Sunteți pe pagina 1din 100

ŞTAMPILA DISTRIBUITORULUI

ÎNTREAGA GAMĂ DE PRODUSE FINDER


ESTE DISPONIBILĂ PRIN
CEI MAI MARI DISTRIBUITORI
DE MATERIALE ELECTRICE
PENTRU ELECTRICIAN

Scheme de conexiune
pentru instalaţii electrice,
privind aplicaţiile rezidenţiale
şi aplicaţii cu relee de timp

ZFI0214RO - I/09 - ?? - ?? - Printed in Italy


www.finder.ro
catalog on-line

2OO9
Cuprins

Introducere în instalaţia cu releu ......................................................................................................................................... pagina 2, 3


Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţionala, Funcţia...1, intrerupător unipolar ...................................... pagina 4...7
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţionala, Funcţia...6, comutator 3 secvenţe .................................. pagina 8...11
Certificate şi omologări ale produselor ........................................................................................................................ pagina 12
Conductori ............................................................................................................................................................................ pagina 13

Seria 10 - Relee crepusculare .......................... pagina 14...19 Seria 1T - Termostat de perete ......................... pagina 63
Seria 11 - Relee crepusculare modulare ..........pagina 20...22 Seria 19 - Releu monostabil modular
Seria 12 - Ceasuri programabile .......................pagina 23...28 “Auto-On-Off” .................................... pagina 64
Seria 13 - Relee pas cu pas electronice .......... pagina 29...33 Seria 48 - Interfaţă modulară cu releu ..............pagina 65
Seria 14 - Automate de scară ........................... pagina 34...41 Seria 4C - Interfaţă modulară cu releu ............. pagina 66
Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere ...pagina 42...45 Seria 58 - Interfaţă modulară cu releu ..............pagina 67
Seria 18 - Senzori de mişcare ...........................pagina 46...49 Seria 7E - Contoare de energie ...................... pagina 68...72
Seria 20 - Relee pas cu pas Seria 7P - Descărcătoare .................................. pagina 73...81
electromecanice modulare ...............pagina 50...53 Seria 72 - Relee de nivel pentru
Seria 22 - Relee monostabile modulare ...........pagina 54, 55 lichide conductibile ............................pagina 82...88
Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice . pagina 56...59 Tipul 72.31 - Releu de supraveghere
Seria 27 - Relee pas cu pas electromecanice . pagina 60, 61 a reţelei trifazate .......................... pagina 89
Schema de legătură comparând tipurile: Seria 80 - Relee de timp modulare ...................pagina 90...97
27.01, 26.01, 13.71, 15.51 şi 13.81 ... pagina 62
Introducere în instalaţia cu releu pas cu pas

Electricianul, care se ocupă de instalaţii electrice de tip bobinei releului (20÷600 mA).
civil sau rezidenţial, dispune astăzi de o alternativă În schimb, circuitul de putere va trebui să fie de secţiune
valabilă la soluţiile tradiţionale. corespunzătoare, dar în loc să urmeze traseul
instalaţiei tradiţionale de dus-întors, va pleca de la
Economie şi Flexibilitate bornele releului direct spre sarcină.
Realizarea unei instalaţii dotate cu mai multe puncte de
comandă aflate la o distanţă destul de mare între ele, a Siguranţă
fost întotdeauna o acţiune complicată şi scumpă. De Dacă sunt aplicaţii mai speciale, se poate folosi un
exempu: daca ne gândim ca pentru fiecare întrerupător transformator, ca circuitul de comandă să fie dotat cu
cap-scară este nevoie de trei conductori, pentru diverse tensiuni de alimentare diferite de cele de la
întrerupătorul cruce sunt necesari patru. reţea, atât în c.a. cât şi în c.c.
În momentul de faţă cea mai avantajoasă soluţie, în Nu există nici un alt element la ora actuală, care dispune
realizarea unei instalaţii electrice, este oferită de utilizarea de urmatoarele caracteristici:
releelor pas cu pas, care: • diversitate în condiţii de lucru speciale;
• simplifică realizarea instalaţiei; • siguranţă rezultată prin separarea circuitului
• o face să devină uşor expandabilă; de comandă de cel de putere;
• reduce costul. • economisire prin simplificarea instalaţiei.

Simplitate Diversitate
Electricianul, utilizând butoane şi relee în locul Pe lângă avantajele tehnice descrise până în prezent,
întrerupătoarelor, cap-scară şi cruce, va observa fără este necesar de subliniat diversitatea sistemelor de
îndoială simplificarea muncii sale prin folosirea unui fixare, care pot fi de la o simplă introducere într-o cutie
circuit numit “de comandă”, separat fizic de cel legat de de derivaţie de perete, până la o fixare cu şuruburi sau
sarcină, extensibil la mai multe puncte de comandă, clipsabilă pe sina de 35 mm (EN 60715).
numai cu doi conductori care pot fi de secţiune mică
(până la 0,5 mm2, aşa cum prevede norma CEI 64-8),
pentru că va trebui să suporte doar sarcina aferentă
2
Introducere în instalaţia cu releu pas cu pas

În conformitate cu normele Diminuarea zgomotului


Releele pas cu pas FINDER, sunt construite în Prin continuitatea studiilor de dezvoltare tehnică,
conformitate cu normele CEI. Pe lângă acestea, au FINDER a obţinut rezultate pozitive în diminuarea
obţinut de la institutele pentru controlul calităţii, micropoluării acustice, generată de comutarea mecanică
certificate de omologare eliberate după repetate probe a contactelor.
de funcţionare. Pentru acest aspect este necesar de Astăzi, utilizatorul (electricianul), dispune de releele
văzut capitolul “Omologari” de la pagina 12. pas cu pas electromecanice (Seriile 20, 26 şi 27) care,
În gama produselor FINDER sunt prezente atât relee în comparaţie cu versiunile precedente, produc un nivel
pas cu pas electromecanice (Seriile 20, 26 şi 27) cât şi de zgomot la fel cu întrerupătorul normal (în jur de
relee pas cu pas electronice (dotate cu contact de releu 20 dB).
în sarcină Seria 13), care corespund calităţilor severe În schimb, nivelul de zgomot produs prin comutarea
de siguranţă impuse de norme, garantând izolarea RELEULUI PAS CU PAS SILENŢIOS “13.71” şi
contactelor de circuitul de comandă. “13.81”, este asemănător zgomotului produs de
ambient.
NORME CEI:
EN 61810-1: Relee electronice “totul sau nimic”
şi de măsură.
EN 60669-1: Aparate de comandă non automate
(întrerupătoare pentru instalaţii fixe
uz casnic sau asemănător).
64 - 8: Instalaţii electrice.

3
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Instalaţie cu releu de tipul: 20.21 - 26.01 - 27.01 - 13.71

Buton Buton Buton Buton

Exemplu de instalaţie
cu releu tipul 27.01. Iluminare Pasul 1 Pasul 2
OFF ON

Funcţia ...1 tradiţională, conductorii trebuie să fie neapărat de secţiune


Comparând cele două soluţii de instalaţii, se poate observa corespunzătoare cu sarcina şi în număr mai mare.
chiar şi pentru funcţia cea mai simplă, că instalaţia cu Pe plan economic, în afară de reducerea costurilor
releu este cea mai avantajoasă. materialelor, trebuie luată în consideraţie şi economisirea
Întradevăr pentru circuitul de comandă al releului sunt timpului obţinut de electrician pentru realizarea instalaţiei
suficienţi doar doi conductori care pot fi de o secţiune cu releu, care ne permite şi ulterioare intervenţii pentru
inferioară (până la 0,5 mm2). În schimb pentru instalaţia modificări sau extinderi.
4
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Instalaţie tradiţională

Cap-scară Cruce Cruce Cap-scară

5
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Schema de legătură a instalaţiei cu releu

Fază

Nul

Bec
(Sarcină)
Butoane

Exemplu cu releu tipul 27.01.

6
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Schema de legătură a instalaţiei tradiţionale

Nul

Bec
Fază

Cap-scară Cruce Cap-scară

7
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională
Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Instalaţie cu releu de tipul: 20.26 - 26.06 - 27.06

Zona 1 Zona 2

Buton Buton Buton Buton

Exemplu de instalaţie
cu releu tipul 27.06.
Iluminare Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3
Zona 1 OFF OFF ON
Zona 2 OFF ON ON
Funcţia ...6
Pentru aplicaţii mai complicate ca aceea din figură, este Principalul obiectiv al acestei instalaţii este că ne oferă o
suficient să urmărim schema pentru a putea întelege comandă de două circuite printr-un singur releu pas cu
simplitatea. În mod special, avantajul instalaţiei cu releu pas, având două contacte separate: acţionând un buton,
este economia mai mare de 40% faţă de instalaţia circuitul se închide iar acţionând din nou butonul, se
tradiţională. închide un alt circuit.

8
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Instalaţie tradiţională

Zona 1 Zona 2

Cap-scară Cruce Cruce Cap-scară

9
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Schema de legătură a instalaţiei cu releu

Fază

Nul

Butoane

Bec
(Sarcină)

Exemplu cu releu tipul 27.06.

10
Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Schema de legătură a instalaţiei tradiţionale

Bec Bec
Nul

Fază

Cap-scară Cruce Cap-scară

11
Omologari (Conform tipului)

CERTIFICARE SIMBOL AUTORITATEA SIGLĂ ŢARĂ


Declaraţie CE Uniunea Laboratoire Central LCIE Franta
de Conformitate Europeană des Industries Electriques
a Producătorului
OMOLOGĂRI Lloyd’s Register Lloyd’s Anglia
SIMBOL AUTORITATEA SIGLĂ ŢARĂ of Shipping Register

Autoritatea AFER România Nemko N Norvegia


Feroviară Română

Asociación y ANCE Mexic Registro Italiano RINA Italia


Certificación, A.C. Navale

Canadian Standards CSA Canada Intertek Testing S Suedia


Association Service ETL Semko

UL International D Danemarca VDE Prüf-und VDE Germania


Demko Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung
SGS Fimko FI Finlanda
Tüv Rheinland TÜV Germania
Germanischer Lloyd’s GL Germania

Gost (Declaration Gost Rusia Underwriters UL America


of Conformity) Laboratoires

Istituto Italiano del IMQ Italia Underwriters cULus America si


Marchio di Qualità Laboratoires Canada

12
Conductori
Secţiunea minimă a conductorilor
4 mm2 Pentru alimentarea mai multor prize de
curent ≤ 16 A; sau pentru utilizatori ficşi ex:
cuptor electric, sobă electrică, ...

2,5 mm2 Pentru alimentarea mai multor prize de


curent ≤ 10 A; sau pentru utilizatori ficşi ex:
boiler, maşină de spălat, ...

1,5 mm2 Pentru alimentarea unor aparate de iluminat


şi a unor prize de curent ≤ 10 A sau
pentru utilizatori ficşi ex: televizor, mici
aparate electrice de uz casnic, ...

Culori
Pământare, protecţie.
Bicolor: galben - verde.

Nul
Albastru deschis

Fază
Maro

Fază ...
Negru

Fază
Gri

13
Seria 10 - Relee crepusculare

Releu şi sarcină – tensiune de alimentare comună


Comutare bipolară a sarcinii F & N

Tipul 10.32 F
Ieşire dublă - 2 ND 16A
pentru comutarea Fazei şi a Nulului N
- 2 ND, 16 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe stâlp sau pe perete
Sarcină

Sensibilitate reglabilă
prin selector iluminat
cu LED

Conexiune internă

14
Seria 10 - Relee crepusculare

Releu şi sarcină – tensiune de alimentare comună


Comutare unipolară a sarcinii pe Fază

Tipul 10.41 F
Ieşire simplă - 1 ND 16A
pentru comutarea Fazei N
- 1 ND, 16 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe stâlp sau pe perete
Sarcină

Sensibilitate reglabilă
prin selector iluminat
cu LED

Conexiune internă

15
Seria 10 - Relee crepusculare

Releu şi sarcini – tensiune de alimentare comună


Comutare unipolară a sarciniilor pe Fază

Tipul 10.42 F
Două ieşiri independente - 2 ND 16A
- 2 ND, 16 A 230 V c.a. N
- Alimentare: c.a.
Sarcină
- Fixare pe stâlp sau pe perete

Sensibilitate reglabilă prin Sensibilitate reglabilă


selector iluminat cu LED prin selector iluminat
cu LED

Conexiune internă

16
Seria 10 - Relee crepusculare

Releu şi sarcină – tensiune de alimentare comună


Comutare unipolară a sarcinii pe Fază

Tipul 10.51 F
Ieşire simplă - 1 ND 12A
- 1 ND, 12 A 230 V c.a. N
- Alimentare: c.a. Sarcină
- Fixare pe stâlp sau pe perete

Conexiune internă

17
Seria 10 - Relee crepusculare
Avantajul utilizării principiului de “compensare
a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”
Releu crepuscular unde intensitatea Releu crepuscular tradiţional unde Tipurile 10.32, 10.41 şi 10.51
luminoasă a sarcinii comandate nu intensitatea luminoasă a sarcinii sunt relee crepusculare cu
influenţează nivelul de iluminare comandate influenţează nivelul de iluminare ”compensarea influenţei
sesizat de elementul fotosensibil sesizat de elementul fotosensibil intensităţii luminoase a sarcinii”

recalcularea
pragului
OFF
pragul setat pragul setat pragul setat

Funcţionare corectă - asiguartă prin Funcţionare incorectă - manifestată prin Principiul novator de ”compensare a influenţei
montarea releului crepuscular într-o cicluri repetate a lămpilor între On şi Off intensităţii luminoase a sarcinii” evită efectele
zonă unde lumina lămpilor comandate deoarece lumina acestora este detectată neplăcute şi dăunătoare ale lămpilor care
nu are efect asupra elementului de elementul fotosensibil comută în cicluri repetate între On şi Off
fotosensibil datorită unei instalări neglijente
Nivelul intensităţii luminoase ambientale măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular.
Nivelul intensităţii luminoase ambientale + al lămpilor comandate, măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular.
Note:
1. O instalare executată corect se obţine dacă se încearcă realizarea montării releului crepuscular într-o zonă unde lumina emisă de lămpile
comandate nu are efect asupra nivelului luminii ambiante detectate de elementul fotosensibil, deşi principiul ”compensării influenţei intensităţii
luminoase a sarcinii” va ajuta atunci când acest lucru nu este realizabil în totalitate. În acest caz trebuie precizat ca principiul compensării
poate întârzia uşor timpul de declanşare – Off peste valoarea ideală.
2. Principiul compensării nu are efect dacă intensitatea luminoasă a mediului ambiant combinată cu aceea a lămpilor comandate depăşeşte
valoarea de 120 lux.
3. Tipurile 10.32 şi 10.41 sunt compatibile cu lămpile cu descărcare în gaz care ajung la întreaga capacitate în 10 minute, întrucât circuitul
electronic monitorizează lumina emisă de lămpi o perioadă de timp mai mare de 10 minute pentru a realiza o evaluare corectă a contribuţiei
acestor lămpi la nivelul de iluminare general.
18
Soarele apune: Pământul se luminează.

Cu releele crepusculare Finder se


economiseşte energia din respect
faţă de mediul ambiant. Producător de relee şi temporizatoare din 1954
Seria 11 - Relee crepusculare modulare cu “histerezis zero”

Conectarea sarcinii independentă de reţea

Tipul 11.01 N
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Selectare domeniu
Sarcină
LED roşu

Reglare prag

Accesoriu - Fotocelulă

Tipul 011.01 Fotocelulă


Gradul de protecţie: IP 54
Presetupă: Ø (7.5...9)mm
Tipul de cablu recomandat: H05VVF 2x1.5 mm2
20
Seria 11 - Relee crepusculare modulare cu “histerezis zero”
Releu crepuscular cu histerezis zero Releu crepuscular standard

IIII IIII II II II II

IIII
I III

IIII
I III
IIII
I III
IIII
I III
II II II II II II II II

Prag OFF
Prag
Prag selectat
Prag ON
ON/OFF

Releul crepuscular cu Un releu crepuscular normal,


HISTEREZIS ZERO pentru a evita o funcţionare
garantează anclanşarea şi greşită, se declanşează la un prag
declanşarea la pragul selectat. superior de cel al anclanşării,
având astfel o întârziere şi un
consum inutil de energie electrică.
T= perioadă inutilă de iluminare;
deoarece lumina solară este deja
prezentă.

Intensitatea luminii naturale

Contactul ND al releului crepuscular este închis (lumina este aprinsă)

21
Seria 11 - Relee crepusculare modulare

Conectarea sarcinii independentă de reţea

Tipul 11.71 N
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Sarcină
LED roşu

Selectare prag

Accesoriu - Fotocelulă

Tipul 011.01
Fotocelulă
Gradul de protecţie: IP 54
Presetupă: Ø (7.5...9)mm
Tipul de cablu recomandat: H05VVF 2x1.5 mm2
22
Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

F
Tipul 12.01
Ceas programabil, electromecanic cu
orar zilnic, lăţime 35.8 mm N
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Sarcină

23
Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

F
Tipul 12.11
Ceas programabil, electromecanic
cu orar zilnic, lăţime 17.6 mm N
- 1 ND, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)
Sarcină

24
Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

F
Tipurile 12.21/22
Ceas programabil, electronic cu
orar săptămânal, lăţime 35.8 mm N
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a. (12.21)
2 contacte comutatoare, 16 A 250 V c.a. (12.22)
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Sarcină

Tipul 12.21 Tipul 12.22

Tipul 12.22

25
Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipul 12.31
N
Ceas programabil, electromecanic cu
orar zilnic/săptămânal, lăţime 72 mm
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Montare pe partea frontală a panoului

Sarcină

26
Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipul 12.71 N
Ceas programabil, electronic cu orar
săptămânal, laţime 17.6 mm
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Sarcină
Accesoriu - Modul de programare pentru PC
Tipul 012.00
Conţine: adaptor, conductor serial şi programul (“softul”)
Tensiune de alimentare: poartă serială PC-RS232
Consum: < 10 mA
Temperatura ambiantă: (-5...+35)°C
Gradul de protecţie: IP 00

Adaptor
Conductor Instalarea programului (“softului”):
serial PC - inseraţi CD-ul în CD-Rom
- apăsaţi butonul start
Ceasul programabil - urmăriţi instrucţiunile de pe ecran
12.71 - alegeţi limba şi ferestrele COM1...COM4 din meniu
27
Seria 12 - Ceasuri programabile

Schema de conexiune

Tipurile 12.91/92 “ZENITH” N


Ceas programabil, electronic cu
orar săptămânal şi funcţie “Astro”
Lăţime 35.8 mm
- 1 sau 2 contacte comutatoare, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Sarcină

Tipul 12.91 Tipul 12.92

Tipul 12.92

28
Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

Conectare releu pas cu pas (bistabil)

N
Tipul 13.01
- 1 ND, 16 A 250 V c.a. Conectare releu pas cu pas
- Alimentare: c.a./c.c. (monostabil)
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715) F
Sarcină
N

Tipul Număr de Secvenţe LED roşu


impulsuri

13.01
Sarcină

LED roşu
Buton

Întrerupător
29
Seria 13 - Relee pas cu pas electronice modulare

Schema de conexiune pentru releul de apel


cu comandă de resetare

Tipul 13.12
Releu de apel cu comandă de resetare N
- 1 C + 1 ND, 8 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715) Reset

Set

* Atunci când folosiţi o sonerie şi doriţi ca alimentarea


acesteia să se facă doar pentru o anumită perioadă *Sonerie
de timp, este necesară utilizarea unui temporizator
adiţional. Altfel alimentarea soneriei se face
permanent până la primirea comenzii de reset.

