Sunteți pe pagina 1din 1

www.aserules.xtreemhost.

com Managementul producţiei

Curs 1 (15-02-2010)

Tipurile de producţie
Reprezintă o stare organizaţională influenţată de un ansamblu de factori:

• Volumul producţiei
• Nomenclatorul de produse
• Gradul de specializare a locurilor de muncă
• Modul de deplasare a produselor de la un loc de muncă la altul
Tipul de producţie este elementul fundamental care stă la baza alegerii unei anumite metode de
organizare a activităţii de producţie.
Există în economia fiecărei întreprinderi un anumit tip de producţie predominant care determină
metoda de organizare a acesteia, astfel există 3 tipuri de producţie:

• De masă
• De serie
• Individuală (de unicate)
Tipul de producţie de serie se împarte în: producţie de serie mare, de serie mijlocie şi de serie mică.
Mărimea seriei de fabricaţie este dată de mărimea locului de transport în care se transportă
diferitele produse între locurile de muncă.
Metodele de organizare a activităţii de producţie se diferenţiază în funcţie de tipul de producţie
predominant în cadrul firmei astfel:

• Pentru producţia de masă – metoda de organizare folosită este metoda liniilor de producţie în
flux;
• Pentru tipul de producţie de serie metoda de organizare este metoda pe comenzi (în special
pentru de serie mijlocie);
• Pentru tipul de producţie individuală (de unicate) metoda de organizare este pe baza grupelor
omogene de maşini.

1
Pg.

Curs 1 (15-02-2010) www.aserules.xtreemhost.com aserules@gmail.com