P. 1
monografie contabila - proiect

monografie contabila - proiect

|Views: 4,763|Likes:
Published by Roxana Niculai

More info:

Published by: Roxana Niculai on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L.

care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.

Infiintare
S.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.

Politica societatii
Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: • grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; • obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata după metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea următoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri). b) intocmirea documentelor centralizatoare – jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.
SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Simbol cont 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Denumire cont Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Sold la 01.04.2008 D C 22.809,40 20.000,00 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 47.809,40

1

1

Operaţiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele: 1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 371 “Furnizori” “Marfuri” 4426 “T.V.A. deductibila” 297,50 250,00 47,50

2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50 “Furnizori” “Casa in lei” 3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %. 4111 = % 1.059,10 “Clienti” 707 890,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 169,10 “T.V.A. colectata” 4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 595,00 604 “Furnizori” 500,00 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 4426 95,00 “T.V.A. deductibila” 6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008. 4111 = % 5.000,00 “Clienti” 707 4.201,68 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 798,32 “T.V.A. colectata” 7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 3.819,71 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri”

2

8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008. 5311 = 4111 5.000,00 “Casa in lei” “Clienti” 9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 “Viramente interne” “Casa” 10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie. 5121 = 581 3.000,00 “Conturi la banci in lei” “Viramente interne” 11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008. 409 = 5121 1.000,00 “Furnizori - debitori” “Conturi la banci in lei” 12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 “Clienti” 707 1.044,00 “Venituri din vanzarea marfurilor” 4427 198,36 “T.V.A. colectata” 13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 “Cheltuieli privind marfurile” “Marfuri” 14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 “Furnizori” 1.680,67 “Materiale de natura obiectelor de inventar” 4426 319,33 “T.V.A. deductibila” 15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont: 401 = % 2.000,00 “Furnizori” 5121 1.000,00 “Conturi la banci in lei” 409 1.000,00 “Furnizori - debitori”

3

16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008. 5121 = 4111 4.000,00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont: 401 = 5121 3.500,00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008. % = 401 1.190,00 371 “Furnizori” 1.000,00 “Marfuri” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008. 401 = 5311 1.190,00 “Furnizori” “Casa in lei” 20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 “Furnizori” 200,00 “Cheltuieli privind energia si apa” 4426 38,00 “T.V.A. deductibila” 21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 “Furnizori” 1.000,00 “Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune” 4426 190,00 “T.V.A. deductibila” 22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 “Furnizori” 3.000,00 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 4426 570,00 “T.V.A. deductibila”

4

23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. 5311 = 4111 6.000,00 “Casa in lei” “Clienti” Societatea are 2 angajati: Georgescu Dan – director general, salariu brut 3.500 lei. Dima Danut – economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor.  fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei. 24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 “Cheltuieli cu salariile personalului” “Personal – salarii datorate” 4.380,00

25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor. a) pentru Georgescu Dan 421 = % 1.060,00 “Personal – salarii datorate” 4312 332,501 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 227,50 2 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 35,003 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 465,004 “Impozitul pe salarii”  salariu net = 3.500 – 1.060 = 2.440 lei b) pentru Dima Danut 421 “Personal – salarii datorate” = % 4312 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4314 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 210,60 83,605 57,20 6 8,807 61,008

1 2

3.500 * 9,5% = 332,50 3.500 * 6,5% = 227,50 3 3.500 * 1% = 35 4 (3.500 – 332,50 – 227,50 – 35) * 16% = 464,8 = 465 5 880 * 9,5% = 83,60 6 880 * 6,5% = 57,20 7 880 * 1% = 8,80 8 (880 – 83,60 – 57,20 – 8,80 – 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei

5

“Impozitul pe salarii”  salariu net = 880 – 210.20 = 284.95 14 332.25% = 10. taxe si varsaminte” 635 “Cheltuieli cu alte impozite. comision ITM 32.95 13 26.380 * 2% = 87.380 * 19.5% = 854.380 * 0.109 “Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale” unitatii la asigurarile sociale” b) 6452 = 4371 “Cheltuieli privind contributia “Contributia unitatii la fondul de somaj” unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 = 4313 “Cheltuieli privind contributia “Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate” sociale de sanatate” 635 = cu alte impozite. 166/15.85 13 4.50 + 57.50 + 83.70 10 6 . a) 6451 = 4311 854.10 15 227.518. garantare creante salariale “Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate” 87.04.10 4.10 “Contributia unitatii la asigurarile sociale” 4312 416.80 12 4. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr.8011 d) “Cheltuieli e) 10.60 = 416. taxe si varsaminte” 447.75% = 32.80 “Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 4314 284.380 * 6% = 262.380 8 0.40 = 669 lei 26.6010 c) 262.7015 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate” 9 4.85 12 “Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate” = 447.60 = 669.1014 “Contributia personalului pentru pensia suplimentara” 4313 262.90 4311 “Conturi la banci in lei” 854.2008. % = 5121 2.60 11 4.

in valoare de 10. 170/26.04.50 “Furnizori” “Conturi la banci” 29. 16 17 35 + 8.00 7 . Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.4371 “Contributia unitatii la fondul de somaj” 4372 “Contributia personalului la fondul de somaj” 444 “Impozitul pe salarii” 447.00 “Cheltuieli privind combustibilul” 4426 1.000 lei conform facturii de prestare servicii.A.00 “Conturi la banci in lei” “Clienti” 32. in valoare de 11.2008 cu OP nr.V.95 27.8016 526. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2.00 623 “Furnizori” 2. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr.2008 privind combustibilul. 19 %.comision ITM “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 447.2008. reclama si publicitate” 4426 380.000 lei + T.80 = 43.0017 32.00 “Furnizori” “Conturi la banci in lei” 28. T.900. 3002/20.A.04.04.V. 10654/21. 5121 = 4111 20.V.V.2008.03.00 “T.60 43.000 lei.000. deductibila” 30.04.2008.A.000.04. in valoare totala de 297.50 lei cu OP nr.380.2008.2008 in valoare de 2.2008.2008.garantare creante salariale “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” 87. 401 = 5121 297.900 lei cu OP nr. conform extrasului de cont si OP nr. % = 401 11.00 “T.000.04.A.80 465 + 61 = 526.00 “Cheltuieli de protocol.04. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. deductibila” 31.00 6022 “Furnizori” 10.04.85 10. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20. 401 = 5121 595.04. 608/30. 167/17. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21. 169/24.900. nr.2008 . Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02. 168/18.

A.000.900.240. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25. T. deductibila” 4423 “T. chiria si telefonia cu OP nr.915. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.75 1.78 4427 “T.78 4.04.V.V.00 35.00 200.A. Regularizarea T.10 + 3.04. de plata” 5.V. 4111 = % 29.00 401. 19% conform facturii nr.A.A.998.9118 1.21 10.401 “Furnizori” = 5121 “Conturi la banci in lei” 11.750.000.04.V.00 “Clienti” 704 25.750. 171/30.190.91 8 .04.71 + 949. % = 401 3.00 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 4427 4.V.04. energie si apa “Conturi la banci in lei” 238.00 “T. 410/15.000.00 33.689.2008. telefon 3.200 lei (T.675. Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % “Profit si pierdere” 6022 “Cheltuieli privind combustibilul” 604 “Cheltuieli privind materialele nestocate” 605 “Cheltuieli privind energia si apa” 607 “Cheltuieli privind marfurile” 612 18 27.577. chirie 1. % = 5121 4.00 401.A.000.906.92 “T.00 401. colectata” 36.03 37.08 “Marfuri” 4426 510. deductibila = 4.915.2008.570.A.V.200. inclusa).240.10 = 5.2008.A.V.04. colectata = 5.00 5.V.2008 privind energia si apa.V.A.2008. deductibila” 34.A.V. colectata” = % 4426 “T.00 500.00 371 “Furnizori” 2. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.2008.A. T. 41002/15.819.577.00 809.75 T. conform facturii 1987/27. 720/30.

