Sunteți pe pagina 1din 33

CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ


PRECEPTELE ESENŢIALE ALE MAEŞTRILOR ÎNŢELEPCIUNII

Introducere

Această prezentare conţine o colecţie de precepte fundamentale YOGA dispuse în douăzeci şi opt de grupaje. Cel care
le-a compilat astfel a fost un succesor direct al lui MILAREPA ( A.D.1052-1135), iar originea cărţii datează de pe la
începutul secolului al XII - lea.
Manuscrisul tradus şi prezentat pentru prima oară în Occident de EVANS WENTZ , al acestei colecţii de precepte
yoghine , a fost copiat după cel aparţinând unui yoghin rătăcitor care a acceptat timp de câteva zile ospitalitatea
traducătorului la Gangtok, în Sikkim.
Păstrând încă vie străvechea tradiţie din timpurile când textele spirituale erau cu mult mai rare decât astăzi, există încă
numeroşi yoghini care învaţă pe de rost "Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI". Dacă după aceea devin maeştri în YOGA,
ei pot transcrie ( de multe ori, chiar cu comentarii) textul din memorie.Mai mult decât atât, fiecare îşi face propria sa copie
în manuscris a acestor nepreţuite învăţături, fie sub dictare, fie copiind el însuşi manuscrisul maestrului său, astfel încât
acesta să nu se piardă sau să nu cadă niciodată pradă uitării. Oricare yoghin din India sau Tibet este oricând bucuros să
împrumute manuscrisul său oricărui om dispus să-l studieze sau oricărui discipol care doreşte să-l pună în practică.
Deşi se spune că textul original al "Rozariului Preţios" ar mai exista încă, imprimat pe lemn, el nu a putut fi descoperit
în ciuda unor cercetări minuţioase, cum au fost cele realizate de Dr. EVANS WENTZ. De regulă, însă, textele manuscrise
de felul celui pe care îl vom prezenta în continuare sunt considerate a fi identice cu originalul, diferenţele dintre ele nefiind
decât minime atunci când sunt comparate cu atenţie.
Există o altă colecţie faimoasă de texte tibetane sau sanscrite, cunoscute sub numele de "Discursurile care Înalţă" dar
care, având un caracter mai puţin pur spiritual decât preceptele YOGA prezentate de noi, se apropie mai degrabă de unele
proverbe. Una din cele mai celebre colecţii este "Comoara preţioasă a discursurilor care înalţă" ( Subhashita Ratna Nidhi) ,
atribuită marelui Lama di Saskya. Eruditul maghiar Alexandru Cosma de Koros , cel care a tradus această carte, ne dă şi
întregul nume monastic al acestui veritabil papă din Saskya: Ananda Dhvaja Sri Bhadra. "Comoara preţioasă" a fost
probabil scrisă de reputatul Înţelept în timp ce trăia într-o mânăstire din provincia tibetană Tsang.
Oferim în cele ce urmează câteva din Discursurile care Înalţă , aşa cum au fost ele traduse de Cosma de Koros, astfel
încât cititorul să le poată compara cu preceptele fundamentale conţinute în "Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI".

CARTEA ÎNTÂI
CALEA SUPREMĂ A DISCIPOLILOR AŞA CUM ESTE OGLINDITĂ EA

ÎN PRECEPTELE MAEŞTRILOR SPIRITUALI

Cuvânt înainte

Fie ca acela care cu adevărat aspiră să atingă eliberarea spirituală din această mare a existenţelor ( reîncarnărilor)
succesive, atât de teribilă şi de dificilă de traversat, să-şi exprime un gând de recunoştinţă pentru toţi Maeştrii spirituali
( GURU-şi) care, practicând YOGA, au atins înţelepciunea şi eliberarea. În cazul acestora, gloria este imaculată, iar
virtuţile lor sunt multe şi inepuizabile; înţelepciunea şi iubirea este precum oceanul iar compasiunea lor imensă
îmbrăţişează toate fiinţele care au existat, există sau vor exista vreodată, în întregul univers ( MACROCOSMOS).
Fie ca această prezentare, care se adresează mai ales yoghinilor, să servească tuturor acelora care , dorind să găsească
Înţelepciunea Divină, şi-au propus să aplice corect în practica lor YOGA de zi cu zi preceptele cuprinse aici, care au izvorât
din practica YOGA şi care cuprind înţelepciunea cea mai înaltă, transmisă direct sau indirect prin intermediul şirului
maeştrilor, datorită iubirii lor nesfârşite.

CELE 28 DE GRUPAJE ALE PRECEPTELOR FUNDAMENTALE YOGA


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")

1. CELE 10 CAUZE PRINCIPALE ALE REGRETULUI

Aspirantul care urmăreşte cu adevărat să atingă Eliberarea Spirituală şi Omniscienţa stării de desăvârşire trebuie să
mediteze profund asupra celor 10 cauze ale regretului.
1. Pentru fiinţa umană care deja a obţinut un corp fizic liber, vital şi armonios – care, după cum se ştie, este un
lucru foarte dificil de obţinut – risipirea în zadar a acestei vieţi ar fi o cauză de regret.
2. Pentru fiinţa umană care deja a obţinut prin efort perseverent acest corp fizic liber, vital, armonios şi pur, ar fi o
cauză de regret ca ea să moară întocmai ca un om care nu s-a angrenat deloc pe calea spirituală şi care s-a complăcut să se
lase asaltat zi de zi de grijile lumeşti.
3. Această viaţă plină de agitaţie în KALI YUGA (Epoca întunericului spiritual) este cel mai adesea atât de scurtă
şi de nesigură, încât urmărirea cu încăpăţânare NUMAI a unor scopuri şi căutări lumeşti ar putea fi o cauză de regret.
4. Propriul nostru spirit divin ( Sinele Suprem – ATMAN), fiind de natură necreată (DHARMA-KAYA), ar fi o
cauză de regret să nu ni-l revelăm cât mai repede în fiinţa noastră, rămânând mai departe pradă vâltorii iluziilor acestei
lumi.
5.Maestrul spiritual (GURU) fiind unicul nostru ghid pe Calea care duce la Eliberarea spirituală, despărţirea
noastră de el înainte de a fi atins cu adevărat iluminarea spirituală , ar fi o cauză de regret .
6.Credinţa fermă şi de nezdruncinat în Dumnezeu şi respectarea neabătută a legământului de a rămâne mai departe
pe o cale spirituală autentică, fiind singurele mijloace prin care putem atinge rapid eliberarea spirituală, ar fi o cauză de
regret dacă ne-am lăsa mereu să fim pradă forţei necontrolate a pasiunilor.
7. Înţelepciunea Perfectă poate fi revelată în interiorul fiinţei noastre numai prin modelul şi graţia maestrului
spiritual; tocmai de aceea, ar fi o cauză de regret dacă în loc să descoperim în noi Înţelepciunea Perfectă ne-am risipi
întreaga viaţă în jungla efemeră a preocupărilor lumeşti (mondenităţii).
8. A vinde sau a precupeţi întocmai ca pe o marfă Sublima Învăţătură divină a Înţelepţilor ar fi o cauză de regret.
9. Ştiut fiind faptul că aproape toate fiinţele umane au fost măcar o dată sau sunt deja (în nenumăratele noastre
încarnări) părinţii noştri plini de iubire, ar fi o cauză de regret dacă am manifesta acum aversiune pentru ele sau dacă am
face să sufere sau am abandona fie chiar şi una singură dintre ele.
10. Floarea minunată a tinereţii fiind pentru noi perioada cea mai bună în care corpul nostru fizic şi mintea se
dezvoltă foarte repede şi armonios, ar fi o cauză de regret să o lăsăm să se vestejească în timp ce noi ne complacem într-o
stare de indiferenţă larvară.
Acestea sunt cele 10 cauze ale regretului.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !
Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU
CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


2. CELE 10 TREBUINŢE CARE URMEAZĂ DUPĂ ACEEA

1. De îndată ce ne-am evaluat cât se poate de corect propriile disponibilităţi lăuntrice pe care le avem este absolut
necesar să ne trasăm o linie fermă şi clară de acţiune.
2. Pentru a pune cât mai bine în practică sfaturile sau indicaţiile unui maestru spiritual (GURU ) este absolut
necesar să avem o deplină încredere în el şi perseverenţă.
3. Pentru a evita să ne înşelăm atunci când ne alegem un maestru spiritual (GURU) , este absolut necesar ca
discipolul să îşi cunoască propriile defecte şi propriile virtuţi.
4. O inteligenţă ascuţită şi o credinţă de nezdruncinat sunt calităţi absolut necesare pentru ca discipolul să se poată
pune cât mai bine la unison ( REZONANŢĂ) cu mintea maestrului său spiritual (GURU).
5. O atenţie puternică, constantă şi luciditatea minţii, înfrumuseţată de umilinţă, sunt calităţi absolut necesare
pentru a proteja corpul, vorbirea şi mintea de influenţele rele.
6. Armura minţii care este orientată numai spre bine şi forţa inteligenţei sunt absolut necesare pentru a putea
îndeplini legămintele inimii.
7. Eliberarea de dorinţele şi ataşamentele obişnuite sunt absolut necesare dacă cu adevărat urmărim să nu mai fim
împiedicaţi de obstacole.
8. Pentru a realiza cu adevărat un merit dublu care se naşte din motive juste şi din acţiuni juste, cât şi pentru a
consacra (oferi) pe deplin celorlalţi sau lui Dumnezeu fructele acţiunilor noastre, este absolut necesar un efort necontenit.
9. Mintea fiinţei umane care este plină de iubire şi de compasiune trebuie întotdeauna să fie orientată către
ajutorarea necondiţionată a tuturor fiinţelor vii.
10. Atât prin ascultare, cât şi prin înţelegere dublată de înţelepciune, trebuie să reuşim să intuim natura adevărată a
tuturor lucrurilor şi fiinţelor, astfel încât să nu cădem niciodată în greşeala de a considera materia şi fenomenele care sunt
legate de ea ca fiind reale.
Acestea sunt cele 10 lucruri necesare care trebuie să fie făcute.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


3. CELE 10 LUCRURI CARE TREBUIE SĂ FIE ÎNDEPLINITE

1. Alătură-te trup şi suflet fără a mai ezita unui maestru spiritual care este înzestrat cu o autentică putere spirituală
şi care are o cunoaştere deplină.
2. Caută-ţi refugiul într-o singurătate delicioasă care este pregnant încărcată de influenţe psihice binefăcătoare
(spre ex, un ASHRAM).
3. Alege-ţi prietenii şi prietenele printre aceia care au aceleaşi credinţe, preocupări spirituale şi obiceiuri cum sunt
acelea ale tale şi urmăreşte înainte de toate ca în astfel de oameni să poţi avea o deplină încredere.
4. Păstrând mereu vii în minte efectele rele pe care le provoacă lăcomia, limitează-te doar la hrana care îţi este
strict necesară pentru a te menţine într-o dispoziţie excelentă pe întreaga perioadă a izolării tale spirituale (retragere pentru
reculegere).
5. Studiază atent şi în mod imparţial învăţăturile marilor Înţelepţi ai acestei planete precum şi pe acelea ale marilor
curente spirituale autentice, care sunt cu adevărat valoroase.
6. Studiază cu multă atenţie şi chiar practică ştiinţele binefăcătoare cum ar fi medicina şi astrologia, precum şi arta
profundă a semnelor prevestitoare (prezicerii).
7. Acceptă imediat fără rezervă acel regim şi acel mod de viaţă care te va putea ajuta să te păstrezi într-o stare
excelentă de sănătate.
8. Acceptă imediat şi fără rezervă acele practici sau metode tradiţionale (YOGA) care sunt pline de inteligenţă şi
bun simţ şi care, după exemplul celorlalţi yoghini, te vor conduce rapid la o autentică dezvoltare spirituală.
9. Apropie-ţi cât mai mult pe acei discipoli avansaţi în Yoga a căror credinţă în DUMNEZEU este fermă, cu
mentalul puternic şi liniştit şi care în mod evident sunt favorizaţi de KARMA (acţiune) şi căutaţi apoi împreună Divina
Înţelepciune.
10. Menţine-ţi în mod constant conştiinţa cât mai trează , fie când mergi, fie când acţionezi, fie când te odihneşti,
fie când meditezi, fie când faci dragoste sau fie când dormi.

Acestea sunt cele 10 lucruri care trebuie să fie îndeplinite.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")

4. CELE 10 LUCRURI CARE TREBIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA EVITATE

1. Evită-l fără excepţie pe acel maestru spiritual (GURU) a cărui inimă este dornică să cucerească gloria materială
şi posesiunile materiale.
2. Evită fără excepţie pe aşa-zişii prieteni sau simplele cunoştinţe care sunt dăunători sau îţi tulbură pacea minţii şi
astfel îţi împiedică progresul spiritual.
3. Evită fără excepţie mânăstirile, sihăstriile, ASHRAMURILE şi, în general, toate locurile unde există foarte
mulţi oameni care te agasează, te plictisesc ori te distrag de la ţelurile tale spirituale.
4. Evită fără excepţie să-ţi câştigi pâinea zilnică şi existenţa prin furt sau prin înşelăciune.
5. Evită fără excepţie acele acţiuni care îţi rănesc mintea şi contravin bunului simţ, pentru ca acestea(acceptându-
le), să nu-ţi întârzie astfel evoluţia spirituală.
6. Evită fără excepţie acele acţiuni uşuratice şi necugetate care îţi vor diminua stima în ochii celor din jur.
7. Evită fără excepţie acţiunile prosteşti şi inutile.
8. Evită fără excepţie ascunderea propriilor tale greşeli şi condamnarea în gura mare a greşelilor celorlalţi.
9. Evită fără excepţie hrana impură şi toate obiceiurile rele care îţi dăunează sănătăţii.
10. Evită fără excepţie ataşamentele care izvorăsc din avariţie.

Acestea sunt cele 10 lucruri care trebuie întotdeauna să fie evitate.


UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


5.CELE 10 LUCRURI CARE NU TREBUIE SĂ FIE NICIODATĂ EVITATE

1.Deoarece ideile binefăcătoare şi minunate sunt lumina minţii, ele nu trebuie niciodată să fie evitate.
2.Deoarece formele gând divine şi benefice ilustrează jocul realităţii, ele nu trebuie niciodată să fie evitate.
3.Deoarece pasiunile minunate, intense şi chiar tulburătoare, care sunt în întregime controlate şi armonios
sublimate pot fi o modalitate de a trezi în fiinţa noastră amintirea Înţelepciunii Divine (care adeseori chiar ne ajută să ne
eliberăm spiritual), ele nu trebuie niciodată să fie evitate (N.N.- acest aforism trebuie să fie înţeles nu ca o cedare în faţa
pasiunilor rele care apoi ne subjugă, ci ca o modalitate spirituală prin care, în realitate, noi ne servim de propriile noastre
pasiuni minunate – masive acumulări de energie (SHAKTI) – pe care, prin conştientizare , le sublimăm apoi pe cât posibil
integral în forme superioare, sublime de energie, spirituală iar prin asemenea acţiuni ne putem scurta considerabil drumul
pe calea spirituală).
4.Deoarece bogăţia care vine fără a face eforturi , graţia KARMA-ei(acţiunii) pozitive, este îngrăşământul şi apa
creşterii spirituale, ea nu trebuie niciodată să fie evitată.
5. Deoarece boala şi necazurile de tot felul trezesc în cele din urmă în noi starea de compasiune, ele trebuie în
primul moment când apar să fie atent conştientizate şi nu să fie evitate înainte de a fi depăşite(N.N. – altfel spus, atunci în
primele clipe când asemenea probleme (boală, necazuri)apar, noi nu trebuie să fugim de realitatea lor sau să” închidem
ochii” în faţa lor , căci abia atunci cădem cu adevărat pradă lor; tocmai de aceea, toate acestea trebuie să fie conştientizate
cu o mare luciditate, căci în realitate ele reprezintă o lecţie ascunsă care ne este dată pentru a înţelege cum a fost posibil ca
ele să apară (UNDE? CUM? ŞI CE ANUME AM GREŞIT CÂNDVA?) – la noi. Acţionând întotdeauna astfel (IMEDIAT
CE TOATE ACESTEA APAR, EXACT ÎNAINTE DE A ACŢIONA, SĂ LE DEPĂŞIM)- trezim în noi starea de
compasiune şi eliminând astfel greşelile pe care le-am înfăptuit cândva, vom putea preveni apariţia lor din nou în viitor.
6. Deoarece atât duşmanii cât şi nenorocul sau eşecul sunt autentice mijloace pentru a ne ajuta atât pe noi cât şi pe
alţii să se îndrepte cât mai repede către practica YOGA sau o viaţă spirituală autentică, ele trebuie să fie analizate cu
luciditate şi imediat ce apar nu trebuie să fie evitate(N.N.- notele explicative pe care le-am inserat în SUTRA 5 sunt, de
asemenea, valabile şi aici).
7. Ceea ce vine spontan şi firesc prin sine însuşi din afară sau chiar din interiorul nostru (universul nostru
lăuntric), fără ca noi să fi solicitat aceasta, este un dar divin şi, tocmai de aceea, tot ceea ce apare atunci nu trebuie să fie
evitat. (N.N.- notele explicative pe care le-am inserat în SUTRA 5 sunt, de asemenea, valabile şi aici).
8. Raţiunea, bunul simţ şi inteligenţa nu trebuie niciodată să fie evitate, căci ele sunt cei mai buni prieteni în orice
acţiune pe care noi o întreprindem.
9. Diferitele tehnici spirituale, metodele sau toate acele procedee YOGA care sunt adecvate naturii noastre nu
trebuie să fie evitate nici unul, indiferent dacă se face cu corpul fizic, cu psihicul sau cu mentalul şi ( cu perseverenţă) ele
trebuie să fie exersate dacă ne stă în putinţă, fiindcă prin intermediul lor ne accelerăm evoluţia spirituală.
10. Gândul ferm şi puternic de a-i ajuta în mod benefic şi dezinteresat (cu oferirea integrală a fructelor acestei
acţiuni lui Dumnezeu) pe alţii, indiferent cât de limitate par a fi, în aparenţă, mijloacele noastre, nu trebuie să fie niciodată
evitate.
Acestea sunt cele 10 lucruri care nu trebuie să fie niciodată evitate.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


6.CELE 10 LUCRURI CARE TREBUIE SĂ FIE ŞTIUTE

1. Trebuie să se ştie că, dat fiind faptul că toate fenomenele vizibile sunt iluzorii, ele sunt deci toate
ireale(MAYA).
2. Trebuie să se ştie că mintea, neavând niciodată o existenţă independentă în sine (separată de Spiritul Nemuritor
Unic), ea nu este niciodată permanentă.
3. Trebuie să se ştie că orice idee care la un moment dat ne apare în minte are totdeauna la bază o serie de cauze.
În toate situaţiile, anumite idei provoacă în universul lăuntric al fiinţei noastre ANUMITE PROCESE DE REZONANŢĂ
cu anumite energii subtile din MACROCOSMOS.
4. Trebuie să se ştie că atât trupul, cât şi mintea, fiind compuse din cele 5 elemente fundamentale ( respectiv
pământul -PRITHIVI TATTVA , apa -APAS TATTVA, foc –TEJAS TATTVA, aer –VAYU TATTVA, eter – AKASHA
TATTVA), sunt de asemeni amândouă tranzitorii (TRECĂTOARE, EFEMERE).
5. Trebuie să se ştie că toate efectele acţiunilor noastre trecute (KARMA), din care se naşte durerea, suferinţa şi
mizeria sunt inevitabile şi proporţionale. Aceste efecte dureroase pot fi ”ARSE” şi anihilate de YOGHINII
PERSEVERENŢI printr-o adecvată focalizare la nivelul centrului secret de forţă AJNA CHAKRA.
6. Trebuie să se ştie că durerea sau suferinţa, atunci când este privită ca un mijloc ce ne poate convinge de
necesitatea stringentă a abordării căii spirituale, este un autentic maestru NEBĂNUIT.
7. Trebuie să se ştie că ataşamentul de lucrurile lumeşti, care aduc prosperitatea materială, este totdeauna contrar
progresului spiritual şi cel mai adesea destul de repede ne influenţează să abandonăm practica YOGA.
8. Trebuie să se ştie că nenorocirea , dacă este privită ca un mijloc care duce fiinţa umană spre abordarea practică a
Sistemului YOGA, este şi ea un veritabil maestru NEBĂNUIT.
9. Trebuie să se ştie că întotdeauna nici un lucru şi nici o fiinţă din toate cele care există , nu are o existenţă
separată în sine (independentă).
10. Trebuie să se ştie că totdeauna toate lucrurile şi toate fiinţele care există sunt interdependente.

Acestea sunt cele 10 lucruri care trebuie să fie ştiute.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


7. CELE 10 LUCRURI CARE TREBUIE SĂ FIE PRACTICATE

1.Aspirantul trebuie să realizeze cu adevărat cunoaşterea practică directă a Căii yoghine şi nu să se limiteze,
precum majoritatea oamenilor, la cunoaşterea ei teoretică.
2. Întocmai precum acela care-şi părăseşte propria ţară, ducându-se să trăiască printre străini, el trebuie să
realizeze cu adevărat cunoaşterea practică, directă a detaşării.
3. După ce şi-a ales maestrul spiritual (GURU), el trebuie pe cât posibil să renunţe în totalitate la ego-ul său şi apoi
trebuie să urmeze cu multă conştiinciozitate învăţătura tainică ce îi este oferită de maestrul său spiritual(GURU).
4. După ce aspirantul a dobândit disciplina mentală prin ascultarea atentă a învăţăturilor secrete ale maestrului
său(GURU) şi după ce a meditat profund asupra lor, el nu trebuie să-şi etaleze altora perfecţiunea, ci trebuie acum să
continue să se dedice căutării rodnice a Adevărului Ultim.
5.Atunci când, la momentul oportun, zorii cunoaşterii spirituale încep deja să apară, ei nu trebuie niciodată să fie
neglijaţi din lene ci, mai mult decât până atunci, ei trebuie acum să continue să fie cultivaţi cu o vigilenţă constantă.
6. După ce yoghinul a experimentat în mod direct pentru prima dată starea de iluminare spirituală, el trebuie să o
atingă din nou şi să o aprofundeze mereu şi mereu în singurătate, renunţând aproape complet la activităţile lumeşti ale
oamenilor de rând.
7. După ce yoghinul a realizat cu adevărat cunoaşterea practică profundă a celor spirituale, de acum înainte el nu
trebuie să mai permită apariţia nici unei dizarmonii în interiorul corpului fizic sau al minţii sale, ci în continuare el trebuie
să realizeze şi să respecte cu tenacitate cele trei legăminte esenţiale: al sărăciei, castităţii – care implică fie ABSTINENŢA
ACTIVĂ, fie CONTINENŢA SEXUALĂ PERFECTĂ – şi dăruirii întregii sale existenţe NUMAI lui DUMNEZEU.
8. Odată decis să atingă ţelul spiritual cel mai înalt (ÎNDUMNEZEIREA), yoghinul trebuie să renunţe
necondiţionat la orice formă de egoism şi trebuie să se consacre slujirii lui DUMNEZEU pe Pământ şi ajutorării pline de
dragoste a întregii umanităţi.
9. Odată intrat pe calea spirituală care implică utilizarea tainică a MANTRA-elor ( este vorba de abordarea
sistemului LAYA-YOGA), yoghinul nu mai trebuie să permită acum corpului, vorbirii sau gândurilor sale să rămâne
impure şi nesfinţite, ci începând abia din această fază el poate acum să practice cu succes focalizarea mentală şi meditaţia
profundă asupra anumitor MANDALA-e .
10. În timpul tinereţii sale, yoghinul începător nu trebuie să-i frecventeze decât foarte rar sau este mai bine să nu-i
frecventeze deloc pe cei care nu-l pot ajuta spiritual, în schimb el trebuie să se dedice , preponderent fiind plin de aspiraţie
şi perseverenţă, cunoaşterii experimentale directe, care este oferită de maestrul său spiritual.

Acestea sunt cele 10 lucruri care trebuie să fie practicate.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")

8. CELE 10 LUCRURI ÎN CARE TREBUIE SĂ PERSEVEREZI

1.Yoghinii începători trebuie să-şi mărească perseverenţa practicând corect şi sistematic diferitele tehnici YOGA
cu entuziasm. În plus, ei trebuie să asculte şi să mediteze adânc asupra învăţăturilor spirituale.
2. După primele experienţe spirituale ei trebuie să persevereze, fără a-şi diminua deloc elanul, în aprofundarea
concentrării mentale şi în îmbunătăţirea stărilor de interiorizare pe care le au în timpul meditaţiei.
3. Ei trebuie, de asemeni, să persevereze antrenându-se fie singuri, fie în grup, în locuri liniştite ( eventual în
mijlocul naturii) până când mentalul lor îşi va însuşi ca pe o obişnuinţă benefică, creatoare, disciplina yoghină.
4. Deşi, mai ales la începutul practicii YOGA, controlul mental şi focalizarea neîntreruptă a atenţiei sunt uneori
extrem de dificile de menţinut, yoghinul începător trebuie să persevereze fără pauze pentru a-şi domina din ce în ce mai
bine mintea.
5. Dacă la începutul practicii yoga aspirantul constată că mintea sa este amorţită, el trebuie atunci să persevereze
mai ales pentru a-şi stimula inteligenţa ( sau cel puţin pentru a-şi controla mentalul).
6. El trebuie să persevereze neîncetat în practica meditaţiei profunde, până când atinge pacea mentală
imperturbabilă sau chiar anumite forme de SAMADHI (extaz divin).
7. După ce yoghinul a atins măcar o dată starea de SAMADHI (extaz divin), el trebuie să persevereze imediat
după aceea pentru a o face să apară din nou şi pentru a-i putea prelungi cât mai mult durata şi ulterior el va urmări să
determine apariţia acestei stări (de SAMADHI) la comandă.
8. Chiar dacă uneori este asaltat de necazuri, yoghinul trebuie să persevereze mereu în a amplifica gradat
răbdarea , atât la nivelul corpului, cât şi în ceea ce priveşte vorbirea şi controlul gândurilor în mintea sa.
9. Dacă un ataşament puternic, o dorinţă intensă sau o anumită slăbiciune mentală îl asaltează în mod insidios sau
subit, yoghinul trebuie mai ales atunci să persevereze, până la victoria finală în efortul său de a o dezrădăcina imediat după
manifestarea acesteia (a stării nefaste ) în mentalul său.
10. Dacă bunăvoinţa şi compasiunea nu se manifestă cu foarte multă tărie în el, mai ales atunci yoghinul trebuie
să-şi concentreze toate eforturile în vederea atingerii perfecţiunii în manifestarea amplă şi spontană a acestor două stări
(BUNĂVOINŢĂ şi COMPASIUNE).

Acestea sunt cele 10 lucruri în care trebuie să se persevereze.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


9. CELE 10 INCITĂRI

1.Reflectând constant asupra dificultăţii de a obţine în fiecare încarnare un corp uman armonios, vital şi liber,
aceasta ne va putea incita încât să ne orientăm către o cale spirituală şi să începem să practicăm cu entuziasm YOGA.
2. Reflectând periodic asupra inevitabilităţii morţii şi asupra caracterului efemer ( trecător ) al vieţii , vom fi
incitaţi să trăim în umilinţă şi să aspirăm cu smerenie către DUMNEZEU.
3. Reflectând în fiecare zi, înaintea oricărei acţiuni , asupra naturii irevocabile a efectelor pe care le atrag după sine
acţiunile noastre ( legea KARMA-ei sau cu alte cuvinte, a reacţiilor care apar după orice faptă a noastră ) , vom fi incitaţi să
evităm să mai comitem răul.
4. Reflectând chiar şi numai o dată pe zi asupra nefericirii şi mizeriilor pe care ni le provoacă roata renaşterilor
(reîncarnărilor ) succesive (ciclul continuu al reîntrupărilor şi al morţilor), vom fi incitaţi să urmărim şi noi să atingem cât
mai repede, chiar în această existenţă, Eliberarea Spirituală.
5. Reflectând periodic asupra suferinţelor aproape continue cu care se confruntă marea majoritate a fiinţelor umane
(care se complac în stări larvare şi în ignoranţă), vom fi incitaţi şi noi să atingem cât mai repede Iluminarea Spirituală.
6. Reflectând constant asupra prostiei şi perversităţii în care şi noi ne complacem cât şi asupra naturii iluzorii a
minţii umane , vom fi incitaţi să practicăm cu şi mai multă râvnă tehnicile YOGA şi să medităm asupra învăţăturilor
YOGA pline de înţelepciune.
7. Reflectând cu detaşare şi luciditate asupra dificultăţii de a dezrădăcina astfel conceptele eronate, prejudecăţile,
complexele de inferioritate, obiceiurile rele şi traumele psihice vom fi incitaţi să practicăm constant meditaţia profundă şi
tehnicile adecvate de LAYA YOGA.
8. Reflectând mereu, o dată pe săptămână (duminica) asupra predominanţei tendinţelor rele (care ne fac şi pe noi
să fim adeseori ÎN REZONANŢĂ cu ele datorită complacerii noastre în stări larvare şi mediocritate) în KALI YUGA
(epoca tenebrelor) vom fi incitaţi să le descoperim rapid în cazul nostru antidotul ( cu ajutorul tehnicilor şi modalităţilor
eficiente pe care sistemul YOGA ni le pune la dispoziţie).
9. Reflectând cu detaşare şi luciditate de fiecare dată când este cazul asupra nenumăratelor nenorociri şi mizerii ce
se manifestă, deloc întâmplător, în această epocă a tenebrelor, vom fi incitaţi să perseverăm cu tenacitate (AICI şi ACUM)
în vederea atingerii sării de Eliberare Spirituală.
10. Reflectând, în cazul în care deja practicăm YOGA , fie şi numai o singură dată pe zi, asupra inutilităţii
aberante a irosirii vieţii fără a avea un ţel înalt, Divin, vom fi incitaţi să perseverăm în YOGA pentru a avansa pe Calea
Spirituală.

Acestea sunt cele10 incitări.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


10 . CELE 10 ERORI

1.Când lipsa credinţei ferme se asociază cu forţa inteligenţei, ele pot conduce în scurt timp la eroarea rostirii
cuvintelor goale şi inutile.
2. Forţa credinţei de nezdruncinat aliată cu lipsa inteligenţei ( prostia) poate conduce destul de repede la eroarea
dogmatismului steril.
3. O mare ardoare care este, însă, lipsită de învăţătura spirituală potrivită poate conduce fiinţa umană la eroarea de
a cădea în extreme ( sau la greşeala de a urma o cale falsă).
4. Meditaţia fără o pregătire suficientă prealabilă ( sub forma studiului, care trebuie să ne ajute să înţelegem ce
procese se declanşează de fapt atunci din punct de vedere yoghin) ne poate conduce la eroarea de a ne pierde în tenebrele
inconştientului ( sau, cu alte cuvinte, de a cădea pradă haosului mental sau iluziei – amândouă aflându-se la antipodul
disciplinei mentale riguroase, care conduce la o practica yoga corectă) .
5. Fără o aprofundare practică, gradată şi adecvată a învăţăturilor sistemului YOGA se poate cădea în greşeala
orgoliului spiritual.
6. Atâta timp cât aspirantul nu este suficient de antrenat în practica compasiunii infinite şi a detaşării , el poate
cădea cu uşurinţă în eroarea de a căuta eliberarea spirituală doar pentru el însuşi ( n.n. – o altă formă de manifestare a
orgoliului spiritual în care “ dorinţa “ de eliberare este, de fapt, preluată de ego, ceea ce în ultimă instanţă dovedeşte o
neînţelegere a fundamentelor sistemului YOGA căci totdeauna adevărata eliberare spirituală presupune anihilarea şi
transcenderea ego-ului).
7. Atâta timp cât mentalul nu este corect disciplinat prin cunoaşterea propriei noastre naturi imateriale suntem
pasibili de a cădea în eroarea de a ne orienta toate activităţile în conformitate cu vâltoarea lumii.
8. Atâta timp cât aspirantul nu şi–a dezrădăcinat încă orice ambiţie, el este pasibil de a cădea oricând în eroarea de
a se lăsa dominat de motivaţiile lumeşti.
9 . Permiţând adoratorilor creduli şi vulgari să se aglomereze în jurul tău, poţi cădea în eroarea autosuficienţei şi a
orgoliului cel mai vulgar .
10. Lăudându-te cu cunoaşterea realizată şi cu puterile tale paranormale ( SIDDHI) pe care le-ai atins eşti pasibil de
a cădea în eroarea exibiţionismului spiritual care te face să te mândreşti cu performanţele tale ( legea secretului iniţiatic
asociază adevărata înţelepciune cu respectarea acestuia ).
Acestea sunt cele 10 erori.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


11. CELE 10 ASEMĂNĂRI CARE POT SĂ NE ÎNŞELE

1. Dorinţa poate fi considerată în mod greşit drept încrederea fermă pe care ţi-o dă credinţa.
2. Ataşamentul poate fi considerat în mod greşit drept bunăvoinţă şi compasiune.
3. Încetarea procesului gândirii, care apare uneori , poate fi considerată în mod greşit drept calmul profund
al spiritului infinit , care este adevăratul ţel.
4. Percepţiile simţurilor ( sau anumite fenomene naturale ) pot fi considerate în mod greşit drept revelaţii
ale realităţii Divine.
5. O simplă viziune de ansamblu a Realităţii Divine poate fi considerată în mod greşit drept o completă
realizare spirituală.
6. Cei care vorbesc frumos despre Adevărurile spirituale, deşi în realitate nu prea le practică, pot fi
consideraţi în mod greşit nişte veritabili evlavioşi ( sau chiar nişte maeştri).
7. Sclavii propriilor pasiuni înrobitoare pot fi consideraţo în mod greşit drept nişte maeştri yoghini care s-au
eliberat ei înşişi de orice lege convenţională.
8. Acţiunile săvârşite într-un scop personal pot fi considerate în mod greşit drept acţiuni altruiste.
9. Metodele care evidenţiază făţărnicia pot fi considerate în mod greşit prudenţă.
10. Şarlatanii pot fi consideraţi în mod greşit drept nişte înţelepţi.
Acestea sunt cele 10 asemănări care pot să ne înşele.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


12. CELE 10 LUCRURI CARE NU NE ÎNŞEALĂ

1. Nu se înşeală niciodată acela care s-a eliberat de toate ataşamentele faşă de orice obiect şi care, fiind admis
ca BHIKSHU ( adept al Căii Renunţării depline la lume ) al Ordinului Sfânt, îşi părăseşte casa şi, trăind în starea celui fără
de cămin, devine un yoghin rătăcitor.
2. Nu te înşeli niciodată atunci când îţi venerezi maestrul spiritual.
3. Nu te înşeli niciodată atunci când studiezi cu atenţie învăţătura autentică a sistemului YOGA ; atunci când
asculţi comentarii asupra ei, când reflectezi şi meditezi asupra esenţei învăţăturilor sale.
4. Nu te înşeli niciodată atunci când întreţii aspiraţii spirituale sublime divine şi când comportamentul tău este
plin de modestie.
5. Nu te înşeli niciodată atunci când ai o viziune liberală ( din punct de vedere spiritual) , dar cu toate acestea
îţi respecţi cu stricteţe legămintele spirituale ( TAPAS-urile).
6. Nu te înşeli niciodată dacă ai o mare inteligenţă, dar nici un pic de orgoliu.
7. Nu te înşeli niciodată dacă te îmbogăţeşti cu cât mai multe cunoştinţe spirituale şi dacă meditezi profund şi
constant asupra lor.
8. Nu te înşeli niciodată dacă reuşeşti să îmbini în mod armonios instruirea spirituală profundă cu cunoaşterea
directă a realităţii spirituale şi cu absenţa orgoliului.
9. Nu te înşeli niciodată dacă cu adevărat eşti în stare să-ţi petreci întreaga viaţă în singurătate.
10. Nu te înşeli niciodată dacă te dedici fără egoism acţiunilor caritabile urmărind să faci cât mai mult bine
celorlalţi prin intermediul metodelor înţelepte ale sistemului YOGA.
Acestea sunt cele 10 lucruri care niciodată nu ne fac să ne rătăcim.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XIII. CELE 13 EŞECURI LAMENTABILE

1. Dacă te-ai născut ca fiinţă umană şi totuşi nu acorzi nici o atenţie cunoaşterii doctrinei pline de înţelepciune
a sistemului YOGA , atunci te asemeni cu acela care se întoarce cu mâinile goale dintr-un loc plin de pietre preţioase , iar
acesta este un eşec lamentabil.
2. Dacă, după ce ai trecut pragul care te separă de învăţătura înţeleaptă a sistemului YOGA şi ai început să
practici tehnicile YOGA , te întorci, totuşi, la viaţa mondenă, renunţând la această cale ( YOGA) , atunci te asemeni cu
fluturele care se aruncă singur în lumina lămpii, iar acesta este un eşec lamentabil.
3. Să trăieşti lângă un înţelept yoghin şi totuşi să rămâi în ignoranţă, precum un om care moare de sete pe
malul lacului, este un eşec lamentabil.
4. A cunoaşte foarte bine principiile morale şi a nu le aplica , pentru a-ţi elimina şi vindeca pasiunile care îţi
întunecă mintea, face atunci să te asemeni cu un bolnav care , deşi are un sac de leacuri eficiente, refuză totuşi să le
folosească, iar acesta este un eşec lamentabil.
5. Dacă predici cu zel YOGA, scriind cărţi şi ţinând discursuri fără ca totuşi să o practici, nu te deosebeşti
deloc de un papagal care recită o rugăciune, iar acesta este un eşec lamentabil.
6. A da de pomană şi a face fapte de caritate cu lucruri obţinute prin furt, tâlhărie sau înşelăciune, este o
acţiune vană precum aceea a trăznetului care loveşte ( evident în mod inutil) suprafaţa apei, iar acesta este un eşec
lamentabil.(9)
7. Dacă omori o fiinţă pentru a oferi divinităţii din ea o ofrandă de carne, este ca şi cum i-ai oferi unei mame
iubitoare carnea propriului ei copil, iar acesta este un eşec lamentabil. (10)
8. Dacă îţi exersezi răbdarea numai în scopuri egoiste şi nu pentru a-i ajuta dezinteresat şi plin de dragoste pe
alţii, atunci te asemeni cu o pisică ce-şi exersează răbdarea în scopul de a ucide un şoarece, iar acesta este un eşec
lamentabil.
9. Dacă realizezi acţiuni merituoase doar cu scopul de a obţine gloria şi lauda lumii, este ca şi cum ai schimba
lampa cea fermecată a lui Aladin ( care după cum se ştie îndeplineşte toate dorinţele) cu o balegă de capră, iar acesta este
un eşec lamentabil .
10. Dacă, după ce cunoşti îndeaproape întreaga învăţătură a sistemului YOGA , continui totuşi să ai o natură
dizarmoniosă, te asemeni cu un medic care, ştiind foarte bine ce anume trebuie să facă în cazul unei afecţiuni, îşi duce mai
departe boala sa necruţătoare, netratând-o, iar acesta este un eşec lamentabil.
Acestea sunt cele 13 eşecuri lamentabile.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XIV. CELE 15 SLĂBICIUNI

1. Un aspirant YOGA are fără îndoială dovada propriilor sale slăbiciuni dacă permite gândurilor lumeşti să-l
obsedeze mai mereu în timpul perioadelor sale de singurătate.
2. Un yoghin care, fiind ales cu anumite funcţii de răspundere într-un ASHRAM, îşi urmăreşte mai degabă
propriul său interes decât pe cele ale ASHRAM - ului, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
3. Aspirantul YOGA care este suficient de atent în respectarea discliplinei morale dar, cu toate acestea, îi
lipseşte controlul mental, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
4. Cel care, deşi a intrat de câţiva ani pe calea sistemului YOGA , mai este încă ataşat de sentimentele lumeşti
ale atracţiei şi repulsiei, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
5. Cel care, deşi a intrat de câţiva ani pe calea sistemului YOGA şi a renunţat la lucrurile lumii, încă mai
suspină după dobândirea meritelor, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
6. Cel care, deşi a avut o primă viziune a Realităţii Divine, nu perseverează atât cât ar trebui în SADHANA
( antrenamentul spiritual YOGA ) sa, pentru a atinge cât mai repede completa Iluminare divină , face fără îndoială dovada
propriei sale slăbiciuni.
7. Aspirantul YOGA care, după ce a intrat pe Calea sistemului YOGA, este totuşi incapabil să o parcurgă până
la capăt, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
8. Cel care, deşi este preocupat numai de felurite practici YOGA , nu este totuşi în stare să renunţe la anumite
acţiuni nedemne, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
9. Cel care ales calea spirituală YOGA dar cu toate acestea refuză să se izoleze periodic( în ASHRAM) într-o
singurătate deplină, deşi ştie sigur că atunci va primi hrană şi toate lucrurile care îi sunt atunci necesare, chiar fără să le
ceară , face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
10. Yoghinul avansat care îşi exibă cu mândrie puterile paranormale ( SIDDHI - uri) , făcând cu ataşament
exorcisme ( alungarea demonilor din cei posedaţi ) şi chiar vindecând boli, face fără îndoială dovada propriei sale
slăbiciuni.
11. Yoghinul care face troc ( schimb în natură ) , punând la dispoziţie adevărurile spirituale YOGA în schimbul
hranei sau al banilor, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
12. Cel care, deşi s-a dăruit vieţii spirituale în cadrul sistemului YOGA , continuă cu toate acestea să-şi
slăvească propriile calităţi şi să-i dispreţuiască pe ceilalţi, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
13. Yoghinul care predică altora, folosind cuvinte frumoase, adevărurile spirituale, dar cu toate acestea nu le
respectă el însuşi, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
14. Cel care s-a dăruit vieţii spirituale în cadrul sistemului YOGA dar care, cu toate acestea, nu este în stare să
trăiască măcar o zi în singurătate completă şi care nici nu este în stare să-şi facă prezenţa agreabilă în faţa celor din jur, face
fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
15. Aspirantul YOGA care nu este deopotrivă indiferent ( detaşat ) atât faţă de confort, cât şi faţă de privaţiunile
vieţii materiale, face fără îndoială dovada propriei sale slăbiciuni.
Acestea sunt cele 15 slăbiciuni.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XV. CELE 12 LUCRURI INDISPENSABILE

1. Este indispensabil să ai o inteligenţă dotată cu puterea înţelegerii şi a discriminării şi să aplici corect şi


prompt, atunci când este necesar, învăţăturile sistemului YOGA.
2. Înainte de a te consacra vieţii spirituale în cadrul sistemului YOGA este indispensabil să ai o mare aversiune
faţă de nesfârşita roată a renaşterilor (reîncarnărilor) şi a morţilor.
3. Îţi este totodată indispensabil să ai un maestru spiritual ( GURU) care trebuie să fie capabil să te ghideze pe
Calea spirituală către starea de Eliberare ultimă.
4. Perseverenţa, dublată de o mare fermitate şi de o invulnerabilitate completă în faţa tuturor tentaţiilor lumeşti,
îţi sunt indispensabile.
5. Perseverenţa constantă în a-ţi compensa şi neutraliza ( înainte ca acestea să se producă!) efectele acţiunilor
tale anterioare rele prin realizarea detaşată a unor fapte bune ( cu oferirea necondiţionată a fructelor acestora lui Dumnezeu)
şi prin respectarea neabătută a triplului legământ ( de a-ţi amplifica şi menţine castitatea ( prin transmutarea potenţialului
sexual în energii superioare, divine) corpului, puritatea morală şi controlul vorbirii) , îţi sunt absolut indispensabile.
6. Îţi este indispensabilă cunoaşterea unei Învăţături plină de înţelepciune care trebuie să fie suficient de
cuprinzătoare pentru a îmbrăţişa fără excepţie întreaga cunoaştere.
7. Îţi este indispensabilă o metodă eficientă de meditaţie profundă care trebuie să-ţi amplifice gradat puterea de
concentrare mentală asupra oricărui subiect.
8. O artă de a trăi care să-ţi permită să utilizezi fiecare acţiune a ta ( a corpului, a vorbirii şi a gândului) ca pe un
ajutor de nădejde pe Cale, îţi este absolut indispensabilă.
9. Îţi este absolut indispensabilă o metodă simplă, adecvată şi eficientă care să-ţi permită să practici cu succes
învăţătura spirituală primită, pentru ca ea să nu rămână astfel în stadiul de cunoştere teoretică.
10. Îţi sunt absolut indispensabile anumite instrucţiuni care sunt adecvate fiinţei tale ( care trebuie să fie oferite
de un Maestru YOGA înţelept ) şi care îţi vor permite să eviţi căile erorii, tentaţiile de orice fel, capcanele şi toate
pericolele.
11. O credinţă puternică, de nezdruncinat, dublată de o mare seninătate a minţii, îţi sunt absolut indispensabile în
momentul morţii.
12. Ca rezultat evident al aplicării practice pline de succes a învăţăturilor secrete YOGA primite, atingerea
puterilor paranormale spirituale ( SIDDHI-uri) care să-ţi permită să transmuţi cât mai repede corpul, cuvântul şi gândul în
esenţa lor ultimă spirituală , îţi sunt absolut indispensabile .(11)
Acestea sunt cele 12 lucruri indispensabile.
UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XVI. CELE 10 SEMNE CARE ÎL INDICĂ PE OMUL SUPERIOR

1. Dacă nu ai aproape deloc orgoliu şi nici un pic de invidie, acestea sunt semne sigure că eşti cu adevărat un om
superior.
2. Dacă nu ai decât foarte puţine dorinţe şi te mulţumeşti adeseori cu lucruri simple, acestea sunt semne că eşti cu
adevărat un om superior.
3. Lipsa completă a ipocriziei şi a perfidiei indică amândouă că eşti cu adevărat un om superior.
4. Controlul complet al propriilor acţiuni este un semn care îl indică cu adevărat pe omul superior.
5. Respectarea fără excepţie a propriilor angajamente ( legăminte) şi obligaţii sunt semne care îl indică cu adevărat
pe omul superior.
6. Dacă aproape totdeauna eşti capabil să-ţi păstrezi prietenii în condiţiile în care reuşeşti să priveşti toate lucrurile
şi fiinţele ( deci inclusiv şi pe ei) cu imparţialitate, acesta este un semn că eşti cu adevărat un om superior.
7. Dacă reuşeşti să-i priveşti pe cei răi cu compasiune şi fără mânie, acestea sunt semne că eşti cu adevărat un om
superior.
8. Dacă reuşeşti să accepţi cu mult calm atât propria ta înfrângere cât şi triumful altora, acestea sunt semne sigure că
eşti cu adevărat un om superior.
9. Dacă aproape toate gândurile şi acţiunile tale diferă de cele ale maselor care se complac în mediocritate, acestea
sunt semne că eşti cu adevărat un om superior.
10. Respectarea cu fidelitate ( exactitate ) , dar care este lipsită de vanitate , a legămintelor de castitate şi evlavie sunt
semne care îl indică cu adevărat pe omul superior.
Acestea sunt cele 10 semne care îl indică pe omul superior iar opusul lor îl indică, evident, pe omul inferior.
UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XVII. CELE 10 LUCRURI INUTILE

1. Corpul nostru fizic fiind efemer şi iluzoriu, este inutil să îi acordăm o atenţie excesivă.
2. Ţinând cont de faptul că, totdeauna după moarte, noi nu luăm absolut nimic din toate cele fizice cu noi pe lumea
cealaltă, din tot ceea ce - fizic - acum ne aparţine şi că propriile noastre rămăşiţe fizice sunt scoase atunci din casa
care ne-a aparţinut, este absolut inutil să muncim excesiv de mult şi chiar să suferim multe privaţiuni numai pentru a
a aduna lucruri fizice cât şi pentru a construi o locuinţă în această lume.
3. Ţinând cont de faptul că, cel mai adesea, imediat după moarte, descendenţii noştri ( dacă sunt ignoranţi din punct
de vedere spiritual ) sunt incapabili să ne mai ofere fie chiar şi cel mai mic ajutor în lumea de dincolo, este complet
inutil să le lăsăm drept moştenire bogăţiile noastre pământeşti în locul celor spirituale, fie chiar şi din cauza
afecţiunii ce le-o păstrăm. ( 13)
4. Ţinând cont de faptul că, după moarte, noi ne continuăm singuri drumul în lumea de dincolo, fără prieteni şi fără
familie, este complet inutil să le consacrăm acestora , pe parcursul vieţii, prea mult timp ( în detrimentul practicii noastre
spirituale), numai pentru a le face pe plac sau pentru a - i copleşi cu afecţiunea noastră ataşată. ( 14)
5. Ţinând cont de faptul că toţi descendenţii noştri, fără excepţie, sunt fiinţe muritoare şi că ei vor pierde, la rândul lor,
după moarte, bunurile materiale pe care noi am putea să le lăsăm drept moştenire, este complet inutil să facem cadou aceste
bunuri.
6. Ţinând cont de faptul că, imediat după moarte, noi ne abandonăm în totalitate propria locuinţă, este complet inutil
să ne consacrăm viaţa dobândirii de lucruri materiale.
7. Ţinând cont de faptul că nerespectarea legămintelor spirituale atrage după sine o stare mizerabilă de existenţă, este
aproape să intrăm pe o cale spirituală cum este YOGA, dacă în realitate noi nu aspirăm să ducem o viaţă cu adevărat
sfântă.
8. Este complet inutil doar să asculţi Învăţăturile pline de înţelepciune ale sistemului YOGA şi să reflectezi în mod
speculativ asupra lor, fără ca să le practici, pentru a atinge cu adevărat puterile spirituale care pot într-adevăr să te ajute în
clipa morţii.
9 . Este aproape inutil să trăieşti, fie chiar o vreme îndelungată, alături de un maestru spiritual dacă, lipsindu-ţi
aspiraţia, abnegaţia şi umilinţa, eşti cu toate acestea incapabil să evoluezi spiritual.
10. Ţinând cont de faptul că toate fenomenele aparente ale existenţei sunt totdeauna efemere, tranzitorii, schimbătoare,
instabile, şi că niciodată viaţa lumească nu ne poate oferi acces la adevărata Realitate, nici vreun câştig permanent, este
complet inutil să ne consacrăm acţiunilor lumeşti neprofitabile din punct de vedere spiritual, care sunt urmărite în
detrimentul căutării Divinei Înţelepciuni.
Acestea sunt cele 10 lucruri inutile.
UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XVIII. CELE 10 NEPLĂCERI CAUZATE DE NOI ÎNŞINE

1. A te stabili în viaţa de familie fără a avea totuşi mijloace sigure de existenţă, înseamnă să-ţi cauzezi tu singur aceeaşi
neplăcere pe care şi-ar provoca-o un idiot care mănâncă fructul cel otrăvit al omagului.
2. A-ţi duce mereu viaţa în deplină ignoranţă este ca şi cum ai sări tu singur într-o prăpastie adâncă.
3. A trăi permanent în ipocrizie este ca şi cum ţi-ai turna singur otravă în mâncare.
4. Dacă îţi lipseşte fermitatea şi totuşi încerci să acţionezi ca şef al unei comunităţi spirituale, înseamnă că-ţi provoci tu
singur o neplăcere similară cu aceea a unei bătrâne slăbite care încearcă să păzească singură o turmă de oi.
5. Dacă te consacri în întregime unor ambiţii egoiste şi nu lupţi pentru binele celorlalţi, îţi cauzezi tu singur o mare
neplăcere similară cu aceea pe care o încearcă un orb care s-a rătăcit în deşert.
6. Dacă încerci să întreprinzi unele lucruri care evident te depăşesc, deoarece sunt foarte dificile, fără a avea cu
adevărat puterea şi abilitatea de a le duce la bun sfârşit, înseamnă să-ţi provoci tu singur o neplăcere similară cu aceea pe
care o încearcă un om slăbit şi anemic, care vrea să ducă în spinare o povară ce este mult prea grea pentru el.
7. Dacă nu respecţi preceptele pline de înţelepciune ale sistemului YOGA sau pe acelea ale maestrului tău spiritual, din
orgoliu şi din autosatisfacţie, înseamnă că-ţi provoci tu singur o neplăcere similară cu aceea a unui rege care duce o
politică perversă.
8. A-ţi risipi timpul colindând prin lume în loc să te consacri plin de dăruire practicilor YOGA şi meditaţiei, înseamnă
să-ţi provoci singur o neplăcere la fel de mare ca aceea a unui cerb care coboară la vale, în loc să rămână în munţi, unde se
află în deplină siguranţă.
9. A te lăsa absorbit de urmărirea unor ţeluri lumeşti , mai degrabă decât de atingerea Înţelepciunii Divine , înseamnă să-
ţi provoci singur o neplăcere la fel de mare ca aceea a unui vultur care şi-a rupt o aripă.
10. A-ţi însuşi fără scrupule ofrandele aduse Maestrului sau Trinităţii înseamnă să-ţi provoci o neplăcere comparabilă cu
aceea a unui copil care înghite un cărbune aprins. (15)

Aceste sunt cele 10 neplăceri care sunt cauzate de noi înşine.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")

XIX. CELE 10 LUCRURI BINEFĂCĂTOARE

1. Este binefăcător să abandonezi cât mai repede toate convenţiile şi prejudecăţile lumeşti şi să te consacri plin de dăruire
practicii perseverente a sistemului YOGA .
2. Este binefăcător să-ţi părăseşti familia şi casa mai ales atunci când condiţiile acolo nu sunt favorabile practicii spirituale
şi să te alături unui maestru spiritual autentic.
3. Este binefăcător să abandonezi activităţile lumeşti şi să te consacri , plin de aspiraţie către Dumnezeu, celor trei activităţi
spirituale : să asculţi cu atenţie, să practici cu perseverenţă şi să meditezi profund ( asupra învăţăturilor YOGA care îţi sunt
puse la dispoziţie).
4. Este binefăcător să renunţi periodic la toate obligaţiile sociale şi să te izolezi din când în când, pentru a practica YOGA
în singurătate.
5. Este binefăcător să renunţi la dorinţele de lux şi de confort şi să înduri cu detaşare şi răbdare privaţiunile.
6. Este binefăcător să te mulţumeşti cu lucruri puţine şi simple şi să te eliberezi de setea de posesiuni materiale.
7. Este binefăcător ca, odată ce ai luat o hotărâre, să o respecţi cu fermitate şi să nu profiţi niciodată de ceilalţi.
8. Este binefăcător să te eliberezi de dorinţa plăcerilor necontrolate ( ale căror energii nu sunt sublimate în forme de energie
elevate, înalte) ale acestei vieţi şi să te dedici realizării fericirii permanente, pe care numai atingerea stării de SAMADHI
( extaz divin ) ţi-o poate da.
9. Este binefăcător să abandonezi complet ataşamentul faţă de lucrurile materiale vizibile ( care sunt efemere şi iluzorii) şi
să atingi cât mai repede cunoaşterea Realităţii Ultime.
10. Este binefăcător să eviţi indisciplina celor trei porţi ale cunoaşterii ( corpul fizic, vorbirea şi mintea) şi să realizezi prin
folosirea lor corectă Dublul Merit.

Acestea sunt cele10 lucruri binefăcătoare.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XX. CELE 10 LUCRURI CARE SUNT CELE MAI BUNE

1. Pentru cel cu o inteligenţă minimă, cel mai bun lucru este să respecte fără excepţie legea cauzei şi a efectului
( KARMA).
2. Pentru cel cu o inteligenţă medie, cel mai bun lucru este să recunoască, atât în el cât şi în afara lui, jocul legii contrariilor
(HA (+) - TA (-); YANG(+) - YIN(-)). (16)
3. Pentru cel cu o inteligenţă superioară, cel mai bun lucru este deplina realizare a non-separabilităţii dintre cunoscător,
obiectul de cunoscut şi actul cunoaşterii .(17)
4. Pentru cel cu o inteligenţă minimă, cea mai bună meditaţie constă în concentrarea mentală perfectă asupra unui singur şi
unic obiect .
5. Pentru cel cu o inteligenţă medie, cea mai bună meditaţie constă în concentrarea mentală fermă asupra celor două
concepte dualiste ( al fenomenelor şi al numerelor, al conştiinţei pure şi al minţii).
6. Pentru cel cu o inteligenţă superioară, cea mai bună meditaţie constă în menţinerea cât mai mult a liniştii mentale, prin
golirea completă a minţii de orice idee; aceasta se realizează cunoscând cât mai bine faptul că atunci , cel care meditează,
obiectul meditaţiei şi actul meditaţiei nu sunt în realitate decât una.
7. Pentru cel cu o inteligenţă minimă, cea mai bună practică spirituală constă în a trăi în perfect acord cu legea cauzei şi a
efectului ( KARMA).
8. Pentru cel cu o inteligenţă medie, cea mai bună practică spirituală constă în a considera toate fiinţele şi toate lucrurile
obiective ca pe nişte imagini de vis sau care sunt produse printr-un act de magie ( MAYA).
9. Pentru cel cu o inteligenţă superioară, cea mai bună practică spirituală constă în abţinerea de la orice dorinţă sau acţiune
lumească (18) ( dat fiind că toate lucrurile din SAMSARA ( lumea fenomenală, aparentă) sunt inconsistente).
10. Pentru toate cele 3 grade de inteligenţă, cel mai bun sfat, care dacă este urmat ne ajută să progresăm repede din punct de
vedere spiritual , constă în eliminarea gradată a pasiunilor întunecătoare şi a egoismului.

Acestea sunt cele 10 lucruri cele mai bune.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXI. CELE 10 ERORI GRAVE

1. Când un aspirant YOGA urmează un şarlatan abil în locul unui maestru spiritual veritabil, el comite o gravă eroare.
2. Când un yoghin se aplecă plin de pasiune asupra studiului ştiinţelor sterile ale lumii, în loc să cerceteze atent şi profund
învăţătura secretă a marilor înţelepţi, el comite o gravă eroare.
3. Când un yoghin îşi face planuri de durată, cum ar fi - spre exemplu - construirea unei locuinţe permanente ( în această
lume), în loc să trăiască fiecare zi ca şi cum ar fi ultima zi a vieţii sale, el comite o gravă eroare.
4. Când un yoghin predică Învăţăturile YOGA mulţimii ( înainte să le fi realizat perfect, în el însuşi, prin experirenţă
DIRECTĂ), în loc să mediteze profund şi atent asupra lor în singurătate, el comite o gravă eroare.
5. Când un yoghin se angrenează să acumuleze bogăţii materiale precum un avar, în loc să le dăruiască în acte de caritate
sau să le folosească în scopuri spirituale, el comite o gravă eroare.
6. Când un yoghin îşi lasă corpul fizic şi mintea pradă desfrâului şi exceselor rele, în loc să respecte cu sfinţenie legămitele
spirituale pe care şi le-a asumat ( de puritate, de continenţă perfectă şi de castitate) , el comite o gravă eroare.
7. Când un yoghin îşi pierde vremea oscilând între speranţele şi temerile acestei lumi, în loc să aspire cu putere să înţeleagă
Realitatea Ultimă, el comite o gravă eroare.
8. Când un yoghin încearcă să-i transforme şi să-i revoluţioneze pe alţii, în loc să urmărească plin de tenacitate să se
transforme pe sine însuşi, el comite o gravă eroare.
9. Când un yoghin luptă să obţină puteri trecătoare , în loc să-şi trezească şi să-şi cultive propriile puteri paranormale
spirituale ( SIDDHI - uri) , el comite o gravă eroare.
10.Când un yoghin este leneş şi indiferent , în loc să persevereze mai ales în condiţiile în care sunt reunite toate
circumstanţele favorabile pentru accelerarea evoluţiei sale spirituale, el comite o gravă eroare.

Acestea sunt cele 10 erori grave.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXII. CELE 10 LUCRURI NECESARE

1. Înaintea începerii vieţii spirituale, atunci când tocmai începem să practicăm YOGA , este necesar ca aversiunea noastră
referitoare la succesiunea continuă a vieţilor ( reîncarnărilor) şi a morţilor ( căreia i se supun în mod obligatoriu toţi cei care
încă nu au atins Eliberarea spirituală) să fie atât de mare, încât să ne dorim să scăpăm de ea la fel de mult precum un cerb
aflat în captivitate doreşte să fie liber.
2. Următorul lucru care este necesar este o perseverenţă atât de deplină, încît să nu regretăm nici măcar moartea ( atunci
când ne aflăm în căutarea Eliberării spirituale), la fel cum un tată de familie care munceşte din greu la câmp nu îşi regretă
deloc munca, chiar dacă ştie că va trebui să moară a doua zi.
3. Al treilea lucru necesar este să fii la fel de mulţumit lăuntric precum acela care tocmai a dus la bun sfârşit o acţiune de
lungă durată.
4. Este la fel de necesar să nu pierzi nici măcar un moment din timpul tău preţios ce zboară atât de repede, precum un om
grav rănit de o săgeată nu-şi poate permite niciodată să piardă timpul fără să fie ameninţat de o moarte iminentă.
5. Este necesar să-ţi dezvolţi capacitatea de a-ţi fixa ferm mintea asupra unui singur gând mic, la fel precum o mamă
disperată care tocmai şi-a pierdut unicul copil.
6. Un alt lucru necesar este să înţelegi cât mai bine că niciodată nu trebuie să fii ataşat de nu contează ce acţiune de-a ta.
7. Dorinţa de a asimila cât mai bine Învăţătura YOGA este o necesitate primordială, la fel ca şi dorinţa unei mese bune pe
care tocmai o are un om aflat pe punctul de a muri de foame.
8. Este necesar să ai o încredere uriaşă în propria ta capacitate mentală, la fel precum un om capabil şi puternic are
încredere în dibăcia sa de a ascunde foarte bine o piatră preţioasă pe care tocmai a găsit-o.
9. Este necesar să demaşti clipă de clipă iluzia dualismului , la fel cum un om drept ar demasca un mincinos.
10. Este necesar să te încrezi în Cel-ce-este-DUMNEZEU - ( ca unic refugiu) , precu un corb epuizat aflat departe în largul
mării se încrede în catargul navei pe care se odihneşte.

Acestea sunt cele 10 lucruri necesare.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXIII. CELE 10 LUCRURI ZADARNICE

1. Dacă cu adevărat ai realizat prin experienţă directă natura Vidului Beatific, este zadarnic să mai meditezi asupra
învăţăturilor spirituale.(19)
2. Dacă cu adevărat ai realizat natura divină, perfectă a inteligenţei, nu mai este deloc necesar să cauţi absolvirea păcatelor
tale. (21)
3. La fel, absolvirea ( iertarea de păcate ) nu mai este necesară nici în cazul în care yoghinul a atins cu adevărat starea de
pace mentală profundă.
4. Pentru cel care a atins cu adevărat starea de puritate absolută, este zadarnic să mai mediteze asupra Căii Spirituale şi
asupra mijloacelor sale ( căci deja el a atins scopul suprem).
5. Pentru cel care a realizat cu adevărat natura ireală ( sau iluzorie) a cunoaşterii, este zadarnic să mai mediteze asupra stării
de non-cunoaştere.(21)
6. Pentru cel care a realizat cu adevărat irealitatea ( sau, cu alte cuvinte, natura iluzorie ) a pasiunilor întunecătoare, este
zadarnic ca el să mai caute antidotul lor.
7. Pentru cel care a realizat cu adevărat natura iluzorie a tuturor fenomenelor, este zadarnic să mai caute de acum înainte
sau să mai respingă ceva. ( 22)
8. Dacă ai realizat cu adevărat că durerea şi nefericirea sunt pentru cel care a atins această treaptă adevărate binecuvântări ,
este zadarnic să mai cauţi fericirea.
9. Dacă ai realizat cu adevărat natura nenăscută ( sau necreată) ( este vorba aici de revelarea Sinelui Suprem - ATMAN) a
conştiinţei tale, este zadarnic să mai practici transferul conştiinţei. (23)
10. Dacă în tot ceea ce faci , tu nu urmăreşti decât binele celorlalţi, este zadarnic să mai doreşti vreun beneficiu pentru tine
însuţi. (24)

Acestea sunt cele 10 lucruri zadarnice.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXIV . CELE 10 LUCRURI CELE MAI PREŢIOASE

1. O existenţă umană liberă şi armonioasă este mult mai preţioasă decât miriade de existenţe neumane într-una din cele
şase stări ale existenţei care se manifestă în lumea de dincolo. (25)
2. Un înţelept care cu adevărat a atins starea supremă de Eliberare Spirituală este mai preţios decât toate celelalte fiinţe
umane care nu se află pe o Cale Spirituală şi care sunt ataşate activităţilor lumeşti.
3. Un adevăr esoteric ( secret, ascuns, care poate fi înţeles numai de cei iniţiaţi) este cu mult mai preţios decât toate
ştiinţele exterioare.
4. O străfulgerare de moment a Divinei Înţelepciuni , născută în timpul unei meditaţii profunde , este cu mult mai preţioasă
decât toate cunoştinţele obţinute prin simplă ascultare sau printr-o reflectare realizată asupra învăţăturilor spirituale care au
fost asimilate doar teoretic.
5. Cel mai mic merit obţinut prin binele dezinteresat pe care l-am făcut altora , este cu mult mai preţios decât tot meritul pe
care l-am dobândit prin urmărirea propriei noastre bunăstări.
6. Experimentarea, chiar şi pentru un singur moment, a acelei forme de SAMADHI ( Extaz Divin) în care absolut toate
procesele gândirii sunt suspendate, este cu mult mai preţioasă decât experimentarea continuă a stării de SAMADHI ( Extaz
Divin) în care procesele gândirii sunt încă active. (26)
7. Trăirea extazului suprem al Stării de Eliberare Spirituală Ultimă, chiar şi pentru un singur moment, este cu mult mai
preţioasă decât toate stările de plăcere rezultate în urma ataşamentului faţă de fiinţele umane , obiecte sau fenomene.
8. Cea mai neînsemnată dintre acţiunile noastre bune care a fost cu adevărat făcută fără nici o urmă de egoism sau care a
fost făcută cu oferirea necondiţionată a fructelor ei lui DUMNEZEU este cu mult mai preţioasă decât toate acţiunile noastre
egoiste, interesate.
9. Renunţarea completă şi necondiţionată la toate lucrurile lumii ( casă, familie, prieteni, proprietăţi, renume ) este cu mult
mai preţioasă decât oferirea , sub forma actelor de caritate , a celor mai mari bogăţii.
10. O viaţă plenară trăită în căutarea Iluminării Spirituale şi Eliberării este cu mult mai preţioasă decât toate vieţile
anterioare, care au fost risipite pentru felurite scopuri lumeşti.

Acestea sunt cele 10 lucruri cele mai preţioase.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXV . CELE 10 LUCRURI CARE SUNT ECHIVALENTE

1. Pentru cel care este sincer şi total dăruit ( "trup şi suflet" ) vieţii spirituale, abţinerea sa nu de la activităţile lumeşti este
acelaşi lucru. (27)
2. Pentru cel care a realizat cu adevărat şi în mod total natura transcendentă a Sinelui Nemuritor - ATMAN , a continua să
mediteze sau a nu mai continua să mediteze devine acelaşi lucru . (28)
3. Pentru cel care s-a eliberat cu adevărat de orice ataşamente faţă de confort, este acelaşi lucru dacă el mai practică sau nu
mai practică deloc asceza.
4. Pentru cel care a realizat cu adevărat şi în mod total Realitatea Ultimă a lui DUMNEZEU , este acelaşi lucru dacă el mai
rămâne izolat pe un vârf de munte sau dacă rătăceşte acolo unde vrea el, asemenea unui yoghin rătăcitor.
5. Pentru cel care a atins cu adevărat şi în realitate controlul minţii, este acelaşi lucru dacă el mai savurează sau nu mai
savurează plăcerile lumeşti.
6. Pentr cel înzestrat cu o compasiune infinită, este acelaşi lucru dacă el continuă să practice meditaţia profundă în deplină
izolare sau dacă se consacră binelui colectiv ( în care toate fructele acţiunilor sale sunt oferite necondiţionat lui
DUMNEZEU) în sânul societăţii.
7. Pentru cel a cărui credinţă şi dăruire totală ( faţă de maestrul său spiritual ( GURU)) sunt de nezdruncinat , este acelaşi
lucru dacă el mai rămâne sau nu mai rămâne lângă maestrul său spiritual.
8. Pentru cel care cu adevărat a înţeles perfect ( prin realizare lăuntrică directă ) învăţăturile secrete yogine care i-au fost
puse la dispoziţie, norocul sau ghinionul devin similare.
9. Pentru cel care a abandonat viaţa lumească şi s-a dăruit cu adevărat , plin de aspiraţie către DUMNEZEU , realizării
practice şi directe a Adevărurilor Spirituale , este acelaşi lucru dacă el mai respectă sau nu mai respectă codurile
convenţionale de conduită în societate.(29)
10. Pentru cel care a atins cu adevărat Suprema Înţelepciune şi Starea de eliberare spirituală, demonstrarea sau
nedemonstrarea puterilor sale paranormale , miraculoase (SIDDHI - uri) devine absolut indiferentă.

Acestea sunt cele 10 lucruri care sunt totdeauna echivalente.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXVI. CELE 10 VIRTUŢI ALE DOCTRINEI YOGHINE A ÎNŢELEPCIUNII (30)

1. Faptul că DOCTRINA YOHINĂ a Înţelepciunii le permite oamenilor să atingă starea de cunoaştere divină prin practica
perseverentă a Celor 10 Acţiuni Evlavioase (31) ( pline de respect şi de admiraţie faţă de DUMNEZEU ) , prin însuşirea
Celor Şase Virtuţi de Neclintit (32), a diverselor învăţături referitoare la Realitatea Ultimă şi la Perfecţiunea Spirituală, a
Celor Patru Adevăruri Nobile (33), prin atingerea Celor Patru Stadii ale Meditaţiei yoghine profunde (DHYANA), prin
realizarea Celor Patru Stări Superioare de Existenţă Fără Formă (34) şi prin practicarea integrală a Celor Două Modalităţi
(35), cea a dezvoltării spirituale şi cea a Eliberării Spirituale Supreme - reprezintă o virtute a Doctrinei Yoghine a
Înţelepciunii.
2. Faptul că Doctrina Yoghină a Înţelepciunii face posibilă apariţia în SAMSARA ( lumea fenomenală, efemeră) a unor
fiinţe umane iluminate spiritual (brahmini) (36) din rândul oamenilor precum şi faptul că ea le permite acestora să atingă
succesiv Tărâmul tainic al Celor 4 Mari gardieni (37) , cele 6 Tărâmuri Tainice ale DEVA - şilor ( zeilor) din paradisurile
senzoriale (38), cele 17 Tărâmuri tainice ale zeilor ( DEVA - şi ) din lumile cu formă (39) precum şi cele 4 Tărâmuri
tainice ale zeilor ( DEVA - şi ) din lumile fără formă (40) reprezintă o altă virtute a Doctrinei Yoghine a Înţelepciunii.
3. Faptul că ea ( Doctrina Yoghină a Înţelepciunii) permite ridicarea din rândul oamenilor a celor care au intrat în marele
Curent Spiritual a celor care nu vor mai renaşte decât o singură dată şi a celor care deja au transcens în totalitatea
necesitatea renaşterii (41), a Arhonţilor , a Buddha-şilor care deja au atins iluminarea personală şi a Buddha - şilor
omniscienţi (42), este o altă virtute a Doctrinei Yoghine a Înţelepciunii.
4. Faptul că cei care au atins cu adevărat Iluminarea Divină sunt capabili să revină din nou în această lume ca încarnări
divine, pentru a ajuta oamenii, ca şi celelalte fiinţe vii să se elibereze până la momentul disoluţiei şi resorbţiei totale
( MAHAPRALAYA) a universului ( MACROCOSMOSULUI) evidenţiază o altă virtute a Doctrinei Yoghine a
Înţelepciunii.(43)
5. Faptul că există prin bunăvoinţa BODDHISATTVA - şilor influenţe divine spirituale protectoare care fac posibilă
eliberarea tuturor oamenilor şi chiar a celorlalte fiinţe sau a anumitor entităţi , evidenţiază o altă virtute a Doctrinei Yoghine
a Înţelepciunii.(44)
6. Faptul că, chiar şi atunci când după moarte ajungem (datorită faptelor noastre rele) în lumile infernale putem totuşi
experimenta momente de fericire, ca urmare a puţinelor acte bune săvârşite în timpul vieţii pe pământ , evidenţiază o altă
virtute a Doctrinei Yoghine a Înţelepciunii. (45)
7. Faptul că există în lume mulţi oameni care o duc foarte greu şi se chinuie cumplit datorită KARMA - ei ( legea acţiunii
şi a reacţiunii ) lor negative dar care totuşi la un moment dat renunţă complet la viaţa lumească devenind Sfinţi sau Mari
înţelepţi yoghini eliberaţi care apoi sunt veneraţi de întreaga lume, evidenţiază o altă virtute a Doctrinei Yoghine a
Înţelepciunii.
8. Faptul că unii oameni cu o KARMA ( legea acţiunii şi a reacţiunii ) foarte grea , pe care şi-o făcuseră prin acţiunile lor
rele chiar în această viaţă şi care ar fi fost condamnaţi la suferinţe cumplite şi foarte lungi după moartea lor , au fost totuşi
capabili să se orienteze practic şi în mod ferm către Calea Spirituală şi chiar în ACEEAŞI EXISTENŢĂ deja au atins starea
de Eliberare Spirituală Supremă , evidenţiază o altă virtute a Doctrinei Yoghine a Înţelepciunii.
9. Faptul că prin simpla credinţă fermă şi puternică sau prin meditaţie nu atât de profundă dar sinceră asupra Doctrinei
Yoghine a Înţelepciunii , sau pur şi simplu prin renunţarea completă la lume pentru a deveni un aspirant yoghin ce se
retrage într-un ASHRAM , ( sau, altfel spus chiar fără să atingă în această existenţă Iluminarea Divină ), fiinţele umane în
cauză devin totuşi demne de respectul şi de veneraţia semenilor lor, evidenţiază o altă virtute a Doctrinei Yoghine a
Înţelepciunii.
10. Faptul că, chiar şi după abandonarea completă a tuturor posesiunilor lumeşti şi după renunţarea la statutul de şef de
familie şi retragerea într-un ASHRAM sau chiar într-o mânăstire ce se află în vârful unui munte, cel care se consacră plin
de fervoare căutării rodnice a lui DUMNEZEU şi spiritualităţii nu este totuşi niciodată lipsit de cele necesare vieţii, în cea
mai mare măsură datorită ajutorului tainic al lui Dumnezeu, evidenţiază o altă virtute a Doctrinei Yoghine a Înţelepciunii.

Acestea sunt cele 10 virtuţi ale Doctrinei Yoghine a Înţelepciunii.

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXVII. CELE 10 EXPRESII FIGURATE

1. Întrucât în realitate Adevărul Esenţial nu poate fi descris ( ci el poate fi numai realizat în mod direct şi lăuntric atunci
când yoghinul intră în starea de SAMADHI ( extaz divin)), expresia "Adevărul Esenţial " este ea însăşi o expresie figurată.
(46)
2. Întrucât în realitate nu există nici un "mijloc de a străbate" şi nici " acela de parcurge " Calea, aceasta este ea însăşi o
expresie figurată. (47)
3. Întrucât în realitate nu există nici vederea şi nici cel care vede Starea Reală, aceasta este şi ea tot una figurată. (48)
4. Întrucât în realitate nu există nici meditaţia şi nici cel care meditează asupra Stării Pure , expresia Stare Pură este şi ea tot
una figurată. (49)
5. Întrucât în realitate nu există nici bucuria şi nici " acela care se bucură " în Starea Naturală, expresia "Starea Naturală"
este şi ea tot una figurată. (50)
6. Întrucât în realitate nu există nici respectarea legămintelor şi nici "acela care respectă " legămintele, aceste expresii sunt
şi ele tot unele figurate.
7. Întrucât în realitate nu există nici acumulare de merite şi nici "acumulator de merite " , expresia " Dublu Merit " (51)este
şi ea tot una figurată.
8. Întrucât în realitate nu există nici executarea acţiunilor şi nici "executor al acţiunilor " expresia " Dublă Întunecare" este
şi ea tot una figurată. (52)
9. Întrucât în realitate nu există nici renunţare la lume şi nici cel care renunţă ( la existenţa lumii) expresia " existenţa lumii"
este şi ea tot una figurată.
10. Întrucât în realitate nu există nici obţinere şi nici " acela care obţine" ( fructele sau rezultatele acţiunilor) , expresia
"rezultatele acţiunilor" este şi ea tot una figurată.

Acestea sunt cele 10 expresii figurate.(53)

UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL

Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU


CĂRAREA SUPREMĂ A DISCIPOLULUI CARE ASPIRĂ CU ADEVĂRAT SĂ

ATINGĂ STAREA DE ELIBERARE SPIRITUALĂ ULTIMĂ

("Rozariul cel Preţios al YOGHINULUI")


XXVIII. CELE 10 MARI REALIZĂRI DĂTĂTOARE DE MARI FERICIRI

1. Este o mare fericire să realizezi în mod direct că Spiritul Nemuritor (ATMAN) , care este comun tuturor fiinţelor umane
este inseparabil de Spiritul Etern Infinit ( PARAMATMAN) universal al lui DUMNEZEU.
2. Este o mare fericire să realizezi cu adevărat că Realitatea Ultimă este fără de calităţi. (54)
3. Este o mare fericire să realizezi că în infinita Cunoaştere a Realităţii Ultime de dincolo de gândire, toate diferenţierile
SAMSARA - ei ( lumii fenomenale, efemere) sunt inexistente.
4. Este o mare fericire să realizezi că în starea primordială ( sau NECREATĂ) a Spiritului Nemuritor ( ATMAN) nu mai
există nici un proces mental perturbator. (55)
5. Este o mare fericire să realizezi că în starea Adevărului fundamental ( DHARMA - KAYA) acolo unde spiritul şi materia
sunt inseparabile, nu mai există nici o persoană care să formuleze teorii, nici nu mai există vreun suport al teoriilor. (56)
6. Este o mare fericire să realizezi că în starea de perfectă comuniune spirituală cu DUMNEZEU în care naşterea, moartea
şi orice formă de schimbare sunt transcense ( SAMBHOGA - KAYA) nu există nici naştere, nici moarte, nici
transformare , nici nimic care să se schimbe, iar acolo compasiunea infinită emană din ea însăşi. (57)
7. Este o mare fericire să realizezi că în NIRMANA - KAYA ( divinul corp al reîncarnării ) Cel emanat din El Însuşi , nu
mai există nici un sentiment de dualitate.(58)
8. Este o mare fericire să realizezi că în DHARMA - CHAKRA ( roata legii divine ) nu mai există nici o bază care să
susţină doctrina nemuririi sufletului. (59)
9. Este o mare fericire să realizezi că în Compasiunea Divină Infinită ( a BODDHISATTVA - şilor ) nu mai există nici
restricţii şi nici vreo urmă de parţialitate.
10. Este o mare fericire să realizezi că deşi străveche, chiar şi în prezent , Calea Eliberării Supreme, pe care toţi Marii
Înţelepţi yoghini şi Buddha-şii au străbătut-o , continuă să existe mai departe, mereu aceeaşi şi mereu deschisă celor care
aspiră cu adevărat să păşească pe ea. Este o mare fericire ca şi tu să urmăreşti să realizezi în mod direct acest mare Adevăr
Ultim.
Aceste sunt cele 10 mari realizări dătătoare de mari fericiri.
UN SFAT FINAL PENTRU TOŢI CEI CARE VOR CITI ACEST IMPORTANT TEXT SPIRITUAL
Deşi acest text yoghin a mai fost relativ recent " tradus " într-o formă care mai mult l-a schilodit în comparaţie cu
originalul, făcându-l astfel , datorită neputinţei traducătorului, să fie aproape ineficient , traducerea sa actuală , care a
implicat din partea noastră o muncă asiduă, îi redă cu adevărat eficienţa şi valoarea.
Citit cu foarte multă atenţie, noi îndrăznim să sugerăm chiar o dată pe săptămână, acest text îi va ajuta imens pe toţi
aceia care practică YOGA , indiferent de anul de curs în care se află. O singură lectură grăbită şi superficială va face însă
ca acest text, plin de semnificaţii ascunse, să nu vă fie de un real folos în practica voastră spirituală. În cazul aşa-zişilor
yoghini egoişti, suspicioşi, criticişti, bârfitori, răutăcioşi, mediocri, leneşi, închistaţi, fără aspiraţie, sceptici, blazaţi, "
împietriţi " sau pe "cale" de a fi " împietriţi " din cauza ORGOLIULUI SPIRITUAL , pe "cale" de a părăsi cursul de
YOGA , sau a fiinţelor umane pe cale de a veni la cursul de YOGA, lectura atentă a acestui text se va dovedi întotdeauna
foarte rodnică şi, pentru a ne ajuta mai mult cu acest text, noi am sugera chiar învăţarea pe de rost a acelor grupaje care ni
se potrivesc cel mai bine problemelor ce încă ne frământă, sau care - de ce nu - corespund cel mai bine unei etape minunate
în care deja ne aflăm, pentru ca apoi în "timpii morţi " pe care îi avem la dispoziţie să urmărim să evocăm în memorie
enunţ cu enunţ grupajul complet pe care deja l-am învăţat pe dinafară.
Acest mod de a folosi acest text spiritual, care a fost şi încă mai este faimos printre yoghinii din India, pe lângă faptul că
ne va ajuta să ne dezvoltăm memoria şi puterea de concentrare mentală, totodată ne va permite să ne obiectivăm cu
luciditate greşelile, slăbiciunile, eşecurile şi după ce respectivele probleme vor fi depăşite ne va potenţa aspiraţia, mărindu-
ne entuziasmul şi dăruirea faţă de Calea Spirituală pe care ne aflăm.
În încheiere ţin doar să urez tuturor cititorilor atenţi , lucizi, intuitivi şi consecvenţi ai acestui text următoarele :
Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu ( care a fost, este şi totdeauna va fi Maestrul Suprem al tuturor Maeştrilor
Spirituali) să se coboare plină de Graţia Sa asupra tuturor acelora care vor aspira să asimileze cu iubire ceea ce li se oferă
aici.
Fie ca acest text să iradieze necontenit virtuţile sale divine pentru toţi cei care aspiră să atingă Suprema Eliberare
Spirituală şi celor care se află în impas să le poată fi INFINIT BINEFĂCĂTOR !

Profesor Yoga GREGORIAN BIVOLARU

S-ar putea să vă placă și