Sunteți pe pagina 1din 26

Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

ANALIZA STATISTI CĂ
a intervenţiilor produse
în primele trei luni ale anului 2011
colonel IAMANDI Dan-Paul
Adjunct inspector şef
I. CARACTERISTICI GENERALE

În primele trei luni ale anului 2011, în zona  706 intervenţii S.M.U.R.D., din care:
de competenţă a inspectoratului au fost înregistrate - 658 intervenţii medicale;
un număr de 992 situaţii de urgenţă, deasemenea au - 38 intervenţii pentru asistenţa
mai fost înregistrate un număr de 106 alte situaţii persoanelor;
(alarme false, deplasări fără intervenţie sau forţele - 10 intervenţii la accidente rutiere.
au fost întoarse din drum), astfel: 11 intervenţii pentru salvarea
SITUAŢII DE URGENŢĂ: 992, din care: animalelor.
 109 intervenţii pentru stingere, din care:  11 intervenţii la fenomene meteo
- 45 incendii stinse de subunităţile inspectoratului; periculoase.
- 45 incendii stinse de subunităţile inspectoratului  37 alte intervenţii.
în colaborare cu S.V.S.U.;  ALTE SITUAŢII: 106, din care:
- 14 incendii stinse de S.V.S.U.;  71 alte solicitări de intervenţii
- 1 incendiu stins de populaţie; pentru stingere, din care:
- 2 incendii stinse de personalul de la locul de - 11deplasări fără intervenţie;
muncă; - 47 întors din drum;
- 1 incendiu stins de I.S.U. Vaslui în cooperare cu - 13 alarme false;
S.V.S.U.;  35 alte solicitări pentru intervenţii
- 1 incendiu stins de I.S.U. Neamţ în cooperare cu S.M.U.R.D:
S.V.S.U. - 19 deplasări fără intervenţie;
 79 arderi necontrolate. - 9 întors din drum;
 39 intervenţii pirotehnice, din care: - 7 alarme false;
- 36 misiuni de asanare;
- 3 misiuni de distrugere a muniţiei.
Categorii de intervenţii 2010 2011 (+) (-) %
Total situaţii de urgenţă 1061 992 69 6
Intervenţii pentru stingerea
125 109 16 13
incendiilor
Arderi necontrolate 26 79 53 203
Intervenţii pentru ridicarea
31 39 8 26
muniţiei rămase neexplodate
Intervenţii SMURD 814 706 108 13
Alte tipuri de intervenţie 65 59 6 9
Bunuri salvate şi pagube produse la incendii
Bunuri salvate 10.384 mii lei 12.808 mii lei 2.424 23
Pagube 1.899 mii lei 1.197 mii lei 702 37
Persoane asistate la intervenţii SMURD / salvate la incendii
Persoane asistate SMURD 882 775 107 12
Persoane salvate la incendii 8 13 5 63
Victime înregistrate la incendii
Răniţi 5 4 1 20
Decedaţi 4 4

–2– Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 – SALVATORII IEŞENI


Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

Repartizarea incendiilor pe ramuri economice

4 1 1 1 1
3 3
3
1
6

80

Gospodării ale populaţiei Comerţ


Mijloace de transport individual Hoteluri, restaurante
Transport depozitare Construcţii
Adm.publică Energie electrică , gaze, apă
Industria de prelucrare Tranzactii imobiliare
Terenuri aflate în afara perimetrului gospodăriei Alte acticităţi de servicii colective şi personale

c. cauzele probabile producerii incendiilor


Nr. Procent
Cauza 2010 2011 (+) (-)
crt %
1. Coşuri, burlane de fum defecte 47 28 19 40
2. Instalaţii electrice defecte 20 14 6 30
3. Focul deschis 9 9
4. Acţiuni intenţionate 9 7 2 22
5. Foc deschis în spaţii închise 6 8 2 33
6. Cenuşă, jar, scântei 6 9 3 50
Mijloace de încălzire
5
7. nesupravegheate 3 2 40
8. Fumatul 5 11 6 120
Aparate sub tensiune
4
9. nesupravegheate 7 3 75
10. Sisteme de încălzire defecte 3 2 1 33
11. Mijloace de încălzire improvizate 3 3
12. Jocul copiilor cu focul 3 4 1 33
13. Sudură 2 1 1 50
14. Echipamente el. improvizate 1 1

–4– Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 – SALVATORII IEŞENI


Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

Nr. Procent
Cauza 2010 2011 (+) (-)
crt %
15. Scurgeri de produse inflamabile 1 1
16. Accident urmat de incendiu 1 0 1 100
17. Nereguli organizatorice 0 1 1
TOTAL 125 109 16 13

