Manual de utilizare

R00 (EEU2)

Mărci comerciale Denumirea şi sigla Bluetooth sunt proprietate a Bluetooth SIG, Inc. Toate celelalte nume de mărci şi produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective. Notă Informaţiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Mio Technology nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecţiuni survenite direct sau indirect datorită erorilor, omisiunilor sau discrepanţelor între manual şi aparat.

Cuprins

1

Punerea în funcţiune ........................................................................1
1.1 Descrierea componentelor hardware................................................... 1 Componente frontale............................................................................ 1 Componente posterioare...................................................................... 2 Componente stânga............................................................................. 3 Componente superioare....................................................................... 3 Componente inferioare......................................................................... 4 Punerea în funcţiune ............................................................................ 4 Conectarea la alimentare c.a. şi încărcarea bateriei............................ 6 Încărcarea bateriei prin cablul USB ..................................................... 7 Folosirea dispozitivului într-un vehicul ................................................. 8 Folosirea suportului.............................................................................. 8 Conectarea încărcătorului în maşină ................................................... 8 Noţiuni de bază .................................................................................... 9 Pornirea şi oprirea................................................................................ 9 Navigarea pe ecran............................................................................ 10 Ecran iniţial......................................................................................... 10 Folosirea tastaturii soft ....................................................................... 12 Introducerea unui card SD/SDHC/MMC ............................................ 13

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.7

2

Video ................................................................................................15
2.1 2.2 2.3 2.4 Pornirea şi ieşirea din modul Video.................................................... 15 Pregătirea fişierelor video pentru dispozitiv ....................................... 16 Redarea clipurilor video ..................................................................... 17 Comenzi pentru redarea Videoărilor .................................................. 18

3

Audio................................................................................................19
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Pornirea şi ieşirea din secţiunea Audio.............................................. 19 Pregătirea fişierelor audio pentru dispozitiv ....................................... 20 Redarea fişierelor Audio..................................................................... 21 Comenzi de redare............................................................................. 22 Afişarea versurilor .............................................................................. 23 Pregătirea fişierelor cu versuri pentru dispozitiv ................................ 23

i

............ 53 Adăugarea unui contact ................................1 Despre profilele Bluetooth............................................................................................................. 50 Utilizarea ecranului de descriere a unui contact ..............6 3.... 55 7 Bluetooth ............................................................................................................................................................... 29 Pregătirea imaginilor pentru dispozitiv ..................................3 6................7 6 Contacte .. 36 Utilizarea funcţiilor speciale ale camerei............................. 53 Editarea unui contact .............. 26 Setări .. 34 Elemente ale ecranului Aparat foto .. 38 Stocarea coordonatelor geografice......2 4....................................................................................................5 5.....................................................6 Pornirea şi ieşirea din programul Imagini..................................6 5......................................................................................................29 4..............2 6................................................................................................................2 5.....................................5 6................................. 31 Butoanele de comandă afişate pe ecran ........................ 52 Administrarea contactelor .........................................................................3 4........ 32 5 Aparat foto.... 33 Realizarea unei poze ..1 5...................................1 6........................................................................................................................................................... 57 ii .................. 44 Modul Vizionare ....................... 30 Vizualizarea imaginilor ca miniaturi......... 41 Elemente ale ecranului Video ..........................4 4.........................4 6......................................................................................................... 43 Setări video ......... 55 Ştergerea unui contact ........................ 39 Setările camerei .................................... 25 Egalizator .................................... 30 Vizualizarea unei imagini pe întregul ecran ............................................7 3........... 51 Telefonarea unui contact.8 Redarea melodiilor împreună cu versurile ....................................................................... 31 Vizualizarea succesivă a imaginilor .................................................................1 4..............3 Pornirea şi ieşirea din modul Aparat foto ............................................................................................3........... 38 Utilizarea temporizatorului...................5 4........................................... 46 5........................................ 45 Editarea fotografiilor ........................6 Pornirea şi ieşirea din Contacte ......................................................................................... 38 Utilizarea funcţiei Captare continuă ....................... 40 Filmarea ................................... 23 Utilizarea listelor de redare ........................49 6..........................................................................................................33 5........ 24 Crearea unei liste de redare...4 5........ 51 Navigarea până la adresa unui contact ................................................................... 49 Utilizarea listei de contacte ............57 7............................................................................................................................................................ 27 4 Imagini .................................. 24 Deschiderea unei liste de redare ........

.............. 93 Ecran ............................................................................................................ 67 Prima conectare a căştilor................................................................................... 76 9 Calculator ........2 Transferul de fişiere . 62 Primirea unui apel ........................................... 75 Adăugarea de informaţii ........................................................... 81 Utilizarea modului Conversie .................... 72 Scanarea manuală a unei anumite zone ...................85 10............................................................................. 88 10...3 9........................................... 94 Alimentare ........................................ 70 8 Scaner Cartele........... 96 iii ........................................ 71 Recunoaşterea cărţilor de vizită............................................................................................................... 95 Data/Ora......................................................2 9............................................4 Pornirea şi ieşirea din Calculator ..77 9............................................................. 58 Conectarea unui alt telefon mobil Bluetooth ................... 66 Conectarea unor căşti Bluetooth...................................3 7....................................................................................................................... 61 Deconectarea telefonului mobil....................................................................... 86 De pe dispozitiv pe cardul de memorie...................................... 79 Utilizarea modului Curs valutar ..2 7.................................... 78 Memoria calculatorului ........................ 58 Prima conectare a unui telefon mobil............7............................. 92 Volumul ......................................................................................................... 79 Editarea cursului de schimb ................1 9................................................................................................................ 85 10....................................................................................................... 67 Conectarea unor căşti noi ........................................................................................... 86 De pe cardul de memorie în dispozitiv..........................................71 8......................................3 11...................................4 11...................................................................................................4 Conectarea unui telefon mobil Bluetooth ......... 89 11 Setări................. 61 Utilizarea comenzii rapide Telefon mobil ................... 91 Lumina de fundal.................2 11.............................................1 Pornirea şi ieşirea din Manager fişiere.......................... 69 Deconectarea căştilor ......3 Administrarea folderelor şi fişierelor.............5 11...................................... 62 Utilizarea telefonului........................................................................3 8.............................................................................................1 8...............................4 Pornirea şi ieşirea din modul Scaner Cartele......2 8.......................................................... 82 10 Manager fişiere ........................................91 11...........................1 11...............6 Pornirea şi ieşirea din Setări ....................................... 77 Utilizarea modului Calculator ..... 69 Utilizarea comenzii rapide pentru căşti ................................................. 66 Operaţii în cursul unei convorbiri......... 62 Efectuarea unui apel ..........................................

................... 119 Schimbarea efectului de tranziţie .......................................6 Crearea unei serii de afişare succesivă a imaginilor....................................3 13.....................3 Importul punctelor de interes............................2 Pornirea şi închiderea MioTransfer ............. 107 12........... 120 Editarea textului .. 101 11.............. 123 14.....2 Pregătirea fişierelor sursă ..... 124 Exemplu de fişier în format CSV ............ 109 Interfaţă utilizator.............4 Copierea informaţiilor despre contacte în dispozitiv ...................................................5 Editare clipuri video....7 Alegerea stilului ............2 13............................. 103 12............ 116 13........................................................................................................................123 14..........................................................................................................................................................................................................................9 Restabilire .............................................................. 105 Administrarea fişierelor ...................................... 100 Preferinţe ştergere ......1 13.................................11.............................. 121 14 POI Loader................................7 Limba............................................................... 103 12..........................................................................................8 Bluetooth ......................................103 12........................................................................... 111 Etapa 1: Determinaţi setarea de interfaţă video........................... 112 Etapa 4: Creaţi fişiere video ..................................................................................... 98 11....... 107 13 Video ToolBox.................................................. 113 13............................. 127 iv ........................................................ 115 Secţionarea unui clip video în clipuri multiple ....................................... 111 Etapa 3: Alegeţi stilul.............................................. 119 Selectarea unui stil de Video.........127 15.........................................................................1 Repornire şi închidere ........1 Instalarea MioTransfer .. 123 Exemplu de fişier în format Excel.....1 Instalarea POI Loader ......... 126 15 Depanare şi întreţinere............... 100 Preferinţe răspuns automat................................................... 99 Preferinţe BT ........................................................................................................................................................ 124 14..................................... 109 Instalare Video ToolBox ............................................................................................................................................................................................................ 101 12 MioTransfer ..............................................................................................................................................................3 Copierea fişierelor multimedia în dispozitiv............................. 118 13........................ 124 Utilizarea punctelor de interes importate pe dispozitiv .......... 114 Ajustarea clipului . 120 Schimbaţi muzica de fundal ...............................................109 13................................4 Despre Video ToolBox ........ 111 Etapa 2: Adăugaţi/Editaţi clipul media ............................................................................................................ 110 Cele patru etape de creare a unui fişier video .................

....... 129 Probleme GPS ........................................... 132 Încărcarea .............................................................................................................131 16.............................................................. 132 16............................................ 127 15.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 128 Probleme de alimentare .............................................................................................. 133 v .................... 131 Bluetooth ................ 132 Adaptorul c................. 132 Bateria .................. 128 Probleme de ecran...... 130 16 Informaţii normative .....................................................................................a...... ....................................................2 Măsuri de precauţie în scopuri de siguranţă .............................. 131 Nota Uniunii Europene ................................................Repornirea dispozitivului ...................................... 127 Oprirea dispozitivului.............................................................................1 Declaraţii normative ............. 128 Probleme de conectare .....3 Întreţinerea dispozitivului.......... 129 15.................................................................2 Remedierea problemelor...............................

.

În mod normal semnalul sateliţilor GPS nu poate trece prin materiale solide (cu excepţia sticlei). vii . Utilizaţi prudent acest produs. Utilizatorul are responsabilitatea de a respecta semnele şi regulile de circulaţie. Orice modificare a sistemului GPS poate afecta precizia tuturor echipamentelor GPS.Avertismente şi notificări Pentru propria siguranţă. Pentru calcularea poziţiei actuale este necesar semnal de la minim 4 sateliţi GPS. (de ex. Când ieşiţi din maşină nu lăsaţi aparatul pe bord expus la razele solare. frunziş des sau clădiri înalte) Este posibil ca alte dispozitive fără fir din vehicul să interfereze cu recepţia semnalelor sateliţilor şi să afecteze stabilitatea acesteia. Nu vă oferă date exacte privind direcţia. Serviciul GPS nu este disponibil când vă aflaţi într-un tunel sau o clădire. nu apăsaţi butoanele aparatului în timpul şofatului. distanţa. Traseul calculat are doar rol informativ. Serviciul GPS este administrat de guvernul Statelor Unite. Supraîncălzirea bateriei poate cauza defecţiuni şi/sau pericole. Recepţia semnalului poate fi afectată de fenomene meteo sau de obstacolele de deasupra dvs. locaţia sau topografia. Acest produs este destinat exclusiv pentru a vă asista în navigare. care este singurul responsabil pentru funcţionarea acestuia.

Nu montaţi aparatul în poziţii care obstrucţionează câmpul vizual al şoferului. Nu montaţi în câmpul de umflare a airbag-urilor.. este nevoie de un suport. Amplasaţi dispozitivul într-un loc corespunzător. Nu amplasaţi aparatul pe bord fără fixare.Pentru utilizarea dispozitivului în maşină. Nu montaţi aparatul în faţa panourilor airbag-urilor. astfel încât să nu blocaţi câmpul vizual al şoferului sau desfacerea airbag-urilor. viii .

culoarea poate fi diferită faţă de cea a dispozitivului prezentat în acest manual. Clipeşte albastru indicând că Bluetooth-ul este pornit. Componente frontale Ref Componentă Ecran tactil Indicator Bluetooth Indicatorul de încărcare Microfon Descriere Afişează interfaţa dispozitivului. Luminează portocaliu când se încarcă bateria şi verde când aceasta este gata încărcată. 1 . Atingeţi ecranul cu vârful degetlui pentru a selecta comenzile meniului sau a introduce informaţii.1 Punerea în funcţiune 1. Pentru convorbiri tip Bluetooth sau mâini libere.1 Descrierea componentelor hardware NOTĂ: În funcţie de modelul achiziţionat.

2 .Componente posterioare Ref Componentă Conector antenă GPS exterioară Oglindã Lentilă cameră Difuzor Descriere Acest conector (sub capacul de cauciuc) permite utilizarea unei antene GPS externe opţionale. sunete şi voce. cu fixare magnetică. Puteţi folosi oglinda pentru a vă încadra când faceţi poze. Redă muzică. Permit realizarea de fotografii sau Videoe. care poate fi plasată pe maşină pentru o recepţionare mai bună a semnalului în zone cu semnal slab.

3 . Vezi secţiunea 1. Componente superioare Ref Componentă Buton alimentare Butonul Cameră Descriere Porneşte şi opreşte aparatul. (Acest buton este dezactivat în timpul utilizării MioMap.) Funcţionează ca declanşator în cadrul programului Aparat foto.6 şi 15.) Porneşte programul Aparat foto. (Apăsarea scurtă sau lungă diferă.Componente stânga Ref Component Slot SD/SDHC/MMC Conector căşti Description Compatibil cu un card SD (Secure Digital). de exemplu muzică MP3.1 pentru informaţii. Pentru conectarea căştilor stereo. SDHC (Secure Digital High Capacity) or MMC (MultiMediaCard) pentru accesarea datelor.

3..) 1. apăsaţi scurt butonul Pornit/Oprit pentru a porni şi a opri dispozitivul. NOTĂ: În timpul utilizării normale. (Cablul inclus depinde de modelul aparatului dvs.2 Punerea în funcţiune 1. Apăsaţi apoi butonul . 4 . Aparatul porneşte. 2. Este afişat ecranul de setare a limbii. Puneţi imediat la încărcat aparatul conform instrucţiunilor din următoarea secţiune. Apăsaţi butonul cu săgeţi pentru a selecta limba dorită. Se conectează cablul. apăsaţi butonul Pornit/Oprit al timp de 5 secunde.Componente inferioare Ref Componenta Mini-conector USB Conectorul cablului Description Se conectează încărcătorul sau cablul USB. Pentru punerea în funcţiune a aparatului.

5 .4. Acum puteţi utiliza dispozitivul. data şi ora. Apăsaţi apoi . Este afişat ecranul de reglare a datei/orei. Apăsaţi săgeţile pentru a selecta fusul orar. 5. Este afişat ecranul iniţial.

este posibil ca convertorul să arate diferit de cel prezentat în imagine. Aceasta va dura câteva ore. ATENŢIE: Pentru funcţionarea optimă a bateriei cu litiu: Nu încărcaţi bateria la temperaturi înalte (de exemplu în bătaia razelor solare). 2. Deconectaţi dispozitivul de la priza c.a. pentru a încărca o baterie care s-a descărcat.a. într-o priză. când indicatorul de încărcare are culoarea verde. încărcaţi complet bateria cel puţin o dată la fiecare două săptămâni. Introduceţi încărcătorul c. până se fixează cu un clic. Glisaţi conectorul încărcătorului pe adaptorul c.a. 1. Indicatorul de încărcare luminează portocaliu în timpul încărcării. Conectaţi cablul adaptor la partea inferioară a dispozitivului. Se poate ca o baterie prea descărcată să nu se mai încarce bine. NOTĂ: Nu porniţi dispozitivul imediat după ce aţi conectat încărcătorul c. lăsaţi bateria să se încarce timp de cel puţin 8 ore. numai după încărcarea completă a bateriei. În funcţie de zona unde l-aţi achiziţionat. 6 . 3.1. şi încărcarea bateriei La prima încărcare. Când depozitaţi aparatul pentru timp îndelungat. 4.a.a. Nu este nevoie să descărcaţi complet bateria înainte de încărcare. Puteţi încărca bateria înainte să se descarce. Dacă trebuie să porniţi din nou aparatul aşteptaţi cel puţin un minut.3 Conectarea la alimentare c.

1. Dacă aparatul este pornit. Când aparatul este conectat la un calculator nu îl puteţi folosi. Porniţi calculatorul. va apărea afişajul de mai jos.4 Încărcarea bateriei prin cablul USB 1. Ştergerea fişierelor ale căror funcţii sunt necunoscute poate afecta funcţionarea anumitor programe sau servicii. 3. Nu ştergeţi fişiere pre-instalate în aparat. NOTĂ: Când aparatul este conectat la un calculator acesta îl recunoaşte ca pe un dispozitiv extern de stocare. 2. Dacă intenţionaţi să încărcaţi dispozitivul în acest mod. 7 . pentru ca încărcarea bateriei să ia mai puţin timp. opriţi-l. Conectaţi capătul mini-USB al cablului USB la partea inferioară a dispozitivului iar celălalt capăt la mufa USB a computerului.

Conectaţi un capăt al încărcătorului la conectorul de alimentare al suportului. Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul antenei când închideţi fereastra maşinii. Dacă parbrizul maşinii este acoperit cu un strat reflector. Folosirea suportului Folosiţi suportul şi stativul pentru a fixa aparatul într-un vehicul. Nu amplasaţi suportul în locuri unde poate bloca câmpul vizual al şoferului. ATENŢIE: Pentru a proteja dispozitivul împotriva supratensiunii. 8 . 1.1.) Conectarea încărcătorului în maşină Încărcătorul din interiorul maşinii alimentează dispozitivul atunci când îl utilizaţi în maşină. (Pentru instrucţiunile legate de instalare consultaţi documentul separat. conectaţi încărcătorul numai după pornirea motorului. Indicatorul luminos al încărcătorului luminează verde indicând alimentarea dispozitivului. Asiguraţi-vă că nu există obstacole deasupra antenei GPS. Conectaţi celălalt capăt la mufa de alimentare sau bricheta de 12 volţi pentru alimentarea şi încărcarea dispozitivului.5 Folosirea dispozitivului într-un vehicul ATENŢIE: Alegeţi o locaţie potrivită pentru montarea aparatului în vehicol. 2. e posibil să fie necesară o antenă exterioară (opţională) pentru a dirija antena deasupra maşinii prin geam.

Când apăsaţi din nou scurt butonul. Dispozitivul trece în modul de aşteptare.6 Noţiuni de bază Pornirea şi oprirea Pentru utilizarea obişnuită opriţi aparatul apăsând scurt butonul de alimentare. Apăsarea mai lungă a butonului de alimentare are efecte diferite. se reia funcţionarea.1. NOTĂ: Ecranul afişat la reluarea folosirii depinde de programul activ când aţi oprit aparatul. Unele programe se vor închide atunci când închideţi aparatul. Este afişat ecranul de dinainte de oprire sau ecranul iniţial.1 pentru detalii. 9 . iar când îl redeschideţi veţi vedea ecranul iniţial. Vezi secţiunea 15.

10 .Navigarea pe ecran Pentru a utiliza dispozitivul. atingeţi ecranul cu degetul. Apăsaţi şi menţineţi Apăsaţi şi reţineţi degetul până la efectuarea acţiunii sau apariţia unui rezultat sau meniu. Puteţi efectua următoarele acţiuni: Apăsare Atingeţi ecranul o dată cu vârful degetului pentru a deschide elemente sau pentru a selecta butoane sau opţiuni de pe ecran. Ecran iniţial La prima iniţializare a dispozitivului apare ecranul iniţial. Apăsaţi un buton pentru a porni un program sau a deschide un alt meniu. Când închideţi un program reveniţi la ecranul iniţial. Glisare Ţineţi degetul pe ecran şi glisaţi în sus/în jos/la stânga/la dreapta sau de-a lungul ecranului. Ecranul iniţial este locul de pornire pentru diverse operaţiuni.

Nr. Nume buton MioMap

Descriere Porneşte programul de navigare.

Pentru detalii Vezi manualul MioMap Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Capitolul 6 Capitolul 7 Capitolul 7 Capitolul 8 Capitolul 9 Capitolul 10 Capitolul 11

MioPlayer Pro Video redă clipuri video Audio redă fişiere audio. Imagini afişează fişiere imagini. Aparat foto Permit realizarea de fotografii sau Videoe. Contacte Telefon mobil Stereo Instrumente Conţine liste cu nume, adrese şi numere de telefon. Caută conexiuni la telefoane mobile cu Bluetooth. Caută conexiuni la căşti cu Bluetooth. Funcţia Scaner Cartele vă permite să fotografiaţi o carte de vizită şi să salvaţi informaţiile în baza de date cu contacte. Calculator oferă funcţii de aritmetică de bază, cenvertire valută şi convertire unităţi de măsură. Manager fişiere transferă fişiere multimedia între un card de stocare şi memoria flash a dispozitivului. Particularizează setările de sistem.

Setări

11

Folosirea tastaturii soft
Pentru când introduceţi text şi numere în aparat. De exemplu. Aveţi de introdus nume, adrese şi umere de telefon în programul Contacte. În astfel de ocazii, tastatura soft de mai jos va apărea pe ecran. În funcţie de operaţia efectuată, va apărea fie tastatura cu alfabet, fie cea cu numere/simboluri.
Tastatură alfabetică

Backspace

Bara Space Comutare la majuscule sau litere mici.

Activare diacritice. Comutare la tastatura numerică/simbulori.

Tastatură cu numere/simboluri

Comutare la tastatura alfabetică.

Când apăsaţi pentru a activa diacriticele, puteţi apăsa repetat o vocală pentru a introduce o formă diferită a literei. Sau, puteţi apăsa litera dorită din fereastra care apare, ca în imaginea următoare.

12

Diacritice activate. Apăsaţi din nou butonul pentru a le dezactiva.

După ce aţi terminat de introdus, apăsaţi

.

1.7 Introducerea unui card SD/SDHC/MMC
Dispozitivul are o fantă S SD/SDHC/MMC în care se poate introduce un card de stocare Secure Digital sau MultiMediaCard . Dispozitivul acceptă carduri de memorie de până la 4 GB. Pentru a utiliza cardul SD/MMC, introduceţi-l în fantă cu conectorul înspre fantă şi eticheta spre partea frontală a dispozitivului.

Pentru a scoate cardul, asiguraţi-vă mai întâi că nu este accesat de nici o aplicaţie, apoi împingeţi uşor marginea de sus a cardului pentru a-l elibera şi a-l trage afară din fantă.
NOTĂ: Preveniţi intrarea corpurilor străine în fantă.

13

.

(Consultaþi secþiunea urmãtoare pentru a afla ce formate acceptã dispozitivul. apoi apăsaţi Videos pentru a porni programul. Videos permite vizionarea clipurilor video cu ajutorul dispozitivului.2 Video 2.1 Pornirea şi ieşirea din modul Video ATENŢIE: NU urmăriţi Videoe în timpul şofatului. E posibil ca în ţara dvs. ↓ 15 . afişarea unui Video în câmpul vizual al şoferului să fie ilegală.) Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial.

mov) QuickTime Video (.2 Pregătirea fişierelor video pentru dispozitiv Înainte de a utiliza programul. pregătiţi fişierele în folderul My Flash Disk\My Video al dispozitivului sau pe un card de stocare.3gp) 3GP(.263 MPEG4 H.avi) 3GP(. 2.wmv) Codec video MPEG4 H.mp4) MP4 (.) Aveþi la dispoziþie instrumentul Mio Transfer cu ajutorul cãruia puteþi copia cu uºurinþã fiºierele din computerul dvs.263 MPEG4 DivX MPEG4 H.263 MPEG4 WMV Codec audio AAC/AAC+/eAAC+ AAC/AAC+/eAAC+ AMR-NB AMR-NB AAC/AAC+/eAAC+ AAC/AAC+/eAAC+ ADPCM MP3 AAC/AAC+/eAAC+ AAC/AAC+/eAAC+ AMR-NB AMR-NB ADPCM WMA NOTĂ: Pot fi redate doar Videoe AVI DivX 4 şi DivX5.) 16 .Pentru a ieşi din program.263 MPEG4 H. (Vezi secþiunea 13 pentru detalii. apăsaţi . în locaþia adecvatã.3 pentru detalii. Atenţie: dispozitivul suportă numai fişierele video în următoarele formate: Formate MP4 (.mov) AVI (.263 MPEG4 H.3gp) ASF(.3gp) 3GP(.3gp) 3GP(. (Vezi secþiunea 12.mp4) MP4 (.mp4) QuickTime Video (.asf) WMV (.avi) AVI (.mp4) MP4 (. Utilizaþi programul Video ToolBox furnizat împreunã cu dispozitivul pentru a converti fiºierele video în formatul pe care îl acceptã dispozitivul.

Fiºierul selectat este afiºat în altã culoare. apoi apăsaţi Videos pentru a porni programul. apăsaţi de lângă numele fişierului. Indică formatul fişierului. Programul va cãuta fiºierele care se potrivesc în folderul specific din dispozitiv ºi în toate folderele de pe cardul de stocare. Pentru redarea unui fişier video. cum ar fi durata clipului sau dimensiunea fişierului. sunt afişate împreună cu numele fişierului. 2. ªterge fiºierul selectat. afiºând apoi lista de fiºiere video. Fişier selectat / Număr total de fişiere Redã fiºierul selectat.2.) 17 . (Consultaţi secţiunea alternativă. apăsaţi numele fişierului.3 Redarea clipurilor video 1. 3. Ca . Ieºire NOTĂ: Informaţiile referitoare la fişier. iar apoi următoare pentru descrierea butoanelor de comandă de pe ecran. Dacă fişierele sunt pe un card de stocare. introduceţi cardul în dispozitiv. Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial.

18 . Înapoi Puteþi glisa cursorul. sau puteþi apãsa un punct în cadrul barei pentru a reda o altã secþiune a Filmeãrii. Mod redare Comutaţi la modul următor: O singură redare. Când butoanele de comandã sunt închise. Opriţi redarea Videoării şi reveniţi la ecranul cu lista Videoărilor. Buton / Denumire Redare/ Pauză Stop Derulare înainte Descriere Porneºte sau opreºte temporar redarea. Mãriþi sau scãdeþi volumul. Opreºte redarea. / / Lumina de fundal Volum Ieºire Măriţi sau scădeţi intensitatea luminii de fundal a Videoului. Redare repetată.4 Comenzi pentru redarea Videoărilor În timpul redãrii. Videoul este redat pe întregul ecran. Derulaţi rapid înainte Videoul.2. Indicatorul de jos arată nivelul de luminozitate actual. Indicatorul de jos indicã nivelul actual al volumului. apãsaþi oriunde pe ecran pentru a deschide sau închide butoanele de comandã de pe ecran. Apăsaţi butonul pentru a trece la următoarea viteză.

redarea melodiei următoare şi redarea melodiei anterioare Redarea melodiilor se poate face prin selecţie unică. ↓ 19 .1 Pornirea şi ieşirea din secţiunea Audio Caracteristici Audio: Redarea fişierelor MP3/WAV/WMA Comenzi de bază: redare. repetare. Egalizator cu 11 profiluri audio prestabilite Suport listă de redare Redare muzică de fundal Afişarea versurilor Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial. oprire. pauză. ordine normală şi ordine aleatorie. repetare unică. apoi apăsaţi Audio pentru a porni programul.3 Audio 3. redare parţială.

) 20 . (Vezi secţiunea 12. apăsaţi .mp3. Aveţi la dispoziţie instrumentul Mio Transfer pentru a copia cu uşurinţă fişierele din computerul dvs. în locaţia dorită.Pe ecran este afişat un panou de comandă cu butoane pe care le puteţi apăsa pentru a controla cu uşurinţă player-ul. sau .3 pentru detalii.2 Pregătirea fişierelor audio pentru dispozitiv Înainte de a utiliza programul.wma) în folderul My Flash Disk\My Audio al dispozitivului sau pe un card de memorie.wav. pregătiţi fişierele (. . 3. Pentru a ieşi din program.

timpul scurs. NOTĂ: În timpul redării. fişierele sunt adăugate pe lista de redare. Pentru a controla redarea. Redarea piesei nu este afectată de acest fapt. apoi apăsaţi Audio pentru a porni programul. (Vezi secţiunea 2. nivelul de încărcare a bateriei. Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial. lungimea totală şi caracteristicile stereo/mono.6 pentru detalii. 21 . Programul va căuta în dispozitiv şi în cardul de stocare fişierele compatibile. cum ar fi artistul (dacă informaţia este disponibilă în fişier). Dacă lungimea totală a unei piese depăşeşte 99 de minute şi 59 secunde. modul de redare. lumina de fundal se închide automat dacă nu apăsaţi pe ecran în intervalul de timp stabilit (perioada stabilită iniţial este de 30 de secunde). nivelul volumului şi proprietăţile piesei redate. Dacă fişierele sunt pe un card de stocare. deoarece numărul maxim care poate fi afişat este 99:59. 2. Pentru a iniţia redarea. apăsaţi .3 Redarea fişierelor Audio 1. NOTĂ: Vă puteţi crea propriile liste pentru redare. introduceţi cardul în dispozitiv.3. În zona de informare se afişează starea actuală – redare/pauză/stop. Lumina de fundal va reapărea la apăsarea butonului de alimentare sau la terminarea listei de redare. numele fişierului. lungimea acesteia nu va putea fi afişată corect. utilizaţi butoanele de control în modul descris în continuare.) 4. 3. O dată detectate.

Măreşte sau micşorează volumul. Comută între modurile de redare: Redarea repetată a fişierului actual. (Vezi secţiunea 3. Indicatorul de pe ecran afişează nivelul actual al volumului. Redarea tuturor fişierelor din lista de redare actuală în ordine aleatoare.) Minimalizează Minimalizează panoul de control şi redă muzica în fundal. Redare de monstre (10 secunde) a tuturor fişierelor din lista de redare actuală în ordine aleatoare.) Închide programul şi reia afişajul iniţial. Disponibil numai dacă fişierul conţine versuri.4 Comenzi de redare Buton / Stop / / Anterioara / Următoarea Volum Bara piesei Mod redare Opreşte redarea.8 pentru detalii. Lista de redare Deschide lista de redare.3. Nume Redare/Pauză Descriere Începe sau întrerupe redarea.) Egalizator Setări Ieşire Deschide egalizatorul. Redarea tuturor fişierelor din lista de redare actuală în ordine. Redarea repetată în ordine a tuturor pieselor din lista de redare actuală. Redă fişierul anterior sau următor.5 pentru detalii. (Vezi secţiunea 3. (Vezi secţiunea 3. Puteţi apăsa pe un punct al barei piesei pentru a sări direct la un alt moment al redării.) Deschide afişajul de setări pentru setarea modului de economisire de energie şi accesarea ajutorului.6 pentru detalii.7 pentru detalii. Versuri Deschide afişajul pentru versuri. (Vezi decţiunea 3. 22 .

dacă un fişier MP3 are numele My Love. Acest serviciu este util în special dacă doriţi să acompaniaţi melodiile. NOTĂ: Puteţi căuta şi descărca aceste fişiere .3. De exemplu.lrc de pe Internet. Apăsaţi acest buton pentru a vedea versurile. (Vezi secţiunea 12. NOTĂ: La redarea melodiilor împreună cu versurile.lrc. folosiţi acelaşi nume ca şi pentru fişierul audio.5 Afişarea versurilor Programul permite afişarea în timp real a versurilor pe ecran în timpul redării melodiilor. Pregătirea fişierelor cu versuri pentru dispozitiv Pentru a afişa versurile. fişierul cu versuri trebuie să fie intitulat My Love. Redarea melodiilor împreună cu versurile Butonul este activ doar când redaţi o melodie cu versuri. 23 .mp3. trebuie să aveţi pregătite fişierele de versuri (.3 pentru detalii.) Când copiaţi un fişier de versuri în dispozitiv. Utilizaţi Mio Transfer pentru a copia versurile în locaţia corespunzătoare din dispozitiv.lrc) în folderul \My Flash Disk\My Audio\Lyric\ al dispozitivului sau în folderul \My Audio \Lyric\ al cardului de memorie. serviciul de închidere a luminii de fundal în 30 de secunde va fi dezactivat.

Redă fişierul selectat. (Nu şterge fişierele. apăsaţi . Apăsaţi pe panoul de comandă pentru a deschide ecranul listei de redare. Adaugă o melodie Şterge melodia selectată din listă sau din suportul de stocare. Pentru a adăuga o melodie la lista de redare.) 2. versurile se derulează succesiv pe ecran. 3. Crearea unei liste de redare 1. Pe ecran este afişată lista curentă de redare. Elimină toate melodiile din lista de redare curentă. apăsaţi oriunde pe ecran. Apăsaţi pe melodia pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi apoi . Va apărea un ecran pe care sunt afişate toate fişierele audio. Înapoi Salvează lista de redare. 3. Imaginea din fundal se schimbă la rândul ei la un interval specific de timp.Când melodia este redată. versul cântat fiind evidenţiat cu o culoare diferită. Pentru a închide ecranul cu versuri şi a reveni la panoul de control.6 Utilizarea listelor de redare Vă puteţi crea propriile liste pentru redare. Deschide o listă cu liste de redare. 24 .

25 . Adaugă toate melodiile la lista de redare. Apăsaţi când aţi terminat. 4.Înapoi Adaugă melodiile selectate la lista de redare. 6. 5. pentru a afişa toate listele de redare create. Apăsaţi pe panoul de control. apăsaţi . Este afişat ecranul cu tastatura. cu ajutorul căruia puteţi schimba numele iniţial al listei de redare. Deschiderea unei liste de redare Pentru a deschide una din listele de redare create: 1. redenumiţi lista de redare. Apăsaţi 2. Dacă doriţi. Apăsaţi pentru a reveni la panoul de control. Pentru a salva lista de redare.

Dance. Apăsaţi Rock.3. 4. Soft.7 Egalizator Acest program oferă 11 profiluri audio prestabilite. Apăsaţi deschide panoul egalizatorului. 26 . 3D şi Hall. Ştergerea tuturor listelor de rdare. Apăsaţi pentru a reveni la panoul de control. Heavy. Înapoi Redenumire listă de redare selectată. Deschide lista de redare selectată. Classical. Pop. 3. Apăsaţi pe lista de redare pe care doriţi să o deschideţi şi apoi apăsaţi . Ştergere listă de redare selectată. Disco. pentru a sau pentru a trece prin toate opţiunile disponibile: Implicit. Jazz.

Apăsaţi

pentru a salva varianta selectată şi a reveni la panoul de comandă. .

Pentru a selecta profilul Implicit, apăsaţi

3.8 Setări
Apăsaţi pe panoul de control. Apare ecranul Setări.

Ajutor

NOTĂ: Pentru a afla funcţia fiecărui buton, apăsaţi . Apăsaţi apoi butonul din listă pentru a afişa descrierea acestuia în partea dreaptă a ecranului.

Apăsaţi bifarea (√) pentru a iniţia modul de economisire a energiei. Apăsaţi butonul sus/jos pentru a regla cronometrul la 10 secunde, 30 de secunde, 1 minut sau 5 minute. În timpul redării, lumina de fundal se închide automat dacă nu apăsaţi pe ecran în intervalul de timp stabilit (perioada stabilită iniţial este de 30 de secunde). Lumina de fundal se va reaprinde la apăsarea butonului de alimentare sau la terminarea listei de redare. Apăsaţi pentru a salva modificările efectuate.

27

4

Imagini

4.1 Pornirea şi ieşirea din programul Imagini
Imagini permite vizualizarea fotografiilor în format JPG, JPEG şi BMP şi vizualizarea fotografiilor în afişare succesivă. Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi Imagini pentru a porni programul.

Pentru a ieşi din program, apăsaţi

.

29

introduceţi cardul în dispozitiv.3 Vizualizarea imaginilor ca miniaturi 1. pregătiţi fişierele (.) 4.3 pentru detalii.jpeg. or .4. Reglează intervalul de timp pentru afişarea feicărei imagini. 3. Apăsaţi butonul pentru a trece la următoarea opţiune disponibilă (1/3/5 secunde). apoi apăsaţi Imagini pentru a porni programul.2 Pregătirea imaginilor pentru dispozitiv Înainte de a utiliza programul. (Vezi secţiunea 9.bmp) în folderul My Flash Disk\My Pictures al dispozitivului sau pe un card de memorie. Sus Jos Fişier selectat/ număr de fişiere Pornire redare succesivă. Dacă fişierele sunt pe un card de stocare. . Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial. 30 . NOTĂ: Programul pentru imagini nu este compatibil cu fişierele format BMP cu adâncime a culorii de 32 de biţi sau mai mare. 2. în locaţia dorită. Aveţi la dispoziţie instrumentul Mio Transfer pentru a copia cu uşurinţă fişierele din computerul dvs. Imaginea selectată este încadrată. Puteţi apăsa săgeţile Sus şi Jos pentru a trece la pagina următoare sau la cea anterioară. Programul va căuta fişierele care se potrivesc în folderul specific din dispozitiv şi în toate folderele de pe cardul de stocare.jpg. afişând apoi imaginile ca miniaturi. Ieşire Ştergere tot Şterge imaginea selectată.

Anterioară Următoare Pentru a reveni la vizualizarea de miniaturi apăsaţi oriunde pe ecran pentru a afişa butoanele de control şi apoi apăsaţi .4 Vizualizarea unei imagini pe întregul ecran La apăsarea de două ori pe o imagine în miniatură imaginea respectivă va fi afişată pe întregul ecran. 4.4. 31 . Apăsaţi din nou pe imagine pentru a închide butoanele. Apăsaţi oriunde pe imagine pentru a afişa butoanele ca în imaginea de mai jos.5 Butoanele de comandă afişate pe ecran Butoanele de comandă din ecran permit efectuarea unor diverse funcţii şi setări.

5x. apăsaţi succesivă. Apăsaţi butonul de câte ori este necesar pentru a mări de 1.0x. apăsaţi oriunde pe imagine pentru a porni Pentru a opri afişarea succesivă. Şterge imaginea actuală. apăsaţi oriunde pe ecran.8x. După ce aţi mărit imaginea. Se revine la vizualizarea de miniaturi 4. 32 . sau 2.6 Vizualizarea succesivă a imaginilor Pentru a afişa succesiv toate imaginile. 1. Ajustează luminozitatea fotografiei. pentru a afişa butoanele de comandă. (Vezi secţiunea 4.Buton de comandă Denumire Afişare succesivă Rotire Informaţii Şterge Lumina de fundal Zoom Înapoi Descriere Porneşte afişarea succesivă. Activează sau dezactivează afişarea numelui şi datei fişierului.6 pentru detalii. pentru a iniţia afişarea Când aveţi o imagine afişată pe întreg ecranul.) Rotire în sensul acelor de ceasornic cu 90 de grade. 1. Apăsaţi apoi afişarea succesivă. utilizaţi una din metodele următoare: Când imaginile sunt afişate ca miniaturi.2x. o puteţi glisa pentru a vizualiza alte părţi ale ei.

butonul Aparat foto este dezactivat. puteţi viziona pozele şi Videole în program. Apăsaţi butonul Aparat foto de pe partea superioară a dispozitivului.5 Aparat foto 5. De asemenea.1 Pornirea şi ieşirea din modul Aparat foto În modul Aparat foto puteţi face poze şi Video. Puteţi porni programul Aparat foto în două moduri: Apăsaţi Aparat foto pe ecranul iniţial.) NOTĂ: Când utilizaţi programul de navigare MioMap. (Veţi închide astfel programul curent. 33 .

Pentru a ieşi din program. 5.1). Focalizarea este realizată când culoarea cadrului se schimbă roşu ( ). 5. Încadraþi imaginea pe care doriþi sã o fotografiaþi. 34 . (Vezi secþiunea 5.4 pentru 4. Apăsaţi uşor (pe jumătate) butonul Aparat foto şi ţineţi-l apăsat.4 pentru detalii. Dacã doriþi stocarea pozelor pe un card de stocare. Declanşarea obturatorului este semnalizată prin redarea unui sunet. Programul are o funcţie de auto-focalizare. 3. Programul se va deschide conform setãrilor iniþiale în modul Aparat foto.2 Realizarea unei poze 1. (Vezi secţiunea 5. Porniþi programul Aparat foto (urmând instrucþiunile din secþiunea 5. Dacă doriţi modificarea setărilor. pentru din roşu în verde ( captarea fotografiei. Apăsaţi complet butonul Aparat foto.) 2. apăsaţi detalii. apăsaţi . Asiguraþi-vã cã este selectatã locaþia corectã pentru stocare. Folosiþi butonul de comandã din dreapta pentru a regla lentila camerei (pentru detalii consultaþi sub-secþiunea urmãtoare). introduceþi unul. În centrul imaginii apare un cadru de focalizare ).) .

6. 7. programul o salvează sub numele DSCxxxxx. Pentru a ieşi din programul Aparat foto.) 8. fotografia este stocată în folderul \My Flash Disk\My Pictures\ al dispozitivului. apăsaţi . Pentru a viziona ultima fotografie făcută. . Dacă aţi introdus un card de stocare pe care l-aţi desemnat ca locaţie de stocare. (Vezi secţiunea 5.7 35 . apăsaţi pentru detalii. fotografia va fi salvată pe acesta în folderul \My Pictures\ (Imaginile mele).JPG (unde xxxxx este un număr secvenţial. După captarea unei fotografii. DSC 00001. de ex.JPG). Altfel. NOTĂ: După ştergerea tuturor imaginilor din dispozitiv. numerotarea din numele fişierelor va reîncepe de la 00001.Bara de stare Panoul de comandã NOTĂ: Cadrul de focalizare roşu va clipi pentru a indica faptul că programul nu poate focaliza imaginea ţintă.

800 x 600. 1280 x 960 sau 1600 x 1200. Numărul acestora variază în funcţie de spaţiul rămas în memorie şi rezoluţia selectată. Este afişată când este activată funcţia Timer (Temporizator). − Mod Automat − Mod Noapte − Mod Sport − Mod Interior Temporizator Captare continuă Marcaj GPS − Mod Exterior. Numărul din pictogramă indică intervalul de timp cronometrat (5 sec sau 10 sec). 336 x 252. (Este afişat numai primul număr. 36 . Este afişată când este activată funcţia Captare continuă. Apare în colţul stânga-jos al ecranului când este activată funcţia Marcaj GPS. 640 x 480.Elemente ale ecranului Aparat foto Pictograme ale stării camerei Pictogramele din partea superioară a ecranului indică starea camerei: Pictograma Denumire Rezoluţie Locaţia de stocare Descriere Numărul indică rezoluţia setată la 320 x 240. 400 x 300.) − Memoria internă a dispozitivului − cardul de stocare Fotografii disponibile Mod Scenă Numărul indică câte fotografii mai puteţi face şi salva în locaţia de stocare curentă.

5. Activează sau dezactivează funcţia continuous shot (capurare continuă).5. 1. 0.4.25x.Panoul de comandă al camerei Panoul de comandă din dreapta ecranului conţine următoarele butoane: Buton Denumire Mărire/ Micşorare Descriere Apăsaţi pentru a mări imaginea. Activează sau dezactivează funcţia de temporizare.) 37 . Compensare expunere NOTĂ: Când folosiţi o rezoluţie mai mare de 800 x 600. În partea de jos a ecranului apare o scală care indică nivelul actual de luminozitate. după ce aţi mărit. şi 2x.5.) Deschide ecranul Aparat Setări cameră. 1. (Pentru detalii consultaţi sub-secţiunea “Utilizarea funcţiei Captare continuă” de mai jos. şi 1. Modifică funcţia Captare continuă Afişare Temporizator Setări Vizionare Comută la modul Video. Ajustează luminozitatea fotografiei.7. -0.5. funcţia Zoom nu este disponibilă.) Activează sau dezactivează afişarea pictogramelor stării. (See Pentru detalii vezi secţiunea 5. Setările disponibile sunt–1. -1. pentru a micşora. (Pentru detalii vezi secţiunea 5. Setările de zoom apăsaţi disponibile sunt: 1x. În partea de jos a imaginii apare o scară care vă indică zoom-ul actual.) Comută la modul Vizionare. (Pentru detalii consultaţi sub-secţiunea “Utilizarea funcţiei Temporizator” de mai jos. 0.

Pictograma funcţiei Temporizator. În colţul dreapta-sus va fi afişată pictograma . Pentru a dezactiva această funcţie. Pentru a face poze. După activarea funcţiei Captare continuă. 3. Apăsaţi 2. indicând activarea 2. (Temporizatorul poate fi setat la 5 sau 10 secunde. Pentru a dezactiva această funcţie. 1.4 pentru detalii. Vezi secţiunea 5. selectaţi butonul . urmaţi instrucţiunile prezentate în secţiunea „Realizarea unei poze”.3 Utilizarea funcţiilor speciale ale camerei Utilizarea funcţiei Captare continuă Programul oferă funcţia Captare continuă prin care sunt efectuate 4 fotografii consecutive la fiecare apăsare a declanşatorului.) apare în colţul dreapta-sus al ecranului. NOTĂ: Fotografiile realizate folosind modul Captare continuă au rezoluţia maximă de 640 x 480. care indică activarea funcţiei Continuous Shot (Captare continuă). aceasta rămâne astfel până când o opriţi.5. 38 . Programul va face poza după intervalul setat. aceasta rămâne activă până când o opriţi. 1. Pentru a face poze. 3. dată ce funcţia Temporizator este activată. Apăsaţi pe panoul de control. pe panoul de control. apăsaţi butonul . Utilizarea temporizatorului Programul conţine funcţia Temporizator prin care imaginea este capturată doar după 5 sau 10 secunde după apăsarea declanşatorului. urmaţi instrucţiunile prezentate în secţiunea „Realizarea unei fotografii”.

Odată ce funcţia Marcaj GPS este activată. Apăsaţi această pictogramă pentru a încerca din nou să vă conectaţi. 2. 3.1). Pentru a face poze. indicând faptul că NOTĂ: Dacă în decurs de 2 minute nu este găsită o locaţie GPS. programul Aparat foto vă oferă şi funcţia Marcaj GPS. 39 . apăsaţi pentru a o activa.Stocarea coordonatelor geografice Pe lângă funcţia de realizare de fotografii. După identificarea coordonatelor GPS. Acesta stochează coordonatele geografice ale locaţiei în care faceţi fotografia. acestea sunt indicate în partea de jos a ecranului. urmaţi instrucţiunile prezentate în secţiunea „Realizarea unei fotografii”. 1. veţi putea utiliza programul de navigare MioMap pentru a naviga direct la locaţia în care a fost făcută poza. Porniţi programul Aparat foto (urmând instrucţiunile din secţiunea 6. Astfel. Dacă funcţia Marcaj GPS nu este activă. aceasta rămâne activă până când o opriţi. pictograma va avea simbolul X. În colţul jos-stânga al ecranului apare pictograma programul a activat portul GPS şi caută sateliţi GPS.

Temporiza Setează intervalul de timp de cronometrat la 5 secunde tor (setat iniţial) sau 10 secunde. Captare Activează sau dezactivează (opţiune setată iniţial) continuă funcţia de fotografiere continuă a 4 cadre succesive. Sport. selectaţi valoarea dorită. 800 x 600 (setată iniţial). Noapte.5. 40 . Rezoluţie Setaţi rezoluţia la 320 x 240. Valoarea curentă este indicată printr-o bifă. Sunet Setează sunetul redat la apăsarea declanşatorului declanşator (disponibile 3 efecte sonore). Opţiunile disponibile sunt Normal (setat iniţial). 336 x 252. Interior. sau Exterior. Item Name Description Mod scenă Setează modul la Automat. 640 x 480.4 Setările camerei În modul Aparat foto. Marcaj Prin activarea acestei funcţii puteţi stoca coordonatele GPS GPS ale locaţiei curente în fişierul imagine. sau 1600 x 1200. apăsaţi de pe panoul de comandă pentru a afişa ecranul Aparat foto Setări cameră prezentat mai jos. Efect Aplicaţi efecte variate asupra fotografiei. Sepia şi Mono. 400 x 300. puteţi să dezactivaţi sunetul declanşatorului. În sub-meniu. Apăsaţi valoarea setată a unui articol pentru a deschide sub-meniul corespunzător (cu excepţia articolului Reset). Locaţie Selectează stocarea fotografiilor în memoria dispozitivului în folderul \My Flash Disk\My Pictures\ stocare sau în folderul \My Pictures\ de pe cadrul de stocare (care trebuie să fie introdus). 1280 x 960.

setărilor iniţiale. Pentru a părăsi ecranul Settings (Setări).5 Filmarea 1. apăsaţi detalii. Conform filmului înregistrat până în momentul respectiv (de ex. Dacă doriţi modificarea setărilor. 5. Porniţi programul Aparat foto (urmând instrucţiunile din secţiunea 5. Puteţi modifica această setare în Setări video. Veţi auzi un semnal sonor iar pe ecran va apărea pictograma . Asiguraþi-vã cã este selectatã locaþia corectã pentru stocare. 5. Dacã doriþi ca Videole sã fie stocate pe un card de memorie. 41 .1). Numărul din lateral indică lungimea ). Acest fapt va fi semnalizat prin afişarea pe ecran a simbolului . Toate modificările pe care le-aţi efectuat sunt salvate şi memorate până când le schimbaţi din nou. indicând faptul că înregistrarea este în curs. . Reveniţi la setările stabilite iniţial. (Vezi secţiunea 5.Item Name Control frecvenţă Resetare Description Selectează frecvenţa de reîmprospătare pentru lumina fluorescentă: 50Hz sau 60Hz (setată iniţial).) 2. Pentru a iniþia înregistrarea. (Vezi secþiunea 5. apăsaţi . Îndreptaþi obiectivul camerei spre subiect. Apăsaţi pentru a comuta la modul Video. apãsaþi butonul Aparat foto. Programul se va deschide conform setărilor iniţiale în modul Aparat foto. durata Videolor e limitată la 15 secunde.6 pentru detalii. introduceþi cardul. Folosiþi butonul de comandã din dreapta pentru a regla lentila camerei (pentru detalii consultaþi secþiunea urmãtoare).) 4.6 pentru 3.

MP4 (unde xxxxx este un număr secvenţial. Pentru a finaliza manual înregistrarea. Conform setărilor iniţiale. NOTĂ: După ştergerea tuturor fişierelor video din dispozitiv. apăsaţi . filmul va fi salvat pe acesta în. apãsaþi din nou butonul Aparat foto. Sistemul va emite un semnal sonor. Puteţi alege şi formatul 3GP. Pentru a ieşi din program.MP4). apăsaţi 9. numerotarea din numele fişierelor va reîncepe de la 00001. (Vezi secţiunea 5. În caz contrar. (Vezi secţiunea 5.6. . de ex.6 pentru detalii. folderul \My Video\ (Filmările mele). După înregistrare. Pentru a viziona ultimul film înregistrat.) Dacă aţi introdus un card de stocare pe care l-aţi desemnat ca locaţie de stocare. programul va salva fişierul cu numele MOV xxxxx. 7. MOV00001. 8.7) 42 . formatul fişierelor este MP4. indicând oprirea înregistrãrii. filmul este stocat în folderul \My Flash Disk\My Video\ al dispozitivului.

Durata Pictograma roşie indică faptul că înregistrarea este în curs. (Pentru detalii vezi secţiunea 5. (numai primul număr este afişat.6) Comută la modul View (Vizionare). înregistrării Numărul care se modifică indică durata actuală a înregistrării. (Valoarea maximă care poate fi afişată pe ecran este 99. pentru a micşora.25x. (Pentru detalii consultaţi secţiunea 5. după ce aţi mărit. Timp de Numărul indică intervalul de timp care mai poate fi înregistrare înregistrat şi salvat în locaţia de stocare selectată. Setările de zoom disponibile apăsaţi sunt: 1x. Acesta depinde de spaţiul de stocare disponibil în memorie şi de rămas rezoluţia aleasă.7) 43 . 1. şi 2x.Elemente ale ecranului Video Afişarea stării filmării Pictogramele din partea superioarã a ecranului indicã starea actualã: Pictogramã Denumire Descriere Rezoluţie Numărul indică rezoluţia de 128 x 96 sau 176 x 144. astfel că dacă intervalul disponibil este mai mare de 99.) Panoul de comandă Video Panoul de comandă din dreapta ecranului conţine următoarele butoane: Buton Denumire Modifică funcţia Zoom In/ Zoom Out Descriere Comută la modul Aparat foto.) Locaþia de − memoria internă a dispozitivului stocare − cardul de stocare Mod Video Indică faptul că vă aflaţi în modul Video. În partea de jos a imaginii apare o scală care vă indică proporţia de mărire actuală. pe ecran va fi afişat 99. Apăsaţi pentru a mări imaginea. Setări Vizionare Deschide ecranul Setări video.

6 Setări video În modul Video. Setează formatul video la 3G sau MP4 (setarea iniţială). Revenire la setările Video iniţiale. Articol Denumire Descriere Resoluţie Setează rezoluţia video la 128 x 96 sau 176 x 144. Limită înregistrare Înregistrare sunet Format video Storage Location Resetare Setează lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrată.5. apăsaţi . 44 . Toate modificările pe care le-aţi efectuat sunt salvate şi memorate până când le schimbaţi din nou. pentru a accesa ecranul Setări Apãsaþi valoarea setatã a unui articol pentru a deschide sub-meniul corespunzãtor (cu excepþia articolului Reset). Activează (setarea iniţială) sau dezactivează funcţia de înregistrare a sunetului. apăsaţi pe panoul de comandă video prezentat mai jos. Opţiunile disponibile sunt 10 secunde. Valoarea actualã este indicatã printr-o bifã. 15 secunde (setarea iniţială) şi oprit. în folderul \My Video\ (trebuie întâi introdus). Pentru a ieşi din ecranul Setări. În sub-meniu. Selectează stocarea Videolor în memoria dispozitivului în folderul \My Flash Disk\My Video\ sau pe cardul de stocare. selectaþi valoarea doritã.

Când vizionaţi o fotografie: pentru a comuta la modul Când vizionaţi un film: Butoanele de comandă în modul Vizionare sunt: Buton Denumire Imagini * Video ** Zoom * Descriere Porneşte programul Imagini. apăsaţi Vizionare. (Închide programul Aparat foto. Când imaginea este mărită o puteţi glisa pentru a vedea alte părţi ale ei.) Porneşte programul Video. 45 .7 Modul Vizionare În modul Aparat foto sau Video. (Închide programul Aparat foto.) Măreşte sau micşorează imaginea.5.

Porneşte sau opreşte redarea filmului. 1. Note tabel: * Numai la vizionarea unei imagini. Editarea fotografiilor Folosind instrumentul pensulă.Şterge Editare * Anterior/ Următor Afişare* Aparat foto / Redare/Stop ** Ieşire Şterge fişierul actual. Selectaþi mãrimea fotografiei pe care doriþi sã o salvaþi. puteţi modifica pozele şi crea efecte speciale. Revenire la modul Aparat foto/Video. Apăsaţi desenaţi sau scrieţi pe ecran.) Trece la fişierul anterior/următor. Când vizionaţi poza în modul Vizionare. vezi sub-secţinea următoare. ** Numai la vizionarea unui film. 46 . Editează fotografia actuală. Activează sau dezactivează afişarea informaţiilor legate de fişier. (Pentru detalii. 2. apăsaţi . apoi 3. pentru a activa funcţia Pensulă. Închide programul şi revine la ecranul iniţial. Selectaţi culoarea dorită.

apăsaţi operaţiuni.NOTĂ: Dacă aţi selectat rezoluţia 640 x 480. Pentru a anula ultima modificare.) . puteţi glisa imaginea pe ecran. Veţi reveni la ecranul Vizionare. apăsaţi . Pentru a 47 . apăsaţi ieşi fără a salva. . pentru a ajunge să editaţi alte părţi ale fotografiei. 4. Întâi trebuie însă să apăsaţi pentru a dezactiva funcţia Pensulă. Pentru a selecta fotografia editată ca un fişier diferit. (Puteţi anula maxim 3 5.

.

NOTĂ: Dacă aţi creat informaţii Contacte Microsoft Outlook pe computerul dvs.4 pentru detalii.1 Pornirea şi ieşirea din Contacte Programul Contacte vă permite să administraţi o listă de nume. Este afişată lista de contacte.. (Vezi secţiunea 12. adrese şi numere de telefon.6 Contacte 6.) Apăsaţi Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul. ↓ 49 . puteţi copia aceste informaţii pe dispozitiv.

6.2 Utilizarea listei de contacte După pornirea programului Contacte. aceste contacte vor apărea în listă.(se afişează implicit numerele de telefon mobil). pentru a naviga până la adresa unui contact. Ieşire Navigare la adresa contactului selectat. Call the selected contact. etc. Apăsaţi unul din grupurile de litere pentru a găsi rapid un contact. se afişează lista de contacte. Adăugare contact. apăsaţi . Puteţi utiliza diferite butoane de pe ecran pentru a căuta un contact. Ştergerea contactului selectat Editarea contactului selectat.3 pentru detalii). 50 . pentru a-i telefona. Aceasta conţine numele şi numerele de telefon ale contactelor dvs.Pentru a ieşi din program. NOTĂ: Dacă aţi transferat agenda telefonică de la un telefon mobil Bluetooth (vezi secţiunea 7. Apăsaţi de două ori pentru a vedea ecranul cu datele contactului.

apare ecranul de descriere a contactului. Apăsaţi pentru a selecta adresa de acasă sau adresa de la serviciu.4 Navigarea până la adresa unui contact Puteţi stabili adresa unui contact ca destinaţie de navigare GPS. Apăsaţi butonul Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul. pentru a selecta 51 . 3. 2. Apăsaţi pentru a pargurge casetele cu înregistrări. 1. Alegeţi contactul dorit din lista de contacte şi apăsaţi .3 Utilizarea ecranului de descriere a unui contact La apăsarea de două ori pe numele unui contact din listă.6. Înapoi 6.

numărul de telefon mobil. 3. Apăsaţi butonul Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul.5 Telefonarea unui contact 1.) 6. (Pentru detalii. Alegeţi contactul dorit din lista de contacte şi apăsaţi . 2. 4. sau 52 . Porneşte programul de navigare.2. Apăsaţi pentru apelarea numărului de acasă. NOTĂ: Butonul de apelare este disponibil numai când există o conexiune cu un telefon mobil Bluetooth. Conectaţi dispozitivul la un telefon mobil Bluetooth.4. pentru numărul de la servici. urmând instrucţiunile din secţiunea 6. consultaţi documentele furnizate împreună cu softul de navigare.

