Sunteți pe pagina 1din 1

CECCAR

Filiala Hunedoara

LUCRARI PROFESIONALE, EXERCITII SI STUDII DE CAZ


REPARTIZATE STAGIARILOR PE CATEGORII SI ANI DE STAGIU

- SEMESTRIAL -

Categorii de lucrari Anul I Anul II Anul III

I. Elaborarea situatiilor financiare anuale 16 12 8


II. Auditul statutar al situatiilor financiare 8 9 11
III. Expertize contabile 4 4 4
IV. Evaluarea întreprinderilor 3 3 3
V. Fuziuni si divizari de întreprinderi 2 2 3
VI. Administrarea si lichidarea întreprinderilor - 2 3
VII. Studii de fezabilitate 2 3 3
VIII. Analiza-diagnostic a întreprinderii 2 3 4
IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor 5 5 5
X. Organizarea auditului si controlul intern al întreprinderii 4 5 6
XI. Tinerea contabilitatii unei entitati 4 2 -
XII. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati
[la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor] – Doctrina (6) (6) (6)
TOTAL 50 50 50
(+6) (+6) (+6)