Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL DE CONTURI Grupa 16 – Valori de recuperat si alte sume 2417 – Creante atasate

datorate 243 – Valori date in pensiune


AL SOCIETATILOR 161 – Valori de recuperat 2431 – Valori date in pens de pe o zi pe alta
1611 – Valori de recuperat 2432 – Valori date in pensiune la termen
BANCARE 1612 – Creante atasate 2437 – Datorii atasate
162 – Alte sume datorate Grupa 25 – Conturile clientelei
1621 – Alte sume datorate 251 – Conturi curente
1622 – Datorii atasate 2511 – Conturi curente
Grupa 18 – Creante restante si indoielnice 2517 – Creante si datorii atasate
181 – Creante atasate 25171 – Creante atasate
1811 – Creante restante 25172 – Datorii atasate
Pentru a facilita lucrul cu planul 1812 – Dob restante 252 – Conturi de factoring
1817 – Creante atasate 2521 – Conturi de factoring
de conturi al societatilor bancare se 182 – Creante indoielnice 25211 – Conturi de factoring disponibile
propune pentru imprimare sau fotocopiere 1821 – Creante indoielnice 25212 – Conturi de factoring indisponibile
urmatoarea varianta a planului de conturi. 1822 – Dob indoielnice 2527 – Datorii atasate
1827 – Creante atasate 253 – Conturi de depozite
Aceasta varianta cuprinde un numar Grupa 19 – Provizioane pentru creante din 2531 – Depozite la vedere
redus de pagini, permitand astfel o operatiuni interbancare 2532 – Depozite la termen
manevrare mai lejera a acestui plan. 191 – Proviz pentru creante din op interb 2533 – Depozite colaterale
1911 – Proviz specifice de risc de credit 25331 – Depozite pentru deschid de acred
1912 - Proviz specifice de risc de dobanda 25332 – Depozite pentru emiterea de
scrisori de garantie
25333 – Depozite pentru cecuri certificate
CLASA 2 – OPERATIUNI CU CLIENTELA
25334 – Depozite pt ord de pl cu scad
CLASA 1 – OPERATIUNI DE TREZORERIE SI 25335 – Depozite pentru garantii gestionari
Grupa 20 – Credite acordate clientelei
INTERBANCARE 25336 – Alte depozite colaterale
201 – Creante comerciale
2537 – Datorii atasate
2011 – Creante comerciale
Grupa 10 – Casa si alte valori 254 – Certificate de depozit, carnete si lib de econ
20111 – Scont si op asimilate
101 – Casa 2541 – Certificate de depozit
20112 – Factoring
102 – Alte valori 2542 – Carnete si librete de economii
20119 – Alte creante comerciale
Grupa 11 – Decontari cu BNR 2547 – Datorii atasate
2017 – Creante atasate
111 – Cont curent la BNR Grupa 26 – Valori de recuperat si alte sume dat
202 – Credite de trezorerie
112 – Imprumuturi de refinantare de la BNR 261 – Valori de recuperat
2021 – Credite de trezorerie
1121 – Imprumuturi structurale 2611 – Valori de recuperat
20211 – Vanzari in rate
1122 – Imprumuturi de licitatie 2617 – Creante atasate
20212 – Credite acordate persoanelor fizice
1123 – Imprumuturi speciale 262 – Alte sume datorate
20213 – Diferente de rambursat legate de
1124 – Imprumuturi lombard (overdraft) 2621 – Alte sume datorate
utilizarea cartilor de plata
117 – Creante si datorii atasate 2627 – Datorii atasate
20214 – Utiliz de deschid de credite perman
1171 – Creante atasate Grupa 28 – Creante restante si indoielnice
20215 – Credite global de expl
1172 – Datorii atasate 281 – Creante restante
20216 – Credite pentru finantarea stocurilor
Grupa 12 – Conturi de corespondent 2811 – Creante restante
20217 – Cred garantate cu valori financiare
121 – Conturi de corespondent la banci (nostro) 2812 – Dob restante
20218 – Credite acordate importatorilor
122 – Conturi de corespondent ale bancilor (loro) 2817 – Creante atasate
20219 – Alte credite de trezorerie
127 – Creante si datorii atasate 282 – Creante indoielnice
2027 – Creante atasate
1271 – Creante atasate 2821 – Creante indoielnice
203 – Credite pentru export
1272 – Datorii atasate 2822 – Dob indoielnice
2031 – Credite pentru export
Grupa 13 – Depozite bancare 2827 – Creante atasate
20311 – Cred garant cu creante asupra strain
131 – Depozite la banci Grupa 29 – Provizioane pentru creante din
20312 – Credite furnizori
1311 – Depozite la vedere la banci operatiuni cu clientela
20313 – Cred comer acordate nerezidentilor
1312 – Depozite la termen la banci 291 – Proviz pt creante din op cu clientela
20319 – Alte credite pentru export
1313 – Depozite colaterale la banci 2911 – Proviz specifice de risc de credit
2037 – Creante atasate
1317 – Creante atasate 2912 – Proviz specifice de risc de dobanda
204 – Credite pentru echipamente
132 – Depozite ale bancilor
2041 – Credite pentru echipamente
1321 – Depozite la vedere ale bancilor CLASA 3 – OPERATIUNI CU TITLURI SI
2047 – Creante atasate
1322 – Depozite la termen ale bancilor OPERATIUNI DIVERSE
205 – Credite pentru bunuri imobiliare
1323 – Depozite colaterale ale bancilor
2051 – Credite investitori
1327 – Datorii atasate Grupa 30 – Operatiuni cu titluri
2052 – Credite promotori
Grupa 14 – Credite si imprumuturi interbancare 301 – Titl primite sau date in pensiune livrata
2057 – Creante atasate
