Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII

ADMITERE IULIE 2007


CULTURĂ GENERALĂ

1. Semnificaţia numelui Hyperion este:


a) zeul iubirii
b) cel care merge pe deasupra
c) mag
d) ascet

2. Poemele eminesciene care prezintă soarta omului de geniu se află în seria:


a) Dorinţa, Lacul, Scrisoarea III, Călin (file din poveste)
b) Scrisoarea I, Scrisoarea III, Luceafărul, Glossă
c) Epigonii, La steaua, Scrisoarea I, Sonete
d) Împărat şi proletar, Stau în cerdacul tău, Şi dacă…, Odă ( în metru antic)

3. Afirmaţia lui Macedonski, conform căreia poezia trebuie să fie “muzică şi imagine”, se
referă la creaţia:
a) avangardiştilor
b) paşoptiştilor
c) sămănătoriştilor
d) simboliştilor

4. Au scris arte poetice:


a) V.Alecsandri, Nichita Stănescu, Octavian Goga, Horia Furtună
b) T.Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, Nichita Stănescu
c) T.Arghezi, Conachi, Dimitrie Bolintineanu, G.Bacovia
d) V.Alecsandri, M.Eminescu, Leonid Dimov, Ileana Mălăncioiu

5. ”Corola de minuni a lumii” (Lucian Blaga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii) este:
a) metaforă a frumuseţii universale
b) metaforă a misterului universal
c) metaforă a bucuriei de a trăi
d) metaforă a cunoaşterii paradisiace

6. Nică a lui Ştefan a Petrei din Humuleşti este:


a) autorul „Amintirilor din copilărie”
b) narator
c) martor al evenimentelor
d) personaj

7. „Autenticitatea” definită ca identificare a actului de creaţie cu realitatea vieţii, cu


experienţa nepervertită, necontrafăcută, cu trăirea febrilă caracterizează:
a) jurnalul, memoriile, scrisorile
b) jurnalul, romanul realist obiectiv, schiţa
c) memoriile, scrisorile, nuvela fantastică
d) povestirea, nuvela fantastică, romanul de aventuri
8. Identificaţi seria în care apar numai reprezentanţi ai tradiţionalismului interbelic:
a) N.Iorga, C.Stere, G.Ibrăileanu, G.Călinescu
b) N.Iorga, Liviu Rebreanu, Mateiu Caragiale
c) Nichifor Crainic, G.Coşbuc, Marin Preda
d) Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica

9. Teoria sincronismului, potrivit căreia civilizaţia şi cultura ( inclusiv literatura) se propagă


prin imitaţie de la superior la inferior îi aparţine lui:
a) G.Călinescu
b) Eugen Lovinescu
c) Titu Maiorescu
d) Nicolae Manolescu

10. Alegeţi seria care cuprinde factorii comunicării:


a) emiţător, receptor, spaţiu, timp, narator, personaj
b) emiţător, receptor, mesaj, cod, canal, context
c) autor, receptor, cititor, limbaj, context, comentator
d) emiţător, receptor, cititor, narator, personaj, eu liric

11. Identificaţi seria care conţine adjective fără grade de comparaţie:


a) optim, proxim, incomparabil, anterior
b) întreg, albastru, vechi, maxim
c) viu, pozitiv, general, drăguţ
d) viu, mort, inteligent, minim

12. Identificaţi seria care conţine cuvinte scrise greşit:


a) înnot, înorat, înnălbit
b) succint, complecşi, arctic
c) snop, răstălmăci, creează
d) examen, alcool, repercusiune

13. Alegeţi propoziţia corectă:


a) Sunt multe nereguli în ce priveşte dosarele
b) Sunt multe nereguli în ceea ce priveşte dosarele
c) Sunt multe nereguli în ceea ce privesc dosarele
d) Sunt multe nereguli în ce privesc dosarele

14. Este corectă forma:


a) apţibild
b) abţibild
c) apţipild
d) acţibild

15. Semnificaţia cuvântului xenofobie este:


a) cosmopolitism
b) iubire de străini
c) ură faţă de străini
d) teamă de spaţii închise
16. In extremis înseamnă:
a) situat în extrema eşichierului politic
b) care joacă pe extreme
c) în ultimă instanţă
d) situat la nivel maxim

17. Nota bene înseamnă:


a) notă bună
b) fii atent !
c) de reţinut
d) baftă

18. Dintre formele a dispărea, a tace, a rămâne, a prevede:


a) nici una nu este greşită
b) prima şi a treia sunt corecte
c) prima şi a doua sunt corecte
d) a doua şi a treia sunt corecte

19. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt scrise corect:


a) înşeală, aşează, înfăţişează,îmbrăţişează
b) înşeală, aşază, înfăţişază, îmbrăţişează
c) înşeală, aşează, înfăţişiază, îmbrăţişiază
d) înşală, aşază, înfăţişează, îmbrăţişează

20. Dolce far niente înseamnă:


a) îmbină utilul cu plăcutul
b) nu face nimic
c) nimic nou sub soare
d) plăcută trândăvie

21. Acordul este corect realizat în propoziţia:


a) Muntele şi văile sunt înzăpeziţi
b) Muntele şi valea sunt înzăpezite
c) Munţii şi valea sunt înzăpeziţi
d) Munţii şi văile sunt înzăpeziţi

22. Dintre sintagmele: aceiaşi elevi, aceleiaşi eleve, aceleaşi eleve, aceeaşi elevă
a) Nu este greşită nici una
b) Sunt corecte prima şi a doua
c) Sunt greşite a treia şi a patra
d) Sunt corecte prima şi a patra

23. Cu scaun la cap înseamnă:


a) erudit
b) inteligent
c) înţelept
d) echilibrat
24. Sinonimul cuvântului mutual este:
a) pe muteşte
b) reciproc
c) convenabil
d) ascuns

25. Substantivul erudiţie înseamnă:


a) proces de erodare
b) înrudire
c) cultură vastă într-un domeniu
d) specializare în domeniul erupţiilor

26. Existenţa unei tensiuni puternice la un examen este un obstacol:


a) exterior
b) psihologic
c) fiziologic
d) material

27. Din comportamentul prosocial nu face parte:


a) simpatia
b) ajutorarea
c) calomnia
d) sacrificiul

28. Apropierea în spaţiu a doi parteneri este specifică pentru:


a) reciprocitate
b) proximitate
c) nevoia de afiliere
d) nevoia de intimitate

29. O succesiune strict determinată de secvenţe în rezolvarea unei probleme se numeşte:


a) sinteză
b) abstractizare
c) algoritmică
d) euristică

30. Se manifestă un comportament agresiv atunci când:


a) soldatul luptă să îşi apere ţara
b) chirurgul face incizii pacienţilor
c) părintele îşi pedepseşte fizic copilul
d) o persoană donează bani unui cerşetor

31. Inteligenţa socială este:


a) aptitudinea de a utiliza cuvintele
b) operarea eficientă cu obiecte materiale
c) capacitatea de a stabili relaţii umane
d) capacitatea de a te folosi de relaţiile sociale
32. Existenţa unui bun randament intelectual, a unui echilibru afectiv şi a realizării
profesionale caracterizează:
a) copilăria
b) maturitatea
c) bătrâneţea
d) adolescenţa

33. Existenţa unor atitudini, valori, credinţe comune între două persoane caracterizează:
a) proximitatea
b) reciprocitatea
c) similaritatea
d) autodezvăluirea

34. Inventarea şurubului, descoperirea legii pârghiilor şi a regulii de compunere a forţelor i


se datorează lui:
a) Arhimede
b) Aristotel
c) Ptolemeu
d) Albert Einstein

35. Relaţia dintre lungimea unui cerc şi lungimea razei sale se exprimă :
a) printr-un număr întreg
b) printr-un număr raţional
c) printr-un număr iraţional
d) printr-o mărime variabilă

36. ALEX a ales două numere: unul de 3 cifre şi celălalt de 2 cifre. Care este suma lor
dacă diferenţa lor este 989?
a) 1000
b) 1009
c) 1001
d) 2005

37. Câte ore sunt într-o jumătate dintr-o treime dintr-un sfert dintr-o zi?
a) ½
b) 1
c) 2
d) 3

38. Suma a 5 numere naturale consecutive este 2005, cel mai mare număr dintre acestea
este:
a) 402
b) 403
c) 404
d) 405

39. În triunghiul ABC unghiul A este triplul unghiului B şi jumătate din unghiul C. Cât este
unghiul A?
a) 30
b) 36
c) 54
d) 60
40. Diferenţa dintre 2 numere naturale este 114, iar unul dintre ele este mai mic decât
celălalt de 4 ori. Care este cel mai mare dintre cele doua numere?
a) 152
b) 38
c) 150
d) 68

41. Câţi divizori de 4 cifre are numărul 102 ridicat la puterea a doua?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

42. Câte numere cuprinse între 2 şi 100 sunt egale cu cubul unui număr întreg?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

43. Într-o cutie sunt 5 bile albe şi 5 bile de alte culori. Care este numărul minim de bile
care trebuie scoase din cutie pentru a fi siguri că s-a scos o bilă albă?
a) 5
b) 4
c) 6
d) 7

44. Radu are 12 ani, de trei ori mai mult decât fratele său. Câţi ani va avea Radu când va
fi de două ori mai în vârstă decât fratele său?
a) 15
b) 16
c) 18
d) 20

45. Fie cifrele 3, 4, 5 si 6. Câte numere distincte de 4 cifre se pot forma cu ele?
a) 16
b) 18
c) 24
d) 20

46. Anca a primit cadou o pungă de bomboane. După ce a mâncat una, a dat jumătate din
ce a rămas surorii sale. Aceasta a mai mâncat o bomboană şi restul a împărţit în mod egal
cu fratele ei. Au mai rămas cinci bomboane. Câte bomboane a avut Anca iniţial în pungă?
a) 11
b) 22
c) 23
d) 45
47. Care dintre cele patru unităţi de măsură se completează cel mai puţin cu celelalte?
a) yard
b) ar
c) hectar
d) metru pătrat

48. Noţiunea de axiomă:


a) exprimă un adevăr ce se admite printr-o demonstraţie
b) exprimă o consecinţă a unui adevăr demonstrat
c) exprimă o afirmaţie ce se admite fără demonstraţie
d) exprimă un adevăr implicat întotdeauna în demonstraţia unei teoreme

49. Proprietatea semnifică:


a) bunurile pe care cineva le posedă dispunând utilizarea şi înstrăinarea acestora
b) relaţiile între oameni cu privire la însuşirea bunurilor existente
c) bunurile pentru care se poate face dovada dreptului de posesie
d) relaţiile între oameni cu privire la exercitarea drepturilor de posesie, dispoziţie,
utilizare şi uzufruct asupra unor bunuri existente sau produse prin activităţi
economice

50. Dreptul de uzufruct semnifică dreptul:


a) de a dispune de obiectul proprietăţii
b) de a dona o parte sau întreaga proprietate
c) de a îşi însuşi, în calitate de proprietar, rezultatele utilizării obiectului proprietăţii
d) de a utiliza obiectul proprietăţii

51. Clasificarea nevoilor în : individuale, de grup sau colective şi social-generale se face


după:
a) gradul de complexitate
b) subiectul purtător
c) natura lor
d) importanţa acordată

52. Capitalul semnifică:


a) un factor de producţie derivat
b) tot ceea ce utilizează un întreprinzător când produce bunuri sau servicii
c) tot ceea ce îl costă pe un întreprinzător când produce bunuri sau servicii
d) banii pe care îi posedă un întreprinzător

53. Amortizarea semnifică procesul prin care:


a) se recuperează valoarea capitalului fix consumat în procesul de producţie
b) se recuperează întreaga depreciere a capitalului fix
c) se recuperează decalajul tehnologic apărut între timp
d) se recondiţionează capitalul fix uzat

54. Consumatorul are un comportament raţional atunci când:


a) obţine maximum de satisfacţie cu un minim de efort
b) alege bunurile care nu au efecte dăunătoare pentru sănătate
c) consumă numai cât are nevoie
d) obţine satisfacţie maximă economisind venitul
55. Cererea se defineşte prin:
a) cantitatea cerută dintr-un bun într-o perioadă de timp
b) cantitatea dintr-un bun dorită şi care poate fi cumpărată la un anumit preţ
c) cantitatea dorită şi cerută datorită reclamei
d) cantitatea cerută la preţul fixat de producător

56. Dacă preţul unui bun este constant, iar veniturile încasate se diminuează, atunci
cererea pentru acel bun:
a) creşte
b) scade
c) nu se modifică
d) nu se poate preciza sensul modificării

57. Resursele economice sunt:


a) elementele materiale produse de om şi utilizate pentru producerea bunurilor şi
serviciilor
b) tot ceea ce se foloseşte pentru satisfacerea nevoilor
c) totalitatea elementelor naturale utilizate pentru producerea bunurilor şi serviciilor
d) totalitatea elementelor naturale şi a celor produse de om utilizate şi consumate în
activităţi economice

58. Relaţia de angajare salarială rezultă din înstrăinarea:


a) exclusivă a dreptului de dispoziţie
b) dreptului de utilizare
c) dreptului de uzufruct şi a celui de utilizare
d) dreptului de posesie

59. Pentru Blaga filosofia, în raport cu alte preocupări spirituale se caracterizează prin :
a) raportarea la existenţă
b) valorizarea existenţei
c) conştiinţa de sine
d) cunoaştere paradiziacă

60. Aria unei probleme filosofice, spre deosebire de cea ştiinţifică, conform lui Blaga, este
constituită din:
a) conştiinţa filosofică
b) limitele experienţei
c) întregul existenţei
d) cunoaşterea luciferică

61. Discursul filosofic speculativ îşi întemeiază afirmaţiile pe:


a) raţiune şi experienţă mistică
b) raţiune şi observaţie empirică
c) experiment ştiinţific
d) iraţionalitatea pasiunilor

62. Libertatea este un atribut care, în gândirea lui Nietzsche, revine:


a) celor cu voinţă puternică
b) celor ce modifică valorile
c) celor care îşi stăpânesc voinţa
d) celor care îşi manifestă resentimentul
63. Filosofia Declaraţiei Universale a Drepturilor omului se întemeiază pe:
a) dreptul natural corespunzător filosofiei lui Aristotel
b) dreptul natural corespunzător filosofiei lui Rousseau
c) dreptul constituţional al fiecărei ţări
d) folosul general corespunzător filosofiei lui Mill

64. Cunoaşterea adevărurilor logico-matematice, spre deosebire de cea a lucrurilor, este:


a) de tip descriere
b) observaţională
c) a priori
d) empirică

65. Pentru existenţialism, în relaţia existenţă-esenţă, existenţa este fundamentală


deoarece:
a) esenţa explică existenţa
b) existenţa face posibilă determinarea esenţei
c) esenţa constrânge existenţa
d) esenţa este o construcţie raţională

66. Turcii şi tătarii sunt mai numeroşi în judeţul:


a) judeţul Tulcea
b) municipiul Bucureşti
c) judeţul Constanţa
d) judeţul Călăraşi

67. Cel mai important afluent al Jiului, pe partea dreaptă, este:


a) Gilortul
b) Amaradia
c) Motrul
d) Tismana

68. Ruşii lipoveni sunt mai numeroşi în judeţul:


a) Botoşani
b) Iaşi
c) Galaţi
d) Tulcea

69. În anul 2000, populaţia activă a României era ocupată cel mai mult în:
a) industrie
b) servicii
c) agricultură
d) construcţii

70. Ponderea de peste 16,0 % din populaţia urbană a României este deţinută de:
a) judeţul Braşov
b) judeţul Prahova
c) municipiul Bucureşti
d) judeţul Hunedoara
71. Portul cu cel mai ridicat trafic de mărfuri este:
a) Galaţi
b) Brăila
c) Tulcea
d) Drobeta-Turnu Severin

72. Relieful glaciar este specific munţilor:


a) Banatului
b) Poiana Ruscăi
c) Parângului
d) Apuseni

73. Râuri puţine, scurte şi cu debit foarte mic se află în :


a) Câmpia de Vest
b) Podişul Sucevei
c) Podişul Dobrogei
d) Podişul Getic

74. Oraşul situat pe valea Târnavei Mici este:


a) Mediaş
b) Sighişoara
c) Târnăveni
d) Copşa Mică

75. Judeţele Braşov şi Covasna fac parte din regiunea de dezvoltare:


a) Vest
b) Nord-Vest
c) Nord-Est
d) Centru

76. Între Bazinul Vienei şi Valea Timocului sunt situaţi:


a) Munţii Balcani
b) Munţii Carpaţi
c) Munţii Tatra
d) Munţii Alpi

77. Cea mai întinsă câmpie de pe Terra se numeşte:


a) Mississippi
b) Franco-Germană
c) Amazoniei
d) Indo-Gangetică

78. Gazul cu ponderea cea mare din alcătuirea atmosferei se numeşte:


a) oxigen
b) argon
c) azot
d) dioxid de carbon
79. Verile calde şi uscate, iernile blânde şi ploioase caracterizează clima:
a) temperat-oceanică
b) temperat-continentală
c) tropical-uscată
d) subtropicală

80. Cele mai importante zăcăminte de petrol sunt cantonate în:


a) Australia
b) Federaţia Rusă
c) Zona Golfului Persic
d) Zona Caraibelor

81. Componenta esenţială a romanizării este cea:


a) administrativă
b) lingvistică
c) militară
d) religioasă

82. Elemente esenţiale ale statului medieval în Ţările Române au fost:


a) Domnia şi Sfatul Domnesc
b) Biserica şi Domnia
c) Domnia şi Armata
d) Biserica şi Justiţia

83. Creştinismul a avut la români o origine:


a) slavă
b) greacă
c) romană
d) bizantină

84. În Transilvania, în evul mediu, religia cea mai răspândită era:


a) catolicismul
b) islamismul
c) lutheranismul
d) ortodoxismul

85. Regimul introdus de Alexandru Ioan Cuza prin Statutul dezvoltător al Convenţiei de la
Paris era:
a) democratic
b) autoritar
c) militar
d) monarhic

86. Articolul 7 din Constituţia României, din 1866, se referă la:


a) religie şi opţiunile politice
b) armată şi drepturile civile
c) acordarea dreptului de cetăţenie străinilor în funcţie de credinţă
d) acces liber la învăţătură şi cultură
87. Conform Constituţiei României din 1923, miniştrii erau responsabili pentru actele lor în
faţa:
a) Partidelor politice
b) Guvernului
c) Parlamentului
d) Regelui

88. În perioada 1938-1940, cele mai dure măsuri întreprinse de Regele Carol al II-lea au
fost luate împotriva:
a) liberalilor
b) comuniştilor
c) legionarilor
d) ţărăniştilor

89. Sovromurile erau:


a) gospodării agricole de producţie
b) societăţi mixte româno-sovietice
c) intreprinderi industriale după model sovietic
d) intreprinderi comerciale după model sovietic

90. Prima grevă anticeauşistă a avut loc în:


a) Timişoara
b) Braşov
c) Valea Jiului
d) Bucureşti

91. Bronzul, utilizat la confecţionarea armelor şi uneltelor, este un aliaj de:


a) cupru şi cositor
b) cupru şi zinc
c) aramă şi antimoniu
d) aramă şi aur

92. Codul lui Hammurabi (1728-1686 î.Chr.), unul din cele mai importante texte legislative
din antichitate, este o creaţie:
a) egipteană
b) babiloniană
c) asiriană
d) hitită

93. Anaximandru, Anaxagoras, Heraclit şi Democrit au fost:


a) poeţi
b) filosofi
c) arhitecţi
d) istorici

94. Doctrina Monroe (1823) a împiedicat planurile intervenţioniste ale Sfintei Alianţe
împotriva:
a) luptei de eliberare a Americii Latine
b) luptei de eliberare a popoarelor din Peninsula Balcanică
c) luptei de emancipare naţională a Spaniei
d) revoltei subcontinentului indian
95. Ideea că ,,scopul societăţii este fericirea generală”, introdusă în Constituţia franceză
din 1793 se inspira din opera lui:
a) J.J.Rousseau
b) Voltaire
c) Robespierre
d) Montesquieu

96. În secolul al XIX-lea s-a născut şi a evoluat mişcarea sionistă sub îndrumarea lui:
a) Theodor Herzl
b) Benjamin Noel
c) Steven Spielberg
d) Andy Warhol

97. În august 1991 a avut loc în U.R.S.S. un puci al forţelor comuniste conservatoare, puci
care, prin consecinţele sale a grăbit prăbuşirea acestui stat şi constituirea Confederaţiei
Statelor Independente (C.S.I.) în care Federaţia Rusă va juca rolul principal. Bazele C.S.I.
s-au pus în decembrie 1991 prin acordurile de la:
a) Moscova
b) Leningrad
c) Minsk şi Alma Ata
d) Kiev

98. Războiul rece a marcat un moment de profundă înrăutăţire a relaţiilor internaţionale în


condiţiile extinderii influenţei sovietice, implicit comuniste, în unele state din Europa
Răsăriteană şi Centrală, Asia de Sud-Est şi America Latină. Debutul său l-a reprezentat:
a) Criza Berlinului din 1948, soldată cu blocarea de către sovietici a căilor de acces
în Berlinul de vest
b) Lansarea Planului Marshall de către preşedintele S.U.A., Harry S.Truman (12
martie 1947)
c) Cuvântarea lui Winston Churchill de la Fulton (Missouri-S.U.A.), la 5 martie 1946
d) Războiul din Coreea

99. Când a avut loc războiul de 6 zile cu Siria, Iordania şi Egiptul, în urma căruia Israelul a
cucerit Ierusalimul de est, Peninsula Sinai, Înălţimile Golan şi Cisiordania?
a) 1967
b) 1973
c) 1948
d) 1975

100. După moartea lui Stalin, urmaşii săi la conducerea P.C.U.S. au continuat amestecul
brutal în afacerile statelor est-europene, unul dintre ei fiind şi inspiratorul faimoasei teorii a
suveranităţii limitate, în conformitate cu care guvernul sovietic îşi aroga dreptul de a
interveni în orice stat comunist în caz de defecţiune în numele ajutorului frăţesc. Cine este
autorul acestei teorii?
a) Hrusciov
b) Brejnev
c) Andropov
d) Cernenko

S-ar putea să vă placă și