Apăsaţi butonul Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul.6 Administrarea contactelor Adăugarea unui contact 1. 2.6. Apăsaţi . apoi . Apăsaţi un câmp de introducere de două ori. Ca alternativă. 53 . Apare tastatura soft. apăsaţi un câmp. 3.

54 .4. oraşul. După introducerea unei secţiuni. tastatura soft vă solicită diferitele secţiuni ale adresei. Derulaţi în jos pentru a vedea toate câmpurile disponibile. inclusiv ţara. 5. NOTĂ: Când introduceţi adresa. Introduceţi informaţiile din celelalte câmpuri. strada şi numărul. apăsaţi pentru a trece mai departe. cum ar fi adresa şi numărul de telefon. Utilizaţi tastatura soft pentru a introduce informaţiile în câmp şi apăsaţi .

Ştergerea unui contact Alegeţi contactul dorit din lista de contacte şi apăsaţi . Apăsaţi de două ori pe numele contactului din listă pentru a deschide ecranul de descriere. apăsaţi contactul. apăsaţi-l. . Apăsaţi contacte. 2.sau În lista de contacte. apoi apăsaţi . . apoi apăsaţi 3. Dacă doriţi să ştergeţi un câmp. Apăsaţi pentru a salva modificările. Apăsaţi de două ori pe câmpul pe care doriţi să îl editaţi şi editaţi folosind tastatura soft. 55 .6. pentru a salva informaţiile de contact şi a reveni la lista de Editarea unui contact Pentru a modifica informaţiile despre un contact: 1.

.

Profil Distribuire audio avansată (Advanced Audio Distribution Profile A2DP) NOTĂ: Nu toate dispozitivele Bluetooth sunt compatibile cu toate profilele. Dispozitivele dotate cu Bluetooth pot schimba informaţii în absenţa unei conexiuni fizice. 57 . este compatibil cu următoarele profile Bluetooth: Profil Mâini-libere (HFP) Permite ca dispozitivul să ia rolul unui dispozitiv mâini libere pentru un telefon mobil Bluetooth.7 Bluetooth 7. are încorporată tehnologia de comunicaţii fără fir Bluetooth. Verificaţi manualul dispozitivului Bluetooth pentru a-i afla caracteristicile. Puteţi seta ca dispozitivul să efectueze şi să primească apeluri telefonice în locul telefonului mobil şi să utilizaţi difuzoarele şi microfonul încorporat pentru convorbiri. Dispozitivul dvs. pe o distanţă de 10 metri (30 de picioare).1 Despre profilele Bluetooth Dispozitivul dvs.

Dacă este prima oară când încercaţi să vă conectaţi la un telefon mobil. 2. NOTĂ: Dacă nu se detectează nici un aparat. Asiguraţi-vă că telefonul mobil Bluetooth este în modul detectabil. 3.) 1. pe ecran va fi afişată comanda rapidă spre meniu. (Vezi descrierea comenzilor rapide din acest capitol. (Vezi secţiunea 11. asiguraţi-vă că dispozitivul este în modul detectabil.) 58 . Apăsaţi Telefon mobil pe ecranul iniţial. programul va căuta în zonă telefoane mobile Bluetooth.8 pentru detalii.7.2 Conectarea unui telefon mobil Bluetooth Prima conectare a unui telefon mobil NOTĂ: Acest capitol vă descrie modul de iniţiere a unei conexiuni Bluetooth de la dispozitivul dvs. Dacă doriţi să iniţiaţi conexiunea Bluetooth de la un telefon mobil Bluetooth.

Apăsaţi tastatura soft pentru a introduce parola (de maxim 16 caractere). Rezultatul căutării va fi afişat pe ecran. poate fi necesară selectarea serviciului mâini-libere pentru realizare conexiunii. În funcţie de modelul telefonului mobil. 5. Apăsaţi butonul Înapoi pentru afişarea meniului principal al telefonului. Un semn de bifare indică că aparatul este conectat. Când conexiunea a fost realizată. Introduceţi aceeaşi parolă şi în telefonul mobil Bluetooth. pentru a realiza conexiunea. 7. pe ecran va fi afişat un mesaj. Apăsaţi Da.4. 6. Apăsaţi telefonul mobil pe care vreţi să îl conectaţi. În partea superioară a ecranului apar meniul de comenzi rapide şi numele aparatului conectat. 8. 59 .

60 .) 10. În Meniul principal al telefonului puteţi efectua convorbiri telefonice apăsând butoanele de pe ecran.9. (Vezi secţiunea 7.3 pentru detalii. Puteţi apăsa Înapoi pentru a minimaliza ecranul şi utiliza alte funcţii ale dispozitivului.

Apăsând încă o dată butonul Telefon mobil pe ecranul iniţial. 61 . 2. Utilizarea comenzii rapide Telefon mobil După stabilirea conexiunii Bluetooth. De asemenea. Dacă sunteţi în meiul principal al telefonului mobil. apăsaţi Conectare la telefon. comanda rapidă va fi salvată.Conectarea unui alt telefon mobil Bluetooth Pentru conectarea unui telefon mobil care nu este în lista de comenzi rapide: 1. apăsaţi Găseşte altele. puteţi să apăsaţi o anumită comandă rapidă din meniul de comenzi rapide pentru a vă conecta la un mobil anume. În meniul de comenzi rapide. programul va încerca să conecteze ultimul telefon mobil conectat.

Şterge comanda rapidă selectată. Deconectarea telefonului mobil Apăsaţi dispozitivul conectat în meniul de comenzi rapide şi apăsaţi Deconectare în mesajul care apare.2). 62 . puteţi efectua un apel din tastatura de pe ecran. A 16-a comandă rapidă o va înlocui pe cea mai veche. 7. agenda telefonică sau apelurile efectuate. NOTĂ: Toate comenzile rapide vor fi şterse la oprirea dispozitivului.3 Utilizarea telefonului Efectuarea unui apel După conectarea unui telefon mobil (conform instrucţiunilor din secţiunea 7. Programul poate salva până la 15 comenzi rapide.

apăsaţi pentru efectuarea apelului.. 63 . Pe dispozitivul dvs. ţinei apăsată tasta 0 până când apare semnul +. Pentru a şterge toată secvenţa de numere introdusă.Formarea numărului Apăsând butonul Formare număr din meniul principal al telefonului mobil puteţi introduce numărul de telefon folosind tastatura afişată pe ecran. Dacă efectuaţi un apel interanţional. După introducerea numărului de telefon. Pentru a şterge ultima cifră introdusă. NOTĂ: Pentru apelurile internaţionale este nevoie să introduceţi codul ţării. apăsaţi butonul Backspace. codul ţării este separat de restul numărului printr-un semn plus (+). ţineţi butonul apăsat o secundă.

În funcţie de telefonul mobil. Agenda telefonică locală Aceasta este agenda telefonică din programul Contacte al dispozitivului. diferit de primul. Dacă doriţi să schimbaţi agenda telefonică de la distanţă. (Vezi capitolul 6. apăsaţi numărul care doriţi să îl apelaţi. NOTĂ: Când conectaţi un nou telefon. Această pictogramă indică faptul că un contact provine din agenda telefonului.8. Pe ecranul agendei telefonice. având litera „m” pentru numărul de mobil. 64 . folosiţi setările Bluetooth şi instrucţiunile descrise în secţiunea 11. NOTĂ: Pentru a şterge agenda telefonică a mobilului din dispozitiv. în listă vor fi afişate toate. puteţi selecta numărul apelat.) Agenda telefonică de la distanţă Agenda telefonică descărcată de pe telefonul mobil la prima conectare. apăsaţi Obţinere nr. „h” pentru cel de acasă şi „w” de la serviciu.Agenda Apăsând butonul Agenda din meniul principal al telefonului mobil. un mesaj va întreba dacă doriţi să înlocuiţi agenda telefonică de la distanţă anterioară cu actuala. tel. Când un contact are mai multe numere de telefon. Programul poate afişa doua feluri de agende telefonice. pentru a descărca agenda telefonică a noului mobil. este posibil ca acest tip de informaţii să nu poată fi descărcate.

diferit de primul. Istoricul apelurilor de la distanţă Istoricul apelurilor efectuate de la telefonul mobil conectat. Conform setărilor iniţiale. este posibil ca acest tip de informaţii să nu poată fi descărcate. Istoricul apelurilor locale Istoricul apelurilor efectuate din dispozitiv. folosiţi setările Bluetooth descrise în secţiunea 11. Programul poate afişa doua feluri de înregistrări ale apelurilor. Salvează numărul de telefon selectat în programul Contacte. Puteţi filtra apelurile apăsând Opţiuni. un mesaj va întreba dacă doriţi să înlocuiţi istoricul apelurilor de la distanţă anterior cu cel actual.8. lista conţine apelurile primite. În funcţie de telefonul mobil. 65 . NOTĂ: Pentru a şterge istoricul apelurilor.Istoricul apelurilor Apăsând butonul Istoric apeluri din meniul principal al telefonului mobil. NOTĂ: Când conectaţi un nou telefon. puteţi selecta numărul care îl apelaţi. făcute şi pierdute.

8) Operaţii în cursul unei convorbiri Pe parcursul unei convorbiri: Dacă este nevoie să introduceţi alte numere. Pentru a respinge un apel. dispozitivul va suna şi va afişa ecranul pentru apeluri primite. . apăsaţi . apăsaţi NOTĂ: Puteţi regla dispozitivul să răspundă automat la apelurile primite.Primirea unui apel După conectarea unui telefon mobil (conform instrucţiunilor din secţiunea 5. 66 . (Vezi secţiunea 8. când primiţi un apel.2). apăsaţi Tastatură pentru a deschide tastatura şi introduce cifrele. Pentru a iniţia un apel.

Apăsaţi Mute (Oprire sunet) pentru a opri sunetul. programul va căuta căştile Bluetooth din apropiere. apăsaţi încă o dată. Apăsaţi pentru a încheia apelul.4 Conectarea unor căşti Bluetooth Prima conectare a căştilor 1. Apăsaţi Voce spre tel pentru a comuta apelul la telefonul mobil. 7. pentru a minimiza ecranul şi a reveni la ecranul anterior. Pentru a transfera înapoi. Dacă este prima oară când încercaţi să conectaţi căşti. Asiguraţi-vă că setul de căşti pe care îl conectaţi sunt stereo Bluetooth. Pentru a încheia modul mut. 2. pentru ca interlocutorul să nu vă poată auzi. apăsaţi butonul încă o dată. 67 . Apăsaţi Minimiz. 3. Apăsaţi Stereo pe ecranul iniţial.

5.) 68 . Introduceţi parola folosind tastatura soft. (Consultaţi manualul căştilor pentru a afla parola. Selectaţi prin apăsare căştile pe care doriţi să le conectaţi.NOTĂ: Dacă nu se detectează nici un aparat. (Vezi descrierea comenzilor rapide din acest capitol. pe ecran va fi afişată comanda rapidă spre meniu. Rezultatul căutării va fi afişat pe ecran.) 4.

Apăsaţi Da. Bifa indică faptul că dispozitivul este conectat. comanda rapidă va fi salvată. Puteţi apăsa Înapoi pentru a vă întoarce la ecranul iniţial.6. Utilizarea comenzii rapide pentru căşti După stabilirea conexiunii Bluetooth. Conectarea unor căşti noi Pentru a conecta nişte căşti care nu există deja în lista de comenzi rapide. Puteţi selecta căştile dorite selectându-le prin apăsarea comenzii rapide corespunzătoare. pe ecran va apărea un mesaj. apăsaţi Găsire altele în meniul de comenzi rapide. 8. În partea superioară a ecranului sunt afişate meniul de comenzi rapide şi numele dispozitivului conectat. 7. programul va încerca să conecteze ultimele căşti conectate. 69 . Apăsând încă o dată butonul Conectare la setul cască+microfon pe ecranul iniţial. Când conexiunea a fost realizată.

Programul poate salva până la 15 comenzi rapide. NOTĂ: Toate comenzile rapide vor fi şterse la oprirea dispozitivului. Deconectarea căştilor Apăsaţi dispozitivul conectat în meniul de comenzi rapide şi apăsaţi Deconectare în mesajul care apare. A 16-a comandă rapidă o va înlocui pe cea mai veche. 70 .Şterge comanda rapidă sele ctată.

↓ Este afişat ecranul de pornire. apoi apăsaţi Scaner Cartele pentru a porni programul. Apăsaţi Instrumente pe ecranul iniţial.8 Scaner Cartele 8.1 Pornirea şi ieşirea din modul Scaner Cartele Funcţia Scaner Cartele vă permite să fotografiaţi o carte de vizită şi să salvaţi informaţiile în baza de date cu contacte. 71 .

Pentru a ieşi din program, apăsaţi

.

8.2 Recunoaşterea cărţilor de vizită
1. Apăsaţi Instrumente pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi Scaner Cartele pentru a porni programul. 2. Apăsaţi . Este afişat ecranul Aparat foto (cu funcţii limitate).

3. Îndreptaţi lentila camerei spre cartea de vizită. Apăsaţi uşor (la jumătate) şi ţineţi butonul Aparat foto. În centrul imaginii apare un cadru de focalizare roşu ( ). Focalizarea este realizată când culoarea cadrului se schimbă din roşu în verde ( ). Apăsaţi complet butonul Aparat foto, pentru captarea fotografiei. Declanşarea obturatorului este semnalizată prin redarea unui sunet.

NOTĂ: În ecranul Aparat foto sunt disponibile numai butoanele

,

şi

.

72

4. După realizarea fotografiei, va fi afişat ecranul cu imaginea.
Rotire în sens contrar acelor de ceasornic cu 90 de grade Rotire în sensul acelor de ceasornic cu 90 de grade Mãrire Micºorare Resetare

Înapoi Limbã Camera Recunoaºtere

5. Apăsaţi 6. Apăsaţi

pentru a alege limba. pentru scanarea textului şi numerelor de pe cartea de vizită.

7. Programul va încerca sã recunoascã textul ºi numerele. Dupã ce reuºeºte acest lucru, este afiºat ecranul cu datele sortate în diferite categorii.

Derulare în sus

Derulare în jos Înapoi

Salvare Adãugare câmp Repetare scanare

73

8. Dacă unele date nu corespund categoriei, apăsaţi butonul cu săgeata jos de pe pentru a coloana din stânga şi selectaţi categoria adecvată. Apăsaţi confirma alegerea.

9. Dacă într-unul din câmpurile din dreapta vreun text sau număr nu este corect recunoscut, îl puteţi edita apăsând câmpul şi introducând apoi conţinutul corect. Când aţi terminat, apăsaţi .

10. Dacă există date absente sau incorecte, care trebuie re-scanate, apăsaţi pentru a selecta zona care trebuie re-scanată. (Vezi secţiunea 8.3 pentru detalii.) 11. Dacă doriţi reintroducerea manuală a unor informaţii care nu există pe cartea de vizită, apăsaţi . (Vezi secţiunea 8.4 pentru detalii.) ) câmpurile pe

12. După ce toate informaţiile sunt corecte şi complete, bifaţi (

care doriţi să le exportaţi, apoi apăsaţi . Datele selectate vor fi exportate în baza de date cu contacte a dispozitivului.

74

puteţi selecta manual zona care trebuie scanată din nou. Apăsaţi apăsaţi . Se poate sã fie nevoie sã specificaþi o limbã. apăsaţi pentru a deschide ecranul Re-scan (Repetare scanare). Intrând la Contacts (Persoane de contact). apăsaţi .3 Scanarea manuală a unei anumite zone Dacă există date absente sau incorecte. care trebuie re-scanate. 3. programul va începe sã recunoascã textul/numãrul din el.13. Cu vârful degetului. glisaþi ºi creaþi un chenar în jurul zonei pe care doriþi sã o scanaþi din nou. Textul/numerele din chenarele au fost deja recunoscute. Apăsaţi pentru a confirma. 1. categoria din care face parte aria re-scanată. 4. Puteþi mãri sau glisa imaginea în zona doritã. Rezultatul va fi afişat în câmpul din partea de sus a ecranului. 2. În ecranul de interfaţă. găsiţi în lista de contacte informaţiile proaspăt adăugate. şi 5. Chenarul va fi de culoare albastrã ºi odatã ce aþi terminat glisarea. Mãrire Micºorare Resetare napoi Crop Limbã 75 . 6. Selectaţi din lista de categorii. . Puteţi scana o singură zonă odată. 8. Pentru a ieşi din program.

Este afişată o listă cu categoriile . 1.8. În ecranul de interfaţă. După ce aţi introdus datele. introduceţi datele. . Categoria şi datele adăugate vor fi afişate în listă. apăsaţi la ecranul de interfaţă. apăsaţi disponibile. Apăsaţi câmpul pentru introducerea datelor din dreapta şi după apariţia tastaturii soft. 2. 76 .4 Adăugarea de informaţii Puteţi introduce manual informaţii care nu există pe card. Selectaţi categoria pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi butonul 3. pentru a salva datele şi a reveni 4.

9 Calculator 9. Puteţi folosi aceste moduri pentru a efectua calcule matematice de bază. pentru a converti valută şi unităţi de măsură.1 Pornirea şi ieşirea din Calculator Calculatorul are trei funcţii: Calculator. Apăsaţi Instrumente pe ecranul iniţial. apoi apăsaţi Calculator pentru a porni programul. Curs valutar şi Conversie. ↓ 77 .

Apăsaţi tastatura numerică pentru a introduce numere şi simboluri matematice. apăsaţi butonul . Pentru a comuta la un alt mod. Dacă nu vă aflaţi în modul Calculator. pentru afişarea rezultatului. apăsaţi . apăsaţi unul dintre butoanele din colţul sus dreapta al ecranului. Ieşire Pentru a ieşi din program. Comutare la modul Calculator. 9. Apăsaţi apoi butonul 78 . Comutare la modul Curs valutar.2 Utilizarea modului Calculator Modul calculator permite efectuarea operaţiilor realizate de calculatoarele de mână obişnuite.Va fi afişat ecranul calculatorului. Comutare la modul Conversie.

Porniţi programul Calculator.Memoria calculatorului Indicator memorie Butoane memorie Buton Denumire Descriere Anulare memorie Şterge valoarea memorată. Apăsaţi pentru a comuta la modul Curs valutar.1. 79 . Utilizare memorie Afişează valoarea memorată. Acade valoarea actuală din cea memorată. 1. Puteţi edita cursul de schimb. 9. celei memorate. 2. urmând instrucţiunile din secţiunea 9.3 Utilizarea modului Curs valutar Folosiţi modul Curs valutar pentru a efectua conversii valutare. Memorie Plus Memorie Minus Adună valuarea actuală.

3. 80 . După ce aţi selectat un curs valutar. Bară de derulare 4. abrevierea acesteia va fi afişată în colţul stânga-sus al câmpului cu rezultatul. abrevierea sa va fi afişată în colţul sus stânga a câmpului pentru datele de intrare. După ce aţi selectat o monedă. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul pentru datele de intrare pentru a afişa lista cursurilor valutare şi selectaţi valuta din care se face convertirea. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul cu rezultatul pentru a afişa lista cursurilor valutare şi selectaţi valuta în care se face conversia. Câmp de introducere Indicator monedă Listă de monede Apăsaţi pentru a accesa ecranul de editare.

Câmpul cu rezultatul Indicatorul monedei Listă de monede Bară de derulare 5. (Consultaţi sub-secţiunea de mai jos pentru informaţii.) Editarea cursului de schimb Înainte de efectuarea conversiei valutare. puteţi actualiza cursul de schimb curent. Selectaţi valuta iniţială şi valuta finală. Introduceţi valoarea valutei în câmpul de introducere a datelor apăsând tastele numerice. Apăsaţi pe ecranul Calculator. Rezultatul conversiei este afişat imediat în câmpul rezultatului. 2. 1. 81 . În câmpul de introducere a datelor puteţi efectua şi operaţii aritmetice de bază. Valoare introdusă Rezultat NOTĂ: Programul foloseşte cursuri de schimb iniţiale care pot fi modificate.

Apăsaţi pentru a comuta la modul Conversie. Porniţi programul Calculator. Apăsaţi butonul pentru unităţi de măsură pentru a afişa lista cu unităţile de măsură.3. 82 . Introduceţi cursul de schimb şi apăsaţi pentru salvarea modificărilor şi pentru a va reîntoarce la ecranul anterior.4 Utilizarea modului Conversie Modul Conversie vă permite să convertiţi unităţile de măsură. Apăsaţi . 2. Selectaţi din listă unitatea de măsură dorită. urmând instrucţiunile din secţiunea 9. 4. 3. 9. 1.1.

Câmp de introducere date Indicator unitate Listă de unităţi 5. abrevierea sa va fi afişată în colţul sus stânga a câmpului pentru datele de ieşire. abrevierea sa va fi afişată în colţul sus stânga a câmpului pentru datele de intrare. După ce aţi selectat o unitate de măsură. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul pentru datele de intrare pentru a afişa lista unităţilor de măsură şi selectaţi unitatea din care se face conversia. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul pentru datele de ieşire pentru a afişa lista unităţilor de măsură şi selectaţi unitatea în care se face convertirea. 83 . După ce aţi selectat o unitate de măsură.4.

Valoare introdusă Rezultat 84 .Câmp rezultat Indicator unitate Listă de unităţi 6. Introduceţi valoarea în câmpul de introducere a datelor apăsând tastele numerice. În câmpul de introducere a datelor puteţi efectua şi operaţii aritmetice de bază. Valoarea convertită apare în câmpul pentru datele de ieşire.

10 Manager fişiere 10. ↓ 85 .1 Pornirea şi ieşirea din Manager fişiere Manager fişiere vă permite să transferaţi fişiere multimedia între dispozitiv şi carduri de memorie. Apăsaţi Instrumente pe ecranul iniţial şi apoi apăsaţi Manager fişiere pentru a porni programul.

apăsaţi . Implicit. 2. 86 . 10. NOTĂ: Coloana din stânga indică numai folderele specifice din dispozitiv. Introduceţi cardul de memorie.2 Transferul de fişiere De pe cardul de memorie în dispozitiv 1. este evidenţiat primul folder al My Flash Disk. Apăsaţi Instrumente în ecranul iniţial şi apoi apăsaţi Manager fişiere pentru a porni programul. În programul Manager fişiere nu sunt disponibile alte foldere. Pentru a ieşi din program.Ecranul Manager fişiere afişează pe coloana din stânga foldere specifice ale dispozitivului şi pe cea din dreapta folderele/fişierele de pe cardul de stocare introdus. Folderele „specifice” sunt folderele de date pentru programele multimedia pre-definite (cum este folderul My Audio pentru programul Audio). din My Flash Disk.

apăsaţi folderul apoi pentru a-l deschide. Ca alternativă. Pentru a selecta folderul destinaţie.3. Dacă fişierul sursă este într-un folder al cardului de memorie. Dacă doriţi să selectaţi toate folderele. apăsaţi de două ori în folderul din coloana dreaptă pentru a-l deschide. Ca alternativă. apăsaţi de două ori folderul în coloana din stânga pentru a-l deschide. apăsaţi folderul apoi a-l deschide. pentru 4. apăsaţi 87 . .

88 . NOTĂ: Pentru a vă deplasa în sus cu un nivel.5. De pe dispozitiv pe cardul de memorie Pentru a copia fişiere din dispozitiv pe cardul de memorie procedaţi la fel ca în secţiunea anterioară. 6. apăsaţi . spre cea din dreapta ( ). Apăsaţi pentru a copia fişierul selectat în folderul destinaţie. schimbând direcţia din coloana din stânga. Dacă doriţi să selectaţi toate fişierele. Selectaţi fişierul sursă apăsând pe el în coloana din dreapta. apăsaţi .

Folder nou Creează un folder nou în folderul selectat. Nu puteţi crea foldere noi în directorul rădăcină al dispozitivului. Ştergere Şterge folderul/fişierul selectat.10. Manager fişiere vă oferă următoarele funcţii: Redenumire Schimbă numele folderului/fişierului selectat.3 Administrarea folderelor şi fişierelor În plus faţă de copierea fişierelor. 89 . NOTĂ: Nu puteţi redenumi sau şterge folderele predefinite ale dispozitivului.

.

Este afişat meniul de setări din imagine: ↓ Pentru a ieşi din Setări. După modificarea setărilor.1 Pornirea şi ieşirea din Setări Puteţi particulariza setările de sistem cum ar fi strălucirea luminii de fundal.11 Setări 11. volumul şi limba. noile setări rămân valabile până la o nouă modificare. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. apăsaţi . 91 .

Deplasarea butonului la stânga reduce luminozitatea. Apăsaţi butonul Lumina de fundal. 2. 3. 11. Mişcaţi butonul de-a lungul barei pentru a regla intensitatea luminii. Apăsaţi pentru a salva modificările. Deplasarea butonului la dreapta măreşte luminozitatea. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. 92 .2 Lumina de fundal 1. 4.Secţiunile următoare descriu diferitele butoane şi funcţiile lor.

3. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. Apăsaţi butonul Volum. Deplasarea butonului la dreapta măreşte volumul. Apăsaţi pentru a salva modificările. 2.11. Deplasaţi butonul de-a lungul barei pentru a regla volumul.3 Volumul 1. Deplasarea butonului la stânga reduce volumul. 93 . 4.

Apăsaţi şi ţineţi degetul în centrul ţintei. Apăsaţi pentru a iniţia calibrarea. 2. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. 3.4 Ecran Ecranul tactil poate fi calibrat dacă nu reacţionează corespunzător la atingere. Apăsaţi butonul Ecran.11. 94 . 4. 1.

apăsaţi şi ţineţi degetul pe centrul noii ţinte. 95 . Când ţinta se deplasează în altă poziţie. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. La finalizarea calibrării. Puteţi seta un cronometru care să închidă automat dispozitivul dacă acesta nu a fost folosit o anumită perioadă de timp. 3. 20 de minute şi 10 minute. apăsaţi .5 Alimentare Pentru verificarea nivelului de alimentare al bateriei şi/sau setarea serviciului de economie de curent: 1. 11.5. Repetaţi de fiecare dată pentru a finaliza procesul de calibrare. 6. Pe ecran este afişat nivelul de încărcare al bateriei. 30 de minute. 2. Puteţi opta între Niciodată. Apăsaţi butonul Alimentare.

Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. 11. 2. Apăsaţi butonul Dată/Oră. 96 .4. 3. Pentru a schimba fusul orar.6 Data/Ora 1. apăsaţi săgeata în articolul „Ora zonei”. Apăsaţi pentru a salva modificările.

Pentru a selecta ora. Apăsaţi săgeata stânga a calendarului pentru a selecta luna sau anul anterior şi săgeata dreapta pentru luna sau anul următor. apăsaţi pe calendar pentru a selecta data. 6. Apăsaţi pentru a salva modificările. Pentru modificarea datei. 97 . Alternativ. 5. puteţi apăsa pe luna sau anul de deasupra calendarului pentru a modifica direct luna sau anul.4. minutul şi secunda din bara „Ora” şi apoi apăsaţi săgeata ascendentă sau cea descendentă pentru a mări sau a scădea numărul. apăsaţi mai întâi ora. Este afişat un calendar. Când calendarul afişează luna curentă. apăsaţi săgeata descendentă a barei „Data”.

Apăsaţi pentru a salva modificările.7 Limba 1. 4. 2. Apăsaţi butonul Limba. 98 .11. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. Apăsaţi săgeţile sus/jos pentru a selecta limba dorită. 3.

Apăsaţi butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul Setări. Ecranul „Setări Bluetooth” conţine cele 3 butoane descrise mai jos. 4.8 Bluetooth 1. 99 . Apăsaţi butonul Bluetooth. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. După ce încheiaţi setările într-un ecran.11. 5. 2. 3. apăsaţi Gata.

Este afişată o tastatură soft pentru introducerea noii denumiri. Puteţi bifa această casetă numai dacă caseta anterioară este activată.Preferinţe BT Articolele de setare din ecranul „Preferinţe BT” sunt: Nume Apăsaţi de două ori acest câmp pentru a redenumi dispozitivul Bluetooth. Preferinţe răspuns automat 100 . Activare Bluetooth Prin selectarea acestei casete se porneşte funcţia Bluetooth. Deselectaţi această casetă pentru a opri funcţia Bluetooth. Disp. de către alte dispozitive Bluetooth. Bluetooth care poate fi descoperit Bifaţi această casetă pentru a permite detectarea dispozitivului dvs.

Preferinţe ştergere Pentru a şterge anumite date . Agendă telefonică (număr de telefon) Ştergere istoric apeluri Pe ecran va apărea un mesaj care vă va întreba dacă doriţi să ştergeţi definitiv datele. 101 . Apăsaţi butonul Restabilire. 2. Apăsaţi OK.Puteţi stabili după cât timp dispozitivul va răspunde automat la un apel.9 Restabilire Pentru a readuce setările la parametrii impliciţi din fabricaţie: 1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. bifaţi casetele corespunzătoare în ecranul „Preferinţe ştergere”. 11. Dacă doriţi să răspundeţi manual. selectaţi Niciodată.

3. 102 . Apăsaţi .

Faceţi clic pe Install MioTransfer (Instalare MioTransfer). La afişarea ecranului de selecţie limbă. 4. Este afişat ecranul MioTransfer.: 1. aplicaţia va fi eliminată din sistem atunci când faceţi clic pe Install MioTransfer (Instalare MioTransfer). 12. NOTĂ: Dacă MioTransfer a fost deja instalat pe computerul dvs.2 Pornirea şi închiderea MioTransfer Apăsaţi pe pictograma MioTransfer de pe spaţiul de lucru Windows pentru a porni programul. Porniţi computerul şi introduceţi CD/DVD-ul inclus în unitatea CD/DVD-ROM a computerului. 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. 103 . Pentru a instala MioTransfer pe computerul dvs. faceţi clic pe limba din care doriţi să instalaţi.. Apăsaţi Next (Următorul).12 MioTransfer 12.1 Instalarea MioTransfer Programul MioTransfer permite transferarea simplă a datelor cum ar fi fişierele MP3 între dispozitiv şi computer. 2.

3 pentru detalii.4 pentru detalii.) Imagini Permite transferul imaginilor între dispozitiv şi computer. (Vezi secţiunea 12.) Mio online Oferă legătura către situl web Mio. (Vezi secţiunea 12. Pentru a ieşi din MioTransfer. 104 .3 pentru detalii.Programul oferă următoarele instrumente: Audio Permite transferul fişierelor audio între dispozitiv şi computer. (Vezi secţiunea 12. (Vezi secţiunea 12. apăsaţi pe Exit (Ieşire) în colţul dreapta jos al ecranului.) Contacte Permite copierea informaţiilor legate de contacte Microsoft Outlook Contacts din computer în dispozitiv.3 pentru detalii.) Video Permite transferul fişierelor video între dispozitiv şi computerul dvs.

Pentru a copia fişiere audio. Este afişat ecranul Mio Transfer. Pentru a copia fişiere video.ATENŢIE: Înainte de a deconecta cablul. faceţi clic pe pictograma dispozitivului în bara de activităţi şi daţi clic pe „Safely remove xxx” (unde xxx este numele dispozitivului). 2. Alegeţi tipul de fişiere care vor fi copiate. Dacă doriţi să copiaţi fişierele pe un card de memorie. 3. Porniţi computerul şi dispozitivul.3 Copierea fişierelor multimedia în dispozitiv Înainte de a reda fişiere multmedia. 12. Porniţi Mio Transfer-ul făcând clic pe pictograma MioTransfer din spaţiul de lucru Windows. riscaţi să pierdeţi date. 1. Conectaţi capătul mini-USB al cablului USB la partea inferioară a dispozitivului iar celălalt capăt la mufa USB a computerului. introduceţi cardul în dispozitiv. faceţi clic pe Video pe bara superioară a meniului. 105 . trebuie să pregătiţi fişierele pe dispozitiv. 4. faceţi clic pe Audio pe bara superioară a meniului. Dacă deconectaţi cablul în cursul transferării de date fără a urma procedura adecvată de deconectare. Utilizaţi Mio Transfer pentru a copia fişierele din computer în locaţia adecvată din dispozitiv. 5. cum sunt fişierele MP3.

.memoria flash a dispozitivului . 7. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl copiaţi şi apăsaţi butonul .un card de stocare introdus în dispozitiv. selectaţi folderul în care aţi stocat fişierele audio sau imagini. iar fişierul selectat va fi copiat în dispozitivul ţintă. Bara indicatoare va indica desfăşurarea transferului de fişiere. sau dispozitiv ul ţintă 6. 106 . Coloana din stânga arată unităţile computerului iar coloana dreapta arată fişierele din folderele corespunzătoare ale dispozitivului ţintă ( ). faceţi clic pe Imagini pe bara superioară a meniului. Mai întâi selectaţi fişierul pe care doriţi să îl copiaţi din coloana dreapta şi selectaţi un folder în coloana stânga pentru a amplasa aceste fişiere. Selectaţi dispozitivul ţintă apăsând una dintre pictograme. Apoi apăsaţi pentru a iniţia transferul. NOTĂ: Puteţi copia şi fişierele din dispozitiv în computer.Pentru a copia fotografii sau imagini. Din coloana stânga.

vezi Capitolul 6.) 1. (Pentru informaţii referitoare la contacte. Astfel nu mai este nevoie să introduceţi din nou informaţiile în computer sau dispozitiv. 2. Ştergere Elimină fişierul selectat. 12. Anulare Abandonează acţiunea de transfer de fişiere în curs.Administrarea fişierelor Sunt disponibile diferite butoane care vă permit administrarea fişierelor: Redenumire Schimbă numele fişierului selectat. 107 . Folder nou Creează un folder nou în unitatea sau folderul selectat. Porniţi computerul şi dispozitivul. Conectaţi capătul mini-USB al cablului USB la partea inferioară a dispozitivului iar celălalt capăt la mufa USB a computerului.4 Copierea informaţiilor despre contacte în dispozitiv Folosind MioTransfer puteţi copia informaţiile despre contacte din Microsoft Outlook din calculator în dispozitiv.

Este afişat ecranul Mio Transfer. Selectaţi opţiunea şi faceţi clic pe Aplică. 4. Faceţi clic pe Contacte pe bara superioară de meniu.3. 5. Porniţi Mio Transfer făcând clic pe pictograma MioTransfer din spaţiul de lucru Windows. 108 .

Utilizând instrumentele de editare ca ajustarea clipului şi crearea de efecte speciale. 109 . 2. 13.1 Despre Video ToolBox Programul Video ToolBox vă permite să introduceţi programe media într-o gamă largă de surse şi sa le salvaţi într-un format de fişier specific pentru a putea viziona Videoele pe dispozitiv.13 Video ToolBox 13. faceţi clic pe limba din care doriţi să instalaţi.2 Instalare Video ToolBox 1. Faceţi clic pe Instalare Video ToolBox şi respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. puteţi crea proiecte particularizate. 3. La afişarea ecranului de selecţie limbă. Porniţi computerul şi introduceţi DVD-ul de aplicaţie în secţiunea DVD-ROM a computerului.

etapă Lista de Afişează clipuri. Conţinutul acestui panou se opţiuni modifică în funcţie de etapa în care vă aflaţi şi elementul de proiect selectat.13. Media sau pe Panou de Afişează butoanele corespunzând diferitelor etape de editare video. efecte de tranziţie şi text care sunt utilizate în pentru a scoate clipul din Lista de clipuri clipuri media proiect. etapă Fereastra de Afişează redarea video examinare Panou de Afişează butoane pentru redarea şi ajustarea clipurilor. navigare 110 . Panou de Afişează comenzi. Faceţi clic pe pentru a vizualiza proprietăţile clipului selectat. Butoane de Faceţi clic pentru a trece la etapa următoare sau la cea anterioară. butoane şi alte informaţii pe care le puteţi utiliza pentru a particulariza proiectul.3 Interfaţă utilizator Ref Nume Descriere Meniu fişiere Deschide un meniu care văpermite salvarea fişierului proiectat şi setarea preferinţelor referitoare la proiect.

2. . Apăsaţi pe unul din butoanele Add Media (Adăugare media) în funcţie de sursa dvs. Apăsaţi Next (Următorul). În spaţiul de lucru Windows.4 Cele patru etape de creare a unui fişier video Etapa 1: Determinaţi setarea de interfaţă video 1. faceţi clic pe Start ToolBox Ulead Video ToolBox. faceţi clic pe . faceţi clic pe Localizaţi fişierul în caseta de dialog deschisă şi faceţi clic pe Open/OK (Deschidere/OK). Pentru a adăuga un fişier de imagine. Pentru a adăuga un fişier video. 111 . Programe Ulead Video Etapa 2: Adăugaţi/Editaţi clipul media 3.media.13.

4.. puteţi alege un stil de Video dintre temele disponibile şi edita elemente de stil ale Videoului. (Vezi secţiunea 13. Dacă nu doriţi să aplicaţi un stil la proiectul dvs.7 pentru detalii. Dacă doriţi. Apăsaţi Next (Următorul) pentru a continua.) 112 . Etapa 3: Alegeţi stilul 5. selectaţi fundalul alb implicit.

6. 113 . Etapa 4: Creaţi fişiere video 7. Apăsaţi Next (Următorul) pentru a continua. Apăsaţi Create (Creaţi) pentru a salva fişierul video în formatul de interfaţă video selectat.

114 . 13. În caseta de dialog. saturaţia.5 Editare clipuri video Instrumentele de editare s Lista de clipuri media Instrumentele de editare pentru captarea de clipuri video includ: Multi-trim Video (Multi-ajustare Video) Permite selectarea segmentelor dorite dintr-un fişier video şi extragerea acestora. introduceţi numele fişierului şi apăsaţi Salvare. luminozitatea şi contrastul clipului.8. Split Video(Secţionare video) Taie clipul selectat în două secţiuni. Auto-enhance (Îmbunătăţire automată) Selectaţi pentru a ajusta automat nuanţele.

3. 2. 2. Pentru a ajusta un clip video cu Bara de ajustare: 1. Selectaţi clipul pe care doriţi să îl secţionaţi din lista de clipuri media. Selectaţi clipul pe care doriţi să îl secţionaţi din lista de clipuri media. Apăsaţi Split video (Secţionare video) pentru a secţiona clipul în două părţi.Ajustarea clipului Pentru a secţiona un clip video: 1. Glisaţi bara până în punctul în care doriţi să secţionaţi clipul. Faceţi clic şi glisaţi mânerele de ajustare de pe bara de ajustare pentru a seta punctele de marcaj iniţial şi final pe clip. 115 . selectaţi clipul nedorit şi faceţi clic pe . Pentru a înlătura unul din cele două clipuri rezultate.

3. 116 . Dacă doriţi să marcaţi segmente pe care să le reţineţi. În căsuţa de dialog Multi-trim video (Multiajustare Video). vizionaţi pentru a determina modul în care întregul clip mai întâi făcând clic pe doriţi să marcaţi segmentele. 3. Secţionarea unui clip video în clipuri multiple 1. Trageţi bara până în punctul de pe clip pe care doriţi să îl setaţi ca fiind (Marcaj începutul/sfârşitul clipului şi apoi faceţi clic pe iniţial/Marcaj final). 2. Apăsaţi pe (Start). Sau selectaţi Delete selection (Selecţie de ştergere) dacă preferaţi să marcaţi segmentele pe care doriţi să le scoateţi din clip. faceţi clic pe Selection mode (Modul de selecţie) apoi selectaţi Retain selection (Selecţie de reţinere). Faceţi clic pe Multi-trim Video (Multiajustare video) pe panoul de opţiuni. Glisaţi bara până ce aţi localizat punctul din video pe care doriţi să îl utilizaţi ca cadru iniţial al primului segment.

Apăsaţi OK când aţi terminat.Glisaţi din nou bara până în punctul în care doriţi să se termine segmentul. Potrivit setării iniţiale. Apăsaţi pe (Terminat). Comenzi multiajustare video Buton de comandă / Descriere Se deplasează înainte şi înapoi în trepte fixe. Faceţi clic şi reţineţi pentru a deschide bara de viteză. Repetaţi etapa 3 până ce aţi marcat toate segmentele pe care doriţi să le păstraţi sau să le îndepărtaţi. Selectaţi o viteză şi reţineţi-o pentru a vă deplasa rapid înainte şi înapoi de-a lungul Videoului Redă segmentele secţionate. Pentru a modifica setarea. 5. Segmentele video păstrate sunt apoi introduse în lista de clipuri media. Redă întregul Video 117 . apăsaţi săgeţile sus/jos şi ajustaţi valoarea. butoanele permit deplasarea înainte şi înapoi în trepte fixe de 25 de secunde. 4.

faceţi clic pe (Inserare imagine) iar în căsuţa de dialog selectaţi imaginile (apăsaţi Ctrl sau Shift pentru a selecta fişiere multiple) pe care doriţi să le includeţi în seria de imagini successive şi faceţi clic pe Open (Deschideţi). 13. Puteţi seta durata fiecărei imagini din caseta de dialog Preferences (Preferinţe)./ / Se deplasează la cadrul iniţial sau final al unui segment secţionat. Se deplasează la cadrul anterior/următor al Videoului. 118 . modificaţi orientarea imaginii selectate. Instrumente de editare Listă clipuri media Folosind butoanele de rotaţie .6 Crearea unei serii de afişare succesivă a imaginilor Puteţi utiliza imaginile pentru a crea o serie de afişare succesivă video. În acest scop. Rearanjaţi clipurile în lista de clipuri media glisând şi lăsând clipul în poziţia dorită.

Selectaţi muzica de fundal. La proiectul dvs. efectele de tranziţie şi muzica de fundal.13. se vor adăuga un clip iniţial şi un clip final în stilul selectat. Elementele de stil sunt adăugate la lista de clipuri media.7 Alegerea stilului Stilul semnifică un set de atribute care includ începutul/sfârşitul clipurilor. faceţi clic pe stilul pe care doriţi să îl utilizaţi. Selectarea unui stil de Video În Panoul Opţiuni. Selectaţi un stil. 119 .

În panoul Opţiuni. Apăsaţi pe spaţiul gol din fereastra de examinare la finalizarea editării textului. În lista de clipuri media. faceţi clic pe începutul sau finalul textului pe care doriţi să îl editaţi. faceţi clic pe efectul de tranziţie pe care doriţi să îl modificaţi. Pentru schimbarea efectului de tranziţie 1. În fereastra de examinare. 120 . În lista de clipuri media.Schimbarea efectului de tranziţie Cu clipuri video multiple sau fişiere de imagine din lista de clipuri media. NOTĂ: Puteţi face clic pe Delete All (Ştergere tot) pentru a elimina toate efectele de tranziţie din lista de clipuri media. 2. proiectului i se aplică efecte de tranziţie implicite conform stilului selectat. faceţi clic pe caseta de text pentru a edita textul. Editarea textului 1. selectaţi un efect de tranziţie din meniul drop down. 2.

În panoul Opţiuni. Color (Culoarea) Specificaţi culoarea de font pe care o preferaţi. 2. Ajustaţi atributele de text folosind setările din panoul de opţiuni. Alignment (Aliniere) Aliniază textul orizontal la stânga. Sau aliniază textul vertical sus.3. pentru a elimina muzica de 3. Shadow (Umbra) Selectaţi pentru a umbri textul. Acest serviciu este util când muzica de fundal este înregistrată la nivele de volum care variază. Apăsaţi butonul . Font face (Aspect font) Selectaţi stilul de font dorit. Font size (Dimensiune fonturi) Setaţi dimensiunea de font dorită Vertical text (Text vertical) Impune textului o orientare verticală Font style (Stil font) Setaţi textul pentru a obţine litere îngroşate. la centru sau la dreapta. 4. Schimbaţi muzica de fundal 1. Deschidere fişier audio. Selectaţi Normalize Audio (Normalizare audio) pentru a ajusta automat volumul la nivelul standard. faceţi clic pe localizaţi fişierul audio dorit şi faceţi clic pe Open (Deschidere) NOTĂ: Puteţi face clic pe fundal din proiect. la centru sau jos. Faceţi clic pe caseta de culoare pentru a schimba culoarea umbrei. Trăgând glisorul spre stânga creşte volumul muzicii de fundal şi scade volumul setării audio a Videoului. 121 . aldine sau subliniaţi. Utilizaţi glisorul Volum pentru a ajusta volumul muzicii de fundal conform cu setarea audio a Videoului. În caseta de dialog.

.

Porniţi computerul şi introduceţi CD/DVD-ul inclus în unitatea CD/DVD-ROM a computerului. 2.14 POI Loader 14. unde Viteza este limita de 123 .1 Instalarea POI Loader Cu POI Loader. 14.csv. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. 1.2 Pregătirea fişierelor sursă Fişierele sursă pot fi de tip .xls sau . În câmpul „Nume”. Apăsaţi Next (Următorul). folosiţi formatul Denumire@Viteza. 4. Faceţi clic pe Install POI Loader (Instalare POILoader). denumiţi locaţia.xxxxx) după sistemul WGS84. La afişarea ecranului de selectare a limbii. Locaţiile sunt adăugate în categoria My POI a funcţiei POI din MioMap. puteţi importa din calculator în dispozitiv liste cu locaţii favorite. faceţi clic pe limba din care doriţi să instalaţi. Fişierul trebuie să conţină următoarele date: Longitudinea Latitudinea Denumirea Câmpurile „Longitudine” şi „Latitudine” au valori numerice (xxx. (Vezi manualul MioMap pentru informaţii legate de puncte de interes). 3. Dacă este o locaţie a camerelor de monitorizat viteza.

1. latitudinea în cea de a doua şi denumirea în a treia.3 Importul punctelor de interes NOTĂ: Când importaţi fişiere . Punctele de interes vor fi importate pe aceasta. câmpurile/coloanele sunt despărţite prin virgulă şi înregistrările/rândurile sunt separate cu linii noi. (Vezi secţiunea 14. 124 .xls asiguraţi-vă că pe calculator este instalat Microsoft Excel. 14. 3. 5. Fceţi clic pe comanda rapidă POI Loader de pe spaţiul de lucru Windows. Reţineţi că unitatea limitei de viteză trebuie să fie aceeaşi cu unitatea implicită a MioMap. Într-un fişier CSV.csv.xls sau . Mai jos aveţi un exemplu. Introduceţi un card SD în dispozitiv. Exemplu de fişier în format Excel Introduceţi longitudinea în prima coloană. Mai jos aveţi un exemplu.) 2. 4. Pregătiţi în calculator fişierele . Apăsaţi Următorul.2 pentru structura fişierelor.viteză. Conectaţi dispozitivul la calculator. Exemplu de fişier în format CSV Pentru a introduce datele puteţi folosi un editor de text sau un program cu foi de calcul compatibil cu formatul CSV (Comma Separated Value – valori despărţite cu virgulă).

7. Selectaţi dispozitivul dvs. puteţi face clic pe Căutare pentru a reîmprospăta lista. nu şi fişierul. 125 . Faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a selecta folderul cu fişierele sursă. Vor fi încărcate toate fişierele valide din folderul selectat. NOTĂ: Puteţi alege numai folderul. din meniul vertical cu unităţile detaşabile conectate la calculator.6. Dacă dispozitivul este conectat după pornirea POI Loader.

ATENŢIE: Înainte de a deconecta cablul. MioMap va încărca datele din cardul SD şi va reîmprospăta punctele de interes. NOTĂ: Programul nu va încărca datele dacă introduceţi cardul SD după pornirea MioMap. Punctele de interes respective nu vor fi salvate în dispozitiv după ce ieşiţi din MioMap. riscaţi să pierdeţi date. Dacă deconectaţi cablul în cursul transferului de date fără a efectua procedura adecvată de deconectare. Apăsaţi Următorul. Utilizarea punctelor de interes importate pe dispozitiv Când doriţi să utilizaţi punctele de interes.8. trebuie să introduceţi cardul SD înainte de a iniţia MioMap. 126 . faceţi clic pe pictograma dispozitivului în bara de activităţi şi daţi clic pe „Safely remove xxx” (Eliminare în siguranţă XXX) (unde xxx este numele dispozitivului).

127 . apăsaţi butonul de alimentare pentru 5 secunde până când apare ecranul „Selectare oprire”. Oprirea dispozitivului Pentru a opri dispozitivul.15 Remedierea problemelor Depanare şi întreţinere şi întreţinerea 15. apăsaţi butonul de alimentare pentru 5 secunde până când apare ecranul „Selectare oprire”. sistemul trebuie reiniţializat atunci când nu mai reacţionează sau este „îngheţat” sau blocat. Această operaţiune este utilă când funcţionarea defectuasă a unui program împiedică afişarea ecranului „Selectare oprire”. apoi apăsaţi Închidere. Ca alternativă. apoi apăsaţi Repornire. va fi necesară reiniţializarea sistemului.1 Repornire şi închidere Ocazional. puteţi apăsa butonul de alimentare timp de 10 secunde pentru a închide direct dispozitivul. De exemplu. Repornirea dispozitivului Pentru a reporni dispozitivul.

apăsaţi butonul de alimentare timp de 5 secunde. Probleme de ecran Ecranul reacţionează lent Verificaţi dacă bateria dispozitivului este descărcată. Ecranul se blochează Reiniţializaţi sistemul. Pentru a relua folosirea dispozitivului. Este afişat ecranul iniţial. Reacţii incorecte la apăsare Recalibraţi ecranul tactil. 15. Probleme de alimentare Dispozitivul nu este alimentat la utilizarea bateriei Este posibil ca bateria să aibă o sarcină prea scăzută pentru a alimenta dispozitivul. 128 . contactaţi un centru autorizat de service pentru asistenţă. Mutaţi dispozitivul într-un loc mai bine luminat.2 Remedierea problemelor NOTĂ: Dacă întâlniţi o problemă pe care nu o puteţi rezolva. Încărcaţi bateria. Ecranul este neclar Asiguraţi-vă că iluminarea de fundal a ecranului este activă. Dacă problema continuă. reiniţializaţi sistemul.Dispozitivul închide toate programele înainte de a se opri.

Verificaţi dacă recepţia antenei GPS nu este afectată de: Fenomene meteo nefavorabile Obstacole situate deasupra (de exemplu copaci şi clădiri înalte) Alte dispozitive fără fir din maşină Geamuri acoperite cu folie reflectorizantă şi geamuri încălzite. Probleme GPS Când nu există semnal. Reiniţializaţi dispozitivul înainte de a conecta cablul.Probleme de conectare Probleme de conectare a cablului Asiguraţi-vă că dispozitivul şi computerul sunt pornite înainte de a încerca să faceţi conectarea. Deconectaţi dispozitivul înainte de a reporni computerul. luaţi următoarele măsuri: Asiguraţi-vă că deasupra dispozitivului nu există obstacole. Asiguraţi-vă că cablul este introdus adecvat în mufa USB a computerului şi dispozitivului. Conectaţi cablul USB direct la computer – nu conectaţi cablul la un hub USB. 129 .

Nu utilizaţi şerveţele de hârtie pentru curăţarea ecranului. să reparaţi sau să modificaţi dispozitivul. Evitaţi atingerea dispozitivului cu obiecte ascuţite. lăsaţi dispozitivul să se usuce complet înainte de utilizare. fără scame.15. Dacă s-a produs condens. Feriţi dispozitivul de umiditate excesivă şi temperaturi extreme. Demontarea. umezit cu apă pentru a şterge ecranul şi exteriorul dispozitivului. Pentru a evita acest lucru. nu purtaţi dispozitivul în buzunarul de la spate.3 Întreţinerea dispozitivului Întreţinerea adecvată a dispozitivului va sigura o utilizare fără probleme şi va reduce riscurile de deteriorare. Puteţi utiliza sisteme de protecţie a ecranului produşi special pentru dispozitive portabile cu panouri LCD. Evitaţi să depozitaţi şi să transportaţi lichide inflamabile. Nu curăţaţi dispozitivul în timp ce este pornit. gaze sau materiale explozibile în acelaşi compartiment cu dispozitivul. Nu încercaţi să demontaţi. 130 . Nu vă aşezaţi pe dispozitiv. piesele sau accesoriile acestuia. Acestea pot provoca condensarea de umiditate în interiorul unităţii şi deteriora dispozitivul. anulând garanţia. Utilizaţi un material moale. Evitaţi expunerea dispozitivului la schimbări bruşte şi semnificative de temperatură. Nu lăsaţi dispozitivul să cadă şi nu îl expuneţi unor şocuri puternice. Nu plasaţi obiecte deasupra dispozitivului şi evitaţi să scăpaţi obiecte pe dispozitiv. Evitaţi expunerea prelungită a dispozitivului la lumina solară directă sau lumină ultravioletă puternică. Suprafaţa ecranului se zgârie uşor. modificarea sau încercarea de reparare pot deteriora dispozitivul şi pot provoca chiar vătămări corporale sau pagube materiale.

Respectarea acestor directive implică respectarea următoarelor standarde europene: EN301489-1: Standardul de compatibilitate electronică şi spectru radio (ERM) şi compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente şi servicii radio Partea 1: Cerinţe tehnice comune EN301489-3: Standardul de compatibilitate electronică şi spectru radio (ERM) şi compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente şi servicii radio Partea 3: Condiţii specifice pentru dispozitive cu rază scurtă de acţiune (SRD) care operează pe frecvenţe între 9 kHz şi 40 GHz EN55022: Caracteristici de turbulenţe radio EN55024: Caracteristici de imunitate EN6100-3-2: Limite de emisii armonice curente EN6100-3-3: Limitarea fluctuaţiei de tensiune în sistemul de alimentare cu joasă tensiune EN60950 / IEC 60950: Siguranţa produsului 131 .1 Declaraţii normative Nota Uniunii Europene Produsele cu marcajul CE respectă Directiva cu privire la terminalele radio şi de telecomunicaţii (R&TTE) (1999/5/CEE).16 Informaţii normative NOTĂ: Etichetele de marcaj de pe exteriorul dispozitivului indică normele respectate de modelul dvs. 16. Directiva referitoare la compatibilitatea electromagnetică (89/336/CEE) şi Directiva referitoare la Tensiune joasă (73/23/CEE) – modificată prin Directiva 93/68/CCE – emisă de Comisia Comunităţii Europene. Vă rugăm să verificaţi etichetele de marcaj de pe dispozitiv şi să consultaţi declaraţiile respective din acest capitol. Anumite notificări se aplică numai la modele specifice.

a. Bluetooth Bluetooth QD ID B012565 16. Utilizarea unor altfel de căşti decât cele recomandate/incluse poate cauza probleme de auz datorită presiunii excesive a sunetului.2 Măsuri de precauţie în scopuri de siguranţă Ascultarea prelungită a muzicii la volum maxim poate afecta auzul. 132 . Nu utilizaţi adaptorul în cazul în care cablul acestuia este deteriorat. în timp ce se află într-o husă. Conectaţi adaptorul la o sursă de alimentare adecvată. Acest produs trebuie alimentat de o unitate de alimentare LISTATĂ marcată „LPS”. Utilizaţi un încărcător specific aprobat de producător. cu hârtie sau alte obiecte care vor reduce ventilaţia. Încărcarea Utilizaţi numai încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul.a. Adaptorul c. Nu acoperiţi încărcătorul c. Nu utilizaţi încărcătorul c. „Limited Power Source (Sursă de alimentare limitată)” cu parametrii nominali + 5 V CC / 1. Nu utilizaţi adaptorul într-un mediu cu umiditate ridicată.Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru modificările efectuate de către utilizator şi consecinţele acestora. Utilizarea altor tipuri de încărcătoare va provoca defecţiuni şi/sau pericole.0 A”.a. Asiguraţi o ventilare adecvată în apropierea adaptorului când îl folosiţi pentru utilizarea dispozitivului sau încărcarea bateriei. Nu atingeţi adaptorul cu mâinile sau picioarele ude. care ar putea altera conformitatea produsului cu marcajul CE. Cerinţele de tensiune sunt notate pe cutia produsului şi/sau pe ambalaj.

Utilizaţi bateria numai cu echipamentul specificat. Casaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor. Bateria Utilizaţi o baterie specifică pentru echipament. Instrucţiuni importante (numai pentru personalul de service) Atenţie: Înlocuirea bateriei cu una de tip inadecvat poate provoca o explozie. 133 . înlocuiţi-l.Nu încercaţi să reparaţi aparatul. Bateria poate exploda şi elibera substanţe chimice periculoase. perforaţi sau aruncaţi în foc sau apă. Dacă aparatul este deteriorat sau expus la umiditate excesivă. Pentru a reduce riscul de incendiu sau arsuri. striviţi. ATENŢIE: Această unitate conţine o baterie internă neînlocuibilă cu ioni de litiu. nu o demontaţi. Bateria trebuie reciclată sau casată în mod corespunzător. Nu conţine piese reparabile. Înlocuiţi numai cu baterii de acelaşi tip sau de tip echivalent recomandate de producător.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful