P. 1
Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Certificatul de încadrare în grad de Handicap

|Views: 2,121|Likes:
Published by Alin Catinean

More info:

Published by: Alin Catinean on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

V.R.original IV. ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii .original.original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox.L. AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) .original.SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico . AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie.original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial . XII.cerebral . AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi). AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O.copii xerox XI.R. în cazul amputa iilor prin arteriopatii. VIII.copii xerox. BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie . i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) .cu precizarea datei de debut a bolii .dup caz.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale. . dup caz .original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.original. VII.y interpretare computer tomograf . se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) . TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie .AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie .original X. AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O. sau examen neurologic sau examen oncologic .original examen psihologic .imunologic .original examen psihologic .original. III.original.copie xerox. BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical . HIV . XII. în func ie de afec iunea medical .original - IX.L. VI.original.

uree i creatinin . AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase. BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie .original. echografie abdominal ) . DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I .original. examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) . examen neurologic . scintigrafie. XVII.în copie xerox.în func ie de complica iile specifice bolii .original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge. analize medicale: glicemie.original XVI. spirometrie . BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii . examen radiologic sau computer tomograf .XIII.original examene paraclinice (histopatologic. existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan . DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original. XV. oscilometrie . examen neurologic .HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie . .în copie xerox. i altele în func ie de glanda afectat ) .original.în copie xerox.K. examen oftalmologic . radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist . AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE .dup caz) în copie xerox. tratament specific pre/postoperator i actual. în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden . stadiu. stadiu i deficit func ional .în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic .(cu specificarea datei de debut a afec iunii) . investiga ii serologice specifice .original. examen sumar de urin ). XVIII. operat/neoperat. serice . cu complica ii definitive . cu specificare de diagnostic. XX.în copie xerox. XIV. cu sau f r metastaze. BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge. radiografie coloan vertebral .original.original.G. TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic. glicozurie.dup caz).original.original examene de la alte specialit i medicale .interpretare. XIX.original.juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) .în copie xerox. E.original. echografie.

. AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern .XXI.în original.G. 4. 5.original. i a frecven ei XXIV.în original.original. A 8. a tipului de criz crizelor sub tratament.în original.dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex . DERMATOLOGIE y y examen dermatologie . II.pentru pensionari de invaliditate . SCRISOARE. 6. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1. 2. data lu rii în eviden . parafate. 8.pentru salaria i . 3.interpretare (C. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . COPII FI E DISPENSARIZARE. a stadiului bolii i a st rii prezente i . cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . examenul medical la angajare. EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului. ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL.original i copie xerox.T. cu confirmare E.original i copie xerox. semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente.în copie xerox. ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) . CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP . a datei debutului bolii.data debutului bolii . XXIII. E.în copie xerox.original. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE . a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. ULTIMA DIPLOM DE STUDII . 4. ANALIZE MEDICALE. 7.G i altele .copie xerox. radiografii.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. 7.copie xerox.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. .dup caz) . înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . 2. E. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .G. etc. III.copii xerox. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT .în original. 6.E.E. situate îns anterior angaj rii.) . AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . SCRISOARE. 5.M..263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1..dup caz . examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii . Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate. ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.original. 3.original investiga ii paraclinice .pentru pensionari de invaliditate gradul 3 .original XXII. examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate . COPIE XEROX CARTE DE MUNC .

nr. Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap. P16. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . 5.81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1. SCRISOARE MEDICAL . psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social .eliberat de medicul specialist în medicina muncii .pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap.în original. Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi. Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.în original. EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.B-dul.în copie xerox.TIP completat de medicul de familie . Examen psihologic . care solicit acordarea m surii de protec ie. PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.în copie xerox.pentru pensionari .Componenta de Recuperare i Integrare Social . 7. dosarele se depun la DGASPC sector 6. CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP . sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE . Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . ACT DE IDENTITATE .9. DOSAR CU IN . 2. 4. pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox. bl .89. medic. Uverturii.copie xerox.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. sector 6. parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap . la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie .pentru salaria i . sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . . AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale . de la medicul specialist. 3. 6.B-dul.cu bolile aflate în eviden .original i copie xerox. Uverturii. 1. nr. 9. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social. Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap.în original.2. 8. IV. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie.

ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe. sector 6. Program individual de reabilitare i integrare social . în urma deplas rii speciali tilor serviciului. Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie. Bucure ti. Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. sunt evaluate la domiciliu.3. Decizie acordare m sur de protec ie. Certificat de orientare profesional . Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap. 1. . care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6.PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. în conformitate cu legisla ia în vigoare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->