âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. Rafael şi Mihail. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu. alţii fiind Uri Raguel Simiel. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. Adnamael „Dumnezeu este Domnul. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. După altele tr este un înger al destinului uman. Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. Adin. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice.Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron].” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. Adatiel este un înger invocat în rugăciune. „bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. . Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. În Enoh el est doilea înger.”). După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. Admachiel. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer. Adadiah [demon conducător la iadului]. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. După unii este egalizat cu Adiriel. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Gavriil. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. după Pistonius. Bobel şi Metathiax. subconducător al iadului. Adam. Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. În lucrarea ebraică Sefer. Raziel. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti.). Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. Adjuchas este un înger al pietrelor.

Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer. Agathodemon este un demon. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas). Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. Autophite Hedone. Apare în unele tradiţii egiptene. Agan este un înger al ordinii puterilor. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. Akinetos. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. După unii este un conducător al nevăzutului. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. care are după unii 16 feţe. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui. . Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. Henosis. Afarof [Afriel] Afarof. Nonogenes şi Macaria.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Adona Adoneus.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam. creat de Dumneezu după „chipul Său. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. În alte tradţii este un fgost serafim. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. După unii a fost inde ntifica Hermes. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. Moise a uitat ritualul. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion.” Adonaios. Aftiel este un înger al zorilor. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. Aesma este baza lui Asmodeu. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. ca şi cel mai sfânt nume. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. Mixis. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. Aeon. Când „am milă de lume sunt Adonai. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. Dimpreuznă cu henh el ia. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. Ageratos.

Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. înger al peceţii. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Este u înger al conducerii destinului omului. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. un înger luptător împotriva răului. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. Este prin urmare un înger juridic. Aib este după unii un înger al planetei venus. El este chemat stând în spre nord. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Ahariel este un înger luptător împotriva răului. Ahab. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. . Agreas [Agares]. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. menţionat în gnosticismul iudaic. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. Este o combinaţ fraţilor lui. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Este după unii un înger eshatologic. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie).Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. mistica merkadath şi tradiţia talmudică.

Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. Este un înger feminin după unii. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Alphariza este după unele tradiţii un demon. Amanlaim. Dup simbolul său este săgeata. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel.” . Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Amafaxeton. Albim este o pază la porţile vântului de vest.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. Arfeton. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. El este egalizat de unii cu Dumaliel. Barach Ledes şi Nelison. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer. Amafazeton. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Hipeton. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Amaie este un înger al zilei de luni. Amabael este tot un înger al iernii. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. care aparţine unu gen angelic. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. Este după un Amaireton sud. la fel cum heruvimii. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Este după unii şi un înger al planetei marte.

Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. Este un înger al apelor. după unii el conduce şi arhanghelii. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. Seniaza. Anabotas. Anafiel. În tradiţiile rabinice. După alţii a celui de l lea cer. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. A se vede Mrgouliath. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. este după unii un demon.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Amazarek. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. După alţii este un înger al reproducerii. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. al adevărului după unii. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. Anabonas. Khu Mundad . În limbile antice este vor de Ananitha. Ofiel este pentru unii un substitul al lui.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. El este înscris pe o farfurie de aur. Anamalech [Adnamelech] .Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. După alţii el mai este şi înger al zilei luni.şi încă alţi doi. Zairich. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. Anak este forma singulară a lui Anakim. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. Ameziarak. Anachiel este un înger al lui saturn. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. Anaita. Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. De asemenea este un înger al vânturilor vestice.

Mai este şi un înger al aerului. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Vobumanah (bunăî gândire). După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. Anani. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş. Azarkhud. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. un îner al lunii mai. Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. este porivit ca bun şi rău. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. Este un înger care după unii este invocat din înalt. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. În lucrarea ZedAvesta. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Andibalist. a maicii lui Hristos. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. (nemurire). (Ahriman). Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu.. Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Khanael. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. Este după unii şi un păzitor al planetei marte. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. Armazd.Ananchel. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu. Mai sunt menţionaţi Anamiti. Azarguştap. dar eşuiază. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. Anereton. ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia. Anetat. Aşa Haumetat. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. Hanel. Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. kabarthna Mainga. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. După unii este este un înger al numel Dumnezeu. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. este un îngereste un înger ecologic. . Amaireton este un înger invocat de Solomon.” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. Mai exista încă unul: Sanaoşa. Aşa Haurna şi Anestat. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. Ananel. Anamiti. .

. brookeri de comisioane şi altele asemenea. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni. maturitatea şi puterea. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. Arbgdor este un înger conducător al universului. conducător al planetei Saturn. După un este un înger al pescarilor. bancherii. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. în special al apelor. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră). Appolyon. de pază a celui de al şaselea cer. Mai este invocat ca şi Asisis. Asichit. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană.” Arafiel este Arafiel. din gura lui iese foc şi fum. Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor. În Apocalipsă 20. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. El este tată a demonilor babilonici. Anuel este un înger protector al comerţului. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim.După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. patron al zilei de luni. El are un înger echivalent Asiej. patrol al zilelor de sâmbătă.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Arariel. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. mai precis „nobilii. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească. un înger al abisului. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. Archana este tot un înger al planetei Saturn. Slujitorii lu sunt Bilet. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. Missabu şi Abuhaza. Aramaiti. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. în secolul al III-lea. Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. Apolion. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor. 11 este un înger al abisului. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului.). Este soţie a lui Tarat. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor.

Este un înger menţionat în Talmud. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. După unii este un heruvim. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Este un înger conduce a treia zii a lunii. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri. Arhatel este un înger al descoperirilor. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. Ardeisur. el apare c un locuitor mandrean. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. (Isaia 29) şi un altar.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. fluvii. Arhum hii. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. un înger al lunii aprilie. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. În lucrarea Pistis Sofia. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. slujeşte sub Oriel. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. Cornelios Aripa spune „este num lui înger. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. . În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor. Oriockh. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. în folclorul iudaic este un Enoh. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. Armisael este un înger al pântecelor. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. Areharah este un înger al planetei saturn.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. un oraş. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok. Arciciah este un înger al pământului. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. râuri. 7. După unii este un înger al razelor soarelui. Unii spun că este identic cu Rafael. Arepaton. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. lacuri) şi „Domn al pământului. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare. Ariuk.

după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. Alţii sunt. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger.tradiţii). Sanda şi Uziel. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. Asac este un înger invocat în cer. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Asmadai. Sinodai.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon. După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. Chadamnai. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor. Este un înger care apare în Aşmodai. Asmodeus. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic].” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. Boel. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. Paschan. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile. Hamahiel). folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică. Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. în altele ca şi demon. Gabriel. Asath. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului. A fost unul dintre heruvimi după unii. Asmodel. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. Kalmya. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. Ascomai este un înger invocat în exorcisme. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. Asimon. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri.

Etrempsuchos. un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel.Aşriel. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. Astanfai. Azmael. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. Astanchios este un înger al apelor. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Este după unii echivalent cu Natamiel. Astanfaeus. . Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. Assiel este un înger al vindecărilor. Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. Mai este numit şi Herachio. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Azariel „alegerea lui Dumnezeu. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului. Astanfaeus. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Astrocon este un şi o putere îngerească. După unii este invocat cu faţa spre est.” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. Nunii cred că este un înger căzut. Atafiel este un înger care susţine cerul. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Astrompsuchos. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed). Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. un înger al focului după unii. Aşrulin. Astel este un înger al lui Saturn. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. pe când acesta e rege. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei.

Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Auh este după unii un înger planetar. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului. Tagniel. după cum au afir unele tradiţii mozaice. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Atrugiel. Ketheriel. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer.lui Dumnezeu. . Auantiel este un înger luptător împotriva răului. At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii. Atiel este un înger al luptei spirituale. Elişa ben Alauya. Auial este o pază îngerească a cerurilor. Achtariel. care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Un înger al binelui. Atrugniel. Aupiel. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Athoth este un înger creat de Dumnezeu. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. Ataniel. După unii este în alianţă cu Ahiel. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel.referit la Akatriel. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. Aterestiv este un înger al comorilor. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. Este unul dintre marii înger ai judecăţii.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. Athonth este un înger creat de Dumnezeu. 13. Atuesuel este un înger al omnipotenţei . Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise. este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. Este un înger al luptei spirituale. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. Yehadiel. Atrigiel. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. Aktiel. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. După unii e un diavol al iadului. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu.

În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. Aşviel Azmeil. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. Azar. Armaiti. Numiri alternative mai sunt Assiel. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron. este cel care a adus moartea şi sufletul.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. Azmail. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. după unele surse.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. este se înger al în 2 Enoh. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. Azliel este un înger al invocaţiilor. El este grupat cu Miha Harsiel. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. După unii la acest moment n Azzael. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult. pentru a ajuta binele. Pruchiel şi alţi îngeri similari. După unii locuieşte în cer treilea. greşu şi de culoare roşie. unde primeşte rugăciuni.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. Azel este un înger care apare în folclor. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om. întrupat şi a vizitat pământul. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael.invocat la ritualuri de exorcizare. Azarel este un înger planetar. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. Azariel este îngerul care conduce apele pământului. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. [sedim]. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. Aramaiti. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. a mâinile persoanei muribunde. . Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. ţinând un măr de la pomul vieţii. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. „puternic.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume.

El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. Yurkei. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. El execută porun celor de mai sus. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei. El este conducător al planetei jupiter. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. Yukemo. şi al destinului omului în plan omenesc. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. Balai este un înger al zilei de luni. . Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei. Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord.” Este un înger care apare în tradiţia vedică. El conduce dimpreună cu Safiel. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană. El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. El locuieşte în primul cer. („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. Barchiel. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. Barhiel. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. Baliel. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Barachiel. invocat din nord. un înger al vânturilor. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Bainkuh. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Baenkekon. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. Baradiel. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. Barah „îngerul bărcilor. El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană.

Bartiabel este un înger al martie. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer. Dar Abu Yazid a rămas neclintit. Bardiel. Bath Kol. Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii. Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. Este du unii simbolizat de un porumb. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice.” După unii el este un înger. În coultism acest înger este de f un demon. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. în drul lui ceresc. în chilia sa. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general. Bauach este un înger al peceţilor. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. barbuel. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon.din care ieşit alţi îngeri. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. Se pare că este adeversarul unui al demon. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer. Haşmal.” După unii este un fel de cosmocrator. care slujeşte sub Gabriel. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. Acesta este unul dintre primii îngeri. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. Behemiel. Barhiel. Barsabel este un înger al lunii martie. Este un înger al lunii octombrie. luminii şi al zilei. . De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie. Haniel.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. Barchiel. mai este şi prima inteligenţă... Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii. Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. Bearechet este un înger al peceţii. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer.

Labuisi şi Ublisi. Restu sunt Atuesuel. Biztha este un demon al confuziei. Tabath. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. care slujeşte sub Beliel. Bigtha. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. duci. Boel. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. Totuşi. al noţii sub Gavriil. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. Beodunos este un înger invocat la conjurări. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. Se crede că este un demon. Boel. Bigthon. . 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Brakiel este un înger al madenilor.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Tubatu. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. El ap în unele texte copte. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Ebuhuel. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. Zachei şi Zebrel. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. După unii el conduce planeta Saturn. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. Belsal este un înger al ceasului întâi. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. Sandalfon. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. în Iov 40. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii. Res de cinci suntsahat. Boul. În romano catolicism este un principiu al întunericului. Este un demon al distrugerii. prinţi. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea.

El mai slujeşte şi sub Carmax. Chamuel. Este Calzas. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere . Camael.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. Camiuel. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. Butatar este un înger al calculelor. Burchast este un înger al aerului. Camiel. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. de la sud. Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. Ismoli şi Pafram. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. invocat în ritualurile solomonice. Este un arhanghel care apare în kabala. un înger al cerului al V-lea din zii.Bull este sursă a luminii ca şi înger. După unii este un manager al soarelui. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice. El slujeşte sub Narconariel. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. Butathor. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. În folclor ace înger este demon. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. un înger care are o origine confuză. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. Acest înger apare şi în zoroastrianism. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. Cadat este un înger al purităţii. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. care slujeşte în cel de al patrulea cer. în ritualuri ceremoniale. invocat de la răsărit. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. conducător al înger munţilor. Kemuel. El ajută la împăca dintre duşmani. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării.

Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil. Chamuel. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. Uneori el este văzut ca şi demon. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. Este menţiona apocrifa lui Enoh. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. dimpreună cu Macheton şi Uriel. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David.este un înger corespondent cu Hanael. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne . Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Hariel. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Kamuel. Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei.” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael. Castile este un înger al zilei de joi. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. El face parte din ierarhia puterilor. În folclorul gnostic acest înger este un demon. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis.

Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel. Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. 7. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon. Hochmael. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit. Cherubiel este conducătorul heruvimilor. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. Face parte dintr-un grup separat. Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. Ca . Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. El apare şi în folclo babilonian. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. în Sum. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor. Chochmael. În Iezechil 28. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. Chorkma. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. el slujeşte sub Samael.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură. . Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. „copi Dumnezeu”).a 1. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. un înger al aerului. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). Chaucran este un înger al primei ore a zilei. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter.

Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. Celălat este Anabael. . Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. Selemiah şi Asiel. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. înger care slujeşte în cerul al treilea. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. El este după alţii conducătorul universului material. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. Dagiel. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. Sarea. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. El mai are un înger pereche după unii Barselo. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator.Cofi este un înger al luminii. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. destinului omului. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. Core este îngerul conducător al primăverii. Dahariel. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general. Dabriel. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. Daghiel. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. După unii el nu este un înger un diavol. După unii el este un înger ci un diavol. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. Restul de patru scribi au fost Ecanus. După este un înger al luminii. În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune.

Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. El este un arhon. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. El locuieşte în al şaptelea cer. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul. El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah. Alţii l-au indentificat cu Mitra. care este după unii un înger al tăce al morţii. Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului. legii şi al înţelepciunii. fricii şi al tremuratului. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. prinţ al maiestăţii. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. Dariunge. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului.” Domiel. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului).” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. Pentru Valentin. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. . Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. după Corneli Agripa. „Dumnez este judecătorul meu. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace. Dalkiel este după unii un înger al iadului. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor. Zadkiel. Dalmai. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. În kabala demiurgul principal este Metatron.” Numele lui derivă Isaia 40. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. 15 „alunecare în balanţă. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion.

Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. După unii este un înger al longevităţii. Donos este un înger invocat în ritualuri. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. Eiael este un înger care domină ştiinţele. San Dabuia. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. în ebraică „copaul purternic. Dupăp unii este un diavol. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. După unii este un înge nordic. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. Elyon este un înger numit în feniciană. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec. Egnimiel. 18 19. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. El mai stă cu îngerul Domol. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. [Facere 14. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. 4. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Ecanus. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. El este un slujitor al lui Dumnezeu.]. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele.” După unii este un înger păzitor. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. Elkanah. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. Donquel este un înger al iubirii. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. 22. Este invocat de la nord.Donaban este un înger invocat în ritualuri. După unii el locuieşte în c al VI-lea. Doremiel este un înger al zilei de vineri. . E profundă urcă al Dumnezeu. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. Duhael este un înger menţionat în iudaism. asocialt cu îngerul Heel. După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. Selenia şi Asiel. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. după unii un înger al apelor.

Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. . Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor. Tautgabaoth şi Suniel. Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. Restul sunt Ithu Madiniel. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii). El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. Eschiel. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. El poate fii invocat şi în ritualuri. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace.un serafim care apare în unele tradiţii. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. Rafael. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. Eloha este un înge puterilor. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. Gabriel. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. După alţii este un înger al fazelor lunare. este după unii înger planetar. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. Misac şi Abednego. Onoel. Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. Bortakiah (Berzachia). Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. Ma şi Hufatiel. Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. După unii în cer ei au trâmbiţe. El esete invocat dimpreună cu Kadiel. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. Eneije este un înger invocat în ritualuri. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter.

Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate. Evreriel. E invocat în rugăciune. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. lucruri pentru aspirat şi aur. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. . Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma. Eiermiel.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. După unii este un înger planetar. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. Jeremiel. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. În lucrarea lui Muller. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Este invocat de nord. Furlac este un înger al pământului. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii. Remiel. Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie.Etrenpsuchos. este un înger al apelor. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. După unii este un heruvim. Existor este un înger al zărilor. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. folosinţa gemelor parfumurilor. După unii ele ste egalizat cu Uriel. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii.

Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. Raziel. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. El este un înger al vestirilor. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. Gamorin. milei. atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. Galdel este un înger al zilei de marţi. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. Ragui Aktasiel. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. Garfial. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. Galizur. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. al învierii. vieţii revelaţiei. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. Galmon este un înger care conduce destinul omului. Este un luptător împotriva răului. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. sură după sură. . care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice. curajului. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. Galgaliel este un înger principal al soarelui. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. cerului. dacă nu mai includem pe Tobit. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora.

Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. invocaţi în diferite rugăciuni. redarea vederii. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. Gassrdia. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea. Gediel. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. Gazardiel. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Este un luptător împotriva răului. .. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. puterea şi mărirea Lui. Este făcut ca locuitor cu Gavriil. El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri.” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. El mai apare şi în ocultism. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului.

El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. care slujeşte sub Veguaniel. Grael. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. Habl este un înger cxare se crede că i. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”. La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. Grafiel.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. Glarij este un înger al ceasului al treilea. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Guziel îngeri. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului. Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului.Geririel este un înger care conduce destinul omului. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Glauron. Guadeil. Graşarhem Grial. Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii.

Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. („fii lui Dumnezeu”). înger al destinului omului. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. Este un înger care controlează des omului. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Mitiniel. Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. Îngerul lui corespondent este Chantare. Iaiael este un înger conducător. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. Jehiel.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. Este înger invocat în exorcismul demonilor. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. Haşmael Chaiel . Haibel este un înger patron al animalelor. Johiel. El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu. vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. Hahlii este un Haiael. Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. acest înger a răm înfricoşat. . Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. Hailiel. După unii este un în al zilei de vineri. Haiel.

Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. Îngerul său corespunzător este Versagua. Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer.Hakaniah este unul dintre heruvimi. Halquim este un înger păzitor al cerului. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Onoel. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. El conduce destinele omului. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. Acest înger apare în mitologia mahomedană. Halomel este un înger slujitor. Hakba este un înger al inteligenţelor. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. . Haneneil este un înger al inteligenţei. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. Este un înger al iubiri. Aniel. Hamaia este un înger slujitor. Este un înger al destinului omului. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Hariel. Este invocat de la sub şi nord. Este un înger al demnităţii. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. Halacho este un înger al simpatiilor. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. invocat duminica. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. După unii el ar fii păzitor al Franţei. Hanael. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice.

Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1. Jilaycef. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Este şi aconducător al sezoanelor anului. Helemelek este un înger al sezoanelor. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. Barachiel şi Lebes. Este asociat cu Elimeleh. un înger al tăriilor. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni. Heziel este un înger al destinului omului. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. Restul sunt Aliniel. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil. . dimpreună cu îngerul Zadkiel. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. După unii este un demon. Helayef. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. menţionat şi în Coran.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu. Este un înger al Haurnatas mântuirii. Hasdiel este un înger al lui Venus. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. El mai este numit Chondad. Chasmael. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Haşmal. El este şi „îngerul vorbitor de foc. Numele a derivat din cuvi incantaţiei. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. Gabriel.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. Mai este un înger al bunăvoinţei. Mai este şi un înger al apelor.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic.”. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. înger al cuvintelor lui Dumnezeu.” El mai apre un înger pere numit Sencuth. El are stăpânie asupra morţii. Este un înger al sezoanelor. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Hiel este un înger care luptă împotriva răului. alţi doi îngeri. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. 14. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii.

Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. Hingel este un înger al echinopţiului de vară. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Serafiil şi alţii.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Este un înger standard. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. Hrabariah. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. Hayat este un nume a lui Metatron. După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. Hipeton. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Huznot este un înger al apelor. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Horeh. Husael este un înger al cerului al treilea. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. Hariyahu. Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. I . Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. care slujeşte sub Venuaniel. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam. Hubaiel este un înger al primului cer. Hufaltiel.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

„faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. După Testamentul lui Solomon. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. . Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider. Gabriel. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. Psachar. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. 11 fiind voit înger. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia. Kabarfiel este un păzitor al cerului. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. El conferă har şi tărie. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. Kakabel. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad.” Kafziel. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. Kafsiel este conducător al lunii. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Quafasiel. Kandiel 7. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise. Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Asinon. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. Casiel. Kabiel este o pază a primului cer. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. în lucrarea Conybeare. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. în timp c Kahnael este un înger saturn. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. (Duchar).

Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua.. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.Karniel este una dintre multele paze ale cerului. Este un mare înger arhonte. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii.. Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. (c mai sunt după unii Af. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii.. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. . Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea. Kenkputa este un înger al sudului după unii. Manşit şi Honon Peor). Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. Kinos este un nume a lui Metatron. El este după unii conducătorul serafimilor. Hemaf. El le duce în cel de al şaptelea cer. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului.. Kemed este un înger al inteligenţelor. Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului. cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah].. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste.. Knor este un înger care după unii stă în iad. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel.

Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. . Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. Rahabiel. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun.” Totuşi. Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. „conducător al concepţiilor. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. El este subiect al vânturilor oocidentale. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri. Se crede că acest înger are op origine babilonică. înger al tronurilor. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Este un înger planetar. În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. Larek. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. Lahezerim este un înger al succesului. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. Lama este un înger al aerului. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. Lauriah este un înger menţionat în kabala.

Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. 18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic. După unii este un înger al apelor şi al isopului. Mach este un înger de încălzire. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. Mernoe este un înger al purităţii. Cassielk. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. Un înger al savanţilor. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. Makchideil. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. Seraquiel. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Menor este un înger al exorcismelor. Totuşi. înger al transpotrurilor după unii. Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. Meresim. Merof este un înger al inteligenţei. fiul al dimineţii. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. Ei se succ unul altuia zilnic. Se crede că este heruvim.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. Este un înger al sâmbetelor. O Luceafăr. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. Menihim. Merasim. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. Mentinis. Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. invocat în diferite lupte duhovniceşti. Machidiel. Machel este un înger al exorcismelor. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Meris. în alte lucrări el apare ca şi un demon. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. .

El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. În E 23. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. El este un înger care apare şi islam. Mihael este un înger al destinului omului. El mai sjuşelte cu Apien. Metatton. dreptăţii. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu. . Este un înger menţionat în Persian antică. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel. Mesriel este un de sus celui de al Metatron. După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. înger păzit poporului Israel. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. După unele tradiţii se crede că moartea . Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu. conducător al celui de al patrulea cer. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. După ce pământul a deacord. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85. Mikael este un înger al monarhilor. scribul ceresc. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. al conducătorilor şi al guvernanţilor. Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. Totuşi. conducător al îngerilor slujitori. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. păzitor al lui Iacob. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. al milei şi al sfinţirii. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. la fel de bine înge pocăinţei. biruitor al lui Satan. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. Migon este un nume al lui Metatron. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. stăpânitor al cerului. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui. Gabreil şi Rariel). Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. Mijcol..

Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. Miri este un înger al timpului. El m este conducător al domniilor. Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Mikiel este un îmger al destinului omului. Mikhar. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Mithma Mihim. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. Mordad este un înger al morţii. Este un înger al paradisului sau la raiului. Este un înger mare la virtute. Modiel este un înger al lui marte. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire.” Modeil este un înger de mare virtute. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. Melkeial. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. Mirael este un înger al al luptătorilor. După unii este un înger atoatevăzutor. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. . Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Mikhun este un înger protector al cerului. Mikliel.

Este un înge desăvărşirii. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. . Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Es înger care apare în teosofia sumeriană. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. Nachiel. Nakiel. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. 19 este numele unui oraş. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. În numeri 21. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud.

Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. Nirgal. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. După unii acest înger era invocat în psa 9. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. . în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. Nirgal „eoul cel mare” . Îăn gnosticism el apare ca şi demon. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. Celălat este Silmai sau Şilmai. 30. După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. După unii este uin înger planetar. al altor îngeri. El apare în 2 regi 17. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. Este un domn al focului. După unii a fost un înger al cezar romani. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Unii cred Nelchael este un înger căzut. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti. Erste un înger personalizat al lui Natzach.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. Nasarach. Neţache (victorie. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. Nathanael. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Nisar este un înger care apare în Talmud. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. Unii cred că el este un înger al geografiei. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. Neugal. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. 37. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. Haranael. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. „marele rege”.

Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. Ofan. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor. Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. o paă îngerească a porţilor de la răsărit. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. . Este după alţi un înger planetar. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies. Ofiel. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. Omael este un înger al speciilor multiple. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului. Ofaniel. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. După alţii este u înger al planetelor. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. „arămiu protocaliu. Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. Se crede că el are peste alte 100. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu. După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate).” după unele tradiţii. este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului. După unii simbolul lui este vulturul. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale.466 de ochi. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. Ofan. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. Este vorba de demon. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei.” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. Ofiel este un înger al iubirii. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea. 100 de perechi de şi 8. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. Hman şi de Metatron. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. de Sf. Şamşiel. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului.

El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. creatori ai universului. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. unii este indentic cu Onoel. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară).Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. Orifiel. Acolo unde locuieşte. El este egalizatcu Hutriel. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Narel este un înger al sezonului iernii. Oriel. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. . Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. Orea în Oreus. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Este este invocat în mai multe rugăciuni. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Oriockh. Orianes. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. înger cinstit al lui Dumnezeu. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael.

Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. raiului. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. Paldor este un înger al străvederii. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. [în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării).Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. El este după unii înger care a Padiel. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. Ourpaliel. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor. Pano este un înger a ierarhiei puterilor. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. . Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. număr de îngeri patricipatori. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. invocat în diferite rugăciuni.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. apărut părinţilor lui Samson. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus.

Asnulim şi alţii. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. Pariel este un înger al izgonirii răului. după lucrar Cartea îngerului Raziel. Este un înger al comoriulor după unii. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. dorinţelor. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu. Este un înger al vânturilor de nord din rai. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. . Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. E dimpreună cu îngerii gabriel. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. După unii este un înger al lui Enoh. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică. Sabrael. Parasiel de tronul măririi. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. un înger al destinului omului. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. Pazriel. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus.

În geneză acest nume este şi un loc. un înger lunar şi conducător al popoarelor. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. un înger corespondent cu Themeso. . El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti. Acest înger este asociat cu soarele. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. Judecători 13. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Este un înger al lunii după uni Phul. 34). Alţii cred că este un înger al patimilor. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. Este un înge al zilei de marţi. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). Phadihel. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. Luca 18.” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. Phinehas este menţionat în Judecători 2. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. 29. Periel. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. Furlack este un înger al pămâtnului. Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor. Penuel. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. 3-18. Phanue. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. Raguel. Phalec. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. Uriel. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea.

Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. El se crede că slujeşt sub Israfiel. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. Prauriel. Este un înger care apare şi la iranieni. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. Este invocat în rugăciuni. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. Pruel este un înger al vântului. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. D epocrifa Enoh 11. Puta. Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Psachar este o putere îngerească. El slujeşte sub Bariel. U spun că este un locuitor al iadului. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor.Porosa este un înger al zilei de vineri. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. Deşi stă în iad nu este un demon. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor. Este invocat de la sud. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. Pusiel. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. dar nu iputut da viaţă. . După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. Puruel. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. El păstrează cărţile sfinte. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii. Este un înger al pol pământului după unii. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. Este indentificat cu Hadriel. Isaac Luria l-a asociat cu Esau. De asemenea un înger al porţilor cereşti. Din cerul al treilea. Posriel. Purah. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu. Qafseil. 16). Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri.

al iadului. Raasiel. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Kemuel. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer.). El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Original era numit Zehiel. Raahel este artistice. „introducându-l în ordinea stabilită. Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. Unii cred că este un demon. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Radmeriel este indetificat cu Dabriel. Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. El execută poruncile puterilor. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit.000 de îngeri. care călătoreşte din Medina la Ninive. După alţii este un înge patriarhilor. . Radueriel. Raşiel. Tobias. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. Vretiel. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii.Qemuel.

Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. Fanuiel. Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel. Remiel. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. Raş. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Este un înger luptător împottriva răului. 17. Yeramiel. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. Raşiat. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. Raşiel. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli.Raguel. 24. Raguil. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. Raauil. în tim Enoh încă trăia. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. . Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. Zehapuriu. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. Ureil. Teliel şi Anael (Hariel). Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. Ragiel. Ariel şi Rafail. Surian este unul dintre îngerii enohieni. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ramiel. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului. Rachriel. Rufuel. Rahriel. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger.. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. După V Hugo Raguel este un demon. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase.

Rehauel este după unii îngerul destinului omului. În lucrarea Targum eccelsiastic 10. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Saraquel. Reţuţiel. Akrasiel. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. Raziel. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. Este un înger al cionstirii de părinţi. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. Raţiel. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări.500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Remiel. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Îngerul lui corespondent este Petechovt.” Este după unii un înger al sufletului omului. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra. în cele din urmă apoi la Noe. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători.Raziel este un înger al succesiunii tenporale. Ridia. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Ridram este un islam un înger al paradisului. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Reeschit. Hajalim. Gallizur. Rinezin este un înger al . Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. Îngerul lui corespondent este Plupe. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. Ramiel. Rectacon este un înger al binecuvântărilor. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Se pare că el stă între două abisuri. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. este un înger la puterilor. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. Richo Riddia. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. şi purtătorul cerului. ambii scri moderni. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. apo la Solomon. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii.

În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn. Este un înger marte luminător. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni.” Risman. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. Este un înger al exorcismelo după unii.64 de îngeri păzitori ai cerului. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el. Sabni. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Sankiel. Sabaoth. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. Sabrael. Rochel un înger al lucrurilor pierdute. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. După alte tradiţii este un înger temporal. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Unii cred c este un înger rău. Risnuch este un înger al agriculturii. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. . Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale. Rorbarare este un înger din ceruri. Şabti este un înger invocat în ceremonii. După unii este un demon. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. Risnuch este un înger al agriculturii. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Ţabaoth. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului.

Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. Sahariel. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Şakziel este după . Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Saditiel. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. unii un înger al insectelor de apă. Sasniel. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Sakriel. Sasansagel. Simbolul lui este vulturul. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. El conduce a patra zii a lunii. Unii cred că stă în pri cer. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Saga. Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. Este un înger al vieţii omului. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Saggnesagiel. Este pentru unii un înger al zilelor de luni.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. Şadftiel este un înger al iadului. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. După unii este un înger planetar. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. În tradiţiile gnostice este un demon. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. Sadriel este un înger al ordinii. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Sakniel este un înger păitor al cerului. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Sahon este un înger planetar. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Şachriel este un înger luptător împotriva răului.

Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. Salilius este un înger al peceţilor. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. Un Samael. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. în special la binecuvântări. este după unii un înger al zăpezii. Invocat î ritualuri ceremoniale. Salatheel. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Salbabiel este un înger al iubirii. cartea Yalkut 1. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. Salmia este un înger la rugăciunii. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. cred că este şi înger şi demon. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. Este un înger al destinului. În Talmud. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. Sasanseir. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. Satenil. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. în literatura rabinică este un conducător demonic. Samiel. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom. Salon este un înger invovcat în rugăciuni.Şalaakiel. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). . Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra. Samoi. După unii este un heruvim. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. După unii este un conducător îngeresc. Salmi. Satomail este Periel după unii. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. Cei care cred că Samael este democ. Şamriel este un înger păitor opus răului. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. Salariel.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene.

Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Sanchia. Prin urmare este demon. Dup unii este un serafim. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Saraiel este conducător al destinului uman. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului. Sanagalaf ceruri.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer.” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. este desemnat „heruvimul arcii legământului. . Este un înger păzitor al Edenului. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. El se roagă lui Dumnezeu p suflete. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. Şanşa este un conducător al altor îngeri. După unele tradiţii orientale (islamice). Sanhi „creator al vieţii” între stelar. Este un înger care se luptă împotriva răului. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. Totuşi. el locuieşte în cerul al patrulea.. El este păzitor invoca la nord. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. „care l-a alungat pe Adam. În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. lucrarea marea cheie a lui Solomon. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. Sanardiriel. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. altele publicate deschis. Este un luptător împotriva puterilor demonice. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. Gabriel alţi îngeri. În 12 Enoh el apare ca şi demon. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra.

În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. Sartariel este un înger al vieţii omului. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. Şariel şi alţii.şi Arhanghelu Metatron. Sasgariel este un înger al excorcismelor. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. 16. Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. Este o pază a porţilor cerului după unii. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. În kabala este îngeru sălbăticiei. 21. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. dimpre cu numele altor şase îngeri. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. Jehoel . comparat cu îngerul Duma. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni.” Este indetificat ca slujind cu Mihail. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. Şateiel este un înger al tăcerii. Este un înger conducător al lui marte. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian. Este un înger care apare în uu mitologii. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. . Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. La fel este un crainic duhovnicesc. car slujeşte sub Osgaebial.

Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel. du Zohar. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. pomilor fructiferi. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. Sennoi. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. Şemael. Naşviel. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Pasajul din Matei 18. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah. . Selith este după unii un serafim. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. După unii este un î protector al copiilor. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. În Facere 48. Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. După unii el sunt universale. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. Seldo. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. camal.” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. Seir este un alt nume al lui Samael. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Este după unii şi un înger al temporalităţii. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. mărirea Dumnezeu este cu ei. Ithurel. Kemuel. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu.

După unii este înger al creaţiei. Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Şikiel este un înger menţionat în siria. Tilat. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. Serakiel. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. Şilath. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Alţii cred că este un serafim. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. . Sereil. celălalt fiind Niddai. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. Şeriel. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Şialul este un înger al perspecicacităţii. Şfereş este un înger care apare în ocultism. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. Şilmai. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth. Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. un înger al focului. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Şfere. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. Seup este ierarhia virtuţilor. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. demon al bolilor. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. După unii este un înger al planetei Mercur. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. 20). Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Este un serafim. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli.

Şimrai este un înger al puterilor. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah. Şocodiah este un înger al planetelor după unii. care care ste invocat de cabalişti. Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului. Aşu. Şisera este un înger dorinţelor. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. Şiruşi. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Chamuel. Îngerul corespondent este Zadkiel. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Suguşu.creat universul. Şofren. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. un înger al porţilor cerului. El conduce destinu omului. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron. Şaruş. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. Şofiel este după unii un înger al lunii. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Şislam este un înger al temporalităţii. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor.Şimiel. După unii este un înger al destinului uman. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. Este un înger al temporalităţii. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Şlasiel. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice. Şitimicheum. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. Şipur este un serafim prin acre s. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu.considerat un „înger interzis. . Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. Şitab este un înger invocat în ritualuri. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. Şofriel. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul.

Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. El slujeşte sub Vachiel. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Şuriah.Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. în maniheism este un înger care susţine cosmosul. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş. Stă grupat cu alţi îngeri.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. . Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şuniah. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. El ţine după unii cerul p umeri. Apare ca şi un înger puternic. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. Şoraş el îl asistă pe Metatron. Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Este menţionat de kabala. Soti este un înger al orelor. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină.ceruri. După un este indentic cu Mihail. Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. Şplenditentes. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. Şunia. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii.

al temporalităţiilor. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. Numele lui apare în inscirpţii gnostice. Tagtiel. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. Metatron. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. Suriel. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. dimpreună cu Raguel. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. Ţagmagiel. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Periel. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Şvraoşa. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. Şroş. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic. Talialad este un înger al apelor şi al soarelui.Şuriel. Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. Tadkiel înger al dreptăţii. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. Takifiel este un înger siriac. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac. Este un înger planetar. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. Sariel. un înger care variază în ştiinţele religioase. înlcouit de îng Ananel. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon.. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. El îi judecă pe cei decedaţi. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. Taftian. Simbolul lui este crinzantema roşie. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. . Metatr Ariel Şargarel. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate. Tagried.

Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. „Dumnezeu atotputernic. Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. . El conduce părţile cele de jos al iadului. Thuriel. După unii este un păitor al porţilor raiului. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad.” este un înger domnie asupra animalelor. Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. Thergi. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele. Tedac este un înger al exorcismelor. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii.

Uneori este indentificat cu Raguel. este un înger al plenetei venus după unii. Tezalel. Teriapel Terly. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. civilizaţie şi libertate. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. Teletiel este un înger al destinului uman. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. Temacial este un înger al zilelor de vineri. Tilath este un înger invocat în rugăciune. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. El mai are un înger corespondent Theosolk. Este şi un înger al comerţului după unii. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. . Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Este un înger al tradiţiilor solomonice.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. Un înger al zilei de miercuri. Tempa este şi un înger planetar. Theoska este un înger slujitor. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. un înger care apare în tradiţiile mandeene. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. Thragar este un înger al zilelor omului. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. Teiazel.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. El ma un înger corespondent în Sith. El mai este un înger al iubrii du unii. El mai este şi un înger vieţii. Thelesis. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. Tigmeik este un înger al peceţilor. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. grup de alţi 15 îngeri. El mai apre un înger corespunzător în Hope. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. Este un înger care propagă lumină. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor.

Este un înger al obiectelor pierdute. Onoel. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Tundis este un îner al luniulor anului. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Toruaret este un îmger al toamneiu. După unii are trupul peşte. Este un înger alb după unii. Tinim de un înger conducător al lunilor. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Unii cred că este un demon. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. Tual este un înger al destinului uman. Este un înger al destinului uman. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Tomiriel este un înger al destinului omului. Turel. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Tufiel un înger păitor al cerului. Este un demon care după unii apare sub forma ursului. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Tilli este un heruvim sau un serafim. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. Tlafabort. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Tubiel este un înger al verii. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. . Este un înger al lui Mercur.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. Este un înger al răzbării. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Pe cap se crede că are o coroană. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice.

Şi conducător al duminicii. Alţii cred că este un înger. Este un înger a numelui lui Dumnezeu. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea. Urula este un înger slujitor. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. El apare ca invocat în unele litanii antice. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer.Turlon este un înger la vegetaţiei. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. regent al soarelui. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. alteori ca şi heruvim. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob. Este un înger planet . Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. Uriaspati. Umhael este un înger al primului cer. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Unael. Urael este un înger al zilei de luni. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. Usiel. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. Este un înger măreţ şi binevoitor. Este un înger slujitor. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. Este un înger care luptă împotriva răului.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh.” (Facere 3). Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. Udrgazia este un înger al naşterilor. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. După unii este un conducător al iadului. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. Urzla este un înger invocat în ritualuri. Ustael este un înger al cerului al patrulea. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). Îngerul său corespondent este Pitiam. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa. Tutrusail. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer.” El este lumina supremă a restului îngerilor. El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. Une este menţionat ca serafim. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri.

Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Vacahiel. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. Vatale viitorul. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. . Vaol este un în planetar al lunii. Vehrel este un înger al principalităţilor. Vehiel este un înger al planetelor. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman. Veischax este un înger al peceţilor. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. unii cred că a creat luna. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. analogi îngerilor iudeo-creştini. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. Vaij este un înger al inteligenţei. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. Usiah. Vel este un înger al miercurilor. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. Uzziel. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale. Veraruel este un înger al destinului uman. Uza. Uzah. Veloas. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. după unii al lunii. Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Usiel. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. El conduce primele raze ale soarelui. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei.

Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. El operezî sub îngerii Almir. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. Vocaseil un al înger al conducerii omului. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman. Este indetificat cu Dabrueil. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. 2).” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Wathanael. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. . Uriewl. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. Vianuel. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari.Verchiel. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer. Este considerat un înger binevoitor. invocat de la răsărit. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Este un înger stăpân al invizibilităţii.recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. După Bagavatgita. Vretiel. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. Îngerul lui ccorespunzător este Stochere. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma]. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu. Prauriel. lui Dumnezeu. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism.

Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. Jefefiah. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Yahos. în textele avramice de incantaţie. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Yehudiah. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei.” Yahoel. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Iofiel. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Ysodiel „formare”.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Yehvra. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Yalala este un înger păitor al cerului. Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului. Este un înger a lunii după unii. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Yofiel. Yahriel. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. Yale. Yauhriel. Yael. Ylring este un Egipt. Yalda Baruth. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Yeson. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. . Cosmologie şi microcosmos. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Yefefiah.

În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. Baradiel este un înger al bucuriei. Ţadkiel. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. Zaafiel . În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman. Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. Zabesael este un înger al anotimpurilor. Abadiel. În cab este un înger al ierarhiei puterilor. Adakiel. (haşmalim). Trouel este un înger al omului. Zacheil. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. Zacharel este Zacharel. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . Alţii cred că este un înger al joilor. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. Yzriel “prinţ sau mare prinţ. Zabdiel un înger supranumit Kunia.” Yurkeri. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu. Zachariel. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. Ma este numit şi „marele mistic Kura. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. În lucrarea Holenzrang der Dr. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. E un înger care apare pe unele înscripţii. Zadkiel. Yofin. Sau al ordinului puterilor. Unii cred că este un înger al planetei Jupiter.”). Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. Yonel este un păitzor al cerului. Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. al Torei. Zabbuk este rău. Zohiac Baracheil şi alţii. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. mai pare şi în tradiţiile siriene. Yomael. Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer.Yofiel. Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. Yorkani. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. unii este un înger necurat. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Este asociat cu Milkiel. După Paracelsus este un înger planetar. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice.

Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. Este menţionat de kabala. Zazreil. Este după unii u concept kabalist.şimanin. Este un înger amabil al luminii. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Este un conducător a heruvimilor. Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. După unii un înger al palnetei saturn. Este un înger perceptor al lui Noe. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zazhahiel este un înger al oridinului . Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . Zofiel. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om. Gavriil.Zafiel. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Zainon este un înger al vegetaţiei. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. un înger al zilei de marţi. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. După alţii este înger planerat al lui saturn. Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Zofiel. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. mărirea şi puterea lui Dumnezeu. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Este un păitor al cerului. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Zakeil este un înger invocat cu Mihai. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Zafkiel. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Zehlebh. polioase. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace. Zarel este un înger al vânturilor.

El stă sub conducerea lui Melkejel. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. Zerforiah. Zeruch. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. Zerarion şi un observator al nemuririi. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zeroel. Suriel. . Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. El apare în Zehueil este un înger care a railui. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. Zehul „locuire”. Zeima este un înger al cerului cincilea. Zerul. Verchiel. Zeferiah. Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. Este un păitor al lui merkabah. Ziel un înger al binei înţegeri. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. tradiţile hecaloth ale orientului. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. Zeracheil. Este un înger al alegerilor irevocabile. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. Un înger al neputinţelor după unii. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. Saraqiel este un înger veghetor după unii. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte.

Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. Zotiel. După unii un vindecător al stupidităţii. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie. După un acest înger se face referire în Numeri 3. conducător după unii al destinului uman. Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor].Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur . Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. Este păzitor al paradisului. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful