Sunteți pe pagina 1din 20

Inventar de activităţi

(11 – 15. 04. 2011)

Luni 11. 04. 2011

Tura I

ADP:
• primirea copiilor;
• consemnarea prezentei copiilor;
• salutul de dimineaţă;
• întâlnirea de dimineaţă: „Ce sunt icoanele?”

ALA 1

• Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini despre Paşte


• Ştiinţe: “De ce roşim oule de Paşti?”(discuţii libere)
• Artă: Colorăm ouă (fişe de lucru – desen)
• Construcţii : construim biserica din cartierul nostru din materiale la alegerea
copilului)

ADE

• CUNOAŞTEREA MEDIULUI :
« Iepurele » (observare dirijată sau spontană cu material intuitiv)

ALA 2

• “Aşteptăm Paştele” (activitate gospodărească)

Tura II

ADP

• servirea mesei de prânz;


• pregătirea pentru ora de somn;
• Învăţ să cred în Dumnezeu (discuţii libere).

ALA

• Artă: Colorăm iepuraşi de Paşte (desen)


• Ştiinţe: “Să cunoaştem povestea Iepuraşului de Paşte(tradiţia germană)
• Joc de rol: “De-a iepuraşii”
• Bibliotecă: memorizare “În ajunul Paştelui”, de Elena Farago
Marţi 12. 04. 2011

Tura I

ADP:
• primirea copiilor;
• consemnarea prezentei copiilor;
• salutul de dimineaţă;
• întâlnirea de dimineaţă: „Vine iepuraşul de Paşti!”

ALA 1

• Artă: Cosuletul cu oua rosii” – lipire


• Joc de masă – puzzle ”Iepraşul de Paşte”
• Construcţii: Căsuţa iepuraşului
• Bibliotecă: citim imagini din biblia copiilor şi din cărţi, reviste specifice
Paştelui.

ADE

• EDUCAŢIA LIMBAJULUI
“Povestea iepuraşului de Paşte”– povestire

• EDUCAŢIA PLASTICĂ
“Ouă încondeiate”- pictură pe ouă de ipsos

ALA 2

• Joc de mişcare – “Cursa Iepuraşilor” – joc ştafetă

Tura II

ADP

• servirea mesei de prânz;


• pregătirea pentru ora de somn;
• Învăţ să spun rugaciunea.

ALA

• Ştiinţe: Joc intelectual ”Numără şi spune câte ouă ai lipit?”


• Artă: album cu imagini de Paşte;
• Joc distractiv: Hrăneşte iepuraşul
• Jocuri la alegerea copiilor
• Miercuri 13. 04. 2011
Tura I

ADP

• primirea copiilor;
• consemnarea prezentei copiilor;
• salutul de dimineaţă;
• întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne spune Iepuraşul?”

ALA 1

• Artă: felicitare ou (lipire)


• Bibliotecă: citim imagini din biblia copiilor
• Ştiinţe: „Unde trăiesc iepuraşii?”(discuţii libere)
• Joc de rol: „De-a pelerinii”

ADE

• ACTIVITATE MATEMATICĂ
„Numără iepuraşii!” (joc didactic)

• EDUCAŢIA FIZICĂ
„Iepuraşii săltăreţi” (joc fizic – săritură prin deplasare)

ALA 2

• Vizionăm un fragment din desenele animate „Cartea Cărţilor”

Tura II

ADP

• servirea mesei de prânz;


• pregătirea pentru ora de somn;
• învăţ să iert.

ALA

• Bibliotecă: repovestim „Povestea Iepuraşului de Paşti”


• Construcţii: cuptorul pentru cozonaci
• Joc de rol: „De-a bucătarii”
• Artă: încondeiem ouăle (grafisme – desen)
ALA – ADE
Repetăm cântecelul audiat „Iepuraşul”
Joi 14. 04. 2011

Tura I

ADP

• primirea copiilor;
• consemnarea prezentei copiilor;
• salutul de dimineaţă;
• întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi - a povestit un pelerin?”

ALA 1

• Ştiinţe: „Sortează şi aşează după mărime iepuraşii” (joc matematic)


• Joc de masă: puzzel - iepuraşi
• Artă: coşul iepuraşului (modelaj)
• Repetăm căntecul „Iepuraşul”

ADE

• EDUCAŢIA PENTRU SOCIETATE


„Ce facem şi cum ne comportăm în biserică”- discuţii libere

• ACTIVITATE PRACTICĂ
„Coşul cu ouă de Paşti” ( lucrare colectivă) – mototolire şi lipire

ALA 2

• Joc: „Cursa iepuraşilor” (săritură cu deplasare)

Tura II

ADP

• servirea mesei de prânz;


• pregătirea pentru ora de somn;
• învăţăm să spunem: “Hristos a Înviat!” şi “Adevărat a Înviat!”

ALA

• Bibliotecă: citim şi alte poveşti despre iepuraşul de Paşte (povestea educatoarei)


• Joc intelectual: “Cum ajunge iepuraşul la coşul cu ouă?” – fişe de lucru
ALA – ADE

• Jocuri de mişcare la alegerea copiilor


Vineri 15. 04. 2011

Tura I

ADP

• primirea copiilor;
• consemnarea prezentei copiilor;
• salutul de dimineaţă;
• întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu preotul”

ALA 1

• joc de rol: Facem cozonaci şi pască


• Artă: cozonaci (modelaj – împletire)
• Bibliotecă: selectăm imagini cu ouă încondeiate
• Construcţii: căsuţa iepuraşilor

ADE

• EDUCAŢIA MUZICALĂ
Repetăm cantecul “Iepuraşul”

ALA 2

• Vizită la biserică pentru a ne împărtăşi

Tura II

ADP

• servirea mesei de prânz;


• pregătirea pentru ora de somn;
• învăţ să spun rugăciunea: “Înger, îngeraşul meu”

ALA

• Artă: felicitări pentru iepuraş ( desen)


• Joc de rol: pregătim masa de Paşte
• Autogospodărire: aşezăm jucăriile în sala de grupă

ALA
• Vizionăm un alt episod din desenele animate “Cartea Cărţilor”

Scrisoare pentru părinţi

Dragi părinţi,

Vă informăm că în săptămâna 11 – 15 aprilie 2011, vom derula


proiectul tematic “PAŞTELE – sărbătoarea celor buni”.
Pe această cale, pentru reuşita derulării proiectului vă rugăm să
participaţi activ şi să ne sprijiniţi cu orice fel de material pe care îl aveţi la
îndemână legat de tema noastră, cum ar fi: afişe, reviste, albume, cărţi
religioase, imagini decupate din cărţi sau reviste, cărţi de poveşti, ouă
încondeiate din ceară sau lemn (lucrate manual) sau poze cu momente
petrecute de Paşte .
De asemenea, vă rugăm să purtaţi scurte discuţii cu copiii pe această
temă şi vă invităm să ne fiţi alături în această interesantă activitate.

Mulţumim pentru sprijinul acordat,


cu simpatie doamnele educatoare ale grupei mici.
ARGUMENT

]]
Copilul, încă inainte de vârsta preşcolară, vine în contact cu
realităţi, simboluri si manifestări religioase ale căror semnificaţii, în
înţelesul lor cel mai simplu este bine să le cunoască. Orice sărbătoare
este un prilej de bucurie, de împăcare sufletească cu noi înşine şi cu
semenii noştri.
Punctul de plecare în desfăşurarea proiectului l-a constituit
curiozitatea copiilor de a afla “De ce vine iepuraşul de Paste?”,“De ce
roşim ouă?”,“De ce mergem la biserică?”,“Ce reprezintă Învierea?”
Copiii iubesc această sărbătoare nu numai pentru latura ei religioasă,
ci şi pentru partea laică – venirea iepuraşului cu cadouri, motiv pentru care
cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim în sufletele copiilor sentimente
profunde de iubire pentru Dumnezeu şi pentru oameni prin descifrarea
învăţăturilor creştine.
Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la
conştientizarea faptului că tradiţiile trebuiesc păstrate aşa cum au fost
moştenite şi transmise mai departe.
CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI
MATERIALE PUSE LA EXPOZIŢIE

BIBLIOTECĂ
Reviste, planşe ilustrative, cărţi cu imagini, biblia copiilor,
imagini PPT, imagini xeroxate şi ţiplate cu imagini legate de
sărbătoarea Paştelui.

ARTĂ
Creioane colorate, acuarele, pensoane, planşete, plastilină, coli
de desen, fişe de colorat cu iepuraşi, carton colorat, foarfece,
material din natură, creangă de salcie, diferite decoraţiuni, ouă
roşii, felicitări.

JOC DE ROL
Instrumente muzicale, setul de bucătărie, costume de iepuraşi
sau măşti, halate de bucătărie pentru gătit.

CONSTRUCŢII
Cuburi de lemn, tangram, arco, mozaic, lego.

ŞTIINŢĂ
Calculator, atlas, DVD cu imagini in PPT- mediul de viaţă al
iepurelui, jetoane cu iepuraşi, jetoane în formă de ouă, puzzle.

NISIP ŞI APĂ
Forme, unelte pentru nisip, pietricele pentru realizat gradiniţa
iepuraşului, ladă suport pentru nisip.
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Grupa: mică „BOBOCEII”


Tema anuală: “Cu ce şi cum exprimăm ce simţim?”
Tema proiectul tematic: „E sărbătoare iară!”
Tema săptămânii: “Paştele – sărbătoarea celor buni”
Tema zilei: „Vine iepuraşul de Paşte”
Tipul de activitate: mixtă
Forme de realizare: Activitate integrată cu următoarele elemente
componente:
ADP + ADE(DLC+ DEC)+ ALA 1+ ALA2
Durata: 1 zi

ADP: Întâlnirea de dimineaţă:


“ Bună dimineaţa, iepuraşilor veseli!
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa copii!”
salutul, noutatea zilei, prezenţa, calendarul naturii. gimnastica de înviorare.
Tranziţii: ”Iepuraş coconaş”- cântec
“În fiecare dimineaţă” - versuri ritmice
“Iepuraşul Ţup”- joc cu text şi cânt
“Când am fost noi la pădure” - joc cu text şi cânt
ALA 1 : “Scrisoare de la Iepuraş”
BIBLIOTECĂ : citim imagini din biblia copiilor şi din cărţi, reviste
specifice Paştelui.
ARTĂ: “Coşuleţul cu ouă roşii” (lipire pe un suport dat)
JOC DE MASĂ: puzzle – “Iepuraşul de Paşti”(îmbinarea corectă o
formelor de puzzle)
CONSTRUCŢII: “Căsuţa Iepuraşulu” (din cuburi de lemn)

ADE: DLC+ DEC


• DLC - ”Povestea Iepurasului de Paste”- povestire
• DEC – “Ouă încondeiate” – pictură
ALA 2:
• Joc de mişcare – concurs: “Cursa iepuraşilor”
• Repetarea cântecului “Iepuraşul”( cu banda audio)
• Parada lucrărilor: turul galeriei
Categorii/secvenţe de activităţi
- educaţie plastică
- activitate practică
- educarea limbajului
- educaţie muzicală
- educaţia fizică
ADP (Activităţi de dezvoltare personală)
Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineaţa, iepuraşilor veseli!”
• Salutul, noutatea zilei, prezenţa, calendarul naturii. gimnastica de înviorare
Comportamente urmărite:
• Să exerseze deprinderea de a utiliza formule de salut şi de a raspunde adecvat
acestora;
• Să descrie caracteristici ale vremii, fenomene ale naturii specifice anotimpului;
• Să execute mişcări de gimnastică însuşite anterior;
• Să manifeste entuziasm şi bucurie la vederea iepuraşului;
• Să manifeste curiozitate în citirea scrisorii primite de la iepuraş.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia , exercitiul;
• Mijloace de învăţământ: : calendarul naturii cu jetoane specifice, planşe, coletul
surpriză (un iepuraş viu intr-un coş, de care este prinsă o scrisoare)
• Forma de organizare: frontală, individuală

Tranziţii: : ”Iepuraş coconaş”- cântec


“În fiecare dimineaţă” - versuri ritmice
“Când am fost noi la pădure” - joc cu text şi cânt
“Iepuraşul Ţup”- joc cu text şi cânt
Obiectiv de referinţă:
• Interpretarea cântecelor în colectiv cu respectarea cerinţelor specifice
Obiective operaţionale:
• O1 – Să însuşească deprinderea de a cânta în grup;
• O2 – Să respecte tonul, respiraţia, emisia şi dicţia corecte;
• O3 – Să execute corect mişcările adiţionate cântecelor.
• O4 – Să manifeste bucurie şi amuzament în redarea cântecelor cu joc şi cânt.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: joc exerciţiu, joc muzical
• Mijloace de învăţământ: scăunelele copiilor, sala de grupă
• Forme de organizare: frontal, în grup

ALA 1 (activităţi liber alese – activitate pe centre de interes)


Sectorul BIBLIOTECĂ: citim imagini din biblia copiilor şi din cărţi, reviste
specifice Paştelui.
Obiectiv de referinţă:
• Susţinerea unor conversaţii pe teme libere sau impuse, într-o exprimare logică,
fluentă, armonioasă şi nuanţată.
Obiective operaţionale:
• O1 – Să descrie verbal prin cuvinte proprii, acţiunile din imaginile expuse
• O2 – Să redea verbal corect în propoziţii scurte acţiunile din imaginile date;
• O3 – Să respecte poziţia corectă pe scăunel în timpul activităţii;
• O4 – Să manifeste interes în redarea verbală a acţiunilor din imagini.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: expunerea, explicaţia, conversaţia, dialogul
• Mijloace de învăţământ: biblia copiilor, reviste, cărţi, imagini preluate de pe
internet şi xeroxate, mese aşezate tip cuib, scăunele.
• Forme de oraganizare: frontal, individual, pe grupuri
Sectorul ARTĂ: “Coşuleţul cu ouă roşii” (lipire pe un suport dat)
Obiectiv de referinţă :
• Deprinderea de a lipi hârtia după diferite cerinţe
Obiective operaţionale:
• O1 – Să execute corect după indicaţiile educatoarei exerciţiile pregătitoare de
dinaintea activităţii de lipire, cele de încălzire.
• O2 – Să utilizeze în mod corespunzător pasta de lipit pe o formă dată (coşuleţul);
• O3 – Să aşeze corect formele de ouă decupate pe conturul desenat;
• O4 – să păstreze acurateţea lucrării şi în modul de lucru.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, demonstraţia, lucrul practic, joc
exerciţiu.
• Mijloce de învăţământ: coşuleţul model al educatoarei, fişe de lucru pe care se
află lipite coşuleţe, forme de ouă din hârtie colorată decupate, lipici, beţişoare medicinale,
imagini în care sunt expuse coşuleţe cu ouă de Paşti.
• Forme de organizare: frontal, individual
Sectorul JOC DE MASĂ: puzzle – “Iepuraşul de Paşti”(îmbinarea corectă o formelor
de puzzle)
Obiectiv de referinţă:
• Priceperea de a îmbina creator tehnicile practic aplicative învăţate
Obiective operaţionale:
• O1- să îmbine corect piesele jocului de puzzle cu iepuraşi de Paşti;
• O2- să denumească “personajul” din imaginea obţinută;
• O3- să descrie caracteristicile fizice ale corpului unui iepuraş;
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia
• Mijloace de învăţământ: puzzle cu iepuraşi, scăunelele copiilor, mese aşezate tip
cuib, sala de grupă.
• Forme de organizare: pe grupuri, individual

Sectorul CONSTRUCŢII: “Căsuţa Iepuraşului” (din cuburi de lemn)


Obiectiv de referinţă:
• Percepţia corectă a materialelor şi instrumentelor specifice activităţilor de
construcţie
Obiective operaţionale:
• O1 – Să mânuiască corect materialele de construcţie;
• O2 – Să păstreze corect distanţa faţă de colegul său pentru a nu-l leza.
• O3 – Să manifeste interes în a realiza căsuţa iepuraşului.
• O4 – Să reprezinte în stil propriu şi imaginar căsuţa iepuraşului.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, lucrul practic
• Mijloace de învăţământ: cuburi din lemn, iepuraşi în miniatură, scăunelele
copiilor, mese aşezate tip cuib, sala de grupă.
• Forme de organizare: pe grupuri, individual

ADE (Activităţi pe domenii experenţiale)


• DLC (educarea limbajului)
“Povestea iepuraşului de Paşti” – povestire (cu ajutorul unei machete care reprezintă
actiunea povestirii)
Obiectiv de referinţă:
• Receptarea conţinutului unui text care i se citeşte sau i se povesteşte,
înţelelgând intuitiv caracteristicile compoziţionale, expresive şi estetice ale acestuia.
Obiective operaţionale:
a. Cognitive:
• OC1 - Să redea titlul povestirii;
• OC2 - Să redea corect secvenţe din povestire;
• OC3 - Să exprime verbal semnificaţia Iepuraşului de Paşte;
• OC4 - Să descrie prin cuvinte proprii câteva obiceiuri romaneşti de
Paşte;
b. Socio - Afective:
• OA1 – să manifeste interes pentru povestea educatoarei;
• OA2 – să empatizeze cu personajele pozitive din poveste.
c. Psiho – motorii:
• OPM1 – să păstreze poziţia corectă pe scăunele.
• OPM2 – să poziţioneze corect mişcarea oculo – motorie către activitatea
propusă de educatoare.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: expunerea, povestirea, conversaţia, metoda exploziei
stelare.
• Mijloace de învăţământ: planşe cu iepuraşi, macheta cu reprezentarea
poveştii, plic cu jetoane în forma de ouă colorate în cinci culori – roşu, galben, albastru,
verde, portocaliu) care vor fi distribuite copiilor.
• Forme de organizare: frontală, pe grupuri.

• DEC (educaţia plastică)


“Ouă încondeiate” – pictură (pe ouă din ipsos)
Obiectiv de referinţă:
• Compunerea spaţiului plastic, aplicând cunoştinţele de teorie a culorilor şi
elementele de limbaj plastic, însuşite intuitiv
Obiective operaţionale:
a. Cognitive:
• OC1 – Să redea prin cuvinte proprii provenienţa ouălor (de unde vin
ouăle, cine le face?);
• OC2 – Să redea prin cuvinte proprii etapele decorării după exemplul
educatoarei;
b. Socio – afective:
• OA1 – Să manifeste dorinţa de participare la activitatea propusă de
iepuraş;
• OA2 – Să manifeste dorinţa de a face aprecieri asupra lucrărilor
celorlalţi colegi.
c. Psiho – motorii:
• OPM1 – Să aplice în mod corect elementele de limbaj plastic (pata de
culoare obţinută cu ajutorul pensonului);
• OPM2 – Să potrivescă corect poziţia pensonului în mână.
• OPM3 – Să mânuiască corect şi corespunzător pensonul prin mişcări de
sus în jos, în vopsirea/decorarea oului de ipsos.
• OPM4 – Să respecte pozitia corectă pe scăunel faţă de masă în timpul
activităţii de pictură.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul practic, turul
galeriei.
• Mijloace de învăţământ: ouă din ipsos mici, un ou mare de gâscă din ipsos
drept model, plase cu ouă încondeiate, pensoane, acuarele, pahare cu apă, suporturi
pentru ouă, coşuleţe cu iepuraşi pentru depozitarea ouălor încondeiate.
• Forme de organizare: frontal, individual.
ALA 2: (activităţi liber – alese, activităţi tip divertisment)
• Joc de mişcare: “Cursa iepuraşilor” (joc de mişcare tip concurs)
• Parada lucrărilor: turul galeriei
Joc de mişcare: “Cursa iepuraşilor” (joc de mişcare tip concurs)
Obiectiv de referinţă:
• Formarea şi consolidarea deprinderilor motrice aplicativ - utilitare
Obiective operaţionale:
• O1 – Să transporte coşul cu ouă în el, individual, pe o distanţă delimitată.
• O2 – Să folosească mişcările de săritură ale iepuraşilor;
• O3 – Să respecte distanţa propusă şi regulile jocului.
• O4 – Să manifeste spirit de ecipă în încurajarea colegilor iepuraşi.
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia şi exerciţiul, joc tip
competiţie.
• Mijloace de învăţământ: sala de grupă, coşuleţe cu ouă, recompense – ouă de
ciocolată
• Forme de organizare: frontal, individual, pe două grupe.
Regulile jocului:
• Copiii vor fi împărţiţi în două grupe;
• Grupele vor fi aşezate paralel una faţă de alta
• Fiecare copil va avea în mână câte un coşuleţ cu ouă cu care va alerga până la
căsuţa iepuraşului, la întoarcere venind cu coşul gol;
• Copiii vor trebui să alerge ţopăind ca un iepuraş până la căsuţa lui (a
iepuraşului), cu coşul de ouă şi să le lase în căsuţă, şi-apoi să alerge tot ţopăind înapoi
la grup; şi aşa vor face toţi copiii, pe rând până se termină grupul.
• Bineînţeles, că ambele echipe vor fi apreciate pentru modul în care au efectuat
jocul, chiar dacă doar una dintre grupe a fost mai “iute”, şi vor fi recompensaţi cu ouă
de ciocolată.
Evaluarea activităţii
„Parada lucrărilor”- turul galeriei- evaluarea activităţii zilei
Forme şi metode de evaluare: evaluare curentă, aprecieri verbale, verificare orală,
examinare prin proba practică.
Resurse bibliografice:
• Mătăsaru, Maria&coordonatori (2008) – Proiectarea didactică în
învăţământul preşcolar – editura ROVIMED PUBLISHER, Bacău
• Preda, Viorica, Pletea, Mioara (2005) – Ghid pentru proiecte tematice –
Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă – Editura Humanitas
Educaţional, Bucuresti
• XXX, ”Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”,
Ediţia a II-a, Bucureşti, 2008
• XXX, “Curriculum pentru invatamantul prescolar 3-6/7 ani ”, M.E.C.I.,
Bucureşti, 2008
Resurse umane: 34 de copii ai grupei mici “A”
Resurse temporale: tura de dimineaţă (I)
Scenariul zilei

