P. 1
caramurat Monografie

caramurat Monografie

|Views: 369|Likes:
Published by Silvia Aktas

More info:

Published by: Silvia Aktas on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

CARAM URAT I ISTORIC Numele. Pe şoseaua Constanta – Carol I.

, la depărtare de 25 kilometri de capitala Dobrogei, într-o regiune unde specificul provinciei dintre Dunăre şi Mare se înfăţişează în toate culorile caracteristice, întâlnim satul Caramurat, astăzi numit oficial Ferdinand I. Vechea numire a satului, îşi are originea ei străveche, legată de numele celui dintâi stăpânilor al Tătarilor, stabiliţi pe locurile cuprinse în patrimoniul comunei Murat cel Negru, (Cara Murat) după tradiţia păstrată din generaţie în generaţie, între Tătarii care populează încă o aripă a satului, a întemeiat cele dintâi aşezări statornice ale familiilor de sub conducerea sa şi după obiceiurile vremii, înfăptuirea a rămas să-i poarte numele, timpuri îndelungate. (Tot astfel şi-au dobândit numele, cu secole în urmă, comunele: Caraomer, Cară-Nasuf şi alte localităţi dobrogene, fapt ce întăreşte şi mai mult presupunerea că obiceiul – comun de altfel, la aproape toate neamurile – era practicat de cei dintâi musulmani aşezaţi în Dobrogea). Murat cel Negru, întemeietorul satului, a rămas până la moarte conducătorul familiilor aşezate după toate probabilităţile, spre Apus de şoseaua ce străbate satul Ferdinand I., adevăr ce se confirmă şi de tradiţia care pretinde că primul stăpânitor de aici, e îngropat la punctul denumit «Movila». Cu privire la însuşirile ce caracterizau pe Murat cel Negru, tradiţia e aproape neştiutoare. Se pretinde că Murat ar fi fost negru la suflet şi de aceea i s-ar fi adăugat la nume calificativul cunoscut. Înclinăm a crede însă contrariul şi anume, că acest calificativ; era de natură fiziologică. Murat, a fost în acest caz un tătar voinic cu faţa bronzată de soare şi crăpată de vânt. Înfăptuirea lui Murat avea la bază o pornire generoasă, altruistă, prin faptul că asigura adăpost şi bună stare supuşilor săi, ceea ce ar fi cu neputinţă să conceapă sufletul negru. Vechime. Bătrânii cari îşi trag obârşia din familii vechi de tătarii rămase pe meleagurile ţinutului, informează cu amănunte adeseori laconice, că Tătarii lui Murat,

s-ar fi stabilit în Dobrogea, odată cu cele dintâi triburi emigrate din Crimeea şi statornicite dincoace de Dunăre. Fireşte, din spusele lor e greu de reţinut vre-o dată precisă, întru-cât ei nu cunosc evenimente ori fapte de seamă legate de aceste emigrări şi în legătură cu tribul Iui Murat. Apelând la mărturia datelor ştiinţifice, pentru stabilirea vechimii satului Ferdinand I., găsim prea puţine fapte elocvente, totuşi se pot face precizări aproximative, după constatările călătorului arab Eulia Celibi, care cu trei veacuri în urmă a cutreierat ţinuturile dobrogene. Acum 300 de ani. Eulia Celibi, în drumul său dinspre Tulcea spre Mangalia a poposit într-un sat cu locuitori gospodari şi cu buna stare. A fost bine primit şi ospătat cu carne de mânz şi kâmâz*). Satul avea o mare întindere, cuprindea patru mahalale, cu patru geamii şi avea un număr însemnat de prăvălii. Acest sat, cu locuitori, de originea cărora nu ni se spune nimic, se numea Caramurat. Toate elementele din datele călătorului arab, ne duc la concluzia că satul Caramurat de acum 300 de ani, era locuit de tătari, deoarece turcii nu mănâncă carne de mânz şi Kâmâz-ul e băutura tătarului. Ipoteza că ar fi putut exista un alt sat, în altă regiune, cu numirea celui de astăzi, e neîntemeiată, întru-cât nici tradiţia şi nici cercetările ce s-au făcut, n-au pomenit vre-odată de această chestiune. Aşa dar, acum trei sute de ani, Caramurat-ul era o comună de seamă, cu locuitori bine înstăriţi şi cu o oarecare organizaţie indicând un grad de civilizaţie remarcabil. Comparând aceste date cu faptele istorice, s-ar putea afirma că cele dintâi aşezări stabile s-au făcut aici acum patru sute cincizeci, cinci sute de ani, de către triburile tătare. Tătarii din Caramurat, au stăpânit întinderi mari de pământ şi nu numai cât cuprindeau vecinătăţile satului, ci până în depărtări, spre satele ocupate vremelnic sau în mod stabil de alte triburi. Aveau conducătorul lor, numit Muhtar, adică primar, care avea asupra locuitorilor, putere aproape absolută. Se ocupau cu agricultura şi creşterea vitelor, în speciala a cailor, care le furnizau carnea şi laptele nelipsit de pe mesele cele mai modeste.

Teritoriul ocupat a fost stăpânit de tătari, până spre sfârşitul veacului al XIX-lea când, pe la anii 1877-80, apar cei dintâi colonişti transcarpatini, Mocanii, care inaugurează perioada plină de prosperitate a stăpânirii româneşti. Cerchezii. Unii cercetători ai vechilor aşezării dobrogene, pretind că înainte cu două sute de ani, numit Ceair*) din vecinătatea cartierului tătăresc ale râtului, ar fi fost populat de Cerchezi. Tradiţia n-a păstrat date cu privire la existenta şi viata Cerchezilor în locul mei Urmele de cenuşă, cioburi şi vetre de foc, care se găsesc astăzi din abundentă, în locurile arătate, dovedesc că într-adevăr s-au înfiinţat şi au dăinuit acolo aşezări de Cerchezi, însă acestea n-au avut durată. Cerchezii, vânturătorii stepelor au plecat mai departe spre Apus, ori Miază-zi, fără a fi timpul unor înjghebări de gospodării trainice. Fapt ce atesta că în preajma anilor 1870-72, în Caramurat nu mai trăia decât un singur Cerchez, anume Asan Abdulah, ultimul din neamul său de pribegi. Alte neamuri. Înainte de 1877, în Caramurat, trăiau şi câteva familii de Arabi. Unii dintre ei aveau înfăţişarea exotică de negri africani. Arabii cultivau şi ei pământul şi pe câmpiile cu i| ogoare, cămilele lor prinse la tânjala plugului rudimentar contrastau pitoresc cu caii Tătarilor. Hogea Bektimir din Caramurat, fiul ultimului primar din neamul crimeian, ne povesteşte că cu mulţi ani înainte de era stabilit în Caramurat şi un mocan secelean cu numele Oprea, om avut şi cu mare trecere în rândurile Tătarilor. Mocanii şi Nemţii. Mocanii, s-au aşezat în Caramurat între anii 1879-1880, cam în acelaşi timp cu câteva familii de Nemţii, care au venit din Crasna, Vasile Popa şi Niculae Au urmat apoi: Moş Blebea cu o întreagă colonie, Nea Fleşeru , Ion Moroianu, Bulhăreanu, Radu Ceauş, Ion …caşu, Jiga Gheorghe şi Dragomir Roşu. Nu mult după s-au stabilit aici: Petcu Sassu, Bucur Teşeleanu şi ceilalţi seceleni, care au colonizat terenurile disponibile. După ani de la începuturile colonizării, Caramuratul devine mocănesc, cu gospodării bine înjghebate şi oameni harnici plini de energie. judeţul Cetatea Albă. Cele dintâi familii de mocani stabilite la Caramurat, au fost ale transilvănenilor:

Iată cum evocă Octavian Moroianu, o întâmplare din timpurile colonizării Caramuratului, un fapt de natură să dea o impresie clară asupra stărilor de lucruri din vremea aceea. “ Eram trimis de tatăl meu, să găsesc terenuri dimineaţă pentru oi, să strâng fânul trebuincios, urmând ca în primăvara anului 1880 să venim cu oile şi ciobanii arabagii, unde mă stabilisem, am plecat la Medgidia, centrul Mocanilor, să cer sfaturi şi îndrumări. Pe timpul acela oile se stingeau pe capete de cârceag, boală ce se ivea zice-se - deoarece pământurile dobrogene, nu erau cultivate. La Medgidia, mi s-a spus: - Du-te băiatule la Caramurat, acolo e loc bun. Oile nu mor de cârceag şi găseşti din belşug iarbă şi pământ. Aşa am făcut. La Caramurat, m-am învoit tu Tătarii şi a doua zi am pus păru' în coasta din spre Apus şi acolo am tras întâia brazdă în pământul rodito. În primăvară apoi, în ziua celor patruzeci de mucenici, au venit toţi ai noştri şi am durat aşezarea care a rămas până astăzi.” Din povestirea lui O. Moroianu, se pot deduce aprecieri preţioase. Regiunea Caramurat-ului era preţuită de mocani, fiind prielnică traiului vitelor şi având terenuri fertile. Totuşi proprietarii de oi nu şi-au putut pune la adăpost avutul de furia epizootiei, până la descoperirea cauzelor boalei. Astfel, la început, Petcu Sassu a pierdut 4.500 de oi, Chitu Alexe 6.000 de oi, iar un basarabean cu turme numeroase, anume Aleuca, 15.000 de oi. Primii colonişti români, care s-au aşezat în comună îndată ce s-au oferit posibilităţi prielnice, au găsit stabilite în Caramurat 5, 6 familii de Nemţii basarabeni, care ocupau partea de răsărit a satului. Aceste familii plecate din regiunea Cetatea Albă, din cauza lipsei de pământ, au făcut învoieli cu tătarii, ocupând teren relativ puţin, întru-cât nu aveau îndeletnicirea creşterii turmelor de oi. Familiile: August Seni, lohan Rujanschi, Petre Rujanschi, Petre Arnold, N. Ketz şi Anton Ternes, se socotesc prin urmare, fondatoarele cartierului nemţesc din Caramurat. Bătrânul Ternes Carol, din Caramurat, ne spune că în 1877 s-au stabilit în sat 10

Foarte probabil că în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. In acelaşi istoric găsim menţiunea că Cerchezii au emigrat din Caramurat în timpul războiului din 1877-78. pentru motivul că tătarii nu au venit odată cu Cerchezii care şi-au făcut apariţia mult mai târziu. care s-a îndreptat spre graniţă îndată după stabilirea acestora. Coloniştii germani au fost bine primiţi şi s-au bucurat de toate înlesnirile. intru-cât în preajma anilor 1877-78. După anexarea Dobrogei la Regatul României. Negulescu. Bunele intenţiuni ale autorului au fost înşelate de informaţi eronate. apoi în anii următori. În orice caz Bulgarii n-au lăsat nici o urmă din care să se poată deduce că ar fi trăit vreme mai îndelungată în Caramurat. precizează că satul Caramurat a fost înfiinţat pe timpul dominaţiei otomane de către tătarii şi cerchezii veniţi din Crimeea. sau cinci. T. Autori şi scrieri. apoi. după nume Asan Abdulah. De menţionat faptul că nu se pomeneşte de existenta elementului bulgar în cuprinsul Caramurat-ului. atraşi de privilegiile acordate şi de avantajele pe care le oferea noul loc de aşezare. Faptul nu pare verosimil. pe coasta dinspre Apus. iar despre ascendenţii acestuia se spunea pe vremea aceea că nu se mai cunoaşte nici un amănunt — şi de decenii întregi — prin partea locului nu se mai vorbea de Cerchezi. Aceştia au plecat spre alte meleaguri. Autori germani despre Nemţii din Caramurat In studiul: «Die deufschen Dorfer» din lucrarea „Bilder aus der Dobrudcha” alcătuită . au venit şi ceilalţi colonişti basarabeni. după cum am arătat. În volumul «Judeţul Constanta in anii 1916 şi 1922-23». în Caramurat nu se mai găsea decât un singur Cerchez. d-1 profesor N. înainte de războiul Independentei. nu avea nimic cu cerchezii. la o mică depărtare de Caramurat erau aşezate câteva târle bulgăreşti (Hagigabar). Cei dintâi colonişti români au mai găsit aici o singură târlă. conducătorul celui dintâi trib tătăresc aşezat în această regiune.familii de nemţi. Tătarii în spusele lor remarcă acest lucru şi precizează că erau în număr de patru. Satul avea în timpul acesta o conducere şi o administraţie românească. au venit alte 25 de familii.

s-a făcut o mare colonizare a Românilor transilvăneni. asupra colonizărilor nemţeşti din Caramurat.în anul 1918. colonie catolică din eparhia Akkermanului. cei dintâi colonişti germani. Numărul românilor înainte de războiul mondial a fost de 540 suflete. la 25 de kilometri. tătarii au rămas pe loc. cu privire la colonizarea nemţilor în Caramurat: <In primăvara anului 1876. spune următoarele. refugiindu-se timp de trei ani de zile. toate argumentele pledează în favoarea afirmaţiei că. ceea ce se confirmă şi prin faptul că au fost găsiţi aici de cei dintâi colonişti. Toate cele zece familii formau doar o mică parte dintr-un grup mai mare aşezat în Crasna. după care o parte a revenit in această comună. Chestiunea emigrării tătarilor în timpul războiului de la 1877-78. înainte de a începe emigraţia germană. nu e bazată pe dovezi îndestulătoare. ca Landau ori Pădurea Neagră. au venit in Caramurat. Ei toţi veneau din Crasna. Caramurat-ul era un mare sat tătăresc. i-a făcut să plece şi numai o parte mică s-a reîntors mai târziu. care dacă nu sunt intenţionat făcute. să se fi stabilit la Caramurat 10 familii de Nemţi care apoi ar fi plecat în timpul războiului ruso-turc. Acest început de documentare a savantului german. . In timpul războiului ruso-turc. Paul Traeger. germanii au plecat din Caramurat. spre Nord Vest de Constanţa. Numărul cel mai mare de emigraţi din Crasna s-a aşezat în satul Taşaul. tătarii: 400 suflete şi nemţii: 161 familii cu 875 suflete». Dr. Unele familii sunt originare din regiuni germane. Ei erau la început numai zece familii. atunci desigur îşi au obârşia în insuficienta dovezilor şi datelor concrete strânse la alcătuirea studiului. Războiul ruso-turc. altă parte a plecat în regiunile Tulcei. Dimpotrivă. duc la concluzia că nemţii au venit în număr foarte mic. Toate documentele şi dovezile ce le avem în această privinţă. Spre mijlocul anului 1880. Tătarii erau în număr de vreo 300 de familii. ceea ce se poate observa şi după numele de familie. O parte a acestora a pribegit din Polonia. în comuna lor. suferă de anumite erori. în timpul războiului Independentei. odată cu primele familii de colonişti români. Mai întâi e prea puţin problematic ca în anul 1876. ori în regiunea acestuia. autorul acestuia.

Oamenii îi spuneau Cârnu. de Prefectura judeţului Constanţa. faptul e explicabil. stabilite în comună. ultimul primar de neam tătăresc e Bektimir Hagi Asan.Dar. Autorităţile româneşti. arată că în acel an erau în Caramurat 1265 Români şi 875 Germani. populaţia creştină sau mahomedană. cel dintâi prefect dobrogean la Constanţa. Aşa. în studiul său “Die deutschen Dorfer”. în cele mai multe comune treburile conduceri comunale trec în sarcina românilor. a părăsit satul. Bektimir Asan. acesta afirmă categoric că înainte de acest război. F. Cartea s-a alcătuit în timpul ocupaţiei. când tendinţa de a se spori numărul locuitorilor de neam teutonic. «Din Etnografia Dobrogei» publicată în anul 1923. Pentru Germani. Această hartă înseamnă numele satelor. Chiar după stabilirea coloniştilor români în Caramurat. În lucrarea profesorului Alex. îşi găsea justificarea în politica lor de expansiune. La Caramurat. revenind mai târziu în vreme de linişte. "Statistică oficială făcută în anul 1916. înainte de războiul mondial. ei nu puteau respecta adevărul. de grozava nepotrivire. nepărtinitor. se relatează următoarele cu privire la satul Caramurat: Statul major al imperiului rus. Foarte probabil că în urma acestor devastări. In astfel de împrejurări. Între satele care sunt trecute cu menţiunea «devastat» se găseşte şi Caramurat-ul. în preajma anului 1835. Odată cu înscăunarea lui Remus Opreanu. Arbore. care este urmarea alcătuirii tendenţioase a monografiei germane. inteligent şi cu multă judecată. Comparând această statistică cu studiul amintit. era om cumsecade. şi 875 de Nemţi. faptul ce constituie greşeala de căpetenie a lui Paul Traeger. precum şi satele devastate în timpul războaielor. câtva timp administraţia comunală era condusă de fruntaşi aleşi dintre tătari. . acesta socotinduse ca virtute ce nu-şi are locul în lupta cu orice mijloace. o parte a populaţiei musulmane. greşeală făcută poate cu anumite intenţiuni e numărătoarea populaţiei pe naţionalităţi. în Caramurat ar fi fost: 540 Români. a alcătuit o hartă a Dobrogei. probabil pentru că partea externă a nasului şi-o pierduse în tinereţe în vre-un accident ori pehlivănie. a cărei copie se găseşte şi în arhivele Academiei Române. ne lovim. pentru înfăptuirea unui scop. Acesta poate fi numit şi cel dintâi primar care are sub grija sa noile elemente de colonişti. Alte documente. bun gospodar.

care intră în stăpânirea altui moşier (Erimia Poppa). Plata pământului trebuia să se facă în zece ani de la data împroprietăririi. pe deoparte şi pe de alta. printr-o dispoziţie specială. deoarece localnicii nu înţelegeau prea mult din cerinţele muncilor agricole. Pentru pământul ce stăpâneau. îi sfătuia pe toţi cu înţelepciune: . Cuvânt care înseamnă om avut. ne lămureşte că Moş Blebea cumpărase 1500 de hectare de pământ. Administraţia de-acum se face după normele şi instrucţiunile autorităţii centrale. termen prelungit la 30 de ani. După îndelungate străduinţe coloniştii din Caramurat au obţinut o amânare de trei ani pentru impozitele anuale.Bektimir avea două neveste. lucrători de la munte. dar plata anuală se făcea cu mari greutăţi. cel mai apreciat dintre coloniştii veniţi de curând. statul nu are pământ să-l împartă de pomană. în fruntea treburilor comunale. proprietarii loturilor mari plăteau 8 lei de hectar anual. Un muncitor era plătii cu doi lei şi jumătate pe zi şi trebuiau aduşi. însă. Octavian Moroianu. prefectul Remus Opreanu îl numeşte pe Moş Ioniţă Blebea. ceea ce înseamnă că e înstărit. iar proprietarii de loturi mici … lei de hectar pe acelaşi interval. în nădejdea că astfel va fi ocolit de urmări. mâna de lucru costa foarte scump. dar nici la scadenta aceştia n-au putut răspunde unii dintre ei care au cumpărat întinderi mari de pământ. Bineînţeles că la termen nu a putut plăti suma cerută de impunerile anuale şi atunci i-a sfătuit şi pe ceilalţi moşieri să se abţină de la plata cerută de stat. Coloniştilor li s-au dat loturi mari peste 100 de hectare şi loturi mici de la 10 la 100 hectare. Parte din pământul din posesiunea tătarilor a fost expropriat acestora lăsându-li-se loturi mari numite tapiuri *).Plătiţi-vă datoriile pentru locuri. Moş Blebea nu mai putea plăti şi îşi pierdu mare parte din proprietate. deoarece producţia nu era prea considerabilă. moştenite de localnici. . unul din cei mai respectaţi fruntaşi ai coloniştilor. Introducându-se administraţia românească. Coloniştii români au cumpărat numai loturi mari. In anii 1884-85. româneşti. s-a făcut împroprietărirea coloniştilor pe terenurile proprietatea Statului. Petcu Sassu. Locuitorii îi spuneau Ciorbagiu *). Împroprietărirea. impuse de colonişti şi tătăreşti. azi în viaţă. după obiceiurile pământului.

Intr-o zi. s-a stabilit la Caramurat ceva mai târziu decât coloniştii lui Moş Blebea. loc al moşiei. Mare parte a timpului de lucru şi-o petreceau la stânele ridicate de obicei în cel mai prielnic. descălecând de pe un cal neastâmpărat. mei şi porumb. merită să fie amintită. Se cultiva orz. Alexe Ciută avea un fiu pe Alexuţă. Haiducul s-a ospătat cu lăcomie. instinctul m-a îndrumat peo cale bună. îl cunoşteam şi eu. Noroc Alexuţă. Aici aveau adeseori şi neplăceri de pe urma haiducilor şi hoţilor care cutreierau regiunea Caramurat-ului. venisem eu cu alt gând la dumneata. Gospodăriile se măreau şi proprietarii moşiilor dobândeau venituri frumoase din agricultură. Viata coloniştilor se împărţea între câmp şi gospodărie. cu statuia lui Ovidiu. . spunându-mi: Ehei! Neică Duţule. îi zic eu. Într-o clipă i-am aşternut o masă cu tot ce aveam mai bun de mâncare şi băutură. ovăz. Acesta greşise căile bune şi luă drumul haiduciei. toţi îi ştiau de frică. Creşterea oilor a fost aproape părăsită. Dădea numeroase lovituri prin împrejurimile „movilelor înghinate" pe sub care trecea atunci şoseaua spre Constanta.(ce era să-i spun? Deşi tremuram de frică. ieşi în gura surlei*) gata de plecare. Mă gândesc că e mai bine să-mi văd de drum. fără să spună un cuvânt. “Alexe Ciută. Când venea în sat era om de treabă şi nu-şi arăta nici o pornire năzdrăvană.După câţiva ani. Radu Tocitu. o coamă mare. cu un cap mic. Găsesc ceva de mâncare ? Cât pofteşti. Rămâi sănătos. Caramurat-ul era aproape liber de sarcini către stat. Deodată văd înaintea mea un om bine făcut şi înarmat până-n dinţi. faptele lui îngroziseră ţinutul. şi numai decât. mă găseam la stână. Bună ziua. picioare subţiri şi o coadă lungă şi stufoasă. Mă arătai deci îndrăzneţ). Produsele se aduceau la Constanţa şi se depozitau în magaziile enorme. apoi după ce termină. din cauza cârceagului care secera cu nemiluita. situate pe vremea aceea pe locul unde se află astăzi piaţa Independentei. O întâmplare povestită de bunicul meu.

Astăzi după cincizeci şi cinci de ani. cam o jumătate de metru in pământ. Alexuţă ! Şi a dispărut in depărtare. cea veche a tătarilor. miază – noapte şi răsărit. De atunci nu l-am mai văzut pe haiducul Alexuţă. ca o afirmare a puterii de influenţă şi vitalitate a noilor locuitori. sau aveau în slujba lor subalterni ori salariaţi. Mai târziu a fost prins şi condamnat. a coloniştilor însufleţiţi de poruncile crezului muncii. Caramurat-ul la 19O9. ce rămân parcă umilite şi neputincioase. Elementul românesc predomină peste tot. AŞEZARE Satul Caramurat e aşezat între colinele tăiate de şoseaua ce duce Ia Hârşova. Satului i-se imprimă caracterul de localitate gospodărească românească. cuprindea un loc inundabil. Legenda *) Ciorbagiu — se spunea tuturor celor care prin situaţia lor deţineau o autoritate de orice fel. Au ieşit biruitori în lupta ce s-a dat între două lumi. se înalţă clădiri impunătoare. partea de apus. *) Tapiu — Lot de pământ ce nu poale fi expropriat. căzuţi în disgraţia fatalităţii şi cea nouă. Caramurat-ul îşi schimbă cu totul înfăţişarea. se poate spune cu certitudine că au izbutit. locuită vremelnic de cerchezi şi tătari. care sfidează măruntele cuiburi ale tătarilor paşnici. apropiindu-se de cea de astăzi.Cale bună. *) Surlă — colibă pentru ciobani. fapt ce a determinat înjghebarea noilor gospodării pe porţiuni mai ridicate. care îl mărginesc în model. cu scopul de-a ridica satul acesta între cele dintâi ale Dobrogei. Vechea aşezare a satului. ridicată în formă de bordei. Mocanii cu vigoarea şi puterea lor de muncă au deschis calea spre întărire şi propăşire. La douăzeci de ani după începuturile colonizării. se înfiinţează gospodării trainice. Înspre miază – zi se mărgineşte cu platoul ce se întinde de la plantaţiile de salcâmi până aproape de satul .

e o continuare a cartierului românesc. împărţit cam în proporţii egale în cele patru părţi cardinale. Oituz. Vecinătăţi. fiindcă în cel tătăresc încă nu poate fi vorba de o sistematizare. caracteristică a Ruşilor cu care în Basarabia au trăit în comun şi care probabil i-au influenţat în această privinţă. clădirile de şcoli. cuprinde – propriu zis – distanţiere distincte. Aceasta se remarcă în cartierele: românesc şi nemţesc. iar la sud cartierul românesc cu vechile şi noile aşezări ale coloniştilor români transilvăneni. e cel mai impunător prin casele mari. La marginea dinspre apus. cuprinde un teren de 9244 hectare întindere. Comuna Caramurat. După pământul ce are în posesiune. Satul e aşezat pe ambele părţi ale şoselei judeţene. prin şoseaua judeţeană Constanţa – Hârşova. bisericile şi instituţiile publice care îl populează. care pe porţiunea comunei. populat de colonişti ceangăi. Astfel în văruiala zidurilor se combină culorile aprinse. e denumită: «Strada Carol I. Celelalte străzi şi uliii au fost tăiate după un plan de sistematizare bine alcătuit şi au în general linia dreaptă bine trasată. Cartierul nemţesc. Caramurat-ul. La cea dintâi înfăţişare. Cartierul românesc. satul Caramurat e unul din cele mai importante din Nordul Dobrogei. iar de comuna Sibioara. după caracteristicule specifice ale caselor vopsite în toate culorile.ferite de puhoaiele ploilor. Călătorul cunoscător distinge de la distanţă linia de demarcaţie. Tot de Caramurat aparţine . În suprafaţă. Suprafaţa. Caramuratul e legat de comunele Carol 1. se întinde pe o porţiune apreciabilă cartierul tătăresc. Gospodăriile acestui cartier sunt bine întreţinute peste tot ca o notă distinctă se evidenţiază buna orânduială. pe cele două părţi ale străzii principale. Caramuratul apare ca o comună urbană. . şi Ovidiu. acoperite cu paie şi stuf. Înfăţişare. Într-adevăr această stradă largă şi plantată pe ambele părţi poate face cinste oricărui oraş provincial.». cu clădiri frumoase şi instituţii orăşeneşti. Impresia însă e dezminţită pe dată de căsuţele mici ca muşuroaiele. la răsărit cartierul nemţesc. din cartierul sau mahalaua tătărească. printr-o şosea comunală. Oituz-ul e localitatea cea mai apropiată din vecinătăţile Caramurat-ului.

parte locuinţele sunt acoperite cu stuf. Religie. POPULAŢIA După ultima statistică. Locuitorii satului Caramurat. Fără îndoială că religia catolică o aveau şi primii colonişti germani aduşi în regiunea Crasna. Străzile şi drumurile Caramurat – ului sunt în general bine întreţinute. iar 4 supuşi străini. tătari 346. Din populaţia Caramurat – ului. unguri şi turci 27. 477 familii sunt proprietare de case. De remarcat faptul că nemţii din Caramurat sunt cu toţii catolici. au curţi largi. avem 1130 ortodocşi. Cartierul tătăresc. 249 Nemţi şi 84 Tătari. hambare. Proprietari şi chiriaşi. În marea lor. ci şi un grad pronunţat de civilizaţie. Proprietatea. 356 mahomedani şi 1201 catolici. pe marginea cărora se înşiruesc căsuţele primitive şi insalubre. Astfel. Cetatea Albă. care formează patrimoniul comunei . grajduri şi magazii. avem următoarea împărţire: români 1084. în privinţa traiului nu s-au străduit spre o soartă mai omenească. 2654 sunt cetăţeni români. In privinţa curăţeniei exterioară iarăşi sunt de lăudat. germani 1199. populaţia satului Caramurat. Naţionalităţi. deşi mare parte din conaţionalii lor. Cetăţenie. sunt protestanţi şi luterani. Faptul denotă nu numai grija edilitară. o păstrează cu toată sfinţenia. din celelalte regiuni ale Dobrogei. se ridică la 2660 suflete.Casele nemţeşti sunt bine zidite. numără o serie de străzi întortochiate. sunt de trei religii: ortodocşi. Tătari sunt mult înapoiaţi şi deşi aveau în stăpânire mari întinderi de pământ. După datele oficiului stării civile. După naţionalitate. alcătuită în luna Martie 1935. iar 94 plătesc chirie. paie şi coceni şi fără ferestre. Cele 9244 de hectare de pământ. avem următoarea statistică: 238 Români. catolici şi mahomedani. greci. Din totalul de 2660 suflete. Strada Carol e pietruită şi ridicată de la nivelul solului. Capi ele familii.

Femeile au păstrat într-o măsură oarecare portul românesc.Caramurat. casă. Radu Tocitu 190 ha. Tătarii poartă un fel de pantaloni ce aduc cu şalvarii. Femeile poartă şalvari largi. Femeile lor şi în deosebi tineretul poartă fuste şi şorturi cu pamblici multicolore. de culoare albă. cumpărate din târg. P. brâu roşu şi haină de ştofă de lână. Iţarii au fost înlocuiţi cu pantaloni. ori din ştofă de cu straie de la oraş. sunt în număr de şapte şi totalizează la un loc 1330 hectare. Mihail Valerian 239 ha. au scăzut cu 1770 hectare.. Nemţii se îmbracă în haine şi pantaloni. făcute din ştofă de târg.. moşiile mari. broboade colorate şi pieptare de cârpă. Fesul îl mai poarta doar fanaticii care ţin la tradiţie. Numai la ocazii şi festivităţi îmbracă tradiţionalul costum al secelenilor. Sassu 124 ha. teren ce s-a distribuit celor lipsiţi în număr de aproape 250 locuitori. Gheorghe Coman Stoian 133 ha.. în cele mai multe case însă ultimele costume cusute cu motive româneşti odihnesc uitate în fundul lăzilor. năframă. 1920 şi 1921. Hogea înfăşoară in jurul fesului un şervet ori fular de lână. în fiinţă. de la ciorapul de mătase ieftină. ca: iie cu cusături. cusute după moda orăşenească. Poartă părul bine împletit în două coade ce atârnă pe spate. sunt următoarele: Octavian Moroianu 141 hectare. şi Lucreţia Ionescu 403 ha. nu diferă de a celorlalţi mocani stabiliţi în Dobrogea. sunt stăpânite în mare majoritate de români şi nemţi. Costache Şeitan 100 ha. cămaşa. Portul Românilor din Caramurat. chimirul şi celelalte. Moşiile. În cea mai mare măsură e preferată culoarea neagră. Ei au părăsit portul părinţilor atât de pitoresc şi puţin costisitor. Până şi ciobanii şi-au împestriţat portul. Îmbrăcămintea. Bătrânele ţin încă la portul lor. semnul distincţiei la musulmani. pieptăraş cu posomani. Moşiile ce au mai rămas pe întinderea comunei.. Aceste moşii. După exproprierea din 1919. până la broboada subţire colorată.. Gh. androace şi şorţ. căciula. complectându-şi îmbrăcămintea . Moş. zăbunul. cu haine orăşeneşti. Ele umblă descoperite la fată iar în picioare poartă un fel de papuci fără toc. Fetele îşi cumpără totul de la oraş. din pânză colorată şi bluze închise până la gât.

mirele nu ia parte. oamenii pleacă şi rămâne singur Hogea. apoi se face înhumarea. se face după câţiva ani. ceea ce ar putea să explice grija acestora de-ai asigura un loc de odihnă mai adâncit în pământ. Botezul noului născut se face la două trei zile. Fata e adusă într-o căruţă cu coviltir. bărbatul. susţin că la originea lui. Musulmanii nu trădează nici o taină a ritualelor care însoţesc manifestările lor religioase. de prieteni. La naştere. până la cimitir. e aşez pe-o scară şi dus pe umeri de patru rude sau prieteni. Suma variază după starea materială a mirelui. Un obicei caracteristic al tătarilor musulmani. Faptul că la tătarii musulmani. Nunta. La moarte. care citeşte rugăciunile rituale. Cei care şi-au exprimat părerea cu privire la acest obicei. Ospăţul durează două sau trei zile. Acesta se prezintă înconjurat de-o grămadă. femeia tătarului e asistată de o coreligionară pricepută în materie şi moaşa oficială. Valoarea darului variază după averea celui care-l oferă. fără sicriu. pentru musulmani. e următorul: După căsătorie. e tendinţa de-a fi coborâtă femeia în toate împrejurările mai jos ca „stăpânul” ei. Femeile petrec separat de bărbaţi. Deşi am căutat să găsesc o explicaţie acestei ciudăţenii. Tăierea împrejur. e un contract de vindere cumpărare. Socrul îi ospătează timp de două zile. apoi la plecare oferă ginerelui un dar: o vacă. În cimitir mortul e aşezat pe marginea gropii. un cal. cadavrul. femeia e mult mai respectată ca la alte neamuri. Femeile nu au voie să meargă la locul de veci. ca să fie la adăpost de privirile oamenilor. de către un specialist musulman. în Caramurat şi pe care nu-l găsim la ceilalţi . La bărbaţi gropile se sapă la o adâncime potrivită. gropile destinate însă femeilor sunt mult mai adânci.Obiceiuri şi datini la tătari. Tânărul îşi plăteşte mireasa. de către Hoge. la 2-3 zile. ori o sumă de bani. La aducerea miresei în casa socrilor. n-a izbutit. Înfăşurat în pânză albă. musulmanul e îngropat chiar în ziua deces lui. printr-un ceremonial foarte simplu : rostire de rugăciuni şi numele pe care-l primeşte copilul. tatăl miresei cheamă la dânsul pe tânărul însurat. adus în acest scop de la oraş.

Cultură şi Artă. A doua. care împodobesc . care lipseşte celorlalte comunităţi de aceeaşi viţă. biblioteca. o găsim în strădania de a se înfiinţa biblioteci populare. organizează Bairakul. Caramurat-ul prezintă un procent de analfabeţi casele. când nostalgia îi poartă cu gândurile departe.Curiozităţii locale. O altă tendinţă spre mai multă lumină. sculptate în lemn de brad. sau a treia zi de nuntă cel mai bine înstărit dintre invitaţi. se poate spune că în privinţa culturii şi civilizaţiei. patria lor de obârşie. Interioarele locuinţelor acestora sunt împodobite cu scrinuri şi canapele masive. În ce priveşte arta. totuşi în cea mai mare parte ştiu scrie şi citi. La tătarii din Caramurt s-a păstrat un obicei. Adeseori. după ce a biruit cel puţin trei dintre adversarii săi. Nemţii nu au biblioteci. câştigă un obiect din cele care împodobesc bairakul. ori o întrecere de călărie. pehlivănie. îşi reduc înţelegerea idealurilor ce urmăresc la două aspiraţiuni: aceea de a fi în bună regulă cu statul şi autorităţile româneşti şi de-aş vedea liberată de jug străin. Astfel în timpul războiului se înfiinţează biblioteca “ Lumânarea Săteanului”. din Dobrogea. Nemţii din Caramurat se disting prin gustul ales pentru obiecte artistic lucrate şi bogat colorate. Învingătorul. apoi e proclamat pehlivan. întru-cât pehlivăniile alcătuiesc sportul de căpetenie al acestora. sunt mult superiori celorlalte neamuri de locuitori. în 1927. ei cântă cu ochii spre răsărit. implorând ajutorul lui Alah „Karanzâ Kese Tumaz Kun”*) evocatorul între români. În raport cu alte comune ale Dobrogei de Nord. au căutat să-şi îndrume şi copiii spre şcoală. cu cărţi potrivite cu înţelegerea locuitorilor. Mare parte din coloniştii care s-au aşezat aici erau ştiutori de carte şi cunoscători deci ai binefacerilor slovei. Tătarii. Despre românii care populează Caramuratul. Aranjamentul în interior se identifică aproape cu cel al lipovenilor din vecinătăţile Cetăţii Albe. care constă într-o întrecere de luptă. remarcăm frumoasele cusături şi ţesături. Obiceiul e moştenit de la turcii cu care tătarii au fost în legătură. după arta rusească basarabeană. buni români de altfel. îmbucurător de scăzut. «Centrul Cultural» Caramurat. cu motive braşovene şi săliştene. Crimeea. spre imensele stepe cu taine nepătrunse.

în limba tătară. . Faptul se explică şi prin lipsa de grijă a conducătorilor mai vechi ai comunităţii şi prin greutăţile cari se întâmpină la învăţarea scris cititului. cămăşi.libertăţilor pierdute. *) Cântecul Naţional al Tătarilor emigraţi din Crimeea. batiste. *) Bairak : un băţ de lemn pe care sunt aşezate obiecte casnice: şervete. Cartierul Tătarilor arată cel mai ridicat procent de analfabeţi în Caramurat. etc.

Cel bogat putea să-şi cumpere mai multe femei care toate însă se bucurau de aceleaşi drepturi în faţa bărbatului. Hrana. În multe locuinţe. La cei bogaţi însă. bine făcuţi şi rezistenţi. cele care sunt urmaşe ale coloniştilor din Ardeal. Românii mănâncă şi mămăligă. Sunt case unde 7-8 indivizi. mai dăinuieşte încă o promiscuitate strigătoare. după înfăţişarea lor. Sunt sănătoşi. puii. Tătarii în această privinţă sunt mult mai prejos. mănâncă şi dorm în aceeaşi încăpere strâmtă. văruite curat şi în condiţii igienice destul de avansate. În cartierul nemţesc am găsit doar două case acoperite cu stuf. locuinţele lor minuscule sunt sub orice aprecieri igienice. la care participă şi populaţia . în formă de bordee. găinile. organizează în mod periodic serbări instructive şi educative. locuiesc în case bine zidite. Tătarii înainte aveau una sau mai multe soţii. derivate ale laptelui şi ouă. Intelectualii satului. ori vândute în localitate. după datina musulmană. înrudite între ele. geamuri mari. Traiul bun se observă. Viaţa Casnică. cu încăperi largi. Începând de pe la anii 1900 – 1905. Manifestările culturale şi artistice ale Caramurat-ului sunt însufleţite mai mult de elemente româneşti. cu tineretul local. Mănâncă multă carne. belşugul are reguli aparte de nutriţie. Românii şi nemţii. adică cea mai mare parte din locuitorii satului. pe cât le este cu putinţă îl evită. Românii din Caramurat formează familii. Laptele. Românii sunt mai economi cu privire la alimente. sunt plasate la oraş. oameni în vârstă şi copii. Tătarii şi în această privinţă stau pe treapta de jos a scării. La ei faptul acesta e determinat de o stare materială inferioară. Dintre toţi locuitorii. Faptul e socotit în partea locului ceva ruşinos şi oamenii. mai ales in anii când producţia orzului e redusă. Viaţa Socială. ei mulţumindu-se să se hrănească cât se poate de modest. cei mai bine se nutresc nemţii.VIAŢA Locuinţele. Concubinajul la români şi nemţi aproape nu se cunoaşte. ouăle. în cel românesc numărul lor e de 10-12. Alimentul principal e pâinea. tătarii din Caramurat au întemeiat familii cu o singură soţie şi acest obicei pare-se că s-a înrădăcinat adânc şi tinde să se înfiripeze ca o datină consfinţită.

în cursul anului 1934. avem un număr de 40 morţi. nu s-au semnalat cazuri mortale pe urma acestei boli. În raport cu anii 1920-1929. procentul deceselor e în scădere. . au fost 63 morţi: dintre care români 21. când avem 128 naşteri. anul acesta naşterile prezintă o scădere de 13 procente. În anul 1934. strigături şi alte produse caracteristice ale geniului poetic popular.nemţească şi tătară. În iarna anului 1934. În timpul iernii. fără a se semnala cazuri mortale. avuţie ori clasă socială. tătari 22. Boala care se iveşte mai des în rândurile locuitorilor din Caramurat. Faţă de anul precedent. gripa spaniolă. Înainte cu câţiva ani Duminica se făcea horă după datinile străvechi. Născuţi morţi nu au fost. tătari 15. germani 58. au fost în total 118 naşteri. a bântuit epidemia de gripă. nemţi 27. dintre care români 99. În 1933. ceea ce denotă o organizare sanitară mai serioasă. credinţele politice îi fac adversari în anumite epoci când satele sunt scuturate de frigurile alegerilor. Totuşi. în şezătoare. Naşteri. rezultă că în cursul celor 12 luni ale acestui an. tineretul se întruneşte seara la un loc anumit. Locuitorii nu sunt împărţiţi între ei după rasă. la care participa populaţia tinerilor din toate cartierele satului. Din statistica anului 1934. se recitează balade. Singure. Mortalitatea. unde se spun basme. cântece. Epidemii prea mult dăunătoare populaţiei nu s-au ivit la Caramurat în ultimii 10 ani. Boli – Epidemii. este. în deosebi în timpul trecerii de la un anotimp la altul.

Puşcaşu. Iosif Pesein. Gheorghiu. Tulea medic veterinar. D-şoara Dr. Biserici. Nae Moroianu. Dumitru Bundă. Drăgulin. Gh. C.000 lei. patru sunt români. Ion Lazăr. Interiorul încă e în curs de lei. Bucur Teşelean. Notar al comunei e d-1 Gh. se leagă un fapt pe care credincioşii din . Inginer Boncotă. Gheorghe Şerban. Iohan Rujanski şi Iosif Rujanski. De supranumele cuviosului părinte. patru germani şi nici un tătar. Ştefan Blebea. N. Au urmat apoi: N. urmat de un preot din Medgidia. Clopotniţa e spintecată de spărturi adânci. Membrii de drept în consiliul comunal. Niţă Popa. Alături de clădirea veche.Vâlci. cu trei turle. zidit în formă de catedrala. Gheorghe Bundă. Exteriorul noii biserici. Neagu Stere. Teşeleanu. sunt domnii: Preot D. lucrat cu mândrie şi cu multă grijă. In acest local a funcţionat primăria la început. E. Jiga. Cel dintâi preot al ortodocşilor din Caramurat a fost Gheorghe Boeru. Vasilică Popa. apoi serviciile ei au fost mutate în alt local. Astăzi e deteriorată. poreclit „Jintiţă". Petcu Sassu. Dr. Cel dintâi primar dintre colonişti a fost Ioniţă Blebea. înfăţişează o nepreţuită comoară în arta picturii şi sculpturii bisericeşti. pornită spre ruină. Ion Jarnea. în cel dintâi instalându-se şcoala primară. Ternes. Din cei 8 membrii ai consiliului comunali. Iosif A. Consiliul comunal al Caramurat – ului are următoarea formaţie: Ion Moroianu. Blebea. Ene Fâşie şi astăzi e d1 Ion Moroianu. Totuşi serviciul religios se celebrează încă în această biserică. populaţia Caramurat-ului la îndemnul autorităţilor administrative.INSTITUŢII PUBLICE Primăria. N. noua biserică ortodoxă din Caramurat. Românii ortodocşi din Caramurat şi-au construit biserica din faţa şcolii la 1882. învăţător Gh. Moroianu. În anii 1881-82. Iconoaşul lucrat la Bucureşti. Pictura nu a fost executată deoarece oferta cea mai modestă prezentată locuitorilor. a pus mână de mână şi a ridicat un frumos local pentru serviciile primărie costând suma de 10. aşa că în curând va trebui să fie dărâmată. e o operă de artă. în spre Apus se ridică un măreţ locaş de închinare. de care executare. În anul 1935. Popescu. pretindea suma de 700 000 epitropia nu dispune deocamdată.

Ia lăsaţi mă acolo şi veniţi să vă botez! Dar n-avem apă părinţele. În anul 1885. Cel dintâi preot al catolicilor germani a fost Ştefan Vilibald. apoi iarăşi părintele Owerbek. Polgari. Bibilla. a construit o mică biserică şi trei odăiţe pentru preot ori călugări. După Mierzaroski. până în anul 1924. Robert Lentz şi în 1932 Bronislav Falevski. De-atunci ia rămas şi porecla de „Jintiţă". iar cântăreţul 15000 lei pe . după care urmează în ordine cronologică: Gheorghe Aiteanu. preotul de astăzi. Owerbek. În 1925. Şt. Landburger (militar). la o zi întâi era. Const. un intelectual de o cultură vastă. În anul 1892. apoi Jipescu. Carl D'Andre. Întâmplarea făcu ocolul ţinutului şi o aflară toţi credincioşii de sub oblăduirea sfinţiei sale. îi răspunse contrariat stăpânul casei.Caramurat. Biserica e îngrijită de comitetul parohial. fiecare locuitor contribuind cu 300-500 lei anual. Sădeanu. care în anul 1881. având spre răsărit altarul ridicat ca în bisericile catolicilor de rit apusean. Biserica Nemţească e aşezată în mijlocul cartierului credincioşilor săi catolici. Din suma obţinută din cotizaţii se plăteşte : preotul. apoi Cari Werhain. Biserica a fost zidită în anii 1897 -1898. treburile bisericeşti sunt conduse de preotul Eustaţiu Doicescu. când intra părintele. preotul de-astăzi. întins dintr-o extremă la alta a bisericii. Moroianu şi D. vine în fruntea bisericii părintele Iosef Schubert. Interiorul prezintă un singur naos. H. avem pe preotul învăţător Em. Preotul are casă parohială încăpătoare şi un salar de 5000 lei lunar. părintele îşi luă căldăruşa şi pămătuful pornind cu botezul. îl povestesc cu multă savoare: „Intr-un timp. fără a avea locuinţă. E o biserică mare. azi în Bucureşti. Învăţătorul primeşte 4000 lei anual. învăţătorul şi cântăreţul bisericii. Ajunse la stâna lui Viciu. Al. Părintele nu zise nimic. Mierzaroski. zidită în stilul gotic întrebuinţat la cele mai multe biserici germane. Frantz Paterok. Vâlcu. azi la Bucureşti. se apropie în grabă de căldarea cu jintiţă îşi umplu căldăruşa pe care o ţinea în mâna stângă şi într-o clipă toţi ai casei erau botezaţi. s-a construit locuinţa parohială. au urmat: Hugo Bomert. Notgesz (militar). În anul 1883. Acesta tocmai era ocupat cu scoaterea urdei din zer. Const. azi în Craiova.

an. Această geamie a fost ridicată înainte de anul 1900. Cimitirul mahomedanilor cuprinde 3 hectare şi în loc de gard e înconjurat de un şanţ. apoi a fost numit director regretatul Corneşcu. după care veneau cei ce purtau sicriul. Copiii mai răsăriţi de la această şcoală sunt înrolaţi în armata străjerilor. nemţii din Caramurat nu aveau preot. funcţionează în localul propriu al şcoli de băieţi. 13 elevi.500 lei. 56 elevi. Ortodocşii şi catolicii. clasa IV. După aceasta. 43 elevi. în întindere de câte un hectar fiecare şi îngrădite cu gard de zid. În anul 1882. Şcoala primară de fete are patru clase. apoi bocitoarele care jeluiau şi cântau faptele mortului şi în urmă participanţii la ceremonie care înaintau în rânduri de câte doi. Cultul musulman. se alcătuia un convoi interesant. Geamia tătarilor. Clădirea a costat suma de 38. La înmormântare. Ionescu. care 27 de ani a slujit cu devotamentul şcoala din Caramurat. 26 elevi. Educaţia Şcolara. Geamia are un turn ascuţit cu minaretul de unde hogea vesteşte credincioşilor ceasul rugăciunilor. unde se oficiază serviciul religios după cultul musulman. Astăzi conducerea scolii o are d-1 învăţător Puscaşiu. au două cimitire. La cimitir un locuitor mai bătrân rostea rugăciunile rituale. În cartierul tătăresc avem o geamie. după care urma înhumarea. Cel dintâi învăţător al acestei şcoli cu patru clase a fost Vasile Poreanu care fusese înainte ofiţer în armata austriacă. În frunte mergeau tinerii purtând un steag. .. clasa V. 41 elevi. Astăzi şcoala de fete e frecventată de un număr de 1… eleve. la începutul colonizărilor. Şcoala primară de băieţi are cinci clase cu 6 posturi din care două minoritare. care s-a instalat apoi în localul propriu pe care l-a construit comuna la anul …. cu tot atâtea posturi. de următorul număr de şcolari: Clasa I. e condus de Hogea Bektimir. practică salutul roman şi sunt disciplinaţi după normele stabilite de instrucţiunea premilitară. Multă vreme. s-a înfiinţat în Caramurat cea dintâi şcoală primară. E frecventată în anul şcolar 1934-35. clasa II. Cimitire. direcţiunea şcoli a trecut sub conducerea lui I. clasa III.

Creţu. Băncile Populare. Mai târziu cu 6 ani.415 lei. vârându-le gâtul între picioare. care conducea instituţia. Aceasta din anul 1932 e lichidată. Cadâr Bektimir şi Matei Rujanski. şcoala nemţească era frecventată şi de copii de-ai coloniştilor români. Vâlcu. Caramurat-ul nu are un dispensar. unul din iniţiatorii înfiinţării băncii. ia fiinţă o nouă bancă populară: «Principele Nicolae». Ion D. Octavian Moroianu. Preot Aiteanu. «Mircea cel Bătrân» a fost Ştefan Blebea. Banca număra atunci 170 de membrii şi avea un capital de 114. având un consiliu de administraţie alcătuit din: Traian Beu. În anul 1907 la stăruinţele subprefectului Zadâc. Gh. Au însă un post la şcoala românească. GH. . Părintele D. unde se predă religia musulmană. Vasile Popa. Andrei Mocanu. Şcoala Nemţeasca. Un fost elev al acestei şcoli.500 lei şi 82 de membrii. Învăţătorii predau după manualele aprobate de minister. Radu Tocitu. Gheorghe Teşeleanu. Costache Şeitan. Consiliul de administraţie de astăzi al băncii se compune din : Ion Moroianu. Totuşi în planurile noului sat model e prevăzută şi construirea unui dispensar după cele mai moderne cerinţe. sub denumirea : Banca Populară “Mircea cel Bătrân”. cu un capital vărsat de 94. copiilor mahomedani. Dispensare. ne spune că.În localul ocupat astăzi de şcoala de băieţi. după ce mai întâi se asigura de imobilitatea lor. învăţătorul Owerbek. Cel dintâi preşedinte al Băncii Populare. Faptul trebuie explicat prin adevărul că locuitorii nu i-au simţit lipsa. Nemţii au un post de şcoală cu patru clase. Muntenu. îşi bătea elevii cu o vergea respectabilă. Puscaşu şi Niţă Blebea. s-a înfiinţat la Caramurat cea dintâi bancă populară. În anii dinainte de război. Până în anul 1935. Astăzi banca populară «Mircea cel Bătrân» dispune de un capital de 700 000 lei şi e condusă de un consiliu de administraţii. Tătarii nu au şcoală. Aceştia însă suportau greu regimul de educaţie cu vergeaua pe care-l aplicau dascăli germani. Dumitru Bundă. preşedinte. care numără 54 şcolari. care va înzestra comuna. funcţionează şi o grădiniţă de copii.

La Caramurat comerţul e strict local. 9 băcănii. Aceasta e plantaţia de salcâmi. cuverturi şi altele la şcoala de fele. unde se lucrează scoarje. unde se fabrică mobilă şi ustensile pentru nevoile locuitorilor. în urma stăruinţelor subprefectului Zadâc. Plantaţia urmărea două scopuri. . cu 35 de ani în urmă. Majoritatea celor care practică meseriile sunt Români.0O0 kilograme. 1 fabrică de ulei ce se extrage din seminţe şi 2 fabrici de ţiglă şi uluci. Avem apoi 2 ateliere de fierărie şi 3 ateliere de cizmărie. Negustorii îşi procură mărfurile de la Constanta şi le desfac între locuitori. În afară de două ateliere de lemnărie. 3 magazine de manufactură. unul al imperativelor economice şi celălalt al împlinirii dezideratelor locuitorilor lipsiţi cu totul de păduri. terenurile fertile şi starea înfloritoare a locuitorilor e una din cele mai bogate din Dobrogea. care se întinde pe-o suprafaţă de 258 hectare. prin aşezarea ei. avem un atelier de tâmplărie la şcoala de băieţi şi un atelier de festonerie. e reprezentată prin 5 cârciumi cu vin şi băuturi spirtoase. Astfel avem 381 de agricultori. s-a înfiinţat moara cu motor de 80 cai putere. a d-lui Petre Menghis. Această ramură de producţie. Meseriile. Cea mai mare parte a locuitorilor se ocupă cu agricultura. cu o producţie anuală de 8OO. Aceştia cultivă în total un teren de 8305 hectare.BO GĂTII Comuna Caramurat. Agricultura se practică cu unelte moderne. întrebuinţânduse ca mijloc de tracţiune caii şi boii. Agricultura. În anul 1905. Industriei. vecinătatea Caramurat-ului e înconjurată cu un brâu de pădure sădită de mână omenească. Spre Apus şi miază zi. 6 cafenele dintre care 2 cu hanuri şi 3 brutării. Plantaţii. În anul 1922. Astăzi plantaţia are înfăţişarea unui imens parc menit să înfrumuseţeze regiunea. care deservesc nevoile locale şi ale împrejurimilor. dintre care 374 mici şi 7 mari agricultori. cu un motor de 40 cai putere proprietatea D-lui Ion Popa. a fost înfiinţată o moară sistematică. Comerţul. Plantaţia a început la anul 1900. Caramuratul mai posedă 2 brutării.

transporturile pe distanţa Caramurat – Constanţa. Se duc apoi cerealele la Carol I. Izlazul comunei Caramurat e de 176 hectare. Viile. Cel mai apropiat centru. Acest teren e destinat păscutului vitelor şi e administrat de o delegaţie a fruntaşilor comunei. Pe colinele din partea răsăriteană o bună parte de teren e ocupată cu plantaţiile de vii. la maşinile motorizate. Comparând acest număr cu cel de astăzi dobândim o icoană fidelă a situaţiei.. 2 maşini de treierat şi 984 diverse instrumente. 8187 oi şi 978 porci. Valorificarea mai intensă a cerealelor. În anul 1916. Debuşeuri pentru agricultori. zeiber şi terasă. Lipsind calea ferată şi mijloacele practice cu tracţiune mecanică. nu se poate face. din care se scoate un vin negru pe care locuitorii îl întrebuinţează la nevoile lor. Alte terenuri. unde agricultorii mari şi mici îşi plasează produsele este Constanţa. ovăzul şi fasolea. Mijloace de transport. din cauza lipsei de cooperative care să mijlocească desfacerea produselor. Animale. nefacându-se cu acest produs nici un fel de comerţ. Dar odată cu epizotiile care au răpus turmele de oi această bogăţie a scăzut considerabil. şi Caramurat – Carol I. O bogăţie a Caramurat-ului o constituiau animalele. punct de cale ferată între Babadag şi Medgidia. Maşini şi instrumente agricole. astăzi avem: 1181 cabaline. Aceasta mai puţin din motive de economie şi mai mult din motive de ordin psihologic. greaua adoptare a plugarului legat de glie. toamna se aduc ce realele pentru desfacere pe loc şi export. unde după treierat. Orzul e produsul care aduce cultivatorilor cel mai mare venit. E cultivată o viaţă de calitate inferioară. După specie.Păşuni.151 de oi. oi şi vite. Din pământul comunei 69 de hectare sunt improprii agriculturii. SITUAŢIA FINANCIARĂ . Maşinile şi instrumentele întrebuinţate la muncile agricole sunt următoarele: 53 maşini de semănat. Grâu se cultivă relativ puţin şi numai pentru nevoile locuitorilor. Urmează apoi: porumbul. se efectuează cu căruţele trase de cai. locuitorii Caramurat-ului aveau 12. iar 436 hectare alcătuiesc vatra de sat. 610 boi şi vaci. care aparţin în majoritate locuitorilor germani.

plăteşte impozite anuale.721 lei. cu excepţia vânturilor de mare. între 15-25 Februarie.850. mulţi ani încă au fost secetoşi. pe care semănăturile pălesc şi îşi pierd vitalitatea. Tranziţia de la iarnă la primăvară e foarte variabilă. abia după 1 Aprilie se simte cu adevărat începutul primăverii. În 1934. la stat 514.236. Pământul în tot anotimpul verii e uscat. Faţă de anul 1933. Au formă de curenţi puternici şi urmele lor se cunosc pe toată întinderea câmpiilor. secetă ce în comunele apropiate nu s-a semnalat. În anul 1935. ploile sunt foarte puţine.303. în alţi ani. adiţionale 177.833.000 . Vânturile acestea vin dinspre Mare şi lacul Siut-Ghiol şi usucă totul în drumul lor. anul 1934 prezintă o scădere de 88. primăvara cu soare călduros începe între 20-25 Februarie. Iarna. Încasările se fac de către percepţie. În unii ani. care variază între suma de 750. În total suma de lei 762. Vânturile nordice sunt frecvente. un şir de zile .563 lei.504 lei drumuri 70. C LIMA Caramuratul are o climă aparte de vecinătăţile cele mai apropiate. frigul atinge la maximum de temperatură scăzută 20 de grade Celsius.000 lei. zăpada e din abundenţă. De-atunci. vara la Caramurat.700 lei. Zăpada pe locurile deschise se topeşte de timpuriu. În anul 1933. Cu 20 de ani în urmă întreaga regiune a Caramurat-ului a fost bântuită de o secetă cumplită. care a ţinut 5 ani încheiaţi. În regulă generală. Caramuratul are aceeaşi climă a ţinuturilor colinoase dobrogene. În total suma de lei 840. În fruntea acesteia se găseşte astăzi d-1 Ion Toncu.112 lei. adiţionale: 181. Primăvara şi toamna. din cauza aceloraşi vânturi secetoase. care nu încetează nici în aceste anotimpuri.530 lei. cu tendinţă spre Nord – Vest. drumuri 76. se caracterizează prin vânturi secetoase care bat din direcţia Sud – Est.Populaţia Caramurat-ului. s-au încasat de la locuitori: la stat 583.

a urmat apoi zăpadă şi îngheţ cu frig de 12-15 grade care a ţinut până spre sfârşitul luni Martie.călduroase au uscat pământul. scoţând la iveală şi verdeaţa pe câmp. .

care nu pot aduce nici un fel de laudă populaţiei germane. Adam Zaremba. Germanii din Caramurat. mult mai mică. Astăzi Nemţii. Hieronimus Bartsch. în timpul vremelnicei ocupaţiunii germane.CARAMURATUL ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI MONDIAL Din statistica încheiată asupra numărului populaţiei Caramurat-ului pe naţionalităţi. Şi fiindcă nepărtinirea şi obiectivitatea. Numele acestora s-a trecut pe marmora comemorativă prinsă în zidul din interiorul bisericii germane din Caramurat. ca un omagiu bine meritat pentru cei ce s-au stins apărând stindardul tării. au adus lucruri scoase chiar din casele . Dintre români. Germanii au plecat la oaste în număr foarte redus. Locuitorii români din Caramurat. toţi românii din Caramurat. După numeroase relatări. au rămas şi în timpul ocupaţiei în Caramurat. Knistler. ei nu erau traşi la răspundere. s-au prezentat la datorie. care altfel s-ar fi pedepsit. Agreaţi de oştirea cotropitoare. buni pentru oştire. Iosef Voitovici şi Anton Mak. rezultă că populaţia germană e în număr mai mare. Iosef Bartsch. faţă de totalitatea locuitorilor. Iohanes Gotz. Aceasta dealtfel se poate constata şi din numărul jertfelor aduse pentru patrie de cele două naţionalităţi ale comunei Caramurat. Wednel Tuchscherer. era mult mai scăzută faţă de români şi avea în stăpânire o întindere de pământ. Dominicus Hirsch. Germanii au sacrificat 15 vieţi de tineri înrolaţi în armată şi anume: Caspar Furch. Ferd. nenorocirile războiului. Karl Bachmaer. Nemţii nu s-au refugiat. în timpul războiului şi în deosebi. ne îndeamnă să spunem tuturor lucrurilor pe numele lor adevărate. trebuie să arătăm că atitudinea Germanilor era condamnabilă. faptele s-au petrecut în chipul următor: La decretarea mobilizării. Iohanes Drescher. demne de toată încrederea. sunt mai bogaţi şi procentajul populaţiei e în favoarea lor. şi-au găsit moartea în războiul pentru întregirea neamului peste 100 de eroi. deşi cu puţin înainte de războiul mondial. pun la originea bogăţiei celor mai multe familii germane. Mai mult decât atâta. Dar. Philipp Schaffer. Casele româneşti au fost jefuite şi avuţiile trecute în gospodăriile nemţeşti. în Caramurat s-au petrecut fapte. Wandel Ternes. pentru fapte. Ludvic Sohn.

Românilor refugiaţi. românii din Caramurat. porci şi oi. Numărul locuitorilor germani în Caramurat. Ei au bine pronunţată tendinţa spre traiul orăşenesc. din Constanta. ei ştiu că acolo lângă brazda de pământ e bogăţia. la cifre îngrijorătoare pentru romani. pământul lor ajungând în mâinile nemţilor. românii din Caramurat. cai. fapte care au dus la neînţelegeri şi încăierări sângeroase. iar pe ale lor distruse. Românii de după război au o mentalitate cu totul aparte. s-au furat vite. cei mai mulţi reuşind să tăinuiască dovezile compromiţătoare şi aruncând vina în sarcina trupelor ocupante. ruinate. jefuite. buni gospodari de altfel. neînstrăinând cu nici un preţ avutul dobândit. ţin cu orice preţ la învăţătura înaltă. stau următoarele constatări: nemţii. boi. La originea acestor triste consecinţe a unor orientări cu totul greşite. până când românii şi-au revenit pe urma loviturilor primite. au trecut mulţi ani. Moştenitorii proprietarilor sunt animaţi de aceeaşi orientare. în timp foarte scurt reuşesc să intre în stăpânirea pământului şi în câţiva ani întemeiază noi gospodarii. La sfârşitul războiului. ce. astăzi întrecându-1 pe al Romanilor. de la război încoace a crescut considerabil. caută pe toate căile să acapareze cât mai mult pământ. cu privire la mişcarea populaţiei şi repartizarea avuţiilor pe naţionalităţi. întorcându-se la vetrele lor. locuind în case cu chirie şi deşi la început sunt cu totul lipsite de avere. În afară de aceasta. Multe familii de români şi-au lichidat bunurile ce aveau şi sau stabilit la oraş. Terenul cultivabil e în mare parte în posesiunea nemţilor. Mulţi dintre foştii luptători români şi-au găsit avutul în curţile şi magaziile nemţilor. ajung după cum am văzut. Familii numeroase venite din Basarabia se stabilesc în comuna. Bineînţeles. MICŞORAREA AVUŢIEI LA ROMÂNI Statisticele încheiate în ultimii ani. germanilor nu li s-a putut face nici un râu. În afară de mobilă şi lucruri de valoare. au găsit gospodăriile nemţeşti bine întărite. În orice caz. .

Din viaţa mocanilor (Amintirile tatălui meu) Tatăl meu. căci numeroşi dintre ei în loc să asigure un venit familiei lor la momentul finalizări au înmulţit numărul destul de mare al şomerilor intelectuali. dintr-o lume aproape uitată. În ziua hotărâtă ciobanii. Când se ivi cârceagul. şi plecau spre Caraomer. în schimbul căreia. neam înspăimântat cu toţii. cu cârdurile de oi pe care le aveau în îngrijire. trebuia să părăsim Dobrogea şi să ne îndreptăm spre munte. îmi povestea cu amănunte preţioase scene neuitate din viaţa de pribegie a mocanilor care cutreierau cu turme Dobrogea. luau merinde pentru mai multe zile şi cele trebuincioase drumului. Români din Caramurat nu păstrează deci continuitatea aducătoare de bogăţii a plugăritului şi astfel multe familii s-au ruinat cu creşterea copiilor lor la şcolile înalte. ca un străjer singuratec. Aici veneam primăvara. pentru copiii săi. unde mă învoiam cu turcii pentru adăpostul oilor pe timpul cât se simţea nevoia. trebuie să dea copiilor lor.” Cea dintâi stână mi-am aşezat-o la Muslui. Primăvara ne întorceam la Muslui. în preajma zilei de 1 Mai porneam cu turmele spre munţii .cred ei. Cheltuielile grele sunt întreţinute adeseori cu sacrificarea pământului care iarăşi trece în posesiune germană. de la Tulcea până la hotarul Bulgarilor: „Când treceam Dunărea. În fiecare an de atunci. unde găseam loc de păşunat îmbelşugat. Ce era să facem. Stăteam până la Sfântul Dumitru. de la Dunăre şi până la graniţa bulgară. Veneam apoi şi eu la Caraomer. cu oile în cârduri numeroase plăteam autorităţilor o sumă. oile erau lăsate să pască pe toată întinderea Dobrogei. rămas încă din şiragul vechilor colonişti ai Caramurat-ului. scută sau la vre-un punct de hotar pe care-1 cunoscusem în alţi ani. Eram înţeleşi mai de înainte că în momentul sosirii mele acolo ne vom întâlni cu toţii la o movilă. De aceea şcoala de la oraş atât de costisitoare este un ideal al fiecărui tată de familie. Acolo era salvarea oilor noastre.

dimpotrivă ne priveau cu multă duşmănie. erau păzite de ciobani şi de câini. Stâna o făceam la marginea pădurii. până ce am putut spune.Iată aici se întinde pământul meu. Adese ori. Am muncit o săptămână încheiată. Noi poposeam cu turmele noastre. atâta nu ar fi fost de ajuns. întotdeauna. reîncepeam săptămânile de drum şi pribegie. La 1 iunie. între brazdele trase de mine Se vede treaba că am rostit aceste vorbe într-un ceas rău. În anul 1880. apoi cârdurile erau urmate de 2-3 căruţe. m-am mutat la Toxof. După ce îmi înjghebai un început de gospodărie. Nutreţ pentru turme aveam tot timpul căci ciobanii aveau poruncă să împartă terenul de păşunat aşa fel ca oile să nu ducă nici o lipsă. Aşezarea în Dobrogea. pe care încărcam alimentele. De aici puţin mai târziu. aşa că nu se ducea nici o lipsă de nutreţ. m-am pus să-mi brăzdez şi sa-mi hotărnicesc pământul pe care l-am cumpărat. cumpărând pământ întins de la stat. Ne înţelegeam cu ei mult mai bine. În fiecare noapte un cioban se ocupa numai cu culegerea vreascurilor pentru cele 6-7 focuri pe care Ie aprindeam. împădurit pe coaste şi la vârf cu limpeziş. La fiecare cârd aveam 2-3ciobani. În luna septembrie scoboram iarăşi în câmpie. spre Buzău.Buzăului. care aveau la îndemână măgăruşi obişnuiţi cu drumurile lungi. Oile le separam în cârduri aparte. căci fiarele foarte adese dădeau târcoale oilor. ierburile erau mari şi dese. Oile împărţite în cârduri. înţărcam mieii. Pe câmpia Bărăganului oamenii nu erau ospitalieri. pana la locul aşezări pentru iernatec. Treceam Dunărea pe la Hârşova. împăcat şi mulţumit: . pe câmpie nu cădea zăpadă toată iarna. Dar. La munte oamenii erau mai buni. mă pomeni cu un colonel . m-am aşezat la Muslui. Drumul îl făceam pe jos şi ţinea 2-3 săptămâni. spre apele Buzăului. De foc le era frică şi nu se apropiau. mălaiul şi lucrurile trebuitoare la îngrijirea stânei. La stână aveam căşărie şi făceam brânza în cantităţi mari. apoi urmam drumul cel mai scurt ce străbate Bărăganul. Turmele le împărţeam în cârduri. în muntele Şiriu. ca să speriem urşii. iar mieii în alte cârduri îi duceam la înălţimi mai mari. că nu mult după aceea.

practicabile fără greutăţi pe timp frumos şi accidentate pe vremuri de ploaie ori zăpezi mari. Argatul trăieşte la stână ani de zile. Stânele sunt aşezate la locurile cele mai prielnice ale moşiei şi cu satul sau cu şoseaua principală. încât în orice momente critice. ceea ce era un preţ foarte urcat pentru vremea aceea. Când am venit eu.Pământul acesta. Am venit apoi aici la Caramurat şi am cumpărat din moşia lui Ioniţă Blebea. pe care le-am plătit cu 60 de lei hectarul. trebuia să mă supun. Viaţa la stână e cu totul alta. iar dacă după mai mulţi ani de slujbă devotată. ca nu cumva să-l cultivi. ca şi azi. proprietar şi cioban. Nedumerit şi dezorientat. decât viaţa sătenilor plugari. creează aici forme de familii care trăiesc în cea mai perfectă armonie şi bună înţelegere. Între stăpân şi argat. pleacă de la stăpân . îşi dobândeşte un trai lipsit de griji. blânzi şi cuviincioşi şi în toate împrejurările dovedeau sentimente de prietenie pentru români". ce şi-au păstrat încă pământul şi îl lucrează cu aceeaşi pasiune care i-a însufleţit cu decenii în urmă. căci aceasta s-ar pedepsi. e destinat altor scopuri! De-aia am venit să ţi comunic. nu poate să-ti aparţină d-tale. care toate aparţin marilor proprietari Români.ce venise la mine şi îmi vorbi apăsat: . primar la Caramurat era Bektimir Cârn iar nemţii erau în număr de 25-30 de familii. colonelul era pus la cale de bulgarii din împrejurimi. niciodată n-am pomenit între ei vre-o neînţelegere. 400 de hectare. VIAT-A LA STÂNĂ Pe mereaua comunei Caramurat. Tătarii erau şi pe-atunci. sunt în legătură prin drumurile tăiate peste câmp. Mai târziu am aflat că. sunt aşezate 5 stâne. unul e gata aşi da viaţa pentru altul. Aici. n-aveam ce face. Românii cu tătarii trăiau foarte bine. care nu prea vedeau cu ochii buni colonizările româneşti. sunt atât de strânse legăturile. Izolarea aceea care întotdeauna tinde să solidarizeze pe puţinii oameni ce trăiesc departe în singurătate. îşi strânge o mică avere pentru mai târziu.

Stânele din Caramurat. Câinii te înconjoară lătrând într-una. totuşi mulţumiţi în suflet de traiul acesta al linişti şi sănătăţii viguroase. acesta îngrijeşte cu dragă inimă să-1 înzestreze şi să-1 gospodărească. Odăile sunt pline de icoane cu scene religioase. Arde cu vreascuri şi cu lemne. apoi după masă. oile sunt la adăpost. Sunt lupii flămânzi. populaţia stânei se strânge lângă vatra din odaia stăpânului. Are mai multe încăperi. Între timp se aud urlete prelungi ca nişte vaere înfricoşătoare.pentru vre-un eveniment fericit. pană când se aude un semnal. o fluierătură prelungă. Dar mulţi dintre ei. unde se fabric caşul. Aceasta e casa stăpânului. încep basmele. În jurul casei stăpânului. ca la casele vechi bătrâneşti. cu covoare româneşti în partea dinspre perete. ori chiar între . dar ciobanii nu au vre-o teamă. Întreagă atmosferă din odăiţele curate şi întotdeauna proaspăt văruite respiră pace şi belşug. iar câinii ii vestesc cu glas ascuţit de veghe. cinci şase dulăi lăţoşi. întâmplările şi povestirile care îi fură. ziua stâna e pustie. apoi adăposturile pentru oi şi grajdurile pentru vite. paturile înalte. e zidită din cărămidă şi în faţă are un ceardac de scânduri cu o uşiţă. de cum înserează. Alţii rămân până la moarte în casa unde au început să slujească. pe foţi până spre miezul nopţii. abia seara târziu se strâng ai casei frânţi de osteneală de munca de peste zi. În timp de iarnă. la datorie. care sunt plasate în comerţ. La o depărtare de 100 de metri de împrejmuirea curţii. chiar după căsătorie îşi întemeiază_ căminul la stână şi nu se despart de stăpânul lor. În timpul muncilor agricole. în căutare de pradă şi adăpost. În fiecare încăpere se găseşte soba de cărămidă folosită la gătit şi la încălzit. cum ar fi de pildă însurătoarea. unde se alcătuieşte programul de lucru pentru a doua zi. Îşi plasează produsele în pieţele Constanţei. se întorc cu grabă şi se îndreaptă spre casa aşezată în mijlocul stânei. devenind cu timpul un fel de membrii adoptaţi ai familiei. Fiecare stână îşi are căşăria ei. te întâmpină duşmănoşi şi gata de asalt. E cântecul lor fioros. la mici depărtări se ridică căsuţele sau colibele ciobanilor şi argaţilor. Dar. Interiorul: un cămin cald şi atrăgător. să vizităm una din stânele cari se găsesc în apropierea Caramurat-ului. o chemare scurtă şi câinii amuţesc ca prin farmec. untul şi celelalte derivate ale laptelui.

Cu un an mai târziu au mai venit 9 familii de ceangăi din Moldova şi familia tânărului Vlăduţ din judeţul Gorj. În anul 1927. în Oituz n-au mai rămas decât 3 familii care şi au întemeiat aici gospodării. Totuşi numărul sufletelor e stabilit prin grai viu la 80. OITUZ Istoric — Populaţie — Avuţii La patru kilometri. dintre care însă. Deşi vorbesc bine româneşte şi cu accent moldovenesc. au fost colonizate în total 40 de familii. Populaţie. Ceangăii din judeţul Bacău sunt catolici. curţi largi cu şoproane şi magazii. format din 13 familii de ceangăi emigraţi din comuna Călugăr. participă la serviciile religioase din biserica germană a comunei Caramurat. familii de ceangăi în casă întrebuinţează limba maghiară. unde s-au dat lupte crâncene în războiul mondial şi din împrejurul căreia. În acest an.Est de Caramurat. fiecare având gospodărie bine înjghebată. din comunele: Caramurat şi Cicârci.locuitorii comunei. au fost distribuite locuitorilor lipsiţi. 27 dintre ele s-au înapoiat în judeţul Bacău. Astăzi Oituzul numără … familii. fiecare cap de familie care hotăra să-şi dureze aşezământ în Oituz. nemulţumite de condiţiile de trai. Terenurile celor care au plecat la puţină vreme după colonizare. În cătunul Oituz sunt 30 copii. după numirea celebrei localităţi. care nu ştiu carte. dar aceasta în măsură foarte mică. ei Duminica şi în sărbători. Se află cătunul Oituz. Numele. judeţul Bacău. Dintre aceştia 75 sunt catolici şi 5 ortodocşi. face parte din unitatea administrativă comuna Caramurat. a primit de la stat 9. spre Sud . Cătunul dispune de teren şi materiale destinate acestui scop. . Numele de Oituz s-a dat cătunului. deşi populaţia ar fi bucuroasă să contribuie la ridicarea ei. Oituzul nu are şcoală. fiind condus de primăria din satul de reşedinţă. cu casă tencuită. La colonizare. Oituz-ul. Cătunul Oituz. sunt originari coloniştii.hectare de teren cultivabil şi 1 hectar izlaz. Avuţii.. Oituz-ul nu are o statistică a populaţiei. a fost înfiinţat în anul … pe moşia expropriată a lui Luca lonescu.

Vatra cătunului Oituz. sunt clădite din cărămidă nearsă şi acoperite cu stuf sau ţiglă. izlazul locuitorilor din Oituz. plătind o arendă de 250-280 lei anual hectarul. Oituz-ul e legat de Caramurat. închiriază din mereaua comunei Caramurat. era potrivit nevoile lor. Locuitorii care nu au terenuri îndeajuns pentru cultivat. În total avem în Oituz 40 de cai. îndrumarea lor pe căile ce .Hârşova şi comunele înconjurătoare. apa fiind la o adâncime de 13 metri. Animale. călăuzit de crezul binelui şi al progresului obştesc. care nu au fost încă în nici un fel amenajate. De remarcat că deşi statul nu a dat nici un ajutor bănesc ori de materiale noilor colonişti. puterea creatoare înzestrată cu flacăra divină a gemului care înaltă omul la cele mai sfinte idealuri. 20 viţei şi mânzaţi. prin drumuri primitive nou tăiate. SATUL MODEL FERDINAND I Înfăptuirile care stau la baza culturii şi civilizaţiei. ori a satului model. Pământul e productiv şi se lucrează cu uşurinţă. e următoarea: fiecare casă îşi are fântâna ei. Fiecare familie dispune de 5-6 vite. Fântâni. Locuinţe. În privinţa animalelor domestice locuitorii din Oituz stau foarte bine. Şi din toate aspiraţiile omului mare. din satul model. O caracteristică a cătunului Oituz. şoseaua Constanţa . Aceasta se explică prin uşurinţa cu care se sapă puţurile. iar cel rămas e cu totul neîndestulător. 7 vaci. 100 de oi şi 20 porci. se întinde pe o porţiune de 16 hectare. Locuinţele cătunului Oituz. Sunt largi şi cu mai multe încăperi. aceştia în scurt timp au reuşit să-şi ridice case şi gospodării bine întreţinute. este ajutorarea semenilor.La început. cea mai nobilă şi cea mai consacrată pentru urmările ei. au la temelie sufletul mare al realizatorului. dar după câţiva anii. sufletul altruist şi devotat mulţimilor până la jertfa de sine. 50 de hectare au fost trecute cantoanelor: zootehnic şi agronomic. sufletul fanatizat de credinţa biruinţei.

la dreapta şi stânga şoselei. evident. Urmaşii coloniştilor care au descălicat ţinutul Caramurat-ului. în mulţumirea de a fi cucerit laurii recunoştinţa pentru munca lor în slujba celor mulţi.Est de la Caramurat. clădire de dată mai veche. Cantonul silvic. Vasile P. a copilărit în mijlocul părinţilor lor. Dl. a fost ales din porţiunile disponibile. a fost preconizat de d-1 Vasile P. care va rămâne pentru posteritate cel mai elocvent. Sassu. şi-a dobândit locul cel mai de frunte în galeria marilor dobrogeni. a păşit la înfăptuirea acestei opere de proporţii considerabile. e aşezat la extrema Sud estică a satului model.duc la izbândirea ţelului. aproximativ 22 hectare. a simţit româneşte lângă aceeaşi brazdă răsturnată de plugul apăsat de braţe vânjoase şi acolo şi-a făurit cele dintâi gânduri pentru viitor. de natură potrivnică. vor cunoaşte mâine că întemeietorul acestui aşezământ pilduitor. Terenul destinat noului sat model. In afară de acestea. Satul model cuprinde o întindere de 72 hectare. care l-a înălţat la treapta cea mai de sus. Cantonul Silvic. şi cel mai preţios document. care au binemeritat de la patrie pentru faptele lor înălţătoare şi nepieritoare. de acolo şi-a luat merindea vieţii pentru drumul spinos şi plin de greutăţi. Din luna Aprilie 1934 şi până în Martie 1935. Sassu. s-au construit în satul model. care se găsesc. Împrejurările însă. Abia în anul 1934. din care o parte e destinat câmpului de experienţe. Satul model. Istoric. nu vor găsi răsplătire decât în conştiinţa datoriei împlinite. prin realizarea satului model. n-au îngăduit începutul celei mai modeste realizări. d. Faptele acestora. şi-a legat numele de-o operă. Sassu. având la toate intrările porţi sculptate după modelul celor ce se găsesc la intrarea gospodăriilor româneşti. e îngrădit cu împrejmuire de scândură. Cele două pavilioane care alcătuiesc acest canton. împrejmuirea uniformă. are conductă de apă curgătoare . Întreg terenul pe care sunt ridicate cantoanele. la aproape 1 kilometru spre Sud . trecând peste toate greutăţile care constau mai ales în lipsa de fonduri. cantonul zootehnic şi cantonul agronomic. datează de mai mulţi ani. satul model cuprinde apoi cantonul silvic. s-a făcut odată cu cantoanele nou zidite. iar cealaltă parte cantoanelor care formează un cartier de toată frumuseţea. următoarele cantoane: uzina electrică. cu mulţi ani în urmă. Vasile P. Fiul înţeleptului şi harnicului român Petcu Sassu.

alcătuit din 5 pavilioane construite toate în stil românesc. pe care aceştia la recoltă o înapoiază în noi cerinţe. Uzina electrică. fiecare fiind împărţit după cum urmează: 4 boxe pentru armăsari. instituţiile publice şi . Acest canton cuprinde 7 hectare de pământ. Ea e înzestrată cu un motor «Diesel» de 60 cai putere şi dispune de-o reţea de 1 km şi jumătate lungime aceasta uzină.. Castelul de apă. ca şi pe terenurile destinate pepinierelor şi experienţelor agricole. din care face parte şi întinsa plantaţie de salcâmi. Grajdurile sunt pavate pe jos. au conducte de apă curgătoare şi în despărţituri sunt instalate lumini electrice. locuinţele şi cancelaria celor doi agenţi veterinari ai cantonului. Cantonul Agronomic. Acest castel are o capacitate de 3 vagoane şi deserveşte toate cantoanele satului model. Cantonul Zootehnic. La intrare. Acest canton are în îngrijirea sa un teren de aproape 300 hectare pământ. e înălţat castelul de apă. Extremele din dreapta şi stânga ale vastei curţi. împrejmuit în întregime cu gard de sârmă. În unghiul din dreapta cantonului zootehnic. În canton se găsesc locuinţele funcţionarilor şi cancelaria de lucru. cu streşini larg deschise în afară. 5 boxe pentru berbeci. De asemenea mai are în posesiune 50 de hectare. Uzina electrică a fost construită în timp de 9 luni şi jumătate. construită după cele mai străzile principale din Caramurat. 1 cameră pentru servitor şi 5 despărţituri pentru alte vite. în dreapta şi la stânga sunt construite două pavilioane de câte 4 încăperi fiecare. cu obligaţiunea să-l cultive după indicaţiile date de conducerea cantonului agronomic. Lângă uzina electrică e aşezat cantonul zootehnic. În dreapta cantonului silvic despărţită prin aceeaşi îngrăditură uniformă. clădit din beton armat şi cărămidă.şi reţea de lumină electrică. lot demonstrativ. se află uzina electrică. Castelul e alimentat cu apă de o fântână adâncă de 18 metri. sunt ocupate de două grajduri mari. Conductele de apă se întind în tot cartierul cantoanelor. Terenul acesta e împărţit la 5 locuitori din Caramurat. Cantonul oferă cultivatorilor sămânţa trebuitoare. şeful cantonul compusă din 8 camere cu baie şi un birou de lucru. alimentează cu curent electric toate cantoanele satului model. săpată la o distantă mică. 1 farmacie. În fundul curţii impunătoarea locuinţă a medicului veterinar.

Din recolta obţinută. Cantonul agronomic. care deşi au fost prevăzute în planurile alcătuite. La mijlocul cantonului e locuinţa inginerului. Satul model de mâine. Un pavilion e destinat cancelariei şi locuinţei şefului de cultură. În dreapta acestuia se află o vastă magazie pentru cereale. trei părţi revin cultivatorului. satul model mai are o serie de deziderate. 1 maşină de bătut porumb si numeroase instrumente necesare muncii agricole. cum şi baia publică. Dar. Cantonul agronomic e compus din patru pavilioane: o magazie-remiză pentru maşinile agricole. 2 cultivatoare. satul . 1 maşină de semănat pentru câmpuri de experienţă. Cele 7 hectare care alcătuiesc o continuare a curţi cantonului sunt destinate şcolii de viţe altoite. vor cuprinde fiecare pavilioane aparte şi vor fi administrate după sistemul celorlalte cantoane. în foarte scurtă vreme va deveni fapt împlinit. încă nu au fost împlinite. În proiectul iniţial pentru înfiinţarea satului model. a luat iniţiativa plantării unui frumos parc de flori pe terenul ce se află între gardul dinspre şosea şi magaziile de unelte şi cereale. dispune deocamdată de următoarele maşini şi unelte: 1 tractor modern. Maşini şi unelte. De asemenea cultivatorii au dreptul de a întrebuinţa la muncile agricole maşinile şi instrumentele cantonului. e prevăzut şi dispensarul pentru nevoile sanitare ale comunei. iar o parte cantonului agronomic. Apoi conducerea cantonului. Aceasta e zidită după acelaşi plan cu locuinţa medicului zootehnic. 1 selector. pentru cel puţin 150 de familii.natură. cele mai perfecţionate. Aceste cantoane a căror înfiinţare e apropiată. magazia de zid de cărămidă. pepinierii şi experienţelor ce se fac pentru dobândirea diverselor varietăţi selecţionate. Sassu. 1 maşină ţesală pentru buruieni. Cu construirea acestora apoi. fără a li se pretinde pentru aceasta vre-o contribuţie. cu mai multe încăperi. conducătorul cantonului. Totuşi realizarea acestora. Acestea sunt realizările de până astăzi în satul model conceput şi ridicat prin strădania continuă a D-lui Vasile P. În primăvara acestui an. 2 semănători marca “Unicum”. 1 maşină tocătoare pentru nutreţ sărat. cantonul agronomic a înfiinţat paturile calde. care produc răsad de diferite feluri de zarzavaturi. Aceste maşini şi unelte pot fi împrumutate la cerere şi sătenilor.

ciocniri sângeroase şi devastările care se semnalau aproape cu regularitate. având anumite misiuni. rămânând ca aceste scrieri să servească ca dovezi. Intre anii 1600-1820. am căutat pe toate căile obiectivitatea cea mai strictă. îngreunează nespus de mult strădania cercetătorului şi numai perspicacitatea ajutată de puţinele date cunoscute. cutreierau regiunile Dobrogei. epoca de întemeiere a multor localităţi din Dobrogea. întâmpină dificultăţi serioase.. Lipsa de documente şi date ştiinţifice pozitive. având fiecare conducere aparte. statornicia triburilor ori familiilor aşezate într-un anumit ţinut. În aceste împrejurări nu s-au creat documente scrise care să uşureze sarcina istoricului de mai târziu. jafuri. Consideraţiuni. Scopul demonstrativ. O informare justă. a fost întemeiat. Satul model Ferdinand I e întâia realizare de acest fel în Dobrogea şi va servi ca pildă de urmat tuturor înfăptuitorilor de mâine care se străduiesc pentru mulţimea poporului de jos. ca o citadelă impunătoare a civilizaţiei. folosindu- . educativ. Chestiunile ce privesc administraţia publică se rezolvă de autorităţile constituite ale comunei Caramurat. e atins de îndată ce realizările pot înfăţişa o nouă stare de lucruri ce arată tuturor mijloace practice prin care se poate ajunge o situaţie înfloritoare. ca un focar de luminaşi îndrumări sănătoase. poate aduce lumină şi adevăr în faptele trecutului nebulos. era condiţionată de invazii. Administraţia cantoanelor este autonomă.model se va înfăţişa în toata splendoarea frumuseţii lui. de ajutorare şi prosperitate. cu următoarele scopuri: demonstrativ. Face parte din comuna Caramurat. Administraţia. şi să fie completate de cunoştinţele tradiţiei. ……… CONCLUZII Alcătuirea monografiei unei localităţi dobrogene de origini mai vechi. Satul model Ferdinand I. Satul model Ferdinand I. În lucrarea de faţă. putem avea numai din scrierile călugărilor care în acele vremuri.

a contribuit la alcătuirea monografiei impulsul datoriei. spre a aduce un cât de modest aport la cunoaşterea colonizării pământului dobrogean. veniţi să întemeieze aici o nouă viată. leagănul primilor colonişti. nu tinde la recunoaşterea lucrării ca o necontestată valoare istorică. după cum s-a văzut. nu s-au păstrat dovezi şi par a fi lipsite de evenimente ori fapte importante. ale celor ce se vor mai ocupa cu conturarea atât de importantă a satelor dobrogene. Căci. Întrucât am izbăvit vor dovedi eventualele foloase. întrucât Caramuratul e una din comunele cele mai de seamă ale Dobrogei şi întâiul sat model al provinciei noastre. oricât de neînsemnat ar fi ele. sate şi cătune îşi au monografia lor. De asemenea. aproape toate comunele. avea îndatorirea preciziunilor. totul porneşte din sinceritatea desăvârşită şi simţul răspunderii. Despre epocile care sunt mai puţin caracterizate în istoricul satului Caramurat. Şi socotesc că autorul tocmai pentru cele mai sus relatate. va găsi în monografia noastră mijloacele cunoaşterii satului. cu tendinţa denigrării elementului românesc din Caramurat. Prin scrierea aceasta. Scopul monografiei noastre. În deosebi. în multe scrieri de însemnătate. aşa încât am crezut de cuviinţă să evităm presupunerile insistând mai puţin asupra lor. oamenii şi bogăţiile noastre. În pasagiile care privesc explicaţia anumitor aspecte ce se referă la situaţia Românilor şi a minorităţilor din Caramurat.mă de datele pe care le aveam la îndemână. cercetători şi scriitori de mai târziu. dacă cel puţin comunele mai însemnate. La noi. pentru restabilirea adevărului. cititorul nu trebuie să vadă intenţia ori vreo tendinţă de natură şovină. s-au spus o seamă de lucruri ce denaturează cu totul adevărul. Statele cheltuiesc sume considerabil de mari. cu aceste lucrări care fac mai uşoară cunoaşterea ţărilor respective. În ţările apusene. şi-ar avea monografiile lor. . încă s-ar aduce o însemnată contribuţie cunoştinţelor despre pământul. am urmărit cunoaşterea Caramurat-ului de către tineret şi cei interesaţi. ori în cuprinsul lucrării. ca şi de tradiţia ce s-a păstrat între locuitorii mai bătrâni. tineretul comunei Ferdinand I.

Lipsa anumitor date statistice din monografia noastră. se datorează faptului că ele nu se mai găsesc nici la autorităţi şi nici la instituţiile publice. mare parte a arhivelor fiind pierdută. voi fi recunoscător. Pentru orice observaţie binevoitoare. AUTORUL Martie . Constanţa. ori distrusă în timpul războiului mondial.1935 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->