Sunteți pe pagina 1din 11

GRUPUL ŞCOLAR ,,IORDACHE GOLESCU” GĂEŞTI-DÂMBOVIŢA

ÎNTEMEIEREA MOLDOVEI

Prof. STAN GEORGETA


ETIMOLOGIA NUMELUI

 Numele ţării, Moldova, vine de la râul cu


acelaşi nume, pe valea căruia s-a format
primul nucleu al noului voievodat. Există
mai multe torii asupra originii numelui de
Moldova.
 Potrivit cronicilor medievale, numele
râului ar veni de la Molda, căţeluşa
voievodului maramureşean
Dragoş de Bedeu. Istoricii Constantin C.
Giurescu şi Dinu C. Giurescu sunt de
părere că numele de Moldova vine de la
molid
 O altă teorie, socotită fantezistă printre
filologi, susţine că numele său derivă de
la cuvintele din limba dacică (nescrisă
până in prezent) molta (adica, "multum"
din latina) şi dava (cetate sau apă "acva-
>ava->dava"), de la care ar veni numele
de Muldava (vezi "Moldova" veche şi
nouă de la Dunăre).
 Bogdan Petriceicu Hasdeu şi majoritatea
filologilor şi istoricilor români susţin că
denumirile râului şi principatului provin
din termenul de origine germanică Mulde
(adică "scobitură", "carieră" sau "culoar
de scurgere"), Moldova veche şi nouă de
la Dunăre având aceeaşi provenienţă.
Dragoș

 Dragoş este cunoscut din


cronicile moldoveneşti ca
descălecător în Moldova şi
primul ei voievod. Cronicile
spun că voievodul român,
Dragoş, fiind la vânătoare şi
urmărind un zimbru, a venit
din Maramureş la apa
Moldovei, şi plăcându-i locul,
s-a aşezat acolo şi a populat
ţara cu români din
Maramureş
Bogdan I

 Este considerat
întemeietor al
principatului, Moldova a
fost numită şi Bogdania.
De asemenea, de la el
s-a păstrat şi prima
monedă
moldovenească, cu
inscripţia: Moneda
Moldaviae-Bogdan
Waiwo(da).
Lațcu
 Papalitatea, care îi
recunoşte titlul de duce
al Moldovei, ţară despre
care actul papal afirmă
că era parte a naţiunii
române, constantând
astfel identitatea de
origine a românilor din
cele două ţări. Mai mult
decât atât, Laţcu a
obţinut din partea papei
Urban al V-lea un scaun
episcopal cu sediul în
reşedinţa sa,Siret.
Petru I

 In 1387 depune jurământ de


vasalitate regelui Wladidlaw
Jagello, inaugurând astfel
principala direcţie de politică
externă a Moldovei timp de un
secol;
 Tot în timpul domniei lui s-au bătut
bani moldoveni de argint, care pe o
parte aveau un scut cu flori de crin şi
bare transversale, iar pe cealaltă,
capul de bour.
Roman I

 În 5 ianuarie 1393
Roman I se foloseşte
titulatura "Noi
Roman voievod al
Moldovei şi
moştenitor
(domnitor) al întregii
Ţării Româneşti de la
munte până la malul
mării"
 Formarea Moldovei şi a celorlalte state
medievale româneşti reprezintă un
moment de mare însemnătate nu numai
în istoria românilor ci şi a Europei. Noile
state româneşti vor juca un rol de seamă
în viaţa culturală, politică şi religioasă din
sud-estul Europei, ca apărătoare a
creştinătăţii