Sunteți pe pagina 1din 1

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei


ANRE
Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureşti 37, România
Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

ORDIN nr. 7 din 31 Martie 2006

pentru aprobarea

Normei tehnice energetice (NTE) „Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de


scurtcircuit in reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV”

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi i) din Legea energiei
electrice nr. 318 /2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul Acces la Reţea şi Autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de Reglementare al


ANRE din data de 31.03.2006,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul:

ORDIN

Art. 1. - Se aprobă norma tehnică energetică: „Normativ privind metodologia de calcul al


curenţilor de scurtcircuit in reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV”, cod: NTE 006/06/00,
prezentată în anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prescripţia energetică PE 134-


2/1996 îşi încetează valabilitatea.

Art. 4. - Titularii de licenţă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice vor
respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul ANRE vor urmări respectarea de către
agenţii economici a prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Nicolae OPRIŞ

* Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina de web a ANRE, la adresa www.anre.ro

Evaluare