P. 1
monografie contabila - proiect

monografie contabila - proiect

|Views: 4,518|Likes:
Published by Roxana Niculai

More info:

Published by: Roxana Niculai on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L.

care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.

Infiintare
S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.

Politica societatii
Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: • grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; • obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri). b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.
SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Simbol cont 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Denumire cont Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Sold la 01.04.2008 D C 22.809,40 20.000,00 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 47.809,40

1

1

Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele: 1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 371 “Furnizori” “Marfuri” 4426 “T.V.A. deductibila” 297,50 250,00 47,50

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50 “Furnizori” “Casa in lei” 3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %. 4111 = % 1.059,10 “Clienti” 707 890,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 169,10 “T.V.A. colectata” 4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 595,00 604 “Furnizori” 500,00 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 95,00 “T.V.A. deductibila” 6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008. 4111 = % 5.000,00 “Clienti” 707 4.201,68 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 798,32 “T.V.A. colectata” 7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 3.819,71 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008. 5311 = 4111 5.000,00 “Casa in lei” “Clienti” 9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 “Viramente interne” “Casa” 10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie. 5121 = 581 3.000,00 “Conturi la banci in lei” “Viramente interne” 11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008. 409 = 5121 1.000,00 “Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei” 12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 “Clienti” 707 1.044,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 198,36 “T.V.A. colectata” 13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 “Furnizori” 1.680,67 “Materiale de natura obiectelor de inventar” 4426 319,33 “T.V.A. deductibila” 15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont: 401 = % 2.000,00 “Furnizori” 5121 1.000,00 “Conturi la banci in lei” 409 1.000,00 “Furnizori - debitori”

3

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008. 5121 = 4111 4.000,00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont: 401 = 5121 3.500,00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008. % = 401 1.190,00 371 “Furnizori” 1.000,00 “Marfuri” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008. 401 = 5311 1.190,00 “Furnizori” “Casa in lei” 20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 “Furnizori” 200,00 “Cheltuieli privind energia si apa” 4426 38,00 “T.V.A. deductibila” 21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 “Furnizori” 1.000,00 “Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 “Furnizori” 3.000,00 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 4426 570,00 “T.V.A. deductibila”

4

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. 5311 = 4111 6.000,00 “Casa in lei” “Clienti” Societatea are 2 angajati: Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei. Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.  fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei. 24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 “Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate” 4.380,00

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor. a) pentru Georgescu Dan 421 = % 1.060,00 “Personal – salarii datorate” 4312 332,501 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 227,50 2 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 35,003 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 465,004 “Impozitul pe salarii”  salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei b) pentru Dima Danut 421 “Personal – salarii datorate” = % 4312 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 210,60 83,605 57,20 6 8,807 61,008

1 2

3.500 * 9,5% = 332,50 3.500 * 6,5% = 227,50 3 3.500 * 1% = 35 4 (3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 465 5 880 * 9,5% = 83,60 6 880 * 6,5% = 57,20 7 880 * 1% = 8,80 8 (880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5

60 = 416.70 10 6 .80 12 4.75% = 32.04.50 + 57.5% = 854.10 4. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.2008.95 14 332. garantare creante salariale “Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate” 87.85 12 “Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate” = 447.90 4311 “Conturi la banci in lei” 854.“Impozitul pe salarii”  salariu net = 880 – 210.10 “Contributia unitatii la asigurarile sociale” 4312 416.380 * 19.10 15 227. taxe si varsaminte” 447.380 * 2% = 87. % = 5121 2.380 8 0.20 = 284.40 = 669 lei 26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr. a) 6451 = 4311 854.95 13 26.8011 d) “Cheltuieli e) 10.7015 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 9 4.80 “Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 4314 284.380 * 0. 166/15.380 * 6% = 262. taxe si varsaminte” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.518. comision ITM 32.85 13 4.1014 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4313 262.60 = 669.50 + 83.60 11 4.25% = 10.6010 c) 262.109 “Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale” unitatii la asigurarile sociale” b) 6452 = 4371 “Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj” unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 = 4313 “Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate” sociale de sanatate” 635 = cu alte impozite.

2008 .03.000. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr.2008 privind combustibilul.80 = 43. 10654/21.04. T.80 465 + 61 = 526.900.2008.50 “Furnizori” “Conturi la banci” 29.60 43.A.00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 28.50 lei cu OP nr. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21. 168/18.04.00 7 .2008.2008. 608/30. 170/26. in valoare de 11. reclama si publicitate” 4426 380.2008. in valoare totala de 297.04.00 623 “Furnizori” 2. in valoare de 10.V. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 16 17 35 + 8. 401 = 5121 297.00 “T.000 lei + T. conform extrasului de cont si OP nr.04.V.A.V.00 “Cheltuieli de protocol.04. 401 = 5121 595.2008.00 “Cheltuieli privind combustibilul” 4426 1.00 “T. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2. 169/24.900.000.000 lei conform facturii de prestare servicii.2008 in valoare de 2. nr.85 10.A.000 lei.00 6022 “Furnizori” 10.4371 “Contributia unitatii la fondul de somaj” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 “Impozitul pe salarii” 447.8016 526.900 lei cu OP nr. 19 %. % = 401 11.380.04. deductibila” 31.garantare creante salariale “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 87.2008.comision ITM “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 447. 5121 = 4111 20.04.A. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000.00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 32.04. deductibila” 30.95 27.04. 3002/20.V. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.2008 cu OP nr.0017 32. 167/17. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.

00 33. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.2008.2008.V. deductibila = 4.200 lei (T. 410/15. inclusa). Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.000.00 5.00 401. T. Regularizarea T.V.00 200.750.V. % = 401 3.A.V.00 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 4427 4.A.75 1.A.92 “T. 4111 = % 29.906.2008. deductibila” 4423 “T. colectata = 5.200.04.04.9118 1.240.577.2008 privind energia si apa. colectata” = % 4426 “T.V.190.00 500.04. chirie 1.689.00 401. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % “Profit si pierdere” 6022 “Cheltuieli privind combustibilul” 604 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 605 “Cheltuieli privind energia si apa” 607 “Cheltuieli privind marfurile” 612 18 27.A. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238.A.71 + 949.401 “Furnizori” = 5121 “Conturi la banci in lei” 11.10 + 3.04.78 4.04. 41002/15.A. colectata” 36.00 “T.819. % = 5121 4.A.A.78 4427 “T.570. de plata” 5.915.00 371 “Furnizori” 2.00 809.A.V.998.577.2008. deductibila” 34.240.00 35. 720/30. 171/30. chiria si telefonia cu OP nr.75 T.03 37.00 “Clienti” 704 25.2008.00 401. T.10 = 5. 19% conform facturii nr.V.91 8 .08 “Marfuri” 4426 510.000.915. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.000. telefon 3.750.04.V.V.21 10.675. conform facturii 1987/27.900.A.V.000.

135.95 = 43.000.380. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.00 32.00 43. taxe si varsaminte” 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” 6451 “Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale” 6452 “Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 “Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 38.68 9 . reclama si publicitate” 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.68 + 1.00 + 4.00 6.000.135. Inchiderea conturilor de venituri.135.6820 Calculul si inregistrarea impozitului pe profit a.00 3.10 87.“Cheltuieli cu redeventele.68 25.00 854.8019 4.21) * 16 % = 3.85 + 10.135.47 * 16% = 517 lei Inregistrarea impozitului pe profit 691 = „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 121 „Profit si pierdere” 19 20 441 „Impozitul pe profit” 517.60 262. = 121 “Profit si pierdere” 2.80 890.00 = 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 517. locatiile de gestiune si chiriile” 623 “Cheltuieli de protocol.201.044 = 6. % 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” 39.000.68 – 27.80 31.906.229.

01. Reg.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.A.F. ord. -lei- 5(3x4) 75.80 10. Com/an: RO 5990324 C.04.I. nr.04. 11A.5+col. 560 Data 01. Seria RT nr.00 55.200 lei Cota T. nr.00 6 14.6) Semnătura de primire 297. Com/an: J23/792/2005 C. Vaslui. sector 4. luna. 9.F. Crangasi Capital social: 200 lei U.I.50 X Total de plată (col. Denumirea produselor crt. 11A. 560 CHITANŢA Nr.973. nr.M . 17326 FACTURĂ FISCALĂ Nr.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.) -lei4 15 12 11 Valoarea -lei- Valoarea T.. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. Reg.V.Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr.2008 10 . B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 250.A. suc.50 Seria Unitatea Romstal Imex SRL Nr.A. Bucuresti Capital social: 10. Reg. Ghermesti. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr./an: J40/14205/1994 C. ord.25 22. Com. suc. RST nr.I.F: RO 17501677 Sediul: Str.V.=19% Nr.00 47.2008 Nr.V.I. ord. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop 2 Buc Buc Buc 3 5 10 5 Preţul unitar (fără T.45 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. sau serviciilor Nr.00 120. Facturii: 17326 Data (ziua. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. C.I. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK.

F. membrii ai comisiei de receptie. Aviz de insotire a marfii 255 1 4 2008 Subsemnatii. Vaslui. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.V. 692 Cumpărător: Vest Grup Instal SRL Nr.00 55.A. Plevnei Capital social: 200 lei U.I. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Pret unitar 15 12 11 Nr. 00 Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 1/4/20 08 Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.2008.I.00 250. Reg.00 120. Vaslui. Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr. Carl Da Villa. Com/an: J40/9904/2002 C.. nr.=19% Nr.04. nr. luna. 1 2 3 Denumirea bunurilor recetionate Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop TOTAL VALORIC U.sector 4. buc buc buc Cantita te 5 10 5 Valoar e 75. -lei- 5(3x4) 6 11 ..50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani Reprezentând contravaloarea facturii nr. Ghermanesti. 9. Facturii: 692 Data (ziua. Casier. sector 5.A.F: RO 14931629 Sediul: Str.M. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. cu auto nr……………. Bucuresti Contul: RO72RNCB0071011450360001 Banca: BCR. ord. 01. Ghermesti. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr. Com/an: J23/792/2005 C. ord.A. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de ………………. Ilfov Suma de 297. Denumirea produselor crt. 17326/01. Cantitat ea 0 1 2 3 Preţul unitar (fără T. suc.: RO 17501677 Sediul: Str.V.2008 Nr.M . din localitatea………. Bucuresti Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str.04. Crt. 9. Reg. 75.) -lei4 Valoarea -lei- Valoarea T.V. suc. nr.

sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.68 286.00 10. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 890.V.25 6. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator 2 Buc Buc Buc Buc Buc 3 25 10 50 2 1 Preţul unitar (fără T.6) 169.30 10. sector 3.90 12 .65 9.I.=19% Nr. ord.) -lei4 15 3.F: RO 17501677 Sediul: Str. 02.A.70 1.I. Com/an:J40/15698/1996 C.1 2 3 4 Cablu flexibil Priza cauciuc Garnitura dop Stecher Buc Buc Buc Buc 20 10 5 12 14.00 100. luna. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria LIB Nr.V.00 50.10 Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRL Nr. ord. Crangasi Capital social: 200 lei U. Reg. Bucuresti Contul: RO125PIR235699874136 Banca: PIRAEUS BANK. Ghermesti. suc. suc.F.04.10 Semnătura de primire 1. 9.00 X Total de plată (col. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr. Facturii: 2310 Data (ziua.00 6 71.2008 Nr.90 75.50 5. Bucuresti Capital social: 316.I.25 91. C. Denumirea produselor crt.: RO 1268744 Sediul: Sos Iancului.17 14.00 35. -lei- 5(3x4) 375. nr.00 30. Vaslui. 2310 Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. 210.A.A.V.34 19. Com/an: J23/792/2005 C.059.34 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.5+col. Reg.10 54. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.500 lei Cota T. nr.M .09 15 35. Seria RD nr.5 1 15 10 Valoarea -lei- Valoarea T.00 428.I.

Doc.I. 1 2 3 4 5 Ziua 2 Data Luna 4 Anul 2008 Cont Debitor 6028 6028 6028 6028 6028 Creditor 3028 3028 3028 3028 3028 Cantita te neces ara 25 10 50 2 1 Cantitate eliberata 25 10 50 2 1 15 3.00 X Total de plată (col.00 BON DE CONSUM (COLECTIV) UNITATEA: CRESP INSTAL SRL Nr. Seria RT nr. C.5+col.00 95. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 500. Crt.I.00 50.6) Semnătura de primire 595. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. 2310 Nr.00 30.5 1 15 10 375.00 500.0 0 Sef compartiment Gestion ar Primito r Pret unitar Valoar e Produs.00 35. lucrare (comanda) Cod predato r Cod primito r Denumirea produselor Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator TOTAL Data si semnatura 13 .Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 10.

ord. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr.04.=19% Nr. Reg.87 8.201.2008 Am primit de la Teen Store SRL Adresa str. Baneasa Ancuta. luna. Ghermesti.. 1024 Data 03. 9. ord.5+col. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.1 .Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.65 65.04.I.2008. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Seria CSP 5.F: RO 2154732 Sediul: Str. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.45 44.000. sector 2.32 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.I. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. Muncii Capital social: 2.6) 6 21. ord.F. Ghermanesti. 1. Com/an: J40/7326/2007 C. Vaslui.A. Bucuresti Contul: RO41OTP11000214454RO01 Banca: OTP BANK. Reg.732. Bucuresti Suma de 5. C.: RO 17501677 Sediul: Str.F./an: J23/792/2005 C. Baneasa Ancuta.00 nr.M . Com/an: J23/792/2005 C.I. 1024 Unitatea Cresp Instal SRL Nr. nr. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. 03. Denumirea produselor crt. EXTRAS DE CONT 14 .18 24.2008 Nr. suc.49 798. Reg.50 2. -lei- 5(3x4) 115. Seria RD nr.68 4. Com.) -lei4 11. 9.68 Total care: Accize Semnătura de primire din Valoarea -lei- Valoarea T. suc. 698/03.V.V.68 X Total de plată (col.V.000 lei adică cinci mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr.I.000 lei U. sector 2. Vaslui. Ilfov CHITANŢA Nr.95 519. Cantitate a 0 1 2 3 4 1 Canepa etansare Prelungitor flexibil Robiner sub-lavoar Conector reductie 2 Buc Buc Buc Buc 3 10 50 20 1 Preţul unitar (fără T.55 54. Facturii: 698 Data (ziua.A.04. nr.00 44.A. 698 Cumpărător: : Teen Store SRL Nr. nr. Casier.50 1.: RO 17501677 Sediul: Str.I.309. nr.

809 .2008 acordare avans Sold curent 15. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 06/04/200 8 Explica tie Document Tranzactie Debit 16. 00 16.40 1. 162/04/04/2008 depunere in cont Sold curent Debit 13.04. suc. suc.LEI ADICA treimiilei PLATITOR: GEORGESCU DAN CNP: 1590101436698 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 4/4/2008 REPREZENTAND: DEPUNERE NUMERAR EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. 163/06.000.40 Credit ORDIN DE PLATA NR.3000.40 Credit OP nr.00 15 . 162 PLATITI .809 .40 3.Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.809 .000. Crangasi Titular:Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 4/4/2008 Explica tie Document Tranzactie CV FC OP nr.809 .

Vaslui. suc.2008 Nr. 702 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr.ORDIN DE PLATA NR. Com/an: J23/792/2005 C.1000. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr. suc. Ghermesti.Unirii Capital social: 80. ord.I. luna. Crangasi Capital social: 200 lei FACTURĂ FISCALĂ Nr. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO: 136589 IN RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 06/04/2008 CONT: REPREZENTAND: ACORDARE AVANS Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. 9. Reg.000 lei 16 .04.I.F: RO 9140660 Sediul: Sos. 163 PLATITI . Reg. ord. Facturii: 702 Data (ziua. nr. 220.: RO 17501677 Sediul: Str. Bucuresti – Ploiesti.F. 08. Com/an: J40/1266/2005 C.

36 Seria UPC Furnizor: Ultra Pro Computers SRL Nr.V.6) 198.V. sau serviciilor U.76 7.V.Cota T.64 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Reg.00 6 168. Cantitat ea 0 1 2 1 Banda adeziva Banda perforata 2 Buc Buc 3 50 20 Preţul unitar (fără T.80 Valoarea -lei- Valoarea T. Seria RT nr.=19% Nr.M . 4598 FACTURĂ FISCALĂ Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Denumirea produselor crt.) -lei4 17.5+col. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.00 156.00 X Total de plată (col.I. -lei- 5(3x4) 888.044. ord.72 29.I.A. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Com/an: 17 .A.A.36 Semnătura de primire 1. C.242.

=19% Nr.) -lei4 1.I.A. sau serviciilor Nr.40 Credit OP 164/10. 10. Seria RT nr. luna.V.04.A. nr.I.00 18 .Nr.67 6 319.500 lei Cota T. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. Ghermesti. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 10/4/2008 Explica tie Document Tranzactie Debit 15. Com/an:J22/11256/1992 C.680.V.000. suc. Crangasi Capital social: 200 lei U.I.Pipera Capital social: 316.2008 plata diferenta computer Sold curent 14.V. suc.33 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. 47.I.40 1.680. Cantitat ea 0 1 Computer 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.809 .67 Valoarea -lei- Valoarea T.67 319.680. -lei- 5(3x4) 1. Reg.A. Denumirea produselor crt. 9. suc. Facturii: 4598 Data (ziua.04. Vaslui. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): J23/792/2005 C. nr.000.809 .: RO 136589 Sediul: Sos Pipera.00 Semnătura de primire EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.33 X Total de plată (col.6) 2. ord. Bucuresti Contul: RO155RFS235236514159 Banca: RAIFFEISEN.2008 Nr.5+col.F.F: RO 17501677 Sediul: Str. C.M .

809 .LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO 136589 IN CONT: RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 10/4/2008 REPREZENTAND: DECONTARE AVANS EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.809 . Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explica tie Document Tranzactie factura nr.2008 incasare Sold curent Debit 14.500.40 Credit EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. 510/20.ORDIN DE PLATA NR.00 19 .000.40 4.1000.809 . 164 PLATITI . 00 18. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explicatie Document Tranzactie Debit 18. suc.03.40 Credit achitare facturi 3. suc.

03. nr. Com/an: J23/792/2005 C. luna.80 Valoarea -lei- Valoarea T.F. Ghermesti.60 8. 14. suc.2008 Nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Reg.M . -lei- 5(3x4) 436.80 6 82. ord.03.34 1.67 20 . 3610 Furnizor: TehnoGrup Est SRL Nr. Drumul Garii. Suc.V. Com/an: J23/1687/2005 C. 9.Sold curent 15. 12/4/2008 Seria TNG Nr.20 138.=19% Nr. Denumirea produselor crt.40 ORDIN DE PLATA treimiicincisutelei NR.A. Otopeni.04.309 . Ilfov Contul: RO52BACX0000000131849250 Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK.A.80 554. Vaslui. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.V.: RO 17940192 Sediul: Str. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: REPREZENTAND: CV F1411/30. ord.99 105. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen 2 Buc Buc Buc 3 4 4 1 Preţul unitar (fără T.F: RO 17501677 Sediul: Str. Facturii: 3610 Data (ziua. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.2008 F1410/30.2008. Millennium Capital social: 2. Crangasi Capital social: 200 lei U. Reg.A.I.I.V.) -lei4 109.40 8.000 lei Cota T.

190 lei adică o mie o suta nouazeci de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. Ilfov nr.00 Seria TNG Unitatea TehnoGrup Est SRL Nr.000. Ghermanesti.M. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Cantita Pret Valoar te unitar e Nr.190..00 190.04.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.F. Crt.: RO 17940192 Sediul: Str.I. Reg. ord. Casier. membrii ai comisiei de receptie. din localitatea Otopeni.5+col../an: J23/1687/2005 C. Drumul Garii. Denumirea bunurilor recetionate U. Seria RT nr.2008. Com. 5610 Data 14. 3610 Aviz de insotire a marfii 256 14 4 2008 Subsemnatii. cu auto nr……………. 21 . Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1. 6) 1. C.00 X Semnatura de primire Total de plata (col. 5610 CHITANŢA Nr.I.2008 Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str Vaslui. nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de TehnoGrup Est. 9.I.04. Otopeni. 3610/14. Ilfov Suma de 1.

04.M . ord.20 138.40 8.00 22 . Com/an:J40/56328/1990 C. 2310 FACTURĂ FISCALĂ Nr. 176 Contul: RO125BCR235699874136 Banca: BCR. 9. Denumirea produselor crt.80 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnatu prenumele ra Primit in gestiune Semnat Data ura 14/04/20 08 Seria DGS Furnizor: Distrigaz Sud SRL Nr. suc. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. -lei- 5(3x4) 200. 14.2008 Nr. Reg.F: RO 17501677 Sediul: Str.V.A.=19% Nr. Vaslui. Cantitat ea 0 1 1 Energie + apa 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.I. 00 Nr. nr.60 8. luna. ord. suc.I.F. Pipera Capital social: 3.500 lei 1.V.80 554.000.A. nr.80 436. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.V.A. Ghermesti.1 2 3 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen buc buc buc 4 4 1 109.00 6 38.) -lei4 200 Valoarea -lei- Valoarea T.: RO 12387 Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.016. Facturii: 7020 Data (ziua. Com/an: J23/792/2005 C. Reg. sau serviciilor U.

sector 3.A.F. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Cantitat ea Preţul unitar (fără Valoarea -lei- Valoarea T. Seria RT nr. Reg.=19% Nr.6) Semnătura de primire 238. 410 FACTURĂ FISCALĂ Nr.A.00 38. sau serviciilor Nr.: RO 126589 Sediul: Str. Bucuresti Contul: RO125PIR2356956741399 Banca: PIRAEUS.M . Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 200.00 Seria IME Furnizor: ImobExpert SRL Nr.5+col.I. -lei- 23 .00 X Total de plată (col. Vaslui. suc. nr. Denumirea produselor crt. Ghermesti. Mihai Bravu.F: RO 17501677 Sediul: Str.04.V. Facturii: 410 Data (ziua.I.V. ord. 9.I. nr. C. luna. Com/an:J23/56328/2005 C.2008 Nr. 15. Crangasi Capital social: 200 lei U.I. suc. Reg. ord. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Com/an: J23/792/2005 C. 30. Mihai Bravu Capital social: 200 lei Cota T.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.

04. Com/an:J23/56539/2006 C. 12.I. 9. sector 3.2008 Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str.000. 15. Reg.00 6 190. Facturii: 41002 Data (ziua. 41002 FACTURĂ FISCALĂ Nr. nr.V.I.A. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.6) 1.I. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. luna.) -lei4 1. ord. aviz însoţire anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.F.00 Semnătura de primire Seria VDF Furnizor: Vodafone Romania SA Nr.190.: RO 23641 Sediul: Bulevardul Unirii.00 X Total de plată (col.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. C. Ghermesti.000.5+col. Seria RT nr.0 1 Chirie 1 2 Buc 3 1 T. Com/an: J23/792/2005 C. ord. nr.00 190. Vaslui. Reg. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 24 .I. Bucuresti Nr.000 5(3x4) 1.

) -lei4 3.000. suc. -lei- 5(3x4) 3.. Com. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 3.5% 227. Crt.44 0 669 Nr. ord.03. 1 2 Nume si prenume Georgescu Dan Dima Danut Functia director general economis t CAS 9.A. Unirii Capital social: 200.000 Valoarea -lei- Valoarea T. 50 57. 48. Casier. nr.500 880 Salari u realiz at 3.80 Rest de plata 2.V. 596/15.5% 332. 1072 Data 15.000.V. STAT DE SALARII LUNA: APRILIE 2008 Salariu de incadr are 3. nr.M . Ghermanesti.000. 1072 CHITANŢA Nr.04.I.6) 3.00 Semnătura de primire Seria Unitatea Cresp Instal SRL Nr.: RO 17501677 Sediul: Str.I. Vaslui.000 lei Cota T.5+col.A.00 6 570.2008.570.I. C. Ilfov CSP nr./an: J23/792/2005 C.00 Impoz it 465.Contul: RO12BRD23545941399 Banca: BRD.6 0 Deduc ere 0 350.500 880 CAS S 6. Cantitat ea 0 1 1 Servicii de telefonie 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T. Reg. sau serviciilor (dacă este cazul) ROL01 Banca: BANCPOST.00 25 . sector 5. Crangasi Capital social: 200 lei suc.0 0 8.000 lei adică sase mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. Bucuresti Suma de 6. Fabrica de chibrituri. 9. Seria RT nr. 50 83.2 0 som aj 1% 35.V.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.=19% Nr.A. U.2008 Am primit de la Altimex Pro International SRL Adresa str.0 0 61.00 X Total de plată (col.F.00 570. Denumirea produselor crt.

Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 15/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 15.90 ORDIN DE PLATA NR.50 2. 40 Credit OP 166/15.00 26 .309.2008 plata factura 595.50 Credit OP 167/17. 166 PLATITI douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 2. Crangasi Titular: SC Instal SRL Cresp Data operatiei Sold initial 17/04/200 8 Explicati e Document Tranzactie Debit 12.04.790 .790 .90 - LEI ADICA CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRL RO 256532 IN RO19ABNA410022362143090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 15/4/2008 CONT: REPREZENTAND: PLATA CONTRIBUTII SALARIALE EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. suc.518.EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. suc.2008 plata contributii salariale Sold curent 12.04.518.

168 PLATITI douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 297.898.04.2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.5 0 Credit 18/04/2008 OP 168/18.50 ORDIN DE PLATA NR.0 0 297. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial Explicatie Document Tranzactie Debit 12.2008 27 .200 8 plata factura Sold curent 11.04. 167 cincisutenouazecisicincilei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST PLATITI – 595 - LEI ADICA CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SRL RO 1268744 IN CONT: RO125PIR235699874136 LA BANCA: PIRAEUS BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F2310/02.04.195.195 . suc.50 ORDIN DE PLATA NR.Sold curent 12.50 - LEI ADICA CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA:ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F17326/01.

Unirii Capital social: 200 lei Nr.A. Reg.V.00 X 380. sector 3. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.A.000 28 . nr.04. suc. Cantitat ea 0 1 1 Anunt publicitar 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T. Denumirea produselor crt.Seria EJB Furnizor: Ejobs SRL Nr. 9. ord. 20.A. Facturii: 3002 Data (ziua.F. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.) -lei4 2.=19% Nr.I.000.000.I. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.F: RO 17501677 Sediul: Str. nr. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.V. sau serviciilor U. Com/an:J23/54532/1996 C.000 Valoarea -lei- Valoarea T. Bucuresti Contul: RO12BRD2236941399 Banca: BRD.V. 36. ord.00 6 380.: RO 135562 Sediul: Bulevardul Unirii. Ghermesti. -lei- 5(3x4) 2. luna. suc.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: Accize din 2.M .2008 Nr. 3002 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Vaslui.

12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.I.5+col. Denumirea produselor crt.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: din 10. 21.=19% Nr.380.F: RO 17501677 Sediul: Str. 9.I. Com/an: J23/792/2005 C.: RO 11362 Sediul: Sos.A. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Semnătura de primire Total de plată (col.00 X 1.M . 34. Pipera Capital social: 500.V.00 29 . nr.00 Seria RPT Furnizor: RomPetrol SA Nr.2008 Nr. Bucuresti Contul: RO12BCR223694990 Banca: BCR. Pipera.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.6) 2.000 Valoarea -lei- Valoarea T. luna. sau serviciilor U.00 6 1.I. ord. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Seria RT nr.) -lei4 10.000. suc. C. Facturii: 10654 Data (ziua.900.000 lei Nr.V. Com/an:J23/52316/1990 C. Ghermesti. Vaslui. nr. -lei- 5(3x4) 10.V. Reg.000. 10654 FACTURĂ FISCALĂ Nr.04.A. Reg.A. Cantitat ea 0 1 Benzina 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T. ord. suc.000.I. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.900.F.

898 .I.00 31. suc. Crangasi Titular: SC Cresp Instal 30 .000 .2 008 incasare factura Sold curent Debit 11.5+col. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 24/04/2008 Explicatie Document Tranzactie OP169/24.00 20.898 . 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. C.900. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.6) 11.04.00 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. suc. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA CRESP INSTAL PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL RO 122653 DIN CONT: RO1336BCR65464125656 BANCA: BCR REPREZENTAND: CV F17326/01.04.2008 CATRE: SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 24/4/2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 Credit ORDIN DE PLATA douazecidemiilei NR.I. Seria RT nr.

I.SRL Data operatiei Sold initial 26/04/2008 Explicati e Document Tranzactie Debit 31.00 ORDIN DE PLATA NR.I. Facturii: 1987 Data (ziua.2008 Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr.973. nr.2008 plata factura Sold curent 19.900. Com/an: J23/792/2005 C.04.998 . ord.V. Reg.2008 Nr.04.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.=19% Nr. nr. 1987 FACTURĂ FISCALĂ Nr.898 . suc.00 Credit OP 170/26. ord. 27.F. luna. suc. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. 9. sector 4.A. Bucuresti Capital social: 10.200 lei Cota T. unsprezecemiinouasutelei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST 170 PLATITI -11900 LEI ADICA CATRE: ROMPETROL SA RO 11362 IN CONT: RO12BCR223694990 LA BANCA: BCR DATA EMITERII: 26/4/2008 REPREZENTAND: CV F10654/01. 11A. Com/an: RO 5990324 C. Crangasi Capital social: 200 lei 31 . Reg.00 11.F: RO 17501677 Sediul: Str. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.04. Ghermesti. Vaslui. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK.

689.6) 3.66 48. Denumirea produselor sau serviciilor U.92 X Total de plată (col. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Intrerupator Priza ger Adeziv superfluidizant Banda perimetrala Set fixare rapida 2 Buc Buc Kg Ml buc 3 60 90 25 75 40 Preţul unitar (fără T.V.08 510.60 249. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.M .) -lei4 7.50 341.55 Valoarea -lei- Valoarea T. -lei- 5(3x4) 471.A.200.00 307.10 8.V.5+col. crt.A.26 58.60 1.00 254. C.86 14.I. Seria RT nr.98 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.43 64.60 10. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 2.98 6 89.00 Semnătura de primire Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Data Factura 32 .Nr.314.16 4.I.

din localitatea Bucuresti.000.86 471.60 1.50 341.998. 00 Credit OP 171/30. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de Romstal Imex. 08 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 27/04/20 08 Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. cu auto nr……………. 00 4.04. membrii ai comisiei de receptie.0 14. Crt.689.M. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 30/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 19.2008 plata facturi Sold curent 15.16 4.Ziua Luna Anul Nr. 1 2 3 4 5 Denumirea bunurilor recetionate Intrerupator Priza ger Adeziv superfluitizant Banda perimetrala Set fixare rapida U.10 8.00 307.55 254.00 33 .998. suc.60 0 10. 1987 Aviz de insotire a marfii 2 57 27 4 2008 Subsemnatii.314. buc buc kg ml buc Cantita te 60 90 25 75 40 Receptionat Pret unitar Valoare 7.98 2. consemandu-se urmatoarele: Nr.

04. 720 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. suc.I.V. 9. Vaslui.A.04.750 Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total care: din 25. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.2008 Nr. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR.000 lei Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. Bucuresti – Ploiesti.04. 30.=19% Nr.2008 CONT: RO12BRD23545941399 BANCA: BRD DATA EMITERII: 30/04/2008 Seria CSP Nr.000 Valoarea -lei- Valoarea T. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): U.F.04. Ghermesti.2008. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.) -lei4 25. nr.Unirii Capital social: 80.2008.M . -lei- 5(3x4) 25.000 6 4. Com/an: J23/792/2005 C.750 34 . Com/an: J40/1266/2005 C. Reg. F41002/15. nr.998 - LEI ADICA SUD CATRE: SRL RO 12387 DISTRIGAZ CONT:RO125BCR2356998 74136 BANCA: BCR CATRE: IMOBEXPERT SRL RO 126589 CONT:RO125PIR23569567 41399 BANCA: PIRAEUS CATRE: VODAFONE ROMANIA SA RO 23641 REPREZENTAND: CV F7020/14. F410/15.I. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. Denumirea produselor crt. 171 patrumiinouasutenouazecisioptlei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST PLATITI – 4. Cantitat ea 0 1 1 Prestari servicii 2 buc 3 1 Preţul unitar (fără T.ORDIN DE PLATA NR. ord. luna.F: RO 9140660 Sediul: Sos.A. ord.A. suc.V.000 X 4. 220.: RO 17501677 Sediul: Str.V. Facturii: 720 Data (ziua. Reg.

00 2.00 11.689.6 7 1.I. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distrigaz Sud SRL/ RO 12387 ImobExpert SRL/ RO 126589 Vodafone Romania SA/ RO 23641 Ejobs SRL/ RO 135562 RomPetrol SA/ RO 11362 RO 11362 Romstal Imex SRL/ RO 5990324 35 . (19%) 47.0 0 200. Seria RT nr.75 Valoare T.680.000.furnizorului Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.900.F.00 500. Crt.00 1.560.5+col.000.750 JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE Nr.0 0 3.6) 29.00 2.00 238.00 319.00 380.240.190.00 38.00 1.5 0 Baza de impozit are 250. 00 2. Romstal Imex SRL/ RO 5990324 Compania de Librarii Bucuresti SRL/ RO 1268744 Ultra Pro Computers SRL/ RO 136589 TehnoGrup Est SRL/ RO 17940192 Total document (inclusiv T.0 0 2.A.0 0 10.0 8 22.A.I.000.00 1. 173 26 231 0 459 8 361 0 702 0 410 410 02 300 2 106 54 198 7 Furnizor/Prestator Denumire/C.V.00 3.50 595.000.000.200.33 190.00 1.380.00 3. C.570.000.900.00 1.) 297.00 26.00 510.190.00 190.V.92 4.50 95.319 .00 570.I. Documentul Data 01/04/20 08 02/04/20 08 10/4/200 8 14/04/20 08 14/04/20 08 15/04/20 08 15/04/20 08 20/04/20 08 21/04/20 08 27/04/20 08 TOTAL Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.

1 ziua Data 3/4/2008 REGISTRU CASA 3.750. Vest Grup Instal SRL/ RO 14931629 Teen Store SRL/ RO 2154732 Volum Plan Arhitect SRL/ RO 9140660 Total document (inclusiv T.) 1.V.00 4.50 36 .091 .I.A.00 Plati Sold 8.00 35.50 3.I.702. 00 30.000. (19%) 169.6 8 25. Documentul Data 1 2 3 1/4/200 8 3/4/200 8 30/4/20 08 TOTAL Nr.F.F.000.717.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.crt.809.crt.V.10 5. Data REGISTRU CASA 4.32 4. 69 2 69 8 72 0 Beneficiar Denumire/C.F.68 Valoare T.42 CRESP INSTAL SRL C. RO17501677 Sold ziua precedenta: Nr.A.I.00 29.702.059.1 0 Baza de impozit are 890.JURNAL PENTRU VANZARI Nr.000. RO 17501677 Sold precedenta: Nr.000 Explicatia plata factura 17329/01.750. Crt. 50 Explicatia incasare factura DE Incasari 5.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1/4/2008 297.00 5.702.04.201.10 798.

I.698/03.00 5.512.F.04.crt.702.F. ziua 8. 50 Explicatia plata facuta nr.000.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C. RO REGISTRU 17501677 CASA Sold precedenta: Nr.702.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1.512. RO 17501677 Sold ziua precedenta: Nr. 50 Explicatia DE Data 4/4/200 8 Incasari Plati Sold 1 ridicare numerar din casa RAPORT PAGINA/TOTAL 3. RO 17501677 Sold precedenta: Nr.crt.crt. 3610/14. 50 Explicatia DE Data Incasari Plati Sold 37 .I.04. Data 14/04/20 08 REGISTRU CASA 5.190.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.F.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.702. ziua REGISTRU CASA 4.I.00 4.

50 297.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL 6.50 297.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL SC CRESP INSTAL SRL REGISTRUL JURNAL luna APRILIE anul 2008 N r cr t 1 2 3 4 Dat a înre g 01/0 4 01/0 4 01/0 4 01/0 4 Conturi Documen t Explicaţii D % 371 4426 401 4111 607 Sume C D C Factura 17326 Chitanta 560 Factura 692 Achizitie marfa Plata marfa Vanzare marfa Descarcare din gestiune 401 5311 % 707 4427 371 250.059.1 15/04/20 08 incasare factura nr.00 10.10 38 . 596/15.1 0 809.000.03.512.10 297.10 809.00 47.50 1.50 890.00 169.

242.00 95.000 12/0 4 12/0 4 14/0 4 14/0 4 Extras de cont OP 165 Factura 3610 Chitanta 5610 5121 401 % 371 4426 401 4111 5121 401 5311 4.190 1.000 3.00 5.000 1.000 3.819.680.10 Chitanta 1024 Extras de cont OP 163 Factura 702 Factura 4598 Achizitie computer Decontare avans si plata diferenta computer Incasare numerar de la clienti Plata facturi Achizitie marfuri Plata factura 401 2.36 949.000 1.000 190.00 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 607 5311 581 5121 409 4111 607 % 303 4426 4.000 3.00 1.000 3.000 1.6 8 798.000 1.6 7 319.33 595.190 39 .10 1.000 1.500 1.5 02/0 4 03/0 4 03/0 4 03/0 4 04/0 4 05/0 4 06/0 4 08/0 4 08/0 4 10/0 4 Factura 2310 Factura 698 Achizitie rechizite Vanzare marfuri Descare din gestiune Incasare numerar Ridicare numerar Depunere numerar la banca Acordare avans Vanzare marfa Descarcare din gestiune % 6028 4426 4111 401 % 707 4427 371 4111 5311 581 5121 % 707 4427 371 500.819.201.000 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10/0 4 OP 164 401 % 5121 409 2.000 1.32 3.000 3.3 6 949.7 1 5.044 198.000 3.7 1 5.190 4.500 1.000 3.

00 465.95 40 .50 35.50 227.80 635 32.gar .000 190.80 61 854.60 262.00 1.80 2 6 15/0 4 421 210.85 32.000 570. creante salarial e 6.190 401 3.000 4.95 10.00 83.060 332.85 3 1 635 10.20 8.00 38.000 4.570 4111 421 % 4312 4314 4372 444 % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 447.co m ITM 447.00 3.00 401 1.60 57.380 2 5 15/0 4 421 1.10 87.10 87.60 262.380 238.60 2 7 2 8 2 9 3 0 15/0 4 6451 6452 6453 854.00 6.2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 14/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 Factura 7020 Factura 410 Factura 41002 Chitanta 1072 Primire factura energie+apa Primire factura chirie Primire factura telefon Incasare numerar Inregistrare cheltuieli cu salarii Inregistrare retineri aferente salariilor (Georgescu Dan) Inregistrare retineri aferente salariilor (Dima Danut) Inregistrarea contributiilor unitatii % 605 4426 % 612 4426 % 626 4426 5311 641 401 200.

00 297.000 380.190 3.70 87.200 4 0 238.85 10.10 416.518.00 10.000 11.0 8 510. sal 5121 854.900 20.000 11.energi e si apa 401.000 1.c ITM 447.900 2.10 262.chirie 401.80 284. cr.998 30/0 4 OP 171 Plata facturi 41 .00 297.95 2.380 21/0 4 24/0 4 26/0 4 27/0 4 401 11.00 5121 1.80 526.50 595.3 2 15/0 4 OP 166 Plata contributiilor salariale % 4311 4312 4313 4314 4371 4372 444 447.gar.9 0 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 17/0 4 18/0 4 20/0 4 OP 167 OP 168 Factura 3002 Factura 10654 Extras de cont si OP 169 OP 170 Factura 1987 Plata factura Plata factura Primire factura publicitate Primire factura combustibil Incasare numerar de la clienti Plata factura Achizitie marfa 401 401 % 623 4426 % 6022 4426 5121 401 % 371 4426 % 401.900 4111 5121 20.50 401 2.900 401 3.570 4.689.00 32.telefon 5121 5121 595.60 43.92 2.

21 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de venituri Inregistrarea impozitului pe profit % 704 707 121 25.00 211.4 1 30/0 4 Factura 720 Prestare servicii 4111 % 704 442 7 % 4426 4423 % 6022 604 605 607 612 623 626 635 641 6451 6452 6453 29.915.6 8 31. 4427 5.V. 68 4 4 4 5 30/0 4 691 121 441 691 517.34 517.577.377 .10 87.7 5 1.000 6.00 211.000 500.906.00 517.750 4 2 30/0 4 Regularizare a T.750.00 5.00 200.000 4.A.34 TOTAL 42 .135.000 2.000 43.37 7.80 4.0 3 10.00 517.9 1 1.240.80 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 27.60 262.675.7 8 4. 00 25.000 3.135.380 854.

680.47 Credit 31.906.135.40 22.000.00 20.135.135.809.423.809.67 1.04) 27.67 Debit Credit 43 .680.67 1.21 2.21 (30.00 28.423.00 20.40 Sold initial 22.809.04) 517.68 303 Materiale de natura obiectelor de inventar Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (10.680.68 31.REGISTRU CARTE MARE – simplificat Explicatia Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1012 Capital subscris varsat Debit Credit 22.21 28.680.000.68(30.04) 31.40 Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1061 Rezeve legale Debit Credit 20.00 121 Profit si pierdere Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final Debit (30.000.67 1.04) 1.712.

059.04) 2.190 (15.04) 6.00 6.00 (01.04) 1.570 (15.900 (30.08 3.04) 1.04) 3.04) 26.04) 2.500 (14.00 24.04) 949.04) 29.000 297.190 (30.577.00 (27.71 (03.04) 595 (18.04) 1.560.000 (10.000 (10.04) 5.10 (03.819.000 (24.04) 297.00 (14.000 1.577.debitori Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4111 Clienti Explicatia Sold initial Rulaje Debit 22.04) 11.000 (12.04) 1.04) 20.939.380 (20.000 Debit Credit Debit Credit 5.750 5.04)238 (30.04) 3.04) 2.04) 3.778.04) 11.000 (03.000.04) 1.91 6.000 (08.04) 4.04) 297.200 (27.04) 1.10 (08.371 Marfuri Explicatia Sold initial Rulaje Debit 8.689.782.04) 595 (02.08 809.000 (12.17 Credit Total rulaje Total sume Sold final 401 Furnizori Explicatia Sold initial Rulaje (01.000 1.04) 1.50 409 Furnizori .000 (01.50 (10.04) 250.000 1.04) 3.570 24.04) Credit (06.08 11.190 (14.36 (30.50 31.50 (01.000 (15.04) 2.000.91 5.50 (26.04) 1.939.361.000 1.50 Total rulaje Total sume Sold final 44 .560.900 (21.04) 3.04) 5.04) 1.190 (17.10 (01.04) 238 (14.778.242.

80 262.000.80 262.80 262.04) 416.270.109.40 4.60 1.051.10 416.10 Debit Credit 45 .10 416.46 59.50 (15.80 (15.10 854.46 421 Personal .10 854.000.04) 210.80 262.10 854.270.10 332.380 4.10 (15.04) 4.380 (15.00 24.salarii datorate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.46 35.10 416.04) 83.04) 854.80 (15.Total rulaje Total sume Sold final 37.60 (15.04) 262.060 (15.10 854.60 1.051.10 (15.60 3.380 Debit Credit 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.04) 1.04) 416.00 35.04) 854.051.04) 262.

00 517.80 43.80 (15.70 227.70 46 .80 43.4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4372 Contributia personalului la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 441 Impozit pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 517.80 Debit Credit (15.03 Debit Credit 517.80 43.00 4423 T.04) 57.60 (15.A.50 (15.675.04) 87.03 (30.04) 43.60 Debit Credit (15.00 (30.70 284.04) 517.00 Debit Credit (15.70 284.20 (15.V.04) 8.60 87.04) 284.675.00 (15.60 87. de plata Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje 1.04) 43.80 35.04) 284.04) 87.60 87.60 87.04) 1.70 284.

comision ITM Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.915.85 32.00 (15.V.85 32.04) 38.915.00 (15.04) Total rulaje Total sume Sold final 4.03 4426 T.00 526.00 (14.78 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.78 169.04) 510.75 4.50 (02.04) 526.750 (30.04) 5.240.75 Debit 1.85 (15.00 465.78 5.915.85 (15.78 444 Impozitul pe salarii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 447 Fonduri speciale .75 4.240.00 (21.900 (27.V.04) 526.04) 319.04) 190.75 (30.00 Debit Credit 47 .04) 5.04) 198.00 (20.240.04) 190. deductibila Explicatia Sold initial Rulaje (01.85 32.240.85 32.00 (15.04) 47.04) 95.00 (10.75 4427 T.00 526.04) 4.04) 32.36 (08.04)380.A.32 (03.675.04) 570.04) 32.240.33 (14.00 526.Total sume Sold final 1.10 (01.taxe si vãrsãminte asimilate. colectata Explicatia Sold initial Rulaje (30.675.92 4.04) 798.00 (15.A.04) 61.04)1.915.03 Credit 4.

taxe si vãrsãminte asimilate.190 (14.40 Total rulaje Total sume Sold final 48 .000 Debit Credit Credit Credit (15.000 (05.50 10.512.04) 5.04) 4.03) 1.000 3.000 (24.000 3.04) 4.04) 3.04) 25.95 Total rulaje Total sume Sold final 27.000 5311 Casa in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 4.809.000 (06.000 (04.000 297.04) 6.04) 1.000 3.90 (15.50 (01.95 10.487.04) 20.03) 4.809.487.04) 3.04) 3.95 10.40 15.00 (17.000 (10.40 (05.000 15.000 (03.50 581 Viramente interne Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (04.000 11.40 25.809.500 (12.04) 297.809.000 (12.95 10.04) 10.04) 11.04) 3.04) 3.50 (18.000 3.04) 2.50 4.900 (26.000 1. garantare creante salariale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 5121 Conturi la banci in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 13.518.000 40.04) 595.95 (15.000 (15.95 10.998 (30.04) 10.Sold final 447 Fonduri speciale .

000 1.04) Debit Credit (14.6022 Cheltuieli privind combustibilul Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 604 Cheltuieli privind materialele nestocate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 605 Cheltuieli privind energia si apa Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 607 Cheltuieli privind marfurile Explicatia Sold initial Rulaje (01.10 (03. locatiile de gestiune si chiriile Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.000 1.91 (30.000 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.577.10 5.577.04) 500 500 Debit Credit (21.577.000 49 .000 1.000 10.000 (30.91 5.04) 200 200 200 200 (30.04) 3819.04) 200 200 Debit Credit (02.04) 1.04) 500 500 500 500 (30.71 (08.577.04) 10.04) 10.91 612 Cheltuieli cu redeventele.000 1.000 10.000 (30.000 10.04) 949.91 5.000 10.04) 1.04) 809.577.91 5.

04) 43.80 43.80 43.000 2.000 (30.000 2.80 (30.04) 10.380 4.04) 854.380 (4.04) Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 2.000 3.04) 4.04) 3.000 Debit Credit 50 .380 4.80 43.000 (30.000 2.04) 2.000 3.380 4.85 (15.000 3. reclama si publicitate Explicatia Sold initial Rulaje (20.95 43.000 3.80 (15.10 854.10 (30.10 854.04) 3.04) 854.10 (15.380 Debit Credit (15.04) 32.000 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 635 Cheltuieli cu alte impozite.380 4.000 2.380) 4. taxe si vãrsãminte asimilate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 641 Cheltuieli cu salariile pesonalului Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje (15.Sold final 623 Cheltuieli de protocol.

04) 517.60 (30.000 (30.80 262.10 6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 707 Venituri din vanzarea marfurilor Explicatia Sold initial Rulaje (30.80 (15.04) 6.00 517.60 Total rulaje 6.68 Debit Credit (30.135.00 517.68 (03.04) 262.60 87.60 87.04) 262.80 (30.00 517.00 (01.80 262.80 262.68 890.000 Debit Credit (30.00 Debit Credit (15.000 25.201.000 25.80 262.04) 6.10 854.04) 4.00 (30.68 51 .044 (08.04) 25.04) 517.00 517.000 25.135.04) 1.000 25.04) 25.04) 87.60 87.135.60 87.Total sume Sold final 854.04) 87.

68 6.135.135.Total sume Sold final 6.68 52 .

4 0 4311 854.712.80 53 .10 416.6 0 31. 46 3.380 6.423.577.560.000 5. 50 1.778 1. 50 1.000 4.270.680.135.4 7 1.939. 21 1.00 0 37.051.000 24.80 262.680.10 854.000 35.6 7 1012 1061 121 28.809.000 35.9 1 31.10 854.10 4313 262.782.10 854. 40 20.0 8 5.361.6 7 31.000 D Rulaj C Total sume D C 22.109.salarii datorate Contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Contribu tia personal ului pentru pensia suplime ntara Contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de Sold initial D C 22.560.051.380 11.Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii SC CRESP INSTAL SRL Balanţa de verificare la data de 30.6 7 3.6 0 5.9 1 26.000 59.680.000 4.577.2008 Simb ol Denumi re cont Capital subscris varsat Rezerve legale Profit si pierdere Material e de natura obiectel or de inventar Marfuri Furnizor i Furnizor idebitori Clienti Personal .80 262.000 Sold final D C 22.051.270.10 4312 416.778 1. 08 24.939. 46 1.000 22. 68 28.04. 21 1. 68 303 371 401 409 4111 421 8. 40 20.135. 40 20.1 7 6.10 416.809.5 0 24.80 262. 46 1.423.000 2.809.10 416.

7 8 526.60 4372 43.85 32.915.60 87.70 4371 87.95 54 .0 3 4.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.80 43.85 32. de plata T.7 8 526.915.60 87.7 5 5.7 5 5.7 5 5.00 4.0 3 4.7 8 526.240.. comisio n ITM Fonduri speciale .A.70 284.95 10.85 32.A.00 4.00 1.A.sanatat e Contribu tia angajati lor pentru asigurar ile sociale de sanatat e Contribu tia unitatii la fondul de somaj Contribu tia personal ului la fondul de somaj Impozit ul pe profit T.00 1.70 284.95 10.80 43. 4314 284.60 87.V.240.00 1. deducti bila T.70 284.85 447 10.915.7 5 5.0 3 447 32.915.675.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.00 517.240. colectat a Impozit ul pe salarii Fonduri speciale .675.V.240.V.00 517.8 43.7 8 526.95 10.80 441 4423 4426 4427 444 517.675.

5121 5311 581 6022 6028 605 607 612 623 626 garanta re creante salariale Conturi la banci in lei Casa in lei Viramen te interne Cheltuie li privind combust ibilul Cheltuie li privind alte material e consum abile Cheltuie li privind energia si apa Cheltuie li privind marfuril e Cheltuie li cu redeven tele.000 3.5 0 3.577.000 25.487.000 3.000 2.000 10.000 3.809.00 5.512.00 500.9 1 5.00 500.000 500.9 1 5.000 1. 40 4.487.000 25.000 10. 40 15.000 2. reclama si publicita te Cheltuie li postale si taxe de telecom unicatii 13.000 3.000 55 .000 2. 50 10.000 2.80 9 4.000 1.577.809.000 10.000 27.00 200.00 200.9 1 5.000 1.577.5 0 3.000 11.00 200.000 10.000 40.000 3.809.00 200.9 1 1.000 15.000 3.577. locatiile de gestiun e si chiriile Cheltuie li de protocol .00 500. 40 4.

380 4.00 517.80 262.80 43.80 4.635 641 6451 6452 6453 691 704 707 Cheltuie li cu alte impozite .380 854.135.6 8 56 .6 8 6.80 43.380 4.60 87.000 25.80 262.60 87.60 87. taxe si vãrsãmi nte asimilat e Cheltuie li cu salariile pesonal ului Cheltuie li cu contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Cheltuie li cu contribu tia unitatii pentru ajutorul de somaj Cheltuie li cu contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de sanatat e Cheltuie li cu impozit ul pe profit Venituri din lucrari executa te si servicii prestate Venituri din vanzare 43.80 517.10 854.380 4.135.10 854.10 87.6 8 6.80 43.000 6.00 25.00 517.60 262.80 262.000 25.135.10 854.000 25.135.6 8 6.00 517.

18 6. 4 211.37 7.809. 80 57 .605.70 57.18 6.30 211.80 9. 80 57.4 47.37 7.605.a marfuril or Tota l 47.30 259.70 259.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->