P. 1
Dictionarul Ingerilor a-z

Dictionarul Ingerilor a-z

|Views: 370|Likes:
Published by 4Ranahita

More info:

Published by: 4Ranahita on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Adnamael „Dumnezeu este Domnul. Admachiel. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. Rafael şi Mihail. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). Adadiah [demon conducător la iadului]. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. Adatiel este un înger invocat în rugăciune. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut.). Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. Adjuchas este un înger al pietrelor. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. Adin.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Raziel. Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. subconducător al iadului. după Pistonius. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael. În Enoh el est doilea înger. După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. alţii fiind Uri Raguel Simiel.Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. Adam.”). Gavriil. Bobel şi Metathiax. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui. După altele tr este un înger al destinului uman. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron. .” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. În lucrarea ebraică Sefer. După unii este egalizat cu Adiriel. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul.

Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. În alte tradţii este un fgost serafim. Ageratos. Aftiel este un înger al zorilor. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. Henosis. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. Agathodemon este un demon. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. Moise a uitat ritualul. Autophite Hedone. După unii a fost inde ntifica Hermes. Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. Dimpreuznă cu henh el ia.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor.” Adonaios. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. Mixis. Akinetos. Când „am milă de lume sunt Adonai.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. creat de Dumneezu după „chipul Său. După unii este un conducător al nevăzutului. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. Afarof [Afriel] Afarof. Apare în unele tradiţii egiptene. Aesma este baza lui Asmodeu. .” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. Adona Adoneus. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. ca şi cel mai sfânt nume. care are după unii 16 feţe. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii. Agan este un înger al ordinii puterilor. Nonogenes şi Macaria. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. Aeon.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas). Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira.

Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie. Este prin urmare un înger juridic. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu. Aib este după unii un înger al planetei venus. Agreas [Agares].Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. menţionat în gnosticismul iudaic. Ahab. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. înger al peceţii. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru. Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Este u înger al conducerii destinului omului. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. . Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie). Ahariel este un înger luptător împotriva răului. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Este după unii un înger eshatologic. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. El este chemat stând în spre nord. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. un înger luptător împotriva răului. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Este o combinaţ fraţilor lui.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu.

Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. Arfeton. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. Albim este o pază la porţile vântului de vest. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme.” . Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. Amaie este un înger al zilei de luni. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Amafaxeton. Barach Ledes şi Nelison. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. Este după unii şi un înger al planetei marte. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Este un înger feminin după unii. Amanlaim. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Amabael este tot un înger al iernii. Este după un Amaireton sud. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. Alphariza este după unele tradiţii un demon. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. la fel cum heruvimii. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. care aparţine unu gen angelic. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. Hipeton. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. El este egalizat de unii cu Dumaliel. Amafazeton. Dup simbolul său este săgeata.

După alţii el mai este şi înger al zilei luni. În tradiţiile rabinice. Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai.şi încă alţi doi. al adevărului după unii. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Este un înger al apelor. El este înscris pe o farfurie de aur. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. În limbile antice este vor de Ananitha. Anachiel este un înger al lui saturn. Anabonas. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Anabotas. Anamalech [Adnamelech] . De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Anak este forma singulară a lui Anakim. După alţii a celui de l lea cer. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. Ameziarak. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. Zairich. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. După alţii este un înger al reproducerii. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. este după unii un demon. Seniaza. Anaita. Khu Mundad . Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. Ofiel este pentru unii un substitul al lui. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Anafiel. Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. după unii el conduce şi arhanghelii. A se vede Mrgouliath. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. Amazarek.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi.

Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. Este după unii şi un păzitor al planetei marte. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. a maicii lui Hristos. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. Aşa Haumetat. Anetat. ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. este porivit ca bun şi rău. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. Armazd. În lucrarea ZedAvesta. kabarthna Mainga. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. un îner al lunii mai. Anereton. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. Azarguştap. După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. (nemurire). În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. dar eşuiază. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). Vobumanah (bunăî gândire). Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Mai este şi un înger al aerului. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Ananel. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. Khanael. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. Andibalist. Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Amaireton este un înger invocat de Solomon. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. Mai exista încă unul: Sanaoşa. Hanel. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş.. Este un înger care după unii este invocat din înalt.Ananchel. (Ahriman). Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. Mai sunt menţionaţi Anamiti. După unii este este un înger al numel Dumnezeu. Aşa Haurna şi Anestat.” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. . Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad. Anani. Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. este un îngereste un înger ecologic. Azarkhud. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. . Anamiti.

Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. Mai este invocat ca şi Asisis.După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. Este soţie a lui Tarat. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. patron al zilei de luni. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. Missabu şi Abuhaza. .” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. După un este un înger al pescarilor. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc. conducător al planetei Saturn. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. bancherii. brookeri de comisioane şi altele asemenea. Aramaiti. patrol al zilelor de sâmbătă. din gura lui iese foc şi fum. Slujitorii lu sunt Bilet. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. El are un înger echivalent Asiej. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor.). Asichit. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. Appolyon. Arariel. Apolion. un înger al abisului.” Arafiel este Arafiel. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. El este tată a demonilor babilonici. în secolul al III-lea. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor. mai precis „nobilii. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. Anuel este un înger protector al comerţului. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. Arbgdor este un înger conducător al universului. Archana este tot un înger al planetei Saturn. maturitatea şi puterea. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. În Apocalipsă 20. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. de pază a celui de al şaselea cer. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. în special al apelor. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. 11 este un înger al abisului. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma.

Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. Arciciah este un înger al pământului. lacuri) şi „Domn al pământului. Este un înger menţionat în Talmud. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. În lucrarea Pistis Sofia. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. în folclorul iudaic este un Enoh. 7. fluvii. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. un oraş. Armisael este un înger al pântecelor. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. Ardeisur. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare. slujeşte sub Oriel. Cornelios Aripa spune „este num lui înger. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. un înger al lunii aprilie. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică. După unii este un înger al razelor soarelui. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. Arhatel este un înger al descoperirilor. (Isaia 29) şi un altar. Este un înger conduce a treia zii a lunii. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. Oriockh. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. Arepaton. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. După unii este un heruvim. Areharah este un înger al planetei saturn. Arhum hii. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. râuri. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. Ariuk. el apare c un locuitor mandrean. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. Unii spun că este identic cu Rafael. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. .

după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. Alţii sunt.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Asmodeus. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. în altele ca şi demon. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Asmodel. Asimon. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. Asmadai. Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. Sanda şi Uziel. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . Gabriel. Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger. Hamahiel). Paschan. După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Este un înger care apare în Aşmodai. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri. folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului.” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Boel.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. A fost unul dintre heruvimi după unii. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon. Ascomai este un înger invocat în exorcisme. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise.tradiţii). Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor. Chadamnai. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. Asac este un înger invocat în cer. Sinodai. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. Kalmya. Asath.

Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. Astanfaeus. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său.Aşriel. Astrompsuchos. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. Assiel este un înger al vindecărilor. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. pe când acesta e rege. Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. un înger al focului după unii. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. .” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. Astanfaeus. Este după unii echivalent cu Natamiel. După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. Mai este numit şi Herachio. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei. Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed). Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. Azmael. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului. Astel este un înger al lui Saturn. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. Etrempsuchos. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel. Atafiel este un înger care susţine cerul. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Astanchios este un înger al apelor. Nunii cred că este un înger căzut. Astrocon este un şi o putere îngerească. Astanfai. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. Aşrulin. Azariel „alegerea lui Dumnezeu. După unii este invocat cu faţa spre est. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică.

” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. . At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu. Este un înger al luptei spirituale.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. după cum au afir unele tradiţii mozaice. Auh este după unii un înger planetar. Un înger al binelui. Atrugniel. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Tagniel. Elişa ben Alauya. Achtariel. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Ketheriel. 13.lui Dumnezeu. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Aterestiv este un înger al comorilor. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. Atiel este un înger al luptei spirituale. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Ataniel. Este unul dintre marii înger ai judecăţii. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău. Aktiel. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. Atrugiel.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. Athonth este un înger creat de Dumnezeu. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot. După unii este în alianţă cu Ahiel. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. Auantiel este un înger luptător împotriva răului. Yehadiel. Athoth este un înger creat de Dumnezeu. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. După unii e un diavol al iadului. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. Aupiel. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului.referit la Akatriel. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise. Atrigiel. Auial este o pază îngerească a cerurilor. Atuesuel este un înger al omnipotenţei . Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer.

în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. Azariel este îngerul care conduce apele pământului. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. greşu şi de culoare roşie.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam.invocat la ritualuri de exorcizare. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. Azarel este un înger planetar.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. El este grupat cu Miha Harsiel. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. Azliel este un înger al invocaţiilor. Azmail. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. este se înger al în 2 Enoh. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. După unii locuieşte în cer treilea. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. după unele surse. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. . Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. „puternic. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. Azel este un înger care apare în folclor. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. Armaiti. Aramaiti. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. Azar. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. a mâinile persoanei muribunde. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. Aşviel Azmeil. unde primeşte rugăciuni. întrupat şi a vizitat pământul. [sedim]. Pruchiel şi alţi îngeri similari. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. După unii la acest moment n Azzael. este cel care a adus moartea şi sufletul. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. ţinând un măr de la pomul vieţii. Numiri alternative mai sunt Assiel. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. pentru a ajuta binele. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista.

Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. Baliel. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Bainkuh. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Baradiel. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. Balai este un înger al zilei de luni. . El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. Yurkei. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. invocat din nord. Barah „îngerul bărcilor. Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. Yukemo. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană. El execută porun celor de mai sus. Baenkekon. şi al destinului omului în plan omenesc. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. El locuieşte în primul cer. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. El este conducător al planetei jupiter. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. Barchiel. Barachiel. El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. El conduce dimpreună cu Safiel. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. un înger al vânturilor. Barhiel. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei.” Este un înger care apare în tradiţia vedică.

Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului.” După unii este un fel de cosmocrator. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului. Haniel. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. Bauach este un înger al peceţilor. Barhiel. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. Barchiel. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. în drul lui ceresc. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. Dar Abu Yazid a rămas neclintit. mai este şi prima inteligenţă. În coultism acest înger este de f un demon.. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Acesta este unul dintre primii îngeri. Este un înger al lunii octombrie. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului. luminii şi al zilei. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. . Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii.din care ieşit alţi îngeri. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. Bearechet este un înger al peceţii. Este du unii simbolizat de un porumb. care slujeşte sub Gabriel. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. Haşmal.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu. Se pare că este adeversarul unui al demon. Behemiel. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. Bardiel. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. Barsabel este un înger al lunii martie. în chilia sa. Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer.” După unii el este un înger. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor. Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Bath Kol. barbuel. Bartiabel este un înger al martie..

După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Totuşi. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. Tabath. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. Boel. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Belsal este un înger al ceasului întâi. Bigtha. Boel. Res de cinci suntsahat. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii. Labuisi şi Ublisi. Tubatu. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. Sandalfon. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. Boul.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. . El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. prinţi.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Restu sunt Atuesuel. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. Beodunos este un înger invocat la conjurări. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. Bigthon. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Zachei şi Zebrel. El ap în unele texte copte. Biztha este un demon al confuziei. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. Este un demon al distrugerii. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). Se crede că este un demon. în Iov 40. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. Brakiel este un înger al madenilor. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. care slujeşte sub Beliel. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. După unii el conduce planeta Saturn. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. Ebuhuel. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. În romano catolicism este un principiu al întunericului. duci. al noţii sub Gavriil.

Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. Cadat este un înger al purităţii. invocat de la răsărit. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. conducător al înger munţilor.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. Este un arhanghel care apare în kabala. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. Chamuel. un înger care are o origine confuză. Butathor. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. Camiuel. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului.Bull este sursă a luminii ca şi înger. După unii este un manager al soarelui. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. Este Calzas. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. un înger al cerului al V-lea din zii. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. Camiel. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. Kemuel. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. Camael. El mai slujeşte şi sub Carmax. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. de la sud. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. El ajută la împăca dintre duşmani. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. Butatar este un înger al calculelor. Ismoli şi Pafram. invocat în ritualurile solomonice. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. Burchast este un înger al aerului. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. El slujeşte sub Narconariel. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. Acest înger apare şi în zoroastrianism. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. care slujeşte în cel de al patrulea cer. în ritualuri ceremoniale. Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. În folclor ace înger este demon.

dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David. Este menţiona apocrifa lui Enoh. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Castile este un înger al zilei de joi. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. În folclorul gnostic acest înger este un demon. Hariel. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu).” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon. Uneori el este văzut ca şi demon. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai.este un înger corespondent cu Hanael. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. Chamuel. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. dimpreună cu Macheton şi Uriel. El face parte din ierarhia puterilor. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. Kamuel. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi.

Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor.a 1. Ca . În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. . Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. Hochmael. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. în Sum. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. În Iezechil 28. Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Chaucran este un înger al primei ore a zilei. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei. Chochmael. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară. 7. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. Chorkma. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Cherubiel este conducătorul heruvimilor. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. Face parte dintr-un grup separat. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. un înger al aerului. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. „copi Dumnezeu”). Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. El apare şi în folclo babilonian. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. el slujeşte sub Samael. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură.

Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. . El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general. Dabriel. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. După unii el este un înger ci un diavol. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea.Cofi este un înger al luminii. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Dahariel. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. După este un înger al luminii. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. Core este îngerul conducător al primăverii. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. Selemiah şi Asiel. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. El mai are un înger pereche după unii Barselo. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Sarea. Celălat este Anabael. destinului omului. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. Dagiel. Restul de patru scribi au fost Ecanus. După unii el nu este un înger un diavol. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Daghiel. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. El este după alţii conducătorul universului material. înger care slujeşte în cerul al treilea. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth.

legii şi al înţelepciunii. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. Zadkiel. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. Dalkiel este după unii un înger al iadului. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi. fricii şi al tremuratului. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului. Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc.” Numele lui derivă Isaia 40. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. Pentru Valentin. Dariunge. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. El este un arhon. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. În kabala demiurgul principal este Metatron. Dalmai. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu.” Domiel. 15 „alunecare în balanţă. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. după Corneli Agripa. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. . care este după unii un înger al tăce al morţii. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului). El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. prinţ al maiestăţii. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. Alţii l-au indentificat cu Mitra. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. „Dumnez este judecătorul meu. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. El locuieşte în al şaptelea cer. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel.

Este invocat de la nord. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. după unii un înger al apelor. 18 19. Donos este un înger invocat în ritualuri. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. E profundă urcă al Dumnezeu. 4. Selenia şi Asiel. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. După unii este un înge nordic. Duhael este un înger menţionat în iudaism. Egnimiel. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Doremiel este un înger al zilei de vineri. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. După unii este un înger al longevităţii. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor. După unii el locuieşte în c al VI-lea. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. San Dabuia. Dupăp unii este un diavol. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu.” După unii este un înger păzitor. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. Elkanah.]. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. . Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. Ecanus. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. El este un slujitor al lui Dumnezeu. Donquel este un înger al iubirii. Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. asocialt cu îngerul Heel. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. în ebraică „copaul purternic. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. Elyon este un înger numit în feniciană. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus.Donaban este un înger invocat în ritualuri. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. [Facere 14. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. El mai stă cu îngerul Domol. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. Eiael este un înger care domină ştiinţele. 22.

Bortakiah (Berzachia). este după unii înger planetar. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Erzla este un înger al diferilor ritualuri.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. Restul sunt Ithu Madiniel. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. Rafael. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Eneije este un înger invocat în ritualuri. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Misac şi Abednego. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. Eloha este un înge puterilor. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. După unii în cer ei au trâmbiţe.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii.un serafim care apare în unele tradiţii. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii). Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. . El este un înger invocat de diferiţi psalmi. Gabriel. Onoel. El poate fii invocat şi în ritualuri. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. Ma şi Hufatiel. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. Tautgabaoth şi Suniel. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). După alţii este un înger al fazelor lunare. Eschiel. În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter.

Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. După unii este un înger planetar. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). După unii este un heruvim. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus.Etrenpsuchos. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. După unii ele ste egalizat cu Uriel. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. folosinţa gemelor parfumurilor. . Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. Existor este un înger al zărilor. este un înger al apelor. În lucrarea lui Muller. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. Furlac este un înger al pământului. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. E invocat în rugăciune. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. Eiermiel. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie. Evreriel. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii. lucruri pentru aspirat şi aur. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Este invocat de nord. Jeremiel. Remiel.

atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. vieţii revelaţiei. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. Ragui Aktasiel. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. dacă nu mai includem pe Tobit. milei. Galmon este un înger care conduce destinul omului. El este un înger al vestirilor. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. Galgaliel este un înger principal al soarelui. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. Raziel. curajului. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. Galdel este un înger al zilei de marţi. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Galizur. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer. Gamorin. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. al învierii. Este un luptător împotriva răului. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. cerului. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. Garfial. sură după sură. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. . În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri.

Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Este un luptător împotriva răului. Gassrdia. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Gazardiel. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. invocaţi în diferite rugăciuni. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. El mai apare şi în ocultism. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea.. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni. redarea vederii. Gediel. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. puterea şi mărirea Lui. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. . Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul.” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim.

Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer.Geririel este un înger care conduce destinul omului.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Glauron. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Glarij este un înger al ceasului al treilea. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Grael. Grafiel. care slujeşte sub Veguaniel. Graşarhem Grial. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. Guadeil. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. Guziel îngeri. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. Habl este un înger cxare se crede că i. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez.

Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. . Johiel. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. acest înger a răm înfricoşat.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. Este un înger care controlează des omului. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Iaiael este un înger conducător. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Haiel. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Hailiel. Este înger invocat în exorcismul demonilor. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. Haibel este un înger patron al animalelor. Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. Jehiel. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. Hahlii este un Haiael. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. După unii este un în al zilei de vineri. („fii lui Dumnezeu”). înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. înger al destinului omului. Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. Îngerul lui corespondent este Chantare. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu. Mitiniel. Haşmael Chaiel . Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu.

Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. Hanael. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. Hariel. Acest înger apare în mitologia mahomedană. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. Este invocat de la sub şi nord. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. Hakba este un înger al inteligenţelor. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. Îngerul său corespunzător este Versagua. Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. Halacho este un înger al simpatiilor. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. Aniel. El conduce destinele omului. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. invocat duminica. Haneneil este un înger al inteligenţei. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. Este un înger al iubiri. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Hamaia este un înger slujitor. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. După unii el ar fii păzitor al Franţei. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. Este un înger al destinului omului. . Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. Halquim este un înger păzitor al cerului. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Halomel este un înger slujitor. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel.Hakaniah este unul dintre heruvimi. Onoel. Este un înger al demnităţii. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV.

Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate.”. După unii este un demon. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu. Helayef. Restul sunt Aliniel. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. înger al cuvintelor lui Dumnezeu. un înger al tăriilor. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. . Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. Este un înger al Haurnatas mântuirii. Mai este un înger al bunăvoinţei. dimpreună cu îngerul Zadkiel. alţi doi îngeri. Este asociat cu Elimeleh. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. El are stăpânie asupra morţii. Mai este şi un înger al apelor. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. Gabriel. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească. Helemelek este un înger al sezoanelor. Haşmal. El mai este numit Chondad. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. Jilaycef. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. 14. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. Este un înger al sezoanelor. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. Heziel este un înger al destinului omului. Este şi aconducător al sezoanelor anului. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri. Hiel este un înger care luptă împotriva răului. Barachiel şi Lebes.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. menţionat şi în Coran. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. El este şi „îngerul vorbitor de foc.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. Hasdiel este un înger al lui Venus. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. Chasmael.

Este un înger standard. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Hayat este un nume a lui Metatron. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. Huznot este un înger al apelor. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Hubaiel este un înger al primului cer. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. care slujeşte sub Venuaniel. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hrabariah. Husael este un înger al cerului al treilea. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel. Hingel este un înger al echinopţiului de vară. I . Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Hufaltiel. După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Hipeton. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Horeh. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. Serafiil şi alţii. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. Hariyahu. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise. Kabiel este o pază a primului cer. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice.” Kafziel. După Testamentul lui Solomon. Psachar. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Asinon. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. . E un înger care a apărut pe unele inscripţii. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. 11 fiind voit înger. în timp c Kahnael este un înger saturn. Quafasiel. Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. Kafsiel este conducător al lunii. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. El conferă har şi tărie. în lucrarea Conybeare. Kakabel. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. (Duchar). Gabriel. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kandiel 7. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. Kabarfiel este un păzitor al cerului. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. Casiel. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor.

. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii.. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii.Karniel este una dintre multele paze ale cerului. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua.. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. Kenkputa este un înger al sudului după unii.. Kinos este un nume a lui Metatron. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. (c mai sunt după unii Af. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton.. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea. El este după unii conducătorul serafimilor. Manşit şi Honon Peor). Este un mare înger arhonte. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii.. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru. Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste. . Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Hemaf. Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Knor este un înger care după unii stă în iad. El le duce în cel de al şaptelea cer. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. Kemed este un înger al inteligenţelor. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.

Lahezerim este un înger al succesului. El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. Lama este un înger al aerului. . Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. Larek. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. El este subiect al vânturilor oocidentale. înger al tronurilor. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. Se crede că acest înger are op origine babilonică. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru.” Totuşi. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Este un înger planetar. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. Rahabiel. „conducător al concepţiilor. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. Lauriah este un înger menţionat în kabala.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte.

Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Mernoe este un înger al purităţii. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. Totuşi. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. Makchideil. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. înger al transpotrurilor după unii. invocat în diferite lupte duhovniceşti. Machel este un înger al exorcismelor. Mach este un înger de încălzire. Merof este un înger al inteligenţei. Ei se succ unul altuia zilnic. Menihim. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. Machidiel. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. O Luceafăr. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic. fiul al dimineţii. Se crede că este heruvim. Menor este un înger al exorcismelor. Merasim. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. Este un înger al sâmbetelor. Seraquiel. Meresim.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. . Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. Meris.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. Cassielk. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. După unii este un înger al apelor şi al isopului. Un înger al savanţilor. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. Mentinis. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. în alte lucrări el apare ca şi un demon.

dreptăţii.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise. Migon este un nume al lui Metatron. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. Metatton. conducător al celui de al patrulea cer. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. Mesriel este un de sus celui de al Metatron. scribul ceresc. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. Mihael este un înger al destinului omului. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani. înger păzit poporului Israel. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui.. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. Gabreil şi Rariel). Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. În E 23. Totuşi. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu. biruitor al lui Satan. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. După ce pământul a deacord. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. Mikael este un înger al monarhilor. conducător al îngerilor slujitori. El mai sjuşelte cu Apien. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. Mijcol. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. al milei şi al sfinţirii. Este un înger menţionat în Persian antică. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. stăpânitor al cerului. păzitor al lui Iacob. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. După unele tradiţii se crede că moartea . El este un înger care apare şi islam. . la fel de bine înge pocăinţei. Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. al conducătorilor şi al guvernanţilor. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel.

Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. El m este conducător al domniilor.” Modeil este un înger de mare virtute. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. După unii este un înger atoatevăzutor. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. Melkeial. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. Mikhun este un înger protector al cerului. Mikliel. Mikiel este un îmger al destinului omului. Moroni este un înger al lui Dumnezeu. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Modiel este un înger al lui marte. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. Mordad este un înger al morţii. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. Mikhar. Este un înger al paradisului sau la raiului. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. Miri este un înger al timpului. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mithma Mihim. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Mirael este un înger al al luptătorilor. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire. Este un înger mare la virtute. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. . Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului.

dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. Este un înge desăvărşirii. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. . care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. 19 este numele unui oraş. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. În numeri 21. Nachiel. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. Nakiel. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. Es înger care apare în teosofia sumeriană.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani.

Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. După unii a fost un înger al cezar romani. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. Erste un înger personalizat al lui Natzach. Neugal. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. Nasarach. Este un domn al focului. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. Unii cred Nelchael este un înger căzut. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. Nisar este un înger care apare în Talmud. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. După unii este uin înger planetar. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. Nirgal „eoul cel mare” . Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. El apare în 2 regi 17. După unii acest înger era invocat în psa 9. Unii cred că el este un înger al geografiei. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. Celălat este Silmai sau Şilmai. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. Nathanael. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. al altor îngeri. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. Neţache (victorie. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. Nirgal. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Haranael. . Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. 37. „marele rege”. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. 30. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.

După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. Ofan.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. Ofiel. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat. Omael este un înger al speciilor multiple. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului.466 de ochi. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc. După alţii este u înger al planetelor. de Sf. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. „arămiu protocaliu. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. Ofan.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. o paă îngerească a porţilor de la răsărit. Este vorba de demon. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. Hman şi de Metatron. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. După unii simbolul lui este vulturul. este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. Ofaniel. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. .” după unele tradiţii. Se crede că el are peste alte 100. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. Ofiel este un înger al iubirii. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri. 100 de perechi de şi 8. Şamşiel. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. Este după alţi un înger planetar. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului.

creatori ai universului. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. . Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. Este este invocat în mai multe rugăciuni. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. Orianes. Oriel. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. Orea în Oreus. Acolo unde locuieşte. El este egalizatcu Hutriel. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. Narel este un înger al sezonului iernii. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. înger cinstit al lui Dumnezeu. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. unii este indentic cu Onoel. Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Oriockh. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. Orifiel.

Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor. invocat în diferite rugăciuni. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. El este după unii înger care a Padiel. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. . Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. apărut părinţilor lui Samson. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. Paldor este un înger al străvederii. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. Ourpaliel. [în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. raiului. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax.Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. număr de îngeri patricipatori. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu.

Pariel este un înger al izgonirii răului. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Este un înger al vânturilor de nord din rai. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Sabrael. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. Asnulim şi alţii. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. Parasiel de tronul măririi. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. Pazriel. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. dorinţelor. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. după lucrar Cartea îngerului Raziel. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. E dimpreună cu îngerii gabriel. După unii este un înger al lui Enoh.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. Este un înger al comoriulor după unii. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. . Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. un înger al destinului omului. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea.

Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. Periel. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob. Phadihel.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. Judecători 13. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). Luca 18. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. un înger lunar şi conducător al popoarelor. În geneză acest nume este şi un loc. Phinehas este menţionat în Judecători 2. Penuel. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. Uriel. . Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. Furlack este un înger al pămâtnului. Phanue. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. 29. Alţii cred că este un înger al patimilor. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. Este un înge al zilei de marţi. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. 3-18. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti. 34). Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea. El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. Phalec. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Acest înger este asociat cu soarele. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. un înger corespondent cu Themeso. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. Raguel. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. Este un înger al lunii după uni Phul. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani.

Pusiel. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. . Isaac Luria l-a asociat cu Esau. El păstrează cărţile sfinte. Deşi stă în iad nu este un demon. Purah. Din cerul al treilea. D epocrifa Enoh 11. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Pruel este un înger al vântului. Puta. Qafseil. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. De asemenea un înger al porţilor cereşti. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Psachar este o putere îngerească. Puruel. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. El se crede că slujeşt sub Israfiel. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. El slujeşte sub Bariel. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. U spun că este un locuitor al iadului. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Prauriel. Este invocat în rugăciuni. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Este invocat de la sud.Porosa este un înger al zilei de vineri. dar nu iputut da viaţă. Este indentificat cu Hadriel. Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Posriel. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. Este un înger care apare şi la iranieni. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. 16). Este un înger al pol pământului după unii. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic.

Qemuel. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. Unii cred că este un demon. care călătoreşte din Medina la Ninive. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor.000 de îngeri. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. al iadului. Kemuel. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. Radueriel. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel. Vretiel. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. „introducându-l în ordinea stabilită. Raahel este artistice. Raşiel. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii. Radmeriel este indetificat cu Dabriel. . După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). Raasiel. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. După alţii este un înge patriarhilor.). Tobias. Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. Original era numit Zehiel. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. El execută poruncile puterilor.

Surian este unul dintre îngerii enohieni. . Ureil. Zehapuriu. Rufuel. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. Este un înger luptător împottriva răului. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Raşiel. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului. Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. Ariel şi Rafail. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Yeramiel. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. Raş. Raguil. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Ragiel. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel.Raguel. Rachriel. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Remiel. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. Raşiat. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. Teliel şi Anael (Hariel). Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Fanuiel. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. După V Hugo Raguel este un demon. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti.. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. 17. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. Raauil. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. 24. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Rahriel. Ramiel. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. în tim Enoh încă trăia. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel.

apo la Solomon. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. Îngerul lui corespondent este Petechovt. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. Richo Riddia. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. Ramiel. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra. este un înger la puterilor. Se pare că el stă între două abisuri. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Reţuţiel. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Reeschit. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Remiel. Este un înger al cionstirii de părinţi. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Hajalim. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. şi purtătorul cerului. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor.” Este după unii un înger al sufletului omului. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Ridram este un islam un înger al paradisului. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. În lucrarea Targum eccelsiastic 10.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. Akrasiel. Raţiel. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. Rinezin este un înger al . ambii scri moderni.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări. Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Raziel. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători. în cele din urmă apoi la Noe. Gallizur. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Saraquel. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Îngerul lui corespondent este Plupe. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Ridia. Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger.

Este un înger al exorcismelo după unii. Risnuch este un înger al agriculturii. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale. După unii este un demon. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. Rorbarare este un înger din ceruri. Sabrael. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. Sabni. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. Sankiel. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Ţabaoth. Sabaoth. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii. Şabti este un înger invocat în ceremonii. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. După alte tradiţii este un înger temporal. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Este un înger marte luminător. Risnuch este un înger al agriculturii. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului. Unii cred c este un înger rău. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn. . Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. Rochel un înger al lucrurilor pierdute. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron.64 de îngeri păzitori ai cerului.” Risman. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum.

Simbolul lui este vulturul. Sahon este un înger planetar. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Sakniel este un înger păitor al cerului. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. Sadriel este un înger al ordinii. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Saga. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. Sasniel. Şadftiel este un înger al iadului. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. unii un înger al insectelor de apă. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. După unii este un înger planetar. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. În tradiţiile gnostice este un demon. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. Sasansagel. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. Saditiel. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Unii cred că stă în pri cer. Sahariel. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. Şachriel este un înger luptător împotriva răului. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Este un înger al vieţii omului. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. Sakriel. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. Şakziel este după . Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. El conduce a patra zii a lunii. Saggnesagiel. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic.

. Salariel. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. Este un înger al destinului. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. Şamriel este un înger păitor opus răului. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. cartea Yalkut 1. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. în literatura rabinică este un conducător demonic. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. Salilius este un înger al peceţilor. Salbabiel este un înger al iubirii. După unii este un conducător îngeresc. Satenil. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. În Talmud. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. Invocat î ritualuri ceremoniale.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. este după unii un înger al zăpezii. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. Satomail este Periel după unii. Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. Salmia este un înger la rugăciunii. Salatheel. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. Cei care cred că Samael este democ. După unii este un heruvim. Samiel. Sasanseir. Salon este un înger invovcat în rugăciuni.Şalaakiel. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. în special la binecuvântări. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. Un Samael. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom. Samoi. cred că este şi înger şi demon. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra. Salmi. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea.

În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. este desemnat „heruvimul arcii legământului. Şanşa este un conducător al altor îngeri. Sanardiriel. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. Sanchia. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. lucrarea marea cheie a lui Solomon. Gabriel alţi îngeri. Sanagalaf ceruri. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. După unele tradiţii orientale (islamice). Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. altele publicate deschis.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. El se roagă lui Dumnezeu p suflete.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. Saraiel este conducător al destinului uman. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Este un înger care se luptă împotriva răului. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. În 12 Enoh el apare ca şi demon. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. Este un înger păzitor al Edenului. . Dup unii este un serafim. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. el locuieşte în cerul al patrulea. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. Totuşi. Este un luptător împotriva puterilor demonice. „care l-a alungat pe Adam. El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Prin urmare este demon. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. El este păzitor invoca la nord..

16. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. Este un înger conducător al lui marte. Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. 21. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. Şateiel este un înger al tăcerii. Sartariel este un înger al vieţii omului. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. comparat cu îngerul Duma. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. Este un înger care apare în uu mitologii. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Jehoel . Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. Şariel şi alţii. Este o pază a porţilor cerului după unii. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Sasgariel este un înger al excorcismelor. Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea.” Este indetificat ca slujind cu Mihail.şi Arhanghelu Metatron. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. La fel este un crainic duhovnicesc. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. În kabala este îngeru sălbăticiei. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. car slujeşte sub Osgaebial. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. . Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. dimpre cu numele altor şase îngeri. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace.

Naşviel. Kemuel. Sennoi. du Zohar. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Seir este un alt nume al lui Samael. Pasajul din Matei 18. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. După unii el sunt universale. mărirea Dumnezeu este cu ei. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. În Facere 48. Seldo. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah.” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. Selith este după unii un serafim. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. Ithurel. După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. . Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. După unii este un î protector al copiilor. camal. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. pomilor fructiferi. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. Şemael. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. Este după unii şi un înger al temporalităţii. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene.

După unii este înger al creaţiei. Şikiel este un înger menţionat în siria. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Tilat.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Şfereş este un înger care apare în ocultism. Sereil. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. celălalt fiind Niddai. Şfere. Şilmai. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. Serakiel. Este un serafim. Alţii cred că este un serafim. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Şilath. demon al bolilor. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. . Şeriel. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. 20). Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. un înger al focului. Seup este ierarhia virtuţilor. După unii este un înger al planetei Mercur. Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice.

Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Aşu.creat universul. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. Îngerul corespondent este Zadkiel.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. care care ste invocat de cabalişti. El conduce destinu omului. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice. Suguşu. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. Şofiel este după unii un înger al lunii. Şislam este un înger al temporalităţii. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. Şocodiah este un înger al planetelor după unii. După unii este un înger al destinului uman. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Este un înger al temporalităţii. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi. Şisera este un înger dorinţelor. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. Chamuel. Şofriel. un înger al porţilor cerului. Şimrai este un înger al puterilor.Şimiel. Şipur este un serafim prin acre s. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu. Şofren.considerat un „înger interzis. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. Şitab este un înger invocat în ritualuri. Şitimicheum. Şaruş. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. . Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Şlasiel. Şiruşi. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu.

Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu. Apare ca şi un înger puternic. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti.ceruri. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului. Şplenditentes. în maniheism este un înger care susţine cosmosul. După un este indentic cu Mihail. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. . În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii.Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. El slujeşte sub Vachiel. Şuriah. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii. Stă grupat cu alţi îngeri. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. Este menţionat de kabala.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. Soti este un înger al orelor. Şuniah. Şunia. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. El ţine după unii cerul p umeri. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. Şoraş el îl asistă pe Metatron. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii.

. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Este un înger planetar. Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şvraoşa. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. Sariel. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel.Şuriel. Ţagmagiel. Tagried. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. Tadkiel înger al dreptăţii. înlcouit de îng Ananel. un înger care variază în ştiinţele religioase. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Metatron. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. Suriel. Şroş. Takifiel este un înger siriac. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. . Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. Periel. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. al temporalităţiilor. Metatr Ariel Şargarel. El îi judecă pe cei decedaţi. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Simbolul lui este crinzantema roşie. dimpreună cu Raguel. Taftian. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tagtiel. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate.

Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad. El conduce părţile cele de jos al iadului. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. După unii este un păitor al porţilor raiului. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. Thuriel. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme. Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. Thergi. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. „Dumnezeu atotputernic. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Tedac este un înger al exorcismelor. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. . Tariah este un nume al arhanghelului Metatron.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor.” este un înger domnie asupra animalelor. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron.

Un înger al zilei de miercuri. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. Tigmeik este un înger al peceţilor. Thragar este un înger al zilelor omului. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. Este şi un înger al comerţului după unii. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. Teiazel. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. . Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii. El ma un înger corespondent în Sith. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Tezalel. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. grup de alţi 15 îngeri. Theoska este un înger slujitor. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. Tilath este un înger invocat în rugăciune. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. Este un înger care propagă lumină. Tempa este şi un înger planetar. Thelesis. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. El mai este un înger al iubrii du unii. El mai are un înger corespondent Theosolk. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. El mai apre un înger corespunzător în Hope. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor. El mai este şi un înger vieţii. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. Uneori este indentificat cu Raguel. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor. un înger care apare în tradiţiile mandeene. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. civilizaţie şi libertate. Teletiel este un înger al destinului uman. Temacial este un înger al zilelor de vineri. Teriapel Terly. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. este un înger al plenetei venus după unii. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. Este un înger al tradiţiilor solomonice. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer.

Unii cred că este un demon. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. Tlafabort. Tilli este un heruvim sau un serafim. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. Tual este un înger al destinului uman. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. După unii are trupul peşte.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti. Onoel. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Este un înger alb după unii. . Tomiriel este un înger al destinului omului. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. Pe cap se crede că are o coroană. Este un înger al lui Mercur. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Toruaret este un îmger al toamneiu. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Tinim de un înger conducător al lunilor. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Este un înger al răzbării. Este un înger al destinului uman. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tufiel un înger păitor al cerului. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. Tubiel este un înger al verii. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. Tundis este un îner al luniulor anului. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Turel. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Este un înger al obiectelor pierdute. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului.

Este un înger a numelui lui Dumnezeu.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. alteori ca şi heruvim. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. Urzla este un înger invocat în ritualuri.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu.Turlon este un înger la vegetaţiei. regent al soarelui. Udrgazia este un înger al naşterilor. Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. Este un înger planet .a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. Urael este un înger al zilei de luni. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Umhael este un înger al primului cer. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. Şi conducător al duminicii. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. El apare ca invocat în unele litanii antice. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). Tutrusail. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. Este un înger slujitor. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. Alţii cred că este un înger. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. Une este menţionat ca serafim. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel.” (Facere 3).” El este lumina supremă a restului îngerilor. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. Unael. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. Uriaspati.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa. Ustael este un înger al cerului al patrulea. Este un înger care luptă împotriva răului. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. Usiel. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri. Este un înger măreţ şi binevoitor. Urula este un înger slujitor. După unii este un conducător al iadului. Îngerul său corespondent este Pitiam. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu.

Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Vaij este un înger al inteligenţei. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. Veraruel este un înger al destinului uman. analogi îngerilor iudeo-creştini. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. . Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. Vehiel este un înger al planetelor. Vatale viitorul. Uzah. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. Vacahiel. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. după unii al lunii. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Vel este un înger al miercurilor. Veischax este un înger al peceţilor. Uzziel. Vaol este un în planetar al lunii. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. El conduce primele raze ale soarelui. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. Uza. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. unii cred că a creat luna. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Vehrel este un înger al principalităţilor. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Veloas. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. Usiel. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale. Usiah. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila.

Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma]. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. Prauriel.Verchiel. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. El operezî sub îngerii Almir. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. .recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Vocaseil un al înger al conducerii omului. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. Uriewl. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer. Wathanael. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. După Bagavatgita. invocat de la răsărit.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. 2). Este indetificat cu Dabrueil. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. Vretiel. Vianuel.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Este considerat un înger binevoitor. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. Este un înger stăpân al invizibilităţii. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent. lui Dumnezeu. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. Îngerul lui ccorespunzător este Stochere.

Yalda Baruth. Yeson. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. Yauhriel. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Yahriel. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. . Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului. Yofiel. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Yale. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. în textele avramice de incantaţie. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul.” Yahoel. Yahos. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Yehvra. Iofiel. Ylring este un Egipt. Ysodiel „formare”. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Yael. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. Jefefiah. Yehudiah. Este un înger a lunii după unii. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Yalala este un înger păitor al cerului. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Yefefiah. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Cosmologie şi microcosmos. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale.

Unii cred că este un înger al planetei Jupiter. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. E un înger care apare pe unele înscripţii. Zachariel. Yofin. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. unii este un înger necurat. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. După Paracelsus este un înger planetar.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Zacheil. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). după alţi erudiţi este un înger al Egiptului.”). Zaafiel . Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. Adakiel. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. Este asociat cu Milkiel. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. În cab este un înger al ierarhiei puterilor. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . Zadkiel. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. Ma este numit şi „marele mistic Kura. Trouel este un înger al omului. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. În lucrarea Holenzrang der Dr. Yorkani. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Yonel este un păitzor al cerului. Zabdiel un înger supranumit Kunia. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. Sau al ordinului puterilor. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun.Yofiel. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. Alţii cred că este un înger al joilor. Abadiel. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. Zohiac Baracheil şi alţii. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. Yomael. Zabesael este un înger al anotimpurilor. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. (haşmalim). Ţadkiel.” Yurkeri. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. mai pare şi în tradiţiile siriene. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. Baradiel este un înger al bucuriei. Zacharel este Zacharel. al Torei. Zabbuk este rău. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel.

El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. Gavriil. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. Este un păitor al cerului. Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Zofiel. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Zarel este un înger al vânturilor. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Zazhahiel este un înger al oridinului . Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii.Zafiel. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. După alţii este înger planerat al lui saturn. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. Este menţionat de kabala. Este după unii u concept kabalist. Zehlebh. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Este un conducător a heruvimilor. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Zafkiel. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. Este un înger perceptor al lui Noe. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace. Zofiel. Este un înger amabil al luminii. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. Zazreil. După unii un înger al palnetei saturn. polioase. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Zakeil este un înger invocat cu Mihai.şimanin. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. mărirea şi puterea lui Dumnezeu. un înger al zilei de marţi. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. Zainon este un înger al vegetaţiei.

Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. Zerul. Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Este un păitor al lui merkabah. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. El apare în Zehueil este un înger care a railui. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zeroel. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. Zeferiah. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. El stă sub conducerea lui Melkejel. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. tradiţile hecaloth ale orientului. Zerarion şi un observator al nemuririi. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Un înger al neputinţelor după unii. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte. Zeima este un înger al cerului cincilea. Zeruch.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zehul „locuire”. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Este un înger al alegerilor irevocabile. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. . Suriel. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. Verchiel. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. Ziel un înger al binei înţegeri. Zeracheil. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zerforiah. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Saraqiel este un înger veghetor după unii. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron.

conducător după unii al destinului uman. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. Este păzitor al paradisului. După un acest înger se face referire în Numeri 3. Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur . Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii.Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. Zotiel. După unii un vindecător al stupidităţii. Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor]. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->