âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. Adin. Adadiah [demon conducător la iadului]. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. Admachiel. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul.”).” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). Adnamael „Dumnezeu este Domnul. În Enoh el est doilea înger. Bobel şi Metathiax. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. Raziel. Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii.). O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. după Pistonius. Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. În lucrarea ebraică Sefer. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. . Adatiel este un înger invocat în rugăciune. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui. Adjuchas este un înger al pietrelor. De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. alţii fiind Uri Raguel Simiel. Gavriil. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. subconducător al iadului. După altele tr este un înger al destinului uman. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael. După unii este egalizat cu Adiriel. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. Adam. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. Rafael şi Mihail.

Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. După unii este un conducător al nevăzutului. Adona Adoneus. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Aesma este baza lui Asmodeu.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. Nonogenes şi Macaria. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas). Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. Aeon. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. Aftiel este un înger al zorilor. Agan este un înger al ordinii puterilor. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. . Ageratos. Dimpreuznă cu henh el ia. Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş. Când „am milă de lume sunt Adonai. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. Afarof [Afriel] Afarof. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. În alte tradţii este un fgost serafim. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Autophite Hedone. Akinetos. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. creat de Dumneezu după „chipul Său. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. După unii a fost inde ntifica Hermes.” Adonaios.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. ca şi cel mai sfânt nume. Mixis. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. Apare în unele tradiţii egiptene. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. Agathodemon este un demon. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. Moise a uitat ritualul. Henosis. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. care are după unii 16 feţe. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer.

un înger luptător împotriva răului. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Este o combinaţ fraţilor lui. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. Agreas [Agares]. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu. menţionat în gnosticismul iudaic. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Este după unii un înger eshatologic. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. înger al peceţii. Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. El este chemat stând în spre nord. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. Aib este după unii un înger al planetei venus.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Este u înger al conducerii destinului omului. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie).Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie. Este prin urmare un înger juridic. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie. Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Ahab. . Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. Ahariel este un înger luptător împotriva răului.

Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. Este după un Amaireton sud. El este egalizat de unii cu Dumaliel. care aparţine unu gen angelic. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Amafaxeton. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri.” . Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. Amaie este un înger al zilei de luni. Arfeton. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. Barach Ledes şi Nelison. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. Este un înger feminin după unii. Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Albim este o pază la porţile vântului de vest. Dup simbolul său este săgeata. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. Hipeton.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Amabael este tot un înger al iernii. Amanlaim. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. Este după unii şi un înger al planetei marte. Alphariza este după unele tradiţii un demon. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Amafazeton. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. la fel cum heruvimii.

Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. După alţii a celui de l lea cer. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. Seniaza. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. Anak este forma singulară a lui Anakim. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. Este un înger al apelor. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). Ofiel este pentru unii un substitul al lui. După alţii este un înger al reproducerii. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel. Anafiel. Anaita. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. După alţii el mai este şi înger al zilei luni. după unii el conduce şi arhanghelii. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. al adevărului după unii.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. Zairich. Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. Khu Mundad . Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel. Anachiel este un înger al lui saturn.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. Amazarek. Anabotas. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. În limbile antice este vor de Ananitha.şi încă alţi doi. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. El este înscris pe o farfurie de aur. În tradiţiile rabinice. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. Ameziarak. Anabonas. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. Anamalech [Adnamelech] . este după unii un demon. A se vede Mrgouliath.

Ananchel. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. . Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. dar eşuiază. Este după unii şi un păzitor al planetei marte. Mai exista încă unul: Sanaoşa. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. (nemurire). Anereton. Armazd. Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Mai este şi un înger al aerului. După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. este porivit ca bun şi rău. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Anetat. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. Aşa Haurna şi Anestat. În lucrarea ZedAvesta. Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. . Anani. După unii este este un înger al numel Dumnezeu. (Ahriman).” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. Ananel. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. un îner al lunii mai. Mai sunt menţionaţi Anamiti. Aşa Haumetat. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. Azarguştap. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. Amaireton este un înger invocat de Solomon. Este un înger care după unii este invocat din înalt. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad. a maicii lui Hristos. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. Khanael. Vobumanah (bunăî gândire). Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. Azarkhud. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş. În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). kabarthna Mainga. Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Hanel.. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Andibalist. Anamiti. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. este un îngereste un înger ecologic. Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti.

domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. . mai precis „nobilii. bancherii. Slujitorii lu sunt Bilet. Este soţie a lui Tarat. Mai este invocat ca şi Asisis. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. Arbgdor este un înger conducător al universului. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor. maturitatea şi puterea. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. în special al apelor. 11 este un înger al abisului. Anuel este un înger protector al comerţului.). Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. Aramaiti. brookeri de comisioane şi altele asemenea. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. patron al zilei de luni. în secolul al III-lea. din gura lui iese foc şi fum. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor. El este tată a demonilor babilonici. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească. patrol al zilelor de sâmbătă. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma. După un este un înger al pescarilor. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. Archana este tot un înger al planetei Saturn. conducător al planetei Saturn. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. este un înger al formei greceşti a lui Abadon.” Arafiel este Arafiel. În Apocalipsă 20.După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). Missabu şi Abuhaza. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. de pază a celui de al şaselea cer. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. Asichit. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. un înger al abisului. Appolyon. Apolion. Arariel. El are un înger echivalent Asiej.

un oraş. În lucrarea Pistis Sofia. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. Ariuk. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. lacuri) şi „Domn al pământului.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. Unii spun că este identic cu Rafael. . Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. Oriockh. (Isaia 29) şi un altar. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. în folclorul iudaic este un Enoh. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. slujeşte sub Oriel. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. 7. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. Areharah este un înger al planetei saturn. fluvii. Armisael este un înger al pântecelor.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. Cornelios Aripa spune „este num lui înger. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. Arhum hii. Este un înger menţionat în Talmud.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. Arciciah este un înger al pământului. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. Este un înger conduce a treia zii a lunii. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. Ardeisur. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. un înger al lunii aprilie. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. Arepaton. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. După unii este un heruvim. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi. râuri. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. După unii este un înger al razelor soarelui. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. Arhatel este un înger al descoperirilor. el apare c un locuitor mandrean.

După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Sanda şi Uziel. Asac este un înger invocat în cer. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor. Paschan. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor. Asath. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger.” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Hamahiel). Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. Asmodel. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. Asmadai. Ascomai este un înger invocat în exorcisme. Boel. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. Este un înger care apare în Aşmodai. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. Asmodeus. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului. folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. Asimon. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Sinodai. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. A fost unul dintre heruvimi după unii. după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. Kalmya. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. în altele ca şi demon. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică.tradiţii). Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. Chadamnai. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Alţii sunt. Gabriel. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot.

Nunii cred că este un înger căzut. Mai este numit şi Herachio. Astrompsuchos. . Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Astanfaeus. Astel este un înger al lui Saturn. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Este după unii echivalent cu Natamiel. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. Aşrulin. Assiel este un înger al vindecărilor. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. Astanfai. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed). După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. Etrempsuchos. Astanfaeus. Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec. Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei.Aşriel. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. un înger al focului după unii. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. Atafiel este un înger care susţine cerul. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. pe când acesta e rege. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Astrocon este un şi o putere îngerească. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. Azariel „alegerea lui Dumnezeu. Astanchios este un înger al apelor. După unii este invocat cu faţa spre est. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Azmael. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului.

At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Athonth este un înger creat de Dumnezeu.lui Dumnezeu. Auantiel este un înger luptător împotriva răului. Auial este o pază îngerească a cerurilor. Elişa ben Alauya.referit la Akatriel. Atrigiel. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. După unii este în alianţă cu Ahiel. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Atrugniel. Un înger al binelui. Achtariel. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. Aupiel.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. Tagniel. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. După unii e un diavol al iadului. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Ataniel. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot. Yehadiel. Athoth este un înger creat de Dumnezeu.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. Este un înger al luptei spirituale. Aterestiv este un înger al comorilor. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. Auh este după unii un înger planetar. Ketheriel. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. .Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. Aktiel. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău. 13. Atuesuel este un înger al omnipotenţei . Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Este unul dintre marii înger ai judecăţii. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. Atiel este un înger al luptei spirituale. Atrugiel. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu. după cum au afir unele tradiţii mozaice.

Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului. este cel care a adus moartea şi sufletul. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. [sedim]. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. După unii locuieşte în cer treilea. unde primeşte rugăciuni. pentru a ajuta binele. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. întrupat şi a vizitat pământul. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. După unii la acest moment n Azzael. a mâinile persoanei muribunde. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. Azariel este îngerul care conduce apele pământului. El este grupat cu Miha Harsiel. . Azar. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron.invocat la ritualuri de exorcizare. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. greşu şi de culoare roşie.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. Azliel este un înger al invocaţiilor.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. Numiri alternative mai sunt Assiel. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. Armaiti. Azarel este un înger planetar. Azmail. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean. „puternic. Aramaiti. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume. Aşviel Azmeil. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. ţinând un măr de la pomul vieţii. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. Azel este un înger care apare în folclor. este se înger al în 2 Enoh. Pruchiel şi alţi îngeri similari. după unele surse.

un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Balai este un înger al zilei de luni. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. Barah „îngerul bărcilor. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. Barachiel. El este conducător al planetei jupiter.” Este un înger care apare în tradiţia vedică. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană. Barchiel. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. Bainkuh. El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. Bae este un înger care luptă împotriva răului. şi al destinului omului în plan omenesc. Yurkei. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord. El execută porun celor de mai sus. („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. Barhiel. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. El locuieşte în primul cer. Baenkekon. Baliel. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. El conduce dimpreună cu Safiel. . Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. Baradiel. invocat din nord. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei. Yukemo. un înger al vânturilor. El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer.

Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon. Haşmal.. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer.” După unii este un fel de cosmocrator. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Behemiel. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. Bardiel. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. Bartiabel este un înger al martie. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. . Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii. Este du unii simbolizat de un porumb. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general. Bath Kol. Barhiel. Este un înger al lunii octombrie. Barsabel este un înger al lunii martie. barbuel.. Dar Abu Yazid a rămas neclintit.” După unii el este un înger. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului. Bauach este un înger al peceţilor.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice.din care ieşit alţi îngeri. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”. Se pare că este adeversarul unui al demon. care slujeşte sub Gabriel. mai este şi prima inteligenţă. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. Haniel. luminii şi al zilei. Barchiel. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. în chilia sa. În coultism acest înger este de f un demon. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. Bearechet este un înger al peceţii. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. Acesta este unul dintre primii îngeri. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. în drul lui ceresc. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer.

şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Se crede că este un demon. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. Biztha este un demon al confuziei. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. Res de cinci suntsahat. prinţi. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Restu sunt Atuesuel. Bigtha. Beodunos este un înger invocat la conjurări. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. El ap în unele texte copte. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. în Iov 40. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. Labuisi şi Ublisi. care slujeşte sub Beliel. Sandalfon. Totuşi. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. Tabath. Belsal este un înger al ceasului întâi. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Boel. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. După unii el conduce planeta Saturn. duci. Brakiel este un înger al madenilor. un înger care apare în unele tradiţii religioase. . El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. al noţii sub Gavriil. Boel. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. Este un demon al distrugerii. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. Tubatu. Boul. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. Ebuhuel. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. Bigthon. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. Zachei şi Zebrel. În romano catolicism este un principiu al întunericului. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord.

El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. de la sud. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). Ismoli şi Pafram. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. Camael. în zii de duminică este invocat după unii de la apus.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. Burchast este un înger al aerului. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. El ajută la împăca dintre duşmani. Camiuel. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. Este Calzas. Cadat este un înger al purităţii. Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. Butathor. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. El slujeşte sub Narconariel. care slujeşte în cel de al patrulea cer. După unii este un manager al soarelui. un înger care are o origine confuză. invocat de la răsărit. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. Butatar este un înger al calculelor. Este un arhanghel care apare în kabala. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. în ritualuri ceremoniale. Acest înger apare şi în zoroastrianism. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. Chamuel. invocat în ritualurile solomonice. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. În folclor ace înger este demon. El mai slujeşte şi sub Carmax. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. Kemuel. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”.Bull este sursă a luminii ca şi înger. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. un înger al cerului al V-lea din zii. conducător al înger munţilor. Camiel. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti.

Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer. Hariel. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Kamuel. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil. În folclorul gnostic acest înger este un demon.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Uneori el este văzut ca şi demon.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David.” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. Castile este un înger al zilei de joi. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon. Chamuel. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. Este menţiona apocrifa lui Enoh. El face parte din ierarhia puterilor. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. dimpreună cu Macheton şi Uriel. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului.este un înger corespondent cu Hanael. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael.

Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. Ca . Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. Chaucran este un înger al primei ore a zilei. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. el slujeşte sub Samael. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim. Hochmael. 7.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. El apare şi în folclo babilonian. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. „copi Dumnezeu”). Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. Chorkma. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit. în Sum. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). . Face parte dintr-un grup separat. Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. Chochmael. Cherubiel este conducătorul heruvimilor. În Iezechil 28. un înger al aerului. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat.a 1. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter.

Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. Daghiel. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. După este un înger al luminii. Dagiel. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. Core este îngerul conducător al primăverii. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. Restul de patru scribi au fost Ecanus. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Sarea. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. înger care slujeşte în cerul al treilea. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. Selemiah şi Asiel. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general.Cofi este un înger al luminii. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. El este după alţii conducătorul universului material. Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. Dahariel. După unii el nu este un înger un diavol. . Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. destinului omului. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. El mai are un înger pereche după unii Barselo. După unii el este un înger ci un diavol. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. Celălat este Anabael. Dabriel.

Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. prinţ al maiestăţii. .” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. Pentru Valentin. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. „Dumnez este judecătorul meu. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. care este după unii un înger al tăce al morţii. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail. Dalkiel este după unii un înger al iadului.” Numele lui derivă Isaia 40. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu. după Corneli Agripa. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor. Alţii l-au indentificat cu Mitra. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. În kabala demiurgul principal este Metatron. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. fricii şi al tremuratului.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului). Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. Dalmai. Dariunge. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea. legii şi al înţelepciunii. El locuieşte în al şaptelea cer. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul.” Domiel. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului. Zadkiel. Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. 15 „alunecare în balanţă. El este un arhon. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui.

După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. în ebraică „copaul purternic. Egnimiel. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. Donquel este un înger al iubirii. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei.]. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. Donos este un înger invocat în ritualuri. 22. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. El este un slujitor al lui Dumnezeu. După unii este un înger al longevităţii. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. E profundă urcă al Dumnezeu. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. asocialt cu îngerul Heel. Elyon este un înger numit în feniciană. După unii este un înge nordic. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor. Duhael este un înger menţionat în iudaism. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Eiael este un înger care domină ştiinţele. 4. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Ecanus. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. Dupăp unii este un diavol. San Dabuia. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. El mai stă cu îngerul Domol. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. Doremiel este un înger al zilei de vineri. Selenia şi Asiel. Elkanah. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. [Facere 14. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. 18 19. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. După unii el locuieşte în c al VI-lea. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. Este invocat de la nord. după unii un înger al apelor.” După unii este un înger păzitor. Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. . este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii.Donaban este un înger invocat în ritualuri.

Eschiel. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. Eloha este un înge puterilor. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter. Eneije este un înger invocat în ritualuri.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. El poate fii invocat şi în ritualuri. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. Ma şi Hufatiel. . După alţii este un înger al fazelor lunare. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Rafael. După unii în cer ei au trâmbiţe. Bortakiah (Berzachia). Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare.un serafim care apare în unele tradiţii. Restul sunt Ithu Madiniel. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii).” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. Gabriel. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. este după unii înger planetar. Misac şi Abednego. Onoel. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Tautgabaoth şi Suniel. El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice.

Jeremiel. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. După unii este un înger planetar. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. După unii ele ste egalizat cu Uriel. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. În lucrarea lui Muller. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus. Furlac este un înger al pământului. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. este un înger al apelor. Evreriel. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. După unii este un heruvim. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie. folosinţa gemelor parfumurilor. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. Este invocat de nord. Eiermiel. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. E invocat în rugăciune.Etrenpsuchos. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. . lucruri pentru aspirat şi aur. Remiel. Existor este un înger al zărilor. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie).

Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri. El este un înger al vestirilor. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Ragui Aktasiel. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. Pentru mahomeda este un înger al adevărului.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. . Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel. milei. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. dacă nu mai includem pe Tobit. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. Garfial. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. sură după sură. Galizur. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. al învierii. Raziel. Galgaliel este un înger principal al soarelui. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. Galmon este un înger care conduce destinul omului. curajului. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. cerului. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. Gamorin. Este un luptător împotriva răului. vieţii revelaţiei. Galdel este un înger al zilei de marţi.

” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. Gassrdia. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. El mai apare şi în ocultism. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). Gediel. El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. redarea vederii. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul. . Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel.. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie. invocaţi în diferite rugăciuni. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. Este un luptător împotriva răului. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea. puterea şi mărirea Lui. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. Gazardiel. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului.

Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Guadeil. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Glarij este un înger al ceasului al treilea. Habl este un înger cxare se crede că i. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. care slujeşte sub Veguaniel.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil.Geririel este un înger care conduce destinul omului. Guziel îngeri. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. Grafiel. lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Glauron. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. Graşarhem Grial. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Grael.

El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. Jehiel. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. Iaiael este un înger conducător. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. Îngerul lui corespondent este Chantare. vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. Haiel. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. Johiel. Haşmael Chaiel . dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. înger al destinului omului. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. Este înger invocat în exorcismul demonilor. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Este un înger care controlează des omului. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. După unii este un în al zilei de vineri. Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Mitiniel. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. („fii lui Dumnezeu”). El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. Hahlii este un Haiael. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. acest înger a răm înfricoşat. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. Haibel este un înger patron al animalelor. .Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. Hailiel. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur.

Onoel. Haneneil este un înger al inteligenţei. Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel.Hakaniah este unul dintre heruvimi. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Este un înger al demnităţii. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). Este un înger al iubiri. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. . Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. Halquim este un înger păzitor al cerului. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Halomel este un înger slujitor. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi. Halacho este un înger al simpatiilor. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. Este un înger al destinului omului. El conduce destinele omului. Acest înger apare în mitologia mahomedană. invocat duminica. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Hakba este un înger al inteligenţelor. După unii el ar fii păzitor al Franţei. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. Hanael. Hamaia este un înger slujitor. Este invocat de la sub şi nord. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. Îngerul său corespunzător este Versagua. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. Aniel. Hariel. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli.

Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic. Helayef. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron.”. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. menţionat şi în Coran. Mai este un înger al bunăvoinţei.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. Haşmal. Restul sunt Aliniel. . Hiel este un înger care luptă împotriva răului. Este un înger al sezoanelor. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. dimpreună cu îngerul Zadkiel. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. înger al cuvintelor lui Dumnezeu. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. alţi doi îngeri. El are stăpânie asupra morţii. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. După unii este un demon. El mai este numit Chondad. Hasdiel este un înger al lui Venus. 14. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. Barachiel şi Lebes. un înger al tăriilor. Este un înger al Haurnatas mântuirii. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. Helemelek este un înger al sezoanelor. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. Este asociat cu Elimeleh. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. Jilaycef. Mai este şi un înger al apelor. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Chasmael. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. Este şi aconducător al sezoanelor anului. El este şi „îngerul vorbitor de foc. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. Gabriel. Heziel este un înger al destinului omului.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu.

Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Huznot este un înger al apelor. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Husael este un înger al cerului al treilea.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Hufaltiel. Hariyahu. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic. Hubaiel este un înger al primului cer. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. Serafiil şi alţii. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Horeh. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. Este un înger standard. I . Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Hipeton. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hingel este un înger al echinopţiului de vară.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Hrabariah. Hayat este un nume a lui Metatron. care slujeşte sub Venuaniel. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

în timp c Kahnael este un înger saturn. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. 11 fiind voit înger. Kakabel. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. Casiel. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Kafsiel este conducător al lunii. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. După Testamentul lui Solomon. (Duchar). Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise. Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. . Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. Quafasiel. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată. Kabarfiel este un păzitor al cerului.” Kafziel. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Kandiel 7. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. El conferă har şi tărie. Kabiel este o pază a primului cer. Asinon. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. Gabriel. Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. în lucrarea Conybeare. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. Psachar.

Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. Kenkputa este un înger al sudului după unii. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste. cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii. (c mai sunt după unii Af. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii. Este un mare înger arhonte. Hemaf.. El le duce în cel de al şaptelea cer.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii... Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer.. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. . Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru. Kemed este un înger al inteligenţelor. El este după unii conducătorul serafimilor. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer.. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea.. Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului.Karniel este una dintre multele paze ale cerului. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua. Knor este un înger care după unii stă în iad. Kinos este un nume a lui Metatron. Manşit şi Honon Peor).

conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. . După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. înger al tronurilor. Lahezerim este un înger al succesului. Este un înger planetar. Rahabiel.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. El este subiect al vânturilor oocidentale. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei. Larek. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Lama este un înger al aerului. „conducător al concepţiilor.” Totuşi. Lauriah este un înger menţionat în kabala. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. Se crede că acest înger are op origine babilonică. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului.

” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. Totuşi. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. în alte lucrări el apare ca şi un demon. Meresim. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Seraquiel. Este un înger al sâmbetelor. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. Menihim. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. Mach este un înger de încălzire. invocat în diferite lupte duhovniceşti. Mentinis. Menor este un înger al exorcismelor. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. Cassielk. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. . Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. Se crede că este heruvim. Ei se succ unul altuia zilnic. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Mernoe este un înger al purităţii. fiul al dimineţii. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Meris. înger al transpotrurilor după unii. Un înger al savanţilor. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. Merof este un înger al inteligenţei. Machel este un înger al exorcismelor. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. Makchideil.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. Machidiel. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Merasim. După unii este un înger al apelor şi al isopului. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. O Luceafăr. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael.

Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu. dreptăţii.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise.. Este un înger menţionat în Persian antică. El mai sjuşelte cu Apien. scribul ceresc. După unele tradiţii se crede că moartea . Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. la fel de bine înge pocăinţei. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. Migon este un nume al lui Metatron. Mihael este un înger al destinului omului. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. După ce pământul a deacord. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. Mijcol. Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. Gabreil şi Rariel). Totuşi. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. păzitor al lui Iacob. Metatton. conducător al celui de al patrulea cer. conducător al îngerilor slujitori. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. În E 23. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. stăpânitor al cerului.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. al milei şi al sfinţirii. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. Mikael este un înger al monarhilor. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui. biruitor al lui Satan. al conducătorilor şi al guvernanţilor. Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. . Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. înger păzit poporului Israel. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. El este un înger care apare şi islam. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. Mesriel este un de sus celui de al Metatron. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri.

Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. Miri este un înger al timpului. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. Mikhar. Este un înger mare la virtute. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Mordad este un înger al morţii. Mithma Mihim. . Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului. Mikhun este un înger protector al cerului.” Modeil este un înger de mare virtute. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. Mikiel este un îmger al destinului omului. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Melkeial. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. Modiel este un înger al lui marte. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. Mikliel. Este un înger al paradisului sau la raiului. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. Mirael este un înger al al luptătorilor. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. După unii este un înger atoatevăzutor. El m este conducător al domniilor. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire.

După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. . Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. Nachiel. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. În numeri 21. Este un înge desăvărşirii. Nakiel. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. 19 este numele unui oraş. dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. Es înger care apare în teosofia sumeriană. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii.

Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. „marele rege”. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. al altor îngeri. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. Haranael. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. Nasarach. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. Este un domn al focului. După unii este uin înger planetar. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. 37. Nirgal „eoul cel mare” . El apare în 2 regi 17. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. Celălat este Silmai sau Şilmai. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. Neugal. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. După unii a fost un înger al cezar romani. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. Neţache (victorie. După unii acest înger era invocat în psa 9. Nathanael. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. Unii cred că el este un înger al geografiei. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. . 30. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. Erste un înger personalizat al lui Natzach. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. Unii cred Nelchael este un înger căzut. Nirgal. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. Nisar este un înger care apare în Talmud.

După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc. Este vorba de demon. Ofan. Şamşiel. Se crede că el are peste alte 100. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. de Sf. După alţii este u înger al planetelor. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. o paă îngerească a porţilor de la răsărit. „arămiu protocaliu. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul.466 de ochi. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. Ofaniel. . Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. Ofan. Ofiel. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. Omael este un înger al speciilor multiple. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu.” după unele tradiţii. După unii simbolul lui este vulturul. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. Hman şi de Metatron. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. 100 de perechi de şi 8. Este după alţi un înger planetar. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. Ofiel este un înger al iubirii.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii.

Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. Oriockh. După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. Este este invocat în mai multe rugăciuni. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. Oriel. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Orifiel. Orea în Oreus. . În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. El este egalizatcu Hutriel. Orianes. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. unii este indentic cu Onoel. Acolo unde locuieşte. înger cinstit al lui Dumnezeu. creatori ai universului. Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. Narel este un înger al sezonului iernii. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei.

Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. . Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor.Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. invocat în diferite rugăciuni. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. număr de îngeri patricipatori. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). Ourpaliel. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. El este după unii înger care a Padiel. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. raiului. Paldor este un înger al străvederii. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. [în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. apărut părinţilor lui Samson. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael.

Sabrael. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. Asnulim şi alţii. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. Este un înger al comoriulor după unii. . Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. E dimpreună cu îngerii gabriel. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. dorinţelor. Pazriel. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. după lucrar Cartea îngerului Raziel. un înger al destinului omului. Pariel este un înger al izgonirii răului. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. După unii este un înger al lui Enoh. Parasiel de tronul măririi. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. Este un înger al vânturilor de nord din rai. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu.

. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. Penuel. Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. 29. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. Acest înger este asociat cu soarele. Este un înger al lunii după uni Phul. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. Phadihel. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. În geneză acest nume este şi un loc. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. Phanue. Alţii cred că este un înger al patimilor. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Este un înge al zilei de marţi. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. Judecători 13. 3-18. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. Phinehas este menţionat în Judecători 2. un înger lunar şi conducător al popoarelor. Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. Furlack este un înger al pămâtnului. Luca 18. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. un înger corespondent cu Themeso. Raguel. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). Periel. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. Uriel.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. 34). El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. Phalec.

Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic. Este un înger menţiona proorocul Mihea. U spun că este un locuitor al iadului. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Pusiel. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. De asemenea un înger al porţilor cereşti. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. Din cerul al treilea. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. 16). Este un înger al pol pământului după unii. Deşi stă în iad nu este un demon. Posriel. . Prauriel. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Pruel este un înger al vântului. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu. Este indentificat cu Hadriel. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării.Porosa este un înger al zilei de vineri. Puruel. El se crede că slujeşt sub Israfiel. Este invocat de la sud. Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. Qafseil. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. Psachar este o putere îngerească. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. Este un înger care apare şi la iranieni. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. D epocrifa Enoh 11. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Puta. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. dar nu iputut da viaţă. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Isaac Luria l-a asociat cu Esau. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. El păstrează cărţile sfinte. El slujeşte sub Bariel. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri. Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. Este invocat în rugăciuni. Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. Purah. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului.

Raahel este artistice. Original era numit Zehiel. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. care călătoreşte din Medina la Ninive. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. „introducându-l în ordinea stabilită. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. . Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel. Radmeriel este indetificat cu Dabriel. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii. După alţii este un înge patriarhilor. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. al iadului. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. Raasiel. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Vretiel. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor.Qemuel. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Kemuel. Tobias. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. El execută poruncile puterilor. Raşiel. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. Unii cred că este un demon. Radueriel. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului.). Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus.000 de îngeri. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu.

Rahriel.Raguel. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. Ramiel. 17. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. Raguil. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. în tim Enoh încă trăia. Yeramiel. Ariel şi Rafail. . Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Raauil. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. Surian este unul dintre îngerii enohieni. Zehapuriu. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. Fanuiel. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. Raşiat. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. Raşiel. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. Teliel şi Anael (Hariel). După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. Este un înger luptător împottriva răului. După V Hugo Raguel este un demon. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului.. Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Rachriel. Ureil. Remiel. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel. 24. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Ragiel. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Rufuel. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. Raş. Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer.

Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Îngerul lui corespondent este Petechovt. Ridia. Akrasiel. ambii scri moderni. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. Remiel. apo la Solomon. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. şi purtătorul cerului. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. În lucrarea Targum eccelsiastic 10. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Gallizur. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Reţuţiel. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. în cele din urmă apoi la Noe. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Raţiel. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. Hajalim. Îngerul lui corespondent este Plupe. Ramiel. Rinezin este un înger al . Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. Ridram este un islam un înger al paradisului. Reeschit.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel.” Este după unii un înger al sufletului omului. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Este un înger al cionstirii de părinţi. este un înger la puterilor. Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. Raziel. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. Richo Riddia. Saraquel. Se pare că el stă între două abisuri. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală.

După unii este un demon. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. Sabrael. Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Este un înger marte luminător.64 de îngeri păzitori ai cerului. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el.” Risman. Sabaoth. . Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale. Risnuch este un înger al agriculturii. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni. Ţabaoth. Rorbarare este un înger din ceruri. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Rochel un înger al lucrurilor pierdute.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Risnuch este un înger al agriculturii. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745. Sabni. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn. Unii cred c este un înger rău. Este un înger al exorcismelo după unii. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. Sankiel. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. Şabti este un înger invocat în ceremonii. După alte tradiţii este un înger temporal. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor.

Unii cred că stă în pri cer. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. Sahon este un înger planetar. După unii este un înger planetar. Sasniel. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. Saga. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Şakziel este după . Sahariel. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Saggnesagiel.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. după alţii este un înger al umbrelor morţii. În tradiţiile gnostice este un demon. Şadftiel este un înger al iadului. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. unii un înger al insectelor de apă. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Simbolul lui este vulturul. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Sadriel este un înger al ordinii. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Sakniel este un înger păitor al cerului. Saditiel. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. El conduce a patra zii a lunii. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Sakriel. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. Sasansagel. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Este un înger al vieţii omului. Şachriel este un înger luptător împotriva răului.

Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. . 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. Sasanseir. Salmia este un înger la rugăciunii.Şalaakiel. Satomail este Periel după unii. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă. După unii este un heruvim. Salon este un înger invovcat în rugăciuni. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. Un Samael. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. Satenil. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. Salatheel. este după unii un înger al zăpezii. în literatura rabinică este un conducător demonic. Cei care cred că Samael este democ. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Samoi. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. Salmi. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. Invocat î ritualuri ceremoniale. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. Salbabiel este un înger al iubirii. Este un înger al destinului. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. Samiel. Şamriel este un înger păitor opus răului. Salilius este un înger al peceţilor. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. După unii este un conducător îngeresc. cred că este şi înger şi demon. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. în special la binecuvântări. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. În Talmud. cartea Yalkut 1. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. Salariel. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom.

Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui. Prin urmare este demon. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Sanardiriel. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. După unele tradiţii orientale (islamice). În 12 Enoh el apare ca şi demon.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. Este un înger care se luptă împotriva răului. lucrarea marea cheie a lui Solomon. Este un luptător împotriva puterilor demonice. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. . Saraiel este conducător al destinului uman. el locuieşte în cerul al patrulea. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. „care l-a alungat pe Adam. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi. El este păzitor invoca la nord.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Sanagalaf ceruri.. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. Şanşa este un conducător al altor îngeri. altele publicate deschis. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. Totuşi. Este un înger păzitor al Edenului. Gabriel alţi îngeri. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. Dup unii este un serafim.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). este desemnat „heruvimul arcii legământului. Sanchia. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. El se roagă lui Dumnezeu p suflete. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti.

A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. car slujeşte sub Osgaebial. 21. Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. Sartariel este un înger al vieţii omului. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. Este un înger conducător al lui marte.” Este indetificat ca slujind cu Mihail. Este un înger care apare în uu mitologii.şi Arhanghelu Metatron. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian. Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. Sasgariel este un înger al excorcismelor. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. Şateiel este un înger al tăcerii. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. comparat cu îngerul Duma. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. În kabala este îngeru sălbăticiei. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. Şariel şi alţii. La fel este un crainic duhovnicesc. . Este o pază a porţilor cerului după unii. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. 16. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. dimpre cu numele altor şase îngeri. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. Jehoel . Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24.

Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. Este după unii şi un înger al temporalităţii. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. mărirea Dumnezeu este cu ei. După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. Seir este un alt nume al lui Samael. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. du Zohar. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. Ithurel. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. Şemael. În Facere 48. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. pomilor fructiferi. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. . Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. Pasajul din Matei 18. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. După unii este un î protector al copiilor. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. camal. După unii el sunt universale. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah.” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). Seldo. Este un înger descopperit pe unele inscripţii.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Naşviel. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Sennoi. Selith este după unii un serafim. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. Kemuel.

Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise. un înger al focului. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Şikiel este un înger menţionat în siria. Sereil. 20). Tilat. celălalt fiind Niddai. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. Şilmai. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. Serakiel. Este un serafim. După unii este un înger al planetei Mercur. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. Seup este ierarhia virtuţilor. Şilath. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. După unii este înger al creaţiei. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. Şfere. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste. . Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Şfereş este un înger care apare în ocultism. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Alţii cred că este un serafim. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Şeriel. demon al bolilor.

Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. Şislam este un înger al temporalităţii. După unii este un înger al destinului uman. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Şlasiel. Şitimicheum. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah. un înger al porţilor cerului. Aşu. Şofren. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului.considerat un „înger interzis. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Chamuel. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. care care ste invocat de cabalişti. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Şisera este un înger dorinţelor. Şimrai este un înger al puterilor. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice. Şofiel este după unii un înger al lunii. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli.Şimiel. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. Şiruşi.creat universul. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şaruş. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. Şitab este un înger invocat în ritualuri. Suguşu. El conduce destinu omului. Şofriel. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Îngerul corespondent este Zadkiel. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. Este un înger al temporalităţii. Şipur este un serafim prin acre s. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. . Şocodiah este un înger al planetelor după unii.

Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. Apare ca şi un înger puternic. Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Şplenditentes. Şoraş el îl asistă pe Metatron. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. Soti este un înger al orelor. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Este menţionat de kabala.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. După un este indentic cu Mihail. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. El ţine după unii cerul p umeri. .Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului. Şuniah. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii.ceruri. în maniheism este un înger care susţine cosmosul. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. El slujeşte sub Vachiel. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. Şuriah. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Şunia. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. Stă grupat cu alţi îngeri.

un înger care variază în ştiinţele religioase. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. Takifiel este un înger siriac. Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. Simbolul lui este crinzantema roşie. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Tagried. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Metatron. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. Metatr Ariel Şargarel. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. El îi judecă pe cei decedaţi. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Suriel. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. Taftian. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Şroş. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. Ţagmagiel. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate. . Sariel. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. Periel.Şuriel.. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. Tadkiel înger al dreptăţii. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. dimpreună cu Raguel. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. Este un înger planetar. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. înlcouit de îng Ananel. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. al temporalităţiilor. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. Şvraoşa. Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. Tagtiel.

Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. Tedac este un înger al exorcismelor. El conduce părţile cele de jos al iadului.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. „Dumnezeu atotputernic. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron.” este un înger domnie asupra animalelor. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme. Thergi. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Thuriel. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. . Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. După unii este un păitor al porţilor raiului. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri.

Uneori este indentificat cu Raguel. El mai este un înger al iubrii du unii.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. Este şi un înger al comerţului după unii. este un înger al plenetei venus după unii. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor. Este un înger al tradiţiilor solomonice. El mai are un înger corespondent Theosolk. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. Thragar este un înger al zilelor omului. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. Theoska este un înger slujitor. Tilath este un înger invocat în rugăciune. Tigmeik este un înger al peceţilor. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Thelesis. El mai apre un înger corespunzător în Hope. Teiazel. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. civilizaţie şi libertate. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. un înger care apare în tradiţiile mandeene. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. Un înger al zilei de miercuri. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. El ma un înger corespondent în Sith. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. Teletiel este un înger al destinului uman. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. grup de alţi 15 îngeri. Temacial este un înger al zilelor de vineri. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. Teriapel Terly. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor. .m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. Tempa este şi un înger planetar. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. Este un înger care propagă lumină. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. El mai este şi un înger vieţii. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Tezalel.

Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. Este un înger alb după unii. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. Este un înger al răzbării. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. Tinim de un înger conducător al lunilor. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Toruaret este un îmger al toamneiu. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Tlafabort. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Tubiel este un înger al verii. Este un înger al destinului uman. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. După unii are trupul peşte. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Este un înger al lui Mercur. Tomiriel este un înger al destinului omului. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Tundis este un îner al luniulor anului. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. Tilli este un heruvim sau un serafim. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Onoel. Tual este un înger al destinului uman. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. . Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. Pe cap se crede că are o coroană. Tufiel un înger păitor al cerului. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Turel. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Unii cred că este un demon. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Este un înger al obiectelor pierdute. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti.

” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. Urula este un înger slujitor. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. Îngerul său corespondent este Pitiam. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. regent al soarelui. Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. După unii este un conducător al iadului. Şi conducător al duminicii. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii.” (Facere 3). Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. Este un înger planet . Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace. Este un înger măreţ şi binevoitor. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. Uriaspati. Este un înger slujitor. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. Este un înger a numelui lui Dumnezeu.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob. Tutrusail. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). alteori ca şi heruvim. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. Umhael este un înger al primului cer. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu. Ustael este un înger al cerului al patrulea. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. Urael este un înger al zilei de luni. Este un înger care luptă împotriva răului. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. El apare ca invocat în unele litanii antice. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea.Turlon este un înger la vegetaţiei.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. Usiel. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri. Alţii cred că este un înger.” El este lumina supremă a restului îngerilor. Unael. Udrgazia este un înger al naşterilor. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. Urzla este un înger invocat în ritualuri. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. Une este menţionat ca serafim.

Vatale viitorul. El conduce primele raze ale soarelui. Vaol este un în planetar al lunii. Uzah. Vel este un înger al miercurilor. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Vaij este un înger al inteligenţei. . Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Veloas. Veraruel este un înger al destinului uman. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. Usiah. Veischax este un înger al peceţilor. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei. Vehrel este un înger al principalităţilor. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. Usiel. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. analogi îngerilor iudeo-creştini. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. Vacahiel. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. unii cred că a creat luna. Uza. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Vehiel este un înger al planetelor. Uzziel. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. după unii al lunii. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici.

Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii.recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. lui Dumnezeu. După Bagavatgita. . Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. Este considerat un înger binevoitor. Prauriel. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. Vocaseil un al înger al conducerii omului. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. Vianuel. Wathanael. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma].” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Vretiel. El operezî sub îngerii Almir. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. Este un înger stăpân al invizibilităţii. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. 2). Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. Îngerul lui ccorespunzător este Stochere.Verchiel. Este indetificat cu Dabrueil. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. Uriewl. invocat de la răsărit.

Ysodiel „formare”. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Iofiel. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice. Yalala este un înger păitor al cerului. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Cosmologie şi microcosmos. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. Yale. Yehvra. Yahriel. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. Yahos. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. Yofiel. Yehudiah. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Yeson.” Yahoel. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Yael. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. Ylring este un Egipt. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Este un înger a lunii după unii. Yefefiah. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. . în textele avramice de incantaţie. Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Yauhriel. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. Jefefiah. Yalda Baruth.

În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. Zadkiel. Zabdiel un înger supranumit Kunia.Yofiel.” Yurkeri. Yofin. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. Ma este numit şi „marele mistic Kura. Trouel este un înger al omului. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). Lui i se închină mulţi alţi îngeri.”). Zabesael este un înger al anotimpurilor. Yomael. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. Zacharel este Zacharel. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. Abadiel. unii este un înger necurat. mai pare şi în tradiţiile siriene. Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. În lucrarea Holenzrang der Dr. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. E un înger care apare pe unele înscripţii. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. Este asociat cu Milkiel. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. Baradiel este un înger al bucuriei. Yonel este un păitzor al cerului. În cab este un înger al ierarhiei puterilor. Alţii cred că este un înger al joilor. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Zacheil. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. Zabbuk este rău. Yorkani. (haşmalim). Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Adakiel. Zachariel. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului. După Paracelsus este un înger planetar. al Torei. Zaafiel . dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. Unii cred că este un înger al planetei Jupiter. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Ţadkiel. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. Sau al ordinului puterilor. Zohiac Baracheil şi alţii. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman.

mărirea şi puterea lui Dumnezeu. După unii un înger al palnetei saturn. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. După alţii este înger planerat al lui saturn. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. Zazhahiel este un înger al oridinului . Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . Zafkiel. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud.Zafiel. Este un înger amabil al luminii. Zazreil. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Este un înger perceptor al lui Noe. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. un înger al zilei de marţi. Zakeil este un înger invocat cu Mihai. Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Zofiel. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Este un păitor al cerului.şimanin. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Zehlebh. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Gavriil. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. polioase. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. Zainon este un înger al vegetaţiei. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zofiel. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. Este menţionat de kabala. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Este după unii u concept kabalist. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. Este un conducător a heruvimilor. Zarel este un înger al vânturilor. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace.

Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Este un păitor al lui merkabah. Zeferiah. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. Zerul. Zeruch. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. Zerforiah. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zeroel. El apare în Zehueil este un înger care a railui. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Suriel. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. Este un înger al alegerilor irevocabile. El stă sub conducerea lui Melkejel. Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Saraqiel este un înger veghetor după unii. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. tradiţile hecaloth ale orientului. Zehul „locuire”. Zerarion şi un observator al nemuririi. Ziel un înger al binei înţegeri. Zeracheil. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. Verchiel. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. . Zeima este un înger al cerului cincilea. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Un înger al neputinţelor după unii. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea.

Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie.Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. Este păzitor al paradisului. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur . Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor]. Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. conducător după unii al destinului uman. După un acest înger se face referire în Numeri 3. Zotiel. Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. După unii un vindecător al stupidităţii. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful