Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum

vitae
Informaţii
personale
Nume/Prenume ILIE STEFANIA IRINA
Adresa Str.Carpati, Nr.63 Oras Baicoi, Jud.Prahova
Telefon 0767112324
E-mail me_yry_na@yahoo.com
Cetăţenia Romana
Data naşterii 14.08.1984

Experienţa
profesională
Perioada 01.08.2007-prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent Farmacist
Numele şi adresa S.C. Stelbodan Farm SRL Baicoi
angajatorului
Tipul activităţii sau Farmaceutic
sectorul de activitate

Perioada 01.02.2007-30.06.2007
Funcţia sau postul ocupat Operator calculator
Numele şi adresa Help Net Farma S.A. Bucuresti
angajatorului
Tipul activităţii sau Farmaceutic
sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2003-2007
Calificarea / diploma Diploma de licenta; licentiat in chimie
obţinută
Numele şi tipul instituţiei Universitatea Bucuresti; Facultatea de Chimie
de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada 2004-2006
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei Scoala Postliceala FEG Bucuresti
de învăţământ /
furnizorului de formare

Perioada 1999-2003
Calificarea / diploma Diploma de bacalaureat
obţinută
Numele şi tipul instituţiei Grupul Scloar constantin Cantacuzino Baicoi, specializarea chimie-fizica.
de învăţământ /
furnizorului de formare
Aptitudini şi
competente
personale

Limba maternă romana

Limbi străine cunoscute


Autoevaluare Intelegere Vorbit Scris
Nivel european (*)
Abilităţi de Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare
ascultare

Engleza F.B. F.B. B. B. F.B.

Franceza B. B. B. B. B.
(*)
Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi Lucru in echipa, abilitati de comunicare si intelegere interpersonala,


sociale responsabilitatr, negocieri.

Competenţe şi aptitudini Gandire prospectiva, capacitatea de a identifica si de a rezolva


organizatorice probleme.

Competenţe şi MS Office, Internet


cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

Permis de conducere Categoria B

S-ar putea să vă placă și