Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ de POST

aferentă contractului de muncă nr. 1784 din data de 1 octombrie 2010

Denumire post: Analist resurse umane (cod ref. ARU)

Locul desfăşurării muncii: la sediul companiei


Departament: Departamentul Resurse Umane
Subordonare: Directorului de Resurse Umane
Supervizare: Supervizează activitatea inspectorilor de resurse umane

• Relaţii funcţionale: cu angajaţii tuturor departamentelor.


• Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor operaţionale de
resurse umane.

Activităţi principale:

• Participă la definirea politicii de personal a companiei


• Participă la adaptarea structurii organizatorice a companiei în toate etapele dezvoltării acesteia
• Prezintă directorului resurselor umane şi acţionariatului rezultatele controlului şi observaţiile sale
• Participă la definirea sistemului motivaţional al societăţii, în strânsă legătură cu factorii motivatori
financiari şi profesionali ai angajaţilor
• Gestionează procedurile şi contractele referitoare la asistenţa medicală a angajaţilor şi a membrilor
familiilor acestora
• Stabileşte împreună cu directorul resurselor umane politica de personal privitoare la şcolarizarea şi
instruirea personalului
• Decide asupra metodelor de alegere a colaboratorilor companiei şi asupra condiţiilor de muncă ale
acestora
• Participă la negocierile salariale
• Planifică şi alege metodele de recrutare şi de selecţie a personalului

Sarcini şi îndatoriri specifice:

• Asigură bucla de feed-back în urmărirea aplicării procedurilor de resurse umane


• Culege informaţii, observă evoluţia indicilor de plată, în conformitate cu funcţionarea şi evoluţia
societăţii
• Decide necesitatea expertizelor sau a consultanţei de specialitate pentru domeniul său de activitate

Responsabilităţi ale postului:

• Răspunde conform legii pentru secretul şi securitatea documentelor pe care le păstrează şi


manipulează
• Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea
necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu

Autoritatea postului:

• asigură aplicarea corectă a procedurilor operaţionale de resurse umane la nivelul companiei

Specificaţiile postului:
• Accentul se pune pe experienţa în domeniul resurselor umane de minim 2 ani
• Studii obligatorii: superioare, juridice sau economice
• Foarte bune cunoştinţe de limbă engleză
• Spirit de observaţie, dinamism, eficienţă
• Bune abilităţi de planificare, organizare, coordonare
• Capacitatea de a lucra în condiţii de stres, foarte buna cunoaştere a comportamentului uman
Deplasări
• Frecvenţa: frecvente
• Condiţii asigurate: diurnă, cazare, transport

Relaţiile cu alte departamente:


• descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară.

Condiţii de muncă:
- munca este preponderent de birou
- program normal de lucru, uneori prelungit

Salarizare: Salariul brut lunar este de 2000 lei noi, la care se adaugă sporurile negociate.

Facilităţi: telefon mobil, tichete de masă

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise
pe larg în Regulamentul intern (ROI).

S.C. COMUNICA S.A Am luat la cunoştinţă,


Director General
Ioachim Ferentaru

Data: 14 noiembrie 2010