Sunteți pe pagina 1din 18

ANTRAXUL

BACILLUS ANTHRACIS
• germen strict aerob;
• imobil, bacilar;
• Gram pozitiv;
• ajuns în organism elaborează agresine;
• forma de rezistenţă═spor, forma multiplicativă═
vegetativă;
Patogeneza
- pătrunde în organism→multiplicare→ secretă
agresine→reacţie inflamatorie locală seroasă sau
serohemoragică=carbuncul;
- poarta de intrare→ limfonoduri regionale→ ţesuturi
şi organe (splină, măduvă osoasă, ţesut conjunctiv
subcutanat) → sânge;
- în urma multiplicării→embolii capilare, rupturi
capilare→hemoragii şi procese distrofice.
Tabloul clinic
 Antraxul intern
• Forma septicemică supraacută
• Forma septicemică acută
• Forma septicemică subacută
 Antraxul extern (cu tumori)
• Localizarea glosofaringiană a edemului– glosantrax
 Antraxul localizat
• Localizarea cutanată – pustula malignă
• Localizarea intestinală
• Localizarea pulmonară
 Antraxul atipic
• Forma apiretică
• Forma avortată
Glosantrax
Tabloul anatomopatologic
Leziuni caracteristice:
 Rigiditate cadaverică slabă sau absentă;
 Abdomen balonat;
 Mucoase aparente cianotice;
 Rect prolabat;
 Scurgeri sangvinolente din orificiile naturale;
 Splenomegalie şi ramolismentul pulpei splenice;
 Limforeticulită hemoragică difuză;
 Enterită hemoragică difuză sau prezenţa carbunculilor;
 Glosantrax la porc.
Diagnosticul
Probele ce se recoltează:
• De la animalele bolnave – sânge sau lichide de edem;

• De la cadavrele nedeschise – sânge, lichide de edem,

os lung nedeschis;
• De la cadavrele deschise accidental - sânge, lichide de

edem, os lung nedeschis, organe cu leziuni;


• De la cadvre vechi – organe, porţiuni de piele.
Examenul bacterioscopic
- se efectuează frotiuri din materialul patologic recoltat;
- se colorează Gram, Giemsa sau cu albastru de metilen;
Rezultat:
- în frotiuri efectuate din cadavre proaspete nedeschise – germeni
capsulaţi;
- în frotiuri efectuate din cadavre vechi nedeschise – germeni
fragmentaţi, lizaţi, capsule goale;
- în frotiuri efectuate din cadavre proaspete deschise – puţini
germeni capsulaţi şi predominanţa sporilor.
Examenul bacterioscopic
Examen bacteriologic
- se utilizează medii obişnuite sau
îmbogăţite cu ser sangvin;
Aspecte culturale:
- în bulion – depozit floconos, greu
omogenizabil;
- pe agar – colonii mari , rugoase.
Examenul bacteriologic

Aspect cultural pe agar Aspect cultural în bulion


Examenul serologic
Reacţia Ascoli- Valenti
Principiu – punerea în contact a serului imun
anticărbunos cu un extract antigenic de B.
anthracis preparat din probele suspecte.
Evidenţierea complexelor antigen-anticorp
se face prin formarea de precipitate.
0,5 ml-1 ml ser precipitant+ 0,5 ml-1 ml extract de organe
R+ La nivelul de separare între cele 2 lichide se formează un
inel alb-cenuşiu
Proba biologică

- se efectuează pe şoareci sau pe cobai;


- se inoculează material patologic s.c. sau
prin scarificare →animalele mor în 24-48 h,
prezenţa germenilor se evidenţiază prin
examene de laborator.
Profilaxia
 Măsuri nespecifice:
• Asanarea terenurilor contaminate;
• Interzicerea păşunatului pe terenuri unde au fost
cimitire de animale;
• Controlul sanitar veterinar al întreprinderilor care
colectează, transportă şi prelucrează produse şi
subproduse de origine animală;
• Distrugerea cadavrelor.
Profilaxia
 Măsuri specifice:
• Vaccinarea cu vaccin anticărbunos, strict s.c.;
• Vârsta de vaccinare:
• Caprele de la 1 lună;

• Caii de la 6 luni;

• Oile şi vacile de la 2 luni;

• Doza vaccinală
• La capre – 0,1 ml

• La bovine – 0,5 ml

• La cai, oi şi porci – 0,2 ml.

- Oile şi caprele se revaccinează la 6 luni, celelalte specii după un an


Combaterea
• Se declară oficial boala şi se instituie carantina;
• Se examinează clinic şi se termometriază animalele din focar;
• Animalele cu semne clinice şi cele febrile se izolează şi se
tratează:
• T. specific – ser anticărbunos (20-25 ml a.m., 100-500 ml
A.M.) + antibiotice (penicilină, teramicină, cloramfenicol);
• T. simptomatic – comprese reci, tonice cardiace, glucoză;
• Măsurile de carntină se ridică la 14 zile de la ultimul caz de
moarte, de la vaccinare de necesitate şi după ce s-a efectuat
dezinfecţia finală riguroasă.

S-ar putea să vă placă și