P. 1
1 Proiect

1 Proiect

|Views: 367|Likes:
Published by Alexandru Rusu

More info:

Published by: Alexandru Rusu on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

Dosarul meu

ID Titlul proiectului Profilul meu ID Denumire organizaţie Adresă poştă electronică Cod de înregistrare fiscală Număr de înregistrare în registrul comerţului Anul înfiinţării Adresa poştală Cod Localitate Judeţele Regiune Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor TIPUL SOLICITANTULUI Tipul solicitantului REPREZENTANTUL LEGAL Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Număr de fax Adresă poştă electronică Document de identitate Emis de La data de Mihaela CAZAN Presedinte 0723313216 0318157513 ips.romania@gmail.com CI seria RT nr.438918 SPCEP S1 25-10-2006 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial Bucuresti Bucureşti Bucureşti-Ilfov 174/09.01.2007 2007 Str Ion Cimpineanu nr 33 bl 3 sc B et 5 ap 51 sector 1, Bucuresti 3045 Institutul pentru Politici Sociale ips.romania@gmail.com 20876448 61237 \"Centrele de Incluziune Sociala\"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele referitoare la aplicant DA

şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare ALTE INFORMAŢII Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanţ) 0 21117 0 17 255

+2.219

+3702

Partenerii PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face în parteneriat? 1 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect 25958 Asociatia Glasul Romilor Pro-Europa 4225/ 15.01.2008 Jud. Teleorman, Mun. Alexandria, Str. Ion Creanga Nr. 65, Bl. F, Sc. A, Ap.21. Mielu Lixandru Asociatia are ca scop pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii minoritatii rome, in special a invatamantului in limba minoritatii rome, a culturii minoritatii rome, a mijloacelor de informare in masa in limba materna si in cea oficiala, cat si a convingerilor religioase a cetatenilor romani apartinand romilor, in conformitate cu principiile de egalitate si nediscriminare in raport cu ceilalti cetateni, consacrate de Consitutia Romaniei. Asociatia militeaza pentru apararea DA

drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani de etnie roma prevazute de Constitutia Romaniei, de legislatia in vigoare precum si de pactele si tratatele internationale la care Romania este parte. Principalele directii de actionare ale Asociatiei “Glasul Romilor Pro Europa ” sunt: -apararea ferma a intereselor legitime ale romilor; -promovarea unui cadru social adecvat de buna convietuire si de coeziune sociala intre romi si populatia majoritara; -prevenirea si combaterea tutror formelor de descriminare; -promovarea echitatii sociale si sprijinirea comunitatilor de romi defavorizate; -informarea comunitatilor de romi cu privire la drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale prevazute in Constitutia Romaniei de legislatia in vigoare, precum si de pactele si tratatele internationale la care Romania este parte; -exercitarea dreptului de exprimare libera de invatare in limba romani, cat si pentru a beneficia de educatie si invatamant in unitati si institutii de stat cu predare in limba materna la toate nivelurile, formle si tipurile de invatamant a persoanelor apartinand minoritatii romilor in conditiile legii; -organizarea de programe proprii de formare socio-profesionale. Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 1. Partener al Inspectoratului Scolar Judetean in Proiectul de Formare a Mediatorilor Scolari finantat de Phare in anul 2008 care a avut ca grup tinta minoritatea roma, avand ca scop prevenirea abandonului scolar. 2. Partener al Partidei Romilor Pro Europa si a Consiliului Judetean Teleorman in cadrul proiectului „Dreptul la proprietate si incluziune sociala a comunitatilor de romi din judetul Teleorman”, avand drept scop sprijinirea persoanelor care nu au instructia necesara pentru a-si rezolva singure problema actelor de identitate si nici veniturile necesare pentru a urma procedurile de obtinere a documentelor de proprietate. 1. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa; 2. asigura transparenţa programului, participa la organizarea activităţilor specifice de promovare; 3. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2); 4. Responsabil cu activitatea 2, alaturi de toti ceilalti parteneri, respectiv „Înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”; 7. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare; 5. Responsabil cu activitatile 3,4, 5, 6, 7,8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare; 6. Coorganizator, alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”; Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2), ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului, unde se vor derula activitati de consiliere psihologica, consiliere profesionala, orientare in cariera, grupuri de sprijin, servicii de acompaniere persoane dependente, alte activitati de servicii sociale, formare profesionala. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala, 1 psiholog, 1 asistent social, 2 lucratori sociali, 1 responsabil centru, 2 formatori si 15 voluntari.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

edituri de cărţi şi reviste. a diaconilor. 37. Aceste instituţii de învăţământ funcţionează conform regulamentelor elaborate şi aprobate de Sinod şi conform legislaţiei de stat în domeniu. organizării şi supravegherii forurilor bisericeşti competente. Pr.420042-Bistriţa. jud. e) casă de pensii şi ajutor reciproc. se supun guvernării. care funcţionează conform regulamentului aprobat de Sinod. BistriţaNăsăud. Statutele instituţiilor enumerate la literele b)-d) sunt aprobate de forurile bisericeşti competente. persoanelor vârstnice. cantorilor. Funcţionarea tuturor instituţiilor înfiinţate în scopul îndeplinirii sarcinilor bisericii este în concordanţă cu dreptul de liberă practică a credinţei religioase. emiţătoare şi emisiuni de radio şi televiziune. a persoanelor cu dizabilităţi. şcoli medii. Andras Petru Biserica Reformată din România şi organele acesteia cu drept de autoguvernare. universitate cu facultăţi pentru pregătirea profesorilor de religie. . facultăţi cu alte profiluri şi specializări. care. ca atare. copiilor abandonaţi. şcoli primare. asociaţii. conferinţe. pot înfiinţa: a) instituţii de învăţământ: institut teologic de grad universitar. relevantă pentru acest proiect Partener naţional Sud-Muntenia 0 0 0 0 0 0 25961 Parohia Reformată Bistriţa 5125595 Str. c) fundaţii. şcoli generale şi alte şcoli. b) instituţii de caritate: unităţi caritative şi spitale pentru îngrijirea şi tratamentul bolnavilor. Ele sunt instrumentele primite de la Domnul Isus Hristos pentru slujirea Bisericii. precum şi alte unităţi caritative speciale. colegii profesionale. d) federaţii. şcoli profesionale. în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. grădiniţe.Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 2 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. orfanilor. respectiv cămine şi colegii pentru acestea. George Coşbuc nr.

Partener naţional Nord-Vest Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 3 5 209005 +65997 5 155441 +30580 . 1 psiholog.Programul de ajutor umanitar în colaborare cu biserica evanghelică Kreuzlingen ELVEŢIA . grupuri de sprijin. Participare la programul de formare profesională (psihologie pastorală) în colaborare cu Protopopiatul Dej şi preoţi din OLANDA. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. În cadrul ajutorării familiilor sărace. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. 2 lucratori sociali.4. -persoanelor cu dizabilităţi. 1. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. 5. 6. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 6. Responsabil cu activitatea 2. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. -Şcolii Ajutătoare ”Sf. În cadrul acestui program am venit în ajutorul -Penitenciarului Bistriţa. 2. Responsabil cu activitatile 3. formare profesionala. consiliere profesionala. asigura transparenţa programului. 1 asistent social. 7. 5. -Persoanelor vârstnice . 2 formatori si 15 voluntari. a bătrânilor şi copiilor. Maria” Bistriţa. 1 responsabil centru. 3.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”.Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului 1. 7. 4. respectiv „Înfiinţarea. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. alte activitati de servicii sociale. servicii de acompaniere persoane dependente. orientare in cariera. inpărţim pachete cu alimente de bază la 60-70 de familii de mai multe ori pe an si pachete cu dulciuri la 150 copii. 2. alaturi de toti ceilalti parteneri. 3. familiilor cu multi copii. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). Coorganizator.

Roznov Savinesti. Beneficiari: 314 persoane Proiect: Cursuri practice pentru preoţii de parohii şi asistenţii sociali în alcătuirea şi managementul proiectelor Buget: 913 USD. Centrul de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă. consiliere. Centrul de asistenţă social-medicală şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice .Educaţia pentru urmarea ideii creştine că viaţa este un dar de la Dumnezeu care trebuie apărat şi cultivat în comuniunea iubirii. Phare Ricop Project 036: Înfiinţarea unei cantine sociala hrană la domiciliu pentru persoanele cu probleme sociale şi consiliere socială pentru persoanele dezavantajate social Buget: 85. Centrul de prevenţie.000 Euro. Narcis Constantin Axinte Specificul activităţii este în strânsă legătură cu domeniile social.acreditare nr.500 Euro.000 Euro. Marina” – în curs de acreditare. Lupta împotriva marginalizării sociale. Beneficiari: 1717 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean. Str. b. Ministerul Muncii. Neamt. sărăciei şi suferinţei si împotriva discriminării sociale şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Piatra neamt. 6241/2006. Centru de agroecologie. Filiale in Botoşani.acreditare nr. BIRD Proiect: Ajută-I să înveţe! Ajută-I să se integreze! Buget: 2000 USD.08. cod 700071 Pr. Darabani. 5349/2006. consiliere. 03/2006 (ARACIP). 6241/2006. Cantina socială „Sf. Costache Negri nr. suport şi asistenţă în sfera sănătăţii reproducerii şi a relaţiilor de cuplu pentru tineri „InfoAdolescent” .Promovarea fraternităţii şi solidarităţii creştine prin promovarea legăturii dintre viaţa spirituală şi caritate.acreditare nr. Saveni. 6241/2006. Încurajează dezvoltarea persoanei umane în comunitate prin solidaritate şi implicare socială si promovarea drepturile omului şi valorilor democraţiei în spiritul dialogului şi a parteneriatului. Centrul de zi pentru copii „Sf. Beneficiari: 450 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean Iaşi şi Arhiepiscopia Iaşi Proiect: Centru de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Buget: 55. BIRD Proiect: Consiliere socială şi reabilitare pentru persoanele dependente de alcool şi droguri Buget: 54. Şcoala postliceală pentru pedagogi de recuperare „Principesa Olga Sturdza” autorizaţie nr. 6241/2006.000 Euro. Pascani. Solidarităţii Sociale şi Familie. ecologic şi cu programele de voluntariat. educaţional. Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu deficienţă de auz şi vorbire acreditare nr. Centrul de prevenţie. Grădiniţa „Buna Vestire” – autorizaţie nr. medical. Beneficiari: 51 persoane Fonduri: World Vision Romania Proiect: Masa zilnică pentru copii şi alţi membri dezavantajaţi ai comunităţii Buget: 12.2002 Iasi. Beneficiari: 156 persoane Fonduri: Consiliul Judeţean şi ministerul Muncii. Tg. . Harlau.ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. Solidarităţii Sociale şi Familie. 6241/2006. 48. Asistenţa socială este bazata pe două principii derivate din învăţătura Bisericii si focalizate pe demnitatea persoanei umane: . relevantă pentru acest proiect 25965 Fundaţia Solidaritate şi Speranţă 14/F/26. Beneficiari: 200 persoane cu Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului . cultural. reabilitare şi terapie ocupaţională pentru persoane dependente de alcool şi droguri . Sava” – acreditare nr. a.

Beneficiari: 2117 adolescenţi din mediul rural Fonduri: Church Mission Society. respectiv „Înfiinţarea. 1 psiholog. facilităţi pentru organizate de conferinţe (50 persoane). sală de informatică. rampă pentru personae cu dizabilitati. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. formare profesionala. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. alte activitati de servicii sociale. 7. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. Responsabil cu activitatea 2. alaturi de toti ceilalti parteneri. 2 lucratori sociali. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2).300 Euro. 6. 5. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. consiliere profesionala. 1 responsabil centru. asigura transparenţa programului. 5. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. 6. 1 asistent social.4. Partener naţional Nord-Est Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 60 1206182 +1000 70 1650301 +1500 . unde se vor derula activitati de consiliere psihologica.000 m2 pe trei nivele cu facilităţi în domeniu. Coorganizator. lift pentru 6 persoane. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. amenajare şi dotare a Casei “Diaconia sediul Fundaţiei “Solidaritate şi Speranţă” ca centru multifuncţional de asistenţă socială şi educaţie 2. servicii de acompaniere persoane dependente. orientare in cariera. Beneficiari: 95 persoane Consolidare. 4.500 Euro.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). bucătărie profesională. 2. bibliotecă. grupuri de sprijin. United Kingdom PHARE 2003 Sistem Integrat de asistenţă şi recuperare pentru vârstnici marginalizaţi din Iaşi Buget: 65. 2 formatori si 15 voluntari. 7. 3. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare.handicap de auz şi vorbire din Iaşi Fonduri: World Vision Romania Proiect: Dragoste şi responsabilitate Buget annual: 5. Responsabil cu activitatile 3. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat 1.

persoane cu dizabilitati. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). familiilor.05/05 ACCESS SOCIAL Suma: 84. Asociatia Vasiliada si-a acreditat serviciile sociale furnizate si a devenit membru activ al comunitatiilocale in domeniul social.Proiectul: Centrul de informare si consiliere pentru persoane cu dizabilitati „SF.01. De la infiintare si pana in prezent. tineri postinstitutionalizati. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. 6.02 Masuri de Incluziune Sociala Suma: 80. a oferit servicii sociale unor grupuri tinta numeroase. Craiova.04.Proiectul Centrul social \"Rromano Kher – Casa Rromilor” Suma: 60. social). copii si tineri de etnie rroma. relevantă pentru acest proiect 25969 ASOCIATIA VASILIADA 45/14 iunie 2001 Str. 6. 7. avand filiale in judetele Dolj.355 EURO Anul obtinerii: 2005 . . Fratii Buzesti. 3. 20.Proiectul: Trans-formare Socio-profesionala pentru detinuti Linia bugetara: Phare/2006/018-147. Responsabil cu activitatea 2. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa.31 euro Anul obtinerii: 2008 1. Asociatia a implementat mai multe proiecte cu fiantarea europeana. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. Ecaterina” Linia bugetara: Phare/2006/018-147. 4. Accesul pe piata fortei de munca a persoanelor din categorii sociale vulnerabile a devenit in ultimii ani o directie strategica de actiune pentru Asociatia Vasiliada.874 Euro Anul obtinerii: 2008 . familial.4 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. 5. nr. cod 200381. judetene si nationale cu responsabilitati in domeniu. alaturi de toti ceilalti parteneri. copii abandonato sau cu risc de abandon (scolar.4. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. persoane aflate in cautarea unui loc de munca si persoane varstnice. grupurilor sociale si comunitatilor aflate in situatii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune sociala. Responsabil cu activitatile 3. asigura transparenţa programului. judetul Dolj Stanulica Albert Adrian Asociatia Vasiliada este o organizatie nonguvernamentala.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. Coorganizator.785 de EURO Anul: 2003 Linia de finantare: Programul PHARE – Componenta 4: ACCES – Social – 2002. infiintata in anul 2001. printre care copii si tineri HIV+.879.02 Masuri de Incluziune Sociala Suma: 73. Misiunea Asociatiei este oferirea de servicii sociale persoanelor. 7. Gorj si Mehedinti. 5.04. prin aderarea la organismele si comisiile locale. respectiv „Înfiinţarea. dintre care mentionam : . 2. Pentru a implementa programe sociale de calitate. In acest sens.Proiectul: Asistenţa Sociala în mediul rural Linia bugetara: Componenta PHARE 2003/005-551. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat . cu caracter social.

servicii de acompaniere persoane dependente. alte activitati de servicii sociale. Florin Spiridon Croitoru Scopul Asociaţiei este stimularea implicării oamenilor şi în special a tinerilor în viaţa comunităţilor teritoriale prin participarea activă la acţiunile acesteia. 2. relevantă pentru acest proiect 25975 Asociaţia Pro Tinereţe Alba Iulia 4671/176/2008 Alba Iulia. Mihai Viteazul nr. susţinerea şi promovarea capitalului uman. Tineret 7. Economie Obiectivele Asociaţiei sunt 1. 16. 2 lucratori sociali. cultural. Cultură 3. Comunicarea şi responsabilizarea socială prin promovarea voluntariatului. Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 5 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. Implicarea în viaţa comunităţii prin participarea la acţiunile acesteia. Voluntariat 5. formare profesionala. orientare in cariera. Mediu 8. Susţinerea şi promovarea activităţilor inovatoare. 4. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. Educaţie şi cercetare interdisciplinară 2. Alba. Turism 4. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. turistic şi de mediu. Promovarea drepturilor fundamentale ale omului şi a principiilor non-discriminării şi democraţiei. 5. Domeniile de activitate sunt : 1. economic. 3. str. 1 responsabil centru. 2 formatori si 15 voluntari. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. 1 asistent social. Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor şi 26 1120611 +234527 24 695097 +65997 Partener naţional Sud-Vest Oltenia . 1 psiholog. Dezvoltare organizaţională 6. grupuri de sprijin. Pr. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2).„Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. consiliere profesionala. jud.

când întreaga lume este mai sensibilă şi mai atentă decât de obicei la problemele copiilor şi la drepturile lor. 7. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. respectiv „Înfiinţarea. inclusiv dreptul la viaţă). acţiune organizată din fonduri proprii. 7. Acţiunile au fost susţinute de primării şi liceele din localitate . asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). 2. Promovarea parteneriatelor cu autorităţi.10 tabere de tineret. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. 6. role şi skateboard-uri pentru a mărturisi împortanţa unui mediu curat şi sănătos. alaturi de toti ceilalti parteneri. . Alba 1. Realizarea de bănci de date cu informaţii şi exemple de bună practică în domeniul dezvoltării durabile a comunităţilor teritoriale. 6. Co-finanţare de la Primăria Alba Iulia (2000 lei) . Sebeş şi Ocna Mureş – participanţi aprox 120 liceeni/întâlnire. 2 formatori si 15 voluntari. instituţii şi organizaţii din ţară şi străinătate în vederea schimbului de idei. 1 responsabil centru. formare profesionala. Partener naţional Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Tipul partenerului . asigura transparenţa programului. “1 Decembrie 1918” Alba Iulia . a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. au colindat oraşul pe biciclete. 6. 1 psiholog. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. Au participat aprox 380 de tineri din Alba Iulia.„Aprinde o lumânare pentru copiii avortaţi” (acţiunea a urmărit responsabilizarea albaiulienilor în legătură cu dar extraordinar al vieţii. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica.4. Participanţi – 312 tineri din jud. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. servicii de acompaniere persoane dependente. Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului În anul 2009 am derulat următoarele proiecte: . 3. 4. organizate în perioada 20 iunie – 30 august.“8 martie în penitenciare” (organizarea zilei de 8 martie pentru femeile din Penitenciarele de la Aiud şi Târgu Mureş). grupuri de sprijin. care îmbracaţi în tricouri verzi. informaţii şi bune practici. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. oferite de organizatori.“Cea mai frumoasă tabără de vară” . Participanţi 38 de voluntari din Univ. 2 lucratori sociali.asigurarea de programe de pregătire profesională continuă a adulţilor. La acţiune au participat 680 de persoane din Alba Iulia. 7. Responsabil cu activitatile 3.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. Responsabil cu activitatea 2. tocmai în ziua de serbare a copilului – 1 iunie. orientare in cariera. alte activitati de servicii sociale. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 5.“Fii verde în felul tău” – acţiune organizată cu ocazia zilei mediului – 5 iunie.3 întâlniri de tineret cu tinerii liceeni din oraşele Alba. proiect co-finanţat de Consiliul Judeţean Alba (15000 lei). inscripţionate. 1 asistent social. consiliere profesionala. Coorganizator. 5.

D. Aceasta va funcţionează potrivit propriului statut cât şi a legislaţiei în vigoare. Prin serviciile sale acreditate. La nivel teoretic aceste nevoi pot fi ierarhizate în felul următor. În anul 2009. pentru această categorie de beneficiari. Încă din anul 2006 Fundaţia Filantropia Timişoara şi-a îndreptat atenţia către această categorie de beneficiari.2006 Timişoara B. de către Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului . Filantropia Timişoara a implementat Proiectul de Interes Naţional PIN 1-2008. În acest sens Filantropia Beneficiază de o facilitate de cazare proprie de 8 locuri. Filantropia Timişoara a primit sprijin constant din partea Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România.Loga nr 7 IPS Nicolae Corneanu Este o fundaţie creştină de dezvoltare comunitară. Fundaţia Filantropia vine în sprijinul victimelor traficului de persoane şi le oferă o gamă variată de servicii sociale menită să reducă simţitor riscul retraficării. Fundaţia Filantropia Timişoara oferă demersuri de acompaniere socială pentru diferite categorii de persoane aflate în dificultate. şi de personal calificat.Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 6 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. În anii 2007.01. relevantă pentru acest proiect Centru 0 0 0 0 0 0 25978 FUNDAŢIA FILANTROPIA TIMIŞOARA 4/6. filantropică. Filantropia Timişoara beneficiază de Subvenţia acordată în baza Legii 34 din 1998. Activitatile de asistenţă ale beneficiarilor din grupul ţintă sunt variate şi în raport de contextul personal al fiecărei persoane asistate în parte.dul C. Prin CENTRUL PENTRU INTEGRAREA SOCIALA ECONOMICA SI FAMILIALA A PERSOANELOR TRAFICATE. 2008 şi 2009. AID ROM. finanţat de Ministerul de Interne prin Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane. non-guvernamentală fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional. insa in redactarea Planului de reintegrare sociala (PRS) se tine cont de nevoile si necesitatile relevante ale fiecarei persoane in parte. În anul 2008.

2 lucratori sociali. 7. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). 6. Responsabil cu activitatile 3. 1-3 sc. 2 formatori si 15 voluntari.Victor Eftimiu nr.04. orientare in cariera. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din regiunea sa de implementare. 7. 5. 5. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. respectiv „Înfiinţarea. Filantropia a asistat în decursul activităţilor sale un număr de peste 150 de victime ale traficului de persoane. str. 1 responsabil centru. 1 psiholog. alaturi de toti ceilalti parteneri. alte activitati de servicii sociale. servicii de acompaniere persoane dependente. sector 1. 1 asistent social. formare profesionala. 386. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. . unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. 3.4. Coorganizator. grupuri de sprijin. alaturi de Partenerul principal si ceilalti parteneri la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”. Partener naţional Vest Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 7 ID Partener Denumire organizaţie Număr înregistrare Adresa poştală 8 274300 +18775 10 580597 +25507 25982 Asociatia Partida Romilor \"PRO-EUROPA\" 1111/03. pentru această categorie de beneficiari. 2. 4.Ministarul Muncii. 5. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. 6. asigura transparenţa programului. consiliere profesionala.1990 Bucuresti. în colaborare cu instituţii ale statului şi nonguvernamentale. Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat 1. Responsabil cu activitatea 2. apt.

7. asigura transparenţa programului. • Coorganizator al campaniei de informare „Sănătatea ta. protectia sociala. licee).Persoana de contact Descrierea activităţii partenerului. Responsabil cu activitatea 2.2008. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. 3. •consultarea reciproca în elaborarea de programe în domenii fundamentale cum sunt educatia. combaterea stereotipurilor si a prejudecatilor negative fata de minoritatea roma. cu deosebire.01 • Emisiune TV – Caravana Romilor • augustoctombrie 2006. 1. Responsabil cu coordonare centrului de incluziune sociala din Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat . • Contributie in elaborarea Metodologiei pentru solutionarea problemei lipsei actelor de stare civila. cultura. • In anul 2004 Solicitantul a fost initiatorul infiintarii Agentiei Nationale pentru Romi (A. protectia drepturilor minoritatilor nationale. Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor din România modificată şi completată de H. •asigurarea unei eficiente mai mari îndomeniul educational. • 21 martie (2005. religie. traditiile si valorile materiala si spirituale proprii.elaborarea Planului de acţiune pentru Municipiul Bucuresti în baza H.G.522/2006. •protectia identitatii entice. 4. respectiv „Înfiinţarea. 2. Beneficiarii acestui curs desfasurat timp de 6 zile au fost 240 de politisti din toate structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative. •ocrotirea asezamintelor si a lacaselor de cult proprii. comunicare in comunitati multiculturale. • Organizator al campaniei educationale la nivel national „A venit vremea sa fii inalt la minte”-cu privire la ocuparea locurilor distincte alocate minoritatii rome in invatamantul preuniversitar (Scoli de Arte si Meserii. Acest document a fost trimis catre Institutia Prefectului in cele 41 de judete ale tarii ca si model de interventie sectoriala. precum si cu celelalte organizaţii non-guveramentale. cat si in invatamantul superior(facultati. a asigurat informatiile de selectie a grupurilor tinta implicate in proiect din regiunea sa. cultura. •crearea unui sistem de protectie sociala a membrilor sai.de identitate si locative pentru Programul Phare RO:2004/016772. precum si dezvoltarea unor programe de asestenta sociala corespunzatoare. organizatie constituita pentru apararea si reprezentarea minoritatii romilor din România militeaza pentru: •exercitarea tuturor drepturilor si libertatilor fundamantale ale omului prevazute de Constitutia Romaniei si de pactele si tratatele internationale la care România a aderat.N. de limba.2006. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. structura guvernamentala de reprezentare a romilor in plan national.R).01.01. relevantă pentru acest proiect Nicolae Paun Partida Romilor. 430/2001. •dezvoltarea de relatii de colaborare si conlucrare cu autoritatile publice. asigura coordonarea centrului regional pe care il va gestiona (Activitatea 2). • Curs de pregatire in domeniul drepturilor omului prevenirea si negocierea conflictelor. „Romii 2006-2008”.2007.G. •consultarea si sustinerea reciproca asupra proiectelor legislative initiate de una dintre parti. colegii). grija noastră” în parteneriat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti. alaturi de toti ceilalti parteneri.2009): “Stop Discriminare” -Ziua Internaţională a Eliminării Discriminării Rasiale. Campania s-a desfaşurat la nivelul celor 6 sectoare ale capitalei.

1 responsabil centru. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. 1 psiholog.romania@gmail. Partenerul va asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2).2 . orientare in cariera.com DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE Domeniul major de intervenţie TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului Naţional 6. Responsabil cu activitatile 5. 2 lucratori sociali. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. 7. grupuri de sprijin. Tipul partenerului Regiune/Ţara Anul n*-2 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) Anul n*-1 Număr mediu de angajaţi Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) 95 7010941 +657846 100 3685175 +111939 Partener naţional Sud-Est INFORMAţII PROIECT ID Titlul proiectului 61237 \"Centrele de Incluziune Sociala\". si 15 voluntari.regiunea sa de implementare. 1 asistent social. Partenerul va asigura urmatoarele resurse umane: 1 consilier orientare profesionala.8 ce se vor derula in regiunea sa de implementare. 5. 6. consiliere profesionala.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume şi Nume Funcţie Număr de telefon Număr de fax Adresă poştă electronică CAZAN MIHAELA PRESEDINTE 0723313216 0318157513 ips.

2007 Partener pe Linia de buget Phare/2005/017-553. 2009 Partener pe linia de buget POSDRU 2007-2013. – European Network Against Racism – este un corp consultativ al Comisiei Europene. compensaţii. Industrie si Agricultura Teleorman 3.A. care deţine un punct de vedere cheie în dezbaterile pe marginea protecţiei împotriva discriminării. in 2 gradinite din Bucuresti si una din Calarasi. Coeziune Economică şi Socială. (European Network Against Racism). referitoare la egalitatea raselor.R.04. 2008 – proiectul “Descopera MiniEuropa: unitate in diversitate!” cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene in Romania. Partenerul principal a redactat cererea de finantare. Parteneriatul . in baza datelor statistice si a informatiilor furnizate de catre parteneri. 4. 2008 . un proiect educativ. special conceput pentru cei mici.CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor LOCAŢIA PROIECTULUI Ţara Regiunile Judeţele Altele OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Obiective orizontale ale POS DRU Egalitate de şanse Dezvoltare durabilă Inovaţie şi TIC DURATA PROIECTULUI Durata Exerienţa relevantă a solicitantului pentru domeniul proiectului 36 (în luni) 1.IPS a redactat ai raportului Shadow Romania 2007 – Racism in Romania. vizând acţiuni pozitive. Dezvoltarea Resurselor Umane “Program de calificare şi specializare a personalului operativ şi a managerilor din industria alimentară din judeţul Teleorman” – PRO-ALIM Solicitant Camera de Comert. Din septembrie 2008. E. 5.N.02 Referinta 01. ce a fost publicat sub egida ENAR. unde s-au publicat pana in acest moment 7 manuale de operare PC. sancţiuni etc. dar şi în punerea în practică a experienţelor noastre vizavi de implementarea directivei E. AP 3. Romania Bucureşti-Ilfov Centru Nord-Est Nord-Vest Sud-Est SudMuntenia Sud-Vest Oltenia Vest Alba Bistriţa-Năsăud Bucureşti Buzău Dolj Iaşi Teleorman Timiş Rural şi urban PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI Descrieţi parteneriatul pentru proiect Toti partenerii au fost implicati in dezvoltarea ideii de proiect si a pre-selectiei grupurilor tinta.U. in cadrul Institutului functioneaza editura cu acelasi nume. Titlu proiect “ActivLearning -Program integrat de calificare şi perfecţionare a angajaţilor din Regiunea SudMuntenia” 2.2.

in valoare de 2% din valoarea eligibila. in acord cu domeniile lor de expertiza si resursele umane ce vor fi implicate. consiliere profesionala. orientare in cariera. alte activitati de servicii sociale. 2 formatori (mai putin partenerul 7) si 15 voluntari. ce va fi mentinut si dupa incheierea proiectului. participa la organizarea activităţilor specifice de promovare. respectiv „Înfiinţarea. grupuri de sprijin. Toti partenerii inclusi in proiect contribuie individual cu o cofinantare de 3000 lei. toti parteneri vor beneficia de informari periodice din partea coordonatorului de proiect. Toti partenerii vor asigura infrastructura fizica (spatii) pentru infiintarea unui Centru de Incluziune Sociala regional (activitatea 2). ce se va derula la nivel national. 2 lucratori sociali. 1 responsabil centru. si detaliate in acordul de parteneriat. Partenerul 7 va derula doar activitati de consiliere psihologica. unde se vor derula activitati de consiliere psihologica. ale carei baze se pune prin proiect. Partenerul principal asigura coordonarea si managementul proiectului. De asemenea va asigura co-finantarea proiectului. 1 asistent social. Sunt responsabili cu activitatea 2. fiecare partener are drept responsabilitate principala coordonarea infrastructurii regionale. Sunt coorganizatori (mai putin partenerul 7). Partenerul principal va furniza expertii pentru echipa de management. voluntari. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială”. iar partenerii asigura coordonarea centrelor regionale pe care le vor gestiona (Activitatea 2). au fost stabilite responsabilitati si sarcini pentru fiecare dintre parteneri. Partenerii asigura 1 consilier orientare profesionala. si va fi responsabil cu managementul proiectului. Luand in considerare caracteristicile si domeniile de activitate ale fiecarui partener. DESCRIERE PROIECT 1 Obiectivul proiectului Obiectivul general “Promovarea de masuri specifice pentru facilitarea accesului pe piata muncii a unui numar de 4210 de persoane (grupuri vulnerabile. centrele de formare. respectiv cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. orientare in cariera. alaturi de Partenerul principal la realizarea activitatii 9 „Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”.include cate un partener pentru fiecare regiune de implementare. si pun la dispozitie spatiile necesare derularii activitatilor din proiect. respectiv Centrele de Incluziune Sociala. Sunt responsabili cu activitatile ce se vor derula in regiunile lor de implementare. ce vor fi sub-contractate catre organisme autorizate. experti din echipa de implementare. Activitatea partenerilor va fi coordonata de managerul de proiect. Toti partenerii asigura transparenţa programului. servicii de acompaniere persoane dependente.10%. Valoarea totala a confinantarii este de 2. din . consiliere profesionala. expertii formatori. inclusiv persoane asistate. Pentru realizarea eficienta a activitatilor. grupuri de sprijin si anumite cursuri de formare profesionala. formare profesionala. 1 psiholog. personal administrativ. Tinand cont de complexitatea proiectului. personal al Centrelor de Incluziune Sociala).

) O. O. care să desfăşoare activităţi pentru dezvoltarea competenţelor. din Bistrita. Iasi. Concura si la atingerea obiectivelor cererii de proiecte nr. tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. persoane victime ale traficului de persoane. persoane foste dependente de droguri.1 elaborarea metodologiei pentru culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor.S. Activităţile eligibile ale proiectului 1.S. 96. O. Alba. Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind nevoile specifice ale grupurilor tinta.2Furnizarea serviciilor speciale de consiliere. Teleorman. A1. O. usurand asumarea de roluri sociale. A1.3Dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor si imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii pentru 2600 de participanti. 6: “facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive”. contribuie la realizarea obiectivul A.1. Obiectivele specifice (O. Dolj. familii cu mai mult de 2 copii. cate unul pentru fiecare regiune de implementare A. prin facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile si care au nevoie de o atenţie specială pentru a evita excluziunea si marginalizarea sociala. pentru un numar de 4210 persoane din grupuri vulnerabile. persoane cu disabilitati. formare profesionala şi integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii prin derularea de programe specifice integrate (inclusiv servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate). urmareste corelarea ofertei de consiliere si formare profesionala personalizata functie de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile in raport cu dinamica pietei muncii din cele 8 regiuni de dezvoltare. detinuti. Bucuresti.S. persoane de etnie roma.S.2 culegerea/prelucrarea/interpretarea datelor pentru studiile de teren.1Facilitarea accesului la instruire-acces pe piata muncii. Masurile integrate propuse pentru a sustine participarea grupurilor vulnerabile la formare profesionala si stimularea ocuparii.5Promovarea procesului egalităţii de şanse şi a incluziunii profesionale şi sociale a grupurilor dezavantajate. informare şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi profesional. Timis. pentru grupurile tinta in vederea asigurarii participării acestora la activităţile de formare profesională si ulterior la integrarea pe piata muncii. Evaluarea rolului noilor tehnologii pentru implementarea lor (ex: . prin furnizarea de cursuri de calificare/recalificare profesionala prin planuri individualizate.P. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile (L3-L7. care din cauza deficienţelor lor pot avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii. respectiv familii monoparentale. persoane dependente membrii de familie din alte grupuri vulnerabile.3 – identificarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. in scopul integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. O.S. personalul centrelor de incluziune sociala. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare. persoane afectate de HIV. voluntari. L30-L35). Buzau.cele 8 regiuni de dezvoltare”.4Infiintarea a 8 Centre de Incluziune Socială regionale pentru grupurile vulnerabile. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării.S.

elaborarea/publicarea rapoartelor de cercetare 2. A 2. atat pentru cei implicati in proiect. Aceste centre vor desfăşura activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice.4 . cat si pentru alte structuri ale societatii civile. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii. L25-L27) . Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta. 6. ce sunt in incapacitate de a se ingriji singure.activităţi de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piaţa muncii . (L3L34) . precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire.derularea de cursuri de formare profesionala pentru personalul Centrelor de Incluziune Socială (inclusiv pentru voluntari). recalificarii sau formarii profesionale ulterioare. Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială. facilitand comunicarea si informarea responsabila intre parteneri.7. 3.identificarea de metode eficiente pentru dezvoltarea stimei de sine a grupurilor vulnerabile pentru a participa la programele de integrare pe piata muncii. 4. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. A1.6.asigurarea de servicii de ingrijire (inclusiv copii).1 . (L3-L34) . (L2-L36). L13-L15.asigurarea de insotitori pt persoane adulte si cele peste 75 ani.crearea unei platforme virtuale.2 .derularea de măsuri active care să le permită persoanelor din grupurile tinta să îşi dezvolte auto stima.3 acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie pentru grupurile tinta. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. încredere în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. in vederea facilitarii accesului pe piata . A 2.5.4.4 evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială A1.utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului). (L3-L5.crearea infrastructurii fizice si tehnice necesare derularii ulterioare a Activitatilor 3. . A 2. Platforma se va dezvolta ca si un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Înfiinţarea. consiliere în carieră. 5. de promovare a activitatilor si rezultatelor proiectului.8 A 2. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii.identificarea si crearea soluţiilor care să încurajeze comunităţile locale şi angajatorii sa se implice în activităţi comune în scopul combaterii marginalizării şi efectelor acesteia. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.5 .. (L3-L34) .organizarea de sesiuni de dezvoltare personala 7. Furnizarea de măsuri de acompaniere. inclusiv formare profesionala continua .

se vor acredita/autoriza. pentru care solicitantul si partenerii se vor autoriza in cadrul proiectului. Indicator rezultat 1: Nr. Activităţile neeligibile care contribuie la îndeplinirea obiectivului proiectului Din resurse proprii. .(IO) (n). acestea vor fi derulate in raport cu necesitatile fiecarei grupe de lucru. (L3-L34) Organizarea de grupuri de sprijin şi grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională . module de limbi străine).. care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului).4derularea sesiunilor de examinare si certificare a cursanţilor. (Ra)(n).organizarea de activitati pentru orientare in cariera.promovarea modalităţilor prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. concretizata in 8 studii de teren. cu numarul.organizarea de activitati de informare privind posibilitatile de ocupare 8...). Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. . IO1. pe parcursul procesului.3. A8.organizarea de activitati privind deprinderea tehnicilor de ocupare (completare CV.initierea unei campanii de informare pentru promovarea oportunitatilor oferite de proiect. scrisoare de intentie.organizarea sesiunilor de formare si furnizarea propriu-zisa a acestora. cursuri identificate in urma rezultatelor cercetarilor de la Activitatea A1. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. 9. ce vor functiona ca furnizori de servicii sociale. Indicator de output.promovarea si diseminarea de informatii in cadrul potentialilor angajatori in ceea ce priveste dezvoltarea unor noi locuri de muncă protejate în întreprinderi. Scopul este integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (inclusiv utilizare TIC. (L8-L33) Se vor organiza si derula 420 cursuri de formare profesionala identificate ca fiind necesare si sustenabile pe piata muncii pentru grupurile tinta. studii de teren regionale=8. modul de prezentare la un interviu etc. . sau vor infiinta structuri in subordinea lor. cate unul pentru fiecare regiune de implementare.raport cercetare publicat =2 Ra 2. Tinand cont de nevoile speciale ale grupurilor tinta.L22-L24.:Nr.promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. conform legislatiei in vigoare.muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. Vom utiliza o codificare de forma: Rezultat anticipat. -monitorizarea si evaluarea participantilor. 4210 de persoane care au beneficiat de masuri pentru imbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii si Rezultate anticipate . grupele de lucru vor include maxim 10 persoane.. .. A8.1selectia grupurilor tinta. A8. functie de specificul zonelor. cu numarul.5-sub-contractarea anumitor cursuri de formare. ce vor fi folosite pentru a elabora si furniza oferte de formare profesionala.stabilirea graficului de derulare al cursurilor A8. (L10-L12.. Ra 1: O activitate de cercetare. A8.2. corespunde activitatii n. . corespunde activitatii 1. Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. 32-L34) . cel putin 2 centre ce nu sunt deja acreditate ca furnizori de servicii sociale.

nr. persoane cu dizabilităţi= 500 IO5. participanti la programe de consiliere profesionala si psihologica=2600 Indicator Rezultat 2: Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si consiliere psihologica= 100 Ra3 : 1440 persoane care au beneficiat de masuri de acompaniere (inclusiv alte grupuri vulnerabile) IO16: nr. personal al Centrelor de Incluziune Socială=50 IO11. corespunde activitatii 7 IO 20. nr. HIV/SIDA. nr. voluntari=120 IO10.promovarea incluziunii sociale.cancer)=100 IO13 nr persoane aflate în detenţie=50 IO14 nr persoane foste dependente de droguri=100 IO15 nr. persoane acompaniate/asistate social (inclusiv alte grupuri vulnerabile) = 1440 IO12 nr persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. nr. nr. tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului= 400 IO7. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. corespunde activitatii 6. persoane cu dizabilitati). derulate. nr platforma virtuala=1 IO3. pentru 2600 cursanti corespunde activitatii 8. nr. persoane de etnie roma= 400 IO6. victime ale traficului de persoane=150 IO8. cât şi social furnizate persoanelor cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. persoane informate si consiliate = 2600 Indicator Rezultat 4:. Indicator rezultat 6. prin 260 cursuri. corespunzator activitatii 4 IO17: Nr. familii care au mai mult de 2 copii. ponderea persoanelor dependente consiliate si informate = 100 (corespunzator Ra 7 si RA 8) Ra 9: stimularea participarii la programe de calificare profesională (corespunzator activitatilor 6 si 7) Ra 10: Programe de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii. familii monoparentale=600 IO4. familii monoparentale. persoane dependente benficiare servicii de acompaniere/ingrijire/asistenta = 1440 corespunzator activitatilor 3 si 4. Indicator rezultat 5: nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile=260. persoane consiliate psihologic si social =2600 Ra 8: Servicii de informare şi consiliere profesională. nr. nr. persoane acompaniate = 1440 Ra 4: 1000 persoane care au beneficiat de servicii de ingrijire/asistenta (alte grupuri vulnerabile. consiliere în carieră. Indicator Rezultat 3: ponderea persoanelor dependente asistate = 100 (corespunzator RA 4 si RA 5) Ra 6: 3 campanii nationale pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială derulate (corespunzator activitatii 5) IO 18 atragerea a 120 voluntari activi Ra 7: Servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de incluziune sociala si voluntari=17 IO 21: Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile =2600 Ra 11: campanii . nr. IO 19: nr. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii furnizate persoanelor din grupurile tinta. Nr. corespunde obiectivului general al proiectului IO 2. Corespunzator activitatii 3 Ra5 1440 persoane ce au beneficiat de servicii de acompaniere. familii care au mai mult de 2 copii= 300 IO9.

6. Ponderea personalului cu disabilitati angajat/un beneficiar este nesatisfăcătoare .2 si Cererii de propuneri de proiecte nr. prin masurile ce vor fi intreprinse: facilitarea atragerea şi reţinerea mai multor persoane pe piaţa muncii. 100 persoane afectate de HIV/cancer.M.0. in anul 2004 numărul angajaţilor era de 13. dintre care 600 familii monoparentale. 500 persoane cu disabilitati. ceea ce reprezintă un deficit de 19% de personal angajat la un beneficiar.031 persoane. încredere în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. proiectul raspunde obiectivelor de mai sus. ce se va realiza prin promovarea de programe specifice pe piaţa muncii pentru grupurile considerate vulnerabile. 400 persoane de etnie roma. să crească nivelul de calificare profesională şi experienţa profesională dobândită Grupurile tinta vizate sunt: 4210 persoane. 6. ONG-urilor şi a autorităţilor administraţiei publice locale. Nevoile grupurilor tinta au fost identificate ca urmare a studiilor efectuate la nivel national/comunitar ce releva rate ridicate ale somajului in Romania.65%. şi. prin furnizarea de masuri de acompaniere în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă (sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. creşterea ofertei de muncă şi modernizarea sistemelor de asistenta socială. 50 persoane din personalul centrelor de incluziune sociala. prin promovarea coeziunii şi incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile.150 persoane victime ale traficului de persoane. ca rezultat. inclusiv din alte grupuri vulnerabile si 120 de voluntari. implementarea de masuri active care să le permită să îşi dezvolte autostima. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor A. prin mobilizarea şi implicarea activă a factorilor de natură organizaţională şi instituţională. In acest sens. Conform datelor PND 2007-2013. D. ca urmare a efectelor crizei economice globale si ca urmare a restructurarii economice. Proiectul raspunde dezideratelor Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2004-2010 prin: implementarea celui de-al treilea obiectiv (coeziune şi incluziune socială pe piaţa muncii).derulate pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi (corespunzator activitatii 9) IO 22: nr campanii derulate pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi =8 IO 23: nr campanii derulate pentru promovarea incluziunii sociale si imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii =24 Contextul proiectului Proiectul subscrie dezideratului Strategiei Europeane de Ocupare de identificare a unor solutii care sa sprijine crearea de locuri de munca. referitor la persoanele cu disabilităţi. mai multe si mai bune. în special a partenerilor sociali. Numărul locurilor . 1440 persoane.I. 100 persoane foste dependente de droguri.P. 50 detinuti. 400 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit individului să participe pe piaţa muncii. asiguranduse astfel cresterea ratei generale de ocupare. 300 de familii care au mai mult de 2 copii. 96 prin: facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.si prin furnizarea de consiliere psihologica si profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

Formarea profesionala ce va fi furnizata va raspunde nevoilor grupurilor tinta si va viza dobandirea de aptitudini si competente profesionale si sociale. Furnizarea serviciilor de consiliere si formare profesionala de tip “fatain-fata” este necesara pentru toate grupurile vulnerabile implicate. armonizand sistemul de formare profesionala cu cerintele pietei muncii si dezvoltarii viitoare a societatii. sau cu mai mult de doi copii. Prin aceasta abordare se va crea oportunitatea calificarii si recalificarii persoanelor vulnerabile si va sprijini dezvoltarea personala a acestora. În ceea ce priveşte ocuparea cu program parţial. Pentru identificarea necesitatile reale de formare ale grupurilor tinta la nivel regional/local vor fi realizate un numar de 8 analize regionale de nevoi. iar ponderea persoanelor cu disabilităţi angajate în total populaţie 15-64 ani era de 0. iar programele de formare vor fi corelate cu cerintele actuale la nivel regional si vor asigura oportunitati sporite pentru accesul si participarea persoanelor din grupurile tinta pe piata fortei de munca si cresterea ratelor de ocupare.2% la nivelul anului 2004. prezentate in cel mai recent raport privind progresul Strategiei Lisabona. faţă de 31. ceea ce arată o pondere scăzută a femeilor care lucrează cu program parţial.1%.696. In ceea ce priveste tinerii peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului si persoanele de etnie roma. conform Strategiei Integrate de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 – 2020. Proiectul va contribui la reducerea decalajelor în ceea ce priveşte rata ocuparii peresoanelor vulnerabile si la diminuarea efectelor sociale negative generate de formele de discriminare de pe piaţa muncii a grupurilor declarate vulnerabile. la programe de educatie si formare.ceea ce arata ca in majoritate cazurilor oferta de locuri de muncă nu este în concordanţă cu calificările şi posibilităţile persoanei cu disabilităţi. va acţiona în vederea îmbunătăţirii accesului la măsuri active de integrare pe piaţa muncii. Performantele atinse de Romania in ceea ce priveste formarea profesionala. Cele mai afectate de aceasta inflexibilitate a programului de lucru devin femeile din familii monoparentale. proiectul va sprijini combaterea marginalizării sociale. comparativ cu indicatorii UE. in special in cazul celor care locuiesc in comunitati rurale sau al celor cu mobilitate mai restransa. Ponderea populaţiei feminine ocupate cu program parţial în totalul populaţiei feminine ocupate era în România de numai 11. reclama masuri urgente în vederea cresterii participarii. si va conduce la atingerea obiectivelor Strategiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca 2004-2010. La sfârşitul anului 2004. acestia se confrunta cu integrare redusa pe piata muncii in special datorita lipsei de calificari profesionale adecvate. Desi o serie de programe nationale de orientare si ocupare a persoanelor vulnerabile s-au lansat in ultimii 5 ani. precum si prin obiectivele specifice.4% în UE-25. din care s-au ocupat 294 . Justificarea necesităţii implementării proiectului Prin obiectivul general.de muncă oferite a fost de 10. ponderea numărului de persoane cu disabilităţi angajate din totalul persoanelor adulte neinstituţionalizate cu disabilităţi era de 3. Se ajunge astfel la cresterea posibilitatii de calificare a fortei de munca in raport cu necesitatile regionale si cu cerintele actuale. în special a adultilor din grupuri vulnerabile. diferenţele sunt accentuate. .3%.

1 locatie ce va fi achizitionata in cadrul proiectului. Solicitantul va asigura 2 laptop-uri. vor fi introduse metode moderne de predare/invatare a limbii engleze si a operarii cu PC-ul. . într-o manieră care să reflecte contextul specific sociodemografic în care aceştia trăiesc. atat pentru cei implicati in proiect. consiliere pentru persoanele vulnerabile si membrii de familie dependenti. spatiile vor fi asigurate de subcontractori.există nevoia acuta de a găsi modalităţi mai eficiente de abordare şi de implicare a persoanelor vulnerabile. .prin desfasurarea campaniilor de promovare a incluziunii sociale si informare/sensibilizare a angajatorilor vor fi inlaturate o parte din probleme de reinsertie pe piata muncii si vor contribui la reducerea/prevenirea somajului de lunga durata. ce vor furniza sistematic servicii de asistenta . mediere si consiliere+ servicii de asistenta +masuri de acompaniere” raspunde nevoilor si directiilor de actiune identificate in PND 2007-2012 si in Planul National Antisaracie si de Promovare a Incluziunii Sociale(PNAINC) 2002-2012. Contributia proiectului la diminuarea complexitatii vulnerabilitatii pe piata muncii se realizeaza printr-o serie de interventii dinamice si multidimensionale in cele 8 regiuni vizate. Pentru activitatile sub-contractate. ce va fi amenajata/modernizata. cu atributii de furnizare de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii. Deprinderea utilizarii TIC va furniza persoanelor din grupurile tinta abilitati si competente suplimentare necesare dezvoltarii personale si integrarii pe piata muncii Resursele alocate şi achiziţii de bunuri. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. dezvoltarea capacităţilor şi a implicării în construcţia propriei vieţi. 1 imprimanta. orientare si formare profesionala. b) Formare profesionala. .in ceea ce priveste cursurile de formare profesionala. ca instrumente eficente de formare si integrare socioprofesionala. în scopul integrării sau reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii. proiectul va contribui la cresterea ratei generale de ocuparesi la asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe piata muncii. prin planuri individualizate pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor. Valoarea adaugata a proiectului este sustinuta prin insasi infiintarea si funcitionarea Centrelor de Incluziune Sociala. . Prin pachetul „activitati de cercetare. conform cerintelor din caietele de sarcini. . in special prin crearea Centrelor de Incluziune Sociala. 2 autoturisme.prin facilitarea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.prin crearea platformei virtuale de incluziune sociala se va dezvolta un centru de resurse/informare eficient privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. ce are loc pe mai multe planuri: reabilitarea capacităţilor de funcţionare socială. De aceea proiectul va utiliza 2 abordari structurale pentru a realiza obiectivele propuse pentru persoanele vulnerabile in Strategia Integrata de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 – 2020: a) Consilierea. servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului Toate spatiile pentru cursuri si seminarii vor fi puse la dispozitie atat de solicitant cat si de parteneri . reinserţia în sistemul de activităţi economice.

asigura relatiile cu partenerii si cu cei 3 coordonatori regionali. a gestionarii HR. inclusiv competente administrative. si mobilier adecvate. materiale consumabile. expert contabil autorizat. asigura implementarea unui sistem de management de proiect eficient.absolvent studii superioare. mobilier. servicii pentru realizarea aplicatiei web-based. avand certificat de calificare pentru ocupatia contabilitate si experienta in intocmirea ordinelor de plata.consilier juridic definitiv. Membrii EI: Expert financiar . standardizarea activitatilor proiectului. si dotate fiecare cu cate 5 PC-uri. . Consilier juridic . Experienta in implementarea de proiecte.personal administrativ si experti pe termen mediu si lung. realizarea si transmiterea rapoartelor. a tehnicilor de management pentru încadrarea în bugete. de contabilitate. coordoneaza echipa de management si de implementare. coordoneaza resursele umane si financiare. 1 multifunctionale/copiatoare. 1 camera foto. Se vor achizitiona de asemenea serviciile de audit. 15 voluntari. cu minim 40 mp.absolvent studii superioare. experienta relevanta in managementul de proiect. Raspunde din punct de vedere financiar si raspunde de alocatiile financiare si de executia financiara a proiectului. personal administrativ unde este cazul. Asistent manager . ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului. de catering. Contabil . 3 Responsabili coordonatori PR/comunicare . Managementul proiectului va fi asigurat de catre Echipa de management (EM). coordoneaza inclusiv activitatea de selectie a grupului tinta. Acorda consiliere juridica privind aspectele legale ce tin de implementarea proiectului si raspunde pentru efectele juridice si procedurile aplicate . a declaratiilor aferente.. bune abilitati de comunicare si coordonare de echipe. anumite serviciil de furnizare de formare profesionala si servicii de furnizare de expertiza pentru corelarea si dezvoltarea competentelor resursei umane in raport cu cerintele pietei muncii.absolvent de studii superioare.absolvent studii medii. cu experienta minim 2 ani in gestionarea de bugete. a tehnicilor de management pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite. cat si pentru cea de implementare Toti partenerii vor asigura individual cate o locatie pentru Centrele de Incluziune Sociala. a statelor de plata. bune abilitati de comunicare. Asigura functia de reprezentare si relationare cu partenerii si alte institutii. 1 multifunctionala. a platilor pentru bugetul de stat si bugetele speciale. Coordonator proiect . Se are în vedere achiziţionarea si de catre solicitant a 5 calculatoare. inchiriere spatii si echipamente pentru derularea activitatilor.3 Coordonatori regionali echipa de implementare: absolvent de studii superioare. atat pentru echipa de management. excelente . experienta în implementarea de proiecte.experienta in domeniu minim 2 ani. asigura aplicarea metodologiilor si procedurilor. Toti partenerii vor asigura 8 experti pe termen scurt si lung.absolvent studii superioare. bugetele si HR. Managementul proiectului Managementul proiectului se va derula în baza tehnicilor specifice de project management în domeniul resurselor umane. cu urmatoarele componente: Manager de proiect . gestioneaza evenimentele. care va coordona activitatile Echipei de implementare(EI). ce vor fi amenajate in cadrul proiectului.

vor fi subcontractate catre furnizori de formare profesionala. experienta 3 ani in domeniul gestiunii fondurilor nerambursabile. competente administrative. Pentru gestiunea financiara adecvata. initiaza actiuni pentru readaptarea persoanelor dependente. Pachetele de formare profesionala.absolventi studii superioare.absolvent studii superioare de specialitate. pe baza . cu subactivitatile specifice: -Monitorizarea interna si externa a activitatilor si rezultatelor. Achizitionarea echipamentelor. materialelor si serviciilor.rapoarte financiare.verificarea periodica a evidentei documentelor contabile.studiaza comportamente umane. individuale si colective si aplica cunostintele dobandite la promovarea adaptarii fiintelor umane pe plan profesional. implementeaza sesiunile de consiliere -8 psihologi. -Consultant tehnic: absolvent studii superioare. analizeaza situatia persoanelor asistate si a handicapatilor si propun masuri de ajutorare sau recuperare a acestora. -Organizarea a 2 conferinte de promovare. educativ. cu respectarea conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM/OI. -Elaborarea materialelor de informare si publicitate. sprijina stabilirea mecanismelor de gestionare a diferitelor faze/activitati din proiect si dezvoltarea/adaptarea instrumentelor folosite in implementare.5. initiaza actiuni pentru prevenirea delincventei sau pentru readaptarea delincventilor.abilitati de comunicare cu mass-media scrisa si audiovizuala. experienta in domeniu. . de la activitatea de formare A8. experienta minim 3 ani in predarea cursurilor de formare profesionala. se va realiza pe toata perioada de derulare a proiectului. -8 responsabili centre regionale. autorizati.verificarea periodică a înregistrărilor contabile şi a efectuarii platilor . -Evaluarea intermediara/finala a stadiului de implementare.16 Formatori . -16 lucratori socialiacorda consultatii asupra problematicii sociale. experienta in domeniul HR. social. Managementul financiar al proiectului este asigurat prin: . culeg informatii necesare acordarii de consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor. . in conditiile legii. . Managementul proiectului(L1-L36). initiala pentru lansarea oficiala a proiectului si finala pentru inchiderea proiectului. . sau in implemntareatehnica a proiectelor.ofera consultatii in probleme sociale si conexe. testeaza si determina caracteristicile mentale si aptitudinile si acorda consultatii. in scopul valorificari resurselor si depasirii dificultatilor personale sau sociale. -9 asistenti sociali. acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora. fiecare subcontractor. acorda consultatii pentru prevenirea si diminuarea efectelor dependentei.8 consilieri orientare profesionala. bune abilitati de comunicare.4 vor fi subcontractate unui/unor organizatii cu domenii de activitate specifice.conformitatea cu cheltuielile bugetare – in baza bugetului aprobat şi a documentelor de plata. si conform descrierii din „resurse alocate pentru implementarea proiectului”. -Asigurarea auditului extern (cu fiecare cerere de rambursare si anual). Documentele suport justificative elaborate în acest scop vor insoti Cererile de Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare. complementare pachetelor de formare autorizate prin proiect. Activitatea A1 si subactivitatea A2.absolventi studii medii.

3).. precum si a rezultatelor obtinute in fiecare an de implementare.2 se va realiza prin furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala.1 va fi realizat prin organizarea si derularea activitatii 2. •8 seminarii organizate privind promovarea respectarii principiului egalitatii de sanse. Activitatile de informare/publicitate(L1-L36) Informarea si publicitatea va fi asigurata prin conferintele de lansare si inchidere a proiectului. respectiv infiinţarea.3 se va realiza prin elaborarea si implementarea programelor de formare pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii (inclusiv utilizare TIC. Activitatile se coreleaza coerent si cronologic cu obiectivele. O.S. sa existe si o vizibilitate suficienta a proiectului si a sprijinului FSE. in kit-urile de conferinta. gen si nediscriminarea in accesul si participarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. consiliere in cariera (A7) si consiliere psihologica pentru dezvoltarea personala (A6).S.activitatilor/subactivitatilor desfasurate si conform timpului alocat de fiecare in parte. mape personalizate. în 15000 de exemplare. astfel: O. specifice proiectului si obiecte promotionale. prezentarea rolului sau. care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta).S. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. Realizările concrete : • 16 conferinte de presa organizate pentru informare si publicitatea proiectului: pentru prezentarea oportunitatilor proiectului. respectiv a obiectivelor urmarite. •30 bannere şi 300 afise realizate. Solicitantul va include brosuri. prin achizitionarea resurselor de informare si publicitate si diseminarea informatiilor in cadrul tuturor intrunirilor din proiect (seminarii. Evenimentele proiectului vor beneficia si de participarea reprezentantilor mass-media. aflate in responsabilitatea sa si pentru care a fost emisa respectiva factura/decont. ateliere de lucru). • 1 pliant de prezentare al proiectului. destinate mediatizarii proiectului. pentru ca impreuna cu comunicatele de presa. . conferinte. precum si a activitatilor care vor fi desfasurate prin proiect. •144 anunturi /articole publicate in mass-media locala si centrala pentru a mediatiza desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului si pentru a evidentia rezultatele. recalificarii sau formarii profesionale ulterioare O. si unde se pot dezvolta abilitati si competente pentru grupurile tinta (A1. Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizării) Modalitatile de organizare generala a proiectului au fost stabilite astfel incat fiecare activitate sa realizeze obiectivul specific careia i se adreseaza. module de limbi straine) (A1). in sectoarele unde exista oportunitati pe piata muncii locala sau regionala pentru grupurile tinta. va emite o factura/decont catre Solicitant in termen de 10 de zile de la data recepţionarii/acceptarii de catre acesta a produselor/rezultatelor activitatilor realizate de catre subcontractor/partener. Cu ocazia acestor evenimente. •24 campanii de informare cu tema „Promovarea incluziunii sociale si imbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

vor fi completate prin cercetarile si studiile ce se vor realiza la activitatea A1. centrul solicitantului va avea ca atributii suplimentare coordonarea.S. In cadrul acestui centru se vor derula activitati de sprijin tehnic si expertiza pentru buna functionare a centrelor din tara si atingerea rezultatelor stabilite in proiect. b) activitatile de acompaniere pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. pentru fiecare regiune de implementare. Tot pentru realizarea OS4 concura si: a) sub-activitatile A 2.150 persoane victime ale traficului de persoane. precum si implicarea si mentinerea in proiect a persoanelor din grupul tinta: Nevoile specifice de formare ale grupurilor tinta vizate de proiect vor fi identificate. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială (respectiv grupurile tinta).4.S4 va fi atins prin infiinţarea. serviciile de asistenţă şi alte activităţi asociate (A3) si/sau a serviciilor de îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente in scopul susţinerii participarii pe piaţa muncii a persoanelor cu risc de excluziune socială (A4). pe baza carora se va contura oferta de formare profesionala a fiecarui centru regional de incluziune sociala. consilierea si informarea tuturor centrelor din tara. (inclusiv pentru voluntari) pentru a putea derula conform legilor in vigoare si acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie pentru grupurile tinta. Oferta de formare profesionala va fi formata din recomandarile obtinute prin sub-activitatea 1. 400 tineri peste 18 ani ce parasesc sistemul de sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.3 -derularea de cursuri de formare profesionala pentru personalul Centrelor de Incluziune Socială. tinand cont ca acestea sunt foarte putine si nu acopera toate regiunile si domeniile de interes. Cele 4210 de persoane din grupul tinta (dintre care 600 familii monoparentale. cu ajutorul datelor statistice din studiile de profil deja realizate si publicate dar. Platforma se va dezvolta ca si un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Subcontractorul va identifica si evalua nevoile de formare profesionala ale grupurilor tinta.4. In plus. dar si a potentialilor parteneri ce vor sa dezvolte astfel de centre in viitor. O.crearea platformei virtuale de promovare a incluziuni sociale a grupurilor vulnerabile. Selectia/recrutarea grupului tinta. atat pentru cei implicati in proiect. 500 persoane cu disabilitati. dobândirea de competenţe profesionale şi formare profesională în vederea ocupării. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. 300 de familii care au mai mult de . completata cu formari ce pot fi subcontractate. A2.2. pe de o parte. precum si sub-activitatea A2.). 400 persoane de etnie roma. O. In final.5 se va realiza prin activitatile de promovare a voluntariatului (A5) si prin derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilitati (A9). recalificarii sau formarii profesionale ulterioare (A2.Programele de formare profesionala vor cuprinde totodata module privind sanatatea si securitatea la locul de munca. Acestea vor fi translatate in cerinte specifice de formare. care să desfăşoare activităţi precum: dezvoltarea competenţelor care să le permită să-şi asume roluri sociale şi economice.

Metodologia activitatii de cercetare. modalităţile prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor vulnerabile. de monitorizare financiara. vor fi invitate sa se inscrie in activitati din acesta. Se vor aplica criterii de selectie. 1440 persoane din alte grupuri vulnerabile si 120 de voluntari. odata cu Cererile de Rambursare si Rapoartele tehnico-financiare. unul din rezultate va fi realizarea unei fise de evaluare pentru participanti. In cadrul activitatii A6 si A7. nu mai putin de unul anual. de nevoile de formare profesionala zonale/pentru fiecare regiune de implementare. Procedurile de evaluare externa vor verifica frecventa şi importanta cu care acest proiect va fi tratat în media. ce urmaresc stabilirea indicatorilor de performanta. Expertii din echipa de management vor depune rapoarte de activitate trimestriale.. in conformitate cu Graficul Estimativ de depunere a cererilor de rambursare. 50 detinuti. vor fi depuse impreuna cu documentele financiar-contabile. cu competente necesare pe plan regional. care din cauza vulnerabilitatii lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (A1. iar expertii pe termen lung si scurt din echipa de implementare vor depune rapoarte de activitate la finalul fiecarei activitati la care participa. prin “matching”. Componenta de cercetare va asigura de asemenea studii şi expertiză care vizează evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor vulnerabile supuse riscului de excluziune socială. Evaluarea globală a proiectului va fi realizată la finalul proiectului de către echipa de management.3). selectate anterior. le vor fi furnizate formarile profesionale in cadrul activitati A8. Documentele justificative. 100 persoane foste dependente de droguri. de monitorizare tehnica a proiectului. Acestor persoane.2 copii. ce va contine un portofoliu de competente existent si nevoiile de completare a acestora. constientizare. In urma acestor campanii de informare. la OI/AMPOSDRU. determina monitorizarea pe parcursul diverselor stadii ale proiectului. persoanele care vor face parte din grupurile tinta potentiale ale proiectului.4) Proiect generator de venit NU DESCRIERE PROIECT 2 . în baza metodologiei specifice de project management. 50 persoane din personalul centrelor de incluziune sociala. va identifica: nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile în domenii precum noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile etc. ce va fi sub-contractata. care vor tine cont de competentele profesionale de baza ale persoanei. precum şi de numărul de cereri primite pentru continuarea acestor cursuri.) vor fi selectate din bazele de date ale partenerilor si/sau in urma campaniilor de informare. (A1. 100 persoane afectate de HIV/cancer. METODOLOGIA PENTRU MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI a fost stabilită în baza procedurilor de evaluare interna. si/sau sprijin personalizat in cadrul activitatilor A6 si A7. prin organizarea sub-activitatilor pentru consiliere pentru dezvoltarea personala si consiliere profesionala.

In acelasi timp. formarea ulterioara a personalului acestor centre. dar si a potentialilor parteneri ce vor sa dezvolte astfel de centre in viitor. Vor putea fi identificate la nivel regional. atat pentru cei implicati in proiect. Se vor dezvolta ca promotori ai diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor din grupurile tinta. facilitand comunicarea si informarea responsabila intre parteneri. alte institutii de interes).. Prin valorificarea experienţei gestionării fondurilor nerambursabile. o sub-activitate esentiala va fi crearea unei platforme web-Centrul Virtual de Incluziune Sociala. fondurile institutionale proprii ale partenerilor de proiect. Pe termen lung sustinerea financiara a activitatilor va fi acoperita si prin programe de autofinantare. precum si baza informationala si de expertiza tehnica pentru infiintarea altor centre. la nivel national. vor fi create pe termen mediu si lung premisele pentru dezvoltarea activitatilor lucrative si integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. Centrele de Incluziune Sociala din teritoriu vor actiona ca o sursa veridica de furnizare de informatii privind nevoile reale de asistenta sociala. la nivel local-regional in baza Legii nr. inclusiv pentru identificarea de noi metode de atragere de fonduri publice sau private.. lipsurile informaţionale privind necesităţile de sprijinire ale grupulurilor ţintă. Pe termen scurt.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice si/sau unui Protocol de Cooperare in domeniul Incluziunii Sociale intre Guvern si partenerii implicati in proiect. si ca mediatori privind relatiile cu potentialii angajatori din propriile regiuni. dupa incetarea finantarii nerambursabile. Infrastructura astfel creata. campanii pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (impreuna cu CIS-urile din tara). Proiectul este conceput pentru a sustine coerent implementarea la scara larga a masurilor de integrare pe piata muncii. sustinerea financiara a acestora va fi acoperita din: fondurile viitoarelor programe europene si guvernamentale (ministeriale. activitatile si rezultatele proiectului. Centrul solicitantului va avea ca atributii suplimentare consilierea si informarea tuturor centrelor din tara. rapoarte privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitare a incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. la nivelul celor 8 regiuni de implementare. initierea de parteneriate cu autoritati locale si judetene (Primarii. Centrele de incluziune sociala vor fi mentinute dupa incheierea proiectului si vor functiona ca structuri de resurse si expertiza in domeniu pentru ONGurile si institutiile locale si regionale. Astfel. In cadrul acestui centru se va acorda sprijin tehnic si expertiza pentru sustenabilitatea centrelor din tara.Sustenabilitatea proiectului Ca urmare a infiintarii si mentinerii Centrelor de incluziune sociala. cat si pentru alte structuri ale societatii civile. AJOFM. mai ales in zonele rurale. platforma se va dezvolta si ca un centru de resurse privind noi metode de lucru cu persoanele din grupurile tinta si facilitarea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. informarea privind sursele de finantare. solicitantul si partenerii vor continua sa fie participanti activ la procesul de absorţie a . consiliere psihologica. realizarea de studii. orientare si formare profesionala ale grupurilor tinta. asigura baza sustenabilitatii ulterioare a activitatilor derulate prin acest proiect. Consilii Judetene.

Proiectul propus de catre solicitant a integrat principiul egalitatii de sanse atat in elaborarea. sustinut de reglementarile legislative specifice in context romanesc: Constitutia României. Echipa de proiect presupune crearea a minim 15 locuri de muncă permanente. şi îşi dezvolta capacitatea de implementare a programelor integrate adresate grupurilor vulnerabile din fonduri de la bugetul de stat . care sunt formate din 10 categorii apartinand grupurilor vulnerabile. va determina diminuarea diferentelor salariale si de alta natura existente pe piata muncii intre barbati si femei si imbunatatirea ratei de ocupare a femeilor pe piata muncii. cat si in implementarea obiectivelor si activitatilor sale. grupurile tinta vizate in cadrul proiectului vor fi constituite astfel incat sa se faciliteze accesul si participarea la acest proiect in mod egal. atat pentru femei cat si pentru barbati. c) abordarea in ghidurile de consiliere si orientare a aspectelor legate de cariera femeilor si egalitatea de gen.altor fonduri comunitare. Solicitantul promovează egalitatea si tratamentul egal dintre femei si barbati. fiind tratati egal in functie de munca depusa si drepturile salariale ce le revin. pe temele egalitatii de sanse. religie. fiind promovat principiul tratamentului egal intre sexe. In realizarea ofertei de cursuri de formare se va avea in vedere introducerea unor module specifice. b) introducerea componentei de egalitate de gen in programele de formare. Modul de organizare al activităţilor va rămăne în principiu acelaşi. In constituirea echipei de implementare a proiectului se va avea in vedere ca membrii acesteia. etnie etc. Legea nr. Dezvoltare durabila Proiectul vizeaza si factori stimulativi ai Alte obiective orizontale . Mentionam ca la selectia responsabililor de mediere din cadrul centrelor se va urmari in special respectarea principiului egalitatii de sanse si gen si a nediscriminarii. 202/2002 republicata in 2007. Proiectul propune o abordare integratoare a perspectivei de gen. In al doilea rand. tinandu-se cont de competentele profesionale ale acestora. Acest fapt va conduce la facilitarea participarii active a femeilor in domenii care le erau mai putin accesibile si la cresterea nivelului lor de bunastare. pornind de la: a) selectarea grupului tinta. Astfel. Strategia nationala pentru egalitatea de şanse intre femei si barbati pentru perioada 2006-2009.Proiectul sustine dezvoltarea si implementarea unor masuri in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. femei si barbati deopotriva.. categorie sociala. fara nicio restrictie legata de gen. in sensul sprijinirii accesului egal al grupurilor vulnerabile la programele si activitatile desfasurate in cadrul proiectului. varsta. Egalitate de şanse La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse. sa fie egal implicati in derularea activitatilor si managementului proiectului. in toate activitatile incluse in proiect se va lua in considerare si se va promova participarea egala a femeilor si a barbatilor la acestea. In primul rand. experienţa acumulată contribuind însă la îmbunătăţirea acestora. si nediscriminarea pe criterii de varsta. nediscriminarii si educatiei interculturale. In pus. convingeri politice sau religioase etc. principiul egalitati de sanse este evidentiat in structura grupurilor tinta. privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.

acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt complementare cu acţiunile FEDR. dezvoltarea de reţele integrate pentru servicii sociale.E. respectiv utilizarea TIC.dezvoltarii durabile. prin: facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (se indeplineste o conditie principala pentru imbunatatirea calitatii vietii grupurilor tinta). acela de a consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale. prin: includerea in cadrul ofertei de formare a unor cursuri de utilizare a calculatoarelor. in domeniul dezvoltarii resurselor umane vor conduce la promovarea unor conditii de munca nepericuloase si sanatoase si vor contribui la asigurarea sanatatii fizice si psihice a acestora Prin furnizarea programelor de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare pe piata muncii. furnizarea programelor de formare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor persoanelor din grupurile tinta si stimularea/facilitarea accesului pe piata muncii a acestor grupuri. In cadrul activitatilor de promovarea a diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi se vor promova modalităţi prin care poate fi dezvoltată capacitatea de ocupare a persoanelor cu dizabilităţi. şi sunt complementare Programului National de Reforme 2007-2013. Inovare si TIC In implementarea proiectului se va promova utilizarea tehnologiei informatiilor si comunicatiilor (TIC) in contextul furnizarii serviciilor de informare/consiliere si a celor de formare profesionala. care din cauza deficienţelor lor ar putea avea dificultăţi în adaptarea la organizarea tradiţională a muncii (în special utilizarea tehnologiei informaţiei şi a internetului). se vor imbunatatii performantele profesionale ale persoanelor din grupurile tinta si se va facilita accesul si participarea pe piata muncii. femei. respectiv imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii. imbunatatirea si corelarea ofertei de consiliere si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile in raport cu dinamica pietei muncii. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte Proiectul „\"Centrele de Incluziune Sociala\". În plus. promovarea unor solutii inovative TIC pentru promovarea activitatilor si rezultatelor (portal virtual). Activitatile ce vor fi realizate in cadrul proiectului. proiectul se integrează priorităţilor generale şi specifice . Actiunile pe termen lung care vor viza facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii vor urmari extinderea iniţiativelor de încurajare a angajării tinerilor pe piata fortei de munca. acţiunile întreprinse în cadrul proiectului sunt complementare cu acţiunile PNR 2007-2013. îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii. În acest sens. In acest sens. persoane în vârstă. ce susţin insertia şi reinserţia pe piaţa muncii pentru o serie de categorii sociale: tineri. ce susţin atenuarea problemelor sociale cu care se confruntă regiunile de dezvoltare ale statelor membre U.. precum şi persoane considerate defavorizate. Activităţile din acest proiect se concentrează asupra promovarii economiei sociale. prin valorificarea potentialului zonelor de implementare.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile” se integrează obiectivului general al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).

acest proiect este complementar cu toate aceste proiecte de formare profesionala initiate de solicitant. respectiv grupurile aflate in dificultate. incheiate cu succes sau inca in delurare. Se impune deci perfectionarea continua a personalului social bazata pe metode si tehnici specializate de intelegere. In acest sens. acest proiect este complementar cu activitatea de cercetare si publicare a unui raport alternativ de tara privind stituatia grupurilor vulnerabile din Romania in anul 2007. cat si intr-un proiect finantat prin Fondul Social European Acest proiect este complementar cu alte proiect unde solicitantul a actionat ca si partener cu granturi preaderare. În baza experienţei acumulate. În acelaşi timp solicitantul şi-a perfecţionat capacitatea organizatorică de derulare a activităţilor de formare. Centrele de Incluziune Sociala vor furniza sistematic si comprehensiv servicii de acompaniere si/sau asistenta sociala membrilor de familie dependenti. organzand doua cursuri de formare profesionala pentru institutii ale administratiei publice locale. atat intr-un proiect finantate din fonduri de preaderare. servicii de . Teleorman. in sectoarele pietei muncii ce necesita aceste actiuni si pe care solicitantul le-a identificat cu succes in ultimii 2 ani. In ceea ce priveste promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. specializarea şi perfecţionarea forţei de muncă. În urma implementării proiectelor menţionate mai sus. De aceea realizarea cursurilor de formare pentru personalul angajat si voluntari va permite dobandirea abilitatilor practice de a comunica si lucra cu persoanele. solicitantul continua să promoveze cu eficienţă sporită programele pentru calificarea. Solicitantul a actionat ca si promotor si partener in proiecte regionale de formare profesională a adultilor. solicitantul este partener pe un proiect de grant din Fondul Social European. precum şi a obiectivelor stabilite prin Strategiile şi Politicile Naţionale de Dezvoltare. solicitantul a acumulat experienţă relevantă în domeniul derulării de proiecte co-finanţate din fonduri publice. în domeniul dezvoltării competentelor profesionale pentru angajaţii din întreprinderile din jud. comunicare. În 2009. intaresc serviciile integrate de asistenta livrate direct catre beneficiari si permit acestora să participe pe piaţa muncii în vederea identificării şi menţinerii unui loc de muncă. si continua actiunile eficiente si coerente de formare profesionala pentru adulti. ce subscriu la politicile şi Strategia Europeană de Ocupare. prin furnizarea de sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. imbinand eficient dimensiunile generale si specializate ale interventiilor de asistenta Măsurile de acompaniere si/sau asistenta sociala membrilor de familie dependenti. pentru cresterea adaptabilitatii si flexibilitatii fortei de munca din diverse ramuri economice. ce a fost integrată la rândul ei în Strategia Lisabona.stabilite în Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013 de furnizare de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor forţei de muncă. de evaluare şi raportare necesară implementării eficiente a acestor tip de programe. Alte informaţii relevante Activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora impune imbunatatirea competentelor profesionale si modalitatea de abordare personalului centrelor de incluziune sociala. şi a dezvoltat capacitatea internă organizatorică.

.. dotările şi organizarea spaţiilor de pregătire. Rezultatele obtinute in urma analizelor nevoilor specifice ale grupurilor tinta la nivel regional vor fi puse la dispozitia institutiilor cu atributii privind ocuparea si piata muncii si vor constitui un punct de referinta statistic pentru alte proiecte. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. Vor fi identificate oportunităţile profesionale sustinute de dezvoltarea capacitatilor de ocupare si adaptabilitate pentru persoanele slab calificate. persoanele cu dizabilităţi şi persoanele supuse riscului de excluziune socială.1 1 Organizarea si . unde e necesar. cat si de experti sociologi/psihologi/juristi. consiliere în carieră.. precum şi desfăşurarea procesului de instruire va respecta normele specifice de protecţia muncii. va fi sub-contractata. dezbateri. exemplificări şi studii de caz. discuţii active. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI Activitatea (*) Durată Organizaţia care implementează proiectul (*) Solicitantului . atat în faţa altor finanţatori si/sau parteneri ulteriori. subliniind experienţa. Rezultatele proiectului vor fi promovate la nivel regional şi naţional prin activităţi specifice. Serviciile de consiliere profesionala evalueaza posibilitatile de calificare/recalificare in functiile de nevoile pietei si de caractericile personale. certicare. Toate centrele vor dispune de o sala de curs. Dimensiunile.. Partenerii vor angaja formatori autorizaţi.. capacitatea şi disponibilitatea solicitantului de a le transfera si la alte niveluri regionale si sectoriale. care pot schimba situaţia dezavantajată a grupurilor vulnerabile.asistenţă şi alte activităţi asociate. raportate la numărul participanţilor la programul de formare profesională.. acolo unde va fi necesara. formatori. iar metodologia va putea fi adaptata/actualizata si utilizata in functie de scopul cercetarilor si analizelor viitoare. În procesul de instruire din cadrul proiectului. costuri de autorizare. In acest sens vor fi implementate planuri individualizate de formare profesională pentru dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor de bază. . acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin vor dezvolta potenţialul profesional al persoanelor vulnerabile. consiliere pentru dezvoltarea personală. Solicitantului . cat si a viitorilor cursanti. dotari. Expertiza tehnica pentru componenta formare profesionala. Anul . Activităţile de promovare şi publicitate reprezintă o modalitate esenţială pentru creşterea credibilităţii şi a gradului de atractivitate al solicitantului si a patenerilor. se utilizează mijloace şi metode moderne de pregatire: prezentări. implicati pe termen scurt si/sau lung in activitatile proiectului... 2 Înfiinţarea. Numărul de participanţi va fi dimensionat astfel încât să se poata crea o atmosferă adecvată întelegerii rapide şi eficiente a informaţiilor oferite.

7 Derularea de ca. 8 Înfiinţarea...... Solicitantului . 3 Activităţi pe..... 5 Dezvoltarea şi. 9 Derularea de .. Activitatea (*) Organizaţia care implementează proiectul (*) .. 7 Dezvoltarea �... Solicitantului ... Solicitantului .... 8 Dezvoltarea şi.... Solicitantului ..... Solicitantului . Solicitantului ..... Solicitantului ..... 4 Activităţi pe.... 9 Derularea de . Solicitantului . 7 Furnizarea se. 4 Organizarea si . 4 Dezvoltarea şi... Solicitantului ... 2 Furnizarea de m..3 1 Înfiinţarea. 3 Organizarea si . Anul .... 5 Furnizarea serv...... Solicitantului ... Solicitantului ........ Solicitantului .3 Furnizarea de m.... Solicitantului .. Solicitantului .. Solicitantului . Solicitantului ... 6 Furnizarea serv... 5 Organizarea si .... 6 Dezvoltarea şi.... 8 Organizarea si .... Solicitantului . Solicitantului .. 2 Activităţi pe.... Anul .... Solicitantului ... Solicitantului ..... 6 Dezvoltarea �. Solicitantului .2 1 Furnizarea de m. Solicitantului ... Solicitantului .. Solicitantului .....

Anul . 3 Furnizarea de măsuri de acompaniere. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile 2 Înfiinţarea. consiliere în carieră. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 2 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 3 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 4 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 .2 1 Furnizarea de măsuri de acompaniere. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 4 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 5 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 6 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta 8 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora.1 1 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului nevoile specifice ale grupurilor tinta. 9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi Anul . dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii 7 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională.

5 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 4 Organizarea si derularea de campanii pentru promovare a voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială 5 Dezvoltarea şi implementarea de servicii speciale de consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic. Anul . acordarea de asistenţă în căutarea unui loc de muncă şi alte tipuri de servicii de sprijin. consiliere în carieră. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. 2 Furnizarea de măsuri de acompaniere. 7 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. 7 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 8 Organizarea si derularea activitatii de cercetare privind Solicitantului nevoile specifice ale grupurilor tinta. în domenii precum: noi forme şi condiţii de reabilitare profesională .3 1 Înfiinţarea.psihologic. dezvoltarea şi susţinerea Centrelor de Incluziune Socială (CIS) pentru persoanele supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii 6 Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională. 8 Înfiinţarea. servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate care permit persoanelor vulnerabile să participe pe piaţa muncii Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Partener naţional 7 Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 3 Activităţi pentru dezvoltarea serviciilor de Solicitantului Partener naţional 1 îngrijire/asistenţă pentru persoanele dependente pentru Partener naţional 2 Partener naţional 3 a susţine participarea pe piaţa muncii a grupurilor tinta. precum sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire. consiliere în carieră. inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora. 6 Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile. in vederea facilitarii accesului pe piata muncii adresate persoanelor din grupurile tinta. cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune socială cu scopul de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare pe piaţa muncii.

persoane cu dizabilităţi 410 Număr de participanţi FSE – persoane de etnie roma 411 Numărul de locuri de muncă nou create – acces pe piaţa muncii ID 402 403 404 Indicatori [2 result] Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare. 9 Derularea de campanii pentru promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului Valoare 2600 400 500 400 1440 170 2500 0 500 150 15 Valoare 80 90 80 80 20 10 10 401 Numărul de persoane dependente sprijinite 406 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii 407 Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii 408 Număr de participanţi FSE – femei 409 Număr de participanţi FSE . din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecţie 412 413 Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate şi-au găsit un loc de muncă (%) Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire 414 Număr de participanţi la instruire care au găsit un loc de muncă în termen de 6 . din care: persoane cu dizabilităţi Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile.şi metode de lucru cu persoanele vulnerabile . din care: persoane de etnie romă Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile. din care: persoane de etnie romă Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare. din care: persoane cu dizabilităţi Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare pentru grupurile 405 vulnerabile care obţin certificare. Solicitantului Partener naţional 1 Partener naţional 2 Partener naţional 3 Partener naţional 4 Partener naţional 5 Partener naţional 6 Indicatori Indicatori ID 397 398 399 400 Indicatori [1 output] Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile Numărul participanţilor la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile.

cancer etc.acces pe piaţa muncii 415 Număr de participanţi la instruire care urmează o altă formă de pregătire – acces pe piaţa muncii 0 170 0 Valoare 100 50 300 600 250 416 Număr de participanţi la instruire certificaţi . persoane aflate in detentie Numar participanti la programe de calificare profesionala. HIV/SIDA.acces pe piaţa muncii 417 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect .raport cercetare publicat Ponderea persoanelor dependente asistate Ponderea participanţilor la programe integrate de consiliere profesionala si consiliere psihologica ID 6 7 8 9 10 Valoare 260 17 2 100 100 Grup ţintă GRUP ŢINTĂ ID 3 4 Alte grupuri vulnerabile Angajaţi Grup ţintă Valoare 1440 0 0 600 0 0 0 100 0 21 Delincvenţi juvenili 32 Familii monoparentale 33 Femei 37 Imigranţi 41 Manageri 58 Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex.luni . victime ale traficului de persoane si persoane foste dependente de droguri Indicatori adiţionali [result] nr cursuri de formare profesionala derulate pentru grupuri vulnerabile nr cursuri de formare profesionala derulate pentru personalul centrelor de incluziune sociala si voluntari Nr.acces pe piaţa muncii ID 1 2 3 4 5 Indicatori adiţionali [output] Numar participanti la programe de calificare profesionala.) 59 Persoane afectate de boli ocupaţionale . persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. HIV/SIDA. familii cu mai mult de 2 copii Numar participanti la programe de calificare profesionala familii monoparentale Numărul participanţilor la programele de calificare.cancer Numar participanti la programe de calificare profesionala.

60 Persoane aflate anterior în detenţie 61 Persoane aflate în detenţie 66 Persoane care solicită azil 68 Persoane cu dizabilităţi 69 Persoane de etnie roma 70 Persoane dependente de alcool 71 Persoane dependente de droguri 72 Persoane fără adăpost 74 Persoane foste dependente de droguri 86 Personal al Centrelor de Incluziune Socială 94 Personal al organizaţiilor societăţii civile 121 Refugiaţi 131 Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului 133 Victime ale traficului de persoane 134 Victime ale violenţei în familie 135 Voluntari 162 Familii care au mai mult de 2 copii 184 Angajati ai administraţiei publice locale 185 Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile 0 50 0 500 400 0 0 0 100 50 0 0 400 150 0 120 300 0 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->