âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Adnamael „Dumnezeu este Domnul. Bobel şi Metathiax.). În lucrarea ebraică Sefer. . De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Adadiah [demon conducător la iadului]. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba).Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron. O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. Gavriil. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. Rafael şi Mihail. Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. alţii fiind Uri Raguel Simiel. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). după Pistonius.” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. În Enoh el est doilea înger. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut. subconducător al iadului. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui. Adjuchas este un înger al pietrelor. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri.”). Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. Adatiel este un înger invocat în rugăciune. Admachiel. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. După altele tr este un înger al destinului uman. Raziel. După unii este egalizat cu Adiriel. După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. Adin. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. Adam. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael.

” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. Când „am milă de lume sunt Adonai. Afarof [Afriel] Afarof. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas). Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. creat de Dumneezu după „chipul Său. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. Agan este un înger al ordinii puterilor.” Adonaios. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. Agathodemon este un demon. Autophite Hedone.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu. Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. Dimpreuznă cu henh el ia. După unii a fost inde ntifica Hermes. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. Aeon. Mixis. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. În alte tradţii este un fgost serafim. Henosis. Apare în unele tradiţii egiptene. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. . După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. Aesma este baza lui Asmodeu. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. Adona Adoneus. Akinetos. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile. După unii este un conducător al nevăzutului. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. Nonogenes şi Macaria. Aftiel este un înger al zorilor. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. ca şi cel mai sfânt nume. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. care are după unii 16 feţe.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. Ageratos. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. Moise a uitat ritualul. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap.

Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. înger al peceţii. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Aib este după unii un înger al planetei venus. Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie. . Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. un înger luptător împotriva răului. Ahariel este un înger luptător împotriva răului. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor.Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. Agreas [Agares]. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. El este chemat stând în spre nord. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. menţionat în gnosticismul iudaic. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. Este prin urmare un înger juridic. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. Este după unii un înger eshatologic. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. Ahab. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. Este o combinaţ fraţilor lui. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie). Este u înger al conducerii destinului omului.

Amafazeton. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Alphariza este după unele tradiţii un demon. Barach Ledes şi Nelison. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Amaie este un înger al zilei de luni. la fel cum heruvimii. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Este după unii şi un înger al planetei marte. Este un înger feminin după unii. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. Este după un Amaireton sud. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. care aparţine unu gen angelic. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. Amanlaim. El este egalizat de unii cu Dumaliel. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. Hipeton.” . Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. Dup simbolul său este săgeata. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. Amabael este tot un înger al iernii. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. Amafaxeton. Arfeton. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. Albim este o pază la porţile vântului de vest. După unii este şi un demon al sexualităţii umane.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică.

Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. Anafiel. El este înscris pe o farfurie de aur. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. Anak este forma singulară a lui Anakim. În limbile antice este vor de Ananitha. Amazarek.şi încă alţi doi. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. După alţii a celui de l lea cer. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. al adevărului după unii. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. Anabotas. Khu Mundad . Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. După alţii este un înger al reproducerii. În tradiţiile rabinice. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel. Ameziarak.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. Este un înger al apelor. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Zairich. După alţii el mai este şi înger al zilei luni. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. este după unii un demon. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. Ofiel este pentru unii un substitul al lui. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. după unii el conduce şi arhanghelii. Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. Anabonas. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Seniaza. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. Anamalech [Adnamelech] . Anachiel este un înger al lui saturn. Anaita. A se vede Mrgouliath. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice.

După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. Amaireton este un înger invocat de Solomon. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. este un îngereste un înger ecologic. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Mai sunt menţionaţi Anamiti. a maicii lui Hristos. kabarthna Mainga. un îner al lunii mai. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. . În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Mai exista încă unul: Sanaoşa. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. După unii este este un înger al numel Dumnezeu. Anani. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. Andibalist. Hanel. Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Ananel. Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. (nemurire). O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. Este un înger care după unii este invocat din înalt. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti.Ananchel. Anetat. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. Armazd. (Ahriman). Vobumanah (bunăî gândire). ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). Khanael. dar eşuiază. Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş. Aşa Haurna şi Anestat. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Este după unii şi un păzitor al planetei marte. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism).” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. . Mai este şi un înger al aerului. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. În lucrarea ZedAvesta.. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. este porivit ca bun şi rău. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. Aşa Haumetat. Anereton. Anamiti. Azarguştap. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. Azarkhud. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut.

maturitatea şi puterea. După un este un înger al pescarilor. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. El are un înger echivalent Asiej. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului.” Arafiel este Arafiel. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. în special al apelor. Arariel. mai precis „nobilii. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. din gura lui iese foc şi fum. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. Anuel este un înger protector al comerţului. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. Arbgdor este un înger conducător al universului. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. conducător al planetei Saturn. . lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor. 11 este un înger al abisului. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. Mai este invocat ca şi Asisis. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. În Apocalipsă 20.După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. patrol al zilelor de sâmbătă. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. în secolul al III-lea. Aramaiti. El este tată a demonilor babilonici. Apolion. brookeri de comisioane şi altele asemenea. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. Slujitorii lu sunt Bilet. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. Missabu şi Abuhaza. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. patron al zilei de luni. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. bancherii. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor. Appolyon. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană. un înger al abisului. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor.). Asichit. Este soţie a lui Tarat. Archana este tot un înger al planetei Saturn. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. de pază a celui de al şaselea cer. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti.

Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. Arhum hii. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. Unii spun că este identic cu Rafael. Oriockh. un oraş. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. Armisael este un înger al pântecelor. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. Este un înger conduce a treia zii a lunii. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. Areharah este un înger al planetei saturn. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. 7. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. . lacuri) şi „Domn al pământului. (Isaia 29) şi un altar.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. în folclorul iudaic este un Enoh. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi. Arciciah este un înger al pământului. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. Ariuk. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. Cornelios Aripa spune „este num lui înger.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. Este un înger menţionat în Talmud. el apare c un locuitor mandrean. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. Ardeisur. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. Arepaton. În lucrarea Pistis Sofia. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor. După unii este un înger al razelor soarelui. slujeşte sub Oriel. Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. Arhatel este un înger al descoperirilor. râuri. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. un înger al lunii aprilie. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. După unii este un heruvim. fluvii.

Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică. Gabriel. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Ascomai este un înger invocat în exorcisme.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. Este un înger care apare în Aşmodai. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. Asmodel. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului. După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Asmadai. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Paschan. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. Asac este un înger invocat în cer. Chadamnai. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. Sinodai. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”.tradiţii). Asimon.” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon. Boel. Alţii sunt. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile. Asath. Sanda şi Uziel. Asmodeus. A fost unul dintre heruvimi după unii. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Hamahiel). folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. în altele ca şi demon. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. Kalmya. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor.

Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică. Mai este numit şi Herachio. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri. un înger al focului după unii. Etrempsuchos. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. Astrompsuchos. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii.Aşriel. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. pe când acesta e rege. Aşrulin.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Azariel „alegerea lui Dumnezeu.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed). După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. Astrocon este un şi o putere îngerească. Astanfaeus. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. Azmael. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. Assiel este un înger al vindecărilor. Atafiel este un înger care susţine cerul.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. Nunii cred că este un înger căzut. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. După unii este invocat cu faţa spre est. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului. Este după unii echivalent cu Natamiel. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti. Astanfaeus. Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. Astanchios este un înger al apelor. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ. . Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. Astanfai. Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec. Astel este un înger al lui Saturn.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic.

Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise. Atrugiel. At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. 13. Atuesuel este un înger al omnipotenţei . Athoth este un înger creat de Dumnezeu. Ataniel. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. Aupiel. Elişa ben Alauya. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer. Tagniel. După unii e un diavol al iadului. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. Achtariel. Atiel este un înger al luptei spirituale. Yehadiel. După unii este în alianţă cu Ahiel. Atrigiel. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Auh este după unii un înger planetar. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Aterestiv este un înger al comorilor. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului.lui Dumnezeu. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. după cum au afir unele tradiţii mozaice. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. Auial este o pază îngerească a cerurilor. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi.referit la Akatriel. Ketheriel. Atrugniel. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. Auantiel este un înger luptător împotriva răului. . Este un înger al luptei spirituale. Aktiel. Este unul dintre marii înger ai judecăţii. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Athonth este un înger creat de Dumnezeu. Un înger al binelui.

Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. ţinând un măr de la pomul vieţii. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. Azar. întrupat şi a vizitat pământul. [sedim]. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. Numiri alternative mai sunt Assiel. pentru a ajuta binele. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh. „puternic. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. după unele surse. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. Azarel este un înger planetar. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. Aşviel Azmeil. Armaiti. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. Azariel este îngerul care conduce apele pământului. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. El este grupat cu Miha Harsiel. este cel care a adus moartea şi sufletul.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. . este se înger al în 2 Enoh. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. Azel este un înger care apare în folclor.invocat la ritualuri de exorcizare. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. După unii la acest moment n Azzael.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. Pruchiel şi alţi îngeri similari. După unii locuieşte în cer treilea. Aramaiti. Azmail. greşu şi de culoare roşie. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. Azliel este un înger al invocaţiilor.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean. unde primeşte rugăciuni. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume. a mâinile persoanei muribunde.

El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Baliel. El execută porun celor de mai sus. şi al destinului omului în plan omenesc. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. invocat din nord. Baradiel. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. Balai este un înger al zilei de luni. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. Yukemo. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Yurkei. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. Bainkuh. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. El este conducător al planetei jupiter. Barchiel. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. Barhiel. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. Baenkekon. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. El locuieşte în primul cer. Barah „îngerul bărcilor. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit.” Este un înger care apare în tradiţia vedică. El conduce dimpreună cu Safiel. . El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. Barachiel. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. un înger al vânturilor. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord.

Behemiel. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. Se pare că este adeversarul unui al demon. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general. În coultism acest înger este de f un demon.. Bartiabel este un înger al martie. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. în drul lui ceresc. Haşmal. Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. mai este şi prima inteligenţă.din care ieşit alţi îngeri. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”.” După unii este un fel de cosmocrator. Dar Abu Yazid a rămas neclintit. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai.. Este un înger al lunii octombrie. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. Barchiel. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce. Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Este du unii simbolizat de un porumb. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. Bath Kol. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. barbuel. Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului. luminii şi al zilei. . Acesta este unul dintre primii îngeri. Barhiel. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. în chilia sa.” După unii el este un înger. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri. Haniel. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. Bearechet este un înger al peceţii. Barsabel este un înger al lunii martie. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. Bauach este un înger al peceţilor. care slujeşte sub Gabriel. Bardiel. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor.

Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. În romano catolicism este un principiu al întunericului. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. Este un demon al distrugerii. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. Boul. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. Tubatu. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. Bigtha. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. care slujeşte sub Beliel. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. Labuisi şi Ublisi. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. Biztha este un demon al confuziei. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii. duci. Sandalfon. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. în Iov 40. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. Brakiel este un înger al madenilor. Beodunos este un înger invocat la conjurări. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. . Se crede că este un demon. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Zachei şi Zebrel. Res de cinci suntsahat. Bigthon. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Boel. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. El ap în unele texte copte. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. După unii el conduce planeta Saturn. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Restu sunt Atuesuel. Totuşi. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc).” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Ebuhuel. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. prinţi. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. Tabath. al noţii sub Gavriil. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Boel. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. Belsal este un înger al ceasului întâi. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor.

Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. Chamuel. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu.Bull este sursă a luminii ca şi înger. Butatar este un înger al calculelor. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . un înger al cerului al V-lea din zii. Este un arhanghel care apare în kabala. Butathor. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. Camiel.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. conducător al înger munţilor. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. Cadat este un înger al purităţii. Burchast este un înger al aerului. El mai slujeşte şi sub Carmax. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. În folclor ace înger este demon. în ritualuri ceremoniale. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. de la sud.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. invocat de la răsărit. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. Acest înger apare şi în zoroastrianism. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. un înger care are o origine confuză. Camael. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. Ismoli şi Pafram. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. Kemuel. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. invocat în ritualurile solomonice. După unii este un manager al soarelui. El ajută la împăca dintre duşmani. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. Este Calzas. El slujeşte sub Narconariel. care slujeşte în cel de al patrulea cer. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. Camiuel. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. Erl mai este un înger identificat cu Gavril.

Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. Chamuel. Castile este un înger al zilei de joi. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon. În folclorul gnostic acest înger este un demon.este un înger corespondent cu Hanael. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). Kamuel. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei.” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. dimpreună cu Macheton şi Uriel. Este menţiona apocrifa lui Enoh. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. Hariel. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. El face parte din ierarhia puterilor. Uneori el este văzut ca şi demon. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer.

Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). 7. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. Ca . Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. Cherubiel este conducătorul heruvimilor. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor. un înger al aerului. Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. Chorkma. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim. Hochmael.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. în Sum. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon. Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură.a 1. În Iezechil 28. Face parte dintr-un grup separat. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. Chaucran este un înger al primei ore a zilei.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat. Chochmael. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei. „copi Dumnezeu”). el slujeşte sub Samael. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. . Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. El apare şi în folclo babilonian. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş.

În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. Selemiah şi Asiel. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general.Cofi este un înger al luminii. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. Daghiel. Restul de patru scribi au fost Ecanus. Dahariel. După unii el nu este un înger un diavol. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. El mai are un înger pereche după unii Barselo. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. . După este un înger al luminii. Celălat este Anabael. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. Dabriel. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. După unii el este un înger ci un diavol. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. Dagiel. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. destinului omului. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. El este după alţii conducătorul universului material. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. Sarea. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. înger care slujeşte în cerul al treilea. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. Core este îngerul conducător al primăverii. Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel.

. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. prinţ al maiestăţii. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. Dariunge.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. după Corneli Agripa.” Numele lui derivă Isaia 40. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. fricii şi al tremuratului.” Domiel.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. El locuieşte în al şaptelea cer. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru. Alţii l-au indentificat cu Mitra. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma. legii şi al înţelepciunii. Dalkiel este după unii un înger al iadului. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Zadkiel. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului). Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi. El este un arhon. care este după unii un înger al tăce al morţii. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. În kabala demiurgul principal este Metatron. Dalmai. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea. 15 „alunecare în balanţă. Pentru Valentin. „Dumnez este judecătorul meu. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor.

Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. Elkanah. 18 19. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. El este un slujitor al lui Dumnezeu. Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. După unii el locuieşte în c al VI-lea. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Eiael este un înger care domină ştiinţele. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. Duhael este un înger menţionat în iudaism. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Doremiel este un înger al zilei de vineri. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul.Donaban este un înger invocat în ritualuri. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. după unii un înger al apelor. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. asocialt cu îngerul Heel. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. După unii este un înge nordic. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. Donquel este un înger al iubirii. Selenia şi Asiel. El mai stă cu îngerul Domol. San Dabuia. Dupăp unii este un diavol. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. [Facere 14. Este invocat de la nord. Egnimiel. Elyon este un înger numit în feniciană. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. în ebraică „copaul purternic. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. Donos este un înger invocat în ritualuri.” După unii este un înger păzitor. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. E profundă urcă al Dumnezeu. 4. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. . După unii este un înger al longevităţii. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri.]. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. 22. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. Ecanus.

El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii). Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. După unii în cer ei au trâmbiţe. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. Tautgabaoth şi Suniel. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii.un serafim care apare în unele tradiţii. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Eschiel. Eneije este un înger invocat în ritualuri. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. Misac şi Abednego. Ma şi Hufatiel.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. Gabriel. Onoel. este după unii înger planetar. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter. Bortakiah (Berzachia). Rafael. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. Eloha este un înge puterilor. După alţii este un înger al fazelor lunare. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. El poate fii invocat şi în ritualuri.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. . Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. Restul sunt Ithu Madiniel. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer.

este un înger al apelor. Remiel. E invocat în rugăciune. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. După unii ele ste egalizat cu Uriel. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. Furlac este un înger al pământului. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme.Etrenpsuchos. Este invocat de nord. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. Existor este un înger al zărilor. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. Evreriel. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. După unii este un înger planetar. După unii este un heruvim. Eiermiel. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. În lucrarea lui Muller. lucruri pentru aspirat şi aur. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). . Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. Jeremiel. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus. folosinţa gemelor parfumurilor.

Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. El este un înger al vestirilor. atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. milei. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Ragui Aktasiel. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. Gamorin. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. curajului. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. sură după sură. cerului. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. al învierii. Galmon este un înger care conduce destinul omului. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer. Garfial. vieţii revelaţiei. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. Este un luptător împotriva răului.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Galizur.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. Galgaliel este un înger principal al soarelui. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. . dacă nu mai includem pe Tobit. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. Galdel este un înger al zilei de marţi. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. Raziel. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron.

redarea vederii. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu.” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. Gassrdia. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Gediel. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea. Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. puterea şi mărirea Lui. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. invocaţi în diferite rugăciuni.. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. Este un luptător împotriva răului. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. El mai apare şi în ocultism. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului. Gazardiel. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. . Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea.

care slujeşte sub Veguaniel. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”.Geririel este un înger care conduce destinul omului. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Glarij este un înger al ceasului al treilea. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Guadeil. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului. Grael. Guziel îngeri. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. Habl este un înger cxare se crede că i. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. Grafiel. Glauron. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer. Graşarhem Grial. Îngerul său corespunzător este Bartiabel.

Hahlii este un Haiael. Jehiel. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. Haiel. . Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. Haşmael Chaiel . Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Mitiniel. El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Este un înger care controlează des omului. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. Hailiel. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. După unii este un în al zilei de vineri. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). Haibel este un înger patron al animalelor. Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. („fii lui Dumnezeu”). Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu. acest înger a răm înfricoşat. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. Este înger invocat în exorcismul demonilor. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Johiel. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. Îngerul lui corespondent este Chantare. înger al destinului omului. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. Iaiael este un înger conducător. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor.

Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. Hanael. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Hakba este un înger al inteligenţelor. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. După unii el ar fii păzitor al Franţei. Acest înger apare în mitologia mahomedană. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. Halquim este un înger păzitor al cerului. Este un înger al demnităţii. Este un înger al iubiri. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. Halomel este un înger slujitor. Aniel. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. .Hakaniah este unul dintre heruvimi. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. Este un înger al destinului omului. Este invocat de la sub şi nord. El conduce destinele omului. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. Îngerul său corespunzător este Versagua. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. Haneneil este un înger al inteligenţei. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. Onoel. Hariel. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. invocat duminica. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Halacho este un înger al simpatiilor. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. Hamaia este un înger slujitor. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel).

Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Helemelek este un înger al sezoanelor. Chasmael.”. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. înger al cuvintelor lui Dumnezeu.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. alţi doi îngeri. Este şi aconducător al sezoanelor anului. Heziel este un înger al destinului omului. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic. Este un înger al sezoanelor. Hiel este un înger care luptă împotriva răului. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. 14. După unii este un demon. El este şi „îngerul vorbitor de foc. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească. El are stăpânie asupra morţii. Jilaycef.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. Hasdiel este un înger al lui Venus. . Mai este un înger al bunăvoinţei. dimpreună cu îngerul Zadkiel. Gabriel. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. Helayef. Haşmal. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. Barachiel şi Lebes. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. Restul sunt Aliniel. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. Mai este şi un înger al apelor. Este asociat cu Elimeleh. menţionat şi în Coran. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1. Este un înger al Haurnatas mântuirii. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El mai este numit Chondad. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. un înger al tăriilor.

Este un înger standard. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu. Husael este un înger al cerului al treilea. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. Hariyahu. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Hayat este un nume a lui Metatron. Hubaiel este un înger al primului cer. Hrabariah. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. Hufaltiel. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Hipeton. Huznot este un înger al apelor. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail. Horeh. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Serafiil şi alţii. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. Hingel este un înger al echinopţiului de vară. care slujeşte sub Venuaniel. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. I . Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. Asinon. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii.” Kafziel. Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. După Testamentul lui Solomon. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. în lucrarea Conybeare. Kafsiel este conducător al lunii. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. 11 fiind voit înger. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. Kabarfiel este un păzitor al cerului. El conferă har şi tărie. Gabriel. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. . Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. Psachar. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. Quafasiel. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. în timp c Kahnael este un înger saturn. Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. (Duchar). Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider. Kandiel 7. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. Kakabel. Casiel. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. Kabiel este o pază a primului cer. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad.

Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel.. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer. Kenkputa este un înger al sudului după unii.. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice.. El este după unii conducătorul serafimilor. . Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. Este un mare înger arhonte. Manşit şi Honon Peor). Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Knor este un înger care după unii stă în iad. El le duce în cel de al şaptelea cer. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Kemed este un înger al inteligenţelor. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei.Karniel este una dintre multele paze ale cerului.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. Hemaf. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii. (c mai sunt după unii Af. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. Kinos este un nume a lui Metatron. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon... unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor.

tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). Lahezerim este un înger al succesului. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. . Lama este un înger al aerului. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rahabiel. În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor.” Totuşi. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. Lauriah este un înger menţionat în kabala. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. Larek. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. Este un înger planetar. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. El este subiect al vânturilor oocidentale.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. Se crede că acest înger are op origine babilonică. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. înger al tronurilor. „conducător al concepţiilor. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei.

Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. Machel este un înger al exorcismelor. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. Se crede că este heruvim. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. Menor este un înger al exorcismelor. Mach este un înger de încălzire. Meris. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Seraquiel. Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. invocat în diferite lupte duhovniceşti. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. în alte lucrări el apare ca şi un demon. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. Este un înger al sâmbetelor. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Cassielk. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Merasim. Un înger al savanţilor. Mernoe este un înger al purităţii. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. fiul al dimineţii. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. Mentinis.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. Totuşi. Menihim. Makchideil. . După unii este un înger al apelor şi al isopului. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. Machidiel. Meresim. O Luceafăr. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. Ei se succ unul altuia zilnic. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. înger al transpotrurilor după unii. Merof este un înger al inteligenţei.

Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad.. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. înger păzit poporului Israel. conducător al îngerilor slujitori. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. Mesriel este un de sus celui de al Metatron. El este un înger care apare şi islam. După ce pământul a deacord.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. Totuşi. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu. dreptăţii. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. Este un înger menţionat în Persian antică. Mikael este un înger al monarhilor. Metatton.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. După unele tradiţii se crede că moartea . . Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. Mihael este un înger al destinului omului. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis. conducător al celui de al patrulea cer. la fel de bine înge pocăinţei. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. al milei şi al sfinţirii. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. Mijcol. El mai sjuşelte cu Apien. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani. Migon este un nume al lui Metatron.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. scribul ceresc. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85. După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. stăpânitor al cerului. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. al conducătorilor şi al guvernanţilor. păzitor al lui Iacob. biruitor al lui Satan. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. În E 23. Gabreil şi Rariel). El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui.

Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice.” Modeil este un înger de mare virtute. Miri este un înger al timpului. Este un înger al paradisului sau la raiului. El m este conducător al domniilor. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. După unii este un înger atoatevăzutor. Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. Mikhar. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. Modiel este un înger al lui marte. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Melkeial. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Este un înger mare la virtute. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. Mirael este un înger al al luptătorilor. Mikiel este un îmger al destinului omului. . Mordad este un înger al morţii. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. Mikliel. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului. Mikhun este un înger protector al cerului. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Mithma Mihim.

Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. Es înger care apare în teosofia sumeriană. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. 19 este numele unui oraş. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. . Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Nachiel. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. În numeri 21. Este un înge desăvărşirii. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. Nakiel. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi.

Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. Nirgal „eoul cel mare” . 30. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. După unii acest înger era invocat în psa 9. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. Este un domn al focului. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. Neţache (victorie. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. Nisar este un înger care apare în Talmud. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. După unii este uin înger planetar. al altor îngeri. „marele rege”. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. Celălat este Silmai sau Şilmai. Unii cred Nelchael este un înger căzut. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. Haranael. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. Neugal. 37. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. După unii a fost un înger al cezar romani. . Unii cred că el este un înger al geografiei. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir. Nasarach. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Nirgal. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. Erste un înger personalizat al lui Natzach. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. El apare în 2 regi 17. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. Nathanael. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu.

Se pare că el apare şi în iad şi în rai. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea.” după unele tradiţii. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. . În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. Ofiel. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. 100 de perechi de şi 8. Hman şi de Metatron. Ofan. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. Este vorba de demon. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. Omael este un înger al speciilor multiple. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu. Este după alţi un înger planetar. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. o paă îngerească a porţilor de la răsărit. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. După alţii este u înger al planetelor. După unii simbolul lui este vulturul. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor. Şamşiel. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. de Sf. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. Se crede că el are peste alte 100. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea.466 de ochi. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. Ofiel este un înger al iubirii. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. Ofan. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. „arămiu protocaliu. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat. Ofaniel. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii.

în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. Orea în Oreus. Oriel. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. Narel este un înger al sezonului iernii. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. El este egalizatcu Hutriel. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. . După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. creatori ai universului. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Orianes. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. Este este invocat în mai multe rugăciuni. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Acolo unde locuieşte. înger cinstit al lui Dumnezeu. unii este indentic cu Onoel. Orifiel. Oriockh. Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn.

Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. Paldor este un înger al străvederii. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. . El este după unii înger care a Padiel. invocat în diferite rugăciuni. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. număr de îngeri patricipatori. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. raiului. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. apărut părinţilor lui Samson. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer.Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. Ourpaliel. [în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron.

. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. Este un înger al vânturilor de nord din rai. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Este un înger al comoriulor după unii. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. un înger al destinului omului. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Pazriel. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. dorinţelor. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. După unii este un înger al lui Enoh. Sabrael. după lucrar Cartea îngerului Raziel. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică. Parasiel de tronul măririi. Pariel este un înger al izgonirii răului. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. E dimpreună cu îngerii gabriel. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. Asnulim şi alţii. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail.

Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. 3-18. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. Phinehas este menţionat în Judecători 2. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. Phalec. Raguel. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. Penuel. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. Luca 18. Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. 29. Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. Acest înger este asociat cu soarele. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Phanue. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. Periel. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Furlack este un înger al pămâtnului. Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. Este un înger al lunii după uni Phul. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Judecători 13. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu. . Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. Este un înge al zilei de marţi. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. În geneză acest nume este şi un loc. un înger corespondent cu Themeso. Alţii cred că este un înger al patimilor. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea. Uriel. 34). un înger lunar şi conducător al popoarelor. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. Phadihel.

Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Este un înger al pol pământului după unii. Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. Este invocat în rugăciuni. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic. D epocrifa Enoh 11. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. Isaac Luria l-a asociat cu Esau. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16.Porosa este un înger al zilei de vineri. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. El slujeşte sub Bariel. dar nu iputut da viaţă. Qafseil. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Din cerul al treilea. El se crede că slujeşt sub Israfiel. Prauriel. Posriel. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. Este indentificat cu Hadriel. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. De asemenea un înger al porţilor cereşti. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Psachar este o putere îngerească. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). U spun că este un locuitor al iadului. El păstrează cărţile sfinte. Puta. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Deşi stă în iad nu este un demon. . Pusiel. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Este invocat de la sud. Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. Purah. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. Pruel este un înger al vântului. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Puruel. Este un înger care apare şi la iranieni. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. 16). Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu.

Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. Vretiel. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Radueriel. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Kemuel. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. Raasiel. După alţii este un înge patriarhilor. El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tobias. Unii cred că este un demon.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. El execută poruncile puterilor. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. care călătoreşte din Medina la Ninive. Original era numit Zehiel. Raahel este artistice.000 de îngeri. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică).). Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. . Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit. Raşiel. al iadului. Radmeriel este indetificat cu Dabriel.Qemuel. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. „introducându-l în ordinea stabilită.

După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel. Ureil. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Rachriel. Este un înger luptător împottriva răului. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. Ramiel. Fanuiel. Rahriel. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. Teliel şi Anael (Hariel). Ragiel. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn.Raguel. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. 17. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. După V Hugo Raguel este un demon. Ariel şi Rafail. Raauil. . Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Raş. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5.. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. Raşiat. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. Remiel. Rufuel. 24. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Surian este unul dintre îngerii enohieni. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Zehapuriu. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. în tim Enoh încă trăia. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Raguil. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. Raşiel. Yeramiel. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris.

Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. Ramiel. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. Reeschit. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. Raziel. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. apo la Solomon. Raţiel. Remiel. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. şi purtătorul cerului. Saraquel. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. ambii scri moderni. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Îngerul lui corespondent este Petechovt. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. Richo Riddia. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Gallizur. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări.” Este după unii un înger al sufletului omului.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. Ridram este un islam un înger al paradisului. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. Ridia. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. este un înger la puterilor. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. Îngerul lui corespondent este Plupe. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. Hajalim. Rinezin este un înger al . Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Se pare că el stă între două abisuri. Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Este un înger al cionstirii de părinţi. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Akrasiel. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. În lucrarea Targum eccelsiastic 10. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Reţuţiel. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. în cele din urmă apoi la Noe.

Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el. Este un înger al exorcismelo după unii. După alte tradiţii este un înger temporal. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Sabrael. Este un înger marte luminător. Rorbarare este un înger din ceruri. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. Sankiel. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. Rochel un înger al lucrurilor pierdute. Sabaoth. Şabti este un înger invocat în ceremonii. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745. Ţabaoth. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Risnuch este un înger al agriculturii. Risnuch este un înger al agriculturii. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. După unii este un demon. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Sabni.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon.64 de îngeri păzitori ai cerului. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. . Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Unii cred c este un înger rău. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului.” Risman. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn.

Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. El conduce a patra zii a lunii. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. Sadriel este un înger al ordinii. Sasansagel.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Saggnesagiel. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. Sasniel. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Sakniel este un înger păitor al cerului. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Saga. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Sahon este un înger planetar. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. Saditiel. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. În tradiţiile gnostice este un demon. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. Este un înger al vieţii omului. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. Sahariel. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. Unii cred că stă în pri cer. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. Simbolul lui este vulturul. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Şachriel este un înger luptător împotriva răului. După unii este un înger planetar. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Sakriel. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Şadftiel este un înger al iadului. Şakziel este după . Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. unii un înger al insectelor de apă.

Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. Samiel. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. Satomail este Periel după unii. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. În Talmud. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. Salilius este un înger al peceţilor. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. Salmi. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Şamriel este un înger păitor opus răului. în literatura rabinică este un conducător demonic. Salatheel. este după unii un înger al zăpezii. Satenil. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. Salmia este un înger la rugăciunii. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. Samoi. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. Salbabiel este un înger al iubirii. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă.Şalaakiel. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. cred că este şi înger şi demon.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. Salon este un înger invovcat în rugăciuni. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. După unii este un heruvim. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. cartea Yalkut 1. . Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. Sasanseir. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom. Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. După unii este un conducător îngeresc. Este un înger al destinului. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. Salariel. Cei care cred că Samael este democ. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. în special la binecuvântări. Invocat î ritualuri ceremoniale. Un Samael. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra.

„care l-a alungat pe Adam. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. . El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. Este un luptător împotriva puterilor demonice.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. El este păzitor invoca la nord. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. El se roagă lui Dumnezeu p suflete. Sanagalaf ceruri. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. Dup unii este un serafim. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. Gabriel alţi îngeri. Este un înger care se luptă împotriva răului. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. În 12 Enoh el apare ca şi demon. După unele tradiţii orientale (islamice). În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor.. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Este un înger păzitor al Edenului. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. lucrarea marea cheie a lui Solomon. Totuşi. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. Sanchia. Sanardiriel. altele publicate deschis. Saraiel este conducător al destinului uman.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. Prin urmare este demon. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan. Şanşa este un conducător al altor îngeri. este desemnat „heruvimul arcii legământului. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. el locuieşte în cerul al patrulea.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu.

Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. 21. dimpre cu numele altor şase îngeri. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. Şariel şi alţii. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. Este o pază a porţilor cerului după unii. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. La fel este un crainic duhovnicesc. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. comparat cu îngerul Duma. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri.” Este indetificat ca slujind cu Mihail. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. Şateiel este un înger al tăcerii. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. În kabala este îngeru sălbăticiei. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. Sartariel este un înger al vieţii omului. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. Este un înger conducător al lui marte. Este un înger care apare în uu mitologii. este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. 16. .şi Arhanghelu Metatron. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. Jehoel . Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. car slujeşte sub Osgaebial. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. Sasgariel este un înger al excorcismelor. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian.

Seldo. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. După unii este un î protector al copiilor. Este după unii şi un înger al temporalităţii. camal. Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şemael. Ithurel. După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. mărirea Dumnezeu este cu ei. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. Selith este după unii un serafim. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Seir este un alt nume al lui Samael. pomilor fructiferi. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. În Facere 48. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. Sennoi. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. Naşviel. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. . Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. du Zohar. Pasajul din Matei 18. Kemuel. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. După unii el sunt universale. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea.” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu.

Serakiel. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. Şilath. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. Şikiel este un înger menţionat în siria. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Este un serafim. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. . Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Şfereş este un înger care apare în ocultism. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. După unii este un înger al planetei Mercur. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. Seup este ierarhia virtuţilor. demon al bolilor. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. 20). Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. Şfere. Sereil. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Tilat. Şeriel. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. După unii este înger al creaţiei. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. Alţii cred că este un serafim. celălalt fiind Niddai. Şilmai. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. un înger al focului. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise.

Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. Suguşu. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. Aşu. un înger al porţilor cerului. Şimrai este un înger al puterilor. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. El conduce destinu omului. Şipur este un serafim prin acre s. Şislam este un înger al temporalităţii. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu. Şlasiel. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. După unii este un înger al destinului uman.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. Şocodiah este un înger al planetelor după unii.considerat un „înger interzis. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice. Şaruş.creat universul. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi. Şisera este un înger dorinţelor. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Şofren. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Şiruşi. Îngerul corespondent este Zadkiel. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului.Şimiel. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli. Chamuel. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. . Şitab este un înger invocat în ritualuri. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şitimicheum. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron. Este un înger al temporalităţii. Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Şofiel este după unii un înger al lunii. care care ste invocat de cabalişti. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Şofriel. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea.

Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. Şuriah. Şuniah. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. în maniheism este un înger care susţine cosmosul. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Apare ca şi un înger puternic. El ţine după unii cerul p umeri.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. Şoraş el îl asistă pe Metatron. .Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. El slujeşte sub Vachiel. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Şplenditentes. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului. Şunia. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane.ceruri. Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. Este menţionat de kabala. Stă grupat cu alţi îngeri. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. Soti este un înger al orelor. După un este indentic cu Mihail.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii. Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului.

După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Metatr Ariel Şargarel. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şroş. Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. al temporalităţiilor. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. Takifiel este un înger siriac. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. înlcouit de îng Ananel. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. Suriel. Tadkiel înger al dreptăţii. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. un înger care variază în ştiinţele religioase. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. . Simbolul lui este crinzantema roşie. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. Tagried. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. Metatron.Şuriel.. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. Sariel. El îi judecă pe cei decedaţi. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şvraoşa. Periel. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. dimpreună cu Raguel. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. Taftian. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. Ţagmagiel. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Tagtiel. Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este un înger planetar. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii.

După unii este un păitor al porţilor raiului.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. . Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. Thergi. Thuriel. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Tedac este un înger al exorcismelor. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. „Dumnezeu atotputernic. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie. El conduce părţile cele de jos al iadului. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri. Se crede că este un înger creator al lui Jupier.” este un înger domnie asupra animalelor. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei.

Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Temacial este un înger al zilelor de vineri. Tezalel. Este un înger care propagă lumină. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. Teletiel este un înger al destinului uman. un înger care apare în tradiţiile mandeene. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. El mai este şi un înger vieţii. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. . Teiazel. civilizaţie şi libertate. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. Thelesis. Uneori este indentificat cu Raguel. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. grup de alţi 15 îngeri. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. El mai are un înger corespondent Theosolk. Thragar este un înger al zilelor omului. Este şi un înger al comerţului după unii. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. Un înger al zilei de miercuri. El mai este un înger al iubrii du unii. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere. Teriapel Terly. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. Tempa este şi un înger planetar. Este un înger al tradiţiilor solomonice. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. este un înger al plenetei venus după unii. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. El ma un înger corespondent în Sith. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. El mai apre un înger corespunzător în Hope. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. Tigmeik este un înger al peceţilor. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Theoska este un înger slujitor. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. Tilath este un înger invocat în rugăciune. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel.

un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Este un înger al răzbării. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Tubiel este un înger al verii. Tomiriel este un înger al destinului omului. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. Tufiel un înger păitor al cerului. Turel. Onoel. Este un înger al lui Mercur. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tual este un înger al destinului uman. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. Tilli este un heruvim sau un serafim. Tlafabort. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Este un înger alb după unii. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. . Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Pe cap se crede că are o coroană. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. Toruaret este un îmger al toamneiu. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. Este un înger al obiectelor pierdute. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. După unii are trupul peşte. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Tundis este un îner al luniulor anului. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. Este un înger al destinului uman. Tinim de un înger conducător al lunilor. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Unii cred că este un demon.

El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. Este un înger slujitor. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Urzla este un înger invocat în ritualuri. Este un înger care luptă împotriva răului. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. Este un înger a numelui lui Dumnezeu. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. După unii este un conducător al iadului. Îngerul său corespondent este Pitiam.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. regent al soarelui. El apare ca invocat în unele litanii antice. Urael este un înger al zilei de luni. Uriaspati. Şi conducător al duminicii. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. Este un înger măreţ şi binevoitor. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. Unael. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob.” El este lumina supremă a restului îngerilor. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. Tutrusail. Urula este un înger slujitor. Une este menţionat ca serafim. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. alteori ca şi heruvim. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh. Ustael este un înger al cerului al patrulea. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. Este un înger planet . Umhael este un înger al primului cer. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri.” (Facere 3). Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Udrgazia este un înger al naşterilor. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Usiel. Alţii cred că este un înger. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri.Turlon este un înger la vegetaţiei. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător.

Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. . Uza. Veloas. analogi îngerilor iudeo-creştini. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. El conduce primele raze ale soarelui. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. Vel este un înger al miercurilor. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Veischax este un înger al peceţilor. Uzziel. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. Uzah. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. unii cred că a creat luna. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Vaol este un în planetar al lunii. Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Vacahiel. Veraruel este un înger al destinului uman. Usiel. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Vehiel este un înger al planetelor. Vatale viitorul. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. Usiah. Vehrel este un înger al principalităţilor. după unii al lunii. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. Vaij este un înger al inteligenţei. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei.

Vretiel. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. Wathanael. După Bagavatgita.recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Este indetificat cu Dabrueil. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma]. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer. Îngerul lui ccorespunzător este Stochere. Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. . În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Prauriel. Vianuel. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor.Verchiel. Este considerat un înger binevoitor. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Uriewl.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. Vocaseil un al înger al conducerii omului. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent. invocat de la răsărit. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. El operezî sub îngerii Almir. 2). Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Este un înger stăpân al invizibilităţii. lui Dumnezeu. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui.

Jefefiah. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Yefefiah. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. în textele avramice de incantaţie. Yehudiah. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. Yehvra. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Ylring este un Egipt. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. Este un înger a lunii după unii. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Yahos. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. . Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Yalda Baruth. Cosmologie şi microcosmos. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ.” Yahoel. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu. Yahriel. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Iofiel. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Yauhriel. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Yael. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Yeson. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Yalala este un înger păitor al cerului. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. Yofiel. Yale.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Ysodiel „formare”.

Yonel este un păitzor al cerului. În cab este un înger al ierarhiei puterilor. Zabdiel un înger supranumit Kunia. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. (haşmalim). El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. Yomael.” Yurkeri. Este asociat cu Milkiel. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. Adakiel. În lucrarea Holenzrang der Dr. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Zaafiel . Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. Zacheil. Sau al ordinului puterilor. Zacharel este Zacharel. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Trouel este un înger al omului. Yorkani. Yofin. Baradiel este un înger al bucuriei. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. Unii cred că este un înger al planetei Jupiter.Yofiel. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. mai pare şi în tradiţiile siriene. al Torei. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. E un înger care apare pe unele înscripţii. Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. Ţadkiel. Zohiac Baracheil şi alţii. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. Zadkiel. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. Zadkiel este un înger care conduce furtunile.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. După Paracelsus este un înger planetar. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu.”). Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman. Zabbuk este rău. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. Alţii cred că este un înger al joilor. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. Abadiel. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. unii este un înger necurat. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. Ma este numit şi „marele mistic Kura. Zachariel. Zabesael este un înger al anotimpurilor.

Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace. Zofiel. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Zakeil este un înger invocat cu Mihai. polioase. Zehlebh. Este un înger amabil al luminii. Zofiel. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. mărirea şi puterea lui Dumnezeu. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor.şimanin. După alţii este înger planerat al lui saturn. Zazhahiel este un înger al oridinului . Gavriil. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud. Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Este menţionat de kabala. Este un păitor al cerului. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. După unii un înger al palnetei saturn. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Zarel este un înger al vânturilor. Este după unii u concept kabalist. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Este un conducător a heruvimilor. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. Zainon este un înger al vegetaţiei. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. un înger al zilei de marţi. Este un înger perceptor al lui Noe. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. Zazreil. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului.Zafiel. Zafkiel. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza.

Zeferiah. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zeroel. Verchiel. Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. Suriel. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. Zehul „locuire”.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. El stă sub conducerea lui Melkejel. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. Un înger al neputinţelor după unii. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zerarion şi un observator al nemuririi. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. tradiţile hecaloth ale orientului. Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. Zeima este un înger al cerului cincilea. Este un păitor al lui merkabah. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. Zeracheil. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. Zerforiah. Este un înger al alegerilor irevocabile. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. . Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zerul. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Saraqiel este un înger veghetor după unii. Zeruch. El apare în Zehueil este un înger care a railui. Ziel un înger al binei înţegeri. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte.

Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor].Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Zotiel. Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie. După unii un vindecător al stupidităţii. Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. conducător după unii al destinului uman. După un acest înger se face referire în Numeri 3. Este păzitor al paradisului. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful