Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare monografică

La începutul exerciţiului financiar, SC. ALFA S.A. prezintă următoarea situaţie în


conturi:
Simbol cont Denumire cont Sold
212 Construcţii 1.000.000
401 Furnizori 600.000
5121 Conturi la bănci 2.000.000
2812 Amortizarea clădirilor 100.000
301 Materii prime 200.000
1012 Capital social subscris şi
vărsat 2.800.000
2111 Terenuri 200.000
2131 Echipamente tehnologice 1.500.000
1171 Rezultatul reportat
reprezentând profitul
nerepartizat, respectiv
pierderea nerecuperată 250.000
4111 Clienţi 700.000
2813 Amortizarea instalaţiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor şi plantaţiilor 200.000
391 Provizioane pentru
deprecierea materiilor prime 50.000
1061 Rezerve legale 400.000
345 Produse finite 500.000
1621 Credite bancare pe termen
lung 2.000.000
371 Mărfuri 300.000

În cursul exerciţiului au avut loc următoarele operaţii:


(1)Achiziţie de materii prime la costul de achiziţie de 100.000 lei, TVA 19%.
(2)Consum de materii prime în valoare de 20.000 lei.
(3)Încasarea sumei de 150.000 de lei, reprezentând creanţa faţă de un client.
(4)Achiziţie de mărfuri la costul de 20.000 de lei, TVA 19%.
(5)Vânzare de mărfuri la preţul de vânzare de 100.000 de lei, TVA 19%. Costul de
achiziţie al mărfurilor vândute este de 80.000 de lei .
(6)Se înregistrează salariile datorate personalului în sumă de 400.000 de lei
(7)Se înregistrează contribuţia întreprinderii la asigurările sociale în sumă de 102.000 de
lei.
(8)Se înregistrează contribuţia întreprinderii la fondul de şomaj în sumă de 14.000 de lei.
(9)Se înregistrează contribuţia întreprinderii la fondul asigurărilor sociale de sănătate în
sumă de 26.000 de lei.
(10)Se obţin produse finite la costul de producţie de 1.800.000 de lei .
(11)Se vând produse finite la preţul de vânzare de 70.000 de lei, TVA 19%. Costul de
producţie al produselor vândute este de 60.000.
(12)Se majorează capitalul social prin încorporarea rezultatului reportat de 250.000 de
lei. În acest scop se emit 25.000 de acţiuni la valoarea nominală de 10 lei .
(13)Se primeşte un credit pe termen scurt în sumă de 300.000 de lei.
(14)Se ridică numerar de la bancă pentru plata avansului la salarii în sumă de 100.000 de
lei.
(15)Se plătesc avansurile la salarii.
(16)Se vinde un utilaj complet amortizat. Factura cuprinde: preţ de vânzare 20.000 de lei,
TVA 19%. Costul de achiziţie al utilajului a fost de 70.000 de lei.
(17)Se vinde un utilaj parţial amortizat. Factura cuprinde: preţ de vânzare 420.000 de lei,
TVA 19%. Costul de achiziţie al utilajului a fost de 300.000 de lei iar amortizarea
cumulată de 150.000 de lei.
(18)Se înregistrează suma de 20.000 de lei, reprezentând dobânda aferentă creditului
bancar pe termen lung.
(19)Se achită anuitatea aferentă creditului bancar: rata scadentă de 200.000 de lei şi
dobânda de 20.000 de lei.
(20)Se înregistrează factura de energie electrică. Valoarea consumului este de 50.000 de
lei, TVA 19%.
(21)Se majorează capitalul social prin aport în numerar. În acest scop se emit 10.000 de
acţiuni care se vând la un preţ de emisiune de 12 lei/acţiune. Valoarea nominală a unei
acţiuni este de 10 lei/acţiune.
(22)Se înregistrează reţinerile din salarii:
-avansul plătit 100.000 de lei;
-impozit 80.000 de lei;
-contribuţia la pensia suplimentară 38.000 de lei;
-contribuţia la fondul de şomaj 4.000 de lei;
-contribuţia la fondul asigurărilor sociale de sănătate, 26.000 de lei;
-rate, 10.000 de lei;
(23)Se calculează salariile nete şi se ridică numerar de la bancă.
(24)Se achită salariile nete.
(25)Se încasează suma de 200.000 de lei, reprezentând o subvenţie pentru investiţii
primită pentru achiziţionarea unui echipament tehnologic.
(26)Se prestează un serviciu unui client. Tariful practicat este de 20.000 de lei, TVA
19%.
(27) Se încasează suma de 20.000 de lei (inclusiv TVA), reprezentând un avans de la
client .
(28)Se achiziţionează echipamentul tehnologic.Factura cuprinde: cost de achiziţie
400.000 de lei, TVA 19%.
(29)Se înregistrează amortizarea clădirilor în sumă de 100.000 de lei şi amortizarea
echipamentelor tehnologice în valoare de 220.000 de lei. Echipamentul subvenţionat are
o durată de utilizare de 20 de ani iar metoda de amortizare este liniară.
(30)Se încasează o subvenţie de exploatare pentru materii prime şi materiale
consumabile, în sumă de 150.000 de lei.
(31)Se achită furnizorul de materii prime (vezi operaţia (1)) .
(32)Se plăteşte un furnizor în avans, 50.000 de lei (inclusiv TVA)
(33)Se achitiţionează de pe piaţa de capital titluri de plasament (20.000 de acţiuni la
cursul de 25 de lei/acţiune).
(34)Se vând jumătate din titlurile de plasament la cursul de 30 de lei/acţiune (cu încasare
în contul curent).
(35)După o săptămână, cursul acţiunilor scade la 10 de lei/acţiune. Pentru a limita
pierderile, conducerea întreprinderii decide să vândă şi restul acţiunilor (cu încasare în
contul curent).
(36)Se achitiţionează titluri de participare (50.000 de acţiuni la cursul de 50 de
lei/acţiune).
(37)Se încasează dividende aferente titlurilor de participare în sumă de 100.000 de lei.
(38)Întreprinderea decide să renunţe la jumătate din această participaţie datorită scăderii
alarmante a cursului bursier (30 de lei/acţiune). Vânzarea se face cu încasare în contul
bancar .
(39)Se emit 10.000 de obligaţiuni la preţul de emisiune de 8 lei/obligaţiune. Preţul de
rambursare este de 12 de lei/obligaţiune, iar valoarea nominală de 10 de lei/obligaţiune.
Durata împrumutului este de 10 ani iar rambursarea se face în rate constante.
(40)Se încasează contravaloarea obligaţiunilor vândute.
(41)Se înregistrează dobânda aferentă împrumutului obligatar. Rata anuală a dobânzii
este de 20% (împrumutul a fost lansat în luna ianuarie).
(42)Se rambursează anuitatea: rata de 12.000 de lei şi dobânda.
(43)Se amortizează prima de rambursare a împrumutului din emisiunea de obligaţiuni.
(44)Provizionul pentru deprecierea materiilor prime nu mai are obiect.
(45)În urma inventarierii, produsele finite înregistrează o depreciere în valoare de 50.000
de lei.
(46)Cursul bursier al titlurilor de participare la 31.12 este de 40 de lei.
(47) Se închid conturile de TVA.
(48)Se închid conturile de cheltuieli şi venituri.
(49)Se înregistrează cheltuiala cu impozitul pe profit de 150.000 de lei.
(50)Se închide contul de cheltuială cu impozitul pe profit.
(51)Se repartizează rezultatul net astfel: alte rezerve 15%; dividende 60%; report la
exerciţiul următor 25%.

Se cere:
a)să se întocmească "Bilanţul de deschidere";
b)să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor de mai sus;
c)să se întocmească "Registrul Jurnal";
d)să se întocmească "Registrul Cartea Mare";
e)să se întocmească "Balanţa de verificare" (cu patru serii de egalităţi);
f)să se întocmească situaţiile financiare (Bilanţul, Contul de profit şi pierdere şi Tabloul
fluxurilor de trezorerie)

S-ar putea să vă placă și