Cauzele probabile producerii incendiilor


9 1 1
2 4 1
1
28

11

7 14
9 3 7
8

Coşuri, burlane de fum defecte Instalaţii electrice defecte


Acţiuni intenţionate Foc deschis în spaţii închise
Mijloace de încălzire nesupravegheate Cenuşă, jar, scântei
Aparate sub tensiune nesupravegheate Fumatul
Mijloace de încălzire improvizate Sudură
Sisteme de încălzire defecte Jocul copiilor cu focul
Focul deschis Scurgeri de produse inflamabile
Nereguli organizatorice Echipamente el improvizate

d. incendii produse la locuinţe şi anexe


Din totalul de 109 incendii produse în zona de competenţă a inspectoratului, un număr de 80
incendii au fost produse la gospodăriile cetăţenilor, din care:
- locuinţe : 55
 case individuale: 49;
 apartamente în blocuri de locuit: 6;
- anexe gospodăreşti: 15;
- depozite de furaje: 10.

Cauzele producerii incendiilor la gospodăriile populaţiei sunt următoarele:


Nr. Procent
Cauza 2010 2011 (+) (-)
crt. %
1. Coşuri, burlane de fum defecte 44 27 17 39
2. Instalaţii electrice defecte 9 3 6 67
3. Focul deschis 7 7
4. Acţiuni intenţionate 6 5 1 17
5. Cenuşă, jar, scântei 6 7 1 17
6. Foc deschis în spaţii închise 5 6 1 20
SALVATORII IEŞENI - Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 –5–
Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

Nr. Procent
Cauza 2010 2011 (+) (-)
crt. %
7. Mijloace de încălzire nesupravegheate 5 3 2 40
8. Fumatul 4 8 4
9. Jocul copiilor cu focul 3 3
10. Sisteme de încălzire defecte 2 2
Aparate electrice sub tensiune 5 3
2
11. nesupravegheate 150
12. Mijloace de încălzire improvizate 2 2
13. Echipamente el improvizate 1 0 1 100
14. Scurgeri de produse inflamabile 0 1 1
15. Nereguli organizatorice 0 1 1
TOTAL 96 80 16 17

e. victime rezultate în urma producerii incendiilor

Ca urmare a incendiilor produse în perioada Persoanele decedate au avut vârste cuprinse


analizată, 4 persoane au decedat şi 4 persoane au între:
fost rănite. - 15 şi 25 ani: 1 persoană;
Cauzele producerii incendiilor soldate cu - peste 70 ani: 3 persoane.
victime, sunt: Persoanele rănite au vârsta cuprinsă între:
- mijloace de încălzire improvizate:1 decedat; - 15 şi 25 ani: 1 persoană;
- cenuşă, jar şi scântei de la instalaţiile de - 26 şi 55 ani: 2 persoane;
încălzit: 2 decedaţi; - 56 şi 70 ani: 1 persoană.
- instalaţii electrice defecte: 1 decedat şi 1 rănit; Localităţile unde s-au produs cele mai multe
- foc deschis în spaţii închise: 1 rănit; incendii: Iaşi (37), Ţibana (5), Holboca (4),
- foc deschis: 1 rănit; Ciurea (3), Moţca (3), Paşcani (3), Tomeşti (3)
- aparate electrice sub tensiune nesupravegheate: şi Prisăcani (3).
1 rănit.

III. ANALIZA STATISTICĂ A INTERVENŢIILOR PIROTEHNICE


În primele trei luni ale anului 2011, echipa cartuşe. De asemenea, a fost asanată o suprafaţă
pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 Iaşi a de aproximativ 542 m2 de teren.
executat un număr de 36 misiuni pirotehnice de
Repartizarea intervenţiilor pe ramuri
asanare a muniţiei şi 3 misiuni pentru distrugerea
economice se prezintă astfel:
muniţiei descoperite, fiind ridicate şi depozitate în - terenuri virane sau agricole – 25 (64%);
vederea distrugerii un număr de 21 bombe - gospodării ale populaţiei – 11 (28%);
aruncător, 1 stabilizator, 1 bombă aviaţie, 16 - alte activităţi de servicii colective, sociale şi
proiectile explozive, 1 proiectil reactiv, 18 proiectile personale – 2 (5%);
perforante, 1 grenadă antitanc, 2 grenade fumigene, - silvicultură - 1 (3%).
1 grenadă ofensivă, 3 grenade defensive, 1 pistol şi 8

IV. INTERVENŢII S.M.U.R.D.


Serviciul mobil de urgenţă, resuscitare şi Au fost 676 intervenţii la care a participat cel
descarcerare a intervenit în primele trei luni ale puţin 1 echipaj medical (611 persoane
anului 2011 la un număr de: transportate + 125 persoane asistate).
- 658 intervenţii medicale (93 %);
- 38 intervenţii pentru asistenţa persoanelor (5 %);
- 10 intervenţii pentru descarcerare (2 %).
–6– Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 – SALVATORII IEŞENI
Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

distrus o familie luându-le sprijinul şi sfărmându- Drapel în bernă


le visele.
de Gabriel Grecu
În toiul intervenţiei a fost identificată în memoria colegului său, Dănuţ Condurache:
victima decedată. Pompierii au aflat că este
fostul lor coleg, Dănuţ Condurache. Se putea citi
durerea pe chipul celor care îl cunoscuseră şi
O unitate-ntreagă plânge şi suspină
care lucraseră cu el. Ochii înlăcrimaţi şi mâinile
tremurânde ale pompierilor puteau spune fără Un fluviu de durere a inundat o zi senină
cuvinte câtă suferinţă poţi resimţi atunci când iţi
vezi camaradul fără viaţă iar tu eşti în situaţia de Iar orologiile toate-au îngheţat
a numai putea face nimic pentru el, pentru un
Când tragica năpastă am aflat
OM care a ales în tinereţe să facă parte din
rândul bravilor salvatori ieşeni.
În ultimii nouă ani a fost agent la Un prieten bun, cu inima prea plină de iubire
Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi. Şi aici,
ca şi la Grupul de Pompieri, colegii şi-l amintesc Într-o secundă cruntă a plecat spre nemurire
ca “un om extraordinar, care ar fi sărit în ajutorul
Iar chipul său cel cald şi binevoitor
oricui’’. Cum altfel ar putea fi un om care a ales
să apere ţara cu preţul vieţii, care a îmbrăcat E astăzi rece şi provoacă dureros fior
uniforma de militar !
Probabil nu s-a gândit nicio clipă că îşi
va pierde viaţa într-un accident. Era prea calm şi La catafalcul tău, o ţară stă înmărmurită
prea calculat ca să poată să se întâmple asta din Ard lumânări, ce amintesc de clipa cumplită
vina lui. Neşansa a făcut ca în acea zi, în timpul
Suntem cu toţii doar lacrimi şi suspin
serviciului fiind, să se afle acolo, lângă linia de
tramvai şi totul să se sfârşească. Un sfârşit tragic Of Doamne, pentru ce aşa un violent destin?
şi cumplit de dureros pentru familie, pentru
prieteni, pentru colegi si chiar pentru cei care au
fost martori la nenorocire.
Azi tricolorul este coborât în bernă
A fost înmormântat cu onoruri militare şi
Să dea de veste lumii că viaţa este ternă
a fost condus pe ultimul drum de sute de oameni,
într-o zi senină precum îi era firea. În semn de Venim la tine cu frunţile plecate de durere
cinste şi de preţuire familia a primit drapelul
ţării, drapel al ţării pe care Dănuţ a ales de mult Şi inimi îngheţate, fără mângâiere
să o slujească cu cinste şi dăruire.
Pentru mulţi dintre noi dealul Copoului
Ai fost şi vei rămâne colegul minunat
nu va mai reprezenta doar un loc în care poţi
merge la plimbare, loc în care poţi să găseşti Părintele cel bun şi soţul devotat
linistea. Va fi şi locul în care Dănut în mod cu
totul şi cu totul nedrept şi-a pierdut viaţa. Acum din cer ne vei veghea necontenit
Adio camarade mult iubit!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

–8– Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 – SALVATORII IEŞENI


Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

acordare a ajutorului medical de urgenţă


victimelor în Punctul Medical Avansat.
Echipele specifice de intervenţie din
cadrul sucursalelor (subunităţilor) locale feroviare
au avut atribuite misiuni specifice conform
prevederilor planurilor proprii de intervenţie,
normativelor proprii, precum şi Protocolului
stabilit la nivel naţional – Managementul unitar
al forţelor participante la intervenţia în cazul
accidentelor pe calea ferată.
Scenariul de desfăşurarea a acţiunilor de
intervenţie a fost dezvoltat pe particularităţile
unei intervenţii complexe pentru gestionarea unei
situaţii de urgenţă determinată de producerea
unui accident feroviar grav între un tren de
călători şi unul de transport marfă (substanţe
periculoase), identificarea soluţiilor oportune şi
optime în vederea limitării consecinţelor grave
determinate de aceste tipuri de evenimente
Astfel, în cadrul exerciţiului au fost
Conform prevederilor Planului roşu de
prevăzute secvenţe de antrenare în vederea
intervenţie, comandantul acţiunii (Comandantul
executării misiunilor de localizare şi stingere
Operaţiunilor de Salvare – COS) împreună cu
incendii la garnituri de tren, descarcerare, căutare
medicul şef SMURD (Directorul Operaţiunilor de
– salvare – evacuare, acordare ajutor medical de
Salvare Medicală – DSM) au avut ca sarcină
urgenţă, izolarea zonei şi luarea măsurilor
evaluarea scenei accidentului şi stabilirea
corespunzătoare specifice în situaţii de deversare
modului de cooperare cu celelalte structuri de
substanţe periculoase.
intervenţie în vederea acordării ajutorului medical
Pentru forţele de poliţie au fost stabilite de urgenţă unui număr de aproximativ 25 de
misiuni specifice de îndrumare, control, victime din trenul de călători deraiat.
restricţionare a circulaţiei; pentru forţele de În urma analizei efectuate şi evaluării
poliţie transporturi – misiuni specifice de modului de desfăşurare a exerciţiului, principala
asigurarea protecţiei locului producerii „lecţie învăţată” este aceea că acţiunile de
evenimentului în vederea păstrării intacte a pregătire a forţelor specializate care intervin în
indiciilor, probelor existente şi efectuarea evenimente/accidente cu victime multiple au o
investigaţiilor necesare stabilirii cauzelor de importanţă deosebită întrucât este necesar ca toţii
producere a accidentului feroviar. „factorii implicaţi” să cunoască foarte bine modul
propriu de acţiune cât şi modul de acţiune a
Forţelor de jandarmi li s-au repartizat
forţelor cu care se cooperează, având în vedere
misiuni de balizare a zonei şi interzicerea
dinamica desfăşurării acestor acţiuni în cazul
accesului persoanelor neautorizate şi curioşilor în
producerii unor evenimente reale.
zona acţiunilor de intervenţie, realizarea unor
De asemenea în cazul producerii unor
cordoane de protecţie în zonele stabilite de
evenimente reale, în special în zone îndepărtate,
comandantul acţiunii, precum şi sprijinirea
greu accesibile ori pe timp de noapte, trebuie să
forţelor de intervenţie pentru evacuarea
se ţină seama de faptul că nu toate „capacităţile
persoanelor din zona afectată de eveniment şi
de intervenţie” pot avea un timp de răspuns foarte
transportul acestora în afara ariei afectate.
scurt având în vedere faptul că unele echipaje
Pentru personalul echipelor de intervenţie (îndeosebi de pe echipamentele regionale
medicală au fost stabilite misiuni de coordonare a SMURD) sunt completate şi operaţionalizate cu
punerii în funcţiune a Punctului Medical Avansat, personal care nu se află în tura de serviciu sau în
de realizare a „triajului de câmp” precum şi de UPU – SMURD.
SALVATORII IEŞENI - Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 – 11 –
Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

Autospeciala de cercetare chimică - transport a materialelor contaminate,


biologică – radioactivă – nucleară pe şasiu echipamente de decontaminare a personalului şi
Mercedes Benz Vario are în dotare echipamente echipamente speciale pentru filtroventilaţie şi
speciale de detectare, prelevare probe, analizare şi alimentare cu curent electric.

Autospecială complexă de accidente feroviare, cutremure, accidente


intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei industriale.
medicale de urgenţă pe şasiu MAN 4x4 este De asemenea, autospeciala are
dotată cu echipamente Holmatro pentru a echipament medical pentru acordarea primului
interveni la descarcerări grele generate de ajutor calificat persoanelor descarcerate.

Toate autospecialele au în dotare În perioada următoare, ca urmare a


aparatură de ultima generaţie, echipament de derulării contractelor de achiziţie de către
comunicaţii şi echipament de protecţie foarte Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară
performante care oferă siguranţă personalului EURONEST, unitatea noastră va înlocui în
unităţii ce se deplasează la intervenţie. Astfel se totalitate autospecialele de stins incendii
micşorează timpul de intervenţie de la preluarea produse înainte de anul 2000 cu unele noi,
anunţului de producere a unei situaţii de urgenţă capabile de a interveni în cel mai scurt timp la
de către dispeceratul unităţii. Sunt asigurate toate situaţiile de urgenţă la care suntem
astfel condiţiile de operativitate şi eficienţă în solicitaţi.
realizarea intervenţiei.

SALVATORII IEŞENI - Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 – 13 –


Pentru situaţii de urgenţă apelaţi 112

rezistente spre a ne feri de căderea unor lămpi, C. După producerea unui cutremur este
obiecte de mobilă suprapuse, tencuieli, necesar să luăm următoarele măsuri:
ornamentele etc;
- nu plecaţi imediat din locuinţă, este posibil să se
II. În afara locuinţei: producă replici ale seismului. Acordaţi mai întâi
- dacă suntem surprinşi în afara unei locuinţe primul ajutor celor afectaţi de seism. Calmaţi
(clădiri) rămânem departe de aceasta, ne ferim persoanele speriate şi copii;
de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, - ajutaţi persoanele rănite sau prinse sub mobilier,
geamuri care de obicei se pot prăbuşi pe stradă; obiecte sau elemente uşoare de construcţii
- dacă suntem la şcoală (serviciu), nu fugim la uşi, căzute, să se degajeze; ATENŢIE! Nu mişcaţi
nu sărim pe fereastră, nu se aleargă pe scări, nu răniţii grav (dacă nu sunt în pericol imediat de a
se utilizează liftul, nu se aleargă pe stradă. fi răniţi suplimentar din alte cauze), până la
Deplasarea se face cu calm spre un loc deschis acordarea unui ajutor sanitar – medical
şi sigur; calificat.
- dacă a trecut şocul puternic al seismului, se - îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor,
închid imediat sursele de foc cât se poate de bătrînilor, calmaţii, asiguraţi-le îmbrăcăminte şi
repede, iar daca izbucnit un incendiu se încălţăminte corespunzătoare sezonului în care
intervine imediat; se produce seismul;
- dacă seismul ne surprinde în autoturism, ne - ascultaţi numai anunţurile posturilor de radio-
oprim cât se poate de repede intr-un loc deschis, televiziune şi recomandările acestora;
se evită clădirile prea aproape de stradă, - verificaţi preliminar starea instalaţiilor de
podurile, pasajele subterane, liniile electrice electricitate, gaz, apă, canal din locuinţă;
aeriene, atenţie la firele de curent electric
- părăsiţi calm locuinţa dupa seism, fără a lua cu
căzute;
dumneavoastră lucruri inutile. Verificaţi mai
- dacă suntem într-un mijloc de transport în comun întâi scara şi drumul spre ieşire;
sau în tren, rămâneţi pe locul dumneavoastră
- dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără
până se termină mişcarea seismică.
panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi,
Conducătorul mijlocului de transport trebuie să
procedaţi cu calm la spargerea geamurilor şi
oprească şi să deschidă uşile, dar nu este indicat
curăţaţi bine zona de cioburi, utilizând un scaun,
să vă îmbulziţi la coborâre sau să spargeţi
o vaza metalica (lemn) etc. Mergeţi într-un loc
ferestrele. În metrou păstraţi-vă calmul şi
deschis şi sigur (parc, stadion etc.);
ascultaţi recomandările personalului trenului,
dacă acesta s-a oprit între staţii în tunel, fără a - fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea
părăsi vagoanele; unor şocuri (replici) ulterioare primei mişcări
seismice, care de regulă sunt mai reduse ca
- dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de
intensitate. Nu daţi crezare zvonurilor privind
persoane (teatru, cinematograf, stadion, sală de
eventualele replici seismice şi urmările lor,
şedinţă etc.) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala
utilizaţi numai informaţiile şi recomandările
poate produce mai multe victime decât
transmise oficial, recepţionate direct de
cutremurul în sine. Staţi calm şi linistiti din
dumneavoastră şi nu din auzite;
imediata apropiere.
- nu ascultaţi sfaturile unor aşa-zişi specialişti
necunoscuţi de dumneavoastră care în asemenea
situatii apar ad-hoc.
Acest articol nu încearcă să previzioneze
un viitor cutremur cât să reamintească regulile de
comportare, multe dintre acestea cunoscute de
dumneavoastră.
Mai este cunoscut faptul că, în cazul
producerii unui cutremur persoanele nu se
comportă ca într-o situaţie de normalitate oricât
de pregătite şi instruite a fi.

SALVATORII IEŞENI - Anul 10, nr. 1, Aprilie 2011 – 15 –