Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicaţii impozit pe profit

1. Diferenţe favorabile de valoare aferente titlurilor de participare şi altor investiţii


financiare pe termen lung

Societatea MAX SA deţine 5.000 acţiuni x 10 lei/acţiune valoarea nominală reprezentând 50% din
capitalul social al societăţii MIN SA. Capitalul propriu al lui MIN SA este structurat astfel:
- capital social 100.000 lei (10.000 acţiuni * 10 lei / acţiune)
- rezerve 20.000 lei.
Se decide majorarea capitalului prin încorporarea rezervelor în capitalul social.

SC MAX SA SC MIN SA
Constituirea capitalului Constituirea capitalului

263 = 5121 50.000 456 = 1011 100.000


5121 = 456 100.000
1011 = 1012 100.000

Primirea acţiunilor gratuite Încorporarea rezervelor

263 = 768 10.000 (20.000*50%) 1068 = 1012 20.000

Venitul este neimpozabil.

2. Provizioane privind garanţiile


(deductibile la nivelul cotelor prevăzute în contractele încheiate, cu condiţia reflectării integrale la vânzare
a valorii bunurilor vândute sau a lucrărilor executate)

SC BILT SA a construit o clădire de birouri în valoare de 15.000.000 lei. Contractul încheiat între
constructor şi beneficiar OFFICE SA prevede reţinerea unei garanţii de 10% din valoarea cădirii pe un an.
Cazul I: Nu apar vicii sau defecţiuni ale lucrării şi la sfârşitul lucrării societatea BILT îşi recuperează banii
reţinuţi ca şi garanţie.
Cazul II: Pe parcursul acestui an se constată vicii de construcţie în sumă de 200.000 lei, suportate de
constructor, iar la sfârşitul anului acesta îşi recuperează garanţia reţinută.
Cazul III: Apar defecţiuni ale lucrării în sumă de 200.000 lei suportate de OFFICE SA. La sfârşitul anului
BUILT îşi recuperează garanţia

Cazul I Cazul II Cazul III


1. Înregistrarea venitului din prestarea serviciului
411 = 704 15.000.000

2. Reţinerea garanţiei
267 = 411 1.500.000

3. Constituirea provizionului
6812 = 1512 1.500.000

La sfârşitul anului: În timpul anului: În timpul anului:


43. Anularea garanţiei 4. Suportarea cheltuielilor cu 4. Reţinerea costului reparaţiilor
411 = 267 1.500.000 reparaţiile 6588 = 267 200.000
611 = 401 200.000
5. Încasarea garanţiei 602 = 302 5. Anularea parţială a
5121 = 411 1.500.000 641 = 421 provizionului
1512 = 7812 200.000
6. Reluarea provizionului 5. Anularea parţială a provizionului
1512 = 7812 1.500.000 1512 = 7812 200.000 La sfârşitul anului:
6. Anularea garanţiei
La sfârşitul anului: 411 = 267 1.300.000
6. Anularea garanţiei
411 = 267 1.500.000 78. Încasarea garanţiei
5121 = 411 1.300.000
7. Încasarea garanţiei
5121 = 411 1.500.000 8. Reluarea provizionului
1512 = 7812 1.300.000
8. Reluarea provizionului
1512 = 7812 1.300.000

Observaţie: Sumele din contul 7812 sunt deductibile fiscal.

3. Ajustările pentru deprecierea creanţelor


(deductibile 100% începând cu 01.01.2007 cu respectarea cumulată a unor condiţii)

Societatea VAN SRL prezintă următoarea situaţie a creanţelor:


Client Data Data scadenţei Valoare Probabilitate de Probabilitate de
vânzării încasare încasare
31.12.2006 31.12.2007
A 01.02. 2006 01.03.2006 20.000 lei + TVA = 80% 30%
23.800 lei
B 01.02.2007 15.02.2007 100.000 + TVA = - 20%
119.000 lei
Pe data de 01.06.2008 începe procedura de faliment la ambii clienţi, care se finalizează la 01.04.2009.
Se recuperează 40% din creanţa la A şi nimic la B.

Clientul A Clientul B
01.02.2006
Vânzarea
4111A = % 23.800
707 20.000
4427 3.800

31.12.2006
Trecerea în stare de incertitudine
4118A = 4111A 23.800

Constituirea ajustării
6814 = 491A 4.000 (20.000 * 20%)
Cheltuială deductibilă = 30% * 4.000 = 1.200 lei 01.02.2007
Vânzarea
4111B = % 119.000
707 100.000
4427 19.000

31.12.2007 31.12.2007
Ajustare necesară = 70%*20.000 = 14.000 lei Trecerea în stare de incertitudine
Ajustare existentă = 4.000 lei 4118B = 4111B 119.000

Majorarea ajustării Majorarea ajustării


6814 = 491A 10.000 6814 = 491A 80.000 (100.000*80%)
Cheltuieli cu ajustările de valoare = 10.000 + 80.000 = 90.000 lei
Cheltuieli deductibile = 30% * 90.000 = 27.000 lei

01.10.2008: Deschiderea procedurii de faliment


31.12.2008 31.12.2008
Ajustare necesară = 100%*20.000 = 20.000 lei Ajustare necesară = 100%*100.000 = 100.000 lei
Ajustare existentă = 14.000 lei Ajustare existentă = 80.000 lei
Majorarea ajustării Majorarea ajustării
6814 = 491A 6.000 6814 = 491A 20.000

Cheltuiala deductibilă 30% * 6.000 = 1.800 lei Cheltuiala deductibilă integral

01.04.2009 01.04.2009
Încasarea clientului Încasarea clientului
5121 = 4118A 9.520 (23.800*40%) 5121 = 4118B 119.000
Înregistrarea pierderii suportate Înregistrarea pierderii suportate
% = 4118A 14.280 % = 4118B 119.000
654 12.000 654 100.000
4426 2.280 4426 19.000
Anularea ajustării Anularea ajustării
491A = 7814 20.000 491B = 7814 100.000

4. Minusurile la inventar
Se constată un minus la inventar de materii prime în sumă de 9.000 lei, neimputat şi un minus de mărfuri
de 10.000 lei, imputat unui salariat responsabil la preţul de 12.000 lei.

Minus de materii prime Minus de mărfuri


Constatarea minusului Constatarea minusului
601 = 301 9.000 607 = 371 10.000
Cheltuiala nedeductibilă
Se înregistrează şi TVA ca şi cheltuială Imputarea minusului
nedeductibilă 4282 = % 14.280
635 = 4427 !! 1.710 (9.000 * 19%) 7588 12.000
4427 2.280

Posibila cheltuiala nedeductibilă este acoperită de


venitul rezultat din imputare.= 12.000 - 10.000 =
2.000 lei

5. Avantajele în natură acordate salariaţilor


Societatea acordă salariaţilor produse finite obţinute de cost de producţie 25.000 lei. Produsele sunt
trecute pe ştatul de salarii la nivelul preţului de vânzare de 30.000 lei.
Varianta I Varianta II Varianta III
(salariatul suportă TVAul) (salariatul nu suportă TVAul) (nerecomandată)
421 = % 35.700 421 = 701 30.000 V imp 711 = 345 25.000 Ch ded
701 30.000 V imp 635 = 4427 5.700 Ch neded
4427 5.700
711 = 345 25.000 Ch ded
711 = 345 25.000 Ch ded
!! Avantajele în natură sunt asimilate unei vânzări.

6. Cheltuielile cu indemnizaţiile de deplasare


O societate îşi trimite angajatul în delegaţie cu maşina firmei pentru 5 zile. Acesta primeşte o diurnă de 50
lei/zi şi un avans de 1.000 lei. Salariatul aduce spre decontare :
- bonuri de la supermarket 20 lei alimente, 50 lei ţigări, 30 lei băutură;
- factura de la hotel 600 lei cazare şi 50 lei parcare;
- facturi de la restaurant pentru salariat 300 lei şi pentru o cină cu partenerul de afaceri 100 lei;
- bonuri de benzină 200 lei, din care justificaţi 150 lei.

Cheltuieli care se pot deconta:


- diurna 5 zile * 50 lei = 250 lei;
- factura de la hotel cazare şi parcare = 600 + 50 = 650 lei;
- factura pentru cina cu partenerul de afaceri = 100 lei;
- bonuri de benzină = 150 lei
Total = 1.250 lei

Acordare avans
542 = 5311 1.250 (1.000 + 5*50)

Decontare avans
% = 542 1.250
625 1.050 (250 + 650 + 150)
623 100
5311 100

Cheltuieli cu diurna deductibile = 2,5 * 13 * 5 zile =162,5 lei


Cheltuieli cu diurna nedeductibile = 250 - 162,5 = 87,5 lei

!! Cf. HG 1860/2006 - MO 1046/29.12.2006 diurna legală la nivelul instituţiilor publice = 13 lei/ zi

Observaţie: Cheltuielile de protocol intră în calcului procentului de deductibilitate. TVA aferentă este
nedeductibilă.

Cheltuieli nedecontate:
- de la supermarket + restaurant salariat ce depăşesc diurna + benzină nejustificată = (20 + 50 + 30) + (300
– 250) - (200 – 150) = 200 lei

Pot fi incluse în ştatul de salarii 641 = 421, cheltuiala fiind deductibilă astfel.

8. Pierderea fiscală
Situaţia rezultatelor fiscale trimestriale în anii N-1 şi N se prezintă astfel:
Perioada Rezultat fiscal
01.01.N-1 – 31.03.N-1 -400
01.04.N-1 – 30.06.N-1 -200
01.07.N-1 – 30.09.N-1 -600
01.10.N-1 – 31.12.N-1 500 Acoperă în ordine – 400 şi – 100. Rămân – 100 în
trim 2 şi – 600 în trim. 3.
Rezultat la 31.12.N-1 -700
01.01.N – 31.03.N -1000
01.04.N – 30.06.N 800 Acoperă în ordine trim. 2 N-1 – 100, trim. 3 N-1 –
600 şi trim 1.N – 100.Rămâne neacoperită – 900.
01.07.N – 30.09.N -200
01.10.N – 31.12.N 500 Acoperă în ordine trim. 1 N - 500. Rămâne
neacoperit în trim 1 N – 400 şi în trim 3 - 200.
Pierdere fiscală cumulată -600

INCLUSE ÎN CURS

1. Cheltuielile de protocol
Venituri totale 50.000 lei, din care din dividende (761) 2.000 lei
Cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuieli de protocol: a) 3.000 lei; b) 500 lei

Cazul a) Cazul b)
Înregistrarea protocolului Înregistrarea protocolului
% = 401 3.570 % = 401 595
623 3.000 623 500
4426 570 4426 95

623 deductibilă = 2% * (50.000 – 40.000 – 2.000 + 623 deductibilă = 2% * (50.000 – 40.000 – 2.000 +
3.000) = 220 100) = 162
623 nedeductibilă = 3.000 – 220 = 2.780 623 este integral deductibilă.

Rezultat impozabil = 50.000 – 40.000 – 2.000 + Rezultat impozabil = 50.000 – 40.000 – 2.000 =
2.780 = 10.780 8.000

2. Cheltuieli sociale

Societatea înregistrează următoarele cheltuieli sociale:


- ajutor pentru înmormântare 6.000 lei
- cadourile salariaţilor şi copiilor minori ai acestora 5.000 lei
- bilete de tratament şi odihnă acordate salariaţilor 8.000 lei
Fond de salarii: a) 300.000 lei; b) 1.000.000 lei

Cheltuieli sociale = 6.000 + 5.000 + 8.000 = 19.000 lei


Cazul a Cazul b
Cheltuieli sociale deductibile = 2% * 300.000 = Cheltuieli sociale deductibile = 2% * 1.000.000 =
6.000 20.000
Cheltuieli sociale nedeductibile = 19.000 – 6.000 = Cheltuieli sociale nedeductibile = 19.000 – 20.000
13.000 = > integral deductibile

3. Perisabilităţi
O societate care comercializează fructe suportă o pierdere pe parcursul transportului de 5.000 lei din
totalul cantităţii aprovizionate în valoare de 42.000 lei. Diferenţa rămasă a fost vândută la un preţ de
70.000 lei

Înregistrarea pierderii
607 = 371 5.000 lei
Limita de perisabilităţi (în normele speciale) = 0,5% * 42.000 = 2.100 lei
Perisabilităţi nedeductibile fiscal = 5.000 – 2.100 = 2.900 lei
TVA aferent = 19% * 2.900 = 551 lei

635 = 4427 551


Total cheltuieli nedeductibile = 2.900 + 551= 3.451 lei

4. Rezerve legale
Baza de calcul = Vt – Cht + Ch impozit profit – V neimpozabile + Ch aferente veniturilor neimpozabile

Venituri totale - 60.000 lei


Cheltuieli totale - 20.000
761 Venituri din dividende de la persoane juridice române - 2.000 lei
6581 (datorate statului) - 3.000 lei
1012 - 10.000 lei
1061 din anii precedenţi: a) 50 lei; b) 1.980 lei

Cazul a)
5% * (60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 0) = 1.900 lei
20% * Capital social = 20% * 10.000 = 2.000 lei
Rezerva legală deductibilă = 1.900 lei
Rezervă legală totală 1.900 + 50 = 1.950 lei
Rezultat fiscal = 60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 3.000 – 1.900 = 39.100 lei
Impozit pe profit = 16% * 39.100 = 6.256 lei

Cazul b)
5% * (60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 0) = 1.900 lei
20% * Capital social = 20% * 10.000 – 1.980 = 20 lei
Rezerva legală deductibilă = 20 lei

Rezervă legală totală 1.980 + 20 = 2.000 lei


Rezultat fiscal = 60.000 - 20.000 + 0 - 2.000 + 3.000 – 20 = 40.980 lei
Impozit pe profit = 16% * 40.980 = 6.557 lei

!! Sumele înregistrate la rezerve legale nu pot fi folosite pentru creşterea capitalului social sau pentru
acoperirea pierderii. În caz contrar, asupra acestora sume se recalculează impozitul pe profit şi se stabilesc
majorări de întârziere.

Gradul de îndatorare
O societate datorează dobânzi unei entităţi alta decât o bancă sau instituţie de credit autorizată în valoare
de 9.400 lei. Rata dobânzii este cu 3% mai mare decât nivelul ratei de referinţă a BNR (8,75%). Gradul de
îndatorare este de 3,2.

La nivelul ratei dobânzii aplicate de BNR cheltuiala cu dobânda ar fi fost (9.400*8,75%) / 11,75% = 7.000
lei
Cheltuieli cu dobânda nedeductibile = 9.400 – 7.000 = 2.400 lei
Aceste cheltuieli se reportează pentru a fi recuperate în perioada în care gradul de îndatorare va fi mai mic
de 3.