Sunteți pe pagina 1din 1

Şi-au spăimântat stăpânii lumii

Şi-au spăimântat stăpânii lumii “Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,


La glasul blândului profet Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Şi-un dusman vayură-n fiul Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Dulgherului din Nazaret! Bis. Cu vrăjmăşie se pornesc”… Bis.

El n-a venit să răzvrătească II


Nu vrea pieirea nimănui; Cât bine, câtă fericire,
Desculţ, pe jos, colinda lumea Şi câtă dragoste-ai adus!
Şi mulţi hulesc în urma lui. Bis. Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus. Bis.
Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit: Au râs şi te-au scuipat în faţă
Iisus zâmbeşte tuturora Din spini cununa ţi-au făcut,
Bis.
Atotputernic şi smerit! Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni desuprã-ţi s-au crezut… Bis.
El orbilor le da lumina,
Şi muţilor le dă cuvânt, Aduceţi piatra cea mai mare
Pe cei bolnavi îi întăreşte, Mormântul să-i acoperiţi
Pe morţi îi scoală din mormânt. Bis. Chemaţi sutaşii cei mai ageri,
Bis.
Şi străji de noapte rânduiţi…
Şi tuturor de o potrivă.
Împarte darul lui ceresc III
Şi celor care cred într-însul, Bis. S-au veselit necredincioşii
Şi celor ce-l batjocoresc. C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul Bis.
Urască-l cei fără de lege… Durerilor de la Calvar,
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea Şi valurile-i neoprite
Şi înfrăţirea tuturor. Bis. Peste pamant se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Bis.
Din toată lumea asupriţii Şi pace-n neamul omenesc.
În jurul lui s-au grămădit
Şi-n vijeliile de patimi Voi toţi, ce-aţi plâns în întuneric
La glasul lui au amuţit: Bis. Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-ngenunchere
Sculaţi… Hristos a Înviat! Bis.

S-ar putea să vă placă și