P. 1
Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Certificatul de încadrare în grad de Handicap

|Views: 2,050|Likes:
Published by Alin Catinean

More info:

Published by: Alin Catinean on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie. dup caz . VI. sau examen neurologic sau examen oncologic . VIII.R. AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi). XII. ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii .L. III.original examen psihologic . i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) .copie xerox.cu precizarea datei de debut a bolii .original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox.copii xerox XI. BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical . .original.AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie . BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie . AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O.original - IX. în cazul amputa iilor prin arteriopatii.original IV.dup caz.original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial . HIV .R.SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico .original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.original. XII.imunologic .cerebral . V. se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) .original X.original.original.y interpretare computer tomograf .original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.original. VII.copii xerox. AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O.original.L. TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie .original examen psihologic . în func ie de afec iunea medical .

XX.original. scintigrafie. examen sumar de urin ).original examene paraclinice (histopatologic. operat/neoperat. examen radiologic sau computer tomograf .în copie xerox. stadiu. analize medicale: glicemie. examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) . XVIII.juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) . radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge. uree i creatinin . AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE . TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic.original. cu sau f r metastaze.HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie .original XVI.dup caz) în copie xerox.original. tratament specific pre/postoperator i actual. XIX. BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie . examen neurologic .în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic .dup caz). spirometrie .original.original.în func ie de complica iile specifice bolii .în copie xerox. echografie.(cu specificarea datei de debut a afec iunii) .interpretare.XIII. DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original. cu specificare de diagnostic. i altele în func ie de glanda afectat ) . E. cu complica ii definitive .original.original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.K. BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie . XV. stadiu i deficit func ional .în copie xerox.original examene de la alte specialit i medicale . BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii .G. AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase. . examen oftalmologic .original. examen neurologic . existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan .în copie xerox.original. echografie abdominal ) . radiografie coloan vertebral .original. serice . glicozurie. investiga ii serologice specifice . oscilometrie . DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I . XVII. în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden . XIV.în copie xerox.original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.

SCRISOARE. COPII FI E DISPENSARIZARE. . XXIII. cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . radiografii. semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente.dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex . E. ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .original.original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .original.original i copie xerox.în copie xerox. SCRISOARE.copie xerox.original XXII.în original. ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) . 2. E. 3.pentru pensionari de invaliditate gradul 3 . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. DERMATOLOGIE y y examen dermatologie .data debutului bolii .E. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE . . data lu rii în eviden .M. AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern .E. a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII . 4.copie xerox. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . 4.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1.original. situate îns anterior angaj rii.original investiga ii paraclinice . examenul medical la angajare. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. 3.original i copie xerox.copii xerox.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. ULTIMA DIPLOM DE STUDII .G.. 8.pentru pensionari de invaliditate . 7. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.pentru salaria i .în original.în original.. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .dup caz) . CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP . Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate.în original. a tipului de criz crizelor sub tratament. parafate.) . 5. 5.XXI. ANALIZE MEDICALE. a stadiului bolii i a st rii prezente i . sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE .în copie xerox. examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii . înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii. i a frecven ei XXIV. 2. ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL. II.interpretare (C. A 8. etc. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1.G. AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .T. 6. 7. a datei debutului bolii.dup caz .original. EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . III. COPIE XEROX CARTE DE MUNC .G i altele . 6. cu confirmare E. examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate .

dosarele se depun la DGASPC sector 6. AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale .copie xerox.2. CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP . DOSAR CU IN . nr. 5. Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap. IV. EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. ACT DE IDENTITATE . nr. care solicit acordarea m surii de protec ie. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1. sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE . Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi.9.cu bolile aflate în eviden . pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox. bl . 8. .în original.în copie xerox. P16. 4. Uverturii.în original.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. Uverturii. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social. la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie . 3. parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap .TIP completat de medicul de familie . SCRISOARE MEDICAL . Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . 1.în original. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . 6. Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.original i copie xerox.pentru pensionari .B-dul.eliberat de medicul specialist în medicina muncii . sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.89.în copie xerox.Componenta de Recuperare i Integrare Social .B-dul. 2.pentru salaria i . PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. 9.81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . sector 6. de la medicul specialist. Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap. Examen psihologic . 7. psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social . medic.pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap.

Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. Bucure ti. Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6. care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe.PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap. . Certificat de orientare profesional .3. Program individual de reabilitare i integrare social . Decizie acordare m sur de protec ie. în conformitate cu legisla ia în vigoare. în urma deplas rii speciali tilor serviciului. sector 6. 1. sunt evaluate la domiciliu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->