P. 1
Economia Serviciilor_documentare Studenti

Economia Serviciilor_documentare Studenti

|Views: 1,341|Likes:
Published by Nicoleta Buzatu

More info:

Published by: Nicoleta Buzatu on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Universitatea de stiinteAgricole si Medicina Veterinara Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Devoltare Rurala Catedra de Economie si Contabilitate

PROGRAMA ANALITICA LA DISCIPLINA ECONOMIA SERVICIILOR

OBIECTIVE: Dupa parcurgerea continutului disciplinei, studentul va fi capabil sa: - explice notiunea de servicii si caracteristicile acestora, - recunoasca factorii care influenteaza cererea pentru servicii - cunoasca rolul serviciilor în cadrul economiilor aflate în tranzitie spre economia de piata, caracteristicile pietei serviciilor, raporturile între piata serviciilor si piata bunurilor - stapâneasca indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor si relatiile de corespondenta între calitatea si eficienta activitatilor de servicii FORME DE EVALUARE: Disciplina este studiata pe parcursul unui semestru, fiind obligatorie. Disciplinei îi sunt afectate 4 credite. Pentru obtinerea acestora, studentii au obligatia de a participa la activitatile desfasurate în perioadele intensive de pregatire evaluare din timpul semestrului (elaborarea de proiecte, prezentarea de solutii la diverse studii de caz, sustinerea de referate, lucrari si probe de control, etc.) Evaluarea finala, sumativa se face pe baza de examen scris si oral, în nota finala obtinuta de student intrând într-un procent de 70% si rezultatele obtinute pe parcursul perioadei de evaluare continua.

Cuprinsul cursului
CAPITOLUL 1. CONTINUTUL SERVICIILOR; EVOLUTIA GÂNDIRII ECONOMICE DESPRE SERVICII .................. 4 1.1. Noţiunea de serviciu şi principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un serviciu .......................................... 6 1.2. Caracteristicile serviciilor ............................................................................................................................................... 8 1.3. Evolutia gândirii economice despre servicii ................................................................................................................... 9 CAPITOLUL 2 : LOCUL ŞI ROLUL SERVICIILOR ÎN ECONOMIE................................................................................. 14 2.2. Sectorul serviciilor: dimensiuni şi interdependenţe ...................................................................................................... 15 2.2.2. Interdependenţele serviciilor în economie şi societate .......................................................................................... 16 2.3. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială ...................................................................................................... 18 2.3.1. Contribuţia serviciilor la creşterea economică....................................................................................................... 19 CAPITOLUL 3 : TIPOLOGIA SERVICIILOR....................................................................................................................... 26 3.1. Clasificari statistice ...................................................................................................................................................... 26 3.2. Categorii ....................................................................................................................................................................... 27 CAPITOLUL 4 : PIAŢA SERVICIILOR ................................................................................................................................ 31 4.1. Caracteristicile pietei serviciilor ................................................................................................................................... 32 4.2. Raporturi între piaţa serviciilor şi piaţa bunurilor ........................................................................................................ 33 4.3. Statul şi piaţa serviciilor ............................................................................................................................................... 34 4.3.1. Forme de interventie .............................................................................................................................................. 34 4.3.2. Justificarea economica a interventiei...................................................................................................................... 36 CAPITOLUL 5. OFERTA SI TARIFELE PENTRU SERVICII ............................................................................................. 39 5.1 . Oferta de servicii ......................................................................................................................................................... 42 5.1.1. Caracteristici ale ofertei de servicii ....................................................................................................................... 42 5.1.2. Tendinţe în evoluţia ofertei de servicii .................................................................................................................. 43 5.1.3. Valoarea adăugată de servicii................................................................................................................................. 44 5.2. Tarifele pentru servicii .................................................................................................................................................. 45 5.2.1. Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei ............................................................... 46 5.2.2. Raportul pret / calitate în domeniul serviciilor ...................................................................................................... 47 5.2.3. Tarifarea serviciilor publice ................................................................................................................................... 47 CAPITOLUL 6. CEREREA DE SERVICII ............................................................................................................................ 55 6.1. Rolul cererii în economia serviciilor ............................................................................................................................ 57 6.2. Caracteristici ale cererii pentru servicii: ....................................................................................................................... 57 6.3. Factorii care influenţează cererea pentru servicii ......................................................................................................... 58 CAPITOLUL 7. RESURSELE UMANE SI MATERIALE ÎN SECTORUL SERVICIILOR ................................................ 60 7.1. Resursele umane ........................................................................................................................................................... 63 7.1.1. Rolul serviciilor în ocuparea populatiei ................................................................................................................. 63 7.1.2. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca în servicii..................................................... 64 7.1.3. Productivitatea muncii în servicii: particularitati, evolutie .................................................................................... 66 7.2. Resursele materiale ....................................................................................................................................................... 68 7.2.1. Continutul si rolul capitalului tehnic în dezvoltarea serviciilor ............................................................................. 68 7.2.2. Investitiile si eficienta lor ...................................................................................................................................... 69 CAPITOLUL 8 : EFICIENTA ECONOMICA SI SOCIALA A SERVICIILOR ..................................................................... 74 8.1. Continutul si particularitatile eficientei în sfera serviciilor .......................................................................................... 77 8.2. Criterii de evaluare, indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei .................................................................. 78 8.3 Relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii ........................................................................................... 83 8.3.1. Abordarea calitatii în domeniul serviciilor ............................................................................................................ 83 8.3.2. Îmbunatatirea calitatii în activitatea normelor de servicii ...................................... Error! Bookmark not defined. 8.3.3. Raporturile între calitate si eficienta ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

Teme pentru dezbateri: Notiunea de servicii si caracteristicile acestora Rolul serviciilor în cadrul economiilor aflate în tranzitie spre economia de piata Dimensiunile serviciilor în cadrul economiei nationale Criterii si modalitati de clasificare a serviciilor Caracteristicile pietei serviciilor Raporturi între piata serviciilor si piata bunurilor Caracteristici ale ofertei si tendinte în evolutia acesteia Factorii care influenteaza cererea pentru servicii Rolul, structura si organizarea serviciilor pentru productie Serviciile pentru populatie si tendintele de evolutie a acestora Serviciile bancare si de asigurari internationale Rolul si importanta resurselor umane în sectorul serviciilor Indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor Relatiile de corespondenta între calitatea si eficienta activitatilor de servicii Bibliografie: 1. Angelescu, C., Jula, D.,Cetina, I. – Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber, Editura Politica, Bucuresti, 1989 2. Bressand, A., Nikolaidis, K. – Strategic Trends in Services, Editura Harper and Row, New York, 1989 3. Darbelet, M. – Economie d’entreprise, Les Editions Ferecher, Paris, 1993 4. Rusu, P. – Economia serviciilor, Editura Univ. Bacau, 1996 5. Dogan, M., Pellasy, D. – Economia mixta, Editura Alternative, Bucuresti,1992 6. Dumazedier, J. – Vers une civilisation du loisir, Editions du Seuil, Paris, 1962 7. Flipo, J.P. – Le management des entreprises de services, Les Editions d’Organisation, Paris, 1984 8. Grigorescu, C., Mihai, St. – Dezvoltarea si specializarea serviciilor, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1992 9. Ioncica Maria - Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucuresti, 2000 10. Olteanu, V., Cetina, I. – Marketingul serviciilor, Coeditie Marketer, Expert, Bucuresti, 1994

CAPITOLUL

1.

CONTINUTUL

SERVICIILOR;

EVOLUTIA

GÂNDIRII

ECONOMICE DESPRE SERVICII
1.1. Conceptul de serviciu 1.2. Caracteristicile serviciilor 1.3. Evolutia gândirii economice despre servicii 1.3.1. Teorii economice despre servicii în sec. XVII – XVIII 1.3.2. Serviciile în gândirea economica a secolului al XIX-lea 1.3.3. Gândirea economica despre servicii în sec. XX OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol, ar trebui sa puteti: •Sa definiti serviciile si sa evidentiati principalele elemente care le deosebesc de produsele tangibile. •Sa prezentati caracteristicile serviciilor si implicatiile acestora asupra c omertului “invizibil”. •Sa comparati teoriile economice privind serviciile si evolutia lor în timp, retinând opiniile valabile si în prezent în teoria economica. •Sa recunoasteti si sa explicati “miturile false” referitoare la servicii. •Sa explicati trasaturile caracteristice ale “economiei serviciilor”. CUVINTE CHEIE servicii = activitati al caror rezultat este nematerial; = activitati oferite la vânzare care produc avantaje si satisfactii fara a antrena un schimb fizic sub forma unui bun; = ansamblu de avantaje si satisfactii procurate fie direct, fie prin folosirea unui bun pe care l-a achizitionat beneficiarul serviciului, sau a dreptului de a-l utiliza; = schimbari în conditia unei persoane sau a unui bun, care sunt rezultatul activitatii, pe baza de comanda, a unei alte unitati economice; = activitati economice care nu sunt nici agricultura, nici industrie, nici constructii; servuctie = procesul de productie a serviciilor; sector tertiar = ansamblul unitatilor a caror activitate principala consta în productia si/sau comercializarea serviciilor; imaterialitate = caracteristica serviciilor de a nu putea fi percepute cu ajutorul simturilor; nestocabilitate (perisabilitate) = caracteristica serviciilor de a nu putea fi pastrate în vederea unui consum ulterior; eterogenitate (variabilitate) = caracteristic a serviciilor de a nu fi omogene (de a fi diferite); tertializarea economiei = preponderenta serviciilor în crearea PIB si în ocuparea populatiei;

revazuta si adaugita. 1998. Saunders. Bucuresti.o provocare pentru teoria si practica economica. Stiintifica si Enciclopedica. 7. 18. A. 11. Ed. P.R. 2002. 1983. Funct iile serviciilor în economia mondiala. 1989. Ph. Bucuresti. T. Orio Giarini.S. Ed. 1996. Bucuresti. 4. Economia Serviciilor. Ediscience International. Comert ul internat ional cu servicii. Paris. Rodica Zadig. Uranus. 20. Principiile marketingului. I. Al. Daniel Bell. A. 1996. Uranus. Palmer. Ph. Daniela Morariu. Ed. services et technologie. Patrick Liedtke. Bucuresti. 13. The Information Economy. L’économie des services. Porat. Timisoara. J. All Beck. Rodica Minciu. Megatedint e. Jacques de Bandt. John Naisbitt. 1989. Cosmescu. 1999. Serviciile moderne . Services aux entreprises. 19. Teorie si practica. Teorie si practica. Dunod. Of. dec. Al treilea val. Savoir. produits. Bucuresti. Gabriela Stanciulescu. Ed. Cl. Mirton. The Review of Income and Wealth.BIBLIOGRAFIE 1. Fr. André Tordjman. Kotler. Teora. 1999. 1994. Economia serviciilor.P. Ion Rosu-Hamzescu. V. 1995. Bucuresti.. 16. Ed. J. Louis Reboud.E. Ed. M. New-York. Stanford University Press. Politica. Stratégies de concurrence dans le commerce: les services aux consommateur. Basic Books. Edimpress-Camro. Gadrey.9/1990. M. 1997. Servuction. Grenoble. Timisoara. richesses. Principles of Services Marketing. Ed. 2003. 17.04. W. 1994. Maria Ioncica. 1999. 9. Orio Giarini. Limitele certitudinii. Delaunay. Stahel. Ed. Eiglier. Hill. Toffler. A. Veronica Wong. James Brian Quinn. Economia si tehnica serviciilor de alimentatie publica si turism. 2001. Ed. 1983 6. 3. Paris. Teora. Ed. G. 1976 24. 5. Ed. 8. 1989. Presse de la Fondation Nationale des Sciences Publiques. Politica. Uranus. Paris. Les enjeux de la société de service. 12. 19 / 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Jivan. Langeard. Modernisation et services. The Coming of Post-industrial Society: a Venture in Social Forecasting. Stanford. McGraw-Hill Book Company. On Goods and Services. Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii. Paris. revazuta si adaugita. 26. J. Cahiers des Sciences Economiques nr. Maria Ioncica . 1987. Informations. Legea nr. E. 140 din 1. mai 1990 15. Ed. Bucuresti. Le marketing de services. 2. Marketingul serviciilor. London. – Editia a III-a. 22. Livia Ilie. Armstrong. Kotler. Paris. 1973 21. Managementul marketingului. Ed. Les Editions d’Organisation. Bucuresti. L’entreprise intelligente. Ed. nr. Ecalle. 14.2000 . Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu. 1977. 23. 1996 25. PUF. 1984. Economica. 10. Paris. Economia serviciilor – Edit ia a II-a. Mirton. Rodica Minciu. Olteanu.

sfera de cuprindere rămâne destul de largă. a bunurilor. Prin comparatie. presupune. cum era şi firesc. Institutul McKinsey arată că în SUA serviciile reprezintă 40% din economia de piaţă şi 20% din economia de monopol. de regula. oarecum mai limitat. Există o cerere puternică de servicii corelată cu evoluţia societăţii. Văzute ca „utilităţi”. Exista numeroase acceptiuni ale termenului în viata cotidiana. în a doua jumătate a secolului trecut. determinarea continutului serviciilor ca sector distinct al economiei. În tabelul 1 sunt prezentate unele elemente care fac diferenţa între bunuri şi servicii. există o paletă largă de interpretări ale noţiunii. în general şi cu ridicarea nivelului de trai. 65% în Franţa. serviciile pot fi rezultatul muncii vii. Serviciul reprezintă un procent important în activitatea economică: 70% în SUA. Pentru aceasta se folosesc mai multe criterii ce tin de continutul activitatii sau rezultatul acesteia. dar. serviciile. Evident. în practică este foarte dificil să se facă distincţia între bunuri şi servicii. Şi în acest cadru. notiunea de serviciu acopera un domeniu mult mai restrâns delimitat de sensul de utilitate. în economia ţărilor dezvoltate. Cu toate ca astfel de definitii par acceptabile.) sau al acţiunii unor factori naturali (izvoarele termale. evidentiind deosebirea dintre bunuri si servicii. care constituie un fenomen major al zilelor noastre. de cele mai multe ori. 57% în Japonia. Chiar şi aşa. serviciile pot fi privite ca ocupatii (îndatoriri) ale unor persoane. s-au concentrat. De exemplu. nu de puţine ori. ca şi numeroasele accepţiuni ale expresiei în viaţa cotidiană. în cazul productiei materiale. acţiune extrem de delicată. prezenţa unor bunuri tangibile. ele nu sunt lipsite de ambiguitati. Majoritatea definitiilor pun accent pe faptul ca serviciile sunt activitati al caror rezultat este nematerial si deci nestocabil. Cele mai multe dintre definitiile existente în literatura de specialitate au ca obiect separarea serviciilor de bunuri. În acest sens. actiuni. sau munci prestate în folosul cuiva. Ele au o pondere de aproximativ 26% în export. nu se concretizeaza în produse cu existenta de sine statatoare. Ca atare. deşi el este cumpărat pentru serviciul pe care-l oferă (transport). rezultatul se poate separa de procesul de creare având o existenta spatiala si temporala distincta. deoarece serviciile pot aduce o valoare adăugată mare şi pot folosi tehnică de înalt nivel (informatică). Serviciile au constituit obiect de studiu de „sine stătător” relativ recent. Tabelul 1 Principalele deosebiri dintre bunuri şi servicii . Noţiunea de serviciu şi principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un serviciu În ultimii ani. după cum achiziţionarea unui serviciu. pot fi stocate. abordarea serviciilor ca o categorie economică presupune restrângerea la acele activităţi care presupun anumite relaţii sociale de producţie. Importanţa crescândă a serviciilor în economie şi ascensiunea lor spectaculoasă din ultimul timp au intensificat preocupările pentru cunoaşterea acestui sector de activitate. De altfel. iar consumarea lor se realizeaza. aproximativ 75% din populaţia activă lucrează în servicii. al muncii materializate (automobil. sunt indispensabile omului. relatia dintre productie si consum etc. asupra definirii noţiunii de serviciu. totodată acesta este însoţit la cumpărare de servicii cum ar fi garanţia sau facilităţile financiare.1. o dată cu dezvoltarea explozivă a sectorului terţiar. obiectele (bunurile) pot fi transportate (deplasate) în spatiu. întrucât achiziţionarea unui bun include şi un element de serviciu. razele soarelui). de delimitare a lor în raport cu celelalte activitati din economie. 56% în Germania. în special. Ca termen de specialitate. se vehiculează tot mai mult ideea că separarea între producţia de bunuri şi cea de servicii este depăşită. autoturismul este considerat un bun. Definirea serviciilor face necesara aducerea în discutie a unor elemente suplimentare de identificare. Preocupările specialiştilor de a depăşi relativa rămânere în urmă a teoriei faţă de practică. În SUA. serviciile au devenit principalul element dinamizator al competiţiei economice. privite ca efecte ale unor bunuri materiale sau ale unor factori materiali. în alte locuri si momente decât cele în care au fost produse. În ultimul timp. Astfel.1. având în vedere eterogenitatea activităţilor de acest gen. pentru a putea deveni „efective” este nevoie de intervenţia omului. ca organisme sau subdiviziuni facând parte dintr-un ansamblu administrativ sau economic. serviciile pot fi definite ca „activităţi utile destinate satisfacerii unei nevoi sociale”. ca functii. televizor etc. în funcţie de profunzimea cercetărilor şi scopul în care au fost elaborate. de valoare de întrebuintare.

toate activităţile pot fi plasate pe o scală undeva între a fi un serviciu pur (rezultate intangibile) şi un bun pur (nici un serviciu intangibil adăugat bunului tangibil) (vezi fig. Pot fi revândute 5. Pot fi transportate 8. în care beneficiarul cumpără sau foloseşte nu un produs. discuri.1) ceea ce face aproape imposibilă delimitarea lor. Caracter material 2.” Mărculescu şi N. Doar fabricantul produce 10. Stocabile 3.). majoritatea specialiştilor privesc serviciile ca un sistem de utilităţi. beneficii sau utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asociere cu vânzarea unui bun material. consumul se desfăşoară în locuri diferite 9. fie că . Produsul poate fi exportat 11. Pot fi analizate înainte de a fi cumpărate 4.BUNURI 1. Nichita definesc serviciile ca fiind „activităţi din sfera producţiei materiale sau nemateriale care. Producţia. Transfer de proprietate 6. punând sub semnul întrebării forma de exteriorizare a rezultatului activităţii în calitate de criteriu de delimitare între bunuri şi servicii. Cumpărătorul este puţin implicat 12. Serviciul nu se exportă. Consumul este precedat de producţie 7. care-i oferă anumite avantaje (neconcretizate în majoritatea cazurilor într-un bun material) destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale. înmagazinate pe benzi magnetice. Variabilitate relativ mică SERVICII Imateriale Nestocabile Nu există înainte de cumpărare Nu pot fi revândute Nu se transfer proprietatea Simultaneitate Nu pot fi transportate Se desfăşoară în acelaşi loc Clientul participă la producţie. informatice. Din multitudinea definiţiilor întâlnite în literatura de specialitate reţinem: Definiţia dată de Asociaţia Americană de Marketing: „serviciile reprezintă activităţi. ci o anumită utilitate. Complexitate tehnică 14. în ultimul timp un număr tot mai mare de servicii îmbracă o formă palpabilă (serviciile editoriale. pelicule etc. Pornind de la aceste elemente distinctive dintre bunuri şi servicii. vânzarea. 1. doar sistemul de servicii Mult implicat Puţin controlabile Puţin complexe Variabilitate mare De asemenea. Controlabile prin standard 13.

A .” Alte definitii ale serviciilor 1 •An activity or series of activities provided as a solution to customer problems (Gronroos. societăţii sau naturii. În comparaţie cu acestea . consumarea lor.J.influenţează modul de producţie şi de comercializare a serviciului. Caracteristicile serviciilor Definiţiile incomplete şi chiar contradictorii ale conceptului de servicii necesită abordarea particularităţilor sau caracteristicilor acestora. apoi prestarea acestora care se suprapun în timp şi spaţiu şi cu consumul serviciilor. intangible experience performed for a customer acting in the role of co-producer (Fitzsimmons. care: . fiecare client are propria 1 J. Inseparabilitatea serviciilor de persoana prestatorului precum şi de a utilizatorului. trăsătura generală a majorităţii lor constituind-o faptul că prestarea lor coincide în timp şi spaţiu cu întrebuinţarea. Ele sunt activităţi de sine stătătoare. fie că sunt legate de produsele care au ieşit din sfera producţiei sociale. Fitzsimmo ns and M. Putem identifica cinci caracteristici mai importante: •intangibilitatea sau imaterialitatea •inseparabilitatea •variabilitatea •perisabilitatea •prêt al cererii Intangibilitatea sau imaterialitatea serviciilor are în vedere acea particularitate a serviciilor prin care acestea nu pot fi expuse şi implicit percepute prin simţurile umane înaintea achiziţionării lor. având ca rezultat efecte utile imateriale şi intangibile. Această caracteristică face ca în unele cazuri. o participare activă a consumatorului în timpul utilizării serviciului. contribuind la pregătirea lui. serviciile impun mai întâi comercializarea. În vederea diminuării acestora. 1977) Prin urmare. un contact direct între ofertant şi cumpărător. putem considera că serviciile reprezintă o activitate umană.2. 1987) •Intangible and perishable… created and used simultaneously (Sasser et al.permit identificarea lor . comparativ cu bunurile referitoare la achiziţionarea lor. Ca o consecinţă a intangibilităţii serviciilor apar incertitudini şi riscuri mai mari.decurg din specificul muncii desfăşurate în această sferă. “Service Management: Operations.se constituie în criterii de determinare a serviciilor de celelalte componente ale activităţii economice şi sociale. destinate satisfacerii unei nevoi sociale. 2001) •A change in condition or state of an economic entity (or thing) caused by another (Hill. 2. solicitantul de servicii în momentul achiziţionării să nu se afle decât în postura de a primi o promisiune referitoare la o prestare viitoare. 1. cu un conţinut specializat. Consecinţe: Pentru prestatori este necesară adaptarea permanentă la contacte numeroase şi variate. . Strategy Advanced Science and Technology. 1978) •A time-perishable. “Chapter The role of services in an economy. 1990) •All economic activity whose output is not physical product or construction (Brian et al. . . autonome şi sunt organizate distinct într-un sector economic cunoscut sub numele de sector terţiar. solicitantul de servicii trebuie să se documenteze mai amplu asupra serviciului şi a calităţii acestuia căutând în acest sens detaliile materiale asupra serviciilor şi despre prestatorul de servicii.Pentru ca serviciul să fie prestat sunt necesare 2 condiţii: 1. 2001.preced procesul de creare a produsului finit. fie că se concretizează în anumite efecte utile care se răsfrâng direct asupra omului. Bunurile materiale impun inevitabil o scindare între activitatea de producţie şi aceea de consum.” McGraw-Hill. Fitzsimmons.

De asemenea. şi alte caracteristici ale serviciilor. Imaterialitatea si intangibilitatea serviciilor fac evaluarea serviciilor mai dificila si obliga prestatorii sa gaseasca solutii pentru a le face “vizibile”. Această caracteristică determină neajunsuri în asigurarea echilibrului ofertă-cerere şi în realizarea efectivă a serviciilor. Nestocabilitatea (perisabilitatea) serviciilor creeaza probleme îndeosebi legate de posibilitate a aparitiei unor dezechilibre între cerere si oferta si impune utilizarea unor strategii vizând atenuarea acestor dezechilibre. importante implicatii asupra modalitatilor de comercializare a serviciilor în strainatate. De asemenea. 2. Eterogenitatea sau variabilitatea serviciilor Această caracteristică trebuie privită atât pentru ansamblul serviciilor în raport cu sectorul terţiar (care e constituit din activităţi cu un conţinut foarte diferit). În plus trebuie bine cunoscute nevoile pieţei şi trebuie delimitată sfera de acţiune pentru că. sisteme de rezervare (ordonarea cererii). de îndemânarea. Acest lucru are următoarea consecinţă: furnizorul de servicii face eforturi speciale pentru a-şi fideliza clientela oferind diferite stimulente consumatorilor sau creând cluburi lăsând astfel impresia că oferă un drept de proprietate Aceste caracteristici îsi pun puternic amprenta asupra productiei si comercializarii serviciilor. serviciile odată oferite. adică. corectitudinea şi pasiunea prestatorului. 5. angajări de colaboratori (în edituri). calitatea serviciului depinde de: nivelul calificării profesionale. stimularea participării consumatorilor la prestarea serviciului (autoservire). participând de multe ori direct la prestarea serviciului . preţuri diferenţiate. dar neutilizate. cât şi pentru fiecare serviciu în parte. Nestocabilitatea (perisabilitatea) Neavând formă materială.personalitate. 4. 3. 1. dezvoltarea de automate (pentru serviciile comerciale. de talentul. servicii complementare oferite în perioadele de vârf. Preţul serviciului – este un preţ al cererii pentru că orice client care utilizează un serviciu face o alegere între a-şi face singur serviciul şi a-l cumpăra. întâlnim. Aceste caracteristici au de asemenea. . în funcţie de autor. 3. La fel la un anumit moment sau într-un anumit loc.3. cumpărătorul are în vedere o serie de valori şi de utilităţi care corespund unei scări de preţuri Lipsa proprietăţii – un serviciu oferă consumatorului un avantaj sau o satisfacţie fără a avea drept rezultat transferul proprietăţii asupra vreunui lucru. ca variaţie dependentă de specificul prestatorului. vizând combaterea unor “mituri false” si evidentierea ideilor valabile din teoriile mai vechi sau mai noi privind serviciile. calitatea serviciului este determinata într-o masura esentiala de calitatile prestatorului. În literatura de specialitate. Pentru a îmbunătăţi raportul cerere-ofertă se utilizează o serie de strategii care vizează atât cererea cât şi oferta. bancare). reprezintă pierderi de mijloace umane şi materiale ele neputând fi păstrate pentru a fi consumate ulterior. Astfel. angajări sezoniere. acelaşi producător nu-şi poate oferi serviciile simultan pe mai multe pieţe. În momentul în care decide să cumpere serviciul. cererea de servicii mai mare ca oferta determină creşterea preţurilor şi nesatisfacerea cererii pentru unele categorii de clienţi. Evolutia gândirii economice despre servicii Evolutia gândirii economice despre servicii. stimularea cereri prin oferta de servicii speciale. . 4.strategii care vizează oferta: 1. angajările cu timp parţial. ceea ce implică dificultăţi majore în standardizarea serviciilor şi existenţa unor posibilităţi practic nelimitate de diferenţiere a ofertei. serviciile nu pot fii stocate şi păstrate în vederea unui consum ulterior. poate fi structurata în trei etape: a sec XVII-XVIII. .strategii care vizează cererea: 1. 2. modul de implicare şi participare a utilizatorului sau condiţiile de mediu specific. existând din acest punct de vedere numeroase posibilitati de diferentiere a serviciilor. în sistemul procesului de productie a serviciilor (denumit de unii specialisti “servuctie”) clientul reprezinta unul dintre elementele fundamentale.

a transformarilor structurilor productive. . 2. . Jean Fourastié s.reconsiderarea importantei ofertei în economie. avându-i ca protagonisti pe: Allan Fisher.- a sec.producţiei – nivelul şi rata creşterii productivităţii terţiare fiind mai slabe.3. în aceasta perioada sunt: mercantilistii (care considera comertul peste mari si transporturile maritime activitatile cele mai rentabile). 1. este problema centrală a societăţii post- . John Stuart Mill. Say si Fr.cresterea riscului si a incertitudinii pentru care trebuie sa ne pregatim si sa adoptam strategii macro si micro-economice adecvate. În prima perioada a sec. Dupa 1950 încep sa se afirme si teoriile post-industriale (avându-l ca reprezentant de seama pe Daniel Bell) precum si neoindustriale (a “self-service-ului”. Jean Fourastié. •pe de altă parte apar concepţiile neo-industriale privind evoluţia societăţii Definirea societăţii post-industriale . Colin Clark. După 1950 putem vorbi de o evoluţie paralelă: •pe de o parte: încep să se afirme ideile şi teoriile post-industriale. a economiei informationale si a industrializarii serviciilor). Ricardo. Ca urmare. societatea post-industrială se caracterizează prin 4 trăsături esenţiale: 1. Remarcabile în aceasta perioada sunt si ideile enuntate de Adam Smith. iar cum sectorul serviciilor este caracterizat prin rate mai slabe de creştere a productivităţii. XX marcam aparitia si modernizarea conceptiilor referitoare la clasificarea sectoriala a economiei. comerciantii) si fiziocratii (care considerau ca numai proprietarii de pamânt si cultivatorii acestuia erau productivi. ⇒ sectorul terţiar este locul principal de absorbţie a mâinii de lucru.O. Deci. dar neproductivi). cresc veniturile ⇒ creşte cererea de servicii. XIX si a sec.poate fi plasată la începutul secolului XX mai precis 1935-1965. la care s-au raportat mult timp teoriile economice. Primatul ştiinţei şi al tehnologiilor bazate pe ştiinţă Societatea post-industrială este centrată pe “a şti”. considerate utile din punct de vedere social. Colin Clark.în prima etapă favorizează industria (care foloseşte o proporţie crescândă a populaţiei active. . pe stăpânirea inovaţiei şi a informaţiei. Smith considera în general serviciile neproductive (cu exceptia comertului). manufacturierii si comerciantii sunt utili. 1.B. De ce? Datorită diferenţelor structurale de productivitate între cele 3 sectoare ale economiei. În secolul al XIX-lea discutiile despre servicii l-au avut ca autor de referinta pe A. datorita. Gregory King si William Petty (care împart populatia activa în: cei care produc si au venit si cei care nu produc si nu au. În secolele XVII-XVIII serviciile nu sunt tratate distinct în gândirea economica ci în ansamblul activitatilor Reprezentanti importanti ai gândirii economice si despre servicii. incluzând în prima categorie si ocupatii de servicii ca: marinarii. deoarece serviciile se pierd chiar în momentul producerii lor si deci nu produc valoare si profit. iar organizarea activităţilor bazată pe informaţie şi ştiinţă. ca de exemplu: J. Karl Marx s.) iar altii l-au combatut. . creşterea rapidă a P. în timp ce artizanii.apoi.3.Daniel Bell.2. . referitoare la împartirea muncii în productiva si neproductiva. Explicaţie: majoritatea populaţiei active în societatea post-industrială lucrează în sectorul terţiar.a.cererii – care se manifestă din ce în ce mai mult asupra serviciilor de natură „superioară”.integrarea orizontala a tuturor activitatilor economice si sfârsitul clasificarii sectoriale verticale a economiei. A. acutizarii problemelor ecologice. soldatii. .1. Aceste diferenţe: . Gândirea economică despre servicii în secolul XX Apariţia şi modernizarea concepţiilor referitoare la sectorul terţiar al economiei. Bastiat.a. Smith. XX. James Mill. în sectorul terţiar este rezultatul conjugat al: . Unii economisti i-au adoptat într-o masura mai mare sau mai mica ideile (cum ar fi: D. . Este o societate terţiară – adică o societate bazată pe servicii. în principal.3. cunoaşterea ştiinţifică devine resursă strategică.lucrări teoretice: Allan Fisher. Potrivit lui. 1. Deosebit de importante si din ce în ce mai raspândite sunt teoriile care sustin ca societatea viitoare (în fapt prezenta deja în tarile dezvoltate) poate fi caracterizata ca o economie a serviciilor având ca trasaturi caracteristice: .3.

numeroase “industrii de servicii” care sunt foarte intensive în capital şi tehnologie. ceea ce caracteriză munca este ca oamenii contează mai mult decât maşinile. de fapt “neoindustrial” de evoluţie a societăţii. . personal din domeniul sănătăţii. oameni de cultură. tehnicieni. Astfel. c) un al treilea curent de idei vede viitorul societăţii neo-industriale ca o economie informaţională. . 4. . se constată (în ţările dezvoltate) cu excepţia micului comerţ cu amănuntul şi a serviciilor domestice. Trăsături caracteristice: •integrarea orizontală a tuturor activităţilor economice şi sfârşitul clasificării sectoriale verticale a economiei. Această trecere are la bază faptul că în societatea post-industrială. elementul determinant al transformărilor studiate acordă o pondere considerabilă mutaţiilor în modul de producţie (producţia devenind din ce în ce mai intensivă în servicii) şi în tehnologia serviciilor (subiect a propriei lor modernizări şi industrializări). respectiv la domiciliul fiecăruia cu ajutorul unor mijloace tehnice deosebit de performante. reînnoit de bunuri industriale în sfera domestică. şi o consideră “centrul vital al societăţii post.acestea sunt diverse. economişti. Această transformare se va baza în special pe inovaţiile din domeniul producţiei bunurilor şi infrastructurilor de comunicare-informare. diferite de cele ale modelului „industrial” sau „neo-industrial” de dezvoltare. Francois Ecalle. jurişti. toţi cu nivel de formare universitară sau echivalentă. şi mai ales pe dezvoltarea informaticii şi electronicii. Predominaţia clasei profesioniştilor şi tehnicienilor D. Claude Delaunay. 3.desprindem din literatura de specialitate mai multe curente. a) teoria neo-industrială a “self-service-ului” . aceste mari sectoare urmând să intre în era propriei industrializări şi transformări în self-service. cu trăsături specifice. După 1980 specialiştii susţin că societatea viitoare poate fi caracterizată ca o „economie a serviciilor”.Alvin Toffler: susţine idei asemănătoare referitor la dezvoltarea “prosumului”. şi încearcă să explice creşterea serviciilor susţinând în acelaşi timp modelul industrial. În ceea ce priveşte teoriile neo-industriale: . J. 3. Reprezentanti: Jonathan Gershuny are la bază analiza evoluţiei consumului în economiile occidentale 1960 – 1980 Neajuns la ipotezele emise de Gershuny: atenţia mai mică acordată serviciilor publice mai ales: educaţie. Astfel: paralel cu creşterea consumului final de servicii va avea loc producerea lor de indivizii însăşi continuând munca lor casnică cu un echipament menajer şi colectiv performant. ingineri. . După opinia lui situaţia acestora nu este decât provizorie. ci se caracterizează prin faptul că “funcţiile de servicii sunt predominante în prezent în toate tipurile de activităţi economice”.industriale”. Printre susţinători se pot enumera: Orio Giarini. care. Walter Stahel.John Naisbitt – consideră informaţia ca fiind resursă de bază a societăţii. Este compusă esenţial din: educatori.au în comun cu tezele lui Gershuny: dezacordul faţă de ideile post-industriale. Bell – o numeşte “professional and technical class”. b) a doua categorie de curente neo-industriale: .industriale. oameni de ştiinţă. Ei spun că noua economie a serviciilor nu corespunde sectorului terţiar în sens tradiţional.se diferenţiază prin faptul că nu fac din “self-service” sau tehnologiile consumului final. sănătate. ceea ce contrazice tezele tradiţionale conform cărora serviciile sunt mai puţin lacome de capital.idee principală: tendinţa majoră care se conturează nu este trecerea spre o societate de servicii ci prefigurarea unei societăţi de “self-service” bazată pe un consum crescut. . administraţie publică. producţia realizată de persoane care sunt în acelaşi timp producători şi consumatori (“prosumatori”) în cadrul “casei electronice”. •reconsiderarea importanţei ofertei în economie datorită în principal acutizării problemelor ecologice. spre deosebire de bani (capital) este inepuizabilă şi auto regenerabilă d) o altă şcoală neo-industrială pune accent pe industrializarea serviciilor respectiv pătrunderea progresului tehnic în activitatea sectorului terţiar. Mutaţia sistemelor de valori şi formelor de gestiune a societăţii de la modul economic la modul sociologic.

însă. comerţul. acesta este un sector cu progres tehnic rapid. având drept punct de pornire stabilirea sferei de cuprindere a serviciilor. după unele accepţiuni. printr-o mare eterogenitate şi complexitate. telecomunicaţii. primar sau secundar. bănci. Deci. Deşi. este evident faptul că sfera serviciilor este mai largă decât sfera sectorului terţiar. finanţele.•creşterea riscului şi a incertitudinii pentru care trebuie să ne pregătim şi să adoptăm strategii micro şi macro economice adecvate Exprimarea unitară a tuturor serviciilor. există activităţi de natura serviciilor care servesc producţiei materiale şi sunt integrate acesteia (au loc în cadrul întreprinderilor producătoare de bunuri). Este format. De cele mai multe ori ele nu pot fi disociate şi evidenţiate separat de producţia propriu-zisă sau de produsul obţinut fiind incluse în sectoarele respective. asigurările etc. Sectorul primar grupează. industria extractivă). administraţie. şi-a găsit reflectarea în acceptarea teoriei clasificării sectoriale a ramurilor. Clasificarea sectorială a ramurilor are deosebite semnificaţii teoretice şi practice. Pe de o parte. şi-a găsit reflectarea în acceptarea teoriei clasificării sectoriale a ramurilor. caracterizate. informatică. ocrotirea sănătăţii. crestere economica lenta sau chiar stagnare Serviciile-un nou subiect pentru teoria economică Un fapt inedit în legătură cu atenţia acordată serviciilor în teoria economică este că s-a produs o trecere de la o istorie a unei marginalizări îndelungate la un interes tot mai mare începând cu sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 80. Sectorul terţiar include tot ceea ce nu apare în sectoarele primar şi secundar: transporturile şi telecomunicaţiile. Promotorul clasificării sectoriale a economiei este considerat a fi Jean Fourastie. tocmai ca efect al receptivităţii faţă de progresul tehnic. Exprimarea unitară a tuturor serviciilor. sănătate. sistem bancar etc. este de neconceput progresul tehnic în sectoarele primar şi secundar. învăţământ. băncile. comerţ. cultură. unii autori includ în cadrul acestuia industriile extractive şi construcţiile. învăţământ. Terţiarul este considerat (pe nedrept) sectorul cu progres tehnic lent. în principal. gospodăria comunală. fiind foarte eterogen. Sectorul secundar cuprinde activităţile industriale prelucrătoare. cultura. dezvoltarea şi diversificarea accentuată a serviciilor sunt consecinţa directă a progresului tehnic din acest sector. să se utilizeze tot mai frecvent noţiunea de cuaternar pentru a desemna zona modernă a activităţilor economice din sectorul terţiar: cercetare. diversificarea şi ritmurile diferenţiate de evoluţie a serviciilor au făcut ca. în practică. în ultima vreme. se acceptă identificarea dintre sfera serviciilor şi sectorul terţiar. economia se împarte în trei sectoare cu comportament economic diferit. Expansiunea. pe de altă parte. Promotorul clasificării sectoriale a economiei este considerat a fi Jean Fourastie.. Nu doar . şi unele limite care nu pot fi trecute cu vederea. din servicii. Această clasificare prezintă. caracterizate. a modului în care se grupează activităţile din sfera producţiei materiale şi din afara acestora. totuşi. mai ales în privinţa cuprinderii şi analizării ca un tot unitar a activităţilor sociale utile. turismul. activităţile legate direct de transformarea mediului natural (agricultura. informatică. iar.) O altă limită a clasificării sectoriale se referă la receptivitatea şi ritmul de penetrare a progresului tehnic în sectorul terţiar. în care trebuie să se acţioneze cu multă precauţie. în plan teoretic. consulting etc. administraţia de stat. Cuaternarul este denumit în literatura de specialitate ca fiind sectorul grijii faţă de om. Referitor la “miturile” dovedite ca fiind în mare parte false de realitatile economice prezente amintim: afirmatiile ca serviciile sunt cele mai putin receptive la progresul tehnic sunt caracterizate de sporurile cele mai lente ale productivitatii muncii serviciile sunt neproductive iar dezvoltarea acestora ar conduce la “dezindustrializare”. Conform acestei teorii. având drept punct de pornire stabilirea sferei de cuprindere a serviciilor. activităţile forestiere şi. Sectorul terţiar se dovedeşte a fi prea restrâns pentru a cuprinde toate serviciile. Acest sector este definit ca un sector cu progres mediu. după cum se ştie. educaţie. ocuparea timpului liber etc. după cum se ştie. asigurări etc. învăţământul. fără dezvoltări corespunzătoare în cercetare. fiind un simbol al erei post-industriale. în principal. cuprinzând şi acele activităţi generatoare de efecte utile care au loc în celelalte sectoare de activitate (cercetare. Pentru Jean Fourastie. pescuitul. printr-o mare eterogenitate şi complexitate.

pătrunzând în toate domeniile economice şi fiind dificil de separat. Cu alte cuvinte. . ţările afectate de creşterea preţurilor la ţiţei încearcă să găsească noi surse de avantaj şi / sau noi modalităţi de valorificare a avantajelor existente. celelalte discipline s-ar dovedi mai relevante în studierea tranzacţiilor cu servicii care presupun interacţiuni mai clare. Regândirea şi adaptarea bagajului teoretic referitor la servicii trebuie să fie susţinute în acelaşi timp şi de modificări de ordin statistic. Într-o primă etapă conştientizarea s-a produs la nivelul practicienilor care s-au confruntat prima dată cu noua realitate caracterizată prin creşterea numărului activităţilor de servicii mai întâi din interiorul şi apoi şi din afara industriei prelucrătoare. În al treilea rând. în cadrul grupului distinct de negocieri privind comerţul cu servicii. Tonul a fost dat. a sistemului financiar.) încearcă o sintetizare a acestora. care presupune dezvoltarea legăturilor cu sociologia. intensive în forţă de muncă. situată la sfârşitul anilor 70. astfel: ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ evocarea caracterului neproductiv al serviciilor aparenta expansiune a sectorului apariţia unor servicii care nu ar răspunde nici unei nevoi reale serviciile ca reflectare a creşterii costurilor cu organizarea serviciile ca urmare a dezindustrializării (fenomenul terţiarizării privit nu ca o revoluţie ci ca o contrarevoluţie) serviciile ca expresie a încetinirii creşterii economice globale serviciile şi paradoxul productivităţii. la Runda Uruguay. sub impactul crizei economice. ar putea contribui la depăşirea acestor probleme. O a doua explicaţie ar putea fi adusă de o altă realitate a ultimelor decenii: încetinirea creşterii economice şi agravarea şomajului în perioada anilor 1970. instrument juridic multilateral care asigură cadrul de reglementare şi de liberalizare progresivă a comerţului cu servicii. soluţia vehiculată cel mai frecvent este abordarea interdisciplinară. ţinând seama de gradul de interacţiune comunicativă: în timp ce ştiinţa economică s-ar dovedi mai utilă pentru analizarea serviciilor de piaţă în care predomină comportamentul economic raţional. În etapa a treia serviciile au trecut din realităţile teoretice şi practice pe masa de negocieri. Terţiarul nu mai este doar un sector în cadrul economiei. necesitând o rezolvare cât mai urgentă. care aduc schimbări în diviziunea internaţională a muncii. care funcţionează după alte reguli.literatura economică tratează diverse aspecte ale terţiarului. hermeneutica.. apoi OMC. Colin Clark şi Jean Fourastie.. Constrângerilor impuse de producătorii de ţiţei nu li se putea face faţă decât prin progrese rapide în tehnologie. de Allan Fisher. Se speră astfel că activităţile de servicii. de genul consecinţelor primului şoc petrolier din1973. serviciile trecând în prim-plan prin dobândirea unei dimensiuni strategice în context naţional şi internaţional. el se transformă într-un liant. iar acestea presupuneau o intensificare a cercetării şi explorări privind posibilităţile de îmbunătăţire a managementului. în cadrul GATT: la început în cadrul grupului de negocieri asupra barierelor comerciale netarifare în contextul Rundei Tokyo iar apoi în 1986. UNCTAD. marketingul. a transporturilor şi a serviciilor de distribuţie. metodologii şi instrumente statistice. OCDE) acordă spaţii importante pe ordinea de zi acestui fenomen. se impune menţionarea progreselor tehnologiilor din domeniul informaţiei şi al telecomunicaţiilor. În etapa a patra se înscrie GATS. dar şi dezbaterile din cadrul organizaţiilor şi organismelor internaţionale (GATT. care arătau în urmă cu o jumătate de secol în cadrul unor modelelor trisectoriale de dezvoltare că rolul serviciilor va creşte. Pentru ca teoria economică să aibă posibilitatea să analizeze fenomenul şi să ofere soluţii utile este nevoie de abandonarea vechiului mod de percepere a realităţii dar şi de noi concepte. mentalul uman are dificultăţi în perceperea imaterialului şi a subiectivului. Cert este că la nivel teoretic se face simţită nevoia regândirii paradigmei economiei industriale. dupa cum am vazut. În etapa a doua. Se poate spune că există o cronologie a conştientizării importanţei serviciilor. În timp ce economiile industrializate se transformă tot mai mult în economii de servicii. În acest sens. Jan de Bandt (. antropologia culturală. alături de agricultură şi industrie. teoreticienii au ajuns la concluzia că funcţia economică responsabilă pentru crearea avuţiei suferă modificări fundamentale. O serie de autori susţin că la originea interesului teoretic pentru servicii trebuie căutate realităţi. sub impactul primei crize economice grave postbelice care a apărut în ţările dezvoltate. etc. De aceea provocarea lansată pentru statisticieni este tentantă. Alături de dificultăţile psihologice în înţelegerea importanţei serviciilor se înscriu şi o serie de stereotipii care întreţin percepţiile negative asupra serviciilor.

1941 şi ediţiile următoare Coppieters. J. Iuliana Cetină. 1989 Bressand. ● creşterea economică = sporirea avuţiei materiale şi nemateriale a unei ţări (regiuni. CUVINTE CHEIE ● productivitatea relativă a muncii = raportul între ponderea unui sector economic în PIB şi ponderea aceluiaşi sector în populaţia ocupată.3. în România. ● internalizarea serviciilor = organizarea şi exercitarea serviciilor de producţie în exteriorul întreprinderilor producătoare. 5. A. London. „The Economics of Services”.CAPITOLUL 2 : LOCUL ŞI ROLUL SERVICIILOR ÎN ECONOMIE 2. •Să înţelegeţi corelaţiile economico-sociale ale serviciilor în context internaţional. Dorin Jula. o provocare pentru teoria şi practica economică. 7. P. The conditions of economic progress. BIBLIOGRAFIE 1. cu ajutorul unor indicatori specifici. Harper&Row.1. “Lucian Blaga”.2.12. Timpul liber. J. Univ. •Să explicaţi contribuţia serviciilor la creşterea economică şi modul cum aceasta poate fi măsurată.F. •Să prezentaţi limitele clasificării sectoriale şi relaţiile între sfera serviciilor şi sectorul terţiar. Serviciile şi calitatea vieţii OBIECTIVELE CAPITOLULUI După studierea acestui capitol.D. Londra. Serviciile şi sectorul terţiar 2. 1987. Ltd. în Akehurst. ● coeficienţii bugetari ai serviciilor = ponderea cheltuielilor pentru servicii în consumul familiilor. Jacques de Bandt. Ed. Sibiu. Initiatives for Interconnection. Politică. Londra. Ed. •Să evidenţiaţi rolul serviciilor în creşterea şi utilizarea timpului liber. ● calitatea vieţii = calitatea aspectelor materiale şi spirituale ale vieţii oamenilor. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială 2. Livia Ilie. ● sector cuaternar = sectorul informaticii.2. . ITU and the OECD. Serviciile moderne. 1984. 1997 Aronson. 8. Frank Cass & Co. Ed. 4. „Trade in Services. Al. Interdependenţele serviciilor în economie şi societate 2. Bucureşti. pag. Can we measure productivity in services activities?. P. Sectorul serviciilor: dimensiuni şi interdependenţe 2. în “Strategic trends in services”. G. •Să comparaţi. calitatea relaţiilor umane şi perceperea subiectivă a tuturor aceste aspecte de către individ. nr.1. Economia serviciilor. ● loisir = timp liber petrecut de bună voie şi cu plăcere. 3. •Să prezentaţi relaţiile serviciilor atât cu deteriorarea cât şi cu protejarea mediului înconjurător.2. martie. 1996Coralia Angelescu.şi Gadrey. ar trebui să puteţi: •Să evidenţiaţi criteriile de clasificare sectorială a economiei şi ramurile incluse în fiecare sector.2. Contribuţia serviciilor la creşterea economică 2.2.3. Paris. New York. şi Cowhey. zone etc. American Enterprise Institute for Public Policy Research.1. în speţă. Condiţionări şi implicaţii economice. 1990 Colin Clark. „Development of the Service Sector: A Critical Survey of Macroeconomic Models”. 6. 1999. Washington. Ed. Bucureşti.89-97. . Project Promethee Perspectives. GATT. Economică. •Să explicaţi diferenţele între consumul de servicii – ca indicator al calităţii vieţii. A Case for Open Markets”. . Cosmescu I..3. Timişoara. Dorin Jula. Mirton. Dimensiunile sectorului terţiar 2. Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi timpul liber. 1989 2. Jivan. dimensiunile şi locul sectorului serviciilor în diferite ţări şi. în International Organisations in the Age of Networks. Europe-1992-. Ed. Coralia Angelescu.).

în sectorul terţiar. Ed. Mirton. Orio Giarini. pe de altă parte volumul şi contribuţia efectelor produse de servicii la progresul economic şi social general. . L’Europe face à la nouvelle économie de service. All Beck. Morariu Daniela. adică ponderea serviciilor în PIB Statisticile internaţionale arată că după 1970. 1996 15. sectorul terţiar se caracterizează prin receptivitatea cea mai mică la progresul tehnic şi ritmurile cele mai scăzute ale productivităţii muncii. După anii 1970-1980 această afirmaţie începe să nu mai fie adevărată pentru un număr din ce în ce mai mare de domenii ale serviciilor. contribuţia serviciilor la crearea PIB. Al. Dilema ocupării forţei de muncă şi viitorul muncii. Ed. Edimpress-Camro. Dunod. Serviciile şi sectorul terţiar de completat 2. The restructuring of american services. pentru toate categoriile de ţări ritmul mediu de creştere a PIB creat în servicii a fost superior celui pentru total PIB. electronicii şi tehnologiilor moderne de telecomunicaţii. Le grand éspoir du XX-ème siècle. pag. L’équilibre et la croissance économique. Uranus. 2001 16. 2-8 II 1991 22. Funcţiile serviciilor în economia mondială. 1978 REZUMAT Activităţile de servicii sunt regrupate. unde progresul tehnic se extinde mai ales prin intermediul informaticii. Florescu. potrivit teoriilor clasice. Cei mai sugestivi indicatori utilizaţi în stabilirea dimensiunilor sectorului terţiar: 1. Roach Stephen. ceea ce a condus la o creştere substanţială a ponderii serviciilor. The Eonomist. 10. aceasta reprezintă una dintre limitele clasificării sectoriale a economiei. 1991 18. Lionel Stoleru.). 2. Heyne Paul. Maria Ioncică. Ed. – Ediţia a III-a. Fisher. Ed. J. Ştefan Mihai. 1999. Ed. Dezvoltarea şi specializarea serviciilor. Bucureşti. Cristureanu Cristana. J. 1978 12. 1987. Astfel. Paris. Paris. Dumazedier.2. Grigorescu Ctin. alături de tendinţa de pătrundere a funcţiilor de servicii în toate sectoarele economiei şi de integrare orizontală a acestora. Bucureşti. 1962 11. Teorie şi practică. C. Ed. Fourastié) au fost natura tehnică a activităţilor. Patrick Liedtke.33. Paris. Economia serviciilor. Gallimard. 1992 14. pe de o parte mărimea şi ponderea resurselor utilizate în acest sector.9. All Beck. 1963 13. pescuitul şi mineritul. silvicultura. Geneve. 1998 17. 21. Bucureşti. Bucureşti. Criteriile utilizate de protagoniştii acestor clasificări (A. Comerţul invizibil. în timp ce sectorul primar include agricultura. potrivit clasificărilor sectoriale ale economiei. Limitele certitudinii. Orio Giarini. precum şi receptivitatea la progresul tehnic şi ritmurile de creştere ale productivităţii muncii. Orio Giarini. „Economia imaterialului: tranzacţiile internaţionale cu servicii”. Bucureşti. Fourastié Jean. Stahel. C. Jean Rémy Roulet. Academiei Române. revăzută şi adăugită. 1999 20. L’Institut Universitaire D’Etudes Europeennes. 2003 19. Comerţul în economia românească. Bucureşti. De altfel. 2.1. Bucureşti. Vers une civilisation du loisir. Clark. Timişoara. Editions du Seuil. Puiu (coord. Anii ’80 marchează şi din acest . Ed. dimensiunile sectorului terţiar sunt măsurate de o serie de indicatori care exprimă. Un indicator important datorită rolului şi importanţei factorului uman în producţia de servicii este ponderea populaţiei ocupate în sectorul serviciilor. Din analiza datelor statistice reiese că există o legătură strânsă între nivelul dezvoltării economice şi structura economiei naţionale între mărimea PNB şi ponderea serviciilor în populaţia ocupate produsul intern brut. Didactică şi pedagogică. Walter R. Modul economic de gândire. iar sectorul secundar industria prelucrătoare şi construcţiile. Institutul de Economie Mondială. Ştiinţifică şi Enciclopedică. demonstrând transformarea activităţilor terţiare într-un adevărat motor al creşterii economice. Sectorul serviciilor: dimensiuni şi interdependenţe La nivel macroeconomic. în totalul populaţiei ocupate.

punct de vedere în ţările dezvoltate. aproximativ 69%. în ţările dezvoltate ponderea serviciilor în populaţia ocupată depăşeşte 60 şi chiar 70%. Concluzii asemănătoare pot fi desprinse şi din analiza ponderii serviciilor în crearea PIB. Astfel. Mărimea investiţiilor şi structura acestora pe domenii de activitate. fie celui final.7%.2. diferenţele de tradiţii şi obiceiuri etc. Astfel: în 1996: 84. prin liberalizarea importurilor. din acest punct de vedere. Referitor la primul aspect. declinul relativ al sectorului primar şi începutul declinului sectorului secundar. de 50-60%. atât de internalizare cât şi de externalizare.3%. internalizate sau externalizate. fapt care evidenţiază reorientarea întreprinderilor în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă spre sectorul serviciilor. statisticile internaţionale referitoare la acest indicator relevând.2% în anul 2000. Acesta este de altfel şi cazul României cu o pondere a populaţiei ocupate în servicii de numai 31. Analiza diacronică şi sincronică a dimensiunilor sectorului serviciilor evidenţiază puternica tendinţă de “terţiarizare” a economiilor ţărilor dezvoltate precum şi corelaţia între nivelul de dezvoltare a serviciilor şi gradul de dezvoltare a economiilor naţionale. ritmuri superioare de creştere a PIB în servicii. modernizarea şi reconstrucţia celor existente în sectorul serviciilor. Dar. pentru toate categoriile de ţări. serviciile putând fi. 2. deşi în număr aşa de mare (aprox. În România ponderea întreprinderilor de servicii în numărul total al întreprinderilor active demonstrează evoluţia pozitivă a acestui sector. respectiv numărul întreprinderilor active pe sectoare şi ramuri. numărul întreprinderilor active pe sectoare şi ramuri. 5. În prezent. existând totuşi unele diferenţieri chiar în cadrul acestor ţări. determinate de particularităţile modelelor de creştere economică. datorită avantajelor certe pe care aceasta le furnizează beneficiarilor. De asemenea o pondere mare. în viteza mare de rotaţie a capitalului şi de asemenea în diversificarea ofertei. 4. se manifestă ambele tendinţe în organizarea serviciilor de producţie. b) impactul asupra omului cu nevoile sale. comparativ cu celelalte sectoare ale economiei. Interdependenţele serviciilor în economie şi societate În ceea ce priveşte sistemul interdependenţelor. pentru dezvoltarea. comparativ cu celelalte sectoare ale economiei. Mărimea şi structura imobilizărilor corporale – acest indicator indică dimensiunea resurselor materiale utilizate în sectorul serviciilor şi raportul acestora cu celelalte sectoare. Se remarcă o tendinţa de creştere uşoară faţă de anii precedenţi.2.8% din totalul celor existente în economie. o au întreprinderile care au ca obiect de activitate comerţul şi reparaţiile. mărimea şi structura imobilizărilor corporale. serviciile de producţie se află fie în raport organic cu producţia de bunuri. 3 numărul agenţilor economico-sociali activi din economia naţională. 225000 întreprinderi). Alţi indicatori importanţi care evidenţiază creşterea dimensiunilor sectorului serviciilor în economia contemporană se referă la: numărul agenţilor economico-sociali active din economie. cuprinzând servicii destinate fie consumului intermediar. De i nserat– economia institutionala – cost de tranzactie !! . în ţările mediu dezvoltate ponderea sectorului terţiar în ocuparea populaţiei se situează la un nivel de asemenea mediu. Acest indicator este utilizat pentru a vedea eforturile făcute pentru crearea de noi mijloace fixe. iar în 1997: 82. Situaţia în România la sfârşitul anului în 1997 a fost evaluată astfel – imobilizările corporale ale sectorului terţiar reprezentau 28. proporţia lor în PIB şi PO este foarte mică. se structurează pe 2 direcţii principale: a) impactul cu procesul de producţie propriu-zis. pe când în ţările cu un nivel scăzut de dezvoltare acest indicator ia valori corespunzător mai reduse (30-40%). preponderenţa terţiarului. fie în raport funcţional cu aceasta. În acelaşi timp. serviciile în economie şi societate. totuşi cea mai puternică este tendinţa de exteriorizare. Explicaţia acestui aspect constă în investiţiile reduse reclamate de acest sector. Ca şi în cazul populaţiei ocupate se constată diferenţiere între ţări în ceea ce priveşte ponderea cu care serviciile participă la realizarea PIB. a investiţiilor etc. Acest lucru se explică prin faptul că peste 90% din aceste întreprinderi sunt de talie mică.

obiectul de activitate al unora dintre ele (transport. telecomunicaţiile.O altă concluzie importantă. pe de altă parte. dezvoltarea sectorului serviciilor nu presupune dezindustrializarea economiilor ţărilor respective. Observaţie referitoare la aceste raporturi: pe de o parte creşterea consumului final de servicii a devansat valoric şi ca volum creşterea consumului de bunuri. În acelaşi timp.O altă concluzie importantă. aprovizionare. respectiv întinderea şi coerenţa pieţei. dezvoltarea producţiei materiale – sunt determinate de amplificarea serviciilor de producţie (ex. nivelul de dezvoltare şi generalizare a tehnicii sau. fără ca această tendinţă să poată fi generalizată. transport.cum sunt transporturile. informatică). acestea sunt destinate satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi. . de cunoaştere. reparaţii.contribuie în mod direct la realizarea pe piaţă a produselor. . În acest context. mai exact. demonstrată de realităţile economice. Dezvoltarea economică ar ajunge astfel. relaţii ce pot fi de concurenţă (substituţie) sau de stimulare (complementaritate). serviciile bancare . ceea ce caracterizează cel mai pregnant economia modernă este complementaritatea bunuriservicii.La diferite stadii de dezvoltare economică. introducerea noilor tehnologii. cercetare. de recreere (acestea sunt nevoi cu evoluţie permanent ascendentă pe măsura dezvoltării societăţii. de securitate. cu era serviciilor. cât şi spirituale sau sociale. Dar. Aceste fenomene sunt determinate de următorii factori: 1. În ceea ce priveşte al doilea aspect.nevoi spirituale şi sociale: de comunicare. vizând maximizarea valorii de utilizare a produselor pe întreaga durată a existenţei lor Industrie -servicii: de la interacţiune la interfaţă – viziune moderna Raportul industrie-servicii constituie un alt subiect care a suscitat vii dispute. de educare.nevoi materiale: adică alimentaţie. În privinţa serviciilor destinate consumului final. intrând în acest proces în relaţii complexe cu bunurile materiale. selectarea şi pregătirea forţei de muncă pe de altă parte. comerţul. Vorbim de exteriorizarea (externalizarea) sau interiorizarea (intrenalizarea) serviciilor. producţia furnizează mijloacele materiale şi tehnice necesare exercitării serviciilor şi. Detaliat Sistemul intercondiţionărilor serviciilor în economie şi societate se structurează pe două direcţii principale: impactul cu procesul de producţie de bunuri materiale şi asupra omului cu nevoile sale. serviciile . Prin urmare. demonstrată de realităţile economice este că serviciile pot fi considerate în acelaşi timp premisă şi efect al industrializării. acestea sunt implicate atât în satisfacerea unor nevoi materiale. nivelul general de dezvoltare tehnologică atins de o economie dată.: proiectare. serviciile intră în relaţii complexe cu bunurile materiale şi anume: relaţii de concurenţă sau de substituţie şi relaţii de stimulare reciprocă. gradul de dezvoltare a schimburilor. dimpotrivă. salută aceste transformări care presupun contribuţii la calitatea generală a vieţii şi forţă de muncă înalt calificată. într-un declin. acum se exercită în exterior sau invers. comerţ). anumite servicii evoluează conform concluziilor formulate de teoreticienii „autoproducţiei de servicii”. serviciile destinate consumului final. vorbim de: . adepţii dezindustrializării opunându-se celor care susţineau postindustrializarea. Adepţii postindustrialismului. Fundamentele teoretice de la care pornesc cei dintâi sunt legate de concepţiile economiştilor clasici.deplasarea masivă a forţei de muncă dinspre industrie spre servicii . mai mult chiar.fenomenul de globalizare a pieţelor după 1980. anumite activităţi de servicii care se exercitau în interiorul întreprinderii producătoare de bunuri. este că serviciile pot fi considerate în acelaşi timp. 2. care considerau producţia de bunuri materiale ca fiind singura sursă a valorii şi creatoare de avuţie. adică pe de o parte: progresul tehnico-ştiinţific în ramurile direct productive. . premisă şi efect al industrializării. Doi factori au condus la menţinerea controverselor dintre cele două tabere: . .

Se ridică însă probleme legate de analiză şi cuantificare pe care statisticienii încearcă să le rezolve. fiind domenii de avangardă în utilizarea noilor tehnologii. Se acumulează dovezi că serviciile pot dobândi un caracter intensiv în capital.dereglementarea şi liberalizarea . Produsele sectorului terţiar sunt realizate în cantităţi mari.ideea integrării. Interdependenţa industrie-servicii se traduce prin folosirea metodei cauză-efect în explicarea procesului de dezvoltare din istoria economiei. o reducere a veniturilor. Prin urmare. Dintre acestea se remarcă funcţiile de: cercetare-dezvoltare. Consolidarea şi extinderea pieţei de capital au făcut posibilă şi dezvoltarea fabricilor. gestiunea şi reciclarea deşeurilor. educaţie (formare şi perfecţionare profesională). recunoscându-se rolul de prim rang pe care acestea îl au în prezent în realizarea progresului economic şi social. să reducă stocurile şi să apropie în timp şi spaţiu producţia şi consumul. ale vieţii în general. Pe de altă parte. (1991). apropiindu-se una de alta . dacă nu în teoria de profil. legătura industrie-servicii nu reprezintă în fapt decât o reactualizare. De aici rezultă funcţia cheie jucată în sistemele de producţie deci şi rolul strategic pentru dezvoltarea industriei şi a economiei unei ţări. Aceşti factori sunt: .schimbări în planul cererii Două idei se desprind în legătură cu discuţia raportului industrie-servicii: . Unele servicii depăşesc constrângerile impuse de nevoia suprapunerii în timp şi spaţiu a producţiei şi consumului prin posibilitatea stocării lor folosind mijloace electronice. Limitele influenţei celor două sunt greu de trasat. Viziunea modernă se focalizează pe ideea convergenţei şi a contopirii celor două părţi ale activităţii economice. Astfel. Sub efectele concertate ale câtorva factori se produc schimbări fundamentale care pun probleme noi. distribuţie. fenomen însoţit de o deteriorare a performanţei comerciale. calitatea fiind constantă.3. sprijinirea fiind reciprocă. fenomene negative în general. dezvoltarea industrială a contribuit la evoluţia infrastructurii de servicii care cresc în diversitate. serviciile împărţindu-se din acest punct de vedere în: . Serviciile s-au dezvoltat ca atare dar şi în interiorul industrie. aparţinând lui Miles. Pentru evidenţierea convergenţei celor două sectoare se poate trece în revistă faptul că pe de o parte industria dobândeşte caracteristici proprii serviciilor şi invers. funcţiile serviciilor se înscriu între activităţile cele mai importante creatoare de avuţie materială şi spirituală. aprovizionare şi stocaj. În acelaşi timp se înregistrează o industrializare a serviciilor care constă în creşterea productivităţii prin aplicarea unor metode asemănătoare celor care au dus la creşterea productivităţii muncii în ramurile industriale. Transporturile şi comerţul au ajutat la formarea marilor pieţe. (1989) sau lui Miles şi Wyatt. complexitate şi interdependenţă. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială Teoriile economice moderne au revenit asupra rolului serviciilor în creşterea economică. Paralel cu convergenţa există şi tendinţa de integrare a producţiei industriale cu producţia de servicii. Serviciile financiare şi serviciile profesionale de producţie întrec chiar unele industrii prelucrătoare. conform căreia cele două se îndepărtează de la formele tradiţionale. lupta dintre formal şi informal fiind câştigată de cel din urmă aspect.Acum 20 de ani se credea că producţia industrială va fi dislocată de servicii. comerţ şi transportul cu vapoare sau pe calea ferată. cu diferenţieri în funcţie de natura produselor. Dimensiunea calitativă a dezvoltării economice ia locul dimensiunii cantitative. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că sectorul industriei prelucrătoare nu s-ar fi dezvoltat în perioada de început a revoluţiei industriale fără un fundal discret oferit de o revoluţie comercială reprezentată de sistemul bancar. 2. Aceste funcţii înglobează.progresul din telecomunicaţii şi informatică . până la 80% din costurile totale ale acestora. Astfel. întreţinere (mentenanţă). eterogenitatea serviciilor face ca diferite prestaţii să nu contribuie la fel la creşterea economică.ideea convergenţei. Noile forme de organizare au deci rolul de a modifica cu tot mai mult curaj graniţele şi relaţiile tradiţionale din economie. Pe de altă parte. în cadrul industriei prelucrătoare există tendinţe din partea unor firme flexibile de a elabora strategii care să-I implice mai mult pe utilizatori în procesul de concepţie a produsului. potenţarea utilizării produselor. atunci măcar în realitatea înconjurătoare.globalizarea şi societăţile transnaţionale . Întreprinderile mai apelează la o strategie care vizează introducerea autoservirii clientului ceea ce presupune reducerea elementului de contact personal cu consumatorii.

Cu privire la tipurile de servicii care contribuie cel mai bine la dezvoltare. în timp ce alţi autori care cred în forţa motrice a serviciilor exagerează. Anii 80 înseamnă o perioadă fertilă sub aspectul contribuţiilor pe tema serviciilor care au fost reconsiderate în scopul studierii raporturilor cu dezvoltarea economică. . . servicii regresive şi progresive. . cea de-a doua este bazată pe structura producţiei industriale. Originea acestui model se regăseşte în lucrările autorilor Fisher-Clark-Fourastie care au fost baza de plecare pentru curentele de gândire postindustriale . .sunt respinse conceptele postindustriale care neglijează importanţa industriei . ca urmare a creşterilor în planul productivităţii şi a inovaţiilor din domeniul produselor de larg consum. care explică expansiunea serviciilor şi procentul crescând al forţei de muncă din acest sector integrându-le într-un proces pe termen lung de transformare structurală a ţărilor industrializate. Sintetizând.după alţi autori. Contribuţia serviciilor la creşterea economică Raportul servicii . Teoreticienii care consideră că expansiunea serviciilor se datorează productivităţii scăzute văd oferta responsabilă de acest lucru.- intensive în muncă (personal) şi intensive în cunoaştere (inteligenţă).se acceptă ideea că industria ar fi baza de expansiune a serviciilor.Serviciile regresive sau „pubelă” atrag forţă de muncă slab calificată şi se caracterizează prin scăderea costurilor şi a preţurilor la respectivele activităţi: exemplul cel mai concludent îl constituie serviciile de fast-food.dezvoltată de Gershuny (1978.Serviciile stagnante sunt cele care se caracterizează printr-o creştere slabă a productivităţii muncii sau prin ritmuri negative. serviciile informaţionale intrând în această categorie. 2. 1983.dezvoltare economică Dacă secolul al XVIII-lea a însemnat un început în ceea ce priveşte abordarea conceptuală a serviciilor. acestea fiind abordate în interdependenţă cu sectorul industrial. Aportul cel mai mare la creşterea economică îl au serviciile intensive în inteligenţă. Raportul servicii-dezvoltare poate fi descompus în două faze: .1.3. care se constituie în motorul ierarhiei urbane moderne. care contribuie la progresul tehnic în sens larg. contribuţie ce poate fi analizată şi măsurată cu ajutorul funcţiilor de producţie. se lansează modelul dezvoltării trisectoriale. omogenitatea acestor teorii fiind însă mai scăzută. productivitatea muncii a compensat acest lucru. 1987) consideră că se va ajunge la o substituire a serviciilor achiziţionate anterior de pe piaţă cu servicii produse în cadrul gospodăriilor.Serviciile progresive sunt acelea la care. dimpotrivă. Totuşi se pot desprinde două trăsături care unifică sau apropie aceste lucrări: . Dincolo de dilemele privind posibilităţile reale de concepere a unei teorii unitare şi coerente privind raportul serviciidezvoltare există un acord general privind creşterea ireversibilă a ponderii sectorului în ţările dezvoltate. secolul al XIXlea a adus primele încercări de surprindere a rolului lor la dezvoltarea economică prin şcoala istorică germană şi Friedrich List. se pot stabili pentru această a doua fază două axe teoretice: -teoria economiei autoservirii . ca şi metodologiile propuse fiind diverse. teoria societăţii postindustriale a lui Daniel Bell din 1973 sau teoria economiei informaţionale. rolul cererii. . Dacă prima axă este focalizată pe gospodării.în a doua fază teoria privind acest subiect s-a dezvoltat ca reacţie la postindustrialism. Totuşi probleme apar în momentul detectării factorilor care determină această creştere ca şi a acelor tipuri de servicii care contribuie cel mai mult la creşterea economică.în prima fază serviciile reprezintă cel de-al treilea stadiu firesc de evoluţie a economiei. interpretările cauzelor şi implicaţiilor expansiunii serviciilor. deşi preţurile au crescut. poate fi realizată o împărţire a lor în servicii stagnante. avansate. recreative sau hoteliere se înscriu în această categorie. Mai târziu. elementul determinant al noilor economii îl reprezintă serviciile de producţie şi cele de consum. Serviciile medicale.

profesiuni libere. elasticitatea cererii în funcţie de venit >0.Expert. Limitele acestui model se regăsesc în exagerarea rolului serviciilor de consum tradiţionale şi neglijarea serviciilor de producţie. ca şi în fundamentarea arhitecturii sistemelor statistice. industria prelucrătoare şi servicii publice Sector terţiar: Comerţ. industial şi postindustrial. elasticitatea cererii în funcţie de venit < 0. dominarea factorului de producţie capital . Lipsa unui antrenament teoretic şi experimental a dus probabil la propagarea unei atitudini pasive a puterii politice faţă de direcţionarea dezvoltării serviciilor în aşa fel încât să se poată obţine avantajele gândite şi dorite. transporturi.1. sub influenţa liberului joc al pieţei. a inovaţiei tehnologice. elasticitatea cererii în funcţie de venit = 0. În continuare vor fi amintite trei modele: modelul celor trei stadii de dezvoltare teoriile societăţii postindustriale modelul societăţii informaţionale Modelul tristadial elaborat de Fisher-Clark-Fourastie propune următoarele etape: preindustrial. bănci. Raportul servicii-dezvoltare economică în modelele stadiale Trebuie făcută menţiunea că această analiză este efectuată când se urmăreşte dezvoltarea economiilor naţionale.1 Satisfacerea nevoilor de bunuri moderne şi de lux. Pe lângă faptul că a deschis noi punţi cercetătorilor.5 . acest model a influenţat şi puterea politică prin propagarea ideii că dezvoltarea sectorului de servicii s-ar produce automat. şi orizontul temporal este destul de redus la acest model.5 >1 Progres tehnic scăzut sau absent Limitare prin capacitate fizică şi psihică. în fiecare din ele ponderea în producţie şi ocuparea forţei de muncă fiind dominate pe rând de agricultură şi industria extractivă. de industria prelucrătoare şi respectiv de servicii. 2000. În continuare se va face o prezentare pe scurt a modelului şi se vor evidenţia câteva consecinţe în plan teoretic şi politic. Variante de interpretare a mutaţiilor structurale în contextul teoriei trisectoriale VARIABILE ŞI DETERMINANŢI ( în funcţie de autori ) SECTOR CERERE Structura nevoilor. ed. pag.1. Creşterea veniturilor pe cap de locuitor în ţările dezvoltate s-ar fi presupus că ar sta la baza orientării spre servicii. „Serviciile şi dezvoltarea”. dominarea factorului de producţie pământ Limitare prin condiţii mecanice. dominarea factorului de producţie muncă Progres tehnic mediu până la ridicat Progres tehnic ridicat Progres tehnic [Fourastié ] OFERTĂ Limitarea evoluţiei productivităţii prin dominarea unui factor de producţie [ Wolfe ] Limitare prin creşterea naturală. naţionale şi internaţionale.3. elasticitatea cererii în funcţie de venit [ Clark ] Sector primar: Agricultura şi silvicultura Satisfacerea nevoilor de bază. adaptare după Gruhler (1990. popularitatea lui se evidenţiază în utilizarea ca punct de plecare pentru alte teorii sau studii empirice. a celor sociale şi publice. Mutaţiile structurale care însoţesc fiecare din cele trei stadii sunt puse pe seama schimbărilor care se produc în rândul cererii (schimbări psiho-sociologice) dar şi a celor de ordin tehnologic vizând oferta. De altfel. alte servicii private şi publice Sursa: Agnes Ghibuţiu.2. numărul de teze ce au rezultat fiind impresionant.5 Sector secundar: Industria extractivă. tehnice. 45). Sau poate intuiţia eterogenităţii şi a consistenţei sectorului să stea la baza acestui comportament? Satisfacerea nevoilor nevitale prin bunuri materiale tendenţial uniforme. Bucureşti. Pe de altă parte. asigurări.

Avantajele punctate sunt de natură sociologică. spre transformarea lor în autoservicii. Criticile modelului sunt sintetizate în cele ce urmează: . Cele mai spectaculoase transformări ar avea loc în domeniul educaţiei şi al sănătăţii sub impactul tehnologiei din domeniul informaţiei. aceste teorii recunosc însă cunoştinţele ca fiind principiul fundamental al unei societăţi care doreşte maximizarea bunăstării. fără delimitări specifice. la originea transformărilor economice care au loc în societăţile dezvoltate se află comportamentul gospodăriilor. considerându-se că procesul istoric de ajungere la forme sofisticate bazate pe servicii nu poate fi modificat sau scurtat.2. ca urmare a accentuării diviziunii tehnice a muncii şi a extinderii specializării.3. ci spre internalizarea lor. 1987. transformările vizate anulând munca parcelată caracteristică societăţii industriale. cuaternar. numite şi „formale”. fie apelează la serviciile din afara gospodăriei. care constau în analizarea globală a terţiarului. În opinia acestuia. Gadrey. prelucrarea. 2. Modelul societăţii şi al comportamentului economic au fost contestate atât la nivel teoretic cât şi empiric de unii autori: Delmas şi Gadrey. De asemenea. care lasă loc contactului personal dintre producători şi consumatori. Chiar dacă serviciile şi orice teorie elaborată pe marginea posibilităţilor de dezvoltare pornind de la punerea accentului pe ele trebuie să ţină seama de fluiditatea şi inconsistenţa materială specifice. spre creşterea oportunităţilor de oferire a acestora pe piaţă. Faţă de primul model. pe de o parte. Se pot remarca. Pionierul acestei teorii este Fuchs (1968) dar paternitatea conceptului de „societate postindustrială” aparţine lui Bell (1973). legat de producţia. Raportul servicii-dezvoltare economică în modelele neoindustriale Aceste modele corespund celei de-a doua faze amintite anterior. Gospodăriile fie achiziţionează bunuri materiale pentru a le utiliza (presupunând că sunt dispuse să plătească pentru aceasta un consum de timp) în orice moment. până când soluţia autoservirii devine mai avantajoasă. Trebuie făcută observaţia că economia serviciilor şi economia informaţională nu sunt identice. alături de progresul tehnologic. aici fiind incluse: teoria autoservirii teoria complementarităţii Modelele neoindustriale se dezvoltă ca reacţie la diferitele ipostaze ale modelelor postindustriale şi au la bază observarea realităţilor cu care se confruntă ţările dezvoltate după 1975. în anii 1960-1970 aceste teze anticipând transformarea economiilor occidentale în economii de servicii. ca reprezentanţi ai cererii finale. Rada (1987) sunt câţiva din cei care au considerat că societatea se îndreaptă spre o informatizare susţinută. distribuţia şi consumul de informaţii. în faţa producţiei de dragul producţiei. Limitele acestui model. producţia materială şi legile ei scăzându-şi treptat ponderea. Ei au demonstrat că modelul se aplică doar la unele servicii. închegate. În aceste condiţii este vitală nevoia de a schimba informaţii pentru sudarea şi coordonarea activităţilor. impactul lor asupra societăţii în general fiind încă insuficient analizat. Porat (1977). Joncher (1983). Teoria autoservirii sau a „substituţiei bunurilor materiale şi serviciilor” este legată de economistul britanic Gershuny. care nu reclamă timp dar presupune o potrivire cu momentul în care ele sunt disponibile. Cum explică Gershuny această tendinţă? Creşterea mai rapidă a productivităţii muncii din sectorul industrial face ca preţul relativ al serviciilor faţă de bunuri să crească. Un exemplu ar fi înlocuirea transportului public prin utilizarea autoturismului particular sau substituirea serviciilor de curăţătorie din sectorul comercial cu maşinile de spălat din gospodărie. Acest curent de opinie permite intelectualilor să creadă în forţa viitoare a inteligenţei. modele bine fundamentate teoretic.1. a doua neluând în calcul celelalte servicii sau evoluţia lor în cadrul economiei. Teoriile societăţii informaţionale propun o abordare în care locul central îl ocupă dezvoltarea produselor din domeniul informaţiei.Teoriile societăţii postindustriale reprezintă o continuare a modelului anterior. dar care oferă exemple sugestive şi explicaţii pertinente pentru cauzele dezvoltării serviciilor şi urmările acestui fapt. Cererea şi diversificarea ei sunt considerate determinanţi ai evoluţiei spre servicii. dar pe de altă parte şi modele cu caracter eclectic. a „gulerelor albe”. nu s-a crezut că ţările în dezvoltare ar putea sări peste etape. Nu sunt astfel abordate serviciile în contextul relaţiilor cu alte sectoare economice şi nici posibilităţile ţărilor mai puţin dezvoltate să recupereze decalajele faţă de ţările avansate prin elaborarea unor programe de dezvoltare bazate pe sectoare de servicii. 1987. totuşi noţiunea de „informaţie” este prea vagă şi interpretabilă. Elementul de continuitate cu modelele anterioare îl constituie prelungirea lor prin anunţarea unui al patrulea stadiu. Jocul costurilor de oportunitate tinde să se deplaseze nu spre o externalizare a serviciilor. Serviciile informaţionale ar putea fi considerate „servicii ale serviciilor”. îl alătură modelului anterior.

vizând noi forme ale consumului şi noi pieţe ţintă. Serviciile bancare şi de asigurări. Aspecte privind gradul de internaţionalizare a serviciilor . independente de structura industriei sau de producţia şi consumul de bunuri materiale. bancar de asigurări şi tranzacţii imobiliare în categoria de servicii de producţie. se face o exagerare în ceea ce priveşte includerea complexului financiar. Limitele se regăsesc în acordarea unei slabe atenţii sectorului public. instituţionalul şi politicul.Nu poate fi neglijată nici existenţa unor categorii de servicii care răspund altor criterii. Teoria autoservirii deschide drum unor cercetări interdisciplinare.reafirmarea importanţei industriei şi abordarea serviciilor prin prisma complexităţii crescânde a producţiei industriale. contabilitate şi audit. Ceea ce rezultă este că autoservirea trebuie luată în considerare alături de creşterea serviciilor intermediare furnizate de firme pentru alte firme şi de creşterea firmelor producătoare de servicii. la care pot fi încadrate serviciile de educaţie. anunţând un nou tip de relaţii dintre activităţile de producţie şi de consum. imposibilitatea stocării. ca şi pe schimbările tehnologice. recrutarea personalului înalt calificat. Şi la acest model scapă unele servicii prin imposibilitatea alinierii la cele amintite: serviciile de agrement sau cele turistice nu pot fi asociate cu structura sau modul de producţie. . mai potrivită fiind poate apelarea la termenul de „actor social”. cu pregătirea capitalului uman. O listă a acestor servicii cuprinde: servicii de producţie furnizate direct firmelor servicii legate de distribuţia şi finanţarea tranzacţiilor cu bunuri materiale servicii de pregătire a capitalului uman cerut de noile structuri servicii necesare coordonării şi reglementării dimensiunii spaţiale a sistemului de producţie în ansamblu. Stanback s-a impus în cadrul acestui subcurent de gândire. Punctele comune care pot fi desprinse în cadrul teoriei complementarităţii sunt următoarele: . cercetarea pieţei. necesitatea proximităţii fizice dintre producător şi consumator) dar şi de dorinţa menţinerii renumelui. Trei concluzii se pot formula în acest moment: . Accentul cade pe modificările în planul structurii şi a metodelor de producţie. Denumirea teoriei provine de la faptul că serviciile intermediare sau complementare sunt din ce în ce mai importante în condiţiile creşterii gradului de sofisticare în modul de producţie şi în structura acesteia.respingerea explicaţiilor oferite de postindustrial . . devenind astfel posibilă standardizarea şi obţinerea avantajelor de scară rolul strategic al serviciilor de afaceri destinate în special marilor corporaţii ca trăsătură esenţială a noii ierarhii urbane.Elementul central al noii economii a serviciilor nu este de ordin tehnic. eterogenitate. Teoria complementarităţii este a doua orientare în contextul reacţiilor la postindustrialism dar este diferită şi de teoria autoservirii. Concluzia finală cuprinsă în modelele neoindustriale este că au în comun două aspecte: . De asemenea.Serviciile şi aportul lor la globalizare Globalizarea clienţilor este principala cauză a globalizării producătorilor de servicii. care acţionează ca un certificat de garanţie pentru client. alături de economic fiind luate în calcul socialul. ci social. complementaritatea materialului şi a imaterialului creşterea dinamică a serviciilor de producţie manifestarea mai multor forme de industrializare în sfera serviciilor. tot mai intensive în servicii. Prezenţa locală pe o piaţă nu este dictată doar de caracteristicile serviciilor (intangibilitate.- autoservirea nu se mai poate realiza în cazul unor servicii cu grad înalt de specializare forţa de muncă ocupată în servicii continuă să crească relativ şi absolut ca răspuns la o cerere crescândă din partea gospodăriilor. cele de publicitate şi serviciile profesionale (consultanţă juridică şi financiară.La expansiunea serviciilor nu contribuie doar oferta sau doar cererea. sondarea opiniei publice) sunt nevoite să ofere servicii de reputaţie mondială pentru clienţii anterior plasaţi pe piaţă. sănătatea sau administraţia generală.

vorbindu-se despre conglomerate transnaţionale de servicii (American Express. la care internaţionalizarea are loc mai ales prin ISD. care rezultă din procesul globalizării. chiar dacă barierele naturale şi cele legislative se şterg treptat. A doua concluzie importantă care se poate trage este că pe fondul unei internaţionalizări rapide şi crescânde a sectorului terţiar. Schimbările tehnologice din sectorul serviciilor au ajutat procesul de internaţionalizare prin intermediul STN (Scientific and Technical Network).). Terminologia utilizată este diferită. serviciile de telecomunicaţii. la care se foloseşte exclusiv comerţul şi serviciile de afaceri. publicitatea. O primă concluzie este că mijlocul principal de internaţionalizare a serviciilor nu poate fi comerţul transfrontalier ci extinderea activităţilor corporaţiilor internaţionale. -un grad mai mic de internaţionalizare se poate înregistra la serviciile de distribuţie. -un grad mediu de internaţionalizare se întâlneşte la următoarele segmente: servicii bancare şi de asigurări. dezvoltarea economică şi modernizarea unei zone sunt greu de realizat fără un sector bancar sau de transporturi bine puse la punct. în funcţie de particularităţile fiecărui serviciu. etc. poate fi redus în principal la tranzacţii intra şi interfirmă cu produse intermediare sau cu servicii intermediare: servicii financiare. care se orientează mai uşor în spaţiul respectiv. sau firme de servicii nultiunităţi. înlesnind: -separarea procesului de producţie în numeroase activităţi dispersate sub aspect geografic. mai mic şi cunoscut de mai mult timp. ca avantaj pentru consumator. În acelaşi timp există şi nevoia existenţei furnizorilor locali de servicii. Sporirea eficienţei prin realizarea de economii de scară sau de gamă.). servicii de management sau alte materii prime informaţionale. Această afirmaţie este verificată în practică prin poziţia dominantă a societăţilor transnaţionale pe piaţa internaţională a serviciilor. după terminologia utilizată de Porter. dar luând în calcul şi amploarea impactului tehnologic şi a gradului de reglementare asupra fiecărei activităţi care ţine de terţiar. STN din sectorul serviciilor acţionează. Comertul cu servicii dintre ţări. ale căror strategii presupun o coordonare cu atât mai eficientă cu cât serviciile de management sunt mai bine puse la punct. dimensiunea şi scara de operare a firmelor unei ţări contează pentru stabilirea poziţiei lor pe piaţa mondială. Fluxurile de ISD iau treptat locul modalităţilor clasice de comerţ. tendinţele de liberalizare şi importanţa tot mai mare care li se acordă în negocierile comerciale ajutând la propagarea fenomenului. Analizele făcute de Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a Pieţei Unice au stabilit următoarea configuraţie sectorială: -un grad ridicat de internaţionalizare caracterizează două segmente de servicii: lanţurile hoteliere şi transporturile aeriene.prezenţa comercială pe piaţă sau tranzacţiile cu servicii desfăşurate prin intermediul filialelor asigură continuitatea activităţii şi siguranţă mai mare.. Sears. Pe de altă parte. transporturile rutiere şi de construcţii. la ambele fiind utilizată o internaţionalizare prin intermediul comerţului. turismul. sunt motive pentru care unii analişti cred că globalizarea economiei mondiale este o urmare a evoluţiei din domeniul serviciilor. gradul scăzut de standardizare a serviciilor invalidând simplele activităţi de comerţ. O parte însemnată a acestor servicii este tranzacţionată de STN. pentru a se valorifica avantajele legate de costuri -conectarea şi controlarea diferitelor stadii ale procesului de producţie diversificat sub aspect geografic. Producerea şi distribuţia serviciilor sunt cele care se internaţionalizează mai mult decât comerţul cu servicii. şi asupra dezvoltării industriale dar şi asupra altor sectoare din domeniul terţiar. conglomerate transnaţionale integrate (Mitsubishi. care se internaţionalizează prin ambele moduri. Mitsui. după cum am menţionat anterior. prin progresul tehnologic şi prin colaborarea instituţională mondial Serviciile şi calitatea vieţii Contribuţia serviciilor la calitatea vieţii se referă la trei aspecte mai importante: . etc. serviciile de audit şi consultanţă sau alte servicii profesionale organizate în cadrul STN ajută la diversificarea mai mare a sectorului însuşi. Diferenţe sectoriale Pentru o analizare corectă a serviciilor şi pentru relevarea eterogenităţii lor se impune sublinierea faptului că intensitatea internaţionalizării cunoaşte diferenţe de la caz la caz. Este evident că expansiunea comerţului şi a investiţiilor. ca avantaj pentru producător dar şi accesul la o paletă mai mare de produse diferenţiate şi mai ieftine.

precum şi pe categorii socio-profesionale.- consumul de servicii. În sfârşit. serviciile fiind implicate atât în creşterea loisirului. cât şi în crearea condiţiilor pentru loisir şi petrecerea acestuia. determinate de diferenţele în ceea ce priveşte veniturile reale ale populaţiei. amenajări silvice. prin educarea ecologică a utilizatorilor productivi şi finali. de salubritate etc. Relaţiile serviciilor cu timpul liber vizează atât mărimea acestuia cât şi modalităţile lui de utilizare. relaţiile serviciilor cu timpul liber şi relaţiile serviciilor cu mediul înconjurător. existând diferenţieri importante în privinţa coeficienţilor bugetari ai serviciilor (care exprimă ponderea cheltuielilor pentru servicii în cheltuielile totale de consum ale populaţiei) între diferite ţări. Consumul de servicii este un indicator important al calităţii vieţii. servicii de epurare. raporturile serviciilor cu mediul înconjurător se concretizează atât în deteriorarea acestuia (prin diferite forme de poluare) cât şi în protejarea lui prin: îmbunătăţiri funciare. . şi nu în ultimul rând.

producţia agricolă devine din ce în ce mai eficientă datorită industrializării sale. agricultura nu dispare. Oamenii cer varietate în loc de “o mărime” pentru toţi. Firmele vor începe să se gândească mai serios la implicaţiile pe termen lung ale acţiunilor întreprinse pe termen scurt. John Naibitt – Megatendinţe De mai mulţi ani J. 10. De la ori-ori la operaţiuni multiple. De la ierarhii la reţele. Naisbitt identifică alte 10 tendinţe: 1. . Muncitorii şi consumatorii vor să joace un rol mai activ în relaţia cu guvernul. cu firma şi cu piaţa. Ascensiunea femeii în funcţii de conducere 8. Se pune un accent din ce în ce mai mare pe dependenţa de sine în locul unei dependenţe instituţionalizate. schimbul de idei devine posibil prin intermediul reţelelor. De la societatea industrială la societatea informaţională. Bucureşti. Privatizarea serviciilor sociale de stat 6. 6. 4. De la o viziune pe termen scurt la una pe termen lung. Naisbitt editează Trend Report – multe din marile firme plătind peste 15. noua economie a serviciilor corespunde economiei sectorului terţiar în sens tradiţional şi se caracterizează prin faptul că funcţiile de servicii sunt predominante în prezent în toate tipurile de activităţi economice. Naisbitt a publicat volumul Megatrends. În volumul Megatrents 2000. De la Nord la Sud. Comentaţi următoarea afirmaţie: “Limitele certitudinii” – O. economia serviciilor nu este o escrescenţă complet detaşată de structura productivă industrială. în cadrul procesului de producţie. apare necesitatea realizării unor caracteristici tehnologie de vârf. Pe măsura dezvoltării tehnologiilor. dimpotrivă. 2. Epoca biologiei 9. Industria nu se dezvoltă ca o activitate productivă complet separată de agricultură. fenomenul real nu constă în declinul sau creşterea a 3 procese şi sectoare verticale separate. 7. în care prezintă următoarele 10 megatendinţe: 1. În mod similar.APLICAŢIE 1. W.000 S anual pentru a intra în posesia acestuia. în locul relaţiilor de comunicare ierarhice. articole importante referitoare la diferite subiecte. ci în întrepătrunderea şi integrarea lor orizontală progresivă. “… pentru toate cele trei tipuri de societate – agrară. Apariţia socialismului de piaţă 4. De la ajutor instituţionalizat la forţe proprii. Naisbitt şi colegii săi identifică tendinţele prin analiza de conţinut. Ca atare. De la o tehnologie forţată la o tehnologie înaltă. Explozia economiei globale în anii ’90 2. Renaşterea artelor 3. Renaşterea religioasă a noului mileniu 10. 9. De la o economie naţională la o economie mondială. Articolele sunt grupate în 13 categorii mari şi în peste 200 de subcategorii. De la democraţie reprezentativă la o democraţie participativă. Care dintre acestea au legături cu “economia de servicii”? Explicaţi 2. Giarini. făcând-o în mod predominant dependentă de performanţa funcţiilor de servicii. Datorită calculatorului. adică numărând de câte ori apar în principalele ziare. Stahel editura Edimpres-Camro. 3. În 1982. Dezvoltarea zonei Orientului Îndepărtat 7. De la centralizare la descentralizare. Economia se află într-un proces de “megatrecere” de la o societate industrială la o societate informaţională. Triumful individualităţii. 1996. Stiluri de viaţă globale şi naţionalism cultural 5. Într-o societate industrială. industrială şi de servicii – problema relevantă constă în alegerea priorităţii în stimularea producţiei de avuţie şi bunăstare. ci influenţează modul tradiţional în care sunt produse şi distribuite produsele agricole. ci penetrează acea structură. Cu alte cuvinte. 5. Creşte preferinţa populaţiei de a se muta din nord şi nord-est la sud şi sud-vest. 8. Economiile naţionale sunt din ce în ce mai mult influenţate de interdependenţele globale. Firmele trec printr-un proces de descentralizare a iniţiativei şi puterii de decizie.

Cele mai multe clasificari internationale pe produs contin si bunuri si servicii ca de exemplu. fiind mai putine cele specializate numai pentru servicii. . comertului sau consumului de servicii. dintre care remarcam: Clasificarea Internationala Tip pe Industrii (CITI).. Sa cunoasteti structura serviciilor dupa diferite criterii si problemele specifice pe care le implica gestiunea resurselor si conducerea proceselor pentru diverse categorii de servicii. Armonizarea clasificărilor – este una din problemele importante ale acestei probleme.CAPITOLUL 3 : TIPOLOGIA SERVICIILOR 3. Categorii de servicii OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui: Sa recunoasteti activitatile de servicii cuprinse în diferite clasificari (nomenclatoare) oficiale. Clasificarile internationale pe activitati. self-service = auto-productia de servicii. în anul 1992 a fost elaborata si la noi în tara o noua Clasificare a Activitatilor din Economia Nationala (CAEN). armonizarea este dificil de realizat pentru că: o identificarea ramurilor de activitate într-o ţară dezvoltată poate să nu fie potrivită pentru o ţară în curs de dezvoltare. 3. subsectiuni. În general. sau între clasificările naţionale şi internaţionale. Clasificarea Centrala pe Produs (CCP). servicii publice = servicii care satisfac nevoi de interes public. utilizeaza pentru gruparea unitatilor de productie caracteristici cum ar fi: natura tehnica a productiei. o gradul de „autonomizare” sau de „externalizare” a serviciilor este diferit. Clasificarea Centrala pe Produs a Comunitatii Europene (CCPCOM). destinatia produselor si altele. serviciu „pur” = serviciu cu efect nematerial. internationale sau nationale. cum ar fi: Clasific area Schimburilor Invizibile (CSI). de piata ) = servicii procurate prin relatii de vânzare-cumparare.1.2. care este o clasificare ierarhica (pe mai multe niveluri) cuprinzând: sectiuni. pentru a permite prelucrarea electronica a datelor. furnizând date care servesc analizei productiei. Clasificarea Bunurilor si Serviciilor Gospodariilor (CBSG).1. ale unitatilor de productie (clasificari pe activitati). diviziuni. adică. productie). Sa va formati un punct de vedere referitor la termenii utilizati referitor la activitatile de servicii în limbajul uzual. codificate cu litere si cifre. Clasificari statistice Clasificarile statistice ale serviciilor sunt grupari ale rezultatelor productiei (clasificari pe produs). CUVINTE CHEIE servicii marfa (market. grupe si clase. precum si în cel de specialitate. servicii intermediare = servicii pentru întreprinderi (agenti economici. asigurarea corespondenţei între două sau mai multe clasificări realizate după criterii diferite. Dupa modelul clasificarilor internationale amintite. Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana (NACE) ca fiind cele mai semnificative. Clasificari statistice ale serviciilor 3. servicii ne-marfa (non-market) = servicii procurate din alte surse decât piata. multe activităţi de servicii sunt raportate şi cuprinse între ramuri ale sectoarelor I sau II. ale meseriilor (clasificari pe ocupatii) etc. servicii finale = servicii de consum (pentru populatie). şi presupune.

natura efectelor (servicii materiale si nemateriale). Ex. Criteriul: sursele de procurare. functiile economice îndeplinite (servicii de distributie. pentru că. Serviciile de alimentaţie publică – (restaurante. raportul capital / munca (servicii care se bazeaza pe personal sau pe echipamente) si multe altele. servicii marfa (market sau de piata) . natura prestatorului (public. natura nevoilor satisfacute (servicii private si publice). care în SUA sunt considerate servicii. taxele vamale. cafenele. personale). dar mai important din punct de vedere al implicatiilor asupra masurilor de politica economica este desprinderea unor categorii de servicii dupa criterii specifice.: serviciul de transport poate fi furnizat de o întreprindere specializată sau de o întreprindere care are alt obiect de activitate. Astfel de categorii au la baza criterii ca: sursele de procurare a serviciilor (servicii marfa si ne-marfa). iar în Suedia .financiare ale firmelor implicate în comerţul exterior cu servicii. Tipologia serviciilor Analiza structurii si tentintelor in evolutia serviciilor se bazeaza pe datele statistice furnizate de numeroasele clasificari sau nomenclatoare. şi bunuri în cele mai multe ţări. rezultând diferite categorii de servicii care se diferentiaza în privinta comportamentului economic al prestatorilor si/sau al utilizatorilor. modalitatilor de evaluare a performantelor s. demonstrând în acelasi timp dificultatea întelegerii mecanismelor si legitatilor economice specifice diferitelor categorii de activitati tertiare precum si necesitatea continuarii cercetarilor metodologice si aplicative destinate unui astfel de deziderat. sociale. nationale si internationale ale serviciilor sunt importante deoarece permit reflectarea stadiului dezvoltarilor economice. 1. turism). furnizarea gazului şi a energiei electrice. asociativ sau cu scop lucrativ sau nelucrativ). sistemele respective îşi pun amprenta asupra rezultatelor economico. baruri) apar ca servicii în nomenclatorul ONU şi în Franţa. privat. Categorii Pe lânga astfel de clasificari statistice ale serviciilor. Argumente care susţin perfecţionarea clasificărilor. pentru că. persoanele sau ambele). •necesitatea asigurării comparabilităţii datelor în ceea ce priveşte dimensiunile şi structura diferitelor sectoare ale economiei.cele procurate prin acte de vanzare-cumparare. Clasificarile statistice. productie. metodelor optime de gestiune a resurselor.m. exista o multitudine de grupari ale acestora.o nu s-a ajuns la un consens privind trasarea „frontierelor” între bunuri şi servicii. •Motivaţie practică. Serviciile sunt definit diferit de la ţară la ţară. diferă pe categorii de activităţi. ale activitatilor din economie.40% industrie.1. Statisticile naţionale. beneficiarul (utilizatorul) serviciilor (servicii intermediare si finale sau servicii care afecteaza bunurile. nationale si internationale. prin intermediul pietei . adică economia paralelă. 1. au un grad mare de eterogenitate şi un grad inegal de detaliere iar înregistrările făcute diferă mult în ceea ce priveşte regularitatea şi rigurozitatea în culegerea informaţiilor. Multitudinea de clasificari ale serviciilor evidentiaza diversitatea tipologica a acestora. în schimb în SUA sunt asimilate industriei alimentare. o Chiar în cadrul serviciilor delimitarea diferitelor categorii nu e lipsită de dificultăţi. (comerţ. inclusive prin comparatii la nivelul tarilor sau pe categorii de tari. sistemele de impozitare. 3. 60% asimilate serviciilor. dupa diferite criterii economice. o Comparaţiile internaţionale sunt afectate de faptul că evidenţele statistice nu cuprind sectorul neformal.2.a.d. •din considerente teoretice. Ex. modalitatile de comercializare (transferabile si netransferabile).

3.2. servicii publice de care beneficiază indivizii în mod direct (şcoala.1. asigurarile si reasigurarile. protectia mediului. Cu toate ca. Chiar şi pentru cele care revin direct consumatorului. conceptii neo-liberale. evoluţia puterii de cumpărare a populaţiei. Consumul serviciile publice este. sustin ca privatizarea unui numar cat mai mare de servicii publice ( incepand cu transporturile. telecomunicatiile. consumatorul neavând posibilitatea unei alegeri directe şi reale. autorizate de o autoritate administrative centrala sau locala.1. Serviciile publice sunt: servicii publice colective – cele care asigură prestaţii în beneficiul general al colectivităţii (poliţie. Self-service – relaţiile self-service cu serviciile de piaţă sunt relaţii complexe şi sunt influenţate de o serie de factori cum ar fi: apariţia de bunuri şi echipamente performante care ajută indivizii şi familia în autoproducţia de servicii. asistenţă socială). atat la nivel macro cat si la nivel micro-economic. Astfel. finantele. care par sa castige din ce in ce mai mult teren. pentru satisfacerea de nevoi sociale in interes public. Criteriul: Beneficiarul (utilizatorul) serviciilor imparte serviciile in intermediare si finale 3.) ar conduce la cresterea eficientei acestor activitati si a calitatii prestarilor.1. organizatii publice. 2. După locul unde se desfăşoară serviciile intermediare sunt: . servicii ne-marfa (non-market sau necomerciale) -ocolesc relatiile de piata si includ serviciile publice dar si cele furnizate de organizatii private non-profit sau pe care si le fac oamenii insisi (“self-service”). etc). etc. dar si serviciile juridice. Impartirea in “privat” si “public” vizeaza. Prin interes public se intelege totalitatea intereselor exprimate de o colectivitate umana cu privire la cerintele de organizare. justitia.2. un mare numar de servicii sunt publice in toate tarile cu economie de piata pentru ca exista intr-un anumit fel o gestiune publica “ naturala” in opozitie cu una “ institutionala”. Criteriul: Natura nevoilor satisfacute (Legata de primul criteriu de clasificare) 2. 1. Astfel. cele ale unor organizaţii) sindicale. In acelasi timp. rolul individului se limitează la a plăti obligatoriu (impozite şi taxe) şi consuma aproape în mod obligatoriu. este importanta prin implicatiile practice pe care le are asupra masurilor de politica economica. asistenta sociala. asistenta sociala etc. iar serviciile nemarfă ocolesc relaţiile de piaţă şi nu au un asemenea preţ.2. serviciile marfă au un preţ stabilit de piaţă. distinctia intre servicii private si cele publice nu este ata de clara. iar cele publice fiind oferite de institutii.1. ordinea publica. de afaceri. Servicii nonmarket prestate de organizaţii sau instituţii nonprofit (servicii de caritate. Pe de alta parte. distributia. contabile. 1. transporturile. pentru intreprinderi sau pentru agentii economici si sociali) sunt activitati care folosesc pentru productia bunurilor sau a altor servicii. natura prestatorilor. decis de colectivitate. în general. servicii publice sunt considerate si acele activitati care se adreseaza unor nevoi individuale dar sunt finantate de la bugetul statului ( invatamantul public. (raportul cerere – ofertă). sanatatea publica. transport.3. Serviciile intermediare (de productie. justiţie. Serviciile private sunt cele care satisfac nevoi particulare ale indivizilor sau familiilor. relatiile de piata si prestarea de societati private nu pot fi generalizate pentru servicii care satisfac nevoi cu caracter pregnant social si de care individul in sine nu poate sa nu fie interesat (constient) cum ar fi: apararea si siguranta nationala. In privinta evaluarii valorii de schimb. ocrotirea sănătăţii. Intra ina aceasta categorie: stocajul. posta si telecomunicatiile si sfarsind cu invatamantul. 1. 2. administratia publica. serviciile publice sunt definite ca activitati organizate. serviciile private fiind furnizate de societati sau organizatii private.2. de formare si perfectionare profesionala. sanatatea s. convietuire. armată). schimbările de ordin social.2. cu mentiunea ca asemenea nevoi se afla la granite intre “ individual” si “social”.2.a. De aceea măsurarea valorii adăugate şi a contribuţiei lor la crearea PIB este mult mai dificilă.

- Servicii integrate ale întreprinderilor (interiorizate sau internalizate). 5. Criteriul: Raportul capital/ munca in procesul de productie a serviciilor. etc. ingrijire personala.servicii care necesită prezenţa consumatorului în timpul prestării (servicii medicale. serviciile pot fi clasificate in: . .2. servicii personale. învăţământ). ex. · Servicii care se bazeaza pe personal (forta de munca mai mult sau mai putin specializata · Servicii care se bazeaza pe echipamente (mai mult sau mai putin mecanizate sau automatizate) 9. marketing. functii ce deriva din circuitul productiei sau sferelor reproductiei sociale. colective. spitale. 4. sanatate. proiectare.Serviciile nemateriale nu se concretizeaza in bunuri materiale si nici transformari de natura materiala.Servicii obtinute prin cumparare in cadrul relatiilor de piata sau prin “ self-service”. Dupa natura nevoilor satisfacute si modul lor de satisfacere. repararea si intretinerea echipamentelor industriale si casnice etc. . cinematografice si servicii care pot fi transmisibile prin folosirea unor echipamente fizice (servicii de telecomunicatii. contabilitate. ziare). adică trebuie furnizate pe loc sau „in situ”. Criteriul: Prezenţa clientului în timpul prestării . Serviciile netransferabile . servicii publice non-profit. politia. cum ar fi: transportul. Astfel. informatica .Serviciile materiale sunt cele incorporate in bunuri dar si cele care vizeaza direct productia materiala. ex. Dupa momentul aparitiei in sfera vietii economice exista: servicii traditionale si servicii moderne. 3. etc. care sunt finantate prin redistribuirea veniturilor “socializate” la nivelul bugetelor centrale sau locale si se adreseaza unor nevoi sociale sau mixte ( cu character atat individual cat si social). . Un numar important de clasificari ale serviciilor au drept criteriu de baza natura prestatorului. Serviciile transferabile sunt cele care pot fi schimbate la distanta. fie cu ajutorul unui suport electronic sau de alta natura. cazari. · Personale: casnice. în schimburile internaţionale 7. muzee. · De productie ( de afaceri): banci. comert cu ridicata si cu amanuntul. Acestea au o serie de implicaţii pe plan internaţional. comunicatii. comerţ electronic. protectia mediului etc. Dupa acest criteriu se disting.Servicii publice. . Serviciile finale sunt acelea care contribuie la satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei. educatie. scoli. sau individualizate ( personalizate) invatamant. . la satisfacerea unor nevoi spirituale ale indivizilor sau a unor nevoi sociale. serviciile finale pot fi la randul lor. posta. asigurari.trebuie produse în contact cu consumatorul. transport de marfă 8. Servicii de producţie prestate de unităţi specializate (externalizate). întreţinere utilaje. distributia.servicii care nu necesită prezenţa obligatorie a consumatorului (reparaţii.Netransferabile (necomercializabile)). asigurări. La randul lor pot fi colective cum ar fi armata. ele contribuind de regula. in concordanta cu forma de proprietate si modul de organizare a prestatorilor de servicii. hoteluri si restaurante. Criteriul: Posibilitatile si modalitatile de comercializare a acestora. 10. · Sociale ( colective): sanatate. posta. Aceste servicii pot astfel calatori si chiar trece frontierele Este vorba de servicii editoriale (incorporate in carti. cultura s. cercetare. · Sectorul privat: companii aeriene. transporturi. organismele financiar bancare si de asigurari. servicii de leasing. incorporate fie in bunuri materiale. se disting: · Sectorul public: tribunale. fiind un element constitutiv al calitatii vietii acesteia. Pe langa clasificarile de mai sus exista alte numeroase posibilitati de structurare a serviciilor dupa criterii cum ar fi: motivatia de .Transferabile (comercializabile). Criteriul: Functiile economice indeplinite de servicii. Criteriul: Natura efectelor activitatilor de servicii. Din acest punct de vedere. 6. Dupa acest criteriu serviciile pot fi: · De distributie: transport. Astfel serviciile pot fi materiale si nemateriale.a. reparatii. · Sectorul asociativ constituit din organisme de ajutor si asistenta: biserici. reviste. Evidenţă contabilă. publicitate.

people are more willing to pay to have their chores done by somebody else. some experts argue that the rea son for service economy development is a transition from an economy that centers on the ownership and trade of land and natural resources to one that is driven by knowledge. From a broader perspective. gradul de diferentiere si personalizare a serviciilor (servicii standard si servicii individualizate). technological development. Lusch et al. and companies have begun outsourcing business processes as a result of consolidation of their accountable to users. Vargo. trebuie subliniat ca multitudinea clasificarilor serviciilor demonstreaza diversitatea tipologica deosebita a acestora si complexitatea functionatrii sectorului tertiar. R. In incheiere. 1 9 / A p r i l 2006 . Factors behind development There are several reasons for the development of the service economy: With increased incomes.L. in “Evolving New Dominant Logic for marketing” KAZUYOSHI HIDAKA . This is described in detail by S.cumparare. Trends in Services Sciences in Japan and Abroad. the growth of dual-income families and an aging population have led to the emergence o f new assistance businesses. such as advances in the Internet an d communications has dramatically changed the quality and quantity of available services. numarul de beneficiari si multe altele. Introduction of advanced products has sharply increased demand for support and maintenance.F. skills and other human assets. Q U A R T E R L Y R E V I E W N o .

= totalitatea tranzactiilor cu servicii. prin intermediul preturilor. Justificarea economica a interventiei 4. oferta si cererea de servicii. deoarece costurile de intrare (iesire) sunt relativ mici.3. monopol (oligopol) natural = monopol (oligopol) justificat economic.) liberalizarea sectorului serviciilor = diminuarea interventiei statului în sectorul serviciilor. etc. economii de scala = economii relative obtinute ca urmare a cresterii cifrei de afaceri a întreprinderii mai rapid decât suma costurilor. concurenta distructiva = concurenta excesiv de mare. protectia mediului. dereglementarea serviciilor = eliminarea (diminuarea) reglementarilor administrative din sectorul serviciilor.1.2 Raporturi între piata serviciilor si piata bunurilor. falimente bancare.2. sanatate.3. Statul si piata serviciilor 4. marea privatizare = privatizarea întreprinderilor mari. care poate duce la falimente. efecte externe pozitive ale serviciilor = efecte pozitive ale serviciilor pentru întreaga societate (învata mânt . cultura. Forme de interventie 4. 4.3.CAPITOLUL 4 : PIAŢA SERVICIILOR 4. mica privatizare = privatizarea întreprinderilor mici si mijlocii.1.3. epidemii. etc. piete contestabile = piete pe care se poate intra (iesi) usor.) efecte externe negative ale serviciilor = daune (pagube) provocate de servicii pentru întreaga societate (poluarea. Caracteristicile pietei serviciilor 4. Tendinte de liberalizare CUVINTE CHEIE piata serviciilor = sfera economica în care se confrunta. .3.

Având în vedere faptul că.4. 2) Piaţa serviciilor nu include în totalitate sfera serviciilor. materializată în consum. piaţa este locul în care actorii economici – consumatorii. 4) Modul specific de manifestare a concurenţei pe piaţa serviciilor. Prin urmare. în sens general abstract. Piaţa serviciilor poate fi considerată ca reprezentând sfera economică de interferenţă a intereselor purtătorilor ofertei de servicii. 3) Semnificaţia aparte a elementelor calitative în evaluarea poziţiei unei firme sau a unei ţări pe piaţa serviciilor.). Dar. cât şi economică. existând şi servicii ne-marfă sau „non-market”. În decursul evoluţiei şi maturizării sale. în piaţa serviciilor pentru întreprinderi şi piaţa serviciilor pentru populaţie. Serviciile aparţin categoriei de produse „invizibile” care nu pot fi definite cantitativ şi calitativ decât parţial şi indirect. comportamentul agenţilor pieţei poate influenţa. intrarea liberă în ramură. Între elementele particulare ale pieţei serviciilor. interferenţa se va transforma în suprapunere în timp şi spaţiu a celor două elementele corelative (cererea şi oferta) prin intermediul consumului de servicii. libera circulaţie a capitalurilor. atât de natură birocratică. informaţii etc. transparenţa . În acest sens. fiind specifice fiecărui prestator în parte. a serviciilor bancare. fie complexul de circumstanţe care însoţesc acest proces şi care este direct legat de acesta. – se întâlnesc şi iau decizii economice importante pentru societate. care impune o notă personală fiecărui serviciu oferit consumatorilor. Prin urmare. ca urmare a faptului că eterogenitatea serviciilor şi netransferabilitatea unor servicii afectează puternic atomicitatea pieţei. nu sunt respectate în cadrul pieţei serviciilor.de regulă. locul producţiei de servicii coincide cu locul consumului. În prezent.). totodată. firmele statul etc. Consumatorii şi ofertanţii (producătorii) consideră condiţiile de pe piaţă ca reprezentând factori de influenţă exogeni (exteriori) care le afectează deciziile şi comportamentul. au loc o multitudine de fluxuri economice materiale. În esenţă. materializată prin producţia de servicii. piaţa serviciilor de turism. piaţa reprezintă. în cazul serviciilor. o relaţie economică între producătorii-vânzători. Piaţa serviciilor poate fi structurată în funcţie de tipul serviciilor care fac obiectul vânzării-cumpărării. purtători ai trebuinţelor umane. condiţiile pieţei şi poate determina ceea ce reprezintă piaţa. Principalele particularităţi ale pieţei serviciilor se referă la: 1) Dificultatea evaluării dimensiunilor şi dinamicii pieţei serviciilor datorită eterogenităţii acesteia. care nu fac obiectul relaţiilor comerciale. cuantificarea volumului ofertei. cereale. Caracteristicile pietei serviciilor Prin piaţă se poate înţelege fie locul geografic în care are loc schimbul de mărfuri (produse şi servicii). purtători ai condiţiilor de producţie în contextul economiei de piaţă. cum sunt: serviciile publice sau private care nu se comercializează şi serviciile „gratuite” pe care şi le fac oamenii lor înşişi. Aceste pieţe se subdivid la rândul lor pe categorii şi clase: piaţa serviciilor de cercetare-dezvoltare. care se întâlnesc pe diferite pieţe. . cât şi produse imateriale. constituind un adevărat sistem circulator vital al sistemului economic. însoţite de capacitatea oamenilor de a cumpăra mărfuri oferite şi care se dovedesc a fi convenabile pentru ei.1. piaţa serviciilor include numai serviciile marfă. Ca urmare. între agenţii economici care acţionează în cadrul spaţiului economic. pentru unele categorii de servicii. financiare. cele cinci condiţii ale concurenţei pure şi perfecte – omogenitatea. a serviciilor de asigurări etc. materiale de construcţii etc. nonsubstanţiale (servicii. cererii şi a volumului tranzacţiilor pe piaţa serviciilor este mai dificilă decât în cazul pieţei bunurilor şi presupune utilizarea unui număr însemnat de indicatori. dimpotrivă eterogene. producătorii. atomicitatea. cu cele ale purtătorilor cererii de servicii. şi cumpărătorii-consumatori. ce rezultă din modul de manifestare a concurenţei. se înscriu: o o o Marea majoritate a serviciilor nu sunt omogene. umane etc. la rândul său. informaţionale. piaţa a dobândit o serie de funcţii specifice: o o o o Funcţia de determinare a preţului Funcţia de coordonare Funcţia de organizare socio-economică Funcţia de raţionalitate economică Din punctul de vedere al naturii obiectului tranzacţiilor comerciale. Frecvenţa mult mai mare a situaţiilor de monopol sau oligopol. piaţa bunurilor sub formă de fluxuri are ca obiect atât produse fizice materiale tangibile (automobile. Există bariere de intrare pe piaţă.

ponderea lor în bugetele de consum ale familiilor va fi relativ redusă (comparativ cu % bunurilor).o Transparenţa este limitată de caracterul imaterial al serviciilor.provin din faptul că bunurile şi serviciile îşi dispută veniturile populaţiei. aparate electrice. ne găsim în faţa unor structuri ale pieţei caracteristice concurenţei imperfecte. de regulă. calculati prin raportul între volumul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi cel al serviciilor de piaţă prestate pentru populaţie. serviciile continuă să se menţină la un nivel ridicat şi intră în faza de declin atunci când uzura fizică sau morală elimină din consum produsul respectiv. Aceste relaţii de concurenţă există şi în ceea ce priveşte structura pieţei serviciilor şi bunurilor de consum În această privinţă se recunoaşte legitatea creşterii nevoilor de servicii (educative. produsele nu sunt omogene. modelele de substituţie a2) Relaţiile de stimulare Se găsesc între cele două pieţe. datorat şi perisabilităţii serviciilor. lanţurile lui Markov. b) piaţa serviciilor de producţi a) Piaţa serviciilor de consum a1) Relaţii de concurenţă . 4. fiecare producător dispune de o putere mică de monopol. Această influenţă este contracarată de apariţia de noi produse şi de creşterea gradului de dotare a gospodăriilor. Acesta consideră ca primă caracteristică a noii societăţi aceea că este o societate terţiară. chiar după dispariţia acestuia din comerţ. . Între ciclul de viaţă al produselor şi a serviciilor corespunzătoare există o relaţie care poate fii prezentată astfel: serviciile apar concomitent. . sănătate). Raporturi între piaţa serviciilor şi piaţa bunurilor Relaţiile între piaţa serviciilor şi piaţa bunurilor sunt complexe şi se disting relaţii de concurenţă. 2. adică o societate bazată pe: primatul serviciilor asupra bunurilor. Aceste relaţii pot fi puse în evidenţă prin: •analiza coeficienţilor bugetari. -în perioada de declin a produsului. împiedică concurenţii să identifice secretele tehnologiilor superioare de producere şi organizare a prestaţiilor. de stimulare reciprocă şi relaţii de indiferenţă. Accesul dificil la informaţii. sau la scurt timp după apariţia produsului. nu pot atinge nivelul maxim al acestuia.creste si partea relativă a serviciilor în cheltuielile de consum ale populaţiei va fi din ce în ce mai mare.teoriile referitoare la societatea post-industrială: iniţiator: Daniel Bell. Creşterea gradului de fiabilitate a produselor acţionează ca factor limitativ al cererii de servicii pentru repararea bunurilor respective. intrarea liberă pe piaţă şi libera circulaţie a capitalurilor sunt deseori îngrădite. informarea consumatorilor şi concurenţilor este limitată. de exemplu între piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată (autoturisme. .cercetări directe (anchete selective).metode statistico-matematice: metoda curbelor de inferenţă. cheltuielile pentru servicii nu au în totdeauna un caracter de primă necesitate ⇒ la un nivel redus al veniturilor. Analiza relaţiilor de concurenţă în care se află cererea pentru servicii cu diferite bunuri pentru satisfacerea aceloraşi nevoi de consum poate fii realizată prin: . se opun tezelor societăţii post-industriale. şi pe preponderenţa populaţiei ocupate în sectorul serviciilor. ceea ce atrage după sine o intervenţie mai accentuată a statului în acest sector şi îngrădirea prin reglementări a jocului pieţei libere. loisir. culturale. Conform legilor lui Engel: 1. Având în vedere că. pe care le consideră idealiste. dar există opinii diferite în ceea ce priveşte modul de satisfacere a acestor nevoi: . “self-service”. pe măsura dezvoltării societăţii. transport. Acestea sunt valabile pentru: a) piaţa serviciilor de consum. pe măsură ce veniturile cresc.2. mobilă) şi piaţa serviciilor de întreţinere a acestor bunuri. cunosc o evoluţie ascendentă pe măsura lărgirii pieţei produsului dar.teoriile neo-industriale.

Naţionalizarea – se referă la trecerea în totalitate a unor întreprinderi în proprietatea şi sub controlul statului. s-a manifestat o tendinţă diametral opusă. a3) Relaţii de indiferenţă .). pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă. distribuirea apei. în această situaţie. adică. Până în anii ”70 s-a manifestat o tendinţă de creştere a intervenţiei statului în funcţionarea mecanismelor de piaţă. repararea unui bun este considerată eficientă dacă: p/t <P/TT unde: p – este tariful t – perioada pentru care se restabileşte valoarea de întrebuinţare a bunurilor în urma reparării P – preţul bunului T – perioada de folosire până la prima reparare. asigurări.se manifestă mai ales între piaţa bunurilor şi serviciilor de primă necesitate.În plus. în această perioadă sectorul serviciilor a fost unul dintre domeniile cele mai puternic reglementate prin intervenţia statului. fiscale. în calitatea sa de actor care veghează asupra regulilor de funcţionare a pieţei în general. b) Piaţa serviciilor de producţie . A început să prevaleze ideea că statul nu ar fi cel mai bine plasat pentru a asigura mijloacele de producţie într-un context dinamic în care trebuie să se decidă cu rapiditate. administrative. conduce la creşterea pieţei serviciilor legate de producţia şi comercializarea bunurilor. Chiar şi în ţările dezvoltate cu economie de piaţă. Concesionarea – constă în păstrarea proprietăţii publice asupra unor bunuri investiţionale dar încredinţarea gestionării . calculatoare). concesionarea. cercetare ştiinţifică. asupra instituţiilor economice şi juridice. care exclude concurenţa. depozitare. al căror consum este de importanţă vitală pentru individ. Principalele modalităţi de intervenţie a statului pe piaţa serviciilor manifestate în ţările dezvoltate pot fi încadrate în trei categorii: întreprinderile publice (nationalizarea). a producţiei. . b3) Relaţii de indiferenţă Întâlnite de asemenea între anumite segmente ale pieţei bunurilor de producţie şi pieţe particulare ale serviciilor 4. După anii ”70. tendinţă la care asistăm şi în prezent.pot fi puse în evidenţă aceleaşi trei tipuri de raporturi: b1) Relaţii de stimulare . este implicat atât direct cât şi indirect pe piaţa serviciilor. îngrijirea sănătăţii. instalaţii.pe de altă parte dezvoltarea pieţei serviciilor conduce la stimularea pieţei bunurilor de uz productiv (echipamente tehnice. : 1. marketing.creşterea dimensiunilor pieţei bunurilor. de exemplu între comerţul cu unele echipamente de producţie şi serviciile de închiriere a acestora.3. maşini. datorită faptului că nu s-au obţinut rezultatele scontate cu privire la intervenţia statului în economie. electricităţii. b2) Relaţii de concurenţă Există. Forme de interventie Statul . piaţa serviciilor se transformă într-o piaţă de monopol. gazului.1.3. controlul preturilor etc. cererea pentru astfel de servicii este influenţată de relaţia dintre preţul bunurilor şi tarifele pentru servicii. 2. Exemplu: piaţa bunurilor alimentare de strictă necesitate şi piaţa serviciilor legate de chiria locuinţei. servicii bancare. finantarea sau subventionarea unor servicii si calea multipla a reglementarilor (tehnice. ex: transport. informatică. de liberalizare a pieţelor. utilaje. Statul şi piaţa serviciilor 4.

In cea mai mare parte a ţărilor. formând un oligopol (cazul liniilor aeriene internaţionale). pensionari etc. Statul poate controla intrarea pe piaţă a serviciilor prin intermediul barierelor birocratice. aeronautică 1945: naţionalizările Generalului de Gaulle: Renault. Secolul XX. chiar dacă este inegal dezvoltată pe continent. fiind caracteristică sistemului american de reglementare care diferă de cel european de concesiune prin aceea că proprietatea tuturor investiţiilor aparţine întreprinderii private. serviciilor.) în sensul redistribuirii veniturilor. Anumite pieţe pot fi chiar interzise pentru întreprinderile care-şi exercită activitatea pe pieţe vecine.Intervenţia statului în sectorul serviciilor este exercitată în special prin intermediul reglementării acestor activităţi. b) imitează accesul la o piaţă fără a fixa un număr precis de operatori: este cazul unor reglementări comerciale cu privire la proporţia unor tipuri de unităţi pe centre comerciale. cărora li se impune respectarea unor tarife maxime (tehnica franceză a concesionării). a grupurilor sociale defavorizate (şomeri. iar o reducere la scăderea lor. în cadrul unui regim de „numerus clausus” .). În cadrul marilor naţiuni europene. se consideră printre altele şi din cauza presiunii maselor populare. sau la produs sau la întreprindere care trebuie să respecte o seamă de cerinţe legate de securitatea persoanei. bănci etc. care pot fi grupate în trei categorii: Reglementări tehnice –Prevăd exercitarea unei activităţi cu respectarea anumitor norme. o Reglementări administrative – au ca obiect limitarea accesului producătorilor de servicii într-un sector de activitate. dar serviciul oferit are un caracter public. Restricţionarea nivelului rentabilităţii – respectiv impunerea unor limite maxime ale rentabilităţii întreprinderilor. Unul dintre mijloacele de intervenţie cele mai spectaculoase la dispoziţia puterii publice ţine de masa enormă a venitului colectivizat de stat la nivel central. din cauza războaielor şi crizelor a fost marcat de o tendinţă de naţionalizare progresivă a economiei. Alte modalităţi de intervenţie a statului în economie. inclusiv în sectorul. blocajul preţurilor. Această masă este în extensie constantă. se realizează prin socializarea venitului. o creştere a fiscalităţii conducând la creşterea preţurilor. fie din punct de vedere sectorial sau teritoria o Controlul preţurilor – cuprinde modalităţi de intervenţie a statului care conduc aproape întotdeauna la creşterea tarifelor (preţurilor). separarea domeniilor de stat de cele ale întreprinderilor rămâne tranşantă. în această perioadă.lor unor întreprinderi private contractante.unui întreprinzător i se poate atribui monopolul pe un anumit teritoriu (ex. Air France. licenţe sau competenţe teritoriale. Distribuitorii de gaz metan. 3. prin reglementări şi căile multiple ale unei influenţe nonconstrângătoare. De unde o mare mişcare de reflux prin privatizarea întreprinderilor naţionalizate în toate democraţiile industriale. 1982: naţionalizările socialiste: toate băncile şi 9 grupuri industriale. veniturile distribuite de stat merg mai mult la inactivi decât la salariaţii sectorului public. În Franţa de exemplu. tarifele pe km în cazul serviciilor de taximetrie etc. cum ar fi: obţinerea unor acreditări. energie electrică) sau o piaţă poate fi împărţită între două sau trei firme. şi mai ales. se realizează prin socializarea venitului. . armament. Faţă de mondializarea economici. Alte modalităţi de intervenţie a statului în economie. reglementări şi căile multiple ale unei influenţe non-constrângătoare. taxarea preţurilor – vizează fixarea de către stat a unor tarife (tarifele poştale. Această mişcare seculară s-a inversat începând cu anii 1970. are tendinţa să se generalizez 4. De asemenea se limitează numărul producătorilor. Alte forme de intervenţie se referă la numeroase formule de cooperare mai mult sau mai puţin instituite între stat şi agenţii economici. una dintre ele reprezentând-o planificarea care. Printre acestea se înscriu următoarele: fiscalitatea – sistemul de impozite directe poate influenţa preţurile. Aceste norme se referă la: persoanele implicate în prestarea serviciului. regional sau local. în prima parte. a început să prevaleze ideea că statul n-ar fi cel mai bine plasat pentru a gira mijloacele de producţie într-un context dinamic în care trebuie să se decidă cu rapiditate şi supleţe. calendarul este elocvent: 1919: naţionalizarea Oficiului de azot şi minelor de potasiu 1928: monopol naţional al Petrolului 1936: naţionalizările Frontului Popular: SNCF6. a) fixarea numărului întreprinderilor pe o piaţă.

O piaţă este contestabilă când o întreprindere poate intra sau ieşi liber de pe acea piaţă. National Freight Company (1982).). Problema externalităţilor (efectelor externe negative).2. industria aerospaţială etc. a efectelor externe pozitive si negative. bazate în general pe percepţia unor deficienţe existenţe în cadrul mecanismelor de piaţă : teoria monopolului natural si a pietelor contestabile. Tendinte de liberalizare Tendinţele de liberalizare a pieţei serviciilor. În situaţia în care costurile de intrare sau de ieşire sunt foarte înalte. în general. fie direct (transporturi. cercetare. Dar. pe măsură ce sporesc dimensiunile producţiei (exemplu. 4. Intrarea liberă pe o piaţă înseamnă inexistenţa barierelor care ar putea-o împiedica şi totodată necesitatea unor investiţii relativ mici. ceea ce justifică intervenţia statului pentru a împiedica practicarea de preţuri abuzive.) Referitor la tendinţa de privatizare începând cu anii 1970 ea a cuprins toate sectoarele economiilor ţărilor occidentale. faţă de care teoria economică aduce două soluţii principale: taxarea fiscală a acestor activităţi cu eventuala indemnizare a victimelor şi elaborarea de norme obligatorii privind reducerea sau chiar eliminarea acestor efecte negative). British Airport Authority etc. negocieri directe. în care proprietatea capitalului sau închirierea revine celui care oferă mai mult). fie indirect (infrastructura. Associated British Ports. întreprinderea de monopol va fi tentată să ridice nivelul tarifelor pentru a obţine un profit mai mare şi. prin urmare. Monopolul justificat din punct de vedere economic este monopol natural. care s-au manifestat începând cu anii ”70 vizează două planuri: 1. Existenţa concurenţei distructive Este specifică. guvernul Thatcher a iniţiat în 1979 un program de privatizare privind o serie de societăţi printre care şi societăţi de servicii ca: British Aerospace. respectiv de diminuare a intervenţiei statului. al căror cost nu îl suportă ele însele (exemplu.4. oferte publice de vânzare etc. ceea ce explică monopolul acordat societăţilor feroviare). Apariţia monopolului natural este în strânsă legătură cu faptul că producţia unui bun sau serviciu se realizează cu randamente continuu crescătoare. pentru două categorii de configuraţii de piaţă: sectoare cu costuri fixe ridicate aflate în recesiune (situaţie în care noile firme care apar contribuie la accentuarea concurenţei antrenând totodată falimente şi consecinţe negative) şi sectoare cu intrare uşoară din punct de vedere economic şi fără bariere birocratice (în care numărul întreprinderilor este ridicat. Sealink (1981).). ceea ce poate antrena falimente în număr masiv). British Telecom (1984). poluarea.). Dar serviciile se află în epicentrul acestei tendinţe. Justificarea economica a interventiei Intervenţia statului pe piaţa serviciilor poate fi justificată de teoriile economice existente. existând riscul de capacităţi excedentare şi de „războaie” permanente de preţuri. Astfel de servicii pot fi furnizate atât de întreprinzătorii publici. Subvenţionarea prestatorilor în această situaţie poate fi justificată de efectele externe pozitive ale acestor prestaţii (învăţământ. Teoria pieţelor contestabile vizează două categorii de pieţe: pieţe cu costuri fixe ridicate aflate în recesiune şi pieţe cu intrare uşoară din punct de vedere economic şi fără bariere birocratice. De asemenea această mişcare se manifestă şi prin transferul către . în Marea Britanie. statul trebuie să intervină pentru a evita eventuale abuzuri.3. British Airways.3. cât şi de cei privaţi. decât mai multe. Efectele externe negative sunt pierderi ocazionate de activitatea unor firme. privatizarea vizează atât mica privatizare (prin licitaţii. Astfel. Teoria monopolului natural şi a pieţelor contestabile. este preferabil ca pentru cea mai mare parte a legăturilor între diferite localităţi să existe o singură legătură pe calea ferată. sănătate etc. cât şi marea privatizare sau privatizarea marilor întreprinderi (realizată prin metode precum vânzări prin licitaţii. teoria concurentei distructive. telecomunicaţii etc. vor exista foarte puţin candidaţi dornici de a intra pe piaţa respectivă şi fiind inevitabilă apariţia monopolului natural. În aceste ţări. Necesitatea unor servicii publice pentru care tarifele să fie mai mici decât cele care ar rezulta având în vedere numai calculele de rentabilitate economică.3.transferul înspre sectorul privat a unei părţi importante din sectorul public – realizat prin tendinţa de privatizare care a cuprins toate sectoarele economiilor ţărilor occidentale începând cu ani ”70.

Dereglementarea a cuprins mai ales telecomunicaţiile. au fost create agenţii specializate de privatizare. anumite sectoare ale transporturilor etc. De subliniat este faptul că în aceste ţări privatizarea vizează atât mica precum şi marea privatizare. vânzări prin licitaţii. privatizarea este. Serviciile bancare. au fost autorizate şi alte firme să opereze pe segmente de piaţă foarte particulare (transmisia de date informatice). în Franţa. ATT a abandonat monopolul local al comunicaţiilor telefonice “de bază”10 către 7 companii regionale. în Danemarca încă din 1906 funcţiona o societate privată de luptă contra incendiilor. Ca urmare a plângerilor uneia din ele. dereglementarea în sectorul serviciilor.8 În consecinţă. reglementând intrarea pe pieţe prin măsuri . ci a celei mai mari părţi naţionalizate după 1945. Mica privatizare priveşte întreprinderile mici din domenii cum ar fi. în Elveţia. în general. Telecomunicaţiile. De altfel. având în 1982 mai mult de 1 milion de angajaţi. era o societate gigant. iar în altele sunt ministere (Polonia. În ceea ce priveşte marea privatizare. se înscrie într-o tendinţă mai generală şi mai veche de prestare ca servicii marfă a unor servicii anterior asumate de colectivităţile locale (întreprinderile private de servicii poştale paralele cu administraţia publică a poştelor. această tendinţă se manifestă în Germania. ATT a obţinut autorizaţia de a se lansa pe alte pieţe (informatică) şi de a-şi oferi serviciile de telecomunicaţii în alte ţări. cumpărarea întreprinderilor de cadrele de conducere şi salariaţi (MEBO). De la sfârşitul anilor 1960. cu rolul de a planifica şi pune în practică măsurile de privatizare. unde ATT rămâne foarte prezentă. fiind plasată sub tutela Comisiei Federale de Comunicaţii care-i controla preţurile. comerţul cu amănuntul. În unele ţări aceste agenţii sunt organisme independente în cadrul guvernului. antrenând dereglementarea sectorului începând din 1984. Italia. A. în 1974. sunt libere. eforturile s-au concentrat în crearea noilor cadre juridice şi instituţionale necesare realizării programelor de privatizare. legea privatizării din 1986 viza alături de privatizările din sectorul industrial şi repartizarea instituţiilor de credit şi a companiilor de asigurări.sectorul privat a unor servicii ca cele de igienă. în special în domeniul telecomunicaţiilor. contextul care poate produce dinamismul economic necesar reconstrucţiei Europei centrale şi orientale. care reveneau în sarcina colectivităţilor locale. artizanatul. cuprinzând. În Franţa. “eclipsând” cele mai ambiţioase programe de privatizare ale ţărilor membre ale OCDE.T. întreprinderi mici şi mijlocii reprezintă unul din domeniile cu cele mai rapide posibilităţi de privatizare şi de progres pentru ţările Europei centrale şi orientale. Republica Cehă. în aceste ţări. a băncilor. micile privatizări se fac prin licitaţii în cadrul cărora proprietatea capitalului sau închirierea (adeseori însoţită de o opţiune viitoare de cumpărare) este adjudecată de cel care oferă mai mult. ca de exemplu. oferte publice de vânzare. de asemenea. În ceea ce priveşte tendinţa de dereglementare în sectorul serviciilor cea mai completă experienţă în această privinţă aparţine SUA care. Franţa. societatea “Securitas” dispune de poliţişti privaţi şi exemplele ar putea continua. De notat că în Franţa această politică de reactivare a capitalului privat şi a pieţei. În 1984. În schimb. 1. dezvoltarea învăţământului privat). ale efectelor externe negative legate de falimente bancare sau de proasta informare a consumatorilor. la fel ca şi telecomunicaţiile locale cu “valoare adăugată”. 3. dezvoltarea “radiourilor libere”. Trebuie subliniat de la început că dereglementarea americană a fost realizată plecând de la o situaţie deja mai puţin reglementată decât în alte ţări. Japonia etc. care a condus în 1982 la un “aranjament amiabil”. Ungaria). Sectorul serviciilor. Cu scopul de a evita riscurile concurenţei distructive. Elveţia. Până în 1984 firmei ATT9 îi era atribuit monopolul în acest sector. Reţeaua naţională de telecomunicaţii era considerată a constitui un monopol natural. Departamentul Justiţiei a angajat un proces contra ATT. al serviciilor bancare şi cel al transporturilor aeriene. serviciile bancare şi transporturile aeriene. acest lucru este valabil nu numai pentru Franţa. Acestea au avut ca obiect restrângerea concurenţei. Amploarea programelor de privatizare preconizate în aceste ţări este fără precedent. pe ansamblul teritoriului american. restituiri etc. mai ales centrată pe activităţile de servicii sau pe baza lor tehnică. ale restaurantelor şi hotelurilor etc. curăţătorii. Telecomunicaţiile interurbane. În cea mai mare parte a ţărilor. ca şi domeniul telecomunicaţiilor şi audio-vizualului. Slovacia). Cu particularităţi.T. Astfel. nu numai a celor naţionalizate în 1982. Proprietatea privată şi pluralismul reprezentând mediul în care inovaţia este stimulată şi asumarea riscului recompensată. În primul rând. beneficiind de o anumită autonomie pentru acţiunile lor (România. 2. de pe la mijlocul anilor 1970 au cunoscut o vastă mişcare de dereglementare economică a accesului la pieţele serviciilor. respectiv privatizarea marilor întreprinderi există numeroase metode printre care: privatizarea de masă. băncile americane au fost supuse după criza dintre cele două războaie mondiale la multiple reglementări.

în general statul fixează preţurile în aceste sectoare. De exemplu. Odată cu iniţierea proceselor de liberalizare au fost repuse în discuţie şi teoriile economice care justificau intervenţia statului în sectorul serviciilor. Printre argumentele care susţin limitarea intervenţiei statului pe piaţa serviciilor pot fi menţionate: Rolul concurenţei în creşterea eficienţei economice şi reducerea tarifelor.). cea mai mare parte a acestor reglementări au fost ocolite cu asentimentul mai mult sau mai puţin explicit al autorităţilor. dereglementării economice. beneficiau de o slăbire a controlului statului. De asemenea.1. La sfârşitul lui 1986. Totodată. dar nu total neglijabilă. ceea ce a condus la o quasi-dereglementare de fapt. restricţiile administrative au fost slăbite mai ales începând cu anii 1985-1986. în general. companiile trebuiau să asigure servicii cu caracter public. data liberalizării totale a preţurilor. Repunerea în discuţie de către economişti a justificărilor tradiţionale ale reglementării. demonstrând că puterea economiştilor este limitată. asigurări ale depozitelor etc. Tarifele erau controlate prin organismul de tutelă Organizaţia Aeronauticii Civile (CAB11). De la sfârşitul anilor 1970. legislaţia a urmat parţial această mişcare (legile bancare din 1980 şi 1982) suprimând controlul asupra ratelor de dobândă şi făcând mai suple compartimentările. Aceste reglementări pot impune o anumită conduită atât producătorului. 3. fiecare grupă neputând oferi decât servicii specifice. în particular în cursul procesului ATT. un control temporar al preţurilor poate fi restabilit în împrejurări excepţionale. a influenţat luarea deciziilor juridice şi politice.. Aceste reglementări de intrare erau însoţite de un control al preţurilor. Totuşi. case de economii etc. La sfârşitul anului 1984. în Franţa.1987. Legea dereglementării aeriene a programat pe termen mediu dispariţia tuturor acestor reglementări. controlul regulilor de securitate asigurat prin Departamentul Transporturilor. este menţinut un control permanent în sectoarele unde concurenţa poate acţiona dificil şi cum acest lucru se întâmplă mai ales în cazul întreprinderilor publice. “Lecţia” americană a fost însuşită şi de alte ţări. în plus. şi pot contribui la formarea unor raporturi stabile şi benefice pe termen lung în cadrul mecanismelor de piaţă. A rămas. sau sectoriale (distincţii între bănci de depozit. Acesta a fost mult timp prezentat ca un caz de oligopol natural. cum ar fi exploatarea de linii secundare neprofitabile. obiectivul era atins şi CAB dizolvată. Rolul reglementărilor tehnice şi deontologice în controlul şi diminuarea producţiei de externalităţi negative. Aceste consideraţii au condus SUA să supună unui regim de autorizare prealabilă exploatarea oricărei legături între două state. în mod normal.de compartimentare. interzise altora). măsuri asociate. Ultimul pas a fost făcut la 1. marjele comerţului erau libere şi serviciile. Astfel. Aceste măsuri au fost însoţite de o întărire a normelor tehnice (măsuri prudenţiale. . Transportul aerian. pieţele bancare nu au fost accesibile societăţilor nonbancare. adică al ratelor de dobândă. Compartimentările au fost geografice (o bancă dintr-un stat nu putea să deschidă sucursale în alt stat). comerciale. cât şi consumatorului pe o anumită piaţă. bineînţeles. În 1978.

1.2. Oferta de servicii 5.1.2.2 . Definirea si caracteristicile bunurilor publice si serviciilor colective OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa definiti.CAPITOLUL 5.3. Raportul pret / calitate în domeniul serviciilor 5. oferta de servicii. Valoarea adaugata de servicii 5.1. •Sa explicati si sa exemplificati tendinta de disocie re / asociere în cadrul ofertei de servicii si fata de oferta de bunuri materiale. în sens specific. •Sa recunoasteti si sa utilizati diferite metode de stabilire a tarifelor la servicii.3. •Sa utilizati diferite metode pentru dimensionarea ofertei de servicii în conditii de risc. Tarifarea serviciilor publice 5. •Sa evidentiati rolul clientilor si al personalului de contact în prestarea si comercializarea serviciilor. Tarifele pentru servicii 5. •Sa calculati valoarea adaugata în servicii în preturi comparabile utilizând metodele extrapolarii si deflatiei.1. Caracteristici ale ofertei de servicii 5.1 .2. . Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei 5.1.1. OFERTA SI TARIFELE PENTRU SERVICII 5.2. •Sa argumentati tendinta de crestere a ofertei de servicii în ritmuri superioare celorlalte sectoare ale economiei.3. •Sa distingeti modul de calcul al valorii adaugate în sectorul serviciilor în functie de specificul activitatilor (de productie sau de intermediere). •Sa explicati raportul diferentiere / asemanare (personalizare / standardizare) în cadrul ofertei de servicii.2. •Sa demonstrati necesitatea cresterii continue a calitatii ofertei de servicii.2. Tendinte în evolutia ofertei de servicii 5.

Bucuresti. Paris. 1991. 379 din 5 octombrie 1998 . Andreea S chiopu. C. este egal cu costul variabil unitar). 1991. Economica. 1994 V. tarif = valoarea pe piata a serviciilor. disocierea ofertei de servicii = separarea (specializarea) unor servicii în cadrul ofertei globale si producerea si/sau comercializarea lor autonoma. M. Of. M. P. Ed. Hotarârea Guvernului României nr.CUVINTE CHEIE oferta de servicii (în sens generic) = productia de servicii destinata comercializarii pe piata . etc. nr. Bucuresti. Madalina Tala. Paris. Tocquer. Politica. Of. BIBLIOGRAFIE Maria Ioncica . 3. services et technologies.B. nr. Economica.A. 6. 1994. 1983 G. M. Olteanu. Bucuresti. energie electrica) obligat sa contracteze furnizarea serviciului respectiv cu un anumit distribuitor. Economie: les règles du jeu. Bucuresti. Marketingul serviciilor. Le marketing des services. Uranus. J. valoarea adaugata de servicii = diferenta între productia globala a unei întreprinderi de servicii si consumul intermediar. 2.345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata. Ed. 17. 2003. Quinn. 5. Bucuresti. 1993 14. Preturi si tarife. Les services. Dunod. Paris. Ediscience International. Tatiana Mosteanu. Paris. know-how. Limitele certitudinii. Constantin Floricel. 519 din 30 decembrie 1998 20. standardizarea serviciilor = stabilirea unor standarde (norme) privind productia si comercializarea serviciilor. Al treilea val. stratégies et tactiques des entreprises. M. Langlois. Ed. 1988. Dunod. 1983 S. 12. Les prix. 13. Marketing. Of. revista Capital nr. W. Bucuresti. 1996. Sandvisuri de comanda pentru petreceri. Economia serviciilor. 670 din 30 septembrie 1998 privind modul de stabilire si de ajustare a tarifelor practicate de catre Societate Nationala de Telecomunicatii Romtelecom – S. Bucuresti. Alvin Toffler. Papillon. Ed. Langeard. 170 din 30 septembrie 1999 21. Bertrand de Jouvenel. redeventa = cota procentuala din cifra de afaceri. Legea nr. Paris. 44 din 20 septembrie 1999 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica si termica livrata de Compania Nat ionala de Electricitate – S. le Duff. catering = servicii de asigurare a preparatelor culinare si bauturilor pentru anumite ocazii sau categorii de consumatori de catre unitati specializate. asocierea ofertei de servicii = gruparea serviciilor în „pachete” care sunt oferite consumatorilor. . 1996. Edimpress. Paris. Cuza”. Dominique Roux.A. Ed. serviciilor legate de achizitionarea de licente. 7. Didier. 3. Maryse Giletta. oferta de servicii (în sens specific) = c apacitatea prestatorilor de a furniza servicii pentru piata . deflatie = eliminarea influentei inflatiei (a cresterii) preturilor. Uranus. Coeditie Marketer. Ed. Paris. Jacques de Bandt. Ed. Productivité et prix. 1989 11. Dunod. – Editia a III-a. reprezentând contraval. Ordonant a de urgenta a Guvernului României privind energia electrica si termica nr. M. Ed. Decizia nr. 1986 15. L’entreprise intelligente. Dalina Dumitrescu. Culegere de probleme si studii de caz" . Laurentia Stelea. Universitat ii “Al. 9. M. 10. 371 din 1 iunie 2002 19. politiques. cost marginal = cost suplimentar pentru productia unei cantitati de servicii peste nivelul initial al productiei (pe termen scurt. Bucuresti. Iasi. Eyrolles. Savoir. 1990 16. I. 2002 O. Constantin.. 4. Stahel. "Economia Serviciilor. Cetinã. Didactica si Pedagogica. P. Eiglier. consumul intermediar = cumpararile de bunuri si servicii de la terti pentru realizarea productiei globale. Teorie si practica. Vuibert Gestion. Giarini. pentru furnizarea serviciilor de telecomunicatii de baza. Ed. Didacticã si Pedagogicã. Analyse économique et gestion de l’entreprise. 1992 J. Modul economic de gândire.Camro. Politica. Ed. Marketing des services: le défi relationnel. I. venit marginal = venit suplimentar asteptat din vânzarea unei cantitati de servicii peste nivelul initial. 18. Servuction. R. 22 ianuarie 1998. nr. consumator captiv = consumatorul unui serviciu (de exemplu. Felicia Alexandru. Of. 1. E. Progresul în om. Gestion Publique. Ed. Mihaela Padurean. nr. revazuta si adaugita. Heyne. 8. 1995. Expert. Maria Ioncica.63 din 28 decembrie 1998.

Asupra valorii adaugate create de servicii se aplica TVA. metoda determinarii pragului de rentabilitate (punctului mort). . Astfel din oferta de servicii. avute în vedere de producatori (vânzatori) si. categoria unitatii prestatoare. cum ar fi cele de: tarif. în tarifarea serviciilor publice se ajunge la confruntarea a doua tendinte si anume aceea de uniformizare (tarifare în acelasi mod a tuturor utilizatorilor) si aceea de diferent iere (discriminare). elementul cel mai important în aprecierea tarifului îl reprezinta calitatea serviciului. Pentru masurarea valorii adaugate de servicii în preturi constante (comparabile) se pot folosi metodele ”deflatiei” sau ”extrapolarii” (simple sau duble). executarea unor servicii în regim de urgenta. împletirea elementelor cu grad înalt de rigiditate si a celor cu o anumita flexibilitate si dimensionarea ofertei de servicii în conditii de risc. iar cele legate de consum se refera la: utilizator sau la modul de utilizare. metoda venitului marginal egal cu costul marginal.excluderea consumului. bazate pe caracteristicile lor dintre care se remarca: non-rivalitatea si non. dubla tendinta de disociere / asociere. de tip monom cu abonament si de tip monom diferentiat cu abonament. Dintre tendintele în evolutia ofertei de servicii.REZUMAT Doua dintre cele mai importante categorii ale pietei serviciilor sunt: oferta si tarifele. O prima caracteristica a ofertei de servicii rezulta chiar din modul ei specific de definire. Din punct de vedere al clientului. frecventa cererii si motivatia acesteia. Alte caracteristici importante ale ofertei de servicii se refera la raportul diferentiere / asemanare (personalizare / standardizare). comparatia cu pretul bunurilor substituibile sau cu efortul de a si-l face singur. existând în acest sens operatiuni impozabile si neimpozabile sau scutite de TVA precum si doua cote de impozitare. Pentru plata serviciilor se folosesc mai multe notiuni. taxa. efectele externe si vointa colectiva de a favoriza sau de a defavoriza anumite consumuri. pentru consumatorii captivi acestea se stabilesc de Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Tarifele reglementate pentru consumatorii finali industriali de energie electrica pot fi de tip “monom” sau “binom”. Serviciile colective furnizate de bunurile publice pure au modalitati specifice de tarifare. de utilizatori (cumparatori). destinatarul serviciilor. În calculul valorii adaugate de servicii apar o serie de dificultati legate de neluarea în calcul a valorii economice a serviciilor gratuite si evaluare a evolutiei valorii adaugate de servicii în timp. mecanismele cererii si ofertei si ale concurentei prin pret au forme specifice de manifestare în sectorul serviciilor. Probleme similare pune tarifarea serviciilor furnizate de bunurile publice mixte datorita a trei factori: importanta costurilor fixe suportate de producatori. de 19% si cota 0. calitate si modul de productie. respectiv. Dintre criteriile legate de productie se disting cele legate de cantitate. iar pentru consumatorii casnici pot fi: de tip social. modalitatea de cumparare a serviciilor. tarifele serviciilor sunt stabilite liber. definita ca fiind capacitatea organizatorica a prestatorilor de a furniza servicii destinate pietei. la domiciliul consumatorului. Prin aplicarea acestor criterii. cele legate de schimb se refera la: împrejurarile consumului si tipul indicatorilor de cantitate. Cu toata valabilitatea generala a acestor criterii. veniturile disponibile. onorariu etc. În economia de piata. raportul între cerere si oferta si tarifele practicate de concurenta. cantitatea serviciilor consumate etc. Din punct de vedere al vânzatorului criteriile cele mai importante care stau la baza deciziei de stabilire a tarifului se refera la: costuri. pe plan mondial. dupa ultimele reglementari. Daca în primul caz tarifele se stabilesc liber. de schimb sau de consumul acestora. se remarca sporirea acesteia. Tarifarea serviciilor publice are la baza o serie de criterii legate de productie. existând o relatie directa între tarif si calitate. Diferentierea tarifelor la servicii se face dupa o serie de criterii cum ar fi: variatia cererii în timp. fiind fundamentate pe o serie de criterii. în ultimele decenii în ritmuri superioare ofertei celorlalte sectoare ale economiei. simple sau diferent iate. atât în raport cu oferta de bunuri cât si în interiorul ofertei de servicii însesi si accentul din ce în ce mai puternic pus pe calitatea servic iilor. În cazul concret al preturilor si tarifelor pentru energie electrica si termica în România se practica doua categorii de preturi si tarife si anume: rezultate din mecanismul concurential al pietei pentru consumatorii eligibili si tarife reglementate pentru consumatorii captivi. respectiv. redeventa . Dintre metodele de fundamentare a tarifelor se evidentiaza: metoda marjei de profit adaugata la costuri. fac parte forta de munca. pret. baza tehnica precum si sistemul de relatii între ofertanti si consumatori. Din punct de vedere al cumpa ratorului tariful este apreciat în functie de calitatea si utilitatea serviciului.

Spre deosebire de oferta de bunuri.baza tehnică necesară– este un element foarte important mai ales pentru anumite sectoare ale serviciilor. Caracteristici ale ofertei de servicii Caracteristicile ofertei de servicii Oferta de servicii este definită în sens generic. oferta de servicii nu îmbracă forma stocurilor existente pe piaţă şi a cantităţilor de mărfuri care pot fi aduse pe piaţă (datorită caracteristicilor de nematerialitate şi nestocabilitate). tot mai mult. telecomunicaţii. Modul specific în care poate fi definită oferta. Tarifele pentru serviciile de telecomunicatii de baza sunt stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei si al Ministerului Comunicatiilor. clientul unei societăţi de servicii poate fi considerat „resursă umană externă” cu influenţă majoră asupra strategiei firmei respective. abonamentul si o parte variabila. clienţii nu doresc să se identifice cu o întreprindere care nu se bucură de o reputaţie bună. oferta poate fi adaptată nevoilor specifice ale acestora. ex. (utilizatori) – evidenţiază influenţa tot mai exigentă a consumatorilor asupra producătorilor.1. Uneori. De aceea teoria spune că. în cadrul relaţiilor contractuale dintre furnizori şi beneficiari Caracteristici: I. Clientul se identifică adesea cu întreprinderea. „automate” în serviciile bancare). Toffler (în „Al treilea val”): prosumator şi prosum (prin participarea consumatorului la producţia de servicii). unitatea fizica supusa tarifarii fiind gigacaloria. hoteluri . Oferta de servicii 5. determină calitatea ofertei de servicii. structură şi termene cerinţele beneficiarilor.1.forţa de muncă ce urmează a presta serviciul. Consecinţă a participării clienţilor la producţia de servicii apare relaţia strânsă între client şi organizator. Tarifarea acestor servicii cuprinde o parte fixa. Capacitatea organizatorică cuprinde: . 5.sistemul de relaţii între prestatori şi consumatori. . numită „piramida inversă Clienţi Personal de contact Personal operativ care nu este în contact Personal funcţional Direcţia generala . ca producţie de servicii destinată comercializării pe piaţă.1 . în functie de numarul de impulsuri consumate si tariful pe impuls. adică nu fac obiectul livrărilor de mărfuri. Astfel au apărut unii termeni noi: A. Prin integrarea clientului în procesul de producţie al serviciilor. chiar clientul face parte din lanţul de producţie (a serviciilor). Autoservirea în comerţ/în alimentaţia publică.prin pregătirea şi aptitudinile lui. fapt ce implică o nouă abordare a organizării întreprinderii. pentru transporturi. Imaginea firmei producătoare de servicii devine factor cheie de reuşită pentru că. (ex. .Tarifele pentru energia termica sunt diferentiate pe tipuri de energie si pe tipuri de consumatori. Din această cauză întreprinderea trebuie să valorifice raporturile sale cu clientela. Oferta de servicii apare ca fiind capacitatea organizatorică a furnizorilor de servicii de a satisface în anumite condiţii de calitate.

