Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI TINERET

R. Moldova

UNIVERSITATEA DE STAT din or. CAHUL


“B.P.Hajdeu”
FACULTATEA DREPT şi ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
SPECIALITATEA “DREPT”
Gr.Nr.D-0701

RAPORT
privind efectuarea practicii de stat

Locul practicii: studentul S.Munteanu


SUP CPR Cahul
coordonator:
Ofiţer sup. al SUP a CPR
Cahul c-n de poliţie Igor Cundev

CAHUL - 2011
Obiectivul stagiului de practică
Scopul efectuării practicii în cadrul facultății noastre este acela de a ne familiariza cu domeniul de
activitate al administrației publice. În cadrul stagiului de practică se pune accentul pe exemplificarea
concreta a informațiilor acumulate în cadrul facultății.
În urma activității desfașurate în cadrul acestei instituții am avut oportudinitatea de a acumula
cunoștințe legislative obligatorii pentru cariera în acest domeniu și extrem de important este faptul că am
putut observa modul cum acestea sunt aplicate.
Obiectivul general al stagiului de practică constă în pregătirea, informarea și învaţarea unor norme
metodologice specifice instituţiei în care se efectuează acesta, în scopul deprinderii abilităților de
comunicare și efectuare corectă a sarcinilor în viitoarea carieră pe care o vom urma.

În primele zilele ale practicii de stat fiind efectuată de pe data de 15 martie pina pe 24
aprilie în Secţia Urmărire penală al Comisariatului de Poliţie Cahul fiind un Organ al
Afacerilor Interne R.Moldova.
Secţiea al SUP a CPR Cahul, fiind compus din Şeful secţiei adjunctul, ofiţerii
superiori şi ofiţerii, în total fiind 17 colaboratori.
Am studiat palnurile zilnice de activitate întregi secţiei, avînd în fiecare în plan
efectuarea acţiunilor urmărire penală cum pe cauzele penale atît alte plîngerti, petiţii,
demersuri, planificarea ieşirii în teritoriul, primirii cetăţenilor, efectuarea careva măsuri
operative investigative de urmărire penală pe cauzele penale în comun cu alte servicii
operative aşa ca Secţia poliţiei criminală, Ofiţerii operativi de sector, Şefii de post Ofiţeri
operativi ş.a.
În fiece zi dimineaţa se petrece volanta a întregului comisariat pe lîngă conducerea a
CPR Cahul, unde sunt puse în acţiune măsurile şi planurile trasate pe fiece caz comis, apoi
se petrece şedinţa operativă în secţie unde se discută cu fiecare ofiţer pe fiece caz aflat în
gestiunea sa, ce proble sunt, ce acţiuni este necesar de efectuat, ce planuri sunt puse,
termene finisării urmăririi penale către procurorul care va primi hotărîrea definitivă.
Totodată în primele zilele am studiat Legea cu privire la poliţie R.Moldova,
principiile generale, ce este poliţia R.Moldova şi sarcinile principale ale poliţiei, structura şi
administraţia poliţiei R.Moldova, principiile de activitate a poliţiei ş.a.

În comun cu OUP am participat la unile fapte la faţa locului, am studiat în detaliu minuţios
acţiunea dată efectuarea cercetării la faţa locului care este una din iniţialele şi principalele acţiuni
efectuate de către OUP, în urma cărei se stabileşte fapta comisă, depistarea şi ridicarea careva
urme, mijloace de probă, care pot contribui la descoperirea infracţiunii.
Am participat la acţiuni de urmărire penală ca audierea martorilor, părţilor vătămate,
bănuiţilor, efectuarea expertizelor autotehnice judiciare pe cause penale pe faptul producerii
A.rutiere, la acţiuni ca experimente, reconstituirea la faţa locului cu darea depoziţiilor de către
bănuiţii învinuiţii, la numirea şi efectuarea expertizelor medico-legale, audirea specialiştilor,
efectuarea expertizelor chimice pe cauzele penale pornite în baza art. 217 Cod penal, ce priveşte
circulaţia ilegală a drogurilor, efectaurea expertizelor constatărilor tehnico-ştiinţifice,
dacteloscopice, trasologice ş.a.

Am asistat la acţiuni de urmărire penală pe cauza penală nr.2010150155 pornită în baza art.264 al.3
lit.b C.P pe faptul producerii accidentului rutier care a avut loc la 22.03.2011 în preajma satului
Slobozia Mare r.Cahul, soldat cu decesul cet.Nevodaru Viorel. De către ofiţerul de urmărire penală
bănuitului Căpăţina Andrei în prezenţa apărătorului său i s-a dispus ordonanţa de recunoaştere în
calitate de bănuit conform art.63 C.P.P. Totodată cu prevederile art.64 C.P.P bănuitului i s-au explicat
drepturile şi obligaţiile sale, a dat declaraţii pe faptul dat. Totodată au fost audia şi alţi martori oculari
pe faptul producerii accidentului rutier, s-a dispus axpertiza judiciarţ autotehnice cu notificarea
bănuitului privind stabilirea unor circumstaţe care puteau fi apărute pîna la producerea accidentului
rutier.

Fiind anterior pornită urmărirea penală de către ofiţerul de urmărire penală Igor Cundev în baza
art.287 al.2.b C.P pe faptul comiterii acţiunilor huliganice care au avut loc la 18.03.2011 în
sat.Frumuşica r.Cahul în privinţa minorului Focşa Ion comis de cştre Mihail Andrei şi Boboc
Constantin. De către O.U.P fiind acumulate destule dovezi, bănuiţii au recunoscut vina şi se căiesc.
Prezenta cauză penală 2010150152 cu propunerea s-a remis în procuratura Cahul unde fiind prezenţi
bănuţii cu apărătorii săi li s-a înaintat învinuirea fiind aplicat art.55 C.P., aplicată amenda penală
fiecărui şi încetată urmărirea penalâ prin ordonanţa procurorului privind atragerea lor la răspunderea
contravenţională, motivul precum învinuiţii au recunoscut vina sa pe deplin, anterior sunt fără
antecedente penale, se căiesc de cele comise.
La data de 18 martie am facut cunostinta cu cazul Cet. Z. 18.07.1986 a.n., locatara a s. Roşu
r.Cahul, este bănuit în faptul precum că, într-o zi a lunii februarie 2011, aflîndu-se în r.Cahul s.
Roşu, unde fiind în comun acord cu concubinul său cet.X 1984 a.n., au îndemnat-o pe cet. Y.
1990 a.n., loc. a s.Slobozia Mare r.Cahul, cu scop a se deplasa în Turcia or.Stambul unde va
presta servicii sexuale, acordîndu-i servicii prin ajutor material întru oformarea actelor, şi
surselor de drum, unde ultima s-a şi aflat în Turcia or.Stambul din 23 februarie 2011 pînă la 22
februarie 2011 unde a prestat servicii sexuale cetăţenilor Turciei.
Prin acţiunile sale intenţionate Z a săvârşit o infracţiune prevăzute de art. 220 al. 1 Cod
penal după indicii; - Proxenetismul, adică îndemnul sau determinarea la prostituţie ori înlesnirea
practicării prostituţiei, ori tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o altă
persoană.

La data de 18 martie 2011, am participat la pornirea urmării penale şi audierea unei părţi vătămate pe
cazul unei violări de domiciliu şi a trei martori pe faptul dat, la fel am participat la audierea doi bănuiţi pe
faptul dat.
La data de 19 martie 2011, am continuat lucrul pe omor şi anume s-a efectuat acţiune aprocesuală
verificarea declaraţiilor la locul infracţiunii la patru bănuiţi.
La data de 20 martie 2011, de către ofiţerul de urmărire penală a fost perfectat raportul la finisare pe
cazul furtului în proporţii mari şi pe faptul violării de domicilui, la fel am făcut cunoştinţă cum se
aranjează materialele întro cauză penală.
La data de 21 martie 2011, am continuat lucrul pe omor şi anume a fost recunoscută în calitate de
successor şi audităn calitate de successor a victimei decedate pe mama persoanelor omorîte, a notificat
părţile cu numirea expertizelor biologice şi psihiatrice şi am comunicat rapoartele de expertiză medico-
legală părţilor.
La data de 22 martie 2011, am participat la pornirea urmării penale pe cazul conducerii mijlocului de
transport în satre de ebrietate, şi audierea bănuitului pe faptul dat, audierea a partu martori pe faptul dat, la
fel am făcut cunoştinţă cum se numeşte o expertiză medico-legală pentru stabilirea stării de ebrietate pe
faptul dat.
La data de 23 martie 2011, împreună cu ofiţerul de urmărire penală am fost în serviciu de 24 ore
unde am ieşit la faţa locului unde s-a depistat osemintele unui cadavru în pămînt şi modalitaea de remitere
spre examinare în vederea stabilirii cauzei decesului, la fel am făcut cunoştinţă cu două rapoarte de
neîcepere a urmăririi penale, în cazul cînd nu există în acţiunile persoanelor careva elemente a
componenţei de infracţiune şi argumentarea organului de urmărire penală.
La data de 24 martie 2011, am participat la acţiunile de comunicare a expertizei medico legle şi
biologice pe un caz de viol şi au fost careva bunuri recunoscute ca corp delict, s-a lucrat asupra raportului
de finisare.
La data de 25 martie 2011, am asistat la audierea părţii vătămate şi a doi martori minori, pe cazul
unui furt. Audierea sa inceput cu intocmirea procesului verbal de aducerea la cunostinta a drepturilor si
obligatiilor. Toata procedura data sa efectuat in prezenta reprezentantilor legali cit şi a pedagogului.
La data de 26 martie 2011 s-a continuat lucrul pe dosarul cu omorul unde s-a lucrat asupra
împachetării corpurilor delicate şi emiterea ordonanşei de împachetare şi întocmirea raportului de
treimitere după competenţă.
La data de 27 martie 2011 s-a pornit o cauză penală pe faptul unui proxenitizm care o persoană a
îndemnat o altă persoană să se deplaseză în Turcia să practice prostituţie, unde a fost recunoscută ca parte
vătămată şi s-a audiat şi bănuitul pe faptul dat.
La data de 28 martie 2011 s-a continuat lucrul pe dosarulele din gestiune unde la trei dosare au fost
prelungit termenele şi anume ofiţerul de urmărire penală înaintează demers motivat în faţa procurorului,
iar procurorul emite o ordonanţă de prelungire, la fel pe un caz de furt s-au perfectat documentele pentru
efectuarea unei percheziţii şi prezentate în faţa instanţei de judecată.
La data de 29 martie 2011 s-a efectuat percheziţia la domiciliu unui bănuit unde s-au depistat careva
bunuri sustrase şi aduse la Comisariat şi examinate, prezentate spre recunoaştere şi ataşate ca corp delict,
s-a recunoscut persoana ca bănuit şi a fost audiat în calitate de bănuit pe faptul dat.
La data de 31 martie Ofiţerul sup. al SUP CPR Cahul c-n de poliţie Igor Cundev conducatorul
meu de practica fiind chemat la fata locului unde am mers si eu pentru a cerceta cazul lui, Cet. X
02.10.1980 a.n., locuitor a s. Manta r.Cahul, care era bănuit în faptul precum, că la 29 martie
2011 aflîndu-se în s. Manta r.Cahul, fiind în stare de ebrietate, în comun acord cu cet.Y 1977
a.n., avînd scopul sustragerii de bunuri altei persoanei, în jurul orelor 16:30, au pătruns în
gospodăria gazdă a cet.Z 1985 a.n., în s.Manta r.Cahul, de unde tainic au sustras o motocicletă de
model „MT-10”, cu costul de 1000 lei, pricinuindui astfel lui Z o daună materială considerabilă.
Prin acţiunile sale intenţionate X a săvârşit o infracţiune prevăzută de art. 186 al. 2 lit. c, d,
Cod penal după indicii; - Furtul, sustragerea tainică a bunurilor altei persoanei, săvîrşit de două şi
mai lute persopane, prin pătrunderea în locuinţă, cu cauzarea de daune considerabile.

La data de 1 aprilie 2011 am studiat cazul lui Cet. X . 28.02.1972 a.n., care era bănuit pe
faptul, că la 05 aprilie 2011 în cadrul judecării şedinţei penale Nr.2008150156 /1-88/10/ cu
învinuirea lui cet.Y pe art. 220 Cod penal, fiind în calitate de martor sub jurămînt a depus
declaraţii false care au fost incluse în procesul-verbal al şedinţei de judecată la 08 februarie 2011
şi sentinţei din 03 martie 2011, şi anume că, el nu cunoaşte nimic despre propunerea privind
prestarea relaţiilor sexuale dată de către învinuita Y pătimitei Z , şi nu cunoaşte nimic despre
faptul că Y a îndemnat-o la practicarea prostituţiei, întru cît fiind citite declaraţiile lui date în
cadrul urmăririi penale, s-a stabilit invers.
Prin acţiunile sale intenţionate X se bănuia în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 312
al. 1 Cod penal după indicii: - Declaraţia mincinoasă, adică prezentarea cu bună-ştiinţă, a
declaraţiei mincinoase de către martor, dacă această acţiune a fost săvîrşită în cadrul urmăririi
penale sau judecării cauzei.

La data de 2 aprilie 2011, fiind în biroul de serviciu a ofiţerului de urmărire penală, am asistat la
diferite acţiuni procesuale ca: recunoaşterea în calitate de partevătămată, audierea părţii vătămate pe un
caz de tîlhărie, am făcut cunoştinţe cu modalitatea de cerere în cailitate de parte civilă şi recunoaşterea ei,
la fel am făcut cunoştinţă cum se numeşte o expertiză medico-legală şi cum se notifică această expartiză,
la fel am fost prezent la audierea martorilor pe faptul unei tîlhării, am făcut cunoştinţă cum se ridică
careva bunuri ca rezultat infracţional şi cum se examinează şi se recunosc ca corp delict şi cum se
întocmeşte ordonanţă de păstrare a corpurilor delicte.
La data de 3 aprilie 2011, aşa cum ofiţerul de urmărire penală, a fost implicat în serviciu de 24 de ore
unde am ieşit la un caz de furt dinr-un apartament unde am participat la efectuarea cercetării la faţa
locului, explicîndumi-se modalitea şi tactica efecturii cercetării la faţa locului, la fel am făcut cunoştinţă
cu modalitatea de interceptare a plîngerii de la victimă. Ulterior a fost pornită urmărirea penală pe cazul
dat şi am fost present la audierea ei în calitate de parte vătămată, audierea a doi martori pe faptul dat şi
reţinere a doi bănuiţi pe faptul dat, am fost present la ridicarea bunurilor.
La data de 4 aprilie 2011, am examinat înpreună cu ofiţerul de urmărire penală bunurile sustrase au
fost recunoscute ca corp delict şi am făcut cunoştinţă raportul ofiţerului în faţa procurorului care conduce
urmărira penală, raport cu propunerea de înaintare a învinuirii şi propunerea a înaita demers în instanţe de
judecată cu referire la aplicare măsurii preventive erestul preventive.
La data de 5 aprilie 2011, a fost pornită o cauză penală pe cazul falsificării unei cărţi de muncă, unde
am făcut cunoştinţă cu modalitatea de numire a unei expertise grafologice în vederea stabilirii ciu îi
aparţine înscrisul din acea carte de muncă. Am asistat la audierea martorului pe faptul dat şi am făcut
cunoştină cu modalitatea de intocmire a unei interpelări într-o altă instituţie de stat şi baza juridică de
solicitare a unei careva informaţie.
La data de 6 aprilie am luat cunostinta cu cazul penal nr. Dosarului .2009150210 a lui
Cet. X 28.01.1984 a.n., locatar a s. Andruşul de Jos r. Cahul, care era bănuit în faptul, că din
perioda în noaptea spre 17 aprilie 2009 în jurul orelor 01:00, avînd scopul a sustrage bunurile
altei persoanei, fiind într-o înţălegere prealabilă cu Cerga Valeriu şi Costileanu Andrei, au
pătruns în domiciliul cet. Pavalachi Ina în or. Cahul str. C. Porumbescu nr.2, de unde tainic a
sustras bunuri materiale în sumă totală de 12405 lei, pricinuind astfel dauna considerabilă.
Prin acţiunile sale intenţionate Fus Alexei a săvârşit o infracţiune prevăzute de art. 186 al. 2
lit. b, c, d, CP RM., - sustragerea tainică a bunurilor altei persoanei, săvîrşit de două sau mai
multe persoane, prin pătrundere în locuinţă, cu cauzarea de daune considerabile.
La data de 7 aprilie fiind in cadrul Comisariatului de Politie am luat cunostinta cu dosarului
penal nr.2011150012,in care se spunea ca Cet.X 16.12.1981 a.n., locatar a s. Baurci Moldoveni
r.Cahul, este bănuit în faptul precum, că la 11 aprilie 2011 aflîndu-se în s. Larga Nouă r.Cahul,
fiind în stare de ebrietate, în comun acord cu cet.Z 1981 a.n., şi cet.Y 1981 a.n., în jurul orelor
19:00 au pătruns fără comsimţămîntul lui cet. F 1971 a.n., în domiciliul ultimului, avînd scopul
pricinuirii intenţionate leziunilor corporale, l-au maltratat pe F aplicîndu-i multiple lovituri cu
piciorele şi mînile pe diferite părţi ale corpului, faptul care a durat aproximativ de 20 min., în
urma cărei Fconform raportului medico-legal nr.841 din 19.11.2010 s-a ales, cu edem-echimoze
pe obraz, edem pe mandibulă, fractura mandibulei, care sunt provocate la acţiune traumatică cu
obiect contodent dur, se atribuie la dereglarea sănătăţii de lungă durată, şi se califică, ca vătămări
corporale de gravitate MEDII.
Prin acţiunile sale intenţionate X a săvârşit o infracţiune prevăzută de art. 152 al. 2 lit. e, Cod
penal după indicii; - Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care nu
este periculoasă pentru viaţă, dar care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii,
săvîşit: de două sau mai multe personae.
La 8 aprilie am studiat materialele cauzei penale nr.2011150152 in care Cet .X 08.09.1986
a.n., locuitor a s. Crihana Veche r.Cahul, este bănuit în faptul, că la 10 aprilie 2011 în jurul
orelor 08:00, fiind în stare de ebrietate, aflîndu-se în incinta cafenelei „La Balta”, amplasată în
or.Cahul str.Prieteniei, din intenţii huliganice, intenţionat fără motiv, încălcînd grosolan ordinea
publică în locul public, manifestat prin acostarea cet.Y .1981 a.n., care se afla în calitate de
barmena, arucarea unui scaun cu scopul de a pricinui careva leziuni corporale, aplicînd astfel
violenţa fizică, a aplicat multiple lovituri cu mîna în regiunea feţei, înjosind-o astfel cu cuvintele
necenzurate, fiind toate comise în prezenţa unor altor persoane, la acţiunile căror de a înceta nu
reacţiona, fapta care a durat de pînă la 10 minute, în urma căror fapte Y s-a ales cu dureri fizice.
Prin acţiunile sale intenţionate CET.X., a săvârşit o infracţiune prevăzute de art. 287 al. 1
CP RM., după indicii:- Huliganismul, adică acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea
publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei
asemenea violenţe.
La data de 9 aprilie 2011, împreună cu ofiţerul de urmărire penală am fost în serviciu de 24 ore unde
am ieşit la faţa locului pe un caz de huliganizm unde s-a făcut cercetarea la faţa locului şi s-a îndreptat la
examinarea medico legală personele maltratate, s-a reţunut persoanele vinovate unde am făcut cunoştinţă
cum corect se întocmeşte procesul verbal de reţinere, la fel am ieşit la faţa locului la un caz de strangulare
a unei persoane, unde am făcut cunoştinţă cu modalitatea de examinare a cadavrului şi îndreptarea spre
examinare medico-legală, la fel s-a auudiat persoanele din vecinătate şi rudele apropiate în vederea
stabilirii motivului de sinucidere.
La data de 10 aprilie 2011, am participat la efectuarea acţiunii procesuale confruntarea, efectuată
între partea vătămată şi bănuiţi pe un caz de huliganizm, unde am făcut cunoştinţă cu tactica efectuării
unei confruntări, cu întrebările care se adresează în cadrul unei confruntări, la fel s-a numit expertise
medico legale şi au fost notificate şi communicate rapoartele de expertiză, la fel am participat la acţiunea
efectuată de ofiţerul de urmărire penală ca prezentarea spre recunoaştere de către careva martiri.
La data de 11 aprilie 2011, am lucrat împreună cu ofiţerul de urmărire penală asupra unui dosar
penale pe faptul unei contrabenzi unde am făcut cunoştinţă cu modalitatea de numire a unei expertize
merceologice în vederea stabilirii costului mărfii ilegal transportate, audierea martorilor pe cazul dat şi a
bănuitului, la fel am făcut cunoştinţă cu modele de interpelări adresate de OUP în vederea stabilirii
trecerii frontierii de către persoana bănuită pe contrabandă şi alte acţiuni necesare în vederea acumulării
probelor pe caul dat.
La data de 12 aprilie 2011, am participat la audierea unui caz de viol şi anume audierea părţii
vătămate şi a matorilor la audierea bănuitului, la fel am făcut cunoştinţă cum se ridică ş ice anume bunuri
se ridică de la păţi în cazul unui viol, cum se îndreaptă la expertiză acele bunuri şi haine.
La data de 13 aprilie 2011, am continuat lucrul pe violul dat unde am făcut cunoştinţă cum se ridică
mostre se salivă şi de sînge de la părţi şi modalitatea de împachetare şi trimitere spre expertiză. Am făcut
cunoştinţă cum de către ofiţerul de urmărire penală se întocmesc dispoziţii de efectuare a unor acţiuni de
către careva colaboratori de poliţie din alte secţii.
La data de 14 aprilie 2011, am participat la pornirea unei cause penale pornite în baza art. 217 pe
cazul păstrării ilegale a substanţelor narcotice, unde s-a audiat martorii pe faptul dat, s-a recunoscut şi
audiat în calitate de bănuit pe cazul dat şi am făcut cunoştinţă cum se numeşte o expertită chimică.
La data de 15 aprilie 2011, împreună cu ofiţerul de urmărire penală am fost în serviciu de 24 ore
unde am ieşit la faţa locului pe un caz de incendiere a unei păduri, unde s-a făcut cercetarea la faţa focului
şi ulterior s-a lucrat pe faptul dat cu persoanele vinovate. La fel s-a mai luctrat pe faptul unei trecere de
frontieră ilegal de către patru persoane, unde s-a făcut procedură flagrantă şi am făcut cunoştinţă cu
modalitatea de întocmire a unui proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante unde întrun singur
proces verbal se audiază toate părţile pe faptul dat.
La data de 16 aprilie 2011, am continuat lucrul pe viol unde s-a făcut acţiunea verificarea
declaraţiilor la locul infracţiunii şi apoi a fost efectuată o confruntare între partea vătămată şi bănuit.
La data de 17 martie 2011, am participat la pornirea urmăririi penale pe cazul unui furt de metale în
proporţii deosebit de mari unde am participat audierea părţii vătămate, la reţinerea bănuiţilor şi am făcut
cunoştinţă cum se propune în baza raportului ofiţerul de urmărire penală de a alege în privinţa bînuiţilor
măsura preventivă arestul.
La data de 18 aprilie 2011, am continuat lucrul pe furtul în proporţii deosebit de mari unde s-a ridicat
bunurile s-au examinat şi au fost ataşate la cauza penală ca corp delict şi au fost audiaţi trei martori pe
faptul dat.
La data de 19 aprilie 2011, împreună cu ofiţerul de urmărire penală am fost în serviciu de 24 ore
unde am participat la ieşire la faţa locului pe un caz de omor dublu, unde am făcut diferite acţiuni la faţa
locului, ca cercetarea la faţa locului unde s-a depistat cadavrele şi în baza ordonanţei de expertiză medico-
legală cadavrele au fost îndreptate spre examinare, am participat la reţinerea infractorilor.
La data de 20 aprilie 2011, am continuat lucrul pe omorul dat unde s-a ridicat diferite bunuri şi haine
de la părţi şi îndreptate la expertiză biologică în vederea stabilirii cui îi aparţine single depistat pe bunuri.
La fel au fost examinate alte lucruri cu care s-a comis fapta.
La data de 21 aprilie 2011, am continuat lucrul pe omorul dat unde s-a perfectat ordonanţele de
numire a expertizelor biologice şi psihiatrice pe fiecare persoană în parte.
La data de 22 aprilie 2011, am făcut cunoştinţă cum se întocmeşte rapoarte fa finisare a urmăririi
penale şi respectiv de către ofiţerul de urmărire penală a fost perfectat două rapoarte la finisare şi remise
dosarele procurorului.

Comentarii cu privire la stagiul de practica


Raportâdu-mă la relațiile stabilite cu celelalte persoane, și mă refer atât la colega mea de practică
cât și la membrii instituției pot să spun că m-am integrat chiar foarte bine și nu am ezitat niciun moment să
cer ajutorul atunci când am avut nevoie.
Personalul acestei institutii s-a dovedit a fi format din persoane extrem de amabile care ne-au
acordat atenție și mai ales multă răbdare. Deasemenea ne-au pus la dispoziție informațiile de care aveam
nevoie pentru a putea întocmi raportul de practică. Am îndeplinit sarcinile primite și am folosit cu
eficiență timpul pe care l-am petrecut în cadrul Comisariatul de Politie din or.Cahul.Consider că această
perioadă a stagiului de practica a fost una constructivă pentru formarea noastră ca viitori funcționari
publici.
Concluzie

Această perioadă de practică a fost benefică din mai multe puncte de vedere. Astfel a avut o
contribuție foarte mare în formarea unei impresii despre cum se lucrează într-o echipă de colaboratori
ai politiei. Am reușit să mă integrez în această echipă și am căutat să aflu cât mai multe informații și să
dobândesc diverse cunoștințe în ceea ce privește domeniul politienesc.
Efectuând stagiul de practică am avut ocazia de a rezolva unele probleme cu care se confruntă
orice student și anume lipsa experienței. În cadrul stagiului de practică am realizat obiectivele propuse de
facultate și am obținut experiența în Drept.
Pot spune că această perioadă a stagiului de practică m-a facut să înteleg mecanismul prin care
functionează o institutiile de genul acesta și să-mi dau seama ca titlul de colaborator de politie implică
foarte mult devotament și foarte multă muncă.
Facilitățile pe care le oferă o carieră ca colaborator de politie sunt în primul rând cu privire la un
loc de munca stabil, dar și cu posibilități de promovare. Important este faptul ca aceasta functie ne creează
o stare de mulțumire că ceea ce facem este în folosul comunitțăii și că suntem apreciați pentru faptul că
putem ajuta unele persoane să beneficieze de drepturile care îi sunt stabilite prin lege.
În concluzie pot spune că stagiul de practica efectuat mi-a permis dezvoltarea profesională, în
sensul că am deprins anumite calități pe care trebuie să le aibă un colaborator de politie .