Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE INMATRICULARE

(MODEL ADRESA DE SOLICITARE INMATRICULARE)


Domnule Comandant,
Subsemnatul(a)/pers. juridica :
1 Nume /denumire
2 C.N.P. / cod fiscal
3 Prin delegat/ imputernicit
(in cazul persoanei juridice)
4 Domiciliul / sediul in jud.
5 Localit.
6 Str. / nr. /bloc/ ap./ sector/

Solicitam inmatricularea in circulatie a vehiculului :


1 Marca si tip
2 Serie sasiu / numar de identificare
4 An de fabricatie
In conformitate cu art. 292, Cod Penal, declaram, pe proprie raspundere ca
vehiculul mentionat mai sus l-am dobandit la data de ................., prin:
………………….....................……………………………………………………....,
(cumparare) (donatie) (mostenire) ( etc. ) si nr. act
de la …………………………..……………………………..…………………..…..
(fostul proprietar, nume, prenume, serie act identitate, adresa completa)

Imputernicim/ delegam (numai pt. persoanele juridice) pe dl . …………………………………...,


care se legitimeaza cu …………………………………………, pentru inmatricularea pe numele
societatii noastre, a vehiculului mai sus mentionat.
Date complementare (se completeaza de solicitantul inmatricularii):
1. CNP / CUI detinator
2. Coproprietar (daca este cazul) ;
CNP / CUI ; nume, adresa completa

3. Tip document identitate (persoane fizice) Carte identitate


Buletin
4. Seria document identitate
5. Statia care a efectuat inspectia tehnica auto
6. Data expirarii ITP
7. Serie chitanta contravaloare certificat (CEC)
8. Data eliberarii chitantei CEC
9. Termen limita import temporar (daca este cazul)
10. Serie document vamal (daca este cazul)
11. Emitentul documentului vamal (daca este cazul)
12. Serie Certificat autenticitate
13. Data emiterii doc. de identificare auto
14. Numarul de inmatriculare al vehiculului din strainatate
15. Tara de origine a vehiculului (daca este cazul )
DATA.............
SEMNATURA / STAMPILA...........................
DOCUMENTELE NECESARE LA
INMATRICULAREA UNUI VEHICUL
SI ORDINEA DE PREZENTARE A LOR LA GHISEU

a) cartea de identitate a vehiculului (CIV) + copie


b) anexa cu verificarea tehnica in vederea inmatricularii;
- verificare tehnica in termen de valabilitate la orice statie autorizata
- certificat de autenticitate a vehiculului eliberata de R.A.R.
- pentru auto noi nu este necesara;
c) fisa de inmatriculare – completata, semnata si stampilata de detinator; viza
primarie-impozit cumparator
d) cerere de inmatriculare – completata, semnata (si stampilata dupa caz);
e) chitanta taxa de inmatriculare – se achita la Primaria locala;
f) chitanta contravaloare certificat – se achita la CEC in contul RA APPS;
g) chitanta contravaloare placi numere – se achita direct la ghiseu inmatriculari ;
- este necesara numai daca nu se pastreaza numarul anterior pe vehicul;
h) un exemplar act de vinzare – cumparare +copie;
i) documentul de identitate al cumparatorului original si copie:
- in cazul persoanelor juridice – cod unic de inregistrare (CUI) plus
documentul de identitate al imputernicitului (imputernicit prin adresa
inregistrata);
j) chitanta taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule- se achita la
Trezorarie;
k) placile cu numar de inmatriculare din strainatate insotite de documentul de
inmatriculare (original) in strainatate, a vehiculului;
l) copie asigurarea obligatorie a vehiculului (pe numele cumparatorului)

Evaluare