Prima şi cea mai importantă s-a manifestat începând cu ultimele 2 decenii. Într-o astfel de organizaţie.: •cabinetele de consultanţă. adică. bazele de cazare. ci trebuie să se adapteze permanent la aceasta. Uşurinţa de memorizare . excursiile. marca poate contribui la concretizarea şi difuzarea serviciilor dacă posedă următoarele 4 caracteristici : 1. Astfel. de regulă.originalitatea. •mini-max – minimizarea maximului de regret. persoana cea mai importantă este de obicei cea care se găseşte în contact direct cu el. în ritmuri superioare ofertei celorlalte sectoare ale economiei. să o stimuleze şi chiar să o creeze. Ex. şi atunci protecţia juridică se limitează la numele serviciului marca sa sau la sloganul publicitar. nu trebuie abuzat de semne şi acronime. (ex. Raportul diferenţiere-asemănare. Caracterul activ al ofertei de servicii se manifestă prin faptul că acesta nu poate fi indiferent faţă de cerere. studiul nevoilor de servicii. Pertinenţa – numele trebuie să evoce serviciul şi să-l situeze clar în spiritul clientului. în timp ce programele. respectiv timp mult. În aceste condiţii ajungem la diferenţierea serviciilor adică. Supleţea – alegerea numelui trebuie să ţină cont de evoluţia strategiei întreprinderii În ceea ce priveşte cerinţa de personalizare şi diferenţiere a serviciilor. Metode pentru luarea celor mai bune decizii: •maxi-min (maximizarea minimului de rezultat). dar şi un maxim de personalizare. 4. O altă consecinţă a imaterialităţiii este faptul că serviciul este greu de protejat în plan juridic. şi e tendinţa de creştere a ofertei de servicii. III. 2. fiecare firmă producătoare poate să-şi conceapă oferta într-o manieră proprie. În deceniul a 8-lea: . •calculul speranţei matematice. meniurile restaurantelor sunt flexibile. 3. riscul de imitaţie din partea concurenţilor este foarte ridicat. •profesorii = punctul central în şcoli În acest tip de organizare toate celelalte persoane sunt calificate şi trebuie să acţioneze ca personal de „susţinere”. iar altele o anumită flexibilitate. V.2. au un rol important cercetările de marketing. studiul măsurii în care acestea se pot transforma din cerere potenţială în cerere efectivă. Aparent stabilirea unor norme poate duce la uniformizare. (pentru că produsele de serie presupun costuri de scală dar şi preţuri mai mici). în condiţii de risc. respectiv personalizare-standardizare în oferta de servicii Această caracteristică este determinată de nematerialitatea serviciilor şi de participarea clientului la procesul de producţie. •piloţii = punctul central în transportul aerian. Oferta turistică (are ca elemente de rigiditate patrimoniul natural. de tratament) care necesită investiţii. Oferta de servicii cuprinde o serie de elemente din care unele îi conferă un grad înalt de rigiditate. originalitate – întreprinderea trebuie să evite să recurgă la nume generice care nu-i permit să se distingă de rivali săi si. II. Deci marca este un fel de semnal care evocă anumite caracteristici ale serviciului şi ajută consumatorul să le regăsească. Numele serviciului. Astfel procesul de producţie poate fi personalizat la scară foarte mare oferind clienţilor nu numai cele mai bune preţuri. dar pot fi găsite soluţii de „personalizare” a serviciilor. Tendinţe în evoluţia ofertei de servicii I. adică al nivelului cererii care are cea mai mare „speranţă” de realizare 5.1. •medicii = persoane cheie în spitale.Pentru clientul unei întreprinderi de servicii. Oferta de servicii reprezintă un element potenţial aflat într-o stare de aşteptare activă în raport cu cerinţele clienţilor. apare problema sau întrebarea: Este necesară şi totodată e posibilă stabilirea unor norme privind oferta de servicii? Aparent este dificil – totuşi multe întrepinderi de servicii îşi „standardizează” oferta pentru a administra şi controla mai bine calitatea serviciilor. de asemenea. IV. de asemenea importante sunt şi publicitatea şi promovarea. Dimensionarea ofertei de servicii se face. pertinenţa şi simplitatea numelui facilitează memorarea. toate sistemele şi echipele funcţionale „lucrează” pentru personalul din prima linie şi cu atât mai mult această formulă este specifică pentru personalul de contact cu nivel înalt de calificare.

firme.A. ca amabilitatea personalului. alimentaţie. onomastici. adică 20%. = P.9%. dublă tendinţă de disociere. în general avantajos pentru client III. adică: servicii postvânzare. servicii de consultanţă în utilizare. Pe măsura dezvoltării producţiei şi comerţului cu programe. Spre sfârşitul deceniului 9. cateringul de aviaţie – folosit în cadrul transporturilor aeriene pentru hrănirea pasagerilor. . Explicaţia: exceptând economiile de subzistenţă. Tendinţa de asociere între oferta de bunuri şi cea de servicii. Succesul unei firme de servicii este asigurat de calitatea şi eficienţa prestării serviciilor.3. valoarea adăugată de servicii (V. în turism. este dificil de determinat nivelul calitativ al unui serviciu în momentul în care este produs. spitale. Pentru firmele care realizează activităţi de intermediere.8%. conceptul „inclusiv-tour” – presupune asocierea mai multor servicii care compun produsul turistic: transport.pentru economiile dezvoltate s-au evidenţiat preponderenţa terţiarului în crearea PIB. exemplu clasic: oferta de calculatoare şi oferta de programe. cocteiluri. Accentul din ce în ce mai puternic pus pe calitatea serviciilor Această tendinţă apare datorită creşterii concurenţei între firmele de servicii. declinul relativ al sectorului primar. cateringul de eveniment – pentru organizarea de banchete. În România. personalizarea produselor. c). produsul global este reprezentat de adaosul comercial sau comisionul pe care acestea îl percep. presupunând reunirea mai multor servicii într-o ofertă globală. servicii de întreţinere. b). realizate de întreprinderi specializate distincte de cele care produc calculatoare. Apare în paralel cu tendinţa anterioară. iar ponderea se situa deja la 30% minim ca regulă generală. La începutul deceniului 9 nu existau ţări pentru care această pondere să fie inferioară unei cincimi.L). companii de transport. De asemenea există factori interni care asigură calitatea serviciilor ca: competenţa profesională a prestaţiilor. Există factori externi care pot interveni şi care nu pot fii controlaţi. Valoarea adăugată de întreprinderi are mai multe destinatii: – factorul muncă prin salarii .) este obţinută ca diferenţă între produsul global (P. Aceasta apare pentru că producătorii bunurilor folosesc diversificarea serviciilor asociate bunurilor ca o strategie de a depăşi concurenţa. Ea se desfăşoară în paralel cu tendinţa de disociere.G.A. 4. acestea au devenit activităţi de sine stătătoare. ( în ţările dezvoltate). 1. În practică. Dar. un minimum de servicii apare necesar în orice economie. Interesul firmei de servicii este ca prin nivelul calitativ al serviciilor să asigure satisfacţia clienţilor şi implicit fidelizarea acestora. În cadrul serviciilor de alimentaţie publică. Tendinţa asociere în cadrul ofertei de servicii . flexibilitatea (reactivitatea).G. Această tendinţă se manifestă pentru toate bunurile a căror utilizare presupune şi achiziţionarea de know-how 2.pentru economiile cu dezvoltare medie – serviciile deţineau aproximativ 48% în crearea PIB.asociere. Valoarea adăugată de servicii Creşterea ponderii serviciilor în PNB (PIB) evidenţiază tendinţa de creştere a valorii adăugate de servicii la nivel macroeconomic prin însumare a valorilor adăugate realizate la nivel micro-economic. 3. Este vorba de servicii de asigurăre a mâncării şi băuturilor pentru anumite ocazii sau categorii de consumatori. iar ponderea industriei + construcţiilor la crearea PIB 34. ponderea agriculturii + silvicultură era 16% II. cateringul industrial – utilizat pe scară largă de şcoli. serviciile deţineau aproximativ 60% în crearea PIB. 5. de către firme specializate.1. atât în raport cu oferta de bunuri cât şi în interiorul ofertei de servicii însăşi. pentru a cuceri sau a se menţine pe o anumită piaţă. prin practicarea aşa numitului sistem catering. Este vorba de serviciile complementare bunurilor. Această tendinţă este legată de prelungirea ciclului de viaţă al produsului. practicându-se un preţ forfetar.cateringul s-a specializat în 3 direcţii diferite: a). la nivelul anului 1998. Tendinţa de disociere în cadrul ofertei de servicii. Tendinţa de disociere a ofertei de servicii faţă de oferta de bunuri: O lungă perioadă de timp serviciile au fost comercializate împreună cu bunurile. În prezent acest serviciu . V. agrement. începutul declinului sectorului secundar. cazare.I. Ex. situaţia se prezenta astfel: ponderea serviciilor la crearea PIB era de 37. valoarea adăugată la nivelul unei întreprinderi date se calculează ca diferenţă dintre vânzările şi cumpărările respectivei întreprinderi. Ex.) şi consumul intermediar (C. ponderea serviciilor în PIB depăşea 70%. – C. Ca şi pentru celelalte sectoare ale economiei. dar şi datorită creşterii exigenţelor consumatorilor. Acestea din urmă erau vândute împreună cu calculatoarele ca simplu mod de utilizare..

nu există nici dovada serviciului prestat sau a avantajului obţinut. pornind de la datele perioadei curente. transferul proprietăţii bunurilor imobile între agenţii economici. Faptul că efortul unui om pune la dispoziţia altora “bunuri” sau “servicii” este recunoscut şi măsurat prin preţul pe care aceştia din urmă consimt să-l plătească. operaţiuni asimilate cu prestări de servicii. se extrapolează volumul cantitativ al producţiei. Acolo unde nu există preţ. precum şi între aceştia şi instituţii publice sau persoane fizice. pentru servicii a căror valoare intră în competenţa de stabilire a organelor financiare. această problemă este valabilă şi pentru bunuri şi cu atât mai mult pentru servicii pentru care aspectele nemateriale şi calitative sunt dominante. când este posibil de a găsi pe baza cantităţilor o exprimare fizică a volumului producţiei. denumirea de taxă. importul de servicii2 Prin prestare de servicii impozabilă. pentru parcare. De altfel. . Tarifele pentru servicii • • • Tariful este denumirea uzuală pentru a desemna valoarea pe piaţă a unui serviciu. iar prin metoda extrapolării pornindu-se de la datele perioadei de bază. Astfel. În sectorul serviciilor. În calculul valorii adăugate de servicii şi implicit în aprecierea contribuţiei serviciilor la crearea PIB apar o serie de dificultăţi. Asemenea puncte de vedere nu iau în considerare influenţa pe care creşterea calităţii o are asupra creşterii preţurilor. pentru folosirea autostrăzii. create de servicii. de exemplu pentru serviciile de alimentaţie publică. respectiv extrapola un singur indicator implicat în calculul valorii adăugate sau ambii indicatori.2. S-a făcut chiar afirmaţia că serviciile ar constitui un factor inflaţionist.A. unii economişti consideră creşterea producţiei şi deci a valorii adăugate de servicii ca “fictivă”. 311 din 27 noiembrie 1996. Metoda deflaţiei constă în eliminarea influenţei inflaţiei (a creşterii preţurilor). Este adevărat însă că aceasta este greu de separat de fenomenul inflaţiei. O soluţie la această problemă ar fi stabilirea preţului serviciilor ce nu sunt plătite prin comparare cu servicii similare efectuate de persoane plătite.O. şi în ţara noastră începând cu 1/07/1993 se aplică TVA. Totuşi. operaţiunile impozabile sunt: prestaţiile de servicii. Taxa are caracter fiscal şi se varsă la bugetul statului. pentru folosirea reclamelor şi firmelor luminoase etc. În afara noţiunii de tarif se mai foloseşte şi pentru unele servicii noţiunea de preţ. M. 1178 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. producţia şi valoarea adăugată a serviciilor (pure) poate fi evaluată numai în preţuri curente. De aceea. Câteva exemple în acest sens sunt: taxa pentru urbanism. Se mai întâlneşte. rezultând următoarele posibilităţi pentru calcularea valorii adăugate de servicii în preţuri constante: Metoda deflaţie extrapolare Un singur indicator deflaţie simplă extrapolare simplă Ambii indicatori deflaţie dublă extrapolare dublă Asupra V. O primă dificultate se referă la calcularea. de asemenea. 2 Hotărârea Guvernului Românei nr. se înţelege orice activitate rezultată dintr-un contract prin care o persoana fizică sau juridică se obligă să execute o muncă manuală sau intelectuală în scopul obţinerii de profit şi care nu reprezintă transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile 5. Se pot deflata. sau mai bine zis la neluarea în calcul a valorii economice a serviciilor gratuite. în sensul taxei pe valoarea adăugată. nr.– stat prin impozite – sistemul bancar prin cheltuielile financiare – întreprindere prin amortizări şi profitul destinat pentru rezervă şi dezvoltare – patroni asociaţi (proprietari) prin profitul distribuit. Pentru măsurarea valorii adăugate de servicii în preţuri constante se pot folosi metodele “deflaţiei” sau “extrapolării”. aceasta poate fi evaluată şi în preţuiri constante sau comparabile. O altă problemă dificilă este evaluarea evoluţiei valorii adăugate de servicii în timp (de la o perioadă la alta). corespunzând în principal unei creşteri de preţuri. după unii autori.

Un răspuns la această întrebare oferă metoda venitului şi costului marginal. corespunzător cantităţii de servicii pentru care venitul marginal este egal cu costul marginal pe termen scurt. prin negociere între vânzător şi cumpărător. Metoda constă în calcularea costurilor unitare (inclusiv impozite şi taxe) la care se adaugă o marjă procentuală de profit. mecanismele cererii şi ofertei şi ale concurenţei au forme specifice de acţiune în determinarea nivelului tarifelor. 5. la produse diferite şi chiar la acelaşi produs pentru clienţi diferiţi. pentru a ţine seama de anumite particularităţi ale ofertei sau cererii. costul marginal este egal cu creşterea costurilor variabile. servicii similare sau complementare. în activitatea turistică. tarifele serviciilor. în funcţie de sezonalitate sunt foarte frecvent utilizate. Costul marginal este creşterea costului total provocată de producerea unei unităţi suplimentare. reprezintă contravaloarea serviciilor legate de achiziţionarea de licenţe sau know-how. precum şi de marjele de profit scontate de producător şi/sau comerciant (intermediar). tarifele fiind mai mari atunci când cererea este mai mare şi mai mici în perioada când cererea este în mod obişnuit mai redusă pentru a o stimula. trebuie totuşi subliniat că. de cotele de impozite şi taxe care trebuie acoperite de tarif. Din punct de vedere al vânzătorului. În economia de piaţă. veniturile disponibile. iar costul marginal este costul suplimentar pe care vânzătorul îl suporta pentru a realiza creşterea producţiei şi vânzărilor. având ca scop stimularea cererii în extrasezon. . Un punct de pornire pentru aceste căutări îl reprezintă metoda marjei de profit adăugată la costuri. decizia de stabilire a tarifului trebuie să ţină seama de cheltuieli (de producţie şi comercializare). b. pentru operaţiunile impozabile. comparaţia cu preţul bunurilor care eventual concurează serviciul şi/sau cu efortul de a şi-l face singur. dacă echipamentul rămâne constant. Pe termen scurt. Ca medie. care erau dispuşi să plătească mai mult. . Tarifele diferenţiate în timp. Alţi factori importanţi care influenţează această decizie sunt: raportul între cerere şi ofertă pentru serviciul respectiv şi tarifele practicate de concurenţă. ca şi preţurile bunurilor sunt stabilite liber.• Redevenţa. de regulă. se foloseşte metoda diferenţierii tarifelor pentru acelaşi tip de serviciu. Cu toată valabilitatea generală a acestor criterii. pentru sporirea cererii este necesară micşorarea tarifului. Maximizarea profitului se realizează pentru nivelul tarifului. o altă noţiune legată de plata serviciilor. Unul dintre criteriile de diferenţiere a tarifelor este legat de variaţia cererii în timp. datorită nematerialităţii şi neomogenităţii serviciilor pe de o parte şi “opacităţii” pieţei pe de altă parte. suma de TVA corespunzătoare. Aceasta deoarece micşorarea tarifului se face nu numai pentru clienţii suplimentari pe care vânzătorul caută să-i atragă cu scăderea de tarif. 2. şi chiar aceeaşi firmă variază procentajul marjelor sale la momente diferite. a. Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei În practică.2. În practică. La preţul de vânzare astfel obţinut se adaugă. 3. ştiut fiind că diferite firme adaugă marje procentuale diferite. Venitul marginal este venitul suplimentar aşteptat din vânzarea unei cantităţi de servicii în plus. plata făcându-se sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri obţinută cu licenţa achiziţionată. Astfel. Regula de bază în cadrul acestei metode pentru maximizarea venitului net este fixarea tarifului care permite vânzarea tuturor produselor pentru care venitul marginal se aşteaptă să fie egal cu costul marginal. ci pentru toţi clienţii. Din punct de vedere al cumpărătorului. ceea ce poate conduce la situaţii în care creşterea vânzărilor să nu aducă venit marginal. Dar această metodă nu oferă răspuns la întrebarea cât de mare ar trebui (sau poate) să fie marja procentuală de profit.1. Venitul suplimentar pe care îl câştigă de la noii clienţi poate fi contracarat de pierderea de venit de la clienţii vechi.În calcularea venitului marginal trebuie să se ţină seama de elasticitatea cererii în funcţie de tarif. 1. 3.1. de exemplu. tariful este apreciat în funcţie de utilitatea serviciului. se poate considera că piaţa se echilibrează pentru tariful care permite egalitatea cererii consumatorilor cu oferta producătorilor. găsirea acestui nivel al tarifului reprezintă o problemă de căutare.

În alte ţări, de exemplu Canada, Franţa, diferenţierea tarifelor în funcţie de variaţia cererii în timp este folosită şi în domeniul transporturilor feroviare. Principiul acestui sistem constă în diferenţierea tarifelor după zilele săptămânii (în funcţie de acestea diferă şi culoarea biletelor: albe, albastre sau roşii). Astfel, se practică trei categorii de tarife pentru: – zilele normale, acelea în care cererea este egală cu media anuală, tarife medii; – zilele de vârf, acelea în care cererea este cel puţin dublă faţă de zilele normale, tarife peste medie; – zilele slabe, acelea în care cererea este mai mică decât jumătate din cea a zilelor normale, tarife sub medie. 3.2. La tarife diferenţiate în funcţie de variaţia cererii în timp conduce şi aplicarea principiului tarifării la costul marginal. Acest principiu se aplică, de exemplu, în Franţa, pentru determinarea tarifelor pentru serviciile de producere şi distribuire a energiei electrice. În condiţiile unei cereri mai scăzute, pentru a satisface cererea la costul cel mai mic se organizează de aşa natură producţia, ca centralele producătoare a căror eficacitate este cea mai ridicată (în fapt cele mai recente) să lucreze la întreaga capacitate, satisfăcând în mod normal cererea. Pe măsura creşterii cererii vor intra în funcţiune şi centralele mai puţin eficiente. În felul acesta, costurile marginale diferă în funcţie de variaţia cererii, motiv pentru care se folosesc tarife diferenţiate după ore şi perioade, şi anume: – tarife ridicate când cererea este ridicată – tarife joase când cererea este slabă. 3.3. Un alt criteriu de diferenţiere a tarifelor este destinatarul serviciilor, acest criteriu având la bază mai ales motive de protecţie socială. Aşa, de exemplu, în domeniul transporturilor se folosesc “tarife sociale” în sprijinul unor segmente defavorizate de consumatori (pensionari, tineri, copii etc.), în cazul serviciilor de distribuire a electricităţii sunt folosite tarife diferenţiate pentru consumul menajer sau industrial. 3.4. Tarifele pot fi diferenţiale şi în funcţie de frecvenţa cererii şi motivaţia acesteia.De exemplu, în practica curentă a restaurantelor din SUA se întâlneşte folosirea unor preţuri mai mari pentru aceeaşi mâncare la cină decât la prânz. Aceste tarife diferenţiate se bazează pe elasticitatea diferită a cererii în cele două situaţii. Astfel, “clienţii de prânz”, ca o categorie, sunt mult mai receptivi la creşterile şi descreşterile de preţ decât “clienţii de cină”. Acest comportament are la bază în primul rând faptul că, clienţii de prânz mănâncă în oraş mult mai frecvent. Prin contrast, cina în oraş reprezintă un “eveniment” mult mai rar pentru majoritatea oamenilor, ci fiind dispuşi cu aceasta ocazie să cheltuiască mai mult. 3.5. Diferenţierea tarifelor se face şi în funcţie de alte criterii, cum ar fi: categoria unităţii (având în vedere calitatea şi diversitatea serviciilor, serviciilor oferite, gradul de confort asigurat etc.), executarea unor servicii în regim de urgenţă, la domiciliul consumatorilor, cantitatea serviciilor consumate (tarife mai mici sau mai mari începând de la un anumit nivel al cantităţii serviciilor consumate).

5.2.2. Raportul pret / calitate în domeniul serviciilor

5.2.3. Tarifarea serviciilor publice

5.2.3.1. Definirea si caracteristicile bunurilor publice si serviciilor colective
În limbaj curent, noţiunea de serviciu public este utilizată pentru a desemna o activitate de interes general, prestată de un organism, adică de o persoană juridică, autorizată de o autoritate a administraţiei publice. Noţiune complexă şi esenţială a dreptului administrativ, acest concept a suportat modificări importante de-a lungul timpului, care l-au făcut să îşi piardă claritatea iniţială. În doctrina occidentală s-au conturat până în prezent trei definiţii care coexistă şi care au fost preluate în legislaţia comunitară. •Definiţia clasică, conturată la începutul secolului al-XX-lea, consideră că serviciul public este acea activitate de interes general prestată numai de o persoană publică. În această accepţiune subzistă definiţia lui Duguit, potrivit căruia serviciul public este „activitatea pe care guvernanţii sunt obligaţi să o presteze în interesul celor guvernaţi”. Este evident că definirea serviciului

public se face după natura juridică a organului care îl prestează şi care trebuie neapărat să fie persoană publică, adică statul, colectivitate locală sau altă instituţie publică. La această semnificaţie M. Haurion adaugă sintagma serviciu public prin „natură” (şi nu după persoana care-l prestează) pentru a se opune lărgirii semnificaţiei serviciului public la orice tip de activitate pe care-l desfăşoară autorităţile statului. •Definiţia interbelică a apărut ca o necesitate impusă de dezvoltarea economică spectaculoasă a societăţii care solicita servicii publice variate, flexibile şi operative. Până în anul 1939, aceste servicii erau apanajul statului şi instituţiilor sale care nu mai puteau face faţă cerinţelor sociale, astfel încât s-a văzut nevoit să încredinţeze unele servicii publice către alte persoane private. Astfel, a apărut ideea prestării unui serviciu public prin intermediul unei firme private. Această definiţie rămânea deficitară pentru că nu preciza în ce condiţii activitatea unei persoane private poate fi considerată serviciu public. Această dilemă este lămurită în 1964 când Laubodere arată că: „Serviciul public este activitatea de interes general, prestată de o persoană privată având prerogativele puterii publice sub controlul administraţiei”. Aşadar, prima condiţie este „interesul general”. Atunci când analizăm, însă, activitatea unei persoane private este foarte greu să delimităm până unde merge interesul general şi de unde începe interesul particular. Cea mai bună distincţie este aceea dintre activităţile necesare şi activităţile profitabile: serviciile publice au ca prim obiectiv interesul public şi nu obţinerea de profit.. A doua condiţie, „mijloacele puterii publice”, sunt privilegii acordate persoanei private care serveşte interesul general şi ca atare se bucură de autoritate în raport cu terţii (şi nu de egalitate). Acest raport de autoritate permite fie monopolul asupra unei activităţi, fie emiterea de acte cu caracter unilateral sau chiar stabilirea de taxe. A treia condiţie se referă la „controlul administraţiei” asupra activităţii de prestări servicii publice. Această condiţie derivă din faptul că o persoană privată poate presta un serviciu public numai printr-o delegare dată de o persoană publică. Această delegare se poate face fie printr-un contract fie printr-un act administrativ unilateral explicit sau implicit. Delegarea este necesară pentru a circumscrie limitele în interiorul cărora poate acţiona cel împuternicit. •Definiţia actuală s-a conturat la sfârşitul anilor ’80, ca urmare a evoluţiei democraţiei, recunoscându-se faptul că unele servicii publice desfăşurate de persoane private nu trebuie să se bucure neapărat de prerogativele puterii publice. Precizarea este necesară întrucât o serie de servicii publice de interes social cum ar fi cele de sănătate, cultură, învăţământ etc. se realizează de către persoane private, dar fără prerogativele puterii publice. Ideea democratismului şi descentralizării a impus în practică sistemul preluării gestiunii serviciilor publice din mâna statului şi predării lor către persoane private, în condiţiile mai sus amintite. În jurisprudenţă s-a răspândit astfel sintagma „servicii private de interes general” care nu corespunde însă pe deplin celor trei condiţii stabilite în practica administraţiei publice, nici chiar în ţările dezvoltate. Cel puţin sub aspectul controlului, serviciile publice sunt subordonate administraţiei mai mult ca oricând. În concluzie, astăzi, identificarea unui serviciu public presupune luarea în considerare a trei elemente. a) Elementul material: serviciul public este, în primul rând, o activitate de interes general. Serviciul public nu mai este privit ca un organism public, ci, în special, ca o activitate care răspunde unui obiectiv de interes general. Această activitate poate fi asigurată eventual de către o persoană privată. Trebuie, de asemenea, menţionat că orice activitate de interes general reprezintă şi un serviciu public. b) Elementul voluntarist, adică intenţia puterilor publice. Nu va exista un serviciu public decât dacă puterile publice (autorităţi naţionale sau locale) şi-au manifestat intenţia de a-şi asuma (direct sau indirect) o activitate de interes general. Nu există, deci, servicii publice „prin natura lor”. Noţiunea de serviciu public apare, de aceea, ca o noţiune subiectivă şi evolutivă. Evoluţia are loc în sensul lărgirii sferei de cuprindere. Astfel, o dată cu dezvoltarea nevoilor în domeniul petrecerii timpului liber, activităţi cum ar fi exploatarea unui teatru, a unui teleski într-o staţiune montană sau organizarea de competiţii de către federaţiile sportive au căpătat eticheta de servicii publice. Există anumite dificultăţi în identificarea intenţiei exacte a guvernanţilor, mai ales atunci când ei încredinţează anumite activităţi de interes general unor persoane private, în mod expres ca fiind servicii publice. Este necesară, atunci, prezenţa a trei indicii pentru a putea identifica serviciul public: o activitatea trebuie să răspundă unei misiuni de interes general; o organizaţia privată respectivă trebuie să dispună de veritabile prerogative de putere publică; o organizaţia privată respectivă trebuie să fie supusă unui control din partea puterilor publice.

În majoritatea cazurilor, voinţa puterilor publice este uşor de identificat: persoana publică respectivă îşi asumă în mod direct activitatea de interes general în cauză. Dacă activitatea de interes general este asigurată de către o persoană privată, trebuie să se ţină seama în mod special de controlul administraţiei (de către puterea publică). Orice serviciu public depinde, deci, în mod direct sau indirect, de voinţa unei persoane publice care decide crearea sa, modul de gestiune, regulile fundamentale de organizare. c) Elementul formal. Regulile aplicabile în mod normal activităţilor de servicii publice provin din acel regim juridic căruia îi este supusă activitatea de interes general în cauză. Existenţa unui regim juridic specific, regimul de drept administrativ, apare în mod clar atunci când serviciul public este asigurat în mod direct de către o persoană publică.

5.2.3.2.Tipologia serviciilor publice
În literatura de specialitate se utilizează mai multe criterii de clasificare a serviciilor publice. 1. După natura serviciilor publice se disting: a. servicii publice administrative (SPA) b. şi servicii publice industriale şi comerciale (SPIC) Până în primii ani ai secolului al-XX-lea erau recunoscute de către stat aşa-numitele servicii publice administrative, deoarece ele erau ca obiect o activitate de natură administrativă şi nu comercială. Ca atare, activităţile umane se împărţeau în două mari categorii: activităţi administrative, pe care le putea desfăşura numai statul / instituţiile sale, şi activităţile industriale sau comerciale, pe care le îndeplineau persoanele private. În realitate, încă din secolul trecut autorităţile administraţiei publice au preluat activităţi industriale şi comerciale (transportul feroviar, exploatarea liniilor de tramvai, distribuţia de gaze şi electricitate etc.) Între nivelul de dezvoltare economico-socială şi controlul administrativ al unor sectoare de activitate s-a creat o contradicţie care, în cele din urmă, a dus la soluţia concesionării serviciilor comerciale şi industriale de stat către persoane private. Pe de altă parte, dispariţia totală a statului „jandarm” şi instaurarea statului „providenţei” a permis din ce în ce mai mult intervenţia colectivităţilor locale în activităţile comerciale şi industriale şi preluarea în gestiune proprie a acestor activităţi. În doctrină s-a considerat necesară distincţia dintre SPA şi SPIC pentru a putea şti cărui regim juridic corespund: serviciilor administrative trebuie să li se aplice regimul juridic administrativ, iar serviciilor cu caracter industrial şi comercial regimul juridic civil. Pentru a face însă distincţia între SPA şi SPIC s-a recurs la o serie de criterii): primul criteriu este acela al obiectului, adică al substanţei înseşi a activităţii; dacă activitatea este comparabilă cu aceea a întreprinderii private, se poate considera că suntem în prezenţa unui SPIC (exemplu: activitatea de transport), iar în caz contrar suntem în prezenţa unui SPA (exemplu: un serviciu de asistenţă socială); al doilea criteriu se referă la modul de finanţare a serviciului respectiv: astfel, dacă serviciul îşi acoperă cheltuielile din taxele plătite de beneficiari, suntem în prezenţa unui SPIC; dimpotrivă, dacă sursele de finanţare vin de la buget central/local, suntem în prezenţa unui SPA. Aşadar, un serviciu public este SPA, dacă are ca sursă de finanţare o taxă de natură fiscală sau este un SPIC, dacă încasează taxele de la usageri-beneficiari; al treilea criteriu se referă la modul de organizare şi funcţionare: dacă regulile sunt derogatorii de la dreptul civil, atunci este vorba de un SPA, în caz contrar fiind vorba de un SPIC. Sunt, evident, servicii publice administrative cele care funcţionează pe baza regulilor de contabilitate/finanţe publice. 2. După modul în care se realizează interesul general, deosebim: a) servicii publice al căror scop este satisfacerea directă şi individuală a cetăţenilor; b) servicii publice care oferă avantaje particularilor în mod indirect; c) servicii publice destinate colectivităţii în ansamblu. 3. După raporturile cu serviciile private, putem remarca: a) servicii monopolizate; b) servicii pe care administraţia publică le exercită în paralel cu persoane autorizate; c) servicii publice exercitate de persoane private, autorizate sub controlul unei autorităţi a administraţiei publice. 4. Din punct de vedere al delegării lor: a) servicii publice cu caracter exclusiv administrativ pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor persoane

(protecţia civilă, autoritatea tutelară, starea civilă); b) servicii publice care pot fi delegate altor persoane (salubritate, ecarisaj, iluminatul stradal, deratizare). 5. Din punct de vedere al importanţei sociale: a) servicii publice vitale (alimentare cu apă, canalizare, termoficare); b) servicii publice facultative (amenajare parcuri şi locuri de distracţii, centre de informare) etc. 6. În raport cu colectivităţile publice de care depind, distingem: a) Servicii publice interne şi extrateritoriale. Într-o manieră generală, toate serviciile sunt în cadrul geografic al statului, dar sunt unele care se prelungesc în exterior (de exemplu: afacerile externe au o administraţie centrală şi organe şi agenţi în exterior, serviciul marină-aviaţie, care se execută în afara graniţelor). Cu toate acestea, distincţia prezintă puţin interes din punct de vedere al structurii generale şi al regulilor de funcţionare a serviciilor; b) Serviciile civile şi cele militare. Cele din urmă sunt supuse unei discipline foarte stricte, organizate şi conduse după reguli care, parţial, le sunt proprii. În multe ţări ele dispun, chiar în timp de pace, de puterea de rechiziţie a oamenilor obligaţi să petreacă un anumit timp sub drapel şi de anumite puteri de rechiziţie a bunurilor. 7. După gradul de cuprindere, distingem: a) servicii de importanţă naţională, organizate la scara întregului teritoriu; b) servicii locale, organizate la scara colectivităţilor teritoriale judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale. În Europa, sub influenţa Franţei, coordonarea generală a serviciilor locale şi de stat aparţine executivului într-o unitate administrativă mai vastă şi anume: prefectul este ajutat de agenţi, birouri, servicii. În Spania, acesta se numeşte guvernator civil, în Belgia, guvernator de provincie, în Germania, preşedinte de district. 8. În practica internaţională se utilizează clasificarea bunurilor şi serviciilor după natura acestora, modul de folosire, procesul tehnologic, organizare şi finanţare, acţiune cunoscută sub denumirea de Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN). Din acest punct de vedere, serviciile publice sunt încadrate pe secţiuni, subsecţiuni, diviziuni, grupe şi clase, după cum urmează: 75 Administraţie publică şi apărare; asistenţă socială obligatorie 751 Administraţie generală 7511 Activităţi de administraţie generală 7512 Administrarea activităţii organismelor care acţionează în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, cu excepţia asistenţei sociale obligatorii 7513 Administrarea şi susţinerea activităţilor economice 7514 Activităţi auxiliare pentru guvern 7515 Administrarea activităţilor pentru protecţia mediului înconjurător 752 Servicii pentru societate 7521 Activităţi de afaceri externe 7522 Activităţi de apărare naţională 7523 Activităţi de justiţie 7524 Activităţi de ordine publică 7525 Activităţi de protecţie civilă 753 Activităţi de protecţie socială obligatorie 7531 Activităţi de protecţie socială obligatorie (exclusiv ajutoarele pentru şomaj) 7532 Gestionarea fondului de şomaj ÎNVĂŢĂMÂNT 80 Învăţământ 801 Învăţământ preşcolar şi primar 8021 Învăţământ gimnazial 8022 Învăţământ liceal 8023 Învăţământ profesional 8024 Învăţământ postliceal 803 Învăţământ superior

SOCIALE ŞI PERSONALE 90 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor. salubritate şi activităţi similare 91 Activităţi sociative diverse 911 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 912 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 913 Alte activităţi asociative 9131 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9132 Activităţi ale organizaţiilor politice 9133 Alte activităţi asociative 92 Activităţi recreative. salubritate şi activităţi similare 9000 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor.8031 Învăţământ superior 8032 Învăţământ postuniversitar şi de doctorat SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 85 Sănătate şi asistenţă socială 851 Activităţi referitoare la activitatea umană 8511 Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială 8512 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie 8513 Activităţi de asistenţă stomatologică 8514 Alte activităţi de asistenţă medicală 852 Activităţi veterinare 8520 Activităţi veterinare 853 Asistenţă socială 8531 Activităţi de asistenţă socială cu cazare 8532 Activităţi de asistenţă socială fără cazare ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE. arhivelor. muzeelor şi alte activităţi culturale 9251 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9252 Activităţi ale muzeelor. salubritatea şi activităţi similare 900 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor. conservarea monumentelor şi clădirilor istorice 9253 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale 926 Activităţi sportive 9261 Activităţi ale bazelor sportive 9262 Alte activităţi sportive 927 Alte activităţi recreative . culturale şi sportive 921 Activităţi cinematografice şi video 9211 Producţie de filme cinematografice şi video 9212 Distribuţie de filme cinematografice şi video 9213 Proiecte de filme cinematografice 922 Activităţi de radio şi televiziune 9220 Activităţi de radio şi televiziune 923 Activităţi de spectacole 9231 Activităţi de artă şi spectacole 9232 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 9233 Alte activităţi de spectacole 924 Activităţi ale agenţilor de presă 9240 Activităţi ale agenţilor de presă 925 Activităţi ale bibliotecilor.

conectarea la structurile internaţionale de tipul tabelelor input-output şi la Sistemul Conturilor Naţionale. din bugetele locale. în condiţiile legii. Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor publice de gospodărie comunală se fac în temeiul următoarelor principii: a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice şi manageriale prin păstrarea unei părţi a veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale. transport şi depozitare de deşeuri menajere). d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi necesare pentru finanţarea utilităţilor publice. după caz. •instituirea unor taxe speciale. alocaţii bugetare acordate de Guvern sau. prin: •încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate. susţinere totală prin preţuri şi tarife plătite de consumatori (cazul serviciilor de apă şi canalizare.6. finanţarea activităţii curente a serviciilor de utilităţi publice se face prin: susţinere prin alocaţii acordate integral din bugetele locale pentru acoperirea 100% a cheltuielilor (cazul întreţinerii drumurilor şi spaţiilor verzi). în general.3. colectare. ceea ce a permis identificarea tuturor activităţilor şi unificarea denumirilor. susţinere parţială prin preţuri şi tarife subvenţionate (cazul energiei termice şi a transportului public).2. sistematizarea şi codificarea lor şi pe această bază posibilitatea utilizării sistemelor informatice de prelucrare şi analiză a datelor. de către bugetele locale . b) întărirea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării utilităţilor publice. curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor 9302 Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare 9303 Activităţi de pompe funebre şi similare 9304 Activităţi de întreţinere corporală 9305 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PERSONALE 94 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale 950 Activităţi ale personalului angajat în gospodări personale 9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale România a adoptat Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) încă din anul 1990. 5. Criterii de finantare si tarifare a serviciilor publice Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală se asigură din: bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală.9271 Jocuri de noroc 9272 Parcuri de recreaţii şi plaje 9273 Alte activităţi recreative 93 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice 930 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice 9301 Spălarea. c) promovarea creării pieţelor locale de capital. Finanţarea serviciilor publice de gospodărie comunală din România În prezent. Finanţarea investiţiilor necesare acestor servicii de mare importanţă se realizează. în ţara noastră.

Activităţile de taxi şi maxi-taxi se concentrează pe traseele cele mai rentabile. ceea ce influenţează negativ capacitatea administraţiei publice locale de a urmări o politică coerentă din punct de vedere financiar în acest domeniu. fie de regii autonome au posibilităţi financiare foarte limitate. Subvenţiile reprezintă un aspect foarte important în mecanismul finanţării serviciilor publice şi a utilităţilor comunale.sau prin transferuri de la bugetul de stat. cauzate. Această subvenţie este suportată din bugetul local. subvenţionarea transportului local înseamnă în plus şi un transfer de resurse către firmele private care practică taximetria sau maxi-taxi. care trebuie. de: ♦ rata foarte redusă a profitului (atunci când există). în care preţul acestor servicii. În cazul distribuţiei energiei termice există două tipuri de subvenţii: a) subvenţia către producător. •nivelul subvenţiei. ceea ce la un nivel al inflaţiei de 40% pe an. combinarea traseelor foarte rentabile cu cele mai puţin rentabile etc. a însemnat o devalorizare de aproximativ 25%. precum şi costul mare al serviciilor oferite în raport cu puterea de cumpărare a majorităţii populaţiei. Din păcate. Modul de calcul al subvenţiei ţine cont de diferenţa dintre numărul estimat de călători şi cel efectiv şi de diferenţa dintre tariful stabilit în condiţii comerciale şi tariful impus. Acest lucru se datorează faptului că într-o localitate sunt trasee rentabile şi mai puţin rentabile. Din această cauză nu pot fi mobilizate nici măcar fondurile din amortizarea capitalului fix. ineficienţa sistemelor centralizate de foarte mari dimensiuni. Este de remarcat că au existat localităţi unde perioada medie de încasare a facturilor depăşeşte 200 de zile. Aceste ajutoare sunt. •povara pentru bugetul local este foarte mare. şi deci al resurselor bugetului local alocate acestei destinaţii este determinat într-o manieră decisivă de deciziile marilor companii naţionale: SC Electrica. calculată ca diferenţă între preţul local şi preţul naţional de referinţă (adică cel plătit de către populaţie). de fapt. între momentul emiterii unei facturi şi momentul încasării ei.). multe dintre societăţile de taxi şi maxi-taxi practică evaziunea fiscală şi beneficiază de lipsa unor reglementări clare ale consiliului local privitoare la activitatea de transport în comun (exemplu: scoaterea la licitaţie a traseelor de maxi-taxi. în special pentru distribuţia de energie termică şi apă potabilă. fie din surse proprii. diminuând într-o proporţie de loc neglijabilă numărul de călători ai societăţii locale de transport. cu o populaţie de până în 200. în special pentru oraşele mici sau pentru cele care folosesc pentru încălzire combustibil lichid uşor. în multe cazuri această subvenţie depăşeşte 25%-30% din cheltuieli. Această subvenţie ridică anumiteprobleme: •realizează o protecţie socială uniformă pentru toţi consumatorii persoane fizice. Distrigaz şi PETROM. Sumele de echilibrare repartizate de bugetul de stat cu această destinaţie sunt în volum insuficient şi sosesc cu mare întârziere. fie că este vorba de societăţi comerciale. Operatorii din acest domeniu. Acordarea acestui tip de subvenţie contribuie la diminuarea blocajului financiar. fie din sume de echilibrare primite de la bugetul central cu această destinaţie. Subvenţia pentru transportul local de călători este reglementată prin OUG 97/1999. indiferent de veniturile lor. ceea ce conduce la costuri deosebit de mari şi nu au efectul social scontat. în principal. majoritatea acestor servicii publice. În consecinţă. în special în oraşele de dimensiuni mai mici. În acest moment există două serviciipublice importante subvenţionate: distribuţia energiei termice şi transportul local de călători. mentalitatea generală este că aceste servicii nu trebuie organizate după criterii de eficienţă economică. Astfel se ajunge la situaţia paradoxală. devine exagerat de mare în raport cu veniturile populaţiei. Acest blocaj are mai multe cauze: imposibilitatea individualizării costurilor serviciilor pentru fiecare familie şi decuplarea din sistem a celor care nu plătesc. situaţia de monopol care caracterizează atât la nivel central. a numărului de călători şi de existenţa unor servicii de transport concurente: taxi sau maxi-taxi. însă. acoperite fiind vorba de un serviciu public. Volumul subvenţiei variază în funcţie de dimensiunea localităţii. b) ajutoarele băneşti acordate familiilor cu venituri reduse pe perioada lunilor noiembrie-martie pentru încălzire. Ea se acordă în funcţie de veniturile nete ale unei familii şi chiar dacă fundamentarea ei practică lasă de dorit. modificată prin OUG 148/2000 şi este suportată din bugetul local.000 de locuitori. o subvenţie pentru categoriile cele mai afectate de creşterea preţurilor. . În plus. acest sistem este mai eficient decât subvenţia către producător. cât şi local. ♦ costurile de producţie exagerate generate de: starea tehnică deplorabilă a majorităţii reţelelor şi instalaţiilor. ♦ blocajul financiar şi întârzierea la plată a facturilor. ci după principii de protecţie socială. considerate indispensabile.

bugetul de stat participă cu resurse numai la finanţarea obligaţiilor pe care şi le-a asumat în cadrul unor angajamente cu instituţiile financiare internaţionale. autorităţile locale nu au încă suficiente resurse proprii pentru acoperirea acestor nevoi. •interesul capitalului privat este încă mic în comparaţie cu nevoile de investiţii ale acestui sector. Utilizarea creditelor în finanţarea serviciilor publice şi a lucrărilor de investiţii în infrastructura locală Finanţarea infrastructurii prin credite bancare trebuie extinsă pentru că: •alocaţiile de la bugetul statului devin din ce în ce mai reduse. ca urmare a constrângerilor bugetare. Stimularea implicării capitalului privat (parteneriatul public privat) Capitalul privat trebuie implicat în sfera serviciilor publice locale. •creditul impune eficienţa economică şi presupune disciplina financiară. •utilizarea creditelor în finanţarea serviciilor publice şi a lucrărilor de investiţii în infrastructura locală cu garanţii de stat sau ale autorităţilor locale. De altfel. sau de la alte state europene sau din afara continentului european pentru că: i) este o ţară membră a Uniunii Europene.şi multilaterale. în acelaşi timp. concentrează capital pe termen lung în sfera serviciilor publice. sub forma parteneriatului public-privat. A.E. introduce elemente de concurenţă într-un domeniu caracterizat în general ca monopolist. iar concurenţa determină creşterea calităţii. caracteristici care lipsesc cel mai mult acestui sector. ca receptor de poluare. Pe de altă parte. pe mai multe generaţii de viitori beneficiari . pentru că: interesul privat disciplinează autoritatea din punct de vedere bugetar şi creşte eficienţa economică a operatorului. De aceea. •atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile bi. trebuie avute în vedere trei căi de atragere a capitalului în finanţarea acestor servicii: •stimularea implicării capitalului privat (parteneriatul public-privat). C. o dată cu intrarea în vigoare a Legii finanţelor publice locale.şi multilaterale Este normal ca scenariile de finanţare a proiectelor de investiţii din infrastructura urbană a României să aibă în vedere şi sursele de finanţare nerambursabile provenite de la U. •creditul permite împărţirea poverii investiţiilor urgente din infrastructură (generatoare de beneficii pe termen lung). ca poluator şi. B. ii) este parte a eco-sistemului european. iii) este o ţară care a aderat la majoritatea convenţiilor de mediu şi dezvoltare durabilă.Mecanismele şi sursele folosite pentru finanţarea programelor de investiţii pentru servicii Bugetul de stat se confruntă cu constrângeri tot mai mari şi de aceea tendinţa de reducere a finanţării serviciilor publice locale şi a investiţiilor din această sursă este tot mai evidentă. Atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile bi.

Kotler. 1987 8. Paris. 2003. •Sa întelegeti natura si sensul influentei diferitilor factori asupra cererii de servicii. Teora. Financial Services Handbook. . Maria Ioncica . – Editia a III-a. Caracteristici ale cererii de servicii 6. migrarea cererii de servicii = mobilitatea spatiala a cererii de servicii. I. Editions La Découverte.3. metoda lanturilor Markov = metoda utilizata pentru analiza si previziunea modificarilor structurale. Prentice Hall. New York. Ph. Uranus. estimarea cererii de servicii prin analogie = estimarea cererii pentru un serviciu prin comparatie cu calcularea raportului între un indicator economic global pentru doua sau mai multe ta ri. Patriche. Rolul cererii în economia serviciilor 6. 1998. Bucuresti. Gadrey. CUVINTE CHEIE cererea de servicii = partea solvabila a nevoii de servicii manifestata pe piata. •Sa cunoasteti metodele de studiere a cererii de servicii pe piata interna si internationala. revazuta si adaugita. Reed Moyer. 6. Gabriele Morello. W. 1992.2. •Sa evidentiati caracteristicile cererii de servicii. Orio Giarini. Politica. •Sa cunoasteti formele de organizare a activitatilor internationale de servicii. în Marketing intern si international. Olteanu.Cetina. Bucuresti. Bucuresti. Raport catre Clubul de la Roma. Factorii care influenteaza cererea de servicii OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa precizati rolul cererii în economia serviciilor. Analiza pietei internationale. Bucuresti. 4. Ed. 5. 9. cercetare directa a cererii de servicii = cercetare efectuata asupra purtatorilor cererii.CAPITOLUL 6.1. •Sa explicati riscurile asociate afacerilor internationale. 1993. Ed. 2001. 1994. 2. Payne. Managementul marketingului. 10. D. Ed. BIBLIOGRAFIE 1. Economia serviciilor. Probleme de marketing si strategiile comerciale în operatiunile multinationale. D. Teorie si practica. Tratat de Econmia Comert ului. 3. Coeditie Marketer Expert. V. în Marketing intern si international. 1976. A. Bucuresti. CEREREA DE SERVICII 6. Eficient. cerere ferma de servicii = cerere de servicii pentru care decizia de cumparare se ia înainte de cumpararea propriu-zisa. Patrick Liedtke. J. Ed. 1997. Marketingul serviciilor. Ed. The Essence of Services Marketing. Schrempf. 7. Englewood Cliffs. L’économie des services. John Willy & Sons. Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii. All Beck.

caracterul ferm si dominant tehnic al acesteia si rolul mai redus al factorilor psihologici în influentarea cererii. nedefinit elastica. În acest proces. Pentru studierea cererii pe piata mondiala a serviciilor se pot folosi. acordurile de marketing. Cei mai importanti factori care influenteaza cererea de servicii a populatiei sunt: veniturile si timpul liber. crizele economice erau legate de supra-productie si deflatia reala. elasticitatea ridicata în raport cu factorii care o influenteaza. Hicks introduce în teoria economica ideile de risc si incertitudine si echilibru economic dinamic. utilizând informatii obtinute din observari empirice. optica economica s-a schimbat în sensul reconsiderarii importantei ofertei si a stimularii performantei în timp a rezultatelor productiei. respectiv co-producator în sistemele complexe de productie-consum. al pietei produselor si factorilor de productie. Dintre factorii care influenteaza cererea de servicii a întreprinderii se detaseaza: cresterea complexitatii stiintifice si tehnice interne (în cadrul întreprinderilor) si cresterea complexitatii externe (a mediului extern al întreprinderii). stimularea acesteia. Keynes sustine. . birourile de vânzari. strategiile de substituire a importurilor si de industrializare implementate de o serie de tari în curs de dezvoltare. În aceste conditii. servicii si self-service. Dupa anii 1920. metode de trend. iar rolul statului trebuie sa fie unul neutru. exportul direct. s-a constatat ca nevoia solvabila nu era suficienta pentru a absorbi oferta. licentierea. tarifele. de fapt. În concluzie. precum si folosind metode directe. în opinia lor. de asemenea. de asemenea. “prosumator”. confruntati cu problemele insuficientei productiei si-au concentrat preocuparile asupra ofertei si stimularii productiei. bunuri sau servicii. în principal datorita randamentelor descrescânde ale tehnologiilor si rolului serviciilor în realizarea productiei. permit sau impun migrarea cererii. Spre deosebire de el. economistii neoclasici si-au focalizat atentia asupra rolului cererii. progresul stiintific si tehnic. de asemenea. necesitatea stimularii cererii efective prin încurajarea investitiilor si a consumului. În acelasi timp. de corelatie. combinatia optima privind utilizarea managerilor locali si straini. creste rolul consumatorului acesta devenind. expansiunea activitatii corporatiilor multinationale si transnationale. cererea îndeplineste functia de mecanism de selectie nu numai pentru produsele oferite pe piata ci si pentru proiectele si ideile de produse noi. datorita mai ales revolutiei industriale. faptul ca din punct de vedere al mobilitatii teritoriale. factorii demografici. estimarea prin analogie. Cererea de servicii pentru întreprinderi prezinta ca particularitati: disparitatea cererii. societatile mixte sau întreprinderile subsidiare în strainatate. Dupa anii 1970 au aparut probleme noi legate de o anumita rigiditate a ofertei. decizia întreprinderilor de a opera în strainatate este deosebit de profitabila cu conditia unei cercetari aprofundate a pietei si în particular a cererii de servicii efective si potentiale. Acestea au acutizat problemele inflatiei si somajului. cresterea si liberalizarea comertului cu bunuri. gânditorii neoclasici afirma ca economia dispune de mecanisme de autoreglare. concurenta între bunuri. J. franciza. serviciile nu admit. Cererea manifestata pe piata interna a serviciilor poate fi studiata folosind metode indirecte bazate pe evidente statistice. metoda lanturilor Markov. Cererea de servicii a populat iei are drept caracteristici de baza faptul ca acopera numai o parte a nevoilor de consum de servicii. metodele directe si cele indirecte de cercetare. Afacerile internationale cu servicii pot lua ca forme de organizare diferite forme. J. reprezentând. M. solutia asigurarii echilibrului economic general. oferta de servicii.REZUMAT Economistii clasici. Dintre cele din urma se evidentiaza: exa minarea schemelor cresterii economice. Managementul întreprinderilor care activeaza în strainatate trebuie sa gaseasca. subliniind rolul guvernului în acest proces. factorii psihologici si sociali. sondaje statistice sau cercetari de tip panel. Astfel. Lansarea în afaceri pe piata internationala a serviciilor. si anume: exportul indirect. presupune confruntarea întreprinderilor în cauza cu numeroase riscuri. atât de natura comerciala cât si politica. Cererea de servicii internationale este influentata de: cresterea veniturilor si modificarea cheltuielilor de consum ale populatiei. R. În aceasta perioada.

Astfel. Rolul cererii în economia serviciilor Economistii clasici. curăţenia locuinţei etc. nevoi de ordin secundar sau terţiar. 6. şi mai ales în funcţie de venituri şi tarife. Aceasta se explică prin aceea că serviciile satisfac. tehnologia aplicată. Pe de altă parte. subliniind rolul guvernului în acest proces. . Dupa anii 1920.factorii psihologici deţin un rol mai redus în determinarea deciziei de cumpărare etc. bunuri sau servicii. . O a doua caracteristică a cererii de servicii se referă la mobilitatea ei teritorială. nevoile de reparaţii şi întreţinere. reprezentând. nevoile de igienă şi sănătate. în anumite limite. consumul de servicii are şi alte surse în afara pieţei (serviciile necomerciale). legăturile cu piaţa etc. gânditorii neoclasici afirma ca economia dispune de mecanisme de autoreglare. creste rolul consumatorului acesta devenind. Hicks introduce în teoria economica ideile de risc si incertitudine si echilibru economic dinamic.cererea pentru astfel de servicii are un caracter tehnic dominant. şi care sunt foarte sensibile la modificările intervenite în venituri sau tarife. . prin importanţa lor – volumul producţiei. stimularea acesteia. de regulă.1. Dupa anii 1970 au aparut probleme noi legate de o anumita rigiditate a ofertei. Acestea au acutizat problemele inflatiei si somajului. solutia asigurarii echilibrului economic general. În acest proces. – antrenează o disparitate considerabilă în ceea ce priveşte volumul. Spre deosebire de el. al pietei produselor si factorilor de productie. în principal datorita randamentelor descrescânde ale tehnologiilor si rolului serviciilor în realizarea productiei. vânzarea căpătând aspectul unei prezentări tehnice. servicii personale etc. J.cererea de servicii destinate consumului intermediar este fermă. datorita mai ales revolutiei industriale. Astfel. În aceste conditii. În acelaşi timp. . Caracteristicile prezentate mai sus se referă cu precădere la cererea de servicii a populaţiei. consumul având prin urmare o sferă de cuprindere mai mare decât cererea de servicii. de asemenea. Keynes sustine. de fapt. s-a constatat ca nevoia solvabila nu era suficienta pentru a absorbi oferta. În acelasi timp. “unele din nevoile de servicii fac parte din cercul nevoilor primare (nevoile de transport. nevoile de servicii bancare etc. crizele economice erau legate de supra-productie si deflatia reala. respectiv co-producator în sistemele complexe de productie-consum. motiv pentru care cererea care le exprimă are o elasticitate scăzută”. nedefinit elastica.6. În aceasta perioada. M. – servicii care impun migrarea cererii: serviciile turistice.2. – servicii care permit. O primă caracteristică a cererii pentru servicii rezultă chiar din definiţie şi anume că cererea acoperă numai o parte a nevoilor de consum. în raport cu factorii care o influenţează. reparaţii. Totuşi. iar rolul statului trebuie sa fie unul neutru. Caracteristici ale cererii pentru servicii: Cererea de servicii reprezintă partea solvabilă a nevoii sociale reale de servicii care se manifestă la piaţă. în general. optica economica s-a schimbat în sensul reconsiderarii importantei ofertei si a stimularii performantei în timp a rezultatelor productiei. necesitatea stimularii cererii efective prin încurajarea investitiilor si a consumului. prezintă anumite particularităţi.unităţile cumpărătoare. R. “prosumator”. economistii neoclasici si-au focalizat atentia asupra rolului cererii. confruntati cu problemele insuficientei productiei si-au concentrat preocuparile asupra ofertei si stimularii productiei. din punct de vedere al posibilităţilor de migrare a cererii. J. cererea îndeplineste functia de mecanism de selectie nu numai pentru produsele oferite pe piata ci si pentru proiectele si ideile de produse noi. combustibilului. în opinia lor. dintre care amintim: . cererea de servicii pentru întreprinderi. structura şi eşalonarea în timp a cererii de mărfuri. migrarea cererii: comerţ. depinzând de capacităţile de producţie şi de posibilităţile financiare ale întreprinderilor şi fiind fundamentată prin consideraţii de rentabilitate şi avantaje tehnice. apei.). O a treia caracteristică a cererii de servicii se referă la elasticitatea ei ridicată. serviciile pot fi împărţite în trei categorii: – servicii care nu admit migrarea cererii: servicii de distribuţie a electricităţii. şi anume pe acelea care sunt solvabile.

. reparaţii. Factorii care influenţează cererea pentru servicii Aceştia se diferenţiază pentru cererea de servicii a populaţiei. cei care au timp liber şi venituri limitate sunt adesea determinaţi să-şi reducă cheltuielile pentru servicii. indivizii şi familiile. a) Factorii care influenţează cererea de servicii a populaţiei Cererea de servicii a populaţiei se modifică. gusturile.3. având tendinţa mai mult să cumpere servicii. În sfârşit. dezvoltarea a noi oraşe şi regiuni a condus la creşterea nevoilor pentru infrastructură şi serviciile aferente. de asemenea. de exemplu. Creşterea complexităţii interne cuprinde: . transport. Aceasta se explică prin influenţa a două categorii de factori şi anume: 1) creşterea complexităţii ştiinţifice şi tehnice interne (în cadrul întreprinderilor) a proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor 2) creşterea complexităţii externe (a mediului extern al întreprinderii). servicii domestice etc. mai degrabă decât la domiciliu). b) Factorii care influenţează cererea de servicii a întreprinderilor O tendinţă comună tuturor ţărilor occidentale este creşterea cumpărărilor de servicii ale întreprinderilor mult mai rapidă decât aceea a cumpărărilor de bunuri. servicii şi self-service (bricolaj). cererea de servicii pentru producţie. de întreţinere a copiilor etc. Datorită faptului că cheltuielile pentru servicii nu au întotdeauna un caracter de primă necesitate ci sunt destinate. La fel. valabil atât pentru sectorul bunurilor. apariţia de bunuri şi servicii noi. în sensul că aceasta din urmă nu se poate manifesta decât vis-a-vis de producţia de servicii oferită pe piaţă. Factorii psihologici. în principal. Aşa. dar. Astfel. turism. pe măsura creşterii veniturilor. În privinţa faptului dacă viitoarele modele de consum vor evolua într-un sens favorabil serviciilor. Pentru cea mai mare parte a serviciilor. aspiraţiile etc. diferite ale indivizilor influenţează cererea de servicii atât ca volum cât şi ca structură. Creşterea venitului şi timpului liber influenţează în acelaşi sens cererea de servicii. îngrijirii copiilor şi altele. serviciile comerciale şi munca domestică se află în concurenţă pentru satisfacerea unor nevoi ca: alimentaţie. de asemenea. – tarifele. De asemenea. respectiv inovaţia. Călătoriile internaţionale şi mobilitatea au produs schimbări în gusturile şi cerinţele consumatorilor. Coeficienţii de elasticitate a cererii de servicii în funcţie de tarife sunt prin urmare. creşterea complexităţii vieţii a creat cerere pentru o varietate de servicii. care compară serviciile naţionale şi internaţionale şi cer diversitate şi îmbunătăţirea calităţii. creşterea natalităţii (baby boom) induce sporirea puternică a cererii de servicii educative. Schimbările sociale au. să ia masa la restaurant. dau un plus de valoare timpului lor liber. – oferta de servicii influenţează cererea. de asemenea.6. coeficienţii de elasticitate având valori subunitare. cât şi pentru cel al serviciilor. creşterea tarifelor are o incidenţă negativă asupra cererii. decât să le producă singuri (de exemplu. respectiv internaţionale. mai ales de consultanţă juridică şi financiară. fenomene demografice. creşterea ponderii populaţiei vârstnice determină sporirea cererii pentru servicii de sănătate. a următorilor factori: – veniturile şi timpul liber. Dar invers. dacă tarifele serviciilor cresc prea mult. în volum şi structură sub influenţa. cum ar fi. negativi şi supraunitari. de regulă. Comunicarea şi călătoriile au condus şi la creşterea nivelului aspiraţiilor. Cu toate acestea. Astfel. există diferite teorii. de exemplu. Creşterea numărului femeilor care lucrează a condus la realizarea unor funcţii domestice în afara căminului. familiile pol fi determinate să renunţe la unele din ele. datorită faptului că această reducere poate fi asociată de consumatori cu o scădere a calităţii serviciilor. iar diversificarea ofertei dă posibilitatea cumpărătorilor de a alege şi de a-şi satisface la un nivel superior cerinţele. pentru servicii legate de loisir. Există. un puternic impact asupra cererii de servicii. Aceasta a determinat în ţările dezvoltate creşterea puternică a serviciilor destinate alimentaţiei rapide (fast-food). petrecerea timpului liber etc. creşterea tarifelor pentru serviciile ce satisfac nevoi primare nu determină scăderea în aceeaşi proporţie a cererii. Astfel. Creşterea numărului populaţiei conduce la creşterea cererii de servicii. – factori psihologici şi sociali. cel mai adesea. Apariţia de servicii noi induce la consumator dorinţa de a apela la serviciile respective. – factorii demografici. bunurile. după cum tendinţa de creştere a duratei medii a vieţii şi de îmbătrânire a populaţiei va contribui la creşterea cererii pentru anumite categorii de servicii. precum preferinţele. sau nu. reducerea tarifelor poate uneori să nu conducă la sporirea cererii. – concurenţa între bunuri. satisfacerii unor nevoi de ordin terţiar. un factor esenţial care scapă încercărilor de previziune.

Creşterea complexităţii externe relativă la mediul extern al întreprinderilor este determinată de mai multe variabile: – fizice şi tehnice – se referă la inovaţiile ştiinţifice. şi mai ales pentru turism internaţional. Creşterea complexităţii ştiinţifice şi tehnice interne induce nevoia de competenţe.. .creşterea complexităţii suporturilor materiale ale producţiei (maşini. cum ar fi: transportul. telecomunicaţii. asigurările şi reasigurările internaţionale. formarea personalului.progresul ştiinţific şi tehnic conduce la creşterea fluxurilor invizibile legale de transferul internaţional de tehnologii. dintre care amintim: .). formare şi informare pentru conducerea proceselor de producţie din partea diferitelor niveluri ierarhice. bancare etc. echipamente etc.. Aceasta conduce la necesitatea investiţiilor intelectuale (nemateriale) ale întreprinderii pentru cercetare-dezvoltare. la diversitatea crescândă a produselor realizate cu aceste sisteme.. – economice – segmentarea şi internaţionalizarea pieţelor. comunicaţii etc. – sociale — segmentarea clientelei. .strategiile de substituire a importurilor şi de industrializare implementate de o serie de ţări în curs de dezvoltare duc la creşterea substanţială a serviciilor de inginerie. producerea şi achiziţionarea de programe etc. a căror funcţionare şi programare fac să intervină un număr tot mai mare de parametri şi cer cunoştinţe mai înalte şi mai abstracte. – instituţionale — legislaţie.creşterea complexităţii sistemelor de producţie se referă la creşterea gradului de flexibilitate tehnică a acestor sisteme productive. individualizarea exigenţelor. informatică etc.creşterea veniturilor şi modificarea cheltuielilor de consum ale populaţiei conduce la o creştere tot mai activă a cererii pentru noi servicii. transport. reglementări fiscale şi contabile.creşterea şi liberalizarea comerţului cu bunuri care are ca efect creşterea fluxurilor internaţionale cu servicii complementare. sistemele de informare şi comunicare. serviciile bancare etc.. . . diferenţierea veniturilor şi aspiraţiilor. c) Factorii care influenţează cererea de servicii internaţionale Cererea de servicii internaţionale a cunoscut în ultimele decenii un dinamism deosebit ca urmare a interacţiunii unor factori.expansiunea activităţilor realizate de corporaţiile multinaţionale şi transnaţionale determină creşterea cererii pentru servicii de studiere a pieţelor. consultanţă. mediul natural. . . servicii de inginerie.

•Sa comentati modelul de gestiune flexibila a fortei de munca în servicii. •Sa explicati cum se clasifica serviciile. în cadrul economiei globale. •Sa prezentati factorii care determina eterogenitatea ocupatiilor si sistemelor de ocupare a fortei de munca în sectorul tertiar. RESURSELE UMANE SI MATERIALE ÎN SECTORUL SERVICIILOR 7. •Sa evidentiati formele investitiilor în servicii si criteriile de alegere a celei mai eficiente variante de investitii.2.CAPITOLUL 7.1. •Sa explicati specificitatile clasice si noi ale pietei muncii în servicii. din punct de vedere al gradului de competitivitate al diferitelor categorii profesionale.2.3.2.1. •Sa prezentati metodele de masurare a productivitatii în servicii. Resursele materiale 7. evolutie 7. Continutul si rolul capitalului tehnic în dezvoltarea serviciilor 7. •Sa explicati dificultatile masurarii productivitatii muncii în servicii. Productivitatea muncii în servicii: particularitati.2. •Sa comentati relatia între intensificarea preocuparilor pentru cresterea productivitatii si a celor pentru sporirea calitatii serviciilor.1. •Sa explicati algoritmul ce trebuie parcurs pentru analiza si îmbunatatirea productivitatii serviciilor. •Sa explicati în ce consta “productivitatea indirecta” a activitatilor de servicii.2. Investitiile si eficienta lor OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa prezentati tendintele în evolutia populatiei ocupate pe sectoare •Sa explicati în ce consta tendinta de tertiarizare a categoriilor profesionale •Sa diferentiati piata primara de piata secundara a muncii în servicii.1. .1. •Sa comentati modelul Giarini-Liedtke de ocupare a fortei de munca în economia serviciilor. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fort ei de munca în servicii 7. •Sa comentati teza despre sporurile mici (lente) ale productivitatii în servicii. •Sa prezentati continutul si caracteristicile capitalului tehnic în servicii. Resursele umane 7. Rolul serviciilor în ocuparea populatiei 7.1.

Bucuresti. Prentice Hall International Editions. Limitele certitudinii. si a unei piete “secundare“. Ed. cu posibilitati de cariera etc. 1992. O. Ch. formele de organizare. Managing services. 1996. Ed. concentrarea economica si interesele economice si institutionale. Gadrey. În servicii. Paris. B. Politica.B. menit sa rezolve global problema somajului. J. Ed. investitia de productivitate = investitie care conduce la cresterea productivitatii. Teorie si practica. Lovelock. 1987 4. Savoir. cu angajari cu nivel mediocru de calitate si stabilitate. H. Marketing management. Bucuresti. REZUMAT Evolutia populatiei angajate în servicii poate fi analizata pe ramuri sau sectoare de activitate si pe categorii profesionale. Jacques de Bandt. Economia serviciilor. •BIBLIOGRAFIE 1. Giarini si P. investitie bruta = investitia de înlocuire + investitia neta. 1996 9. Liedke propun un model cu trei niveluri de ocupare a fortei de munca. 1998 6. capital tehnic = capital fix + capital circulant.Stahel. Paideia. services et technologie. Bucuresti. serviciile pot fi: de rutina în productie. Fata de modelul industrial al pietei muncii. valoric. The Services Economy: Lever to Growth. Reich. revazuta si adaugita. J. printre care: ponderea mai mare a . productivitatea medie a muncii = eficienta cu care este utilizata forta de munca. Giarini. Ed. 1992. 10. Bucuresti. Liedtke. Services aux entreprises. W. richesses. O. Quinn. – Editia a III-a. Ed. Principalii factori care determina eterogenitatea ocupatiilor si a sistemelor de ocupare a fortei de munca în servicii sunt: eterogenitatea tehnica. 2003. Bucuresti. All Beck. Megadinte. calculându-se ca raport între cifra de afaceri realizata de întreprindere într-o anumita perioada de timp (luna. Munca natiunilor. 1995 5. O. constituita din angajari cu statut favorabil. pentru public si de analiza conceptuala. termenul de recuperare a investitiei = durata dupa care valoarea investitiei se recupereaza din profitul estimat a se realiza prin darea în functiune a investitiei. 7. Piata muncii în servicii se caracterizeaza prin existenta unei piete “primare“. Robert B. Informations. Kluwer Academic Publishers. produits. L’entreprise intelligente. Marketing. Pornind de la noile realitati ale economiei serviciilor si de la consideratii morale.CUVINTE CHEIE servicii de rutina în productie = operatii repetitive asemanatoare cu munca la banda rulanta. Maria Ioncica . Economica. Analiza evolutiei populatiei ocupate pe sectoare ca si pe categorii profesionale evidentiaza tendinta de “tertiarizare” a economiei tarilor dezvoltate. investitie neta = investitie care creste capacitatea de productie. P. Pregatindu-ne pentru capitalismul secolului XXI. Din punct de vedere al gradului de competitivitate pe care o au diferitele categorii profesionale în cadrul economiei globale. 2. Uranus. Paris. investitia de înlocuire = investitia care compenseaza uzura mijloacelor fixe din cursul proceselor de productie anterioare. 2001 8. Dubois. Ph. operations and human resources. Editions La Découverte. cel tertiar are mai multe caracteristici. servicii de analiza conceptuala = activitati care presupun identificarea de probleme si alegerea strategiilor pentru rezolvarea acestora. Edimpress-Camro. Paris. 1994. J. 3. concentrare economica = desfasurarea activitatii economice în întreprinderi de dimensiuni mari. 1992. 7e Edition. Giarini. Naisbitt. Ed. se exprima. profitul actualizat = profitul recalculat tinându-se seama de deprecierea unei încasari viitoare în raport cu o încasare actuala. de regula. Boston. Dunod. Kotler. Paris. J. îndeosebi dupa 1980. L’économie des services. productivitatea medie a muncii se calculeaza ca raport între PIB (VAB) creat în sectorul tertiar si populatia ocupata în acest sector. 11. Publi-Union Editions. La nivelul sectorului tertiar. Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii. trimestru) si numarul mediu de angajati.Nusbaumer. investitie = cheltuieli facute cu dezvoltarea sau modernizarea echipamentelor tehnice. angajari cu timp partial =angajari pentru o durata de timp sensibil mai redusa decât durata normata (legala) a muncii.

folosirea într-o masura mai mare a angajarilor cu timp partial etc. culoarea. analizele comparative. O caracteristica a echipamentelor tehnice în multe sectoare de servicii o reprezinta ponderea mare a cladirilor care au un rol mai important decât în celelalte sectoare ale economiei. serviciile au pe lânga efecte imediate (directe) si rezultate indirecte (multiplicatoare si pe termen lung) si deci o productivitate indirecta. desi tine de esenta serviciului. în timp ce elementele calitative specifice si subiective devin din ce în ce mai importante. Din acest punct de vedere. feminizarea.). Decizia de a investi depinde de: nevoia de a investi. care sa se refere. fiabilitate a. tehnicieni si alti profesionisti de nivel înalt. tipul de schimbare a vitezei. detaliile. în general. formare de personal etc. Productivitatea muncii în servicii este mai dificil de evaluat datorita faptului ca serviciile sunt. un automobil – putem descrie produsul cu obiectivitate si precizie. analiza sistemului de furnizare a serviciului. Capitalul tehnic – format si în sectorul serviciilor din capitalul fix si capitalul circulant – este caracterizat printr-o puternica eterogenitate. puterea motorului. numarul de cilindri. Dar. În ultima perioada. echipamente. iar cresterea preturilor supraestimata. consumul de energie. linia. forta de munca angajata prin sub-contractare. ca în cazul bunurilor. serviciile pot fi clasificate ca necesitând în proportie mai mare personal sau. fiind repartizata de o maniera arbitrara. mult mai subiective: designul. De asemenea investitiile pot fi de “capacitate”. algoritmul de parcurs pentru analiza si îmbunatatirea productivitatii serviciilor presupune: determinarea obiectivelor analizei. la criterii sau specificatii tehnice. La acestea se adauga un set de elemente calitative. viteza de vârf. numarându-se: ratele output / input. În conditiile în care valoarea productiei se calculeaza în preturi constante. facând referire la un numar de specificatii tehnice. Cu toate dificultatile legate de masurarea productivitatii în servicii. având ca obiectiv perfectionarile tehnice menite sa conduca la cresterea productivitatii. analiza rezultatelor si propunerea unor masuri de îmbunatatire. În sens restrâns investitiile se refera la cheltuielile efectuate cu dezvoltarea sau modernizarea echipamentelor tehnice (capitalului fix). cercetare-dezvoltare. Atunci când vorbim de un bun – de exemplu. cum ar fi suprafata planseului. . consilierului. acest demers este necesar. printre metodele ce pot fi folosite în acest scop. Astfel pentru aceste servicii nu dispunem de o definitie si de o masura a produsului. cresterea volumului productiei este subestimata. Pentru prestatiile de servicii cum ar fi cele ale medicului. Investitiile brute cuprind investitiile noi (nete) care cresc capacitatea de productie si investitiile de înlocuire care compenseaza uzura mijloacelor de productie din procesele de productie anterioare. selectarea si aplicarea metodelor de masurare a productivitatii. modelele deterministice. angajati cu timp partial. salariati permanenti. lucratori temporari. dimpotriva. care este în numeroase cazuri mai ridicata în activitatile tertiare decât în celelalte activitati productive. urmarindu-se cresterea capa citatilor de productie si de “productivitate“. investitiile jucând un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea serviciilor. avocatului dispunem în mica masura de aceasta posibilitate de referire la specificatii tehnice. în infrastructura si de ordin strategic.angajarilor din servicii publice. O tendinta actuala în activitatile de servicii este îmbinarea preocuparilor pentru cresterea productivitatii cu cele privind sporirea calitatii serviciilor si a satisfactiei consumatorilor. posibilitatea de a investi si posibilitatea de a prevedea. Modelul de gestiune flexibila a fortei de munca în servicii cuprinde mai multe categorii de angajati si anume: specialisti. Din punct de vedere al motivatiei investitiilor acestea pot fi: pentru reducerea costurilor si înnoirea productiei. Pe lânga investitiile materiale (în imobile. si în consecinta nici pretul pe unitatea de produs. În plus. specificarea caracteristicilor serviciului în fiecare etapa a procesului de productie. echipamente etc. calitatea nu este si nu poate fi luata în considerare direct în definirea si masurarea productiei. Cunoscând aceste metode. progresul tehnic a început sa patrunda si în sectorul serviciilor.) un rol din ce în ce mai important revine investitiilor nemateriale (în materie de strategii. foarte diversificate si putin standardizabile. nu putem identifica unitatea de productie. Prin urmare. Aceasta este si una din explicatiile sporurilor mai lente ale productivitatii în servicii. obiective si precise. profesorului. normele de timp sau de munca. Constatarile referitoare la slaba crestere a productivitatii în servicii sunt contrazise de constatarile referitoare la productivitatea relativa. angajati cu contracte cu durata determinata. mai ales în componenta pret a produsului.

în categoria tarilor dezvoltate exista totusi unele diferentieri. Determinarea necesarului de investitii are la baza dimensionarea unitatilor de prestari de servicii care se face prin luarea în calcul a unor indicatori cum ar fi: cifra de afaceri (încasarile) posibila de realizat si randamentul scontat pe un metru patrat. De asemenea.anii ‘80 marcheaza pentru ta rile dezvoltate preponderenta populatiei ocupate în sectorul serviciilor.6% în Suedia . Exista doua moduri de a analiza evolutia populatiei angajate în servicii într-un ansamblu dat de organizatii publice sau private.în 1992). care în anul 1981 reprezenta pentru aceasta categorie de ta ri 56%.1.miscarea de tertiarizare a populatiei angajate care exista în cursul primei juma tati a sec. în perioada 1981-1990 ponderea populatiei ocupate în servicii a crescut mai ales în tarile dezvoltate si cele cu nivel mediu de dezvoltare.9% în Marea Britanie – în 1993-. 73. Primul si cel mai raspândit consta în analiza evolutiei angajarilor pe ramuri sau sectoare de activitate. XX.a).50. restul de 70% fiind ocupata în agricultura.1. Cu cât PNB / locuitor este mai ridicat cu atât ponderea populatiei ocupate în sectorul primar este mai mica .“tertiarizarea” populatiei ocupate s-a amplificat dupa anul 1980. Resursele umane Resursele umane reprezinta un factor de prim rang în realizarea productiei si în satisfacerea nevoilor de servicii ale consumatorilor. dar era mai mica decât cea ocupata în agricultura (45%). devansa procentul angaja rilor în industrie (21%). În ta rile cu venit scazut.59.59. . alaturi de cresterea ponderii serviciilor în crearea PIB (sau PNB) si de datele referitoare la evolutia populatiei ocupate (angajarilor) în activitatile tertiare. 7. reprezentat de economia nationala sau economia unui spatiu de productie specificat. . . ponderea populatiei ocupate în servicii (34%). .existenta în ultimele 2-3 decenii a unei corelatii directe între nivelul dezvoltarii economice a unei ta ri si un anumit tip de structura a populatiei ocupate. ponderea populatiei ocupate în servicii (15%) era egala cu cea ocupata în industrie. În ta rile cele mai dezvoltate procentul populatiei ocupate în agricultura este cuprins între 2-9%). 71. 71.6% în SUA .în 1993. dar era înca timida (sectorul tertiar detinând totusi ponderi ridicate de 20-40%). iar a celei în servicii între 55. numarul de clienti estimat si suprafata de servire ce trebuie sa revina fiecarui client etc. Exista astfel un grup de tari cu nivel de tertiarizare a angajarilor peste 70% (ponderea populatiei ocupate în servicii era de 73.1.redistribuirea populatiei ocupate s-a facut în favoarea sectorului secundar pâna în anii 1965-1980 (ca urmare a industrializa rii moderne) si a sectorului tertiar.73%.în prima jumatate a secolului XX.în 1994.9% .2% . Astfel.7%. s.1% . 45% în cele din urma. 71. s-a accelerat mai ales începând cu anii ‘60. 7. iar procentul celei din servicii este mai mare.în 1994 -.4% în Canada. Spania . comparativ cu 38% populatia ocupata în industrie si 6% populatia ocupata în agricultura.Alegerea celei mai efic iente variante de investitie se face pe baza unor criterii dinte care cele mai folosite sunt: durata (termenul) de recuperare.5%) au un nivel al tertiariza rii intermediar între primul grup si acela al ta rilor din “Sud” (Italia . Franta (68.în 1993). în tarile mediu dezvoltate. . Interpretarea datelor empirice privind evolutia populatiei ocupate pe sectoare de la începutul secolului nostru pâna în prezent releva câteva transformari structurale majore si anume: . situânduse (la nivelul anului 1990) în jurul mediei de 70% în cele dezvoltate si aprox. . modificarile de structura ale angaja rilor au evoluat în sensul diminua rii ponderii sectorului primar care detinea înca de la începutul secolului mai putin de 50% din totalul populatiei ocupate în majoritatea ta rilor dezvoltate. Finlanda (65. Un numar de tari cum ar fi Danemarca (69.8% în Norvegia. taxa de rentabilitate. .8%). Rolul serviciilor în ocuparea populatiei Tendinta de “tertiarizare” a economiei tarilor dezvoltate este evidentiata. profitul actualizat. iar al doilea se refera la categoriile profesionale. Grecia .

se poate constata mentinerea la niveluri relativ constante (ca pondere în totalul angajarilor) a sectoarelor de servicii care ofera “slujbe mici” cu un nivel de calificare relativ mai scazut (vânza tori. în sfârsit. serviciile de reparatii sunt mari creatoare de locuri de munca noi. juridice etc. dar mai modeste: acela al serviciilor non-marfa (mai putin serviciile de sanatate publica). plecând de la analize mai ales empirice ele evidentiaza multiplicarea asa-numitelor “bad jobs” (slujbe “rele”) în domeniul serviciilor.1. constituit din angajari cu statut precar. Existenta acestei piete “secundare” este însotita de aceea a pietei “primare” cu angajari stabile si un statut profesional înalt. .Un tertiar cu crestere exploziva : acela al serviciilor comerciale pentru populatie. Prin urmare. a ca rui existenta si mentinere depind de conjunctura generala. casieri la . cum ar fi. chiar în situatie de stagnare. Dar ceea ce conteaza pentru modificarea structurii angajarilor în sectorul tertiar este ritmul de crestere al diferitelor ramuri. se considera ca o importanta parte a serviciilor marfa (comerciale) se comporta de o maniera deosebit de flexibila în materie de evolutie a salariilor. ?? În aceasta privinta este adevarat ca serviciile traditionale (arhaice) cum ar fi micul comert. pe fondul transformarii economiilor tarilor dezvoltate în economii de servicii. datorita politicii economice a vechilor regimuri din tarile respective ponderea serviciilor în populatia ocupata este relativ mai redusa . din punct de vedere al ritmurilor de crestere a populatiei ocupate. curatatorii etc. meseriile cele mai dinamice în sectorul serviciilor sunt cele calificate din domeniul informaticii. tezele despre “dualismul” serviciilor pun accent pe diferentele privind categoriile socio-profesionale si nivelul veniturilor. . trei tipuri de tertiar. (comert cu ridicata. transporturi. învata mântului. au crescut preocuparile privind adaptarea teoriilor referitoare la sistemele de angajare si piata muncii (ce purtau o puternica amprenta “industrialista” la sectorul tertiar. Pe de alta parte. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca în servicii De la începutul anilor optzeci. cu posibilitati de cariera ) si o piata “secundara” cu angajari cu nivel mediocru de calitate si stabilitate. acest criteriu permite de a se evidentia existenta “gulerelor albastre” în ramuri ale serviciilor. serviciilor medicale. în ta rile dezvoltate. 7. distingându-se o piata “primara” (functii cu statut favorabil. ceea ce nu exclude restructura rile interne.în cadrul sectorului tertiar. Astfel. . În SUA. din acest punct de vedere ritmurile cele mai mari de crestere se înregistreaza pentru serviciile “nobile”. ospa tari. Cel de-al doilea criteriu de evaluare a progresului populatiei angajate în servicii.) unde ponderea acestora este importanta. Ori. în esenta structura pietei muncii se caracterizeaza prin dualism.un tertiar cu cresteri regulate. tertiarizarea categoriilor profesionale se refera la evidentierea în fiecare ramura.8% în 1993. al serviciilor de santate si al serviciilor pentru întreprinderi. serviciilor bancare. respectiv 59. .6% în 1994) dar se înscriu totusi în tendinta generala.Un tertiar cu crestere lenta. de exemplu. . dupa fazele ciclului economic. dar si din domeniul cercetarii. în fiecare unitate de productie a “meseriilor” (categoriilor profesionale) care pot fi considerate tertiare în masura în care au ca obiect principal operatiuni de transformari materiale vizând producerea bunurilor. Într-o conjunctura generala defavorabila . aceasta flexibilitate va permite serviciilor respective sa -si mentina capacitatea de a crea locuri de munca adaptându-si salariile si modul de gestiune a mâinii de lucru (folosirea în proportie mai mare a angajarilor cu timp partial). Astfel.De asemenea doua mari tari industrializate Japonia si Germania sunt mai putin tertiarizate (59. Paralel. De asemenea. pot fi evidentiate. în viziunea unora din cele mai recente teorii. comertul. marketingului.2. si al ca rui numar se umfla sau se reduce. Aceste teorii au fost “prelungite” pentru domeniul serviciilor sustinându-se ca o fractiune majora a angajarilor tertiare face parte din segmentul “secundar” al pietei muncii.în ta rile foste socialiste din Europa centrala si de est.

Dintre caracteristicile mai noi. regrupeaza în acelasi timp : -ramuri cu o concentrare puternica (bancile si asigura rile de exemplu) si -ramuri cu o concentrare extrem de redusa (activitati numite de “proximitate”. pot fi împa rtite în activitati care cer mâna de lucru foarte calificata (de consiliere pentru întreprinderi. functionale sau mixte. În opozitie cu angajarile publice sunt cele din sectorul privat independent. În plus.). Înclinatia întreprinderilor de servicii pentru recrutarile feminine se explica fie prin aceea ca este vorba de functiuni profesionale considerate mai aproape de aptitudinile femeilor (sanatate. întâlnim formule specifice cum ar fi în cazul marilor institutii publice (de ex. respectiv ponderea mai mare pe care o detin femeile în acest sector. prin numa rul de salariati pe unitate) este. la diversificarea sistemelor de angajare. Activitatile tertiare. clienti sau utilizatori. Alte formule de organizare caracteristice sunt lanturile voluntare (de ex. sistemelor de gestiune etc. comert). de exemplu. si la alt pol. educatie) sau putin calificata (de exemplu: comertul cu amanuntul). primele doua fiind vechi si celelalte doua mai noi. universitati) sau private (marile cabinete profesionale). activitati care pot fi catalogate ca intensive în forta de munca .autoservire. în medie mai putin concentrate decât activitatile industriale. marfa sau nemarfa). Desi interesante. . Din punct de vedere al echipamentelor tehnice. În materie de forme de organizare. maximizarea venitului si acumularea capitalului individual în cazul întreprinderilor individuale sau familiale. caracterizate printr-o mai marc stabilitate dar si o dependenta mai mare de deciziile puterilor publice. fie pentru ca o parte a femeilor accepta (într-un mod mai mult sau mai putin liber) statute mai “flexibile” cu salarii inferioare. Sectorul tertiar este caracterizat. statut. de asemenea. . Pietele muncilor tertiare sunt. de o mare diversitate în sectorul serviciilor. nivelului de calificare a mâinii de lucru. Aceasta dimensiune. caracterizate prin folosirea într-o masura mai mare decât în celelalte . procedee sau tipuri de echipamente. . Acestea din urma. Diversitatea formelor de organizare contribuie. sectorul tertiar manifesta o eterogenitate mult mai puternica decât industria. caracterizate printr-o mai mare flexibilitate a sistemelor de gestiune. ramuri (de exemplu: transporturile si telecomunicatiile) în care indicatorul capital / lucrator este la fel de ridicat ca în ramurile industriale cele mai capitalizate. Concentrarea economica (exprimata .concentrarea economica. obiective sociale în cazul institutiilor si organizatiilor publice etc. ca si echipamentele tehnice. regasindu-se reprezentate toate tipurile de organizare: pe functii. produs. lanturile hoteliere) sau sistemele de fransiza. Prima din aceste specificitati este ponderea mai mare în cadrul sectorului tertiar a angajarilor din servicii publice. de asemenea. Eterogenitatea tehnica influenteaza asupra necesarului de forta de munca. la un pol. Principalii factori care determina eterogenitatea ocupatiilor si a sistemelor de ocupare a fortei de munca în domeniul tertiar sunt: . Este de înteles ca aceasta va influenta asupra sistemelor de management si gestiune a resurselor umane în întreprinderile respective. tertiarului. paznici etc. printr-o varietate de motivatii economice si institutionale. oferta fortei de munca .interesele economice si institutionale. Caracteristici ale modelului tertiar Fata de modelul industrial al pietei muncii cel tertiar are patru caracteristici originale. comparativ cu media pe economie. încercând sa surprinda principalele particularitati ale angaja rilor în servicii (referitoare la calificari. modele de gestiune a mâinii de lucru) astfel de modele conduc la o simplificare a realitatilor economice deosebit de diverse din sectorul serviciilor. educatie. scopuri benevole foarte diverse în cazul organizatiilor non profit. la rândul lor. respectiv ierarhice. a eterogenitatii este importanta pentru ca angajarile trebuie sa raspunda unor motivatii diverse: valorificarea capitalului în cazul întreprinderilor private. tertiarul contine. zone geografice. prima se refera la “feminizarea”.formele de organizare. proiecte. sa natate. desigur.eterogenitatea tehnica.

dosare. reprezentat de angajati cu statut relativ favorabil (chiar daca si asupra carierei acestora pot plana diferite “amenintari”). informatica) sau ocazionale (audit. Pe de alta parte. f) forta de munca angajata prin sub-contractare cu întreprinderi specializate pentru a raspunde unor nevoi permanente (paza. întretinere. fiind angajati pentru obiective sau perioade specifice. în sectorul tertiar. De aceea. în cazul serviciilor bancare sau de asigura ri diferitele “operatiuni”. salarii) ale fortei de munca interne. orare. impozite). comunicatie etc.). Acest model ar cuprinde urma toarele categorii de angajati: a) specialisti. tinând seama atât de dificultatile de standardizare a “produselor”. evaluarea valorica a productiei sau valorii adaugate ridica problema gasirii unor indici de “deflatare” care sa tina seama de faptul ca ma rirea preturilor poate fi datorata si sporirii calitatii serviciilor. Ultimele doua categorii e) si f) reprezinta forta de munca externa a întreprinderii. daca anumite activitati tertiare ca transporturile si telecomunicatiile se preteaza.3. deoarece nu exista cazuri tipice.. tehnicieni. dar a caror calificare nu este neaparat inferioara. recrutati în numar tot mai mare pentru a îndeplini functii cum ar fi: cercetare-dezvoltare. 2.) ar fi mai apropiate de semnificatia traditionala a conceptului de productivitate în industrie. unde folosirea de exemplu a indicatorului “numar de cazuri (pacienti) tratate într-o perioada de timp” nu este suficient de relevant. prin definitie. eliminarea variatiei de . evolutie Productivitatea muncii ca un concept ce exprima nivelul productiei (output) pe unitatea de factor de productie. Productivitatea muncii în servicii: particularitati. specialistii în domeniul serviciilor considera cel mai potrivit pentru activitatile de servicii marfa (comerciale) un model de gestiune flexibila a fortei de munca. d) angajari pe baza de contracte cu durata determinata.1. pentru numeroase activitati de servicii exista dificultati în definirea produsului lor “real”. Un exemplu este acela al serviciilor de sanatate.sectoare ale muncii cu timp partial si în general a formelor numite “flexibile” ale muncii. O parte din acestea corespund unei “preangajari” de salariati permanenti. fara perspectiva reala de cariera. chiar daca au anumite dificultati. polite. realizarea lor practica se poate dovedi imposibila. Mai mult. reevaluate la preturi comparabile. marketing. munca (input) consumat este adaptat mai ales analizei performantelor sistemelor de productie de masa. cu produse standardizate si relativ putin diversificate. remunerarea salariatilor. consultanta. cât si al lui (b2) de angajati relativ polivalenti.. Aceasta categorie este si cea mai afectata de conjunctura economica. durata apelurilor x zonele de distanta si categoriile de apeluri etc. chiar daca s-ar parea ca. atât la nivelul (b1) al managerilor. În ceea ce priveste sectorul tertiar. valoarea adaugata la preturi constante este data de suma aporturilor factorilor de productie (consumul de capital fix. ingineri si alti profesionisti de nivel înalt. Aceste doua componente a si b formeaza “nucleul” modelului. ori ma surarea productiei prin factorii de productie înseamna. Aceste angajari constituie principala zona de gestiune flexibila (efective. b) salariati generalisti. Aceste aspecte determina ca între categoriile ce formeaza “nucleul” si categoria c) sa apara si principala zona de “tensiuni”. 7. angajatii cu timp partial fiind primii concediati în situatii de recesiune. informatica. publicitate). De asemenea. 1. cât si de acelea ale culegerii si înregistrarii informatiilor respective. Este un concept care se potriveste mai putin productiei de bunuri si servicii foarte diversificate si putin standardizate. Având în vedere aceste caracteristici. fiecare caz în parte cerând un volum de munca diferit. c) angajari cu timp partial. evaluarile bazate pe indicatori tehnici (tranzactii. pentru multe alte servicii nu este posibil acest lucru. evaluarii produselor lor pe baza de date tehnice standardizate (distante parcurse x tone de marfuri transportate sau calatori transportati. “dosare” sau clienti ridica probleme deosebite în ceea ce priveste continutul cantitativ si calitativ al muncii. e) lucratorii temporari raspund unor nevoi specifice. limitate. Astfel. Aceasta categoric poate cuprinde nivele de calificare foarte diferite. pentru serviciile non-marfa. nu numai unei cresteri inflationiste (fictive).

daca se face bilantul investitiilor sectorului privat în tehnologii informationale (informatica si telecomunicatii) se constata ca serviciile marfa concentreaza 85% din totalul acestor investitii (cifre pentru anul 1985 în SUA).). în relatie mai mult sau mai putin strânsa cu utilizatorul B Numeroase exemple ilustreaza produsul “direct” sau imediat al serviciilor: profesorul preda cursul dupa ce l-a prega tit. studii de piata etc. . consultantul analizeaza o problema si formuleaza recomandarile. pentru foarte multe activitati de servicii o etapa prealabila de convenire asupra unor indicatori de evaluare. formarea necorespunzatoare a personalului. Pornind de la aceste puncte de vedere se poate ajunge la rezultate diferite. Acelasi lucru se poate constata pentru serviciile de asigurari si în domeniul serviciilor pentru întreprinderi (audit contabil. numar de cecuri tratate etc. avocatul poate câstiga sau pierde un proces. Acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât serviciile au pe lânga efectele imediate (directe) si rezultate indirecte (pe termen mai lung). dupa opinia lui J. mediul economic si financiar pentru serviciile bancare si de consultanta pentru întreprinderi. comporta o formulare mai nuantata. de evaluat: învatamântul are efecte pe termen mediu (succese scolare) si pe termen lung (integrarea profesionala). serviciile medicale influenteaza starea de sanatate si speranta de viata. consultanta pentru întreprinderi poate îmbunatati în proportii diferite rezultatele acestora. Vastul sector numit FIRE (Finance. Dar daca productivitatea este masurata pe baza valorii adaugate în preturi constante se constata un regres de aproximativ 3% pe an. a celui de eficienta operationala a muncii prestatorilor. presupune. Pe de alta parte. precum si supraechiparea informationala. pentru perioada 1978 . reunind puncte de vedere diferite. S-au invocat de asemenea utilizarea necorespunza toare a aparaturii. servicii juridice. mai mult decât serviciul imediat atât de efortul prestatorului cât si de caracteristicile utilizatorului (B) si capacitatea sa de a beneficia de serviciul imediat ca si de variabilele mediului extern: mediul cultural si profesional pentru serviciile de învatamânt. Astfel. În concluzie. serviciile bancare pot obtine randamente financiare variabile pentru plasamentele pe care le gireaza etc. Paradoxul este urmatorul: numeroase servicii au trecut începând cu anii ‘80 în era informaticii si. Asigura ri si Tranzactii Imobiliare) este în acelasi timp lider în materie de investitii informatice si unul din sectoarele unde sporirile de productivitate sunt aparent cele mai slabe. analiza performantelor economice “reale” si în particular a productivitatii. în cele mai multe cazuri la doua nivele. Astfel. în locul termenului ambiguu de productivitate. În functie de metodele de evaluare folosite se poate ajunge pentru aceste servicii la concluzii diferite privind evolutia productivitatii. avocatul studiaza si apara un dosar. În aceste conditii. considerate mai semnificative decât prestatia imediata si posibil. medicul formuleaza diagnosticul si recomanda tratamentul etc. chiar divergente despre evolutia productivitatii în activitatile de servicii.1984. Gadrey.Pe de o parte serviciul se prezinta ca un efect imediat al activitatii prestatorului A asupra suportului C. Jean Gadrey evidentiaza ca pentru serviciile bancare. Un loc comun în aceasta privinta îl reprezinta teza despre sporurile mici (lente) ale productivitatii în servicii. în cazul Frantei.- productivitate. Insurance and Real Estate adica Finante. aceste servicii an adesea rezultate indirecte. Principalele explicatii avansate pentru a raspunde unor astfel de paradoxuri sunt: insuficientele metodelor statistice pentru masurarea sporurilor de productivitate în aceste activitati. Pentru aceste produse mai potrivita ar fi folosirea. Complexitatea efectelor activitatilor de servicii ne conduce la definirea “produsului” serviciilor. productivitatea pe angajat masurata cu indicatori tehnici ca numar de conturi girate. Gadrey) prin termenul de eficacitate. afirmatiile privind sporurile mai lente ale productivitatii. efectele productiei de servicii se pot evalua. Aceste rezultate depind. de asemenea. “Produsul” acestor servicii apare astfel ca o “constructie” sociala. a cunoscut o rata de crestere medie anuala foarte ridicata (de ordinul a 10% pe an). mai degraba ca . mediul sanitar si social pentru serviciile medicale. În ceea ce priveste “productivitatea” prestatorilor în obtinerea acestor rezultate o putem denumi mai degraba (dupa opinia lui J. cel putin în serviciile intensiv informationale.

7. Este etapa preocuparilor pentru sporuri de productivitate. Resursele materiale Alaturi de resursele umane si financiare.2. respectiv capitalul tehnic joaca. În aceste conditii.o “oferta globala ”. O ilustrare a acestor aspecte este reprezentata de “productivitatea comerciala ”. datele privind “vânzarile pe lucrator” în diferite tari sau regiuni nu evidentiaza diferente calitative ale serviciilor comerciale cum ar fi: posibilitatile de alegere oferite consumatorilor (numa rul de sortimente în magazin poate varia de la 50% la 100% pentru un volum identic de vânzari). pe baza de sisteme tehnice greoaie si centralizate. bani etc. Din acest punct de vedere. 7.servicii” de masa si standardizate. Astfel. 3) mentinerea “produselor . energic. 4) cautarea prioritara a serviciilor complexe. cu scopul de a veni în întâmpinarea clientelei. un rol din ce mai important în dezvoltarea serviciilor. 2) quasi-industrializarea (anii ‘60-’70) caracterizate prin “produse . integrând servicii diverse. putem clasifica serviciile dupa cum procesul lor de productie necesita mai ales personal sau mai ales echipament. adica anumite evenimente sa nu se produca : un fel de “antiproductie” ca în cazul serviciilor de prevenire a îmbolna virilor sau de protejare a mediului.) care servesc mai multor procese de productie.2. prin minimizarea serviciilor oferite consumatorilor ala turi de un pol. clientela fiind pasiva si putin segmentata . servicii bancare si de consultanta în afaceri. într-un mediu din ce în ce mai concurential (anii ‘80). resursele materiale. diferente din acest punct de vedere pot apare chiar si pentru acelasi tip . de competitie prin servicii. individualizate destinate unor clienti exigenti si activi (anii ‘90). preindustriale (anii ‘50) cu servicii bazate pe relatii personalizate si suporturi tehnice rudimentare. self-service si o gama redusa de produse a cucerit aproape 80% din piata alimentara se constata o cotitura (sub efectul concurentei si exigentelor consumatorilor si cu ajutorul noilor tehnologii). astazi se vând: servicii complexe de sa natate si prevenire a îmbolna virilor. Acelasi fenomen poate fi regasit si în alte activitati de servicii cum ar fi de exemplu bancile sau asigurarile. Capitulul fix este constituit din bunuri (cladiri. spre servicii personalizate si diversitate de alegere. Aceasta etapa care abia a început este caracterizata de automatizarea partii simple a serviciilor si trecerea de la standardizarea prestatiilor la: a sfatui. echipamente etc. a oferi solutii. Astfel. în ta rile dezvoltate si mai ales în SUA. domenii în care se pot distinge patru faze de transformare (în tarile dezvoltate): 1) servicii traditionale. coexista pe de o parte un pol de “discount” si competitie prin pret. Astfel. polite multirisc. în timp ce capitalul circulant este format din materii prime. a încerca reducerea incertitudinilor. dupa o perioada în care marea distributie bazata pe o strategie de preturi reduse (discount). Având în vedere marea eterogenitate a sferei serviciilor si volumul si complexitatea capitalului tehnic sunt foarte diferite. mai ales în ultima perioada.1. amabilitatea vânzatorilor etc. Mai mult decât atât paradoxal. care se “consuma ” în cursul unui singur ciclu de productie. Un alt aspect important al productiei si productivitatii activitatilor de servicii este îmbinarea preocuparilor privind industrializarea serviciilor si sporurile de productivitate cu cele având ca obiectiv calitatea serviciilor si satisfactia consumatorilor. În aceste conditii se poale concluziona ca în domeniul serviciilor coexista cauta rile de industrializare si crestere a productivitatii cu tendinta de personalizare si diversificarea serviciilor care vine oarecum în contradictie cu aceste cautari.servicii” cu accentuarea functiilor comerciale si de marketing. în expansiune rapida. orarul de functionare. economii de scala.. Continutul si rolul capitalului tehnic în dezvoltarea serviciilor Capitalul tehnic si în sectorul serviciilor este formal din capital fix si capital circulant. pentru unele servicii rezultatul principal al activitatii este mentinerea starii de fapt. contracte globale de întretinere.

de servicii: un psihiatru nu are deloc nevoie de echipament. Legat de aceasta trebuie subliniat ca nu este vorba numai simplu de a “informatiza” un serviciu sau activitate. Astfel de indicatori se refera . concentrarea activitatii în unitati de mari dimensiuni cunoaste în domeniul prestarilor de servicii anumite limite obiective. ci si de a crea ambianta necesara primirii si servirii clientilor. tinând seama de potentele informaticii. la: •reducerea numarului locuitorilor ce revin la o unitate de presta ri servicii. Printre explicatiile date acestor situatii. într-adeva r. De asemenea. Investitiile si eficienta lor În situatia în care întreprinderea vrea sa-si mentina sau sa-si creasca productia. Serviciile pe baza de personal se deosebesc în functie de gradul de specializare pe care îl solicita. cât si modernizarea si cresterea calitatii serviciilor. ceea ce se concretizeaza în cresterea suprafetei medii a unei unitati. •cresterea mai rapida a numa rului de unitati si suprafetei comerciale comparativ cu cresterea populatiei reflecta îmbunatatirea indicatorilor care exprima eficienta sociala a bazei materiale a activitatilor de servicii. adica sa procedeze la investitii. comertul s. în practica sunt utilizate numeroase alte interpretari ale conceptului de investitie. Plasamentul poate deveni investitie (în sens restrâns) daca se constituie ca un element de creare sau dezvoltare a bazei tehnico-materiale a unei întreprinderi. în industrie). nu au avut în toate cazurile efectele scontate în materie de productivitate. amploarea sub-utiliza rii capacitatilor materialelor informatice instalate. transporturile.a. imobile s. suporturile materiale din sectorul serviciilor trebuie sa ra spunda simultan urmatoarelor cerinte principate: de functionalitate. de exemplu. obligatiuni etc. ea trebuie sa -si reînnoiasca sau sa-si dezvolte capitalul tehnic. De asemenea. numeroase studii au aratat.a. promotionale si estetice. sectorul bancar. ergonomice. este ponderea mare a cladirilor care au nu numai rolul de a adaposti masinile. utilajele etc. însa investitia se refera numai la cheltuielile facute dezvoltarea sau modernizarea echipamentelor tehnice (capitalului fix). Astfel. în ultimele decenii. •cresterea suprafetei comerciale la 1000 de locuitori etc. Între sectoarele serviciilor care necesita echipamente foarte specifice si de valoare ridicata se numara . •dificultatea si lungimea procesului de învatare care trebuie parcurs pentru a sta pâni tehnologiile informatice. dar si de a regândi modurile de productie si organizare a unei activitati. progresul tehnic a început sa patrunda din ce în ce mai mult si în sectorul serviciilor. •neadaptarea investitiilor la nevoi.) sau imobiliare (terenuri. telecomunicatiile. mai ales prin intermediul informaticii. amintim: •rapida succesiune a inovatiilor si gradul foarte mare de reînnoire a echipamentelor si programelor. (ca de exemplu.). În sens restrâns. respectiv cumpararea de valori mobiliare (actiuni. se poate considera ca orice achizitionare de bunuri necesare functiona rii întreprinderii este o investitie. termenul de “investitie” este folosit si cu sensul de “plasament”.2.2. . În evolutia bazei materiale care asigura realizarea serviciilor pentru populatie pot fi identificate câteva tendinte mai importante: •cresterea mai rapida a suprafetei comerciale a unitatilor comparativ cu numarul unitatilor. enormele investitii pe care întreprinderile le-au facut pentru a-si creste eficienta. Cu toate acestea. turismul. Astfel. 7. Daca aceasta definitie este în general admisa pe plan teoretic. spre deosebire de un medic-dentist. mai ales în sectoare ale serviciilor cum sunt: comertul. determinate de necesitatea amplasarii unitatilor în proximitatea consumatorilor. sectorul bancar s. O caracteristica a echipamentelor tehnice. în timp ce serviciile pe baza de echipament pot fi mai mult sau mai putin automatizate. Cu toate acestea.a. informationale. în particular investitiile în informatica. Obiectivele urmarite prin informatizarea activitatilor de servicii sunt atât sporurile de productivitate.

În lega tura cu aceste obiective. conditionând capacitatea competitiva a întreprinderii. ea angajeaza viitorul întreprinderii. care pot fi grupati în trei categorii: nevoia de a investi. Aceasta optica se cere fundamental schimbata (si chiar s-a schimbat în tarile dezvoltate) mai ales în ceea ce priveste activitatile de cercetare-dezvoltare (C-D) si activitatile de formare a personalului. recuperarea se face. . în prelucrarea datelor contabile. Acest fenomen trebuie bineînteles sa continue pe masura ce aplicatiile tehnologice progreseaza si se difuzeaza în întreprinderi. material rulant) ci forma investitiilor ne-materiale. exista tendinta de a sacrifica o anumita parte din aceste cheltuieli. spitale. distinctia nu este întotdeauna usor de facut. mai ales în sectorul serviciilor. Investitiile în infrastructura sunt cheltuieli necesare pentru a oferi prestari de servicii competitive. considerate cheltuieli curente (auto-investitiile. introducerea si extinderea ca rtilor de plata în domeniul serviciilor bancare). de transporturi. Astfel. Investitia bruta este reprezentata de totalul investitiei. adica cele rezultate din activitatea proprie a întreprinderii) sau consumuri intermediare. din punct de vedere contabil. aceste investitii sunt. investitiile putând fi clasificate. De fiecare data. dar si ridicarea calitatii serviciilor. În plus fata de cele prezentate trebuie remarcat ca o parte din ce în ce mai mare a investitiilor întreprinderilor nu mai ia forma investitiilor materiale (în imobile. echipamente. !!!Problema este ca fiind vorba de cheltuieli. investitiile nemateriale nu sunt considerate ca atare în practicile contabile sau statistice uzuale. în totalitate (sau în majoritate). Astfel decizia de a investi depinde de un numar mare de factori. amortizarii). adeseori investitia de înlocuire realizându-se cu echipamente noi. În privinta activitatilor de C-D. în primul rând din necesitatea de a supravietui pe piata. când se pune problema de a face economii. tehnologiile informatice au înlocuit operatiunile repetitive în gestionarea produselor în restaurantele cu servire rapida (fast-food). Ea cuprinde investitiile noi.. din acest punct de vedere. investitii privind infrastructurile si investitii de ordin strategic. mai modeme.. Investitiile care permit reducerea costurilor si cele legate de înnoirea productiei sunt cele care vizeaza înlocuirea muncii oamenilor de catre masini. pe resursele umane. care cresc capacitatea de productie si investitiile de înlocuire care compenseaza uzura mijloacelor de productie din cursul proceselor de productie anterioare (si care corespunde. progresiv etc. respectiv fluxul de cheltuieli trebuie finantat.Investitia de înlocuire În practica . Desi investitiile nemateriale au toate caracteristicile investitiilor. scoli etc. aceste investitii se împart în doua categorii: investitii care permit întreprinderii sa demareze o activitate total noua si investitii care servesc pentru a îmbunatati calitatea prestatiilor (de exemplu. Astfel.Mai departe. întreprinderile de servicii investesc din ce în ce mai mult în echipamente si tehnologii noi. când sunt rezultat al cumpararilor din exterior. stiut fiind accentul pus. Dar motivatia acestor investitii este mult mai complexa. organizare. cercetare-dezvoltare. în conditiile unei concurente din ce în ce mai puternice. numeroase întreprinderi au devenit constiente de caracterul strategic al acestor cheltuieli din ce în ce mai recunoscute ca cheltuieli de investitii. în gestionarea hotelurilor. mai mult sau mai putin asimilate cheltuielilor generale. obsesia este de a le reduce. Este vorba în principal de cheltuieli în materie de strategii.. în lucrarile de secretariat etc. de aceea investitia cere mai mult ca orice act de decizie utilizarea de metode rationale pentru a diminua riscul. investitiile pot fi brute sau nete. informatica. Argumente asema natoare pot fi aduse pentru activitatile de formare. respectiv pentru a supravietui în conditiile concurentei. Ele au ca efect economisirea cheltuielilor. Investitia neta = Investitia bruta . În ultimele decenii. Astfel de investitii se refera la cheltuielile pentru dezvoltarea si modernizarea retelelor de telecomunicatii. în trei categorii: cele care permit o reducere a costurilor si cele legate de înnoirea productiei. Investitiile de ordin strategic pot viza doua obiective: modificarea (în sensul cresterii) pozitiei întreprinderii pe piata sau mentinerea cotei de piata a întreprinderii (supravietuirea pe piata ). în telecomunicatii. dar mai ales cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor. formare de personal. instrumente. în operatiuni bancare. care integreaza progresul tehnic. logistica. permitând în felul acesta reducerea personalului si a cheltuielilor aferente. mai ales în domeniul informatic. Decizia de a investi priveste factorii de productie pe termen lung.

comportamentul investitorilor depinde de situatia în care se afla si anume: a) Cea mai favorabila situatie este aceea în care investitorul dispune de capitalul necesar investitiei. iar pentru altele previziunea este mult mai dificil de realizat). Nevoia de a investi depinde în practica. chiar daca cererea ra mâne stationara . oferta si rezultatele economice ale viitoarei productii sunt mai usor de previzionat. Din acest punct de vedere. de: •natura serviciilor (pentru unele servicii cererea. echipamentele existente nu sunt suficiente pentru a satisface cererea actuala si previzionata. pentru ca aproape întotdeauna. Nevoia de a investi provine în al doilea rând din comportamentul întreprinderilor concurente. între care: •durata de functionare (utilizare) . b) Creditul este a doua posibilitate de a obtine capital pentru întreprinza torii care investesc. Dintre cei doi factori care nasc si întretin nevoia de a investi. Posibilitatea de a investi este o conditie obligatorie. evaluarea cererii si politica concurentilor. Este perioada în care întreprinzatorul îsi recupereaza volumul initial al investitiei. I Tr = : P anual unde Tr = termenul de recuperare I = volumul initial al investitiei Panual = profitul anual estimat a se realiza prin punerea în functiune a investitiei. Aceasta distinctie este mai mult teoretica decât reala . Pentru fiecare proiect de investitie trebuie retinuti mai multi parametri. întreprinzatorii îmbunatatesc si productivitatea. •dimensiunile întreprinderii (firmele mari au în acest sens posibilitati mai largi). Necesitatea de a investi provine mai întâi de la constatarea ca. Pentru un proiect de investitie sunt posibile mai multe variante care pot fi adoptate. comportamentul întreprinzatorilor în materie de investitii. Sunt situatii în care întreprinderea este nevoita de a investi. cu ocazia cresterii capacitatii. la rândul ei. rezultatele actiunii de a investi influenteaza. Aceasta se realizeaza pe seama profiturilor ce urmeaza a fi realizate. •organizarea întreprinderii (aceasta poate fi mai mult sau mai putin orientata spre previziune. oricât de mare ar fi nevoia de a investi. iar al doilea este de ordin calitativ si determina investitiile de “productivitate”. dintre care cele mai folosite sunt: a) Durata (termenul) de recuperare.). Odata stabilite variantele de investitii din punct de vedere al încasarilor si costurilor.posibilitatea de a investi si posibilitatea de a prevedea. Este mai putin avantajoasa pentru ca împrumuturile sunt purtatoare de dobânzi. alegerea între aceste variante se face în functie de o serie de criterii. . Aceasta depinde. deoarece alte întreprinderi investesc pentru a-si scadea costurile de productie si a atrage clientii. întretinere etc. Posibilitatea de a prevedea efectele economice.care nu este neaparat identica cu durata de viata fizica. •costurile care cuprind suma investitiei si costurile de utilizare a investitiei (cu mâna de lucru. de asemenea. primul se considera ca este de ordin cantitativ si determina mai ales investitiile numite de “capacitate”. în principal de doua elemente. din care trebuie aleasa varianta cea mai avantajoasa. •veniturile (încasarile) sperate (estimate) în cursul perioadei de utilizare. materiile prime. având sau nu un compartiment specializat în acest scop). Este vorba nu numai de fondurile necesare propriu-zis investitiei ci si de nevoile viitoare de lichiditati complementare investitiei daca este realizata.

mobilier. •populatia atrasa din afara localitatii unde urmeaza a fi amplasata unitatea. Cheltuielile pentru dotare depind de specificul unitatilor care presupun un necesar de echipamente diferentiat în functie de particularitatile ramurii respective de servicii (hoteliere. •frecventa cererii (curenta . cifra de afaceri posibil de realizat este influentata de o multitudine de factori: •numarul populatiei. .a. periodica sau rara) si distantele pe care populatia este dispusa sa le parcurga pentru procurarea anumitor categorii de servicii. = cifra de afaceri posibil de realizat r == randamentul (cifra de afaceri) pe 1 m2. alimentatie publica . precum si structura populatiei pe vârsta. a fi localizata unitatea respectiva .n a = taxa de actualizare.. categorii socio-profesionale etc. racordare la reteaua electrica . Marimea ei depinde atât de rata inflatiei cât si de rata dobânzii.b) Profitul actualizat unde: I = volumul investitiei P1…n = profitul în anul 1.A. (telefonica etc. frizerie-coafura . În ceea ce priveste dimensionarea unitatilor de prestari de servicii pentru populatie. service etc.). un calcul estimativ al marimii noii unitati trebuie sa ia în considerare cifra de afaceri posibil de realizat si randamentul scontat pe 1 m2. aceasta exprima taxa de depreciere a unei încasari viitoare în raport cu o încasare actuala. c) Rata de rentabilitate minima. Alegerea perioadei de actualizare este de asemenea foarte importanta pentru ca cu cât se îndeparteaza de origine. sex.) de performantele tehnice si estetice ale acestor echipamente s. previziunea este mai putin buna . •puterea de cumparare a populatiei care influenteaza volumul si structura cererii de servicii. astfel: unde: r S = suprafata noii unitati C. La rândul ei. Cheltuielile pentru realizarea noilor constructii depind de: costul terenului (care poate fi cumparat sau închiriat). ma rimea unitatilor si costul/m2 (investitia specifica ). •concurenta si cota de piata care este posibil sa revina unitatii respective.. iar pe de alta parte cheltuielile pentru dotarea acesteia cu utilaje. costul infrastructurii (canalizare. instalatii. respectiv numarul locuitorilor sau numarul gospodariilor din zona unde urmeaza . calculatoare etc. Se calculeaza dupa formula: P 100 r = unde: r = rata de rentabilitate P = profitul estimat I = volumul investitiei Exigenta unei rate de rentabilitate minime este unul din criteriile adesea folosite în practica . în calculul volumului initial al investitiei trebuie sa se estimeze pe de o parte cheltuielile pentru realizarea noii constructii.. În cazul investitiilor pentru construirea de noi unitati.

un rol important îl joaca restrictiile financiare.Bineînteles. . în alegerea variantei de investitii. respectiv capitalul de care dispune investitorul.

1.3. rata solvabilitatii generale = raport între activele totale ale întreprinderii si obligatiile exigibile + creditele de rambursat. rata rentabilitatii comerciale = raportul procentual între rezultatul exercitiului si cifra de afaceri sau productia exercitiului. rata autonomiei financiare = raport între capitalul propriu si capitalul total al întreprinderii.2. sau invers. •Sa reliefati caile de crestere a eficientei activitatilor de servicii. viteza de rotatie a capitalului = raportul între numarul de zile al perioadei si numarul de rotatii. nivelul relativ al costurilor = cheltuielile la 100 sau 1000 lei cifra de afaceri. efecte indirecte (multiplicatoare) = impulsuri date altor ramuri sau sectoare ale economiei. •Sa evidentiati caile de îmbunatatire a calitatii serviciilor. de alocare. Continutul si particularitatile eficientei în sfera serviciilor 8. economica si sociala în domeniul serviciilor. raportul între efort si efect. efecte mediate = rezultate care depind de implicarea utilizatorilor (beneficiarilor).3. Masurarea si controlul calitatii serviciilor OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa explicati în ce consta eficienta tehnica.2.1. efecte economice = rezultate pentru întreprindere. Abordarea calitatii în domeniul serviciilor 8. efecte sociale = rezultate ale activitatii întreprinderilor de servicii pentru consumatori. •Sa prezentati criteriile de evaluare si indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale în servicii. rata rentabilitatii economice = raportul procentual între rezultatul exercitiului si activele totale. indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei 8. . CUVINTE CHEIE eficienta = expresia raportului dintre efectul util (rezultatul) si cheltuiala (efortul) facuta pentru obtinerea lui. eficienta tehnica = cantitatea inputurilor folosite pentru a produce un nivel de output. rentabilitatea = capacitatea unei întreprinderi de a obtine profit. numarul de rotatii ale capitalului = raport între cifra de afaceri realizata într-o anumita perioada de timp si capitalul utilizat în perioada respectiva. Este echivalenta cu productivitatea partiala (a unui factor de productie) sau totala (a tuturor factorilor de productie). •Sa explicati relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii. rata rentabilitatii financiare = raportul procentual între rezultatul exercitiului si capitalurile proprii sau capitalurile permanente. Relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii 8. •Sa evidentiati diferitele tipuri de efecte ale activitatilor de servicii. Criterii de evaluare. efecte directe = efecte asociate fiecarui factor de productie utilizat. rezultatul brut al exercit iului = diferenta între venituri si cheltuieli (poate fi profit sau pierdere). ramuri.3. eficienta de alocare = mixul (combinatia) factorilor de productie pentru a produce un nivel de output. •Sa prezentati metodele de masurare si control a calitatii de pe pozitia consumatorului. fondul de rulment permanent = diferenta între capitalurile permanente si activele imobilizate sau ca diferenta între activele circulante si datoriile pe termen scurt. •Sa explicati în ce consta specificul abordarii calitatii serviciilor si conceptul de calitate totala.CAPITOLUL 8 : EFICIENTA ECONOMICA SI SOCIALA A SERVICIILOR 8. sectoare si întreaga economie. calitatea serviciului = diferenta între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori.

G. J. London. 2003. Paris. Timisoara. Darbelet s. Haywood . Iuliana Cetina. Marketingul serviciilor. ASE. Reichheld. 1994. 1989. Ed. în Ch. Economia serviciilor. Liberalizing International Transactions in Services. Economie d’entreprise. Dubois. 6. Costel Stanciu. M. 7e édition. M. Ed.Le défi relationnel. Quebec. cit. Bucuresti. Al. London. Management in Service Industries. 8. 16. Al.BIBLIOGRAFIE 1. New York and Geneva. P. 1992 15. Ph.Farmer. 11. Simon. Langlois. F. 1992.. Editura de Vest. Uranus. Journal of Marketing Research.a. UNCTAD and The World Bank. Fr. Ed. Cassel.. Pitman. Lovelock. W. 2. 3. Marketing Management. Daryl Wyckoff. Teorie si practica. Paris. Servicii publice. Bucuresti. 1995. Didactica si Pedagogica. Jivan. Managementul serviciilor. D. 1994. . Nollet. J. op. Bazele comertului. Timisoara. 4. Kotler et B. 12. Les Editions Ferecher. D. Bucuresti. 13. revazuta si adaugita. Managing Services. Expert. February. 1992. Mirton. Zero Defections: Quality Comes to Services. în Ch. Bucuresti. 10.. 1993 7. Serviciile moderne – o provocare pentru teoria si practica economica. Maria Ioncica . – Editia a III-a. Measuring the Market Impact of Technical Services. 1999. V. Tocquer. Ed. Marketing des services . New Tools for Achiving Service Quality. Dunod. Olteanu.S. L. Sasser. Ed. Paris. 1965 5. Jivan. Prentice Hall International Edition. 1998. Jones. Publi-Union Editions. Gaetan Morin Editeurs. Jr. 1996. 1993. Patriche (coordonator). 9. Lovelock. 14.E. Ed. 1992. Managing and Marketing Services in the 1990. Services et management. Coeditie Marketer.

prin însumare. aprecierea calitatii serviciului depinde de standardele de calitate ale clientului si ale producatorului. Astfel. numar de locuitori la un medic. eficient a investitiilor si eficienta sociala. Eficienta economica a serviciilor se refera la rezultatele economice ale întreprinderilor de servicii si. Nivelul costurilor se exprima. Pentru a corespunde criteriilor de eficienta economica. discordanta între serviciul oferit si norme. Eficienta sociala se refera la rezultatele activitatilor de servicii din punct de vedere al consumatorilor si se concretizeaza în gradul de satisfacere al trebuintelor. eficienta tehnica este echivalenta cu notiunea de productivitate (partiala sau totala). scopul fiind minimizarea costurilor de productie. economice si financiare. în nivelul calitativ al serviciilor. nivelul costurilor.a. Eficienta economica a utilizarii capitalului se exprima prin calculul unor indicatori cum ar fi: numarul de rotatii al capitalului. modificarea structurii activitatilor. Factorii non-calitatii în servicii sunt reprezentati de: necunoasterea asteptarilor clientilor. Prin urmare.000 locuitori. Eficienta utilizarii factorilor de productie exprima productivitatea partiala sau totala a factorilor de productie. este necesar ca sporirea productivitatii medii a muncii sa fie superioara cresterii salariului mediu. Ea se masoara cu ajutorul indicatorilor absoluti (nivelul profitului) si a indicatorilor relativi respectiv rata rentabilitatii: comerciale. fiind determinate de participarea si implicarea ac estora. Rationalizarea cheltuielilor poate fi obtinuta prin cresterea productivitatii muncii. absenta normelor. Conceptul de calitate totala în servicii are în vedere obtinerea de zero defecte. profitul actualizat. sau cu indicatori cum ar fi: numarul de unitati de servicii la 1. În felul acesta. hârtii s. rata solvabilitatii generale. Rentabilitatea consta în capacitatea întreprinderii de a obtine profit. iar cresterea cifrei de afaceri sa devanseze cresterea fondului de salarii. cu ajutorul indicatorilor absoluti (suma cheltuielilor) si a indicatorilor relativi (nivelul costurilor la 100 sau 1000 lei cifra de afaceri). calitatea serviciilor este definita ca diferenta între serviciul asteptat de client si serviciul efectiv prestat. si ale consumatorului. rata rapida a lichiditatii. întreruperi. pe de alta parte. rata de recuperare a creantelor s. perfectionarea managementului. rata curenta a lichiditatii.000 de locuitori. Combinatia optima a factorilor de productie este determinata de preturile lor relative. Criteriile principale de evaluare a eficientei în sectorul serviciilor sunt: rentabilitatea. la nivelul întregii economii. eficienta este expresia raportului dintre efectul util (rezultatul) si efortul (cheltuiala) facut pentru obtinerea lui. Efectele activitatilor de servicii mai pot fi clasificate în efecte directe (asociate fiecarui factor de productie utilizat. raportul între efort si efect. eficienta utilizarii factorilor de product ie. Cresterea veniturilor poate fi realizata prin cresterea încasarilor. la: maximizarea veniturilor si rationalizarea cheltuielilor. fondul de rulment. sau invers. Simon.Eficienta de alocare se refera la mixul (combinatia) imputurilor (intrarilor de factori de productie). accelerarea vitezei de rotatie a capitalului. care reflecta raritatea lor relativa. rata autonomiei financiare. . marirea cotelor de adaos comercial (comision) etc. întârzieri. .S.REZUMAT În acceptiunea sa cea mai generala. În sens specific. Caile de crestere a eficient ei în sectorul serviciilor se refera. exprimate prin impulsul dat celorlalte ramuri si sectoare ale economiei. într-o anumita perioada de timp si numarul de angajati care au contribuit la realizarea cifrei de afaceri. fiecarei componente a activitatii) si efecte indirecte.Eficienta tehnica poate fi calculata raportând nivelul outputului la volumul de intrari (inputuri). numar de studenti la 100. rata de rentabilitate a investitiei etc. exprimat cu ajutorul unor modele cum este cel elaborat de L. . multiplicatoare. de asemenea. timpul necesar efectuarii cumparaturilor etc. Evaluarea de catre clienti a calitatii serviciilor depinde de împrejurarile prestarii serviciului. Eficienta economica agregata (totala) are doua componente: eficienta tehnica si eficienta de alocare. efectele sunt mediate prin intermediul utilizatorilor. Pentru multe sectoare ale serviciilor. Masurarea si controlul calitatii serviciilor se refera la standardele de calitate ale producatorului. în esenta. frecvent a apelarii la serviciul respectiv etc. Eficienta investitiilor se evalueaza cu ajutorul unor indicatori cum sunt: termenul de recuperare a investitiei. rupturi de stoc. pe de o parte.a. se obtine reducerea nivelului relativ al cheltuielilor cu salariile si economii relative la fondul de salarii. Productivitatea medie a muncii se calculeaza ca raport între cifra de afaceri realizata. Eficienta sociala se refera la nivelul calitativ al serviciilor.

calitatea serviciilor poate fi masurata si controlata utilizând metodele: incidentului critic. pot influenta alocarea resurselor. îmbunatatirea pregatirii si comportamentului personalului si realizarea unui echilibru între aceste grupe de elemente. deoarece reprezinta un mod mai putin costisitor de comert. Astfel. Relatiile între calitate si eficienta se refera la calitate pe de o parte. iar tarile dezvoltate le utilizeaza cu precadere pe cele intensive în capital. eficienta tehnica este echivalenta cu notiunea de productivitate partiala. influentata la rândul ei de politicile economice de stimulare a economiilor si investitiilor. clientul misterios. Circumscrisa coordonatelor generale ale eficientei. Alte metode importante de realizare a CSP sunt: analiza cauza-efect (diagrama “schelet de peste”) si analiza Pareto. si costul. a unui factor de productie (de exemplu munca) sau totala. de prevenire. Rezultatul este cresterea concurentei.. utilizarea si eficienta utilizarii resurselor.Din punct de vedere al producatorului. Este motivatia pentru care ta rile în dezvoltare folosesc mai ales tehnici de productie intensive în forta de munca (mai ieftina). de servicii. Astfel. Combinatia optima a factorilor de productie este determinata de preturile lor relative. câstigând cei care sunt capabili sa ofere servicii mai bune si fortându-i pe cei ineficienti sa iasa de pe piata. lista de comentarii. a capitalului etc. Eficienta surprinde si alte aspecte cum ar fi: oportunitatea si eficienta investitiilor. scopul fiind minimizarea costurilor de productie. Eficienta tehnica poate fi calculata ca nivelul outputului pe unitate de input (de exemplu. calitatea poate fi analizata sub forma unor balante. decât supermagazinele sau magazinele universale. ancheta de satisfactie. gradul de satisfacere a nevoilor consumatorilor. cu scopul sporirii (maximizarii) productiei. combustibilului si energici. munca si capital). sau invers. 8. Definita astfel. si deci eficienta economica . competitivi. (în primul rând. 1. utilizarea superioara si eficienta maxima a folosirii resurselor. eficienta în domeniul serviciilor prezinta unele determinari particulare. masura în care pot fi procurate si utilizate cu maximum de randament etc. Un prim pas în realizarea CSP este elaborarea hartii serviciului. valabile pentru toate sectoarele economiei. eficienta înseamna gestionarea rationala a materiilor prime. eficienta de alocare cere sa se aleaga tehnologia de productie în functie de abundenta (sau insuficienta) diferitelor tipuri de factori de productie. raportul între efort si efect. care reflecta raritatea lor relativa. Scopul (tinta) întreprinderilor de servicii este obtinerea unei calitati ridicate a serviciilor cu costuri joase. liberalizarea înseamna renuntarea la bariere de intrare pe piata pentru furnizori noi. larga raspândire a comertului stradal poate fi compatibila cu eficienta economica în tarile în dezvoltare. Instrumentele de politica economica . Controlul total al calitatii (CTC) se refera la auto-controlul calitatii la nivelul fiecarei faze a procesului de productie si al fiecarui angajat al firmei. munca) sau inputuri (de exemplu. În primul rând. a fortei de munca. Eficienta tehnica se refera la cantitatea inputurilor folosite pentru a produce un nivel de output. gestiunea reclamatiilor. date fiind preturile factorilor de productie în diferite tari. Din punct de vedere al consumatorului. ma sura în care serviciile corespund necesitatilor beneficiarilor. Eficienta economica agregata (totala) are doua componente: eficienta tehnica si eficienta de alocare. eficienta este expresia raportului dintre efectul util (rezultatul) si cheltuiala (efortul) facuta pentru obtinerea lui. în cazul nostru. pornind de la modul sintetic de exprimare a eficientei ca raport între mijloacele consumate si .1. Îmbunatatirea calitatii serviciilor poate fi realizata prin perfectionarea echipamentelor. comparându-se costurile calitatii (de asigurare. cum ar fi cele legate de nivelul dobânzilor. politica de liberalizare este un instrument de crestere a eficientei economice în cele mai multe situatii. pe de alta parte. La nivel macroeconomic. a tuturor factorilor de productie. munca si capitalul). internalizate si externalizate) cu cele ale non-calitatii. eficienta este conditionata de alocarea optima a resurselor între consum si investitii. Continutul si particularitatile eficientei în sfera serviciilor În acceptiunea sa cea mai generala . al impozitelor etc. De exemplu. Astfel. respectiv nivelul productiei sa fie realizat cu o cantitate optima de factori de productie. La fel. Un important avans în controlul calitatii îl reprezinta controlul statistic de proces (CSP). Eficienta de alocare se refera la mixul (combinatia) inputurilor (factorilor de productie).

Asa de exemplu.). eficienta economica nu vizeaza neaparat obtinerea de profit. De asemenea. diversificarea gamei serviciilor. comertului etc. în cazul rezultatelor se întâlnesc forme de exprimare specifice. toate deciziile în lega tura cu viitorul. ele presupunându-se si conditionându-se reciproc. -În comert. dintre primele patru criterii. 4. eficienta serviciilor se apreciaza atât în raport cu efectele economice. reprezinta diferenta dintre veniturile totale si costurile totale. fiind determinate într-o masura esentiala de contributia si implicarea acestora (cazul serviciilor de învata mânt . Rentabilitatea consta în capacitatea unei întreprinderi de a obtine profit sau venit net. Astfel. în cele mai multe cazuri.2. 8. de rolul economico-social al serviciilor. mai ales daca sunt finantate de la bugetul statului. În acest sens. Calculul profitului prezinta anumite particularitati dupa cum este vorba de activitati de productie. sunt de remarcat efectele multiplicatoare ale turismului. cel care exprima sintetic eficienta economica în sectorul serviciilor. îngrijirea unui bolnav etc. deoarece componente a activitatii si efecte indirecte. respectiv a cheltuielilor pentru pregatirea unui elev. Criterii de evaluare. cercetarii stiintifice. ocrotirea sa natatii. cultura si arta etc. de comert. Acesta este unul din motivele pentru care unii specialisti propun înlocuirea termenului de “productivitate” cu cel de “servicitate” ca “ansamblul efectelor induse în urma efectua rii unei activitati asupra altor activitati prezente sau viitoare”. indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei Cu toata complexitatea si dificultatile legate de evaluarea eficientei în sectorul serviciilor. atât din punct de vedere economic cât si social. 3. -Pentru activitatile de productie. eficienta se exprima mai ales prin rationalizarea consumurilor de factori de productie. multiplicatoare. privite din punct de vedere al consumatorilor si concretizate în gradul de satisfacere al trebuintelor pe care îl asigura. sana tate etc.asociate fiecarui factor de productie utilizat. turism etc. eficienta serviciilor evidentiaza prezenta unor efecte directe . exprimate prin impulsul dat celorlalte ramuri si sectoare ale economiei. unde efectele obtinute sunt mai dificil de cuantificat si pe termen lung. Pe de alta parte. Efectele indirecte ale serviciilor se refera si la rezultate care influenteaza (pozitiv sau negativ) activitatea altor unitati si sectoare economice. pentru multe sectoare ale serviciilor asa cum s-a mai mentionat. dezvoltarii societatii în ansamblul sau. 2. La fel. fiind vorba de consumuri de factori de productie. în domenii cum sunt învatamântul. daca în privinta mijloacelor exista identitate cu celelalte ramuri si sectoare ale economici. Ea se ma soara cu ajutorul indicatorilor absoluti si relativi. Cele doua laturi ale eficientei (economica si sociala) se completeaza . alimentatie publica . dar si o îmbuna tatire a nivelului servirii consumatorilor. nivelul profitului se calculeaza ca diferenta între pretul de productie (fara TVA) si costurile de productie. nivelul calitativ al serviciilor etc. utilizarea completa a capacitatilor de servire. principalele criterii de evaluare a eficientei în sectorul serviciilor sunt: a) rentabilitatea b) nivelul costurilor c) eficienta utilizarii factorilor de productie d) eficienta investitiilor e) eficienta sociala a) Rentabilitatea este. Pentru astfel de servicii. student. determina o crestere a rezultatelor economice. dependente de natura activitatii. începând de la nivelul firmei si mergând pâna la nivelul economiei nationale sunt fundamentate pe analiza diagnostic a rezultatelor obtinute. Nivelul absolut al profitului. executarea lor într-un timp cât mai scurt etc. ci se limiteaza la eficacitatea cu care sunt folosite resursele pentru a obtine maximum de rezultate posibile. ca expresie generala.rezultatele obtinute. efectele sunt mediate prin intermediul utilizatorilor. profitul se calculeaza ca diferenta între adaosul comercial (marja bruta a comertului) si cheltuielile . cât si cu cele sociale. concretizate în rezultatele economice ale întreprinderilor si prin însumare ale întregii economii. în mod deosebit.

Rata rentabilitatii comerciale (Rc) se calculeaza ca raport între rezultatul exercitiului (RE). generale ale întreprinderii etc. evidentiind.comerciale. o importanta deosebita din punct de vedere al analizei economice prezinta gruparea cheltuielilor în fixe sau conventional-constante (în special cu echipamentele) si variabile (care depind de evolutia activitatii economice).în turism ca diferenta între încasari si cheltuielile efectuate de unitatile turistice. -în activitatea de alimentatie publica ca diferenta între veniturile constituite din adaosul comercial si adaosul de alimentatie publica si cheltuieli. evidentiind astfel consumul de resurse în raport cu rezultatele economice obtinute. de asemenea. cu indicatori absoluti si relativi. în conditiile în care cresterea cheltuielilor totale este inferioara cresterii cifrei de afaceri. b) Nivelul costurilor se exprima. Indicatorii relativi sunt mai expresivi si se refera la rata rentabilitatii care poate fi: comerciala. 100 Rc = sau 100 Rata rentabilitatii economice (Re) se calculeaza ca raport între rezultatul exercitiului (RE) si activele totale (At). activitati sau subunitati). Se poate calcula productivitatea medie a factorilor de productie ( W ). -Rata rentabilitatii financiare (Rf) se calculeaza ca raport între rezultatul exercitiului (RE) si capitalurile proprii (K) sau capitalurile permanente (Kp). De asemenea. Astfel. Nivelul absolut se refera la suma totala a cheltuielilor. precum si productivitatea marginala a acestora (Wm). ce cuprinde atât cheltuieli directe (care se pot regasi si repartiza direct pe produse. - Astfel. dupa ce s-a scazut impozitul pe profit (bineînteles în cazul obtinerii de profit) si cifra de afaceri (CA) sau productia exercitiului (Q). Nivelul relativ al costurilor (n) exprima cheltuielile la 100 sau 1000 lei cifra de afaceri. c) Eficienta utilizarii factorilor de productie exprima nivelul productiei pe unitatea de factor (sau factori) de productie consumat (consumati). productivitatea partiala sau totala a factorilor de productie.). economica si financiara. administrativ-gospodaresti. Existenta în structura cheltuielilor a celor fixe determina ca sporirea cifrei de afaceri sa se constituie într-o cale importanta de reducere a nivelului relativ al costurilor. . asa cum s-a mai mentionat. profit sau pierdere. unde: Q = productia . cât si indirecte (cu amortizarea.

În ceea ce priveste utilizarea capitalului fix (a bazei tehnico-materiale) se folosesc. având în vedere importanta capitalului ca factor de productie. Calculul fondului de rulment permite cunoasterea ma surii în care capitalurile permanente sunt suficiente pentru a finanta imobilizarile.rata autonomiei financiare ca raport între capitalul propriu si capitalul total al întreprinderii. Simon care defineste nivelul serviciului (Y) ca: unde: yi = nivelul de satisfactie al clientului în raport cu criteriul “i”. S.rata solvabilitatii generale se calculeaza ca raport între activele totale ale întreprinderii si obligatiile exigibile + creditele de rambursat într-o anumita perioada de timp. cum ar fi: coeficientul de utilizare a capacitatii ca raport între capacitatea efectiv folosita si capacitatea teoretica. Cu cât numarul de rotatii ale capitalului este mai mare. cu cât este mai apropiat de 1 situatia este mai favorabila pentru întreprindere. încasarile (cifra de afaceri) pe 1 m2 suprafata de productie sau comerciala s. . 4) gradul de flexibilitate (promptitudinea) cu care se raspunde la situatii de urgenta (se evalueaza prin timpul mediu . Cei mai multi indicatori se refera. în caz de lichidare ea îsi va putea pla ti datoriile. S.stocuri / obligatii curente). Eficienta utiliza rii factorilor de productie poate fi exprimata si cu ajutorul indicatorilor: profitul realizat în medie de un salariat. O încercare remarcabila în acest sens o reprezinta modelul elaborat de economistul american L. respectiv a reducerii diferentei dintre nivelul serviciilor oferite si cel asteptat de consumatori. de asemenea. Dintre indicatorii folositi în acest sens amintim: . unii indicatori specifici. L. rata rapida a lichiditatii (active curente . sau daca activul circulant permite de a face fata datoriilor pe termen scurt. la 1000 lei cheltuieli etc. cu atât activitatea întreprinderii este mai eficienta. fi = ponderi care exprima importanta relativa a criteriului “i” în diferite situatii specifice.numarul de rotatii al capitalului ca raport între cifra de afaceri realizata într-o perioada de timp si capitalul utilizat în perioada respectiva.a. 2) gradul de precizie în definirea continutului serviciului (numarul mediu al “rundelor” de discutii între furnizorul si beneficiarul serviciilor pâna se ajunge la un acord în privinta definirii continutului serviciului). desi clientul se astepta sa i se ofere). deoarece capitalurile împrumutate sunt purtatoare de dobânzi. Daca rata este superioara lui 1. la eficienta utiliza rii acestuia.X = consumul de factori de productie unde: dQ = modificarea productiei dX = modificarea consumului de factori de productie. . la 1000 lei capital fix. rata de recuperare a creditelor (facturi emise si neîncasate / vânzari) etc. Concluzii importante privind eficienta (sau ineficienta) utiliza rii capitalului pot fi desprinse si din calculul altor indicatori cum ar fi: rata curenta a lichiditatii (active curente / obligatii curente). . d) Eficienta investitiilor e) Eficienta sociala este cel mai dificil de exprimat cu ajutorul unor indicatori cantitativi. întreprinderea este solvabila . 3) gradul de satisfacere a cererii de servicii (se calculeaza ca procesul al tuturor cererilor clientilor de servicii care nu pot fi satisfacute din lipsa de specialisti sau a bazei materiale necesare). Simon propune cinci criterii pentru a masura nivelul de satisfactie al clientului si anume: 1) gradul de anticipare a nevoilor clientului (procentul serviciilor care nu se acorda din cauza ca nu au fost avute în vedere de furnizorul serviciului. Majoritatea modelelor propuse în acest scop se refera la masurarea calitatii serviciilor.fondul de rulment permanent (Fr) se calculeaza ca diferenta între capitalurile permanente si activul imobilizat sau ca diferenta între: activul circulant si datoriile pe termen scurt.

muzee.utilizarea modelelor de gestiune flexibila a fortei de munca . cultura . modelul propus are si anumite limite care se refera la faptul ca elementele (criteriile) luate în considerare nu sunt exhaustive si nu se ofera nici o garantie ca ele sunt independente unele de altele. . a încasarilor. Aspecte partiale ale eficientei sociale a serviciilor pentru populatie.perfectionarea relatiilor cu clientii. . mai ales prin cresterea cantitativa a productiei (a numarului de clienti. biblioteci. a volumului adaosului comercial sau comisionului depinde de marimea cotelor de adaos comercial (comision) practicate pe grupe de marfuri (categorii de servicii) si structura vânzarilor.) mai pot fi exprimate cu ajutorul unor indicatori cum ar fi: . în mod normal. precum si a eficientei de alocare (optimizarea combinatiei factorilor de productie). tehnicilor moderne de telecomunicatii etc. Pentru a obtine însa o rata a rentabilitatii comerciale superioare se impune ca ritmul de crestere a profiTului sa fie superior celui de crestere a cifrei de afaceri sau productiei. Cresterea tarifelor poate fi o sursa de sporire a veniturilor daca este motivata prin cresterea calitatii serviciilor. precum si capitalul tehnic (fix si circulant). a cotei de piata a întreprinderii în raport cu firmele concurente. daca este posibil. În esenta. .000 de locuitori. . de învatamânt. cresterea tarifelor poate sa conduca (datorita elasticitatii cererii de servicii) la reducerea numarului de cumpara tori si implicit a încasa rilor. în acelasi timp.pentru activitatile de intermediere (comerciale) cresterea veniturilor. . a numa rului de operatiuni efectuate etc. la cresterea profitului. Termenul de rationalizare semnifica situatii în care si o crestere a unei cheltuieli poate sa aduca un efect superior. etc. cresterea veniturilor poate fi realizata în principal prin: .cresterea cifrei de afaceri. Cea de-a doua cale de sporire a eficientei economice o constituie rationalizarea diferitelor categorii de cheltuieli.). teatre etc. învata mânt . perfectionarea structurilor organizatorice la toate nivelurile.numar de locuitori ce revin la un pat de spital si la un medic.timpul necesar pentru efectuarea cumpara turilor. a cantitatii ma rfurilor transportate. Cresterea productivitatii factorilor de productie vizeaza atât factorul uman (munca).organizarea stiintifica a muncii.) la 1000 de locuitori.). a veniturilor conduce. . ceea ce-i confera caracterul de eficacitate. . 2) rationalizarea (ceea ce nu presupune neaparat minimizarea) cheltuielilor. sa natate. Cresterea productivitatii medii a muncii ( W ) în ritmuri superioare cresterii salariului mediu ( S ) conduce la . .îmbunatatirea metodelor de cointeresare materiala si morala a angajatilor. pe ansamblu sau pe anumite ramuri ale acestora (comert. obiectivul rationaliza rii cheltuielilor poate fi obtinut prin cresterea productivitatii factorilor de productie (a eficientei tehnice). Referitor la caile de crestere a eficientei economice în sectorul serviciilor acestea au în vedere doua directii principale si anume: 1) cresterea. Între caile principale de crestere a productivitatii muncii în sectorul serviciilor pot fi mentionate . De asemenea. timpul “cheltuit” de populatie pentru transport etc.numa rul de unitati (comerciale. transport etc. a valorii adaugate de servicii. poate fi o modalitate importanta de crestere a numarului de clienti. fapt care este de mare importanta în elaborarea modelelor matematice.numar de studenti la 100. sa natate. considerati din ce în ce mai mult o resursa umana “externa” a întreprinderii de servicii. Cresterea încasarilor.modificarea structurii activitatii prin utilizarea unor strategii adecvate de specializare sau de diversificare a productiei. . 5) gradul de eficienta în rezolvarea problemelor privind serviciul (se calculeaza ca procent al tuturor problemelor pentru care serviciul promis nu poate fi oferit în intervalul de timp stabilit initial).perfectionarea formarii si califica rii fortei de munca.de la primirea cererii clientului pâna când serviciul respectiv a fost oferit).extinderea progresului tehnic (îndeosebi a informaticii. maximizarea veniturilor. La rândul ei. . Importanta acestui model consta în faptul ca reuseste o evaluare cantitativa a nivelului serviciului raportat la necesitat ile si astepta rile clientului.

un rol primordial avându-l în toate domeniile spiritul . materiale.utilizarea la capacitatea optima a spatiilor de productie si comercializare. cresterea cifrei de afaceri conduce la realizarea economiilor de scala prin reducerea costurilor pe unitatea de productie. Astfel. Respectându-se aceste corelatii. a masinilor. daca între cresterea W si S se respecta corelatia: S unde: W = productivitatea medie a muncii în perioada curenta 1 W = productivitatea medie a muncii în perioada de baza 0 S = salariul mediu pe lucra tor în perioada curenta 1 S = salariul mediu pe lucra tor în perioada de baza 0 înmultind cei doi termeni ai relatiei de mai sus cu numarul mediu de lucra tori ( L ) corespunza tor fiecarei perioade obtinem: LSL deci.. prezentând particularitati pentru diferitele ramuri ale serviciilor. combustibil. Bineînteles. unde: CA1 = cifra de afaceri în perioada curenta .accelerarea vitezei de rotatie a capitalului prin reducerea relativa a stocurilor de marfuri (pentru serviciile materiale). FS0 = fondul de salarii în perioada de baza .economii relative la cheltuielile cu salariile. reducerea termenului de recuperare a investitiilor. . ca o conditie a fundamentarii stiintifice a deciziilor economice. În general. CA0 = cifra de afaceri în perioada de baza. paleta posibilitatilor de crestere a eficientei economice este mult mai larga. deoarece se reduce nivelul relativ al cheltuielilor cu salariile.rationalizarea consumului de materii prime. FS1 = fondul de salarii în perioada curenta.. calculat ca raport între Fondul de salarii (FS) si Cifra de afaceri (CA). inclusiv a sistemului informational. a procesului de luare a deciziilor. . energie etc.perfectionarea sistemului de conducere economica. înlaturarea blocajelor financiare etc.. . rezulta ca : unde: nS1= nivelul cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri în perioada curenta nS2 = nivelul cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri în perioada de baza Cresterea eficientei utilizarii capitalului (fix si circulant) se poate obtine prin: . utilajelor etc.

În privinta serviciilor. reclamele privind facilitatile de la Business Class. atunci este putin probabila revenirea clientului. În contextul în care clientii nu au de ales. Mai mult decât atât. este valabil primul model. Frecventa utilizarii influenteaza. chiar inconstiente. decât daca experienta a fost pozitiva . Asa de exemplu. sau tipul de portelanuri din care poate mânca. În anumite privinte. Data urma toare. pretul. o ambianta de destindere). pe când la un restaurant de lux lipsa acestora ar fi un dezastru. daca turistii se afla în dificultate într-o zona izolata . în timp ce al doilea tip se refera la standardele pe care le gândeste producatorul serviciului. Nightingale (1987) a propus pentru masurarea calitatii serviciilor si referirea la “standardele de calitate ale clientului” si “standardele de serviciu ale producatorului”. standardele de serviciu ale producatorilor sunt mai explicite si pot fi evidentiate în reclama produselor. Abordarea calitatii în domeniul serviciilor În general. adica fiecare persoana nemultumita spune acest lucru cel putin altor 4 persoane. ca si împrejurarile în care sunt prestate serviciile (de exemplu. Vizitele urma toare pot corespunde modelului mediei ponderate a diferitelor caracteristici. 3) de media ponderata a diferitelor caracteristici. aceasta este în jur de 4. Asa de exemplu. Un turist care îsi petrece pentru prima data concediul într-o statiune poate sa aprecieze foarte mult o caracteristica (de exemplu. Împrejurarile prestarii de servicii.de inovatie si initiativa al întreprinzatorilor.3. 8. companiile de transport aerian încorporeaza detalii specifice despre spatiul de care poate beneficia fiecare client. evaluarea calitatii. ca de exemplu în cazul alegerii unui restaurant. ca în exemplul precedent. metodele de control se refera la cele doua tipuri de standarde prezentate anterior. 2) în functie de o caracteristica importanta. important e sa gaseasca un loc de adapost). În ceea ce priveste controlul calitatii serviciilor. confort. . Daca apare o nepotrivire între ceea ce este oferit si ceea ce este asteptat. desi în prezent ideea dominanta este ca ea “se produce nu se controleaza”. curatenie etc. calitatea unui produs este definita ca “aptitudinea sa de a satisface nevoile utilizatorilor”..3 Relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii 8. dar si alte elemente cum ar fi frecventa utilizarii serviciului. care-i permit consumatorului sa devina constient de ele. în aprecierea sa conteaza si alte activitati oferite în afara ambiantei.1. calitatea implica de regula o comparatie între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori. dar tinând seama de un anumit nivel de calitate si pentru celelalte. Chiar daca rata de “raspândire” variaza de la un produs sau serviciu la altul. de asemenea. La fel ar fi un eveniment rar ca un client sa albeasca va zând preturile exorbitante ale vinului la un restaurant de lux. Primele corespund perceptiilor despre ce asteapta clientii fata de fiecare aspect al serviciului oferit. În ceea ce priveste evaluarea de catre clienti a calitatii serviciilor. distanta. în împrejurari “normale” clientii unitatilor de cazare apreciaza caracteristici ca: pret. si invers). dar pol fi luate în considerare si alte caracteristici cum ar fi: ambianta. sunt luate în considerare de cei care au formulat trei modele pentru evaluarea calitatii serviciilor: 1) clientii evalueaza calitatea în functie de o caracteristica mult mai importanta decât celelalte. putini oameni se vor duce la McDonald’s îmbracati în haine de scara . care poate ramâne dominanta (modelul 2). calitatea preparatelor s-ar putea sa fie criteriul cel mai important. Daca clientii au mai multe posibilitati de alegere. cineva care considera ca a avut o experienta proasta o va ra spândi la un numar mult mai mare de oameni. Când astfel de standarde nu sunt facute explicite apar mecanisme. ospitalitatea personalului. o mare importanta o au impresiile (un studiu sau un raport scris îngrijit “impresioneaza” în sens pozitiv beneficiarul în aprecierea continutului. Având în vedere aceasta comparatie.

între acestea si comunicatiile cu clientela (distanta 4). între acestea si prestarea lor (distanta 3). multe referindu-se la unele aspect invizibile pentru client. O tentativa demna de mentionat facuta pentru a analiza si masura calitatea serviciilor a permis identificarea mai multor distante între ideile producatorilor si nevoile clientilor (distanta I). în caracteristici. În acest scop. de învata mânt etc. ea este importanta din punct de vedere al sesizarii deficientelor (si încercarii unor masuri de “compensare” a clientilor nemultumiti) precum si al cautarii unor cai de îmbunatatire a furnizarii serviciului. în sensul ca o calitate buna atrage clientii. Exista un cerc al calitatii. Cu toate ca nu se pot ma sura usor aspecte ca ospitalitatea. Controlul calitatii nu este un obiectiv în sine. Este evident ca o calitate buna înseamna ca aceste distante sa fie reduse. când le traduc corect. asa cum este perceputa de clienti. ci un mijloc pentru îmbunatatirea calitatii serviciilor si deci a competitivitatii întreprinderii. între acestea si caracteristicile serviciilor (distanta 2). amabilitatea. respectiv când producatorii cunosc nevoile clientilor.Din punctul de vedere al producatorului. Referitor la masurarea si controlul calitatii serviciilor. metoda cea mai folosita este aceea a chestionarelor adresate clientilor care ar trebui sa puncteze exact unde a esuat serviciul pentru atingerea standardelor producatorului si/sau astepta rilor clientilor. când prestarea corespunde acestor caracteristici si când clientii sunt bine informati asupra serviciilor. iar clientii reclama o calitate sporita. exista un set de criterii care definesc calitatea serviciului. spitalicesti. Astfel de chestionare sunt adesea folosite pentru serviciile hoteliere. gentiletea etc. . acestea pot fi totusi evaluate cu ajutorul metodelor de scalare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->