Sunteți pe pagina 1din 200

PROIECTARE ŞI INSTALARE

POMPE DE CĂLDURĂ
ENERGIE REGENER ABIL Ă
PROIECTARE ŞI INSTALARE

Copierea sau multiplicarea, chiar şi pentru cazuri excepţionale, nu sunt posibile decât cu autorizarea noastră.
STIEBEL ELTRON, 37601 Holzminden.

Indicaţii juridice
Deşi această broşură a fost editată cu multă atenţie şi grijă, nu putem garanta absenţa unor informaţii strecurate eronat.
Afirmaţiile privind dotările şi caracteristicile acestora nu sunt restrictive. Componentele descrise în această broşură de
proiectare nu constituie o structură prestabilită de comun acord privind produsele noastre. Componentele se modifică
datorită evoluţiei permanente a produselor noastre sau pot să dispară. Despre parametrii actuali ai dotărilor vă rugăm
să vă informaţi la consilierii noştri de specialitate. Reprezentările grafice din broşura de proiectare sunt doar exemple de
aplicaţii. Reprezentările grafice conţin şi componente de instalaţii, accesorii şi dotări speciale, care nu fac parte din
volumul livrărilor de serie.
CUPRINS

Pompele de căldură ne protejează resursele energetice 6


Cum lucrează o pompă de căldură? 7
Surse energetice ale pompelor de căldură 8
Moduri de funcţionare ale pompelor de căldură 10
Pompa de căldură adecvată pentru fiecare caz de aplicare 11
Aşa ar putea arăta soluţia dumneavoastră 12
Prevederea EnEV privind economisirea energiei 13
Calculul cheltuielilor conform VDI 2067 19
Exemplu de calcul al cheltuielilor conform VDI 2067 20
Noţiuni şi descrieri 21
Formule de calcul 22
Proiectarea instalaţiei 23
Prevederi şi directive 24
Calculul necesarului de incalzire 26
Temperatura pe tur a suprafeţelor de încălzire 27
Dimensionarea pompelor de căldură 28
Alimentarea electrică şi tarifele 29
Racordarea la instalaţia interioara de incalzire 30
Pompe de căldură fără acumulator tampon 32
Preparare apă caldă cu pompe de căldură 33
Staţia de apă potabilă (utilă) 35
Reabilitarea construcţiei vechi 36
Răcirea prin instalaţia cu pompe de căldură 37
Calculul necesarului de răcire 38
Surse de căldură pentru functionarea răcirii 40
Capacitatea de răcire 41
Sisteme de distribuţie pentru functionarea răcirii 42
Capacitatea de răcire cu instalaţia de încălzire prin pardoseală 43
Capacitatea de răcire cu ventiloconvectoare 44
Capacitatea de răcire – casetă 45
Răcire pasivă cu pompă de căldură WPC cool 46
Răcire pasivă cu pompa de căldură WPF 47
Răcire activă cu pompa de căldură WPC 48
Răcirea activă cu pompa de căldură WPF 49
Răcirea activă cu pompa de căldură WPL 50
Pompe de căldură aer | apă 51
Pompa aer | apă WPL 5 N 52
Amplasare WPL 5 N 54
Instalarea WPL 5 N 55
Pompe de căldură aer | apă WPL 10 56
Pompă de căldură aer | apă WPL 13/18/23 58
Pompe de căldură aer | apă WPL 13/18/23 cool 60
Tubulatura de aer a WPL 13/18/23 pentru amplasare interioară 62
Pompă de căldură aer | apă WPL 33 64
Parametri de performanţă ai WPL 66
Exemplu de dimensionare 70
Amplasare în exterior 71
Fundaţii 72
Racord apă şi conexiune electrică 73
Dimensiuni de amplasare în exterior 74
Evacuare condens 75
Nivel de zgomot 76
Amplasare în interior 79
Racord apă şi conexiune electrică 81
Dimensiuni pentru amplasare în interior 82
Tubulatura de aer pentru amplasare în interior 83
Notiţe 90
Instalarea 91
Racordul pentru încălzire 92
Conexiunea electrică 93

www.stiebel-eltron.com 3
CUPRINS

Liste de verificare 94
Pompe sol | apă 95
Pompe de căldură sol | apă tip WPC (cool) 96
Pompe de căldură sol | apă tip WPF 98
Pompe de căldură sol | apă tip WPF..M 100
Pompe de căldură sol | apă în serie modulară – WPF 102
Caracteristici tehnice WPF/WPC 104
Pompe de căldură sol | apă 109
Colectorul din sol 110
Instalarea colectorului din sol 112
Tabele de dimensionare a colectorului din sol 113
Pompă de căldură sol | apă 115
Sonde termice de sol 116
Instalare sonde termice de sol 118
Tabele de dimensionare pentru sonde termice de sol 119
Agent termic-lichid 120
Pompe de căldură apă | apă 121
Pompe de căldură apă | apă WPW 122
Pompe de căldură apă | apă WPW..M 124
Caracteristici tehnice WPW 126
Pompă de căldură apă | apă 129
Instalaţia pentru put 130
Analiza apei 132
Instalarea 133
Racordul pentru încălzire 134
Conexiune electrică 136
Amplasare 138
Dimensiuni de racordare 140
Racord WPF..SET la instalaţia de căldură 142
Conexiune electrică a WPF..SET 144
Liste de verificare 145
Accesorii pentru instalaţia cu pompe de căldură 147
Regulatorul pompelor de căldură 148
Modulul pentru comanda amestec piscina 150
Comanda de la distanţă şi senzorii 152
Contor de căldură şi telecomanda 153
Comunicaţia 154
Distribuitor hidraulic 155
Acumulator tampon SBP 100 komfort 156
Instalaţii monobloc pentru SBP 100 komfort 157
Acumulator tampon SBP 200/400 e 158
Acumulator tampon SBP 700 e, SBP 700 e sol 159
Instalaţie monobloc pentru SBP 200/400/700 160
Pompe retur 161
Grupe constructive de pompe 162
Furtunuri de presiune 163
Rezistente electrice prin înfiletare tip BGC 165
Kit pentru pompa de căldură sol-apa 166
Colectoare sol, antigel 168
Vas de expansiune, verificator protecţie îngheţ, presostat 169
Modul recuperare căldură tip LWM 250 170
Modul răcire 172
Tubulaturi şi racorduri 173
Atenuator de zgomot, atenuator de zgomot, pompă condens 174
Acumulator apă caldă SBB 300 WP 175
Acumulator apă caldă SBB 400 WP SOL 176
Acumulator apă caldă SBK 600/150 177
Schimbătorul de căldură in placi 178
Acumulator apă caldă SBB 301/302 WP 179

4 www.stiebel-eltron.com
CUPRINS

Acumulator apă caldă SBB 401 WP SOL 180


Modul preparare apă caldă 181
Conexiuni standard 182
WPC monovalent fără acumulator tampon 183
WPC monovalent cu acumulator tampon de 100 litri 184
WPC monovalent cu distribuitor hidraulic 185
WPF monovalent cu acumulator tampon de 100 litri 186
WPF monovalent cu acumulator tampon de 200/400 litri 187
WPF monovalent cu acumulator tampon de 700 litri 188
WPF monovalent cu acumulator combinat SBK 600/150 189
WPF..SET monovalent cu acumulator tampon 700 litri 190
WPL/WPIC mono-energetic cu acumulator tampon de 200 litri 191
WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 200/400 litri 192
WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 200/400 litri 193
WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 700 litri 194
WPL mono-energetic cu acumulator combinat SBK 600/150 195
WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 700 litri 196

www.stiebel-eltron.com 5
POMPELE DE CĂLDURĂ NE PROTEJEAZĂ RESURSELE ENERGETICE

Pompele moderne de căldură Soluţii sigure pentru viitor din casa Tehnologie exclusivă
economisesc energie şi reduc STIEBEL ELTRON Inclusiv apă caldă
emisiile de gaze În ultimii 30 de ani STIEBEL ELTRON a Apa caldă şi o locuinţă caldă sunt
Căldura este o noţiune de bază a investit mult timp şi multă preocupare obiectivele noastre. Cu ajutorul
omului. Mulţi oameni gândesc astăzi pentru dezvoltarea pompelor sale de acumulatoarelor de apă caldă de
privitor la încălzire nu doar din punct căldură. tip STIEBEL ELTRON vă puneţi în
de vedere economic, ci în acelaşi timp Astfel s-a născut o tehnologie solidă, siguranţă aprovizionarea suplimentară
şi în legătură cu mediul înconjurător. de serie, care asigură tuturor confortul cu apă caldă. Sau poate va ganditi
Faptul că ambele sunt legate o arată visat. Din gama noastra de pompe de deja să vă decuplaţi instalaţia de
şi evoluţia pompelor de căldură. căldură pot fi găsite rezolvări comode încălzire existentă de la cea pentru
Aceasta utilizează energia, care este şi economice pentru cele mai diferite pregătirea apei calde? Deoarece la
disponibilă în aer, apă şi sol în mod cerinţe din domeniul tehnologiei de un necesar mărit de apă caldă, de ex.
permanent şi o transformă în căldură încălzire. Pompele noastre de căldură în întreprinderi comerciale, pompele
termică utilă. alcătuiesc o parte din voluminosul de căldură STIEBEL ELTRON pot fi
Ceea ce este pozitiv în acest mod de program de sisteme STIEBEL ELTRON, introduse şi exclusiv pentru încălzirea
captare a căldurii termice utile este al cărui ţel este să transforme apei calde. Indiferent dacă doriţi să
faptul că poate fi creată din resurse tehnologiile actuale cu cerinţă realizaţi o alimentare centralizată
nelimitate fără a dăuna mediului ridicată de dualitate într-o tehnologie sau descentralizată. STIEBEL ELTRON
înconjurător. alternativă, de siguranţă pentru viitor deţine pentru dumneavoastră oricând
Setarea (programarea) pompei şi cu protejarea mediului. un program energetic complet pentru
de căldură este dependentă de Datorită faptului că suntem unul din limitarea utilizării aparatelor electrice.
temperatura exterioară Tematica cei mai importanţi producători de
acestui reglaj este de a asigura tehnologii pentru încălzire termică,
temperatura nominală. Rezultatul este pentru ventilaţie şi pentru apă caldă,
un raport bun peste medie de căldură purtăm şi o mare responsabilitate faţă
termică captată faţă de energia de mediul nostru înconjurător.
consumată. Exprimat în cifre, asta De aceea angajamentul nostru din
înseamnă: acest domeniu va continua şi pe viitor.
Din 1 kWh energie electrică poate fi
obţinută, funcţie de sursa termică,
până la 5 kWh energie utilă. Sursa
poate fi aerul, apa freatică şi solul
terenului proprietate personală.
Modul compact de construcţie
garantează un necesar de spaţiu
redus şi un montaj uşor. Având
costuri reduse de instalare, pompa de
căldură aer | apă este tipul de variantă
cel mai uşor în montare. Având
amplasarea la alegere, în casă sau în
aer liber, ea este capabilă să extragă
căldură utilă din aerul exterior până
la –20 °C. Într-o decizie viitoare de
cumpărare, importanţa produselor
cu protejarea mediului înconjurător
va creşte tot mai mult. Cu ajutorul
pompelor de căldură STIEBEL ELTRON,
se poate realiza chiar astăzi ideea
fundamentală de încălzire a locuinţei
sau casei, protejând mediul şi
economisind cheltuieli.

6 www.stiebel-eltron.com
CUM LUCREAZĂ O POMPĂ DE CĂLDURĂ?

Principiul pompei de căldură Schema principiu pentru circuitul de răcire al pompei de căldură
Contribuţia cea mai importantă în
funcţionarea unei pompe de căldură
o are agentul de frigorific. Are
Compresor
proprietatea de a se vaporiza la cele
mai scăzute temperaturi. Dacă se
Aspiratie Refulare
introduce aer exterior sau apă într-un Freon-gaz Freon-gaz
schimbător de căldură (vaporizator), Presiune joasă Presiune ridicată
Tur
în care circulă agent frigorific, acesta
extrage din sursa termică necesarul
de căldură pentru vaporizare şi trece
Căldură
din starea lichida în starea gazoasa. Căldură termică
mediu
Sursa de încălzire se răceşte cu câteva
grade. Un vaporizator absoarbe
Vaporizator
agentul frigorific sub formă gazoasa şi
îl comprimă. Prin ridicarea presiunii Laminat Condensat Retur
Freon-lichid Freon-lichid
creşte şi temperatura – agentul Presiune joasă Presiune ridicată
frigorific va fi „pompat“ pe o treaptă

26_03_01_0359
mai ridicată de temperatură. Pentru Ventil de laminare
acest lucru este nevoie de energie
electrică. Întrucât este vorba de un
vaporizator de absorbţie cu gaz răcit,
energia (căldura motorului) nu se
pierde, ci ajunge împreună frigorific
de lucru condensat la condensatorul
conectat ulterior. Aici agentul de lucru
cedează către sistemul de circuit al
încălzirii apei calde, prin fluidizare,
căldura captată. În continuare, cu
ajutorul unui ventil de laminare,
presiunea încă existentă va fi redusă şi
procesul de circuit reîncepe.

Indicele de performanţă al pompei


de căldură
Indicele de performanţă εWP
corespunde raportului dintre
capacitatea de încălzire QWP şi
capacitatea electrică consumata PWP,
conform formcombustibil:

QWP
εWP =
PWP
El oferă informaţii privind raportul
dintre confort şi costuri. Indicele de
performanţă depinde de temperatura
sursei de căldură şi de consumatorul
de căldură. Cu cât temperatura
sursei termice este mai ridicată şi
cu cât este mai scăzută temperatura
consumatorului de căldură, cu
atât mai mare este indicele de
performanţă. El se referă mereu la
o valoare de moment a unei stări de
funcţionare determinate.

www.stiebel-eltron.com 7
SURSE ENERGETICE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ

Sursa termică aerul Schema principiu pentru sursa termică aerul


Aerul încălzit de soare există
pretutindeni. Pompele de căldură îşi
procură suficientă căldură din aerul
exterior chiar şi la o temperatură de
-20 °C. Aerul, ca sursă termică, are
însă dezavantajul că atunci când este
cel mai mult nevoie de căldură el se
află la temperaturi scăzute. Reuşeşte
totuşi să capteze căldură chiar şi la –
20 °C, însă indicele de performanţă
al pompei scade proporţional cu
temperatura exterioară. De aceea
se preferă de multe ori combinarea
acesteia cu un al doilea generator
de căldură, care să susţină încălzirea
pe perioadele foarte reci ale anului.

26_03_01_0360
Un avantaj deosebit îl reprezintă
instalarea simplă a pompei de
căldură aer | apă, deoarece lucrările
voluminoase la sol şi săparea de
puturi dispar. Schema principiu pentru sursa termică apă freatică

Sursa termică apa


Apa freatică este un bun acumulator
pentru căldura solară. Chiar şi în
cele mai friguroase zile de iarnă, ea
menţine o temperatură constantă,
aflată între +7 °C şi +12 °C. Aici se
află avantajul. Pe baza nivelului
stabil de temperatură indicele de
performanţă al pompei de căldură
este pe tot parcursul anului mai
mult decât favorabil. Din păcate apa
freatică nu este peste tot disponibilă
şi nu se află mereu la dispoziţie în
calitatea adecvată. Dar acolo unde
este posibil acest lucru, merită să
fie utilizată. Utilizarea apei freatice 26_03_01_0361

trebuie avizată de către autorităţile


de drept (în general Oficiul pentru
Gospodărirea Apelor). Pentru captarea
căldurii trebuie facut un put de
absorbţie şi un put pentru înghiţire
sau secare. Privitor la posibilităţile
de utilizare a apei puteţi obţine
informaţii de la autorităţile locale.

8 www.stiebel-eltron.com
SURSE ENERGETICE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ

Sursa termică din sol cu Schema principiu a sursei termice cu colectorul în sol
colector în sol
La adâncimi de 1,20 până la 1,50 m
pământul rămâne şi în zilele reci
destul de cald pentru a acţiona
pompele de căldură eficient.
Se presupune însă ca să existe la
dispoziţie un teren suficient de mare
pentru a putea poziţiona un sistem
de ţevi astfel încât să poată prelua
căldura din sol. Capacitatea de captare
a colectorului este între 10 până la 15
W/m² în cazul solului uscat, nisipos
şi până la 40 W/m², în cazul solului
cu apă freatică. Prin ţevi curge un
amestec de apă cu glicol, ecologic,
care nu poate îngheţa şi care conduce
căldura transmisa către vaporizatorul

26_03_01_0362
pompei de căldură. Ca regulă de bază
se ia în calcul o suprafaţă de teren de
trei ori mai mare decât suprafaţa de
încălzit. Dacă dispuneţi de un teren Schema principiu a sursei termice cu sondă termică în sol
suficient de mare, o să aveţi o rezervă
energetică inepuizabilă şi prezumţia
ideală pentru o pompă de căldură
sol | apă de tip STIEBEL ELTRON.

Sursa de căldură din sol cu


sondă termică de sol
Sondele termice verticale au nevoie
de mai puţin spaţiu, ele fiind
introduse la o adâncime de 100 metri
în sol. Sondele termice sunt compuse
dintr-un capat de sondă şi din ţevi
confecţionate din material plastic. Ca
şi la colectorul orizontal, prin sistemul
de ţevi circulă un amestec de apă cu
glicol, care captează căldura din sol.
Capacitatea de captare depinde de
calităţile solului şi se află la valori
cuprinse între 30 şi 100 W per metru
de sondă termică de sol. În funcţie
de pompa de căldură şi de calităţile
solului vor fi racordate mai multe
sonde termice de sol la o instalaţie.
26_03_01_0363

Sistemele utilizate trebuiesc avizate,


dacă este cazul, de către Administraţia
Apelor locale.

www.stiebel-eltron.com 9
MODURI DE FUNCŢIONARE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ

Moduri de funcţionare Bivalent-alternativ Bivalent-parţial paralel


Privitor la modul de funcţionare al Pompa de căldură furnizează întreaga Până la o temperatură exterioară
unei pompe de căldură, în lumea căldură termică până la o temperatură determinată, pompa de căldură
de specialitate s-au încetăţenit exterioară determinată (de ex. 0 °C). produce singură căldura necesară.
următoarele denumiri: Dacă temperatura scade sub această La temperaturi sub această valoare
valoare, pompa de căldură este se cuplează al doilea generator de
Monovalent decuplată şi un al doilea generator căldură. Dacă temperatura pe tur nu
Pompa de căldură este singurul de căldură preia încălzirea. Acest mai este suficientă pentru pompa de
generator de căldură din clădire. mod de acţionare este posibil la căldură, atunci aceasta se decuplează.
Acest mod de acţionare este adecvat toate sistemele de încălzire care au Un al doilea generator termic preia
pentru toate încălzirile la temperaturi temperatura pe tur de până la max. întreaga capacitate de încălzire.
scăzute până la max. 60 °C +90 °C. Acest mod de acţionare este adecvat
temperatura pe tur. pentru toate sistemele de încălzire cu
Bivalent-paralel temperatura pe tur peste +60 °C.
Mono-energetic Până la o temperatură exterioară
Sistemul de încălzire nu mai necesită determinată, pompa de căldură
un supliment energetic. Pompa de produce singură căldura necesară. La
căldură aer | apă lucrează până la o temperaturi scăzute se cuplează al
temperatură exterioară de -20 °C cu doilea generator de căldură. Faţă de
aer din exterior. În caz de necesitate, modul de acţionare bivalent alternativ,
la temperaturi exterioare foarte aportul pompei de căldură la
scăzute, se cuplează suplimentar contribuţia anuală este mai mare aici.
încălzirea cu rezistenta electrică. Acest mod de acţionare este adecvat
pentru încălzirea pardoselilor şi a
radiatoarelor, până la o temperatură
pe tur de max. +60 °C.

Reprezentarea posibilelor moduri de acţionare ale unei instalaţii cu pompe de căldură.

Monovalent Bivalent-alternativ

Bivalent-paralel Bivalent-parţial paralel


mono-energetic

Sistem de distribuire termic tv < 60 °C Sistem de distribuire termic tv > 60 °C
WP = Pompă căldură BV = Punctul de bivalenţă
26_03_01_0364

QN = Necesar termic ZH = Încălzire suplimentară


TU = Punctul de inversare TE = Conectare încălzire suplimentară

10 www.stiebel-eltron.com
POMPA DE CĂLDURĂ ADECVATĂ PENTRU FIECARE CAZ DE APLICARE

Indicaţii preliminare  La utilizarea unei pompe apă | apă  Instalaţiile mari pot fi construite
Întocmiţi-vă schema dorită. Tabelul trebuie să existe la dispoziţie prin conectarea mai multor pompe
vă va ajuta în acest scop. Premiza apă freatică în cantităţi suficiente de căldură. Legatura electrică şi
proiectării este analiza, atât din punct şi de calitate corespunzătoare, hidraulică se poate realiza fără
de vedere al tehnicii de construcţie luând în considerare o adâncime probleme dacă sunt utilizate
cât şi al criteriilor specifice pentru economică. Dacă vă stă la accesoriile corespunzătoare.
încălzire. În cazul unei construcţii dispoziţie această sursă termică,
noi de ex., pot fi utilizate în principiu atunci deţineţi premiza ideală
toate sursele termice, aerul, apa pentru o funcţionare monovalentă.
freatică sau solul. Care dintre ele este  La utilizarea unei pompe de
cea adecvată pentru dumneavoastră, căldură sol | apă este necesar
se poate hotărî pe baza următoarelor un teren liber de construcţii
criterii: pentru un colector orizontal.
Terenul ar trebui să fie de 2 sau
 Utilizarea unei pompe de căldură 3 ori mai mare decât suprafaţa
aer | apă este posibilă pretutindeni locuibilă care trebuie încălzită.
datorită disponibilităţii Aflate în legătură cu o încălzire la
permanente a aerului. Ea este temperatură joasă, aceste instalaţii
adecvată pentru o funcţionare funcţionează monovalent.
bivalentă şi mono-energetică.

Încălzire centrală

Necesar termic specific


50 W/m² supraf. loc., înc.
la temp.joasă, temp. max.
tur +60 °C (temp dorită
+35 °C)

Sursa termică
Sursa termică Apa freatică Sursa termică
Aerul Ralizarea puturilor Solul
Pretutindeni disponibil Colectori orizontali (dubli
pentru suprafaţă locuibilă
încălzită) sau verticali

Mod de funcţionare
Mod de funcţionare Mod de funcţionare Monovalent Mod de funcţionare Mod de funcţionare

Mono-energetic Bivalent Monovalent Mono-energetic


punct bivalenţă, -5 °C punct bivalenţă, 0 °C punct bivalenţă, -5 °C
temperatură exterioară temperatură exterioară temperatură exterioară
Det. mărimii pompei de
căldură după m2 supr.
loc. încălzită Det. mărimii pompei de
Det. mărimii pompei de Det. mărimii pompei de până 120 m² WPW 7 căldură după m2 supr. Det. mărimii pompei de
căldură după m2 supr. căldură după m2 supr. loc. încălzită căldură după m2 supr.
locuibilă încălzită loc. încălzită până 180 m² WPW 10 până 100 m² WPF/C 5 loc. încălzită
până 80 m² WPL 5 N până 120 m² WPL 5 N până 220 m² WPW 13 până 140 m² WPF/C 7 până 160 m² WPF/C 5
până 120 m² WPL 10 până 160 m² WPL 10 până 300 m² WPW 18 până 180 m² WPF/C 10 până 200 m² WPF/C 7
până 180 m² WPL 13 până 210 m² WPL 13 până 420 m² WPW 22 M până 240 m² WPF/C 13 până 280 m² WPF/C 10
până 220 m² WPL 18 până 300 m² WPL 18 până 440 m² WPW 26 SET până 300 m² WPF 16 până 340 m² WPF/C 13
până 300 m² WPL 23 până 350 m² WPL 23 până 520 m² WPW 31 SET până 360 m² WPF 20 SET până 420 m² WPF 16
până 360 m² WPL 33 până 480 m² WPL 33 până 600 m² WPW 36 SET până 420 m² WPF 23 SET până 520 m² WPF 20 SET
până 720 m² WPW 40 SET până 480 m² WPF 26 SET până 640 m² WPF 23 SET
până 840 m² WPW 44 SET până 540 m² WPF 29 SET până 700 m² WPF 26 SET
până 600 m² WPF 32 SET până 760 m² WPF 29 SET
până 380 m² WPF 20 până 840 m² WPF 32 SET
până 500 m² WPF 27 până 600 m² WPF 20
până 800 m² WPF 40 până 760 m² WPF 27
până 950 m² WPF 52 până 1200 m² WPF 40
până 1100 m² WPF 66 până 1560 m² WPF 52
până 1880 m² WPF 66

www.stiebel-eltron.com 11
AŞA AR PUTEA ARĂTA SOLUŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Principii de bază Soluţia corectă de montaj al Exemplul de proiectare 2.


Bineînţeles că toate pompele aparatului pentru fiecare caz de Pompe de căldură aer | apă fără aport
de căldură Kompakt de la aplicare termic suplimentar
STIEBEL ELTRON pot fi instalate în STIEBEL ELTRON produce de mulţi Pompa de căldură aer | apă
toate sistemele de încălzire noi sau ani pompe de căldură pentru toate WPL mono-energetică de la
existente. În multe dintre cazuri este posibilităţile de utilizare. Pentru STIEBEL ELTRON.
posibilă o funcţionare monovalentă, racordare există o gama larga, cu Aşa cum reiese şi din denumire,
astfel încât se poate renunţa chiar multiple posibilităţi de montare, ca sistemul de încălzire nu mai necesită
şi în zilele extrem de reci la o de exemplu cu acumulatoare tampon, o a doua sursă energetică. Această
instalaţie suplimentară convenţională cu furtun de presiune, şi cu de control pompă de căldură lucrează până la
de încălzire. La decizia privind reglaj. Astfel se realizează simplu o temperatură exterioară de –20 °C,
utilizarea unei pompe de căldură şi economic montajul instalaţiilor. avand ca sursă de căldură aerul
trebuie ţinut cont şi de sistemul În continuare veţi putea vedea două exterior. Între –5 °C şi –20 °C apa
de distributie a căldurii, în special tipuri de montaj pentru instalarea caldă va fi încălzită suplimentar cu
privind temperatura pe tur necesară. unei pompe de căldură. Bineînţeles că ajutorul unei rezistente electrice
În principiu pot fi alimentate atât există şi alte posibilităţi de montare. incorporata în pompa de căldură.
instalaţii cu temperaturi joase cât şi STIEBEL ELTRON oferă pompa de
instalaţii convenţionale (radiatoare). Exemplul de proiectare 1 căldură aer | apă WPL în diferite
Pentru un proiect nou ar trebui Pompă de căldură apă | apă: variante începând de la 10 până la
prevăzută o instalaţie de încălzire la Mod de funcţionare: monovalent 30 kW. Acestea sunt suficiente pentru
o temperatură joasă, cu temperatura Funcţionarea monovalentă este încălzirea caselor mici sau mari, cu o
pe tur de max. 55 °C. Instalaţiile posibilă doar în legătură cu instalaţii suprafaţă locuibilă de până la 500 m².
convenţionale pot fi şi ele, de regulă, de încălzire la temperatură joasă
combinate cu pompe de căldură, (temperatura max pe tur +60 °C). Indicaţii pentru amplasare:
fără ca să fie necesară o modificare. Pentru un necesar termic de 50 Watt/  În zona deschiderii pentru
În mod normal astfel de încălziri au m², pompele adecvate sunt cele aspiratie şi refulare, trebuie facuta
temperaturi pe tur de max. +90 °C. evidenţiate în tabelul de la pagina 11. o ă fantă de aerisire.
De cele mai multe ori ele sunt însă  Zonele de aspiratie şi refulare
supradimensionate, astfel încât după Indicaţii importante: trebuie izolate termic. Curentul
o ulterioară izolare a clădirii să fie  O analiză a apei trebuie efectuată de aer trebuie să coincidă pe cât
suficientă, în majoritatea cazurilor, o încă din stadiul de proiectare. posibil cu direcţia principală a
temperatură pe tur mai scăzută.  Două dintre rezultatele analizei vântului. Pentru o amplasare în
sunt deosebit de importate pentru interior, aşezarea pe colţ este utilă.
Pompele de căldură, pe lângă faptul proiectare: clorul şi clorurile. Conductele de aer trebuie să fie
că realizează încălzirea locuinţei,  Instalarea pompei de căldură drepte şi scurte, pe cât posibil.
produc economic apă caldă. trebuie executată în conformitate  În cazul amplasării la exterior
Cu toate pompele de căldură cu prevederile autorităţilor locale. pompa de căldură trebuie instalată
STIEBEL ELTRON puteţi prepara  Dacă există o cantitate suficientă lângă casă, astfel încât să nu existe
suplimentar apă caldă, utilizând de apă freatică, pot fi utilizate poluare fonica şi trasee exterioare
accesorii speciale, cum ar fi kiturile pompele. lungi.
de montaj şi acumulatoarele de apă  În timpul funcţionării se formează
caldă. Comutarea între funcţionarea condens care trebuie evacuat. În
pentru încălzire şi pregătirea apei cazul amplasării la interior trebuie
calde o preia automat regulatorul montată o pompă pentru evacuare
pompei de căldură. condens.

12 www.stiebel-eltron.com
PREVEDEREA EnEV PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI

De la 1 februarie 2002 a intrat Efectul normelor


în vigoare prevederea privind
economisirea energiei (EnEV). Această
prevedere reglementează prevederea
anterioară privind protecţia termică
Stabilirea economisiri
precum şi pe cea pentru instalaţiile de energetice
încălzire. Obiectivul prevederilor EnEV
Necesar energetic max.
este reducerea emisiilor de CO2. În
acest caz nu se face un bilanţ raportat
la noxe ci unul raportat la energia
primară.
Două drumuri duc spre un obiectiv
comun
Pentru prima oară este posibil să se
coreleze două criterii într-o evaluare Calcul Calcul
energetică: factorii fizici ai clădirii şi fizic clădire tehnic instalaţie
eficienţa tehnică a instalaţiei. Necesar termic anual Indice consum instalaţie

26_03_01_0365
Calculul comparabil serveşte pentru
realizarea exactă a valorilor ţintă –
privind tehnica sau calitatea clădirii.
Bazele pentru calcul sunt normele
date în prevederea EnEV. Calculul necesarului energetic primar
Calculul necesarului energetic
primar QP
Indicele de consum al instalaţiei
tehnice ep) şi standardul de
etanşare (termică a clădirii, care este
reprezentat prin necesarul termic
Qh sunt baza de calcul. Cu cât este
Necesar
energetic
primar
= ( Necesar
termic
+
Necesar
apă calda ) x
Indice consum
instalaţie
mai redus indicele de consum al
instalaţiei, cu atât mai mare este
marja pentru fizica clădirii. De aceea QP = ( Qh + QtW* ) x eP
ar trebui luaţi în calcul de la început
toţi factorii.
Cerinţe privind izolarea izolatia
Etanşeitatea clădirilor noi trebuie
să îndeplinească valori exacte. Fără
instalaţia de tratare a aerului a fost
stabilită o etanşeitate de 3 h-1 iar cu * (QtW valoare fixă 12,5 kWh/m²a cf. EnEV)
instalaţia de tratare a aerului aceasta
are o valoare de 1,5 h-1. În acest caz
schimbul de aer proaspat necesar
trebuie să poată fi realizat. Această Posibilităţi de compensare între clădire şi instalaţie
cerinţă este atinsă prin instalaţiile
mecanice cu circulatie a căldurii într-
Necesar energetic total
un mod deosebit de economic.
Posibilităţi de compensare
Qp,max = necesar energetic primar admis

Desfăşurare energetică bună


raportat la suprafaţă utilă (KWh/(m²a))

Cu cât sunt mai bune realizările


tehnice, cu atât mai redusă este Desfăşurare energetică slabă
cerinţa pentru izolarea termică. Noua
prevedere EnEV face aşadar posibilă
o compensare interesantă. Sistemele
pompelor de căldură sau instalaţiile
de tratare a aerului cu recuperator de
Instalaţie
căldură realizează utilizarea optimă
de energie primară. Astfel poate fi
îndeplinită simplu prevederea EnEV.
Clădire
26_03_01_0367

Raport suprafaţă exterioară / Volum (1/m)

www.stiebel-eltron.com 13
INDICII DE CONSUM ENERGETICI AI POMPELOR DE CĂLDURĂ

EnEV – Calculul conform Pompe de căldură acţionate electric


DIN V 4701-10 Indicele de consum pentru producerea căldurii se calculează pe baza cifrei
EnEV oferă 3 posibilităţi pentru anuale de lucru după următoarea ecuaţie:
procedeul de verificare:
 Procedeul cu diagramă eH,g = 1 : βWP
 Procedeul tabelar
 Procedeul detaliat eH,g = Indicele de consum al pompei de căldură
βWP = Coeficient anual de lucru a pompei de căldură calculată după tipul
În procedeul de verificare, aceasta pompei de căldură
se poate efectua cu valori standard
sau cu informaţii de la producător.
De regulă la pompele de căldură este Pompe de căldură sol | apă
suficientă verificarea prin procedeul Pentru pompele de căldură sol | apă coeficientul anual de lucru se calculează pe
cu valori standard, deoarece pe baza baza următoarei ecuaţii:
eficienţei ridicate a pompelor de
căldură, indicele de consum energetic βWP = εN x Fϑ x F∆ϑ
se află sub cel cerut.
βWP = Coeficientul anual de lucru a pompei de căldură
Dacă pentru atingerea valorilor dorite εN = Indicele de performanta conform EN 255 la B0/W35
sunt necesari indici energetici mai F = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.7
ϑ
buni, de ex. KFW 40 sau KFW 60, F∆ϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.8
acestea pot fi atinse printr-o verificare
a informaţiilor de la producător.
Pompe de căldură apă | apă
Pentru a utiliza informaţiile de la Pentru pompele de căldură aer | apă indicele de lucru anual se calculează
producător trebuiesc introduse conform următoarei ecuaţii:
programe EDV sau procedeele de
calcul ale prevederii EnEV. βWP = εN x Fϑ x F∆ϑ
STIEBEL ELTRON oferă pentru calculul
indicelui ep programul „eficienţa βWP = Cifra anuală de lucru a pompei de căldură
energetică a clădirii locuibile“. Dacă εN = Indicele de performanta conform EN 255 la W10/W35
verificarea trebuie efectuată conform Fϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.7
procedeului tabelar, indicii de consum F∆ϑ = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.8
eg pot fi extraşi din DIN V 4701-10
corespunzători indicilor „Tabel C3-
4c-indici de consum eg şi ai energiei
suplimentare qg, HE al generării Pompe de căldură aer | apă
pentru pompe de căldură“. Pentru pompele de căldură aer | apă coeficientul anual se calculează conform
următoarei ecuaţii:

βWP = (εN x Fϑ + εN x Fϑ2 + εN x Fϑ10) x F∆ϑ


(A-7/W35) (A2/W35) (A10/W35)

βWP = Coeficientul anual de lucru a pompei de căldură


εN = Indicele de performanta conform EN 255 la A-7/W35
εN = Indicele de performanta conform EN 255 la A2/W35
εN = Indicele de capacitate conform EN 255 la A10/W35
Fϑ-7 = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.10
Fϑ2 = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.10
Fϑ10 = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.10
F = Factori de corecţie conform Tabel 5.3.8
∆ϑ

14 www.stiebel-eltron.com
INDICII DE CONSUM ENERGETICI AI POMPELOR DE CĂLDURĂ

Tabel 5.3.7 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură sol | apă


Temperatura minimă a apei la Temperatura dorita a circuitului de încălzire
intrarea în vaporizator (°C)
35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C
2 1,113 0,917
1 1,100 0,904
0 1,087 0,890
–1 1,074 0,877
–2 1,062 0,864
–3 1,051 0,852

Tabel 5.3.8 – Factori de corecţie FDϑ pentru diferenţa de temperatură deviată la condensator
Acţionare Diferenţa de temperatură la măsurarea pentru verificarea nivelului DϑM (K) DIN EN 255
DϑB
(K) DB 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(K) 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,887 0,877
4 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898 0,887
5 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908 0,898
6 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918 0,908
7 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928 0,918
8 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939 0,928
9 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,010 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949 0,939
10 1,072 1,061 1,051 1,041 1,031 1,020 1,100 1,000 0,990 0,980 0,969 0,959 0,949

Tabel 5.3.9 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură apă | apă


Temperatura minimă a apei la Temperatura dorita în circuitul de încălzire
intrarea în vaporizator (°C)
35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C
12 1,106 0,892
11 1,087 0,873
10 1,068 0,853
9 1,049 0,834
8 1,030 0,815

Tabel 5.3.10 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură aer | apă


Absorbţie aer exterior (°C) Temperatura dorita în circuitul de încălzire

35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C


–7 1,103 0,080
+2 0,903 0,745
+10 0,061 0,053

Tabel C3-4c – Indicele de consum eg şi energia suplimentară qgHE al generării pentru electropompele de căldură
Electro pompa de căldură Temperatura circuitului Indicele de consum Indicele de consum
de încălzire
eg qgHE (kWh/m²a)
Apă | apă 55 °C / 45 °C 0,23
3,2 x AN-0,1
35 °C / 28 °C 0,19
Sol | apă 55 °C / 45 °C 0,27
1,9 x AN-0,1
35 °C / 28 °C 0,23
Aer | apă 55 °C / 45 °C 0,37
0
35 °C / 28 °C 0,30

www.stiebel-eltron.com 15
EXEMPLUL 1: POMPE DE CĂLDURĂ Sol | APĂ

Descrierea sistemului Reprezentarea sistemului


Pompă de căldură sol | apă WPF
cu acumulator tampon 100 litri şi
acumulator apă caldă 300 litri

Prepararea apei calde


Alimentarea centrală a clădirii;
fără apă caldă; distribuirea se face
în exteriorul cladirii; acumulator Încălzirea pardoselii
cu încălzire indirectă; amplasarea
exterioară cladirii; Acţionarea electrică Loc
a încălzirii cu pompe de căldură racordare
sol | apă. Pompă
căldură
Ventilatia
Fără ventilare mecanică.

Încălzirea

26_03_01_0368
Sol
încălzirea in pardoseală); Reglajul
individual în încăpere cu regulatoare
în două puncte, Diferenţa de comutare
Xp=2 K; expunere sistem încălzire Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei
35/28 °C; sistem central; distribuţie
orizontală exterioară cladirii; reţeaua
Indicele (negativ) de consum ep al instalaţiei

conductelor aşezată în interior;


Pompe reglate; acumulator tampon
disponibil; amplasare la exteriorul
cladirii; acţionarea electrică a încălzirii
cu pompe de căldură sol | apă.

Exemplu:
Consum termic anual
60 kWh/m²
Suprafaţa utilă încălzită 200 m²
Rezultat:
Indice de consum al instalaţiei = 1,04

Suprafaţa utilă încălzită în m² 26_03_01_0369

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei


Necesar Suprafaţă utilă încălzită în m²
termic
anual
kWh/m² 100 150 200 300 500
40 1,42 1,25 1,17 1,08 1,01
50 1,31 1,16 1,09 1,02 0,96
60 1,22 1,10 1,04 0,98 0,92
70 1,16 1,05 1,00 0,94 0,90
80 1,11 1,01 0,96 0,91 0,87
90 1,07 0,98 0,94 0,89 0,86

16 www.stiebel-eltron.com
EXEMPLUL 2: POMPĂ CĂLDURĂ AER | APĂ

Descrierea sistemului Reprezentarea sistemului


Pompă de căldură aer | apă WPF
cu acumulator tampon 200 litri şi
acumulator apă caldă 300 litri.

Încălzirea apei potabile


Alimentarea centrală a clădirii;
fără apă caldă; distribuirea se face
în exteriorul cladirii; acumulator Încălzirea pardoseli
cu încălzire indirectă; amplasarea
exterioară cladirii; acţionarea electrică Loc
a încălzirii cu pompe de căldură racordare
aer | apă. Pompă
căldură
Ventialtia
Fără ventilare mecanică. Aer

Încălzirea

26_03_01_0370
Suprafeţe de încălzire integrate (de
ex. încălzirea in pardoseală); reglajul
individual în încăpere cu regulatoare
în două puncte, diferenţa de comutare Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei
Xp=2 K; expunere sistem încălzire
35/28 °C; sistem central; distribuţie
Indicele (negativ) de consum ep al instalaţiei

orizontală exterioară cladirii; reţeaua


conductelor aşezate în interior;
pompe reglate; acumulator tampon
disponibil; amplasare la exteriorul
cladirii; acţionarea electrică a încălzirii
cu pompe de căldură aer | apă;
încărcare la vârf: rezistenta electrica.

Exemplu:
Consum termic anual
60 kWh/m²a
Suprafaţa utilă încălzită 200 m²
Rezultat:
Indice de consum al instalaţiei = 1,31
26_03_01_0371
Suprafaţa utilă încălzită în m²

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţieip


Necesar Suprafaţă utilă încălzită în m²
termic
anual
kWh/m²a 100 150 200 300 500
40 1,72 1,53 1,44 1,35 1,27
50 1,60 1,45 1,37 1,29 0,23
60 1,52 1,39 1,31 1,25 1,20
70 1,46 1,34 1,28 1,22 1,17
80 1,41 1,30 1,25 1,20 1,16
90 1,37 1,27 1,23 1,18 1,14

www.stiebel-eltron.com 17
EXEMPLUL 3: POMPĂ CĂLDURĂ AER | APĂ CU SOLAR

Descrierea sistemului Reprezentarea sistemului


Pompă de căldură aer | apă WPF
cu acumulator tampon 200 litri şi
acumulator apă caldă 300 litri. Solar

Încălzirea apei potabile


Alimentarea centrală a clădirii; fără
apă caldă; distribuirea se face în
exteriorul cladirii; încălzirea indirectă Încălzirea pardoselii
bivalentă a acumulatorului solar;
Loc
amplasarea exterioară cladirii; racord
acţionarea electrică a încălzirii cu
pompe de căldură aer | apă; încărcare
Pompă de
de vârf: rezistenta electrica; cu căldură
încălzire solară a apei potabile.
Aer
Ventilatia

26_03_01_0372
Fără ventilare mecanică.

Încălzirea
Suprafeţe de încălzire integrate (de
ex. încălzirea in pardoseală); reglajul Diagrama indicelui de consum ep al instalaţie
individual în încăpere cu regulatoare
în două puncte, diferenţa de comutare
Indicele (negativ) de consum ep al instalaţiei

Xp=2 K; expunere sistem încălzire


35/28 °C; sistem central; distribuţie
orizontală exterioară cladirii; reţeaua
conductelor aşezate în interior;
pompe reglate; acumulator tampon
disponibil; amplasare la exteriorul
cladirii; acţionarea electrică a încălzirii
cu pompe de căldură aer | apă;
încărcare la vârf: rezistenta electrica.

Exemplu:
Consum termic anual
60 kWh/m²a
Suprafaţa utilă încălzită 200 m²
Rezultat: 26_03_01_0373
Suprafaţa utilă încălzită în m²
Indice de consum al instalaţiei = 1,00

Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei


Necesar Suprafaţă utilă încălzită în m²
termic
anual
kWh/m²a 100 150 200 300 500
40 1,17 1,08 1,04 1,00 0,95
50 1,13 1,05 1,02 0,98 0,94
60 1,10 1,04 1,00 0,97 0,94
70 1,08 1,02 0,99 0,97 0,94
80 1,06 1,01 0,98 0,96 0,93
90 1,05 1,00 0,98 0,96 0,93

18 www.stiebel-eltron.com
CALCULUL CHELTUIELILOR CONFORM VDI 2067

Calculul cheltuielilor Calculul anuităţii Valoare numerară


Calculul se efectuează conform VDI 2067 se bazează pe metoda Valoarea uneia sau mai multor
VDI 2067. Pentru stabilirea tuturor anuităţii. Capitolul 6 este atribuit contribuţii de capital (dobânzi)
cheltuielilor trebuiesc efectuate calculului pentru pompele de căldură. scadente în viitor faţă de momentul
următoarele calcule. Prin factorul de anuitate se stabileşte de referinţă. Valoarea numerară
rata constantă din suma de plată. sau valoarea actuală este valoarea
Totalul orelor de utilizare: Metoda anuităţii este un calcul de astăzi pentru plăţi sau încasări
VDI 2067 fişa 1 până la 6 investiţional dinamic, la care valorile viitoare, care rezultă prin decontare.
Orele totale de utilizare sunt necesare de plată şi încasare în numerar Deducerea valorii numerare (K0) se
la consumul anual de încălzire. sunt calculate în contribuţii egale. efectuează la un şir de plăţi egale:
Calculul se face în funcţie de numărul Metoda anuităţii este în primul rând a = rata cu plată imediată stabilită
de zile din perioada de încălzire, un procedeu care se utilizează în periodic (rata de anuitate).
de temperatura medie a clădirii, de domeniul investiţiei şi finanţării. Ea
temperatura medie exterioară şi în îşi găseşte utilitatea şi în aplicarea Factorul valorii numerare
funcţie de temperatura exterioară cea calculului privind cheltuielile dacă Factorul sumelor pentru decontare
mai scăzută. este vorba de decizii pentru o (factorul valorii numerare, factorul
perioadă îndelungată cum ar fi de ex. de anuitate a valorii numerare,
Cheltuieli energetice la selectarea procedeului şi decizia factorul sumelor dobânzii, factor
VDI 2067 fişa 1 până la 6 între confecţionare cu mijloace proprii de capitalizare) Aparţine factorilor
Cheltuielile energetice rezultă din şi achiziţie externă. financiar matematici. El calculează
consumul energetic, preţul energiei şi dobânda pentru componentele g
cheltuielile de bază. Calculul amortizarii ale unui şir de plăţi ţinând cont de
O investiţie este rentabilă dacă la o dobândă şi dobândă la dobândă şi
Cheltuieli de funcţionare rată a dobânzii calculate se creează un cumulează în acelaşi timp valorile de
VDI 2067 fişa 1, tabelul A2 profit mediu anual care este mai mare numerar.
Cheltuieli pentru întreţinere, curăţare sau egal cu zero. Prin intermediul
instalaţie şi curăţare coş. valorii numerare şi a factorului de
valoare numerară se calculează
Cheltuielile de capital amortizarea.
VDI 2067 fişa 1, tabelul A8
Dobânda şi amortizarea cheltuielilor
cu instalaţia.

Cheltuieli de întreţinere
VDI 2067 fişa 1, tabelul A2
Cheltuielile de întreţinere vor fi
deduse procentual din cheltuielile
instalaţiei.

www.stiebel-eltron.com 19
EXEMPLU DE CALCUL AL CHELTUIELILOR CONFORM VDI 2067

Încărcarea termică a clădirii 7,0 kW


Ore le totale de utilizare 1744 conform VDI 2067 privind prevederea de protejare a căldurii
Necesar termic specific 50 W/m² (încălzirea prin pardoseală 35/28 °C)
Numărul de persoane 4
Consum energetic apă caldă 2,00 kWh/zi persoană
Anuitate 0,1030 tabel anuităţi (amortizare în 15 ani cu 6% dobândă)

WPL 13 WPF 5 WPW 7 Încălzire Încălzire cu gaz. Încălzire cu


Aer | apă Sol | apă Apă | apă cu combustibil Putere calorică lemne
WP WP WP cazan (Pelete)
1. Datele instalaţiei
Preţul energ. pt. încălzire Ct/kWh 10,20 10,20 10,20 6,00 6,10 3,90
Preţul energ. pt. gospodărire Ct/kWh 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Preţul de bază pe an Euro 60,00 60,00 60,00 170,00
Distribuirea factorului de eficienţă 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Fact. de efic. pt. generatorul de căldură 1,00 1,00 1,00 0,90 0,99 0,90
Factorul de eficienţă pentru apa caldă 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80
Cifra anuală de lucru 3,4 4,2 4,8
Proporţia de acoperire a încălzirii 0,97 1,00 1,00
Proporţia de acoperire a apei calde 0,95 1,00 1,00

2. Cheltuieli de investiţie
Generator complet de căldură Euro 8.900,00 9.130,00 7.100,00 3.200,00 3.700,00 5.700,00
Sistem de încălzire Euro 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
Acumulator apă caldă Euro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Instalaţie încălzire Euro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Instalaţie electrică Euro 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Instalaţie apă caldă Euro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Bazin de combustibil şi spaţiu depozit Euro 2.000,00
Racord gaz Euro 1.300,00
Şemineu Euro 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Instalaţie sursă căldură Euro 7.000,00 5.000,00
Sumă totală Euro 17.500,00 24.730,00 20.700,00 15.800,00 15.600,00 18.300,00

3. Cheltuieli legate de capital


Întreţinere Euro 1.686,00 2.383,00 1.994,00 1.522,00 1.503,00 1.763,00
Curăţare coş fum Euro 175,00 247,00 207,00 158,00 156,00 183,00
Sumă totală Euro 1.861,00 2.630,00 2.201,00 1.680,00 1.659,00 1.946,00

4. Cheltuieli legate de funcţionare


Întreţinere Euro 150,00 150,00 250,00
Curăţare coş fum Euro 70,00 70,00 70,00
Sumă totală Euro 220,00 220,00 320,00

5. Cheltuieli legate de consum


Încălzire Electric Electric Electric Ulei Gaz Lemn
Necesar energetic anual kWh 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208 12.208
Consum energetic pentru încălzire kWh 3.563 2.949 2.594 13.841 12.583 13.841
Cons. energ. pt. încălzire supliment kWh 374
Necesar energetic suplimentar anual kWh 600 600 600 800 600 600
Apă caldă
Necesar energetic anual kWh 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650
Cons. energetic apă caldă kWh 1.022 864 760 4.563 4.563 4.563
Cons. energetic încălzire suplimentară kWh 183

Consum energetic total kWh/a 5.742 4.413 3.954 19.204 17.745 19.004
Total aport noxe CO2 kg/a 3.904 3.001 2.689 6.433 4.694 408
Cheltuieli energetice ale instalaţiei Euro/a 681,00 545,00 499,00 1.232,00 1.312,00 814,00

20 www.stiebel-eltron.com
NOŢIUNI ŞI Descrieri

Agent de răcire de căldură către beneficiarul de căldură Pompă de căldură


Substanţă cu temperatură de evaporare prin condensarea mediului de lucru. Mecanism care preia fluxul de căldură
scăzută care se vaporizează într-un la o temperatură joasă (compartimentul
proces de circuit prin preluarea căldurii Dejivrarea rece) şi care o cedează datorită
şi care condensează din nou la cedarea Înlăturarea formării de gheaţă la alimentării cu energie la o temperatură
căldurii. vaporizatorul pompei de căldură ridicată (compartimentul cald). În cazul
aer | apă prin alimentarea cu căldură. utilizării „compartimentului rece“ se
Agentul de căldură La pompele de căldură STIEBEL ELTRON vorbeşte de un mecanism pentru răcire,
Mediul lichid sau gazos (de ex. apă sau dejivrarea se face prin circuitul iar la o utilizare a „compartimentului
aer) care transportă căldură. agentului de răcire. cald“ se vorbeşte despre pompe de
căldură.
Aparat monobloc pentru pompe de Diagrama lg p h
căldură Reprezentarea grafică a proprietăţilor Procesul circuitului
Aparatul monobloc care permite termodinamice a mediilor de lucru Modificările de stare repetate
realizarea şi verificarea circuitul (entalpie h, presiune p). permanent într-un mediu de lucru prin
complet de răcire cu elementelor de alimentare şi cedare de energie într-un
siguranţă şi de comandă. Energie suplimentară sistem închis.
Energia necesară pentru acţionarea
Cantitatea de umplere dispozitivelor suplimentare. Puterea consumata (compresor)
Masa din pompa de căldură aflată în Valoarea maximă pentru capacitatea
mediul de lucru. Entalpie electrică consumata a pompei de
Conform definiţiei este suma dintre căldură la o funcţionare de durată în
Capacitatea de răcire energia interna a unui corp si lucrul condiţii definite. Ea este determinantă
Fluxul de căldură care va fi extras prin mecanic de dezlocuire a volumului doar pentru instalaţii electrice
vaporizator de la pompa de căldură. său. Calculul va utiliza mereu Entalpia din reţeaua de alimentare, şi este
specifică (kJ/kg). menţionată pe eticheta produsului de
Capacitatea termică către producător.
Capacitatea termică este capacitatea Gradul de utilizare
de căldură utilă cedată pompei de Raportul dintre lucrul respectiv căldura Sursă de căldură
căldură. consumată şi cea cheltuită în acest Mediul căruia i se extrage căldură prin
scop. intermediul pompelor de căldură.
Cifra anuală de consum
Cifra anuală de consum este valoare Instalaţie cu pompe de căldură Temperatură bivalentă
reversibilă a cifrei anuale de lucru. Instalaţie completă compusă din Temperatura exterioară începând de
dispozitivul surselor de căldură şi cel al la care se conectează un al doilea
Cifra anuală de lucru pompelor de căldură. generator de căldură.
Raportul dintre căldura termică şi
entropia vaporizatorului pentru o Instalaţie pentru surse de căldură Vaporizator
anumită perioadă de timp. (WQA) Schimbător de căldură al unei pompe
Dispozitiv pentru extragerea căldurii de căldură, prin care se extrage fluxul
Coeficientul de performanta (COP) dintr-o sursă de căldură şi pentru de căldură prin vaporizarea unui mediu
Raportul dintre capacitatea termică transportul agentului de căldură dintre de lucru a sursei termice.
şi capacitatea de acţionare a sursa şi „compartimentul“ rece al
compresorului. Coeficientul de pompei de căldură inclusiv dispozitivele Ventilul de laminare
performanta poate fi dat doar ca suplimentare. Componenta pompei de căldură dintre
valoare de moment într-o stare vaporizator şi condensator destinat
de funcţionare continuă. Întrucât Instalaţie pentru utilizarea căldurii scăderii presiunii din condensator
capacitatea termică este mereu mai (WNA) la temperatura de vaporizare
mare decât capacitatea de acţionare a Dispozitiv pentru cedarea căldurii în corespunzător presiunii de vaporizare.
compresorului, indicele de capacitate sistemul termic. Suplimentar ventilul de laminare
este mereu > 1. Simbolul de formulare: reglează cantitatea de alimentare a
ε. Întreruperi temporare mediului de lucru în dependenţă cu
Cf. tarifului din Germania pompele necesarul de la vaporizator.
Compresor de căldură pot fi întrerupte pe o
Mecanism pentru transport mecanic şi perioadă de 3 x 2 ore pe zi de către
pentru a compresa vaporii şi gazele. întreprinderea de alimentare reţea.
Diferite după tipurile constructive.
Mediu de lucru
Condensator Noţiune specială pentru agentul de
Schimbător de căldură al unei pompe răcire în instalaţiile cu pompe de
de căldură prin care se cedează un flux căldură.

www.stiebel-eltron.com 21
FORMULE DE CALCUL

Cantitatea de căldură Calculul pierderii de presiune Cantitate apă caldă


mm x (tm - t1)
Q = m x c x (t2 – t1) ∆p = L x R + Z m2 = t2 - t1

Q = Cantitatea de căldură Wh ∆p = Diferenţă presiune Pa mm = Cantitate amestec apă kg


m = Cantitatea de apă kg R = Rezistenţa la frecare a m1 = Cantitate apă rece kg
c = Căldură specifică Wh/kgK conductă m2 = Cantitate apă caldă kg
1,163 Wh/kgK L = Lungimea conductei (m) tm = Temperatură apă amestec °C
t1 = Temperatură apă rece °C Z = Pierdere presiune rezistenţe t1 = Temperatură apă rece °C
t2 = Temperatură apă caldă °C locale Pa t2 = Temperatură apă caldă °C

Capacitatea termică Rezistenţe locale Încărcarea termică functie de


ς 2 consumul de combustibil
Q = A x k x ∆ϑ Z = Σz x xv
2
QN = Ba x h x Hu / bVH
Q = Capacitatea de căldură W z = Coeficient de rezistenţă
A = Suprafaţă m² ς = Densitate QN = Încărcarea termică (kW)
k = Indice de transfer căldură v = Viteza de curgere B =
a
Consumul anual de
W/m²k (m/s) combustibil (l)
∆ϑ = Diferenţă de temperatură K Consumul mediu
Z poate fi extras din tabele după suma al ultimilor 5 ani, mai puţin
z şi viteza în reţeaua conductelor 75 Litri de persoană pentru
încălzirea apei calde
Indicele k Linia caracteristică a reţelei de h = Indicele anual de utilizare
conducte (h = 0,7)
1 Hu = Valoarea termică a
k = ∆p1 V1 2
( )
1 + d + 1 combustibilului (10 kWh/l)
αi λ αa ∆p2 = V2 bVH= Total ore utilizare (valoare
k = Indice k W/m²K medie 1800 ore pe an)
αi = Coeficient transfer căldură, ∆p1 = Diferenţa de presiune Pa
interior W/m²K ∆p2 = Diferenţa de presiune Pa QN = Ba / 250
α = Coeficient transfer căldură, V1 = Debit volumetric m³/h
a V2 = Debit volumetric m³/h
exterior W/m²K
λ = Capacitate de transmitere a
căldurii W/mK

Viteza de pompare Temperatura amestec apă


m x c x (t2 - t1) (m1 x t1) + (m2 x t2)
P = tm = (m x m )
Txη 1 2
P = Viteză de pompare W tm = Temperatură apă amestec °C
m = Cantitatea de apă kg t1 = Temperatură apă rece °C
c = Căldura specifică Wh/kgK t2 = Temperatură apă caldă °C
t1 = Temperatură apă caldă °C m1 = Cantitate apă rece kg
t2 = Temperatură apă caldă °C m2 = Cantitate apă caldă kg
T = Timpul de încălzire h
η = Factor de eficienţă

Timpul de încălzire T Cantitate amestec apă


m x c x (t2 - t1) m2 x (t2 - t1)
T = mm= tm - t1
Pxη
T = Timpul de încălzire h
m = Cantitatea de apă kg mm = Cantitate amestec apă kg
c = Căldura specifică Wh/kgK m1 = Cantitate apă rece kg
t1 = Temperatura apă rece °C m2 = Cantitate apă caldă kg
t2 = Temperatura apă caldă °C tm = Temperatură apă amestec °C
P = Viteza de pompare W t1 = Temperatură apă rece °C
η = Coeficient de eficienţă t2 = Temperatură apă caldă °C

22 www.stiebel-eltron.com
PROIECTAREA INSTALAŢIE

Instalaţia Pompă de Acumulator Încălzire


căldură tampon apă caldă

26_03_01_0374

Instrucţiuni de proiectare
Pentru dimensionarea exactă a  Stabilirea sau calcularea sursei  Prepararea apei calde cu instalaţia
instalaţiilor cu pompe de căldură maxime de transfer termice de încălzire cu pompe de căldură.
trebuiesc determinaţi următorii adecvate.  Prevederi şi directive generale.
parametrii privind clădirea ce urmează  Stabilirea modul de acţionare a
a fi încălzită: pompei de căldură după sistemul
 Calculul încărcării termice conform termic.
DIN EN 12831.  Amplasarea pompei de căldură
 Determinarea temperaturii în conformitate cu necesarul de
suprafeţei de încălzit căldură şi modul de acţionare.
Construcţie nouă: stabilirea  Condiţii pentru legaturi electrice
temperaturii maxime pe tur şi adaptare la reglajul pompei de
Construcţie veche: determinarea căldură.
temperaturii.  Conectarea pompei de căldură la
sistemul de incalzire.

www.stiebel-eltron.com 23
PREVEDERI ŞI DIRECTIVE

Amplasarea, instalarea, racordarea şi Legi speciale pentru utilizarea Sursă de căldură aerul exterior
punerea în funcţiune a unei instalaţii diferitelor surse de căldură Utilizarea ca sursă de căldură aerul
cu pompe de căldură trebuie să fie Utilizarea căldurii existente în mediu exterior nu este supusă nici unei legi
efectuata de o persoană autorizată este supusă parţial reglementărilor de reglementare privind autorizarea.
de specialitate, ţinând cont de legale, care nu trebuie să afecteze În instrucţiunile tehnice pentru
instrucţiunile de utilizare şi montaj. consumatorii privaţi sau de stat, iar protecţia fonică trebuiesc respectate
Conectarea electrică a pompei de prin aceste măsuri să nu fie provocate emisiile sonore cerute pentru
căldură trebuie executată doar daune mediului înconjurător. vaporizatoare sonoră. Aerul cedat,
de un specialist autorizat (EVU), răcit, poate să conducă la lezarea
în conformitate cu deciziile VDE Sursa de căldură apă freatică vecinilor (LBO Art.18).
corespunzătoare şi cu prevederile Captarea apei freatice ca sursă de
în vigoare ale EVU (condiţii tehnice căldură pentru o pompă de căldură Legea protecţiei împotriva emisiilor
de racordare TAB). Tehnicianul va şi recircularea apei freatice răcite este (BImSchG) şi zgomotelor
prezenta cererea de racordare la EVU. permisă cu obligativitatea îndeplinirii Pompele de căldură sunt „instalaţii“
§ 3 alin. 1 Nr. 6 şi § 3 alin. 1 în sensul legii pentru protecţia
Următoarele legi, normative prevederi Nr. 5 din lege gospodăririi apelor împotriva emisiilor. Legea BlmSchG
şi ordonanţe trebuie respectate la (WHG). face diferenţă între instalaţiile
instalarea şi funcţionarea pompelor necesare a fi autorizate (§§ 44, 22).
de căldură din instalaţiile de încălzire: Sursa de căldură apă de suprafaţă Instalaţiile care trebuie autorizate sunt
Utilizarea apei de suprafaţă pentru prezentate la încheierea capitolului
funcţionarea pompelor de căldură 4 din legea ordonanţa BlmSchV
Prevederi generale: este permisă cu obligativitate pentru protecţia împotriva emisiilor.
îndeplinirii prevederilor din § 3 alin. Pompele de căldură, indiferent de
Autorizaţie locală de construcţie 1 Nr. 2 şi § 3 alin. 1 Nr. 4 din legea felul de acţionare, nu sunt incluse
Întrucât pompele de căldură sunt WHG. În ceea ce priveşte criteriile printre acestea. Pentru instalaţiile cu
considerate „instalaţii de construcţie“ de utilizare a apei freatice şi de pompe de căldură sunt valabile §§
şi reprezintă obiectul pentru suprafaţă ca sursă pentru pompele de 22 până la 25 din legea BlmSchG,
autorizare locală, prevederile regiunii căldură, aceste cazuri de aplicare sunt ceea ce înseamnă că ele trebuiesc
respective trebuie respectate. De prezentate în detaliu. astfel instalate şi utilizate încât noxele
aceea, înainte de a lua decizia în să prezinte valori minime. Pentru
privinţa unei pompe de căldură, Sursa de căldură solul emisiile fonice de la instalaţiile
trebuie să vă informaţi la autoritatea Captarea căldurii prin conducte cu pompe de căldură trebuiesc
locală privind prevederile existente. amplasate în sol, care sunt umplute respectate instrucţiunile tehnice
Conform ordonanţei cu privire la cu un agent de mediu pentru pentru protecţia fonică TA.
autorizarea locală de construcţie, transportul căldurii, trebuie de regulă Pentru zonele de locuinţe sunt
pompele de căldură cu capacitatea comunicată la organele de drept stabilite într-un tabel valori orientative
de acţionare până la 50 kW nu mai pentru gospodărirea apei, respectiv admisibile ale nivelului intensităţii
trebuie autorizate de administraţiile este necesar un aviz. În cazul în care sonore.
locale începând cu 5 septembrie colectorul de sol se află în apă freatică
1987 în regiunea Nord Rhein – este necesară o autorizare conform Protecţie fonică TA (VDI 2058)
Westfalen. Investitorul, însă, trebuie legii pentru gospodărirea apei. Următorul nivel de intensitate fonică
să comunice instalarea acesteia la Acest caz de aplicare nu este însă nu trebuie să fie depăşit la ferestrele
autorităţile locale. Comunicarea reglementat prin lege. Se recomandă vecinilor:
trebuie să conţină ataşat o declaraţie ca înaintea începerii construcţiei să În zone comerciale cu locuinţe
a beneficiarului prin care se obligă fie purtată o discuţie cu autoritatea de ziua 60 dB(A)
să respecte planurile şi prevederile drept pentru gospodărirea apelor (a noaptea (între oră 22 - 6) 45 dB(A)
locale. Obţinerea autorizaţiei de la se vedea „criteriile pentru utilizarea În zone generale de locuinţe
administraţia pentru gospodărirea apei freatice şi apei de suprafaţă ca ziua 55 dB(A)
apelor locale este încă obligatorie. sursă pentru pompele de căldură“). noaptea (între oră 22 - 6) 40 dB(A)
Exclusiv în zone rezidenţiale
ziua 50 dB(A)
noaptea (între oră 22 - 6) 35 dB(A)

24 www.stiebel-eltron.com
PREVEDERI ŞI DIRECTIVE

Normative DIN Normative suplimentare şi prevederi Directive DVGW


Regulile DIN EN 12831 pentru pentru instalaţiile bivalente cu pompe (DVGW – fişe de lucru)
calculul încărcării termice la clădiri. de căldură TRF 1969 reguli tehnice pentru gaz
Certificarea pentru protecţia termică Următoarele normative, prevederi fluid.
DIN 4108. Protecţia fonică în clădiri şi ordonanţe trebuie respectate la G 430 directivă pentru construcţia
înalte DIN 4109. instalarea unei încălziri suplimentare şi funcţionarea recipientelor de gaz
cu combustibili solizi, lichizi sau de subpresiune.
Directive VDI gaz: G 600 reguli tehnice pentru instalaţii
VDI 2067 calculul cheltuielilor pentru Ordonanţă privind tehnica arderii. pe gaz DVGW-TRGI 1972.
alimentarea cu căldură a instalaţiilor. Feu Vo partea II, § 4, alin. 2, alin. 4 G 626 Reguli tehnice pentru evacuarea
VDI 2068 aparate de măsură control DIN 4755 arzătoare pe bază de gazelor arse din instalaţiile de
şi reglaj în instalaţiile tehnice de combustibil în instalaţiile termice, încălzire gaz-apă prin instalaţii
încălzire cu apa ca agent termic. construcţia, sistem de funcţionare, centrale de aerisire conform DIN
VDI 2081 reducerea zgomotului la principii de bază pentru siguranţa 18017, fişa 3.
instalaţiile tehnice de aerisire. tehnică. G 666 directive pentru colaborarea
VDI 2715 reducerea zgomotelor la DIN 4756 arzătoare pe bază de gaz în dintre întreprinderile pentru
instalaţiile cu încălzire a apei calde. instalaţii tehnice, construcţia, sistem alimentare cu gaz (GVU) şi
VDI 4640 utilizarea termică a solului. de funcţionare, principii de bază întreprinderile consumatoare pe bază
VDI 4650 procedee rapide pentru pentru siguranţa tehnică. de contract.
calculul indicelui anual de consum la DIN 4787 arzătoare pe bază de W551 încălzirea apei potabile şi
instalaţiile cu pompe de căldură. combustibil, noţiuni, cerinţe, instalaţii pentru transportul apei
construcţie, verificare. potabile.
Prevederi pe partea apei: DIN 6608, normativul 1, recipiente
Normative DIN din oţel cu depozitare subterană a În afara Germaniei trebuie respectate
DIN 1988 instalaţii cu conducte pentru combustibilurilor minerale;. directivele şi prevederile specifice din
apă potabilă în terenuri proprietate DIN 6617 recipiente din oţel pentru fiecare ţară.
privată. depozitare parţial supraterană pentru
DIN 4751 dotări tehnice de siguranţă combustibiluri minerale.
pentru încălzirea apei calde. DIN 6618 recipiente din oţel
TRD 721 dispozitive de siguranţă pentru depozitare supraterană a
împotriva depăşirii presiuni – ventile combustibilurilor minerale.
de siguranţă. DIN 6619 recipiente din oţel pentru
DVGW normativ de lucru W 101- depozitare combustibilurilor minerale
directive pentru zone de protecţie parţial deasupra solului.
a apei potabile partea 1: zone de DIN 6620, normativul 1; recipiente
protecţie pentru apa freatică. din oţel cu baterie pentru depozitare
supraterană a combustibilurilor
Prevederi pe partea electrică: termice.
Prevedri VDE DIN 6625, normativul 1; recipiente
VDE 0100 pentru montarea de dreptunghiulare din oţel pentru
instalaţii cu voltaj mare până la depozitarea la suprafaţa solului a
1000 V. combustibilurilor termice.
VDE 0105 prevederi pentru acţionarea DIN 18160, normativul 1; instalaţii cu
instalaţiilor cu voltaj mare. arzătoare.
VDE 0700 siguranţa aparatelor DIN 18381 VOB ordonanţă pentru
electrice pentru consumul casnic şi obiective de lucrări de construcţie,
alte scopuri asemănătoare. partea C: prevederi tehnice generale
VDE 0730, partea 1/3.72; directive pentru lucrări de construcţii, lucrări
pentru aparatele cu electromotor în pentru instalaţii de apă, gaz şi apă
consumul casnic. uzată din cadrul clădirilor.

Prevederi pentru prevenirea


accidentelor
Ale asociaţiei profesionale din branşă.
VBG 20 prevederi pentru prevenire
accidentelor la instalaţiile de răcire
(pompe de căldură în case-instalaţii
de încălzire).

www.stiebel-eltron.com 25
CALCULUL NECESARULUI TERMIC

Necesarul termic Casă cu una sau două familii


Mai întâi este necesar să se determine Izolarea termică a Fereastră Etaje Watt per m²
necesarul termic a clădirii. Pentru peretelui exterior Suprafaţa locuită
întocmirea ofertei, proiectare şi calcul nu cu geamuri simple 1 160
se vor respecta prevederile nu cu geamuri simple 2 140
DIN EN 12831.
nu cu geamuri duble 1 până la 2 100
La instalaţiile bivalente cu pompe de da cu geamuri duble 1 până la 2 80
căldură, cu un generator de căldură da cu geamuri izolate 1 până la 2 50
disponibil, necesarul termic poate fi
stabilită şi mai mare.

1. Conform suprafeţei încălzite


Din tabelul alăturat necesarul termic
specifică poate fi calculată în funcţie
de suprafaţa locuibilă în m².

QN = Suprafaţă locuibilă x Watt/m²

2. Conform consumului de combustibil


Cunoscând consumul mediu al
ultimilor 5 ani este determinat
consumul anual.

QN = Ba x h x Hu / bVH

QN = Încărcarea termică (kW)


Ba = Consumul anual de
combustibil (l)
h = Indicele de utilizare anual
(η = 0,7)
Hu = Valoarea termică a
combustibilului (10 kWh/l)
bVH = Ore totale de utilizare
(valoare medie 1800 h/a)

Formula scurtă

QN = Ba / 250

3. După consumul de gaz


Cunoscând consumul mediu de gaz al
ultimilor 5 ani se determină consumul
anual.

QN = Ba x h / bVH

QN = Încărcarea termică (kW)


Ba = Consum anual de gaz (kWh)
h = Indice de utilizare anual
(η = 0,7)
bVH = Ore totale de utilizare
(valoare medie 1800 h/a)

26 www.stiebel-eltron.com
TEMPERATURA pe tur A SUPRAFEŢELOR DE ÎNCĂLZIRE

Temperatura suprafeţelor de încălzire Temperatura pe tur corespunzătoare temperaturilor exterioare


Referitor la posibilităţile de utilizare
şi modul de funcţionare al pompelor Temperatura pe tur pentru încălzire
de căldură, temperatura pe tur a
instalaţiei termice este de importanţă
determinantă. Instalaţiile de încălzire,
care necesită o temperatură pe tur
mai mare de 60 °C, pot fi acţionate
de pompe de căldură doar bivalent
cu al doilea generator de căldură.
Setarea comutării pompei de Temp.
căldură se realizează nu doar în tur
pompă
funcţie de capacitatea termică a căldură
pompei de căldură, ci şi în funcţie de (WP)
configurarea suprafeţelor de încălzire.
Încălzirile cu radiatoare au fost
setate până acum la o temperatură

26_03_01_0375
pe tur de 90 °C. Printr-o izolare
termică ulterioară, respectiv prin Temperatură exterioară
supradimensionare, sunt de cele mai
multe ori necesare doar 70 °C sau
chiar mai puţin pentru temperatura
pe tur. Suprafeţele de încălzire pentru Conform diagramei rezultă, pe baza temperaturii pe tur, următoarele setări
instalaţiile noi ar trebui proiectate comutare pentru al doilea generator de căldură:
până la o temperatură de max.
55 °C, pentru a putea fi posibilă o Curba A: Temperatura pe tur 90 °C punct de comutare – 0 °C
funcţionare monovalentă. temperatură exterioară (AT).
Curba B: Temperatura pe tur 75 °C punct de comutare – 4 °C
Exemplu: temperatură exterioară (AT).
Până la ce temperatură exterioară Curba C: Temperatura pe tur este mai mică de 60 °C
poate să funcţioneze o instalaţie fiind posibil astfel o acţionare monovalentă a pompelor de căldură.
termică cu 75 °C temperatură pe tur Curba D: Temperatura pe tur este mai mică de 60 °C, fiind posibil astfel
(curba termică B) având temperatura o acţionare monovalentă a pompelor de căldură.
pe tur a pompei de căldură de max.
60 °C? În acest exemplu rezultă
punctul de intersecţie a curbei
termice B cu temperatura maximă
pe tur a pompei de căldură la 60 °C
cu temperatura exterioară de –
4 °C. Limita de utilizare a pompei
de căldură se află deci conform
sistemului de distribuire a căldurii
la – 4 °C temperatură exterioară.
În practică s-a adeverit adesea că
limita termică a surplusului energetic
interior şi exterior poate fi lărgită
către temperaturi mai scăzute. Acest
lucru înseamnă că pompele de
căldură pot să contribuie cu un aport
anual de încălzire mai ridicat.

Regulă de bază:
Cu cât temperatura pe tur a instalaţiei
termice este mai scazut cu atât
mai ridicat este coeficientul de
performanta al pompei de căldură.

www.stiebel-eltron.com 27
DIMENSIONAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ

Dimensionarea pompelor de căldură Dimensionarea pompelor de căldură aer | apă


Conform tarifului Federaţiei germane
întreprinderile de alimentare în
reţea electrică pot să întrerupă
alimentarea de trei ori câte două Temperatură pe tur 35 °C
Temperatură pe tur 50 °C
ore pe zi. Necesarul de căldură al

Capacitatea termică (kW)


clădirii trebuie însă să fie acoperit
timp de 24 ore. Acest lucru înseamnă
că necesarul termic a clădirii trebuie
mărit cu factorul 1,1.

QWP = QNGeb. x 1,1

Pompe de căldură aer | apă


La pompele de căldură aer | apă
capacitatea de încălzire depinde de
temperatura exterioară. Acest lucru

26_03_01_0376
are dezavantajul că la scăderea Temperatură intrare aer °C
temperaturii capacitatea de încălzire
a pompei de căldură scade însă
necesarul termic creşte. De aceea
pompele de căldură aer | apă sunt Dimensionarea pompei de căldură sol | apă
acţionate de cele mai multe ori mono-
energetic.
Temperatură pe tur 35 °C
Pompe de căldură sol | apă, respectiv Temperatură pe turur 50 °C
apă | apă
Capacitatea termică (kW)

Întrucât sursa de căldură arată, pe


parcursul întregului an, o temperatură
relativ constantă şi capacitatea de
încălzire a pompei de căldură este
constantă. Aceste pompe de căldură
sunt acţionate de cele mai multe ori
monovalent.

26_03_01_0377
Temperatura surselor termice °C

Dimensionarea pompei de căldură apă | apă

Temperatură pe tur 35 °C


Temperatură pe tur 50 °C
Capacitatea termică (kW)

26_03_01_0378

Temperatura surselor termice °C

28 www.stiebel-eltron.com
ALIMENTAREA ELECTRICĂ ŞI TARIFEle

Alimentarea electrică Procedee de înştiinţare Cerinţe pentru instalaţiile electrice cu


Conform ordonanţei de tarifare din Pentru decizia privind intrarea în pompe de căldură
Germania, consumul pompelor de vigoare a funcţionării pompelor de  Trebuiesc respectate prevederile
căldură este considerat consum căldură din reţeaua de alimentare tehnice de racordare TAB ale EVU
casnic. Pentru utilizarea pompelor de a EVU sunt necesare următoarele autorizat.
căldură în vederea încălzirii clădirilor, informaţii:  Detalii privind dispozitivele de
autoritatea EVU trebuie să-şi dea  Adresa beneficiarului. comutare şi măsurare necesare
acceptul. În vederea acestui lucru  Locul de utilizare a pompei de sunt comunicate de către EVU
trebuie culese informaţiile de la căldură. autorizat.
autoritatea EVU competenţă, privind  Tipul de consum după tarife
condiţiile de racordare ale aparatelor generale (casnic, agricultură,
respective. De interes deosebit comercial, profesional şi altele).
este dacă în zona de alimentare  Modul de funcţionare planificat al
este posibilă funcţionarea nomo- pompei de căldură.
energetică cu pompe de căldură. Producătorul pompei de căldură
Importante pentru proiectare sunt şi  Tipul pompei de căldură.
informaţii privind preţurile terenului  Puterea electrică instalată în kWh.
şi lucrărilor, precum şi informaţii  Curent pornire maxim în amperi
privind tarifele energetice avantajoase (informaţii producător).
cu funcţionare pe timp de noapte.  Încărcare termică a clădirii în kW.
Administraţia EVU vă stă la dispoziţie
pentru orice întrebări.

Exemplu de montaj pentru instalaţii cu pompe de căldură cu receptor de frecvenţă

1 Instalaţie cu pompe de căldură


2 Regulator
3 Ventilator sau pompă
4 Compresor
5 Agregate suplimentare
6 Contor casnic
7 Contor pentru pompa de căldură

A Circuit electric principal fără comandă


B Circuit electric suplimentar cu comandă
C Circuit electric principal cu comandă
D Tablou electric
E Impamantare
26_03_01_0379

Cablurile de protecţie nu sunt reprezentate

www.stiebel-eltron.com 29
RACORDAREA LA INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCALZIRE

Acumulator tampon Pompă de căldură cu dispozitiv de blocare


Pompele de căldură necesită, pentru
o bună funcţionare un debit minim de
apă pentru încălzire. Pentru a realiza
o funcţionare eficienta a pompei
de căldură se recomandă utilizarea
de acumulatoare tampon. Aceste
acumulatoare tampon (recipiente
de acumulare SBP) servesc pentru
decuplarea hidraulică a debitelor în
1 Pompă de căldură
pompele de căldură şi în circuitul de 2 Regulator
încălzire. Dacă de exemplu debitul 2a Senzor temperatură
din circuitul de încălzire se reduc 3 Pompa circulatie
4 Ventil de blocare
prin intermediul robinetilor cu cap 5 Circuit încălzire
termostat, debitul din circuitul pompei
de căldură rămâne constant.

26_03_01_0380
Convectorii instalaţiilor de încălzire
necesita de regulă cantităţi mici
de apă aflate în sistem. La astfel
de instalaţii trebuie utilizat un
acumulator tampon de mărime Pompe de căldură cu acumulator de separare (comutator hidraulic)
corespunzătoare pentru a evita
opririle şi pornirile dese ale pompei
de căldură.

În cazul pompelor de căldură


aer | apă acumulatorul tampon
este necesar suplimentar şi pentru
acţionarea dejivrării.
1 Pompă de căldură
Pompele de căldură pot fi decuplate, 2 Regulator
în funcţie de tarif, la orele de vârf ale 2a Senzor temperatură
încărcării prin autoritatea EVU. Din 3 Pompă circulatie
4 Ventil de blocare
acest motiv, în cazul unui sistem de 5 Circuit de încălzire
încălzire cu răcire rapidă (radiatoare), 6 Acumulator tampon
volumul acumulatorului tampon
va fi astfel calculat încât conţinutul
acumulat de căldură să fie suficient 26_03_01_0381

pentru perioada de deconectare


sus menţionată, pentru a asigura
încălzirea clădirii.

În favoarea utilizării acumulatorului


vorbesc următoarele:
 Nu există modificări pentru
instalaţia existentă în raport cu
dimensiunile conductelor.
 Nu există zgomote în sistemul de
distribuire a căldurii.
 Nu este necesară înlocuirea
pompei de circulatie în instalaţia
termică existentă.
 Există debit de apă constant prin
pompa de căldură.

30 www.stiebel-eltron.com
RACORDAREA LA INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCALZIRE

Reţeaua de încălzire Instalaţie mono-energetică pentru pompele de căldură


Pentru racordarea pompelor de
căldură în reţeaua de conducte
trebuiesc prevăzute racorduri flexibile.
În afară de acest lucru mai trebuie
montat şi un vas de expansiune, în
vederea măririi volumului de apă
şi a eventualelor întreruperii ale
generatoarelor de căldură. Asigurarea
pompelor de căldură se face conform
DIN 4751 fişa 2. În cazul sistemelor de
suprafaţă (încălzirea in pardoseală)
se poate renunţa la acumulatorul
tampon în cazuri individuale, după
o discuţie cu consilieri noştri tehnici.
Dacă în instalaţie nu există nici un
acumulator tampon atunci trebuie
montat un ventil de blocare între

26_03_01_0718
tur si retur, pentru ca să se menţină
cantitatea minimă de circulatie
necesară pompei de căldură.
Instalaţie bivalentă pentru pompele de căldură
Transmiterea trepidaţiilor
Pentru evitarea transmiterii
trepidaţiilor în reţeaua de încălzire
(dacă este cazul de vibraţii de la
pompele de circulatie din instalaţia
de incalzire), este necesară montarea
de furtunuri în reţeaua conductelor
de apă. Fixarea conductelor trebuie
efectuată cu racorduri flexibile.

Pompe de circulatie în circuitul


pompelor de căldură
Pentru utilizarea acumulatoarelor
de tip SBP 200 E respectiv SBP 700 E
(acumulatoare tampon) şi a pompelor
de căldură monobloc de tip WPKI 5
va fi prevăzută pompa de circulatie 26_03_01_0383

(pompă pentru acumulator) conform


tabelului de selecţie „pompe de
circulatie“.

Al doilea generator de căldură


Într-un sistem bivalent pompa
de căldură ar trebui racordată
întotdeauna la returul celui de-al
doilea generator de căldură.

www.stiebel-eltron.com 31
POMPE DE CĂLDURĂ FĂRĂ ACUMULATOR TAMPON

Instalaţii cu acumulator tampon Instalaţie monovalentă cu pompe de căldură fără acumulator tampon
Pentru a realiza o funcţionare normală
a pompei de căldură se recomandă Spaţiu de referinţă fără ventil de zonă
Reglajul temperaturii din cameră prin
un acumulator tampon. Acumulatorul comandă de la distanţă de tip FE 7 pentru
tampon (recipientul de acumulare pompa de căldură
SBP) serveşte nu doar pentru ruperea
Ventil de blocare ÜV necesar pentru
hidraulică a debitelor din pompele de reducerea zgomotelor de circuit
căldură şi din circuitul de încălzire,
ci şi pentru pompele de căldură
aer | apă ca sursă energetică pentru
dejivrarea vaporizatorului.

Instalaţii fără acumulator tampon


Dacă se montează pompe de căldură
fără acumulator tampon în sistemul
de încălzire, trebuiesc respectate
următoarele instrucţiuni:

26_03_01_0714
Pentru o funcţionare normală a
pompei de căldură este necesar un Cantităţi minime de recircularea apei pe partea încălzirii 20% din debitul
nominal al pompei de căldură
debit constant al pompei de căldură.
Acesta trebuie să fie cel puţin 20%
din volumul nominal al circuitului,
pentru ca astfel să poată fi decuplată
pompa de căldură atunci când este
atinsă temperatura de retur prin
intermediul reglajului. Dacă nu se
întâmplă acest lucru atunci se ajunge
la o decuplare de suprapresiune
a pompei de căldură. Un debit
constant se atinge doar la încălzirile
de suprafaţă, astfel încât pentru mai
multe circuite de încălzire se poate
renunţa la ventilele de zonă. Pentru
a nu încălca prevederile privind
economisirea energiei trebuie obţinut
de la autorităţile de resort o exceptie
privind montarea ventilelor de zonă.
Dacă se renunţă la ventilele de zonă
de exemplu doar în camerele locuite
se poate efectua supravegherea
temperaturii de cameră cu comandă
de la distanţă de tip FE 7, lucru
care nu reprezintă o încălcare a
prevederilor privind economisirea
energiei.

Pentru pompele de căldură aer | apă


trebuie realizat debitul minim din
următorul tabel.

Debitul minim
Pompă de căldură m³/h
WPL 10 0,4
WPL 13 0,4
WPL 18 0,5
WPL 23 0,6
WPL 33 1,4

32 www.stiebel-eltron.com
PREPARARE APĂ CALDĂ CU POMPE DE CĂLDURĂ

Prepararea apei calde cu pompe de Preparare apă caldă cu acumulator apă caldă SBB 300 WP
căldură
Prepararea apei calde este posibilă
cu toate pompele de căldură de tip
STIEBEL ELTRON. Domeniul larg de
aplicare şi multiplele posibilităţi de
combinare cu recipiente de acumulare
de diferite dimensiuni şi dotări
necesită documentaţii de proiectare
şi instalare concepute pentru cazul de
aplicare respectiv. Conectarea electrică
şi racordul hidraulic ale pompelor de
căldură se efectuează corespunzător
documentaţiei de proiectare
STIEBEL ELTRON.

Acumulatoare de apă caldă


Mărimea acumulatorului de apă caldă

26_03_01_0384
se stabileşte conform consumului
de vârf pe zi, la care se adaugă 20%
(cantitatea utilă). Încărcarea se face
prin intermediul unui schimbător de Preparare apă caldă cu schimbător extern de căldură
căldură aflat la interior sau exterior.

Schimbătorul de căldură
Din cauza diferenţei reduse de
temperatură, recomandăm pentru
prepararea apei calde instalaţiile
de încălzire cu pompe de căldură
având un schimbător de căldură
amplasat la interior cu o suprafaţă
de schimb minimă de 0,25 m²/kW
capacitate termică. O altă posibilitate
este prepararea apei calde prin
intermediul unui schimbător de
căldură extern. Conform acestei
configurări se atinge o temperatură
a apei calde de cca. 50 °C. Dacă sunt
necesare temperaturi mai ridicate, 26_03_01_0385

apa caldă trebuie reîncălzită prin


intermediul unui element termo-
electric.
Preparare apă caldă cu acumulator combinat SBK 600/150
Comanda
Comanda încălzirii apei calde se
efectuează prin regulatorul pompelor
de încălzire WPM.
26_03_01_0386

www.stiebel-eltron.com 33
PREPARARE APĂ CALDĂ CU POMPE DE CĂLDURĂ

Preparare apă caldă cu

WPW 22 M
SBB..WP / sol

WPW 10

WPW 13

WPW 18
WPF 10

WPF 13

WPF 16

WPL 10

WPL 13

WPL 18

WPL 23

WPL 33
WPW 7
WPF 5

WPF 7
acumulator apă caldă

Suprafeţe schimb căldură în m² cerute 1,6 2,2 2,8 3,6 4,5 2,0 2,8 3,6 4,8 6,2 2,6 3,4 4,8 5,6 4,8
SBB 301 WP        
SBB 302 WP               
SBB 401 WP sol (racord. schimb. c. sup)             
SBB 401 WP sol (racord. ambele)               
SBB 300 WP        
SBB 400 WP sol (racord. ambele)       
Temperaturi apă caldă prevăzute a fi atinse în acţionarea exclusivă a pompelor de căldură
 °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C  °C
SBB 301 WP 50 50 50 – – 50 50 49 – – 50 47 – – –
SBB 302 WP 50 50 50 50 49 50 50 50 50 46 50 50 50 46 50
SBB 401 WP sol (racord. schimb. c. sup.) 50 50 50 49 45 50 50 50 47 – 50 50 45 – 46
SBB 401 WP sol (racord ambele) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 49 50
SBB 300 WP 50 50 50 – – 50 50 49 – – 50 47 – – –
SBB 400 WP sol (racord. schimb. c. sup.) 50 50 50 48 44 50 50 50 46 – 50 50 45 – 45
SBB 400 WP sol (racord ambele în serie) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 50 50 50 48 50

Pentru atingerea temperaturilor apei calde proiectate este necesara respectarea instrucţiunilor de montaj pentru
debitul minim şi racordarea conductelor corespunzător documentaţiei de proiectare STE.
Distanţa dintre pompele de căldură şi acumulatorul de apă caldă trebuie să fie de maxim 2 m.
Conductele de racord nu au voie să conţină mai mult de două coturi la 90°.
Temperaturile apei calde obţinute trebuie înţelese ca valori de referinţă, supuse distribuirii în serie.
Dacă la SBB 400 WP sol, pentru pompa de căldură se va utiliza numai schimbătorul de căldură superior,
atunci schimbătorul de căldură inferior poate fi utilizat pentru solar.
WPW 22 M

Prepararea apei calde cu acumulator


WPW 10

WPW 13

WPW 18
WPF 10

WPF 13

WPF 16

apă caldă de 300 litri şi schimbător


WPL 10

WPL 13

WPL 18

WPL 23

WPL 33
WPW 7
WPF 5

WPF 7

de căldură extern

Acumulator apă caldă 300 litri               


Ţeavă de alimentare pentru rezervor 300/400 litri               
Schimbător de căldură Tip WT 10    
Schimbător de căldură Tip WT 20       
Schimbător de căldură Tip WT 30     
BBI 5 la SBP 200/700 şi WPKI 5       
Pompă de circulatie UP 25–80       
Pompă de circulatie apă caldă UPS 25-60 B               
Senzor de nivel AVF 6               
Senzor temperatură pe tur TF 6 A       

Preparare apă caldă cu acumulator


WPW 22 M

combinat SBK 600/150 fără


WPW 10

WPW 13

WPW 18
WPF 10

WPF 13

WPF 16

WPL 10

WPL 13

WPL 18

WPL 23

WPL 33
WPW 7
WPF 5

WPF 7

instalaţie solară

SBK 600/150     –     –    – –
Ventil comutare HUV 1 pentru tur     –     –    – –
Ventil comutare HUV 1 pentru retur     –     –    – –
Senzor de nivel TVF 6     –     –    – –
Senzor temperatură pe tur TF 6 A     –     –    – –

 Preparare apă caldă cu un compresor în funcţionare la încărcare completă


 Preparare apă caldă cu două compresoare în funcţionare la încărcare parţială

34 www.stiebel-eltron.com
STAŢIA DE APĂ POTABILĂ (UTILĂ)

Descrierea instalaţiei Prepararea apei calde prin staţia de apă potabilă


Staţia de apă potabilă (utilă)
aprovizionează cu apă caldă una până
la două unităţi de locuinţe. Furnizorul
de energie este un acumulator
tampon de 700 litri de tip SBP 700
la o temperatură de 55 °C. Pompa
de circulatie P1 va fi comandată
de un regulator, astfel încât să fie
menţinută constantă temperatura
apei calde dorite. În opţiunea pentru
apă caldă pot fi alese trei intervale de
timp. În afara intervalelor de timp se
efectuează o apă caldă prin detectarea
blocajelor. Cu un senzor suplimentar
(opţional) este posibil să se activeze
un contact fără potenţiometru pentru
o încălzire suplimentară (BGC) în

26_03_01_0719
acumulatorul tampon. O staţie de
pompare apă potabilă (utilă) se
programează pentru funcţionare
anticipat. Staţie de apă potabilă FWS-Z

Racordarea electrică
Pentru a evita o funcţionare în gol a
pompelor alimentarea cu tensiune
trebuie efectuată doar când instalaţia
T1 Senzor apă caldă
a fost umplută. Cablul de reţea trebuie T2 Senzor tur căldură
conectat la 230 V / 50 Hz iar siguranţa T3 Senzor apă rece
de protecţie a conectării trebuie să T4 Senzor retur căldură
P1 Pompă circuit căldură
aibă asigurată intensitatea de 10 A. P2 Pompă apă caldă
DF Contor debit
A Tur căldură
B Retur căldură
C Apă caldă
D Apă caldă
E Apă rece

26_03_01_0728

www.stiebel-eltron.com 35
REABILITAREA CONSTRUCŢIEI VECHI

Indicaţii Instalaţie bivalentă cu pompe de căldură aer | apă


La reabilitarea unei instalaţii de
încălzire pe bază de combustibil cu
o instalaţie de pompe de căldură,
adesea bazinul plin al cazanului
de combustibil vechi acţionează în
continuare ca o a doua sursă de
căldură. Întrucât aici este vorba
de pompe de căldură bivalente
se anulează în acest caz obligaţia
pentru verificarea cazanului pe
combustibil referitor la gazele de
ardere. Modul de funcţionare bivalent
este doar o soluţie de moment. După
ce combustibilul a fost consumat
cazanul trebuie îndepărtat şi înlocuit
cu o încălzire electrică suplimentară

26_03_01_0720
montată în pompa de căldură (mod
de funcţionare mono-energetic) astfel
se obţine o funcţionare economică şi
utilizarea eficientă a spaţiului.
Doar cheltuielile curente pentru Instalaţie bivalentă cu pompe de căldură aer | apă

26_03_01_0721
întreţinerea încălzirii cu alt
combustibil şi curăţarea coşului de
fum depăşesc adesea cheltuielile
nivelului de încălzire energetic.

Racord hidraulic
Dacă nu este prevăzută o instalaţie
bivalentă cu cazan pentru combustibil
sau recipient gaz, racordarea
hidraulică se realizează ca la o
construcţie nouă. Instalaţiile bivalente
unde trebui să rămână cazanul pentru
combustibil sau gaz pentru vremuri
dificile, atunci acestea vor fi racordate
hidraulic, astfel încât să poată fi
demontate fără a goli instalaţia. După
demontare instalaţia cu pompe de
căldură va funcţiona mono-energetic.
Schema reprezentată în dreapta arată
construcţia unei instalaţii bivalente
cu pompe de căldură şi cazan pe
combustibil.

Conectarea electrică
La conectarea electrică a pompelor de
căldură la branşamentul casei sunt
necesare două contoare suplimentare
pentru pompele de căldură şi
pentru comanda la distanţă. Întrucât
branşamentul existent de cele mai
multe ori nu se află la locul potrivit,
acesta trebuie înlocuit sau completat
cu unul suplimentar. Autorizarea şi
înştiinţarea se face prin intermediul
furnizorului energetic.

36 www.stiebel-eltron.com
RĂCIREA PRIN INSTALAŢIA CU POMPE DE CĂLDURĂ

Răcirea pasivă
La răcirea pasivă se transferă Răcirea clădirii
temperatura scăzută a apei freatice
sau a solului prin schimbătorul de Pasivă Activă
căldură către sistemul de încălzire.
Compresorul pompei de căldură nu
va fi cuplat, iar pompa de căldură
rămâne „pasivă“.

Răcirea activă
La răcirea activă capacitatea de răcire
a pompei de căldură (compartimentul
rece) va fi transmisă către sistemul  Utilizarea reducerii naturale a răcirii  Utilizarea aparatelor pentru răcire
de încălzire. Compresorul pompei  Sol răcoros/aer nocturn răcoros
 Utilizarea efectelor din acumulare
de căldură va fi cuplat iar pompa de
căldură este „activă“.
Sistem pasiv Sistem activ

26_03_01_0387
Mod de lucru la programarea răcirii
pasive:
 Calcularea încărcării de răcire
– conform VDI 2078
– conform formular Transferul de temperatură în sol
– conform suprafaţă locuibilă m²
(factor)
 Determinarea capacităţii de răcire
a sursei de încălzire
– sondă pcolector in sol
– apă freatică
 Configurarea sistemului de
distribuţie
– inclazirea/racirea in pardoseala
Adâncime (m)

– ventiloconvectoare
 Instalarea pompei de căldură
– WPC cool
– WPF

Indicaţii pentru programare:


Capacitatea de răcire a sursei de
căldură poate fi extrasă din tabelul de
la pagina 41. De exemplu două sonde
din sol, cu o adâncime de 94 metri
indică la sol o căldură de cca. 7,2 kW
(WPC 13 cool).

Cedarea căldurii de la sursă nu


26_03_01_0388

trebuie să depăşească necesarul de


* La fiecare 33 m +1 °C creştere de temperatură
răcire al clădirii. Dacă necesarul de
răcire este mai mare nu se va atinge
temperatura dorită în încăpere. În caz
de necesitate trebuiesc scoase de la Temperaturi medii ale solului (°C)
răcire câteva dintre încăperi pentru a Adâncime forare (m) Poziţie liberă Zonă urbană Poziţia de înălţime
atinge temperatura dorită. 0 9,5 9,5 3,2
25 11,3 12,5 8,0
50 12,0 13,5 8,7
75 12,8 14,5 9,5
100 13,5 15,5 10,2
125 14,3 16,5 11,0
150 15,0 17,5 11,7
175 15,8 18,5 12,5
200 16,5 19,5 13,2

www.stiebel-eltron.com 37
CALCULUL NECESARULUI DE RĂCIRE

Calculul necesarului de răcire Calculul simplificat pentru necesarul Poziţia 6:


Calculul necesarului de răcire se face de răcire conform formularului nostru Numărul de persoane trebuie înmulţit
conform VDI 2078. de calcul cu o valoare prestabilită. Conform
Pentru determinarea simplificată a Formularul de calcul face posibilă normativului VDI 2067 cedarea căldurii
necesarului de răcire a unui spaţiu o calculare simplă şi rapidă a corporale începe de la o munca
vă ajută formularul nostru de calcul necesarului de răcire pentru un inactivă sau uşor activă.
pentru răcire sau programul de spaţiu. Calculul se face conform
calcul. Pentru determinarea rapidă formularului de la pagina 39. Baza de Poziţia 7:
a necesarului de răcire poate fi configurare: temperatura exterioară Aici aportul de aer exterior a
utilizată şi rigla noastră de calcul. a aerului +32 °C la o temperatură aparatului trebui luat conform
Aceasta poate fi solicitată la oricare a aerului în încăpere de +27 °C şi instrucţiunilor producătorului. Răcirea
din centrele STIEBEL ELTRON, adresa o funcţionare permanentă. aportului de aer exterior trebuie luat
găsiţi pe verso la documentaţia pentru în considerare ca fiind 5 K.
programare. Poziţia 1:
Pentru o configurare rapidă vă ajută Suprafeţele cu geamuri trebuiesc Necesarul de răcire:
şi valorile de mai jos bazate pe orientate către soare şi multiplicate cu Suma încărcărilor individuale de
experienţa noaste: valori corespunzătoare. Suplimentar răcire de la poziţia 1 până la 7.
la calculul necesarului de răcire
Factori trebuie adăugată şi orientarea spre Configurarea aparatelor:
Locuinţe private 30 Watt/m³ soare. Dacă două ferestre învecinate Pentru realizarea unei temperaturi
Birouri 40 Watt/m³ au două direcţii diferite, de exemplu interioare cu cca. 5K sub temperatura
Spaţii comerciale 50 Watt/m³ sud-vest şi vest, se va utiliza suma exterioară, capacitatea de răcire a
Construcţii din sticlă 200 Watt/m³
celor două valori. Luminatoarele aparatului trebuie să fie egală sau
orizontale trebuie luate în calcul de mai mare decât capacitatea de răcire
asemenea suplimentar (vezi rândul cu calculată.
ferestre de mansardă). La dispozitivele
pentru protecţie solară trebuiesc Principii de bază:
luaţi în calcul factorii de reducere Acest procedeu de calcul ia în
recomandaţi. considerare pe lângă influenţele
descrise şi capacitatea de acumulare
Poziţia 2: a spaţiului. De bază sunt valorile din
Pentru pereţi au fost configurate valori normativul VDI 2078.
standardizate conform VDI 2078,
întrucât necesarul de răcire nu este Calculul spaţiului 1
decisiv influenţată de pereţi. (vezi fişa de calcul)
Calculul necesarului de răcire va fi
Poziţia 3: efectuat conform următoarelor date:
Pardoseala din beciurile neîncălzite Mărimea spaţiului 5,0 m lăţime, 5,0 m
sau mărginită de sol nu va fi luată în lungime, 3,0 m înălţime
considerare. Mărimea ferestrei 4,0 m² către Vest
Fereastră cu jaluzele exterioare Număr
Poziţia 4: persoane 2
Suprafaţa peretilor exteriori, mai puţin Computer 500 Watt consum electric
eventualele luminatoare, trebuiesc Acoperiş plat cu 5 cm izolaţie
înmulţite cu valoarea de corecţie Pereţi exteriori în construcţie uşoară.
corespunzătoare.
Rezultat:
Poziţia 5: Capacitatea de răcire a spaţiului 1 este
Aporturile de căldură ale aparatelor de 2,2 kW.
electrice şi iluminat vor fi luate
în considerare conform valorii de
consum electric şi se va înmulţi cu
factorul de corecţie 0,75.
Aparatele trebuie luate în considerare
doar în momentul în care este
conectată functionarea răcirii.

38 www.stiebel-eltron.com
CALCULUL NECESARULUI DE RĂCIRE

Formular pentru calculul necesarului de răcire


Pentru determinarea necesarului de răcire conform normativului VDI 2078
Adresă: Tip spaţiu:
Nume: Dimensiuni spaţiu:
Stradă: Lungime Lăţime Înălţime Suprafaţă Volum
Localitate: 5,0 m 5,0 m 3,0 m 25,0 m² 75,0 m³

1. Radiaţia solară: Fereastră ne-protejată Factor de reducere Suprafaţă Necesarul


prin fereastră şi uşă Geam Geam Geam Protecţie solară fereastră de răcire
exterioară simplu dublu izolat Jaluzele Jaluzele fereastră
W/m² W/m² W/m² interioare Marchiză exterioare m² Watt
Nord 65 60 35
Nord-est 80 70 40
Est 310 280 155
Sud-est 270 240 135
Sud 350 300 165 x 0,7 x 0,3 x 0,15
Sud-vest 310 280 155
Vest 320 290 160 4,0 174
Nord – vest 250 240 135
Fereastră mansardă 500 380 220
Pentru diferite direcţii de raze solare va fi utilizată valoarea maximă 174

2. Pereţii mai puţin deschiderile de ferestre şi uşi care au fost deja cuprinse Necesarul Suprafaţă Necesarul de
de răcire perete răcire perete
W/m² m² Watt
Pereţi exteriori 10 26,0 260
Pereţi interiori 10 15,0 150
Sumă 410

3. Pardoseala pentru spaţiul ne-climatizat Necesarul Suprafaţă Nec. de răcire


de răcire pardoseală pardoseală
W/m² m² Watt
Sumă 10 25,0 250

4. Terasa mai puţin fereastra mansardă Acoperiş plat Acoperiş înclinat Terasa pt. Suprafaţă Necesarul de
şi luminatoarele care au fost deja spaţiu terasa răcire terasa
cuprinse neizolat izolat neizolat izolat necl.
W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² m² Watt
Sumă 60 30 50 25 10 25,0 750

5. Aparate electrice care sunt active în momentul răcirii Puterea Necesarul de


consumata răcire aparate
Watt Factor Watt
Iluminatul
Computer cu monitor şi imprimantă 500 x 0,75 375
Sumă 375

6. Aporturile de căldură corporale de către persoane inactive sau uşor active Necesarul
de răcire Persoane Persoane
W/Pers. număr Watt
Sumă 120 2 240

7. Aer exterior pentru aparate de climatizare cu aport aer proaspat Necesarul Cantitate Aer
de răcire aer adiţional
W/m² m³ Watt
Sumă 10

Totalitate necesar de răcire a spaţiului, în Watt 2199


Calculul necesarului de răcire determinat, conduce la o reducere de temperatură de cca. 5 °C

www.stiebel-eltron.com 39
SURSE DE CĂLDURĂ PENTRU FUNCTIONAREA RĂCIRII

Răcirea cu sonde pentru căldură Schema de principiu a sursei de căldură cu sondă de căldură din sol
din sol
Pentru răcirea pasivă cu sonde
de căldură în sol se va utiliza
temperatura constantă a solului la
adâncime mai mare. Cantitatea de
răcire este suficientă pentru casele
normale în cazul puţinelor zile de
răcire din an. La capacităţi de răcire
mai ridicate, temperatura din sol
poate să crească treptat, astfel încât
să se producă o răcire mai redusă
la încălzirea in pardoseală sau la
ventiloconvectoare.
Indicaţi: Dacă sunt necesare capacităţi
de răcire mai ridicate sonda din sol
poate fi supradimensionata. Pentru
functionarea răcirii lungimea sondei
nu ar trebui să fie mai mare de 100
metri.

C26_03_01_0363
Răcirea cu apa freatică Schema de principiu a sursei de căldură cu apă freatică
Întrucât temperatura apei freatice
nu creşte nici vara peste 14 °C ea
este perfectă pentru răcirea pasivă.
Temperatura scăzută va fi transmisă
prin intermediul unui schimbător de
căldură către apa de racire, folosindu-
se astfel pentru răcirea prin suprafaţa
de încălzire sau ventiloconvectoare.
Apa freatică refulată în sol nu are
voie să depăşească 20 °C. Rezistenţa
materialul schimbătorului de căldură
se va verifica prin analiza apei.

C26_03_01_0361

Răcirea cu colectorul din sol


Colectorii din sol sunt adecvaţi doar
Schema de principiu a sursei de căldură cu colector din sol
pentru răcirea pasivă. Temperatura
solului la suprafaţă este dependentă
de temperatura exterioară.
Atunci când se introduce căldură
suplimentară intr-un interval de timp
mai îndelungat creşte temperatura
peste 15 °C astfel încât nu mai este
posibilă o racirea.
C26_03_01_0362

40 www.stiebel-eltron.com
CAPACITATEA DE RĂCIRE

Răcirea prin sonde termice de sol


Sondele termice de sol vor fi concepute în funcţie de capacitatea de încălzire a pompelor de căldură.
Căldura ce urmează a fi dirijată spre sol, în cazul răcirii pasive, este de cca. 70% din capacitatea de captare
(cca. 35 W/m sondă de sol).

Tabel de corelare pentru sondelor termice de sol tip DN 25


Pentru pietriş normal, capacitatea de captare 55 Watt/m (valoare medie)
Tip Temperatura sursei 0 °C Sondă sol Sondă sol Captare Cedare
pompă Temperatura tur 35 °C 32 x 2,9 32 x 2,9 functionare functionare
căldură Capacit. termică Capacit. răcire cantitate adâncime termică răcire
WPC 5 cool 5,8 kW 4,5 kW 1 bucăţi 82 m 4,5 kW 3,2 kW
WPC 7 cool 7,8 kW 6,0 kW 1 bucăţi 109 m 6,0 kW 4,2 kW
WPC 10 cool 9,9 kW 7,7 kW 2 bucăţi 70 m 7,7 kW 5,4 kW
WPC 13 cool 13,4 kW 10,3 kW 2 bucăţi 94 m 10,3 kW 7,2 kW
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 3 bucăţi 84 m 13,8 kW 9,6 kW

Exemplu:
Pompă căldură WPC 10 cool.
Necesar sonde termice de sol 2 bucăţi a 70 metri lungime,
capacitatea de captare cca. 55 W per metri corespunde la cca. 7,7 kW.
Capacitatea de cedare căldură în sol este de cca. 5,4 kW.

Răcire cu apă freatică


Cantitatea de apă freatică ce poate fi utilizată pentru transportul căldurii se dimensionează după cantitatea de apă freatică
necesară pompei de căldură.
Diferenţa de temperatură dintre apa freatică şi apa de răcire este de cca. 5 K.

Tabel de corelare pentru apa freatică


Temperatură apă freatică cca. 15 °C (valoare medie cu functionare la rece)
Tip Temperatură sursă 10 °C Cantitate apă Cedare functionare
pompă Temperatură tur 35 °C freatică răcire
căldură Capacitate termică Capacitate răcire
WPW 7 7,2 kW 5,9 kW 1,5 m³/h 8,7 kW
WPW 10 10,0 kW 8,2 kW 2,1 m³/h 12,2 kW
WPW 13 12,5 kW 10,2 kW 2,6 m³/h 15,1 kW
WPW 18 17,1 kW 14,1 kW 3,4 m³/h 19,7 kW
WPW 22 M 21,7 kW 18,2 kW 4,4 m³/h 25,5 kW

Exemplu:
Pompă căldură WPW 13.
Cantitatea de apă freatică necesară 2,6 m³/h.
Capacitatea de cedare căldură prin apa freatică este de cca. 15,1 kW.

www.stiebel-eltron.com 41
SISTEME DE DISTRIBUŢIE PENTRU FUNCTIONAREA RĂCIRII

Sisteme de distribuţie
În funcţie de tipul sistemului de
distribuţie instalat pentru răcire,
temperaturile de răcire a apei pot
fi între 8 °C şi 16 °C. La răcirea
suprafeţelor temperatura de răcire
a apei se află peste temperatura
punctului de roua pentru a se evita
scurgerea condensului. Temperatura
punctului de roua depinde de
temperatura şi umiditatea aerului.
Din acest motiv capacităţile medii
de răcire nu pot fi obţinute decât
sub forma unor valori grosiere de
referinţă. La ventiloconvectoare
temperaturile de răcire a apei pot fi
reduse sub punctul de roua, iar aerul

C26_03_01_0389
încăperii poate fi captat suplimentar
sub formă de căldură latentă prin
scurgerea condensului. Adecvate
suplimentar sunt şi plafoanele de
răcire sau încălzirile de perete pentru Ventiloconvectoare
răcirea pasivă prin sol cu pompe de
căldură.

Răcirea prin pardoseală


Cu o dotare suplimentară pentru
reglaj la instalaţiile tehnice de
încălzire a suprafeţelor, se poate
obţine şi o răcire, în anotimpul cald.
Prin utilizarea, conform DIN 1946 T2,
rezultă o capacitate medie de răcire
de cca. 20 până la 25 W/m².
Executarea fundaţiei, în special a
şapei pentru răcire, trebuie aprobată
de producător. Ventilele zonale
comutabile cu tensiune de alimentare
de 230 V sunt necesare pentru răcirea
pasivă. 26_03_01_0390

Ventiloconvectoare
Capacitatea de răcire a unui
ventiloconvector este dependentă de
mărimea constructivă, de debitul de
aer şi de temperatura apei de răcire.
Dacă la dimensionare se ţine cont
de cerinţele DIN 1946 atunci se vor
atinge capacităţi de răcire specifice de
la 30 până la 60 W/m² pe suprafaţa
schimbului de căldură. Reglajul
a aparatelor în trepte de turatie a
aerului oferă beneficiarului opţiunea
unui reglaj rapid şi în cazul unor
încărcării alternative puternice de
căldură (trepte ridicate de ventilare).

42 www.stiebel-eltron.com
CAPACITATEA DE RĂCIRE CU INSTALAŢIA DE
ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

Capacitatea de răcire prin pardoseală


Pardoseală Gresie Covor
Pasul cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30
Temperatura încăperii  °C 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Temperatura pe tur  °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Temperatura pe retur  °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Capacitatea de răcire W/m² 52 45 39 34 26 33 29 26 24 19

Capacitatea de răcire prin pardoseală


Pardoseală Gresie Covor
Pasul cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30
Temperatura încăperii  °C 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Temperatura pe tur  °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Temperatura pe retur  °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Capacitatea de răcire W/m² 26 22 19 17 13 16 14 13 12 11

Capacitatea de răcire prin pardoseală


Pardoseală Gresie Covor
Pasul cm 5 10 15 20 30 5 10 15 20 30
Temperatura încăperii  °C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Temperatura pe tur  °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Temperatura pe retur  °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Capacitatea de răcire W/m² 65 55 50 45 30 40 37 32 28 24

Capacitatea de răcire în cazul celei Câmp de confort (Leusden şi Freymark)


prin pardoseală se orientează nu
doar după sursa de căldură ci şi după
capacitatea de răcire a instalaţiei de
răcire prin pardoseală. Instalaţia de
încălzire, având pardoseală din gresie,
are spre exemplu la o distanţă a Inconfortabil de umed
ţevilor de 10 cm o capacitate specifică
de răcire de 22 W/m². În cazul în
care capacitatea de răcire a încăperii
Umiditatea relativă a aerului

este mai mare decât cea a instalaţiei


de încălzire prin pardoseală atunci
temperatura dorită în încăpere nu mai
poate fi atinsă. În acest caz trebuie
montate ventiloconvectoare sau se Confortabil
va realiza doar racirea partiala a
încăperii.

Confortul
Atât la temperaturi prea ridicate cât
şi la cele prea scăzute capacitatea Destul de confortabil
de lucru a omului scade, de aceea
temperaturile încăperilor trebuie să
fie confortabile. Sistemele de răcire Inconfortabil de uscat
pot oferi adesea confort cu un consum
energetic redus. Schimbul energetic
dintre om şi suprafaţa de răcire
are loc preponderent prin radiaţie.
26_03_01_0391

Răcirea pardoselii furnizează din acest Temperatura aerului din încăpere TL (°C)
motiv, premize bune pentru un climat
confortabil în încăpere.

www.stiebel-eltron.com 43
CAPACITATEA DE RĂCIRE CU VENTILOCONVECTOARE

Tip ACTH 20 ACTH 40 ACTH 50


Număr comandă aparat de bază 18 98 20 18 98 21 18 98 22
Date privind capacitatea de funcţionare a răcirii
Treaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltă
Temperatura apei de răcire  °C 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
Cap. răcire la 23 °C temp. cameră W 330 410 605 740 925 1040 800 1130 1500
Cap. răcire la 25 °C temp. cameră W 405 505 745 910 1140 1280 985 1395 1850
Cap. răcire la 27 °C temp. cameră W 485 600 885 1085 1355 1525 1170 1660 2200
Cap. răcire la 29 °C temp. cameră W 560 695 1025 1255 1570 1765 1355 1925 2550
Cap. răcire la 31 °C temp. cameră W 650 800 1185 1455 1815 2045 1570 2225 2950
Date privind capacitatea de funcţionare a încălzirii
Treaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltă
Temperatura apei calde  °C 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Cap. de încălzire la 15 °C temp cameră W 1600 2185 2780 3255 4570 5065 4955 6270 7250
Cap. de încălzire la 18 °C temp cameră W 1475 2015 2565 3000 4215 4675 4570 5780 6685
Cap. de încălzire la 20 °C temp cameră W 1405 1915 2440 2855 4015 4450 4350 5500 6365
Cap. de încălzire la 22 °C temp cameră W 1315 1795 2285 2675 3760 4165 4075 5155 5960
Cap. de încălzire la 24 °C temp cameră W 1230 1675 2130 2495 3505 3885 3800 4805 5560

Descriere aparate Montarea ventiloconvectoare


Aparatul Hydrima tip carcasat pentru
răcire şi încălzire, cu montaj pe perete
sau podea. Aparat pentru interior cu
design atractiv, acţionare ventilatoare
în 3 trepte, selector de funcţionare
pe tipuri, filtru şi cablu comandă la
distanţă.

Contact cu cleme:
Prin clemele de contact WIN, clemele
5 şi 6, se poate conecta un contact
deschis. La contactul deschis
ventilul este închis şi ventilatorul se
decuplează.
1 Racord retur 4 Vana cu 3 cai 7 Grila refulare aer
Acţionarea încălzirii: 2 Racord tur 5 Ventil de golire 8 Panou comandă
3 Evacuare condens 6 Şurub pentru aerisire 9 Aspiratie aer
Prin schimbătorul de căldură se 26_03_01_0392
cedează căldură în aerul încăperii.
Aerul încăperii este permanent
recirculat cu ajutorul ventilatoarelor
în multiple trepte şi purificat prin Conectare electrică a Ventiloconvectoarelor
intermediul filtrului. Prin recircularea
aerului se realizează o temperatură
confortabilă în încăpere.

Acţionarea răcirii: MIU Secţiune suplimentară


Prin schimbătorul de căldură se UNOC Intrare contact temporizator
captează căldură din aerul încăperii, WIN Intrare contact cu cleme
care este apoi dirijat către sonde RC Conector tablou comandă
J1 Comutator şi Jamper
termică de sol prin sistemul de ST Contact pentru comutator 230 V
conducte. Pe parcursul acestei
perioade se poate scurge condens, Conectare electrică şi dotare
cu Jumper vezi instrucţiuni
în anumite condiţii de funcţionare a de montaj ACTH
schimbătorului de căldură, care va fi
evacuat prin conductele de condens.
26_03_01_0393

44 www.stiebel-eltron.com
CAPACITATEA DE RĂCIRE VENTILOCONVECTOARE CASETA

Tip ACKH 10 ACKH 12 ACKH 18


Număr comandă aparat de bază 22 34 41 22 34 42 22 34 43
Date privind capacitatea de funcţionare a răcirii
Treaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltă
Temperatura apei de răcire  °C 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
Cap. răcire la 23 °C temp. cameră W 413 435 550 656 691 874 868 915 1158
Cap. răcire la 25 °C temp. cameră W 563 593 750 894 942 1192 1184 1247 1579
Cap. răcire la 27 °C temp. cameră W 713 751 950 1133 1193 1510 1500 1580 2000
Cap. răcire la 29 °C temp. cameră W 863 909 1115 1371 1444 1828 1816 1913 2421
Cap. răcire la 31 °C temp. cameră W 1013 1067 1350 1609 1695 2146 2132 2245 2842
Date privind capacitatea de funcţionare a răcirii
Treaptă de ventilare mică medie înaltă mică medie înaltă mică medie înaltă
Temperatura apei calde  °C 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Cap. de încălzire la 15 °C temp. cameră W 2505 2689 3684 3411 3662 5016 4325 4643 6360
Cap. de încălzire la 18 °C temp. cameră W 2255 2420 3316 3070 3296 4514 3892 4179 5724
Cap. de încălzire la 20 °C temp. cameră W 2088 2241 3070 2842 3051 4180 3604 3869 5300
Cap. de încălzire la 22 °C temp. cameră W 1921 2062 2824 2615 2807 3846 3316 3559 4876
Cap. de încălzire la 24 °C temp. cameră W 1754 1883 2579 2388 2563 3511 3027 3250 4452

Descriere aparate Montarea casetelor


Aparatul Hydrima tip casetă pentru
răcire şi încălzire, cu montaj la
plafonul fals. Aparat pentru interior cu
design atractiv, acţionare ventilatoare
în 3 trepte, selector de funcţionare
pe tipuri, filtru şi cablu comandă la
distanţă.
A Plafon intermediar (fals) profil T
B Plafon intermediar (fals)
Acţionarea încălzirii: C
D
Schimbător de căldură
Ventilator
Prin schimbătorul de căldură se E Grilaj aer
F Tub conectare electrică
cedează căldură în aerul încăperii. G Racord condens 15 mm
Aerul încăperii este permanent H Racord transfer
I Racord recirculare
recirculat cu ajutorul ventilatorului J Racord alimentare aer proaspăt
în multiple trepte şi purificat prin K Racord răcire cameră secundară

intermediul filtrului. Prin recircularea ACKH 10 ACKH 12 ACHK 18


X 39 mm 39 mm 50 mm
aerului se realizează o temperatură Y 120 mm 113 mm 95 mm
confortabilă în încăpere. Z 118 mm 120 mm 102 mm 26_03_01_0850
G 1/2 G 1/2 G 3/4

Acţionarea răcirii:
Prin schimbătorul de căldură se
captează căldură din aerul încăperii,
care este apoi dirijat către sonde
termică de sol prin sistemul de
conducte. Pe parcursul acestei
perioade se poate scurge condens,
în anumite condiţii de funcţionare a
schimbătorului de căldură, care va fi
evacuat prin conductele de condens.

www.stiebel-eltron.com 45
RĂCIRE PASIVĂ CU POMPĂ DE CĂLDURĂ WPC cool

Răcire pasivă cu pompă de căldură WPC cool monovalent cu răcire pasivă (acţionarea încălzirii)
WPC cool
Instrucţiuni de instalare:
Toate conductele şi piesele necesare
pentru montaj trebuie executate din
material rezistent la coroziune. Toate
conductele din interiorul casei trebuie Cantitatea minimă de
circulatie pe partea de
izolate, pentru a evita formarea de încălzire 20% din debitul
condens. nominal ai pompei de
căldură.

26_03_01_0396

WPC cool monovalent cu răcire pasivă (acţionarea răcirii)

Cantitatea minimă de
circulatie pe partea de
încălzire 20% din debitul
nominal ai pompei de
căldură.
26_03_01_0397

WPC cool monovalent cu răcire pasivă


26_03_01_0398

46 www.stiebel-eltron.com
RĂCIRE PASIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPF

Răcirea pasivă cu pompa WPF monovalent cu răcire pasivă (acţionarea încălzirii)


de căldură WPF
La pompele de căldură sol | apă sau
apă | apă sursa de căldură poate fi
utilizată şi pentru scopul răcirii. În
acest scop este necesară o încălzire
de suprafaţă. Un reglaj adecvat
în circuitul de încălzire împiedică
scăderea sub punctul de roua. Pentru
a nu trebui să se facă umplerea
întregului sistem cu apă glicolata se
va utiliza un schimbător de căldură
intermediar. La selectarea pompei
trebuie avut în vedere a se utiliza doar
pompe turnate (formare condens între
carcasă şi stator) sau pompe rotative.
26_03_01_0399

WPF monovalent cu răcire pasivă (acţionarea răcirii)


26_03_01_0400

WPF monovalent cu răcire pasivă


26_03_01_0401

www.stiebel-eltron.com 47
RĂCIRE ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPC

Răcire activă cu pompa WPC WPC monovalent cu răcire activă (acţionarea încălzirii)
Pentru răcirea activă în sistemul de
încălzire prin pardoseală, funcţionare
individuală a pompelor de căldură,
nu este adecvată, aici sunt necesari
suplimentar ventiloconvectori. Toate
conductele şi piesele necesare trebuie
confecţionate din material rezistent
la coroziune. Toate conductele din
interiorul casei trebuie să fie izolate
pentru evitarea condensului. 26_03_01_0620

WPC monovalent cu răcire activă (acţionarea răcirii)


26_03_01_0621

WPC monovalent cu răcire activă


26_03_01_0804

48 www.stiebel-eltron.com
RĂCIREA ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPF

Răcirea activă cu pompa de WPF monovalent cu răcire activă (acţionarea încălzirii)


căldură WPF
Pompele sol | apă de tip WPF pot fi
utilizate în legătură cu modulul de
răcire WPAC1 pentru răcirea activă.
Pentru acţionarea individuală cu
sisteme de suprafaţă cu încălzire prin
pardoseală, acest tip de răcire nu
este adecvat, de aceea sunt necesari
suplimentar ventiloconvectori. Toate
conductele şi piesele aferente trebuie
confecţionate din material rezistent
la coroziune. Toate conductele din
interiorul casei trebuie izolate, pentru
a se evita formarea condensului.
26_03_01_0622

WPF monovalent cu răcire activă (activare răcire)


26_03_01_0623

WPF monovalent cu răcire activă


26_03_01_0683

www.stiebel-eltron.com 49
RĂCIREA ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPL

Răcirea activă cu pompa de WPL mono-energetic cu răcire activă (acţionare încălzire)


căldură WPL
În cazul pompelor de căldură
aer | apă, acestea pot fi utilizate
şi cu scopul răcirii. Pentru aceasta
sunt necesari suplimentar
ventiloconvectori. Sistemele pentru
încălzirea suprafeţelor nu pot fi
utilizate individual pentru răcirea
activă.
26_03_01_0724

WPL mono-energetic cu răcire activă


26_03_01_0734

50 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ

Confort monobloc
Pentru pompele de căldură aer | apă
de tip STIEBEL ELTRON proiectarea
şi montarea în instalaţii este
foarte simplă. Ele pot fi ataşate
oricărei instalaţii de preparare apă
caldă existente, fără a fi necesare
transformări sau modificări ale
acesteia. Simplu se realizează şi
modernizarea încălzirii cu pompe
de căldură bivalente. Modul practic
de construcţie tip monobloc, uneşte
toate elementele de construcţie şi
dispozitivele de siguranţă într-o
singură carcasă. Acest lucru duce la
reducerea volumului economisind
spaţiu.

C26_03_01_0402
Utilizare optima prin functionarea
mono-energetică
Modul de acţionare mono-energetic
cu pompe de căldură aer | apă
este utilizat astfel încât sistemul de
încălzire să nu mai necesite o altă
sursă de energie. Pompa de căldură
aer | apă utilizează aerul exterior
până la o temperatură de –20 °C
ca sursă de căldură. Între –5 °C şi
–20 °C se cuplează după necesitate o
mică instalaţie de încălzire electrică
suplimentară. În diferite configuraţii
acest tip de încălzire este suficient
în case mici sau mari cu suprafaţă
locuibilă de până la 500 m². Prin
renunţarea la a doua sursă de căldură
sub forma unui cazan de încălzire se
reduc şi costuri de investiţie în mod
corespunzător. Indiferent dacă pompa
de căldură aer | apă este amplasată în 26_03_01_0403
interiorul casei sau la exterior, aceasta
nu necesită decât foarte puţin spaţiu
datorită construcţiei monobloc şi este
uşor de instalat.

Reglajul după dimensiune


Comanda şi reglajul pompei de
căldură aer | apă se face prin
regulatorul pompei de căldură,
care va fi amplasat de preferinţă
în apropierea pompei de căldură,
în interiorul clădirii. Indiferent
unde amplasaţi pompa de căldură
dumneavoastră abia dacă o veţi auzi
funcţionând. Izolarea fonica existentă
împiedică propagarea zgomotului.
STIEBEL ELTRON pune mare preţ pe
calitate până la cele mai mici detalii.

www.stiebel-eltron.com 51
POMPA Aer | apă WPL 5 N

26_03_01_0715
Descrierea aparatului Mod de lucru
Aparatul este alcătuit dintr-un modul Prin schimbătorul de căldură cu
al pompei de căldură şi un modul aerul (vaporizator) aflat în aparatul
hidraulic. Modulul pompei de exterior, se captează căldură din
căldură este prevăzut pentru aerul exterior la temperaturi
amplasare exterioară şi extrage aflate între +40 °C şi –20 °C. Prin
căldură din aer la un nivel de suplimentarea cu energie electrică
temperatură scăzut. Energia preluată (compresor) se face încălzirea apei
prin compresiune este cedată la un calde în schimbătorul de căldură
nivel de temperatură mai ridicat (condensator) la temperatura pe
către modulul hidraulic instalat în tur. La temperaturi ale aerului
interiorul casei, iar de aici către sub cca. +7 °C umiditatea aerului
sistemul de încălzire şi către apa se transformă în chiciură care se
caldă. Se pot atinge temperaturi ale depune pe lamelele vaporizatorului,
apei calde până la 70 °C. această depunere de chiciură se
dejivrează automat. Apa scursă
Modulul hidraulic este dotat cu de aici se captează într-o vană de
pompe cu reglaj contorizat. Una este dejivrare de unde va fi evacuată spre
pompa de circulatie iar celelalte două exteriorul aparatului.
realizează prepararea apei calde
printr-un schimbător de căldură cu
plăci, integrat (circuitul primar şi
secundar). Sistemul este comandat
prin intermediul unui regulator
de temperatură a recirculării,
dependent de temperatura exterioară
Scurt şi cuprinzător (regulatorul pompei de căldură
 Pentru încălzirea apei calde WPMx). Acest WPMx comandă şi
complet automatizată până la încălzirea apei calde la temperatura
temperatura pe tur de 70 °C. dorită.
 Adecvată pentru încălzirea prin
pardoseală şi radiatoare, se
preferă încălzirea la temperatură Siguranţă şi calitate
scăzută datorită coeficientului de
performanta mai bun.
 Captează energia din aerul
exterior până la temperatura
exterioară de –20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură (accesoriu necesar).
 Protejat împotriva coroziunii,
carcasa exterioară din tablă
de oţel galvanizată la cald,
suplimentar emailată, conductele
de aer interioare din tablă de
aluminiu rezistente la coroziune.
 Formă de construcţie monobloc,
cu necesar redus de spaţiu.
 Conţine agent de răcire natural
neinflamabil pentru siguranţă
CO2, R744.

52 www.stiebel-eltron.com
POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 5 N

Tip WPL 5 N
Număr comandă aparat complet 22 11 43
Număr comandă modul hidraulic 22 11 37
Număr comandă pompe de căldură 22 11 38

Date tehnice
Limite de utilizare WQA  °C –20 până +40
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +70
Debit aer WQA m³/h
Debit, pe partea încălzirii m³/h 0,5
Pierdere de presiune,pe partea încălzirii hPa 451
Racord încălzire-tur/retur mm 22 îmbinări
Racord apă rece şi apă caldă mm 22 îmbinări
Racord pompă de căldură-tur/retur mm 22 îmbinări
Agent frigorific R744 (CO2)
Masa umplere kg 1,2
Volum apă caldă l. 200
Presiunea max. de lucru rezervor WW bar 10
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 3 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Conexiune principală modul WP n x mm² 5 x 1,5
Protecţie compresor A 16 gL (C)
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL (B)
Protecţie circuit comandă A 16 gL (B)
Tip protecţie modul hidraulic IP 20
Tip protecţie modul WP IP 14 B
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz L/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz L/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A
Dimensiuni şi masa
Înăl. x lăl. x adânc. (modul hidraulic) mm 1878 x 600 x 650
Î x l x A (modul pompe căldură) mm 650 x 820 x 300
Masa (modul hidraulic) kg 162
Masa (modul pompe căldură) kg 62
Alte caracteristici
Pretecţie anticoroziune
Corespunde prevederilor pentru siguranţă DIN EN 60335, DIN 8975, directiva EMV 89/336/EWG
directivă pentru joasă tensiune 73/23/EWG
Nivelul de zgomot dB(A) 43
Niv. presiunii fonice la distanţă de 1 m dB(A) 40
Caracteristici de performanţă
Temperatura aerului  °C +2 +2 +2
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +70
Capacitatea de încălzire kW 5,0 – –
Puterea absorbita kW 1,6 – –
Coeficient de performanta ε 3,0 – –
Diferenţa de temperatură la A2/W35 K –

www.stiebel-eltron.com 53
AMPLASARE WPL 5 N

Condiţii la locul de amplasare Dimensiuni de racord ale modulului hidraulic WPL 5 N în mm

Modulul hidraulic
Spaţiul în care trebuie instalat
aparatul trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 Să fie protejat împotriva coroziunii.
 Amplasare pe pardoseală 1 Retur căldură
rezistentă (masaa totală cu 2 Tur căldură
3 Pompe căldură retur
rezervor umplut cu apă caldă este 4 Pompă căldură-tur
de cca. 400 kg). 5 Racord apă caldă
 Amplasare pe suprafaţă plană, 6 Racord apă rece
7 Grupă de siguranţă
orizontală şi solidă.
 Spaţiul de amplasare să nu fie
expus pericolului de explozie
din cauza prafului, gazelor sau
vaporilor.
 În cazul în care se amplasează

26_03_01_0827
în spaţiul pentru încălzire şi
alte aparate de încălzire trebuie
asigurată funcţionarea fără
interferenţa cu celelalte aparate de Dimensiuni de gabarit ale modulului hidraulic WPL 5 N în mm
încălzire.

Modulul pompelor de căldură


La montarea modulului pompelor
de căldură trebuie respectate
următoarele:
 Respectaţi distanţele minime,
către clădire, descrise în figură.
 Modulul WP trebuie să se monteze
în poziţie orizontală.
 Direcţia principală a vântului
nu trebuie să fie orientată către
ventilator.
 La alegerea locului de instalare
trebuie luat în considerare faptul
că aparatul produce zgomote
şi curenţi de aer rece în timpul 26_03_01_0826
funcţionării.
 Distanţa dintre modulul
pompelor de căldură şi modulul
hidraulic trebuie să fie cât mai Dimensiuni de amplasare ale modulului pompelor de căldură WPL 5 N în mm
mică posibilă, pentru a reduce
pierderile prin conducte.
 Iarna, modulul pompelor de
căldură nu trebuie să fie acoperit
cu zăpadă, sau să se fie expus
direct ploii.
 Trebuie asigurat accesul facil la
racord (copertină din material
plastic).
 Condensul de sub aparat
trebuie să se poată scurge fără
inconveniente, şi pe vreme de ger.
26_03_01_0828

54 www.stiebel-eltron.com
INSTALAREA WPL 5 N

Racord de încălzire WPL 5 N cu modul hidraulic


Pompa de căldură trebuie racordată
hidraulic la instalaţiile de încălzire
standard, conform conectării standard
(vezi anexă). Înainte de conectare
la pompele de căldură trebuie
verificată instalaţia de căldură privind
etanşeitatea făcându-se conştiincios o
proba de presiune cu apă şi aerisire.
Trebuie respectată racordarea corectă
pentru tur si retur a căldurii. Pentru
a reduce transmiterea zgomotelor
pe partea hidraulică se recomandă
furtunuri flexibile de presiune.
Izolarea termică trebuie efectuată în
conformitate cu prevederile privind
economisirea energiei.

26_03_01_0824
Conexiune electrică
Conexiunea electrică a pompelor
de căldură trebuie să fie autorizată
de organele competente ale EVU. Conexiune electrică pentru WPL 5 N cu modul hidraulic
Toate lucrările electrice de instalare,
în special măsurile de protecţie,
trebuiesc efectuate în conformitate
cu prevederilor VDE şi a celor
ale întreprinderilor de furnizare
a energiei electrice autorizate.
Conexiunea se face conform schemei
electrice de conectare. Trebuie
respectate şi instrucţiunile de montaj
pentru pompele de căldură Regulator
WPMx.

26_03_01_0825

www.stiebel-eltron.com 55
POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 10

Descrierea aparatului Mod de lucru


Flexibilitate ridicată cu necesar redus Prin schimbătorul de căldură cu
de spaţiu prin mod de construcţie aerul (vaporizator) se captează
monobloc pentru amplasare la căldură din aerul exterior la
alegere la interior sau exterior. temperaturi aflate între +30 °C
Carcasa metalică este galvanizată şi –20 °C. Prin suplimentarea cu
la cald şi emailată în culoare albă. energie electrică (compresor) se face
Pentru acţionarea monoenergetică încălzirea apei calde în schimbătorul
de încălzire şi pentru temperaturi de căldură (condensator) la
ridicate de apă caldă este montată temperatura pe tur, în funcţie de
în serie o încălzire suplimentară. setarea reglajului de la +15 °C
Dejivrarea vaporizatorului se până la +60 °C. La temperaturi ale
face prin inversarea ciclului. Prin aerului sub cca. +7 °C umiditatea
pompa de căldură poate trece în aerului se transformă în chiciură
stare staţionară, apă încălzită până care se depune pe lamelele
la 75 °C. Ea este dotată cu toate vaporizatorului, această depunere
dispozitivele de siguranţă cum de chiciură se dejivrează automat.
ar fi verificator de presiune joasă Apa scursă de aici se captează într-o
şi ridicată, protecţie împotriva vană de dejivrare de unde va fi
îngheţului şi limitator curenţi evacuată spre exteriorul aparatului
la pornire montate în serie. printr-un furtun. Pentru a facilita
Alimentarea pompei de căldură cu faza de dejivrare se deconectează
agentul de răcire R407C se realizează ventilatorul, iar circuitul pompelor
prin HFCKW. Comanda pompei de de căldură se inversează. Energia
Scurt şi cuprinzător
căldură se efectueză prin cablurilor necesară pentru dejivrare este
 Pentru încălzirea apei calde de tip BUS. extrasă din reţeaua de încălzire.
complet automatizată până la După terminarea fazei de dejivrare
temperatura pe tur de 60 °C. pompele de căldură se reconectează
Siguranţă şi calitate
 Adecvată pentru încălzirea in automat pentru functionarea
pardoseală şi radiatoare, se încălzirii.
preferă încălzirea la temperatură WPL 10 IK
scăzută datorită coeficientului de Pentru amplasarea pe colţ cu
performanta mai bun. regulator al pompelor de căldură
 Captează energia din aerul integrat. Pompele de circulatie
exterior până la temperatura pentru încălzirea apei calde, inclusiv
exterioară de –20 °C. ventilul pentru recircularea apei
 Conţine toate componentele calde, ventilul de siguranţă şi
constructive necesare funcţionării încălzirea electrică suplimentară
precum şi dispozitivele tehnice de pentru cuplarea la instalaţia de
siguranţă. încălzire. Pentru o amplasare pe colţ
 Reglaj central al instalaţiei de sunt ataşate tubulaturi pre-montate,
încălzire şi funcţiuni de siguranţă izolate şi plăcuţe de montare pe
prin regulatorul pompei de perete.
căldură (accesoriu necesar). WPL 10 I
 Protejat împotriva coroziunii, Construcţie monobloc pentru
carcasa exterioară din tablă amplasare interioară cu încălzire
de oţel galvanizată la cald, electrică suplimentară încorporată,
suplimentar emailată, conductele pentru o acţionare mono-energetică
de aer interioare din tablă de a încălzirii şi pentru temperaturi
aluminiu rezistente la coroziune. ridicate ale apei calde. Schimbul
 Formă de construcţie monobloc, de aer prin tubulaturi cu izolare
cu necesar redus de spaţiu. termică, tip DN 315 pentru interior
 Simbolul de verificare din partea şi plăci de racord pentru furtun cu
întreprinderilor autorizate, guler şi coliere.
independente, pentru certificare WPL 10 A
(vezi plăcuţa cu caracteristici Construcţie monobloc pentru
tehnice). amplasare exterioară, cu încălzire
 Conţine agent de răcire natural suplimentare electrică încorporată
neinflamabil pentru siguranţă pentru acţionare monoenergetică.
R407C.

56 www.stiebel-eltron.com
POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 10

Tip WPL 10
Număr comandă amplasare exterioară 22 08 12
Număr comandă amplasare interioară 22 08 11
Nr. comandă amplasare interioară monobloc 22 08 26

Date tehnice
Limite de utilizare WQA  °C –20 până +30
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +60 (sub -10 °C temperatură exterioară până +50 °C)
Debit aer WQA m³/h 1200
Disponibilul de presiune statică externă Pa 100
Debitul pe partea încălzirii m³/h 1,40
Pierderea de presiune pe partea încălzirii hPa 195
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Racord tubulaturi aer mm 407 x 152 oval

Agent frigorific R407C


Masa umplere kg 2.7
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Cablare senzor tur n x mm² 3 x 1,5
Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 14 B
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A < 25
Dimensiune şi masa
Înăl. x lăl. x adânc. (amplasare exter.) mm 1122 x 967 x 1245
Î x l x A (amplasare interioară) mm 856 x 758 x 1010
Î x l x A (amplasare interioară monobloc) mm 925 x 778 x 1668
Masa (exterior/interior) kg 140
Masa (monobloc) kg 185
Alte caracteristici
Pretecţie anticoroziune galvanizată la cald
Corespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GS
Nivelul de zgomot exterior dB(A) 65
Nivelul de zgomot interior dB(A) 57/62
Niv. presiunii fonice la distanţă de 5 m dB(A) 43
Caracteristici de performanţă
Temperatura aerului  °C +2 +2 +2
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 6,7 6,0 5,2
Puterea absorbita kW 2,1 2,3 2,4
Coeficientul de performanta ε 3,3 2,5 2,3
Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 6,7

www.stiebel-eltron.com 57
POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23

Descrierea aparatului Mod de lucru


Flexibilitate ridicată cu necesar redus Prin schimbătorul de căldură cu
de spaţiu prin mod de construcţie aerul (vaporizator) se captează
monobloc pentru amplasare la căldură din aerul exterior la
alegere la interior sau exterior. temperaturi aflate între +30 °C
C26_03_01_0409 Carcasa metalică este galvanizată şi –20 °C. Prin suplimentarea cu
la cald şi emailată în culoare albă. energie electrică (compresor) se face
Pentru acţionarea monoenergetică încălzirea apei calde în schimbătorul
de încălzire şi pentru temperaturi de căldură (condensator) la
ridicate de apă caldă este montată temperatura pe tur, în funcţie de
în serie o încălzire suplimentară. setarea reglajului de la +15 °C până
Dejivrarea vaporizatorului se la +60 °C. La temperaturi ale aerului
face prin inversarea circuitului sub cca. +7 °C umiditatea aerului
frigorific. Prin pompa de căldură se transformă în chiciură care se
poate trece în stare staţionară, apă depune pe lamelele vaporizatorului,
încălzită până la 75°C. Ea este această depunere de chiciură se
dotată cu toate dispozitivele de dejivrează automat. Apa scursă
C26_03_01_0409

siguranţă cum ar fi verificator de de aici se captează într-o vană de


presiune joasă şi ridicată, protecţie dejivrare de unde va fi evacuată spre
împotriva îngheţului şi limitator exteriorul aparatului printr-un furtun.
curenţi la pornire, montate în serie. Pentru a facilita faza de dejivrare
Alimentarea pompei de căldură cu se deconectează ventilatorul, iar
Scurt şi cuprinzător agentul de răcire R407C se realizează circuitul pompelor de căldură se
prin HFCKW. Comanda pompei de inversează. Energia necesară pentru
 Pentru încălzirea apei calde
căldură se efectuează prin cablurilor dejivrare este extrasă din reţeaua
complet automatizată până la
de tip BUS. de încălzire. După terminarea fazei
temperatura pe tur de 60 °C.
de dejivrare pompe de căldură
 Adecvată pentru încălzirea in
Siguranţă şi calitate se reconectează automat pentru
pardoseală şi radiatoare, se
functionarea încălzirii.
preferă încălzirea la temperatură
scăzută datorită coeficientului de
performanta mai bun.
 Captează energia din aerul
exterior până la temperatura
exterioară de –20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură (accesoriu necesar).
 Protejat împotriva coroziunii,
carcasa exterioară din tablă
de oţel galvanizată la cald,
suplimentar emailată, conductele
de aer interioare din tablă de
aluminiu rezistente la coroziune.
 Formă de construcţie monobloc,
cu necesar redus de spaţiu
la amplasare interioară sau
exterioară.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R407C.

58 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ Aer | apă WPL 13/18/23

Tip WPL 13 WPL 18 WPL 23


Număr comandă aparat de bază 07 44 10 07 44 11 18 21 33
Număr comandă carcasă amplasare ext. 07 44 13 07 44 13 07 44 13
Număr comandă carcasă amplasare int. 07 44 12 07 44 12 07 44 12

Date tehnice
Limite de utilizare WQA  °C –20 până +30
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +60
Debit aer WQA m³/h 3500 3500 3500
Disponibilul de presiune statică externă Pa 100 100 100
Debit, pe partea încălzirii m³/h 1,00 1,20 1,40
Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 105 145 190
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Racord tubulaturi aer mm 721 x 248 oval 721 x 248 oval 721 x 248 oval
Agent frigorific R407C
Masa umplere kg 4,0 4,0 4,0
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 14 B
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 24 26 29
Dimensiuni şi masa
Înăl. x lăl. x adânc. (aparat de bază) mm 1116 x 1182 x 784
Î x l x A (amplasare exterioară) mm 1434 x 1240 x 1280
Î x l x A (amplasare interioară) mm 1182 x 1240 x 800
Masa (aparat de bază) 210 220 225
Masa totală (exterior/interior) kg 240/220 250/230 255/235
Alte caracteristici
Pretecţie anticoroziune galvanizat la cald
Corespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GS
Nivelul de zgomot exterior dB(A) 65
Accesorii pt izolarea fonica dB(A) 63
Nivelul de zgomot interior dB(A) 56/62 57/62 58/62
Niv. presiunii fonice la distanţă de 5 m dB(A) 43
Caracteristici de performanţă
Temperatura aerului  °C +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 8,0 7,7 7,9 11,6 11,2 11,1 12,9 12,8 12,7
Puterea absorbita kW 2,5 3,0 3,8 3,4 4,4 5,6 4,0 5,4 6,0
Coeficientul de performanta ε 3,3 2,6 2,1 3,4 2,5 2,0 3,2 2,4 2,1
Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 6,7 7,5 7,5

www.stiebel-eltron.com 59
POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 COOL

Descrierea aparatului Mod de lucru


Flexibilitate ridicată cu necesar redus Prin schimbătorul de căldură cu
de spaţiu prin mod de construcţie aerul (vaporizator) se captează
monobloc pentru amplasare la căldură din aerul exterior la
alegere la interior sau exterior. temperaturi aflate între +30 °C
C26_03_01_0409 Carcasa metalică este galvanizată şi –20 °C. Prin suplimentarea cu
la cald şi emailată în culoare albă. energie electrică (compresor) se face
Pentru acţionarea monoenergetică încălzirea apei calde în schimbătorul
de încălzire şi pentru temperaturi de căldură (condensator) la
ridicate de apă caldă este montată temperatura pe tur, în funcţie de
în serie o încălzire suplimentară. setarea reglajului de la +15 °C până
Dejivrarea vaporizatorului se face la +60 °C. La temperaturi ale aerului
prin inversarea circuitului. Prin sub cca. +7 °C umiditatea aerului
pompa de căldură poate trece în se transformă în chiciură care se
stare staţionară, apă încălzită până depune pe lamelele vaporizatorului,
la 75 °C. Ea este dotată cu toate această depunere de chiciură se
dispozitivele de siguranţă cum dejivrează automat. Apa scursă
C26_03_01_0409

ar fi verificator de presiune joasă de aici se captează într-o vană de


şi ridicată, protecţie împotriva dejivrare de unde va fi evacuată spre
îngheţului şi limitator curenţi exteriorul aparatului printr-un furtun.
la pornire, montate în serie. Pentru a facilita faza de dejivrare
Alimentarea pompei de căldură cu se deconectează ventilatorul, iar
agentul de răcire R407C se realizează circuitul pompelor de căldură se
Scurt şi cuprinzător
prin HFCKW. Comanda pompei de inversează. Energia necesară pentru
 Pentru încălzirea apei calde căldură se efectuează prin cablurilor dejivrare este extrasă din reţeaua
complet automatizată până la de tip BUS. de încălzire. După terminarea fazei
temperatura pe tur de 60 °C. de dejivrare pompa de căldură
 Adecvată pentru încălzirea in se reconectează automat pentru
Siguranţă şi calitate
pardoseală şi radiatoare, se functionarea încălzirii.
preferă încălzirea la temperatură
scăzută datorită coeficientului de
performanta mai bun.
 Captează energia din aerul
exterior până la temperatura
exterioară de –20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură (accesoriu necesar).
 Protejat împotriva coroziunii,
carcasa exterioară din tablă
de oţel galvanizată la cald,
suplimentar emailată, conductele
de aer interioare din tablă de
aluminiu rezistente la coroziune.
 Formă de construcţie monobloc,
cu necesar redus de spaţiu
la amplasare interioară sau
exterioară.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice) Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R407C.

60 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 COOL

Tip WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool


Număr comandă aparat de bază 22 34 00 22 34 01 22 34 02
Număr comandă carcasă amplasare ext. 07 44 13 07 44 13 07 44 13
Număr comandă carcasă amplasare int. 07 44 12 07 44 12 07 44 12

Date tehnice
Limite de utilizare WQA  °C –20 până +30
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +60
Debit aer WQA m³/h 3500 3500 3500
Disponibil de presiune statică externă Pa 100 100 100
Debit, pe partea încălzirii m³/h 1,40 2,10 2,50
Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 105 145 190
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Racord tubulaturi aer mm 721 x 248 oval 721 x 248 oval 721 x 248 oval
Agent frigorific R407C
Masa umplere kg 4,0 4,0 4,0
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 14 B
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 24 26 30
Dimensiuni şi masa
Înăl. x lăl. x adânc. (aparat de bază) mm 1116 x 1182 x 784
Î x l x A (amplasare exterioară) mm 1434 x 1240 x 1280
Î x l x A (amplasare interioară) mm 1182 x 1240 x 800
Masa (aparat de bază) kg 210 220 225
Masa totală (exterior/interior) kg 240/220 250/230 255/235
Alte caracteristici
Pretecţie anticoroziune galvanizare la cald
Corespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GS
Nivelul de zgomot exterior dB(A) 65
Accesorii pt izolarea fonica dB(A) 63
Nivelul de zgomot interior dB(A) 56/62 57/62 58/62
Niv. presiunii fonice la distanţă de 5m dB(A) 43
Caracteristici de performanţă la încălzire
Temperatura aerului  °C +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea racire kW 7,1 7,4 7,9 10,8 11,2 11,2 12,9 13,3 13,3
Puterea absorbita kW 2,5 3,0 3,8 3,4 4,4 5,6 4,0 5,4 6,0
Coeficientul de performanta ε 3,4 2,6 2,1 3,6 2,7 2,0 3,4 2,6 2,1
Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 4,5 4,5 4,5
Datele pentru răcire
Temperatura aerului  °C +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30
Temperatura pe tur  °C +7 +15 +20 +7 +15 +20 +7 +15 +20
Capacitatea de racire kW 7,2 8,7 10,4 10,1 12,2 14,4 13,0 16,3 18,5
Puterea absorbita kW 2,6 2,8 3,1 3,9 4,3 4,7 5,6 6,4 6,8
Coeficientul de performanta ε 2,8 3,1 3,4 2,6 2,8 3,1 2,3 2,5 2,7

www.stiebel-eltron.com 61
TUBULATURA DE AER A WPL 13/18/23
PENTRU AMPLASARE INTERIOARĂ

WPIC
Pentru pompe de căldură WPL (cool) 13/18/23
Tip WPIC
Număr comandă 18 79 09

Date tehnice
Tensiune/frecvenţă V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Racord conducte Zoll G 1¼ exterior
Puterea (intensitate) releelor A 2
C26_03_01_0410

Debit nominal WPL 13/18/23 m³/h 1,0/1,2/1,4


Pierdere presiune WPL 13/18/233 hPa 420/345/265
Dimensiune şi masa
Înălţime mm 637
Lăţime mm 1240
Adâncime mm 800
Masa kg 80

WPL 13/18/23 cu WPIC


Mod de lucru
WPIC a fost conceput drept accesoriu
pentru amplasarea interioară a
WPL (cool) 13/18/23. Accesoriului 10 Pompă circulatie încălzire
îi aparţin componentele carcasei 11 Pompă circulatie apă caldă
laterale a pompei de căldură şi 12 Furtun presiune pt tur
13 Furtun presiune retur
tubulaturile de transport aer, gata 14 Capac racord în unghi
confecţionate, regulatorul WPM II 15 Tablou comandă WPL
al pompelor de căldură şi pompele 16 Captator impurităţi
17 Clapetă refulare
de circulatie pentru acumulatoarele 18 Filtre STB DHC
tampon şi de apă caldă.

26_03_01_0411

Schiţă montaj WPIC

1 Aparat de bază
2 Capac
3 Perete frontal
4 Perete spate
5 Furtun aer
26_03_01_0412

62 www.stiebel-eltron.com
TUBULATURA AER WPL 13/18/23 PENTRU AMPLASARE INTERIOARĂ

Racord încălzire WPL/WPIC cu acumulator tampon tip SBP 700 şi cu încălzirea apei calde
Pompa de căldură trebuie conectată
la instalaţii standard de încălzire,
pe partea hidraulică conform
conexiunilor standard (vezi anexă).
Înainte de conectare la pompele de
căldură trebuie verificată instalaţia de
căldură privind etanşeitatea făcându-
se conştiincios o proba de presiune
cu apă şi aerisire. Trebuie respectată
racordarea corectă pentru tur/retur a
căldurii. Pentru a reduce transmiterea
zgomotelor pe partea hidraulică se
recomandă furtunuri de presiune
flexibile. Izolarea termică trebuie
efectuată corespunzător prevederilor
pentru economisirea energiei.

26_03_01_0413
Conexiune electrică
Conexiunea electrică a pompelor
de căldură trebuie să fie autorizată
de organele competente ale EVU.
Toate lucrările electrice de instalare,
în special măsurile de protecţie,
trebuiesc efectuate în conformitate
cu prevederile VDE şi a celor
ale întreprinderilor de furnizare
a energiei electrice autorizate.
Conexiunea se face conform schemei
electrice de conectare. Trebuie
respectate şi instrucţiunile de montaj
pentru pompele de căldură Regulator
WPM II.

Tubulaturile de aer
Tubulaturile pentru aer sunt gata
confecţionate şi se fixează de
carcasă prin intermediul piuliţelor
fluture livrate în ambalaj. Pentru 26_03_01_0414
recunoaşterea locului de fixare s-au
practicat pe carcasă găuri şablon.
Trebuiesc folosite dibluri cu şuruburi
corespunzătoare, în funcţie de Dimensiuni de instalare WPL cu WPIC
structura peretelui pentru aplicarea
plăcii de racordare la perete.

1 Regulator pompă de căldură


2 Furtun aer cu placă
racord perete
3 Grupă de siguranţă
4 Tur apă caldă
5 Retur apă caldă
6 Tur acumulator tampon
7 Retur acumulator tampon
8 Desfăşurare cablu electric
9 Dimensiuni placă racord perete
26_03_01_0415

www.stiebel-eltron.com 63
POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 33

Descrierea aparatului Mod de lucru


Flexibilitate ridicată cu necesar redus Prin schimbătorul de căldură cu aerul
de spaţiu prin mod de construcţie (vaporizator) se captează căldură
monobloc pentru amplasare la din aerul exterior la temperaturi
alegere la interior sau exterior. aflate între +30 °C şi –20 °C. Prin
Carcasa metalică este galvanizată suplimentarea cu energie electrică
la cald şi emailată în culoare albă. (compresor) se face încălzirea apei
Eficienţă pe tot parcursul anului calde în schimbătorul de căldură
cu adaptare concomitentă la (condensator) la temperatura pe tur.
C26_03_01_0416

necesarul de căldură prin reglajul Prin regulatorul de căldură (WPM)


capacităţii pompelor de căldură. încălzirea cu pompe de căldură
Pentru acţionarea monoenergetică necesită două trepte, adaptată la
de încălzire şi pentru temperaturi consumul de căldură. La temperaturi
ridicate de apă caldă este montată ale aerului sub cca. +10 °C
în serie o încălzire suplimentară. umiditatea aerului se transformă în
Dejivrarea vaporizatorului se face chiciură care se depune pe lamelele
prin inversarea circuitului. Prin vaporizatorului, această depunere
pompa de căldură poate trece în de chiciură se dejivrează automat.
stare staţionară, apă încălzită până Apa scursă de aici se captează într-o
Scurt şi cuprinzător la 75 °C. Ea este dotată cu toate vană de dejivrare de unde va fi
dispozitivele de siguranţă cum evacuată spre exteriorul aparatului
 Pentru încălzirea apei calde
ar fi verificator de presiune joasă printr-un furtun. Pentru a facilita
complet automatizată până la
şi ridicată, protecţie împotriva faza de dejivrare se deconectează
temperatura pe tur de 60 °C.
îngheţului şi limitator curenţi ventilatorul, iar circuitul pompelor
 Adecvată pentru încălzirea in
la pornire, montate în serie. de căldură se inversează. Energia
pardoseală şi radiatoare, se
Alimentarea pompei de căldură cu necesară pentru dejivrare este
preferă încălzirea la temperatură
agentul de răcire R407C se realizează extrasă din reţeaua de încălzire.
scăzută datorită coeficientului de
prin HFCKW. Comanda pompei de După terminarea fazei de dejivrare
performanta mai bun.
căldură se efectuează prin cablurilor pompa de căldură se reconectează
 Captează energia din aerul
de tip BUS. automat pentru functionarea
exterior până la temperatura
Siguranţă şi calitate încălzirii.
exterioară de –20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură (accesoriu necesar).
 Protejat împotriva coroziunii,
carcasa exterioară din tablă
de oţel galvanizată la cald,
suplimentar emailată, conductele
de aer interioare din tablă de
aluminiu rezistente la coroziune.
 Formă de construcţie monobloc,
cu necesar redus de spaţiu
la amplasare interioară sau
exterioară.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R407C.

64 www.stiebel-eltron.com
POMPA DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 33

Tip WPL 33
Număr comandă aparat de bază 18 53 48
Număr comandă carcasă amplasare ext. 18 53 69
Număr comandă carcasă amplasare int. 18 53 68

Date tehnice
Limite de utilizare WQA  °C –20 până +30
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +60
Debit aer WQA m³/h 3500
Disponibil de presiune statică externă Pa 100
Debit, pe partea încălzirii m³/h 1,40
Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 190
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Racord tubulaturi aer mm 721 x 248 oval
Agent frigorific R407C
Masa umplere kg 4,2
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 2,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Cablare BUS n x mm² J-Y (St) 2 x 2 x 0,8
Protecţie compresor A 25 gL
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 14 B
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 26
Dimensiuni şi masa
Înăl. x lăl. x adânc. (aparat de bază) mm 1116 x 1332 x 784
Î x l x A (amplasare exterioară) mm 1434 x 1390 x 1280
Î x l x A (amplasare interioară) mm 1182 x 1390 x 800
Masa (aparat de bază) kg 260
Masa totală (exterior/interior) kg 290/270
Alte caracteristici
Pretecţie anticoroziune galvanizat la cald
Corespunde prevederilor pentru siguranţă UVV/VDE/GS
Nivelul de zgomot exterior dB(A) 65
Accesorii pt izolare fonica dB(A) 63
Nivelul de zgomot interior dB(A) 58/62
Niv. presiunii fonice la distanţă de 5 m dB(A) 43
Date de performanţă (cu acţionare parţială)
Temperatura aerului  °C +2 +2 +2
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 10,8 10,9 11,1
Puterea absorbita kW 3,3 4,4 5,5
Coeficient de performanta ε 3,3 2,5 2,0
Diferenţa de temperatură la A2/W35 K 6,7
Date de performanţă (cu acţionare totală)
Temperatura aerului  °C +2 +2 +2
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 17,7 19,0 20,3
Puterea absorbita kW 6,1 8,4 10,8
Coeficient de performanta ε 2,9 2,3 1,9

www.stiebel-eltron.com 65
PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

Temperatură pe tur 35 °C


Temperatură pe tur 50 °C
Capacitate încălzire

Temperatură intrare aer °C

26_03_01_0417

Pompă de căldură aer | apă WPL 10


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 3,5 2,8 – 1,5 1,6 – 2,3 1,8 –
–10 4,4 3,7 2,8 1,7 1,9 1,7 2,6 2,0 1,7
–5 5,3 4,6 3,7 1,9 2,1 1,9 2,8 2,2 2,0
0 6,0 5,4 4,6 2,0 2,2 2,2 3,0 2,4 2,1
+5 7,2 6,6 6,0 2,2 2,4 2,4 3,3 2,7 2,5
+10 8,7 8,0 7,4 2,2 2,6 2,8 4,0 3,1 2,6
+15 9,8 8,9 8,2 2,3 2,7 3,0 4,3 3,3 2,7
+20 10,9 9,7 9,0 2,3 2,8 3,1 4,7 3,5 2,9

66 www.stiebel-eltron.com
PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

Pompă de căldură aer | apă WPL 13


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 4,6 4,8 5,0 2,2 2,9 3,6 2,1 1,7 1,4
–10 5,8 6,0 6,1 2,3 3,0 3,7 2,5 2,0 1,7
–5 6,9 6,9 7,0 2,4 3,0 3,7 2,9 2,3 1,9
0 7,7 7,5 7,6 2,4 3,0 3,7 3,2 2,5 2,0
+5 9,4 9,0 9,1 2,6 3,2 3,9 3,6 2,9 2,3
+10 11,3 10,5 10,4 2,8 3,3 4,0 4,1 3,2 2,6
+15 12,8 11,9 11,5 3,0 3,4 4,1 4,3 3,5 2,8
+20 13,9 12,9 12,5 3,1 3,6 4,3 4,5 3,6 2,9

Pompă de căldură aer | apă WPL 18


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 6,9 7,4 8,0 3,1 4,1 5,5 2,2 1,8 1,5
–10 8,6 9,0 9,3 3,2 4,3 5,6 2,7 2,1 1,7
–5 10,1 10,3 10,3 3,3 4,4 5,6 3,1 2,3 1,8
0 11,2 10,9 10,9 3,4 4,4 5,6 3,3 2,5 1,9
+5 12,5 12,2 12,2 3,5 4,5 5,7 3,6 2,7 2,2
+10 14,8 14,6 14,4 3,7 4,8 5,9 4,0 3,0 2,4
+15 15,5 16,7 16,5 3,7 5,0 6,1 4,2 3,3 2,7
+20 16,3 17,5 17,4 3,8 5,1 6,3 4,3 3,4 2,8

Pompă de căldură aer | apă WPL 23


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 8,4 8,8 9,3 3,4 4,6 5,8 2,4 1,9 1,6
–10 9,9 10,4 10,6 3,7 5,1 5,9 2,7 2,0 1,8
–5 11,3 11,6 11,6 4,0 5,5 6,0 2,9 2,1 1,9
0 12,4 12,5 12,4 4,0 5,4 6,0 3,1 2,3 2,1
+5 13,8 13,9 14,5 4,1 5,5 6,2 3,4 2,5 2,3
+10 17,0 17,0 16,6 4,3 5,5 6,5 3,9 3,1 2,6
+15 19,5 18,8 18,4 4,5 6,0 6,6 4,4 3,1 2,8
+20 20,0 20,5 19,1 4,6 6,0 6,7 4,3 3,4 2,9

Pompă de căldură aer | apă WPL 33 la acţionare cu încărcare totală


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 11,9 13,5 15,4 5,5 8,1 11,1 2,2 1,7 1,4
–10 13,8 15,3 17,0 5,7 8,2 10,9 2,4 1,9 1,6
–5 15,5 17,0 18,5 5,9 8,3 10,8 2,6 2,0 1,7
0 17,1 18,5 19,8 6,0 8,4 10,8 2,8 2,2 1,8
+5 18,9 20,3 21,4 6,2 8,5 10,8 3,1 2,4 2,0
+10 20,7 22,0 23,2 6,3 8,5 10,8 3,3 2,6 2,1
+15 – – – – – – – – –
+20 – – – – – – – – –

www.stiebel-eltron.com 67
PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

Pompă de căldură aer | apă WPL 13 cool (acţionare încălzire)


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Preluare capacitate
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 4,6 4,8 5,0 2,2 2,9 3,6 2,1 1,7 1,4
–10 5,8 6,0 6,1 2,3 3,0 3,7 2,5 2,0 1,7
–5 6,9 6,9 7,0 2,4 3,0 3,7 2,9 2,3 1,9
0 7,7 7,5 7,6 2,4 3,0 3,7 3,2 2,5 2,0
+5 9,4 9,0 9,1 2,6 3,2 3,9 3,6 2,9 2,3
+10 11,3 10,5 10,4 2,8 3,3 4,0 4,1 3,2 2,6
+15 12,8 11,9 11,5 3,0 3,4 4,1 4,3 3,5 2,8
+20 13,9 12,9 12,5 3,1 3,6 4,3 4,5 3,6 2,9

Pompă de căldură aer | apă WPL 18 cool (acţionare încălzire)


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 6,9 7,4 8,0 3,1 4,1 5,5 2,2 1,8 1,5
–10 8,6 9,0 9,3 3,2 4,3 5,6 2,7 2,1 1,7
–5 10,1 10,3 10,3 3,3 4,4 5,6 3,1 2,3 1,8
0 11,2 10,9 10,9 3,4 4,4 5,6 3,3 2,5 1,9
+5 12,5 12,2 12,2 3,5 4,5 5,7 3,6 2,7 2,2
+10 14,8 14,6 14,4 3,7 4,8 5,9 4,0 3,0 2,4
+15 15,5 16,7 16,5 3,7 5,0 6,1 4,2 3,3 2,7
+20 16,3 17,5 17,4 3,8 5,1 6,3 4,3 3,4 2,8

Pompă de căldură aer | apă WPL 23 cool (acţionare încălzire)


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–15 8,4 8,8 9,3 3,4 4,6 5,8 2,4 1,9 1,6
–10 9,9 10,4 10,6 3,7 5,1 5,9 2,7 2,0 1,8
–5 11,3 11,6 11,6 4,0 5,5 6,0 2,9 2,1 1,9
0 12,4 12,5 12,4 4,0 5,4 6,0 3,1 2,3 2,1
+5 13,8 13,9 14,5 4,1 5,5 6,2 3,4 2,5 2,3
+10 17,0 17,0 16,6 4,3 5,5 6,5 3,9 3,1 2,6
+15 19,5 18,8 18,4 4,5 6,0 6,6 4,4 3,1 2,8
+20 20,0 20,5 19,1 4,6 6,0 6,7 4,3 3,4 2,9

68 www.stiebel-eltron.com
PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL

Pompă de căldură aer | apă WPL 13 cool (acţionare răcire)


Capacitate racire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate racire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+30 7,2 8,7 10,4 2,6 2,8 3,1 2,8 3,1 3,4
+35 6,9 8,5 9,8 2,9 3,0 3,3 2,4 2,8 3,0

Pompă de căldură aer | apă WPL 18 cool (acţionare răcire)


Capacitate racire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate racire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+30 10,1 12,2 14,4 3,9 4,3 4,7 2,6 2,8 3,1
+35 9,6 11,9 13,7 4,3 4,5 5,0 2,2 2,6 2,7

Pompă de căldură aer | apă WPL 23 cool (acţionare răcire)


Capacitate racire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate racire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C 20 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+30 13,0 16,3 18,5 5,6 6,4 6,8 2,3 2,5 2,7
+35 12,1 15,5 17,5 6,1 6,6 7,2 2,0 2,3 2,4

www.stiebel-eltron.com 69
EXEMPLU DE DIMENSIONARE

Pompe de căldură aer | apă Exemplu de dimensionare a unei pompe de căldură aer | apă
La pompele de căldură aer | apă,
capacitatea de încălzire este
dependentă de temperatura
exterioară. La dimensionare trebuie Temperatură pe tur 35 °C
respectate următoarele: Temperatură pe tur 50 °C

La scăderea temperaturii sursei


energetice creşte necesarul de căldură

Capacitate încălzire
din clădire, în acelaşi timp scade
capacitatea de încălzire a pompelor
de căldură aer | apă. Din acest motiv
pompele de căldură aer | apă vor avea
acţionare mono-energetică. Figura
alăturată indică corelarea dintre
necesarul de căldură şi capacitatea
de încălzire a pompelor de căldură.
Punctul de intersecţie a celor două
linii este punctul de bivalenţă

26_03_01_0374
Temperatură intrare aer în °C
(temperatura pe tur către un al doilea
generator de căldură). Punctul de
bivalenţă ar trebui să se afle la un
mod de functionare mono-energetic Aport anual de acoperire a încălzirii cu pompe de căldură
între –3 °C şi –7 °C, pentru a acoperi Punct de Mod de acţionare paralelă (mono-energetică)
cu pompa de căldură un aport bivalenţă Aport de acoperire în funcţie de clima zonală
anual de căldură ridicat (vezi tabelul  °C –10 °C –12 °C –14 °C –16 °C –18 °C
alăturat). – 12 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98
Conform tarifului din Germania – 10 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97
întreprinderile pentru furnizarea –8 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96
energiei pot opri alimentarea de 3 –6 0,99 0,99 0,98 0,97 0,95
ori câte 2 ore pe zi. Necesarul de –4 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93
căldură al clădirii trebui însă acoperit –2 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90
timp de 24 ore. Ceea ce însemnă că
0 0,96 0,93 0,90 0,87 0,85
necesarul de căldură al clădirii având
+2 0,92 0,88 0,85 0,81 0,77
o încălzire in pardoseală trebuie mărit
+4 0,87 0,83 0,79 0,74 0,69
cu factorul 1,1, iar cel având încălzire
cu radiatoare trebuie mărit cu +6 0,81 0,77 0,72 0,67 0,62
factorul 1,2. +8 0,75 0,71 0,65 0,59 0,52

Exemplu de poziţionare
Este dată o locuinţă cu un necesar
de 10,0 kW. Sistemul de distribuţie
al clădirii este alcătuit din corpuri
de încălzire la temperatură scăzute,
poziţionate 55/45 (55 °C temperatură
pe tur la –14 °C temperatură
exterioară). Punctul de bivalenţă ar
trebui să se afle între –3 °C şi –7 °C.

Rezultat:
Capacitatea necesară a pompelor de
căldură, are timp de întrerupere de
şase ore (factor 1,2).
10,0 kW x 1,2 = 12,0 kW.
S-a ales pompa WPL 13, care are
acoperit necesarul de căldură până la
–5 °C temperatură exterioară şi care
aduce un aport anual de căldură
de 97%.

70 www.stiebel-eltron.com
AMPLASARE ÎN EXTERIOR

26_03_01_0418

Instrucţiuni ce trebuie respectate


pentru o amplasare în exterior:
 Distanţele conductelor dintre  Poziţionarea de conducte de  Evitarea scurt-circuitelor termice
pompele de căldură şi clădire legătură, izolate termic în sol  Spaţiu liber pentru montaj
să fie cât mai scurte (pierderi de (Ø minim 100 mm). (pe perioada cât se realizează
căldură).  Proiectarea trecerii conductelor modernizarea sau montarea).
 Trebuie respectată încărcarea prin perete (locaşuri de cel puţin  Racordul pompelor de căldură
la zgomot (evitarea propagării 150 x 150 mm). la conductele de tur si retur
„zgomotelor“), eventuala  Scurgerea condensului (conducte a încălzirii se vor realiza prin
proiectare a izolării fonice la ne corozive sau cu scurgerea în îmbinări flexibile.
construcţie. sol).  Protecţia împotriva îngheţului a
 Prevederea unei fundaţii (de ex.  Obţinerea certificării din partea circuitului de încălzire.
un postament din lemn, placă de autorităţilor competente în funcţie  Se vor respecta schemele de
beton). de tipul construcţiv. conexiune electrică şi cablările.
 Evacuarea şi recircularea aerului
fără impedimente.

www.stiebel-eltron.com 71
FUNDAŢII

Generalităţi Fundaţie pentru amplasarea exterioară a WPL 10


Suprafaţa destinată amplasării
pompelor de căldură trebuie să fie Ieşire aer
orizontală, plană, solidă şi rezistentă.
Cadrul pompelor de căldură trebuie
aşezat uniform pe suprafaţă. Un
subsol denivelat poate să influenţeze
negativ propagarea zgomotelor.
Pompa de căldură trebuie să aibă
accesul asigurat pe toate laturile.

Excepţii
Subsol impus:
 Fundaţie turnată.
 Bordură din piatră.
 Pavele din piatră.
Intrare aer
Pentru conductele de apă şi electrice

26_03_01_0419
ale instalaţiei cu pompe de căldură
trebuie prevăzut un spaţiu liber (joc)
suficient.
Fundaţie pentru amplasare exterioară a WPL 13/18/23/33

Ieşire aer

Intrare aer
26_03_01_0420

72 www.stiebel-eltron.com
RACORD APĂ ŞI CONEXIUNE ELECTRICĂ

Protecţia conductelor de apă caldă Racord apă şi conexiune electrică a WPL 10 pentru amplasare în exterior
împotriva îngheţului şi a umezelii
Conductele de tur si retur trebuiesc
protejate în cazul amplasării la
exterior, printr-o izolare termică 1 Scurgere condens
corespunzătoare, împotriva îngheţului 2 Tur căldură
şi umezelii. Dimensionarea izolaţiei 3 Retur căldură
4 Tablou electric
se va realiza conform prevederilor 5 Ventil aerisire
pentru economisirea energiei. O 6 Conductă instalaţie
protecţie suplimentară împotriva 7 Pietriş
8 Fundaţie de beton
îngheţului o oferă controlorul de 9 Filtru STB DHC
protecţie împotriva îngheţului
încorporat în pompa de căldură,
care conectează la <+10 °C pompa
de circulatie în circuitul de căldură,
asigurând astfel o apă caldă a apei
în toate componentele acesteia în
toate componentele instalaţiei. Dacă

26_03_01_0421
siguranţa de alimentare electrică nu
poate fi realizată pe o perioadă mai
îndelungată de timp, instalaţia de
încălzire trebuie umplută cu un agent Racord apă şi conexiune electrică a WPL 13/18/23 pentru amplasare în exterior
de protecţie împotriva îngheţului
(antigel).
1 Scurgere condens
Evacuarea condensului 2 Tur căldură
Furtunul pentru evacuarea 3 Retur căldură
condensului trebuie să fie poziţionat 4 Tablou electric
5 Ventil aerisire
la partea inferioară a scurgerii sau 6 Conductă instalaţie
pe lateralul pompei de căldură. În 7 Pietriş
cazul amplasării în exterior condensul 8 Fundaţie de beton
9 Filtru STB DHC
existent trebuie să se scurgă într-o
canalizare existentă sau într-un
prundiş. Trebuie să se ţină cont de o
poziţionare fără pericol de îngheţ.

26_03_01_0422

Racord apă şi conexiune electrică a WPL 33 pentru amplasare în exterior

1 Scurgere condens
2 Tur căldură
3 Retur căldură
4 Tablou electric
5 Ventil aerisire
6 Conductă instalaţie
7 Pietriş
8 Fundaţie de beton
9 Filtru STB DHC
26_03_01_0423

www.stiebel-eltron.com 73
DIMENSIUNI DE AMPLASARE ÎN EXTERIOR

Amplasare în exterior a WPL 10

26_03_01_0424
Amplasare în exterior a WPL 13/18/23/33

26_03_01_0425

74 www.stiebel-eltron.com
EVACUARE CONDENS

Conductă aer Evacuare condens


În general la o amplasare a pompelor
de căldură aer | apă nu apar
probleme în privinţa conductelor de
aer. Trebuie totuşi evitată refularea
aerului rece către vecini (terase,
balcoane, etc.). Trebuie evitată, de
asemenea, refularea aerului către
pereţi garajului sau ai casei. O atenţie
deosebită trebuie acordată şi emisiilor
acustice. În acest sens trebuie
verificată înainte propagarea acustică
cca. 120
atât către vecini cât şi către propria
casă.

Evacuarea condensului
Furtunul pentru evacuarea Placă de beton cca. 10 cm
Scurgere condensului

C26_03_01_0426
condensului trebuie să fie poziţionat Strat de pietriş cca 30 cm
la partea inferioară a scurgerii sau
pe lateralul pompei de căldură. În
cazul amplasării în exterior condensul
existent trebuie să se scurgă într-o
canalizare existentă sau într-un
prundiş. Trebuie să se ţină cont de o
poziţionare fără pericol de îngheţ.

www.stiebel-eltron.com 75
NIVEL DE ZGOMOT

Nivel de zgomot Măsuri acustice


Pompele de căldură nu ar trebui Peluzele şi plantările pot contribui
amplasate lângă camere locuite sau la reducerea propagării zgomotelor.
dormitoare. Conductele de traversare Amplasări pe suprafeţe de podea
prin pereţi şi plafon trebuiesc acustic dure ar trebui evitate pe
prevăzute cu izolaţii fonice. Pompele cât posibil. Pardoseli dure acustic,
de căldură se evidenţiază printr-o mai mari pot deveni surse acustice,
funcţionare deosebit de silenţioasă. prin refelexie, şi ar putea amplifica
O integrare constructivă defectuoasă nivelul acustic până la 3 dB(A) faţă de
poate însă să conducă la mărirea amplasare pe o podea izolată.
nivelului acustic, nedorit.

De aceea, într-o amplasare în exterior,


ar trebui respectate următoarele
instrucţiuni:
 Plantele ar putea să reducă Propagarea directă a undelor acustice
amplificarea propagării acustice într-o amplasare la exterior a pompei
fiind amplasate între doi pereţi de de căldură, poate fi blocată prin
sticlă. bariere constructive. Astfel se pot
 O amplasare pe suprafeţe de obţine reduceri pentru nivelul acustic
podea acustic dure ar trebui construind pereţi masivi, garduri,
evitate. palisade.
 Amplasarea între doi pereţi
închişi, precum şi pe colţ sau în
unghi poate să conducă la mărirea
nivelului de zgomot, aceste
suprafeţe pot acţiona ca surse
acustice, şi de aceea ar trebui
evitate.
 Prin realizarea unor bariere
constructive se poate produce
reducerea nivelului acustic. La pompele WPL 13/18/23/33 se poate
obţine o reducere acustică de 2 dB(A)
prin amortizor acustic de canal.
Nivelul presiunii sonore Nr. comandă 18 53 25 (WPL 13/18/23)
La 5 m La 10 m Nr. comandă 18 53 70 (WPL 33)
distanţă distanţă
WPL 10 43 dB(A) 37 dB(A)
WPL 13 43 dB(A) 37 dB(A)
WPL 18 43 dB(A) 37 dB(A)
WPL 23 43 dB(A) 37 dB(A)
WPL 33 43 dB(A) 37 dB(A)

Ca şi la toate celelalte sisteme de


încălzire, ar trebui evitată propagarea
undelor acustice, de la conducte
de încălzire, amplasate pe zidărie
la corpuri de încălzire. În acest
caz trebuie respectată în special
racordarea pompei de căldură la
sistemul de distribuire a căldurii prin
furtunuri flexibile, racordarea elastică
a conductelor dintre pereţi şi plafon,
precum şi desfăşurarea elastică a
traversări conductelor prin pereţi şi
plafon.

76 www.stiebel-eltron.com
NIVEL DE ZGOMOT

Nivel de zgomot Propagarea acustică


Prin unda acustică se înţelege un
zgomot, un sunet sau un ton. Unda se
propagă astfel încât energia cinetică Teorema distanţei
este cedată de la o moleculă la alta. Dacă se dublează distanţa L, nivelul
Pentru transmiterea undei este necesar, intensităţilor acustice se reduce cu circa 6 dB(A)
întotdeauna, un agent de mediu (aer,
apă, fier, etc.). Din punct de vedere
fizic unda se propagă sub formă de
cercuri concentrice. Propagarea undelor
acustice este comparabilă cu propagarea
undelor în apă.

Reflexia
Dacă undele acustice întâlnesc un
perete ele vor fi reflectate în acelaşi
unghi.

26_03_01_0725
Absorbţie
Dacă undele acustice întâlnesc un
perete plastic şi poros, o parte din
energia acustică prin frecare se Propagarea acustică
transformă în căldură.
Teorema distanţei la exemplu cu WPL 10
Nivelul capacităţii acustice LWA = 65 dB(A)
Teorema distanţelor Nivelul intensităţii acustice LPA1 (5 m distanţă) = 43 dB(A)
Dacă se dublează distanţa L, nivelul Nivelul intensităţii acustice LPA2 (10 m distanţă) = 37 dB(A)
presiunilor acustice se reduce cu circa
6 dB(A).

Teorema distanţei la exemplu cu


WPL 10
Nivelul capacităţii acustice
LwA = 65 dB(A)
Nivelul intensităţii acustice
LpA1 (5 m distanţă) = 43 dB(A)
Nivelul intensităţii acustice
LpA2 (10 m distanţă) = 37 dB(A)

Nivelul capacităţii acustice 26_03_01_0726

Nivelul capacităţii acustice defineşte


emisia acustică a unei surse acustice.
El se determină pe baza nivelului
intensităţii acustice raportat la Reducerea nivelului intensităţii acustice de la nivelul capacităţii acustice,
suprafaţa de acoperire a sursei Distanţa dependentă de distanţă şi condiţii de amplasare
acustice, conform aşa numitul procedeu dintre sursa
de acoperire. acustică faţă
de receptor
Nivelul intensităţii acustice
Nivelul intensităţii acustice, măsurat
în împrejurimi, este dependent de 1m 8,0 dB(A) 5,0 dB(A) 2,0 dB(A)
nivelul capacităţii acustice, de distanţa 2m 14,0 dB(A) 11,0 dB(A) 8,0 dB(A)
de măsurare şi de construcţiile din 3m 17,0 dB(A) 15,0 dB(A) 12,0 dB(A)
împrejurimi. 4m 20,0 dB(A) 17,0 dB(A) 14,0 dB(A)
5m 22,0 dB(A) 19,0 dB(A) 16,0 dB(A)
Percepţia umană 7m 25,0 dB(A) 22,0 dB(A) 19,0 dB(A)
Dacă zgomotul este perceput amplificat 10 m 28,0 dB(A) 25,0 dB(A) 22,0 dB(A)
de două ori atunci acesta corespunde 15 m 32,0 dB(A) 29,0 dB(A) 26,0 dB(A)
unei creşteri de 10 dB(A).
20 m 34,0 dB(A) 31,0 dB(A) 28,0 dB(A)
Două surse acustice cu aceeaşi
intensitate, corespund unei creşteri de
3 până la 6 dB(A).

www.stiebel-eltron.com 77
NOTIŢE

78 www.stiebel-eltron.com
AMPLASARE ÎN INTERIOR

26_03_01_0431

Instrucţiuni ce trebuie respectate


pentru o amplasare în interior:
 Cerinţe speciale pentru incinta de  Racordarea conductelor pentru  Respectarea conexiunilor electrice.
amplasare. tur si retur a încălzirii cu furtunuri  Izolarea zidăriei la orificiile de
 Respectarea distanţelor faţă de flexibile de îmbinare. absorbţie şi refulare aer.
perete (Service).  Orificiile pentru absorbţie şi  Izolarea trecerilor prin perete.
 Cerinţe privind suprafaţa de refulare a aerului, precum şi
amplasare. orificiile pentru ventilatoarelor de
 Prevederea scurgerii condensului aerisire, trebuie să fie protejate
de la vaporizator. împotriva depunerii de zăpadă şi
 Evitarea, la solicitare, a orificiilor frunze.
de „scurt-circuit termic“.  Capitonarea pereţilor din incinta
de amplasare să se realizeze, dacă
este necesar, cu materiale izolante
acustic şi nereflectorizante.

www.stiebel-eltron.com 79
AMPLASARE ÎN INTERIOR

Excepţii Amplasare în interior a WPL 10/12/18/23/33


Suprafaţa pentru amplasarea
pompelor de căldură trebuie să fie
orizontală, plană, solidă şi rezistentă.
Cadrul pompelor de căldură trebuie
aşezat uniform pe suprafaţă. O
suprafaţă denivelată poate să
1 Pompă de căldură
influenţeze negativ propagarea 2 Izolare acustică de trecere
zgomotelor. Pompa de căldură nu 3 Şapă mobilă
trebuie să fie amplasată direct sub
Şapă şi izolare acustică de
sau lângă camerele locuite sau trecere. Dacă sunt existente
dormitoare. Trebuie realizată o vor fi omise.
izolare acustică adecvată prin plăcile
fundaţiilor de beton printr-un covor
de cauciuc. Pompa de căldură trebuie
să poată fi accesată pe toate laturile.

Instrucţiuni generale:

26_03_01_0432
Dacă pompa de căldură va fi
amplasată într-o încăpere închisă,
în care acţionează şi o instalaţie
de ardere, care îşi absoarbe aerul
necesar arderii direct din încăpere,
trebuie realizată o ventilaţie
suplimentară a încăperii, având
o secţiune a orificiului de aerare
de 250 cm², pentru a nu împiedica
acţionarea arzătorului cu gaz sau
motorina. Fără această aerisire
suplimentară ar putea să apară mici
şi inevitabile ne-etanşeităţi privind
absorbţia aerului, ca de ex. la ştuţurile
furtunurilor sau la pompa de căldură
ar putea să se reducă nepermis de
mult presiunea aerului din încăperea
închisă.

Scurgerea condensului
Pentru scurgerea condensului se va
utiliza un furtun de ¾" care trebuie
racordat la ştuţul prevăzut către tava
de condens al pompei de căldură.
Furtunul de scurgere al condensului
trebuie să conducă spre evacuare în
jos, sau lateral din pompa de căldură.
Amplasarea în interior ar trebui să
aibă evacuarea spre o canalizare. În
cazul unei scurgeri insuficiente se
recomandă utilizarea unei pompe
pentru condens.

Pompă pentru condens


În cazul în care pentru evacuarea
condensului se utilizează pompa
PK 9, pompa de căldură va trebui
poziţionată cu circa 100 mm deasupra
fundaţiei (conform figurii) sau
suprafaţa de poziţionare a pompei
pentru condens apă să se afle cu cca
100 mm mai jos.

80 www.stiebel-eltron.com
RACORD APĂ ŞI CONEXIUNE ELECTRICĂ

Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 10 pentru amplasare în interior

1 Scurgere condens
2 Tur căldură
3 Retur căldură
4 Tablou comandă
5 Ventil aerisire
6 Filtru STB DHC

26_03_01_0433
Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 13/18/23 pentru amplasare în interior

1 Scurgere condens
2 Tur căldură
3 Retur căldură
4 Tablou comandă
5 Ventil aerisire
6 Filtru STB DHC

26_03_01_0434

Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 33 pentru amplasare în interior

1 Scurgere condens
2 Tur căldură
3 Retur căldură
4 Tablou comandă
5 Ventil aerisire
6 Filtru STB DHC
26_03_01_0435

www.stiebel-eltron.com 81
DIMENSIUNI PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Tubulaturi aer Amplasare în interior a WPL 10


Lungimea totală a furtunurilor pe
partea de absorbţie şi refulare nu are
voie să depăşească 8 m. La montarea
lor nu trebuie folosite mai mult de
patru coturi de racordare la 90° cu o
rază minimă de:

La WPL 10 315 mm
La WPL 13 600 mm
La WPL 18 600 mm
La WPL 23 600 mm
La WPL 33 600 mm

raportate faţă de mijlocul furtunului.

Datorită flexibilităţii furtunul

26_03_01_0436
trebuie fixat la distanţe de cca. 1 m.
Tubulatura de absorbţie aer trebuie
să fie amplasată din exterior către
pompa de căldură, iar cea pentru
refulare să fie orientată din pompă Amplasare in interior WPL 13/18/23/33
spre exterior prin intermediul
furtunurilor speciale. Acestea au
o flexibilitate ridicată, sunt izolate
termic şi au protecţie ignifugă.
Tubulaturile izolate termic pot fi livrate
în lungimi de 3 m (li Ø 400 mm şi
560 mm) şi 4 m (li Ø 560 mm).

Racordul de aer cu tub de aer


La racordul de aer cu lungimea mai
mare de 8 m se pot racorda şi tuburi
de aer. Secţiunea tubului de aer se
orientează după debitul de aer şi
după diferenţa de presiune statică
existentă a pompei de căldură.
Pentru reducerea propagării undelor
26_03_01_0437
acustice asupra clădirii, se va instala
între pompa de căldură şi tuburile
de aer, un racord flexibil de aer,
respectiv filtre material textil. Pentru
poziţionarea tuburilor şi a filtrelor
de aer trebuie acordată atenţie la
presiunea externă a ventilatorului.

Disponibilul de presiune externă liberă


Pa mbar
WPL 10 100 1,0
WPL 13 100 1,0
WPL 18 100 1,0
WPL 23 100 1,0
WPL 33 100 1,0

82 www.stiebel-eltron.com
TUBULATURA DE AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 10

Trecere prin perete Trecere prin perete


Nr. comandă. 22 33 97 Nr. comandă 22 33 97

Tubulatura aer

Trecere prin perete


Nr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)

26_03_01_0438
Amplasare în interior a WPL 10

Trecere prin Trecere prin


perete perete

Tubulatura aer

Trecere prin perete


Nr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)
26_03_01_0700

www.stiebel-eltron.com 83
Tubulatura DE AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 10

Trecere prin perete


Nr. comandă 22 33 97
Trecere prin perete
Nr. comandă 22 33 97

Tubulatura aer

Trecere prin perete


Nr. comandă. 22 22 30

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)

26_03_01_0809
Amplasare în interior a WPL 10

Trecere prin perete Trecere prin perete


Nr. comandă 22 33 97 Nr. comandă 22 33 97

Tubulatura aer

Trecere prin perete


Nr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)
26_03_01_0810

84 www.stiebel-eltron.com
TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 10 monobloc

Trecere prin perete Trecere prin perete


Nr. comandă 22 33 97 Nr. comandă 22 33 97

Trecere prin perete


Nr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)

26_03_01_0439
Amplasare în interior a WPL 10 monobloc

Trecere prin perete


Nr. comandă 22 33 97

Trecere prin perete


Nr. comandă 22 22 30

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)
26_03_01_0703

www.stiebel-eltron.com 85
TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

Trecere prin perete Trecere prin perete


Tip AWG 560 Tip AWG 560
Nr. comandă 22 33 97 Nr. comandă 22 33 97
Placă racord
tubulatura
120 x 80 Furtun

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)

26_03_01_0440
Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

Fereastră Placă racord Fereastră


beci tubulatura beci
120 x 80 Furtun

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)
26_03_01_0694

86 www.stiebel-eltron.com
TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

Trecere perete
Tip AWG 560
Placă racord Nr. comandă 22 33 97
tubulatura
Tubulatura aer 120 x 80

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)

26_03_01_0695
Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33

Placă racord Fereastră


tubulatura beci
Tubulatura aer 120 x 80

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)
26_03_01_0696

www.stiebel-eltron.com 87
TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR

Amplasare în interior WPL 13/18/23 cu WPIC

Trecere prin perete Trecere prin perete


Tip AWG 560 Tip AWG 560
Nr. comandă 22 33 97 Nr. comandă 22 33 97

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)

26_03_01_0441
Amplasare în interior WPL 13/18/23 cu WPIC

Fereastră Fereastră
beci beci

Dimensiuni în cm
(distanţe minime)
26_03_01_0697

88 www.stiebel-eltron.com
TUBULATURA DE AER

Tubulatura de aer Beci poziţionat pe colţ


La o amplasare în interior racordul pompe de căldură monobloc în
pe partea de aer trebuie realizat cu beci. Prin tubulatura de aer pe
furtunuri flexibile de aer sau cu tuburi colţ se împiedică un scurt circuit
de aer şi racorduri flexibile în spre termic privind aerul refulat. Grila
exterior. Referitor la emisiile acustice de absorbţie şi refulare trebuie
este valabil acelaşi lucru descris dimensionata astfel încât să existe
anterior. Viteza de intrare şi ieşire a o secţiune liberă pentru o aerisire
aerului ar trebui limitată la maxim suficientă.
2m/s comparativ cu secţiunea filtrului
de aer (propagarea zgomotelor). Deversoare separate de beci
Un scurt circuit între intrarea şi Pentru amplasarea pompei
ieşirea aerului trebuie evitat în orice de căldură monobloc în beci,
caz. În acest scop absorbţia trebuie racordul tubulaturilor de aer la
realizată pe colţ sau transversal. Dacă două deversoare de beci aflate pe
există un orificiu de intrare şi ieşire aceeaşi parte a clădirii este posibil
în acelaşi plan, distanţa minimă dacă distanţa deversoarelor este
trebuie să depăşească 3 m. Eventual suficientă una faţă de cealaltă pentru
va fi prevăzut un perete despărţitor a împiedica un scurt circuit termic.
sau spaţiu liber între orificiile Tubul de intrare şi ieşire a aerului
pentru absorbţie respectiv refulare. trebuie protejat împotriva acoperirii
Copertinele pentru protecţie împotriva cu zăpadă.
intemperiilor, respectiv împotriva
păsărilor, ar trebui să fie detaşabile Deversor comun cu beciul
pentru curăţare. Pentru amplasarea pompei de
căldură monobloc în beci, racordul
Emisiile acustice tubulaturilor de aer comun cu
Pompele de căldură nu trebuie deversorul beciului este posibil
amplasate sub sau lângă spaţiile dacă poate fi evitat, în siguranţă, un
de locuit sau dormitoare. Pentru scurt circuit termic. În acest exemplu
pardoselile acustic dure (de ex. gresie) curentul de absorbţie este deviat. Un
se recomandă un covor de cauciuc. perete despărţitor aflat în interiorul
O izolare acustică avantajoasă se deversorului, poziţionat între intrarea
poate obţine printr-o fundaţie cu şi ieşirea aerului, precum şi o tablă de
plăci de beton, cu covor de cauciuc. dirijare a aerului la exterior împiedică
Trecerile ţevilor prin pereţi şi plafoane un scurt circuit termic.
trebuie realizate cu izolaţie acustică.
Pompele de căldură monobloc din Indicaţii
seria constructivă WPL se evidenţiază În acest tip de amplasare trebuie
printr-o acţionare lipsită de zgomote. respectate următoarele puncte:
Defecţiunile constructive de integrare  Scurt circuitul termic.
pot însă să mărească nedorit nivelul  Asigurarea impecabilă a scurgerii
acustic. condensului.
 Secţiune suficient de liberă a
grilelor de absorbţie şi refulare.

www.stiebel-eltron.com 89
NOTIŢE

90 www.stiebel-eltron.com
INSTALAREA

C26_03_01_0445
C26_03_01_0446

www.stiebel-eltron.com 91
RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE

Racordul pentru încălzire WPL cu acumulator tampon SBP 700


Instalaţia care utilizează pompa
de căldură (WNA) trebuie realizată
conform documentaţiei de proiectare.
Pompa de căldură trebuie racordată
hidraulic la instalaţiile de încălzire
standard, conform conectării standard
(vezi anexă). Înainte de conectare
la pompele de căldură trebuie
verificată instalaţia de căldură privind
etanşeitatea făcându-se o proba de
presiune cu apă şi o aerisire. Trebuie
respectată racordarea corectă pentru
tur si retur a căldurii. Pentru a reduce
transmiterea zgomotelor pe partea
hidraulică se recomandă furtunuri
flexibile de presiune. Pompele de
circulatie necesare şi secţiunea

26_03_01_0447
conductelor pot fi extrase din
tabelele de mai jos. Izolarea termică
trebuie efectuată în conformitate cu
prevederilor pentru economisirea WPL cu acumulator tampon SBP 700 şi cu preparare apă caldă
energiei. Pentru o instalaţie monobloc
WPKI 5 trebuie utilizate următoarele
pompe de circulatie (vezi tabel).

26_03_01_0448

Pompă de circulatie pentru pompa de căldură cu WPKI 5


(între WP şi acumulatorul tampon max. 10 metri conducte)
Pompe de Debit Pierdere de Pompă de Ţeavă de cupru
căldură m³/h presiune hPa circulatie Tip DN
WPL 10 1,0 200 UP 25-60 22 x 1,0
WPL 13 1,0 105 UP 25-60 28 x 1,5
WPL 18 1,2 145 UP 25-60 28 x 1,5
WPL 23 1,4 190 UP 25-80 28 x 1,5
WPL 33 1,4 190 UP 25-80 28 x 1,5

92 www.stiebel-eltron.com
CONEXIUNEA ELECTRICĂ

Conexiunea electrică WPL


Conexiunea electrică a pompelor
de căldură trebuie să fie autorizată
de organele competente ale EVU.
Toate lucrările electrice de instalare,
în special măsurile de protecţie,
trebuiesc efectuate în conformitate
cu prevederilor VDE şi a celor ale
întreprinderilor de furnizare a energiei
electrice autorizate. Conexiunea
se face conform schemei electrice.
Trebuie respectate şi instrucţiunile de
montaj pentru pompele de căldură
regulator WPM II.

Pentru amplasare în exterior


Trebuiesc utilizate doar tuburi
rezistente la intemperii conform VDE

26_03_01_0449
0100. Cablurile trebuie aşezate într-un
tub de protecţie şi nu pot fi conectate
la pompa de căldură decât pe partea
de jos. WPL + WPIC

Pentru amplasare în interior


Aici cablurile electrice vor fi conectate
la pompa de căldură prin orificiul
lateral a instalaţiei.

26_03_01_0562

Date electrice ale pompei de căldură


Puterea Curent max. Pornire cr. de Cablu Protecţie
Pompa de
absorbita de funcţ. absorbţie electric
căldură
kW A A mm² A
WPL 10 2,2 6,0 < 25 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPL 13 2,7 8,0 24 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPL 18 3,5 10,6 26 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPL 23 3,9 11,4 29 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPL 33 6,2 19,3 26 5 x 2,5 3 x 25 gL

* la temperatura aerului de +7 °C / apă +35 °C şi acţionare completă

www.stiebel-eltron.com 93
LISTE DE VERIFICARE

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură aer | apă


 Care este scopul utilizării pompei de căldură?
 Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură?
 Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută.
 Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură.
 Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU).
 Stabilirea modului de funcţionare la pompei de căldură după sistemul de încălzire.
 Cum poate fi racordată pompa de căldură, în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare?
 Doriţi să se realizeze prepararea apei calde cu pompa de căldură?
 Cum poate fi realizată conexiunea electrică?
 Respectaţi prevederile şi directivele generale.
 Respectaţi specificul constructiv.

Poziţionarea în exterior a pompei de căldură aer | apă


 Unde poate fi poziţionată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie.
 Respectaţi instrucţiunile pentru tubulatura de aer. În mod ideal direcţia de refulare a aerului corespunde
cu direcţia principală a vântului.
 Ţineţi cont sa nu deranjaţi vecinii cu zgomotul.
 Respectaţi distanţele minime faţă de suprafeţele limită. Dacă este cazul obţineţi autorizaţia de construcţie.
 Aveţi în vedere racorduri scurte.
 Poate fi scurs condensul printr-o evacuare naturală lipsită de coroziune?

Poziţionare în interior a pompei de căldură aer | apă


 Există un spaţiu adecvat pentru amplasarea pompei de căldură?
 Alegeţi un loc de montare, unde să fie suficient spaţiu pentru funcţionare şi întreţinere.
 Prevedeţi o fundaţie pentru amplasarea pompei de căldură.
 Există orificii pentru refulare şi absorbţie aer? Evitaţi scurt circuitul termic.
 Pot fi montate tubulaturi de aer fără efort mare?
 Depăşeşte conducta de aer lungimea totală de 8 m?
 Poate fi evacuat condensul de apă prin evacuare naturală, sau trebuie montată o pompă de condens?
 Prevedeţi străpungeri cu izolaţie prin perete.

94 www.stiebel-eltron.com
POMPE Sol | APĂ

Confort deplin
Dacă dispuneţi de suficient teren
pompa de căldură sol | apă este
pompa ideală. Ţevile din pvc ale
colectorului din sol sau ale sondelor
cu căldură din sol, prin care circulă
apa, furnizează energie acestei
pompe. Poziţionarea pompei de
căldură se realizează în incinte
protejate de ger.

Set de pompe (înseriere)


O capacitate de încălzire mai mare
poate fi asigurată prin înserierea mai
multor pompe de căldură. Pentru
acest lucru există „set“, care este
compus din două pompe de căldură,
cu accesorii aferente incluse.

C26_03_01_0450
Reglaj pe măsură
Regulatorul pompei de căldură
comandă şi reglează încălzirea cu
pompa de căldură şi este integrat în
aceasta, respectiv în apropierea ei.

C26_03_01_0451

www.stiebel-eltron.com 95
POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPC (COOL)

Descrierea aparatului Mod de lucru


Pompele de căldură sol | apă pentru Prin schimbătorul de căldură cu
amplasare în interior cu reglaj de căldură bilaterală (vaporizator) se
încălzire încorporat (WPMi), pompă captează căldură din sol. Energia
de circulatie, pompă de circulatie- preluată astfel va fi dirijată împreună
sol, încălzire suplimentară electrică cu energia compresorului către
şi grupe de siguranţă pentru apa caldă, din schimbătorul de
încălzire apa circuit sol conţinute în căldură (condensator). În funcţie
ambalajul de livrare. Este integrat de încărcarea cu căldură apa caldă
şi un acumulator tampon pentru poate să fie încălzită până la +60 °C.
amestec apă caldă (recipient de Încălzirea apei calde, în acumulatorul
200 l) pentru o cantitate de amestec tampon, se face prin intermediul
de 240 l. Pentru circuitul sol şi schimbătorului de căldură integrat.
pentru încălzire este prevăzut şi La WPC cool răcirea spaţiului locuibil
o decuplare în caz de vibraţii. În se realizează datorită pompării apei
C26_03_01_0452

WPC cool este montat suplimentar din circuitul sol prin schimbătorul de
un schimbător de căldură pentru căldură, extrăgându-se din circuitul
răcire pasivă. Agregatul pompelor de încălzire căldură, şi cedarea prin
de căldură este dotat cu un sondele de căldură către solul mai
compresor etanş, un comutator de rece. Premisă pentru o funcţionare
limitare de curent de pornire, un normală sunt modul de lucru
Scurt şi cuprinzător releu pentru monitorizarea fazelor, impecabil şi montarea profesionistă a
 Pentru încălzirea apei calde un condensator, un vaporizator, instalaţiei sursei de căldură.
complet automatizată până la şi un dispozitiv de siguranţă cum
temperatura pe tur de 60 °C. ar fi monitorul pentru supra şi
 Domeniul temperaturii de subpresiune. Reglajul integrat
utilizare la intrare în WPC. face posibilă funcţionarea complet
Temperatură apă sol -5 °C până automatizată, dependentă de
la +20 °C. temperatura exterioară, de încălzirea
 Conţine toate componentele apei calde, de igienizarea apei,
constructive necesare funcţionării de programul de încălzire pentru
precum şi dispozitivele tehnice de pardoseală, precum şi un computer
siguranţă. cu modem.
 Construcţie izolată fonic, precum WPC cool în legătură cu FE 7 sau
şi materiale de izolare fonică în FEK înlesneşte suplimentar funcţia
componentele carcasei. de răcire. Pompa de căldură este
 Protejat împotriva coroziunii, prin umplută cu agent de răcire R410 A
elemente de carcasă galvanizate pentru HFCKW şi FCKW.
anti-ex., respectiv emailate.
 Pentru amplasare în incinte fără
Siguranţă şi calitate
coroziune.
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură (accesoriu necesar).
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R410A, prin HFCKW şi FCKW.
 Încălzire se poate face prin
recircularea apei până la maxim
+75 °C (acţionare bivalentă).
 Răcire pasivă prin schimbător de
căldură integrat la WPC cool.

96 www.stiebel-eltron.com
POMPA DE CĂLDURĂ Sol | APĂ WPC (COOL)

Tip WPC 5 (cool) WPC 7 (cool) WPC 10 (cool) WPC 13 (cool)


Număr comandă WPC 18 77 61 18 77 62 18 77 63 18 77 64
Număr comandă WPC cool 22 02 55 22 02 56 22 02 57 22 02 58

Date tehnice
Limite utilizare WQA  °C –5 până +20 (scurtă durată max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +60
Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,5 0,7 0,9 1,2
Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 515 450 365 205
Debit pe partea sursei de căldură m³/h 1,4 1,9 2,2 3,1
Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 520 460 380 230
Racord încălzire-tur/retur mm 22 legătură cu ştecher
Racord apă rece şi caldă mm 22 legătură cu ştecher
Rac. sursă căldură tur/retur mm 28 legătură cu ştecher
Agent frigorific R410A
Masa umplere kg 1,5 2,0 2,5 2,3
Volum apă caldă Ltr. 175 175 162 162
Pres. max. de lucru acumulator WW-apă
bar 10 10 10 10
caldă
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 20
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 23 25 28 30
Dimensiuni şi masa
Î x l x A (aparat bază) mm 2100 x 600 x 650
Masa WPC kg 275 285 295 305
Masa WPC cool kg 283 293 303 313
Alte caracteristici
Protecţie anticoroziune zincat/emailat
Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS
Nivel capacitate fonică dB(A) 43 44 48 50
Nivel presiune fonică (1 m distanţă) dB(A) 35 36 40 42
Date de performanţă
Temperatura sursei de căldură  °C 0 0 +2,5 0 0 +2,5 0 0 +2,5 0 0 +2,5
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 5,8 5,5 5,5 7,8 7,3 7,2 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1
Puterea absorbita kW 1,3 2,0 2,5 1,8 2,5 3,1 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2
Coeficient de performanta ε 4,3 2,8 2,2 4,4 2,9 2,3 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5
Diferenţă de temperatură la B0/W35 K 10,0 10,0 9,9 9,6

Capacitatea de răcire a WPC cool prin schimbătorul de căldură integrat


Capacitate răcire WT kW 3,8 5,2 6,0 8,5

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol

www.stiebel-eltron.com 97
POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ DE TIP WPF

Descrierea aparatului Mod de lucru


Pompele de căldură sol | apă pentru Prin schimbătorul de căldură cu
amplasare în interior cu reglaj de aerare bilaterală (vaporizator) se
încălzire încorporat (WPMi), pompă captează căldură din aerul exterior.
de circulatie, ventil de siguranţă, Energia preluată astfel va fi dirijată
ventil pentru comutarea preparării împreună cu energia compresorului
apei calde, încălzire suplimentară către apa caldă, din schimbătorul
electrică. Agregatul pompelor de de căldură (condensator). În funcţie
căldură este dotat cu un compresor de încărcarea cu căldură apa caldă
etanş, un comutator de limitare poate să fie încălzită între +15 °C şi
de curent la pornire, un releu +60 °C. Premisă pentru o funcţionare
C26_03_01_0457

pentru monitorizarea fazelor, un normală sunt modul de lucru


condensator, un vaporizator, şi impecabil şi montarea profesionistă a
un dispozitiv de siguranţă cum instalaţiei sursei de căldură. Trebuie
ar fi monitorul pentru supra şi luată în considerare capacitatea de
subpresiune. Reglajul integrat răcire a pompelor de căldură.
face posibilă funcţionarea complet
automatizată, dependentă de
temperatura exterioară, de încălzirea
apei calde, de igienizarea apei,
Scurt şi cuprinzător de programul de încălzire pentru
 Pentru încălzirea apei calde pardoseală, precum şi un computer
complet automatizată până la cu modem.
temperatura pe tur de 60 °C. Este posibilă funcţia de răcire prin
 Temperatura domeniul de intermediul lui FE 7 sau FEK. Pompa
utilizare la intrarea în WPF.. de căldură este umplută cu agent de
temperatura apei din circuitul sol răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW.
de la -5 °C până la +20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării Siguranţă şi calitate
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Construcţie izolată fonic precum
şi materiale de izolare fonică în
componentele carcasei.
 Protejat împotriva coroziunii, prin
componente de carcasă zincate
anit-ex, respectiv emailate.
 Adecvată pentru amplasare în
incinte necorozive (neadecvate
pentru amplasare în exterior).
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţii de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură, integrat.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire natural
neinflamabil pentru siguranţă R
410 A prin HFCKW şi FCKW.
 Încălzire se poate face prin
recircularea apei până la maxim
+75 °C (acţionare bivalentă).
 Răcire pasivă prin schimbător de
căldură integrat la WPC cool.

98 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ Sol | APĂ TIP WPF

Tip WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13 WPF 16


Nr. comandă WPF 07 42 94 07 42 95 07 42 96 07 42 97 22 08 18

Date tehnice
Limite utilizare WQA  °C –5 până +20 (scurtă durată max. 30 min. până la max. +40 °C admisibil)
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +60
Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5
Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 280 280 280 280 280
Debit pe partea sursei de căldură m³/h 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8
Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 100 110 120 230 340
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Rac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Agent frigorific R410A
Masa umplere kg 1,5 2,0 2,5 2,3 2,5
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 20
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 25 25 27 28 29
Dimensiuni şi masa
ÎxlxA mm 960 x 510 x 680
Masa kg 108 114 121 129 131
Alte caracteristici
Protecţie anticoroziune zincat/emailat
Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS
Nivel presiune sonora dB(A) 46 47 51 53 53
Date de performanţă
Temperatura sursei de căldură  °C 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 +5
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 5,8 5,5 5,0 7,8 7,3 7,2 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1 16,1 15,1 16,7
Puterea absorbita kW 1,3 2,0 2,5 1,8 2,5 3,1 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2 3,6 5,0 6,1
Coeficient de performanta ε 4,3 2,8 2,2 4,4 2,9 2,3 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5 4,5 3,0 2,7
Diferenţă de temperatură la B0/W3 K 10,0 10,0 9,9 9,6 9,6

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol

www.stiebel-eltron.com 99
POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPF..M

Descrierea aparatului Mod de lucru


Pompele de căldură sol | apă Prin schimbătorul de căldură cu
pentru amplasare în interior şi căldură bilaterală (vaporizator) se
într-o combinaţie de set. Agregatul captează căldură din aerul exterior.
pompelor de căldură este dotat cu Energia preluată astfel va fi dirijată
un compresor etanş, un declanşator împreună cu energia compresorului
de limitare a curentului la pornire, către apa caldă, din schimbătorul
un condensator, un vaporizator, un de căldură (condensator). În funcţie
dispozitiv de siguranţă cum ar fi de încărcarea cu căldură apa caldă
monitorizarea supra şi subpresiuni. poate să fie încălzită între 15 °C şi
Pompa de căldură este umplută cu +60 °C. Premisă pentru o funcţionare
C26_03_01_0458

agent de răcire R 410 A prin HFCKW normală sunt modul de lucru


şi FCKW. impecabil şi montarea profesionistă a
instalaţiei sursei de căldură. Trebuie
avută în vedere capacitatea de răcire
a pompelor de căldură.

Seturi
În cazul în care capacitatea de
încălzire este insuficientă se vor
conecta două pompe de căldură de
Scurt şi cuprinzător Siguranţă şi calitate tip WPF..M ca SET 20 până la 32.
 Pentru încălzirea apei calde
complet automatizată până la
temperatura pe tur de 60 °C.
 Domeniul temperaturii de
utilizare la intrare în WPF..M.
temperatură apă din circuit sol
-5 °C până la +20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Construcţie izolată fonic, precum
şi materiale de izolare fonică în
componentele carcasei.
 Protejat împotriva coroziunii, prin
elemente de carcasă galvanizate
anti-ex., respectiv emailate.
 Pentru amplasare în incinte fără
coroziune (neadecvate pentru
amplasare în exterior).
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură WPMW II.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R410A, prin HFCKW şi FCKW.
 Încălzirea se poate face prin
recircularea apei până la maxim
+75 °C (acţionare bivalentă).

100 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ Sol | APĂ TIP WPF..M

Tip WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M


Număr comandă WPF 18 53 49 18 21 35 22 08 94

Date tehnice
Limite utilizare WQA  °C –5 până +20 (scurtă durată max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)
Temperatură pe tur WNA  °C +15 până +60
Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,9 1,2 1,4
Pierdere pres. pe partea încălzirii hPa 100 100 100
Debit pe partea sursei de căldură m³/h 2,2 3,1 3,8
Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 120 230 250
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Rac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Agent frigorific R410A
Masa umplere kg 2,5 2,3 3,1
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Cablu BUS n x mm² J-Y (st) 2 x 2 x 0,8
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 20
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 27 28 < 30
Dimensiuni şi masa
ÎxlxA mm 960 x 510 x 640
Masa kg 112 120 125
Alte caracteristici
Protecţie anti-coroziune zincat/emailat
Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS
Nivel presiune sonora dB(A) 51 53 53
Date de performanţă
Temperatura sursei de căldură  °C 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 5
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 9,9 9,5 9,6 13,4 12,7 13,1 16,3 15,3 15,6
Puterea absorbita kW 2,2 3,1 4,0 3,1 4,3 5,2 3,5 4,8 5,2
Coeficient de performanta ε 4,5 3,0 2,4 4,4 3,0 2,5 4,7 3,2 3,0
Diferenţă de temperatură la B0/W30 K 10,0 10,0 10,0

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol.

Table de combinare a SET-urilor


Tip WPF 20 SET WPF 23 SET WPF 26 SET WPF 29 SET WPF 32 SET
Număr comandă 18 53 65 18 53 66 18 21 39 22 08 96 22 08 97
WPF 10 M  
WPF 13 M   
WPF 16 M  

În volumul de livrare a SET-urilor sunt conţinute pe lângă două pompe de căldură, un regulator al pompelor de căldură, două
pompe de circulatie şi o instalaţie monobloc pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură.

www.stiebel-eltron.com 101
POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ ÎN SERIE MODULARĂ – WPF

Descrierea aparatului Mod de lucru


Pompe de căldură sol | apă pentru Prin schimbătorul de căldură cu
amplasare în interior şi într-o căldură bilaterală (vaporizator) se
combinaţie de set. Agregatul captează căldură din aerul exterior.
pompelor de căldură este dotat cu Energia preluată astfel va fi dirijată
un compresor etanş, un comutator împreună cu energia compresorului
de limitare curent la pornire, un către apa caldă, din schimbătorul
condensator, un vaporizator, un de căldură (condensator). În funcţie
dispozitiv de siguranţă cum ar fi de încărcarea cu căldură apa caldă
monitorizarea supra şi subpresiuni. poate să fie încălzită între 15 °C şi
Pompa de căldură este umplută cu +60 °C. Premisă pentru o funcţionare
agent de răcire R 410 A prin HFCKW normală sunt modul de lucru
şi FCKW. impecabil şi montarea profesionistă a
instalaţiei sursei de căldură. Trebuie
avută în vedere capacitatea de răcire
a pompelor de căldură.

Seturi
În cazul în care capacitatea de
încălzire este insuficientă se vor
conecta în serie două sau mai multe
Scurt şi cuprinzător Siguranţă şi calitate pompe de căldură.
 Pentru încălzirea apei calde
complet automatizată până la
temperatura pe tur de 60 °C.
 Domeniul temperaturii de
utilizare la intrare în WPF..
temperatură apă din circuit sol
-5 °C până la +20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Construcţie izolată fonic, precum
şi materiale de izolare fonică în
componentele carcasei.
 Protejat împotriva coroziunii, prin
elemente de carcasă galvanizate
anti-ex., respectiv emailate.
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură WPMW II.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R410A, prin HFCKW şi FCKW.
 Încălzirea se poate face prin
recircularea apei până la maxim
+75 °C (acţionare bivalentă).

102 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ Sol | APĂ ÎN SERIE MODULARĂ – WPF

Tip WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66


Număr comandă WPF 22 33 74 22 33 75 22 33 76 22 33 77 22 33 78

Date tehnice
Limite utilizare WQA  °C–5 până +20 (perioadă scurtă max. 30 min. până max.. +40 °C admisibil)
Temperatură pe tur WNA  °C+15 până +60
Debit, pe partea de încălzire m³/h 3,7 5,0 7,5 9,2 11,5
Pierdere pres. pe partea încălzirii hPa 60 52 80 60 80
Debit pe partea sursei de căldură m³/h 5,0 7,0 10,5 13,0 16,1
Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 150 140 160 150 150
Racord încălzire-tur/retur ZollG 2 exterior
Rac. sursă căldură tur/retur ZollG 2 exterior
Agent frigorific R410A
Masa umplere kg 6,0 7,2 10,0 12,0 14,5
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 6,0 5 x 10,0 5 x 10,0
Panou comandă n x mm² 3 x 1,5
Cablu BUS n x mm² J-Y (st) 2 x 2 x 0,8
Protecţie compresor A 35 gL 35 gL 35 gL 50 gL 50 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 24
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 198 225 272
Dimensiuni şi masa
ÎxlxA mm 1160 x 1250 x 870
Masaa kg 330 380 460 540 630
Alte caracteristici
Protecţie anticoroziune zincat/emailat
Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS
Nivel capacitate fonică dB(A)
Date de performanţă
Temperatura sursei de căldură  °C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 21,9 20,7 20,0 29,7 27,6 25,8 45,7 42,1 40,3 55,8 53,1 51,3 69,0 65,5 62,6
Puterea absorbita kW 4,5 6,3 7,8 6,1 8,5 10,6 9,4 12,8 15,4 11,6 15,8 19,1 14,4 19,7 23,8
Coeficient de performanta ε 4,8 3,3 2,6 4,9 3,2 2,4 4,9 3,3 2,6 4,8 3,4 2,7 4,8 3,3 2,6
Diferenţă de temperatură la B0/W3 K 5 5 5 5 5

Apa circuit sol - min. 25%, max 35% glicol

www.stiebel-eltron.com 103
DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

Temperatură pe tur la 35 °C


Temperatură pe tur la 50 °C
Capacitate încălzire(kW)

Temperatura surselor de căldură °C

26_03_01_0459
Temperatură pe tur la 35 °C
Temperatură pe tur la 50 °C
Capacitate încălzire(kW)

Temperatura surselor de căldură °C


26_03_01_0839

104 www.stiebel-eltron.com
DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 5, WPC 5


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficientul de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 5,0 4,8 – 1,4 2,0 – 3,6 2,4 –
0 5,8 5,5 – 1,3 2,0 – 4,3 2,8 –
+5 6,7 6,3 5,8 1,3 1,9 2,5 5,0 3,3 2,3
+10 7,2 6,7 6,4 1,3 1,9 2,5 5,4 3,6 2,6
+15 7,9 7,6 7,2 1,3 1,9 2,5 6,1 4,1 2,9
+20 8,9 8,3 8,0 1,3 1,9 2,4 6,8 4,4 3,3

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 7, WPC 7


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficientul de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 6,7 6,3 – 1,8 2,6 – 3,7 2,5 –
0 7,8 7,3 – 1,8 2,5 – 4,4 2,9 –
+5 9,0 8,4 7,7 1,7 2,5 3,1 5,2 3,4 2,5
+10 10,0 9,4 8,6 1,8 2,6 3,1 5,6 3,7 2,8
+15 11,3 10,8 9,7 1,8 2,6 3,1 6,4 4,2 3,1
+20 11,9 11,3 10,8 1,8 2,5 3,1 6,6 4,5 3,5

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 10, WPC 10, WPF 10 M


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 8,6 8,2 – 2,2 3,2 – 3,9 2,5 –
0 9,9 9,5 – 2,2 3,1 – 4,5 3,0 –
+5 11,4 10,8 10,1 2,2 3,1 4,0 5,3 3,5 2,5
+10 12,5 12,2 11,3 2,3 3,2 4,0 5,5 3,8 2,8
+15 14,0 13,5 12,8 2,3 3,2 4,0 6,0 4,2 3,2
+20 15,7 14,9 14,1 2,3 3,1 4,0 6,9 4,8 3,5

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 13, WPC 13, WPF 13 M


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficientul de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 11,6 11,2 – 3,1 4,2 – 3,8 2,7 –
0 13,4 12,7 – 3,1 4,3 – 4,4 3,0 –
+5 15,1 14,4 13,8 2,9 4,3 5,2 5,2 3,3 2,7
+10 17,1 16,1 15,3 3,0 4,3 5,2 5,6 3,8 2,9
+15 19,0 18,0 17,2 3,0 4,2 5,2 6,4 4,3 3,3
+20 21,1 20,1 19,1 3,0 4,2 5,2 6,9 4,8 3,7

www.stiebel-eltron.com 105
DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 16


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 13,7 12,9 – 3,7 5,0 – 3,7 2,6 –
0 16,1 15,1 – 3,6 5,0 – 4,5 3,0 –
+5 18,4 17,2 17,2 3,6 5,0 5,7 5,1 3,4 3,0
+10 20,9 19,7 19,4 3,7 4,9 5,7 5,6 4,0 3,4
+15 23,6 22,2 22,3 3,6 4,9 5,7 6,6 4,5 3,9
+20 25,3 24,9 25,2 3,6 4,9 5,7 7,0 5,1 4,4

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 16 M


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 14,1 13,1 – 3,5 4,8 – 4,1 2,7 –
0 16,3 15,3 – 3,5 4,8 – 4,7 3,2 –
+5 18,9 17,6 15,6 3,5 4,8 5,2 5,4 3,7 3,0
+10 21,7 20,2 18,7 3,6 4,8 5,6 6,1 4,2 3,3
+15 24,6 23,1 21,9 3,6 4,8 6,0 6,8 4,8 3,7
+20 27,8 26,2 24,3 3,7 4,8 6,3 7,4 5,4 3,9

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 20


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 19,2 18,3 17,4 4,5 6,4 7,8 4,3 2,9 2,2
0 21,9 20,7 20,0 4,5 6,3 7,8 4,8 3,3 2,6
+5 24,8 23,3 22,4 4,5 6,4 7,8 5,5 3,7 2,9
+10 28,1 26,2 25,0 4,6 6,4 7,8 6,1 4,1 3,2
+15 31,7 29,5 28,0 4,7 6,5 7,9 6,7 4,6 3,6
+20

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 27


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 26,1 24,8 23,8 6,1 8,5 10,6 4,3 2,9 2,2
0 29,7 27,6 25,8 6,1 8,5 10,6 4,9 3,2 2,4
+5 33,6 30,7 30,0 6,2 8,5 10,4 5,5 3,6 2,9
+10 37,8 35,4 34,0 6,2 8,5 10,4 6,2 4,2 3,3
+15 42,6 39,7 37,9 6,2 8,5 10,4 6,9 4,7 3,6
+20

106 www.stiebel-eltron.com
DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 40


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 39,7 37,2 35,7 9,3 12,7 15,4 4,3 2,9 2,3
0 45,7 42,1 40,3 9,4 12,8 15,4 4,9 3,3 2,6
+5 51,2 47,0 46,6 9,5 12,9 15,6 5,4 3,6 3,0
+10 59,0 53,8 51,1 9,7 13,1 15,8 6,1 4,1 3,2
+15 64,4 60,6 56,7 9,8 13,2 15,9 6,6 4,6 3,6
+20

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 52


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 49,3 47,4 46,2 11,5 15,9 19,3 4,3 3,0 2,4
0 55,8 53,1 51,3 11,6 15,8 19,1 4,8 3,4 2,7
+5 63,2 59,5 57 11,7 15,9 19,2 5,4 3,7 3,0
+10 71,6 66,5 62,3 11,9 16,1 19,4 6,0 4,1 3,2
+15 80,6 75,2 71,2 12,2 16,2 19,4 6,6 4,6 3,7
+20

Pompă de căldură sol | apă tip WPF 66


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
–5 60,0 57,5 55,9 14,2 19,3 23,3 4,2 3,0 2,4
0 69,0 65,5 62,6 14,4 19,7 23,8 4,8 3,3 2,6
+5 78,6 73,3 70,3 14,5 19,9 23,9 5,4 3,7 2,9
+10 87,7 82,3 79,5 14,1 20,0 24,0 6,2 4,1 3,3
+15 98,2 92,5 88,8 13,6 20,3 24,6 7,2 4,6 3,6
+20

www.stiebel-eltron.com 107
NOTIŢE

108 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ Sol | APĂ

26_03_01_0460

Instrucţiuni care trebuiesc respectate:  Străpungerile prin perete pentru  Căptuşiţi pereţii din incinta de
 Verificaţi dacă este disponibil conductele apei din circuitul sol amplasare, în cazul în care este
suficient teren pentru colectorii de trebuiesc realizate către exterior. necesar, cu materiale fono-
sol.  Respectaţi distanţele la perete absorbante şi ne-reflectorizante.
 Amplasaţi pe cât posibil colectorii (service).  Conexiunea electrică şi cablarea
de transfer şi circulatie ai  Cerinţele pentru suprafaţa de trebuie respectată.
instalaţiei pentru sursa de căldură amplasare a pompei de căldură.  Obţineţi autorizaţiile EVU necesare.
în exteriorul clădirii.  Racordaţi conductele de tur si  Respectaţi VDI 4640 (utilizare
 Izolaţi conductele instalaţiei pentru retur ale încălzirii şi sursei de termică a subsolului).
sursa de căldură în clădire (apă încălzire cu furtunuri flexibile.
condens).

www.stiebel-eltron.com 109
COLECTORUL DIN SOL

Colectorul din sol


Prin noţiunea de sursă de căldură
solul, se înţelege stratul superior până
la adâncimea de 2 metri. Captarea
căldurii se face prin intermediul
unui schimbător de căldură, care
se află pe suprafaţă neconstruită,
în apropierea clădirii ce trebuie
încălzită. Căldura captată din sol este
energie solară acumulată, care prin
intermediul aerului şi intemperiilor,
se transferă în sol datorită radiaţiilor
directe. Aceasta este şi sursa de
energie pentru regenerare rapidă a
solului care s-a răcit după o perioadă
de încălzire. Căldura degajată de la
adâncimi mai mari este de doar 0,05
până la 0,12 W/m² şi poate fi neglijată
ca sursă de căldură pentru straturile
superioare. Cantitatea de căldură
utilă, deci şi mărimea suprafeţelor
necesare, sunt dependente de
proprietăţile termo-fizice ale solului
şi de energia de radiaţie, ceea ce Agentul de mediu trebuie să ofere Exemplu:
însemnă dependenţă faţă de raportul suficientă protecţie împotriva Pompa de căldură WPF 10 are la
climateric. Proprietăţile termice, cum îngheţului. Suplimentar, în cazul unei o temperatură a sursei de căldură
ar fi capacitatea termică volumetrică eventuale neetanşeităţi nu trebuie de 0 °C şi la o temperatură pe tur
şi capacitatea de transmitere, să existe nici un pericol pentru apa de +35 °C o capacitate de încălzire
sunt dependente de calitatea şi freatică. Această proprietate o deţine de 9,9 kW şi o putere absorbita de
compoziţia solului Determinante, agentul pe bază de etilenglicol de 2,2 kW.
ca mărimi, sunt aportul de apă, protecţie împotriva îngheţului. El
aportul de elemente minerale cum este folosit special pentru transportul Q = 9,9 kW – 2,2 kW
K
ar fi cuarţul şi feldspatul, precum căldurii, protecţie împotriva coroziunii
şi gradul de porozitate. Mai simplu şi îngheţului la instalaţii cu pompe de QK = 7,7 kW
spus, proprietăţile de acumulare căldura.
şi transmitere a căldurii sunt La o capacitate de captare specifică qE
proporţional mai mari cu cât solul Capacitatea de captare (VDI 4640) de 25 W/m² rezultă o suprafaţă de:
este îmbogăţit cu apă, iar aportul Pentru sol uscat necoeziv
de elemente minerale este cu atât qE = 10–15 W/m² Suprafaţa = QK / qE
mai mare cu cât porozitatea este Pentru sol umed coeziv
mai mică. Capacitatea de captare a qE = 15–20 W/m² Suprafaţa = 7700 W / 25 W/m²
solului depinde de calitatea solului Pentru sol coeziv foarte umed
şi se află între 10 şi 40 W/m² la o qE = 20–25 W/m² Suprafaţa = 308 m² Erdreich
distanţă de poziţionare între 0,6 şi Pentru sol saturat cu apă
1,0 m şi la o adâncime de 1,2 – 1,5 m. qE = 25–30 W/m² La o distanţă dintre ţevi de 0,6 m
Pentru a utiliza solul drept sursă de Pentru sol cu apă freatică rezultă o lungime a ţevilor:
căldură se vor poziţiona în sol ţevi qE = 30–40 W/m² 308 m² / 0,6 m = 513 m ţeavă ceea c
din pvc (colectori din sol), în care corespunde la 5 circuite de ţeavă a
circulă agentul de mediu. Amestecul câte 100 m lungime.
transferă căldura extrasă din sol către În funcţie de necesitatea de căldură
pompa de căldură. a casei şi de proprietăţile solului
rezultă o suprafaţă de sol necesară,
care se determină în funcţie
capacitatea de răcire QK a pompei
de căldură. Capacitatea de răcire a
pompei de căldură este diferenţa
între capacitatea de încălzire QWP şi
puterea absorbita PWP.

QK = QWP – PWP

110 www.stiebel-eltron.com
COLECTORUL DIN SOL

Poziţionarea ţevilor
Ţevile din pvc, vor fi poziţionate la o
adâncime de 1,2 până la 1,5 m în mai
multe circuite. Circuitele individuale
de ţeavă nu trebuie să depăşească
mai mult de 100 metri. În caz contrar
este necesară o pompă cu o inaltime
de pompare mai mare. Distanţa
de poziţionare este dependentă de
calitatea solului şi ar trebui să fie
între 0,6 şi 1 m, iar apa provenită
din intemperii să se poată infiltra.
Poziţionarea în cazul unei construcţii
noi poate fi realizată odată cu lucrările
necesare pentru sol.
Pentru instalaţiile existente aceste
lucrări pot fi făcute şi cu cupe înguste
de excavator sau cu freze de sol.

Prevederi
Colectorii din sol trebuiesc avizaţi şi
autorizaţi de autorităţile competente
pentru apă-canal.

Indicaţii de instalare:
 Distribuitorul şi colectorul trebuie  Pentru aerisirea perfectă a  Prin adăugarea în apă a agentului
poziţionaţi astfel încât să se poată colectorului din sol, ţevile de protecţie împotriva îngheţului
face ulterior revizia, de ex. pentru trebuie poziţionate înclinat către se modifică vâscozitatea agentului
deversoarele proprii de distribuţie distribuitor şi colector. termic. Cu cât creşte concentraţia
sau fereastră beci-deversor în  Întrucât la apa dură apar agentului de protecţie împotriva
afara casei. variaţii de volum, la temperaturi îngheţului, cu atât apa dură
 Toate ţevile şi elementele diferite, sunt necesare armături îşi măreşte vâscozitatea. Acest
componente poziţionate trebuie de siguranţă şi recipiente de lucru are efect asupra amplasării
să fie din material rezistent la echilibrare (în conformitate cu pompei şi asupra cantităţii de sol
coroziune. normativul DIN 4751, fişa 2). de circulatie. Întrucât vâscozitatea
 Toate conductele din interior şi  Întregul colector din sol, inclusiv afectează puternic indicele de
toate străpungerile prin zidărie distribuitorul şi conducta de frecare provocând pierderi de
trebuie să fie izolate pentru a evita legătură trebuiesc testate la presiune, acest lucru trebuie luat
condensul, întrucât conductele de presiune, înainte de punerea în în considerare în poziţionarea
tur si retur conduc sol rece, faţă de funcţiune dar după umplerea cu pompei (factor de corecţie 1,5).
temperatura din beci. amestecul de apa glicolata.  Alegerea pompei – pot fi utilizate
 Pentru umplerea instalaţiei  Confecţionarea şi functionarea doar pompele turnate (formarea
se prevăd dispozitive unui colector din sol trebuie condensului între carcasă şi stator)
corespunzătoare. avizat, iar parte din ele trebuie şi sau pompele rotative.
 Amestecaţi apa dură concentrată autorizate.
cu apa, iar abia apoi va fi
introdusă în instalaţia sursei de
căldură.

www.stiebel-eltron.com 111
INSTALAREA COLECTORULUI DIN SOL

Sursă de căldură colector din sol, din ţevi PE

Incintă pentru inst. de încălzire

Circuit încălzire

Distribuitor
Colector din sol

Ţeavă tip PE pentru colector din sol: PE-HD 25 x 2,3 PN 16 (DN 20)
Adâncimea de poziţionare a ţevilor: 1,2 – 1,5 metri
Distanţa dintre ţevi: 0,6 – 1,0 metri
Vas de expansiune pentru colector din sol: Rezistent la sol cu presiune iniţială de 0,5 bar
Amestec umplere pentru colector din sol: 33 vol.% etilenglicol (Tifocor), 67 vol.% apă
Presiune umplere a instalaţiei: 2,0 bar

26_03_01_0532

112 www.stiebel-eltron.com
TABELE DE POZIŢIONARE A COLECTORULUI DIN SOL

Tabel poziţionare colector sol


Capacitate de captare 20 Watt/m² suprafaţă sol, la sol uscat necoeziv
Tip Temperatură sursă 0 °C Suprafaţă Circuite ţevi Cant. umpl. Set constr. Dis. apă dur Aducţie
pompă Temp. tur +35 °C sol PE a Etilenglicol sol cu Tip WPSV WP-WPSV
căldură Cap. încălz. Cap. răcire m² 100 m Litri pompă şi AG 25-4 25-6 mm m
WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 225 4 60 WPSB 307 1 32x2,9 40
WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 300 5 70 WPSB 307 1 40x3,7 58
WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 385 6 90 WPSB 307 1 40x3,7 46
WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 515 8 110 WPSB 307 2 50x4,6 31
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 640 10 140 WPSB 310 1 1 50x4,6 52
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 870 14 250 WPSB 310 63x5,8 43
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 1180 19 380 TOP-S 40-10 63x5,8 61
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1815 29 510 TOP-S 50-10 75x6,9 82
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 2210 35 580 TOP-S 50-10 90x8,2 99
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2730 44 670 TOP-S 50-10 125x11,4 99
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 770 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 96
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 900 14 300 WPSB 310 63x5,8 41
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 1030 16 320 WPSB 407 63x5,8 34
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 1155 18 350 WPSB 407 63x5,8 22
WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 1280 20 370 WPSB 407 75x6,9 36

Ţeavă Tip PE pentru colector din sol: Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20)
Adâncime de poziţionare a ţevilor: 1,2 – 1,5 metri
Distanţa între ţevi: 0,6 metri
Amestec umplere pentru colector din sol 30 vol.% etilenglicol cu 70 vol.% apă
Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicol
Timpi de utilizare Max. 2000 ore pe an (acţionare monovalentă)

Tabel poziţionare colector sol


Capacitate de captare 20 Watt/m² suprafaţă sol, la sol coeziv foarte umed
Tip Temperatură sursă 0 °C Suprafaţă Circuite ţevi Cant. umpl. Set constr. Dis. apă dur Aducţie
pompă Temp. tur +35 °C sol PE a Etilenglicol sol cu pompă Tip WPSV WP-WPSV
căldură Cap. încălz. Cap. răcire m² 100 m Litri şi AG 25-4 25-6 mm m
WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 180 3 50 WPSB 307 1 32x2,9 27
WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 240 4 60 WPSB 307 1 40x3,7 37
WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 308 5 80 WPSB 307 1 40x3,7 32
WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 412 7 100 WPSB 307 2 50x4,6 8
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 515 8 110 WPSB 310 2 50x4,6 38
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 696 11 220 WPSB 310 2 63x5,8 13
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 944 15 340 TOP-S 40/10 63x5,8 45
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1452 23 450 TOP-S 50/10 75x6,9 64
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 1768 28 510 TOP-S 50/10 90x8,2 68
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2184 35 580 TOP-S 50/10 125x11,4 99
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 616 10 250 WPSB 310 1 1 63x5,8 58
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 720 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 14
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 824 13 280 WPSB 407 63x5,8 14
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 924 15 310 WPSB 407 63x5,8 4
WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 1024 16 320 WPSB 407 75x6,9 3

Ţeavă Tip PE pentru colector din sol: Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20)
Adâncime de poziţionare a ţevilor: 1,2 – 1,5 metri
Distanţa între ţevi: 0,6 meteri
Amestec umplere pentru colector din sol 30 vol.% etilenglicol cu 70 vol.% apă
Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicol
Timpi de utilizare Max. 2000 ore pe an (acţionare monovalentă)

www.stiebel-eltron.com 113
NOTIŢE

114 www.stiebel-eltron.com
POMPĂ DE CĂLDURĂ Sol | APĂ

26_03_01_0464

Instrucţiuni care trebuie respectate:


 Verificaţi dacă este disponibil  Străpungerile prin perete pentru  Căptuşiţi pereţii din incinta de
suficient teren pentru colectorii conductele apei din circuitul sol amplasare, în cazul în care este
de sol. trebuiesc realizate către exterior. necesar, cu materiale fono-
 Amplasaţi pe cât posibil  Respectaţi distanţele la perete absorbante şi ne-reflectorizante.
distribuitoarele si colectoarele (service).  Conexiunea electrică şi cablarea
instalaţiei pentru sursa de căldură  Cerinţele pentru suprafaţa de trebuie respectată.
în exteriorul clădirii. amplasare a pompei de căldură.  Obţineţi autorizaţiile EVU necesare.
 Izolaţi conductele instalaţiei pentru  Racordaţi conductele de tur si  Respectaţi VDI 4640 (utilizare
sursa de căldură în clădire (apă retur ale încălzirii şi sursei de termică a subsolului).
condens). încălzire cu furtunuri flexibile.

www.stiebel-eltron.com 115
SONDE TERMICE DE SOL

Sonde termice de sol Sonde cu Ţeavă-U


Sondele termice de sol sunt compuse
dintr-un suport al sondei şi ţevi
de sondă verticale cu capăt liber
(diametru ţeavă 25 x 2,3 mm până 4 Ţevi
la 60 m adâncime şi cu diametrul de
32 x 3 mm până la 150 m adâncime). Ţeavă injector
Figura alăturată este un exemplu
pentru o sondă – Dublu U, cu
suport sudat. Sonda va fi introdusă
Rază îndoire 40 cm
într-o adâncitură forată, pregătită
anterior. După introducerea ţevilor, Pat de nisip 20 cm
găurile forate vor fi compactate cu o
suspensie (de ex. bentonita). Aceasta
trebuie să realizeze, după întărire, o Suspensie
compactare densă şi rezistentă, fizic ciment opalit
stabilă, a sondei termice cu pietrişul
de împrejmuire. Astfel este asigurat
un transfer bun de căldură.

Poziţionarea
Poziţionarea se face în funcţie
de curenţii apei freatice şi de
conductivitatea termică a solului. Diametru de forare
pentru instalaţii mai mari vor fi 110-133 mm
racordate mai multe sonde, pentru a
capta din sol capacitatea necesară de
răcire.

26_03_01_0463
Capacitatea de captare a sondelor
termice de sol
(Capacitatea specifică de captare per
metru de sondă termică de sol). Fără
a avea datele privind proprietăţile
solului se poate lua în calcul o
capacitate de captare specifică medie
de 55 W/m.

Capacitatea de captare: (VDI 4640)


Subsolul cu debit apă freatică
ridicat – 100 W/m
Pietriş dur cu conductivitate termică
ridicată – 80 W/m
Pietriş dur cu subsol normal 55 W/m
Subsol tare, sedimente uscate – 30 W/m

Instrucţiuni:
Poziţionarea exactă se orientează
după proprietăţile solului şi după
straturile de sol conducătoare de
apă. Din acest motiv trebuie să fie
efectuată la faţa locului de către
firmele executante.

116 www.stiebel-eltron.com
SONDE TERMICE DE SOL

Poziţionarea ţevilor
Ţevile din pvc cu un diametru de
25 x 2,3 mm vor fi poziţionate
în sol până la adâncimea de
60 m. Instalarea se face de către
întreprinderi calificate pentru foraje. O
sondă termică de sol cu lungimea de
50 metri, confecţionată din 200 m de
ţevi PE-(2 x 50 metri conductă de tur şi
2 x 50 metri conductă retur).

Prevederi
Instalaţiile cu sonde termice de sol
până la adâncimea max. 100 metri
trebuiesc avizate şi autorizate de
autorităţile competente de apă şi
canal. Pentru adâncimi > 100 metri
trebuiesc obţinute autorizaţii de la
Oficiul superior pentru exploatare
minieră.

26_03_01_0464
Instrucţiuni de instalare:
 Distribuitorul şi colectorul trebuie
poziţionate astfel încât să se poată  Pentru aerisirea perfectă a  Prin adăugarea în apă a agentului
face ulterior revizia, de ex. pentru sondelor termice de sol, ţevile de protecţie împotriva îngheţului
deversoarele proprii de distribuţie trebuie poziţionate înclinat către se modifică vâscozitatea agentului
sau fereastră beci-deversor în distribuitor şi colector. termic. Cu cât creşte concentraţia
afara casei.  Întrucât la apa dură apar agentului de protecţie împotriva
 Toate ţevile şi elementele variaţii de volum, la temperaturi îngheţului, cu atât apa dură
componente poziţionate trebuie diferite, sunt necesare armături îşi măreşte vâscozitatea. Acest
să fie din material rezistent la de siguranţă şi recipiente de lucru are efect asupra amplasării
coroziune. echilibrare (în conformitate cu pompei şi asupra cantităţii apă
 Toate conductele din interior şi normativul DIN 4751, fişa 2). circulata. Întrucât vâscozitatea
toate străpungerile prin zidărie  Întreaga instalaţie cu sonde afectează puternic indicele de
trebuie să fie izolate pentru a evita termice de sol, inclusiv frecare provocând pierderi de
condensul, întrucât conductele de distribuitorul şi conducta de presiune, acest lucru trebuie luat
tur si retur conduc sol rece, faţă de legătură, trebuiesc testate la în considerare în poziţionarea
temperatura din beci. presiune, înainte de punerea în pompei (factor de corecţie 1,5).
 Pentru umplerea instalaţiei funcţiune dar după umplerea cu  Alegerea pompei – pot fi utilizate
se prevăd dispozitive amestecul de sol. doar pompele turnate (formarea
corespunzătoare.  Confecţionarea şi functionarea condensului între carcasă şi stator)
 Apa dură concentrată se va unei instalaţii cu sonde termice sau pompele rotative.
amesteca cu apa, iar abia apoi va de sol trebuie autorizată dacă este
fi introdusă în instalaţia sursei de necesar.
căldură.

www.stiebel-eltron.com 117
INSTALARE SONDE TERMICE DE SOL

Sursă de căldură sonde termice de sol

Incinta pentru
încălzire

Circuit încălzire
Deversor cu
distribuitor

Sonda 1 Sonda 2

Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: PE-HD 25 x 2,3 PN 16 (DN 20)
Adâncimea forării pentru sonde: DN 20 până 60 metri, DN 25 până 100 metri
Distanţa între sonde: 5 metri
Vas de expansiune pentru sonde termice de sol: Rezistent la sol cu presiune iniţială de 0,5 bar
Amestec umplere pentru sonde termice de sol: 33 vol.% etilenglicol (Tifocor), 67 vol.% apă
Presiune umplere a instalaţiei: 2,0 bar

26_03_01_0533

118 www.stiebel-eltron.com
TABELE DE DIMENSIONARE PENTRU SONDE TERMICE DE SOL

Tabel dimensionare sondă termică de sol DN 20


Capacitate de captare 55 Watt/m sondă termică de sol la pietriş dur normal-subsol
Tip Temperatură sursă 0 °C Cant. De Adâncime Cant. Umpl. Set constr. Dis. Apă dur Aducţie
pompă Temp. pe tur +35 °C sonde de sondă de Etilenglicol Sol cu pompă Tip WPSV WP-WPSV
căldură Cap. încălz. Cap. răcire sol bucăţi sol m Litri şi AG 25-4 25-6 mm m
WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 2 41 50 WPSB 307 1 32x2,9 48
WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 2 55 70 WPSB 307 1 40x3,7 35
WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 3 47 80 WPSB 307 1 40x3,7 46
WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 4 47 100 WPSB 307 2 50x4,6 32
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 5 47 130 WPSB 310 1 1 50x4,6 53
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 6 53 240 WPSB 310 2 63x5,8 20
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 8 54 360 TOP-S 40/10 63x5,8 46
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 12 55 490 TOP-S 50/10 75x6,9 64
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 15 54 550 TOP-S 50/10 90x8,2 73
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 18 55 630 TOP-S 50/10 125x11,4 99
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 5 56 260 WPSB 310 1 1 63x5,8 50
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 6 55 280 WPSB 310 2 63x5,8 14
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 7 54 300 WPSB 407 63x5,8 18
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 8 53 330 WPSB 407 63x5,8 10
WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 9 52 350 WPSB 407 75x6,9 16

Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20)
Adâncimea forării pentru sonde: Până la max. 60 metri
Distanţa între sonde: 5 metri
Amestec umplere pentru sonde termice de sol: 30 vol.% etilenglicol (Tifocor), 70 vol.% apă
Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicol
Timpi de utilizare: Max. 2000 ore pe an acţionare monovalentă

Tabel dimensionare sondă termică de sol DN 25


Capacitate de captare 55 Watt/m sondă termică de sol la pietriş dur normal-subsol
Tip Temperatură sursă 0 °C Cant. de Adâncime Cant. umpl. Sol Dis. apă dur Aducţie
pompă Temp. pe tur +35 °C sonde de sol sondă de Etilenglicol cu pompă Tip WPSV WP-WPSV
căldură Cap. încălz. Cap. răcire bucăţi sol m Litri şi AG 32-4 32-6 mm m
WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 1 82 80 WPSB 307 1 32x2,9 20
WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 2 55 100 WPSB 307 1 40x3,7 75
WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 2 70 120 WPSB 307 1 40x3,7 42
WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 3 62 160 WPSB 307 1 50x4,6 38
WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 3 78 190 WPSB 310 1 50x4,6 36
WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 4 79 320 WPSB 310 2 63x5,8 3
WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 6 72 480 TOP-S 40/10 2 63x5,8 52
WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 7 94 670 TOP-S 50/10 75x6,9 23
WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 9 89 770 TOP-S 50/10 90x8,2 22
WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 12 83 910 TOP-S 50/10 125x11,4 30
WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 4 70 340 WPSB 310 2 63x5,8 84
WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 5 65 370 WPSB 310 1 1 63x5,8 43
WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 5 75 410 WPSB 407 1 1 63x5,8 18
WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 6 70 450 WPSB 407 2 63x5,8 15
WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 7 66 480 WPSB 407 75x6,9 35

Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: Ţeavă PE dură 32 x 3,0 RN 16 (DN 25)
Adâncimea forării pentru sonde: Până la max. 100 metri
Distanţa între sonde: 5 metri
Amestec umplere pentru sonde termice de sol: 30 vol.% etilenglicol (Tifocor), 70 vol.% apă
Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicol
Timpi de utilizare: Max. 2000 ore pe an acţionare monovalentă

www.stiebel-eltron.com 119
AGENT TERMIC-LICHID

Agent termic-lichid Siguranţa la îngheţ a amestecului sol


Ca agent de transfer al căldurii şi
răcirii se utilizează etilenglicol.
Siguranţa la îngheţ este dependentă
de raportul amestecului cu apă. Din
curba alăturată de siguranţă împotriva
îngheţului, se poate vedea că la lichid

Siguranţă la îngheţ °C
un raport al amestecului de 30%
etilenglicol şi 70% apă, agentul este
lichid până la –18 °C iar de la –25 °C
intervine efectul de explozie.
În funcţie de raportul amestecului se Efectul de explozie
la depăşirea valorii
modifică şi pierderea de presiune în minime de siguranţă
instalaţie. Conform curbei de presiune pt. îngheţ (întărit)
alăturată, pierderea presiunii creşte, nămol
la un aport al amestecului de 30%
la 70%, cu multiplu de 1,5 faţă de
apă. Acest lucru trebuie luat în seamă

26_03_01_0465
pentru dimensionarea pompei de
circulatie.

Creşterea pierderii de presiune a amestecului cu sol


Factor de mărire a presiunii

26_03_01_0466

Carbonatul de potasiu KKS 30 poate Date fizice pentru carbonatul de potasiu KKS 30
fi adăugat alternativ la etilenglicol. Temperatură Densitate Capacitate Conductivitate Vâscozitate
Produsul are punctul de îngheţ la termică specifică termică specifică cinematică
–13 °C şi nu are voie să fie amestecat  °C kg/m³ J/kgK W/mK mm²/s
cu apă sau alt agent de răcire. + 30 1261 3070 0.589 1.44
+ 20 1265 3055 0.572 1.75
+ 10 1270 3035 0.556 1.20
0 1274 3020 0.540 2.90
– 10 1278 3005 0.523 3.99

120 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ

Confort complet
Dacă există la dispoziţie suficientă apă
freatică, pompa de căldură apă | apă
este ideală. Apa caldă va capta, prin
intermediul schimbătorului de căldură
(vaporizator), căldura din mediu aflată
la temperaturi între +7 °C şi +12 °C.
Amplasarea pompei de căldură se
realizează în încăperi protejate de
îngheţ.

Reglaj conform dimensiunii


Pompa de căldură pentru instalaţia
de încălzire este deservită şi reglată
printr-un regulator care este integrat
în pompă, respectiv este amplasat în
apropierea pompei de căldură.

26_03_01_0467

www.stiebel-eltron.com 121
POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW

Descrierea aparatului Mod de lucru


Pompele de căldură apă /apă pentru Prin schimbătorul de căldură cu
amplasare în interior cu reglaj de căldură bilaterală (vaporizator) se
încălzire încorporat (WPMi), pompă captează căldură din apa freatica.
de circulatie, ventil de siguranţă, Energia preluată astfel va fi dirijată
vana pentru comutarea preparării împreună cu energia compresorului
apei calde, încălzire suplimentară către apa caldă, din schimbătorul
electrică. Agregatul pompelor de de căldură (condensator). În funcţie
căldură este dotat cu un compresor de încărcarea cu căldură apa caldă
etanş, un comutator curent pornire, poate să fie încălzită între 15 °C şi
un releu pentru monitorizarea +60 °C. Premisă pentru o funcţionare
fazelor, un condensator, un normală sunt modul de lucru
26_03_01_0457

vaporizator, şi un dispozitiv de impecabil şi montarea profesionistă


siguranţă cum ar fi monitorul pentru a instalaţiei sursei de căldură.
supra şi subpresiune. Reglajul Instalaţia pentru put trebuie făcută
integrat face posibilă funcţionarea conform documentaţiei de proiect şi
complet automatizată, dependentă conform instrucţiunilor de proiect.
de temperatura exterioară, de
încălzirea apei calde, de igienizarea
apei, de programul de încălzire
pentru pardoseală, precum şi un
Scurt şi cuprinzător computer cu modem.
 Pentru încălzirea apei calde Este posibilă funcţia de răcire prin
complet automatizată până la intermediul lui FE 7 sau FEK. Pompa
temperatura pe tur de 60 °C. de căldură este umplută cu agent de
 Domeniul temperaturii de răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW.
utilizare la intrare în WPF..
temperatură apă +7 °C până la Siguranţă şi calitate
+20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Construcţie izolată fonic, precum
şi materiale de izolare fonică în
componentele carcasei.
 Protejat împotriva coroziunii, prin
elemente de carcasă galvanizate
anti-ex., respectiv emailate.
 Pentru o amplasare în încăperi
necorozive (nu pentru amplasare
exterioară).
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură WPMW II.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R410A, prin HFCKW şi FCKW.
 Încălzirea se poate face prin
recircularea apei până la maxim
+75 °C (acţionare bivalentă).
 Răcire pasivă posibilă prin
schimbătorul de căldură.

122 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW

Tip WPW 7 WPW 10 WPW 13 WPW 18


Nr. comandă WPW 18 97 93 18 97 94 18 97 95 18 97 96

Date tehnice
Limite utilizare WQA  °C +7 până +20 (perioadă scurtă max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)
Temperatură pe tur WNA  °C +18 până +60
Debit, pe partea de încălzire m³/h 0,6 0,8 1,1 1,4
Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 280 280 280 280
Debit pe partea sursei de căldură m³/h 1,5 2,1 2,6 3,4
Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 105 130 155 280
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Rac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Agent frigorific R410A
Masa umplere kg 1,7 2,2 2,5 2,6
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 2,5
Panou comandă n x mm² 5 x 1,5
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 20
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz, 8,8 kW
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 25 25 27 28
Dimensiuni şi masa
ÎxlxA mm 960 x 510 x 680
Masa kg 108 114 121 129
Alte caracteristici
Protecţie anticoroziune zincat/emailat
Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS
Nivel capacitate fonică dB(A) 46 47 51 53
Date de performanţă
Temperatura sursei de căldură  °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 7,2 6,7 6,4 10,0 9,4 8,6 12,5 12,2 11,3 17,1 16,1 15,3
Puterea absorbita kW 1,3 1,9 2,5 1,8 2,6 3,1 2,3 3,2 4,0 3,0 4,3 5,2
Coeficient de performanta ε 5,4 3,6 2,6 5,6 3,7 2,8 5,5 3,8 2,8 5,6 3,8 2,9
Diferenţă de temperatură la W10/W35 K 10,5 9,7 9,8 10,5

www.stiebel-eltron.com 123
POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW..M

Descrierea aparatului Mod de lucru


Pompele de căldură apă /apă Prin schimbătorul de căldură cu
pentru amplasare în interior şi căldură bilaterală (vaporizator) se
într-o construcţie combinată ca set. captează căldură din apa freatica.
Agregatul pompelor de căldură este Energia preluată astfel va fi dirijată
dotat cu un compresor etanş, un împreună cu energia compresorului
comutator pornire, un condensator, către apa caldă, din schimbătorul
un vaporizator, un dispozitiv de de căldură (condensator). În funcţie
siguranţă cum ar fi monitorizarea de încărcarea cu căldură apa caldă
supra şi subpresiuni. Pompa de poate să fie încălzită între 15 °C şi
căldură este umplută cu agent de +60 °C. Premisă pentru o funcţionare
26_03_01_0458

răcire R 410 A prin HFCKW şi FCKW. normală sunt modul de lucru


impecabil şi montarea profesionistă
a instalaţie. Putul trebuie realizat
conform documentaţiei de
proiect şi conform instrucţiunile
producătorului.

Seturi
În cazul în care capacitatea de
Scurt şi cuprinzător Siguranţă şi calitate încălzire este insuficientă se vor
conecta în serie două pompe de
 Pentru încălzirea apei calde
căldură de tip WPW..M ca SET 20
complet automatizată până la
până la 36.
temperatura pe tur de 60 °C.
 Domeniul temperaturii de
utilizare la intrare în WPW..M.
temperatură sol +7 °C până la
+20 °C.
 Conţine toate componentele
constructive necesare funcţionării
precum şi dispozitivele tehnice de
siguranţă.
 Construcţie izolată fonic, precum
şi materiale de izolare fonică în
componentele carcasei.
 Protejat împotriva coroziunii, prin
elemente de carcasă galvanizate
anti-ex., respectiv emailate.
 Pentru amplasare în incinte fără
coroziune (neadecvate pentru
amplasare în exterior).
 Reglaj central al instalaţiei de
încălzire şi funcţiuni de siguranţă
prin regulatorul pompei de
căldură WPMW II.
 Simbolul de verificare din partea
întreprinderilor autorizate,
independente, pentru certificare
(vezi plăcuţa cu caracteristici
tehnice).
 Conţine agent de răcire
neinflamabil pentru siguranţă
R410A, prin HFCKW şi FCKW.
 Încălzirea se poate face prin
recircularea apei până la maxim
+75 °C (acţionare bivalentă).

124 www.stiebel-eltron.com
POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW..M

Tip WPW 13 M WPW 18 M WPW 22 M


Număr comandă WPW 18 97 97 18 97 98 22 08 95

Date tehnice
Limite utilizare WQA  °C +7 până +20 (perioadă scurtă max. 30 min. până max. +40 °C admisibil)
Temperatură pe tur WNA  °C +18 până +60
Debit, pe partea de încălzire m³/h 1,1 1,2 1,5
Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 110 110 110
Debit pe partea sursei de căldură m³/h 2,6 3,4 4,4
Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 155 280 370
Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Rac. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exterior
Agent frigorific R410A
Masa umplere kg 2,5 2,6 3,4
Date electrice
Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1,5
Conexiune princip. încălzire supl. n x mm² 5 x 1,5
Cablu BUS n x mm² J-Y (st) 2 x 2 x 0,8
Protecţie compresor A 16 gL
Protecţie circuit comandă A 16 gL
Tip protecţie EN 60529 IP 20
Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz
Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Curent la pornire A 27 28 < 30
Dimensiuni şi masa
ÎxlxA mm 960 x 510 x 640
Masa kg 112 120 125
Alte caracteristici
Protecţie anticoroziune zincat/emailat
Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS
Nivel capacitate fonică dB(A) 51 53 53
Date de performanţă
Temperatura sursei de căldură  °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Temperatura pe tur  °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60
Capacitatea de încălzire kW 12,5 12,2 11,3 17,1 16,1 15,3 21,7 20,2 18,7
Putere absorbita kW 2,3 3,2 4,0 3,0 4,3 5,2 3,8 4,8 5,6
Coeficient de performanta ε 5,5 3,8 2,8 5,6 3,8 2,9 6,1 4,2 3,3
Diferenţă de temperatură la W10/W35 K 9,8 10,5 13,6

Tabel de combinare a SET-urilor


Tip WPW 26 SET WPW 31 SET WPW 36 SET WPW 40 SET WPW 44 SET
Număr comandă 22 01 33 22 01 34 22 01 35 22 8 98 22 08 99
WPW 13 M  
WPW 18 M   
WPW 22 M  

În volumul de livrare a SET-urilor sunt conţinute pe lângă două pompe de căldură, un regulator al pompelor de căldură,
două pompe de circulatie şi o instalaţie monobloc pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură.

www.stiebel-eltron.com 125
CARACTERISTICI TEHNICE C WPW

Temperatura pe tur 35 °C


Temperatura pe tur 50 °C
Capcitate încălzire (KW)

Temperatura sursei de căldură °C

26_03_01_0468
Pompă de căldură apă /apă tip WPW 7
Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+7 6,9 6,5 6,0 1,3 1,9 2,5 5,2 3,4 2,4
+10 7,2 6,7 6,4 1,3 1,9 2,5 5,4 3,6 2,6
+15 7,9 7,6 7,2 1,3 1,9 2,5 6,1 4,1 2,9
+20 8,9 8,3 8,0 1,3 1,9 2,4 6,8 4,4 3,3

Pompă de căldură apă /apă tip WPW 10


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi indice capacitate ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Indice capacitate
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+7 9,4 8,8 8,1 1,8 2,5 3,1 5,4 3,5 2,6
+10 10,0 9,4 8,6 1,8 2,6 3,1 5,6 3,7 2,8
+15 11,3 10,8 9,7 1,8 2,6 3,1 6,4 4,2 3,1
+20 11,9 11,3 10,8 1,8 2,5 3,1 6,6 4,5 3,5

126 www.stiebel-eltron.com
DATE DE PERFORMANŢĂ WPW

Pompă de căldură apă | apă tip WPW 13


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+7 11,8 11,3 10,6 2,2 3,1 4,0 5,4 3,6 2,6
+10 12,5 12,2 11,3 2,3 3,2 4,0 5,5 3,8 2,8
+15 14,0 13,5 12,8 2,3 3,2 4,0 6,0 4,2 3,2
+20 15,7 14,9 14,1 2,3 3,1 4,0 6,9 4,8 3,5

Pompă de căldură apă | apă tip WPW 18


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+7 15,9 15,1 14,4 3,0 4,3 5,2 5,4 3,5 2,8
+10 17,1 16,1 15,3 3,0 4,3 5,2 5,6 3,8 2,9
+15 19,0 18,0 17,2 3,0 4,2 5,2 6,4 4,3 3,3
+20 21,1 20,1 19,1 3,0 4,2 5,2 6,9 4,8 3,7

Pompă de căldură apă | apă tip WPW 22 M


Capacitate încălzire (kW), putere absorbita (kW), şi coeficient de performanta ε
Temp. Capacitate încălzire Putere absorbita Coeficient de performanta
surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C 60 °C
căldură °C kW kW kW kW kW kW ε ε ε
+7 20,0 18,6 18,1 3,5 4,8 5,7 5,7 3,9 3,2
+10 21,7 20,2 18,7 3,6 4,8 5,6 6,1 4,2 3,3
+15 24,6 23,1 21,9 3,6 4,8 6,0 6,8 4,8 3,7
+20 27,8 26,2 24,3 3,7 4,8 6,3 7,4 5,4 3,9

www.stiebel-eltron.com 127
NOTIŢE

128 www.stiebel-eltron.com
POMPĂ DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ

26_03_01_0469

Instrucţiuni care trebuie respectate:


 Obţinerea autorizaţiei locale de  Respectaţi cerinţele speciale  Căptuşiţi pereţii din incinta de
apă şi canal. privind incinta de amplasare. amplasare, în cazul în care este
 Verificaţi disponibilitatea apei  Străpungerile prin perete sunt necesar, cu materiale fono-
freatice şi posibilitatea de utilizare necesare la instalarea putului. absorbante şi ne-reflectorizante.
(analiza apei).  Respectaţi distanţele faţă de  Conexiunea electrică şi cablarea
 Verificaţi posibilitatea de utilizare perete (service). trebuie respectată.
a pompelor de căldură pe baza  Cerinţele pentru suprafaţa de  Montaţi filtre pentru impurităţi la
analizei apei. amplasare a pompei de căldură. instalaţia pentru fântână conform
 Realizarea unui put pentru  Racordaţi conductele de tur si VDI 4640.
captare şi unul pentru absorbtie la retur ale încălzirii şi sursei de
distanţă de cca. 15 m. încălzire cu furtunuri flexibile.
 Realizarea putului conform DIN.

www.stiebel-eltron.com 129
INSTALAŢIA PENTRU PUT

Instalaţia sursei de căldură Realizarea puturilor


Pentru utilizarea căldurii din apa Distanţa între cele două puturi ar
freatică sunt necesare două puturi trebui să fie de cel puţin 15 m. Prin
unul pentru captare şi altul pentru intermediul putului absorbant,
absorbtie. Debitul necesar (cantitatea cantitatea de apă captată va fi
de apă a WQA) trebuie extras din recirculată în apa freatică. Pentru
datele tehnice ale pompei de căldură. construcţia puturilor trebuie avut
Pentru a verifica dacă corespunde în vedere ca apa răcită, din putul
cantitatea de apă necesară pompei absorbant să nu mai ajungă din nou
de căldură ar trebui făcută o probă cu in zona putului de captare. Adâncimea
o pompă multifuncţională. Calitatea de forare a puturilor depinde
apei trebuie stabilită printr-o analiză de nivelul apei freatice. Valorile
a apei. Întrucât calitatea şi cantitatea experimentare arată că cele mai
apei rămân nemodificate nu vor fi multe puturi pentru pompe de căldură
influenţe negative în procesul de necesită o adâncime între 5 şi 15 m.
funcţionare al pompelor de căldură, în Conductele trebuiesc montate înclinat
sensul regulilor privind consumul de spre put.
apă din gospodărie, totuşi beneficiarul
pompelor de căldură trebuie să
declare utilizarea apei la autorităţile
competente de apă şi canal.

Instalaţie sursă căldură: Put

Incintă încălzire

Put Put
absorbant captator

1 Deversor put Nivel


2 Capac deversor put apă
3 Cap închidere put liniştită
4 Ţeavă captare
5 Ţeavă absorbtie
6 Pompă apă subterană Nivel
7 Ventil blocare apă
8 Filtru impurităţi captare
9 Manometru
10 Termometru
11 Robinet captare
26_03_01_0470

130 www.stiebel-eltron.com
INSTALAŢIE PENTRU PUT

Pompa de circulatie Pompele puturilor


Pompa de circulatie pentru instalaţia
termică trebuie adaptată la condiţiile
specifice. Dimensionarea pompei
pentru put se realizează pe baza
următoarelor date:

 Debitul pompei de căldură (pe


partea sursei de căldură).
 Pierderea de presiune a pompei
de căldură (pe partea sursei de
căldură).
 Pierderea de presiune în ţevi, de
la putul de captare până la putul
absorbant.
 Pierderea de presiune în armături,
(suplimentar cca. 30% pentru
pierderea de presiune din
conducte).
 Pierderea de presiune în putul
absorbant (valoarea experimentală
cca. 200 hPa). Pompe de circulatie pentru instalaţia puturilor
 Înălţimea geodezică de captare (în (înălţimea geodezică până max. 20 m)
sistemul închis pe partea de put). Pompă căldură Debit Pierdere de Pompa de circ. Diametrul
m³/h presiune hPa Tip (Grundfos) ţevii
Din suma tuturor diferenţelor de WPW 7 1,5 105 SP 3A-6 28 x 1,5
presiune şi debitul pompei de căldură WPW 10 2,1 130 SP 3A-6 28 x 1,5
poate fi determinată pompa puturilor WPW 13 2,6 155 SP 3A-6 35 x 1,5
pe baza diagramei producătorului. WPW 18 3,4 280 SP 3A-6 35 x 1,5
WPW 22 M 4,4 370 SP 5A-6 42 x 1,5
Temperatura apei
Pompa pentru instalaţia de căldură
este, pentru aplicaţie, o pompă
de căldură apă | apă până la o
temperatură a sursei de cel puţin 7 °C.

Controlul debitului
(Trebuie efectuat la prima punere în
funcţiune a pompei de căldură). Se
măsoară pe partea sursei de căldură
temperatura pe tur si retur. Din cele
două valori măsurate se determină
diferenţa de temperatură şi se
calculează debitul.

Racordul
Pentru a evita transmiterea
zgomotelor circuitul sursei de
căldură ar trebui realizat cu furtunuri
de presiune flexibile. Dacă se vor
transporta materiale solide (nisip,
noroi etc.) împreună cu apa din put
(analiza apei), se vor monta filtre sau
un bazin pentru decantare. În caz
contrar se va ajunge la înfundarea
vaporizatorului.

www.stiebel-eltron.com 131
ANALIZA APEI

Sursă termică apă freatică (instalaţie put)

Put Put Incintă încălzire


captator absorbant

Circuit încălzire

Instalaţia puturilor

26_03_01_0534
Analiza apei In situaţii individuale justificate de ex.:
In pompele de căldură În cazul puturilor aflate în apropierea
STIEBEL ELTRON apă | apă cu zonelor cu depuneri de sare sau
denumirea WPW este montat un regiuni cu zootehnie, trebuiesc luate
vaporizator special din oţel inox în considerare următoarele:
(schimbător de căldură), la care
legătura dintre plăcile individuale  Clorid (CL-) < 300 mg/l.
este de asemenea din oţel inox. Prin  Clor (CL) < 0,5 mg/l.
acestea se realizează o rezistenţă la
coroziune deosebit de ridicată faţă de
aproape toate substanţele cu conţinut
de apă din apa freatică. Domeniul de
utilizare admisibil al acestor pompe în
raport cu calitatea apei este din acest
motiv foarte mare. Pentru utilizare
există următoarele restricţii:

 Doar apă freatică (fără apă de


suprafaţă sau apă freatică cu
conţinut de sare).
 Fără substanţe care se pot
decanta.
 Fier şi mangan în total < 0,5 mg/l.

132 www.stiebel-eltron.com
INSTALAREA

26_03_01_0472

www.stiebel-eltron.com 133
RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE

Racordul pentru încălzire WPC cu încălzirea apei calde


Instalaţia pentru utilizarea pompei
de căldură (WNA) trebuie realizată
conform documentaţiei de proiectare.
Pompa trebuie racordată hidraulic
la instalaţiile de încălzire, conform
conectării standard (vezi anexă).
Înainte de conectare, la pompe
trebuie verificată instalaţia de căldură
în privinţa etanşeităţii efectuându-
se o proba de presiune cu apă şi
aer. Trebuie respectată racordarea
corectă pentru tur si retur a căldurii.
Pentru a reduce transmiterea
zgomotelor pe partea hidraulică se
recomandă furtunuri de presiune
flexibile. Pompele de circulatie
necesare şi secţiunea conductelor

26_03_01_0473
pot fi extrase din tabelele de mai jos. Cantităţi minime de circulatie pe partea încălzirii,
20% din debitul nominal al pompei de căldură
Izolarea termică trebuie efectuată în
conformitate cu prevederilor pentru
economisirea energiei. WPF cu acumulator tampon SBP 100 şi încălzirea apei calde

26_03_01_0474

WPF..M cu acumulator SBP 200 şi încălzirea apei calde


26_03_01_0838

134 www.stiebel-eltron.com
RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE

WPF 20-66 cu distribuitor hidraulic şi încălzirea apei calde

26_03_01_0837
Pompe de căldură tip WPF/W/C cu pompă de circulatie UP 25-60 încorporată
Pompă de căldură Debit Înălţ de pompare Ţeavă de cupru
Typ m³/h hPa mm
WPF/WPC 5 0,6 280 22 x 1,0
WPF/WPC 7 0,8 280 22 x 1,0
WPF/WPC 10 1,1 280 28 x 1,5
WPF/WPC 13 1,4 100 28 x 1,5
WPF 16 1,5 100 28 x 1,5
WPF 20 * 3,8 TOP S 30/7 42 x 1,5
WPF 27 * 5,1 TOP S 40/7 54 x 2,0
WPF 40 * 7,5 TOP S 40/7 76 x 2,5
WPF 52 * 9,8 TOP S 40/7 76 x 2,5
WPF 66 * 12,5 TOP S 50/7 76 x 2,5
WPW 7 0,6 280 22 x 1,0
WPW 10 0,8 280 22 x 1,0
WPW 13 1,1 280 28 x 1,5
WPW 18 1,4 100 28 x 1,5
WPW 22 M * 1,5 UP 25-80 28 x 1,5

* Livrare fără pompă de circulatie

www.stiebel-eltron.com 135
CONEXIUNE ELECTRICĂ

Conexiunea electrică WPC


Conexiunea electrică a pompelor
de căldură trebuie să fie autorizată
de organele competente ale EVU.
Toate lucrările electrice de instalare,
în special măsurile de protecţie,
trebuiesc efectuate în conformitate
cu prevederilor VDE şi a celor
ale întreprinderilor de furnizare
a energiei electrice autorizate.
Conexiunea se face conform schemei
electrice de conectare. Trebuie
respectate şi instrucţiunile de montaj.
Bornele de conectare se află în tabloul
de comandă al pompelor de căldură
şi sunt accesibile după îndepărtarea
carcasei frontale. Aici se vor conecta
următoarele:
26_03_01_0561

 Alimentarea cu tensiune a pompei


de căldură (400 V).
 Alimentarea cu tensiune a
rezistentei electrice de încălzire WPF
(400 V) (intern a doua sursă de
energie).
 Alimentarea cu tensiune a
pompelor cu sol sau a pompelor
submersibile de la instalaţia
puturilor (400 V).
 Alimentarea cu tensiune a
comenzii (230 V).
 Semnalul de pornire EVU (230 V).
 Pompa circuitului de încălzire
(230 V).
 Ventilul pentru amestec (230 V).
 Cazanul cu motorina sau gaz (230
V).
 Diverşi senzori şi comanda de la
distanţă.
26_03_01_0475

WPF..M
26_03_01_0832

136 www.stiebel-eltron.com
CONEXIUNE ELECTRICĂ

WPF 20-66

26_03_01_0831

Date electrice ale pompelor de căldură


Pompă de Puterea Curent max de Releu Cabluri de Protecţie
căldură absorbita functionare R-pornire alim. electrică securizare
Typ kW A A mm² A
WPF 5 2,9 3,3 25 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPF 7 3,7 6,1 25 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPF 10 4,5 7,7 27 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPF 13 5,9 9,5 28 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPF 16 6,2 12,0 29 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPF 20 8,2 5 x 6,0 3 x 35 gL
WPF 27 10,7 5 x 6,0 3 x 35 gL
WPF 40 17,4 5 x 6,0 3 x 35 gL
WPF 52 20,5 5 x 10,0 3 x 50 gL
WPF 66 25,5 5 x 10,0 3 x 50 gL
WPW 7 2,9 3,3 25 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPW 10 3,7 6,1 25 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPW 13 4,5 7,7 27 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPW 18 5,9 9,5 28 5 x 1,5 3 x 16 gL
WPW 22 M 6,2 12,0 <30 5 x 1,5 3 x 16 gL

www.stiebel-eltron.com 137
AMPLASARE

Condiţii de amplasare locală a Amplasarea pompelor de căldură sol | apă tip WPF...


pompelor de căldură tip WPF
Incinta unde trebuie montată WPF
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
 Să fie protejată împotriva
coroziunii.
 Amplasare pe pardoseală 1 Pompă de căldură
rezistentă (masaa WPF cca. 2 Izolare acustică
150 kg). 3 Covor din cauciuc
 Amplasare pe suprafaţă plană, Izolarea acustică şi şapa pot
orizontală şi solidă, întrucât fi omise în cazul
suporţi cadrului nu sunt reglabili. existenţei lor anterioare.
 În cazul în care există deja o
izolare fonică realizată cu şapa
pardoselii nu mai este necesar
covorul din cauciuc.
 Spaţiul de amplasare să nu fie

26_03_01_0476
expus pericolului de explozie
din cauza prafului, gazelor sau
vaporilor.
 În cazul în care WPF se Amplasarea pompelor de căldură sol | apă tip WPF...
amplasează într-un spaţiu în care
se află şi alte aparate de încălzire
trebuie asigurată funcţionarea fără
interferenţa cu celelalte aparate.

Emisiile acustice
Pompele de căldură nu trebuie
amplasate sub sau lângă dormitoare.
O izolare acustică avantajoasă se 1 Pompă de căldură
2 Izolare acustică
poate obţine printr-o fundaţie cu 3 Covor din cauciuc
plăci de beton, cu covor de cauciuc.
Străpungerile conductelor prin pereţi Izolarea acustică şi şapa pot
fi omise în cazul
şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie existenţei lor anterioare.
acustică. Racordurile pentru circuitul
sol precum şi racordurile pentru
încălzire trebuie realizate cu furtunuri
de presiune flexibile. 26_03_01_0477

138 www.stiebel-eltron.com
AMPLASARE

Condiţii pentru o amplasare interioară Amplasare în interior a pompelor de căldură sol | apă WPF 20-66
a pompelor de căldură tip WPF 20-66
Incinta unde trebuie montată WPF
20-66 trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 Să fie protejată împotriva
coroziunii. 1 Pompă de căldură
 Amplasare pe pardoseală 2 Izolare acustică
rezistentă (masaa WPF 20-66 cca. 3 Covor de cauciuc
4 Fundaţie beton
300-600 kg).
 Amplasare pe suprafaţă plană, Izolarea acustică şi şapa
orizontală şi cu sol solid. pot fi omise în cazul
existenţei lor anterioare.
 În cazul în care există deja o
izolare fonică realizată cu şapa
pardoselii nu mai este necesar
covorul din cauciuc.
 Spaţiul de amplasare să nu fie
expus pericolului de explozie

26_03_01_0835
din cauza prafului, gazelor sau
vaporilor.
 În cazul în care WPF se
amplasează într-un spaţiu în care
se află şi alte aparate de încălzire
trebuie asigurată funcţionarea fără
interferenţa cu celelalte aparate.

Emisiile acustice
Pompele de căldură nu trebuie
amplasate sub sau lângă dormitoare.
O izolare acustică avantajoasă se
poate obţine printr-o fundaţie cu
plăci de beton, cu covor de cauciuc.
Străpungerile conductelor prin pereţi
şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie
acustică.

www.stiebel-eltron.com 139
DIMENSIUNI DE RACORDARE

Dimensiuni de racordare ale WPC în mm

1 Ieşire sol | apă freatică


2 Ieşire sol | apă freatică
3 Racord apă caldă
4 Tur căldură
5 Retur căldură
6 Racord grupă siguranţă
7 Racord apă rece

26_03_01_0478
Dimensiuni de racordare ale WPF/WPW în mm

1 Ieşire sol | apă freatică


2 Ieşire sol | apă freatică
3 Racord apă caldă
4 Tur căldură
5 Retur căldură
6 Racord grupă siguranţă
7 Racord apă rece
8 Trecere cablu electric

26_03_01_0479

Dimensiuni de racordare WPF..M/WPW..M în mm

1 Ieşire sol/apă freatică


2 Ieşire sol/apă freatică
3 Racord apă caldă
4 Tur căldură
5 Retur căldură
6 Racord grupă siguranţă
7 Racord apă rece
8 Trecere cablu electric
26_03_01_0480

140 www.stiebel-eltron.com
DIMENSIUNI DE RACORDARE

Dimensiuni de racordare WPF 20-66 în mm

A Tur căldură
B Retur căldură
C Tur apa sol
D Retur apa sol

26_03_01_0843

www.stiebel-eltron.com 141
RACORD WPF..SET LA INSTALAŢIA DE CĂLDURĂ

Racord instalaţie încălzire Seturi cu acumulator tampon SBP 700 şi încălzirea apei calde

26_03_01_0482
Instalaţia pentru utilizarea căldurii
(WNA) trebuie realizată conform
documentaţiei de proiectare.
Pompa trebuie racordată hidraulic
la instalaţiile de încălzire, conform
conectării standard (vezi anexă).
Înainte de conectare, la pompe
trebuie verificată instalaţia de căldură
în privinţa etanşeităţii efectuându-
se proba de presiune cu apă şi aer.
Trebuie respectată racordarea corectă
pentru tur si retur a căldurii. Pentru
a reduce transmiterea zgomotelor
pe partea hidraulică se recomandă
furtunuri flexibile de presiune.
Pompele de circulatie necesare sunt
componente ce se livrează la set.
Secţiunea ţevilor poate fi extrasă din
tabelul alăturat. Izolarea termică
trebuie efectuată în conformitate cu
prevederilor pentru economisirea Vedere din faţă a WPF 20 - 32 SET şi WPW 26 - 44 SET
energiei.

Seturi de pompe de căldură


Pentru a acoperi capacităţi de
încălzire mai mari, pompele noastre
de căldură pot fi racordate în serie
de mai multe aparate. Pentru pompa
noastră apă | apă respectiv sol | apă
există, în acest scop, seturi care sunt
compuse din două pompe de căldură,
un regulator al pompei de căldură
WPMW II, două pompe de circulatie
UP 25–60 şi o instalaţie monobloc
pentru legătura hidraulică a pompelor
de căldură.

26_03_01_0484

Serie constructivă a WPF: Pompe de căldură tip WPF SET cu pompă circulatie UP 25-60
WPF 20 SET 2 x WPF 10 M Pompă căldură Debit inaltimea de pompare Ţeavă cupru
WPF 23 SET 1 x WPF 10 M Typ m³/h hPa mm
1 x WPF 13 M WPF 20 SET 2,2 280 35 x 1,5
WPF 26 SET 2 x WPF 13 M WPF 23 SET 2,5 280 35 x 1,5
WPF 29 SET 1 x WPF 13 M WPF 26 SET 2,8 280 35 x 1,5
1 x WPF 16 M WPF 29 SET 2,9 280 35 x 1,5
WPF 32 SET 2 x WPF 16 M WPF 32 SET 3,0 280 35 x 1,5

Serie constructivă a WPW:


WPW 26 SET 2 x WPW 13 M
WPW 31 SET 1 x WPW 13 M
1 x WPW 18 M
WPW 36 SET 2 x WPW 18 M
WPW 40 SET 1 x WPW 18 M
1 x WPW 22 M
WPW 44 SET 2 x WPW 22 M

142 www.stiebel-eltron.com
RACORD WPF-SET LA INSTALATIA DE CĂLDURĂ

26_03_01_0845
WPF 20-66 în Seturi cu acumulator tampon SBP 700 şi încălzirea apei

Amplasarea în linie a setului WPF 20-66

26_03_01_0840

Amplasarea suprapusă a setului WPF 20-66


26_03_01_0841

www.stiebel-eltron.com 143
CONEXIUNE ELECTRICĂ A WPF..SET

Conexiunea electrică WPF..SET

26_03_01_0485
Conexiunea electrică a pompelor
de căldură trebuie să fie autorizată
de organele competente ale EVU.
Toate lucrările electrice de instalare,
în special măsurile de protecţie,
trebuiesc efectuate în conformitate
cu prevederilor VDE şi a celor
ale întreprinderilor de furnizare
a energiei electrice autorizate.
Conexiunea se face conform schemei
electrice de conectare. Trebuie
respectate şi instrucţiunile de montaj
pentru regulatorul pompelor de
căldură WPM II.

144 www.stiebel-eltron.com
LISTE DE VERIFICARE

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură sol | apă


 Care este scopul utilizării pompei de căldură?
 Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură?
 Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută.
 Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură.
 Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU).
 Stabilirea modului de funcţionare al pompei de căldură după sistemul de încălzire.
 Cum poate fi racordată pompa de căldură, în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare?
 Doriţi să se realizeze si prepararea apei calde cu pompa de căldură?
 Există o incintă adecvată, necorizivă pentru amplasarea pompei de căldură?
 Unde poate fi amplasată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie.
 Cum se poate realiza conexiunea electrică?
 Respectaţi prevederile şi directivele generale.
 Respectaţi specificul constructiv.

Pompă de căldură sol | apă cu colector din sol


 Este necesar avizul de la autorităţile locale de apă canal?
 Există suficient teren pentru colectorul din sol?
 Poate fi montat colectorul din sol la o adâncime de 1,2-1,5 m?
 Pot fi repartizate şi poziţionate uniform lungimile circuitelor de ţeavă?
 Poate fi instalat distribuitorul si colectorul în afara clădirii?
 Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune.
 Se poate realiza poziţionarea înclinată către distribuitori a ţevilor colectorului din sol?
 Izolaţi împotriva condensarii, în clădire, conducta sursei de căldură.
 Efectuaţi mai întâi amestecul concentratului dintre glicol şi apă şi apoi umplerea instalaţiei sursei
de căldură.
 Efectuaţi umplerea cu sol înaintea iar apoi efectuaţi testul de presiune.
 Utilizaţi pompe de circulatie rezistente la condens şi apa glicolata.
 Prin apa glicolata se măreşte pierderea de presiune. La amplasarea pompelor trebuie avut în vedere acest lucru
 Datorită modificării volumului trebuie încorporat un vas de expansiune rezistent la apa glicolata.

Pompă de căldură sol | apă cu sonde termice de sol


 Este necesară autorizarea?
 Există suficient spaţiu pentru foraj în sol?
 Pot fi repartizate şi poziţionate uniform lungimile ţevilor sondelor până la distribuitor?
 Poate fi instalat distribuitorul si colectorul în afara clădirii?
 Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune.
 Se poate realiza poziţionarea înclinată către distribuitori a ţevilor sondelor termice de sol?
 Izolaţi împotriva condensarii, în clădire, conducta sursei de căldură.
 Efectuaţi mai întâi amestecul concentratului dintre glicol şi apă şi apoi umplerea instalaţiei sursei
de căldură.
 Efectuaţi umplerea cu sol înaintea iar apoi efectuaţi testul de presiune.
 Utilizaţi pompe de circulatie rezistente la condens şi apa glicolata.
 Prin apa glicolata se măreşte pierderea de presiune. La amplasarea pompelor trebuie avut în vedere acest lucru.
 Datorită modificării volumului trebuie încorporat un vas de expansiune rezistent apa glicolata.

www.stiebel-eltron.com 145
LISTE DE VERIFICARE

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură apă | apă


 Care este scopul utilizării pompei de căldură?
 Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură?
 Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută.
 Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură.
 Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU).
 Stabilirea modului de funcţionare al pompei de căldură după sistemul de încălzire.
 Cum poate fi racordată pompa de căldură, în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare?
 Doriţi să se realizeze si prepararea apei calde cu pompa de căldură?
 Există o incintă adecvată, pentru amplasarea pompei de căldură?
 Unde poate fi amplasată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie.
 Cum se poate realiza conexiunea electrică?
 Respectaţi prevederile şi directivele generale.
 Respectaţi specificul constructiv.

Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură apă | apă cu instalaţie pentru puturi


 Există autorizarea pentru utilizarea apei freatice de la autorităţile locale pentru apă şi canal?
 Există suficientă apă freatică pentru acţionarea pompei de căldură (probă pentru pompă)?
 A fost verificată calitatea apei? Efectuarea analizei apei.
 Poată fi respectată distanţa dintre putul de captare şi cel absorbant de min. 15m?
 Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune.
 Izolaţi împotriva condensarii conducta sursei de căldură, în clădire.
 Înainte de racordare la pompa de căldură lăsaţi pompa de put să funcţioneze mai multe zile, pentru
ca să se decanteze nisipul şi materialul de foraj.
 Utilizaţi, pentru captarea apei freatice, pompe submersibile.

146 www.stiebel-eltron.com
ACCESORII PENTRU INSTALAŢIA CU POMPE DE CĂLDURĂ

www.stiebel-eltron.com 147
REGULATORUL POMPELOR DE CĂLDURĂ

Regulatorul pompelor de căldură (aparat pentru reglaj)


Tip WPMW II WPMS II
Număr comandă 18 54 50 18 54 51

Date tehnice
Tensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Putere absorbtie VA 8
Capacitatea releului A 2
Tip protecţie IP 20
Temperatură ambientala  °C 0 până +50
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 215 100
Lăţime mm 246 150
Adâncime mm 140 85
26_03_01_0486

Masa kg 1,5 0,5

Vedere de ansamblu privind funcţiile Descrierea aparatelor Mod de lucru


 Interfaţă RS 232 pentru Regulatorul pompelor de căldură Regulatorul pompelor de căldură
poziţionare şi monitorizare prin WPM II cu ecran LC luminos. Reglaj WPM II este adecvat tuturor pompelor
intermediul calculatorului. în cascadă pentru max. 2 pompe de căldură STIEBEL ELTRON. Între
 Instalare rapidă prin cablu cu trei de căldură. În combinaţie cu MSM pompele de căldură şi WPM se
fire cu BUS şi sistem de extensie (accesoriu) pot fi comandate până poziţionează un cablu BUS care
prin modul comandă amestec de la 6 trepte de pompe de căldură. realizează comunicaţia dintre
tip MSM. Reglajul direct al circuitului de cele două. Cu WPM se comandă
 Comanda unui al doilea amestec cu program săptămânal toate funcţiile necesare pompelor
generator de căldură. de încălzire. Prepararea apei calde de căldură pentru instalaţiile
 Şapte intrări de temperatură se realizează printr-un program cu 1 compresor, respectiv cu 2
pentru afişajul valorilor săptămânal instalat la libera alegere. compresoare. Comunicarea externă
nominale/actuale. Posibilitatea de cuplare a unui se realizează prin intermediul
 Comutare în funcţie de necesitate al doilea generator de căldură. interfeţei încorporate RS 232. În
a 7 pompe de circulatie diferite. Program de încălzire in pardoseală. tablourile de comandă ale pompelor
 Încărcare uniformă a diferitelor Contor orar de funcţionare pentru de căldură este montat deja un IWS
compresoare prin comutare fiecare pompă de căldură racordată. (comandă integrată a pompelor de
integrală automat secvenţială. La alegere, pot fi activate reglaje căldură), care comandă circuitul
 Introducerea limitelor de integrate pentru solar sau contor funcţiilor la pompele de căldură.
protecţie împotriva îngheţului pentru cantitatea de căldură.
la pompele de căldură şi în Prin telecomandă este posibilă
instalaţie. o diagnosticare a erorilor. Există
 Rezervă minimă de funcţionare două variante: deja cablate, într-o
10 ore. carcasă de perete sub denumirea
 Decuplare automată a pompelor WPMW II, sau ca tablou comandă, Pachetul de livrare
în caz de necesitate. sub denumirea WPMS II. În pachetul WPMW II număr comandă 18 54 50
 Posibilitate de resetare. de livrare este inclus şi un senzor  Carcasă cu construcţie pe perete,
 Listă de erori înmagazinată cu pentru exterior precum şi un senzor cu WPM II, cu conexiunile
afişaj pe ecran al codului de de poziţie. montate.
eroare.
 Trei senzori PTC (senzor exterior /
 Diagnostic exact şi rapid al erorii
suprafata / imersie).
pe baza analizei instalaţiei,
 18 cabluri de împământare.
inclusiv cerinţei de temperatură
 Senzor de nivel.
de pe partea pompei de căldură
şi a periferiei, fără un aparat
WPMS II număr comandă 18 54 51
suplimentar.
 WPM II.
 Preinstalare a programului orar
 Trei senzori PTC (senzor exterior /
pentru toate circuitele de încălzire
suprafata / imersie).
şi apă caldă.
 Set ştecher.

148 www.stiebel-eltron.com
REGULATORUL POMPELOR DE CĂLDURĂ

Conexiune electrică Câmpul de conectare WPMW II


Conexiunea electrică se realizează
conform schemelor electrice.
Tensiunea de alimentare la borna L,
conectată de la EVU, trebuie să aibă
aceeaşi fază cu L´ şi trebuie să fie
conectată prin acelaşi întrerupător
FI. WPM II trebuie să fie separat de
reţea la o distanţă de cel puţin 3 mm,
complet polarizat, prin intermediul
unui dispozitiv suplimentar. În
acest scop pot fi utilizate protecţii,
întrerupătoare LS, siguranţe etc.
Înainte de montaj instalaţia trebuie
separată complet de reţea. Cablurile
de trecere prin carcasa de perete
sunt protejate în tuburi flexibile cu
diametrul exterior de la 6 mm până la

26_03_01_0487
12 mm. Toate tuburile trebuie să fie
fixate la partea inferioară a carcasei
de perete prevăzută cu împământare.
Penele de culoare roşie ataşate Domeniu pentru tensiune reţea X1 Domeniul pentru joasă tensiune X2
1 N 1 Senzor temperatură exterior
servesc pentru fixarea tuburilor în 2 L 2 Senzor temperatură tur WP
carcasă. 3 L‘ EVU semnal liberă trecere 3 Senzor temperatură retur WP
4 Pompe L 4 Senzor temperatură apă caldă
5-6 Pompe încărcare-acum. tampon 5 Senzor al 2-lea generator căldură
Conexiunea BUS 7 Pompă sursă 6 Senzor temp. sursă căldură
Prin cablul BUS se realizează 8-9 Pompe circuit încălzire 7 Senzor temperatură amestec
conectarea instalaţiei, precum şi 10 Pompă încărcare apă caldă 9 Borna 1 pentru comanda la dist. FE 7
11 Pompă apă caldă 10 Borna 3 pentru comanda FE 7
comenzile specifice pompelor de 12-13 Al 2-lea generator căldură 11-13 BUS high, low, şi ground
căldură. Conexiunile cablului BUS 14 Pornire amestec 14 „+“ (nu se conectează)
se realizează doar la punerea în 15 Oprire amestec Senzor solar apă caldă sau
16 Pompă solar 15 Senzor măsurare cantitate căldură la
funcţiune. retur
Cablu BUS: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm. 16 Senzor colector sau
Senzor măsurare cantitate căldură la tur
Senzori exteriori AFS 2 X3 Dimensiuni
Fixaţi senzorul exterior pe peretele X4 N
X5 PE
nord sau nord-est al unei încăperi
încălzite, la 2,5 m de la podea şi la Senzori de temperatură necesari
1 m depărtare de fereastră şi uşă.
Al 2-lea gener. de căldură
Senzori de temp. exteriori

Senzorul de temperatură exterior nu


Temperatură apă caldă

trebuie protejat de intemperii, dar nu


Temperatură retur WP

Temp. sursă căldură

trebuie expus acţiunii directe a razelor


solare.
Temp. tur a WP

Temp. amestec

Senzorul imersie TF 6A
Senzorul de imersie (diametru 6 mm)
trebuie să fie introdus în capacul
acumulatorului existent; dacă nu WPF/W...M monovalent x x x
există acumulator tampon, atunci WPF/W...M mono-energetic x x x x
senzorul de imersie trebuie montat la WPF/W...M bivalent cu încălzire x x x x x
pompa de circulatie incalzire. WPL monovalent x x
WPL mono-energetic cu element nivel căldură x x
Senzor de poziţie AVF 6 WPL bivalent cu cazan încălzire x x x x
Înainte de montaj curăţaţi exteriorul Senzor suplimentar pentru
ţeavii. Aplicaţi pastă conductoare
Încălzire apă caldă cu WP x x
termică şi fixaţi cu bandă senzorul.
Circuit încălzire reglat suplimentar x

Senzorul exterior, senzorul de imersie şi senzorul de suprafata sunt incluşi în pachetul de


livrare al WPM II.

www.stiebel-eltron.com 149
MODULUL PENTRU COMANDA AMESTEC PISCINA

Modul amestec
Pentru pompe căldură
Tip MSMW MSMS
Număr comandă 07 45 19 07 45 18

Date tehnice
Tensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Putere absorbita VA 8
Capacitatea releului A 2
Tip protecţie IP 20
Temperatură ambientala  °C 0 până +50
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 215 100
Lăţime mm 246 150
C26_03_01_0486

Adâncime mm 140 85
Masa kg 1,5 0,5

Vedere de ansamblu privind funcţiile Descrierea aparatului Mod de lucru


 Conectarea către WPM II se Modulul pentru comanda amestec Modulul pentru comanda amestec
realizează prin intermediul unui MSM este utilizat pentru extensia MSM este un modul suplimentar
cablu BUS cu 3 fire. WPM în instalaţiile cu mai mult pentru regulatorul pompelor de
 Comanda pentru încă 4 pompe de de două pompe de căldură. Pot fi căldură WPM II şi este adecvat pentru
încărcare, acumulator tampon. comandate alte patru compresoare toate pompele de căldură de tip
 Program săptămânal pentru -1, respectiv un compresor -2 cu STIEBEL ELTRON. Modulul pentru
setarea timpilor de încălzire şi pompă de căldură şi suplimentar un comanda amestec se livrează în două
scădere temperatură. circuit de amestec, corelate cu timpii variante. Pe de-o parte ca tablou
 Comanda unui al doilea circuit de de încălzire şi răcire. Suplimentar de comandă MSMS sau sub forma
amestec autonom. este inclus un program de încălzire unei carcase de perete MSMW. Între
 Reglaj autonom al amestecului pentru piscina, cu reglaj constant al modulul pentru comanda amestec
cu senzor exterior propriu (pentru WP. Există două variante: deja cablate MSM şi WPM II se află un conductor
acest lucru nu este necesară o într-o carcasă de perete sub forma BUS care realizează legătura dintre
conexiune cu BUS către WPM II). MSMW sau ca variantă de tablou cele două. MSM se utilizează la
 Program autonom pentru comandă inclusiv ştecher sub forma instalaţiile cu pompă de căldură
încălzire piscina. MSMS. Pentru ambele variante este împreună cu un al doilea circuit de
inclus în pachetul de livrare şi un amestec (H3) şi/sau la instalaţii cu
senzor de suprafata. mai mult de două pompe de căldură
şi/sau la instalaţii cu încălzirea apei
pentru piscina. MSM poate fi utilizat
Pachetul de livrare
şi ca reglaj autonom al amestecului.
MSMW număr comandă – 07 45 19 În acest caz nu există legătura către
 Carcasă cu construcţie pe perete WPM II şi către racordul senzorului
cu MSM cu conexiuni montate. exterior ASF 2 (accesoriu).
 Un senzor PTC (senzor suprafata). Nr. comandă 16 53 39, este necesar.
 18 cabluri de împământare.

MSMS număr comandă – 07 45 18


 MSM.
 Doi senzori PTC (senzor suprafata).
 Ştecher.

150 www.stiebel-eltron.com
MODULUL PENTRU COMANDĂ AMESTEC PISCINA

Conexiune electrică Câmpul de conectare MSMW


Conexiunea electrică se realizează
conform schemelor electrice de
conexiune. Tensiunea de alimentare
la clema L şi faza L´ comutată de la
EVU trebuie să aibă aceeaşi fază, şi
trebuie să fie conectate prin acelaşi
întrerupător FI. MSM trebuie să fie
separat de reţea pe o distanţă de
cel puţin 3 mm complet polarizat
prin intermediul unui dispozitiv
suplimentar. În acest scop pot fi
utilizate protecţii, întrerupătoare
LS, siguranţe etc. Înainte de montaj
instalaţia trebui separată complet de
reţea. Cablul de trecere la carcasa de
perete este adecvat pentru conducte
fixe şi flexibile cu un diametru exterior

26_03_01_0488
de 6 mm până la 12 mm. Toate
conductele trebuie să fie fixate direct
sub carcasa de perete, prevăzute
cu împământare. Penele de culoare Domeniu pentru tensiune reţea X1 Domeniul pentru joasă tensiune X2
1 N 1 Senzor temperatură exterior
roşie ataşate servesc pentru fixarea 2 L 2 Senzor piscina
tuburilor în carcasă. 3 Intrerea baie (230V) 7 Senzor temperatură transfer amestec
4 Pompe L 9 Clema 1 pentru comanda la dist. FE 7
5-8 Pompe încărcare acum. tampon 10 Clema 3 pentru comanda FE 7
Conexiunea BUS 9 Pompe circuit încălzire 11-13 BUS high, low, şi ground
Prin cablul BUS se realizează 10-11 Distorsiuni potenţial libere 14 „+“ (nu se conectează)
conectarea instalaţiei, precum şi 12 Pompă baie primară X3 Dimensiuni
13 Pompă baie secundară X4 N
comenzile specifice pompelor de 14 Amestec pornire X5 PE
căldură. Conexiunile cablului BUS 15 Amestec oprire
se realizează doar la punerea în
funcţiune.
Cablu BUS: J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm

Senzori exteriori AFS 2 (accesoriu)


Fixaţi senzorul exterior pe peretele
nord sau nord-est în spatele unei
încăperii încălzite, la 2,5 m de la
podea şi la 1 m depărtare de fereastră
şi uşă. Senzorul de temperatură
exterior nu trebuie protejat de
intemperii dar trebuie să nu fie expus
acţiunii directe a razelor solare.

Senzor de poziţie AVF 6


Înainte de montaj curăţaţi exteriorul
ţevii. Aplicaţi pastă conductoare
termică şi fixaţi cu bandă senzorul.

www.stiebel-eltron.com 151
COMANDA DE LA DISTANŢĂ ŞI SENZORII

Comandă de la distanţă cu senzori de cameră (circuit amestec)


Pentru al 2-lea circuit de încălzire a WPM II şi WPMi
Tip FE 7
Număr comandă 18 55 79

Date tehnice
Reglaj temperatură K +/– 5
Dimensiuni Î x l x A mm 80 x 80 x 20

Descriere tehnică:
Comandă la distanţă cu senzor de cameră. Pentru instalarea temperaturilor nominale în
cameră cu +/– 5 K şi modificarea tipurilor de funcţionare: funcţionare zilnică permanentă,
26_03_01_0394

funcţionare permanentă şi funcţionare conform programului.

Comandă de la distanţă cu senzori de cameră


Pentru acţionarea încălzirii şi răciri cu regulatorul pompei de căldură WPMi
Tip FEK
Număr comandă 22 01 93

Date tehnice
Reglaj temperatura K +/– 5
Dimensiuni Î x l x A mm 97 x 147 x 33

Descriere tehnică:
FEK trebuie conectat la WPMi pentru a realiza acţionarea răcirii prin încălzirea in
pardoseala. FEK monitorizează temperatura şi umiditatea din cameră în functionarea pa
26_03_01_0395

încălzire şi răcire.

Senzorul de imersie
Pentru WPM II, MSM şi WPMi
Tip TF 6A
Număr comandă 16 53 42

Date tehnice
Diametru mm 6
Lungime cablu m 1

Descriere tehnică:
Senzorul de imersie (diametru 6 mm) trebuie introdus în capacul acumulatorului.
26_03_01_0489

Senzor de suprafata
Pentru WPM II, MSM şi WPMi
Tip AVF 6
Număr comandă 16 53 41

Date tehnice
Diametru mm 6
Lungime cablu m 1

Descriere tehnică:
Înainte de montare curăţaţi exteriorul ţevii. Aplicaţi pastă conductoare şi fixaţi senzorul
26_03_01_0490

cu bandă.

152 www.stiebel-eltron.com
CONTOR DE CĂLDURĂ ŞI TELECOMANDA

Element de măsurarea volumului


Pentru WPMW II
Tip VM 6
Număr comandă 18 78 96

Descriere tehnică:
Element de măsurare a volumului pentru contorul de apă caldă cu impuls şi înşurubare.
Filetul de racordare R 1¼, debit nominal max. 6 m³/h. Valoarea impulsului 10 litri. Montaj
orizontal.
26_03_01_0491

Transmiterea la distanţă a datelor


Pentru WPM II şi WPMi
Tip DCo activ GSM
Număr comandă 18 96 22

Descriere tehnică:
Modul pentru transmiterea datelor la distanţă prin intermediul unui GSM, din comerţ sau
un modem analog. Transmiterea automatizată a unui SMS în caz de eroare. Transmiterea
parametrilor prin intermediul ComSoft GSM Teleservice-Software. Poate fi conectat la
WPM II (nu este adecvat pentru SOM - SBK).
26_03_01_0492

Cablu de legătură
Pentru WPM II uşi WPMi
Tip IR/RS 232
Număr comandă 07 43 22

Descriere tehnică:
Cablu de legătură pentru legătura directă dintre computer şi regulatorul pompelor de
căldură (ComSoft necesar).

Comutator la distanţă prin telefon


Pentru WPM II şi WPMi
Tip TFS
Număr comandă 18 20 98

Descriere tehnică:
Comutator la distanţă prin telefon tip TFS pentru comutarea acţionării descrescătoare
într-o funcţionare normală a regulatorului pompei de căldură WPM II şi WPMi.
26_03_01_0493

www.stiebel-eltron.com 153
COMUNICAŢIA

Modul de comunicaţie
Pentru WPM II şi WPMi
Tip Combox Analog
Număr comandă 22 11 44

Descriere tehnică:
Combox Analog este modulul de comunicaţie prin conexiunea la regulatorul WPM II, WPMi
la reţeaua telefonică. Conţine un modem analog şi un DCO activ GSM.

Modul de comunicaţie
Pentru WPM II şi WPMi
Tip Combox GSM
Număr comandă 22 11 45

Descriere tehnică:
Combox GSM este modulul de comunicaţie prin racordul regulatorului WPM II, WPMi
la reţeaua mobilă GSM. Conţine un modem GSM şi un DCO activ GSM, cablată pentru
conexiune la o carcasă de perete din pvc.

Repartitor electric
Pentru acţionare răcire
Tip SP cool
Număr comandă 22 33 58

Descriere tehnică:
Repartitor electric la conexiunea termostatelor în circuitul de încălzire pentru comutarea
dintre acţionarea încălzirii şi răcirii.

Repartitor electric SP cool

WP-Regulator WPMi

Repartitor SP cool
26_03_01_0811

Termostat de cameră Distr. circ. încăl. cu ventile de zonă

154 www.stiebel-eltron.com
DISTRIBUITOR HIDRAULIC

Distribuitor hidraulic
Pentru încălzirea cu pompe de căldură
Tip WPHW 25 WPHW 32 WPHW 40 WPHW 65
Număr comandă 22 11 35 22 11 36 22 33 92 22 33 93

Date tehnice
Presiunea max. de funcţionare bar 3
Debit m³/h 2,0 3,0 6,0 8,0
Racordurile de încălzire Zoll G 1½ IG G 1½ IG DN 40 DN 65
Racordurile pompei de căldură Zoll G 1¼ IG G 1¼ IG DN 40 DN 65
Dimensiuni şi masa
Lungimea mm 1550 1710
Diametru cu izolaţie termică mm 630 750
Masa kg 64 80

Descriere tehnică:
Carcasă dreptunghiulară sudată cu 4 ştuţuri de racordare. Gata izolată cu aerisirea
automata, capace de imersie pentru senzorii şi robinet de golire.

WPHW 25 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:


WPF 5-16, WPF..M 10-13
WPW 7-18, WPW..M 13-22
WPL 10-33

WPHW 32 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:


WPF 20-32 SET
WPW 26-44 SET

WPHW 40 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:


WPF 20

WPHW 65 adecvat pentru următoarele pompe de căldură:


WPF 27

Distribuitor hidraulic

1 Pompă de căldură tur


2 Pompe de căldură retur
3 Încălzire/tur
4 Încălzire /retur
5 Aerisire automata
6 Senzor retur WP
7 Robinet umplere şi golire
26_03_01_0563

www.stiebel-eltron.com 155
ACUMULATOR TAMPON SBP 100 KOMFORT

Acumulator tampon 100 l


Pentru încălzirea cu pompe de căldură
Tip SBP 100 Komfort
Număr comandă 18 54 43

Date tehnice
Presiunea max. de funcţionare bar 3
Volum apă l 100
Ştuţuri de racordare pt încălzire Zoll G 1¼
Mufe de racordare pt aerisire Zoll G½
Dimensiuni şi masa
Î x l x A mm 955 x 510 x 510
26_03_01_0494

Masa kg 42,5

Descriere tehnică:
Recipient de acumulare pentru instalarea pompelor de căldură. El serveşte drept
acumulator de separare în sistem, şi este dotat cu izolatie termica de tip FCKW cu pierdere
redusă de căldură şi cu o consolă de perete.
Acumulatorul tampon nu este adecvat pentru functionarea răcirii.

Acumulator tampon SBP 100

1 Ştuţuri de racord G1¼


Tur căldură
2 Ştuţuri de racord G1¼
Tur pompe de căldură
3 Ştuţuri de racord G1¼
Retur pompe de căldură
4 Ştuţuri de racord G1¼
Retur căldură
5 Piesă de racord cu capac
imersie pentru senzori
6 Aerisire automată
7 Robinet umplere şi golire
8 Consolă perete

26_03_01_0495

Rezistenta electrică pentru acumulator tampon


Pentru acumulatorul tamon SBP 100 Komfort
Tip SBP-HF
Număr comandă 07 42 52

Date tehnice
Tensiune V 1/N/PE ~ 230 V, 3/PE ~ 400 V
Capacitate încălzire kW 1, 2, 3, 4, 5 şi 6,0

Descriere tehnică:
Rezistenta pentru montaj în acumulatorul tampon tip SBP 100 pentru încălzire electrică
ulterioară. Rezistenta este înseriată cu regulatorul de temperatură şi un limitator pentru
siguranţa temperaturii.

156 www.stiebel-eltron.com
INSTALAŢII MONOBLOC PENTRU SBP 100 KOMFORT

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort


Racordare a WPF/WPW serie constructivă la acumulatorul tampon SBP 100
Tip WPKI-V
Număr comandă 07 43 47

Descriere tehnică:
Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al
pompelor de căldură, tip WPF/WPW..,la acumulatorul tampon SBP 100.
Masa: 3,0 kg.
26_03_01_0819

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort


Racord WPF..M/WPW..M serie constructivă la acumulatorul tampon SBP 100
Tip WPKI-P
Număr comandă 07 42 51

Descriere tehnică:
Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al
pompelor de căldură, tip WPF..M/WPW..M, la acumulatorul tampon SBP 100 cum ar fi
ventilul de siguranţă, clapeta de sens, vana retinere, termometru, manometru şi izolatie
termică cu spumă poliuretanică. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător
instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.
26_03_01_0820

Masa: 5,1 kg.

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort


Încălzire apă caldă cu seria constructivă WPF..M/WPW..M
Tip WPKI-W
Număr comandă 07 43 15

Descriere tehnică:
Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic
al pompelor de căldură, la acumulatorul de apă caldă cum ar fi clapeta de sens, vana
retinere, termometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică. Pompa de circulatie
căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm)
şi readaptată.
Masa: 3,8 kg.
26_03_01_0821

Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort


Racord circuit încălzire la acumulatorul tampon SBP 100
Tip WPKI-H
Număr comandă 07 43 14

Descriere tehnică:
Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al
instalaţiei de încălzire la acumulatorul tampon SBP 100, cum ar fi clapeta de sens, vana
retinere, termometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică. Pompa de circulatie
căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în
DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.
Masa: 3,5 kg.
26_03_01_0822

www.stiebel-eltron.com 157
ACUMULATOR TAMPON SBP 200/400 E

Acumulator tampon 200 litri


Pentru încălzirea cu pompe de căldură
Tip SBP 200 E SBP 400 E
Număr comandă. 18 54 58 22 08 24

Date tehnice
Presiunea max. de acţionare bar 3
Presiune de verificare bar 4
Volum apă l 200 400
Ştuţuri racord pt încălzire Zoll G2A
Ştuţuri racord pt pompă căldură Zoll G2A
Mufă racord pentru încălzire suplim Zoll G 1½
Mufă racord pentru aerisire Zoll R¾
26_03_01_0502

Mufă racord pt ţeavă protecţie Zoll G½


Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 1550 1710
Diametru cu izolare termică mm 630 750
Masa kg 64 80

Descriere tehnică:
Recipient de acumulare 200/400 pentru instalare cu pompe de căldură. El serveşte ca
sistem de separare a acumulării pentru prelungirea perioadei de funcţionare a pompelor
de căldură şi pentru suprapresiunea parţială pe perioada de deconectare de la furnizorul
energetic precum şi pentru o decuplare hidraulică a debitului din circuitul pompelor de
căldură şi de încălzire. Este posibilă montarea de rezistente electrice prin înşurubare de
tip BGC. Izolatia termică de 90 mm anulează pierderile de căldură deosebite şi protejează
prin utilizarea învelişurilor exterioare din material plastic cu valoare ridicată.
Acumulatorul tampon nu este adecvat pentru functionarea răcirii.

Acumulator tampon SBP 200/400 E


26_03_01_0503

1 Ştuţuri racord G2
Tur-căldură
2 Ştuţuri racord G2
Tur-pompe căldură
3 Ştuţuri racord G2
Retur-pompe căldură
4 Ştuţuri racord G2
Retur-căldură
5 Ştuţuri racord G½ cu
Capac imersie
6 Ştuţuri racord G½
Pentru rezistenta electrica
7 Ştuţuri racord R¾
Pentru aerisire

158 www.stiebel-eltron.com
ACUMULATOR TAMPON SBP 700 E, SBP 700 E SOL

Acumulator tampon 700 litri


Pentru încălzire cu pompe de căldură
Tip SBP 700 E SBP 700 E SOL
Număr comandă. 18 54 59 18 54 60

Date tehnice
Presiunea max. de acţionare bar 3 3
Presiune de verificare bar 4 4
Volum apă l 700 700
Ştuţuri racord pt încălzire Zoll G2A G2A
Ştuţuri racord pt pompă căldură Zoll G2A G2A
Mufă racord pentru încălzire suplim Zoll G 1½ G 1½
Mufă racord pentru aerisire Zoll R¾ R¾
26_03_01_0504

Mufă racord pt ţeavă protecţie Zoll G½ G½


Racord schimbător căldură Zoll – G1
Suprafaţă schimbător căldură m² – 2,0
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 1890 1890
Diametru cu izolare termică mm 910 910
Masa kg 145 176

Descriere tehnică SBP 700 E:


Recipient de acumulare 700 l pentru instalare cu pompe de căldură. El serveşte ca sistem
de separare a acumulării pentru prelungirea perioadei de funcţionare a pompelor de
căldură şi pentru suprapresiunea parţială pe perioada de deconectare de la furnizorul
energetic precum şi pentru o decuplare hidraulică a debitului din circuitul pompelor de
căldură şi de încălzire. Este posibilă montarea suplimentară a unui cazan cu combustibil
solid. Montarea prin înşurubare a două rezistente electrice de încălzire tip BGC. Izolatia
termică de 80 mm anulează pierderile de căldură deosebite şi protejează prin utilizarea
învelişurilor exterioare din material plastic cu valoare ridicată.

Descrierea tehnică SBP 700 E SOL:


Ca la SBP 700, suplimentar se poate ataşa o instalaţie solară pentru susţinerea încălzirii.
Căldura solară se transmite prin intermediul unui schimbător de căldură cu ţeavă lisă
aflată în interior, având suprafaţa de 2 m², transmiţând căldura în apă.

26_03_01_0505

Acumulator tampon SBP 700 E / SOL

1 Ştuţuri racord G2
Tur-căldură
2 Ştuţuri racord G2
Tur-pompe căldură
3 Ştuţuri racord G2
Retur-pompe căldură
4 Ştuţuri racord G2
Retur-căldură
5 Ştuţuri racord G½ cu
capac imersie
6 Ştuţuri racord G½
Pentru BGC
7 Ştuţuri racord R¾
Pentru aerisire
8 Ştuţuri racord G1½
Tur - solar
9 Ştuţuri racord G1½
Retur - solar

www.stiebel-eltron.com 159
INSTALAŢIE MONOBLOC PENTRU SBP 200/400/700

Instalaţie monobloc
Pentru încălzire cu pompe de căldură (nu şi pentru WPF/WPW)
Tip WPKI 5
Număr comandă 22 08 30

Date tehnice
Racorduri masa Zoll G 1¼
Masa kg 50

Descriere tehnică:
WPKI 5 conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al instalaţiei de
încălzire cu pompe de căldură la acumulatorul tampon SBP 200/700. Pompa de circulatie
26_03_01_0813

căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm)


şi readaptată.

Set constructiv pentru pregătirea apei calde


Pentru WPKI 5
Tip BBI 5
Număr comandă 22 08 32

Date tehnice
Racorduri masa Zoll G 1 / Cu 28 x 1,5
Masa kg 20

Descriere tehnică:
Setul constructiv conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompe
26_03_01_0814

de căldură la acumulatorul de apă caldă. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă


corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.

Instalaţie monobloc
Pentru încălzirea cu pompe de căldură WPF/WPC/WPW
Tip WPKI 6
Număr comandă 22 08 32

Date tehnice
Racorduri masa Zoll G 1¼
Masa kg 20

Descriere tehnică:
WPKI 6 conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompei de
căldură WPF/WPC/WPW la acumulatorul tampon SBP 200/700.
26_03_01_0812

Componente de montaj
Pentru SBP 200/700 E
Tip Componente montaj
Număr comandă 00 37 11

Date tehnice
Dimensiuni racord Zoll R 1¼ interior
Cantitate 4 bucăţi la pachet

Descriere tehnică
Patru bucăţi componente de montaj cu R 1¼ filet interior pentru racordul pe partea
de încălzire a acumulatorului tampon. Este necesare dacă nu se utilizează o instalaţie
26_03_01_0815

monobloc.

160 www.stiebel-eltron.com
POMPE CIRCULATIE

Pompe circulatie
Pentru WPKI
Tip UP 25-60 UP 25-80
Număr comandă 07 43 25 07 43 16

Date tehnice
Tensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Putere absorbita W 46/67/93 115/165/205
Racord Zoll G 1½ G 1½
Lungime montaj mm 180 180
Tip protecţie IP 44 IP 43

Descriere tehnică:
Pompa de circulatie pentru instalaţii monobloc compusă dintr-o pompă electrică reglabilă
în trei trepte fără înfiletarea ţevilor.

Pompă circulatie încălzire

26_03_01_0500

Pompă circulatie încălzire


26_03_01_0501

www.stiebel-eltron.com 161
GRUPE CONSTRUCTIVE DE POMPE

Grupe constructive de pompe


Pentru instalaţia de încălzire
Tip WPKI HK
Număr comandă 22 11 35

Date tehnice
Racorduri Zoll G 1¼

Descriere tehnică:
Instalaţia monobloc de încălzire cu WPKI-HK este dotată cu o pompă de circulatie cu
comanda turaţiei având o înălţime de transport la 6 m, cu izolaţie, cu afişajul temperaturii
pentru tur si retur, şi cu clapetă de sens.
26_03_01_0564

Grupă constructivă de pompe cu ventil amestec


Pentru instalaţia de încălzire
Tip WPKI-HKM
Număr comandă 22 11 40

Date tehnice
Racorduri Zoll G 1½
Valoare KVs 9,5

Descriere tehnică:
Instalaţia monobloc de încălzire cu WPKI-HK este dotată cu o pompă de circulatie cu
comanda turaţiei având o înălţime de transport la 6 m, cu izolaţie, cu afişajul temperaturii
26_03_01_0565

pentru tur si retur, şi cu clapetă de sens (racord G 1½" cu etanşare plată AG, racordul
circuitului de încălzire 1" IG).

Bară repartiţie
Pentru WPKI-HK şi WPKI-HKM
Tip WPKI-HKV
Număr comandă 22 11 42

Date tehnice
Racorduri Zoll G 1½

Descriere tehnică:
Instalaţie monobloc pentru legături hidraulice a două instalaţii monobloc pentru încălzire
(WPKI-HK, WPKI-HKM).
26_03_01_0816

Kit de racordare cu ţevi


pentru WPKI-HK şi WPKI-HKM cu SBP 200 (WPKI-RB 200), SBP/400/700 (WPKI-RB)
Tip WPKI-RB 200 WPKI-RB
Număr comandă 22 33 95 22 11 41

Date tehnice
Racorduri acumulator Zoll G 1¼
Racorduri instalaţie monobloc Zoll G 1½

Descriere tehnică:
Grupa de racordare hidraulică pentru legătura instalaţiei monobloc de încălzire
(WPKI-HK/-HKM) cu acumulatoarele tampon SBP 200, SBP 400 şi SBP 700.
26_03_01_0852

162 www.stiebel-eltron.com
FURTUNURI DE PRESIUNE

Furtunuri de presiune DN 25
Necesar 2 bucăţi
Tip SD 25-1 SD 25-2 SD 25-5 SD25-10
Număr comandă 07 44 15 07 44 16 07 44 17 07 44 18

Date tehnice
Lungime m 1 2 5 10
Lăţime nominală DN 25
Racord înşurubare Zoll G 1¼
Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:
26_03_01_0509

Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de


căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

Furtunuri de presiune DN 32
Necesar 2 bucăţii
Tip SD 32-1 SD 32-2 SD 32-5
Număr comandă 07 44 14 18 20 19 18 20 20

Date tehnice
Lungime m 1 2 5
Lăţime nominală DN 32
Racord înşurubare Zoll G 1¼
Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:
Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de
căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

Furtunuri de presiune DN 50
Necesar 2 bucăţii
Tip SD 50-1
Număr comandă 18 52 79

Date tehnice
Lungime m 1
Lăţime nominală DN 50
Racord înşurubare Zoll G2
Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:
Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de
căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

Furtunuri de presiune ce pot fi scurtate


Necesar 2 bucăţii
Tip SD 25-1 K SD 32-1 K
Număr comandă 18 56 46 18 56 47

Date tehnice
Lungime m 1
Lăţime nominală DN 25 32
Racord înşurubare Zoll G 1¼
Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:
Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de
căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.

www.stiebel-eltron.com 163
FURTUNURI DE PRESIUNE

Racord antivibrant (rezistent la vacum)


2 bucăţi la pachet
Tip SD 32-1 V SD 40-1 V
Număr comandă 15 42 72 18 96 23

Date tehnice
Lungime m 0,65
Diametru DN 32 40
Racord înşurubare Zoll G 1¼ G2
Presiune de funcţionare bar 2,5

Descriere tehnică:
Furtunul flexibil facilitează legătura pompei de căldură cu instalaţia putului şi acţionează
ca un racord antivibrant.

Înfiletarea furtunului
2 bucăţi la pachet
Pentru furtun de presiune DN 25 DN 32
Număr comandă 00 37 13 07 06 92

Date tehnice
Racord înfiletare Zoll G 1¼

Descriere tehnică:
Piese de înfiletare, pentru furtunul de presiune, 2 bucăţi la pachet, sunt necesare în cazul
separării unui furtun de presiune.

Vana cu servomotor pentru încălzire


Accesoriu
Tip HUV 1 HUV 2
Număr comandă 18 55 80 22 33 91

Date tehnice
Diametru Zoll G 1 G2
Tensiune V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V

Descriere tehnică:
Vana cu trei căi şi servomotor pentru montaj în instalaţiile de încălzire.
26_03_01_0611

164 www.stiebel-eltron.com
REZISTENTE DE ÎNCĂLZIRE PRIN ÎNFILETARE TIP BGC

Rezistenta pentru încălzire electrică prin înfiletare


Încălzirea electrică suplimentară
Tip BGC
Număr comandă 07 51 15

Date tehnice
Tensiune V 1/N/PE ~ 230, 3/PE ~ 400
Capacitate încălzire kW 1, 2, 3, 4 şi 5,7
Presiunea max. de funcţ bar 10
Dimensiuni
Filet înşurubare G 1½ exterior
Adâncime de imersie mm 455
26_03_01_0510

Descriere tehnică:
Rezistenta de încălzire prin înfiletare utilizat pentru montajul la acumulatori
verticali,pentru încălzire electrică suplimentară. Corpul de încălzire prin înfiletare trebuie
dotat cu un regulator de temperatură şi limitat la 60 °C. La alegere, limitarea poate fi
modificată la 45 °C respectiv. 80 °C. Pentru o dotare lărgită se vor utiliza limitatori de
siguranţă ai temperaturii (întrerupător cu polarizare totală) şi prelungirea prin izolare
termică (protejat la condens).

Set constructiv pentru ţevi


Accesoriu pentru BGC
Tip WPRB
Număr comandă 07 42 33

Date tehnice
Lungime mm 600
Diametrul ţevii Zoll Rp 2
Racord pentru BGC Zoll Rp 1½
Racord transfer /circulatie Zoll Rp 1¼

Descriere tehnică:
26_03_01_0511

Setul constructiv pentru ţevi utilizat la montajul corpului de încălzire electrică prin
înfiletare, Tip BGC, în transferul instalaţiilor cu pompe de căldură către încălzirea
suplimentară electrică sau către susţinerea încălzirii.

Set constructiv pentru ţeavă


26_03_01_0512

www.stiebel-eltron.com 165
Kit pentru pompa de căldură sol-apa

Kit pentru pompa de căldură sol-apa


La instalaţii cu pompe de căldură şi cu sonde termice de sol sau colectori din sol
Tip WPSB 307 WPSB 308 WPSB 310 WPSB 407
Număr comandă 07 42 01 22 23 75 07 42 02 07 42 03

Date tehnice
Vas expansiune l12
Ventil siguranţă bar 2,5
Racord pompă căldură ZollG 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ A
Racord sursă căldură ZollG 1¼ G 1¼ G 1¼ G2A
Pompă circulatie apă sol TOP-S 30/7 Stratos Para TOP-S 30/10 TOP-S 40/7
Debit m³ 2,0 2,0 2,0 4,0
26_03_01_0513

Înălţime max. de pompare m 6,0 7,0 9,9 6,7


Tensiune / frecvenţă V 3/PE 400 V 50 Hz

Descriere tehnică
Setul constructiv monobloc pentru
instalaţii cu sursă de căldură (sol)
cu montaj rapid şi simplu. Cuprinde
pompa de circulatie sol de tip TOP-S
(WPSB 308 E Stratos Para 1-8)
inclusiv robineţi blocare şi suporţi
perete. De asemenea vasul de
expansiune de 12 l rezistent la apa
glicolata (antepresiune 1,5 bar) cu
suport perete, manometru, ventil
de siguranţă de 2,5-bar precum şi
robinetul de umplere şi golire.

26_03_01_0514
26_03_01_0722

166 www.stiebel-eltron.com
Kit pentru pompa de căldură sol-apa

26_03_01_0515
26_03_01_0516

Unitate umplere-apă sol


Pentru WPF, WPC şi WPC cool
Tip WPSF
Număr comandă 22 33 96

Descriere tehnică:
Unitatea de umplere-apă sol pentru umplerea şi spălarea circuitului de apă glicolata.
Utilizabil pentru pompele de căldură sol/apă şi cu capacitatea de încălzire până la 10 kW.

www.stiebel-eltron.com 167
Colectoare apa-sol, ANTIGEL

Colectoare apa-sol
Pentru instalaţii cu pompe de căldură pentru sonde termice de sol sau colectori din sol
WPSV WPSV WPSV WPSV WPSV WPSV
Tip
25-4 32-4 40-4 25-6 32-6 40-6
Număr comandă 220386 220387 220389 220390 220391 220392

Date tehnice
Racord circ apă sol până 4 4 4 6 6 6
Diametru nominal DN 20 25 32 20 25 32
Fitinguri prindere mm 25 32 40 25 32 40
Racord la WP Zoll Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼ Rp 1¼
Lungime repartitor mm 450 450 450 650 650 650
26_03_01_0164

Descriere tehnică:
Repartitor tur si retur, din pvc, pentru circuitul sol. Fiecare circuit cu apă glicolata poate fi
blocat cu robineti prin înfiletare. Pentru fiecare repartitor câte un racord pentru circulatie
R 1¼ i, inclusiv suportul de perete şi aerisitor.

Colector apa-sol

1 Tur/retur
2 Robinet blocare
3 Robinet cu înşurubare
4 Coliere pentru ţevi
26_03_01_0518
5 Aerisitor automat
6 Debitmetru

Antigel
Pentru instalaţii cu pompe de căldură şi sonde termice de sol sau colectori din
Tip –
Număr comandă 16 16 96

Descriere tehnică:
Antigel (pe bază de etilenglicol) pentru instalaţii cu pompe de căldură sol | apă, cu
protecţie anticoroziune, anti-îngheţ 30 litri. Înainte de umplerea instalaţiei se va amesteca
cu apă.

Agent termic lichid (preparat pentru utilizare)


Pentru instalaţii cu pompe de căldură şi sonde termice de sol sau colectori din sol
Tip KKS 30
Număr comandă 18 54 72

Descriere tehnică:
26_03_01_0519

Pompe termice cu sol, 30 litri preparat pentru utilizare (pe bază de carbonat de potasiu),
domeniu de utilizare până la -13 °C. Indicaţie: A nu se izola de ţeava cu cânepă!

168 www.stiebel-eltron.com
VAS DE EXPANSIUNE, VERIFICATOR PROTECŢIE ÎNGHEŢ, PRESOSTAT

Vas expansiune sol


Pentru WPC şi WPC cool
Tip MAG 12
Număr comandă 18 99 81

Descriere tehnică:
Vas de expansiune pentru pompe de căldură apă glicolata | apă de tip WPC şi WPC cool.

Verificator protecţie îngheţ


Numai pentru etilenglicol
Tip –
Număr comandă 14 15 10

Descriere tehnică:
Verificator protecţie îngheţ pentru determinarea siguranţei protecţiei la îngheţ a
amestecului apă etilenglicol în instalaţiile cu pompe de căldură cu afişajul temperaturii de
la +5 °C până la –35 °C.
26_03_01_0523

Presostat
Pentru WPF/C
Tip DWS 1
Număr comandă 22 13 82

Descriere tehnică:
La scăderea presiunii apei glicolate traductorul de presiune declanşază întreruperea
contactului EVU al instalaţia de încălzire cu pompe de căldură.

Racord comutator presiune apă glicolata


26_03_01_0612

26_03_01_0645

www.stiebel-eltron.com 169
MODUL RECUPERARE CĂLDURĂ TIP LWM 250

LWM 250
Pentru seria constructivă cu pompe de căldură tip WPC şi WPF
Tip LWM 250
Număr comandă 18 99 99

Date tehnice
Tensiune /frecvenţă V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Racord ţeavă Zoll G 1¼ exterior
Racord aer mm 160
Debit nominal m³/h 250
Presiune disponibilă hPa 200
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 360
Lăţime mm 600
Adâncime mm 420
26_03_01_0453

Masa kg 31

Mod de lucru
LWM 250 poate fi utilizat ca modul
de evacuare centrală a aerului pentru
recuperarea căldurii cu pompe de
căldură sol | apă.
În combinaţie cu o pompă sol | apă
căldura recuperată din refularea
aerului se transferă în circuitul apei.
Pentru fiecare 100 m² de suprafaţă
aerată, capacitatea de captare a
sursei de căldură poate fi redusă
cu cca. 700 Watt. LWM 250 poate fi
montată pe pompa WPC sau pe o Modul recuperator tip LWM 250
consolă de perete. Prin intermediul
reglajului disponibil poate fi instalat
un program complet de aerare în
trei trepte, precum şi tipurile de
funcţionare. La colmatarea filtrului
se activează, prin intermediul unei
diode de iluminare, afişajul pentru
necesitatea schimbarii filtrului.

Scurt şi cuprinzător
 Telecomanda are inclusă în
pachetul de livrare şi afişajul
pentru schimbarea filtrului.
 Design adaptat pentru pompa de
căldură sol | apă tip WPC
 Recuperare ridicată a căldurii din
aerul evacuat.
 Ventilator cu debit constant cu
consum energetic redus.
 La alegere pot fi racordate tuburi
de aer pe partea superioară sau
laterală.
 Filtru interschimbabil (G2).
 Consolă de perete în pachetul de
livrare.
26_03_01_0454

170 www.stiebel-eltron.com
MODUL RECUPERARE CĂLDURĂ TIP LWM 250

Racord încălzire
Recircularea pentru LWM 250 trebuie
montată între sursa de căldură şi
pompa pentru sol.

Compensare hidraulică
În modulul de refulare aer este
montat un ventil cu afişaj cu care
se poate regla simplu debitul
volumetric al apei dure care trece prin
schimbătorul de căldură. Reglajul se
realizează dependent de debitul de
aer refulat în funcţionare normală.

Debit volumetric Afişaj


aer refulat (m³/h) ventil reglaj
100 4
150 6
200 8
250 10
300 10
1 Pompe de căldură
2 Modul recuperare
Racordul condensului 3 Schimbător de căldură
În aparat este montat un furtun pentru 4 Ventil dejivrare
5 Pompă sol
captarea condensului cu o lungime 6 Ventil reglaj debit
de 2,5 m. Pentru a realiza o captare 7 Sursă căldură
normală furtunul nu trebuie răsucit
* La WPC, pompa pentru sol
sau ştrangulat. Înainte şi după ventil

26_03_01_0455
este montată din fabrica
furtunul trebuie să aibă o cădere de
minim 10%. Aparatul trebuie să fie
montat orizontal.
Conexiune electrică LWM 250
Conexiunea electrică
Conectarea pentru alimentare şi
pentru comandă trebuie poziţionată
separat una de cealaltă. Aparatul
pentru ventilaţie trebuie să fie
poziţionat, prin intermediul unui
dispozitiv suplimentar, la o distanţă
de min. 3 mm, complet polarizată,
faţă de reţea. În acest scop pot fi
utilizate protecţii, întrerupătoare LS
sau siguranţe etc., care vor fi ataşate
pe partea instalaţiei. Bornele de
conectare se află în dreapta sau în
spatele orificiului frontal.

Conducta de aer
Instalaţia se realizează conform
documentaţiei de proiectare
STIEBEL ELTRON.

M1 Motor ventilaţie
M2 Ventil motor
K1 Releu „răcire“
S1 Temporizator
X1 Borne de conectare
X2 Bloc împământare
26_03_01_0456

www.stiebel-eltron.com 171
MODUL RĂCIRE

Modul răcire
Pentru WPF şi WPC
Pentru pompe de căldură WPF WPC
Tip WPAC 1 WPAC 2
Număr comandă 22 13 57 22 13 58

Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 540 500
Lăţime mm 510 600
Adâncime mm 350 170

Descriere tehnică
Modulul de răcire pentru răcirea pasivă şi activă în legătură cu ventiloconvectoarele
pentru pompe de căldură sol | apă până la o capacitate de încălzire de 10 kW. Circuitul de
încălzire şi al surselor de căldură formează un sistem şi trebuie umplut complet cu lichid
de protecţie împotriva îngheţului. Patru vane cu 4-căi schimbă, în funcţie de necesitate,
circuitul dintre încălzire, răcirea pasivă şi răcirea activă.

Scurt şi cuprinzător Modul răcire WPAC 1


 Răcirea pasivă şi /sau activă în
legătură cu WPF/WPC.
 Utilizarea de ventiloconvectori şi/
sau răcirea pe suprafaţă.
 Reglaj complet prin pompa de
căldură.
 Monitorizarea punctului de
dezgheţ prin reglaj de comandă 1 Retur sol 28 mm
2 Tur sol 28 mm
tip FEK. 3 Tur căldură 22 mm
 Poate fi conectat simplu prin 4 Retur căldură 22 mm
conector rapid. 5 Retur apă caldă
 Cablaj electric simplu.
 WPAC 1 pentru WPF.
 WPAC 2 pentru WPC.

26_03_01_0817

Modul răcire WPAC 2

1 Retur sol 28 mm


2 Tur sol 28 mm
3 Tur căldură 22 mm
4 Retur căldură 22 mm
26_03_01_0818

172 www.stiebel-eltron.com
TUBULATURI ŞI RACORDURI

Tubulaturi izolate termic


Pentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apă
Pentru pompe de căldură, Tip WPL 10 WPL 13 la 33
Număr comandă 16 80 84 16 80 80 16 80 81

Date tehnice
Lungime m 4,0 3,0 4,0
Diametru interior mm 315 560 560
Diametru exterior mm 365 640 640

Descriere tehnică:
Furtunul pentru aer izolat termic, pentru transmisia şi transportul aerului al pompelor
de căldură aer | apă cu amplasare în interior. Învelişul interior şi exterior constă dintr-un
ţesut de poliamidă stratificat cu PVC, stratul intermediar din vată minerală serveşte pentru
izolarea termică şi fonică. Materialele sunt rezistente la temperaturi aflate în limita a
–20 °C până la +75 °C. Capetele furtunului pot fi ajustate pentru fixare.
26_03_01_0520

Plăcuţa pentru racord furtun


Pentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apă
Pentru pompe de căldură, Tip WPL 10 WPL 13 la 33
Număr comandă 16 71 20 00 34 78

Date tehnice
Înălţime mm 300 800
Lăţime mm 700 1200
Deschidere rotundă/ovală mm 410 x 155 690 x 300

Descriere tehnică:
Plăcuţă pentru racord furtun izolată termic cu guler şi clemă prindere furtun, pentru
trecerea de la furtun la străpungerea din perete. Plăcuţa este prevăzută pentru montajul la
fereastra beciului.
26_03_01_0521

Străpungere în perete
pentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apă
Pentru pompe de căldură, Tip WPL 10 WPL 13 la 33
Tip AWG 315 AWG 560
Număr comandă 22 22 30 22 33 97

Date tehnice
Pierdere presiune Pa 25 (la 1000 m³/h) 15 (la 3000 m³/h)
Grosimea max. a peretelui mm 500 –
Deschiderea min. a străpungerii mm 420 x 420 475 x 765
Racord furtun mm 315 560
Înălţime mm 450 495
Lăţime mm 450 785
Adâncime mm 550 77

Descriere tehnică:
AWG 315 străpungere perete termoizolată cu grila exterioara de perete şi racord furtun.
AWG 560 grila exterioara perete.

www.stiebel-eltron.com 173
ATENUATOR ZGOMOT PENTRU CANAL,
ATENUATOR ZGOMOT, POMPĂ CONDENS

Atenuator zgomot pentru canal


Pentru WPL 13/18/23
Pentru pompe de căldură WPL 13/18/23 WPL 33
Tip KSD KSD 33
Număr comandă 18 53 25 18 53 70

Descriere tehnică:
Atenuator zgomot pentru canal la deschiderile de aspiratie şi refulare ale WPL 13/18/23,
pentru reducerea emisiilor acustice. În funcţie de aparat se potate realiza o reducere a
nivelului acustic de până la 5 dBA.
26_03_01_0522

Atenuator zgomot DN 315


Este necesar doar pentru amplasarea în interior a WPL 10
Tip Atenuator zgomot
Număr comandă 17 00 18

Descriere tehnică:
Atenuatorul zgomot este alcătuit dintr-o ţeavă exterioară, o ţeavă interioară perforată şi
două capete de racord cu etanşare dublă (buză pe buză). Spaţiul intermediar este umplut
cu un material de etanşare fono-absorbant. O placă de gresie aflată între ţeava interioară
şi izolaţie împiedică contactul materialului de izolare cu debitul de aer.

Pompă condens
Doar pentru amplasarea în interior a WPL fără drenaj la sol necesar
Tip PK 9
Număr comandă 18 21 38

Date tehnice
Tensiune/frecvenţă V 1/PE ~ 230 V 50 Hz
Debit l/h 120
Inaltime de pompare m 3
Putere absorbita W 400
Înălţime mm 190
Lăţime mm 310
Adâncime mm 135
Masa kg 2,0

Descriere tehnică:
Pompa cu plutitor pentru pompa evacuarea condensului cu racord furtun, pregătită pentru
cablare.

174 www.stiebel-eltron.com
ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 300 WP

Acumulator vertical pentru apă caldă


Accesoriu
Tip SBB 300 WP
Număr comandă 18 55 20

Date tehnice
Volum nominal acumulator l 290
Presiunea max de functionare bar 10
Temp. max. de funcţionare  °C 95
Consum energ. menţinut –
Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½
Racord apă caldă/rece Zoll R 1
Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼
Ţeavă prot. senzor, diametru int mm 6,5
Pompă de căldură cu schimbător căldură –ţeavă plată
Suprafaţă de schimb m² 3,2
C26_03_01_0524

Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa 120


Volum l 20
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 1307
Diametru cu izolare termică mm 690
Masa fără ambalaj kg 135

Descriere tehnică:
Acumulator vertical de apă caldă pentru pompe de căldură. Schimbătorul de căldură cu
ţeavă plată, aflată în interior, este emailat şi sensibil la depunerea calcarului. Un senzor
PTC, un termometru, un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă
optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. Izolarea termică cu spumă
poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş
exterior din material sintetic de calitate superioară.

Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură:


WPF 5, WPF 7, WPF 10,
WPW 7, WPW 10, WPW 13,
WPL 10, WPL 13, WPL 33 cu încărcare parţială.

Acumulator apă caldă SBB 300 WP

1 Admisie apă rece R1


2 Racord apă caldă R1
3 Tur pompă de căldură Rp 1 ¼
4 Retur pompă căldură Rp 1 ¼
5 Racord apă caldă Rp ½
6 Ţeavă imersie cu senzor WW R ½
7 Mufă pentru BGC G1 ½
8 Termometru
9 Orificiu revizie
10 Anod semnal

Dimensiuni în mm
26_03_01_0525

www.stiebel-eltron.com 175
ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 400 WP SOL

Acumulator vertical apă caldă


Accesoriu
Tip SBB 400 WP SOL
Număr comandă 18 55 21

Date tehnice
Volum nominal acumulator l 360
Presiunea max de functionare bar 10
Temp. max. de funcţionare  °C 95
Consum energ. menţinut
Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½
Racord apă caldă/rece Zoll R 1
Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼
Ţeavă prot. senzor, diametru int. mm 6,5
Pompă de căldură cu schimbător căldură –ţeavă plată
Suprafaţă de schimb m² 3,8
Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa 140
26_03_01_0524

Volum l 22
Ţeavă plată-schimbător căldură solar
Suprafaţă de schimb m² 1,4
Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa 100
Volum l 10
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 1604
Diametru cu izolare termică mm 690
Masa fără ambalaj kg 145

Descriere tehnică:
Acumulatorul vertical pentru apă caldă bivalent. Pentru utilizarea ambelor schimbătoare
de căldură pot fi racordate şi pompe de căldură cu o capacitate de încălzire mai mare.
Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată, poziţionat în interior, este emailat şi sensibil la
depunerile de calcar. Un senzor PTC, un termometru, un anod de semnal din magneziu
pentru protecţie anticorozivă optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. Izolarea
termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este
protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară.

Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură:


WPF 5, WPF 7, WPF 10, WPF 13, WPF 16
WPW 7, WPW 10, WPW 13, WPW 18, WPW 22
WPL 10, WPL 13, WPL, WPL 18, WPL 23, WPL 33 cu încărcare parţială.

Acumulator apă caldă SBB 400 WP SOL

1 Admisie apă rece R1


2 Racord apă caldă R1
3 Tur pompă de căldură Rp 1 ¼
4 Retur pompă căldură Rp 1 ¼
5 Racord apă caldă Rp ½
6 Ţeavă imersie cu senzor WW R ½
7 Mufă pentru BGC G1 ½
8 Termometru
9 Orificiu revizie
10 Anod semnal
11 Racord tur solar Rp1 ¼
12 Racor retur solar Rp 1 ¼
26_03_01_0526

Dimensiuni în mm

176 www.stiebel-eltron.com
ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBK 600/150

Acumulator combinat pentru încălzire solar


accesoriu
Tip SBK 600/150
Număr comandă 07 40 67

Date tehnice
Acumulator volum nominal l 600
Volum apă caldă l 150
Volum acumulator tampon l 450
Presiunea max de functionare bar 6
Temperatură max. de funcţionare  °C 95
Consum energetic menţinut 2,9
Racord apă jos G1A
Racord apă sus G1
Ţeavă protecţie senzor, diam. int. mm 6,5
26_03_01_0527

Schimbător căldură ţeavă plată (montată în acumulator sus şi jos)


Suprafaţă de schimb m² 1,8
Pierdere presiune la 0,75 m³/h hPa 20
Volum l 14,7
Dimensiuni şi masa
Înălţime recipient mm 1760
Diametru recipient mm 920
Dimensiune de transport mm 770
Masa fără ambalaj kg 241

Adecvat pentru următoarele tipuri de Descriere tehnică:


încălziri cu pompe de căldură: Acumulator vertical combinat pentru solar acoperit, din oţel cu un recipient pentru
WPL 10, WPL 13, WPL 18 apă caldă de 150 litri, aflat la interior, emailat şi cu un volum tampon de încălzire de
WPF 5, WPF 7, WPF 10, WPF 13 450 litri. Dotarea în serie cu un anod special pentru protecţia semnalului precum şi cu o
WPW 7, WPW 10, WPW 13 flanşă pentru revizie aflată pe recipientul de apă caldă. Pentru alimentarea zonei solare
Debitul apei calde nu trebuie să domeniul de acumulare este dotat cu două schimbătoare de căldură cu ţeavă plată. În
depăşească 1,2 m³/h pentru a nu distruge continuare există racorduri de acumulare către pompele de căldură. La partea inferioară a
stratificarea termică printr-un amestec. acumulatorului se află o ţeavă compartimentată în trei, denumită „ţeavă pentru distribuţie
termică“, orientată în funcţie de temperatură, de recircularea stratificată a apei încălzite
în acumulator. Izolaţia este compusă din spumă poliuretanică PU de 80 mm de tip FCKW,
aplicată direct şi un înveliş exterior din material sintetic de grosimea de 1 mm, precum şi
un capac din PVC.

Acumulator apă caldă SBK 600/150

1 Admisie apă rece G1


2 Racord apă caldă G1
3 Apă caldă G ½
4 Tur solar G1
5 Retur solar G1
6 Tur solar G1
7 Retur solar G1
8 Tur cazan G1
9 Tur căldură G1
10 Retur căldură G1
11 WP–tur apă caldă G1
12 WP–retur apă caldă G1
13 WP–tur căldură G1
14 WP–retur căldură G1
26_03_01_0528

www.stiebel-eltron.com 177
SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ IN PLACI

Ştuţuri de alimentare
Pentru acumulatorul vertical de apă caldă
Pentru acumulatorul vertical SB
l 302 – 402 602 – 1002
STIEBEL ELTRON
Număr comandă 07 29 97 07 29 98

Date tehnice
Racord acumulator apă caldă Zoll G 1 G2
Racord ţeavă alimentare Zoll G 1 G1
Lungime ţeavă alimentare m 0,5 0,7

Descriere tehnică:
Ţeavă alimentare pentru alimentarea cu apă de la schimbătorul de căldură extern.

Pompe de circulatie pentru prepararea apei calde


Accesoriu
Tip Set constructiv UP-25-60 B
Număr comandă 05 68 99

Date tehnice
Debit volumetric m³ 1,0
Înălţimea de circulatie pentru 1 m³/h m 4,8
Tensiune/frecvenţă V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

Descriere tehnică
Pompe de circulatie (variantă apă potabilă) privind montarea în instalaţii pentru apă
caldă.

Schimbător de căldură
Accesoriu
Tip WT 10 WT 20 WT 30
Număr comandă 07 06 33 07 06 34 07 10 91

Date tehnice
Temperatură primară  °C 60 > 52 60 > 52 60 > 52
Temperatură secundară  °C 55 < 45 55 < 45 55 < 45
Pierdere pres, primară hPa 70 100 90
Pierdere pres. secundară hPa 50 70 60
Debit primar m³/h 1,1 2,37 3,23
Debit secundar m³/h 0,86 1,89 2,58
26_03_01_0530

Capacitate kW 10 22 32
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 304 304 304
Lăţime mm 103 103 103
Adâncime mm 65 102 140
Masa kg 2,8 4,4 6,0

Descriere tehnică:
Schimbătorul de căldură in placi şi cu izolare termică pentru încălzirea apei calde.
Compus din mai multe placi sudate din oţel inox.

178 www.stiebel-eltron.com
ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 301/302 WP

Acumulator vertical pentru apă caldă


Accesoriu
Tip SBB 301 WP SBB 302 WP
Număr comandă 22 13 60 22 13 61

Date tehnice
Volum nominal acumulator l 300 280
Presiunea max de functionare bar 10 10
Temp. max. de funcţionare  °C 95 95
Consum energ. menţinut /24 h kWh 2,06 2,06
Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½ G 1½
Racord apă caldă/rece Zoll R 1 R1
Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼ Rp 1¼
Orificiu flanşă mm 210 210
Ţeavă prot. senzor, diametru int mm 6,5 6,5
Schimbător căldură ţeavă plată pentru pompă căldură
C26_03_01_0717

Suprafaţă de schimb m² 3,2 4,8


Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa – –
Volum l – –
Dimensiuni şi grutate
Înălţime mm 1700 1700
Diametru cu izolare termică mm 700 700
Masa fără ambalaj kg – –

Descriere tehnică:
Acumulator vertical – apă caldă pentru pompe de căldură. Schimbătorul de căldură cu
ţeavă plată, aflată în interior, este emailat şi sensibil la depunerea calcarului. Un senzor
PTC, un termometru, un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă
optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. Izolarea termică cu spumă
poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş
exterior din material sintetic de calitate superioară. Învelişul exterior din plastic este
alb-curat, capacul şi obturatorul au culoarea gri-bazalt. Acumulatorul se livrează fixat cu
şuruburi pe o paletă de lemn.
Se montează în serie un anod de semnalizare cu protecţie anticorozivă cu magneziu.
Schimbător de căldură special pentru funcţionarea pompei de căldură. Este posibilă
montarea WTW, WTFS şi electro flanşă FCR. Element cu înşurubare pentru măsurarea
nivelului de căldură: 1 x G 1½.

Acumulator apă caldă SBB 301/302 WP

1 Admisie apă rece R1


2 Racord apă caldă R1
3 Pompă de căldură – tur Rp 1 ¼
4 Pompă de căldură – retur Rp 1 ¼
5 Racord apă caldă Rp 1 ½
6 Ţeavă imersie cu senzor WW R ½
7 Mufă pentru BGC G1 ½
8 Termometru
9 Orificiu revizie
10 Anod semnalizare
SBB 301 WP 3,2 m² suprafaţă schimb
SBB 302 WP 4,8 m² suprafaţă schimb
26_03_01_0807

www.stiebel-eltron.com 179
ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 401 WP SOL

Acumulator vertical pentru apă caldă


Accesoriu
Tip SBB 401 WP SOL
Număr comandă 22 13 61
Date tehnice
Volum nominal acumulator l 400
Presiunea max de functionare bar 10
Temp. max. de funcţionare  °C 95
Consum energ. menţinut 2,34
Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½
Racord apă caldă/rece Zoll R 1
Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼
Orificiu flanşă mm 210
Ţeavă prot. senzor, diametru int. mm 6,5
Schimbător căldură ţeavă plată pentru pompă căldură
Suprafaţă de schimb m² 4,0
C26_03_01_0717

Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa –


Volum l –
Ţeavă plată-schimbător căldură solar
Suprafaţă de schimb m² 1,4
Pierdere presiune la 2,0 m³/h hPa –
Volum l –
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 1875
Diametru cu izolare termică mm 750
Masa fără ambalaj kg –
Descriere tehnică:
Acumulatorul vertical de apă caldă pentru pompele de căldură şi instalaţii solare.
Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată, aflat la interior, este emailat şi sensibil la
de punerile de calcar. Sunt montate în serie un senzor PTC, un termometru, un anod
de semnalizare din magneziu pentru portecţie optimă anticorozivă şi o flanşă oarbă.
Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă
şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară.
Învelişul exterior din plastic este alb-curat, capacul şi obturatorul au culoarea gri-bazalt.
Acumulatorul se livrează fixat cu şuruburi pe o paletă de lemn.
Se montează în serie un anod de semnalizare cu protecţie anticorozivă cu magneziu.
Schimbător de căldură special pentru funcţionarea pompei de căldură. Este posibilă
montarea WTW, WTFS şi electro flanşă FCR. Element cu înşurubare pentru măsurarea
nivelului de căldură: 1 x G 1½.

Acumulator apă caldă SBB 401 WP SOL

1 Admisie apă rece R1


2 Racord apă caldă R1
3 Pompă de căldură tur Rp 1¼
4 Pompă de căldură retur Rp 1¼
5 Racord apă caldă Rp ½
6 Ţeavă imersie cu senzor WW R½
7 Mufă pentru BGC G 1½
8 Termometru
9 Orificiu revizie
10 Anod semnalizare

Supraf. de schimb-sus 4,0 m²


Supraf. de schimb-jos 1,4 m²
26_03_01_0808

180 www.stiebel-eltron.com
MODUL PREPARARE Apă caldă

Staţia apă potabilă


Cu şi fără racord de apă caldă
Tip FWS FWS-Z
Număr comandă 22 33 85 22 33 86

Date tehnice
Cantitate pompabilă 17 l/min
Presiunea max de functionare bar 6
Temperatură max. de funcţionare  °C 110
Racord căldură tur/retur Zoll G1
Racord apă rece/caldă Zoll G1
26_03_01_0716

Conexiune electrică
Tensiune/frecvenţă VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Tip protecţie IP 40
Dimensiuni şi masa
Înălţime mm 620
Lăţime mm 555
Adâncime mm 190
Masa fără ambalaj kg 15

Descriere tehnică:
Prepararea apei calde cu sistem prin schimbător de căldură cu plăci pentru o cantitate
pompabilă până la 17 litri/minut apă caldă cu 50 °C, la o temperatură de acumulare
tampon de 55 °C. Printr-o adaptare prin culisare a turaţiei pompei de circulatie căldură se
realizează o temperatură constantă a apei calde pompate.
Există două variante cu sau fără racord de apă caldă.
Poate fi utilizată cu SBP 700 E şi SBP 700 E SOL.

Modul preparare apă caldă FWS-Z

T1 Senzor apă caldă


T2 Senzor tur-căldură
T3 Senzor apă rece
T4 Senzor retur-căldură
P1 Pompă circuit căldură
P2 Pompă apă caldă
DF Contor debit
A Tur căldură
B Retur căldură
C Apă caldă
D Apă caldă
E Apă rece
26_03_01_0728

www.stiebel-eltron.com 181
CONEXIUNI STANDARD

Descrierea poziţiilor
Poz. 1 Pompă căldură pentru încălzire
Poz. 2 Regulator pompe căldură
Poz. 2 -1 Modul amestec
Poz. 2 a Senzor (-i) temperatură exterioară
Poz. 2 b Senzor temperatură retur pompă de căldură
Poz. 2 c Senzor temperatură tur pompă de căldură, „oprire“, încălzire apă caldă
Poz. 2 d Senzor temperatură apă caldă, „pornire“ încălzire apă caldă
Poz. 2 e Senzor temperatură circuit căldură pentru reglaj amestec
Poz. 2 f Senzor temperatură pentru al doilea generator de căldură
Poz. 2 g Senzor temperatură surse căldură
Poz. 2 h Senzor temperatură baie
Poz. 2 k Senzor temperatură colector solar
Poz. 2 s Senzor temperatură acumulator solar
Poz. 3 Pompă circulatie pentru pompă de căldură (sursă căldură)
Poz. 3 a Pompă circulatie pentru pompă căldură (pe partea de căldură)
Poz. 3 b Pompă de circulatie pentru încălzirea apei calde
Poz. 3 c Pompă de circulatie pentru circuitul de căldură 1
Poz. 3 d Pompă de circulatie pentru circuitul de căldură 2
Poz. 3 e Pompă de circulatie pentru încălzirea apei piscina
Poz. 3 f Pompă de circulatie pentru instalaţia solară
Poz. 4 Instalaţie monobloc, tip WPKI..
Poz. 5 Ventil de siguranţă
Poz. 6 Vas de expansiune
Poz. 7 Acumulator tampon/distribuitor hidraulic
Poz. 8 Furtun presiune (amortizor de vibraţii)
Poz. 9 Clapetă antiretur
Poz. 10 Robinet umplere şi golire
Poz. 11 Cazan cu motorina/cazan cu gaz
Poz. 12 Încălzire centrală electrică
Poz. 13 Ventil amestec
Poz. 14 Servomotor supapă amestec
Poz. 15 Aparat de reglare a căldurii
Poz. 16 Comandă de la distanţă a încălzirii
Poz. 17 Senzor de temperatură exterioară
Poz. 18 Senzor de temperatură tur
Poz. 19 Ventilaţie
Poz. 20 Cazan combustibil solid cu siguranţă termică de evacuare
Poz. 21 Ventil magnetic
Poz. 22 Ventil pentru schimbarea comenzii
Poz. 23 Rezistenta electrica tip BGC/DHC
Poz. 24 Schimbător căldură
Poz. 25 Comandă încărcare
Poz. 26 Acumulator apă caldă
Poz. 27 Termostat central
Poz. 28 Grupă de siguranţă – apă rece conform DIN 1988
Poz. 29 Regulator temperatură pentru piscina
Poz. 30 Regulator temperatură electronic
Poz. 31 Ventil pentru supra-plin
Poz. 32 Asigurarea ventilului de obturare împotriva închiderii neintenţionate
Poz. 33 Ventil pentru reglajul tronsoanelor
Poz. 34 Reglaj diferenţă temperatură
Poz. 35 Controlor flux
Poz. 36 Regulator temperatură protecţie pentru încălzirea in pardoseală
Indicaţie:
Scheme de conectare referitoare la instalaţii pot fi solicitate pe bază de comandă la compartimentul de proiectare Holzminden,
compartimentul IPM,

182 www.stiebel-eltron.com
WPC MONOVALENT FĂRĂ ACUMULATOR TAMPON

WPC monovalent cu încălzirea apei calde

26_03_01_0535
Cantitatea minimă de circulatie a apei, pe partea încălzirii, este 20% din debitul nominal volumetric al pompei de căldură

WPC monovalent cu încălzirea apei calde

26_03_01_0536

www.stiebel-eltron.com 183
WPC MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 100 LITRI

WPC monovalent încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

26_03_01_0537
WPC monovalent încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

26_03_01_0538

184 www.stiebel-eltron.com
WPC MONOVALENT CU DISTRIBUITOR HIDRAULIC

WPC monovalent cu încălzirea apei calde şi distribuitor hidraulic

26_03_01_0539
WPC monovalent cu încălzirea apei calde şi distribuitor hidraulic

26_03_01_0538

www.stiebel-eltron.com 185
WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 100 LITRI

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

26_03_01_0539
WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri

26_03_01_0540

186 www.stiebel-eltron.com
WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200-700 litri,


suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

26_03_01_0559
WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200-700 litri,
suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

26_03_01_0560

www.stiebel-eltron.com 187
WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri,


suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

26_03_01_0541
WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri
suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

26_03_01_0542

188 www.stiebel-eltron.com
WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR COMBINAT SBK 600/150

WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat SBK 600/150,


suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

26_03_01_0543
WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat SBK 600/150,
suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire

26_03_01_0544

www.stiebel-eltron.com 189
WPF..SET MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON 700 LITRI

WPF-SET monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

26_03_01_0545
WPF-SET monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

26_03_01_0546

190 www.stiebel-eltron.com
WPL/WPIC MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200 LITRI

WPL cu WPIC mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

26_03_01_0547
WPL cu WPIC mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

26_03_01_0548

www.stiebel-eltron.com 191
WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

26_03_01_0549
WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri

26_03_01_0550

192 www.stiebel-eltron.com
WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri,


suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

26_03_01_0551
WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri,
suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde

26_03_01_0552

www.stiebel-eltron.com 193
WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri,


suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

26_03_01_0553
WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri,
suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

26_03_01_0554

194 www.stiebel-eltron.com
WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR COMBINAT SBK 600/150

WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat de 600/150 litri,


suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

Atenţie!
Adecvat doar pentru WPL 10, 13 şi 18

26_03_01_0555
WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat de 600/150 litri,
suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii

26_03_01_0556

www.stiebel-eltron.com 195
WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI

WPL în cascadă, mono-energetic, cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

26_03_01_0557
Neadecvat pentru WPL 33

WPL în cascadă, mono-energetic, cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri

26_03_01_0558

196 www.stiebel-eltron.com
NOTIŢE
NOTIŢE
PUNCTE DESFACERE ROMSTAL
Arad - Str. Aurel Vlaicu nr. 275b Cluj-Napoca - Str. Frunzisului nr. 17-19; Tel: 0264.422.939 Piteæti - Str. Petrochimistilor, nr. 47; Tel: 0248.615.012
Bacãu - Str. Constantin Musat, nr. 1; Tel: 0234.587.257 Constanåa - B-dul I.C.Bratianu. Nr. 131; Tel: 0241.554.001 Ramnicu-Valcea - Calea lui Traian, nr.295,
Baia Mare - Bd. Independentei nr. 128; Tel: 0262.349.090 Craiova - Soseaua Carcea, nr. 1,Pielesti (langa Metro Craiova); Tel.0372.123.134
Bistriåa - Str. Libertatii, Nr. 41-43; Tel: 0263.206.040 Tel: 0251435005 Satu Mare - Str. Closca, nr. 41; Tel: 0261.722.500
Botoæani - Str.Manolesti Deal, nr. 60-62; Deva - Calea Zarandului, Nr. 85; Tel: 0254.224.330 Sibiu - Str. Alba Iulia, nr. 69; Tel: 0269.229.446
Tel: 0231.506.029 Focæani - B-dul Bucuresti nr. 16; Tel: 0237.210.212 Suceava - Bd. 1 Decembrie 1918, FN;
Brãila - Str. Independentei, nr. 74B; Galaåi - DN 26, km 7; Tel: 0236.334.150 Tel: 0230.522.484
Tel: 0239.612.445 Iaæi - Str. Pacurari, nr. 163; Tel: 0232.267.222 Suceava - Str. Cernauti, nr. 101E;
Braæov - Calea Bucuresti, nr. 103; Tel: 0268.340.431 Piatra-Neamt - B-dul General Dascalescu, nr.13, bl.T1, Tel: 0230.533.388
Brasov - Str.Fundatura Harmanului, nr.2 , tel.0268/33002 Tronson 2, sc.F Timiæoara - Str. Miresei, nr. 5; Tel: 0256.244.145
Cluj-Napoca - Str. Aurel Vlaicu, nr. 25; Timiæoara - DN 59 KM 8; Tel: 0256.244.147
Tel: 0264.448.862

MAGAZINE BUCUREÆTI
Bucureæti - Romstal - S.C.M. Romstal Pipera Romstal Otopeni Romstal - Fundeni Romstal Dr. Taberei Romstal - Pantelimon
Sediul central Sos. Stefan cel Mare, Sos. Bucuresti Nord, Calea Bucurestilor, Sos. Fundeni, nr. 17A Bd. 1 Mai (fosta Bd Biruintei nr 99, Ilfov;
Sos. Vitan-Barzesti, nr. 60 nr. 18 nr. 166-168 Tel./Fax: Compozitorilor), Tel: 021.405.1024
nr. 11A, sector 4 Tel./Fax: Tel./Fax: Tel./Fax: 021-255.17.51; nr. 57-59, sector 6 e-mail: office@romstal.ro
Tel./Fax: 021-210.91.57 / 021-311.82.83 / 311.82.84 021-352.45.82 021-255.17.52 Tel./Fax:
021-332.09.01/02/03/05; 021-211.86.89 e-mail: pipera@romstal.ro e-mail: otopeni@romstal.ro e-mail: fundeni@romstal.ro 021-725.15.43;
021-334.94.63/64/65 e-mail: scm@romstal.ro 021-725.15.44
e-mail: office@romstal.ro e-mail:
drtaberei@romstal.ro

Orar: Orar: Orar: Orar: Orar: Orar: Orar:


LUNI - VINERI 08:00-18:30 LUNI - VINERI 08:00-17:30 LUNI - VINERI 08:00-18:30 LUNI - VINERI 08:00-17:30 LUNI - VINERI0 8:00 17:30 LUNI - VINERI 08:00-17:30 LUNI - VINERI 08:00-17:30
SAMBATA 08:00-16:00 SAMBATA 08:00-14:00 SAMBATA 08:00-18:00 SAMBATA 08:00-14:00 SAMBATA 08:00-14:00 SAMBATA 08:00-14:00 SAMBATA 08:00-14:00
DUMINICA 10:00-16:00 DUMINICA inchis DUMINICA 10:00-16:00 DUMINICA inchis DUMINICA inchis DUMINICA inchis DUMINICA inchis

S.C. Romstal Imex S.R.L.


Şos. Vitan-Bârzeşti
nr.11A, sector 4;
Tel-Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J-40-14205-1994
CIF RO 5990324
cont RO 53 ING 0001000146458915
ING BANK BUCUREŞTI

2008 ROMSTAL Dep. Comunicare


www.romstalpartener.ro
Infoline: 0800 81 81 81 (apel gratuit)
Comenzi prin telefon:
021.405.1099; 0372.123.199