul trist i dezolant. Rolul descrierii în textul dat este de a crea un decor. Percep ia acut a acestei treceri este sugerat prin imagini poetice. totu i. 9. se pune accent pe acest substantiv. prin verbe la persoana I (Äaud´ . imaginarul poetic se organizeaza în jurul anotimpului iarna. i anume. ÄBanul. este asociatã cu izolarea. Äpa ii´. S vescu. Poezia ³La Polul Nord´ de Iuliu C. La Polul Nord) 1. ³Iar din prãpãstiile adânci se-aude-o stranie vibrare´ ³ i ur ii albi. Ca de obicei. 6. Gãvescu. o atmosferã prin intermediul cãrora eul liric î i exprimã starile suflete ti nelãmurite i confuze prin a sugera un sentiment pe care îl creeazã elementele din naturã. ochiul dracului´ 4. înduio a i. devenind singuratici. Astfel. 81 (Iuliu C. prin motive precum motivul singurãtã ii.8. încât par desprin i din universul terestru. solitudine care în poezia de fa ã devine apãsãtoare. ³câmpii nemãrginite´). ³dorm adânc´-³dorm mereu´. pustietatea (³mun ii solitari´. care dominã întreg inutul prin ³albul dezolant´ . tema poeziei. a pierde din ochi. 3.³La Polul Sud´). aceea a trecerii timpului. într-un oftat adânc i greu´ 7. deoarece poetul î i exprim sentimentele pe care i le treze te trecerea timpului. ochi de vultur. o realitate palpabil ( Äpasul´ timpului îi bate în inim ). eul liric este marcat. la fel ca i repeti ia i simetria unor cuvinte la începutul i fâr itul unei strofe ( ³mun ii solitari´. ca prezen . I. iar în aceasta poezie eul liric î i exprim triste ea i un fel de con tiin a imposibilit ii de a schimba ceva în aceast privin . 5. ³mun ii solitari´ Epitetul personificator ³mun ii solitari´ este folosit pentru a eviden ia mare ia i înãl imea mun ilor. cu scopul de a eviden ia greutatea i apãsarea cu care calcã Ämarii ur i´. Äsimt´). i aduce cu sine pierderea oricãrei sperante din sufletul poetului. . nemãrginite = întinse solitari = singuri 2. Un alt element definitoriu al poeziei simboliste îl constituie muzicalitatea exterioarã. care dominã peste câmpii si vãi. Titlul reprezint . a sorbi din ochi.

degeaba = zadarnic. moartea. iarna are rezonan ã în sufletul omului. Prin intermediul laitmotivului. via a fiind antidotul pentru moarte. prin eviden ierea unei muzicalita i exterioare. este o metafor sugerând moartea. 9. un început de deta are de aceast lume. direct. senza ie = percep ie 2. am fost bun i am fost frumos´ ± enumera ia sugereaz str dania depus pentru a învinge Äboala´ fiin ei. ce sugereazã permanen a stãrii de angoasã. pronume la persoana I singular ³m ´. i prin 8. întreaga naturã ajunge sã strige pustiirea eului liric. Laitmotivul în poezia lui Iuliu C. ³cand m-am .8. am înv at s citesc i chiar am citit niste c r i. Se observ o Moarte general . cea cu care ne na tem. ³adorm´. ³se v d´. iubirea.). Cadrul natural este unul trist i dezolant. Boala) 1.i face via a frumoas te îndeparteaz de moarte. Eul liric consider c a. ³am citit´. culoare simbolizând st ri i atitudini poetice de izolare. Titlul poeziei. I. Cromatica este astfel sugeratã prin culoarea alb. 3. aducând monotonie. 6. o moarte care incepe de la inceputul vietii. prost ca noaptea 4. ÄBoala´. La nivel morfologic se remarcã abunden a verbelor la timpul prezent: ³se-ntind´. iar Ämedicamentele´ (ura. 82 (Marin Sorescu. de la primele simptome. chin i frig lãuntric. intensificând sentimentele i dând veridicitate întregului poem. verbe la persoana I singular: ³simt´. adresarea direct (³Doctore´). ³ aici în regiunea fiin ei mele´. sugerat de epitetul ³mortal´. ³îngalbene te´. Se vorbe te despre moarte. dar mai ales prin repeti ia simetricã a unor cuvinte la începutul i sfâr itul unei strofe (³La Polul Nord´. ³am urât i am iubit. Lumea înconjur toare devine o povara. Cratima marcheaz c derea vocalei ³î´ în unirea pronumelui cu adverbul ³nu-e´ într-o singur silab .³La Polul Sud´ etc. am vorbit cu oameni i m-am gândit. a se trezi cu noaptea în cap. ³dorm´. obi nuitã numai prin ritmuri i rime perfecte. Sãvescu reprezintã un element definitoriu al simbolismului. 7. În prima strof a poeziei se descrie sentimentul mor ii. venind din interiorul ca o con tientizare a pieirii. nevrozã. prin substantivul în vocativ ÄDoctore´ folosirea persoanei I singular a verbelor i a pronumelor. Discursul liric este confesiv. cititul) sunt încerc ri de a tr i intens viata. 9. prin albul care dominã. noapte luna i stelele´. de a sim i în fiecare moment. ³se-aude´ etc. ³ziua m doare soarele. ³mi´ 5.

dar nu cunoa te. se încearc o anulare a responsabilit ii ac iunilor din moment ce decizia de a sta sau a pleca nu i i mai apar ine. timpul tot se scurge. niciodat Ätu´. a gândi 2. I. Iubirea. efectul este acela i. din punct de vedere sintactic. care vede. eul liric preferând pasivitatea i deta area. reprezentând atât desp r irea. ora e. dar nu prive te. un tren tot se pune în mi care. prive te moartea ca pe o boala. a fi frumos. Astfel. ca un strig t debusolat. Revolta i mâhnirea cap t forma final în aceste ultime dou versuri. nu s se i apropie de ea. desi ³am cheltuit pe ele o groaz de ani´ i c singurul lucru ce poate fi schimbat în acest sens este tr irea intens . frica de ata ament i de cunoa terea necunoscutului. ruptura tot se produce. 9. toate înseamn a fi viu. Pleac trenul) 1. Astfel acestea devin ³medicamentele´ împotriva mor ii pe care o simte înc de la începutul vie ii. Se realizeaz ca moartea în final nu are loc. cât i efectele ei. 5. Efectul este acela i: fie c trenul merge sau st . Ideea Toata via a am privit pe fereastra » exprim neimplicare. de lume. 6. Trenul » este cel care se pune în mi care. Astfel. se eschiveaz . a fi bun. trenul face ac iunea: trenul st sau trenul se duce. pe care încearc s o înfrâng . expus ideea trecerii ireversibile a timpului i a incapacit ii de a-l tr i : avem de multe ori impresia c ne tr im via a. gând . a. iar întreb rile sunt adresate sie i. cu riscuri i fr mânt ri. a aceluia blocat în pasivitate.gândire. continente´ ± virgula desparte mai multe elemente ale unei enumera ii i. ce concentreaz i expune drama omului care tie. 8. privirea » fiind element cheie al acestei poezii. Eul liric încearc s evite aceste simptome. Interoga ia De ce ? » accentueaz ideea poetica expusa în celelalte strofe. Tu » doar e ti în tren. marc a eului liric i indic autoadresarea. . Resemnarea vine odat cu con tientizarea c în curând va pleca i trenul t u. Tema poeziei o constituie îndep rtarea. separ elementele unui subiect multiplu. el reu e te s priveasc lumea. gânditor. cititul. confuz. Mai este. a tr i. de când lumea i p mântul. 83 (Marin Sorescu. Titlul poeziei sugereaz pasivitate i deta are. triste ea omului c l tor care nu reu e te s cunoasc niciodat lumea pentru c are timp numai s o vad . De ce ?» este o interoga ie retoric . c facem alegeri. Pleac trenul » este o metafor . 3. de asemenea. ura. devenind leg tura sa cu tot ceea ce îl înconjoar . dar se con tientizeaz ruptura . c lupt m. iar timpul trece pe lâng noi. Ultima strofa expune metafora dramei c l torului. confuzia si totodat resemnarea : nu se tie cine a plecat.i lua lumea în cap 4. când de fapt suntem victime ale pasivit ii noastre. ca lumea. încercarea de a ne face via a cât mai frumoas . indiferent din ce parte se produce ac iunea. Tu » este un pronume personal. f r a apuca s o i cunoasc . 7. ÄOameni. lipsa tr irii în mijlocul lumii i în prezen a ei.nascut´.

ne-nfa ura) 9. o încununare a emo iilor exprimate pe parcursul poeziei. de vapor. fiind un simbol al iubirii. de tren. Îndr gostitul sugereaz faptul c prin iubire. . de ce ? » vine ca o r bufnire. eul liric este cel purtat.. ±a avea nevoie de ceva ca de aer .motivul cuplului adamic 6.a r mâne în aer 4.a. care aduce în prim-plan i ideea deta rii. limitându-se astfel la o cunoa tere superficial . 3.. Totul st . el nu ac ioneaz . dar s nu cunoasc . -prezen a monologului liric adresat -m rci ale eului liric i prezen a verbelor la persoana I plural (ne s rutam. pe cabluri. el nu fuge. omul poate atinge absolutul. Interoga ia din final.condamnat de sine s priveasc . Verbele din prima strof creeaz o atmosfer aproape ireal i sugereaz un timp mitic al iubirii. copacii fug. romantic . iar el fuge. Prin intermediul simbolurilor. Din nou. 8. Din punct de vedere sintactic virgula coordoneaz circumstan ialele de loc iar din punct de vedere stilistic are rolul de a coordona termenii unei enumera ii. Pasiv.). el nu st . el este cel care nu se opre te la ele. continente » când. de a sublinia sentimentele de duio ie ale îndr gostitului i de a sugera c prin dragoste omul poate accede la absolut. se-adumbrea= se intuneca stins= imperceptibil. 7. Fug copacii. peste iarb . 5. Metafora steaua neagr este format din doi termeni aproape antitetici i rolul s u este de a crea o atmosfer ireal . vag 2. oameni. hurducat de c ru ». În ultima strof se reg se te motivul iubirii creatoare de lumi i motivul cuplului adamic. Atmosfera mitic este subliniat de versul liber i m sura de 11 silabe. fapt sugerat de verbul la participiu pironit » i sintagma m-am uitat pe fereastra ». S rutul) 1. îndr gostitul î i exprim concep ia despre iubire i consecin ele pe care aceasta le are asupra eului interior i asupra universului. lucru sugerat de enumera ia de autobuz. o con tientizare a irosirii: Toat via a m-am uitat pe fereastr [ ] De ce am impresia c am cunoscut lumea ? » I. Titlul are rolul de a-l introduce pe cititor in universul de fic iune propus de autor i de a oferi o cheie de lectur a textului. dar îi este team s simt .motivul rela iei omului cu transcenden a . eul liric nu î i asum via a. l sându-se purtat inert de mersul lucrurilor. ora e. de fapt. fapt sugerat de sintagmele care unesc cele dou lumi ( i p s ri mari se coborau pe b nci/ i pe statui.motivul iubirii creatoare de lumi . tr irea. tema iubirii . 84 (Nichita St nescu.a avea un aer preocupat . responsabilitatea nu este asumat . Întreaga strofa este o metafor ce sugereaz via a omului care dore te s vad .i da aere .

. . Risipa se realizeaz prin consumarea timpului dat fiec ruia s -l tr iasc în între inerea reac iei chimice care ne promite drept produs final fericirea. Acest procedeu artistic permite exprimarea mai direct a sentimentului de dezolare i cre te intensitatea mesajului transmis. Alt marc gramatical existent în textul dat este prezen a formei pronominale a persoanei I (Äeu´. El transform toat fr mântarea omului de a ob ine fericirea într-o pseudo. Virgula desparte în text elementele componente ale enumera iei. 3. 7.. Ele sunt trecute în tabloul fiin ei sale ordonat. Invoca ia este folosit în discursul liric pentru a accentua sentimentul de frustrare al eului liric cauzat de lipsa fericirii. Äda i-mi´. Äv dau jum tate. fericirea..´) i adresarea direct prin folosirea formelor verbale i pronominale la persoana a II-a (ÄA i gre it calculele. 85 (Marin Sorescu. num r fatidic..ÄV dau jum tate. a da cu bâta-n balt . 5. radiul i poloniul sunt elemente chimice radioactive. un num r rotund.tiin cum este alchimia ce are un el final imposibil. Deci titlul simbolizeaz c utarea orbeasc a fericirii. asemenea elementelor chimice din tabelul periodic al elementelor. Cele nou zeci i nou de elemente.. Marin Sorescu în ultima strof a poeziei ÄAlchimie´ folose te metafora i un registru de cuvinte tipic alchimiei pentru a ar ta risipa ce se realizeaz în c utarea pietrei filosofale.´. deoarece nu sunt o sut . sunt insuficiente. Plutoniul.. piatra filosofal ..I. Fericirea este un scop în timp ce în elepciunea este un mijloc de a atinge scopul.. a da ocol. Ä. Nu am putut g si la magazin calorifere cu apte elemen i. Dar din p cate reac ia continu la nesfâr it far un rezultat. 8. i care folose te calcule i formule imprecise bazate pe intui ii eronate. M rcile gramaticale ale prezen ei eului liric în textul dat sunt formele verbale la persoana I (ÄCe sa fac eu. 6. a da de veste. Titlul poeziei este un simbol ce ne arat unghiul din care trebuie s citim poezia pentru a în elege semnifica ia urm rit de autor. 4. întreg.. Ämea´.´. 2.mai arunc sub cazanul vostru.´).´ . Opozi ia din strofa a doua dintre ideea de în elepciune i cea de fericire reliefeaz asem narea dintre cele dou no iuni în concep ia uman dar ele au valori i în elesuri diferite. a da vrabia din mâna pe cioara de pe gard. Alchimie) 1.. Ämele´).

expresivitatea este realizat prin figurile de stil existente. a se da de ceasul mor ii. toamna. este cuprins de triste e. Con tientizarea dramei umane. dezn dejdea i durerea provocate de drama omului a c rui speran e s-au . Astfel. accentueaz ideea dezn dejdii. 6. Formele de imperativ exprim voin a hot rât i cererile arz toare ale eului liric ce iau forma unor porunci adresate fiin ei iubite. Poezia se încadreaz în lirismul de tip subiectiv prin m rcile lexico-gramaticale ale eului liric prezentate la punctul 5 i prin adresarea direct prin invoca ie retoric care accentueaz subiectivismul poeziei. Frunzele ± Elegie de toamn ) 1. cum gem´ care se constituie totodat într-o imagine artistic auditiv . Äpreumbl -te´ 5. a-i suna ceasul 4. I. 9. angoas . Tonul autoritar. titlul prefigureaz ideea de ansamblu a textului. În cadrul poeziei. Astfel. Prin referire la specia genului liric. precum metafora. elegia. dezolare. 86 (Radu Stanca. Limbajul poetic se remarc prin expresivitate. regretul. eul liric este însp imântat. a disper rii i triste ii eului liric. în raport cu universul. în ceasul al doisprezecelea. Frunzele moarte purtate de vânt simbolizeaz atât efemeritatea fiin ei umane cât i cât de nesimnificativ i neputincios este omul în fa a naturii. ÄF focul´. cadru necesar exprim rii unor tr iri de o asemenea gravitate i intensitate. ritmul alert al confesiunii este sus inut de folosirea modului imperativ care sugereaz totodat dezn dejdea i disperarea eului liric. ÄFere te-m ´. Uzitarea modului imperativ al verbelor este o marc a lirismului subiectiv i implicit a eului liric. 2. toamna cu frunzele moarte. Astfel. a realit ii necru toare genereaz dezn dejde. inversiunea cu rol de accentuare a ideii poetice. Cuvântul a c rui form nu mai este conform cu normele limbii literare actuale este Äal turea´. aceea a spulber rii iluziilor i speran elor la gândul perisabilit ii fiin ei umane. înc din titlu este fixat cadrul natural metaforic. Este dezv luit i elementul central în jurul c ruia graviteaz întregul discurs liric. c utând refugiu i alinare în iubire.9. sentimentele dominante fiind melancolia. fixeaz motivul central al acesteia. Titlul poeziei. frunzele. personificarea. 7. ÄFrunzele-Elegie de toamn ´. poezia cap t forma unui monolog adresat. Timpul trece în mod ireversibil iar omul este purtat prin via precum frunzele uscate de vânt. Astfel. Chinuit de ideea efemerit ii fiin ei umane i de regretul vremurilor apuse. reluat în cadrul fiec rei strofe. durerea. 8. De asemenea. neputând s se împotriveasc destinului. se remarc personificarea Äfrunzele sub pa i. 3. O tem prezent în text este efemeritatea fiin ei umane. acesta dore te cu t rie s evadeze din realitatea dezolant . Structurile care pun în eviden prezen a eului liric sunt: ÄA eaz -mi-te al turea´. trecerea ireversibil a timpului i un motiv literar este cel al toamnei i al frunzelor moarte. Personificarea e menit sa exprime zbuciumul interior. Sinonimul contextual pentru cuvântul înv luit este Äîmbr cat ´ i pentru a dep na este Äa desf ura´. i care. este anticipat înc rc tura afectiv a poeziei.

Cel de-al doilea catren nuan eaz eternizarea sentimentului de iubire.nicicând n-o s dispar ´. nu l-am crezut. Amploarea suferin ei interioare i a temerilor este eviden iat prin inversiunea Ävasta urgie´. de a-l proiecta într-un plan ireal i. ³va d inui ³. Prin intermediul acestei metafore este vehiculat ideea trecerii ireversibile a timpului care ia cu sine toate speran ele.. 8. 4. c ci ra iunea nu mai are putere în fa a sentimentului intens. acest lucru eviden iând totodat unitatea cuplului. reliefeaz lirismul subiectiv.dar . Expresivitatea este realizat prin repeti ia anaforic (³ i chiar. pentru elidarea unor vocale (³dac-ar´. Iubirea devine elementul de conexiune între cei 2 : ÄIubirea. nicicând n-o s dispar . de accentuare a sentimentului de iubire (³ea. Lirismul subiectiv se caracterizeaz prin prezen a monologului liric adresat i prin intermediul m rcilor eului liric (pronumle de persoana I singular i plural): ³eu´. I.spulberat... ea n-a murit. ea. Eul liric ar dori s se sustrag acestei realit i dureroase i s opreasc timpul. Cele doua virgule din versul ³Iubirea.Iubirea este un sentiment ce creeaz o anumit vulnerabilitate. Sonet) 1. Folosirea cratimei. Expresivitatea limbajului poetic este dovedit i de uzitarea metaforei. Apozi ia ³ea´./ i multe. ³eu´ marcheaz prezen a lirismului subiectiv. ea . ³n-o s piar ´. dar i prin adjectivul pronominal de persoana a II a singular Ätale´. Pronumele de persoana I singular ³-m ´. . 87.i´.´n-o s dispar ³. 7.. 5. Confesiunea liric eviden iat prin m rcile eului liric (pronumele personal de persoana I plural ± ³noi´). devine astfel subiectiv i reu e te s treac peste toate defectele celui/celei asupra c ruia/careia îsi r sfrânge iubirea. Nici când mi-a ar tat dovada. 3. Apar sintagme care marcheaz permanen a iubirii:´înc-o sear ³.. subliniaz importan a iubirii pentru eul liric. ³Iubirea. ³tainice cununi´). nicicând n-o s dispar ´ are rolul de a izola o apozi ie (³ea´). Adresarea direct a eului liric este subliniat prin pronumele de persoana a II a singular ´. cum este cea din versul ÄS nu simt frunzele cum zboar în vânt´. Persona încercat de acest afect. Legatura afectiv dintre eul liric i iubit e redat simbolic prin folosirea pronumelui de persoana I plural ´noi´. focalizând accentul asupra iubirii. Verbul la condi ional-optativ ³ar mai trece³ i cel la viitor ³n-o s dispar ³exprim dorin a eului liric de a conserva acest sentiment. totodat posibilitatea împlinirii unui scenariu ideatic. ceea ce reiese din verbul la modul conjunctiv ÄS nu simt´. ³d inui-ntre´) ajut la p strarea m surii de 10-11 silabe. ³la nesf r it´. implicarea afectiv a eului liric.´ 6. ³noi´. ea . expresivitatea la nivelul limbajului poetic se realizeaz prin intermediul figurilor de stil folosite în cadrul poeziei. ³înc-o ³. vezi. Iubirea lui nu va muri nicicând.´ ³ i dragostea . (Radu Stanca. 9.³n-o s moar ´ 2. Ea este o sl biciune.´) i prin inversiunile cu rol prozodic. Rima este încruci at . nicicând n-o s dispar ³. Astfel.

I plural. antonimie: realitatea-visul desp r ind-unind 2. a t ia elanul. care lupt cu sine. Inserate între versurile 7-13 se reg sesc epitete personificatoare atribuite triste ii i dragostei: ³urât ´. 18 silabe 5. 6. de absurd. Poezia ÄNecuvintele´ se prezint ca o . inclusiv prin ermetismul expresiei. 9. ducând la confruntarea dintre creator i gânditor. de a nuan a na terea unei noi lumi. poezia contrariaz permanent a tept rile cititorului. cât i o altfel de gândire asupra poeziei moderne. Astfel. prezen a interoga iilor retorice 8. pus în rela ie antitetic cu dep irea limitelor 7. I. ³înfrigurat ´. Astfel. a se culca pe o ureche 2. prezen a eului liric implicat. marcheaz elipsa predicatelor. În text se repet verbul ³a na te´ (³n scând´) care are rolul de a eviden ia procesul creator. ÄDe ce s auzim i de ce s avem urechi pentru auz?´. într-una: Într-una din zilele vacan ei voi merge la mare. dar i eviden ierea ideii poetice. nedreptatea firescului. o crea ie a esen ei lucrurilor. prima interoga ie retoric pune sub semnul întreb rii normalul i sugereaz ie irea din limitele banalului. 88 (Nichita St nescu. ³nedreptate´ suprim insolitul imaginilor artistice. a trage cu urechea. mai ales. întruna: Dup spectacol m b tea la cap întruna! 3. prin r sturnarea firescului. 3.I. triste e. a t ia frunza la câini. dragoste 4. 7. Nedreptate) 1. Titlul exprim i subliniaz apari ia eului liric subiectiv. au drept scop înfrumuse area versurilor. a duio iei în planul iubirii. întotdeauna. acel laser lingvistic = acel cuvânt 5. iar din punct de vedere stilistic accentueaz importan a ochilor i a picioarelor în cadrul vie ii i. speran e. din punct de vedere gramatical. Mijloacele artistice la care apeleaz . Tema poeziei este crea ia ca înnoire a universului. 89 (Nichita St nescu. o desprindere de contingent. a-l t ia capul 4. Nichita St nescu este un înnoitor al poeziei prin faptul c aduce atât elemente noi. Necuvintele) 1. orice poet. figurile de stil creeaz ambiguitatea limbajului împinsa pân la aparen a de nonsens. duio ie. dar totodat . Virgula. 6. prin folosirea verbelor la pers.

În ultima strof . Din punctul de vedere al prozodiei poezia este lipsit de rim . Copacii gândesc omul ca emo ie i ca ni te Äfructe plimb toare´. planând´. b tut de soart Dumnezeu / de 4. pietrele gândesc omul ca mi care i ca lumin . din întrep trunderea ra iunii cu sentimentul. aerul îl gânde te ca pas re cu aripile crescute înl untru. Strofa a doua eviden iaz dorin a autorului de a afla adev rul. Nichita St nescu se folose te de o metod a contempl rii. un altul al pietrelor i un al treilea al aerului. ca pentru a purta în ele adev ruri absolute.´ se refer la faptul c poezia se face prin fuziunea dintre puterea de judecat i afect. I. a se bate cu morile de vânt. a filosof rii pentru aflarea acestui cuvânt ce poate fi aflat numai în vis. identific specia liric cu o od . În acest sens titlul este semnificativ. toate trei cu privire la Om. s ating absolutul. Cei doi termeni repeta i în poezie sunt Äsoarele´ i Äoamenii´. / care bat. a. Aripile ascunse ale oamenilor sugereaz superioritatea gândului. Titlul este un element esen ial al recept rii. Titlul poeziei.. Lauda omului) 1. pentru c descrie cel mai bine atmosfera create i anume aceea a necuvintelor. ³Necuvintele´ reprezint o art poetic deoarece arat ideea autorului despre poezie i despre lumea înconjur toare în general. Formul rile cap t o mi care grav i lini tit-suitoare. referindu-se la faptul ca omul vrea s accead la o condi ie superioar ..art poetic prin faptul c poetul î i ar t propria concep ie despre modelul de poezie. plutind. Omul întotdeauna vrea s se autodep easc . cu excep ia strofei a treia în care primele dou versuri se repet . Cu ajutorul limbajului. 2. 5. în tipare sintactice de neclintit. a temei. 9. Äînl untru´ ± exterior. pentru c ofer un indiciu interpretativ al discursului poetic.i bate gura degeaba. Lauda omului. i a solu iei g site de el pentru ob inerea unei noi lumi se contureaz o veritabil art poetic . pe parcursul celor trei strofe. Astfel se poate gândi un punct de vedere al copacilor. iar celelalte versuri sunt alc tuite independent de poeziile clasice. Cuvântul Äoamenii´ este scris cu doi ³i´ pentru c primul i reprezint desinen a de plural a substantivului respectiv. . 7. 6. a reflexivit ii ce caracterizeaz fiin ele inteligente. 90 (Nichita St nescu. poetul folose te imaginea vizual Äcu aripile crescute înl untru. adev r reprezentat de un singur cuvânt. Repeti ia locu iunii substantivale ÄDin punctul de vedere al . 3. iar al doilea i este articol hot rât. definitive. 8. Äad ugat ´ ± înl turat . trei trepte ale unui fel de silogism poetic.

De asemenea. pentru c red ceea ce gândesc pomii. vâslind în aerul gândului. Ca i cum natura ar avea propria con tiin . este a elogia la maximum intelectul uman. în poezie sunt enumerate trei perspective metaforice cu privire la om: a copacilor. Poetul ne propune aici o viziune a Omului ca punct suprem i continuu ascendent al evolu iei materiei în Univers. f când apel la propria lor sfer semantic . vocea liric este prezent în text prin adresarea direct . motivul ascensiunii. m sura variaz între 10 14 silabe (într-o rostire rapid a primului vers al acestei strofe) 6. sporesc impresia de dinamism continuu. 8. oamenii sunt ni te p s ri extraordinare având aripile Äcrescute înl untru³ i planând fantastic în cel mai curat aer. 9. Äfrunte´. a se îmb ta cu ap rece. Cea de-a treia strof . precum i prin exclama iile din finalul fiec rei strofe. sunt cele mai originale i mai surprinz toare. universul material prinde via . 3. Äce-o z re ti´. pe apa Sîmbetei 4. pietrele i aerul. Tema trezirii con tiin ei / a na terii lucide. 91 (Nichita St nescu. Äochii´. Omul este mai presus de orice prin emo ii i inteligen . Diminea marin ) 1. chiar dac cu valoare generalizatoare. a ti ca pe ap . complementare una alteia. în tendin a lui perpetu de a st pâni legile universului. mediul p s rilor. a pietrelor i a aerului. pietrele i aerul. 1-3 feminin i 2-4 masculin . Lirismul subiectiv reprezint manifestarea direct a eului liric. A imagina aripi crescute înl untru. a da ap la moar . Äsprâncene´. devenind o prelungire a universului uman. Nicolae Manolescu i . s aiba un Äpunct de vedere³ despre Om. Ä i plopii. motivul luminii. prin personificare. În poezie. Virgulele desparte grupul verbal construit cu gerunziu de restul enun ului reliefeaz semnifica ia sintagmei: o personificare. trezindu-se brusc´ ± personificare. ci constatarea uimit c în atâta relativitate cosmic pare probabil ipoteza ca elementele lumii materiale. Nu îns simetriile dau superioritatea acestei poezii. Ätâmplele´ 2. motivul somnului. în ni te metafore ce dep esc analogia clasic i exalt diferen ierea.de i con inutul textului nu integreaz epitete elogioase sau superlative r sun toare. Ultimele doua imagini. copacii. adânci i de o mare plasticitate intelectual . Äumeri´ . ca i adaosul Äascendent³ al celor dou versuri supranumerare din strofa ultim . Pentru aer. 5. I. eul liric este sugerat. Äcare e gândul³. Rima este încruci at .

pe mare. a t ia frunz la câini etc. schimbându-i contururile. Discursul liric confirm par ial i completeaz în elesurile sugerate de titlu. numit ingambament. numai c diminea a devine o metafor a trezirii con tiin ei: fiin a cosmicizat se treze te din somnul necunoa terii. care se define te prin continuarea ideii din versurile anterioare. moment auroral privilegiat. f r a se marca fiecare vers prin majuscul (scindare a unei unit i lexico-sintactice prin dispunerea ei în versuri diferite). Cuvintele au valoare în sine. m sur de 16 silabe în primul vers. 9. eap n = puternic . Titlul poeziei citate este alc tuit dintr-un substantiv comun înso it de un adjectiv cu valoare de epitet. prelungit i în neomodernism. 4. Textul apar ine neomodernismului. ca un dans . al ilumin rii. calm . 14 silabe în al doilea vers. omul devine centru al universului. motivul m rii. Titlul sugereaz un tablou de natur . 7. 12 silabe în al treilea vers i 15 silabe în al patrulea vers. reinterpretarea miturilor (geneza este aici individual . glorificând momentul na terii lucide. într-un moment al zilei. consecin ele elid rii acestui sunet fiind p strarea ritmului i a m surii versurilor. Eul poetic are viziunea propriei geneze ca fiin suprem . având drept caracteristici lirsmul reflexiv i imagismul metaforic. motivul biblic al mersului pe valuri 5.vorbe te despre substan ializarea limbajului i poetizarea realului. rostirea într-o singur silab / tempo rapid. a-i t ia cuiva (toat ) pofta. identificându-se cu soarele. natura se treze te la con tiin ). 2. lent = lin . în lumin . În primele patru versuri ± rim încruci at . I. tema adolescen ei. Apostroful din versul: Äm car pân' la genunchi în valul diafan´ marcheaz absen a vocalei ³ ´. Poezia se face pe sine ca obiect i se construie te cu fiecare vers. 3. 7. 8. dar dincolo de cuvânt se deschide o alt lume. fiecare cuvânt. Scrierea cu liter mic este un procedeu prozodic specific modernismului. a t ia drumul / calea cuiva. 6. ine lumea în fiin . Orice titlu induce un anumit nivel de lectur a textului poetic i genereaz un orizont de a teptare. Adolescen i pe mare) 1. Epitetul Älenta înaintare´ semnific plutirea lin . într-o viziune monumental . Imaginea vizual a soarelui i sinestezia Älumina-n ape o s -mpung ´ contureaz o lume a obiectelor i a fiin elor aflate într-o rela ie de întrep trundere. Sentimentul este generator de sens. 92 (Nichita St nescu.

care stabile te o opozi ie cu ideea din versurile anterioare. Ultimele dou versuri reprezint un fel de concluzie / constatare a întregii poezii. fapt subliniat i prin utilizarea conjunc iei adversative Ädar´. I . Ädansau´) 7. se exprim bucuria existen ial intens . Expresivitatea este una dintre caracteristicile stilului lui Nichita St nescu.. cunoa tere de sine. Ämansarde´ 2. a adolescen ilor cuprin i de elanuri impetuoase. prezent i în aceast poezie i este datorat unui limbaj simplu. lucru sugerat de primele doua versuri. Äinfernal". sentimentele îndr gosti ilor reflectându-se în tot ceea ce îi înconjoar . 5.i da sufletul.]" este folosit pentru a sublinia c în fa a iubirii celor doi. firesc. Rima strofei a treia este încruci at silabe. 93 (Nichita St nescu. Tot prin personificare. 8. cu sufletul la gur 4. care con in o imagine vizual : Ä i m -n l am. împlinire i des vâr ire a fiin ei. motivul ploii. ca Isus. i feminin . 9. Transparen a ideii poetice este ilustrat aici de imagini artistice i de prezen a eului liric ca spectator. Tema iubirii. f r multe figuri de stil. tinerii au c p tat deprinderea de a Ämerge pe valuri´. Äzvel i´ i Äcalmi´. î i pierd aceast calitate. de obicei. Substantivul Marte este scris cu majuscul romane a r zboiului i a vegeta iei. sunt de neclinit. motivul zborului. Personificarea ÄPere ii od ii erau / nelini ti i [. reprezint calit i ale tinerilor. În penultima strof se prefigureaz ruptura dintre îndr gosti i. deoarece reprezint numele zeit ii 3. Adverbul Äsimultan´ eviden iaz ideea unei alinieri ca într-o competi ie care-i ajut s se cunoasc . impulsiona i spre descoperire. Äploua´.cosmic. pân i lucrurile care. motivul zeului Marte. Timpul imperfect al verbelor din primele doua strofe are rolul de rememorare nostalgic a trecutului. motivul Lorelei. Spre deosebire de a teptarea celui care îi contempl . din suflet. c ci pentru îndr gostit lumea apare ca un miraj continuu. Äconcret ". a.. M sura strofei a treia este de 9 -11 6. i nu mai tiam . 8. Äsufletele noastre dansau´. semn al puterii extraordinare a acestei vârste mitice i al încrederii pe care adolescen ii o au în ei în i i. Cele dou epitete. ci este ea îns i un act. Iubirea de alt dat este proiectat în mit cu ajutorul imperfectului (Äne iubeam´. Ploaie în luna lui Marte) 1. a pune suflet. pentru c poezia nu se mai bazeaz pe reprezentare.

i mai multe motive. al dep irii limitelor banalului. la fel ca i imaginea vizual Ä i m -n l am". care sugereaz fericirea îndr gosti ilor i rezonan a universului înconjur tor la sentimentele lor. Äfrunze´. al în l rii. Metafora Ämie-mi plou zborul. timpul imperfect creeaz durat i simultaneitate. Septemvrie) 1. pentru a sugera nostalgia. a instinctului. De asemenea. iar vocea iubitei r sun ca un ecou îndep rtat. întâlnim imagini vizuale ca Änorii curgeau". Rolul punctelor de suspensie din primul vers. Ultimul vers poate fi interpretat ca o întrebare retoric din partea iubitei. asociat iubirii tragice. Äseptemvrie. Epitetul superlativ Äploaie de tot nebuneasc ". De altfel. înal toare. Äiubire´ sunt cuvinte din fondul vechi al limbii. provocându-le moartea). se remarc personific rile ÄPere ii od ii erau / nelinistiti [. imposibile în romantism. sugereaz destr marea cuplului erotic. cu pene" spore te expresivitatea textului. Tema trecerii timpului. ambele impunâd motivul zborului. a bucuriei existen ei. care îl pune pe îndr gostit s aleag între iubirea lor (Äoamenii") i alte idealuri. 94 (Gheorghe Tomozei. 4. 2-4 masculin ) i m sura de 10-11 silabe. amintirea. este de a marca o pauz afectiv în rostirea poeziei . septemvrie. siren a Rinului care atr gea cor bierii într-o zon stâncoas . Frunzele simt trecerea ..unde-mi / l sasem în lume odaia". exprim starea de triste e a fiin ei. I. Är dvanul´. Rima încruci at (1-3 feminin . Imaginea auditiv ÄTu m strigai din urm ". asociindu. r spunde-mi" vin s sugereze faptul ca îndr gostitul î i las iubirea undeva departe. precum toamna. este ca o ultim aducere-aminte a dragostei pe care cei doi au tr it-o Äîn luna lui Marte". singur tatea. ÄSeptemvrie«´ . târzii 2.]" i ÄSufletele noastre dansau". 5. 7. 3.. chemarea iubitei cu numele Lorelei (în mitologia germanic . urmat de repeti ia Är spunde-mi. Uitarea od ii unde ei se iubeau i în l area marcheaz distan area îndr gostitului de iubita sa. Epitetul Äfrunze târzii´ sugereaz efectul venirii toamnei. copil ria. care fluidizeaz ideea trecerii implacabile a timpului. din ultima strof . 6. Ploaia este o metafor a vie ii. el îndreptându-se spre alte idealuri. În poezia Ploaie în luna lui Marte de Nichita Stanescu. Äcarte´. prin iubire. Expresivitatea este o caracteristic a limbajului poetic dat de multitudinea figurilor de stil i a procedeelor artistice reg site în text. Utilizarea verbelor la modul indicativ. prelunge te durata momentului evocat i o imobilizeaz într-un tablou sensibil i melancolic. dar care pot fi efemere (Äploaia") 9.

cât i falsitatea zâmbetului.i pasc soarta´. Poezia are o predispozi ie spre medita ie. cât i în ultimul vers. Virgula folosit în versul ÄCântecul trist. prin . deprimarea fiin ei care se identific cu Äcel mai trist colar´. râvnind dup mângâierea doamnei înv toare. Ä(nu)-mi´ (pronume personale. dar care nu va mai veni niciodat . Ideea poetic este triste ea indus de venirea toamnei i este eviden iat prin epitete : Äsurâsul meu amar´ ce exprima atât am raciunea. Limbajul poetic în poezia citat este caracterizat de reflexivitate. las cititorul în suspans. care te invit s gânde ti la rostul lumii i al fiin ei aflate sub puterea timpului. 5. 8. ca la Virgiliu. de dup himericele cl i de fân ale verii. îmb trânesc i se sting. omonim lexico-gramatical) 2. singular. o l murire asupra primei sintagme. I. cât i lumea animal . apozi ia dezvoltat Äcântecul cel mai trist´ de determinantul sau (Äcântecul trist´). de-o via . Declin) 1. persoana I. Acestea Äruginesc´. Metafora Är dvanul toamnei´ exprim plastic apari ia regal a toamnei. în via . Atât lumea vegetal . i rol de gradare a intensit ii. având. Când îi cer explica ii. (cer = verb la persoana I. cântecul cel mai trist´ are rolul de a izola. a lua via 4. 9. la timpul lor. Expresivitatea rezultat din repeti ia prepozi iei Äîntre´ în ultima strof a poeziei (anafor ) const în sublinierea ideii c intreaga natur este cuprins de triste ea toamnei. Äturmele ce. singular) 6. se termin cu puncte de suspensie pentru a invita cititorul la reflec ie. asemenea unei fiin e umane. pentru c timpul copil riei a trecut. întrucât cea de-a doua virgula cerut de situa ia gramatical lipse te. implicit i poezia. o alinare mult a teptat . prin Äarborii neajun i la cer´. într-o continu rota ie calm a anotimpurilor. M rci ale subiectivit ii: Äîn mine´. Sintagma Äcântecul cel mai trist´ este. 3. datorit punctelor de suspensie prezente atât în fiecare strof .timpului i . se înro e te tot i se eschiveaz . par ial doar. cad Ädomol´. de asemenea. 95 (Ion Vinea. Äfrunzele care se dau în vânt´ ). a adar. pe via . În poezia lui Ion Vinea sunt prezente tema melancoliei i cea a toamnei. care declan eaz melancolia eului liric i care declan eaz monotonia boln vicioas în planul exterior ( Äarborii neajun i la cer´. Strofa curent . via de câine.

la fel i fiin a a teapt Äs rutul´ care s îi înc lzeasc sufletul.i sentimentele în mod direct. a sentimentelor pare a acumula din ce în ce mai mult melancolie.Äturmele ce. continu . Äturmele ce. concis . pustietatea. sunt cuprinse de vraja morbid a anotimpului. Elegia este specia poeziei lirice care exprim sentimente de melancolie. A a cum întreaga natur a teapt prima z pad din an pentru a se sparge monotonia existen ei. aspirând triste ea peisajului tomnatic.. respectiv s rutul). Cuvintele din poezia lui Vinea sunt. acest lucru având drept efect o exprimare coerent . vag . care Äîntârzie´ în planul s u interior. pentru a se salva.i pasc soarta´. folosite cu sensurile lor denotative. Limbajul poetic în textul lui Vinea este caracterizat în principal de expresivitate. Imaginea creat de aceste versuri este aceea a unei buc i de lume cuprinse de melancolie i care. Äumilin a t l ngilor´. i chiar i elementele naturii. Äarborii neajun i la cer´. Elementele cadrului natural sunt numite i nu doar sugerate. pentru a rupe irul de zile derulate identic.i pasc soarta´). pentru c ÄE toat via a care doare a a / Zi cu zi pe întinderea stepelor´. sub impulsul unui pesimism continuu i a obsesiei pentru moarte. cele dou planuri au atitudini diferite. ci numindu. se Äd în vânt´. Pe de alt parte. ca urmare a sentimentelor proprii de nelini te i triste e. lumea interioar . demult uitat în sine ( Äo triste e întârzie în mine´ ). triste e i care reflect o orientare a eului liric c tre visare i izolare. imaginile sugereaz destr marea lent a fiin ei. 8. autorul nel sând cititorului doar indici asupra ceea ce dore te s exprime.. Unele sintagme sunt totu i destul de dure (Äglasul sterp´. Äglasul sterp´. astfel încât omul pare a avea un aer boln vios. renun a adar. 7. Astfel. Utilizarea acestei din urm expresii poate conduce c tre ideea c eul liric este interesat el însu i de posibilitatea sinuciderii. Declin. Prezen a acestor tr s turi demonstreaz caracterul elegiac al poeziei. prin Äapele ce. oboseala existen ial . care îl determin s observe doar ceea ce este deprimant i dureros în jurul s u (³cântecul cel mai trist´. nici ner bdare.i urmeaz albia´. este transpus în planul exterior i corelat cu toamna târzie. În a teptarea elementului salvator (iarna. Äfrunzele care se dau în vânt´ ). ca în poeziile simboliste. de exemplu. Puse sub semnul metaforic al titlului. una dup cealalt . . Triste ea eului poetic. 9. acestea fiindu-I atribuite de c tre privitor. Eul liric din poezia Declin tr ie te o triste e anonim . în cea mai mare parte. termenii î i men in propriet iile. natura î i urmeaz vechiile obiceiuri i nu manifest nici revolt .

În opinia mea. 5. reprezentat de elemente precum sângerase. 6. dramatismul versurilor. reac iile celorlalte personaje lirice. Via a lui Iisus redat prin metafora Äp lea fruntea-i curat ´ se stinge din cauza sânger rii i a spinilor. Discursul liric este descriptiv pentru c prezint numeroase figuri de stil . spinii. Adverbul Äadânc´. Sintagma ÄInima de mam ´ înduio eaz . chinurile i. propozi ii scurte) reu esc s redea tragicul i gravitatea momentului. Prima propozi ie.i duce crucea. viziunea poetului asupra acestei scene biblice reiese foarte expresiv din versuri. curat. mama lui Isus. ar i = dogoare. neputin a ucenicilor accentueaz i mai bine momentul f când apel la con tiin a cre tin . Prima strof a poeziei prezint apropierea mor ii lui Isus. oc rau = huleau 2. în final moartea lui Iisus. 8. spre primordial. determinând i schimb rile naturii. Chiar înainte ca Isus s moar . 7. natura se dezl n uie violent prin ar i a grozav i prin v rsarea lavei. disperarea mamei. ÄÎn vale«dormea Ierusalimul´). reprezentat de elementele legate de credin (cruce. Ea este urmat de epitetul Äar i a grozav ´ care face leg tura între personajul liric i exterior.i face cruce. ÄIerusalimul doarme´. a. Natura. a. Äcurata-i frunte´. când suferin a lui este maxim . mijloacele artistice (figuri de stil. Versul Ä i-adânc zbucnea blestemul în inima de mam ´ face referire la suferin a Mariei. personificat se dezl n uie i particip la acest moment de r scruce. imagini vizuale ( ÄM slini f r de deunze dormeau). dezl n uit . c ci ei sunt f r frunze. 3. Redarea cât mai fidel a r stignirii lui Isus se subordoneaz încerc rii de recuperare a r d cinilor. 96 (Vasile Voiculescu. sporind tragicul. În primul rând. Apoi. Textul apar ine tradi ionalismului interbelic i are ca tem central tema caracteristic a acestui curent i anume con tiin a religioas ortodox . 9. Cadrul exterior se afl în rela ie direct cu personajul liric. Rolul cratimei în sintagma Äla picioarele-i z cea´ este acela de a realiza pronun area legat a celor dou par i de vorbire diferite: substantivul i pronumele neaccentuat în cazul dativ. ipatul Mariei Magdalena. Când Iisus este cuprins de somnul mor ii chinul se sfâr e te i pentru natura. pus în fa a verbului Äzbucnea´ sugereaz violen a i profunzimea chinurilor interioare ale mamei.epitete (Äar i a grozav ´. Älumea cea pribeag ´). Invocarea pasajului biblic este o alt tem caracteristic i anume aceea a întoarcerii spre primar. La fel i m slinii. Folosirea cuvântului Äblestem´ pentru a ar ta nenorocirea personajului liric Isus arat imposibilitatea de a schimba ceva i faptul c destinul trebuie împlinit. îns prin intermediul acestora se vede faptul c natura simte pierderea. Pornind de la acest vers se poate presupune c poetul prezint momentul în care via a. . prin simplitatea ei i prin al turarea numelui lui Isus de verbul la imperfect Ämurea´ accentueaz tragicul i solemnitatea momentului. cerul) este învins de moarte. Pe cruce) 1. imagini auditive (Ärâdea cu hohot gloata´) i pentru c red dimensiunea spa ial (ÄPe stâncile Golgotei´. în cruce 4.I.

menirea poetului.tema central a tradi ionalismului interbelic. De asemenea. . (au transportat) 2. buzdugan. iar cuvintele se rup unele de altele (ÄChingile se rup. Poezie) 1. totul se destram .loc!´. în rime i versuri pentru a umple Äalbele pagini´. zurg l ii de rime´. De acum se instaleaz un haos. având rolul de a introduce enumera ia realizat de urm toarele trei versuri. se pare c rimele nu mai au aceea i valoare. Äm ´. poezia ÄPe cruce´ red viziunea poetului reu ind în acela i timp s sensibilizeze ctitorul.i folosi toate darurile în mig loasa munc de a potrivi cuvintele. 6. prin mic orarea num rului de silabe este realizat încadrarea în m sura versurilor de 10 silabe. Prezen a eului liric este marcat de verbele i pronumele la persoana I singular: Äle momesc´. Cele dou puncte de la sfâr itul primului vers marcheaz o pauz în vorbire. iar menirea poetului este aceea de a. caii r zvr ti i. Am trecut cu bine peste sesiune. iar paginile care trebuiau umplute r mân albe. dar i la menirea poetului. În concluzie. speria i.´) În ultimele versuri apare dezam girea c de i poetul i-a pus în slujba poeziei toate darurile. teme/motive literare: crea ia. adaptarea naturii la suferin ele personajului liric Iisus este un element prezent i în Biblie care apropie viziunea autorului de viziunea religioas . (am dep it) C l uzele au trecut imigran ii peste grani . 7. menit s anun e sosirea r dvanului dar i destr marea a tot ce se realizase. Poezia apar ine tradi ionalismului prin tematic . Poezia este o art poetic deoarece ideile poetice cuprinse în text fac referire la modul în care este realizat crea ia. Äm-´. a bate gândul 4. când predomin sentimentul de triste e deoarece poetul nu a reu it s creeze ce i-a propus. 8. În sintagma Äduhurile-nchise´ cratima marcheaz elidarea vocalei Äî´. cuvânt de cuvânt. cr ias 2. poezia v zut ca un basm i prin tonalitatea elegiac din final. a zbura ca gândul i ca vântul. Metafora Äsurugiu la cuvinte´ sugereaz rolul poetului i anume acela de a conduce cuvintele i de a le potrivi cât mai bine în rime i versuri. Äle strunesc´. cuvântul 5. totul dispare r mânând doar urme pe paginile albe. a pune pe gânduri. redat prin personificarea ÄAmu esc. fapt subliniat de metafora Äse destram cr iasa de imagini´. Nu în ultimul rând. a c dea pe gânduri. Strofa final începe cu îndemnul ÄLoc. 97 (Vasile Voiculescu. palat. Crea ia este v zut ca un basm. Cartea) 1. 3. I. I. 9. 98 (Vasile Voiculescu.

buchi ± arhaism. 5. În Antichitate. 99 (Vasile Voiculescu. 9.De . Metafora Äplumbul închisorii´ se refer la imaginea min ii neinstruite asem nat cu o temni de plumb.. Una dintre tr s turile tradi ionalismului interbelic. Fenomenele mai complexe ce nu puteau fi explicate cu ajutorul mijloacelor contemporane erau a adar plasate în sfera unui anumit plan supranatural al c rui st pâni erau zeii.a avea´.3. 2. Cratima din structura . I. nevoia credin ei în zei a disp rut. Ultima idee prezentat este aceea conform c reia cunoa terea prezent prin intermediul c r ilor a luat locul supranaturalului în explicarea majorit ii elementelor vie ii. 7. neputând trece peste anumite bariere ridicate de ignoran a personal . f r a fi nevoie de contactul direct cu sursa acestor informa ii. Scrierile poetului cuprinse în c r i au darul de a transmite cititorului peste genera ii Äsemin ele ideii´ i de a Äspinteca bezna suferin ii´. Äsemin e-ale ideii´. pornind de la rolul c r ii de a transmite informa ii în timp i spa iu..mi-am f urit´ are rolul de a marca grafic desp r irea a doua p r i de vorbire diferite: pronumele . în vreme. apelând la metaforele Äpolenul lumii´ i Äsucul nemuririi´. ce sunt dezvoltate i aprofundate de fiecare genera ie în parte. În c r i sunt cuprinse no iuni general valabile. cartea a reu it s înving efemerul prin anduran . rolul poetului este acela de a trece Äsucul nemuririi´. explicându-se în felul acesta i dispari ia zeilor care nu au cunoscut ÄMagic-ul cosmos strâns în scoar e´. v zut ca un Ästup´. 8. îmbun t ite în func ie de condi iile existente pentru a extinde limitele cunoa terii umane. Prezen a eului liric poate fi eviden iat prin apari ia m rcilor sale specifice cum ar fi pronumele personal de persoana a II-a ÄTu´ ce marcheaz adresarea direct sau a verbului la persoana I plural Äavem´. Îl doare la inim când vede atâta risip . În viziunea autorului. cosmos ± neologism 4. Aceast lips de cuno tin e atârn greut i de plumb de aripile gândirii libere. Pe m sur ce cuno tin ele au avansat i au început s dea un sens ra ional acestor evenimente. care poate fi identificat la nivelul textului este tema timpului. O alt interpretare s-ar putea referi la dispari ia zeilor datorit inexisten ei c r ilor. ducând a adar la Ämoartea´ lor. 6. cuno tin ele generale ale omenirii erau limitate. ca modalitate de transmitere a experien ei acumulate de omenire c tre genera iile urm toare i de transcendere în nemurire sub forma neuit rii. Consider c uneori chipul iubirii e schimb tor.mi´ de verbal auxiliar . Autoportret romantic) 1. Sonetul ÄCartea´ este o oper literar în versuri în care autorul î i exprim crezul liric.. bazându-se majoritatea pe pura observa ie a mediului înconjur tor. care ar fi putut perpetua mitul. Penultima strof prezint imaginea c r ii. Mintea neluminat de puterea eliberatoare a c r ilor este închis de propriile-i limite. posterit ii prin opera sa. propriile convingeri despre arta literar i despre aspectele esen iale ale acesteia.

numindu-l pe celebrul erou grec care a participat la r zboiul troian... compara iile .. Titlul este alc tuit dintr-un substantiv propriu. Poezia . Elementele naturii ajut i ele la creionarea autoportretului ± metafora . Textul ia forma unei confesiuni. cratima s-a folosit i pentru p strarea ritmului i m surii poeziei.. unui monolog. a bate o carte. a duce cu vorba.. Anii care au trecut i-au l sat urmele . dovad fiind motivul visului (. . nimeni i nimic nu pare s -l surprind pe acest Ulise.paji te firav ¶¶. Expresivitatea se refer i la capacitatea limbajului poetic de a exprima într-o manier plastic idei cu maxim înc rc tur afectiv i subiectiv .chip uscat´). 9. deoarece într-o manier nostalgic poetul î i contureaz imaginea. ajutând la creionarea autoportretului. 6.. 7. punând în lumin propria stare sufleteasc . a duce grija. Expresivitatea se realizeaz în textul poetic dat cu ajutorul figurilor de stil. locu iuni/expresii: a fi b tut în cap. tr s tura fízic .inim ratacit ´.. Compara ia Äobi nuin a e pe umerii t i ca o c ma uzat ´ sugereaz ideea de acomodare cu o existen absolut banal . Poezia este un monolog adresat.. 5. 5. metaforele . În sintagma Äo! gazeta´ este folosit semnul exclam rii.ca în toiag´. 7. iar rima este îmbr i at .ca faldul unui steag´ eviden iaz expresiv însu irea. Äacum strada te prime te ca o cutie po tal ´.bântuita nav ´.p r alb´. poet-crea ie. c visul mi-e trezie´). creionând în tu e grave propriile tr s turi fizice. Con inutul textului îns contrariaz a tept rile ..pieptul liber´). deoarece marcheaz interjec ia i totodat interven ia afectiv a eului liric. prezentat într-o manier avangardist . 3. a bate palma. Äuzat ´=nefolosit . timpul se scurge implacabil pentru om. Äcredincios´=necredincios 2. a duce dorul (cuiva) 4. prin conturarea atât a tr s turilor fizice (epitetul cromatic .p r alb´.Visez mereu.. I.. cât i a celor morale (meafora .ca faldul unui steag´. singurul sprijin la b trâne e fiind crea ia sa (. dar într-o viziune romantic . Poezia nu este numai un autoportret creionat de amintirea celui ajuns la vârsta senectu ii. dar creeaz i o stare de singur tate. metafora . 8.M sprijin în condei ca în toiag´)..3. 6. 4. M sura este 10 -11 silabe. .. Prin mijloacele artistice. În prima strofa se realizeaz autoportretul artistului. Ulise) 1. ap sare. a bate pasul pe loc. . Titlul poeziei . Compara ia .Autoportret romantic´ este o art poetic chiar dac interesul este deplasat de la tehnica poetic la rela ia poet-lume. 100 (Ilarie Voronca. neatins . iar prin folosirea pronumelui Ätu´ se accentueaz destinatarul mesajul numit i în titlul textului. fiind sugerat i ideea timpului ce se scurge ireversibil. sunt redate propriile idei despre lume.. precum epitetul cromatic .Autoportret romantic´ este sugestiv. în care elementul surprinz tor nu poate s intervin . steagul sunt elemente care atest trecerea timpului.. asemenea. Ästrada e aici la picioarele tale precum un câine credincios´. Talazurile.b trâne e brav ´. nava.

8. iar cele dou substantive enumerate (Ätâmplele´ Äarterele´) nu sunt desp r ite prin virgul .cititorului. . iar folosirea pronumelor de persoana a II-a eviden iaz caracterul adresat al textului. punctul de vedere. eul liric dore te s sugereze c viziunea. Fiind scris în spirit avangardist. Textul apar ine mi c rii de avangard . cum ar fi Äzgomote i i ling tâmplele arterele´. poezia dezv luie o parte ludic . Apare implicarea eului liric prin interjec ia Äo!´. identificându-se tr s turi precum nerespectarea constrângerilor prozodice ± versul liber. În ultimele ase versuri se trece de la cadrul exterior spre cel al interiorit ii. folosind pu ine figuri de stil i eviden ierea spiritului ludic. adic modificat sau concretizat de o putere exterioar individului. utilizarea limbajul uzual. deoarece eroul este introdus în banalul cotidianului. ingambamentul (continuarea unei idei în urm torul vers cu liter mic ). în platitudinea vie ii comune. 9. este Äîntors´ de altcineva. folosindu-se cuvinte sau combina ii mai neobi nuite. schimbarea planului fiind realizat prin conjunc ia adversativ Ädar´. Prin metafora Äarcul din pupilele tale´.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->