âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut. Admachiel. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. Adjuchas este un înger al pietrelor. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Adatiel este un înger invocat în rugăciune. după Pistonius. Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. Adin. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). Raziel. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. Adnamael „Dumnezeu este Domnul. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael.”). Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. În lucrarea ebraică Sefer. Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii.). Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. Adadiah [demon conducător la iadului]. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. subconducător al iadului. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. Rafael şi Mihail. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul. După altele tr este un înger al destinului uman. În Enoh el est doilea înger. După unii este egalizat cu Adiriel. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. . Gavriil. De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron.Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu.” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. alţii fiind Uri Raguel Simiel.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. Bobel şi Metathiax. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. Adam. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui.

Aesma este baza lui Asmodeu. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. Autophite Hedone. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Agathodemon este un demon.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. Aeon. . Aftiel este un înger al zorilor. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. Akinetos. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas). eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. Henosis. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Ageratos. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. Mixis. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. care are după unii 16 feţe. Nonogenes şi Macaria.” Adonaios. Agan este un înger al ordinii puterilor. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. creat de Dumneezu după „chipul Său. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. Când „am milă de lume sunt Adonai. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. Apare în unele tradiţii egiptene. În alte tradţii este un fgost serafim. Adona Adoneus. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. Dimpreuznă cu henh el ia. Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Afarof [Afriel] Afarof. ca şi cel mai sfânt nume. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile. Moise a uitat ritualul. După unii a fost inde ntifica Hermes. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii. Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. După unii este un conducător al nevăzutului. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu.

Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. Agreas [Agares]. Este u înger al conducerii destinului omului. înger al peceţii. un înger luptător împotriva răului. Este după unii un înger eshatologic. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie. Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. Este o combinaţ fraţilor lui. . Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie). Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Ahab. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. menţionat în gnosticismul iudaic. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. Este prin urmare un înger juridic. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Aib este după unii un înger al planetei venus. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. El este chemat stând în spre nord. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. Ahariel este un înger luptător împotriva răului.Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel.

Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. El este egalizat de unii cu Dumaliel. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. Este după un Amaireton sud. Amaie este un înger al zilei de luni. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. Hipeton. Dup simbolul său este săgeata. Este un înger feminin după unii. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Alphariza este după unele tradiţii un demon. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. Este după unii şi un înger al planetei marte. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. care aparţine unu gen angelic. Amanlaim.” . Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. Barach Ledes şi Nelison. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. Arfeton. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. la fel cum heruvimii. Amafaxeton. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Albim este o pază la porţile vântului de vest. Amabael este tot un înger al iernii. Amafazeton. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri.

După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. al adevărului după unii. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. este după unii un demon. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. Anaita. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). Ameziarak. El este înscris pe o farfurie de aur. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi. După alţii el mai este şi înger al zilei luni. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. Anamalech [Adnamelech] . După alţii este un înger al reproducerii. Anachiel este un înger al lui saturn.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. În tradiţiile rabinice. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. Seniaza. Anafiel. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului.şi încă alţi doi. Anak este forma singulară a lui Anakim. Zairich.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. După alţii a celui de l lea cer. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. Ofiel este pentru unii un substitul al lui. Anabonas.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. Amazarek. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. Este un înger al apelor. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. A se vede Mrgouliath. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer. după unii el conduce şi arhanghelii. De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. În limbile antice este vor de Ananitha. Anabotas. Khu Mundad . Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel.

dar eşuiază. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. kabarthna Mainga. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. . Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor.Ananchel. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. a maicii lui Hristos. Este după unii şi un păzitor al planetei marte.. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). este un îngereste un înger ecologic. (nemurire). Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Vobumanah (bunăî gândire). Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. Khanael.” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. Armazd. În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. . Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Mai exista încă unul: Sanaoşa. Anani. Aşa Haumetat. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. este porivit ca bun şi rău. Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. Mai sunt menţionaţi Anamiti. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. În lucrarea ZedAvesta. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. Azarguştap. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad. Anamiti. (Ahriman). De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. Anetat. Aşa Haurna şi Anestat. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. un îner al lunii mai. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Este un înger care după unii este invocat din înalt. Andibalist. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. Hanel. Anereton. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Azarkhud. Amaireton este un înger invocat de Solomon. Mai este şi un înger al aerului. Ananel. După unii este este un înger al numel Dumnezeu. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş.

Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. Arariel. conducător al planetei Saturn. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. El este tată a demonilor babilonici. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. un înger al abisului. Este soţie a lui Tarat. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. patrol al zilelor de sâmbătă. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. brookeri de comisioane şi altele asemenea. . Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. Apolion. Appolyon. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. Asichit. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma.După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. patron al zilei de luni. El are un înger echivalent Asiej. După un este un înger al pescarilor. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. de pază a celui de al şaselea cer. Aramaiti. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. mai precis „nobilii. Anuel este un înger protector al comerţului. din gura lui iese foc şi fum. 11 este un înger al abisului. În Apocalipsă 20. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. în special al apelor. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor. maturitatea şi puterea. Slujitorii lu sunt Bilet.” Arafiel este Arafiel.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. bancherii. Arbgdor este un înger conducător al universului. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. Missabu şi Abuhaza. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. Archana este tot un înger al planetei Saturn. în secolul al III-lea. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). Mai este invocat ca şi Asisis.).

În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. lacuri) şi „Domn al pământului. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. Armisael este un înger al pântecelor. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. 7. fluvii. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. în folclorul iudaic este un Enoh. Ariuk. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. După unii este un înger al razelor soarelui. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. un înger al lunii aprilie. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Unii spun că este identic cu Rafael. Arciciah este un înger al pământului. Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. Areharah este un înger al planetei saturn. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. râuri. Arhatel este un înger al descoperirilor. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. (Isaia 29) şi un altar. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. Arepaton.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor. Este un înger menţionat în Talmud. Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare. Cornelios Aripa spune „este num lui înger. Ardeisur. slujeşte sub Oriel. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică. Oriockh.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. . Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. el apare c un locuitor mandrean. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. un oraş. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. În lucrarea Pistis Sofia. Arhum hii. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. După unii este un heruvim. Este un înger conduce a treia zii a lunii.

După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. Asmodel. După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. Paschan. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Este un înger care apare în Aşmodai. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. Boel. Ascomai este un înger invocat în exorcisme. Asmodeus. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon. Chadamnai. Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică. Asimon. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Kalmya.tradiţii). în altele ca şi demon. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. Asac este un înger invocat în cer. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri. Asath. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor. A fost unul dintre heruvimi după unii.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor. Sanda şi Uziel.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. Asmadai. Alţii sunt. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger. folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. Gabriel.” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. Sinodai. după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Hamahiel). Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului.

Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. Astrocon este un şi o putere îngerească. Astrompsuchos. Assiel este un înger al vindecărilor. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. . Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. Azariel „alegerea lui Dumnezeu. un înger al focului după unii. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah.Aşriel. Azmael. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. Astanfaeus. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. După unele tradiţii este un înger zoroastrian.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. După unii este invocat cu faţa spre est.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. Astanfai. Mai este numit şi Herachio. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Aşrulin. După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. Etrempsuchos. pe când acesta e rege. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Nunii cred că este un înger căzut. Astanchios este un înger al apelor. Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. Atafiel este un înger care susţine cerul. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri. Astel este un înger al lui Saturn. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed). Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti. Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Este după unii echivalent cu Natamiel. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. Astanfaeus. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec.

Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii. Athoth este un înger creat de Dumnezeu. Auantiel este un înger luptător împotriva răului. Este un înger al luptei spirituale. . Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. Ataniel. Aterestiv este un înger al comorilor. 13. Achtariel. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. Un înger al binelui. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului.lui Dumnezeu. Este unul dintre marii înger ai judecăţii.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. Ketheriel. Athonth este un înger creat de Dumnezeu. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. Auial este o pază îngerească a cerurilor. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. După unii este în alianţă cu Ahiel. Yehadiel. Tagniel. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise. Auh este după unii un înger planetar. Atrigiel.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. Aupiel. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău. Atuesuel este un înger al omnipotenţei . Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. După unii e un diavol al iadului. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. Atiel este un înger al luptei spirituale. Aktiel. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Elişa ben Alauya. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. Atrugniel. după cum au afir unele tradiţii mozaice.referit la Akatriel.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. Atrugiel. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic.

ţinând un măr de la pomul vieţii. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. Aramaiti. După unii la acest moment n Azzael. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. El este grupat cu Miha Harsiel.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută. este cel care a adus moartea şi sufletul. [sedim]. unde primeşte rugăciuni. „puternic. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. a mâinile persoanei muribunde. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. Azariel este îngerul care conduce apele pământului. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. După unii locuieşte în cer treilea. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean.invocat la ritualuri de exorcizare. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. . este se înger al în 2 Enoh.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. Aşviel Azmeil. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. întrupat şi a vizitat pământul. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. Azliel este un înger al invocaţiilor. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. Pruchiel şi alţi îngeri similari. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. Azmail. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. Azar. Numiri alternative mai sunt Assiel. greşu şi de culoare roşie. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. după unele surse. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. Azarel este un înger planetar. pentru a ajuta binele. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. Armaiti. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. Azel este un înger care apare în folclor.

Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. Bainkuh. . Balai este un înger al zilei de luni. El este conducător al planetei jupiter. invocat din nord. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Baradiel. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. El execută porun celor de mai sus. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. şi al destinului omului în plan omenesc. El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord. Barhiel. un înger al vânturilor. Yukemo.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. Baenkekon. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. El locuieşte în primul cer. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. Barchiel. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. Barachiel. El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. Yurkei. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. Baliel. Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. El conduce dimpreună cu Safiel. Barah „îngerul bărcilor. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană.” Este un înger care apare în tradiţia vedică.

Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. în chilia sa. Barhiel. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. barbuel. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce. Bath Kol. Este un înger al lunii octombrie. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer.” După unii este un fel de cosmocrator. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. Barsabel este un înger al lunii martie. În coultism acest înger este de f un demon. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. Haşmal. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. Este du unii simbolizat de un porumb. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor. Bardiel. Behemiel. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri.” După unii el este un înger.. mai este şi prima inteligenţă. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. Bearechet este un înger al peceţii. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil.din care ieşit alţi îngeri. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. Acesta este unul dintre primii îngeri. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. Barchiel.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. în drul lui ceresc. Se pare că este adeversarul unui al demon. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului.. Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon. . Bartiabel este un înger al martie.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. Haniel. luminii şi al zilei. Bauach este un înger al peceţilor. Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. Dar Abu Yazid a rămas neclintit. care slujeşte sub Gabriel. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general.

Zachei şi Zebrel. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. Este un demon al distrugerii. al noţii sub Gavriil. Labuisi şi Ublisi. Bigtha. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Beodunos este un înger invocat la conjurări. El ap în unele texte copte. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Res de cinci suntsahat. în Iov 40. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. . Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. Totuşi. Brakiel este un înger al madenilor. Se crede că este un demon. După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. În romano catolicism este un principiu al întunericului. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. duci. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. După unii el conduce planeta Saturn. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. Restu sunt Atuesuel. Tabath. Belsal este un înger al ceasului întâi. Bigthon. Tubatu. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii. Biztha este un demon al confuziei. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. care slujeşte sub Beliel. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. Boul.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Boel. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. Boel. Sandalfon. prinţi. Ebuhuel.

un înger care are o origine confuză. În folclor ace înger este demon.Bull este sursă a luminii ca şi înger. invocat de la răsărit. invocat în ritualurile solomonice. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. în ritualuri ceremoniale. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Burchast este un înger al aerului. Camiuel. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. Cadat este un înger al purităţii. Chamuel. conducător al înger munţilor. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. El slujeşte sub Narconariel. Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. care slujeşte în cel de al patrulea cer. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). un înger al cerului al V-lea din zii. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. Acest înger apare şi în zoroastrianism. Butathor. Kemuel. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. Este Calzas. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. Camael. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. El ajută la împăca dintre duşmani. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. După unii este un manager al soarelui. Butatar este un înger al calculelor. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. Camiel. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. de la sud. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. Ismoli şi Pafram. Este un arhanghel care apare în kabala. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. El mai slujeşte şi sub Carmax.

Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. În folclorul gnostic acest înger este un demon. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer. dimpreună cu Macheton şi Uriel. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. El face parte din ierarhia puterilor. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. Hariel. Castile este un înger al zilei de joi. Kamuel. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. Este menţiona apocrifa lui Enoh. Uneori el este văzut ca şi demon.este un înger corespondent cu Hanael. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor.” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael. Chamuel. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului.

7. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel.a 1. Chaucran este un înger al primei ore a zilei. Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. Ca . Face parte dintr-un grup separat. un înger al aerului. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. . Cherubiel este conducătorul heruvimilor. în Sum. El apare şi în folclo babilonian. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului).Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon. „copi Dumnezeu”). Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. Chorkma. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer. Chochmael. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. Hochmael. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. În Iezechil 28. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. el slujeşte sub Samael. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei.

Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Sarea. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii.Cofi este un înger al luminii. Celălat este Anabael. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. înger care slujeşte în cerul al treilea. El este după alţii conducătorul universului material. După unii el este un înger ci un diavol. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. destinului omului. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. După unii el nu este un înger un diavol. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală. Dagiel. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. Restul de patru scribi au fost Ecanus. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. După este un înger al luminii. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. Dabriel. Daghiel. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general. El mai are un înger pereche după unii Barselo. Selemiah şi Asiel. Dahariel. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. Core este îngerul conducător al primăverii. În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. . Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra.

Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul.” Numele lui derivă Isaia 40. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. fricii şi al tremuratului. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. . În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail. El este un arhon. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. care este după unii un înger al tăce al morţii. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea. Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. 15 „alunecare în balanţă. El locuieşte în al şaptelea cer. Dalkiel este după unii un înger al iadului. legii şi al înţelepciunii. prinţ al maiestăţii. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma.” Domiel. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. Pentru Valentin. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. Alţii l-au indentificat cu Mitra. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului). El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. Zadkiel. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. În kabala demiurgul principal este Metatron. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. Dalmai. după Corneli Agripa. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului. Dariunge. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor. „Dumnez este judecătorul meu. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul.

22. Donquel este un înger al iubirii. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii.” După unii este un înger păzitor. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. Duhael este un înger menţionat în iudaism. După unii este un înge nordic. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. San Dabuia. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. [Facere 14. Doremiel este un înger al zilei de vineri. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. După unii este un înger al longevităţii. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. 18 19. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. Dupăp unii este un diavol. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. după unii un înger al apelor. în ebraică „copaul purternic. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. Elyon este un înger numit în feniciană. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. Elkanah. El este un slujitor al lui Dumnezeu. . Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. Donos este un înger invocat în ritualuri. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. Este invocat de la nord. Egnimiel. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. El mai stă cu îngerul Domol. Eiael este un înger care domină ştiinţele. Selenia şi Asiel. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice.Donaban este un înger invocat în ritualuri. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. E profundă urcă al Dumnezeu. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. 4. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. Ecanus. După unii el locuieşte în c al VI-lea. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. asocialt cu îngerul Heel. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor.]. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii.

În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. . Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. Eneije este un înger invocat în ritualuri. El poate fii invocat şi în ritualuri. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. Misac şi Abednego.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Tautgabaoth şi Suniel. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. După alţii este un înger al fazelor lunare. Gabriel. este după unii înger planetar. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii). Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. Eschiel. Onoel. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail.un serafim care apare în unele tradiţii. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. După unii în cer ei au trâmbiţe. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. Restul sunt Ithu Madiniel. Bortakiah (Berzachia). Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. Ma şi Hufatiel. Rafael. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. Eloha este un înge puterilor. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină.

Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. este un înger al apelor. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. folosinţa gemelor parfumurilor. După unii este un heruvim. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii.Etrenpsuchos. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. După unii ele ste egalizat cu Uriel. După unii este un înger planetar. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. E invocat în rugăciune. Este invocat de nord. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Existor este un înger al zărilor. Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. lucruri pentru aspirat şi aur. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. . Remiel. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus. Furlac este un înger al pământului.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. Jeremiel. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. Evreriel. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. În lucrarea lui Muller. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. Eiermiel. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului.

După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. dacă nu mai includem pe Tobit. al învierii. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel. El este un înger al vestirilor. Garfial. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. Ragui Aktasiel. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri. Galizur. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. Este un luptător împotriva răului. Raziel. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. Galgaliel este un înger principal al soarelui. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. Galdel este un înger al zilei de marţi. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. vieţii revelaţiei. Gamorin. atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. sură după sură. cerului. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice. . Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. Galmon este un înger care conduce destinul omului. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. milei. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. curajului. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel.

este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. Gassrdia. redarea vederii. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Gazardiel. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului.” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. Este un luptător împotriva răului. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. invocaţi în diferite rugăciuni. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea. Gediel. Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor.. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. puterea şi mărirea Lui. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. .Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul. El mai apare şi în ocultism. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie.

Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. Graşarhem Grial. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. care slujeşte sub Veguaniel. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. Guadeil. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. Glarij este un înger al ceasului al treilea. Glauron. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer. Grafiel. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. Guziel îngeri. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor.Geririel este un înger care conduce destinul omului. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Habl este un înger cxare se crede că i. Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. Grael. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune.

Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. Haiel. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. Îngerul lui corespondent este Chantare. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu. Haşmael Chaiel . Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. Haibel este un înger patron al animalelor. Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. După unii este un în al zilei de vineri. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. înger al destinului omului. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. („fii lui Dumnezeu”). Jehiel. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. Hailiel. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. Este înger invocat în exorcismul demonilor. Este un înger care controlează des omului. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. acest înger a răm înfricoşat. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. Hahlii este un Haiael. Mitiniel. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Johiel. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. . El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. Iaiael este un înger conducător.

Hakaniah este unul dintre heruvimi. Halomel este un înger slujitor. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi. Hakba este un înger al inteligenţelor. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. Aniel. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Hanael. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. Este invocat de la sub şi nord. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. Halacho este un înger al simpatiilor. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. Acest înger apare în mitologia mahomedană. El conduce destinele omului. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. invocat duminica. Hariel. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Halquim este un înger păzitor al cerului. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. Haneneil este un înger al inteligenţei. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. Este un înger al destinului omului. Este un înger al iubiri. Îngerul său corespunzător este Versagua. Este un înger al demnităţii. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Hamaia este un înger slujitor. După unii el ar fii păzitor al Franţei. . Onoel. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei.

Chasmael. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. El are stăpânie asupra morţii. Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească. un înger al tăriilor. Este şi aconducător al sezoanelor anului. Este asociat cu Elimeleh. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. alţi doi îngeri. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. 14. Helayef. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. dimpreună cu îngerul Zadkiel. Gabriel. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Mai este şi un înger al apelor. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri. Este un înger al sezoanelor. Hasdiel este un înger al lui Venus. Este un înger al Haurnatas mântuirii. menţionat şi în Coran. Mai este un înger al bunăvoinţei. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil. El mai este numit Chondad. Haşmal. Barachiel şi Lebes.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. Jilaycef. Heziel este un înger al destinului omului. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic. După unii este un demon. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1. . Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. înger al cuvintelor lui Dumnezeu. El este şi „îngerul vorbitor de foc.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. Helemelek este un înger al sezoanelor. Restul sunt Aliniel.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. Hiel este un înger care luptă împotriva răului.”. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati.

Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. Hingel este un înger al echinopţiului de vară. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel. Serafiil şi alţii. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. Husael este un înger al cerului al treilea. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. Hrabariah. Hipeton. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Este un înger standard. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. care slujeşte sub Venuaniel. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Hufaltiel. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hubaiel este un înger al primului cer. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic. Hayat este un nume a lui Metatron. Horeh. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail. Hariyahu. Huznot este un înger al apelor. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. I . Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. Gabriel. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. Kandiel 7. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. Kafsiel este conducător al lunii. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. Kakabel. Quafasiel. Psachar. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. După Testamentul lui Solomon. (Duchar). În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. . Kabarfiel este un păzitor al cerului. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. Kabiel este o pază a primului cer. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. 11 fiind voit înger. Asinon. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată. Casiel. El conferă har şi tărie. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. în lucrarea Conybeare. în timp c Kahnael este un înger saturn. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului.” Kafziel. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.

Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru.. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton. Kenkputa este un înger al sudului după unii. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor.. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Este un mare înger arhonte. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Kinos este un nume a lui Metatron. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. El le duce în cel de al şaptelea cer. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea.. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului.Karniel este una dintre multele paze ale cerului. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua. Knor este un înger care după unii stă în iad. . Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei. Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. Manşit şi Honon Peor). El este după unii conducătorul serafimilor. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului. Kemed este un înger al inteligenţelor.. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului... cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. (c mai sunt după unii Af. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Hemaf. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii.

Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. Larek. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri. El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor.” Totuşi. Lama este un înger al aerului. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). . Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. Rahabiel. În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. „conducător al concepţiilor. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. El este subiect al vânturilor oocidentale. Se crede că acest înger are op origine babilonică. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Este un înger planetar. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Lahezerim este un înger al succesului. înger al tronurilor. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. Lauriah este un înger menţionat în kabala.

Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. fiul al dimineţii. Mach este un înger de încălzire. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Mernoe este un înger al purităţii. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. Se crede că este heruvim. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Cassielk. Este un înger al sâmbetelor. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. înger al transpotrurilor după unii. Machel este un înger al exorcismelor. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic. Menihim. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Machidiel. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. în alte lucrări el apare ca şi un demon. Merof este un înger al inteligenţei. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. invocat în diferite lupte duhovniceşti.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. O Luceafăr. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. Ei se succ unul altuia zilnic.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. . Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. Merasim. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. După unii este un înger al apelor şi al isopului. Makchideil. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. Totuşi. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Un înger al savanţilor. Mentinis. Meris. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. Seraquiel. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus. Menor este un înger al exorcismelor. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. Meresim.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14.

Migon este un nume al lui Metatron. Mikael este un înger al monarhilor. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85. În E 23. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. Mijcol. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel. scribul ceresc. al milei şi al sfinţirii. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. Gabreil şi Rariel). Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. Metatton. Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. conducător al îngerilor slujitori. al conducătorilor şi al guvernanţilor. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. După unele tradiţii se crede că moartea .. stăpânitor al cerului. conducător al celui de al patrulea cer. El mai sjuşelte cu Apien. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. dreptăţii. Este un înger menţionat în Persian antică. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. păzitor al lui Iacob. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. înger păzit poporului Israel. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. El este un înger care apare şi islam. la fel de bine înge pocăinţei. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. Mesriel este un de sus celui de al Metatron. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. biruitor al lui Satan. „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. După ce pământul a deacord. Mihael este un înger al destinului omului. Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. Totuşi. . Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina).

Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. După unii este un înger atoatevăzutor. Mirael este un înger al al luptătorilor. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire. Este un înger mare la virtute. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. Modiel este un înger al lui marte. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului. Este un înger al paradisului sau la raiului. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. El m este conducător al domniilor. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. Mikhar. Mordad este un înger al morţii. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. Mikliel. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. . Miri este un înger al timpului.” Modeil este un înger de mare virtute. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. Mithma Mihim. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. Melkeial. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. Mikiel este un îmger al destinului omului. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. Mikhun este un înger protector al cerului. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii.

dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. Este un înge desăvărşirii. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. În numeri 21. Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. Es înger care apare în teosofia sumeriană. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. 19 este numele unui oraş. Nachiel. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Nakiel. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. . Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii.

Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. Unii cred că el este un înger al geografiei. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Haranael. După unii a fost un înger al cezar romani. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. al altor îngeri. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Celălat este Silmai sau Şilmai. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. El apare în 2 regi 17. Nisar este un înger care apare în Talmud.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. Nirgal „eoul cel mare” . Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir. Erste un înger personalizat al lui Natzach. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. După unii este uin înger planetar. După unii acest înger era invocat în psa 9. . astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. Neţache (victorie. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. 30. Este un domn al focului.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. Unii cred Nelchael este un înger căzut. 37. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. Neugal. „marele rege”. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. Nathanael. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Nirgal. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. Nasarach. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea.

o paă îngerească a porţilor de la răsărit. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Ofan. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. Ofan. 100 de perechi de şi 8. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. Este după alţi un înger planetar. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. Se crede că el are peste alte 100. Şamşiel. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. „arămiu protocaliu. Este vorba de demon. Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri. După alţii este u înger al planetelor. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. de Sf. După unii simbolul lui este vulturul. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. Ofiel este un înger al iubirii. Hman şi de Metatron. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah.466 de ochi. Ofaniel. Serafiel şi alţi doi mari îngeri.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. Omael este un înger al speciilor multiple. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe.” după unele tradiţii. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. . Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. Ofiel. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri.

Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. Este este invocat în mai multe rugăciuni. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Narel este un înger al sezonului iernii. Orianes. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Orea în Oreus. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. Acolo unde locuieşte. Oriockh.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel. . On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. Orifiel. creatori ai universului. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. unii este indentic cu Onoel. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Oriel. Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. El este egalizatcu Hutriel. înger cinstit al lui Dumnezeu. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail.

Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. [în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Ourpaliel. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). El este după unii înger care a Padiel. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer.Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. . Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. invocat în diferite rugăciuni. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. Paldor este un înger al străvederii. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. apărut părinţilor lui Samson.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. raiului. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. număr de îngeri patricipatori. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor.

Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Parasiel de tronul măririi. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. După unii este un înger al lui Enoh. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. după lucrar Cartea îngerului Raziel. un înger al destinului omului. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Pazriel. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. Este un înger al comoriulor după unii. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. Asnulim şi alţii. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. . El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. Pariel este un înger al izgonirii răului. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. dorinţelor. Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Sabrael. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Este un înger al vânturilor de nord din rai. E dimpreună cu îngerii gabriel. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu.

Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Phanue. În geneză acest nume este şi un loc. Este un înge al zilei de marţi. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. Alţii cred că este un înger al patimilor. un înger corespondent cu Themeso. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. Phadihel. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Furlack este un înger al pămâtnului. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. 34). Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. Raguel. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. Periel. El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Luca 18. Judecători 13. Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Penuel. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob. Acest înger este asociat cu soarele. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. 3-18. Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. . Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. Phinehas este menţionat în Judecători 2. un înger lunar şi conducător al popoarelor. Uriel. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. Phalec. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. 29. Este un înger al lunii după uni Phul. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea.

Isaac Luria l-a asociat cu Esau. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. Psachar este o putere îngerească. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic. D epocrifa Enoh 11. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Posriel. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. Pruel este un înger al vântului. Pusiel. Puta. El se crede că slujeşt sub Israfiel. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. De asemenea un înger al porţilor cereşti. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. Puruel. dar nu iputut da viaţă. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu.Porosa este un înger al zilei de vineri. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. Este un înger care apare şi la iranieni. Prauriel. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. Este invocat în rugăciuni. Purah. Deşi stă în iad nu este un demon. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Qafseil. El păstrează cărţile sfinte. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. Este invocat de la sud. 16). . El slujeşte sub Bariel. Din cerul al treilea. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Este un înger al pol pământului după unii. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Este indentificat cu Hadriel. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. U spun că este un locuitor al iadului. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace.

Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii. După alţii este un înge patriarhilor. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Unii cred că este un demon. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit. care călătoreşte din Medina la Ninive. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala.000 de îngeri. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. Raşiel. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Tobias. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). Radueriel.Qemuel. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Raasiel. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Original era numit Zehiel. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. Kemuel. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. al iadului.). Vretiel. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. El execută poruncile puterilor. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. Radmeriel este indetificat cu Dabriel. Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel. Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. Raahel este artistice. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. „introducându-l în ordinea stabilită.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. . Este mai mult decât orice un luminător îngeresc.

17. Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. Rachriel. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. Ariel şi Rafail. Rufuel. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Ragiel. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea.Raguel. Teliel şi Anael (Hariel). Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel.. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. Rahriel. Raauil. Raş. Fanuiel. Remiel. în tim Enoh încă trăia. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. 24. După V Hugo Raguel este un demon. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. Raşiat. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Yeramiel. Ramiel. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. . În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. Zehapuriu. Raşiel. Este un înger luptător împottriva răului. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. Surian este unul dintre îngerii enohieni. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Ureil. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. Raguil. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium.

Gallizur. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. ambii scri moderni. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Reeschit. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. Ridia. Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. şi purtătorul cerului. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Ridram este un islam un înger al paradisului. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. Rinezin este un înger al . Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. Ramiel. Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Este un înger al cionstirii de părinţi. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Saraquel. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări. Hajalim. Raţiel. Richo Riddia.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. Îngerul lui corespondent este Petechovt. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Remiel. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Reţuţiel. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. Raziel. Îngerul lui corespondent este Plupe. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Akrasiel. În lucrarea Targum eccelsiastic 10.” Este după unii un înger al sufletului omului. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. în cele din urmă apoi la Noe. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. apo la Solomon. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. Se pare că el stă între două abisuri. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. este un înger la puterilor.

Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. Rorbarare este un înger din ceruri. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Şabti este un înger invocat în ceremonii. Este un înger marte luminător. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Sabrael.64 de îngeri păzitori ai cerului. Sankiel. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. Sabaoth. Ţabaoth. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. . Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh.” Risman.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri. Unii cred c este un înger rău. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii. Este un înger al exorcismelo după unii. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. Rochel un înger al lucrurilor pierdute. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. Sabni. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Risnuch este un înger al agriculturii. După unii este un demon. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Risnuch este un înger al agriculturii. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el. După alte tradiţii este un înger temporal. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor.

Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. Şachriel este un înger luptător împotriva răului. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. Sakniel este un înger păitor al cerului. unii un înger al insectelor de apă. Sahon este un înger planetar. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. Şakziel este după . Este un înger al vieţii omului. Unii cred că stă în pri cer. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Sakriel. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. Sasniel. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Saditiel. Sahariel. După unii este un înger planetar. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. El conduce a patra zii a lunii. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Şadftiel este un înger al iadului. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. Saggnesagiel. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. În tradiţiile gnostice este un demon. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. Sasansagel. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. Sadriel este un înger al ordinii. Simbolul lui este vulturul. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. Saga.

Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. Salbabiel este un înger al iubirii. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. în special la binecuvântări. cartea Yalkut 1. Şamriel este un înger păitor opus răului. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. După unii este un heruvim. Salatheel.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. Invocat î ritualuri ceremoniale. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. Samoi. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. Salariel. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. Satenil. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea. Satomail este Periel după unii. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. în literatura rabinică este un conducător demonic. este după unii un înger al zăpezii. Salmi. Sasanseir. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. Samiel. Cei care cred că Samael este democ. Salon este un înger invovcat în rugăciuni. După unii este un conducător îngeresc.Şalaakiel. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. cred că este şi înger şi demon. Salmia este un înger la rugăciunii. Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom. Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. În Talmud. Un Samael. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. Este un înger al destinului. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. Salilius este un înger al peceţilor. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). . Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri.

lucrarea marea cheie a lui Solomon. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. El este păzitor invoca la nord. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Este un luptător împotriva puterilor demonice. el locuieşte în cerul al patrulea. Totuşi. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). Gabriel alţi îngeri.. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. Dup unii este un serafim. Sanchia. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. Sanardiriel. În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. După unele tradiţii orientale (islamice). malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Saraiel este conducător al destinului uman. El se roagă lui Dumnezeu p suflete. este desemnat „heruvimul arcii legământului. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan. Este un înger păzitor al Edenului. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. . Sanagalaf ceruri. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. Şanşa este un conducător al altor îngeri.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. Prin urmare este demon. În 12 Enoh el apare ca şi demon. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. Este un înger care se luptă împotriva răului. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. altele publicate deschis. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. „care l-a alungat pe Adam.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui.

Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. Jehoel . În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. dimpre cu numele altor şase îngeri. Este un înger care apare în uu mitologii.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian. Şateiel este un înger al tăcerii. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti.” Este indetificat ca slujind cu Mihail. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. comparat cu îngerul Duma. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. 16. 21. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. La fel este un crainic duhovnicesc. Sartariel este un înger al vieţii omului. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. În kabala este îngeru sălbăticiei. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. . Sasgariel este un înger al excorcismelor.şi Arhanghelu Metatron. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. Şariel şi alţii. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. Este un înger conducător al lui marte. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. car slujeşte sub Osgaebial. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. Este o pază a porţilor cerului după unii. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului.

Şemael.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. După unii el sunt universale. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. Ithurel. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. Kemuel. Seir este un alt nume al lui Samael. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. mărirea Dumnezeu este cu ei. Este după unii şi un înger al temporalităţii. camal. du Zohar. Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. În Facere 48. Sennoi. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. Selith este după unii un serafim. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. . Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah).” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. Pasajul din Matei 18. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. După unii este un î protector al copiilor. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Seldo. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. pomilor fructiferi. Naşviel. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu.

Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste. Alţii cred că este un serafim. Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Şikiel este un înger menţionat în siria. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. un înger al focului. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. 20). Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. Şilmai. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. După unii este înger al creaţiei. Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Şfereş este un înger care apare în ocultism. demon al bolilor. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Serakiel. Sereil. . După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth. Seup este ierarhia virtuţilor. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Şeriel. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. După unii este un înger al planetei Mercur. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Tilat. Şfere. Şilath.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. celălalt fiind Niddai. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. Este un serafim.

Şitab este un înger invocat în ritualuri.Şimiel. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Şimrai este un înger al puterilor. care care ste invocat de cabalişti. El conduce destinu omului. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. După unii este un înger al destinului uman. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. Şitimicheum. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Este un înger al temporalităţii. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Şipur este un serafim prin acre s. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice. Chamuel. Aşu. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu. Şofiel este după unii un înger al lunii. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah. Şiruşi. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu.considerat un „înger interzis. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli.creat universul. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. Şaruş. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Suguşu. Îngerul corespondent este Zadkiel. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. Şisera este un înger dorinţelor. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Şofriel. . un înger al porţilor cerului. Şlasiel. Şofren. Şocodiah este un înger al planetelor după unii. Şislam este un înger al temporalităţii. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii.

După un este indentic cu Mihail. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Stă grupat cu alţi îngeri. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. . Soti este un înger al orelor. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu. Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii. Şuriah. Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. Şoraş el îl asistă pe Metatron. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Şuniah. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Apare ca şi un înger puternic. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.ceruri. Şunia. El ţine după unii cerul p umeri. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş.Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. El slujeşte sub Vachiel. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii. în maniheism este un înger care susţine cosmosul.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. Şplenditentes. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. Este menţionat de kabala. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului.

Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. un înger care variază în ştiinţele religioase. Tagried. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. . Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. Taftian. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. al temporalităţiilor. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. dimpreună cu Raguel. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. Metatr Ariel Şargarel. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon.. Ţagmagiel. Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. Takifiel este un înger siriac. Şroş. Tagtiel. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate. Tadkiel înger al dreptăţii. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. Este un înger planetar. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Metatron. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. Şvraoşa. Simbolul lui este crinzantema roşie. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. El îi judecă pe cei decedaţi.Şuriel. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Sariel. înlcouit de îng Ananel. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. Suriel. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. Periel.

Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. Thuriel. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. El conduce părţile cele de jos al iadului. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron.” este un înger domnie asupra animalelor. Thergi. După unii este un păitor al porţilor raiului. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor. Tedac este un înger al exorcismelor. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. „Dumnezeu atotputernic. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. . Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea.

În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. El mai este un înger al iubrii du unii. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere. El mai are un înger corespondent Theosolk. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. Teiazel. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. este un înger al plenetei venus după unii. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. Un înger al zilei de miercuri. Tezalel. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. Thelesis. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. civilizaţie şi libertate. Theoska este un înger slujitor. Tilath este un înger invocat în rugăciune. Este şi un înger al comerţului după unii. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. El ma un înger corespondent în Sith. . El mai apre un înger corespunzător în Hope. Temacial este un înger al zilelor de vineri. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Thragar este un înger al zilelor omului. Teriapel Terly. El mai este şi un înger vieţii.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. Tempa este şi un înger planetar. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este un înger al tradiţiilor solomonice. un înger care apare în tradiţiile mandeene. Este un înger care propagă lumină. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor. Tigmeik este un înger al peceţilor.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. Uneori este indentificat cu Raguel. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. Teletiel este un înger al destinului uman. grup de alţi 15 îngeri. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun.

Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. Tlafabort. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti. Turel. Tubiel este un înger al verii. Tundis este un îner al luniulor anului. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Unii cred că este un demon. . Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Este un înger alb după unii. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. Este un înger al obiectelor pierdute. Este un înger al destinului uman. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. Pe cap se crede că are o coroană. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. Tufiel un înger păitor al cerului. După unii are trupul peşte. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. Este un înger al lui Mercur. Toruaret este un îmger al toamneiu. Tilli este un heruvim sau un serafim. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Tinim de un înger conducător al lunilor. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. Tual este un înger al destinului uman. Onoel. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Tomiriel este un înger al destinului omului. Este un înger al răzbării. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului.

Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.Turlon este un înger la vegetaţiei. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. Este un înger care luptă împotriva răului. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. Uriaspati. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. Umhael este un înger al primului cer. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. Este un înger slujitor. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Urula este un înger slujitor. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. Unael. După unii este un conducător al iadului.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. El apare ca invocat în unele litanii antice. Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu.” El este lumina supremă a restului îngerilor. Este un înger a numelui lui Dumnezeu. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. Urzla este un înger invocat în ritualuri. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală. Este un înger planet .” (Facere 3). Ustael este un înger al cerului al patrulea. Tutrusail. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. Este un înger măreţ şi binevoitor. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. Şi conducător al duminicii. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob. El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Udrgazia este un înger al naşterilor. regent al soarelui. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. Îngerul său corespondent este Pitiam. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. alteori ca şi heruvim. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. Urael este un înger al zilei de luni.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Usiel. Une este menţionat ca serafim. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Alţii cred că este un înger.

Uzah. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Uzziel. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. . Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Vacahiel. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Usiah. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. Veraruel este un înger al destinului uman. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. unii cred că a creat luna. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Vatale viitorul. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. Vaij este un înger al inteligenţei. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. Vehiel este un înger al planetelor. El conduce primele raze ale soarelui. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. Vel este un înger al miercurilor. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. analogi îngerilor iudeo-creştini. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale. Usiel. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Vaol este un în planetar al lunii. Veloas. Veischax este un înger al peceţilor. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. Vehrel este un înger al principalităţilor. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. Uza. după unii al lunii.

Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu. Prauriel. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Vianuel. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Este considerat un înger binevoitor. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. 2). Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. După Bagavatgita. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. Wathanael. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. Uriewl. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. lui Dumnezeu. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent.recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma]. Este indetificat cu Dabrueil. . Îngerul lui ccorespunzător este Stochere. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Vretiel. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. Vocaseil un al înger al conducerii omului. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri.Verchiel. El operezî sub îngerii Almir. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer. invocat de la răsărit. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. Este un înger stăpân al invizibilităţii. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin.

Yeson. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. Yahos. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. Yofiel. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman. Yael. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. în textele avramice de incantaţie. Yalala este un înger păitor al cerului. Yehudiah. . Ysodiel „formare”. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Yefefiah.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. Yauhriel. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu. Yahriel. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Iofiel. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Yalda Baruth. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Cosmologie şi microcosmos. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Este un înger a lunii după unii. Yale. Yehvra. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale.” Yahoel. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Jefefiah. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Ylring este un Egipt.

” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman. Alţii cred că este un înger al joilor. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. În lucrarea Holenzrang der Dr. mai pare şi în tradiţiile siriene.”). Abadiel. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. al Torei. Adakiel. Yonel este un păitzor al cerului. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. Trouel este un înger al omului. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. Zadkiel. Zacheil. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. E un înger care apare pe unele înscripţii. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. Ma este numit şi „marele mistic Kura. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. Yomael. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. Zabdiel un înger supranumit Kunia.” Yurkeri. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . Zabbuk este rău. Zohiac Baracheil şi alţii. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. unii este un înger necurat.Yofiel. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. Sau al ordinului puterilor. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului. Yofin. Zabesael este un înger al anotimpurilor. (haşmalim). Ţadkiel. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. Este asociat cu Milkiel. Zacharel este Zacharel. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. După Paracelsus este un înger planetar. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu. Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. Yorkani. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. Zaafiel . Zachariel. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. Baradiel este un înger al bucuriei. Unii cred că este un înger al planetei Jupiter. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. În cab este un înger al ierarhiei puterilor. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el.

Zofiel. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. Zazreil. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. Este după unii u concept kabalist. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. polioase. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Este un înger amabil al luminii. un înger al zilei de marţi. Zehlebh. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. După alţii este înger planerat al lui saturn. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. Zakeil este un înger invocat cu Mihai. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud. Gavriil. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei.Zafiel. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. Este un înger perceptor al lui Noe. Zofiel. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Zazhahiel este un înger al oridinului . Zainon este un înger al vegetaţiei. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. Este un conducător a heruvimilor. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Este un păitor al cerului. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace.şimanin. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. Zafkiel. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. Zarel este un înger al vânturilor. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Este menţionat de kabala. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. După unii un înger al palnetei saturn. mărirea şi puterea lui Dumnezeu.

Suriel.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. tradiţile hecaloth ale orientului. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. Zerforiah. Zeima este un înger al cerului cincilea. El stă sub conducerea lui Melkejel. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri. Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Zeruch. Verchiel. Este un păitor al lui merkabah. Este un înger al alegerilor irevocabile. Ziel un înger al binei înţegeri. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Zeroel. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. El apare în Zehueil este un înger care a railui. Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte. Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Saraqiel este un înger veghetor după unii. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zerarion şi un observator al nemuririi. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. Un înger al neputinţelor după unii. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. . Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Zeracheil. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zehul „locuire”. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zeferiah. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zerul. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu.

După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. După unii un vindecător al stupidităţii. conducător după unii al destinului uman. Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor]. Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor.Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. După un acest înger se face referire în Numeri 3. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur . Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. Zotiel. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. Este păzitor al paradisului.