LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L.

care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.

Infiintare
S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.

Politica societatii
Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: • grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; • obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri). b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.
SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Simbol cont 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Denumire cont Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Sold la 01.04.2008 D C 22.809,40 20.000,00 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 47.809,40

1

1

Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele: 1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 371 “Furnizori” “Marfuri” 4426 “T.V.A. deductibila” 297,50 250,00 47,50

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50 “Furnizori” “Casa in lei” 3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %. 4111 = % 1.059,10 “Clienti” 707 890,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 169,10 “T.V.A. colectata” 4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 595,00 604 “Furnizori” 500,00 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 95,00 “T.V.A. deductibila” 6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008. 4111 = % 5.000,00 “Clienti” 707 4.201,68 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 798,32 “T.V.A. colectata” 7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 3.819,71 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008. 5311 = 4111 5.000,00 “Casa in lei” “Clienti” 9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 “Viramente interne” “Casa” 10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie. 5121 = 581 3.000,00 “Conturi la banci in lei” “Viramente interne” 11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008. 409 = 5121 1.000,00 “Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei” 12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 “Clienti” 707 1.044,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 198,36 “T.V.A. colectata” 13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 “Furnizori” 1.680,67 “Materiale de natura obiectelor de inventar” 4426 319,33 “T.V.A. deductibila” 15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont: 401 = % 2.000,00 “Furnizori” 5121 1.000,00 “Conturi la banci in lei” 409 1.000,00 “Furnizori - debitori”

3

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008. 5121 = 4111 4.000,00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont: 401 = 5121 3.500,00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008. % = 401 1.190,00 371 “Furnizori” 1.000,00 “Marfuri” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008. 401 = 5311 1.190,00 “Furnizori” “Casa in lei” 20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 “Furnizori” 200,00 “Cheltuieli privind energia si apa” 4426 38,00 “T.V.A. deductibila” 21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 “Furnizori” 1.000,00 “Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 “Furnizori” 3.000,00 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 4426 570,00 “T.V.A. deductibila”

4

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. 5311 = 4111 6.000,00 “Casa in lei” “Clienti” Societatea are 2 angajati: Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei. Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.  fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei. 24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 “Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate” 4.380,00

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor. a) pentru Georgescu Dan 421 = % 1.060,00 “Personal – salarii datorate” 4312 332,501 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 227,50 2 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 35,003 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 465,004 “Impozitul pe salarii”  salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei b) pentru Dima Danut 421 “Personal – salarii datorate” = % 4312 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 210,60 83,605 57,20 6 8,807 61,008

1 2

3.500 * 9,5% = 332,50 3.500 * 6,5% = 227,50 3 3.500 * 1% = 35 4 (3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 465 5 880 * 9,5% = 83,60 6 880 * 6,5% = 57,20 7 880 * 1% = 8,80 8 (880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5

40 = 669 lei 26.25% = 10.50 + 57.10 4.20 = 284. % = 5121 2. 166/15.75% = 32. taxe si varsaminte” 447.04.95 13 26. comision ITM 32. garantare creante salariale “Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate” 87.380 8 0. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr.380 * 19.518.2008.70 10 6 . taxe si varsaminte” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.380 * 2% = 87.10 15 227.85 12 “Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate” = 447.“Impozitul pe salarii”  salariu net = 880 – 210.85 13 4.80 “Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 4314 284.6010 c) 262.60 = 416.1014 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4313 262.8011 d) “Cheltuieli e) 10. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.7015 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 9 4.90 4311 “Conturi la banci in lei” 854.50 + 83.109 “Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale” unitatii la asigurarile sociale” b) 6452 = 4371 “Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj” unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 = 4313 “Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate” sociale de sanatate” 635 = cu alte impozite. a) 6451 = 4311 854.380 * 6% = 262.380 * 0.60 = 669.5% = 854.80 12 4.95 14 332.10 “Contributia unitatii la asigurarile sociale” 4312 416.60 11 4.

00 “Cheltuieli privind combustibilul” 4426 1.2008. 170/26.comision ITM “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 447.04. in valoare de 10.2008.04.000 lei. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.00 “Cheltuieli de protocol.00 “T. 169/24. 401 = 5121 595.garantare creante salariale “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 87.2008 cu OP nr. 167/17.2008 privind combustibilul.95 27. reclama si publicitate” 4426 380.380.A. T.00 6022 “Furnizori” 10. in valoare totala de 297. 19 %. deductibila” 31. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2. % = 401 11. conform extrasului de cont si OP nr.00 7 .04.000.900.00 “T.00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 32.000 lei conform facturii de prestare servicii. 10654/21.8016 526.50 “Furnizori” “Conturi la banci” 29.A.60 43.000.000 lei + T.04. 16 17 35 + 8.V.00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 28.2008.A.00 623 “Furnizori” 2. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01. 5121 = 4111 20. 401 = 5121 297. 168/18.04. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr.900 lei cu OP nr.0017 32.85 10.4371 “Contributia unitatii la fondul de somaj” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 “Impozitul pe salarii” 447. 3002/20. in valoare de 11.A.2008 .2008.V.50 lei cu OP nr.04. nr.80 465 + 61 = 526.04.2008 in valoare de 2.04.V.V.80 = 43. 608/30.2008.000. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr.900. deductibila” 30.03.04. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.2008.

92 “T.08 “Marfuri” 4426 510.75 T. T. T.03 37.A.21 10.71 + 949. colectata = 5.00 401.401 “Furnizori” = 5121 “Conturi la banci in lei” 11.000.000. % = 401 3. 19% conform facturii nr.577.2008.V.00 33.04.2008.675. 41002/15.04.00 401. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238.906. telefon 3.00 35. deductibila” 34.V.577.000.240. 410/15.00 371 “Furnizori” 2.A. chiria si telefonia cu OP nr.V.00 809.2008.A. colectata” = % 4426 “T.915.00 5.V.915.A.78 4. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.2008.200.A.00 “Clienti” 704 25.78 4427 “T. Regularizarea T. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % “Profit si pierdere” 6022 “Cheltuieli privind combustibilul” 604 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 605 “Cheltuieli privind energia si apa” 607 “Cheltuieli privind marfurile” 612 18 27.04. deductibila = 4.819. conform facturii 1987/27.V.240. 171/30.04.75 1.00 “T.00 500.A.750. deductibila” 4423 “T.190.V. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.000. % = 5121 4.10 = 5.A. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.V.04.V.9118 1.10 + 3.2008.00 200.04.91 8 . 4111 = % 29. inclusa).750. 720/30.900.200 lei (T.V. de plata” 5.998.A.570.689.V.00 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 4427 4. colectata” 36.A.A.00 401.2008 privind energia si apa. chirie 1.

47 * 16% = 517 lei Inregistrarea impozitului pe profit 691 = „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 121 „Profit si pierdere” 19 20 441 „Impozitul pe profit” 517.6820 Calculul si inregistrarea impozitului pe profit a.380. taxe si varsaminte” 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” 6451 “Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale” 6452 “Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 “Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 38.68 9 .201.95 = 43.00 32.21) * 16 % = 3.60 262.000. locatiile de gestiune si chiriile” 623 “Cheltuieli de protocol.85 + 10.135. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135.68 + 1.000.00 + 4.80 31.229. = 121 “Profit si pierdere” 2.80 890.“Cheltuieli cu redeventele.68 – 27.135.00 = 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 517.68 25.000.044 = 6.8019 4.135. Inchiderea conturilor de venituri. reclama si publicitate” 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.00 6.00 3. % 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” 39.00 854.00 43.10 87.906.

9. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. sector 4. Com/an: J23/792/2005 C.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.5+col. luna.200 lei Cota T.F: RO 17501677 Sediul: Str.I. Reg.6) Semnătura de primire 297.F. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 250.A. Facturii: 17326 Data (ziua. Denumirea produselor crt. nr.00 6 14. 560 Data 01.V. Bucuresti Capital social: 10. Crangasi Capital social: 200 lei U. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. nr.Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr.2008 10 .2008 Nr.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti. ord. Seria RT nr. Ghermesti.I.00 120.A. 11A. -lei- 5(3x4) 75.A.V. sau serviciilor Nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.04.I.45 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop 2 Buc Buc Buc 3 5 10 5 Preţul unitar (fără T.973. suc.I.) -lei4 15 12 11 Valoarea -lei- Valoarea T.04. Vaslui.00 47.00 55. suc. ord.F. 17326 FACTURĂ FISCALĂ Nr. 01./an: J40/14205/1994 C. 560 CHITANŢA Nr.. Reg.=19% Nr.I. C.50 X Total de plată (col. nr.M .50 Seria Unitatea Romstal Imex SRL Nr.80 10. Com. RST nr. 11A. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK.V. ord. Com/an: RO 5990324 C. Reg.25 22.

sector 4.V. 9.. nr. din localitatea………. Facturii: 692 Data (ziua. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Denumirea produselor crt. nr. 00 Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 1/4/20 08 Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. sector 5.04. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.M . sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. suc. Bucuresti Contul: RO72RNCB0071011450360001 Banca: BCR. Aviz de insotire a marfii 255 1 4 2008 Subsemnatii. Bucuresti Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.A. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Pret unitar 15 12 11 Nr. Ghermanesti.M.=19% Nr. 1 2 3 Denumirea bunurilor recetionate Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop TOTAL VALORIC U.04. luna. Crt.A.A. cu auto nr……………. Com/an: J23/792/2005 C. 17326/01..: RO 17501677 Sediul: Str. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de ………………. Ilfov Suma de 297. -lei- 5(3x4) 6 11 . 01. 692 Cumpărător: Vest Grup Instal SRL Nr.F: RO 14931629 Sediul: Str.50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani Reprezentând contravaloarea facturii nr.00 120. ord. nr. Carl Da Villa.F.I.) -lei4 Valoarea -lei- Valoarea T. Casier. Reg. 75. Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr. buc buc buc Cantita te 5 10 5 Valoar e 75.V.I. ord. suc. Ghermesti. Vaslui. 9. Com/an: J40/9904/2002 C.2008. membrii ai comisiei de receptie.2008 Nr.V. Vaslui. Cantitat ea 0 1 2 3 Preţul unitar (fără T. Reg. Plevnei Capital social: 200 lei U.00 250.00 55.

V.A.90 12 . luna. nr.2008 Nr.17 14.500 lei Cota T. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria LIB Nr. Ghermesti. Reg.10 54.00 428.I.5+col.10 Semnătura de primire 1. Com/an: J23/792/2005 C. suc.V.6) 169.04.34 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C. Reg.00 35.65 9. Com/an:J40/15698/1996 C.V. Bucuresti Contul: RO125PIR235699874136 Banca: PIRAEUS BANK.70 1. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr.00 30.25 91. Bucuresti Capital social: 316.10 Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRL Nr.09 15 35.00 50. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 890. sector 3.A.1 2 3 4 Cablu flexibil Priza cauciuc Garnitura dop Stecher Buc Buc Buc Buc 20 10 5 12 14. 9. nr.I. Facturii: 2310 Data (ziua. 2310 Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.5 1 15 10 Valoarea -lei- Valoarea T.34 19. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator 2 Buc Buc Buc Buc Buc 3 25 10 50 2 1 Preţul unitar (fără T. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.30 10.F.M .I. Seria RD nr.00 X Total de plată (col.A. C.50 5. ord.90 75. Crangasi Capital social: 200 lei U. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.00 6 71.: RO 1268744 Sediul: Sos Iancului. ord. Vaslui.) -lei4 15 3.25 6.00 10.=19% Nr. 02. Denumirea produselor crt.68 286. -lei- 5(3x4) 375. suc.F: RO 17501677 Sediul: Str.00 100.I. 210.059.

lucrare (comanda) Cod predato r Cod primito r Denumirea produselor Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator TOTAL Data si semnatura 13 .00 30.00 X Total de plată (col.6) Semnătura de primire 595.I.00 BON DE CONSUM (COLECTIV) UNITATEA: CRESP INSTAL SRL Nr.00 10. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 500.I.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. 2310 Nr.00 95.5+col.0 0 Sef compartiment Gestion ar Primito r Pret unitar Valoar e Produs. Doc.5 1 15 10 375. Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. 1 2 3 4 5 Ziua 2 Data Luna 4 Anul 2008 Cont Debitor 6028 6028 6028 6028 6028 Creditor 3028 3028 3028 3028 3028 Cantita te neces ara 25 10 50 2 1 Cantitate eliberata 25 10 50 2 1 15 3.00 500. Crt. C.00 50.00 35.

V. C.68 Total care: Accize Semnătura de primire din Valoarea -lei- Valoarea T.6) 6 21. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr. sector 2.87 8. 698 Cumpărător: : Teen Store SRL Nr. 03.000 lei U. Ghermanesti.F: RO 2154732 Sediul: Str. Ilfov CHITANŢA Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Seria CSP 5.I. luna.A.F.00 44. -lei- 5(3x4) 115.45 44.50 1. 698/03. Com/an: J23/792/2005 C.04. suc.68 X Total de plată (col. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Com. 1.04. Baneasa Ancuta.2008 Nr.Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. Facturii: 698 Data (ziua. nr. ord.2008 Am primit de la Teen Store SRL Adresa str. Bucuresti Suma de 5.04.18 24. nr.A.00 nr.V. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.A. ord.2008.732.1 .201. Denumirea produselor crt.65 65. Muncii Capital social: 2. Cantitate a 0 1 2 3 4 1 Canepa etansare Prelungitor flexibil Robiner sub-lavoar Conector reductie 2 Buc Buc Buc Buc 3 10 50 20 1 Preţul unitar (fără T. ord. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.. Com/an: J40/7326/2007 C.I. 9.: RO 17501677 Sediul: Str.: RO 17501677 Sediul: Str.I. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.I.F.000. EXTRAS DE CONT 14 . Reg.32 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.V. suc.I./an: J23/792/2005 C. nr.) -lei4 11. Reg. Vaslui. sector 2.000 lei adică cinci mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. Bucuresti Contul: RO41OTP11000214454RO01 Banca: OTP BANK. 1024 Data 03.M . Seria RD nr.5+col. Baneasa Ancuta.50 2. Casier.309.55 54. Vaslui.68 4. nr. Ghermesti.=19% Nr. 1024 Unitatea Cresp Instal SRL Nr.49 798. Reg. 9.95 519.

809 .00 15 .3000.LEI ADICA treimiilei PLATITOR: GEORGESCU DAN CNP: 1590101436698 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 4/4/2008 REPREZENTAND: DEPUNERE NUMERAR EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.000. 163/06.04.40 3.40 1.809 .809 . 00 16.40 Credit ORDIN DE PLATA NR.2008 acordare avans Sold curent 15.40 Credit OP nr. suc. suc.000.809 . Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 06/04/200 8 Explica tie Document Tranzactie Debit 16.Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. 162/04/04/2008 depunere in cont Sold curent Debit 13. 162 PLATITI . Crangasi Titular:Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 4/4/2008 Explica tie Document Tranzactie CV FC OP nr.

702 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr.000 lei 16 .: RO 17501677 Sediul: Str. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Com/an: J23/792/2005 C. Reg.F: RO 9140660 Sediul: Sos. 9. suc. Com/an: J40/1266/2005 C.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO: 136589 IN RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 06/04/2008 CONT: REPREZENTAND: ACORDARE AVANS Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. Bucuresti – Ploiesti. Ghermesti.ORDIN DE PLATA NR.I. ord. Vaslui. nr. nr. 08. 220.F. Facturii: 702 Data (ziua. suc. 163 PLATITI . Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR. Reg. ord. luna. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr.04.1000.I.Unirii Capital social: 80. Crangasi Capital social: 200 lei FACTURĂ FISCALĂ Nr.2008 Nr.

B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.A.6) 198. Cantitat ea 0 1 2 1 Banda adeziva Banda perforata 2 Buc Buc 3 50 20 Preţul unitar (fără T.A.76 7.36 Seria UPC Furnizor: Ultra Pro Computers SRL Nr.A. sau serviciilor U.72 29.I.V.V. C.00 156.I. ord.Cota T. 4598 FACTURĂ FISCALĂ Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Reg.M .36 Semnătura de primire 1.=19% Nr.00 X Total de plată (col.242.5+col.00 6 168. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. -lei- 5(3x4) 888.80 Valoarea -lei- Valoarea T. Seria RT nr.) -lei4 17.044. Denumirea produselor crt.V.64 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Com/an: 17 .

Seria RT nr. luna.680.A.) -lei4 1.A. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): J23/792/2005 C.5+col.000.500 lei Cota T.Pipera Capital social: 316.809 .V.=19% Nr.33 X Total de plată (col. Facturii: 4598 Data (ziua. suc.680.V.04.A. Bucuresti Contul: RO155RFS235236514159 Banca: RAIFFEISEN. ord.000. nr. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 10/4/2008 Explica tie Document Tranzactie Debit 15.I.F.M .6) 2. sau serviciilor Nr. Ghermesti.2008 Nr. Denumirea produselor crt. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.I. Cantitat ea 0 1 Computer 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.67 Valoarea -lei- Valoarea T. 10. suc. suc.04.680.I. -lei- 5(3x4) 1.: RO 136589 Sediul: Sos Pipera. Reg.Nr. Vaslui.40 1.67 319. Com/an:J22/11256/1992 C.33 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.67 6 319. nr.I. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.2008 plata diferenta computer Sold curent 14. Crangasi Capital social: 200 lei U.00 Semnătura de primire EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.809 . C.00 18 .V.40 Credit OP 164/10.F: RO 17501677 Sediul: Str. 9. 47.

Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explica tie Document Tranzactie factura nr.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO 136589 IN CONT: RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 10/4/2008 REPREZENTAND: DECONTARE AVANS EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.03. suc.809 . suc.809 .00 19 .ORDIN DE PLATA NR.40 Credit EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. 00 18.500.2008 incasare Sold curent Debit 14.40 Credit achitare facturi 3. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explicatie Document Tranzactie Debit 18. 164 PLATITI .40 4.1000.000. 510/20.809 .

Drumul Garii. Reg. Com/an: J23/1687/2005 C. Otopeni.=19% Nr.I.40 ORDIN DE PLATA treimiicincisutelei NR. Denumirea produselor crt.80 Valoarea -lei- Valoarea T.V. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. nr.A. Suc. 3610 Furnizor: TehnoGrup Est SRL Nr. suc. Millennium Capital social: 2.2008 Nr. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen 2 Buc Buc Buc 3 4 4 1 Preţul unitar (fără T. Crangasi Capital social: 200 lei U.2008.2008 F1410/30. luna.Sold curent 15.I.M .40 8. Vaslui.A.20 138.A. Ghermesti. -lei- 5(3x4) 436. 12/4/2008 Seria TNG Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str.04.03. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: REPREZENTAND: CV F1411/30. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.V. 9. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. ord.: RO 17940192 Sediul: Str.309 . Reg.03.60 8.V.67 20 . Com/an: J23/792/2005 C. Ilfov Contul: RO52BACX0000000131849250 Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK.80 6 82. Facturii: 3610 Data (ziua.) -lei4 109. ord.80 554. 14.F.000 lei Cota T.34 1.99 105.

04.I.2008 Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str Vaslui.00 Seria TNG Unitatea TehnoGrup Est SRL Nr. Drumul Garii. Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr. Denumirea bunurilor recetionate U. Crt. ord.04.5+col. 9.190.000. Ilfov nr.: RO 17940192 Sediul: Str. nr. Seria RT nr.. Ghermanesti. Otopeni. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de TehnoGrup Est. membrii ai comisiei de receptie. Com.I./an: J23/1687/2005 C.M.. cu auto nr……………. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Ilfov Suma de 1.00 190. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Cantita Pret Valoar te unitar e Nr. C. 21 . 5610 CHITANŢA Nr. 3610 Aviz de insotire a marfii 256 14 4 2008 Subsemnatii. Casier. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1. 5610 Data 14. 3610/14.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.190 lei adică o mie o suta nouazeci de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr.I.2008.00 X Semnatura de primire Total de plata (col. 6) 1.F. Reg. din localitatea Otopeni.

2310 FACTURĂ FISCALĂ Nr. nr. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. ord.80 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnatu prenumele ra Primit in gestiune Semnat Data ura 14/04/20 08 Seria DGS Furnizor: Distrigaz Sud SRL Nr. suc. sau serviciilor U. Facturii: 7020 Data (ziua.I.M . ord. Reg.60 8. Com/an:J40/56328/1990 C.A.1 2 3 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen buc buc buc 4 4 1 109.016.80 436.) -lei4 200 Valoarea -lei- Valoarea T.=19% Nr.000. Reg. Cantitat ea 0 1 1 Energie + apa 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.40 8. Vaslui.2008 Nr.00 6 38.V. 176 Contul: RO125BCR235699874136 Banca: BCR. luna.500 lei 1.V. Pipera Capital social: 3.A. suc.00 22 . Com/an: J23/792/2005 C. 14. -lei- 5(3x4) 200. 00 Nr.F.20 138. Denumirea produselor crt. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. nr.80 554.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. 9. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. Ghermesti.: RO 12387 Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti.04.A.V.

I. C. Ghermesti. 30.6) Semnătura de primire 238. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 200. Cantitat ea Preţul unitar (fără Valoarea -lei- Valoarea T.V. -lei- 23 . aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.I. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.00 38. 15. luna. suc. sector 3. Com/an:J23/56328/2005 C.I. sau serviciilor Nr. 9. Mihai Bravu.I. Vaslui.04. Denumirea produselor crt.A. nr.V.=19% Nr. ord. ord. Mihai Bravu Capital social: 200 lei Cota T.A.00 X Total de plată (col. 410 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Bucuresti Contul: RO125PIR2356956741399 Banca: PIRAEUS. nr.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Facturii: 410 Data (ziua. Reg. Seria RT nr.F: RO 17501677 Sediul: Str.: RO 126589 Sediul: Str. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Crangasi Capital social: 200 lei U. Com/an: J23/792/2005 C.5+col.M . suc. Reg.2008 Nr.F.00 Seria IME Furnizor: ImobExpert SRL Nr.

Bucuresti Nr. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 24 .) -lei4 1.04.000. 15.5+col.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Seria RT nr. ord. C. Com/an:J23/56539/2006 C. aviz însoţire anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.00 Semnătura de primire Seria VDF Furnizor: Vodafone Romania SA Nr.I.0 1 Chirie 1 2 Buc 3 1 T. Ghermesti.I.F: RO 17501677 Sediul: Str.A. ord. Com/an: J23/792/2005 C.00 X Total de plată (col. Facturii: 41002 Data (ziua.2008 Nr. 41002 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Vaslui.: RO 23641 Sediul: Bulevardul Unirii. 12. sector 3.000 5(3x4) 1.F.00 6 190. Reg.I.190.6) 1.00 190. nr. nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.I.V. luna. 9.000. Reg.

596/15.570.6 0 Deduc ere 0 350..) -lei4 3.: RO 17501677 Sediul: Str.000. Vaslui./an: J23/792/2005 C.A. 9.000 Valoarea -lei- Valoarea T. Reg.00 Impoz it 465.I. suc.A. Casier.44 0 669 Nr.00 Semnătura de primire Seria Unitatea Cresp Instal SRL Nr. sau serviciilor (dacă este cazul) ROL01 Banca: BANCPOST.80 Rest de plata 2.500 880 CAS S 6.6) 3.500 880 Salari u realiz at 3.5% 227.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.000. 50 57. 1072 CHITANŢA Nr.000.00 6 570.5+col.Contul: RO12BRD23545941399 Banca: BRD.000 lei Cota T.00 25 .2008. -lei- 5(3x4) 3.I.0 0 8. U. Bucuresti Suma de 6.2 0 som aj 1% 35. Com. Denumirea produselor crt.I. Ghermanesti. Crt.=19% Nr.F. Fabrica de chibrituri. 1 2 Nume si prenume Georgescu Dan Dima Danut Functia director general economis t CAS 9. 1072 Data 15.000 lei adică sase mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr.04. nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.0 0 61. 50 83. Unirii Capital social: 200.2008 Am primit de la Altimex Pro International SRL Adresa str.00 X Total de plată (col.03. STAT DE SALARII LUNA: APRILIE 2008 Salariu de incadr are 3. 48. ord. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 3. Seria RT nr. C.M . Ilfov CSP nr.A.5% 332. Cantitat ea 0 1 1 Servicii de telefonie 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.00 570. nr.V.V.V. Crangasi Capital social: 200 lei suc. sector 5.

Crangasi Titular: SC Instal SRL Cresp Data operatiei Sold initial 17/04/200 8 Explicati e Document Tranzactie Debit 12.04. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 15/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 15.790 .2008 plata factura 595.04.2008 plata contributii salariale Sold curent 12.50 Credit OP 167/17. 166 PLATITI douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 2. suc.00 26 .518. suc.EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.309.790 .518. 40 Credit OP 166/15.90 - LEI ADICA CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRL RO 256532 IN RO19ABNA410022362143090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 15/4/2008 CONT: REPREZENTAND: PLATA CONTRIBUTII SALARIALE EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.90 ORDIN DE PLATA NR.50 2.

195.195 . suc.898.5 0 Credit 18/04/2008 OP 168/18.Sold curent 12. 168 PLATITI douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 297.04.04.50 ORDIN DE PLATA NR.0 0 297. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial Explicatie Document Tranzactie Debit 12.04.2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.50 - LEI ADICA CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA:ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F17326/01.200 8 plata factura Sold curent 11. 167 cincisutenouazecisicincilei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST PLATITI – 595 - LEI ADICA CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SRL RO 1268744 IN CONT: RO125PIR235699874136 LA BANCA: PIRAEUS BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F2310/02.50 ORDIN DE PLATA NR.2008 27 .

suc.F. Cantitat ea 0 1 1 Anunt publicitar 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T. 3002 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.M . Denumirea produselor crt. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. suc. ord. -lei- 5(3x4) 2. nr.I. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Facturii: 3002 Data (ziua.Seria EJB Furnizor: Ejobs SRL Nr. Ghermesti. ord.04. sau serviciilor U.A.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui. Unirii Capital social: 200 lei Nr.=19% Nr. Reg.00 6 380.: RO 135562 Sediul: Bulevardul Unirii.V.000 Valoarea -lei- Valoarea T.000. nr.A.2008 Nr.A. Reg.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: Accize din 2.000. luna. Com/an:J23/54532/1996 C.V. Com/an: J23/792/2005 C.00 X 380. 9.) -lei4 2. Bucuresti Contul: RO12BRD2236941399 Banca: BRD. sector 3.I.000 28 . 20. 36.V.

000. nr.V. 9.I.V. Com/an:J23/52316/1990 C. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.=19% Nr. 21.A. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str.I. Cantitat ea 0 1 Benzina 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.: RO 11362 Sediul: Sos.380.6) 2. Reg.5+col.000 lei Nr.900.900.000. 10654 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Bucuresti Contul: RO12BCR223694990 Banca: BCR. Denumirea produselor crt.000 Valoarea -lei- Valoarea T. -lei- 5(3x4) 10. nr. Seria RT nr. suc. Com/an: J23/792/2005 C.00 Seria RPT Furnizor: RomPetrol SA Nr.00 29 .2008 Nr. Facturii: 10654 Data (ziua. sau serviciilor U. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. ord. suc. ord. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Semnătura de primire Total de plată (col. Vaslui.M .A. luna.F.000. 34. Pipera. Ghermesti.) -lei4 10. C.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 6 1.V.00 X 1.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: din 10.I. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Reg.I.04.A. Pipera Capital social: 500.

00 Credit ORDIN DE PLATA douazecidemiilei NR.I.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Seria RT nr.900.898 . C.00 31. Crangasi Titular: SC Cresp Instal 30 . Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 24/04/2008 Explicatie Document Tranzactie OP169/24. suc. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.00 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.00 20. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA CRESP INSTAL PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL RO 122653 DIN CONT: RO1336BCR65464125656 BANCA: BCR REPREZENTAND: CV F17326/01. suc.5+col. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.2008 CATRE: SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 24/4/2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.000 .898 .04.I.2 008 incasare factura Sold curent Debit 11.04.6) 11.

898 .04.00 11. Ghermesti. 27.04.SRL Data operatiei Sold initial 26/04/2008 Explicati e Document Tranzactie Debit 31.=19% Nr.A. nr. sector 4.V. 11A. ord.900.F: RO 17501677 Sediul: Str. Reg. 1987 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. unsprezecemiinouasutelei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST 170 PLATITI -11900 LEI ADICA CATRE: ROMPETROL SA RO 11362 IN CONT: RO12BCR223694990 LA BANCA: BCR DATA EMITERII: 26/4/2008 REPREZENTAND: CV F10654/01.998 . Bucuresti Capital social: 10. Reg.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti. Vaslui.I.F. suc. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. nr. 9. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Com/an: J23/792/2005 C.200 lei Cota T.2008 plata factura Sold curent 19. Com/an: RO 5990324 C.00 Credit OP 170/26.2008 Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. Facturii: 1987 Data (ziua.I. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK.2008 Nr.973.04. suc.00 ORDIN DE PLATA NR. luna. Crangasi Capital social: 200 lei 31 .

A.V. crt.50 341.6) 3.5+col.60 10.00 307.V.I.689.98 6 89.60 1. Denumirea produselor sau serviciilor U.M .08 510.55 Valoarea -lei- Valoarea T.Nr.98 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.A. C.16 4. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Intrerupator Priza ger Adeziv superfluidizant Banda perimetrala Set fixare rapida 2 Buc Buc Kg Ml buc 3 60 90 25 75 40 Preţul unitar (fără T.92 X Total de plată (col. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 2.) -lei4 7.00 254.00 Semnătura de primire Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Data Factura 32 .86 14. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.10 8.I.43 64.60 249.26 58.66 48.200. -lei- 5(3x4) 471.314. Seria RT nr.

689.000. membrii ai comisiei de receptie. din localitatea Bucuresti. 1987 Aviz de insotire a marfii 2 57 27 4 2008 Subsemnatii.55 254.998. 08 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 27/04/20 08 Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.86 471. consemandu-se urmatoarele: Nr.998.Ziua Luna Anul Nr.16 4.M.314.2008 plata facturi Sold curent 15.00 307.04.60 1. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 30/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 19. suc. 00 Credit OP 171/30. 1 2 3 4 5 Denumirea bunurilor recetionate Intrerupator Priza ger Adeziv superfluitizant Banda perimetrala Set fixare rapida U.10 8.50 341.98 2.60 0 10. 00 4. buc buc kg ml buc Cantita te 60 90 25 75 40 Receptionat Pret unitar Valoare 7.0 14. cu auto nr……………. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de Romstal Imex.00 33 . Crt.

2008 CONT: RO12BRD23545941399 BANCA: BRD DATA EMITERII: 30/04/2008 Seria CSP Nr.750 Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total care: din 25.V. 30.000 Valoarea -lei- Valoarea T. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr.04.V. 171 patrumiinouasutenouazecisioptlei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST PLATITI – 4. Vaslui. 220.Unirii Capital social: 80. nr.000 lei Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.04. Ghermesti.V. Com/an: J23/792/2005 C. suc.=19% Nr. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. 9. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.) -lei4 25.I.04.04. Com/an: J40/1266/2005 C.A.ORDIN DE PLATA NR.F.750 34 .2008. F41002/15.A. suc. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR.M . nr.I.000 X 4. 720 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr.000 6 4. Reg. luna.2008. -lei- 5(3x4) 25. Cantitat ea 0 1 1 Prestari servicii 2 buc 3 1 Preţul unitar (fără T. Reg. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): U. Facturii: 720 Data (ziua.: RO 17501677 Sediul: Str.998 - LEI ADICA SUD CATRE: SRL RO 12387 DISTRIGAZ CONT:RO125BCR2356998 74136 BANCA: BCR CATRE: IMOBEXPERT SRL RO 126589 CONT:RO125PIR23569567 41399 BANCA: PIRAEUS CATRE: VODAFONE ROMANIA SA RO 23641 REPREZENTAND: CV F7020/14.A. F410/15. Denumirea produselor crt.2008 Nr.F: RO 9140660 Sediul: Sos. ord. Bucuresti – Ploiesti. ord.

000.00 3.92 4.560. C.6) 29.50 95.00 1.319 .570.I.240.A. 00 2.00 570.00 500.00 2.000. Seria RT nr.furnizorului Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.I.6 7 1.75 Valoare T. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.380.00 319.000.00 238.0 0 3.F.0 0 200.V.000.00 190.00 380.) 297.00 1.00 510.A.0 8 22.00 26.750 JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE Nr.900.680.000.00 1.00 3.0 0 10. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Crt.00 1.900.190.200. Documentul Data 01/04/20 08 02/04/20 08 10/4/200 8 14/04/20 08 14/04/20 08 15/04/20 08 15/04/20 08 20/04/20 08 21/04/20 08 27/04/20 08 TOTAL Nr.00 2.50 595.689.0 0 2.00 1.V. 173 26 231 0 459 8 361 0 702 0 410 410 02 300 2 106 54 198 7 Furnizor/Prestator Denumire/C.5+col.5 0 Baza de impozit are 250.190.00 11. Romstal Imex SRL/ RO 5990324 Compania de Librarii Bucuresti SRL/ RO 1268744 Ultra Pro Computers SRL/ RO 136589 TehnoGrup Est SRL/ RO 17940192 Total document (inclusiv T.000.00 38.I.33 190. (19%) 47.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distrigaz Sud SRL/ RO 12387 ImobExpert SRL/ RO 126589 Vodafone Romania SA/ RO 23641 Ejobs SRL/ RO 135562 RomPetrol SA/ RO 11362 RO 11362 Romstal Imex SRL/ RO 5990324 35 .

Documentul Data 1 2 3 1/4/200 8 3/4/200 8 30/4/20 08 TOTAL Nr.JURNAL PENTRU VANZARI Nr.crt.000 Explicatia plata factura 17329/01.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1/4/2008 297.6 8 25.04.A.50 36 . RO 17501677 Sold precedenta: Nr.crt. 00 30.A.32 4. Data REGISTRU CASA 4. Vest Grup Instal SRL/ RO 14931629 Teen Store SRL/ RO 2154732 Volum Plan Arhitect SRL/ RO 9140660 Total document (inclusiv T.F.702.091 .750.I.V.) 1.000.702.750.42 CRESP INSTAL SRL C.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.68 Valoare T. (19%) 169.I.F.50 3.00 5. 50 Explicatia incasare factura DE Incasari 5.059. Crt.00 29.00 35.10 5. RO17501677 Sold ziua precedenta: Nr.10 798.717.809. 69 2 69 8 72 0 Beneficiar Denumire/C.00 4.00 Plati Sold 8.I.201.000.F.1 0 Baza de impozit are 890.702.V.000. 1 ziua Data 3/4/2008 REGISTRU CASA 3.

RO REGISTRU 17501677 CASA Sold precedenta: Nr.I.I.702.00 4.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.crt.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1.crt.512. Data 14/04/20 08 REGISTRU CASA 5. 50 Explicatia DE Data 4/4/200 8 Incasari Plati Sold 1 ridicare numerar din casa RAPORT PAGINA/TOTAL 3.190.crt.698/03.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.04.I. RO 17501677 Sold precedenta: Nr. ziua REGISTRU CASA 4.702.04.00 5. ziua 8. 50 Explicatia plata facuta nr.512.F.F.F. 50 Explicatia DE Data Incasari Plati Sold 37 . 3610/14.000. RO 17501677 Sold ziua precedenta: Nr.702.

00 47.50 297.00 169.000.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL SC CRESP INSTAL SRL REGISTRUL JURNAL luna APRILIE anul 2008 N r cr t 1 2 3 4 Dat a înre g 01/0 4 01/0 4 01/0 4 01/0 4 Conturi Documen t Explicaţii D % 371 4426 401 4111 607 Sume C D C Factura 17326 Chitanta 560 Factura 692 Achizitie marfa Plata marfa Vanzare marfa Descarcare din gestiune 401 5311 % 707 4427 371 250.50 297.10 809.03.1 0 809.10 297.512.059.50 890.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL 6.50 1.00 10. 596/15.1 15/04/20 08 incasare factura nr.10 38 .

190 1.000 1.000 1.7 1 5.000 3.500 1.00 95.680.242.00 1.6 8 798.000 1.36 949.10 1.190 39 .000 3.5 02/0 4 03/0 4 03/0 4 03/0 4 04/0 4 05/0 4 06/0 4 08/0 4 08/0 4 10/0 4 Factura 2310 Factura 698 Achizitie rechizite Vanzare marfuri Descare din gestiune Incasare numerar Ridicare numerar Depunere numerar la banca Acordare avans Vanzare marfa Descarcare din gestiune % 6028 4426 4111 401 % 707 4427 371 4111 5311 581 5121 % 707 4427 371 500.819.000 3.32 3.044 198.000 3.000 1.201.819.000 3.000 190.000 3.190 4.00 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 607 5311 581 5121 409 4111 607 % 303 4426 4.000 1.500 1.10 Chitanta 1024 Extras de cont OP 163 Factura 702 Factura 4598 Achizitie computer Decontare avans si plata diferenta computer Incasare numerar de la clienti Plata facturi Achizitie marfuri Plata factura 401 2.7 1 5.000 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10/0 4 OP 164 401 % 5121 409 2.000 12/0 4 12/0 4 14/0 4 14/0 4 Extras de cont OP 165 Factura 3610 Chitanta 5610 5121 401 % 371 4426 401 4111 5121 401 5311 4.000 1.000 3.6 7 319.33 595.00 5.3 6 949.

00 465.00 3.000 4.co m ITM 447.060 332.000 570.000 4.80 2 6 15/0 4 421 210.000 190.190 401 3.85 3 1 635 10.00 401 1.570 4111 421 % 4312 4314 4372 444 % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 447.10 87.gar .95 10.00 6.60 2 7 2 8 2 9 3 0 15/0 4 6451 6452 6453 854.20 8.00 38.60 262.380 2 5 15/0 4 421 1.60 57. creante salarial e 6.00 1.80 635 32.60 262.80 61 854.50 227.50 35.95 40 .2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 14/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 Factura 7020 Factura 410 Factura 41002 Chitanta 1072 Primire factura energie+apa Primire factura chirie Primire factura telefon Incasare numerar Inregistrare cheltuieli cu salarii Inregistrare retineri aferente salariilor (Georgescu Dan) Inregistrare retineri aferente salariilor (Dima Danut) Inregistrarea contributiilor unitatii % 605 4426 % 612 4426 % 626 4426 5311 641 401 200.380 238.85 32.00 83.10 87.

60 43.900 4111 5121 20.85 10.energi e si apa 401. sal 5121 854.900 20.900 2.000 11.900 401 3.9 0 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 17/0 4 18/0 4 20/0 4 OP 167 OP 168 Factura 3002 Factura 10654 Extras de cont si OP 169 OP 170 Factura 1987 Plata factura Plata factura Primire factura publicitate Primire factura combustibil Incasare numerar de la clienti Plata factura Achizitie marfa 401 401 % 623 4426 % 6022 4426 5121 401 % 371 4426 % 401.00 297.00 32.518.689.000 380.gar.10 416.998 30/0 4 OP 171 Plata facturi 41 .000 1.00 10.95 2.50 595.chirie 401.0 8 510.telefon 5121 5121 595.10 262.92 2.50 401 2.00 297.200 4 0 238.000 11.3 2 15/0 4 OP 166 Plata contributiilor salariale % 4311 4312 4313 4314 4371 4372 444 447.70 87.00 5121 1. cr.570 4.190 3.80 284.380 21/0 4 24/0 4 26/0 4 27/0 4 401 11.80 526.c ITM 447.

00 200.80 4.750 4 2 30/0 4 Regularizare a T.4 1 30/0 4 Factura 720 Prestare servicii 4111 % 704 442 7 % 4426 4423 % 6022 604 605 607 612 623 626 635 641 6451 6452 6453 29.380 854.V.00 211.00 517.6 8 31.915.240.34 TOTAL 42 .80 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 27.7 8 4.0 3 10.135.9 1 1. 00 25.377 .000 43.37 7. 4427 5.00 517.675.A.000 500.34 517.577.135.000 4.000 6. 68 4 4 4 5 30/0 4 691 121 441 691 517.00 211.60 262.906.10 87.7 5 1.000 3. 21 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de venituri Inregistrarea impozitului pe profit % 704 707 121 25.00 5.750.000 2.

04) 31.00 121 Profit si pierdere Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final Debit (30.00 20.423.135.00 28.68(30.67 1.00 20.135.04) 1.423.04) 517.68 31.21 (30.67 1.680.40 Sold initial 22.67 Debit Credit 43 .04) 27.68 303 Materiale de natura obiectelor de inventar Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (10.40 22.809.21 28.000.000.40 Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1061 Rezeve legale Debit Credit 20.680.680.712.000.47 Credit 31.REGISTRU CARTE MARE – simplificat Explicatia Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1012 Capital subscris varsat Debit Credit 22.809.809.680.67 1.21 2.135.906.

04) 250.371 Marfuri Explicatia Sold initial Rulaje Debit 8.242.04) Credit (06.782.000 297.00 (27.04) 1.190 (17.000.000 1.04) 1.04) 20.04) 1.10 (01.04) 11.04) 297.04) 2.08 3.17 Credit Total rulaje Total sume Sold final 401 Furnizori Explicatia Sold initial Rulaje (01.570 (15.04) 1.000 (10.04) 1.689.04) 1.71 (03.000 (03.900 (21.04) 2.380 (20.000 1.000 (01.00 24.059.04) 595 (18.04) 3.04) 2.000.04) 1.04) 4.778.50 409 Furnizori .04) 3.500 (14.91 5.00 (01.91 6.50 (10.04) 5.577.000 (12.10 (08.50 Total rulaje Total sume Sold final 44 .560.04) 949.04) 26.50 31.04) 238 (14.778.08 11.000 (24.04) 29.36 (30.200 (27.577.750 5.361.190 (30.04) 5.000 1.939.debitori Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4111 Clienti Explicatia Sold initial Rulaje Debit 22.04) 3.04) 3.04) 11.04) 2.08 809.50 (26.04) 595 (02.04) 1.04) 297.190 (14.000 (15.570 24.04) 6.000 1.000 (08.10 (03.939.04) 3.900 (30.000 (12.000 (10.190 (15.00 6.00 (14.819.04)238 (30.560.50 (01.04) 1.000 Debit Credit Debit Credit 5.

50 (15.00 24.10 416.46 59.270.051.000.10 416.10 (15.04) 262.10 Debit Credit 45 .060 (15.270.10 416.04) 416.46 421 Personal .109.10 854.380 4.46 35.10 854.salarii datorate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.80 262.000.40 4.380 Debit Credit 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.60 1.04) 83.04) 416.80 262.80 262.10 854.60 (15.10 854.051.380 (15.80 (15.04) 854.04) 1.10 332.051.Total rulaje Total sume Sold final 37.80 262.60 3.04) 4.04) 262.10 (15.00 35.60 1.04) 210.04) 854.80 (15.

60 (15.675.60 87.70 46 .03 Debit Credit 517.60 87.675.00 (15.00 Debit Credit (15.04) 284.A.00 (30.20 (15. de plata Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje 1.V.04) 87.70 284.80 Debit Credit (15.60 Debit Credit (15.50 (15.04) 57.04) 284.04) 43.04) 8.80 43.80 43.70 284.80 (15.04) 517.70 284.04) 43.03 (30.80 35.60 87.60 87.00 517.00 4423 T.70 227.04) 1.80 43.04) 87.4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4372 Contributia personalului la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 441 Impozit pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 517.

04) 5.78 444 Impozitul pe salarii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 447 Fonduri speciale .50 (02.00 526.V.675.04) 526.900 (27.00 526.240.04)1.85 32.A.A.04)380.03 Credit 4.04) 798.04) 570.85 32.92 4.00 (15.00 (20. comision ITM Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.04) Total rulaje Total sume Sold final 4.04) 5.240.240.33 (14.915.04) 95.04) 190.V.78 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.85 32.04) 32.00 Debit Credit 47 .04) 61.Total sume Sold final 1.32 (03.85 (15.36 (08.00 (15.04) 190.04) 4.75 4427 T.75 Debit 1.04) 198.00 (21.03 4426 T. deductibila Explicatia Sold initial Rulaje (01. colectata Explicatia Sold initial Rulaje (30.04) 526.00 (14.00 526.00 (15.10 (01.04) 38.750 (30.915.00 (10.78 169.04) 319.75 4.00 465.04) 32.00 (15.915.04) 510.240.75 4.78 5.taxe si vãrsãminte asimilate.240.04) 47.75 (30.675.85 (15.915.85 32.

04) 3.487.518.000 Debit Credit Credit Credit (15.04) 3.000 3.04) 10.04) 595.809.000 (24.512.40 15.000 (10.000 (03.500 (12. garantare creante salariale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 5121 Conturi la banci in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 13.50 (18.40 (05.04) 25.90 (15.03) 4.000 (15.03) 1.50 581 Viramente interne Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (04.00 (17.04) 6.000 1.809.04) 10.000 (12.809.000 (06.95 (15.95 10.000 15.40 Total rulaje Total sume Sold final 48 .50 (01.000 3.04) 1.95 Total rulaje Total sume Sold final 27.95 10.000 3.95 10.000 11.04) 11.04) 2.000 (05.000 297.000 5311 Casa in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 4.04) 297.04) 3.Sold final 447 Fonduri speciale .000 3.40 25.900 (26.04) 4.000 40.50 10.04) 3.95 10.000 (04.190 (14.04) 5.50 4.809.04) 4.998 (30.487.04) 3.04) 20.taxe si vãrsãminte asimilate.

91 5.000 (30.04) 10.10 (03.04) 3819.000 (30.577.10 5. locatiile de gestiune si chiriile Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.000 1.04) 949.000 49 .577.04) 500 500 500 500 (30.91 612 Cheltuieli cu redeventele.04) Debit Credit (14.000 1.91 5.000 1.91 (30.000 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.04) 1.91 5.000 10.04) 1.577.000 10.04) 809.71 (08.04) 10.04) 500 500 Debit Credit (21.04) 200 200 Debit Credit (02.000 10.000 10.577.000 1.577.6022 Cheltuieli privind combustibilul Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 604 Cheltuieli privind materialele nestocate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 605 Cheltuieli privind energia si apa Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 607 Cheltuieli privind marfurile Explicatia Sold initial Rulaje (01.04) 200 200 200 200 (30.

04) 854. taxe si vãrsãminte asimilate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 641 Cheltuieli cu salariile pesonalului Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje (15.04) 10.10 (15.80 43.380 (4.80 43.04) 2.10 854.000 3.380 Debit Credit (15.10 854.380 4.380 4.04) Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 2.10 (30.380 4.Sold final 623 Cheltuieli de protocol. reclama si publicitate Explicatia Sold initial Rulaje (20.380 4.95 43.000 3.80 43.04) 854.04) 3.04) 3.000 Debit Credit 50 .000 (30.000 3.85 (15.000 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 635 Cheltuieli cu alte impozite.80 (15.04) 32.80 (30.04) 4.000 2.000 2.000 2.04) 43.000 (30.000 2.380) 4.000 3.

04) 1.000 25.68 890.00 517.201.00 517.04) 4.04) 25.04) 6.135.60 87.04) 517.135.Total sume Sold final 854.60 87.60 Total rulaje 6.80 262.10 6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 707 Venituri din vanzarea marfurilor Explicatia Sold initial Rulaje (30.80 262.80 (30.60 87.000 25.04) 87.04) 87.135.044 (08.04) 262.000 (30.04) 25.10 854.00 517.80 262.04) 262.00 (30.68 (03.04) 517.00 517.60 (30.04) 6.60 87.000 25.00 Debit Credit (15.00 (01.000 Debit Credit (30.68 Debit Credit (30.000 25.68 51 .80 262.80 (15.

135.68 52 .68 6.135.Total sume Sold final 6.

000 24. 68 303 371 401 409 4111 421 8.051.712.6 7 1012 1061 121 28.939.80 262.10 416.000 D Rulaj C Total sume D C 22.6 7 3.80 262.000 35.809.680.10 4313 262.4 0 4311 854.680.1 7 6.80 262.000 5.000 2. 46 1.778 1.10 854.135.000 59. 68 28.0 8 5.000 22.9 1 31.6 0 31.270.9 1 26. 40 20.10 416.560. 40 20.00 0 37.2008 Simb ol Denumi re cont Capital subscris varsat Rezerve legale Profit si pierdere Material e de natura obiectel or de inventar Marfuri Furnizor i Furnizor idebitori Clienti Personal .000 4. 50 1.423.560.10 854. 50 1.4 7 1.051.939.782.000 Sold final D C 22. 46 3.380 11.000 35.577.Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii SC CRESP INSTAL SRL Balanţa de verificare la data de 30.051.6 0 5.778 1.361. 08 24.10 416.270.salarii datorate Contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Contribu tia personal ului pentru pensia suplime ntara Contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de Sold initial D C 22.000 4. 46 1.135. 21 1.10 4312 416.423.809.809.5 0 24.04.80 53 .680.10 854. 40 20.380 6.6 7 31. 21 1.577.109.

915.0 3 447 32.80 43.95 10.85 32.675.00 1.85 447 10.00 517.7 8 526.7 8 526. colectat a Impozit ul pe salarii Fonduri speciale .A.85 32.0 3 4. 4314 284.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.70 284. comisio n ITM Fonduri speciale .60 87.7 8 526.00 517.00 4.675.V.60 4372 43.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.00 1.60 87.675.70 284.0 3 4.00 1.V.sanatat e Contribu tia angajati lor pentru asigurar ile sociale de sanatat e Contribu tia unitatii la fondul de somaj Contribu tia personal ului la fondul de somaj Impozit ul pe profit T.70 284.V.70 4371 87.7 5 5.60 87. de plata T.7 5 5.A.00 4.95 54 .240.95 10. deducti bila T.240.85 32.7 5 5.7 5 5.240.915.915.80 441 4423 4426 4427 444 517..A.915.7 8 526.8 43.95 10.240.80 43.

000 10.487.000 15.5 0 3.809.000 3.000 10.00 200.000 1.577.000 500.000 2.577.577.487.000 40.00 5.000 2.000 25.80 9 4. 40 4.000 1.00 500.000 3. 40 15.00 200.000 1.000 27.000 3.577.000 55 . 40 4.512.000 3.00 200.000 11.000 25.000 3.9 1 1.9 1 5.000 10.9 1 5.809.000 3.5 0 3.000 2.00 500.9 1 5.000 2. 50 10.00 200.5121 5311 581 6022 6028 605 607 612 623 626 garanta re creante salariale Conturi la banci in lei Casa in lei Viramen te interne Cheltuie li privind combust ibilul Cheltuie li privind alte material e consum abile Cheltuie li privind energia si apa Cheltuie li privind marfuril e Cheltuie li cu redeven tele.809. reclama si publicita te Cheltuie li postale si taxe de telecom unicatii 13.000 10. locatiile de gestiun e si chiriile Cheltuie li de protocol .00 500.

635 641 6451 6452 6453 691 704 707 Cheltuie li cu alte impozite .00 517.380 4.60 262.6 8 6.000 25.80 43.6 8 6.60 87.80 262.380 4.80 4.10 854.135.60 87.10 854.000 6.80 43.00 517.80 43.000 25.10 854.380 4.10 87.380 854.135.6 8 56 .135. taxe si vãrsãmi nte asimilat e Cheltuie li cu salariile pesonal ului Cheltuie li cu contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Cheltuie li cu contribu tia unitatii pentru ajutorul de somaj Cheltuie li cu contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de sanatat e Cheltuie li cu impozit ul pe profit Venituri din lucrari executa te si servicii prestate Venituri din vanzare 43.80 262.000 25.80 517.80 262.00 25.60 87.135.00 517.6 8 6.

37 7.30 259. 80 57.a marfuril or Tota l 47.4 47.30 211. 4 211. 80 57 .80 9.70 57.18 6.70 259.37 7.605.809.18 6.605.