LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L.

care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.

Infiintare
S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.

Politica societatii
Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: • grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; • obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri). b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.
SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Simbol cont 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Denumire cont Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Sold la 01.04.2008 D C 22.809,40 20.000,00 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 47.809,40

1

1

Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele: 1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 371 “Furnizori” “Marfuri” 4426 “T.V.A. deductibila” 297,50 250,00 47,50

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50 “Furnizori” “Casa in lei” 3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %. 4111 = % 1.059,10 “Clienti” 707 890,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 169,10 “T.V.A. colectata” 4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 595,00 604 “Furnizori” 500,00 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 95,00 “T.V.A. deductibila” 6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008. 4111 = % 5.000,00 “Clienti” 707 4.201,68 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 798,32 “T.V.A. colectata” 7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 3.819,71 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008. 5311 = 4111 5.000,00 “Casa in lei” “Clienti” 9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 “Viramente interne” “Casa” 10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie. 5121 = 581 3.000,00 “Conturi la banci in lei” “Viramente interne” 11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008. 409 = 5121 1.000,00 “Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei” 12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 “Clienti” 707 1.044,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 198,36 “T.V.A. colectata” 13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 “Furnizori” 1.680,67 “Materiale de natura obiectelor de inventar” 4426 319,33 “T.V.A. deductibila” 15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont: 401 = % 2.000,00 “Furnizori” 5121 1.000,00 “Conturi la banci in lei” 409 1.000,00 “Furnizori - debitori”

3

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008. 5121 = 4111 4.000,00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont: 401 = 5121 3.500,00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008. % = 401 1.190,00 371 “Furnizori” 1.000,00 “Marfuri” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008. 401 = 5311 1.190,00 “Furnizori” “Casa in lei” 20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 “Furnizori” 200,00 “Cheltuieli privind energia si apa” 4426 38,00 “T.V.A. deductibila” 21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 “Furnizori” 1.000,00 “Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 “Furnizori” 3.000,00 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 4426 570,00 “T.V.A. deductibila”

4

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. 5311 = 4111 6.000,00 “Casa in lei” “Clienti” Societatea are 2 angajati: Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei. Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.  fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei. 24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 “Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate” 4.380,00

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor. a) pentru Georgescu Dan 421 = % 1.060,00 “Personal – salarii datorate” 4312 332,501 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 227,50 2 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 35,003 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 465,004 “Impozitul pe salarii”  salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei b) pentru Dima Danut 421 “Personal – salarii datorate” = % 4312 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 210,60 83,605 57,20 6 8,807 61,008

1 2

3.500 * 9,5% = 332,50 3.500 * 6,5% = 227,50 3 3.500 * 1% = 35 4 (3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 465 5 880 * 9,5% = 83,60 6 880 * 6,5% = 57,20 7 880 * 1% = 8,80 8 (880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5

10 15 227.75% = 32.40 = 669 lei 26.5% = 854.04.95 13 26.60 11 4.90 4311 “Conturi la banci in lei” 854.380 * 19.95 14 332.6010 c) 262.80 “Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 4314 284.25% = 10.2008.10 4.109 “Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale” unitatii la asigurarile sociale” b) 6452 = 4371 “Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj” unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 = 4313 “Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate” sociale de sanatate” 635 = cu alte impozite.“Impozitul pe salarii”  salariu net = 880 – 210.380 * 2% = 87. taxe si varsaminte” 447.85 13 4.20 = 284. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.8011 d) “Cheltuieli e) 10. taxe si varsaminte” 635 “Cheltuieli cu alte impozite. a) 6451 = 4311 854.7015 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 9 4.70 10 6 . garantare creante salariale “Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate” 87.60 = 416.50 + 57.380 * 0.518.380 * 6% = 262.10 “Contributia unitatii la asigurarile sociale” 4312 416. % = 5121 2.1014 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4313 262. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr.50 + 83.85 12 “Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate” = 447.80 12 4.380 8 0.60 = 669. comision ITM 32. 166/15.

00 “Cheltuieli de protocol. 401 = 5121 595.V. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 170/26. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. % = 401 11.2008.0017 32.04.000.04.2008 cu OP nr. in valoare totala de 297. 5121 = 4111 20.V. deductibila” 31.00 623 “Furnizori” 2. 10654/21.04. conform extrasului de cont si OP nr.2008 privind combustibilul.2008. 608/30.2008 in valoare de 2.A. in valoare de 11. 19 %.000.03.04. 167/17.380.00 6022 “Furnizori” 10.00 “T.04.00 “Cheltuieli privind combustibilul” 4426 1.2008.000 lei conform facturii de prestare servicii. 3002/20.04.00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 32. 16 17 35 + 8.A.2008.85 10.2008. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2.V.A.900 lei cu OP nr.04.000 lei.95 27.04.00 7 . Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.000 lei + T. 401 = 5121 297.900. T. 168/18. in valoare de 10.4371 “Contributia unitatii la fondul de somaj” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 “Impozitul pe salarii” 447.V. deductibila” 30. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.00 “T. nr.00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 28.2008 .900. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.comision ITM “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 447. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.2008.80 465 + 61 = 526. reclama si publicitate” 4426 380.000.50 lei cu OP nr.04.A. 169/24.50 “Furnizori” “Conturi la banci” 29.garantare creante salariale “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 87.80 = 43.60 43.8016 526.

2008.2008. chirie 1.00 33.21 10.2008 privind energia si apa.A.78 4427 “T.200 lei (T.2008.00 401.V.00 “T.04.92 “T.00 35.V.V. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.A. deductibila” 4423 “T.A.A.9118 1. chiria si telefonia cu OP nr.401 “Furnizori” = 5121 “Conturi la banci in lei” 11.00 401.V. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % “Profit si pierdere” 6022 “Cheltuieli privind combustibilul” 604 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 605 “Cheltuieli privind energia si apa” 607 “Cheltuieli privind marfurile” 612 18 27.00 401.V.04. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238.75 T. % = 5121 4.A.V. 19% conform facturii nr.A.577.00 500.2008.240.200.04.10 + 3. de plata” 5.A.V.08 “Marfuri” 4426 510. T. colectata = 5.750.000. 4111 = % 29.A. deductibila” 34.819. telefon 3. deductibila = 4.V.190. conform facturii 1987/27.04.240.915. 41002/15.04.00 371 “Furnizori” 2. 720/30.00 “Clienti” 704 25.906.000.570.577.71 + 949. T.00 5. inclusa).91 8 . % = 401 3. 171/30.900.675. colectata” = % 4426 “T.00 809.998.915.A.V.689.000. 410/15.78 4.00 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 4427 4.000.75 1.750.V. Regularizarea T. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.04.A.00 200.10 = 5.2008.03 37. colectata” 36.

80 31.95 = 43.“Cheltuieli cu redeventele.00 = 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 517.135.8019 4. reclama si publicitate” 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.80 890.135.68 9 . taxe si varsaminte” 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” 6451 “Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale” 6452 “Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 “Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 38.000.135.380.00 6.68 25.00 854.60 262. locatiile de gestiune si chiriile” 623 “Cheltuieli de protocol.000.6820 Calculul si inregistrarea impozitului pe profit a.000.00 3.68 + 1.47 * 16% = 517 lei Inregistrarea impozitului pe profit 691 = „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 121 „Profit si pierdere” 19 20 441 „Impozitul pe profit” 517. Inchiderea conturilor de venituri.201.044 = 6.906. = 121 “Profit si pierdere” 2.135.229.68 – 27.21) * 16 % = 3. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.85 + 10. % 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” 39.00 32.00 + 4.00 43.10 87.

Facturii: 17326 Data (ziua. 9. sau serviciilor Nr.2008 Nr.A.25 22. 11A.04. 560 CHITANŢA Nr.F.F: RO 17501677 Sediul: Str. suc. 11A. -lei- 5(3x4) 75.) -lei4 15 12 11 Valoarea -lei- Valoarea T. sector 4.00 120.973.200 lei Cota T.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti. Seria RT nr.00 47.V. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 250. ord. Reg.04. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Crangasi Capital social: 200 lei U. Reg.50 X Total de plată (col.Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. nr. Reg.I.50 Seria Unitatea Romstal Imex SRL Nr. 17326 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Denumirea produselor crt. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.F. Ghermesti.A. Com. C.00 6 14. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK. Com/an: J23/792/2005 C.A.2008 10 . Vaslui.I.I. ord. RST nr.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.80 10.V.M . suc.. Bucuresti Capital social: 10.6) Semnătura de primire 297. 01.00 55.=19% Nr. 560 Data 01./an: J40/14205/1994 C. nr. Com/an: RO 5990324 C. luna.I.V.45 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. nr. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop 2 Buc Buc Buc 3 5 10 5 Preţul unitar (fără T.5+col. ord. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.I.

M. Vaslui.sector 4. membrii ai comisiei de receptie. sector 5.. Ilfov Suma de 297.50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani Reprezentând contravaloarea facturii nr. Com/an: J40/9904/2002 C.M . din localitatea………. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. Carl Da Villa. Aviz de insotire a marfii 255 1 4 2008 Subsemnatii. 1 2 3 Denumirea bunurilor recetionate Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop TOTAL VALORIC U.=19% Nr. Cantitat ea 0 1 2 3 Preţul unitar (fără T.00 120. Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr.I.2008 Nr. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.: RO 17501677 Sediul: Str.A. -lei- 5(3x4) 6 11 . consemandu-se urmatoarele: Receptionat Pret unitar 15 12 11 Nr.. Facturii: 692 Data (ziua.) -lei4 Valoarea -lei- Valoarea T. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.2008. Bucuresti Contul: RO72RNCB0071011450360001 Banca: BCR. Com/an: J23/792/2005 C. suc. luna. nr. Ghermesti. Crt. 692 Cumpărător: Vest Grup Instal SRL Nr. Reg. cu auto nr…………….04. Denumirea produselor crt. nr.A.F: RO 14931629 Sediul: Str.V. nr. 9. buc buc buc Cantita te 5 10 5 Valoar e 75. Bucuresti Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str.V. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de ……………….F. Ghermanesti. 00 Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 1/4/20 08 Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.00 55.00 250. Plevnei Capital social: 200 lei U. 01.I. 17326/01.A. Vaslui.V. Reg. ord.04. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. ord. Casier. 9. suc. 75.

02. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.00 35. Crangasi Capital social: 200 lei U.17 14.500 lei Cota T.M . 210. luna. Facturii: 2310 Data (ziua. ord.65 9. nr.I. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria LIB Nr. suc.6) 169.34 19.00 428.50 5.10 Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRL Nr. Vaslui.00 100.V.68 286.00 50. Reg. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr.10 54.2008 Nr.90 75.I. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.: RO 1268744 Sediul: Sos Iancului.) -lei4 15 3.34 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.00 X Total de plată (col.00 30.30 10. Bucuresti Contul: RO125PIR235699874136 Banca: PIRAEUS BANK. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 890. Com/an:J40/15698/1996 C. 2310 Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.V.F: RO 17501677 Sediul: Str.I.09 15 35.00 10.I.25 6.=19% Nr.V. Seria RD nr.A. Com/an: J23/792/2005 C. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator 2 Buc Buc Buc Buc Buc 3 25 10 50 2 1 Preţul unitar (fără T.04. ord. -lei- 5(3x4) 375.1 2 3 4 Cablu flexibil Priza cauciuc Garnitura dop Stecher Buc Buc Buc Buc 20 10 5 12 14.059. 9. Denumirea produselor crt. Ghermesti. suc. Bucuresti Capital social: 316.00 6 71.10 Semnătura de primire 1.90 12 .5 1 15 10 Valoarea -lei- Valoarea T.F.70 1.A. C. sector 3.A. Reg. nr.25 91.5+col.

5 1 15 10 375.00 35. Seria RT nr.00 10.00 30.0 0 Sef compartiment Gestion ar Primito r Pret unitar Valoar e Produs.00 BON DE CONSUM (COLECTIV) UNITATEA: CRESP INSTAL SRL Nr.00 500. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 500. 1 2 3 4 5 Ziua 2 Data Luna 4 Anul 2008 Cont Debitor 6028 6028 6028 6028 6028 Creditor 3028 3028 3028 3028 3028 Cantita te neces ara 25 10 50 2 1 Cantitate eliberata 25 10 50 2 1 15 3. 2310 Nr.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. C. Doc.6) Semnătura de primire 595.5+col. Crt.I.00 95.I.00 X Total de plată (col. lucrare (comanda) Cod predato r Cod primito r Denumirea produselor Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator TOTAL Data si semnatura 13 . 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.00 50.

13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr. ord.50 2.A.: RO 17501677 Sediul: Str.6) 6 21. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. Bucuresti Suma de 5.I. ord.I.I.F.2008 Am primit de la Teen Store SRL Adresa str. Ilfov CHITANŢA Nr. 1.04. 9.) -lei4 11. suc. 698/03.00 nr.04.: RO 17501677 Sediul: Str.V.000.87 8.68 Total care: Accize Semnătura de primire din Valoarea -lei- Valoarea T.F: RO 2154732 Sediul: Str. Vaslui. Reg. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Seria CSP 5. Baneasa Ancuta. EXTRAS DE CONT 14 . Reg. sector 2.18 24. nr. 1024 Data 03. 1024 Unitatea Cresp Instal SRL Nr.732. suc.32 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C. Baneasa Ancuta.000 lei U. Reg.5+col. Seria RD nr.V.45 44. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Ghermesti.000 lei adică cinci mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. Com.68 X Total de plată (col.Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. nr. ord.50 1.2008 Nr.04.201./an: J23/792/2005 C. Muncii Capital social: 2. sector 2. Denumirea produselor crt.1 . Facturii: 698 Data (ziua. Vaslui.A. Com/an: J40/7326/2007 C.F.309. nr. Com/an: J23/792/2005 C.95 519. Cantitate a 0 1 2 3 4 1 Canepa etansare Prelungitor flexibil Robiner sub-lavoar Conector reductie 2 Buc Buc Buc Buc 3 10 50 20 1 Preţul unitar (fără T.A.68 4. Bucuresti Contul: RO41OTP11000214454RO01 Banca: OTP BANK.65 65.2008.00 44.V.. C.M .55 54. 698 Cumpărător: : Teen Store SRL Nr. 9.=19% Nr.I.49 798. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.I. luna. 03. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. -lei- 5(3x4) 115. Casier. nr. Ghermanesti.

00 16.809 .40 3.000.40 Credit ORDIN DE PLATA NR. 162/04/04/2008 depunere in cont Sold curent Debit 13. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 06/04/200 8 Explica tie Document Tranzactie Debit 16.809 .04.3000. suc.40 Credit OP nr. 163/06. suc.Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.2008 acordare avans Sold curent 15.00 15 .000.809 .40 1. 162 PLATITI . Crangasi Titular:Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 4/4/2008 Explica tie Document Tranzactie CV FC OP nr.LEI ADICA treimiilei PLATITOR: GEORGESCU DAN CNP: 1590101436698 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 4/4/2008 REPREZENTAND: DEPUNERE NUMERAR EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.809 .

08.F. Ghermesti.2008 Nr. 220.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO: 136589 IN RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 06/04/2008 CONT: REPREZENTAND: ACORDARE AVANS Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. 702 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Reg. Reg. nr.: RO 17501677 Sediul: Str. luna. Facturii: 702 Data (ziua. 163 PLATITI . nr. suc.000 lei 16 . 9. Vaslui.Unirii Capital social: 80. suc. Bucuresti – Ploiesti. Com/an: J40/1266/2005 C. Com/an: J23/792/2005 C.ORDIN DE PLATA NR. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.1000.I.I. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR. ord.04. ord. Crangasi Capital social: 200 lei FACTURĂ FISCALĂ Nr.F: RO 9140660 Sediul: Sos.

Denumirea produselor crt.6) 198.V.A.242.00 6 168.5+col.72 29. C.V.36 Seria UPC Furnizor: Ultra Pro Computers SRL Nr. Reg.V.36 Semnătura de primire 1. Cantitat ea 0 1 2 1 Banda adeziva Banda perforata 2 Buc Buc 3 50 20 Preţul unitar (fără T. ord.I.A.00 156.I.) -lei4 17.00 X Total de plată (col.76 7. 4598 FACTURĂ FISCALĂ Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.80 Valoarea -lei- Valoarea T.044. Com/an: 17 .M . -lei- 5(3x4) 888. sau serviciilor U.64 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Seria RT nr.A.Cota T.=19% Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.

) -lei4 1.5+col.2008 Nr.Nr.2008 plata diferenta computer Sold curent 14.500 lei Cota T.000.V.A.00 18 . ord. luna.40 Credit OP 164/10. Vaslui.680. Facturii: 4598 Data (ziua.6) 2. Seria RT nr.A. Bucuresti Contul: RO155RFS235236514159 Banca: RAIFFEISEN. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): J23/792/2005 C. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 10/4/2008 Explica tie Document Tranzactie Debit 15. suc.00 Semnătura de primire EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Com/an:J22/11256/1992 C.680.Pipera Capital social: 316. Crangasi Capital social: 200 lei U.67 Valoarea -lei- Valoarea T.I. suc.F: RO 17501677 Sediul: Str.04.: RO 136589 Sediul: Sos Pipera.67 319. 9.V.M . Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. C.I. 10.I.I. Reg. Ghermesti.809 .F. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1. Cantitat ea 0 1 Computer 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.V.680. suc. 47.33 X Total de plată (col.33 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Denumirea produselor crt.67 6 319.=19% Nr.A.809 . 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. nr.04. sau serviciilor Nr.000. -lei- 5(3x4) 1. nr.40 1.

000. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explicatie Document Tranzactie Debit 18. suc.809 .500. suc. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explica tie Document Tranzactie factura nr. 00 18.00 19 .1000. 510/20.40 4.40 Credit achitare facturi 3.03.40 Credit EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.809 .809 .LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO 136589 IN CONT: RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 10/4/2008 REPREZENTAND: DECONTARE AVANS EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.2008 incasare Sold curent Debit 14.ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI .

luna. Drumul Garii. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen 2 Buc Buc Buc 3 4 4 1 Preţul unitar (fără T.20 138. Otopeni.34 1. Suc. Ilfov Contul: RO52BACX0000000131849250 Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK.I.2008. Reg. -lei- 5(3x4) 436.04. ord. Facturii: 3610 Data (ziua. Reg.99 105.03.000 lei Cota T.Sold curent 15.2008 F1410/30.67 20 .A. 9.A.I. Ghermesti. Com/an: J23/792/2005 C.M . 14.60 8.V.2008 Nr. nr.40 ORDIN DE PLATA treimiicincisutelei NR. suc.F.80 6 82. ord.03. Denumirea produselor crt.V.F: RO 17501677 Sediul: Str.) -lei4 109. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Crangasi Capital social: 200 lei U. Com/an: J23/1687/2005 C. Vaslui. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: REPREZENTAND: CV F1411/30.80 554. 12/4/2008 Seria TNG Nr.A.V. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.: RO 17940192 Sediul: Str.40 8.=19% Nr. 3610 Furnizor: TehnoGrup Est SRL Nr.80 Valoarea -lei- Valoarea T. Millennium Capital social: 2.309 .

000. ord.04. 5610 Data 14. Com.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I. 3610/14./an: J23/1687/2005 C. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de TehnoGrup Est.M.I. Denumirea bunurilor recetionate U. Ghermanesti.2008 Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str Vaslui. 9. 3610 Aviz de insotire a marfii 256 14 4 2008 Subsemnatii. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.04.. cu auto nr……………. 6) 1.00 X Semnatura de primire Total de plata (col. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Cantita Pret Valoar te unitar e Nr. din localitatea Otopeni.I. Ilfov nr. Reg. 21 . 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.190 lei adică o mie o suta nouazeci de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. membrii ai comisiei de receptie. 5610 CHITANŢA Nr. Casier.5+col.F. Crt.2008. C. Ilfov Suma de 1. Drumul Garii.00 Seria TNG Unitatea TehnoGrup Est SRL Nr. Seria RT nr. Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr.00 190.. nr. Otopeni.: RO 17940192 Sediul: Str.190.

A. nr.000.A.) -lei4 200 Valoarea -lei- Valoarea T. Facturii: 7020 Data (ziua. 9. Vaslui. 14. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.V.500 lei 1. Pipera Capital social: 3.80 436.F.I. -lei- 5(3x4) 200.A. Com/an:J40/56328/1990 C. luna. Cantitat ea 0 1 1 Energie + apa 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.=19% Nr.60 8. 2310 FACTURĂ FISCALĂ Nr.V.F: RO 17501677 Sediul: Str.00 22 . Com/an: J23/792/2005 C.04. Reg. ord. 176 Contul: RO125BCR235699874136 Banca: BCR.016.80 554. ord.00 6 38. sau serviciilor U. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.V. 00 Nr.1 2 3 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen buc buc buc 4 4 1 109.20 138.40 8. suc. Reg.I.80 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnatu prenumele ra Primit in gestiune Semnat Data ura 14/04/20 08 Seria DGS Furnizor: Distrigaz Sud SRL Nr. suc. nr. Ghermesti. Denumirea produselor crt.M .2008 Nr. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.: RO 12387 Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti.

00 38. sau serviciilor Nr. luna. 15.6) Semnătura de primire 238. Seria RT nr. suc.I. suc. Com/an:J23/56328/2005 C. 9. ord. Vaslui.M . Ghermesti. sector 3. -lei- 23 .A. nr.00 Seria IME Furnizor: ImobExpert SRL Nr. Bucuresti Contul: RO125PIR2356956741399 Banca: PIRAEUS.I. Cantitat ea Preţul unitar (fără Valoarea -lei- Valoarea T. Com/an: J23/792/2005 C.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.F: RO 17501677 Sediul: Str. Reg.04. Facturii: 410 Data (ziua. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.5+col. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 200. Denumirea produselor crt. Mihai Bravu Capital social: 200 lei Cota T. Reg. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.2008 Nr. nr. 410 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Mihai Bravu. ord.=19% Nr. Crangasi Capital social: 200 lei U.F. 30.V.A.V. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.I. C.00 X Total de plată (col.I.: RO 126589 Sediul: Str.

: RO 23641 Sediul: Bulevardul Unirii. C. sector 3.2008 Nr.I.00 190. aviz însoţire anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Reg. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 24 .5+col.000 5(3x4) 1. nr.00 Semnătura de primire Seria VDF Furnizor: Vodafone Romania SA Nr.I.V. ord. ord.000.I. 15. Facturii: 41002 Data (ziua.190. luna. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1. Com/an: J23/792/2005 C.000. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. nr.6) 1. Reg.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. 41002 FACTURĂ FISCALĂ Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str.I.0 1 Chirie 1 2 Buc 3 1 T.00 6 190. Ghermesti. Com/an:J23/56539/2006 C. Vaslui. Seria RT nr. 9. Bucuresti Nr.) -lei4 1.00 X Total de plată (col.A.04. 12.F.

000 lei adică sase mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. Cantitat ea 0 1 1 Servicii de telefonie 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.0 0 61.: RO 17501677 Sediul: Str./an: J23/792/2005 C. Unirii Capital social: 200. -lei- 5(3x4) 3. 1 2 Nume si prenume Georgescu Dan Dima Danut Functia director general economis t CAS 9.6 0 Deduc ere 0 350.00 6 570. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 3. C. Casier.V.000. Fabrica de chibrituri.A.500 880 CAS S 6. U. Vaslui. Reg.000. Crt.I. 48.V.A.V.000 lei Cota T. Seria RT nr.44 0 669 Nr.F. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.00 570.A. 9. Ghermanesti.04.00 X Total de plată (col. Crangasi Capital social: 200 lei suc.6) 3.2008. ord. nr.570.5% 227. sector 5.I. nr. 596/15.5% 332. Com.Contul: RO12BRD23545941399 Banca: BRD.03.00 Impoz it 465.2008 Am primit de la Altimex Pro International SRL Adresa str.5+col.M . STAT DE SALARII LUNA: APRILIE 2008 Salariu de incadr are 3.2 0 som aj 1% 35. 1072 CHITANŢA Nr.80 Rest de plata 2.=19% Nr.000.00 Semnătura de primire Seria Unitatea Cresp Instal SRL Nr.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. sau serviciilor (dacă este cazul) ROL01 Banca: BANCPOST.00 25 . suc.. 50 83. Denumirea produselor crt. 1072 Data 15. 50 57. Ilfov CSP nr. Bucuresti Suma de 6.0 0 8.500 880 Salari u realiz at 3.000 Valoarea -lei- Valoarea T.) -lei4 3.I.

04.518. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 15/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 15.790 .04.2008 plata factura 595.518. suc.00 26 .50 Credit OP 167/17.90 ORDIN DE PLATA NR. Crangasi Titular: SC Instal SRL Cresp Data operatiei Sold initial 17/04/200 8 Explicati e Document Tranzactie Debit 12.309. 166 PLATITI douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 2.790 .EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.50 2.90 - LEI ADICA CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRL RO 256532 IN RO19ABNA410022362143090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 15/4/2008 CONT: REPREZENTAND: PLATA CONTRIBUTII SALARIALE EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.2008 plata contributii salariale Sold curent 12. 40 Credit OP 166/15. suc.

50 - LEI ADICA CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA:ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F17326/01.50 ORDIN DE PLATA NR. 168 PLATITI douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 297.Sold curent 12.195.2008 27 . 167 cincisutenouazecisicincilei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST PLATITI – 595 - LEI ADICA CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SRL RO 1268744 IN CONT: RO125PIR235699874136 LA BANCA: PIRAEUS BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F2310/02.2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial Explicatie Document Tranzactie Debit 12.50 ORDIN DE PLATA NR.5 0 Credit 18/04/2008 OP 168/18.04.0 0 297.195 .200 8 plata factura Sold curent 11. suc.04.04.898.

aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. luna.A. Reg.A.F: RO 17501677 Sediul: Str.I.I.: RO 135562 Sediul: Bulevardul Unirii. Bucuresti Contul: RO12BRD2236941399 Banca: BRD. Cantitat ea 0 1 1 Anunt publicitar 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.000 28 .00 6 380.=19% Nr.000. 20.V. Unirii Capital social: 200 lei Nr.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: Accize din 2. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. suc.Seria EJB Furnizor: Ejobs SRL Nr. sector 3.M .) -lei4 2. suc.00 X 380.A. Com/an:J23/54532/1996 C. -lei- 5(3x4) 2. 9. Vaslui.2008 Nr. 36.000 Valoarea -lei- Valoarea T. Denumirea produselor crt.F. nr. Com/an: J23/792/2005 C.V.V. Reg. Ghermesti. nr.04. ord. Facturii: 3002 Data (ziua. 3002 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. sau serviciilor U. ord.000.

12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.: RO 11362 Sediul: Sos.V.6) 2.00 6 1.I.V.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.M . 9. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.I. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Semnătura de primire Total de plată (col. nr.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: din 10.A. C. Cantitat ea 0 1 Benzina 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.F.00 X 1.=19% Nr.V. suc. Vaslui. Bucuresti Contul: RO12BCR223694990 Banca: BCR.04.000 lei Nr.00 29 .000. ord. Denumirea produselor crt. luna.I.900. Facturii: 10654 Data (ziua.I.A.900. Ghermesti. Pipera Capital social: 500.2008 Nr.A.) -lei4 10. 34. 10654 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Com/an: J23/792/2005 C. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. sau serviciilor U. Reg. suc.F: RO 17501677 Sediul: Str. Seria RT nr.000 Valoarea -lei- Valoarea T.000.380. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.00 Seria RPT Furnizor: RomPetrol SA Nr. Com/an:J23/52316/1990 C.5+col. Reg. 21. ord. nr. -lei- 5(3x4) 10. Pipera.000.

900. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.I. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.5+col. Crangasi Titular: SC Cresp Instal 30 . suc.2 008 incasare factura Sold curent Debit 11.00 20.2008 CATRE: SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 24/4/2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.04. C.00 Credit ORDIN DE PLATA douazecidemiilei NR.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Seria RT nr.6) 11.I.00 31. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA CRESP INSTAL PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL RO 122653 DIN CONT: RO1336BCR65464125656 BANCA: BCR REPREZENTAND: CV F17326/01. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 24/04/2008 Explicatie Document Tranzactie OP169/24.000 . suc.898 .00 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.898 .04.

Bucuresti Capital social: 10. suc.973.=19% Nr. luna. Crangasi Capital social: 200 lei 31 . Reg.2008 Nr.998 .04.F: RO 17501677 Sediul: Str.I. Com/an: RO 5990324 C. sector 4. Vaslui. nr. unsprezecemiinouasutelei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST 170 PLATITI -11900 LEI ADICA CATRE: ROMPETROL SA RO 11362 IN CONT: RO12BCR223694990 LA BANCA: BCR DATA EMITERII: 26/4/2008 REPREZENTAND: CV F10654/01. 27. ord. Reg.04. 11A.00 11.2008 Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr.898 . ord.900. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK. nr.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.SRL Data operatiei Sold initial 26/04/2008 Explicati e Document Tranzactie Debit 31. 1987 FACTURĂ FISCALĂ Nr.V. Com/an: J23/792/2005 C.00 ORDIN DE PLATA NR. suc.00 Credit OP 170/26.I.A. Ghermesti.200 lei Cota T.04.F. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.2008 plata factura Sold curent 19. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Facturii: 1987 Data (ziua. 9.

I.86 14.200.92 X Total de plată (col. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.A.10 8.98 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. crt.M .00 254.08 510.A.00 307.V.98 6 89. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Intrerupator Priza ger Adeziv superfluidizant Banda perimetrala Set fixare rapida 2 Buc Buc Kg Ml buc 3 60 90 25 75 40 Preţul unitar (fără T.Nr.I.60 1.314.) -lei4 7.V.50 341.60 249.16 4.689.66 48.43 64. Denumirea produselor sau serviciilor U.5+col.6) 3.00 Semnătura de primire Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Data Factura 32 .60 10. -lei- 5(3x4) 471. Seria RT nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 2.55 Valoarea -lei- Valoarea T. C.26 58.

998. Crt.86 471. din localitatea Bucuresti. cu auto nr…………….16 4. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 30/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 19.60 0 10.50 341.55 254.98 2.00 307.Ziua Luna Anul Nr. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de Romstal Imex.0 14. consemandu-se urmatoarele: Nr. suc.60 1.10 8.998. 00 4. 1987 Aviz de insotire a marfii 2 57 27 4 2008 Subsemnatii. 1 2 3 4 5 Denumirea bunurilor recetionate Intrerupator Priza ger Adeziv superfluitizant Banda perimetrala Set fixare rapida U. 08 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 27/04/20 08 Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.04.314. 00 Credit OP 171/30. membrii ai comisiei de receptie.00 33 .689.2008 plata facturi Sold curent 15. buc buc kg ml buc Cantita te 60 90 25 75 40 Receptionat Pret unitar Valoare 7.M.000.

750 Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total care: din 25. nr. 220.2008 CONT: RO12BRD23545941399 BANCA: BRD DATA EMITERII: 30/04/2008 Seria CSP Nr.04. Com/an: J23/792/2005 C.000 X 4. 171 patrumiinouasutenouazecisioptlei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST PLATITI – 4.I.000 Valoarea -lei- Valoarea T.A.: RO 17501677 Sediul: Str. F41002/15.Unirii Capital social: 80.M .04. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): U.V.750 34 .F: RO 9140660 Sediul: Sos. -lei- 5(3x4) 25. Reg.I.998 - LEI ADICA SUD CATRE: SRL RO 12387 DISTRIGAZ CONT:RO125BCR2356998 74136 BANCA: BCR CATRE: IMOBEXPERT SRL RO 126589 CONT:RO125PIR23569567 41399 BANCA: PIRAEUS CATRE: VODAFONE ROMANIA SA RO 23641 REPREZENTAND: CV F7020/14. luna. Com/an: J40/1266/2005 C. 9.A.V. Ghermesti. Cantitat ea 0 1 1 Prestari servicii 2 buc 3 1 Preţul unitar (fără T. suc. ord. F410/15. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.=19% Nr.04.) -lei4 25. 30.2008. Bucuresti – Ploiesti. suc.000 lei Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. ord.F.A.2008 Nr. Reg. Facturii: 720 Data (ziua. Vaslui.04.000 6 4.2008. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR.V.ORDIN DE PLATA NR. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. 720 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. Denumirea produselor crt. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. nr.

190. 00 2.750 JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE Nr.000.200. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.V.furnizorului Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.560.00 2.A.0 0 10.00 1.000. Romstal Imex SRL/ RO 5990324 Compania de Librarii Bucuresti SRL/ RO 1268744 Ultra Pro Computers SRL/ RO 136589 TehnoGrup Est SRL/ RO 17940192 Total document (inclusiv T.) 297.00 1.190.50 95.00 238.6 7 1.00 500.F.92 4. Seria RT nr.900.V.240.00 1.000.00 26.00 1. Crt. (19%) 47.000.00 3.570.00 380.A.319 .00 38.000.00 1.00 11. Documentul Data 01/04/20 08 02/04/20 08 10/4/200 8 14/04/20 08 14/04/20 08 15/04/20 08 15/04/20 08 20/04/20 08 21/04/20 08 27/04/20 08 TOTAL Nr.0 0 2. C.00 570. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.00 319.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distrigaz Sud SRL/ RO 12387 ImobExpert SRL/ RO 126589 Vodafone Romania SA/ RO 23641 Ejobs SRL/ RO 135562 RomPetrol SA/ RO 11362 RO 11362 Romstal Imex SRL/ RO 5990324 35 .33 190. 173 26 231 0 459 8 361 0 702 0 410 410 02 300 2 106 54 198 7 Furnizor/Prestator Denumire/C.380.00 2.00 3.00 510.000.75 Valoare T.50 595.6) 29.0 8 22.0 0 200.0 0 3.5 0 Baza de impozit are 250.00 190.I.5+col.I.I.680.689.900.

crt.F.000.000.JURNAL PENTRU VANZARI Nr.10 798.702.04. 00 30.717.F.A.50 3.) 1.I.6 8 25. RO 17501677 Sold precedenta: Nr.750.crt.68 Valoare T.00 4.750.I.10 5. (19%) 169.809.32 4.V. 1 ziua Data 3/4/2008 REGISTRU CASA 3. Vest Grup Instal SRL/ RO 14931629 Teen Store SRL/ RO 2154732 Volum Plan Arhitect SRL/ RO 9140660 Total document (inclusiv T.091 .000 Explicatia plata factura 17329/01.000.1 0 Baza de impozit are 890. RO17501677 Sold ziua precedenta: Nr.00 5.00 Plati Sold 8.702.A.I.059.00 35.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C. 50 Explicatia incasare factura DE Incasari 5.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1/4/2008 297. 69 2 69 8 72 0 Beneficiar Denumire/C.42 CRESP INSTAL SRL C.201.702. Documentul Data 1 2 3 1/4/200 8 3/4/200 8 30/4/20 08 TOTAL Nr. Data REGISTRU CASA 4. Crt.00 29.V.F.50 36 .

190.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1. ziua 8.crt. 50 Explicatia DE Data Incasari Plati Sold 37 .702. 3610/14.702.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.702. RO REGISTRU 17501677 CASA Sold precedenta: Nr.04. Data 14/04/20 08 REGISTRU CASA 5. RO 17501677 Sold precedenta: Nr. RO 17501677 Sold ziua precedenta: Nr.000.512.F.I.crt.F.512.00 5.00 4.I.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C. 50 Explicatia DE Data 4/4/200 8 Incasari Plati Sold 1 ridicare numerar din casa RAPORT PAGINA/TOTAL 3. ziua REGISTRU CASA 4.I.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.crt.04.F.698/03. 50 Explicatia plata facuta nr.

50 297.00 10. 596/15.50 1.059.10 38 .10 809.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL SC CRESP INSTAL SRL REGISTRUL JURNAL luna APRILIE anul 2008 N r cr t 1 2 3 4 Dat a înre g 01/0 4 01/0 4 01/0 4 01/0 4 Conturi Documen t Explicaţii D % 371 4426 401 4111 607 Sume C D C Factura 17326 Chitanta 560 Factura 692 Achizitie marfa Plata marfa Vanzare marfa Descarcare din gestiune 401 5311 % 707 4427 371 250.1 0 809.50 297.00 47.000.50 890.03.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL 6.00 169.512.10 297.1 15/04/20 08 incasare factura nr.

6 8 798.000 1.7 1 5.680.000 1.00 5.000 1.000 1.32 3.500 1.10 Chitanta 1024 Extras de cont OP 163 Factura 702 Factura 4598 Achizitie computer Decontare avans si plata diferenta computer Incasare numerar de la clienti Plata facturi Achizitie marfuri Plata factura 401 2.000 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10/0 4 OP 164 401 % 5121 409 2.36 949.10 1.190 39 .000 3.3 6 949.190 4.190 1.242.00 95.5 02/0 4 03/0 4 03/0 4 03/0 4 04/0 4 05/0 4 06/0 4 08/0 4 08/0 4 10/0 4 Factura 2310 Factura 698 Achizitie rechizite Vanzare marfuri Descare din gestiune Incasare numerar Ridicare numerar Depunere numerar la banca Acordare avans Vanzare marfa Descarcare din gestiune % 6028 4426 4111 401 % 707 4427 371 4111 5311 581 5121 % 707 4427 371 500.00 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 607 5311 581 5121 409 4111 607 % 303 4426 4.000 3.000 3.000 3.000 1.6 7 319.7 1 5.044 198.201.00 1.33 595.500 1.000 3.819.819.000 3.000 3.000 190.000 1.000 12/0 4 12/0 4 14/0 4 14/0 4 Extras de cont OP 165 Factura 3610 Chitanta 5610 5121 401 % 371 4426 401 4111 5121 401 5311 4.

00 6.10 87.95 40 .00 1.60 2 7 2 8 2 9 3 0 15/0 4 6451 6452 6453 854.000 4.10 87.80 61 854.000 190.2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 14/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 Factura 7020 Factura 410 Factura 41002 Chitanta 1072 Primire factura energie+apa Primire factura chirie Primire factura telefon Incasare numerar Inregistrare cheltuieli cu salarii Inregistrare retineri aferente salariilor (Georgescu Dan) Inregistrare retineri aferente salariilor (Dima Danut) Inregistrarea contributiilor unitatii % 605 4426 % 612 4426 % 626 4426 5311 641 401 200.380 2 5 15/0 4 421 1.00 83.80 635 32.00 38.00 401 1.190 401 3.000 570.50 35. creante salarial e 6.50 227.00 465.85 3 1 635 10.00 3.380 238.060 332.95 10.80 2 6 15/0 4 421 210.co m ITM 447.60 262.60 262.000 4.20 8.570 4111 421 % 4312 4314 4372 444 % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 447.60 57.85 32.gar .

200 4 0 238.190 3.85 10.900 401 3.518.000 11.689.50 401 2.80 526.c ITM 447.00 297.50 595.95 2.10 262.998 30/0 4 OP 171 Plata facturi 41 .9 0 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 17/0 4 18/0 4 20/0 4 OP 167 OP 168 Factura 3002 Factura 10654 Extras de cont si OP 169 OP 170 Factura 1987 Plata factura Plata factura Primire factura publicitate Primire factura combustibil Incasare numerar de la clienti Plata factura Achizitie marfa 401 401 % 623 4426 % 6022 4426 5121 401 % 371 4426 % 401.00 32.gar.900 2.000 1. cr.000 11.380 21/0 4 24/0 4 26/0 4 27/0 4 401 11.10 416.chirie 401.900 4111 5121 20.92 2.00 5121 1.570 4.0 8 510.3 2 15/0 4 OP 166 Plata contributiilor salariale % 4311 4312 4313 4314 4371 4372 444 447.80 284.00 297. sal 5121 854.telefon 5121 5121 595.70 87.900 20.00 10.energi e si apa 401.60 43.000 380.

34 TOTAL 42 .906.240.135.80 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 27.000 500.00 211.V.00 517.915.675.380 854.577.60 262.000 6.00 211.00 5.750.37 7.000 2.750 4 2 30/0 4 Regularizare a T.80 4.7 5 1.135.A. 00 25.000 3.000 43.10 87.377 .00 517. 4427 5.0 3 10.4 1 30/0 4 Factura 720 Prestare servicii 4111 % 704 442 7 % 4426 4423 % 6022 604 605 607 612 623 626 635 641 6451 6452 6453 29.7 8 4.00 200.34 517.000 4.6 8 31. 68 4 4 4 5 30/0 4 691 121 441 691 517. 21 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de venituri Inregistrarea impozitului pe profit % 704 707 121 25.9 1 1.

00 20.000.809.00 28.712.40 22.21 (30.21 28.135.68 303 Materiale de natura obiectelor de inventar Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (10.809.REGISTRU CARTE MARE – simplificat Explicatia Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1012 Capital subscris varsat Debit Credit 22.47 Credit 31.906.135.04) 517.00 20.680.135.40 Sold initial 22.04) 31.680.423.04) 27.680.68 31.67 1.67 Debit Credit 43 .04) 1.67 1.000.40 Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1061 Rezeve legale Debit Credit 20.000.67 1.809.21 2.68(30.680.00 121 Profit si pierdere Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final Debit (30.423.

04) 2.190 (14.939.000.190 (30.361.242.819.17 Credit Total rulaje Total sume Sold final 401 Furnizori Explicatia Sold initial Rulaje (01.000 (12.000 297.00 (01.04) 1.04) 297.04) 5.000 Debit Credit Debit Credit 5.900 (30.190 (15.778.04) 949.04) 1.000 (24.08 11.200 (27.000 1.00 6.00 (27.00 24.04) 29.04) Credit (06.04) 11.000 (08.91 5.04) 1.91 6.000 (10.04) 3.10 (01.04) 238 (14.04) 297.04)238 (30.36 (30.50 (26.000 1.04) 11.570 (15.04) 2.50 (10.04) 3.04) 595 (02.04) 595 (18.04) 250.570 24.debitori Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4111 Clienti Explicatia Sold initial Rulaje Debit 22.577.000 1.50 (01.04) 26.10 (03.560.50 31.939.04) 1.380 (20.000 (12.50 409 Furnizori .782.71 (03.10 (08.371 Marfuri Explicatia Sold initial Rulaje Debit 8.000 (15.000 1.000.577.04) 2.08 3.04) 1.778.04) 1.000 (01.04) 1.04) 4.04) 5.08 809.04) 3.190 (17.000 (03.04) 2.560.900 (21.00 (14.500 (14.750 5.689.000 (10.059.04) 3.04) 20.04) 1.04) 1.50 Total rulaje Total sume Sold final 44 .04) 6.04) 3.

04) 1.10 (15.40 4.051.051.salarii datorate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.60 1.04) 262.10 (15.000.270.051.10 416.50 (15.00 35.10 854.04) 854.060 (15.04) 4.Total rulaje Total sume Sold final 37.60 (15.46 59.10 Debit Credit 45 .60 1.10 416.80 262.10 854.04) 416.10 854.109.80 (15.10 854.04) 262.04) 83.380 (15.80 (15.000.80 262.04) 210.10 332.46 35.380 4.04) 854.46 421 Personal .60 3.04) 416.380 Debit Credit 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.00 24.80 262.10 416.80 262.270.

70 284.80 43.80 43.60 87.60 Debit Credit (15.60 87.80 Debit Credit (15.04) 1.00 517.04) 284.20 (15.4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4372 Contributia personalului la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 441 Impozit pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 517.60 87.03 Debit Credit 517.50 (15.04) 87.04) 517.00 (15.675.04) 43.04) 87.03 (30.V.04) 8.04) 57.00 4423 T.70 46 .80 43.80 (15.60 (15. de plata Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje 1.60 87.675.80 35.70 227.04) 43.70 284.A.70 284.00 Debit Credit (15.00 (30.04) 284.

85 (15.85 32.04) 570.04) 61.00 (10.04) 32.04) 32. comision ITM Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.10 (01.240.03 4426 T.03 Credit 4. deductibila Explicatia Sold initial Rulaje (01.04) 190.00 526.V.750 (30.04) 190.04)1.04) 526.04) 4.00 (14.00 (15.04) 526.675.36 (08.915.75 4.75 4.00 526.00 Debit Credit 47 .04) 319.78 444 Impozitul pe salarii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 447 Fonduri speciale .00 (15.00 (15.04) 5.78 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.04) 510.00 (21.04)380.32 (03.915.04) 95.85 (15.04) 47.04) 198.04) 38.00 (20.900 (27.A.675.V.00 526.240.85 32.240.85 32.85 32.78 5.00 (15.33 (14.92 4.04) 798.240.915.915.75 Debit 1.Total sume Sold final 1.taxe si vãrsãminte asimilate.04) Total rulaje Total sume Sold final 4.78 169.75 (30. colectata Explicatia Sold initial Rulaje (30.04) 5.00 465.240.50 (02.75 4427 T.A.

04) 25.000 (24.50 10.000 3.000 (10.50 (01.40 15.000 (15.04) 3.04) 11.000 (12.000 11.500 (12.000 3.40 25.03) 1.512.04) 2.95 Total rulaje Total sume Sold final 27.50 (18.000 15.95 10.95 10.04) 20.900 (26.809.04) 1.190 (14.000 297.04) 4.04) 10.95 (15.50 4.518.487.000 Debit Credit Credit Credit (15.000 3.04) 6.487.00 (17.04) 3.04) 10.40 Total rulaje Total sume Sold final 48 .taxe si vãrsãminte asimilate.Sold final 447 Fonduri speciale .04) 3.04) 595.809.95 10.998 (30.50 581 Viramente interne Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (04.000 1.000 5311 Casa in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 4.809.000 (04.04) 4.04) 5.000 (05.90 (15.03) 4.04) 297. garantare creante salariale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 5121 Conturi la banci in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 13.000 3.000 40.04) 3.000 (03.04) 3.95 10.000 (06.809.40 (05.

000 (30.000 1.000 10.04) 10.000 (30.10 5.6022 Cheltuieli privind combustibilul Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 604 Cheltuieli privind materialele nestocate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 605 Cheltuieli privind energia si apa Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 607 Cheltuieli privind marfurile Explicatia Sold initial Rulaje (01. locatiile de gestiune si chiriile Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.000 10.91 5.91 612 Cheltuieli cu redeventele.577.91 (30.04) 1.71 (08.04) 500 500 Debit Credit (21.000 10.04) Debit Credit (14.10 (03.91 5.04) 1.000 1.04) 10.04) 809.04) 200 200 Debit Credit (02.577.000 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.000 1.04) 949.577.577.577.000 10.000 1.04) 500 500 500 500 (30.04) 200 200 200 200 (30.000 49 .91 5.04) 3819.

taxe si vãrsãminte asimilate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 641 Cheltuieli cu salariile pesonalului Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje (15.000 3.80 (30.000 2.000 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 635 Cheltuieli cu alte impozite.000 2.000 3.000 3.000 2.04) 2.04) 3.04) 4.04) 32.10 854.80 43.380) 4.380 4.000 3.04) 854.000 (30.380 (4.80 43.000 2.10 (30.000 Debit Credit 50 .000 (30.95 43.04) 3.04) Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 2.380 4.380 Debit Credit (15.85 (15.04) 854.380 4.10 (15.80 43. reclama si publicitate Explicatia Sold initial Rulaje (20.10 854.80 (15.04) 10.Sold final 623 Cheltuieli de protocol.04) 43.380 4.

60 87.80 262.80 262.00 517.000 25.80 (15.135.00 517.68 890.04) 87.10 6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 707 Venituri din vanzarea marfurilor Explicatia Sold initial Rulaje (30.135.04) 6.04) 262.Total sume Sold final 854.04) 262.00 (30.000 (30.60 87.60 Total rulaje 6.00 Debit Credit (15.68 (03.80 262.04) 517.10 854.04) 25.00 (01.80 (30.201.04) 517.044 (08.04) 1.60 87.00 517.80 262.00 517.000 Debit Credit (30.04) 6.60 87.68 51 .000 25.60 (30.04) 4.68 Debit Credit (30.04) 25.135.000 25.04) 87.000 25.

135.68 6.Total sume Sold final 6.68 52 .135.

560.380 11.270.051.423.10 4312 416.10 854.80 262.000 59.10 854.6 0 31.270.560.809.2008 Simb ol Denumi re cont Capital subscris varsat Rezerve legale Profit si pierdere Material e de natura obiectel or de inventar Marfuri Furnizor i Furnizor idebitori Clienti Personal . 68 303 371 401 409 4111 421 8.809.712. 46 1.80 262.6 7 31.577.109.000 2.782.4 7 1.80 262. 50 1.680.10 416. 50 1. 21 1.000 22.423.04.380 6.9 1 31.680.361.10 416.000 4.000 24.00 0 37. 21 1.778 1.000 Sold final D C 22. 46 3.10 854.salarii datorate Contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Contribu tia personal ului pentru pensia suplime ntara Contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de Sold initial D C 22.809.000 35.939.5 0 24.000 35.6 0 5.6 7 1012 1061 121 28.10 416.051.000 D Rulaj C Total sume D C 22.778 1.000 5.939. 46 1.9 1 26.80 53 .4 0 4311 854.135.1 7 6.000 4.135. 08 24.051. 68 28. 40 20.Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii SC CRESP INSTAL SRL Balanţa de verificare la data de 30.680.0 8 5.10 4313 262. 40 20.577. 40 20.6 7 3.

70 4371 87.60 87.0 3 4. de plata T.00 4.85 32.V.0 3 447 32.95 10.70 284.95 10. colectat a Impozit ul pe salarii Fonduri speciale .70 284.60 4372 43.240.7 5 5.85 32. deducti bila T.7 5 5.00 1.7 8 526.00 517.80 43.240.8 43.675.675.V.240.00 1.7 5 5.60 87.85 32.sanatat e Contribu tia angajati lor pentru asigurar ile sociale de sanatat e Contribu tia unitatii la fondul de somaj Contribu tia personal ului la fondul de somaj Impozit ul pe profit T.A.915.915.915.00 1. comisio n ITM Fonduri speciale .7 8 526.95 54 .taxe si vãrsãmi nte asimilat e.00 517.0 3 4.240.675.80 43.7 8 526. 4314 284..7 5 5.V.A.A.60 87.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.915.7 8 526.85 447 10.70 284.80 441 4423 4426 4427 444 517.00 4.95 10.

00 500.00 200.80 9 4.809. 50 10.00 200.000 2.000 1.00 200.577.00 500.5 0 3.00 500.000 10.487.512.000 15.000 27.000 1.577.9 1 5.000 2.9 1 1.000 3.000 10. 40 4.809.000 10.000 3.000 3. 40 15.000 11.809.5121 5311 581 6022 6028 605 607 612 623 626 garanta re creante salariale Conturi la banci in lei Casa in lei Viramen te interne Cheltuie li privind combust ibilul Cheltuie li privind alte material e consum abile Cheltuie li privind energia si apa Cheltuie li privind marfuril e Cheltuie li cu redeven tele. locatiile de gestiun e si chiriile Cheltuie li de protocol .577.000 500.487.00 5. 40 4.000 3.5 0 3.000 2.000 10.577.000 55 .000 25.9 1 5.000 25.9 1 5.00 200. reclama si publicita te Cheltuie li postale si taxe de telecom unicatii 13.000 2.000 1.000 3.000 40.000 3.

6 8 6.6 8 6.10 854.000 25.60 262.380 4.380 854.135.380 4.000 25.80 43.6 8 56 .135.60 87.380 4.80 517.80 262. taxe si vãrsãmi nte asimilat e Cheltuie li cu salariile pesonal ului Cheltuie li cu contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Cheltuie li cu contribu tia unitatii pentru ajutorul de somaj Cheltuie li cu contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de sanatat e Cheltuie li cu impozit ul pe profit Venituri din lucrari executa te si servicii prestate Venituri din vanzare 43.10 854.80 43.10 854.10 87.635 641 6451 6452 6453 691 704 707 Cheltuie li cu alte impozite .00 517.80 43.60 87.80 4.80 262.80 262.60 87.6 8 6.000 6.000 25.135.135.00 517.00 517.00 25.

809.70 259.18 6.18 6.a marfuril or Tota l 47.37 7. 4 211.4 47.605.30 211. 80 57.37 7.30 259.605.70 57.80 9. 80 57 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful