âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui.). Rafael şi Mihail. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări.Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron. După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. . Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. Raziel. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. Adin. Adjuchas este un înger al pietrelor. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul. Adatiel este un înger invocat în rugăciune. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. După altele tr este un înger al destinului uman.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. după Pistonius. Adadiah [demon conducător la iadului]. După unii este egalizat cu Adiriel. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Adam. Adnamael „Dumnezeu este Domnul. un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. În Enoh el est doilea înger. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. Gavriil. alţii fiind Uri Raguel Simiel.” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. Admachiel. În lucrarea ebraică Sefer. Bobel şi Metathiax. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune.”). Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. subconducător al iadului.

Ageratos. Nonogenes şi Macaria. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş. Afarof [Afriel] Afarof. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. După unii a fost inde ntifica Hermes.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas).Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Henosis. Adona Adoneus. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile. Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. ca şi cel mai sfânt nume. Mixis. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. După unii este un conducător al nevăzutului. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. Akinetos. În alte tradţii este un fgost serafim. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. Aesma este baza lui Asmodeu. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Moise a uitat ritualul. care are după unii 16 feţe. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. creat de Dumneezu după „chipul Său. Agathodemon este un demon. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. Agan este un înger al ordinii puterilor. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană.” Adonaios. Aftiel este un înger al zorilor. Autophite Hedone.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. Apare în unele tradiţii egiptene. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu. Aeon. Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. Când „am milă de lume sunt Adonai. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu. Dimpreuznă cu henh el ia. .

Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. înger al peceţii. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. Ahab. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. Ahariel este un înger luptător împotriva răului. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. menţionat în gnosticismul iudaic. Este prin urmare un înger juridic. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie). Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Agreas [Agares]. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. Este o combinaţ fraţilor lui. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Este u înger al conducerii destinului omului. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer.Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. . înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Aib este după unii un înger al planetei venus. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. un înger luptător împotriva răului. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. Este după unii un înger eshatologic. El este chemat stând în spre nord.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie.

Este după un Amaireton sud. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. Amaie este un înger al zilei de luni. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. Arfeton. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. Barach Ledes şi Nelison. Albim este o pază la porţile vântului de vest. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Este un înger feminin după unii. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. la fel cum heruvimii. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. Amanlaim. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. El este egalizat de unii cu Dumaliel. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. Alphariza este după unele tradiţii un demon. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Dup simbolul său este săgeata. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. care aparţine unu gen angelic. Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. Amafaxeton. Este după unii şi un înger al planetei marte. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. Hipeton. Amabael este tot un înger al iernii.” .Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. Amafazeton. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi.

Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. El este înscris pe o farfurie de aur. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. În tradiţiile rabinice. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. este după unii un demon. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. Anafiel. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. Anabotas. Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. După alţii a celui de l lea cer. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. Este un înger al apelor. După alţii el mai este şi înger al zilei luni. Seniaza.şi încă alţi doi. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. al adevărului după unii. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. Anak este forma singulară a lui Anakim. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. În limbile antice este vor de Ananitha. De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. Numele lui original a fost în ebraică nefilim.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. Anachiel este un înger al lui saturn. Khu Mundad . Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. A se vede Mrgouliath. după unii el conduce şi arhanghelii. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. Anabonas. Anaita. Ofiel este pentru unii un substitul al lui. Anamalech [Adnamelech] . Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. După alţii este un înger al reproducerii.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. Zairich. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. Ameziarak. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. Amazarek.

El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). Mai este şi un înger al aerului. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. kabarthna Mainga. Aşa Haumetat. Anereton. ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. (Ahriman). Mai sunt menţionaţi Anamiti. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. Azarkhud. În lucrarea ZedAvesta. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. un îner al lunii mai. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. . (nemurire). Este după unii şi un păzitor al planetei marte. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Hanel. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. Anetat. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. a maicii lui Hristos. Amaireton este un înger invocat de Solomon. Azarguştap. Andibalist. Ananel.Ananchel. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. Armazd. Khanael. Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. este un îngereste un înger ecologic. Vobumanah (bunăî gândire). Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. este porivit ca bun şi rău. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian.. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş. Anamiti. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian.” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. . După unii este este un înger al numel Dumnezeu. Este un înger care după unii este invocat din înalt. Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. Anani. Mai exista încă unul: Sanaoşa. Aşa Haurna şi Anestat. dar eşuiază. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad.

Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor. patrol al zilelor de sâmbătă. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească. Mai este invocat ca şi Asisis. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn].După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel.). maturitatea şi puterea. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). patron al zilei de luni. de pază a celui de al şaselea cer. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. bancherii. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma. Asichit. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie.” Arafiel este Arafiel. din gura lui iese foc şi fum. Slujitorii lu sunt Bilet. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană. brookeri de comisioane şi altele asemenea. 11 este un înger al abisului. Este soţie a lui Tarat. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. După un este un înger al pescarilor. în special al apelor. Anuel este un înger protector al comerţului. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. Arariel. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. Archana este tot un înger al planetei Saturn. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. El are un înger echivalent Asiej. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. mai precis „nobilii. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. Missabu şi Abuhaza. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. Appolyon. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor. în secolul al III-lea. . Aramaiti. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. Apolion. un înger al abisului. În Apocalipsă 20. conducător al planetei Saturn. Arbgdor este un înger conducător al universului. El este tată a demonilor babilonici.

Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. Ardeisur. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. Ariuk. un înger al lunii aprilie.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor. Este un înger menţionat în Talmud. Arhatel este un înger al descoperirilor. Oriockh.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. fluvii. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. După unii este un heruvim. 7. Cornelios Aripa spune „este num lui înger. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. În lucrarea Pistis Sofia. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. Armisael este un înger al pântecelor. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. După unii este un înger al razelor soarelui. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. slujeşte sub Oriel. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. Arepaton. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. Este un înger conduce a treia zii a lunii. lacuri) şi „Domn al pământului. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. . Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. râuri. Arhum hii. în folclorul iudaic este un Enoh. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. Areharah este un înger al planetei saturn. (Isaia 29) şi un altar. un oraş. el apare c un locuitor mandrean. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. Unii spun că este identic cu Rafael. Arciciah este un înger al pământului. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor.

Asac este un înger invocat în cer. Asmadai. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. Este un înger care apare în Aşmodai. Gabriel. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. Alţii sunt. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri. folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Hamahiel). Boel. Sinodai. Kalmya. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. Asath. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului.tradiţii). Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Chadamnai. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. A fost unul dintre heruvimi după unii. în altele ca şi demon. Sanda şi Uziel. Asimon. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. Asmodeus. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger. După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului.” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Asmodel. după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. Paschan. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. Ascomai este un înger invocat în exorcisme. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon.

Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Este după unii echivalent cu Natamiel. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Astanfai. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. Astrocon este un şi o putere îngerească. Atafiel este un înger care susţine cerul. Mai este numit şi Herachio. Azariel „alegerea lui Dumnezeu. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. Nunii cred că este un înger căzut. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Astrompsuchos. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. . Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. un înger al focului după unii. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail. După unii este invocat cu faţa spre est. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. Astanchios este un înger al apelor. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei. pe când acesta e rege. Astel este un înger al lui Saturn. Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. Assiel este un înger al vindecărilor. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri. Astanfaeus. Azmael.Aşriel. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Aşrulin. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Etrempsuchos. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. Astanfaeus. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed).

Atuesuel este un înger al omnipotenţei . Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. Auial este o pază îngerească a cerurilor. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. 13. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului. Este unul dintre marii înger ai judecăţii. Auantiel este un înger luptător împotriva răului. Ketheriel.referit la Akatriel.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. După unii e un diavol al iadului. Elişa ben Alauya. Atrugiel. după cum au afir unele tradiţii mozaice. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. Atrugniel. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Este un înger al luptei spirituale. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer. Auh este după unii un înger planetar. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Atrigiel. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. Tagniel. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu.lui Dumnezeu. Athonth este un înger creat de Dumnezeu.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu. După unii este în alianţă cu Ahiel. Yehadiel. Ataniel. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău. Aktiel. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Achtariel. Atiel este un înger al luptei spirituale. Aupiel. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. . Aterestiv este un înger al comorilor. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Athoth este un înger creat de Dumnezeu. Un înger al binelui.

invocat la ritualuri de exorcizare. Pruchiel şi alţi îngeri similari. după unele surse. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh. Azariel este îngerul care conduce apele pământului. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. Armaiti. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. [sedim]. După unii locuieşte în cer treilea. ţinând un măr de la pomul vieţii. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri. „puternic. Azel este un înger care apare în folclor. este se înger al în 2 Enoh. unde primeşte rugăciuni. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. Azar. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. Azarel este un înger planetar. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. întrupat şi a vizitat pământul. Numiri alternative mai sunt Assiel. El este grupat cu Miha Harsiel. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. După unii la acest moment n Azzael. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. este cel care a adus moartea şi sufletul. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. Aşviel Azmeil. Aramaiti. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. a mâinile persoanei muribunde. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. pentru a ajuta binele. . Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. greşu şi de culoare roşie. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. Azmail. Azliel este un înger al invocaţiilor. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută.

Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. Yukemo. El este conducător al planetei jupiter. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. El execută porun celor de mai sus. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Barchiel. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. Barhiel. Barachiel. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. Yurkei. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon.” Este un înger care apare în tradiţia vedică. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. invocat din nord. Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. . Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. Baenkekon. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord. Barah „îngerul bărcilor. („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. şi al destinului omului în plan omenesc. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei. El locuieşte în primul cer. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană. Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. Baradiel. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. Baliel. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. Balai este un înger al zilei de luni. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. un înger al vânturilor. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. El conduce dimpreună cu Safiel. Bainkuh.

în chilia sa. Bardiel. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii.” După unii este un fel de cosmocrator. Se pare că este adeversarul unui al demon. care slujeşte sub Gabriel. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce.” După unii el este un înger. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. . În coultism acest înger este de f un demon. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. Barchiel. mai este şi prima inteligenţă. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului. Este un înger al lunii octombrie. Acesta este unul dintre primii îngeri. Barsabel este un înger al lunii martie. barbuel.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. luminii şi al zilei.. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului. Este du unii simbolizat de un porumb. în drul lui ceresc. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Bath Kol. Dar Abu Yazid a rămas neclintit. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”. Bearechet este un înger al peceţii. Barhiel. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. Bauach este un înger al peceţilor. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii.din care ieşit alţi îngeri. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. El mai este şi un înger al lunii ianuarie.. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer. Haniel. Haşmal. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. Bartiabel este un înger al martie. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. Behemiel. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu.

Biztha este un demon al confuziei. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Labuisi şi Ublisi. Bigthon. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. Brakiel este un înger al madenilor. Este un demon al distrugerii. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. Res de cinci suntsahat. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). El ap în unele texte copte. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. Tabath. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. Belsal este un înger al ceasului întâi. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. În romano catolicism este un principiu al întunericului. Zachei şi Zebrel. Boul. Beodunos este un înger invocat la conjurări. Totuşi. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. duci. Sandalfon. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. Boel. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. După unii el conduce planeta Saturn. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. Bucuel este un înger care izgoneşte răul.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. Ebuhuel. După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Restu sunt Atuesuel. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. Se crede că este un demon. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. al noţii sub Gavriil. Boel. Bigtha. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. . care slujeşte sub Beliel. Tubatu. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. în Iov 40. prinţi. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă.

Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. Cadat este un înger al purităţii. Chamuel. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. Ismoli şi Pafram. Este Calzas. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. conducător al înger munţilor. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. un înger al cerului al V-lea din zii. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. de la sud. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. în ritualuri ceremoniale.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. Kemuel. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. invocat de la răsărit. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. El mai slujeşte şi sub Carmax. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea.Bull este sursă a luminii ca şi înger. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . Acest înger apare şi în zoroastrianism. Camiuel. care slujeşte în cel de al patrulea cer. Camael. un înger care are o origine confuză. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. Este un arhanghel care apare în kabala. invocat în ritualurile solomonice. El ajută la împăca dintre duşmani. În folclor ace înger este demon. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. După unii este un manager al soarelui. Butatar este un înger al calculelor. Burchast este un înger al aerului. Camiel. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. El slujeşte sub Narconariel. Butathor. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax.

un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. Hariel. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. dimpreună cu Macheton şi Uriel. Chamuel. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . El face parte din ierarhia puterilor.este un înger corespondent cu Hanael. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer. Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. Este menţiona apocrifa lui Enoh. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. Kamuel. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale.” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Uneori el este văzut ca şi demon. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David. Castile este un înger al zilei de joi. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. În folclorul gnostic acest înger este un demon. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil.

sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel. Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. Cherubiel este conducătorul heruvimilor. Chaucran este un înger al primei ore a zilei. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. Face parte dintr-un grup separat. În Iezechil 28. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. 7. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. el slujeşte sub Samael. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter. „copi Dumnezeu”).a 1.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. Hochmael. Ca . în Sum. El apare şi în folclo babilonian. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. . Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim. Chorkma. Chochmael. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. un înger al aerului. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit.

Dahariel. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. .Cofi este un înger al luminii. Celălat este Anabael. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. După unii el nu este un înger un diavol. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. După unii el este un înger ci un diavol. Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. După este un înger al luminii. În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală. Core este îngerul conducător al primăverii. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. El este după alţii conducătorul universului material. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. El mai are un înger pereche după unii Barselo. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. înger care slujeşte în cerul al treilea. Dagiel. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. destinului omului. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. Dabriel. Selemiah şi Asiel. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Sarea. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. Daghiel. Restul de patru scribi au fost Ecanus. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei.

După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. după Corneli Agripa. prinţ al maiestăţii. Zadkiel. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial.” Numele lui derivă Isaia 40. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului).” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. legii şi al înţelepciunii. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah. Dariunge. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu. fricii şi al tremuratului. Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. „Dumnez este judecătorul meu. care este după unii un înger al tăce al morţii. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. Alţii l-au indentificat cu Mitra. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. Dalmai. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea. Pentru Valentin. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. . 15 „alunecare în balanţă. În kabala demiurgul principal este Metatron. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. El este un arhon.” Domiel. Dalkiel este după unii un înger al iadului. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. El locuieşte în al şaptelea cer. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului.

Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. El este un slujitor al lui Dumnezeu. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. Donos este un înger invocat în ritualuri. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. [Facere 14. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. Eiael este un înger care domină ştiinţele. După unii este un înger al longevităţii. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. . în ebraică „copaul purternic. Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dupăp unii este un diavol. Selenia şi Asiel.” După unii este un înger păzitor. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme.Donaban este un înger invocat în ritualuri.]. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Ecanus. E profundă urcă al Dumnezeu. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). El mai stă cu îngerul Domol. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. După unii este un înge nordic. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. Elyon este un înger numit în feniciană. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. după unii un înger al apelor. 22. Donquel este un înger al iubirii. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. Duhael este un înger menţionat în iudaism. asocialt cu îngerul Heel. 4. Elkanah. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. Este invocat de la nord. Egnimiel. După unii el locuieşte în c al VI-lea. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Doremiel este un înger al zilei de vineri. 18 19. San Dabuia. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor.

Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. Tautgabaoth şi Suniel. Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. este după unii înger planetar. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. Eschiel. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii). Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. Eneije este un înger invocat în ritualuri.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. Restul sunt Ithu Madiniel. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. El poate fii invocat şi în ritualuri. Rafael. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. Onoel. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii.un serafim care apare în unele tradiţii. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare. Misac şi Abednego. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Bortakiah (Berzachia). După unii în cer ei au trâmbiţe. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter. Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. Eloha este un înge puterilor. Ma şi Hufatiel. După alţii este un înger al fazelor lunare. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. Gabriel. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). .

Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Existor este un înger al zărilor. este un înger al apelor. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. folosinţa gemelor parfumurilor. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Eiermiel. E invocat în rugăciune. Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. În lucrarea lui Muller. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii. Remiel. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. Evreriel. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel.Etrenpsuchos. După unii ele ste egalizat cu Uriel. După unii este un heruvim. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. După unii este un înger planetar. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. Jeremiel. Este invocat de nord. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. Furlac este un înger al pământului. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. lucruri pentru aspirat şi aur. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. . În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie.

Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. al învierii. cerului.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. Galdel este un înger al zilei de marţi. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. Gamorin. Galmon este un înger care conduce destinul omului. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. Galizur. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. Ragui Aktasiel. vieţii revelaţiei. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. dacă nu mai includem pe Tobit. Raziel. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. El este un înger al vestirilor. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. Garfial. Este un luptător împotriva răului. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. milei. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. Galgaliel este un înger principal al soarelui. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. . El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. curajului. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. sură după sură. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel.

Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. . El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. Gazardiel. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel.” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Gassrdia. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Gediel. invocaţi în diferite rugăciuni. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. puterea şi mărirea Lui. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea.. Este un luptător împotriva răului. redarea vederii. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. El mai apare şi în ocultism. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri.

Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. Grafiel. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. Guziel îngeri. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer. Glauron. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul.Geririel este un înger care conduce destinul omului. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. Graşarhem Grial. Habl este un înger cxare se crede că i. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. Guadeil. care slujeşte sub Veguaniel. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Grael. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Glarij este un înger al ceasului al treilea. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris.

Hailiel. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Este înger invocat în exorcismul demonilor. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. Îngerul lui corespondent este Chantare. Hahlii este un Haiael. Este un înger care controlează des omului. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. . Jehiel. Haibel este un înger patron al animalelor. După unii este un în al zilei de vineri. Mitiniel. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. acest înger a răm înfricoşat. Haşmael Chaiel . Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. înger al destinului omului. Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. („fii lui Dumnezeu”). Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. Iaiael este un înger conducător. Johiel.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Haiel. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere.

Hakaniah este unul dintre heruvimi. Aniel. Halacho este un înger al simpatiilor. Acest înger apare în mitologia mahomedană. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. Este un înger al demnităţii. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Onoel. Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Halquim este un înger păzitor al cerului. Îngerul său corespunzător este Versagua. Este un înger al iubiri. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. El conduce destinele omului. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. Hariel. . Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. Hamaia este un înger slujitor. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. Halomel este un înger slujitor. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. Este un înger al destinului omului. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). invocat duminica. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. Este invocat de la sub şi nord. După unii el ar fii păzitor al Franţei. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Haneneil este un înger al inteligenţei. Hakba este un înger al inteligenţelor. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. Hanael. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu.

El are stăpânie asupra morţii. înger al cuvintelor lui Dumnezeu. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil. Haşmal. Restul sunt Aliniel. După unii este un demon. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. Chasmael. Barachiel şi Lebes. Hasdiel este un înger al lui Venus. alţi doi îngeri. Helayef. El este şi „îngerul vorbitor de foc. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. menţionat şi în Coran. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească. El mai este numit Chondad. Heziel este un înger al destinului omului. dimpreună cu îngerul Zadkiel. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu.”. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. Este un înger al sezoanelor. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. Mai este şi un înger al apelor. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este un înger al Haurnatas mântuirii. Este şi aconducător al sezoanelor anului. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. Jilaycef.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. Helemelek este un înger al sezoanelor. . Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu. Mai este un înger al bunăvoinţei. 14. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. un înger al tăriilor. Hiel este un înger care luptă împotriva răului. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. Este asociat cu Elimeleh. Gabriel. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei.

După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. I . Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. Hingel este un înger al echinopţiului de vară. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. Hrabariah. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail. Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. Hubaiel este un înger al primului cer. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. Hariyahu. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Este un înger standard. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Husael este un înger al cerului al treilea. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Huznot este un înger al apelor. Hipeton. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. Hufaltiel. Horeh. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu. Hayat este un nume a lui Metatron. Serafiil şi alţii. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. care slujeşte sub Venuaniel. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

După Testamentul lui Solomon. 11 fiind voit înger. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. Kabarfiel este un păzitor al cerului. Gabriel. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. Psachar. El conferă har şi tărie. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. Kafsiel este conducător al lunii. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. Asinon. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. în timp c Kahnael este un înger saturn. . Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kandiel 7. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. (Duchar). Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. Kakabel. Kabiel este o pază a primului cer. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Quafasiel. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. Casiel. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. în lucrarea Conybeare. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise.” Kafziel. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron.

cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. . Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Knor este un înger care după unii stă în iad. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Kinos este un nume a lui Metatron. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii. Este un mare înger arhonte. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. El le duce în cel de al şaptelea cer. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii. Hemaf. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton.. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii. Kemed este un înger al inteligenţelor. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii.. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua.. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer.Karniel este una dintre multele paze ale cerului. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului. Kenkputa este un înger al sudului după unii.. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei. El este după unii conducătorul serafimilor. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron.. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel. Manşit şi Honon Peor). Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi.. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. (c mai sunt după unii Af.

Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. înger al tronurilor. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. Larek. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El este subiect al vânturilor oocidentale. . Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. „conducător al concepţiilor. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Lama este un înger al aerului. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. Este un înger planetar. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. Lahezerim este un înger al succesului. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. Lauriah este un înger menţionat în kabala. Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. Rahabiel. Se crede că acest înger are op origine babilonică.” Totuşi. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri.

Merof este un înger al inteligenţei. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. fiul al dimineţii. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. După unii este un înger al apelor şi al isopului. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. Machel este un înger al exorcismelor. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. Se crede că este heruvim. Mentinis.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. Ei se succ unul altuia zilnic. Meresim. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. Merasim. Machidiel. Seraquiel. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. în alte lucrări el apare ca şi un demon. Cassielk. . Mernoe este un înger al purităţii. invocat în diferite lupte duhovniceşti. Totuşi. înger al transpotrurilor după unii. Un înger al savanţilor. Menor este un înger al exorcismelor. Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. 12 „cum ai căzut tu din ceruri.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. Este un înger al sâmbetelor. Mach este un înger de încălzire. Menihim. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus. Meris. Makchideil. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. O Luceafăr.

După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. biruitor al lui Satan. Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu. În E 23. După ce pământul a deacord. dreptăţii. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. Metatton. El mai sjuşelte cu Apien. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise. Migon este un nume al lui Metatron. El este un înger care apare şi islam. păzitor al lui Iacob. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. Mijcol. Mikael este un înger al monarhilor. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. scribul ceresc. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. stăpânitor al cerului. Mesriel este un de sus celui de al Metatron. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. conducător al celui de al patrulea cer. . Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. După unele tradiţii se crede că moartea . Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. înger păzit poporului Israel. Gabreil şi Rariel).Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. al milei şi al sfinţirii. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Mihael este un înger al destinului omului. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. al conducătorilor şi al guvernanţilor. conducător al îngerilor slujitori. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. Totuşi. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui. la fel de bine înge pocăinţei. Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur.. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. Este un înger menţionat în Persian antică. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis.

Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. Mikliel. Mirael este un înger al al luptătorilor. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. Este un înger mare la virtute. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie].Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. Mikiel este un îmger al destinului omului. Mithma Mihim. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. După unii este un înger atoatevăzutor. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. Este un înger al paradisului sau la raiului. Mikhun este un înger protector al cerului. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. Mikhar. El m este conducător al domniilor. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. Melkeial. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului. . Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei.” Modeil este un înger de mare virtute. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. Modiel este un înger al lui marte. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. Miri este un înger al timpului. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Mordad este un înger al morţii. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron.

Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. Es înger care apare în teosofia sumeriană. Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. 19 este numele unui oraş. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. . Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud. În numeri 21. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud. dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. Nakiel. Este un înge desăvărşirii. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Nachiel. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron.

Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Nathanael. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. Nasarach. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. Nisar este un înger care apare în Talmud. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. . D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. 37. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. Erste un înger personalizat al lui Natzach. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Neţache (victorie. Unii cred Nelchael este un înger căzut. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. Este un domn al focului. După unii este uin înger planetar. Haranael. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. El apare în 2 regi 17. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. După unii a fost un înger al cezar romani. Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. Unii cred că el este un înger al geografiei. al altor îngeri. Nirgal „eoul cel mare” . În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. 30. Nirgal. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. Celălat este Silmai sau Şilmai. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. „marele rege”.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. După unii acest înger era invocat în psa 9. Neugal. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir.

Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer. Ofan. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul. Ofaniel. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat.466 de ochi. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor. Ofan. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. Hman şi de Metatron. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. Ofiel este un înger al iubirii. . Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. o paă îngerească a porţilor de la răsărit. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. de Sf.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. „arămiu protocaliu. Se crede că el are peste alte 100. Omael este un înger al speciilor multiple. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. 100 de perechi de şi 8. Ofiel. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului. Este după alţi un înger planetar. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc. Este vorba de demon. Inteligenţa lui corespunză este Hageil.” după unele tradiţii. După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). După unii simbolul lui este vulturul. După alţii este u înger al planetelor. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. Şamşiel. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut.

Orifiel. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. înger cinstit al lui Dumnezeu. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. . Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). Narel este un înger al sezonului iernii. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. Oriel. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. unii este indentic cu Onoel. Este este invocat în mai multe rugăciuni. După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. creatori ai universului. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Orea în Oreus. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel. Acolo unde locuieşte. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. El este egalizatcu Hutriel. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. Orianes. Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. Oriockh. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu.

invocat în diferite rugăciuni. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. El este după unii înger care a Padiel. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii].Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. Ourpaliel. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. număr de îngeri patricipatori. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. raiului. Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. . Ou după unii este o variantă a lui Uriel. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. [în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. Paldor este un înger al străvederii. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. apărut părinţilor lui Samson. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer.

Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. după lucrar Cartea îngerului Raziel. . Este un înger al comoriulor după unii. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. După unii este un înger al lui Enoh. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. un înger al destinului omului. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Este un înger al vânturilor de nord din rai. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. Pariel este un înger al izgonirii răului. Pazriel. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. Parasiel de tronul măririi. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. E dimpreună cu îngerii gabriel. dorinţelor. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Sabrael. Asnulim şi alţii. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer.

În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. Alţii cred că este un înger al patimilor. Uriel. Acest înger este asociat cu soarele. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. Phadihel. Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. un înger corespondent cu Themeso. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Este un înger al lunii după uni Phul. 29. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. În geneză acest nume este şi un loc. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. 34). Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. Luca 18. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti. Phalec. 3-18. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. Penuel. Este un înge al zilei de marţi. Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. Phinehas este menţionat în Judecători 2. Judecători 13. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. Raguel. . Poeil este un înger al începătoriilor după unii.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. Furlack este un înger al pămâtnului. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. un înger lunar şi conducător al popoarelor. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Periel. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Phanue.

Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. D epocrifa Enoh 11. Pruel este un înger al vântului. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Posriel. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Prauriel. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. U spun că este un locuitor al iadului. Qafseil. Isaac Luria l-a asociat cu Esau. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. El se crede că slujeşt sub Israfiel. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. Pusiel. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. Este invocat în rugăciuni. dar nu iputut da viaţă. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri.Porosa este un înger al zilei de vineri. Psachar este o putere îngerească. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. Purah. Puta. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu. El păstrează cărţile sfinte. Deşi stă în iad nu este un demon. Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic. Puruel. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. El slujeşte sub Bariel. Este invocat de la sud. Din cerul al treilea. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. De asemenea un înger al porţilor cereşti. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. . Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. Este indentificat cu Hadriel. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Este un înger care apare şi la iranieni. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. Este un înger al pol pământului după unii. 16).

Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Unii cred că este un demon. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. al iadului. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. Tobias. Kemuel. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. Vretiel.000 de îngeri. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor.Qemuel. El execută poruncile puterilor. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. După alţii este un înge patriarhilor. Raahel este artistice.).” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). Radmeriel este indetificat cu Dabriel. Raşiel. care călătoreşte din Medina la Ninive. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii. Raasiel. Radueriel. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. . „introducându-l în ordinea stabilită. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. Original era numit Zehiel. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare.

Raşiat. 17. Teliel şi Anael (Hariel). După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. în tim Enoh încă trăia. Rahriel. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. După V Hugo Raguel este un demon. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Ariel şi Rafail. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. . Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. Raauil. Fanuiel. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Este un înger luptător împottriva răului. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. Surian este unul dintre îngerii enohieni. Raguil. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib.. Zehapuriu. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. Raş. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Rufuel. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. Ragiel. Yeramiel. 24. Remiel. Raşiel. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. Ramiel. Rachriel. Ureil. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel.Raguel. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu.

Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. Îngerul lui corespondent este Petechovt. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Se pare că el stă între două abisuri. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Ramiel. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. Saraquel. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Remiel.” Este după unii un înger al sufletului omului. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. Raziel. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. în cele din urmă apoi la Noe. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Raţiel. Akrasiel. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Richo Riddia. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Rinezin este un înger al . Reţuţiel. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. şi purtătorul cerului. Ridia. Reeschit. Ridram este un islam un înger al paradisului. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. Hajalim. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. este un înger la puterilor. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. apo la Solomon. ambii scri moderni. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. Gallizur. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. Este un înger al cionstirii de părinţi. În lucrarea Targum eccelsiastic 10. Îngerul lui corespondent este Plupe.

Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii.” Risman. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn. Sabrael. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Ţabaoth. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. Rochel un înger al lucrurilor pierdute. Este un înger marte luminător. După unii este un demon. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Sabni. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. După alte tradiţii este un înger temporal. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. . Sankiel. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş.64 de îngeri păzitori ai cerului. Risnuch este un înger al agriculturii. Rorbarare este un înger din ceruri. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Şabti este un înger invocat în ceremonii. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Sabaoth. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii. Unii cred c este un înger rău. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Risnuch este un înger al agriculturii. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Este un înger al exorcismelo după unii. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni.

Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. Sasniel. unii un înger al insectelor de apă. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. Sahariel. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. El conduce a patra zii a lunii. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Simbolul lui este vulturul. Saditiel. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Sahon este un înger planetar. Sakriel. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Este un înger al vieţii omului. Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. Unii cred că stă în pri cer. În tradiţiile gnostice este un demon. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. După unii este un înger planetar. Saggnesagiel. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Şadftiel este un înger al iadului. Şakziel este după . Sadriel este un înger al ordinii. Sasansagel. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Şachriel este un înger luptător împotriva răului. Saga. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. Sakniel este un înger păitor al cerului.

Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. Sasanseir. Samoi. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. Salmi. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. este după unii un înger al zăpezii. în literatura rabinică este un conducător demonic. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. Un Samael. După unii este un heruvim. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. În Talmud. Salmia este un înger la rugăciunii. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. Salariel. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă. Este un înger al destinului. cartea Yalkut 1. Satenil. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. Salatheel. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. în special la binecuvântări. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. . cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom.Şalaakiel. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Samiel. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. Invocat î ritualuri ceremoniale. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. Cei care cred că Samael este democ. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. Satomail este Periel după unii. Salilius este un înger al peceţilor. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. Salon este un înger invovcat în rugăciuni. cred că este şi înger şi demon. Salbabiel este un înger al iubirii. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. Şamriel este un înger păitor opus răului. După unii este un conducător îngeresc.

Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. Sanagalaf ceruri. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui.. Este un luptător împotriva puterilor demonice. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. este desemnat „heruvimul arcii legământului. Saraiel este conducător al destinului uman. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer. Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. Sanchia. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. Prin urmare este demon. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. Totuşi. el locuieşte în cerul al patrulea. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. altele publicate deschis. Este un înger care se luptă împotriva răului. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. lucrarea marea cheie a lui Solomon. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi. El este păzitor invoca la nord. „care l-a alungat pe Adam. După unele tradiţii orientale (islamice). El se roagă lui Dumnezeu p suflete. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. Sanardiriel. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. Şanşa este un conducător al altor îngeri. Este un înger păzitor al Edenului. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. Gabriel alţi îngeri. . În 12 Enoh el apare ca şi demon. Dup unii este un serafim.

Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. dimpre cu numele altor şase îngeri. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. car slujeşte sub Osgaebial. Şateiel este un înger al tăcerii. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. Sasgariel este un înger al excorcismelor. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. Şariel şi alţii. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. Sartariel este un înger al vieţii omului. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian.şi Arhanghelu Metatron. La fel este un crainic duhovnicesc. 21. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. 16. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. Este un înger care apare în uu mitologii. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu.” Este indetificat ca slujind cu Mihail. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. Jehoel . este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. comparat cu îngerul Duma. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. . Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. Este o pază a porţilor cerului după unii. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. În kabala este îngeru sălbăticiei. Este un înger conducător al lui marte.

Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. După unii este un î protector al copiilor. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. Naşviel. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. .” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. Şemael. Pasajul din Matei 18. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. Seir este un alt nume al lui Samael. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. Seldo. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. După unii el sunt universale. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. Este după unii şi un înger al temporalităţii. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. camal. du Zohar. După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. Sennoi. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. pomilor fructiferi. Selith este după unii un serafim. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. În Facere 48. Ithurel. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah. Kemuel. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. mărirea Dumnezeu este cu ei. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu.

După unii este înger al creaţiei. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise. Şeriel. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor. celălalt fiind Niddai. Serakiel. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. După unii este un înger al planetei Mercur. Şfereş este un înger care apare în ocultism. 20). Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Este un serafim. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Şikiel este un înger menţionat în siria. Alţii cred că este un serafim. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Tilat. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. un înger al focului. Şilath. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Şfere. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. demon al bolilor. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Sereil. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Şilmai. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. . Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Seup este ierarhia virtuţilor. Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman.

După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Şipur este un serafim prin acre s. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Şofren. Îngerul corespondent este Zadkiel. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. Şofriel. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. După unii este un înger al destinului uman. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi.considerat un „înger interzis. Şitimicheum. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şisera este un înger dorinţelor. un înger al porţilor cerului. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Şimrai este un înger al puterilor. Şlasiel. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate.creat universul. El conduce destinu omului. Şaruş. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. Şiruşi. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Chamuel. Şislam este un înger al temporalităţii. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. Şocodiah este un înger al planetelor după unii. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Şitab este un înger invocat în ritualuri. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Este un înger al temporalităţii. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Suguşu. . Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. Aşu. care care ste invocat de cabalişti.Şimiel. Şofiel este după unii un înger al lunii. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu.

Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. . Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Şuriah. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. Apare ca şi un înger puternic. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şunia. Soti este un înger al orelor.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Stă grupat cu alţi îngeri. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. După un este indentic cu Mihail. în maniheism este un înger care susţine cosmosul. Este menţionat de kabala. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii. Şoraş el îl asistă pe Metatron.ceruri. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. Şplenditentes. El ţine după unii cerul p umeri. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus.Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. El slujeşte sub Vachiel. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. Şuniah.

Metatron. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. înlcouit de îng Ananel. Tagried. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. un înger care variază în ştiinţele religioase. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. Simbolul lui este crinzantema roşie. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. Tagtiel. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. Sariel. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. Şvraoşa.Şuriel. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Metatr Ariel Şargarel. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. Periel. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus.. Suriel. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. al temporalităţiilor. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. Taftian. Este un înger planetar. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. Şroş. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. Ţagmagiel. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. Tadkiel înger al dreptăţii. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. dimpreună cu Raguel. Takifiel este un înger siriac. El îi judecă pe cei decedaţi. . Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului.

El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Thergi. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Thuriel. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. După unii este un păitor al porţilor raiului. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor.” este un înger domnie asupra animalelor. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. „Dumnezeu atotputernic. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad. Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. . Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri. El conduce părţile cele de jos al iadului. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Tedac este un înger al exorcismelor. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme.

Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. Temacial este un înger al zilelor de vineri. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. . Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. Este un înger al tradiţiilor solomonice. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Tempa este şi un înger planetar. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. El mai are un înger corespondent Theosolk. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. El mai este şi un înger vieţii. grup de alţi 15 îngeri. Teletiel este un înger al destinului uman. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. Un înger al zilei de miercuri. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. Thelesis. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor. Teiazel. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. El mai este un înger al iubrii du unii. Uneori este indentificat cu Raguel.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor. El ma un înger corespondent în Sith. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. un înger care apare în tradiţiile mandeene. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. Este un înger care propagă lumină. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. Tigmeik este un înger al peceţilor. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. El mai apre un înger corespunzător în Hope. Tezalel. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Teriapel Terly. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Thragar este un înger al zilelor omului. este un înger al plenetei venus după unii. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. Theoska este un înger slujitor. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. Este şi un înger al comerţului după unii. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. civilizaţie şi libertate. Tilath este un înger invocat în rugăciune.

Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. Tilli este un heruvim sau un serafim. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. Onoel. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. Este un înger al lui Mercur. Tubiel este un înger al verii. Tinim de un înger conducător al lunilor. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este un înger al obiectelor pierdute. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Tufiel un înger păitor al cerului. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. Este un înger alb după unii. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. Toruaret este un îmger al toamneiu. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Tomiriel este un înger al destinului omului. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti. După unii are trupul peşte. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. Tundis este un îner al luniulor anului. . După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Turel. Pe cap se crede că are o coroană. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Este un înger al răzbării. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Unii cred că este un demon. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Tual este un înger al destinului uman. Tlafabort. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Este un înger al destinului uman. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon.

Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. După unii este un conducător al iadului. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Şi conducător al duminicii.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. Umhael este un înger al primului cer. Udrgazia este un înger al naşterilor. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală. El apare ca invocat în unele litanii antice. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. Este un înger a numelui lui Dumnezeu. Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Usiel. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Unael. Alţii cred că este un înger. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). alteori ca şi heruvim. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu. Ustael este un înger al cerului al patrulea. Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. Urzla este un înger invocat în ritualuri. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. Este un înger care luptă împotriva răului. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. Este un înger slujitor. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. regent al soarelui. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. Este un înger planet . După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Uriaspati. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. Une este menţionat ca serafim. Urula este un înger slujitor. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri.Turlon este un înger la vegetaţiei. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri.” El este lumina supremă a restului îngerilor. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. Tutrusail. Urael este un înger al zilei de luni. Îngerul său corespondent este Pitiam.” (Facere 3). Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. Este un înger măreţ şi binevoitor.

În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. unii cred că a creat luna. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. Uzah. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. după unii al lunii. Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Vel este un înger al miercurilor. Uza. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. Usiah. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. Veloas. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. Vehiel este un înger al planetelor. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Vacahiel. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Vaij este un înger al inteligenţei. Vatale viitorul. Usiel. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. Veraruel este un înger al destinului uman. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Uzziel. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. Vaol este un în planetar al lunii. El conduce primele raze ale soarelui. analogi îngerilor iudeo-creştini. Vehrel este un înger al principalităţilor. . Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. Veischax este un înger al peceţilor.

Verchiel. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer.recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma]. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu. invocat de la răsărit. Vocaseil un al înger al conducerii omului. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. 2). Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. După Bagavatgita. Uriewl. Este un înger stăpân al invizibilităţii. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. El operezî sub îngerii Almir. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. lui Dumnezeu. Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. Prauriel. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. Vretiel. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. . care susţine îngerii au fost creaţii concomitent.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Wathanael. Este indetificat cu Dabrueil. Vianuel. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. Îngerul lui ccorespunzător este Stochere. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. Este considerat un înger binevoitor. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi.

Cosmologie şi microcosmos. Yeson. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Yael. Yale. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Iofiel.” Yahoel. Yauhriel. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Ysodiel „formare”. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Este un înger a lunii după unii. Yehvra. Yefefiah. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Yehudiah. Yofiel. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Jefefiah. . Yalda Baruth. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Yahos. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. în textele avramice de incantaţie. Yahriel. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului. Yalala este un înger păitor al cerului. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Ylring este un Egipt. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice.

Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. În cab este un înger al ierarhiei puterilor. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. Ţadkiel. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. Yofin. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. Trouel este un înger al omului. Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. unii este un înger necurat. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. Zabdiel un înger supranumit Kunia. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. Abadiel. Baradiel este un înger al bucuriei. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. Yomael. Ma este numit şi „marele mistic Kura. Zachariel. Zabesael este un înger al anotimpurilor. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Zaafiel . Yonel este un păitzor al cerului. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. mai pare şi în tradiţiile siriene. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. al Torei. Zadkiel. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. Alţii cred că este un înger al joilor. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. Zacheil.”). Zohiac Baracheil şi alţii. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu.” Yurkeri. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . E un înger care apare pe unele înscripţii. Este asociat cu Milkiel. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. Zacharel este Zacharel. Sau al ordinului puterilor. Adakiel. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. După Paracelsus este un înger planetar. Yorkani. (haşmalim). mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. În lucrarea Holenzrang der Dr. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu.Yofiel. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. Zabbuk este rău. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. Unii cred că este un înger al planetei Jupiter. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman.

Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. Zofiel. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Zainon este un înger al vegetaţiei. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Zafkiel. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. Zarel este un înger al vânturilor. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. Zofiel. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. Este un înger perceptor al lui Noe. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Este un înger amabil al luminii. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. Zehlebh. Zazreil. Zazhahiel este un înger al oridinului .şimanin. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. polioase. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. Este după unii u concept kabalist. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii. mărirea şi puterea lui Dumnezeu. După unii un înger al palnetei saturn. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. Este un păitor al cerului. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei.Zafiel. După alţii este înger planerat al lui saturn. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. Zakeil este un înger invocat cu Mihai. Gavriil. un înger al zilei de marţi. Este un conducător a heruvimilor. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. Este menţionat de kabala. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele .

Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. tradiţile hecaloth ale orientului. Zeroel. Zehul „locuire”. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. El stă sub conducerea lui Melkejel.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zerul. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Zerarion şi un observator al nemuririi. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. Zeima este un înger al cerului cincilea. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. El apare în Zehueil este un înger care a railui. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. Suriel. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zerforiah. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Verchiel. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. . Este un înger al alegerilor irevocabile. Ziel un înger al binei înţegeri. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zeracheil. Saraqiel este un înger veghetor după unii. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Zeruch. Este un păitor al lui merkabah. Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Un înger al neputinţelor după unii. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Zeferiah. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman.

Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. După unii un vindecător al stupidităţii. După un acest înger se face referire în Numeri 3.Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Este păzitor al paradisului. Zotiel. Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. conducător după unii al destinului uman. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur . Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor]. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie.