âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. Gavriil. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron. . De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. După altele tr este un înger al destinului uman. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut. Rafael şi Mihail.”).” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui.” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri.). alţii fiind Uri Raguel Simiel. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. Adadiah [demon conducător la iadului]. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. Admachiel. În Enoh el est doilea înger. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. Adjuchas este un înger al pietrelor. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. Adam. Adatiel este un înger invocat în rugăciune. Adin.Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). Adnamael „Dumnezeu este Domnul. Raziel. Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul. subconducător al iadului. după Pistonius. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael. Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. După unii este egalizat cu Adiriel. În lucrarea ebraică Sefer. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. Bobel şi Metathiax.

Akinetos. Agan este un înger al ordinii puterilor. Moise a uitat ritualul. Ageratos. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu. Mixis. care are după unii 16 feţe. Când „am milă de lume sunt Adonai. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. Henosis. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. Apare în unele tradiţii egiptene. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. Dimpreuznă cu henh el ia. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea.” Adonaios. Agathodemon este un demon. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. După unii a fost inde ntifica Hermes. În alte tradţii este un fgost serafim.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. După unii este un conducător al nevăzutului. Aftiel este un înger al zorilor. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. Adona Adoneus. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas).îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu. Aesma este baza lui Asmodeu. Nonogenes şi Macaria. creat de Dumneezu după „chipul Său. Afarof [Afriel] Afarof. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam. Autophite Hedone. Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. ca şi cel mai sfânt nume. Aeon. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile. Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. .

Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie. Ahab. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala.Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. El este chemat stând în spre nord. menţionat în gnosticismul iudaic. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. Este u înger al conducerii destinului omului. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie). Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. Ahariel este un înger luptător împotriva răului. Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. Aib este după unii un înger al planetei venus. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie. înger al peceţii. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. Este prin urmare un înger juridic. Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. Este o combinaţ fraţilor lui. . Este după unii un înger eshatologic. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. un înger luptător împotriva răului. Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. Agreas [Agares].

Amaie este un înger al zilei de luni. Este după unii şi un înger al planetei marte. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. Amafaxeton. Este după un Amaireton sud. Dup simbolul său este săgeata. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Este un înger feminin după unii. Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. Hipeton. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Albim este o pază la porţile vântului de vest. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Barach Ledes şi Nelison. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. El este egalizat de unii cu Dumaliel. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. Amafazeton. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. Arfeton. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer.” . la fel cum heruvimii. care aparţine unu gen angelic. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. Amanlaim. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Amabael este tot un înger al iernii. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. Alphariza este după unele tradiţii un demon. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri.

În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. Ofiel este pentru unii un substitul al lui. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. al adevărului după unii. Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer. Khu Mundad .care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. După alţii a celui de l lea cer.şi încă alţi doi. El este înscris pe o farfurie de aur. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. După alţii este un înger al reproducerii. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. Este un înger al apelor. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Seniaza. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. A se vede Mrgouliath. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. În tradiţiile rabinice. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. Anabonas. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. este după unii un demon. după unii el conduce şi arhanghelii. Anaita. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. În limbile antice este vor de Ananitha. Zairich. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel. Anafiel. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. Amazarek.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. Ameziarak. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Anabotas. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi. Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. După alţii el mai este şi înger al zilei luni. Anak este forma singulară a lui Anakim. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. Anachiel este un înger al lui saturn. Anamalech [Adnamelech] .

Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus.” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. Amaireton este un înger invocat de Solomon. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş. Mai sunt menţionaţi Anamiti. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. După unii este este un înger al numel Dumnezeu. . Andibalist. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. Anamiti. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. . Azarkhud. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. Hanel. Anereton. kabarthna Mainga. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Aşa Haumetat. a maicii lui Hristos. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism.Ananchel. Este după unii şi un păzitor al planetei marte. (Ahriman). Mai exista încă unul: Sanaoşa. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. dar eşuiază. Este un înger care după unii este invocat din înalt. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. (nemurire). Vobumanah (bunăî gândire). Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. Anetat. Azarguştap. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. Ananel. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. este un îngereste un înger ecologic. Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. Mai este şi un înger al aerului. un îner al lunii mai. Anani.. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. Aşa Haurna şi Anestat. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. Khanael. În lucrarea ZedAvesta. Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. este porivit ca bun şi rău. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. Armazd.

un înger al abisului. în special al apelor. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). Missabu şi Abuhaza. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. Mai este invocat ca şi Asisis. După un este un înger al pescarilor. brookeri de comisioane şi altele asemenea. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. El este tată a demonilor babilonici. din gura lui iese foc şi fum. Aramaiti. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. în secolul al III-lea. El are un înger echivalent Asiej.” Arafiel este Arafiel. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană.). conducător al planetei Saturn. Este soţie a lui Tarat. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. de pază a celui de al şaselea cer. maturitatea şi puterea. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească. Arariel. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma. bancherii. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. Appolyon. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. patron al zilei de luni. Arbgdor este un înger conducător al universului.După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. Anuel este un înger protector al comerţului. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. 11 este un înger al abisului. Apolion. mai precis „nobilii. patrol al zilelor de sâmbătă. Archana este tot un înger al planetei Saturn. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. Slujitorii lu sunt Bilet. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. . Asichit. În Apocalipsă 20.

În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. (Isaia 29) şi un altar. Arciciah este un înger al pământului. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. el apare c un locuitor mandrean. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. Ariuk. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. Oriockh.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. Ardeisur. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. Arepaton. Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. Arhatel este un înger al descoperirilor. Armisael este un înger al pântecelor.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. Este un înger conduce a treia zii a lunii. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. Este un înger menţionat în Talmud. După unii este un heruvim. Areharah este un înger al planetei saturn. în folclorul iudaic este un Enoh. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. Cornelios Aripa spune „este num lui înger. Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. un înger al lunii aprilie. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare. slujeşte sub Oriel. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. un oraş. Arhum hii. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. . După unii este un înger al razelor soarelui. lacuri) şi „Domn al pământului. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi. Unii spun că este identic cu Rafael. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. râuri. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. fluvii. În lucrarea Pistis Sofia. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. 7. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică.

Gabriel. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger. Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse.tradiţii). după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. în altele ca şi demon. Sanda şi Uziel. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. Asmodeus. Paschan. A fost unul dintre heruvimi după unii. Asac este un înger invocat în cer. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile.” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Boel. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor. Asmodel.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. Asimon. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. Hamahiel). Chadamnai. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. Asmadai. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Este un înger care apare în Aşmodai. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. Kalmya. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Asath. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Sinodai. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. Alţii sunt. Ascomai este un înger invocat în exorcisme.

Este după unii echivalent cu Natamiel. Astanfaeus. Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. pe când acesta e rege. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică. Azariel „alegerea lui Dumnezeu.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed). Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. Astel este un înger al lui Saturn. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. Astrocon este un şi o putere îngerească. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. Astanchios este un înger al apelor. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Nunii cred că este un înger căzut.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. Azmael.Aşriel. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. Aşrulin. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei. Atafiel este un înger care susţine cerul. Astrompsuchos. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti. Astanfai. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. După unii este invocat cu faţa spre est. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Mai este numit şi Herachio. După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri. un înger al focului după unii. Etrempsuchos. Assiel este un înger al vindecărilor. Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. . Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec. Astanfaeus. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti.

care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. Atiel este un înger al luptei spirituale. Athonth este un înger creat de Dumnezeu. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. După unii e un diavol al iadului. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului. Elişa ben Alauya. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Ketheriel. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. Atrugiel. După unii la el se face menţiune în psalmul 40.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. Auial este o pază îngerească a cerurilor. Este unul dintre marii înger ai judecăţii. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Achtariel. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. 13. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. Atrugniel. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. Ataniel. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. Auh este după unii un înger planetar. Auantiel este un înger luptător împotriva răului. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Atrigiel. Yehadiel. Atuesuel este un înger al omnipotenţei . după cum au afir unele tradiţii mozaice. . Tagniel. Aterestiv este un înger al comorilor. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor.lui Dumnezeu. Aupiel. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. Un înger al binelui.referit la Akatriel. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Aktiel. După unii este în alianţă cu Ahiel. At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. Athoth este un înger creat de Dumnezeu. Este un înger al luptei spirituale.

cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. Se spune că Azza este într-o continuă cădere.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. unde primeşte rugăciuni. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti.invocat la ritualuri de exorcizare. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. Pruchiel şi alţi îngeri similari. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. Azel este un înger care apare în folclor. a mâinile persoanei muribunde. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului. Azmail. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. este se înger al în 2 Enoh. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. greşu şi de culoare roşie. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. După unii locuieşte în cer treilea. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. După unii la acest moment n Azzael. . ţinând un măr de la pomul vieţii. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri. Azar. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. Armaiti. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. Numiri alternative mai sunt Assiel. Azarel este un înger planetar. întrupat şi a vizitat pământul. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. Aşviel Azmeil. [sedim]. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. Aramaiti. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. „puternic. Azariel este îngerul care conduce apele pământului.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. El este grupat cu Miha Harsiel. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. după unele surse.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. este cel care a adus moartea şi sufletul. Azliel este un înger al invocaţiilor. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. pentru a ajuta binele. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh.

Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. Barah „îngerul bărcilor. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. Yurkei. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. Baradiel. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Baliel. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. El execută porun celor de mai sus. Barachiel. Balai este un înger al zilei de luni. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. invocat din nord. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer.” Este un înger care apare în tradiţia vedică. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. El locuieşte în primul cer. şi al destinului omului în plan omenesc. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. Bainkuh. Barchiel. Baenkekon. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. Barhiel. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord. El conduce dimpreună cu Safiel. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. un înger al vânturilor. . Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. El este conducător al planetei jupiter. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană. Yukemo.

” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. Dar Abu Yazid a rămas neclintit. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor.. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. Haşmal. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. Bath Kol. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce. Se pare că este adeversarul unui al demon. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon. Bartiabel este un înger al martie. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer. Bardiel. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. Barsabel este un înger al lunii martie.” După unii este un fel de cosmocrator. în drul lui ceresc. Haniel.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. barbuel. Acesta este unul dintre primii îngeri. care slujeşte sub Gabriel. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. Bauach este un înger al peceţilor. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii. În coultism acest înger este de f un demon. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului. luminii şi al zilei. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. Barhiel. Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar.. Bearechet este un înger al peceţii. mai este şi prima inteligenţă. .” După unii el este un înger. Behemiel. Este du unii simbolizat de un porumb. Este un înger al lunii octombrie. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. în chilia sa. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei.din care ieşit alţi îngeri. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor. Barchiel. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu.

Zachei şi Zebrel. El ap în unele texte copte. Ebuhuel. Sandalfon. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. Beodunos este un înger invocat la conjurări. După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Totuşi. Se crede că este un demon. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. prinţi. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Boel. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. Belsal este un înger al ceasului întâi. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Bigtha.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. Tubatu. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. care slujeşte sub Beliel. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. al noţii sub Gavriil. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. După unii el conduce planeta Saturn. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. Tabath. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Res de cinci suntsahat. Brakiel este un înger al madenilor. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. Bigthon. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. Restu sunt Atuesuel. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. În romano catolicism este un principiu al întunericului. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. . care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. în Iov 40. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. duci. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Este un demon al distrugerii. Labuisi şi Ublisi. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). Boel. Biztha este un demon al confuziei. Boul.

Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. Burchast este un înger al aerului. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. un înger care are o origine confuză. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard).” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. Este un arhanghel care apare în kabala. În folclor ace înger este demon. Camael. Chamuel. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. care slujeşte în cel de al patrulea cer. Cadat este un înger al purităţii. Ismoli şi Pafram. Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. Este Calzas. Acest înger apare şi în zoroastrianism. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni.Bull este sursă a luminii ca şi înger. Camiuel. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. El ajută la împăca dintre duşmani. conducător al înger munţilor. El slujeşte sub Narconariel. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. El mai slujeşte şi sub Carmax. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. După unii este un manager al soarelui. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . în ritualuri ceremoniale. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. Camiel.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. de la sud. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. invocat de la răsărit. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. un înger al cerului al V-lea din zii. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. Butathor. invocat în ritualurile solomonice. Butatar este un înger al calculelor. Kemuel.

Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Castile este un înger al zilei de joi. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. În folclorul gnostic acest înger este un demon. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Uneori el este văzut ca şi demon. El face parte din ierarhia puterilor. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii.” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste.este un înger corespondent cu Hanael. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. Este menţiona apocrifa lui Enoh. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. Chamuel. dimpreună cu Macheton şi Uriel. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Hariel.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Kamuel.

După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. în Sum. Hochmael. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. el slujeşte sub Samael. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. În Iezechil 28. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. Chaucran este un înger al primei ore a zilei. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Cherubiel este conducătorul heruvimilor. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. Chorkma. Ca . Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon.a 1.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei. Chochmael.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel. Face parte dintr-un grup separat.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. . este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. un înger al aerului. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. 7. Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat. Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. „copi Dumnezeu”). El apare şi în folclo babilonian.

Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. Restul de patru scribi au fost Ecanus. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. înger care slujeşte în cerul al treilea. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. Dagiel. Dabriel. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. Daghiel. . Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general. Core este îngerul conducător al primăverii. După unii el nu este un înger un diavol. Sarea. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. Dahariel. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. El este după alţii conducătorul universului material. Selemiah şi Asiel. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. După unii el este un înger ci un diavol. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. După este un înger al luminii. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. El mai are un înger pereche după unii Barselo. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. Celălat este Anabael. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. destinului omului. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală.Cofi este un înger al luminii.

El locuieşte în al şaptelea cer. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul.” Numele lui derivă Isaia 40. Pentru Valentin. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. legii şi al înţelepciunii. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. Dariunge. fricii şi al tremuratului. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu.” Domiel. „Dumnez este judecătorul meu. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Dalkiel este după unii un înger al iadului. Zadkiel. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului). Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul. În kabala demiurgul principal este Metatron. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. Dalmai. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. care este după unii un înger al tăce al morţii. Alţii l-au indentificat cu Mitra. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi. . El este un arhon. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. prinţ al maiestăţii. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. după Corneli Agripa. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. 15 „alunecare în balanţă. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail.

Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). Selenia şi Asiel. Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. după unii un înger al apelor. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. 4. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. 18 19. După unii este un înge nordic. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă.]. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. E profundă urcă al Dumnezeu. . Elyon este un înger numit în feniciană. Duhael este un înger menţionat în iudaism. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. După unii el locuieşte în c al VI-lea. Donquel este un înger al iubirii. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. Ecanus. Dupăp unii este un diavol. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. El mai stă cu îngerul Domol. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. După unii este un înger al longevităţii. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. Donos este un înger invocat în ritualuri.” După unii este un înger păzitor. asocialt cu îngerul Heel. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. Egnimiel. 22. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. Este invocat de la nord. San Dabuia. Doremiel este un înger al zilei de vineri. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. [Facere 14. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu. El este un slujitor al lui Dumnezeu. Eiael este un înger care domină ştiinţele. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune.Donaban este un înger invocat în ritualuri. în ebraică „copaul purternic. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. Elkanah. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor.

Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. Eloha este un înge puterilor. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. După alţii este un înger al fazelor lunare. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. Eneije este un înger invocat în ritualuri. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii). Esahiel este un înger al ordinului puterilor. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. După unii în cer ei au trâmbiţe.un serafim care apare în unele tradiţii. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Rafael. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. El poate fii invocat şi în ritualuri. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. . În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. Bortakiah (Berzachia). Onoel. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. este după unii înger planetar. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). Restul sunt Ithu Madiniel. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. Gabriel. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. Tautgabaoth şi Suniel. Misac şi Abednego. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Ma şi Hufatiel. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Eschiel. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor.

Eiermiel. Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate.Etrenpsuchos. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. folosinţa gemelor parfumurilor. Jeremiel. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Este invocat de nord. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. este un înger al apelor. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. lucruri pentru aspirat şi aur. Existor este un înger al zărilor. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii. În lucrarea lui Muller. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. După unii este un heruvim. . Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. E invocat în rugăciune. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. Furlac este un înger al pământului. După unii este un înger planetar. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Remiel. După unii ele ste egalizat cu Uriel. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. Evreriel. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii.

Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. vieţii revelaţiei. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. cerului. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. milei. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. dacă nu mai includem pe Tobit. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Gamorin. Garfial. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. al învierii. Galdel este un înger al zilei de marţi. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. El este un înger al vestirilor. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. curajului. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. sură după sură. Galmon este un înger care conduce destinul omului. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. . Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. Ragui Aktasiel. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. Galizur. Este un luptător împotriva răului. atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. Raziel. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. Galgaliel este un înger principal al soarelui.

În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. puterea şi mărirea Lui. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul.” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti.. Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni. redarea vederii. Gassrdia. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor. El mai apare şi în ocultism. Gazardiel. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. Este un luptător împotriva răului. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. . Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului. Gediel. invocaţi în diferite rugăciuni. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe.

sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii.Geririel este un înger care conduce destinul omului. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. Graşarhem Grial. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. Glarij este un înger al ceasului al treilea. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. Glauron.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. Grafiel. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Guziel îngeri. lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Habl este un înger cxare se crede că i. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Guadeil. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. care slujeşte sub Veguaniel. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Grael.

Haşmael Chaiel . Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Haiel. Îngerul lui corespondent este Chantare. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu. Este un înger care controlează des omului. Johiel. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. Mitiniel. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. După unii este un în al zilei de vineri. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. Haibel este un înger patron al animalelor. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. . Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. înger al destinului omului. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. acest înger a răm înfricoşat. Este înger invocat în exorcismul demonilor. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. Jehiel. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. Hahlii este un Haiael. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Hailiel. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. („fii lui Dumnezeu”). Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Iaiael este un înger conducător. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază.

mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. După unii el ar fii păzitor al Franţei. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi.Hakaniah este unul dintre heruvimi. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. El conduce destinele omului. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. Halomel este un înger slujitor. Acest înger apare în mitologia mahomedană. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. Este invocat de la sub şi nord. Haneneil este un înger al inteligenţei. Halquim este un înger păzitor al cerului. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. Hariel. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. Hakba este un înger al inteligenţelor. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. Este un înger al demnităţii. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Hamaia este un înger slujitor. Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. Halacho este un înger al simpatiilor. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. Hanael. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. . Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. Îngerul său corespunzător este Versagua. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Este un înger al destinului omului. invocat duminica. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. Aniel. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. Este un înger al iubiri. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. Onoel.

Mai este un înger al bunăvoinţei. Helemelek este un înger al sezoanelor. alţi doi îngeri. Chasmael. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Haşmal. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. Este asociat cu Elimeleh. Heziel este un înger al destinului omului. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. Este un înger al Haurnatas mântuirii.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. Este un înger al sezoanelor. El mai este numit Chondad. înger al cuvintelor lui Dumnezeu. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. Gabriel. După unii este un demon. . menţionat şi în Coran. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. Mai este şi un înger al apelor. un înger al tăriilor. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. El are stăpânie asupra morţii. 14. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hasdiel este un înger al lui Venus. Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Restul sunt Aliniel. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească.”. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. dimpreună cu îngerul Zadkiel. Hiel este un înger care luptă împotriva răului. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil. Helayef.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. Barachiel şi Lebes. Este şi aconducător al sezoanelor anului. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. El este şi „îngerul vorbitor de foc. Jilaycef.

După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. care slujeşte sub Venuaniel. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Este un înger standard. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. I . Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. Hayat este un nume a lui Metatron. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. Hufaltiel. Hingel este un înger al echinopţiului de vară. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hariyahu. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. Horeh. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. Huznot este un înger al apelor. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. Hipeton. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Husael este un înger al cerului al treilea. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Hrabariah. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail. Serafiil şi alţii. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. Hubaiel este un înger al primului cer. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. După Testamentul lui Solomon. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. . Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. Gabriel. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. în timp c Kahnael este un înger saturn. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. în lucrarea Conybeare.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. Kandiel 7.” Kafziel. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. Kafsiel este conducător al lunii. 11 fiind voit înger. Kabarfiel este un păzitor al cerului. Kakabel. Psachar. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. Asinon. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. Casiel. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. Quafasiel. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. Kabiel este o pază a primului cer. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. (Duchar). Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. El conferă har şi tărie. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată.

Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea. Este un mare înger arhonte. El este după unii conducătorul serafimilor. Hemaf. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru.. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu.. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. El le duce în cel de al şaptelea cer.. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor.. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului.. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kemed este un înger al inteligenţelor. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua.. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Manşit şi Honon Peor). Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton. Kenkputa este un înger al sudului după unii. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Kinos este un nume a lui Metatron.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. . Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii.Karniel este una dintre multele paze ale cerului. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer. (c mai sunt după unii Af. Knor este un înger care după unii stă în iad.

Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Lama este un înger al aerului. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. Se crede că acest înger are op origine babilonică. Lahezerim este un înger al succesului. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. „conducător al concepţiilor. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. Rahabiel.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. înger al tronurilor. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. . După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Este un înger planetar. El este subiect al vânturilor oocidentale. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi.” Totuşi. Lauriah este un înger menţionat în kabala. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. Larek. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti.

invocat în diferite lupte duhovniceşti. Ei se succ unul altuia zilnic. Merof este un înger al inteligenţei. Merasim. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. După unii este un înger al apelor şi al isopului. . Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. în alte lucrări el apare ca şi un demon. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. Cassielk. Seraquiel. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. Meris. Machel este un înger al exorcismelor. fiul al dimineţii. Este un înger al sâmbetelor. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. Menor este un înger al exorcismelor. Un înger al savanţilor. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. Mentinis. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. O Luceafăr. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. Se crede că este heruvim. Machidiel. Mach este un înger de încălzire.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. înger al transpotrurilor după unii. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. Mernoe este un înger al purităţii. Meresim. Makchideil. Menihim. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. Totuşi.

Mesriel este un de sus celui de al Metatron. scribul ceresc. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. Este un înger menţionat în Persian antică.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise. păzitor al lui Iacob. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85. conducător al îngerilor slujitori. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. El este un înger care apare şi islam. înger păzit poporului Israel. biruitor al lui Satan. Migon este un nume al lui Metatron. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. Totuşi. Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. După unele tradiţii se crede că moartea . Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. Mikael este un înger al monarhilor. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. Mihael este un înger al destinului omului. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis. El mai sjuşelte cu Apien. . Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. stăpânitor al cerului. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. După ce pământul a deacord. înger al preuzneţei lui Dumnezeu.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. dreptăţii. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. Metatton. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel. conducător al celui de al patrulea cer. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. la fel de bine înge pocăinţei. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani. Mijcol. În E 23. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. Gabreil şi Rariel). Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer.. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu. Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). al milei şi al sfinţirii. al conducătorilor şi al guvernanţilor. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu.

Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Mirael este un înger al al luptătorilor. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri.” Modeil este un înger de mare virtute. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. Mikliel. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. Mikhar. Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. Mithma Mihim. Modiel este un înger al lui marte. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. După unii este un înger atoatevăzutor. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. Este un înger al paradisului sau la raiului. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului. Melkeial. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. Miri este un înger al timpului. Mordad este un înger al morţii. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire. . După unii este un înger a zborului al aviatorilor. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. El m este conducător al domniilor. Mikhun este un înger protector al cerului. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. Este un înger mare la virtute. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Mikiel este un îmger al destinului omului. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii.

El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. Este un înge desăvărşirii. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. În numeri 21. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. Es înger care apare în teosofia sumeriană. Nakiel. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. 19 este numele unui oraş. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. Nachiel. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. . Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice.

Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. El apare în 2 regi 17. După unii acest înger era invocat în psa 9. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. Neţache (victorie. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. Haranael.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Nasarach. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. După unii a fost un înger al cezar romani. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir. Nirgal. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. După unii este uin înger planetar. Erste un înger personalizat al lui Natzach. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. Este un domn al focului. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. al altor îngeri. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. 37. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. . 30. Unii cred că el este un înger al geografiei. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. Neugal. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. Nirgal „eoul cel mare” . Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. Nathanael. Celălat este Silmai sau Şilmai. „marele rege”. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. Unii cred Nelchael este un înger căzut. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. Nisar este un înger care apare în Talmud.

După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. Omael este un înger al speciilor multiple. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. de Sf. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. Ofan. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. Ofiel. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri. Este după alţi un înger planetar. Ofan. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer. După unii simbolul lui este vulturul. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. Se crede că el are peste alte 100. 100 de perechi de şi 8. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. După alţii este u înger al planetelor. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor.” după unele tradiţii. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu. Şamşiel. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. Hman şi de Metatron. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. Ofaniel. Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea. o paă îngerească a porţilor de la răsărit. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. Este vorba de demon. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. . Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. „arămiu protocaliu.466 de ochi. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. Ofiel este un înger al iubirii. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului.

Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. Oriel. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. unii este indentic cu Onoel. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. Orifiel. . El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Narel este un înger al sezonului iernii.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. creatori ai universului. Este este invocat în mai multe rugăciuni. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. Oriockh. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. El este egalizatcu Hutriel. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. înger cinstit al lui Dumnezeu. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Orea în Oreus. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. Acolo unde locuieşte. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. Orianes.

Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. Ourpaliel. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. . [în ebraică este vorba de luna lui Tişri].Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. raiului.Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. El este după unii înger care a Padiel. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. apărut părinţilor lui Samson. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. număr de îngeri patricipatori. invocat în diferite rugăciuni. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. Paldor este un înger al străvederii. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului.

Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. un înger al destinului omului. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Parasiel de tronul măririi. Este un înger al vânturilor de nord din rai. După unii este un înger al lui Enoh. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. Pazriel. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. . dorinţelor. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. Asnulim şi alţii. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Este un înger al comoriulor după unii.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Pariel este un înger al izgonirii răului. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. E dimpreună cu îngerii gabriel. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. după lucrar Cartea îngerului Raziel. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Sabrael. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu.

Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. Furlack este un înger al pămâtnului. un înger corespondent cu Themeso. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. Periel. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. Uriel. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. Phinehas este menţionat în Judecători 2. Luca 18. Raguel.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. un înger lunar şi conducător al popoarelor. Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. În geneză acest nume este şi un loc. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. Penuel. Phalec. . Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Alţii cred că este un înger al patimilor. Este un înge al zilei de marţi. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti. Phadihel. Este un înger al lunii după uni Phul. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. 34). 3-18. Judecători 13. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Acest înger este asociat cu soarele. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). 29. Phanue. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni.

Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Este un înger care apare şi la iranieni. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. D epocrifa Enoh 11. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. Este indentificat cu Hadriel. Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. Este un înger al pol pământului după unii. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Este invocat în rugăciuni. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. Posriel. Purah. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Puta. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici.Porosa este un înger al zilei de vineri. De asemenea un înger al porţilor cereşti. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. Psachar este o putere îngerească. Pruel este un înger al vântului. Prauriel. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Isaac Luria l-a asociat cu Esau. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Este invocat de la sud. Pusiel. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. El slujeşte sub Bariel. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Din cerul al treilea. Qafseil. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. Deşi stă în iad nu este un demon. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Puruel. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu. U spun că este un locuitor al iadului. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. . Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. El se crede că slujeşt sub Israfiel. dar nu iputut da viaţă. 16). Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. El păstrează cărţile sfinte.

. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit.Qemuel. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel. Raasiel. El execută poruncile puterilor. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Unii cred că este un demon. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. al iadului. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. Radmeriel este indetificat cu Dabriel. El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Tobias. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. Vretiel.). care călătoreşte din Medina la Ninive. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. Original era numit Zehiel. „introducându-l în ordinea stabilită. Kemuel. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Radueriel. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. După alţii este un înge patriarhilor. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. Raşiel.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului.000 de îngeri. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. Raahel este artistice. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli.

Ariel şi Rafail. Fanuiel. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. Rahriel. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. Raguil. Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Raşiel. Remiel. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Este un înger luptător împottriva răului. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Yeramiel. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. După V Hugo Raguel este un demon. 17. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. în tim Enoh încă trăia. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. Ramiel. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului. Rast este un înger slujitor al dreptăţii.. Ureil. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. Raş. Rufuel. Raşiat. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. Surian este unul dintre îngerii enohieni. Raauil. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. . 24.Raguel. Ragiel. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. Zehapuriu. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rachriel. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Teliel şi Anael (Hariel).

Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. Reeschit. Rinezin este un înger al . Reţuţiel. ambii scri moderni. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Este un înger al cionstirii de părinţi. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. Îngerul lui corespondent este Plupe. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Îngerul lui corespondent este Petechovt. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Raziel. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. Ridram este un islam un înger al paradisului. apo la Solomon. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. Raţiel. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. este un înger la puterilor. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Ridia. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. În lucrarea Targum eccelsiastic 10. şi purtătorul cerului. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. Ramiel. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări. Se pare că el stă între două abisuri. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron.” Este după unii un înger al sufletului omului. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. Remiel. Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. Saraquel. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Gallizur. Richo Riddia. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. Akrasiel. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. în cele din urmă apoi la Noe. Hajalim. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor.

Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului.” Risman. Rorbarare este un înger din ceruri. Risnuch este un înger al agriculturii. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii. Sabni. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. Este un înger marte luminător. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. Rochel un înger al lucrurilor pierdute. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el. . Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Este un înger al exorcismelo după unii. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Sabaoth.64 de îngeri păzitori ai cerului. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. Risnuch este un înger al agriculturii. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. Ţabaoth. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor. Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. După unii este un demon. Şabti este un înger invocat în ceremonii. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Unii cred c este un înger rău. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. După alte tradiţii este un înger temporal. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. Sabrael. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Sankiel. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele.

Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. El conduce a patra zii a lunii. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. Sahon este un înger planetar. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Sasansagel. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. Sahariel. Saggnesagiel. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. Şachriel este un înger luptător împotriva răului. Sadriel este un înger al ordinii. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. Sakniel este un înger păitor al cerului. Unii cred că stă în pri cer. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. După unii este un înger planetar. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Saditiel. Este un înger al vieţii omului. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. unii un înger al insectelor de apă. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. În tradiţiile gnostice este un demon. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Sakriel. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Saga. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Şadftiel este un înger al iadului. Şakziel este după . Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Sasniel. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Simbolul lui este vulturul.

Samiel. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea.Şalaakiel. în special la binecuvântări. este după unii un înger al zăpezii. Invocat î ritualuri ceremoniale. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. După unii este un conducător îngeresc. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. Salmia este un înger la rugăciunii. . Salon este un înger invovcat în rugăciuni. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. Salilius este un înger al peceţilor. Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. Samoi. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. Satenil. Un Samael. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. Este un înger al destinului. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. în literatura rabinică este un conducător demonic. Cei care cred că Samael este democ. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom. cred că este şi înger şi demon. Salbabiel este un înger al iubirii.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. Salariel. cartea Yalkut 1. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Salatheel.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. Satomail este Periel după unii. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. După unii este un heruvim. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. Salmi. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. În Talmud. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. Sasanseir. Şamriel este un înger păitor opus răului. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor.

El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului.. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. lucrarea marea cheie a lui Solomon. El este păzitor invoca la nord. Este un luptător împotriva puterilor demonice. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. Totuşi. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Sanchia. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. el locuieşte în cerul al patrulea. După unele tradiţii orientale (islamice). Dup unii este un serafim. este desemnat „heruvimul arcii legământului. Saraiel este conducător al destinului uman. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. Este un înger care se luptă împotriva răului. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. Sanagalaf ceruri. . Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. El se roagă lui Dumnezeu p suflete. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Gabriel alţi îngeri. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. Este un înger păzitor al Edenului. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi. Şanşa este un conducător al altor îngeri. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. În 12 Enoh el apare ca şi demon. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. Sanardiriel. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. Prin urmare este demon. „care l-a alungat pe Adam. altele publicate deschis. Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel).

este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. Este un înger care apare în uu mitologii.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. 21. Sasgariel este un înger al excorcismelor. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. dimpre cu numele altor şase îngeri. Este o pază a porţilor cerului după unii. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. Este un înger conducător al lui marte. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. comparat cu îngerul Duma. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. În kabala este îngeru sălbăticiei. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. Sartariel este un înger al vieţii omului. Şariel şi alţii. Jehoel .” Este indetificat ca slujind cu Mihail. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. 16. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. Şateiel este un înger al tăcerii. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. La fel este un crainic duhovnicesc. . În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti.şi Arhanghelu Metatron. car slujeşte sub Osgaebial. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii.

dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. Ithurel. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. du Zohar. Este după unii şi un înger al temporalităţii. . După unii este un î protector al copiilor. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. Selith este după unii un serafim. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. mărirea Dumnezeu este cu ei. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. După unii el sunt universale. După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Seldo. Seir este un alt nume al lui Samael. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. Pasajul din Matei 18. pomilor fructiferi. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. Kemuel. Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. Şemael. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. Naşviel. În Facere 48. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. Sennoi. camal. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene.

Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Şfere. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. Serakiel. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. Şilmai. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor. Şikiel este un înger menţionat în siria. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Seup este ierarhia virtuţilor. un înger al focului. . Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. Sereil. Tilat. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Este un serafim. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise. Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. Şfereş este un înger care apare în ocultism. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Şilath. După unii este înger al creaţiei. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. Alţii cred că este un serafim. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. 20). Şeriel. celălalt fiind Niddai. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. demon al bolilor. După unii este un înger al planetei Mercur.

Şofiel este după unii un înger al lunii. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. care care ste invocat de cabalişti. După unii este un înger al destinului uman. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. un înger al porţilor cerului. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului. Aşu. Şofriel. Şislam este un înger al temporalităţii. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Şimrai este un înger al puterilor. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. Şipur este un serafim prin acre s. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Este un înger al temporalităţii. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. . Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi.considerat un „înger interzis. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu. El conduce destinu omului. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. Şocodiah este un înger al planetelor după unii. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah.Şimiel. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Şiruşi. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Suguşu. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. Şofren. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Şitimicheum. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron. Îngerul corespondent este Zadkiel. Şisera este un înger dorinţelor. Şlasiel.creat universul. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Chamuel. Şitab este un înger invocat în ritualuri. Şaruş. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka.

Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. El slujeşte sub Vachiel. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Şuniah. Apare ca şi un înger puternic. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. Soti este un înger al orelor. Şuriah. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. . După un este indentic cu Mihail. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti.Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. în maniheism este un înger care susţine cosmosul. Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. El ţine după unii cerul p umeri. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii. Şoraş el îl asistă pe Metatron. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. Este menţionat de kabala.ceruri. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului. Şunia.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Stă grupat cu alţi îngeri. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Şplenditentes.

Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. un înger care variază în ştiinţele religioase. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. Şroş. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis.. . Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. Tadkiel înger al dreptăţii. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon. Este un înger planetar. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Simbolul lui este crinzantema roşie. înlcouit de îng Ananel. Periel. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. Tagtiel. Ţagmagiel. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. Taftian. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. Metatr Ariel Şargarel. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. Tagried. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. dimpreună cu Raguel. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. Metatron. Sariel. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. El îi judecă pe cei decedaţi. Şvraoşa.Şuriel. Suriel. Takifiel este un înger siriac. al temporalităţiilor. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate.

Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. Thergi. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. „Dumnezeu atotputernic. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Tedac este un înger al exorcismelor. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. După unii este un păitor al porţilor raiului. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut. El conduce părţile cele de jos al iadului. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie. . Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. Thuriel. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme.” este un înger domnie asupra animalelor. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron.

Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Tilath este un înger invocat în rugăciune. Thragar este un înger al zilelor omului. Este un înger care propagă lumină. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. Este un înger al tradiţiilor solomonice. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. Tempa este şi un înger planetar. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. El ma un înger corespondent în Sith. grup de alţi 15 îngeri. Tezalel. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. Un înger al zilei de miercuri. Thelesis. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. Teriapel Terly. Temacial este un înger al zilelor de vineri. El mai apre un înger corespunzător în Hope. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. El mai are un înger corespondent Theosolk. civilizaţie şi libertate. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. Uneori este indentificat cu Raguel. un înger care apare în tradiţiile mandeene. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. El mai este şi un înger vieţii. Theoska este un înger slujitor. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. . Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. este un înger al plenetei venus după unii. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Teletiel este un înger al destinului uman. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. Teiazel. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii. El mai este un înger al iubrii du unii.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. Tigmeik este un înger al peceţilor. Este şi un înger al comerţului după unii. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor.

În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Este un înger al lui Mercur. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. După unii are trupul peşte. Tundis este un îner al luniulor anului. Unii cred că este un demon. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Tual este un înger al destinului uman. Tlafabort. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Este un înger al obiectelor pierdute. . Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. Tubiel este un înger al verii. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. Tufiel un înger păitor al cerului. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. Este un înger alb după unii. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. Tinim de un înger conducător al lunilor. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. Pe cap se crede că are o coroană. Este un înger al destinului uman. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. Toruaret este un îmger al toamneiu. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. Tomiriel este un înger al destinului omului. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Onoel. Turel. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tilli este un heruvim sau un serafim. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. Este un înger al răzbării. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului.

După unii este un conducător al iadului. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. alteori ca şi heruvim.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh. Este un înger slujitor. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. Este un înger măreţ şi binevoitor. Uriaspati. Umhael este un înger al primului cer. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică.” El este lumina supremă a restului îngerilor.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. Tutrusail. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. regent al soarelui. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. Şi conducător al duminicii. Este un înger care luptă împotriva răului. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Unael. Udrgazia este un înger al naşterilor. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Une este menţionat ca serafim. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. Alţii cred că este un înger. Urzla este un înger invocat în ritualuri. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob.Turlon este un înger la vegetaţiei. Urael este un înger al zilei de luni. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului.” (Facere 3). Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. Ustael este un înger al cerului al patrulea. Este un înger a numelui lui Dumnezeu. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. Este un înger planet . (unii cred că este un înger din Apocalipsă). El apare ca invocat în unele litanii antice. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu. Urula este un înger slujitor. Îngerul său corespondent este Pitiam. Usiel.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa.

Veloas. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. Uzah. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. Uza. Uzziel. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Usiel. Vaol este un în planetar al lunii. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El conduce primele raze ale soarelui. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Vehrel este un înger al principalităţilor. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. . după unii al lunii. Vehiel este un înger al planetelor. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. Vel este un înger al miercurilor. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. Vaij este un înger al inteligenţei. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Usiah. analogi îngerilor iudeo-creştini. Veischax este un înger al peceţilor. Veraruel este un înger al destinului uman. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. Vacahiel. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. unii cred că a creat luna. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Vatale viitorul. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale.

Wathanael. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. Prauriel. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. Îngerul lui ccorespunzător este Stochere. Vretiel. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. 2). Este indetificat cu Dabrueil. Vianuel. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent. Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. Este un înger stăpân al invizibilităţii. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. . Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. El operezî sub îngerii Almir. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. Uriewl. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. După Bagavatgita.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma]. Vocaseil un al înger al conducerii omului. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. invocat de la răsărit.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. lui Dumnezeu. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Este considerat un înger binevoitor. Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer.recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1.Verchiel. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer.

Yahos. Iofiel. . Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Yael. Yehvra. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. Jefefiah. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Cosmologie şi microcosmos. Yalda Baruth. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. Yeson. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Ylring este un Egipt. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Ysodiel „formare”. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Yehudiah. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Yalala este un înger păitor al cerului. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice. Yauhriel. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Yofiel. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Este un înger a lunii după unii. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Yahriel. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Yefefiah. în textele avramice de incantaţie. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. Yale. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti.” Yahoel. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.

După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Yofin. Este asociat cu Milkiel. Zadkiel. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . Unii cred că este un înger al planetei Jupiter. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. Trouel este un înger al omului. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. Zaafiel . Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor.Yofiel. În cab este un înger al ierarhiei puterilor. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman. Yonel este un păitzor al cerului. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. (haşmalim). Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. Baradiel este un înger al bucuriei. Adakiel. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. Ţadkiel. Zacharel este Zacharel. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Ma este numit şi „marele mistic Kura. al Torei. Zabbuk este rău. Yorkani. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Zabdiel un înger supranumit Kunia. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. unii este un înger necurat.”). un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. Zabesael este un înger al anotimpurilor. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. Yomael. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. Zacheil. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului. Alţii cred că este un înger al joilor. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. După Paracelsus este un înger planetar. Sau al ordinului puterilor. În lucrarea Holenzrang der Dr.” Yurkeri. mai pare şi în tradiţiile siriene. Zachariel. Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. E un înger care apare pe unele înscripţii. Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. Zohiac Baracheil şi alţii. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. Abadiel. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei.

Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. Este un conducător a heruvimilor. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. Este un înger amabil al luminii. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. un înger al zilei de marţi. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel.Zafiel. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel.şimanin. Este după unii u concept kabalist. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. După alţii este înger planerat al lui saturn. Gavriil. Zofiel. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Este un păitor al cerului. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. polioase. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. Este un înger perceptor al lui Noe. mărirea şi puterea lui Dumnezeu. Zehlebh. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. După unii un înger al palnetei saturn. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii. Este menţionat de kabala. Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Zarel este un înger al vânturilor. Zainon este un înger al vegetaţiei. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. Zafkiel. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . Zazreil. Zofiel. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. Zazhahiel este un înger al oridinului . „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. Zakeil este un înger invocat cu Mihai. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon.

Este un înger al alegerilor irevocabile. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Este un păitor al lui merkabah. Un înger al neputinţelor după unii. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zeracheil. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. El stă sub conducerea lui Melkejel. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. . Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. Zerarion şi un observator al nemuririi. tradiţile hecaloth ale orientului. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. Zerul. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri. Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. Zeroel. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Zeferiah. Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zeima este un înger al cerului cincilea. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. Suriel. El apare în Zehueil este un înger care a railui. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zehul „locuire”. Zerforiah. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zeruch. Verchiel. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. Saraqiel este un înger veghetor după unii. Ziel un înger al binei înţegeri.

Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. Este păzitor al paradisului. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie. conducător după unii al destinului uman. După un acest înger se face referire în Numeri 3. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic.Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor]. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. După unii un vindecător al stupidităţii. Zotiel. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful