Sunteți pe pagina 1din 52

LUCRARE PRACTICA

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de
activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.
Infiintare
S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii
civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu
capital integral privat.
Politica societatii
Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore
ale fondatorilor sai:
• grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte,
astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului;
• obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si
promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si
eficientei in toate etapele procesului constructiv.
Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu
directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002.
Furnizorii de marfuri sunt din Romania.
Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale
metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent.
Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica.
Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului
mediu ponderat.
Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor.
Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la
nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent.
Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape:
1 a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice
(facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OP-
uri).
b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru
cumparari jurnalul, pentru vanzari).
c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica
s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi
care constituie Cartea Mare.
d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.

SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008

Sold la 01.04.2008
Nr. crt. Simbol cont Denumire cont
D C
1 1012 Capital subscris varsat   22.809,40
2 1061 Rezerve legale   20.000,00
3 371 Marfuri 8.000,00  
4 401 Furnizori   5.000,00
5 4111 Clienti 22.000,00  
6 5121 Conturi la banci in lei 13.809,40  
7 5311 Casa in lei 4.000,00  
 TOTAL   47.809,40 47.809,40

1
Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele:

1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A.
19%.
% = 401 297,50
371 “Furnizori” 250,00
“Marfuri”
4426 47,50
“T.V.A. deductibila”

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform


facturii 17329/01.04.2008.
401 = 5311 297,50
“Furnizori” “Casa in lei”

3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de


890 lei, T.V.A. 19 %.
4111 = % 1.059,10
“Clienti” 707 890,00
“Venituri din vanzarea marfurilor”
4427 169,10
“T.V.A. colectata”

4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607 = 371 809,10
“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale


pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 595,00
604 “Furnizori” 500,00
“Cheltuieli privind
materialele nestocate”
4426 95,00
“T.V.A. deductibila”

6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in
pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008.
4111 = % 5.000,00
“Clienti” 707 4.201,68
“Venituri din vanzarea marfurilor”
4427 798,32
“T.V.A. colectata”

7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607 = 371 3.819,71
“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2
8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii
698/03.04.2008.
5311 = 4111 5.000,00
“Casa in lei” “Clienti”

9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de


varsamant cu chitanta:
581 = 5311 3.000,00
“Viramente interne” “Casa”

10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata


nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie.
5121 = 581 3.000,00
“Conturi la banci in lei” “Viramente interne”

11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in
vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr.
163/06.04.2008.
409 = 5121 1.000,00
“Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei”

12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei,
T.V.A. 19%.
4111 = % 1.242,36
“Clienti” 707 1.044,00
“Venituri din vanzarea marfurilor”
4427 198,36
“T.V.A. colectata”

13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute.
607 = 371 949,10
“Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare


totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/
119 = 319, 33).
% = 401 2.000,00
303 “Furnizori” 1.680,67
“Materiale de natura obiectelor de inventar”
4426 319,33
“T.V.A. deductibila”

15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita


diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont:
401 = % 2.000,00
“Furnizori” 5121 1.000,00
“Conturi la banci in lei”
409 1.000,00
“Furnizori - debitori”

3
16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de
4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008.
5121 = 4111 4.000,00
“Conturi la banci in lei” “Clienti”

17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de


furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008
si extrasului de cont:
401 = 5121 3.500,00
“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A.


19%, conform facturii 3610/14.04.2008.
% = 401 1.190,00
371 “Furnizori” 1.000,00
“Marfuri”
4426 190,00
“T.V.A. deductibila”

19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr.


5610/14.04.2008.
401 = 5311 1.190,00
“Furnizori” “Casa in lei”

20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in


valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 238,00
605 “Furnizori” 200,00
“Cheltuieli privind energia si apa”
4426 38,00
“T.V.A. deductibila”

21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de


1.000 lei, T.V.A. 19%.
% = 401 1.190,00
612 “Furnizori” 1.000,00
“Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune”
4426 190,00
“T.V.A. deductibila”

22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in


valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 3.570,00
626 “Furnizori” 3.000,00
“Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii”
4426 570,00
“T.V.A. deductibila”

4
23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei
1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.
5311 = 4111 6.000,00
“Casa in lei” “Clienti”

Societatea are 2 angajati:


Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei.
Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.
 fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei.

24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile.


641 = 421 4.380,00
“Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate”

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor.


a) pentru Georgescu Dan
421 = % 1.060,00
“Personal – salarii datorate” 4312 332,501
“Contributia personalului
pentru pensia suplimentara”
4314 227,50 2
“Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate”
4372 35,003
“Contributia personalului
la fondul de somaj”
444 465,004
“Impozitul pe salarii”
 salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei

b) pentru Dima Danut


421 = % 210,60
“Personal – salarii datorate” 4312 83,605
“Contributia personalului
pentru pensia suplimentara”
4314 57,20 6
“Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate”
4372 8,807
“Contributia personalului
la fondul de somaj”
444 61,008
“Impozitul pe salarii”
1
3.500 * 9,5% = 332,50
2
3.500 * 6,5% = 227,50
3
3.500 * 1% = 35
4
(3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 465
5
880 * 9,5% = 83,60
6
880 * 6,5% = 57,20
7
880 * 1% = 8,80
8
(880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5
 salariu net = 880 – 210,60 = 669,40 = 669 lei

26. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii.


a) 6451 = 4311 854,109
“Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale”
unitatii la asigurarile sociale”

b) 6452 = 4371 87,6010


“Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj”
unitatii pentru ajutorul de somaj”

c) 6453 = 4313 262,8011


“Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru
angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate”
sociale de sanatate”

d) 635 = 447. comision ITM 32,85 12 “Cheltuieli


cu alte impozite, “Fonduri speciale -
taxe si varsaminte” taxe si varsaminte assimilate”

e) 635 = 447. garantare creante salariale 10,95 13


“Cheltuieli cu alte impozite, “Fonduri speciale -
taxe si varsaminte” taxe si varsaminte asimilate”

26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr. 166/15.04.2008.


% = 5121 2.518,90
4311 “Conturi la banci in lei” 854,10
“Contributia unitatii la
asigurarile sociale”
4312 416,1014
“Contributia personalului
pentru pensia suplimentara”
4313 262,80
“Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale
de sanatate”
4314 284,7015
“Contributia angajatilor pentru
asigurarile sociale de sanatate”

4371 87,60
9
4.380 * 19,5% = 854,10
10
4.380 * 2% = 87,60
11
4.380 * 6% = 262,80
12
4.380 8 0,75% = 32,85
13
4.380 * 0,25% = 10,95
14
332,50 + 83,60 = 416,10
15
227,50 + 57,20 = 284,70

6
“Contributia unitatii la fondul
de somaj”
4372 43,8016
“Contributia personalului la
fondul de somaj”
444 526,0017
“Impozitul pe salarii”
447.comision ITM 32,85
“Fonduri speciale –
taxe si varsaminte asimilate”
447.garantare creante salariale 10,95
“Fonduri speciale –
taxe si varsaminte asimilate”

27. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.04.2008 cu OP nr. 167/17.04.2008.


401 = 5121 595,00
“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

28. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.04.2008, in valoare totala de
297,50 lei cu OP nr. 168/18.04.2008.
401 = 5121 297,50
“Furnizori” “Conturi la banci”

29. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. 3002/20.04.2008 in valoare de 2.000 lei +
T.V.A. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet:
% = 401 2.380,00
623 “Furnizori” 2.000,00
“Cheltuieli de protocol, reclama
si publicitate”
4426 380,00
“T.V.A. deductibila”

30. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 10654/21.04.2008 privind


combustibilul, in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 %.
% = 401 11.900,00
6022 “Furnizori” 10.000,00
“Cheltuieli privind combustibilul”
4426 1.900,00
“T.V.A. deductibila”

31. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000 lei conform facturii de prestare servicii,
nr. 608/30.03.2008, conform extrasului de cont si OP nr. 169/24.04.2008.
5121 = 4111 20.000,00
“Conturi la banci in lei” “Clienti”

32. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.04.2008 , in valoare de 11.900 lei
cu OP nr. 170/26.04.2008.
401 = 5121 11.900,00
16
35 + 8,80 = 43,80
17
465 + 61 = 526,00

7
“Furnizori” “Conturi la banci in lei”

33. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.200 lei
(T.V.A. inclusa), conform facturii 1987/27.04.2008.
% = 401 3.200,00
371 “Furnizori” 2.689,08
“Marfuri”
4426 510,92
“T.V.A. deductibila”

34. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.04.2008, 410/15.04.2008,


41002/15.04.2008 privind energia si apa, chiria si telefonia cu OP nr. 171/30.04.2008.
% = 5121 4.998,00
401. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238,00
401. chirie 1.190,00
401. telefon 3.570,00

35. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de


25.000, T.V.A. 19% conform facturii nr. 720/30.04.2008.
4111 = % 29.750,00
“Clienti” 704 25.000,00
“Venituri din lucrari executate si servicii prestate”
4427 4.750,00
“T.V.A. colectata”

36. Regularizarea T.V.A.

T.V.A. deductibila = 4.240,75


T.V.A. colectata = 5.915,78

4427 = % 5.915,78
“T.V.A. colectata” 4426 4.240,75
“T.V.A. deductibila”
4423 1.675,03
“T.V.A. de plata”

37. Inchiderea conturilor de cheltuieli


121 = % 27.906,21
“Profit si pierdere” 6022 10.000,00
“Cheltuieli privind combustibilul”
604 500,00
“Cheltuieli privind materialele nestocate”
605 200,00
“Cheltuieli privind energia si apa”
607 5.577,9118
“Cheltuieli privind marfurile”
612 1.000,00
“Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
18
809,10 + 3.819,71 + 949,10 = 5.577,91

8
gestiune si chiriile”
623 2.000,00
“Cheltuieli de protocol, reclama si
publicitate”
626 3.000,00
“Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii”
635 43,8019
“Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte”
641 4.380,00
“Cheltuieli cu salariile personalului”
6451 854,10
“Cheltuieli cu contributia unitatii la
asigurarile sociale”
6452 87,60
“Cheltuieli cu contributia unitatii pentru
ajutorul de somaj”
6453 262,80
“Cheltuieli cu contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale de sanatate”

38. Inchiderea conturilor de venituri.

% = 121 31.135,68
704 “Profit si pierdere” 25.000,00
“Venituri din lucrari executate si
servicii prestate”
707 6.135,6820
“Venituri din vanzarea marfurilor”

39. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit

a. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile +


Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135,68 – 27.906,21) * 16 % = 3.229,47 * 16% =
517 lei

b. Inregistrarea impozitului pe profit

691 = 441 517,00


„Cheltuieli cu impozitul pe profit” „Impozitul pe profit”

121 = 691 517,00


„Profit si pierdere” „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

19
32,85 + 10,95 = 43,80
20
890,00 + 4.201,68 + 1.044 = 6.135,68

9
Seria RST Nr. 17326

Furnizor: Romstal Imex SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 5990324 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, Nr. Facturii: 17326 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
sector 4, Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 01.04.2008 Ilfov
Contul: Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
RO19ABNA4100264100243090 (dacă este cazul) 1
Banca: ABN AMRO BANK, suc. Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Bucuresti Capital social: 200 lei
Capital social: 10.973.200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Reglaj tub Buc 5 15 75,00 14,25
2 Tub PVC Buc 10 12 120,00 22,80
3 Buc 5 11 55,00 10,45
Garnitura dop

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 250,00 47,50


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 297,50
noastră la data de ora
Semnăturile

Seria RST nr. 560


Unitatea Romstal Imex SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J40/14205/1994
C.I.F.: RO 5990324 CHITANŢA Nr.. 560
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, Data 01.04.2008
sector 4, Bucuresti

Am primit de la Cresp Instal SRL


Adresa str. Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov
Suma de 297,50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 17326/01.04.2008.
Casier,

Numar document Data Factura


    Ziua Luna Anul Nr.

10
Aviz de insotire a
marfii
255 1 4 2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate
de
………………, din localitatea……….., cu auto nr……………, consemandu-se urmatoarele:

          Receptionat
Nr. Crt. Denumirea bunurilor recetionate U.M. Cantitate Pret unitar Valoare
1 Reglaj tub buc 5 15 75,00
2 Tub PVC buc 10 12 120,00
3 Garnitura dop   buc 5 11 55,00
               
TOTAL VALORIC 250,00

Comisia de receptie Primit in gestiune


Semnatur Semnatur
Numele si prenumele a Data a
         
      1/4/2008  

Seria CSP Nr. 692


Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: Vest Grup Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 Nr. ord. Reg. Com/an: J40/9904/2002
C.I.F.: RO 17501677 FACTURĂ FISCALĂ C.I.F: RO 14931629
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Sediul: Str. Carl Da Villa, nr. 75, sector
Ilfov Nr. Facturii: 692 5, Bucuresti
Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Data (ziua, luna, anul): 01.04.2008 Contul:
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Nr. aviz însoţire RO72RNCB0071011450360001
Capital social: 200 lei (dacă este cazul) Banca: BCR, suc. Plevnei
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Cablu flexibil Buc 20 14,30 286,00 54,34
2 Priza cauciuc Buc 10 10,09 100,90 19,17
3 Garnitura dop Buc 5 15 75,00 14,25
4 Stecher Buc 12 35,68 428,10 91,34

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 890,00 169,10


ştampila Numele delegatului: Dima Danut care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
X
Seria RD nr. 13594 eliberat(ă) S1 Accize
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 1.059,10
noastră la data de ora
Semnăturile

11
Furnizor: Compania de Librarii Seria LIB Nr. 2310
Bucuresti SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com/an:J40/15698/1996 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 1268744 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Sos Iancului, nr. 210, sector 3, Nr. Facturii: 2310 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 02.04.2008 Ilfov
Contul: RO125PIR235699874136 Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
Banca: PIRAEUS BANK, suc. (dacă este cazul) 1
Bucuresti Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 316.500 lei Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Hartie Buc 25 15 375,00 71,25
2 Biblioraft Buc 10 3,5 35,00 6,65
3 Pix Buc 50 1 50,00 9,50
4 Perforator Buc 2 15 30,00 5,70
5 Capsator Buc 1 10 10,00 1,90

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 500,00 95,00


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 595,00
noastră la data de ora
Semnăturile

12
BON DE CONSUM (COLECTIV)

Produs, lucrare
UNITATEA: CRESP INSTAL SRL (comanda)
   
Cod Cod
Data
Nr. Doc. predator primitor
Ziua Luna Anul    
2310 2 4 2008    

Denumirea Cantitate Pret


Cont Cantitate
Nr. Crt. produselor unitar Valoare
eliberata
Debitor Creditor necesara
1 Hartie 6028 3028 25 25 15 375,00
2 Biblioraft 6028 3028 10 10 3,5 35,00
3 Pix 6028 3028 50 50 1 50,00
4 Perforator 6028 3028 2 2 15 30,00
5 Capsator 6028 3028 1 1 10 10,00
   
               
TOTA
L               500,00
Data si semnatura Sef compartiment Gestionar Primitor
           
           

Seria CSP Nr. 698


Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: : Teen Store SRL
Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 Nr. ord. Reg. Com/an: J40/7326/2007
C.I.F.: RO 17501677 FACTURĂ FISCALĂ C.I.F: RO 2154732
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Sediul: Str. Baneasa Ancuta, nr.1 ,
Ilfov Nr. Facturii: 698 sector 2, Bucuresti
Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Data (ziua, luna, anul): 03.04.2008 Contul: RO41OTP11000214454RO01
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Nr. aviz însoţire Banca: OTP BANK, suc. Muncii
Capital social: 200 lei (dacă este cazul) Capital social: 2.000 lei
Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Canepa etansare Buc 10 11,55 115,50 21,95
2 Prelungitor flexibil Buc 50 54,65 2.732,50 519,18
3 Robiner sub-lavoar Buc 20 65,45 1.309,00 24,87
4 Conector reductie Buc 1 44,68 44,68 8,49

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 4.201,68 798,32


ştampila Numele delegatului: Dima Danut care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
X
Seria RD nr. 13594 eliberat(ă) S1 Accize
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră primire (col.5+col.6) 5.000,00
la data de ora

13
Semnăturile

Seria CSP nr. 1024


Unitatea Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677 CHITANŢA Nr.. 1024
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Data 03.04.2008
Ghermanesti, Ilfov

Am primit de la Teen Store SRL


Adresa str. Baneasa Ancuta, nr. 1, sector 2, Bucuresti
Suma de 5.000 lei adică cinci mii de lei
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 698/03.04.2008.

Casier,

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular:Cresp Instal
SRL  
   
   
Data Explicati
operatiei e Document Tranzactie Debit Credit
13.809,4
Sold initial  
0
OP nr. depunere in
4/4/2008 CV FC 162/04/04/2008 cont 3.000,00  
       
16.809,4
      Sold curent 0  

ORDIN DE PLATA NR. 162 PLATITI - 3000- LEI ADICA


treimiilei    
       
PLATITOR: GEORGESCU DAN CATRE: SC CRESP INSTAL SRL
CNP: 1590101436698 RO 17501677  
IN CONT:
DE LA BANCA: BANCPOST RO16BPOS713065317ROL01
  LA BANCA: BANCPOST  
       
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:  
DEPUNERE NUMERAR 4/4/2008    

14
  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: Cresp Instal SRL  
   
   
Data Explicati
operatiei e Document Tranzactie Debit Credit
16.809,4
Sold initial  
0
06/04/2008 OP nr. 163/06.04.2008 acordare avans   1.000,00
       
15.809,4
      Sold curent 0  

ORDIN DE PLATA NR. 163 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei    


       
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL
RO:1750167
7 RO: 136589  
DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO155RFS235236514159
LA BANCA:
  RAIFFEISEN  
 
     
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:  
ACORDARE AVANS   06/04/2008    

15
Seria CSP Nr. 702
Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: : Volum Plan Arhitect
Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 SRL
C.I.F.: RO 17501677 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, C.I.F: RO 9140660
Ilfov Nr. Facturii: 702 Sediul: Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr.
Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Data (ziua, luna, anul): 08.04.2008 220, Bucuresti
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Nr. aviz însoţire Contul: RO12BCR13624778RO00
Capital social: 200 lei (dacă este cazul) Banca: BCR, suc.Unirii
Capital social: 80.000 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Banda adeziva Buc 50 17,76 888,00 168,72
2 Banda perforata Buc 20 7,80 156,00 29,64

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 1.044,00 198,36


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
X
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 1.242,36
noastră la data de ora

16
Semnăturile

Seria UPC Nr. 4598

Furnizor: Ultra Pro Computers SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an:J22/11256/1992 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 136589 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Sos Pipera, nr. 47, Nr. Facturii: 4598 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 10.04.2008 Ilfov
Contul: RO155RFS235236514159 Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
Banca: RAIFFEISEN, suc.Pipera (dacă este cazul) 1
Capital social: 316.500 lei Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Computer Buc 1 1.680,67 1.680,67 319,33

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 1.680,67 319,33


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 2.000,00
noastră la data de ora
Semnăturile

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: Cresp Instal
SRL  
   
   
Data Explicati
operatiei e Document Tranzactie Debit Credit
15.809,4
Sold initial
0
plata diferenta
10/4/2008 OP 164/10.04.2008 computer 1.000,00
   

17
14.809,4
      Sold curent 0

ORDIN DE PLATA NR. 164 PLATITI - 1000- LEI ADICA omielei    


       
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL
RO:1750167
7 RO 136589  
DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO155RFS235236514159
  LA BANCA: RAIFFEISEN  
 
     
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    
DECONTARE AVANS   10/4/2008    

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: Cresp Instal SRL  
   
   
Explicati
Data operatiei e Document Tranzactie Debit Credit
14.809,4
Sold initial  
0
factura nr.
12/4/2008 510/20.03.2008 incasare 4.000,00  
     
18.809,4
      Sold curent 0  

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: Cresp Instal SRL  
   
   
Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
18.809,4
Sold initial
0

18
12/4/2008   achitare facturi 3.500,00
   
15.309,4
      Sold curent 0

ORDIN DE PLATA NR. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA treimiicincisutelei  


       
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL CATRE: ROMSTAL IMEX SRL
RO:1750167
7 RO 5990324  
DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO19ABNA4100264100243090
  LA BANCA: ABN AMRO BANK
 
     
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:  
CV F1410/30.03.2008, F1411/30.03.2008 12/4/2008    

Seria TNG Nr. 3610

Furnizor: TehnoGrup Est SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: J23/1687/2005 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17940192 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni, Nr. Facturii: 3610 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Ilfov Data (ziua, luna, anul): 14.04.2008 Ilfov
Contul: Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
RO52BACX0000000131849250 (dacă este cazul) 1
Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK, Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Suc. Millennium
Capital social: 2.000 lei Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Robinet cu trecere Buc 4 109,20 436,80 82,99
2 Priza TV Buc 4 138,60 554,40 105,34
3 Tub anti oxigen Buc 1 8,80 8,80 1,67

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 1.000,00 190,00


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I. X

19
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Total de plata
Expedierea s-a efectuat în prezenţa Semnatura de (col.5+col..6) 1.190,00
noastră la data de ora primire
Semnăturile

Seria TNG nr. 5610


Unitatea TehnoGrup Est SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J23/1687/2005
C.I.F.: RO 17940192 CHITANŢA Nr.. 5610
Sediul: Str. Drumul Garii, Otopeni, Data 14.04.2008
Ilfov

Am primit de la Cresp Instal SRL


Adresa str Vaslui, nr. 9, Ghermanesti, Ilfov
Suma de 1.190 lei adică o mie o suta nouazeci de lei
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 3610/14.04.2008.
Casier,

Unitatea :CRESP INSTAL SRL


NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar document Data Factura


Ziua Luna Anul Nr. 3610
Aviz de insotire a
marfii
256 14 4 2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate
de
TehnoGrup Est, din localitatea Otopeni, cu auto nr……………, consemandu-se urmatoarele:

          Receptionat
Nr. Crt. Denumirea bunurilor recetionate U.M. Cantitate Pret unitar Valoare
1 Robinet cu trecere   buc 4 109,20 436,80
2 Priza TV   buc 4 138,60 554,40
3 Tub anti oxigen   buc 1 8,80 8,80
         

20
TOTAL VALORIC 1.000,00

Comisia de receptie Primit in gestiune


Numele si Semnatur
prenumele Semnatura Data a
         
      14/04/2008  

Seria DGS Nr. 2310

Furnizor: Distrigaz Sud SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an:J40/56328/1990 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 12387 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 176 Nr. Facturii: 7020 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Contul: RO125BCR235699874136 Data (ziua, luna, anul): 14.04.2008 Ilfov
Banca: BCR, suc. Pipera Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
Capital social: 3.016.500 lei (dacă este cazul) 1
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Energie + apa Buc 1 200 200,00 38,00

21
Semnătura şi Date privind expediţia Total din 200,00 38,00
ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 238,00
noastră la data de ora
Semnăturile

Seria IME Nr. 410

Furnizor: ImobExpert SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an:J23/56328/2005 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 126589 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Str. Mihai Bravu, nr. 30, Nr. Facturii: 410 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
sector 3, Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 15.04.2008 Ilfov
Contul: RO125PIR2356956741399 Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
Banca: PIRAEUS, suc. Mihai Bravu (dacă este cazul) 1
Capital social: 200 lei Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Chirie Buc 1 1.000 1.000,00 190,00

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 1.000,00 190,00


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:

22
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 1.190,00
noastră la data de ora
Semnăturile

Seria VDF Nr. 41002

Furnizor: Vodafone Romania SA Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an:J23/56539/2006 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 23641 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 12, Nr. Facturii: 41002 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
sector 3, Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 15.04.2008 Ilfov
Contul: RO12BRD23545941399 Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
Banca: BRD, suc. Unirii (dacă este cazul) 1
Capital social: 200.000.000 lei Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Servicii de telefonie Buc 1 3.000 3.000,00 570,00

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 3.000,00 570,00


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 3.570,00
noastră la data de ora
Semnăturile

Seria CSP nr. 1072


Unitatea Cresp Instal SRL
Nr. ord. Reg. Com./an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 17501677 CHITANŢA Nr.. 1072
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Data 15.04.2008
Ghermanesti, Ilfov

Am primit de la Altimex Pro International SRL


Adresa str. Fabrica de chibrituri, nr. 48, sector 5, Bucuresti
Suma de 6.000 lei adică sase mii de lei

23
Reprezentând contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008.
Casier,

STAT DE SALARII
LUNA: APRILIE 2008

Salariu Salariu
Rest
de realizat CAS CASS soma Deducer Impozi
Nume si prenume Functia de
Nr. incadrar 9,5% 6,5% j 1% e t
plata
Crt. e
director 332,5 227,5
Georgescu Dan
1 general 3.500 3.500 0 0 35,00 0 465,00 2.440
2 Dima Danut economist 880 880 83,60 57,20 8,80 350,00 61,00 669

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: SC Cresp Instal SRL  
   
   
Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
15.309,4
Sold initial  
0
plata contributii
15/04/2008 OP 166/15.04.2008 salariale   2.518,90
       
 12.790,5
      Sold curent 0  

ORDIN DE PLATA NR. 166 PLATITI - 2.518,90 - LEI ADICA


douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani
       
CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL SRL
RO
17501677 RO 256532  
DE LA BANCA:
BANCPOST IN CONT: RO19ABNA410022362143090
LA BANCA: ABN AMRO
  BANK  
       
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    
PLATA CONTRIBUTII SALARIALE 15/4/2008    

  EXTRAS DE CONT      

24
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: SC Cresp Instal
SRL  
   
   
Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
12.790,5
Sold initial  
0
17/04/2008 OP 167/17.04.2008 plata factura   595,00
     
12.195,5
      Sold curent 0  

ORDIN DE PLATA NR. 167 PLATITI – 595 - LEI ADICA


cincisutenouazecisicincilei    
       
CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL SRL
RO
17501677 RO 1268744  
DE LA BANCA:
BANCPOST IN CONT: RO125PIR235699874136
  LA BANCA: PIRAEUS BANK  
       
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    
CV F2310/02.04.2008   18/4/2008    

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: SC Cresp Instal SRL  
   
   
Data operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
Sold initial 12.195,50  
OP
18/04/2008 168/18.04.2008 plata factura   297,50
       
      Sold curent 11.898,00  

25
ORDIN DE PLATA NR. 168 PLATITI - 297,50 - LEI ADICA douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani
       
PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL CATRE: ROMSTAL IMEX SRL  
RO 17501677 RO 5990324  
DE LA BANCA: BANCPOST IN CONT: RO19ABNA4100264100243090
  LA BANCA:ABN AMRO BANK  
 
     
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    
CV F17326/01.04.2008   18/4/2008    

Seria EJB Nr. 3002

Furnizor: Ejobs SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an:J23/54532/1996 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 135562 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Bulevardul Unirii, nr. 36, Nr. Facturii: 3002 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
sector 3, Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 20.04.2008 Ilfov
Contul: RO12BRD2236941399 Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
Banca: BRD, suc. Unirii (dacă este cazul) 1
Capital social: 200 lei Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Anunt publicitar Buc 1 2.000 2.000,00 380,00

26
Semnătura şi Date privind expediţia Total din 2.000,00 380,000
ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 2.380,00
noastră la data de ora
Semnăturile

Seria RPT Nr. 10654

Furnizor: RomPetrol SA Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an:J23/52316/1990 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 11362 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Sos. Pipera, nr. 34, Nr. Facturii: 10654 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 21.04.2008 Ilfov
Contul: RO12BCR223694990 Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
Banca: BCR, suc. Pipera (dacă este cazul) 1
Capital social: 500.000.000 lei Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Capital social: 200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Benzina Buc 1 10.000 10.000,00 1.900,00

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 10.000,00 1.900,00


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată

27
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 11.900,00
noastră la data de ora
Semnăturile

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: SC Cresp Instal SRL  
   
   
Data operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
11.898,0
Sold initial  
0
20.000,0
24/04/2008 OP169/24.04.2008  incasare factura 0  
       
31.898,0
      Sold curent 0  

ORDIN DE PLATA NR. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA douazecidemiilei    


       
PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL CATRE: CRESP INSTAL SRL  
RO 122653 RO 17501677  
DIN CONT: RO1336BCR65464125656 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01
BANCA: BCR LA BANCA: BANCPOST  
       
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    
CV F17326/01.04.2008   24/4/2008    

  EXTRAS DE CONT      
   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: SC Cresp Instal SRL  
   
   
Data operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
31.898,0
Sold initial
0
26/04/2008 OP 170/26.04.2008 plata factura 11.900,00
   
19.998,0
      Sold curent 0

28
ORDIN DE PLATA NR. 170 PLATITI -11900 LEI ADICA unsprezecemiinouasutelei  
       
PLATITOR: CRESP INSTAL SRL CATRE: ROMPETROL SA  
RO 17501677 RO 11362  
IN CONT:
BANCA: BANCPOST RO12BCR223694990  
  LA BANCA: BCR  
 
     
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    
CV F10654/01.04.2008   26/4/2008    

Seria RST Nr. 1987

Furnizor: Romstal Imex SRL Cumpărător: Cresp Instal SRL


Nr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005
C.I.F.: RO 5990324 C.I.F: RO 17501677
Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, Nr. Facturii: 1987 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti,
sector 4, Bucuresti Data (ziua, luna, anul): 27.04.2008 Ilfov
Contul: Nr. aviz însoţire Contul:RO16BPOS713065317ROL0
RO19ABNA4100264100243090 (dacă este cazul) 1
Banca: ABN AMRO BANK, suc. Banca: BANCPOST, suc. Crangasi
Bucuresti Capital social: 200 lei
Capital social: 10.973.200 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Intrerupator Buc 60 7,86 471,60 89,60
2 Priza ger Buc 90 14,60 1.314,00 249,66
3 Kg 25 10,16 254,00 48,26
Adeziv superfluidizant
4 Ml 75 4,10 307,50 58,43
Banda perimetrala
5 buc 40 8,55 341,98 64,98
Set fixare rapida

29
Semnătura şi Date privind expediţia Total din 2.689,08 510,92
ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize X
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6)
noastră la data de ora 3.200,00
Semnăturile

Unitatea :CRESP INSTAL SRL


NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Numar document Data Factura


Ziua Luna Anul Nr. 1987
Aviz de insotire a
marfii
25
7 27 4 2008
Subsemnatii, membrii ai comisiei de receptie, am procedat la receptia valorilor materiale furnizate
de
Romstal Imex, din localitatea Bucuresti, cu auto nr……………, consemandu-se urmatoarele:

Receptionat
Nr. Crt. Denumirea bunurilor recetionate U.M. Cantitate Pret unitar Valoare
1 Intrerupator   buc 60 7,86 471,60
2 Priza ger buc 90 14,60 1.314,00
3 Adeziv superfluitizant kg 25 10,16 254,00
4 Banda perimetrala ml 75 4,10 307,50
5 Set fixare rapida   buc 40 8,55 341,98

TOTAL VALORIC 2.689,08

Comisia de receptie Primit in gestiune


Numele si Semnatur Semnatur
prenumele a Data a
         

30
      27/04/2008  

   
Cont: RO16BPOS713065317ROL01  
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi  
   
Titular: SC Cresp Instal SRL  
 
   
Data
operatiei Explicatie Document Tranzactie Debit Credit
19.998,0
Sold initial
0
30/04/2008 OP 171/30.04.2008 plata facturi 4.998,00
   
15.000,0
      Sold curent 0

ORDIN DE PLATA NR. 171 PLATITI – 4.998 - LEI ADICA


patrumiinouasutenouazecisioptlei  
       
PLATITOR: CRESP INSTAL SRL CATRE: DISTRIGAZ SUD SRL  
RO
17501677 RO 12387  
CONT:RO125BCR23569987413
BANCA: BANCPOST 6  
  BANCA: BCR  
  CATRE: IMOBEXPERT SRL  
  RO 126589  
CONT:RO125PIR235695674139
  9  
  BANCA: PIRAEUS  
  CATRE: VODAFONE ROMANIA SA
  RO 23641  
  CONT: RO12BRD23545941399  
  BANCA: BRD    
REPREZENTAND:   DATA EMITERII:    
CV F7020/14.04.2008, F410/15.04.2008,
F41002/15.04.2008 30/04/2008    

Seria CSP Nr. 720


Furnizor: Cresp Instal SRL Cumpărător: : Volum Plan Arhitect
Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 SRL
C.I.F.: RO 17501677 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. Reg. Com/an: J40/1266/2005
Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, C.I.F: RO 9140660

31
Ilfov Sediul: Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr.
Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Nr. Facturii: 720 220, Bucuresti
Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Data (ziua, luna, anul): 30.04.2008 Contul: RO12BCR13624778RO00
Capital social: 200 lei Nr. aviz însoţire Banca: BCR, suc.Unirii
(dacă este cazul) Capital social: 80.000 lei

Cota T.V.A.=19%
Nr. Denumirea produselor sau U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea Valoarea T.V.A.
crt. serviciilor (fără T.V.A.) -lei- -lei-
-lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1 Prestari servicii buc 1 25.000 25.000 4.750

Semnătura şi Date privind expediţia Total din 25.000 4.750


ştampila Numele delegatului: Georgescu Dan care:
furnizorului Buletinul/C.I. C.I.
X
Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Accize
Mijlocul de transport
Nr. B-34-UIO Semnătura de Total de plată
Expedierea s-a efectuat în prezenţa primire (col.5+col.6) 29.750
noastră la data de ora
Semnăturile

JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE

Nr. Total
Documentul Baza de Valoare
Crt. Furnizor/Prestator document
impozitar T.V.A.
(inclusiv
e (19%)
Data Nr. Denumire/C.I.F. T.V.A.)
1732 Romstal Imex SRL/
1 01/04/2008 297,50 250,00 47,50
6 RO 5990324
Compania de Librarii
2 02/04/2008 2310 Bucuresti SRL/ RO 595,00 500,00 95,00
1268744
Ultra Pro Computers
3 10/4/2008 4598 SRL/ 2.000,00 1.680,67 319,33
RO 136589
TehnoGrup Est SRL/
4 14/04/2008 3610 1.190,00 1.000,00 190,00
RO 17940192
Distrigaz Sud SRL/
5 14/04/2008 7020 238,00 200,00 38,00
RO 12387
ImobExpert SRL/
6 15/04/2008 410 1.190,00 1.000,00 190,00
RO 126589
4100 Vodafone Romania SA/
7 15/04/2008 3.570,00 3.000,00 570,00
2 RO 23641
8 20/04/2008 3002 Ejobs SRL/ 2.380,00 2.000,00 380,00

32
RO 135562
1065 RomPetrol SA/ RO 11362
9 21/04/2008 11.900,00 10.000,00 1.900,00
4 RO 11362
Romstal Imex SRL/
10 27/04/2008 1987 3.200,00 2.689,08 510,92
RO 5990324
TOTAL 26.560,50 22.319,75 4.240,75

JURNAL PENTRU VANZARI

Nr. Total
Documentul Baza de Valoare
Crt. Beneficiar document
impozitar T.V.A.
(inclusiv
e (19%)
  Data Nr. Denumire/C.I.F. T.V.A.)
Vest Grup Instal SRL/
1 1/4/2008 692 1.059,10 890,00 169,10
RO 14931629
Teen Store SRL/
2 3/4/2008 698 5.000,00 4.201,68 798,32
RO 2154732
Volum Plan Arhitect SRL/
3 30/4/2008 720 29.750,00 25.000,00 4.750,00
RO 9140660
TOTAL 35.809,10 30.091,68 5.717,42

CRESP INSTAL SRL


C.I.F. RO17501677   REGISTRU DE CASA
 
Sold ziua precedenta: 4.000
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

                       
plata factura
1 1/4/2008 297,50 3.702,50
17329/01.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
COMPARTIMENT FINANCIAR-
CASIER CONTABIL

CRESP INSTAL SRL 


C.I.F. RO 17501677   REGISTRU DE CASA
 
3.702,5
Sold ziua precedenta: 0

33
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold
                       
incasare factura
1 3/4/2008 5.000,00 8.702,50
698/03.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
COMPARTIMENT FINANCIAR-
CASIER CONTABIL

CRESP INSTAL SRL 


REGISTRU DE
C.I.F. RO 17501677   CASA
 
Sold ziua precedenta: 8.702,50
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

1 4/4/2008 ridicare numerar din casa 3.000,00 5.702,50


RAPORT
PAGINA/TOTAL
COMPARTIMENT FINANCIAR-
CASIER CONTABIL

CRESP INSTAL SRL  


C.I.F. RO REGISTRU DE
17501677   CASA
 
Sold ziua
precedenta: 5.702,50
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

plata facuta nr.


1 14/04/2008 1.190,00 4.512,50
3610/14.04.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
COMPARTIMENT FINANCIAR-
CASIER CONTABIL

CRESP INSTAL SRL  


C.I.F. RO REGISTRU DE
17501677   CASA
 
Sold ziua precedenta: 4.512,50
Nr.crt. Data Explicatia Incasari Plati Sold

34
incasare factura nr.
1 15/04/2008 6.000,00 10.512,50
596/15.03.2008
RAPORT
PAGINA/TOTAL
COMPARTIMENT FINANCIAR-
CASIER CONTABIL

SC CRESP INSTAL SRL


REGISTRUL JURNAL
luna APRILIE anul 2008

Nr Data Conturi Sume


Document Explicaţii
crt înreg D C D C
%
1 01/04 Factura 17326 Achizitie marfa 371 401 250,00 297,50
4426 47,50
2 01/04 Chitanta 560 Plata marfa 401 5311 297,50 297,50
%
3 01/04 Factura 692 Vanzare marfa 4111 707 1.059,10 890,00
4427 169,10
Descarcare din
4 01/04 607 371 809,10 809,10
gestiune
%
Achizitie
5 02/04 Factura 2310 6028 401 500,00 595,00
rechizite
4426 95,00

35
%
6 03/04 Factura 698 Vanzare marfuri 4111 707 5.000 4.201,68
4427 798,32
Descare din
7 03/04 607 371 3.819,71 3.819,71
gestiune
Incasare
8 03/04 Chitanta 1024 5311 4111 5.000 5.000
numerar
Ridicare
9 04/04 581 5311 3.000 3.000
numerar
Depunere
10 05/04 Extras de cont numerar la 5121 581 3.000 3.000
banca
11 06/04 OP 163 Acordare avans 409 5121 1.000 1.000
%
12 08/04 Factura 702 Vanzare marfa 4111 707 1.242,36 1.044
4427 198,36
Descarcare din
13 08/04 607 371 949,10 949,10
gestiune
%
Achizitie
14 10/04 Factura 4598 303 401 1.680,67 2.000
computer
4426 319,33
Decontare avans %
15 10/04 OP 164 si plata diferenta 401 5121 2.000 1.000
computer 409 1.000
Incasare
16 12/04 Extras de cont numerar de la 5121 4111 4.000 4.000
clienti
17 12/04 OP 165 Plata facturi 401 5121 3.500 3.500
%
Achizitie
18 14/04 Factura 3610 371 401 1.000 1.190
marfuri
4426 190,00
19 14/04 Chitanta 5610 Plata factura 401 5311 1.190 1.190
%
Primire factura
20 14/04 Factura 7020 605 401 200,00 238,00
energie+apa
4426 38,00
%
Primire factura
21 15/04 Factura 410 612 401 1.000 1.190
chirie
4426 190,00
%
22 Primire factura 626 3.000
15/04 Factura 41002 401 3.570
telefon 4426 570,00

36
Incasare
23 15/04 Chitanta 1072 5311 4111 6.000 6.000
numerar
Inregistrare
24 15/04 cheltuieli cu 641 421 4.380 4.380
salarii
Inregistrare %
retineri aferente 4312 332,50
25 15/04 salariilor 421 4314 1.060 227,50
(Georgescu 4372 35,00
Dan) 444 465,00
%
Inregistrare
4312 83,60
26 retineri aferente
15/04 421 4314 57,20
salariilor (Dima 210,60
4372 8,80
Danut)
444 61
Inregistrarea
15/04 contributiilor 6451 4311 854,10 854,10
27
unitatii
28 6452 4371 87,60 87,60

29 6453 4313 262,80 262,80

447.com
30 635 32,85 32,85
ITM

447.gar.
31 635 creante 10,95 10,95
salariale
%
4311
854,10
4312
416,10
4313
262,80
4314
Plata 284,70
4371
32 15/04 OP 166 contributiilor 5121 87,60 2.518,90
4372
salariale 43,80
444
526,00
447.c ITM
32,85
447.gar. cr.
10,95
sal

33 17/04 OP 167 Plata factura 5121 595,00 595,00


401

37
34 18/04 OP 168 Plata factura 401 5121 297,50 297,50
%
Primire factura
35 20/04 Factura 3002 623 401 2.000 2.380
publicitate
4426 380,00
%
Primire factura
36 Factura 10654 6022 401 10.000 11.900
21/04 combustibil
4426 1.900
Incasare
Extras de cont
37 24/04 numerar 5121 4111 20.000 20.000
si OP 169
de la clienti

38 26/04 OP 170 Plata factura 401 5121 11.900 11.900

%
39 27/04 Factura 1987 Achizitie marfa 371 401 2.689,08 3.200
4426 510,92

%
40 401.energie 238,00
5121 4.998
30/04 OP 171 Plata facturi si apa
401.chirie 1.190
401.telefon 3.570

%
704 25.000
41 30/04 Factura 720 Prestare servicii 4111 29.750,00
4427 4.750
%
Regularizarea
42 30/04 4427 4426 5.915,78 4.240,75
T.V.A.
4423 1.675,03

38
%
6022 10.000
604 500,00
605 200,00
607 5.577,91
Inchiderea 612 1.000
43 conturilor de 121 623 27.906,21 2.000
30/04
cheltuieli 626 3.000
635 43,80
641 4.380
6451 854,10
6452 87,60
6453 262,80

Inchiderea %
43 30/04 conturilor de 704 121 25.000 31.135,68
venituri 707 6.135,68

Inregistrarea
44 30/04 impozitului pe 691 441 517,00 517,00
profit
45 121 691 517,00 517,00

TOTAL 211.377,34 211.377,34

REGISTRU CARTE MARE – simplificat

1012 Capital subscris varsat


Explicatia Debit Credit
Sold initial 22.809,40
Rulaje

Total rulaje
Total sume 22.809,40
Sold final 22.809,40

39
1061 Rezeve legale
Explicatia Debit Credit
Sold initial 20.000,00
Rulaje

Total rulaje
Total sume 20.000,00
Sold final 20.000,00

121 Profit si pierdere


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 27.906,21 31.135,68(30.04)
(30.04) 517,00

Total rulaje 28.423,21 31.135,68


Total sume 28.423,21 31.135,68
Sold final 2.712,47

303 Materiale de natura obiectelor de inventar


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (10.04) 1.680,67

Total rulaje 1.680,67


Total sume 1.680,67
Sold final 1.680,67

371 Marfuri
Explicatia Debit Credit
Sold initial 8.000,00
Rulaje (01.04) 250,00 809,10 (01.04)
(14.04) 1.000,00 3.819,71 (03.04)
(27.04) 2.689,08 949,10 (08.04)

Total rulaje 3.939,08 5.577,91


Total sume 11.939,08 5.577,91
Sold final 6.361,17

401 Furnizori

40
409 Furnizori - debitori
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (06.04) 1.000 1.000 (10.04)

Total rulaje 1.000 1.000


Total sume 1.000 1.000
Sold final

4111 Clienti
Explicatia Debit Credit
Sold initial 22.000
Rulaje (01.04) 1.059,10 5.000 (03.04)
(03.04) 5.000 4.000 (12.04)
(08.04) 1.242,36 6.000 (15.04)
(30.04) 29.750 20.000 (24.04)

Total rulaje 37.051,46 35.000,00


Total sume 59.051,46 35.000,00
Sold final 24.051,46

421 Personal - salarii datorate


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 1.060 4.380 (15.04)
(15.04) 210,60

Total rulaje 1.270,60 4.380


Total sume 1.270,60 4.380
Sold final 3.109,40

4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 854,10 854,10 (15.04)

Total rulaje 854,10 854,10


Total sume 854,10 854,10
Sold final

4312 Contributia personalului pentru pensia


suplimentara
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 416,10 332,50 (15.04)
83,60 (15.04)

Total rulaje 416,10 416,10

41
Total sume 416,10 416,10
Sold final

4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile


sociale de sanatate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 262,80 262,80 (15.04)

Total rulaje 262,80 262,80


Total sume 262,80 262,80
Sold final

4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile


sociale de sanatate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 284,70 227,50 (15.04)
57,20 (15.04)

Total rulaje 284,70 284,70


Total sume 284,70 284,70
Sold final

4371 Contributia unitatii la fondul de somaj


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 87,60 87,60 (15.04)

Total rulaje 87,60 87,60


Total sume 87,60 87,60
Sold final

4372 Contributia personalului la fondul de somaj


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 43,80 35,00 (15.04)
8,80 (15.04)

Total rulaje 43,80 43,80


Total sume 43,80 43,80

42
Sold final

441 Impozit pe profit


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje 517,00 (30.04)

Total rulaje 517,00


Total sume 517,00
Sold final 517,00

4423 T.V.A. de plata


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje 1.675,03 (30.04)

Total rulaje 1.675,03


Total sume 1.675,03
Sold final 1.675,03

4426 T.V.A. deductibila


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (01.04) 47,50 4.240,75 (30.04)
(02.04) 95,00
(10.04) 319,33
(14.04) 190,00
(14.04) 38,00
(15.04) 190,00
(15.04) 570,00
(20.04)380,00
(21.04)1.900
(27.04) 510,92

Total rulaje 4.240,75 4.240,75


Total sume 4.240,75 4.240,75
Sold final

4427 T.V.A. colectata


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 5.915,78 169,10 (01.04)
798,32 (03.04)
198,36 (08.04)
4.750 (30.04)

Total rulaje 5.915,78


Total sume 5.915,78 5.915,78
Sold final

43
444 Impozitul pe salarii
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 526,00 465,00 (15.04)
61,00 (15.04)

Total rulaje 526,00 526,00


Total sume 526,00 526,00
Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate.


comision ITM
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 32,85 32,85 (15.04)

Total rulaje 32,85 32,85


Total sume 32,85 32,85
Sold final

447 Fonduri speciale - taxe si vãrsãminte asimilate.


garantare creante salariale
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 10,95 10,95 (15.04)

Total rulaje 10,95 10,95


Total sume 10,95 10,95
Sold final

5121 Conturi la banci in lei


Explicatia Debit Credit
Sold initial 13.809,40
Rulaje (05.04) 3.000 1.000 (06.04)
(12.04) 4.000 1.000 (10.04)
(24.04) 20.000 3.500 (12.04)
2.518,90 (15.04)
595,00 (17.04)
297,50 (18.04)
11.900 (26.04)
4.998 (30.04)

Total rulaje 27.000 25.809,40


Total sume 40.809,40 25.809,40
Sold final 15.000

5311 Casa in lei


Explicatia Debit Credit
Sold initial 4.000

44
Rulaje (03.04) 5.000 297,50 (01.04)
(15.04) 6.000 3.000 (04.03)
1.190 (14.03)

Total rulaje 11.000 4.487,50


Total sume 15.000 4.487,50
Sold final 10.512,50

581 Viramente interne


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (04.04) 3.000 3.000 (05.04)

Total rulaje 3.000 3.000


Total sume 3.000 3.000
Sold final

6022 Cheltuieli privind combustibilul


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (21.04) 10.000 10.000 (30.04)

Total rulaje 10.000 10.000


Total sume 10.000 10.000
Sold final

604 Cheltuieli privind materialele nestocate


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (02.04) 500 500 (30.04)

Total rulaje 500 500


Total sume 500 500
Sold final

605 Cheltuieli privind energia si apa


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (14.04) 200 200 (30.04)

Total rulaje 200 200


Total sume 200 200
Sold final

45
607 Cheltuieli privind marfurile
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (01.04) 809,10 5.577,91 (30.04)
(03.04) 3819,71
(08.04) 949,10

Total rulaje 5.577,91 5.577,91


Total sume 5.577,91 5.577,91
Sold final

612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si


chiriile
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 1.000 1.000 (30.04)

Total rulaje 1.000 1.000


Total sume 1.000 1.000
Sold final

623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (20.04) 2.000 2.000 (30.04)

Total rulaje 2.000 2.000


Total sume 2.000 2.000
Sold final

626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 3.000 3.000 (30.04)

Total rulaje 3.000 3.000


Total sume 3.000 3.000
Sold final

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vãrsãminte


asimilate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 32,85 43,80 (30.04)
(15.04) 10,95
Total rulaje 43,80 43,80
Total sume 43,80 43,80

46
Sold final

641 Cheltuieli cu salariile pesonalului


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 4.380 4.380 (4.380)

Total rulaje 4.380 4.380


Total sume 4.380 4.380
Sold final

6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile


sociale
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 854,10 854,10 (30.04)

Total rulaje 854,10 854,10


Total sume 854,10 854,10
Sold final

6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul


de somaj
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 87,60 87,60 (30.04)

Total rulaje 87,60 87,60


Total sume 87,60 87,60
Sold final

6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru


asigurarile sociale de sanatate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (15.04) 262,80 262,80 (30.04)

Total rulaje 262,80 262,80


Total sume 262,80 262,80
Sold final

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 517,00 517,00 (30.04)

Total rulaje 517,00 517,00


Total sume 517,00 517,00
Sold final

47
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate
Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 25.000 25.000 (30.04)

Total rulaje 25.000 25.000


Total sume 25.000 25.000
Sold final

707 Venituri din vanzarea marfurilor


Explicatia Debit Credit
Sold initial
Rulaje (30.04) 6.135,68 890,00 (01.04)
4.201,68 (03.04)
1.044 (08.04)

Total rulaje 6.135,68 6.135,68


Total sume 6.135,68 6.135,68
Sold final

48
Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii

SC CRESP INSTAL SRL


Balanţa de verificare la data de 30.04.2008

Denumire
Simbol Sold initial Rulaj Total sume Sold final
cont
    D C D C D C D C
Capital
1012
subscris 22.809,40 22.809,40 22.809,40
varsat  
Rezerve
1061 20.000 20.000 20.000
legale  
Profit si
121 28.423,21 31.135,68 28.423,21 31.135,68 2.712,47
pierdere
Materiale
de natura
303 obiectelor 1.680,67 1.680,67 1.680,67
de
inventar
371 Marfuri 8.000 3.939,08 5.577,91 11.939,08 5.577,91 6.361,17
401 Furnizori 5.000 24.778 26.560,50 24.778 31.560,50 6.782,50
Furnizori-
409 1.000 1.000 1.000 1.000
debitori
4111 Clienti 22.000 37.051,46 35.000 59.051,46 35.000 24.051,46
Personal -
421 salarii 1.270,60 4.380 1.270,60 4.380 3.109,40
datorate
Contributi
a unitatii
4311 la 854,10 854,10 854,10 854,10
asigurarile
sociale
Contributi
a
4312
personalul
ui pentru 416,10 416,10 416,10 416,10
pensia
supliment
ara
Contributi
a
4313
angajatoru
lui pentru 262,80 262,80 262,80 262,80
asigurarile
sociale de
sanatate
Contributi
a
angajatilor
4314 pentru 284,70 284,70 284,70 284,70
asigurarile
sociale de
sanatate
4371 Contributi 87,60 87,60 87,60 87,60
a unitatii
la fondul

49
de somaj
Contributi
a
personalul
4372 43,80 43,8 43,80 43,80
ui la
fondul de
somaj
Impozitul
441 517,00 517,00 517,00
pe profit
T.V.A. de
4423 1.675,03 1.675,03 1.675,03
plata
T.V.A.
4426 deductibil 4.240,75 4.240,75 4.240,75 4.240,75
a
T.V.A.
4427 5.915,78 5.915,78 5.915,78 5.915,78
colectata
Impozitul
444 526,00 526,00 526,00 526,00
pe salarii
Fonduri
speciale -
taxe si
vãrsãmint
447 32,85 32,85 32,85 32,85
e
asimilate.
comision
ITM
Fonduri
speciale -
taxe si
vãrsãmint
447 e 10.,95 10,95 10,95 10,95
asimilate.
garantare
creante
salariale
Conturi la
5121 banci in 13.809 27.000 25.809,40 40.809,40 25.809,40 15.000
lei
5311 Casa in lei 4.000 11.000 4.487,50 15.000 4.487,50 10.512,50
Viramente
581 3.000 3.000 3.000 3.000
interne
Cheltuieli
privind
10.000 10.000 10.000 10.000
6022 combustib
ilul
Cheltuieli
privind
alte
6028 500,00 500,00 500,00 500,00
materiale
consumab
ile
Cheltuieli
privind
605 200,00 200,00 200,00 200,00
energia si
apa
Cheltuieli
607 privind 5.577,91 5.577,91 5.577,91 5.577,91
marfurile

50
Cheltuieli
cu
redeventel
612 e, locatiile 1.000 1.000 1.000 1.000
de
gestiune si
chiriile
Cheltuieli
de
623 protocol, 2.000 2.000 2.000 2.000
reclama si
publicitate
Cheltuieli
postale si
626 taxe de 3.000 3.000 3.000 3.000
telecomun
icatii
Cheltuieli
cu alte
impozite,
635 43,80 43,80 43,80 43,80
taxe si
vãrsãmint
e asimilate
Cheltuieli
cu
641 salariile 4.380 4.380 4.380 4.380
pesonalul
ui
Cheltuieli
cu
contributi
6451 a unitatii 854,10 854,10 854,10 854,10
la
asigurarile
sociale
Cheltuieli
cu
contributi
6452 a unitatii 87,60 87,60 87,60 87,60
pentru
ajutorul de
somaj
Cheltuieli
cu
contributi
a
6453 angajatoru 262,80 262,80 262,80 262,80
lui pentru
asigurarile
sociale de
sanatate
Cheltuieli
cu
691 517,00 517,00 517,00 517,00
impozitul
pe profit
Venituri
din lucrari
704 executate 25.000 25.000 25.000 25.000
si servicii
prestate

51
Venituri
din
707 6.135,68 6.135,68 6.135,68 6.135,68
vanzarea
marfurilor
 
47.809, 211.377,3 211.377,3 259.186,7 259.186,7
 
Total 4 47.809,4 0 0 0 0 57.605,80 57.605,80

52

S-ar putea să vă placă și