Sunteți pe pagina 1din 13

2.

Memoriu tehnic instalatii PSI+Breviar de calcul

1. GENERALITATI
1.1. Denumirea proiectului
1.2. Investitor :
1.3. Adresa:
1.4 Proiectant general :
1.5 Proiectant de specialitate-rezistenta:
1.6 Cod Proiect:
1.7 Data intocmirii:
1.8 Faza de proiectare:

---------------------------------------------------------------- Pagina 1 din


13-----------------------------------------------------------------
Prezentul memoriu tehnic pentru instalatiile PSI are drept obiect Avizul de prevenire si
stingerea incendiilor pentru investitia ................

La baza proiectarii au stat urmatoarele elemente:


-partiul de arhitectura, fatadele si sectiunile;
-situatia concreta de pe teren privind amplasamentul retelelor de utilitati existente;
-tema de proiectare prezentata de arhitect sau beneficiar ;

In conformitate cu Legea nr 10/1995, fazele determinante in executia lucrarii sunt :


- incercarea de etanseitate la presiune la rece si calitatea apei , pentru conductele de incendiu ;
- incercarea de etanseitate pentru conductele de canalizare a apei in caz de incendiu.
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 , privind calitatea in constructii art. 5 , proiectul va fi
verificat la cerintele de calitate AF, corespunzatoare specialitatii “Is “.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

A. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI/AMENAJĂRII

2.1 Datele de recunoaştere

- denumire obiectiv :
- amplasament :
- investitor :
- proiectant general :

2.2. Destinaţia construcţiilor

 Cladirile vor fi destinate pentru activitati comerciale (aprovizionare, depozitare si vanzare catre
public de marfuri alimentare/nealimentare) si administrative, destinate gestionarii complexului.
 Programul de functionare al ansamblului comercial (pentru public) este de 13 ore/zi
(830-2130), 7 zile/saptamana.
Personalul angajat isi va desfasura activitatea in doua schimburi, fiecare schimb avand o
durata de maximum 8 ore/zi.

2.3. Categoria de importantă a construcţiei/amenajării

A. Categoria de importanţă – C conform HGR nr. 766/1997,


B. Clasa de importanţa a construcţiei - II conform P 100/1-2006

---------------------------------------------------------------- Pagina 2 din


13-----------------------------------------------------------------
3 LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI
IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI
3.1. Compartimentarea antifoc.
Constructia analizata va fi structurata intr-un numar de 3 compartimente de incendiu dupa
cum urmeaza:

C1 -GALERIE COMERCIALA format din zona destinata galeriei comerciale ce cuprinde:


- magazin
- magazine tip ;
- magazine pentru vanzarea marfurilor preponderent nealimentare pe specificul diverselor
firme ce inchiriaza spatiile respective cu mici spatii social-sanitare
- in volumul destinat zonei de Galerie Comerciala este amenajata si o supanta in
suprafata de 175mp amplasat deasupra unui coridor de evacuare
-spatii pentru alimentatie publica;

-Ac=1840mp
-Ad=2015mp
-V=17388mc

C2 - format din zona destinata hipermagazinului


- spatiu de vanzare a marfurilor nealimentare cu profil sportiv;
- spatii social sanitare pentru clienti si personal
- depozit si spatii tehnice si tehnologice pentru deservirea Hipermagazinului (centrala
termica, post trafo, tablou electric, generator electric)

Ac=2560mp
Ad=2560mp
V=23 000mc

C3 – ZONA NEAMENAJATA format din spatiu cladire neamenajata- aceasta zona urmeaza
a fi amenajata si utilizata intr o faza ulterioara şi nu face obiectul scenariului.

Ac=4854mp
Ad=4854mp
V =45870mc

Numarul cailor de evacuare va fi conform scenariului de securitate la incendiu pentru fiecare


compartiment de incediu in parte.

Instalatiile utilitare aferente obiectivului vor fi conforme memoriilor de specialitate pentru


fiecare categorie de lucrari, instalatii de alimentare cu apa si canalizare, instalatii termice-ventilare si
climatizare si instalatii electrice.

---------------------------------------------------------------- Pagina 3 din


13-----------------------------------------------------------------
Prin proiect, instalatiile vor corespunde prevederilor legislatiei in vigoare, asigurandu-se
masurile constructive necesare, astfel incat acestea sa nu contribuie prin componentele lor la
initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu.

3.2.Sisteme de evacuare a fumului si după caz a gazelor fierbinţi.

Spatiul galeriei de circulatie adiacente, conform P 118-99 art. 3.5.7 si tab. 2.5.36, este prevazut
cu trape pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti a caror deschidere este de minimum 1:70 din
aria pardoselii. Trapele se deschid automat si manual in caz de incendiu. Spatiul dintre partea
superioara a grinzilor si invelitoare se inchide cu materiale C0 (CA1). In fiecare caseta astfel formata
sunt prevazute trape cu deschiderea precizata mai sus.
Eventualele plafoane suspendate din cadrul galeriei si magazinului se prevad cu grile perforate
pentru evacuarea fumului, permitand astfel eliminarea rapida a fumului prin trapele de desfumare.
Circulatiile orizontale inchise (coridoare de evacuare) din cladire au asigurate posibilitati de
desfumare, prin trape montate in acoperis, cu suprafata de minim 1% din aria spatiilor respective.
Introducerea aerului se realizeaza mecanic.
Magazinul DEC este prevazut cu trape pentru evacuarea fumului in suprafata de 1:100 din
suprafata pardoselii. Trapele se deschid automat si manual in caz de incendiu. Introducerea aerului se
realizeaza prin usile exterioare a caror suprafata este mai mare decat a trapelor.

4.ECHIPAREA SI DOATAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE


IMPOTRIVA INCENDIILOR

Sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor

Fata de prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de


stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05 si ale Normei de dotare specifice unitatilor de comert
interior, cladirea va fi prevazuta cu:
- instalatie de stingere cu hidranti interiori;
- instalatie de stingere automata cu sprinklere;
- instalatii de protectie cu perdele de apa, cu actionare automata;
- instalatii de ridicare a presiunii apei pentru stins incendii (grupuri de pompare independente
pentru fiecare tip de instalatie de stingere);
- rezerva de apa pentru stingerea incendiilor;
- mijloace de prima interventie.
Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalaţiilor de stingerea incendiilor s-
au făcut conf. NP 086-05, după cum urmează :

---------------------------------------------------------------- Pagina 4 din


13-----------------------------------------------------------------
INSTALAŢIA DE HIDRANŢI INTERIORI

Dimensionarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori se face conform


normativului NP 086 - 05 Anexa 3.
Astfel este obligatorie prevederea hidranţilor de incendiu interiori cu următoarele
caracteristici :
- Debitul specific minim al unui jet : qih = 2,50 l / sec;
- Numărul de jeturi in funcţiune simultana pe clădire : 2
- Lungimea minima a jetului compact : Ic = 6,0 m.;
- Debitul de calcul al instalaţiei : Qih = 5,00 l/sec.
Timpul teoretic de funcţionare a hidranţilor interiori este, in baza STAS 1478 – 90, al.3.2.3.1.,
de 10 minute.
Instalatia de hidranti de incendiu interiori este de tip inelar, cate un inel pe fiecare corp.
In camera de incendiu din cladirea Complexului Comercial Existent este amplasat distribuitorul
alimentat din 2 conducte de la statia de pompare hidranti de incendiu interiori, cu plecarile spre
instalatia interioara. Din distribuitor se vor realiza si racordurile tip B montate pe peretele exterior,
pentru pompele mobile.
Pe distributia inelara se vor monta robinete, astfel ca in caz de avarii sa nu se intrerupa
functionarea a mai mult de 5 hidranti.
Hidrantii vor fi amplasati in cutii pe perete sau pe stalpi si vor fi dotati cu robinet Dn 2”, STAS
3081, vor fi echipati cu furtun semirigid (SR EN 671/1-2002) cu lungimea de maximum 30 m,
diametrul interior de 19 mm, jetul de 6,5 m si cu tevi de refulare universale cu diametrul duzei de
refulare de 12 mm.

Grupul de pompare pentru hidrantii interiori este amplasat la gospodaria de apa pentru incendiu, din
incinta.

INSTALAŢIA DE SPRINKLERE

Conform prevederilor NP 086 – 05, art. 7.1 si 7.47, prin proiect s-au prevazut instalaţii
automate de stins incendiu cu sprinklere tip apa-apa, cu debitul de 30 l/s. Sprinklerele vor fi grupate
in sectoare conform cu compartimentele de incendiu stabilite.

Sectoarele de sprinklere care cuprind maximum 800 de capete sunt racordate la aparatele de
comanda si semnalizare cu dispozitivele anexe, montate in camera dispecerat de incendiu, cu acces
direct din exterior. Pentru cazul in care sprinklerele sunt montate in mai multe incaperi separate intre
ele prin pereti si usi de clasa C0 (CA1), numarul sprinklerelor poate fi marit la 1200.

Instalatia de sprinklere este formata din: sprinklere, conductele de ramificatie si distributie,


conducte principale, ACS-uri. Fiecare sector va fi echipat cu Aparate de Control si Semnalizare
(ACS) prevazute cu accelerator.

---------------------------------------------------------------- Pagina 5 din


13-----------------------------------------------------------------
Sprinklerele sunt montate la distante cuprinse intre 2 si 3,4 m intre capete, pe ramuri cu
maximum 6 capete, prevazute cu dop de curatire. Instalatia a fost prevazuta cu panta pentru aerisire
in punctul cel mai inalt, unde au fost montate un manometru, un robinet de aerisire si un robinet dublu
serviciu pentru spalare.
Sprinklerele vor fi amplasate astfel incat sa asigure protejarea intregii suprafete a
magazinului, fiind montate la plafon, la o distanta de minim 8 cm si maxim 40 cm de plafon. Din
cauza configuratiei specifice fiecarei zone din complex se va monta si al doilea rand de sprinklere la
nivelul plafonului fals acolo unde este cazul.
Capetele de sprinkler care alcatuiesc primul strat de la nivelul plfonului sunt montate cu capul
in sus si sunt de tipul obisnuit de 12,5 mm, presiunea la orificiul capului de debitare = 10 mmCa,
coeficientul de debit = 0,46, iar cele care alcatuiesc al doilea strat de la nivelul plafonului fals sunt
montate cu capul in jos avand aceleasi caracteristici ca cele montate cu capul in sus.
Pentru localizarea intrarii in functiune a sprinklerelor, pe retele de distributie vor fi montate
indicatoare de trecere a apei corespunzator prevederilor NP 086 – 05.
Instalatia va fi realizata din teava de otel, executata in montaj aparent in zona de vanzare, in zona de
depozitare, in zona de birouri.
Se va asigura o rezerva de capete de sprinklere, corespunzator cerintelor NP 086 – 05, 5-
25% din numarul total de sprinklere.
Instalaţia va fi dimensionata in concordanta cu prevederile din NP 086 – 05 Anexa 2 pentru:

ZONE TIP OH3(Confrom SR EN12845-04) – pentru NY:

 is = 5.0 mm / min
 aria de declanşare simultana maxima : As = 216 m2;
Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 12.0 m2

Tip cap sprinkler :


-Sprinkler conventional cu raspuns standard
-Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4);
Debitul instalatiei de sprinklere:
Qt=Sc x is=216 m2x5l/min.m2=18 l/sec

ZONE TIP HHS3(Confrom SR EN12845-04) - pt zona de vanzare, camere tehnice, birouri Dec si
galerie comerciala:

 is = 7.5 mm / min
 aria de declanşare simultana maxima : As = 260 m2;

Timpul teoretic de stingere: 90 min.


Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 9.0 m2

Tip cap sprinkler :


-Sprinkler conventional cu raspuns standard
-Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4);

---------------------------------------------------------------- Pagina 6 din


13-----------------------------------------------------------------
Debitul instalatiei de sprinklere:
Qt=Sc x is=260 m2x7.5l/min.m2=32.5 l/sec

Timpul teoretic de funcţionare pentru instalaţia de sprinklere este de 1.5 ore, corespunzător
NP 086 – 05.

INSTALATIA DE DRENCERE

Pentru separarea compatimentului C2 de incendiu de zona culoarului existent se va monta o


instalatie de drencere cu deschidere automata in caz de incendiu.
Instalatia de drencere cuprinde sectoare de maximum 9 de capete, instalatia fiind de tip uscat,
cu intrare in functiune numai la semnalul detectorului de incendiu.
Capetele de drencere sunt montate in pozitia in jos si sunt de tipul obisnuit – drencer de
perdea – de 12,5 mm, presiunea la orificiul capului de debitare = 10 mmCa, coeficientul de debit =
0,501. Distanta intre capete va fi de 1,0 m.
-lungimea perdelelor de apa in functionare simultana: L=9 m
-inaltimea perdelei : >3,0 m
intensitatea de stropire : ir = 1 l/s.m
tip drencer : Ø ½ ‘’, K=63, p=1.0 bar
debitul unui cap drencer : qd = k p = 63 l/min = 1.05 l/s
debitul minim necesar : Q min = L x ir = 9 l/s
numarul min. de capete necesar : n = Q min. : qd = 9 : 1.05 = 9 capete
debitul de calcul : Qc = 9 x 1.05 x 1.15 = 11 l/s
timpul de actionare : 1 h

5.MASURI CONSTRUCTIVE ADAPTATE PENTRU LIMITAREA PROPAGARII


INCENDIULUI IN INTERIORUL COMPARTIMENTELOR DE INCENDIU

5.1.Tipul si parametrii funcţionali - stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi.

In conformitate cu prevederile Normativului NP086/2005, Normativul P 118-99, NP 24/97, NP


25/97 si tinand cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru protejarea si stingerea
incendiilor sunt prevăzute următoarele mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor:
instalaţii de hidranti interiori, instalaţie de drencere si sprinklere, hidranti exteriori, dotări psi
de prima intervenţie.

---------------------------------------------------------------- Pagina 7 din


13-----------------------------------------------------------------
In conformitate cu prevederile art. 2.7.16/P118/99, instalaţiile interioare de stingere se vor
dimensiona in funcţie de compartimentele de incendiu protejate, iar pentru instalaţiile de stins
incendiu din exterior, se va lua in calcul volumul compartimentului de incendiu cel mai mare
(conform NP086-05) al intregii clădiri :

5.2. Instalatia pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori

In conformitate cu prevederile Normativului NP086/2005, pentru protejarea si stingerea


incendiilor este necesara montarea hidrantilor interiori de incendiu in compartimentul de incendiu
supus avizarii.
Astfel pentru compartimentul de incendiu cu volum mai mare de 5000 mc vor fi necesare doua
jeturi in functiune simultana.
Hidrantii vor fi amplasati astfel incat sa se asigure udarea fiecarui punct al cladirii cu doua
jeturi, in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, lângă intrări în clădiri, în case de scări,
în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lângă intrarea în încăperi şi în interiorul acestora , retelele
de distributie vor avea prevazute armaturi de inchidere, retinere, golire si aerisire, manomentre
pentru citirea presiunii.
Hidrantii utilizati sunt de 2", avand urmatoarele caracteristici (in conformitate cu Anexa A
din STAS 1478/90):
Robinetii de hidrant se vor monta la 1.50 m de pardoseala..
Toate accesoriile necesare pentru debitarea apei (furtun, teava de refulare, ajutaj de
pulverizare, chei) vor fi amplasate in cutii de hidrant STAS 3081.

5.2.1.BREVIAR DE CALCUL

In conformitate cu STAS 1478/90, tabel 5 pct. 1, ANEXA Nr. 3 din NP 086-05 , instalatia cu
hidranti va asigura :
nr. jeturi in functiune simultana = 2
debitul specific minim al unui jet qih = 2.5 l/s
Timpul teoretic de functionare a instalatiei conf. STAS 1478/90 pct. 3.2.3.1 .al. 4, este
ti=10min.
debitul de calcul al instalatiei = Qih = 5 l/s
lungimea jetului compact lc = 6.4 m
Debitul de calcul al instalatiei : Qih = 5.0 l / sec.
Rezerva de apa pentru instalatia de hidranti interiori :

2x 2.5l/s x 10min x 60 sec = 3 mc.

---------------------------------------------------------------- Pagina 8 din


13-----------------------------------------------------------------
5.3. Instalatia pentru limitarea si stingerea incendiilor cu drencere

Pentru asigurarea continuitatii peretilor coridoarelor de evacuare din Compartimentul C2 -


Hipermagazin – DEC si Compartimentul C1 sunt prevazute perdele de apa cu instalatie de drencere,
cu intrare automata in functiune in caz de incendiu.

Capetele de drencere sunt montate in pozitia in jos si sunt de tipul obisnuit – drencer de
perdea – de 12,5 mm, presiunea la orificiul capului de debitare = 10 mmCa, coeficientul de debit =
0,501. Distanta intre capete va fi de 1,0 m.
-lungimea perdelelor de apa in functionare simultana: L=9 m
-inaltimea perdelei : >3,0 m
intensitatea de stropire : ir = 1 l/s.m
tip drencer : Ø ½ ‘’, K=63, p=1.0 bar
debitul unui cap drencer : qd = k p = 63 l/min = 1.05 l/s
debitul minim necesar : Q min = L x ir = 9 l/s
numarul min. de capete necesar : n = Q min. : qd = 9 : 1.05 = 9 capete
debitul de calcul : Qc = 9 x 1.05 x 1.15 = 11 l/s
timpul de actionare : 1 h
Volum min. rezerva intangibila : 11l/s x 1 h = 39600 l = 39.6 mc

5.4 Instalatia pentru limitarea si stingerea incendiilor cu sprinklere

Conform prevederilor NP 086 – 05, art. 7.1 si 7.47, prin proiect s-au prevazut instalaţii
automate de stins incendiu cu sprinklere tip apa-apa, cu debitul de 30 l/s. Sprinklerele vor fi grupate
in sectoare conform cu compartimentele de incendiu stabilite.

Instalatia de sprinklere va fi in sistem apa-apa.Dimensionarea instalatiei s-a efectuat in functie


de intensitatea necesara de stingere care este 0,2 l/s*mp, conform anexa D, STAS 1478-90, pentru o
suprafata de stingere simultana de 216 mp pentru clasa de risc Oh si 260 mp pentru clasa de risc HHS.
Debitul total conform STAS 1478-90 este de 50.5 l/s. Dimensionarea hidraulica s-a facut prin metoda
pierderilor specifice medii pe tronson.

---------------------------------------------------------------- Pagina 9 din


13-----------------------------------------------------------------
Instalatiile vor fi de tip ramificat, pe fiecare ramificatie fiind montate maximum 6 capete de
sprinklere, Retelele vor fi realizate din teava de otel, executate in montaj aparent sub plafoane.
Retelele de distributie vor fi montate cu pante de 2 %o - 5%o si vor fi prevazute in punctele
coborate cu robinete de golire, iar in punctele cele mai inalte se vor monta robinete de inchidere de
aerisire si port -furtun pentru spalarea conductelor, precum si stuturi cu robinet si mufa pentru
montarea manometrelor (in scopul masurarii presiunii).
Capetele de sprinklere vor avea temperatura de declansare de 68° C si vor fi montate cu capul
in jos si cu capul in sus amplasarea lor facandu-se in asa fel incat sa se asigure o stropire uniforma a
tuturor spatiilor. Corespunzator prevederilor art. 7.23, suprafata de protejat cu sprinklere va fi
impartita in sectoare, care vor avea un numar de sprinklere de maximum 800 buc. pentru instalatiile
tip apa - apa . Fiecare sector va fi echipat cu Aparat de Control si Semnalizare (ACS).
Aparatele de Control si Semnalizare (ACS-urile) vor fi montate in incaperea special
amenajata de langa rezervorul suprateran, In caz de incendiu, va fi asigurata semnalizarea intrarii
in functiune a instalatiilor, astfel
- acustica si optica prin accesoriile ACS -ului: turbina hidraulica, sonerie si lampa cu
semnalizare intermitenta;
- localizarea prin detectoare de curgere a apei montate pe ramurile instalatiilor,
Instalatiile de sprinklere, prin intermediul detectoarelor de curgere, vor fi interconectate cu
sistemele de desfumare aferente spatiilor respective, corespunzator cerintelor din Normativul P 118 -
99, art. 2.5.41.
Se va asigura o rezerva de capete de sprinklere, corespunzator cerintelor art. 7.11 din
Normativul NP 086 -05

Instalaţia va fi dimensionata in concordanta cu prevederile din NP 086 – 05 Anexa 2 pentru:

ZONE TIP OH3(Confrom SR EN12845-04) – pentru NY:

 is = 5.0 mm / min
 aria de declanşare simultana maxima : As = 216 m2;
Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 12.0 m2

Tip cap sprinkler :


-Sprinkler conventional cu raspuns standard
-Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4);
Debitul instalatiei de sprinklere:
Qt=Sc x is=216 m2x5l/min.m2=18 l/sec

ZONE TIP HHS3(Confrom SR EN12845-04) - pt zona de vanzare, camere tehnice, birouri Dec si
galerie comerciala:

 is = 7.5 mm / min
 aria de declanşare simultana maxima : As = 260 m2;

---------------------------------------------------------------- Pagina 10 din


13-----------------------------------------------------------------
Timpul teoretic de stingere: 90 min.
Aria maxima protejata de instalatia de sprinklere: 9.0 m2

Tip cap sprinkler :


-Sprinkler conventional cu raspuns standard
-Temperatura de declansare: 68oC(conform SR EN 12845/2005, pct. 14.4);

Debitul instalatiei de sprinklere:


Qt=Sc x is=260 m2x7.5l/min.m2=32.5 l/sec

Timpul teoretic de funcţionare pentru instalaţia de sprinklere este de 1.5 ore, corespunzător
NP 086 – 05.

Conductele de distributie principale au diametre de 6” si 4” (comform planurilor anexate), vor fi


din otel carbon si se vor ancora de invelitoarea metalica prin intermediul inelelor de sustinere si
tirantilor, dimensionati in functie de presiunile interioare ale apei, greutatea conductelor, si fortele de
deplasare a conductei in caz de declansare a instalatiei. Pentru un debit de stingere mai mare de 5 l/s
de la grupul de pompare catre ACS vor pleca 2 conducte de alimentare de 160 mm.
Camera in care se amplaseaza aparatul de control si semnalizare (ACS), este o incapere
proprie, rezistenta la foc, incalzita, cu acces direct din exterior si are asigurat spatiul pentru buna
deservire si reparare a aparatelor.
Conductele de alimentare cu apa si distributie a instalatiei de sprinklere, se vor monta cu
panta continua de 2% spre coloana si camera ACS , pentru a se asigura golirea instalatiei
Deasemenea, ramificatiile care alimenteaza sprinklerele sunt echipate cu vase de aerisire ½’’
si manometre pentru verificarea presiunii, amplasate in punctele indicate in planul anexat.
Conductele aferente instalatiei interioare de sprinklere nu vor strapunge elementele de
rezistenta ale constructiei.
Conductele de distributie, de legatura si panourile de sprinklere se vor executa conform
planurilor anexate prezentului proiect din teava de otel carbon STAS 404/2, protejate anticoroziv prin
grunduirea si vopsire.
Conductele se vor monta sub grinzile de rezistenta de la nivelul planseului (conform cotelor
prezentate in schema izometrica) si se vor ancora de elementele de rezistenta ale cladirii, (conform
indicatiilor inginerului structurist), prin suporti confectionati din profile metalice, protejati anticoroziv
prin aceeasi metoda ca si conductele.

6. SURSELE DE ALIMENTARE CU APA PENTRU SISTEMELE DE STINGERE SI


REZERVELE AFERENTE

---------------------------------------------------------------- Pagina 11 din


13-----------------------------------------------------------------
Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii instalatiilor de
stingere cu hidranti interiori, sprinklere, drencere se vor utiliza sursele de alimentare cu apa existente.

Acestea sunt amplasate intr-o incapere special prevazuta in cadrul gospodariei de apa pentru
incendiu amplasata intr-o cladire independenta, in incinta, in conditiile art.14.22 din Normativul pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086 – 05,
art.12.5.

6.1.Pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica , gaze si alte utilitati

Racordurile de alimentare cu energie electrica, gaze vor fi pozitionate la loc vizibil si semnalate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

7. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

Condiţiile si masurile necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice in funcţie de situaţia


existenta.
In eventualitatea unui incendiu se va întrerupe alimentarea cu energie electrica si se va anunţa
telefonic Dispecertul pentru Situaţii de Urgenta, S.C.Electrica, Poliţia, Distrigaz. Persoanalul muncitor va fi
instruit pentru a cunoaşte reglernentarile in vigoare si masurile ce se impun în caz de necesitate. La
solicitarea organelor de competenta, la autorizarea PSI a obiectivului, beneficiarul va pune Ia dispoziţie
agrementele tehnice si procesele verbale de lucrări ascunse care atesta calitatea lucrărilor efectuate.
Incadrarea construcţiei sau amenajării in nivelurile de performanta prevăzute de
reglementările tehnice si se stabilesc masuri pentru îmbunătăţirea parametrilor si a nivelurilor de
performanta pentru securitatea la incendiu. Prin lucrările de amenajare ce fac subiectul prezentului
memoriu se asigura încadrarea in nivelurile de performanta prevăzute de reglementările tehnice. Prin
proiect, inclusiv prin prevederile scenariului de securitate la incendiu s-au stabilit masuri pentru
Îmbunătăţirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu a imobilului.
Condiţiile sau recomandările care trebuie avute in vedere la întocmirea documentelor de
organizare a apărării impotriva incendiilor, aferente construcţiei ori amenajării respective. Scenariul de
securitate la incendiu se păstrează de către utilizator pe toată durata de existenţă a construcţiei,
actualizându-se periodic în funcţie de modificările intervenite. Scenariul de securitate la incendiu a fost
intocmit in baza temei însuşite si aprobate beneficiar, prin care se certifica parametrii tehnico-functionali
ai instalaţiilor utilizate. Scenariul de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea atunci când nu mai
corespunde situaţiei pentru care a fost întocmit. în conformitate cu prevederile Legii 307/2006,
beneficiarul poate încheia convenţii sau contracte cu serviciile de pompieri cele mai apropiate în vederea
garantării intervenţiei acestora în normele stabilite la calculul "TIMPILOR OPERATIVI DE INTERVENŢIE ".

---------------------------------------------------------------- Pagina 12 din


13-----------------------------------------------------------------
Beneficiarul va asigura îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin, conform legislaţiei legale in vigoare, privind
organizarea si desfăşurarea apărării impotriva incendiilor, inclusiv pe cele incluse in NORMELE
GENERALE de apărare impotriva incendiilor.

8. NORME P.S.I.

Se vor respecta normele de protectie a muncii si masurile de prevenire si stingere a


incendiilor.

Data Intocmit Verificat

Aprilie 2011

---------------------------------------------------------------- Pagina 13 din


13-----------------------------------------------------------------

S-ar putea să vă placă și