P. 1
Turism durabil

Turism durabil

|Views: 1,332|Likes:
Published by Geanina Filimon

More info:

Published by: Geanina Filimon on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

RESURSE TURISTICE NATURALE SI ROLUL LOR IN DEZVOLTAREA DURABILA

I.

Dezvoltarea durabila. Aspecte generale
Pana de curand preocuparea principala a omului a fost obtinerea de beneficii materiale

indiferent de mijloacele folosite sau de efectele lor asupra mediului. In anii `80 au devenit din ce in ce mai evidente schimbarile majore ale mediului, schimbari care surveneau intr-un mod cat se poate de neasteptat, fiind in mare parte neprevazute de specialisti. Odata cu aparitia acestor modificari, populatia a devenit din ce in ce mai constienta de prezenta unor elemente de risc, care puteau afecta continuitatea in bune conditii a umanitatii. Pentru a nu se ajunge la o situatie de criza, organizatiile mondiale din domeniul protectiei mediului au propus schimbari fundamentale in stilul de viata al populatiei, rezultatele concretizandu-se in aparitia unui nou concept, si anume ³dezvoltarea durabila´ sau ³durabilitatea´. Conceptul de dezvoltare durabila introdus de curand propune constientizarea efectelor pe care le au actiunile noastre asupra mediului si care in viitor ne vor afecta si pe noi si de asemenea ofera metode prin care activitatile omului sa nu dauneze naturii. 1.1 Definitii. Orientari

Dezvoltarea durabila este un concept complex si intens contestat la nivel international, fiind mentionat pentru prima data in anii `80, initial ca mod de abordare a dezvoltarii economice in scopul reducerii cat mai ample a degradarii mediului inconjurator, fiind ulterior integrat in ³miscarea ecologista´ de protejare a mediului natural al planetei. Conceptul a inceput sa fie tratat intr-un sens mai larg in anul 1987, odata cu publicarea raportului ³Viitorul nostru comun´, de catre Comisia Mondiala a Mediului si Dezvoltarii, raport cunoscut mai mult sub numele de ³Raportul Brundtland´ (in cadrul acestui raport au fost stabilite principiile si legile dezvoltarii durabile grupate in 5 categorii: conservarea mediului natural, protectia bio-diversitatii si a
1

patrimoniului uman, dezvoltare-regenerare, generatiile viitoare, eliminarea disparitatilor economice mondiale). Defini iile utiliz rii durabile sunt variate, dar acestea înglobeaz conceptul de echitate între genera ii. Cea mai utilizata dintre ele este cea formulta de Comisia Natiunilor Unite pentru Mediul Inconjurator si Dezvoltare: ³Dezvoltarea durabila este dezvoltarea care raspunde nevoilor prezentului fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a raspunde nevoilor lor´. Ea consta in cautarea unui echilibru la intretaierea a trei domenii: social, ecologic si economic (o dezvoltare ³vivabila, viabila si echitabila´). Astfel, putem identifica aceste trei arii ca fiind pilieri ai dezvoltarii durabile: solidaritatea sociala, eficacitatea economica si responsabilitatea fata de mediu. Durabilitatea sociala si culturala garanteaza o dezvoltare economica favorabila membrilor societatii, compatibila cu cultura si valorile de cultura si civilizatie existente, cu pastrarea identitatilor comunitare; Durabilitatea economica are un rol definitoriu în asigurarea unei dezvoltari economice eficiente, resursele fiind astfel gestionate, încât sa existe si în viitor. Durabilitatea ecologica asigura o dezvoltare suportabila cu mentinerea tuturor proceselor ecologice esentiale, mai ales a diversitatii resurselor biologice; 1.2 Turismul durabil În ultima perioada a fost adoptat si în ramura turismului conceptul de "dezvoltare durabila", utilizat deja în alte sectoare de activitate. Defini ia dezvolt rii durabile formulat la Conferin a Comisiei Mondiale pentru Mediul Înconjur tor i Dezvoltare din anul a fost acceptat , de asemenea, la Conferin a Mondial privind Turismul Durabil, ce i-a inut lucr rile în Lanzarote, în anul 1995. Organiza ia Mondial a Turismului a dat urm toarea defini ie turismului durabil:

"Dezvoltarea durabil a turismului satisface necesit ile actuale ale turi tilor i ale regiunilor de primire, protejînd i sporind oportunit ile pentru viitor. Managementul tuturor resurselor trebuie s se efectueze într-un mod care ar permite s fie satisf cute necesit ile economice, sociale i estetice, men inîndu-se integritatea cultural , procesele ecologice esen iale, i sistemele de suport ale vie ii."
2

diversitatea biologic

I. Resursele trebuie valorificate într-un ritm identic cu cel de reînnoire a lor.N. dovedind astfel importanta resurselor naturale si cultural-istorice. cultural si uman. economic si ecologic) se aplica si in cadrul turismului durabil. care poate fi benefica si pentru populatia locala si poate contribui astfel cu fonduri la conservarea siturilor arheologice. Cele trei principii majore ale dezvoltarii durabile (social. durabilitatea economica a turismului se defineste ca un model de dezvoltare care asigura: ‡ ameliorarea calitatii vietii în asezarile umane care primesc turisti. Altfel spus. orienteaza realizarea unor dotari si instalatii de agrement. pentru cresterea bunastarii economice si sociale a comunitatilor locale. Dezvoltarea turismului trebuie s fie durabil sub aspect ecologic. avantajele promovarii unui turism durabil rezida în urmatoarele aspecte:  turismul durabil favorizeaza întelegerea efectelor activitatilor de turism asupra mediului natural. astfel: "Dezvoltarea durabila este un proces care se desfasoara fara a distruge sau a epuiza resursele. ‡ pastrarea calitatii mediului ambiant. renuntându-se la exploatare atunci când resursa se regenereaza foarte lent.  favorizeaza utilizarea rentabila a terenurilor cu randament agricol scazut. specialisti din peste 60 de tari au prezentat schimbarile majore care au 3 . viabil i rentabil sub raport economic i echitabil din punct de vedere etic i social pentru popula ia local . asigura realizarea unei planificari si zonari a teritoriului care sa permita o dezvoltare turistica adaptata la capacitatea de suport a ecosistemelor. încât de ele sa beneficieze si generatiile viitoare". ‡ posibilitatea de a oferi vizitatorilor experiente de prima calitate.Acest concept a fost enuntat de U. respecta si asigura cerintele de protectie a mediului. pentru a o înlocui cu alta cu mai mare putere de regenerare. asigurând dezvoltarea. element esential pentru vizitatori si gazde. La Conferinta Globala pentru Afaceri si Mediul înconjurator care a avut loc la Vancouver (Canada) în anul 1992.C. cladirilor si vestigiilor istorice. Toate resursele trebuie exploatate în asa fel. Din punctul de vedere al protejarii mediului.

. .mobilizarea sectoarelor industriei turistice pentru practicarea ui turism durabil în concordanta cu cerintele de mediu.identificarea resurselor culturale. pentru corijarea atitudinilor turistilor fata de mediu.stabilirea unui cadru legislativ-juridic care sa vina în sprijinul agentilor de turism. . national. reglementari: . 4 .includerea costului de mediu în încasarile percepute pentru activitati turistice. Aceste schimbari au vizat toate aspectele prin care se poate aborda industria turismului. în ideea ca poluatorul trebuie sa suporte anumite taxe legate de formele de poluare. legislatie. prin care sa contribuie indirect la conservarea mediului ambiant. autoritatilor regionale si locale. . .identificarea resurselor naturale de baza. b) În domeniul cercetarii si tehnologiei: .elaborarea unor rapoarte privind gradul de implementare a proiectelor propuse (la nivel international. . . . cu aplicarea unor solutii arhitecturale.avut loc în sectorul industriei turistice.realizarea institutiilor si cadrului necesar pentru implementarea turismului durabil. de inginerie a constructiilor si de dotare a acestora.asigurarea conservarii si protectiei resurselor turistice de baza.utilizarea tehnologiilor performante pentru proiectarea unui turism receptiv la problemele mediului ambiant. fara afectarea mediului si în conformitate cu specificul fiecarei zone. în ultimul deceniu.realizarea unei banci de date si a unei monitorizari prin indicatori specifici care sa evidentieze noile oportunitati si sa sprijine noile decizii de planificare si dezvoltare a industriei turistice în conditiile protejarii mediului.stabilirea cererii turistice viitoare si compararea acesteia cu capacitatile ofertei de a o asigura.asigurarea unui management tehnic si practic al circulatiei turistice pentru protejarea echilibrului ecologic si evitarea degradarii mediului c) În domeniul economico-financiar: . . regional). cu valente turistice. a unor actiuni întreprinse si a schimbarilor legate de adaptarea la cerintele de mediu ale industriei turistice. si anume: a) Politici. cu valente turistice.

practicarea unei educatii active de protectie si în alte sectoare care beneficiaza de resursele naturale si culturale ale industriei turistice. e) Alte aspecte: .utilizarea influentei pietei interne si internationale pentru identificarea de noi piete turistice. cu transmiterea proiectelor si experientelor pozitive prin intermediul organismelor nationale si internationale. cu respectarea cerintelor de mediu si realizarea de parteneriate comune pentru punerea în practica a noului concept de ecoturism . cu prezentarea modelelor si posibilitatilor de aplicare. prin largirea ofertei si a unei mai bune informari a turistilor. Indicatorii capacitatilor de suport pentru turism Ca urmare a dezvoltarii stiintei mediului ambiant. conexiunile acestora cu industria turistica au condus la delimitarea urmatoarelor tipuri-capacitate de suport pentru turism: 5 .realizarea unei atitudini deschise în rândul angajatilor firmelor de turism si a populatiei locale fata de problemele de mediu. a standardelor pentru creditul de mediu. a aprofundarii cercetarii în aceste domenii de activitate. . prin aplicarea codurilor de etica turistica.obtinerea de beneficii din marketingul de mediu.. a cresterii volumului de informatii privind stiintele economice si sociale. . .realizarea de modele si proiecte care sa sprijine dezvoltarea durabila a turismului. planificare regionala etc). . în vederea atenuarii impactelor.stabilirea de relatii de colaborare cu alte sectoare de activitate implicate în protectia mediului (silvicultura. d) În domeniul comunicarii si formarii: . în vederea stabilirii de noi propuneri de dezvoltare durabila.element de sustinere a turismului durabil.influentarea cererii turistice si a motivatiilor de calatorie. . cu întelegerea si a problemelor de mediu.elaborarea codurilor de practica pentru industria turistica. . agricultura. prin dezvoltarea si vânzarea unor produse turistice compatibile cu valoarea acestora.evaluarea rezultatelor pozitive din trecut.

aflate în strânsa legatura cu activitatile turistice. sol. care sa nu implice costuri de investitii deosebite. culturale. prin procesul de degradare a componentelor acestuia. iar ponderea beneficiilor poate fi marita prin utilizarea unor tehnologii performante. Pentru evitarea unor astfel de situatii. dezvoltarea unei zone sau localitati turistice trebuie sa tina cont de modul traditional de viata al locuitorilor. 6 . forta de munca. .Capacitatea psihologica este legata de perceptia negativa a turistilor fata de destinatia turistica.Capacitatea ecologica face referire la stabilirea acelui nivel de dezvoltare a structurilor si activitatilor turistice fara a afecta puternic mediul ambiant. determina limita tangibila sau netangibila. Aplicarea acestuia este conditionata si de calitatea activitatii manageriale care poate determina. a zonelor montane etc). Din momentul în care populatia locala constata ca activitatile turistice contribuie la degradarea mediului natural si cultural. în final. determinate de degradarea unor destinatii turistice. de respingere. ridica problema aparitiei multor forme de poluare (de litoral. Eficienta exploatarii se masoara prin raportul dintre costuri si beneficii.. prin activitati turistice si reprezinta capacitatea de mentinere a functiei turistice a unui teritoriu dat. dincolo de care încep sa aparii probleme legate de mediu. de obiceiurile acestora etc. Protejarea componentelor fizice ale teritoriului se poate face prin investitii în tehnologie performanta si printr-o prestare de ridicat nivel calitativ al serviciilor turistice. manifestata în ultimele decenii. Dezvoltarea ascendenta a turismului. infrastructura generala etc).Capacitatea social-receptiva vizeaza importanta în pastrarea unor bune relatii între gazde (populatia autohtona) si vizitatori (turisti). fauna) si procesul de productie si refacere economica. Toate aceste tipuri de capacitati de suport. . . Se au în vedere componentele naturale (aer. fidelizarea cererii. Acest concept este atasat sustinerii motivatiilor turistice pentru o anumita destinatie si mentinerii satisfactiei lor personale.Capacitatea economica pune în evidenta valorificarea tuturor resurselor prezente. a unui spatiu care detine sau caruia i se poate atribui o functie turistica. masurabila sau nemasurabila. în urma degradarilor de mediu sau a atitudinii neadecvate a populatiei autohtone.Capacitatea fizica are rol esential în stabilirea nivelului de saturatie pe care îl pot atinge activitatile turistice. pot aparea din partea acesteia reactii ostile. apa. Nivelul costurilor este dat si de "valoarea calitativa si cantitativa a resurselor (naturale. . înregistrându-se totodata o diminuare a pragului de toleranta. vegetatie.

zone sau forme de 7 . valorificarea si cresterea gradului de exploatare a resurselor turistice. tari cu vechi traditii turistice adopta o planificare turistica la nivel national fundamentata pe aspectul protejarii resurselor turistice proprii.Desi acesti indicatori de capacitate nu ofera o formula standard. pe forme de turism.esential în identificarea. Planurile de dezvoltare turistica care au la baza prognoze pe termen lung. In acelasi timp. specialisti în cercetarea de profil etc. asociatii si organizatii profesionale. existenta unor resurse economice. un suport legislativ eficient si o sustinuta activitate de educatie cetateneasca. Aceasta actiune poate avea o eficienta satisfacatoare. numai în conditiile asigurarii unui cadru de desfasurare juridico-administrativ adecvat. totusi aceste concepte de suport ne dau masura dezvoltarii durabile a turismului. social deosebit prin permanentizarea populatiei. elaborate pe regiuni. având probleme specifice. ca urmare a faptului ca unele componente ale cadrului natural sau cultural sunt dificil de cuantificat prin serii de date statistico-matematice. sindicale. Pe plan international.important pentru evitarea degradarii. care impune organizarea administrativa. sociale.3 Strategii de dezvoltare durabila in turism Protectia si conservarea potentialului turistic si a mediului se contureaza ca o activitate distincta. în concordanta cu tendintele pietelor externe si planuri concrete. a poluarii mediului si asigurarea unei exploatari echilibrate si pe termen lung a resurselor turistice. tipurile de capacitati de suport indica si masura nivelului la care poate ajunge impactul turismului asupra mediului. dând posibilitatea de a identifica caile de reducere a degradarilor produse de circulatia si activitatile turistice. În concordanta cu aceste cerinte. globale. 1. ele au luat în calcul trei obiective principale: economic . care solicita colaborarea specialistilor din domenii variate. ecologic . sustinerea practicarii unor meseni traditionale si atragerea populatiei în practica turismului. organizatiile patronale. cresterea gradului de ocupare a fortei de munca. realizate pe termen mediu (patru-cinci ani) sau scurt (unu-trei ani). In vederea dezvoltarii unui turism durabil. menite sa permita conjugarea experientei si pozitiilor principalilor agenti economici: administratie publica. a aparut necesitatea elaborarii si adoptarii unor planuri si strategii nationale de dezvoltare a turismului.

De aceea.mai buna cunoastere si constientizare. Strategia turismului durabil implic trei aspecte importante: ‡ calitate.cresterea nivelului de trai al comunitatilor locale. între altele: . atât de populatia locala. dezvoltarea si modernizarea structurilor si serviciilor turistice. planificarea. Planificarea ecologica presupune supravegherea si analiza tuturor elementelor de mediu. de informare si estimare a perspectivelor viitorului. Prin sprijinul direct al statului se poate aprecia cadrul general de protectie a resurselor. a ideii de conservare a mediului. în scopul determinarii celor mai adecvate modele de dezvoltare si amenajare teritoriala. regiunii sau t rii. îmbun t tind acelasi timp calitatea vietii comunit tii ± gazd si protejând mediul. ‡ continuitate. ‡ echilibru. sunt fundamentate pe standardele si normele europene privind exploatarea resurselor turistice. . Turismul durabil asigur ecologistilor si comunit tii locale. îndeosebi pentru sprijinirea dezvoltariilocale si regionale. Elaborarea prognozelor si a planurilor de dezvoltare turistica reprezinta principalul punct de sustinere a strategiei de realizare a unui turism durabil care presupune. Turismul durabil asigur continuitatea resurselor naturale pe care se bazeaz si continuitate a culturii comunit tii ± gazd cu experiente satisf c toare pentru vizitatori. un echilibru între nevoile industriei turistice. .turism. ale în 8 . legat de strategia de planificare a mediului.conservarea resurselor turistice naturale si antropice în scopul unei utilizari continue si în perioada viitoare. Principalele prognoze si planuri de dezvoltare la nivel national au rol orientativ. amenajarea si exploatarea turistic trebuie s fac parte integrant din strategia de dezvoltare durabil a zonei. Planificarea turismului reprezinta o forma de control al viitorului. Planurile pe termen mediu si scurt sunt benefice. de stabilire a regimului de exploatare sau de realizare a unor investitii deosebite. Turismul durabil asigur o experient valoroas pentru vizitatori. cât si de vizitatori.

. . N. p. 478 s asigure un turism competitiv i 9 . astfel încât ritmul de exploatare a acestora sa nu depaseasca ritmul lor de reciclare si regenerare.dezvoltarea unei constiinte ecologice în rândul populatiei si a sentimentului de dragoste si respect pentru natura. conditii de accesibilitate în portiunile mai dificile. Snak. localitati si pe trasee turistice. Op.amenajarea si organizarea adecvata si la nivel superior a zonelor.organizarea si exploatarea turistica rationala a parcurilor nationale si rezervatiilor naturale. rationala a resurselor turistice. pentru locuri istorice si monumente de arta si arhitectura create de-a lungul timpurilor.Neac u. . instalatii de transport pe cablu etc. legat de specificul potentialului turistic al României. menite sa îmbogateasca si sa diversifice oferta turistica româneasca cu noi produse turistice.. prin localizarea tuturor peisajelor atractive si a domeniilor schiabile. pe baza studiilor de amenajare teritoriala. ca obiective de atractie deosebita. dotari pentru practicarea sporturilor de iarna. . principalele actiuni ce vizeaza protejarea si conservarea mediului si a resurselor turistice se concretizeaza în adoptarea urmatoarelor masuri: 1 . componente ale planului de amenajare stiintifica. În mod similar se va proceda si la amenajarea. .realizarea de amenajari cu caracter turistic în zone. pentru dezvoltarea în perspectiva a turismului de munte. traseelor si obiectivelor de interes turistic. cabane si refugii montane. cit.) în conditii de conservare si replantare a padurilor. menite care sa asigure o echipare turistica adecvata unui turism competitiv si ecologic. Baron. O. rationala si eficienta a teritoriului . amenajarea unor puncte de belvedere. menite sa ofere baza de proiectare a amenajarilor turistice viitoare (poteci.organizarea corespunzatoare a zonelor montane.exploatarea stiintifica. iar intensitatea relatiilor directe sau indirecte ale turismului cu factorii de mediu sa nu depaseasca limitele capacitatii de suport ale acestora. a pesterilor. .instrument principal al organelor de decizie locale. Aceasta se poate realiza printr-o sustinuta actiune de educatie cu privire la mediu si la 1 P.valorificarea în turism a resurselor cu valente turistice sa fie solutionata în contextul valorificarii tuturor resurselor naturale si a protectiei mediului ambiant.înnoirea bazei tehnico-materiale a turismului menit ecologic. cu asigurarea protectiei lor. marcaje. pentru vizitare si exploatare. .Practic.

arhitectuarale si de arta) si cultural-educativa (festivaluri. Resursele tangibile includ muzeele. al vegetatiei si afunei (elemente de interes peisagistic. hotelurile.1 Clasificarea resurselor turistice: Resursele turistice se impart in doua mari categorii: resurse naturale si resurse antropice. teatrele. amenajarile pentru divertisment. cinegetic si de pescuit). Educatia ecologica pentru ocrotirea naturii si a potentialului turistic trebuie sa aiba caracter permanent. structurile decizionale 10 . litoralul Marii Negre. muntii Bucegi. Ulterior. spatiile si cladirile istorice. peisajele culturale. Resursele antropice sunt fie de valoare istorica (muzee si monumente istorice. Resursele turistice naturale se impart la randul lor in mai multe subcategorii: a) resursele primare. prin insuflarea unei atitudini de respect si comportament responsabil fata de resursele naturale. b) resursele utilizate si amenajate de om (gradini zoologice. carstic. Resurse turistice 2. în vederea ocrotirii lor. cladirile arhitecturale. dar se simt : stilul de viata. restaurantele. pot fi mentionate: Carpatii (Valea Prahovei. resurse intangibile si resurse ambientale. sa debuteze înca din perioada copilariei si sa fie consolidata în institutiile de învatamânt de toate genurile si gradele. prin diverse publicatii de specialitate sau de catre ghizi si însotitori. unde se insiruie cele mai renumite statiuni de vilegiatura dotate cu echipamente moderne hoteliere si balneare. noi edificii publice. factori care nu se vad. repectiv potentialul turistic al reliefului (glaciar. peisagistic). actiune ce trebuie întreprinsa ia nivelul întregii tari. Resursele turisice urbane pot fi grupate in trei categorii:resurse tangibile.botanice). izvoare minerale). Resursele tangibile nu pot fi elemente de atractie pentru turisti daca nu sunt in echilibru cu resursele intangibile. Dintre resursele naturale cu un ridicat potential si flux turistic in Romania. pe perioada desfasurarii unor excursii etc. festivalurile. ea se poate perfectiona prin intermediul massmedia în cadrul unor cercuri de "prieteni ai naturii".potentialul turistic. al retelei hidrografice (rauri. II. Ceahlau). nedei-asa cum sunt cele din Carpatii romanesti sau Resursele turistice antropice contemporane cuprind mari muzee. lacuri. obiective industriale din marile metropole ale lumii. monumente arhitectuarale si de arta. siturile istorice.

religia. se poate vorbi de resurse folosite în domeniul productiei materiale (industrie. resurse extraterestre si atmosferice. c. Oceanul Planetar (cu resurse energetice si substante minerale utile) si Apele continentale (care cuprind apele subterane. ritualurile. resurse ale hidrosferei. forta vântului si energia solara). energia eoliana si diferite elemente componente ale atmosferei folosite ca materii prime. hidroenergie si apele de uz industrial. lemnul. 2. cercetarile efectuate încercând sa faca fata cerintelor impuse de consumul imens de energie al societatii contemporane. În acest domeniu. limba vorbita. valorificarea si utilizarea judicioasa si echitabila a acestora. ce includ produse de natura animala sau vegetala. Tot dupa acest criteriu. resursele naturale pot fi grupate în: a. Dupa criteriul modului de folosinta. resurse ale litosferei. lemnul. resurse energetice. unele gaze din componenta atmosferei etc. structura societatii urbane in general si.. c. pe masura cresterii interesului general fata de problemele privind cunoasterea. gama de resurse se largeste continuu. resurse alimentare. se pot deosebi: a. d. b. legaturile sociale. care cuprind acele substante ce pot produce energie (combustibili fosili. nu in ultimul rand. în categoria carora sunt incluse minereurile feroase si neferoase. substante minerale utile. B. agricultura) si de resurse utilizate în domeniul neproductiv (destinate consumului populatiei). localizate în cele doua unitati majore.2 Clasificarea resurselor naturale Preocupari de clasificare a resurselor naturale au existat de mai multa vreme dar ele s-au intensificat în perioada contemporana. dar privite dintr-un alt punct de vedere.care contribuie la amenajarea turistica. forta apei. b. Literatura de specialitate ofera numeroase clasificari a resurselor naturale bazate pe diferite criterii care pun în evidenta o anumita caracteristica a acestora. în cadrul carora se evidentiaza combustibilii fosili. Dupa criteriul repartitiei spatiale (care are cel mai pronuntat caracter geografic). A. resurse ale biosferei. de natura vegetala si animala. roci de constructii si solul. resurse de materii prime industriale. precum si de resurse cu întrebuintare mai restrânsa. care cuprind energia solara. agricol sau menajer). 11 .

).). resurse nedescoperite (presupuse). în literatura de specialitate. diferite radiatii. resurse nedescoperite (presupuse) paramarginale si submarginale. care nu pot fi utilizate decât în locul în care se gasesc (energia mareelor. se vorbeste de resurse naturale bine cunoscute (energie solara. ce cuprind aerul. b. exploatabile. cel putin a unora dintre ele. resurse inepuizabile. apa. dar exploatarea lor este nerentabila. apa. Exploatarea abuziva. dar prezenta lor în natura este indicata de studiile geologice. E. resurse relativ bine cunoscute (resurse ale biosferei. Includ zacaminte delimitate a caror importanta este cunoscuta. solul etc. fie din cauza insuficientei volumului lor în raport cu cerintele consumului. resurse denumite astfel pentru ca la nivel global nu se poate prevedea epuizarea lor. la scara planetara. Dupa criteriul gradului de cunoastere. Sunt delimitate. poate produce însa fenomene de criza în anumite locuri. resurse transportabile. Ele pot deveni rentabile în alte conditii tehnice. resurse cunoscute paramarginale si submarginale.C. Cazul cel mai elocvent în acest sens este acela al apei care. s-a alcatuit o clasificare care raspunde cerintelor practice ale situatiei actuale si de perspectiva a economiei mondiale. posibilitatea aprovizionarii cu apa s-a redus considerabil. inclusiv în documentele ONU. energie eoliana etc. c. se cunoaste importanta lor si sunt exploatabile economic în conditiile actuale. se vorbeste despre urmatoarele categorii de resurse naturale: a. lemnul etc. Aceasta clasificare grupeaza resursele naturale în doua categorii: a.). fie datorita degradarii calitatii care nu mai permite reintroducerea lor în circuitul productiv sau de consum. care pot fi introduse în productie acolo unde este nevoie (substante minerale utile. dar folosind termeni de comparatie mai mari. Nu sunt delimitate. în unele locuri intens urbanizate si industrializate. resurse cunoscute. resurse netransportabile. exista doua categorii: a. Dupa acelasi criteriu. D. d. ale solului etc.) si resurse slab cunoscute (resurse ale litosferei. cele de apa subterana etc. îsi mentine acelasi volum dar. 12 . Includ zacaminte nedelimitate dar a caror prezenta este indicata de prospectiunile geologice. Dupa criteriul locului de folosinta. Dupa criteriul durabilitatii exploatarii si al particularitatilor de refacere a unei cantitati exploatabile de resurse naturale.). a valurilor. exploatabile. b.

dar care pot fi distruse printr-o exploatare nejudicioasa. fie ca este vorba de cele regenerabile. resurse epuizabile care pot fi neregenerabile si regenerabile. Resursele epuizabile regenerabile sunt acelea care fac parte din biosfera. Economia turismului. ocrotirea i conservarea mediului ambiant reprezentând condi ia primordial de desf urare i dezvoltare a turismului. prin componentele sale. p strarea unui nivel ridicat de 2 Rodica Minciu. reprezint motiva ia esen ial a c l toriilor. 36 13 . constituind un semnal de alarma în vederea protejarii resurselor epuizabile. Bucure ti. aceasta clasificare are o deosebita însemnatate practica. aer. prin consum. fie ca este vorba de substantele utile care nu se mai reînnoiesc. aceasta clasificare încearca sa atraga atentia asupra modului de valorificare a tezaurului universal de resurse. minereu de fier etc.b. calitatea lui. respectiv plante sau animale. petrol. care se pot reface în perioade de timp mult mai scurte. ea manifestându-se în ambele direc ii. 2001. Aceast leg tur este una complex . se distrug iar pentru refacerea lor este necesara o perioada de timp masurata la scara geologica (milioane sau miliarde de ani). p mânt i spa iu în general dar i a materialelor neprelucrate. De asemenea. Mediul natural. Cele nerege-nerabile sunt acelea care. Editura Uranus. 2. condi iile de via ale oamenilor i cadrul natural cu habitatele potrivite pentru animale i plante. Mediul înconjur tor este definit ca fiind calitatea vie ii. Din aceasta categorie fac parte rezervele de carbune. iar pe de alt parte activitatea turistic are influen atât pozitiv . Ca totalitate a factorilor naturali i. Calitatea vie ii este determinat de disponibilitatea pe termen lung în cantitate suficient i de o calitate adecvat a resurselor precum ap .3 Influenta resurselor naturale asupra dezvoltarii turistice Rela ia turism-mediu ambiant are o importan deosebit . alc tuind ³materia prim ´ a turismului. modificându-i elementele componente. cât i negativ asupra mediului ecologic. p. În conditiile actuale. mai ales.2 De aceea. a volumului si a posibilitatilor de regenerare ± pentru ca în raport cu acestea sa se realizeze exploatarea lor -. reprezint resursele de baz ale turismului. care impun tot mai mult necesitatea cunoasterii resurselor naturale.

vegeta ie.calitate a resurselor naturale constituie condi ia necesar continu a consumului turistic. posibilitatea practic rii unor sporturi III. Op. Geografia turismului în România. Având în vedere faptul c cererea pentru produsele turistice este par ial determinat de calitatea acestuia. Economia turismului. din acest punct de vedere.9 14 . atât din punct de vedere al turi tilor implica i cât i din cel al încas rilor realizate. calitatea factorilor naturali de cur . 2001. cit.4 Componentele poten ialului natural prezint interes prin valoarea estetic . Lac natural care are o suprafata de 600 mp si este înconjurat de padure. hidrografie.. în ultimii ani. alpinism etc).1 Localizare: Printre cele mai frumoase si vizitate obiective turistice naturale din Vrancea amintim: -LACURI 1.Lacul Motoc . Editura Institutului EDEN. este mai pu in preten ioas . Condi iile oferite de cadrul natural. rezerva ii ± contribuie la atragerea de fluxuri turistice i î i exercit influen a asupra activit ii turismului. 1996. mediul înconjur tor poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra turismului. la rândul lor.Neac u. cognitiv (sky montan . aceast ramur a turismului a avut o cre tere din cele mai spectaculoase. Editura Expert. În ara noastr . faun .3 pentru perpetuarea i dezvoltarea Mediul înconjur tor este un factor care influen eaz cererea turistic . Snak. p. p. Bucure ti.5 România este o ar care beneficiaz de un cadru natural cu un poten ial ridicat i cu o infrastructur de cele mai multe ori suficient pentru turismul natural. Baron. prin componentele sale ± relief. monumente naturale. form de turism care. i recreativ-distractiv . forme particulare de manifestare a acestuia. p. 3 P. determinând. O. Bucure ti. Gl van. Resurse turistice naturale in zona Vrancea Zona Vrancei este o zona cu potential turistic ridicat datorat in special Muntilor Vrancei munti cu un relief diversificat de o frumusete speciala ± un punct de atractie deosebit pentru turistii care aleg sa isi petreaca aici vacante de neuitat. 3. N. clim . 468 4 Rodica Minciu.161 5 V.

-RÂURI 1.Cheile Cozei . rezultat în 1971 în urma unor alunecari de teren.Râmnicu S rat . 15 . Adâncimea este de 4 m. Formatiune morfologica.5 ha. de la care si-a luat numele. Are 706 km. Cheile sapate de pârâul Caza au lungimea de 2 km. geologica). Din apele lacului ies numeroase trunchiuri de copaci.Siret (Vrancea). 3. de vârsta oligocena. din care 559 km pe teritoriul României. Spectaculozitatea cascadei se datoreaza detaliilor albiei modelata prin eroziunea selectiva a rocilor si tectonizarea formatiunilor geologice. În sedimentele de aici este conservata o bogata fauna fosila de pesti. 2.Râu în partea de E a României. -CHEI 1. afluent al Dunarii. afluent al Siretului pe teritoriul comunei Nanesti (judetul Vrancea). Grota cu intrare larga cu înaltime de circa 2 m si lungimea de 15 m. Râu în partea de E a României. Are 144 km si o suprafata a bazinului de 2740 kmp. Are 123 km lungime si o suprafata a bazinului de 1010 kmp. floristica. Lacul îsi mentine în permanenta o culoare verzuie. Rezervatia are o suprafata de 10 ha si cuprinde o portiune a defileului. -CASCADE Rezerva ia natural Cascada Putnei .Lacul Verde . Râu în partea de E a României. Plafonul grotei este format dintr-o aglomeratie de stânci. cu directie generala de curgere NNV-SSE. Lac de baraj în suprafata de 1. 2. iar peretii laterali sunt taiati în stânca. afluent al Siretului pe teritoriul comunei Nanesti (judetul Vrancea). la 8 km aval de confluenta Bârladului cu Siretul. -PESTERI Grota Tojanului .Putna.Surprinde prin atmosfera de izolare si prin senzatia de liniste deplina. peretii fiind verticali. Rezervatie naturala (peisagistica.

Este declarata monument al naturii. Rezervatie naturala (geologica). floristica. 2. fag si tisa în suprafata de 149.32 % din suprafata 16 .rezervatie naturala (peisagistica. în suprafata de 233. judetul Vrancea. Rezerva ia natural Focul Viu.2. pe o distanta de 1 km. Rezervatie naturala extinsa pe o suprafata de 12 ha. formand flacari slab colorate de 30-50 cm înaltime. Cheile sunt sapate de Valea Tisita Mare. brad în vârsta de 80-100 ani.7 ha si delimiteaza o padure de fagete.Rezerva ia Natural Lepsa . 4. Parcul natural Putna se suprapune sectorului centralnord-vestic al Muntilor Vrancei.Rezerva iile naturale Cenaru I si Cenaru II -rezervatii naturale forestiere.rezervatie naturala (forestiera). Se mai gasesc moliduri si arborete de molid. -ALTE RESURSE NATURALE 1. ocupand 41.Zboina . are o suprafata de 38.Cheile Tisi ei .8 ha. 3.4 ha. geologica) care are o suprafata de 10 ha si cuprinde o portiune a defileului. Are o suprafata de 210. Rezervatia naturala Cenaru II delimiteaza o padure seculara de fag si brad cu exemplare de tisa. Spectaculozitatea cascadei se datoreaza detaliilor albiei modelata prin eroziunea selectiva a rocilor si tectonizarea formatiunilor geologice.204 ha.Rezerva ia natural Cascada Putnei. Peretii abrupti dau impresia unei alcatuiri bizare de aschii de gresii care au o sustinere precara. -REZERVA II NATURALE 1. Rezervatia naturala Cenaru I delimiteaza o padure seculara de brad. constând din emanatii de gaze ce patrund prin crapaturile scoartei terestre si care ard în permanenta.

3. atractivitate si. Cele 13 trasee turistice amenajate sunt: 17 . virstei. bulbucii de munte. timpului disponibil etc. permitind astfel alegerea cu usurinta a celor mai inedite itinerare. floarea de colt. capabile sa satisfaca o gama foarte larga de preferinte corespunzatoare experientei in drumetiile montane. Izvoare cu apa minerala. în mai multe sectoare. Astfel. Una dintre cele mai importante.2 Impactul pozitiei obiectivelor naturale asupra afluentei turistilor Existenta unei diversitati de resurse naturale intr. alcatuirii numerice a grupurilor. pe parcursul carora peisajul geografic apare in totalitatea trasaturilor ce-i confera prestanta. astfel incat sa ofere un grad de accesibilitate ridicat dar si privelisti deosebite. sulfuroasa zona de aparitie a izvoarelor minerale se afla în apropierea schitului Lepsa. este.anumita zona-asa cum este si cazul zonei Vrancea. gradul de accesibilitate in zona. nu mai putin. 2. lista floristica cuprinde 636 de specii fanerogame. populatii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos. scopurilor drumetiei. circumpolare si alpine. interes stiintific.Muntilor Vrancei. Canis lupus si Lynx lynx. traseele alcatuiesc o retea cu caracter aproximativ rectangular.Cresc torie de p str vi . Laolalta. Din fericire. din punctual meu de vedere. urmeaza deopotriva aliniamente orografice si hidrografice principale si secundare. respective infrastructura rutiera.este o conditie importanta dar nu suficienta pentru transformarea respectivei zone in una intens exploatata turistic. pe langa cele 14 tipuri de habitate de interes comunitar. Crescatoria de pastravi este una dintre cele mai mari din tara. fiind o importanta sursa de aprovizionare cu pastravi Curcubeu si argintiu de Vrancea. Peisajul este dominat de elementele eurasiatice. 3. iar zona este renumita si prin speciile aflate pe lista rosie a plantelor vasculare: papucul doamnei. traseele montane de acces in Muntii Vrancei au fost imbunatatite in ultima perioada. adaposteste. precum si existenta a numeroase specii endemice. jneapanul.Resurse balneare (în Lepsa) . oaspetilor Vrancei le stau la dispozitie 13 trasee turistice marcate. clorosodica. a apelor de munte si lacurilor de acumulare. arborele de tisa. O serie de alte conditii sunt necesare pentru realizarea acestui obiectiv.

saua Poienita 10.Zboina Frumoasa . datorita detaliilor de forma ale reliefului.saua Tisitei 9.(saua Geamana) .Culmea Paisele .Zboina Frumoasa .comuna Nereju 7.saua Geamana 8.virful Pietrosu .cabanele "Giurgiu" 11.Mirdanu .1.piriul Alunu .piriul Cristianu Mic .Dealul Negru .saua Finarii .Culmea Misina .Culmea Frumoasele .valea Zabalei . Piriul Goru "virful Goru" .piriul Balosu . Gura piriului Balosu .Muntele Zboina Neagra In ansamblul lor.Pietrosu . Exista insa si unele portiuni care. toate traseele sint accesibile si iarna.saua Furu . insa numai turistilor experimentati si bine echipati.valea Tisitei .satul Valea Neagra .virful Lacauti 5. Poiana Sindrilita .comuna Nereju 2.Golu Pietrosului . Masuri de dezvoltare durabila a potentialului turistic constituie un obiectiv prioritar al Valorificarea mai eficient dezvolt rii pe termen mediu si lung. Comuna Tulnici .valea Zabaluta . Motelul "Cascada Putnei" . traseele nu prezinta grad de dificultate care sa-l puna pe drumet in situatii critice. Comuna Soveja .Muntele Coza . Satul Vetresti-Herastrau .Culmea Laposu de Jos .comuna Birsesti 12. IV. "Casa lui Neagu" .comuna Vintileasca 13.satul Vetresti-Herastrau . "Caldarile" Zabalei ."Plostina" . avalanselor si altor factori. Pe de alta parte.Golu Verdelui .Mirdanu .virful Lacauti 4."Sezatoarea Lupilor" . "Botu Misinei" .valea Naruja ."Caldarile" Zabalei 6.valea Putnei . necesita prudenta sporita. Valorificarea eficienta a resurselor se refera printre altele si la adoptarea de catre pensiunile si hotelurile din zonele turistice a unor masuri care vizeaza reducerile consumului de apa. inclinarii suprafetei topografice. Saua Golici (Muntele Coza) . Cabanele "Giurgiu" . caderilor de pietre.virful Lacauti 3. diferentelor de inaltime accentuate.Piriul Bradului . 18 .Dealul Secaturii .cabanele "Giurgiu" .Culmea Laposu . Comuna Tulnici . energie termica si/sau electrica.

temperatura s se reduc . energia necesar înc lzirii interioare pe durata a ase luni reci (o temperatur exterioar de 10°C sau mai pu in) va genera aproximativ o ton de emisii de CO2. Dac este lasata o deschiz tur cât de mic pe durata întregii zile. dar va reduce cu jum tate pierderile termice prin geamuri. Pe termen lung. daca sunt asezate într-o c mar cald . iar înainte ca acestia sa se trezeasca sau temperatura s revin la un nivel confortabil. Programarea termostatului în a a fel încât pe timpul nop ii sau când turistii parasesc camera. ‡ Înlocuirea geamurilor simple cu geamuri duble. precum i ni ele din pere i. unde ma inii de g tit sau a boilerului determin un consum mai mare de energie decât dac ar fi a ezate la distan temperatura camerei este de 30-35°C. iar pe termen lung investi ia va fi rentabil si in timp pierderile termice pot fi reduse cu pana la 70%! ‡ Caldura nu trebuie lasata sa iasa din locuinta pe o durat mai lung de timp. Astfel. sa revina in camera. conductele sistemului de înc lzire central . acoperi ar fi necesar ca si rezervoarele de ap cald sa fie izolate. acestea pot contribui la efortul global de lupt împotriva schimb rilor climatice i isi pot reduce facturile de electricitate i înc lzire! In acest sens. pot fi luate o serie de masuri practice care urmaresc reducerea a consumului de energie : ‡ ‡ Reducerea înc lzirii. Aceast schimbare va necesita o investi ie ini ial . consumul de energie este aproape dublu i genereaz o cantitate anual suplimentar de 160 kg de emisii de CO2 pentru un frigider i 320 kg pentru un congelator. aceasta este una dintre cele mai i podea reprezint peste 50% din pierderile totale de c ldur .Aceasta abordare a turismului din perspective dezvoltarii durabile a fost inteleasa si integrata in strategiile lor si de catre numeroase pensiuni turistice din Vrancea ( pensiunea Perla Vrancei-Soveja. De asemenea eficiente metode de reducere a emisiilor de CO2 i a economiei de energie. De exemplu. Reducerea temperaturii cu doar 1°C poate mic ora factura de energie cu 5-10% i reduce pân la 300 kg de emisii de CO2 per gospod rie în fiecare an. ‡ Camerele ar trebui sa fie foarte bine izolate. ‡ Schimbarea locului frigiderului sau al congelatorului ± pozi ionarea acestora în apropierea de acestea. pensiunea Tara. se poate ob ine o reducere cu 7-15% a facturii de înc lzire.Tara Vrancei etc) Prin luarea unor m suri mici. 19 . Pierderile termice prin pere i.

Este nevoie doar de schimbarea abordarii modului in care pensiunile si comunitatile locale inteleg sa valorifice resursele naturale turistice din zona prin integrarea conceptelor dezvoltarii durabile. Promovarea conceptului de dezvoltare durabila in comunitatile rurale si urbane. cât i pentru înc lzirea central .) infiintata la data de 25 septembrie 1994 .F.D. Asociatia are urmatoarele scopuri: Protectia mediului si contributia la schimbarea atitudinilor fata de acesta. avand grija de mediul inconjurator si sa retinem un adevar pe care il uitam prea des: ³Pamantul nu este o mostenire de la strabuni.‡ Setarea termostatului la o temperatur de max 60°C. Primii pasi in acest sens au fost facuti (ex Asociatia de dezvoltare durabila ³Focul Viu´). care si-a asumat misiunea de implicarea a grupurilor de tineri. cum ar fi Focul Viu din Andreia ul de Jos sau relieful neuniform din Rezerva ia Natural Reghiu ± Scruntaru. turism si protectie a mediului in tara si strainatate.D. important este sa se continue pe aceasta directive si sa ne bucuram de frumusetea naturii intr-un mod responsabil. În aceast zon binecuvântat poti g si nu numai peisaje impresionante ci si fenomene naturale neobi nuite i spectaculoase. O astfel de asociatie este si Asociatia Pentru Dezvoltare durabila ³Focul Viu´ din Focsani (A.´ 20 . Concluzii: Vrancea ±tinut de balada si legenda. el este un imprumut de la copiii nostri.este renumit pentru multitudinea i diversitatea atrac iilor turistice. Concluzionand . aici potentialul turistic este imens asigurand premizele unei dezvoltari turistice ascendente. Promovarea turismului in randul tineretului. 70% din energia consumat de gospod rii/pensiuni este folosit pentru înc lzirea camerelor i 14% pentru înc lzirea apei. Dezvoltarea durabila a zonelor montane. Peste tot in tara au inceput sa functioneze diverse asociatii care promoveaza turismul durabil.V. a grupurilor comunitare precum si a administratiei locale in actiuni de dezvoltare. promovate intens in ultima perioada. Acest lucru este valabil atât pentru boiler.

informatiipublice.ro/turism/5462/1827-arii-protejate-rezervatii-naturale-simonumente-ale-naturii-vrancea http://www.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism_faza1. Geografia turismului în România.scritube. Bucure ti.com/doc/51645226/Protectia-si-conservarea-mediului http://www. 2001 V.scribd.ro/obiective-naturale-in-judetul-vrancea. Bucure ti http://www. O. Economia turismului. Bucure ti. Economia turismului.com/geografie/ecologie/Dezvoltarea-durabila-concepte-92858.php http://www. Editura Uranus.pdf http://www. N.php 21 . Baron. Editura Expert.Bibliografie:     Rodica Minciu.html http://www. 2001 P.mdrl. Editura Institutului EDEN.skytrip.Neac u. Gl van.com/geografie/turism/VRANCEA1751812216. Snak.scritube.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->