Sunteți pe pagina 1din 2

Secţiunea

CARTEA MARE ŞI BALANŢA DE VERIFICARE


P
Iniţiale Data
Client: KNOWHOW SA Întocmit de: MC 10.03.2000
Perioada auditată: 31.12.1999 Revizuit de: JEB 27.03.2000

Ref.
Grad de sit. Iniţiale Probleme apărute
acoperire
Probe de audit necesare
1. Verificaţi concordanţa dintre soldurile În P3 MC Nu există
iniţiale şi bilanţul exerciţiului anterior. totalitate

2. Dacă clientul ţine un registru carte mare:


(a) Verificaţi un eşantion de înregistrări - Nu MC Nu există. (Acoperit
contabile din toate domeniile; există de testele din
secţiunea O)
(b) Revizuiţi cartea mare în căutarea În P2 MC Nu există
oricăror conturi sau operaţiuni neobişnuite. totalitate

3. Dacă clientul nu ţine un registru carte mare:


(a) Confirmaţi că s-au efectuat toate - Nu MC Nu există. (Clientul
înregistrările din evidenţele contabile în există ţine Cartea Mare)
documentele de sinteză;
(b) Toate înregistrările contabile sunt - Nu MC Nu există (ca mai
numerotate şi au fost transferate în există sus).
totalitate.

4. Verificaţi concordanţa dintre balanţa de În P1 MC Nu există


verificare finală şi situaţiile financiare. totalitate

Evaluare