LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L.

care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.

Infiintare
S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.

Politica societatii
Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: • grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; • obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri). b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.
SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Simbol cont 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Denumire cont Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Sold la 01.04.2008 D C 22.809,40 20.000,00 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 47.809,40

1

1

Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele: 1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 371 “Furnizori” “Marfuri” 4426 “T.V.A. deductibila” 297,50 250,00 47,50

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50 “Furnizori” “Casa in lei” 3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %. 4111 = % 1.059,10 “Clienti” 707 890,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 169,10 “T.V.A. colectata” 4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 595,00 604 “Furnizori” 500,00 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 95,00 “T.V.A. deductibila” 6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008. 4111 = % 5.000,00 “Clienti” 707 4.201,68 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 798,32 “T.V.A. colectata” 7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 3.819,71 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008. 5311 = 4111 5.000,00 “Casa in lei” “Clienti” 9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 “Viramente interne” “Casa” 10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie. 5121 = 581 3.000,00 “Conturi la banci in lei” “Viramente interne” 11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008. 409 = 5121 1.000,00 “Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei” 12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 “Clienti” 707 1.044,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 198,36 “T.V.A. colectata” 13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 “Furnizori” 1.680,67 “Materiale de natura obiectelor de inventar” 4426 319,33 “T.V.A. deductibila” 15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont: 401 = % 2.000,00 “Furnizori” 5121 1.000,00 “Conturi la banci in lei” 409 1.000,00 “Furnizori - debitori”

3

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008. 5121 = 4111 4.000,00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont: 401 = 5121 3.500,00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008. % = 401 1.190,00 371 “Furnizori” 1.000,00 “Marfuri” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008. 401 = 5311 1.190,00 “Furnizori” “Casa in lei” 20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 “Furnizori” 200,00 “Cheltuieli privind energia si apa” 4426 38,00 “T.V.A. deductibila” 21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 “Furnizori” 1.000,00 “Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 “Furnizori” 3.000,00 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 4426 570,00 “T.V.A. deductibila”

4

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. 5311 = 4111 6.000,00 “Casa in lei” “Clienti” Societatea are 2 angajati: Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei. Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.  fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei. 24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 “Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate” 4.380,00

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor. a) pentru Georgescu Dan 421 = % 1.060,00 “Personal – salarii datorate” 4312 332,501 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 227,50 2 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 35,003 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 465,004 “Impozitul pe salarii”  salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei b) pentru Dima Danut 421 “Personal – salarii datorate” = % 4312 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 210,60 83,605 57,20 6 8,807 61,008

1 2

3.500 * 9,5% = 332,50 3.500 * 6,5% = 227,50 3 3.500 * 1% = 35 4 (3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 465 5 880 * 9,5% = 83,60 6 880 * 6,5% = 57,20 7 880 * 1% = 8,80 8 (880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5

50 + 83.70 10 6 .109 “Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale” unitatii la asigurarile sociale” b) 6452 = 4371 “Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj” unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 = 4313 “Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate” sociale de sanatate” 635 = cu alte impozite.50 + 57. taxe si varsaminte” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.95 14 332.2008.04.7015 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 9 4. comision ITM 32.85 12 “Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate” = 447.60 = 416.6010 c) 262. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.85 13 4.10 4. taxe si varsaminte” 447.20 = 284.380 8 0.5% = 854. garantare creante salariale “Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate” 87. 166/15.60 11 4.60 = 669.380 * 6% = 262.90 4311 “Conturi la banci in lei” 854.8011 d) “Cheltuieli e) 10. a) 6451 = 4311 854.518.80 “Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 4314 284. % = 5121 2.380 * 19. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr.10 “Contributia unitatii la asigurarile sociale” 4312 416.1014 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4313 262.95 13 26.380 * 0.10 15 227.380 * 2% = 87.75% = 32.40 = 669 lei 26.25% = 10.“Impozitul pe salarii”  salariu net = 880 – 210.80 12 4.

2008. nr. 169/24. deductibila” 30.8016 526. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02. 170/26. 10654/21.2008. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr.900.00 7 .000.900.0017 32.comision ITM “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 447.04.2008 cu OP nr.04. in valoare totala de 297.2008 privind combustibilul. 168/18.380. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.V. 167/17. in valoare de 11.A.04.000 lei + T. 608/30.00 “T.04.00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 28.4371 “Contributia unitatii la fondul de somaj” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 “Impozitul pe salarii” 447.2008.04.V.V. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000.00 “T.000.A. 3002/20. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. in valoare de 10. 5121 = 4111 20.A.2008 .A.00 6022 “Furnizori” 10.000 lei conform facturii de prestare servicii.00 “Cheltuieli de protocol.80 465 + 61 = 526. 401 = 5121 297. % = 401 11.80 = 43. 16 17 35 + 8.00 “Cheltuieli privind combustibilul” 4426 1. conform extrasului de cont si OP nr.95 27.50 lei cu OP nr. deductibila” 31.2008.garantare creante salariale “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 87.03.85 10. reclama si publicitate” 4426 380.00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 32. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.60 43.04.00 623 “Furnizori” 2.V.04.04.2008.900 lei cu OP nr. 401 = 5121 595.2008 in valoare de 2. 19 %.50 “Furnizori” “Conturi la banci” 29.2008.04.000 lei. T.

78 4427 “T.04.000.75 T.689.401 “Furnizori” = 5121 “Conturi la banci in lei” 11. inclusa).2008.04. de plata” 5.V.00 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 4427 4.75 1. 171/30.71 + 949.915.A.00 401. colectata = 5. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3. colectata” = % 4426 “T. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238.00 33.200.A. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14. 720/30.750.00 401.04.A. deductibila” 34.906. Regularizarea T.21 10.A.2008 privind energia si apa.V.577.V.570.A.10 + 3. chirie 1. % = 5121 4.00 809. T.2008.92 “T. 410/15.00 500.915. 41002/15. T.V. deductibila = 4.00 200.900.998. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % “Profit si pierdere” 6022 “Cheltuieli privind combustibilul” 604 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 605 “Cheltuieli privind energia si apa” 607 “Cheltuieli privind marfurile” 612 18 27.04. deductibila” 4423 “T.2008.2008.240.2008.78 4.V.819.A.200 lei (T. conform facturii 1987/27.A.V.00 401.00 5.V.000. chiria si telefonia cu OP nr.10 = 5.240.V.00 371 “Furnizori” 2.V.9118 1. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.675.03 37.00 “Clienti” 704 25.000.91 8 . colectata” 36.08 “Marfuri” 4426 510.04.00 “T.750.190.04. 4111 = % 29. % = 401 3. 19% conform facturii nr.A.577.V.A.00 35. telefon 3.000.A.

6820 Calculul si inregistrarea impozitului pe profit a.95 = 43.00 6.80 31.044 = 6.135.000.21) * 16 % = 3.“Cheltuieli cu redeventele. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.906.201.000.47 * 16% = 517 lei Inregistrarea impozitului pe profit 691 = „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 121 „Profit si pierdere” 19 20 441 „Impozitul pe profit” 517.00 + 4.135.00 854.68 25.68 9 . locatiile de gestiune si chiriile” 623 “Cheltuieli de protocol.85 + 10.229.135.00 43. reclama si publicitate” 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.000. % 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” 39.8019 4.00 3.00 = 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 517.380.68 – 27.68 + 1. Inchiderea conturilor de venituri.00 32. = 121 “Profit si pierdere” 2.135.80 890.60 262. taxe si varsaminte” 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” 6451 “Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale” 6452 “Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 “Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 38.10 87.

M .25 22.00 6 14.I. ord. 11A. Bucuresti Capital social: 10.04.V.00 47. Com/an: RO 5990324 C. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.) -lei4 15 12 11 Valoarea -lei- Valoarea T.200 lei Cota T.Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK. 560 Data 01. Reg. ord. Com. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 250. Vaslui. luna.I. nr.A.F.6) Semnătura de primire 297. Crangasi Capital social: 200 lei U.2008 Nr.50 Seria Unitatea Romstal Imex SRL Nr.I.A.A.F: RO 17501677 Sediul: Str.04.F.V.50 X Total de plată (col. -lei- 5(3x4) 75. Facturii: 17326 Data (ziua. Reg.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.I. nr. 11A.V. Seria RT nr.80 10.5+col. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Denumirea produselor crt.=19% Nr.2008 10 . sau serviciilor Nr. 560 CHITANŢA Nr. Com/an: J23/792/2005 C. suc. ord. nr../an: J40/14205/1994 C. suc. sector 4.I.00 55. Ghermesti.00 120.973. 9. RST nr. Reg. C. 17326 FACTURĂ FISCALĂ Nr. 01.45 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop 2 Buc Buc Buc 3 5 10 5 Preţul unitar (fără T. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.

nr. suc. Plevnei Capital social: 200 lei U. Ilfov Suma de 297.04. cu auto nr…………….04. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. Carl Da Villa. sector 5. Facturii: 692 Data (ziua. Com/an: J40/9904/2002 C.A. buc buc buc Cantita te 5 10 5 Valoar e 75. Vaslui. 01. Ghermesti. Denumirea produselor crt. 692 Cumpărător: Vest Grup Instal SRL Nr. 17326/01. din localitatea………. Cantitat ea 0 1 2 3 Preţul unitar (fără T. Bucuresti Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str. nr.: RO 17501677 Sediul: Str.I. ord. Bucuresti Contul: RO72RNCB0071011450360001 Banca: BCR. 00 Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 1/4/20 08 Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr.V. 1 2 3 Denumirea bunurilor recetionate Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop TOTAL VALORIC U. Reg. Crt..00 120. ord.50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani Reprezentând contravaloarea facturii nr.F: RO 14931629 Sediul: Str. Com/an: J23/792/2005 C.2008 Nr. 75.2008.=19% Nr. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.) -lei4 Valoarea -lei- Valoarea T. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de ……………….A. membrii ai comisiei de receptie.A. Ghermanesti.M . Aviz de insotire a marfii 255 1 4 2008 Subsemnatii. Vaslui.I. Casier.00 55. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. luna. 9.F.M. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Pret unitar 15 12 11 Nr. nr.V. 9.V. -lei- 5(3x4) 6 11 . Reg..00 250. suc.sector 4. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.

ord.70 1.90 75.17 14.M . ord.: RO 1268744 Sediul: Sos Iancului. Facturii: 2310 Data (ziua.I. nr.F: RO 17501677 Sediul: Str. C. luna.V.09 15 35. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.00 100.059. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria LIB Nr. Com/an: J23/792/2005 C. sector 3. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.00 35.00 X Total de plată (col. suc.04. Com/an:J40/15698/1996 C.I.00 6 71. Denumirea produselor crt.10 Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRL Nr. Reg.1 2 3 4 Cablu flexibil Priza cauciuc Garnitura dop Stecher Buc Buc Buc Buc 20 10 5 12 14.68 286. 9.00 10.V.00 428. Reg.5+col.25 91.25 6.90 12 . -lei- 5(3x4) 375.2008 Nr.=19% Nr.I. Crangasi Capital social: 200 lei U.A.A. Vaslui. Bucuresti Capital social: 316.5 1 15 10 Valoarea -lei- Valoarea T. Bucuresti Contul: RO125PIR235699874136 Banca: PIRAEUS BANK. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr.500 lei Cota T.A. suc.10 Semnătura de primire 1. 210.6) 169.00 30. 02. Ghermesti.00 50.V.50 5.65 9.I. 2310 Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.F.) -lei4 15 3. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator 2 Buc Buc Buc Buc Buc 3 25 10 50 2 1 Preţul unitar (fără T.34 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C. Seria RD nr.34 19.10 54.30 10. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 890. nr.

00 50.00 10. 1 2 3 4 5 Ziua 2 Data Luna 4 Anul 2008 Cont Debitor 6028 6028 6028 6028 6028 Creditor 3028 3028 3028 3028 3028 Cantita te neces ara 25 10 50 2 1 Cantitate eliberata 25 10 50 2 1 15 3.00 500.5 1 15 10 375.I.00 BON DE CONSUM (COLECTIV) UNITATEA: CRESP INSTAL SRL Nr. Doc.00 35. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.00 30. 2310 Nr.I. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 500. Crt.0 0 Sef compartiment Gestion ar Primito r Pret unitar Valoar e Produs.6) Semnătura de primire 595.00 X Total de plată (col.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. lucrare (comanda) Cod predato r Cod primito r Denumirea produselor Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator TOTAL Data si semnatura 13 . C.00 95.5+col. Seria RT nr.

ord. sector 2.A. 03. Vaslui.732. 1024 Data 03. nr.F. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. suc. Com. 9. Seria RD nr.A.Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.: RO 17501677 Sediul: Str.49 798. Baneasa Ancuta.I.I. Muncii Capital social: 2.I. Baneasa Ancuta.2008 Nr. 1. Bucuresti Contul: RO41OTP11000214454RO01 Banca: OTP BANK.A. Com/an: J40/7326/2007 C. Ilfov CHITANŢA Nr.I. 1024 Unitatea Cresp Instal SRL Nr. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. Ghermesti. luna. Reg.2008 Am primit de la Teen Store SRL Adresa str.04.32 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C. sector 2.) -lei4 11.04. 698/03.1 .V.68 X Total de plată (col.50 2.6) 6 21.45 44. Vaslui.000 lei adică cinci mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Seria CSP 5. 9. ord.=19% Nr.00 nr.000.65 65. nr.2008.F: RO 2154732 Sediul: Str.M .309.68 4.00 44. Casier.V.95 519.I.18 24. Denumirea produselor crt. Reg./an: J23/792/2005 C.5+col. Facturii: 698 Data (ziua. suc. nr.55 54..87 8. ord. C. EXTRAS DE CONT 14 . Reg. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr.F.68 Total care: Accize Semnătura de primire din Valoarea -lei- Valoarea T. nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.50 1. Com/an: J23/792/2005 C. Bucuresti Suma de 5.000 lei U. 698 Cumpărător: : Teen Store SRL Nr. Ghermanesti. Cantitate a 0 1 2 3 4 1 Canepa etansare Prelungitor flexibil Robiner sub-lavoar Conector reductie 2 Buc Buc Buc Buc 3 10 50 20 1 Preţul unitar (fără T.V.: RO 17501677 Sediul: Str.04. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.201. -lei- 5(3x4) 115.

000.809 . Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 06/04/200 8 Explica tie Document Tranzactie Debit 16.000. suc.809 . Crangasi Titular:Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 4/4/2008 Explica tie Document Tranzactie CV FC OP nr.3000.04.2008 acordare avans Sold curent 15. 162 PLATITI .40 Credit ORDIN DE PLATA NR.40 3. 162/04/04/2008 depunere in cont Sold curent Debit 13.40 Credit OP nr. 163/06. suc.Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. 00 16.40 1.00 15 .LEI ADICA treimiilei PLATITOR: GEORGESCU DAN CNP: 1590101436698 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 4/4/2008 REPREZENTAND: DEPUNERE NUMERAR EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.809 .809 .

Vaslui. suc.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO: 136589 IN RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 06/04/2008 CONT: REPREZENTAND: ACORDARE AVANS Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. Reg. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR. 702 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. Crangasi Capital social: 200 lei FACTURĂ FISCALĂ Nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.04.1000.ORDIN DE PLATA NR.F: RO 9140660 Sediul: Sos. nr.I. nr. 220. ord. suc. 08. Bucuresti – Ploiesti.000 lei 16 . Ghermesti. 163 PLATITI . Com/an: J23/792/2005 C.Unirii Capital social: 80. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. luna.: RO 17501677 Sediul: Str. Com/an: J40/1266/2005 C. ord.F.2008 Nr. Facturii: 702 Data (ziua. 9.I. Reg.

76 7.A.=19% Nr. C.I.36 Semnătura de primire 1. Denumirea produselor crt.V. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.5+col. Cantitat ea 0 1 2 1 Banda adeziva Banda perforata 2 Buc Buc 3 50 20 Preţul unitar (fără T. Reg. -lei- 5(3x4) 888. Com/an: 17 .Cota T.242.72 29.6) 198.36 Seria UPC Furnizor: Ultra Pro Computers SRL Nr.A.) -lei4 17. 4598 FACTURĂ FISCALĂ Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.V. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.64 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.M .V.00 156.00 X Total de plată (col. sau serviciilor U. ord.00 6 168.A. Seria RT nr.I.80 Valoarea -lei- Valoarea T.044.

47. -lei- 5(3x4) 1.04.67 Valoarea -lei- Valoarea T.809 . suc. nr.: RO 136589 Sediul: Sos Pipera.A. Denumirea produselor crt.00 18 . Vaslui. Com/an:J22/11256/1992 C. 9.F. nr.33 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.40 Credit OP 164/10. Cantitat ea 0 1 Computer 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.I. sau serviciilor Nr.Nr.67 6 319. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.) -lei4 1.M . Bucuresti Contul: RO155RFS235236514159 Banca: RAIFFEISEN.F: RO 17501677 Sediul: Str. Crangasi Capital social: 200 lei U. C.000. suc.2008 plata diferenta computer Sold curent 14.000. Reg.I.33 X Total de plată (col.V.I.V.A.Pipera Capital social: 316. luna.I. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 10/4/2008 Explica tie Document Tranzactie Debit 15. ord. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Ghermesti.2008 Nr.5+col. Facturii: 4598 Data (ziua.=19% Nr.680.809 .A. 10.500 lei Cota T. suc. Seria RT nr.04.V. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): J23/792/2005 C.6) 2.00 Semnătura de primire EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.680.680.40 1.67 319.

809 . suc. suc.40 Credit EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI .40 Credit achitare facturi 3. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explicatie Document Tranzactie Debit 18. 00 18.809 . Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explica tie Document Tranzactie factura nr.2008 incasare Sold curent Debit 14.809 .40 4.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO 136589 IN CONT: RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 10/4/2008 REPREZENTAND: DECONTARE AVANS EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.00 19 .03.1000.500.000. 510/20.

34 1. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.A.99 105.A.309 .20 138.: RO 17940192 Sediul: Str. 3610 Furnizor: TehnoGrup Est SRL Nr. nr.80 554. Ghermesti.000 lei Cota T. Com/an: J23/1687/2005 C. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Suc.Sold curent 15.A.I.F.80 Valoarea -lei- Valoarea T. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen 2 Buc Buc Buc 3 4 4 1 Preţul unitar (fără T.67 20 . suc. Reg. 9. Reg.60 8. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. 14. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: REPREZENTAND: CV F1411/30. Denumirea produselor crt.03.2008 F1410/30.F: RO 17501677 Sediul: Str. Com/an: J23/792/2005 C. ord.) -lei4 109. Crangasi Capital social: 200 lei U.V. Millennium Capital social: 2.M .I.2008 Nr. -lei- 5(3x4) 436.=19% Nr.80 6 82.03. Otopeni. Ilfov Contul: RO52BACX0000000131849250 Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK. ord. 12/4/2008 Seria TNG Nr.40 8. Facturii: 3610 Data (ziua.V. luna. Drumul Garii.40 ORDIN DE PLATA treimiicincisutelei NR.V. Vaslui.04.2008.

Ilfov nr. Denumirea bunurilor recetionate U. Com.04. membrii ai comisiei de receptie. C. nr. Otopeni.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 190. Ghermanesti. 9.000.. 5610 CHITANŢA Nr. 21 . consemandu-se urmatoarele: Receptionat Cantita Pret Valoar te unitar e Nr. Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr. 3610/14.I.. Crt.I. Drumul Garii. 3610 Aviz de insotire a marfii 256 14 4 2008 Subsemnatii. 6) 1./an: J23/1687/2005 C. din localitatea Otopeni. Reg.5+col. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.190.190 lei adică o mie o suta nouazeci de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr.M. Casier.F.I. Seria RT nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.04. 5610 Data 14.2008 Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str Vaslui. Ilfov Suma de 1. ord.00 Seria TNG Unitatea TehnoGrup Est SRL Nr. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de TehnoGrup Est.00 X Semnatura de primire Total de plata (col.2008. cu auto nr…………….: RO 17940192 Sediul: Str.

suc.20 138.V.F: RO 17501677 Sediul: Str.F. ord. sau serviciilor U.500 lei 1. ord. Reg. Ghermesti.00 6 38.016.V.40 8. Reg. suc. Denumirea produselor crt. nr.000.80 554.80 436. 00 Nr.I.04.) -lei4 200 Valoarea -lei- Valoarea T. 14. Vaslui. luna.A.00 22 . -lei- 5(3x4) 200.V.=19% Nr.: RO 12387 Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti. Pipera Capital social: 3.60 8.1 2 3 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen buc buc buc 4 4 1 109. 9. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.I. Com/an:J40/56328/1990 C. Cantitat ea 0 1 1 Energie + apa 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T. Facturii: 7020 Data (ziua. 176 Contul: RO125BCR235699874136 Banca: BCR.A.2008 Nr. 2310 FACTURĂ FISCALĂ Nr.M . Com/an: J23/792/2005 C.80 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnatu prenumele ra Primit in gestiune Semnat Data ura 14/04/20 08 Seria DGS Furnizor: Distrigaz Sud SRL Nr.A.

Denumirea produselor crt. Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.00 38. luna. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. suc. nr. Cantitat ea Preţul unitar (fără Valoarea -lei- Valoarea T.F. Vaslui. suc.M .Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Mihai Bravu Capital social: 200 lei Cota T. sector 3.=19% Nr. Mihai Bravu.I. nr.04.V.5+col.I.00 Seria IME Furnizor: ImobExpert SRL Nr. Bucuresti Contul: RO125PIR2356956741399 Banca: PIRAEUS. Facturii: 410 Data (ziua.6) Semnătura de primire 238. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 200.I.I. sau serviciilor Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str.V.A.A. 9. 30. C. 15. Com/an: J23/792/2005 C. Reg. ord. -lei- 23 . Ghermesti. Crangasi Capital social: 200 lei U. ord.2008 Nr. Com/an:J23/56328/2005 C. 410 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Reg.00 X Total de plată (col.: RO 126589 Sediul: Str.

Reg.000.I. aviz însoţire anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.190. Seria RT nr. nr. Ghermesti. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.5+col.00 X Total de plată (col. Bucuresti Nr. nr.00 190. 41002 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Com/an: J23/792/2005 C. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 24 .V.F: RO 17501677 Sediul: Str.I. Com/an:J23/56539/2006 C.2008 Nr.000. 15. ord.04. sector 3. C. Vaslui. Facturii: 41002 Data (ziua. 12. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.A.F.000 5(3x4) 1.I.: RO 23641 Sediul: Bulevardul Unirii. 9. ord.00 Semnătura de primire Seria VDF Furnizor: Vodafone Romania SA Nr.6) 1.00 6 190. luna. Reg.0 1 Chirie 1 2 Buc 3 1 T.) -lei4 1.I.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.

1072 Data 15. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 3.00 6 570.04.) -lei4 3. Unirii Capital social: 200. 9. Ghermanesti.A.00 Impoz it 465.I.2008.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Crangasi Capital social: 200 lei suc.F. 50 83.5% 227.: RO 17501677 Sediul: Str. Cantitat ea 0 1 1 Servicii de telefonie 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.500 880 Salari u realiz at 3. ord. nr.44 0 669 Nr. Crt.00 Semnătura de primire Seria Unitatea Cresp Instal SRL Nr. sau serviciilor (dacă este cazul) ROL01 Banca: BANCPOST. Com.0 0 8.=19% Nr.00 570. STAT DE SALARII LUNA: APRILIE 2008 Salariu de incadr are 3.00 25 .I..000.000 Valoarea -lei- Valoarea T.80 Rest de plata 2.5+col.V.6) 3. 1 2 Nume si prenume Georgescu Dan Dima Danut Functia director general economis t CAS 9.03. suc. 48. Denumirea produselor crt.000 lei adică sase mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. Casier.500 880 CAS S 6.A.570. Bucuresti Suma de 6. U. Seria RT nr.00 X Total de plată (col.A.I.Contul: RO12BRD23545941399 Banca: BRD. 596/15.2008 Am primit de la Altimex Pro International SRL Adresa str. Ilfov CSP nr. nr. Fabrica de chibrituri. -lei- 5(3x4) 3. sector 5.000 lei Cota T.V. C.6 0 Deduc ere 0 350.2 0 som aj 1% 35. Vaslui. Reg.V. 50 57.000. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.000.5% 332. 1072 CHITANŢA Nr.M ./an: J23/792/2005 C.0 0 61.

suc.04. Crangasi Titular: SC Instal SRL Cresp Data operatiei Sold initial 17/04/200 8 Explicati e Document Tranzactie Debit 12.50 2.518.04.00 26 .2008 plata factura 595. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 15/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 15.50 Credit OP 167/17.518. 166 PLATITI douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 2.309. suc. 40 Credit OP 166/15.790 .90 ORDIN DE PLATA NR.90 - LEI ADICA CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRL RO 256532 IN RO19ABNA410022362143090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 15/4/2008 CONT: REPREZENTAND: PLATA CONTRIBUTII SALARIALE EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.2008 plata contributii salariale Sold curent 12.EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.790 .

50 ORDIN DE PLATA NR.50 ORDIN DE PLATA NR.04. suc.898.04. 168 PLATITI douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 297.195.5 0 Credit 18/04/2008 OP 168/18.50 - LEI ADICA CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA:ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F17326/01.0 0 297.200 8 plata factura Sold curent 11.2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.Sold curent 12. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial Explicatie Document Tranzactie Debit 12.195 .2008 27 . 167 cincisutenouazecisicincilei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST PLATITI – 595 - LEI ADICA CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SRL RO 1268744 IN CONT: RO125PIR235699874136 LA BANCA: PIRAEUS BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F2310/02.04.

Reg. -lei- 5(3x4) 2.: RO 135562 Sediul: Bulevardul Unirii.2008 Nr. nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.000 Valoarea -lei- Valoarea T. 36. 3002 FACTURĂ FISCALĂ Nr.) -lei4 2.V.00 6 380.Seria EJB Furnizor: Ejobs SRL Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str. suc. ord. ord.=19% Nr.I. Denumirea produselor crt.04. Com/an:J23/54532/1996 C. Vaslui. 20. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. nr.V.000.000 28 . sector 3.00 X 380.I.A.000. sau serviciilor U.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: Accize din 2.A. Ghermesti.M . Facturii: 3002 Data (ziua. Com/an: J23/792/2005 C. Bucuresti Contul: RO12BRD2236941399 Banca: BRD. 9. Reg. suc. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. Unirii Capital social: 200 lei Nr. luna.V. Cantitat ea 0 1 1 Anunt publicitar 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.A.F.

00 X 1. Vaslui.04. Ghermesti.) -lei4 10.6) 2. nr.000 lei Nr.2008 Nr. suc.V.380.M .A.000. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. -lei- 5(3x4) 10.900.I. Reg. Bucuresti Contul: RO12BCR223694990 Banca: BCR. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. suc.00 Seria RPT Furnizor: RomPetrol SA Nr.: RO 11362 Sediul: Sos. Denumirea produselor crt. Cantitat ea 0 1 Benzina 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.=19% Nr.A. ord.F: RO 17501677 Sediul: Str. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 6 1.A. 34. Com/an:J23/52316/1990 C. nr.I.00 29 . Seria RT nr. 9.V.I. Pipera Capital social: 500.I.V. C.000. Facturii: 10654 Data (ziua. luna.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: din 10. Pipera. 10654 FACTURĂ FISCALĂ Nr.000. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Semnătura de primire Total de plată (col.F. ord.000 Valoarea -lei- Valoarea T. Reg. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. sau serviciilor U.900. 21.5+col. Com/an: J23/792/2005 C.

Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 24/04/2008 Explicatie Document Tranzactie OP169/24.00 Credit ORDIN DE PLATA douazecidemiilei NR. Seria RT nr. suc.5+col.00 20.000 .04. C.6) 11. suc. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA CRESP INSTAL PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL RO 122653 DIN CONT: RO1336BCR65464125656 BANCA: BCR REPREZENTAND: CV F17326/01.04.898 .00 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.I. Crangasi Titular: SC Cresp Instal 30 . 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.I.900.898 .2 008 incasare factura Sold curent Debit 11.2008 CATRE: SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 24/4/2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 31.

: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.2008 Nr. ord.973.2008 plata factura Sold curent 19.I. unsprezecemiinouasutelei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST 170 PLATITI -11900 LEI ADICA CATRE: ROMPETROL SA RO 11362 IN CONT: RO12BCR223694990 LA BANCA: BCR DATA EMITERII: 26/4/2008 REPREZENTAND: CV F10654/01.04. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.04. nr. 9. Reg.A.200 lei Cota T.=19% Nr.00 Credit OP 170/26. Com/an: RO 5990324 C. suc. 11A.I.04. Crangasi Capital social: 200 lei 31 .V. luna.2008 Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr.F.998 . 27.00 11. nr.00 ORDIN DE PLATA NR. Bucuresti Capital social: 10. Facturii: 1987 Data (ziua.898 . 1987 FACTURĂ FISCALĂ Nr. suc. Ghermesti. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.SRL Data operatiei Sold initial 26/04/2008 Explicati e Document Tranzactie Debit 31.F: RO 17501677 Sediul: Str. sector 4.900. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK. Vaslui. ord.

C.00 254.I. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 2.60 1. crt.43 64.98 6 89.92 X Total de plată (col.00 Semnătura de primire Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Data Factura 32 .A.98 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.5+col. Seria RT nr. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Intrerupator Priza ger Adeziv superfluidizant Banda perimetrala Set fixare rapida 2 Buc Buc Kg Ml buc 3 60 90 25 75 40 Preţul unitar (fără T.) -lei4 7.689.08 510.86 14.60 249. Denumirea produselor sau serviciilor U.55 Valoarea -lei- Valoarea T.50 341.M .314.I.66 48.10 8.V.00 307.26 58.16 4.A.200.6) 3. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. -lei- 5(3x4) 471.60 10.Nr.V.

98 2.10 8.2008 plata facturi Sold curent 15.0 14.60 1.00 307.Ziua Luna Anul Nr. buc buc kg ml buc Cantita te 60 90 25 75 40 Receptionat Pret unitar Valoare 7.55 254. 1987 Aviz de insotire a marfii 2 57 27 4 2008 Subsemnatii.04.86 471.00 33 . 00 Credit OP 171/30.50 341. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de Romstal Imex. 08 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 27/04/20 08 Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.000.998. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 30/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 19. consemandu-se urmatoarele: Nr.M.16 4.689. din localitatea Bucuresti. 00 4. suc.60 0 10.998. cu auto nr……………. Crt. membrii ai comisiei de receptie. 1 2 3 4 5 Denumirea bunurilor recetionate Intrerupator Priza ger Adeziv superfluitizant Banda perimetrala Set fixare rapida U.314.

2008.000 lei Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. suc.: RO 17501677 Sediul: Str.I.M .V.998 - LEI ADICA SUD CATRE: SRL RO 12387 DISTRIGAZ CONT:RO125BCR2356998 74136 BANCA: BCR CATRE: IMOBEXPERT SRL RO 126589 CONT:RO125PIR23569567 41399 BANCA: PIRAEUS CATRE: VODAFONE ROMANIA SA RO 23641 REPREZENTAND: CV F7020/14.Unirii Capital social: 80. Denumirea produselor crt. suc. 171 patrumiinouasutenouazecisioptlei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST PLATITI – 4. Vaslui.04.V.750 34 . luna. 9.F.I. 30. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.04.2008.) -lei4 25.V. Reg. ord. Facturii: 720 Data (ziua. nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): U. F41002/15.2008 Nr.2008 CONT: RO12BRD23545941399 BANCA: BRD DATA EMITERII: 30/04/2008 Seria CSP Nr. 720 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr.A. F410/15. nr.F: RO 9140660 Sediul: Sos.=19% Nr. Cantitat ea 0 1 1 Prestari servicii 2 buc 3 1 Preţul unitar (fără T. Ghermesti.750 Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total care: din 25.04.000 X 4. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.04.A.A. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.000 6 4. Com/an: J23/792/2005 C. Com/an: J40/1266/2005 C.ORDIN DE PLATA NR. 220. Reg. -lei- 5(3x4) 25.000 Valoarea -lei- Valoarea T. ord. Bucuresti – Ploiesti.

689.5 0 Baza de impozit are 250.900.00 2.I.V. Seria RT nr.00 1.750 JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE Nr.33 190.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distrigaz Sud SRL/ RO 12387 ImobExpert SRL/ RO 126589 Vodafone Romania SA/ RO 23641 Ejobs SRL/ RO 135562 RomPetrol SA/ RO 11362 RO 11362 Romstal Imex SRL/ RO 5990324 35 .00 3.50 595.190.900.000.570.000.000.5+col.00 3.0 0 2.75 Valoare T.V.F.0 0 200.00 2.00 570.00 1. 00 2.200.I.00 380.00 319.00 190.00 11.190.00 500. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.) 297. Documentul Data 01/04/20 08 02/04/20 08 10/4/200 8 14/04/20 08 14/04/20 08 15/04/20 08 15/04/20 08 20/04/20 08 21/04/20 08 27/04/20 08 TOTAL Nr.0 0 3.240.319 .A.000.I. C.00 38.6 7 1.00 1.0 0 10. Romstal Imex SRL/ RO 5990324 Compania de Librarii Bucuresti SRL/ RO 1268744 Ultra Pro Computers SRL/ RO 136589 TehnoGrup Est SRL/ RO 17940192 Total document (inclusiv T.furnizorului Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 1. 173 26 231 0 459 8 361 0 702 0 410 410 02 300 2 106 54 198 7 Furnizor/Prestator Denumire/C.000.50 95.680.6) 29. Crt.380. (19%) 47.560. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.00 510.A.00 1.00 238.00 26.92 4.0 8 22.000.

000.A.50 36 . (19%) 169.42 CRESP INSTAL SRL C.1 0 Baza de impozit are 890. Data REGISTRU CASA 4.JURNAL PENTRU VANZARI Nr.201.717. 69 2 69 8 72 0 Beneficiar Denumire/C.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1/4/2008 297.I.000.091 .059.I.00 Plati Sold 8.702.702.10 5. Documentul Data 1 2 3 1/4/200 8 3/4/200 8 30/4/20 08 TOTAL Nr. RO17501677 Sold ziua precedenta: Nr.) 1.V.750.32 4.00 5.809.00 4.A.702.00 29.04.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.crt.I.000 Explicatia plata factura 17329/01.10 798.000.V.68 Valoare T. Crt. 50 Explicatia incasare factura DE Incasari 5.750. Vest Grup Instal SRL/ RO 14931629 Teen Store SRL/ RO 2154732 Volum Plan Arhitect SRL/ RO 9140660 Total document (inclusiv T.F.6 8 25.F.50 3.crt. RO 17501677 Sold precedenta: Nr. 00 30.F.00 35. 1 ziua Data 3/4/2008 REGISTRU CASA 3.

702.698/03.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1.crt.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.04.F.I. ziua 8. 50 Explicatia plata facuta nr.I.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C. ziua REGISTRU CASA 4.512.702.F.512. RO REGISTRU 17501677 CASA Sold precedenta: Nr.crt.190.crt.F.00 4.000. 3610/14.I.00 5. Data 14/04/20 08 REGISTRU CASA 5. RO 17501677 Sold ziua precedenta: Nr.04. 50 Explicatia DE Data 4/4/200 8 Incasari Plati Sold 1 ridicare numerar din casa RAPORT PAGINA/TOTAL 3.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.702. 50 Explicatia DE Data Incasari Plati Sold 37 . RO 17501677 Sold precedenta: Nr.

10 297.00 10.50 297.50 297.1 15/04/20 08 incasare factura nr.059.10 809.50 1.000.00 47.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL 6.512.50 890.10 38 .00 169.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL SC CRESP INSTAL SRL REGISTRUL JURNAL luna APRILIE anul 2008 N r cr t 1 2 3 4 Dat a înre g 01/0 4 01/0 4 01/0 4 01/0 4 Conturi Documen t Explicaţii D % 371 4426 401 4111 607 Sume C D C Factura 17326 Chitanta 560 Factura 692 Achizitie marfa Plata marfa Vanzare marfa Descarcare din gestiune 401 5311 % 707 4427 371 250.1 0 809.03. 596/15.

190 1.000 1.000 1.10 Chitanta 1024 Extras de cont OP 163 Factura 702 Factura 4598 Achizitie computer Decontare avans si plata diferenta computer Incasare numerar de la clienti Plata facturi Achizitie marfuri Plata factura 401 2.000 190.201.32 3.190 4.000 3.000 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10/0 4 OP 164 401 % 5121 409 2.000 1.3 6 949.00 5.000 3.000 3.819.36 949.10 1.6 8 798.000 3.6 7 319.190 39 .000 3.500 1.242.00 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 607 5311 581 5121 409 4111 607 % 303 4426 4.044 198.000 12/0 4 12/0 4 14/0 4 14/0 4 Extras de cont OP 165 Factura 3610 Chitanta 5610 5121 401 % 371 4426 401 4111 5121 401 5311 4.33 595.00 1.000 1.7 1 5.819.000 3.000 3.00 95.000 1.500 1.680.000 1.5 02/0 4 03/0 4 03/0 4 03/0 4 04/0 4 05/0 4 06/0 4 08/0 4 08/0 4 10/0 4 Factura 2310 Factura 698 Achizitie rechizite Vanzare marfuri Descare din gestiune Incasare numerar Ridicare numerar Depunere numerar la banca Acordare avans Vanzare marfa Descarcare din gestiune % 6028 4426 4111 401 % 707 4427 371 4111 5311 581 5121 % 707 4427 371 500.7 1 5.

00 465.000 190.00 38.380 2 5 15/0 4 421 1.380 238.00 3.10 87.50 35.190 401 3.gar .co m ITM 447.95 40 .00 6.95 10.60 57.80 61 854.85 3 1 635 10.2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 14/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 Factura 7020 Factura 410 Factura 41002 Chitanta 1072 Primire factura energie+apa Primire factura chirie Primire factura telefon Incasare numerar Inregistrare cheltuieli cu salarii Inregistrare retineri aferente salariilor (Georgescu Dan) Inregistrare retineri aferente salariilor (Dima Danut) Inregistrarea contributiilor unitatii % 605 4426 % 612 4426 % 626 4426 5311 641 401 200.00 1.000 570.80 2 6 15/0 4 421 210.000 4.60 262.060 332.60 262.20 8.80 635 32.00 401 1.10 87.60 2 7 2 8 2 9 3 0 15/0 4 6451 6452 6453 854. creante salarial e 6.50 227.570 4111 421 % 4312 4314 4372 444 % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 447.00 83.85 32.000 4.

50 401 2.10 416. cr.9 0 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 17/0 4 18/0 4 20/0 4 OP 167 OP 168 Factura 3002 Factura 10654 Extras de cont si OP 169 OP 170 Factura 1987 Plata factura Plata factura Primire factura publicitate Primire factura combustibil Incasare numerar de la clienti Plata factura Achizitie marfa 401 401 % 623 4426 % 6022 4426 5121 401 % 371 4426 % 401.518.900 4111 5121 20.gar.00 297.85 10.380 21/0 4 24/0 4 26/0 4 27/0 4 401 11.00 10.3 2 15/0 4 OP 166 Plata contributiilor salariale % 4311 4312 4313 4314 4371 4372 444 447.70 87.00 297.689.900 2.000 11.900 20. sal 5121 854.chirie 401.900 401 3.60 43.000 1.energi e si apa 401.10 262.80 284.95 2.200 4 0 238.telefon 5121 5121 595.92 2.998 30/0 4 OP 171 Plata facturi 41 .000 11.570 4.c ITM 447.00 5121 1.190 3.000 380.0 8 510.50 595.80 526.00 32.

A.80 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 27.750.675.00 5.00 211.915.00 517.000 500.0 3 10.V. 21 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de venituri Inregistrarea impozitului pe profit % 704 707 121 25.000 3.00 517.240.80 4.7 5 1.6 8 31. 4427 5.00 200.34 TOTAL 42 .37 7.000 2.7 8 4.4 1 30/0 4 Factura 720 Prestare servicii 4111 % 704 442 7 % 4426 4423 % 6022 604 605 607 612 623 626 635 641 6451 6452 6453 29.906.750 4 2 30/0 4 Regularizare a T.34 517.000 6.377 . 00 25.000 4.135.10 87.135.380 854.000 43.9 1 1.577.00 211. 68 4 4 4 5 30/0 4 691 121 441 691 517.60 262.

680.00 20.67 1.423.906.04) 31.000.423.000.809.21 28.00 28.135.40 22.809.68 303 Materiale de natura obiectelor de inventar Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (10.000.712.809.21 2.40 Sold initial 22.67 Debit Credit 43 .21 (30.04) 1.04) 27.04) 517.REGISTRU CARTE MARE – simplificat Explicatia Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1012 Capital subscris varsat Debit Credit 22.135.67 1.680.00 121 Profit si pierdere Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final Debit (30.68(30.680.00 20.40 Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1061 Rezeve legale Debit Credit 20.67 1.135.47 Credit 31.68 31.680.

04) 2.04) 1.361.04) 1.00 (01.04) Credit (06.04) 1.000 (08.242.50 (01.04) 297.577.900 (30.71 (03.819.04) 2.04) 11.04) 3.10 (01.04) 2.04) 29.10 (08.000 (03.04) 1.50 31.04) 26.50 409 Furnizori .00 (27.380 (20.570 24.04) 20.04) 595 (02.00 24.000 1.570 (15.500 (14.000.08 3.190 (14.689.782.04) 3.900 (21.04) 5.04) 4.91 5.190 (15.04) 297.04) 1.04) 2.000 1.000 (12.000 1.04) 1.000 1.36 (30.560.04) 5.000 (10.50 Total rulaje Total sume Sold final 44 .04) 11.50 (10.04) 1.059.04) 3.17 Credit Total rulaje Total sume Sold final 401 Furnizori Explicatia Sold initial Rulaje (01.190 (30.00 (14.debitori Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4111 Clienti Explicatia Sold initial Rulaje Debit 22.939.08 11.04) 6.50 (26.04)238 (30.560.10 (03.000 (15.000.04) 1.000 (12.00 6.04) 1.08 809.04) 595 (18.750 5.778.000 (01.371 Marfuri Explicatia Sold initial Rulaje Debit 8.91 6.000 (24.778.200 (27.000 Debit Credit Debit Credit 5.577.04) 250.190 (17.000 297.000 (10.04) 3.04) 238 (14.04) 949.04) 3.939.

380 4.04) 854.04) 4.051.10 332.04) 83.380 (15.40 4.10 416.000.051.60 1.04) 416.00 35.10 416.salarii datorate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.80 (15.60 (15.10 854.80 262.04) 416.270.051.10 416.46 35.00 24.380 Debit Credit 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.60 3.80 (15.04) 262.000.60 1.04) 1.10 (15.109.50 (15.46 59.10 854.10 854.10 Debit Credit 45 .270.80 262.46 421 Personal .060 (15.80 262.04) 854.04) 210.10 854.80 262.10 (15.Total rulaje Total sume Sold final 37.04) 262.

03 (30.70 284.04) 517.04) 8.50 (15.675.80 43.60 (15.80 43.70 284.80 43.60 87.04) 43.80 Debit Credit (15.00 Debit Credit (15.04) 1.03 Debit Credit 517.04) 284.70 227.00 4423 T.00 517.4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4372 Contributia personalului la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 441 Impozit pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 517.04) 87.80 35.00 (15.675.70 284.04) 284.60 Debit Credit (15.00 (30.04) 57. de plata Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje 1.04) 87.60 87.70 46 .04) 43.80 (15.A.V.60 87.60 87.20 (15.

75 (30. deductibila Explicatia Sold initial Rulaje (01.50 (02.915.900 (27.00 526.85 (15.75 4427 T.85 (15.240.taxe si vãrsãminte asimilate.04) 570.04) Total rulaje Total sume Sold final 4.04) 190.75 4.V.78 5.04) 38.78 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.92 4. comision ITM Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.00 465.00 526.00 Debit Credit 47 .04) 198.915.00 526.04) 5.750 (30.00 (15.04) 526.04) 32.04) 319.00 (21.85 32.V.33 (14.675.85 32. colectata Explicatia Sold initial Rulaje (30.04) 47.00 (14.00 (15.675.75 Debit 1.04) 5.10 (01.32 (03.04) 190.85 32.04) 798.04) 61.85 32.04)380.36 (08.04) 510.04) 4.240.03 Credit 4.04)1.Total sume Sold final 1.00 (10.915.240.04) 95.75 4.240.00 (20.915.00 (15.03 4426 T.A.00 (15.78 444 Impozitul pe salarii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 447 Fonduri speciale .78 169.240.A.04) 32.04) 526.

04) 10.04) 10.95 10.000 5311 Casa in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 4.000 (04.03) 4.190 (14.50 (01.04) 20.000 (05.00 (17.512.000 3.04) 3.04) 6.50 4.04) 5.04) 4.taxe si vãrsãminte asimilate.500 (12.Sold final 447 Fonduri speciale .95 10.40 25.50 581 Viramente interne Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (04.95 (15.809.518.000 (03.04) 4.000 3.04) 297.000 (10.04) 3.04) 11.000 (06.809.90 (15.900 (26.000 3. garantare creante salariale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 5121 Conturi la banci in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 13.000 (15.487.000 40.000 Debit Credit Credit Credit (15.000 3.000 (12.04) 3.40 (05.50 10.000 (24.04) 3.95 10.04) 25.04) 2.000 1.50 (18.04) 595.000 297.487.95 10.000 11.809.03) 1.95 Total rulaje Total sume Sold final 27.40 Total rulaje Total sume Sold final 48 .809.998 (30.04) 3.40 15.000 15.04) 1.

000 (30. locatiile de gestiune si chiriile Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.10 5.000 1.000 10.6022 Cheltuieli privind combustibilul Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 604 Cheltuieli privind materialele nestocate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 605 Cheltuieli privind energia si apa Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 607 Cheltuieli privind marfurile Explicatia Sold initial Rulaje (01.04) 1.000 1.000 10.91 612 Cheltuieli cu redeventele.000 1.04) 949.91 5.04) 500 500 Debit Credit (21.04) 500 500 500 500 (30.04) 3819.91 (30.000 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.577.000 10.000 49 .91 5.577.10 (03.577.04) 10.04) 200 200 Debit Credit (02.000 1.04) Debit Credit (14.577.04) 10.000 10.04) 1.71 (08.000 (30.04) 200 200 200 200 (30.04) 809.91 5.577.

95 43. taxe si vãrsãminte asimilate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 641 Cheltuieli cu salariile pesonalului Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje (15.04) 854.85 (15. reclama si publicitate Explicatia Sold initial Rulaje (20.000 2.80 (30.000 3.10 (15.000 3.04) 10.380 4.000 2.10 854.000 2.380 4.80 43.Sold final 623 Cheltuieli de protocol.000 3.000 2.04) 32.04) Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 2.10 854.04) 3.80 43.000 (30.000 3.10 (30.04) 854.04) 43.000 (30.80 (15.000 Debit Credit 50 .04) 4.80 43.380 4.380 (4.380 Debit Credit (15.380 4.380) 4.04) 3.000 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 635 Cheltuieli cu alte impozite.04) 2.

044 (08.00 517.68 (03.10 854.04) 25.60 87.00 (01.80 262.04) 6.04) 1.04) 6.000 (30.04) 25.201.135.68 890.68 Debit Credit (30.135.68 51 .04) 4.00 517.04) 87.000 Debit Credit (30.80 (30.00 (30.04) 87.00 517.04) 262.000 25.60 87.Total sume Sold final 854.60 (30.80 262.80 262.04) 517.04) 517.10 6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 707 Venituri din vanzarea marfurilor Explicatia Sold initial Rulaje (30.60 Total rulaje 6.00 517.000 25.60 87.80 262.135.80 (15.04) 262.00 Debit Credit (15.000 25.60 87.000 25.

68 6.135.68 52 .135.Total sume Sold final 6.

680.000 Sold final D C 22.10 854.1 7 6. 68 303 371 401 409 4111 421 8.000 5.051.939.000 35.9 1 26.10 416.782.5 0 24.109. 68 28.809.10 4313 262. 40 20.270.salarii datorate Contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Contribu tia personal ului pentru pensia suplime ntara Contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de Sold initial D C 22.380 6.680.000 D Rulaj C Total sume D C 22.560.6 7 1012 1061 121 28.000 4.000 35.778 1. 40 20.135.80 53 .051.135.80 262.6 0 5.6 7 3.361.577.10 416.80 262.10 854.000 2.6 0 31.00 0 37.939.680.000 22. 46 1.0 8 5.577.10 4312 416.000 24.9 1 31.778 1.423.380 11.809. 08 24.423. 21 1. 40 20.051.809.Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii SC CRESP INSTAL SRL Balanţa de verificare la data de 30.2008 Simb ol Denumi re cont Capital subscris varsat Rezerve legale Profit si pierdere Material e de natura obiectel or de inventar Marfuri Furnizor i Furnizor idebitori Clienti Personal .712.270.6 7 31.10 854.10 416. 21 1.4 0 4311 854. 50 1.80 262.000 59. 50 1.4 7 1. 46 3.000 4.04.560. 46 1.

0 3 4.00 4.80 43.915.240.8 43.7 8 526. comisio n ITM Fonduri speciale .240.675. 4314 284.7 5 5.85 32.7 8 526.7 5 5.85 447 10.70 284.V.70 284.85 32.915.60 87.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.00 517.70 4371 87.sanatat e Contribu tia angajati lor pentru asigurar ile sociale de sanatat e Contribu tia unitatii la fondul de somaj Contribu tia personal ului la fondul de somaj Impozit ul pe profit T.240.70 284.0 3 447 32.V.00 1.80 441 4423 4426 4427 444 517.7 8 526.A.00 517.7 8 526.95 10.V.915.80 43.240.675.95 10.0 3 4.675.7 5 5.95 54 .915.60 87.00 1. de plata T..60 4372 43.95 10. colectat a Impozit ul pe salarii Fonduri speciale .85 32. deducti bila T.00 1.60 87.A.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.7 5 5.00 4.A.

000 10.9 1 5. locatiile de gestiun e si chiriile Cheltuie li de protocol .577.9 1 1.00 500.000 10.000 10.000 25.00 200.000 500.000 3.5 0 3.000 2.577.000 10.000 3. reclama si publicita te Cheltuie li postale si taxe de telecom unicatii 13.00 5.000 2.000 55 .487.00 500.512.809.9 1 5. 50 10.000 3. 40 15.809.00 500.000 1.000 3.577.80 9 4.487. 40 4.000 27.000 1.00 200.00 200.000 15.00 200. 40 4.5 0 3.809.000 3.000 25.000 40.577.000 2.000 11.5121 5311 581 6022 6028 605 607 612 623 626 garanta re creante salariale Conturi la banci in lei Casa in lei Viramen te interne Cheltuie li privind combust ibilul Cheltuie li privind alte material e consum abile Cheltuie li privind energia si apa Cheltuie li privind marfuril e Cheltuie li cu redeven tele.000 3.000 2.000 1.9 1 5.

80 4.80 517.135.10 87.80 262.635 641 6451 6452 6453 691 704 707 Cheltuie li cu alte impozite .00 517.380 854.80 43.60 262.000 25.00 517.000 25.135.80 43.80 43.10 854.380 4.60 87. taxe si vãrsãmi nte asimilat e Cheltuie li cu salariile pesonal ului Cheltuie li cu contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Cheltuie li cu contribu tia unitatii pentru ajutorul de somaj Cheltuie li cu contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de sanatat e Cheltuie li cu impozit ul pe profit Venituri din lucrari executa te si servicii prestate Venituri din vanzare 43.380 4.6 8 6.135.60 87.00 517.6 8 6.135.000 25.10 854.00 25.80 262.380 4.6 8 6.60 87.10 854.6 8 56 .80 262.000 6.

70 259. 4 211.4 47. 80 57.30 211.18 6. 80 57 .18 6.a marfuril or Tota l 47.70 57.37 7.30 259.605.80 9.605.809.37 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful