Sunteți pe pagina 1din 3

04 aprilie 2011

Doamnă/Domnule Director, Nr. 1486

Vă transmitem salutul nostru cordial, împreună cu urări de prosperitate şi succes în activitate.


Centrul de Standarde din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău asigură la solicitare, standarde şi alte produse derivate
(cărţi, ghiduri, îndrumătoare, colecţii pe CD, aplicaţia InfoStandard, etc.) care sunt necesare în activitatea dumneavoastră
Baza noastră de date, structurată conform Clasificării Internaţionale a Standardelor – ICS – elaborată de ISO, conţine 30.993
standarde în vigoare, clasificate pe domenii, grupe şi subgrupe care se completează în permanenţă.
Noi standarde adoptate:

 SR ISO 26000:2011 Linii directoare privind responsabilitatea socială, 106,75 lei


pentru organizaţii din sectorul public şi privat
 SR ISO 7619-1:2011 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea durităţii 40,57 lei
de indentare. Partea 1: Metoda durometrului (duritate Shore)
 SR ISO 7619-2:2011 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea durităţii 33,31 lei
de indentare. Partea 2: Metoda durometrului portabil IRHD
 SR EN 354:2011 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la 40,57 lei
înălţime. Mijloace de legătură
 SR EN 530:2011 Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de 38,43 lei
protecţie. Metode de încercare
 SR EN ISO 4063:2011 Sudare şi procedee conexe. Nomenclatorul procedeelor şi 46,97 lei
numere de referinţă

*
Standarde din domeniul sistemelor de management:

 SR ISO/PAS 17005:2010 Evaluarea conformităţii. Utilizarea sistemelor de management. 40,57 lei


Principii şi cerinţe.
 SR ISO 28000:2010 Specificaţii pentru sisteme management al securităţii pentru 44,84 lei
lanţul de furnizare
 SR ISO IWA 1:2009 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru 106,75 lei
îmbunătăţiri de proces în organizaţiile de servicii de sănătate
 SR ISO IWA 2:2009 Sisteme de management al calităţii 54,66 lei
Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 în domeniul educaţiei
 SR ISO IWA 3:2009 Securitatea imaginii. Reducerea incidenţei efectelor biomedicale 41,85 lei
nedorite cauzate de secvenţe de imagini vizuale
 SR ISO IWA 5:2009 Pregătire în caz de catastrofă 46,97 lei
 SR ISO IWA 6:2009 Linii directoare pentru managementul serviciilor de apă potabilă 57,65 lei
În condiţii de criză
Managementul calităţii
 SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii 54,66 lei
 SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 Sisteme de management al calităţii 33,31 lei
 SR EN ISO 9004:2010 Conducerea unei organizaţii către un succes durabil 67,47 lei
O abordare bazată pe managementul calităţii
 SR ISO 10001:2008 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului 44,84 lei
Linii directoare pentru coduri de conduită în organizaţii
 SR ISO 10002:2005 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului 49,11 lei
Linii directoare pentru tratarea reclamaţiilor în cadrul organizaţiilor
 SR ISO 10003:2008 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului 54,66 lei
Linii directoare pentru soluţionarea litigiilor în afara organizaţiilor
 Managementul calităţii, ediţia a 9-a, Colecţie de standarde pe CD –18 standarde 836,97 lei
Managementul mediului

CCE/CZI ASRO/SP/SP/1 ex.


 SR EN ISO14001:2005 Sisteme de management de mediu. 49,11 lei
Cerinţe cu ghid de utilizare
 SR EN ISO14001:2005/AC:2009 Sisteme de management de mediu. 27,76 lei
Cerinţe cu ghid de utilizare
 SR EN ISO 14004:2010 Sisteme de management de mediu. 67,47 lei
Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare
 SR EN ISO 14015:2010 Sisteme de management de mediu. 46,97 lei
Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi organizaţiilor (EMAO)
 SR EN ISO 14025:2010 Etichete şi declaraţii de mediu. 54,66 lei
Declaraţii de mediu de tip III. Principii şi proceduri.
 SR EN ISO 14050:2010 Management de mediu. Vocabular 93,94 lei
 SR EN ISO 14063:2010 Management de mediu. Comunicare de mediu. 54,66 lei
Linii directoare şi exemple.
 Managementul mediului, ediţia a 11-a, Colecţie de standarde pe CD – 15 standarde 835,25 lei

Managementul energiei

 SR EN ISO 16001:2009 Sisteme de management al energiei 49,11lei


Cerinţe cu ghid de utilizare.
 SR EN ISO 13789:2008 Performanţa termică a clădirilor. 49,11lei
Coeficienţii de transfer termic prin transmisie şi prin ventilare. Metodă de calcul
 SR EN ISO 13790:2008 Performanţa energetică a clădirilor. 165,68 lei
Calculul necesarului de energie pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor

Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale


 SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 49,11lei
Cerinţe
 SR OHSAS 18002:2009 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 80,28 lei
Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001
 Ghid pentru implementarea sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, 120,00lei
ediţia a II a (include şi standardele SR OHSAS 18001:2008 şi SR OHSAS 18002:2009) în format carte
Managementul siguranţei alimentare
 SR EN ISO 22000:2005 Sisteme de management al siguranţei alimentare 57,65 lei
Cerinţe pentru orice organizaţii din lanţul alimentar
 SR EN ISO 22000:2005/AC:2006 Sisteme de management al siguranţei alimentare 12,81 lei
Cerinţe pentru orice organizaţii din lanţul alimentar
 SR EN ISO 22005:2007 Trasabilitatea în lanţul alimentar. Principii generale şi cerinţele 35,44 lei
fundamentale pentru proiectarea şi implementarea sistemului
 SR ISO 22006:2010 Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea 80,28 lei
Standardului ISO 9001 pentru producţia agricolă
Managementul securităţii informaţiei

 SR ISO/CEI 27001:2006 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate 61,06 lei


Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe
 SR ISO/CEI 27002:2008 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cod de bună practică 145,18 lei
pentru managementul securităţii informaţiei
 SR ISO/CEI 27006:2008 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe pentru 67,47 lei
organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a
sistemelor de management al securităţii informaţiei
Managementul serviciilor publice de apă potabilă şi canalizare

 SR ISO 24510:2008 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. 80,28 lei
Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate
consumatorilor
 SR ISO 24511:2008 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. 73,87 lei
Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare
şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare
 SR ISO 24512:2008 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. 73,87 lei
Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de alimentare
cu apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă
Managementul riscului
 SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii şi linii directoare 49,11 lei

Notă: Preţurile nu includ TVA şi sunt identice cu cele practicate de ASRO.


Standardele se pot livra şi direct la sediul beneficiarului prin poşta rapidă.
Pentru detalii putem fi contactaţi la tel. 0234.570010; fax. 0234.571070; e-mail:ccibc@ccibc.ro;
Persoane de contact: Ştefan POPA - 0234.570010 interior 150, mobil: 0749.088844
Loredana BLĂNARU - 0234.570010 interior 121.

Cu deosebită consideraţie,

Mihai TULBURE
Director General