Lumină

30
Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

Tipul Număr de Secvenţe


impulsuri

13.71

Tipul 13.71
- 1 ND, 10 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare în doză
Conectare cu 3 conductori cu Conectare cu 4 conductori cu
sau fără butoane iluminate sau fără butoane iluminate
F F

N N

Sarcină Sarcină

Maxim 15 butoane
Butoane iluminate (≤ 1 mA) Butoane
31
Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

Tipul Număr de Secvenţe


impulsuri

13.81

Tipul 13.81
- 1 ND, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Schema de conexiune cu 3 conductoare Schema de conexiune cu 4 conductoare


F F

N N

Sarcină Sarcină

Butoane Butoane
32
Seria 13 - Relee pas cu pas electronice - silenţioase

Tipul Număr de Secvenţe


impulsuri

13.91

Tipul 13.91
- 1 ND, 10 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Montare în cutii de conexiune rezidentiale
Schema de conexiune cu 3 conductoare Schema de conexiune cu 4 conductoare
F F

N N

Sarcină Sarcină

Maxim 12
butoane
Butoane iluminate (≤ 1 mA) Butoane
33
Seria 14 - Automate de scară modulare
(IT) Releu pas cu pas temporizat

Tipul 14.01 (BP) Lumină rearmabilă (casa scării) cu preavertizare


- 1 ND, 16 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Temporizarea setabila între 30s si 20min
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

(IP) Releu pas cu pas temporizat cu preavertizare

Funcţii stabilite prin selectorul rotativ frontal:


(BE) Lumină rearmabilă (casa scării) (RI) Releu pas cu pas

Lumină fixă

34
Seria 14 - Automate de scară modulare

14.01 - Conexiune cu 3 conductori 14.01 - Conexiune cu 4 conductori

F F

N N

1 Sarcină 1 Sarcină
2 2
3 3

Butoane Butoane

1 = Selectare funcţii 1 = Selectare funcţii


2 = Reglare timp 2 = Reglare timp
3 = Indicator LED 3 = Indicator LED

35
Seria 14 - Automate de scară modulare

Funcţii:

Lumină rearmabilă (casa scării)

Tipul 14.71
- 1 ND, 16 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Temporizarea setabila între 30s si 20min
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Funcţia de “întreţinere casa scării”

36
Seria 14 - Automate de scară modulare

14.71 - Conexiune cu 3 conductori 14.71 - Conexiune cu 4 conductori

F F

N N

Sarcină Sarcină
1 1
2 2

Butoane Butoane

1 = Reglare timp 1 = Reglare timp


2 = Indicator LED 2 = Indicator LED

37
Seria 14 - Automate de scară modulare

Funcţii:

Lumină rearmabilă (casa scării)

Tipul 14.81
- 1 ND, 16 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Temporizarea setabila între 30s si 20min
- Toate terminalele pe aceeasi parte
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Funcţia de “întreţinere casa scării”

38
Seria 14 - Automate de scară modulare

14.81 - Conexiune cu 3 conductori 14.81 - Conexiune cu 4 conductori

F F

N N

Sarcină Sarcină
1 1

Butoane Butoane

1 = Reglare timp 1 = Reglare timp

39
Seria 14 - Automate de scară modulare

Tipul 14.91 N
- 1 ND, 16 A 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Temporizarea setabila între 30s si 20min
- 3 terminale, pe aceeaşi parte Sarcină
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Funcţii:
Butoane
Anclanşare temporizată
(butoanele de comandă
trebuie să suporte curentul
nominal al sarcinii)
1 = Reglare timp

40
CINCI MOTIVE PENTRU A ALEGE FINDER
UNDE GĂSESC SELECTORUL NU ŞTII CĂ LA NOUL 14.71
AUTOMATULUI DE SCARĂ? ESTE SUFICIENT SĂ MENŢII
APĂSAT BUTONUL DE COMANDĂ
CUM POT FACE 5 SECUNDE PENTRU A ASTFEL NU VEI
CURĂŢENIE PE AVEA LUMINA MAI PIERDE 5
CASA SCĂRII ÎN APRINSĂ 1 ORĂ? MINUTE DE
ABSENŢA ACESTUI ...IAR CU ALTE FIECARE
SELECTOR? 5 SECUNDE SE DATĂ!
DEZACTIVEAZĂ
ACEASTĂ FUNCŢIE...

ADEVĂRAT?

NOUA FUNCŢIE DE „ÎNTREŢINERE


ŞI NU RIȘTI SĂ CASA SCĂRII” ESTE DE 5 ORI
NU MAI UIŢI LUMINA MAI COMODĂ!!
TREBUIE SĂ APRINSĂ
URCI 5 PENTRU
ETAJE! 5 ORE!

OPS!

FUNCŢIA DE „ÎNTREŢINERE CASA SCĂRII” ESTE


DISPONIBILĂ CU MODELELE 14.71 ŞI 14.81
Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere
Programe
Modul de funcţionare 1 (cu memorare): nivelul intensităţii luminoase
setat anterior este memorat (funcţie reglată din fabrică).

Tipul 15.51
- Putere maximă nominală:
400 W 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare în doză sau pe perete Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade
progresiv în maxim 10 trepte.
Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)
şi OFF (deconectare). Când se comută în starea ON se porneşte de la
ultimul nivel al intensităţii luminoase setat anterior în această stare.
Setarea modului de funcţionare:
Este posibilă setarea modului de funcţionare Modul de funcţionare 2 (fără memorare): nivelul intensităţii luminoase nu
dorit realizând următorii paşi: este memorat.
a) Întrerupeţi alimentarea;
b) Apăsaţi butonul de comandă;
c) Alimentaţi releul şi ţineţi apăsat butonul
pentru cel puţin o secundă;
d) La eliberarea butonului de comandă,
lumina va clipi o dată sau de două ori
indicând selectarea modului de funcţionare
1 sau 2. Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade
Repetând paşii de mai sus se va realiza progresiv în maxim 10 trepte.
schimbarea alternativă a modurilor de Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)
funcţionare. şi OFF (deconectare) adică între intensitate luminoasă maximă şi zero.

42
Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere

15.51 - Conectare releu pas cu pas cu 15.51 - Conectare releu pas cu pas cu
butoane de comandă legate la nul butoane de comandă legate la fază

F F

N N

Sarcină Sarcină

Butoane Butoane

Când se comanda lampile cu halogen în joasa tensiune, alimentate prin transformatoare electromagnetice
sau electronice, nu conectati mai mult de un transformator la fiecare Dimmer 15.51.

43
Seria
Seria15
15- -Relee
Releupas
pascu
cupas
paselectronice
electronic - Dimmere
Dimmer
Programe
Modul de funcţionare 1 (cu memorare): nivelul intensităţii luminoase
setat anterior este memorat (funcţie reglată din fabrică).

Tipul 15.61
- Putere maximă nominală:
500 W 230 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715) Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade
progresiv în maxim 10 trepte.
Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)
şi OFF (deconectare). Când se comută în starea ON se porneşte de la
ultimul nivel al intensităţii luminoase setat anterior în această stare.

Setarea modului de funcţionare: Modul de funcţionare 2 (fără memorare): nivelul intensităţii luminoase nu
Pentru tipul 15.61 este posibilă setarea este memorat.
programului prin intermediul selectorului
frontal.

Impuls de comandă lung. Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade


progresiv în maxim 10 trepte.
Impuls de comandă scurt. Trecere alternativă între starea ON (conectare)
şi OFF (deconectare) adică între intensitate luminoasă maximă şi zero.

44
Seria 15 - Relee pas cu pas electronice - Dimmere

15.61 - Conectare releu pas cu pas cu 15.61 - Conectare releu pas cu pas cu
butoane de comandă legate la nul butoane de comandă legate la fază

F F

N N

Butoane Butoane

Sarcină Sarcină

Când se comanda lampile cu halogen în joasa tensiune, alimentate prin transformatoare electromagnetice
sau electronice, nu conectati mai mult de doua transformatoare la fiecare Dimmer 15.61.

45
Seria 18 - Senzori de mişcare

Tipul 18.01 Schema de conexiune


Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40
F

Tipul 18.11 N
Pentru instalaţii de exterior
Gradul de protecţie IP 54

- 1 ND, 10 A 230 V c.a.


- Alimentare: c.a.
- Fixare pe perete sau pe tavan

Sarcină

Releul se declanşează după expirarea timpului T


impus, de la ultima detecţie a mişcării.

Detecţia
mişcării

Reglarea pragului Reglarea timpului


de intervenţie în de întârziere la
Contact funcţie de lumina deconectare
ambiantă
46
Seria 18 - Senzori de mişcare
Gradele de libertate Câmpul de acoperire - 18.01, 18.11 - Montarea pe perete.

18.01 18.11

110° 110°
10 m 10 m
2m
27°
27° (0.35...1.4) m
180°
Vedere laterală Vedere
180° în plan

Câmpul de acoperire

18.01 - Montare pe tavan, instalaţii interioare 18.11 - Montare sub streaşină, instalaţii exterioare
47
Seria 18 - Senzori de mişcare

Tipul 18.21 Schema de conexiune


Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40
F

Tipul 18.31 N
Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 1 ND, 10 A 230 V c.a.


Sarcină
- Alimentare: c.a.
- Montare pe tavan sau încastrare în tavan

Releul se declanşează după expirarea timpului T


impus, de la ultima detecţie a mişcării. Reglarea timpului Reglarea pragului
de întârziere la de intervenţie în
Detecţia deconectare funcţie de lumina
mişcării ambiantă

Contact

48
Seria 18 - Senzori de mişcare
Câmpul de acoperire

18.21, 18.31 - Instalaţii de interior, montare pe tavan sau încastrare în tavan

Instalare unică Instalare multiplă

Accesorii Membrană limitatoare pentru tipurile 18.21 şi 18.31

49
Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Conectare cu realizarea comenzii


de la tensiunea reţelei

Tipul 20.21 N
- 1 ND, 16 A 250 V c.a.
Butoane
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Tipul Număr de Secvenţe


impulsuri

20.21
Sarcină

50
Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Conectare cu realizarea comenzii Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea


în joasă tensiune reţelei folosind butoane iluminate
F F

N N
Butoane iluminate

Butoane

Condensator
Sarcină Sarcină

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate


Adaptor - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).
51
Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Conectare cu realizarea comenzii


de la tensiunea reţelei

Tipurile 20.22/23/24/26/28 N
- 2 ND, 16 A 250 V c.a.
- 1 ND + 1 NÎ, 16 A 250 V c.a. (numai pentru 20.23) Butoane
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Tipul Număr de Secvenţe


impulsuri

20.22

Sarcină
20.23

20.24

20.26

20.28

52
Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Conectare cu realizarea comenzii Conectare cu realizarea comenzii de la


în joasă tensiune tensiunea reţelei folosind butoane iluminate
F F

N N
Butoane iluminate

Butoane

Condensator
Sarcină Sarcină

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate


Adaptor - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).
53
Seria 22 - Relee monostabile modulare

Conectare cu realizarea comenzii Conectare cu realizarea comenzii


de la tensiunea reţelei în joasă tensiune

F F

Tipul 22.21
- 1 ND, 20 A 250 V c.a. N N
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm
(EN 60715)
Întrerupător

Întrerupător

Sarcină Sarcină

54
Seria 22 - Relee monostabile modulare

Conectare cu realizarea comenzii Conectare cu realizarea comenzii


de la tensiunea reţelei în joasă tensiune

F F

Tipurile 22.22/23/24
- 2 ND, 20 A 250 V c.a. N N
(numai pentru 22.22)
- 1 ND + 1 NÎ, 20 A 250 V c.a.
(numai pentru 22.23)
- 2 NÎ, 20 A 250 V c.a. Întrerupător
(numai pentru 22.24)
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715) Întrerupător

Sarcină Sarcină

22.22 22.23 22.24

55
Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice

Tipul Număr de Secvenţe


impulsuri

26.01

Conectare cu realizarea comenzii


Tipul 26.01 de la tensiune alternativă joasă
- 1 ND, 10 A 250 V c.a. F
- Alimentare: c.a.
- Fixare în doză
N

Conectare cu realizarea comenzii


de la tensiunea reţelei
F Sarcină

N
Butoane

Sarcină

Butoane

56
Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiune continuă


F

Conectare cu realizarea comenzii de la


tensiunea reţelei folosind butoane iluminate
F Sarcină

Butoane
Sarcină

Butoane iluminate Adaptor c.c.

Accesoriu - Adaptor c.c.


Tipul 026.9.012 026.9.024
Condensator Tensiune nominala 12 V c.c. 24 V c.c.
Temperatura ambianta maximă + 40°C + 40°C
Plaja de functionare (0.9…1.1)UN
Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate
Adaptor - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).
57
Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice
Tipul Număr de Secvenţe Tipul Număr de Secvenţe
impulsuri impulsuri

26.02 26.04

26.03 26.06

Tipurile 26.02/03/04/06/08 26.08


- 2 ND, 10 A 250 V c.a.
- 1 ND + 1 NÎ, 10 A 250 V c.a. (26.03)
- Alimentare: c.a.
Conectare cu realizarea comenzii
- Fixare în doză
de la tensiune alternativă joasă

Conectare cu realizarea comenzii F


de la tensiunea reţelei
F N

Sarcina

Botoane
Sarcina

Botoane

58
Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice
Conectare cu realizarea comenzii de la tensiune continuă
F

Conectare cu realizarea comenzii de la


tensiunea reţelei folosind butoane iluminate
F
Sarcină

Butoane
Sarcină
Butoane Adaptor c.c.

Accesoriu - Adaptor c.c.


Tipul 026.9.012 026.9.024
Condensator Tensiune nominala 12 V c.c. 24 V c.c.
Temperatura ambianta maximă + 40°C + 40°C
Plaja de functionare (0.9…1.1)UN
Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate
Adaptor - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi de 7,5 cm lungime.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V c.a.).
59
Seria 27 - Relee pas cu pas electromecanice

Tipul Număr de Secvenţe Conectare cu realizarea comenzii de la


impulsuri tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

27.01
F

Tipul 27.01
N Condensator
- 1 ND, 10 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a.
- Fixare în doză

Conectare cu realizarea comenzii


de la tensiunea reţelei Sarcină
F

Butoane iluminate
N

Accesoriu Modul pentru butoane iluminate


Butoane

Condensator - Tipul 027.00


Sarcină Acest modul este necesar daca utilizati până la
15 butoane iluminate (fiecare de maxim 1 mA
la 230 V c.a.). Modulul trebuie inserat direct pe
releu.

60
Seria 27 - Relee pas cu pas electromecanice
Tipul Număr de Secvenţe
impulsuri

27.05

27.06
Tipurile 27.05/06 Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea
- 2 ND, 10 A 250 V c.a. reţelei folosind butoane iluminate
- Alimentare: c.a. F
- Fixare în doză
N Condensator
Conectare cu realizarea comenzii
de la tensiunea reţelei
F

N
Sarcină

Butoane iluminate
Butoane

Sarcină
Accesoriu Modul pentru butoane iluminate
Condensator - Tipul 027.00
Acest modul este necesar daca utilizati până la
15 butoane iluminate (fiecare de maxim 1 mA la
230 V c.a.). Modulul trebuie inserat direct pe releu.
61
Schema de legătură comparând tipurile: 27.01, 26.01, 13.71, 15.51 şi 13.81
Butoane

Sarcină

62 N
Seria 1T - Termostat de perete

Schema de conexiune

Tipul 1T.31.9.003.0000 Tipul 1T.31.9.003.2000

Programare ZILNICĂ
Funcţii: Antiîngheţ/Off/Vară/Iarnă N
- 1 contact comutator, 5 A 230 V c.a.
- Tensiunea de alimentare:
3V c.c. (2 baterii de 1.5V c.c. AAA) F
- 2 nivele de temperatură reglabile Sarcină
(+5...+37)°C

63
Seria 19 - Releu monostabil modular “Auto-On-Off”

Conectare cu realizarea comenzii


în joasă tensiune - 24 V
Tensiunea de
F
comandă/alimentare:
24 V c.a./c.c.
Tipul 19.21 N
- 1 contact comutator, 10 A 250 V c.a.
- Semnalul de comanda/
Tensiunea de alimentare: 24 V c.a./c.c. Circuitul de reactie-
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715) Maxim 24 V c.a./c.c.
300 mA) Semnal de
comanda
Ieşirea releului poate fi forţată să fie
anclanşată, să rămână declanşată Selectare funcţii
sau permite urmărirea semnalului
de comandă – în concordanţă cu
funcţia selectată. LED verde

Funcţii
ON = Releu anclanşat permanent

OFF = Releu declanşat permanent Sarcină

AUTO = Funcţionare ca releu monostabil

64
Seria 48 - Interfaţa modulară cu releu

Tipul 48.52
- 2 contacte comutatoare, 8 A
- Alimentare: c.a./c.c
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

(combinaţie
releu/soclu)
75.3
60.9
25.9 17.5 17.5

15.8 78.6 32
65
Seria 4C - Interfaţa modulară cu releu

Tipul 4C.52
- 2 contacte comutatoare, 8 A
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

(combinaţie
releu/soclu) 15.8 3.6 61.7
21 4 4

21 6 COM 3 11

30.6
24 5 NO 4 14

22 7 NC 2 12

95.6

34.7
3.2
38.3

30.3
A2 1 COIL 8 A1

19
42.2
66
Seria 58 - Interfaţa modulară cu releu

Tipul 58.34
- 4 contacte comutatoare, 7 A
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

(combinaţie
releu/soclu)

27 73
12 11 10 9

41 31
7
21
6
11
5
3.5
8

44 34 24 14
4 3 2 1

42 32 22 12

78.4

35.4
21.4
14 13
A2 A1

86.9

67
Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.12
- Curentul nominal 10 A (25 A Maxim)
- 1-faza 230 V c.a.
- 35 mm latime
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Accesorii

Tipul 07E.16
Capac
Pentru închidere cu sigiliu folositi 2 capace.

68
Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.13
- Curentul nominal 5 A (32 A Maxim)
- 1-faza 230 V c.a.
- 17.5 mm latime
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

PTB

Accesorii

Tipul 07E.13
Capac
Pentru închidere cu sigiliu folositi 2 capace.

69
Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.16
- Curentul nominal 10 A (65 A Maxim)
- 1-faza 230 V c.a.
- 35 mm latime
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

PTB

Accesorii

Tipul 07E.16
Capac
Pentru închidere cu sigiliu folositi 2 capace.

70
Seria 7E - Contoare de energie

Tipul 7E.36.8.400.0000
- Curentul nominal 10 A (65 A Maxim)
- 3-faze
- 70 mm latime
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

PTB

Accesorii

Tipul 07E.16
Capac
Pentru închidere cu sigiliu folositi 4 capace.

71
Seria 7E - Contoare de energie

RT1,T2 = Dispozitiv de schimbare a tarifului

Tipul 7E.36.8.400.0002
- Curentul nominal 10 A (65 A Maxim)
- 3-faze
- Doua tarife (Zi si Noapte)
- 70 mm latime
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

PTB

Accesorii

Tipul 07E.16
Capac
Pentru închidere cu sigiliu folositi 4 capace.

72
Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.21.8.275.1020
Varistor de protecţie L - N
- SPD Tipul 2 (1 varistor)
- Descărcător de supratensiune pretabil sistemelor/aplicaţiilor la 230 V
- Sisteme monofazate
- Modul cu varistor, înlocuibil
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Sistem monofazat TN-S – descărcătoare Sistem monofazat TT – descărcătoare


poziţionate după dispozitivele de curent rezidual poziţionate după dispozitivele de curent rezidual

L
F L
F

N N
EBB EBB
PE PE

L/N L/N/L

2 x 7P.21.8.275.1020 2 x 7P.21.8.275.1020

Notă: Se sugerează utilizarea


dispozitivelor de sesizare a
curentului rezidual de tipul S
(RCD type S)
73
Seria 7P - Descărcătoare

Sistem monofazat TT - descărcătoare


poziţionate înaintea dispozitivelor de
curent rezidual

Tipul 7P.22.8.275.1020 L
F

Varistor de protecţie L – N N
+ tub de protecţie cu gaz N - PE
PE EBB
- SPD Tipul 2 (1 varistor + 1 tub cu gaz)
- Descărcător de supratensiune pretabil L PE
sistemelor/aplicaţiilor la 230V
- Sisteme monofazate
- Combinaţie de modul cu varistor
şi tub încapsulat cu gaz, înlocuibile
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715) 7P.22.8.275.1020

74
Seria 7P - Descărcătoare

Sistem trifazat TN-C - descărcătoare poziţionate


după dispozitivele de protecţie la supracurent

L1
Tipul 7P.23.8.275.1020
Varistor de protecţie L1, L2, L3 L2

- SPD Tipul 2 (3 varistoare) L3


- Descărcător de supratensiune pretabil
sistemelor/aplicaţiilor la 230/400V PEN

- Sisteme trifazate
- Module cu varistor, înlocuibile , 3 poli
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)
L1 L2 L3

7P.23.8.275.1020

PEN

75
Seria 7P - Descărcătoare

Sistem trifazat TT sau TN-S - descărcătoare


poziţionate înaintea dispozitivelor de curent rezidual

Tipul 7P.24.8.275.1020 L1
Varistor de protecţie L1, L2, L3 – N, L2
+ eclator de protecţie N - PE
- SPD Tipul 2 (3 varistoare + 1 tub cu gaz) L3
- Descărcător de supratensiune pretabil
N
sistemelor/aplicaţiilor la 230/400V
- Sisteme trifazate
- Combinaţie de module cu varistor şi EBB
PE
tub încapsulat cu gaz, înlocuibile
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715) L1 L2 L3 PE

7P.24.8.275.1020

76
Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.25.8.275.1020
Varistor de protecţie L1, L2, L3 – N + varistor de protecţie N - PE
- SPD Tipul 2 (4 varistoare)
- Descărcător de supratensiune pretabil sistemelor/aplicaţiilor la 230/400V
- Sisteme trifazate
- Module cu varistor, înlocuibile, 4 poli
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

Sistem trifazat TT - descărcătoare poziţionate Sistem trifazat TN-S – descărcătoare poziţionate


după dispozitivele de curent rezidual după dispozitivele de protecţie la supracurent

L1 L1

L2 L2

L3 L3

N N

EBB PE
PE

Notă:
Se sugerează utilizarea
L1 L2 L3 N
dispozitivelor de sesizare
L1 L2 L3 N
a curentului rezidual de
tipul S (RCD type S)

7P.25.8.275.1020
7P.25.8.275.1020

PE

PE
77
Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu – instalaţii fotovoltaice

Tipul 7P.23.9.000.1020 + L
SPD Tipul 2 (3 varistoare) pentru
sistemele fotovoltaice la 1000 V C.C. - N
- Module cu varistor, înlocuibile
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715) + - L PE

7P.23.9.000.1020 7P.22.8.275.1020

78
Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu – instalaţii fotovoltaice

Tipul 7P.26.9.600.1020 + L
SPD Tipul 2 (2 varistoare +
1 tub cu gaz) pentru - N
sistemele fotovoltaice la 600 V C.C.
- Combinaţie de module cu varistor şi + - L
L PE
tub încapsulat cu gaz, înlocuibile
- Montare pe sina 35 mm (EN 60715)

7P.26.9.600.1020 7P.22.8.275.1020

79
Seria 7P - Descărcătoare

Tipul 7P.39.8.275.2001
Descărcător de Tipul 3 pentru
instalaţii încastrate în perete
- Descărcător de protecţie pentru
instalaţiile adiţionale cu aplicaţii în 230 V
- Protecţie a echipamentelor electrice
şi electronice împotriva supratensiunilor
- Protecţie combinată de modul cu varistor
şi tub încapsulat cu gaz (evitarea scurgerii
curentului la pământ)
- Indicare acustică a stării varistorului (inlocuibil)

PE

80
Seria 7P
Descărcătoare Producător de relee şi temporizatoare din 1954
Tipurile 72.01/11 - Relee de nivel pentru lichide conductibile
Conectare cu 3 sonde

Tipul 72.01 - Sensibilitate reglabilă


- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Selectarea funcţiilor
LED roşu

Reglarea sensibilităţii

FL = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (7 sec).


EL = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (7 sec).
FS = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (0.5 sec).
ES = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (0.5 sec).

exemplu schemă de umplere


82
Tipurile 72.01/11 - Relee de nivel pentru lichide conductibile
Conectare cu 2 sonde

Tipul 72.01 - Sensibilitate reglabilă


- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Selectarea funcţiilor
LED roşu

Reglarea sensibilităţii

FL = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (7 sec).


EL = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (7 sec).
FS = Supravegherea nivelului la umplere, întârziere (0.5 sec).
ES = Supravegherea nivelului la evacuare, întârziere (0.5 sec).

exemplu schemă de evacuare


83
Tipurile 72.01/11 - Relee de nivel pentru lichide conductibile
Conectare cu 3 sonde

Tipul 72.11 - Sensibilitate fixă


- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

LED roşu

F = Supravegherea nivelului la umplere, Z1 - Z2 deconectate


Întârziere fixă de 1 secundă.
E = Supravegherea nivelului la evacuare, Z1 - Z2 conectate
Întârziere fixă de 1 secundă.

exemplu schemă de umplere


84
Tipurile 72.01/11 - Relee de nivel pentru lichide conductibile
Conectare cu 2 sonde

Tipul 72.11 - Sensibilitate fixă


- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

LED roşu

F = Supravegherea nivelului la umplere, Z1 - Z2 deconectate


Întârziere fixă de 1 secundă.
E = Supravegherea nivelului la evacuare, Z1 - Z2 conectate
Întârziere fixă de 1 secundă.

exemplu schemă de evacuare


85
Tipurile 72.01/11 - Relee de nivel pentru lichide conductibile
Funcţia de umplere

Exemplu cu 3 sonde Exemplu cu 2 sonde

nivel nivel

86
Tipurile 72.01/11 - Relee de nivel pentru lichide conductibile
Funcţia de evacuare

Exemplu cu 3 sonde Exemplu cu 2 sonde

nivel nivel

87
Tipurile 72.01/11 - Relee de nivel pentru lichide conductibile
Accessorii
Tipul 072.01.06 - Lungimea conductorului: 6 m (1.5 mm2)
Tipul 072.01.15 - Lungimea conductorului: 15 m (1.5 mm2)
Sondă-conductor pentru lichide conductibile folosită la controlul lichidelor în puţuri şi rezervoare
fără presiune. Realizat în totalitate cu materiale compatibile alimentelor, conform Normei Europene
2002/72 având codul FDA, titlu 21, paragraful 177).

Tipul 072.51
Suport pentru electrod bipolar, un pol legat de electrod şi unul la masă, conectat
direct la suportul filetat. Adaptat pentru rezervoare din metal cu racord filetat G3/8".

Tipul 072.53
Suport electrod tripolar.

Tipul 072.500 Exemplu de fixare


Electrod. Tipul 072.500 cu Tipul 072.501
Lungimea de 500 mm. Imaginea fixării electrozilor.

Tipul 072.501
Racord pentru electrod.

88
Tipul 72.31 - Releu de supraveghere a reţelei trifazate

Schema de conexiune

Tipul 72.31
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: (208...480)V c.a. 3~
- Supraveghează: - secvenţa fazelor
- lipsa fazei
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

LED

89
Seria 80 - Relee de timp modulare

Schema de conexiune

Tipurile 80.01/11/21/61 N
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- 1 contact comutator, 8 A 250 V c.a. (numai pentru 80.61)
- Alimentare: c.a./c.c.
Întrerupător
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715) Start

Sarcină

90
Seria 80 - Relee de timp modulare

Descrierea funcţiilor (fără semnal de START extern)


U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

Tipurile 80.01, 80.11


(AI) Întârziere la anclanşare.
Aplicaţi tensiunea de alimentare.
Anclanşarea se va produce după terminarea timpului impus (T).
Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.
Tipurile 80.01, 80.21
(DI) Anclanşare temporizată.
Aplicaţi tensiunea de alimentare.
Anclanşarea se va produce imediat.
Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).
Tipul 80.01
(SW) Ciclu simetric: început ON.
Aplicaţi tensiunea de alimentare.
Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF (declanşare) cu
temporizările (T) ON şi OFF egale între ele ca valoare stabilită.
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia
alimentării.
Tipul 80.61
(BI) Întârziere la declanşare (fără alimentare)
Aplicaţi tensiunea de alimentare (Tmin=300ms). Anclanşarea se va
produce imediat.
La întreruperea tensiunii de alimentare declanşarea are loc numai după
terminarea timpului impus (T).
91
Seria 80 - Relee de timp modulare

Schema de conexiune

Tipurile 80.01/41/91
N
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)

Întrerupător
Start
Sarcină

92
Seria 80 - Relee de timp modulare

Descrierea funcţiilor (cu semnal de START extern)


U = Tensiune de alimentare S = Start extern = Contactul ND al releului
Tipul 80.01
(CE) Întârziere la anclanşare şi declanşare.
Releul de timp este alimentat permanent.
Apariţia impulsului de START determină realizarea anclanşării după
terminarea temporizării impuse (T). La dispariţia impulsului de START
declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).
(DE) Anclanşare temporizata
(instantanee la apariţia impulsului de START).
Releul de timp este alimentat permanent.
La apariţia impulsului de START anclanşarea se produce instantaneu
menţinându-se pe toată durata temporizării (T), presetată anterior.
Tipurile 80.01, 80.41
(BE) Declanşare întârziata (la dispariţia impulsului de START).
Releul de timp este alimentat permanent.
Anclanşarea are loc la apariţia impulsului de START.
Dispariţia impulsului de START determină realizarea declanşării după
terminarea timpului presetat (T).
Tipul 80.91
(LE) Ciclu asimetric (început ON).
Releul de timp este alimentat permanent.
La apariţia impulsului de START începe ciclul de anclanşare (ON) -
declanşare (OFF) cu temporizări diferite. [ON (T1) şi OFF (T2)].
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte după dispariţia
semnalului de START.
93
Seria 80 - Relee de timp modulare

Schema de conexiune Schema de conexiune


fără Start extern cu Start extern

F F

Tipul 80.71
N N
Releu de timp cu ieşire pe
semiconductor (solid-state output)
- 1 ND, 1 A (24...240)V c.a./c.c. Start
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)
Start

fără semnal cu semnal Sarcină Sarcină


de START de START
(24...240)V c.a./c.c. (24...240)V c.a./c.c.

94
Seria 80 - Relee de timp modulare

Descrierea funcţiilor
U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului
(AI) Întârziere la anclanşare.
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce după terminarea
timpului impus (T). Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de
alimentare dispare.
(DI) Anclanşare temporizată.
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce imediat.
Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).
(SW) Ciclu simetric: început ON.
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF
(declanşare) cu temporizările (T) ON şi OFF egale între ele ca valoare stabilită.
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.
(BE) Declansare întârziată (la dispariţia impulsului de START).
Releul de timp este alimentat permanent. Anclanşarea are loc la apariţia
impulsului de START. Dispariţia impulsului de START determină realizarea
declanşării după terminarea timpului presetat (T).

(CE) Întârziere la anclanşare şi declanşare.


Releul de timp este alimentat permanent. Apariţia impulsului de START
determină realizarea anclanşării după terminarea temporizării impuse (T).
La dispariţia impulsului de START declanşarea are loc după terminarea
timpului presetat (T).
(DE) Anclanşare temporizată (instantanee la apariţia impulsului de START).
Releul de timp este alimentat permanent.
La apariţia impulsului de START anclanşarea se produce instantaneu
menţinându-se pe toată durata temporizării (T), presetată anterior.
95
Seria 80 - Relee de timp modulare

Schema de conexiune

Tipul 80.91
N
- 1 contact comutator, 16 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715)
Întrerupător
Start

Descrierea funcţiilor
U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

Sarcină

(LI) Ciclu asimetric (început ON).


Aplicaţi tensiunea de alimentare.
Începe ciclul de anclanşare (ON) - declanşare (OFF)
cu temporizări diferite. [ON (T1) şi OFF (T2)].

96
Seria 80 - Relee de timp modulare

Schema de conexiune

Tipul 80.82
N
- 2 ND, 6 A 250 V c.a.
- Alimentare: c.a./c.c.
- Fixare pe şină 35 mm (EN 60715) Întrerupător
Start

Descrierea funcţiilor
U = Tensiune de alimentare = Contactul ND al releului

(SD) Stea - Triunghi


Aplicaţi tensiunea de alimentare. Contactul stea ( ) se va
închide imediat. La terminarea timpului impus (T), contactul ( ) Δ
se deschide. După o pauză de Tu= (0.05....1) secunde,
contactul triunghi (Δ) se închide permanent.

97
Formular de cerere

FINDER ECHIPAMENTE srl Str. Lunii nr. 6


400367 CLUJ-NAPOCA
ROMÂNIA
tel. 0264.403 888
fax 0264.403 889

Pentru mai multe informaţii, trimiteţi acest cupon prin poştă sau fax

Nume şi Prenume: ...............................................................................................


Funcţia: ................................................................................................................

e-mail: finder.ro@finder.ro
Societatea: ...........................................................................................................

internet: www.finder.ro
Adresa: ................................................................................................................
Cod poştal: .......................... Oraş: ..................................................................
E-mail: .................................................................................................................
Telefon: .................................................. Fax: ....................................................
Client Finder: DA NU

Doresc să primesc următoarea documentaţie:


LISTA DE PREŢURI CATALOG PE CD VIZITA PROMOTORULUI NOSTRU TEHNIC
ŞTAMPILA DISTRIBUITORULUI
ÎNTREAGA GAMĂ DE PRODUSE FINDER
ESTE DISPONIBILĂ PRIN
CEI MAI MARI DISTRIBUITORI
DE MATERIALE ELECTRICE
PENTRU ELECTRICIAN

Scheme de conexiune
pentru instalaţii electrice,
privind aplicaţiile rezidenţiale
şi aplicaţii cu relee de timp

ZFI0214RO - I/09 - ?? - ?? - Printed in Italy


www.finder.ro
catalog on-line

2OO9