000. = 121 “Profit si pierdere” 2.135.00 3.00 = 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 517.000. % 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” 39.135.00 854.380.000. Impozitul pe profit = (Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.906.00 6.68 + 1. locatiile de gestiune si chiriile” 623 “Cheltuieli de protocol.80 890. Inchiderea conturilor de venituri.229.68 25.68 9 .135.00 + 4.135.6820 Calculul si inregistrarea impozitului pe profit a.00 32.“Cheltuieli cu redeventele.95 = 43. taxe si varsaminte” 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” 6451 “Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale” 6452 “Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 “Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 38.10 87.21) * 16 % = 3.68 – 27. reclama si publicitate” 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 635 “Cheltuieli cu alte impozite.00 43.8019 4.201.85 + 10.044 = 6.47 * 16% = 517 lei Inregistrarea impozitului pe profit 691 = „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 121 „Profit si pierdere” 19 20 441 „Impozitul pe profit” 517.60 262.80 31.

Denumirea produselor crt.00 47.I.973. RST nr.F.I.Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. Ghermesti. Reg.04. nr. suc./an: J40/14205/1994 C. Crangasi Capital social: 200 lei U.F: RO 17501677 Sediul: Str. Com/an: J23/792/2005 C.25 22. 560 CHITANŢA Nr.) -lei4 15 12 11 Valoarea -lei- Valoarea T.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti. Reg. 9.A.5+col.=19% Nr.A. Seria RT nr. suc. nr. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop 2 Buc Buc Buc 3 5 10 5 Preţul unitar (fără T.I. nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. luna. Com. 01. Bucuresti Capital social: 10.I.6) Semnătura de primire 297.A. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK. 11A.00 120. ord.M ..V.2008 Nr.04.2008 10 .50 X Total de plată (col. Com/an: RO 5990324 C. sau serviciilor Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 250. C. sector 4.F. ord. Facturii: 17326 Data (ziua.200 lei Cota T.I. 560 Data 01.V.V.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.00 6 14. Vaslui. Reg. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.00 55.80 10.50 Seria Unitatea Romstal Imex SRL Nr. 17326 FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. -lei- 5(3x4) 75.45 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. 11A.

50 lei adică doua sute nouazeci si sapte lei si cincizeci de bani Reprezentând contravaloarea facturii nr. Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr.04. din localitatea………. 01. ord. 1 2 3 Denumirea bunurilor recetionate Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop TOTAL VALORIC U.A. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. 17326/01. Reg. Reg.: RO 17501677 Sediul: Str.I. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Pret unitar 15 12 11 Nr..A. 9. Bucuresti Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str. Ghermanesti. Carl Da Villa. 692 Cumpărător: Vest Grup Instal SRL Nr. Casier.2008 Nr.M . cu auto nr…………….00 250. Bucuresti Contul: RO72RNCB0071011450360001 Banca: BCR.V. Denumirea produselor crt. Facturii: 692 Data (ziua.V. Vaslui.) -lei4 Valoarea -lei- Valoarea T. membrii ai comisiei de receptie..A.F.M.04. Cantitat ea 0 1 2 3 Preţul unitar (fără T. Com/an: J40/9904/2002 C. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de ………………. suc. suc.00 55. Crt. Aviz de insotire a marfii 255 1 4 2008 Subsemnatii. buc buc buc Cantita te 5 10 5 Valoar e 75.2008.F: RO 14931629 Sediul: Str.00 120. Com/an: J23/792/2005 C. sector 5.V. 00 Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 1/4/20 08 Furnizor: Cresp Instal SRL Nr. nr. luna. Plevnei Capital social: 200 lei U. 75.sector 4. 9. -lei- 5(3x4) 6 11 . nr. ord. Vaslui.I. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Ilfov Suma de 297.=19% Nr. Ghermesti.

) -lei4 15 3.30 10.5 1 15 10 Valoarea -lei- Valoarea T.A. C. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.00 X Total de plată (col. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. 9.059. Crangasi Capital social: 200 lei U. ord.70 1.25 91.V.500 lei Cota T. Ghermesti.04.2008 Nr. Bucuresti Contul: RO125PIR235699874136 Banca: PIRAEUS BANK.17 14.=19% Nr. Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator 2 Buc Buc Buc Buc Buc 3 25 10 50 2 1 Preţul unitar (fără T. Reg. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr.65 9. Vaslui.I.00 35. suc.I. Facturii: 2310 Data (ziua.10 Semnătura de primire 1. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria LIB Nr.10 54.34 19. 2310 Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Reg.00 6 71.00 30.I. Com/an:J40/15698/1996 C.V. 210.00 100.00 10. Bucuresti Capital social: 316. nr.M .: RO 1268744 Sediul: Sos Iancului. 02.68 286. suc.V.90 12 .25 6.00 50.F: RO 17501677 Sediul: Str.I.F. -lei- 5(3x4) 375.10 Furnizor: Compania de Librarii Bucuresti SRL Nr.A.1 2 3 4 Cablu flexibil Priza cauciuc Garnitura dop Stecher Buc Buc Buc Buc 20 10 5 12 14.34 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.5+col.A. sector 3.6) 169. Com/an: J23/792/2005 C. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 890. Denumirea produselor crt. Seria RD nr.50 5. nr.00 428. luna.90 75.09 15 35. ord.

1 2 3 4 5 Ziua 2 Data Luna 4 Anul 2008 Cont Debitor 6028 6028 6028 6028 6028 Creditor 3028 3028 3028 3028 3028 Cantita te neces ara 25 10 50 2 1 Cantitate eliberata 25 10 50 2 1 15 3. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.I.00 50.00 10. Seria RT nr. Crt. Doc.00 95.00 BON DE CONSUM (COLECTIV) UNITATEA: CRESP INSTAL SRL Nr.5 1 15 10 375.6) Semnătura de primire 595.0 0 Sef compartiment Gestion ar Primito r Pret unitar Valoar e Produs.00 500. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 500.00 X Total de plată (col. 2310 Nr.00 30.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. C.I. lucrare (comanda) Cod predato r Cod primito r Denumirea produselor Hartie Biblioraft Pix Perforator Capsator TOTAL Data si semnatura 13 .00 35.5+col.

00 nr.2008.V. Cantitate a 0 1 2 3 4 1 Canepa etansare Prelungitor flexibil Robiner sub-lavoar Conector reductie 2 Buc Buc Buc Buc 3 10 50 20 1 Preţul unitar (fără T. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr. Ghermanesti. C.68 Total care: Accize Semnătura de primire din Valoarea -lei- Valoarea T. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Baneasa Ancuta. -lei- 5(3x4) 115. Com/an: J23/792/2005 C. nr.55 54. Com/an: J40/7326/2007 C.87 8.04. sector 2.: RO 17501677 Sediul: Str. Denumirea produselor crt.201.04. Facturii: 698 Data (ziua. Reg. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. Baneasa Ancuta.5+col. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. 13594 eliberat(ă) S1 Mijlocul de transport Nr.=19% Nr./an: J23/792/2005 C.04. Vaslui.F: RO 2154732 Sediul: Str. Bucuresti Contul: RO41OTP11000214454RO01 Banca: OTP BANK. Reg.A.000.68 X Total de plată (col.32 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Dima Danut Buletinul/C.68 4.V.I. EXTRAS DE CONT 14 .50 2.2008 Am primit de la Teen Store SRL Adresa str.A.A. Ghermesti. Casier. suc.6) 6 21. Bucuresti Suma de 5. 03.45 44.49 798.I. 698 Cumpărător: : Teen Store SRL Nr.50 1. Reg. nr. nr. sector 2.00 44. 9.. nr.2008 Nr.95 519. luna.1 .I. 9. ord. ord.000 lei adică cinci mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr.000 lei U. 1024 Data 03. Com.I.732.65 65. 1.) -lei4 11.: RO 17501677 Sediul: Str. 698/03. Seria RD nr. Muncii Capital social: 2.F. Vaslui.Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.18 24. Ilfov CHITANŢA Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Seria CSP 5.M .309. suc.F. ord.I. 1024 Unitatea Cresp Instal SRL Nr.V.

suc.00 15 .2008 acordare avans Sold curent 15.40 3. 00 16.40 Credit OP nr. 162/04/04/2008 depunere in cont Sold curent Debit 13.809 .3000.Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.40 1.809 . 163/06. suc.40 Credit ORDIN DE PLATA NR.000.04.000.809 . Crangasi Titular:Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 4/4/2008 Explica tie Document Tranzactie CV FC OP nr. 162 PLATITI .LEI ADICA treimiilei PLATITOR: GEORGESCU DAN CNP: 1590101436698 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 4/4/2008 REPREZENTAND: DEPUNERE NUMERAR EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 06/04/200 8 Explica tie Document Tranzactie Debit 16.809 .

suc.000 lei 16 . nr. Facturii: 702 Data (ziua. nr. 08. 702 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. Vaslui. Crangasi Capital social: 200 lei FACTURĂ FISCALĂ Nr. Reg. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. ord. Com/an: J40/1266/2005 C. ord.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO: 136589 IN RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 06/04/2008 CONT: REPREZENTAND: ACORDARE AVANS Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.04. suc.ORDIN DE PLATA NR. Reg. 220.I. Bucuresti – Ploiesti.Unirii Capital social: 80.F: RO 9140660 Sediul: Sos. 9. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR.I. Ghermesti. 163 PLATITI .F.2008 Nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Seria CSP Nr. luna.: RO 17501677 Sediul: Str. Com/an: J23/792/2005 C.1000.

6) 198. Reg. -lei- 5(3x4) 888.044.00 156. sau serviciilor U.80 Valoarea -lei- Valoarea T.I. Denumirea produselor crt.242.72 29.36 Semnătura de primire 1.36 Seria UPC Furnizor: Ultra Pro Computers SRL Nr.V. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. ord.I.Cota T.A.A. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.76 7.00 6 168.) -lei4 17. C. Seria RT nr.64 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.V.V.=19% Nr. Com/an: 17 .5+col. 4598 FACTURĂ FISCALĂ Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.M . Cantitat ea 0 1 2 1 Banda adeziva Banda perforata 2 Buc Buc 3 50 20 Preţul unitar (fără T.00 X Total de plată (col.A.

F: RO 17501677 Sediul: Str.Pipera Capital social: 316.00 18 .A.33 X Total de plată (col.000. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 10/4/2008 Explica tie Document Tranzactie Debit 15.40 Credit OP 164/10.40 1.680. Com/an:J22/11256/1992 C. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1. Bucuresti Contul: RO155RFS235236514159 Banca: RAIFFEISEN.04.00 Semnătura de primire EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.5+col. nr.2008 Nr.V.I. luna.67 319.M .809 .I.A. Vaslui. -lei- 5(3x4) 1. suc. 10. Ghermesti.809 .680.04.I.67 6 319.I. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): J23/792/2005 C.) -lei4 1. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.2008 plata diferenta computer Sold curent 14.000. Cantitat ea 0 1 Computer 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T. suc.6) 2. ord.V.680.: RO 136589 Sediul: Sos Pipera.A. 47. nr. suc.=19% Nr.Nr.V. Seria RT nr. Facturii: 4598 Data (ziua. C.500 lei Cota T. sau serviciilor Nr.33 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. Reg. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Denumirea produselor crt.F. 9. Crangasi Capital social: 200 lei U.67 Valoarea -lei- Valoarea T.

Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explicatie Document Tranzactie Debit 18. 00 18. Crangasi Titular: Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 12/4/2008 Explica tie Document Tranzactie factura nr.2008 incasare Sold curent Debit 14. 510/20.1000.500.40 4.00 19 .809 . suc.000.40 Credit achitare facturi 3. suc.LEI ADICA omielei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ULTRA PRO COMPUTERS SRL RO 136589 IN CONT: RO155RFS235236514159 LA BANCA: RAIFFEISEN DATA EMITERII: 10/4/2008 REPREZENTAND: DECONTARE AVANS EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.809 .40 Credit EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.03.ORDIN DE PLATA NR.809 . 164 PLATITI .

04.99 105.I. 3610 Furnizor: TehnoGrup Est SRL Nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. ord.309 .2008.F: RO 17501677 Sediul: Str.80 6 82.A. 165 PLATITI - 3500- LEI ADICA PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO:17501 677 DE LA BANCA: BANCPOST CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: REPREZENTAND: CV F1411/30. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.40 ORDIN DE PLATA treimiicincisutelei NR.A. Com/an: J23/792/2005 C. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. Ghermesti. 9.F.40 8.V. Facturii: 3610 Data (ziua. Com/an: J23/1687/2005 C.000 lei Cota T. Reg. 12/4/2008 Seria TNG Nr.: RO 17940192 Sediul: Str.20 138.M . -lei- 5(3x4) 436. Cantitat ea 0 1 2 3 1 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen 2 Buc Buc Buc 3 4 4 1 Preţul unitar (fără T. Drumul Garii. Suc. Crangasi Capital social: 200 lei U.) -lei4 109. 14. luna.I. Otopeni.80 Valoarea -lei- Valoarea T.2008 F1410/30. Denumirea produselor crt.Sold curent 15.34 1.60 8. ord.V.03.A.67 20 . nr. suc. Vaslui. Reg.=19% Nr.2008 Nr. Ilfov Contul: RO52BACX0000000131849250 Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK. Millennium Capital social: 2.03.V.80 554.

nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Ilfov Suma de 1.190.04. Seria RT nr. Casier. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1. 21 . membrii ai comisiei de receptie. Crt. cu auto nr……………. 9. consemandu-se urmatoarele: Receptionat Cantita Pret Valoar te unitar e Nr.04. 3610/14. C.000.2008. 5610 Data 14. Ilfov nr. Denumirea bunurilor recetionate U.00 X Semnatura de primire Total de plata (col. Com.I. Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Ziua Data Luna Anul Factur a Nr. Ghermanesti. 3610 Aviz de insotire a marfii 256 14 4 2008 Subsemnatii. 5610 CHITANŢA Nr. Otopeni./an: J23/1687/2005 C. Drumul Garii.M.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.5+col.00 190..I. din localitatea Otopeni. Reg.190 lei adică o mie o suta nouazeci de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr.I.F.: RO 17940192 Sediul: Str..2008 Am primit de la Cresp Instal SRL Adresa str Vaslui.00 Seria TNG Unitatea TehnoGrup Est SRL Nr. 6) 1. ord. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de TehnoGrup Est.

60 8. Com/an:J40/56328/1990 C.F. nr.00 6 38. 00 Nr. Cantitat ea 0 1 1 Energie + apa 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.00 22 .V.V.2008 Nr. 176 Contul: RO125BCR235699874136 Banca: BCR. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. -lei- 5(3x4) 200.80 554. Pipera Capital social: 3.04. Reg. nr. Vaslui.40 8.80 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnatu prenumele ra Primit in gestiune Semnat Data ura 14/04/20 08 Seria DGS Furnizor: Distrigaz Sud SRL Nr.: RO 12387 Sediul: Sos Bucuresti-Ploiesti. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.1 2 3 Robinet cu trecere Priza TV Tub anti oxigen buc buc buc 4 4 1 109.M . ord.=19% Nr. 2310 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Facturii: 7020 Data (ziua.20 138. suc.F: RO 17501677 Sediul: Str. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. 14. suc. Denumirea produselor crt.A.I.000. Ghermesti. 9. Reg. ord.) -lei4 200 Valoarea -lei- Valoarea T.A. sau serviciilor U. luna.I.016.V.A. Com/an: J23/792/2005 C.80 436.500 lei 1.

=19% Nr. nr.F: RO 17501677 Sediul: Str. ord. Crangasi Capital social: 200 lei U. -lei- 23 . Seria RT nr.A.5+col. Reg.F. suc.04. Cantitat ea Preţul unitar (fără Valoarea -lei- Valoarea T. Bucuresti Contul: RO125PIR2356956741399 Banca: PIRAEUS. Com/an:J23/56328/2005 C. sau serviciilor Nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.00 X Total de plată (col.I. 9. suc.V. Reg.: RO 126589 Sediul: Str. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.I.V.00 Seria IME Furnizor: ImobExpert SRL Nr. 15.00 38. Ghermesti. 30. Mihai Bravu Capital social: 200 lei Cota T.I. Denumirea produselor crt. nr. C. Mihai Bravu. sector 3.A. Vaslui. ord. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 200.M . Com/an: J23/792/2005 C.I. 410 FACTURĂ FISCALĂ Nr. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.2008 Nr. Facturii: 410 Data (ziua.6) Semnătura de primire 238. luna.

000.: RO 23641 Sediul: Bulevardul Unirii.F: RO 17501677 Sediul: Str.I. nr.000 5(3x4) 1. ord.00 6 190.04. Ghermesti. Seria RT nr.I. Facturii: 41002 Data (ziua.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. C. 12.2008 Nr. nr. 41002 FACTURĂ FISCALĂ Nr.00 X Total de plată (col.) -lei4 1. Vaslui. Com/an: J23/792/2005 C. 15.0 1 Chirie 1 2 Buc 3 1 T.I. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 24 . Com/an:J23/56539/2006 C.00 Semnătura de primire Seria VDF Furnizor: Vodafone Romania SA Nr.F.190.V.5+col. 9. ord. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 1.6) 1.00 190. sector 3. Reg. Bucuresti Nr.A. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. aviz însoţire anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.I. Reg.000. luna.

500 880 Salari u realiz at 3.A.I. -lei- 5(3x4) 3. Ghermanesti. 1 2 Nume si prenume Georgescu Dan Dima Danut Functia director general economis t CAS 9.2 0 som aj 1% 35. sector 5.V. ord. Vaslui.=19% Nr. STAT DE SALARII LUNA: APRILIE 2008 Salariu de incadr are 3. Bucuresti Suma de 6.I.000./an: J23/792/2005 C.5+col. 48.2008 Am primit de la Altimex Pro International SRL Adresa str. 1072 Data 15.00 Impoz it 465. 9.M . U.570.) -lei4 3. Reg.44 0 669 Nr. Casier.000 lei adică sase mii de lei Reprezentând contravaloarea facturii nr. Fabrica de chibrituri. Cantitat ea 0 1 1 Servicii de telefonie 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 3. Com.000.00 X Total de plată (col.6 0 Deduc ere 0 350.5% 227.80 Rest de plata 2.000. 596/15.A.00 570.00 25 . Unirii Capital social: 200.F. nr. 50 57.I.0 0 61. Crt. Denumirea produselor crt.0 0 8. Crangasi Capital social: 200 lei suc.. suc.500 880 CAS S 6. 1072 CHITANŢA Nr.00 Semnătura de primire Seria Unitatea Cresp Instal SRL Nr. C.: RO 17501677 Sediul: Str.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.V. sau serviciilor (dacă este cazul) ROL01 Banca: BANCPOST. Seria RT nr. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.V.000 Valoarea -lei- Valoarea T.6) 3.2008.04.5% 332. nr.00 6 570. 50 83. Ilfov CSP nr.000 lei Cota T.A.03.Contul: RO12BRD23545941399 Banca: BRD.

Crangasi Titular: SC Instal SRL Cresp Data operatiei Sold initial 17/04/200 8 Explicati e Document Tranzactie Debit 12.790 .04.90 - LEI ADICA CATRE: BUGETUL LOCAL BUCURESTI SRL RO 256532 IN RO19ABNA410022362143090 LA BANCA: ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 15/4/2008 CONT: REPREZENTAND: PLATA CONTRIBUTII SALARIALE EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.518.309. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 15/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 15. suc.2008 plata contributii salariale Sold curent 12.790 .90 ORDIN DE PLATA NR. suc.50 Credit OP 167/17.2008 plata factura 595.04. 166 PLATITI douamiicincisuteoptsprezecileisinouazecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 2. 40 Credit OP 166/15.00 26 .50 2.EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.518.

04.0 0 297.50 ORDIN DE PLATA NR.2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.04. 168 PLATITI douasutenouazecisisaptedeleisicincizecidebani PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST - 297.50 - LEI ADICA CATRE: ROMSTAL IMEX SRL RO 5990324 IN CONT: RO19ABNA4100264100243090 LA BANCA:ABN AMRO BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F17326/01.5 0 Credit 18/04/2008 OP 168/18.50 ORDIN DE PLATA NR. suc.200 8 plata factura Sold curent 11. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial Explicatie Document Tranzactie Debit 12.195 .04.898.Sold curent 12.195.2008 27 . 167 cincisutenouazecisicincilei PLATITOR: SC CRESP INSTAL SRL RO 17501677 DE LA BANCA: BANCPOST PLATITI – 595 - LEI ADICA CATRE: COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SRL RO 1268744 IN CONT: RO125PIR235699874136 LA BANCA: PIRAEUS BANK DATA EMITERII: 18/4/2008 REPREZENTAND: CV F2310/02.

000 28 . nr. Com/an: J23/792/2005 C. Reg.04. suc.V. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr.000 Valoarea -lei- Valoarea T. 9. -lei- 5(3x4) 2. 3002 FACTURĂ FISCALĂ Nr.V. Cantitat ea 0 1 1 Anunt publicitar 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.M . sector 3.A. nr. suc.) -lei4 2.000. Ghermesti.00 6 380.V.: RO 135562 Sediul: Bulevardul Unirii. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST. 36. ord. Bucuresti Contul: RO12BRD2236941399 Banca: BRD.I.F. Facturii: 3002 Data (ziua. Reg. luna.000. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.=19% Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str. Denumirea produselor crt. 20.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: Accize din 2.2008 Nr.Seria EJB Furnizor: Ejobs SRL Nr. Vaslui.A. Unirii Capital social: 200 lei Nr.I. Com/an:J23/54532/1996 C. ord. sau serviciilor U.A.00 X 380.

luna. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. Bucuresti Contul: RO12BCR223694990 Banca: BCR.I.900. Vaslui.I. Facturii: 10654 Data (ziua. 21.5+col.V. Ghermesti. Pipera Capital social: 500.00 29 . nr.: RO 11362 Sediul: Sos. nr. 34.A.900. Cantitat ea 0 1 Benzina 1 2 Buc 3 1 Preţul unitar (fără T.V.000. sau serviciilor U.F: RO 17501677 Sediul: Str.00 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Total care: din 10.380. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.000 lei Nr. Denumirea produselor crt.I. 10654 FACTURĂ FISCALĂ Nr.V. Com/an:J23/52316/1990 C.000.I.000 Valoarea -lei- Valoarea T.04.6) 2.A. suc. Com/an: J23/792/2005 C.00 6 1.F.A. Seria RT nr.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.2008 Nr.M . Crangasi Capital social: 200 lei Cota T.000. suc. ord. Pipera.00 Seria RPT Furnizor: RomPetrol SA Nr. -lei- 5(3x4) 10. C.=19% Nr. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Semnătura de primire Total de plată (col. Reg. Reg.) -lei4 10. ord. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. 9.00 X 1.

suc.00 Credit ORDIN DE PLATA douazecidemiilei NR.04.900. C. suc. Crangasi Titular: SC Cresp Instal 30 .00 20.00 31.2 008 incasare factura Sold curent Debit 11.I.Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr. 169 PLATITI -20000- LEI ADICA CRESP INSTAL PLATITOR: EXPERT INSTAL SRL RO 122653 DIN CONT: RO1336BCR65464125656 BANCA: BCR REPREZENTAND: CV F17326/01.898 . B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.898 .6) 11.000 . Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 24/04/2008 Explicatie Document Tranzactie OP169/24.5+col.00 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.04. Seria RT nr.2008 CATRE: SRL RO 17501677 IN CONT: RO16BPOS713065317ROL01 LA BANCA: BANCPOST DATA EMITERII: 24/4/2008 EXTRAS DE CONT Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.I.

Bucuresti Capital social: 10.973. ord. 9. ord. 27. Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK. unsprezecemiinouasutelei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST 170 PLATITI -11900 LEI ADICA CATRE: ROMPETROL SA RO 11362 IN CONT: RO12BCR223694990 LA BANCA: BCR DATA EMITERII: 26/4/2008 REPREZENTAND: CV F10654/01.2008 Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. nr. 1987 FACTURĂ FISCALĂ Nr. Reg.00 ORDIN DE PLATA NR.998 . aviz însoţire (dacă este cazul) anul): Cumpărător: Cresp Instal SRL Nr. Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST.V.2008 plata factura Sold curent 19. Reg.I. sector 4.900.200 lei Cota T.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti.00 11. Com/an: J23/792/2005 C.04. luna.898 . Crangasi Capital social: 200 lei 31 . Ghermesti. Vaslui.SRL Data operatiei Sold initial 26/04/2008 Explicati e Document Tranzactie Debit 31.2008 Nr.F: RO 17501677 Sediul: Str.I. suc. 11A.04.04. nr.00 Credit OP 170/26.A.F.=19% Nr. Facturii: 1987 Data (ziua. suc. Com/an: RO 5990324 C.

Nr.92 X Total de plată (col.10 8.A.6) 3.00 Semnătura de primire Unitatea SRL :CRESP INSTAL NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Numar document Data Factura 32 .00 254.16 4. -lei- 5(3x4) 471.) -lei4 7.60 10.98 6 89. crt. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.60 249.08 510.55 Valoarea -lei- Valoarea T. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Total care: Accize din 2.98 Semnătura şi ştampila furnizorului Date privind expediţia Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.314.689.V. C.200. Seria RT nr.00 307.I.66 48.26 58.60 1.50 341.5+col. Denumirea produselor sau serviciilor U.A.M . Cantitat ea 0 1 2 3 4 5 1 Intrerupator Priza ger Adeziv superfluidizant Banda perimetrala Set fixare rapida 2 Buc Buc Kg Ml buc 3 60 90 25 75 40 Preţul unitar (fără T.V.43 64.86 14.I.

10 8. consemandu-se urmatoarele: Nr.00 307.60 1. din localitatea Bucuresti. membrii ai comisiei de receptie. am procedat la receptia valorilor materiale furnizate de Romstal Imex.314.50 341. buc buc kg ml buc Cantita te 60 90 25 75 40 Receptionat Pret unitar Valoare 7.04. cu auto nr…………….000.998. 00 Credit OP 171/30.98 2. 08 TOTAL VALORIC Comisia de receptie Numele si Semnat prenumele ura Primit in gestiune Semnat Data ura 27/04/20 08 Cont: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST. suc.00 33 .0 14.M.16 4.2008 plata facturi Sold curent 15. 1 2 3 4 5 Denumirea bunurilor recetionate Intrerupator Priza ger Adeziv superfluitizant Banda perimetrala Set fixare rapida U.998. 00 4.689. 1987 Aviz de insotire a marfii 2 57 27 4 2008 Subsemnatii.86 471.Ziua Luna Anul Nr. Crt.55 254.60 0 10. Crangasi Titular: SC Cresp Instal SRL Data operatiei Sold initial 30/04/200 8 Explicatie Document Tranzactie Debit 19.

Vaslui.04.) -lei4 25. Denumirea produselor crt. 30.Unirii Capital social: 80. 720 Cumpărător: : Volum Plan Arhitect SRL Nr. ord. F41002/15.2008. nr. Bucuresti – Ploiesti. 220.04.000 6 4. Reg. Com/an: J40/1266/2005 C. Bucuresti Contul: RO12BCR13624778RO00 Banca: BCR.000 X 4. suc.V.: RO 17501677 Sediul: Str.750 34 .2008 CONT: RO12BRD23545941399 BANCA: BRD DATA EMITERII: 30/04/2008 Seria CSP Nr.F: RO 9140660 Sediul: Sos. -lei- 5(3x4) 25.M . suc. Crangasi Capital social: 200 lei Cota T. Ilfov Contul: RO16BPOS713065317ROL01 Banca: BANCPOST.V.F.04. Ghermesti.750 Semnătura şi ştampila Date privind expediţia Total care: din 25. luna.I.A. Cantitat ea 0 1 1 Prestari servicii 2 buc 3 1 Preţul unitar (fără T.000 Valoarea -lei- Valoarea T.04. Reg.998 - LEI ADICA SUD CATRE: SRL RO 12387 DISTRIGAZ CONT:RO125BCR2356998 74136 BANCA: BCR CATRE: IMOBEXPERT SRL RO 126589 CONT:RO125PIR23569567 41399 BANCA: PIRAEUS CATRE: VODAFONE ROMANIA SA RO 23641 REPREZENTAND: CV F7020/14. Com/an: J23/792/2005 C. Facturii: 720 Data (ziua.2008 Nr. 171 patrumiinouasutenouazecisioptlei PLATITOR: CRESP INSTAL SRL RO 17501677 BANCA: BANCPOST PLATITI – 4. aviz însoţire (dacă este cazul) anul): U.A.000 lei Furnizor: Cresp Instal SRL Nr.A.ORDIN DE PLATA NR.V.=19% Nr. nr.I. sau serviciilor FACTURĂ FISCALĂ Nr. ord. F410/15. 9.2008.

900.00 570.000. C.00 510. 173 26 231 0 459 8 361 0 702 0 410 410 02 300 2 106 54 198 7 Furnizor/Prestator Denumire/C.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distrigaz Sud SRL/ RO 12387 ImobExpert SRL/ RO 126589 Vodafone Romania SA/ RO 23641 Ejobs SRL/ RO 135562 RomPetrol SA/ RO 11362 RO 11362 Romstal Imex SRL/ RO 5990324 35 .689.560.) 297.00 3.00 1.380.V.0 0 10.50 95.00 1.00 380.00 3.200. Romstal Imex SRL/ RO 5990324 Compania de Librarii Bucuresti SRL/ RO 1268744 Ultra Pro Computers SRL/ RO 136589 TehnoGrup Est SRL/ RO 17940192 Total document (inclusiv T.75 Valoare T.00 11.0 8 22.A.000.00 26.00 500.319 .00 190. Documentul Data 01/04/20 08 02/04/20 08 10/4/200 8 14/04/20 08 14/04/20 08 15/04/20 08 15/04/20 08 20/04/20 08 21/04/20 08 27/04/20 08 TOTAL Nr. 00 2.I.00 2.00 238.0 0 200.6) 29.00 319.00 38.00 1.000.6 7 1.50 595.000.750 JURNAL PENTRU CUMPARARI CU DREPT DE DEDUCERE Nr.I.furnizorului Numele delegatului: Georgescu Dan Buletinul/C.240.000.I.33 190.190. Seria RT nr.V.A.0 0 3.900.00 1.00 2.F. 12563 eliberat(ă) S10 Mijlocul de transport Nr.190.92 4.0 0 2.000. Crt.5 0 Baza de impozit are 250. (19%) 47.570.5+col. B-34-UIO Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile Accize Semnătura de primire Total de plată (col.680.00 1.

50 36 .I.10 5.crt.091 .I.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.) 1.V.702.00 4.000.68 Valoare T. 1 ziua Data 3/4/2008 REGISTRU CASA 3.702.00 Plati Sold 8. Documentul Data 1 2 3 1/4/200 8 3/4/200 8 30/4/20 08 TOTAL Nr. Vest Grup Instal SRL/ RO 14931629 Teen Store SRL/ RO 2154732 Volum Plan Arhitect SRL/ RO 9140660 Total document (inclusiv T.F.42 CRESP INSTAL SRL C.809.10 798.A.F.00 29. 69 2 69 8 72 0 Beneficiar Denumire/C. RO17501677 Sold ziua precedenta: Nr.50 3.000.000 Explicatia plata factura 17329/01.00 5. (19%) 169.32 4.00 35.059.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1/4/2008 297. RO 17501677 Sold precedenta: Nr.F.04.JURNAL PENTRU VANZARI Nr.750.702.750.6 8 25. Crt.I.000.crt.A.1 0 Baza de impozit are 890.201. 50 Explicatia incasare factura DE Incasari 5.717. 00 30.V. Data REGISTRU CASA 4.

50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.00 4. 3610/14.190.crt.702.F.crt. RO 17501677 Sold ziua precedenta: Nr.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C.F.F.crt.512.000.00 5. 50 Explicatia DE Data Incasari Plati Sold 37 .04. 50 Explicatia DE Data 4/4/200 8 Incasari Plati Sold 1 ridicare numerar din casa RAPORT PAGINA/TOTAL 3.702.I.I.04. RO 17501677 Sold precedenta: Nr. RO REGISTRU 17501677 CASA Sold precedenta: Nr. ziua 8.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL CRESP INSTAL SRL C. 50 Explicatia plata facuta nr.I.702. Data 14/04/20 08 REGISTRU CASA 5.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL DE Incasari Plati Sold 1 1. ziua REGISTRU CASA 4.698/03.512.

00 10.50 890.03. 596/15.10 809.1 0 809.00 169.059.10 38 .50 297.50 297.000.1 15/04/20 08 incasare factura nr.10 297.512.50 1.00 47.50 CASIER COMPARTIMENT FINANCIARCONTABIL SC CRESP INSTAL SRL REGISTRUL JURNAL luna APRILIE anul 2008 N r cr t 1 2 3 4 Dat a înre g 01/0 4 01/0 4 01/0 4 01/0 4 Conturi Documen t Explicaţii D % 371 4426 401 4111 607 Sume C D C Factura 17326 Chitanta 560 Factura 692 Achizitie marfa Plata marfa Vanzare marfa Descarcare din gestiune 401 5311 % 707 4427 371 250.2008 RAPORT PAGINA/TOTAL 6.

000 12/0 4 12/0 4 14/0 4 14/0 4 Extras de cont OP 165 Factura 3610 Chitanta 5610 5121 401 % 371 4426 401 4111 5121 401 5311 4.000 1.000 1.10 1.000 190.000 1.680.190 39 .32 3.000 3.6 7 319.000 3.000 3.819.000 3.500 1.7 1 5.242.500 1.36 949.000 1.000 3.10 Chitanta 1024 Extras de cont OP 163 Factura 702 Factura 4598 Achizitie computer Decontare avans si plata diferenta computer Incasare numerar de la clienti Plata facturi Achizitie marfuri Plata factura 401 2.000 3.00 5.7 1 5.000 3.00 95.5 02/0 4 03/0 4 03/0 4 03/0 4 04/0 4 05/0 4 06/0 4 08/0 4 08/0 4 10/0 4 Factura 2310 Factura 698 Achizitie rechizite Vanzare marfuri Descare din gestiune Incasare numerar Ridicare numerar Depunere numerar la banca Acordare avans Vanzare marfa Descarcare din gestiune % 6028 4426 4111 401 % 707 4427 371 4111 5311 581 5121 % 707 4427 371 500.000 1.00 1.819.00 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 607 5311 581 5121 409 4111 607 % 303 4426 4.6 8 798.201.190 1.33 595.044 198.000 1.190 4.000 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10/0 4 OP 164 401 % 5121 409 2.3 6 949.

00 401 1.80 635 32.380 2 5 15/0 4 421 1.60 2 7 2 8 2 9 3 0 15/0 4 6451 6452 6453 854.2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 14/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 15/0 4 Factura 7020 Factura 410 Factura 41002 Chitanta 1072 Primire factura energie+apa Primire factura chirie Primire factura telefon Incasare numerar Inregistrare cheltuieli cu salarii Inregistrare retineri aferente salariilor (Georgescu Dan) Inregistrare retineri aferente salariilor (Dima Danut) Inregistrarea contributiilor unitatii % 605 4426 % 612 4426 % 626 4426 5311 641 401 200.000 4.00 6.co m ITM 447.gar .060 332.10 87.000 570.000 4.50 35.60 262.80 2 6 15/0 4 421 210.00 1.85 3 1 635 10.570 4111 421 % 4312 4314 4372 444 % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 447.60 262.00 83.80 61 854.190 401 3.85 32.95 40 .00 465.95 10.00 38.000 190.20 8.380 238.60 57.50 227.10 87. creante salarial e 6.00 3.

900 20.c ITM 447.00 10.190 3.200 4 0 238.10 416.10 262.70 87.00 5121 1.900 4111 5121 20.000 1.900 2.00 32.000 11. cr.900 401 3.518.gar.92 2.380 21/0 4 24/0 4 26/0 4 27/0 4 401 11.3 2 15/0 4 OP 166 Plata contributiilor salariale % 4311 4312 4313 4314 4371 4372 444 447.50 401 2.998 30/0 4 OP 171 Plata facturi 41 .80 526.9 0 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 17/0 4 18/0 4 20/0 4 OP 167 OP 168 Factura 3002 Factura 10654 Extras de cont si OP 169 OP 170 Factura 1987 Plata factura Plata factura Primire factura publicitate Primire factura combustibil Incasare numerar de la clienti Plata factura Achizitie marfa 401 401 % 623 4426 % 6022 4426 5121 401 % 371 4426 % 401.00 297.50 595. sal 5121 854.energi e si apa 401.00 297.570 4.95 2.85 10.60 43.chirie 401.telefon 5121 5121 595.0 8 510.689.000 11.000 380.80 284.

000 43.135. 4427 5.000 500.7 8 4.00 211.0 3 10. 68 4 4 4 5 30/0 4 691 121 441 691 517.00 5.906. 00 25.377 .750 4 2 30/0 4 Regularizare a T.135.00 200.34 517.A.915.240.34 TOTAL 42 .675.000 3.577.10 87.4 1 30/0 4 Factura 720 Prestare servicii 4111 % 704 442 7 % 4426 4423 % 6022 604 605 607 612 623 626 635 641 6451 6452 6453 29.00 211.7 5 1.000 2.000 4. 21 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de venituri Inregistrarea impozitului pe profit % 704 707 121 25.37 7.380 854.80 4 3 30/0 4 Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 27.9 1 1.00 517.V.6 8 31.750.000 6.60 262.80 4.00 517.

000.135.135.680.04) 517.04) 1.423.40 Sold initial 22.680.21 (30.40 22.809.67 1.906.21 2.809.00 28.680.423.809.68 303 Materiale de natura obiectelor de inventar Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (10.680.00 20.67 Debit Credit 43 .712.135.000.47 Credit 31.67 1.REGISTRU CARTE MARE – simplificat Explicatia Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1012 Capital subscris varsat Debit Credit 22.00 121 Profit si pierdere Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final Debit (30.04) 31.40 Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 1061 Rezeve legale Debit Credit 20.21 28.00 20.68(30.67 1.000.68 31.04) 27.

000 (24.560.04) 3.04) 595 (18.04) 1.560.10 (03.000 297.50 409 Furnizori .00 (14.04) 5.000.04) 3.782.190 (14.000 (10.570 24.04) 297.900 (21.04) 2.000 (03.190 (30.08 11.50 (01.50 31.04) 11.50 (26.04) 4.04) 29.50 (10.000 (12.04) 2.000 Debit Credit Debit Credit 5.04) 1.04) 1.000 1.08 809.900 (30.361.04) 3.577.242.04) 238 (14.000 (10.debitori Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4111 Clienti Explicatia Sold initial Rulaje Debit 22.10 (01.04) 1.04) 2.00 6.778.04) 5.04) 6.000 1.04) 20.000 1.04) 297.000 (12.04) 949.059.000 (15.04) 1.04) 3.190 (15.36 (30.778.000 1.000 (01.04) 1.04) 2.200 (27.500 (14.000 (08.04)238 (30.91 6.00 (01.50 Total rulaje Total sume Sold final 44 .04) 250.380 (20.04) Credit (06.819.04) 1.08 3.10 (08.750 5.04) 3.371 Marfuri Explicatia Sold initial Rulaje Debit 8.939.570 (15.04) 11.71 (03.04) 1.000.17 Credit Total rulaje Total sume Sold final 401 Furnizori Explicatia Sold initial Rulaje (01.689.939.00 (27.04) 595 (02.190 (17.577.91 5.04) 1.04) 26.00 24.

04) 83.46 59.04) 210.46 35.10 332.10 416.10 854.40 4.80 (15.80 (15.270.380 4.04) 416.051.270.04) 854.80 262.04) 4.10 (15.10 416.000.00 35.380 (15.60 (15.60 1.04) 1.10 416.04) 416.10 854.04) 854.10 854.000.060 (15.051.10 Debit Credit 45 .60 1.109.00 24.60 3.50 (15.80 262.380 Debit Credit 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4313 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.04) 262.10 854.Total rulaje Total sume Sold final 37.10 (15.46 421 Personal .80 262.salarii datorate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (15.80 262.051.04) 262.

50 (15.60 87.60 87.V.675.4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 4372 Contributia personalului la fondul de somaj Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 441 Impozit pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 517.A.04) 517.80 Debit Credit (15.04) 87.20 (15.675.04) 1.70 227.60 87.00 (30.80 (15.70 284.70 46 .70 284.60 87.00 4423 T.60 Debit Credit (15.04) 43.04) 57.80 43.03 Debit Credit 517.00 (15.80 43.04) 87.80 35.00 Debit Credit (15.04) 284.04) 284.04) 43.03 (30.80 43.60 (15.70 284. de plata Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje 1.00 517.04) 8.

04) 510.240.00 526.00 (20.04) 47.03 4426 T.taxe si vãrsãminte asimilate.75 4427 T.675.00 (10.900 (27.915.78 444 Impozitul pe salarii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 447 Fonduri speciale .04) 61.675.00 Debit Credit 47 .92 4.00 526.04) 32.V.00 (21.04) 32.04) 526.00 526.240.03 Credit 4.85 (15.04) 190.04) 798.240.85 32.78 5.75 Debit 1.00 465.04) Total rulaje Total sume Sold final 4. comision ITM Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.04)380.915.240.240.04) 526.36 (08.75 (30.915.04) 38.04) 5.Total sume Sold final 1. deductibila Explicatia Sold initial Rulaje (01.00 (15.85 32.750 (30.915.00 (15.10 (01.85 32.04) 5.50 (02.04)1.00 (14.85 32.04) 4.V.A.04) 570.04) 95.32 (03.A.04) 319.78 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.00 (15.75 4.33 (14.04) 198.04) 190.78 169. colectata Explicatia Sold initial Rulaje (30.75 4.85 (15.00 (15.

000 297.40 15.04) 11.04) 3.000 5311 Casa in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 4.03) 1.04) 4.000 Debit Credit Credit Credit (15.40 25.04) 3.95 10.000 (03.518.04) 3.50 581 Viramente interne Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final (04.04) 2.000 (05.04) 10.40 Total rulaje Total sume Sold final 48 .04) 3.04) 297.04) 10.04) 4.000 (04.000 11.Sold final 447 Fonduri speciale .809. garantare creante salariale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 5121 Conturi la banci in lei Explicatia Sold initial Rulaje Debit 13.998 (30.04) 6.000 3.809.900 (26.50 (01.000 3.03) 4.000 (06.500 (12.000 (12.04) 1.000 (10.512.04) 595.04) 5.04) 25.000 15.487.04) 3.000 3.95 Total rulaje Total sume Sold final 27.taxe si vãrsãminte asimilate.50 4.40 (05.809.000 40.04) 20.95 10.00 (17.487.95 (15.000 (15.50 (18.50 10.000 (24.809.95 10.95 10.000 3.190 (14.90 (15.000 1.

04) 200 200 200 200 (30.10 5.000 10.000 49 .577.000 1.04) 949.000 1.91 5.04) 1.000 (30.04) Debit Credit (14.04) 3819.04) 10.71 (08.04) 10.577.000 10.6022 Cheltuieli privind combustibilul Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 604 Cheltuieli privind materialele nestocate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 605 Cheltuieli privind energia si apa Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 607 Cheltuieli privind marfurile Explicatia Sold initial Rulaje (01.04) 500 500 Debit Credit (21.04) 200 200 Debit Credit (02.000 10.91 612 Cheltuieli cu redeventele.04) 500 500 500 500 (30.577.000 (30.577.000 1.577.91 (30.000 10.10 (03. locatiile de gestiune si chiriile Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume (15.04) 809.04) 1.000 Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 5.91 5.000 1.91 5.

000 3.80 43.80 43.000 Debit Credit 50 .04) 10.10 854.04) 854.000 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 635 Cheltuieli cu alte impozite.04) 43.80 43.380 Debit Credit (15.04) 32.04) Debit Credit Total rulaje Total sume Sold final 2.000 2.380) 4.80 (15.04) 4.380 4.000 (30.000 3.85 (15.000 2.10 854.000 3.380 4.000 3.380 4.04) 2. taxe si vãrsãminte asimilate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 641 Cheltuieli cu salariile pesonalului Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6451Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje (15.04) 3. reclama si publicitate Explicatia Sold initial Rulaje (20.000 2.10 (15.04) 3.80 (30.95 43.000 (30.04) 854.000 2.10 (30.380 (4.380 4.Sold final 623 Cheltuieli de protocol.

000 Debit Credit (30.04) 4.000 25.Total sume Sold final 854.80 262.00 (30.04) 25.80 (30.04) 6.000 25.68 (03.60 Total rulaje 6.044 (08.04) 1.68 51 .00 517.04) 25.60 87.000 25.80 262.135.000 (30.04) 262.10 854.80 262.80 (15.80 262.04) 87.04) 517.000 25.135.04) 87.04) 6.60 87.04) 262.10 6452Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate Explicatia Debit Credit Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate Explicatia Sold initial Rulaje Total rulaje Total sume Sold final 707 Venituri din vanzarea marfurilor Explicatia Sold initial Rulaje (30.135.60 87.68 890.68 Debit Credit (30.00 517.00 517.60 87.00 (01.201.60 (30.00 517.00 Debit Credit (15.04) 517.

68 52 .68 6.135.135.Total sume Sold final 6.

778 1.6 7 31.000 35. 21 1.04.380 6.Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii SC CRESP INSTAL SRL Balanţa de verificare la data de 30.109.680.5 0 24.6 0 5.9 1 31.270.6 7 1012 1061 121 28.000 2.6 0 31.809.939.80 262.4 7 1.560.0 8 5.10 854.000 22.000 59.10 4312 416.4 0 4311 854.135. 46 3.577. 40 20.712.051.80 262. 21 1.423.680.051.380 11. 68 303 371 401 409 4111 421 8. 50 1.000 24.10 416.80 53 . 68 28.939.577.680.778 1.000 Sold final D C 22.051.361. 46 1.000 4.salarii datorate Contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Contribu tia personal ului pentru pensia suplime ntara Contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de Sold initial D C 22.000 5.2008 Simb ol Denumi re cont Capital subscris varsat Rezerve legale Profit si pierdere Material e de natura obiectel or de inventar Marfuri Furnizor i Furnizor idebitori Clienti Personal .423.809.9 1 26.10 854. 40 20.1 7 6. 08 24.135.10 854.80 262.000 D Rulaj C Total sume D C 22.10 416.270.782.10 4313 262.809. 46 1. 50 1. 40 20.000 4.000 35.6 7 3.00 0 37.10 416.560.

675.915.7 5 5.00 4.70 4371 87.95 10.00 1.A.7 8 526.V.240.915.675.A.V.60 87.00 4.915.00 1.7 8 526.7 5 5.60 87.80 441 4423 4426 4427 444 517.80 43.85 32.sanatat e Contribu tia angajati lor pentru asigurar ile sociale de sanatat e Contribu tia unitatii la fondul de somaj Contribu tia personal ului la fondul de somaj Impozit ul pe profit T.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.85 32. comisio n ITM Fonduri speciale .80 43. colectat a Impozit ul pe salarii Fonduri speciale .V.240.00 517.95 10.60 4372 43.7 5 5.240.0 3 447 32.85 447 10.915.60 87.taxe si vãrsãmi nte asimilat e.70 284.70 284.A.675.70 284.0 3 4.7 8 526.0 3 4. de plata T.95 10.95 54 . 4314 284.00 1.7 5 5.00 517. deducti bila T.8 43.240.7 8 526.85 32..

80 9 4.9 1 5.00 200.00 500.000 10.000 2.512.487.00 200. reclama si publicita te Cheltuie li postale si taxe de telecom unicatii 13.000 15.000 3.809.000 3.00 200.577. locatiile de gestiun e si chiriile Cheltuie li de protocol .5 0 3.000 2.5121 5311 581 6022 6028 605 607 612 623 626 garanta re creante salariale Conturi la banci in lei Casa in lei Viramen te interne Cheltuie li privind combust ibilul Cheltuie li privind alte material e consum abile Cheltuie li privind energia si apa Cheltuie li privind marfuril e Cheltuie li cu redeven tele.809.9 1 5. 40 4. 40 15.5 0 3.000 25.487.000 3.00 5. 50 10.000 1.577.000 10.000 10.000 3.000 3.000 27.577.00 200.000 11.000 55 .000 2.000 40.000 1.000 25.577.000 2.000 1.9 1 1.00 500. 40 4.9 1 5.00 500.809.000 500.000 10.000 3.

10 854.380 4.00 517.135.60 87.80 262.135.000 25.80 43.00 25.135.380 4.80 262.80 4.380 4.135.80 43.80 43.60 87.60 87.000 25.60 262.80 517.380 854.6 8 6.6 8 56 .10 854.635 641 6451 6452 6453 691 704 707 Cheltuie li cu alte impozite . taxe si vãrsãmi nte asimilat e Cheltuie li cu salariile pesonal ului Cheltuie li cu contribu tia unitatii la asigurar ile sociale Cheltuie li cu contribu tia unitatii pentru ajutorul de somaj Cheltuie li cu contribu tia angajat orului pentru asigurar ile sociale de sanatat e Cheltuie li cu impozit ul pe profit Venituri din lucrari executa te si servicii prestate Venituri din vanzare 43.00 517.000 6.10 87.000 25.00 517.10 854.80 262.6 8 6.6 8 6.

605.70 57.a marfuril or Tota l 47.809.70 259.30 211.37 7.80 9.37 7. 80 57 . 80 57.18 6.605.4 47.30 259.18 6. 4 211.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->