141 – Credite acordate bancilor 3011 – Titl primite in pensiune livrata
206 – Alte credite acordate clientelei
1411 – Credite de pe o zi pe alta acord bancilor 30111 – Titl primite in pensiune livrata
2061 – Alte credite acordate clientelei
1412 – Credite la termen acordate bancilor 30117 – Creante atasate
2067 – Creante atasate
1413 – Credite financiare acordate bancilor 3012 – Titl date in pensiune livrata
Grupa 23 – Credite si imprumuturi privind
1417 – Creante atasate 30121 – Titl date in pensiune livrata
clientela financiara
142 – Imprumuturi primite de la banci 30127 – Datorii atasate
231 – Credite acordate clientelei financiare
1421 – Credite de pe o zi pe alta prim de la ban 302 – Titl de tranzactie
2311 – Credite de pe o zi pe alta acordate
1422 – Credite la termen primite de la banci 3021 – Titl de tranzactie
clientelei financiare
1423 – Credite financiare primite de la banci 30211 – Efecte publice si valori asimilate
2312 – Cred la termen acordate clientelei fin
1427 – Datorii atasate 30212 – Obligatiuni si alte titl cu v. fix
2317 – Creante atasate
Grupa 15 – Valori primite sau date in pensiune 30213 – Actiuni si alte titl cu v. variabil
232 – Imprumuturi de la clientela financiara
151 – Valori primite in pensiune 30214 – Actiuni proprii
2321 – Imprumuturi de pe o zi pe alta de la
1511 – Valori primite in pens de pe o zi pe alta 3025 – Titl date cu imprumut
clientela financiara
1512 – Valori primite in pensiune la termen 30251 – Efecte publice si valori asimilate
2322 – Impr la termen de la clientela financ
1517 – Creante atasate 30252 – Obligatiuni si alte titl cu v. fix
2327 – Datorii atasate
152 – Valori date in pensiune 30253 – Actiuni si alte titl cu v. variabil
Grupa 24 – Valori primite sau date in pensiune
1521 – Valori date in pens de pe o zi pe alta 30254 – Actiuni proprii
241 – Valori primite in pensiune
1522 – Valori date in pensiune la termen 30257 – Creante atasate
2411 – Valori primite in pens de pe o zi pe alta
1527 – Datorii atasate 3026 – Titl luate cu imprumut
2412 – Valori primite in pensiune la termen
30261 – Efecte publice si valori asimilate 352 – Asig soc, protectia soc si conturi asimilate 3827 – Creante atasate
30262 – Oblig si alte titl cu venit fix 3521 – Asigurari sociale Grupa 39 – Provizioane privind operatiuni cu
30263 – Actiuni si alte titl cu venit variabil 35211 – Contrib unitatii la asig sociale titluri si operatiuni diverse
30264 – Actiuni proprii 35212 – Contrib pers pt pensia suplim 391 – Proviz pentru depr titllor
3027 – Datorii privind titl 3522 – Ajutor de somaj 3911 – Proviz pt depr titl de plasament
30271 – Dat privind titl luate cu imprumut 35221 – Contrib unit la fondul de somaj 39111 – Proviz pentru depr
30272 – Alte datorii privind titl 35222 – Contrib personalului la fd de somaj efect publ si a altor val asimilate
30277 – Datorii atasate 3526 – Alte datorii si creante sociale 39112 – Proviz pentru depr
303 – Titl de plasament 35261 – Alte datorii sociale oblig si a altor titl cu venit fix
3031 – Titl de plasament 35262 – Alte creante sociale 39113 – Proviz pentru depr
30311 – Efecte publice si valori asimilate 353 – Bg statului, fd speciale si conturi asimilate act si a altor titl cu venit variabil
30312 – Oblig si alte titl cu venit fix 3531 – Impozitul pe profit 39114 – Proviz pentru depr
30313 – Actiuni si alte titl cu venit variabil 3532 – Taxa pe valoarea adaugata actiunilor proprii
30314 – Actiuni proprii 35323 – TVA de plata 3912 – Proviz pt depr titl de investitii
3035 – Titl date cu imprumut 35324 – TVA de recuperat 39121 – Proviz pentru depr
30351 – Efecte publice si valori asimilate 35326 – TVA deductibila efect publ si a altor val asimilate
30352 – Oblig si alte titl cu venit fix 35327 – TVA colectata 39122 – Proviz pentru depr
30353 – Actiuni si alte titl cu venit variabil 35328 – TVA neexigibila oblig si a altor titl cu venit fix
30354 – Actiuni proprii 3533 – Impozitul pe salarii 393 – Proviz pentru depr stocurilor
3036 – Varsam de efectuat privind titl de plas 3534 – Subventii 399 – Proviz pentru creante restante si indoielnice
3037 – Creante atasate 3536 – Alte imp, taxe si vars asimilate
30371 – Efecte publice si valori asimilate 3538 – Fd speciale – taxe si vars asimilate CLASA 4 – VALORI IMOBILIZATE
30372 – Oblig si alte titl cu venit fix 3539 – Alte dat si creante cu bugetul statului
30373 – Actiuni si alte titl cu venit variabil 35391 – Alte datorii fata de bugetul statului Grupa 40 – Credite subordonate
30374 – Actiuni proprii 35392 – Alte creante privind bug statului 401 – Credite subordonate la termen
304 – Titl de investitii 35393 – Datorii fata de stat 4011 – Credite participative
3041 – Titl de investitii 35394 – Creante in legatura cu statul 4019 – Alte creite subordonate la termen
30411 – Efecte publice si valori asimilate 354 – Dividende de plata 402 – Credite subord pe durata nedeterminata
30412 – Oblig si alte titl cu venit fix 355 – Debitori diversi 407 – Creante atasate
3045 – Titl date cu imprumut 3551 – Depozite de garantii varsate Grupa 41 – Parti in cadrul societatilor comerciale
30451 – Efecte publice si valori asimilate 3552 – Debitori din avansuri spre decontare legate, titluri de participare si titluri
30452 – Oblig si alte titl cu venit fix 3556 – Alti debitori diversi ale activitatii de portofoliu
3046 – Diferente de conversie 3557 – Creante atasate 411 – Parti in societatile comerciale legate
30461 – Efecte publice si valori asimilate 356 – Creditori diversi 4111 – Parti in societati bancare
30462 – Oblig si alte titl cu venit fix 3561 – Depoz de garant pt leasing si loc simpla 4112 – Parti in societati cu caracter financiar
3047 – Creante atasate 3566 – Alti creditori diversi 4113 – Parti in alte societ cu caracter nefinan
30471 – Efecte publice si valori asimilate 3567 – Datorii atasate 412 – Titl de participare
30472 – Oblig si alte titl cu venit fix 4121 - Titl de participare la societati bancare
Grupa 32 – Datorii constituite prin titluri Grupa 36 – Conturi de stocuri 4122 - Titl de particip la societ cu caracter fin
321 – Titl de piata interbancara 361 – Valori din aur, metale si pietre pretioase 4123 - Titl de part la alte societ cu caract nefin
3211 – Titl de piata interbancara 362 – Materiale 413 – Titl ale activitatii de portofoliu
3217 – Datorii atasate 363 – Obiecte de inventar 414 – Diferente de conversie
322 – Titl de creante negociabile 364 – Uzura obiectelor de inventar 415 – Titl date cu imprumut
3221 – Titl de creante negociabile 365 – Stocuri aflate la terti 417 – Creante atasate
3227 – Datorii atasate 367 – Alte stocuri si asimilate 418 – Vars de efectuat pentru parti in
325 – Obligatiuni 368 – Alte bunuri diverse societati comerciale legate, pentru titl de
3251 – Obligatiuni Grupa 37 – Conturi de regularizare particip si pt titl ale activitatii de portofoliu
3257 – Datorii atasate 371 – Conturi privind valori de incasat Grupa 42 – Dotari pentru unit proprii din strainat
326 – Alte datorii constituite prin tituri 3712 – Valori primite la incasare 421 – Dotari pentru unitatile proprii din strainatate
3261 – Alte datorii constituite prin tituri 3716 – Cont indisp privind valori la incasare 424 – Diferente de conversie
3267 – Datorii atasate 372 – Conturi de ajustare Grupa 43 – Imobilizari in curs
Grupa 33 – Conturi de decontare privind 3721 – Pozitie de schimb 431 – Imobilizari necorporale in curs
operatiunile cu titluri 3722 – Contravaloarea pozitiei de schimb 432 – Imobilizari corporale in curs
331 – Conturile societatilor bancare 3723 – Conturi de ajustare devize Grupa 44 – Imobilizari ale activitatii de exploatare
332 – Conturile organismelor de plasament 3729 – Conturi de ajustare privind alte 441 – Imobiliz necorp ale activitatii de expl
colectiv de valori mobiliare (OPCVM) elemente din afara bilantului 4411 – Fondul comercial
333 – Conturile societatilor de bursa 373 – Conturi de diferente 4412 – Chelt de constituire
334 – Conturile altor institutii financiare 3731 – Diferente privind devizele 4419 – Alte imobilizari necorporale ale
335 – Conturile clientelei 3732 – Diferente privind vanzarile de titl cu activitatii de expl
336 – Alte conturi de decontare privind ople cu titl posibilitate de rascumparare 442 – Imobiliz corp ale activitatii de expl
3361 – Alte sume de platit privind op cu titl 3739 – Alte conturi de diferente 4421 – Terenuri
3362 - Alte sume de incasat privind op cu titl 374 – Chelt de repartizat 44211 – Terenuri
337 – Creante si datorii atasate 3741 – Prime de emis privind titl cu venit fix 44212 – Amenajari de terenuri
3371 – Creante atasate 3742 – Prime de ramb privind titl cu venit fix 4422 – Mijloace fixe
3372 – Datorii atasate 3749 – Alte chelt de repartizat 44221 – Cladiri
Grupa 34 – Decontari intrabancare 375 – Chelt inregistrate in avans 44222 – Constructii speciale
341 – Decontari intrabancare 376 – Venituri inregistrate in avans 44223 – Masini, utilaje si instalatii de lucru
Grupa 35 – Debitori si creditori 377 – Chelt de platit 44224 – Aparate si intalatii de masurare,
351 – Personal si conturi asimilate 378 – Venituri de primit control si reglare
3511 – Personal – remuneratii datorate 379 – Alte conturi de regularizare 44225 – Mijloace de transport
3512 – Personal – ajutoare materiale datorate Grupa 38 – Creante restante si indoielnice 44227 – Unelte, dispozitive, instrumente,
3513 – Participarea personalului la profit 381 – Creante restante mobilier si aparatura birotica
3514 – Avansuri acordate personalului 3811 – Creante restante 44228 – Alte active corporale mobile
3515 – Drepturi de personal neridicate 3812 – Dob restante Grupa 45 – Imobiliz in afara activit de exploatare
3516 – Retineri din remuneratii datorate tertilor 3817 – Creante atasate 451 – Imobiliz necorp in afara activit de exploat
3519 – Alte dat si creante in legat cu person 382 – Creante indoielnice 452 – Imobiliz corporale in afara activit de exploat
35191 – Alte dat in legatura cu personalul 3821 – Creante indoielnice 4521 – Terenuri
35192 – Alte creante in legatura cu pers 3822 – Dob indoielnice 45211 – Terenuri

205
45212 – Amenajari de terenuri 49211 – Proviz pentru depr imobiliz Grupa 60 – Cheltuieli de exploatare bancara
4522 – Mijloace fixe necorporale in curs 601 – Chelt cu ople de trezorerie si
45221 – Cladiri 49211 – Proviz pentru depr imobiliz ople interbancare
45222 – Constructii speciale corporale in curs 6011 – Dob la BNR
45223 – Masini, utilaje si instalatii de lucru 4922 – Proviz pentru depr imobiliz activitatii 6012 – Dob la conturile de corespondent
45224 – Aparate si intalatii de masurare, de expl 6013 – Dob la depozitele bancilor
control si reglare 49221 - Proviz pentru depr imobiliz 60131 – Dob la depozitele la vedere
45225 – Mijloace de transport necorporale ale activ de expl. 60132 - Dob la depozitele la termen
45226 – Animale si plantatii 49222 - Proviz pentru depr imobiliz 60133 - Dob la depozitele colaterale
45227 – Unelte, dispozitive, instrumente, corporale ale activ de expl 6014 – Dob la imprumuturile de la banci
mobilier si aparatura birotica 4923 – Proviz pentru depr imobiliz in afara 60141 – Dob la imprumut de pe o zi pe alta
45228 – Alte active corporale mobile activitatii de expl 60142 – Dob la imprumuturile la termen
Grupa 46 – Amortizari privind imobilizarile 49231 - Proviz pt depr imobiliz necorp in 60143 – Dob la imprumut financiare
461 – Amortiz privind imobiliz activit de exploat afara activit de expl. 6015 – Dob la valorile date in pensiune
4611 – Amortiz imobiliz necorporale 49232 - Proviz pentru depr imobiliz corp ale 60151 – Dob la val date in pens de pe o zi
46111 – Amortiz fondului comercial in afara activit de expl pe alta
46112 – Amortiz cheltlor de constituire 493 – Proviz pentru op de leasing 60152 - Dob la valorile date in pensiune
46119 – Amortiz altor imobiliz necorporale 494 – Proviz pentru op de locatie simpla la termen
4612 – Amortiz imobiliz corporale 499 – Proviz pentru creante restante si indoielnice 6017 – Alte chelt cu doble
46121 – Amortiz amenajarilor de terenuri 60171 – Dob privind titl cu
46122 – Amortiz cladirilor CLASA 5 – CAPITALURI PROPRII, posibilitate de rascumparare
46123 – Amortiz constructiilor speciale ASIMILATE SI PROVIZIOANE 60172 – Report / deport
46124 – Amortiz masinilor, utilajelor si 60179 – Chelt diverse cu doble
instalatiilor de lucru Grupa 50 – Capital 6019 – Comisioane
46125 – Amortiz aparatelor si instal de 501 – Capital social 602 – Chelt cu ople cu clientela
masurare, control si reglare 5011 – Capital subscris nevarsat 6021 – Dob la conturile de factoring
46126 – Amortiz mijloacelor de transport 5012 – Capital subscris varsat 6022 – Dob la impr primite de la clint financ
46127 – Amortiz uneltelor, dispozit. instrum 502 – Elemente asimilate capitalului 60221 – Dob la impr de pe o zi pe alta
mobilier, aparat birotica 503 – Diferente de conversie 60222 – Dob la imprumuturile la termen
46128 – Amortiz altor active corp mobile 508 – Actionari sau asociati 6023 – Dob la valorile date in pensiune
462 – Amortizari privind imobilizarile in afara Grupa 51 – Prime legate de capital si rezerve 60231 – Dob la val date in pens de pe o zi
activitatii de expl 511 – Prime legate de capital pe alta
4621 – Amortiz imobiliz necorporale 5111 – Prime de emisiune sau de aport 60232 – Dob la val date in pens la termen
4622 – Amortiz imobiliz corporale 5112 – Prime de fuziune, de sciziune, de conv 6024 – Dob la conturile curente
46221 – Amortiz amenajarilor de terenuri 5119 – Alte prime 6025 – Dob la conturile de depozite
46222 – Amortiz cladirilor 512 – Rezerve legale 60251 – Dob la conturile de dep la vedere
46223 – Amortiz constructiilor speciale 5121 – Rezerve legate de profitul brut 60252 – Dob la cont de depozite la termen
46224 – Amortiz masinilor, utilajelor si 5122 – Rezerve legate de profitul net 60253 – Dob la cont de depozite colaterale
instalatiilor de lucru 513 – Rezerve statutare 6026 – Dob la certificatele de depozit, carnetele
46225 – Amortiz aparatelor si instal de 514 – Rezerva generala pentru riscul de credit si libretele de economii
masurare, control, reglare 5141 – Rez gen pt riscul de cred din profit brut 6027 – Alte chelt cu doble
46226 – Amortiz mijl de transport 5142 – Rezerva generala pentru riscul de credit 60271 – Dob privind titl cu posibilitate de
46227 – Amortiz animalelor si plantatiilor din profitul net rascumparare
46228 – Amortiz uneltelor, instrumentelor, 516 – Diferente din reevaloare 60272 – Report /deport
mobilierului, aparaturii birotice 519 – Alte rezerve 60279 – Chelt diverse cu doble
46229 – Amortiz altor active corp mobile Grupa 52 – Fonduri 6029 – Comisioane
Grupa 47 – Leasing, locatie simpla si op asimilate 521 – Fondul de dezvoltare 603 – Chelt pentru ople cu titl
471 – Op de leasing si asimilate 528 – Alte fonduri 6031 – Dob la titl date in pensiune livrata
4711 – Leasing mobiliar 529 – Repartizari la fondul de dezvoltare 6032 – Pierderi la titl de tranzactie
4712 – Leasing imobiliar Grupa 53 – Datorii subordonate 6033 – Chelt cu titl de plasament
4713 – Leasing cu active necorporale 531 – Datorii subordonate la termen 60331 – Chelt de achizitie
4717 – Creante atasate 5311 – Titl subordonate la termen 60336 – Pierderi din cesiune
472 – Op de leasing privind imobilizarile in curs 5312 – Imprumuturi participative 6034 – Chelt cu titl de investitii
4721 – Leasing mobiliar 5319 – Alte imprumuturi subordonate la termen 60341 – Chelt de achizitie
4722 – Leasing imobiliar 532 – Datorii subordonate pe durata nedeterminata 60342 – Chelt cu amortiz primelor
4723 – Leasing cu active necorporale 5321 – Titl subord pe durata nedeterminata 6036 – Chelt privind datorii constituite prin titl
473 – Imobilizari neinchiriate din leasing reziliat 5322 – Impr subordonate pe durata nedeterm 60361 – Dob privind titl de piata interbanc
474 – Bunuri date in locatie simpla 537 – Datorii atasate 60362 – Dob privind titl de creante negociab
4741 – Bunuri date in locatie simpla Grupa 54 – Subventii si fonduri publice alocate 60363 – Dob privind obligatiunile
4747 – Creante atasate 541 – Subventii pentru investitii 60369 – Alte chelt privind datoriile
476 – Amortizari 5411 – Subv pt investitii inregistrate la venituri constituite prin titl
4761 – Amortizari privind op de leasing 542 – Fonduri publice alocate 6037 – Chelt diverse privind ople cu titl
4762 – Amortiz privind op de locatie simpla Grupa 55 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 6039 – Comisioane
Grupa 48 – Creante restante si indoielnice 551 – Proviz pentru riscuri de executare a 604 – Chelt cu ople de leasing, locatie
481 – Creante restante angajamentelor prin semnatura simpla si asimilate
4811 – Creante restante 552 – Proviz pentru facilitati acordate personalului 6041 – Chelt cu ople de leasing si asimilate
4812 – Dob restante 553 – Proviz pentru riscuri de tara 60411 – Chelt cu amortiz
4817 – Creante atasate 559 – Alte proviz 60412 – Pierderi din depr imobiliz date in
482 – Creante indoielnice Grupa 56 – Provizioane reglementate leasing si asimilate
4821 – Creante indoielnice 561 – Proviz reglementate 60413 – Pierderi din cesiunea imobiliz date
4822 – Dob indoielnice Grupa 58 – Rezultatul reportat in leasing si asimilate
4827 – Creante atasate 581 – Rezultatul reportat 60414 – Chelt cu proviz pentru op de
Grupa 49 – Provizioane pentru valori imobilizate Grupa 59 – Rezultatul exercitiului leasing si asimilate
491 – Proviz pentru depr partilor detinute in cadrul 591 – Profit sau pierdere 60419 – Alte chelt cu op de leasing si asimil
societatilor comerciale legate, a titllor de 592 – Repartizarea profitului 6042 – Chelt cu ople de locatie simpla
participare si a titl activitatii de portofoliu 60421 – Chelt cu amortiz
492 – Proviz pentru depr imobiliz CLASA 6 – CHELTUIELI 60422 – Pierderi din depr imobiliz date in
4921 – Proviz pentru depr imobiliz in curs locatie simpla

206
60423 – Pierderi din cesiunea imobiliz date efectuate in comun Grupa 70 – Venituri din activitatea de exploatare
in locatie simpla 643 – Cota-parte din cheltle sediului social bancara
60424 – Chelt cu proviz pentru op de locatie 646 – Pierderi din cesiunea imobiliz 701 – Venituri cu op de trez si op interbancare
simpla 6461 – Pierderi din cesiunea imobiliz 7011 – Dob de la BNR
60429 – Alte chelt cu op de locatie simpla necorporale si corporale 7012 – Dob de la conturile de corespondent
605 – Chelt privind datoriile subordonate si 6462 – Pierd din cesiunea imobiliz financiare 7013 – Dob de la depozitele bancilor
fondurile publice 649 – Alte chelt diverse de expl 70131 – Dob de la depozitele la vedere
6051 - Chelt privind datoriile subord la termen Grupa 65 – Cheltuieli cu amortizarile privind 70132 - Dob de la depozitele la termen
6052 - Chelt privind datoriile subordonate pe imobilizarile necorporale si corporale 70133 - Dob de la depozitele colaterale
durata nedeterminata 651 – Chelt cu amortizarile imobiliz necorporale 7014 – Dob de la creditele acord bancilor banci
6053 - Chelt privind fondurile publice alocate 652 – Chelt cu amortizarile imobiliz corporale 70141 – Dob de la credit de pe o zi pe alta
606 – Chelt privind ople de schimb Grupa 66 – Cheltuieli cu provizioane si pierderi 70142 – Dob de la creditele la termen
6061 – Pierderi din ople de schimb si arbitraj din creante nerecuperabile 70143 – Dob de la creditele financiare
6069 – Comisioane 661 – Chelt cu proviz pentru creante din op 7015 – Dob de la valorile primite in pensiune
607 – Chelt privind ople din afara bilantului interbancare 70151 – Dob de la valorile primite in
6071 – Chelt cu angajamentele de finantare 6611 – Chelt cu proviz specif de risc de credit pensiune de pe o zi pe alta
60711 – Chelt cu angajamentele de finantare 6612 – Chelt cu proviz specif de risc de dob 70152 - Dob de la valorile primite in
primite de la alte banci 662 – Chelt cu proviz pentru creante din op cu cl pensiune la termen
60712 – Chelt cu angajamentele de finantare 6621 – Chelt cu proviz specif de risc de credit 7017 – Alte venituri din dob
primite de la clientela 6622 – Chelt cu proviz specif de risc de dob 70171 – Dob privind titl cu posibilitate de
6072 – Chelt cu angajamentele de garantie 663 – Chelt cu proviz privind ople cu titl si op rascumparare
60721 – Chelt cu angajamentele de garantie diverse 70172 – Report / deport
primite de la alte banci 6631 – Chelt cu proviz pentru depr titllor 70179 – Venituri diverse din dob
60722 – Chelt cu angajamentele de garantie 66311 – Chelt cu proviz pentru depr titl de 7018 – Dob din creante restante si indoielnice
primite de la clientela plasament 7019 – Comisioane
6077 –Chelt cu alte angajamente primite 66312 – Chelt cu proviz pentru depr titl de 702 – Venituri din op cu clientela
608 – Chelt cu prestatiile de servicii financiare investitii 7021 – Dob de la creante comerciale si credite
6081 – Chelt cu mijloacele de plata 6632 – Chelt cu proviz pentru depr stocurior acordate clientelei
6082 – Alte chelt cu prestatiile de servicii fin 6637 – Chelt cu proviz pentru creante restante 70211 – Dob de la ople de scont, asimilate
609 – Alte chelt de expl bancara si indoielnice si alte creante comerciale
6092 – Cota-parte privind ople de expl bancara 664 – Chelt cu proviz pentru valori imobilizate 70212 – Dob de la op de factoring
efectuate in comun 6641 – Chelt cu proviz pentru depr partilor 70213 – Dob de la creditele de trezorerie
6093 – Venituri retrocedate privind ople de detinute in cadrul soc com legate, a titl 70214 – Dob de la creditele pentru export
expl bancara efectuate in comun de particip si a titllor activ de portofoliu 70215 – Dob de la credit pentru echipament
6099 – Chelt diverse de explatare bancara 6642 – Chelt cu proviz pentru depr imobiliz 70216 – Dob de la credit pentru bunuri imob
66421 – Chelt cu proviz pentru depr 70217 – Dob de la alte cred acordate client
Grupa 61 – Cheltuieli cu personalul imobiliz in curs 7022 – Dob de la cred acordate client financ
611 – Chelt cu remuneratiile personalului 66422 – Chelt cu proviz pentru depr 70221 – Dob de la credite de pe o zi pe alta
612 – Chelt privind asigurarile si protectia sociala imobiliz activitatii de expl 70222 – Dob de la credite la termen
6121 – Chelt privind contrib unitatii la 66423 – Chelt cu proviz pentru depr 7023 – Dob de la valorile primite in pensiune
asigurarile sociale imobiliz in afara activitatii de expl 70231– Dob de la valorile primite in
6122 – Chelt privind contrib unitatii pentru 6647 – Chelt cu proviz pentru creante restante pensiune de pe o zi pe alta
ajutorul de somaj si indoielnice 70232 – Dob de la valorile primite in
6127 – Alte chelt privind asigurarile si 665 – Chelt cu proviz pentru riscuri si chelt pensiune la termen
protectia sociala 6651 – Chelt cu proviz pentru riscuri de 7024 – Dob de la conturile curente debitoare
617 – Alte chelt privind personalul executare a angaj prin semnatura 7027 – Alte venituri din dob
Grupa 62 – Impozite si taxe 6652 – Chelt cu proviz pentru facilitatile 70271 – Dob privind titl cu posib de rascum
621 – Chelt cu impozitul pe salariu acordate personalului 70272 – Report / deport
627 – Chelt cu alte impozite, taxe si vars asimilate 6653 – Chelt cu proviz pentru risc de tara 70279 – Venituri diverse din dob
Grupa 63 – Cheltuieli cu materialele, lucrarile si 6657 – Chelt cu proviz pentru alte riscuri si 7028 – Dob din creante restante si indoielnice
serviciile executate de terti chelt 7029 – Comisioane
631 – Chelt cu materialele 666 – Chelt cu proviz reglementate 703 – Venituri pentru op cu titl
6311 – Chelt cu materialele consumabile 667 – Pierd din creante nerecup acop cu proviz 7031 – Dob de la titl primite in pensiune livrata
6312 – Chelt privind combustibilii 668 – Pierderi din creante nerecuperabile 7032 – Venituri de la titl de tranzactie
6313 – Chelt privind piesele de schimb neacoperite cu proviz 7033 – Venituri din titl de plasament
6317 – Chelt privind alte materiale Grupa 67 – Cheltuieli exceptionale 70331 – Dob
632 – Chelt privind obiectele de inventar 671 – Chelt exceptionale privind ople de gestiune 70333 – Dividende si venituri asimilate
633 – Chelt privind alte stocuri 6711 – Despagubiri, amenzi penalitati 70336 – Venituri din cesiune
634 – Chelt cu lucrarile si serv executate de terti 6712 – Donatii si subventii acordate 7034 – Venituri din titl de investitii
6341 – Chelt de intretinere si reparatii 6713 – Chelt privind sponsorizarile 70341 – Dob
6342 – Chelt privind energia si apa 6714 – Pierderi din debitori diversi 70342 – Venituri din prime
6343 – Chelt postale si taxe de comunicatii 6717 – Alte chelt excep privind op de gestiune 7036 – Venituri din datorii constituite prin titl
6344 – Chelt cu colaboratorii si intermediere 673 – Chelt exceptionale privind amortiz si proviz 7037 – Venituri diverse din ople cu titl
6345 – Chelt cu deplasari, detasari, transferari 6731 – Chelt excep privind amortiz imobiliz 7038 – Dob din creante restante si indoielnice
si transportul persoanelor si bunurilor 6732 – Chelt exceptionale privind proviz 7039 – Comisioane
6346 – Chelt cu servicii furniz de soc grupului pentru riscuri si chelt 704 – Venituri din op de leasing, locatie simpla si
6347 – Alte chelt cu lucr si serv execut de terti 6733 – Chelt exceptionale privind proviz asimilate
63471 – Chelt cu primele de asigurare pentru deprecieri 7041 – Venituri din ople de leasing si asimilate
63472 – Chelt cu redeventele privind ople 6734 – Chelt excep privind proviz reglementate 70411 – Venituri din amortiz
de leasing si asimilate 677 – Alte chelt exceptionale 70413 – Venituri din cesiunea imobiliz date
63473 – Chelt cu redeventele privind Grupa 69 – Cheltuieli cu impozitul pe profit in leasing si asimilate
conces, locat de gest si chiriile 691 – Chelt cu impozitul pe profit 70414 – Venituri din proviz pentru op de
63479 – Alte chelt leasing si asimilate
635 – Chelt de protocol, reclama si publicitate 70419 – Alte venit din op de leasing si asim
Grupa 64 – Cheltuieli diverse de exploatare 7042 – Venituri din ople de locatie simpla
CLASA 7 – VENITURI
641 – Venituri retrocedate privind ople de expl 70421 – Venituri din chirii
nebancara efectuate in comun 70423 – Venituri din cesiunea imobiliz date
642 – Cota-parte privind ople de expl nebancara in locatie simpla

207
70424 – Venituri din proviz pentru op de 76311 – Venituri din proviz pentru depr titl 9142 – Garantii primite de la asig si capitaliz
locatie simpla de plasament 9143 – Garantii primite de la cl financiara
70429 – Alte enituri din op de locatie simpla 76312 – Venituri din proviz pentru depr titl 9144 – Ipoteci imobiliare
7048 – Venit din creante restante si indoielnice de investitii 9145 – Gajuri cu deposedare
705 – Venituri din credite subordonate, parti in 7632 – Venit din proviz pentru depr stocurior 9146 – Gajuri fara deposedare
cadrul societatilor comerciale legate, titl de 7637 – Venituri din proviz pentru creante 9149 – Alte garantii primite de la clientela
participare, titl ale activitatii de portofoliu restante si indoielnice Grupa 92 – Angajamente privind titlurile
7051 – Dob de la credit subordonate la termen 764 – Venituri din proviz pentru valori imobilizate 921 – Titl de primit
7052 – Dob de la creditele subordonate pe 7641 – Venituri din proviz pentru depr partilor 9211 – Titl vandute cu posibil de cumparare
durata nedeterminata detinute in cadrul societatilor 9219 – Alte titl de primit
7053 – Dividende si venituri asimilate comerciale legate, a titllor de participare 922 – Titl de livrat
7058 – Dob din creante restante si indoielnice si a titllor activitatii de portofoliu 9221 – Titl cump cu posibilit de rascumparare
706 – Venituri privind ople de schimb 7642 – Venituri din proviz pentru depr imobiliz 9229 – Alte titl de livrat
7061 – Venituri din ople de schimb si arbitraj 76421 – Venituri din proviz pentru depr Grupa 93 – Operatiuni in devize
7069 - Comisioane imobiliz in curs 931 – Op de schimb la vedere
707 – Venituri din ople din afara bilantului 76422 – Venituri din proviz pentru depr 9311 – Lei cumparati si inca neprimiti
7071 – Venituri din angajamentele de finantare imobiliz activitatii de expl 9312 – Devize cumparate si inca neprimite
70711 – Venituri din angajamentele de 76423 – Venituri din proviz pentru depr 9313 – Lei vanduti si inca nelivrati
finantare in favoarea altor banci imobiliz in afara activitatii de expl 9314 – Devize vandute si inca nelivrate
70712 – Venituri din angajamentele de 7647 – Venituri din proviz pentru creante 932 – Op privind deviz date si luate cu imprumut
finantare primite de la clientela restante si indoielnice 9321 – Devize date cu imprumut si inca neliv
7072 – Venituri din angajamentele de garantie 765 – Venituri din proviz pentru riscuri si chelt 9322 – Deviz luate cu imprumut si inca neprim
70721 – Venituri din angajamentele de 7651 – Venituri din proviz pentru riscuri de 933 – Op de schimb la termen
garantie in favoarea altor banci exec a angajamentelor prin semnatura 9331 – Lei de primit contra devize de livrat
70722 – Venituri din angajamentele de 7652 – Venituri din proviz pentru facilitatile 9332 – Devize de livrat contra lei de primit
garantie primite de la clientela acordate personalului 9333 – Devize de primit contra lei de livrat
7077 –Venituri din alte angajamente date 7653 – Venituri din proviz pentru risc de tara 9334 – Lei de livrat contra devize de primit
708 – Venituri din prestatiile de servicii financiare 7657 – Venit din proviz pt alte riscuri si chelt 9335 – Devize de primit contra devize de livrat
7083 – Comis din activ de asistenta si consult 766 – Venituri din proviz reglementate 9336 – Devize de livrat contra devize de primit
70831 – Comisioane din activitati de 767 – Venit din recuperari de creante amortizate 934 – Report / deport calculat anticipat
asistenta si consultanta pentru Grupa 77 – Venituri exceptionale 9341 – Report / deport de primit
persoane fizice 771 – Venituri exceptionale din opler de gestiune 9342 – Report / deport de platit
70832 – Comis din activ de asistenta si 7711 – Venituri din despagubiri si penalitati 935 – Dob neajunse la scadenta in devize
consult pentru persoane juridice 7712 – Alte venit excep din op de gestiune acoperite la termen
70839 – Alte comisioane 773 – Venituri exceptionale din proviz 9351 – Dob in devize acop la term, de incasat
7085 – Venituri privind mijloacele de plata 7731– Venituri exceptionale din proviz pentru 9352 – Contravaloarea in lei a doblor in devize
7087 – Alte venituri din prest de servicii financ riscuri si chelt la termen, de incasat
709 – Alte venituri de expl bancara 7732 – Venit except din proviz pentru deprec 9353 – Dob in devize acop la termen, de platit
7092 – Cota-parte privind ople de expl bancara 7733 – Venit except din proviz reglementate 9354 – Contravaloarea in lei a doblor in devize
efectuate in comun 777 – Alte venituri exceptionale acoperite la termen, de platit
7093 – Venituri refacturate privind ople de expl Grupa 78 – Venituri din reluarea rezervei 936 – Conturi de ajustare devize in afara bilantului
bancara efectuate in comun generale pentru riscul de credit 9361 – Pozitia de schimb
7094 – Transferuri de chelt de expl bancara 781 – Venituri din reluarea rezervei generale 9362 – Contravaloarea pozitiei de schimb
7099 – Venituri diverse de explatare bancara pentru riscul de credit 9363 – Conturi de ajustare devize
Grupa 74 – Venituri diverse din exploatare Grupa 95 – Angajamente diverse
741 – Chelt refacturate CLASA 90 – OPERATIUNI IN AFARA 951 – Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte
7411 – Chelt refacturate societatilor grupului BILANTULUI asimilate
7412 – Chelt refacturate altor societati 952 – Titl primite in garantie
742 – Cota-parte privind ople de expl nebancare Grupa 90 – Angajamente de finantare 953 – Titl date in garantie
efectuate in comun 901 – Angajamente in favoarea altor banci 959 – Alte angajamente diverse
743 – Cota-parte din cheltle sediului social 902 – Angajamente primite de la alte banci 9591 – Alte angajamente date
746 – Venituri din cesiunea imobiliz 903 – Angajamente in favoarea clientelei 9592 – Alte angajamente date
7461 – Venituri din cesiunea imobiliz 9031 – Deschideri de credite confirmate Grupa 98 – Angajamente indoielnice
necorporale si corporale 90311 – Garantii imobiliare 981 – Angajamente indoielnice
7462 – Venit din cesiunea imobiliz financiare 90312 – Deschideri de credite documentare Grupa 99 – Conturi de evidenta
747 – Venituri accesorii 90319 – Alte deschid de credite confirmate 991 – Mijloace fixe luate cu chirie
7471 – Venit privind imobilele legate de expl 9032 – Acceptari sau angajamente de plata 992 – Valori primite in pastrare sau custodie
7472 – Venituri din activitati nebancare 9039 – Alte angajamente in favoarea clientelei 993 – Creante scoase din activ, urmarite in contin
7479 – Alte venituri accesorii 904 – Angajamente primite de la cl financiara si 994 – Debitori din penalitati pretinse
749 – Alte venituri diverse din expl institutiile administratiei publice 995 – Amortiz aferenta grad de neutiliz a mijl fixe
7491 – Transferuri de chelt de expl nebancara Grupa 91 – Angajamente de garantie 998 – Alte conturi de evidenta
7492 – Cota-parte din subventiile de investitii 911 – Caut, avaluri si alte garantii date altor banci 9981 – Alte valori primite
trecuta la venituri 9111 – Confirm de deschid de credite docum 9982 – Alte valori date
7493 – Venituri din subventii de expl 9112 – Acceptari de plata 999 - Contrapartida
7494 – Venituri din productia de imobilizari 9119 – Alte garantii date altor banci
7495 – Venituri privind bunurile mobile si 912 – Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de
imobile din executarea creantelor alte banci
7499 – Alte venituri 913 – Garantii date pentru clientela
Grupa 76 – Venituri din provizioane si venituri 9131 – Cautiuni, avaluri si alte garantii
din creante nerecuperabile 91311 – Cautiuni imobiliare
761 – Venit din proviz pentru creante din op interb 91312 – Cautiuni administrative si fiscale
7611 – Venit din proviz specif de risc de credit 91313 – Garantii financiare
7612 – Venit din proviz specif de risc de dob 91314 – Garantii de rambursare a creditelor
762 – Venit din proviz pentru creante din op cu cl acordate de alte banci
7621 – Venit din proviz specif de risc de credit 9139 – Alte garantii date pentru clientela
7622 – Venit din proviz specif de risc de dob 914 – Garantii primite de la clientela
763 – Venit din proviz privind op cu titl si op div 9141 – Garantii primite de la institutiile
7631 – Venituri din proviz pentru depr titllor administratiei publice si asimilate

208

S-ar putea să vă placă și