Copiii vor intra în sala de grupă, aşezându-se în formă de semicerc. Educatoarea


le va trasmite un salut însoţit de o apreciere: “Bună dimineaţa, iepuraşilor veseli!”.
Aceştia vor răspunde la rândul lor, fiind încurajaţi să salute şi musafirii, doamnele
educatoare care vor asista la activitate.
Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă de celelalte,
educatoarea sprijină copiii în evidenţierea noutatăţii zilei: introducerea în sala de grupă a
unui colet în care se află un iepuraş viu, care va lua parte la activităţile grupei pe tot
parcursul zilei şi prezenţa doamnelor educatoare ce vor asista activităţile.
Educatoarea le solicită copiilor să precizeze anotimpul, luna şi ziua săptămânii în
care se află, apoi să aplice corespunzător, la Calendarul Naturii, jetoanele potrivite-
anotimp, starea vremii, ziua săptămânii. Li se reaminteşte copiilor regulile grupei pe care
vor trebui să le respecte mai ales astăzi, când au musafiri în clasă: să fie atenţi la
activităţi, să vorbească uşor.
Apoi, le este prezentată tema zilei: Vine, Iepuraşul de Paşte!, după care
educatoarea invocă o întâmplare frumoasă care i s-a petrecut în drum spre grădiniţă.
Aceasta le spune cum s-a întâlnit cu Iepuraşul de Paşte, şi cum el s-a oferit să o ajute pe
doamna educatoare să-şi desfăşoare mai bine activitatea, dându-i o scrisoarea şi un colet
surpriză pe care să le desfacă şi să le folosească numai după ce ajunge la grădiniţă, în
prezenţa copiilor. În colet descoperă că avea toate materialele necesare desfăşurării
activităţilor de astăzi, apoi deschid scrisoarea şi citeşte:

“Dragi copilaşi,
În curând sosesc la voi, dar până ne întâlnim v-am trimis povestea mea:
“Povestea Iepuraşului de Paşte(aveţi şi o machetă) sper să o ascultaţi cu atenţie, după
care am să vă rog să decoraţi ouă pentru Paşte, căci se apropie Sărbătoarea Paştelui, şi
ar fi bine să le aveţi şi voi în grădiniţa voastră.
Eu vă rog să realizaţi şi alte lucrări pentru mine în cadrul sectoarelor:
BIBLIOTECĂ:
• să citiţi imagini din biblia copiilor, din reviste şi cărţi de Paşte pe care vi le-am
pus în colet;
ARTĂ:
• să realizaţi un coş cu ouă, prin lipirea formelor de ouă pe suportul trimis de
mine;
JOC DE MASĂ:
• să realizaţi un puzzle
CONSTRUCŢII:
• să construiţi căsuţa iepuraşului din cuburi de lemn.
La sfărşitul zilei vreau să vă jucaţi şi să realizaţi împreună cu doamna educatoare un
concurs care se numeşte “Cursa iepuraşilor”. Regulile jocului vă vor fi spuse de către
doamna educatoare.
Dacă rezolvaţi toate cerinţele mele la sfarsitul zilei o să primiţi o altă surpriză din
partea mea.
Vă doresc să aveţi o zi minunată alături de educatoarea voastră.
Semnează: Iepuraşul de Paşti
Încep prin a mobiliza copii după citirea scrisorii, şi pentru a-i arăta iepuraşului cât
de cuminţi sunt spunem următoarele versuri ritmice:
În fiecare dimineaţă
S-avem gândul bun pe faţă (trecem palmele peste faţă)
Către soare să privim (braţele în formă de cerc, privim în sus)
Iubire să dăruim (strângem braţele peste piept)
De gând rău, să ne ferim (mâna alungă gândul rău )
S-adunăm doar bucurie! (strângem braţele peste piept)
Şi-n lume s-o răspândim! (sărim în sus cu braţele desfăcute)
Şi-atunci orişice copil,
În fiecare dimineaţă
Are gândul bun pe faţă! (trecem palmele peste faţă).
Educatoarea cere copiilor să se aşeze frumos pe scăunele pentru a asculta
“Povestea Iepuraşului de Paşte”, apoi sunt rugaţi repete titlul povestirii. Conţinutul
povestirii este redat clar, cursiv, expresiv folosind mimica şi gestica corespunzătoare. În
expunere se urmăreşte succesiunea momentelor principale, simultan cu povestirea se
prezintă şi macheta sugestivă, iar pe parcursul povestirii li se explică şi cuvintele
necunoscute.
Pentru fixarea cunoştinţelor educatoarea propune copiilor un joc, folosind
metoda explozia stelară.
• copiii se grupează în cinci subgrupe, în funcţie de culoarea ouălor (culoare roşie -
ce?, culoarea galbenă – cine?, culoarea albastră – unde?, culoarea verde – cum?, culoarea
portocalie - de ce). Educatoarea are cinci jetoane model pe spatele cărora se află scrise
câte o întrebare, şi fiecare copil va încerca să redea răspunsuri propria cât mai corecte şi
în ton cu conţinutul povestirii.Evaluarea activitătţi se face cerându-le copiilor să aleagă
iepuraşul cu oul preferat şi să motiveze alegerea.
În încheierea activităţii fac aprecieri colective şi individuale.
Tranziţia dintre educarea limbajului şi educaţia plastică se face interpretând
cântecul : “Iepuraş, coconaş”
A doua dorinţă a iepuraşului este de a decora ouă în culorile pe care le preferă
copiii. Educatoarea le cere copiilor să se aşeze la locurile lor, apoi încpe să le explice şi
să le demonstreze copiilor modul de lucru. Înaintea începerii activităţii de pictură,
educatoarea le cere copiilor să efectueze exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii:
închiderea şi deschiderea pumnilor, cântând la pian, ploaia, lupta degetelor, şi urează
copiilor spor la lucru.
Copiii încep să lucreze, în timp ce educatoarea îi supraveghează şi îi ajută dacă
este nevoie. Dau frâu liber imaginaţiei creatoare a copiilor în decorarea ouălor. Se fac
aprecieri verbale copiilor privind modul în care lucrează, apoi la sfârşitul activităţii, li se
oferă libertatea de a aprecia critic şi autocritic propriile lucrări. Ouăle decorate de copii
vor fi aşezate în coşuleţe după care vor fi expuse la centrul tematic .
Tranziţia spre jocurile şi activităţile alese (ALA 2) se face executând jocul cu
text şi cânt: “Cînd am eu la pădure”.
Educatoarea cere copiilor să se îndrepte către centrele de interes. Fiecare copil
deţine în piept câte un ecuson pe care este prevăzut sectorul la care trebuie să se aşeze. La
fiecare centru educatoarea prezintă sarcinile si obiectivele copiilor. Aceştia se aşează la
măsuţe şi rezolvă cerinţele. Educatoarea reaminteşte copiilor comportamentul în cazul
acestor activităţi: vorbim în şoaptă, pentru a nu-i deranja pe colegi, lucrăm ordonat,
utilizăm cu grijă materialele puse la dispoziţie şi ducem la bun sfârşit lucrarea începută.
Educatoarea îi supraveghează şi intervine acolo unde este nevoie. Copiii se rotesc în
cadrul centrelor citesc imagini din biblia copiilor, din reviste şi din cărţi; realizează coşuri
cu ouă prin lipire, rezolvă puzzle-uri cu iepuraşi şi construiesc căsuţa iepuraşului. La
sfîrşit educatoarea face aprecieri individuale. Lucrările în care s-a realizat lipirea ouălor
de Paşti, în care s-a realizat puzzle şi s-au construit căsuţe pentru iepuraş vor fi expuse în
sala de grupă la centrul tematic.
Trecerea de la activităţile liber – alese (ALA 1) la cele din partea a treia (ALA2)
se realizează prin tranziţia “Iepuraşul Ţup”- joc cu text şi cânt
Mai avem de îndeplinit o ultima dorinţă a iepuraşului, să ne întrecem în concursul
“Cursa iepuraşilor”. Educatoarea prezintă regulile jocului. La sfărşit, se fac aprecieri, iar
copiii sunt serciţi cu ouă de ciocolată
Ziua se încheie cu o expoziţie pregătită pentru colegii din celelalte grupe si
parintii copiilor.