Sunteți pe pagina 1din 5

Școala cu clasele I-VIII Kós Károly

Arduzel

Proiect didactic cl. a VII-a

DATA: 14 noiembrie 2008


CLASA: a VII-a
PROFESOR: Koncz Maria Ilona
ARIA CURRICULARĂ: Matematica şi ştinţele ale naturii
TEMA LECŢIEI: Linia de mijlocie într-un trapez
TIPUL LECŢIEI: Lecţia mixtă
DURATA: 50 min

I. OBIECTIVE GENERALE:

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii


2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare – investigate şi rezolvare de probleme
3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

II. OBIECTIVE DE REFERINŢE


1. Să cunoască şi să descrie figuri geometrice plane în diverse configuraţii , să utilizeze localizări şi poziţii
relative în dezvoltarea de probleme
2. Să utilizeze proprietăţi calitative şi metrice ale figurilor geometrice în rezolvarea unor probleme
3. Să utilizeze instrumente geometrice pentru a construidiferite configuraţiii geometrice

III.OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie:
1. Să rezolve probleme utilizând proprietăţile trapezului (isoscel, dreptunghic)
2. Utilizarea definiţiei şi proprietăţilor liniei mijlocii în trapez
3. Exerciţii de identificare a liniei mijlocii în trapez pe baza definiţiei acesteia
4. Să ştie construi trapeze , liniile mijlocii acesteie;
5. Să ştie să calculeze linie mijlocii în trapez respectiv lungimea segmentul de pe linia de mijlocie cuprinse
între diagonalele, cunoscând bazele;
6. Să ştie să calculeze bazele sau şi perimetrul unui trapez ,cunoscând linie de mijlocii sau lungimea
segmentul de pe linia de mijlocie cuprinse între diagonalele;
IV.OBIECTIVE AFECTIVE:
Sub raport afectiv, elevii trebuie:
1. Să reacţioneze pozitiv, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi
2. Să manifeste spirit de competiţie, ordine şi disciplină
3. Să manifeste dorinţa de a învăţa lucruri noi
4. Să stimuleze curiozitatea şi imaginatia
5. Să dezvolte simţul estetic şi critic
6. Să dezvolte atenţia concentrate şi stilului de observaţie
METODE:
• Conversaţia euristică
• Brainstorming
• Transferarea cunoştinţelor
• Explicaţia
• Exerciţiul.
MIJLOACE:
• Manual
• Culegere de probleme
• Fişe cu exerciţii
• Cretă,tabla.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Etapele lectiei Obiective Continutul lectiei Strategii didactice
Metode, Forme de
procedee activitate
I.Moment P: Asigură conditiile optime pentru desfasurarea lectiei. conversaţia în grup
Organizatoric Face prezenţa, notează absenţii.
(2 min)

II.Verificarea P: Profesorul întreabă elevii dacă au fost exerciţii din temă pe care nu au reuşit conversaţia în grup
cunostinţelor II.1,2,3 să le rezolve.
din lecţia III.1,2,3, Cheamă un elev la tablă pentru a rezolva exerciţii din temă.
anterioară 4,5,6 Le dă elevilor care au făcut toată tema alte exerciţii şi eventuale indicaţii.
(9 min) Verifică tema pentru acasă.

III.Titlul lecţiei II.1,2,3 P: Anunţă titlul lectiei şi notează pe tablă: conversaţia în grup
şi obiectivele III.1,2,3, Linia mijlocie într-un trapez
(2 min) 4,5,6 precum si obiectivele operaţionale.
Notează pe tablă.

E: Notează în caiet.

IV.Predarea P: Predă următoarea lecţie, notează noţiunile pe tablă, respectiv conversaţia


noilor II.1,2,3 dictează. în grup
cunoştinţe III.1,2,3, E: Notează în caiet. explicaţia
(5 min) 4,5,6
IV.1,2,3, Definiţia: Segmentul de dreaptă determinate de mijloacele
4,5,6 laturilor neparalele ale unui trapez se numeşte linia mijlocie a modelare
trapezului.

transferarea
A B cunoştinţelor

E F

D C

Teoremă: Într-un trapez linia mijlocie este paralelă cu bazele şi


are lungimea egală cu semisuma lungimilor acestora.