Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul managerului in contabilitatea de gestiune

Obiectul contabilităţii de gestiune îl constituie determinarea costurilor prestabilite,


înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de producţie, executarea de lucrări, prestări
servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea abaterilor dintre costul prestabilit şi costul
efectiv, analiza acestora cât şi determinarea rezultatelor analitice.

În cadrul contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor sunt evidenţiate numai


cheltuieli care au o anumită legătură (directe sau indirecte) cu activitatea desfăşurată.

Contabilităţii de gestiune şi calcularea costurilor mai este denumită şi contabilitate


analitică, deoarece dă posibilitatea determinării rezultatelor în mod analitic pe fiecare purtător de
cost sau sector de activitate.

Evolutia fara precedent a societatii omenesti din zilele noastre a propulsat informatia ca o
necesitate indispensabila procesului decisional iar contabilitatea de gestiune oferă managerilor
informaţii necesare pentru controlul procesului de producţie.

Contabilitatea de gestiune furnizează date care vin să completeze informaţiile din


contabilitatea financiară şi ele se adresează exclusiv managerilor ca beneficiari interni de date.
Rezultă că, contabilitatea de gestiune are ca finalitate furnizarea informaţiilor necesare
luării deciziilor de către manageri având în fond 2 scopuri:
- calcularea costurilor
- influenţarea comportamentului celor care pot acţiona asupra costurilor
Institutul contabilităţii de gestiune american defineşte contabilitatea de gestiune astfel:
„Procesul de identificare, colectare, analiză, prelucrare, interpretare şi transmitere a informaţiilor
financiare şi nefinanciare utilizate de manageri pentru realizarea funcţiilor de planificare,
evaluare şi control în cadrul întreprinderii şi pentru asigurarea utilizării şi evidenţierii
corespunzătoare a resurselor acesteia.”

Evoluţia contabilităţii de gestiune s-a făcut în paralel cu metodele de management şi


contabilităţii de gestiune i se cer tot mai multe analize ale datelor financiare, referitoare la:
- creşterea calităţii produselor şi serviciilor firmei
- reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea şi livrarea produselor şi serviciilor
- satisfacerea totală a clienţilor

Informaţiile furnizate de managementul costurilor are un rol deosebit de important:

- pentru perfecţionarea neîntreruptă a controlului întreprinderii în procesul de fabricaţie,

Informaţia prezintă un rol deosebit pe linia adoptării deciziilor, atât pe ansamblu, cât şi pe
fiecare secţie ( principiul rentabilităţii).

În concluzie, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor are ca obiectiv principal


înregistrarea cheltuielilor de producţie şi calculul costurilor astfel încât conducerea să poate
examina condiţiile interne ale exploatării.

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor are un rol deosebit datorită funcţiilor


sale pentru adoptarea deciziilor, cu atât mai mult, menţinerea competitivităţii în scopul
determinării unor rezultate optime, depinde şi se reflectă în costul producţiei.