Sunteți pe pagina 1din 2

14.

Puncte laticiale

Definiţia 14.1. Orice punct care are ambele coordonate exprimate prin numere
întregi se numeşte punct laticial.

Probleme rezolvate

R14.1. Să se demonstreze că nu există două puncte laticiale A(a, b) şi


 5
B(c, d ) ( A ≠ B) care să aibă aceeaşi distanţă la punctul de coordonate C  3 , 
 7
(a, b, c, d ∈ Z) .
Soluţie. Folosim metoda reducerii la absurd. Presupunem că există astfel de
puncte. Distanţa dintre punctele P ( x1 , y1 ) şi Q ( x2 , y 2 ) este dată de relaţia:
PQ = ( x2 − x1 ) 2 + ( y 2 − y1 ) 2 . Atunci fie A, B punctele laticiale pentru care
CA=CB. Obţinem:
2 2
 5  5
( a − 3 ) +  b −  = (c − 3 ) 2 +  d −  ,
2

 7  7
care se mai scrie:
5
2(c − a) ⋅ 3 = c 2 + d 2 − a 2 − b 2 + 2 ⋅ (b − d ) (1)
7
Când c ≠ a , în membrul stâng este un număr iraţional, iar în membrul drept
este un număr raţional, rezultă cu necesitate că c − a = 0 şi
10
c2 + d 2 − a2 − b2 + (b − d ) = 0 (2)
7
10
Din (2) pentru c = a obţinem: d 2 − b 2 + (b − d ) = 0 , care se mai scrie:
7
10  10 
(d − b)(d + b) − (d − b) = 0 ⇔ (d − b) d + b −  = 0
7  7
10
Fiindcă b, d ∈ Z rezultă că d + b ≠ şi atunci obţinem că d = b . Fiindcă
7
a = c şi b = d rezultă că punctele A şi B coincid. Deci nu există două puncte laticiale
 5
care să aibă aceeaşi distanţă la punctul C  3 ,  .
 7
R14.2. Să se arate că nu există în planul raportat la două axe ortogonale, nici
un triunghi echilateral, având toate cele trei vârfuri în puncte laticiale.
Soluţie. Presupunem că există un triunghi având vârfurile în puncte laticiale.
Putem de asemenea presupune că unul din vârfuri este în originea O, iar celelalte două

73
sunt A(a, b) , B (c , d ) . Atunci OA 2 = a 2 + b 2 , OB 2 = c 2 + d 2 , iar
BA = (a − c) + (b − d ) 2 .
2 2

Triunghiul OAB fiind echilateral avem:


a 2 + b 2 = c 2 + d 2 = (a − c) 2 + (b − d ) 2 = x (1)
Fiindcă a,b,c,d sunt întregi rezultă că x ∈ Z . Din (1) obţinem:
a 2 + c 2 + b 2 + d 2 − 2(ac + bd ) = x
Fiindcă a 2 + b 2 = c 2 + d 2 = x , rezultă că x + x − 2(ac + bd ) = x , de unde
x
ax + bd = (2)
2
Avem relaţia
(ad − bc) 2 = (a 2 + b 2 )(c 2 + d 2 ) − (ac + bd ) 2 (3)
Ţinând seama de (1) şi (2), relaţia (3) devine:
2
 x
(ad − bc) = x ⋅ x −   ,
2

2
2
3x 2  2(ad − bc) 
de unde obţinem: (ad − bc) 2 = , rezultă 3=   şi deci
4  x
 ad + bc 
2  = ± 3 relaţie imposibilă fiindcă în stânga avem un număr raţional iar în
 x 
dreapta un număr iraţional. Deci nu există un triunghi care să satisfacă ipoteza.
R14.3. Să se demonstreze că dacă pentru orice număr natural n există în plan
un cerc de centru O (a, b) , care conţine în interiorul său exact n puncte laticiale, atunci
a şi b nu pot fi simultan numere raţionale.
c e
Demonstraţie. Fie x = şi y = cu c, e, d ∈ Z şi d ≠ 0 . Punctele laticiale
d d
A(e,−c) şi B (−e, c) au aceeaşi distanţă până la punctul de coordonate M ( x, y )
deoarece
2 2 2 2
 c  e  c  e
e −  + − c −  = − e −  + c − 
 d  d  d  d
Deci pentru orice punct de coordonate raţionale există două puncte laticiale
distincte egal depărtate de acel punct. Dacă a ∈ Q şi b ∈ Q atunci există două puncte
laticiale distincte care sunt egal depărtate de punctul de coordonate (a, b) . Dacă cercul
cu centrul O (a, b) care trece prin aceste două puncte conţine în interiorul său n puncte
laticiale, atunci orice cerc concentric cu el şi de rază mai mare va conţine în interiorul
său cel puţin n + 2 puncte laticiale. În nici un caz nu există un cerc cu centrul în
O(a, b) care să conţină exact n + 1 puncte. Deci sau a ∉ Q sau b ∉ Q .

74

S-ar putea să vă placă și