Sunteți pe pagina 1din 272

Cum să predai

lecţii biblice
copiilor
Un studiu al principiilor şi metodelor
prezentării unei lecţii biblice

L /

SAM DOHERTY
SERIE de manuale pentru lucrătorii cu copiii:
Volumul 1 „Problemele unui lucrător cu copiii şi soluţia lui Dumnezeu'
Volumul 2 „Cum să conduci un copil la Cristos"
Volumul 3 „Cum să predai doctrine biblice copiilor"
Volumul 4 „De ce să evanghelizăm copiii?"
Volumul 5 „împlinirea viziunii cereşti"
Volumul 6 „Principiile predării"
Volumul 7 „100 de întrebări şi răspunsuri despre lucrarea cu copiii"
Volumul 8 „Din tainele navigaţiei în relaţii şi conducere"
Volumul 9 „50 de ani de lucrare şi încă mai învăţ"
Volumul 10 „Mântuit doar prin credinţă"
Volumul 11 „Cum să predai lecţii biblice copiilor"
SERIE de lecţii biblice doctrinare pentru copii:
Volumul 1 „întrebări...întrebări" (5 lecţii)
Volumul 2 „Cine este Dumnezeu?" (5 lecţii)
Volumul 3 „Cum este Dumnezeu?" (5 lecţii)
Publicată în limba engleză cu titlul:
„How to teach a Bible Lesson to Children?" de Sam Doherty
Publicată de CEF Specialized Book Ministry
© mai 2001 AII rights reserved
Distribuirea manualului în limba română:
Asociaţia Misionară Pentru Educarea Copiilor -A.M.E.C.
Oficiul Poştal 4, Căsuţa Poştală 61,550470 Sibiu
Tel. 0269 229 994 Fax: 0269 228 653
Traducere: Jeni Roşian
Corectură: Eva Scheau
Tehnoredactare şi tipar: SAMUEL SRL, Mediaş
CUPRINS
Cuvânt înainte................................................................................. viii
Introducere...................................................................................... ix
SECŢIUNEA 1:
Ar trebui să înţelegem şi să aplicăm principiile predării
Capitolul 1: Primul pas.................................................................... 2
Predarea are la bază anumite principii........................................ 2
înţelegerea principiilor predării.................................................. 4
Capitolul 2: Principiile predării....................................................... 5
Capitolul 3: Ajută-i să înveţe........................................................... 8
A povesti nu înseamnă a preda.................................................... 8
Copiii contemporani trebuie să fie învăţaţi................................. 8
Responsabilitatea învăţătorului.................................................. 9
Concluzie................................................................................... 11
întrebări...................................................................................... 11
Capitolul 4: Fii sigur că ei înţeleg.................................................... 12
Uneori doar cuvintele nu sunt suficiente.................................... 12
Enunţarea unor adevăruri nu este suficientă............................... 13
Este necesară examinarea........................................................... 14
Concluzie.................................................................................... 15
întrebare...................................................................................... 15
Capitolul 5: Predarea eficientă cere timp........................................ 16
Atenţie la cuvinte........................................................................ 16
Repetă........................................................................................ 17
Lasă-măsăvăd........................................................................... 18
Concluzie................................................................................... 19
întrebări...................................................................................... 19
Capitolul 6: Este bine să ne concentrăm atenţia............................... 20
De ce ar trebui să ne concentrăm?............................................... 20
O mărturie personală.................................................................. 21
Uneori schimbarea este necesară................................................ 22
Rezumat..................................................................................... 23
Concluzie................................................................................... 23
întrebare..................................................................................... 24
Capitolul 7: în unitate este puterea.................................................. 25
O lecţie biblică unitară............................................................... 25
O direcţie în predare, nu două.................................................... 26.
Concluzie................................................................................... 28
întrebare.................................................................................... 28
Capitolul 8: Arată-le ce înseamnă................................................... 29
Necesitatea aplicaţiei................................................................. 29
Un adevăr - două aplicaţii.......................................................... 30
Aplicaţia cere timp..................................................................... 31
Concluzie................................................................................... 31
întrebare.................................................................................... 32
Capitolul 9: Importanţa conţinutului.............................................. 33
Sursa mesajului......................................................................... 33
înţelegerea mesajului................................................................ 35
Prezentarea mesajului............................................................... 36
Varietate în mesaj...................................................................... 37
Bucuria prezentării................................................................... 38
Concluzie.................................................................................. 38
întrebări.................................................................................... 39
Capitolul 10: Ezra-un bun învăţător............................................ 40
Omul Ezra................................................................................. 41
Lucrarea lui Ezra....................................................................... 42
Concluzie................................................................................. 45
întrebare................................................................................... 45
CapitoluM 1: Nu îţi arunca rechizitele de student........................... 46
Examinează-ţi modul de predare............................................... 47
SECŢIUNEA 2:
Ar trebui să găsim cea mai bună metodă de prezentare
a lecţiei biblice.......................................................................... 51
Capitolul 12: înţelege-ţi responsabilitatea...................................... 52
înţelege nevoile copiilor............................................................ 52
înţelegerea puterii Cuvântului lui Dumnezeu............................ 53
înţelege-ţi cele două responsabilităţi......................................... 54
|nţelege ce înseamnă să evanghelizezi....................................... 54
înţelege ce înseamnă să hrăneşti................................................ 55
Capitolul 13: învaţă cum să spui o povestire.................................. 57
Lecţii biblice care au ca bază un adevăr.................................... 57
Lecţii biblice care au ca bază o povestire biblică....................... 58
învaţă cum să spui o povestire................................................... 58
Pregătirea povestirii biblice....................................................... 59
Structura povestirii biblice......................................................... 60
Introducerea povestirii biblice................................................... 60
Patru căi de aîncepe.................................................................. 61
Desfăşurarea evenimentelor...................................................... 63
Punctul culminant...................................................................... 64
încheiere.................................................................................... 65
Planul povestirii......................................................................... 65
Povestirea povestirii biblice....................................................... 67
Predarea unei lecţii biblice.......................................................... 68
Capitolul 14: Caută cea mai bună metodă....................................... 69
Aplică principiile predării.......................................................... 69
Povestirile sunt cea mai bună temelie pentru predare................. 70
Povestiri şi lecţii......................................................................... 72
Doar o povestire......................................................................... 72
O povestire cu aplicaţia la sfârşit................................................ 73
Prea multe adevăruri................................................................... 73
Un adevăr central........................................................................ 74
Capitolul 15: înţelege scopul unei lecţii biblice............................... 76
învaţă adevărul........................................................................... 76
Predă adevărul din pasaj............................................................. 77
învaţă un adevăr în mod conştiincios ......................................... 79
Aplică un singur adevăr central celor două grupe....................... 81
Include alte adevăruri................................................................. 82
Capitolul 16: Cum să recunoşti un adevăr central........................... 84
Ce este un adevăr?..................................................................... 84
Ce este un adevăr central?......................................................... 87
Cum putem formula un adevăr central?.................................... 88
Evită cuvântul „tu"................................................................... 89
Capitolul 17: Cum să găseşti adevărul central?.............................. 90
Roagă-te pentru călăuzire......................................................... 91
Ştii ce cauţi............................................................................... 91
Citeşte şi studiază pasajul biblic cu grijă................................... 91
Pune-ţi întrebări......................................................................... 93
Chestionar................................................................................. 94
Alege un singur adevăr central.................................................. 97
Scrie adevărul central................................................................ 99
Variază adevărurile central....................................................... 101
Fă o listă a adevărurilor centrale predate................................... 102
Un mod alternativ...................................................................... 103
Capitolul 18: Cum să predai adevărul central................................. 106
Şase paşi principali de urmat..................................................... 107
înţelegerea adevărului central.................................................... 108
Simplifică adevărul central....................................................... 108
Explică adevărul central............................................................ 109
Include alte adevăruri................................................................ 110
Ilustrează adevărul central......................................................... 112
Repetă adevărul central............................................................. 114
Ţeserea adevărului central......................................................... 116
Predă un verset biblic care conţine adevărul central.................. 119
Capitolul 19: Cum să aplici adevărul central.................................. 120
înţelege nevoia aplicaţiei........................................................... 121
Găseşte aplicaţia (aplicaţiile)..................................................... 126
Scrie aplicaţia (aplicaţiile)......................................................... 129
Cum trebuie să fie aplicaţia (aplicaţiile).................................... 131
Ilustrează aplicaţia (aplicaţiile)................................................. 132
Include îndemn în aplicaţie....................................................... 135
1
Maniera de prezentare şi aplicare.............................................. 136
Capitolul 20:Cum să pregăteşti o lecţie biblică.............................. 139
Pasul întâi - Roagă-te pentru lecţie............................................ 140
Pasul doi - Citeşte pasajul din Scriptură.................................... 140
Pasul trei - Scrie desfăşurarea evenimentelor............................ 141
Pasul patru - Scrie toate adevărurile din pasaj........................... 141
Pasul cinci - Selectează adevărul central al pasajului................ 142
Pasul şase - Scrie cele două aplicaţii ale adevărului central...... 144
Pasul şapte - Scrie alte adevăruri pe care doreşti să le menţionezi,
care te vor ajuta în predarea şi aplicarea adevărului central... 144
Pasul opt - Citeşte ce au scris alţii............................................. 145
Pasul nouă - Alege un verset biblic........................................... 145
Pasul zece - Pregăteşte mijloace vizuale................................... 146
Pasul unsprezece - Pregăteşte şi scrie schiţa.............................. 146
Pasul doisprezece - Include adevărul central, aplicaţiile
şi alte adevăruri în schiţă....................................................... 147
Pasul treisprezece - Exersează lecţia........................................ 148
Capitolul 21: Lecţie biblică exemplu - Temnicerul din Filipi........ 151
Capitolul 22: Cum să adaptezi o lecţie biblică................................ 158
Apostolii şi-au adaptat învăţătura.............................................. 158
Poate este nevoie să adaptezi lecţia biblică................................ 160
Motive de adaptare a lecţiei biblice........................................... 160
Lecţii biblice de evanghelizare.................................................. 162
Lecţii biblice de creştere spirituală............................................ 165
Schiţe de lecţii biblice de evanghelizare.................................... 168
Schiţe de lecţii biblice de creştere spirituală.............................. 189
Capitolul 23: Cum să prezinţi lecţia biblică.................................... 199
Fii bine pregătit......................................................................... 199
Foloseşte Biblia......................................................................... 200
Prezintă cu viaţă........................................................................ 200
Ai grijă la vocabular.................................................................. 202
Fii personal...........................................................................:.... 202
Evită umorul exagerat............................................................... 202
Fii atent la înfăţişarea exterioară şi la acţiuni............................. 203
Fii tu însuţi................................................................................. 203
Bucură-te de lecţie..................................................................... 203
Depinde de Dumnezeu...............................................................204
SECŢIUNEA 3:
Lecţii biblice.............................................................................. 205
(Adevăruri centrale şi aplicaţii pentru 145 lecţii biblice cunoscute)
SECŢIUNEA 4:
Aplicaţii pentru copiii mântuiţi....................................................... 249
(Un tabel al tuturor aplicaţiilor pentru copiii mântuiţi, prezentate
în secţiunile anterioare, grupate conform subiectului/temei)
viii Cuvânt înainte
CUVÂNTÎNAINTE
A fost pentru mine din nou o mare plăcere să citesc şi să studiez o
carte scrisă de cineva a cărui viaţă a fost dedicată câştigării copiilor cu
Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos şi instruirii altora pentru lucra-
rea cu copiii.
Punctul de plecare al lui Sam Doherthy, ca întotdeauna, este faptul că
Biblia ESTE Cuvântul lui Dumnezeu, şi Dumnezeu încă vorbeşte prin
Cuvântul Lui. Acest adevăr e la fel de relevant în epoca noastră postmo-
dernistă cum a fost întotdeauna şi este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede.
în această excelentă carte „Cum să predai lecţii biblice copiilor", ni
se arată cum poate fi prezentată Biblia băieţilor şi fetiţelor, se arată cum
Biblia poate deveni cartea de căpătâi pentru ei, atunci când noi, ca învă-
ţători, suntem credincioşi în studierea Cuvântului şi în căutarea adevă-
rului din fiecare lecţie. Doar atunci când acest adevăr este explicat şi
aplicat atât copiilor mântuiţi, cât şi celor nemântuiţi, putem spune că am
semănat cu credincioşie sămânţa.
Cât de minunat ar fi fost să fi avut această carte pe biroul meu atunci
când mi-am început lucrarea de misiune pastorală, cu ani în urmă. Cât de
diferită ar fi fost lucrarea Şcolii Duminicale, dacă învăţătorii ar fi fost
instruiţi şi ar fi folosit aceste metode.
în ultimii ani, eu şi soţia mea am avut privilegiul să lucrăm săptămâ-
nal cu mulţi copii şi mărturia noastră este: Dumnezeu foloseşte aceste
metode de predare, aşa cum sunt prezentate de Child Evangelism
Fellowship în acest volum. Peste tot în lume, copiii sunt aduşi la credinţa
mântuitoare în Isus Cristos şi sunt întăriţi în credinţă în bisericile locale.
îndemn pe fiecare lucrător al Evangheliei, pe fiecare învăţător de
Şcoală Duminicală şi lucrător cu copiii, pe fiecare părinte şi creştin năs-
cut din nou, să citească această carte în mod serios. Citeşte-o, bucură-te
de ea, studiaz-o şi laudă pe Dumnezeu pentru autor şi cele scrise aici.
SOLA DEO GLORIA
ReverendD.J.F. (Dan) du PlesisB.A., B.Th.
(Pastor timp de 20 de ani în Zimbabwe şi Africa de Sud.
Lucrătorfull-time CEF în ultimii 9 ani.
Profesor la Institutul CEF pentru Europa şi Africa de Sud.)
Cum să predai lecţii biblice copiilor ix

INTRODUCERE
Cu toţii suntem de acord că predarea lecţiei biblice copiilor este par-
tea centrală şi cea mai importantă în lucrarea noastră.
> Mântuirea copiilor nemântuiţi se bazează pe înţelegerea corectă a
ceea ce ne învaţă Biblia şi pe aplicarea acelei învăţături în viaţa lor,
în situaţia lor, de către Duhul Sfânt.
„Credinţa vine în urma auririi, iar auzirea prin Cuvântul lui Dum-
nezeu" (Romani 10:17).
> Creşterea spirituală a copiilor mântuiţi se bazează pe dorinţa lor de
a citi, de a absorbi Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.
„Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi
curat, pentru caprin el să creşteţi spre mântuire" (1 Petru 2:2).
în mântuirea şi în creşterea spirituală a băieţilor şi fetiţelor
sunt patru elemente:
> Copilul
El are nevoie să fie mântuit şi are nevoie să crească.
> Cuvântul lui Dumnezeu
Arată copilului cum să fie mântuit şi cum poate să crească.
> Duhul Sfânt
Dă înţelegere spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu şi aplică
Cuvântul situaţiei lor.
> învăţătorul
Duhul Sfânt foloseşte bărbaţi şi femei, ca mine şi ca tine, pentru
a preda şi explica Cuvântul lui Dumnezeu copiilor şi foloseşte
Cuvântul predat pentru a vorbi inimii copiilor.
Prin urmare, noi, ca şi învăţători, avem un rol important în planul lui
Dumnezeu de mântuire şi de sfinţire a băieţilor şi fetiţelor. Avem deci, în
consecinţă, o răspundere extraordinară, dar şi un mare privilegiu. Ce mi-
nunat este să fii folosit de Dumnezeu în viaţa copiilor, să fii un vehicul al
binecuvântărilor Lui pentru băieţi şi fetiţe!
Noi putem preda Cuvântul lui Dumnezeu copiilor prin cântări, prin
x Introducere
memorarea versetelor biblice, prin conversaţie şi alte moduri. Dar calea
principală de a face aceasta este să folosim, să explicăm, să predăm, să
aplicăm un pasaj din Scriptură. Aceasta este cunoscută ca „predarea unei
lecţii biblice" şi este subiectul cărţii pe care o citiţi.
Scopul acestei cărţi este să te ajute, drag învăţător şi lucrător cu co-
piii, să fii un învăţător eficient al Cuvântului lui Dumnezeu, să poţi preda
o lecţie biblică copiilor, cât mai eficient şi cât mai atractiv cu putinţă.
Aş dori să subliniez chiar de la începutul acestei cărţi, faptul
că m-am străduit să predau şi să explic acest subiect în detaliu cât
se poate mai bine. Prin urmare, nu este o carte pe care o poţi citi
de la un cap la altul. Este o carte care cere studiu, capitol cu capi-
tol. Sunt convins că vei descoperi ce mare ajutor este acest studiu.
Au fost, şi sunt, anumite studii mai scurte, mai simple şi cu mai
puţine detalii despre predarea lecţiei biblice în câteva din celelalte
cărţi ale mele. Aceste studii sunt potrivite pentru învăţătorii înce-
pători şi pentru cei cu mai puţină experienţă.
Am încredere că această carte te va ajuta să predai Cuvântul lui Dum-
nezeu copiilor. Conţinutul ei are ca bază ceea ce m-au învăţat alţii de-a
lungul anilor de experienţă şi ceea ce am citit în alte cărţi despre acest
subiect şi experienţa mea, cercetările mele, dobândite în cei 50 de ani în
care am predat lecţii biblice copiilor, ani în care am lucrat la CEF.
Aş dori să menţionez ajutorul pe care l-am primit de la Jennifer
fiaaijer, lucrătoare full-time la Child Evangelism Fellowship. Cartea ei,
intitulată „Predarea lecţiei biblice" este o carte de bază. A fost publica-
tă de European Child Evangelism Fellowship şi mi-a fost de mare ajutor.
Am primit permisiunea de la ea şi de la European Child Evangelism
Fellowship să folosesc anumite părţi din această carte.
Cred că este necesar să menţionez că metodele privind preda-
rea lecţiei biblice pe care le prezint în această carte sunt cele pe
care eu personal le consider cele mai bune şi mai biblice. Alţi
lucrători cu copiii, care lucrează la Child Evangelism Fellowship
şi la alte misiuni folosesc alte metode şi Dumnezeu le-a binecu-
vântat lucrarea în mod deosebit.
Cum să predai lecţii biblice copiilor xi
Prezint această metodă de predare a lecţiei biblice pentru ca
să o analizaţi, să meditaţi asupra ei şi să încercaţi să o puneţi în
practică dacă doriţi.
Dacă doriţi să faceţi lucrul acesta, Dumnezeu să vă binecuvân-
teze pe voi şi lecţia biblică pe care o veţi preda şi să binecuvânteze
vieţile copiilor. Dacă, pe de altă parte, credeţi că o altă metodă
este mai bună şi doriţi să o folosiţi pe aceea, Domnul să vă bine-
cuvânteze şi să folosească lecţiile biblice în vieţile multor copii.
Cel mai important lucru este ca noi, toţi cei care predăm Biblia
copiilor, să o predăm în mod eficient şi să folosim fiecare lecţie
biblică pentru a-i evangheliza şi a-i ajuta să crească.
„Şi poruncile acestea, pe care U le dau astăzi, să le ai în inima ta" (Deu-
teronom6:6).
„Duceţi-vâ şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Nume-
le Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce
v-arn poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate ^iiele, până la sfârşitul
veacului" (Matei 28:19-20).
Cum să predai lecţii biblice copiilor 1
SECŢIUNEA 1:
AR TREBUI SĂ ÎNŢELEGEM
Şl SĂ APLICAM
PRINCIPIILE PREDĂRII

înainte de a alege o metoda de


prezentare a lecţiei biblice,
trebuie sâ studiem şi sâ înţelegem
principiile predârii, pe care se bazeazâ
acea prezentare.
2 Secţiunea I - Capitolul 1
Capitolul 1:
Primul pas
Predarea, la fel ca alte lucrări sau profesii, este guvernată de principii
sau reguli. Dacă noi înţelegem aceste principii şi le punem în practi-
că, vom deveni buni învăţători. Dacă nu facem lucrul acesta, este o mare
probabilitate să fim ineficienţi în predare.
Prin urmare, prima prioritate pentru toţi învăţătorii este să examineze
şi să înţeleagă principiile predării şi să aplice aceste principii în lucrare.
Aceeaşi prioritate este valabilă pentru toate tipurile de lucrări, servi-
cii sau misiuni.
>- Trebuie să descoperi regulile şi principiile care guvernează acea
lucrare.
>- Trebuie să studiezi acele reguli pentru ca să le înţelegi în mod
deplin.
>- Trebuie să începi lucrarea pe baza a ceea ce ai învăţat.
> Trebuie să-ţi examinezi lucrarea periodic pentru a fi sigur că eşti în
acord cu aceste principii.
Acesta este motivul pentru care învăţătorii din şcoli trebuie să meargă
la o facultate trei sau patru ani înainte de a începe să predea. în primul
rând ei trebuie să descopere şi să studieze principiile profesiei lor. Aces-
te principii sunt temelia a tot ceea ce fac. Trebuie să aplice aceste principii
în lucrarea lor atunci când vor primi postul de învăţător sau de profesor
şi vor continua aplicarea acestor principii pe parcursul întregii cariere.
Predarea are la bază anumite principii
Acelaşi lucru este valabil şi pentru noi atunci când predăm lecţiile
biblice. Trebuie să descoperim, să studiem, să înţelegem şi să aplicăm
principiile în lucrarea noastră, atât la încredinţarea misiunii cât şi pe
parcursul anilor de lucru.
John Milton Gregory a publicat cartea intitulată „Cele şapte legi ale
predării" în 1884. Aceasta a devenit un manual de bază pentru multe
generaţii de lucrători cu copiii. în această carte el scrie:
Cum să predai lecţii biblice copiilor 3
„Predarea are legile ei naturale, la fel de stabile ca legile ce
guvernează planetele sau creşterea organismelor. Predarea este
un proces în care se investesc forţe definite pentru a produce
rezultate definite şi aceste rezultate sunt la fel de regulate şi de
sigure, aşa cum sunt ziua şi noaptea.
Doar descoperind legile oricărui proces, fie al minţii sau un alt
proces, poţi să aduci acel proces sub controlul Celui care cunoaş-
te legile şi poate porunci asupra condiţiilor.
Cel care strânge recolta trebuie să respecte legile naturii de-
spre creşterea plantelor. Şi cel care doreşte să predea unui copil
cu succes trebuie să respecte legile predării."
O altă carte despre predare a fost scrisă în 1940 de către Dr. CB.
Eavey, director al Departamentului de Educaţie şi Psihologie la Wheaton
College. Cartea e intitulată „Principiile predării pentru învăţătorii
creştini". în acea carte el scrie:
„Predarea creştină, ca orice predare, este o artă care cere pre-
gătire. Abilitatea în predare este rezultatul pregătirii. Cu toate
acestea, cunoaşterea principiilor predării este de mare ajutor şi
va face un învăţător mai bun.
Predarea cu succes poate deveni o realitate pentru oricine este
gata să plătească preţul pentru a cunoaşte principiile predării: o
bună pregătire."
Trebuie să spun, aşa cum am spus şi în cartea „Principiile predării",
că noi depindem în predare de lucrarea Duhului Sfânt. El este Cel care dă
înţelegerea adevărată, înţelegerea spirituală, El este Cel care deschide
ochii orbilor. Dar studierea şi folosirea principiilor şi tehnicilor predării
nu vor înlătura în nici un fel lucrarea lui Dumnezeu, abilitatea lui Dum-
nezeu de a lucra prin noi. Un principiu este un adevăr fundamental, o că-
lăuză, o lege despre un anumit subiect. înţelegerea şi punerea în practică
a principiilor recunoscute ale pedagogiei şi predării nu vor minimaliza
în nici un fel lucrarea Duhului Sfânt. El aşteaptă ca eu şi tu să fim cei mai
buni învăţători cu putinţă.
4 Secţiunea I-Capitolul 1
Prin urmare, este răspunderea ta să descoperi, să cunoşti, să înţelegi
aceste principii şi apoi să le pui în practică în predarea lecţiei biblice. Şi
în timp ce faci aceasta este bine să te rogi ca Dumnezeu Duhul Sfânt să
folosească ceea ce predai pentru ca cei cărora le predai, copiii, să înţelea-
gă ceea ce le predai.
înţelegerea principiilor predării
Este clar, prin urmare, că înainte de a studia şi a învăţa cum să predai
o lecţie bilbică, eu şi tu trebuie să înţelegem principiile care guvernează
această activitate. Apoi trebuie să aplicăm aceste principii astfel încât
predarea lecţiei biblice să fie conform acestora.
Primul meu scop, prin urmare, în această carte, este să mă asigur că
înţelegem acele principii ale predării care sunt baza predării lecţiei bibli-
ce. Vom vedea mai târziu cum putem preda o lecţie biblică în mod efici-
ent, pe baza acestor principii.
Mai trebuie să fim siguri şi de faptul că acei dintre noi care sunt învă-
ţători, care predau deja lecţii biblice, nu o fac cumva contrar unor reguli
de predare. Dacă ne găsim în această situaţie trebuie să ne schimbăm, să
facem tot ce putem pentru a ne face conforma unor principii ale predării
unanim recunoscute.
Trebuie să mărturisesc faptul că atunci când am început să predau
lecţii biblice şi mulţi ani după aceea, nu am încercat să-mi examinez
predarea lecţiei biblice în lumina acestor principii ale predării şi nimeni
nu m-a îndemnat să fac lucrul acesta. Numai după ce am început să stu-
diez şi să examinez aceste principii, prin anii 1970, am descoperit că în
modul meu de a preda erau anumite aspecte, voi explica mai târziu care,
ce-trebuiau schimbate.
Dacă tu personal nu ai făcut o analiză a modului tău de predare, îţi re-
comand să faci lucrul acesta şi s-o faci imediat. Dacă principiile predării
nu sunt înţelese şi nu sunt aplicate, temelia prezentării lecţiei biblice va fi
o temelie fragilă, probabil chiar deficitară. Lecţia biblică construită pe
această temelie va fi la fel de fragilă şi poate la fel de falimentară.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 5
Capitolul 2:
Principiile predării
Am scris deja o carte cu titlul „Principiile predării" şi nu este necesar
să ne întoarcem la acest subiect în detaliu. Dacă nu aveţi cartea, o
puteţi comanda la AMEC, la adresa prezentată la începutul acestei cărţi.
Cred că este folositor în acest moment să prezint o listă a celor
douăzeci şi patru de principii ale predării care sunt prezentate în această
carte şi o definiţie scurtă a fiecăruia. în capitolele următoare aveţi selec-
tate acele principii pe care le consider cele mai importante şi relevante în
prezentarea lecţiei biblice. Vom studia apoi fiecare din aceste principii
pe scurt şi vom vedea cât de important este să le punem în practică în
prezentarea lecţiei biblice.
>- Principiul dedicării
Predarea eficientă cere dedicare pentru Dumnezeu din partea în-
văţătorului.
> Principiul motivaţiei
Predarea eficientă cere ca învăţătorul să fie motivat pentru lucrare.
>- Principiul definiţiei
Predarea eficientă cere o înţelegere clară a ceea ce este şi înseamnă
predarea.
v Principiul iluminării
Predarea eficientă depinde de iluminarea studentului de către Du-
hul Sfânt.
> Principiul unei temelii bune
Predarea eficientă are temelia în Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu.
> Principiul mijlocirii
Predarea eficientă începe, continuă şi se termină cu rugăciune.
>- Principiul pregătirii
Predarea eficientă depinde de pregătirea conştiincioasă şi cu grijă.
> Principiul înţelegerii
Predarea eficientă este posibilă doar atunci când învăţătorul însuşi
înţelege bine ceea ce predă.
>- Principiul concentrării
Predarea eficientă cere ca învăţătorul să-şi facă un scop din a preda
puţin, dar bine.
6 Secţiunea I - Capitolul 2
> Principiul organizării
Predarea eficientă cere o gândire logică în pregătire, şi o predare
logică în prezentare.
> Principiul explicării
Predarea eficientă cere clarificare şi explicarea cu grijă a adevăru-
rilor ce urmează a fi predate.
> Principiul simplificării
Predarea eficientă cere prezentarea adevărurilor prin cuvinte şi
concepte simple, pe înţelesul copiilor.
> Principiul repetiţiei
Predarea eficientă depinde de repetarea constantă a adevărurilor
care au fost predate.
> Principiul aplicării
Predarea eficientă cere o aplicare a adevărurilor prezentate pentru
situaţiile concrete din viaţa copiilor.
> Principiul ilustrării
Predarea eficientă necesită folosirea ilustraţiilor. Lasă lumina să
pătrundă!
> Principiul atracţiei
Predarea eficientă cere o persoană atractivă, prezentarea unui me-
saj atractiv, într-un mod atractiv.
> Principiul participării
Predarea eficientă depinde de participarea activă a copilului în
procesul predării şi de reacţia clară din partea copilului la ceea ce
s-a predat.
> Principiul vizualizării
-^ Predarea eficientă foloseşte ochii ascultătorilor la fel de mult ca
urechile lor.
> Principiul variaţiei
Predarea eficientă evită plictiseala şi monotonia în metodologie şi
abordare.
> Principiul ambientului
Predarea eficientă are rezultate mai bune atunci când copiilor li se
predă într-o atmosferă plăcută.
> Principiul imitaţiei
Predarea eficientă se realizează prin găsirea celui mai bun exemplu
de învăţător şi apoi prin imitarea lui.
> Principiul demonstrării
Predarea eficientă cere ca învăţătorul să demonstreze şi să arate
Cum să predai lecţii biblice copiilor 7
clar ascultătorilor ce se aşteaptă de la ei.
> Principiul compasiunii şi pasiunii
Predarea eficientă cere dragoste şi compasiune pentru copii, o
inimă căreia să-i pese de sufletele lor. Acestea vor avea ca rezultat
pasiune şi dăruire în prezentare.
>■ Principiul evaluării
Predarea eficientă cere ca învăţătorul să se autoexamineze în mod
continuu şi să-şi evalueze modul de predare; să fie evaluat şi de alţii.
8 Secţiunea I - Capitolul 3
Capitolul 3:
Ajută-i să înveţe

A
1 treilea principiu din lista prezentă în paginile anterioare este prin-
cipiul DEFINIŢIEI:
„Predarea eficientă are la bază o înţelegere clară a ceea înseam-
năpredarea."
Am vorbit despre acest subiect în cartea „Principiile predării" şi nu
doresc să repet tot ceea ce am scris acolo. Dar este clar faptul că, dacă noi
dorim să studiem cum să predăm o lecţie biblică trebuie să fim siguri că
ştim ce înseamnă predare. Lucrarea noastră nu este să le spunem o
povestire biblică, ci să le predăm o lecţie biblică.
A povesti nu înseamnă a preda
Am lucrat ca profesor la liceu. Am început cariera cu mare entu-
ziasm. Am „predat" câteva săptămâni şi apoi le-am dat un test. Am fost
foarte dezamăgit de rezultatele testului şi în acel moment am descoperit
pentru prima dată diferenţa între „a vorbi" şi „a preda". Spusesem elevi-
lor foarte multe lucruri, dar nu îi învăţasem toate acele lucruri. Mi-am
dat seama în acel moment că trebuie să învăţ cum să predau şi nu doar să
vorbesc copiilor.
Aceeaşi greşeală se întâlneşte foarte frecvent în lucrarea noastră cu
copiii. Le spunem atât de multe lucruri, dar îi învăţăm atât de puţine. A
spune şi a preda, nu este acelaşi lucru. Ceea ce predăm contează, nu ceea
ce le spunem sau le povestim.
Prin urmare, o metodă eficientă de predare a lecţiei biblice are la bază
o înţelegere clară a ceea ce înseamnă predarea şi trebuie să depunem efor-
turi pentru a pune în practică această înţelegere efectivă prin predare.
Copiii contemporani trebuie să fie învăţaţi
Acest principiu al definiţiei este foarte important şi relevant în
situaţiile cu care ne confruntăm astăzi. în multe ţări creşte o generaţie de
copii din ce în ce mai analfabeţi din punct de vedere biblic. Nu trebuie să
Cum să predai lecţii biblice copiilor 9
mergi în inima deşertului sau a junglei să găseşti păgâni, oameni fără
Dumnezeu. Ei sunt chiar aici unde trăieşti şi lucrezi. Sunt atât de mulţi
copii care nu au cunoştinţe biblice, care înţeleg foarte puţin din adevăru-
rile Bibliei! De aceea e important să ne dăm seama că nu trebuie doar să
le spunem povestiri biblice sau să le enunţăm nişte adevăruri biblice. Tre-
buie să începem de la început. Nu trebuie să ne asumăm răspunderea că
ei cunosc anumite lucruri. Trebuie să le predăm aceste adevăruri într-un
mod simplu, clar şi sistematic. Acesta ar trebui să fie scopul fiecărei lec-
ţii biblice pe care o predai.
Aşa că este necesar pentru fiecare dintre noi, înainte de toate să înţe-
legem ce înseamnă predarea şi apoi să ne asigurăm că, atunci când pre-
zentăm lecţia biblică noi predăm cu adevărat.
Iată câteva citate din cartea „Principiile predării":
„A preda înseamnă a ajuta pe celălalt să înveţe.
A preda nu înseamnă a povesti. Nu toţi cei care ascultă învaţă.
A preda nu înseamnă doar a-ifacepe copii să te asculte. Ei pot as-
culta fără să înveţe ceva.
A preda nu înseamnă doar a-ipune pe copii să repete. Repetiţia
poate fi de ajutor, dar nu înseamnă neapărat învăţare.
Predarea este ceea ce ajută pe un copil să înţeleagă, să înveţe şi
să aplice ceva ce nu a învăţat sau nu a înţeles înainte.
A preda înseamnă să ajuţi pe altcineva să înveţe şi până când nu a
învăţat, acel lucru nu a fost cu adevărat predat."
Responsabilitatea în văţătorului
Atunci când un învăţător începe să înţeleagă acest principiu al defini-
ţiei, va observa că în fiecare lecţie biblică pe care o predă ar trebui să
existe cinci elemente. Atunci când aceste elemente există, el poate fi si-
gur că cei micuţi vor înţelege ceea ce le predă.
>- Predarea include explicarea cu grijă şi în detaliu a adevărului
predat.
> Predarea cere simplificarea ideilor şi a limbajului folosit.
> Predarea necesită ilustraţii potrivite pentru a ajuta copilul să
înţeleagă adevărul predat.
10 Secţiunea I - Capitolul 3
> Predarea include repetarea adevărului pentru că doar prin re-
petiţie devine posibilă învăţarea.
> Predarea necesită aplicarea adevărului pentru situaţiile speci-
fice atât ale copiilor mântuiţi cât şi a celor nemântuiţi.
Prin urmare, am putea găsi o formulă pentru predarea eficientă:
Predare = Explicare + Simplificare + Ilustrare + Repetiţie +
Aplicare
Domnul J. Irvin Overholtzer, fondatorul Child Evangelism Felowship,
scria în cartea lui „ Ghidul învăţătorului":
„Sarcina de bază a învăţătorului este să instruiască - să pre-
dea adevăruri, să simplifice aceste adevăruri, să le ilustreze, să le
repete până când sunt cunoscute... învăţătorul dă copiilor ocazia
să pună întrebări, este sigur că ei au înţeles adevărul predat, folo-
seşte teste şi examinări pentru acelaşi motiv."
In cartea „Studii biblice introductive pentru învăţători", el spune:
„Să predai înseamnă să împărţi cunoştinţă, să plantezi adevă-
rul în minţi şi inimi, să împărţi drept adevărul, astfel încât să fie
înţeles, să prezinţi lucrurile într-un mod simplu, astfel încât «cei
ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte nu vor putea să rătăceas-
că» (Isaia 35:8)."
„Să predai înseamnă să aduci copilul în acea situaţie încât să
considere acel adevăr ceva de preţ pentru viaţa lui."
Atunci când medităm asupra acestor lucruri şi studiem tot ceea ce
înseamnă predarea, ne simţim mai degrabă înfricoşaţi de ideea predării
lecţiei biblice copiilor, chiar nepotriviţi, insuficient pregătiţi pentru
această sarcină şi pentru marea răspundere implicată în ea.
Ar trebui să privim însă lucrurile acestea mai degrabă ca o ţintă decât
Cum să predai lecţii biblice copiilor 11
ca o povară înfricoşătoare. Ar trebui să ne spunem: „Dacă aceasta în-
seamnă predarea aş dori să fiu un învăţător bun şi doresc să mă rog, să
studiez şi să lucrez până voi ajunge un astfel de învăţător." Aceasta este
atitudinea pe care o aşteaptă Dumnezeu de la noi.
Concluzie
Nu este suficient doar să spui ceva. Este bine să fim siguri că noi pre-
dăm copiilor, îi ajutăm să înveţe ceva ce nu au ştiut înainte.
întrebări
Este metoda mea de prezentare o
metodă prin care predau eficient
copiilor ceea ce doresc să înveţe?
Metoda de predare folosită de mi-
ne explică, simplifică, ilustrează,
repetă şi aplică adevărul (adevăru-
rile) din pasaj?
12 Secţiunea I - Capitolul 4
Capitolul 4:
Fii sigur că ei înţeleg

A
1 unsprezecelea principiu al predării din lista arătată în paginile
anterioare este principiul EXPLICĂRII.
„Predarea eficientă cere clarificarea în detaliu şi explicarea ade-
vărului predat."
Acest principiu este în strânsă legătură cu principiul definiţiei care a
fost prezentat în capitolul anterior. A preda nu înseamnă doar a spune
ceva, nici a spune ceva de mai multe ori. Atunci când spui ceva copiilor,
nu înseamnă în mod neapărat că le predai. Dacă spui ceva unui copil, nu
înseamnă că acel copil a învăţat acel lucru.
Povestitul, oricât ar fi de eficient, este doar o parte necesară a predă-
rii, dar el în sine nu va aduce la învăţare. Predarea cu succes cere o
explicaţie clară. Să predai înseamnă să îţi acorzi suficient timp pentru a
face un adevăr înţeles de către cei care te ascultă.
Uneori doar cuvintele nu sunt suficiente
Unii gândesc că este suficient să menţioneze un anumit lucru şi că
repetarea unor anumite cuvinte şi propoziţii are un rol deosebit şi este
fcfarte eficientă. Dacă însă aceste cuvinte şi concepte nu sunt înţelese, nu
sunt explicate în mod clar, această repetiţie nu va avea efect, chiar dacă
aceste cuvinte sunt adevărate şi sunt parte a mesajului Evangheliei.
Mi-am dat seama de acest lucru foarte clar, cu câţiva ani în urmă,
atunci când foloseam o metodă de predare a lecţiei biblice ce promova
predarea a şapte adevăruri în fiecare lecţie. După ce predam „o astfel de
lecţie" eram foarte încântat de mine însumi pentru că îmi spuneam că
am predat copiilor şapte adevăruri ce erau atât de necesare. Dar acum
îmi pun de multe ori întrebarea: „Chiar le-am predat aceste adevăruri?"
E important să nu uităm că nu predăm doar adevăruri, ci predăm copii-
lor şi aş vrea din nou să accentuez că aceşti copii, cărora le predăm, sunt
parte a acelei generaţii unice de băieţi şi fetiţe, generaţie complet diferită
de toate generaţiile anterioare de copii, mai ales în ţările din vest.

Cum să predai lecţii biblice copiilor 13


> Sunt mai expuşi, mai puţin protejaţi la păcat.
> Sunt cu un nivel mai înalt de educaţie, mai critici.
> Sunt influenţaţi într-un mod extraordinar prin mijloacele de
distracţie vizuale, în mod deosebit de televiziune, video şi jocuri
pe computer.
> Mai presus de toate cunosc mai puţin din Biblie decât orice
altă generaţie.
Este bine ca noi, învăţătorii, să înţelegem mai ales ultimul punct men-
ţionat mai sus. Mulţi din copiii de astăzi au foarte puţine cunoştinţe biblice
sau nu au deloc cunoştinţe biblice. în generaţiile trecute, copiii cunoşteau
de multe ori unele adevăruri biblice, aveau legătură cu Şcoala Dumini-
cală, cu o bunică sau o rudă care era creştină. Lucrul acesta nu mai este
valabil astăzi. Pe de o parte, mulţi dintre copiii noştri cresc fără a cunoaş-
te sau cunoscând foarte puţin ceea ce spune Biblia, pe de altă parte, acest
vacuum a fost umplut de materialism, influenţe şi învăţături umaniste.
Iată de ce principiul explicării este atât de important când predăm
unor astfel de copii. De cele mai multe ori începem predarea de la nivelul
zero. Cuvintele biblice, conceptele biblice, doar repetate, sunt fără de fo-
los. Putem desigur să le folosim în repetiţii dar doar cele ce au fost expli-
cate cu grijă şi în detaliu.
Enunţarea unor adevăruri nu este suficientă
Uneori în predarea lecţiei biblice folosim fraze care sunt corecte,
perfecte, dar nu le explicăm aşa cum ar trebui. Aceste propoziţii sau
fraze fără o explicaţie clară înseamnă foarte puţin sau nimic pentru copiii
de astăzi. Sau, este posibil ca aceşti copii să aibă o înţelegere complet
diferită a acestor cuvinte faţă de ceea ce crede învăţătorul.
>■ „Isus Cristos Şi-a dat sângele pentru tine."
Lucrul acesta e adevărat, dar copilul contemporan poate fi în
pericolul să vadă aceasta ca un fel de transfuzie de sânge.
> „Primeşte pe Domnul Isus în inima ta."
Această exprimare va crea probleme pentru un copil care nu
are cunoştinţe biblice sau are foarte puţine cunoştinţe biblice.
Este necesară o explicare.
14 Secţiunea I - Capitolul 4
> „ Vino la Isus Cristos şi El te va mântui."
Cum poate un copil să vină la Cineva pe care nu-l cunoaşte, la
Cineva pe care nu poate să-l vadă şi care a murit acum 2000 de
ani? De la ce îl va salva această Persoană ?
> „ Crede în Domnul Isus şi toate păcatele tale vor fi spălate prin
sângele Lui scump."
Această frază este foarte dificilă pentru copiii de astăzi.
Toate enunţurile de mai sus sunt corecte şi biblice, dar ce înseamnă
pentru copilul „modern" dacă nu îi sunt explicate?
Apoi sunt expresii ca „marea vieţii", „inimă murdară", „haina nepri-
hănirii", expresii care, fără o explicare clară, completă, constituie un
limbaj străin copiilor.
Chiar unele cuvinte simple trebuiesc explicate - cuvinte ca dragoste,
păcat, credinţă. Aceste cuvinte nu sunt cuprinse în vocabularul de
fiecare zi al copilului sau copilul nu le cunoaşte înţelesul corect.
Este necesară examinarea
Prin urmare, eu şi tu, trebuie să ne examinăm metoda de prezentare a
lecţiei biblice şi să ne întrebăm: „Explic eu ceea ce spun copiilor? Sau
doar le povestesc ceva?"
Cu mulţi ani în urmă, aşa cum am menţionat la începutul acestui
capitol, foloseam o metodă de prezentare a lecţiei biblice care includea
în fiecare lecţie, pe lângă naraţiunea lecţiei, următoarele:
>■ Şase adevăruri ale Evangheliei pentru copiiii nemântuiţi, cu invi-
taţie personală şi aplicaţii:
/ Dumnezeu te iubeşte pe tine şi pe mine.
/ Isus Cristos este unicul Fiu al lui Dumnezeu şi este un om
perfect.
/ Eu şi tu am păcătuit.
/ Isus Cristos a venit şi Şi-a vărsat sângele Lui preţios pentru
păcatele noastre.
/ Isus Cristos a înviat şi este viu pentru totdeauna
/ Dacă-L primeşti pe Domnul Isus Cristos vei fi mântuit
> Adevărul central sau ideea principală a lecţiei pentru copiii mân-
tuiţi plus aplicaţia şi îndemnul.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 15
>- Câteva învăţături despre atributele lui Dumnezeu destinate în spe-
cial celor nemântuiţi.
Am folosit această metodă timp de câţiva ani şi am predat-o la instru-
irile cu învăţătorii şi la Institutul European CEF. Mesajul conţinut în
această metodă era bun şi motivele ei erau bune, dar am început să nu mă
simt bine. Care era problema? Mi-am dat seama că în general puteam să
spun toate aceste adevăruri copiilor în intervalul de 15-20 de minute.
Am început însă să mă îngrijorez tot mai mult pentru că mi-am dat
seama că nu am timp să le explic sau să le predau. Nu aveam timpul, nici
abilitatea să fac acest lucru, într-un timp atât de scurt. Mi-am dat seama
şi de faptul că mulţi dintre copii nu aveau cunoştinţe biblice sau aveau
foarte puţine cunoştinţe biblice, şi nu aveau abilitatea să înţeleagă atât de
multe adevăruri, prezentate atât de scurt. Aşa că am început să mă rog
pentru o altă metodă de prezentare a lecţiei biblice, metodă care să folo-
sească mai bine principiul explicării.
Voi arăta la sfârşitul acestei cărţi rezultatele cercetării mele.
Concluzie
Pentru a explica copiilor un adevăr sau adevărurile din text, este ne-
voie de timp - mai ales când aceşti copii au foarte puţine cunoştinţe bi-
blice sau nu au deloc cunoştinţe biblice.
întrebare
Explic eu în mod real adevărurile
pe care încerc să le predau sau
doar le spun copiilor sau discut
foarte puţin despre ele?
16 Secţiunea I - Capitolul 5
Capitolul 5:
Predarea eficientă cere timp
In acest capitol aş dori să privim pe scurt la alte trei principii ale predă-
rii. Aceste principii sunt strâns legate între ele şi sunt şi legate de prin-
cipiul explicării despre care am vorbit în capitolul anterior.
Am văzut deja că pentru o predare eficientă trebuie să ne facem timp
pentru a explica în mod clar ceea ce avem de predat. Dar o explicare
clară include şi cel puţin alte trei principii:
> Principiul SIMPLIFICĂRII. Nu poţi explica un adevăr în mod
eficient copilului, dacă nu foloseşti cuvinte şi concepte simple.
> Principiul REPETIŢIEI. Nu poţi explica un adevăr copilului,
dacă nu repeţi ceea ce i-ai spus de cel puţin câteva ori.
> Principiul ILUSTRĂRII. Nu poţi explica un adevăr copilului,
dacă nu ilustrezi acel adevăr pe înţelesul copilului.
Atenţie la cuvinte
Predarea eficientă cere cuvinte şi concepte simple, pe înţelesul
copilului.
■# . -

Nu este uşor să fii simplu, dar se merită. învăţătorul care a învăţat şi a


dezvoltat abilitatea de a vorbi copiilor folosind cuvinte şi concepte pe în-
ţelesul lor este un învăţător care va fi cu siguranţă eficient în lucrarea lui.
Dar arta simplificării cere timp:
>■ Timp în pregătire
Este nevoie de timp ca să gândeşti cu grijă asupra unui subiect ca
să reuşeşti cel mai bun mod de a exprima acel subiect în termeni
clari şi pe înţelesul copilului.
>- Timp în prezentare
Este nevoie de timp pentru a preda un adevăr copilului într-un mod
Cum să predai lecţii biblice copiilor 17
simplu. Un învăţător care doreşte să fie simplu va folosi propoziţii
scurte şi cuvinte uşor de înţeles. Aceasta nu înseamnă însă că el va
spune mai puţin. Ci, dimpotrivă, pentru a prezenta, explica şi preda
un adevăr într-un mod simplu, clar şi pe înţelesul copiilor, învăţă-
torul va folosi în general mai multe cuvinte (dar mai simple) şi mai
multe propoziţii (dar mai scurte).
Repetă
Predarea eficientă cere repetarea adevărurilor predate.
Una dintre cele mai importante reguli pentru toţi învăţătorii este să nu
uite faptul că, copiii (şi adulţii) rareori vor învăţa dacă li s-a spus doar o
singură dată. Un adevăr trebuie să fie prezentat, explicat şi predat de cel
puţin trei, patru sau cinci ori pentru a fi înţeles.
Prin urmare, dacă venim înaintea copiilor doar cu enunţuri de tipul
„Dumnezeu te iubeşte" sau „Isus a murit pentru tine" fără a ne întoarce
din nou în aceeaşi lecţie (fără a le explica pas cu pas), ei vor înţelege pu-
ţin sau nu vor înţelege nimic din ceea ce li s-a spus.
Deci, ar trebui să accentuăm faptul că repetiţia nu înseamnă doar că
aceleaşi cuvinte vor fi repetate din nou şi din nou. O astfel de abordare
este greşită şi dacă repetiţia se face în acest mod copilul nu va înţelege
mai bine ceea ce i s-a predat. Repetiţia eficientă înseamnă repetarea pe
parcursul lecţiei a adevărului care a fost predat, dar înseamnă a privi la
acel adevăr de fiecare dată dintr-un alt unghi sau dintr-un alt punct de ve-
dere. Aceasta înseamnă că pe măsură ce te apropii de sfârşitul lecţiei vei
preda acest adevăr în mai multă adâncime. Acest tip de repetiţie este efi-
cient şi evită monotonia, adică repetarea aceloraşi cuvinte.
Este clar însă faptul că repetiţia cere timp. Dacă dorim să explicăm,
să predăm un adevăr aşa cum trebuie, să ne întoarcem la el, să-1 repetăm,
atunci vom avea nevoie de o parte a lecţiei biblice pentru acest scop.
Aceasta va însemna şi, aşa cum vom vedea mai târziu, că trebuie să
acordăm nişte priorităţi în predare. S-ar putea să trebuiască să decizi ce
vei preda, ce vei explica, ce vei simplifica, ce vei repeta, şi aceasta s-ar
putea să însemne excluderea unor alte adevăruri şi fapte pe care îţi este
imposibil să le predai din cauza factorului timp.
Aceasta este una din cele mai mari probleme ale unui învăţător al Cu-
18 Secţiunea I - Capitolul 5
vântului lui Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri pe care am dori să le
predăm în fiecare lecţie, dar trebuie să ne dăm seama de limitele predării
noastre şi de limitele înţelegerii copiilor. Prin urmare, trebuie să înţele-
gem ce doreşte Dumnezeu să predăm şi să avem permanent în minte
principiile explicării, simplificării şi repetiţiei.
Lasă-mă să văd
Predarea eficientă necesităfolosirea ilustraţiilor pentru a lăsa lu-
mina să pătrundă!
Una din cele mai bune căi de a preda un adevăr copilului este să îl
ilustrezi. Cuvântul „ilustraţie" vine de la un cuvânt latin „lustrare" care
înseamnă a lumina. Ilustraţiile sunt ca ferestrele. Ele lasă lumina să
pătrundă şi permit copiilor să vadă şi să înţeleagă ceea ce este înăuntru.
Cineva a spus:
„în predare, ilustrarea este arta clarificării subiectului predat
prin legarea lui de ceva foarte cunoscut şi înţeles de copil."
Ilustrarea este o parte foarte importantă a procesului de construire de
poduri între ceea ce copilul nu cunoaşte şi ceea ce este familiar copilului.
Ilustraţiile folosesc imagini şi povestiri. Ilustraţiile captează şi recaptea-
ză interesul şi atenţia copiilor în timpul predării sau aplicării adevărului.
Cred că în fiecare lecţie biblică ar trebui să fie cel puţin una, două sau
mai multe ilustraţii. Am citit şi am ascultat lecţii biblice care nu aveau
nici o ilustraţie şi am văzut că eficienţa lor a fost substanţial redusă. în
acelaşi timp am ascultat lecţii biblice compuse doar din ilustraţii de un
tip sau de altul. Sunt lecţii uşor de urmărit dar care nu învaţă prea mult
adevăr. O casă fără ferestre este întunecoasă. O casă cu prea multe feres-
tre este periculoasă.
Ilustraţiile pot fi folosite în următoarele moduri:
Pentru a ajuta copilul să vadă şi să înţeleagă adevărul predat.
Pentru a ajuta aplicarea adevărului copiilor mântuiţi prin pre-
Cum să predai lecţii biblice copiilor 19
zentarea unei ilustraţii ce constituie aplicarea acelui adevăr în
viaţa copilului.
> Pentru a ajuta aplicarea adevărului pentru copiii nemântuiţi,
astfel încât ei să vadă mai clar calea mântuirii şi ce au de făcut.
Este clar că, pentru a prezenta una sau mai multe ilustraţii sau pentru
a le spune o povestire din viaţa de fiecare zi avem nevoie de timp.
Concluzie
Avem nevoie de timp atât în pregătire cât şi în prezentare pentru a
simplifica ceea ce dorim să spunem.
Avem nevoie de timp pentru a repeta ceea ce predăm.
Avem nevoie de timp pentru a ilustra.
întrebări
îmi rezerv timp în lecţia biblică pentru
a simplifica adevărurile predate?
îmi rezerv timp în lecţia biblică pentru
a repeta adevărurile predate?
îmi rezerv timp în lecţia biblică pentru
a ilustra adevărurile predate?
20 Secţiunea I - Capitolul 6
Capitolul 6:
Este bine să ne concentrăm atenţia
Am vorbit deseori cu lucrători cu copiii şi cu studenţi de la Institutul
de Instruire al Liderilor despre principiile predării. Atunci când i-am
întrebat care din aceste principii sunt cel mai puţin aplicate în predare,
care este principiul asupra căruia cred ei că trebuie să lucreze cel mai
mult, apoape toţi mi-au spus: principiul CONCENTRĂRII.
Ce înseamnă acest principiu?
Predarea eficientă cere ca învăţătorul să-şi stabilească drept
scop să predea mai puţin, dar să predea în mod sistematic.
Acest principiu înseamnă că este mai bine să predai mai puţin, dar să
predai bine. Cu cât încerci să predai mai mult cu atât vei preda mai slab
din punct de vedere al calităţii.
De ce ar trebui să concentrăm?
Sunt două elemente cheie pe care nu ar trebui să le uităm:
>• Abilităţile tale ca învăţător pun anumite limite cantităţii pe
'M care o poţi preda eficient.
> Nivelul de înţelegere al copilului pune anumite limite cantităţii
pe care o poate învăţa eficient.
Predarea ta va fi mai eficientă dacă te poţi concentra asupra unui sin-
gur scop concret şi măsurabil. Dacă ai doar o singură ţintă şi o vezi clar,
ai mai multe şanse să o ţinteşti!
Situaţia cu care ne confruntăm cu toţii este faptul că noi cunoaştem
atât de mult şi copilul cunoaşte atât de puţin! Aşa că încercăm să îi
prezentăm cât mai mult posibil în fiecare lecţie. Motivul este bun. Dorim
ca toţi copiii din faţa noastră să înveţe şi dorim ca ei să fie binecuvântaţi
prin ceea ce le predăm. Dar, cu toate că motivul este bun şi corect şi drept,
Cum să predai lecţii biblice copiilor 21
metoda este ineficientă dacă încercăm să prezentăm prea mult într-o sin-
gură lecţie. Rezultatul este: copiii aud mult, dar învaţă foarte puţin.
Să punem în practică principiul concentrării nu înseamnă să scurtăm
lecţia, nici să acordăm timp altor lucruri. Dacă ne concentrăm în predare
asupra unui adevăr vom avea posibilitatea să punem în practică într-un
mod eficient celelalte principii despre care am vorbit.
> Vom avea mai mult timp să explicăm adevărul.
>■ Vom avea mai mult timp să aplicăm adevărul.
> Vom avea mai mult timp să repetăm adevărul.
> Vom avea mai mult timp să ilustrăm adevărul.
O mărturie personală
Ce înseamnă principiul concentrării în practică? Cum putem aplica
acest principiu în predarea unei lecţii biblice?
La sfârşitul capitolului 4, m-am referit la o metodă de predare a lecţiei
biblice pe care am folosit-o ani de zile. Conceptul de bază în această
metodă de predare era: în fiecare lecţie biblică să „predau" şase adevăruri
ale Evangheliei având ca ţintă copiii nemântuiţi şi să „predau" un adevăr
central (sau un adevăr de bază) având ca ţintă copiii mântuiţi şi în acelaşi
timp să le dau câteva învăţături despre unul din atributele lui Dumnezeu
(destinat copiilor mântuiţi). Am început să fiu tot mai stânjenit de aceas-
tă metodă, deoarece nu se aplica principiul concentrării. Am încercat să
predau opt adevăruri în fiecare lecţie biblică. Atunci când mi-am dat sea-
ma ce înseamnă predarea (vezi capitolul 3) şi când mi-am dat seama cât
de puţin cunosc şi înţeleg copiii de astăzi, am simţit nevoia de a schimba
metoda de predare a lecţiei biblice şi de a lua mai mult în consideraţie
principiul concentrării.
Nu spun că a fost rău că am încercat să predau în modul în care am
predat. Dumnezeu a binecuvântat lecţiile mele (şi a binecuvântat lecţiile
altora care predau în acest mod) şi copiii au fost mântuiţi. Nu spun nici
că cei care predau în acest mod şi astăzi fac un lucru rău, pentru că este
clar că sunt multe căi prin care Dumnezeu îşi binecuvântează lucrarea.
Dar cred că Dumnezeu doreşte ca noi să ne dezvoltăm abilităţile de
predare. Nu este doar o problemă despre ceea ce este bine şi despre ceea
ce este rău ci este o problemă despre ceea ce este bine şi ceea ce poate fi
mai bine. Dumnezeu doreşte ca noi să înţelegem principiile predării mai
22 Secţiunea I - Capitolul 6
Cum să predai lecţii biblice copiilor 23
bine şi doreşte ca să le punem cât mai mult în practică. învăţătorul care
nu creşte şi nu se dezvoltă ca învăţător nu ajunge nicăieri! Eu doresc să
fiu un învăţător mai bun, voi nu? Şi simt tot mai mult că sunt încă în acest
proces de cunoaştere şi de creştere!
Un băieţel de unsprezece ani avea nişte haine foarte frumoase. îi
veneau perfect. Aceste haine erau mărimea potrivită pentru el în acel
moment. Peste trei ani, hainele i-au rămas mici şi a avut nevoie de haine
noi. A pus hainele vechi deoparte. Nu mai avea nevoie de ele. Crescuse
şi avea nevoie de haine mai mari.
La fel este şi cu predarea. Metodele pe care le-am folosit cu ani în ur-
mă au fost bune pentru vremea lor şi Dumnezeu a binecuvântat modul de
a preda în acea vreme. Dar, pe măsură ce studiez şi încerc să dezvolt me-
todele de predare, este bine să fiu deschis şi este bine să fiu gata să pri-
mesc şi să port „un rând nou de haine" dacă este necesar.
Uneori schimbarea este necesară
O examinare de tipul acesta s-ar putea să ceară, aşa cum a fost şi în si-
tuaţia mea, o schimbare. Schimbarea este dificilă mai ales atunci când
aceasta înseamnă schimbarea unor programe, schimbarea unor metode
de învăţare, chiar schimbarea literaturii. Este mult mai confortabil şi mai
comod să rămânem aşa cum suntem. Dar dacă credem că schimbarea
este necesară, atunci trebuie să fim gata să acceptăm această schimbare.
Eu nu sunt pentru schimbare doar de dragul schimbării. Spun că ar
trebui întotdeauna să fim gata să examinăm cu grijă modul nostru de a
preda, să vedem dacă metoda de prezentare a lecţiei bilblice este con-
form principiilor predării. Dacă este aşa, atunci este bine să continuăm
cu convingere şi entuziasm. Dacă nu este aşa, atunci ar trebui să fim gata
să acceptăm schimbarea indiferent de preţ.
Atunci când am fost director la European CEF, am vizitat Polonia de
mai multe ori, pe parcursul a 30 de ani şi am condus programe de instrui-
re, în primii ani de instruire am predat metoda de predare a lecţiei biblice
despre care am vorbit în paginile anterioare. Am arătat cursanţilor cum
să facă lucrul acesta şi toţi au fost ajutaţi şi binecuvântaţi. Apoi, mai târ-
ziu, examinând principiile predării cu mai multă grijă, mi-am dat seama
că această metodă nu era, după părerea mea, cel mai bun mod de a preda
o lecţie biblică. Am fondat o metodă pe care o consider mai bună şi mai
eficientă, conform principiilor predării.
Când am mers apoi în Polonia am spus cursanţilor ce s-a întâmplat şi
le-am arătat ce am descoperit în legătură cu modul meu de prezentare a
lecţiei biblice. Le-am spus că metoda pe care le-o prezentasem a fost cea
mai bună la vremea aceea. Dar acum am găsit o altă metodă pe care o
consider şi mai bună. Le-am prezentat motivele schimbării mele. Le-am
predat noua metodă şi cursanţii mi-au urmat exemplul şi au acceptat
schimbarea fără probleme.
Ce este această „nouă metodă"? Desigur nu este o nouă metodă. Este
în mod simplu punerea în practică a câtorva dintre principiile predării, în
mod deosebit al principiului concentrării. După ce am descoperit această
metodă am văzut că mulţi alţii au descoperit-o şi ei şi predau conform ei.
Rezumat
Metoda de predare a lecţiei biblice pe care o prezint în această carte ar
putea fi rezumată în câteva propoziţii:
> Găseşte adevărul central al lecţiei biblice predate.
> Predă acel adevăr central tuturor copiilor:
/ Cu explicare
/ Cu simplitate
</ Cu repetare
S Cu ilustrare
/ Cu concentrare
> Aplică adevărul central copiilor mântuiţi pentru a-i ajuta să
crească.
> Aplică acel adevăr central copiilor nemântuiţi pentru a le arăta
cum pot fi mântuiţi.
>- Menţionează orice alt adevăr te ajută să predai şi să aplici acest
adevăr central.
Ne vom referi la această metodă cu mai multe detalii în această carte.
Concluzie
Predarea este una eficientă dacă se concentrează asupra unui adevăr
mai degrabă decât a încerca să predai mai multe adevăruri într-o lecţie.
24 Secţiunea I - Capitolul 6
Cum să predai lecţii biblice copiilor 25
întrebare
Mă concentrez eu în predarea lec-
ţiei biblice asupra unui adevăr sau
încerc să predau prea mult într-o
singură lecţie biblică?
Capitolul 7:
In unitate este puterea
In cartea mea „Principiile predării", în capitolul 9, am vorbit despre
principiul concentrării. Acest principiu a fost subiectul capitolului
anterior din această carte. Tot în capitolul 9 a fost prezentat şi un alt
principiu. După aceea mi-am dat seama că acest principiu ar fi trebuit
prezentat într-un capitol separat, cu toate că este strâns legat de
principiul concentrării. De aceea, acest principiu nu este inclus în lista de
la paginile 5-7 din această carte.
O predare eficientă uneşte o lecţie în jurul unui adevăr; foloseşte
acel adevăr ca bază pentru aplicaţiile la situaţii concrete din via-
ţa copiilor.
O lecţie biblică unitară
Acest „principiu în principiu" ar putea fi numit principiul UNIFICĂ-
RII. Cred că o lecţie biblică trebuie să constituie o unitate. întreaga lecţie
ar trebui să aibă ca bază un punct central, să se concentreze asupra unui
punct central, să se dezvolte în jurul unui punct central (aşa cum am vă-
zut în capitolul anterior). Acest punct central ar trebui să fie, cred, adevă-
rul central al pasajului din care predăm. Totul în lecţie ar trebui să se
concentreze asupra acestuia, să se bazeze pe acest adevăr central. Când
copiii pleacă, după încheierea întâlnirii, dorim ca ei să-şi aducă aminte
cel puţin două lucruri:
> Adevărul central al lecţiei care a fost predată într-un mod clar,
pe înţelesul lor
> Aplicaţia acelui adevăr central pentru viaţa lor şi ce au de făcut
ca urmare a acestei înţelegeri.
Aceasta cred eu că înseamnă o predare bună.
Una dintre problemele cu care m-am confruntat în metoda de prezen-
26 Secţiunea I - Capitolul 7
Cum să predai lecţii biblice copiilor 27
tare a lecţiei biblice cu şase puncte sau cu opt puncte despre care am scris
în capitolul anterior, a fost faptul că lecţia biblică nu era unitară; nu pre-
zentam o lecţie biblică unitară.
>- Această metodă avea o direcţie în predare pentru copiii nemântuiţi
ce consta, aşa cum am văzut din cele „şase puncte ale Evangheliei".
v Această metodă avea însă şi o direcţie în predare pentru copiii mân-
tuiţi, care se numea „adevărul central", şi pe lângă acesta unul din
atributele lui Dumnezeu.
De multe ori am simţit că nu era o legătură între cele două teme, cele
două direcţii. Nu făceam nici o încercare să corelez aceste două direcţii
în predare; erau ca două linii de cale ferată paralele. încercam în mod
constant pe parcursul întregii lecţii să predau în două direcţii diferite.
Singura parte a lecţiei care era comună, atât pentru copiii mântuiţi cât şi
pentru copiii nemântuiţi, era naraţiunea. Cele două abordări ale adevă-
rului erau divergente.
O direcţie în predare, nu două
Având teme diferite în predare pentru cele două grupuri de copii,
considerăm că cei nemântuiţi nu pot înţelege adevăruri biblice. Prin ur-
mare ne-am decis că ar fi bine să predăm adevăruri biblice doar copiilor
mântuiţi, şi, în loc să predăm copiilor nemântuiţi adevăruri biblice sau
doctrină, trebuie să le predăm Evanghelia.
Este o anumită doză de adevăr în această afirmaţie. Este adevărat
faptul că un copil nemântuit nu poate înţelege adevăruri spirituale de
unul singur. Biblia spune clar acest lucru:
„Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci,
pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc
judecate duhovniceşte" (1 Corinteni 2:14).
Doar Duhul Sfânt este Cel care poate să-i călăuzească să înţeleagă
adevărurile Bibliei; doar El poate să le dea priceperea să aplice aceste
adevăruri în viaţa lor.
în acelaşi timp însă, nu trebuie să uităm câteva lucruri.
> Duhul Sfânt ajută copiii nemântuiţi să înţeleagă aceste adevă-
ruri pe baza a ceea ce au fost învăţaţi (Romani 10:17). Duhul
Sfânt nu lucrează într-un vid. El ajută copiii nemântuiţi să înţe-
leagă adevărurile pe care noi le-am predat.
> Evanghelia este în sine un adevăr biblic şi cele şase puncte pe
care le prezentam conform vechii metode erau toate doctrine.
Aşa că, atunci când îi evanghelizăm, noi îi învăţăm adevăruri
biblice şi suntem dependenţi de lucrarea Duhului Sfânt, care
ajută copiii nemântuiţi să le înţeleagă.
> Si copiii mântuiţi au nevoie de ajutorul Duhului Sfânt pentru ca
să ilumineze Cuvântul lui Dumnezeu viaţa lor, să-i ajute să în-
ţeleagă. Noi le prezentăm acest cuvânt şi ne rugăm ca Duhul
Sfânt să le dea iluminarea de care au nevoie.
Sunt două grupuri de copii: nemântuiţi şi mântuiţi, şi aceste grupuri
de copii au nevoi complet diferite. Copiii nemântuiţi au nevoie de viaţa
veşnică şi copiii mântuiţi au nevoie să crească. Dar două direcţii în pre-
dare, pentru fiecare din aceste grupuri, duc la o lecţie lipsită de unitate.
Ar trebui să predăm un singur adevăr tuturor copiilor, dar să prezen-
tăm două aplicaţii potrivite pentru acel adevăr, pentru fiecare grup de
copii. Un adevăr, dar două aplicaţii.
Cred că această soluţie este simplă şi directă.
v Ar trebui să alegem un adevăr central, să-1 predăm tuturor co-
piilor, să ne rugăm ca Dumnezeu Duhul Sfânt să ajute pe fieca-
re dintre ei să-l înţeleagă.
> Ar trebui să încercăm să aplicăm acest adevăr central copiilor
mântuiţi pentru a-i ajuta să crească.
> Ar trebui să căutăm să aplicăm acest adevăr central copiilor ne-
mântuiţi pentru a-i evangheliza şi a-i conduce la Isus Cristos.
In felul acesta, lecţia constituie o unitate în jurul unui adevăr central
şi învăţătorul încearcă să răspundă situaţiilor din vieţile ambelor grupuri
de copii, aplicând acel singur adevăr central pentru fiecare grup.
28 Secţiunea I - Capitolul 7
Concluzie
Fiecare lecţie biblică ar trebui să fie concentrată asupra unui adevăr
central şi predarea lecţiei ar trebui să constituie o unitate în jurul acelui
adevăr, cu toate că aplicaţia poate varia depinzând de nevoile grupului
de copii.
întrebare
Este lecţia mea o lecţie unitară sau
încerc să predau în mai multe di-
recţii în acelaşi timp?
Cum să predai lecţii biblice copiilor 29
Capitolul 8:
Arată-le ce înseamnă
Printre cele mai bune metode de prezentare a unei lecţii biblice mai
este un principiu al predării pe care îl consider vital, care trebuie în-
ţeles şi pus în practică.
Am văzut deja că ar trebui să predăm copiilor adevărurile Bibliei în
fiecare lecţie biblică. Am văzut că trebuie să facem aceasta în mod sim-
plu, cu explicaţii clare, cu repetiţii frecvente, cu ilustraţii potrivite şi am
văzut că lecţia trebuie să fie concentrată şi unită în jurul unui adevăr. Un
alt important principiu al predării susţine faptul că trebuie întotdeauna să
aplicăm adevărul care a fost predat. Acest principiu al APLICĂRII ne
este prezentat foarte clar în predicile apostolilor din Faptele Apostolilor
în scrisorile trimise atât unor persoane, cât şi unor biserici.
Predarea eficientă include întotdeauna o aplicaţie directă a ade-
vărului predat la inimile şi vieţile copiilor.
Necesitatea aplicaţiei
Nu este suficient doar să predai un adevăr copiilor. Trebuie să li se
arate clar ce înseamnă acest adevăr pentru ei, ce schimbări trebuie
făcute, din cauza adevărului care le-a fost predat.
Sunt două feluri de copii:
> Copii care nu au crezut în Isus Cristos ca Mântuitorul lor.
Aceşti copii sunt morţi din punct de vedere spiritual (Efeseni
2:1,5), sunt afară din împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3:3), sunt
pierduţi din punct de vedere al poziţiei lor (Matei 18:11-13),
sunt sub puterea şi stăpânirea păcatului (Romani 6:17)
Aceşti copii trebuie să fie evanghelizaţi. Aplicaţia trebuie să le
arate, prin urmare, ce au de făcut ca să fie mântuiţi.
>- Copii care au crezut în Isus Cristos ca Mântuitorul lor.
Aceşti copii sunt vii din punct de vedere spiritual (Efeseni 2:1-
5), sunt membri ai împărăţiei lui Dumnezeu (Coloseni 1:13),
30 Secţiunea I-Capitolul 8
Cum să predai lecţii biblice copiilor 31
sunt mântuiţi (Efeseni 2:8) şi totodată au o nouă natură (2 Co-
rinteni5:17).
Aceşti copii trebuie să fie hrăniţi ca să crească, de aceea apli-
caţia trebuie să arate copiilor mântuiţi ce au de făcut pentru a
creşte spiritual.
Un adevăr-două aplicaţii
Deci, dacă adevărul central al lecţiei biblice trebuie predat tuturor
copiilor şi copiilor din ambele grupe - acel adevăr central trebuie să fie
aplicat (dacă este posibil) în două moduri, în funcţie de situaţia concretă
a fiecărui grup.
De exemplu:
Adevăr central - Dumnezeu este credincios şi îşi ţine întotdeauna
promisiunile.
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi-(De aceea) El a promis că
primi viaţa veşnică dacă crezi în Cristos.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - (De aceea) El a promis că
va părăsi niciodată.
vei
nu te
Adevăr central - Isus Cristos este singurul Mântuitor.
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - (De aceea) poţi fi salvat doar
crezând în El.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - (De aceea) trebuie să spui şi
prietenilor tăi că doar El poate să-i mântuiască.
Adevăr central - Duhul Sfânt locuieşte în toţi credincioşii.
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - (De aceea) El va veni, va lo-
cui în tine şi te va schimba dacă tu crezi în Cristos.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - (De aceea) trebuie să ai grijă
unde mergi şi ce faci.
Pe parcursul fiecărei lecţii biblice vor fi, prin urmare, două aplicaţii
ale adevărului central: una pentru copiii mântuiţi şi una pentru copiii
nemântuiţi.
Vom vedea în capitolul 22 că s-ar putea să fie momente în care
va trebui să adaptezi lecţia datorită situaţiilor concrete din viaţa
copiilor cărora le predai, astfel:
> Dacă toţi copiii sunt nemântuiţi, poţi preda un adevăr central şi
apoi poţi face o singură aplicaţie.
> Dacă toţi copiii sunt mântuiţi, poţi preda un adevăr central şi
apoi poţi prezenta aplicaţia doar pentru copiii mântuiţi.
Aplicaţia cere timp
Este probabil ca una sau mai multe dintre aceste aplicaţii să fie făcute
de mai multe ori pe parcursul lecţiei, mai ales spre sfârşitul lecţiei, dar, ai
grijă să nu laşi toate aplicaţiile pentru la sfârşit. Aplicaţia trebuie să fie
explicată şi s-ar putea să fie de ajutor să dai cel puţin o ilustraţie, pentru a
ajuta copilul să vadă ilustraţia mai clar.
Deci, aplicaţia cere timp. Aplicaţia nu poate fi făcută repede sau
superficial. Există trei abordări posibile ale principiilor aplicaţiei.
>• Poţi spune o povestire biblică şi preda un adevăr, fără a face aplicaţie.
> Poţi prezenta această aplicaţie într-un mod rapid şi superficial,
pentru că structura lecţiei nu-ţi dă timp s-o faci aşa cum trebuie.
>• Iţi poţi rezerva timp, poţi prezenta cele două aplicaţii ale adevăru-
lui central ca o parte a lecţiei.
Aplicaţia este foarte importantă şi acest al treilea punct de vedere este
cel mai bun şi mai eficient. Ca învăţător, trebuie să găseşti, să foloseşti o
metodă de predare a lecţiei biblice care îţi permite să ai suficient timp
pentru aplicaţii.
Concluzie
Nu ar trebui să predăm un adevăr biblic copiilor, fără a îl aplica, şi
acolo unde avem ambele grupuri de copii ar trebui să aplicăm acest
adevăr tn două moduri.
32 Secţiunea I - Capitolul 8
Cum să predai lecţii biblice copiilor 33
întrebare
Am aplicat eu cu adevărat acest
adevăr tuturor copiilor prezenţi?
Le-am arătat ce înseamnă acest
adevăr pentru ei personal şi ce au
de făcut ca urmare a acestui
adevăr?
Capitolul 9:
Importanţa conţinutului
Principiile predării ar trebui să guverneze metoda de prezentare a lec-
ţiei biblice, modul cum predăm. Am examinat în capitolele prece-
dente câteva principii. Dar aceste principii ar trebui să ne fie de ajutor şi
în legătură cu conţinutul mesajului pe care îl prezentăm în lecţia biblică.
Sunt cel puţin patru principii ale predării prezentate şi în cartea mea
„Principiile predării" şi în lista de la începutul acestei cărţi care ar trebui
înţelese în legătură cu conţinutul lecţiei biblice.
Sursa mesajului
Unul din principiile cheie al predării e principiul al cincilea din capito-
lul doi din cartea „Principiile predării": principiul unei TEMELII BUNE.
„Predarea eficientă are ca temelie Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.'
Acest principiu înseamnă în mod simplu că misiunea noastră ca
lucrător cu copiii este să predăm Cuvântul lui Dumnezeu copiilor.
Biblia este sursa predării noastre, Biblia este temelia predării noastre:
„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea
care duce la mântuire, prin credinţa în Cristos îsus. Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să
dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desă-
vârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună (2 Timotei 3:15-17).
Cuvântul lui Dumnezeu ne este dat:
> Pentru mântuire
>• Pentru doctrină (sau adevăr), care are trei funcţii principale:
• să mustre-în legătură cu conduita
• să corecteze - în legătură cu doctrina
• să instruiască în dreptate
>■ Pentru ca copilul să fie echipat pentru toate faptele bune.
Răspunderea noastră este să predăm acest Cuvânt!
34 Secţiunea I - Capitolul 9

> Cuvântul lui Dumnezeu convinge omul de starea lui păcătoasă


şi nevoia spirituală (Evrei 4:12; Iacov 1:22-24; Ieremia 23:29).
> Cuvântul lui Dumnezeu conduce la Isus Cristos pentru mântu-
ire (Romani 10:17; Iacov 1.18; 1 Petru 1:23).
> Cuvântul lui Dumnezeu sfinţeşte şi dă creştere în neprihănire
(!Petru2:2;Ioan 17:17).
Dumnezeu a promis binecuvântări în urma predării Cuvântului Lui.
Dumnezeu nu a promis să binecuvânteze altceva decât Cuvântul Lui.
„Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară ăn ceruri şi nu se mai îri'
torc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru
ca să dea sămânţă sămănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cu-
vântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va
face voiaMea şi va împlini planurile Mele" (Isaia55:10,11).
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul
lui Cristos" (Romani 10:17).
Prin urmare, este vital ca prezentarea lecţiei biblice să fie într-adevăr
o lecţie biblică cu explicare, clarificare şi aplicare a ceea ce Biblia spune
şi ne învaţă. O lecţie biblică are ca bază o povestire biblică. Naraţiunea
povestirii, aşa cum este prezentată în pasajul biblic, păstrează atenţia co-
piilor şi în acelaşi timp învăţătorul foloseşte această naraţiune pentru a
preda adevărurile biblice conţinute în ea sau sugerate de ea.
Sunt mulţumit pentru că Child Evangelism Fellowship şi misiunea cu
care lucrez au pus întotdeauna accent pe Cuvântul lui Dumnezeu în
predare şi-n literatură. învăţătorii noştri, scriitorii noştri au fost întotdea-
una conştienţi de necesitatea expunerii Cuvântului lui Dumnezeu, apoi
au aşteptat şi s-au rugat ca Dumnezeu să lucreze pe baza Cuvântului Lui
şi aceasta a fost baza misiunii CEF de-a lungul anilor în toată lumea.
Din nefericire, mulţi alţii care lucrează cu copiii astăzi au renunţat la
acest principiu. în loc să predea Cuvântul lui Dumnezeu, programele lor
de predare constau mai mult în povestiri, lucru de mână, jocuri şi alte ac-
tivităţi. Dumnezeu a promis însă că va binecuvânta doar Cuvântul Lui.
Când eram un tânăr evanghelist pentru copii m-a preocupat această
problemă. Prezentam mesajul Evangheliei copiilor folosind anumite
povestiri ca „Butoiul lui Barney", „Băiatul şi hainele", „Broscuţa ne-
bună" . Erau povestiri frumoase şi copiii le ascultau cu atenţie. Erau
legate de învăţăturile biblice şi conţineau mesajul Evangheliei clar. Dar
Cum să predai lecţii biblice copiilor 35
nu era o prezentare, o expunere a Cuvântului lui Dumnezeu. Mi-am dat
seama că eu nu predam Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa că m-am decis să
nu mai folosesc astfel de povestiri ca bază a prezentării Evangheliei. Am
început să folosesc ca bază povestirile biblice. Am observat imediat:
copiii ascultau la fel de bine şi aceste povestiri şi ştiam că mă bazezpe
Cuvântul lui Dumnezeu şi pe promisiunea lui Dumnezeu - că EL ÎŞI
VA BINECUVÂNTA CUVÂNTUL.
Desigur, folosesc şi acum alte povestiri ca cele menţionate mai sus,
dar le folosesc doar ca ilustraţii, şi nu ca inima, ca baza prezentării
lecţiei.
înţelegerea mesajului
Este un mare ajutor pentru învăţător, să înţeleagă ce adevăruri trebuie
să caute în pasaj, să înţeleagă pe ce se bazează lecţia biblică. O minte an-
trenată vede ceea ce o minte neantrenată nu poate să vadă. De aceea, este
important pentru învăţător să înţeleagă clar ce este mesajul mântuirii, să
înţeleagă clar care sunt nevoile copiilor mântuiţi şi cum poate să răspun-
dă acestor nevoi.Prin urmare, el trebuie să înţeleagă şi să aplice princi-
piul ORGANIZĂRII, aşa cum a fost prezentat în capitolul 10 al cărţii
mele, „Principiile predării", şi să îşi dezvolte un mod de abordare
organizat atât în pregătire cât şi în prezentare.
Predarea eficientă cere o gândire logică în pregătire şi o predare
logică înprezentare.
Este important în mod deosebit să ai o înţelegere clară a ceea ce în-
seamnă mesajul mântuirii.
>■ Evanghelia include învăţături despre Dumnezeu.
/ El este Creatorul (Fapte 17:24-29)
/ El ne-a vorbit prin Cuvântul Lui (1 Corinteni 15:3,4)
• El este sfânt şi drept (Fapte 17:31)
/ El este dragoste (Ioan 3:16)
>■ Evanghelia include învăţături despre păcat: rădăcinile lui, roadă lui
şi consecinţele lui.
/ Păcatul înseamnă neascultare de Dumnezeu (1 Ioan 4:2)
• Păcatul trebuie pedepsit (Romani 6:23)
36 Secţiunea I-Capitolul 9
Cum să predai lecţii biblice copiilor 37
/ Suntem păcătoşi prin natura noastră (Efeseni 2:3)
/ S untem păcătoşi prin ceea ce facem (Iacov 2:10)
>- Evanghelia include învăţături despre Isus Cristos
/ Persoana Lui
• El este un om desăvârşit (Evrei 7:24-26)
• El este Dumnezeu Fiul (Fapte 9:20)
/ Lucrarea Lui
• El a trăit fără păcat (1 Ioan 3:5)
• El a murit pentru păcatele noastre (1 Corinteni 15:3)
• El a înviat (1 Corinteni 15:4)
• El S-a înălţat (Fapte 5:31)
>- Evanghelia include învăţături despre calea mântuirii
/ Invitaţia lui Isus Cristos (Ioan 6:37)
/ Răspunsul omului:
• Să se pocăiască (Fapte 2:38)
• Să creadă în Isus Cristos (Fapte 16:31)
/ Rezultatul
• Justificare (Fapte 13:39)- iertarea tuturor păcatelor
• Regenerare (2 Corinteni 5:17) - o nouă natură
Este important să înţelegem şi care sunt nevoile de bază ale copiilor
mântuiţi şi să căutăm ocazii în prezentarea lecţiei biblice să răspundem
acestor nevoi. Iată câteva dintre aceste nevoi:
>■ Siguranţa mântuirii
>• Practicarea rugăciunii
V înţelegerea inspiraţiei Scripturii
>■ Principiile unei vieţi creştine
>■ Ce să faci când păcătuieşti ca şi creştin
>- O bună cunoaştere a doctrinelor biblice
>■ Cum să mărturiseşti altora
>■ înţelegerea divinităţii lui Cristos
>■ îndemnuri pentru participare şi închinare într-o biserică biblică
Prezentarea mesajului
Este esenţial ca cei cărora le predai (copiii) să asculte ceea ce le pre-
dai. Ceea ce se spune şi se predă va fi fără valoare atunci când copiii nici
măcar nu îi acordă atenţie. Iată de ce principiul ATRACŢIEI explicat în
capitolul 16 al cărţii „Principiilepredării" este atât de important.
„Predarea eficientă cere o persoană atractivă care să prezinte un
mesaj atractiv, într-un mod atractiv."
Copiii vor asculta dacă Cuvântul lui Dumnezeu, care este un mesaj
atractiv, este predat de o persoană atractivă, într-un mod atractiv.
Dacă se va urmări şi realizarea celorlalte principii ale predării, despre
care am vorbit în această carte, atunci lecţia biblică va fi o lecţie atractivă,
uşor de urmărit de către copii. De exemplu, dacă adevărul biblic predat
este ilustrat bine, dacă este explicat simplu, cu grijă, atunci învăţătorul
va avea atenţie din partea copiilor.
Aceasta nu înseamnă că predarea trebuie să devină un divertisment.
Din nefericire există şi tipuri de prezentări de lecţie biblică ce seamănă
mai mult cu circul sau teatrul, în care învăţătorul devine un comic sau un
clovn şi dorim să evităm lucrul acesta.
în timpul pregătirii lecţiei, învăţătorul ar trebui să-şi pună întrebarea:
„Vor asculta copiii această lecţie?" „Va fi atractivă pentru ei?"
Varietate în mesaj
încercaţi să evitaţi repetarea aceluiaş tipar lecţie de lecţie, folosirea
aceloraşi adevăruri, aceloraşi cuvinte, prezentarea lor în acelaşi moment
pe parcursul lecţiei biblice. Acest tip de lecţie va duce la „deconectarea
copiilor". Ei cunosc ceea ce urmează. Au auzit totul înainte. Drept
urmare, nu vor mai asculta.
Iată de ce am inclus principiul VARIAŢIEI în cartea „Principiile
predării" în capitolul 19:
„Predarea eficientă evită monotonia în metodologie şi abordare."
Simt că lipsa variaţiei a fost o deficienţă majoră în felul de prezentare
al lecţiei biblice cu 6 sau 8 puncte, pe care l-am folosit cu ani în urmă, stil
pe care l-am predat şi altor lucrători cu copiii, şi la care m-am referit deja
de câteva ori. Am explicat că, conform acestei metode de predare, fieca-
re lecţie trebuia să includă aceleaşi şase adevăruri ale evangheliei, folo-
sind aceleaşi cuvinte de bază. Prin urmare, era o mare similitudine de la
lecţie la lecţie. Aceleaşi adevăruri ale Evangheliei erau prezentate lecţie
38 Secţiunea I - Capitolul 9
de lecţie, iar alte adevăruri ale Evangheliei erau omise. Adevărurile erau
prezentate de mai multe ori în aceeaşi lecţie.
Cred că „metoda adevărului central" de prezentare a lecţiei biblice pe
care am prezentat-o într-un capitol anterior şi pe care o voi explica mai
în detaliu în următoarele capitole, aduce mai multă varietate în lecţie.
Adevărul central diferă de la o lecţie la alta, şi dacă fiecare adevăr este
aplicat la viaţa copiilor înt-un mod normal şi natural, aplicaţiile vor varia
într-o anumită măsură. Vor fi anumite lucruri care vor rămâne „constan-
te". Aceste „constante" sunt de fapt câteva adevăruri cheie, adevăruri pe
care trebuie să le prezentăm în predare, periodic. De exemplu: moartea
lui Isus Cristos pe cruce, învierea Lui, mântuirea prin credinţă. Uneori
aceste adevăruri pot fi prezentate şi ca adevăr central. în altă lecţie, unul
sau mai multe din aceste adevăruri pot fi menţionate într-o bună explica-
re a adevărului central sau aplicarea unui alt adevăr central.
Bucuria prezentării
Mai este un punct pe care aş dori să-1 menţionez în legătură cu pre-
zentarea lecţiei biblice. Acestea sunt principii pe care trebuie să le studiem
şi să le aplicăm mesajului şi metodelor de predare şi ar trebui să facem
lucrul acesta în mod constant. Am prezentat aceste principii şi le-am
examinat. Cred că predarea unei lecţii biblice ar trebui să fie o experienţă
de bucurie, nu ceva care să ne îngrijoreze sau să ne întristeze. Predarea
lecţiei biblice este un eveniment pe care trebuie să îl aşteptăm, şi dacă
noi ne bucurăm în el, şi copiii se vor bucura.
Cred că, cu cât vei înţelege şi vei aplica mai mult aceste principii ale
predării, cu atât mai mult te vei bucura predând lecţia biblică. Copiii te
vor asculta cu atenţie şi vei fi încurajat să îţi faci lucrarea mai bine decât
ai visat vreodată.
Nimeni nu este perfect. Cu toţii facem greşeli. Nu dorim ca prezenta-
rea lecţiei biblice să fie atât de rigidă şi de legalistă, încât să devină o
povară pentru tine şi pentru copii. Aceasta ar fi dezastruos.
Concluzie
> O lecţie biblică are ca temelie predarea Bibliei, Cuvântul lui
Dumnezeu.
> Predarea unei lecţii biblice cere înţelegerea adevărurilor de bază
ale Bibliei, astfel încât ştim ce urmărim atunci când pregătim lecţia.
> Copiii vor asculta cu atenţie atunci când lecţia biblică va fi preda-
tă într-un mod atractiv.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 39
>- Monotonia, repetiţia şi plictiseala ar trebui să lipsească din lecţii-
le noastre.
întrebări
> Predau eu într-adevăr, Cuvântul lui
Dumnezeu?
> Sunt eu bine organizat în pregătire
şi prezentare?
v Este modul meu de predare atrac-
tiv şi interesant?
> Este prezentarea lecţiei biblice
variată?
40 Secţiunea I - Capitolul 10
Cum să predai lecţii biblice copiilor 41
Capitolul 10:
Ezra - un bun învăţător
Este bine ca noi, ca învăţători, să avem un model, un exemplu, şi să ne
modelăm lucrarea de predare conform acestui exemplu. Iată de ce
am inclus în capitolul 21 al cărţii „Principiile predării", principiul
IMITĂRII.
„Predarea eficientă cere şi găsirea celui mai bun exemplu de în-
văţător şi apoi imitarea lui."
Pentru noi, ca învăţători, exemplul perfect, desăvârşit, este Domnul
Isus Cristos însuşi, aşa cum am arătat şi în cartea menţionată mai sus. Dar
este bine să găsim şi o persoană ca noi, cu aceleaşi neîmpliniri omeneşti
şi să vedem ce putem învăţa din lucrarea de învăţător a acelei persoane.
Cred că Ezra este unul dintre cei mai proeminenţi învăţători din Ve-
chiul Testament.
Copiii lui Israel (în mod deosebit triburile lui Iuda şi Beniamin) au
fost luaţi în robie în Babilon în anul 610 î. Cr. întoarcerea în ţara lor, ţara
promisă, a avut loc în trei etape:
^ >^Zorobabel a condus primul grup înapoi în anul 537 î.Cr. Slujba lor
-# a fost să reconstruiască Templul, şi acesta a fost terminat în anul
516 î.Cr.
>- După 50 de ani, Ezra a condus un a doilea grup înapoi în ţară în anul
457 î.Cr. Slujba lui era să rezolve problemele care apăruseră în Ie-
rusalim şi să facă o reformă a întregului sistem. Ezra a locuit în Ie-
rusalim timp de 25 de ani, şi prezenţa şi influenţa lui în Ierusalim
au pregătit sosirea şi aşezarea celui de-al treilea grup.
>■ In anul 444 î.Cr. Neemia a condus un al treilea grup în Ierusalim.
Neemia a reconstruit zidurile cetăţii.
Zorobabel a fost omul care a condus munca.
Neemia a fost omul care a construit zidurile.
Ezra a fost omul care a învăţat Cuvântul.
Responsabilitatea lui Ezra era să înveţe pe poporul aşezat acum în
Ţara Promisă Cuvântul lui Dumnezeu şi să-1 ajute să trăiască conform
acestui Cuvânt.
Omul Ezra
Ezra scrie despre el însuşi într-un mod foarte scurt în Ezra 7:10: o
descriere cu patru puncte care ne arată nouă, ca învăţători, care ar trebui
să fie şi scopul nostru pentru viaţa personală.
„Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea
Domnului şi să-i înveţe pe oameni, în mijlocul lui Israel, legile şi poruncile"
(Ezra 7:10).
v El a avut o inimă pregătită
„ Căci Ezra îşi pusese inima..."
Traducerile mai noi spun: „Ezra se devotase, se consacrase." învă-
ţătura lui Ezra avea la bază relaţia lui personală cu Dumnezeu; mai
presus de relaţia lui cu oamenii, mai presus de nevoile lor, mai pre-
sus de relaţia lui cu Cuvântul lui Dumnezeu, care era baza lucrării.
în mod similar, lucrarea noastră de predare trebuie să
aibă ca temelie relaţia noastră cu Dumnezeu, relaţia
noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu, relaţia noastră cu
copiii şi consacrarea noastră faţă de cele de mai sus.
>■ El a studiat Legea Domnului
„Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească Cuvântul Domnului..."
Traducerile mai noi spun: „Ezra se devotase studiului Cuvântului
lui Dumnezeu". Pentru Ezra, Legea lui Dumnezeu era centrul vie-
ţii lui. El era sigur că acesta era cel mai important lucru pe care îl
putea învăţa, pe care-1 putea spune altcuiva, aşa că el a citit Cuvân-
tul lui Dumnezeu, 1-a studiat, şi 1-a aplicat în viaţa lui. întreaga lui
viaţă şi personalitate au fost modelate şi formate prin Cuvântul lui
Dumnezeu. Ezra 7:6 îl descriu pe Ezra ca un scrib sau un învăţător
talentat care cunoştea legea lui Moise şi un astfel de talent cere
mult studiu şi multă muncă.
42 Secţiunea I - Capitolul 10
Cum să predai lecţii biblice copiilor 43
Dacă dorim să fim eficienţi în predare, trebuie să fim
persoane care să studiem cu sârguinţă Cuvântul lui
Dumnezeu şi pe măsură ce studiem Cuvântul lui Dumne-
zeu să încercăm să îl aplicăm în vieţile noastre.
> Ezra căuta să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu
„Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea
Domnului..."
Ce a văzut şi ce a studiat în Cuvântul lui Dumnezeu, Ezra a încercat
să pună în practică.
Nu putem preda altora ceea ce noi înşine nu am înţeles şi
nu am aplicat. Nu este suficient să cunoşti Cuvântul lui
Dumnezeu. Trebuie să fim împlinitori ai Cuvântului şi să
trăim aşa cum ne spune Dumnezeu în Cuvânt.
>- A învăţat pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu
„Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea
Domnului şi să-i înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi
poruncile."
Dar acum Ezra a fost în situaţia să predea poporului legile şi porun-
cile, poporul la care fusese chemat. Şi Ezra a făcut lucrul acesta
într-un mod eficient.
Trebuie să studiem modul în care el a predat şi să apli-
căm aceasta în lucrarea noastră.
Lucrarea lui Ezra
Neemia în capitolul 8, versetele 1-8, ni-1 arată pe Ezra la lucru,
învăţând poporul.
„Când a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci
tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porţii
apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise,
dată de Domnul lui Israel. Şi preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării,
alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă. Era
întâia zi a lunii a şaptea. Ezra a citit în carte de dimineaţă până la ornează,
pe locul deschis dinaintea porţii apelor, în faţa bărbaţilor şi femeilor şi în
faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte
la citirea cărţii Legii. Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat
cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau Matitia, Şema, Anaia,
Vrie, Hilchia şi Maaseia, şi la stânga: Pedaia, Mişael, Malchia, Haşum,
Haşbadana, Zaharia şi Meşulam. Ezra a deschis cartea înaintea întregului
popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Şi când a deschis-o, tot popo-
rul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul cel mare, şi tot
poporul a răspuns ridicând mâinile: «Amin! Amin.'» Şi au plecat şi s-au
închinat înaintea Domnului, cu faţa la pământ, losua, Bani, Şerebia,
lamin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, îozabad,
Hanan, Pelaia şi Leviţii, lămureau poporului Legea şi fiecare stătea la locul
lui. Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, ca
să-i facă să înţeleagă ce citiseră" (Neemia 8:1-8).
Din acest pasaj putem învăţa câteva lecţii de mare ajutor pentru
lucrarea noastră.
>- Ezra a citit Cuvântul lui Dumnezeu
Poporul a cerut lui Ezra să aducă cartea Legii lui Moise, Cuvântul
lui Dumnezeu, şi el a făcut acest lucru. Apoi, în versetul 4, a în-
ceput să citească. Ezra a făcut aceasta dintr-un loc, de unde putea fi
văzut de fiecare şi a citit cu o voce clară, astfel încât fiecare din cei
prezenţi 1-a auzit (versetul 8).
Lucrarea noastră este lucrarea Cuvântului lui Dumne-
zeu. Slujba noastră nu este să-i întreţinem sau să-i ţinem
pe copii liniştiţi. Noi suntem chemaţi să prezentăm Cu-
vântul lui Dumnezeu copiilor într-un mod cât se poate de
clar şi într-un limbaj potrivit lor.
Noi nu trebuie să citim porţiuni lungi de Scriptură ore în
şir, ca Ezra, pentru că timpul de atenţie al copiilor este li-
mitat. Dar Cuvântul Scripturilor trebuie să fie prezent în
lucrarea noastră cât de mult posibil prin citarea de ver-
sete biblice, prin încurajarea copiilor să înveţe versete
biblice pe de rost.
44 Secţiunea I - Capitolul 10
Cum să predai lecţii biblice copiilor 45
> Cuvântul lui Dumnezeu a fost respectat
Atunci când Ezra a deschis Cuvântul lui Dumnezeu, toţi s-au ridi-
cat în picioare. Ezra s-a rugat şi a cerut Domnului să binecuvânteze
Cuvântul şi oamenii s-au aplecat şi s-au închinat lui Dumnezeu la
vederea Cuvântului Său şi au ascultat acest Cuvânt.
Noi nu cerem copiilor, de obicei, să se ridice atunci când
deschidem Bibliile să citim Cuvântul lui Dumnezeu, nici
nu ne aşteptăm ca ei să cadă în genunchi să se închine lui
Dumnezeu, în timp ce noi stăm şi vorbim, dar este aici un
principiu de bază care se aplică şi misiunii noastre. Dorim
ca şi ei să respecte Cuvântul lui Dumnezeu, să aprecieze
faptul că Dumnezeu le vorbeşte şi astăzi prin Cuvânt.
Iată de ce trebuie să ne examinăm metodele de predare,
să fim siguri că metoda de predare este în deplină con-
cordanţă cu mesajul. Un mod de abordare fantezist, umo-
rist al Cuvântului lui Dumnezeu va duce de multe ori la o
lipsă de respect atât din partea învăţătorului, cât şi a co-
piilor şi poate contrazice mesajul ce dorim să-l prezentăm.
> Cuvântul lui Dumnezeu a fost explicat
Este foarte important să ne dăm seama de faptul că Ezra a făcut mai
mult decât să citească Cuvântul lui Dumnezeu. în versetul 8 citim
că el şi ceilalţi arătau înţelesul celor citite, ca să-i facă pe ceilalţi să
înţeleagă ceea ce citiseră.
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie înţeles pentru ca să aibă
putere în inima omului. Cuvântul înţeles este menţionat de şase ori
în acest capitol, în versetele 2, 3, 7, 8, 12,13 şi Ezra a explicat po-
porului ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. în această lucrare el
a fost ajutat de treisprezece leviţi, care probabil se amestecau în
popor şi când erau momente de pauză răspundeau întrebărilor de-
spre ceea ce citiseră şi spuneau poporului cum să aplice ce au auzit
în viaţa lor. în felul acesta era un echilibru între proclamarea publi-
că a Cuvântului lui Dumnezeu, proclamarea în faţa unui grup mare
şi aplicaţia personală pentru grupuri mai mici.
Trebuie să accentuez din nou faptul că noi, ca învăţători,
trebuie să învăţăm Cuvântul lui Dumnezeu. Este răspun-
derea noastră să explicăm înţelesul pasajului din care
citim, să ajutăm copiii să înţeleagă clar ce înseamnă pa-
sajul citit. Acest lucru cere timp şi efort, dar trebuie să
facem lucrul acesta.
> Cuvântul lui Dumnezeu a fost aplicat
în versetele ce urmează putem vedea rezultatul lucrării lui Ezra:
/ poporul s-a închinat (versetul 6)
/ poporul a împlinit cele spuse în Cuvântul lui Dumnezeu
(versetele 14-18)
/ poporul a bocit şi a plâns (versetul 9b)
/ poporul s-a bucurat în Cuvântul Lui(versetele 10-12)
Atunci când noi predăm Cuvântul lui Dumnezeu copiilor şi când
îi ajutăm să înţeleagă, le explicăm şi faptul că rezultatele aces-
tei învăţături se vor vedea în viaţa lor şi dorim ca ei să aplice
Cuvântul lui Dumnezeu cu grijă, într-un mod concret şi practic.
Concluzie
Trebuie să ne găsim un învăţător pe care să-l luăm ca model pentru
noi şi să ne modelăm lucrarea după acest model.
întrebare
Am aplicat în lucrarea mea lecţiile
pe care le-am învăţat din modul de
predare al Domnului Isus, sau al lui
Ezra sau al unui alt învăţător dăruit?

A
46 Secţiunea I - Capitolul 11
Cum să predai lecţii biblice copiilor 47
Capitolul 11:
Nu îţi arunca rechizitele de student
Prima responsabilitate a unui învăţător este să înveţe şi nu să predea.
Un învăţător bun şi eficient învaţă întotdeauna. El sau ea caută
întotdeauna să înveţe moduri mai bune de a preda. El ştie că una din cele
mai bune căi pentru o predare eficientă este să studieze, să înţeleagă şi să
pună în practică principiile predării (principii ca cele pe care le-am pre-
zentat în capitolele anterioare).
Recapitulare principii
Este bine să urmăreşti aceste principii şi să le aplici în predarea lecţiei
biblice.
> Scopul lecţiei biblice este să îi învăţăm. Nu dorim doar să le
spunem o povestire sau să enunţăm unul sau mai multe adevă-
ruri (capitolul 3).
> Adevărul predat trebuie să fie explicat cu grijă (capitolul 4).
> Cuvintele şi conceptele folosite în explicaţie trebuie să fie
simple şi pe înţelesul copiilor (capitolul 5).
> Adevărul trebuie repetat de câteva ori pentru a fi înţeles, dar
nu o repetiţie searbădă a câtorva cuvinte fără o explicaţie (ca-
pitolul 5).
> Este bine ca adevărul să fie ilustrat într-un mod clar printr-o
ilustraţie scurtă, printr-o povestire scurtă sau prin prezentarea
unui incident care aruncă o anumită lumină asupra adevărului
(capitolul 5).
> învăţătorul ar trebui să-şi concentreze atenţia asupra predării
unui singur adevăr şi nu să încerce să predea prea mult (capi-
tolul 6).
> Lecţia ar trebui să fie un tot unitar în jurul unui adevăr central
(capitolul 7).
> Lecţia ar trebui să includă aplicaţii ale adevărului central care
a fost predat, aplicaţii pentru copiii mântuiţi şi pentru copiii
nemântuiţi (capitolul 8).
>■ Lecţia biblică are ca temelie predarea Bibliei, Cuvântul lui
Dumnezeu (capitolul 9).
> Predarea unei lecţii biblice înseamnă înţelegerea adevărurilor
de bază ale Bibliei (capitolul 9).
> Copiii ascultă mai bine atunci când o lecţie biblică este predată
într-un mod atractiv (capitolul 9).
> Monotonia, plictiseala şi repetiţia searbădă a aceloraşi cuvinte
trebuie evitate în lecţiile noastre (capitolul 9).
> Trebuie să ne modelăm modul de predare şi să învăţăm de la în-
văţători dăruiţi şi eficienţi (capitolul 10).
Examinează-ţi modul de predare
Vă îndemn acum, după ce aţi citit aceste pagini, să vă examinaţi mo-
dul în care aţi predat până acum lecţiile biblice. Examinarea vă va ajuta să
vedeţi dacă sunt anumite părţi slabe în metodele şi mesajul folosit şi veţi
48 Secţiunea I - Capitolul 11
evalua predarea după modul de aplicare a acestor principii ale predării.
Vă rog completaţi chestionarul din următoarele două pagini în mod
corect şi obiectiv. Puteţi ruga şi pe altcineva, de exemplu un alt lucrător
cu care lucraţi, care vă cunoaşte modul de predare, să vă ajute la com-
pletarea acestui test, el să completeze separat chestionarul şi să vi-1 dea.
Numele întrebare ce vă ajută Eficienţa Grad de
principiului să recunoaşteţi acestuia folosire
aplicarea în lecţia biblică de la unu
principiului menţionat (scrie un X în Ia zece:
una din ?/10
coloane)
Bin Sufic Insufi
e ient cient
Definire A fost adevărul predat
sau doar menţionat?
Explicare A fost adevărul predat
conştiincios şi bine
predat?
Simplificare Au fost limbajul şi
concep-
ţiile prezentate clar şi pe
înţelesul copiilor?
Repetiţie A existat o repetare
frecventă,
dar variată a adevărului
predat?
Ilustrare Au existat ilustraţii clare
şi
relevante, imagini ale
adevărului?
Concentrare A fost predat un singur
adevăr
şi nu mai multe?
Informare A fost lecţia unitară în
jurul
unui adevăr?
Aplicaţie A fost foarte clar pentru
ambele grupuri de copii
cum
pot să răspundă la acest
adevăr?
0 bună A fost lecţia expunerea
temelie unui
(conţinut verset biblic, a unui
biblic) pasaj
sau a unui adevăr?
Organizare Au existat dovezi ale
unei
înţelegeri clare şi
ordonate
a adevărului de către
învăţător?
Cum să predai lecţii biblice copiilor 49
Numele întrebare ce vă ajută Eficienţa Grad de
principiului să recunoaşteţi acestuia folosire
aplicarea în lecţia biblică de la
principiului menţionat (scrie un X în unu
una din coloane) la zece:
Bin Sufic Insufi ?/10
e ient cient
Atracţie A fost lecţia interesantă
şi uşor
de urmărit?
Variaţie Au fost evitate
plictiseala şi
monotonia, în special în
comparaţie cu alte
lecţii?
Iniţiativă A existat o dovadă că
am învăţat
de la cineva care a fost
mai
experimentat şi mai
capabil?
Vă îndemn să lucraţi în continuare la finisarea principiilor la care aţi
pus un X în prima coloană. Pentru principiile la care aţi pus un X în a
doua coloană trebuie să mai învăţaţi, iar pentru principiile la care aţi pus
un X în a treia coloană vă îndemn să munciţi mult.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 51

SECŢIUNEA 2
AR TREBUI SĂ GĂSIM
CEA MAI BUNĂ
METODĂ DE PREZENTARE
A LECŢIEI BIBLICE
Pornind de la principiile predării pe care le-am stu-
diat deja, acum suntem gata să mergem mai departe
şi sa găsim, să schiţăm, să înţelegem, să explicăm şi
să învăţăm cum putem prezenta o lecţie biblică,
preda un mesaj şi folosi metode care vor fi în con-
cordanţă cu toate aceste principii.
52 Secţiunea II - Capitolul 12
Cum să predai lecţii biblice copiilor 53
Capitolul 12:
Inţelege-ţi responsabilitatea
Rezumatul capitolului
1. înţelege nevoile copiilor.
2. înţelege puterea Cuvântului lui Dumnezeu.
3. înţelege cele două responsabilităţi ale tale.
4. înţelege ce înseamnă să evanghelizezi.
5. înţelege ce înseamnă să hrăneşti.
Dumnezeu te-a chemat pe tine, ca învăţător al Cuvântului lui Dumne-
zeu, să răspunzi nevoilor spirituale ale băieţilor şi fetiţelor. Vom vedea
în capitolele următoare cum poţi face lucrul acesta. înainte de toate însă,
este necesar să înţelegi clar câteva lucruri importante care îţi vor afecta
în mod vital misiunea de predare.
înţelege nevoile copiilor
Este foarte important ca tu să înţelegi din Cuvântul lui Dumnezeu
faptul că sunt două grupuri de copii şi că fiecare grup are nevoi specifice:
>• în primul rând sunt copii care nu au crezut în Isus Cristos ca Dom-
nul şi Mântuitorul lor. Biblia ne spune foarte clar care este situaţia
' * acestor copii fără Cristos.
Ei sunt născuţi cu o natură păcătoasă (Psalmul 51:5). Ei rătăcesc
(Isaia 53:6, Matei 18:12,13). Ei sunt pierduţi din punct de vedere al
poziţiei (Matei 18:11). Păcatele lor îi despart de Dumnezeu.
Aceşti copii sunt morţi din punct de vedere spiritual (Efeseni 2:1),
orbi din punct de vedere spiritual (Efeseni 4:4) şi sunt sub stăpâni-
rea şi puterea păcatului (Romani 6:17). Dacă au ajuns la vârsta res-
ponsabilităţii şi a înţelegerii şi nu L-au primit pe Domnul Isus Cris-
tos, ei sunt vinovaţi înaintea lui Dumnezeu (Romani 3:19) şi dacă
mor în această situaţie vor fi pierduţi pentru totdeauna (Ioan 3:36).
Aceşti copii au nevoie de Isus Cristos ca Mântuitor (Luca 19:10).
>■ în al doilea rând, există în grup copii care au crezut în Isus Cristos
ca Domnul şi Mântuitorul lor. Biblia ne învaţă că aceşti micuţi pot
crede în Isus Cristos ca Mântuitor (Matei 18:6). Atunci când ei fac
lucrul acesta, Domnul le dă viaţă spirituală (Ioan 6:47), vedere spi-
rituală (Fapte 26:18), iertarea tuturor păcatelor (Efeseni 1:7), locu-
irea Duhului Sfânt (Fapte 2:38), viaţa veşnică (Ioan 3:16). Doar
atunci ei sunt eliberaţi de sub puterea păcatului din viaţa lor (Ro-
mani 6:18) şi sunt schimbaţi, devin o făptură nouă (2 Corinteni 5:17).
Aceşti copii au nevoie de hrană spirituală, astfel încât să creas-
că spiritual (1 Petru 2:2).
înţelegerea puterii Cuvântului lui Dumnezeu
Atunci când înţelegi şi recunoşti aceste nevoi ale copiilor, poate îţi
pui întrebarea: „Cum aş putea să răspund acestor nevoi?" Lucrarea cu
copiii pare imposibilă şi aşa este din punct de vedere omenesc.
Dar Dumnezeu nu te-a trimis la lucru cu mâinile goale. Dumnezeu ţi-a
dat Ceva ce are puterea; Duhul Sfânt lucrează pentru a salva copiii ne-
mântuiţi şi pentru a ajuta copiii mântuiţi să crească. Dumnezeu ţi-a dat
Cuvântul Lui, Biblia şi Dumnezeu te-a chemat (Efeseni 4:11,12) să pre-
dai acest Cuvânt copiilor (Deuteronom 6:7a; Deuteronom 31:12,13;
Psalm 78:5; Matei 28:19-20; 2 Timotei 3:16).
Am văzut deja că Domnul a promis că va binecuvânta predarea cu
credincioşie a Cuvântului Lui şi va folosi această predare în inimile şi în
vieţile copiilor.
„Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai
întorc înapoi, ci udă pământul şi-lfac să rodească şi să odrăslească, pentru
ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi
Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci
va face voia Mea şi va împlini planurile Mele" (Isaia 55:10-11).
Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Lui pentru a realiza şapte rezultate în
inimile celor care-L ascultă, îl înţeleg şi cred în El. Acestea sunt menţio-
nate în 2 Timotei 3:15-17:
„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea
care duce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus. Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să
dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desă-
vârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună".
Aceste versete, pe care le-am citit şi într-un capitol anterior, ne arată
că Cuvântul lui Dumnezeu este dat:
>■ Pentru mântuire
> Pentru doctrină
54 Secţiunea II - Capitolul 12
> Pentru mustrare - comportament.
> Pentru îndreptare - doctrină
>■ Pentru instruire, dreptate, neprihănire.
>- Pentru echiparea, pregătirea copilului pentru toate faptele bune
înţelege-ţi cele două responsabilităţi
Prin urmare, tu, ca învăţător al Cuvântului lui Dumnezeu, ai două
responsabilităţi şi două scopuri:
> în primul rând, Dumnezeu doreşte ca tu să evanghelizezi copiii ca-
re nu sunt mântuiţi. Trebuie, deci, ca fiecare dintre ei să creadă în
Domnul Isus Cristos ca Domnul şi Mântuitorul lor şi vei face din
aceasta scopul rugăciunilor tale pentru ei şi scopul predării. Cu alte
cuvinte, vei fi un pescar, vei pescui copiii care nu sunt mântuiţi.
Rolul tău primar este cel al unui evanghelist şi doreşti să aplici
Cuvântul lui Dumnezeu copiilor nemântuiţi pentru a-i îndemna şi
a-i ajuta să creadă în Isus Cristos ca Domnul şi Mântuitorul lor.
Domnul Isus 1-a chemat pe Simon Petru să fie un astfel de pescar:
„Urmează'Mă şi te voi face pescar de oameni" (Matei 4:19).
> A doua răspundere este să hrăneşti copiii care sunt mântuiţi. Do-
reşti ca aceşti copii să crească spiritual, aşa că vei aplica predarea
Cuvântului lui Dumnezeu situaţiilor din viaţa lor, astfel încât re-
zultatul să fie creşterea spirituală. Domnul Isus 1-a chemat pe Petru
la trei ani după prima chemare să fie un păstor. „Paşte mieluşeii Mei
... paşte oiţele Mele ... paşte oile Mele" (Ioan 21:15-17).
*Fiecare învăţător şi lucrător cu copiii are, prin urmare, două misiuni
şi două responsabilităţi:
> să pescuiască (să evanghelizeze)
> să hrănească (să edifice)
Eşti chemat să predai copiilor cu cârligul (ca un pescar) şi cu toiagul
(ca un păstor).
înţelege ce înseamnă să evanghelizezi
Atunci când predai Cuvântul lui Dumnezeu copiilor, vei folosi acest
Cuvânt să evanghelizezi copiii care nu sunt mântuiţi. Persoana care
evanghelizează copiii trebuie să cunoască cinci responsabilităţi de bază:
Cum să predai lecţii biblice copiilor 55
>• Trebuie să predai copiilor adevărurile Evangheliei. Câteva din
aceste adevăruri sunt:
/ Dumnezeu este sfânt şi iubeşte pe păcătoşi.
/ Ei sunt păcătoşi şi despărţiţi de Dumnezeu.
/ Isus Cristos a murit şi a luat pedeapsa pentru păcatele lor.
/ Isus Cristos a înviat din morţi şi este Domnul Domnilor.
/ Ei trebuie să fie gata să se întoarcă din păcatele lor.
/ Ei trebuie să creadă în Isus Cristos ca Domnul şi Mântuitorul lor.
/ Dacă vor face lucrul acesta, toate păcatele lor vor fi iertate.
Dumnezeu îi va îmbrăca cu haina neprihănirii prin Isus Cristos
şi vor fi făpturi noi.
Nu poţi preda toate aceste adevăruri într-o singură lecţie biblică,
dar atunci când predai unul din ele, le poţi menţiona şi pe cele care
vor fi de ajutor în predarea şi aplicarea acelui adevăr.
>• în mesajul prezentat, este bine să îndemni copiii să creadă în Isus
Cristos ca Mântuitorul lor. Este bine să li se arate mai întâi faptul
că, dacă vor face aceasta, toate păcatele lor vor fi iertate; în al doi-
lea rând se vor naşte din nou şi vor avea o nouă natură. Este bine să
te rogi ca aceşti copii să răspundă invitaţiei din toată inima. Poţi
face lucrul acesta în timpul întâlnirii cu copiii sau după aceea, dar
este bine să spui copiilor foarte clar că nu este nevoie de un răspuns
fizic pentru a veni la Cristos sau a crede în El.
>- Trebuie să te pui la dispoziţia copiilor. Este bine ca ei să cunoască
faptul că eşti la dispoziţia lor, pentru acei copii care doresc şi au
nevoie de ajutorul tău personal pentru a veni la Cristos.
>- Trebuie să-ţi faci timp să consiliezi, să sfătuieşti, să conduci la Isus
Cristos orice copil nemântuit care vine la tine la încheierea întâl-
nirii şi care cere ajutor pentru a şti cum să creadă în Isus Cristos.
> Trebuie să te rogi pentru fiecare dintre copiii nemântuiţi, să te rogi
ca ei să creadă în Isus Cristos ca Mântuitor al lor. Roagă-te pentru
ei personal, pe nume, în timpul tău zilnic de părtăşie.
Nu este bine să obligi copiii în vreun fel să răspundă Evangheliei. Tu
poţi preda, îi poţi îndemna, ajuta, te poţi ruga pentru ei, dar Duhul Sfânt
este Cel care aduce pe copii la Cristos şi nu încerca să faci lucrarea Lui.
înţelege ce înseamnă să hrăneşti
Atunci când predai Cuvântul lui Dumnezeu copiilor, doreşti să folo-
seşti acest Cuvânt pentru a hrăni copiii mântuiţi, pentru a-i ajuta să
56 Secţiunea II - Capitolul 12
Cum să predai lecţii biblice copiilor 57
crească. Cu alte cuvinte, vei avea şi o lucrare de creştere, de ucenicizare,
lucrare dedicată acestor copii.
Această lucrare implică cinci responsabilităţi de bază:
>• Vei preda Cuvântul lui Dumnezeu acestor copii. Nu le vei spune
doar povestiri biblice. îi vei învăţa adevăruri biblice şi vei aplica
aceste adevăruri pentru situaţii concrete din viaţa lor. Trebuie să te
rogi ca şi copiii să aplice aceste adevăruri în viaţa lor.
>- îţi vei face timp pentru copiii mântuiţi, să vorbeşti cu ei personal,
individual, atunci când doresc şi au întrebări sau probleme.
>- Vei fi la dispoziţia lor să-i sfătuieşti, să vorbeşti cu acei copii care
vin la tine după întâlnire, pentru că au întrebări sau doresc să ceară
ajutorul.
>- Te vei ruga pentru fiecare dintre copiii mântuiţi în mod periodic şi
specific.
>■ Vei fi o bună mărturie şi un exemplu pentru ei prin viaţa creştină,
conduita şi vorbirea creştină.
(Mai multe informaţii despre conţinutul acestui capitol pot fi găsite în
alte cărţi din lista prezentată la începutul acestei cărţi).

Capitolul 13:
învaţă cum să spui o povestire
Rezumatul capitolului
1. Unele lecţii biblice au ca bază explicarea unui adevăr biblic
sau doctrină.
2. Cele mai multe lecţii biblice au ca bază o povestire biblică.
3. Trebuie să înveţi înainte de toate cum să spui o povestire
biblică.
4. Paşi preliminări în pregătirea unei povestiri biblice.
5. Povestirea biblică are nevoie de o structură.
6. Pregătirea începutului povestirii biblice.
7. Patru moduri de a începe o povestire biblică. Alege unul din-
tre ele: abordare directă, întrebare, o parte captivantă a
povestirii, o ilustraţie.
8. Schiţează succesiunea evenimentelor din povestirea biblică.
9. Alege punctul culminant.
10. Pregăteşte încheierea.
11. Scrie schiţa povestirii.
12. Principii de urmat în povestirea biblică.
13. Dar răspunderea ta este să predai o lecţie biblică!
Există două tipuri de bază de lecţii biblice:
> Lecţii biblice care au ca bază un adevăr biblic sau o doctrină
> Lecţii biblice care au ca bază un pasaj biblic, o povestire sau o
naraţiune
Lecţii biblice care au ca bază un adevăr biblic
Primul tip de lecţie biblică este lecţia care are ca punct de pornire un
adevăr biblic, adevăr pe care un învăţător doreşte să-1 explice, să-1 pre-
dea copiilor. El predă acest adevăr într-o serie de paşi logici, folosind
ilustraţii fie din Biblie, fie din viaţa modernă. De obicei, el foloseşte câ-
teva ilustraţii pentru a preda lecţia biblică, deoarece nu are o naraţiune,
care să constituie baza lecţiei şi care să dea continuitate şi să stârnească
interesul. Prin urmare, interesul este menţinut prin folosirea acestor
58 Secţiunea II - Capitolul 13
Cum să predai lecţii biblice copiilor 59
ilustraţii. Este important ca aceste ilustraţii să fie centrate în jurul
adevărului biblic pe care învăţătorul doreşte să-1 predea. Altfel, va apare
în lecţie lipsa de unitate şi continuitate.
învăţătorul care foloseşte un astfel de tip de lecţie va avea şi va folosi
un număr de planşe. Fiecare planşă va conţine o propoziţie cheie cu ex-
plicarea adevărului predat. Fiecare frază este însoţită de o imagine care
ilustrează cele spuse.
Acest tip de lecţie biblică este, prin urmare, o prezentare sistematică,
vizualizată, a unui adevăr doctrinar. Am prezentat aceasta cu mai multe
detalii în cartea „Cum să predai doctrine biblice copiilor". Dacă nu
aveţi un exemplar al acestei cărţi, o puteţi comanda la AMEC.
Noi, în cadrul lucrării de editare de manuale la Child Evangelism
Fellowship, am produs câteva serii de lecţii doctrinare, folosind această
metodă. Aceste cărţi sunt prezentate în lista de la începutul cărţii. Dacă
doriţi, le puteţi comanda la AMEC.
Lecţii biblice care au ca bază o povestire biblică
Sunt nişte lecţii biblice care au ca pornire o povestire sau o naraţiune,
un pasaj biblic. Acesta este cel mai întâlnit tip de lecţie biblică şi ne vom
concentra asupra lui, în continuare, în această carte.
Povestirea biblică este folosită ca bază pentru predarea unui adevăr şi
ea conţine şi naraţiunea care păstrează interesul copiilor pe parcursul în-
tregii lecţii.
Pentru că acest tip de lecţie biblică are ca bază povestirea unui is-
torisiri biblice, este necesar ca înainte de toate să înţelegem care
este cel mai bun mod de a spune o povestire, în mod deosebit o po-
vestire biblică. Cu toate că ştim cum să facem lucrul acesta, vom
învăţa cum să construim lecţia biblică şi povestirea biblică.
învaţă cum să spui o povestire
Povestirea este una din cele mai bune şi eficiente metode, la înde-
mâna fiecărui învăţător. Metoda povestirii este la fel de eficientă pentru
învăţător cum este gealăul pentru un tâmplar. Nu contează cât de multe
sau cât de puţine unelte are un tâmplar în atelierul său, el trebuie să aibă
gealău. La fel tu, ca învăţător, trebuie să fii capabil să spui o povestire şi
să o spui bine.
Tuturor le plac povestirile, în special cele interesante şi bine spuse.
Copiilor le plac şi mai mult. Copiii iubesc povestirile. Ele stârnesc curio-
zitatea, stimulează imaginaţia, ajută copilul să afle motive. Povestirile
constituie hrana pentru memorie. Iată de ce, o lecţie biblică ce foloseşte
o povestire biblică, poate fi de mare ajutor, poate fi chiar fascinantă pen-
tru copii. Domnul Isus, Marele învăţător şi exemplul nostru, a folosit de-
seori povestirea ca metodă de a preda adevăruri divine. El este Marele
Povestitor.
în Biblie sunt multe exemple care ne arată puterea povestirilor; un
exemplu clasic este Natan, atunci când îl mustră pe împăratul David în
legătură cu Bat-Şeba (2 Samuel 12:1-6). Natan foloseşte o povestire
pentru a capta interesul împăratului, pentru a vorbi conştiinţei lui pentru
a-1 convinge de păcat. într-adevăr, o povestire bine spusă este o armă
puternică în mâinile unui învăţător creştin dedicat şi dăruit.
Povestitul este o artă care cere multă pregătire şi practică.
Pregătirea povestirii biblice
Atunci când pregăteşti povestirea este bine să parcurgi câţiva paşi
introductivi, pentru ca povestirea să fie spusă în mod eficient.
>■ Roagă-te şi cere călăuzirea şi ajutorul lui Dumnezeu.
> Citeşte pasajul din care este povestirea de câteva ori.
> Fă o listă a personajelor biblice din pasaj şi încearcă să-ţi imaginezi
cum arătau fiecare dintre ele.
> Meditează asupra evenimentelor din povestire în ordine cronologică.
>■ Dezvoltă scenariul povestirii.
> împarte povestirea în câteva fragmente.
>■ Creează în imaginaţia ta atmosfera şi decorul povestirii.
>• încearcă să înţelegi lucrurile care constituie povestirea.
/ Imaginează-ţi drumul, câmpiile, casele, oamenii, hainele,
atitudinile, etc.
/ Simte căldura sau frigul sau vântul, etc.
/ Simte mirosul florilor, al mării, etc.
/ Ascultă oamenii vorbind. încearcă să înţelegi zgomotul, sune-
tele din povestire.
/ încearcă să înţelegi sentimentele celor din povestire, în special
cele ale personajului principal. încearcă să vezi povestirea prin
ochii personajului principal şi imaginează-ţi ce o fi gândit sau
simţit în diferite momente.
60 Secţiunea II - Capitolul 13
> Foloseşte-ţi imaginaţia, dar ai mare gijă, nu exagera. încearcă să
trăieşti povestirea şi să rămâi cât mai aproape de text.
>■ Acum eşti gata să începi să lucrezi la povestire.
Structura povestirii biblice
Un povestitor trebuie să aibă un plan. Planul este ca schiţa arhitec-
tului, ca harta pentru călător sau ca şi cartea de bucate pentru bucătar.
Planul îl ajută în prezentare. încearcă să construieşti fără să ai o schiţă, să
mergi în călătorie fără să ai o hartă, să pregăteşti o mâncare fără să ai o
reţetă. înseamnă să te joci cu focul şi să atragi necazurile peste tine.
Orice povestire bună are patru părţi:
> Introducerea
> Desfăşurarea evenimentelor
> Punctul culminant
> Concluzia
Este bine să pregăteşti fiecare din aceste patru părţi. Aceste patru
părţi sunt ilustrate în următoarea diagramă:
Punctul culminant
Concluzia
Introducerea
Introducerea povestirii biblice
Introducerea este cel mai potrivit moment în povestire pentru a
câştiga atenţia copiilor şi cel mai neplăcut loc în care să pierzi atenţia
copiilor. O introducere bună înseamnă o muncă pe jumătate făcută. în-
cearcă să stabileşti contactul cu copiii încă de la început. Vorbeşte-le de-
spre ceva familiar, ceva cu care se pot identifica sau ceva care să le aţâţe
curiozitatea.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 61
Moduri greşite de a începe:
/ „Povestirea de astăzi este despre un om numit Iona."
/ „Acum, staţi liniştiţi, şi eu vă voi spune o povestire."
/ „Aţi auzit povestirea despre băieţelul cu cinci pâini şi doi peşti?"
/ „V-ar place să auziţi o povestire despre Daniel?"
/ „Sunt sigur că aţi auzit această povestire şi altă dată, dar astăzi
vom învăţa din ea câteva lecţii importante."
Ar trebui să fie foarte clar că toate acestea nu sunt începuturi potri-
vite. Nu vor atrage nici interesul, nici atenţia copiilor. Dimpotrivă, veţi
pierde interesul şi atenţia copiilor.
Moduri bune de a începe:
Iată câteva lucruri pe care este bine să vi le amintiţi atunci când vă
planificaţi introducerea.
> Introducerea trebuie să fie întotdeauna interesantă, ca să atragă
atenţia copiilor.
> Introducerea trebuie să aibă legătură clară cu povestirea. Nu are
nici un rost să avem o introducere interesantă, ca mai apoi acea in-
troducere interesantă să nu aibă nici o legătură cu povestirea.'Intro-
ducerea ar trebui să fie o treaptă către restul povestirii.
>■ Introducerea trebuie să fie scurtă. Nu uitaţi că urmează partea de
bază a povestirii,
v Puteţi vedea că este de mare ajutor să învăţaţi pe de rost începutul
povestirii, deoarece acest lucru va asigura un start bun.
Patru căi de a începe
Patru moduri de bază prin care puteţi începe o lecţie şi puteţi alege
unul din ele.
^ De exemplu, lecţia despre via lui Nabot, aşa cum este ea prezentată în
1 împăraţi capitolul 21, ar putea începe conform oricăruia dintre cele
patru modele de mai jos:
O abordare directă
Puteţi începe cu acţiunea povestirii şi puteţi intra în povestire încă de
la început. Vă puteţi gândi la câteva propoziţii care vor capta atenţia
copiilor încă de la început. De exemplu:
62 Secţiunea II - Capitolul 13
„Era tocmai via pe care şi-o dorea şi era chiar lângă palatul lui
de vară. împăratul se gândea mereu la asta. Vedeţi, e o mare
problemă. Via nu era a lui, nu-i aparţinea".
Dacă spuneţi o povestire foarte cunoscută şi folosiţi acest tip de
introducere, este bine să nu descoperiţi numele personajului chiar de la
început, pentru că s-ar putea să auziţi pe cineva spunând: „Ştim această
povestire" sau: „Am mai auzit această povestire la şcoală şi nu mi-a
plăcut".
întrebarea
Puteţi pune o întrebare care să conducă în mod natural la naraţiunea
povestirii. De exemplu:
„Este un lucru pe care vi-l doriţi cu nerăbdare?" (Aşteaptă răs-
punsul.) „împăratul Ahab îşi dorea ceva foarte, foarte mult, dar
acel lucru nu putea să fie al lui."
Dacă predai unei grupe de copii, acesta este un mod ideal de a începe,
pentru că implici încă de la început copiii (ei sunt cei care vor răspunde
întrebării). Dar, nu uita, răspunsul copilului poate fi foarte lung. De
aceea, este bine să ţii sub control întrebările şi răspunsurile astfel încât să
nu pierzi un timp valoros.
O parte interesantă a povestirii
Prin acest tip de introducere se începe cu o parte interesantă a
naraţiunii şi apoi se merge înapoi, la început şi se dezvăluie cum s-a
ajuns aici. Dar aveţi grijă să nu prezentaţi secretul povestirii de la
început. De exemplu:
„Avea mulţi bani, slujitori, mâncare foarte bună şi cea mai fru-
moasă casă din ţară. Era împărat. Gândiţi-vă că acest om era fe-
ricit. Dar priviţi la el! Stă în pat şi plânge. Ce s-a întâmplat? Ei, să
vă spun eu ce s-a întâmplat". Acest tip de introducere poate fi efi-
cient dacă este prezentată într-un mod interesant şi atractiv.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 63
O ilustraţie
Puteţi începe cu o ilustraţie din viaţa de fiecare zi a copiilor, o
ilustraţie familiară copiilor. Această ilustraţie trebuie să fie scurtă.
Trebuie să existe o legătură clară între ea şi povestirea biblică a cărei
introducere o constituie. De exemplu:
„Bicicleta strălucitoare de curse îi trecu lui Filip pe dinaintea
ochilor. «Ce mi-aş dori să fie a mea!» gândi el poate a suta oară,
în timp ce pedala bicicleta lui obişnuită, chiar ruginită. Când
ajunse la şcoală, văzu din nou bicicleta de curse. Se opri şi se uită
la ea cu admiraţie. Nu-şi dorise niciodată atât de fierbinte ceva ca
această bicicletă. Şi împăratul Ahab a simţit la fel, dar nu în legă-
tură cu o bicicletă, ci în legătură cu o vie".
Cercetând cele spuse mai sus, care din cele două introduceri
credeţi că este cea mai potrivită pentru povestirea despre Ilie şi
Ahab din 1 împăraţi 17?
/Aceasta este o povestire despre un profet, care i-a spus lui
Ahab că nu v-a ploua şi apoi s-a ascuns în pustie, timp în care
profeţia s-a împlinit. Cred că nu aţi auzit această povestire
până acum.
/ „Nimeni nu-l putea opri. Păşi în curte, trecu printre gărzi,
urcă pe trepte şi ajunse în sala tronului, chiar în faţa împăra-
tului. «Pe cât este de adevărat că Dumnezeu este viu», îi spu-
se el, «la fel este de adevărat că nu va fi nici rouă, nici ploaie
decât la cuvântul meu.» împăratul strigă la gărzi să îl opreas-
că, dar el se întoarse şi dispăru în mulţime. împăratul nu îl va
mai vedea timp de trei ani şi jumătate."
Desfăşurarea evenimentelor
Aceasta este partea principală a naraţiunii. Nu este o listă de întâm-
plări fără legătură, ci o secvenţă de evenimente înlănţuite de firul poves-
tirii. Este o progresie în care un eveniment conduce la următorul. Este
bine să păstrezi firul povestirii şi nu să te laşi distras de incidente laterale,
care nu au legătură cu naraţiunea.
Fă-ţi o listă a evenimentelor din povestire în ordinea în care se întâm-
plă, folosind propoziţii simple, pentru a rezuma fiecare eveniment.
64 Secţiunea II - Capitolul 13
Cum să predai lecţii biblice copiilor 65
De exemplu, desfăşurarea evenimentelor, în cazul povestirii despre
via lui Nabot, poate fi următoarea:
A Ahab doreşte via lui Nabot
B. Ahab ti cere lui Nabot via.
C. Nabot refuză vânzarea sau schimbul.
D. Ahab se supără.
E. Intervenţia Izabelei.
F. Izabela scrie scrisori.
G. Nabot este pus la încercare.
H. Nabot este omorât.
I. Ahab merge şi ia via.
J. Ahab îl întâlneşte pe Ilie.

Scrierea desfăşurării evenimentelor, sub forma de mai sus, va ajuta în


povestire. Fiecare eveniment conduce la următorul eveniment şi va fi o
dezvoltare clară, o progresie în povestire.
Punctul culminant
Acesta este punctul de vârf al povestirii (aşa cum puteţi vedea în
ilustraţia de la pagina 60). Toate celelalte evenimente au condus la acest
punct. Aici este momentul în care eroul învinge, problema este rezolvată
sau misterul este dezlegat. în acest moment, atenţia copilului este inten-
să. Răspundeţi curiozităţii copiilor, momentului de suspans sau neliniştii,
pe măsură ce firele urzelii sunt desfăcute.
Punctul culminant a lecţiei despre via lui Nabot poate fi la -
Avertizarea lui Ilie din partea Domnului: „Acolo unde a murit
Nabot, vei muri şi tu".
Pregăteşte exprimarea punctului culminant, astfel încât acesta să fie
un moment cu adevărat interesant. în unele povestiri, există câteva punc-
te culminante. Alege-1 pe cel care este mai aproape de sfârşitul acţiunii
povestirii. Dacă nu ai punctul culminant aproape de sfârşitul povestirii,
rişti să ai un punct anti-culminant.
încheiere
încheierea urmează punctului culminant. Uneori, învăţătorii termină
povestirea, dar nu se pot opri. Ei sunt ca un aeroplan ce a ajuns la
aeroport şi, din cauză că nu poate ateriza, efectuează cercuri în aer.
Prelungirea încheierii poate distruge o povestire bună. O povestire
trebuie să se încheie cât mai curând după punctul culminant. Concluzia
trebuie să fie scurtă şi nu ar trebui să constituie ea însăşi o naraţiune. Nu
încerca să recapitulezi întreaga povestire în încheiere.
Este important să-ţi planifici cu grijă încheierea şi vei vedea că este
de ajutor să înveţi pe de rost concluzia, astfel încât povestirea ta să aibă
un sfârşit bun şi rapid.
Exemplu de încheiere pentru povestirea despre via lui Nabot:
„ Ce s-a întâmplat cu Ahab şi Izabela ? Ahab a mers într-o luptă.
S-a deghizat, ca duşmanul să nu ştie că el era împăratul, dar a fost
atins de o săgeată şi a murit. După un timp, Izabela, soţia lui, a
fost aruncată de la fereastră de duşmanii ei, a murit şi tot ceea ce
Dumnezeu a spus că se va întâmpla, s-a întâmplat întocmai. Ce
folos a avut Ahab din via lui Nabot?"
Planul povestirii
Când pregăteşti povestirea este esenţial să ai o schiţă a acelei structuri.
Este bine să ai planul scris pe o bucată de hârtie, la care te poţi uita în
timpul prezentării.
Voi prezenta mai jos un exemplu de schiţă pentru povestirea despre
via lui Nabot, ce are ca bază lucrurile prezentate în paginile anterioare.
/. Introducerea
Filip îşi dorea foarte mult o bicicletă de curse.
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Ahab doreşte via lui Nabot.
B. Ahab îi cere lui Nabot via.
C. Nabot refuză vânzarea sau schimbul.
D. Ahab se supără.
E. Izabela intervine.
66 Secţiunea II - Capitolul 13
Cum să predai lecţii biblice copiilor 67
F. Izabela scrie scrisori.
G. Nabot este încercat.
H. Nabot este omorât.
I. Ahab merge şi ia via.
J. Ahab se întâlneşte cu Ilie.
III. Punctul culminant
Ilie îi anunţă pedeapsa din partea Domnului:
„Acolo unde a murit Nabot, vei muri şi tu".
IV. Concluzia
Ahab moare.
Izabela moare.
Pentru a te ajuta să înţelegi mai bine ideea unei schiţe de povestire,
prezint o altă schiţă, de data aceasta din Noul Testament. Este povestirea
lui Bartimeu, aşa cum o găsim în Luca 18:35-43. Această povestire
conţine mai multe detalii decât prima.
/. începutul
Ţi-ar place să fii în întuneric tot timpul? închide ochii şi ima-
ginează-ţi cum ar fi.
//. Desfăşurarea evenimentelor
A. Bartimeu stă la marginea drumului şi cerşeşte (versetul 35).
B. Bartimeu aude mulţimea trecând pe lângă el (versetul 36).
C. El întreabă ce înseamnă gălăgia aceasta (versetul 36).
D. Oamenii îi răspund: „Trece Isus din Nazaref (versetul37).
E. Bartimeu strigă: „Isuse,fiul lui David, ai milă de mine!"
(versetul38)
F. Cei din jur îi spun să fie liniştit (versetul 39).
G. Bartimeu strigă încă o dată (versetul 39).
H. Isus se opreşte (versetul 40).
I. Isus spune oamenilor să-l aducă pe Bartimeu la el (verse-
tul 40).
J. Bartimeu vine la Isus (versetul 40).
K. Isus îl întreabă: „ Ce vrei să-ţi fac?" (versetul 41)
L. Bartimeu răspunde: „Doamne, doresc să-mi capăt vederea"
(versetul 41)
M. Isus U răspunde: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-amân-
tui f (versetul 42)
III. Punctul culminant
Imediat Bartimeu a început să vadă ((versetul 43).
IV. Concluzia
Bartimeu a urmat pe Domnul Isus Cristos şi a lăudat pe
Dumnezeu (versetul 43).
Toţi oamenii au lăudat pe Dumnezeu (versetul 43).
Povestirea povestirii biblice
Atunci când spui o povestire este bine să înţelegi şi să aplici anumite
reguli cheie şi principii. Dacă vei face aceasta, copiii vor asculta cu mai
multă atenţie:
>• Povestirea trebuie să fie bine pregătită, astfel încât să fii relaxat şi
să o spui cu uşurinţă. Lucrul acesta este vital. Dacă nu eşti bine
pregătit, vei avea probleme.
>■ Nu încerca să înveţi pe de rost povestirea. învăţatul pe de rost duce
la pierderea spontaneităţii, care ar trebui să fie una dintre elemen-
tele de bază ale povestirii. Este bine însă să studiezi povestirea cu
atenţie şi să faci exerciţii înainte. Este bine să spui povestirea din
toată inima. Planul povestirii pe care l-ai scris şi la care ai lucrat
înainte, pe care-1 ai în Biblie, te va ajuta să spui lucrurile esenţiale
şi la timp.
>- Povestirea trebuie să prindă viaţă, în primul rând pentru tine şi apoi
prin tine pentru copii. Personajele trebuie să fie pline de viaţă şi
reale. Imaginează-ţi fiecare scenă în mintea ta şi descrie-o copiilor
în cuvinte cât mai naturale.
> Povesteşte folosind cuvinte simple şi pe înţelesul copiilor.
>■ Foloseşte-ţi vocea în mod eficient.
/ Variază volumul şi viteza vorbirii pe parcursul povestirii.
/ Asigură-te că şi copiii din spate te pot auzi la fel de bine.
68 Secţiunea II - Capitolul 13
Cum să predai lecţii biblice copiilor 69
/ Vorbeşte natural şi evită o voce artificială.
/ Foloseşte pauzele în mod eficient, mai ales în momentele de
suspans.
/ Dialogul dintre personajele povestirii poate stârni interesul.
>- Nu-ţi fie teamă să te mişti sau să fii activ atunci când povesteşti.
/ Nu adopta o poziţie rigidă.
/ Foloseşte gesturi cu mâinile, dar evită gesturile sălbatice sau
fără rost. Gesturile nu ar trebui să devină prea exagerate.
>- Nu-ţi fie teamă să zâmbeşti.
>■ Trebuie să fii entuziat, dar în acelaşi timp sincer.
>- Trebuie să păstrezi contactul ochilor cu copiii şi nu să-ţi ţii ochii
doar asupra notiţelor.
> Trebuie să foloseşti Biblia cât mai mult în timpul povestirii, să o
deschizi atunci când poţi şi când nu poţi. Referă-te la ea din când în
când atunci când vorbeşti.
> Foloseşte mijloace vizuale care vor ajuta copiii să vadă povestirea,
dar nu uita că tu eşti cel mai bun mijloc vizual dintre toate.
>- Atunci când spui lucruri imaginate de tine, foloseşte cuvintele
„probabil" sau „îmi imaginez".
> Nu vorbi prea mult.
>■ Fii tu însuţi, fii natural şi spune povestirea cu bucurie.
Predarea unei lecţii biblice
Acest capitol s-a ocupat de povestirea unei povestiri biblice. Este
esenţial ca fiecare lucrător cu copiii să ştie cum să pregătească şi să
spună o povestire biblică, pentru că cele mai multe din lecţiile noastre au
ca bază o povestire biblică.
Dar nu este suficient să spui o povestire biblică. Răspunderea ta de
bază este să predai copiilor o lecţie biblică, ce are ca temelie o povestire
biblică. Tot ceea ce am arătat în paginile anterioare despre povestirea şi
pregătirea unei povestiri biblice este valabil şi pentru pregătirea şi po-
vestirea unei lecţii biblice. O lecţie biblică înseamnă însă mult mai mult
şi în capitolele ce urmează vom încerca să învăţăm cum să facem aceasta.
Capitolul 14:
Caută cea mai bună metodă
NU UITA - SCOPUL TĂU ESTE SĂ PREDAI COPIILOR LECŢII
BIBLICE ŞI NU SĂ LE SPUI DOAR POVESTIRI BIBLICE.
Rezumatul capitolului
1. Aplică principiile predării.
2. Povestirile sunt cea mai bună temelie pentru predare.
3. Diferenţele dintre povestiri biblice şi lecţii biblice.
4. Unii învăţători spun doar o povestire.
5. Unii învăţători spun o povestire şi încearcă să predea şi să
aplice adevărul la sfârşit.
6. Unii învăţători încearcă să prezinte prea multe adevăruri în
povestiri.
7. Cea mai bună metodă este să predai un adevăr central în
lecţia bazată pe povestire.
înainte de a începe examinarea în detaliu a predării unei lecţii biblice
trebuie să ne amintim că metodele folosite (şi mesajul predat) ar trebui
să fie guvernate de principiile predării, pe care le-am examinat în capito-
lele 3-10.
Aplică principiile predării
Nu trebuie să uiţi principiile predării care au fost arătate în prima
parte a acestei cărţi, să masori eficacitatea metodei folosite după cât de
conformă este cu aceste principii ale predării.
Sunt câteva moduri de predare a unei lecţii biblice copiilor şi de tine
depinde să alegi acel mod care se conformează cel mai bine principiilor
predării pe care le-am studiat. Pe baza acestor principii este bine să îţi pui
câteva întrebări, referitoare la lecţia biblică pe care plănuieşti să o predai.
>- Lecţia biblică învaţă într-adevăr ceva sau doar spune ceva?
(capitolul 3)
> Este adevărul explicat în mod real? (capitolul 4)
> Limbajul şi conceptele folosite sunt simple şi uşor de înţeles de
către copii? (capitolul 5)
70 Secţiunea II - Capitolul 14
> Este adevărul repetat, dar evitându-se simpla repetiţie a cuvin-
telor? (capitolul 5)
> Există o ilustraţie adecvată a adevărului predat? (capitolul 5)
> Se concentrează lecţia asupra unui adevăr şi evită pericolul de
a încerca să predai prea mult? (capitolul 6)
> Este lecţia o lecţie unitară în jurul unui adevăr central? (capi-
tolul 7)
> Există în lecţie aplicaţii clare a adevărului atât pentru copiii
mântuiţi, cât şi pentru copiii nemântuiţi? (capitolul 8)
> Este lecţia bazată pe o expunere a Cuvântului lui Dumnezeu,
aşa cum este conţinut în pasajul lecţiei? (capitolul 9)
> Există în lecţie dovezi ale unei înţelegeri clare, logice, a adevă-
rului biblic? (capitolul 9)
> Este prezentarea lecţiei atractivă, astfel încât să capteze aten-
ţia şi interesul copiilor? (capitolul 9)
> Există o anumită varietate de la o lecţie la alta? (capitolul 9)
> Există vreo dovadă a îmbunătăţirii prezentării lecţiei prin as-
cultarea sau urmărirea unui învăţător mai cu experienţă şi mai
capabil? (capitolul 10)
Par toate aceste lucruri complicate? Nu sunt. Cred că vom găsi o me-
todă de prezentare a lecţiei biblice care va corespunde tuturor acestor
condiţii şi în acelaşi timp va fi simplă şi, mai presus de toate, va aduce
bucurie în predare.
Povestirile sunt cea mai bună temelie pentru predare
Tuturor le plac povestirile şi cei mai mulţi oameni, în special copiii,
vor asculta o povestire mai presus de toate. Nu doar o vor asculta, dese-
ori vor învăţa dintr-o povestire mai mult decât din orice altceva, dacă
această povesire este prezentată aşa cum trebuie.
Domnul Isus, Marele învăţător, a ştiut acest lucru şi de aceea a folosit
parabole. O parabolă este „o povestire despre lucruri pământeşti, dar ca-
re are un înţeles ceresc".
Când un om al legii, care dorea să aibă un motiv de ceartă, L-a în-
trebat pe Domnul Isus: „Cine este aproapele meu?", Marele învăţător nu
a început o ceartă cu el, nici nu i-a prezentat un mare discurs de trei capi-
tole (Luca 10:29-37)! I-a spus o povestire simplă, al cărei înţeles a fost
Cum să predai lecţii biblice copiilor 71
cât se poate de clar. A fost o povestire cu un adevăr central, care a răspuns
întrebării omului într-un mod simplu şi clar. Adevărul central poate fi
scris ca o propoziţie simplă: „Vecinul tău este oricine este în nevoie"; şi
aplicaţia este: „Iubeşte şi ajută pe vecinul tău". Cunosc aproape patruzeci
de pilde şi fiecare din ele învaţă un adevăr central într-un mod atractiv şi
uşor de înţeles.
Biblia conţine multe povestiri şi putem învăţa din toate aceste poves-
tiri adevăruri pe care trebuie să le înţelegem şi să le aplicăm. Cu siguran-
ţă, de multe ori învăţăm mai mult şi mai eficient din aceste povestiri decât
dintr-o carte de teologie sistematică!
Lucrarea noastră cu copiii ar trebui să aibă ca bază povestiri din Cu-
vântul lui Dumnezeu. Biblia este un izvor nesecat de povestiri şi adevă-
rurile Bibliei pot fi cel mai bine predate copiilor prin aceste povestiri. O
povestire bună este interesantă, dramatică, plină de acţiune, de viaţă. Nu
există o cale mai bună ca să câştigi şi să păstrezi atenţia copiilor. De
aceea, fiecare învăţător trebuie să înveţe arta povestirii. „Nu am fost
niciodată bun la spus povestiri", spun unii învăţători, dar dacă au parte
de un eveniment excepţional în timpul zilei, nimeni nu îi poate opri
atunci când ajung acasă să povestească prin ce au trecut.
Cu toate acestea, sunt două pericole sau două extreme pe care
trebuie să le evităm.
> Unii învăţători pun prea mult accent pe povestire şi sunt tentaţi
să gândească că lecţiile lor ar trebui să consiste în nimic altceva
decât povestiri biblice spuse foarte frumos, uneori povestiri cu
morală sau cu o aplicaţie ataşată la sfârşit. Ei pun prea mult
accent pe povestire şi pierd din vedere faptul că povestirea
trebuie să fie doar temelia lecţiei, iar lecţia trebuie predată şi
aplicată.
> Alţi învăţători pun prea puţin accent pe povestire şi nu îşi dau
seama că o idee spirituală sau un adevăr trebuie să fie ilustrat
pentru a fi interesant, pentru a fi înţeles şi pentru a fi aplicat în
vieţile copiilor. Povestirile biblice sunt cele care oferă aceste
ilustraţii.
72 Secţiunea II - Capitolul 14
Cum să predai lecţii biblice copiilor 73
Povestiri si lecţii
Trebuie să vedem diferenţa dintre o povestire biblică şi o lecţie
biblică, şi în acelaşi timp să observăm legătura strânsă dintre cele două.
>- O povestire biblică este o naraţiune simplă cu o secvenţă sau o
serie de evenimente corelate - spuse într-un mod interesant.
> Lecţia biblică are ca scop predarea unui adevăr şi scopul lec-
ţiei este ca, copiii să înţeleagă un adevăr care îi ajută să vină la
Cristos pentru mântuire sau să crească spiritual.
în
Sunt patru căi prin care învăţătorii pot folosi o povestire biblică
pregătirea sau în predarea lecţiei biblice.
> Unii învăţători spun povestiri - dar nu învaţă nici un adevăr.
> Unii învăţători spun povestiri şi apoi adaugă adevărul la sfârşit.
> Unii învăţători spun povestiri, dar încearcă să înveţe prea multe
adevăruri prin ele.
> Unii învăţători spun povestiri şi folosesc fiecare povestire pentru a
preda un adevăr central, care este ţesut în povestire.
Scopul nostru este să găsim care din cele patru metode este cea mai
bună, cea mai eficientă şi corespunde cel mai bine principiilor predării şi
apoi să folosim această metodă în predarea unei lecţii biblice. Sunt con-
vins că a patra metodă este cea mai bună şi eficientă şi este cea pe care o
voi preda în această carte.
Doar o povestire
Primul grup de învăţători menţionaţi simt că responsabilitatea lor este
să spună povestiri biblice copiilor, dar nu văd necesitatea predării sau
aplicării adevărului. Ei cred că povestirea în sine este suficientă. Această
metodă este de obicei atractivă şi interesantă, şi prin ea se păstrează foar-
te bine atenţia copiilor. Probabil de aceea această metodă este folosită
atât de mult.
Dar, atunci când nu este predare reală în povestire şi nu este o
aplicaţie a adevărului, vor fi probabil puţine rezultate în vieţile
copiilor. Copiii au nevoie de adevăr!
O povestire cu aplicaţia la sfârşit
Un pas înainte faţă de metoda precedentă este sa spui o povestire
biblică şi apoi, la sfârşit, să adaugi un adevăr, care poate fi dedus din po-
vestire, şi în acelaşi timp să prezinţi aplicaţia copiilor, ce înseamnă acel
adevăr.
Cred însă că această metodă nu aplică unele principii ale predării.
>■ Este prea puţin timp pentru explicare adecvată sau aplicare a
adevărului.
> Repetiţia şi ilustraţia sunt aproape imposibile.
> Marea parte a lecţiei este interesantă, dar atenţia copiilor se
pierde atunci când adevărul şi aplicaţia sunt adăugate la sfârşit.
Prea multe adevăruri
în al treilea tip de lecţie biblică se observă importanţa predării adevă-
rurilor biblice (spre deosebire de primul tip de lecţie) şi adevărul şi apli-
caţia adevărurilor sunt ţesute în lecţie (spre deosebire de al doilea tip de
lecţie) în loc ca să le lăsăm la sfârşit. Ţeserea adevărului pe parcursul lec-
ţiei biblice este o parte vitală în orice prezentare a lecţiei şi este esenţială.
Dar această metodă încearcă să prindă în lecţie prea multe adevăruri.
Asta am încercat şi eu cu mulţi ani în urmă, în lecţiile mele biblice,
încercam în fiecare lecţie biblică să am şase adevăruri ale Evangheliei
pentru copilul nemântuit, un adevăr pentru copiii mântuiţi şi, dacă era
posibil, unul din atributele lui Dumnezeu. „Ţeserea" adevărului pe par-
cursul lecţiei era un mare ajutor. Problema era că eu încercam să predau
prea multe adevăruri într-o singură lecţie biblică. Drept urmare, multe
din aceste adevăruri erau doar menţionate şi nu predate.
Am ajuns la câteva concluzii:
>• Am ajuns la concluzia că folosirea acestei metode nu mi-a per-
mis destul timp pentru a le explica adevărurile, pentru a le re-
peta şi pentru a le ilustra.
> Mi-am dat seama că este mai bine să concentrez predarea şi să
predau mai puţine adevăruri, dar să o fac în mod mai eficient.
> Am văzut că, având două linii paralele în predare, pentru cele
două grupe de copii, lecţia mea nu era o lecţie unitară.
74 Secţiunea II - Capitolul 14
Cum să predai lecţii biblice copiilor 75
Am descoperit că repetam săptămână de săptămână anumite
adevăruri şi lăsam descoperite multe adevăruri cheie. Nu era
destulă varietate în predare.
Voi spune din nou că nu este rău să predai în felul acesta. Nu voi criti-
ca pe cei care fac lucrul acesta. împreună noi căutăm să găsim cea mai
bună metodă de predare a unei lecţii biblice şi aş dori să te ajut în această
căutare. Dacă ajungi să ai nişte concluzii diferite de mine, cred că Dom-
nul te va binecuvânta şi va folosi Cuvântul Lui prin tine pentru a ajunge
la inimile multor copii.
Un adevăr central
Este o altă metodă de predare a lecţiei biblice (folosind o povestire
biblică drept bază) mai bună, conform principiilor predării şi, prin urma-
re, mai eficientă? Eu cred că există. Am menţionat această metodă deja
de câteva ori şi în restul cărţii mă voi ocupa de ea.
Este o schiţă simplă pe care o sugerez ca cea mai bună metodă de pre-
zentare a unei lecţii biblice:
>• Găseşte adevărul central din pasajul pe care se bazează poves-
tirea şi lecţia biblică.
>■ învaţă acel adevăr pe parcursul povestirii şi al lecţiei, prezen-
tându-l ambelor grupe de copii - cei mântuiţi şi cei nemântuiţi.
*>• Aplică acel adevăr (dacă este posibil) pentru copiii nemântuiţi
şi, pe baza acestei aplicaţii, îndeamnă-i să răspundă, crezând
în Cristos.
> Aplică acel adevăr (dacă este posibil) pentru copii mântuiţi şi,
pe baza acestei aplicaţii, îndeamnă-i să răspundă în viaţa lor
creştină.
> Include sau menţionează alte adevăruri care te vor ajuta să ex-
plici adevărul central sau alte aplicaţii. Aceste „alte adevă-
ruri" nu trebuie să fie neapărat în pasajul de bază al lecţiei
biblice. Tu doar menţionezi aceste adevăruri şi nu le predai.
Scopul includerii lor este să te ajute să predai şi să aplici ade-
vărul central.
Eu personal, am găsit că aceasta este cea mai bună cale de folosire a
povestirii biblice drept vehicol şi canal pentru lecţia biblică. Este o me-
todă simplă şi practică de prezentare a lecţiei biblice, dar este o metodă
eficientă. în acelaşi timp, cred că această metodă este conformă princi-
piilor predării pe care le-am prezentat în această carte.
>- Vei preda un adevăr şi nu îl vei menţiona sau te vei referi la el.
> Vei preda doar un adevăr, aşa că vei avea timp şi oportunitate
să îl explici cu grijă.
> Pentru că te concentrezi doar asupra unui adevăr, ai timp pen-
tru repetiţie, simplificare şi două aplicaţii.
> Pentru că este bazată pe un singur adevăr central, lecţia va fi
unitară.
> Pentru că predai sau teşi adevărul central pe parcursul lecţiei
(şi în acelaşi timp spui povestirea), vei putea menţine atenţia
copiilor.
> Pentru că adevărul central variază de la săptămână la săptă-
mână, va fi varietate în lecţiile biblice.
Dar cum poţi pregăti şi prezenta o lecţie biblică de acest fel pe baza
povestirii biblice? Care sunt paşii simpli de urmat?
Răspunsul la aceste întrebări îl vom găsi în următoarele capitole din
această carte.
76 Secţiunea II - Capitolul 15
Capitolul 15:
înţelege scopul unei lecţii biblice
Rezumatul capitolului
O lecţie biblică are cinci scopuri:
1. Să înveţe adevărul.
2. Să înveţe adevărul din pasajul ce constituie temelia lecţiei.
3. Să înveţe un adevăr central în mod conştiincios.
4. Să aplice acel adevăr atât copiilor mântuiţi, cât şi copiilor ne-
mântuiţi, dacă este posibil.
5. Să includă alte adevăruri care ajută în predarea şi aplicarea
adevărului central.
O lecţie biblică are, sau ar trebui să aibă, cinci scopuri sau ţinte. Tre-
buie să ai ca scop realizarea tuturor acestora în lecţiile biblice.
învaţă adevărul
Primul scop al unei leţii biblice este să înveţi adevărul.
Am văzut deja că lucrarea noastră este să învăţăm adevărul şi nu doar
să le spunem povestiri sau să le prezentăm evenimente. Biblia este mult
mai mult decât o carte de povestiri şi lucrul acesta ar trebui să fie evident
în predarea noastră.
!i Care scop este important?
> Copiii să cunoască detaliile legate de loc, nume şi ce se întâmplă în
pasajul biblic?
>- Copiii să cunoască adevărul conţinut în acel pasaj?
Ar trebui să fie clar faptul că adevărul este mult mai important şi, prin
urmare, trebuie să îi învăţăm adevărul.
„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi" (Ioan 8:32).
„Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu, şi4 arătau înţelesul,
casă'ifacăsăînţeleagăce citiseră" (Neemia 8:8).
Au citit Legea lui Dumnezeu, apoi au explicat-o şi au prezentat înţe-
lesul celor citite. Aceasta este şi responsabilitatea noastră.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 77
„în cele din urmă, Ghedeon a avut doar trei sute de oameni! Fiecare
avea un vas şi o bucată de lemn arzând (asta era o torţă în acele zile).
Deodată, toţi şi-au spart vasele şi au început să strige: Sabia Domnului şi a
lui Ghedeon! Ei bine, madianiţii s-au speriat. Au alergat de colo-colo,
omorându-se între ei. Mi-ar fi plăcut să fiu în armata lui Ghedeon. De ce
nu se întâmplă astfel de lucruri astăzi?" Filip povestea mamei lui ce a au-
zit la Şcoala Duminicală.
Alex a fost şi el la Şcoala Duminicală, dar într-o altă clasă. „Sigur că
Iosif nu a înţeles atunci când Dumnezeu a îngăduit ca el să fie vândut ca
sclav, dar mulţi ani mai târziu, el a văzut că şi aceasta făcea parte din pla-
nul lui Dumnezeu. El are un plan şi pentru mine, aşa că eu cred că, chiar
dacă nu am fost ales în echipa de fotbal, şi asta face parte din planul Lui."
Filip a auzit o povestire; Alex a auzit o lecţie biblică şi a învăţat un
adevăr. El a fost îndemnat să mediteze la sensul şi înţelesul povestirii şi
aceasta este diferenţa dintre o povestire şi o lecţie. O povestire biblică es-
te relatarea unor evenimente. Copiilor le place naraţiunea şi participă. O
lecţie biblică este învăţarea unor adevăruri biblice cu ajutorul naraţiunii.
Este răspunderea noastră să predăm adevărul în lecţia biblică şi
nu să le spunem doar o povestire. Povestirea trebuie să fie întot-
deauna slujitorul sau purtătorul mesajului sau adevărului. Ade-
vărul este cel care contează. Povestirea este cea care conţine ade-
vărul, îl ilustrează, îl accentuează şi îl transportă în siguranţă în
minţile copiilor.
Predarea adevărului biblic este baza evanghelizării şi zidirii. Aceste
lucruri ne arată necesitatea predării adevărului în orice lecţie biblică.
Predă adevărul din pasaj
Noi trebuie să predăm adevărul din pasajul sau povestirea ce consti-
tuie baza lecţiei biblice. Nu trebuie să obligăm, nu trebuie să facem lucrul
acesta în mod artificial, încercând să scoatem adevăruri care nu sunt în
pasaj sau crezând că sunt anumite adevăruri ca: dragostea lui Dumnezeu,
universalitatea păcatului, învierea Domnului Isus Cristos, la fel de im-
portante şi vitale încât trebuie să le găsim în fiecare pasaj din Scriptură
şi trebuie să le folosim de fiecare dată ca bază pentru lecţia biblică.
Astfel de adevăruri trebuie şi pot fi menţionate în lecţie dacă te ajută
78 Secţiunea II - Capitolul 15
Cum să predai lecţii biblice copiilor 79
să înveţi şi să aplici adevărul central, dar nu trebuie găsite sau deduse din
fiecare pasaj, din fiecare lecţie biblică.
De exemplu, o studentă mai zeloasă a gândit că trebuie să găsească
adevărul despre sângele Domnului Isus în textul biblic al povestirii cu
Noe şi potopul. Aşa că, povestind despre Noe, a spus: „Şi la fel cum ploa-
ia a venit şi a acoperit pământul, sângele Domnului Isus Cristos vine şi
acoperă păcatele noastre". Cu siguranţă, aceasta nu este o exegeză bună.
Un alt lucrător cu copiii s-a gândit că este necesar cumva să prezinte
adevărul dragostei lui Dumnezeu în textul biblic din Estera capitolele 5
şi 6 şi iată care a fost rezultatul: „Citim în primul verset din capitolul 6 că
împăratul nu a putut dormi noaptea aceea, pentru că era aşa de îngrijorat,
şi eu ştiu pe altcineva care nu poate dormi. Dumnezeu nu poate dormi,
pentru că te iubeşte şi este îngrijorat pentru tine!" Nici aceasta nu este o
exegeză bună!
Vă mai dau doar un exemplu. Cineva preda povestirea despre elibera-
rea lui Petru din închisoare din Faptele Apostolilor capitolul 12 şi dorea
să găsească în textul biblic un îndemn şi o invitaţie pentru copiii nemân-
tuiţi, aşa că a spus: „Petru a venit la casa Măriei şi a ciocănit la uşă. Roda
a auzit ciocănitul, dar prima dată nu a deschis uşa. Domnul Isus bate la
uşa inimii tale. Nu fi ca Roda! Deschide uşa inimii tale imediat şi lasă-L
să intre". Un alt exemplu nefericit de exegeză.
Cu siguranţă, adevăruri ca acestea - sângele Domnului Isus Cristos,
dragostea lui Dumnezeu, nevoia de a crede sau a primi pe Domnul Isus,
trebuie să fie incluse în lecţiile noastre dacă ajută la predarea şi aplicarea
adevărului central - dar nu este necesar să încerci să le găseşti în pa-
saje ca cele de mai sus. Este bine să nu forţăm textul biblic.
Prin urmare, cred că este mai bine să nu folosim o listă de adevăruri
pe care trebuie să le găsim în pasaj şi pe care trebuie să le predăm din
acel pasaj. Este adevărat că trebuie să găseşti, înainte de toate, adevăruri-
le conţinute în pasaj. Dar, pasajul biblic are prioritatea şi pasajul biblic
este cel care îţi arată ce adevăruri poţi să predai.
Lasă Biblia să vorbească şi nu o obliga să spună ceea ce doreşti tu. Es-
te important ca mesajul sau adevărul pe care îl predai să fie cel conţinut
de povestire, cel conţinut de textul biblic. Nu este bine să începi să scoţi
în mod forţat adevărul prin tot felul de interpretări alegorice. De aseme-
nea, nu trebuie să deteriorezi o povestire bună sau o lecţie bună, dând pa-
sajului biblic un adevăr pe care el nu îl poartă.
Exegeza este numele teologic dat ştiinţei şi practicării găsirii a ceea
ce ne învaţă pasajul biblic. Prin urmare, fiecare învăţător trebuie să fie un
exeget şi trebuie să cunoască cum poate găsi adevărul central conţinut în
fiecare pasaj.
învaţă un adevăr în mod conştiincios
Citind şi studiind un pasaj din Scriptură, s-ar putea să vezi multe ade-
văruri conţinute în acel pasaj. Dacă vei încerca să le predai pe toate sau
chiar o parte dintre ele copiilor, aceştia nu vor învăţa prea multe.
De exemplu, povestirea lui Noe şi a potopului din Geneza capitolele
6,7 şi 8, este o povestire biblică foarte cunoscută, care a fost folosită des
ca bază pentru lecţii biblice pentru copii.
Te rog, studiază aceste capitole în mod individual şi notează câte
adevăruri biblice poţi găsi în ele. Este clar că nu poţi preda (nici măcar
menţiona) toate aceste adevăruri. Recomandarea mea este să selectezi
unul din aceste adevăruri, să faci acel adevăr adevărul central şi să îl pre-
dai cu conştiinciozitate.
Citind pasajul, eu pot găsi următoarele adevăruri:
>• Dumnezeu e drept şi trebuie să pedepsească păcatul (Geneza 6:6).
>- Există o singură uşă (o singură cale) de mântuire (Geneza 6:16;
7:7,16).
>• Omul este păcătos prin natura şi acţiunile lui (Geneza 6:5).
>- Dumnezeu este credincios şi îşi ţine întotdeauna promisiunile
(Geneza6:7;6:18;7:21;8:l,18,21,22).
> Dumnezeu poartă de grijă celor care îl ascultă (Geneza 6:18; 8:1).
>■ Dumnezeu este puternic şi poate să facă orice (Geneza 6:13; 7:11,
12; 8:1).
>- Dumnezeu nu doreşte ca noi să permitem altor lucruri să ia locul
Lui (pasaj corelat cu Matei 24:37-39).
>- Persoana care crede în Dumnezeu este mântuită şi binecuvântată
de El (pasaj corelat cu Evrei 11:7).
>- Dumnezeu promite să poarte de grijă tuturor celor ce intră pe uşa
mântuirii (Geneza 6:18; 8:18}.
>- Dumnezeu doreşte ca tu să îl asculţi, aşa cum L-a ascultat Noe
(Geneza 6:22; 7:5, etc).
în acest pasaj sunt cel puţin zece adevăruri. Oricare din aceste adevă-
ruri poate fi un adevăr central.
80 Secţiunea II - Capitolul 15
Cum să predai lecţii biblice copiilor 81

i
Acum ar trebui să îţi pui cel puţin două întrebări:
> Care din aceste adevăruri domină şi este mai prezent în pasaj
decât celălalt?
> Care din aceste adevăruri este o necesitate pentru copiii tăi?
Prin urmare, este important să fii selectiv şi să alegi acel adevăr pre-
dominant în pasaj, acel adevăr care apare de câteva ori în naraţiune, acel
adevăr folositor pentru copii. Apoi vei preda adevărul central în mod
conştiincios pe parcursul lecţiei. Acel adevăr central este adevărul de ba-
ză pe care doreşti să îl predai copiilor prin această lecţie. Nu vei încerca
să predai celelalte adevăruri, pentru că vor distrage atenţia de la adevă-
rul central. Cu toate acestea, poţi menţiona câteva dintre ele, dacă ajută
în predarea adevărului central.
Domnul Isus ne-a dat un exemplu minunat în pildele pe care le-a
învăţat. Fiecare pildă are un adevăr central.
>- în pilda bunului samaritean adevărul central este: „Vecinul tău este
oricine este în nevoie şi cere ajutorul tău".
>- în pilda celor zece fecioare adevărul central este: „Domnul Isus
Cristos va veni din nou".
Dacă vei folosi această metodă în predarea lecţiei biblice, metoda ade-
vărului central, vei observa că are câteva rezultate bune şi de mare ajutor.
>- Timpul dedicat prezentării naraţiunii în lecţia biblică va fi mai scurt,
pentru că vei preda doar un adevăr central. Astfel vei putea petrece
mai mult timp predând acest adevăr central.
> Aceasta nu înseamnă că lecţia trebuie să fie săracă în conţinut,
dimpotrivă. Vei putea preda adevărul central în mod conştiincios,
astfel încât lecţia are mai mult conţinut.
> Nu înseamnă nici că adevărul din lecţie este redus. De fapt, calita-
tea prezentării adevărului creşte, pentru că vei petrece mai mult
timp explicând şi aplicând adevărul central, pentru că, alegând să
prezinţi un singur adevăr, ai mai mult timp să faci lucrul acesta.
>■ Nu va slăbi calitatea evanghelizării copiilor nemântuiţi sau zidirea
copiilor mântuiţi. Mai mult, vei descoperi că această metodă va
întări ambele categorii de copii, pentru că ei vor avea baze biblice.
Dr. John Stott, cunoscutul predicator şi scriitor englez, scrie în
cartea sa „Eu cred în predică":
„Ar trebui să căutăm gândul dominant din textul nostru. De ce?
Pentru că fiecare text are o temă principală. Ce spune, ce accen-
tuează? Nu neg faptul că sunt mai multe moduri de a trata un text
şi din el putem învăţa câteva lecţii. Ceea ce vreau să spun este fap-
tul că fiecare text are un mesaj dominant. Avem nevoie de abilitatea
de a discerne acest mesaj şi de a rezista tentaţiei de a da textului
întorsătura sau accentul nostru.
O predică are ca scop tratarea unui mesaj de bază. Ascultătorii
nu îşi vor aminti detaliile. Nu ne aşteptăm să facă lucrul acesta,
dar îşi vor aminti gândul dominant, pentru că toate detaliile pre-
dicii au fost prezentate pentru a îi ajuta să înţeleagă mesajul şi să
îi simtă puterea."
Marii maeştri ai artei predicării par să fie de acord cu această
problemă.
Charles Simeon (un cunoscut pastor şi predicator englez de la
începutul secolului XIX) spune: „Cred că fiecare predică ar tre-
bui să aibă, aşa ca un telescop, o singură ţintă pe câmp".
J. H. Jowett (cunoscut pastor şi predicator englez, care a fost
pastor şi în Statele Unite în prima parte a secolului XX) scria:
„Am convingerea că o predică nu este gata dacă nu putem expri-
ma tema ei într-o propoziţie scurtă, semnificativă, la fel de clară
ca un cristal. Ştiaţi că găsirea acestei propoziţii este cea mai grea,
cea mai motivantă şi cea mai roditoare parte a studiului meu?
Cred că o predică nu poate fi predicată, chiar scrisă, până când
acea propoziţie nu a răsărit clară, ca luna pe un cer senin".
Poate că aceste citate se referă la predicatori. Au fost scrise pentru a-i
ajuta în pregătirea predicii. Ele se aplică şi nouă, lucrătorilor cu copiii, în
pregătirea lecţiei biblice.
Aplică un singur adevăr celor două grupe
Aşa cum vom vedea mai târziu, este esenţial ca adevărul care a fost
predat să fie aplicat cu grijă, direct şi relevant tuturor copiilor prezenţi în
grup. Biblia ne arată clar că noi trebuie să predăm adevărul şi să îl apli-
căm. Este bine să eviţi două greşeli:
82 Secţiunea II - Capitolul 15
Cum să predai lecţii biblice copiilor 83
> Predarea adevărului fără aplicarea lui.
>- Aplicarea adevărului fără predarea lui.
De obicei, în grupă sunt două categorii de copii:
>■ Cei care au crezut în Domnul Isus Cristos, au fost născuţi din
nou şi sunt mântuiţi
> Cei care nu au crezut în Domnul Isus Cristos, care nu sunt născuţi
din nou şi nu sunt mântuiţi
Prin urmare, învăţătorul ar trebui să îşi pună doua întrebări:
> Cum aş putea aplica acest adevăr copiilor mântuiţi, pentru a-i
ajuta să crească spiritual?
> Cum aş putea aplica acest adevăr copiilor nemântuiţi, pentru a-i
evangheliza şi a-i ajuta să creadă în Domnul Isus Cristos ca
Mântuitorul lor?
Vom vedea mai târziu, în această carte, cum putem face lucrul acesta.
Include alte adevăruri
Scopul lecţiei biblice este să predai adevărul central şi nu să predai
alte adevăruri. Prin urmare, ar fi bine să predai şi să aplici adevărul cen-
tral şi să nu incluzi alte adevăruri. Dar, lucrul acesta nu ar fi normal. Este
dificil să predai un adevăr în mod izolat. Este nevoie şi de alte adevăruri
pentru a ajuta înţelegerea şi aplicarea adevărului central.
De aceea, să reduci predarea şi aplicarea unui adevăr central nu în-
seamnă eliminarea celorlalte adevăruri. Cu toate acestea, trebuie să fa-
cem o distincţie clară şi să înţelegem că este o diferenţă între predarea
unui adevăr şi menţionarea unui adevăr.
Nu uita formula PMO. Această formulă este vitală.
> Predă un adevăr.
> Menţionează alte adevăruri, care te pot ajuta în predarea şi
aplicarea adevărului central.
> Omite celelalte adevăruri care au rămas.
Poate că este cel mai bine să predai şi să aplici un singur adevăr cen-
tral. De obicei, va fi nevoie să prezinţi şi alte adevăruri de ajutor pentru
înţelegerea şi aplicarea acelui adevăr central. Aceste adevăruri pot apare
în pasajul care este baza lecţiei biblice, dar de multe ori nu apar şi nici nu
este nevoie să fie în pasaj.
>■ De exemplu, dacă predau lecţia „Temnicerul din Filipi" din Fapte
capitolul 16, adevărul central ar putea fi: „Isus Cristos schimbă oa-
menii" şi aş preda acel adevăr central pe parcursul lecţiei. Dar,
pentru a preda acest adevăr, ar trebui să menţionez, de exemplu,
adevărul că toţi oamenii sunt păcătoşi şi au nevoie să fie schimbaţi,
că Isus Cristos a murit ca să ne schimbe, că El este viu şi poate să
ne ajute să fim altfel, chiar dacă aceste adevăruri nu se găsesc în
textul biblic. Este clar că aceste adevăruri ajută în predarea adevă-
rului central. Eu nu predau aceste adevăruri, ci le prezint copiilor,
pentru ca ei să înţeleagă mai bine adevărul central.
> Dacă predau lecţia despre fiul risipitor (Luca 15), aş alege ca ade-
văr central „Dumnezeu doreşte ca păcătoşii să se întoarcă din păcat
şi să creadă în Isus Cristos". Adevărul central prezintă acest răs-
puns în două părţi copilului nemântuit, spre pocăinţă şi credinţă,
dar ar trebui să menţionez dragostea lui Dumnezeu, care spune „bun
venit" păcătosului care vine la El (un adevăr care apare în pasaj) şi
să menţionez moartea şi învierea Domnului Isus Cristos (adevăr
care nu apare în pasaj), care a făcut posibil pentru păcătos să vină la
El. Nu voi preda aceste adevăruri. Le voi prezenta, pentru că ele
mă ajută să predau şi să aplic adevărul central.
Doresc să accentuez faptul că nu este bine să incluzi prea multe „alte
adevăruri", pentru că făcând aceasta poţi creea confuzie şi poţi distrage
atenţia de la predarea adevărului central. Tema „alte adevăruri" va fi
prezentată mai târziu în această carte.
84 Secţiunea II - Capitolul 16
Capitplul 16:
Cum să recunoşti un adevăr central
Rezumatul capitolului
1. Trebuie să înţelegi ce înseamnă adevăr.
2. Trebuie să înţelegi ce înseamnă adevăr central.
3. Trebuie să înţelegi cum poţi enunţa un adevăr central.
4. Trebuie să eviţi cuvântul „tu" în enunţarea unui adevăr central.
înainte de toate, trebuie să înţelegi ce este un adevăr central, astfel în-
cât să ştii ce trebuie să cauţi atunci când pregăteşti o lecţie biblică.
Prin urmare, este necesar să îţi pui trei întrebări de bază:
>- Ce este un adevăr?
> Ce este un adevăr central?
> Cum putem formula un adevăr central?
Ce este un adevăr?
Conform dicţionarului, un adevăr este „ceva ce este adevărat sau
corect". Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat în totul şi conţine multe
adevăruri care pot fi aplicate nevoilor noastre multe şi variate. Fiecare
din aceste adevăruri, pe care copiii au nevoie să îl audă, să îl înţeleagă, să
•îl înveţe şi să îl aplice în viaţa lor, poate fi enunţat într-o propoziţie scurtă
sau un enunţ.
Atunci când predăm o lecţie biblică copiilor, scopul nostru este să îi
învăţăm un adevăr ales în funcţie de pasajul care este baza lecţiei biblice
şi în funcţie de nevoile copiilor. Apoi exprimăm acel adevăr într-o pro-
poziţie sau un enunţ.
Un adevăr este, prin urmare, o propoziţie care enunţă unul din
multele adevăruri, de exemplu:
> ceva despre Dumnezeu,
>■ ceva despre Domnul Isus Cristos,
>- ceva despre Duhul Sfânt,
>• ceva despre păcat,
Cum să predai lecţii biblice copiilor 85
>► ceva despre mântuire,
>- ceva despre sfinţire,
>- ceva despre Biblie,
>- ceva despre biserică,
>► ceva despre noi înşine,
>■ ceva despre multe alte subiecte.
Nu trebuie să uităm că scopul primar al lecţiei biblice este să ne spu-
nă, să ne reveleze, să ne înveţe cum este Dumnezeu, ce a făcut Dumne-
zeu, ce face Dumnezeu şi ce doreşte Dumnezeu să facem noi. De multe
ori, adevărul sau enunţul adevărului pe care îl căutăm este ceva ce Dum-
nezeu doreşte ca noi şi copiii să cunoaştem şi să învăţăm despre El însuşi.
De exemplu:
„Dumnezeu este sfânt şi curat."
sau „Dumnezeu este puternic şi poate să facă totul."
sau „Dumnezeu promite că va fi cu copiii Lui întotdeauna."
sau „Dumnezeu doreşte să aibă primul loc în viaţa ta."
sau „Dumnezeu cheamă şi se foloseşte de oameni cu slăbiciuni."
Poţi numi câteva pasaje biblice ce pot fi folosite pentru a preda unul
din aceste cinci adevăruri despre Dumnezeu?
Alte exemple de adevăruri din cele nouă categorii prezentate în
paginile anterioare sunt:
Ceva despre Domnul Isus Cristos:
„Isus Cristos iubeşte pe păcătoşi şi a murit pentru ei".
Ceva despre Duhul Sfânt:
„Duhul Sfânt locuieşte în inimile şi în vieţile credincioşilor
adevăraţi".
Ceva despre păcat:
„Păcatul are întotdeauna consecinţe rele".
Ceva despre mântuire:
„Mântuirea este doar prin credinţa în Isus Cristos".
86 Secţiunea II - Capitolul 16
Cum să predai lecţii biblice copiilor 87
■<,

Ceva despre sfinţire:


„ Copiii creştini ar trebui să devină tot mai mult asemenea
Domnului Isus Cristos".
Ceva despre Biblie:
„Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi este adevărată".
Ceva despre biserică:
„Atunci când o persoană crede în Cristos, devine membru al
Trupului lui Cristos, Biserica".
Ceva despre noi înşine:
„Biblia învaţă copiii să îşi cinstească părinţii".
Ceva despre un alt subiect:
„ Cerul este locul în care locuieşte Dumnezeu şi unde vor mer-
ge credincioşii atunci când vor muri".
Poţi numi nouă pasaje biblice sau povestiri biblice ce pot fi folosite
pentru a preda fiecare din aceste nouă adevăruri?
Este vital ca predarea noastră să se concentreze întotdeauna pe învă-
ţarea unor adevăruri ca acestea. Pe de o parte, este imposibil să evanghe-
lizezi copiii fără să îi înveţi că Biblia spune şi îi învaţă despre Dumne-
zeu, despre păcat, despre Domnul Isus Cristos, despre pocăinţă, despre
credinţă şi multe alte subiecte. Pe de altă parte, copiii creştini trebuie să
fie învăţaţi adevăruri care îi ajută să crească în credinţă.
Prin urmare, atunci când predai, de exemplu o lecţie din viaţa lui Iosif
tGeneza 37-47), nu ar trebui doar să spui povestirea, cu toate că ea este
extraordinară, ci ar trebui să îi înveţi pe copii marele adevăr că Dumne-
zeu este înţelept şi că El are un plan pentru vieţile noastre.
Iată câteva exemple de adevăruri care se găsesc în pasaje din
Scriptură. Toate sunt din prima parte a cărţii Geneza şi sunt prezentate în
ultimele pagini ale acestei cărţi.
Lecţie Pasaj biblic Enunţul adevărului
Creaţia Geneza 1:1; 2:4 Dumnezeu este Creatorul.
Păcatul a intrat în lume Geneza2:8,9,15; Fiecare dintre noi este păcătos şi este
3:24 nevoie să avem păcatele iertate.
CainşiAbel Geneza 4:1 -16; Fiecare trebuie să vină la Dumnezeu,
Evrei 11:4 conform planului Lui.
Enoh Geneza 5:21-24; Este posibil să-L cunoşti pe Dumnezeu
Evrei 11:5 în mod personal.
Noe Geneza 6:1 -9; 17 Dumnezeu este drept şi trebuie să
pedepsească păcatul.
Chemarea lui Avraam Geneza 11:27-13:4 Dumnezeu îşi (ine întotdeauna
Geneza 15 şi 16 promisiunile.
Geneza 21 si 22 Avraam oferă pe fiul său.
Dumnezeu aşteaptă de la copiii Lui
ascultare, indiferent de preţ.
0 mireasă pentru hac Geneza 23:1-2 şi 24 Dumnezeu călăuzeşte pe copiii Lui.
Drepturi si Geneza 25-28 înşelăciunea şi minciuna sunt
binecuvântări păcătoase.
Iacovfuge de acasă Geneza 28-35 Dumnezeu schimbă vieţile celor care
sunt ai Lui

Ce este un adevăr central?


Aşa cum am văzut în capitolul anterior, un adevăr central este adevă-
rul de bază din Scriptură, pe care se bazează lecţia. Este ceea ce Dumne-
zeu doreşte ca tu şi copiii să cunoaşteţi şi să înţelegeţi din acest pasaj.
Este o propoziţie scurtă, este un enunţ al mesajului pe care îl aduci co-
piilor prin lecţia pe care o predai şi doreşti ca ei să înţeleagă şi să îşi
amintească acest mesaj. Adevărul central este „măduva scheletului",
„temelia casei" şi tema unitară a lecţiei.
Dacă vei încerca să predai prea multe adevăruri, nu vei reuşi să predai
nici unul din ele. Prin urmare, este mai bine să concentrezi predarea asu-
pra unui adevăr central pe care l-ai ales.
Unele lecţii conţin mai multe adevăruri sau evenimente, pe care ai
dori ca micuţii să le cunoască, să le înţeleagă şi să le creadă. Alege doar
u
nul din acestea şi predă-1 conştiincios. Acesta va fi adevărul central.
De exemplu, în lecţia cu Adam şi Eva din Geneza 2 şi 3, vei găsi cu
uşurinţă cel puţin şase adevăruri:
88 Secţiunea II - Capitolul 16
Cum să predai lecţii biblice copiilor 89
> Primul om a fost creat din ţărâna pământului (2:7).
> Satan ispiteşte pe oameni să facă lucruri rele (3:1-5).
> Păcatul este neascultare de poruncile lui Dumnezeu (3:6).
>■ Dumnezeu întotdeauna judecă şi pedepseşte păcatul (3:9-19).
> Domnul Isus Cristos 1-a biruit pe Satan (3:15).
>■ Păcatul ne desparte de Dumnezeu (3:22-24).
Prin urmare, ar trebui să alegi unul din aceste şase adevăruri şi să îl
predai ca adevăr central. Data viitoare, când vei preda din nou această
lecţie, poţi alege un altul din aceste adevăruri ca adevăr central. în felul
acesta, va fi varietate în predare.
Vei găsi mai multe informaţii despre adevărurile centrale în ultima
parte a cărţii şi în capitolele următoare.
Cum putem formula un adevăr central?
Sunt trei cuvinte care ar trebui să descrie enunţul adevărului central
pe care îl vom preda.
>- Adevărul central ar trebui să fie un enunţ simplu (despre ceva ce
este adevărat, ce copiii trebuie să audă, să înţeleagă şi să creadă).
Copiii ar trebui să înţeleagă fără nici o dificultate.
Care din următoarele este mai bun?
/ „Planul şi scopul lui Dumnezeu pentru credincioşi este o sfin-
ţire care culminează într-o zi în glorie."
/ „Dumnezeu doreşte ca, copiii Lui să fie asemenea Domnului
Isus Cristos."
* > Adevărul central ar trebui să fie un enunţ scurt, concis. Nu trebuie
să fie lung, cu detalii sau cu alte complicaţii.
Care din următoarele este mai bun?
/ „In Biblie, Dumnezeu ni s-a revelat de multe ori ca cel care este
complet despărţit de păcat, ca cel care este El însuşi fără păcat şi
păcatului nu îi va fi niciodată permisă intrarea în prezenţa Lui -
mai ales în ceruri, care este un loc fără păcat sau alte fărădelegi."
/ „Dumnezeu este sfânt şi curat."
>■ Adevărul central ar trebui să fie o propoziţie completă, cu sens, ca-
re să nu aibă nevoie de ajutorul altei propoziţii.
Care din următoarele este mai bun?
/ „Mărturia"
/ „Dumnezeu doreşte ca, copiii Lui să spună altora despre El."

Este clar că al doilea enunţ este cel mai bun în fiecare din cele trei
exemple de mai sus. în primul exemplu, primul enunţ este prea compli-
cat, în al doilea exemplu, primul enunţ este prea lung. în al treilea exem-
plu, primul enunţ este un cuvânt, şi nu o propoziţie.
Evită cuvântul „tu"
înţelegerea principiilor predării m-a ajutat pe mine ca, în predare, să
unific fiecare lecţie biblică în jurul unui adevăr central şi să predau acel
adevăr tuturor copiilor. Adevărul central pe care îl găseşti în pasaj şi pe
care îl vei preda copiilor trebuie să fie, pe cât este posibil, un enunţ pe
care toţi copiii îl aud, îl înţeleg, îl cred şi acţionează ca răspuns la această
credinţă. Nu este de obicei un adevăr doar pentru copiii mântuiţi.
Dar, apoi, trebuie să aplici acest adevăr pentru cele două grupe de
copii, mântuiţi şi nemântuiţi, dacă ambele aplicaţii sunt posibile.
Este clar că în timpul aplicaţiei ar fi bine să eviţi folosirea cuvântului
„tu". Un „tu" este folosit atunci când adevărul este aplicat copiilor
mântuiţi şi alt „tu" este folosit atunci când adevărul este aplicat copiilor
nemântuiţi. Deci, nu ar trebui să foloseşti cuvintele „tu,", „ţie" în
adevărul central decât dacă acest adevăr central se adresează ambelor
grupe de copii.
De exemplu, ar fi corect să spui: „Dumnezeu te-a creat", pentru că
acest adevăr este adevărat pentru toţi cei care ascultă (şi apoi îl poţi
aplica în două moduri). Nu este corect să enunţi un adevăr ca următorul:
„Dumnezeu a promis că va fi cu tine întotdeauna", pentru că acesta este
valabil doar pentru unii dintre copii. Acest adevăr ar trebui formulat ast-
fel: „Dumnezeu promite că va fi cu copiii Lui întotdeauna". Cuvântul
„tu" va apare în aplicaţie în această situaţie.
> Adevărul central - Dumnezeu a promis că va fi cu copiii Lui în-
totdeauna.
> Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - Şi tu poţi fi sigur că Dumne-
zeu va fi întotdeauna cu tine.
>■ Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - Dumnezeu va fi cu tine da-
că crezi în Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul tău.
90 Secţiunea II - Capitolul 17
Capitolul 17:
Cum să găseşti adevărul central
Rezumatul capitolului
1. Roagă-te pentru călăuzire.
2. Cunoaşte ce ai de căutat.
3. Citeşte şi studiază pasajul biblic cu grijă.
4. Pune-ţi întrebări pentru a afla adevărurile din pasaj.
5. Alege un adevăr central, punându-ţi cinci întrebări:
>■ Este aici un adevăr care domină pasajul?
>-Cea inclus Dumnezeu în acest pasaj din Biblie?
>■ Ce te învaţă Dumnezeu Duhul Sfânt prin acest pasaj?
>■ Care sunt nevoile copiilor?
>■ Ce adevăruri ai predat deja?
6. Scrie adevărul central.
7. Variază adevărul central de la lecţie la lecţie.
8. Fă o listă a adevărurilor centrale.
9. O metodă de găsire a adevărului central.
Mulţi învăţători descoperă că cea mai dificilă parte a prezentării
lecţiei biblice este găsirea adevărului central din pasajul de bază al lecţi-
ei biblice. Această dificultate poate avea una sau câteva din următoarele
consecinţe:
> O lecţie ce constă în naraţiune şi evenimente, dar nu are adevăr
central.
> O lecţie ce constă într-un amestec confuz de naraţiune şi adevăr,
din care nimeni (uneori inclusiv învăţătorul) nu îşi dă seama care
este adevărul central.
> O lecţie ce include prea multe adevăruri şi nici unul din ele nu este
învăţat cu adevărat.
Cu toate acestea, nu este chiar atât de greu să găseşti adevărul central
din pasajul biblic dacă respecţi următorii paşi:
Cum să predai lecţii biblice copiilor 91
Roagă-te pentru călăuzire
Roagă-te ca Duhul Sfânt să te ajute, să te călăuzească să înţelegi toate
adevărurile din pasajul biblic din care este lecţia şi apoi, mai târziu, El îţi
va da discernământul să ştii care din acestea este adevărul central pe care
El doreşte ca tu să îl predai copiilor. învăţători diferiţi pot găsi adevăruri
centrale diferite pentru aceeaşi lecţie biblică. De asemenea, un învăţător
care revine la aceeaşi lecţie biblică după un timp, va găsi şi va dori să
predea un adevăr central diferit de ceea ce a predat prima dată.
Ambele posibilităţi sunt normale şi bune, deoarece Cuvântul lui Dum-
nezeu are multe adâncimi şi bogăţii.
Cunoaşte ce ai de căutat
Capitolul anterior (capitolul 16) ar fi trebuit să te ajute să recunoşti un
adevăr şi un adevăr central.
Acum că ai o idee despre ceea ce cauţi, iată câteva cuvinte, care des-
criu şi te ajută să identifici adevărul (adevărurile) pe care doreşti să le
predai copiilor în lecţie. Aceste cuvinte te pot ajuta în căutare:
>- Un adevăr trebuie să fie biblic, şi prin urmare adevărat şi clar.
Aceasta este de la sine înţeles! Sursa tuturor adevărurilor este
Cuvântul lui Dumnezeu şi tu trebuie întotdeauna să fii sigur că
orice adevăr pe care îl predai este din Biblie şi, mai ales, din
pasajul lecţiei biblice.
> Un adevăr trebuie să fie relevant pentru copii. Va trebui să îi ajute
în relaţia lor cu Dumnezeu, în relaţia lor cu ceilalţi sau un adevăr
care să îi ajute în problemele lor.
>- Un adevăr ar trebui să fie interesant pentru copii. Este bine dacă
el stârneşte întâi curiozitatea copiilor, apoi sunt îndemnaţi să vadă
ei înşişi şi să caute comorile adevărului.
>- Un adevăr ar trebui să fie simplu - şi uşor de înţeles pentru copii.
De aceea este bine să eviţi un limbaj teologic complicat.
> Un adevăr ar trebui să fie enunţat la timpul prezent, pentru că
aceasta îl face mai interesant şi relevant.
Citeşte si studiază pasajul biblic cu grijă
Citeşte pasajul birjlic cu atenţie şi grijă de cinci sau şase ori. Meditea-
ză asupra lui. Permite pasajului Scripturii să determine adevărurile ce
trebuie predate şi nu alege aceste adevăruri conform unor idei preconce-
pute, personale. Pasajul decide adevărul. Rolul tău este să găseşti adevă-
92 Secţiunea II - Capitolul 17
Cum să predai lecţii biblice copiilor 93
rurile pe care Dumnezeu doreşte să le înveţe prin acest pasaj.
De asemenea, fii atent să citeşti pasajul în context, în legătură cu ceea
ce este scris înaintea lui şi cu ceea ce este scris după el. Mai mult, citeşte
pasajele paralele din alte cărţi ale Bibliei, dacă sunt. De exemplu, unele
povestiri se găsesc în mai multe Evanghelii şi este necesar să citeşti şi să
studiezi fiecare din ele, nu doar unul. In felul acesta vei avea o „imagine
completă".
Dacă ai acces la o carte sau la anumite cărţi (comentarii biblice,
dicţionar biblic, atlas biblic), ar trebui să le citeşti, să le studiezi, pentru a
obţine informaţii care te vor ajuta să înţelegi mai bine pasajul biblic.
Pe măsură ce citeşti şi studiezi şi descoperi adevăruri din pasajul
biblic, scrie-le unul sub altul, fiecare având un enunţ simplu. Mai târziu,
poţi selecta pe acela care simţi că este adevărul central.
Adevărurile (şi în special adevărul central) pe care le cauţi, pot fi
comparate cu o comoară. Este ca şi cum ai căuta o comoară în adâncimi-
le unui ocean.
Pentru o astfel de căutare sunt două posibilităţi:
>- Poţi să pleci pe apă cu o barcă mică, cu vâsle, sperând că această
comoară va pluti undeva la suprafaţă. Folosind acest mod de
abordare, îţi arunci una, două priviri asupra pasajului biblic, fără a
săpa adânc în el şi a găsi cu adevărat ceea ce te învaţă. Rezultatul va
fi probabil faptul că vei preda aceleaşi adevăruri mereu, adevăruri
ca: Dumnezeu este puternic sau Isus Cristos este Fiul lui Dumne-
zeu. Acestea sunt adevăruri importante, dar un studiu biblic conşti-
^ incios te va ajuta să intri mai adânc în pasaj şi să găseşti şi alte
.^ adevăruri care sunt de mare ajutor copiilor.
>■ Poţi fi şi un scufundător, acea persoană care merge departe, în
adâncul oceanului, pentru a descoperi comorile care sunt ascunse
acolo. în această situaţie, trebuie să îţi faci timp nu doar să citeşti
pasajul, ci să îl studiezi, să sapi adânc în el, să îţi faci notiţe şi, mai
presus de toate, să ai încredere în Duhul Sfânt, care te va ajuta în
căutările tale.
Dr. John Stott scrie în cartea lui „Eu cred în puterea predică-
rii", vorbind despre găsirea înţelesului unui text: „Lucrează la el
aşa cum lucrează un câine cu un os, aşa cum un copil mănâncă o
portocală până la ultima fărâmitură. Lucrează la el aşa cum un
copil mestecă o bomboană până la ultima bucăţică".
Charles Spurgeon, renumitul pastor englez, scria: „îmi place
să iau un text şi să găsesc ceea ce spune, ceea ce poartă în el şi,
după ce m-am scufundat în el, îmi place să stau acolo şi să îl las să
mă pătrundă".
Aceste sfaturi pentru pastori şi predicatori sunt valabile şi pen-
tru cei care predau o lecţie biblică copiilor.
Pune-ţi întrebări
îmi dau seama că nu este întotdeauna uşor să identifici adevăruri în
pasajele Scripturii şi apoi, din aceste adevăruri, să selectezi acel adevăr
care crezi că este adevărul central.
De aceea, aş dori să vă dau o serie de adevăruri simple, care vă vor
ajuta să găsiţi şi să scrieţi toate adevărurile din pasajul pe care îl studiaţi
şi din care doriţi să predaţi. Trebuie doar să completaţi prima propoziţie
în fiecare caz, aşa cum este indicat. Am dat, de asemenea, în fiecare caz
câteva exemple de adevăruri ca răspuns la aceste întrebări.
Nu uitaţi că nu trebuie să folosiţi cuvântul „tu", „tine", „ţie", în ade-
vărul pe care mai târziu îl veţi selecta ca adevărul central decât dacă acest
adevăr se aplică atât copiilor mântuiţi, cât şi celor nemântuiţi. Dacă nu
este cazul, păstrează cuvântul „tu" pentru cele două aplicaţii.
In chestionarul ce urmează am scris o steluţă * în dreptul adevărurilor
în care se poate folosi cuvântul „tu", pentru că se aplică ambelor grupuri
de copii.
Am indicat de asemenea şi capitolul din cartea „ Cum să predai
doctrine biblice copiilor", care se ocupă de fiecare din aceste adevăruri.
94 Secţiunea II - Capitolul 17
Cum să predai lecţii biblice copiilor 95

Chestionar
> Este în pasaj un adevăr despre Dumnezeu care doresc să fie
înţeles de copii?
(Vezi paginile 45-70 din cartea „Cum să predai doctrine bibli-
ce copiilor")
/ Ce este El - Dumnezeu este...........
(ex.: Dumnezeu este credincios
sau Dumnezeu este drept şi trebuie să pedepsească păcatul
sau Dumnezeu este viu şi adevărat).
</ Ce face El - Dumnezeu....................
(ex.: Dumnezeu călăuzeşte pe copiii Lui
sau Dumnezeu ajută pe copiii Lui să trăiască pentru El
sau Dumnezeu vorbeşte poporului prin Cuvântul Său)
S Ce doreşte El-Dumnezeu doreşte...............
(ex.: Dumnezeu doreşte ca tu să îl asculţi*
sau Dumnezeu doreşte ca tu să citeşti din Cuvântul Său in
fiecare zi*
sau Dumnezeu doreşte ca tu să vorbeşti cu El*)
/ Ce promite El? - Dumnezeu promite..............
(ex.: Dumnezeu promite să salveze pe cei care cred în
Domnul Isus Cristos
sau Dumnezeu promite să fie cu copiii Lui întotdeauna,
sau Dumnezeu promite că va purta de grijă copiilor Lui)
/ Ce spune El? - Dumnezeu spune.................
(ex.: Dumnezeu spune că trebuie să îţi asculţi părinţii*
sau Dumnezeu spune că este rău să furi
sau Dumnezeu spune să nu minţi*.)
> Este în pasaj un adevăr despre Domnul Isus Cristos ce tre-
buie înţeles de copii?
(Vezi paginile 71-95 din cartea „Cum să predai doctrine bibli-
ce copiilor")
/ Cine este El? - Isus Cristos este..............
(ex.: Isus Cristos este Dumnezeu sau Isus Cristos S-a născut
şi a trăit ca un Om desăvârşit.)
S Ce a făcut El? - Isus Cristos.............
(ex.: Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre pe cruce
sau Isus Cristos a înviat şi este viu pentru veşnicie.)
/ Ce doreşte El? - Isus Cristos doreşte...........
(ex.: Isus Cristos doreşte să mântuiască pe păcătoşi sau

J
L
Isus Cristos doreşte să schimbe oameni.)
/ Ce promite El? - Isus Cristos promite.............
(ex.: Isus Cristos promite să dea pacea celor ce cred în El.)
> Este în pasaj un adevăr despre Duhul Sfânt pe care ar tre-
bui copiii să îl înţeleagă?
(Vezi paginile 141-173 din cartea „Cum să predai doctrine bi-
blice copiilor")
/ Cine este El? - Duhul Sfânt este...........
(ex.: Duhul Sfânt este Dumnezeu.)
/ Ce face El? - Duhul Sfânt..........
(ex.: Duhul Sfânt locuieşte în cei care au crezut în Domnul
Isus Cristos.)
> Este în pasaj un verset despre păcat ce trebuie înţeles de copii?
(Vezi paginile 96-103 din cartea „ Cum să predai doctrine bibli-
ce copiilor")
/ Ce este? - Păcatul este.........
(ex.: Păcatul este călcarea poruncilor lui Dumnezeu.)
/ Ce face el?-Păcatul..........
(ex.: Păcatul ne desparte de Dumnezeu.)
> Este în pasaj un verset despre mântuire, ce ar trebui înţeles
de copii?
(Vezi paginile 104-140 din cartea „Cum să predai doctrine bi-
blice copiilor")
/ Primirea mântuirii - Păcătoşii sunt mântuiţi dacă.........
(ex.: Păcătoşii sunt mântuiţi dacă îşi pun încrederea în
Domnul Isus Cristos sau Păcătoşii sunt mântuiţi când se în-
torc din păcat şi vin la Domnul Isus Cristos.)
/ Rezultatele mântuirii - Păcătosul care crede în Cristos........
(ex.: Păcătosul care crede în Cristos are viaţa veşnică
sau Păcătosul care crede în Cristos are toate păcatele iertate
sau Păcătosul care crede în Cristos este o nouă făptură.)
> Este în pasaj un verset despre sfinţire, ce ar trebui înţeles de
copii?
(Vezi pagina 54 din cartea „Cum să predai doctrine biblice co-
piilor")
/ Condiţii de îndeplinit - Creştinii vor fi sfinţi dacă.........
(ex.: Creştinii vor fi sfinţi dacă citesc Biblia şi se roagă în
fiecare dimineaţă.)
/ Rezultate de experimentat- Creştinii pot............
96 Secţiunea II - Capitolul 17
(ex.: Creştinii pot deveni tot mai mult asemenea lui Isus
Cristos.)
> Este în pasaj un adevăr despre ei înşişi, ce ar trebui înţeles
de copiii?
(ex.: Fiecare creştin este un soldat în armata Domnului sau
Este important să iei întotdeauna decizii corecte sau Păcatul
are întotdeauna rezultate rele sau Obiceiurile rele îţi vor face
mult rău.)*
> Este în pasaj un adevăr despre Biblie, ce ar trebui înţeles de
copii?
(Vezi pagina 35 din cartea „Cum să predai doctrine biblice co-
piilor")
/ Ce este? (ex.: Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi este
adevărată.)
/ Ce face? (ex. Biblia ajută copiii creştini să crească.)
/ Ce spune? (ex.: Biblia spune că este un singur Dumnezeu.)
> Este în pasaj un adevăr despre viitor, ce ar trebui înţeles de
copii?
(Vezi pagina 36 din cartea „Cum să predai doctrine biblice co-
piilor")
/ Despre venirea Domnului Isus Cristos (ex.: Isus Cristos va
reveni.)
/ Despre cer (ex.: Toţi cei care au crezut în Isus Cristos vor
merge în cer.)
/ Despre judecata lui Dumnezeu (ex.: Toţi cei care nu au cre-
zut în Isus Cristos vor fi judecaţi de Dumnezeu şi despărţiţi
de El pentru veşnicie.)
> Este în pasaj un adevăr despre alte subiecte, ce ar trebui înţelese
de copii?
(Vezi paginile 173-184 din cartea „Cum să predai doctrine bi-
blice copiilor")
/ Despre biserică (ex.: Orice copil mântuit este parte a biseri-
cii, care este Trupul lui Cristos.)
/ Despre îngeri (ex.: Dumnezeu a trimis îngeri să ajute şi să
păzească pe copiii credincioşi.)
/ Despre moarte (ex.: Copiii care au crezut în Domnul Isus
Cristos nu trebuie să se teamă de moarte.)
/ Despre diavol (ex.: Diavolul este duşmanul tău, dar Dom-
nul Isus l-a biruit pe cruce.)* _____
Cum să predai lecţii biblice copiilor 97
Dacă tot nu eşti sigur ce este un adevăr, ultima parte a acestei cărţi
prezintă adevăruri centrale pentru serii de lecţii biblice.
Alege un singur adevăr central
Cum poţi alege adevărul central dacă sunt câteva adevăruri şi toate
reies în mod clar din pasajul lecţiei biblice? în unele lecţii, adevărul
central va ieşi în evidenţă chiar de la începutul lecţiei. Dar în multe lecţii
biblice vei vedea că sunt câteva întrebări şi, prin urmare, câteva adevă-
ruri centrale posibile.
De exemplu, dacă prezinţi o lecţie despre Rahav din Iosua capitolul
2, poţi găsi cel puţin patru adevăruri centrale posibile şi toate sunt la fel
de valide.
> „ Credinţa este încrederea în Dumnezeu şi în promisiunile Lui."
> „Poţi fi mântuit doar prin credinţă."
> „Nimeni nu este prea rău ca să fie mântuit."
> „Dumnezeu dă biruinţă celor care ascultă promisiunile Lui."
Am văzut însă că predarea eficientă înseamnă concentrarea asupra
unui singur adevăr. Prin urmare, TU nu ar trebui să încerci să predai toa-
te aceste patru adevăruri, ci este bine să alegi unul din ele şi să te concen-
trezi asupra lui.
Sunt, înainte de toate, trei întrebări pe care ar trebui să ţi le pui - şi răs-
punsul pe care îl dai acestor întrebări te va ajuta să vezi care din adevă-
ruri este adevărul central al pasajului:
> Este un adevăr care apare de mai multe ori în pasaj şi care în
mod clar este adevărul dominant? Cu cât un adevăr apare de
mai multe ori în pasaj, cu cât este mai dominant, cu atât îţi va fi
mai uşor să îl teşi pe parcursul povestirii şi să îl predai copiilor.
> De ce a îngăduit Dumnezeu acest pasaj în Biblie? Este un scop
şi un motiv pentru existenţa acestui pasaj şi găsirea acestui
scop te va ajuta să vezi învăţătura de bază şi adevărul central al
pasajului.
> Ce te învaţă Dumnezeu Duhul Sfânt în mod deosebit pe tine prin
acest pasaj? Aceasta este probabil cea mai importantă întreba-
re. Studiind pasajul seriptural şi observând diferite adevăruri
98 Secţiunea II - Capitolul 17
în el, Dumnezeu va vorbi inimii şi vieţii tale. Unul din adevăruri
va vorbi inimii tale în mod deosebit şi va deveni ceva special
pentru tine. Vei fi capabil să transmiţi altora, să predai altora
ceea ce înveţi în primul rând tu însuţi, ceea ce trăieşti tu însuţi.
Ar trebui să îţi mai pui şi alte două întrebări foarte practice:
>- Care sunt nevoile copiilor din grupa ta?
Este important ca adevărul predat să fie relevant copiilor, să
răspundă nevoilor lor.
Care din aceste adevăruri îi va ajuta în problemele lor în cel
mai bun mod posibil? Ce cunoştinţe noi doreşti să dobândească
aceşti copii? Ce schimbări ai dori să vezi în viaţa lor?
S Dacă este un grup nou de copii care cunosc foarte puţin din
Biblie, ar trebui să îi înveţi adevăruri de bază.
/ Dacă cei mai mulţi dintre copiii din grup sunt nemântuiţi,
ar trebui să alegi un adevăr care să conţină o temă de evan-
ghelizare.
/ Dacă cei mai mulţi dintre copii sunt mântuiţi, ar trebui să
alegi un adevăr care să îi ajute să crească spiritual.
/ Dacă în grup sunt ambele categorii de copii şi în mod aproxi-
mativ egal, ar trebui să alegi un adevăr care să permită două
aplicaţii clare, deosebite, pentru cele două grupe de copii.
"Predarea eficientă trebuie să aibă scopuri definite şi clare, ba-
zate pe nevoile copiilor. învăţătorul poate descoperi nevoile
copiilor, cunoscându-ipersonal. Prin urmare, unul din obiecti-
vele predării lecţiei biblice este să răspunzi nevoilor copiilor.
> Ce adevăruri ai mai predat anterior?
Eşti chemat să asiguri copiilor o înţelegere de ansamblu a ade-
vărurilor Scripturii. Pentru o anumită perioadă de timp doreşti
ca aceşti copii să audă şi să înveţe „ întreaga înţelepciune a lui
Dumnezeu". Prin urmare, nu preda copiilor un adevăr sau doar
câteva adevăruri selectate. Aceasta ar duce la omiterea multor
alte adevăruri. «•
Cum să predai lecţii biblice copiilor 99
Este bine să răspunzi în scris la următoarele cinci întrebări:
> Este un adevăr care apare de mai multe ori tn pasaj?
> De ce apus Dumnezeu acest pasaj în Biblie?
> Ce te învaţă Dumnezeu Duhul Sfânt pe tine din acest pasaj?
> Care sunt nevoile copiilor?
> Ce adevăruri ai predat anterior?
Răspunsurile la aceste întrebări te vor ajuta să stabileşti adevărul
central din pasajul pe care îl vei preda copiilor.
în acest moment al pregătirii pentru predare, este bine să consulţi alte
materiale, schiţe sau cărţi legate de pasajul biblic pe care îl studiezi şi
lecţia pe care o vei preda. Poţi compara ceea ce citeşti în aceste cărţi cu
concluziile la care ai ajuns tu singur. Poate că vei găsi concluzii mai bu-
ne decât ale tale şi va trebui să schimbi câte ceva. Nu trebuie însă să îţi
schimbi concluziile dacă nu eşti sigur că ceea ce ai găsit în cărţi este mai
bine decât rezultatul la care ai ajuns tu. Studiul personal şi concluziile
personale sunt preferate. De aceea, este foarte bine să faci studiu perso-
nal înainte de a consulta ceea ce au studiat alţii.
De asemenea, este bine să ai grijă ca materialul pe care îl consulţi să
fie sănătos din punct de vedere biblic şi evanghelic. Sunt multe cărţi şi
materiale creştine, care nu sunt sănătoase din punct de vedere biblic şi de
care ar trebui să te fereşti. Recomand însă, cu căldură, materialele produ-
se de Asociaţia Misionară pentru Educarea Copiilor.
Scrie adevărul central
Acum trebuie să exprimi adevărul central scurt şi concis, să îl scrii sub
forma unui enunţ, pe înţelesul copiilor. Ar trebui să fie scurt, pentru a fi
uşor de reţinut, ciar, pentru a fi uşor de înţeles şi concret, pentru a fi uşor
de realizat. îţi va fi de mare ajutor în predare dacă scrii adevărul central în
partea de sus a paginii pe care ai scris sau pe care îţi vei scrie planul lec-
ţiei. Poţi scrie adevărul central cu litere mari. îl poţi afişa pe un perete
sau fixa pe flanelograf, astfel încât să poată fi văzut de copii. Poate cea mai
bună cale este să îl scrii pe o coală de carton, pe care o poţi arăta copiilor,
ori de câte ori prezinţi adevărul central în lecţie. Astfel vei capta atenţia
copiilor. Această coală de carton poate avea şi o formă simbolică, în con-
cordanţă cu adevărul central, de exemplu o cruce, o inimă sau o Biblie.
100 Secţiunea II - Capitolul 17
Adevărul central trebuie să fie întotdeauna un enunţ simplu, concis,
complet. Ai grijă, nu include prea multe „şi" sau „dar".
Iată câteva exemple bune de enunţuri de adevăr central:
> Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în fiecare credincios.
> Dumnezeu este peste tot.
> Isus Cristos este singurul Salvator.
> Păcatul ne desparte de Dumnezeu.
> Dumnezeu a promis că va fi cu copiii Lui întotdeauna.
> Biblia spune că noi nu trebuie să fim geloşi.
> Domnul Isus Cristos ne porunceşte să îl urmăm.
Sunt câteva idei menţionate deja în paginile anterioare, care te vor
ajuta să scrii adevărul central:
> Evită enunţuri complicate ca adevăruri centrale. De exemplu:
„Mântuirea înseamnă şi are ca rezultat justificarea, regenerarea şi
adopţia păcătoşilor pierduţi."
Formulează adevărul central într-un mod simplu. Ar fi mai bine în
această situaţie să formulezi acest adevăr astfel: „Dumnezeu iartă
toate păcatele copiilor care cred în Isus Cristos."
>- Evită propoziţiile lungi, cu detalii, care nu sunt potrivite ca adevă-
ruri centrale. De exemplu:
„Cu toţii avem nevoie de o inimă nouă, din cauza naturii noastre
.. căzute, păcătoase, şi Dumnezeu ne dă o inimă nouă atunci când
; ; credem în Domnul Isus Cristos, iar Duhul Sfânt vine să locuiască
în noi şi va locui în noi pentru totdeauna."
Aceste adevăruri trebuie învăţate la un moment dat, dar această
frază este prea lungă, include prea multe adevăruri şi foloseşte ter-
meni teologici greu de înţeles de către copii.
>- Evită expresii vagi sau incomplete ca adevăr central.
/ De exemplu: „Duhul Sfânt" este vag şi nu este o propoziţie, nici
un enunţ. Mai bine spune: „Duhul Sfânt convinge pe păcătoşi
de păcatul lor".
/ „Isus potoleşte furtuna" este un titlu, dar nu este o propoziţie şi
nu spune, nu învaţă ceva. Mai bine spui: „Isus Cristos ne arată
că este Dumnezeu prin potolirea furtunii".
Cum să predai lecţii biblice copiilor 101
/ „Iubirea altora" sau „A fi creştin" sunt şi ele enunţuri incom-
plete şi nu sunt adevăruri centrale. Mai bine spui: „Dumnezeu
doreşte ca creştinii să iubească alţi creştini întotdeauna" sau
„Un creştin este o persoană care a crezut în Domnul Isus
Cristos ca Mântuitorul lui".
/ „Urmând pe Isus" nu este nici el un adevăr central bun. Mai
bine spui: „Domnul Isus ne porunceşte să îl urmăm".
>■ Aşa cum am văzut deja, ar trebui, dacă este posibil, să eviţi folosi-
rea cuvântului „tu" în adevărurile centrale dacă adevărul nu se
aplică atât copiilor mântuiţi, cât şi celor nemântuiţi. Poţi folosi
„Dumnezeu te-a creat pentru gloria Lui" ca adevăr central, pentru
că în această situaţie „tu", respectiv „te", poate fi aplicat ambelor
grupe. Nu ar trebui să formulezi un adevăr central ca „Dumnezeu
Duhul Sfânt locuieşte în tine". Acest adevăr e valabil doar pentru
cei care au crezut în El. Poţi reformula astfel: „Dumnezeu Duhul
Sfânt locuieşte în cei care au crezut în Domnul Isus". Aşa cum am
văzut, cuvintele „tu", „tine", „ţie", pot fi folosite în ambele aplicaţii.
Adevăr central „Dumnezeu Duhul sfânt locuieşte în cei care au
crezut în Domnul Isus Cristos".
/ Aplicaţie pentru copiii mântuiţi: „ (Prin urmare) Ai grijă
unde mergi şi ce spui."
/ Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi: „ (Prin urmare) Crede
în Domnul Isus Cristos şi Duhul Sfânt va veni să locuiască
în tine."
Dacă nu eşti sigur încă ce se înţelege prin adevăr central, în ultima
parte a cărţii sunt prezentate adevăruri centrale pentru aproape fiecare
dintre lecţiile biblice.
Variază adevărurile centrale
Lucrarea ta este să predai „toată înţelepciunea lui Dumnezeu" (Fapte
20:27) şi trebuie să fii conştient de pericolul concentrării predării a
câteva adevăruri centrale în mod repetat şi excluderea multor altora.
Sunt câteva adevăruri care pot fi găsite uşor în multe lecţii.
/ „Dumnezeu este atotputernic" poate fi adevărul central în
„Trecerea Mării Roşii", „Biruinţa lui Ghedeon", „Creaţia",
102 Secţiunea II - Capitolul 17
„Căderea Ierihonului", „Dumnezeu poartă de grijă lui Ilie în
timpul secetei" - şi multe altele.
/ Poţi preda adevărul „Isus Cristos este Dumnezeu" în multe lec-
ţii ce tratează începutul vieţii Domnului Isus Cristos.
Dar sunt şi alte adevăruri în aceste lecţii pe care copiii trebuie să le
audă şi să le înveţe.
Dacă vei alege aceleaşi adevăruri în mod repetat, vei pierde atenţia şi
interesul copiilor.
Dacă vei face un studiu exegetic conştiincios, al pasajului lecţiei bi-
blice şi vei preda copiilor adevărurile care sunt în mod real în acele pasaje,
atunci va fi varietate în predare. Biblia conţine o panoramă largă de ade-
văruri şi nu se concentrează asupra câtorva adevăruri pe care să le repete.
Variaţia adevărurilor centrale, pe cât de mult posibil, va aduce vitali-
tate şi adâncime lucrării tale. Poţi preda povestiri şi lecţii pe care copiii
le-au mai auzit, dar dacă vei preda adevăruri noi, aceste povestiri şi lecţii
vor fi proaspete pentru ascultători. Copiii vor avea mai puţin sentimentul
că ştiu această povestire de când sunt mici. Vor învăţa faptul că nu con-
tează cât de des citim un pasaj în Scriptură, Dumnezeu are întotdeauna
ceva nou să ne înveţe din el.
Cu toate acestea, sunt anumite adevăruri biblice cheie, care, în mod
normal şi natural, apar în pasajele biblice mai mult decât altele şi le vei
recunoaşte şi prezenta în predare. Astfel de adevăruri includ, de exem-
plu, următoarele:
>■ Cristos a murit pe cruce pentru păcătoşi.
> Dumnezeu este sfânt.
> Mântuirea este doar prin credinţă.
Fă o listă a adevărurilor centrale predate
Ar trebui să ai un carneţel sau un alt sistem de dotare, în care să scrii
adevărul central pe care îl predai în fiecare săptămână. Un exemplu de
foaie de planificare este prezentat la pagina 105.
Poţi apoi în mod periodic să priveşti în această listă şi să vezi dacă
sunt adevăruri pe care nu le-ai predat sau pe care le-ai predat prea des.
Adevărurile omise pot fi incluse în lecţii viitoare, dacă exegeza pasa-
jului permite lucrul acesta; sau chiar prezentate ca o lecţie cu planşe, o
Cum să predai lecţii biblice copiilor 103
lecţie care să aibă ca obiectiv un „adevăr omis" sau o cântare ale cărei
cuvinte ajută la predarea acestui adevăr.
UN MOD ALTERNATIV
Există şi o cale alternativă pentru a găsi şi enunţa adevărul
central dintr-un pasaj din Scriptură, cale des folosită de lucrătorii
CEF, mai ales în Europa. Această metodă ar putea fi descrisă
astfel:
Studiind pasajul, puneţi-vă cinci întrebări:
> Este aici o doctrină pe care aş dori ca copiii să o cunoască şi să
o creadă?
Exemplu: „Creaţia" (Geneza 1)
Adevăr central: „Dumnezeu a făcut toate lucrurile, inclusiv pe
tine şi pe mine".
> Este aici un exemplu pe care aş dori ca cei micuţi să îl urmeze?
Exemplu: „David şi Goliat" (1 Samuel 17)
Adevăr central: „ Ca David, şi tu poţi să crezi şi să asculţi de
Dumnezeu."
> Este aici o promisiune ca cei micuţi să creadă şi să trăiască
conform ei?
Exemplu: „Petru eliberat din închisoare" (Fapte 12)
Adevăr central: „Dumnezeu a promis că va fi cu copiii Lui."
> Este aici o poruncă ce trebuie ascultată de copii?
Exemplu: „Tânărulbogat" (Matei 19:16-26)
Adevăr central: „Domnul Isus a spus: «Urmează-Mă, indife-
rent de preţ.»"
>■ Este aici o avertizare ce ar trebui auzită de copii?
Exemplu: „Neascultarea luilona" (lona 1)
Adevăr central: „Nu încerca să fugi departe de Dumnezeu."
Această metodă are multe părţi bune şi Dumnezeu i-a binecu-
vântat pe cei care o folosesc şi predau conform ei.
Eu personal prefer metoda despre care am vorbit mai devreme
în acest capitol, care ne învaţă că adevărul central trebuie să fie
un enunţ scurt a ceea ce Dumnezeu doreşte ca cei micuţi să cu-
noască, să înţeleagă şi să creadă din acel pasaj. Apoi, exemplele,
mai sus şi o ţ.
Am folosit
mod generai 1
R*
3

" O
O
K o' 5
3
o .
a
3
ale

e şi

a.
s.
a a »
^
a.
3'
8 s
"
ea

r
'za

*-* 3

& K3
3"
3 3
3'
_3
a a
a
.
O'
a 5
<
a §
<
5
| R 2
"
a
I
.
â R

<
In

*2
3
g
-
1 s?

SP
I
CD
Oi
SI
Foaie de planificare pentru învăţător
Explicaţie: Primele trei coloane trebuie folosite pentru fiecare lecţie.
Ultimele două coloane vor fi folosite câte una sau ambele coloane.
Data Lecţia Adevăr central Aplicaţie pentru Aplicaţie pentru
copiii nemântuiţi copiii mântuiţi

o
I
Si.

1
g
s
Notă: Păstrează şi îndosariază toate schiţele de lecţie pentru a le avea în ordine şi pentru
o posibilă refolosire.
o
Ol
106 Secţiunea II - Capitolul 18
Capitolul 18:
Cum să predai adevărul central
Rezumatul capitolului
1. Sunt şase paşi principali de urmat în predare.:
> înţelege adevărul central.
> Simplifică adevărul central.
> Explică adevărul central.
> Ilustrează adevărul central.
> Repetă adevărul central.
> Aplică adevărul central.
1. înţelege adevărul central.
3. Simplifică adevărul central.
4. Explică adevărul central.
5. Include alte adevăruri.
6. Ilustrează adevărul central.
7. Repetă adevărul central.
8. Ţese adevărul central în şi prin lecţie.
9. învaţă un verset biblic care exprimă adevărul central.
Aşa cum am văzut în prima parte a acestei cărţi, predarea înseamnă
mult mai mult decât să spui, să menţionezi sau să povesteşti. A preda în-
seamnă a ajuta pe copii să înveţe. Un adevăr a fost predat doar atunci când
copilul 1-a inclus în sistemul lui de înţelegere. Aceasta nu va avea loc da-
că doar te referi la un adevăr în lecţia biblică, chiar dacă repeţi aceeaşi
frază de mai multe ori.
Dacă spui, de exemplu, „Dumnezeu este sfânt", e nerealistic să te aş-
tepţi ca acest mare adevăr să devină parte a înţelegerii copilului, chiar da-
că repeţi aceste cuvinte de câteva ori. Acest adevăr trebuie să fie învăţat
şi trebuie să fie învăţat în mod conştiincios.
Cineva spunea:
„Mei o învăţătură nu va face cuiva bine, dacă nu este aşa de clară
încât să nu poată fi greşit înţeleasă, şi aşa de interesantă încât să
nu poată fi uitată".
Cum să predai lecţii biblice copiilor 107
Şase paşi principali de urmat
Dacă doreşti să fii eficient, sunt şase paşi pe care este bine să îi urmezi
în predare. Trebuie să înţelegi, să simplifici, să explici, să ilustrezi, să re-
peţi şi să aplici adevărul central înainte de a aştepta ca cei micuţi să îl în-
veţe. Iată de ce este bine să te concentrezi pe predarea unui singur adevăr
central într-o lecţie biblică, mai degrabă decât să te referi la mai multe
adevăruri. Lucrul acesta este necesar mai ales pentru copiii de astăzi,
care au puţine cunoştinţe biblice.
Scopul tău e ca fiecare copil să plece de la întâlnire, cunoscând şi înţe-
legând adevărul central al lecţiei şi ce înseamnă acesta pentru el personal.
Dar cum putem realiza acest scop?
Iată aici cei şase paşi esenţiali, demni de urmat, în predarea unui ade-
văr central:
înţelege adevărul central.
Nu poţi preda ceea ce tu însuţi nu ai înţeles.
Simplifică adevărul central.
După ce ai înţeles adevărul central tu însuţi, trebuie să îl simpli-
fici şi apoi să îl predai în mod simplu, folosind cuvinte pe înţelesul
copiilor.
Explică adevărul central.
E necesară o explicare în detaliu a adevărului, pentru a clarifica
conceptele şi cuvintele pe care le-ai folosit în acel enunţ scurt.
Eşti liber să incluzi şi alte adevăruri, dacă ele ajută la explicarea
adevărului central şi explicarea aplicaţiei.
Ilustrează adevărul central.
O ilustraţie potrivită a adevărului este de mare ajutor pentru înţe-
legerea lui.
Repetă adevărul central.
Repetiţa este esenţială, dar nu acea repetiţie ce constă doar în re-
petarea unor cuvinte.
Aplică adevărul central.
Prezintă aplicaţia adevărului aleasă cu grijă şi prezentată ambe-
lor grupe de copii, celor mântuiţi şi celor nemântuiţi. Arată ce
înseamnă acest adevăr pentru fiecare din ei personal.
108 Secţiunea II - Capitolul 18
înţelegerea adevărului central
Nu este posibil sa simplifici sau să explici un adevăr central dacă nu
l-ai înţeles tu însuţi. Aşa că, înainte de a-ţi pune întrebarea: „Cum aş pu-
tea preda acest adevăr copiilor?", pune-ţi alte câteva întrebări.
„ Ce înseamnă acest adevăr central?"
„Care este aplicaţia lui pentru viaţa mea?"
„A avut acest adevăr un efect în viaţa mea?"
Cu cât înţelegi un adevăr tu însuţi şi cu cât îl aplici mai mult în viaţă,
cu atât vei fi mai capabil să îl predai copiilor.
Simplifică adevărul central
Am privit deja în această carte la problema simplificării şi am văzut
că adevărul central trebuie să fie un enunţ simplu, complet, concis.
> Trebuie să fie simplu din punct de vedere al cuvintelor folosite
şi acestea trebuie să fie cuvinte pe înţelesul copilului.
> Trebuie să fie simplu din punct de vedere al conceptelor date.
Aceste concepte pot fi pe înţelesul copilului, dacă sunt explicate
cu grijă.
Adevărul va fi simplu dacă este bine înţeles de către învăţător. Cu cât
îl înţelegi tu mai bine, cu atât îl poţi preda mai simplu. Şi reversul este
adevărat.
Este important să fii atent ce cuvinte foloseşti. Evită folosirea
vocabularului evanghelic şi al clişeelor, iar dacă trebuie să foloseşti
cuvinte noi, explică-le cu grijă întâi.
De exemplu:
>- Ce înseamnă cuvântul „mântuit" pentru un copil dacă nu e explicat?
>- Poate un copil înţelege conceptul de „viaţă veşnică" fără a fi explicat?
> Este expresia „ în inima ta" clară pentru un copil care nu are cunoş-
tinţe biblice?
Cum să predai lecţii biblice copiilor 109
>- Ce spuneţi de expresii ca: „Biblia este inspirată"? Sau „Trebuie să
te naşti din nou"? Sau „Trebuie să fii răscumpărat"?
Este necesar să folosim în predare cuvinte pe care toţi copiii le vor
înţelege, în special cei fără cunoştinţe biblice, iar cuvintele noi trebuie
explicate cu grijă.
Pentru copiii fără cunoştinţe biblice, cuvântul „convertit" nu are sens,
dar cuvintele „a te întoarce" sunt clare (mai ales dacă foloseşti un mijloc
vizual). Este posibil pentru aceşti copii să înţeleagă faptul că Dumnezeu
doreşte ca ei să se întoarcă din păcat la evlavie, de la Satan la Dumnezeu,
de la moarte la viaţă.
Explică adevărul central
Nu este suficient să spui una sau două propoziţii despre adevăr şi să
speri că, făcând asta, l-ai predat.
Trebuie să încerci să incluzi adevărul central al lecţiei de cel puţin pa-
tru sau cinci ori, acolo unde pasajul biblic permite lucrul acesta. Prima
dată când prezinţi adevărul central în lecţie, trebuie să faci o prezentare
simplă. După aceea, de fiecare dată când prezinţi adevărul central pe
parcursul lecţiei, trebuie să îl dezvolţi şi să zideşti - construind pe pre-
zentarea anterioară.
Dacă, de exemplu, predai adevărul „Dumnezeu este drept (sau co-
rect)", cu prima ocazie poţi să dai o explicaţie a cuvântului „drept". Apoi,
mai târziu, pe parcursul pasajului, poţi să explici cum poate fi Dumnezeu
drept, faptul că El cunoaşte totul şi toate deciziile Sale sunt drepte şi
corecte. Apoi, mai târziu, poţi spune cum moartea Domnului Isus Cris-
tos pe cruce a arătat dreptatea lui Dumnezeu şi cum poate El să ierte pe
păcătoşi şi totuşi să fie drept. Diferite aspecte şi explicaţii ale adevărului
central pot fi ţesute în naraţiunea povestirii. Fiecare din aceste explicaţii
va fi foarte scurtă.
Am spus mereu că a povesti nu înseamnă a preda şi a spune ceva nu
înseamnă a preda. Adevărurile trebuie să fie explicate.
Cele trei cuvinte cheie sunt - explicare, repetiţie şi ilustrare.
Este de mare ajutor în explicarea unui adevăr dacă îţi pui o serie de în-
trebări legate de adevărul central pe care îl predai şi apoi eşti sigur că răs-
punzi la acele întrebări în timpul explicaţiei.
^ De exemplu, dacă adevărul central este „Isus este Domnul", ar trebui
s
ă îţi pui câteva întrebări şi apoi să încerci să le răspunzi în predare, ţe-
s
ând răspunsul în naraţiune:
110 Secţiunea II - Capitolul 18
> Ce înseamnă cuvântul „Domnul"? El controlează totul.
> Peste ce este El Domn? Peste oameni şi peste toate lucrurile.
>■ De ce este El Domn? Pentru că este Dumnezeu şi a murit pe cruce.
> Cât timp este Domn? Pentru totdeauna.
> Ce ai de făcut? Tu trebuie să îl asculţi, pocăindu-te şi întorcându-te
la El.
>■ Ce va face El? El are puterea să te mântuiască şi să te facă sfânt.
Apoi, pe măsură ce spui povestirea şi predai lecţia biblică, ar trebui să
răspunzi la fiecare din aceste întrebări de fiecare dată când prezinţi
adevărul domniei lui Isus Cristos. Atunci când ai terminat lecţia biblică,
ar trebui să fi explicat deja ce înseamnă adevărul central.
Trebuie să îţi faci timp pe parcursul lecţiei să fii sigur că copiii au
înţeles adevărul explicat. Foloseşte termeni simpli şi concreţi şi
explicaţia să fie interesantă şi cât mai clară. Duhul Sfânt dă înţe-
legerea spirituală, dar tu eşti cel care ai responsabilitatea de a
preda adevărul într-un mod cât mai clar.
Include alte adevăruri
Atunci când se prezintă acest concept al predării unui singur adevăr
central tuturor copiilor, mulţi învăţători pun această întrebare:
„ Trebuie să îmi restricţionez predarea la un singur adevăr sau pot să
includ şi alte adevăruri?"
Răspunsul la ambele întrebări este „da".
> Da, ar trebui să te dedici predării unui singur adevăr.
> Da, poţi include şi alte adevăruri, le poţi prezenta şi nu preda,
cu condiţia ca aceste adevăruri să te ajute în predarea şi apli-
carea adevărului central.
Am văzut deja de mai multe ori cât de necesară este predarea unui ade-
văr central şi cât de important este ca acest lucru să fie făcut conştiincios.
Pot fi incluse şi alte adevăruri, cu condiţia ca să fie înţelese şi urmate
următoarele „reguli":
Cum să predai lecţii biblice copiilor 111
> Pot fi incluse şi alte adevăruri, cu condiţia să înţelegem clar că aceste
adevăruri nu sunt adevăruri predate. Adevărul central este cel care
a fost predat şi scopul celorlalte adevăruri este să te ajute în preda-
rea acelui adevăr.
> Prin urmare, pot fi incluse acele adevăruri care au legătură şi care
ajută la predarea sau aplicarea adevărului central.
Este dificil, poate chiar imposibil, să predai un adevăr central, într-o
izolare completă şi absolută. Este nevoie şi de alte adevăruri pentru
a face adevărul central înţeles.
De exemplu, dacă adevărul central este „Mântuirea este doar prin
credinţa în Isus Cristos", câteva din următoarele adevăruri menţio-
nate vor ajuta în predarea acestui adevăr:
/ „Sfinţenia lui Dumnezeu face necesară mântuirea."
/ „Din cauza păcatului, este necesară mântuirea."
/ „Isus Cristos a murit pentru a face posibilă mântuirea."
/ „Isus Cristos este viu pentru a mântui pe cei care cred în El."
Nu predai câteva din aceste adevăruri, ci doar le menţionezi pentru
a te ajuta să predai adevărul central.
> Alte adevărurijpe care le menţionezi pot fi în pasaj şi pot fi parte
din povestire. In această situaţie, ele intră în atenţia copilului pe
parcursul povestirii, pe măsura dezvoltării lecţiei biblice şi prezen-
tării adevărului central.
Cu toate acestea, chiar şi adevăruri care sunt în pasaj, pot fi omise
dacă nu ajută la predarea sau explicarea adevărului central.
> Pe de altă parte, şi aceasta se întâmplă destul de des, celelalte ade-
văruri pe care le menţionezi, nu sunt în pasajul biblic. Trebuie să te
simţi liber să le prezinţi, cu condiţia ca ele să ajute în predarea (şi
aplicarea) adevărului central. Este, desigur, de mare ajutor, dacă
aceste adevăruri au fost predate copiilor înainte şi lucrul acesta este
posibil atunci când lucrezi cu copiii în mod regulat.
A Poate găseşti că această ultimă „regulă" este una foarte „liberatoare",
înainte, când foloseam vechea metodă despre care v-am spus deja de câ-
teva ori, încercam să găsesc toate cele opt adevăruri pe care încercam să
le predau în pasajul lecţiei. Lucrul acesta era foarte dificil (în mod spe-
cial în lecţii din Vechiul Testament) şi restrictiv. Un lucrător cu copiii
din Africa mi-a scris curând şi mi-a spus: „Uneori găsesc foarte dificil să
ţes adevărurile Evangheliei într-un pasaj biblic, în special în Vechiul
Testament". L-am înţeles pe deplin, pentru că şi eu am trecut pe acolo. El
112 Secţiunea II - Capitolul 18
încerca să găsească adevărurile Evangheliei în pasaje din Vechiul Testa-
ment; şi de multe ori aceste adevăruri nu erau acolo!
Acum însă am libertatea să prezint orice adevăr doresc (cu condiţia
ca el să ajute la predarea şi aplicarea adevărului central), fără ca să am
acel adevăr în pasaj.
Ilustrează adevărul central
Una din cele mai importante şi valoroase căi de a ajuta copiii să
înţeleagă marele adevăruri ale Scripturii este folosirea ilustraţiilor.
Hudson Pope, un cunoscut evanghelist englez pentru copii, spunea:
„Arta vorbirii copiilor este de cele mai multe ori arta ilustrării".
Aceste ilustraţii sunt fie povestiri sau exemple din viaţa de fiecare zi,
care aruncă lumina asupra adevărului pe care doreşti să îl explici, fie po-
vestiri din altă parte a Bibliei. Ilustraţiile sunt ca ferestrele care lasă să
pătrundă lumina înţelegerii. Ilustraţiile sunt folosite pe parcursul lecţiei
pentru a arunca lumină asupra a ceea ce vrei să predai.
Este clar, cu cât ai mai multă lumină, cu atât este mai bine. Dar nu tre-
buie să foloseşti mai mult de două sau trei ilustraţii într-o lecţie biblică.
Este interesant să vezi cât de des predarea unui adevăr din Biblie este
ajutată prin aceste ilustraţii:
> în Predica de pe Munte, Domnul Isus foloseşte sarea şi lumina pen-
tru a ilustra responsabilitatea creştinului (Matei 5:13-16), păsările
şi florile pentru a învăţa grija lui Dumnezeu pentru copiii Lui
(6:24-34) şi El arată diferenţa dintre credincioşi şi necredincioşi, fo-
losind ilustraţia celor doi copaci (7:15-20), celor două căi (7:13-14)
şi celor două case (7:24-29).
> Atunci când Pavel i-a învăţat pe romani adevărul mântuirii prin
credinţă, a folosit ilustraţia lui Avraam din Vechiul Testament şi
cum a crezut el şi a fost mântuit (Romani 4).
Dacă de exemplu predai copiilor adevărul că ei pot veni la Dumnezeu
doar prin Domnul Isus Cristos, poţi folosi următoarea ilustraţie:
Cum să predai lecţii biblice copiilor 113
„Băieţelul care se rezema de zidul palatului împărătesc era
foarte supărat.
«De ce nu mă lasă garda să intru?» gândi el. Doresc să îl văd
pe împărat.
Dar garda nu l-a lăsat să intre pe poartă. Chiar atunci băieţelul
a văzut un tânăr plimbându-se lângă poartă. Tânărul s-a oprit, a
privit la lacrimile lui, la faţa lui dezamăgită şi l-a întrebat cu
blândeţe:
- Care e necazul?
- Doresc să îl văd pe împărat şi ei nu mă lasă, spuse băieţelul.
- Hai cu mine, spuse tânărul.
Şi l-a luat de mână. împreună s-au apropiat de gardă, care a
salutat şi a deschis poarta. Au trecut. Au mers, până au ajuns în
faţa marii uşi a palatului. Tânărul l-a dus pe nişte coridoare şi au
ajuns exact acolo unde era împăratul.
Băieţelul era foarte încântat şi foarte mirat. în cele din urmă,
îşi făcu curaj şi întrebă:
- Cum de garda te-a lăsat pe tine să intri?
- împăratul este tatăl meu, a fost răspunsul.

Desigur, dacă o povestire biblică este baza lecţiei, naraţiunea povesti-


rii biblice în sine ar trebui să fie ilustraţia adevărului central pe care îl
predai. Atunci va fi nevoie de mai puţină ilustraţie.
De exemplu, dacă predai o lecţie din viaţa lui Ilie, în timpul anilor de
secetă, iar adevărul central este „Dumnezeu poartă de grijă copiilor
Lui", povestirea în sine are ilustraţii adecvate pentru a învăţa acest adevăr.
Pe de altă parte, dacă predai o lecţie doctrinară, folosind planşe şi
adevărul este „Dumnezeu este sfânt", vei avea nevoie de câteva ilustraţii
pentru a arunca lumină asupra punctelor pe care le vei include în această
învăţătură atunci când nu ai o naraţiune biblică drept bază a lecţiei. Aces-
te ilustraţii te vor ajuta să captezi atenţia copiilor în absenţa unei naraţiuni.
în legătură cu ilustraţiile, sunt câteva puncte importante de reţinut:
>■ Fii sigur că ilustraţiile explică adevărul pe care îl predai - altfel re-
zultatul va fi confuzia.
>- Nu folosi ilustraţii lacrimogene sau ilustraţii care influenţează în
mod abuziv emoţiile copiilor.
114 Secţiunea II - Capitolul 18
> Fii sigur că ilustraţiile nu sunt prea lungi sau prea scurte sau prea
amuzante, pentru că atunci nu îşi mai îndeplinesc rolul. Există pe-
ricolul ca cei micuţi să îşi aducă aminte ilustraţiile şi să nu ştie ce
trebuiau să înveţe prin ele.
> Nu pierde firul povestirii, folosind prea multe ilustraţii.
Repetă adevărul central
Repetiţia este o parte esenţială a predării. Copiii vor înţelege mai
mult şi îşi vor aminti mai mult adevărurile care au fost repetate şi
recapitulate.
Nu uita însă faptul că, atunci când repeţi adevărul central, trebuie să
faci asta într-un mod variat şi că nu trebuie să repeţi doar enunţul adevă-
rului central. Un învăţător trebuie să prezinte şi să repete acelaşi adevăr
de câteva ori, abordându-1 din diferite puncte de vedere. Dacă urmăreşti
metoda explicării prezentată în carte, vei repeta adevărul central de câte-
va ori pe parcursul lecţiei - zidind de fiecare dată.
Poţi vedea acest lucru ilustrat în următoarea diagramă. Pe măsură ce
povesteşti şi desfăşori şirul naraţiunii, planifici şi prezentarea adevărului
central (indicat în diagramă cu X) de câteva ori. Nu vei face însă lucrul
acesta la acelaşi nivel sau cu aceleaşi cuvinte de fiecare dată, ci scopul
tău este să predai adevărul la un nivel cât mai adânc, de fiecare dată când
te întorci asupra lui:
= adevăr
= naraţiune
Cum să predai lecţii biblice copiilor 115
De exemplu, dacă predai o lecţie despre Daniel şi Nebucadneţar din
Daniel capitolul 2, cu adevărul central „Dumnezeu cunoaşte totul", poţi
prezenta acest adevăr spunând:
„Mă întreb cine este cea mai deşteaptă persoană din clasă? Să spu-
nem că este Mihai. Să ne imaginăm că el a citit toate cărţile de la biblio-
tecă. Si îşi aduce aminte tot ceea ce a citit! Cunoaşte multe, multe, multe
lucruri şi toţi gândiţi că Mihai e un băiat uimitor. Si cu toate acestea el
ştie foarte puţin comparativ cu ceea ce cunoaşte Dumnezeu, pentru că
Dumnezeu cunoaşte totul. Nimeni nu a gândit vreodată o întrebare, la
care Dumnezeu să nu-i cunoască răspunsul. Si mai este un lucru... Cu
cât vrea să ştie mai multe, cu atât Mihai ar trebui să citească mai mult şi
mai mult şi să înveţe, dar Dumnezeu nu trebuie să înveţe. Dintotdeauna
El a ştiut totul".
Mai târziu, poţi repeta adevărul în contextul interpretării visului lui
Nebucadneţar de către Daniel:
„Acordă-mi puţin timp, a cerut Daniel împăratului. Cum a fost Daniel
aşa de sigur că poate face lucrul acesta? Toţi oamenii deştepţi din împă-
răţie au încercat şi nu au reuşit. Daniel ştia că Dumnezeu îl va ajuta.
Ştia că Dumnezeu cunoaşte ce gândesc oamenii, chiar şi atunci când
dorm. Dumnezeu cunoaşte orice secret. Dumnezeu cunoaşte ce simt oa-
menii şi cum sunt ei chiar şi atunci când pretind că sunt fericiţi. Dumne-
zeu cunoaşte lucrurile pe care le-am făcut, lucrurile pe care le ascundem
de alţii".
Mergi mai departe cu lecţia şi, atunci când predai din nou adevărul
central, poţi spune, de exemplu, atunci când Daniel oferă interpretarea
corectă a visului:
„Haideţi să vedem câte stele ştiţi voi pe nume. Hm, e chiar bine! Aţi
spus pe nume patrusprezece stele. Câte stele sunt pe cer? Milioane! Aşa
că noi am spus patrusprezece nume din milioane. Auziţi ce ne spune Biblia
despre Dumnezeu şi despre stele. «El le cheamă pe toate pe nume» (Isaia
40:26). Noi nici măcar nu ne dăm seama cât de mult cunoaşte Dumnezeu".
Am văzut că putem repeta adevărul central de câteva ori pe parcursul
lecţiei. Ar trebui să ne stabilim ca obiectiv şi repetarea adevărului central
şi în alte părţi ale programului prin selectarea cântărilor potrivite (cântări
care învaţă sau se referă la adevărul central) prin învăţarea unui verset
biblic, prin povestiri misionare care ilustrează acest adevăr. De ase-
menea, ar trebui să repetăm din când în când adevărurile centrale pe care
le-am predat în lecţiile anterioare.
116 Secţiunea II - Capitolul 18
Ţeserea adevărului central
Un concept care a fost de mare ajutor pentru acei învăţători care
doresc să repete adevărul central de câteva ori pe parcursul lecţiei biblice
este numit „ţeserea adevărului".
La începutul acestei cărţi am privit la o metodă de prezentare a lecţiei
biblice despre care eu personal cred că este ineficientă. Acea metodă
constă într-o povestire, iar la sfârşitul povestirii se adaugă adevărul şi
aplicaţia. Cei care au folosit această metodă au văzut că, de obicei, când
vine momentul predării adevărului, atenţia copiilor este în altă parte.
„Secretul" şi răspunsul la această problemă este ţeserea adevărului pe
parcursul povestirii aşa cum ai ţese un fir de aţă într-o tapiserie. Adevărul
central trebuie să fie parte integrantă a povestirii biblice sau a istorisirii
şi să fie ţesut pe parcursul ei. Adevărul va trebui să fie în această situaţie
în strânsă legătură cu povestirea şi îl vei prezenta pe parcursul naraţiunii.
Vedeţi cum poate fi făcut acest lucru în diagrama de mai jos. Adevărul
va fi predat la fiecare punct marcat cu X, şi nu va fi lăsat până la sfârşitul
lecţiei.
Punctul culminant
încheiere
Introd
X = adevăr
—=naraţiune
In felul acesta naraţiunea va avea continuitate şi fluenţă şi se va păstra
atenţia copiilor. Nu trebuie să uităm însă faptul că nu este suficient doar
să enunţăm adevărul sub forma unei fraze scurte, din loc în loc, pe par-
cursul lecţiei, ci aşa cum am văzut deja, trebuie să explicăm şi să aplicăm
şi să nu folosim aceleaşi cuvinte de fiecare dată.
Adevărul central este prezentat în lecţie sau în povestire de fiecare
dată când lucrul acesta se poate face în mod natural. Dacă predai adevă-
rul central conţinut în pasajul biblic vei vedea că în mod normal adevărul
iese în evidenţă în textul pasajului de câteva ori.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 117
Această metodă a ţeserii adevărului are două rezultate:
> Nu mai apare problema pierderii atenţiei copiilor în momentul
când ai cea mai mare nevoie de ea, ca atunci când adevărul
este ataşat la sfârşitul povestirii. Atunci când adevărul este
ţesut în lecţie sau povestire, copiii vor asculta şi vor învăţa pen-
tru că adevărul este parte integrantă a povestirii şi aceasta este
interesantă.
> înseamnă că adevărul pe care-l predai va fi repetat de cel puţin
patru sau cinci ori pe parcursul povestirii de fiecare dată folo-
sind cuvinte diferite şi într-un mod diferit. Această repetiţie
ajută copiii să înţeleagă şi să înveţe întreg adevărul.
Dacă predai o lecţie având ca bază textul din Fapte 2:1 -40 (ziua cinci-
zecimii), adevărul central ar putea fi: „Duhul Sfânt locuieşte în toţi cre-
dincioşii". Poţi ţese acest adevăr în diferite locuri în lecţie şi poţi include
diferite aspecte ale adevărului de fiecare dată.
> Versetele 1-4: Duhul Sfânt vine să locuiască în toţi ucenicii (Du-
hul Sfânt nu locuieşte doar în anumiţi creştini, El vine să locuiască
în toţi creştinii).
> Versetul 17: Darul Duhului Sfânt a fost promis în Vechiul Testa-
ment (Dumnezeu îşi ţine întotdeauna promisiunile şi El îşi va ţine
promisiunea să locuiască în tine, dacă tu crezi în Cristos).
> Verserul 33: Domnul Isus Cristos ne dă Duhul Sânt (Aşa cum viaţa
veşnică a fost un dar de la Domnul Isus Cristos, la fel este Duhul
Sfânt).
> Versetul 37: Duhul Sfânt care locuieşte acum în ucenici convinge
pe ascultători de păcatul şi de nevoile lor (El te va ajuta şi pe tine în
mărturisire).
> Versetul 38: Duhul Sfânt vine şi locuieşte în toţi cei care se întorc
din păcatul lor şi cred în Isus Cristos (Acest dar poate fi şi pentru
tine dacă vei crede în Domnul Isus Cristos chiar astăzi).
Puteţi folosi în această lecţie ilustraţia unei case şi a celor care locuiesc
în ea, conform 1 Corinteni 6:19: „Trupul vostru este Templul Duhului
Sfânt". Copiii sunt ca nişte case în care Duhul Sfânt vine să locuiască.
Casa are un locuitor nou şi un stăpân nou. Ce schimbări aduce El!
118 Secţiunea II - Capitolul 18
Dacă predai o lecţie despre Noe şi potop (Geneza 6-9), adevărul cen-
tral ar putea fi „Dumnezeu este drept (corect)". Poţi ţese acest adevăr în
diferite părţi ale lecţiei sau povestirii explicând un aspect diferit de
fiecare dată când prezinţi adevărul.
> Capitolul 6:5-7: Dumnezeu este drept şi trebuie să pedepsească pă-
catul (Dumnezeu este întotdeauna drept; astăzi ca şi atunci, El tre-
buie să facă ceea ce este drept).
> Capitolul 6:18, 7:1: Dumnezeu răsplăteşte pe cei care-L ascultă
(El răsplăteşte şi acum. Dacă păcătoşii îl ascultă crezând în El, El
îi va mântui).
> Capitolul 7:21: Dumnezeu pedepseşte pe cei care nu-L ascultă
(Dacă băieţii şi fetiţele nu cred în Cristos vor fi despărţiţi de Dum-
nezeu pentru veşnicie).
> Capitolul 7:20,24; 8:1: Dumnezeu are puterea să-Şi pună în practi-
că hotărârile (El are această putere şi acum şi nu există scăpare
sau scuză pentru cei care nu cred în Domnul Isus Cristos).
> Capitolul 9:8-17: Dumnezeu a făcut promisiuni celor care ascultă
de El şi-Şi va ţine aceste promisiuni (Dumnezeu îşi ţine promisiu-
nile pe care le-a făcut în Cuvântul Lui).
Este important ca atunci când te opreşti din naraţiune pentru a învăţa
adevărul central, să faci aceasta într-un mod fin, folosind o propoziţie de
legătură. Exemplul următor este din lecţia despre Ilie fugind de Izabela.
Adevărul central ar putea fi: „Dumnezeu este răbdător".
„ Omul care a făcut atât de mult pentru Dumnezeu fuge acum de ofe-
meie.'Nu a crezut Ilie că Dumnezeu îi va purta de grijă? De data aceasta
el nu L-a întrebat pe Dumnezeu ce trebuie să facă aşa că a făcut o mare
greşeală (aceasta este propoziţia de legătură dintre povestire şi preda-
rea adevărului central). Şi eu am făcut asta şi sunt sigură că şi voi aţi fă-
cut asta. Eşti creştin, dar uneori uiţi să întrebi pe Dumnezeu ce să faci.
Dumnezeu nu a spus «Nu mai îmi pasă de Ilie. Hai să vedem ce o să fa-
că.» Dumnezeu nu spune asta nici mie, nici ţie. Dumnezeu lucrează în
vieţile copiilor Lui. El le vorbeşte cu blândeţe, le arată ce au greşit, El
este foarte răbdător..."
Apoi când te întorci în naraţiune sau în povestire, ai nevoie iarăşi de o
propoziţie de legătură astfel încât lecţia să rămână unitară. în acest
exemplu m-aş întoarce în povestire folosind următoarea propoziţie: „El
este foarte răbdător (aceasta este propoziţia de legătură pentru a te în-
Cum să predai lecţii biblice copiilor 119
toarce înapoi în povestire) şi astfel l-a lăsat pe Ilie întâi să se bucure de
un somn bun."
Predă un verset biblic care conţine adevărul central
Este important să alegi un verset biblic care ajută la clarificarea şi ex-
plicarea adevărului central. Vei cita acest verset pe parcursul lecţiei bi-
blice. Nu uita că puterea este în Cuvântul lui Dumnezeu şi de aceea dorim
să includem citate din Cuvântul lui Dumnezeu în prezentare. Nu uita să
explici ce înseamnă versetul şi să arăţi ce legătură are cu adevărul central.
De exemplu dacă predai adevărul central „Dumnezeu este sfânt" poţi
folosi 1 Petru 1:15a ca verset biblic.
„Ci, după cum Cel care v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi..."
Sau dacă predai adevărul central „Isus Cristos a murit ca să te mântu-
iască şi va face lucrul acesta dacă îi ceri", poţi folosi Romani 10:13:
„Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit".
Dacă aveţi timp este bine să îndemnaţi copiii să înveţe pe de rost ver-
setele cheie.
120 Secţiunea II - Capitolul 19
«c.
Capitolul 19:
Cum să aplici adevărul central
Rezumatul capitolului
> înţelege nevoia aplicării:
/ Aplicaţia este esenţială
y Aplicaţia este biblică.
J Aplicaţia este un pod între adevăr şi practică.
S Aplicaţia ar trebui să fie făcută pentru ambele grupuri de
copii.
> Găseşte aplicaţia (aplicaţiile).
> Scrie aplicaţia (aplicaţiile).
> Explică aplicaţia (aplicaţiile):
/ într-un mod relevant.
/ într-un mod specific şi clar.
y într-un mod personal.
> Ilustrează aplicaţia (aplicaţiile):
/ Prin naraţiunea povestirii/'lecţiei.
</ Folosind o povestire din altă parte a Bibliei.
/ Folosind o ilustraţie din viaţa de fiecare zi.
/ Folosind o ilustraţie despre ceva ce se poate întâmpla în
viitor.
■/ Folosind o ilustraţie din viaţa unor mari creştini.
/ Folosind o ilustraţie din viaţa personală.
> Include îndemnuri în aplicaţie (aplicaţii).
> Veghează asupra manierei de prezentare şi aplicare a lecţiei:
/ Fii serios.
S Fii cu putere de convingere.
S Fii autoritar.
/ Fii urgent.
Subiectul aplicaţiei este atât de important încât un capitol va fi dedi-
cat lui - şi un capitol lung!
Cum să predai lecţii biblice copiilor 121
înţelege nevoia aplicaţiei
înţelegerea trebuie' să preceadă întotdeauna acţiunii. Acţiunea ar
trebui să fie întotdeauna rezultatul înţelegerii. De aceea este esenţial ca
atunci când te pregăteşti şi prezinţi o lecţie biblică celor micuţi să înţe-
legi tu în primul rând ce înseamnă să aplici adevărul pe care îl predai şi
de ce este necesar acest lucru.
Iată patru elemente ce definesc aplicaţia:
>■ Aplicaţia este esenţială.
>- Aplicaţia este biblică.
>- Aplicaţia este un pod între adevăr şi acţiune.
>- Aplicaţia trebuie făcută pentru ambele grupuri de copii.
Aplicaţia este esenţială
Nu este suficient să predai adevărul biblic. Predarea trebuie să ducă la
aplicaţie. Aşa cum am spus deja, întâi este înţelegerea şi aceasta trebuie
urmată de acţiune. De aceea este vital ca adevărul central să fie aplicat
într-un mod clar şi cu grijă tuturor copiilor prezenţi. Aplicaţia arată co-
piilor ce doreşte Dumnezeu să facă ei ca urmare a ceea ce au auzit. Apli-
caţia este o practică din adevăr. Aplicaţia încearcă să aducă acel adevăr
de la nivelul înţelegerii la nivelul trăirii în viaţă, în acţiune. Adevărul es-
te rădăcina din care izvorăşte aplicaţia; aplicaţia este roadă adevărului.
Nu ar trebui să predai adevărul fără a da o aplicaţie clară a acestui
adevăr pentru viaţa copiilor.
Este bine ca în prezentarea unei lecţii biblice să se evite două greşeli:
> Predarea unui adevăr fără aplicarea lui.
întotdeauna ar trebui să ne întrebăm: „Ce înseamnă acest adevăr
pentru copii? Care ar trebui să fie rezultatele acestui adevăr în vie-
ţile lor? Ce aş dori să facă aceşti copii ca urmare a acestui adevăr?"
Aplicaţiile sunt răspunsul la aceste întrebări. Dacă adaugi cuvântul
„prin urmare" după adevăr şi apoi completezi fraza logic - vei găsi
şi vei putea enunţa aplicaţiile.
> Aplicarea unui adevăr care nu a fost predat.
Este bine să ai grijă să înveţi adevărul central înainte de a face apli-
. caţia. Nu trebuie să spui copiilor sau să-i înveţi pe copii ce să facă
fără a le oferi o motivaţie bună pentru a face lucrul acesta. Dacă ai
o concluzie, o afirmaţie care pare o aplicaţie, pune-ţi întrebarea de
ce? Această întrebare îţi va oferi adevărul central.
122 Secţiunea II - Capitolul 19
Orice lecţie ar trebui să conţină, prin urmare, atât adevărul central cât
şi aplicaţia.
Aplicaţia este biblică
în Scriptură vedem că aplicaţia este întotdeauna o parte esenţială a în-
văţăturii. Profeţii din Vechiul Testament erau foarte concreţi în mesajul
lor întotdeauna şi apoi aplicau acest mesaj în viaţa poporului evreu.
Domnul Isus Cristos întotdeauna aplica adevările pe care le preda. De
exemplu, El a aplicat adevărul foarte concret în situaţia tânărului bogat
din Marcu 10 şi a femeii samaritence din Ioan 4. Observăm acelaşi prin-
cipiu în lucrarea lui Pavel. De exemplu, el a explicat cu grijă doctrine în
prima parte a epistolelor către Romani, Galateni şi Efeseni. A fost însă la
fel de meticulos şi în prezentarea aplicaţiei acestor doctrine în a doua
parte din fiecare din aceste trei epistole.
Două versete biblice ne arată relaţia dintre adevăr şi aplicaţie, 2 Ti-
motei 3:16,17 - versete la care ne-am uitat înainte:
>• Biblia ne-a fost dată de cătree Dumnezeu
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu."
> Primul scop al Bibliei este să ne înveţe adevărul sau doctrina.
„ca să înveţe"
> Al doilea scop al Bibliei este să aplice adevărurile învăţate,
„să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire"
> Al treilea scop al Bibliei este să conducă creştinii la maturitate şi la
fapte bune.
„pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic
*' "pentru orice lucrare bună."
Aplicaţia este ca un pod
Aplicaţia este ca un pod între cunoaşterea adevărului de o parte, şi răs-
punsul copilului în viaţă şi practică de altă parte. A face aplicaţie în-
seamnă a construi acest pod, şi tu trebuie să faci lucrul acesta cât mai efi-
cient cu putinţă.
Care ar fi, de exemplu, aplicaţia sau aplicaţiile pentru următoarele
adevăruri centrale? Foloseşte cuvântul „prin urmare" după fiecare ade-
văr şi completează fraza pentru a găsi aplicaţia.
>- Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu.
>- Duhul Sfânt locuieşte în fiecare credincios.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 123

> Domnul Isus Cristos va veni din nou.


>- Domnul Isus Cristos este atotputernic.
> Mântuirea este doar prin credinţa în Isus.
Acum să inversăm procedura. Care sunt adevărurile centrale care
stau la baza următoarelor aplicaţii. Poţi folosi întrebarea: „De ce?" în fi-
ecare caz şi aceasta te va ajuta să găseşti adevărul central.
>■ Citeşte în Biblie în fiecare zi (o aplicaţie pentru toţi copiii).
> Nu folosi droguri pentru că vor produce rău trupului tău (o aplica-
ţie pentru toţi copiii dar în mod special pentru copiii mântuiţi).
>■ Fii atent unde mergi şi ce faci (o aplicaţie pentru copiii mântuiţi).
>■ Domnul Isus poate să te mântuiască oricât de rău ai fost (o aplicaţie
pentru copiii nemântuiţi).
>- Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit (o aplicaţie pentru
copiii nemântuiţi).
Ai observat că aceste aplicaţii sunt aplicaţii ale celor cinci adevăruri
enunţate mai sus? Pune fiecare adevăr şi aplicaţie împreună. Observă
din nou folosirea expresiei „prin urmare" sau „de aceea" drept legătură
între adevăr şi aplicaţie.
Adevăr central Aplicaţie

Biblia este Cuvântul Citeşte în Biblie în fiecare zi

lui Dumnezeu. D (pentru ambele grupe).


Duhul Sfânt locuieşte în fiecare E Nu folosi droguri pentru că ele vor
credincios. dăuna trupului tău (pentru cei mântuiţi).
Domnul Isus va veni din nou. A Fii atent unde mergi şi ce faci
/•
%
p (pentru cei mântuiţi).
E
Domnul Isus Cristos este Domnul Isus poate să te mântuiască oricât
E
atotputernic. A de rău ai fost (pentru cei nemântuiţi).
Mântuirea este doar Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit
prin credinţă. (pentru cei nemântuiţi).

Poţi vedea cum cuvântul „de aceea" leagă în fiecare caz adevărul
central de aplicaţie?
124 Secţiunea II - Capitolul 19
Cum să predai lecţii biblice copiilor 125

L
Desigur adevărurile pe care le-am aplicat unui grup de copiii pot
aplicate la un oarecare nivel şi celuilalt grup.
Dacă aplicaţiile sunt întotdeauna aceleaşi atunci ceva este greşit. Da-
că adevărul central care determină aplicaţia variază şi aplicaţiile vor fi
variate.
Aplicaţia trebuie să fie făcută ambelor grupe de copii
Nu uita că în faţa ta sunt de obicei două grupe de copii:
> Copii care au crezut în Domnul Isus Cristos, care sunt născuţi dir
nou şi care sunt vii din punct de vedere spiritual. Aceşti copii ai
nevoie de hrană.
>• Copii care nu au crezut în Domnul Isus Cristos, care nu sunt năs-
cuţi din nou şi care sunt morţi din punct de vedere spiritual. Acest
copii au nevoie de evanghelizare.
Prin urmare în timp ce predai adevărul central al lecţiei tuturor copii-
lor, trebuie să aplici acest adevăr în două direcţii pentru a fi folositor am-
belor grupe de copii (aşa cum vedeţi în diagrama din pagina următoare).
Va fi un adevăr, dar două aplicaţii
Aceste două aplicaţii ale adevărului central vor fi aproape întotdeau-
na diferite pentru fiecare grup.
De exemplu, dacă adevărul central este „Domnul Isus Cristos va veni
din nou poate astăzi", vei aplica acest adevăr copiilor mântuiţi îndem-
nându-i să trăiască într-un mod plăcut Lui. Vei aplica însă acest adevăr şi
capiilor nemântuiţi avertizându-i de pericolul necredinţei şi îndemnându-i
să creadă în Domnul Isus Cristos.
Este bine ca întotdeauna să fii clar căror copii faci aplicaţia.
Lecţie
biblică
Aplicaţie Aplicaţie
\
Copii nemântuiţi
Copii mântuiţi
>- Atunci când aplici adevărul copiilor mântuiţi este bine să fo-
loseşti expresii ca:
„ Dacă Domnul Isus este Mântuitorul tău..."
„Dacă ai crezut în Domnul Isus Cristos şi El te-a iertat, şi El
este Stăpânul vieţii tale..."
„Dacă eşti mântuit..."
> Atunci când aplici adevărul copiilor nemântuiţi ai putea folosi
expresii ca:
„Dacă nu ai crezut în Domnul Isus Cristos..."
Nu cunoşti totdeauna starea spirituală a copiilor, dar dacă ai grijă să
spui clar căror copii te adresezi, ei vor şti, se vor recunoaşte.
126 Secţiunea II - Capitolul 19
Cum să predai lecţii biblice copiilor 127
Găseşte aplicaţia (aplicaţiile)
Pentru a găsi şi pentru a te decide care aplicaţie o poţi folosi, îţi poţi
pune următoarele întrebări:
>■ Ce răspuns doreşte Dumnezeu de la fiecare din aceste grupe de
copii ca rezultat al înţelegerii acestui adevăr?
>* Cum ar trebui să afecteze acest adevăr viaţa fiecărui copil cărora le
predau?
>■ Ce schimbări a adus acest adevăr în viaţa mea?
Răspunsurile la aceste întrebări te vor ajuta să găseşti aplicaţia sau
aplicaţiile.
Aşa cum am văzut de câteva ori, este de mare ajutor să foloseşti
expresiile „de aceea" sau „prin urmare". Scrie fraza care defineşte ade-
vărul central şi apoi gândeşte-te cum ai încheia această frază. Propoziţia
de după „prin urmare" sau „de aceea" ar putea fi aplicaţia. Sunt trei posi-
bilităţi pe care trebuie să le ai în vedere căutând aplicaţia (aplicaţiile).
>■ Adevărul central poate să aibă aplicaţii atât pentru copiii mântu-
iţi cât şi pentru copiii nemântuiţi, aşa cum am văzut în diagrama de
la pagina 125. Acest lucru este adevărat, cred eu, în 90% din ca-
zuri. Prin urmare trebuie să găseşti cele două aplicaţii ale adevăru-
lui. O aplicaţie pentru copiii mântuiţi, care să-i ajute să crească, şi o
aplicaţie pentru copiii nemântuiţi, o aplicaţie de evanghelizare.
> Adevărul central poate să aibă aplicaţii doar pentru copiii nemân-
tuiţi aşa cum vedeţi în diagrama de la pagina 127. Dacă aceasta es-
..£ te situaţia, nu încerca să ai o aplicaţie pentru copiii mântuiţi obţinu-
tă în mod forţat. O învăţătură clară de evanghelizare şi o aplicaţie
clară vor fi o binecuvântare şi un ajutor şi pentru copiii mântuiţi,
vor aprecia şi respecta ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei.
Lecţie
biblică
Copii nemântuiţi
John Brown, cunoscut predicator şi scriitor englez din prima
parte a secolului XIX scria:
„După ce un om este convertit, creşterea în cunoştinţă (care
duce la creşterea în har), constă şi în buna cunoaştere a adevă-
rului de bază în urma cărora s-a convertit."
„ Viaţa creştină constă în continuarea şi creşterea supunerii
unui om faţă de principiile care l-au făcut creştin."
„Dacă predicatorii doresc să-i facă pe oameni sfinţi, atunci
trebuie să le predice crucea."
128 Secţiunea II - Capitolul 19
Este bine în această situaţie, de câte ori este posibil, să incluzi învă-
ţare şi aplicare pentru copiii mântuiţi în altă parte a programului de
predare.
>• Adevărul central poate să aibă aplicaţie doar pentru copiii mântuiţi
aşa cum vedeţi în diagrama din pagina următoare. în acest caz nu
încerca să obţii forţat o aplicaţie de evanghelizare. Cu toate acestea
poţi arăta copiilor nemântuiţi că ei nu au parte de aceste privilegii
pentru că acestea se găsesc doar în Cristos. Dumnezeu foloseşte de
multe ori standardele creştine, pentru a arăta copiilor nemântuiţi ce
au pierdut. Copiii nemântuiţi vor înţelege prin astfel de aplicaţii ce
înseamnă viaţa creştină. Aşa că dacă vor deveni creştini vor face
aceasta „în cunoştinţă de cauză". Este bine însă să incluzi învăţă-
tură/aplicaţie pentru copiii nemântuiţi în alte părţi ale programului
pentru copii.
Pentru a înţelege conceptul aplicaţiei mai deplin şi pentru a înţelege
nevoia de a avea două aplicaţii (una pentru copiii mântuiţi şi una pentru
copiii nemântuiţi), citeşte cu atenţie ultima parte a cărţii, unde am pre-
zentat aplicaţii ale adevărurilor centrale pentru 145 de lecţii biblice!
Cum să predai lecţii biblice copiilor 129

Lecţie biblică
Copii mântuiţi
Scrie aplicaţia (aplicaţiile)
Ai scris deja adevărul central intr-o propoziţie simplă, scurtă, con-
cisă, în partea de sus a paginii ce conţine planul lecţiei.
De exemplu, „Dumnezeu este credincios şi îşi ţine întotdeauna pro-
misiunile".
Te-ai gândit cum poţi aplica acest adevăr copiilor mântuiţi şi cum poţi
aplica acest adevăr copiilor nemântuiţi şi ai găsit cele două răspunsuri.
Acum scrie aceste două răspunsuri sub enunţul adevărului central.
130 Secţiunea II - Capitolul 19
> Ai grijă ca enunţurile care definesc aplicaţia să fie şi ele simple şi
concise şi fiecare aplicaţie să fie doar o aplicaţie. Nu doreşti aplica-
ţii lungi sau aplicaţii multiple.
> Accentuez din nou faptul că îţi va fi poate de ajutor să foloseşti cu-
vintele „de aceea" între propoziţia care defineşte adevărul central
şi aplicaţie. Alegerea aplicaţiei îţi va fi confirmată dacă cuvintele
„de aceea" sunt o legătură bună între cele două propoziţii.
> Este bine să incluzi cuvântul „tu", „ţie", „pe tine" în fiecare aplica-
ţie. Aşa cum am văzut deja, este bine să nu folosim persoana a do-
ua singular în adevărul central decât atunci când acest adevăr se
adresează ambelor grupe de copii.
Ar trebui să fi scris deja până acum trei enunţuri cheie, un adevăr <
trai şi două aplicaţii.
De exemplu:
>■ Adevăr central - „Dumnezeu este credincios şi îşi ţine întot-
deauna promisiunile."
> Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - „ (De aceea) El nu te va pă-
răsi, orice se va întâmpla."
> Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - „(De aceea) Vei fi des-
părţit de Dumnezeu pentru veşnicie, pentru că El a spus aşa."
> Adevăr central - „Dumnezeu este puternic şi poate face orice."
> Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - „ (De aceea) El te poate
ajuta să îţi biruieşti mânia."
> Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - „ (De aceea) El te poate
mântui, oricât de rău ai fi."
> Adevăr central - „Domnul Isus Cristos va reveni."
> Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - „(De aceea) Nu fă nimic
din ce nu place Lui."
> Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - „(De aceea) Vei fi lăsat
în urmă şi pierdut, dacă nu ai crezut în Domnul Isus Cristos."
Cum să predai lecţii biblice copiilor 131
Cele două propoziţii care definesc aplicaţia ar trebui să fie scrise în
partea de sus a paginii cu planul lecţiei, sub propoziţia care defineşte
adevărul central şi te vei referi la ele pe parcursul lecţiei. Atunci când
predai şi aplici, s-ar putea să nu foloseşti exact cuvintele pe care le-ai
scris, dar să le scrii înseamnă un exerciţiu care te va ajuta să îţi clarifici tu
întâi aplicaţiile.
Cum trebuie să fie aplicaţia (aplicaţiile)
Nu ar trebui să aplici adevărul central dacă nu l-ai predat şi dacă co-
piii nu au ajuns la un anumit nivel de înţelegere al lui. Aşa că, de obicei,
nu vei prezenta aplicaţia de la prima prezentare a adevărului central în
lecţie. Mai târziu în lecţie, după ce ai explicat şi predat adevărul central,
poţi folosi ocazia să aplici acel adevăr celor două grupe de copii. Pentru
că cele două aplicaţii sunt diferite, ele ar trebui prezentate diferit pentru
fiecare grup de copii, în momente diferite, şi este bine să fii sigur că toţi
copiii ştiu cui te adresezi atunci când faci aplicaţia adevărului - copiilor
mântuiţi sau copiilor nemântuiţi.
Probabil sfârşitul lecţiei va fi o aplicaţie a adevărului şi un îndemn.
Această aplicaţie de încheiere rămâne cel mai clar în mintea copiilor.
Prin urmare, dacă cei mai mulţi dintre copii sunt nemântuiţi, este bine să
alegi aplicaţia de încheiere cea adresată lor. Pe de altă parte, dacă cei mai
mulţi dintre copii sunt mântuiţi, este bine să alegi ca aplicaţia finală să
fie adresată lor.
Iată trei lucruri pe care trebuie să ţi le aminteşti atunci când formulezi
şi faci aplicaţiile.
Aplicaţiile trebuie să fie relevante
Aplică adevărul pentru viaţa zilnică a copiilor. Vorbeşte despre situa-
ţii în care copiii se vor recunoaşte. Aplică adevărul vieţii lor de la şcoală,
de acasă, de la joacă. Vorbeşte despre teama copiilor, despre păcatele
copiilor, despre bucuriile copiilor. Dacă înveţi „Dumnezeu poartă întot-
deauna de grijă", ca adevăr central, va fi mult mai pe înţelesul copilului
creştin dacă îi arăţi cum îl poate ajuta acest adevăr atunci când cade la un
examen, decât dacă îi vorbeşti despre suveranitatea lui Dumnezeu în
problemele internaţionale.
Cu cât mai mult cunoşti despre copii, cu atât vei fi mai relevant în
predare. Urmăreşte-i când se joacă! Ascultă-i când vorbesc! Citeşte căr-
ţile lor! Scormoneşte în memoria ta!
132 Secţiunea II - Capitolul 19
Aplicaţiile trebuie să fie concrete şi clare
Atunci când aplici adevărul la viaţa copilului, vorbeşte despre lucruri
reale şi include detalii. De exemplu, poţi spune pe parcursul aplicaţiei:
„Poate că ţi-a fost greu doar pentru că eşti creştin". Dar este mai bine să
fii mai concret. „Când cei cu care mergi de la şcoală spre casă au desco-
perit că eşti creştin, nu cumva te-au poreclit sau ţi-au răsturnat conţinutul
ghiozdanului pe potecă?"
Atunci când vorbeşti copiilor despre păcat în aplicaţie, vorbeşte de-
spre păcate, concrete, specifice vârstei copilăriei. Poţi spune: „Ai încer-
cat din greu, dar nu te-ai putut opri să faci răul". Dar este mai bine să
spui: „La începutul acestui an ai făcut o mulţime de promisiuni. Ai spus:
«Nu voi mai minţi niciodată». Acum este 10 iunie, nu-i aşa? Care este
rezultatul? Mai minţi încă? Nu te poţi opri".
Aplicaţiile trebuie să fie personale
Atunci când aplici un adevăr nu spune „noi" sau „noi toţi" sau „voi
toţi" sau „oricine". Foloseşte pronumele personal „tu" pentru a face apli-
caţia personală pentru fiecare dintre copii. Doreşti ca fiecare dintre copii
să îşi dea seama că acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru el/ea.
Ilustrează aplicaţia (aplicaţiile)
Poţi folosi ilustraţii şi exemple în'aplicaţii pentru a ajuta copiii să le
înţeleagă mai bine.
Sunt două moduri de a ilustra o aplicaţie:
> Naraţiunea lecţiei pe care o predai va fi sau ar trebui să fie ilustraţia
*i cel puţin uneia dintre aplicaţiile pe care le faci.
De exemplu, dacă predai o lecţie bazată pe povestirea vieţii lui Noe
şi adevărul central este „Dumnezeu protejează şi păzeşte pe cei
care îl ascultă", această povestire va fi o ilustraţie a aplicaţiei
pentru copiii mântuiţi. „Prin urmare, El te va păzi şi pe tine atunci
când treci prin dificultăţi sau pericole."
> Poţi folosi o povestire din altă parte a Bibliei, care arată adevăru
aplicat în viaţa cuiva. Atunci când faci acest lucru, este bine să f<
loseşti un eveniment familiar copiilor.
De exemplu:
Cum să predai lecţii biblice copiilor 133
Lecţie biblică - Daniel în groapa cu lei (Daniel 6)
Adevăr central - Dumnezeu poartă de grijă copiilor Lui şi îi
păzeşte.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - Poţi avea încredere că
Dumnezeu te va proteja atunci când eşti în pericol.
Ilustraţia aplicaţiei - Vă amintiţi istorisirea pe care am auzit-o
despre Petru, care a fost aruncat în închisoare pentru că predi-
ca? Se părea că s-a terminat cu viaţa lui. Lui Petru nu îi era fri-
că, cu toate că ar fi trebuit să îi fie. Cu zece ani în urmă, Petru
fusese într-o barcă şi vântul bătea tare şi valurile erau foarte
mari. Atunci Domnul Isus dormea. Petru a fost aşa de îngrijo-
rat, încât L-a întrebat pe Domnul Isus de ce doarme? „Suntem
pierduţi", a strigat el. Dar acum era într-o situaţie diferită. Ştia
că Domnul Isus îi va purta de grijă, aşa că, chiar şi în închisoare,
a putut să doarmă liniştit. Nu îi era teamă, nu era îngrijorat.
Ştia că Dumnezeu era cu el; ştia că Dumnezeu îl va proteja. Ştia
că Dumnezeu este cu el atunci şi îl păzeşte şi la fel Dumnezeu es-
te şi cu tine atunci când treci prin greutăţi sau eşti în pericol".
> Poţi face o aplicaţie la acest adevăr, folosind o ilustraţie din viaţa
din zilele noastre.
De exemplu:
Lecţie biblică - Ziua Cincizecimii (Fapte 2)
Adevăr central - Duhul Sfânt locuieşte în fiecare credincios.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi -Poţi trăi pentru Dumnezeu
şi poţi spune altora despre El.
Ilustraţie - Sorin nu era creştin. Mihai era colegul lui de clasă
şi, cu timpul, Sorin a observat că Mihai se purta altfel decât
ceilalţi copii. Sorin a observat că Mihai nu vorbea urât, nici
chiar atunci când echipa lui pierdea la joc.
într-o zi, Sorin l-a văzut pe Mihai oferind lui Ioan o bucată
din ciocolata lui. Toţi ştiau că lui Mihai nu îi plăcea de Ioan.
Sorin a fost aşa de curios, încât l-a întrebat: „Mihai, ce s-a în-
tâmplat cu tine?"
134 Secţiunea II - Capitolul 19
Cum să predai lecţii biblice copiilor 135
Mihai i-a spus: „Sunt creştin acum. Dumnezeu m-a schimbat."
„Dar cum de nu mai vorbeşti urât?" a întrebat Sorin curios.
„Duhul Sfânt locuieşte în mine şi mă ajută să trăiesc pentru
Dumnezeu. Nu aş fi putut trăi aşa fără El."
Duhul Sfânt l-a ajutat pe Mihai să trăiască plăcut lui Dumne-
zeu şi să vorbească şi să mărturisească despre El. Sorin a învă-
ţat de ce creştinii sunt altfel şi a început şi el să se gândească
dacă nu ar fi mai bine să devină creştin.
> Poţi folosi o ilustraţie despre ceva ce se poate întâmpla în viitor.
Lecţie biblică - Viţelul de aur (Exod 32)
Adevăr central -Dumnezeu doreşte să aibă primul loc în viaţa ta.
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - Nimic nu ar trebui să te
oprească să crezi în Domnul Isus ca Mântuitorul tău.
Ilustraţie - Eşti bun la gimnastică, la fotbal sau la tenis? Poate
că ai fost ales chiar pentru echipa şcolii şi eşti foarte bucuros.
Doreşti să exersezi cât mai mult. începi să priveşti meciuri la
televizor. Este bine să îţi placă sportul, dar trebuie să fii foarte
atent ca acest sport să nu ocupe primul loc în viaţa ta. Nu uita
că Dumnezeu trebuie să aibă primul loc. Dacă sportul îţi ia
mult timp şi începi să nu mai crezi în Domnul Isus Cristos,
atunci sportul devine dumnezeul tău. Nimic nu trebuie să fie
mai important pentru tine ca Domnul Isus Cristos. Trebuie să II
rogi să fie Mântuitorul şi Domnul vieţii tale.
> Poţi folosi o ilustraţie din viaţa unui mare creştin.
Lecţie biblică - Filip slujeşte în Samaria şi în deşert (Fapte 8).
Adevăr central - Dumnezeu doreşte ca cei care sunt ai Lui să
spună altora despre El.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - Scopul vieţii tale ar trebui
să fie să spui altora despre Domnul acum când eşti tânăr.
Ilustraţie - îţi aminteşti povestirea pe care am auzit-o despre
Mary Slessor din Calabar? Ea a spus multor oameni despre
Domnul Isus Cristos. Când a început să facă lucrul acesta? A
început de când era o fată creştină, acolo, departe în Scoţia. A
început să spună în primul rând celor din familia ei, din oraşul
ei, înainte ca să meargă în Africa. Dumnezeu nu doreşte să aş-
tepţi până când eşti în vârstă. Dumnezeu doreşte ca tu să începi
acum, să spui altora despre Domnul Isus, acum când eşti copil.
> Poţi ilustra o aplicaţie folosind o experienţă din viaţa ta.
Lecţie biblică -Biserica se roagă pentru Petru.
Adevăr central - Dumnezeu răspunde rugăciunilor copiilor Săi.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - Dumnezeu va răspunde ru-
găciunilor tale atunci când sunt făcute după voia Lui.
Ilustraţie - Săptămâna trecută am pierdut o scrisoare impor-
tantă. Am căutat-o peste tot - în dulapuri, în cărţi, la etaj şi la
parter. Nu am găsit-o. Apoi, liniştit în inima mea, am rugat pe
Domnul să mă ajute dacă este voia Lui să o găsesc. M-am gân-
dit: „ Unde ar putea fi?" Deodată, mi-am adus aminte de o cu-
tie în care nu căutasem. Am ridicat capacul cutiei şi acolo era
scrisoarea. Dacă eşti copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu doreşte
ca tu să vorbeşti cu El despre probleme mici şi probleme mari şi
El este Cel care va răspunde rugăciunilor tale, dacă ele sunt
conforme cu voia Lui.
Include îndemn în aplicaţii
Aplicaţiile ar trebui să includă întotdeauna îndemn. Astfel, cele două
aplicaţii ar trebui să îndemne cele două grupuri de copii să răspundă şi să
FACĂ ceva.
> Trebuie să îndemni copiii mântuiţi să răspundă la ceea ce i-a
învăţat Dumnezeu în lecţie şi să facă ceea ce au fost sfătuiţi în
aplicaţie.
136 Secţiunea II - Capitolul 19
> Trebuie să îndemni copiii nemântuiţi să răspundă la aplicaţia
evanghelistică a adevărului central. Acest îndemn este deseori
numit invitaţie. Copiii nemântuiţi sunt invitaţi sau chemaţi să
creadă în Domnul Isus Cristos ca Domnul şi Mântuitorul lor.
Este clar că în ambele cazuri ar trebui să fie o notă de urgenţă în
aplicaţie, un îndemn adresat copiilor să asculte de Dumnezeu pe baza
adevărului pe care l-ai predat şi l-ai aplicat.
Poţi formula aceasta cam aşa:
>• Eşti tu gata să.........?
>- Vei spune tu chiar astăzi lui Dumnezeu da............?
>■ Nu continua să fii neascultător de Dumnezeu, ci.........
>- Promisiunea este şi pentru tine astăzi, vrei tu să crezi în ea?
Cu toate acestea, ai grijă să nu forţezi în nici un mod copiii să răspun-
dă - nici prin apeluri emoţionale, nici cerând copiilor să răspundă într-un
mod fizic (ridicându-se sau venind în faţă). Răspunsul copilului trebuie
să aibă loc în primul rând în inima lui şi apoi să se vadă în viaţa lui. Acest
răspuns este posibil doar atunci când Duhul Sfânt lucrează în copil şi
apoi în urma predării şi îndemnului tău.
Maniera de prezentare si aplicare
Este important să observăm cuvintele folosite de apostoli pentru a
prezenta mesajul Evangheliei în Faptele Apostolilor şi în mod deosebit
■-, să descrie aplicaţiile, îndemnurile şi invitaţiile pe care le-au făcut la sfâr-
şitul acestor mesaje. Modul în care noi predăm mesajul Evangheliei,
modul în care noi aplicăm acel mesaj, modul în care noi îndemnăm co-
piii, este la fel de important ca şi conţinutul mesajului (şi tot ceea ce vor-
bim în aceste paragrafe e valabil şi pentru predare şi îndemnarea copiilor
care au crezut în Domnul Isus Cristos).
Sunt patru cuvinte cheie care caracterizează conţinutul mesajului
evanghelic al apostolilor şi al aplicaţiilor acestui mesaj. Aceste cuvinte
ar trebui să descrie şi metodele noastre de prezentare:
>► Seriozitate
întotdeauna mesajele au fost prezentate într-un mod solemn, ca
mesaje venind de la Dumnezeu (Fapte 14:15-17; Fapte 17:30-31).
Cum să predai lecţii biblice copiilor 137
Scopul lor nu a fost divertismentul. Este loc destul şi pentru umor
şi râs, dar acestea nu trebuie să fie dominante. Nu dorim să dăm
copiilor impresia că Evanghelia este ceva ce nu ar trebui să fie luat
în serios.
>■ Plini de convingere
Pavel predică, oferind motive şi căutând să îşi convingă ascultăto-
rii (Fapte 17:17; Fapte 18:4; Fapte 19:9; Fapte 24:25). Trebuie să
îndemnăm copiii să gândească, prezentându-ne în faţa lor cu argu-
mente, cu dovezi. Dorim să-i convingem, fără nici un fel de presiu-
ne, că acesta este un pas logic, pe care ei trebuie să îl facă.
>- Căldură şi grijă
Observăm căldura şi grija în toate mesajele predicate de apostoli
(Fapte 20:31; Fapte 6:29). Prin urmare, nu putem vorbi copiilor
într-un mod detaşat, ca şi cum nu ne-ar păsa. Dorim ca ei să răs-
pundă şi aceasta trebuie să fie clar şi în modul nostru de a-i învăţa
şi de a-i invita să vină la Domnul Isus Cristos.
> Urgenţă
Rugăciunea şi scopul nostru este ca aceşti micuţi să răspundă acum
şi acest sentiment de urgenţă este întotdeauna evident în evanghe-
lizarea din Noul Testament (Evrei 3:7-8; 2 Corinteni 5:25; 6:2).
Dorim ca aceşti micuţi să vadă că este voia lui Dumnezeu pentru ei
să răspundă acum, să asculte de El astăzi şi nu să aştepte un mo-
ment cândva, în viitor.
Aceste patru cuvinte ar trebui să caracterizeze toate componentele
prezentării lecţiei biblice: naraţiunea, predarea adevărului central şi
aplicaţiile.
Această notă de îndemn, invitaţie şi urgenţă este în mod special
potrivită la sfârşitul lecţiei şi ar trebui ca aplicaţia să fie urmată de o
rugăciune scurtă, în care să II rogi pe Dumnezeu să îi facă pe copii să
răspundă la Cuvântul Lui.
In acelaşi timp, este esenţial să îţi aduci aminte că nu trebuie să faci
nici un fel de presiune asupra copiilor, fie mântuiţi sau nu, să răspundă
adevărului central şi aplicaţiei. Doresc să accentuez acest lucru. Indeam-
nă-i să răspundă şi apoi lasă rezultatele în mâinile Duhului Sfânt. Eu
personal nu voi ruga niciodată copiii să răspundă în mod fizic, ridicând
mâinile sau venind în faţă. Rugăciunea şi scopul meu sunt ca ei să răs-
pundă în inima lor la ceea ce Duhul Sfânt le vorbeşte. Cu siguranţă, în
acelaşi timp, mă voi pune la dispoziţia copiilor care doresc să vină la
138 Secţiunea II - Capitolul 19
sfârşitul întâlnirii la mine, personal, pentru consiliere (aşa cum am arătat
în cartea mea „ Cum să conduci un copil la Cristos").
ÎN ULTIMA SECŢIUNE A ACESTEI CĂRŢI AM SUGERAT
ADEVĂRURI CENTRALE PENTRU MULTE LECŢII BIBLI-
CE, ATÂT PENTRU INFORMARE, CÂT ŞI PENTRU FOLO-
SINŢĂ. AM SUGERAT, DE ASEMENEA, ÎN FIECARE CAZ
APLICAŢII ALE ADEVĂRULUI CENTRAL ATÂT PENTRU
COPIII MÂNTUIŢI, CÂT ŞI PENTRU COPIII NEMÂNTU-
IŢI. AM FĂCUT ACEASTA^ CU CONVINGEREA CĂ VEŢJ
ÎNŢELEGE MAI BINE^ CE ÎNSEAMNĂ SĂ APLICI ADEVĂ-
RUL ŞI PENTRU A VĂ DA CÂTEVA EXEMPLE PRACTICE
DE APLICAŢII PE CARE LE PUTEŢI FOLOSI ATUNCI
CÂND PREDAŢI ACESTE LECŢII BIBLICE.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 139
Capitolul 19:
Cum să pregăteşti o lecţie biblică
Rezumatul capitolului
1. Roagă-te pentru această lecţie.
2. Citeşte pasajul Scripturii.
3. Fă o listă a desfăşurării evenimentelor.
4. Fă o listă a adevărurilor conţinute în pasaj.
5. Selectează adevărul central din pasaj.
6. Scrie cele două aplicaţii ale adevărului central.
7. Scrie alte adevăruri pe care doreşti să le menţionezi pentru a
te ajuta să înveţi şi să aplici adevărul central.
8. Citeşte ce au scris alţii despre acest subiect.
9. Alege un verset biblic
10. Pregăteşte materiale vizuale.
11. Pregăteşte şi scrie schiţa:
> Introducerea
> Desfăşurarea evenimentelor
> Punctul culminant
>■ încheiere
12. însemnează pe schiţă locurile unde vei preda şi aplica adevă-
rul central şi unde vei menţiona celelalte adevăruri.
13. Fă o repetiţie a lecţiei.
Capitolele anterioare s-au ocupat de următoarele subiecte:
>■ Cum să spui o povestire biblică (capitolul 13).
>- Cum să predai o lecţie biblică (capitolele 14-19).
/ Cum să recunoşti un adevăr central (capitolul 16).
/ Cum să găseşti adevărul central (capitolul 17).
/ Cum să predai adevărul central şi cum să teşi adevărul cen-
tral în lecţie sau povestire (capitolul 18).
/ Cum să aplici adevărul central (capitolul 19).
140 Secţiunea II - Capitolul 20
Pasul următor este să învăţăm cum putem pregăti o lecţie biblică şi
cum putem fi gata pentru prezentarea ei.
Vom folosi Fapte 16:9-34 ca pasaj biblic pe care ne vom baza poves-
tirea şi lecţia pe care plănuim să o predăm şi vom urmări fiecare pas
pentru pregătirea acestei lecţii.
Pasul întâi - Roagă-te pentru lecţie
Roagă-L pe Domnul să te înveţe pe tine în primul rând din acest pa-
saj, pentru că aceasta te va ajuta să îi înveţi pe copii. Duhul Sfânt este au-
torul şi interpretul Scripturilor. Atât tu, cât şi copiii, sunteţi dependenţi
de iluminarea Lui divină. Domnul Isus a spus: „Când va veni Mângâie'
torul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul..." (Ioan
16:13). Orice pregătire trebuie să înceapă, să continue şi să termine cu
dependenţă de Duhul Sfânt şi de rugăciune.
Pasul doi - Citeşte pasajul din Scriptură
Ar trebui să începi pregătirea citind Scripturile întâi, înainte de orice
altă carte, manual cu lecţii sau alte cărţi scrise de alţi autori despre acest
pasaj. Chemarea ta ca învăţător este să predai Cuvântul lui Dumnezeu şi
în mod deosebit să înveţi ceea ce Dumnezeu ţi-a spus prin Cuvântul Lui.
Prin urmare, trebuie să citeşti pasajul şi naraţiunea (în acest caz Fapte
16:9-34) de câteva ori - cel puţin de opt sau de zece ori. Ar trebui să ci-
teşti prima dată textul cu şase sau şapte zile înainte de a preda lecţia.
Atunci te poţi gândi la conţinutul pasajului în drum spre serviciu sau lu-
crând prin casă. Apoi citeşte-1 din nou de două sau de trei ori şi în ziua
următoare, şi aşa mai departe. O privire scurtă asupra pasajului în fiecare
seară va fi de ajutor.
Citeşte pasajul în context. Urmăreşte ce este scris înaintea lui şi după
el. De asemenea, dacă există un pasaj paralel în alte cărţi ale Bibliei, ci-
teşte-1 şi pe acesta.
în timp ce citeşti pasajul, încearcă să simţi naraţiunea şi să simţi mer-
sul povestirii.
>■ Ce personaje sunt aici?
> Ce fac personajele?
> încearcă să îţi imaginezi împrejurările şi posibilele conversaţii
care pot avea loc.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 141
>- „Scufundă-te" în atmosfera pasajului şi a povestirii.
> Acum poţi să te gândeşti la povestire şi cum ai putea să o redai.
> Poate doreşti să practici spunând povestirea deja!
Pasul trei - Scrie desfăşurarea evenimentelor
Următorul pas este să scrii rând pe rând toate evenimentele povestirii
unul sub altul.Vei folosi această progresie a evenimentelor atunci când
vei spune povestirea şi când vei preda lecţia biblică. Progresia eveni-
mentelor pentru această povestire/lecţie ar putea fi:
A. Pavel şi tovarăşii lui pleacă spre Macedonia.
B. Sosirea în Filipi.
C. Predică la malul râului.
D. Convertirea Lidiei.
E. Botezul Lidiei şi ospitalitatea ei.
F. Roaba strigă după Pavel şi Sila.
G. Pavel porunceşte duhului.
H. Roaba este vindecată.
L Pavel şi Sila acuzaţi.
J. Pavel şi Sila sunt bătuţi şi puşi în închisoare.
K. Pavel şi Sila se roagă şi cântă.
L. Cutremurul de pământ.
M. Temnicerul încearcă să se sinucidă.
N. întrebarea temnicerului.
O. Răspunsul lui Pavel - „ Crede în Domnul Isus."
P. Temnicerul este mântuit.
Pasul patru - Scrie toate adevărurile din pasaj
După ce crezi că ai înţelegere destulă şi simţi că cunoşti naraţiunea şi
personajele principale din povestire şi ai scris desfăşurarea evenimente-
lor, poţi căuta adevărul central pe care îl vei preda. Următorul pas este să
citeşti din nou pasajul şi să scrii fiecare adevăr pe care îl găseşti. Acest
pasaj din Fapte 16 este un pasaj bine cunoscut şi este bogat în adevăruri.
142 Secţiunea II - Capitolul 20
Iată de ce l-am ales ca exemplu.
în acest pasaj poţi găsi următoarele adevăruri:
>■ Versetul 6 - Dumnezeu arată robilor Lui ce aşteaptă de la ei.
> Versetul 10- Trebuie să îl ascultăm pe Dumnezeu atunci când
ne vorbeşte.
> Versetul 13-Dumnezeu doreşte ca noi să mărturisim pe Dom-
nul I sus Cristos.
> Versetul 14-Dumnezeu deschide inimile celor care cred.
> Versetul 15 - Creştinii ar trebui să fie prietenoşi şi să sară în
ajutorul celorlalţi.
>■ Versetul 16- Dumnezeu doreşte ca copiii Lui să se roage.
> Versetul 17- Domnul Isus Cristos are putere peste tot răul.
> Versetul 22 - Creştinii care îl mărturisesc pot să sufere.
> Versetul 25 - Creştinii pot avea bucurie chiar şi în cele mai di-
ficile împrejurări.
> Versetul 26 - Dumnezeu este puternic şi poate să facă totul.
> Versetul 31 - Salvarea este doar prin credinţa în Domnul Isus
Cristos.
>■ Versetul 33 şi 34 - Domnul Isus Cristos poate schimba vieţi.
> Versetul 34 - Mântuirea are ca rezultat o viaţă schimbată.
în acest pasaj sunt, deci, cel puţin treisprezece adevăruri. Este clar că
nu poţi preda, nici chiar menţiona toate aceste adevăruri. Aşa că este ne-
cesar să selectezi unul din aceste adevăruri şi să îl faci adevărul central al
pasajului.
Pasul cinci - Selectează adevărul central al pasajului
Am văzut că sunt cinci întrebări pe care trebuie să ţi le pui pentru a te
ajuta să identifici adevărul central.
> Este aici un adevăr care apare de câteva ori în pasaj şi este un
adevăr dominant în pasaj?
Oameni diferiţi pot avea răspunsuri diferite la această întrebare. Eu
cred că adevărul dominant în acest pasaj este „Domnul Isus Cristos
schimbă oamenii". Acest adevăr poate fi evidenţiat:
Cum să predai lecţii biblice copiilor 143
/ Prin convertirea Lidiei, prin botezul ei şi prin ospitalitatea
ei (versetele 14 şi 15).
/ Prin eliberarea roabei posedate de un duh rău (versetul 18).
/ Prin convertirea temnicerului, prin botezul lui şi prin fapte-
le lui de bunătate (versetul 32-34).
> De ce a pus Dumnezeu acest pasaj în Biblie?
Un motiv, cel puţin, pentru existenţa acestui pasaj, este ca să ne
înveţe şi să ne arate că Domnul Isus Cristos poate schimba oameni.
> Prin care din aceste adevăruri Dumnezeu Duhul Sfânt a vorbit
inimii tale şi vieţii tale?
Atunci când Dumnezeu vorbeşte printr-un adevăr inimii tale, tu
eşti mai bine echipat ca să predai acest adevăr copiilor. Ţi-a arătat
El şi ţie din acest pasaj că Domnul Isus Cristos schimbă oamenii?
> Care din aceste adevăruri este adevărul de care au cea mai ma-
re nevoie copiii?
Adevărul pe care l-am menţionat, ar fi de ajutor pentru copii? Sunt
printre copiii tăi copii nemântuiţi, care au nevoie să audă că Dom-
nul Isus Cristos este gata şi îi poate mântui şi schimba? Dacă nu, gă-
seşte alt adevăr. Dacă îi va ajuta, atunci alegerea ta va fi confirmată.
Şi copiii creştini au nevoie să li se amintească faptul că este impor-
tant pentru oamenii nemântuiţi să vadă schimbări în viaţa lor.
> Ce adevăruri ai mai predat?
Ai predat de curând adevărul pe care l-am sugerat mai sus?
Acum scrie acest adevăr central într-o propoziţie simplă, concisă
şi clară. De exemplu: „DomnulIsus Cristos schimbă oamenii".
Acesta va fi scris în partea de sus a paginii cu planul de lecţie şi va
fi scris sub forma unei benzi pentru flanelograf sau pe o planşă pe
care copiii să o vadă în timp ce predai lecţia biblică. Aşa cum am
sugerat mai înainte, ar trebui să arăţi această planşă copiilor de
fiecare dată când menţionezi adevărul central în lecţie.
144 Secţiunea II - Capitolul 20
Pasul sase - Scrie cele două aplicaţii
' ale adevărului central
Am văzut că sunt două grupuri de copii:
> Cei care au crezut în Domnul Isus Cristos, care sunt mântuiţi şi ca-
re au nevoie să fie hrăniţi.
> Cei care nu au crezut în Domnul Isus Cristos, care nu sunt mântuiţi
şi care au nevoie să fie evanghelizaţi.
Aşa că trebuie să te întrebi dacă adevărul central pe care l-ai ales poa-
te fi aplicat ambelor grape de copii. (Eu am văzut că peste nouăzeci la
sută din adevărurile centrale alese pot fi aplicate ambelor grupe.)
Aşa cum am menţionat de câteva ori, este de ajutor atunci când cauţi
o aplicaţie să foloseşti cuvântul „de aceea" între adevărul central şi fie-
care din cele două aplicaţii. Această expresie te va ajuta să vezi legătura
dintre adevărul central şi aplicaţie.
V-aş sugera următoarea aplicaţie acestui adevăr central „Isus Cris-
tos schimbă oamenii":
> (De aceea) El te va schimba dacă crezi în El (aplicaţie pentru
copiii nemântuiţi).
> (De aceea) Poţi fi o mărturie pentru alţii printr-o viaţă schim-
bată (aplicaţiepentru copiii mântuiţi).
* Pasul şapte - Scrie alte adevăruri pe care
doreşti să le menţionezi, care te vor ajuta
în predarea si aplicarea adevărului central
Dacă aceste adevăruri sunt în pasaj - foarte bine! Nu trebuie să fie în
pasaj. Poţi prezenta aceste adevăruri pe scurt, pentru a explica şi clarifica
predarea şi aplicaţia. Nu trebuie să predai aceste adevăruri. Trebuie doar
să le menţionezi, pentru a te ajuta în predarea şi aplicarea adevărului
central. Este posibil şi de ajutor ca în lucrarea cu copiii, în cadrai unei lu-
crări săptămânale, să menţionezi adevăruri care au fost predate în lecţiile
biblice anterioare.
Poţi, de exemplu, să menţionezi următoarele adevăruri în această lec-
ţie, pentru că te vor ajuta să predai şi să aplici acest adevăr central „Isus
Cristos schimbă oamenii":
Cum să predai lecţii biblice copiilor 145
> Trebuie să te schimbi (eşti un păcătos, ca cei trei oameni din
lecţie). Acest adevăr este în pasaj.
> Isus Cristos a murit pentru păcatul tău (iată de ce El poate să te
schimbe). Acest adevăr nu este în pasaj.
> Isus Cristos este viu astăzi (El este aici şi este gata să te schim-
be). Acest adevăr nu este în pasaj.
> Vei fi schimbat dacă crezi în Cristos. Acest adevăr este în pasaj
şi este accentuat în mod deosebit în versetul 31.
Pasul opt - Citeşte ce au scris alţii
Este bine, în acest moment, să citeşti manualul, să vezi cum au conce-
put alţii această lecţie. S-ar putea să fie gânduri noi, s-ar putea să fie idei
care te vor ajuta, s-ar putea să regândeşti, să rescrii câţiva paşi, s-ar putea
să faci câteva schimbări în ceea ce ai hotărât.
Cu toate acestea, dacă este posibil, este bine să rămâi la concluziile
tale. Aceasta este ceea ce ţi-a pus Dumnezeu pe inimă şi va fi mai uşor să
predai copiilor, pentru că sunt concluziile la care ai ajuns tu însuţi.
Dar manualele cu lecţii, comentariile biblice sau alte cărţi biblice pe
care le ai îndemână, îţi pot da informaţii de bază, care te vor ajuta să pre-
zinţi lecţia într-un mod mai interesant. Aceste cărţi te pot ajuta să ai o în-
ţelegere mai adâncă a lecţiei. Este important pentru învăţător să ştie mai
mult decât predă, şi chiar mai mult decât plănuieşte să predea.
Pasul nouă -Alege un verset biblic
Acum poţi alege un verset biblic, strâns legat de adevărul central pe
care îl vei preda. Poţi face referinţă la acest verset din când în când şi poţi
îndemna copiii să îl înveţe.
Vă sugerez pentru această lecţie Fapte 16:31:
„Crede în Domnul îsus Cristos şi vei fi mântuit tu şi casa ta".
146 Secţiunea II - Capitolul 20
Pasul zece - Pregăteşte mijloace vizuale
Acum eşti gata să pregăteşti mijloacele vizuale, astfel încât să ştii cu
ce materiale vei lucra.
>- Dacă foloseşti lecţie cu flanelograf, taie şi pregăteşte figurile. în-
cearcă să le pui pe tabla de flanelograf. Aranjează-le în ordinea în
care vor fi folosite.
>- Dacă foloseşti planşe, verifică să ai toate planşele. S-ar putea să
trebuiască să colorezi câteva sau să le lipeşti pe carton. S-ar putea
să fie nevoie să scrii anumite cuvinte.
>- Dacă intenţionezi să ilustrezi un verset sau un cântec, potrivit cu
adevărul central, este timpul să te apuci de lucru.
Pasul unsprezece - Pregăteşte şi scrie schiţa
Acum eşti gata să scrii planul lecţiei, plan pe care îl vei folosi (în mod
discret) în predarea lecţiei.
în partea de sus a paginii scrii adevărul central şi cele două aplicaţii.
Apoi vei scrie cele patru părţi ale lecţiei, aşa cum a fost arătat în capi-
tolul II.
>► Introducerea
Decide cum vei începe lecţia. Scrie propoziţia de introducere, ast-
fel încât vei şti exact ce să spui.
>- Desfăşurarea evenimentelor
Din notiţele pe care ţi le-ai făcut deja, poţi copia în ordine lista cu
desfăşurarea evenimentelor din lecţie.
Punctul culminant
Caută punctul culminant din lecţie. Pentru această lecţie sugerez
ca punct culminant întrebarea temnicerului din versetul 30. Scrie
pe scurt cuvintele pe care plănuieşti să le foloseşti. Aceasta te va
ajuta să ţi le fixezi clar în minte.
>- încheierea
Scrie la sfârşitul schiţei cum vei încheia lecţia şi cum vei îndemna
copiii în aplicaţie (aplicaţii). Este bine să cunoşti şi să exersezi cu-
vintele pe care le vei spune.
Prin urmare, planul preliminar al lecţiei ar arăta cam aşa:
Cum să predai lecţii biblice copiilor 147
ADEVĂR CENTRAL-Isus Cristos schimbă oamenii.
APLICAŢIE PENTRU COPIII NEMÂNTUIŢI-(Prin urmare)
El te va schimba şi pe tine dacă crezi în El.
APUCATIEPENTRUCOPIUMÂmVIŢI-(Prinurmare)Poţi
fi o mărturie pentru alţii prin viaţa ta schimbată.
INTRODUCERE-Problema lui Ovidiu -Aş dori să fiu diferit.
DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR -
A. Pavel şi tovarăşii lui pleacă spre Macedonia.
B. Sosirea în Filipi.
C. Predică la malul râului.
D. Convertirea Lidiei.
E. Botezul Lidiei şi ospitalitatea ei.
F. Roaba strigă după Pavel şi Sila.
G. Pavel porunceşte duhului.
H. Roaba este vindecată.
I. Pavel şi Sila acuzaţi.
J. Pavel şi Sila sunt bătuţi şi puşi în închisoare.
K. Pavel şi Sila se roagă şi cântă.
L. Cutremurul de pământ.
M. Temnicerul încearcă să se sinucidă.
PUNCT CULMINANT-întrebarea temnicerului.
A. Răspunsul lui Pavel - „ Crede în Domnul Isus."
B. Temnicerul este mântuit.
ÎNCHEIERE-Botezul temnicerului şi ospitalitatea şi mântui-
rea familiei sale.
Ar fi bine să adaugi la o astfel de schiţă mai multe detalii în intro-
ducere şi în încheiere, plus cuvintele pe care le vei folosi pentru punctul
culminant, aşa cum am arătat în paginile anterioare.
Pasul doisprezece - Include adevărul central,
aplicaţiile şi alte adevăruri în schiţă
Acum mergi înapoi la planul povestirii şi scrie literele AC oriunde vei
prezenta şi preda adevărul central. Scrie literele ACN, oriunde vei preda
şi aplica adevărul central pentru copiii nemântuiţi şi ACM oriunde vei
preda şi aplica adevărul central pentru copiii mântuiţi. Vei vedea că lec-
ţia oferă câteva oportunităţi pentru a preda şi aplica acest adevăr central.
148 Secţiunea II - Capitolul 20
De asemenea, dacă sunt adevăruri adiţionale pe care crezi că trebuie
să le menţionezi, scrie-le ui formă prescurtată, în locul corespunzător.
Planul final al lecţiei ar trebui să arate ca cel de la pagina 149. în acest
plan de lecţie şi în schiţele de lecţie din capitolul 21, am arătat fiecare loc
în care ar fi posibil să predai adevărul central şi unde este posibil să
aplici acest adevăr copiilor mântuiţi şi copiilor nemântuiţi. Am dorit să
vă ofer cât mai mult ajutor posibil, dar s-ar putea să nu trebuiască să folo-
siţi toate aceste locuri.
Pasul treisprezece - Exersează lecţia
Tot ceea ce trebuie să faci acum este SĂ EXERSEZI, SĂ EXER-
SEZI, SĂ EXERSEZI. Repetă lecţia de câteva ori, folosind mijloacele
vizuale şi urmăreşte ori de câte ori este necesar schiţa pe care ai scris-o
pe o bucată mică de hârtie sau carton şi ai pus-o în interiorul Bibliei.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 149
ADEVĂR CENTRAL (AC)
Domnul Isus Cristos schimbă oamenii.
APLICAŢIE PENTR U COPIII NEMÂNTUIŢI (ACN)
El te va schimba şi pe tine dacă tu crezi în El.
APLICAŢIE PENTRU COPIII MÂNTUIŢI (ACM)
Si tu poţi fi un martor pentru alţii printr-o viaţă schimbată.
Alte adevăruri
menţionate
INTRODUCERE - Problema lui Ovidiu
Aş dori să fiu diferit.
DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR -
AC
AC
AC
ACN
ACN
ACM
ACN
A. Pavel şi tovarăşii lui pleacă spre Macedonia.
B. Sosirea în Filipi.
C. Predică la malul râului.
D. Convertirea Lidiei.
E. Botezul Lidiei şi ospitalitatea ei.
F. Roaba strigă după Pavel şi Sila.
G. Pavel porunceşte duhului.
H. Roaba este vindecată.
I. Pavel şi Sila acuzaţi.
J. Pavel şi Sila sunt bătuţi şi puşi în închisoare.
K. Pavel şi Sila se roagă şi cântă.
L. Cutremurul de pământ.
M. Temnicerul încearcă să se sinucidă.
N. întrebarea temnicerului
PUNCT CULMINANT
A. Răspunsul lui Pavel - „ Crede în Domnul Isus.'
ATN B. Temnicerul este mântuit.
ÎNCHEIERE
ATN
ATN
Botezul temnicerului, ospitalitatea lui şi mân-
tuirea familiei sale.
Ovidiu este schimbat.
Moartea şi
învierea Dom-
nului Isus H
Păcatul şi re-
zultatele lui /
Moartea şi
învierea Iui
Cristos H
Mântuirea prin
credinţă/
Sunt patru „alte adevăruri" menţionate (în coloana din dreapta).
Două din ele se găsesc în pasaj (marcate cu /). Celelalte două nu sunt în
pasaj (marcate cu H). Toate aceste patru adevăruri te ajută să predai şi să
aplici adevărul central.
Ar fi de ajutor să adaugi următoarele la planul de mai sus:
150 Secţiunea II - Capitolul 20
> Propoziţia de introducere.
>■ Cuvintele folosite în momentul culminant.
>- Propoziţia folosită în îndemnul de încheiere şi invitaţie.
Veţi vedea cum am făcut eu acest lucru în capitolul următor.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 151
Capitolul 21:
Lecţie biblică exemplu - temnicerul din Filipi
A cest capitol conţine un plan detaliat al unei lecţii biblice, care in-
X"\clude tot ceea ce am învăţat până aici. Pentru a vă ajuta cât mai mult
posibil, am arătat orice loc în care puteţi preda şi aplica adevărul central.
S-ar putea să nu trebuiască să folosiţi toate aceste locuri.
Lecţia aleasă este aceeaşi pe care am discutat-o în capitolul anterior
(temnicerul din Filipi- Fapte capitolul 16:7-40).
Adevăr central - Domnul Isus Cristos schimbă oamenii.
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi - El te va schimba, dacă tu crezi
în El.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi - Poţi fi o mărturie pentru alţii
printr-o viaţă schimbată.
Verset de memorat - „ Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mân-
tuit tu şi casa ta." (Fapte 16:31)
Text biblic - Fapte 16:7-40
INTRODUCERE „Ce mult mi-aş dori, ce mult mi-aş dori, ce mult mi-aş dori!"
murmura Ovidiu mânios. Mama lui i-a spus de multe ori, profesorii
i-au spus de multe ori; chiar şi poliţistul care trecea în sus şi în jos pe
strada lui i-a spus exact acelaşi lucru.
Toţi credeau că era cel mai prost crescut băiat de pe stradă. O
spuneau cu convingere, pentru că mai erau câţiva băieţi pe stradă,
care erau destul de răi. Ovidiu se bătea cu oricine. Avea limba cea
mai murdară şi spurcată pe care o putea avea un băiat şi întotdeauna
dădea de necaz.
Ce era interesant era faptul că ştia că este un băiat rău şi undeva,
acolo, în adâncul inimii, ar fi dorit să fie altfel. îşi dorea foarte mult,
dar nu a reuşit niciodată. A rămas acelaşi băiat, până într-o zi, când...
DESFĂŞURAREA dar vă voi spune ce s-a întâmplat mai târziu.
EVENIMENTELOR Pavel şi Sila erau misionari. Asta înseamnă că ei mergeau în alte
A. Pavel şi Sila locuri să spună oamenilor despre Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dum-
pleacă spre nezeu şi să le spună ce a făcut El pentru ei.
Macedonia Pavel dorea să spună oamenilor despre Domnul Isus Cristos
152 Secţiunea II - Capitolul 21
AC
B. Sosirea
în Filipi
C. Predică pe
malul râului
Menţionează moartea
Domnului Isus Cristos.
Menţionează învierea
Domnului Isus Cristos
AC
D. Convertirea
Lidiei
pentru că Domnul Isus îl schimbase cu ani în urmă. Pavel nu fusese
întotdeauna un misionar al Domnului Isus.
Cu ani în urmă, fusese şi el implicat în uciderea unui om nevino-
vat. Mai mult, făcuse mult rău şi altor oameni nevinovaţi. Toţi îl
cunoşteau ca o persoană care făcea rău creştinilor. într-o zi, totul s-a
schimbat. De ce? Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, L-a
schimbat şi el nu a mai ucis şi nu a mai făcut rău de atunci încolo.
Aşa că acum el, şi prietenul lui Sila, doreau ca şi alţii să ştie cum
i-a schimbat Domnul Isus şi cum poate să-i schimbe şi pe ei dacă îl
roagă lucrul acesta.
Au plecat din cetatea lor şi din ţara lor şi au venit într-o ţară, care
se numeşte astăzi Grecia. Poate aţi auzit de ea. Mulţi oameni merg în
Grecia în vacanţă.
Dar Pavel şi Sila nu erau în vacanţă. Ei căutau oameni cărora să
le spună despre Domnul Isus Cristos şi despre ce poate să facă
Domnul pentru ei.
Primul oraş în care au ajuns era cetatea Filipi. Erau mulţi oameni
acolo. Dar Pavel şi Sila nu cunoşteau pe nimeni. Cu toate acestea,
erau siguri că aici este locul unde îi dorea Dumnezeu şi ştiau că acolo
vor întâlni oameni care au nevoie de schimbare.
Mergând prin cetate, au observat că mulţi dintre oameni nu ştiau
nimic despre adevăratul Dumnezeu. Ei se închinau unor zei păgâni.
Cât de mult ar fi dorit Pavel şi Sila să le spună despre Dumnezeu şi
despre Fiul Lui, Domnul Isus Cristos! De unde să înceapă lucrarea în
acest mare oraş? Nu era nici măcar o clădire în care cei care îl
cunoşteau pe Dumnezeu să se întâlnească. în cele din urmă, au găsit
un grup care cunoştea prima parte a Bibliei şi care se ruga singurului
Dumnezeu adevărat. Acest grup se întâlnea pe malul unui râu.
Aceste femei care se întâlneau la rugăciune îl cunoşteau pe Dum-
nezeu, dar nu ştiau că El a trimis pe Fiul Lui, Domnul Isus Cristos, în
lume. Pavel şi Sila le-au spus vestea bună. Cred că misionarii le-au
spus despre Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce, pedepsit de
Tatăl pentru păcatele întregii omeniri.
Cu câtă bucurie cred că au spus acestor femei că Domnul Isus
Cristos nu este mort, ci a înviat din morţi trei zile după aceea şi este
viu în vecii vecilor!
Pentru prima dată în viaţa lor, femeile au auzit că doar Domnul
Isus Cristos poate să le ierte păcatele şi poate să le schimbe.
în timp ce Pavel şi Sila explicau acestor femei lucrurile minunate
care s-au întâmplat, schimbarea a început să se producă într-una
dintre ascultătoare. Numele ei era Lidia. Era o femeie bogată şi cu-
noscută. Biblia ne spune că, în timp ce asculta, Dumnezeu a lucrat în
inima şi în viaţa ei, astfel încât ea a înţeles foarte clar ceea ce spuneau
Cum să predai lecţii biblice copiilor 153
AC
E. Botezul Lidiei
şi ospitalitatea ei
ACN
F. Roaba strigă
după Pavel şi Sila
G. Pavel porunceşte
duhului
H. Roaba vindecată
ACN
Pavel şi Sila. Ea a crezut ceea ce spuneau cei doi şi şi-a pus încrede-
rea în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos. Drept urmare, păca-
tele ei au fost iertate şi viaţa ei a fost schimbată.
Imediat ea a spus celor doi misionari: „Acceptaţi-mă ca o creş-
tină şi, vă rog, veniţi şi găzduiţi în casa mea". Dumnezeu a lucrat în
inima Lidiei şi ea a început să arate schimbarea din viaţa ei. Dumne-
zeu i-a dat dragoste pentru alţi creştini. Ea l-a rugat pe Pavel să o bo-
teze, astfel încât şi alţii să ştie că ea era creştină şi o persoană diferită.
Dumnezeu schimbă pe cei pe care îi mântuieşte. Biblia spune: „Da-
că este cineva în Cristos, este o făptură nouă" (2 Corinteni 5:17).
Aceasta înseamnă că dacă şi tu crezi în Domnul Isus Cristos ca Mân-
tuitorul tău, vei fi o persoană nouă, aşa ca Lidia.
Pe dinafară vei arăta la fel, dar în interior vei fi diferit. Dintr-o
persoană păcătoasă şi neascultătoare, vei deveni o persoană care
face ce doreşte Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că vei fi perfect sau
că nu vei mai fi niciodată neascultător de Dumnezeu. Nu! Dar nu vei
mai fi acea persoană căreia nu îi pasă de Dumnezeu. Vei începe să îl
iubeşti. Domnul Isus doreşte să te schimbe şi nu doar atât. El vine şi
locuieşte în tine atunci când tu crezi în El şi El este Cel care te ajută
să fii diferit. Exact aşa s-a întâmplat cu Lidia.
Cât de mult s-au bucurat Pavel şi Sila de lucrarea lui Dumnezeu!
Au continuat să spună altora despre Domnul Isus Cristos. într-o zi,
în timp ce mergeau spre locul de rugăciune, au întâlnit o roabă, care
era ghicitoare. Ghicitoarea este o persoană care încearcă să spună ce
se va întâmpla în viitorul unor oameni. Biblia ne spune că ghicitul nu
îi place lui Dumnezeu şi că noi nu trebuie să avem nimic de a face cu
ghicitoria (Deuteronom 18:10-12). De fapt, fata era stăpânită de un
spirit rău sau de un demon şi acesta o ajuta să spună oamenilor vii-
torul. Când i-a văzut pe Pavel şi pe Sila, a început să strige: „Aceşti
oameni sunt slujitori ai Dumnezeului Celui Preaînalt şi vă aduc ves-
tea mântuirii!"
Ceea ce spunea fata era adevărat, dar, din pricina a ceea ce făcea
(ca ghicitoare) şi a modului în care striga (nu era foarte plăcut),
Pavel şi Sila şi-au dat seama că este un duh rău în ea şi acest duh îi
stăpânea viaţa. S-a întristat foarte mult pentru această roabă. Ea a
continuat să strige după ei timp de câteva zile.
Pavel s-a necăjit pentru aceasta şi, într-o zi, s-a oprit, s-a întors şi
a spus: „în Numele lui Isus Cristos, îţi poruncesc să ieşi din ea!" în
acel moment, duhul rău a plecat din fată.
Cât de puternic este Numele Domnului Isus! El este mai puter-
nic decât diavolul şi decât duhurile rele. Drept urmare, fata a fost eli-
berată de duhul rău şi a fost o persoană diferită. Domnul Isus, care a
schimbat viaţa acestei roabe, poate schimba şi viaţa ta.
154 Secţiunea II - Capitolul 21
Menţionează Poate şi tu ştii că ceva nu este în ordine în viaţa ta. Poate minţi,
păcatul şi poate ai gânduri rele, poate nu asculţi de mama sau de tata, poate
rezultatele lui foloseşti Numele lui Dumnezeu în înjurături, poate îţi place să faci
doar ce îţi place ţie. Dacă faci lucruri de felul acesta, eşti neascultător
de Dumnezeu şi calci poruncile Lui. Biblia spune: „Nu este nici unul
neprihănit (sau bun), nici unul măcar" (Romani 3:10). Păcatele tale
te despart de Dumnezeu şi Dumnezeu trebuie să pedepsească păca-
tul. De aceea, ai nevoie să îţi fie toate păcatele iertate. Ai nevoie să fii
o persoană nouă, şi Domnul Isus Cristos este singurul care poate
face lucrul acesta. Dacă crezi în El, dacă îl rogi să te mântuiască, El
va face două lucruri. El îţi va ierta toate păcatele şi El îţi va schimba
viaţa. El te va ajuta să trăieşti aşa cum îi place.
Poate eşti o fire mai mânioasă şi toţi ştiu lucrul acesta. Dacă
crezi în Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul tău, El îţi va da putere ca
să te stăpâneşti. Să crezi în Domnul Isus Cristos nu înseamnă doar să
fii gata să mergi în cer atunci când vei muri. înseamnă că El te va fa-
ce o persoană nouă, o persoană care trăieşte plăcut lui Dumnezeu
acum, în această viaţă.
I. Pavel şi Sila Pavel şi Sila erau bucuroşi. Roaba era bucuroasă. Dar unii nu s-au
acuzaţi bucurat de ceea ce s-a întâmplat. Roaba lucra pentru stăpânul ei, care
câştiga o mulţime de bani în urma lucrării ei de ghicire. Aşa că s-au
mâniat când şi-au dat seama că s-a dus sursa lor de bani. Ei au înhăţat
pe Pavel şi Sila şi i-au dus în piaţa cetăţii, acolo unde erau judecă-
torii. I-au acuzat şi au spus: „Aceşti oameni sunt iudei şi stârnesc re-
voltă în cetatea noastră. Ne învaţă lucruri care sunt împotriva legii".
Era o minciună, dar n-a fost nimeni acolo care să apere pe Pavel şi pe
Sila. Mulţimea a început să spună minciuni şi să strige împotriva mi-
J. Pavel şi Sila sionarilor.
i sunt bătuţi şi Judecătorii au ordonat ca cei doi să fie bătuţi. Li s-au rupt hainele
puşi în şi i-au bătut până i-au umplut de răni. După aceea au fost aruncaţi în
închisoare închisoare şi temnicerului i s-a poruncit să aibă mare grijă de ei.
Pentru a fi siguri că nu pot scăpa, temnicerul i-a pus într-o încă-
pere în partea de jos a închisorii. Le-a pus picioarele în butuci (nişte
bucăţi de lemn, prinse cu lanţuri). Au rămas acolo în închisoare plini
de răni, sângerând... multă durere, cu mâinile şi picioarele legate.
K. Pavel şi Sila Nu era nici o nădejde de scăpare.
cântă şi se roagă Chiar în acea închisoare murdară, umedă, întunecoasă, Pavel şi
Sila nu au cârtit şi nu s-au plâns. Cei doi au început să cânte şi să se
roage. Pavel şi Sila vorbeau cu Dumnezeu şi cântau laude lui Dum-
nezeu. Cum au putut ei să facă aşa ceva? Pentru că erau nişte persoane
deosebite. Cu ani în urmă, crezuseră în Domnul Isus Cristos ca Mân-
tuitorul lor şi, cu toate că nu erau perfecţi, erau diferiţi de alţi oameni.
Ştiau că Dumnezeu stăpâneşte situaţia, aşa că în loc să cârtească, ei
Cum să predai lecţii biblice copiilor 155
ACM
L. Cutremurul
de pământ
M. Temnicerul
încearcă să
se sinucidă
N. întrebarea
temnicerului
ACN
s-au rugat. Poate s-au rugat pentru temnicerul care îi pusese în închi-
soare, poate chiar el fusese cel care îi bătuse. în loc să se plângă, ini-
mile lor erau pline de mulţumire şi cântec. Cât de surprinşi cred că au
fost prizonierii şi temnicerul când i-au auzit rugându-se şi cântând!
Aşa ceva nu se auzise prea des între zidurile acestei închisori.
Biblia ne spune că ceilalţi prizonieri i-au auzit. Ce martori buni
ai Domnului Isus erau ei! Ceilalţi oameni au văzut că aceştia doi sunt
altfel decât ei şi au fost mişcaţi în inimile lor. Temnicerul i-a auzit şi
el şi Dumnezeu a vorbit inimii lui. Dumnezeu doreşte ca voi, cei care
aţi crezut în Domnul Isus Cristos, să fiţi martori ai Lui şi unul din
modurile prin care puteţi face lucrul acesta este să arătaţi celorlalţi
schimbarea pe care a făcut-o Domnul Isus în viaţa voastră. Dacă voi
faceţi lucrul acesta, Dumnezeu poate vorbi celor care nu sunt mântu-
iţi şi ale căror vieţi nu sunt schimbate şi poate să le dea o dorinţă de a
fi altfel. Poate că mama şi tatăl tău nu sunt creştini. Cea mai bună
cale de a-i câştiga pentru Domnul Isus Cristos este să arăţi schimba-
rea pe care a făcut-o în viaţa ta.
Deodată, pe la miezul nopţii, un alt zgomot s-a auzit în toată în-
chisoarea. Totul a început să se mişte. Temeliile închisorii se clăti-
nau, uşile s-au deschis, butucii de la picioare s-au desfăcut, lanţurile
de la prizonieri s-au rupt. Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat.
El a trimis un cutremur.
Temnicerul s-a trezit înspăimântat. Când a văzut uşile închisorii
deschise, s-a speriat rău. „Cu siguranţă, toţi prizonierii au fugit", s-a
gândit el. „Voi fi omorât pentru asta."
Imediat îşi trase sabia. Se va omorî el singur. Deodată auzi un
strigăt: „Nu fă asta, suntem toţi aici!" Era Pavel. Când temnicerul
auzi pe Pavel, a cerut să îi fie adusă o lumină. Nu ştia ce gânduri erau
în mintea lui. „Dumnezeul lor este puternic dacă a trimis aşa un cu-
tremur. Aceşti oameni sunt slujitorii lui Dumnezeu, pentru că altfel
ar fi fugit când au avut şansa. Mi-ar place şi mie să fiu un om ca ei.
Mi-ar place să fiu altfel decât sunt."
Temnicerul ştia că nu este gata să îl întâlnească pe acest mare
Dumnezeu. Ştia că are nevoie, înainte de toate, de o schimbare.
Aşa că a alergat în celulă şi a căzut la picioarele lui Pavel
tremurând şi 1-a întrebat ceva foarte important:
„Domnilor, ce trebuie săfac ca săfiu mântuit?"
Dorea să ştie ce trebuia să facă, pentru ca păcatele lui să fie
iertate, pentru ca să fie schimbat, pentru ca să fie o persoană ca Pavel
şi ca Sila.
Ţi-ai pus vreodată această întrebare? Ţi-ai dori să fii mântuit,
iertat, schimbat? Ştii răspunsul la această întrebare? Ti-ar place să
ştii răspunsul? Atunci ascultă ce a spus Pavel.
156 Secţiunea II - Capitolul 21

Cum să predai lecţii biblice copiilor 157


PUNCTUL
CULMINANT
A. Răspunsul
lui Pavel
Menţionează
moartea şi învierea
Domnului Isus Cristos
Menţionează mântuirea
prin credinţă
B. Temnicerul
este mântuit
ACN
ÎNCHEIEREŞI
MOTIVARE
-0 , \
ACN
„Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit" (Faptele Apos-
tolilor 16:31).
Acesta este răspunsul. Poate Pavel şi Sila au explicat temniceru-
lui ce înseamnă. Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe
cruce şi a luat asupra Lui pedeapsa cerută de Dumnezeu Tatăl pentru
păcatele temnicerului. El a înviat din morţi trei zile după aceea şi
este viu în ceruri cu Tatăl Lui.
Doar El putea ierta păcatele temnicerului (pentru că a murit
pentru el). Doar El putea să schimbe temnicerul (pentru că era viu şi
putea face lucrul acesta).
Temnicerului i s-a spus să facă ceva:
„Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit" (Fapte 16:31).
Aceasta înseamnă să crezi în Domnul Isus Cristos, să îl rogi să te
ierte şi apoi să crezi că El a făcut lucrul acesta.
Exact aşa a făcut temnicerul. Chiar acolo, în acea închisoare
întunecoasă, el a cerut Domnului Isus Cristos să-1 ierte, să-1 schimbe
şi a crezut că Domnul Isus Cristos a făcut lucrul acesta. Şi pentru tine
Domnul poate face acest lucru dacă îi ceri şi ai încredere în El.
Poate şi astăzi, aici, este vreun copil, poate tu doreşti să fii mân-
tuit şi nu ştii ce trebuie să faci. Te voi ajuta cu plăcere după încheie-
rea întâlnirii. Rămâi la locul tău şi, dacă te văd că rămâi în sală, voi
vorbi cu tine şi îţi voi spune ce trebuie să faci ca să fii mântuit.
Imediat, în acel moment, în viaţa temnicerului au început schim-
bări. Familia lui 1-a ascultat pe Pavel şi sunt convins că familia lui a
văzut o schimbare în viaţa tatălui şi soţului lor şi au crezut şi ei în
Domnul Isus. Au fost botezaţi cu toţii pentru a face cunoscută mărtu-
ria lor, pentru ca toţi oamenii să ştie că acum erau creştini, că Domnul
Isus Cristos i-a schimbat.
Temnicerul a devenit o altă persoană. El i-a luat pe Pavel şi Sila,
le-a spălat rănile, i-a adus în casa lui, i-a invitat la masă, le-a purtat
de grijă. Ce schimbare!
Atunci când Domnul Isus Cristos mântuieşte o persoană, în viaţa
acelei persoane sunt multe schimbări. Domnul este cel care poate
schimba copiii neascultători în copii ascultători. Domnul îi poate
schimba pe cei cărora nu le pasă de Biblie în nişte copii care citesc în
Biblie. Toate aceste schimbări încep atunci când tu crezi în Domnul
Isus Cristos ca Mântuitorul tău. Acesta este startul. Nu vei fi dintr-o
dată perfect. O schimbare cere timp. O schimbare are loc puţin câte
puţin şi pas cu pas.
Domnul te poate face o persoană diferită. Domnul te poate face o
persoană primitoare, aşa cum a făcut-o pe Lidia. Domnul te poate în
toarce de la rău, aşa cum a întors-o pe ghicitoare. Domnul te poai
ajuta să trăieşti o viaţă plăcută Lui, aşa cum a făcut cu temnice:
ACN
Doreşti să fii mântuit? Doreşti să fii diferit? Doreşti să fii altfel?
Atunci roagă pe Domnul Isus Cristos să te mântuiască şi ai încredere
că El singur poate să te ierte şi să te schimbe. El a promis lucrul
acesta şi o va face, dacă tu crezi în El.
„Crede în Domnul hus Cristos şi veifimântuit" (Fapte 16:31).
îţi aminteşti despre băiatul de la începutul lecţiei? „Aş dori... aş
dori... aş dori...", murmura el. Era un băiat rău şi ştia lucrul acesta.
Apoi, într-o zi, a văzut un grup de copii pe spaţiul verde de lângă
casa lui, ascultând un om, care le vorbea. A fost curios şi s-a apropiat
să vadă ce se întâmplă acolo. Omul acela vorbea despre Domnul Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi arăta copiilor cum Domnul poate
mântui băieţii şi fetiţele care îi cer să facă lucrul acesta. Domnul
poate ierta păcatele şi poate schimba.
„Asta e ceea ce am nevoie!" gândi Ovidiu. Ascultă cu grijă şi,
când ajunse acasă, se rugă: „Doamne Isuse, nu ştiu prea multe despre
Tine, dar Te rog să îmi ierţi păcatele şi să mă schimbi". Domnul a
răspuns acelei rugăciuni şi viaţa lui Ovidiu s-a schimbat din acel
moment. Nu a devenit un băiat perfect, dar cei din jurul lui au
început să observe schimbări în viaţa lui. Au văzut că era altfel.
De ce să nu crezi şi tu în El chiar acum? Din momentul acesta
poţi fi mântuit, iertat şi schimbat. Biblia spune:
„Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit" (Fapte 16:31).
Vei fi iertat, vei fi schimbat. Nu lăsa pe mâine. Poţi crede în El chiar
astăzi şi poţi fi o persoană diferită, chiar din acest moment.
158 Secţiunea II - Capitolul 22
Cum să predai lecţii biblice copiilor 159
Capitolul 22:
Cum să adaptezi o lecţie biblică
Rezumatul capitolului
1. Apostolii şi-au adaptat învăţătura.
2. Poate este nevoie să adaptezi lecţia biblică.
3. Motive pentru a adapta lecţia biblică:
>- Timpul acordat
> Mediul din care vin copiii
> Necesitatea utilizării unor lecţii biblice de evanghelizare din
când în când
> Necesitatea utilizării unor lecţii biblice de creştere spirituală
din când în când
4. Lecţii biblice de evanghelizare
5. Lecţii biblice de creştere spirituală
6. Rezumatul a douăsprezece lecţii biblice de evanghelizare
7. Rezumatul a şapte lecţii biblice de creştere spirituală
în capitolele anterioare am studiat cum să predăm o lecţie biblică. Eu
cred şi am încrederea că şi tu eşti de acord că ceea ce s-a schiţat în aceste
capitole este o metodă eficientă de prezentare a lecţiei biblice. Trebuie
acum să luăm în considerare dacă este necesar să adaptăm lecţiile biblice
.copiilor cărora le predăm şi nevoilor lor concrete sau ar trebui să predăm
întotdeauna lecţiile biblice exact în modul arătat în această carte fiecărui
copil şi fiecărui grup de copii.
Apostolii şi-au adaptat învăţătura
Este necesar să înţelegem un important principiu biblic ilustrat foarte
clar în Faptele Apostolilor. Am arătat mai devreme că această carte a
Bibliei, Faptele Apostolilor, este una din cele mai bune unelte de evan-
ghelizare pe care le avem. Este o carte pe care noi, ca lucrători cu copiii,
trebuie să o studiem mereu. Dorim să evanghelizăm aşa cum au evan-
ghelizat apostolii. Să predicăm mesajul aşa cum l-au predicat ei şi să fo-
losim metodele pe care le-au folosit ei.
în evanghelizare, apostolii urmăreau întotdeauna două principii cheie:
>■ Mesajul lor era întotdeauna despre moartea şi învierea Dom-
nului Isus Cristos şi nevoia ascultătorilor de pocăinţă şi credin-
ţă. Aceste adevăruri erau întotdeauna prezente în mesajele lor.
> Apostolii acordau o mare grijă audienţei şi întotdeauna îşi
adaptau mesajul după nevoile şi mediul din care proveneau as-
cultătorii.
Prin urmare, ar fi contrar principiilor evanghelizării practicată de
apostoli să afirmăm că este un singur mod de a preda o lecţie biblică şi un
singur mod de a prezenta Evanghelia. Esenţa mesajului Evangheliei este
aceeaşi şi modul în care prezentăm Evanghelia depinde de anumiţi fac-
tori, între care includem nevoile şi mediul din care provin copiii. Sunt şi
împrejurări în care este bine să ne orientăm asupra unei lecţii de evanghe-
lizare sau asupra unei lecţii de creştere spirituală.
De exemplu, atunci când Pavel evangheliza pe păgânii din Atena
(Fapte 17), el s-a orientat asupra unui mesaj de evanghelizare, învăţând
despre existenţa lui Dumnezeu şi puterea Lui în creaţie. De ce? Pentru că
aceşti oameni nu cunoşteau adevăruri sprituale şi doar spre sfârşitul pre-
zentării Pavel a vorbit despre Domnul Isus Cristos şi, în acest caz, a vor-
bit în mod concret despre învierea Lui şi despre poziţia Lui de Judecător.
Când Pavel a evanghelizat evrei în Ierusalim, în Fapte capitolul 2, şi-a
început învăţătura vorbind despre Domnul Isus Cristos. Nu a inclus aici
adevăruri despre existenţa lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este Cre-
atorul sau sfinţenia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că audienţa lui era deja
familiarizată cu toate aceste adevăruri. Pavel s-a referit de multe ori la
Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ascultătorii lui aveau acest
Cuvânt, îl citeau şi îl cunoşteau.
Acest principiu al adaptării poate fi văzut şi în lucrarea apostolilor de
creştere spirituală a credincioşilor. Este clar faptul că atunci când vor-
beau credincioşilor din Faptele Apostolilor şi mai ales atunci când scriau
unor grupuri de credincioşi sau unor credincioşi individuali, în epistole,
ei adaptau ceea ce spuneau şi răspundeau nevoilor, întrebărilor şi situa-
ţiilor ascultătorilor şi destinatarilor lor. Nici mesajele predicate credin-
cioşilor şi nici scrisorile scrise lor nu erau identice.
De exemplu, în cele două scrisori ale lui către corinteni, Pavel se ocu-
pă în mod deosebit de problemele existente în biserica lor. Ştia sau fu-
sese informat despre problemele lor şi a simţit că este responsabilitatea
160 Secţiunea II - Capitolul 22
lui să le scrie despre aceasta. Dar atunci când scrie romanilor, Pavel pre-
zintă în primele unsprezece capitole un rezumat în detaliu şi logic al
celor mai importante doctrine biblice şi apoi prezintă aplicaţia personală
a acestor doctrine, în următoarele cinci capitole. Aceasta pentru că el nu
fusese vreodată în Roma şi nu avusese ocazia să îi înveţe aceste doctrine
şi să-i înveţe aplicarea lor.
Poate este nevoie să adaptezi lecţia biblică
Prin urmare, şi eu şi tu trebuie să învăţăm principiul adaptării, trebuie
să fim flexibili, să adaptăm conţinutul şi modul de predare la situaţia
concretă a celor cărora ne adresăm.
Conţinutul de bază al mesajului nu se schimbă. Am văzut aceasta în
lucrarea apostolilor. întotdeauna avem două scopuri:
> Să învăţăm şi să aplicăm mesajul Evangheliei copiilor nemân-
tuiţi astfel încât ei să poată şi să creadă în Domnul Isus Cristos
ca Domnul şi Mântuitorul lor.
> Să ajutăm copiii mântuiţi să crească, învăţându-i marile ade-
văruri ale Scripturii şi aplicând aceste adevăruri la vieţile lor.
Nu există însă o cale standard de a ne atinge aceste două scopuri.
Cred că este o metodă standard de prezentare a lecţiei biblice pe care o
folosim în general şi eu o recomand cu căldură pe cea prezentată în
această carte, dar nu înseamnă că întotdeauna TREBUIE să folosiţi
această metodă.
Cred că această metodă este cea mai bună şi cea pe care o puteţi folosi
în general atunci când aveţi o lucrare săptămânală sau zilnică cu copiii şi
când în grupul de copii sunt atât copii mântuiţi cât şi copii nemântuiţi.
Sunt situaţii în care este nevoie să folosiţi o metodă oarecum diferită.
Astfel de variaţii nu vor fi obişnuite, nu vor fi generalizate, dar uneori es-
te nevoie de adaptare şi trebuie să fim conştienţi de această posibilitate.
Motive de adaptare a lecţiei biblice
Atunci când îţi pregăteşti lecţia biblică şi decizi cum poţi răspunde
mai bine nevoilor copiilor cărora le slujeşti, trebuie să ţii cont de câţiva
factori. Aceşti factori există şi din cauza lor s-ar putea să fie nevoie sa
adaptezi metoda de adaptare a lecţiei biblice.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 161
>- Trebuie să te adaptezi timpului acordat.
Cu cât ai mai mult timp acordat cu atât poţi să predai mai eficient
lecţia biblică, aşa că trebuie să decizi înainte de toate cât timp vei
avea. De obicei, lecţiei biblice i se alocă douăzeci de minute.
/ Dacă ai mai mult timp, poţi să incluzi mai multă naraţiune şi
mai mult adevăr în lecţie.
/ Dacă ai mai puţin timp, trebuie să reduci atât naraţiunea cât şi
adevărurile, proporţional.
>■ Trebuie să adaptezi în funcţie de situaţia copiilor.
Trebuie să ţii cont întotdeauna de situaţia concretă a celor cărora le
predai lecţia biblică. Dacă predai lecţia biblică unui grup de copii
musulmani, de exemplu, metoda folosită şi cel puţin o parte a con-
ţinutului lecţiei biblice vor fi diferite faţă de situaţia în care predai
lecţia biblică unui grup de copii dintr-o biserică locală evanghelică.
/ Aceşti copii cunosc mai puţin din Biblie, aşa că învăţătura ta
trebuie să fie mai simplă ca de obicei. Nu trebuie să îţi asumi că
ei cunosc ceva.
/ Aceşti copii au primit învăţături care sunt contrar învăţăturilor
Bibliei. Trebuie să ai grijă pentru că nu vrei să critici în mod
deschis ceea ce au fost ei învăţaţi, ci vrei să le dai o învăţătură
pozitivă şi care totuşi să se ocupe de lucrurile deja învăţate de ei.
>■ Uneori este nevoie să foloseşti lecţii de evanghelizare.
O lecţie de evanghelizare este o lecţie biblică care se ocupă în mod
exclusiv de evanghelizare şi sunt cel puţin două situaţii în care
poate doreşti să foloseşti acest tip de lecţie:
/ Atunci când eşti cât de cât sigur că micuţii din faţa ta nu sunt
mântuiţi. Această situaţie se poate ivi la începutul unei lucrări
cu copiii, la începutul unui grup „Vestea Bună". Te poţi con-
frunta cu această situaţie şi când conduci o întâlnire de cinci
zile în aer liber. în ambele situaţii majoritatea copiilor (poate
toţi) vor fi nemântuiţi. Prin urmare, vei folosi o lecţie de evan-
ghelizare şi vei îndemna misionarii de vară să folosească astfel
de lecţii în evanghelizarea copiilor în aer liber.
/ Atunci când ai doar o singură ocazie să predai o lecţie biblică
unui grup de copii. Sunt copii cu care nu te-ai întâlnit vreodată
şi pe care nu îi vei mai vedea. Simţi că aproape toţi aceşti copii
sunt nemântuiţi şi îţi dai seama că aceasta este singura oportu-
nitate să le prezinţi Evanghelia.
Această situaţie se poate ivi în următoarele împrejurări:
162 Secţiunea II - Capitolul 22
• Eşti invitat să vorbeşti copiilor în cadrul unui serviciu spe-
cial în biserică.
• Eşti invitat să vorbeşti la un raliu pentru copii.
• Eşti invitat să vorbeşti copiilor într-o întâlnire în aer liber.
Dacă eşti persoana care conduce un club de cinci zile şi
vorbeşti copiilor timp de cinci zile, vei descoperi că în pri-
ma zi vin unii copii, în a doua zi vor veni alţi copii şi foarte
puţini sunt copiii care participă în toate cele cinci zile.
în oricare din aceste situaţii, metoda de predare a lecţiei biblice
va fi diferită de ceea ce am prezentat în această carte (predarea
unui adevăr central şi prezentarea a două aplicaţii pentru copiii
mântuiţi şi copiii nemântuiţi). Vei alege acum o lecţie biblică
de evanghelizare şi o vei preda copiilor, şi în această lecţie vei
preda un adevăr central ca în lecţiile prezentate anterior, dar
acest adevăr se aplică doar copiilor nemântuiţi. Restul capito-
lului se ocupă de acest tip de lecţii şi la sfârşitul capitolului sunt
prezentate câteva schiţe de lecţii de evanghelizare.
> Uneori este nevoie să foloseşti lecţii de creştere spirituală.
S-ar putea să fii învăţătorul unui grup mic de copii şi din câte ştii
toţi au crezut în Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul lor. Sau poate
eşti părinte şi copiii tăi au crezut în Domnul Isus Cristos şi doreşti
să-i înveţi o lecţie biblică.
Şi în astfel de situaţii, metoda de prezentare a lecţiei biblice va fi di-
ferită de metoda arătată în această carte prin care se predă un ade-
văr central şi două aplicaţii. în lecţia de creştere spirituală vei preda
un adevăr central, dar vei face doar o singură aplicaţie, pentru copiii
mântuiţi. Aceasta îţi va da mai mult timp să îi ajuţi să crească prin
învăţătura pe care o prezinţi. Din când în când sau în alte părţi ale
programului, sau în lecţia biblică poţi să le prezinţi pe scurt şi me-
sajul Evangheliei.
Lecţii biblice de evanghelizare
O lecţie biblică de evanghelizare este în multe moduri similară lecţii-
lor biblice predate în această carte. De exemplu, se predă un adevăr cen-
tral, dar sunt câteva diferenţe semnificative:
>■ Adevărul central ales este un adevăr evanghelistic şi constituie ba-
za evanghelizării copiilor prezenţi.
De exemplu, care sunt cele două adevăruri ce constituie o bună ba-
Cum să predai lecţii biblice copiilor 163
ză pentru evanghelizare din cele trei adevăruri arătate mai jos?
/ Doar Domnul Isus Cristos poate să mântuiască şi să schimbe
pe copii.
/ Dumnezeu îşi călăuzeşte copiii Lui.
/ Domnul Isus Cristos îi iubeşte pe băieţi şi fetiţe şi doreşte ca ei
să vină la El.
>■ Trebuie să aplici adevărul central doar copiilor nemântuiţi.
Aceasta este marea diferenţă dintre acest tip de lecţie şi lecţiile
frecvent folosite în care adevărul central este aplicat atât copiilor
mântuiţi cât şi copiilor nemântuiţi.
(Accidental, dacă în grup sunt şi copii mântuiţi, este bine pentru ei
să audă mesajul Evangheliei şi aplicaţia mesajului Evangheliei.)
>■ Pentru că nu prezinţi aplicaţia pentru copiii mântuiţi vei avea mai
mult timp în prezentare pentru a te ocupa de adevărurile arătate,
pentru a le explica şi accentua. Acest lucru va creşte calitatea me-
sajului Evangheliei.
Este clar că nu orice lecţie biblică este potrivită pentru a fi folosită ca
lecţie de evanghelizare. Sunt însă câteva lecţii foarte bune pentru astfel
de situaţii deosebite şi vom prezenta câteva în paginile următoare. în fie-
care lecţie de evanghelizare sunt câteva adevăruri ce trebuie incluse.
In fiecare lecţie de evanghelizare ar trebui să incluzi următoarele:
> învăţătură despre păcat şi consecinţele lui.
> învăţătură despre ceea ce a făcut Domnul Isus Cristos.
> învăţătură despre ceea ce trebuie să facă ei, copiii, pentru a fi
mântuiţi.
Să ne uităm pe scurt la trei lecţii de evanghelizare şi să vedem cum
am putea preda întâi adevărul central şi cum am putea aplica acest
adevăr doar pentru copiii nemântuiţi. Apoi vom vedea ce alte adevăruri
pot fi incluse şi cum putem să ne ocupăm de ele cu mai multe detalii ca
de obicei.
>■ Dacă într-o astfel de situaţie predai lecţia corăbiei lui Noe
(Geneza 16:8):
164 SecţiuneaII-Capitolul22
/ Adevărul central ar putea fi „Dumnezeu este sfânt şi drept şi
trebuie să pedepsească păcatul".
/ Acest adevăr, în acest caz, trebuie să fie aplicat doar copiilor
nemântuiţi pentru a le arăta că dacă ascultă porunca lui Dum-
nezeu să creadă în Domnul Isus Cristos, vor fi mântuiţi,
j, (Dar) Dumnezeu nu te va pedepsi dacă tu crezi în Isus Cristos".
/ în această lecţie poţi include şi următoarele adevăruri conţinute
şi ilustrate de către pasaj, poţi să îi înveţi puţin despre ele.
• Sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu
• Starea de păcat a omului
• Faptul că este o singură cale de mântuire.
Aceste adevăruri susţin adevărul central şi aplicaţia.
>■ Dacă predai lecţia biblică despre Zacheu (Luca 9:1-10)
/ Adevărul central ar putea fi „DomnulIsus Cristos invită băieţii
şi fetiţele păcătoase să vină la El".
/ Acest adevăr, în acest caz, va fi aplicat doar pentru copiii ne-
mântuiţi pentru a-i ajuta să înţeleagă tot ce a făcut Domnul Isus
pentru ei şi ce doreşte ca ei să facă pentru El.
„ (Prin urmare) Vino la El astăzi şi El te va primi şi mântui".
/ în această lecţie poţi învăţa pe scurt şi următoarele adevăruri
conţinute în pasaj:
• Starea de păcat a omului
• Dragostea Domnului Isus Cristos
• Schimbări pe care le aduce mântuirea
>■ Dacă predai lecţia despre fiul risipitor (Luca 15)
/ Adevărul central ar putea fi „Isus Cristos iubeşte păcătoşii şi do-
. -^ reşte ca ei să se întoarcă din păcat şi să vină la El să fie iertaţi".
/ Acest adevăr în acest caz va fi aplicat doar copiilor nemântuiţi
„(Prin urmare) întoarce-te din păcat, vino la El şi roagâ-L să
te ierte".
V în această lecţie poţi preda pe scurt şi următoarele adevăruri
conţinute în pasaj:
• Păcătoşenia şi nevoile păcătosului
• Nevoia de pocăinţă
• Rezultatele mântuirii
Este important să nu uiţi faptul că nu trebuie să incluzi prea mult ade-
văr într-o lecţie de evanghelizare. Sunt alte părţi în programul întâlnirii
cu copiii în care pot fi incluse adevăruri relevante.

Cum să predai lecţii biblice copiilor 165


Trebuie să accentuez faptul că nu orice lecţie biblică poate fi folosită
ca lecţie de evanghelizare şi, de aceea, aceste lecţii trebuie selectate cu
mare grijă.
Alte exemple de lecţii de evanghelizare (în afară de Noe, Zacheu şi
Fiul risipitor):
Naaman (2 împăraţi 5:1-27)
Naşterea Domnului (Matei 1:18-25; Luca 2:1-21)
Adam şi Eva (Geneza 2:8-17; Geneza 3:1-24)
Convertirea lui Saul (Fapte 7:58; 8:1; 9:1-22; 26: 9-18)
Famenul etiopian (Fapte 8:25-40)
Şarpele de aramă (Numeri 21:1-9; Ioan 3:14-18)
Pastele (Exodul 11,12)
Moartea Domnului Isus Cristos (Luca 22:39-71; 23:1-49)
învierea Domnului Isus Cristos (Luca 23:50-56; Luca 24:1-49)
Metodele de pregătire şi de prezentare a lecţiei biblice rămân aceleaşi
ca cele arătate în capitolele anterioare ale acestei cărţi.
La sfârşitul acestui capitol sunt prezentate schiţele lecţiilor de evan-
ghelizare arătate mai sus şi aceste schiţe le puteţi folosi doar atunci când
vorbiţi copiilor nemântuiţi şi doriţi să-i evanghelizaţi. Am prezentat
aceste schiţe cu mai multe detalii faţă de planul de lecţie care-1 folosiţi în
general când predaţi (aşa cum este sugerat de exemplu la pagina 149)
pentru a vă fi de ajutor. Am arătat şi fiecare loc în care ar fi posibil să se
includă predarea unui adevăr central şi aplicaţia lui pentru copiii nemân-
ruiţi. Nu este nevoie să folosiţi toate aceste locuri.
Am inclus şi alte adevăruri pe care le puteţi menţiona pentru a ajuta în
predarea şi aplicarea adevărului central în propoziţii în paranteze pătra-
te. Această metodă de prezentare a lecţiei biblice care se adresează
copiilor nemântuiţi face posibil, aşa cum am văzut, să includem şi aceste
adevăruri cu mai puţine detalii.
Lecţii biblice de creştere spirituală
Lecţia biblică de creştere spirituală este şi ea în multe feluri similară
lecţiilor predate deja în această carte. în această lecţie se predă un adevăr
central, dar sunt câteva diferenţe semnificative.
>- Adevărul central ar trebui să fie unul de interes deosebit, de ajutor
şi necesar copiilor mântuiţi.
De exemplu:
166 Secţiunea II - Capitolul 22
y Duhul Sfânt locuieşte în fiecare credincios.
/ Dumnezeu a promis că nu va părăsi niciodată pe copiii Lui.
/ Dumnezeu doreşte să devenim tot mai asemenea Domnului
Isus Cristos.
>- Ar trebui să aplici adevărul central doar copiilor mântuiţi. Aceasta
este diferenţa de bază dintre acest tip de lecţie şi lecţiile cel mai des
folosite, lecţii care aplică adevărul central atât copiilor mântuiţi cât
şi copiilor nemântuiţi.
>■ Pentru că nu mai prezinţi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi vei
avea mai mult timp să predai învăţătura şi aplicarea adevărului
central copiilor mântuiţi.
Metoda de pregătire şi predare a acestor lecţii biblice rămâne aceeaşi
ca cea prezentată anterior în această carte.
Nu orice lecţie biblică este potrivită ca lecţie de creştere spirituală.
Sunt însă unele lecţii foarte potrivite pentru această categorie de lecţii.
De exemplu:
>■ O mireasă pentru Isaac (Geneza 24:1-67) cu adevărul central
„Dumnezeu călăuzeşte pe copiii Lui".
Aplicaţia pentru copiii mântuiţi ar putea fi „(De aceea) Roagă pe
Dumnezeu să te călăuzească şi El va face lucrul acesta".
Pentru că nu prezinţi şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi, în această
situaţie poţi rezerva mai mult timp pentru a arăta copiilor creştini
că au nevoie de călăuzire şi cum îi călăuzeşte Dumnezeu astăzi - în
special prin Cuvântul Lui.
> Iona fuge de Dumnezeu (Iona 1-3) cu adevăr central „Dumnezeu
cheamă şi foloseşte copiii Lui pentru a spune altora despre El".
Aplicaţia pentru copiii mântuiţi ar putea fi „(De aceea) Roagă pe
Dumnezeu să-ţi arate ce doreşte ca tu să spui altora despre El, şi
apoi ascultă".
Pentru că nu prezinţi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi, în această
situaţie, vei avea mai mult timp să arăţi copiilor creştini importanţa
mărturisirii sub călăuzirea lui Dumnezeu.
> Bunul Samaritean (Luca 10:25-37) cu adevărul central „Dumne-
zeu doreşte ca cei ce sunt copiii Lui să iubească, să ajute şi să poar-
te de grijă celor în nevoie".
Aplicaţia pentru copiii mântuiţi ar putea fi „ (De aceea) Gândeş-
te-te la cineva care are nevoie de ajutor şi oferă-i ajutorul".
Cum să predai lecţii biblice copiilor 167
Pentru că nu prezinţi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi, în această
situaţie, poţi prezenta cu mai multe detalii moduri practice în care
copiii mântuiţi pot ajuta pe alţii.
Alte lecţii de acest tip:
> Femeia sunamită (2 împăraţi 4:8-17).
> Domnul Isus Cristos potoleşte furtuna (Marcu 4:35-41).
> Daniel se păstrează curat (Daniel 1:1-21).
La sfârşitul acestui capitol am prezentat schiţele a şase lecţii de creş-
tere spirituală. Pentru a îţi fi de ajutor am inclus în fiecare lecţie, aproape
fiecare loc posibil unde adevărul central poate fi prezentat şi aplicat,
precum şi detalii despre modul în care poţi face lucrul acesta în propozi-
ţii încadrate în paranteze pătrate. Nu este nevoie să foloseşti toate aceste
locuri, dar această metodă îţi dă mai mult timp pentru detalii, pentru că
se concentrează doar asupra copiilor mântuiţi. Schiţa fiecărei lecţii este
mai complicată decât cele folosite în mod obişnuit, pentru a îţi fi de ajutor.
în legătură cu acest tip de lecţie adaptată sunt două lucruri ce nu
trebuie uitate.
> Aceste lecţii vor fi folosite destul de rar. Rareori te găseşti în situa-
ţia în care trebuie să predai doar unor copii mântuiţi. Lecţiile bibli-
ce de evanghelizare vor fi folosite mult mai des decât lecţiile bibli-
ce de creştere spirituală pentru că te vei găsi mai des în situaţia în
care să predai unui grup de copii în care toţi copiii sunt nemântuiţi.
Cel mai des folosit tip de lecţie este însă lecţia biblică prezentată
anterior în această carte, lecţie biblică cu un adevăr central şi apli-
caţii atât pentru copiii mântuiţi cât şi pentru copiii nemântuiţi.
>- Nu trebuie să neglijezi menţionarea mesajului Evangheliei chiar
dacă eşti pus în situaţia să predai unui grup de copii mântuiţi (la
Şcoala Duminicală sau acasă), în mod regulat, şi predai lecţii bibli-
ce de creştere spirituală. Este nevoie să le aduci aminte mesajul
Evangheliei:
/ Pentru că aceasta îi va ajuta şi îi va stimula în creşterea lor.
/ în al doilea rând aceasta le va aduce aminte că sunt responsabili
să spună acest mesaj altor copii.
168 SecţiuneaII-Capitolul22
Lecţie biblică de evanghelizare 1
Noe
(Geneza 6-8)
Adevăr central - Dumnezeu este sfânt şi drept şi trebuie să pedepsească păcatul.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: (Dar) Dumnezeu nu te va pedepsi
dacă tu crezi în Domnul Isus Cristos.
I. Introducere
„Noe, Noe!" Era o voce din cer.
Cu mulţi ani în urmă Dumnezeu vorbea direct oamenilor. Ei auzeau vocea Lui
clar şi ştiau ce aşteaptă Dumnezeu de la ei. într-o zi, Dumnezeu a vorbit unui om
deosebit. Numele lui era Noe şi Dumnezeu dorea ca el să facă ceva.
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Starea de păcat a lumii în timpul lui Noe.
AC (Tu şi eu suntem păcătoşi şi nu am ascultat poruncile lui
Dumnezeu.)
B. Dumnezeu a vorbit lui Noe şi i-a spus că va judeca lumea pen-
tru păcatul lor. Dumnezeu este drept şi trebuie să pedepsească
păcatul.
ACN (Dumnezeu este drept şi trebuie să pedepsească şi păcatele
noastre.)
C. Dumnezeu dă instrucţiuni lui Noe despre corabie.
D. Noe construieşte corabia.
E. Noe vesteşte oamenilor despre singurul loc sigur.
ACN (Dacă nu eşti mântuit, este un singur loc de salvare şi pentru
' * tine astăzi, în Domnul Isus Cristos.)
*•' p. Reacţia oamenilor. Ei au respins mesajul lui Noe.
G. Animalele au intrat în corabie.
H. Opt oameni au crezut mesajul lui Dumnezeu, s-au încrezut în
El şi au intrat în corabie.
ACN (Nu vre' să crezi Şitu mesajul lui Dumnezeu chiar astăzi şi să
crezi în Domnul Isus Cristos?)
|. Dumnezeu închide uşa corăbiei.
J. începe ploaia.
K. Tot ce era în afara corăbiei a fost acoperit de ape. Dumnezeu
întotdeauna pedepseşte păcatul.
ACN (El va pedepsi şi păcatul tău dacă nu ai crezut în Cristos.)
L Ploaia se opreşte.
M. Corabia se opreşte pe muntele Ararat.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 169
III. Punct culminant
1,2,3,4,5,6,7,8:
Ei, suntem cu toţii bine!
ACN (Dacă ai crezut în Domnul Isus Cristos, vei fi în siguranţă
pentru veşnicie.)
IV. încheiere
ACN
ACN
A. Dumnezeu ne-a făcut o promisiune minunată: nu va mai fi
niciodată potop pe tot pământul şi curcubeul este semnul pro-
misiunii Lui.
(Dumnezeu promite că vei trăi pentru veşnicie dacă şi tu crezi
în Domnul Isus Cristos. Domnul Isus spune: „Oricine crede în
El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică" (Ioan 3:16), şi tu poţi fi
sigur că El îşi va ţine promisiunea.
Toţi din corabie au fost în siguranţă.
B. (Eşti şi tu în siguranţă sau te temi de judecata lui Dumnezeu
pentru păcat? Numai cei care au crezut în Domnul Isus Cris-
tos sunt în siguranţă. Dacă nu eşti mântuit, nu vrei să crezi în
El chiar astăzi, să te mântuiască de păcat şi să-ţi dea viaţa
veşnică şi să te scape de judecata pe care o meriţi?)
Lecţie biblică de evanghelizare 2
Zacheu
(Luca 19:1-10)
Adevăr central - Domnul Isus invită băieţii şi fetiţele păcătoase să vină la El.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: (Prin urmare) Vino la El (în inima
ta) astăzi şi El te va primi şi te va mântui.
I. Introducere
Cristina dorise de mult să o vadă pe regină, poate chiar să se încline înaintea ei
şi să dea mâna cu ea. Aşa că, atunci când a auzit că regina însăşi va veni în oraşul
ei, s-a hotărât să o vadă. Dis-de-dimineaţâ a mers în centrul oraşului şi a găsit un
loc unde era sigură că o va vedea pe regină atunci când va trece pe acolo. Dar şi alţi
oameni doreau să o vadă pe regină. Aşa că unii s-au aşezat în spatele Cristinei, al-
ţii deoparte şi de alta şi alţii chiar în faţa ei. Nu mai vedea nimic. A început să plân-
gă, să-i roage pe oameni să se mute, să-ifacă loc, dar nimeni nu o asculta. Drept
urmare, a auzit totul, dar nu a văzut nimic. S-a întors acasă tristă şi dezamăgită.
Un om care a trăit cu aproape 2000 de ani în urmă în cetatea Ierihonului a
trecut prin aceeaşi experienţă.
170 Secţiunea II - Capitolul 22
Cum să predai lecţii biblice copiilor 171

II. Desfăşurarea evenimentelor


A. Zacheu era un om mic de statură. La şcoală era cel mai mic şi
chiar după ce a terminat şcoala nu a crescut foarte mult.
Zacheu era însă un om deştept. Era bun la matematică şi nu i-a
fost greu să găsească un serviciu.
B. Zacheu era un om necinstit. El colecta taxele pentru romani şi
de multe ori fura din bani şi-i păstra pentru el.
AC (Dar înainte ca eu şi voi să începem să gândim rău despre el,
aş vrea să nu uităm lucrurile rele pe care le-am făcut şi de câ-
te ori nici noi nu am ascultat poruncile lui Dumnezeu. Cu toţii
suntem păcătoşi, ca şi Zacheu.)
D. Zacheu era un om urât de ceilalţi. Nu-1 iubeau, nu le plăcea de
el, pentru că le furase banii şi pentru că era prieten al romanilor.
AC (Dar, stai puţin. Eu ştiu pe Cineva care îl iubea. Ştii cine era
această Persoană?)
E. Zacheu auzise că Domnul Isus va veni în cetatea lui, în Ierihon.
Auzise despre El. Oamenii spuneau că El este Fiul lui Dum-
nezeu şi mulţi vorbeau despre minunile Lui.
AC (Domnul Isus Cristos este o Persoană deosebită. El este Fiul
lui Dumnezeu şi face multe lucruri minunate.)
F. De aceea el dorea aşa de mult să îl vadă, dar nu putea din
cauză că era mic de statură şi nimeni nu i-ar fi oferit un loc (ca
şi Cristinei).
G. S-a hotărât să fugă înainte şi să se urce într-un copac. S-a as-
cuns printre frunzele copacului să nu-1 vadă nimeni.
H. Domnul Isus s-a oprit sub copac, a privit direct la el şi 1-a che-
mat pe nume.
ACN (El îţi cunoaşte şi numele tău şi cunoaşte totul despre tine. Cu-
noaşte toate lucrurile rele pe care le-ai făcut.)
I. Domnul Isus 1-a rugat să coboare pentru că dorea să fie mu-
safirul lui în ziua aceea.
J. Ce surpriză pentru Zacheu! „Poate cineva să mă iubească, să
dorească să vină la mine, când eu sunt aşa de rău?"
ACN (Domnul Isus îl cunoştea şi l-a iubit. El te cunoaşte şi pe tine,
oricât de rău ai fi, şi doreşte ca tu să vii la El chiar astăzi.)
K. Domnul l-a rugat pe Zacheu să coboare degrabă, dorea să stea
în casa lui ASTĂZI.
ACN (Domnul Isus doreşte ca tu să vii la El astăzi - nu mâine, do-
reşte să vii repede şi să nu amâni.)
III. Punct culminant

L
Zacheu s-a coborât din copac şi l-a primit pe Domnul Isus în
casa lui cu mare bucurie. A fost fericit să fie cu Domnul şi a
IV. încheiere
ACN
fost o zi deosebită pentru El. Biblia ne spune că el a fost mân-
tuit. Toate păcatele lui Zacheu, şi erau multe, au fost iertate.
El a devenit o nouă persoană şi a început să dea înapoi banii
celor de la care îi furase, ba a dat mai mult decât le-a luat.
(Dacă nu eşti mântuit, Domnul Isus doreşte să vii la El, aşa
cum a venit şi Zacheu. El spune: „ Veniţi la Mine" şi promite
că dacă tu vii la El în inima ta, nu vei fi izgonit de la El - Ioan
6:37. Dacă tu vei veni la El, El îţi va ierta toate păcatele, te va
face o nouă persoană, vei începe o nouă viaţă. Nu mai
amâna. Vino astăzi!)
Lecţie biblică de evanghelizare 3
Fiul risipitor
(Luca 15:11-24)
Adevăr central - Domnul Isus iubeşte pe păcătoşi şi doreşte ca ei să se întoarcă din
păcat şi să vină la El pentru iertare.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: (Prin urmare) întoarce-te din pă-
cat, vino la El şi cere-I să te ierte.
I. Introducere
„Nu, nu mai vreau să aştept! Doresc banii chiar acum!" (Explică sub forma
unei conversaţii dorinţa fiului de a părăsi casa părintească şi efectele acesteia asu-
pra tatălui său.)
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Un tânăr a părăsit o casă primitoare şi un tată iubitor.
B. A plecat într-o ţară îndepărtată.
(Descrie păcatul ca egoism şi dorinţa de a merge doar pe ca-
lea dorită de tine.)
C. El a făcut tot ce a dorit, inclusiv lucruri neplăcute tatălui său.
(Descrie păcatul ca tot ce nu place Domnului Isus Cristos.)
D. A venit o foamete.
E. Prietenii l-au părăsit.
F. A ajuns să hrănească porcii.
G. S-a gândit la consecinţele păcatului.
(Ştii că păcatul are întotdeauna consecinţe dezastruoase?)
AC
ACN
ACN
172 Secţiunea II - Capitolul 22
H. S-a gândit la casa lui şi la tatăl lui iubitor.
I. A părăsit porcii şi acea ţară îndepărtată şi a pornit spre tatăl său.
ACN (Doreşti să te întorci şi tu din păcat?)
J. A pornit spre casă.
ACN (Calea spre casa lui Dumnezeu pentru tine este prin Isus
Cristos.
El este calea.)
K. Tatăl lui 1-a văzut de la distanţă.
L. Tatăl lui a alergat înaintea lui, 1-a îmbrăţişat pentru că îl iubea.
M. Tatăl 1-a iertat.
ACN (Domnul Isus Cristos iubeşte şi iartă păcătoşii.Dacă încă nu
ai crezut în El, El este gata să te ierte dacă vi la El, indiferent
de ce ai făcut.)
III. Punctul culminant
El a primit un inel, o mantie, sandale şi în cinstea lui s-a făcut
o mare sărbătoare. Primirea a fost diferită de ceea ce aşteptase.
IV. încheiere
ACN
(Ştii că şi tu eşti departe de Domnul Isus Cristos din cauza
păcatului? Isus Cristos doreşte ca tu să te întorci din păcat,
să vii la El, aşa cum fiul risipitor a venit la tatăl lui, să crezi în
El ca să te ierte, să te schimbe şi să îţi dăruiască un nou înce-
put. Eşti gata să vii la El chiar astăzi? El a promis că dacă tu
vei veni, El te va primi [Ioan 6:37]).
H.,
1
*# ,'.
. Lecţie biblică de evanghelizare 4
■ r "':
.
Naaman
(2 împăraţi 5:1-27)
Adevăr central - Când Dumnezeu dă o poruncă, El aşteaptă ca ea să fie împlinită.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: (Prin urmare) împlineşte porunca
lui Dumnezeu de a crede în Domnul Isus Cristos şi El te va mântui.
I. Introducere
„Samă scufund în apa asta murdară? Niciodată! Nu vă daţi seama ce persoană
importantă sunt eu şi ce murdară este apa asta? Nu voi face aşa ceva şi nu îmi pasă
cine mi-a spus s-ofac!"
Ce s-a întâmplat? Haideţi să aflăm.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 173
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Naaman era un general renumit în Siria:
• Era puternic.
• Era bogat.
• Era cunoscut şi popular.
B. Dar Naaman avea o problemă. Era lepros. Era necurat.
(Biblia ne spune că noi toţi avem o problemă. Nu este vorba
AC de lepră. Inimile şi vieţile noastre sunt necurate în faţa lui
Dumnezeu pentru că noi am păcătuit şi am fost neascultători
de Dumnezeu - şi trebuie să fim curăţiţi.)
C. Naaman nu putea să facă nimic.
• puterea lui nu 1-a ajutat.
• banii lui nu l-au ajutat.
• nimeni nu putea să îl ajute.
AC (Nici tu nu poţi face ceva în această problemă. Nu poţi să în-
depărtezi păcatul şi întunericul din inima ta şi nimeni de pe
pământ nu poate face lucrul acesta, dar Dumnezeu poate.)
D. O fetiţă a fost luată roabă din casa ei, din ţara ei, din Israel. Ea
a ajuns roaba soţiei lui Naaman.
E. Ea a spus stăpânei ei că profetul lui Dumnezeu, Elisei, care
trăia în ţara ei, l-ar putea ajuta pe Naaman.
AC (Doar Dumnezeu poate să ne ajute în situaţii imposibile ca
cea a lui Naaman, şi în situaţii ca cele în care te afli tu.)
F. Naaman a plecat în Israel, a luat cu el haine şi bani ca să le dea
în dar celui care îl va vindeca.
G. A mers la palatul împăratului, dar împăratul nu a putut să îl
ajute şi 1-a trimis la casa omului lui Dumnezeu.
AC (Chiar şi împăraţii nu pot face imposibilul. Doar la Dumne-
zeu toate lucrurile sunt cu putinţă.)
H. Elisei şi-a trimis slujitorul la Naaman. Naaman a fost deza-
măgit de faptul că Elisei nu i-a ieşit personal în întâmpinare.
I. Mesajul slujitorului conţinea porunca lui Elisei: „Scaldă-te în
râul Iordan de şapte ori şi vei fi curat".
J. Naaman a fost şi mai dezamăgit şi s-a mâniat. Cum putea
lucrul acesta să-1 facă bine?
AC (Atunci când Dumnezeu ne porunceşte prin Cuvântul Lui să
facem ceva ce nouă ni se pare ciudat, nu trebuie să uităm că
Dumnezeu cunoaşte ce este mai bine pentru noi şi noi trebuie
să ascultăm ce spune El.)
K. Naaman a refuzat să asculte. Slujitorii lui au încercat să îl con-
vingă să asculte acest mesaj de la Dumnezeu.
ACN (Dacă nu eşti mântuit, Dumnezeu ştie ce trebuie să faci ca să
fii mântuit şi salvat din păcat şi întunecime. El îţi spune în Cu-
174 Secţiunea II - Capitolul 22
Cum să predai lecţii biblice copiilor 175
vântul Lui: „Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit"
[Fapte 16:31]. Trebuie să-L asculţi dacă doreşti să fii curăţit.)
L. Naaman a ascultat şi s-a scufundat de şapte ori în râul Iordan.
III. Punctul culminant
Naaman a fost vindecat deplin şi a început să laude pe singu-
rul şi adevăratul Dumnezeu.
(Şi tu poţi fi mântuit astăzi dacă faci ce spune Dumnezeu şi
dacă începi o viaţă nouă. Crede în Domnul Isus Cristos şi vei
fi mântuit.)
IV. încheiere
ACN
Naaman s-a întors în Siria o persoană schimbată şi fericită.
Nu era doar o persoană vindecată, ci era un închinător al Dum-
nezeului cerurilor.
(Dacă nu eşti creştin şi tu poţi fi mântuit, schimbat. Poţi fi fe-
ricit chiar astăzi, dacă asculţi de Dumnezeu şi crezi în Dom-
nul Isus Cristos ca Mântuitor.)
Lecţie biblică de evanghelizare 5
Naşterea Domnului
(Matei 1:18-25; Luca 2:1-21)
Adevăr central - Domnul Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în această lume
pentru ca să mântuiască pe cei păcătoşi.
* Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: Dacă îl rogi să te mântuiască, El
va face lucrul acesta.
I. Introducere
Crăciunul este o perioada a anului în care primim daruri de la alte persoane, şi
în mod deosebit de la părinţii noşti. Ce ţi-ar place să primeşti de Crăciun ?
Poţi avea cel mai mare şi mai important dar pe care îl poate primi un copil, dar^
trebuie să doreşti lucrul acesta. Trebuie să rogi pe cineva să ţi-l dea. Cum ? Cui să
te rogi? Când?
Povestirea noastră conţine răspunsul la aceste întrebări.
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Povestirea noastră începe cu ceva ce nu putem vedea, dar pu-
tem simţi şi înţelege. începe cu dragostea lui Dumnezeu.
ACN
ACN
AC
ACN
ACN
AC
Dumnezeu care locuieşte în ceruri iubeşte pe băieţi şi pe
fetiţe. Te iubeşte atât de mult încât doreşte să îţi dăruiască un
dar deosebit.
(Poţi primi acest dar în orice perioadă a anului, nu doar de
Crăciun. Dar aceasta a fost posibil doar prin ceea ce s-a în-
tâmplat la primul Crăciun, acum peste 2000 de ani.)
B. S-a născut un copilaş deosebit. „Uitaţi! Un băieţel într-o iesle
înconjurat de fân! Cine ar putea să fie?"
C. Măria şi îngerul
Cu câteva luni înainte, un înger s-a arătat unei tinere numită
Măria şi i-a spus că ea va avea un copil ce va fi numit Isus şi El
va fi Fiul lui Dumnezeu. Acesta e copilaşul din iesle, Fiul lui
Dumnezeu.
D. Iosif şi îngerul
Cu câteva luni înainte, un înger s-a arătat lui Iosif, soţul Măriei
şi i-a spus că ea va avea acest copilaş deosebit numit Isus. El
i-a spus că Isus va salva pe poporul Lui din păcatele sale. El
este Cel ce poate să dea darul mântuirii celor care cred în El.
(Aceasta te include şi pe tine. Şi tu poţi primi acest minunat
dar.)
Acesta este copilaşul, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu.
E. Păstorii şi îngerii
Mai mulţi îngeri s-au arătat unor păstori ce păzeau oile pe
dealurile din jurul Betleemului şi le-au spus că s-a născut un
copilaş, că Acesta este Mântuitorul, Cristos Domnul. El a ve-
nit ca să aducă darul mântuirii oamenilor.
(Nu uita, şi tu poţi să primeşti chiar azi darul mântuirii. Aces-
ta este bebeluşul, Domnul şi Mântuitorul nostru.)
F. Păstorii la staul
Păstorii au venit, L-au văzut şi apoi au plecat să spună şi al-
tora această veste bună.
G. Vizita magilor
La o distanţă foarte, foarte mare, Dumnezeu a spus unor magi
că S-a născut un împărat deosebit şi Dumnezeu a folosit o
stea ca să-i călăuzească.
Acesta este copilaşul - împăratul nostru - Fiul lui Dumnezeu.
H. Darurile magilor
Atunci când magii au ajuns la El, I-au dat daruri şi s-au în-
chinat pentru că şi-au dat seama cine este El.
(Ştii tu cine a fost El? Cine este El? Isus Cristos este Fiul lui
Dumnezeu, Salvatorul, Domnul, împăratul împăraţilor.)
I. Copilaşul a crescut
Domnul Isus Cristos a trăit 33 de ani şi a învăţat, a ajutat şi a

^
176 Secţiunea II - Capitolul 22
J.
vindecat pe oameni. El nu a făcut niciodată ceva rău. Dar de
ce a venit El pe pământ? Cum poate El să fie Mântuitorul,
Domnul şi împăratul nostru?
Apoi El a murit pe cruce. De aceea a venit pe pământ.
El a venit ca să ne mântuiască şi a luat locul nostru, murind
pentru noi.
III. Punctul culminant
(Acum Domnul îţi oferă un dar - un mare şi minunat dar pe
care l-a pregătit pentru tine prin moartea Sa.
ACN Dacă nu ai primit niciodată acest dar, tu poţi să-l ai chiar
acum - dacă crezi în El. Acest dar al mântuirii, pe care şi tu
poţi să îl primeşti, are două rezultate:
> Toate păcatele tale vor fi iertate.
> Vei fi schimbat şi vei fi o nouă persoană.
IV. încheiere
ACN
(Cum poţi primi acest dar? Biblia spune: „Oricine va chema
Numele Domnului va fi mântuit" (Romani 10:13). Cheamă,
cere şi lucrul acesta va fi valabil şi pentru tine şi vei fi mântu-
it. Domnul Isus Cristos va fi Salvatorul tău pentru totdeauna.)
Lecţie biblică de evanghelizare - 6
Adam şi Eva
(Geneza 2:8-17; Geneza 3:1-24)
Adevăr central - Păcatul este neascultare de poruncile lui Dumnezeu.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: Tu ai păcătuit, dar Isus Cristos a
murit ca să ierte păcatele tale.
I. Introducere
Imaginaţi-vă că aţi trăi într-un loc frumos, perfect, fără boală, fără moarte, fă-
ră bătăi, fără cuvinte urâte, fără necazuri, fără spitale, fără cimitire, fără crime, fă-
ră droguri. Oh! vei spune tu. Asta este imposibil. Nu există un astfel de loc. Ei bine,
este adevărat că astăzi nu există un astfel de loc, dar un astfel de loc a existat când-
va, undeva, cu mulţi, mulţi ani în urmă. Se numea grădina Edenului. Şi Dumnezeu a
făcut acest loc minunat şi plăcut la crearea lumii. Ce s-a întâmplat cu el? Răspun-
sul îl vom afla astăzi.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 177
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Dumnezeu a făcut lumea în şase zile.
B. în a şasea zi, Dumnezeu a făcut primul om şi prima femeie şi
i-a aşezat în grădina Edenului.
C. Era o grădină frumoasă şi, aşa cum am văzut, nu era nimic rău
acolo. Viaţa era perfectă.
D. Dumnezeu a făcut pe Adam şi pe Eva perfecţi şi fără păcat.
E. Dumnezeu le-a dat doar o poruncă. Nu aveau voie să mănân-
ce din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Dacă vor mânca din
acel pom vor muri.
AC (Dumnezeu ne-a dat ţie şi mie multe porunci. Poruncile prin-
cipale sunt numite cele zece porunci şi ni se spune să nu fu-
răm, sau să nu minţim, sau să nu dăm altcuiva locul cuvenit
lui Dumnezeu.)
F. Diavolul s-a folosit de şarpe ca să ispitească pe Eva să nu
asculte de Dumnezeu.
ACN (Şi el va face tot ce poate ca să ne facă pe tine şi pe mine să
păcătuim şi să nu ascultăm de Dumnezeu şi poruncile Lui.)
G. Eva a ascultat de diavol şi a făcut ceea ce Dumnezeu îi spuse-
se să nu facă. Nu a ascultat de Dumnezeu. A spus soţului ei şi
a făcut şi el ca ea. Nu a ascultat de Dumnezeu. Au păcătuit.
AC (Păcatul este neascultare de poruncile lui Dumnezeu.)
H. Drept urmare, trupurile lor au început să moară şi lucrul cel
mai cumplit, omul lor spiritual a murit.
ACN (Noi toţi nu am ascultat poruncile lui Dumnezeu. Rezultatul
păcatului şi al neascultării este că suntem morţi în inimile
noastre şi într-o zi şi trupurile noastre vor muri.)
I. Adam şi Eva s-au simţit vinovaţi şi au încercat să se acopere
şi să se ascundă, dar nu s-au putut ascunde de Dumnezeu.
J. Dumnezeu a vorbit lui Adam şi Evei. Adam a dat vina pe Eva.
Eva a dat vina pe şarpe.
K. Dumnezeu a spus lui Adam şi Evei rezultatul neascultării lor:
durere, întristare, lacrimi, îmbătrânire, boală, moarte şi ei au
trebuit să părăsească grădina.
ACN (Păcatul are întotdeauna consecinţe. Păcatul are consecinţe
şi în viaţa ta. Cea mai cumplită dintre ele este despărţirea de
Dumnezeu pentru veşnicie.)
L. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei şi al îndurării
şi le-a dat şi lor nădejde în două moduri:
>• A spus diavolului că într-o zi Cineva va veni, îl va învinge
pe el şi păcatul - o dată pentru totdeauna.
ACN (Aceasta a fost o promisiune despre Domnul Isus - El va birui
pe Satan şi va fi Mântuitorul lor. El e şi Mântuitorul nostru.)
178 Secţiunea II - Capitolul 22
III. Punct culminant
ACN
IV. încheiere
ACN
Dumnezeu a dat lui Adam şi Evei haine noi, făcute din piei
de animale. Pentru a face aceste haine, Dumnezeu a tre-
buit să ucidă nişte animale, să verse sângele lor. Biblia ne
învaţă prin aceasta că păcatul poate fi iertat doar prin văr-
sare de sânge.
(Domnul Isus a venit pe acest pământ, a murit pe cruce, Şi-a
vărsat sângele pentru noi, a luat plata păcatelor noastre pen -
tru ca eu şi tu să putem fi scăpaţi de pedeapsa lui Dumnezeu.)
(îţi dai seama că nici tu nu ai ascultat poruncile lui Dumne-
zeu? Ştii că din cauza aceasta vei fi despărţit de Dumnezeu
pentru veşnicie? Dacă nu ai crezut în Domnul Isus Cristos ca
Mântuitorul tău, ştii că Dumnezeu a trimis pe Domnul Isus
Cristos, Fiul Lui să fie Mântuitorul tău? Dacă îl rogi şi crezi
că El poate să te mântuiască, El va face lucrul acesta. Biblia
spune că dacă tu „ crezi în El [în Domnul Isus Cristos] nu vei
fi condamnat" [Ioan 3:18]. Toate păcatele tale şi toată neas-
cultarea ta vor fi uitate, iertate pentru veşnicie.)
Lecţie biblică de evanghelizare 7
Convertirea lui Saul
(Fapte 7:58; 8:1; 9:1-22; 26:9-18)
Adevăr central - Domnul Isus Cristos schimbă pe cei care cred în El, nu contează
cât de răi au fost.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi - Dacă îţi pui încrederea în Dom-
nul Isus Cristos, El te va schimba şi te va face o nouă persoană.
I. Introducere
Doi băieţi erau colegi de bancă la şcoală. Unul din ei spuse celuilalt: „Tu te-ai
schimbat aşa de mult. Nu mai înjuri, nu mai minţi, nu mai copiezi de la mine. Ce s-a
întâmplat? Ce-i rău cu tine?"
„Nu-i nimic rău cu mine", spuse celălalt. „Toate sunt bune. Acum câteva săp-
tămâni L-am rugat pe Domnul Isus Cristos să fie Mântuitorul şi Prietenul meu şi El
m-a schimbat."
Cum să predai lecţii biblice copiilor 179
ACN
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Participarea lui Saul la omorul lui Ştefan.
B. Saul persecută pe creştini - de multe ori ei sunt omorâţi.
(Prezintă o imagine a vechiului Saul şi a nevoii lui de schim-
bare.)
Saul a plănuit să meargă la Damasc pentru ca să prindă şi să
facă rău creştinilor de acolo.
AC (Arată faptul că şi eu şi tu avem nevoie de schimbare chiar
dacă nu am omorât pe cineva. Şi noi ne facem vinovaţi de alte
păcate.)
El a pornit spre Damasc.
O lumină din ceruri
Vocea Domnului Isus din ceruri. Isus Cristos vorbeşte lui
Saul; îi spune să se întoarcă din căile lui rele şi să se oprească.
(Domnul Isus îmi vorbeşte şi mie astăzi prin Cuvântul Lui. îţi
vorbeşte El şi ţie? Dacă nu eşti creştin El doreşte să te mântu-
iască şi să te schimbe. Eşti gata să-L laşi să te schimbe?)
Replica lui Saul - Cine eşti?
Răspunsul Domnului Isus - Eu sunt Isus. Isus încă îl iubea pe
Saul în ciuda a tot ce făcea el şi dorea să-l schimbe.
(El te iubeşte şi pe tine în ciuda a tot ceea ce ai făcut şi doreşte
să te schimbe.)
Saul a înţeles că Domnul Isus este viu, şi-a pus încrederea în
El şi s-a supus Lui. „Doamne, ce vrei să fac?" a întrebat el. în
acel moment Domnul Isus l-a mântuit şi 1-a schimbat.
(Eşti gata şi tu să-ţi pui încrederea în Domnul Isus, să te su-
pui Lui? Dacă vei face lucrul acesta^ vei fi schimbat.)
Şi astfel Saul a început să CREADĂ. Poţi vedea deja schim-
barea?
Nu putea să vadă şi a fost condus la Damasc.
Timp de trei zile nu a văzut, nu a mâncat şi nu a băut. închipu-
iţi-vă cum era viaţa lui. Dar Saul a început să se ROAGE.
Observaţi deja schimbarea?
Dumnezeu a vorbit lui Anania şi l-a trimis la Saul. Anania s-a
dus, dar era plin de teamă pentru că ştia cine era Saul, ce fel de
persoană este.
Anania a venit, a văzut schimbarea, şi-a pus mâinile peste Saul
astfel încât acesta a început să vadă.
Anania l-a numit „frate Saul". Saul a început să IUBEASCĂ
creştinii (în loc să îi persecute).
AC Saul şi-a făcut PRIETENI NOI. Observaţi câte schimbări?
Curând Saul a fost botezat pentru a arăta NOUL ÎNCEPUT
al vieţii lui.
ACN
ACN
AC
AC
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
0.
180 Secţiunea II - Capitolul 22
ACN
Observi o altă schimbare?
(Şi tu ai nevoie de schimbare. Şi tu poţi începe să crezi, să te
rogi, să ai prieteni noi, să ai un început nou. Domnul Isus
Cristos poate face pentru tine ceea ce a făcut pentru Şaul.)
III. Punctul culminant
Saul a început să SLUJEASCĂ noului său Stăpân. A început
să predice în tot Damascul faptul că Isus Cristos este Fiul lui
Dumnezeu. Toţi au rămas uimiţi de această mare schimbare.
IV. încheiere
(Aşa cum Domnul Isus l-a schimbat pe Şaul, te poate schimba
şi pe tine, dacă nu eşti mântuit. Biblia spune: „Dacă este cine'
va [băiat sau fetiţă] în Cristos [adică L-a rugat pe Domnul Isus
Cristos şi a crezut în El ca să fie mântuit] este o făptură nouă
[o persoană nouă]" [2 Corinteni 5:17]. Dar tu trebuie să îl
rogi să facă lucrul acesta. Trebuie să-L rogi să fie Mântuito-
rul tău. Făcând lucrul acesta vei arăta încredere, vei începe
să te rogi, vei începe să slujeşti, vei avea noi prieteni dintre
cei care au crezut deja în Domnul Isus Cristos, vei avea un
nou început în viaţa ta. Nu vei fi perfect - dar vei fi schimbat,
vei fi altfel. Şi pentru tine va fi, aşa cum a fost şi pentru Şaul,
un nou început de viaţă şi un nou început de creştere.
Roagă-Lpe El chiar astăzi să fie Mântuitorul tău.)
Lecţie biblică de evanghelizare 8
Famenul etiopian
(Fapte 8:25-40)
Adevăr central - Doar Domnul Isus Cristos poate să mântuiască un păcătos şi
poate să-1 ajute să cunoască pe Dumnezeu.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: Dacă îţi pui încrederea în
Domnul Isus Cristos, vei fi mântuit şi vei începe să-L cunoşti pe Dumnezeu.
I. Introducere
Ai fost vreodată foarte, foarte dezamăgit? Ai sperat aşa de mult că se va întâm-
pla ceva - şi nu s-a întâmplat nimic. Dă copilului un exemplu din viaţa ta sau din
viaţa altcuiva.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 181
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. O persoană importantă din Africa a mers la Ierusalim să se
închine lui Dumnezeu.
B. Se întorcea spre casă în carul lui - dezamăgit pentru că nu îl
cunoscuse pe Dumnezeu. Nu ştia că este o singură cale prin
care îl cunoşti pe Dumnezeu.
C. Pe drum citea în Scripturi, căutându-L încă pe Dumnezeu.
D. Cartea pe care o citea era Biblia, prima parte a ei, Vechiul Tes-
tament. Era dezamăgit pentru că nu înţelegea ceea ce citea.
E. Dumnezeu l-a văzut. A văzut căutarea omului şi a dorit să îl
ajute să îl cunoască.
(Doreşti şi tu să îl cunoşti pe Dumnezeu? Dumnezeu doreşte
ca oamenii să găsescă singura şi adevărata cale către El.
Dumnezeu doreşte ca oamenii, asta înseamnă şi tu, să II cu-
noască pe El.)
F. Dumnezeu a vorbit lui Filip şi i-a spus să se ducă pe drum, la
sud de Ierusalim.
G. Filip a ascultat.
H. Dumnezeu a spus lui Filip să se ducă la carul africanului.
I. Filip a făcut ce a spus Dumnezeu şi a auzit ceea ce citea
africanul.
J. El citea un pasaj din Vechiul Testament care vorbea despre
un Miel ce moare pentru cei păcătoşi.
(Ştii tu cine este acest Miel? Este Domnul Isus Cristos, Mielul
lui Dumnezeu. El este Cel ce a murit pentru păcătoşi, Cel care
poate să îi mântuiască. El şi doar El este Cel ce îi poate ajuta
pe păcătoşi să cunoască pe Dumnezeu. El a spus: „ Eu sunt ca-
lea. .. Nimeni nu vine la Tatăl decâtprin Mine" [Ioan 14:6].)
K. Filip l-a întrebat dacă înţelege ceea ce citeşte.
L El i-a spus că nu - şi l-a rugat pe Filip să-1 ajute.
M. Filip a urcat în car şi a început să îi explice.
N. Filip i-a explicat că acest Miel era Domnul Isus Cristos,
Mielul lui Dumnezeu.
0. El i-a mai explicat că acesta este Fiul lui Dumnezeu şi că El a
venit pe pământ să moară pentru păcatele oamenilor - inclu-
siv păcatele africanului.
P. Filip i-a explicat că prin moartea Domnului Isus, El poate să
mântuiască pe cei care cred în El şi prin Domnul Isus Cristos
oamenii îl pot cunoaşte pe Dumnezeu.
ACN (El a venit să moară şi pentru păcatele tale. El este singura ca-
le către Dumnezeu. Ai crezut tu în Domnul Isus Cristos ca să
te mântuiască? Dacă nu, poţi face lucrul acesta chiar astăzi.
Vei fi apoi mântuit şi vei începe să îl cunoşti pe Dumnezeu.)
182 Secţiunea II - Capitolul 22
III. Punct culminant
IV. Concluzie
ACN
Africanul a crezut ceea ce a auzit şi s-a încrezut în Domnul
Isus Cristos ca Mântuitorul lui.
Nu mai avea de ce să fie dezamăgit. Dorea ca şi alţii să ştie ce
a făcut el, aşa că l-a rugat pe Filip să-l boteze chiar atunci.
(îţi dai seama că Domnul Isus Cristos este singura cale către
Dumnezeu? Nu uita cuvintele Lui: „Eu sunt calea... Nimeni
nu vine la Tatăl decât prin Mine". Ai crezut tu în El? Sunt
păcatele tale iertate? Ai început să îl cunoşti, să te închini lui
Dumnezeu? Crede în Domnul Isus astăzi şi vei putea şi tu, ca
acest african, să începi o nouă viaţă.)
Lecţie biblică de evanghelizare - 9
Moise şi şarpele de aramă
(Numeri 21:1-9; Ioan 3:14-16)
Adevăr central - Domnul Isus Cristos a luat pedeapsa lui Dumnezeu pentru păca-
tele noastre pe cruce.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: Pune-ţi încrederea în Domnul Isus
Cristos şi nu vei mai fi pedepsit pentru păcatele tale.
I. Introducere
Şerpi! Şerpi! Şerpi otrăvitori! Oamenii fugeau care mai de care în toate direcţi-
ile, întreaga tabără era îngrozită. Mulţi au fost muşcaţi. Nu mi-ar place să trăiesc
îhtr-o tabără ca aceasta. Ţie ţi-ar place? Dar de fapt ce se întâmpla?
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Dumnezeu a fost bun cu poporul Israel. El i-a scos din Egipt,
i-a trecut Marea Roşie, le-a dat apă şi le-a dat mană, i-a păzit
de duşmani.
B. Răspunsul lor - cârtire împotriva lui Dumnezeu.
AC (Să nu asculţi de Dumnezeu sau să îl ignori, este păcat. Israe-
liţii au păcătuit, dar şi noi toţi am păcătuit.)
C. Dumnezeu a trimis nişte şerpi veninoşi.
D. Mulţi oameni au fost muşcaţi şi au murit.
ACN (Dumnezeu pedepseşte întotdeauna păcatul. Eu şi tu am pă-
cătuit şi consecinţele sunt mult mai dureroase decât moartea.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 183
Vom fi despărţiţi de Dumnezeu pentru veşnicie dacă nu sun-
tem mântuiţi.)
E. Oamenii au fost convinşi de păcatul lor.
ACN (Este bine când recunoaştem că am păcătuit împotriva lui
Dumnezeu. Acesta este primul pas spre mântuire.)
F. Ei au rugat pe Moise să se roage pentru ei.
G. Moise s-a rugat pentru ei.
H. Dumnezeu i-a spus să facă un şarpe de aramă şi să-l pună pe
un stâlp. Cei care se vor uita spre acest şarpe vor trăi.
I. Mulţi ani după aceea, Domnul Isus a spus că aşa cum a înălţat
Moise şarpele în pustie, aşa va fi şi El înălţat.
ACN (Eu şi tu putem trăi pentru veşnicie pentru că Domnul Isus
Cristos a fost înălţat pe o cruce şi a luat pedeapsa lui Dumne-
zeu pentru păcatele noastre.)
J. Moise a spus poporului că trebuie să se uite la şarpele de ara-
mă pentru a fi salvaţi de moarte. Să te uiţi înseamnă să crezi,
să aştepţi şi să îţi pui încrederea în ceva.
K. Era o poruncă foarte simplă. Va fi eficientă oare? A fost pen-
tru că era porunca lui Dumnezeu.
III. Punct culminant
ACN
IV. încheiere
ACN
Toţi cei care priveau spre şarpe au fost vindecaţi. Cei care nu
au privit spre şarpe au murit.
(Dacă nu eşti mântuit, poţi să priveşti şi tu la Domnul Isus
Cristos şi să ai încredere în El. Dacă faci lucrul acesta, vei fi
mântuit pentru veşnicie. Este simplu, dar adevărat. După ce
Domnul Isus Cristos a vorbit despre şarpele de aramă,
despre El şi despre moartea Lui pe cruce, a spus: „Oricine
crede în El (Domnul Isus Cristos) sd nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică" [Ioan3:15]J.
(Spune povestirea lui Charles Spurgeon, renumitul predica-
tor şi pastor ce a trăit în Anglia cu peste o sută de ani în urmă.
De copil, dorea să fie mântuit de păcat, dar nu a găsit răspun-
sul, într-o duminică a plecat spre biserică. Ningea şi nu a pu-
tut ajunge la biserica la care mergea de obicei, aşa că s-a oprit
la o biserică micuţă din apropiere. Acolo erau doar câteva
persoane şi pastorul nu venise din cauza zăpezii. Omul care
vorbea nu prea avea darul de predicator. A încercat să predice,
întorcându-se mereu şi mereu la un verset: „întoarce'ţi'Vâ la
Mme şi veţi fi mântuiţi" [Isaia 45:22]. Apoi s-a uitat direct la
tânărul Charles şi i-a spus: „ Tinere pari foarte trist. De ce nu
184 Secţiunea II - Capitolul 22
vii chiar astăzi la Domnul Isus Cristos şi El te va mântui?"
Charles a spus mai târziu: „In acel moment m-am uitat la El.
Am crezut în El din primul moment şi am fost mântuit."
Nu vrei şi tu astăzi să te întorci la Domnul Isus? Nu vrei şi tu
să crezi în El şi să fii mântuit? Vino la El şi încrede-te în El.
Biblia spune că dacă vei face lucrul acesta nu vei pieri, ci vei
avea viaţă veşnică [loan 3:15].)
Lecţie biblică de evanghelizare 10
Pastele
(Exodul 11,12)
Adevărul central - Domnul Isus Cristos este Mielul lui Dumnezeu care a murit
pentru a salva pe păcătoşi.
Aplicaţie personală pentru copiii nemântuiţi: Crede în Domnul Isus Cristos şi
vei fi mântuit.
I. Introducere
Era aproape miezul nopţii. Totul era aşa de liniştit. Se va întâmpla sau nu? Is-
raeliţii ştiau lucrul acesta şi erau gata. Dar erau alţii în Egipt care râdeau. „Nu se
va întâmpla", spuneau ei. Dar greşeau. S-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Vom afla
în povestirea de astăzi.
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Dumnezeu trimisese nouă plăgi peste egipteni, dar ei tot nu au
lăsat pe copiii lui Israel să plece.
(Descrie câteva dintre plăgi.)
B. Dumnezeu anunţase a zecea, şi ultima, plagă, moartea întâilor
născuţi. Aceasta era consecinţa păcatelor lor.
^C (Păcatul atrage după el judecata şi Dumnezeu ne va judeca,
pe tine şi pe mine, pentru păcatele noastre, dacă nu suntem
mântuiţi.)
C. Dumnezeu a spus israeliţilor cum pot fi salvaţi de această
plagă.
D. Fiecare familie trebuia să aleagă un mieluşel sănătos, pentru
că prin acest mieluşel va veni salvarea întâiului născut.
AC (Salvarea noastră este doar prin Domnul Isus Cristos. El este
Mielul perfect.)
Cum să predai lecţii biblice copiilor 185
AC
ACN
ACN
E. Trebuiau să ţină acest miel în casele lor timp de patru zile.
F. Apoi trebuiau să ucidă mielul. Acest miel trebuia să moară
pentru ca primul născut să trăiască.
(Domnul Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu, a murit pentru
păcatele noastre. A murit şi a luat pedeapsa în locul nostru
pentru ca noi să putem fi liberi.)
G. Cu sângele acestui miel trebuiau să ungă uşiorii uşii.
(Şi noi trebuie să facem ceva. Dacă nu eşti mântuit, trebuie să
îţi pui încrederea în Domnul Isus Cristos. Dacă nu îţi vei
pune încrederea în El, nu vei fi mântuit.)
H. A sosit noaptea Paştelui.
I. îngerul morţii a intrat în fiecare casă care nu avea uşiorii uşii
unşi cu sânge şi în care nu era miel.
J. Au fost salvaţi doar cei care erau în casele care aveau uşiorii
casei unşi cu sânge.
(Dumnezeu trebuie să pedepsească păcatul, dar tu vei fi sal-
vat de sub pedeapsa lui Dumnezeu dacă crezi în Domnul Isus
Cristos. Nu este o altă cale.)
K. Dumnezeu le-a spus că atunci când mănâncă mielul să fie
îmbrăcaţi, cu încălţămintea în picioare şi gata să plece.
L. Faraon 1-a chemat pe Moise.
III. Punct culminant
IV. încheiere
ACN
„Pleacă, părăsiţi poporul meu, tu şi poporul Israel", a poruncit
Faraon.
Moise şi poporul Israel au plecat. Erau cu toţii în viaţă pentru
că avuseseră pe uşiorii casei lor sângele mielului.
(Ai ascultat tu de Dumnezeu şi ai crezut în Domnul Isus Cris-
tos ca Mântuitorul tău? Dacă ai făcut lucrul acesta, sângele
Domnului Isus Cristos ţi-a şters păcatele şi acum nu mai eşti
sub judecata şi sub pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă nu ai făcut
lucrul acesta, Dumnezeu doreşte ca tu să crezi în Domnul Isus
Cristos astăzi şi să fii mântuit. Asta înseamnă cu toată inima
ta să-I spui: „Doamne Isuse, sunt păcătos, îmi pare rău pen-
tru tot ceea ce am făcut, îmi pare rău că am păcătuit împotriva
Ta. Iţi mulţumesc că ai murit pentru mine. Te rog, mântuieş-
te-mâ chiar acum".
El va face lucrul aceasta dacă îi ceri. Dumnezeu a promis că
„sângele lui Isus Cristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat"
[1 loan 1:7], Acest lucru este adevărat doar pentru cei care
cred în El.)
186 Secţiunea II - Capitolul 22
Lecţie biblică de evanghelizare 11
Moartea Domnului Isus Cristos
(Luca 22:31-71; 23:1-49)
Adevăr central - Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce primind pe-
deapsa lui Dumnezeu pentru păcatele noastre.
Aplicaţie personală pentru cei nemântuiţi: Dacă tu crezi în Domnul Isus Cristos
nu vei mai fi pedepsit pentru păcatele tale.
I. Introducere
O mamă se juca cu fetiţa ei în grădină. Deodată, nu ştiu de unde, a apărut o vies-
pe şi s-a îndreptat direct către mânuţa fetiţei. Mama a văzut viespea şi s-a gândit ce
să facă repede pentru că micuţa era alergică la înţepături de viespe. Putea chiar să
moară din pricina aceasta. Ce să facă? Nu putea să ucidă viespea. Nu mai avea
timp şi nici nu avea ceva la îndemână să lovească insecta.
Ce ai fi făcut tu?
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. într-o grădină lângă Ierusalim se lăsa înserarea.
AC
ACN
**,
AC
ACN
B. Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Se ruga. Ştia că a sosit vremea
să moară pentru păcatele omenirii. De aceea venise în lume.
(El a venit să moară pentru păcatele tale, pentru că te-a iubit
aşa de mult.)
C. Conduşi de Iuda Iscarioteanul, soldaţii pătrund în grădină.
D. Isus Cristos este arestat.
E. Isus Cristos este judecat şi condamnat la moarte de către gu-
vernatorul roman.
F. Domnul Isus Cristos a fost răstignit.
El nu a păcătuit niciodată. El a murit nu pentru păcatele Lui,
ci pentru păcatele mele.
G. Mulţimea a spus: „Mântuieşte-te pe Tine însuţi".
Soldaţii au spus: „Mântuieşte-te pe Tine însuţi"..
Unul dintre hoţi a spus: „Mântuieşte-te pe Tine însuţi".
H. El ar fi putut să se salveze pe Sine însuşi - dar nu a făcut lu-
crul acesta, pentru că El a ales să vină să moară pentru păcătoşi'.
(Cât de mult te-a iubit pe tine şi pe mine, pentru ca să sufere şi
să moară pentru păcatele noastre. El a făcut aceasta pentru
ca tu să nu fii pedepsit pentru păcatul tău.)
Timp de trei ore, El a atârnat pe cruce în chinuri mari şi în ră-
I. nile Lui s-au bătut cuie.
J. Deodată, în mijlocul zilei, s-a făcut întuneric deplin.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 187
III. Punctul culminant
în următoarele trei ore, Dumnezeu Tatăl a pedepsit pe Fiul
pentru păcatele noastre.
ACN
AC
ACN
IV. încheiere
ACN
(Tu şi eu am păcătuit şi am făcut lucruri rele. El nu a făcut ni-
ciodată ceva rău. Dar El a spus Tatălui Său: „ Voi lua Eu pe-
deapsa lor. Pedepseşte-Mă pe Mine, nu pe ei".)
îţi aminteşti de fetiţa care era gata să fie înţepată de o viespe?
Ce a făcut mama ei? Repede a pus mâna ei pe mâna fetiţei şi
viespea a înţepat-o pe ea şi nu pe fetiţă. Mama a primit înţepă-
tura viespii, pentru ca fetiţa ei să fie salvată,
în acelaşi mod, Domnul Isus Cristos a luat pedeapsa Tatălui
pentru păcatele omenirii.
(El a luat pedeapsa asupra Lui, pentru ca noi să nu fim pe-
depsiţi pentru păcatele noastre.)
(Trebuie însă să faci şi tu ceva. Biblia spune: „Nu este nici o
condamnare (sau judecată) pentru cei care sunt în îsus Cris-
tos" [Romani 8:1], sau cei care au crezut în Domnul Isus
Cristos. Dacă nu ai făcut lucrul acesta, Biblia spune că şi tu
trebuie să îţi pui încrederea în Domnul Isus Cristos, ca El să
fie Mântuitorul tău. Trebuie să îl rogi să te mântuiască.
Dacă ai făcut lucrul acesta, nu vei mai fi pedepsit pentru pă-
catele tale. Vei fi mântuit şi vei trăi pentru veşnicie.)
Lecţie de evanghelizare 12
învierea Domnului Isus Cristos
(Luca 23:50-56; Luca 24:1-49)
Adevăr central - Domnul Isus Cristos este viu astăzi şi pentru totdeauna.
Aplicaţie personală pentru cei nemântuiţi: El poate să te ierte şi să te schimbe
dacă îi ceri lucrul acesta.
I. Introducere
Alexandru cel Mare, Iulius Cezar, Napoleon, Einstein, William Shakespeare.
Recunoşti aceste nume? Toţi au fost nişte oameni mari. Ce au făcut ei?
Acum sunt toţi morţi. Nu mai pot face nimic.
Dar ştiu pe Cineva care este mult mai mare decât toţi aceştia. Cineva care a
trăit acum 2000 de ani, Cineva care este viu şi acum - nu este mort!
188 Secţiunea II - Capitolul 22
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Domnul Isus a venit pe acest pământ din ceruri şi a murit pe
cruce pentru păcatele noastre.
B. El a fost îngropat într-un mormânt.
C. Trei zile mai târziu, câteva femei au venit la mormânt. Un în-
ger le-a spus că Domnul Isus este viu, că a înviat dintre cei
AC morţi. „Este viu!"
D. Femeile s-au întors şi au spus ucenicilor Domnului Isus că
AC „El este viu!"
E. Petru şi Ioan au fugit să se convingă ei înşişi - şi au găsit mor-
AC mântui gol - şi au crezut. „Este viu".
F. Cei doi ucenici în drum spre Emaus au fost însoţiţi de o Per-
AC soană cu care au vorbit despre cele întâmplate. Târziu, L-au
recunoscut şi şi-au dat seama că „El este viu".
G. Domnul Isus a explicat ucenicilor că El a murit şi a înviat
pentru a salva oamenii de sub pedeapsa păcatului şi pentru a îi
schimba.
(Ştii că şi tu ai păcătuit? Doreşti ca şi păcatele tale să fie ier-
ACN tate? Doreşti să fii diferit? Pentru că El este viu, El poate să
te ierte şi să te schimbe - dacă îl rogi lucrul acesta).
AC H. Domnul Isus S-a arătat tuturor ucenicilor, cu excepţia lui
Toma, şi toţi au văzut că „El este viu".
AC I. El s-a arătat apoi când era şi Toma cu ei (care se îndoise) şi
Toma a crezut. „Este viu."
ACN (Crezi că Domnul Isus Cristos este viu ? Dacă nu eşti mântuit,
de ce nu îl rogi chiar astăzi să te ierte şi să te schimbe?)
III. Punctul culminant
% AC Poate că cel mai uimitor eveniment a fost atunci când El S-a
.V arătat la 500 de persoane, ucenici şi prieteni, pe un munte. Cât
de uimitor a fost pentru toţi să îl vadă şi să II asculte! „Isus a
înviat! Eviu!"
IV. încheiere
ACN
Domnul Isus le-a dat o poruncă - să meargă şi să spună mul-
tor oameni, multor băieţi şi fetiţe, că El a murit pentru păcatele
lor, că este viu, că El poate să îi ierte şi să îi schimbe.
Şi ucenicii au făcut lucrul acesta!
Mulţi oameni au fost mântuiţi şi schimbaţi de Domnul Isus
Cristos, Cel înviat.
(El te va schimba şi te va ierta şi pe tine astăzi, dacă îi ceri lu-
crul acesta, pentru că El este viu. Biblia spune:
„De aceea, şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se
Cum să predai lecţii biblice copiilor 189
apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea, ca să
mijlocească pentru ei" [Evrei 7:25].
Vino la El, roagă-L să te mântuiască chiar astăzi - şi El va
face lucrul acesta.)
Lecţie de creştere spirituală 1
O mireasă pentru Isaac
(Geneza 24:1-69)
Adevăr central - Dumnezeu călăuzeşte pe copiii Lui.
Aplicaţie personală pentru copiii mântuiţi: Roagă pe Domnul să te călăuzească
şi El va face lucrul acesta.
I. Introducere
Ai fost vreodată într-o situaţie dificilă şi nu ai ştiut ce hotărâre să iei? Poate nu
ai ştiut ce să faci cu nişte bani pe care i-ai primit; sau nu ai ştiut cu care dintre cole-
gii tăi de la şcoală să te împrieteneşti. (Ce alte hotărâri importante, dificile, ai avut
de luat? Discuţie.)
Odată, cu mulţi, mulţi ani în urmă, un om trebuia să ia o decizie importantă şi
avea nevoie de ajutor.
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Avraam şi Sara nu aveau copii şi erau bătrâni.
B. Dumnezeu le-a dăruit un fiu, Isaac. L-au iubit foarte mult.
Dumnezeu a promis că Avraam şi Isaac vor avea mulţi urmaşi.
Dar Isaac încă nu era căsătorit.
Avraam avea un slujitor de încredere, al cărui nume nu îl ştim.
Avraam 1-a rugat să meargă în ţara lui şi să găsească o mireasă
pentru Isaac.
Avraam ştia că va fi dificil pentru slujitorul lui să ia o astfel de
decizie, dar i-a spus că Dumnezeu îl va călăuzi.
Servitorul a promis că va face lucrul acesta şi a plecat.
Când a ajuns aproape de destinaţie, s-a oprit la o fântână şi L-a
rugat pe Dumnezeu să îi arate cine este mireasa lui Isaac. Ex-
plică ce a rugat slujitorul pe Dumnezeu. El ştia că Dumnezeu
îl va călăuzi.
(Atunci când eşti într-o situaţie grea şi nu ştii ce să faci, şi tu
poţi să rogi pe Dumnezeu să îţi arate ce trebuie să faci.)
Rebeca a venit la fântână şi când slujitorul i-a cerut apă, i-a
AC
AC
ACM
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
190 Secţiunea II - Capitolul 22
oferit lui apă şi s-a oferit să adape şi cămilele, exact aşa cum
se rugase slujitorul lui Dumnezeu.
K. Aşa că el a ştiut că aceasta este persoana pe care trebuie să o
ceară ca soţie lui Isaac.
(Dumnezeu te va călăuzi şi pe tine dacă îi ceri lucrul acesta.
Astăzi El ne călăuzeşte cel mai mult prin Cuvântul lui, Biblia
- explică.)
L. Slujitorul a dat Rebecăi câteva daruri din partea stăpânului lui.
M. Rebeca a mers acasă şi a povestit familiei ei ce se întâmplase.
N. Slujitorul a fost invitat în familie.
AC 0. El le-a explicat cum 1-a călăuzit Dumnezeu şi a descoperit că
era o rudă de departe a stăpânului lui.
ACM (Nu este minunat cum controlează Dumnezeu împrejurările?
Dumnezeu poate folosi împrejurările - sau lucrurile care se
întâmplă - pentru a te călăuzi.)
P. El a întrebat pe părinţii Rebecăi (şi pe ea) dacă este gata să se
întoarcă cu el, să se căsătorească cu Isaac şi cu toţii au spus
„da". Astfel că toate piesele acestei imagini s-au potrivit foar-
te bine.
ACM (Dumnezeu cunoaşte totul şi Dumnezeu nu face greşeli. Dum-
nezeu cunoaşte ce este cel mai bine pentru tine şi El doreşte
să te călăuzească şi să te ajute. Ai încredere în El.)
Q. Slujitorul a mulţumit lui Dumnezeu pentru călăuzirea Lui.
III. Punctul culminant
Slujitorul s-a întors cu mireasa lui Isaac şi aceasta şi-a întâlnit
curând soţul. Ce uimitor a fost pentru amândoi!
IV. încheiere
(Dacă eşti un copil credincios, Dumnezeu doreşte să te călă-
uzească în toate deciziile pe care le vei lua - în mod deosebit
în cele grele. Domnul Isus a promis că Duhul Sfânt „vă va
călăuzi în tot adevărul" [Ioan 6:13]. Nu uita să întrebi pe Dum-
nezeu ce să faci şi să citeşti în Cuvântul Lui.)
Cum să predai lecţii biblice copiilor 191
Lecţie de creştere spirituală 2
Iona fuge de Dumnezeu
(Iona 1:1-3:10)
Adevăr central - Dumnezeu cheamă şi foloseşte copiii Lui pentru a spune altora
despre El.
Aplicaţie personală pentru cei mântuiţi: Roagă pe Dumnezeu să îţi arate cui
doreşte să vorbeşti despre El şi apoi ascultă.
I. Introducere
Ştiţi voi, şcolarii, ce este un triunghi? Da, este o figură cu trei laturi.
Dar ştiţi voi că un triunghi ilustrează cum lucrează Dumnezeu atunci când do-
reşte să vadă oamenii mântuiţi?
Să vă explic! (Ţine un triunghi confecţionat dintr-o bucată de carton.)
Uite aici, în colţul acesta, este cineva care are nevoie să fie mântuit.
Aici, în vârful triunghiului, este Dumnezeu, care iubeşte această persoană şi
doreşte ca acest om să fie mântuit.
Aici, în celălalt colţ al triunghiului, este un creştin ca tine (AC) sau ca mine, şi
Dumnezeu îi vorbeşte şi îl trimite să meargă la persoana din colţul acesta şi să îi
spună despre Dumnezeu. Aşa împlineşte Dumnezeu nevoile oamenilor.
Dumnezeu se foloseşte de tine şi de mine ca să facă lucrul acesta.
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Ninive era o cetate foarte mare, dar în ea era multă răutate.
B. Dumnezeu iubea oamenii din Ninive, în ciuda păcatului lor.
C. Dumnezeu a vorbit profetului Iona şi i-a spus să meargă în
Ninive şi să le spună despre El, să se întoarcă din păcatele lor,
pentru că altfel vor fi judecaţi.
ACM (Dumnezeu lucrează la fel şi astăzi. Atunci când El doreşte ca
oamenii nemântuiţi să audă Evanghelia, Dumnezeu le vor-
beşte prin creştini ca tine şi ca mine, cărora le cere să meargă
şi să le spună. Arată triunghiul din nou.)
D. Iona nu a ascultat de Dumnezeu şi nu a vrut să meargă la
Ninive.
ACM (Este important ca tu să nu fii ca Iona. Când Dumnezeu do-
reşte ca tu să vesteşti Evanghelia cuiva, fă ceea ce Dumnezeu
îţi cere şi apoi acest triunghi va fi complet.)
E. Iona s-a urcat într-o corabie, care mergea în direcţie inversă.
F. Dumnezeu însă nu îşi terminase treaba cu Iona. El a trimis o
furtună.
G. Corabia a fost gata să se scufunde. Iona dormea.
192 Secţiunea II - Capitolul 22
Cum să predai lecţii biblice copiilor 193
H. Marinarii l-au rugat să se roage şi Iona le-a spus că el era cel
care fugea de Dumnezeu şi că furtuna era din vina lui.
ACM (Atunci când eu şi tu nu ascultăm de Dumnezeu şi nu mergem
acolo unde El ne spune, s-ar putea ca El să ne mustre sau să
ne pedepsească, pentru a ne ajuta să II ascultăm - aşa cum un
tată îşi mustră sau îşi pedepseşte copilul neascultător pentru
a îl ajuta să devină ascultător.)
I. Iona este aruncat peste bord şi furtuna se opreşte.
J. Dumnezeu însă nu a terminat încă cu Iona. El trimite un peşte
mare, care îl înghite.
ACM (Dumnezeu are răbdare cu cei care nu îl ascultă. Este mult
mai simplu şi mai uşor să spui „da" şi să fii ascultător.)
K. în cele din urmă, de acolo din pântecele peştelui, Iona spune:
„Da, Doamne, voi merge".
L Peştele îl aruncă pe Iona pe uscat.
III. Punctul culminant
Iona merge la Ninive şi le spune despre Dumnezeu şi despre
faptul că vor fi judecaţi pentru păcatele lor- şi întreaga cetate
se întoarce la Dumnezeu. Ce minune - şi toate acestea pentru
că, în cele din urmă, un om este ascultător de Dumnezeu.
IV. încheiere
ACM

(Dacă ai crezut în Isus Cristos ca Mântuitor, roagă pe Dom-


nul să îţi arate ce aşteaptă El de la tine, cui doreşte să vorbeşti
despre El. El doreşte să te folosească drept o binecuvântare
pentru alţii. El spune în Biblie: „Voi veţi fi martorii Mei"
[Fapte 1:8].
Roagă pe Domnul să îţi arate unde doreşte El să mărturiseşti
şi cui - şi apoi ascultă-L imediat. Nu fi ca Iona!)
Lecţie de creştere spirituală 3
Bunul samaritean
(Luca 10:25-37)
Adevăr central - Dumnezeu doreşte ca toţi copiii Lui să iubească, să ajute şi să
poarte de grijă celor în nevoie.
Aplicaţie personală pentru cei mântuiţi: Gândeşte-te la cineva care are nevoie
de ajutor şi apoi oferă-i ajutorul.
AC
I. Introducere
Sosirea noului coleg din clasa lui Filip a fost un şoc pentru toţi copiii. Era de o
altă rasă, de o altă culoare şi curând băieţii au început să îşi bată joc de el. Folo-
seau orice ocazie să îl poreclească şi, drept urmare, după doar câteva zile, băieţe-
lul era mereu trist şi, din când în când, izbucnea în lacrimi. Filip era creştin. Rugase
pe Domnul Isus să fie Mântuitorul lui cu un an în urmă, în ziua în care venise acasă
de la Grupul Vestea Bună. Filip îl urmări pe noul venit, ascultă glumele murdare şi
poreclele băieţilor din clasă şi se întrebă ce ar putea face.
Oare ar trebui să se asocieze cu ceilalţi la glume?
Oare ar trebui să nu bage în seamă ce se întâmplă şi să îşi vadă de treaba lui?
Sau ar trebui să... ? Vom afla răspunsul în povestirea de astăzi.
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Un învăţător al Legii a încercat să îl ispitească pe Domnul
Isus şi L-a întrebat cum ar putea el să aibă viaţa veşnică.
Domnul Isus i-a răspuns cu o întrebare: „Ce spune Legea?"
învăţătorul a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul
tău, cu toată puterea ta şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi".
(Dumnezeu doreşte ca noi să iubim şi să ajutăm pe alţii. Dacă
eşti creştin, acesta ar trebui să fie şi scopul vieţii tale, cu toate
că nimeni nu poate împlini această poruncă în mod perfect.)
Domnul Isus l-a lăudat pentru că a răspuns corect. Dar învăţă-
torul a continuat: „Şi cine este aproapele meu?"
Atunci Domnul Isus a spus o povestire lui (şi nouă) ca să ne
arate cine este aproapele nostru şi cum putem să îl ajutăm.
Un evreu a fost bătut de tâlhari şi lăsat aproape mort la margi-
nea drumului.
Un preot evreu a trecut pe lângă el, s-a uitat la el şi a trecut
mai departe.
(Preotul nu l-a iubit pe omul rănit, nici nu l-a ajutat. Dragos-
tea ajută întotdeauna.)
Un levit (un fel de asistent al preotului) a trecut pe acolo, s-a
uitat la omul rănit şi l-a lăsat aşa în mijlocul drumului.
(Nici el nu l-a iubit pe omul rănit, nici nu l-a ajutat. Ce ar fi
trebuit să facă aceşti doi oameni?)
Apoi a venit un al treilea om, un samaritean (nu era evreu). A
privit la omul rănit şi l-a iubit.
(Şi eu şi tu trebuie să iubim pe cei care sunt în nevoie, chiar
dacă sunt diferiţi de noi, chiar dacă au altă culoare sau sunt
dintr-o altă rasă.)
Dragostea lui s-a arătat în acţiune. I-a spălat rănile, l-a pus pe
măgarul lui, l-a dus la un han şi l-a rugat pe hangiu să aibă gri-
jă de rănit până când el, samariteanul, se va întoarce.
ACM
ACM
ACM
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
194 Secţiunea II - Capitolul 22
ACM (Dragostea noastră pentru alţii trebuie să se vadă în modul în
care îi ajutăm. S-ar putea ca o persoană în vârstă să aibă
nevoie de ajutor la cumpărături sau la curăţenie. S-ar putea
ca mama ta să aibă nevoie de ajutor, cineva care să aibă grijă
de sora voastră mai mică. Sau cineva, ca noul coleg al lui
Filip, un copil trist, ţinta batjocurilor colegilor.)
III. Punctul culminant
Apoi Domnul Isus a întrebat pe învăţătorul Legii: „Care din
cei trei a arătat dragostea adevărată aproapelui său?" Răspun-
sul a fost, desigur: „Cel de-al treilea".
IV. încheiere
ACM
Domnul Isus a spus apoi învăţătorului Legii să meargă să facă
şi el la fel, să fie un aproape bun pentru cei care sunt în nevoie.
(Domnul ne spune acelaşi lucru ţie şi mie, care suntem
creştini. Gândeşte-te la cineva care este în nevoie. Roagă pe
Dumnezeu să îţi dea putere să iubeşti şi să ajuţi acea persoa-
nă, aşa cum a făcut Filip. Da, sunt sigur că ştii ce a făcut. El a
mers la noul coleg, l-a îmbrăţişat şi i-a spus: „Sunt bucuros
că eşti coleg cu mine. Aş vrea să devenim prieteni".
Poţi şi tu să ajuţi pe cineva în felul acesta?)
Lecţie de creştere spirituală 4
Bunătatea femeii sunamite
(2 împăraţi 4:8-17)
Adevăr central - Creştinii trebuie să fie buni unii cu alţii.
Aplicaţie personală pentru copiii mântuiţi: Tu trebuie să fii bun şi gata să ajuţi
pe oricine (în felul acesta vei arăta cât de mult apreciezi bunătatea lui Dumnezeu
faţă de tine).
I. Introducere
Ce face mama ta când aşteptaţi musafiri? (Discuţie scurtă.)
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Elisei merge la Sunem.
B. O femeie bogată îl observă şi remarcă sfinţenia lui.
AC C. Femeia îl invită în casa ei la masă. Ea arată bunătate faţă de el.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 195
AC
ACM
ACM
ACM
AC
AC
D. Femeia spune soţului ei: „Să facem o cameră mică". Soţul şi
soţia sunt buni cu Elisei.
(Prezintă şi explică Efeseni 4:32 - trebuie să fim întotdeauna
buni. Ce înseamnă să fii bun?)
E. Camera a fost plănuită pentru a asigura un anumit confort lui
Elisei. Oamenii aceştia doreau să fie într-adevăr buni cu el.
(Cum poţi fi bun cu fratele tău, cu sora ta sau cu părinţii tăi?)
F. Elisei stă la această familie ori de câte ori vine aici.
G. Elisei vine deseori aici.
H. Elisei doreşte să răsplătească într-un fel bunătatea ei.
(Prezintă şi explică Ioan 15:12 - noi trebuie să fim plini de
dragoste şi buni unii cu alţii. Trebuie să fim buni cu oricine
sau doar cu cei care sunt buni cu noi? Citeşte 2 Timotei2:24.)
I. El vorbeşte cu femeia şi se oferă să o ajute. Doreşte să fie şi el
bun cu ea.
J. Femeia refuză ajutorul lui.
K. Ghehazi vine cu o sugestie. Femeia nu are copii şi ar fi o mare
bucurie dacă ar avea un fiu.
L. Elisei promite că acest miracol se va întâmpla şi că femeia va
avea un copil.
(Explică Galateni 6:9 - Dumnezeu binecuvântează o persoa-
nă care este bună.)
III. Punctul culminant
Se naşte un băieţel - exact aşa cum a promis Elisei.
ACM (Dacă eşti bun cu alţii, Dumnezeu te va binecuvânta.)
IV. încheiere
ACM
(Gândeşte-te la câteva căi prin care poţi fi bun cu cineva din
familie, un coleg, un profesor, o profesoară. Roagă pe Dom-
nul să te ajute să împlineşti această poruncă - să fii bun [Ef.
4:32]. Când nu ai chef să ajuţi pe cineva, nu uita cât de bun a
fost Dumnezeu cu tine. Aceasta te va ajuta să fii bun cu alţii.)
Lecţie de creştere spirituală 5
Domnul Isus potoleşte furtuna
(Marcu 4:35-41)
Adevăr central - Domnul Isus este cu ucenicii Lui în orice situaţie dificilă.
Aplicaţie personală pentru cei mântuiţi: Nu trebuie să te temi de nimic.
196 Secţiunea II - Capitolul 22
I. Introducere
Ţi-a fost vreodată teamă? Ce lucruri înfricoşează copiii de vârsta ta? (Discută
lucrul acesta cu copiii.)
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Ucenicilor li s-a spus să meargă de cealaltă parte a lacului.
B. Ei au părăsit mulţimea şi s-au urcat într-o corabie.
C. Domnul Isus era obosit - pentru că era om, în acelaşi timp era
şi Dumnezeu.
D. El S-a întins în corabie şi a adormit.
E. S-a pornit o furtună foarte mare.
F. Ucenicii s-au umplut de teamă. Parcă uitaseră că Domnul Isus
AC Cristos era cu ei în corabie.
G. Valuri mari lovesc corabia şi aceasta începe să se scufunde.
(Era un moment foarte greu. Ai fost vreodată într-un astfel de
moment? Ţi-a fost teamă? Ce ai făcut?)
H. L-au văzut pe Domnul Isus dormind în corabie.
I. L-au trezit şi I-au spus: „Nu îţi pasă că ne scufundăm?"
AC (Erau siguri că se vor scufunda - cu toate că Domnul Isus era
acolo.)
J. Domnul Isus S-a ridicat, a mustrat vântul şi marea şi a spus:
„Taci, fără gură!"
ACM (Nu trebuia să le fie teamă. Domnul a fost cu ei acolo tot tim-
pul. Nici ţie nu trebuie să îţi fie teamă -pentru că Domnul este
şi cu tine tot timpul. Explică promisiunea Domnului din Matei
28:20. Ce trebuie să faci atunci când îţi este teamă?)
III. Punctul culminant
Vântul şi marea s-au liniştit. Domnul Isus le-a spus: „De ce v-a
fost frică, puţin credincioşilor?"
ACM (Domnul Isus are putere în toate situaţiile dificile - oricât de
grele ar fi ele. Tu trebuie doar să crezi în El. Domnul ne spune
în Biblie şi ţie şi mie: „Vă dau pacea Mea" [Ioan 14:27].)
IV. încheiere
ACM
(Oricât de dificile ar fi împrejurările, Domnul Isus poate să
îţi ia teama şi poate să îţi dea pace. Explică Ioan 14:27. Cel
mai bun exemplu de pace, de linişte este o imagine cu o furtu-
nă puternică [fulgere, copaci căzuţi, ploaie grea] şi o pasăre,
stând pe o creangă care se clatină - cântând.)
Cum să predai lecţii biblice copiilor 197
Lecţie de creştere spirituală 6
Daniel se păstrează curat
(Daniel 1:1-21)
Adevăr central: Dumnezeu doreşte ca cei care sunt ai Lui să îşi păstreze trupurile
în curăţie.
Aplicaţie personală pentru cei mântuiţi: Trebuie să spui „nu" lucrurilor
dăunătoare.
I. Introducere
îmi puteţi da un exemplu de ceva care ar răni trupul vostru dacă l-aţi folosi sau
dacă l-aţi lua? Aveţi prieteni la şcoală care încearcă uneori să vă convingă să
faceţi lucruri despre care voi ştiţi că nu sunt bune şi care v-arface rău? (Discuţie
scurtă.)
II. Desfăşurarea evenimentelor
A. Armata babiloniană a năvălit în Ierusalim şi oraşul a fost
cucerit.
B. împăratul Ioiachim a fost luat prizonier.
C. Diferite unelte au fost luate din Templul lui Dumnezeu.
D. împăratul babilonian a dat ordin ca la Babilon să fie aduşi din
Ierusalim:
/ Tineri din familii nobile.
/ Oameni puternici, sănătoşi şi inteligenţi.
E. Ei urmau să primească cea mai bună mâncare şi cel mai bun
vin din partea împăratului.
F. Ei urmau să fie instruiţi timp de trei ani şi apoi să fie prezen-
taţi împăratului.
G. Printre aceştia erau şi patru tineri: Daniel, Hanania, Mişael şi
Azaria.
H. Numele lor au fost schimbate cu nume babiloniene (spune
aceste nume).
I. Daniel şi-a propus în inima lui să nu mănânce din mâncarea
împăratului şi să nu bea din vinul împăratului, pentru că dorea
să se păstreze curat şi această mâneai e şi acest vin fuseseră
jertfite idolilor.
(Biblia spune: „Trupul vostru este>Templul Duhului Sfânt [sau
locul unde locuieşte Duhul Sfânt]" [1 Corinteni 6:19]. Aşa
că şi tu, ca şi Daniel, trebuie să te păstrezi curat. Şi astăzi
sunt lucruri care pot să îţi facă rău şi tu trebuie să spui „nu"
acestor lucruri. Poţi să îmi dai câteva exemple?)
AC
198 Secţiunea II - Capitolul 22
Cum să predai lecţii biblice copiilor 199
J. El a cerut permisiune să mănânce altfel de mâncare. A făcut
această cerere în mod politicos. A fost ferm, dar politicos şi
blând.
ACM (Şi tu trebuie să fii ferm, dar politicos şi blând, atunci când
spui „nu".)
K. Cererea i-a fost refuzată, pentru că mai marelui peste el îi era
frică de reacţia împăratului.
L. Daniel a sugerat atunci un test de zece zile, în care cei patru ti-
neri au mâncat doar legume şi apă - şi a făcut această sugestie
cu multă politeţe şi respect.
ACM (Şi noi ar trebui să reacţionăm politicos şi respectuos atunci
când suntem îndemnaţi să facem lucruri cu care noi nu sun-
tem de acord.)
M. Cererea lui a fost primită.
N. Au trecut cele zece zile. Cei patru tineri erau mai sănătoşi de-
cât ceilalţi.
0. Ei au continuat să primească legume şi apă.
P. Dumnezeu a binecuvântat pe aceşti patru tineri - şi le-a dat
cunoştinţă, pricepere şi înţelepciune.
ACM (Dumnezeu binecuvântează întotdeauna pe cei care sunt gata
să asculte poruncile Lui şi sunt gata să spună „ nu" lucrurilor
care le-ar face rău.)
III. Punctul culminant
Când au fost aduşi înaintea împăratului, ei erau de zece ori
mai deştepţi şi mai sănătoşi decât ceilalţi şi li s-au dat funcţii
importante în ţară.
IV. încheiere
ACM
Dumnezeu onorează întotdeauna pe cei care îl onorează.
(Să spui „nu" poate îţi va atrage antipatia celorlalţi oameni,
dar va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu şi Dumnezeu te va bi-
necuvânta.)

Capitolul 23:
Cum să prezinţi lecţia biblică
Rezumatul capitolului
1. Fii bine pregătit.
2. Foloseşte Biblia.
3. Prezintă cu viaţă.
4. Fii atent la vocabular.
5. Fii personal.
6. Evită prea mult umor.
7. Fii atent la înfăţişarea personală şi la mişcări.
8. Fii tu însuţi.
9. Bucură-te de lecţie.
10. Depinde de Dumnezeu.

Acest ultim capitol va prezenta câteva sugestii practice de ajutor pen-


tru prezentarea lecţiei biblice. Şi în capitolul 13 au fost incluse câteva su-
gestii practice, în legătură cu modul de a spune povestirea biblică (ar fi
bine să le reciteşti în acest moment). Unele din aceste sugestii vor fi re-
petate în acest capitol.
De multe ori, ceea ce promitea să fie o masă foarte bună, a devenit un
dezastru prin felul în care a fost servită. Cafeaua este rece, pâinea prăjită
este arsă, ouăle sunt fierte prea tare - şi când te gândeşti că doar cu puţin
mai multă grijă, rezultatul ar fi fost excelent. Deseori observăm o pictură
foarte frumoasă într-o ramă de proastă calitate.
La fel este şi cu multe lecţii biblice. Unele lecţii au material excelent,
dar sunt prezentate într-o manieră atât de plicticoasă, lipsită de viaţă şi
de imaginaţie, încât efectul este aproape nul. Cum putem noi să prezen-
tăm lecţiile biblice într-un mod atractiv şi eficient? Este bine să ţinem
cont de următoarele zece reguli.
Fii bine pregătit
Cineva spunea că pregătirea înseamnă 90% din prezentare. Un învă-
ţător care şi-a pregătit bine lecţia, va fi în general mai eficient în predare
şi în acelaşi timp mai relaxat şi va avea mai multă bucurie.
200 Secţiunea II - Capitolul 23
O pregătire bună înseamnă:
> Timp petrecut în rugăciune.
>■ Timp petrecut în studiul pasajului de bază al lecţiei biblice.
> Timp petrecut în scrierea unui plan al lecţiei. Acest plan are, aşa
cum am văzut, patru subpuncte - introducere, desfăşurarea eveni-
mentelor, punctul culminant şi încheiere. Include, de asemenea, o
exprimare clară a adevărului central, a celor două aplicaţii şi indi-
caţii asupra momentelor din lecţie în care pot fi prezentate.
>- Timp petrecut în pregătirea materialelor vizuale şi în punerea lor în
ordinea cronologică a folosirii.
Foloseşte Biblia
Nu uita câteva reguli:
> Ţine Biblia în mână, dacă este posibil, în timp ce predai sau fă refe-
rinţe de multe ori la ea.
Dacă nu poţi face lucrul acesta din cauza materialelor vizuale, lasă
Biblia deschisă pe o masă lângă tine şi ridic-o şi foloseşte-o ori de
câte ori este posibil.
>- Citeşte un verset sau o parte din verset la momentul potrivit - dar
nu citi pasaje lungi.
Folosirea Bibliei este o lecţie obiect importantă pentru copii. în fie-
care săptămână ei te văd ca „cel care mă învaţă din Biblie".
Prezintă cu viaţă
Dacă eşti bine pregătit şi ai meditat asupra lecţiei, aceasta va deveni o
parte din tine. Atunci când predai, trăieşte lecţia. Nu preda într-un mod
neutru, detaşat.
>- Simte personajele principale şi încearcă să „te pui în pielea lor".
De exemplu, ar trebui să simţi şi să trăieşti marea bucurie a tatălui
care a ieşit în întâmpinarea fiului risipitor.
> Schimbă expresia feţei în timp ce predai.
> Nu sta ca un iceberg în faţa copiilor! Unii învăţători îşi folosesc
doar limba, iar restul trupului este îngheţat.
/ Sunt momente în care poţi folosi trupul ca să ajungi la un anu-
mit punct. Aceasta poate include mişcări ale mâinilor, ale pi-
Cum să predai lecţii biblice copiilor 201
cioarelor, ale ochilor, ale sprâncenelor, ale gurii sau ale capu-
lui. Trebuie să faci lucrul acesta într-un mod natural şi copiii se
vor bucura mai mult de lecţie.
Domnişoara Frances Bennett, mare maestră în spus povestiri, a
lucrat mulţi ani la Child Evangelism Fellowship în SUA şi
folosea mişcările cu mare efect. Un băieţel nu o scăpa din ochi
în timp ce arăta cum David şi-a pus piatra în praştie şi apoi, cu o
mişcare foarte dibace, a lăsat piatra să se ducă.
/ Nu folosi gesturi violente, nu arăta spre copii cu degetul, nu tă-
ia aerul cu mâinile fără rost.
/ Nu exagera cu mişcările trupului şi nu folosi mişcările trupului
în mod excesiv. Poţi deveni foarte uşor ridiciol. Copiii pot în-
cepe să râdă şi mesajul tău se va pierde.
> Foloseşte vocea în mod eficient.
/ Vocea ta ar trebui să fie plăcută şi nu piţigăiată.
/ Vocea ta ar trebui să fie uşor de auzit, dar nu prea puternică.
/ Vocea ta ar trebui să fie naturală şi nu o „voce specială pentru
predicat".
/ Vocea ta ar trebui să fie relaxată şi nu cu ton ridicat.
/ Ar trebui să vorbeşti copiilor astfel încât chiar şi cei din ultimul
rând să te audă.
/ Vocea ta ar trebui să varieze în funcţie de ceea ce se întâmplă
în lecţie.
• Variază viteza - vorbeşte mai repede pentru momente cu
acţiune şi mai încet pentru momente triste.
• Variază volumul - vorbeşte mai tare pentru momente pline
de acţiune şi mai uşor pentru momente de suspans.
> Dialogul dintre personaje poate fi un mod eficient de prezentare în
lecţia biblică.
>■ Fii atent cu folosirea imaginaţiei. Spune copiilor atunci când îţi
imaginezi că anumite lucruri s-au întâmplat şi când Biblia nu spune
lucrul acesta. încearcă să rămâi cât mai aproape de textul Scripturii.
>■ Pauzele sunt de mare ajutor, mai ales atunci când faci o schimbare
de sens sau de gând.
>• Păstrează sensul lecţiei fără a te opri prea mult la anumite lucruri.
Copiilor le place acţiunea.
> Opreşte-te atunci când ai ajuns la sfârşit. Atunci când ai ajuns la
sfârşit, ceea ce ai avut de predat trebuie să fie gata predat. Sfârşitul
nu este timpul să începi învăţătura.
202 Secţiunea II - Capitolul 23
Cum să predai lecţii biblice copiilor 203
Cineva a spus cu multă înţelepciune:
„Ridică-îe, să fii văzut; vorbeşte, să fii auzit; opreşte-te, să fii apreciat."
Ai grijă la vocabular
Nu contează atât de mult ce spui cât ceea ce înţeleg copiii din ce spui:
> Fii sigur că foloseşti cuvinte care au pentru copii acelaşi înţeles ca
şi pentru tine. Ai grijă la cuvintele teologice şi la clişeele evanghe-
lice. Nu gândi că toţi copiii înţeleg cuvinte ca„mântuit", „viaţă
veşnică", „păcat" şi „credinţă".
> Nu folosi propoziţii lungi, întortocheate. Foloseşte propoziţii scur-
te şi cu o construcţie simplă.
>■ Nu uita că mulţi copii iau lucrurile în mod literal. Explică acele cu-
vinte care pot fi interpretate greşit. Ce înţeleg copiii prin „torţa lui
Ghedeon" sau „o caravană de cămile"?
> Nu repeta cuvinte şi expresii ca „ştiţi voi" sau „băieţi şi fetiţe".
>■ Foloseşte în naraţiune cuvinte descriptive: „Trosc, trosc, zornăiau
lanţurile. Petru gândi că nu va mai scăpa niciodată".
Fii personal
Este vital să ai o relaţie bună cu copiii şi să nu le vorbeşti ca şi cum ai
vorbi cu altcineva.
> Priveşte la copii în timp ce le vorbeşti. încearcă să menţii contactul
vizual cu toţi copiii.
> Nu te uita în mod repetat la un punct, undeva pe peretele din spate
sau la unul dintre copii.
>■ Evită fixarea privirii doar la mijloacele vizuale în timp ce povesteşti.
>■ Ar trebui să foloseşti în general cuvântul „noi" pentru a te include
şi pe tine cu copiii. De exemplu: „Noi avem nevoie de un Mântui-
tor" sau „Noi toţi am călcat legile lui Dumnezeu".
>■ Ar trebui să foloseşti cuvântul „tu" mai ales în aplicaţii directe.
>■ încearcă să cunoşti numele copiilor şi să le foloseşti atunci când
vorbeşti în mod concret anumitor copii în timpul întâlnirii.
Evită umorul exagerat
Rolul nostru nu este să amuzăm copiii, aşa că nu trebuie să devii un
actor de divertisment. Suntem implicaţi într-o lucrare serioasă de pre-
zentare a Cuvântului lui Dumnezeu copiilor. Este adevărat că din când în
când se întâmplă lucruri amuzante. Poţi face o greşeală sau în timpul
întâlnirii cu copiii pot interveni anumite momente pline de umor. Copiii
vor râde şi e normal să fie aşa, pentru că râsul şi veselia sunt o parte din
viaţa copilului. Bucură-te, râzi împreună cu ei, dar nu lăsa ca gluma să
preia controlul.
Dacă eşti o persoană cu un simţ deosebit al umorului, este bine să îl ţii
sub control. Dacă nu ai simţul umorului, vei descoperi că lucrarea cu co-
piii este foarte dificilă.
Fii atent la înfăţişarea exterioară şi la acţiuni
Iată câteva lucruri pe care nu trebuie să le uiţi în legătură cu înfăţişa-
rea ta exterioară şi cu modul în care te văd copiii în timp ce predai:
> Analizează-te cu grijă în oglindă înainte de a pleca şi fii sigur că ni-
mic nu este „nelalocul" lui.
> Trebuie să fii îmbrăcat într-un mod care să onoreze pe Cristos.
> în timp ce predai, stai în picioare.
>- Nu te legăna de pe un picior pe altul în timp ce povesteşti copiilor.
>■ Nu sta drept, rigid, ca şi cum ai fi la o paradă.
>■ Evită anumite repetiţii în maniere, ca: ştersul ochelarilor, legănatul
trupului pe o parte şi pe alta, trecerea mâinii prin păr sau joaca cu
un obiect mic din buzunar.
> Nu uita să zâmbeşti din când în când.
Fii tu însuţi
Uneori, când observi alţi învăţători care lucrează cu copiii, poate spui:
„Mi-aş dori şi eu să fiu ca el". Poţi învăţa multe de la alţii, dar nu încerca
să îi copiezi. Evită imitarea afectată şi lipsa de sinceritate. Fii natural şi
nu artificial. Dumnezeu ţi-a dat personalitatea ta. Permite Duhului Sfânt
să te stăpânească şi să vorbească prin tine folosind personalitatea ta.
Bucură-te de lecţie
Predarea unei lecţii biblice copiilor este un privilegiu care ar trebui să
fie un eveniment plin de bucurie:
>• Foloseşte un plan al lecţiei, dar nu este nici o nenorocire dacă nu ai
reuşit să îl urmezi în totul.
> Examinează-ţi modul de prezentare al lecţiei, încearcă să îl îmbună-
tăţeşti, dar nu te simţi vinovat atunci când ai uitat ceva sau ai făcut
204 Secţiunea II - Capitolul 23
Cum să predai lecţii biblice copiilor 205
o greşeală. Aceste lucruri se întâmplă şi totuşi Dumnezeu lucrează.
> Fă-ţi lucrarea relaxat, nu ca şi cum ai fi într-o cămaşa de forţă.
>■ Fă-ţi lucrarea cât mai bine şi lasă rezultatele în mâinile lui Dumne-
zeu. Mai mult de atât nu poţi face.
Depinde de Dumnezeu
Chiar dacă te-ai pregăti foarte bine şi ai preda foarte bine, nu uita că
doar Dumnezeu poate da iluminare spirituală. Doar El este Cel care poa-
te să convingă şi să regenereze. Lecţia biblică ar trebui să fie îmbăiată în
rugăciune. Tu trebuie să te încrezi şi să aştepţi ca Duhul Sfânt să lucreze
la inima copiilor prin învăţătura pe care o dai copiilor din Cuvânt şi
atunci când face lucrul acesta, dă-I Lui toată gloria.
SECŢIUNEA 3:
LECŢII BIBLICE
ADEVĂRURI CENTRALE
Şl
APLICAŢII
PENTRU
145 LECŢII BIBLICE
CUNOSCUTE
Cum să predai lecţii biblice copiilor 207
INTRODUCERE
Doresc ca această carte să fie un ajutor practic pentru fiecare cititor şi
să ajute la predarea lecţiei biblice într-un mod mai eficient copiilor.
Prin urmare, în secţiunea următoare, doresc să privim pe scurt la un
număr de lecţii biblice, bazate pe expunerea şi explicarea unui pasaj bi-
blic. Doresc să sugerez pentru fiecare lecţie un adevăr central şi două
aplicaţii, ce au ca bază acel adevăr central. Aceste adevăruri şi aplicaţii
le-aş folosi eu dacă aş preda aceste lecţii. Cu siguranţă, alţii pot folosi al-
te adevăruri şi alte aplicaţii sau alte metode de prezentare a lecţiei biblice,
diferite de cea arătată în această carte. Dacă veţi folosi metoda de prezen-
tare a lecţiei biblice arătată în această carte, puteţi folosi şi aceste sugestii
pentru fiecare lecţie biblică.
Lecţiile biblice incluse sunt toate lecţiile conţinute în seria de flanelo-
grafe şi planşe, produse de Child Evangelism Fellowship. Aceste lecţii
acoperă o arie largă de lecţii biblice pentru copii.
Am marcat cu un asterix lecţiile care pot fi folosite ca lecţii biblice de
evanghelizare. Prin urmare, pot fi folosite în împrejurări deosebite, când
doriţi să vă concentraţi asupra predării Evangheliei copiilor nemântuiţi.
Dorinţa şi rugăciunea mea este ca aceste sugestii să vă ajute în pre-
zentarea lecţiei biblice.
208 Secţiunea III
ÎNCEPUTURI
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Creaţia
Geneza 1:1-2:4
Dumnezeu este Creatorul.
închină-te Lui şi arată-I întotdeauna mare
respect.
Răspunzi înaintea Lui şi vei fi judecat de El.
Intrarea păcatului în lume
Geneza 2:8,9,15-3:24
Fiecare dintre noi este păcătos şi avem
nevoie ca păcatele să ne fie iertate.
Ajută-ţi prietenii să vadă cum le pot fi
iertate păcatele.
întoarce-te din păcat şi vino la Isus Cristos,
singurul care îţi poate ierta păcatul.
Cain şi Abel
Geneza 4:1-16; Evrei 11:4
Oricine trebuie să vină la Dumnezeu pe
calea recomandată de El.
Mulţumeşte lui Dumnezeu că a pregătit o
cale pentru mântuirea ta.
Trebui să crezi în Domnul Isus Cristos ca
Mântuitorul tău. El este singura cale către
Dumnezeu.
Enoh
Geneza 4:16-5:29; Evrei 11:5
Este posibil să II cunoşti pe Dumnezeu în
mod personal.
Poţi să îl cunoşti mai bine.
Poţi începe să îl cunoşti chiar acum, dacă
crezi în Domnul Isus Cristos.
Noe
Geneza 6:1-9:17
Evrei 11:7; 2 Petru 2:5
Dumnezeu este drept şi va pedepsi păcatul.
Poţi fi sigur că nu vei fi niciodată pedepsit
pentru păcatele tale.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 209
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi Vino la Cristos şi vei fi scăpat de pedeapsa
păcatului.
* Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, situaţie în care predai doar mesajul
Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
PATRIARHII
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Chemarea lui Avraam
Geneza 11:27-13:4; 15:4-6; 16:1-
4,15,17:1-8,15-17
Dumnezeu îşi ţine întotdeauna promisiunile.
Dumnezeu a promis că îţi va purta de grijă.
Dumnezeu a promis că îţi va ierta păcatele,
dacă crezi în Isus Cristos.
Avraam oferă pe fiul său
Geneza 21:1-8; 22:1-4
Dumnezeu aşteaptă ascultare de la copiii
Lui - cu orice preţ.
Dumnezeu îţi vorbeşte prin Cuvântul Lui -
ascultă-L.
Primul pas în ascultare este să crezi în
Domnul Isus Cristos ca Mântuitor.
O mireasă pentru Isaac
Geneza 23:1-2,24:1-67
Dumnezeu îşi călăuzeşte copiii.
Roagă pe Dumnezeu să îţi arate calea Lui
şi apoi ia decizii.
învăţătura şi aplicaţia pentru copiii nemân-
tuiţi pot fi făcute în alte părţi ale programului.
Dreptul de întâi născut si
binecuvântarea
Geneza 25:21-34; 26:34-35; 27:1-28:5,10-22
înşelăciunea şi minciuna sunt rele şi
păcătoase.
Depinde de Duhul Sfânt să te ajute să fii
onest şi de încredere.
Crede în Domnul Isus Cristos şi El îţi va
schimba inima înşelătoare.
210 Secţiunea III
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Iacov fuge de acasă
Geneza 28:10-29:30; 31:2-7; 31:13-18;
32:6-23; 33:1-4; 35:1-20,27,29
Dumnezeu schimbă vieţile celor care sunt
ai Lui.
Schimbările din viaţa ta vor fi mărturia că
Dumnezeu te-a mântuit.
Crede în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor
şi El va începe să îţi schimbe viaţa.
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
IOSIF
Iosif. fiul preaiubit
Geneza 29:18-30:24; 35:16-18; 37:1-8
Gelozia este un păcat. Dumnezeu trebuie
să o pedepsească.
Gelozia ta nu va fi o mărturie bună pentru
cei nemântuiţi.
Crede în Domnul Isus Cristos şi gelozia şi
alte păcate îţi vor fi iertate.
Iosif vândut de fraţii săi
Geneza 37:9-35; 42:21-22
Toţi copiii lui Dumnezeu trec prin timpuri
grele.
Dumnezeu foloseşte timpurile grele pentru
binele tău.
Dacă devii creştin, Dumnezeu te va ajuta
atunci când treci prin timpuri grele.
Ispitirea Iui Iosif
Geneza 39 şi 40
Dumnezeu îşi ajută copiii atunci când sunt
ispitiţi.
Fugi de orice te-ar ispiti să păcătuieşti.
Dumnezeu nu te ajută până când nu crezi
în Domnul Isus Cristos.
Răsplata lui Iosif
Geneza 41:1-57; 42:6-26
Cum să predai lecţii biblice copiilor 211
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Dumnezeu stăpâneşte peste orice, oriunde,
oricând.
Gândeşte-te la măreţia Lui şi închină-I-te.
Supune-te stăpânirii Lui în viaţa ta.
Iosif iartă pe fraţii lui
Geneza 42:1-45:28; 46:5-7,28-30; 47:12;
50:15-21
Dumnezeu are un plan pentru vieţile
noastre.
Crede în El chiar şi când lucrurile par să
meargă prost.
Primul pas în planul lui Dumnezeu este să
crezi în Domnul Isus Cristos.
MOISE: ELIBERATORUL ALES
(Moise: volumul 1)
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Naşterea iui Moise
Exodul 2:1-10; Evrei 11:23
Dumnezeu este stăpân peste toate.
Crede în Dumnezeu chiar şi atunci când
eşti în necaz.
întoarce-te din răzvrătire, pentru că El va
pedepsi rebelii (aşa cum a făcut cu Faraon).
Chemarea lui Moise
Exodul 3:1-22; 4:1-17
Domnul este singurul Dumnezeu viu.
El doreşte ca tu să îl cunoşti din ce în ce
mai mult.
Poţi începe să îl cunoşti chiar acum, crezând
în Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul tău.
începutul lucrării lui Moise
Exodul 4:18-6:8
Dumnezeu este credincios şi îşi ţine
întotdeauna promisiunile.
Găseşte promisiunile lui Dumnezeu în
Biblie şi ai încredere că El şi le va ţine.
212 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4a
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4b
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
, Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Dumnezeu a promis că te va mântui, dacă
tu crezi în Domnul Isus Cristos.
Legile
Exodul 7-10
Dumnezeu este puternic şi poate face
orice.
El te poate ajuta să trăieşti pentru El.
El te poate mântui, oricât ai fi de rău.
Pastele
Exodul 11-12
Sângele Domnului Isus Cristos oferă sigu-
ranţă.
Eşti ferit pentru veşnicie de judecata lui
Dumnezeu.
Crede în Domnul Isus Cristos şi vei scăpa
de judecata lui Dumnezeu.
Trecerea Mării Roşii
Exodul 13-15
Dumnezeu călăuzeşte şi păzeşte pe copiii
Lui.
Roagă pe El să te călăuzească în tot ceea ce
faci - şi ascultă-L.
întoarce-te de la lucrurile rele care te înde-
părtează de Dumnezeu.
Cârtirile poporului
Exodul 16-17
Dumnezeu dă poporului Lui tot ce are
nevoie.
Fii mulţumitor şi nu cârti.
Dumnezeu a fost bun cu tine şi asta ar tre-
bui să te încurajeze să crezi în Isus Cristos.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 213
' Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, situaţie în care predai doar mesajul
Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
MOISE: DA TA TORUL LEGII
(Moise: volumul 2)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Dumnezeu vorbeşte la Sinai
Exodul 17:1-7; 19:1-20:26
Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său.
Citeşte în Biblie în fiecare zi şi fă ceea ce
îţi spune ea.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Crede în
Domnul Isus Cristos şi vei fi mântuit".
Idolatria poporului
Exodul 24:12-18; 31:18; 32:1-35
Dumnezeu interzice închinarea la idoli de
orice fel.
închină-te Domnului şi Mântuitorului tău
şi nu altor „dumnezei".
Nu permite ca nimic şi nimeni să te
oprească să crezi în Isus Cristos.
Explorarea noului pământ
Numeri 13-14; Deuteronom 1:29-46
Credinţa este încrederea în promisiunile lui
Dumnezeu.
Dumnezeu doreşte ca tu să crezi în El în
orice situaţie dificilă.
Primul pas al credinţei este să te încrezi în
Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul tău.
Moise păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu
Numeri 20:1-13
Neascultarea de Dumnezeu are consecinţe.
Dacă nu asculţi, Dumnezeu te va pedepsi.
Dacă refuzi să crezi în Domnul Isus, vei fi
despărţit de Dumnezeu pentru veşnicie.
Şarpele de aramă
Numeri21:l-9; 16-18; Ioan3:l-16
Doar cel care are privirea „aţintită" este
mântuit.
Spune prietenilor tăi că doar Domnul Isus
Cristos poate să îi mântuiască.
214 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Dacă priveşti spre Domnul Isus Cristos
pentru mântuire, El va face lucrul acesta.
Moise şi schimbarea la faţă
Numeri 29:12-23; Deuteronom 31:1-8,11-
12; 34:1-12; Luca 9:28-36
Dumnezeu binecuvântează în mod
deosebit pe cei care îl urmează.
Fii mulţumitor pentru toate binecuvântările
pe care ţi le-a dat
Poţi primi binecuvântarea vieţii veşnice
dacă crezi şi urmezi pe Domnul Isus
Cristos.
' Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, situaţie în care predai doar mesajul
Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
IOSUA: LUPTĂTORUL LUI DUMNEZEU
Iosua devine conducătorul poporului lui
Dumnezeu
Numeri 27:15-23; Deuteronom 31:7; 34:9;
Iosua 1:1-18
Dumnezeu îi întăreşte pe copiii Lui.
Dumnezeu te va întări în lupta cu păcatul -
dacă îi ceri lucrul acesta.
Dumnezeu îţi va da puterea să trăieşti o via-
ţă creştină - dacă tu crezi în Domnul Isus.
Funia roşie din fereastră
Iosua 2:1-24
Copiii lui Dumnezeu sunt feriţi de judecată.
Nu trebuie să te temi de viitor sau de moarte.
Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi ferit
de judecată.
Trecerea Iordanului spre Canaan
Iosua 3:1-5:1
Dumnezeu este credincios şi îşi ţine
întotdeauna promisiunile.
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Cum să predai lecţii biblice copiilor 215
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
El a promis că te va ajuta în orice situaţie
dificilă.
El a promis că te va mântui dacă tu crezi în
Domnul Isus Cristos.
Cucerirea Ierihonului
Iosua 5:13-6:25
Credinţa în Dumnezeu are ca rezultat
biruinţa.
Crede că Dumnezeu îţi va da biruinţă
asupra păcatului.
Primul pas în credinţă este să crezi în
Domnul Isus Cristos ca Mântuitor.
Descoperirea păcatului lui Acan
Iosua 7:1-26
Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie sfinţi.
Scopul vieţii tale ar trebuie să fie să placi
lui Dumnezeu trăind în sfinţenie.
Nu poţi fi sfânt până nu te mântuieşţe
Domnul Isus şi Duhul Sfânt vine să
locuiască în tine.
înşelăciunea Gabaonitilor
Iosua 9:1-10:27
Dumnezeu doreşte ca ai Lui să depindă de
El în toate timpurile.
Dacă depinzi doar de tine, vei fi întotdeau-
na în necaz.
învăţătură şi aplicaţie pentru copiii nemântuiţi poate fi dată în altă parte a programului.
Lecţia 7
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Iosua îşi ia rămas bun
Numeri 13:17-33; Iosua 14:1-15; 23:1-24,26
Dă lui Dumnezeu primul loc în viaţa ta în
orice moment şi slujeşte-I.
Atunci când ai luat de luat o decizie, fă
ceea ce îţi spune Dumnezeu.
Ia chiar astăzi decizia de a crede în Domnul
Isus Cristos şi de a începe să îi slujeşti.
216 Secţiunea III
JUDECA TORI: NEASCULTARE SI ELIBERARE
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Promisiunea călcată
Iosua 23 şi 24; Judecători 2:1-15;
Deuteronom 12:1-3,29-32
Domnul este singurul Dumnezeu adevărat.
El doreşte să aibă primul loc în viaţa ta în
orice moment.
El va deveni Dumnezeul tău doar dacă
crezi în Fiul Său, Isus Cristos.
Strigătul pentru eliberare
Judecători 4 şi 5
Dumnezeu este Domnul tuturor.
Roagă-L pe El să te ajute atunci când oa-
menii sunt împotriva ta.
Crede în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor
şi El te va elibera de puterea păcatului şi a
lui Satan.
Dumnezeu cheamă pe Ghedeon
Judecători 6:1-35
Dumnezeu cheamă şi foloseşte oameni
slabi.
Ascultă chemarea lui Dumnezeu şi încre-
de-te în El pentru puterea ca să-L slujeşti.
Dumnezeu se poate folosi şi de tine dacă,
înainte de toate, crezi în Domnul Isus
Cristos ca Mântuitorul tău.
Ghedeon învinge pe Madian
Judecători 6:36-7:25; 8:22,23,28
Orice creştin este soldat în armata lui
Dumnezeu.
Ascultă-ţi Căpitanul în orice împrejurare.
Devii soldat atunci când crezi în Domnul
Isus Cristos.
Dumnezeu alege pe Samson
Judecători 13:1-16:3
Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie stăpâni
pe sine şi să trăiască o viaţă disciplinată.
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Cum să predai lecţii biblice copiilor 217
Dacă doreşti să fii stăpân pe tine, Duhul
Sfânt îţi va da puterea să faci lucrul acesta.
Dacă tu crezi în Domnul Isus Cristos ca
Mântuitor, Duhul Sfânt va locui în tine şi te
va ajuta să te stăpâneşti.
Biruinţa finală a lui Samson
Judecători 16:4-31
Creştinii care au căzut în păcat se pot
întoarce la Dumnezeu şi vor fi iertaţi.
Dacă ai păcătuit, roagă pe Dumnezeu să te
ierte şi începe o viaţă nouă.
Include învăţătură şi aplicaţie pentru copiii nemântuiţi în altă parte a programului.
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
RUT
Rut alege pe Dumnezeul lui Israel
Rut 1:1-18
Este important să iei întotdeauna decizii
corecte.
Atunci când ai de luat o decizie, roagă pe
Dumnezeu să te ajute să iei una corectă.
Cea mai importantă decizie este să crezi
astăzi în Domnul Isus Cristos.
Rut străina
Rut 1:19-2:20
Dumnezeu este bun, blând şi îndurător.
Mulţumeşte-I că a fost aşa de bun şi
îndurător cu tine de multe ori.
înţelege că scopul bunătăţii Lui faţă de tine
este ca tu să fii mântuit (Romani 2:4).
Rut învaţă despre răscumpărător
Rut 2:21-3:7
Dumnezeu are un plan pentru copiii Lui şi
lucrează să îl aducă la îndeplinire.
Cere-I călăuzire şi apoi ai încredere în El.
Primul pas în planul lui Dumnezeu pentru
tine este să crezi în Domnul Isus Cristos ca
Mântuitor.
218 Secţiunea III
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Ruţ găseşte un răscumpărător
Rut 3:8-4:12
Dumnezeu oferă un Răscumpărător pentru
cei în nevoie.
Laudă pe Domnul pentru că ai fost
răscumpărat din păcat.
Isus Cristos va fi Răscumpărătorul tău dacă
tu crezi în El.
Răsplata lui Rut
Rut 4:13-4:22
Dumnezeu stăpâneşte istoria.
Toate lucrurile sunt în mâna Lui şi tu nu
trebuie să te îngrijorezi de viitor.
El stăpâneşte istoria şi a pregătit un Mân-
tuitor pentru lume - inclusiv pentru tine.
DAVID: UN OM DUPĂ INIMA LUI DUMNEZEU
(David volumul 1)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Israel alege un împărat
lSamuel8-10
Căile lui Dumnezeu sunt întotdeauna mai
bune decât căile omului.
Ar trebui să trăieşti întotdeauna aşa cum
doreşte Dumnezeu.
Trebuie să te întorci din căile tale
păcătoase şi să vii la Dumnezeu.
Neascultarea lui Saul
1 Samuel 12:1-25; 13:1-14; 15:1-35
Dumnezeu pedepseşte întotdeauna păcatul.
Mulţumeşte Domnului Isus pentru că El a
luat pedeapsa pentru păcatele tale.
Dacă vei continua să trăieşti în păcat, vei fi
pedepsit de Dumnezeu - pentru veşnicie.
Dumnezeu alege un împărat
1 Samuel 16
Dumnezeu vede şi cunoaşte inima ta.
Dumnezeu vede că eşti drept în inima ta -
dar dacă păcătuieşti trebuie să-I mărturiseşti.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 219
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Dumnezeu vede inima ta păcătoasă şi este
gata să ţi-o schimbe dacă tu crezi în Dom-
nul Isus Cristos.
Dumnezeu dă biruinţă lui David
1 Samuel 17:1-58
Dumnezeu doreşte ca tu să crezi în El în
orice împrejurare.
Atunci când crezi în Dumnezeu, El îţi va
da curaj şi putere să faci ce este bine.
Primul pas în credinţa în Dumnezeu este să
crezi în Domnul Isus Cristos ca
Mântuitorul tău.
Saul încearcă să omoare pe David
din gelozie
1 Samuel 18:1-16; 19:1-10; 20:1-42
Dumnezeu spune că gelozia este un păcat.
Roagă pe Dumnezeu să te ajute să nu fii
gelos.
Gelozia şi alte păcate te vor despărţi de
Dumnezeu pentru veşnicie dacă nu crezi în
Domnul Isus Cristos.
David cruţă viaţa lui Saul
1 Samuel 24:1-22; 26:1-15
Dumnezeu doreşte ca cei care sunt copiii
Lui să arate îndurare altora.
Trebuie să ierţi pe cei care te-au jignit sau
rănit.
Dumnezeu îşi va arăta îndurarea Lui faţă
de tine dacă tu crezi în Domnul Isus
Cristos.
IMPARĂ TIA LUI DAVID: ÎNCERCĂRI SI BIRUINŢE
(David volumul 2)
Lecţia 1
Text biblic
De la înfrângere la biruinţă
1 Samuel 28:19; 29:1-30
Vă sugerez să împărţiţi această lecţie în două lecţii, având fiecare propriul adevăr central şi aplicaţie.
220 Secţiunea III
Cum să predai lecţii biblice copiilor 221
Lecţia la
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia lb
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Dumnezeu doreşte ca tu să te fereşti de
prieteniile rele.
Nu lăsa prieteniile rele să te oprească să
trăieşti pentru Cristos.
Nu lăsa prieteniile rele să te împiedice să
vii la Cristos pentru mântuire.
Saul consultă un medium
lSamuel28:3-25
Dumnezeu nu doreşte ca tu să te ocupi cu
lucruri oculte.
Implicarea în ocultism este o urâciune
înaintea lui Dumnezeu.
Implicarea în ocultism te va împiedica să
crezi în Domnul Isus Cristos.
Dumnezeu înalţă pe David
2 Samuel 2:1-11; 3:1,6-12,17-39; 4:1,5-7;
5:1-12
Cuvântul lui Dumnezeu şi promisiunile lui
Dumnezeu se vor împlini întotdeauna.
Tu ai viaţă veşnică pentru că aşa a promis
Dumnezeu.
Dumnezeu promite că îţi va da viaţa veşni-
că dacă tu crezi în Domnul Isus Cristos.
Păcatul lui David
2 Samuel 11:1-12:23
Păcatul are întotdeauna rezultate rele.
Păcatul va distruge părtăşia ta cu
Dumnezeu.
Păcatul te va împiedica să ajungi în Cer
dacă nu crezi în Domnul Isus Cristos.
David şi Mefiboşet
2 Samuel 4:4; 9:1-13
Dumnezeu este bun cu cei păcătoşi.
Fii bun cu alţii - chiar dacă ţi-au făcut rău.
Dumnezeu te va mântui dacă tu crezi în
Domnul Isus Cristos.
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
David este înşelat de fiul lui
2 Samuel 14:25-26; 15:1-37; 17:1-14,16;
18:5,14-15,24-33; 19:5-14
Biblia învaţă că părinţii trebuie cinstiţi de
copii.
Arată că eşti creştin prin modul în care îţi
iubeşti şi îţi cinsteşti părinţii.
Dumnezeu te va ierta pentru că nu ţi-ai
cinstit părinţii dacă tu crezi în Isus Cristos.
Sfârşitul triumfal al lui David
2 Samuel 7:1-26; 1 Cronici 22:2-23:5;
1 împăraţi 1:1-2:12
Dumnezeu binecuvântează pe cei care îi
dau primul loc în viaţa lor.
Dă lui Dumnezeu primul loc în viaţa ta şi
El te va binecuvânta.
Cea mai mare binecuvântare a mântuirii
poate fi şi a ta dacă tu crezi în Domnul Isus.
ILIE: PROFETUL DUMNEZEULUI CELUI VIU

l
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Vestea uimitoare a lui Ilie
1 împăraţi 17:1-16
Dumnezeu poate face lucruri mari.
Atunci când eşti în dificultate, depinde de
El şi El va face lucruri mari pentru tine.
Roagă pe Domnul să te mântuiască.
Lupta lui Ilie cu dumnezeii falşi
1 împăraţi 18:1,2,17-46
Domnul este singurul Dumnezeu adevărat.
Ascultă de El în orice împrejurare.
El este singurul care poate să te mântuiască.
Ilie fuge de regina Elisabeta
1 împăraţi 19:1-21
Dumnezeu este răbdător.
Roagă pe Domnul să te ajute să fii răbdător
cu alţii.
Dumnezeu nu va aştepta o veşnicie pentru
ca tu să crezi în Isus Cristos.
222 Secţiunea III
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Ilie şi via lui Nabot
1 împăraţi 21:1-26
Dumnezeu este drept şi trebuie să
pedepsească păcatul.
Atunci când ţi s-a făcut o nedreptate, lasă
problema în mâna lui Dumnezeu.
Dumnezeu te va pedepsi pentru păcatele
tale dacă nu crezi în Domnul Isus Cristos
ca Domnul şi Mântuitorul tău.
Ilie se înalţă la cer
2 împăraţi 2:1-15
Dumnezeu are o slujire pentru fiecare
dintre copiii Lui.
Roagă pe Dumnezeu să îţi arate ce aşteaptă
de la tine să faci.
Nu poţi face nimic pentru Dumnezeu dacă
nu ai crezut întâi în Domnul Isus Cristos ca
Mântuitorul tău.
Ilie vorbeşte cu Domnul Isus
Luca 9:28-36; Matei 17:1-8; Marcu 9:2-8
Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.
Ascultă-L şi fă ceea ce îţi spune.
El te poate mântui. Crede în El pentru
mântuire.
ELISEI: PROFETUL DUMNEZEULUI CEL CREDINCIOS
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Lucrarea lui Elisei aprobată şi respinsă
2 împăraţi 2:19-25
Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în cei
care au crezut în Domnul Isus Cristos.
El îţi va arăta ce trebuie să faci în orice
situaţie.
El nu va locui în tine dacă nu crezi întâi în
Domnul Isus Cristos.
Elisei şi uleiul văduvei
2 împăraţi 4:1-7
Dumnezeu poate să îţi poarte de grijă în
orice nevoie.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 223
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Dacă te confrunţi cu o problemă sau o situ-
aţie dificilă, ai încredere, El are soluţia.
Crede în Domnul Isus şi El îţi va împlini
cea mai mare nevoie - nevoia de mântuire.
Elisei şi femeia din Sunem
2 împăraţi 4:8-37
Dumnezeu doreşte ca ai Lui să fie buni unii
cu alţii.
Trebuie să fii bun şi să ajuţi pe cei care sunt
lângă tine.
Include învăţătură şi aplicaţie pentru copiii nemântuiti în alte părţi ale programului.
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Elisei învie un băieţel
2 împăraţi 4:18-37
Dumnezeu răspunde rugăciunilor - chiar şi
în situaţii „imposibile".
Vorbeşte cu Dumnezeu despre problema ta
- nimic nu este imposibil la El.
Rugăciunea pe care Dumnezeu o aşteaptă
şi căreia îi va răspunde este - Doamne,
mântuieşte-mă.
O fetiţă care-1 cunoştea pe Elisei
2 împăraţi 5:1-27
Dumnezeu se poate folosi şi de copii
pentru a îndruma pe adulţi către El.
Dumnezeu te poate folosi ca o mărturie
pentru părinţii tăi şi pentru cei mari, dacă
tu eşti respectuos şi ascultător.
Nu poţi fi un martor al lui Dumnezeu până
când nu eşti tu însuţi mântuit.
Credinciosia lui Elisei
2 împăraţi 6:1-7; 8:1-6; 13:14-20
Copiii lui Dumnezeu ajută pe cei care sunt
în nevoie.
Roagă pe Dumnezeu să îţi arate ce să faci
şi cum.
Doresc să te ajut să crezi în Cristos ca Mân-
tuitorul tău. Vino şi vorbeşte cu mine după
aceea dacă doreşti.
224 Secţiunea III
DANIEL: PUTERNIC IN DOMNUL
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
încercarea celor patru tineri
Daniel 1
Dumnezeu trebuie să aibă primul loc în
viaţa ta.
Dă lui Dumnezeu primul loc în deciziile şi
acţiunile tale - şi rezultatele vor fi în mâna
Lui.
Crede în Domnul Isus ca Mântuitor şi vei
începe să dai lui Dumnezeu primul loc.
Daniel se roagă pentru înţelepciune
Daniel 2
Dumnezeu cunoaşte totul.
Atunci când nu ştii ce să faci, roagă pe
Dumnezeu să îţi arate.
Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi păcatul şi
ştie că ai nevoie de Domnul Isus Cristos.
Cuptorul
Daniel 3
Ascultă de Dumnezeu şi nu de oameni.
Nu îţi fie teamă să fii altfel decât cei care
nu ascultă pe Dumnezeu.
Nu lăsa ca dorinţa de a fi popular să te
oprească să devii creştin.
Mândria lui Nebucadneţar
Daniel 4
Dumnezeu poate să schimbe chiar şi pe cei
mai mândri şi mai cruzi oameni.
Roagă-te pentru prietenii tăi nemântuiţi.
Dumnezeu îi poate schimba.
Dumnezeu te poate schimba oricât de rău
ai fi fost, dacă tu crezi în Domnul Isus
Cristos.
Scrisul pe perete
Daniel 5
Dumnezeu ia păcatul în serios şi îl pedep-
seşte.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 225
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Toate păcatele sunt iertate, dar dacă nu
asculţi Tatăl tău ceresc te pedepseşte.
Nu poţi continua cu o viaţă de păcat. Dum-
nezeu te va pedepsi dacă nu crezi în Dom-
nul Isus Cristos.
Daniel în groapa cu lei
Daniel 6
Dumnezeu stăpâneşte peste tot şi toate.
Dumnezeu este puternic. El te va ajuta şi te
va păzi.
Nu încerca să te răzvrăteşti împotriva lui
Dumnezeu. Ascultă-L şi crede în Domnul
Isus Cristos.
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
ESTERA
Estera devine împărăteasă
1 împăraţi 24:10-25:30; Estera 1:1-2:20
Dumnezeu are planuri pentru fiecare din
copiii Lui.
Ascultă de Dumnezeu şi El îţi va descoperi
planurile Lui pentru viaţa ta.
Crede în Domnul Isus Cristos ca Mântuito-
rul şi Domnul tău pentru ca să poţi cunoaş-
te planul lui Dumnezeu pentru tine.
Mardoheu stă neclintit pentru adevăr
Estera 2:21-4:3
Dumnezeu poartă de grijă celor care îi sunt
credincioşi.
Fii neclintit pentru Isus Cristos - indiferent
de preţ.
Poţi evangheliza copiii nemântuiţi în altă parte a programului.
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Strigăt după ajutor
Estera3:15b-4:17
Dumnezeu ascultă şi răspunde rugăciunii.
Vorbeşte cu Dumnezeu de multe ori şi
spune-I toate problemele tale.
226 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Singura rugăciune pe care Dumnezeu
doreşte să o audă de la tine este: „Doamne,
mântuieşte-mă".
Duşmanul lui Mardoheu este umilit şi
poporul lui Dumnezeu este onorat
Estera 5 şi 6
Păcatul te va duce întotdeauna în necazuri
şi probleme.
Dumnezeu doreşte să îţi dea biruinţa
asupra oricărui păcat din viaţa ta.
Dumnezeu îţi va ierta toate păcatele dacă
tu crezi în Domnul Isus Cristos.
Estera mijloceşte pentru poporul ei
Estera 6:14; 7:1-10; 8:3-6; 8:844
Păcatul are întotdeauna consecinţe.
Dacă păcătuieşti în mod deliberat, Dumne-
zeu te va pedepsi.
Păcatul te va despărţi de Dumnezeu pentru
veşnicie.
Biruinţa poporului lui Dumnezeu
Estera 8:1,2,7,11-15; 9:1-17; 10:1-3
Dumnezeu îşi iubeşte poporul în mod
deosebit şi îi poartă de grijă.
Nu îţi fie teamă. Dumnezeu îţi va purta de
grijă.
Dumnezeu îţi va purta de grijă în mod
deosebit dacă tu crezi în El.
Aş sugera aici o a şaptea lecţie care să privească peste cele şase lecţii şi să arate tutu-
ror copiilor, mântuiţi şi nemântuiţi, marele adevăr că Dumnezeu este suveran şi este
stăpân peste toate împrejurările - în special cele legate de poporul Său. Biblia ne în-
vaţă că „inima împăratului este... în mâna Domnului" (Proverbe 21:1).
Arată copiilor cum toate evenimentele următoare s-au încadrat perfect în planul lui
Dumnezeu de salvare a poporului Lui - şi toate arată că El este Dumnezeu care con-
trolează istoria şi popoarele:
>■ împărăteasa Vasti cade în dizgraţie (1:1 -22)
>• Estera este aleasă ca noua împărăteasă (2:15-17)
>• Faptul că Estera era din poporul lui Israel (2:20)
>■ Mardoheu descoperă complotul împotriva împăratului (2:21-25)
>• împăratul acceptă şi primeşte pe Estera (5:1-3)
Cum să predai lecţii biblice copiilor 227
împăratul îşi aduce aminte cum 1-a salvat Mardoheu (6:1-3)
împăratul onorează pe Mardoheu (6:4-11)
împăratul acceptă cererea Esterei (7:2-4; 8:3-6)
împăratul doreşte să salveze pe israeliţi (8:7-8)
împăratul permite israeliţilor să se apere (8:9-14)
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
NEEMIA
Paharnicul cu inima împovărată
Neemia 1:1-2:8
Dumnezeu a dat oamenilor reguli pentru
rugăciune.
Dacă nu te rogi conform acestor reguli,
Dumnezeu nu va răspunde rugăciunii.
Prima regulă este să te rogi Domnului Isus
Cristos şi să-I ceri să te mântuiască.
Chemarea pentru renovare
Neemia 2:9-20
Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare
creştin.
Cere Domnului să îţi arate ce doreşte El ca
tu să faci şi apoi fă din toată inima.
Nu poţi lucra pentru Dumnezeu dacă înain-
te de toate nu ai crezut în Domnul Isus.
Repararea zidurilor şi confruntarea
cu duşmanii
Neemia 3 şi 4
în viaţa creştină sunt şi dificultăţi şi
probleme.
Dumnezeu te va ajuta să biruieşti în
dificultate.
Vei avea dificultăţi şi după ce vei crede în
Domnul Isus Cristos, dar Dumnezeu te va
ajuta să biruieşti.
Probleme în poporul lui Dumnezeu
Neemia 5 şi 6
Dumnezeu aşteaptă ca slujitorii Lui să nu
dea înapoi, chiar dacă sunt în dificultate.
228 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Continuă lucrarea şi rămâi credincios până
la sfârşit în rugăciune şi slujire.
Trebuie să începi, înainte de toate - crezând
în Domnul Isus Cristos ca Mântuitorul tău.
O cetate dedicată lui Dumnezeu
Neemia7-13
Isus Cristos dă siguranţă, bucurie, pace şi
împlinire celor ce trăiesc conform voii Lui.
Fă din supunere şi ascultare de Domnul
Isus scopul vieţii tale în orice împrejurare.
Primul pas în supunere şi ascultare este să
vii la El cu credinţă şi să îi ceri să te mân-
tuiască.
VIATA LUI CRISTOS
' (Volumuli)
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Textjbiblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
îngerii anunţă naşterea Pruncului
Luca 1:26-47; 2:1-3; Matei 1:18-24
Isus Cristos este Dumnezeu Fiul.
Tu trebuie să îl asculţi.
Crede în El pentru că doar El te poate
mântui.
Păstorii aduc vestea bună
Luca 2:3-20
Domnul Isus Cristos a venit în lume pentru
a fi singurul Mântuitor.
Poţi fi sigur că eşti mântuit pentru veşnicie.
El doreşte şi poate să te mântuiască dacă tu
crezi în El.
Magii se închină împăratului
Matei 2; Luca 2:39-40
Isus Cristos S-a născut ca împărat al împă-
raţilor.
închină-te Lui ca împărat al împăraţilor.
El te poate aduce din împărţia lui Satan în
împărăţia Lui - dacă tu crezi în El.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 229
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Domnul Isus Cristos ascultă de Tatăl
ceresc
Matei 2:19-23; Luca 2:40-52
Domnul Isus a fost un copil ca şi tine, dar
fără păcat.
El este exemplul tău - urmează-L.
Compară viaţa ta cu a Lui - şi vei vedea cât
de păcătos eşti.
Botezul şi ispitirea Domnului Isus
Matei 3:1-4:11; Marcu 1:4-12; Luca 3:1-
16,21-22; 4:1-13
Diavolul este o persoană puternică şi reală,
dar Domnul Isus Cristos este mult mai
puternic decât el.
Isus Cristos, care a biruit pe diavol, îţi poa-
te da şi ţie biruinţă în lupta contra păcatului.
Nu poţi birui în lupta împotriva păcatului
până când nu ceri Domnului Isus Cristos să
fie Mântuitorul tău.
Domnul Isus îşi alege ucenicii
Ioan 1:29,35-50; Marcu 1:16-20; 2:13-17;
Luca 6:12-16
Domnul Isus Cristos îi cheamă pe bărbaţi,
femei, băieţi şi fetiţe să fie ucenicii Lui.
El este învăţătorul tău. învaţă tot ce poţi de
la El.
Ascultă chemarea Lui şi urmează-L chiar
acum.
VIATA LUI CRISTOS
' (Volumul 2)
Lecţia 1 (7)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Domnul Isus schimbă apa în vin
Ioan 2:1-11
Domnul Isus e puternic şi poate face orice.
Roagă-L să îţi rezolve problemele.
El te poate mântui oricât de rău ai fi.
230 Secţiunea III
* Lecţia 2 (8)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 3 (9)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4 (10)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
-* * Lecţia 5 (11)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6 (12)
Text biblic
Nicodim este născut din nou
Ioan 2:13-16,23; Ioan 3:1-16; Ioan 7:44-52;
Ioan 19:39-42; Numeri 21:5-9
Dumnezeu doreşte ca să te naşti din nou şi
să devii o nouă creatură.
Noua ta natură va fi o mărturie pentru prie-
tenii nemântuiţi.
Crede în Domnul Isus Cristos ca Mântuito-
rul tău şi vei fi o persoană nouă.
Samaritenii găsesc apa vie
Ioan 4:3-34,39-42
Viaţa veşnică este un dar de la Dumnezeu
prin Domnul Isus Cristos.
Este imposibil să pierzi această viaţă pen-
tru că ea este veşnică.
Dacă crezi în Domnul Isus Cristos ca Mân-
tuitorul tău, vei trăi pentru veşnicie.
Domnul vindecă pe fiul unui nobil,
dar este respins în cetatea Lui
Ioan 4:45-54; Luca 4:16-32
Dumnezeu este bucuros când vede credinţă
în cei pe care i-a creat (Evrei 11:6).
Dumnezeu e bucuros când trăieşti o viaţă
creştină - prin credinţa în El şi Cuvântul Lui.
Dumnezeu e bucuros atunci când îţi începi
viaţa creştină punându-ţi credinţa în Cristos.
Bartimeu este vindecat
Marcu 10:46-52; Luca 18:35-43
Domnul Isus este singurul care poate ajuta
pe cei orbi să vadă.
Roagă-L să deschidă ochii prietenilor tăi,
pentru ca şi ei să înţeleagă Evanghelia şi să
creadă în Cristos.
Dacă îl rogi, El îţi va deschide ochii, te va
ajuta să crezi în Cristos, va îndepărta întu-
necimea păcatului din viaţa ta.
Vindecarea unei femei şi învierea fiicei
lui Iair
Marcu 5:21-43
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Cum să predai lecţii biblice copiilor 231
Domnul Isus iubeşte pe toţi şi doreşte să le
poarte de grijă.
Domnul îţi poartă de grijă şi doreşte să
cunoască nevoile tale.
Poţi fi sigur că El te va mântui dacă îi ceri
lucrul acesta. Aceasta este cea mai mare
nevoie a ta.
■ Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, situaţie în care predai doar mesajul
Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
VIATA LUI CRISTOS
' (Volumul 3)
Lecţia 1 (13)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2 (14)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3 (15)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Domnul Isus primeşte pe copilaşi si
hrăneşte 5000
Marcu 16:13-16; Matei 18:1-14;
Ioan 6:1-13; Marcu 6:31-44
Domnul Isus iubeşte copiii şi doreşte să îi
folosească pentru a ajuta pe alţii.
El doreşte să folosească mâna, buzele,
picioarele şi banii tăi, aşa că dăruieşte-I-le.
El te iubeşte şi eşti bine venit înaintea Lui
pentru mântuire.
Isus umblă pe ape
Matei 14:22-23; Marcu 6:45-52;
Ioan 6:15-21
Nimic nu este imposibil pentru Isus Cristos.
El va aduce pace şi linişte în viaţa ta - dacă
îl rogi.
El te va mântui atunci când îl chemi.
Schimbarea la fată
Matei 16:13-17; 21-23; 17:1-8;
Marcu 8:27-33; 9:2-8
Isus este Cristosul, Fiul Dumnezeului ce-
lui viu.
Ascultă-L pe Domnul Isus atunci când
vorbeşte prin Cuvântul Său.
Ascultă-L, crezând în El pentru mântuirea ta.
232 Secţiunea III
Lecţia 4 (16)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5 (17)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6 (18)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Vindecarea leprei
Matei 8:1-4; Marcu 1:40-45;
Luca 5:12-14; Levitic 13:1 -46
Domnul Isus poate curaţi pe păcătoşi de
păcatele lor.
Mulţumeşte-I pentru că te-a făcut curat în
ochii lui Dumnezeu.
Cere-I şi El te va face curat.
Tânărul bogat
Matei 19:16-26; Marcu 10:17-27;
Luca 18:18-27
Isus Cristos dă viaţă veşnică celor care
cred în El şi îl urmează.
Spune prietenilor tăi că Domnul Isus Cris-
tos doreşte să le dea şi lor viaţă veşnică.
El îţi va da viaţă veşnică dacă tu crezi în El
şi dacă îl urmezi.
Zacheu îl întâlneşte pe Cristos
Luca 19:1-10
Domnul Isus iubeşte pe păcătoşi şi doreşte
ca ei să vină la El pentru mântuire.
Faptul că eşti mântuit se cunoaşte prin fap-
tele pe care le faci după mântuire.
„Coboară şi primeşte-L pe El cu bucurie şi
vei fi mântuit."
^ • * Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, situaţie în care predai doar mesajul
Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
VIATA LUI CRISTOS
' (volumul 4)
Lecţia 1 (19)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Intrarea în Ierusalim
Matei21:l-16; Marcu 11:1-10;
Luca 19:29-40; Ioan 12:12-19
Isus Cristos este împăratul.
Laudă pe Domnul.
îngenunchează înaintea Lui - şi încrede-te
în El ca Salvator.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 233
Lecţia 2 (20)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3 (21)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4 (22)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 5 (23)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6 (24)
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Camera de sus şi grădina
Matei 26:19-56; Marcu 14:12-52;
Luca 22:7-53; Ioan 13:1-38; 18:1-12
Domnul Isus doreşte ca urmaşii Lui să-I fie
credincioşi.
Dacă ai căzut, poţi primi iertare şi Domnul
te va ajuta să-I fii credincios.
Nu fi un ucenic de formă, ca Iuda.
Judecata
Matei 26:57-27:31; Marcu 14:53-15:20;
Luca 22:54-23:25; Ioan 18:13-19:16
Domnul Isus nu a păcătuit nici atunci când
oamenii L-au lovit şi şi-au bătut joc de El.
El este exemplul tău pentru momentele în
care eşti batjocorit sau chiar rănit.
Domnul a luat locul păcătoşilor şi poate să
te mântuiască şi pe tine.
Răstignirea
Matei 27:31-66; Marcu 15:20-47;
Luca 23:26-56; Ioan 19:16-42
Domnul Isus a purtat pe cruce pedeapsa
pentru păcatele noastre.
Arată-I mulţumire şi iubire în fiecare zi.
încrede-te în El ca Mântuitorul tău şi nu
vei fi pedepsit pentru păcatele tale.
învierea
Matei 28:1-15; Marcu 16:1-14;
Luca 23:56-24:12,36-48; Ioan 20:1-21
Isus Cristos este viu pentru totdeauna.
El este aici şi te poate ajuta să trăieşti plăcut
Lui.
El este aici şi te poate mântui chiar astăzi.
înălţarea
Matei 26:32; 28:7,10,16-19
Ioan 20:24-29,21:1-17; Fapte 1:3-11;
1 Corinteni 15:4-7
Isus Cristos este Domnul.
Ascultă de Domnul - împlinind porunca de
a spune altora despre El.
234 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi Dacă crezi în El ca Mântuitorul tău, El va
dori să fie şi Domnul vieţii tale.
* Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, situaţie în care predai doar mesajul
Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
UN MÂNTUITOR PENTRU TINE
* Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 5
Text biblic
Naşterea Domnului Isus Cristos
Matei 1:18-25; Luca 1:26-38,2:1-20
Isus Cristos este singurul Mântuitor.
Spune prietenilor tăi că Domnul Isus
Cristos îi va mântui dacă ei cer asta.
El a venit pentru păcat, ca tu să fii salvat.
Isus vindecă pe omul paralizat
Marcu 2:1-12
Isus Cristos poate să ierte toate păcatele.
Mulţumeşte-I pentru că ţi-a iertat toate
păcatele.
El îţi va ierta toate păcatele astăzi, dacă tu
crezi în El.
Judecata si răstignirea lui Cristos
Matei 26:57-27:66; Ioan 19
Isus Cristos a luat pedeapsa pentru toate
păcatele noastre.
Nu trebuie să te temi de judecata Domnului.
Dacă tu crezi în Domnul Isus Cristos, nu
vei mai fi pedepsit pentru păcatul tău.
învierea lui Cristos
Ioan 20
Isus Cristos este viu.
El te poate ajuta să biruieşti ispita.
El te poate mântui, dacă îi ceri lucrul acesta.
Marele împărat
Matei 28:16-20; Fapte 1:1-11;
Apocalipsa 1:9-19; 22:20
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Cum să predai lecţii biblice copiilor 235
Isus Cristos este împăratul.
Tu eşti cetăţean al împărăţiei şi ar trebui să
asculţi poruncile Lui întotdeauna.
îngenunchează înaintea Lui cu credinţă şi
umilinţă.
' Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, situaţie în care predai doar mesajul
Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
CUNOSCÂND PE CRISTOS
* Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Păstorul cel Bun
Luca 15:1-7
Domnul Isus, Păstorul cel Bun, a venit să
mântuiască pe copii din păcat.
Mulţumeşte-I că a venit ca să te mântuias-
că şi pe tine.
Roagă-L să fie Mântuitorul şi Păstorul tău.
Pâinea vieţii
Ioan 6:1-14; 22-35; 66-71
Domnul Isus, Pâinea vieţii, rezolvă pro-
blemele oricărui copil,
întâlneşte-te cu El în fiecare dimineaţă şi
El îţi va da pace şi bucurie pe parcursul
întregii zile.
încrede-te în El şi El te va ierta şi schimba.
învierea
Ioan 11:1-46
Astăzi Isus Cristos este viu.
Nu trebuie să îţi fie teamă de moarte.
El poate să te mântuiască şi să îţi îndepăr-
teze frica de moarte.
Lumina lumii
Luca 18:35-42
Isus Cristos este Lumina lumii.
Roagă-te ca El să deschidă ochii prietenilor
tăi nemântuiţi în timp ce tu le mărturiseşti.
236 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Roagă pe Domnul Isus să îţi deschidă ochii
să vezi că eşti păcătos şi că El poate fi
Mântuitorul tău.
Calea
Ioan 13:1-2,30-38; 14:1-6
Isus Cristos este singura Cale către Dum-
nezeu şi către Cer.
Poţi fi sigur că vei merge în Cer într-o zi.
Crede în Domnul Isus Cristos dacă doreşti
să mergi în Cer atunci când vei muri.
* Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, în situaţia în care predai
DOMNUL MEU CEL MINUNAT
* Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
• Leetia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Minunat
(Femeia din Samaria)
Ioan 4:1-39
Isus Cristos este Mântuitorul lumii.
Mărturiseşte altora despre acest Mântuitor
minunat.
Crede în acest Mântuitor minunat, astfel
încât păcatele tale să fie iertate.
Sfetnic
(Bunul samaritean)
Luca 10:25-37
Dragostea ajută pe cei care sunt în nevoie.
Dumnezeu doreşte ca să observi oamenii
care sunt în nevoie şi să îi ajuţi.
Domnul Isus te iubeşte şi a murit pe cruce
şi pentru păcatele tale.
Dumnezeu tare
(Potolirea furtunii)
Marcu 4:35-41
Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu şi El
poate să facă orice.
El poate să îţi dea pacea chiar şi în împre-
jurările cele mai dificile.
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Cum să predai lecţii biblice copiilor 237
El poate să te ierte şi să te schimbe - oricât
de rău ai fi.
Părintele veşniciilor
(Fiul risipitor)
Luca 15:11-24
Isus Cristos îi iubeşte pe păcătoşi şi doreşte
ca ei să vină la El.
Mulţumeşte lui Dumnezeu că te iubeşte şi
te-a primit atunci când ai venit la El.
întoarce-te din păcat şi vino la Domnul
Isus Cristos pentru mântuire - vei fi bine
primit.
Prinţul păcii
Ioan 14 şi 16
Isus Cristos îţi dă pace în mijlocul necazu-
rilor.
Vorbeşte cu El, fii cu ochii la El şi El îţi va
da pace.
Nu poţi avea pace reală până când nu crezi
întâi în Domnul Isus Cristos.
* Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, în situaţia în care predai
PILDELE DOMNULUI ISUS
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Pilda semănătorului
Matei 13:1-23; Marcu 4:1-20; Luca 8:1-15
Dumnezeu doreşte ca fiecare copil să
asculte Cuvântul Lui şi să îl împlinească.
Tu ai răspunderea să semeni Cuvântul lui
Dumnezeu în inimile prietenilor nemântuiţi.
Tu ai răspunderea să accepţi Cuvântul lui
Dumnezeu, crezând în Isus Cristos.
Trei lucruri pierdute
Luca 15
Dumnezeu iubeşte păcătoşii şi doreşte să îi
mântuiască.
Bucură-te că nu mai eşti pierdut.
238 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
întoarce-te din păcat şi vino la Domnul
Isus Cristos pentru mântuire şi nu vei fi
pierdut.
Pilda nunţii fiului de împărat
Matei 22:1-14
Dumnezeu invită păcătoşii să vină la Isus
Cristos pentru a fi mântuiţi.
Tu ai răspunderea să duci această invitaţie
prietenilor tăi nemântuiţi.
Răspunde invitaţiei lui Dumnezeu, venind
la Domnul Isus Cristos pentru mântuire.
Bunul samaritean
Luca 10:25-37
Iubeşte pe aproapele tău.
Trebuie să fii prietenos şi să ajuţi pe cei
care sunt lângă tine.
învăţătura şi aplicarea Evangheliei pentru
copiii nemântuiţi se poate face în altă parte
a programului.
Vameşul si fariseul
Luca 18:9-14
Dumnezeu justifică pe păcătosul care cre-
de în Cristos şi îl vede la fel de curat ca pe
Domnul Isus Cristos.
Mulţumeşte-I şi laudă pe Dumnezeu pen-
tru mântuirea minunată.
Recunoaşte că eşti păcătos, crede în Dom-
nul Isus Cristos şi vei fi mântuit.
Bogatul nebun
Luca 12:16-21
Mântuirea este mai importantă decât banii.
Laudă pe Dumnezeu pentru marea comoa-
ră pe care o posezi.
Nu lăsa ca dragostea de bani şi de alte lu-
cruri să te oprească să crezi în Cristos.
Cei trei prieteni
Luca 11:5-9
Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 239
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 8
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 9
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 10
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 11
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 12
Text biblic
Adevăr central
Roagă-te pentru prietenii tăi nemântuiţi şi
nu da înapoi.
Atunci când rogi pe Dumnezeu să te mân-
tuiască, El va face lucrul acela.
înţeleptul si nebunul
Matei 7:24-27
Mântuirea şi siguranţa pot fi găsite doar în
Isus Cristos.
Eşti în siguranţă pentru că ai crezut în
Domnul Isus Cristos şi îl asculţi.
Crede în Domnul Isus Cristos astăzi şi vei
fi în siguranţă.
Cei doi datornici
Luca 7:36-50
Isus Cristos iartă păcatele tuturor celor care
vin la El.
Spune Domnului Isus că îl iubeşti pentru
că ţi-a iertat toate păcatele.
Vino la Domnul Isus, crede în El şi toate
păcatele tale vor fi iertate.
Cele zece fecioare
Matei 25:1-13
Isus Cristos va reveni.
Trăieşte astfel încât dacă El ar veni astăzi
să îi placă de viaţa ta.
Crede în El ca Mântuitor şi nu vei fi lăsat.
Talanţii
Matei 25:14-30
Dumnezeu dă abilităţi copiilor Lui pentru
a-I sluji.
Munceşte din greu în slujba lui Dumnezeu,
folosind abilităţile pe care le-ai primit.
Nu îi poţi sluji dacă nu ai crezut în Domnul
Isus Cristos ca Mântuitor.
Bogatul şi Lazăr
Luca 16:19-31
Păcatul desparte pe cel nemântuit de Dum-
nezeu pentru totdeauna.
240 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Fii preocupat de prietenii tăi nemântuiţi şi
spune-le despre Domnul Isus Cristos.
Crede în Domnul Isus Cristos, altfel vei fi
despărţit de El pentru totdeauna.
" Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, în situaţia în care predai doar
mesajul Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
PRIMII CREŞTINI (Fapte 1)
Lecţial
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Martori
Ioan20:l-20
Isus Cristos este viu.
Poţi vorbi cu Dumnezeu şi îl poţi ruga să te
ajute în problemele tale.
Poţi vorbi cu El şi îl poţi ruga să te
mântuiască.
Dumnezeu dă putere creştinilor
Fapte 2:1-47
Duhul Sfânt locuieşte în inimile şi vieţile
tuturor credincioşilor adevăraţi.
El te va ajuta să mărturiseşti altora.
Dacă te pocăieşti şi crezi în Domnul Isus
Cristos, Duhul Sfânt va veni să locuiască în
tine şi te va ajuta să trăieşti pentru Cristos.
Dumnezeu lucrează prin creştini
Fapte 3:1-4:21
Dumnezeu poate face minuni.
El poate rezolva orice problemă cu care te
confrunţi.
El te poate ierta şi te poate schimba, oricât
de rău ai fi.
Dumnezeu dezonorat de
creştini înşelători
Fapte 4:32-5:14
Dumnezeu cunoaşte totul.
Trebuie să fii cinstit şi onest cu El în orice
moment.
Nu poţi să îţi ascunzi păcatele de faţa Lui.
LecţiaŞ
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Cum să predai lecţii biblice copiilor 241
Mesajul lui Dumnezeu este pentru
orice om
Fapte 10:1-48
Evanghelia este pentru oricine, oriunde.
Trebuie să vesteşti Evanghelia altora. Poa-
te Domnul te va folosi într-o zi ca misionar.
Evanghelia este şi pentru tine şi tu poţi fi
mântuit, dacă crezi în Domnul Isus Cristos.
Copiii Lui Dumnezeu sunt persecutaţi
Fapte 5:12-42
Să trăieşti şi să mărturiseşti pe Cristos
poate să te ducă la necaz.
Cere Domnului curaj ca să trăieşti şi să îl
mărturiseşti, în ciuda dificultăţilor.
Duhul Sfânt îţi va da puterea de care ai ne-
voie pentru a face faţă dificultăţilor după
ce vei crede în Cristos.
'' Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, în situaţia în care predai doar
mesajul Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
PAVEL: SLUJITORUL LUI DUMNEZEU (Fapte II)
* Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Pavel devine creştin.
Fapte 9:1-22
Dumnezeu iubeşte şi poate să mântuiască
chiar şi pe cei mai răi.
Roagă-te pentru cei care sunt împotrivitori
Evangheliei - şi mărturiseşte.
Dumnezeu te iubeşte şi te poate mântui -
oricât de rău ai fi.
Pavel învaţă să asculte de Dumnezeu
Fapte 9:20-30; 11:19-26
Dumnezeu călăuzeşte pe cei care cred în El.
Roagă-te să te călăuzească întotdeauna.
Trebuie să devii un copil al lui Dumnezeu
pentru a te bucura de călăuzirea Lui.
242 Secţiunea III
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
T^xt biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Pavel devine un misionar
Fapte 13:1-12; 14:8-28
Dumnezeu are un plan pentru viaţa şi sluj-
ba copiilor Lui.
Caută voia Lui prin rugăciune şi studiu
biblic.
Primul pas în planul lui Dumnezeu pentru
tine este să crezi în Domnul Isus Cristos.
Pavel învaţă să se bucure în Domnul
Fapte 16:13-40
Dumnezeu schimbă oameni.
Viaţa ta schimbată poate arăta altora cât de
minunat lucrează Dumnezeu.
Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi
schimbat.
Pavel are pacea lui Dumnezeu
în momente de încercare
Fapte 21:27-22:22; 23:11-22; 27:1,9-25,44
Dumnezeu dă pace celor care au gândurile
aţintite spre El.
Atunci când eşti în dificultate, gândeşte-te
la Dumnezeu şi nu la problema cu care te
confrunţi.
Nu poţi avea pacea adevărată, până când
nu crezi în Domnul Isus Cristos.
Pavel priveşte înainte spre răsplătire
Rezumat al vieţii lui Pavel (Fapte 9-28)
Dumnezeu doreşte şi răsplăteşte slujirea
copiilor Lui.
Roagă-te şi cere Domnului să îţi arate ce
fel de slujire trebuie să faci.
Slujirea începe cu mântuire.
* Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, în situaţia în care predai doar
mesajul Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 243
VIATA LUI PETRU
Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Petru întâlneşte pe Domnul Isus
Ioan 1:32-42; Luca 5:1-11
Domnul Isus doreşte ca şi voi, copiii, să
credeţi în El şi să îl ascultaţi.
Crede în El şi atunci când nu înţelegi.
Devino un ucenic al Lui, crezând în El ca
Domnul şi Mântuitorul tău.
Petru cunoaşte puterea Domnului Isus
Matei 14:22-36; Marcu 1:29-31; 3:13-19;
Luca 4:38-39; 6:12-16
Isus Cristos este viu şi puternic.
Nu trebuie să te temi atunci când eşti în
pericol sau ai probleme. El te va ajuta.
El te iubeşte şi poate să te salveze din păcat
şi de sub pedeapsa păcatului dacă tu crezi
în El.
Petru îl vede pe Domnul Isus în glorie
Matei 16:13-17; 21-27; 17:1-8,24-27;
Marcu 8:31-38; 9:2-13; Luca 9:28-36
Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu.
Ascultă-L şi împlineşte ce spune El în Cu-
vântul Lui.
El poate să te ierte şi să îţi dăruiască un nou
început în viaţă.
Petru se leapădă de Domnul Isus
Luca 22:31-61; Ioan 13:1-17; 20:1-10;
21:12-19
Păcatul are întotdeauna rezultate dezastru-
oase.
Dacă păcătuieşti ca şi creştin rupi părtăşia
cu Dumnezeu. Mărturiseşte-ţi păcatul.
Viaţa ta păcătoasă are ca rezultat despărţi-
rea pentru veşnicie de Dumnezeu. Crede în
Domnul Isus Cristos.
Petru slujeşte cu puterea Duhului Sfânt
Fapte 2:1-47; 5:1-11; 9:32-43
244 Secţiunea III
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 6
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează în vieţile
oamenilor.
El te va ajuta să trăieşti plăcut Domnului
Isus şi să îl mărturiseşti.
Atunci când El te convinge de păcat, crede
în Domnul Isus Cristos pentru mântuire.
Petru este eliberat din închisoare
Fapte 12:1-19
îngerii lui Dumnezeu păzesc şi veghează
pe copiii Lui.
Un înger te păzeşte şi te ajută.
Crede în Domnul Isus să te mântuiască şi
El va trimite un înger să te păzească şi să te
călăuzească.
' Această lecţie poate fi folosită şi ca lecţie biblică de evanghelizare, în situaţia în care predai
mesajul Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
CARTEA FĂRĂ CUVINTE VIZUALIZATĂ
* Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 3
Text biblic
Pagina aurie - Dumnezeu si Cerul
Luca 24:50-53; Fapte 1:9-11;
Apocalipsa21 şi 22
Dumnezeu este sfânt.
Dumnezeu doreşte ca tu să fii sfânt, astfel
ca viaţa ta să fie o mărturie pentru prietenii
tăi nemântuiţi.
Dumnezeu nu îţi permite să intri în Cer da-
că nu L-ai primit pe Domnul Isus Cristos.
Pagina întunecată - Păcatul
Geneza 2:7-3:24; Romani 3:1-31; 5:6-9
Păcatul desparte oamenii de Dumnezeu.
Roagă-te şi mărturiseşte prietenilor tăi ne-
mântuiţi, pentru ca şi ei să poată fi salvaţi.
Dacă crezi în Domnul Isus ca Mântuitorul
tău, toate păcatele tale vor fi iertate.
Pagina roşie - Sângele lui Isus Cristos
Luca 2:1-20; 23:27-49; Ioan 19:1-42
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Cum să predai lecţii biblice copiilor 245
Domnul Isus Cristos a murit pentru
păcătoşi.
Mulţumeşte-I, El a murit şi pentru tine.
Crede în El ca Mântuitor.
Pagina albă- împăcat cu Dumnezeu
Matei 27:57-28:15; Ioan 19:38-20:18;
Romani 3:22-24; 4:25; 5:1
Credinţa în Isus Cristos îi face pe păcătoşi
curaţi în ochii lui Dumnezeu pentru tot-
deauna.
Mulţumeşte lui Dumnezeu că nu vei mai fi
condamnat.
Crede în Domnul Isus Cristos şi Dumnezeu
te va vedea drept şi curat.
Pagina verde - Creşterea în Cristos
1 şi 2 Timotei
Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat şi ne
ajută să fim aşa cum doreşte Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să
creşti, dacă îl împlineşti.
Cuvântul lui Dumnezeu îţi arată că înainte
ca să creşti, ai nevoie să fii mântuit şi
trebuie să crezi în Domnul Isus Cristos.
* Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, în situaţia în care predai doar
mesajul Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
PIERDUT SI GĂSIT
ţial
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Un om pierdut găsit în copac
Luca 19:1-10 (Zacheu)
Domnul Isus a venit pe pământ să mântu-
iască pe păcătoşi.
Ceilalţi trebuie să vadă în tine o viaţă
schimbată, ca rezultat al mântuirii.
Vino la El, primeşte-L cu bucurie şi vei fi
mântuit.
246 Secţiunea III
* Lecţia 2
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
* Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Blândeţe nemeritată
(Mefiboşet)
2 Samuel 4:4,9:1-13
Dumnezeu este bun şi îndurător cu duşma-
nii Lui.
Dumnezeu doreşte ca tu să arăţi bunătatea
Lui altora.
Din pricina bunătăţii lui Dumnezeu, tu poţi
fi mântuit astăzi.
Ascultă. Dumnezeu vorbeşte
(Timpul lui Noe)
Geneza 6-9
Dumnezeu este drept şi trebuie să
pedepsească păcatul.
Mulţumeşte-I că eşti scăpat de pedeapsă.
Vino în împărăţia lui Dumnezeu prin uşa,
care este Cristos, şi vei fi mântuit de
pedeapsă.
Direcţia corectă
(Famenul etiopean)
Fapte 8:26-40
Isus Cristos este Mielul lui Dumnezeu
oferit pentru păcatele lumii.
Spune altora despre El şi ceea ce a făcut El
pentru tine.
Crede în El şi vei primi o nouă direcţie în
viaţă.
Pierdut si găsit - (Saul)
Fapte 9:1-22
Dumnezeu schimbă pe păcătosul care cre-
de în Domnul Isus Cristos.
Ceilalţi ar trebui să vadă schimbarea în via-
ţa ta.
întoarce-te din păcat la Domnul Isus Cris-
tos şi vei fi schimbat.
' Aceste lecţii pot fi folosite şi ca lecţii biblice de evanghelizare, în situaţia în care predai doar
mesajul Evangheliei şi aplicaţia pentru copiii nemântuiţi.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 247
COPII DIN BIBLIE
* Lecţia 1
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 3
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 4
Text biblic
Adevăr central
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Lecţia 5
Text biblic
Adevăr central
Doi băieţi care au auzit Cuvântul
lui Dumnezeu
Geneza4:l-15; Evrei 11:4
Există o singură cale de mântuire.
Ceilalţi ar trebui să vadă că tu eşti pe calea
lui Dumnezeu.
Crede în El şi vei intra pe calea lui
Dumnezeu.
Tânărul care a fost pus la încercare
Geneza 37:46-45:5
Dumnezeu pregăteşte şi încearcă pe popo-
rul Lui ca să fie o binecuvântare pentru alţii.
Dumnezeu lucrează în viaţa ta ca să te facă
0 binecuvântare.
Isus Cristos a fost încercat şi a murit ca să te
salveze şi să te binecuvânteze. Crede în El.
Fetiţa roabă
2 împăraţi 5
Dumnezeu foloseşte poporul Lui ca să
ajute pe cei care sunt în nevoie.
Dumnezeu doreşte ca tu să mărturiseşti
prietenilor tăi despre Domnul Isus Cristos.
Eu mă rog şi cred că ceea ce am spus astăzi
te va ajuta să crezi în Domnul Isus Cristos.
Fetita care s-a rugat
Fapte 12:1-19
Dumnezeu răspunde rugăciunii.
Cere Domnului să îţi arate pentru ce să te
rogi şi ai încredere că El va răspunde.
Dacă ceri lui Dumnezeu să te mântuiască,
El va face lucrul acesta.
Băieţelul care a ascultat chemarea lui
Dumnezeu
1 Samuel 1-3
Dumnezeu doreşte să vorbească copiilor
de astăzi.
m
248 Secţiunea III
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Aplicaţie pentru copiii nemântuiţi
Atunci când Dumnezeu îţi vorbeşte prin
Cuvântul Lui, ascultă-L.
Dumnezeu îţi spune şi ţie: „Crede în Dom-
nul Isus Cristos şi vei fi mântuit".
SECŢIUNEA 4
APLICAŢII PENTRU
COPIII MÂNTUIŢI
UN TABELAL
TUTUROR APLICAŢIILOR
PENTRU COPIII MÂNTUIŢI,
PREZENTATE ÎN
SECŢIUNILE ANTERIOARE,
GRUPATE CONFORM
SUBIECTULUI/TEMEI.
250 SecţiuneaIV
Cum să predai lecţii biblice copiilor 251
INTRODUCERE
în această ultimă secţiune a cărţii, am inclus toate aplicaţiile pentru
copiii mântuiţi, care au apărut în secţiunile anterioare şi le-am grupat
conform temelor.
Am făcut aceasta din două motive:
> pentru ca să vedeţi faptul că această metodă de prezentare a Bibliei
vă ajută să răspundeţi într-o anumită perioadă de timp tuturor
problemelor copiilor mântuiţi.
>- pentru a vă ajuta să alegeţi lecţii ce vor aduce răspunsul la anumite
probleme ale copiilor mântuiţi. De exemplu, dacă observaţi că,
copiii credincioşi au nevoie de ajutor şi îndemn ca să mărturisească
pe Domnul, puteţi folosi grupul de lecţii cu această temă - puteţi
alege oricare dintre lecţii. Veţi observa că unele lecţii apar în mai
multe grupuri, pentru că pot constitui răspunsul la mai multe
probleme.
Cred că această secţiune vă va ajuta în slujirea copiilor mântuiţi în
timpul prezentării lecţiilor biblice.
Alte sfaturi în legătură cu particularităţile lucrării cu copiii creştini
găsiţi în cartea „Maturitate spirituală". Dacă nu aveţi o copie a acestei
cărţi o puteţi comanda la adresa de la începutul cărţii.
.. Nu am grupat aplicaţiile pentru copiii nemântuiţi, deoarece acestea
au o bază similară, nevoia de a crede în Isus Cristos ca Domn şi Mântui-
tor. Lucrurile variate care apar în lecţiile pentru copiii nemântuiţi provin
din varietatea adevărurilor centrale pe care se bazează aceste aplicaţii.
Serie
Patriarhii
Iosif
DavidII
Elisei
I. MĂRTURISIRE
(30 lecţii)
A. Mărturisire cu viata
(11 lecţii)
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
5 Schimbările din viaţa ta vor fi pentru tine
însuţi o mărturie a salvării lui Dumnezeu.
1 Gelozia ta va fi o mărturie rea pentru ceilalţi.
5 Tu arăţi că eşti creştin prin modul în care îţi
iubeşti şi îţi onorezi părinţii.
5 Dumnezeu te poate folosi ca să mărturiseşti
părinţilor şi altor adulţi, fiind ascultător şi
respectuos.
Viaţa lui Cristos II 2 Noua ta natură va fi o mărturie pentru prie-
tenii necredincioşi.
Fapte I 6 Cere Domnului curaj şi putere să trăieşti şi
să-L mărturiseşti, în ciuda dificultăţilor.
Fapte II 4 Viaţa ta schimbată va arăta altora ce poate
să facă Dumnezeu.
Cartea fără cuvinte 1 Dumnezeu doreşte ca tu să fii sfânt şi ca
viaţa ta să fie o mărturie pentru prietenii tăi
necredincioşi.
Pierdut şi găsit 1 Alţii pot să vadă în tine rezultatele mântui-
rii - o viaţă schimbată.
Pierdut şi găsit 5 Alţii pot să vadă schimbare în viaţa ta.
Copii din Biblie 1 Alţii pot să vadă că tu mergi pe calea lui
Dumnezeu.

B. Mărturisirea cu buzele

(13 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
începuturi 2 Ajută pe prietenii tăi să vadă cum pot fi
iertate păcatele lor.
Moise II 5 Spune prietenilor tăi că doar Domnul Isus
Cristos poate să îi mântuiască.
Viaţa lui Cristos III 5 Spune prietenilor tăi că Domnul Isus
Cristos doreşte să le dea viaţă veşnică.
252 Secţiunea IV
Cum să predai lecţii biblice copiilor 253
Viaţa lui Cristos IV 6
Un Mântuitor pentru tine 1
Domnul meu cel minunat 1
Pilde 1
Ascultă pe Domnul, împlinind porunca Lui
de a spune altora despre El.
Spune prietenilor tăi că Domnul îi mântu-
ieşte dacă ei îi cer lucrul acesta.
Mărturiseşte altora despre acest Mântuitor
minunat.
Responsabilitatea ta este să semeni Cuvân-
tul lui Dumnezeu în inimile prietenilor tăi
necredincioşi.
Tu ai răspunderea să duci această invitaţie
prietenilor tăi nemântuiţi.
Ai milă de prietenii tăi nemântuiţi şi spu-
ne-le despre Domnul Isus Cristos.
El te va ajuta să mărturiseşti şi altora.
Trebuie să mărturiseşti Evanghelia altora.
Poate Dumnezeu se va folosi de tine ca mi-
sionar într-o zi.
Spune altora despre El şi ce a făcut El.
Dumnezeu doreşte ca tu să mărturiseşti pri-
etenilor tăi despre Domnul Isus Cristos.
C. Rugăciune pentru prietenii nemântuiţi
(6 lecţii)
RUGĂCIUNE
(25 lecţii)
Pilde 3
Pilde 12

Fapte I 2
Fapte I 5

Pierdut şi găsitt 4
Copii din Biblie 3

Serie
Daniel
-# Viaţa lui Cristos II
Cunoscând pe Cristos
Pilde
Fapte II
Cartea fără cuvinte
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
4 Roagă-te pentru prietenii tăi nemântuiţi.
Dumnezeu îi poate schimba
5 Roagă-L să deschidă ochii prietenilor tăi
pentru ca ei să înţeleagă Evanghelia şi să
creadă în Cristos.
4 Roagă-te ca El să deschidă ochii prietenilor
tăi nemântuiţi în timp ce tu le mărturiseşti.
7 Roagă-te pentru prietenii tăi nemântuiţi şi
nu da înapoi.
1 Roagă-te pentru cei care sunt împotrivitori
Evangheliei şi mărturiseşte-le.
2 Roagă-te şi mărturiseşte prietenilor tăi
nemântuiţi - ca ei să fie mântuiţi.
Serie Lecţie
Patriarhi 3
Moise I 5

Judecători 2

Judecători 6

Rut 1

Rut 3
Estera 3

Ilie 5

Elisei 4

Elisei 6

Daniel 2

Neemia 1

Neemia 2

Viaţa lui Cristos II 1

Viaţa lui Cristos III 2

Cunoscând pe Cristos 2
Cunoscând pe Cristos 4
Domnul meu cel minunat 5
Pilde 9
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Roagă pe Dumnezeu să îţi arate calea Lui
în orice decizie pe care o iei.
Roagă-L să te călăuzească în tot ceea ce
faci şi ascultă-L.
Roagă-L să te ajute atunci când oamenii ţi
se împotrivesc.
Dacă ai păcătuit, cere lui Dumnezeu iertare
şi începe o viaţă nouă.
Atunci când ai de luat o decizie, roagă pe
Dumnezeu să te ajute şi alege corect.
Cere Domnului călăuzire şi încrede-te în El.
Vorbeşte cu Dumnezeu şi spune-I toate
problemele.
Roagă pe Dumnezeu să îţi arate ce doreşte
să faci.
Vorbeşte cu Dumnezeu despre problemele
tale - nimic nu este imposibil pentru El.
Cere lui Dumnezeu să îţi arate pe cine poţi
ajuta şi cum.
Atunci când eşti în încurcătură şi nu ştii ce
să faci, cere lui Dumnezeu să îţi arate.
Dacă nu te rogi conform regulilor
rugăciunii, Dumnezeu nu îţi va răspunde.
întreabă pe Domnul ce doreşte El să faci şi
apoi fă din toată inima.
Roagă pe Domnul să îţi rezolve orice
problemă ai avea.
El va aduce linişte şi pace în viaţa ta, dacă
îl rogi.
întâlneşte-te cu El în fiecare dimineaţă şi
El îţi va da pace şi bucurie pe parcursul
zilei.
Roagă-te ca El să deschidă ochii prietenilor
tăi nemântuiţi, în timp ce tu le mărturiseşti.
Vorbeşte cu El, ai ochii aţintiţi asupra Lui
şi El îţi va da pace.
Spune Domnului Isus că îl iubeşti pentru
că ţi-a iertat toate păcatele.
254 Secţiunea IV
Fapte I 1

Fapte II 6

Fapte II 3

Fapte II 6

Viaţa lui Petru 4

Copii din Biblie 4


Poţi vorbi cu Domnul şi cere-I să te ajute în
problemele tale.
Roagă pe Domnul să te călăuzească în ori-
ce moment.
Caută voia Lui prin rugăciune şi studiu
biblic.
Cere Domnului să îţi arate cum vrea El să
îl slujeşti.
Păcatul tău ca şi creştin rupe legătura din-
tre tine şi Dumnezeu - mărturiseşte păcatul.
Roagă pe Domnul să îţi arate pentru ce să
te rogi şi ai încredere că El va răspunde.
III. MÂNGÂIERE ÎN TIMPURI GRELE
(39 lecţii)
A. A tunci când treci prin dificultăţi si timpuri grele
(10 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Iosif 2 Dumnezeu foloseşte greutăţile pentru bi-
nele tău.
Iosif 5 Dumnezeu are un plan pentru vieţile
noastre. Crede în El când lucrurile par să
meargă rău.
Moise I 1 Crede în El când eşti în necazuri.
Moise II 3 Dumnezeu doreşte ca tu să crezi în El în
orice situaţie dificilă.
Iosua 3 El a promis că te va ajuta în orice situaţie
dificilă.
Ilie 1 Când eşti în necaz, depinde de Dumnezeu
şi El va face lucruri mari pentru tine.
Elisei 2 Dacă te confrunţi cu o problemă sau o
situaţie dificilă, crede că El are soluţia.
Neemia 3 Dumnezeu te va ajuta să biruieşti
încercările.
Viaţa lui Cristos II 6 El îţi poartă de grijă şi doreşte să audă
despre toate problemele tale.
Domnul meu cel minunat 3 El poate să îţi dea pace chiar şi în cea mai
dificilă împrejurare.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 255
B. Frica
(5 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Iosua 2 Nu trebuie să îţi fie teamă de viitor sau de
moarte.
Un Mântuitor pentru 3 Nu trebuie să îţi fie teamă de judecata lui
tine
Dumnezeu.
Cunoscând pe Cristos 3 Nu trebuie să îţi fie teamă de moarte.

ts)
Viaţa lui Petru Nu trebuie să îţi fie teamă în încercare sau
necaz. El te va ajuta.
Viata lui Petru 6 Un înger veghează asupra ta şi te ajută.
C. Confruntare cu probleme
(3 lecţii)
Serie
Fapte I
Fapte I
Fapte II
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
1 Poţi să vorbeşti cu El şi să îl rogi să te ajute
atunci când ai probleme.
3 El îţi poate rezolva orice problemă.
5 Atunci când eşti în situaţii dificile, uită-te
la Dumnezeu şi nu la problemă.
D. Când alţii îti fac rău
(3 lecţii)
Serie Lecţie
Ilie 4
Daniel 3

Daniel 6
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Când alţii îţi fac rău adu situaţia înaintea
lui Dumnezeu.
Nu-ţi fie teamă să fii altfel decât cei care nu
îl ascultă pe Dumnezeu.
El este puternic şi te va ajuta şi te va păzi.
256 Secţiunea IV
Cum să predai lecţii biblice copiilor 257
E. îngrijorare
(7 lecţii)
Serie
Iosua
Rut
Estera 6
Un Mântuitor pentru tine 3
Cunoscând pe Cristos
Viaţa lui Petru
Viaţa lui Petru
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
2 Nu-ţi fie teamă de viitor sau de moarte.
5 Toate lucrurile sunt în mâna Lui şi nu
trebuie să te îngrijorezi despre viitor.
Nu-ţi fie teamă, Domnul îţi va purta de
grijă.
Nu trebuie să te temi de judecata lui
Dumnezeu.
3 Nu trebuie să te temi de moarte.
2 Nu trebuie să îţi fie teamă când te confrunţi
cu un pericol sau o problemă. El te va ajuta.
6 Un înger veghează asupra ta şi te va ajuta.
F. în nevoie
(4 lecţii)
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
1 Dumnezeu a promis că va rezolva proble-
mele tale, oricare sunt ele.
1 Atunci când treci prin necaz, depinde de El
şi El va face lucruri mari pentru tine.
2 Dacă te confrunţi cu o problemă sau o situ-
aţie dificilă, crede că Dumnezeu va oferi
soluţia.
6 El îţi poartă de grijă şi doreşte să audă toate
problemele tale.
G. Persecuţie
(7 lecţii)'
Serie
Partriarhi
Ilie
Elisei
V&ţaM Cristos II
Serie
Judecători
Daniel
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
2 Roagă-L să te ajute atunci când oamenii îţi
sunt împotrivă.
3 Nu îţi fie teamă să fii diferit de cei care nu
îl cunosc pe Dumnezeu.
Daniel 6
Viaţa lui CristosIV 3
Fapte I 6
Fapte II 1
Viaţa lui Petru 6
El este puternic, te va ajuta şi te va proteja.
El este exemplul tău atunci când eşti bat-
jocorit şi rănit.
Roagă pe Dumnezeu să îţi dea curaj şi pu-
tere să II mărturiseşti în ciuda dificultăţilor.
Roagă-te pentru cei care sunt împotrivitori
Evangheliei şi mărturiseşte-le.
Un înger veghează asupra ta ca să te ajute.
IV. ASCULTARE
(19 lecţii)
A. Ascultare de Dumnezeu
(17 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Patriarhi 2 Atunci când Dumnezeu îţi vorbeşte prin
Cuvântul Lui, ascultă-L.
Moise II 1 Citeşte în Biblie în fiecare zi şi fă ceea ce
îţi spune.
Moise II 4 Dacă nu asculţi de Dumnezeu, El te va
pedepsi.
Iosua 7 Atunci când ai de luat o decizie, fă ceea ce
spune Dumnezeu.
Judecători 3 Ascultă chemarea lui Dumnezeu şi crede
că El îţi va da putere să îl slujeşti.
Judecători 4 Ascultă-ţi „Căpitanul" în orice împrejurare.
Estera 1 Ascultă de Dumnezeu şi vei descoperi
planul Lui pentru tine.
Ilie 2 Ascultă de Dumnezeu în orice moment.
Ilie 6 Ascultă-L şi fă ceea ce îţi spune.
Daniel 3 Nu îţi fie teamă să fii diferit de cei care nu
ascultă de Dumnezeu.
Daniel 5 Toate păcatele îţi sunt iertate, dar dacă nu
asculţi, Tatăl tău ceresc poate să te pedep-
sească.
Neemia 5 Fă din supunerea faţă de Cristos scopul
vieţii tale şi ascultă-L în orice împrejurare.
Viata lui Cristos [ 1 Trebuie să asculţi de El.
258 Secţiunea IV
Viaţa lui Cristos IV 6
Un Mântuitor pentru tine 5
Viaţa lui Petru
Copii din Biblie
Ascultă de Domnul, în mod deosebit împli-
neşte porunca de a spune altora depre El.
Eşi cetăţean al împărăţiei Lui şi trebuie să
îl asculţi în orice moment.
Ascultă-L, chiar dacă nu înţelegi.
Când Dumnezeu îţi vorbeşte prin Cuvântul
Lui, ascultă-L.
B. Ascultare de părinţi
(2 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
David II 5 Arată că eşti creştin prin modul în care îţi
iubeşti şi onorezi părinţii.
Elisei 5 Dumnezeu te poate folosi să mărturiseşti
părinţilor şi adulţilor dacă eşti un copil
respectuos şi ascultător.
V. ÎNCHINARE. MULŢUMIRE, LAUDA SI
DRAGOSTE PENTRU DUMNEZEU '
(22 lecţii)
Serie, Lecţie
începuturi 1
începuturi 3

Iosif 4
Moise I 6
Moise II 2

Moşie II 6

Rut 2

Rut 4
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
închină-I-te Lui şi întotdeauna arată-I
respect.
Mulţumeşte lui Dumnezeu că El a pregătit
o cale de mântuire pentru tine.
Gândeşte-te la măreţia Lui şi închină-I-te.
Fii mulţumitor şi nu cârti.
Fii sigur că te închini lui Dumnezeu şi nu
altor lucruri.
Mulţumeşte pentru toate binecuvântările
pe care ţi le-a dat El.
Mulţumeşte-I că a fost atât de bun şi îndu-
rător cu tine în multe feluri.
Mulţumeşte lui Dumnezeu că ai fost răs-
cumpărat din păcat.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 259
David 1 2 Mulţumeşte Domnului Isus pentru că a luat
pedeapsa păcatului tău.
Viaţa lui Cristos I 3 închină-te împăratului împăraţilor.
Viaţa lui Cristos IV 1 Laudă pe Domnul.
Viaţa lui Cristos IV 4 Mulţumeşte Domnului neîncetat şi iubeş-
te-L.
Un Mântuitor pentru tine 2 Mulţumeşte Domnului că a iertat toate pă-
catele tale.
Cunoscând pe Cristos 1 Mulţumeşte-I pentru că a venit să te mân-
tuiască.
Cunoscând pe Cristos 2 întâlneşte-te cu El în fiecare dimineaţă şi
El îţi va da pace şi bucurie.
Domnul meu cel 4 Mulţumeşte-I că te-a iubit şi te-a primit
minunat
atunci când ai venit la El.
Pilde 2 Bucură-te că nu mai eşti pierdut.
Pilde 5 Mulţumeşte-I şi laudă pe Dumnezeu pen-
tru minunata salvare.
Pilde 6 Laudă pe Dumnezeu pentru marea comoa-
ră pe care o posezi.
Cartea fără cuvinte 3 Mulţumeşte Domnului. El a murit pentru
vizualizată tine.
Cartea fără cuvinte 4 Mulţumeşte Domnului că nu vei mai fi
vizualizată condamnat.
Pierdut şi găsit 3 Mulţumeşte-I că eşti scăpat de pedeapsă.
VI. CALITATLPE CARE DUMNEZEU DOREŞTE
SA LE DEZVOLTE IN NOI
(17 lecţii)
A. Asemănarea cu Cristos
(3 lecţii)
Serie Lecţie
Viaţa lui Cristos I 4
Viaţa lui Cristos I 6
Viaţa lui Cristos IV 3
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
El este exemplul tău - imită-L.
El este învăţătorul tău. învaţă de la El tot
ce poţi.
El este exemplul tău atunci când eşti jignit
sau rănit.
260 Secţiunea IV
B. Slujire conştiincioasă
(2 lecţii)
Serie
Neemia
Pilde
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
2 Cere Domnului să îţi arate ce să faci şi fă
din toată inima.
11 Lucrează conştiincios în slujba Domnului,
folosind darurile pe care ţi le-a dat El.
C. Cinste
(2 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Patriarhi 4 Depinde de Duhul Sfânt şi El te va ajuta să
fii onest şi de încredere.
Fapte I 4 Trebuie să fii sincer şi onest cu El în orice
împrejurare.
D. Mulţumire
(4 lecţii)
Serie
Moise I
M«ise II»
#
Viaţa lui Cristos III
Pilde
Serie
Iosua
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
6 Fii mulţumitor şi nu cârti.
6 Mulţumeşte-I pentru toate binecuvântările
pe care ţi le-a dat.
4 Mulţumeşte-I că te-a făcut curat în ochii lui
Dumnezeu.
5 Mulţumeşte-I şi laudă pe Dumnezeu pen-
tru minunata mântuire.
E. Dependenta de El
(1 lecţie)
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
6 Dacă depinzi doar de tine, vei da doar de
necazuri.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 261
F. Stăpânire de sine
(1 lecţie)
Serie
Judecători
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
5 Dacă doreşti să te stăpâneşti, Duhul Sfânt
îţi va da puterea să faci lucrul acesta.
G. Credinciosie
(1 lecţie) '
Serie
Estera
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
2 Dumnezeu caută oameni care să-I fie cre-
dincioşi.
H. încredere
(1 lecţie)
Serie
David I
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
4 Dacă tu crezi în Dumnezeu, El îţi va da
putere şi curaj să faci ce este bine.
I.Milă
(1 lecţie)
Serie
David I
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
6 Trebuie să îi ierţi pe cei care te urăsc sau
ţi-au greşit.
J. Răbdare
(1 lecţie)
Serie
Ilie
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
3 Roagă pe Dumnezeu să te ajute să fii răb-
dător cu alţii.
262 Secţiunea IV
K. Perseverentă
(1 lecţie) '
Serie
Neemia
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
4 Nu te da bătut şi fii credincios până la sfâr-
şit în rugăciune şi slujire.
Viaţa lui Petru 3
Cartea fără cuvinte 5
vizualizată
Copii din Biblie 5
Cum să predai lecţii biblice copiilor 263
Ascultă de Domnul şi fă ceea ce spune în
Cuvântul Lui.
Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să creşti,
dacă îl împlineşti.
Când Dumnezeu îţi vorbeşte prin Cuvântul
Lui, ascultă.
L. Mulţumire
(1 lecţie)
Serie Lecţie
Pildele lui Cristos 6
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Laudă pe Dumnezeu pentru marea comoa-
ră pe care o posezi.
VII. BIBLIA
(12 lecţii)
Sene Lecţie
Patriarhi 2
Moise I 3

Moise II 1
Davidll 2

Viaţa lui Cirstos II 4

Viaţa lui Cirstos III 3

Cunoscând pe Cristos 2
Pilde
Fapte II
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Când Dumnezeu îţi vorbeşte prin Cuvântul
Lui, ascultă-L.
Găseşte promisiunile lui Dumnezeu în
Biblie şi ai încredere că El şi le ţine.
Citeşte Biblia zilnic şi fă ceea ce spune.
Tu ai viaţa veşnică, pentru că aşa a promis
Dumnezeu.
Este plăcut lui Dumnezeu să trăieşti viaţa
creştină prin credinţa în El şi Cuvântul Lui.
Ascultă de Domnul când îţi vorbeşte prin
Cuvântul Lui.
întâlneşte-te cu El în fiecare dimineaţă şi
El îţi va da pace şi bucurie pe parcursul
zilei.
Responsabilitatea ta este să semeni Cuvân-
tul lui Dumnezeu în inimile prietenilor tăi
nemântuiţi.
Caută voia Lui în rugăciune şi studiu biblic.

VIII. SIGURANŢA MÂNTUIRII


(11 Idcţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
începuturi 5 Poţi fi sigur că nu vei mai fi pedepsit nicio-
dată pentru păcat.
Patriarhi 5 Schimbarea din viaţa ta va fi o mărturie
pentru tine şi îţi va da siguranţa că El te-a
mântuit.
Moise I 4b Eşti scăpat de sub pedeapsa lui Dumnezeu.
David II 2 Ai viaţa veşnică, pentru că aşa a promis
Dumnezeu.
Viaţa lui Cristos II 4 Poţi fi sigur că eşti mântuit pentru totdeauna
Viaţa lui Cristos II 3 Este imposibil să pierzi această viaţă,
pentru că ea este veşnică.
Viaţa lui Cristos III 6 Ceea ce faci după ce eşti mântuit arată
faptul că eşti mântuit.
Cunoscând pe Cristos 5 Poţi fi sigur că într-o zi vei merge în Cer.
Pilde 8 Eşti în siguranţă pentru că tu crezi în
Cristos şi îl asculţi.
Cartea fără cuvinte 4 Mulţumeşte lui Dumnezeu că nu vei mai fi
vizualizată condamnat.
Piedut şi găsit 3 Mulţumeşte Domnului că eşti scăpat de
pedeapsă.
264 Secţiunea IV
IX. SFINŢENIE
(9 lecţii)
Serie Lecţie
Iosua 5
Estera 5

David I 1

David I 3

David II 3

Viaţa lui Cristos IV 5

Pilde 10

Viaţa lui Petru 4

Cartea fără cuvinte 1


vizualizată
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Scopul tău trebuie să fie să placi lui Dum-
nezeu printr-o viaţă de sfinţenie.
Dacă păcătuieşti în mod deliberat, Dumne-
zeu te va pedepsi.
Trebuie să trăieşti întotdeauna aşa cum do-
reşte Dumnezeu.
Dumnezeu îţi cunoaşte inima, dar dacă pă-
cătuieşti trebuie să îţi mărturiseşti păcatul.
Păcatul va rupe părtăşia dintre tine şi
Dumnezeu.
El este aici şi poate să te ajute să trăieşti
pentru El.
Trăieşte astfel încât dacă Domnul ar veni
astăzi, să fii plăcut Lui.
Păcatul tău, ca şi creştin, rupe părtăşia
dintre tine şi Dumnezeu. Mărturiseşte-L.
Dumnezeu doreşte ca tu să fii sfânt şi viaţa
ta să fie o mărturie pentru prietenii tăi
nemântuiţi.
X. ISPITA SI LUPTA ÎMPOTRIVA PĂCATULUI
(10 lecţii)
Serie
Iosif
Moise I
Iosua
Iosua
Iosua
David II
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
3 Fugi de orice te-ar ispiti să păcătuieşti.
4a El poate să te ajute să trăieşti pentru El.
1 Dumnezeu îţi va da putere în lupta cu păca-
tul, dacă îi ceri aceasta.
4 Crede că Dumnezeu îţi va da biruinţa asu-
pra păcatului.
6 Dacă ai păcătuit, cere iertare lui Dumnezeu
şi începe altfel,
la Nu lăsa ca prieteniile rele să te ţină departe
de trăirea cu Dumnezeu.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 265
Estera 4
Viaţa lui Cristos I 5
Viaţa lui Cristos IV 2
Un Mântuitor pentru tine 4
Dumnezeu doreşte să îţi dea biruinţă asu-
pra oricărui păcat din viaţa ta.
Isus Cristos, care a biruit pe diavol, îţi poa-
te da biruinţă în lupta împotriva păcatului.
Dacă ai căzut, poţi fi iertat şi El te va ajuta
să fii credincios.
El poate să te ajute să biruieşti ispita.
XI. CĂLĂUZIRE
(10 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Patriarhi 3 Roagă pe Dumnezeu să îţi arate voia Lui în
orice decizie ai de luat.
Moise I 5 Roagă-L să te călăuzească în tot ce ai de
făcut şi ascultă-L.
Rut 1 Atunci când ai de luat o decizie, roagă-L pe
Dumnezeu să te ajute să iei decizia corectă.
Rut 3 Cere călăuzirea lui Dumnezeu şi apoi ai
încredere în El.
Estera 1 Ascultă de Dumnezeu şi vei descoperi
planul Lui pentru tine.
Ilie 5 Roagă pe Dumnezeu să îţi arate ce doreşte
să faci.
Elisei 1 El îţi va arăta ce ai de făcut în orice situaţie.
Neemia 2 Roagă-te şi cere-I să îţi arate ce doreşte să
faci şi apoi fă din toată inima.
Fapte II 2 Roagă-L să te călăuzească în orice
împrejurare.
Fapte II 6 Roagă-L să îţi arate cum doreşte să îl
slujeşti.
266 Secţiunea IV
XII. SLUJEŞTE DOMNULUI PRIN FAPTE BUNE
' AJUTÂND PE ALŢII
(10 lecţii) '
Serie Lecţie
David II 4
Elisei 3
Elisei 6
Viaţa lui Cristos III 1

Domnul meu cel minunat 2

Pilde 4

Pilde 11

Fapte II 6
Piedut şi găsit 2
Copiii din Biblie 2

Aplicaţie pentru copiii mântuiţi


Fii bun cu alţii, chiar dacă îţi fac rău.
Fii bun şi ajută pe cei de lângă tine.
Roagă pe Domnul să îţi arate pe cine şi
cum să ajuţi.
El doreşte să folosească mâinile tale, buze-
le tale, picioarele tale şi banii tăi, aşa că
oferă-i-le Lui.
El doreşte ca tu să observi oamenii în ne-
voie şi să îi ajuţi.
Trebuie să fii prietenos şi de ajutor celor de
lângă tine.
Lucrează sârguincios în serviciul Domnu-
lui, folosind abilităţile pe care ţi le-a dăruit.
Roagă pe Domnul să îţi arate cum vrea El
să îi slujeşti.
Dumnezeu doreşte ca să arăţi dragostea
Lui altora.
Dumnezeu lucrează în viaţa ta pentru a o
face o binecuvântare.
XIII. AVERTIZĂRI ÎMPOTRIVA RĂULUI
(9 lecţii)
A. Gelozie
(2 lecţii)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Iosif 1 Gelozia ta va fi o mărturie rea pentru alţii.
David I 5 Roagă pe Dumnezeu să te ajute să nu fii
gelos.
Cum să predai lecţii biblice copiilor 267
B. Cârtire
(1 lecţie)
Serie
Moise I
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
6 Fii mulţumitor şi nu cârti.
C. Idolatrie
(1 lecţie)
Serie
Moise II
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
2 Fii sigur că te închini lui Dumnezeu şi nu
altor „zei".
D. Neascultare
(1 lecţie)
Serie
Moise II
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
4 Dacă nu asculţi de Dumnezeu, El te va
pedepsi.
E. Prietenii rele
(1 lecţie)
Serie
David II
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
1a Nu lăsa ca prieteniile rele să te ţină departe
de trăirea cu Dumnezeu.
F. Implicare în ocultism
(1 lecţie)
Serie
David II
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
lb Implicarea în ocultism nu este plăcută lui
Dumnezeu.
268 Secţiunea IV
Cum să predai lecţii biblice copiilor 269
G. înşelăciune
(f lecţie)
Serie Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Fapte I 4 Trebuie să fii sincer şi onest cu El în orice
moment.
H. Păcatul
(1 lecţie)
Serie
David II
Lecţie Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
3 Păcatul va rupe părtăşia dintre tine şi
... ' Dumnezeu.

XIV. DĂ LUI DUMNEZEU PRIMUL LOC ÎN VIATA TA


(5 lecţii)
Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
Fii sigur că te închini lui Dumnezeu şi
Mântuitorului tău şi nu altor „zei".
Atunci când ai de luat o decizie, fă ceea ce
place lui Dumnezeu.
El doreşte să aibă primul loc în viaţa ta în
orice moment.
întotdeauna dă lui Dumnezeu primul loc
în viaţa ta şi El te va binecuvânta.
Dă lui Dumnezeu primul loc în deciziile şi
acţiunile tale şi El va purta de grijă.
Sene Lecţie
Moise II 2
Iosua 7

"■• Judfecători 1

David II 6
Daniel 1
XV. CREŞTERE SPIRITUALĂ
' (7 lecţii)
Serie Lecţi Aplicaţie pentru copiii mântuiţi
e
începuturi 4 Cunoaşte pe Domnul tot mai bine.
Moise I 2 El doreşte ca tu să 11 cunoşti tot mai mult.
Iosua 1 Dumnezeu îţi va da putere în lupta cu
păcatul dacă îi ceri lucrul acesta.
Iosua 4 Ai încredere că Dumnezeu îţi va da
biruinţa asupra păcatului.
Iosua 5 Scopul tău ar trebui să fie o viaţă sfântă,
plăcută Domnului.
Cartea fără cuvinte 5 Cuvântul Iu Dumnezeu te va ajuta să creşti
vizualizată dacă îl împlineşti.
Cunoscând pe Cristos 2 Întâlneşte-L în fiecare dimineaţă şi El îţi va
da pace şi bucurie.
Să înveţi pe copii Biblia este una
din cele mai uimitoare lucrări.
Sam a predat copiilor şi învăţăto-
rilor din anul 1950, timp de 14 ani în
Irlanda şi apoi timp de 29 de ani ca
director al misiunii Child Evangelism
Fellowship Europa. Din 1993 s-a de-
dicat scrierii şi publicării unei serii de
manuale destinate lucrătorilor cu copiii.
Cărţile lui au fost traduse în peste 30 de
limbi.
„ Am văzut deja că lucrarea noastră este să învăţăm adevărul şi nu
doar să le spunem povestiri sau să le prezentăm evenimente.
Biblia este mult mai mult decât o carte de povestiri şi lucrul aces-
ta ar trebui să fie evident în predarea noastră.
Este vital ca predarea noastră să se concentreze întotdeauna pe
învăţarea unor adevăruri. Pe de o parte, este imposibil să evan-
ghelizezi copiii fără să îi înveţi că Biblia spune şi îi învaţă despre
Dumnezeu, despre păcat, despre Domnul Isus Cristos, despre
pocăinţă, despre credinţă şi multe alte subiecte. Pe de altă parte,
copiii creştini trebuie să fie învăţaţi adevăruri care îi ajută să
crească în credinţă."
Asociaţia Misionară Pentru Educarea Copiilor -
A.M.E.C.
Oficiul Poştal 4, Căsuţa Poştală 61, 550470 Sibiu
Tel. 0269 229 994 Fax: 0269 228 653