P. 1
Dictionarul Ingerilor a-z

Dictionarul Ingerilor a-z

|Views: 372|Likes:
Published by 4Ranahita

More info:

Published by: 4Ranahita on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. În lucrarea ebraică Sefer. subconducător al iadului.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. . un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat.Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. Rafael şi Mihail. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. Adin. Adam. După unii este egalizat cu Adiriel. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron. După altele tr este un înger al destinului uman. Bobel şi Metathiax. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Adjuchas este un înger al pietrelor. Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie.”). Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. Raziel. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. Adadiah [demon conducător la iadului]. Gavriil. Admachiel.). După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). În Enoh el est doilea înger. Adatiel este un înger invocat în rugăciune.” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu. alţii fiind Uri Raguel Simiel. Adnamael „Dumnezeu este Domnul. după Pistonius. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică].

Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas). În alte tradţii este un fgost serafim. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. Adona Adoneus. creat de Dumneezu după „chipul Său. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. Autophite Hedone. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. Aftiel este un înger al zorilor. După unii este un conducător al nevăzutului. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. Agathodemon este un demon.” Adonaios. Henosis.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. După unii a fost inde ntifica Hermes. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. Afarof [Afriel] Afarof. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. Moise a uitat ritualul. Mixis. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. Akinetos.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. Nonogenes şi Macaria. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Dimpreuznă cu henh el ia. Apare în unele tradiţii egiptene. . Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira. Aesma este baza lui Asmodeu. care are după unii 16 feţe.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Aeon. Agan este un înger al ordinii puterilor. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. Ageratos. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. ca şi cel mai sfânt nume. Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer. Când „am milă de lume sunt Adonai. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii.

Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. . El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie. Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. Ahariel este un înger luptător împotriva răului. El este chemat stând în spre nord. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. Agreas [Agares]. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. Este u înger al conducerii destinului omului. menţionat în gnosticismul iudaic. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. un înger luptător împotriva răului. Este prin urmare un înger juridic. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru.Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. Aib este după unii un înger al planetei venus. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Este o combinaţ fraţilor lui. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu. înger al peceţii. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. Este după unii un înger eshatologic. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Ahab. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie). Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului.

Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer. Este un înger feminin după unii. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Este după unii şi un înger al planetei marte. Este după un Amaireton sud. Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul.” . Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. Amafazeton. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. Amaie este un înger al zilei de luni. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Hipeton. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. El este egalizat de unii cu Dumaliel. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. care aparţine unu gen angelic. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Barach Ledes şi Nelison. Amafaxeton. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. Albim este o pază la porţile vântului de vest. Amabael este tot un înger al iernii.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. Arfeton. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. la fel cum heruvimii. Alphariza este după unele tradiţii un demon. Amanlaim. Dup simbolul său este săgeata. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă.

După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi. Anamalech [Adnamelech] . În tradiţiile rabinice. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. După alţii a celui de l lea cer. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. Ameziarak.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. După alţii este un înger al reproducerii. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. Ofiel este pentru unii un substitul al lui. După alţii el mai este şi înger al zilei luni. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. El este înscris pe o farfurie de aur. Este un înger al apelor. Anak este forma singulară a lui Anakim. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. după unii el conduce şi arhanghelii. Amazarek. Anafiel. Anachiel este un înger al lui saturn. De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. al adevărului după unii. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. este după unii un demon. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. Anabotas. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Khu Mundad . Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. În limbile antice este vor de Ananitha. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. Anabonas. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. Seniaza. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. A se vede Mrgouliath.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. Zairich. Anaita. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică.şi încă alţi doi.

Ananchel. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. Mai sunt menţionaţi Anamiti. Anamiti. Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Mai exista încă unul: Sanaoşa. Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. a maicii lui Hristos. Este după unii şi un păzitor al planetei marte. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. Amaireton este un înger invocat de Solomon. Andibalist. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. este un îngereste un înger ecologic. Ananel. Hanel. (Ahriman). Mai este şi un înger al aerului. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. Anereton. Azarkhud. În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad.. . Anani. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). kabarthna Mainga. Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. . Anetat. un îner al lunii mai. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. Azarguştap. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Aşa Haurna şi Anestat. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş. Armazd. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. Vobumanah (bunăî gândire). Khanael. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. (nemurire). În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot.” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. După unii este este un înger al numel Dumnezeu. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. dar eşuiază. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. Este un înger care după unii este invocat din înalt. este porivit ca bun şi rău. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Aşa Haumetat. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. În lucrarea ZedAvesta.

11 este un înger al abisului. din gura lui iese foc şi fum.După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. Anuel este un înger protector al comerţului. brookeri de comisioane şi altele asemenea. Appolyon. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. conducător al planetei Saturn. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. în secolul al III-lea. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc. El are un înger echivalent Asiej. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor. Aramaiti. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma. Arbgdor este un înger conducător al universului. patrol al zilelor de sâmbătă. Arariel. Apolion. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. patron al zilei de luni.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. În Apocalipsă 20. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. Asichit. în special al apelor. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească.” Arafiel este Arafiel. După un este un înger al pescarilor.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. Este soţie a lui Tarat. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. bancherii. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. Mai este invocat ca şi Asisis. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii.). Archana este tot un înger al planetei Saturn. El este tată a demonilor babilonici. de pază a celui de al şaselea cer. Missabu şi Abuhaza. un înger al abisului. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. . 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. mai precis „nobilii. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. maturitatea şi puterea. Slujitorii lu sunt Bilet.

Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. în folclorul iudaic este un Enoh. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. Areharah este un înger al planetei saturn. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. un oraş. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. fluvii.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. Oriockh. el apare c un locuitor mandrean. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. În lucrarea Pistis Sofia. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. un înger al lunii aprilie. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. După unii este un înger al razelor soarelui. Arepaton. Ardeisur. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. (Isaia 29) şi un altar. . Este un înger conduce a treia zii a lunii. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. lacuri) şi „Domn al pământului. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. râuri. Este un înger menţionat în Talmud. Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. Arhum hii. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. Arciciah este un înger al pământului. Unii spun că este identic cu Rafael. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. 7. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. După unii este un heruvim. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. Arhatel este un înger al descoperirilor. Ariuk. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. Armisael este un înger al pântecelor. slujeşte sub Oriel. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. Cornelios Aripa spune „este num lui înger.

Asac este un înger invocat în cer. Gabriel. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. Alţii sunt. Kalmya. Sinodai. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. Asimon. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. Chadamnai. A fost unul dintre heruvimi după unii. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile. Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. Paschan. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor.tradiţii). după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Asmodeus. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Hamahiel). După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Asmadai. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon.” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. în altele ca şi demon. Asmodel. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. Sanda şi Uziel. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. Asath. Ascomai este un înger invocat în exorcisme. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. Boel. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. Este un înger care apare în Aşmodai. Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică.

Este după unii echivalent cu Natamiel. După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. Astrocon este un şi o putere îngerească. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului. Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Astanchios este un înger al apelor. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri. Astrompsuchos. Astanfaeus. Assiel este un înger al vindecărilor. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. Etrempsuchos. Astanfaeus. Azmael. Mai este numit şi Herachio.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. Astanfai. Azariel „alegerea lui Dumnezeu. un înger al focului după unii. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed). Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. Nunii cred că este un înger căzut. Aşrulin. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ. Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. După unii este invocat cu faţa spre est.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. pe când acesta e rege. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. . Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. Astel este un înger al lui Saturn. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Atafiel este un înger care susţine cerul. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel.Aşriel. Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite.

Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Athoth este un înger creat de Dumnezeu. Un înger al binelui. . Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Atrugniel. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău.lui Dumnezeu. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii. Athonth este un înger creat de Dumnezeu. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. Atrugiel.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. Auh este după unii un înger planetar. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. Este un înger al luptei spirituale. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Auantiel este un înger luptător împotriva răului.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. Auial este o pază îngerească a cerurilor. Aterestiv este un înger al comorilor. 13. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. Achtariel. Ketheriel. Aupiel. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Elişa ben Alauya. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu. Atiel este un înger al luptei spirituale.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. după cum au afir unele tradiţii mozaice. După unii este în alianţă cu Ahiel. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. După unii e un diavol al iadului. Tagniel. Ataniel. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot.referit la Akatriel. Atrigiel. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. Este unul dintre marii înger ai judecăţii. Aktiel. Yehadiel. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Atuesuel este un înger al omnipotenţei .

Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. [sedim]. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. Aşviel Azmeil. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. este se înger al în 2 Enoh. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. După unii la acest moment n Azzael. După unii locuieşte în cer treilea. Azliel este un înger al invocaţiilor. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. este cel care a adus moartea şi sufletul. întrupat şi a vizitat pământul. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. Azmail. Pruchiel şi alţi îngeri similari. greşu şi de culoare roşie. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. Azel este un înger care apare în folclor. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului.invocat la ritualuri de exorcizare. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. Aramaiti. Numiri alternative mai sunt Assiel. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. a mâinile persoanei muribunde. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. Armaiti. „puternic. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri. unde primeşte rugăciuni. Azarel este un înger planetar. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. ţinând un măr de la pomul vieţii. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. Azar. El este grupat cu Miha Harsiel.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. după unele surse. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. .” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. pentru a ajuta binele. Azariel este îngerul care conduce apele pământului.

El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. El locuieşte în primul cer. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Baradiel. Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. El execută porun celor de mai sus. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. Barhiel. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Barachiel. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Baenkekon. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei. Balai este un înger al zilei de luni. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. Barchiel. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. invocat din nord. El conduce dimpreună cu Safiel. Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri.” Este un înger care apare în tradiţia vedică. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Bainkuh. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. Baliel. El este conducător al planetei jupiter. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. . („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. şi al destinului omului în plan omenesc. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. Yukemo.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Barah „îngerul bărcilor. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. Yurkei. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. un înger al vânturilor.

Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Barhiel. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului.. barbuel. Barchiel. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. Bardiel. Este du unii simbolizat de un porumb. mai este şi prima inteligenţă. Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. Este un înger al lunii octombrie.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. Bartiabel este un înger al martie. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general. Behemiel. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. în drul lui ceresc. Acesta este unul dintre primii îngeri.” După unii el este un înger. Barsabel este un înger al lunii martie. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer. Haniel. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. În coultism acest înger este de f un demon. în chilia sa. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. Se pare că este adeversarul unui al demon. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii. Bauach este un înger al peceţilor. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. care slujeşte sub Gabriel. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. Bearechet este un înger al peceţii.” După unii este un fel de cosmocrator.din care ieşit alţi îngeri. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului.. luminii şi al zilei. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. Haşmal. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. . Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Bath Kol. Dar Abu Yazid a rămas neclintit.

După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. În romano catolicism este un principiu al întunericului. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. Tubatu. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. prinţi. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. care slujeşte sub Beliel. duci. Este un demon al distrugerii. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. Boel. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. Boul. Ebuhuel. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Biztha este un demon al confuziei. Bigthon. Restu sunt Atuesuel. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Tabath. El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. Zachei şi Zebrel. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. După unii el conduce planeta Saturn. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Totuşi. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. al noţii sub Gavriil. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. . Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. Brakiel este un înger al madenilor. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. Sandalfon. în Iov 40. Labuisi şi Ublisi. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. Se crede că este un demon. Belsal este un înger al ceasului întâi. Bigtha. Res de cinci suntsahat.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. Beodunos este un înger invocat la conjurări. Boel. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii. El ap în unele texte copte.

care slujeşte în cel de al patrulea cer. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. Este un arhanghel care apare în kabala. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. Ismoli şi Pafram. El mai slujeşte şi sub Carmax. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. Camiel. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. În folclor ace înger este demon. Acest înger apare şi în zoroastrianism. Este Calzas. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. El ajută la împăca dintre duşmani. El slujeşte sub Narconariel. Camael. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. Kemuel. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. în ritualuri ceremoniale. Butathor. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. de la sud.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. invocat de la răsărit. Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). Cadat este un înger al purităţii. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului.Bull este sursă a luminii ca şi înger. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. conducător al înger munţilor. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. un înger care are o origine confuză. invocat în ritualurile solomonice. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. Camiuel. Butatar este un înger al calculelor. Chamuel. un înger al cerului al V-lea din zii. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. Burchast este un înger al aerului. După unii este un manager al soarelui.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase.

Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). El face parte din ierarhia puterilor. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. Este menţiona apocrifa lui Enoh. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. În folclorul gnostic acest înger este un demon. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Hariel. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David.este un înger corespondent cu Hanael. Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Chamuel. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Kamuel. dimpreună cu Macheton şi Uriel. Uneori el este văzut ca şi demon. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon. Castile este un înger al zilei de joi. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai.” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei.

Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. Face parte dintr-un grup separat. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel. Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). el slujeşte sub Samael. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chaucran este un înger al primei ore a zilei. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. „copi Dumnezeu”). Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. Chochmael. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. Ca . Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. Hochmael. un înger al aerului. în Sum. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter. Chasdiel este un înger care stă cu Metatron.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. 7. . În Iezechil 28. Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. Chorkma. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer. Cherubiel este conducătorul heruvimilor.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. El apare şi în folclo babilonian.a 1.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel.

Dahariel. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. El mai are un înger pereche după unii Barselo. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. destinului omului. După unii el este un înger ci un diavol. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. Dabriel. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. Celălat este Anabael. Sarea. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. Restul de patru scribi au fost Ecanus. înger care slujeşte în cerul al treilea. El este după alţii conducătorul universului material. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. După unii el nu este un înger un diavol. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. După este un înger al luminii. Daghiel. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. Selemiah şi Asiel. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală. Dagiel. Core este îngerul conducător al primăverii.Cofi este un înger al luminii. . Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii.

fricii şi al tremuratului. prinţ al maiestăţii. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. El este un arhon. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul. Dalmai. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. . Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. În kabala demiurgul principal este Metatron. El locuieşte în al şaptelea cer. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. după Corneli Agripa. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. Zadkiel. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului). ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi. „Dumnez este judecătorul meu. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. Pentru Valentin. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. legii şi al înţelepciunii. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor.” Domiel. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului. Dariunge. Dalkiel este după unii un înger al iadului.” Numele lui derivă Isaia 40. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah. Alţii l-au indentificat cu Mitra. care este după unii un înger al tăce al morţii. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. 15 „alunecare în balanţă. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii.

Duhael este un înger menţionat în iudaism. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. 18 19. 4. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. . San Dabuia. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. Elyon este un înger numit în feniciană. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Elkanah. 22. în ebraică „copaul purternic. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. asocialt cu îngerul Heel. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice.]. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. Donos este un înger invocat în ritualuri.Donaban este un înger invocat în ritualuri. Donquel este un înger al iubirii. Dupăp unii este un diavol. [Facere 14. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. Ecanus. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. Este invocat de la nord. Eiael este un înger care domină ştiinţele. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer.” După unii este un înger păzitor. El este un slujitor al lui Dumnezeu. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Selenia şi Asiel. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. Egnimiel. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. E profundă urcă al Dumnezeu. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. După unii este un înger al longevităţii. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. El mai stă cu îngerul Domol. După unii este un înge nordic. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. după unii un înger al apelor. După unii el locuieşte în c al VI-lea. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. Doremiel este un înger al zilei de vineri. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu.

După unii în cer ei au trâmbiţe. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. Misac şi Abednego. Ma şi Hufatiel. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. . Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. Restul sunt Ithu Madiniel. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. este după unii înger planetar. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. Eschiel. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. Bortakiah (Berzachia). Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Rafael. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Eloha este un înge puterilor. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Onoel. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Eneije este un înger invocat în ritualuri. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. După alţii este un înger al fazelor lunare. Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. Tautgabaoth şi Suniel. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter. El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. Gabriel. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor.un serafim care apare în unele tradiţii. El poate fii invocat şi în ritualuri. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii).

Etrenpsuchos. lucruri pentru aspirat şi aur. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. Eiermiel. După unii este un înger planetar. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. Existor este un înger al zărilor. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus. Jeremiel. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. Evreriel. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. Este invocat de nord. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. După unii ele ste egalizat cu Uriel. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. Remiel. Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. E invocat în rugăciune. Furlac este un înger al pământului. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. . În lucrarea lui Muller. Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie. folosinţa gemelor parfumurilor. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. După unii este un heruvim. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. este un înger al apelor.

Debahim este un înger al luptei împotriva răului. sură după sură. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. Garşanel este un înger care izgoneşte răul.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. Galizur. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. Galmon este un înger care conduce destinul omului. al învierii. curajului. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri. dacă nu mai includem pe Tobit. cerului. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Este un luptător împotriva răului. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. Ragui Aktasiel. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. Galgaliel este un înger principal al soarelui. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Gamorin. atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. Galdel este un înger al zilei de marţi. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Garfial. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. Raziel. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. milei. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. vieţii revelaţiei. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. . Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. El este un înger al vestirilor. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea.

El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean..” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Gazardiel. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului. El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. . Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. redarea vederii. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. puterea şi mărirea Lui. Este un luptător împotriva răului. Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Gediel. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie. Gassrdia. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. El mai apare şi în ocultism. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. invocaţi în diferite rugăciuni. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri.

lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. Grafiel. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. care slujeşte sub Veguaniel. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. Graşarhem Grial.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer. Guadeil. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer.Geririel este un înger care conduce destinul omului. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Glauron. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. Glarij este un înger al ceasului al treilea. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. Guziel îngeri.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Habl este un înger cxare se crede că i. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. Grael. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu.

Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. După unii este un în al zilei de vineri. Mitiniel. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. . El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. Iaiael este un înger conducător.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. Hailiel. Este un înger care controlează des omului. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. Johiel. Este înger invocat în exorcismul demonilor. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. Haiel. Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. Haibel este un înger patron al animalelor. Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. acest înger a răm înfricoşat. Îngerul lui corespondent este Chantare. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. Hahlii este un Haiael. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. Jehiel. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. înger al destinului omului. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. („fii lui Dumnezeu”). Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. Haşmael Chaiel . Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu.

Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. Halacho este un înger al simpatiilor. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. Hakba este un înger al inteligenţelor. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. Haneneil este un înger al inteligenţei. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. . Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. Îngerul său corespunzător este Versagua. Hanael. invocat duminica. El conduce destinele omului. Halomel este un înger slujitor. Este un înger al destinului omului.Hakaniah este unul dintre heruvimi. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. Acest înger apare în mitologia mahomedană. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. Hamaia este un înger slujitor. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. Este un înger al iubiri. Hariel. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). După unii el ar fii păzitor al Franţei. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. Onoel. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Halquim este un înger păzitor al cerului. Aniel. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. Este un înger al demnităţii. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. Este invocat de la sub şi nord. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus.

Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. alţi doi îngeri. un înger al tăriilor.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Mai este şi un înger al apelor. După unii este un demon.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. . Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic. Este un înger al Haurnatas mântuirii. El este şi „îngerul vorbitor de foc. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. El are stăpânie asupra morţii. 14. El mai este numit Chondad. Este asociat cu Elimeleh. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească. Helemelek este un înger al sezoanelor. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. Chasmael. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. Restul sunt Aliniel. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Este un înger al sezoanelor. Mai este un înger al bunăvoinţei. Hasdiel este un înger al lui Venus. înger al cuvintelor lui Dumnezeu. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. Gabriel.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. Jilaycef. dimpreună cu îngerul Zadkiel. Este şi aconducător al sezoanelor anului. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Helayef.”. Haşmal. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. Hiel este un înger care luptă împotriva răului. Barachiel şi Lebes. menţionat şi în Coran. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. Heziel este un înger al destinului omului.

Hariyahu. Serafiil şi alţii. Horeh. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Hingel este un înger al echinopţiului de vară. Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. I . Hrabariah. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. Hubaiel este un înger al primului cer. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic. Este un înger standard. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Husael este un înger al cerului al treilea. care slujeşte sub Venuaniel. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Huznot este un înger al apelor. Hayat este un nume a lui Metatron. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Hufaltiel. După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. Hipeton. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

Kafsiel este conducător al lunii. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise. 11 fiind voit înger. Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. Gabriel. Kabiel este o pază a primului cer. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Casiel. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. Asinon. Quafasiel. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. Kabarfiel este un păzitor al cerului. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. Kandiel 7. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. El conferă har şi tărie. Kakabel. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise.” Kafziel. Psachar. în timp c Kahnael este un înger saturn. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. . Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. (Duchar). Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. în lucrarea Conybeare. Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. După Testamentul lui Solomon. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor.

Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. Knor este un înger care după unii stă în iad. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]..Karniel este una dintre multele paze ale cerului. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. Hemaf. Kemed este un înger al inteligenţelor. Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii. Este un mare înger arhonte. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. Kenkputa este un înger al sudului după unii. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru. El este după unii conducătorul serafimilor. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer.. cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului.. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. (c mai sunt după unii Af. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii. . Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Manşit şi Honon Peor). Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului.. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. El le duce în cel de al şaptelea cer.. Kinos este un nume a lui Metatron. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului.

Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. Lauriah este un înger menţionat în kabala. înger al tronurilor. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. Lama este un înger al aerului. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. Rahabiel. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei.” Totuşi. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Este un înger planetar. Lahezerim este un înger al succesului. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. .Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Larek. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. „conducător al concepţiilor. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. Se crede că acest înger are op origine babilonică. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. El este subiect al vânturilor oocidentale. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor.

fiul al dimineţii. Cassielk. Menor este un înger al exorcismelor. Merasim. Se crede că este heruvim. Un înger al savanţilor. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. Meresim. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Machidiel. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. O Luceafăr. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Mernoe este un înger al purităţii. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. Totuşi. . Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. în alte lucrări el apare ca şi un demon. Mentinis. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Makchideil. Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. Menihim. Meris. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. După unii este un înger al apelor şi al isopului. Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus. Machel este un înger al exorcismelor. Este un înger al sâmbetelor. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. invocat în diferite lupte duhovniceşti. înger al transpotrurilor după unii. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. Merof este un înger al inteligenţei. Seraquiel. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. Mach este un înger de încălzire. Ei se succ unul altuia zilnic. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor.

scribul ceresc. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. al milei şi al sfinţirii. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. El este un înger care apare şi islam. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. Mihael este un înger al destinului omului. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis. El mai sjuşelte cu Apien. Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. Este un înger menţionat în Persian antică. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani. al conducătorilor şi al guvernanţilor. biruitor al lui Satan. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. Migon este un nume al lui Metatron. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. . Mijcol. la fel de bine înge pocăinţei. dreptăţii. În E 23. După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui. După ce pământul a deacord. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. Mikael este un înger al monarhilor. păzitor al lui Iacob. Mesriel este un de sus celui de al Metatron.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. înger păzit poporului Israel. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. stăpânitor al cerului. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. Metatton. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. După unele tradiţii se crede că moartea . Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. conducător al îngerilor slujitori. Totuşi.. conducător al celui de al patrulea cer. Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Gabreil şi Rariel). „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă.

Modiel este un înger al lui marte. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael.” Modeil este un înger de mare virtute. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului. Miri este un înger al timpului. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. . Mikhun este un înger protector al cerului. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Este un înger mare la virtute. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. După unii este un înger atoatevăzutor. El m este conducător al domniilor. Mirael este un înger al al luptătorilor. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. Melkeial. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Mikiel este un îmger al destinului omului. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident. Mikhar.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. Mikliel. Mordad este un înger al morţii. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. Este un înger al paradisului sau la raiului. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. Mithma Mihim. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire.

el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. Es înger care apare în teosofia sumeriană. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. Este un înge desăvărşirii. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. Nachiel. Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. 19 este numele unui oraş. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. . Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. În numeri 21. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. Nakiel. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale.

Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. Nasarach. Nathanael. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. 30. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. După unii acest înger era invocat în psa 9. El apare în 2 regi 17. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. Unii cred Nelchael este un înger căzut. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. Erste un înger personalizat al lui Natzach. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. . La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. „marele rege”. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. Haranael. Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. al altor îngeri. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Nirgal „eoul cel mare” . tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. Neţache (victorie. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. 37. Unii cred că el este un înger al geografiei. După unii este uin înger planetar. Nirgal. Celălat este Silmai sau Şilmai. Nisar este un înger care apare în Talmud. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Neugal. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. După unii a fost un înger al cezar romani. Este un domn al focului. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri.

Se crede că el are peste alte 100. Este după alţi un înger planetar. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. Ofiel este un înger al iubirii. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Ofan.” după unele tradiţii. După alţii este u înger al planetelor. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. Ofiel. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. 100 de perechi de şi 8. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. o paă îngerească a porţilor de la răsărit.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. Este vorba de demon. Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. de Sf. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea. El este privit ca şi o triplicitate înfocată.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. După unii simbolul lui este vulturul. este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri.466 de ochi. Şamşiel. Ofan. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. . Ofaniel. Hman şi de Metatron. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. „arămiu protocaliu. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. Omael este un înger al speciilor multiple. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu.

În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. Oriockh. creatori ai universului. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. Orianes. . Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. Oriel. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Orea în Oreus. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. Narel este un înger al sezonului iernii. Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. Orifiel. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. Este este invocat în mai multe rugăciuni. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. înger cinstit al lui Dumnezeu. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. unii este indentic cu Onoel. El este egalizatcu Hutriel. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. Acolo unde locuieşte. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu.

[în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. raiului. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. . Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană.Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. El este după unii înger care a Padiel. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Ourpaliel. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. invocat în diferite rugăciuni. Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. număr de îngeri patricipatori. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. apărut părinţilor lui Samson. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. Paldor este un înger al străvederii. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord.

Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Pazriel. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. după lucrar Cartea îngerului Raziel. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. Pariel este un înger al izgonirii răului. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. dorinţelor. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Asnulim şi alţii. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. După unii este un înger al lui Enoh. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Sabrael. . În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. E dimpreună cu îngerii gabriel. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Parasiel de tronul măririi. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. Este un înger al vânturilor de nord din rai. un înger al destinului omului. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu. Este un înger al comoriulor după unii. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică.

Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. Raguel. 3-18. Phanue. Este un înger al lunii după uni Phul. Acest înger este asociat cu soarele. Phalec. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. Este un înge al zilei de marţi. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. Penuel. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. 34). Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. 29. Periel. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Phinehas este menţionat în Judecători 2. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. Phadihel. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. . Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. un înger corespondent cu Themeso. În geneză acest nume este şi un loc. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. un înger lunar şi conducător al popoarelor. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. Alţii cred că este un înger al patimilor. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. Luca 18. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Furlack este un înger al pămâtnului. Uriel. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. Judecători 13. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu.

