Sunteți pe pagina 1din 24

CLEPSIDRA ALBASTRA

Anul 1 Numărul 11/SEPTEMBRIE 2007 apare bilunar


clepsidra_albastra@yahoogroups.com C.P. 523 O.P. 9 CLUJ-NAPOCA

ISSN 1842-9513
6

CLEPSIDRA ALBASTRA 2 NR.12/SEPTEMBRIE 2007

ISSN 1842-9513

***

Copyright ® 2007

Toate drepturile rezervate autorilor. Nici o parte din aceasta


revistă nu poate fi reprodusă, sub nici o formă, prin nici un
mijloc mecanic sau electronic fără acordul prealabil, în scris,
al redacţiei revistei “Clepsidra albastră – revista ta de
suflet”.

***

Fondatori:
Carmen Moraru
natura_si_culoare@yahoo.com

Roxana Velea
perla_neagra_2007@yahoo.com
6

CLEPSIDRA ALBASTRA 3 NR.12/SEPTEMBRIE 2007

CLEPSIDRA ALBASTRĂ
Revista ta de suflet
Anul 1 Numărul 12

Echipa de redacţie:
Redactor şef:
Carmen Moraru - natura_si_culoare@yahoo.com
Redactor-şef adjunct:
Roxana Velea - perla_neagra_2007@yahoo.com

Redactori:

Mihai Costin Foto:


Popescu V. Carmen Moraru
Atman Patricia Lidia
Călugărul Alb Video:
Vasile Kuron Carmen Moraru
Alice Tehnoredactare computerizată:
Cosmin Haiduc Carmen Moraru -
Stradivarius natura_si_culoare@yahoo.com
Ioana Luiza Vlad Administrare resurse internet:
Clarissa Carmen Moraru -
Marius Florescu natura_si_culoare@yahoo.com
Mirela Simonescu
Arcturian7
Adina Constantinidi
Cristina Dumitrascu
Andreea Maria Bela
Jedi
Harmony
Nebuloasa El Cor
Patricia LIdia

clepsidra_albastra@yahoo.com
http://clepsidraalbastranr1.blogspot.com/
http://www.novice.ro/forum/index.php?showforum=41
C.P. 523 O.P. 9 Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA
SEPTEMBRIE 2007

www.clepsidraalbastra.home.ro
CLEPSIDRA ALBASTRA 4 NR. 11/AUGUST 2007

un vis. Ceva îmi spune să merg mai departe.


Să am curajul să mă îndrept către nou. Să
am curajul să adun toate gândurile mele sub
EDITORIAL forma unei cărţi. Carte pe care vi-o dăruiesc,
împreună cu un crâmpei din sufletul meu,
astăzi.
“DIALOG CU SUFLETUL”
Cine este Clarice? Clarice se regăseşte
În urmă cu 4 ani, pe când începeam să în fiecare dintre noi. Cu toţii suntem un
pun pe foaie primele rânduri – considerate cumul de bine şi rău, licărul dimineţii e cel
de mine pe atunci literare – nu mă gândeam care ne face capabili să acceptăm lumea aşa
că atât de scurt va fi timpul până voi sta în cum e, destinul aşa cum e, viaţa aşa cum e
faţa dumneavoastră şi să vă prezint debutul şi, dacă dorim, să o transformăm prin darul
meu scriitoricesc, sub forma volumului iubirii. Să ne bucurăm de tot ce ne oferă
„Dialog cu sufletul”. viaţa. Cineva spunea odată că, dacă viaţa îţi
oferă o lămâie, e bine să faci o limonadă.
Adevărata frumuseţe vine din interior şi este
singura care durează. Dacă ne lăsăm "furaţi"
de aparenţe, riscăm să trecem cu vederea
adevărata comoară, care se află în interior.
Suntem unici, dar totuşi trecem prin aceleaşi
experienţe. Ne naştem, creştem, iubim,
suferim, iar apoi murim. Destine diferite şi
De ce dialogul cu sufletul? Pentru că totuşi parcă trase la indigo. Aceleaşi
sufletul reprezintă partea cea mai profundă dialoguri sufleteşti purtate mereu, noi cu noi
din noi, care nu iese întotdeauna la iveală, înşine şi unii cu alţii. Clipa nu am uitat-o,
dar ale cărui nestemate strălucesc pe cerul pentru mine e mai mult decât "o clipă", o
fiinţei noastre. Vocea interioară este cea care iubesc şi o urăsc în acelaşi timp, pe ea şi
ne călăuzeşte paşii în această calatorie către puterea ei fără limite...
infinit. Ascultarea vocii interioare înseamnă „- Cine eşti tu, Clarice?
intrarea în legătură cu ceea ce există mai - ... eu sunt trecutul şi viitorul... eu sunt
profund în noi. Dialogul cu Sufletul este clipa ce trece... sunt sunetul apei ce susură...
acela pe care fiecare îl poartă cu sine sunt eternitatea geloasă pe clipa de acum...
uneori... Este ca un val care curge spre Oare a câta oară am murit azi, Suflete?
nemurire...este minunata senzaţie de - Dar încă trăieşti, Clarice!
plutire...Suntem totul şi nimic, ne simţim - Respir, zâmbesc, dansez... şi totuşi am
insignifianţi şi totuşi împărţim cu universul murit... zi de zi, o parte din noi moare... cu
şi ultima picătură de speranţă... fiecare dezamăgire, murim puţin câte puţin...
Primul capitol al acestui volum l-am
scris mai mult în joacă, în mai puţin de 10 Vă las pe voi să aflaţi mai multe, să
minute, pe 29 iunie, anul trecut, într-o zi descoperiţi o mică parte din sufletul meu...
mohorâtă. Am categorisit-o ca fiind „nu Poate ca mulţi vă veţi regăsi în ceea ce am
tocmai poezie”, pentru că nu ştiam ce este scris, ce am simţit... Poate că nu...Veţi
de fapt... o simţeam ca pe un dialog cu Eul vedea! Fiţi un timp în Dialog cu sufletul...
de ieri, cu Eul de mâine,neştiind ce este sau
cine este Eul de azi… Următoarele 5 Patricia Lidia
capitole au curs parcă din condei, în fiecare
zi câte unul. Apoi m-am oprit din scris.
După aproape un an de zile, mi se împlineşte
CLEPSIDRA ALBASTRA 5 NR. 11/AUGUST 2007

Leziuni localizate în aceastǎ zonǎ determinǎ


REALITATE INTERIOARĂ tulburari de dispoziţie. In general, toate
leziunile cerebrale (de naturǎ traumaticǎ,
EMOTIILE infecţioasǎ, tumoralǎ etc.) pot sǎ ducǎ la
modificǎri ale dispoziţiei (Sillamy, 1995).
Emoţiile – termen generic sub care sunt Din ansamblul formelor emoţionale,
cunoscute procesele afective – sunt dispoziţiile afective se disting deci ca stǎri
fenomene complexe care constituie o sintezǎ difuze şi generalizate, mai puţin intense,
a experienţelor subiective, a discrete şi durabile, care comunicǎ o anumitǎ
comportamentului expresiv şi a activitǎţii tonalitate întregii noastre vieţi psihice
neurochimice. Deşi psihologii nu au ajuns (Radu, 1991). Ele alcǎtuiesc un fond
încǎ la o definiţie simplǎ dar comprehensivǎ emoţional, pe fundalul cǎrora se dezvoltǎ
a proceselor afective, totuşi ei au cǎzut de alte pocese de prelucrare a informaţiei.
accord asupra faptului cǎ ele înglobeazǎ – Dispoziţiile aşa-zise afective sunt – de
într-un grad mai mare sau mai mic – atât fapt – de douǎ feluri: în primul rând, ele pot
conştientizarea existenţei unui anumit mediu fi într-adevǎr afective, iar în al doilea rând –
sau a unei anumite situaţii, cât si reacţiile organice.
comportamentale. Dispoziţiile organice sunt stǎri
Procesele afective sunt acelea care afective difuze care însoţesc starea de
reflectǎ relaţia dintre subiect şi obiect, sub sǎnǎtate, de obosealǎ, de nelinişte sau de
forma de trǎiri atitudinale. Procesele afective boalǎ. Bolile cardiovasculare produc de
se clasificǎ în 3 categorii: procese afective plidǎ o serie de stǎri anxioase. TBC-ul
primare (tonul afectiv al proceselor pulmonare este şi el adesea însoţit de
cognitive, trǎirile afective de provenienţǎ excitabilitate şi chiar euforie.
organicǎ, afectele), procese afective Dispoziţia fireascǎ, normalǎ se
complexe (emoţii curente, emoţii superioare, numeşte eutimie. Dispoziţiile au o intensitate
dispoziţii afective) şi procese afective slabǎ, dar – faţǎ de emoţii care sunt de scurtǎ
superioare (sentimentele, pasiunile). duratǎ – dureazǎ mai multǎ vreme, zile,
Alǎturi de emoţiile curente şi superioare, chiar sǎptǎmâni.
dispoziţiile afective fac parte din cadrul Dispoziţiile afective nu au o orientare
proceselor afective complexe. Dispoziţile atât de precisă asemeni altor procese
afective sunt stǎri difuze, cu durabilitate emoţionale, ci sunt mai vagi, cauza lor fiind
destul de mare. Datoritǎ faptului cǎ sunt rareori accesibile introspecţiei. Însă în urma
vagi, nu se pot stabili intotdeauna cauzele unei analize atente, etiologia dispoziţiilor
lor, care pot adesea proveni dintr-o deziluzie afective poate fi evidenţiată. Astfel printre
(de pildǎ, a fi “indispus” şi a nu şti din ce principale surse ale dispoziţiei afective se
cauzǎ). Alteori, dispoziţiile sunt stǎri de numǎrǎ:
nelinişte, iritabilitate sau – dimpotrivǎ – de • stările fizice sau organice;
bunǎ dispoziţie. Repetarea lor poate - evenimentele de viaţă;
contribui la consolidarea unor trǎsǎturi de • factorii ambientali (natura, peisajele
caracter (optimist sau pesimist, fire veselǎ etc.);
sau mohorâtǎ, pozitivistǎ sau negativistǎ - relaţiile interpersonale;
etc.). • factorii metereologici (starea vremii).
Dispoziţia este starea afectivǎ Lucrarea de faţǎ îşi propune sǎ studieze
fundamentalǎ care poate oscila între polii în ce mǎsurǎ afecteazǎ acest din urmǎ
externi ai mâhnirii şi bucuriei. Disoiziţia facor dispoziţia emoţionalǎ.
este aceea care conferǎ coloraturǎ afectivǎ Cauzele dispoziţiilor pot fi de ordin
emoţiilor. Ea pare legatǎ de constituţie şi intern, dar şi de ordin extern.
depinde de un mecanism neurofiziologic Cauzele interne. Proasta dispoziţie
controlat de diencefal (baza creierului). poate fi cauzatǎ de obosealǎ sau de proasta
CLEPSIDRA ALBASTRA 6 NR. 11/AUGUST 2007

funcţionare a unor organe interne. In debutul


unor boli (precum cancerul sau leucemia) TERAPII
apare o proastǎ dispoziţie. O proasta
dispoziţie poate apǎrea şi la începutul unor
boli psihice (depresie, schizofrenie etc.). De VINDECAREA PRIN GANDIRE (II)
multe ori însǎ, dispoziţia poate traduce o
serie de mecanisme subconştiente: stǎrile de Cand vom reusi sa intram in atmosfera
nemulţumire – de exemplu – sunt mentala pozitiva, tiparele vechii gandiri se
determinate de contradicţia dintre aspiraţie vor aranja, iar structura moleculara a
şi realizare sau poate dintre expectanţǎ şi organismului se va modifica, conform noii
realizare. stari, in consecinta. Factorul hotarator in
Cauzele externe ale dispoziţiilor vindecare este perceptia individuala
afective pot fi reprezentate de conflictele din reflectata in gandurile pozitive.
familie, de la serviciu, de stǎrile de frustrare, Miracolul vindecarii sta in gandurile
stǎrile de nesiguranţǎ, de apariţia unor noastre despre sanatate.
pericole etc. Buna dispozţie poate fi In acest articol veti gasi cauzele mentale
determinatǎ şi de aprecierile pozitive ale ale bolilor si noul model de gandire pentru
unor persoane importante pentru noi. fiecare boala in parte de care are nevoie
subconstientul pentru a instala in el noul
Însǎ factorii amintiţi mai sus nu mesaj utilizat pentru anihilarea programarii
determină independent o anumită dispoziţie negative si instalarea sanatatii. Perioada de a
afectivă, ci acţioneazǎ împreunǎ. Ponderea capta si instala mesajul este de 21 de zile.
cauzelor este diferită în anumite perioade ale Nu trisati si nu incercati sa pacaliti o
dezvoltării. Astfel, dacă la copil, dispoziţiile lume perfecta ca cea a subconstientului.
afective sunt condiţionate predominant Cititi-i mesajul de la “noul model de
organic, odată cu înaintarea în vârstă gandire” timp de 21 de zile, de 3 ori pe zi,
influenţa factorilor sociali şi profesionali cate 10-15 minute. Evitati recitarea
creşte. Pornind de la aceste premise,o serie mecanica a formulelor. Ceea ce cititi,
de autori realizează distincţia între incercati sa traiti. Puterea gandirii pozitive
dispoziţiile afective primare (condiţionate consta in repetitie, in insistenta de a emite
predominant organic) şi dispoziţiile afective aceleasi ganduri bune si de a avea deplina
secundare (condiţionate contextual). incredere in aplicabilitatea lor.
Un fenomen special în cadrul dinamicii Bolile vor fi date in ordine alfabetica si
dispoziţiilor afective îl constituie procesul vom folosi urmatoarele prescurtari:
contagiunii afective, ca dezvoltare a acestora C.M.P. = cauza mentala a problemei
la nivel de grup. În condiţiile menţinerii o N.M.G. = noul model de gandire
perioadă mai îndelungată dispoziţiile
afective se pot transforma în trăsături de Boli cu litera I
caracter, altfel spus înscriindu-se în structura • Inima (afectiuni)
afectivă a caracterului. C.M.P. : Lipsa iubirii si a sigurantei.
N.M.G. : Inima mea bate in ritmul iubirii.
Carmen Moraru - Afectiuni ale inimii (tensiune)
C.M.P. : Stagnarea unor probleme
emotionale. Pierderea bucuriei.
Impietrirea inimii. Credinta in stres si
incordare.
N.M.G. : Bucurie! Bucurie! Bucurie!
Permit cu iubire bucuriei sa curga prin
mintea, trupul si experienta mea.
- Atac de cord
CLEPSIDRA ALBASTRA 7 NR. 11/AUGUST 2007

C.M.P. : Stocarea bucuriei inimii in bucuros sa ma schimb. Ma iubesc si ma


favoarea banilor sau a pozitiei sociale. accept.
N.M.G. : Aduc inapoi bucuria in centrul • Infectii micotice
inimii mele. Exprim mereu numai iubire
C.M.P. : Nu se suporta pe sine. Refuzul
pentru toti.
propriilor nevoi.
• Ileita (boala Crohn, enterita)
N.M.G. : Aleg sa ma sprijin pe mine
C.M.P. : Frica. Griji. Suparari. Senzatia
insumi.
de a nu fi suficient de bun.
N.M.G. : Ma iubesc si ma accept deplin. • Intestine (afectiuni)
Tot ceea ce fac este perfect. Sunt in pace C.M.P. : Frica de a renunta la vechi si
si sunt minunat. grija pentru chestiuni marunte.
• Impotenta N.M.G. : Renunt liber si cu deplina
usurinta la tot ce este vechi in fiinta mea si
C.M.P. : Tensiune sexuala, stres,
primesc cu bucurie noul.
culpabilizare. Convingeri sociale. Ciuda
impotriva unui partener anterior. Teama • Icter
de mama. C.M.P. : Prejudecati interioare si
N.M.G. : Accept acum si permit ca exterioare. Motive nejustificate,
intreaga putere a principiului meu sexual dezechilibrante.
sa opereze cu usurinta si bucurie. N.M.G. : Simt toleranta, compasiune,
• Incontinenta iubire si tandrete pentru toti semenii,
inclusiv pentru mine.
C.M.P. : Emotii exacerbate. Sentimentul
ca-ti scapa controlul mental al emotiilor. Boli cu litera L
N.M.G. : Ma accept si ma iubesc in
intregime cu bucurie. E mai sigur pentru
• Litiaza renala
mine sa-mi exprim emotiile.
C.M.P. : Gramezi de manie, nedizolvate.
• Indigestie N.M.G. : Dizolv cu usurinta toate
C.M.P. : Anxietate, inspaimantare, frica la problemele trecutului.
nivelul intestinelor. • Laringita
N.M.G. : Diger si asimilez toate
C.M.P. : Atat de suparat, ca nu poate
experientele noi, cu bucurie si liniste.
vorbi. Teama de a vorbi. Resentimente
• Infectii virale
contra autoritatii.
C.M.P. : Nemultumire, furie, pierderea N.M.G. : Sunt liber sa inteleg ceea ce
bucuriei, amaraciune. vreau. Este bine sa ma exprim. Sunt in
N.M.G. : Cu iubire, permit bucuriei sa pace.
curga liber in viata mea. Sunt linistit,
• Lepra
echilibrat. Ma iubesc.
C.M.P. : Inabilitatea de a te descurca cu
• Inflamatii viata. O credinta inradacinata adanc ca nu
C.M.P. : Frica. Vede rosu inaintea ochilor. esti suficient de bun si de curat.
Ganduri inflamate. N.M.G. : Ma ridic deasupra tuturor
N.M.G. : Gandurile mele sunt echilibrate limitelor. Sunt ghidat si inspirat Divin.
si linistite, curate si in pace. Iubirea vindeca toata viata.
• Infectii urinare • Leucemie
C.M.P. : Abtinerea de la urinare. Opozitie C.M.P. : Inspiratie ucisa brutal. “Care-i
si respingere a sexului sau a iubirii. rostul ?”
Invinovatirea tuturor. N.M.G. : Merg dincolo de limitarile mele
N.M.G. : Renunt la tiparele din mintea din trecut in libertatea lui “acum”. Este
mea care au creat aceste conditii. Sunt bine si sigur sa fiu eu.
CLEPSIDRA ALBASTRA 8 NR. 11/AUGUST 2007

C.M.P. : Reprezinta cele mai adanci


• Leucoree credinte despre sine, cum te sprijini si cum
C.M.P. : Credinta ca femeia este fara ai grija de tine.
putere fata de sexul opus. Manie la adresa N.M.G. : Spiritul Divin este structura
partenerului. vietii mele. Sunt in siguranta, iubit si
N.M.G. : Imi creez toate experientele. Eu sprijinit total.
sunt puterea. Ma bucur de feminitatea • Maini (orice afectiune a mainii)
mea. Sunt libera. C.M.P. : Tot felul de activitati. Tinere si
• Lupus eritematos manuire. Mangaiere, piscare, prindere…
N.M.G. : Aleg sa manuiesc toate
C.M.P. : Renuntare. Mai bine mori decat
experientele mele cu usurinta, iubire si cu
sa lupti pentru sine. Manie si
bucurie.
autopedepsire.
N.M.G. : Vorbesc pentru mine liber si • Malarie
usor. Cer puterea mea. Ma iubesc, ma C.M.P. : Dezechilibru in viata si in natura
aprob. Sunt liber si in siguranta. interioara.
• Limfa N.M.G. : Sunt unit si in echilibru cu toata
viata. Sunt in siguranta.
C.M.P. : O avertizare ca mintea are nevoie
sa fie centrata in partile esentiale ale vietii. • Mastoidita
N.M.G. : Eu sunt acum total centrat in C.M.P. : Manie si frustrare. Esti surd la
iubirea si bucuria de a trai viata. Curg cu ceea ce se intampla. Teama ce infecteaza
iubire si bucurie. Pacea mintii este a mea. intelegerea.
• Limba (afectiuni) N.M.G. : Pacea si armonia Divina ma
inconjoara si ma patrund. Sunt o oaza de
C.M.P. : Incapacitatea de a gusta placerile
pace, bucurie si iubire. Totul e bine in
vietii.
lumea mea.
N.M.G. : Ma bucur de darnicia vietii.
• Menopauza (tulburari)
• Luxatii
C.M.P. : Teama de a nu mai fi dorita.
C.M.P. : Furie si rezistenta. Refuzul de a
Teama de imbatranire. Respingere a
se misca intr-o directie sigura.
sinelui. Nu te simti suficient de buna.
N.M.G. : Viata ma conduce doar catre
N.M.G. : Sunt echilibrata si in pace cu
ceea ce este mai bun pentru mine. Sunt in
toate schimbarile ciclului meu si imi
pace.
binecuvantez corpul cu iubire.
Boli cu litera M • Menstruatie (probleme)
C.M.P. : Respingerea propriei feminitati.
• Muscaturi (predispozitie la muscaturi Vina. Teama. Credinta ca organele
de animale) genitale sunt pacatoase si murdare.
C.M.P. : Teama. Deschis la fiecare N.M.G. : Imi accept intreaga mea putere
slabiciune. Manie in interior. Nevoia de ca femeie si accept toate procesele
pedeapsa. Iritari nervoase. corpului meu ca fiind normale si naturale.
N.M.G. : Ma iert, ma iubesc acum si Ma iubesc si ma aprob.
intotdeauna. Sunt liber. Totul este bine. • Migrena
• Mirosul corpului C.M.P. : Iti displace sa fii condus.
C.M.P. : Teama. Nu-ti place propria Rezistenta la curgerea vietii. Teama
persoana. Frica fata de ceilalti. sexuala.
N.M.G. : Ma iubesc si ma aprob. Sunt in N.M.G. : Ma relaxez in curgerea vietii si
siguranta acum si pentru totdeauna. las viata sa-mi procure tot ceea ce trebuie
• Maduva spinarii (afectiuni)
CLEPSIDRA ALBASTRA 9 NR. 11/AUGUST 2007

in mod usor si confortabil. Viata este C.M.P. : Se hranesc rani vechi si se


pentru mine. construiesc resentimente.
• Mononucleoza N.M.G. : Iert cu usurinta. Ma iubesc si ma
voi recompensa cu ganduri de lauda. Sunt
C.M.P. : Suparare ca nu primesti iubire si
in siguranta.
apreciere. Ii invinovatesti pe altii. Mult
criticism interior. Nu-ti mai pasa de tine. • Negi
N.M.G. : Sunt una cu viata toata. Ma vad C.M.P. : Mici exteriorizari ale urii.
pe mine in altii si iubesc ceea ce vad. Ma Credinta in soarta grea si uratenie.
bucur sa traiesc. N.M.G. : Simt iubirea si frumusetea vietii
• Muschi (afectiuni) in deplina ei exprimare.
C.M.P. : Rezistenta la experiente noi. • Nod in gat
Inabilitate de a te misca prin viata. C.M.P. : Frica. Neincredere in procesul
N.M.G. : Viata este pentru mine un dans vietii.
de bucurie. N.M.G. : Sunt in deplina siguranta. Am
• Distrofie musculara incredere in procesul vietii. Sunt liber si
ma exprim bucuros cum pot mai bine.
C.M.P. : Nu merita sa cresti.
N.M.G. : Las in urma limitarile parintilor. • Narcolepsie
Sunt liber sa fiu cel bun pentru mine asa C.M.P. : Nu coopereaza. Frica extrema.
cum pot. Vrea sa scape de tot. Nu doreste sa fie
• Maxilar inclestat aici.
C.M.P. : Furie. Pierderea controlului. N.M.G. : Ma sprijin pe intelepciunea si
Refuzul de a-si exterioriza sentimentele. ghidarea Divina ce ma protejeaza tot
N.M.G. : Cred in viata si in procesele ei. timpul. Sunt in siguranta.
Vorbesc usor si ma exprim bland. Viata • Noduli
ma sprijina. C.M.P. : Resentiment, frustrare si ego
• Miopie ranit pe cariera.
C.M.P. : Frica de viitor. Neincredere in N.M.G. : Eliberez caile insuccesului si
ceea ce urmeaza. permit succesului sa fie al meu.
N.M.G. : Cred in procesul vietii. Sunt in • Nevralgie
siguranta. C.M.P. : Pedeapsa pentru vina. Suferinta
• Meningita pe comunicare.
C.M.P. : Ganduri inflamate si ura fata de N.M.G. : Ma iert. Ma iubesc si ma aprob.
viata. Comunic cu iubire.
N.M.G. : Renunt la toate culpabilizarile si • Nefrita
accept sa primesc linistea, calmul si C.M.P. : Reactie exagerata intr-un esec
bucuria vietii. sau o dezamagire.
N.M.G. : Doar actiunile corecte isi gasesc
Boli cu litera N loc in viata mea. Totul este bine.
• Nervi (afectiuni nervoase)
• Defecte din nastere C.M.P. : Blocarea comunicarii si a
C.M.P. : Karma. Chestiuni neterminate. receptivitatii.
N.M.G. : Fiecare experienta este perfecta N.M.G. : Comunic cu usurinta si cu
pentru evolutia mea. Sunt in pace asa cun bucurie.
sunt.
- Cadere nervoasa
• Neoplasm C.M.P. : Centrarea pe sine. Infundarea
canalelor de comunicare.
CLEPSIDRA ALBASTRA 10 NR. 11/AUGUST 2007

N.M.G. : Imi deschid inima si creez


comunicare cu iubire. Sunt insiguranta.
Totul e bine.
- Nervozitate LOCURI IN SUFLET
C.M.P. : Teama. Anxietate. Graba. Lupta.
Neincredere in viata.
N.M.G. : Sunt intr-o calatorie nesfarsita in BISERICUTA de la “CAPAT”-UL
eternitate si mai am destul timp. Comunic LUMII
cu inima mea. Totul e bine.
Localitatea Căpăt din judeţul Timiş,
ca sat ce aparţine de comuna Racoviţa, îşi
- Nas (afectiuni) are prima atestare deocumentară undeva prin
C.M.P. : Necunoasterea sinelui. anul 1444. Este un sat colinar în care
N.M.G. : Recunosc propria mea abilitate oamenii locului s-au obişnuit de multă
intuitiva. vreme ca în jurul lor să nu se întâmple
nimic, un sat unde statul degeaba ne poartă
- Sangerari nas
cu gândurile prin romanele
C.M.P. : Nevoia de recunoastere. Te simti de excepţie ale ilustrului
neluat in seama si neapreciat.Plangi dupa Marin Preda.
iubire. Am fost deunăzi în
N.M.G. : Ma iubesc si ma aprob. Imi Căpăt cu dorinţa de a-mi
recunosc adevarata valoare. Sunt minunat. reîmprospăta memoria cu
Nas infundat locurile prin care am copilărit
C.M.P. : Ceri ajutor. Plans interior. şi, mai ales, din dorinţa de a revedea
N.M.G. : Ma iubesc si ma sprijin in străvechiul lăcaş de cult al predecesorilor
modurile placute mie. căpeţeni, ce purta odată, cu fală, hramul
- Nas incarcat „Adormirii Maicii Domnului” – lăcaş de cult
care datează încă din secolul al XVI-lea, mai
C.M.P. : Nu-si recunoaste propria valoare.
exact din anul 1512, după cum mă informa
N.M.G. : Ma iubesc si ma apreciez.
preotul satului, părintele Daniel.
- Nas care curge Nu credeam că la cele 32 de primăveri
C.M.P. : Plans interior. Lacrimi de copil. câte mi-au înflorit la tâmple voi mai putea
Victima. accede într-o lăcrimare atât de dureroasă ca
N.M.G. : Imi dau seama si accept ca sunt şi cea care m-a încercat la vederea sfintei
o forta creatoare in universul meu. Acum biserici despre care vreau să vă vorbesc. Pe
aleg sa ma bucur de viata. dinafară, ochii mi s-au bucurat nespus când,
de după localul impunător al noii biserici şi-
a făcut apariţia, într-o cochetă împrejmuire
de iarbă verde, o construcţie albă, cu ferestre
(va urma) mici ca nişte ochi ce privesc cu duioşie
scurgerea timpului. Acoperişul din şindrilă
Bibliografie îşi păstrează cu mândrie autenticitatea şi,
ŞTEFAN, Sanda, POPA, Valeriu & parcă imaginea sa mai edulcorează arşiţa de
DUMITRACHE, Raluca – Daruim Lumina afară, zâmbindu-i suav, cu întreaga tristeţe a
si Iubire pentru vindecarea mentala si coloritului său, seninului cerului.
spiritualap; VINDECAREA PRIN Intrarea principală mai păstrează şi
GANDIRE acum, peste verdele şters al uşii, o mică
tablă albă peste care stau scrise, încadrate
într-un chenar, câteva cuvinte mici, betege
de zbor: „Monumentul Istoric Adormirea
CLEPSIDRA ALBASTRA 11 NR. 11/AUGUST 2007

Maicei Domnului clădit în secolul XVI de scenele printre crăpături. Singura pată de
credincioşii satului Căpăt”. În faţa pioşeniei culoare rostogolită în întâmpinarea
mele, numai turla îşi înălţa semeaţă crucea, dureroasei lăcrimări stă în verticalitatea unui
ca un semnal pornit din limba clopotului – steag – un prapure bisericesc, cum i se mai
de-acum pierdut pentru totdeauna şi care spune – a cărui nuanţă vişinie este vitalizată
altădată anima întreaga creştinătate locală. de aura unor icoane pictate pe sângele
Am simţit o strângere de inimă atunci când, pânzei sale găurite de propria-i greutate.
întrebat fiind de existenţa clopotului, „Lacrimi şi sfinţi”. Tristeţe acută şi
binevoitorul domn Cădariu – îngrijitorul credinţă perenă. Noţiuni tatuate în sistemul
sfintei biserici, mi-a spus cu un glas scăzut nostru de valori – valori pe care suntem pe
că nu mai există. Sufletul meu murise pentru cale să le pogorâm în uitare cu gândul la o
prima dată în acea zi! (pseudo) globalizare culturală în care
L-am rugat să-mi deschidă ivărul uşii recenta integrare europeană ne calcă în
principale, peste care trona un lacăt rece, picioare tradiţiile şi strămoşeştile averi de
anacronic cu întregul ansamblu vizual, iar patrimoniu (?) care sunt pe cale să-şi piardă
când am păşit în incintă, sufletul meu a existenţa datorită lipsei interesului sau
murit pentru a doua oară. Şi, din păcate, nu eternei lipse de fonduri a autorităţilor locale
avea să fie şi ultima! (deşi aceştia se laudă că au fonduri special
În interior, linişte. O linişte dureroasă, alocate pentru cultură şi culte – unde sunt
spartă doar de trilul de păsări ce răzbătea aceste fonduri?)
prin ocheţii sparţi ai micilor ferestre. Stimaţi aleşi! Credincioşii localităţii
Privirea mi-a coborât umilă peste podeaua nu mai pot face nimic, în afara faptului că
prăfuită a bisericii, în mijlocul căreia o scară doresc să vândă localul – care, nu uitaţi, este
din lemn parcă-şi încropea gândurile din monument istoric (oare UNESCO ne aude?)
cuvintele unei rugăciuni. – când ar putea, cu ajutorul domniilor
Catapeteasma s-a păstrat în forma voastre, să-l includă în circuitul turistico-
originală, lemnu-i, scorojit de vopseaua religios, aşa cum a reuşit întreg judeţul
picturilor, îşi plângea neputinţa în faţa Vâlcea, unde mai nou îmi petrec existenţa
obiectivului aparatului meu de fotografiat. într-un exil autoimpus. Dar îmi pasă, încă,
Domnul Cădariu încerca să-mi explice de locurile natale, îmi pasă de valorile ce
faptul că uşile altarului sunt păstrate în mi-au fost inoculate în profundul raţiunii;
biserica cea nouă dar auzul meu refuza să-l mă doare dispariţia lor mai mult decât mă
mai asculte, iar pleoapele mele se căzneau să doare faptul că de fiecare dată când revin pe
nu-şi trădeze durerea, spărgând sentimente meleagurile de baştină este obligatoriu
cristalizate în sarea ce-mi zgâria retina. (parcă este un blestem) să mor de o mie de
Continuam să simt moartea mea sufletească ori.
asemeni unui supliciu pe care mi-l asumam Am tras un semnal de alarmă privind
ca şi când vina îmi aparţinea în totalitate vis- lucrurile din punctul de vedere al iubitorului
à-vis de degradarea acestor valori. Şi, poate de cultură, din punctul de vedere al poetului
că într-adevăr eram vinovat. De fapt, cu din sufletul căruia răzbate credinţa ţăranului
siguranţă eram vinovat pentru simplul fapt ce-mi sălăşluieşte în sângele ce-mi curge
că întârziasem cu venirea pe lume! prin vene, alături de întreaga românitate.
Am păşit în altar şi, subit, am mai Restul vă priveşte şi totodată vă obligă,
murit o dată... O cruce aşezată pe masă îşi stimabililor, pentru că (şi) de aceea v-am
poartă eternitatea pe braţe, alături de o ales şi vă plătim din veniturile noastre
cădelniţă prăfuită, înnegrită de vreme, ce modeste.
pare că-şi plânge singurătatea într-o deplină Nu lăsaţi ca totul să se piardă în
uitare. neantul istoriei pentru că istoria vă va
Deasupra, picturile şterse, evidenţiind judeca, iar acest stigmat n-o să dispară
parcă mai tare vârsta lemnului, îşi strigă niciodată!
CLEPSIDRA ALBASTRA 12 NR. 11/AUGUST 2007

Portretul lui Mihai Eminescu a fost


Cu respect, în zâmbet şi lumină... realizat pe o plachetă unifaţă, ovală, din
bronz, cu dimensiunile de 77,5 / 66,5 mm,
Dan Sîrbu prezentând pe faţa de expunere portretul
prim Eminescu, semiprofil spre stânga, în
excizie, într-o viziune clasică.
Din această realizare, sunt şapte
MARE CONCURS MARE exemplare care au numele poetului scris în
excizie, celelalte având numele poetului
Dragi cititori, scris în incizie.

In editia nr. 10 am lansat Tot legat de


Concursul de Poezie "CLEPSIDRA tematica Eminescu
ALBASTRA". sunt şi medaliile care
prezintă pe Veronica
In ce consta? Trimiteti pe adesa
Micle şi Ion Creangă,
redactiei noastre cat mai multe creatii
realizate de acelaşi autor.
literare in care sa se eflecte sufletul
Pe placheta din centrul imaginii, care
vostru. are dimensiunile de 56,5 / 59 mm, se preia
Puteti face acest lucru pana la portretul creat de Aurel David, fiind gravat,
sfarsitul lunii septembrie. Premierea va în relief, prin incizie, fără legendă.
avea loc in luna devembrie a acestui an Aceste medalii, care sunt realizate
si vor fi o multime de surprize pentru preferenţial, vin să întregească colecţia
voi, dragii nostri cititori. realizărilor dedicate Luceafărului poeziei
Concursul a fost lansat pe forumul româneşti.
novice.ro cu cateva zile inainte ca
numarul 10 al revistei sa vada lumina Mihai Costin, Bucureşti
Internetului. Deja am primit cateva
poezii. Deci si poeziile care apar in
acest numar la rubrica CUGETARI
intra in concurs INCEPUTURILE CUVINTELOR (II)
Succes!
Dupa cutremurul care s-a produs in
MARE CONCURS MARE anul 12 000 i.Cr., s-a desprins o ramura a lui
Rama, care nu era nici Deotijuakano, nici
Teotihuakano, era un intelept care a
SIMBOLURI strabatut toata Europa in cautarea unui loc
aflat cit mai departe de cataclimul ce
Medalii rare, în medalistica ingrozise lumea si ajunge cu adeptii sai in
EMINESCU, Carpati.
El avusese si o fiica Zalmaxi, pe care o
realizate în afara ţării casatoreste cu un localnic. Desi era un Zeu
din Atlantida si un mare invatat, el nu
În acest număr al revistei, vă
decurge la distrugerea populatiei bastinase,
prezentăm câteva medalii, foarte rare, în
ci se bucura de gazduirea lor - la fiul unei
medalistica EMINESCU.
capetenii , Komoandrus,
Artistul JANIS STRUPULIS, din
Din Zalmaxi si Komoandrus se nasc
Riga, Letonia, după anul 1989, a realizat un
trei fiice - Gebeleisis, Semele si Bendis.
număr de medalii dedicate lui Eminescu.
Portretele realizate de renumitul artist
sunt de o acurateţe deosebită.
CLEPSIDRA ALBASTRA 13 NR. 11/AUGUST 2007

Gebeleisis, cunoscuta ca ,,libertatea CINE ESTE PATRICIA LIDIA?


vesnica”. da nastere lui ZALMOXIS,
cunoscut ca si “Tata din Tata”. Într-un haos existenţial, în noaptea
Semele, adica ,,insamintare”, naste pe polară a rătăcirii conştinţelor, e greu să se
Dyonisos, zeul care duce la proliferare . creadă că altceva decât lumina divină mai
Rama isi propune sa dea nastere altui cuvint, poate lumina drumul spre adevăr.
asa a aparut cyv ´Tracia, care inseamna axa
Într-un timp în care potentaţii de
a inferioara a cuvintului.si cuvintul a
orice fel al vremurilor noastre pun accent pe
GETIA.i n aceasta forma ia nastere Tracia.
Acest cuvint apare pentru prima data in câştigul material şi existenţialitatea
pestera Ialomicioarei ca TRACIA DE LA momentului, într-o ţară în care se falsifică
ANUL 5041I . necontenit patrimoniul cultural, într-un
Romania este produsul strategic a lui cadru quasigeneral de manele şi spectacole
Rama, care se numea kobalahia, de la de prost gust, e greu să se creadă că altceva
mileniul V se va numii Balahia, de la 5041 decât un har divin mai poate dărui ceva
la 938d C. întru redeschiderea drumului spre adevăr.
In antichitate, grecii scriau des de În aceste timpuri tulburi, într-o seară
Kogayon, spunind ca este un nunte in Dacia, zbuciumată, am citit primele fragmente
dar muntii DACIEI se numeau toti dintr-un dialog aflat la limita dintre real şi
KOGAYON, intemeietrul Daciei, Zalmoxis, fantastic. Era un dialog cu sufletul pe care l-
isi construieste aici doctrina intr o am numit, pentru sufletul meu, ca „Citat din
extraordinara clementa,.considerind ca toate Biblia existenţei umane”:
religiile sunt adevaratem.ca urmare numai <– Prietenie… Prie-te-ni-e…
timpul va fi stare sa demonstreze. Din pacate Pri-e-te-ni-e… P-r-i-e-t-e-n-i-e…
– Se învaţă oare prietenia?
numele lui Zalmoxis dispare inainte cu de – Depinde, Clarice… ce este, de
ani de naterea lui Iisus. fapt, prietenia?
Cu multumiri distinsului domn Profesor – Mulţi o văd ca un schimb egal
Grigore Albu Gral. de interese, de ajutoare morale sau
financiare…
– O, Clarice, scumpă Clarice…
(va urma) dar ce crezi tu că este prietenia?
– …
Cristina Dumitrascu – Prietenia e un dar… un dar de
la Dumnezeu…
– …
– … singurul trandafir cu spini
ce nu înţeapă…
– …
– … este jumătatea care îmi
lipseşte în momentele de tulburare…
– …
– … jumătatea ce petrece alături
de mine în vreme de bucurie…
– …
– … este o haină… o haină atât
de valoroasă încât, oricâte pete ar
apărea pe ea, mereu o cureţi…
oricâte rupturi ar apărea, o
peticeşti mereu…
ORA DE BUNA DISPOZITIE – …
– … este mugurele clipei…
bobocul greutăţilor… floarea anilor…
LANSAE DE CARTE – …
– Clarice… prietenia este ca un
copăcel…
CLEPSIDRA ALBASTRA 14 NR. 11/AUGUST 2007

– Ce vrei să spui, Suflete? Culegând pragmatic învăţăturile


– … se naşte dintr-un sâmbure
căzut –poate din coincidenţă –în vieţii, Patricia pune accent pe bogăţii la care
pământ fertil… creşte, udat şi mulţi aspiră, dar în orice fel ar voi să le aibă,
îngrijit de întreaga natură… se acestea sunt intangibile. Patricia însă are
dezvoltă în ani şi ani… rezistă
această bogăţie pe care o dăruieşte tuturor.
căldurilor extreme şi furtunilor
puternice… Şi dăruind devine şi mai bogată.
– Dar ce îl face aşa rezistent? Patricia dăruieşte azi lumii întregi şi
– … îşi pleacă umil vârful la generaţiilor viitoare o carte de căpătâi,
fiecare furtună, dar întotdeauna îl
vezi înapoi, falnic şi măreţ… aducându-ne aminte că de multe ori am
– … uitat să trăim. Aducându-ne aminte că am
– … prietenia e ca o uitat să iubim. Aducându-ne aminte că
ambarcaţiune…
– Cum adică, Suflete? existând doar ca o trecere de la o zi la alta,
– E ca o barcă ce pe vreme bună ne contestăm existenţa.
alene alunecă pe apele lucii… Prin acest Dialog cu sufletul Patricia se
– Dar la furtună?
– La furtună se clatină din dezvăluie pe sine: un om cu tot ceea ce
toate încheieturile... însă îşi înseamnă a fi om. De multe ori îşi
continuă drumul… mereu şi mereu…> minimalizează meritele. De multe ori
Aşa am descoperit la acea vreme, eu, munceşte pentru ridicarea altora fără a-şi
“Anonimul cel mai cunoscut” pe dori ceva pentru sine. Generoasă şi plină de
Anonimous, autoarea acelui Psalm suflet, Patricia se neglijează pe ea spre
existenţial. A fost primul impact, un impact binele altora. Ea nu pune în balanţă ceea ce
dur cu o altă realitate. O realitate care n- primeşte cu ceea ce dăruieşte şi totdeauna
avea nimic în comun cu orizobtul privirilor nu aşteaptă răsplata. Există pentru a fi
zilnice, era o realitate a idealului. altora bine. Iar dacă mulţi se coboară la
Încet, încet am descoperit zbaterile şi gradul de a deveni vrajmaşii celei care i-a
trăirile interioare ale cerei care aducea, cu pus pe o treaptă ce o meritau sau nu,
har divin, lumina divină. Am descoperit-o Patricia nu se pune în gardă, ea nu se apără.
încet, pas cu pas prin capitolele ce le-a dat Ea întoarce şi celălalt obraz. Aceasta este
drumul către lume. Patricia: un BRILIANT.
Târziu abia, după ce cartea era Dialog cu sufletul este o carte ce
pregătită să pornească spre lume, într-o trebuie să fie citită. Apoi recitită. Şi
extrem de scurtă discuţie, în centrul întotdeauna, când paşii pep rag ne fac a ne
Timişorii, am cunoscut-o pe Anonimous. clătina, regăsită în minte, ca din picăturile
Era un om real, un om bine ancorat în de suflet puse în ea să putem readuce
principii reale. Şi avea un nume: Patricia lacrimi de soare în viaţa noastră.
Lidia. Dialog cu sufletul este o carte prin
Har si lumină divină, realism şi care Patricia îşi face drum spre viitor, spre
pragmatism constructiv, acestea sunt cele ce Istoria Literaturii. Chiar doar prin această
o caracterizează pe Patricia Lidia. Dar nu carte Patricia are locul ei în Pantheonul
numai atât: o inteligenţă sclipitoare ce o face oamenilor de valoare.
să poată să vadă dincolo de pragurile pe Acum când zborul Patriciei nu mai
care mulţi nu le pot trece. Barierele poate fi oprit, mă înclin în faţa ei şi,
potenţiale sunt depăşite de ochii minţii cu aducându-mi aminte de bucuria unei zile de
viteza unui fulger: trecând peste ele când ianuarie când trăiam aceleaşi momente, dau
mulţi nu s-ar aştepta, efect de tunel când lumii de ştire că, azi 15.09.07, pentru
mulţi crred că se poate lăsa învinsă. Patricia debutul este dublu: Debut Literar şi
Debut editorial, fiind editorul unei cărţi care
CLEPSIDRA ALBASTRA 15 NR. 11/AUGUST 2007

de azi se poate arăta tuturor, Lacrima de


soare.
Drum bun în toate, Patricia! ARHEOLOGIE

Daniel-Dumitru Darie PIRAMIDE CARE


Oradea, 15.09.07 AU FASCINAT LUMEA
(III)

CELE 12 VISE ALE SOARELUI


ANUNTURI Venirea anului 2000 a fost sarbatorita cu
mult fast in intreaga lume. Insa cel mai
remarcabil spectacol al Revelionului 2000 l-
a reprezentat concertul-maraton "Cele 12
Vise ale Soarelui" ("The Twelve Dreams of
the Sun"), organizat de muzicianul francez
Jean Michel Jare. "Piramidele sunt oglinda
omenirii si a eternitatii. Deoarece
piramidele sunt strans legate de Soare, am
organizat aceasta opera multimedia de
avangarda pentru a acompania Soarele in
trecerea sa din mileniul al II-lea in cel de-al
Sub semnulk “ROMANI DIN TOATE III-lea, in traditia lui Ra (zeul Soarelui la
COLTURILE LUMII, REGASITI-VA!”, vechii egipteni)" - Jean-Michel Jarre.
EDITURA 3D, Drobeta Turnu-Severin, va Desi mileniul al III-lea a inceput abia in
invita sa participati la concursul initiat in anul 2001, s-a sarbatorit acum venirea sa, iar
vederea publicarii unui volum de poeze locul ales pentru intampinarea sa l-au
patriotic, dedicat zilei de 1 Decembrie. constituit Piramidele din Egipt. Si pentru ca
Cei interesati vor trimite urmatoarele: nu s-au putut recladi piramidele piatra cu
1 – o foarte scurta autobiografie (1/3 piatra, s-a ales marcarea noului an in locul
pag. A5); unde "piramidele au sfidat timpul".
2 – o fotografie recenta;
3 – un numar de poezii echivalent a 5 Spectacolul a fost conceput ca o opera
pag. A5 (2 pag. A4); font BOOK multimedia in patru acte, imbinand muzica
ANTIQUA 13. electronica, vocala, proiectarea de imagini
pe panouri si focurile de artificii.
Materialele vor fi trimise la adresa: Concertul de la Piramide a fost dedicat zeu-
editorieditura@yahoo.com pana pe data de lui Ra, care a avut 12 vise despre trecut,
15 octombrie prezent si viitor. Acompaniind Soarele in
noaptea dintre ani, concertul cuprinde 12
Poeziile celor declarati castigatori vor fi acte pentru a insoti trecerea sa prin cele 12
publicate in volumul de poezii patriotice. fuse orare. Concertul a durat 12 ore, in-
cepand odata cu apusul soarelui in 31 de-
Mult succes! cembrie 1999 si terminandu-se odata cu
primul rasarit de soare pe pamantul egiptean
Editura 3D din anul 2000.
Drobeta Turnu Severin Pentru enumerarea viselor si pentru
trecerea de la un vis la altul, a fost utilizata
vocea cantaretei Umm Kulthum (1904?-
1975), renumita pentru vocea ei minunata si
considerata una dintre cele mai cunoscute
CLEPSIDRA ALBASTRA 16 NR. 11/AUGUST 2007

voci arabe ale secolului XX, reprezentand o incat toate exista impreuna pe suprafata
adevarata comoara a Egiptului. pamantului si ocup aacelasi spatiu. Totusi,
Sistemul hieroglific egiptean simboliza varietatiule de materii zise superioare,
visul printr-un ochi deschis, iar verbul a adica mai subtile, se intind mai departe
veghea era sinonim cu verbul a visa. Ochiul decat pamantul fizic si materiile mai
lui Horus sau Atotvazatorul Utchat in grosolane. Cand un om se ridica dintr-un
Egiptul antic a avut o multime de plan in altul nu intelegem ca se deplaseaza
semnificatii. Horus era zeul-soim, stapanul in spatiu, ci mai curand isi transfera
cerurilor; ochiul sau drept era ochiul lui Ra constiinta dintr-o stare in alta, incetand
(zeul soare), iar cel stang - ochiul lui Horus gradual de a fi receptiv la vibratiile de
(simbol al Lunii). Cand era reprezentata ca ordin inferior ale materiei, pentru a
un ochi cu spranceana denota forta si raspunde din ce in ce mai mult celor de
puterea. Acest simbol al ochiului sfant era ordin mult mai subtil si mai rafinat. Astfel
considerat ca protector impotriva raului si isi ca pe masura ce o lume cu toatea spectele
mentine rezonanta si astazi. si populatia sa apune incet ochilor sai, o
lume noua si mai inalta se arata in loc.
Obiectele vazute in astral sunt
Carmen Moraru observate pe toate laturile lor, in acelasi
timp, atat exteriorul cat si interiorul; iata
CONDEIE de ce e greu sa-ti dai seama de ceea ce
vezi pe acest taram si mai greu inca sa
exprimi in cuvinte.
Fiecare obiect material, fiecare
LOCUITORII ASTRALULUI particula chiar are contrapartea sa astrala
(IV) si aceasta, departe de a fi simpla, este de
obicei foartecomplexa.
Obiectele familiare lumii fizice sunt
PLANURILE SUBTILE observate mult mai complet si mai
apropiat de realitate, iar efectul general
In sistemul nostru solar exista planuri este foarte diferit de cel care ne este
bine definite, compuse fiecare din materia obisnuit. De exemplu, o stanca pentru un
sa proprie, la diferite grade de densitate; observator experimentat nu este numai un
mai multe din aceste planuri pot fi vizitate bloc de piatra inert. Mai intai, el ii poate
si observate de persoane care au dobandit vedea intreaga sa materie fizica, in loc sa-I
pregatirea necesara. vada numai o parte. Apoi observa agitatia
Aceste planri sau lumi paralele lumii particulelor fizice; descopera un dublu
fizice sunt: astral compus din diverse genuri de
Planula stral – planul mental – planul materie astrala ale caror particule se afla
cauzal si inca trei planuri care depasesc cu intr-o miscare perpetua, vede viata
mult puterile noastrea ctuale de intelegere. universala circuland prin masa si radiind
Materia fiecarui plan difera de cea in jur; distinge o aura care inconjoara
aplanului precedentin mod asemanator cu stanca, mai putin intinsa si mai putin
diferenta dintre vapori si starea solida, insa complexa desigur decat in regnurile
la un nivel cu mult superior. De fapt, ceea superioare; esenta elementala care ii este
ce numim solid, lichid si gazos nu sunt proprie se arata patrunzand intreaga
decat trei subdiviziuni ale materiei, care stanca, fara incetare agitata si miscatoare.
compun planul fizic. In cazul unui vegetal, al unui animal sau al
Materia fiecarui plan patrunde materia unui om, totul este mai complex si mai
mai groslana aplanului pe care am complicat. Orice fiinta vie este
convenit sa-l numim inferior, in asa mod inconjurata de o atmosfera personala
CLEPSIDRA ALBASTRA 17 NR. 11/AUGUST 2007

numita aura. Ea are aspectul unui nor existenta intr-o noapte perperua, plina de
luminos, de o compozitie extrem de rele si orori, un foarte real infern, cu toate
complicata si forma sa ovala face sa fie ca, asa ca toate infernele, el este de creatie
numita uneori “ou auric”. Aura este un pur umana.
adevarat corp astral si este mult mai Majoritatea disciplolilor considera
subtila decat dublul eteric. explorarea acestei regiuni corvoada
Putini oameni vii sau morti ajung sa penibila, caci aici se simte o senzatie de
vada lucrurile asa cum sunt ele pe acest densitate si grosolanie materiala extrem
plan, chiar dupa o lunga experienta, daca de neplacuta planuluiastral eliberat, carea
nu au antrenament; si chiar cei a caror re im,presi aca isi face drum printr-un fel
vedere este completa sunt adesea prea de fluid negru si vascos, in mijlocul unor
ametiti si tulburati pentru a intelege si a-si locuitor si a unor forte deosebit de
aminti. Iar pentru cei din mica minoritate neplacute.
care inteleg si isi amintesc, abia se Subplanurile sae, cinci si patru au ca
gaseszte cate unul care sa stie sa traduca décor lumea fizica in care traim, cu toate
amintirile sale in limbaj terestru. accesoriile care ne sunt familiare.
Locuitorii obisnuiti ai planului astral Viata in al saselae subplan este
nu observa in mod obisnuit decat obiectele asemanatoare vietii noastre terestre , dar
acestui plan si pentru ei materia fizica e tot fara corp fizic si fara necesitatile sale.
asa de invizibila ca pentru noi cea astrala. Ridicandu-se in al cincilea sau al patrulea
Numai o persoana bine exersata, perfect subplan, ea devine din ce in ce mai putin
constienta atat pe plan fizic cat si pe cel materiala, abstractizandu-se din ce in ce
astral poate fi sigura ca le vede pe mai mult fata de lumea noastra inferioara
amandoua si chiar in acelasi timp. si de interesele sale.
Aspectul acesytor subdiviziuni
SUBDIVIZIUNILE PLANULUI inferioare este deci cel pamantesc . Insa,
ASTRAL totusi, mult mai complex, deoarece cu
ajutorul simturilor astrale obiectele lumii
In functie de intensitatea vibratiilor, fizice prezinta un cu totul alt aspectm asa
planul astral se inmparte in sapte cum am aratat mai inainte.
subdiviiuni cares unt net delimitate, dar A treia, a doua si prima subdiviziune ,
poseda materii diferite pe masura ce desi ocupa acelasi loc in spatiu, dau
inainteaza de la vibratiile de un ordin impresia unei mai mari departari de lumea
inferior spre cele de ordin superior. fizica si, in consecinta, sunt de o
Cea de-a saptea diviziune sau subplan, materialitate mai redusa, mai subtila.
cea mai de jos a planului astral are drept Entitattile care le locuiesc pierd din vedere
teatru tot lumea noastra fizica, dar sub un pamantul si lucrurile pamantesti. Aceste
aspect foarte trunchiat si foarte alterat, entitati creeaza ele insele in mare masura
deoarece tot ce este luminos, frumos si decorul care le inconjoara, décor suficient
bun dispare. Iata cum il descria scribul de obiectiv pentru a putea fi vazut de
Ani, acum patru mii de ani, pe un papirus celelalte entitati si de clarvazatori. Aceasta
egiptean: “Care este acel loc fara apa, fara regiune este numita “tinutul verii”
aer, profund, insondabil, sobru ca noaptea (summerland) si despre ea vorbesc uneori
cea mai intunecata, unde oamenii ratacesc spiritele in sedintele de spiritism,
in mod mizerabil? Acolo nimeni nu poate considrand acest tinut un adevarat rai.
trai cu inima linistita”. Aici spiritele isi creeaza prin imaginatie
Pentru nenorocitul cazut la acest nivel, locuinte temporare, scoli, orase si totul
e drept ca tot pamantul e plin de intuneric, ramane real pentru un timp, desi foarte
dar de la el insusi provine aceasta diferit pentru o vedere mai clara, decat
intunecime care il face sa-si petreaca pentru ochii incantati ai creatorilor lor.
CLEPSIDRA ALBASTRA 18 NR. 11/AUGUST 2007

Multe fantezii ce iau forma acolo sunt (va urma)


pline de frumusete si un vizitator care nu
cunoaste nimic superior si-ar petrece Adina Constantinidi
foarte placut timpul ratacind prin paduri,
prin munti, prin gradinini inflorite, langa
lacuri cu mult mai frumoase decat cele din
lumea fizica.
Un alt aspect al planului astral sunt STIINTA
Arhivele sau Tablourile Lungimii Astrale
(Bibliotecile Akashice) cares unt un fel de SPATIUL, ULTIMA FRONTIERA…
materializare a memoriei divine, fotografii
vii a tot ceea ce s-a petrecut vreodata. (I)
Acestea nu sunt gravate decat pe un plan
mult superior si nu se reflecta decat intr-un In secolul XX, spatiu a fost transformat
mod instabil pe plan astral, nde nu pot fi dintr-un mister distant intr-o frontiera care
vazute decat tablouri momentane si lanseaza provocari stiintei, imaginatiei si
fragmentate. Totusi, aceste imagini vointei natiunilor si oamenilor din intreaga
reflectate ale multor feluri de evenimente lume. In luna iulie a anului 1969, dupa un
trecute se reproduc fara incetare in lumea deceniu de eforturi, astronautii americani au
astrala. Cu ajutorul lor au loc intoarceri in aterizat pe Luna. Astazi, SUA este una
timp pe care unele persoane au capacitatea dintre multitudinea de natiuni cares tudiaza
sa le realizeze in mod voit sau accidental. Pamantul din spatiu, sondand sistemul solar
Literatura lu Mircea Eliade prezinta multe si impartasind beneficiile cercetarilor
asemenea cazuri. spatiale. Insa trecutul este doar un prolog.
Sub acelasi aspect de tablou al lumii In primul deceniu al secolului XXI.
astrale se prezinta si evenimentele America se va alatura altor natiuni in
viitorului, care de asemenea pot fi dezvoltarea unei statii spatiale cu echipe
percepute de persoane clarvazatoare. umane pentru a continua explorarea acestei
Foarte multe persoane isi amintesc in viata ultime frontiere care este spatiul cosmic…
lor fizica normala de creatiile lor din Chiar si mai mult, SUA intentioneaza sa
subplanurile superioare ale astralului, colonializeze Luna, Marte si alte planete
creatii care reprezinta viata lor pe aceste atfel incat visul omului – de a cuceri spatiul
subplanuri si care raman ca un fel de vis, cosmic – sa devina realitate…
de atractie. Prin metode de hipnoza si Fiintele umane au visat multa vreme la
autohipnoza se poate agla precis unde si calatoriile spatiale; la inceput si-au dorit sa
cand au fost traite impresii deacest gen. zboare precum pasarile; mai apoi, au devenit
Totusi, aici tin sa menbtionez ca practica chiar mai rapizi decat pasarile si – in cele
hipnozei nu este indicata, ea fiind – de din urma – ultimul pas a fost acela de a
asemenea – un element care poate intarzia cuceri spatiul cosmic, universul. Printre
evolutia spirituala si este foarte acestia s-a numarat si un american, Robert
periculoasa pentru subiectul hipnozei. Pe H. Goodard, unul dintre primiioameni des
langa faptul ca poate crea o dependenta tiinta care a recunoscut faptul ca ceea ce
fata de persoana care hipnotizeaza, corpul numim calatorie in timp nu era posibila fara
sau astral este pur si simplu catapultat intr- un sistem de propulsie a reachetelor. In
o lume plina de pericole, fara sa aiba nici modestul sau laborator din Worcester,
cea mai mica posibilitate dea se apara. Massachussets (SUA), Goddard a inceput sa
Afara de aceasta, persoana care lucreze cu oxigen lichisd si gazolina pentru
hipnotizeaza isi atrage o karma extrem de a propulsa rachetele in atmosfera. In anul
negativa. 1926 a reusit cu succes sa alimenteze prima
racheta cu combustibil lichid din lume, care
CLEPSIDRA ALBASTRA 19 NR. 11/AUGUST 2007

a ajuns pana la inaltimea de 1.2 m. In dupa aceea, Presedintele John Fitzgerald


urmatorii zecea ni, rachetele luiGoddard au Kennedy a angajat Statele Unite intr-un
atins altitudini modese cuprine intre 1.2 si program spatial care avea ca scop “primul
1.8 km. pas pe luna” pana la sfarsitul deceniului 7.
Interesul pentru rachete a cunoscut un In luna august 1962, John H. GlennJr. A
avant spre sfarsitul anilor 1920 si inceputul fost primul astronaut american care a orbitat
anilor 1930, nu doar in Statele Unite, ci si in Pamnatul. Aflat la bordul unei rachete
Marea Britanie, Germania si Uniunea Atlas, Glen a inconjurat Pamantul de trei ori.
Sovietica. In anul 1947, oamenii destiintaa Au urmat dupa aceea inca trei zboruri
mericani au utilizat utilizat tehnologi Mercury reusite, ultimul avandu-l la bord pe
arachetei nemtesti V2 cu combustibil lichid astronautul Gordon Cooper, care a orbitat
pentru a fabrica Racheta Viking. Viking a Pamantul de 22 de ori in 34 de ore. Insa
fost prima racheta americana echipata dupa standardele de azi, Mercury este
pentru a masura conditiile atmosferice de la considerata primitiva. Insa acesatea au fost
altitudinimari. In acelasi timp, in cadrul primele stadii ale programului spatial
Armatei Statelor Unite se faceau testari ale american cu echipaje umane la bord, care
avioanelor cui reactie in zona desertica a avea sa ii duca pe primii oameni pe luna.
Californiei, regiune care – mai tarziu – va fi “Un pas mic pentru om, in pas mare
cunoscuta sub numele de Edwards Air Force pentru omenire”, a afirmat Neil A.
Base. Scopul initial al acesteia era sa atinga Armstrong cand a facut primul pas di
Mach 1, viteza sunetului. In luna octombrie Modulul Lunar pe suprafata Lunii pe data
a anului 1947, in cadrul unei testari, pilotul de 21 iulie 1969. America indeplinise cu
Chuck Yeager a inaltat aparatul X-I la succes promisiunea Presedintelui John F.
12.800 (1.07 Mach sau 1.127 km/h) Kennedy ca pana in anul 1970 sa trimita
Programul a culminat cu realizarea primului primulom pe Luna.
avion “adevarat” – X-15, care a atins nivelul “Primul pas pe luna” a reprezentat
Mach 6 in luna iunie a anului 1962 si o punctul culminant al eforturiloe depuse timp
altitudine de 107 km in luna uagust 1963. de un deceniu. La jumatatea anilor 1960,
Aceste aviaone supersonice aveau sa fie oamenii des tiinta au utilizat naveta Gemini
stramosii navetelor spatiale. (cuvant latin care inseamna “gemeni”) care a
Rachetele au reprezentat suportul de avut la bord doi astronauti, cu unul mai mult
orbitare al satrelitilor artificiali, iar in anul decat seria Mercury si cu unul mai putin
1957 Uniunea Sovietica a lansat Sputnik 1. decat in urmatoarea misiune Appollo.
A fost urmata de SUA care – la inceputul Misiunea Gemini a atins mai multe
anului 1958, care a lansat primul sau satelit recorduri. In luna august 1965 Gemini 5 a
Explorer 1. De asemenea in anul 1958 in finalizat o misiune de 8 zile – zborul spatial
SUA a luat fiinta Administratia Nationala cu cea mai lunga durata inregistrat pana la
Soatiala (NASA). NASA a debutat cu acea data. Naveta Gemini 12, lansata in
programul Mercury, care a avea ca scop noiembrie 1966, a realizat prima reintrare
trimiterea unui om in spatiu si si-a frecrutat pe pilot automat in atmosfera Pamantului.
primii 7 astronauti - barbati care, cum Aceste zboruri au fost de un real folos
spunea scriitorul Tom Wolf, “aveau ceea ce pentru stabilrea procedurilor vitale necesare
trebuie”. Insa primul zbor in spatiu cu aselenizarii.
echipaj uman, Vostok 1, l-a avut la bord pe
astronautul sovietic Yuri Gagarin si a (va urma)
realizat o singura orbitare in jurul
Pamantului in anul 1961. Cu 23 de zile mai Jedi
tarziu, SUA a lansat naveta Mercury, care l-
a avut la bord pe astronautul Alan B.
Sheppard Jr. intr-un zbor suborbital. Curand SOCIAL
CLEPSIDRA ALBASTRA 20 NR. 11/AUGUST 2007

Prin calatoriile lui Vasco da Gama,


OMUL SI MAREA (I) Columb si Magellan, cele trei oceane au fost
traversate. “Gama, Columb, Magellan –
Motto: calea spre India, America, inconjorul
“Limba nu poate spune si mana nu globului pe mare… trei oameni, trei fapte
poates crie despre toateminunatiile marii” care au deschis o noua era in istorie, in
(CRISTOFOR COLUMB) geografie si – in special – in oceanografie”
(JOHN MURRAY).
Iesirea oamenilor la mare, in preajma Navigatorul portughez Vasco da Gama
uscatului, s-a facut – in negura timpului pe (1469-1524) a descoperit calea maritima
plute primitive si mai apoi pe pirogi cu spre India, ocolind Africa pe la Capul Bunei
balansiere, scobite intr-un trunchi de copac. Sperante (1497) si ajungand – cu ajutorul
De la construirea unor ambarcatiuni atat de pilotului sau arab, Ibn-Nadjid – pe coasta
simple, s-a ajuns – de-a lungul timpului – la Malabarului, in apropierea orasului Calicut
marile pacheboturi actuale. Alaturi de unele (1498). Descoperirea drumului spre India a
interese economice aducatoare de profit, avut un rol important in dezvoltarea
atractia marii aventuri si curiozitatea comertului cu Orientul. Insotit de o flota de
nestavilita a omului de a sti ce se afla vase militare, Vasco da Gama a mai facut
dincolo de orizontul indepartat au constituit doua calatorii pea celasi drum, punand
adesea imbolduri la calatorii lungi, adesea bazele stapanirii coloniale portugheze in
pline de primejdii. India.
Distinctia facuta intre “mare” si “ocean” Navigatorul genovez stabilit in
se bazeaza pe credinta ca oceanul (okeanos) Portugalia in anul 1476, Cristofor Columb
curgea ca un fluviu. Aceasta se datora (1451-1506) este cel care a elaborat
mareelor puternice ale Atlanticului, proiectul de navigaties pre Asia prin Vest,
neobservate la Mediterana, care – aproape proiect respuns insa de Regele Portugaliei.
lipsita de maree – avea un nivel constant. In anul 1492, proiectul este aprobat de
Odata cu Herodot (sec. V i.Cr.) se Regele Spaniei , Ferdinand de Aragon si de
abandoneaza conceptia unui ocean care sotia sa, Izabela de Castllia.
inconjura Pamantul, iar Eratostene – savant Intre anii 1492 si 1504, Columb a
din Alexandria – si Hiparh – celebrul intreprins patru calatorii, in timpul carora
astronom al Antichitatii – cartografiaza adescoperit majoritatea Insulelor Americii
marile si oceanele cunoscute pana atunci. Centrale (Antilele Mari si Antilele Mici),
Marea epoca a explorarilor maritime a atingand si coastele Americii Centrale si de
inceput cu HenricNavigatorul, Principe din Sud.
Portugalia (1394-1460). Acesta n-a fost Calatoriile lui Columb au marcat o etapa
navigator, ci om de stat care a inteles ca importanta in seria marilor descoperiri
oceanele nu constituie bariere, ci mari cai geografice. Elea u dat un impuls deosebit
comerciale care ar fi putut conferi o putere comertului, navigatiei si industriei,
incontestabila celor care ar fi ajuns sa le contribuind la imbunatatirea cunostintelor
stapaneasca. Pornind de l aaceasta despre Pamant.
convingere, Principele a intocmit un plan
grandios de expansiune maritima, dincolo de (va urma)
Gibraltar. Expeditiile maritime portugheze
se datoreaza aproape in intregime Carmen Moraru
imaginatiei si energiei acestui om
remarcabil, iar provocarea pe care planurile
sale o aruncau celorlalte natiuni europene le- CALENDAR BISERICESC
a stimulat pe acestea in realizarea unor
expeditii maritime. Septembrie – Răpciune
CLEPSIDRA ALBASTRA 21 NR. 11/AUGUST 2007

(30 de zile – ziua are 12 ore, noaptea 12


ore) 27 J Sf. Mc. Calistrat şi cei
împreună cu dânsul; Sf. Ier. Mc. Antim
16 D Duminica după Înălţarea ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti
Sfintei Cruci
28 V Cuv. Mărt. Hariton sihastrul;
Sf. Mare Mc. Eufimia Sf. Prooroc Baruh

EV 5; Ga 2,16-20; Mc 8,34 - 9,1 29 S Cuv. Chiriac sihastrul


(Luarea Crucii)
Săpt. a 17-a după Rusalii: Glas 7, 30 D Duminica a 19-a după Rusalii
pericopele speciale (Luca 2)

17 L Sf. Mc. Sofia şi fiicele Pistis, Sf. Ier. Mc. Grigorie, luminătorul
Agapia şi Elpida din Italia Armeniei

18 M Sf. Ier. Eumenie al Gortinei EV 7; 2 Co 11,31 - 12,9; Lc 6,31-36


din Creta (Iubirea vrăjmaşilor)
Săpt. a 19-a după Rusalii: Glas 1,
19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Apostol 17, Luca 3
Dorimedont

20 J Sf. Mare Mc. Eustatie preluare de pe


romanul, soţia sa Teopista şi cei doi fii http://www.calendar-
Agapie şi Teopist ortodox.ro/sfintii_septembrie.htm

21 V Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc


Iona
CUGETĂRI
22 S Sf. Ier. Mc. Foca din Pont şi
Teodosie de la Brazi
ZAMISLIRE
23 D Duminica a 18-a după Rusalii
(Luca 1) Am avut noroc...
M-am născut la termen
Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul într-un val risipit aiurea,
între ora de scrijelit cuvinte şi cea de mers
EV 6; 2 Co 9,6-11; Lc 5,1-11 pe nori,
(Pescuirea minunată) de atâta plâns ochii mei nu mai zăreau
Săpt. a 18-a după Rusalii: Glas 8, decât contururi
Apostol 16, Luca 2 şi mă strigam la început pe mine
înapoi.
24 L Sf. Mare Mc. Tecla; Cuv.
Siluan atonitul Am avut ghinion...
Aici era frig şi o boare m-a îmbrobodit,
25 M Cuv. Eufrosina din prin măduva mea trecea un şarpe numit
Alexandria; Sf. Serghie de la Radonej viaţă
şi negociam satiric să nu mai revin
26 M † Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan - sentiment de neapartenenţă la această
Teologul stea
CLEPSIDRA ALBASTRA 22 NR. 11/AUGUST 2007

şi cuvintele mă tăiau, sunetele mă sufocau, “Revista Clepsidra Albastra formeaza si


utopic arcuş de trup informeaza deopotriva. Articolele abordeaza
înainte. subiecte de interes, de la social la
paranormal, de la medicina la sentimente si
04 Septembrie 2007 emotii...Multe articole sunt invitatii la
Patricia Lidia meditatie si uneori raspunsuri la propriile
intrebari. Stilul literar este sobru si sensibil
INEDIT totodata, articolele impresioneaza atat prin
continut cat si prin forma. In paginile
revistei gasim articole de natura stiintifica,
cerul asculta lumina alba a luminarilor dar si sfaturi din medicina, povestiri, relatari
´-asculta dansul-plutirea egala din ale unor intamplari deosebite, unele din
privire. sfera paranormalului... Citind revista am
Lumina cadea pe peretele albastru aflat cateva lucruri interesante, raspunsuri la
pictat si ingerii se topeau de dor intrebari, am cunoscut situatii de viata si
oameni.
in jos peste rame!- Felicit intregul clectiv redactional, in
focul altarului a adunat cuvintele din special redactorul sef - d-na Carmen
vechea biblie, Moraru, ale carei editoriale imi sunt de acum
le-a strins si l- a rotit intr o jerba de foc lipite de inima! Cu stima, prof. Bodron
rece si pur, rugul acesta de vint, Dochia, Iasi.” (39 ani)
rugul acesta se plimba peste sat,
nopatea il poarta ca o catifea, www.clepsidraalbastra.home.ro
noaptea noptilor, peste sat,
in urma au ramas caisii!, iar numerele revistei noastre în format
vintul bocetelor sa rida a doua zi, pdf le găsiţi pe grupul de discuţii
in miros, ruga tuturor ascunsa in cais!,
clepsidra_albastra@yahoogroups.com
plecarea sfintelor nopti
si vintul in plete !
sufletul bisercii vechi de pretutindenea CHESTIONAR
se daruia inca si inca.... “CLEPSIDRA ALBASTRĂ”
DESPRE SUFLET
Cristina Dumitrascu
Intenţionăm să realizăm un studiu
referitor la percepţia socială a oamenilor
în ceea ce priveşte sufletul şi pentru
aceasta avem nevoie de ajutorul dvs. In
continuare urmează un set de 3 întrebări
la care vă rugăm să aveţi amabilitatea de
a ne răspunde. Menţionăm că datele
furnizate de dvs. sunt strict confidenţiale.
Vă mulţumin.

Cristina Dumitrascu 1. Ce este sufletul?


_______________________________
Primim de la cititori __________________________________
__________________________________
___________________.
CLEPSIDRA ALBASTRA 23 NR. 11/AUGUST 2007

2. Cum hranim sufletul?


_______________________________
__________________________________
__________________________________
___________________.
3. Cum ne trezim sufletul?
_______________________________
__________________________________
__________________________________
___________________.

VARSTA _____ NIVEL ________


: _ STUDII: _
SEXUL: _____ OCUPATI ________
_ A _

Va multumim pentru timpul acordat.

Asteptam raspunsurile voastre.

Redactia

Dragi cititori,

Dacă v-a plăcut acest număr al revistei


noastre, dacă nu v-a plăcut, dacă aţi vrea să
citiţi rubrici noi în ea, dacă aveţi propuneri
şi sugestii sau dacă doriţi informaţii
suplimentare, vă rugăm să ne scrieţi pe
adresa redacţiei:

C.P. 523 O.P. 9 CLUJ-NAPOCA

sau la adresele de e-mail:

clepsidra_albastra@yahoo.com
clepsidraalbastra@home.ro
si
clepsidra_albastra@yahoogroups.com

Din numărul următor vom avea rubrica


“Cititorii întreabă, Clepsidra răspunde”
CLEPSIDRA ALBASTRA 24 NR. 11/AUGUST 2007

Dragi cititori,

Dacă v-a plăcut acest număr al revistei


noastre, dacă nu v-a plăcut, dacă aţi vrea să
citiţi rubrici noi în ea, dacă aveţi propuneri
şi sugestii sau dacă doriţi informaţii
suplimentare, vă rugăm să ne scrieţi pe
adresa redacţiei:

C.P. 523 O.P. 9 CLUJ-NAPOCA

sau la adresele de e-mail:

clepsidra_albastra@yahoo.com
si
clepsidra_albastra@yahoogroups.com