Sunteți pe pagina 1din 18

INTRODUCEREA

MEDICAMENTELOR IN
TERAPEUTICA
Studii riguroase la animalele de laborator si la om
Evaluare preclinica si clinica si urmarirea eficacitatii si
securitatii medicamentelor
Reguli de buna practica – caracter obligatoriu, standarde
nationale si internationale
•Fabricarea

– good manufacturing
practice (GMP)

•Controlul de laborator

– good laboratory practice


(GLP)

•Evaluarea clinica

– good clinical practice (GCP)


Agentia Nationala a Medicamentului
(ANM)

Institutie publica – politica statului in domeniul


calitatii medicamentelor si a altor produse de uz
uman
Subordonata MSP
Evaluarea preclinica a medicamentelor

Teste calitative – decelarea actiunilor farmacodinamice de interes


Teste cantitative

 Determina relatiile intre doza sau concentratia de medicament si


efectul farmacologic produs.

Teste de toxicitate

– stabilirea toxicitatii acute, subacute si cronice (risc teratogen,


mutagen, cancerigen)
 Determinarea dozei letale
Evaluarea preclinica a medicamentelor

Cercetari farmacocinetice orientative – absorbtie,


distributie, metabolizare si eliminare
Documentatie toxicologica si farmacologica preclinica –
ANM
Studiile preclinice – stau la baza protocolului de cercetare
la om
Evaluarea clinica a medicamentelor

Observatii clinice ocazionale – rezultate variabile,


care cer confirmare
Evaluarea stiintifica – prin studii clinice
Prospective – evaluarea eficacitatii si sigurantei
unui medicament pe baza unui protocol prestabilit
Retrospective – legatura intre un medicament si o
anumita reactie pe baza datelor consemnate in foi
de observatie
Evaluarea clinica a medicamentelor
Documentatie pentru ANM
Farmacologica
 Farmacodinamica – relatii doza-efect, doza eficace,
conditii de administrare, mecanism de actiune.
 Farmacocinetica – studii pe voluntari sanatosi si
pacienti privind absorbtia, distributia,
biotransformarea si eliminarea
 Interactiuni

Terapeutica – studii deschise/controlate privind


eficacitatea si reactiile adverse.
Fazele evaluarii clinice
3 faze – durata 6-8-10? ani
Proceduri de urgenta – boli cu risc letal rapid, neoplasme
metastatice, etc
Faza 1 – farmacologie clinica
Informatii – farmacodinamie, toxicologie si farmacocinetica
Date asupra sigurantei medicamentului
Farmacolog clinician – sub supraveghere stricta
Nr. mic de persoane – 20-80, internate in 1-2 clinici
(voluntari sanatosi)
Studii deschise sau controlate
Se folosesc doze crescande, doze unice, doze multiple.
Faza 2
Primele incercari terapeutice – faza terapeutica
exploratorie
Explorarea initiala a eficacitatii terapeutice pentru
indicatia data
Stabilirea dozei si a regimului terapeutic
50- cateva sute de pacienti cu afectiunea potrivita
pentru efectul terapeutic al substantei cercetate
Studiu controlat
Farmacolog clinician si medici de specialitate
Atenta monitorizare a pacientilor
Faza 3
Evaluare terapeutica extensiva sau confirmare
terapeutica
Pentru autorizarea medicamentului
Precizarea reactiilor adverse si stabilirea raportului
risc – beneficiu
Relatiile doza efect
300-cateva mii de pacienti, internati sau in ambulator
Studii controlate si studii simple, ample
Specialisti clinicieni
Studiu clinic controlat
Studiu prospectiv, randomizat
Se compara un grup experimental si un grup martor (tratat
cu un medicament de referinta sau cu placebo)
diferenta intre doua tratamente sau asociatia intre 2
variabile
Indici cuantificabili
Persoanele selectionate - criterii de includere si criterii de
excludere
Investigarea eficacitatii si sigurantei unui medicament
Colectiv – farmacolog clinician, clinician de specialitate,
statistician
Studiu clinic controlat – elemente de
protocol
Tipul studiului – prospectiv, randomizat, comparatie cu un
placebo sau un medicament de referinta, deschis sau orb
(simplu sau dublu orb)
Selectionarea bolnavilor – criterii de includere si excludere
Repartizarea – loturi comparative, perechi potrivite,
incrucisarea, studiu secvential, randomizare
Indici folositi – subiectivi si obiectivi, masurare, cuantificare
Modul de inregistrare si raportare a rezultatelor – fise tip de
raportare
Prelucrare statistica – semnificatie statistica
Extrapolarea rezultatelor la populatii mai largi
Studiu clinic controlat – elemente de
protocol
Studiu deschis – bolnavii si medicul cunosc
medicamentele
Studiu simplu orb – medicul cunoaste identitatea
medicamentului
Studiu dublu orb – nici bolnavii si nici medicul nu
cunoaste identitatea medicamentului care este
administrat de farmacolog
Distribuirea uniforma a pacientilor – prin randomizare
inainte de inceperea tratamentului prin tragere la sorti
Studii controlate multicentrice
Conditii etice
Consimtamant informat, scris al participantilor
Organizarea si desfasurarea studiilor clinice – aprobata de
comisia de etica
Comisie Nationala si Comisii institutionale
Investigatorul are obligatia sa solicite aprobarea comisiei
nationale - pentru studiile efectuate inainte de autorizarea
de punere pe piata a medicamentelor sau pentru modificari
de doza, cale de administrare, indicatii
Institutionale – pentru studii dupa avizare
Codul de la Nurenberg – consimtamant si lipsa de nocivitate
Declaratia de la Helsinki – prevederi cu caracter etic privind
cercetarea biomedicala
Buna practica clinica - GCP
Reglementari standard privind pregatirea si
concretizarea studiilor clinice
stabilite la nivel national sau european
Organizarea si efectuarea studiului clinic – presupune
Sponsor – institutia care isi asuma responsabilitatea
initierii, conducerii si finantarii srudiului
Monitor – persoana desemnata de sponsor pentru
controlul bunei desfasurari a studiului
Investigatorul – realizarea practica a studiului
Investigator principal si investigator coordonator
Studiu clinic de faza IV
Dupa autorizarea de punere pe piata
Se refera la indicatia aprobata
Urmareste eficacitatea, definirea dozelor, siguranta
tratamentului
Aprobarea comisiei de etica institutionala
Pentru studii multicentrice – aprobarea comisiei
nationale
Cercetare de tip epidemiologic

Dupa autorizarea medicamentelor


Descrierea populatiei care utilizeaza medicamentul,
modul in care este folosit, pentru studii de
farmacoeconomie
Studii tip cohorta – caracter prospectiv, numar mare de
persoane si durata lunga
studii caz control – retrospective, transversale sau studii
de prevalenta, numar mic de persoane, raspuns rapid la
problema
Medici specialisti practicieni si un comitet de
coordonare