P. 1
Tablouri Electrice de Joasa Tensiune

Tablouri Electrice de Joasa Tensiune

|Views: 1,208|Likes:
Published by Thé Mérry

More info:

Published by: Thé Mérry on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/09/2013

$4.99

USD

pdf

text

original

Cuprins

1. Tablouri electrice de comanda si distributie 2. Blocuri electrice pentru apartamente 3. Tablouri electrice pe cadre metalice pentru circuite de iluminat 4. Tablouri electrice de distribuţie tip dulap 5. Tablouri electrice de distribuţie în cutii închise (tablouri

capsulate)
6. Borne, cleme de şir, papuci 7. Prevederi pentru proiectare şi execuţie

8.

!suri de protecţie a muncii

Tabluri electrice de "oasa tensiune

oasă tensiune sau de la o sursă proprie a consumatorului pentru a o distribui( + tablouri principale de distribuţie& care primesc energia electrică de la tablourile generale( . $n cadrul unei reţele electrice de .c. "in punct de vedere electric o unitate #uncţională se compune din' + un circuit primar . $n #uncţie de destinaţia pe care o poate avea %n cuprinsul tabloului& unitatea #uncţională se denumeşte' 0 sosire& dacă serveşte pentru primirea energiei electrice( 0 plecare& dacă serveşte pentru distribuţia energiei electrice la un receptor sau la un alt tablou de distribuţie( 0 cuplă& dacă serveşte ca legătură electrică dintre secţiile de bare colectoare pe care le poate avea tabloul respectiv sau la legarea %n buclă a mai multor tablouri de distribuţie.auxiliare-& constituite& #iecare& din ansamblul aparatelor şi materialelor electrice& destinate să asigure comanda& protecţia& măsura şi semnali*area #uncţionării circuitului primar.T'(B&/(* Tablourile de distribuţie sunt părţi componente ale instalaţiilor electrice care servesc concomitent la primirea şi distribuţia energiei electrice la tensiuni de maximum 1 ca. )umărul unităţilor #uncţionale din cuprinsul unui tablou de distribuţie este #uncţie de numărul şi importanţa receptoarelor sau altor tablouri de distribuţie pe care trebuie să le alimente*e. -( )(. ! "in punct de vedere #uncţional tablourile de distribuţie sunt alcătuite din mai multe unităţi #uncţionale.principal-& constituit din ansamblul aparatelor şi materialelor electrice destinate să asigure primirea sau distribuţia energiei electrice( + eventual unul sau mai multe circuite secundare . sau 1 2 ! c.T#B$%&'( )* C% #+).oasă tensiune& din punctul de vedere al rolului #uncţional pe care/1 au& tablourile de distribuţie se %mpart %n' + tablouri generale de distribuţie& care primesc energia electrică direct din reţeaua publică de .

ele tablourilor debroşabile sunt' 0 0 0 asigură separarea circuitelor( o#eră protecţia personalului de deservire şi nu necesită scoaterea de sub tensiune a %ntregii instalaţii %n timpul lucrului la unul dintre circuite( asigură depanarea rapidă prin %nlocuirea sertarelor de#ecte. "in punct de vedere constructiv tablourile de comandă şi distribuţie se clasi#ică %n' + tablouri capsulate ( + tablouri desc2ise şi dulapuri( + tablouri debroşabile . 5aracteristic acestor tablouri este #aptul că sunt complet %nc2ise& aparatele& blocurile sau sertarele cu aparate #iind debroşabile şi montate %n casete %nc2ise. Tablourile capsulate constau dintr/o serie de cutii independente ec2ipate cu aparate sau elemente de distribuţie şi legate %ntre ele. "ulapurile& spre deosebire de panouri& sunt %nc2ise complet& #iind prevă*ute cu uşi %n #aţă. 7aţă de tablourile capsulate& tablourile desc2ise pre*intă avanta.ului celui mai di#erit şi a instalaţiilor . Tablourile desc2ise sunt executate dintr/un sc2elet metalic& pe care sunt #ixate #oi din tablă de oţel. nu dep!şesc 234 #.+ tablouri secundare de distribuţie& care primesc energia electrică de la tablourile principale pentru a o distribui la receptoare prin circuite individuale sau prin circuite principale şi derivaţii la cel mult cinci receptoare cu o putere instalată totală de maximum 1 01. cuprin61nd practic toate tipurile de aparate. 6vanta. "ulapurile şi tablourile se asamblea*ă %ntre ele alăturat& %n numărul cerut de sc2ema electrică a instalaţiei. Tablourile debroşabile de "oas! tensiune au o echipare cu aparate mult mai complete dec1t tablourile capsulate. 4ontarea panourilor la locul de exploatare se #ace de obicei cu culoar %n spate& pentru controlul aparatelor. 3c2iparea cu apa rate a tablourilor capsulate este mai redus! dec1t a panourilor. maximum 5 444 #.ul unui spaţiu interior mai mare& deci a posibilităţii de montare a aparata. datorit! spaţiului mai restr1ns. electric& care se pot asambla alăturat. Tablourile debroşabile sunt constituite din dulapuri sub #ormă de unităţi tipi*ate %n privinţa ec2ipării cu aparata. iar curenţii nominali. %n partea #rontală& unele tipuri sunt prevă*ute cu uşi de acces& iar %n spate sunt desc2ise.

— <*olaţia tablourilor şi panourilor %ntre #a*e sau intre părţile a#late sub tensiune şi masă trebuie să #ie su#icientă& c2iar şi %n condiţii de umiditate mărită& pentru a re*ista . 9rice %nlocuire a unui aparat necesită demontarea vec2iului aparat şi a legăturilor sale electrice precum şi montarea completă a aparatului nou& ceea ce conduce la durate importante de %ntrerupere ale #uncţionării staţiei( + lipsa pereţilor de separare interiori poate produce& %n ca* de de#ecţiuni& avarii grave.e admite& de asemenea& ca aparatele #olosite să aibă curenţi proprii mai mari dec8t curentul nominal al instalaţiei& deci o reducere a curentului nominal al aparatelor. .electrice de mare putere. :entru a se preveni pericolul de accidentare prin punerea la masă a unei #a*e& carcasele metalice se leagă la păm8nt. Tablourile desc2ise pot conţine circuite cu curenţi nominali mari& au %nsă următoarele de*avanta. 5ondiţiile impuse tablourilor de distribuţie& cele mai importante sunt' + :roiecţia %mpotriva atingerilor accidentale a părţilor sub tensiune trebuie să #ie asigurată prin construcţie. #aţă de panourile debroşabile' + aparatele sunt montate #ix.eparatoarele& care nu au capacitate de rupere& trebuie prevă*ute cu un dispo*itiv de blocare& care să %mpiedice desc2iderea lor at%ta timp c%t %ntre/ruptorul principal al circuitului de alimentare este %nc2is. "in ec2ipamentul tablourilor desc2ise pot #ace parte' %ntreruptoare automate& contactoare& separatoare& siguranţe #u*ibile& %ntreruptoare cu p8rg2ie şi pac2et& aparate de măsură de orice tip& precum şi unele dispo*itive speciale ca' redresoare& trans#ormatoare etc. + 5onstrucţia panourilor şi tablourilor trebuie să asigure capacitatea de rupere a aparatelor& prin prevederea unor spaţii su#iciente& ca arcul electric de %ntrerupere să nu atingă părţi sub tensiune sau părţi metalice legate la păm8nt. . .e permite ca numai o singură cutie sau panou să #ie legat la păm8nt& celelalte #iind legate electric cu acesta.iguranţele cu #ilet trebuie montate sub o placă i*olantă& pentru a se elimina posibilitatea atingerii pieselor sub tensiune la sc2imbarea patroanelor. 6ceastă condiţie se %ndeplineşte prin dimensionarea su#icient de largă a cutiilor şi panourilor. . + 5onstrucţia tablourilor capsulate şi panourilor trebuie să asigure o %ncăl*ire normală& la curentul nominal& a aparatelor incluse.

%n instalaţiile electrice moderne din centrale electrice& staţii şi %ntreprinderi industriale cu grad %naintat de automati*are& panourile desc2ise s%nt %nlocuite debroşabile. 9 scurtă %ntrerupere a alimentării poate provoca pagube economice importante. %n acest ca* >cutiile se execută din materiale de turnare& ca #ontă sau alia.e de aluminiu& cu re*istenţă mărită la acţiunea mediului extern şi la presiune& %n timp ce pentru instalaţii interioare %n mediu normal se utili*ea*ă construcţii mai uşoare din tablă sau materiale plastice.se #olosesc variante speciale prote. $n instalaţiile electrice industriale şi %n alte instalaţii similare cu grad de automati*are redus se utili*ea*ă tablouri capsulate sau panouri desc2ise. — =a panotuile debioşabile trebuie acordată o atenţie deosebită reali*ării unor contacte sigure %ntre părţile #ixe ale panoului şi cele debioşabile. "omeniul de utili*are al di#eritelor tipuri de tablouri de comandă şi distribuţie depinde de tipul constructiv al tabloului& de ec2iparea sa %n ca*ul tablourilor tipi*ate& de gradul de automati*are al instalaţiei %n care se montea*ă. $n instalaţiile electrice de conexiuni şi distribuţie se mai poate utili*a şi următoarea clasi#icare a de tablourilor electrice ' — blocuri electrice pentru apartamente ( — tablouri electrice pe cadre metalice pentru circuite de iluminat7 — — tablouri electrice de distribuţie tip dulap 7 tablouri electrice de distribuţie tip panou 7 cu panouri . Tablourile capsulate s%nt #olosite obligatoriu %n instalaţiile %n care se cere protecţie %mpotriva agenţilor externi' %n exteriorul clădirilor& %n turnătorii& %n instalaţiile c2imice.supratensiunilor accidentale& #ără a se produce străpungeri sau scurgeri de curent <a supra#aţă sau prin interiorul materialelor i*olante. :entru utili*area %n medii explo*ive . :rocesele te2nologice moderne cer alimentarea continuă cu energie electrică. :anourile debroşabile corespund acestei cerinţe& deoarece permit %nlocuirea rapidă a elementului de#ect& #ără scoaterea de sub tensiune a %ntregii instalaţii. $n execuţia instalaţiilor electrice din centrale şi %ntreprinderi industriale se utili*ea*ă curent panouri desc2ise şi dulapuri.de exemplu %n industria petrolului.ate %mpotriva explo*iilor.

Tablouri electrice pe cadre metalice pentru circuite de iluminat . asamblate într0un tablou electric. 6ceste tablouri se montea*ă %n nişe sau %n dulapuri metalice.e utili*ea*ă pentru instalaţii de iluminat la construcţii administrative şi social/ culturale.siguranţe& %ntreruptoare& cleme de şir. 5a urmare a pregătirii 2ranei cil plite electrice la bucătării& blocurile electrice de apartament vor #i prevă*ute şi cu circuite tri#a*ate corespun*ătoare& iar siguranţele #u*ibile se %nlocuiesc cu %ntreruptoare automate monopolare.tablouri capsulate-. (. "ulapurile se con#ecţionea*ă %n următoarele tipuri constructive ' . .e #olosesc pentru protecţia la scurtcircuit a circuitelor electrice din locuinţe. —Aloc electric de apartament tip 4 5& cod 1@@7& ec2ipat cu patru circuite bipolare& sonerie cu trans#ormator şil oc pentru contor. (.se montea*ă pe cadre metalice independente. (.8. Blocuri electrice pentru apartamente .unt destinate instalaţiilor electrice de distribuţie& put8nd #i utili*ate p%nă la curenţi de maxim 6 6.5. ?eali/ *ea*ă distribuţia electrică a circuitelor de iluminat şi pri*e precum şi măsura energiei electrice consumate. 5adrele metalice se con#ecţionea*ă din pro#ile laminate sau din tablă ambutisată. 3lementele acestor tablouri . —Aloc electric de apartament tip 2 5& cod 1@@4& ec2ipat cu două circuite bipolare& sonerie cu trans#ormator şi loc pentru contor. Tablouri electrice de distribuţie tip dulap .e execută %n următoarele variante ' —Tablou de distribuţie tip 5 2& cod 1@71& ec2ipat cu două circuite bipolare.+tablouri electrice de distribuţie %n cutii %nc2ise .e #olosesc individual sau în 9rup. —Aloc electric de apartament tip 3 5& cod 1@@3& ec2ipat cu trei circuite bipolare& sonerie cu trans#ormator şi loc pentru contor.3. .

utorul lor se veri#ică pre*enţa tensiunii la tablourile electrice. 5orpul cutiilor se con#ecţionea*ă din tablă de oţel cir grosimea de 1&5 mm& iar părţile laterale şi capacul clin tablă de oţel cu grosimea de 2 mm. Tablouri electrice de distribuţie în cutii închise (tablouri capsulate) . :entru legarea conductoarelor la bornele aparatelor se utili*ea*ă următoarele tipuri de papuci + papuc stanţat& pentru conductoare multi#ilare de aluminiu de 16 . 5lemele de şir se #olosesc la reali*area legăturilor electrice %n interior sau %ntre interiorul şi exteriorul tablourilor& panourilor& cutiilor etc. . :entru intrările şi plecările %n cablu& cutiile pot #i ec2ipate cu cutii terminale sau cu cutii intermediare. 3 #ixare prin cositorire( mm 2& cu mm2& cu #ixare prin mm 2& cu #ixare . ec2ipate cu aparate electrice.. 5u a. cleme de şir. (.. 5utiile se montea*ă pe un sc2elet con#ecţionat din pro#ile de tablă şi cornier. Borne.. Bradul de protecţie al cutiilor este <: 56. . 3c2iparea cutiilor se #ace in #uncţie de tipul constructiv al cutiei.. 5 prin cositorire( + papuc stanţat& pentru conductoare de cupru de &5 . papuci Aornele servesc pentru racordarea circuitelor la tablourile de distribuţie con#ecţio/ nate din materiale i*olante. .e utili*ea*ă in 2ale industriale& %n subsoluri& %n %ncăperi cu umiditate ridicată& pentru distribuţia energiei electrice p%nă la curenţi de maxim 6 6.:.—cu o uşă #rontală —cu două uşi #rontale (.. 5 cositorire ( + papuc drept& turnat& pentru conductoare multi#ilare de cupru de 25 .

iguranţele şi %ntreruptoarele automate mici se vor #olosi numai ca elemente de separare& #iind inter*isă utili*area lor ca elemente de conectare sub sarcină. 3 mm2& cu #ixare prin cositorire ( + papuc de cablu& stanţat& din ţeava de aluminiu& pentru conductoare de aluminiu de 16 .e inter*ice montarea siguranţelor pe conductorul #olosit ca nul de lucru la circuitele bi#a*ate cu trei conductoare şi la circuitele tri#a*ate cu patru conductoare. .. "e asemenea nu se vor monta siguranţe pe conductoarele instalaţiei de protecţie . . 3 mm27 < papuc de aluminiu cu strin9ere mecanic!. Prevederi pentru proiectare şi execuţie .-.. 6paratele de conectare se vor monta %n aşa #el %nc8t să %ntrerupă simultan toate #a*ele circuitului pe care %l deservesc.—papuc %ndoit %n ung2i drept& turnat& pentru conductoare multi#ilare de cupru de 25 . $n instalaţiile electrice vor #i montate numai siguranţe #u*ibile calibrate şi in exe/ cuţie %nc2isă. (.iguranţele cu capac #iletat se vor monta ast#el %nc8t conductoarele de alimentare să #ie legate la şuruburile de contact& iar conductoarele de plecare spre consumatori să #ie legate de duliile #iletate. 5onductorul de nul poate #i %ntrerupt numai %n instalaţiile %n care acesta nu este #olosit şi pentru protecţie. $ntreruptoarele şi separatoarele cu p%rg2ie se vor #olosi %n ca*urile %n care esle necesar să se asigure controlul vi*ual direct al separaţiei. . $ntreruptoarele se vor monta ast#el incit contactele lor mobile să nu #ie sub tensiune atunci c%nd aparatele sunt desc2ise şi să nu se poată %nc2ide sau desc2ide sub e#ectul vibraţiilor la lovirea aparatelor sau datorită greutăţii proprii a părţilor mobile.2. .. . pentru conducte multi=ilare de aluminiu de 52 .nul& păm8nt etc.iguranţele #u*ibile vor #i ast#el montate %nc%t eventuala apariţie a unui arc electric să nu pre*inte pericol pentru restul instalaţiei şi pentru personalul de exploatare. .44 mm 8. )u se admite %ntreruperea conductorului de pro/ tecţie. ..

urătoare.epararea tablourilor este necesară %n următoarele ca*uri' —c%nd se aplică tari#are di#erenţiată a consumului de energie electrică pentru iluminat şi #orţă ( + c%nd #uncţionarea receptoarelor de #orţă provoacă perturbări supărătoare %n instalaţiile de iluminat( + c%nd separarea conduce la soluţii mai economice. Tablourile electrice de distribuţie se recomandă să #ie comune pentru instalaţiile de iluminat şi #orţă.6legerea punctului din circuit %n care se montea*ă %ntreruptoare automate şi stabilirea regla. :entru con#ecţionarea tablourilor se vor utili*a materiale incombustibile sau greu combustibile şi ne2igroscopice şi anume ' . 7ac excepţie tablourile generale ale consumatorilor de #orţă din blo/ curile de locuinţe a căror putere instalată nu depăşeşte 5 C1 . 6paratele de conectare se vor amplasa ast#el %nc8t arcurile sau sc8nteile electrice ce apar %n timpul exploatării normale să nu #ie periculoase pentru personalul de exploatare şi să nu poată cau*a scurtcircuit& puneri la păm%nt sau deteriorarea obiectelor %ncon.cu condiţia ca toate receptoarele lor de #orţă să #ie prevă*ute cu protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină. $ntreruptorul general automat al tabloului general se va alege ast#el %nc%t să nu de/ clanşe*e la lipsa de tensiune cau*ată de #uncţionarea 66?/urilor din reţeaua #urni*orului de energie electrică.. =a intrarea %n tablouri& %n aceste ca*uri se vor monta numai siguranţe #u*ibile generale.centrale termice& staţii de pompe& etc.ului releelor acestora& se va #ace ast#el %nc8t să se asigure protecţia şi selectivitatea protecţiei. =a depo*itele ce adăpostesc valori importante se va prevedea posibilitatea de a se %ntrerupe alimentarea tabloului general al depo*itului şi din exteriorul clădirilor. Tablourile generale de distribuţie ale instalaţiilor industriale cu puteri instalate peste 2 01 inclusiv& şi tablourile şantierelor& se vor prevedea cu %ntreruptor general automat maximal. . Tablourile electrice de distribuţie trebuie prevă*ute cu %ntreruptoare generale& cu excepţia blocurilor electrice de apartament.

. încît s! =ie uşor accesibile şi de identi=icat pentru manevr!ri. conductoarele şi barele din interiorul tablourilor vor =i ast=el instalate. se vor monta la în!lţimi cuprinse între 5 m şi 8 m de la pardoseala =init! pîn! la axul aparatelor. #paratele. m. #ceast! distanţ! nu se normea6! în ca6ul tablourilor executate din cutii închise le9ate la instalaţia de protecţie prin le9are la p!mînt sau la nul.. )e asemenea se inter6ice montarea în tablouri a aparatelor cu ulei. Pentru marcarea conductelor se vor =olosi urm!toarele culoriB < conductele de protecţie (nul sau p!mînt)B verde sau 9alben 7 . veri=ic!ri şi reparaţii.e recomand! s! nu =ie 9rupate in acelaşi panou aparte de curent alternativ cu apa rate de curent continuu sau circuite de tensiuni di=erite.+ 4etal . clemele. Tablourile capsulate pentru curenţi pîn! la 844 # se admit a =i asamblate =!r! cutii de bare. Tablourile se vor monta ast=el încît în!lţimea de la pardoseala =init! pîn! la latura de sus a tabloului s! nu dep!şeasc! 8. @ac excepţie cutiile capsulate cu trans=ormatoare montate în ele şi care servesc pentru alimentarea la tensiune redus! a instalaţiilor de iluminat.ca material pentru suport şi protecţia mecanică. + Textolit sau pertinax pe suporturi incombustibile& dar numai pentru ' • • • • < tablouri de semnali*are şi comandă cu #iind de cel puţin 6 mm ( maxim 6 6 pe circuit& grosimea plăcii plăcii #iind de cel tablouri de conexiuni cu maxim 25 6 pe circuit& grosimea puţin 1 mm ( aparate de comandă sau control& ca material pentru suport ( material de protecţie contra atingerilor directe. . Tablourile şi stela"ele lor se vor prote"a contra coro6iunii prin vopsire.e inter6ice montarea tablourilor care conţin aparate de m!sur! în înc!peri eu temperaturi sub 4>C şi peste ? :4>C. Antre mar9inea tablourilor de distribuţie şi conductele metalice aparente se va l!sa o distanţ! minim! de 5. #paratele de m!sur! cu citire direct! ale tablourilor. marcate şi etichetate. Tablourile de distribuţie trebuie montate per=ect vertical şi =ixate bine pentru a nu =i supuse vibraţiilor.4 m. )e asemenea aceast! distanţ! nu se normea6! in locuinţe cînd conductele metalice sînt acoperite cu tuburi de protecţie i6olate pe toat! lun9imea. se recomand! a se executa cu bare. $e9!turile în interiorul tablourilor pentru curenţi mai mari de 544 #.oţel& #ontă& silumin ele. @ac excepţie blocurile de apartament pentru care se admite o în!lţime de cel mult 8. ast=el înc1t s! nu =ie posibil! atin9erea elementelor a=late sub tensiune.84 m. .. Tablourile =ormate din panouri cu acces prin spate vor =i prev!6ute cu în9r!diri de protecţie atît lateral cit şi deasupra tablourilor 7 în9r!dirile vor =i prev!6ute din panouri pline sau rame cu plas! (cu ochiuri de cel mult 84 x 84 mm).8. ateriale plastice.e inter6ice montarea tablourilor de distribuţie în interiorul podurilor de cabluri. ca materiale de protecţie contra atin9erilor directe.

< conductele de nul de lucru B alb sau cenuşiu deschis 7 < conductele neutre şi medianeB albastru deschis. $n ca*ul %n care se #olosesc scări duble& este bine ca ele să #ie prevă*ute cu un lanţ sau cu un alt dispo*itiv& care să impiedice des#acerea scării %n timpul lucrului.sau la #irul de nul. (.cărămidă sau beton. albastru închis. !suri de protecţie a muncii $n timpul executării instalaţiilor electrice& muncitorii electricieni trebuie să respecte anumite reguli de protecţie a muncii& pentru a evita di#erite accidente cu urmări grave. Treptele scărilor de lemn trebuie să #ie totdeauna %ncastrate %n cadru şi nu bătute %n cuie.C.părţile metalice ale acestor utila.ă să nu aşe*e niciodată scările % n apropierea locurilor sau instalaţiilor care se găsesc sub tensiune şi care nu s%nt prote.e cu curele de transmisie a#late %n #uncţiune.e.tensiuni nepericuloase-. %n timpul manipularii sculelor . + <nstalatorii electricieni vor avea gri.os ale scărilor re*emate& v%r#uri ascuţite sau tălpi de cauciuc& pentru a %mpiedica event uala lor alunecare. "e asemenea& scările re*emate trebuie să #ie aşe*ate sub un ung2i de 6 D #aţă de ori*ontală. 6st#el' + =a executarea găurilor %n *iduri . )u este permis să se aşe*e scările pe suporturi instabile.ă să prevadă la capetele de .se #olosesc oc2elari de protecţie& pentru apărarea oc2ilor de pra#& aşc2ii de cărămidă etc. + 7olosirea uneltelor electrice portabile& ca' maşini electrice de dăltuit şi #re*at *iduri& de găurit etc& alimentate la o tensiune de 22 !& este permisă numai %n locuri uscate şi numai cu condiţia de a se lega la păm%nt . + 5%nd se lucrea*ă pe scări re*emate la o %nălţime mai mare de 4 m& trebuie #olosită centura de protecţie& care se leagă de st%lpul sau de construcţia de care este re*emată scara. maron. + %n ca*ul %n care muncitorul electrician #oloseşte scara pentru execu tarea lucrărilor sale& el trebuie să aibă gri.ate %mpotriva atingerilor accidentale. Conductele =a6elor vor =i marcate prin culori di=erite de cele de mai sus şi di=erite între ele7 se recomand! ne9ru. "e asemenea& scările nu se aşa*ă l%ngă maşini& angrena. + %n %ncăperile umede se #olosesc unelte electrice care #uncţionea*ă la tensiunea de 36& 24 sau c2iar 12 ! .

e construite %n prealabil.t unelte electrice de găurit sau de săpat şanţuri in *id& precum şi cu dălţi pneumatice& nu trebuie să stea pe o scară re*emată sau pe o scară dublă& deoarece există pericolul de a se răsturna. . . + <nstalatorul electrician care lucit aii. "e aceea& %n ca*urile %n care urmea*ă să lucre*e la %nălţimi mai mari& electricianul care m%nuieşte unealta electrică sau pneumatică va sta pe sc2ele sau pe eşa#oda.electrice nu este permisă apucarea uneltelor de partea lor activă sau de conductoarele de legătură cu sursa de alimentare& deoarece se pot produce accidente prin electrocutare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->