Sunteți pe pagina 1din 9

Alfabetul englez (the alphabet) contine 26 de litere, dintre care 5 vocale (a, e, i, o, u),

2 semivocale (w, y) si 19 consoane.


Literele alfabetului, luate singure, se citesc in felul urmator:

a [ei] g [dji] n [en] u [iu]


b [bi] h [eitş] o [ou] v [vi]
c [si] i [ai] p [pi] w [dʌblj]
d [di] j [djei] q [kju] x [eks]
e [i] k [kei] r [aã] y [uai]
f [ef] l [el] s [es] z [zed]
  m [em] t [ti]  

In limba engleza, cuvintele se pronunta diferit de cum se scriu. Consoanele se


protunta toate aproape ca in romaneste, dar vocalele se pronunta foarte diferit, dupa
cum puteti vedea in exemplele pentru fiecare vocala de mai jos:

A - se pronunta:

1. ei in cuvinte precum:
o name [neim] = nume
o paper [peipã] = hartie
2. e in cuvinte precum:
o and [end] = si
o Andy [endi] = Andi (nume propriu)
3. ӕ ce reprezinta un sunet intre "a" si "e", deschizand gura pentru "a" si
pronuntand "e"; ca in cuvintele:
o flag [flӕg] = steag
o map [mӕp] = harta
4. un o lung (marcat o:), ca in:
o all [o:l] = tot, toti, toate
o small [smo:l] = mic, mica
5. i in cuvinte precum:
o climate [klaimit] = clima
o village [vilidj] = sat
6. ã (marcat ã:), ca in:
o after [aftã:] = dupa
o beggar [begã:] = cersetor

E - se pronunta
1. I accentuat in cuvinte ca:
o meter [mitã] = conteaza
o serious [siriã] = serios
2. e in cuvinte ca:
o bed [bed] = pat
o red [red] = rosu
3. i scurt in cuvinte precum:
o begin [bigin] = a incepe
o repeat [ripit] = a repeta
I - se pronunta
1. i in cuvinte precum:
o big [big] = mare
o milk [milc] = lapte
2. ai in cuvinte ca:
o Friday [fraidi] = vineri
o time [taim] = timp
3. ã lung (marcat ã:), ca in:
o bird [bã:d] = pasare
o first [fã:st] = primul

O - se pronunta
1. o scurt, in cuvinte precum:
o dog [dog] = caine
o lock [lok] = a incuia
2. o lung (marcat o:), ca in:
o horse [ho:s] = cal
o storm [sto:m] = furtuna
3. ou ca in:
o alone [ãloun] = singur
o open [oupn] = deschis
4. a scurt, inchis (marcat ʌ). Se pronunta un "a" scurt in asa fel incat varful limbii
sa atinga cerul gurii. Exemplu cuvinte:
o done [dʌn] = facut
o glove [glʌv] = manusa
5. u lung (marcat u:), ca in:
o two [tu:] = doi
o prove [pru:v] = a dovedi
6. wa (ua) in cuvinte precum:
o one [wan] = unu
o once [wans] = odata
7. ã in cuvinte ca:
o lemmon [lemãn] = lamaie
o tailor [teilã] = croitor
8. nu se pronunta in cuvinte ca:
o lesson [lesn] = lectie
o season [sizn] = anotimp

U - se pronunta
1. u lung (marcat u:) in cuvinte precum:
o true [tru:] = adevar
o rule [ru:l] = regula
2. iu in cuvinte ca:
o duty [diuti] = datorie
o pupil [piupl] = elev, eleva
3. aã "a" inchis spre un "ã" slab, ca in:
o dust [daãst] = praf
o umbrella [aãmbrela] = umbrela
4. ã lung (marcat ã:), in cuvinte ca:
o fur [fã:] = blana
o nurse [nã:s] = sora medicala
5. i ca in:
o business [bisnis] = afacere
o minute [minit] = minut
6. e scurt in cuvinte precum:
o nature [neitã:] = natura
o Saturday [sӕtã:dei] = sambata

Y - se pronunta
1. i in cuvinte ca:
o city [siti] = oras
o merry [meri] = vesel
2. ai in cuvinte precum:
o fly [flai] = a zbura
o sky [skai] = cer

- Toate vocalele marcate fonetic cu doua puncte (:) reprezinta sunete lungi.

1. Numeralul cardinal

Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) exprimă o cifră sau numărul obiectclor.
Numerele cardinale de la 1 la 12 în limba engleza sunt urmatoarele:

0 – zero   (zero, null)


1 – one   (unu)
2 – two   (doi)
3 – three   (trei)
4 – four   (patru)
5 – five   (cinci)
6 – six   (sase)
7 – seven   (sapte)
8 – eight   (opt)
9 – nine   (noua)
10 – ten   (zece)
11 – eleven   (unsprezece)
12 – twelve   (doisprezece)
- Intre 13 si 19 numerele se compun prin adaugarea terminatiei "-teen" la numerele 3-
9.
(Numeralele 13 si 15 prezinta deosebiri ortografice si de pronuntie fata de
numeralele 3 si 5 de la care sau format)
13 – thirteen   (treisprezece)
14 – fourteen   (patrusprezece)
15 – fifteen   (cincisprezece)
16 – sixteen   (saisprezece)
17 – seventeen   (saptesprezece)
18 – eighteen   (optsprezece)
19 – nineteen   (nouasprezece)
- Zecile (20-90) se formeaza de la numerele 2-9 la care se adauga terminatia "-ty" (cu
deosebiri ortografice la numerele 20, 30, 40 si 50).
20 – twenty   (douazeci)
30 – thirty   (treizeci)
40 – forty   (patruzeci)
50 – fifty   (cincizeci)
60 – sixty   (saizeci)
70 – seventy   (saptezeci)
80 – eighty   (optzeci)
90 – ninety   (nouazeci)

Numele zecilor la plural: twenties, thirties, forties, fifties etc., precedate de articolul
"the" sau alt determinant, sunt folosite pentru a exprima o perioada sau vârsta:
The literature of the thirties. - Literatura anilor `30.
She was a good-looking woman in her forties. - Era o femeie frumoasa între 40 si 50
de ani.

- Numele zecilor se leaga de unitati direct, cu ajutorul unei liniute de unire:


21 – twenty-one   (douazeci si unu)
35 – thirty-five   (treizeci si cinci)
68 - sixty-eight   (saizeci si opt)
79 – seventy-nine   (saptezeci si noua)
89 - eighty-nine   (optzeci si noua)
- Sutele se formeaza adaugand dupa numar cuvantul "hundred", iar miile se formeaza
adaugand cuvantul "thousand".
100 – one hundred   (o suta)
700 – seven hundred   (sapte sute)
1000 - one thousand   (o mie)
3000 – three thousand   (trei mii)
- Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin "and" de cele care
denumesc zeci si unitati.
115 - a/one hundred and fifteen
735 - seven hundred and thirty-five
3008 - three thousand and eight
- Atunci când numerele denumind zecile, sutele, miile, milioanele sunt necunoscute,
acestea apar la formă de plural: tens (zeci), hundreds (sute), thousands (mii), millions
(milioane).

In limba engleză, cuvântul care defineste miliardul este "billion".

- Spre deosebire de limba română (unde pentru unitatiu se foloseste virgula (,) iar
pentru separarea miilor se foloseste punctul (.)), in limba engleza este invers; unitatile
se separa prin punct si miile se separă prin virgul: 0.8;  2.35;  1,789;  3,358.78  etc,

- Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love.
        zero - în matematică si indicarea temperaturii
        oh - la numerele de telefon
        nil si nothing - pentru exprimarea scorului la fotbal
        love - în tenis

2. Numeralul ordinal

Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral), numerele ordinale, exprimă ordinea


obiectelor sau locul unui obiect într-o seris. În general, se formează prin adăugarea
terminatiei -th, la numeralul cardinal, cu exceptia primelor trei: first (primul, prima),
second (al doilea, a doua) si third (al treilea, a treia).
- Cateva numerale isi schimba ortografia inaintea adaugarii terminatiei "-th".
      Ex.: fifth (al cincilea, a cincea), eighth (al optulea, a opta), ninth (al noulea, a
noua), si altele la fel.

- La numeralele compuse, numai ultimul numar primeste terminatia "-th".


      Ex.: twenty-seventh (al douăzeci şi şaptelea, a douăzeci şi şaptea), two hundred
and thirty-sixth (două sute treizeci
şi şaselea)
- Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele "hundred", "thousand", "million" pot fi
precedate numai de one, nu si de a, iar articolul hotarât (the) poate fi omis: one
hundred and thirty-second (al o suta treizeci si doilea).

- Abrevierea numeralelor ordinale (forma lor prescurtata) se face prin adaugarea


ultimelor doua litere la cifra.
      Ex.: 1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 8th (eighth), 21st (twenty-first).

- La zeci, terminatia "-ty" devine -tieth.


      Ex.: twentieth, thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eightieth,
ninetieth.

- In general, numeralul ordinal este însotit de arilcolul the.


Lista numerale ordinale
1 - the first     (the 1st)
2 - the second     (the 2th)
3 - the third     (the 3rd)
4 - the fourth     (the 4th)
5 - the fifth     (the 5th)
6 - the sixth     (the 6th)
7 - the seventh     (the 7th)
8 - the eigth     (the 8th)
9 - the ninth     (the 9th)
10 - the tenth     (the 10th)
11 - the eleventh     (the 11th)
12 - the twelfth     (the 12th)
13 - the thirteenth     (the 13th)
14 - the fourteenth     (the 14th)
15 - the fifteenth     (the 15th)
16 - the sixteenth     (the 16th)
17 - the seventeenth     (the 17th)
18 - the eihteenth     (the 18th)
19 - the nineteenth     (the 19th)
20 - the twentieth     (the 20th)
21 - the twenty-first     (the 21st)
30 - the thirtieth     (the 30th)
32 - the thirty-second     (the 32nd)
40 - the fortieth     (the 40th)
43 - the forty-third     (the 43rd)
50 - the fiftieth     (the 50th)
54 - the fifty-fourth     (the 54th)
60 - the sixtieth     (the 60th)
65 - the sixty-fifth     (the 65th)
70 - the seventieth     (the 70th)
80 - the eightieth     (the 80th)
90 - the ninetieth     (the 90th)
100 - the hundreth     (the 100th)
101 - the hundred and first     (the 101st)
1000 - the one thousandth     (the 1000th)

3. Numeralul fractionar

Numeralul fractionar (The Fractional Numeral), numerele fractionare, arata una


sau mai multe parti ale întregului.
Este redat sub forma unor fractii (1/3, 4/5), iar cu litere se exprima cu numaratorul
numeral cardinal, iar numitorul, printr-un numeral ordinal, ca in urmatoarele exemple:

1/3 - one-third (o treime)


2/5 - two-fifths (doua cincimi)
3/4 - three-fourths (trei patrimi)
- Cand numaratorul exprima o unitate mai mare de 1, numitorul se scrie si se
pronunta la plural (2/3 - two-thirds).
4. Numeralul colectiv

Numeralul colectiv (The Collective Numeral) arata ca obiectele sunt considerate în


grup si nu izolat (couple = doi, doua; pair = pereche; team = echipa [peeche, grupa];
yoke = pereche; dozen = duzini; score = douazeci).

- a pair of shoes - o pereche de pantofi


- two team of cattle - doua perechi de vite
- four yoke of oxen - patru perechi de boi
- two dozen of eggs - doua duzini de oua

5. Numeralul multiplicativ

Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral) arata masura în care creste o


cantitate sau o actiune (Ex.: double the amount - dublu sumei [sau "dubleaza
cantitatea"]).
Numeralul multiplicativ are forme diferite, în functie de stilul familiar, tehnic, oficial
etc. în care el este folosit.
- În vorbirea curenta, numeralele multiplicative de la 1 la 3 au urmatoarele forme:
once (odata), twice (de doua ori), thrice (de trei ori) [Forma thrice este învechita].
- De la numarul 4 în continuare, numeralele multiplicative se formeaza cu numeralul
cardinal urmat de substantivul times (ori, dati).
      Ex.: four times (de patru ori), eight times (de opt ori).
Forma cu "times" este folosita si în locul lui "thrice": three times.
- În stilul literar, tehnic sau oficial, se foloseste numeralul multiplicativ format din
numeralul cardinal si sufixul -fold.
      Ex.: twofold (dublu), threefold (triplu), a hundredfold (de o suta de ori)
- Pentru unitatea 1, forma numeralului multiplicativ este si single, iar pentru 2 se
foloseste, pe lânga forma double si twofold.

6. Numeralul distributiv

Numeralul distributiv (The Distributive Numeral) exprima gruparea numerica a


obiectelor. Se formează cu ajulorul lui by sau and.

one by one - unul câte unul


three by three - trei câte trei
by twos - câte doi
by threes - câte trei
two and two - doi si cu doi
three and three - trei si cu trei

Date and Time - Exprimarea datei si orei


1. Exprimarea datei
La exprimarea datei se foloseste numeralul ordinal, acesta poate fi asezat inaintea sau
dupa numele lunii.
Daca numeralul ordinal precede denumirea lunii, acesta este urmat de "of".
        Ex.:   I was born on the 7th of July 1996. - M-am nascut pe 7 Iulie 1976.
Daca numeralul ordinal este asezat dupa denumirea lunii, "of" este omis.
        Ex.:   I was born on April (the) 7th. - M-am nascut pe 7 Iulie.

În engleza americana ordinea obisnuita este luna, ziua, anul.


        Ex.:   05.02.1981 - May the 2nd 1981.
In engleza britanica ordinea este ziua, luna, anul.
        Ex.:   15.05.1981 - 15th of May 1981.

- Anii se citesc cu ajutorul miilor sau a sutelor (stil oficial), ori a zecilor (in limba
vorbita).
De exemplu, 1996 se poate citi:

 1. one thousand nine hundread and ninety-six (o mie noua sute nouaazeci
si sase)
         sau
 2. nineteen hundread and ninety-six (nouasprezece sute nouazeci si sase)
         ori
 3. nineteen ninety-six (nouasprezece nouazeci si sase)

Anul 2000 se citeste "two thousand".

Atentie
Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love.
        zero - în matematică si indicarea temperaturii
        oh - la numerele de telefon
        nil si nothing - pentru exprimarea scorului la fotbal
        love - în tenis
Exemple:
It is four degrees below zero. = Sunt minus patru grade.
Dial 6070... = Formează six-oh-seven-oh...
Leeds United won 4-0 (four nil sau four to nothing). = Leeds a câstigat cu 4:0.
Nastase leads by 30:0 (thirty-love). = Nastase conduce cu 30:0.

2. Exprimarea orei (timpului cronologic)

In exprimarea timpului cronologic se foloseste forma "o'clock", iar propozitia incepe


de obicei cu pronumele "It".

It is ten o'clock. = E ora zece.


It is five o 'clock sharp. = Este cinci fix.
- O'clock se foloseste numai cu ora fixa.
- Jumătatea de oră se exprimă prin "half", iar sfertul de oră prin "(a) quarter".
- Pentru a indica fractiunile de ore pâna la "si jumatate" se mentioneaza numarul
minutelor urmat de prepozitia "past" si de ora respectiva.
        Ex.:   It is ten (minutes) past nine. = Este (ora) 9 si 10 (minute).
- Fractiunile între jumatate si ora urmatoare se redau în limba engleza spunânând
numarul minutelor, prepozitia "to" si apoi ora.
        Ex.:   It is twenty (minutes) to six. = Este sase fara 20 (de minute).

- În engleza americana se folosesc si prepozitiile "after" si "before" în loc de "past" si


"to".
8:10 - It is ten (minutes) after 8.
8:40 - It is twenty (minutes) before 9.
- In engleza americana, pentru jumatate de ora se foloseste expresia cu "thirty" dupa
ora.
        Ex.:   8:30 - It's eight thirty.

Se practică exprimarea orei si în felul următor:


                Ex.:   2:15 – two fifteen (doi si un sfert)

Alte exemple:
It is ten (minutes) past eight. = Este opt si zece.
It is a quarter past nine. = Este nouă si un sfert.
It is half past nine. = Este nouă si jumătate.
It is twenty (minutes) to ten. = Este zece fără douăzeci.
It is quarter to ten. = Este zece fără un sfert.

S-ar putea să vă placă și