P. 1
1 Proiect

1 Proiect

|Views: 368|Likes:
Published by Alexandru Rusu

More info:

Published by: Alexandru Rusu on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

Dosarul meu

ID Titlul proiectului Profilul meu ID Denumire organizaţie Adresă poştă electronică Cod de înregistrare fiscală Număr de înregistrare în registrul comerţului Anul înfiinţării Adresa poştală Cod Localitate Judeţele Regiune Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor TIPUL SOLICITANTULUI Tipul solicitantului REPREZENTANTUL LEGAL Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Număr de fax Adresă poştă electronică Document de identitate Emis de La data de Mihaela CAZAN Presedinte 0723313216 0318157513 ips.romania@gmail.com CI seria RT nr.438918 SPCEP S1 25-10-2006 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial Bucuresti Bucureşti Bucureşti-Ilfov 174/09.01.2007 2007 Str Ion Cimpineanu nr 33 bl 3 sc B et 5 ap 51 sector 1, Bucuresti 3045 Institutul pentru Politici Sociale ips.romania@gmail.com 20876448 61237 \"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele referitoare la aplicant DA

şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare ALTE INFORMAŢII Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) 0 21117 0 17 255

+2.219

+3702

Partenerii PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face în parteneriat? 1 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect 25958 Asociatia Glasul Romilor Pro-Europa 4225/ 15.01.2008 Jud. Teleorman, Mun. Alexandria, Str. Ion Creanga Nr. 65, Bl. F, Sc. A, Ap.21. Mielu Lixandru Asociatia are ca scop pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii minoritatii rome, in special a invatamantului in limba minoritatii rome, a culturii minoritatii rome, a mijloacelor de informare in masa in limba materna si in cea oficiala, cat si a convingerilor religioase a cetatenilor romani apartinand romilor, in conformitate cu principiile de egalitate si nediscriminare in raport cu ceilalti cetateni, consacrate de Consitutia Romaniei. Asociatia militeaza pentru apararea DA

drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani de etnie roma prevazute de Constitutia Romaniei, de legislatia in vigoare precum si de pactele si tratatele internationale la care Romania este parte. Principalele directii de actionare ale Asociatiei “Glasul Romilor Pro Europa ” sunt: -apararea ferma a intereselor legitime ale romilor; -promovarea unui cadru social adecvat de buna convietuire si de coeziune sociala intre romi si populatia majoritara; -prevenirea si combaterea tutror formelor de descriminare; -promovarea echitatii sociale si sprijinirea comunitatilor de romi defavorizate; -informarea comunitatilor de romi cu privire la drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale prevazute in Constitutia Romaniei de legislatia in vigoare, precum si de pactele si tratatele internationale la care Romania este parte; -exercitarea dreptului de exprimare libera de invatare in limba romani, cat si pentru a beneficia de educatie si invatamant in unitati si institutii de stat cu predare in limba materna la toate nivelurile, formle si tipurile de invatamant a persoanelor apartinand minoritatii romilor in conditiile legii; -organizarea de programe proprii de formare socio-profesionale. Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 1. Partener al Inspectoratului Scolar Judetean in Proiectul de Formare a Mediatorilor Scolari finantat de Phare in anul 2008 care a avut ca grup tinta minoritatea roma, avand ca scop prevenirea abandonului scolar. 2. Partener al Partidei Romilor Pro Europa si a Consiliului Judetean Teleorman in cadrul proiectului „Dreptul la proprietate si incluziune sociala a comunitatilor de romi din judetul Teleorman”, avand drept scop sprijinirea persoanelor care nu au instructia necesara pentru a-si rezolva singure problema actelor de identitate si nici veniturile necesare pentru a urma procedurile de obtinere a documentelor de proprietate. 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa programului, participa la organizarea activităţilor specifice de promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2, alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile 3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera, grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane dependente, alte activitati de servicii sociale, formare profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1 asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2 formatori si 15 voluntari.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

asociaţii.Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 2 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. Funcţionarea tuturor instituţiilor înfiinţate în scopul îndeplinirii sarcinilor bisericii este în concordanţă cu dreptul de liberă practică a credinţei religioase. . 37. care. şcoli profesionale. relevantă pentru acest proiect Partener naţional Sud-Muntenia 0 0 0 0 0 0 25961 Parohia Reformată Bistriţa 5125595 Str. Aceste instituţii de învăţământ funcţionează conform regulamentelor elaborate şi aprobate de Sinod şi conform legislaţiei de stat în domeniu. care funcţionează conform regulamentului aprobat de Sinod. c) fundaţii. şcoli generale şi alte şcoli.420042-Bistriţa. Andras Petru Biserica Reformată din România şi organele acesteia cu drept de autoguvernare. d) federaţii. BistriţaNăsăud. ca atare. conferinţe. edituri de cărţi şi reviste. b) instituţii de caritate: unităţi caritative şi spitale pentru îngrijirea şi tratamentul bolnavilor. e) casă de pensii şi ajutor reciproc. George Coşbuc nr. organizării şi supravegherii forurilor bisericeşti competente. a diaconilor. respectiv cămine şi colegii pentru acestea. persoanelor vârstnice. grădiniţe. Pr. în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. colegii profesionale. jud. precum şi alte unităţi caritative speciale. a persoanelor cu dizabilităţi. Statutele instituţiilor enumerate la literele b)-d) sunt aprobate de forurile bisericeşti competente. şcoli medii. pot înfiinţa: a) instituţii de învăţământ: institut teologic de grad universitar. emiţătoare şi emisiuni de radio şi televiziune. copiilor abandonaţi. cantorilor. universitate cu facultăţi pentru pregătirea profesorilor de religie. Ele sunt instrumentele primite de la Domnul Isus Hristos pentru slujirea Bisericii. facultăţi cu alte profiluri şi specializări. şcoli primare. se supun guvernării. orfanilor.

servicii de acompaniere persoane dependente. Responsabil cu activitatea 2. Participare la programul de formare profesională (psihologie pastorală) în colaborare cu Protopopiatul Dej şi preoţi din OLANDA. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. 7. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. 3. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. 2. Coorganizator. grupuri de sprijin. inpărţim pachete cu alimente de bază la 60-70 de familii de mai multe ori pe an si pachete cu dulciuri la 150 copii. respectiv „Înfiinţarea. alte activitati de servicii sociale. 2 lucratori sociali. 1 psiholog. 2 formatori si 15 voluntari. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. În cadrul acestui program am venit în ajutorul -Penitenciarului Bistriţa. Maria” Bistriţa. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). 2. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. 4. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 1 responsabil centru.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare.Programul de ajutor umanitar în colaborare cu biserica evanghelică Kreuzlingen ELVEŢIA . a bătrânilor şi copiilor. 7. -persoanelor cu dizabilităţi.Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 1. Partener naţional Nord-Vest Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 3 5 209005 +65997 5 155441 +30580 . 5. 5. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. În cadrul ajutorării familiilor sărace. orientare in cariera. -Şcolii Ajutătoare ”Sf. 6. 3.4. 1 asistent social. 6. -Persoanelor vârstnice . consiliere profesionala. 1. alaturi de toti ceilalti parteneri. formare profesionala. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. familiilor cu multi copii. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. asigura transparenţa programului. Responsabil cu activitatile 3.

Centrul de prevenţie. Centrul de zi pentru copii „Sf.2002 Iasi. 48.Educaţia pentru urmarea ideii creştine că viaţa este un dar de la Dumnezeu care trebuie apărat şi cultivat în comuniunea iubirii. Solidarităţii Sociale şi Familie. cod 700071 Pr. educaţional. Asistenţa socială este bazata pe două principii derivate din învăţătura Bisericii si focalizate pe demnitatea persoanei umane: . Filiale in Botoşani. ecologic şi cu programele de voluntariat.000 Euro.acreditare nr. a. Grădiniţa „Buna Vestire” – autorizaţie nr.ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. 5349/2006. Roznov Savinesti. Darabani. Centrul de asistenţă social-medicală şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice . Beneficiari: 1717 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean. . Cantina socială „Sf. Beneficiari: 51 persoane Fonduri: World Vision Romania Proiect: Masa zilnică pentru copii şi alţi membri dezavantajaţi ai comunităţii Buget: 12. reabilitare şi terapie ocupaţională pentru persoane dependente de alcool şi droguri . Beneficiari: 200 persoane cu Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului . BIRD Proiect: Ajută-I să înveţe! Ajută-I să se integreze! Buget: 2000 USD. relevantă pentru acest proiect 25965 Fundaţia Solidaritate şi Speranţă 14/F/26. Beneficiari: 156 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean şi ministerul Muncii.000 Euro. Phare Ricop Project 036: Înfiinţarea unei cantine sociala hrană la domiciliu pentru persoanele cu probleme sociale şi consiliere socială pentru persoanele dezavantajate social Buget: 85. Beneficiari: 314 persoane Proiect: Cursuri practice pentru preoţii de parohii şi asistenţii sociali în alcătuirea şi managementul proiectelor Buget: 913 USD. Solidarităţii Sociale şi Familie. Piatra neamt. b. Tg. Neamt. Lupta împotriva marginalizării sociale.Promovarea fraternităţii şi solidarităţii creştine prin promovarea legăturii dintre viaţa spirituală şi caritate. BIRD Proiect: Consiliere socială şi reabilitare pentru persoanele dependente de alcool şi droguri Buget: 54. Centrul de prevenţie. Saveni. cultural. Ministerul Muncii.500 Euro. Str. Pascani. Şcoala postliceală pentru pedagogi de recuperare „Principesa Olga Sturdza” autorizaţie nr. Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu deficienţă de auz şi vorbire acreditare nr. 03/2006 (ARACIP). consiliere. suport şi asistenţă în sfera sănătăţii reproducerii şi a relaţiilor de cuplu pentru tineri „InfoAdolescent” . 6241/2006. consiliere. Centrul de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă. Centru de agroecologie.acreditare nr. medical. Narcis Constantin Axinte Specificul activităţii este în strânsă legătură cu domeniile social. sărăciei şi suferinţei si împotriva discriminării sociale şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Costache Negri nr.08. Încurajează dezvoltarea persoanei umane în comunitate prin solidaritate şi implicare socială si promovarea drepturile omului şi valorilor democraţiei în spiritul dialogului şi a parteneriatului. Sava” – acreditare nr. Beneficiari: 450 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean Iaşi şi Arhiepiscopia Iaşi Proiect: Centru de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Buget: 55.000 Euro. 6241/2006. Marina” – în curs de acreditare. 6241/2006. Harlau. 6241/2006.acreditare nr. 6241/2006.

1 psiholog. 3. orientare in cariera. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat 1. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”.handicap de auz şi vorbire din Iaşi Fonduri: World Vision Romania Proiect: Dragoste şi responsabilitate Buget annual: 5. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. 2 lucratori sociali. Responsabil cu activitatea 2. Partener naţional Nord-Est Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 60 1206182 +1000 70 1650301 +1500 . facilităţi pentru organizate de conferinţe (50 persoane). grupuri de sprijin. United Kingdom PHARE 2003 Sistem Integrat de asistenţă şi recuperare pentru vârstnici marginalizaţi din Iaşi Buget: 65. 5. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. Responsabil cu activitatile 3. 1 asistent social. alaturi de toti ceilalti parteneri.500 Euro. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. bucătărie profesională. lift pentru 6 persoane. 2 formatori si 15 voluntari. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. 7. asigura transparenţa programului. rampă pentru personae cu dizabilitati. Coorganizator. 6.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. 6. Beneficiari: 2117 adolescenţi din mediul rural Fonduri: Church Mission Society. servicii de acompaniere persoane dependente. 2.4. Beneficiari: 95 persoane Consolidare. 5.000 m2 pe trei nivele cu facilităţi în domeniu. amenajare şi dotare a Casei “Diaconia sediul Fundaţiei “Solidaritate şi Speranţă” ca centru multifuncţional de asistenţă socială şi educaţie 2. sală de informatică. formare profesionala. 7. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. respectiv „Înfiinţarea.300 Euro. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). alte activitati de servicii sociale. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. 4. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. 1 responsabil centru. bibliotecă. consiliere profesionala.

Proiectul Centrul social \"Rromano Kher – Casa Rromilor” Suma: 60. alaturi de toti ceilalti parteneri. judetul Dolj Stanulica Albert Adrian Asociatia Vasiliada este o organizatie nonguvernamentala. 7.355 EURO Anul obtinerii: 2005 . a oferit servicii sociale unor grupuri tinta numeroase. asigura transparenţa programului.04.31 euro Anul obtinerii: 2008 1. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat . 5. Accesul pe piata fortei de munca a persoanelor din categorii sociale vulnerabile a devenit in ultimii ani o directie strategica de actiune pentru Asociatia Vasiliada. . Responsabil cu activitatile 3. grupurilor sociale si comunitatilor aflate in situatii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune sociala. relevantă pentru acest proiect 25969 ASOCIATIA VASILIADA 45/14 iunie 2001 Str. 2. familial.04.4 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. 7. De la infiintare si pana in prezent. Ecaterina” Linia bugetara: Phare/2006/018-147. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2).02 Masuri de Incluziune Sociala Suma: 80.Proiectul: Centrul de informare si consiliere pentru persoane cu dizabilitati „SF. 3.05/05 ACCESS SOCIAL Suma: 84. judetene si nationale cu responsabilitati in domeniu. dintre care mentionam : . participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. nr. 6. cod 200381.785 de EURO Anul: 2003 Linia de finantare: Programul PHARE – Componenta 4: ACCES – Social – 2002. avand filiale in judetele Dolj. persoane cu dizabilitati. Craiova.Proiectul: Asistenţa Sociala în mediul rural Linia bugetara: Componenta PHARE 2003/005-551. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. Misiunea Asociatiei este oferirea de servicii sociale persoanelor. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. social). respectiv „Înfiinţarea. Fratii Buzesti. Pentru a implementa programe sociale de calitate.879. copii si tineri de etnie rroma. prin aderarea la organismele si comisiile locale. Responsabil cu activitatea 2. Asociatia Vasiliada si-a acreditat serviciile sociale furnizate si a devenit membru activ al comunitatiilocale in domeniul social. Asociatia a implementat mai multe proiecte cu fiantarea europeana. copii abandonato sau cu risc de abandon (scolar. Coorganizator. 6. printre care copii si tineri HIV+. 4. cu caracter social.02 Masuri de Incluziune Sociala Suma: 73.Proiectul: Trans-formare Socio-profesionala pentru detinuti Linia bugetara: Phare/2006/018-147. Gorj si Mehedinti. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”.4.874 Euro Anul obtinerii: 2008 . tineri postinstitutionalizati. 20.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare.01. 5. In acest sens. infiintata in anul 2001. persoane aflate in cautarea unui loc de munca si persoane varstnice. familiilor.

Susţinerea şi promovarea activităţilor inovatoare. formare profesionala. 2. orientare in cariera. str. Educaţie şi cercetare interdisciplinară 2.„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. servicii de acompaniere persoane dependente. Voluntariat 5. Mihai Viteazul nr. consiliere profesionala. 5. Cultură 3. Economie Obiectivele Asociaţiei sunt 1. Florin Spiridon Croitoru Scopul Asociaţiei este stimularea implicării oamenilor şi în special a tinerilor în viaţa comunităţilor teritoriale prin participarea activă la acţiunile acesteia. Domeniile de activitate sunt : 1. 4. susţinerea şi promovarea capitalului uman. grupuri de sprijin. Alba. 1 responsabil centru. 16. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 5 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. 1 asistent social. cultural. relevantă pentru acest proiect 25975 Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia 4671/176/2008 Alba Iulia. economic. Comunicarea şi responsabilizarea socială prin promovarea voluntariatului. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. jud. Mediu 8. Turism 4. 1 psiholog. alte activitati de servicii sociale. 3. Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor şi 26 1120611 +234527 24 695097 +65997 Partener naţional Sud-Vest Oltenia . Tineret 7. Pr. turistic şi de mediu. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. Dezvoltare organizaţională 6. Promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi a principiilor non-discriminării şi democraţiei. Implicarea în viaţa comunităţii prin participarea la acţiunile acesteia. 2 formatori si 15 voluntari. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. 2 lucratori sociali.

“Cea mai frumoasă tabără de vară” .„Aprinde o lumânare pentru copiii avortaţi” (acţiunea a urmărit responsabilizarea albaiulienilor în legătură cu dar extraordinar al vieţii. 7. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. 6. consiliere profesionala. La acţiune au participat 680 de persoane din Alba Iulia. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. alaturi de toti ceilalti parteneri. Alba 1. instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate în vederea schimbului de idei. 5. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. Promovarea parteneriatelor cu autorităţi. informaţii şi bune practici.asigurarea de programe de pregătire profesională continuă a adulţilor. Au participat aprox 380 de tineri din Alba Iulia. 7. 1 asistent social. Participanţi 38 de voluntari din Univ. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. orientare in cariera. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. Coorganizator. 5. role şi skateboard-uri pentru a mărturisi împortanţa unui mediu curat şi sănătos. 2. oferite de organizatori.4.3 întâlniri de tineret cu tinerii liceeni din oraşele Alba. proiect co-finanţat de Consiliul Judeţean Alba (15000 lei).10 tabere de tineret. Responsabil cu activitatile 3. Realizarea de bănci de date cu informaţii şi exemple de bună practică în domeniul dezvoltării durabile a comunităţilor teritoriale. 1 responsabil centru. 6. inclusiv dreptul la viaţă). servicii de acompaniere persoane dependente. tocmai în ziua de serbare a copilului – 1 iunie. Co-finanţare de la Primăria Alba Iulia (2000 lei) . 1 psiholog. inscripţionate. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 3. organizate în perioada 20 iunie – 30 august. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. Responsabil cu activitatea 2. Partener naţional Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Tipul partenerului . Participanţi – 312 tineri din jud. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). 6. “1 Decembrie 1918” Alba Iulia . respectiv „Înfiinţarea. 2 lucratori sociali. acţiune organizată din fonduri proprii. 7. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului În anul 2009 am derulat următoarele proiecte: . asigura transparenţa programului. care îmbracaţi în tricouri verzi.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. Sebeş şi Ocna Mureş – participanţi aprox 120 liceeni/întâlnire. formare profesionala.“8 martie în penitenciare” (organizarea zilei de 8 martie pentru femeile din Penitenciarele de la Aiud şi Târgu Mureş). dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. alte activitati de servicii sociale. au colindat oraşul pe biciclete. când întreaga lume este mai sensibilă şi mai atentă decât de obicei la problemele copiilor şi la drepturile lor. 2 formatori si 15 voluntari. 4. .“Fii verde în felul tău” – acţiune organizată cu ocazia zilei mediului – 5 iunie. Acţiunile au fost susţinute de primării şi liceele din localitate . grupuri de sprijin.

pentru această categorie de beneficiari.Loga nr 7 IPS Nicolae Corneanu Este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară. La nivel teoretic aceste nevoi pot fi ierarhizate în felul următor. de către Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului . filantropică. 2008 şi 2009.D.2006 Timişoara B. Filantropia Timişoara a implementat Proiectul de Interes Naţional PIN 1-2008. Activitatile de asistenţă ale beneficiarilor din grupul ţintă sunt variate şi în raport de contextul personal al fiecărei persoane asistate în parte.01. Încă din anul 2006 Fundaţia Filantropia Timişoara şi-a îndreptat atenţia către această categorie de beneficiari. Prin serviciile sale acreditate. şi de personal calificat. Aceasta va funcţionează potrivit propriului statut cât şi a legislaţiei în vigoare. Filantropia Timişoara a primit sprijin constant din partea Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România. finanţat de Ministerul de Interne prin Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. În anul 2009. AID ROM. Prin CENTRUL PENTRU INTEGRAREA SOCIALA ECONOMICA SI FAMILIALA A PERSOANELOR TRAFICATE.dul C. Filantropia Timişoara beneficiază de Subvenţia acordată în baza Legii 34 din 1998. Fundaţia Filantropia Timişoara oferă demersuri de acompaniere socială pentru diferite categorii de persoane aflate în dificultate. relevantă pentru acest proiect Centru 0 0 0 0 0 0 25978 FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA 4/6. În anul 2008. Fundaţia Filantropia vine în sprijinul victimelor traficului de persoane şi le oferă o gamă variată de servicii sociale menită să reducă simţitor riscul retraficării.Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 6 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. În acest sens Filantropia Beneficiază de o facilitate de cazare proprie de 8 locuri. În anii 2007. non-guvernamentală fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional. insa in redactarea Planului de reintegrare sociala (PRS) se tine cont de nevoile si necesitatile relevante ale fiecarei persoane in parte.

grupuri de sprijin. 1 asistent social. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. orientare in cariera. 5. Responsabil cu activitatile 3. . 386. 7.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. str.04. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 3. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala.Victor Eftimiu nr. 7. asigura transparenţa programului. 6. 2 lucratori sociali. servicii de acompaniere persoane dependente. în colaborare cu instituţii ale statului şi nonguvernamentale. 4. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. Responsabil cu activitatea 2. formare profesionala. Coorganizator. Partener naţional Vest Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 7 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală 8 274300 +18775 10 580597 +25507 25982 Asociatia Partida Romilor \"PRO-EUROPA\" 1111/03. 2 formatori si 15 voluntari. apt. consiliere profesionala.4. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. 1-3 sc. 1 psiholog. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat 1. Filantropia a asistat în decursul activităţilor sale un număr de peste 150 de victime ale traficului de persoane. 2.Ministarul Muncii. alaturi de toti ceilalti parteneri. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. 5. alte activitati de servicii sociale. respectiv „Înfiinţarea. 5. sector 1. pentru această categorie de beneficiari.1990 Bucuresti. 1 responsabil centru. 6. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica.

protectia sociala. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat . colegii). asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. relevantă pentru acest proiect Nicolae Paun Partida Romilor. • Coorganizator al campaniei de informare „Sănătatea ta. precum si dezvoltarea unor programe de asestenta sociala corespunzatoare. cultura.G.N. • Organizator al campaniei educationale la nivel national „A venit vremea sa fii inalt la minte”-cu privire la ocuparea locurilor distincte alocate minoritatii rome in invatamantul preuniversitar (Scoli de Arte si Meserii. •consultarea si sustinerea reciproca asupra proiectelor legislative initiate de una dintre parti. • Contributie in elaborarea Metodologiei pentru solutionarea problemei lipsei actelor de stare civila. • Curs de pregatire in domeniul drepturilor omului prevenirea si negocierea conflictelor. 1. asigura transparenţa programului.01.Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor din România modificată şi completată de H. cultura.G. Acest document a fost trimis catre Institutia Prefectului in cele 41 de judete ale tarii ca si model de interventie sectoriala. alaturi de toti ceilalti parteneri.de identitate si locative pentru Programul Phare RO:2004/016772. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa.elaborarea Planului de acţiune pentru Municipiul Bucuresti în baza H. •dezvoltarea de relatii de colaborare si conlucrare cu autoritatile publice.2009): “Stop Discriminare” -Ziua Internaţională a Eliminării Discriminării Rasiale. •protectia identitatii entice. •ocrotirea asezamintelor si a lacaselor de cult proprii. organizatie constituita pentru apararea si reprezentarea minoritatii romilor din România militeaza pentru: •exercitarea tuturor drepturilor si libertatilor fundamantale ale omului prevazute de Constitutia Romaniei si de pactele si tratatele internationale la care România a aderat. traditiile si valorile materiala si spirituale proprii. Campania s-a desfaşurat la nivelul celor 6 sectoare ale capitalei. cat si in invatamantul superior(facultati. 7. licee).522/2006.R). combaterea stereotipurilor si a prejudecatilor negative fata de minoritatea roma. Beneficiarii acestui curs desfasurat timp de 6 zile au fost 240 de politisti din toate structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative. •crearea unui sistem de protectie sociala a membrilor sai. respectiv „Înfiinţarea. Responsabil cu activitatea 2.2007.2006. •consultarea reciproca în elaborarea de programe în domenii fundamentale cum sunt educatia. •asigurarea unei eficiente mai mari îndomeniul educational. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. structura guvernamentala de reprezentare a romilor in plan national. religie. • In anul 2004 Solicitantul a fost initiatorul infiintarii Agentiei Nationale pentru Romi (A.01 • Emisiune TV – Caravana Romilor • augustoctombrie 2006.2008. precum si cu celelalte organizaţii non-guveramentale. • 21 martie (2005. „Romii 2006-2008”. comunicare in comunitati multiculturale. protectia drepturilor minoritatilor nationale. 430/2001. 3. de limba. grija noastră” în parteneriat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. 4. 2.01. cu deosebire.

grupuri de sprijin. Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 95 7010941 +657846 100 3685175 +111939 Partener naţional Sud-Est INFORMAţII PROIECT ID Titlul proiectului 61237 \"Centrele de Incluziune Sociala\". 7. 1 asistent social. Responsabil cu activitatile 5. 2 lucratori sociali.regiunea sa de implementare.com DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE Domeniul major de intervenţie TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului Naţional 6. 1 responsabil centru. consiliere profesionala.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Număr de fax Adresă poştă electronică CAZAN MIHAELA PRESEDINTE 0723313216 0318157513 ips. 1 psiholog. 5.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala.2 . Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului.romania@gmail. 6. si 15 voluntari. orientare in cariera. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica.

(European Network Against Racism). 2007 Partener pe Linia de buget Phare/2005/017-553. Romania Bucureşti-Ilfov Centru Nord-Est Nord-Vest Sud-Est SudMuntenia Sud-Vest Oltenia Vest Alba Bistriţa-Năsăud Bucureşti Buzău Dolj Iaşi Teleorman Timiş Rural şi urban PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI Descrieţi parteneriatul pentru proiect Toti partenerii au fost implicati in dezvoltarea ideii de proiect si a pre-selectiei grupurilor tinta. Titlu proiect “ActivLearning -Program integrat de calificare şi perfecţionare a angajaţilor din Regiunea SudMuntenia” 2.2.N.CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor LOCAŢIA PROIECTULUI Ţara Regiunile Judeţele Altele OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Obiective orizontale ale POS DRU Egalitate de şanse Dezvoltare durabilă Inovaţie şi TIC DURATA PROIECTULUI Durata Exerienţa relevantă a solicitantului pentru domeniul proiectului 36 (în luni) 1. in baza datelor statistice si a informatiilor furnizate de catre parteneri. special conceput pentru cei mici. care deţine un punct de vedere cheie în dezbaterile pe marginea protecţiei împotriva discriminării. unde s-au publicat pana in acest moment 7 manuale de operare PC. 2008 . 2008 – proiectul “Descopera MiniEuropa: unitate in diversitate!” cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene in Romania. ce a fost publicat sub egida ENAR. un proiect educativ.IPS a redactat ai raportului Shadow Romania 2007 – Racism in Romania. Dezvoltarea Resurselor Umane “Program de calificare şi specializare a personalului operativ şi a managerilor din industria alimentară din judeţul Teleorman” – PRO-ALIM Solicitant Camera de Comert. dar şi în punerea în practică a experienţelor noastre vizavi de implementarea directivei E. Parteneriatul . sancţiuni etc. 5. vizând acţiuni pozitive.04. Din septembrie 2008. 4. in cadrul Institutului functioneaza editura cu acelasi nume. compensaţii. Coeziune Economică şi Socială. Industrie si Agricultura Teleorman 3. E. 2009 Partener pe linia de buget POSDRU 2007-2013. referitoare la egalitatea raselor. – European Network Against Racism – este un corp consultativ al Comisiei Europene. Partenerul principal a redactat cererea de finantare. in 2 gradinite din Bucuresti si una din Calarasi. AP 3.U.A.R.02 Referinta 01.

si va fi responsabil cu managementul proiectului. ce se va derula la nivel national. respectiv Centrele de Incluziune Sociala. Toti partenerii inclusi in proiect contribuie individual cu o cofinantare de 3000 lei. Toti partenerii vor asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). Partenerul principal va furniza expertii pentru echipa de management. in valoare de 2% din valoarea eligibila. 2 lucratori sociali. Sunt responsabili cu activitatile ce se vor derula in regiunile lor de implementare. si detaliate in acordul de parteneriat. consiliere profesionala. experti din echipa de implementare.include cate un partener pentru fiecare regiune de implementare. Sunt responsabili cu activitatea 2. Valoarea totala a confinantarii este de 2. grupuri de sprijin si anumite cursuri de formare profesionala. respectiv „Înfiinţarea. in acord cu domeniile lor de expertiza si resursele umane ce vor fi implicate. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. au fost stabilite responsabilitati si sarcini pentru fiecare dintre parteneri. 2 formatori (mai putin partenerul 7) si 15 voluntari. De asemenea va asigura co-finantarea proiectului. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. centrele de formare. ale carei baze se pune prin proiect. 1 asistent social. Toti partenerii asigura transparenţa programului. Partenerul 7 va derula doar activitati de consiliere psihologica. orientare in cariera. Pentru realizarea eficienta a activitatilor. si pun la dispozitie spatiile necesare derularii activitatilor din proiect. fiecare partener are drept responsabilitate principala coordonarea infrastructurii regionale.10%. voluntari. Luand in considerare caracteristicile si domeniile de activitate ale fiecarui partener. ce vor fi sub-contractate catre organisme autorizate. toti parteneri vor beneficia de informari periodice din partea coordonatorului de proiect. DESCRIERE PROIECT 1 Obiectivul proiectului Obiectivul general “Promovarea de masuri specifice pentru facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile. grupuri de sprijin. 1 psiholog. personal administrativ. orientare in cariera. alaturi de Partenerul principal la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. respectiv cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Partenerii asigura 1 consilier orientare profesionala. Sunt coorganizatori (mai putin partenerul 7). Partenerul principal asigura coordonarea si managementul proiectului. formare profesionala. personal al Centrelor de Incluziune Sociala). inclusiv persoane asistate. expertii formatori. din . consiliere profesionala. iar partenerii asigura coordonarea centrelor regionale pe care le vor gestiona (Activitatea 2). ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. servicii de acompaniere persoane dependente. Activitatea partenerilor va fi coordonata de managerul de proiect. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. alte activitati de servicii sociale. 1 responsabil centru. Tinand cont de complexitatea proiectului.

recalificarii sau formarii profesionale ulterioare. O.) O.cele 8 regiuni de dezvoltare”. persoane cu disabilitati. detinuti. pentru grupurile tinta in vederea asigurarii participării acestora la activităţile de formare profesională si ulterior la integrarea pe piata muncii.S.2 culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor pentru studiile de teren. persoane afectate de HIV. respectiv familii monoparentale. Obiectivele specifice (O. din Bistrita. Buzau. A1. care din cauza deficienţelor lor pot avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii. L30-L35).3 – identificarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. persoane de etnie roma.4Infiintarea a 8 Centre de Incluziune Socială regionale pentru grupurile vulnerabile. formare profesionala şi integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii prin derularea de programe specifice integrate (inclusiv servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate). usurand asumarea de roluri sociale. Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta. 96. Teleorman. personalul centrelor de incluziune sociala. 6: “facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive”.1Facilitarea accesului la instruire-acces pe piata muncii. O. tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile (L3-L7. Masurile integrate propuse pentru a sustine participarea grupurilor vulnerabile la formare profesionala si stimularea ocuparii. persoane foste dependente de droguri. informare şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi profesional. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. Bucuresti. in scopul integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.S. persoane victime ale traficului de persoane. Iasi. persoane dependente membrii de familie din alte grupuri vulnerabile. pentru un numar de 4210 persoane din grupuri vulnerabile.S.S.5Promovarea procesului egalităţii de şanse şi a incluziunii profesionale şi sociale a grupurilor dezavantajate. prin facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile si care au nevoie de o atenţie specială pentru a evita excluziunea si marginalizarea sociala. Evaluarea rolului noilor tehnologii pentru implementarea lor (ex: .3Dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor si imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii pentru 2600 de participanti. contribuie la realizarea obiectivul A. Timis. voluntari.1. Dolj. Alba. Activităţile eligibile ale proiectului 1. O.2Furnizarea serviciilor speciale de consiliere. prin furnizarea de cursuri de calificare/recalificare profesionala prin planuri individualizate.1 elaborarea metodologiei pentru culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor. cate unul pentru fiecare regiune de implementare A.S. Concura si la atingerea obiectivelor cererii de proiecte nr.P. care să desfăşoare activităţi pentru dezvoltarea competenţelor.S. familii cu mai mult de 2 copii. urmareste corelarea ofertei de consiliere si formare profesionala personalizata functie de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile in raport cu dinamica pietei muncii din cele 8 regiuni de dezvoltare. O. A1.

cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. A 2.derularea de cursuri de formare profesionala pentru personalul Centrelor de Incluziune Socială (inclusiv pentru voluntari).2 .4.asigurarea de servicii de ingrijire (inclusiv copii). 5. consiliere în carieră. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. A1. Platforma se va dezvolta ca si un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. (L2-L36).asigurarea de insotitori pt persoane adulte si cele peste 75 ani. L25-L27) . 3. . Înfiinţarea.6. Aceste centre vor desfăşura activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. ce sunt in incapacitate de a se ingriji singure. 6.7.5 . A 2.3 acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie pentru grupurile tinta.organizarea de sesiuni de dezvoltare personala 7. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare.5. atat pentru cei implicati in proiect. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. 4. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii. facilitand comunicarea si informarea responsabila intre parteneri.4 .identificarea si crearea soluţiilor care să încurajeze comunităţile locale şi angajatorii sa se implice în activităţi comune în scopul combaterii marginalizării şi efectelor acesteia.8 A 2. Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta..identificarea de metode eficiente pentru dezvoltarea stimei de sine a grupurilor vulnerabile pentru a participa la programele de integrare pe piata muncii. (L3L34) .crearea infrastructurii fizice si tehnice necesare derularii ulterioare a Activitatilor 3. in vederea facilitarii accesului pe piata . (L3-L5. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. A 2.1 . Furnizarea de măsuri de acompaniere. inclusiv formare profesionala continua . (L3-L34) .elaborarea/publicarea rapoartelor de cercetare 2. Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială.4 evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială A1.crearea unei platforme virtuale. (L3-L34) . încredere în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. L13-L15.utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului).derularea de măsuri active care să le permită persoanelor din grupurile tinta să îşi dezvolte auto stima.activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii . de promovare a activitatilor si rezultatelor proiectului.

3. concretizata in 8 studii de teren.. A8. Activităţile neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului Din resurse proprii. ce vor fi folosite pentru a elabora si furniza oferte de formare profesionala. cate unul pentru fiecare regiune de implementare. sau vor infiinta structuri in subordinea lor.organizarea sesiunilor de formare si furnizarea propriu-zisa a acestora..raport cercetare publicat =2 Ra 2. IO1. se vor acredita/autoriza. .2. corespunde activitatii 1. pe parcursul procesului. corespunde activitatii n. pentru care solicitantul si partenerii se vor autoriza in cadrul proiectului.. (L10-L12. . A8.muncii adresate persoanelor din grupurile tinta.4derularea sesiunilor de examinare si certificare a cursanţilor.promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. . cursuri identificate in urma rezultatelor cercetarilor de la Activitatea A1.. Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile.promovarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. modul de prezentare la un interviu etc. care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului).:Nr. grupele de lucru vor include maxim 10 persoane. Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi.initierea unei campanii de informare pentru promovarea oportunitatilor oferite de proiect. functie de specificul zonelor. (Ra)(n). 4210 de persoane care au beneficiat de masuri pentru imbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii si Rezultate anticipate .. 32-L34) . module de limbi străine). Vom utiliza o codificare de forma: Rezultat anticipat. 9. . studii de teren regionale=8.5-sub-contractarea anumitor cursuri de formare. A8. A8.organizarea de activitati pentru orientare in cariera.(IO) (n). conform legislatiei in vigoare. cu numarul. Tinand cont de nevoile speciale ale grupurilor tinta.promovarea si diseminarea de informatii in cadrul potentialilor angajatori in ceea ce priveste dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi. .organizarea de activitati privind deprinderea tehnicilor de ocupare (completare CV. acestea vor fi derulate in raport cu necesitatile fiecarei grupe de lucru. cu numarul.). Ra 1: O activitate de cercetare.1selectia grupurilor tinta. (L8-L33) Se vor organiza si derula 420 cursuri de formare profesionala identificate ca fiind necesare si sustenabile pe piata muncii pentru grupurile tinta. -monitorizarea si evaluarea participantilor. Indicator rezultat 1: Nr. Indicator de output. cel putin 2 centre ce nu sunt deja acreditate ca furnizori de servicii sociale. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. ce vor functiona ca furnizori de servicii sociale. (L3-L34) Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională .organizarea de activitati de informare privind posibilitatile de ocupare 8.stabilirea graficului de derulare al cursurilor A8. Scopul este integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (inclusiv utilizare TIC.L22-L24. scrisoare de intentie..

cancer)=100 IO13 nr persoane aflate în detenţie=50 IO14 nr persoane foste dependente de droguri=100 IO15 nr. nr platforma virtuala=1 IO3. nr. persoane dependente benficiare servicii de acompaniere/ingrijire/asistenta = 1440 corespunzator activitatilor 3 si 4. familii care au mai mult de 2 copii= 300 IO9. nr. persoane cu dizabilităţi= 500 IO5. nr. IO 19: nr.promovarea incluziunii sociale. personal al Centrelor de Incluziune Socială=50 IO11. nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de incluziune sociala si voluntari=17 IO 21: Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile =2600 Ra 11: campanii . participanti la programe de consiliere profesionala si psihologica=2600 Indicator Rezultat 2: Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si consiliere psihologica= 100 Ra3 : 1440 persoane care au beneficiat de masuri de acompaniere (inclusiv alte grupuri vulnerabile) IO16: nr. corespunde obiectivului general al proiectului IO 2. corespunzator activitatii 4 IO17: Nr. persoane informate si consiliate = 2600 Indicator Rezultat 4:. persoane cu dizabilitati). persoane acompaniate/asistate social (inclusiv alte grupuri vulnerabile) = 1440 IO12 nr persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. nr. persoane consiliate psihologic si social =2600 Ra 8: Servicii de informare şi consiliere profesională. HIV/SIDA. voluntari=120 IO10. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii furnizate persoanelor din grupurile tinta. pentru 2600 cursanti corespunde activitatii 8. familii monoparentale. Indicator rezultat 6. derulate. Indicator rezultat 5: nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile=260. nr. Nr. familii care au mai mult de 2 copii. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. nr. persoane de etnie roma= 400 IO6. tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului= 400 IO7. corespunde activitatii 6. familii monoparentale=600 IO4. Indicator Rezultat 3: ponderea persoanelor dependente asistate = 100 (corespunzator RA 4 si RA 5) Ra 6: 3 campanii nationale pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială derulate (corespunzator activitatii 5) IO 18 atragerea a 120 voluntari activi Ra 7: Servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. prin 260 cursuri. nr. Corespunzator activitatii 3 Ra5 1440 persoane ce au beneficiat de servicii de acompaniere. consiliere în carieră. persoane acompaniate = 1440 Ra 4: 1000 persoane care au beneficiat de servicii de ingrijire/asistenta (alte grupuri vulnerabile. ponderea persoanelor dependente consiliate si informate = 100 (corespunzator Ra 7 si RA 8) Ra 9: stimularea participarii la programe de calificare profesională (corespunzator activitatilor 6 si 7) Ra 10: Programe de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii. nr. corespunde activitatii 7 IO 20. nr. cât şi social furnizate persoanelor cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. victime ale traficului de persoane=150 IO8.

50 persoane din personalul centrelor de incluziune sociala. 50 detinuti. ca rezultat. in anul 2004 numărul angajaţilor era de 13. prin promovarea coeziunii şi incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile.6. Proiectul raspunde dezideratelor Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2004-2010 prin: implementarea celui de-al treilea obiectiv (coeziune şi incluziune socială pe piaţa muncii). creşterea ofertei de muncă şi modernizarea sistemelor de asistenta socială.2 si Cererii de propuneri de proiecte nr.65%.P. In acest sens. 300 de familii care au mai mult de 2 copii. proiectul raspunde obiectivelor de mai sus. să crească nivelul de calificare profesională şi experienţa profesională dobândită Grupurile tinta vizate sunt: 4210 persoane.0. Numărul locurilor . ca urmare a efectelor crizei economice globale si ca urmare a restructurarii economice. ceea ce reprezintă un deficit de 19% de personal angajat la un beneficiar. Nevoile grupurilor tinta au fost identificate ca urmare a studiilor efectuate la nivel national/comunitar ce releva rate ridicate ale somajului in Romania.150 persoane victime ale traficului de persoane. 96 prin: facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. prin mobilizarea şi implicarea activă a factorilor de natură organizaţională şi instituţională.si prin furnizarea de consiliere psihologica si profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. mai multe si mai bune. 400 persoane de etnie roma. 6. prin furnizarea de masuri de acompaniere în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă (sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit individului să participe pe piaţa muncii.M.derulate pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi (corespunzator activitatii 9) IO 22: nr campanii derulate pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi =8 IO 23: nr campanii derulate pentru promovarea incluziunii sociale si imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii =24 Contextul proiectului Proiectul subscrie dezideratului Strategiei Europeane de Ocupare de identificare a unor solutii care sa sprijine crearea de locuri de munca. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor A. Conform datelor PND 2007-2013. inclusiv din alte grupuri vulnerabile si 120 de voluntari. 500 persoane cu disabilitati. 1440 persoane. asiguranduse astfel cresterea ratei generale de ocupare. prin masurile ce vor fi intreprinse: facilitarea atragerea şi reţinerea mai multor persoane pe piaţa muncii. referitor la persoanele cu disabilităţi. implementarea de masuri active care să le permită să îşi dezvolte autostima.I. şi. D. ce se va realiza prin promovarea de programe specifice pe piaţa muncii pentru grupurile considerate vulnerabile. încredere în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. dintre care 600 familii monoparentale. Ponderea personalului cu disabilitati angajat/un beneficiar este nesatisfăcătoare .031 persoane. 400 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. 100 persoane foste dependente de droguri. ONG-urilor şi a autorităţilor administraţiei publice locale. în special a partenerilor sociali. 100 persoane afectate de HIV/cancer.

in special in cazul celor care locuiesc in comunitati rurale sau al celor cu mobilitate mai restransa. armonizand sistemul de formare profesionala cu cerintele pietei muncii si dezvoltarii viitoare a societatii. conform Strategiei Integrate de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 – 2020. va acţiona în vederea îmbunătăţirii accesului la măsuri active de integrare pe piaţa muncii. Prin aceasta abordare se va crea oportunitatea calificarii si recalificarii persoanelor vulnerabile si va sprijini dezvoltarea personala a acestora. iar programele de formare vor fi corelate cu cerintele actuale la nivel regional si vor asigura oportunitati sporite pentru accesul si participarea persoanelor din grupurile tinta pe piata fortei de munca si cresterea ratelor de ocupare. sau cu mai mult de doi copii. din care s-au ocupat 294 . La sfârşitul anului 2004. Furnizarea serviciilor de consiliere si formare profesionala de tip “fatain-fata” este necesara pentru toate grupurile vulnerabile implicate. în special a adultilor din grupuri vulnerabile. Formarea profesionala ce va fi furnizata va raspunde nevoilor grupurilor tinta si va viza dobandirea de aptitudini si competente profesionale si sociale.696. Proiectul va contribui la reducerea decalajelor în ceea ce priveşte rata ocuparii peresoanelor vulnerabile si la diminuarea efectelor sociale negative generate de formele de discriminare de pe piaţa muncii a grupurilor declarate vulnerabile. reclama masuri urgente în vederea cresterii participarii. comparativ cu indicatorii UE. si va conduce la atingerea obiectivelor Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2004-2010.ceea ce arata ca in majoritate cazurilor oferta de locuri de muncă nu este în concordanţă cu calificările şi posibilităţile persoanei cu disabilităţi. ceea ce arată o pondere scăzută a femeilor care lucrează cu program parţial.2% la nivelul anului 2004.3%. Performantele atinse de Romania in ceea ce priveste formarea profesionala. Desi o serie de programe nationale de orientare si ocupare a persoanelor vulnerabile s-au lansat in ultimii 5 ani. Pentru identificarea necesitatile reale de formare ale grupurilor tinta la nivel regional/local vor fi realizate un numar de 8 analize regionale de nevoi. Justificarea necesităţii implementării proiectului Prin obiectivul general.4% în UE-25.de muncă oferite a fost de 10. . In ceea ce priveste tinerii peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului si persoanele de etnie roma. ponderea numărului de persoane cu disabilităţi angajate din totalul persoanelor adulte neinstituţionalizate cu disabilităţi era de 3. În ceea ce priveşte ocuparea cu program parţial. diferenţele sunt accentuate. faţă de 31. precum si prin obiectivele specifice. Cele mai afectate de aceasta inflexibilitate a programului de lucru devin femeile din familii monoparentale. iar ponderea persoanelor cu disabilităţi angajate în total populaţie 15-64 ani era de 0. proiectul va sprijini combaterea marginalizării sociale. acestia se confrunta cu integrare redusa pe piata muncii in special datorita lipsei de calificari profesionale adecvate. la programe de educatie si formare. Se ajunge astfel la cresterea posibilitatii de calificare a fortei de munca in raport cu necesitatile regionale si cu cerintele actuale. prezentate in cel mai recent raport privind progresul Strategiei Lisabona. Ponderea populaţiei feminine ocupate cu program parţial în totalul populaţiei feminine ocupate era în România de numai 11.1%.

prin facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. conform cerintelor din caietele de sarcini. b) Formare profesionala. Deprinderea utilizarii TIC va furniza persoanelor din grupurile tinta abilitati si competente suplimentare necesare dezvoltarii personale si integrarii pe piata muncii Resursele alocate şi achiziţii de bunuri. consiliere pentru persoanele vulnerabile si membrii de familie dependenti. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. prin planuri individualizate pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor. orientare si formare profesionala. ce are loc pe mai multe planuri: reabilitarea capacităţilor de funcţionare socială. . vor fi introduse metode moderne de predare/invatare a limbii engleze si a operarii cu PC-ul.prin crearea platformei virtuale de incluziune sociala se va dezvolta un centru de resurse/informare eficient privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Valoarea adaugata a proiectului este sustinuta prin insasi infiintarea si funcitionarea Centrelor de Incluziune Sociala. mediere si consiliere+ servicii de asistenta +masuri de acompaniere” raspunde nevoilor si directiilor de actiune identificate in PND 2007-2012 si in Planul National Antisaracie si de Promovare a Incluziunii Sociale(PNAINC) 2002-2012. reinserţia în sistemul de activităţi economice. dezvoltarea capacităţilor şi a implicării în construcţia propriei vieţi. Prin pachetul „activitati de cercetare. . Contributia proiectului la diminuarea complexitatii vulnerabilitatii pe piata muncii se realizeaza printr-o serie de interventii dinamice si multidimensionale in cele 8 regiuni vizate. . 1 locatie ce va fi achizitionata in cadrul proiectului. . Pentru activitatile sub-contractate. ca instrumente eficente de formare si integrare socioprofesionala. ce va fi amenajata/modernizata. atat pentru cei implicati in proiect. în scopul integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului Toate spatiile pentru cursuri si seminarii vor fi puse la dispozitie atat de solicitant cat si de parteneri .există nevoia acuta de a găsi modalităţi mai eficiente de abordare şi de implicare a persoanelor vulnerabile. 2 autoturisme. ce vor furniza sistematic servicii de asistenta . Solicitantul va asigura 2 laptop-uri. proiectul va contribui la cresterea ratei generale de ocuparesi la asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii. cu atributii de furnizare de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. . 1 imprimanta. spatiile vor fi asigurate de subcontractori. De aceea proiectul va utiliza 2 abordari structurale pentru a realiza obiectivele propuse pentru persoanele vulnerabile in Strategia Integrata de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 – 2020: a) Consilierea.in ceea ce priveste cursurile de formare profesionala. într-o manieră care să reflecte contextul specific sociodemografic în care aceştia trăiesc.prin desfasurarea campaniilor de promovare a incluziunii sociale si informare/sensibilizare a angajatorilor vor fi inlaturate o parte din probleme de reinsertie pe piata muncii si vor contribui la reducerea/prevenirea somajului de lunga durata. in special prin crearea Centrelor de Incluziune Sociala.

experienta in domeniu minim 2 ani. ce vor fi amenajate in cadrul proiectului.absolvent studii superioare. bune abilitati de comunicare si coordonare de echipe. Se are în vedere achiziţionarea si de catre solicitant a 5 calculatoare. excelente . Acorda consiliere juridica privind aspectele legale ce tin de implementarea proiectului si raspunde pentru efectele juridice si procedurile aplicate . Experienta in implementarea de proiecte. asigura relatiile cu partenerii si cu cei 3 coordonatori regionali. Consilier juridic . 1 multifunctionala. 1 multifunctionale/copiatoare. cat si pentru cea de implementare Toti partenerii vor asigura individual cate o locatie pentru Centrele de Incluziune Sociala. de contabilitate. Membrii EI: Expert financiar .. personal administrativ unde este cazul. materiale consumabile. Se vor achizitiona de asemenea serviciile de audit. Coordonator proiect . . expert contabil autorizat. atat pentru echipa de management.consilier juridic definitiv. 1 camera foto. Managementul proiectului va fi asigurat de catre Echipa de management (EM). standardizarea activitatilor proiectului. avand certificat de calificare pentru ocupatia contabilitate si experienta in intocmirea ordinelor de plata. ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului.personal administrativ si experti pe termen mediu si lung. mobilier. coordoneaza resursele umane si financiare. a tehnicilor de management pentru încadrarea în bugete. realizarea si transmiterea rapoartelor. a gestionarii HR.3 Coordonatori regionali echipa de implementare: absolvent de studii superioare. inclusiv competente administrative. Toti partenerii vor asigura 8 experti pe termen scurt si lung. si dotate fiecare cu cate 5 PC-uri. Contabil . si mobilier adecvate. care va coordona activitatile Echipei de implementare(EI). Raspunde din punct de vedere financiar si raspunde de alocatiile financiare si de executia financiara a proiectului. coordoneaza echipa de management si de implementare. cu experienta minim 2 ani in gestionarea de bugete.absolvent de studii superioare. asigura aplicarea metodologiilor si procedurilor. a platilor pentru bugetul de stat si bugetele speciale. bune abilitati de comunicare. a statelor de plata.absolvent studii superioare. gestioneaza evenimentele. inchiriere spatii si echipamente pentru derularea activitatilor. cu urmatoarele componente: Manager de proiect . servicii pentru realizarea aplicatiei web-based. Asigura functia de reprezentare si relationare cu partenerii si alte institutii. cu minim 40 mp. a tehnicilor de management pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite. anumite serviciil de furnizare de formare profesionala si servicii de furnizare de expertiza pentru corelarea si dezvoltarea competentelor resursei umane in raport cu cerintele pietei muncii. bugetele si HR. a declaratiilor aferente.absolvent studii medii. Managementul proiectului Managementul proiectului se va derula în baza tehnicilor specifice de project management în domeniul resurselor umane. 15 voluntari. experienta în implementarea de proiecte. de catering. asigura implementarea unui sistem de management de proiect eficient. Asistent manager . experienta relevanta in managementul de proiect. coordoneaza inclusiv activitatea de selectie a grupului tinta. 3 Responsabili coordonatori PR/comunicare .absolvent studii superioare.

in conditiile legii. -Elaborarea materialelor de informare si publicitate. culeg informatii necesare acordarii de consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor. cu subactivitatile specifice: -Monitorizarea interna si externa a activitatilor si rezultatelor.studiaza comportamente umane. vor fi subcontractate catre furnizori de formare profesionala. Pentru gestiunea financiara adecvata. . sau in implemntareatehnica a proiectelor. -Organizarea a 2 conferinte de promovare. experienta 3 ani in domeniul gestiunii fondurilor nerambursabile. testeaza si determina caracteristicile mentale si aptitudinile si acorda consultatii. individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional. si conform descrierii din „resurse alocate pentru implementarea proiectului”. . cu respectarea conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM/OI. bune abilitati de comunicare. -8 responsabili centre regionale.abilitati de comunicare cu mass-media scrisa si audiovizuala. Achizitionarea echipamentelor.rapoarte financiare. pe baza . -16 lucratori socialiacorda consultatii asupra problematicii sociale. analizeaza situatia persoanelor asistate si a handicapatilor si propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora. se va realiza pe toata perioada de derulare a proiectului. initiala pentru lansarea oficiala a proiectului si finala pentru inchiderea proiectului.16 Formatori . Pachetele de formare profesionala. experienta in domeniul HR. Managementul financiar al proiectului este asigurat prin: . sprijina stabilirea mecanismelor de gestionare a diferitelor faze/activitati din proiect si dezvoltarea/adaptarea instrumentelor folosite in implementare.verificarea periodica a evidentei documentelor contabile. materialelor si serviciilor. initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor. complementare pachetelor de formare autorizate prin proiect. initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente. acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei. de la activitatea de formare A8. -Asigurarea auditului extern (cu fiecare cerere de rambursare si anual). Activitatea A1 si subactivitatea A2.8 consilieri orientare profesionala.5. experienta in domeniu. implementeaza sesiunile de consiliere -8 psihologi. in scopul valorificari resurselor si depasirii dificultatilor personale sau sociale. educativ.4 vor fi subcontractate unui/unor organizatii cu domenii de activitate specifice.verificarea periodică a înregistrărilor contabile şi a efectuarii platilor . social. Documentele suport justificative elaborate în acest scop vor insoti Cererile de Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare. fiecare subcontractor. -Evaluarea intermediara/finala a stadiului de implementare. -9 asistenti sociali.absolventi studii superioare. . experienta minim 3 ani in predarea cursurilor de formare profesionala. competente administrative. Managementul proiectului(L1-L36). autorizati.ofera consultatii in probleme sociale si conexe. . -Consultant tehnic: absolvent studii superioare.conformitatea cu cheltuielile bugetare – in baza bugetului aprobat şi a documentelor de plata.absolventi studii medii.absolvent studii superioare de specialitate. acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora.

Solicitantul va include brosuri. prin achizitionarea resurselor de informare si publicitate si diseminarea informatiilor in cadrul tuturor intrunirilor din proiect (seminarii. ateliere de lucru). in sectoarele unde exista oportunitati pe piata muncii locala sau regionala pentru grupurile tinta. astfel: O. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. prezentarea rolului sau. aflate in responsabilitatea sa si pentru care a fost emisa respectiva factura/decont. destinate mediatizarii proiectului.S.activitatilor/subactivitatilor desfasurate si conform timpului alocat de fiecare in parte. Activitatile de informare/publicitate(L1-L36) Informarea si publicitatea va fi asigurata prin conferintele de lansare si inchidere a proiectului. Evenimentele proiectului vor beneficia si de participarea reprezentantilor mass-media. si unde se pot dezvolta abilitati si competente pentru grupurile tinta (A1. •30 bannere şi 300 afise realizate. •144 anunturi /articole publicate in mass-media locala si centrala pentru a mediatiza desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului si pentru a evidentia rezultatele. care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice.3). •8 seminarii organizate privind promovarea respectarii principiului egalitatii de sanse. precum si a activitatilor care vor fi desfasurate prin proiect..S.2 se va realiza prin furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala. va emite o factura/decont catre Solicitant in termen de 10 de zile de la data recepţionarii/acceptarii de catre acesta a produselor/rezultatelor activitatilor realizate de catre subcontractor/partener. Cu ocazia acestor evenimente. în 15000 de exemplare. pentru ca impreuna cu comunicatele de presa. gen si nediscriminarea in accesul si participarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. mape personalizate. Realizările concrete : • 16 conferinte de presa organizate pentru informare si publicitatea proiectului: pentru prezentarea oportunitatilor proiectului. module de limbi straine) (A1). precum si a rezultatelor obtinute in fiecare an de implementare. respectiv infiinţarea.1 va fi realizat prin organizarea si derularea activitatii 2. consiliere in cariera (A7) si consiliere psihologica pentru dezvoltarea personala (A6). conferinte. Activitatile se coreleaza coerent si cronologic cu obiectivele. .3 se va realiza prin elaborarea si implementarea programelor de formare pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii (inclusiv utilizare TIC. specifice proiectului si obiecte promotionale. O. in kit-urile de conferinta. • 1 pliant de prezentare al proiectului. •24 campanii de informare cu tema „Promovarea incluziunii sociale si imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. respectiv a obiectivelor urmarite. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare O. Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizării) Modalitatile de organizare generala a proiectului au fost stabilite astfel incat fiecare activitate sa realizeze obiectivul specific careia i se adreseaza.S. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta). sa existe si o vizibilitate suficienta a proiectului si a sprijinului FSE.

pe baza carora se va contura oferta de formare profesionala a fiecarui centru regional de incluziune sociala. tinand cont ca acestea sunt foarte putine si nu acopera toate regiunile si domeniile de interes.2. In cadrul acestui centru se vor derula activitati de sprijin tehnic si expertiza pentru buna functionare a centrelor din tara si atingerea rezultatelor stabilite in proiect. consilierea si informarea tuturor centrelor din tara. In plus.3 -derularea de cursuri de formare profesionala pentru personalul Centrelor de Incluziune Socială.). A2. pe de o parte. O.S4 va fi atins prin infiinţarea. precum si sub-activitatea A2. atat pentru cei implicati in proiect.Programele de formare profesionala vor cuprinde totodata module privind sanatatea si securitatea la locul de munca. completata cu formari ce pot fi subcontractate. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. 400 persoane de etnie roma. 400 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. cu ajutorul datelor statistice din studiile de profil deja realizate si publicate dar. In final. Oferta de formare profesionala va fi formata din recomandarile obtinute prin sub-activitatea 1. Cele 4210 de persoane din grupul tinta (dintre care 600 familii monoparentale. Selectia/recrutarea grupului tinta.S. Acestea vor fi translatate in cerinte specifice de formare.5 se va realiza prin activitatile de promovare a voluntariatului (A5) si prin derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilitati (A9). Subcontractorul va identifica si evalua nevoile de formare profesionala ale grupurilor tinta. O.4. Platforma se va dezvolta ca si un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.4. pentru fiecare regiune de implementare. care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice. precum si implicarea si mentinerea in proiect a persoanelor din grupul tinta: Nevoile specifice de formare ale grupurilor tinta vizate de proiect vor fi identificate.crearea platformei virtuale de promovare a incluziuni sociale a grupurilor vulnerabile. vor fi completate prin cercetarile si studiile ce se vor realiza la activitatea A1. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta). recalificarii sau formarii profesionale ulterioare (A2. centrul solicitantului va avea ca atributii suplimentare coordonarea. 300 de familii care au mai mult de .150 persoane victime ale traficului de persoane. dar si a potentialilor parteneri ce vor sa dezvolte astfel de centre in viitor. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. serviciile de asistenţă şi alte activităţi asociate (A3) si/sau a serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente in scopul susţinerii participarii pe piaţa muncii a persoanelor cu risc de excluziune socială (A4). Tot pentru realizarea OS4 concura si: a) sub-activitatile A 2. (inclusiv pentru voluntari) pentru a putea derula conform legilor in vigoare si acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie pentru grupurile tinta. 500 persoane cu disabilitati. b) activitatile de acompaniere pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire.

de nevoile de formare profesionala zonale/pentru fiecare regiune de implementare. nu mai putin de unul anual. Metodologia activitatii de cercetare. 100 persoane foste dependente de droguri. prin “matching”.) vor fi selectate din bazele de date ale partenerilor si/sau in urma campaniilor de informare. In urma acestor campanii de informare.2 copii. Expertii din echipa de management vor depune rapoarte de activitate trimestriale. de monitorizare financiara. persoanele care vor face parte din grupurile tinta potentiale ale proiectului. 100 persoane afectate de HIV/cancer. Evaluarea globală a proiectului va fi realizată la finalul proiectului de către echipa de management. ce va fi sub-contractata. Procedurile de evaluare externa vor verifica frecventa şi importanta cu care acest proiect va fi tratat în media. va identifica: nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc. modalităţile prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor vulnerabile.4) Proiect generator de venit NU DESCRIERE PROIECT 2 . (A1. 50 persoane din personalul centrelor de incluziune sociala. Componenta de cercetare va asigura de asemenea studii şi expertiză care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor vulnerabile supuse riscului de excluziune socială. le vor fi furnizate formarile profesionale in cadrul activitati A8.3). care vor tine cont de competentele profesionale de baza ale persoanei. ce va contine un portofoliu de competente existent si nevoiile de completare a acestora. si/sau sprijin personalizat in cadrul activitatilor A6 si A7. METODOLOGIA PENTRU MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI a fost stabilită în baza procedurilor de evaluare interna. unul din rezultate va fi realizarea unei fise de evaluare pentru participanti. Documentele justificative. care din cauza vulnerabilitatii lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (A1. Acestor persoane. ce urmaresc stabilirea indicatorilor de performanta. constientizare. in conformitate cu Graficul Estimativ de depunere a cererilor de rambursare. selectate anterior. în baza metodologiei specifice de project management. Se vor aplica criterii de selectie. de monitorizare tehnica a proiectului. precum şi de numărul de cereri primite pentru continuarea acestor cursuri. determina monitorizarea pe parcursul diverselor stadii ale proiectului. iar expertii pe termen lung si scurt din echipa de implementare vor depune rapoarte de activitate la finalul fiecarei activitati la care participa. In cadrul activitatii A6 si A7. 50 detinuti. cu competente necesare pe plan regional. vor fi depuse impreuna cu documentele financiar-contabile. odata cu Cererile de Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare. 1440 persoane din alte grupuri vulnerabile si 120 de voluntari. prin organizarea sub-activitatilor pentru consiliere pentru dezvoltarea personala si consiliere profesionala. vor fi invitate sa se inscrie in activitati din acesta. la OI/AMPOSDRU..

Pe termen scurt. facilitand comunicarea si informarea responsabila intre parteneri. Centrul solicitantului va avea ca atributii suplimentare consilierea si informarea tuturor centrelor din tara. Prin valorificarea experienţei gestionării fondurilor nerambursabile. fondurile institutionale proprii ale partenerilor de proiect.. la nivelul celor 8 regiuni de implementare.Sustenabilitatea proiectului Ca urmare a infiintarii si mentinerii Centrelor de incluziune sociala. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. vor fi create pe termen mediu si lung premisele pentru dezvoltarea activitatilor lucrative si integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. inclusiv pentru identificarea de noi metode de atragere de fonduri publice sau private. activitatile si rezultatele proiectului. Pe termen lung sustinerea financiara a activitatilor va fi acoperita si prin programe de autofinantare. dupa incetarea finantarii nerambursabile. informarea privind sursele de finantare. o sub-activitate esentiala va fi crearea unei platforme web-Centrul Virtual de Incluziune Sociala. campanii pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (impreuna cu CIS-urile din tara). alte institutii de interes). In cadrul acestui centru se va acorda sprijin tehnic si expertiza pentru sustenabilitatea centrelor din tara. Se vor dezvolta ca promotori ai diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor din grupurile tinta. dar si a potentialilor parteneri ce vor sa dezvolte astfel de centre in viitor. asigura baza sustenabilitatii ulterioare a activitatilor derulate prin acest proiect. Consilii Judetene. Infrastructura astfel creata. consiliere psihologica. Vor putea fi identificate la nivel regional. Proiectul este conceput pentru a sustine coerent implementarea la scara larga a masurilor de integrare pe piata muncii.. initierea de parteneriate cu autoritati locale si judetene (Primarii. Centrele de incluziune sociala vor fi mentinute dupa incheierea proiectului si vor functiona ca structuri de resurse si expertiza in domeniu pentru ONGurile si institutiile locale si regionale. solicitantul si partenerii vor continua sa fie participanti activ la procesul de absorţie a . Astfel. si ca mediatori privind relatiile cu potentialii angajatori din propriile regiuni. In acelasi timp. formarea ulterioara a personalului acestor centre. la nivel national. orientare si formare profesionala ale grupurilor tinta. la nivel local-regional in baza Legii nr. atat pentru cei implicati in proiect. sustinerea financiara a acestora va fi acoperita din: fondurile viitoarelor programe europene si guvernamentale (ministeriale. realizarea de studii. platforma se va dezvolta si ca un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. AJOFM. lipsurile informaţionale privind necesităţile de sprijinire ale grupulurilor ţintă. rapoarte privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitare a incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Centrele de Incluziune Sociala din teritoriu vor actiona ca o sursa veridica de furnizare de informatii privind nevoile reale de asistenta sociala. precum si baza informationala si de expertiza tehnica pentru infiintarea altor centre.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice si/sau unui Protocol de Cooperare in domeniul Incluziunii Sociale intre Guvern si partenerii implicati in proiect. mai ales in zonele rurale.

Proiectul sustine dezvoltarea si implementarea unor masuri in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. Mentionam ca la selectia responsabililor de mediere din cadrul centrelor se va urmari in special respectarea principiului egalitatii de sanse si gen si a nediscriminarii. va determina diminuarea diferentelor salariale si de alta natura existente pe piata muncii intre barbati si femei si imbunatatirea ratei de ocupare a femeilor pe piata muncii. pornind de la: a) selectarea grupului tinta. In primul rand. categorie sociala. nediscriminarii si educatiei interculturale. Legea nr. 202/2002 republicata in 2007. privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Solicitantul promovează egalitatea si tratamentul egal dintre femei si barbati. care sunt formate din 10 categorii apartinand grupurilor vulnerabile. femei si barbati deopotriva. In pus. Egalitate de şanse La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse. şi îşi dezvolta capacitatea de implementare a programelor integrate adresate grupurilor vulnerabile din fonduri de la bugetul de stat . Modul de organizare al activităţilor va rămăne în principiu acelaşi. Strategia nationala pentru egalitatea de şanse intre femei si barbati pentru perioada 2006-2009. sustinut de reglementarile legislative specifice in context romanesc: Constitutia României. in sensul sprijinirii accesului egal al grupurilor vulnerabile la programele si activitatile desfasurate in cadrul proiectului. atat pentru femei cat si pentru barbati. si nediscriminarea pe criterii de varsta. experienţa acumulată contribuind însă la îmbunătăţirea acestora. grupurile tinta vizate in cadrul proiectului vor fi constituite astfel incat sa se faciliteze accesul si participarea la acest proiect in mod egal. sa fie egal implicati in derularea activitatilor si managementului proiectului. fara nicio restrictie legata de gen. principiul egalitati de sanse este evidentiat in structura grupurilor tinta. etnie etc. cat si in implementarea obiectivelor si activitatilor sale. Acest fapt va conduce la facilitarea participarii active a femeilor in domenii care le erau mai putin accesibile si la cresterea nivelului lor de bunastare. In al doilea rand. c) abordarea in ghidurile de consiliere si orientare a aspectelor legate de cariera femeilor si egalitatea de gen. In constituirea echipei de implementare a proiectului se va avea in vedere ca membrii acesteia. in toate activitatile incluse in proiect se va lua in considerare si se va promova participarea egala a femeilor si a barbatilor la acestea. religie. pe temele egalitatii de sanse. fiind tratati egal in functie de munca depusa si drepturile salariale ce le revin. Dezvoltare durabila Proiectul vizeaza si factori stimulativi ai Alte obiective orizontale . b) introducerea componentei de egalitate de gen in programele de formare. Proiectul propus de catre solicitant a integrat principiul egalitatii de sanse atat in elaborarea. Proiectul propune o abordare integratoare a perspectivei de gen. Astfel.. varsta. In realizarea ofertei de cursuri de formare se va avea in vedere introducerea unor module specifice.altor fonduri comunitare. fiind promovat principiul tratamentului egal intre sexe. tinandu-se cont de competentele profesionale ale acestora. Echipa de proiect presupune crearea a minim 15 locuri de muncă permanente. convingeri politice sau religioase etc.

Inovare si TIC In implementarea proiectului se va promova utilizarea tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) in contextul furnizarii serviciilor de informare/consiliere si a celor de formare profesionala. persoane în vârstă. Activităţile din acest proiect se concentrează asupra promovarii economiei sociale. in domeniul dezvoltarii resurselor umane vor conduce la promovarea unor conditii de munca nepericuloase si sanatoase si vor contribui la asigurarea sanatatii fizice si psihice a acestora Prin furnizarea programelor de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii. proiectul se integrează priorităţilor generale şi specifice .E. acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt complementare cu acţiunile PNR 2007-2013. care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului). şi sunt complementare Programului National de Reforme 2007-2013. precum şi persoane considerate defavorizate. Activitatile ce vor fi realizate in cadrul proiectului. Actiunile pe termen lung care vor viza facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii vor urmari extinderea iniţiativelor de încurajare a angajării tinerilor pe piata fortei de munca.dezvoltarii durabile. În plus. In cadrul activitatilor de promovarea a diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi se vor promova modalităţi prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. prin: facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (se indeplineste o conditie principala pentru imbunatatirea calitatii vietii grupurilor tinta). prin valorificarea potentialului zonelor de implementare. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte Proiectul „\"Centrele de Incluziune Sociala\". respectiv imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii. În acest sens. acela de a consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale. dezvoltarea de reţele integrate pentru servicii sociale.. acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt complementare cu acţiunile FEDR. In acest sens. femei. îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. promovarea unor solutii inovative TIC pentru promovarea activitatilor si rezultatelor (portal virtual). furnizarea programelor de formare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor persoanelor din grupurile tinta si stimularea/facilitarea accesului pe piata muncii a acestor grupuri. ce susţin insertia şi reinserţia pe piaţa muncii pentru o serie de categorii sociale: tineri. ce susţin atenuarea problemelor sociale cu care se confruntă regiunile de dezvoltare ale statelor membre U. imbunatatirea si corelarea ofertei de consiliere si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile in raport cu dinamica pietei muncii. prin: includerea in cadrul ofertei de formare a unor cursuri de utilizare a calculatoarelor.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile” se integrează obiectivului general al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR). respectiv utilizarea TIC. se vor imbunatatii performantele profesionale ale persoanelor din grupurile tinta si se va facilita accesul si participarea pe piata muncii.

acest proiect este complementar cu activitatea de cercetare si publicare a unui raport alternativ de tara privind stituatia grupurilor vulnerabile din Romania in anul 2007. cat si intr-un proiect finantat prin Fondul Social European Acest proiect este complementar cu alte proiect unde solicitantul a actionat ca si partener cu granturi preaderare.stabilite în Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 de furnizare de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor forţei de muncă. În acelaşi timp solicitantul şi-a perfecţionat capacitatea organizatorică de derulare a activităţilor de formare. În urma implementării proiectelor menţionate mai sus. In ceea ce priveste promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. în domeniul dezvoltării competentelor profesionale pentru angajaţii din întreprinderile din jud. ce subscriu la politicile şi Strategia Europeană de Ocupare. acest proiect este complementar cu toate aceste proiecte de formare profesionala initiate de solicitant. pentru cresterea adaptabilitatii si flexibilitatii fortei de munca din diverse ramuri economice. În 2009. servicii de . organzand doua cursuri de formare profesionala pentru institutii ale administratiei publice locale. ce a fost integrată la rândul ei în Strategia Lisabona. de evaluare şi raportare necesară implementării eficiente a acestor tip de programe. solicitantul este partener pe un proiect de grant din Fondul Social European. solicitantul a acumulat experienţă relevantă în domeniul derulării de proiecte co-finanţate din fonduri publice. Teleorman. comunicare. Alte informaţii relevante Activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora impune imbunatatirea competentelor profesionale si modalitatea de abordare personalului centrelor de incluziune sociala. si continua actiunile eficiente si coerente de formare profesionala pentru adulti. incheiate cu succes sau inca in delurare. intaresc serviciile integrate de asistenta livrate direct catre beneficiari si permit acestora să participe pe piaţa muncii în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă. solicitantul continua să promoveze cu eficienţă sporită programele pentru calificarea. Centrele de Incluziune Sociala vor furniza sistematic si comprehensiv servicii de acompaniere si/sau asistenta sociala membrilor de familie dependenti. precum şi a obiectivelor stabilite prin Strategiile şi Politicile Naţionale de Dezvoltare. De aceea realizarea cursurilor de formare pentru personalul angajat si voluntari va permite dobandirea abilitatilor practice de a comunica si lucra cu persoanele. şi a dezvoltat capacitatea internă organizatorică. Solicitantul a actionat ca si promotor si partener in proiecte regionale de formare profesională a adultilor. În baza experienţei acumulate. specializarea şi perfecţionarea forţei de muncă. In acest sens. prin furnizarea de sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. atat intr-un proiect finantate din fonduri de preaderare. respectiv grupurile aflate in dificultate. in sectoarele pietei muncii ce necesita aceste actiuni si pe care solicitantul le-a identificat cu succes in ultimii 2 ani. imbinand eficient dimensiunile generale si specializate ale interventiilor de asistenta Măsurile de acompaniere si/sau asistenta sociala membrilor de familie dependenti. Se impune deci perfectionarea continua a personalului social bazata pe metode si tehnici specializate de intelegere.

Solicitantului . dotările şi organizarea spaţiilor de pregătire. Activităţile de promovare şi publicitate reprezintă o modalitate esenţială pentru creşterea credibilităţii şi a gradului de atractivitate al solicitantului si a patenerilor. Numărul de participanţi va fi dimensionat astfel încât să se poata crea o atmosferă adecvată întelegerii rapide şi eficiente a informaţiilor oferite. Rezultatele proiectului vor fi promovate la nivel regional şi naţional prin activităţi specifice. costuri de autorizare. unde e necesar.. Partenerii vor angaja formatori autorizaţi. consiliere în carieră. dotari.. 2 Înfiinţarea.asistenţă şi alte activităţi asociate.. se utilizează mijloace şi metode moderne de pregatire: prezentări. consiliere pentru dezvoltarea personală. Anul . GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI Activitatea (*) Durată Organizaţia care implementează proiectul (*) Solicitantului . atat în faţa altor finanţatori si/sau parteneri ulteriori. dezbateri. Serviciile de consiliere profesionala evalueaza posibilitatile de calificare/recalificare in functiile de nevoile pietei si de caractericile personale. Dimensiunile. cat si de experti sociologi/psihologi/juristi.. va fi sub-contractata. Toate centrele vor dispune de o sala de curs. În procesul de instruire din cadrul proiectului. formatori. Expertiza tehnica pentru componenta formare profesionala. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin vor dezvolta potenţialul profesional al persoanelor vulnerabile. .. capacitatea şi disponibilitatea solicitantului de a le transfera si la alte niveluri regionale si sectoriale. Vor fi identificate oportunităţile profesionale sustinute de dezvoltarea capacitatilor de ocupare si adaptabilitate pentru persoanele slab calificate. care pot schimba situaţia dezavantajată a grupurilor vulnerabile.. iar metodologia va putea fi adaptata/actualizata si utilizata in functie de scopul cercetarilor si analizelor viitoare.. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională.. subliniind experienţa.1 1 Organizarea si . acolo unde va fi necesara. In acest sens vor fi implementate planuri individualizate de formare profesională pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor de bază. certicare. discuţii active. exemplificări şi studii de caz. persoanele cu dizabilităţi şi persoanele supuse riscului de excluziune socială. precum şi desfăşurarea procesului de instruire va respecta normele specifice de protecţia muncii. implicati pe termen scurt si/sau lung in activitatile proiectului. raportate la numărul participanţilor la programul de formare profesională. Rezultatele obtinute in urma analizelor nevoilor specifice ale grupurilor tinta la nivel regional vor fi puse la dispozitia institutiilor cu atributii privind ocuparea si piata muncii si vor constitui un punct de referinta statistic pentru alte proiecte. cat si a viitorilor cursanti.

... 8 Dezvoltarea şi. 2 Furnizarea de m. 5 Dezvoltarea şi.... 6 Dezvoltarea şi. Solicitantului ....... Solicitantului ... 8 Organizarea si . Solicitantului ... Activitatea (*) Organizaţia care implementează proiectul (*) ...... 7 Dezvoltarea �........... Solicitantului .. Solicitantului . 3 Organizarea si ..3 Furnizarea de m. Solicitantului ... 8 Înfiinţarea.2 1 Furnizarea de m.... 7 Derularea de ca. Solicitantului . 3 Activităţi pe.. Anul . 4 Organizarea si .... Solicitantului ........ Solicitantului ... 7 Furnizarea se. Solicitantului .. Solicitantului . 4 Activităţi pe. Solicitantului ... 2 Activităţi pe. 9 Derularea de ... Solicitantului ... Solicitantului .. 5 Furnizarea serv. Solicitantului ........ Solicitantului .. Solicitantului ..... Solicitantului .. Solicitantului ..... Solicitantului .. 4 Dezvoltarea şi...... Solicitantului ........ Anul .. Solicitantului . 5 Organizarea si .. 6 Furnizarea serv.. 9 Derularea de .... 6 Dezvoltarea �.. Solicitantului .3 1 Înfiinţarea. Solicitantului .

2 1 Furnizarea de măsuri de acompaniere. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 2 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 3 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 4 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 .Anul . 3 Furnizarea de măsuri de acompaniere. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile 2 Înfiinţarea.1 1 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului nevoile specifice ale grupurilor tinta. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii 7 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. 9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi Anul . inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta 8 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. consiliere în carieră. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 4 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 5 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 6 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic.

3 1 Înfiinţarea. 8 Înfiinţarea. 5 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. 6 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii 6 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 4 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 5 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională . in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. 7 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile.psihologic. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. 2 Furnizarea de măsuri de acompaniere. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 3 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta. consiliere în carieră. consiliere în carieră. Anul . 7 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 8 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului nevoile specifice ale grupurilor tinta. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin.

din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie 412 413 Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%) Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire 414 Număr de participanţi la instruire care au găsit un loc de muncă în termen de 6 . Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Indicatori Indicatori ID 397 398 399 400 Indicatori [1 output] Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile. din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului Valoare 2600 400 500 400 1440 170 2500 0 500 150 15 Valoare 80 90 80 80 20 10 10 401 Numărul de persoane dependente sprijinite 406 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 407 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii 408 Număr de participanţi FSE – femei 409 Număr de participanţi FSE .şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile .persoane cu dizabilităţi 410 Număr de participanţi FSE – persoane de etnie roma 411 Numărul de locuri de muncă nou create – acces pe piaţa muncii ID 402 403 404 Indicatori [2 result] Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare. din care: persoane de etnie romă Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare. din care: persoane cu dizabilităţi Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile 405 vulnerabile care obţin certificare. din care: persoane de etnie romă Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile. 9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. din care: persoane cu dizabilităţi Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile.

familii cu mai mult de 2 copii Numar participanti la programe de calificare profesionala familii monoparentale Numărul participanţilor la programele de calificare.acces pe piaţa muncii ID 1 2 3 4 5 Indicatori adiţionali [output] Numar participanti la programe de calificare profesionala. HIV/SIDA.luni .acces pe piaţa muncii 415 Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – acces pe piaţa muncii 0 170 0 Valoare 100 50 300 600 250 416 Număr de participanţi la instruire certificaţi . victime ale traficului de persoane si persoane foste dependente de droguri Indicatori adiţionali [result] nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de incluziune sociala si voluntari Nr.acces pe piaţa muncii 417 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect .raport cercetare publicat Ponderea persoanelor dependente asistate Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si consiliere psihologica ID 6 7 8 9 10 Valoare 260 17 2 100 100 Grup ţintă GRUP ŢINTĂ ID 3 4 Alte grupuri vulnerabile Angajaţi Grup ţintă Valoare 1440 0 0 600 0 0 0 100 0 21 Delincvenţi juvenili 32 Familii monoparentale 33 Femei 37 Imigranţi 41 Manageri 58 Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex.) 59 Persoane afectate de boli ocupaţionale . HIV/SIDA. persoane aflate in detentie Numar participanti la programe de calificare profesionala.cancer Numar participanti la programe de calificare profesionala. cancer etc. persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex.

60 Persoane aflate anterior în detenţie 61 Persoane aflate în detenţie 66 Persoane care solicită azil 68 Persoane cu dizabilităţi 69 Persoane de etnie roma 70 Persoane dependente de alcool 71 Persoane dependente de droguri 72 Persoane fără adăpost 74 Persoane foste dependente de droguri 86 Personal al Centrelor de Incluziune Socială 94 Personal al organizaţiilor societăţii civile 121 Refugiaţi 131 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului 133 Victime ale traficului de persoane 134 Victime ale violenţei în familie 135 Voluntari 162 Familii care au mai mult de 2 copii 184 Angajati ai administraţiei publice locale 185 Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile 0 50 0 500 400 0 0 0 100 50 0 0 400 150 0 120 300 0 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->