Sunteți pe pagina 1din 1

HOMEOSTAZIA

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookANIMO
RGSYS.html
Homeostazia reprezintă menţinerea unui mediu intern stabil. Homeostazia este un
termen ce a luat naştere in 1959 pentru a descrie parametrii fizici şi chimici pe care un
organism trebuie să îi menţină pentru a fi permisă funcţionarea normală a componentelor
sale: celule, ţesuturi, organe şi sisteme de organe.
Enzimele funcţioneaza cel mai bine intr-un anume interval de temperatură şi pH, iar
celulele trebuie să se lupte să-şi menţină echilibrul între a avea prea multă sau prea puţină
apă în raport cu mediul lor extern. Ambele situaţii evidenţiază homeostazia. La fel cum
noi avem anumite limite de temperatură (zone de confort), la fel şi corpul are limite ale
parametrilor mediului (intern şi extern) între care funcţionează cel mai bine. Organismele
multicelurare reuşesc asta prin organele şi sistemele de organe care le coordoneaya
homeostazia.
Organismele unicelulare sunt înconjurate de mediul lor extern. Ele îşi mută substanţele
în interior şi afară din celulă prin proprietăţile şi funcţiile membranei celulare.
Majoritatea organismelor multicelulare îşi au celulele protejate de mediul extern,
deoarece sunt înconjurate de un mediu intern apos. Acest mediu trebuie întreţinut în aşa
fel încât să permită o eficacitate maximă.Ultimul control al homeostaziei este efectuat de
sistemul nervos.
Diferenţa dintre homeostazia unicelularelor fţă de cea a organismelor multicelulare
derivă din planul lor de bază de organizare: o singură celulă îşi poate elimina direct
dejecţiile în afara celulei. Celulele dintr-un organism multicelular, ca omul sau pisica, de
asemenea isi elimina substanţele nefolositoare în afara propiei celule, dar acestea vor fi
transportate mai departe in exteriorul organismului. Transportul substanţelor
nefolositoare este realiyat de către sistemul circulator în strânsă relaţie cu sistemul
secretor.
Ultimul control al homeostaziei e realizat de sistemul nervos (pentru răspunsuri rapide;
ca reflexul de a trage mîna când ne ardem la flacără) şi de sistemul endocrin (pentru
răspunsuri de lungă durată; ca menţinerea nivelului echilibrat de calciu in organism etc.).