Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume____________________________

Fişă de evaluare
1. Răspundeţi la întrebări :
a) Pe ce continent se află ţara noastră ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
b) Cu cine se învecinează România în sud ? Dar în vest ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) Ce instrumente sau fenomene din natură putem folosi pentru a ne orienta ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
d) Care sunt formele de relief din ţara noastră ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Scrie în vârful săgeţilor punctele cardinale corespunzătoare :

3. Completează căsuţele cu culorile corespunzătoare fiecărei forme de relief :

Câmpii

Dealuri şi podişuri

Munţi

4. Numiţi ramurile Carpaţilor din care fac parte următorii munţi :


M. Bucegi
M. Făgăraş
M. Parâng
M. Şureanu
M. Retezat
M. Godeanu
M. Gutâi M. Semenic
M. Rodnei M. Poiana Ruscă
M. Ţibleş M. Metaliferi
M. Ciucaş M. Zarandului
M. Gurghiu M. Vlădeasa
M. Vrancei M. Bihorului

5. Completaţi spaţiile libere :


Munţii din ţara noastră s-au format prin ________________________________ şi prin
___________________________ . Ei sunt alcătuiţi din roci dure ( __________________ ,
___________________________ ) şi roci moi ( _____________ , __________________).
Carpaţii Occidentali sunt cei mai ___________ munţi din ţara noastră . Cel mai înalt vârf
din Carpaţii Occidentali este vârful ________________________ . Principala bogăţie a
Carpaţilor Meridionali este ____________________ . Cel mai înalt vârf din Carpaţii
Meridionali este vârful ____________________ . Carpaţii Orientali sunt străbătuţi de
multe porţiuni joase , cu aspect de câmpie , numite _______________________ . Cel mai
înalt vârf din Carpaţii Orientali este vârful __________________.

6. Scrie pe hartă ramurile Munţilor Carpaţi şi limitele acestora :