De asemenea un înger al porţilor cereşti. Este invocat de la sud. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. El slujeşte sub Bariel. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. Purah. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Este indentificat cu Hadriel. Posriel. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. Din cerul al treilea. Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. El se crede că slujeşt sub Israfiel. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. dar nu iputut da viaţă. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. Pruel este un înger al vântului. Psachar este o putere îngerească. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Pusiel. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. Isaac Luria l-a asociat cu Esau. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Este un înger care apare şi la iranieni. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Puta. Deşi stă în iad nu este un demon. 16). Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. U spun că este un locuitor al iadului. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. Prauriel. Este invocat în rugăciuni. Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu. Este un înger al pol pământului după unii. Qafseil. . Puruel. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană.Porosa este un înger al zilei de vineri. D epocrifa Enoh 11. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. El păstrează cărţile sfinte. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic.

Unii cred că este un demon. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. . El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Kemuel. Radueriel. Raşiel. Raasiel. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. care călătoreşte din Medina la Ninive. Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel.Qemuel. Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană.000 de îngeri. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. Radmeriel este indetificat cu Dabriel. al iadului. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Tobias. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. După alţii este un înge patriarhilor. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. Original era numit Zehiel.). „introducându-l în ordinea stabilită. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. Raahel este artistice. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. Vretiel. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. El execută poruncile puterilor. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh.

Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. Raşiel. Zehapuriu. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. Rufuel. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Raguil. Surian este unul dintre îngerii enohieni. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. Yeramiel. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. Rahriel. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. Ariel şi Rafail. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare.. Ureil. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. în tim Enoh încă trăia. Ragiel. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. Ramiel. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. După V Hugo Raguel este un demon. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. Raauil. Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. Este un înger luptător împottriva răului. Fanuiel. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Teliel şi Anael (Hariel). 24. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri.Raguel. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. Remiel. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului. Raş. Rachriel. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. Raşiat. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. 17. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. .

Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. În lucrarea Targum eccelsiastic 10. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. Se pare că el stă între două abisuri. Ridram este un islam un înger al paradisului. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. este un înger la puterilor. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. Este un înger al cionstirii de părinţi. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Reţuţiel. Raţiel. Ridia. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Akrasiel.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. Reeschit. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări.” Este după unii un înger al sufletului omului. Îngerul lui corespondent este Plupe. Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. Ramiel. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Raziel. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. Richo Riddia. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. Gallizur. în cele din urmă apoi la Noe. Saraquel. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Îngerul lui corespondent este Petechovt. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. apo la Solomon. Remiel. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Rinezin este un înger al . ambii scri moderni. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. Hajalim. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. şi purtătorul cerului. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu.

Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. Ţabaoth. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn.” Risman. Unii cred c este un înger rău. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Sabrael. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. Rorbarare este un înger din ceruri. Şabti este un înger invocat în ceremonii. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii.64 de îngeri păzitori ai cerului. Este un înger marte luminător. Este un înger al exorcismelo după unii. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. Risnuch este un înger al agriculturii. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri. Sabaoth. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. . Risnuch este un înger al agriculturii. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745. Sabni. După alte tradiţii este un înger temporal. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. Sankiel. Rochel un înger al lucrurilor pierdute. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. După unii este un demon. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos.

Sadriel este un înger al ordinii. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. Şachriel este un înger luptător împotriva răului. Şakziel este după . Simbolul lui este vulturul. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). După unii este un înger planetar. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. Şadftiel este un înger al iadului. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. Saditiel. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. Sakriel. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Unii cred că stă în pri cer. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. Este un înger al vieţii omului. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. Saggnesagiel. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. Sahon este un înger planetar. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. unii un înger al insectelor de apă.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. El conduce a patra zii a lunii. Sasansagel. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Sasniel. În tradiţiile gnostice este un demon. Sakniel este un înger păitor al cerului. Sahariel. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Saga. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea.

Sasanseir. Salilius este un înger al peceţilor. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Satomail este Periel după unii. Cei care cred că Samael este democ. Salatheel. Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. cartea Yalkut 1. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. În Talmud. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Invocat î ritualuri ceremoniale. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. Este un înger al destinului. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. Samoi. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. Salbabiel este un înger al iubirii. Salmia este un înger la rugăciunii. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. . Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. Un Samael. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. Samiel. Salariel. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă.Şalaakiel. Şamriel este un înger păitor opus răului. După unii este un heruvim. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). Salon este un înger invovcat în rugăciuni. Satenil. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. în literatura rabinică este un conducător demonic. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. este după unii un înger al zăpezii.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. Salmi. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra. cred că este şi înger şi demon. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom. După unii este un conducător îngeresc. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. în special la binecuvântări. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti.

Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. Saraiel este conducător al destinului uman. Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. Sanchia. Şanşa este un conducător al altor îngeri.. Este un înger care se luptă împotriva răului. Este un luptător împotriva puterilor demonice. el locuieşte în cerul al patrulea. Sanagalaf ceruri. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Prin urmare este demon. În 12 Enoh el apare ca şi demon. . după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului. Dup unii este un serafim. Sanardiriel. El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. lucrarea marea cheie a lui Solomon. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui. Totuşi. El este păzitor invoca la nord. El se roagă lui Dumnezeu p suflete. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. Este un înger păzitor al Edenului. După unele tradiţii orientale (islamice). Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. este desemnat „heruvimul arcii legământului. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. „care l-a alungat pe Adam. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. Gabriel alţi îngeri. altele publicate deschis. În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri.

Sartariel este un înger al vieţii omului.şi Arhanghelu Metatron. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Şateiel este un înger al tăcerii. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. dimpre cu numele altor şase îngeri. Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei. La fel este un crainic duhovnicesc. Este o pază a porţilor cerului după unii. Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. Este un înger care apare în uu mitologii. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. . Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. Jehoel . Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. 21. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii.” Este indetificat ca slujind cu Mihail. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. În kabala este îngeru sălbăticiei. Şariel şi alţii. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. 16. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. comparat cu îngerul Duma. Sasgariel este un înger al excorcismelor. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. Este un înger conducător al lui marte. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian. car slujeşte sub Osgaebial.

Agripa îl vede ca şi înger al soarelui.” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). mărirea Dumnezeu este cu ei. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. pomilor fructiferi. camal. Naşviel. . du Zohar. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. Kemuel. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. Şemael. Seldo. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Selith este după unii un serafim. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. Pasajul din Matei 18. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. Este după unii şi un înger al temporalităţii. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. Seir este un alt nume al lui Samael. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Sennoi. În Facere 48. După unii el sunt universale. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. Ithurel. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah. După unii este un î protector al copiilor. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene.

Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. . Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. Şfere. Serakiel. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Seup este ierarhia virtuţilor. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste. un înger al focului. demon al bolilor. După unii este înger al creaţiei. După unii este un înger al planetei Mercur. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. Şeriel.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise. 20). care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. Şfereş este un înger care apare în ocultism. Şikiel este un înger menţionat în siria. Şilath. Şilmai. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. celălalt fiind Niddai. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. Sereil. Tilat. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Alţii cred că este un serafim. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. Este un serafim.

Suguşu. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.creat universul. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. care care ste invocat de cabalişti. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Şitab este un înger invocat în ritualuri. Îngerul corespondent este Zadkiel. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu. Şlasiel. Şipur este un serafim prin acre s.considerat un „înger interzis. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu. Şaruş. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Şofren. Este un înger al temporalităţii. un înger al porţilor cerului. Şocodiah este un înger al planetelor după unii. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah.Şimiel. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului. Şislam este un înger al temporalităţii. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. . Chamuel. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. Aşu. Şiruşi.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. El conduce destinu omului. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. Şofiel este după unii un înger al lunii. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. Şofriel. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi. După unii este un înger al destinului uman. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Şitimicheum. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şimrai este un înger al puterilor. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Şisera este un înger dorinţelor. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron.

Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Şuriah. Este menţionat de kabala. Stă grupat cu alţi îngeri. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu.ceruri. Soti este un înger al orelor.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. Şoraş el îl asistă pe Metatron. Şunia. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. El ţine după unii cerul p umeri. Şuniah. Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. El slujeşte sub Vachiel. . Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. în maniheism este un înger care susţine cosmosul. După un este indentic cu Mihail. Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Şplenditentes. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii. Apare ca şi un înger puternic.Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger.

Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. Este un înger planetar. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Tadkiel înger al dreptăţii. Periel. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Metatron. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon. Taftian. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic.Şuriel. Tagtiel. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. Şvraoşa. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. dimpreună cu Raguel. Sariel. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Takifiel este un înger siriac.. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. Suriel. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ţagmagiel. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate. al temporalităţiilor. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. Metatr Ariel Şargarel. Simbolul lui este crinzantema roşie. . În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. Şroş. înlcouit de îng Ananel. Tagried. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. un înger care variază în ştiinţele religioase. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. El îi judecă pe cei decedaţi. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii.

Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor. Thergi. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. Thuriel. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. Tedac este un înger al exorcismelor. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. . Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. „Dumnezeu atotputernic. După unii este un păitor al porţilor raiului. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme.” este un înger domnie asupra animalelor. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. El conduce părţile cele de jos al iadului. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut.

El mai apre un înger corespunzător în Hope. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. Tezalel. Thragar este un înger al zilelor omului. Theoska este un înger slujitor. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. Tempa este şi un înger planetar. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. Este şi un înger al comerţului după unii. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. este un înger al plenetei venus după unii. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. El mai are un înger corespondent Theosolk.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Este un înger al tradiţiilor solomonice. El ma un înger corespondent în Sith. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii. un înger care apare în tradiţiile mandeene. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. Thelesis. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. El mai este un înger al iubrii du unii.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. Teriapel Terly. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. Un înger al zilei de miercuri. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. Temacial este un înger al zilelor de vineri. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. El mai este şi un înger vieţii. grup de alţi 15 îngeri. Tigmeik este un înger al peceţilor. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. Teletiel este un înger al destinului uman. Tilath este un înger invocat în rugăciune. Teiazel. . Este un înger care propagă lumină. Uneori este indentificat cu Raguel.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. civilizaţie şi libertate. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii.

Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. Unii cred că este un demon. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Tlafabort. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. După unii are trupul peşte. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Este un înger al lui Mercur. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. Tinim de un înger conducător al lunilor. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. Tilli este un heruvim sau un serafim. Este un înger al destinului uman. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. Este un înger al răzbării. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. Tomiriel este un înger al destinului omului. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Onoel. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Tual este un înger al destinului uman. Tufiel un înger păitor al cerului. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. . Toruaret este un îmger al toamneiu. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. Tubiel este un înger al verii. Este un înger alb după unii. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu. Turel. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Pe cap se crede că are o coroană. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Este un înger al obiectelor pierdute. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. Tundis este un îner al luniulor anului. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti.

Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. Este un înger planet . cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. Îngerul său corespondent este Pitiam. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. Urzla este un înger invocat în ritualuri. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. Alţii cred că este un înger. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea. Este un înger măreţ şi binevoitor. Usiel. El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea.Turlon este un înger la vegetaţiei.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. Şi conducător al duminicii. Urael este un înger al zilei de luni. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob. Tutrusail. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri.” (Facere 3). Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. Unael. regent al soarelui. Este un înger slujitor. Uriaspati. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. alteori ca şi heruvim. Udrgazia este un înger al naşterilor. După unii este un conducător al iadului. Urula este un înger slujitor. Une este menţionat ca serafim. Ustael este un înger al cerului al patrulea. Umhael este un înger al primului cer. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. El apare ca invocat în unele litanii antice. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Este un înger a numelui lui Dumnezeu. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. Este un înger care luptă împotriva răului. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa.” El este lumina supremă a restului îngerilor.

El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. analogi îngerilor iudeo-creştini. Uza. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Vaol este un în planetar al lunii. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Vehrel este un înger al principalităţilor. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Vel este un înger al miercurilor. Veraruel este un înger al destinului uman. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. Uzah. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. . Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Usiel. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. Vacahiel. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. după unii al lunii. Vatale viitorul. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. Vehiel este un înger al planetelor. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. El conduce primele raze ale soarelui. Uzziel. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Usiah. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Veloas. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. unii cred că a creat luna. Veischax este un înger al peceţilor. Vaij este un înger al inteligenţei. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. Variel este unul dintre îngerii naşterilor.

Uriewl. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. invocat de la răsărit. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Wathanael. Prauriel.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. Vianuel. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent. Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Îngerul lui ccorespunzător este Stochere. . Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. 2). Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma].recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Este considerat un înger binevoitor. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. Este indetificat cu Dabrueil. Vretiel. lui Dumnezeu. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. El operezî sub îngerii Almir. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu.Verchiel. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer. Vocaseil un al înger al conducerii omului. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. După Bagavatgita. Este un înger stăpân al invizibilităţii. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni.

” care l-ar egaliza cu Yahoel. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Yalda Baruth. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. Yehudiah. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. Yehvra. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. Yahriel. Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului. Yalala este un înger păitor al cerului. în textele avramice de incantaţie. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Yahos. Cosmologie şi microcosmos. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. Ylring este un Egipt. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei. Yeson. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Jefefiah.” Yahoel. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Yauhriel. Yael. Yofiel. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. Ysodiel „formare”. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Iofiel. . Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Yale. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Yefefiah. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman. Este un înger a lunii după unii. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice.

” Yurkeri. Abadiel. Ţadkiel. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. E un înger care apare pe unele înscripţii. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. Trouel este un înger al omului. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. Zachariel. După Paracelsus este un înger planetar.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Alţii cred că este un înger al joilor. Yofin. În lucrarea Holenzrang der Dr. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. Unii cred că este un înger al planetei Jupiter. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti.Yofiel. Zaafiel . Sau al ordinului puterilor. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. Baradiel este un înger al bucuriei. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. Zacheil. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. Ma este numit şi „marele mistic Kura. Yonel este un păitzor al cerului. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. Zabbuk este rău. Adakiel. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman.”). În cab este un înger al ierarhiei puterilor. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. Este asociat cu Milkiel. Zohiac Baracheil şi alţii. Zabesael este un înger al anotimpurilor. Zadkiel. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. mai pare şi în tradiţiile siriene. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. Zacharel este Zacharel. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. (haşmalim). Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. unii este un înger necurat. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. al Torei. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului. Yorkani. Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. Zabdiel un înger supranumit Kunia. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. Yomael. Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu.

Zakeil este un înger invocat cu Mihai. Zehlebh. Gavriil. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. Zafkiel. Este un păitor al cerului. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. Este după unii u concept kabalist. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. Zarel este un înger al vânturilor. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Zazhahiel este un înger al oridinului . Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. mărirea şi puterea lui Dumnezeu. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Este menţionat de kabala. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud.Zafiel. După alţii este înger planerat al lui saturn. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Zofiel. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. Zazreil. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Este un înger perceptor al lui Noe. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. Este un conducător a heruvimilor. un înger al zilei de marţi. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. După unii un înger al palnetei saturn. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. Este un înger amabil al luminii. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. polioase. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Zainon este un înger al vegetaţiei. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. Zofiel. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor.şimanin. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii).

Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zeima este un înger al cerului cincilea. Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. Zerforiah. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Un înger al neputinţelor după unii. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El apare în Zehueil este un înger care a railui. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. Zehul „locuire”. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Saraqiel este un înger veghetor după unii. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. Ziel un înger al binei înţegeri. Verchiel. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Zeracheil. Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zeferiah. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. Zerarion şi un observator al nemuririi. Este un înger al alegerilor irevocabile. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. . El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. Este un păitor al lui merkabah. Suriel. tradiţile hecaloth ale orientului. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri. Zeruch. Zerul. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. El stă sub conducerea lui Melkejel. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. Zeroel. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor.

Zotiel. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. conducător după unii al destinului uman. Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor].Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. După un acest înger se face referire în Numeri 3. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur . Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. După unii un vindecător al stupidităţii. Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Este păzitor al paradisului. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->